Klink schopt alternatieve kont.

U had het natuurlijk aan zien komen. ‘It giet aon’ schreef ik in een vorig stukje over kamervragen van Agnes Kant aan Ab Klink.

Klink heeft de knoop doorgehakt. Middels een brief naar de kamer(PDF) geeft hij aan dat hij voornemens is de duimschroeven voor alternatief ‘genezers’ en hun propagandisten aan te halen.

Deze ‘heren en dames’ kunnen een verblijf in de camisia follium tegemoetzien.

In een eerder artikel over de toediening van DCA aan kankerpatiënten schreef ik over de Inspectie Gezondheidszorg:

Klinkt als een tandeloze leeuw. Ziet er uit als brevet van onvermogen. De inspectie ziet namelijk wél de uiterst zwakke positie van de (uitbehandelde) kankerpatiënt, maar doet er niets aan deze tegen de willekeur van alternatieve therapieën te beschermen. Omdat ze het niet kán.

Dat heeft dwarsgezeten.

Het ontbreken van een mogelijkheid voor de IGZ om in deze gevallen vroegtijdig op te kunnen treden blijkt in de praktijk een ernstig gemis.

Vandaar dat er in het wetsvoorstel de mogelijkheid komt voor een bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (IGZ is rechter en beul) voor snelle aanpak van (niet BIG geregistreerde) individuen en instellingen die overduidelijk een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Een bevelsmogelijkheid is in dit kader is voor hen dan ook in voorbereiding.

Verder worden er zwaardere straffen opgelegd als gevolg van ernstige schending van artikel 96 voor (alternatief) artsen en de instellingen of rechtspersonen waarbinnen ze opereren en komt er, in het kader van Europese regelgeving, een verbod op het aanprijzen van ineffectieve behandelmethoden en producten;

Verbod op aanprijzingen waarbij ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat iemand door een behandeling/therapie van een ziekte wordt genezen dan wel deze ziekte minder progressief of levensbedreigend is.

Voor het laatste komt ook een ‘zwarte lijst’.

Wij van Crypto zijn natuurlijk heel benieuwd wat er van de website’s, filmpjes en andere propaganda van de Ton Claessens, Kees Bramen, Henk Trentelmannen, Frans Hoeken en gerelateerde alternatieve hoaxers overblijft als deze veranderingen in de wet zijn doorgevoerd.
We zien ook uit naar de tikjes over de vingers van de graaigrage alterneuten, dokter of niet, die ongetwijfeld weer veel stof tot schrijven geven.

U kunt zich derhalve allen verheugen op onverminderde belangstelling onzerzijds.

Mag ik van de gelegenheid gebruik maken u welkom heten in de grote Evidence Based mensenwereld en u succes wensen op het pad der argumenten en onderbouwingen en het hanteren van de correctiepen?

Zo niet? Dan toch. U zult wel moeten.

p.s. aangezien de link naar de bewuste brief van Klink op dit moment dood is kunt u zich ook even inlezen bij grote broer Lutser en natuurlijk de Telegraaf

22 Responses to Klink schopt alternatieve kont.

 1. wilmamazone says:

  Hier staat het nog duidelijker:

  http://www.nu.nl/algemeen/1922276/klink-verhoogt-straffen-artsen.html

  Daarnaast pakt Klink met de nieuwe wet kwakzalvers aan. Hij wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook kan optreden tegen genezers en behandelaars die niet geregistreerd gaan als arts.

  Dat kan nu niet en volgens Klink is dat in de praktijk een ernstig gemis.

 2. wilmamazone says:

  http://zeikerd.web-log.nl/mijn_weblog/2009/02/kwakzalvers-opg.html

  Kwakzalvers opgepast!Minister Klink is u helemaal zat. Dus aanbieders van magneto-mineraal therapieën, Trance coaching, Bodyscanning en Energetische remedies pas op uw tellen. Denk na voordat u weer een kankerpatiënt laat stoppen met een chemokuur en deze vervangt voor een dieet van boekweit en tempeh.

  Voorheen kwam u er af met een ‘slap on the wrist’ en een wat fors uitgevallen parkeerboete. Als het aan Minister Klink ligt gaat u serieus brommen (max 9 jaar) en gaat uw spaarpot leeg (74k boete). De aanleiding is onder andere de dood van La Millecam en een patiënte van Medisch Centrum Maria Magdalena. Oh ja, en de term medisch moet u ook maar niet meer gebruiken want de effectiviteit van gidsende engelen is nog niet vastgesteld. Er vindt momenteel nog een proef plaats met placebo-engelen.

  Placebo-engelen! 😀
  Er bestaan in ieder geval leuke zeikerds.

 3. cryptocheilus says:

  Het schijnt voor de goegemeente (zie reacties Telegraaf) bon ton te zijn in dit kader weer eens met tien vingers op (de fouten van)de reguliere arts te wijzen.

  Behalve dat het daar nu even niet om gaat zouden deze mensen ook de gelegenheid te baat kunnen nemen nog even op de site van het Nederlands Medisch tijdschrift te kijken (het kan nog steeds). Over het bespreken van medische fouten met de patiënt…

  Eerlijk op je knieën

  en de podcast

  Leest u dit er nog even bij. Bent u voor wat dat betreft ook weer op de hoogte

 4. wilmamazone says:

  DE actuele site, die o.a. zo goed kan zwijgen over het vonnis van Gorter, is er nu wèl als de kippen bij, uiteraard mèt disclaimer:

  http://www.kanker-actueel.nl/index.php?blz=ka_me.Kingma&id=13336

  Overzicht hoe IGZ = Inspectie voor de Gezondheidszorg de afgelopen 30 jaar is omgegaan met medische fouten en kwakzalverij. Een onthutsend beeld. Artikel geplaatst 24 februari 2009

  Met dank aan Frank die ons een voerzicht stuurde van hoe de Inspectie voor de Volksgezondheid in het verleden is omgegaan, ook in de media, met medische fouten en kwakzalvers enz. enz. Het is echt heel veel maar wel verhelderend als je je erdoorheen kunt worstelen en zet minister Klink zijn berichtgeving van vandaag in perspectief. Alles is voor verantwoording van Frank, wij hebben er niets aan gewijzigd..

 5. wilmamazone says:

  http://www.kwakzalverij.nl/836/Minister_wil_kwakzalvers_harder_aanpakken

  Minister Klink wil artikel 96 in de wet BIG aanscherpen. Een zonde daartegen moet een misdrijf worden in plaats van een overtreding. IGZ moet meer bevoegdheden krijgen, bijvoorbeeld om op staande voet een boete op te leggen, of om ook tegen kwakzalversinstituten en niet allen maar individuen op te treden. Misleidende namen en aanprijzingen worden ook strafbaar.
  De VtdK is natuurlijk blij dit te horen. Echter, van het huidige artikel 96 werd nauwelijks gebruik gemaakt. Het knelpunt zit bij IGZ en het OM. Die toonden tot nu toe weinig animo om zich met de niet-reguliere genezerij te bemoeien.

 6. cryptocheilus says:

  Dat zou natuurlijk de volgende vraag voor Kant aan Klink moeten zijn:

  Hoe denkt de minister er voor te zorgen dat deze misstanden door de IGZ en het OM op adequate wijze kunnen worden aangepakt en ook daadwerkelijk aangepakt worden?

  De lijntjes van het IGZ t.a.v. alternatieve (niet BIG) behandelaren worden een stuk korter.

  Verder kunnen:

  De heer Valstar is door de inspectie ‘nadrukkelijk gewezen op zijn professionele verantwoordelijkheden waarbij hem gewezen is op verschillende relevante (tucht)rechterlijke uitspraken en naar de Gedragsregel “De arts en niet-reguliere behandelwijzen” van de KNMG.

  deze gevallen een fors hogere straf tegemoetzien indien schuldig bevonden.

  De consumentenauthoriteit is toegevoegd aan de lijst vervolgers in het kader van de Wet oneerlijke handelspraktijken. Deze kan een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opleggen aan de overtreder.

  Dat lijken mij allemaal voordelen…

 7. cryptocheilus says:

  De artsenorganisatie KNMG is niet helemaal tevreden met de maatregelen die minister Klink van volksgezondheid voorstelt om uitwassen in de alternatieve zorg aan te pakken. Volgens Johan Legemaate, de juridisch adviseur van de KNMG, zijn de maatregelen voor een deel ineffectief en ‘loos’.

  http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article2039185.ece/_Aanpak_alternatieve_zorg_ineffectief_.html

  Het voorstel van de minister is zinloos, als hij niet tegelijk met justitie afspreekt om de opsporing op dit punt te intensiveren. Om dezelfde reden is Legemaate ook sceptisch over het voorstel om misleiding in de zorg te bestrijden. De minister wil zorgverleners aanpakken die ten onrechte schermen met de term medisch of die ten onrechte suggereren dat met hun behandeling een patiënt bijvoorbeeld van kanker kan genezen. Legemaate: „In de praktijk is het lastig om misleiding te bewijzen.”

 8. cryptocheilus says:

  Kan je maar weer zien waar K.C. z’n complotschimmelinfectie opgelopen heeft. Jarenlang minutieus opsparen van dit soort berichten.

  Gesubsidieerd natuurlijk.

  Verder de ogen sluiten voor onwelgevallige publicaties.

  Over de vitamientjes bijvoorbeeld. Want die heeft K.C. hoog zitten. For obvious reasons.

 9. wilmamazone says:

  http://www.iocob.nl/maatschappij/ab-klink-bevordert-rechtsongelijkheid.html

  quote:

  Maar die hele hetze tegen alternatieve artsen is totaal zwak. Het is slechts politieke prietraat van de minister van VWS want voor de wet zijn alle artsen gelijk. Geen enkel inhoudelijk argument. Gewoon weer kiezen voor het straf principe. Heel ouderwets en nu net niet datgene wat we in een 21ste eeuwse geneeskunde nodig hebben. De regentenbelering uit de 18de eeuw.

 10. wilmamazone says:

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2161797.ece

  quote:

  De samenwerkende vereniging van alternatieve artsen – onder meer homeopaten, acupuncturisten, antroposofen – is het eens met de maatregel. Wim Verest van de stuurgroep van deze vereniging stelt dat iemand die een ernstige medische fout maakt, „moet worden aangepakt”. Hij stelt dat er bij zijn vereniging alleen gediplomeerde artsen zijn aangesloten. Volgens hem is de maatregel van Klink vooral gericht op kwakzalvers.

 11. wilmamazone says:

  Tja…en als je dan Maarten Klatte èn Robert Trossèl nog steeds op de ledenlijst van je vereniging hebt staan?!:

  http://www.abng.nl/ledenlijst/index.html

 12. wilmamazone says:

  Op die lijst staan meer discutabele zaken, maar wat heeft dit b.v. met een medische fout te maken?!:

  PROF. PIET BORST: 75 JARIG BESTAAN NED. KANKER INSTITUUT
  Radio; ‘Vrijdageditie’, 22-04-1988; Radio 1; VARA; Pieter Jan Hagens, Betty Lamers )
  Het Nederlands Kanker Instituut viert haar vijfenzeventigjarig bestaan met een congres in de RAI in Amsterdam. Interview met biochemicus Borst, wetenschappelijk directeur van het Nederlands Kanker Instituut, die ingaat op het vermijden van kanker o.a. door niet te roken, de kans op genezing van kankerpatiënten en op het onderzoek naar kanker. Borst blikt vooruit naar kankerbestrijding in het jaar 2013 wanneer het Instituut 100 jaar zal bestaan.

  Toch èrrug hoor, dat de IGZ dat interview zomaar heeft toegestaan en daarna Piet Borst niet eens definitief de mond heeft gesnoerd.;-)

 13. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/opinie/commentaar/article2040402.ece

  Strijd tegen schadelijke kwakzalverij vergt vooral meer opsporing

  Minister Klink van volksgezondheid wil alternatieve genezers die hun cliënten schade toebrengen zwaarder gaan straffen. Maar belangrijker dan de strafmaat is de pakkans; vooral toezicht en vervolging moeten verbeteren.

  Crypto dan even contact opnemen met de IGZ?
  We hebben hier al héél wat opgespoord!

 14. Da silva says:

  http://www.trouw.nl/opinie/columnisten/article2040682.ece/Hoop_in_een_tijdsgewricht_van_kruidenvrouwtjes.html

  Aardige indicatie biedt doorgaans de wakkere krant van Nederland. En inderdaad: op de Telegraaf-site deze week regende het woedende reacties na de Kamerbrief van Klink. En bijna alle respondenten gebruikten hetzelfde argument. „Ik vrees dat deze actie tegen de alternatieve geneeskundigen de aandacht een beetje moet afleiden van de misstanden in ziekenhuizen!”, schreef de een. „Dus de duizenden reguliere artsen die hun patiënten vermoorden kunnen wel vrijuit gaan?”, schreef een ander „Dit is zo doorzichtig!”

 15. wilmamazone says:

  http://www.kwakzalverij.nl/841/VWS_houdt_de_rug_recht

  Kort geleden kreeg IOCOB de kous op de kop met haar petitie. De minister is niet van plan om de niet-reguliere artsen een uitzonderingspositie te geven.

 16. marer says:

  http://www.kwakzalverij.nl/848/Inspectie_doe_wat_

  Ab Klink, onze minister van Volksgezondheid, is de kwakzalverij meer dan beu. Hij wil ingrijpen door artikel 96 in de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)aan te scherpen. Deze wet is bedoeld om mensen te behoeden tegen onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

  Quote:
  “Hooguit 15 procent van het totaal aantal werknemers bij IGZ (er werken daar ongeveer 350 personen) is arts. De Belgische hoogleraar huisartsengeneeskunde Wim Betz karakteriseerde Nederland als hét paradijs van de kwakzalver. Daar moet dringend een eind aan komen. Het voornemen van de minister is een prima aanzet, nu nog een kwaliteitsimpuls voor de inspectie.”
  ……..

  En in België mag een kwakzalver ook nog een kwakzalver genoemd worden.

 17. wilmamazone says:

  http://www.kwakzalverij.nl/849/Regelgeving_homeopathische_middelen_stand_april_2009

  De wet is aangepast, en homeopathisch spul verkopen met indicatie maar zonder bewijs mag niet meer. Maar VSM – wie anders? – ligt dwars.

 18. wilmamazone says:

  http://www.kwakzalverij.nl/850/Brief_aan_minister_Klink

  Voorzitter dr. C.N.M. Renckens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij schreef op 7 april 2009 een brief aan de minister Klink van VWS. De tekst staat hieronder.

 19. wilmamazone says:

  Klink schopt alternatieve kont niet/niet hard genoeg.

  http://www.kwakzalverij.nl/885/Hiv_genezers_in_Diemen

  Wethouder Freek Ossel vindt het onbegrijpelijk dat minister Ab Klink van Volksgezondheid volhardt in zijn weigering in te grijpen bij kerken die ‘genezen’ van hiv en homoseksualiteit. ‘De volksgezondheid komt door deze healings in gevaar.’

  Ossel zegt dat naar aanleiding van een artikel in Het Parool van zaterdag. Dat gaat over een bezoek aan een migrantenkerk in Diemen waarbij een verslaggever tijdens een gebedsgenezing werd ‘genezen’ van zijn vermeende hiv. Ossel is kwaad dat Klink al maandenlang niet antwoordt op een verzoek van hem om een onderzoek naar religieuze Antilliaanse en Surinaamse kerken die dergelijke praktijken doen.

  ‘Dit verhaal toont weer aan dat het gebeurt. We weten niet eens welke omvang het heeft. Ik vind het schandelijk dat Klink geen onderzoek instelt. Ik vermoed dat het bij deze christelijke minister anders ligt als het om open tbc zou gaan.’
  De Inspectie voor de Gezondheidszorg zegt dat ze geen wettelijk bevoegdheden heeft om iets aan de healings te doen.

 20. thom says:

  Potver, ga eens echte criminelen zoeken. Vooruitgang kwam in de historie toch echt steeds door vernieuwers. Zolang een patiënt maar bewust is van de kunde van de reguliere geneeskunst, zie ik geen probleem om te KIEZEN voor een alternatieve genezer. Laat mensen eens vrij. Nu de welvaart omhoog gaat, laat ons aub kiezen.

 21. wilmamazone says:

  Nu de welvaart omhoog gaat, laat ons aub kiezen

  Dan zou het m.i. niet gek zijn om er niet voor te kiezen onnodig geld uit te geven aan vanallerhande onzinbehandelingen, maar als je toch geld teveel hebt eens te denken aan een ander alternatief b.v. de 24.000 kinderen die nog dagelijks op onze wereld overlijden.

  http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2858950.ece

  De wereldwijde kindersterfte is vorig jaar met 28 procent afgenomen ten opzichte van 1990. In dat jaar stierven negentig van elke duizend kinderen voor hun vijfde verjaardag. Vorig jaar waren dat er 65 op elke duizend, liet VN-kinderfonds Unicef donderdag weten.

  Dat aantal is echter nog steeds te veel om Milleniumdoel 4 te halen: het terugdringen van de kindersterfte met twee derde voor 2015. Nog steeds sterven dagelijks 24.000 kinderen onder de vijf jaar. Longontsteking en diarree blijven de voornaamste boosdoeners.

  Unicef helpt overheden in 140 landen met het opzetten en verbeteren van gezondheidsprogramma’s. Vaccinaties, hiv- en aidspreventie en het gebruik van klamboes tegen malaria hebben mede gezorgd voor de afname van het aantal kindersterftes.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: