Klink aan Kant

Ik wil nu wel eens van ome Ab horen hoe het nu zit met de aanpassingen van o.a. artikel 96 wet BIG om effectievere aanpak van uitwassen binnen de (alternatieve) gezondheidszorg mogelijk maken.

Wanneer komt Ab met normen voor behandeling in aansluiting op bestaande wetgeving omtrent gezondheidsclaims op eet- en drinkwaren en geneesmiddelen, zodat een arts moet aantonen dat een beweerde gezondheidsclaim – bijvoorbeeld het behandelen van kanker – ook bewezen effectief is?
Kunnen die 10% medisch specialisten die het moeten doen voor de IGZ nog rekenen op aanvulling?

Oh. Voordat ik het vergeet. Hoe staat het in de zaak Millecam?

Het treft. Agnes Kant en ik zijn ‘of one mind’

Kamervragen die er toe doen.
Alle antwoorden die u altijd al gehad had willen hebben op een rijtje.

Zwaardere straffen in het kader van artikel 96 van de wet Big (Hoofdstuk X)?

Bevelsmogelijkheid (verbieden van behandelingen) voor alternatieve behandelaren?

Het strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de beschikking van het Amsterdamse hof in de zaak Millecam is in volle gang. Zo dient er nog een groot aantal getuigen te worden gehoord. Ik acht het nu niet opportuun om hier inhoudelijk op in te gaan.

Toekomstig jurisprudentie.

Nog even wachten op het onderzoek van Klink. We kunnen van 2009 nu al zeggen:

It giet oan!

87 Responses to Klink aan Kant

 1. wilmamazone says:

  Ome Ab heeft het erg druk de laatste tijd en zijn ambtelijke molens hebben de juiste snelheid nog niet gevonden; soms malen ze te snel(o.a.EPD) en dan weer tenenkrommend langzaam.
  De aanpassing van de wet BIG laat erg lang op zich wachten en stuit uiteraard op hevig verzet in het alternatieve wereldje. Die blijken er niet zo’n behoefte aan te hebben om het kaf van het koren te scheiden; dikbelegde boterhammen komen dan teveel in het gedrang en vrijwel ongehinderd de eigen gang kunnen gaan is ook niet te versmaden.
  De inspectie/IGZ beschikt zowiezo over te weinig menskracht en van die zijn de handen óók nog op de rug gebonden omdat ze door de wet BIG niet eens het recht hebben om……………………..juist ja!
  Als er dan toch een casus bij het OM terecht komt, blijkt die op haar beurt erg ruim de tijd te nemen. Zo voelt het tenminste aan voor al degenen die op een uitspraak zitten te wachten.
  Maar ook het OM is door de huidige wet BIG beperkt in haar mogelijkheden. De consequentie’s van deze wet zijn bij het opstellen ervan m.i. te weinig onder ogen gezien en nu moet/wil men de welhaast bodemloze put dempen nadat er al heel wat kalveren verdronken zijn.
  Niettemin blijven heel wat leken/runderen zich tegen dat dempen verzetten, want die vinden het gerechtvaardigd dat er toch ingesprongen blijft worden omdat het mogelijk zou kunnen zijn dat dat toch enkelen blijven drijven en ‘liefdevol’ op het droge getrokken kunnen worden. Ze blijven ANDEREN met gretigheid duwtjes in de rug geven om vooral toch op de zichtbaar afbrokkelende rand te blijven klimmen en de sprong te wagen.
  Wederom blijken er geen/te weinig juridische handvaten te zijn om deze gang van zaken doeltreffend aan te pakken.
  Je kunt niet meer doen dan aan de andere kant van de put klaarstaan om te pogen de drenkeling op tijd uit het water te hengelen onder het motto:

  ‘Je bent pas echt een rund als je op deze manier met je leven stunt!’

 2. wilmamazone says:

  Ome Ab/zijn ambtenaartjes zijn wederom erg ‘zorgvuldig’:

  http://www.cg-raad.nl/meldpunt47euro/

  quote:

  Het doel van het meldpunt
  De CG-Raad wil met de resultaten van het meldpunt de aandacht vragen van het ministerie van VWS voor de vele mensen die met de huidige systematiek niet in beeld zijn voor compensatie. Met als uiteindelijk doel: verbeterde systematiek waarmee de hele doelgroep wél wordt bereikt.
  Dit is niet alleen van belang voor de 47 euro compensatie Zorgverzekeringswet, maar ook voor de toeslagen die in 2010 uitgekeerd worden (op basis van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten-WTCG), waarbij onder meer ook wordt gekeken naar het medicijngebruik en de AWBZ-zorg.

  Ook ik val als borstkankerpatiënt buiten de boot, want mijn dagelijkse medicatie staat nu eenmaal niet op de lijst, terwijl ik na 1 recept mijn eigen bijdrage al helemaal kwijt ben. De afwijzing lag op 31 dec. in de brievenbus, gelukkig had ik ‘m al verwacht, dus viel het niet helemaal koud op mijn dak, maar toch…………!
  Ik heb al heel wat stappen ondernomen om dit recht te trekken en ontving afgelopen week bovenstaande link via een patiëntenorganisatie.
  De Ombudsman kan/mag, tot mijn grote verbazing/verbijstering, indeze niets ondernemen en kreeg ik telefonisch het advies om zelf rechtstreeks contact op te nemen met de 2e kamer. Dat heb ik dinsdag gedaan, maar een antwoord is nog niet binnen.
  Inmiddels heb ik begrepen dat niet alleen duizenden kankerpatiënten werden buitengesloten, dus mensen/chronische patiënten en gehandicapten laat van jullie horen door protestkanonnen te richten/te blijven richten op het Binnenhof.
  Ze zijn daar weer eens flink aan het rommelen/aanklooien/blunderen met de nieuwe wet,- en regelgeving WTCG over de rug van zieke mensen.

  Het gaat niet om die 47 euro meer of minder, al is het mooi meegenomen, maar als je NU niet zorgt om met de juiste indicatie/gegevens in de computers van het CAK terecht te komen, zou je het weleens op meerdere gebieden kunnen schudden.
  Ik heb al over een andere kwestie aan den lijve ondervonden, dat de mensen van met name het CAK niet zelfstandig kunnen nadenken en dat de ene afdeling niet weet wat de andere soms doet/achterwege laat.

  Dus trek onmiddelijk aan de bel mensen, trek héél hard aan de bel!

 3. jennyj0 says:

  Onbegrijpelijk, dit.

 4. marer says:

  Gelukkig is uw goed recht gemakkelijk. “Alleen” wat folders (begrijpend) doorlezen!

  http://www.minvws.nl/folders/dmo/2008/ik-heb-wat-krijg-ik-ook-wat1.asp

  https://service.nibud.nl/berekenuwrecht2008/

 5. wilmamazone says:

  Deze is ook niet te versmaden:

  http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?ch=TER&id=60528

  Dat nieuwe logo en vooral de kreet ‘Een duidelijke bijdrage’ hakte erin als Paulus in de krenten.
  Ze kwamen ermee nadat het CAK uitgebreid in het nieuws was geweest over het geklooi met de eigen bijdragen en het van het kastje naar de muur sturen van patiënten/cliënten.
  Toen kon de Ombudsman wèl van zich laten horen omdat er fouten werden gemaakt bij de uitvoering van regelingen.
  Bij die 47 euro gaat het om een wetsartikel dat goedgekeurd is en mag de Ombudsman niet ingrijpen/vragen stellen over de zorgvuldigheid daarvan.
  De zorgverzekeraar hoefde alleen informatie te sturen en zijn niet verantwoordelijk, die had ik begin nov. ook gebeld.
  Het CAK kan niet aangesproken worden, omdat die op dit moment die wet correct uitvoeren. Het CAK is een uitvoerende overheidsinstelling, die niet meer kan doen dan de bezwaarschriften die over de afwijzingen worden ingediend, weer aan het betreffende ministerie overhandigen.
  Velen zullen niet eens, net als ik, alsnog een aanvraag hebben ingediend, want alles zou automatisch geregeld worden; men had/heeft er geen omkijken naar.

  Inderdation, inderdation, je hebt wat en je krijgt soms alvast wat: kromme tenen en alwéér een hoop sores aan den bulles.
  Leuker kan de regering/ome Ab het niet maken, blijkbaar ook niet makkelijker.

  noot:
  Inderdation is een familiegebonden uitdrukking in het ‘engels’ voor inderdaad.
  Ik ben niet op mijn best in die taal, maar zo slecht nou ook weer niet. 😉

 6. wilmamazone says:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/tag/wet-big/

  De wet BIG hadden we hier al, dus wie wil kan lezen/herlezen.

 7. wilmamazone says:

  Nog even de compensatie eigen bijdrage:

  http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=60722

  quote:

  Nieuwe taak: Compensatie eigen risico
  ‘Wij berekenen en incasseren de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Het feit dat wij nu ook het uitbetalen van de Compensatie eigen risico zorgverzekeringswet mogen afhandelen, is voor ons een belangrijke stap. We zijn er trots op dat we deze betalende regeling ook mogen afhandelen’, aldus Marja van Goudzwaard, directeur CAK, over de uitbreiding van het takenpakket.

  Een duidelijke bijdrage
  Het CAK heeft als doel om altijd een duidelijke bijdrage te leveren. Van Goudzwaard vervolgt: ‘Uiteindelijk wil de cliënt precies weten waar hij of zij recht op heeft en wat daarvoor betaald moet worden. Tijdig en begrijpelijk. Daar doen wij ons uiterste best voor. Voor het CAK staat dat centraal in onze bijdrage aan de gehele schakel van dienstverlening in de zorg. Onze gewijzigde naam, het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl dragen hieraan bij.’

  Mijn oog viel gister al op:

  Compensatie eigen risico
  0800 – 2108

  Dus ik daarnet ff bellen om te informeren naar/te wijzen op dat ‘begrijpelijke’, dat oh zo ‘duidelijke’ waarom en wat überhaupt de zin is van een bezwaarschrift indienen/wat het CAK daar precies mee doet, omdat ze op dit moment sec gezien geen fouten maken.
  Uiteraard werd met nadruk gezegd dat de verantwoordelijkheid van de regeling bij het ministerie van ome Ab te vinden is, het CAK voert slechts uit. Alweer het advies om dan maar contact op te nemen met dat ministerie. ‘Heb ik al gedaan en ook datendat endatendat!’
  Toch blijkt het zinvol om na een afwijzing tijdig een bezwaarschrift in te dienen(binnen 6 weken).
  Het CAK is dan verplicht om weer contact op te nemen met de zorgverzekeraar en bij een eventuele nieuwe afwijzing deze met gedetailleerde redenen te omkleden, dus een duidelijk waarom.
  De afwijzing die ik nu ontving is een standaardbrief, beaamde de CAK-medewerkster volmondig, met daarin slechts de kale constatering dat ik niet aan de criteria voldoe zoals die momenteel zijn vastgesteld.
  ‘Ja maar’ zei ik ‘het gaat niet alleen om/over mij, maar om duizenden patiënten die buiten de boot zijn gevallen.’ Een moment doodse stilte aan de andere kant, dat was blijkbaar nieuw en nog niet tot het CAK doorgedrongen. Weer:’Wij voeren slechts uit wat het ministerie……………………………….juist ja.
  Een collectieve regeling/aanpak heeft het CAK dus niet in de aanbieding/mag ze er niet ingooien, want regels zijn…………………..alweer juist ja!

  Postbus 51, lijntje naar ome Ab, die ik afgelopen dinsdag belde heeft nog niet gereageerd, dus:
  Wordt vervolgd.

 8. wilmamazone says:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2008/11/19/rookverbod-met-twee-maten-meten/#comment-7759

  Ome Ab ligt over meerdere zaken onder vuur:
  Wat hij regelt is niet altijd uitvoerbaar of hij voert regels niet goed/slordig uit.

  Ik zou niet graag in zijn schoenen staan, maar medelijden?!

  Eerst gedaan en dan gedacht heeft al veel onnodige ellende gebracht.

 9. wilmamazone says:

  Via postbus 51 deze mail ontvangen:

  Burgervraag:
  Mevrouw S. heeft de volgende vraag. Van het CAK heeft ze een afwijzing gekregen voor de compensatie eigen risico. Met mevrouw zijn er nog meer mensen die een afwijzing hebben gekregen, het gaat hierbij om patienten van hormoongerelateerde kanker. De medicijnen die genomen moeten worden staan niet op de lijst met stoffen welke in aanmerking komen voor de compensatie.
  Waarop is de lijst gebaseerd?
  Waarom is juist dit medicijn niet opgenomen in de lijst?

  Ticket aangemaakt door Elisabeth H****

  Antwoord:

  Uw e-mailkenmerk is 90***.

  Geachte mevrouw S.,

  Naar aanleiding van uw telefoontje kunnen wij u als volgt informeren.

  Ik begrijp dat u teleurgesteld bent dat u volgens de huidige regeling niet in aanmerking kunt komen voor de compensatie van het eigen risico.

  De compensatieregeling wordt uitgevoerd door het CAK. De compensatie wordt aan iedereen die daarvoor in aanmerking komt automatisch uitgekeerd. Mensen die geen beschikking van het CAK kregen maar toch denken recht op de compensatie te hebben, kunnen een aanvraag bij het CAK indienen. Mensen die het niet eens zijn met een beschikking van het CAK kunnen een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over de regeling vindt u op de website van het CAK: http://www.hetcak.nl.

  Zoals u zult weten kende de zorgverzekering tot 1 januari van dit jaar het no-claimsysteem. De no-claim betekende dat gezonde mensen zonder zorgkosten € 255 terugkregen. Mensen die vanwege hun gezondheidstoestand noodgedwongen kosten moesten maken, bijvoorbeeld in geval van een chronische aandoening, kregen niets terug. Het kabinet vond dit niet solidair. Daarom is de no-claim afgeschaft. In plaats daarvan is het verplicht eigen risico ingevoerd.

  Zonder in technische details te vervallen, betekende de overgang van de no-claim naar het verplicht eigen risico een premievoordeel voor alle verzekerden. De premie zou bij handhaving van de no-claim voor iedereen aanzienlijk hoger zijn uitgevallen.

  Daarnaast is het kostenverschil tussen gezonden en zieken met de keuze voor het eigen risico aanzienlijk kleiner geworden. Immers, bij de no-claim konden gezonde mensen € 255 terug krijgen terwijl mensen met structurele hoge zorgkosten vaak niets terugkregen. Het verschil was dus € 255. Nu betalen mensen zonder zorgkosten geen verplicht eigen risico en mensen met hoge zorgkosten € 150. Het verschil is daarmee teruggebracht tot maximaal € 150.

  Gemiddeld genomen betalen verzekerden in 2008 € 103 aan verplicht eigen risico. Omdat chronisch zieken dit eigen risico elk jaar vol maken, betalen zij eigenlijk € 47 meer dan de gemiddelde verzekerde. Ook dit laatste verschil in solidariteit tussen zieke en gezonde verzekerden heeft het kabinet willen wegnemen. Bij de behandeling van het desbetreffende wetsvoorstel in de Tweede Kamer is destijds uitgebreid aan de orde geweest hoe de groep chronisch zieken het beste zou kunnen worden bereikt. Deze vraag is nadrukkelijk aan de orde geweest vanuit de wetenschap dat wettelijke regelingen niet per individu maar voor de gehele bevolking worden gemaakt.

  Uit ervaring is bekend dat compensatieregelingen al snel erg ingewikkeld kunnen worden met veel administratieve rompslomp en hoge kosten tot gevolg. Het uiteindelijke resultaat is dan vaak dat zo’n regeling onuitvoerbaar is en na korte tijd alweer moet worden ingetrokken. Daarom golden voor de regeling tot compensatie van het verplicht eigen risico een paar belangrijke uitgangspunten. De regeling moest goed uitvoerbaar zijn, de compensatie moest snel kunnen worden gegeven en er mocht geen administratieve belasting voor verzekerden en verzekeraars optreden.

  Gebruikmaking van reeds bestaande registraties bij de zorgverzekeraars bleek de beste garantie om de doelgroep te bereiken. De verzekeraars registreerden al het geneesmiddelengebruik van verzekerden met een specifieke chronische aandoening die door hun aandoening veel geneesmiddelen moeten gebruiken, de zogenaamde FKG’s.

  Daarnaast vallen ook mensen die op 1 juli 2008 zonder onderbreking langer dan een half jaar in een AWBZ instelling verbleven onder de compensatieregeling, want ook van die groep zijn de gegevens bekend.

  Vanaf 2009 komen ook de mensen voor de compensatie in aanmerking die in 2006 en 2007 hoge ziekenhuiskosten of hoge kosten voor medisch specialistische zorg hadden, omdat deze gegevens nu ook worden geregistreerd. Verdere mogelijkheden tot aanpassing van de groep zullen in de komende tijd worden verkend.

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Willemijn Kienhuis
  Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

  Het kan aan mij liggen, maar……….wat weet ik nou meer over mijn specifieke situatie dan:
  ‘Het hangt in de lucht en het tikt’?!

  quote:

  geen administratieve belasting voor verzekerden

  Ik schrijf, bel me anders zowat te blubber hierover en ben voor mijn gevoel nog niet echt opgeschoten, maar…………………….het staat op de kaart.
  Het is alweer een belasting waar ik toch niet op zat te wachten.
  Het zal nog wel even duren voordat er echt duidelijkheid op tafel ligt, want ambtelijke molens………………..juist ja!

  Hèlp, je zult maar kankerpatiënt wezen!

 10. Da silva says:

  Gebruikmaking van reeds bestaande registraties bij de zorgverzekeraars bleek de beste garantie om de doelgroep te bereiken. De verzekeraars registreerden al het geneesmiddelengebruik van verzekerden met een specifieke chronische aandoening die door hun aandoening veel geneesmiddelen moeten gebruiken, de zogenaamde FKG’s.

  Daarnaast vallen ook mensen die op 1 juli 2008 zonder onderbreking langer dan een half jaar in een AWBZ instelling verbleven onder de compensatieregeling, want ook van die groep zijn de gegevens bekend.

  Vanaf 2009 komen ook de mensen voor de compensatie in aanmerking die in 2006 en 2007 hoge ziekenhuiskosten of hoge kosten voor medisch specialistische zorg hadden, omdat deze gegevens nu ook worden geregistreerd. Verdere mogelijkheden tot aanpassing van de groep zullen in de komende tijd worden verkend.

  @ Wilma
  Dit stukje is belangrijk,de rest kun je vergeten.
  Zoals het er nu naar uitziet worden de patienten die nog geen compensatie hebben ontvangen dit jaar alsnog gecompenceerd.
  Het ljjkt er op dat de fout bij de verzekeraars ligt,aangezien zij het medicijngebruik dienden te registreren en door te geven aan de desbetreffende instanties.

 11. wilmamazone says:

  @Da Silva

  Ik heb hierover op 1 nov. contact gehad met mijn zorgverzekeraar en daar werd gesteld dat alles netjes was doorgegeven aan het CAK. Het CAK vroeg die gegevens op.
  Het lijkt mij zowiezo sterk dat alle verzekeraars toevallig het anti-hormoonmiddelengebruik over het hoofd hebben gezien. Ik ben niet de enige borstkankerpatiënt die een afwijzing heeft ontvangen, maar zover ik het nu kan overzien gewoonweg iedereen met die indicatie.
  Mijn/onze medicatie/werkzame stof daarvan staat gewoonweg niet op de lijst die de regering heeft samengesteld, terwijl die ruim 120 euro per maand kost en 365 dagen per jaar geslikt moet worden.

 12. Da silva says:

  Belachelijk,ik gebruik een redelijk goedkoop medicijn en krijg wel een vergoeding,snap jij het nog?

 13. wilmamazone says:

  @Da Silva

  Als ik het begreep deed ik niet zoveel moeite om het te gaan snappen.
  Wat mij wel duidelijk is, is dat ik een standaard antwoord/kopietje heb ontvangen van een geprefabriceerde tekst, want:
  quote:

  Zoals u zult weten kende de zorgverzekering tot 1 januari van dit jaar het no-claimsysteem.

  Hopelijk geeft dat foutje/slordigheid dan wèl aan, dat er velen aan de bel getrokken moeten hebben in de laatste maanden van 2008.
  En dit meldpunt is er niet voorniets gekomen:
  http://www.cg-raad.nl/meldpunt47euro/

  Wat mij dan stoort is dat het probleem wel degelijk gesignaleerd was/is, maar elk individu daarna toch zelf stappen moet ondernemen door o.a. een bezwaarschrift in te dienen na een afwijzing. Daar moet dan weer een kopie van die afwijzing bijgevoegd worden en ga zo maar door.
  Ik denk dan ook aan alle mensen voor wie een bezwaarschrift opstellen nog niet zo gemakkelijk is èn aan al degenen die niet eens in de gaten hadden/hebben dat ze onterecht buiten de boot gevallen zijn, dus niet alsnog een aanvraag hebben ingediend.
  Waarom geen collectieve regeling/bericht van de regering hierover?
  Waarom moest ik vanaf oktober ’08 zelf op zoek naar informatie/duidelijkheid/waar moet ik wezen? en kreeg ik overal maar een stukje van de puzzel?

  Ik vind het weer eens de omgekeerde wereld en moet de laatste tijd regelmatig denken aan het verstoppertje spelen van vroeger.
  De zoeker telde met gesloten ogen/handen ervoor tot 100 en riep dan :’Wie niet weg is wordt gezien, 8+8=16!
  Met name als kankerpatiënt werd/word ik op vele fronten met open ogen niet gezien en daar zit de echte pijn. Regelmatig heb ik het gevoel dat ik niet besta/niet mag bestaan/er niet toe doe.
  ‘Wie niet weg is wordt gezien!’, als dat eens waar zou zijn/zou worden.

 14. Da silva says:

  Hier een brief waaruit blijkt dat begin november al meer dan 1500 patienten buiten de boot vielen.

  Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Postbus 20350
  2500 EJ DEN HAAG

  Utrecht 26 november 2008
  Kenmerk: S08-1199/mh/mdb
  Betreft: compensatie eigen risico
  Inlichtingen bij: Marijke Hempenius

  Geachte heer/mevrouw,

  Op donderdag staat het onderwerp Compensatie eigen risico op de agenda van de Vaste Kamercommissie. De CG-Raad heeft in zijn brief van 2 juni aandacht gevraagd voor de beperkingen van de afbakening die gebruikt wordt voor de 47 euro compensatie. Wij hebben de volgende groepen onderscheiden die ten onrechte niet voor compensatie in aanmerking komen:
  mensen met een bepaald medicijngebruik die niet in de FKG-lijst zijn opgenomen;
  mensen met een DBC diagnose die pas in 2009 worden toegevoegd;
  mensen met hulpmiddelen die pas in 2010 gevonden gaan worden.
   
  Bij het meldpunt dat de CG-Raad recent heeft geopend zijn inmiddels 1500 meldingen binnengekomen van mensen die geen brief van het CAK hebben gekregen. Veel meldingen geven volgens de criteria wel een recht, maar deze mensen hebben toch geen brief gehad. Eén van de voorbeelden is onder andere een grote groep mensen met reuma die gebruik maakt van geneesmiddelen die door de apotheker zelf bereid worden. Door de wijze van bereiding wordt een afwijkende registratie gebruikt en krijgen deze medicijnen geen zogenaamde ATC-code. Zonder ATC-code worden de mensen die voor compensatie in aanmerking moeten komen niet gevonden. Daarnaast worden mensen die in plaats van pillen gebruik maken van injecties of andere toedieningsvormen niet altijd gevonden. Wij vragen de Kamer op korte termijn voor deze groep een oplossing te bepleiten. Wanneer deze groep niet via de automatische bestanden gevonden kan worden, stellen wij voor dat deze mensen op grond van de medicijndeclaraties separaat een aanvraag kunnen indienen bij het CAK.
   
  Voor de groep mensen die in 2009 en 2010 met het DBC en de DKG criteria gevonden gaan worden vinden wij dat sprake zou moeten zijn van compensatie met terugwerkende kracht. Het verbaast ons bijzonder dat minister Klink de motie Van Gerven die voor deze groep een compensatie met terugwerkende kracht voorstelt, ontraadt. Dit terwijl mevrouw Bussemaker een week geleden juist als terugval optie voor de Wtcg voorgesteld heeft mensen die niet tijdig gevonden worden in de Wtcg afbakening met terugwerkende kracht te gaan compenseren. Graag zouden wij hier meer duidelijkheid over krijgen.
   
  Tot slot doen wij een dringend beroep op VWS om de FKG-lijst op grond van de nieuwe CER en Wtcg doelstelling te herzien. De FKG registratie is met een ander doel opgesteld dan waarvoor deze nu gebruikt wordt. De FKG-lijst is opgesteld met als doel een goede onderlinge verevening tussen zorgverzekeraars voor hoge kosten. De FKG-lijst is nooit samengesteld met als doel een grondslag te zijn voor een individuele uitkering. Aangezien het FKG criterium ook bij de Wtcg afbakening een belangrijke rol speelt is het op korte termijn aanpassen van deze lijst van groot belang. Graag zouden wij willen weten of de heer Klink deze analyse deelt en zo ja, welke stappen hij op dit terrein binnen welke termijn gaat realiseren.
   
  Met vriendelijke groet,

  w.g.

  A.A.R.G. Poppelaars
  directeur

 15. wilmamazone says:

  Ja ja!!! Ome Ab is weer eens lekker duidelijk, zorgvuldig, snel èn had er begin nov. nog geen oren naar om met terugwerkende kracht te gaan compenseren.
  Dat weten we dan alweer.

  Een soapserie is er niets bij. Gelukkig hoef je daar niet naar te kijken als je niet wilt.

 16. marer says:

  http://www.kwakzalverij.nl/818/Btw_heffing_op_medische_kwakzalverij_voor_de_tweede_maal_uitgesteld

  Hij heeft het druk, druk, druk.
  Dus antwoorden laten even op zich wachten.

 17. wilmamazone says:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/1/16/150109_epd.html

  CDA, PvdA en ChristenUnie willen strengere straffen voor misbruik van het elektronisch patiëntendossier EPD. Ze willen zo de argwaan bij veel mensen tegen het systeem wegnemen.

  Klink heeft het druk, druk, druk.

 18. marer says:

  http://www.ad.nl/binnenland/2920066/Heup_en_kniepatint_naar_buitenland.html

  Klink heeft het druk, maar heeft gelukkig een “capaciteitsorgaan” die hem adviseert.

 19. Jennyj0 says:

  Een capaciteitsorgaan…???
  Daar ben ik nou helemaal stil van – hoe ziet zoiets eruit?

 20. marer says:

  http://www.homeopathisch.be/

  Homeopatische middelen zijn toch wel echte wondermiddelen. Je moet er gewoon in geloven.

 21. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1133209.ece

  De toekomst van de IJsselmeer-ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord is weer uiterst onzeker. De Nederlandse Zorgautoriteit weigert 29,5 miljoen euro bij te dragen aan het reddingsplan.

  Quote:

  Dat de NZa de steun afwijst, betekent een groot probleem voor minister Ab Klink van Volksgezondheid. Hij heeft de IJsselmeerziekenhuizen tot ‘systeemziekenhuis’ benoemd en daarmee als onmisbaar voor de regio. Zowel Winter als Klink bestuderen het besluit van de zorgautoriteit nog en hebben nog geen reactie gereed.

  Klink heeft het druk, druk, druk.

 22. Da silva says:

  http://www.nu.nl/economie/1902637/klink-wil-huisartsen-tegemoet-komen.html

  DEN HAAG – Minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil de huisartsen tegemoet komen. Zo kunnen ze wellicht meer subsidie krijgen voor de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dat meldden ingewijden dinsd

  En hier komt de aap uit de mouw:

  Klink heeft de huisartsen nodig om van de invoering van het elektronisch patiëntendossier een succes te maken.

 23. marer says:

  http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&autostart=false

  Iets te veel betaald? Misschien wel 3 of 5 miljard euro????

  Meneer Klink heeft het druk, druk, druk.

 24. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article2009229.ece
  /Verloskundigen_in_actie_tegen_week_van_53_uur.html

  Verloskundigen voeren vanaf volgende week actie tegen hun lange werkweken. De actie krijgt een publieksvriendelijk karakter.

  Ouders van pasgeboren baby’s worden opgeroepen geboortekaartjes met actieteksten massaal op te sturen naar de Nederlandse zorgautoriteit (NZA).

  Verloskundigen maken werkweken van 53 uur. Daar bovenop hebben zij bereikbaarheidsdiensten van 15 tot 20 uur per week. Deze lange werkweek resulteert in een bruto-maandinkomen van 2900 euro.

  Klink wil niet meewerken, hij heeft het te druk, druk, druk!

 25. wilmamazone says:

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2127083.ece
  /Falende_zorgbestuurder_aansprakelijk_stellen

  Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) bekijkt hoe ze falende bestuurders in de zorgsector persoonlijk aansprakelijk kan stellen voor de schade die ze hebben aangericht. Dat zei de staatssecretaris vandaag in een debat met de Tweede Kamer over zorginstelling Philadelphia, die door slecht bestuur op de rand van de afgrond kwam te staan.

  Ministerie van Volksgezondheid heeft het druk, druk, druk!

 26. wilmamazone says:

  Voor vragen aan de rijksoverheid:

  http://www.postbus51.nl/nl/home

 27. wilmamazone says:

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2127206.ece
  /Klink_overweegt_uitstel_invoering_patientendossier

  Minister Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) overweegt het elektronisch patiëntendossier (EPD) later in te voeren dan de geplande datum 1 september.

  Uitstel van het EPD zou een logisch gevolg zijn van aanpassingen aan het systeem, waarop een Kamermeerderheid eerder deze week heeft aangedrongen. Het probleem is vooral dat ICT-leveranciers nog niet allemaal voldoen aan de voorwaarden en er veel vragen zijn over de veiligheid van het systeem. Zo wordt betwijfeld of de privacy van patiënten is gewaarborgd.

 28. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article2009610.ece
  /Haast_geboden_na_overlijden_.html

  Nieuwe ontruimingsregels dwingen tehuizen tot drastische maatregelen

  Verzorgingshuizen klagen over de veel te snelle ontruiming van appartementen. De directeur van een Friese zorggroep betaalt desnoods zelf.

  Verzorgingshuizen willen meer tijd om appartementen op te knappen voor nieuwe bewoners. Sinds januari krijgen zorginstellingen nog maar dertien dagen doorbetaald na het overlijden van een bewoner. Dat waren er dertig.

  Marktwerking in de zorg zorgt er steeds meer voor, dat echte zorg de geldgraaiers een rotzorg is.
  Bij bezuinigingen/prijsverhogingen kan de kerk ook in het midden gelaten worden.
  Van onze ouderen in zorgcentra/aanleunwoningen wordt geschraapt waar ook maar wat te schrapen valt, zelfs een waardig einde is geen garantie meer.
  Waar moet dit naartoe?!
  Wie het weet mag het zeggen.

 29. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2009856.ece
  /Ok_s_dicht_door_beddentekort_ziekenhuis.html

  Novum) – Het Atrium Medisch Centrum Parkstad heeft de helft van zijn operatiekamers gesloten omdat het ziekenhuis kampt met een beddentekort. Geplande operaties zijn deels geschrapt ten faveure van spoedingrepen. Dat maakt het ziekenhuis in Heerlen donderdag bekend.

  Deze problemen worden echt niet opgelost door ‘lopende bandwerk’ te maken van vrijgekomen kamers en of dit DE oplossing is/wordt?:

  http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/lz/2009/geld-woonvormen-dementerenden.asp?rss

  Het kabinet trekt tot 2011 80 miljoen euro uit om kleinschalige woongroepen voor ouderen op te zetten.

  Eerst gedaan en dan gedacht……………………………..juist ja!

 30. wilmamazone says:

  http://www.ad.nl/denhaag/stad/2938983/lsquoOuderen_al_weken_zonder_thuishulprsquo.html

  – Mevrouw Ploeg (85) had sinds 12 december al geen huishoudelijke hulp meer gezien. Tot gisteren. Met duizendmaal excuses van haar zorgaanbieder Meavita.

  ‘Goed’ idee ome Ab, die WMO naar de gemeente. Men hoefde slechts kort te wachten op de ene kink in de kabel na de andere.

  Marktwerking in de zorg, laat me niet lachen!

 31. da silva says:

  http://www.blikopnieuws.nl/bericht/90851

  Den Haag – Iedere patiënt kan straks zijn eigen elektronisch patiëntendossier (EPD) inzien via zijn eigen computer. Ook kan iedereen deze gegevens zelf opslaan en uitprinten. Dit benadrukte minister Klink donderdag 22 januari tijdens een debat in de Tweede Kamer.

 32. Da silva says:

  http://www.trouw.nl/opinie/podium/article2006416.ece/Op_weg_naar_de_perfecte_mens__.html

  Mensverbetering staat voor een streven naar sterkere, slimmere, mooiere mensen die langer gezond kunnen leven. Door ontwikkelingen in de genetica, neurowetenschappen, farmacie en plastische chirurgie lijkt de realisering van deze oude droom voor het grijpen te liggen. Het gaat niet alleen om pillen, maar ook bijvoorbeeld om breinimplantaten, vruchtbaarheidsbehandeling en gentherapie.

  http://www.trouw.nl/opinie/podium/article2012101.ece/Sterker__fitter__slimmer__mooier.html?all=true

  eze en andere middelen en technieken dienen zich aan en er zullen mensen zijn die er gebruik van gaan maken. Daarbij is een politieke visie op de bredere trend van mensverbetering nodig. Het alternatief is dat we de komende jaren elke keer weer verrast worden door weer een nieuwe verbetertechniek die op de markt komt of – nog waarschijnlijker – door ongewenste gevolgen van een langzaam populair geworden, (nog) niet gereguleerde techniek. Dat we gaan doormodderen van incident naar incident. Tot we ons uiteindelijk bevinden in een wereld waarin niet alleen de gezichten maar ook de lichamen, de geesten en karakters van mensen gladgestreken en eenvormig zijn geworden.

  Benieuwd of Klink zich hier nog mee gaat bemoeien….

 33. jennyj0 says:

  Hoe zit het met het karakter? Daar is bij een flink aantal mensen meer winst te behalen.
  🙂

 34. jennyj0 says:

  Dat blijkt namelijk veel moeilijker te beïnvloeden dan allerlei fysieke zaken. Het staat wel zo vrolijk in dit stukje, maar bij sommige mensen lijkt de verandermogelijkheid zo ongeveer gelijk aan die van graniet.

 35. marer says:

  @JJ: verandermogelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel passen niet bij vastgeroeste/hersenloze denkramen/ kwakafonisten/zijlijn roeptoeters/nitwitten en of leken op kankergebied.
  Die zoeken alternatieve klepels bij de valse bel.

 36. wilmamazone says:

  http://weblogs2.nrc.nl/youp/2009/01/24/efficiency/

  Nog wat tips voor ome Ab, het kan nog véél efficiënter!

 37. wilmamazone says:

  Hoopvol nieuws.

  http://www.zorgkrant.nl/read.html?source=rss&id=7529

  Met een schenking van 4,5 miljoen euro stelt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars het Alzheimercentrum VUmc in de gelegenheid op korte termijn een nieuwe, gespecialiseerde en herkenbare polikliniek met een landelijke functie te realiseren.

  Noot: Niet alle dementie wordt veroorzaakt door Alzheimer, er zijn meerdere soorten/oorzaken.

 38. marer says:

  Ergens in Duitsland is er nog een werkloze neuroloog. 😉

 39. wilmamazone says:

  Het is een ander ministerie, maar wat lijken ze toch op elkaar:

  http://www.nu.nl/algemeen/1905733/ministerie-kijkt-of-ouders-in-kinderpaspoort-moeten.html

  Heb je als ouders al het kunstje moeten flikken om je baby/peuter of kleuter met een uitgestreken smoeltje op een pasfoto te krijgen………………..juist ja.

 40. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article2015214.ece

  Een nieuw medicijn moet eerst een paar jaar bewijzen dat het echt werkt, vindt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

  Een adviesorgaan van minister Klink wil dat nieuwe geneesmiddelen bij patiënten eerst hun effectiviteit aantonen voordat de vergoeding definitief wordt. De hoogte van de vergoeding kan dan afhankelijk worden gesteld van de prestaties van het medicijn. Dit schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aan minister Klink (Volksgezondheid).

  Het adviesorgaan pleit er ook voor om de farmaceutische industrie weg te houden van de na- en bijscholing van huisartsen en medisch specialisten.

 41. wilmamazone says:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/1/28/280109_proton_radiotherapie_rinke.html

  Er moet in Nederland een centrum komen voor protonradiotherapie. En eigenlijk drie centra. Dat vinden (kinder)artsen, wetenschappers en patiënten. Protonradiotherapie is een alternatieve stralingstherapie voor de behandeling van kanker.

  De protontherapie is net zo effectief tegen tumoren als de traditionele röntgentherapie, maar protonen beschadigen het omringende weefsel veel minder dan de fotonen van de röntgentherapie. Vooral bij de bestraling van tumoren op heel gevoelige plekken als de hersenen, de ogen en het hart, is de protontherapie een uitkomst volgens de wetenschappers en artsen.

  Quote:

  Consortia
  Er zijn in Nederland drie consortia bezig de stichting van een protonkliniek voor te bereiden. In Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen met het Kernfysisch Versneller Instituut); in Delft (TU Delft, Erasmus Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum, NKI-AvL) en Maastricht (Maastro Clinic, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Universiteitskliniek en Hogeschool RWTH Aken).

  Het College voor Zorgverzekeringen moet de minister adviseren of de protontherapie in het basispakket van de zorgverzekering zou moeten komen. Dat advies komt over een paar maanden.

  Donderdag vindt er in Delft een congres plaats over de noodzaak van protonklinieken in Nederland.

 42. jennyj0 says:

  Lijkt me nou echt iets voor Gorter, om dit te gaan aanbieden!
  🙂

 43. peter says:

  Crypto.

  Je moet er wat aan doen dat als mensen vrijwillig hun gang willen gaan zij dat vrij moeten kunnen doen.

  En ook terug moeten kunnen komen als zij dat willen.

  Niet gehinderd door wat voor opmerkingen van welk ‘silly person’ dan ook!

  Dat terugkomen zal voor mij enige extra belemmering zijn daar ik niet gedient ben van een te grote kleffigheid laat staan natrappen op jouw blog!

  Ik wil mijn bijdrage af en toe leveren maar zie dit blog niet als mijn overbuurvrouw, die nogig ik zelf uit!

 44. wilmamazone says:

  http://www.zorgkrant.nl/read.html?id=6156

  Herziening Wet op het Bevolkingsonderzoek noodzakelijk
  Veel instellingen die preventief medisch onderzoek aanbieden (health checks) handelen in strijd met de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht 22 instellingen die dit soort bevolkingsonderzoek aanbieden. Bij twintig van deze bedrijven ontbrak de benodigde vergunning. De bedrijven zijn zich hier vaak niet van bewust. Als de IGZ dit aankaart zijn de instellingen vaak wel bereid de werkzaamheden aan te passen.

  De afgelopen jaren is het aantal bedrijven dat preventief medisch onderzoek aanbiedt gestegen. De WBO is op onderdelen moeilijk te handhaven. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het rapport ‘Toezicht op preventief medisch onderzoek’, dat vandaag is gepubliceerd.

 45. wilmamazone says:

  http://www.nu.nl/algemeen/1908658/klink-spreekt-verspilling-donorharten-tegen.html

  Van verspilling van donorharten is geen sprake. Harten worden getransplanteerd in Nederland of een andere Europees land, of worden afgekeurd omdat ze niet goed genoeg zijn.

  Dat zei minister Ab Klink (Volksgezondheid) vrijdag in een reactie op de noodkreet van Hartpatiënten Nederland dat maar een derde van de beschikbare harten bij Nederlandse patiënten terechtkomt.

  Volgens cijfers over 2007 gaat de rest naar het buitenland of wordt niet gebruikt.

  Klink kent deze cijfers niet, maar voert aan dat er in 2008 meer donorharten uit andere Europese landen binnenkwamen, dan dat er vanuit ons land naar het buitenland gingen.

 46. peter says:

  T’is jammer dat als de tongen wat losser worden zo rond five o’clock het hier vaak veel te rustig wordt!

 47. Da silva says:

  Wat houdt je tegen?

 48. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1142912.ece

  – Toezichthouders en bestuurders van zorginstellingen die door wanbeleid in problemen raken, kunnen in de toekomst voor de rechter worden gedaagd. De bestuurders van de zorginstellingen die de afgelopen weken bijna failliet gingen, ontspringen de dans. Er is geen wettelijke basis om hen aansprakelijk te stellen.

  Dit zegt CDA-minister Ab Klink van Volksgezondheid in een interview met de Volkskrant.

  Quote:

  Iedereen’, zegt Klink, ‘moet er nu van doordrongen zijn dat het lidmaatschap van een raad van toezicht of een raad van bestuur geen vrijblijvende positie is’.

 49. wilmamazone says:

  http://www.nu.nl/algemeen/1911451/rechter-haalt-streep-door-afspraken-volksgezondheid.html

  Het ministerie van Volksgezondheid moet afspraken over de positie van bemiddelingsbureaus in de thuiszorg onmiddellijk intrekken.

  De rechtbank van Den Haag heeft dat woensdag bepaald.

  De koepelorganisatie van thuiszorgbedrijven Actiz was eerder over de kwestie naar de rechter gestapt omdat ze zich benadeeld voelde door de afspraken die eind vorig jaar zijn gemaakt.

 50. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1144013.ece

  Minister Ab Klink (Volksgezondheid) moet ingrijpen bij de ziekenhuizen in Vlissingen en Goes. Het CDA wil dat de minister het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) zo snel mogelijk op de ziekenhuizen af stuurt.

  Het college moet uitzoeken hoe het zit met de bestuurlijke sores en een tekort aan geld bij de instellingen, die van plan zijn samen te gaan. CDA-Kamerleden Ad Koppejan en Janneke Schermers is ter ore gekomen dat de problemen in Goes en Vlissingen zich opstapelen.

 51. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1144626.ece

  Amsterdam wil dat minister Ab Klink (Volksgezondheid) toch onderzoek doet naar zogeheten hiv-healings in stadsdeel Zuidoost. De betrokken wethouders Freek Ossel en Marijke Vos hebben hem hier in een brief om gevraagd, bevestigde een gemeentewoordvoerder vrijdag een bericht hierover in Het Parool.

  Het hete hangijzer:

  De minister bekijkt momenteel of hij de wet kan aanpassen, zodat alternatieve genezers in de toekomst aangepakt kunnen worden. Tot die tijd kan hij weinig doen.

  Als Klink eindelijk serieus wat wil/kan doen zal ie het zéér druk krijgen.

 52. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2031199.ece

  Inspectie lijkt angstig keffertje
  Waakhond ontmaskert farmaceuten, maar onderneemt geen actie

  Quote:

  De kwestie rond de dvd is een gedocumenteerd voorbeeld van de inzet van medische opinieleiders bij de productpromotie van dure middelen. Deze ’ongewenste beïnvloeding van voorschrijfgedrag’ is een praktijk waar minister Klink (volksgezondheid) geregeld zijn zorg over uitspreekt. Bij de verspreiding van de Pfizer-dvd is juist dát gebeurd.

  Maar deze poging tot misleiding van huisartsen kan volgens Klinks eigen inspectie zonder gevolgen blijven. De waakhond van de kwaliteit van de zorg lijkt in deze zaak op een angstig keffertje.

  Regelmatig ergens je zorg over uitspreken helpt niet ome Ab. Doe eens spijkers met koppen slaan!

 53. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1149160.ece

  Plastisch chirurgen en privéklinieken eisen betere regelgeving en verplicht toezicht voor klinieken van minister Klink van VWS. Daarmee willen ze voorkomen dat zich opnieuw ernstige misstanden voordoen, zoals vorige week in de Silhouet-klinieken. ‘Wij laten ons nest niet langer bevuilen’, zegt secretaris Thijs Udo van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

  Interne kritiek kan dus wel degelijk!
  Wie volgt?

 54. Jennyj0 says:

  De alternatieven in elk geval niet.

 55. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article2032648.ece

  Dank voor het falen!

  ‘Zorgbestuurders krijgen 20 miljoen vertrekpremie’ kopt vandaag de website Skipr, een site voor ‘beslissers in de zorg’. Ruim tachtig bestuurder zijn in 2008 de laan uit gestuurd.

  Het is onduidelijk waarom zij precies moesten vertrekken, maar vast staat dat de bestuurders die vertrokken gemiddeld een kwart miljoen meekregen. Dit is werkelijk absurd veel, veel te veel. Zeker voor een sector waarin geld tekort is.

  Quote:

  Het is hoog tijd dat minister Klink en staatssecretaris Bussemaker ingrijpen. Ze moeten de falende bestuurders op non actief stellen, zonder bonus. Kosten moeten verhaald worden op de verantwoordelijken en er moet een einde komen aan de vermarkting. Want welke belofte over ‘efficiëntere’ én ‘goedkopere’ zorg die de concurrentie zou opleveren, is inmiddels waargemaakt?

 56. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/onderwijs/nieuws/article2033182.ece

  Bezuinigingen treffen duizenden leerlingen met ernstige handicaps die nu nog speciaal onderwijs volgen, waarschuwen ouders en scholen.
  Ruim 2500 kinderen met meervoudige ernstige beperkingen die op het speciaal onderwijs zitten, worden getroffen door bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb). Ouders en scholen vrezen dat een deel van hen vanaf volgend jaar helemaal niet meer naar school gaat.

  Tja…..en die zorgbestuurders effies 20 miljoen oprotpremie, gemiddeld een kwart miljoen p.p.!

  Wie het nog begrijpt mag het even uitleggen.

 57. wilmamazone says:

  De zoveelste ‘systeemfout’:

  http://medischcontact.artsennet.nl/content/resources//AMGATE_6059_138_TICH_R250616802113219//

  Als het Leger des Heils kinderhospice Het Lindenhofje in Amsterdam sluit, worden de kinderen elders ondergebracht. Dat garandeerde staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid) dinsdag in de Tweede Kamer.

  quote:

  De verpleging in gespecialiseerde kinderverblijven, zoals kinderhospices, valt niet meer onder de AWBZ. Daardoor zou de noodzakelijke zorg aan ernstig zieke of stervende kinderen in het gedrang kunnen komen. Maar dat mag niet gebeuren, vindt Bussemaker. De kwetsbare kinderen en hun ouders mogen volgens haar niet de dupe worden van deze ‘systeemfout’.

  Alweer:
  Eerst gedaan en dan gedacht, heeft velen al onnodige ellende gebracht.

 58. wilmamazone says:

  http://www.ad.nl/diagnose/3011336/Hackers_testen_patintendossier.html

  Voordat de aansluiting van artsen op het elektronisch patiëntendossier (EPD) verplicht wordt, zullen hackers het systeem nog eens aan een grondige test onderwerpen. Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) de Tweede Kamer woensdag toegezegd.

 59. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1151078.ece

  Niemand weet waar de 22 miljard euro blijft die de overheid jaarlijks via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uitgeeft aan gehandicapten en chronisch zieken.

  Er is geen enkele vorm van verslaglegging en gegevens over het klantenbestand zijn er ook niet. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.

  Het ontbreken van een overzicht van de besteding van AWBZ-geld is pikant, nu de ene na de andere instelling die is gefinancierd met dit geld omvalt door wanbeleid en de economische crisis in volle hevigheid is losgebarsten. De crisis levert dit jaar een begrotingstekort op van 18 miljard euro en volgend jaar bijna 40 miljard. De AWBZ is al genoemd als mogelijk doelwit van bezuinigingen.

 60. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1151786.ece

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil harder kunnen ingrijpen als artsen in de fout gaan. Ook moet het bestuur van een ziekenhuis directer worden aangesproken. Die conclusie trekt de inspectie uit een terugblik op de affaire rond de neuroloog in het Medisch Spectrum Twente in Enschede.

 61. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1151801.ece

  De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Naar verwachting worden artsen en andere zorgverleners in het voorjaar van 2010 verplicht om zich aan te sluiten op het computersysteem waarmee ze informatie over patiënten en hun medicijngebruik kunnen uitwisselen.

 62. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/content/resources//AMGATE_6059_138_TICH_R251526915532797//

  ‘Bevallingsverlof naar vader na dood moeder’

  Als de moeder van een kind in het kraambed overlijdt, moet haar partner haar recht op bevallingsverlof kunnen overnemen. Dat zou ook moeten gelden als de moeder langdurig in het ziekenhuis moet blijven, terwijl haar pasgeboren kind naar huis mag.

  Daarvoor pleiten de Tilburgse hoogleraar sociaal recht Ton Wilthagen en de juristen Saskia Montebovi en Irene Wilthagen.

  Irene Wilthagen werkt bij het Juridisch Loket in Tilburg, waar een 38-jarige vader zich kortgeleden meldde die door zijn werkgever was gesommeerd aan het werk te gaan. De man was sinds twee weken thuis om voor zijn baby te zorgen, nadat zijn vrouw aan complicaties tijdens de bevalling was overleden. Volgens de wetenschappers bestaat er in Nederland geen enkele regeling voor ‘dergelijke dramatische gevallen.’

  Tja….ome Ab heeft het ook zo druk met tal van andere zaken ‘adequaat’ regelen!
  En werkgevers hebben toch zomaar ome Ab nodig om enig menselijk gedrag te vertonen en de werknemer die in zo’n drama belandt niet nog verder de grond in te boren of niet soms?!

 63. wilmamazone says:

  http://www.zorgkrant.nl/read.html?source=rss&id=7680

  Dringende oproep!
  Er komen signalen binnen dat mensen telefonisch of per email worden benaderd met het aanbod om hun herhaalrecepten voortaan via een internetapotheek te bestellen.

  Daarbij wordt gesuggereerd dat hun eigen apotheek en/of huisarts van deze actie op de hoogte is. Ook blijkt degene die belt regelmatig over medische gegevens van de klant te beschikken. Onbekend is hoe die gegevens daar terecht zijn komen.

  Tja…ome Ab, hoe zijn die medische gegevens nou in verkeerde handen terecht gekomen?
  Toch maar niet over één nacht ijs, zelfs geen drie gaan i.v.m. het EPD?!

 64. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1152887.ece

  Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid is niet van plan om openbaar te maken waaraan de 22 miljard euro wordt besteed die jaarlijks opgaat aan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zij zal de Tweede Kamer alleen inlichten als er een ‘enorme groei’ is in bepaalde uitgavenposten. Dit zegt Bussemaker in een interview met de Volkskrant.

  En dit dan?:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1152526.ece

  Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft als commissaris van Philadelphia Zorg vastgoedtransacties en een cultuuromslag goedgekeurd, die het concern aan de rand van de afgrond hebben gebracht. Dat blijkt uit de jaarrekeningen van de gehandicaptenzorginstelling en uit bronnen die het vertrouwelijke rapport van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) hierover kennen.

  Mensenkinderen, het gaat toch zo ‘geweldig’ met de ABWZ èn met het CAK èn dan geen openheid van zaken?

 65. wilmamazone says:

  http://www.nu.nl/algemeen/1921855/ligtaxi-moet-ambulance-vaker-vervangen.html

  – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) pleit voor meer ligtaxi’s. Deze zouden de rol van ambulances voor een deel moeten overnemen om zo de beschikbaarheid van ziekenwagens voor spoedeisende hulp te vergroten.

  KNV schrijft dit in een brief aan onder anderen minister Ab Klink van Volksgezondheid, zo heeft de brancheorganisatie maandag bekendgemaakt.

 66. wilmamazone says:

  http://www.zorgkrant.nl/read.html?source=rss&id=7684

  Volgens de Volkskrant vinden burgers bezuinigingen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) onbespreekbaar. De KNMG is het hiermee eens, omdat het de zorg voor de zwaksten in de samenleving direct raakt. De AWBZ zorg kost 22 miljard per jaar en het is volgens de Volkskrant onduidelijk hoe het bedrag besteed wordt.

 67. grootvader says:

  Ach, toch er maar van afgezien; een SUV-achtige personenauto die omgebouwd tevens geschikt is voor rolstoelvervoer.
  Potentie genoeg, maar in en rondom Amsterdam is de TCA-tegenwerking en concurrentie te groot.
  Bovendien zijn de nieuwste regeringsplannen om taxichauffeurs-eigen rijders (kleine zelfstandigen) te gaan verplichten in een coöperatief verband te gaan werken weer zoiets dat alleen ten voordele is van die kleine man zoals Connexxion.

  Nee, ik laat het chaufferen bij het begin van de (kinder)zomervakantie maar aan de anderen over.
  Ik heb datgene wat ik wilde bereiken met het nemen van een bijbaantje als chauffeur ook bereikt (eerder dan gedacht) en ga genieten van mijn AOW.
  Een vrijheid die ik lange tijd niet gekend heb.

  Frankrijk, als hoofddoel.
  Maar wie richting het zuiden = limburg,duitsland ook nog wat moois voor mij weet?
  Ik ben in het bezit van een Tom-tom.

  met warme groeten;

  Ronald= grootvader.

 68. wilmamazone says:

  Fijn om weer eens wat van je te horen! 🙂

 69. wilmamazone says:

  http://www.minvws.nl/kamerstukken/meva/2009/effectievere-aanpak-misstanden-in-de-zorg.asp?rss

  In deze brief informeert minister Klink de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden om een effectievere aanpak van de uitwassen binnen de (alternatieve) gezondheidszorg mogelijk te maken. Hij gaat in op verschillende maatregelen:

 70. Pingback: Klink schopt alternatieve kont. « Cryptocheilus Weblog

 71. wilmamazone says:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/2/28/280209_zelfmoordsite.html

  De iniatiefgroep 113Online start een website om zelfmoord te voorkomen. Door de website, die vanaf juni online is, kunnen honderden levens worden gered, zo denkt de groep.

  Jaarlijks doen 94.000 mensen een zelfmoordpoging. Daarvan overlijden er 1500. Het aantal mensen dat met de gedachte van zelfmoord speelt, ligt nog vele malen hoger op ruim 400.000.

  quote:

  De regering schiet te hulp om de website toch te kunnen opzetten. Minister Klink van Volksgezondheid wil 113Online een startsubsidie geven van 1,4 miljoen euro.

 72. Da silva says:

  Bullshit,de mensen die werkelijk zelfmoord willen plegen praten er niet over en gaan zeker niet even een website raadplegen!
  Zonde van het geld!

 73. jennyj0 says:

  Het is een fabeltje dat mensen die er over praten, het niet doen. Juist de anonimiteit van het internet kan mensen een uitlaatklep geven. Ik vind het de moeite waard om het te proberen en het zou me niet verbazen als het wel degelijk effect heeft. Psychotherapie via het internet is ook heel effectief. Raar maar waar.

 74. wilmamazone says:

  Of deze mensen door een 113 geholpen hadden kunnen worden?

  http://www.nrc.nl/economie/article2165858.ece

  Boer Hans zag door crisis maar één uitweg.

  Een Friese boer werd rijk in de VS. Tot de crisis. Hij moest zijn koeien doden, maar nam zijn eigen leven.

 75. Da silva says:

  @ Jenny Jo
  Klopt,psychotherapie via het internet is effectief voor mensen met een lichte tot matige depressie.
  De mensen die praten over hun zelfmoord gedachtes zijn degenen die het eigenlijk niet willen en dolgraag hulp willen,maakt niet uit hoe.
  Krijgen zij die hulp niet dan plegen ze alsnog zelfmoord,dat zijn de praters.
  Waar ik over praat is het kleine groepje mensen die dus wel zelfmoord willen plegen en niet tegengehouden willen worden.
  De mensen waar iedereen van zegt “maar ik heb niets gemerkt”.
  Voor deze mensen zal deze site niet helpen.

 76. jennyj0 says:

  Uit de cijfers blijkt niet dat mensen die er over praten, het niet willen en niet doen. Je kunt niet in zijn algmeenheid zeggen: als mensen er over praten, willen ze het niet. De juiste benadering kan hen misschien helpen om niet alleen geen zelfmoord te plegen, maar ook adequate hulp te zoeken. Al met al vind ik het toch een initiatief dat een kans verdiend.

 77. jennyj0 says:

  ‘verdiend’ moet zijn: ‘verdient’.

 78. marer says:

  Dit initiatief moet wel een kans krijgen. Internet heeft invloed. In mijn familie is een aantal zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding geweest. En niet de prettigste. Ook de pogingen tot zelfdoding hebben een grote inpact. Na adequate hulp zijn de pogingen bij twee personen gestopt. Maar het is, ondanks hulp, bij anderen tot een verschrikkelijk einde gekomen.
  Dus als het kan helpen iemand te laten afzien van een verschrikkelijk, donker, van de wereld gekeerd einde? Geef het een kans!

 79. Da silva says:

  Ik snap wel wat je bedoelt maar er zijn al zoveel internetsites voor psychische problemen,ook dit soort sites,dit is een heel bekende.
  http://www.ex6.nl/
  Een tijdje geleden heb ik een docu gezien die op mij een diepe indruk maakte.
  Deze docu gaat over euthanasie voor mensen die het leven niet meer zien zitten,het lijkt mij voor deze mensen heel rustgevend als zij weten dat er een andere manier is dan bijvoorbeeld voor de trein springen of een overdosis medicijnen,gewoon de wetenschap dat je probleem serieus genomen wordt kan er voor zorgen dat er anders naar de problemen gekeken wordt,ik ben voor.
  http://zappen.blog.nl/algemeen/2008/06/04/spraakmakende-documentaire-mag-ik-dood
  ,blockquote>Elk jaar zijn er zo’n 1500 mensen die het leven niet meer zien zitten en zelfmoord plegen. Slechts een klein aantal van hen mag dat doen via euthanasie, de anderen zien geen andere uitweg dan een dodelijke sprong, overdoses of jezelf van het leven beroven met een wapen. Documentairemaakster Eveline van Dijck begrijpt deze mensen maar al te goed en neemt het voor ze op in Mag Ik Dood?, een documentaire voor de Humanistische Omroep.

  http://www.humanistischverbond.nl/dossierlevenseinde/intro/project.html
  Als je dit gelezen hebt kun je maar 1 ding concluderen:de euthanasie wet is krom,iemand die lichamelijk lijdt wordt (gelukkig) geholpen en hoeft niet voor een trein te springen maar iemand die geestelijk lijdt moet het zelf maar op zien te knappen.

 80. wilmamazone says:

  http://www.hartenziel.nl/artikel/de_kunst_van_het_sterven/

  Zodra de dood dichtbij komt, spelen vragen op. Waarom heb ik geleefd? Hoe wil ik sterven? Juist dan helpt een spirituele invalshoek. Vooral jongeren vinden het prachtige nieuwe vormen: oude rituelen, nieuwe hocus-pocus en dan bzzzz de mixer erin.

  Quote:

  Vissers Hij ziet vaak dat mensen boos worden als een ernstige ziekte hen treft. ‘Waarom ik?’, zeggen ze dan bitter. Dat komt ook door het beeld dat we voorgeschoteld krijgen. Kijk in het tijdschriftenrek en je ziet op de cover die 85-jarige zeiler die nog alle wereldzeeën bevaart. We beseffen niet dat maar heel weinig mensen dit ideaalbeeld halen, de rest krijgt al eerder te maken met ziekte en gebrek. Ze voelen dat als een mislukking.’

  Datzelfde constateert Vissers met de dood. ‘Die houden we het liefst buiten de deur. Vroeger hoorde de dood bij het leven, tegenwoordig zie ik te vaak dat mensen versneld willen uitstappen omdat ze angst hebben voor wat er gaat komen, terwijl veel mensen uiteindelijk rustig overlijden. Hou me ten goede, natuurlijk ben ik ben niet tegen sedatie of euthanasie, maar ik ben bang dat we de kunst van het sterven zijn verleerd.’

  Zodra mensen geconfronteerd worden met de eindigheid van hun leven merkt de hoogleraar dat ze andere, meer existentiële, vragen stellen aan zichzelf, zoals: waarom heb ik geleefd, heb ik het leven geleefd dat ik wilde en hoe wil ik sterven?
  ‘De emotie die daarmee gepaard gaat is soms bijna buiten proportie.’

 81. wilmamazone says:

  Wordt een wonder boven wonder, want er is al zoveel gedonder.
  Hi hi hi, ha ha ha, ik stond erbij en ik keek er naarrrrr.

  Eindeloos gedonder met de eigen bijdrage, eindeloos gedonder met de compensatie eigen risico, dus ik zie de bui al hangen.
  Wat ga je er aan doen ome Ab of worden duizenden patiënten gewoon weer van het kastje naar de muur gestuurd zoals nu?!Voor die mensen/gedupeerden gaat vanzelf de zon op, voor de rest niets.

 82. marer says:

  http://www.geldenrecht.nl/verzekeren/zorgverzekering/3042445/Chronisch_zieken_lopen_compensatie_mis.html

  En bezwaar indienen heeft geen enkele zin. Ik ben, als “chronisch” zieke heeeeeeel benieuwd of ik wat krijg en wanneer en waarom.

 83. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1166177.ece

  De overheid is zo complex georganiseerd dat burgers verstrikt dreigen te raken in een ondoorgrondelijk web. Dat leidt tot hardnekkige problemen, soms met fatale afloop.

  Daarvoor waarschuwt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in het jaarverslag over 2008, dat hij woensdag heeft gepresenteerd. Brenninkmeijer maakt zich ernstig zorgen over de toenemende complexiteit bij de overheid.

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/3/18/180309_ombudsman.html

  Het aantal klachten over het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is vorig jaar fors gestegen.

  Nationale Ombudsman Brenninkmeijer schrijft in zijn jaarverslag dat er vorig jaar 1155 klachten bij hem binnenkwamen. In 2007 was dat aantal nog 21.

  Het Centraal Adminstratie Kantoor is sinds 2007 verantwoordelijk voor het sturen van facturen voor de zorg naar cliënten.

  De klachten gaan over verkeerde rekeningen, lange wachttijden bij bellen en achterstanden in afhandelen. Het CAK stuurde onder meer rekeningen naar mensen die al zijn overleden.

  De ombudsman signaleerde de problemen bij het CAK vorig jaar ook al. Sindsdien zou er weinig verbeterd zijn.

  Kan erover meepraten! Geweldig hoe goed de regering mensen van het kastje naar de muur stuurt en blijft sturen.

 84. marer says:

  http://www.geldenrecht.nl/verzekeren/zorgverzekering/3086398/Waar_blijft_die_47_euro.html
  “Waar blijft die 47 euro?
  Chronisch zieken zouden vorig jaar 47 euro krijgen. Maar aan honderdduizenden van hen komt de regering zijn belofte niet na.”

  Proberen als kankerpatiënt of burn-out patiënt 47 euro te krijgen als tegemoetkoming? Vergeet het maar! Je bent al moe voor je er aan begint. En het kastje en de muur zijn heel effectief. Vooral die muur waar de “vergeten” patiënten tegen aan lopen, die is dicht gemetseld.

 85. wilmamazone says:

  Die muur is van gewapend beton met een flinke rol prikkeldraad er op.
  Dit is niet meer links en rechts een foutje, maar een regelrechte blunder van de bovenste plank.

 86. wilmamazone says:

  L1 NWS

  Debat patiëntenrechten in Orbis Medisch Centrum

  Belangorganisatie Huis voor de Zorg organiseert donderdag in het Orbis Medisch Centrum in Geleen het ‘Limburgs debat over patiëntenrechten’. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks regionale debatten die uitmonden in een landelijk slotdebat op 18 april.

  Aanleiding is de nieuwe wet over patiëntenrechten, die minister Klink van Volksgezondheid momenteel voorbereidt. Behalve zorgaanbieders en directeur Maes van Huis voor de Zorg nemen ook ruim honderd patiënten deel aan het debat. Zij worden door middel van een stemkastje bij het gesprek betrokken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: