Vaccinatie gezondheidswerkers: professionele plicht

Bij voorkoming van de Mexicaanse griep is vaccinatie van gezondheidswerkers met patiëntencontacten onmisbaar. Daarom is vaccinatie voor hen een professionele plicht.

Hoort u het eens van een ander.

We hadden het er hier al eens over n.a.v. de oproep van Beroepsvereniging van Zorgprofessionals (V&VN) aan Minister Klink, vaccinatie voor het verplegend personeel verplicht te stellen.
Nu gooit Prof.dr. Jos W.M. van der Meer, internist bij UMC St Radboud Nijmegen, lid van de Gezondheidsraad, lid van het Outbreak managementteam Centrum Infectieziekten Bestrijding en vicepresident van de Akademie van Wetenschappen (KNAW) ook zijn gewicht in de strijd in een opinieartikel in het kader van de expertdiscussie in de NRC.

Verpleger zonder vaccin brengt patiënt in gevaar

Meedoen? Dat kan. De meningen van de *kuch* experts vindt u hierrr.

110 Responses to Vaccinatie gezondheidswerkers: professionele plicht

 1. wilmamazone says:

  Hoort u het eens van een ander.

  Het is maar de vraag of ze in sommige kringen een boodschap hebben aan die ander:
  Prof.dr. Jos W.M. van der Meer.

  Die zegt:

  Alle medicijnen hebben bijwerkingen, ook vaccins. Maar deze bijwerkingen moet men afwegen tegen de voordelen: een veel geringere kans op de ziekte met alle gevolgen. Daar komt bij dat de bijwerkingen van de huidige vaccins zeer gering zijn. Bij de meeste mensen beperkten deze zich tot een stijf gevoel ter plaatse van de injectie en wat roodheid. Een enkeling ondervindt een heftiger reactie. Deze heftiger reacties worden zeer nauwkeurig bijgehouden. Uit registratie weten we dat er slechts bij 1 op de 3000 vaccinaties een bijwerking optreedt die moet worden gemeld.

  Maar op internetfora heeft men hier zelden boodschap aan. De afgelopen jaren zijn vaccins regelmatig verdacht gemaakt als oorzaak van wiegendood en van chronische stoornissen en aandoeningen als autisme, de ziekte van Crohn en MS (multiple sclerose). Wetenschappelijk onderzoek heeft van dergelijke verbanden niets aangetoond.

  Hoe lang zal het duren voordat deze deskundige in discrediet wordt gebracht?
  En hoe discutabel is het als zo’n karaktermoord door een regulier arts bedreven wordt?
  Jannes Koetsier draait er b.v. geen hand voor om:

  http://www.degezondepatient.nl/griepdeskundige-dierenarts-aosterhaus-14-sept-2009.html

  Griepdeskundige dierenarts A.Osterhaus

  Onderstaande tekst is een deel van een artikel dat in ‘Arts en Apotheker 2005/2’ stond. Geschreven door wetenschapsjournaliste mevr D.Röver over de toen aangekondigde Aziatische vogelgriep-ramp. Ik hoefde in de tekst slechts H5N1 aziatische vogelgriep te veranderen in H1N1 mexicaanse varkensgriep en het aantal vaccin doses te verhogen van 5 miljoen naar 34 miljoen. De rest van de tekst is vrijwel ongewijzigd overgenomen uit het genoemde artikel uit 2005.
  quote:
  Ben ik de enige die het er benauwd van krijgt ? dat deze professor A.Osterhaus:

  •eer hij zich op virussen stortte, ooit werd opgeleid als dierenarts, en daarom de eed van Hippokrates — hoe geërodeerd tegenwoordig dan ook — zijn lippen vermoedelijk nooit heeft laten passeren;
  •niettemin wereldwijd is doorgedrongen tot alle denkbare commissies en instituten die voorgeven de menselijke gezondheid te bewaken;
  •drie door hem onder universitair keurmerk opgezette bedrijven leidt: in virologie, genetische manipulatie en vaccinvoorbereiding;
  •ten minste zes patenten gerelateerd aan vaccinontwikkeling op zijn naam heeft staan, waaronder een H16-vogelgriepvirus;
  •adviseur is van verscheidene farmaceutische-, en vaccinmultinationals.

  N.a.v. Prinsjesdag had Jannes o.a. deze gezonde gedachte:

  Eenvoudige substantiële sociale milieuvriendelijke bezuinigings mogelijkheden

  quote:
  Onmiddellijk afbestellen van 34 miljoen flu-shots. Deze griepvaccins zijn onvoldoende getest. Nut en veiligheid staan niet vast. Qua kosten-baten is het een slechte investering voor ons als burgers, slechts goed voor en geïnitieerd door de farma-business.

  Het is maar een voorbeeld van een stemmingmakerij die zijn weerga niet kent, maar die blijkbaar gretig aftrek vind.
  Uit verschillende polls van de afgelopen tijd blijkt dat onvoorstelbaar veel artsen en verpleegkundigen niet van plan zijn om zich te laten vaccineren.

  http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2334479.ece

  Verpleegkundige wil zelf niet geprikt worden

  Minister Klink roept verpleegkundigen op zich te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Maar de weerstand is groot. „Ze willen niet bemoederd worden door de overheid.”

  quote:

  Op webfora voor verpleegkundigen heerst veel wantrouwen. „Ik ga niet voor proefkonijn spelen”, staat er op ziekenhuisforum.nl. En: „In mijn lijf geen Mexicaanse griepspuit.” Veelgehoord is ook de mening: „Door vaccinatie word ik misschien niet ziek, maar ik kan mensen nog steeds aansteken.” Dat is een indianenverhaal, aldus Kroes. „Vaccinatie gaat wel degelijk besmetting tegen, want door vaccinatie kan het virus zich slecht vermeerderen, dus is ook de kans dat het virus wordt overgedragen veel minder groot.”

  Tja….de indianenverhalentamtam wordt al maanden gehoord uit vanallerhande hoeken en worden de zinnige tegengeluiden daar nauwelijks of niet beluisterd.
  Die geluiden leggen geen gewicht in de schaal bij al de zelfbenoemde experts die vooral gewichtigdoenerij als bagage hebben en daardoor een enorm groot uitdenekkletsgehalte. Onvoorstelbaar dat die blijkbaar zelfs gehoor vinden bij mensen met een medische opleiding en die op basis daarvan patiënten onnodig in gevaar brengen.
  Mijn vertrouwen in de reguliere gezondheidszorg -die toch al enige averij had opgelopen- wordt er niet groter door.

 2. wilmamazone says:

  Ik heb vanmorgen vanalles over griep en vaccinatie gelezen/weer gelezen. Er valt in dit item m.i. niet veel meer toe te voegen zonder herhaling van zetten.
  Er kan nog benadrukt worden dat het blijkbaar een misverstand is dat de gemiddelde gezondheidswerker
  absoluut géén vaccinatie-analfabeet zou kunnen zijn.

  van Meer:

  In de media verschijnen berichten over beperkte bereidheid onder verpleegkundigen om zich te laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Op internetplatforms worden de bezwaren breed uitgemeten. Duidelijk is dat de bereidheid om zich te laten vaccineren aan het afnemen is. Ook is duidelijk dat het velen aan kennis over vaccineren ontbreekt.

  Ook kan nog benadrukt worden dat gezondheidswerkers -vanwege gebrek aan die kennis over vaccineren- aangesproken mogen worden op hun verantwoordelijksheidsgevoel voor wat het verspreiden van onjuiste informatie/eigen onderbuikgevoelens betreft.

  Twee van de vele voorbeelden daarover:
  quote:

  Gezondheidswerkers hebben over het algemeen een betere medische kennis dan de gewone burger.
  Als deze mensen vaccinatie weigeren dan doen ze dat naar mijn idee met goede redenen die we wellicht serieuzer moeten nemen dan dat we nu doen.

  quote:

  Ik zag wel dat er geen bronnen bij stonden, maar ik dacht: Jannes zegt niet zomaar wat, dus die zal hij wel hebben. Kwestie van vertrouwen.

  Het is m.i. een stuitend gebrek aan professionaliteit van tévelen binnen de gezondheidszorg. En het gaat maar door en gaat maar door!
  Laat al dat praten erover dan ook maar -het blijven woorden- en laat deze of gene pandemie in godsnaam dan z’n gang maar gaan.
  Laat mensen maar weer ervaren wat het in de dagelijkse praktijk is/kan zijn om daarna wellicht wèl de consequentie’s te kunnen evalueren.
  Laat dan o.a. de zorgsector maar volledig op de kont gaan.
  Laat het dan maar voor velen – wellicht miljoenen mensen- té laat zijn.
  Laat men daarna al de huidige roeptoeters/complotdenkers ect. aanklagen -vanwege op zijn minst dood door schuld- en berechten.
  Laat ons hopen dat we daarna wèl onze zegeningen kunnen tellen.

  quote van Prof. Dr. Jos van Meer :

  Maar bij velen ligt de mislukte vaccinatiecampagne tegen HPV nog vers in het geheugen. Men twijfelt aan het nut van vaccinaties en heeft kennelijk geen besef van de zegeningen van twee eeuwen vaccinatiegeschiedenis. De vaak dodelijke ziekte pokken werd wereldwijd uitgeroeid dank zij het vaccin ontwikkeld door Jenner. De vaccins tegen tetanus, difterie, poliomyelitis (kinderverlamming), mazelen, bof en rode hond hebben door hun grootschalige toepassing in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) deze ziekten in Nederland vrijwel doen verdwijnen. Nog kort geleden werden door het RVP successen geboekt tegen Haemophilus influenzae B en tegen de meningokok groep C.

  Laat mij asteblieft immuun worden voor al die valse deuntjes van het roeptoeterorkest en nooit kromme tenen meer krijgen.

 3. Jannes en de eed: Met de berg radicale onzin die hij Jannes via z’n webstekje verspreidt is hij alle eerbiedwaardige perken ruimschoots te buiten gegaan.

  En dat karaktermoord plegen op ‘de eed’ bij Osterhaus. Whahaha, Jannes toch. Die komt er wel.

 4. wilmamazone says:

  Dan moeten ze wel willen en dat is nog maar de vraag:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/9/23/230909_vaccinsgezondheidspersoneel.html

  Personeel met veel patiëntencontact als eerste ingeënt

  Personeel in de gezondheidszorg dat veel contact heeft met patiënten uit medische risicogroepen wordt als eerste ingeënt tegen de Mexicaanse griep.

  Dat schrijft minister Klink van Volksgezondheid in een brief aan de koepelorganisaties in de gezondheidszorg.

  De minister kiest hiervoor omdat de eerste leveringen van het vaccin kleiner zijn dan afgesproken.

 5. wilmamazone says:

  En wie mogen zich bedenken?:

  http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/pg/2009/vaccinatie-medisch-personeel.asp?rss

  quote:
  De volgende (beroeps)groepen komen als eerste in aanmerking voor vaccinatie:

  *Zorgpersoneel in ziekenhuizen

  *Ambulancepersoneel

  *Huisartsen en huisartsenposten

  *Huisartsassistenten, ondersteunend personeel

  *Zorgpersoneel in verpleeg- en verzorgingshuizen

  *Zorgpersoneel in instellingen voor gehandicapten

  *Thuiszorgmedewerkers

  *Verloskundigen

 6. Via deze pagina het gehele rapport van de gezondheidsraad.

  Verder nog het volgende. Ik zei het al. De USA chickens out. Lees dit artikel in de NYT maar eens.

  Geen adjuvans voor de yanks en ze denken aan één spuit voldoende te hebben.

  Nu komt de gezonheidsraad binnenkort ook weer bij elkaar. Voorlopig is het advies 2 prikken mét ajuvans. Ik ben benieuwd of men daaraan vast gaat houden.

 7. ik loop stage op een afd. klinische geriatrie en ben blij met deze berichten. Nu hopen dat er een beetje campagne gevoerd gaat worden…

 8. wilmamazone says:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/9/27/270909_prik_ziekenhuispersoneel_mexicaansegriep.html

  Artsen en verpleegkundigen willen geen prik

  Volgende maand komen de eerste vaccins tegen de Mexicaanse griep beschikbaar voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en voor mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties.

  Omdat het bedrijf Novartis in eerste instantie minder vaccin kan leveren dan de bedoeling was, moet minister Klink van Volksgezondheid kiezen. De mensen die werkzaam zijn in de zorg en direct contact hebben met patiënten krijgen voorrang.

  Ziekenhuizen en andere zorginstellingen moeten daarom de komende dagen bekend maken aan het Nederlands Vaccin Instituut hoeveel vaccin ze nodig hebben. Artsen en verpleegkundigen worden niet opgeroepen om zich te laten vaccineren uit eigen belang maar om patiënten te beschermen.

  eindquote:

  Maar artsen en verpleegkundigen zijn net gewone mensen als het gaat om vaccinatie. In het Meander ziekenhuis in Amersfoort en het Amphia ziekenhuis in Breda is nog lang niet iedereen overtuigd van de noodzaak. De Mexicaanse griep lijkt vooralsnog mild te verlopen en waarom zou je je laten injecteren met een relatief nieuw vaccin als de dreiging gering lijkt?

  Lees voor meer informatie over het vaccin Deskundigen: de grieppandemie komt echt.

 9. Volgende maand? Nice.

  Hier met die spuit!

 10. Haddock says:

  Herinner je je nog aan mijn opmerking over varkens voordat de varkens….eh sorry, mexicaanse griep de ronde deed crypto?
  Ja jongens ogen dicht en spuiten maar. Echte kerels….

 11. Er gebeurt heus niets hoor Haddock. Onze regering zegt het, dus dan is het zo.

 12. Haddock says:

  Doodsangst algemeen,maar vooral voor varkensgriep en vogelpest is een interessant instrument.Het zorgt vooral voor schaapskuddes.Het probleem ligt bij de varkenshouders,maar het is vreemd dat daar niemand op gekomen is.

 13. is wat wetenschappelijke feiten in de literatuur onderzoeken. Als je populistisch wetenschappelijk wilt berichten zou je kunnen koppen met:

  Zwijnen broedhaarden van virussen!!!

  Is dat zo? Ja, waarschijnlijk wel. Zwijnen hebben de eigenschap bepaalde strains van de avian flu ‘om te zetten’ naar overdraagbare virussen die voor de mens ook gevaarlijk zijn. Daarom moeten we de mensen die in deze industrie werkzaam zijn extra in de gaten houden

  Even bijlezen Haddy!!

 14. Haddock says:

  Kom nou toch,dat is al bijna honderd jaar bekend en ik wist dat dus al voor het uitbreken van de zogenaamde varkensgriep.
  En waarschijnlijk,om het maar even te zeggen,is niet het van mens tot mens doorgegeven virus het probleem,maar de steeds weer optredende interacte met varkens als tussenstation,waarna de mens direct in contact komt met vervelend vreemde eiwitten.. Het is zo logisch als wat,slechts de mens doet wat dom vanwege de schouderham op de boterham.Maar iedereen doet of de neus bloed. We vragen er om en krijgen wat we willen.
  Wat zeuren we dan nog?
  Voor mij geen prik.

 15. Haddock says:

  Liever gedrag veranderen.Oei een druppel…

 16. Haddock says:

  Nog een drupje…..als dat de emmer niet doet overlopen.
  De natuur ageert altijd logisch op onze fouten,als je die concepten begrijpt, begrijp je hoe oogklepmatig we bezig zijn met die literatuur.varkens houd je niet op de manier zoals we ze houden. Punt.Ik wordt wel vegetarier,maar donder op met dat blinde prikken omdat we uit gemakzucht en afhankelijkheden niet anders willen denken.

 17. jennyj0 says:

  Varkens? voor schaapskuddes…??

  Nou, ik ga te bed hoor. Dag allemaal.

 18. Haddock says:

  schaapjes tellen.

 19. Haddock says:

  Conclusie:als je inent bedrijf je symptoombestrijding en dweil je met de lukratieve kraan open..de tijdbom blijft bestaan….

  Als je de varkenshouding aanpakt en op een geheel andere manier bedrijft, denk je oorzakelijk en los je het probleem op een andere zinvollere manier op..Zo zou de geneeskunde van de toekomst er kunnen uitzien.Zou kunnen.

 20. wilmamazone says:

  @Haddock

  Varkenshouding?! Wasda?

  Van deze griep heb je in ieder geval geen vlees kaas gegeten.
  De krulstaartjes kunnen er niks aan doen hoor.
  Dat had je allang kunnen weten kapitein!!

  http://www.nrc.nl/wetenschap/article2225043.ece

  Mexicaans griepvirus heet ten onrechte varkensgriep

  Het griepvirus dat nu in Mexico slachtoffers heeft gemaakt is een H1N1 van het type influenza A. Dat is het type dat bij mensen het meeste voorkomt.

  27 april. Het Mexicaanse griepvirus dat in een weekend tijd als ‘swine flu’ of varkensgriep bekend werd, heeft eigenlijk een verkeerde naam. Dit virus, zeggen de deskundigen, is nooit in varkens gevonden. Het is de vraag of het varkens kan besmetten of ziek kan maken. Het is in feite een nieuw menseninfluenzavirus. Varkensinfluenza bestaat overigens wel. Griep is onder varkenshouders een gevreesde ziekte.

  De naam varkensgriep is snel ontstaan, ongetwijfeld om het te onderscheiden van de vogelgriep die nu al een decennium als een dreiging geldt. Het vogelgriepvirus H5N1 waar mensen ook ziek van kunnen worden is echter wél een vogelgriepvirus. Het komt massaal onder vogels voor.

  Het nieuwe virus is….

  ….betekent: lees verder onder de link.

 21. wilmamazone says:

  Hoezo ging d’r wat mis?! 🙄

  Gaat nu ook maar schaapjes of biggetjes tellen dan,’t wordt toch niks meer.

  Truste allemaal.

 22. Ollie B. Bommel says:

  Hé Haddock,
  De meeste infectieziektes zijn pas ontstaan nadat de mens is gaan settelen, nadat zijn methode van voedselverwerven was geëvolueerd van hunter-gatherer naar landbouwer.

  Hoeveel mensen waren er toen wereldwijd? een paar honderdduizend? een miljoen?

  Met jouw logica zou het dus het beste zijn om naar die aantallen terug te gaan?

  We moeten de oorzaken toch aanpakken?

 23. Ik deel Haddock’s sympathie voor de varkensstapel, maar om van daaruit te beslissen geen prik te nemen? Die logica volg ik niet helemaal.

 24. Haddock says:

  Die prikken zijn dus niet nodig als je de varkensTEELT anders aanpakt ,oftewel onze vleesconsumptie en de omgang daarmee.
  Dat is al honderden zoniet duizende jaren bekend..ik denk alleen maar aan volkeren die het varken onrein noemen. We nemen daarmee de voedingsbodem van virussen weg. maar wij mensen verkiezen anders en willen dit niet als optie zien om vele redenen,we spelen liever russisch roulette met een overbodig log gezondheidssysteem wat achter de schade van onze fouten aanhobbelt..
  treurig om te zien.
  De meeste influenza’s zo niet alle,”overzomeren” bij varkens.

 25. Haddock says:

  Zo houden we ons zoet in alle takken van het gezondheidswezen….als ik alleen al Bertje Lutser zie en waar ie zoal mee bezig is moet ik alweer lachen. Ook hij houdt zich met zo’n zeepbel bezig.Maar prikken mag niet….
  Mensen willen nu eemaal geen oplossingen als er werk en verdienst aan verbonden zijn.

 26. Haddock says:

  En laten we maar iet spreken over de slachtoffers die met dit wegkijkgedrag verbonden zijn. Mensen de ogen openen gaat nog niet eens met een breekijzer.

 27. Ollie B. Bommel says:

  @Haddock,

  Die prikken zijn dus niet nodig als je de varkensTEELT anders aanpakt ,oftewel onze vleesconsumptie en de omgang daarmee.

  Je praat poep, gast.

  Varkens zijn een belangrijk reservoir maar vogels ook.

  Al roei je alle varkens uit, dan nog blijft er ruim noodzaak aan vaccinaties tegen avian-flu (afhankelijk van de virulentie)

 28. Haddock says:

  wat nou poep….kerel.
  vogeltjes besmetten de varkentjes en dan gaat alles ”vanzelf”.Door toedoen van de mens die consumeert op iedere mogelijke of onmogelijke manier..Das een taboetje.
  Ligt nog steeds aan de teelt.
  Doe jij nou maar dat prikje,dat is zinvol,dan hoeven we verder niet over onszelf na te denken.

 29. Ollie B. Bommel says:

  Varkens spelen een rol bij de aanpassing van avian-type naar human-type maar slechts bij een deel van de types die ons bedreigen.

  Rest dus mijn eerdere uitspraak: Al roei je alle varkens uit, dan nog blijft er ruim noodzaak aan vaccinaties tegen avian-flu (afhankelijk van de virulentie)

  Als je echt denkt dat varkens een onmisbare schakel vormen van elk type griepvirus, wat je volgens mij hierboven herhaaldelijk betoogd, vraag ik je vriendelijk dat m.b.v. wetenschappelijke literatuur aannemelijk te maken.

 30. Haddock says:

  Ollie B. Peter Worobey een bioloog heeft uitgedokterd dat het griepvirus al minstens tien jaar bij varkens voorkwam voordat het op de mens werd overgedragen. En hoe kwam het bij de varkens terecht?
  Normale influenza is overigens van de mens op varkens over te dragen en vice versa. Daarom ieer jaar weer een nieuwe influenza.

 31. ‘Daarom ieder jaar weer een nieuwe influenza’. Boude uitspraak. Maar interessant.

  Niettemin is de logica achter uw besluit om geen prik te nemen gespeend van enige realiteit. Op dit moment zijn er nu eenmaal heel veel varkens. En kippen. En andere vogels. Geen prik nemen omdat ‘men daarmee de varkensstapel niet aanpakt’ lijkt me, ehm, irrationeel.

  Niettemin: een oproep tot vegetarisme zal ik steunen, maar wel met een prikje in den arm.

 32. Haddock says:

  Nee de logica van de samenleving is die van de consumptie ten koste van alles en tenslotte onszelf.Daar wil ik eigenlijk niet aan mee doen.
  De natuur is logisch,ons verstand niet,dat wordt beinvloed door allerlei andere zaken.een inenting is geen oplossing maar een stap richting meer onheil waartegen we dan nog meer onzin moeten bedenken die niet thuishoort in onze omgeving.

 33. @ Haddock
  1. De samenleving maakt de stap van ‘prik maakt geen eind aan de veestapel’ naar ‘ik neem geen prik’ nog steeds een brug te ver. Je neemt de prik niet om een einde aan de veestapel te maken. Daar zijn meer effectieve methoden voor, zoals geen vlees eten of op de partij voor de dieren stemmen. Rebellie jegens de maatschappij zou ik ook op meer effectieve manieren ventileren.
  Maatschappij of niet. De redenatie komt zo wat mank over.

  2.Of wil je nu zeggen dat we door te vaccineren een groter onheil creëren (waarvan we het bestaan evt. niet kennen) dan ziekten waartegen we vaccineren nu vormen?

  Dergelijke discussies gaan meestal snel van hot naar her. Daarom heb ik de punten even genummerd.

 34. marer says:

  Heb jij wel of niet de Mexicaanse griep gehad…?
  Als alles goed gaat kan binnenkort voor het eerst met een test achteraf bepaalt worden of je Mexicaanse griep hebt gehad of dat het een normale griep was.

  Een diagnose achteraf
  Ben jij, net als veel andere Nederlanders, de laatste tijd nogal moe, verkouden en grieperig geweest? Dikke kans dat jij je afvraagt of je de Mexicaanse griep hebt gehad. Met een test van het Nationaal Influenzacentrum in Rotterdam is achteraf een diagnose te stellen.

  Waarom zou je het willen weten?
  Als je de Mexicaanse griep al gehad hebt, heb je antistoffen in je lichaam en is het niet nodig om je te laten vaccineren. Dat vaccin is eind oktober voor een gedeelte van de bevolking beschikbaar. Door de test te doen weet je ook of je nog iemand kunt besmetten of dat je zelf toch nog vatbaar bent. De test kan vooralsnog alleen uitgevoerd worden bij het Nationaal Influenzacentrum, maar komt mogelijk binnenkort op de markt.

  http://omroep.vara.nl/Afleveringdetail.5029.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17513&tx_ttnews%5BbackPid%5D=172&cHash=b29cdc8502

 35. Haddock says:

  1.)Ik neem geen prik omdat ik niet meedoe aan de zelfgecreeerde nonsens.diegene die een prik willen nemen die dan maar maar het is te dom voor woorden dat we aan de enen kant dieren uitbuiten op een onbeschofte schaamteloze manier,en aan de andere kant aan de gevolgen nog verdienen met een wetenschap die je op een geheel andere manier zou kunnen inzetten en bdrijven,maar niet voor zelfgemaakte problemen. Daar verleen ik geen steun aan door me te laten inenten.
  2.)en inderdaad,we weten niet wat we aanrichten met deze vaccinaties op velerlei gebied ,de meeste vaccinaties zin overbodig.. Feit is dat als we de overbevolking niet op een beschaafde manier aangaan we enkel uitstel van executie plegen. Zo werkt namelijk de natuur en het is een vorm van arrogantie te denken dat we steeds weer een stapje vooruit kunnen zijn.
  Dus,anders met dieren omgaan,anders met onze reislust etc. etc.

 36. Haddock says:

  Ons gedrag BLIJFT het probleem.Niet de ziekte.

 37. Yes. Maar nog steeds is de effectiviteit van de influenza vaccinatie daar. Het prikje nemen omwille van dierenrechten blijft een soort van puberale rebellie, waar je niets mee bereikt.

  Vanuit je huidige positie lijk je, even doorredenerend te staan voor de verspreiding van ziektes. Je bewering dat vaccinaties niet ‘nodig’ zijn is trouwens veel te algemeen. Maar laten we de discussie een beetje binnen de perken houden.

  Wat betreft de influenzavaccinatie. Het lijkt er op dat de algehele influenza activiteit gedurende de afgelopen decennia gedaald is. (minder mensen met IAZ). Je moet je beweringen wel een beetje staven. Roeptoeteren is mooi, maar voorlopig zou ik zeggen om kinderen nog even in te laten enten tegen de hele rataplan. Tuurlijk, polio is vergeten door de hedendaagse generatie, mazelen zijn alleen bij de antroposofen en in Engeland te vinden en de pokken zijn (zo goed als?) uitgeroeid. Maar laten we beweringen wel staven. Waarop baseer je het idee dat we een ‘supervirus’ oid kweken met vaccins?

  Ons gedrag is een probleem. Maar de ziekte ook. Daarin zit ook precies het idee. Je doet het lijken alsof het ‘of/of’ is. Maar het is een kwestie van ‘en/en’. Ben je vegetarisch of veganistisch Haddock?

 38. Haddock says:

  Ik zie geen effectiviteit van die inenting omdat ik de context geheel anders bekijk.
  En rebellie blijk nodig want we zijn hopeloos verstrikt in nonsense wetenschap waarin probleemoplossingen niet het doel zijn,maar het creeren van problemen het doel is, om ze daarna lukratief op te lossen met het gevaar van nieuwe problemen…waar dat tenslotte toe moet leiden kan je uitrekenen.
  jij bestaat voor eenvijfde uit genmateriaal afkomstig uit virussen. Zeg nu niet dat dat alles junk DNA is want het heeft een functie.
  Mijn vraag:weten we wat we op dat gebied doen als we virussen p onze manier betrijden? Hoe beinvloeden we daarmee dus de evolutie? We hebben geen idee.

 39. Haddock says:

  Ik bedoel natuurlijk dat eenvijfde van je genmateriaal van virussen stamt.

 40. Haddock says:

  Ik eet af en toe en zelfgevangen visje als dat antwoord is op je vraag.

 41. Je bent wel een bruggenbouwer. Nu gaan we van ‘eenvijfde virus’ naar ‘vaccinatie creëren gevaar’.

  En op welke manier bekijk je de context anders en daarmee de effectiviteit. Dat is nogal een specifiek begrip. Zijn de RR, HR en OR’s in jouw visie anders?

  Roeptoeteren kan iedereen. En dit is echt geen vernieuwend geluid. Je zegt feitelijk: we weten niets, maar laten we maar niets doen. Vaccineren werkt weleenswaar prima, maar misschien, zonder dat we een reden hebben om het geloven, is het allemaal wel héél erg gevaarlijk en stevenen we af op een catastrofe. Van overbevolking. Vanwege vaccinatie.

 42. Haddock says:

  Nee we weten inderdaad niets,laten we iets doen naar het voorbeeld om ons heen.De evolutie had tot nu toe alle antwoorden,niet de mens.We kunnen,als we begrijpen dat evolutie helemaal niet op toeval berust,van dat gegeven heel veel leren. De kennis die we hebben en die de natuur ons geeft in een ander licht bekijken.
  Wij denken slechts egoistisch en daar gaan we dus meteen de mist al in… Dat vereist een andere wetenschap en een andere probleembenadering een ander denken.Het probleem van ons denken is dat we bouwen op tradities en als we die tradities niet volgen , verliezen we de bodem onder onze voeten of we menen dat tenminste. ons systeem is enorm log,we leren niet van fouten.

  De mens heeft problemen oude aannames te verwerpen en neigt ertoe aan deze vast te houden tot het niet meer gaat.
  Is een vorm van angst..we kunnen geen nieuwe ideeen tolereren. Als je geen samenhangen ziet en vermoedt in de symbiose hier op deze planeet tussen ALLE levensvornmen betekent dit niet dat ze er niet zijn.iedere levensvorm en ook ziekte zegt iets over onszelf.
  Alles wat we doen heeft daarom evolutionaire gevolgen. Ziekte is een evolutionair gevolg en wij bepalen zelf hoe ziekten verlopen door ons gedrag. Ziekte zegt iets over onze samenlevingsvorm met de anderen hier op aarde. Wetenschap is op haar beurt nu deel van de consumptiemaatschappij dus kunnen we geen werkelijk grijpende oplossingen verwachten. Die oplossingen liggen gewoon in ons gedrag en de duidelijkheid daarover.

 43. Ohw, die is altijd priceless: ‘het is angst’! Nee, Haddock, u bent degene die angst cultiveert. Ongegronde angst. Angst voor ‘de catastrofe’.

  Het probleem is volgens mij pseudowetenschap, niet angst. Uw pseudowetenschap. U doet hele boude uitspraken, maar levert niets. U stelt dat we moeten ‘veranderen’ (paradigmshifting: ON), maar op basis van wat? U maakt niets duidelijk. Waarop baseert u de uitlating dat we door vaccinatie extremen kweken? U verwijt de wetenschap onveranderlijk te zijn. Maar als u weet hoe wetenschap werkt, zou u beseffen dat de afwezigheid van zelfs maar 1 zinnige referentie toch wel vreemd overkomt. U stelt geen vragen bij een webpagina die van afstand als ronduit matig te kenschetsen zijn. Ik wil geen karaktermoord plegen, maar… Wellicht zijn uw uitspraken wat groter dan de schoenen waarin ze staan.

  U slaat op een hol vat. En voor dat holle vat moeten we besmettelijke ziekten laten terugkomen? Omdat dat nu eenmaal ‘meer congrueert met evolutie’?

  Helemaal vreemd is het feit dat u gebaseerd op evolutie, een wetenschap, pleit voor een ‘geheel andere wetenschap’. Wat doet dat met de evolutietheorie? Wat houdt die nieuwe wetenschap zo’n beetje in? (linkje?)

  Overigens is egoïstisch denken ook geheel in lijn met vaccinaties en evolutie. Als ik mijn genenpakket maar doorgeef!

 44. marer says:

  Waarschijnlijk is u errrrruuuuug gezond hè, meneer Haddock?
  Ach ja, de gezondste stuurlui staan aan wal.
  Stel dat u toch een ziekte geërft heeft, zegt die ziekte b.v. erfelijke kanker of A.L.S dan iets over u of over uw ouders/grootouders. U bepaalt dan hoe die verloopt? Heeft u toevallig niet een kind op de wereld gezet? Heeft u bepaald dat hij/zij geen erfelijke ziekte heeft? Is het niet een heeeeeel grote gok om zomaar een kind op de wereld te zetten? Heeft u en uw partner zich laten testen op eventuele erfelijke ziekte?
  Maar waarom/waarop zou ons gedrag duidelijk moeten zijn? En wat voor duidelijkheid?
  Ik kan er niet veel opzeggen, maar wel:

  Meneer, u roeptoetert.

 45. Ollie B. Bommel says:

  @Bram
  Bespaar jezelf de energie. Het fuzzy brein van onze andelenverkopert zweeft moeiteloos van het ene filosofietje van de koude grond naar de andere.
  Voor onze paradigmaknutselaar is het allemaal erg logisch, net zoals iemand die dronken is zichzelf ook nog steeds erg logisch vindt denken.
  Zoudie daarom Haddock heten? *schenkt er nog één in*

 46. Haddock says:

  Nee mijn gedrag zegt iets over de mate waarin genexpressie plaatsvind bij mijn kinderen,het gedrag van mijn grootouders en ouders en mijzelf bepaalt bepaalde welke ziektes bij mij wanneer tot uiting komen door genexpressie.

  Reden temeer met deze kennis,enorm omzichtig met onze leefwijzen om te springen.

  Maar tenslotte,dood moeten we toch maar we bepalen samen voorouders en omgeving hoe snel en hoe..

 47. Haddock says:

  onze egozucht naar winst laat ons die omzichtigheid verliezen en verdringen.Eigen schuld dikke bult.En roep maar boehoe…

 48. jennyj0 says:

  Jij bent degene die het hardst boehoe roept. De godganselijke dag, elke dag opnieuw, moeten we dat vervelende gejammer van jou aanhoren. Ga ergens anders zeuren.

 49. Nee, uw denken is gewoon het meest onlogische dat ik tot nog toe in de natuur ben tegengekomen.

 50. Haddock says:

  Meneer Hengeveld,ik begrijp dat U niet in staat bent buiten uw aangeleerde denkvermogen te denken en daardoor maar naar het persoonlijke gaat grijpen. Jammer.Dat is wat ik bedoel.Andersdenkend is tevens te bedreigend.Vertrouwde wereldbeelden kunnen niet worden losgelaten en dus is er geen,en nooit ruimte voor andere oplossingen….en in dat groepsdenken lopen oplossingen stuk op de klippen… Begrijpt U waarom wetenschap NIETS objectiefs heeft omdat ze altijd van het menselijke perspectief afhangt waarmee ze bedreven wordt? U moet eerst dat menselijk perspectief eerlijk willen begrijpen,dan begrijpt U wat er misloopt.Als u dat niet eerlijk wilt zult u het ook nooit begrijpen willen of kunnen.

 51. wilmamazone says:

  Hoe ziet jouw dag er uit kapitein?
  Wat doe je,wat laat je, wat eet je, wat drink je enz.? Hoe voed je b.v. de kleine op?
  Kortom: hoe spring jij met jouw eigen leefwijze om?

  En nu absoluut geen theorietjes dus, maar de dagelijkse praktijk.

 52. Haddock says:

  en dan is het makkelijkste om,zoals hierboven,de confronterende, te kielhalen.

 53. Nee meneer Haddock. U bent het meest onlogische dat er in de natuur te vinden is. U bent 2 + 2 = 5.

  U bent niet te begrijpen. U weigert vragen te beantwoorden, uw standpunten te verduidelijken. Het is niet zozeer dat iemand ander ‘buiten de kaders denkt’, maar dat u ontoereikende kennis bezit op de vlakken waarover u spreekt om überhaupt binnen de kaders te kunnen denken.

 54. Haddock says:

  Mijn dochtertje is dertien maanden en begrijpt twee talen spreekt enkele woorden in beide talen en beweegt enorm veel,ik hoop echter dat ze niet van mij leert schrijven.Ik neem veel tijd voor haar zie haar steeds tussendoor,ga veel naar buiten met haar,ze kent nu al enorm veel dieren en planten.
  Ze krijgt nog geen suiker,eet veel groente en fruit .Voor een deel uit eigen tuin.Veel spelen,veel ervaringen maken, zelf ervaren.
  Mijn dag bestaat uit veel beweging,totaal zeker een uur sport per dag.Geen vlees af en toe vis,ik drink water of vruchtensap uit eigen pers.mijn dag bestaat uit een combinatie van werk en hobby en ik heb zeer flexibele tijden daar ik zelfstandig ben.

 55. Haddock says:

  Natuurlijk niet Bram,U misbruikt nu uw zogenaamde ”kennis” met het doel macht te kunnen itoefenen. ik zie ook kennis in een andere context. met welk recht denkt u dat te kunnen doen meneer Hengeveld?
  Wat verleent uw KENNIS meer waarde dan de mijne?
  Wat verleent U het recht zogenaamd superieur met anderen om te springen?Dat is meestal het probleem met eenzijdig opgeleidden in een bepaalde groep. Men meent altijd beter te zijn of meer te weten. Het weten ligt niet opgeslagen in uw diploma ,maar is om U heen aanwezig.

 56. Haddock says:

  Hoe men die kennis waarneemt,dat is de kunst,niet in welke hoeveelheid men naapen kan wat voorgekauwd wordt.

 57. marer says:

  Mijn dochter sprak met dertien maanden al zinnen van vijf woorden. Zij begon met acht maanden te praten. Goed verstaanbaar Nederlands. (Kan ik bewijzen, staat op een filmpje).
  Nu is zij volwassen en spreekt vloeiend Nederlands, Engels, Duits en Frans. En vanwege een klassieke opleiding leest zij Latijn en Grieks.

  En ach, in de jaren zeventig hadden wij gelukkig geen last van teveel betweters die via de computer hun levenswijze als de beste profileren.
  Gewoon gezond verstand en niet roeptoeteren.
  (Ik hoop trouwens dat uw tuintje niet op vervuilde grond is) Denkt u wel eens aan al die vervuilde regen op uw slaplantjes en bonen?

 58. Haddock says:

  Tja marer,dat toleren we toch allemaal zelf met dat gif en die riotzooi? als je het lef niet hebt zoals jij er iets aan te doen of er iets van te zeggen??Ik tolereer het niet en zeg er wat van.

  Ik hoef me niet te profileren er werd me wat gevraagd en ik gaf antwoord.

 59. Haddock says:

  tolereren.

 60. U begint heel erg flauw te worden Haddock.

  Ik citeer alleen uw ‘kennis’. U bent degene die stelt dat het denken het meest onlogische in de natuur is (dat het enige logische is). Dat is niet kennis die ik superieur stel aan die van u. Ik wil het citaat best nog even tevoorschijn toveren hoor. Maar het zijn uw woorden, niks geen misbruik van mijn kennis. Ik herhaal notabene gewoon wat u zegt.

  U verklaart uzelf als het meest onlogische dat er in de natuur te vinden is. Punt. Daarmee lijkt het me dat u uzelf redelijk buitenspel zet. Ik kan prima leven met uw persoonlijke conclusie. Maar uzelf blijkbaar niet. Daar kan ik me wat bij indenken. Maar schept u eerst eens wat orde in de wirwar van ideeën in uw eigen denken, dat waarlijk onlogisch is, alvorens u anderen beticht van ‘niet buiten de kaders kunnen denken’.

  Dat is hypocriet.

 61. Haddock says:

  Al had mijn dochtertje down syndroom,ik zou ze niet minder lief hebben en ze zou me niet minder betekenen.
  Ik hoef die onzin hak en pikorde niet.

 62. jennyj0 says:

  Haddock,

  waarom denk jij toch steeds dat jij de enige bent die het lef heeft om ergens wat van te zeggen of aan te doen? Je kent ons niet eens.

 63. Haddock says:

  Nee meneer Hengeveld,het is hypocriet wetenschap een objectief instrument te noemen. Het is een leugen. De natuur is objectief,ons denken nooit. Maar wellicht is DAT weten nog het meest objectieve en hulpzame. En die bescheidenheid mist de wetenschapsclub omdat ze zich moet profileren ,uitbuiten en meten met anderen.
  Menselijk gedrag dus,en de waarheid erover. Niets nieuws onder de zon na duizenden jaren onderdrukking door religie.

 64. Haddock says:

  Maar nu met de leugen wetenschap.

 65. jennyj0 says:

  De natuur is objectief…? Wat neemt de ‘natuur’ dan allemaal waar?

 66. Ik heb wetenschap geen objectief instrument genoemd. En mag ik u eraan herinneren dat u in een poging om chelatie therapie een soort voordeel van de twijfel te geven ook een min of meer wetenschappelijk artikel citeerde. (die waarvan u vroeg ‘wat er mis mee was’, weet u nog?) U preekt A, maar probeert B. Dat heb ik reeds eerder benoemd. Eten van twee walletjes noemt men dat.

  Maar blijft het feit dat uw denken het meest onlogische in de natuur is volgens uzelf. En daar moet ik u nog steeds gelijk in geven. Als uzelf al vindt dat u het meest onlogische bent in de natuur, wat moet een ander daar dan mee?

 67. Haddock says:

  En met dat denken menen de meesten hier anderen te moeten betichten van kwakzalverij,terwijl ze zelf,weliswaar op een andere manier de nog veel gecompliceerdere leugen moeten aanhangen.
  Dat is hypocriet.
  En tegen dat misbruik zal ik me altijd weren omdat ik het zie als een bijna moedwillig verhinderen van(persoonlijke) ontwikkeling en vrijheid in ruime zin..

 68. wilmamazone says:

  Zou je niet ‘ns gaan slapen Kapitein en je arme hoofd eens eindelijk wat rust gunnen?

  Ik vind het in ieder geval goed geweest, ga nu de trap op en mijn nest in.
  Truste allemaal.

 69. U klinkt als het meest onlogische dat ik ooit in de natuur ben tegengekomen meneer Haddock.

 70. Haddock says:

  Ik ben geen voorstander en geen tegenstander van chelatietherapie. Voor het voor en tegen, werken krachten die niet in te schatten zijn,vooral economische en vooroordelen.Hoe dat op de eindresultaten werkt en de de vele andere factoren die bij onderzoek een rol spelen,kan ik niet beoordelen.En zo zijn vele deelonderzoekjes die enkel met oogkleppen gedaan worden niet te beoordelen,enkel door diegene die ze willen interpreteren zoals ze dat willen door het feit dat het slechts deelgebieden zijn. Gooi die chelatie in de vuilnisbak,er zijn zinvollere manieren om arteriosclerose tegen te gaan,als we er niet te gemakzuchtig voor zijn.

  Ik houd bij mijn denken zoveel mogelijk rekening met genetica en ontstaansgeschiedenis van al het leven op aarde. Dat kan je van de gemiddelde wetenschapper niet zeggen gezien de rotzooi die we creeren.

 71. Haddock says:

  ach jenny,de natuur denkt niet daarom is ze wat objectiever in haar gebeuren.

 72. Haddock says:

  En ja meneer Hengeveld,ik heb zomaar even een tegengeluid willen laten horen om te laten zien hoe de wetenschapshyenas hier te werk gaan.
  Niemand denkt hier academisch,allen slechts inpulsief en emotioneel.Ik kan zeker nog meer onderzoekjes vinden die uw tegendeel bewijzen maar dat is zinloos,want u heeft al een mening ,net als de meeste anderen.Voor of tegen. Beide ongelijk bestaat niet,in mijn denken wel.

 73. Voor de wetenschapshyenas hier. Het tweede advies van de gezondheidsraad.
  Onderaan deze pagina in PDF:
  http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/vaccinatie-tegen-pandemische-influenza-ah1n1-2009-doelgroepen-en-prioritering-2

  Twee prikjes met adjuvans gehandhaafd.

 74. Haddock says:

  Ik adviseer bij de volgende dreigende epidemie iedereen aan te raden zoveel en zover mogelijk op vacantie te gaan zodat men de verspreiding mogelijkst wereldwijd dekkend voor elkaar krijgt. Hoe zit het met die ene tot nu toe van de civilisatie gescheiden stam in de Amazone? Hebben we daar al iemand heengetuurd met een varkensgriepje?Het wordt tijd…. Wellicht hebben ze na de besmetting nog wel een paar lekkere paranoten te ruilen tegen een grieprikje.

 75. Kan je even je adres doorgeven Haddock? Kunnen we een poliogeïnfecteerde bij jou langssturen.
  Ik neem aan dat je koter niet is ingeent?

 76. Haddock says:

  Ik wil mijn adres alleen aan bertje kwijt. Het wordt tijd dat we eens persoonlijk bijbabbelen,we hebben elkaar zo lang niet gezien,kan ie eens lekker komen apresskieen want ik neem aan dat ie niet meer zo sportief is als vroeger gezien zijn bezigheden.Rechtzaken enzo…

 77. Haddock says:

  Ken jij overigens de evolutiegeschiedenis van polio,voordat je je mond te vol neemt?

 78. Bert Lutser says:

  @haddy
  Als jij mij denkt te kennen moet je ook wel kunnen vinden. Toch? Je kende mijn vader toch zo goed? Nou dan. Ik zet mijn skie spulletjes alvast klaar Haddy!

  Is het trouwens al feest in anti-vaccinatie land? Er is een 14 jarig meisje overleden kort nadat ze was gevaccineerd. Speculeren in de comments. Maar pas op, in Engeland doen ze ook post-mortem toxicologisch onderzoek . Het zou zo maar kunnen dat ze een van de vele speedsnuivertjes was – houden ze daar nogal van.

  CryptoEdit:

  Lievvvv

 79. Haddock says:

  Ik heb jou allang gevonden Bert.Mooi he?
  Wat is de wereld toch klein…Ik weet alleen niet of je wroeging en gegriefdheid tenopzichte van mijn wel zeer drastische en voor jou dramatische levenszicht jou aan de nodige discretie doet houden.

  Kan je wel skieen?
  Betekent wel dat je met steigvellen omhoog moet hobbelen en je eigen drinkwater moet smelten op een met vuurstenen aangemaakt vuurtje .Je denkt toch niet dat we in zo’n moderne stoeltjeslift met kontverwarming en video gaan zitten champaagnedrinken?

 80. Bert Lutser says:

  Verras me Haddy.

 81. @ Haddock:

  ‘ik kan zeker meer onderzoekjes vinden die uw tegendeel bewijzen’.

  Dit lijkt me de uitgelezen plek om die eens neer te plempen. Put your money where your mouth is.

 82. @ Bram:

  Haddock om onderbouwing vragen is net zoiets als de paus vragen van zijn geloof af te vallen.

  Overigens wil ik dhr Lutser verzoeken één IP-nummer te gebruiken bij het reageren

 83. Bert Lutser says:

  Sorry Crypto. Ik internet via de satelliet verbinding dus draai als het ware rondjes om de aarde. Verschillende locaties > verschillende IP’s.

  Mag ik, voordat ik geband wordt, nog wel even de groetje s doen?

 84. Kan jij niet gewoon zoals iedereen een gewone internetverbinding nemen of zit je in de bush bush? Je kunt toch gewoon via een proxy reageren als je wilt?

 85. Bert Lutser says:

  Ben na verblijf van een jaar net weer terug in Nederland dus moet het nog even doen met mijn mobile.

  Overigens, vergeten we Prof. dr. J.B.M. Kuks niet te beledigen?

  ps vanavond tevergeefs mw P. Hemelrijk trachten te redden – heb het niet zo op alluhoedjes

 86. wilmamazone says:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/3/031009_griep.html

  Meeste verplegers willen geen H1N1-vaccinatie

  Minister Klink van Volksgezondheid roept verpleegkundigen op om zich te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Doen ze dat niet, dan lopen patiënten een verhoogd risico, zo stelt hij.

  Klink wijst erop dat verpleegkundigen en artsen ongewild ernstig zieke patiënten kunnen besmetten en die kunnen in het ergste geval overlijden. Hij wil dat verpleegkundigen de komende maand beter worden geïnformeerd over de Mexicaanse griep.

  H1N1
  Uit onderzoek van de NOS is namelijk gebleken dat een kleine meerderheid de verpleegkundigen zich niet wil laten vaccineren tegen het H1N1-virus. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de artsenorganisatie KNMG en de organisatie voor verpleegkundigen V&VN.

  De KNMG en de V&VN deden eerder ook al een oproep aan hun leden om mee te werken aan vaccinatie tegen de Mexicaanse griep.

  Van de verpleegkundigen en verzorgenden die aan het onderzoek meewerkten, zegt 54,4 procent zich niet te laten inenten. 44,1 procent is dat wel van plan.

  Onder artsen is de bereidheid om zich te laten vaccineren groter: 72,4 procent. 27,3 procent zegt ‘nee’.

  Beschermen
  De meest gehoorde motivatie om zich wel……

 87. Ollie B. Bommel says:

  Korte update over dat 14-jarig meisje: die bleek een tumor in haar thorax te hebben die haar hart en linkerlong had aangetast.
  Voorlopige conclusie was dat het HPV-vaccin niets met de dood te maken had.

 88. jennyj0 says:

  Arm kind; arme ouders.

  Gisteren kwam ik op een site waar een uitgebreid bericht stond over ‘het zoveelste sterfgeval door gardasil’ en hoe lang pikken we het nog etc.
  Toen heb ik even een berichtje gepost over de werkelijke doodsoorzaak. Maar het werd niet geplaatste en ik kon niet vragen waarom want ik had ook meteen een ban te pakken. Het bericht staat er nog gewoon.

 89. Edward says:

  JennyJo, teveel blijkbaar propaganda sites hebben dit eenzijdige dominante bijna Calvinistische oogkleppenfilter.

  Stemming maken en desinformatie altijd dik OK, maar zelfs maar een beetje nuanceren? NEIN BITTE. Niveau van lik-me-vessie natturlijk…

 90. wilmamazone says:

  Hoezo had het HPV-vaccin niets met dit overlijden te maken?!

  Ron Fonteine bracht dit vandaag als 1e groot nieuws:

  SIDS en plotseling dood als bijwerking vaccinaties

  Aanleiding voor dit stuk is de plotselinge dood – op school – van een gezonde Britse tiener van 14 jaar, enkele uren nadat ze een HPV-vaccinatie met Cervarix (GlaxoSmithKline) had gekregen. Al meteen werd in de media het plotselinge overlijden gelinkt aan de enkele uren daarvoor toegediende vaccinatie.

  Maar snel daarna – op 2-10-2009 – berichtte de Daily Mail vertaald naar Nederlands nieuws: […] Meisje niet dood door hpv-vaccin Het Britse 14-jarige meisje dat deze week kort na inenting met een vaccin tegen baarmoederhalskanker overleed, had een kwaadaardige tumor in haar borst. Volgens de resultaten van autopsie zou ze zijn overleden door uitzaaiingen naar haar hart en longen en niet als gevolg van de vaccinatie.
  Het meisje, Nathalie Morton, kreeg de prik maandag op de Coventry’s Blue Coat Church School. Enkele uren later zakte ze in elkaar, naar nu bekend is omdat een tumor de bloeddoorvoer via de aorta verhinderde […]

  Dit laatste krantenbericht deed me echter al meteen denken aan een poging om het overlijden van het meisje af te voeren naar de doofpot, want dan zouden er nog veel meer meisjes en jonge kinderen moeten leiden aan onder meer tumoren die plotseling bloedvaten zouden afknellen.

  Kennelijk mankeerde het meisje tot aan de vaccinatie niets opmerkelijks. Ze had geen klachten – ondanks dat ze al een reeds uitgezaaide kanker zou hebben – en ging gewoon normaal naar school.
  Bij de autopsie zou sprake zijn geweest van een tumor die de aorta volkomen dicht drukte.
  Omdat ze ’s morgens nog geen klachten had in de zin van benauwdheid, vermoeidheid en/of duizeligheid, moeten we aannemen dat haar bloedsomloop tot op dat moment (zo goed als) normaal was en dat die tumor nog niet op een ernstige wijze haar aorta dicht drukte. In enkele uren tijd zou echter – tussen het naar school gaan en haar onwel worden – die tumor dan zodanig in afmetingen moeten zijn toegenomen dat die haar bloedstroom in de aorta ineens wel afknelde. Zo snel groeien tumoren normaliter niet.

  Bovendien, als er echt sprake zou zijn geweest van een tumor – hetgeen ik niet kan ontkennen omdat ik niet bij de autopsie aanwezig was – dan zou er al enige tijd sprake moeten zijn geweest van toenemende klachten in de zin van vermoeidheid, benauwdheid, duizeligheid, flauwtes en dergelijke, omdat gestaag de kwaliteit van de doorbloeding afnam ten gevolge van een langzaam dichtdrukken van de aorta. Denk in dit verband ook even aan een tumor in de prostaat die van lieverlede de urinebuis begint af te knellen. Dat gebeurt ook niet binnen een paar uur, maar verloopt ook geleidelijk.

  Prostaat-tumoren groeien meestal niet zo snel, maar een snelle groei binnen enkele uren is echt het andere – en ongeloofwaardige – uiterste. Zelf geloof ik dus niet in het verhaal van die binnen enkele uren zodanig uitgegroeide tumor dat er vanuit een situatie van ‘geen klachten’ bij en meisje dat ’s morgens nog normaal naar school ging, binnen enkele uren een fatale afsluiting van de aorta optrad.
  Toevallig zat er tussen het naar school gaan en het in elkaar zakken – enkele uren later – wel een vaccinatie met daarin een behoorlijke hoeveelheid aluminium (hydroxide) die niet in een menselijk lichaam thuishoort.
  Het meisje had geen symptomen die duiden op een anafylactische shock. Toch was het een snelle ontwikkeling van een fataal gebeuren.
  Ik zal nu proberen om uit te leggen wat er – onafhankelijk van het al of niet aanwezig zijn van een tumor in de borst met uitzaaiingen naar hart en longen – gebeurd kan zijn.
  Eerst nog even dit: tumoren vreten zink en daarom lijden mensen met kanker vaak aan een te lage zinkspiegel. Dus zou een eventueel aanwezige uitgezaaide kanker hetgeen hieronder volgt ook nog in de hand kunnen hebben gewerkt. Maar dat zou dan meteen evident maken dat kankerpatiënten een nog groter risico lopen bij vaccinaties.
  Bij het te bespreken mechanisme speelt de hoogte van de zinkspiegel een cruciale rol.

  Meisjes in de puberteit neigen er vanwege hun hogere oestrogeenproductie naar om een wat lagere zinkspiegel te hebben, die nog lager wordt als ze ook de anticonceptiepil slikken en/of ander medicatie slikken.
  De vaccinatie bracht aluminium hydroxide in het lichaam, dat probeerde om dit zoveel mogelijk te neutraliseren met behulp van het metallothionine-mechanisme (MTN-mechanisme), dat hiervoor extra zink nodig heeft. Hierdoor kan in enkele uren tijd de zinkspiegel enorm dalen. En als de uitgangswaarde al niet hoog was – bijvoorbeeld omdat ze echt kanker had – dan kan die spiegel dalen tot onder een nog veilige grenswaarde.
  Door een gebrek aan zink stijgt de spiegel van de neurotransmitter acetylcholine die – via het reduceren van het zinkafhankelijke afbraakenzym acetylcholinesterase – een te sterke remmende werking krijgt op het hart, waardoor de pompfunctie kan afnemen of zelfs tot staan kan komen.
  Een extreme piek in de acetyl-ophoping zal waarschijnlijk de hartfunctie kunnen ‘verlammen’ en in andere gevallen leiden tot een mildere vorm van hartfalen omdat er slechts minder sterk wordt ‘geremd’. Ook deze mildere vorm van hartfalen kan leiden tot klachten zoals extreme vermoeidheid, duizeligheid en flauwvallen.

  In extreme gevallen – waarbij reeds sprake is van een (erg) lage zinkspiegel kan een vaccinatie net de druppel zijn die de emmer doet overlopen. De a-specifieke stressrespons leidt via de vorming van meer cortisol ook al tot dat zinkvrtende MTN-mechanisme (om ook cortisol onschadelijk te maken) en als er dan ook nog aluminium en/of kwik in de vaccins zit, dan moet dat MTN-mechanisme nog harder werken en wordt er nog meer zink voor dat doel verbruikt, waardoor er niet genoeg meer overschiet om onder meer de normale delicate en uitgebalanceerde prikkelremming van het hart in stand te houden.

  Russische roulette
  Natuurlijk krijgen lang niet alle gevaccineerde meiden binnen enkele uren een fataal hartfalen, maar de gezondheidsautoriteiten geven wel volmondig toe dat vaccineren nu eenmaal bij een kleine minderheid leidt tot ernstige bijwerkingen. Dat risico op bijwerkingen hoort er nu eenmaal bij, is het credo als het gaat om farmaceutische producten. De pechvogels zijn dan de geofferden die moeten zorgen voor het welzijn van de anderen, want het gaat om de afweging van baten en risico’s. Helaas is tevoren onbekend wie die risico’s moeten gaan dragen, want testen vooraf op bijvoorbeeld de hoogte van de zinkspiegel of de niveaus van vitamine D worden niet verricht.

  Niemand kan ontkennen dat het ondergaan van een vaccinatie daarom toch hetzelfde is als het spelen van het gokspel Russische roulette. Vaak gaat het (ogenschijnlijk) goed, maar het kan ook dodelijk aflopen. En de gezondheidsautoriteiten en overheden weten dat maar al te goed. In feite roepen de voor de vaccinatieprogramma’s verantwoordelijke personen onschuldige jonge meisjes en kinderen op voor een bijna dwingend opgelegd soort van Russische roulette.

  Het is zogenaamd veilig, effectief en nodig voor de gezondheid, maar helaas zullen er enkelen bij zijn die deze heilzame behandeling met de dood of invaliditeit zullen moeten bekopen.

  Teuni Kuiper

 91. wilmamazone says:

  http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSL626045720091006?feedType=RSS&feedName=healthNews

  WHO says H1N1 vaccine safe, urges mass take-up

  The World Health Organization (WHO) restated its confidence in the H1N1 flu vaccine on Tuesday, calling it the most important tool against the pandemic.
  Mild adverse side effects such as muscle cramps or headache are to be expected in some cases, but everyone who has access to the vaccine should be inoculated, it said.

  quote:

  Hartl, asked whether WHO was concerned by reports that some people were reluctant to be injected with the new vaccine, said:

  “Certainly we have seen the reports. Again, we would restate that the most important tool that we have to fight this pandemic is the vaccine.”

  It was doubly important that health care workers be vaccinated, as it protects them as well as patients, he added.

  “We would hope that everyone who has a chance to get vaccinated does get vaccinated,” Hartl told Reuters.

 92. jennyj0 says:

  Tuurlijk. Die patholoog had eerst even moeten bellen met Ron F

 93. Edward says:

  Als dat H1N1 virus ongunstig muteert, of als de H5N1 dat doet, kunnen de antivacinners hun leven en dat van hun geliefden aan een gevaarlijke Russische Roulette blootstellen, met fatale gevolgen.

  Zouden ze als ze in zeg Kenia of Vietnam op vakantie gaan ook alle vaccinaties tegen tropische ziektes weigeren?

 94. jennyj0 says:

  Een aantal doet dat wel Edward. Ik las laatst op een website van iemand die naar de Tropen ging en zich met homeopathische middelen had beschermd. En het werkt! Want hij was niet ziek geworden.

 95. Haddock says:

  Beste Edward,het kortzichtige leven wat we zelf voeren is russisch roulette.Op ieder gebied,klimaat,ziekte enz enz.

 96. Haddock says:

  ik heb je nog een antwoordje gegeven crypto,ik hoop dat je begrijpt waar het om gaat.

  CryptoEdit: gezien

 97. Edward says:

  Zo jammer, die eenzijdigheid. Eenmaal op het pad van de antivaccinatie, is er geen nuancering meer mogelijk. Als een koekjesmonster slikt men alle negatieve info die het gelijk bevestigd, de positieve rest wordt totaal genegeerd, ongelijk nimmer toegegeven.

  Gretig zoekt men naar fouten bij anderen over de schutting. Iedere oermensstam deed dit voor honderduizenden jaren, alle andere stammen waren de bijgoochems, alleen de eigen stamcircle had gelijk deugde. Die lui volgen dus gewoon hun oergenen…

 98. Ollie B. Bommel says:

  ik kom niet terug,daarop heb je mijn woord.

  Hé Haddock, wat is jouw woord precies waard?

  Net zo veel als je intellectuele capaciteiten, gok ik.

 99. Haddock says:

  Zolang er op deze manier nagetrapt wordt blijf ik antwoorden. Dont feed the troll.
  Is menselijk. Ga eens kijken op de kerkloze kerk hoe moderatie op een forum er kan uitzien zodat je met elkaar kan kommuniceren zonder dat er oergedrag ontstaat.

 100. Edward says:

  Riny, ik ken de alternatieve wereld van binnenuit en verbaasde me over de directe of uitgestelde agressie als ik een vastgeroest gevestigd patroon nuanceerde. Het kan dan net een gelijkgeschakelde sekte worden, en uitstoting of ridiculisering dreigt voor degenen die nuanceren willen.

  Ik heb niets tegen kritisch bekijken van vaccins, maar check maar eens na, ook op je eigen site waar twee stukken staan: waar is de nuancering? Normaliter vertel je de pro- en contra-argumenten van iets. De meeste alternatieve sites vertellen enkel en alleen contrapunten, en nuanceren zelfs deze niet, niet bij vaccins, niet bij chemo, etc. Ook niet als elders een goed verhaal hun argumenten afzwakt, zullen ze dit liever niet overnemen. Immers eens gesteund, altijd gesteund, en de achterban is nog niet zo ver te willen meenuanceren, toch?

  Vind jij ook niet dat op deze wijze feitelijk een wereldwijd elkaar bevestigende alterntieve bundel desinformatie kan ontstaan die nietsvermoedende burgers kan schaden?

  Het lijken net advocaten, die denken ook wel eens in hun hart, nou die tegenpartij is mooi schandalig door mijn cliënt van de weg afgedrukt, of poe dat is wel een zieke schurk zeg die ik verdedig, maar een advocaat brandt uiteraard af als ie dit een millimeter uit.

  Bijna alle alternatieve redenaties over vaccins, chemo, geneesmiddelen etc volgen dit “advocaten” patroon sterk. Maar het is geen rechtzaak, het is gezondheid. Hier hoor je argumenten van beide zijden te tonen, zoals je hier bij Crypto vaak ziet. Wilma toonde gisteren nog uitgebreid argumenten van Fonteine hier. Ik toonde gisteren 299 gerandomiseerde klinische studies over homeopathie op Pubmed met enkele interessante ertussen. Je weet wel, de adelaar met twee koppen uit veel Oost-Europese wapens, die tegelijk wit en zwart kan observeren.

  Maar kijk eens naar recente alternatieve sites, een Willeke, een Sergio, een Braam: onwelgevallige reguliere zakelijke belangrijke info wordt direct en consekwent als “negatief” weggefilterd, maar notoire onzin blijft staan, zoals over Laetrile, Hulda Clark, etc. Eens gesteund, altijd gesteund, je ongelijk bekennen of info corrigeren lijkt not done.

  Wat moet er gebeuren als we dit intern willen doorbreken als alternatieven? Kun jij Riny bedenken wat wél goed is aan vaccins in dit gevaarlijke H1N1 cq H5N1 tijdperk en dit as-a-start als contra tegen twee andere stukjes op je site zetten?

 101. Edward says:

  Riny, sorry maar ik houd nu eenmaal van een geintje en kan dit na mijn al zware serieuze stukken niet meer inhouden, hihi, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

  Wat die alternatieven die rigide muren bouwen rond chemo, vaccins, etc nodig hebben om hun egelhouding te genezen is een flinke overdosis van het middel Berlin Wall..

  Tevens bouwen zij ten onrechte een firewall rond geliefde kwakkies als Hamer, Hulda Clark, aetrile, etc.

  Ik stel dus voor het middel Fire Wall te ontwikkelen, immers er is al een homeopatisch middel genaamd Hadrianus Wall uit Schotland (stukkie vergruisd en gepotentieerd), het middel Vaginaal Ultrageluid (fa. in Engeland) hihi ik houd me in, het middel Zwart Gat, etc.

  Flauw en polariserend, ik weet het. Maar zolang homeopathen niet leren te lachen en grijnzen om kromme aberraties in eigen rangen, maar snappen dat dit hun aanzien schaadt en deze met zachte hand willen verwijderen of ferm op een af te raden index plaatsen zullen zij niet snel door wetenschappers serieus genomen worden.

  Sorry, maar wie weet wat een zwart gat is kan slechts in een deuk liggen en verbijsterd zijn over de sukkels sorry slimbo’s die denken dat zo een ding te potentiëren zou zijn!

 102. wilmamazone says:

  http://www.nrc.nl/wetenschap/article2379277.ece

  Cardioloog en NRC-columnist Dunning overleden
  Ad Dunning (1930 – 2009)

  Het was een van zijn geliefde metaforen. Geneeskundige kennis is een eiland in een oceaan van onwetendheid. „Dat eiland wordt steeds groter. Daarmee neemt de kustlijn ook in lengte toe en zien we des te beter wat we niet weten.”

  De cardioloog Ad Dunning, die op 78-jarige leeftijd na een operatie aan slokdarmkanker in Amsterdam overleed, heeft zijn hele leven gewezen op de beperkingen van de medische wetenschap en gewaarschuwd tegen de overspannen verwachtingen die de mens heeft, zodra hij tegenover de ‘witte jas’ staat. „Men verwacht wonderen, vooral bij ziektes die nu nog bijna onbehandelbaar zijn. Mensen hebben een diep ingesleten behoefte aan magie”, zei hij in een interview in Medisch Contact in 2007.

  quote:

  Wat de gezondheidszorg betreft hebben we in Nederland niet veel te klagen, aldus Dunning. „Als we al iets te klagen hebben is het dat de gezondheidszorg te ver is doorgeschoten. Nederlanders, met name rijke Nederlanders, zijn bang voor ziekten, bang de controle over hun lichaam te verliezen.”

  M.i. is het zo dat die ingesleten behoefte aan magie die hele alternatieve wereld heeft geschapen en deze zo krampachtig in stand houdt onder het motto:
  ‘U vraagt, wij draaien.’
  ‘U wilt lieverkoekjes, kletskoek,lariekoek of gebakken lucht? Dan heeft u het bij ons voor het uitkiezen. Vooral de mensen met een dikke beurs zien wij graag komen, want die Ikwilbolletjes in optima forma menen dat alles te koop moet zijn en das gunstig voor onze omzet, haha!’

  Men verwacht wonderen in het rijke westen en men krijgt al sinds jaar en dag het ene wonder na het het andere voorgeschoteld alsof het niks is.Het is slechts de erkende wetenschap en o.a. farmaceutische industrie die weigeren hun keutel nu eens eindelijk in te trekken.Dat moest niet mogen vinden Jan met de Pet en Jannie met de Muts, want die weten ’t zóveel beter èn gelukkig heeft tegenwoordig zelfs de dorpsgek internet. Alles wat men niet wil zien en horen wordt inderdaad ijverig weggefilterd t.b.v. de berg notoire onzin. Die onzinberg is inmiddels zo hoog dat die bijna niet meer te overzien/te beklimmen valt en dat is beklemmend in het huidige informatietijdperk. Nog huiveringwekkender is het gebrek aan kennis binnen regulier dat door o.a. het weigeren van vaccinatie door zorgmedewerkers nu zo duidelijk voor het voetlicht komt. Zijlijnroeptoeter Dr. Jannes Koetsier laat b.v. al hélemaal monden open vallen door o.a. zijn anti-vaccinatie campagne en mogen we van geluk spreken dat het in ieder geval geen praktiserend arts meer is,want roeptoeteren kan óók hij als de beste.

  Er worden vuile spelletjes gespeeld over de hoofden van mensen/patiënten heen, maar of ik dat ooit nog ga begrijpen?
  Ik schaam me regelmatig om op deze wereld als mens rond te moeten lopen en denk dan:’Laat ook maar!’ en voelt mogen vertrekken/doodgaan als een regelrechte zegen.

 103. wilmamazone says:

  Fonteine vandaag met zijn hoofdnieuws:

  Voorlopig draaiboek politie grieppandemie in omloop !

  Op dit moment circuleert er een politie draaiboek mbt influenza pandemie. Als dit waar is dan heeft Herr Klink dus gelogen. Een belangrijke passage uit deze PDF:

  .1.2 Feitelijk situatie
  Door de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken is op ? te ? uur besloten dat er in (gedeelte van het land of het gehele land) overgegaan dient te worden tot vaccinatie van de gehele bevolking. De vaccinatie zal op ? te 08.00 uur een aanvang nemen. Gelet op de nu beschikbare informatie zal het R.C.C. vanaf ?? uur operationeel zijn

  Ron

  Nu nog ff op zoek naar dat PDF bestand, want aan linken heeft Fonteine regelmatig geen boodschap; aan suggereren en selectief quoten des te meer.

 104. jennyj0 says:

  Wat een hysterisch gedoe van dat mannetje toch altijd.

 105. wilmamazone says:

  Fonteine verder vandaag met selectief lezen/quoten:

  Volksmenner Osterhaus

  ,,We hebben te overtrokken gereageerd, te veel gespeculeerd. En de minister van Volksgezondheid luisterde maar naar één man. Naar Ab Osterhaus, de enige man in de wereld die iederéén wilde inenten.”

  We zijn te bang gemaakt voor een griep die niet anders is dan een normale griep, vindt Ekkelenkamp.

  http://www.nd.nl/artikelen/2009/oktober/05/waar-is-de-mexicaanse-griep-gebleven-

  Waar is de Mexicaanse griep gebleven?

  De Mexicaanse griep is niet langer het gesprek van de dag. De aandacht ervoor kalft af, maar de grieppiek is nog wel te verwachten, volgens deskundigen.

  Quote:

  Sinds eind april zijn wereldwijd ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van de Mexicaanse griep overleden. Ongeveer 350.000 mensen werden ziek. In ons land werden sindsdien 114 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Vier mensen overleden. Omdat ieder land de ontwikkeling van de ziekte op een eigen manier bijhoudt is het niet volledig duidelijk hoeveel mensen nu echt ziek zijn geworden van het virus. Volgens Ruijs geeft ook dat aan dat het veel te vroeg is om stellig te zeggen dat het allemaal wel mee valt met de griep. ,,We weten het gewoon niet, hebben nu eenmaal geen glazen bol waarin we precies kunnen zien wat er gaat gebeuren. Het is daarom maar goed dat we er vanaf het begin bovenop zaten. We kunnen beter achteraf zeggen dat we te voorzichtig zijn geweest dan dat we te laks waren.”

  Toch is dat wel erg makkelijk gezegd, stelt arts en microbioloog Miquel Ekkelenkamp. Dat de griep nu nog niet op zijn hoogtepunt is, was te verwachten, maar de drukte eromheen was niet nodig geweest, meent hij. ,,Steeds werd gerefereerd aan de dodelijke epidemie die in 1918 uitbrak, maar toen wist men nog niet wat griep was en bestond er geen antibioticum”, zegt hij. ,,We hebben te overtrokken gereageerd, te veel gespeculeerd. En de minister van Volksgezondheid luisterde maar naar één man. Naar Ab Osterhaus, de enige man in de wereld die iederéén wilde inenten.”

  We zijn te bang gemaakt voor een griep die niet anders is dan een normale griep, vindt Ekkelenkamp. Wat voor gevolgen dat werkelijk heeft, zal de komende tijd pas blijken.

 106. Haddock says:

  we zitten ook nog op een berg tamiflu die miljarden gekost heeft.

  Of ze dat terugkopen?

 107. wilmamazone says:

  http://www.nytimes.com/2009/10/07/us/07flu.html?_r=1&partner=rss&emc=rss

  Swine Flu Vaccinations Start as Officials Attack Myths

  As children received swine flu vaccine for the first time on Tuesday, federal health officials attacked popular myths about the pandemic and the vaccine designed to stop it.

  Dr. Thomas R. Frieden, director of the Centers for Disease Control and Prevention, said in an afternoon news conference that the most common misperceptions are that this flu should ever be called a “mild disease,” that the vaccine is untested and that it has arrived too late.

  Flu is widespread across the country and some hospitals are getting so many emergency room visits that they have set up triage tents, but Dr. Frieden said one problem that planners had feared has yet to emerge: no intensive care units have had more patients than ventilators — something that did happen in one Canadian province last spring.

  quote:

  Myths and worries about the vaccine have spread on talk radio and anti-vaccine Web sites, but Dr. Frieden seemed to debunk them on Tuesday.

  While most people recover, he said, “on average, flu is not a ‘mild’ illness — it can make you pretty sick, knock you out for a day or two or three.” And in rare cases, he emphasized, it kills.

  He rejected suggestions that the new vaccine is untested. Its seed strain was created, grown and purified in the same slow way as seasonal flu shots, which hundreds of millions of people have had, and rapid clinical trials last month showed the same lack of serious side effects.

  He conceded that the flu returned in force faster than a vaccine could be ready, but argued that it is not too late. Even in places like New York City that were epicenters of the spring outbreak, epidemiologists believe that only 5 percent to 10 percent of the population was infected.

  “That leaves 90 to 95 percent of the population still susceptible,” he said. “It’s too soon to say it’s too late. We don’t know what the rest of the season will bring.”

 108. wilmamazone says:

  Tja…als er dan voldoende medisch personeel beschikbaar is om belangrijke beslissingen te nemen en dat is maar de vraag als een groot gedeelte zich niet wil laten vaccineren.

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1299931.ece

  ‘Beademing ziekenhuizen kan pandemie niet aan’

  Als de Mexicaanse Griep in ernstige vorm in Nederland toeslaat, zullen er grote knelpunten komen bij de beademingsapparatuur van ziekenhuizen. Medisch personeel moet zeer snel in staat zijn beslissingen te nemen over leven en dood: wie wordt afgekoppeld van de apparatuur en wie wordt aangesloten.

  Dat heeft onderzoeker Raoel Nap van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) woensdag gezegd. Hij promoveert maandag 19 oktober op zijn onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 109. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/nieuwsartikel/Campagne-voor-griepprik.htm

  Campagne voor griepprik

  Er is meer nodig dan alleen voorlichting om mensen die in de zorg werken een seizoensgriepprik te laten halen.

  Wat wél zou helpen om de vaccinatiegraad op te schroeven, kunnen Canadese onderzoekers niet zeggen. Hun zoektocht in acht databanken levert twaalf bruikbare onderzoeken op naar de campagnes voor griepvaccinatie, maar helaas geen antwoord op de vraag welke campagne effectief is.

  De geadviseerde strategieën zijn:………

  eindquote:

  De vaccinatiegraad onder zorgpersoneel ligt in Canada onder de 50 procent. Uit een Cochrane-overzicht blijkt dat ouderen minder griepverschijnselen krijgen als zeker 90 procent van hun dokters, verpleegkundigen en andere verzorgers de griepprik heeft gehaald. Ook in Nederland heeft de Gezondheidsraad in 2007 geadviseerd om al het personeel in de gezondheidszorg te vaccineren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: