Patiëntengegevens.

U maakt zich zorgen omtrent uw privacy i.v.m. het Electronisch Patiënten Dossier? Vergeet het EPD. Uw gegevens liggen nu al op straat.
Omroep West deed een ‘undercovertje’ bij acht ziekenhuizen in Zuid-Holland:

De verslaggever van Omroep West heeft verschillende ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland gebeld met het verzoek om de medische dossiers van enkele bekenden van hem. Hij gaf daarbij de naam en de geboortedatum van de patient en de ziekenhuisafdeling waar deze persoon behandeld wordt of is.
De verslaggever gaf zich uit als medewerker van een ander ziekenhuis en gebruikte een wisselende,
verzonnen, naam. Vervolgens vroeg hij het betreffende ziekenhuis om de dossiers te faxen naar een
eigen fax-nummer. En dat deden dus zes van de acht geteste ziekenhuizen, zonder blikken of blozen
en zonder toestemming van de patient (die vereist is).

op straat

UMC Leiden, MCH Antoniushove Leidschendam, het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Bronovo in Den Haag, het Diaconessenhuis in Leiden en het MCH Westeinde in Den Haag gaven zonder meer de patiëntendossier’s in handen van de journalist. Astublief, de vriendelijke groenten en veel papier er mee.

De sukkels dommelaars mensen van Het LUMC (Leiden) noemt de actie van Omroep West schandalig en zeggen dat ziekenhuizen in vertrouwen met elkaar samenwerken.

Het LUMC wijst op een vertrouwensband onder professionals. ‘Als dit vertrouwen wordt beschaamd door journalisten die zich uitgeven als arts en patiënten die voor dit doel hun gegevens beschikbaar stellen, dan zijn daar geen maatregelen tegen te nemen,’ aldus het ziekenhuis.

Duidelijk gevalletje ontkenningsfase; Wake up and smell the coffee!
Hier zijn voor elk ziekenhuis protocollen voor. Het moet er nog bijkomen dat ze gaan zeggen er geen te hebben.

Verdere opzet en verantwoording van het onderzoek vind u hier: Verantwoording n.a.v. berichtgeving Omroep West over medische dossiers (pdf-link)

De politiek is zoals altijd ‘onthutst’ en gaat er op zeker ‘iets aan doen’.

Nieuwe strengere regels zijn volgens PvdA, CDA en SP niet nodig………De Partij voor de Vrijheid pleit voor de invoering van een pincode om de medische gegevens in te zien. Het CDA en de PVV gaan Kamervragen stellen over de verstrekking van patiëntendossiers aan derden.

Lees/kijk hier voor nog meer Bij RTV Westonline zelf.

Klinkt (pun intended) weer naar veel OH-en en te weinig poetsen.

Alle ziekenhuizen en hun directies moeten sowieso als de donder nog eens goed kijken naar de eigen protocollen voor wat dit betreft. Waterdichtheid. Uiteraard op eigen initiatief en nu eens niet achterover blijven leunen totdat geëist wordt. En dat betekent direct, nu, maintenant und sofort!
Het kan niet zo zijn dat meerdere ziekenhuizen dezelfde fouten begaan als zes van de acht van de ziekenhuizen betrokken in het onderzoek(je).

Toch nog maar eens heel goed kijken naar de NEN 7510? Laat u gerust uitnodigen(pdf-link) maar nu alvast beginnen hoor!

Voordat het met het met de invoering van het EPD (wie verhoedde het?) écht gierend uit de klauwen loopt.

(Ook bij Zorgvisie)

27 Responses to Patiëntengegevens.

 1. jennyj0 says:

  Verbaast me niks. Je krijgt de gekste informatie van mensen los als je net doet of het allemaal heel normaal is wat je vraagt.

 2. cryptocheilus says:

  Dát is nu de soort stupide ingeslepen naïviteit waar we snel van af moeten.

 3. Da Silva says:

  Ja,en als je als familie iets wilt weten komen “ze” ineens met de smoes “dat is persoonlijke informatie die ik u niet kan geven”!

 4. wilmamazone says:

  Ik mag op mijn werk niet eens een telefoonnummer doorgeven i.v.m. de wet op de privacy!!!

 5. peter says:

  @ Wilma,

  Had je mij aan de telefoon?

 6. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/opinie/commentaar/article1898082.ece
  /Uitstel_van_EPD__is_ook_niet_zonder_risico_rsquo_s_.html

  Solliciterende werknemers zitten er niet op te wachten dat hun toekomstige werkgever vooraf de beschikking krijgt over hun medische dossier. Evenmin zullen burgers het op prijs stellen als straks hun buurman of buurvrouw opgewekt kan meepraten over hun ziektebeeld, mede aan de hand van de kerngegevens van het tussen nu en januari 2010 in te voeren landelijke Elektronische Patiëntendossier (EPD).

  quote:

  Maar is de kans op misbruik ook een afdoende reden om het project uit te stellen? In zijn brief wijst Klink niet ten onrechte op de grote risico’s die het niet invoeren van het EPD met zich meebrengt: 19.000 vermijdbare ziekenhuisopnames en 1200 doden. Dit feit roept veeleer de vraag op waarom de medische stand niet veel eerder in staat is geweest de uitwisseling van patiëntgegevens te stroomlijnen.

  Waar gaat het dan over bij die vermijdbare ziekenhuisopname’s:

  http://www.harm-onderzoek.nl/

  http://www.knmp.nl/knmp-vandaag/nieuws-publicaties/persberichten-knmp/eindrappoort-harm-onderzoek

  conclusie:

  Conclusie:

  Het HARM-onderzoek heeft laten zien dat 5,6% van alle acute opnames
  geneesmiddel gerelateerd zijn. Daarvan is 46% potentieel vermijdbaar, hetgeen
  neerkomt op 19.000 opnames per jaar voor Nederland. De kosten die met deze
  vermijdbare opnames samenhangen worden voor Nederland geschat op ruim 85
  miljoen euro.
  De belangrijkste risicofactoren die zijn geidentificeerd zijn polyfarmacie
  (het gebruik van 5 of meer chronische, orale geneesmiddelen), therapie ontrouw,
  verminderde cognitie, het aantal comorbiditeiten, verminderde nierfunctie en het niet
  zelfstandig wonen. De meest risicovolle geneesmiddel groepen zijn de antidiabetica,
  stollingsremmers, NSAID’s en cardiovasculaire geneesmiddelen.

  Risicopatiënten:

  Vanuit het HARM-onderzoek kunnen risicopatienten aangewezen worden. Het gaat
  hierbij om patienten die chronisch meer dan 5 geneesmiddelen gebruiken, meerdere
  aandoeningen hebben, niet zelfstandig wonen, een verminderde cognitie hebben
  en/of niet volgens voorschrift van de arts hun geneesmiddelen gebruiken (therapieontrouw zijn). Door patienten met deze risicofactoren intensiever te begeleiden bij hun medicatiegebruik kunnen de geneesmiddel gerelateerde problemen wellicht worden teruggedrongen. Het verdient aanbeveling om deze groep patienten proactief te benaderen voor extra medicatiebegeleiding (bijvoorbeeld in de vorm van een jaarlijkse medicatiereview), optimale behandeling van de bestaande aandoeningen, adequate monitoring en het terugdringen van ongewenste polyfarmacie.

  Gezamenlijke aanpak door de verschillende behandelaren en apotheker is hier aan
  te bevelen.

  Therapietrouw:

  Therapieontrouw is in het HARM-onderzoek vastgesteld als een risicofactor voor het
  krijgen van een geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopname. Het verbeteren van
  de therapietrouw is daarom een continue aandachtspunt voor de behandelend arts
  en apotheker om geneesmiddel gerelateerde problemen te voorkomen.

  Het ligt dus heel wat genuanceerder dan het op het 1e gezicht lijkt!

 7. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1091232.ece
  /Ziekenhuizen_slordig_met_informatiesystemen

  HILVERSUM – Ziekenhuizen gaan slordig om met hun computersystemen, waardoor informatie over patiënten er niet veilig is.

  Dat meldde woensdagavond het tv-programma Nova, dat beslag wist te leggen op een rapport van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

  Vergeet u dus niet om even dat EPD bezwaar in te leveren, het kan nog tot 15 december!

 8. wilmamazone says:

  Als ze de belastinggegevens er nou óók gewoon even bijdoen in het dossier:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/11/13/131108_gasthuis_haarlem.html

  In de Tweede Kamer is ophef ontstaan over het Kennemer Gasthuis in Haarlem.
  In dat ziekenhuis kunnen mensen voorrang krijgen bij een medische behandeling als daarvoor extra wordt betaald.

 9. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1091433.ece
  /SP_Ziekenhuizen_trekken_patienten_voor

  Tegen betaling zegt het bureau binnen een week voor een behandeling in en aantal Nederlandse ziekenhuizen te kunnen zorgen. Voor de behandeling van sommige aandoeningen bestaat in Nederland een maandenlange wachtlijst.

  Het zijn dus inmiddels al meerdere ziekenhuizen!

 10. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1900068.ece
  /Nederland_aan_kop_in_Europa_met_gezondheidszorg.html

  BRUSSEL (ANP) – Nederland heeft het meest consumentvriendelijke systeem voor gezondheidszorg in Europa. Dat blijkt uit de Euro Health Consumer Index van 2008, die donderdag in Brussel is gepubliceerd. Afgelopen twee jaar eindigde Nederland als tweede op deze jaarlijkse ranglijst van 31 landen. In 2005 ging het ook aan kop.

  Fijn voor Nederland, maar wat zegt dit nou precies?

 11. Da Silva says:

  Dat we niet moeten klagen (zulke berichten duiken altijd precies op het “juiste” moment op)

 12. wilmamazone says:

  http://www.nu.nl/news/1837470/10/Bedrijfsartsen_starten_eigen_elektronisch_dossier.html

  UTRECHT – Bedrijfsartsen presenteren komende maand een eigen elektronisch patiëntendossier (EPD). Dat heeft het weekblad Medisch Contact donderdag gemeld.

 13. grootvader says:

  Wat ik al veel eerder verwachtte (vreesde) zal dus toch gebeuren!
  Eerst die ziekenfondsen naar de verzekeraars ( ♫♫ Poen,poen,poen,poen,’t sal je gedach sein wat je allemaal met poen kan doen ♪♪ ) Dan de veel kostenden eruit plukken. Het liefst zo snel mogelijk en daarvoor dus onder het mom van beter het EPD.
  Veel weerstand? (Ook ik heb nee gezegd per brief), dan maar via bedrijfsartsen (meer dan 40% mag die titel niet eens dragen maar zijn wel bezig als “bedrijfsarts”.)

  Maar goed, ’t zal mijn deur langsstromen.
  Ben te oud voor die dingen en sinds mijn AOW welvarender dan ik in jaren geweest ben.
  ‘k Hoef zelfs de trein niet eens meer te pakken op Wilma een bezoek te brengen tijdens een vakantie (richting het warme(re) zuiden.

  Ik hoop dat het jullie in ieder geval ook goed gaat.

  Grootvader

 14. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1091845.ece
  /Klink_beveiliging_informatie_ziekenhuis_snel_beter

  DEN HAAG – Ziekenhuizen moeten voor 1 februari laten weten hoe ze de veiligheid van patiëntgegevens garanderen. Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) donderdag geschreven aan de Tweede Kamer. In 2010 moeten ze laten onderzoeken of ze aan de normen voldoen.

  Daarmee reageert de minister op een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder twintig ziekenhuizen. Daaruit blijkt dat het met de veiligheid van computersystemen van ziekenhuizen niet goed gesteld is.

  Eerst de zaken op orde, dan pas EPD!

 15. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article1900588.ece
  /Duitse_burgers_zijn_bang_voor_de__rsquo_glazen_patient_rsquo__.html

  Volgend jaar voert Duitsland het elektronisch patiëntendossier in. Volgens de experts ligt alle macht bij de patiënt. Niet iedereen gelooft dat.

  De invoering van het elektronische patiëntendossier, gepland voor deze herfst, is uitgesteld tot volgend jaar. „Men neemt de tijd die nodig is”, zegt expert Sybe Rispens, „men laat zich niet door de politiek opjagen.”

 16. wilmamazone says:

  Voorproefje electonisch patienten dossier?????

  Telefoniste : ‘Pizza Hut, goede morgen.’

  Klant: ‘Goede morgen, ik wil een paar pizza’s bestellen.’

  Telefoniste: ‘Mag ik uw Burgerservicenummer, meneer?’

  Klant: ‘Dat is 222 0033653 52.’

  Telefoniste : ‘Dank U, meneer Jan Vandenbroecke. Uw adres is
  Haagstraat 256 en uw vaste telefoonnummer is 288 54 22. Uw telefoon op
  uw werk bij Dexia is 678 89 65 en uw GSM 0475-65 25 32. Vanuit welke
  locatie belt U ons?’

  Klant : ‘Euh…. ik ben thuis. Vanwaar haalt u al deze info over mij?’

  Telefoniste: ‘Wij zijn op Het Systeem aangesloten, meneer.’

  Klant: (zucht diep) ‘Goed dan! Mag ik twee pizza’s met ham, mozzarella en…’

  Telefoniste: ‘Ik denk niet dat dit een goed idee is, meneer.’

  Klant: ‘Hoezo?’

  Telefoniste: ‘U lijdt volgens uw medisch dossier aan hoge bloeddruk en
  u hebt ook een te hoog cholesterolgehalte; uw ziekteverzekering
  weigert de gevolgen van schadelijk eetgedrag te vergoeden in geval van
  problemen. Bovendien krijgen wij ook een boete voor het leveren
  ervan.’

  Klant: ‘Oei! Wat raadt u mij dan aan?’

  Telefoniste: ‘Probeert u onze Pizza met yoghurt en sojabrokjes eens. U
  zult dat ongetwijfeld heel lekker vinden.’

  Klant: ‘ Waarom denkt u dat ik dat zal lusten?’

  Telefoniste: ‘Uw vrouw heeft onlangs het boek ‘Lekkere recepten met
  soja ‘ in de lokale bibliotheek geleend’.

  Klant: ‘Oké… stuurt u daar dan twee van. Voor mij en mijn vrouw.’

  Telefoniste: ‘Goed. Dat kost samen dertig euro.’

  Klant: ‘Prima. Ik geef u het nummer van mijn creditkaart. Dat is….’

  Telefoniste: ‘Sorry, meneer, maar u hebt uw toegestane bedrag al
  overschreden. U zult cash moeten betalen.’

  Klant: ‘ Okay! Ik haal het bedrag wel uit de muur voordat uw bezorger
  arriveert.’

  Telefoniste: ‘Dat zal niet lukken, meneer, er staat niets meer op uw
  bankrekening.’

  Klant (boos): ‘ Dat is uw zaak niet! Stuur die pizza’s en ik zorg wel
  dat ik het geld heb. Hoelang duurt het’?

  Telefoniste: ‘U krijgt de pizza’s over een uur bij u thuis. Hebt u
  haast, dan kunt u ze hier afhalen en contant betalen. Maar pizza’s
  per motor vervoeren is niet aan te raden, meneer.’

  Klant (getergd): ‘Hoe weet u dat ik een motor heb??’

  Telefoniste: ‘Ik lees hier dat u uw afbetalingen van uw auto niet meer
  hebt kunnen doorbetalen en dat uw wagen in beslag is genomen. Maar uw
  motor is betaald, dus ik veronderstel dat u die gebruikt.’

  Klant: ‘@#%/$@&?#!’

  Telefoniste: ‘Mag ik U verzoeken om beleefd te blijven, meneer? U bent
  al eens veroordeeld geweest wegens belediging van een wetsdienaar. Een
  tweede aanklacht zou niet best zijn.’

  Klant: (Sprakeloos)

  Telefoniste: ‘Nog iets anders, meneer?’

  Klant: ‘Neen… Of ja, toch wel: vergeet niet om ook de gratis twee
  liter Cola te leveren zoals in uw folder staat.’

  Telefoniste: ‘Sorry, meneer, een uitsluitingclausule in onze
  vergunning verbiedt ons om gratis dranken, die suiker bevatten, aan
  diabetici te geven…. wat dacht u van suikervrije Rivella, meneer?
  Die moet u natuurlijk wel betalen, maar…’

  Klant: hangt op.

  🙂

 17. grootvader says:

  Erger en veel realistischer is een toekomst waarbij ook ouw DNA-profiel aangeeft dat u tot een of andere risicogroep behoort en daar dus niet verzekerd voor kan worden dan alleen tegen veel hogere kosten.
  Die kant zal het ongetwijfeld opgaan met dat EPD.

  Daarom ook dit “knullige”dat wie niet geregistreerd wil zijn zelf moet doorgeven dat hij/zij niet in dat EPD geregistreerd wil zijn en in veel gevallen kosten moet maken = kopie paspoort/rijbewijs/bewijzen ingeschreven te zijn in een woonplaats/geboortebewijzen kinderen en dergelijke.

  “Foutje” van de “te haastige minister?”
  Mij lijkt het eerder de wens van zorgverzekeraars!

  Grootvader

 18. wilmamazone says:

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2084080.ece/
  Invoering_EPD_in_2009_onhaalbaar

  Invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) in september 2009 is onhaalbaar door technische problemen, onduidelijkheden over registratie en onzekerheden over privacy en aansprakelijkheid.

  Dat zeggen huisartsen uit Twente en de Achterhoek die in opdracht van minister Klink (Volksgezondheid, CDA) hebben geëxperimenteerd met zo’n digitaal dossier. Het is de belangrijkste officiële proef onder huisartsen voordat het systeem operationeel wordt.

 19. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1104590.ece
  /170.000_bezwaarden_patientdossier

  DEN HAAG – Ongeveer 170 duizend mensen hebben tot nu toe toestemming geweigerd voor uitwisseling van hun medische gegevens via het Elektronisch Patiënten Dossier, meldt het ministerie van VWS.

  Het opsturen kan nog tot 15 december en bij minderjarige kinderen is inmiddels een kopie van het paspoort van de ouders voldoende, dus………….doen!

 20. wilmamazone says:

  http://www.nrc.nl/opinie/article2087916.ece

  Minister Klink (Volksgezondheid) heeft met veel rekening gehouden, maar niet met de positie van zorgverleners. Hun huidige registratiesysteem van patiëntgegevens sluit niet aan op de vereisten van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Dat stellen Gert Jan Dijkmans van Gunst c.s..

  Is de zorgverlener wel klaar voor het EPD? Het merendeel van de zorgverleners verwerkt de gegevens van de patiënt (nog) niet elektronisch. Tijdens het consult maken zij hun aantekeningen nog steeds met ‘pen en papier’. Als zorgverleners op deze huidige manier blijven werken, zal dat inefficiëntie in stand houden en uiteindelijk mensenlevens kosten.

 21. wilmamazone says:

  http://www.nrc.nl/opinie/article2094844.ece
  /Gedrag_van_professionals_verandert_niet_zomaar_door_EPD

  Een elektronisch patiëntendossier behoort louter beslisondersteunend te zijn. Een medicatiesysteem dat om de haverklap piept wordt op een gegeven moment genegeerd. Niet de techniek, maar het gedrag van professionals verdient de aandacht.

 22. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1111366.ece
  /333.000_Bezwaren_tegen_patientendossier

  DEN HAAG – Half december hebben ongeveer 330.000 mensen bezwaar gemaakt tegen deelname aan het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dat heeft minister Ab Klink (volksgezondheid) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer.

 23. wilmamazone says:

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2199824.ece

  Invoering medisch dossier ligt stil na kraak pas

  Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is tot juli van dit jaar stilgelegd. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) zegt dat de vele bezwaarschriften van mensen tegen deelname aan het EPD een zorgvuldige verwerking vereisen. Het aantal bezwaarschriften is hoger dan verwacht.

  Kamerlid Arda Gerkens (SP) gelooft echter dat technische problemen de werkelijke reden zijn. Het gaat om de tijdelijk stopzetting van het Landelijk Schakelpunt, het punt waarlangs alle medische gegevens van patiënten moeten als zorgverleners die willen uitwisselen.

  In een brief aan de Kamer bevestigt Klink gisteren dat de inlogpas die zorgverleners moeten gebruiken om toegang te krijgen tot het EPD in een laboratoriumomgeving is gekraakt.

 24. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article2757328.ece

  Artsen willen zelf niet in databank
  Wantrouwen patiëntendossier

  Veel artsen voelen er weinig voor hun eigen medische gegevens via het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te delen met andere hulpverleners.

  Een meerderheid van de artsen heeft als patiënt het ’bezwaarformulier EPD’ ingevuld of overweegt dit alsnog te doen. Zij willen niet dat hun eigen medische gegevens worden gedeeld met andere artsen. Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerde enquête die is uitgevoerd door het tijdschrift Medisch Contact.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: