Maar 2.1 % van alle kankerpatiënten overleeft chemotherapie! Of: hoe verdraai ik wetenschappelijke gegevens in mijn eigen voordeel.

ChemotherapieOf: Hoe verdraai ik wetenschappelijke gegevens in mijn eigen voordeel en lieg ik gewoon dat het gedrukt staat als dat mij goed uitkomt, door Ron Fonteine. Deze uitgave is tot stand gekomen met steun van het IOCOB. Op zaterdag 15 augustus zei Ron Fonteine op dit blog:

Misschien ook eens alle verhalen posten van alle slachtoffers van de regulier chemo methodes. Al die mensen die blind geloofde in de reguliere “geneeskunde” die denkt kanker te kunnen genezen mbv toxines. Overleving van 5 jaar in 2004 na chemo was 2.1% volgens Pubmed analyse. Van de 154971 mensen overleefden 3306 mensen. (vet van auteur). Met die verhalen van die 151665 doden kun je heel wat logjes vullen lijkt mij. Maar ja dat soort cijfertjes houden we liever uit de krant toch?

Ook in zijn kritische, open brief aan het IOCOB verwees Ron naar de ‘resultaten’ van deze studie:

In 2004 is er naar 154.971 chemo patiënten gekeken in Amerika, het rendement na 5 jaar was 2.1%, dus 3306 overlevende van deze wetenschappelijk erkende geneeswijze. In andere woorden, 151.665 die binnen 5 jaar overleden.

Het IOCOB sprak de conclusie van Ron niet tegen, maar verwijderde na publicatie van dit artikel wel de bovenstaande zinsnede. Lees hier de brief van Ron. De studie waar Ron het over heeft staat hier. In zijn brief aan het IOCOB zegt Ron een aantal interessante dingen. Een kleine bloemlezing:

 • Ik ben niet geïnteresseerd in media aandacht voor mij als persoon maar zie liever dat u de thema’s op de site onderzoekt en indien nodig aan de kaak stelt.
 • Aan u de taak veel kritischer te kijken naar zaken die voor waarheid worden aangenomen.
 • Hoog tijd dat de media weer onpartijdig onderzoek gaan doen, in ons aller belang.
 • De tijden van systematisch dom houden zijn gelukkig voorbij.

Wij van Crypto zijn dan weliswaar geen journalisten, maar we zijn toch een soort van media en als zodanig voelden we ons bijzonder aangesproken door de roep van Ron om onpartijdig onderzoek. Want het is inderdaad hoog nodig dat er een einde komt aan de tijden van systematisch dom houden!

Het doel van de studie

Dit zeggen de onderzoekers:

We undertook a literature search for randomised clinical trials reporting a 5-year survival benefit attributable solely to cytotoxic chemotherapy in adult malignancies.

Ofwel: het doel was dus aan de weet te komen in hoeveel gevallen de 5-jaarsoverleving van volwassen kankerpatiënten uitsluitend was toe schrijven aan de chemotherapie die zij hadden ondergaan. Anders gezegd: men wilde weten wat precies het aandeel was van chemotherapie bij de 5-jaarsoverleving van volwassen kankerpatiënten.

RESULTS: The overall contribution of curative and adjuvant cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adults was estimated to be 2.3% in Australia and 2.1% in the USA.

Van alle 154971 patiënten van wie de gegevens in het kader van het onderzoek beoordeeld zijn, was bij 3306 patiënten de 5-jaarsoverleving uitsluitend te danken aan chemotherapie. Uitgesmeerd over alle patiënten komt dit op een gemiddelde van iets meer dan 2%. Reken maar na: 3306 is 2% van 154971. (verderop in dit artikel meer informatie over de gegevens die de onderzoekers gebruikt hebben om dit te bepalen) De gemiddelde 5-jaarsoverleving van kanker in Australië lag op het tijdstip van de studie rond de 60% en op basis van extrapolatie van de uitkomsten van hun studie concludeerden de onderzoekers dat de bijdrage van chemotherapie aan de totale 5-jaarsoverleving in Australië gemiddeld 2.3% bedraagt en in de USA gemiddeld 2.1%. Een voorbeeld: vrouwen met borstkanker krijgen in bepaalde situaties het advies om na hun operatie nog een chemotherapie te ondergaan, om eventuele microscopisch kleine uitzaaiingen in het bloed te vernietigen. Onderzoek wijst uit dat dit de 5-jaarsoverleving van deze vrouwen met 5 tot 7 % verbetert. Zonder deze chemotherapie is het overlevingspercentage na 5 jaar gemiddeld 80%, met chemotherapie is dat gemiddeld 85 tot 87%. De bijdrage van adjuvante chemotherapie aan de 5-jaarsoverleving is dus 5%. Maar Ron Fonteine zou zeggen: na 5 jaar heeft maar 5% van de vrouwen met borstkanker hun chemotherapie overleefd!! Waar lezen wij in de studie waar Ron naar verwijst dat maar liefst 151.665 mensen overleden als gevolg van chemotherapie?  Waar lezen wij dat maar 2.1% een chemotherapie overleeft? Dat lezen wij nergens. Wij kúnnen dat ook niet lezen, omdat het nergens staat. En het staat nergens omdat het niet zo is.

Opzet van het onderzoek

Over de opzet van het onderzoek is wel het een en ander te zeggen. De onderzoekers hebben niet alle kankersoorten bekeken en ze hebben alleen gekeken naar de bijdrage van chemotherapie aan de 5-jaarsoverleving bij volwassenen. Dat betekent dat een aantal kankers waarvoor chemotherapie de belangrijkste behandeling is, vaak met een  hoge effectiviteit, zoals leukemie en een aantal andere kankersoorten die veel bij kinderen voorkomen (o.a. Wilms tumor), niet meegenomen. De onderzoekers hebben geen onderscheid gemaakt tussen kankers waarvoor chemotherapie de aangewezen behandeling is, zoals leukemie en kankers waarvoor chemotherapie uitsluitend is bedoeld als aanvullende/ondersteunende (adjuvante) behandeling. (Dit geldt voor de meeste solide tumoren) De onderzoekers hebben geen onderscheid gemaakt tussen hele vroege kankers (geen uitzaaiingen in de lymfeklieren) en kankers die op het moment van diagnose al ver waren uitgezaaid. De onderzoekers hebben niet gekeken naar het effect van chemotherapie op levensverlenging (mediane overlevingstijd). De grens van 5 jaar heeft ook invloed op de uitkomsten, bijvoorbeeld voor borstkanker, dat berucht is om late terugkeer, na meer dan 5 jaar. Het effect van chemotherapie op de overleving is daarom groter na 10 jaar dan na 5 jaar. Wél meegenomen is een aantal kankersoorten waarvoor chemotherapie helemaal niet geïndiceerd is, zoals kankers in een heel vroeg stadium waarbij chirurgische verwijdering van de kanker voldoende is om volledige genezing tot stand te brengen. Dat is net zoiets als het effect van tamiflu testen op oorontsteking. Dat effect is nul, want tamiflu wordt helemaal niet voorgeschreven bij oorontsteking. Zou er voor al deze zaken gecorrigeerd worden, dan komt er een percentage uit van gemiddeld 7%. Nog een aandachtspuntje: Het onderzoek dateert van 2004 en baseert zich op gegevens uit 1998. We zijn inmiddels 11 jaar verder en gelukkig is er in de loop van die tijd wel degelijk weer het een en ander verbeterd.

Gemiddeld tegenover specifiek

Het is belangrijk goed voor ogen te houden dat een gemiddelde niet zonder meer toepasbaar is op individuele gevallen. Voorbeeld: stel het effect van chemotherapie op 5-jaarsoverleving van leukemie is 60%. Het effect van chemotherapie op 5-jaarsoverleving van zeer vroege borstkanker is 0% (want: niet nodig). Het gemiddelde percentage van het effect van chemotherapie op 5-jaarsoverleving van beide kankersoorten is dus 60 + 0 : 2 = 30%. Een gemiddelde kan ook niet zonder meer worden toegepast op individuele gevallen binnen één kankersoort. Zo heeft kanker waarvan de primaire tumor onbekend is, een slechte prognose. Gemiddeld is na 10 jaar nog 10% van deze patiënten in leven. Toch zijn er ook gevallen bekend van mensen die al meer dan 14 jaar overleven en waar geen spoor meer te bekennen is van de ziekte. De grote verschillen tussen het effect van chemotherapie op de 5-jaarsoverleving blijken ook uit de onderstaande tabellen uit het onderzoek: Chemotherapy Australië Chemotherapy USA Nergens, maar dan ook nergens, staat dat slechts 2.1% van alle patiënten chemotherapie overleeft, zoals Ron Fonteine beweert.

Ons advies aan Ron

 • Wij van Crypto zijn niet geïnteresseerd in media-aandacht voor ons als persoon maar zien liever dat Ron de thema’s die hij aansnijdt, onderzoekt en indien nodig aan de kaak stelt.
 • Aan jou de taak Ron, veel kritischer te kijken naar zaken die voor waarheid worden aangenomen.
 • Hoog tijd dat zelfbenoemde media zoals jij weer onpartijdig onderzoek gaan doen, in ons aller belang.
 • De tijden van systematisch dom houden zijn dan naar wij hopen voorbij.

De grote vraag blijft natuurlijk wel: is Ron echt zo dom als hij lijkt, of verdraait hij de zaken opzettelijk?

113 Responses to Maar 2.1 113 van alle kankerpatiënten overleeft chemotherapie! Of: hoe verdraai ik wetenschappelijke gegevens in mijn eigen voordeel.

 1. Ollie B. Bommel says:

  De grote vraag blijft natuurlijk wel: is Ron echt zo dom als hij lijkt, of verdraait hij de zaken opzettelijk?

  Onze Ron heeft een LinkedIn profiel (http://www.linkedin.com/pub/ron-fonteine/11/505/53a) waar we wat meer te weten komen over zijn denk en kennis niveau, aangenomen dat het profiel compleet is.

  Meneer heeft na de HAVO, zo lijkt het, niet veel energie gestoken in relevante formele kennisvergaring.
  Het zou mij dus echt niet verbazen dat Ron het artikel in PubMed echt totaal niet begrijpt. Zonder onaardig te willen doen: de meeste wetenschappelijke literatuur en ook dit artikel is geen makkelijke kost voor iemand met alleen HAVO.

  In dat licht zijn zijn uitspraken ook beter te begrijpen. Hij slaat namelijk de plank zo verschrikkelijk ver mis dat je nauwelijks meer kan spreken van verdraaiing van feiten maar van totaal onbegrip.

  Dat weerhoudt onze internetondernemer en onafhankelijk gezondheidsonderzoeker (moehaha) Ron natuurlijk niet baarlijke nonsens op het web te kwakken (pun intended).

  De tijden van systematisch dom houden zijn gelukkig voorbij.

  stelt onze Ron.
  Inderdaad!
  De tijden van systematisch dom blijven zijn gelukkig aangebroken, voor onze Ron.

 2. peter says:

  Ja, het is net als bij Willeke met al je vermogen blijven ronddraaien in je eigen shit op het medium!

 3. wilmamazone says:

  Het is hier intussen nog steeds wachten op een reactie van meneer Fonteine zelf of zou hij deze blooper van jewelste gewoon naast zich neerleggen?!

 4. jennyj0 says:

  Mensen uit die kringen zijn natuurlijk wel heel erg goed in negeren, dat zien we vrijwel dagelijks.

 5. wilmamazone says:

  Het kan zijn dat mensen uit die kringen – nu met name Ron Fonteine- niet goed kunnen ‘oepsen’.

  http://www.trouw.nl/nieuws/Wetenschap/article2841536.ece

  ‘Oepsgebied’ controleert beslissingen

  Precies midden tussen de twee hersenhelften van een mens zit het zogenoemde ’oepsgebied’. Dat deeltje van het brein waarschuwt voor dreigende vergissingen, maar komt ook in actie, als er een beloning staat te wachten. Het ’oepsgebied’ is bij mensen met adhd en de ziekte van Parkinson ontregeld.

  Dat stelt Esther Aarts van het Nijmeegse Donders Institute voor Brain, Cognition and Behaviour, die op 9 september aan de Radboud Universiteit promoveert

  quote:

  Wetenschappers wisten al dat het ’oepsgebied’ alarm slaat als iemand op het punt staat een fout te maken of iets verkeerds wil gaan doen. Zo reageert het brein als een automobilist door rood licht wil rijden terwijl er een verkeersagent in de buurt is. De bestuurder besluit dan het niet te doen.

  Het lijkt er m.i. op dat er mensen zijn die hun ‘oepsgebied’ helemaal uit kunnen schakelen als hun dat beter van pas komt en daardoor een verbazingwekkend gebrek aan moreel bewustzijn tonen.
  Een welgemeend excuus is dan vele bruggen té ver, want dit soort figuren hebben het nooit fout; ze komen niet eens op het idee dat ze de plank wel héél erg misslaan/geslagen hebben.
  Het zou niet verkeerd zijn om eens goed te onderzoeken waarom bij hen zo moeilijk of geen enkel lampje gaat branden.

  quote:

  Aarts stelde vast dat de acc(noot van mij: Het ’oepsgebied’ ofwel de anterieure cingulate cortex (acc)) ook in actie komt, als de verwachting wordt gewekt dat een taak makkelijk zal zijn of dat de actie een beloning oplevert, dus wanneer er iets positiefs te verwachten is. Het ’oepsgebied’ is volgens haar eigenlijk meer een pas-je-aan-gebied.

  Tja…hoe zou het ‘oepsgebied’ van o.a. Ron Fonteine het beste positief gestimuleerd kunnen worden?
  Het zou vooral het welzijn van patiënten zéér ten goede komen.

  Wie het weet mag het zeggen.

 6. wilmamazone says:

  Meer informatie over ‘oepsgebied’ en ander onderzoek uit dezelfde hoek:

  http://www.ru.nl/wetenschapsagenda/huidige_editie/nieuws/jaargang_4/oepsgebied_doet_meer/

  ‘Oepsgebied’ doet meer dan fouten constateren – het regelt ook zelfcontrole

  quote over ander onderzoek:

  Het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour heeft al een groot project Brain Imaging Genomics (BIG) dat nu geïntegreerd gaat worden in een Europees project met de Radboud Universiteit Nijmegen aan het roer. Het doel is om individuele verschillen in hersenprocessen te begrijpen en in verband te brengen met de genetische aanleg. Hiervoor zijn grote aantallen proefpersonen nodig: het project hoopt tienduizend Europeanen te scannen en de resultaten aan hun genoom te koppelen.

 7. wilmamazone says:

  Ik was op zoek naar heel iets anders, maar kwam tot mijn verbazing onder deze link ‘ons’ Ron weer tegen:

  http://dokterlutser.nl/

  Ff scrollen naar:

  Journalisten van Nederland……beginnen ‘het’ te begrijpen ?

  Beter laat dan nooit. Er zijn al genoeg onnodige slachtoffers gevallen in de NL ‘gezondheidszorg’ die eigenlijk deze naam niet meer mag hebben…

  Lees verder

  En dan weer de ‘voortreffelijke’ inzichten van meneer Fonteine himself:

  Mischien een idee om eens te kijken naar de effectiviteit van complementaire en reguliere geneeskunde en ook het kostenplaatje. De kosten van een behandeling in de complementaire geneeskunde zouden wel eens veel en veel lager kunnen liggen, om nog te zwijgen over de manier waarop men omgaat met de mondige patiënten die te goed op de hoogte zijn van zaken die systematisch worden doodgezwegen. Er is genoeg cijfermateriaal beschikbaar intussen om te zien hoe effectief behandelingen zoals chemotherapie zijn. Ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar het overlevingspercentage van mensen die chemotherapie weigerden. In 2004 was namelijk het overlevingspercentage na 5 jaar slechts 2.1%, maw 97.9% van de patiënten overleed ! Daar praten we liever niet over, dan maar weer liever het Millecam verhaal van stal halen. Hoeveel mensen zijn er na haar dood aan chemo overleden? Dat soort informatie wil ik wel eens in een krant zien……Niet het napapagaaien van de antikwakjes, die mensen komen uit de oude wereld waar alles simpel zwart wit was en alles wat niet wetenschappelijk bewezen is gewoon niet bestaat. Laat ze dan eerst maar eens bewijzen dat hun eigen methodes werken, dan bestond er namelijk geen complementaire geneeskunde meer. Wie geneest heeft gelijk, of je nu regulier of complementair bezig bent. En laten we niet over gezondheidszorg spreken maar over ziekenzorg, daarvoor doen we veel te weinig aan preventie

  Ron!

  (Noot:dikgedrukt van mij.)

  Quote van de onovertroffen Fonteine:

  om nog te zwijgen over de manier waarop men omgaat met de mondige patiënten die te goed op de hoogte zijn van zaken die systematisch worden doodgezwegen.

  Enne…waar blijft de té grootmondige -té goed op de hoogte zijnde- Ron Fonteine nu door het artikel van JennyjO blijkt dat er geen sprake is is van systematisch doodzwijgen?! Dat er wèl sprake is van een enorme miskleun doordat Fonteine niet kan lezen wat er in die studie werkelijk staat.
  Gaat Ron Fonteine dit alles nu systematisch doodzwijgen omdat dat zijn manier is om met de té mondige kankerpatiënten op de Crypto-site om te gaan?

  Wie het weet mag het zeggen.

 8. jennyj0 says:

  Kan er ook een verbod op domheid komen svp?! Die Fonteine is echt HEEL ERG VERSCHRIKKELIJK TÉ OLIEDOM voor woorden:

  97.9% van de patiënten overleed !

  Hoe dom kun je zijn??!! Dat het zó erg kon zijn met het kwakniveau – ik wist dat het erg was, maar zó erg, nee, dat wist ik niet.

 9. wilmamazone says:

  @JJ

  Behalve over die studie zegt Fonteine nog wel meer oliedomme dingen en heeft ie tevens een voorkeur voor wel héle dubieuze linken.
  Waar kennen we dat toch van?
  Zelfs Marion Koning komt langs, kan je nagaan!

 10. Edward says:

  Tegen domheid is geen kruid gewassen. Het is wel heel besmettelijk.

 11. wilmamazone says:

  http://www.iocob.nl/tegengif/lutscher-goes-iocob.html

  Dokter Lutser goes IOCOB

  De veel bekeken website Dr Lutser, met anti-artikelen tegen zo ongeveer alle medische en alternatief medische topics is overgenomen door een nieuw consortium, bleek kortgeleden. Een consortium dat uiterst pro IOCOB is.We citeren de berichtgeving erover op de website medical facts:

  http://www.medicalfacts.nl/2009/08/22/rvival-of-dokterlutsernl/

  Nu begrijp ik dus hoe het mogelijk was dat ik gisteravond onder de link http://dokterlutser.nl Ron Fonteine tegenkwam met een Anti-VtdK bloemlezing.
  Nu begrijp ik ook waarom het IOCOB kritiekloos de open brief aan journalisten van Fonteine plaatste.

  Ze hebben het nu dus errug druk met grappen/grollen en zichzelf op de borst slaan.Geen tijd om aandacht te besteden aan o.a. bovenstaande verregaande blunder van Fonteine en/of welke impact al die foute informatie heeft/kan hebben op huidige of toekomstige patiënten.

  Ik zeg nu maar ff niets meer, want dan word ik wel héél erg onbeleefd ben ik bang.

 12. Alsof je aan het scrabbelen bent met een analfabeet. Maar dan wel een analfabeet die volhoudt een Neerlandicus te zijn. Met dien ten gevolge dat Fonteine informatie verspreidt die levensjaren danwel kwaliteit kan kosten. Fonteine vanuit zijn speeltuintje ziet dat niet in en blijft waarschijnlijk z’n luier eh… website volpoepen.

  Fonteine viesbah gedaan! Foei!

 13. wilmamazone says:

  @Bram

  O.a. oom Jan en Co. van het IOCOB vinden het constante drollendraaien van Fonteine blijkbaar allesbehalve viesbah en juichen als een ferme keutel van dit heerschap de toch al stinkende wind nóg wat meer de juiste kant opstuurt.Daar hebben ze een neus voor.
  Ze poederen en pamperen graag als dat in hun straatje te pas komt. Nu is het nog wachten op een Smurfenfilmpje voor hun Ronneponnetje.

 14. wilmamazone says:

  Er is inmiddels toch een -indirecte- reactie en wel een héle opmerkelijke!!!
  Bij het item op de site van Fonteine:
  Journalisten van Nederland……beginnen ‘het’ te begrijpen ?
  is het ‘voortreffelijke’ comment van Ron, dat ik hier in mijn comment van gisteravond 11.52pm quote,spoorloos verdwenen.

 15. wilmamazone says:

  Voor alle zekerheid de reactie van Fonteine bij het IOCOB:

  http://www.iocob.nl/nieuws/open-brief-aan-journalisten-van-fontaine.html

  Ton1953 Registered | 09-09-2008 11:31:32

  braaf gekliederd meneer fonteine, u “geweldig kritisch stukje” over kwak simoncini of de voor zijn beurt juichende huppes, daar is de wereld mee gedient.

  het enige wat u doet is klakkeloos een stukje schrijven over de “geweldige behandeling”van kwak simoncini een uit zijn ambt gezette en voor doodslag en fraude veroordeelde meneer, geen arts.

  of dat geweldige stuk over de ver voor zijn beurt juichende huppes met zijn dca die mensen meer afbreekt dan geneest, een gelukstreffer die misschien 1 op de miljard mensen kan helpen.

  geweldig scherpe stukjes die mensen op het verkeerde been zet en via handlangers zoals bicaboy ton in de klauwen van simoncini jaagt en dat deze hen helemaal tot op het bot kan uitkleden. Dat is ongelooflijk (on)menselijk van u.

  Wel wat laat, maar Fonteine heeft ’t ook zó druk met roeptoeteren:

  fonteine – Ton1953 Registered | 10-01-2009 12:19:11

  Ton1953, even verder kijken op mijn site dan je neus lang is. Bomvol medische studies en wetenschappelijk onderzoek, daarnaast informatie over mensen die een andere visie op kanker hebben. Die bestaat in uw reguliere wereld niet, een ziek lichaam met gif behandelen en dat geneeskunde noemen gaat mij te ver. Al die onnodige missers van de “specialisten” die we niet met naam mogen kennen is weer een goed voorbeeld van een systeem dat niet van deze tijd is. En dat eindeloos ophoesten van het Sylvia Millecam verhaal kennen we intussen wel. Hoog tijd voor veranderingen in een systeem dat van belangenverstrengelingen aan elkaar hangt en waar afvallige broeders die na opgedane ervaringen een andere kijk op zaken hebben publiekelijk worden gerechtgesteld zal het proces van veranderingen alleen maar versnellen. Zolang regulier systematisch niet reguliere kennis afwijst zullen we richting een nieuwe ijstijd gaan waar de dinosaurussen van deze wereld zullen verdwijnen. Zolang Wikipedia kritische informatie over vaccins, chemotherapie, voeding systematisch VERWIJDERT en clubs als de KWF geen aandacht willen besteden aan natuurlijke niet toxische kankerpreventie/remmers is er behoefte aan een site die dit soort informatie wil durft te publiceren. Ga eerst maar eens de eigen stal uitmesten en daar het kaf van het koren scheiden. Ieder jaar vallen er duizenden slachtoffers in de reguliere geneeskunde, hoeveel daders worden daar publiekelijk voor gestraft. Wat is er gebeurt met de hart specialisten die voor vele doden hebben gezorgd in het Radboudziekenhuis? Berisping en gewoon weer aan de slag? Dus komt alsjeblieft niet aan met termen als onmenselijk, ga dan eerst maar eens praten met de slachtoffers van een systeem dat aan zijn eigen arrogantie ten onder gaat. Wie geneest heeft gelijk, of dit nu regulier is of complementair.

  Noot: dikgedrukt en groot door mij.

 16. wilmamazone says:

  Ik heb vandaag al enkele malen tot 10 geteld, maar dit intermezzo moet nu gewoon ff:

 17. Edward says:

  Ben mogelijk een tijdje uit de lucht, teveel problemen met de PC.
  Overigens valt het IOCOB me behoorlijk tegen. Ik bewonderde immers hun inzet tegen bioresonantie. Nu blijkt dat ze de desinformatie van Fonteine vooralsnog geen strobreed in de weg leggen.

  De polarisatie is echt hét probleem. Ook het IOCOB schiet in de stress als ze het woord VtdK zien, net als de meeste alternatieven die ik ken. Hoezo? Waarom ZELF niet zorgen dat de VtdK bijna geen bestaansrecht meer heeft? Waarom zelf niet massaal en direct bronnen van desinformatie gericht aan de kaak stellen? Het gaat immers NIET om welles-nietes, om laat de andere reguliere kant maar naar zichzelf kijken.

  Het gaat alleen maar om eerlijke info naar de burgers! Vooral in relatie met potentieel gevaarlijke kwalen! HIER schiet men alternatief tot nu toe zwaar en beschamend tekort.

  Alternatief heeft GEEN ENKEL centraal orgaan dat actief gevaarlijke desinformatie bestrijdt en schiet zichzelf met deze passiviteit continu in de voet.

  Zo mocht Kees Braam onlangs zwaar jokken en proberen te misleiden over het in zijn ogen weliswaar niet actieve maar zogenaamd toch ook totaal onschuldige Laetrile. Geen enkele correctie intern van zijn valse geruststelling, zelfs niet van kennisgoeroe’s als Valstar die door hun literatuurkennis heus wel beter zullen weten. Ja correctie van mij, ik vond moeiteloos 20 studies op Pubmed over enge bijwerkingen van Laetrile waarvan Braam klaagde dat ze er niet op Pubmed te vinden waren, met zijn onvolwassen conclusie “mogen abrikozenpitjes nu ook al niet meer” van “regulier”? Gevaarlijk onweersproken prutswerk. Sorry maar old-boys netwerken gaan elkaar toch echt niet afvallen hoor. Braam is antiregulier, prima “dus dat is er eentje van ons”, punt uit, klaar.

  Zo mogen er funeste complotters suggereren dat militaire laboratoria bewust oude lijken met Spaanse griep opgraven uit Arctische gebieden, en bewust Frankenstein virussen creëren omdat de wereldbevolking willen uitdunnen met vele miljarden van onze medemensen, met als geniepig argument om meer pilletjes te kunnen verkopen. Intern tegengas tegen deze grove madness? Welnee, niemand voelt zich geroepen hoor! De doodenge complotters als Rath en Rover worden op lezingen uiteraard met luid en als het moet staand applaus begroet….

  Zo mag nu ook weer Fonteine een misleidend anti-chemo virus op het Internet zetten. Tsja, nu kunnen de loopjongens en meiden als FJHoek en Fan weer decennia triomfantelijk desinfo massaal over alle weblogs dumpen. IOCOB, ik zou als de donder fel weerwerk tegen Fonteine bieden, zoals Crypto voortreffelijk en professioneel deed, voor er weer een generatie van niet-te-redden gehersenspoelde antireguliere Sylvia’s, Loekies en Willeke’s wordt gevormd.

  Door het Internet zal de desinfo explosief toenemen. Niets is te gek, maar het kan altijd nog gekker. Even een tampon met wat GHB in de snee, doe dan ook maar DEET in je r…, heb je daar geen muggen of wespen meer en kom je vanzelf in een hogere sfeer.

  Mijn dringende oproep aan mede alternatieven: bied fel weerwerk, INTERN, aan desinfo die mensen tegen vooral bij beginnende kanker rationele medische handelingen als chemo opzet. En LEER eens van grove fouten, de Millecam affaire heeft geen enkele interne alternatieve actie tegen misdiagnoses zoals de negatieve zelfbedachte tests op borstkanker van de specialist D., allerlei kul-therapiën als Lotje etc opgeleverd. Zelfs bij big-techno vliegtuigbouwers worden waarschuwingssheets rondgestuurd bij ontdekte storingen, zo niet in het alternatieve blijkbaar rigide blijkbaar eenzijdige wereldje waar een zoutfantast er na het Millecam fiasco indirect totaal onweersproken voor zorgde dat boeken van een bicafantast voor de mensheid funest in het Engels vertaald werden.

  Ik hoorde via-via dat men voor de Millecam affaire onlangs alternatief het woord NECROPLOITATIE heeft uitgevonden, terwijl men niet de ballen heeft of wil hebben ondeugende met medische handgranaten spelende kleuters als Braam, Rover, Fonteine etc intern even een corrigerend volwassen en verantwoordelijk vermaninkje te willen geven.

  Tsja, de ellendige en gevaarlijke demagogische misinformatie als loopgravenoorlog zal bij interne passiviteit van alternatief nog exponentieel toenemen vrees ik.

  OK, hopelijk over een week een schonere PC…

 18. wilmamazone says:

  quote:

  IOCOB, ik zou als de donder fel weerwerk tegen Fonteine bieden, zoals Crypto…

  Het voortreffelijke en professionele weerwoord in dit item is van de hand van onze onovertroffen JennyjO. Ze heeft er veel tijd en energie in gestoken,vandaar ff een veer in de goede reedt.

 19. wilmamazone says:

  Desinfo van o.a. Ron Fonteine:

  “Vroeger verkondigden dit soort mensen hun zelf verzonnen verhaaltjes op een zeepkist, bijvoorbeeld in het Londense Hyde Park. Daar kon je dan best om glimlachen. Nu hebben ze dankzij internet een podium voor miljoenen.”

  Viroloog Roel Coutinho

 20. wilmamazone says:

  Enkele andere ‘hoogtepunten’ uit het gedachtengoed van ‘deskundige’ Ron Fonteine:

  http://www.fonteine.com/candida_schimmel.html

  Candida de echte oorzaak van tumoren ?

  Ik was al eens eerder gewezen op het werk van deze Italiaanse oncoloog die erg onder vuur ligt van andere kankerspecialisten waarvan de meeste financiële banden hebben met big pharma en alleen geloven in het systematisch vergiftigen of bestralen van het lichaam. Gelukkig zijn er mensen zoals Dr. T. Simonini die op een andere manier naar kanker kijken en met minder agressieve methodes meer bereiken dan de gevestigde orde……..

  quote:

  Het wachten is op de eerste Nederlandse oncoloog met ballen die zijn nek durft uit te steken en eens gaat praten met deze Italiaanse oncoloog.

  http://www.fonteine.com/maretak_kanker.html

  Doordat ik veel sites bezoek loop ik steeds weer tegen zaken aan die bij mij ook onbekend waren. Het gaat om met name natuurlijke oplossingen voor ziektes zoals kanker. Waarom lees ik dit niet in de media? Heel simpel, de kranten weigeren aandacht te besteden aan dit soort zaken en willen het volk dus dom houden over alternatieven voor reguliere behandelmethodes.

  Ik kan echt kwaad worden…

  http://www.fonteine.com/mctaggart.html

  Lynne McTaggart stelt al jaren mistanden aan de
  kaak in de medische wereld en wil de patiënt
  mondiger maken. Tijn Touber schreef dit artikel
  over haar werk en ik wil hem bedanken voor deze
  zijn bijdrage aan de site.
  Ron

  http://www.fonteine.com/linus_pauling.html

  Linus Pauling èn Matthias Rath

  http://www.fonteine.com/deodorants.html

  Gezien de discussie mbt de rol van stoffen in deodorants en de verhoogde kans op borstkanker zal ik een lijst samenstellen met alternatieven. Ik weet niet in hoeverre de verhoogde kans op kanker waar is maar het lijkt me ook niet logisch om chemische stoffen op een plek te stoppen op slechts enkele centimeters van het gevoelige borstweefsel.

  http://www.fonteine.com/chemotherapie_risico.html

  Na de diagnose kanker is stap 2 vaak chemotherapie. Een echt paardenmiddel waarbij ook de gezonde cellen flink er van langs gaan krijgen is het raadzaam uw lichaam gezond te houden door gezonde voeding zodat u de schade misschien voor een deel kan beperken. Verdiep u goed in de risico’s en voordelen van chemotherapie. Sylvia Millecam weigerde een reguliere behandeling en moest dit met de dood bekopen. Wat het verhaal nog treuriger maakt is dat haar artsen worden gemangeld terwijl het toch echt haar eigen keuze was.

  http://www.fonteine.com/borstkanker.html

  Ook over borstkanker praat Fonteine een woordje mee en onder deze link nog meer -ons welbekende- figuren die dat ook doen.

  http://www.fonteine.com/bruno_groning.html

  Hulp en genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning – medisch bewijsbaar.

  http://www.fonteine.com/colloidaalzilver.html

  Wordt hoog tijd dat de antikwak club de waarde van zilver gaat inzien…..

  Dit is maar een snelle/beperkte greep uit de enorme produktie van Fonteine. Er komen wel meer bekende namen uit het ‘alternatieve’ wereldje langs, té veel om allemaal te benoemen. Wel opvallend dat Ton Claessen/Bicaton Ron regelmatig van ‘nieuws’ voorziet, dus Fonteine is ook al niet vies van het gedachtengoed van de WWK.

  Wie na dit alles nog behoefte heeft om Fonteine live te horen, kan dat hier doen:

  http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1816.html

  Onafhankelijk gezondheidsonderzoeker Ron Fonteine geïnterviewd door DeepJournal

  Beluister het interview

 21. wilmamazone says:

  Toch nog even een extra spotlight op een bericht onder deze link:

  http://www.fonteine.com/borstkanker.html

  De grote borstkankerverdwijntruc !

  Er zijn vermoedelijk borsttumoren die vanzelf weer verdwijnen, stellen onderzoekers van het Noorse gezondheidsinstituut in Oslo.

  Lees verder

  Ik heb bij dit bericht een paar keer met mijn ogen geknipperd. Zoals ik lees hebben de mensen die minder mammogrammen lieten maken dus minder borstkanker. Dan denk ik, komt het doordat:

  A – de extra straling juist kanker kan veroorzaken
  B – veel borstkankergevallen helemaal geen kanker zijn
  C – de Ryke Hamer theorie klopt, dat het conflict dat de basis is van borstkanker opgelost is

  Verder blijkt uit een eerdere analyse van het Cochrane instituut dat voor iedere vrouw die je redt er 10 onnodig in gevaar worden gebracht.

  Het wordt nog triester als je weet dat er gewoon alternatieven zijn voor mammografie……

  Ron

  Naast het gegeven dat Fonteine hier ook Geerd Reike Hamer ten tonele voert, blijkt hij zelfs een vrij simpel krantenbericht niet juist te kunnen lezen en rukt dus ook hier alles uit het juiste verband alsof het niks is.

  Quote uit krantenbericht:

  Ze ontdekten dat naarmate vrouwen frequenter een mammogram lieten maken, er meer borsttumoren werden gevonden en geopereerd, blijkt uit hun publicatie dinsdag in de JAMA/Archives of Internal Medicine.

  Hun visie sluit aan bij de observatie dat de introductie van landelijke – gratis – borstkankerscreening in Europese landen steevast heeft geleid tot meer gevallen van borstkanker.

  eindquote:
  Ze vergeleken deze met een controlegroep van bijna 110 duizend vrouwen die zich na zes jaar liet controleren. In de screeningsgroep troffen ze 22 procent meer tumoren aan dan in deze controlegroep.

  Volgens het evangelie van Fonteine ontstaat er dus 22% meer borstkanker door de ‘levensgevaarlijke’ straling van de tweejaarlijkse mammografie van het gratis screeningsprogramma in Europese landen.

  *gaat ff tot 100 tellen*

 22. En daar word ik goed hellig van: “Millecam heeft het zelf gewild!’

  Is die idioot van een Fonteine nu echt zo volslagen geschift dat hij denkt dat wie dan ook diens laatste en bijzonder precaire levensfase wil leggen in de handen van dergelijke ongelooflijke stompzinnige en volslagen onbekwame prutsers, die nog geen hoog-laag bed tot hun beschikking hebben (maar wel ‘lotje’)? G*dverdomme. Niemand wil dat, maar 90% van de mensen weten niets van dergelijke basale zaken. Dat is doorgaans niet erg; daar heb je zorgverleners voor, die hun weg weten in zorgverlenend Nederland en, als het moet, binnen no-time een hoog-laag bed hebben geregeld. Waar ook in Nederland. Maar de ******* van Millecam konden het niet. Die konden alleen wentelen in hun poep en nu hun handen wassen in ‘zelfgekozen’ onschuld. Maar Millecam was onwetend en van alle kanten voor de gek gehouden. Er is een rad voor haar (en dat van velen) ogen gedraaid. En nu trekt men zich terug. ‘Keuze’ noemen ze het, om met verschrikkelijke pijnen te sterven. Om zwakzinnig van te worden. (en maar klagen dat ‘regulier’ zoveel fouten met de aarde toedekt). Niemand kiest voor alternatief als men weet waar het op uitdraait mbt kankerbehandeling. Maar hoeveel van Nederland is goed genoeg onderlegd in die kwestie? Een marginaal deel. Gelukkig heeft het overgrote deel van het volk de indruk dat een echte arts (en niet een of andere randebiel met zoutcapsules oid) de way to go is. Maar voor het kleine deel dat bang is gemaakt zijn de handen waaraan reeds zoveel bloed kleeft gewillig en warm. Komt u maar: u kunt hier vrij kiezen voor een wisse dood. En als het zover is bent u bij ons aan het verkeerde adres. Dan kunt u alsnog creperen bij regulier. Maar dat vertellen we pas later.

  Wat ik op dit moment denk van Ron Fonteine zal ik voor me houden. Maar deze knieval is werkelijk walgelijk. Ron: YOU SICK BASTARD.

 23. wilmamazone says:

  We hadden het al over die Noorse studie/de borstkankerverdwijntruc:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2008/10/09/verst-van-de-pers/#comment-6929

  Jammer genoeg werkt de link daar intussen niet meer, maar ik heb toen voldoende gequote dacht ik.

 24. wilmamazone says:

  Wie zoekt zal vinden:

  http://www.trouw.nl/nieuws/Wetenschap/article1910921.ece

  Een vijfde van alle borsttumoren zou vanzelf verdwijnen

 25. jennyj0 says:

  Toch nog even een extra spotlight op een bericht onder deze link:

  http://www.fonteine.com/borstkanker.html

  De grote borstkankerverdwijntruc !

  Dit onderzoek is al uitgebreid besproken door meerdere wetenschappers, onder andere door David Gorski op Science Based Medicine:
  http://www.sciencebasedmedicine.org/?p=300 Dit artikel is ongetwijfeld te moeilijk voor Ron. Met het andere onderzoek had hij immers ook grote problemen. Geeft niks, maar uit zijn uitlatingen maak ik op dat hij gewoon de media heeft nagepraat, zonder zelf het onderzoek te lezen en zonder er zelf ook maar iets van te begrijpen.

  Het is nog maar zeer de vraag of de percentage van de onderzoekers wel juist zijn. Maar zelfs als dat zo zou zijn is en blijft de grote vraag, waarop we GEEN antwoord hebben, namelijk deze: hoe weten we welke kankers spontaan verdwijnen en welke niet? We kunnen toch moeilijk vrouwen bij wie borstkanker is vastgesteld, naar huis sturen met de mededeling dat hun borstkanker misschien wel, maar hoogstwaarschijnlijk niet, spontaan verdwijnt? Dat zou toch idioot zijn?

  Ron mist blijkbaar de intelligentie om zich met dit soort dingen bezig te houden. Hij is alleen zo vol van zichzelf dat hem dat naar ik vrees nooit aan het verstand te brengen is. Hij zal dus doorgaan met het debiteren van zijn gevaarlijke stommiteiten.

 26. Edward says:

  Kom nog even tussen mijn krakende PC door.

  @Wilma, belangrijk is dat de WAARHEID verteld wordt, en dit deed dus JennyJo perfect en professioneel, waarvoor bedankt.

  Die Fontaine steunt elke genezing claimende kankerkwak, ik kan hem er 1000 valse idols van leveren. Hij KAN er geen eentje afvallen, net als Fan niet, die WIL en KAN geen kwakzalver noemen, ze MOETEN ze allen ongezien immer van harte alle 1000 steunen. Kritiek op eentje? No way, kúnnen ze niet, worden ze depri, in hun oorlogje mág dit niet!

  De mooiste voor de WWK vind ik de genezers op afstand. Maak enkele honderden dollars over, en ze bidden cq stralen je menslievend van afstand van elke kanker gezond, hele bakken met stapels totaal genezen personen claimen ze, immers papier is geduldig en mensen zijn naief en bang.. Waarom horen we hier over deze briljante methode toch geen enkele alternatief in Holland over, doet big-alternativa weer aan belangenbescherming van onze eigen complementaire klinieken, therapeuten, pillen en toestellen?

  Maar ook Paracelsus genas op zeker mensen van kanker door een mol dood te knijpen en ze snel met de dodende bio-energiehand in te wrijven. Waarom kom ik hierop toch steeds weer terug? Omdat geen zinnig mens dit onsmakelijke gedoe meer kan en wil steunen, zelfs geen alternatief wil dit diervijandige gedoe meer.

  Maar mensen als Fan en Fonteine MOETEN de maffe Paracelsus daartoe uitgenodigd wel degelijk steunen! Want: a. Hij claimt goudeerlijk en ferm hele rijen ECHTE genezingen en is alternatief, DUS kloppen per definitie ongezien AL zijn claims, DUS werkt zijn kill-the-mole therapie 100% net als die van Hamer, Tullio, etc, met immers precies hetzelfde lage bewijsniveau. b. Er zijn momenteel hele klinieken in het Alpengebied naar Paracelsus genoemd, nou dan als zoveel supermoderne 21e eeuwse artsen en therapeuten hier apetrots op zijn er te werken dan KAN hij echt geen kankerKWAK zijn, tóch? c. Fontaine en Fan steunen ALTIJD ELKE alternatief die kanker claimt te genezen, dus ook trouw onze creatieve Parac. Bewust stel ik dit wat cynisch teneinde de enorme denkfout in het ongezien steunen van elke wannabee misleidende fantast of bedrieger te tonen. Hoe dúrfde die dominante Paracelsus zulke intens valse claims te maken?

  Vandaar dat ik JennyJo’s heldere zakelijk inhoudelijke inbreng nu over chemo zo waardeer. Gewoon sec echte informatie, dat is wat we allen nodig hebben. Geen krampachtig verdedigen meer van elke moderne bizarre mollenkiller met absurde over-the-top claimneigingen. En niet teveel aandacht aan deze eenzijdige propagandist Fontaine schenken. De volgende drammer staat in september weer op, wedden?

 27. Edward says:

  Steeds opnieuw deelt alternatief plaagstootjes over Millecam uit, ook nu Fonteine weer. Haar arme artsen waren onschuldig. Maar het gekke wordt onder het kleed geveegd, en open kritiek op grof knoeiende artsen van haar wordt mangelen genoemd. Tsja, de arme goedwillende donders toch.

  FEIT. Er is een reguliere borstkanker diagnose methode, en daar in de USA 1 op 7 vrouwen de ziekte krijgt, is er veel ervaring mee en is de betrouwbaarheid zeer hoog.

  FEIT. Een alternatieve specialist D. gaat zomaar een alternatieve diagnose methode voor diagnose van borstkanker bedenken. Let wel: zomaar, gewoon om regulier te verbeteren of dwars te zitten?

  FEIT: het is niet leuk elke vrouw met borstkanker te vertellen: U heeft borstkanker, in zeg 98% van de gevallen. Ja hehe dat wist ik al is 98x niet leuk. Het is veel leuker te vertellen: U heeft HELEMAAL geen borstkanker. Maar een parasiet, ontsteking, schimmel, siiconentrauma, dat scoort, dat emotioneert!

  FEIT. De nieuwe methode is NIET gevalideerd en NIET gepubliceerd. Dit is van een uiterst min niveau dus en tegen alle correcte fatsoensregels.

  FEIT. DE methode werd DESONDANKS losgelaten op levende mensen, zoals ook Sylvia MIllecam, puur voor hún risico. En dit door iemand die peperduur wetenschappelijk was opgeleid maar dit in zijn ogen wellicht gebazel van wetenschappers blijkbaar heel graag totaal verdringen wilde.

  FEIT. De diagnose van D. zat er FALIKANT 100% naast, en bevestigde Sylvia maximaal door een medisch specialist eens te meer in haar diepe wantrouwen naar alles wat regulier was.

  FEIT. D. stelde later: maar wat moest ik dan!? Elke test die ik met Sylvia deed was steevast NEGATIEF, dan kun je als arts toch niet anders dan hierop afgaan? Onzin natuurlijk, k.. testen geven k.. negatieve uitslagen. Wat dacht je van back to rational basics?

  Ik heb NIEMAND alternatief ooit stelling horen nemen tegen dit soort zelfverzonnen onbetrouwbare gigamisdiagnose methodes van D. De man is geliefd en heeft alom brede ruggesteun.

  Wel heeft men recent met een grote broek aan het woord NECROPLOITATIE bedacht voor critici van de artsen van Sylvia. God mag weten hoeveel vertrouwende dames door deze k.. test ook misleid zijn tot de ziekte te ver was. De patiënte is daar vogelvrij, en niemand trekt lering uit zelfs megafiasco’s. Tsja, ooit worden ze daar volledig door de EU ingeperkt, dit va-banque gokken met levens kan zo niet altoos doorgaan natuurlijk. Eigen schuld…dikke bult. Mijn diagnose: dit is dan echt eens beslist geen kanker!

 28. wilmamazone says:

  @Edward

  En niet teveel aandacht aan deze eenzijdige propagandist Fontaine schenken

  Nee hoor, ik heb het nu wel gehad met deze roeptoeter pur sang. Je zou er wekenlang een dagtaak aan hebben om ál zijn oerstomme/onjuiste uitspraken te benoemen en te weerleggen. Fonteine is al vanaf 2005 bezig met zijn baggerbedrijf en errug produktief/enorme kwantiteit, maar enige kwaliteit is met een lampje te zoeken.

  De volgende ‘wonderbaarlijke’ genezing hier in Nederland is alweer een feit en was het niet jouw vraag:’Wie is de volgende?’
  Maar… eerst ff bijkomen van de kennismaking met Fonteine. De hele schare andere roeptoeters loopt intussen vast niet weg,wedden? 😉

 29. wilmamazone says:

  Nieuws 25 aug 2009

  —————————————————–

  Er was eens een internist in opleiding…..

  [Fluisterend] Er was eens een internist in opleiding die het leuk vond om mensen online af te branden. Of het nu regulier of alternatief was, dat maakte niet uit. Hij kreeg heel erg veel lezers maar ook heel veel vijanden. Die konden zijn bloed wel drinken. Dus werd de jacht op zijn identiteit geopend.

  De speurneuzen van Medicalfacts hadden nog een appeltje met de boze wolf te schillen en ontdekte dat er achter het venijn een boze wolf uit het AMC sprookjesbos zat. Dus werd de boze wolf aan een boom gespijkerd zodat iedereen kon zien hoe de wolf er uitzag. De wolf schrok zich een hoedje en vluchtte weg en liet zijn woonhuis onbeheerd achter. De boze wolf bleek ook nog een antikwakje te zijn geweest maar ook daar te lastig bevonden. Een domeinpiraat zag zijn kans schoon en kaapte het omstreden domain voor de ogen van alle slachtoffers weg.

  En toen werd het stil……

  Maar de mensen achter leefbewust zagen hun kans schoon en plande een invasie en veroverde het oude huis en ging het opnieuw inrichten met informatie over andere boze wolven die gek zijn op indianenverhalen waarmee ze de aandacht van de eigen streken konden afleiden. We noemen dat in de sprookjeswereld wolven in schaapskleren. Die zijn heel erg boos als je het durft om in hun bos rond te wandelen, dan wordt je namelijk zonder proces aan de hoogste boom gehangen.

  Maar nu is het verhaaltje uit…..

  http://www.dokterlutser.nl

  Ron

 30. jennyj0 says:

  Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Ik ga mij dus voorlopig niet meer bezighouden met Ron en zijn vriendjes.

 31. wilmamazone says:

  quote:

  Ik ga mij dus voorlopig niet meer bezig houden met Ron en zijn vriendjes.

  Ik ben er nu -na het verhaaltje van Fonteine- anders sterk over aan het denken om dat net wèl te doen en Ron en zijn vriendjes zo grondig te fileren dat er voor geen hond nog wat aan hun botten te knagen valt.
  Fonteine heeft hier bij ons blijkbaar nog niet genoeg voor l*l/in zijn blote kont gestaan!
  Vooral dat: ‘En toen werd het stil..’ en ‘Maar nu is het verhaaltje uit….vind ik persoonlijk erg stimulerend om vooral mijn mond niet te gaan houden.

 32. wilmamazone says:

  Nog zo’n stimulans om toch heel wat stokken in het hanenhok te blijven gooien:

  http://www.medicalfacts.nl/2009/06/16/we-got-him-mvangeergmailcom/

  Van Geer heeft het, als zichzelf, het flink aan stok gehad met de Stichting Sergio. Hieronder een schets van hoe van Geer zich volgens de Stichting op hun site profileerde. De Stichting schets hem als volgt:

  Op 30 mei heeft Dhr. M.A. van Geer van de Vereniging tegen de Kwakzalverij zijn handtekening geplaatst op de website van onze Stichting. Niet omdat hij het onderzoek wil steunen, maar om te verwijzen naar zijn eigen website. Zijn benauwde manier van denken en schrijven zijn ons geruime tijd bekend. Van Geer stelt zich helaas boven de discussie door een aantijging van een lezeres, die duidelijk zelf kankerpatiënt is, naast zich neer te leggen en alleen een inhoudelijk gesprek te willen voeren. Het betoog van Van Geer in zijn kruistocht tegen zout als geneesmiddel tegen kanker is niet overtuigend. Het is zeker geen reden voor onze Stichting niet te vragen om nader onderzoek. Van Geer’s tegenwerpingen zijn loze woorden, die elkaar hier en daar ook tegenspreken. Vrijwel alle ondertekenaars van deze site, met uitzondering van Van Geer, begrijpen wél waarom het gaat. Naar onze mening zouden juist mensen als Van Geer, medisch bioloog/arts onderzoeker, hun kwaliteiten moeten aanspreken en elke handreiking moeten aangrijpen om te onderzoeken hoeveel waarheid er in de zouttheorie kan schuilen. Van Geer erkent nota bene dat er nog veel stappen te zetten zijn voordat de resultaten kunnen worden geëxtrapoleerd naar de menselijke situatie en is ook de mening toegedaan dat beter onderzoek gewenst is.

  Dit is geheel in lijn met de wijze waarop er op het bovenstaande domein wordt geschreven.

 33. wilmamazone says:

  Ron Fonteine heeft helden:

  http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.leefbewust.com/themas/mijn_helden.html

  De volgende inkopper is dus appeltje-eitje, de voorzet was al in Ed’s hoekje gegeven:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/eds-hoekje/#comment-12936

  Tja…de titel van ook dit avondvullende programma :’Exit van Gert Schuitemaker of ‘Return of the orthozombies’?

  Wie het weet mag het zeggen.

 34. wilmamazone says:

  Een volgende aflevering kan gaan over een nieuwkomer op de site van Fonteine, een oude bekende van ons:

  http://www.leefbewust.com/themas/siegfried_bok.html

  Siegfried Willem Bok

  Een voormalig chirurg met een geheel eigen visie op de wereld en de geneeskunde. Een absolute aanrader om eens te bekijken.

 35. wilmamazone says:

  Op het heldenlijstje van Fonteine staat ook:

  Désirée Röver.

  Een compilatie van de berichten over deze zwamoma behoort tot de mogelijkheden.
  Met als saillant detail dat zelfs het IOCOB dit keer – indirect- ‘viesbah!!!!’ roept tegen hun Ronneponnetje:

  http://www.iocob.nl/maatschappij/desiree-rover-maakt-stennis.html

  Desiree Rover maakt stennis over vaccinatie

  De medisch journaliste Desiree Rover laat op het internet in een Youtube filmpje zien dat ze geen flauw idee heeft van griep, virussen en vaccineren, maar ze weet wel dat vaccineren gevaarlijk is en moet worden afgeraden. Ze orakelt een end weg, niet gehinderd door kennis van zaken, en dat je beter colloidaal zilver tot je kan nemen dan een vaccin tegen het griep…….

 36. wilmamazone says:

  http://www.fonteine.com/hamer_newgermanmedicine.html

  Dr. Ryke Geerd Hamer – New German medicine

  en o.a.:
  Casper Rutten komt in de studio langs met als onderwerp Dr. Hammer en kanker

  De stress factor en de 5 biologische natuurwetten. Zorg dat je deze aflevering niet mist, ….. het kan je leven redden!!

  Dat wordt een thuiswedstrijd en onze punten zijn eigenlijk al binnen:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/03/30/geerd-ryke-hamer-germanische-neue-medizin/#comments

 37. wilmamazone says:

  Dit comment van Fonteine is eigenlijk al hélemaal niet te versmaden;het biedt zoveel mogelijkheden:

  http://www.leefbewust.com/nieuws/210809.html

  Nieuws 21 aug 2009

  —————————————————-

  Loodgieter schildert sterren van hemel na donortransplantatie

  Loodgieter Gary weet het zeker: hij heeft de donornier van een schilder gekregen. Kon hij eerst nog geen poppetje tekenen; sinds zijn transplantatie tovert hij de mooiste schilderijen uit zijn mouw.

  Link

  Mvg, Geert

  Google maar eens op cellulair geheugen, kan dus nog leuk worden als we organen van varkens gaan gebruiken….

  Ron

 38. wilmamazone says:

  Dit is vást geen verrassing meer:

  http://www.fonteine.com/dca_kanker.html

  DCA – wondermiddel tegen kanker ?

  —————————————————–

  Hieronder het verhaal van Wim Huppes die zijn eigen weg ging en mbv Dichlooracetaat (DCA) zijn prostaatkanker liet verdwijnen. Wim kreeg uiteraard meteen de volle laag van de antikwakjes die hun chemische handeltje met vuur en zwaard zullen blijven verdedigen, kanker genees je toch door het immuunsysteem nog verder om zeep te helpen en naast de slechte kankercellen ook je goede cellen te slopen, zelfde struisvogelpolitiek als antibiotica. Uiteindelijk win je er niets mee……maar patiënt heeft het gevoel iets aktiefs te doen tegen zijn ziekte.

  Wil je meer weten over DCA kijk dan zeker eens naar de volgende links:……….

  Ron

 39. wilmamazone says:

  Ik hoop dat ik vanavond mijn mond nog dicht krijg,die valt vanzelf steeds verder open:
  http://www.leefbewust.com/profiel/oncologen_voeding.html

  Oncologen en voeding – het muntje wil nog steeds niet vallen

  Ik kan me nog steeds verbazen over het gebrek aan kennis van oncologen over de rol van voeding bij kanker. Een deel is nog steeds in staat om de grootste onzin mbt voeding tegen patiënten uit te kramen. En dan maar in koor schreeuwen over die kwakzalverij buiten de ziekenhuizen……

  quote:

  Speciaal voor de oncologen die wel met hun tijd mee gaan heb ik een lijst van wetenschappelijke studies gemaakt naar alleen al de rol van curcuma (geelwortel) bij kanker. Oncologen die op de hoogte willen blijven mogen mij altijd mailen, ik houd u dan gratis op de hoogte van de nieuwste studies.

 40. Edward says:

  Het probleem is en blijft dat alternatieven elkaar niet openbaar mogen en durven corrigeren. Fon kan dus alles hallicuneren en neerschrijven wat ie wil, hoe krom ook, niemand zal hem intern bijsturen.

  Intussen blijft het alternatieve niveau hierdoor dalen en verder dalen, en gelukkig zal de steeds slimmere generatie mondige jonge mensen zich niet meer door steeds gekkere adsurde retoriek en complotterie laten inpakken.

  Behalve de geboren dwepers en zwevers natuurlijk, die tijgeren overal willoos in, valt me wel op dat de dodelijke slachtoffers bij kanker heel vaak dames in de media en beschreven op dit weblog zijn, of is dit toeval?

  Kan Wilma of JennyJo dit fenomeen eventueel toelichten?

  Ga maar na: vrouw van Roel van Duijn, Sylvia Millecam, Marjolein Bouwman, Loekie de Boer, Willeke/Diamental, etc etc.

  Zijn wij mannen dan tóch iets bijdehanter cq slimmer cq cooler dan vrouwen?

 41. wilmamazone says:

  Nog een oude bekende: ‘uns’ aller Franz Jozef aus der Rath ecke:

  http://www.fonteine.com/medische_missers.html

  Medische blunders bij Dini Hoek-Waanders

  Mevrouw Dini Hoek-Waanders is slachtoffer geworden van slechte medische behandelingen door de huisarts en enkele andere artsen te Almelo. Ondanks het afleggen van de artseneed. “Eed van hypocrates”: ik zal mijn krachten aanwenden om de zieken bij te staan naar beste kunnen en naar beste inzichten. Elke vorm van schade of leed berokkenen bij diegenen die mijn hulp inroepen zal ik afweren. U kunt hier lezen dat deze ”artseneed” niet van toepassing is in het Twenteborgziekenhuis te Almelo. Mijn vrouw is 4-4-2004 onnodig aan haar ziekte overleden.

  http://www.franshoek.info/

 42. jennyj0 says:

  Ik denk dat Ron nooit met oncologen praat. En ook niet met NP’s. Met name de laatsten weten doorgaans wel degelijk het een en ander van voeding – mijn eigen oncoloog overigens ook – en daar kun je tenminste zinnige adviezen van verwachten. Daar heb ik Ron nog steeds niet op kunnen betrappen.

 43. jennyj0 says:

  Behalve de geboren dwepers en zwevers natuurlijk, die tijgeren overal willoos in, valt me wel op dat de dodelijke slachtoffers bij kanker heel vaak dames in de media en beschreven op dit weblog zijn, of is dit toeval?

  Dit was mij ook al opgevallen. Of het echt zo is weet ik overigens niet. Misschien ontstaat er een scheef beeld doordat vrouwen makkelijker praten over hun gevoelens en over die gevoelens bloggen. Dan lijkt het of het meer vrouwen zijn maar dat hoeft dus niet het geval te zijn. Of mannen bijdehanter zijn weet ik niet. De resultaten op de universtiteiten en hogescholen spreken dat in elk geval tegen, daar doen meisjes het gemiddeld een stuk beter dan de jongens en ook in de betavakken is een enorme inhaalslag gaande.

  Wat ik wel weet is dat er altijd enorm gemierd wordt over die borsten. Misschien heeft dat bij veel vrouwen het gevoel doen postvatten dat het het verlies van een borst het ergste is dat je kan gebeuren en dus koste wat kost voorkomen moet worden.

  Ik doe maar een gooi.
  Maar of de indruk overeenkomt met de werkelijkheid weten wij niet. Om dat aan de weet te komen zouden wij toch eerst een gedegen onderzoek moeten doen.

  Wat me ook opvalt, nu we het er toch over hebben, is dat het de mannen lijken te zijn die de meeste leugens rondbazuinen en het meest door ijdelheid en grootheidswaan gedreven worden. Maar ook dat beeld hoeft niet te kloppen met de werkelijkheid. Misschien praten mannen gewoon weer meer over dit soort dingen en ontstaat er daardoor een scheef beeld.

  :mrgreen:

 44. jennyj0 says:

  Medische blunders bij Dini Hoek-Waanders

  Dat is inderdaad een buitengewoon genant verhaal, maar dan wel voor Frans Hoek zelf en echtgenote.

 45. wilmamazone says:

  @Edward

  Halló en die Cees Waij dan, die telt minstens voor drie,Daan uit België, Ronald van Ivette, Wim Kloosterboer, Teun van Vliet en al die andere mannen in de videootjes van Braam om er uit de losse pols maar ff een paar te noemen?!

  O.a. die zijn bijdehanter, slimmer en cooler?
  Lamenielachuh!

 46. jennyj0 says:

  Je bent Wim Huppel vergeten. Excuus, ik bedoel Huppes. Kees Braam valt er trouwens ook als een blok voor. Als hij borsten had zou-die ze nooit laten afzetten, dat weet ik zeker!

 47. jennyj0 says:

  Die foto op de website van Fonteine, is dat echt Fonteine?

 48. jennyj0 says:

  Mijn man vraagt: als je gezond gaat leven, ga je dan op Fonteine lijken?

 49. Edward says:

  Hihi JennyJo, je stelt dat het lijkt of vooral mannen door ijdelheid en grootheidswaan worden gedreven.

  Dan denk ik: maar mannen en vrouwen komen toch uit dezelfde fabriek, dus dit verschil zal wel meevallen.

  Grootheidswaan specifiek mannen eigen? Nou nee! Lees de maumau geschriften van complottienne Desiré Röver met haar miljarden doden maar eens, van hemelse danseres maar wellicht nepmedium Jomanda, van door Sergio en Ton Claesse geleid projectiel Odilia Schaijk, van muffige nazi-symphatisante Mellie Uyldert, van superomhooggeschoten Hulda Clark die alle advanced kankers eventjes hopla volledig geneest, van alleen geforceerd positieve Willeke die zich door o.a. ons zo omlaag getrapt voelde, van ik ben binnen 30 dagen volledig van borstkanker genezen Loekie, etc. Benne toch echt over het peerd getilde vrouwchies, heur!

  Overigens heeft Fan, die zich tegenwoordig ook Fan Fan noemt (dus Fan van zichzelf), dé ludieke oplossing gevonden voor het enorme maatschappelijke probleem mannen, zie onderaan de volgende link, waar zij stelt:

  Het wordt tijd voor verplicht blinddoeken van mannen! Is dat ook opgelost! hahahaha Kunnen de burka’s etc ook weer de kast in.

  http://www.nujij.nl/fan-fan.2353250.lynkx?tab=Reacties

  Simple comme bonjour, n’est-ce pas?

  De manier waarop zij op die link wetenschappers denkt af te zeiken is helemaal 100% ouderwetse grootheids overschatting van een iestjens grofgebekte leek, lijkt het. De arem schat zal toch geen mannencomplex hebben?

 50. jennyj0 says:

  @ Edward,

  Je mag best denken dat mannen bijdehanter, slimmer en cooler zijn hoor.

  Als ik je goed begrijp zijn vrouwen niet alleen veel goedgeloviger dan mannen, maar hebben ze ook nog eens zeker zoveel last van grootheidswaan en zelfingenomenheid als mannen.

  Het is maar triest gesteld met de dames.

  Voorlopig ga ik even iets anders doen. Tot een andere keer maar weer.

 51. Edward says:

  JennyJo, ik denk mezelf kennende juist totaal niet in termen van slimmer, cooler en bijdehanter, of zelfs niet in verschillen tussen man en vrouw. Ligt zelfs eigenlijk 100% niet in mijn aard.

  Ik deel hier wel graag steeds hardere plaagstoten uit aan mijn mede-alternatieven, en dit van vandaag was is een hele forse, ja zelfs een pittige provocatie over eens een totale andere boeg dan mijn stokpaardjes wetenschap, common sense, etc die toch onweersproken blijven. Dus nu eens een populair en uiterst gevoelig onderwerp aangesneden. Het is namelijk erg doodstil aan de overkant.

  Het valt mij continu door een totaal gebrek aan respons en steun van mede-alternatieven op dat ik ter alternatieve zijde blijkbaar een TOTALE eenling ben, een roepende in de woestijn lijkt het wel. Ik leg namelijk de vinger op misstanden, en ja, is men gewoon algemeen unaniem nog niet aan toe.

  Wat ik eigenlijk hoop, is dat aan alternatieve zijde door mijn plaagstoten zoals van vandaag eens de echte realistische kerels opstaan nadat ik eindelijk eens een open gevoelige zenuw raak. Die het angst en polarisatiepatroon doorbreken en hun verantwoordelijkheid durven nemen. Die moéten er toch zijn (maar ik ken ze nog totaal niet)!

  Ook voor de lange lijst van dodelijke slachtoffers van kankerbedrog, typisch in de openbare media inderdaad een lange lijst vrouwen, hoop ik dat men gaat denken: tot hier en niet verder. Echte kerels zouden kunnen zich afvragen: wat hebben wij als vént nou te tonen aan de wereld: een lange lijst doden, geen enkel leerpunt, en geen enkel succes ertegenover, en geen enkele bescherming van erin tuinende burgers en zelfs onze partners.

  In plaats van zelfs deze kwetsbare partners dus inderdaad onze vrouwen eens krachtig als echte macho’s te gaan beschermen tegen de blijkbaar steeds weer lethale gevaren van misleiding, zie ik daar geen enkel ferm mannelijk leerpunt of realistisch optreden!

  Alternatief kan recent niet prat gaan op enig succes wat dan ook bij kanker. DCA: zware bijwerkingen, geen bruikbaar effect. Bica: uiteraard kansloos fiasco. Hamer: wordt rabiaat verdedigd ondanks vele honderden krepeerslachtoffers zonder pijnstillers. Positief alternatief Diamental: logisch lethaal resultaat helaas. Kanker-actueel: ondanks 1400 hoopgevende klinische studies terugvallen op knullige en nutteloze verdediging van het gevaarlijke onwerkzame gif Laetrile. Röver: mensen ophitsen dat ze bij miljarden uitgemoord gaan worden door big-farma. Fonteine: mensen ophitsen tegen rationele chemo, net als Fan dit altijd doet. Rationele interne contra stemmen: forget it, nog niet gezien!

  Blijft over Gorter. De nieuwe hype. Publiceert zoals bijna alle alternatieven bijna uiteraard totaal nog niet, zelfs niet in alternatieve medische literatuur, opent zelfs niet een simpele Internetsite met zijn beste resultaten. Ze komen weer eens niet verder dan Calimero achtige klaagzangen en leken video’s.

  Wel is Loekie de Boer haar propaganda van genees binnen 30 dagen van kanker gestaakt, toch een klein succesje. Eigenlijk hoop ik dan maar vrouwen met spierballen ter alternatieve zijde te prikkelen tot actie met mijn prikkelende opmerkingen (al sprak ik jou en Wilma aan). Waar blijvende de hier schrijvende Catootjes etc dan? Ziet nou niemand daar de lange optocht slachtoffers die zich continu blindelings diep gelovig naar de duidelijk zichtbare gapende geduldige gruwelijke afgrond beweegt?

  Antwoord is nee, ben mijn tijd blijkbaar vooruit? Voor de meute uitlopen betekent dat je ooit in kansloos kruisvuur terechtkomt. En tegen de stroom inzwemmen put uit en bereikt niets.

  Ik ga maar terugvallen op mijn core-business: verzamelen op pro- en contra-literatuur op Eds hoekje. Maar dat is iets voor lange winteravonden, immers kost veel kostbare privétijd.

 52. wilmamazone says:

  Interessante zijpaadjes gisteravond, maar:

  Ik ben er intussen nog steeds niet uit!
  Over een eventueel apart item over Ron en zijn vriendjes dus. Aan de ene kant de moeite van het praten niet waard en tijdverspilling, maar aan de andere kant blijft het gejuich over het op slinkse wijze monddood maken van Bert Lutser een feit.

  Niet dat Bert mij altijd kon charmeren, maar ik had evengoed bewondering voor zijn guts en laten we wel wezen:enige Youp-van-het-Hek-trekjes zijn ook mij allesbehalve vreemd.
  Blijft ook het feit dat Bert juweeltjes kon schrijven als ie er even echt voor ging zitten. Al met al ging ik toch graag met enige regelmaat bij Bert op bezoek en dat kan nu niet meer, maar ik hoop niet voor lang.

  Over de vermeende kwaliteit, eerlijkheid en het nuanceren van het nieuwe consortium gesproken:

  http://www.leefbewust.com/nieuws/260809.html

  Nieuws 26 aug 2009

  —————————————————–

  Antikwakjes hebben echt geen banden met farmacie…..(?)

  Vereniging tegen de Kwakzalverij
  Jister 17 -19
  8446 CD Heerenveen

  Op hetzelfde adres:

  Mediq Apotheek de Greiden
  Jister 17
  8446 CD Heerenveen

  Ja en?! Wat moeten we helemaal met dit ‘hoogstandje’?
  Is dit het niveau waar Nederland zo naar hunkert?
  De wijze waarop o.a. journalisten besef moeten krijgen van ‘het’?
  Mevrouw drs. P. Bosma-Nieuwhof feitelijk een gehersenspoelde crimineel of wat?

  http://www.kiesbeter.nl/eerstelijnszorg/Apotheek/detail/apotheek_de_greiden/

  Ben ik zo dom geweest om meer dan eens te vermelden dat mijn jongste broer al bijna 30 jaar in een apotheek werkt, dus ik kan mijn banden met Big-Fharma al helemaal niet ontkennen en weet nu iedereen langs welke weg ik mijn bonussen ontvang.
  Wat ben ik toch ook een stomme, onnadenkende truttebol!Zelf mijn image naar de ratsmodee geholpen en die was al niet al te best.

 53. wilmamazone says:

  En dit is zo erg, dat ik diep medelijden voelde toen ik mij de belevingswereld probeerde voor te stellen waar deze bejaarde dame al jaren in vertoeft.
  Ze wordt evengoed serieus genomen en wat zegt dat over het niveau van Ron en zijn vriendjes?
  Is dit het peil waar Nederland/de wereld wèl naar hunkert?

  http://leefbewust.com/themas/mind_control.html

  Mind Control Dr Rauni Leena Luukanen Kilde

  Dr. Rauni Leena een hele moedige vrouw een Arts, wetenschapster en schrijfster van verschillende boeken. Men probeerde haar al op verschillende manieren uit de weg te ruimen, door wat ze allemaal te weten is gekomen. Belangrijke reportage met Nederlandse ondertiteling.

 54. wilmamazone says:

  Fonteine heeft er ook geen enkele moeite mee om dit vandaag te plaatsen:

  http://www.leefbewust.com/nieuws/260809.html

  WHO waarschuwt voor homeopathie

  Link

  Merkwaardig weer dat de WHO niet ook meteen even waarschuwt tegen de zeer schadelijke gevolgen van de pillenboel uit de regeliere “geneeskunde”, laat staan waarschuwt tegen de extreme ineffectiviteit hiervan. Je zou haast denken dat de WHO volledig wordt gecontroleerd door de industrie. Oeps, shit, dat is natuurlijk ook zo….

  Rob Greuter

  Is dit het niveau waar Nederland zo naar hunkert?

  Of heeft u/hebben jullie het toch graag wat genuanceerder?
  Bijvoorbeeld zo ongeveer:

  WHO fel tegen gebruik homeopathische ‘medicijnen’!

  BBC News meldt dat de World Health Organization (WHO) waarschuwt tegen het gebruik van homeopathie tegen malaria, hiv en tuberculose.

  De VN-organisatie reageert daarmee op de oproep van een groep wetenschappers en artsen (de Voice of Young Science Network) uit Groot-Brittannië en Afrika om stelling te nemen tegen het gebruik van de middelen. Ze menen dat dat levensbedreigend is voor patiënten in ontwikkelingslanden.

  Volgens de WHO is er geen hard bewijs dat homeopathische middelen effectief zijn tegen genoemde ziektes. De oproep van Voice of Young Science Network dateert van 1 juni. Niet toevallig: op 6 juni begon in Amersfoort een internationale conferentie over het thema ’Homeopathie voor ontwikkelingslanden’. In de uitnodiging stond dat homeopathie ’goedkoop, veilig en effectief is – ideaal voor ontwikkelingslanden’. In het organisatiecomité zaten de School voor Homeopathie in Amersfoort en de Nederlandse tak van Homeopaten Zonder Grenzen.

  Deze conferentie werd georganiseerd door klassieke Harense arts-homeopaat Harrie van der Zee en op 8 juni werd al afgevraagd :

  Kan Harry van der Zee het nog gekker maken?

  Een aantal jonge onderzoekers van Sense About Science heeft naar aanleiding van de aankondiging van het boven vermelde congres een brief aan de WHO geschreven, waarin ze de WHO vragen een veroordeling uit te spreken van de praktijk om homeopathie in te zetten tegen dodelijke aandoeningen als aids en malaria (zie de link rechtsbovenaan)

  De jonge wetenschappers zeggen o.a.:

  ”Degenen van ons die werken onder de armste mensen op het platteland in de wereld hebben al grote moeite om de noodzakelijke medische hulp te bieden. Als homeopathie in de plaats van een effectieve behandeling komt, gaan mensenlevens verloren”, waarschuwen de jonge wetenschappers.

  Kees Dam reageert namens HZG op de waarschuwing: „Ze moeten wel, anders krijgen ze de gevestigde medische wereld over zich heen. Tegenstanders van homeopathie vinden dat een geneesmiddel eerst in een wetenschappelijk verantwoord onderzoek op werkzaamheid getest moet worden. Maar zo’n onderzoek kost miljoenen. Alleen de farmaceutische industrie kan dat betalen. Wij zijn praktischer ingesteld. Vaak zijn in ontwikkelingslanden geen middelen tegen malaria beschikbaar. Wij geven ze die middelen wel.”

  Wetenschappelijk onderzoek?!

  In 2001 al: Homeopaten laten geen gelegenheid voorbijgaan om te betogen dat nu zo langzamerhand wel wetenschappelijk is aangetoond dat homeopathie werkt. Alleen hóe precies zou nog onbekend zijn. Wat is hier nu eigenlijk van waar?

  De WHO zelf blijkt ook niet vrij te zijn van boter op ‘t hoofd :

  De WHO heeft in verband met homeopathie een dubieuze reputatie opgebouwd met pogingen om rapporten te publiceren over de wetenschappelijke onderbouwing van de homeopathie en over de standaardisatie van homeopathische middelen. Maar nu hebben ze, volgens de BBC, dus gereageerd op het VYSN door te verklaren dat homeopathie afgeraden wordt bij ‘toestanden als hiv, tuberculose en malaria’.

  In deze lijst ontbreekt opvallend genoeg kinderdiarree en griep. Een WHO-woordvoerder verklaarde over kinderdiaree: ‘We hebben tot nu toe geen bewijs dat homeopathie enig nut heeft. Homeopathie richt zich niet op de behandeling en preventie van dehydratatie, en dat is volkomen in strijd met de wetenschappelijke basis van behandeling van diarree en onze aanbevelingen.’

  Dit was een woordvoerder van de afdeling jeugdgezondheid. Maar het ontbreken van diarree en griep in de door de BBC geciteerde waarschuwing (niet op de website van de WHO te vinden) is omineus. In genoemd conceptrapport van de WHO over de wetenschappelijke basis van de homeopathie (getiteld: ‘Homeopathy: Overview and analysis of clinical research’, geproduceerd door de afdeling bijgeloof Traditional Medicine van de WHO) staat namelijk dat er bewijs is voor de werkzaamheid van homeopathie bij diarree en griep. De basis daarvoor zijn de dubieuze onderzoeken van Jacobs et al. en de evenzeer dubieuze onderzoeken naar de werking van oscillococcinum.

  Ook ik vraag me intussen af:

  Wordt ‘t niet hoog tijd eens op te houden met te proberen wat nu al in 200 jaar niet gelukt is. Wat heeft het voor zin om steeds maar weer geldverslindend onderzoek te doen om bizarre hypothesen te toetsen die in het verleden al bij herhaling niet bevestigd konden worden?

  En zowiezo:

  Gezien de enorme commerciële belangen die de ‘homeopathische illusie’ mede in stand houden, is het niet waarschijnlijk dat de homeopaten door welk onderzoek dan ook ooit zullen terugkomen op de dwalingen huns weegs of wel soms?

  Wie het weet mag het zeggen.

 55. jennyj0 says:

  Antikwakjes hebben echt geen banden met farmacie…..(?)

  Vereniging tegen de Kwakzalverij
  Jister 17 -19
  8446 CD Heerenveen

  Op hetzelfde adres:

  Mediq Apotheek de Greiden
  Jister 17
  8446 CD Heerenveen

  En dit heeft Ron helemaal zelf ontdekt…??

  Als ik het goed begrijp mag een apotheker geen lid zijn van de VdtK.
  Een apotheker mag ook geen apotheker zijn als ik het goed begrijp. Vanwege banden met de farmaceutische industrie. Mag een groenteboer wel groenteboer zijn? Of krijgen we dan banden met de schandelijke voedingsindustrie? En mag een groenteboer wel lid zijn van het genootschap van groenteboeren? Ook als daar voorstanders van de geautomatiseerde land- en tuinbouw in zitten? Of is dat dan weer verdacht?

  Het zal wel heel logisch zijn in het verwrongen denkraam van Ron en zijn vriendjes, maar ik snap het niet. Die man is zo dom, dat is te zielig voor woorden.

 56. jennyj0 says:

  Ik vind dat wij maar eens moeten stoppen met elke keer reageren op wat Ron allemaal roept over de reguliere geneeskunde en wetenschap. Dat leidt tot niks en bovendien is het precies wat hij wil – met die ineffectieve hersens van hem kan hij dat nog net bedenken. Wij in de verdediging, lekker!

  Laat Ron maar eens met bewijzen komen voor al de beweringen op zijn site over de effectiviteit van alle alternatieven die hij aanprijst. Dat kan hij namelijk helemaal niet. En dan ben je meteen helemaal klaar met het ventje.

  Het feit dat hij zijn ‘gelijk’ blijkbaar alleen maar kan halen door te schoppen en te tieren tegen alles wat regulier is, zegt al genoeg. Hij heeft niks anders te bieden dan lege praatjes en loze beloften. Geraas en gebral is het, zonder enige inhoud.

 57. wilmamazone says:

  Nu hang ik weer achter het filter, het schiet ‘lekker’ op vandaag.

  Ik vind dat wij maar eens moeten stoppen….

  Je hebt eigenlijk wel gelijk JJ, maar ik was opeens zó kwaad over al die vuillakkerij/desinformatie dat ik het niet kon laten om eens flink te schoppen onder die zelfingenomen reedt van met name Fonteine!
  Nog te stom om voor de duvel te dansen en maar roeptoeteren/zichzelf trots op de borst slaan, menen dat ie onmisbaar is en bewust leeft als geen ander.
  Nou, nou, nou van ook deze zelfbenoemde gezondheidsgoeroe moeten we het hebben hoor!!
  Kotsmisselijk word je ervan en anders niks.

 58. wilmamazone says:

  Kijk mensen, ik ben de laatste die voordurend hallelujah roept over de reguliere gezondheidszorg in het algemeen en die in Nederland in het bijzonder, maar komt de oplossing dan uit de hoek van figuren die zo overduidelijk een wel héél stevige klap van de molenwiek hebben gehad?

  Fonteine is daar een van, maar het verneukeratieve is dat óók hij heel af en toe wat zinnigs zegt/een wèl goed nieuwsbericht plaatst.
  Maar net als o.a. Kees Braam, zal ook geen haar op het hoofd van Ron erover denken om zijn sites op te schonen en/of rectificaties te plaatsen.
  Een oerhollandse garnaal zou makkelijk meer moreel bewustzijn kunnen hebben.

 59. wilmamazone says:

  Tot slot nog een ferme strafschop midden in de goal:

  http://www.leefbewust.com/nieuws/210809.html

  Nieuws 21 aug 2009

  Actie Oud-Burgemeester Vereecke tegen Chemtrails

  Aan de dames en heren van de pers en al wie van oordeel is dat de waarheid aan het licht moet komen mijn hartelijke groet! Ik ben Peter Vereecke, oud-burgemeester van Evergem. Begin juli kwam ik ‘in the picture’ van zowel de (schrijvende) pers als de (regionale) tv omdat ik als ex-burgemeester in de gemeenteraad aandacht had gevraagd voor het zorgwekkende fenomeen van de chemtrails. Toen een krantenartikel hierover door een mij onbekend iemand ook op internet gezet werd (o.a. in het Engels) begon ik heel wat reacties te krijgen (zelfs vanuit Amerika!) : “eindelijk iemand die zijn nek uitsteekt en dit schanddalig fenomeen aanklaagt!”. Dit is dus een zaak die veel meer mensen beroert dan ik oorspronkelijk dacht.

  Link

  Geert

  Een van Ron’s vriendjes vandaag bij de Tros/onderwerp milieu:

  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=96&p=911633&sid=5cb2d7fa3100354120de6c277b64eeaf#p911633

  Re: Chemtrails
  Oud-burgemeester start gerechtelijke procedure tegen chem-trials!

  Peter Vereecke (53) oud-burgemeester van Evergem (Belgie/Vlaanderen) is op 17 augustus 2009 naar de onderzoeksrechter Jean-Claude Claeys te Gent gestapt om, na het betalen van 250 euro voorschot, een strafrechterlijke klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen wegens ‘het systematisch en opzettelijk in de atmosfeer brengen van allerlei chemische en biologische stoffen, die een ernstig gevaar betekenen voor de volksgezondheid’: http://tinyurl.com/lrlw7p

  Ik wens dat dit misdrijf grondig wordt onderzocht en dat op een objectieve manier wordt vastgesteld over welke stoffen het in Vlaanderen/België gaat, welke de identiteit van de opdrachtgever is en met welke bedoelingen dit gebeurt. Uiteindelijk moet er zo vlug mogelijk gestopt worden met dit fenomeen.

  De klacht is neergelegd tegen onbekenden maar ik heb duidelijk gemaakt dat ik heel sterke vermoedens heb dat het hele chemtrail-project in Europa wordt gecoördineerd en uitgevoerd door de Navo, die dit uiteraard ontkent.

  Ik roep hierbij iedereen op, die mij hierover nuttige informatie zou kunnen geven, om contact met mij op te nemen, zoals piloten, militairen, mensen die actief (geweest) zijn op luchthavens, die werken aan vliegtuigen enzovoort. Ik garandeer absolute discretie en anonimiteit.

  Ik zou het zeer waarderen dat iedereen vanuit zijn positie de nodige aandacht aan deze zaak zou willen besteden en er ruime verspreiding aan zou willen geven!

  Eindelijk (weer) iemand (met gezag) die zijn nek durft uit te steken om deze, in mijn ogen, misdaad tegen de menselijkheid aan de kaak te stellen! Ik zou zeggen bravo Peter Vereecke. Wij wensen je veel succes en hebben inmiddels aan je oproep voldaan om jouw boodschap te verspreiden door een ruime samenvatting te plaatsen.

  Zie voor die samenvatting en het verdere betoog van de oud-burgemeester (met video verslag): http://tinyurl.com/l6nx3u
  Ton, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten(W.W.K.) en tevens webmaster van: http://tinyurl.com/naqofh

  Dit hersenloze rondroeptoeteren is een vorm van milieuvervuiling die zijn weerga niet kent!

  Als iemand toch zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te grabbel wil gooien door te luisteren naar dit soort luna-tics en al die onzin te geloven/serieus te nemen: ga vooral je gang.

  Kom daarna dan vooral hier geen huilies doen:’Had ik het maar geweten’ snik-snotter-snik.
  Een gewaarschuwd mens telt nog steeds voor twee, toch?

 60. jennyj0 says:

  Die zijn gewoon gek.

 61. wilmamazone says:

  Godmiljaar!!! Ton Claessen/Bicaton/Vriendje van Fonteine heeft er zelfs een apart item van gemaakt bij de Tros.

  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=97&t=73660&sid=69fb65d1d22b7750d3fffb77b2f709fd

  Vooral de uitstekende reactie/link van Da Silva ff héél goed lezen! Hoef ik hier het wiel niet opnieuw uit te vinden voor onze lezers. Dankjewel meid.

 62. wilmamazone says:

  Extra toegevoegd bij het nieuws van vandaag:

  Waar is dokter Lutser?

  Na onze kaping van dokterlutser.nl blijkt nu ook klutser.com offline te zijn. Is deze internist in opleiding voorgoed het zwijgen opgelegd ?

  To be continued….

  http://www.leefbewust.com/

 63. Edward says:

  Ik moet altijd grijnzen om mijn mede-alternatieven, die er álles aan doen om bij gebrek aan bewijzen in de Calimero rol te springen om verontwaardigde steun te krijgen. Een hele gewilde truc, zo oud als Methusalem, waar geen kleuter in zou mogen trappen, is de zogenaamde moordaanslag, of liever serie aanslagen.

  Ik las van Wilma over Dr. Rauni Leena, men “probeerde haar al op verschillende manieren uit de weg te ruimen”, om wat ze allemaal te weten is gekomen. Ook Ryke Geert Hamer ontsprong een hele lange serie moordaanslagen, zegt ie. Ik weet zeker dat als je gaat Googelen dat je hele pakketten mislukte aanslagen vindt, of alternatieven personen die op nooit opgehelderde redenen het loodje zouden hebben gelegd.

  Het complot gaat erin als coca in een smachtende junk. Even relativeren wekt vaak intern agressie tegen de nuchtere persoon op. Dan maar hier. Stel dat big-alternativa Edward uit de weg wil ruimen, omdat ie teveel weet en omzetsverlies veroorzaakt.

  OK, dat moet toch een appeltje eitje zijn. Pistool van dichtbij met geluiddemper en 6x schieten, zware 4-wheel drive die plotseling gas geeft, Edward wordt neergestoken in massale toevallige vechtpartij in de stad, bom ontploft als ie zijn auto start, benzinebommetje door het raam als ie slaapt, ojee zijn remmen weigeren, karateslag in de hartstreek, gifslangen door de brievenbus, etc etc.

  Het grappige bij de Calimero series zogenaamde moordaanslagen op alternatieven is dat ze steevast volledig lijken te mislukken, en dat de doelwitten opvallend weinig littekens en ziekenhuisopname’s kennen. Geen krantenkoppen, niets. Maar ja hoeft ook niet, dit verhaal werkt in alternativo country als een lucifer in een Australisch uitgedroogd bos bij windkracht 9, complot complot brand brand aie! Zoals een inkwisiteur in de middeleeuwen maar witch witch hoefde te roepen en oma stond al op de brandstapel, zo gaan alle complottheoriën en zogenaamde aanslagen er bij de 21e eeuwse alternatief in als jenever in een alcoholist die al 3 maanden droog staat.

  Wordt het niet eens tijd die kleuter aanslagverhalen ook intern eens te gaan ontzenuwen en bespottelijk te gaan maken, broeders en zusters?

 64. Edward says:

  Ik mis die Lutser ook wel degelijk. Maar er zijn genoeg andere sites die nog veeeeel forser kunnen uithalen over van alles hoor, als je dat aspekt van Lutser mocht missen. En hacker Fonteine kan die toch niet allemaal gaan overnemen. Maar een leuk target voor hem weet ik wel.

  Wat daggu over de volgende waarschijnlijk bijna strafbaar kwetsende uitspraken over Jomanda open en bloot en toch wel iets te venijnig op het Internet?

  QUOTE:
  Vleesgeworden rottende psychische stoornis Johanna (Joke) Wilhelmina Petronella Damman wordt vervolgd!
  en
  Wanneer draak Jo een intake doet bij een GGZ-instelling is er maar 1 diagnose: volkomen gestoord én direct geïsoleerd opnemen op een gesloten afdeling! Een ruime kuur elektroshocks met een fors te hoog voltage. Heerlijk dodelijk die spanning. Het nog warme kadaver richting brakende medische studenten voor een praktijkles anatomie. Haar snotkoker als eerste verwijderen, bepoederen met ongebluste kalk en vlotjes de fik erin. Een misschien nog betere optie: het dode gedrocht op sterk water en blijvend tentoonstellen bij Madame Tussauds.

  Zie: http://bouwjaar54.web-log.nl/bouwjaar54/2008/11/index.html

  Polarisatie in deze vorm is niet slim, Jo kan zo weer getergd in de Calimero rol kruipen, en alle alternatieven kunnen “zie je wel” hoe verdorven reguliere synphatisanten zijn klagen, en al het lelijks dat schreeuwertje Fonteine ooit zei verbleekt hierbij, terwijl Jomanda zelf heel snugger niet voor de rechter verscheen om ontnuchterende en zeer lastige vragen te omzeilen. En de hele rechterlijke macht en ons rechtssysteem poepslim mocht piepelen met haar nare voorgevoelens die niet uitkwamen.

  Inhoudelijk feiten als gentlemen en dames blijven geven is het beste, lijkt me, als we de belangen van zieken voorop blijven stellen.

  Maar eerlijk is eerlijk, er verscheen even een grijns op mijn gezicht toen ik deze site voor het eerst las, en dat had ik ook wel af en toe bij Lutser. Ben ook maar een mens tenslotte, en heb tenslotte door enkele eigen nare ervaringen met bedrog in mijn omgeving een forse hekel aan psycho-killers die mensen alleen voor ego, status en geld zo aalslim op het verkeerde dodelijke spoor willen blijven zetten. Positieve inbreng van mij met literatuur was voor alternatieven altijd uiterst welkom, maar interne kritische houding totaal niet en verandert je als je niet uitkijkt in een querulant die tegen honende windmolens vecht.

  Jo zal die site niet gauw aanklagen schat ik zo in. Zei ze niet: Nee, ik ga niet tegen een DIAGNOSE kanker in, ik bestrijd alleen heftig de TERM cq het WOORD kanker. Dan ben je juridisch niet dom…

 65. jennyj0 says:

  De kwakkers doen altijd extreem hun best om alles wat niet-kwak is in een kwaad daglicht te stellen. Blijkbaar kunnen ze alleen maar op die manier hun zogenaamde ‘gelijk’ halen. Zelf beter proberen af te steken door anderen zwart te maken. Heel zwak is dat, heel erg zwak.

 66. wilmamazone says:

  Chris Klomp heeft met soorgelijke problemen gezeten:

  http://rechtbankverslaggever.wordpress.com/2008/11/14/digitale-stalker/

  Enkele quotes:

  * Mensen roepen vaak maar wat. Zeker op het internet. Niet gehinderd door enige kennis prietpraten ze er op los. Diegene die het waagt om op basis van kennis een nuance te plaatsen, staat al snel te boek als de uitzondering. Het lijkt erop dat het niet de bedoeling is om een collectief verstoord beeld te verstoren. Een bijzonder fenomeen. De soms onwetende massa heeft op internet soms de macht.

  *Niet om de betweter uit te hangen, maar omdat ik me oprecht zorgen maak over de manier waarop mensen hun mening vormen. Veelal op basis van onwetendheid en soms op basis van verslaggevers die niet weten waar ze over praten.

  *Hoe kan het dat diegene die met enige kennis (zij het als amateur-jurist) en ervaring de nuance aanstipt, te maken krijgt met harde, persoonlijke en volstrekt onredelijke aanvallen?

  Hierover sprak ik laatst met een psychiater (geen zorgen, het was in de kroeg). Hij stelt dat mensen zich geintimideerd voelen als ze te maken krijgen met kennis of iemand die veel weet (van een bepaald onderwerp). Dit komt omdat ze dan worden geconfronteerd met hun eigen gebreken. In dit geval een gebrek aan kennis. Daardoor voelen mensen zich gekleineerd en kiezen ze voor de aanval. De ander moet ook kleiner gemaakt worden om zichzelf weer op zijn minst gelijkwaardig te voelen. Eigenlijk best logisch.

  Deze stelling sluit naadloos aan bij sommige reageerders die op de site http://www.misdaadjournalist op me reageren. Ze vinden dat ik hooghartig ben. Ze voelen zich blijkbaar in de hoek gezet en daarom vallen ze aan.

  Zelf hebben wij ook regelmatig te maken gehad met dit fenomeen.Waar zijn de vaste reageerders van de Cryptocheilussite al niet allemaal voor weggezet?
  Teveel om zomaar allemaal even op te hoesten.
  Waar het om gaat is dat er op slinkse wijze geprobeerd wordt om jou je identiteit af te nemen door je vol te plakken met etiketjes. Het verkondigen van regelrechte leugens en/of suggestieve
  aantijgingen ect. ect. ect. om je o.a. te benoemen als onmens/iemand die zich vreselijk zou moeten schamen of -nog supervriendelijk- als het zoveelste makke schaap/kuddedier.

  Tja….laat dat alles -weliswaar na jaren van vallen en opstaan- bij mij nu compleet averechts werken.
  Al die intimidatiepogingen geven mij alleen maar meer energie/guts om vooral door te gaan/me niet monddood te laten maken.
  Het zal me intussen een rotzorg zijn wat iedereen -met name dat zooitje ongeregeld- van me denkt, ze doen hun best maar.
  Intussen doe ik -op mijn persoonlijke manier- mijn stinkende best om de belangen van zieken/met name lotgenoten voorop te blijven stellen door zoveel mogelijk het kaf van het koren te scheiden/verder te kijken dan mijn neus lang is en dus zelf geen onzin te verkopen.

 67. Edward says:

  @Wilma, wel eens met de theorie van die psych. Maar er zit ook daarnaast zeg 50% intimidatie in.

  Stel dat een alternatief intern zegt: ik las bij Crypto’s weblog toch een fraai literatuur onderzoekje van zeg JennyJo over chemo wat me zeer aansprak, kan iedereen, zelfs de grootste nitwit met instemming van alle andere iedereens de inhoudelijke discussie over JJ’s relevante onderzoek (zoals ze onlangs perfeect Fonteine ontzenuwde)radikaal afkappen met: nee toch he, toch niet van dat rattennest he, jij gaat toch niet zeggen dat je uitgerekend dáár info van gelooft he? Einde inhoudelijke volwassen discussie, dissident de mond gesnoerd.

  Zo deed Keessie Brr het ook met JJ en jou, jullie werden viswijf genoemd, zodat Brraam nu kan zeggen tot in alle eeuwigheid: oh nee he, toch niet een stukje van dat viswijf he, die neem je toch niet serieus hopelijk?

  Je kent mijn standpunt: hij begon te schelden toen jij aanbood zijn site op te helpen schonen van onzin. In alternativostan wordt dit positieve constructie samenwerkingsaanbod gezien als een gemene trap onder de gordel, vandaar zijn nare reactie.

  Zo houdt hij met schelden de regie over zijn site in handen. En hij zal wel pisnijdig zijn dat ik zijn Laetrile verhaal onlangs terecht de grond inboorde. Hij is nieuwsgierig genoeg om hier mee te lezen, al was het maar in de hoop ons op iets doms te betrappen. Maar zijn desinformerende uitspeaak bij Tros Radar nuanceren zoals hij altijd pocht te zullen doen? Hij stopt nog liever met kanker-actueel, als ik hem goed inschat. Terecht zegt JJ: heel zwak is dit, erg zwak. Maar intern houden ze zo de meute wel slim met intimidatie onder de duim…

 68. Edward says:

  Wat me vooral stoort bij alternatief is dat ze niet alleen medische literatuur uit Pubmed slecht citeren zoals Braam bij Laetrile, maar ook lak hebben aan erkende alternatieve bronnen.

  Het IOCOB waarschuwt allang in alle toonaarden tegen Laetrile, beklemtoont net als Braam dat het niet werkt, maar waar Kees jammert over onterechte reguliere tegenwerking terwijl er volgens hem totaal geen bijwerkingen zijn, was ver voor hem het IOCOB net als regulier heel terecht spijkerhard duidelijk dat het wemelt van de gevaarlijke bijwerkingen en sterfgevallen.

  Kees Braam is full-time webmaster van kanker-actueel. Mij maakt ie niet wijs dat hij geen tijd had de IOCOB versie in te zien of te kennen. Als je zoals hem antiregulier aan de weg timmert ken je toch zeker al deze primaire bronnen.

  Doordat hij de verantwoordelijke regulieren die waarschuwen tegen de bijwerkingen van Laetrile ten onrechte naargeestig bij TROS RADAR zwart maakt, maar in alle talen zwijgt over terechte identieke waarschuwingen van het alternatieve IOCOB in precies dezelfde zin, maakt hij zich volgens mij wellicht 100% schuldig aan bewuste volksmisleiding.

  De rillingen lopen over mijn rug als je nagaat wat een enorme invloed deze tot nu toe nog wellicht 100% bewuste misleider nog heeft. Het zou hem sieren zijn standpunt a.s.a.p. bij te stellen in het belang van de volksgezondheid, zoals hij altijd koketteert bij fouten van hemzelf te zullen doen.

  Bron alternatief IOCOB die stelt: pas op het is een onfris middel

  http://www.iocob.nl/fytotherapie/laetrile-amygdaline.html

  Wanneer staan er eindelijk eens alternatieven op die dit soort onfrisse desinformatie onmiddellijk intern af willen kappen?

  jennyJo stelde terecht: zwak, zeer zwak. Heb je als alternatieven eindelijk verantwoordelijke sites zoals het IOCOB, doen de met effect spelers als Kees er nog niets op uit. Jammer dat het IOCOB hier zelf niet openbaar schande van spreekt!!

 69. wilmamazone says:

  @Edward

  Nu moet ik je toch even corrigeren:
  Het was Valstar die van mening was dat JJ en ik beter op de markt vis konden gaan verkopen of ergens achter de bar gaan staan i.p.v. te denken dat wij wel een woordje mee konden praten op het forum van De Journalist.Daar hadden wij absoluut het juiste niveau niet voor, dus niets te zoeken tussen DE intelligentia van Nederland. Het woord viswijf is nooit gevallen.
  Verder is het absoluut niet waar dat Kees begon te schelden toen ik hulp aanbood om ordening te brengen op zijn actuele site, want hij klaagde over veel werk/gebrek aan tijd enz.. Hij was er toen – begin vorig jaar op het inmiddels gesloten item bij de Tros- maar wat blij mee en zou kijken of er een praktische invulling mogelijk was.

  Hij gooide pas de kont tegen de krip toen ik daarna vroeg en bleef vragen -doelbewust als een kapotte gramofoonplaat- wanneer hij Hulda Clark nou eens van zijn site zou gooien. Na heel wat heen en weer haalde hij wel het vertaalde recept weg van DE leverreiniging van Oma Hulda. Toen was het dus definitief over met de ‘liefde’ tussen ons twee zogezegd, vooral omdat hij ook nog over tal van andere zaken bij mij zijn gelijk niet kon halen. Toen kwam ik op zeker moment -volgens het evangelie van Kees- vast en zeker uit de staart van de VtdK, want uit mezelf kon ik niet zo’n vreemde standpunten hebben,papegaaide maar wat. Eenmaal aan de VtdK geplakt, kan je het in bepaalde kringen schudden zoals iedereen weet.

 70. Bram says:

  Ik heb gezondigd: ik ben met creationisten in discussie gegaan. Maar het verloop van een dergelijke discussie sluit wel mooi aan op de laatste reacties. (ter info: het drieluik van evolutie-confusie is een waarlijk bijzondere verzameling rare, foute en verdraaide beweringen, maar ook enkele scherpe analyses!)

  http://apologeet.com/2009/02/18/evolutie-confusie-ii
  (De apologeet (Yossman) is btw een Master in Christian Thought aan het halen in de VS)

  Alle pseudowetenschappers, morosofen en, zoals in het geval van de rechtbankjournalist, ronduit kwaadaardig irrationele personen, maken gebruik van dezelfde technieken. Dat vind ik een verbazingwekkend en fascinerend fenomeen.

 71. Edward says:

  @Wilma, bedankt voor de correctie.

  Hopelijk staat er een nieuwe generatie op die wél begrijpt dat samenwerking van alle vooruitstrevende krachten en combinatie van veelbelovende en vooral ook afwijzende wetenschappelijke gegevens en niet op de man cq vrouw spelen én elkaar op respectvolle wijze ook intern corrigeren DE oplossing is als men samenwerking tussen regulier en alternatief écht zou willen.

  Het IOCOB heeft een uiterst correcte eerste stap gezet door rode stoplichten aan gevaarlijke en onjuiste methodes te verbinden.

  Een mooie maar wellicht voor hen nu nog te grote stap verder zou zijn als ze actief zouden reageren (net zoals wij hier) als weer eens iemand chemo openbaar ten onrechte aanvalt (via een ingezonden brief aan hun site) of een onjuist gevaarlijk middel ten onrechte minder bijwerkingen worden toegedicht gecombineerd met voor samenwerking funeste unfaire verwijten aan regulier, de schijnbaar onuitroeibare onnodige polarisatie aldus bestrijdend.

  Aldus als IOCOB ook actief reagerend, ervoor zorgend dat de VtdK en wij als verontruste burgers niet als enigsten de kastanjes uit het vuur hoeven te halen, en er ook vanuit intern krachten opstaan die malfide info niet alleen preventief maar ook actief willen bestrijden.

  Nu kunnen alternatieven daarnaast soms nog desgewenst selectief shoppen bij de site van het IOCOB, zoals o.a. de bica aanhangers af en toe nog (gelukkig steeds minder vaak) doen.

 72. wilmamazone says:

  ronduit kwaadaardige irrationele personen maken gebruik van dezelfde technieken.Dat vind ik een verbazend en fascinerend fenomeen

  http://weblogs3.nrc.nl/commentaar/2009/08/28/grens-aan-wikigeloof/

  Grens aan Wikigeloof

  Het was een hoogtepunt in het korte leven van de online encyclopedie Wikipedia (begonnen in 2001), toen het wetenschappelijke tijdschrift Nature in 2005 vaststelde dat dit gratis digitale naslagwerk bijna even betrouwbaar was als de Encyclopaedia Brittannica (sinds 1768). Tegen drie fouten in de Brittannica stonden er ongeveer vier in Wikipedia….

  quotes:

  *Eergisteren ging dat ideaal aan diggelen. Wikipedia stelt redacteuren aan, te beginnen voor de Engelstalige editie. Zij zullen alle wijzigingen checken die worden aangebracht in de lemma’s over levende personen.

  *De informatie is vaak betrouwbaar, maar blijkt dat heel vaak ook niet te zijn. En de fouten zijn nogal eens van een andere orde dan de vergissingen in de Encyclopaedia Brittannica.

  Eindquote:
  Enerzijds slinkt de animo om vrijwillig mee te werken. Anderzijds worden de idealisten weggedrukt door de fraudeurs, de praalhanzen en de saboteurs, met in hun kielzog de cyberhooligans. Notoir is het ‘wikipimpen’ waarbij personen onaangename informatie uit hun eigen lemma schrappen. En er zijn de verhalen van mensen die aantoonbare fouten of misleidingen verbeterden, maar die hun ingrepen in een oogwenk teruggedraaid zagen, vermoedelijk door auteurs die correcties op hun werk blokkeren, uit betweterigheid, nijd en/of ijdelheid – en anoniem. Ook anoniem zijn de grappenmakers die desinformatie toevoegen, die mensen dood verklaren of die niet-bestaande namen opvoeren.

  Redactie zal Wikipedia echter te weinig opleveren, omdat redigeren arbeidsintensief en traag is. Spoedig zullen volksstammen zich overgeven aan redacteurtje-pesten, door ze te hinderen met bakken onzin. Het probleem is dat het recht op anonimiteit in de Wikipedia-gemeenschap zo ongeveer heilig is. Toch zal ook dat recht geloosd moeten worden.
  Anonimiteit verleidt de democratie tot anarchie. En anarchisme is drijfzand voor een naslagwerk.

 73. wilmamazone says:

  dat vind ik een verbazend en fascinerend fenomeen

  http://www.kwakzalverij.nl/1152/Codex_Alimentarius_en_angst_voor_kwaliteitscontrole

  Codex Alimentarius en angst voor kwaliteitscontrole

  Over de Codex Alimentarius doen vele geruchten de ronde, die zelfs tot vragen in de Tweede Kamer leidden. De Codex Alimentarius is geen wet maar een reeks aanbevelingen voor de handhaving van voedselveiligheid.

  quotes:

  *Het lijkt erop dat men in de alternatieve hoek er niet voor voelt om zich te onderwerpen aan de tucht van veiligheidseisen en eerlijke etikettering. Men gaat tekeer. Niet op de min of meer nette manier van de farmaceutische industrie vanaf de jaren zestig. Nee, men begint ordinair te schelden en men trekt een rookgordijn van leugens op, zoals dat natuurlijke vitamines in kindervoeding en natuurlijke shampoo (typische kindervoeding?) verboden gaan worden. Voorts beweert men dat het vanaf 2010 verplicht is om alle voedsel met radioactieve stralen te bewerken. Dat is een kwaadaardige leugen. De Codex Alimentarius geeft standaarden voor de precieze manier waarop doorstraald moet worden als men verkiest voedsel op die manier te ontsmetten.

  *Rond voeding en veiligheid is zijn de meest fantastische uitlatingen misschien wel die van de Amerikaanse psychiater en UFO-gelovige Rima E. Laibow, die zichzelf en haar patiënten volstopt met (kunstmatige) vitaminen: van een aantal vitaminen neemt ze zelf 70-2000 maal de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid en ze heeft ook een supplementenwinkeltje. In een opinieartikel in Alternative and Complementary Medicine (Vol. 11 (5), October 2005, p.223-229) getiteld ‘“Nutraceuticide” and Codex Alimentarius’ betoogt zij dat invoering van de Codex aan ongeveer drie miljard mensen het leven zal kosten. Zij presenteert geen berekening maar het idee is ongeveer dat de Verenigde Staten op grote schaal hongersnoden en ondervoeding bestrijdt door voedselzendingen van al dan niet met vitamines verrijkt voedsel, en dat deze liefdadigheid onwettig gaat worden. Zodoende.

  *Ook circuleert er de krankzinnige mythe dat de Codex Alimentarius eigenlijk een soort nazi-plan is om de ‘wereldmacht’ alsnog te grijpen.

  *Het lijkt erop dat er rond de Codex Alimentarius een soort samenzwering van grote machtige fabrikanten aan de gang is, namelijk de supplementenindustrie, die bewust de paniek onder hun gelovigen aanwakkert. Een van de industriëlen die dat tamelijk openlijk doet is de ons welbekende Matthias Rath. (noot 3)

  *. De petitie waartoe onder meer per kettingbrief wordt opgeroepen om die te tekenen is echter die van de antroposofische organisatie Eliant, en heeft niets van doen met de Codex Alimentarius. Eliant geeft aan dat hun petitie in verband is gebracht met de Codex Alimentarius. Een van de zaken waar de actie van Eliant bezwaar tegen heeft is regelgeving over het minimumgehalte van vitamine in babyvoeding (want daarom moeten er ‘kunstmatige’ vitamines in antroposofische babyvoeding) en Eliant wil ook Europese erkenning van antroposofische medicijnen. Het is tekenend voor de hysterie rond de Codex Alimentarius dat de opstellers en verstuurders van kettingbrieven zelfs de meest eenvoudige controles niet verrichten.

  Op de site van Fonteine:

  http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://leefbewust.com/nieuws/150709.html

  Verbod op natuurlijke geneesmiddelen

  De overheid is steeds meer natuurlijke geneesmiddelen en biologische voeding aan het verbieden. Eind 2009 zou deze zogenoemde ‘Codex Alimentarius’ regel in gaan. Maar als er 1 miljoen handtekeningen zijn dan wordt dit eerst bespreekbaar gemaakt. Weinig mensen weten hiervan omdat het niet in het reguliere nieuws te vinden is. Dus voordat we het weten gaat deze regel sluipsgewijs al in en heeft u alleen nog de keuze uit giftig bespoten voedsel en chemisch/syntetische medicijnen. En dan is het te laat! Er gaat het gerucht dat het wel meevalt, maar dat is niet waar: in sommige landen zijn al bedrijven failliet of failliet aan het gaan. Een producent van natuurlijke shampoo e.d. mag officieel zijn producten nog wel maken maar niet meer verkopen! Het is dus menens.

  Voorbeelden van de nieuwe regels:…..
  blah, blah, blah

 74. jennyj0 says:

  En maar liegen. Het is niet te geloven hoe kneppelhard en schaamteloos er gelogen wordt in alternatieve kringen. Walgelijk vind ik het, echt walgelijk. Wat zijn dat in godsnaam voor mensen, waarom doen ze dat? Alleen om hun ellendige, waardeloze rommel te verkopen? Om hun zielige ijdelheid te strelen? Uit jaloezie op artsen en wetenschappers? Zo van: als je niet aan ze kunt tippen, dan maak je ze toch lekker zwart?

 75. jennyj0 says:

  Met de leugenaars bedoel ik de mensen die tegen beter weten in hun waardeloze behandelingen aan de man brengen, zoals simonici, hamer, gorter, valstar, bioresonantanten, enz enz enz. Inderdaad wordt dat verpakt in verhalen waar voor de leek geen doorkomen aan is. Daar maken ze dus misbruik van. Een leger leugenaars – of ze nou bewust liegen of hun eigen waanzin geloven, de waarheid vertellen ze in elk geval niet – lokt een nog veel grote leger wanhopigen die het bedrog niet doorzien.

  Ik weet wel dat er op veel meer fronten vreselijke dingen gebeuren. Maar je kunt nou eenmaal niet strijden tegen alle soorten onrecht in de wereld.

 76. wilmamazone says:

  En maar liegen. Het is niet te geloven..

  Ik ben van mening dat er in alternatieve kringen niet door iedereen louter en alleen kneppelhard/ schaamteloos, dus doelbewust gelogen wordt. Wat ik waarneem is eerder dat veel mensen kritiekloos de gekste dingen voor zoete koek slikken van enkelen die dat wel doen. Tussen al die verkondigers van DE ‘blijde’ boodschap zitten er meerderen die eigenlijk niet kneppelhard liegen, maar zo overtuigd zijn van hun waandenkbeelden dat ze menen heel integer DE waarheid te verkondigen.

  Nu blijkt -zelfs in 2009 nog- dat hele volksstammen het nooit leren en nog steeds bereid zijn om meteen achter Roeptoeter nummer zoveel aan te rennen of zelfs van de ene naar de andere zelfbenoemde profeet. Onvoorstelbaar velen worden bereid gevonden om daar reclame voor te maken en ze plempen er hersenloos/onnadenkend bijvoorbeeld hun eigen blog en/of fora van anderen mee vol.

  Soms wordt het zo mooi en overtuigend gebracht dat het lastig is om het bedrog meteen te doorzien en vooral zieke mensen zijn zowiezo bereid om onmiddelijk/erg snel een kanskaart te trekken/een lot te kopen als er gesuggereerd wordt dat de winkansen erg groot zijn/eigenlijk al vaststaat dat de hoofdprijs naar ze toekomt. Regelmatig letterlijk en figuurlijk tegen een zéér hoge prijs, maar men moet er wat voor over hebben nietwaar?!

  We veronderstellen in een beschaafde wereld te leven met hoogstaande principes, maar is dat ook zo?
  Ook buiten het ‘gezondheids’wereldje van kwakzalvers wordt de soort Kneppelhard&Schaamteloos maar al te vaak in het wild aangetroffen.Die moeten het dan voornamelijk weer hebben van de soort Stomgeborenennooitwatbijgeleerd en/of nog erger: van de zwakken in de samenleving die het echt niet kunnen helpen zoals b.v. de vele kinderen die op velerlij manieren misbruikt worden.

  Regelmatig schaam ik mij heel diep over vanalles bizars wat wij op deze wereld steeds maar weer laten gebeuren en zou ik het liefst door de grond zakken.
  De huidige beschaving is blijkbaar maar een flinterdun laagje vernis om de illusie te wekken dat we toch echt een hogere diersoort zijn/boven alles en iedereen verheven.
  Er leven miljarden mensen op onze aardkloot, maar echte medemensen zijn soms met een lampje te zoeken in de huidige superverwende Westerse wereld, die -naar het schijnt- alleen nog ‘Ik wil Bolletje en ik wil het nu’ kan roepen.
  Het medogenloze, zéér besmettelijke Bolletjevirus en het Ikke-en-de-rest-kan-stikken-syndroom jaagt me meer angst aan dan welk griepvirus dan ook.
  De juiste remedie zal nog wel ff op zich laten wachten.

 77. Edward says:

  JennyJo/Wilma, ik geloof niet eens dat ze bewust liegen. Ze lijden aan bijna allen aan zuivere klinische gelijkhebberitis, zijn wérkelijk 100% van hun heilige gelijk overtuigd, allen als eenheid tesamen!

  En krijgen dús een soort psychische anafylactische shock als een medestrjder van kwakkerij wordt beschuldigd. Dat zonder tegenstand gedogen? Nooit. En ze voelen zich immer onder vuur liggen omdat ze zelf hun rangen niet opschonen, en voelen omdat het in hun rangen wemelt van de kwakkers alsof big-farma continu at-war met ze is.

  Ja dan is een leugentje om bestwil of een desinformatietje om wat meer medestanders te krijgen niet zo erg, want zij voelen dat ze écht niet begonnen zijn, en in “opgedrongen” oorlog en liefde is álles geoorloofd.

  Intussen maakt de hier meelezende Braam (althans dat begreep ik destijds ooit van Crypto) zijn aankondiging dat ie fouten altijd terstond herstelt niet waar. Hij heeft nog steeds niet bij TROS RADAR zijn desinformatie over de bijwerkingen van Laetrile gecorrigeerd, en dat had ik eerlijk gezegd ook helemaal niet van hem verwacht.

  Je kent na een tijdje je pappenheimers en hun eenzijdige altijd regulier denigrerende mentaliteit. Past niet in de propaganda oorlog om meer medestanders die hij voert.

  In plaats van cool het kaf van het koren te scheiden en af en toe een menselijk foutje te corrigeren polariseert een ieder daar alsof ze geen alternatief hebben (hihi, leuke woordspeling vind ik zelf).

 78. wilmamazone says:

  Niemand is perfect, ik óók niet -allesbehalve zelfs-,maar de verbazingwekkende gelijkhebberitis die in het alternatieve wereldje rondwaart lijkt meer op een ernstige geestelijke gestoordheid dan op zomaar af en toe wat eigenwijs.
  Ongewild ben ik in een regelrechte oorlog/vete beland waarin kwakkers zich zelfs aangevallen voelen/grote argwaan hebben over een witte vlag en automatisch honen over elk redelijk,goed onderbouwd argument en/of bewijs.
  Ik weet dat het niet altijd makkelijk is om je ongelijk te bekennen/een gemaakte fout recht te trekken en/of welgemeend excuus aan te bieden, want niemand staat graag in het hemd en een rode kop voelt allesbehalve lekker.
  Toch ben ik van mening dat die rode kop uiteindelijk meer respect en vertrouwen krijgt dan al die ‘integere’ koppen met een dikke plank ervoor, die blijven menen DE plaatsvervanger van Jezus Christus hier op aarde te zijn.
  Opvallend vaak trouwens praten mensen in dat wereldje hun handel en wandel goed/wijzen ze elke persoonlijke verantwoordelijkheid af, omdat ze het Licht hebben gezien/opdracht hebben gekregen van God/Allah/de allerhoogste.
  Lekker makkelijk al dat:’Ik kan niet anders!’

 79. Edward says:

  Het is geen gestoordheid maar de moeilijkheid als mens iets te doen waar je totaal niet aan toe bent. Men is er verre niet aan toe een andere alternatief openlijk te bekritiseren. Dus is men onderling onbewust geforceerd “positief” of “neutraal solidair” naar elkaar. Gaan wij hier dan wél een rijtje knoeiers afbranden, in het belang van onze medeburgers, dan verstoren we het geforceerd vredige kippenhok, en stuift iedereen kakelend en verontwaardigd op.

  De kracht van wetenschap is juist dat de waarheden van vandaag op zeker over 25 jaar voor een groot deel door de wetenschappers zelf zijn veranderd. Je stelt continu eigen waarheden ter discussie, en test en toetst alles continu, vaak zelf op zeer pittige wijze op het randje van beleefdheid. Heb je daarnaast enthousiast een splinternieuw creatief wetenschappeijk innoverend idee, dan is dat geen waarheid, geen hallelujah claim, maar dat noemt men een HYPOTHESE, die eerst terdege getoetst en bewezen moet worden voor ze op mensen mag worden losgelaten. Hier worden zeker ook af en toe fouten bij gemaakt, maar dat levert op zich weer leerprocessen (zo niet meer) op.

  Het nadeel van alternatief is dat niemand een ander durft te kritiseren, want dan breekt er na vele decennia elkaar persé ten koste van alles ontzien uiteraard een uitbarstend pandemonium en een verpletterende wervelwind los van over en weer een wirwar van beschudigingen van knoeierij en het toepassen van bespottelijke onzin.

  Jammer dat ze niet door deze intens zure appel durven heenbijten, want er lopen genoeg knappe koppen tussen rond, niet gehinderd door conventies, managers, deadlines, doe-niets, heilige huisjes, verzekeraars en budgetten zouden die diverse interesante innovaties kunnen bespoedigen. Maar dan zullen ze eerst openlijk als verantwoordelijke mensen al het kaf van het koren dienen te scheiden. Dit dringt eens te meer omdat het Internet begint over te lopen van alle onzin die er wereldwijd op wordt gezet.

 80. Edward says:

  ONZIN op Internet? Hoe durft die Edward! Wie denkt ie wel dat ie is? Aanklagen die vent wegens belediging van een electronisch systeem!

  Ik heb soms medelijden met Ton Claessen en Fan: propageren ze een mensvriendelijke krachtige kanker geneestherapie zoals het “effectieve” Tullio Simoncini bica (je zal maar behandeld worden met bica op een moeilijk bereikbare plek of ingekeken worden helemaal in Rome zoals Marjolein Bouwman wiens organen 3x werden omgedraaid terwijl de ziekte er nog steeds lethaal was ook), heb je altijd weer Internet snuffelaars die het veel beter weten en stukken mensvriendelijker methodes sneaky aanbieden.

  Weet ik weer een veel mensvriendelijkere en veel goedkopere geneesmethode met nóg minder bijwerkingen:

  Medical Intuitive, Distance Healer, Antonio Silva.

  http://www.antonioshealinghands.com/

  Je hoeft er niet eens je bank met bier, zak chips en TV-zapper voor los te laten, reistijd 0,0 dus goed voor de opwarming van de aarde! Enne, hele bakken testimonials met genezen intens gelukkige zielen zoals Corinne en Gail dus niet zeuren om bewijzen svp.

  Kan me voorstellen dat WWK en Fan nu Calimero-achtig denken: maar dit is niet éérlijk meer van die Edward, oh nee!!! Tijd dat we naast Lutser nu ook de Crypto-site hacken en overnemen, dát zal ze leren!

  Het vervelende voor hen is tevens dat ik aldus lichtjes autistisch niet minder dan 1000 stand-alone “effectieve ” (hoestbui) geneesmethodes voor kanker op Internet wist te vinden. Waarvan vele véél mensvriendelijker zijn dan wat de WWK aanbiedt.

  Heel piepklein laatste miniem probleempje is er nog: ze werken eigenlijk even weinig, dus niet, als de WWK voorstellen. Unfortunately peanutbutter. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (dit zijn me, myself and I). Keessie Brr natuurlijk stinkend jaloers dat hij deze primeur niet op zijn site had staan.

  Misschien kan Brother Antonio die andere 999 wannabee methodes gratis even healend bij-instralen en aldus potentiëren?

 81. klutser says:

  Onze servert is gekielhaald door persisterende ddos ddus is kom hier even buurten.

  Hey bro, aan het discussieren met Ronnie? Ga je verliezen gozer.
  Wist je trouwens al dat anti oxidanten le-vens-ge-vaar-lijk zijn voor cellen in kweekbakjes? Precies. Ook stukken in Nature kunnen een hoog flaw-gehalte hebben. Beide kampen kunnen er weer jaren mee vooruit. En voor de leek blijft het gissen wat nou precies de optimale dosering anti-oxidanten is. Snel vergeten al die voedsel studies. Snel kielhalen die Martijn Katan. Gezond eten en dito bewegen.
  C’est tout.

 82. klutser says:

  Hee leuk, een censuur bitch. En nu maar jopen dat ik wordt accepted
  door de reviewerts.

 83. Ollie B. B. says:

  Hé, die kluts!
  Welkom!

  Je had die ddoSSert toch te pakken? Wat is daar de status van?

  En niet meteen zo van je afbijten hier, hè! Ik hang hier ook wel eens in één of ander te scherp afgesteld filter. Komt allemaal op zijn pootjes terecht….
  Vanavond op tijd naar bed, ben je morgen weer wat beter te pruimen 😉

  Heb je nog wat coole content?

 84. klutser says:

  Hoppa.

  5000 euries gepakt op de Lutser website. Met dank aan Janine Budding. Guerilla marketing meisje!

  Zit overigens nog steeds op de pliesie te wachten. Kom dannnnn……

  Iocob abbonementje, iemand?

  Madbello?

 85. Ollie B. Bommel says:

  Hé, die kluts!
  Welkom!

  Je had die ddoSSert toch te pakken? Wat is daar de status van?

  En niet meteen zo van je afbijten hier, hè! Ik hang hier ook wel eens in één of ander te scherp afgesteld filter. Komt allemaal op zijn pootjes terecht….
  Vanavond op tijd naar bed, ben je morgen weer wat beter te pruimen 😉

  Heb je nog wat coole content?

 86. marer says:

  Ollie gaat van blijdschap st.. st.. stotteren.

 87. Ollie B. Bommel says:

  Identiteitscrisis, ge..ge..ge…gelllllloof ik.

 88. klutser says:

  Sorry hoor, kan echt niet stoppen met lachen. Politie onderzoek. Muhhaaaaaaaa.

  Misschien kan er een BigMac af voor mevrouw Budding.

 89. klutser says:

  Bubba alert!

  Wisten jullie trouwens al dat MICHAEL VAN GEER aka michael van g. in een politie cel zit met Janine Budding?

  Raapt ie em of raapt ie em niet….

 90. wilmamazone says:

  De weg kwijt heren? Te diep in een of ander glaasje gekeken?
  Wij van Crypto hebben niets tegen een rondje ouwehoeren,integendeel, maar dan wel graag in onze chatbox:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/cryptochatbox/

 91. marer says:

  Maarten van de Weijden is één van zeer weinigen (volgens Fonteine dan) die “zijn” leukemie overleefd heeft.
  http://www.radio1.nl/contents/7930-maarten-van-der-weijden-ik-heb-mijn-ziekte-niet

  Zwemmer Maarten van der Weijden in Volkskrant Magazine van 29 sept 09
  “Alsof mensen die het niet halen te weinig hun best doen”
  ‘De illusie dat je een grotere kans maakt kanker te overleven door positief te denken, door te vechten, vind ik zo afschuwelijk voor de patiënten die het níét halen. Alsof die dan te weinig hun best zouden hebben gedaan’. ‘Bijna iedereen ziet mij als de jongen die kanker heeft overwonnen – dat krijg ik er heel moeilijk uit. Terwijl: ik ging liggen en gaf me over aan de artsen, het enige wat je kunt doen.’

 92. marer says:

  http://borstkankertrefpunt.web-log.nl/borstkankertrefpunt/2009/08/alsof-mensen-di.html
  De commentaren van borstkankerpatiënten betr. het “positieve denken” en “je bestdoen” om kanker te genezen liegen er niet om.

  Maarten v.d. Weijden slaat de spijker op de kop!

 93. Edward says:

  Het mooie van de opening van dit item vind ik dat het volledig en relaxt en open de kern van een standpunt van een opponent, dus Fonteine weergeeft. En vervolgens uitstekend onderbouwd ontzenuwt. Dit mis ik dus bij een Braam, Sergio, en miste ik bij Willeke: argumenten van opponenten filteren ze, net als veel andere alternatieve sites, angstvallig a.s.a.p. uit.

  Het moet immers “positief” blijven, en wat wij hier doen is in hun ogen het verderfelijkste, namelijk tegengas geven tegen alle hallelujah verhalen, die in hun ogen het heilige panacé van de mensheid vertegenwoordigen, maar alleen omdat ook werkelijk niemand hier intern terechte kritische kanttekeningen bij durft te zetten.

  O o, wat zijn ze toch bang voor externe kritiek hierop, dit doorkruist namelijk 100% de ongeschreven adat van elkaar intern ontzien.

  Nog niemand toonde ergens in Nederland op de vele websites mijn literatuurstudie over de gevaarlijke bijwerkingen van Laetrile, komt niet in hun kraam te pas, en binnen 3 jaar breekt iemand weer een enthousiaste lans voor dit gevaarlijke onwerkzame spul op een weblog, wedden?

  Hier geldt dit axioma niet, dus een compliment voor deze correcte rustige volwassen openheid. Blij dat ik hier verzeild ben geraakt, een verademing!

 94. jennyj0 says:

  Je kunt dan allleen maar concluderen dat het hen helemaal niet gaat om het belang van kankerpatiënten door het vinden van de waarheid en het vermeerderen van kennis. Dat vind ik onbeschrijfelijk triest.

 95. Edward says:

  Maarten van der Weijde slaat de spijker op de kop, en doorbreekt de mythe van de PMA, de Positive Mental Attitude.

  Wél is het zo dat PMA de kwaliteit van leven zou kunnen verbeteren, sommige mensen zijn geboren knokkers en gedijen het best als ze mee kunnen vechten. En er is wellicht inderdaad toch een kleine kans op verbetering van de prognose:

  http://tinyurl.com/lzn5r9

  Maar dan wel op basis van realistische gegevens. In bovenstaand artikel staat dan ook: “thought to affect prognosis”. Meer onderzoek hiernaar lijkt dus gewenst.

  De positieve attitude dient nimmer “geforceerd” te worden, want dit kan bij sommmige reeds teneergeslagen personen die hun lot aan het accepteren zijn extra deprimerend inwerken, of zoals een artikel stelt: “may be courting emotional disaster”…

  http://tinyurl.com/maoyrj

  En emotional disaster is geen prettige state-of-mind om afscheid van je geliefden te kunnen nemen als de ziekte vergevorderd, resistent tegen behandeling en onbeheersbaar geworden is.

  Wel lijkt er bij mensen een wijdverbreid latent geloof in de werking van PMA te zijn:

  http://tinyurl.com/nnv2bd

  Mensen als Fan en WWK die prachtige therapiën menen te hebben voor deze uitbehandelde mensen (er zijn er wel 1000), worden dringend verzocht helder bewijs van hun successen te tonen. Maar ja, wat niet is, kun je nu eenmaal niet tonen… Raar toch he dat als je alternatief intern om bewijzen gaat vragen je iedereen tegen je kunt krijgen…

 96. Edward says:

  JennyJo, inderdaad triest, ze zijn verkrampt gepolariseerd, en er domweg niet aan toe to-the-point het kaf van het koren te scheiden. In een automatisch geforceerde sfeer van eensgezindheid remmen ze iedereen nog af die hier wél aan toe is.

  Dit kan geen stand houden, jonge mensen zijn veel te slim en laten zich niet levenslang meer onderdrukken. En hopelijk gaan die de schatkist op Pubmed aan veelbelovende gegevens eens ordenen.

  Wel dienen ze eerst de adat interne kritiek not-done te verklaren te doorbreken. Let maar eens op: zelfs een Tullio zal niet letterlijk zeggen dat andere 999 alternatieven op de schroothoop kunnen nu er bica is, zelfs een Hamer met zijn doorgeschoten wanen en enorme agressie vermijdt dit interne ageren angstvallig, terwijl dit impliciet wél uit hun theorie zou volgen.

  Maar ze passen zich als een kameleon aan, gaan ze intern op tenen trappen had iedereen allang gehakt van ze gemaakt, ze hebben immers nul komma nul bewijs, en dat is geen uitgangspunt andere therapiën zonder bewijs aan te gaan vallen. Dus mogen ze eveneens onbekritiseerd blijven bestaan.

  Dieptriest? Ja! Zo verzinken de wél positieve gegevens, zoals die o.a. wel degelijk staan binnen de lange lijsten van gerandomiseerde studies bij kanker-actueel, in de zelfgeschapen modder… En door hun polarisatie en gedogen van kwakzalvers stoten ze weldenkende medici feitelijk af hier volwassen discussies met hen over te starten.

 97. wilmamazone says:

  Maarten van der Weijden

  In volkskrantbijlage:

  ‘De illusie dat je een grotere kans maakt kanker te overleven door positief te denken, door te vechten, vind ik zo afschuwelijk voor de patiënten die het níét halen. Alsof die dan te weinig hun best zouden hebben gedaan’. ‘Bijna iedereen ziet mij als de jongen die kanker heeft overwonnen – dat krijg ik er heel moeilijk uit. Terwijl: ik ging liggen en gaf me over aan de artsen, het enige wat je kunt doen.’

  http://www.nusport.nl/zwemmen/2072343/van-der-weijden-wil-eerlijk-verhaal.html

  Je rekent ook af met het verhaal dat positief denken een grotere kans op genezing oplevert.

  “Ja, want dat zou betekenen dat de kankerpatiënten die het niet redden, dit aan zichzelf te danken hebben. Daar geloof ik niet in. Ik geef in het boek aan dat patiënten ook best eens negatief mogen zijn als ze het even niet meer zien zitten.”

  Je maakt je in het boek druk over de Amerikaan Eric Shanteau, bij wie kort voor de Olympische Spelen zaadbalkanker geconstateerd werd. Hij besloot de behandeling uit te stellen tot na de Spelen. Tijdens een persconferentie zei Shanteau te hopen dat hij een inspiratiebron zou zijn voor kankerpatiënten. Tot ergernis van jou.

  “Ja, want dan kom je weer bij het feit dat mensen graag horen wat in hun straatje past. Ze zien Shanteau dan als de held die zelfs zijn behandeling tegen kanker uitstelde in zijn jacht naar Olympisch goud. Terwijl het gewoon geen verstandige beslissing was met het oog op zijn ziekte. Hij is wel genezen intussen. Gelukkig. Kanker betekent natuurlijk ook lang niet altijd het einde. Die boodschap geef ik in mijn boek ook mee.”

 98. wilmamazone says:

  http://www.nrcnext.nl/columnisten/2009/08/31/het-probleem-met-het-woord-%E2%80%98overwinnen%E2%80%99/

  Het probleem met het woord ‘overwinnen’

  Aaf Brandt Corstius:
  Ik moet toegeven dat ik vorig jaar na de Olympische Spelen al redelijk snel uitgemaartenvanderweijdend was. Tuurlijk, Maarten van der Weijden was vast een goeiige jongen, en olympisch zwemkampioen, en hij had leukemie gehad, maar na zijn zege bij de Spelen werd hij het nationale zwemknuffelbeertje.

  Alsmaar zat hij……

  quote:

  Maarten wordt door de media gezien als de Lance Armstrong van Nederland: sportman krijgt kanker, sportman geneest van kanker, sportman wint allemaal medailles. Lance, en alle mensen die gele Lance-armbandjes dragen, spreken er dan van dat je de kanker hebt ‘overwonnen’.

  Ik gun het Lance en alle andere kankerpatiënten van de wereld dat zij acuut genezen van hun afschuwelijke rotziekte. Ik gun het ze ook dat ze daarna zeven keer de Tour de France winnen, of gewoon een prettig leven leiden.

  Maar het probleem met het woord ‘overwinnen’ is dat het impliceert dat mensen die wél sterven aan kanker, géén winnaars zijn. Losers, dus. Dat zij door hun eigen tekortkomen verliezen van hun ziekte.

  En die gedachte klopt niet, vindt gelukkig ook Maarten van der Weijden.

  eindquote:

  Maar Maarten van der Weijden weet: sterven aan kanker is echt, heus, nog vele malen moeilijker dan genezen en verder mogen leven.

 99. peter says:

  Het fantastische hiervan is dat het ontieglijk breed wordt opgepakt, en weer doorgegeven!

 100. Marie Prins says:

  Dat VtdK adres is iets uit een verleden.

  Marie Prins

 101. IOCOB says:

  We zien deze gedachten wisseling misschien wat laat, maar IOCOB reageert niet op elke brief die mensen op onze FORA zetten, want dan kunnen we de rest van onze werkzaamheden wel vergeten. Dus geen reactie wil niet zeggen instemming, wie zwijgt stemt niet per definitie toe op onze website. We mengen ons vrijwel nooit in discussies op IOCOB, omdat we dat aan de lezers van IOCOB overlaten.

 102. wilmamazone says:

  @IOCOB

  Hoezo slechts een discussie van de lezers n.a.v. een brief die mensen nu eenmaal op jullie fora plaatsen?!

  http://www.iocob.nl/nieuws/open-brief-aan-journalisten-van-fontaine.html

  Open Brief aan Journalisten van Fonteine

  Ron Fonteine heeft een van de meest kritische sites in Nederland op het gebied van alternatieve en complementaire geneeskunde, en hij maakt zich kwaad over de rapportage over dit thema in de Nederlandse media door onze Nederlandse journalisten. IOCOB citeert Ron:

 103. jennyj0 says:

  Nou, het lijkt er toch niet op dat jullie hier niks van wisten. Misschien wordt het tijd om je er alsnog van te distanciëren. De mensen mochten eens gaan denken dat jullie net zo dom zijn als Ron.

 104. IOCOB says:

  Beste Jenny, misschien kan je begrijpen dat als we als IOCOB honderden wetenschappelijke artikelen per week in de wereld screenen en verslaan, dat we dat met een zeer beperkt aantal artsen doen, en dus niet de capaciteit hebben om op elke ingezonden brief en blog te reageren. En dat niet reageren dus echt niet hetzelfde is als mee eens zijn….

 105. wilmamazone says:

  @IOCOB

  Nog ’n keer:
  Hoezo slechts een discussie van de lezers n.a.v. een brief die mensen nu eenmaal op jullie fora plaatsen?

 106. jennyj0 says:

  Dan leid ik hier uit af dat jullie het met mij eens zijn voor wat betreft mijn analyse van het door Ron Fonteine ingebrachte onderzoek.

 107. wilmamazone says:

  http://scienceblogs.com/insolence/2011/04/yet_another_misleading_alt-med_cancer_te.php#more

  Yet another misleading alt-med cancer testimonial

  quote:

  It’s all typical anti-chemotherapy misinformation, and then he pulls out one of the most deceptive bits of anti-chemotherapy propaganda of all, the infamous “2% gambit”:

  An investigation by the Department of Radiation Oncology, Northern Sydney Cancer Centre, Australia, into the contribution of chemotherapy to 5-year survival in 22 major adult malignancies, showed startling results: The overall contribution of curative and adjuvant cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adults was estimated to be 2.3% in Australia and 2.1% in the USA.” [Royal North Shore Hospital Clin Oncol (R Coll Radiol) 2005 Jun;17(4):294.]

  The research covered data from the Cancer Registry in Australia and the Surveillance Epidemiology and End Results in the USA for the year 1998. The current 5-year relative adult survival rate for cancer in Australia is over 60%, and no less than that in the USA. By comparison, a mere 2.3% contribution of chemotherapy to cancer survival does not justify the massive expense involved and the tremendous suffering patients experience because of severe, toxic side effects resulting from this treatment. With a meager success rate of 2.3%, selling chemotherapy as a medical treatment (instead of a scam), is one of the greatest fraudulent acts ever committed. The average chemotherapy earns the medical establishment a whopping $300,000 to $1,000,000 each year, and has so far earned those who promote this pseudo-medication (poison) over 1 trillion dollars. It’s no surprise that the medical establishment tries to keep this scam alive for as long as possible.

  Sound familiar? It should.

 108. wilmamazone says:

  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/chemotherapy-doesnt-work/

  Chemotherapy doesn’t work? Not so fast…

  “CHEMOTHERAPY DOESN’T WORK!!!!!”

  “CHEMOTHERAPY IS POISON!!!!”

  “CHEMOTHERAPY WILL KILL YOU!!!!”

  I’ve lost count of how many times I’ve come across statements like the ones above, often in all caps, quite frequently with more than one exclamation point, on the websites of “natural healers,” purveyors of “alternative medicine.” In fact, if you Google……….

  eindquotes:

  What needs to be understood is that chemotherapy is very good for some things. For instance, it’s very good for treating and curing leukemias and lymphomas. For certain cancers, it’s also very good at decreasing the chance of relapse after curative surgery. When given before curative surgery, chemotherapy can also make organ-preserving surgery possible. Prominent examples include using neoadjuvant chemotherapy (chemotherapy before surgery) to shrink breast cancers so that they can be removed without mastectomy and shrinking rectal cancers so that sphincter-sparing surgery is possible (i.e., surgery that leaves the anal sphincter intact and thereby spares the patient having to have a permanent colostomy). For specific tumors, chemotherapy has also contributed to significant increases in survival, but it is not a panacea. For example, chemotherapy still does very little for pancreatic cancer, and metastatic melanoma laughs at chemotherapy. For all its uses and advantages, chemotherapy alone is not very good at prolonging survival in advanced epithelial malignancies, and it’s not at all unreasonable to ask whether it is overused in such patients, who are, for the most part, currently incurable.

  This reasonable skepticism devolves into nihilism or crankery, however, when tactics such as those used by Mike Adams, Andreas Moritz, or, yes, even Reynold Spector are used to “prove” that chemotherapy is “useless.” Moreover, such “skepticism” completely dismisses as worthless survival benefits of a few months, which certainly aren’t “worthless” to many patients. Such briefly lengthened survival times can mean the difference between seeing a child graduate from college or not, seeing a child get married or not, or seeing the birth of a grandchild or not. Moreover, it does patients no favor to try to use the observation that chemotherapy has at best relatively modest benefits in patients with advanced epithelial malignancies to try to imply that chemotherapy doesn’t work for all patients. In particular, patients have to remember that just because chemotherapy doesn’t do that well against advanced malignancies does not, as the quacks would have you believe, imply that “alternative medicine” can do better.

 109. Pingback: Waarschuwing: Kees Braam helpt kankerpatiënten van de regen in de drup « Cryptocheilus Weblog

 110. Pingback: Kanker genezen met MMS: hoe gaat het eigenlijk met Linda Woudstra? | Cryptocheilus Weblog

 111. Pingback: De gotspe van homeopathie bij borstkanker | Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: