Sophie Hankes; wrange wrokker

Als arts bent u een ‘hoge boom’ en u moet maar tegen een stootje kunnen. Men mag u dus rustig op een zwarte lijst zetten. Met naam en toenaam, foto en de vermeende overtredingen. Net zo makkelijk.

Sophie Hankes heeft een missie; Zij is kapodt gemaakt en haar ouders zijn kapodt gemaakt.

Ik ben zelf invalide geworden door een medische fout. En ook mijn beide ouders werden ernstig ziek door medische fouten.

[bron MC, Nr. 15 – 07 april 2009]

En nu moet u kapodt. Want wie niet horen wil…. Daarom plaatst ze u, als u het even gehad hebt met haar, op haar zwarte lijst. Oh, zo.
Prof. dr. J.B.M. Kuks (UMCG) kwam ook op de lijst. Hij werd vereerd met een bezoekje door Hankes en kon haar goedkeuring niet wegdragen. Dat pikte Kruks niet. Hij stuurde een ingezonden brief naar het Medisch contact en deed (later) aangifte.

Naar mijn ervaring is SIN kwaadaardige onzin van wrange wrokkers die hun zin niet krijgen.

Hankes op haar beurt pikte dit dan weer niet en deed ook aangifte.

In de brief wordt de indruk gewekt dat ik simuleer invalide te zijn. Mij is een stigma opgelegd, waardoor het voor mij nagenoeg onmogelijk wordt om in Nederland medische zorg te krijgen.

[bron MC 10 september 2009]

Gisteren deed de rechter uitspraak.

Neuroloog prof. Jan Kuks van het UMCG mag ongestraft publiekelijk op een zwarte lijst worden gezet door activiste mr. Sophie Hankes, maar hij heeft ook het volste recht zich daar in felle bewoordingen tegen te verdedigen.

[bron dvhn]

Allebei in het (on)gelijk gesteld. Allebei dokken voor de gerechtskosten.

Dat gedoe met die zwarte lijst van Hankes is al een hele tijd aan de gang. Eerst publiceerde ze de lijst. Daarna haalde ze hem van haar site en vervolgens stond hij er gewoon weer op. Even checken of u er al opstaat kan hierrr.

Inspectie Gezondheidszorg:

Zo’n zwarte lijst is niet iets waar we ons druk over maken. Het staat wat agressief, maar we zijn het er wel inhoudelijk mee eens.

UMC Utrecht:

De beschuldiging die op de site wordt toegeschreven aan het UMC Utrecht is voor de rechter geweest. De uitspraak luidt dat het UMC Utrecht juist heeft gehandeld. Wij vinden het beschadigend voor de personen die met naam en toenaam genoemd staan en overwegen daarom aangifte te doen van smaad.

Jan Kuks, hoogleraar neurologie, UMC Groningen

Persoonlijk doet mij dit eigenlijk niets omdat het een zeer onwerkelijke, zelfs potsierlijke, aantijging is.

Diaconessenhuis Meppel:

Volgens onze gegevens is plaatsing op deze lijst grotendeels gebaseerd op de ervaring van slechts één patiënt, die toevallig ook de voorzitter van SIN blijkt te zijn.

Lees de rest van de reacties: Zwarte lijst geen manier om misstanden aan te pakken, Zorgvisie

Het gehele vonnis van de rechter is nog niet openbaar dus de motivatie van de rechter ook niet.

Rechtbankverslaggever Cris Klomp verbaast zich op zijn site over deze uitspraak:

Maar ik kan al wel zeggen dat ik me wel enigszins verbaas over de stelling van de rechter dat Kuks probleemloos op een zwarte lijst mag blijven staan.
Hankes stelt op haar website dat Kuks haar medische hulp heeft onthouden en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Bovendien zou hij medeschuldig zijn aan medische misstanden omdat hij het falen van zijn collega’s verzwijgt.
Met alle respect voor de rechter in kwestie, maar dat is wel wat meer dan het moeten incasseren van kritiek. Dat zijn complete beschuldigingen waarvan ik vind dat mevrouw Hankes ze dient te bewijzen voor ze het op het internet zet.

Spijker, kop, raak.

Uw Crypto is ook voor meer openheid t.a.v. medische missers. Hankes heeft wat dat betreft een punt. Kritiek op artsen mag best maar onderbouw je beschuldigingen. Als Hankes vindt dat Kuks haar medische hulp heeft onhouden en zich schuldig maakt aan medische fraude heeft ze niets te zoeken bij de kantonrechter. Dan moet ze naar het tuchtcollege. Daar moet ze de zaak aanhangig maken en haar meegebrachte taxichauffeur tegen Kuks laten getuigen. Wordt Kuks door het medisch tuchtcollege veroordeeld, mag hij voor mijn part op de zwarte lijst van Hankes.
Dat Hankes vindt dat de veranderingen niet snel genoeg gaan en de medische wereld toe is aan een shocktherapie doet daar niets aan af.
Hankes maakt een karikatuur van het slachtoffer van een medische misser en doet op deze manier zijn zaak meer kwaad dan goed.

129 Responses to Sophie Hankes; wrange wrokker

 1. Ollie B. Bommel says:

  Sophie Hankes en de wrange wrokker.

  Hé Barabas, die titel zou ik snel beschermen 😉

 2. een querulante en een dwingeland die met verbale terreur en juridische dreigementen iedereen van het centrum naar haar hand probeert te zetten [….]probeert de patiënt voortdurend van alle regels in het centrum af te wijken. Zij zou artsen en verpleegkundigen verbaal hebben geïntimideerd, ze hebben gedwongen werkroosters van het personeel aan te passen ten gunste van haar keuze, personeel tegen elkaar hebben uitgespeeld, een keuzemenu voor het eten hebben geëist, de bezoekersregeling hebben genegeerd en ze zou zonder dat te melden behandelafspraken niet zijn nagekomen en soms dagen zonder opgave van redenen niet in het centrum aanwezig zijn geweest[….]dat het personeel zich massaal ziek zal melden als de omstreden patiënte in het centrum terugkeert.

  Over wie heeft onze B.Lutser het hier?
  http://www.dimitri.nu/site/index.php?option=com_content&task=view&id=4351&Itemid=67

 3. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/opinie/podium/article2855382.ece

  Podium 7 september 2009
  Martin Buijsen, hoogleraar recht & gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam

  Wees voorzichtig met zwarte lijsten in de zorg

  Dat slechte artsen verdwijnen is een publiek belang. Maar sluit niet de ogen voor de nadelen van de zwarte lijsten.

  Het eerder deze week uitgebrachte rapport over de ernstig disfunctionerende Twentse neuroloog was weer eens aanleiding om het idee van de zwarte lijst onder de aandacht te brengen. Het ministerie van volksgezondheid en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) zien het als een probaat middel om zwaar onder de maat presterende hulpverleners uit de zorg te weren. Het gebruik van zwarte lijsten is echter niet zomaar rechtmatig.

  Zwarte lijsten komen van oudsher in vrijwel elke branche voor. Het betreft lijsten….

  In een comment:

  De zwarte lijst wordt gebruikt als noodinstrument om de medische sector aan te zetten hun wettelijke zorgplicht op basis van de WGBO na te komen. 2007 en 2008 heeft de medische sector letterlijk toegegeven dat zij structureel vrijwel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling geeft aan slachtoffers van medische fouten!Prof. Legemaate,Prof. Sijmons en Minister Klink erkennen dat artsen slachtoffers van medische fouten moeten informeren. De Consumentbond stelt ntenbond dat verzwijgen beboet moet worden.
  Wanneer artsen voldoen aan hun wettelijke zorgplicht zal SIN-NL de zwarte lijst verwijderen.

  Mr Sophie Hankes vz SIN-NL, utrecht op 10-09-2009, 17:56

 4. wilmamazone says:

  http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/zorg-en-gezondheid/kwaliteit-zorg-en-patientenrecht/rechten-en-plichten-patient/hoe-zijn-de-rechten-en-plichten-van-de-arts-en-de-patient-geregeld.html

  Hoe zijn de rechten en plichten van de arts en de patiënt geregeld?

  Rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De hulpverlener kan bijvoorbeeld uw huisarts, tandarts of specialist zijn.

  quote:

  Rechten hulpverlener

  *Een hulpverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen; hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt of andere hulpverlener hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid speelt daarbij een grote rol.
  *Een hulpverlener mag weigeren om een behandeling uit te voeren, wanneer hij van mening is dat deze medisch niet noodzakelijk is.

  quote:

  Plichten hulpverlener

  *Een hulpverlener moet goede zorg verlenen.
  *Een hulpverlener moet u medisch noodzakelijke zorg geven.
  *Elke hulpverlener moet een medisch dossier bijhouden, met alle gegevens over de behandelingen die hij elke patiënt heeft gegeven. De gegevens moeten ten minste acht jaar worden bewaard.

  quote:

  Rechten patiënt

  *De patiënt heeft recht op goede informatie van de hulpverlener over zijn ziekte of aandoening en de mogelijke behandelingen. De informatie moet begrijpelijk zijn, en de hulpverlener moet de patiënt ook informeren over mogelijke alternatieven, risico’s en bijwerkingen.
  *De patiënt moet instemmen met elke medische behandeling. Om daarover te kunnen beslissen, moet de hulpverlener de patiënt voldoende informatie geven. Alleen in noodsituaties kunt u behandeld worden zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven.
  *Elke patiënt mag altijd de gegevens over zichzelf in zijn medisch dossier inzien. U kunt een kopie krijgen van deze gegevens, tegen een redelijke vergoeding.
  *Een patiënt mag een andere hulpverlener vragen om een tweede mening of second opinion.
  *Kunt u zelf niet (goed) beslissen, dan mag u zich als patiënt laten vertegenwoordigen. U heeft recht op privacy, zowel tijdens de behandeling als de gesprekken met de hulpverlener.

  quote:

  Plichten patiënt

  *De patiënt moet een hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat de hulpverlener een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
  *De patiënt moet de adviezen van de hulpverlener opvolgen binnen redelijke grenzen. De patiënt moet de hulpverlener of de organisatie waarvoor deze werkt, betalen. U doet dit deels via uw ziektekostenverzekering.

  Ik lees hier nergens dat een patiënt het volste recht heeft om met een zelfbedacht eisenpakket een spreekkamer binnen te stappen onder het motto:
  ‘U vraagt, wij draaien’

  Hankes neemt dan ook nog bij een 1e consult een taxichauffeur mee naar binnen -daar valt mijn mond nog steeds van open-, maar riekt daardoor voor mij duidelijk naar een vooropgezette bedoeling om deze arts Kuks koste wat kost in discrediet te brengen.
  Ze heeft m.i. een ingestudeerd toneelstukje opgevoerd.
  noot: niet als ingebeelde zieke.

  Zo kan ik dus ook met gemak een hele lange zwarte lijst samenstellen.
  Verder verbaas ik mij mee met Chris Klomp en ben het eens met de conclusie van Crypto.

  eindquote daarvan:

  Hankes maakt een karikatuur van het slachtoffer van een medische misser en doet op deze manier zijn zaak meer kwaad dan goed.

 5. Och hemel. Wat een lijst. Verreweg het grootste deel van de vernoeming is ‘weigering de positie van patiënten te verbeteren’. Zelfs de NPCF wordt zo aangeduid. Grote drukte om niet zo veel. Al kan ik me voorstellen dat je er niet graag op staat.

  Ik ben bang dat Mr. Hankes zichzelf een beetje voorbijstreeft. Maar ik ben het met haar eens dat fouten in de medische wereld aandacht behoeven. (Persoonlijk zou ik daarbij niet al m’n pijlen richten op echt zware missers, maar meer op de zaken ‘die net goed gaan’.)

 6. Bert Lutser says:

  Wat een sukkel zeg die Kuks. Nooit van die gozer gehoord maar nu wel. Vanwege zo’n nietszeggende zwarte lijst. Zwakzinnige patient gaat naar dokter en vraagt om diagnose. U bent zwakzinnig. Patient boos en zet hem op de lijst, naast 50 andere artsen die dezelfde diagnose hebben gesteld. Zou er niet wakker van kunnen liggen.

 7. Bert Lutser says:

  O ja. Ben weer terug. Zag dat het domeintje inmiddels in handen was van een kwakker. Boeien. Collega klutser heeft weer lopen verzaken. Ik wil een nieuwe .nl URL aanmaken. Iemand een voorstel? In de tussentijd wordt er getwitterd. Op het aloude adres. Nice to be back gasten.

 8. Ollie B. Bommel says:

  @Bert

  Goed om weer wat te horen 🙂

  BertjeKlutser.nl
  EnigeEchteKlutser.nl
  DrKlutser.nl

  Je oude twitteradres ligt er nog uit, trouwens.

 9. jennyj0 says:

  Dag Luts!!

 10. Haddock says:

  Hey Luts,ouwe Zeeman,Dat ik jou hier weer tegenkom,nu heb ik tenminste een gezicht bij diegene waarmee ik discussieer en geband wordt.En herinneringen,ja we kennen elkaar…Dus je specialisatie ligt op het gebied van de alvleesklier….? Hmmm dan is het toch genant dat ik je aandeeltjes van medicatie tegen diabetes aan de man probeerde te brengen.Die had je natuurlijk allang.Zodoende ben je natuurlijk ook niet meer afhankelijk van je professie en kan je huishouden zoals je wilt,financieel heb je de schaapjes al op de dijk van Zierikzee.

 11. Bert Lutser says:

  @haddock

  mispoes

 12. Haddock says:

  Nee hoor,mij hou je niet voor de gek…..

  kijk als jij foto’s neerzet van een straaljager bij Nieuwerkerk,dan ben je niet meer te redden .Ik wist het overigens al wat langer.Kijk,Haddock is geen toeval,das ook een zeeman.Niet werkelijk een professor,maar hij houdt ook niet zo van titels.

  kijk ,en mij zal het een biet zijn,voor mij geen wroeging en hetzjachten.Doe een groet aan je vader.

  We doen allemaal weleens dingen waarvan we later spijt hebben…je bent nog jong….

  CryptoEdit: Hé ouwe, hou een sop met druppelen.

 13. @ Bertus:

  Welcome back. Wat was dat twitteradres ook alweer?

 14. Haddock says:

  Ik druppel wat ik wil,mijn prostaat is ok.
  Ik lach me noch steeds ziek.

  Is twitterverslaving eigenlijk ook een ziekte, naast lutseren? Hoe doen jullie je werk eigenlijk? Ik maak me ernstig zorgen voor het geval dat jullie op patienten worden losgelaten.
  En lutser,als je een effectief middeltje tegen de adenootjes op de kop tikt doe mij dan maar een paar van die aandeeltjes.Lukratief een kankertje is nu eenmaal snel gevat,dat boert goed.
  Heb je eigenlijk het karakter van je vader geerft? Om hem moest ik altijd erg lachen….

 15. Bert Lutser says:

  Straaljagers en zeemannen? Ik ben oud aan het worden geloof ik.

 16. Bert Lutser says:

  Haddock. Zeeman. Zeeland. Er begint mij wat te dagen. De enige twee mensen uit Zeeland die ik (vaag) ken zijn Rie Prins van de VtdK en de alternatief arts Riethoven (http://www.biomedischcentrum.com/) uit Goes. Beide hebben een tijdje in onze email box gehangen om hun gevecht uit te vechten. Rie heeft Riethoven verschillende malen aangeklaagd bij de RCC vanwege zijn advertenties in PZC (http://www.rechtkrom.nl/wegwijs/rcc1.html). Daarop heeft Riethoven bij de politie een klacht ingediend tegen Rie – Riethoven is namelijk helemaal geen kwakzalver. Dat proces verbaal kregen we toegespeeld en hebben we nog ergens liggen en hebben we een keer besproken op onze website waarop we prompt ruzie kregen met Riethoven.
  Maar most important, Riethoven is een oud zeeman uit Vlissingen en slijt zijn laatste jaren met het aan de man brengen van alternatieve goedjes.

  Dussssssss, is Riethoven onze grote vriend Haddock???

 17. Marie Prins says:

  Riethoven beweert dat hij ook regulier werk doet. Maar daarvoor heb ik geen enkele advertentie gezien.
  Bert, de laatste keer heeft Riethoven toch gelijk gekregen van de RCC. Dat chelatietherapie niet werkzaam is vonden zij een medisch verschil van mening. Dat is dan de Gezondheidsraad t.o. Riethoven. Dan denken ze daar in India, zelf bij aanbieders van niet-werkzame behandelingen, toch anders over:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gautham_Hospital_Payapally

  Rie

 18. Haddock says:

  Haha,Bert,doe maar of de neus bloedt…..
  Maar zeg eens,is jou vader geen arts? en jij bent zo om de zesendertig?

  Wat werkt er dan wel volgens jou in plaats van chelatietherapie?
  Wat doe jij als de concentraties lood en cadmium zes keer zo hoog liggen als de gemiddelde waarde?
  Niets, want regulier doet daar nu eenmaal niets mee….dit soort problemen bestaan niet,net zoals het niet bestaat dat varkenshouding verantwoordelijk is voor onze epidemieen.
  En als er toch klachten blijven dan waarschijnlijk naar de psycholoog? Ik begrijp dat je dit soort themas niet bespreekt,je werkt namelijk in dienst van deze veroorzakende consumptie.. je zou je een builtje kunnen vallen als je dat al niet gedaan hebt. Net zoals crypto precies op tijd discussies sluit als de mythe om de zorg of het eigenlijke machtsmisbruik erachter begint te dagen…

 19. Haddock says:

  zorg…wekkend gedrag.

 20. @ Marie Prins:

  Tja, het lijkt meer de kip en het ei vraag. Wat claimt Riethoven? Dat het bewezen werkzaam is?

  Alle tot nu toe vergaarde bewijzen duiden daar anders niet op.

  Cochrane (2002 review)

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12519577?dopt=Abstract

  At present, there is insufficient evidence to decide on the effectiveness or ineffectiveness of chelation therapy in improving clinical outcomes of patients with atherosclerotic cardiovascular disease. This decision must be preceded by conducting randomized controlled trials that would include endpoints that show the effects of chelation therapy on longevity and quality of life among patients with atherosclerotic cardiovascular disease.

  JAMA (2002 RCT)

  http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/287/4/481

  Based on exercise time to ischemia, exercise capacity, and quality of life measurements, there is no evidence to support a beneficial effect of chelation therapy in patients with ischemic heart disease, stable angina, and a positive treadmill test for ischemia.

  Journal American Coll Cardiology (2003)

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12575969

  Our results suggest that EDTA chelation therapy in combination with vitamins and minerals does not provide additional benefits on abnormal vasomotor responses in patients with CAD optimally treated with proven therapies for atherosclerotic risk factors.

  BIOMED (2005 review) full-text:

  http://www.biomedcentral.com/1471-2261/5/32

  The best available evidence does not support the therapeutic use of EDTA chelation therapy in the treatment of cardiovascular disease. Although not considered to be a highly invasive or harmful therapy, it is possible that the use of EDTA chelation therapy in lieu of proven therapy may result in causing indirect harm to the patient.

  Ik kan zo nog wel even doorgaan. Zelfs onze complementaire vrienden van het IOCOB geven een rood stoplicht:
  http://www.iocob.nl/biologisch/chelatie-therapie.html

  Verder is er bij het onderzoeksinstituut van complementaire behandelingen in de USA, het NCAM (NIH) een studie bezig naar chelatietherapie. De TACT-studie. Dit jaar komen resultaten naar buiten.

  http://nccam.nih.gov/health/chelation/

  Die studie is trouwens hogelijk controversieel:

  Why the NIH Trial to Assess Chelation Therapy (TACT) Should Be Abandoned

  http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=18596934

  Heb je hier wat aan?

 21. Haddock says:

  Ik vroeg: wat doet regulier bij een overdosis lood of cadmium in het bloed?

  Ook jij mag antwoorden Crypto.

 22. Ollie B. Bommel says:

  Ligt aan het niveau en leeftijd, overdosis is een breed begrip. Heb je getallen?

  Daarnaast is voor de behandeling/preventie van recidive belangrijk om te weten hoe iemand het heeft binnengekregen (maag/darm of longen) en verder of het eenmalig is geweest of een chronische belasting.

  Bij zeer hoge niveaus Pb kan je chelatietherapie toepassen.
  Cd weet ik ff niet uit mijn hoofd.

 23. @ Haddock:
  Dan kan chelatie toegepast worden. Dit is echter niet hetzelfde als chelatie toepassen in de zin van arteriële problemen.
  Bij de zogenaamde chelatietherapie wordt er door de gegeven EDTA wel kalk uit het lichaam verwijderd maar deze is voornamelijk afkomstig uit het skelet, niet uit verkalkte arteriën.

  Daar hebben we dan weer statines voor. *haddy op kast jaagt*

 24. Haddock says:

  Ik vermoed dat er geen zinnig antwoord komt. Regulier houdt zich namelijk niet echt met dit soort vragen bezig.Lood of cadmiumvergiftiging lijkt wel niet te bestaan.

 25. Ollie B. Bommel says:

  @ Haddock

  Wat lul je nou man, zit je hier alleen om je frustraties te ventileren of wa?

  Als jij mij gegevens levert krijg je van mij een antwoord.
  Voor regulier is Pb en Cd vergiftiging net zo reëel als een gebroken been.

  Ik krijg echter de indruk dat het jou niet om een inhoudelijke discussie te doen is. Prove me wrong…

 26. Marer says:

  http://www.beroepsziekten.nl/content/ziekten-door-lood

  Mijn echtgenoot was werkzaam in de grafische industrie. Er werd/wordt veel gedaan om beroepsziekten te herkennen. Loodvergiftiging en OPS (schildersziekte) bestaat wel degelijk voor regulier. Meneer Haddock u kletst uit uw nek.

 27. Haddock says:

  wat lul je nou Bommel,ik heb nooit wat van en gestandariseerd onderzoek naar zware metalen gehoord.
  De weinigen die hier wat mee doen,bijvoorbeeld prof. Demeirleir ,wordt door de regulieren ronduit uitgelachen. Met uw welnemen.

  Greenpeace deed er een steekonderzoek naar,met onthutsende resultaten.Maar dat is greenpeace.Geen reden om die serieus te nemen.

  Bommel ,als je een echte pillendraaier bent doe dan wat aan de dierteelt.

  Onzin te pleiten voor inentingen als je die op een andere manier kan voorkomen.En zo werkt het overal bij elke ziekte….statines ,chemo noem maar op.

  http://drjonathancollin.com/chelation_jc_d.html

  Wil je de statine discussie weer uit de kast trekken crypto?
  Laat maar zitten dat vond je de laatste keer ook al niet zo leuk.

  CryptoEdit: Niet druppelen ouwe (bis) en geen dooie links geven.

 28. Bedoel je deze soms Haddock?
  http://www.drjonathancollin.com/chelation_jc_d.htm

  Get a grip gozer. In welke eeuw heeft hij dat onderzoek gedaan? Ik geef hierboven reviews van o.a. cochrane en een RCT van JAMA, kom jij aan met dit? Bagger Haddock en je zou het moeten weten.

  The research design does not control for EDTA and placebo; it is simply gathering clinical results using each individual patient as his/her own before and after [….] The data charted on these twenty-six individuals receiving EDTA chelation therapy strongly suggests

  nuff said

 29. Haddock says:

  wat iser mis met het onderzoek?
  feiten graag,geen emotie.

 30. Je begrijpt het echt niet Haddock? Hoewel het dan waarschijnlijk weinig zin heeft om dan met jou verder te praten toch even dit.

  Het onderzoek heeft geen derde arm i.e geen controlegroep en is héél erg klein. Anecdotische informatie waarop geen pijl te trekken is.

  Wat is er mis met de onderzoeken die ik hierboven aanhaal Haddock? Feiten graag, geen emotie.

 31. Ollie B. Bommel says:

  Haddock,
  Je vraagt “wat doet regulier bij een overdosis lood of cadmium in het bloed?”

  Daar is geen antwoord op te geven omdat de vraag niet concreet genoeg is. Waarom dat is heb ik toegelicht.
  Mijn vraag om wat meet concrete gegevens blijft onbeantwoord.

  In plaats daarvan beticht je me van het je onthouden van een zinnig antwoord.

  Als ik je vervolgens aanspoor gooi je het over een andere boeg en kom je met een uitspraak dat jij niet voldoende hebt gehoord naar onderzoek hierover.

  Wederom heb ik vragen voor je:
  – Wil je nu antwoord op je 1ste vraag? ja of nee?
  – Als jij niet voldoende hebt gehoord over onderzoek naar lood vergiftiging, aan wie ligt dat?

  Heb je “lead intoxication” wel eens ingklopt in PubMed? (13637 onderzoeken).
  Lood is en wordt zéér uitvoerig bestudeerd!

 32. Chelatietherapie? Hielp dat niet ook tegen autisme?

 33. Ollie B. Bommel says:

  @Bram
  Ik denk dat we te maken hebben met retro-orbitale insufficiëntie.

 34. wilmamazone says:

  @Ollie

  Ik denk meer in de richting van het Post-Soapbox-Syndrome (PSS), wellicht in combinatie met retro-orbitale insufficiëntie.

 35. Ohw ja, daar hielp het ook tegen. Geen nood.

 36. Ollie B. Bommel says:

  Voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn in lood(vergiftiging) incl. alle medische aspecten daarvan, hier een mooi werkje.

  Wetenschappelijk en leesbaar, incl. alle referenties. Ooit gebruikt voor zelfstudie. 😉

 37. Haddock says:

  Ach Bommel,ik heb nog nooit gehoord dat iemand op lood wordt onderzocht in een standaard onderzoek behalve bij de Meirleir.

 38. Haddock says:

  Maar die zal wel in de alternatieve hoek gedrukt worden. Even een statement van jullie. is de Meirleir alternatief of niet?

 39. jennyj0 says:

  Moet je een hoorapparaatje Haddock?

 40. Haddock says:

  welnee.Dat onderzoek wat ik aankaart is oud,en de groep is klein,maar OVERAL significante verschillen hoor…..
  Zeg maar waar de fout van het onderzoek ligt Crypto.

  En nee,ik hoef geen hoorapparaatje, nergens wordt standaard gedacht aan vergiftigingen in geen enkele artsenpraktijk,laat staan dat er dus behandeld wordt.Ik heb niets aan een paar bladzijden theorie.De praktijk ziet er volkomen anders uit.

 41. Ik heb persoonlijk geen idee wie die vent is… Maar testen op lood vind ik nogal zwaar onboeiend. Wat doe je ermee, is de vraag.
  Dan kom je op het punt van chelatietherapie:

  laten we zeggen 25 infuusjes a 75 euro, natuurlijk deels door aanvullende verzekering vergoed, plus een holistisch en op de persoon toegesneden consult.

  Maar even een fatsoenlijk stuk wetenschap op de planken toveren? Lijkt vooralsnog moeilijk.

  Dan zou ik het eerder hebben over kwakzalverij i.p.v. alternatief.

 42. Ollie B. Bommel says:

  Haddock, je bent een redelijk ongemanierd ventje maar dat wist je al.
  Als mensen de moeite nemen om je te helpen met je vragen kan je dus niet doodleuk hun reacties naar willekeur negeren.

  In welke mate ben je van plan je te gedragen als een volwassene?

  Dit is een vraag en geen retorische.

 43. Ollie B. Bommel says:

  OK, duidelijk, permaban.

 44. Haddock says:

  Natuurlijk is testen op lood zwaar onboeiend,meneer Hengeveld.En waarom is het onboeiend?
  De Meirleir beweert in ieder geval dat de meeste psychologen en psychiaters overbodig zijn als je dit soort zaken,die schrijnend vaak voorkomen juist zou behandelen. t’komt niet van mij hoor,maar van een professor.
  Nu mijn vraag. Is deze man alternatief? Een kwakzalver? Of durft niemand wat te zeggen?

 45. Haddock says:

  Bommel,moet ik antwoorden op de vraag hoe iemand lood binnengekregen heeft?
  Weten we hoe we die rotzooi binnenkrijgen? Dat is een proces van jaren. Een bekende van mij heeft zeskeer de tolerantiewaarde lood en acht keer de tolerantiewaarde cadmium,plus de rest van de rommel.

  Ik vermoed dat hij gesmolten lood bij z’n ontbijt drinkt om wakker te worden.Laat me toch niet lachen,dit soort mensen wordt jarenlang allerlei medische onzin verteld en ze worden doorgestuurd naar de psycholoog met een burnout,want dat is mode.
  Dit soort vergiftigingen ontstaat door de gier van mensen die hun strot niet genoeg vol krijgen van winst op kosten van ons en alles.We weten er geen raad mee,zeg dat dan gewoon.
  Daar doen we toch allen aan mee?
  Mag ik niet zeggen dat we in een hypocriete wereld leven weaar het anders kan maar niet mag?

 46. Haddock says:

  Ban me maar weer voor die waarheid,want we hebben weer een teer dokterszieltje waar we rekening mee moeten houden.

 47. jennyj0 says:

  Haddock, al zou het allemaal waar zijn wat je zegt, dan nog hebben we niks aan je adviezen. De wereld is nu eenmaal zo geworden en daar hebben we het mee te doen. Op de een of andere manier kun jij dat niet accepteren. Vandaar mogelijk je gedram.

 48. Een heleboel. Maar ik heb echt geen zin om een halve blogpost te gaan wijden aan alleen al de curiositeiten van de literatuurverwijzingen. Het fantastische blad ‘Med Hypoth’, een studie op konijnen, studies op 10 personen.

  Overigens geen figuren, tabellen, etc.

  Maar goed een dergelijk retrospectief onderzoek is natuurlijk behoorlijk problematisch. Een dergelijke interventie behoeft gewoon ander bewijs. Je gaat bijv. wel even iemand heel vaak aan een infuus te hangen. Nette prestatie om bij bijna 500 infuuspatiënten nooit een complicatie aan een infuus te krijgen

  Daarbij vertonen de auteurs wel erg veel kwaktrekjes. Zeggen dat wachten op een RCT wachten onethisch is en chelatie DIRECT moet worden toegepast, vervolgens een RCT gepresenteerd krijgen die zegt dat het niet werkt en dan de auteurs aanklagen, zij het niet voor de rechter:

  The authors [Hancke, red.] reported no deaths. They concluded that:

  “…the beneficial results that we observed were far in excess of the 10–15% improvement that is usually seen in the placebo group of a controlled study….Our results are identical with those of other similar studies….On the basis of such well published data, it seems to us that it is unethical to wait for a randomized, double-blind, cross-over study to approve chelation for the treatment of arteriosclerosis….[269]”

  Ironically, and in rebuttal to Dr. Lamas’ assertion that a properly controlled trial “leads to changes in clinical practice,[29]” such a randomized study had recently been done, right in Denmark.[21] It had failed to find evidence of a treatment effect for chelation. Hancke and Flytlie cited it only to dismiss it as “seriously defective” and as a manifestation of “the harsh attitude of the Danish vascular surgeons.” Instead of changing their own clinical practices, Hancke and Flytlie filed a complaint against the trial authors to the Danish Committees on Scientific Dishonesty (DCSD).[153] The DCSD subsequently found “no evidence of scientific dishonesty on the part of the accused.[270]”

 49. Mijn laatste reactie was ivm ‘wat is er mis mee?’…

 50. Ohw trouwens ook mooi. Ik krijg net van m’n vriendin een folder doorgeschoven: chelatie is helemaal niet meer nodig. We hebben: CHLORELLA!!1!one

  http://bloem.net/kleinsteplantjeterwereldfenomenaalvoordegezondheid.aspx

  Is trouwens wel een regelrechte giller! Hoeveel onzin kan men in één stuk tekst stoppen. Jawdropping.

 51. Haddock says:

  Welnu,er kleven veel belangen aan het wel dan niet bewijzen van chelatie bij arteriosklerose. Wat betekent het tenslotte voor de farmaindustrie en welke rol speelt deze?

 52. Haddock says:

  ”bewijzen van de werking van chelatie”….

  verder verdedig ik chelatie niet,het zou wel kunnen werken.

 53. Haddock says:

  En die opmerking van jennyjo is natuurlijk volkomen verkeerd. De wereld is nu eenmaal zo geworden….wat een resignatie. Dus laten we maar doen wat anderen ons voorschrijven en blijven we dom consumeren en al dan niet bewust dezelfde domme fouten steeds weer herhalen?
  De wereld wordt wat wij ervan maken. Dit soort passiviteit geeft anderen de kans de wereld er zo uit te laten zien als ze is.Het probleem is inderdaad deze” het zal me worst wezen” mentaliteit en”het zal mijn tijd nog wel duren” Dat is de ziekte waaraan we lijden. Gemakzucht,indifferentie,enz enz.Daarom geven we ons zelfstandig denken maar uit handen en laten voor ns ZORGEN. Wat dat ook moge heten.Dat resulteerd automatisch in machtsmisbruik. En het is dusdanig verworteld dat we het niet eens meer kunnen waarnemen.

 54. ‘Zou kunnen werken’. Dat laat dus over dat het een therapie is die op het moment onder de kwakzalverij valt. Ik ken verder geen ‘algemene behandeling’ van ‘kwikvergiftiging’. Als die er niet is; waarom je zo druk maken over testen op lood en al die shizzle. Testen zijn al duur genoeg.

  Nog even linkje bij bovenstaande citaat van 9:39 http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2438277#R21

  En: RCTtje. Zou wel eens veel waarschijnlijker NIET kunnen werken…

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1556523

  EDTA treatment of intermittent claudication–a double-blind, placebo-controlled study.

  Guldager B, Jelnes R, Jørgensen SJ, Nielsen JS, Klaerke A, Mogensen K, Larsen KE, Reimer E, Holm J, Ottesen S.
  Department of Surgery, Central Hospital Hillerød, Denmark.

  A double-blind, randomized multicentre study was undertaken to evaluate the possible effect of chelation treatment with ethylenediamine-tetraacetic acid (EDTA) in patients with severe intermittent claudication. A total of 153 patients received 20 intravenous infusions of either 3 g Na2EDTA or placebo during a period of 5-9 weeks. Vitamin, mineral and trace element supplements were administered orally. The changes observed in the pain-free and maximal walking distances, measured on a treadmill, were similar in the two groups. During the 3-month (n = 149) and 6-month (n = 123) follow-up period, no long-term therapeutic effect of EDTA could be demonstrated. The ankle-brachial blood pressure index remained unchanged throughout the study period. This study failed to demonstrate any effect of EDTA chelation treatment in intermittent claudication.

  Kritiek wordt geleverd door: chelatieproponisten.

  Als dr. Dermeileireirer dus checkt op lood en er wat aan zegt te kunnen doen zal het wat anders zijn dan chelatie. Anders is het gewoon een kwakzalver.

 55. wilmamazone says:

  Problemen opgelost Haddock!
  Koop maar wat potjes Chlorella.

  quote:

  Chlorella absorbeert zware metalen

  Onlangs zijn er weer nieuwe studies over Chlorella gepubliceerd. Hierin wordt aangetoond dat Chlorella zware metalen, die we bijvoorbeeld door de luchtvervuiling iedere dag inademen, aan zich bind.

  Klein plantje, groots voor het lichaam

  Zijn de zware metalen in het lichaam aan de Chlorella gebonden, dan kunnen deze niet meer door het lichaam worden opgenomen. Zij verlaten via de urinewegen het lichaam weer. Indien de lucht om je heen is vervuild door uitlaatgassen of vervuild wordt door de uitstoot van fabrieken, dan is dit kleine plantje van groot belang voor je lichaam.

  Weet jij dan op jouw beurt een goede oplossing voor lood in de schoenen Kapitein? Daar beginnen we op deze site toch wel èrrug veul last van te krijgen sinds jouw 1e bericht.
  Mis je Luts zó erg dat je hier de boel dan maar vol komt leuteren? Ocherm toch!

 56. Haddock says:

  Meneer Hengeveld,we zijn allen kwakzalvers.De een wat slimmer de ander wat minder gehaaid maar we hebben geen idee wat we doen ook niet als er randomized,double blind etc opstaat. het blijven menselijke onvolkomenheden die we slim verkopen..
  Volgens uw definitie is Demeirleir met dus een kwakzalver met een professortitel voor zn naam. :0) Leuke uitspraak.

 57. Haddock says:

  Wilma,probleem niet opgelost,ik koop niets, want ten eerste is chlorella waarschijnlijk niet werkzaam tegen arteriosklerose en ten tweede krijg ik geen arteriosclerose omdat ik wat bewuster leef.

 58. jennyj0 says:

  Dus laten we maar doen wat anderen ons voorschrijven en blijven we dom consumeren en al dan niet bewust dezelfde domme fouten steeds weer herhalen?

  Zei ik dat?

  Dit soort passiviteit geeft anderen de kans de wereld er zo uit te laten zien als ze is.Het probleem is inderdaad deze” het zal me worst wezen” mentaliteit en”het zal mijn tijd nog wel duren” Dat is de ziekte waaraan we lijden.

  Zei ik dat?

  Gemakzucht,indifferentie,enz enz.

  Wie bedoel je hiermee?

  Jij schijnt te denken dat alle consequenties van al onze beslissingen altijd voor 100% te zijn voorzien. Maar dat is helaas een illusie. Ooit gehoord van het menselijk tekort?

  Achteraf is het reuze makkelijk en risicoloos om te zeggen wat er allemaal is fout gegaan en dat is dus precies wat jij doet. De hele dag maar schreeuwen dat ‘we’ het achteraf gezien allemaal heel anders hadden moeten doen. Met achteraffers als jij komen we nooit een stap verder. Het enige wat je kan is wijzen naar anderen. Dat begint me onderhand nogal de keel uit te hangen.

 59. Ohwkee, eerst vragen ‘wat er mis mee is’, om vervolgens te stellen dat het allemaal niets uitmaakt als blijkt dat het allemaal een lamme hap is. Om in de finale te stellen dat u weet waar u mee bezig bent ‘omdat u wat bewuster’ leeft. Sorry, maar u heeft zojuist beweert dat u dan nog steeds geen idee heeft waar u mee bezig bent. Want die levenswijze is heus niet op de knijptang gebaseerd… Tenzij u een geheime schat heeft ontdekt!

  Schiet mij maar lek.

 60. wilmamazone says:

  @Bram

  Volgens mij ken jij Kapitein Haddock niet, maar velen van ons kennen hem al véúl langer.Haddy was een vaste klant in de wachtkamer van Dr. lutser en kan ie dus al een tijd z’n ei nergens kwijt, want Hyde Park is zo’n verdomd eind weg èn hij moet nu voor de kleine zorgen.

 61. marer says:

  Welke “bewuste” leefwijze streeft u na meneer Haddock?
  Wat geeft u het meeste vertrouwen?
  De westerse, oosterse, religieuze, zuidelijke, japanse, chinese etc. etc.
  Welke?
  Volgens mij is “leuteraar” uw vak.

 62. Haddock says:

  Uw genetisch profiel,of uw geschiedenis,meneer hengeveld,kan u precies vertellen hoe u moet leven,hoe wij moeten leven. En het is niet zo moeilijk vast te stellen waar we daar vanaf wijken bij de meeste zaken. Hoe we met dieren omgaan is onlogisch,hoe we met de omgeving omgaan sowieso,en hoe we met onszelf omgaanet etc. Het is niet moeilijk,maar er wordt moeilijk gedaan

  Uw eventuele ziektes die u krijgt,meneer Hengeveld komen tot uiting als u niet volgens het genetisch boekje leeft.

 63. Haddock says:

  En dat gegeven verdringen we graag. Daarvoor wordt je behandelt als een ketter als je daar uitspraken over durft te doen..
  Deze waarheden betekenen een bedreiging voor allen die achter deleugen van zogenaamde vooruitgang staan. een vooruitgandg die als logische consequentie niet simultaan met onze genetica verloopt.

 64. Haddock says:

  Het enig logische is de natuur,het meest onlogische daarin is ons denken,want we proberen ons van die logica te ontrekken.

 65. Haddock says:

  En ja jennyjo, al onze fouten zijn te voorzien. Ze zijn allemaal al duizenden keren gemaakt. ligt ook in de geschiedenis vast.

 66. Haddock says:

  En ja jennyjo, al onze fouten zijn te voorzien. Ze zijn allemaal al duizenden keren gemaakt. ligt ook in de geschiedenis vastgelegd en dus in de toekomst. De vraag is of we er wat me willen of door willen modderen..

 67. jennyj0 says:

  Lekker deterministisch zeg.

 68. Ik hang aan je lippen Haddock. Zulke zuivere vormen van onzin krijg je niet vaak te lezen.

  Persoonlijk ben ik vanuit ethische overwegingen vegetariër, en deel ik uw mening over de behandeling van dieren en de natuur, waarbij ik me ook sterk laat beïnvloeden door de evolutietheorie.

  Maar u gebruikt het als een rookgordijn van vaagheid. Uw reactie van 11:00 zegt genoeg. Ons denken is, vanuit de evolutietheorie geredeneerd, ook natuur. (mee eens) U maakt dan echter een interne contradictie door te stellen dat het brein zowel het enige logische is, alsook het meest onlogische. Of is een virus wél natuur en onze hersenen niet? U valt aan met evolutie, maar ik vraag me af of u dat concept wel goed hebt doordacht.

  De kers op de taart: u verklaarde zojuist uw denken tot het meest onlogische binnen de natuur. Welnu, daar wil ik me wel bij voegen.

 69. Bert Lutser says:

  Haddock lult gewoon door in de moderation que. In dezelfde versnelling nog wel. In mijn afwezigheid heeft hij bijna eens onze server laten crashen omdat SqL zijn bancomments niet meer aan kon.

 70. Haddock says:

  Meneer hengeveld,onrijp bewustzijn zoals ze zich bij ons manifesteerd ast niet in de natuur,maar de natuur weet daar wel raad mee.
  Dat is niet onlogisch.

 71. Haddock says:

  een ”peetje”vergeten.Mijn toetsenbord klemt,dat komt ervan als je toast eet tijdens het typen.

 72. Meer Haddock! Meer!

  van Boxsel’s encyclopedie verbleekt vergeleken bij uw uitlatingen.

 73. Haddock says:

  Verdringing meneer Hengeveld ,is een menselijke eigenschap waarvan de meesten zich dus niet bewust zijn,en het wordt nog moeilijker als die verdringing collectief plaatsvindt.
  Gaat u maar niet in op de logica dat het niet objectieve van het menselijk denken ons buiten de natuur plaatst met alle gevolgen. Die gevolgen zijn logisch,een ervan is ziekte.Een andere is een klimaatprobleempje,maar dat praten we goed met een sowieso natuurlijk gegevene klimaatschommeling. Dus er is niets aan de hand,todat het water aan de lippen staat. Zo is de mens,en hij wil er niets over horen.

 74. Haddock says:

  En nog moeilijker wordt het als de verdringing plaatsvindt met wetenschappelijke goedkeuring.

 75. Haddock says:

  Meestal is het dan nu tijd voor de collectieve hoon,meneer Hengeveld,waarbij iedereen die zich geschoffeerd voelt door duidelijke taal,de nestvervuiler insmeert met pek en veren ,en op het schavot op de marktplaats neerzet” ter lehring en vermaeck” Daarmee is gevaar van de schending van de groepsgedachte geband..

 76. Cato says:

  Hallo kapitein Haddock,u bent aardig bezig dit schip te enteren, op zijn minst zullen enkele personen hier zich opgescheept voelen met u.

  Crypto, hoe voelt dat nou, twee kapiteins op een schip?

  Janssen en Janssens

 77. marer says:

  Peter mocht niet “druppelen”. Waarom Haddock met al die ongein, die hij alleen schijnt te begrijpen, wel?

 78. jennyj0 says:

  Wat is Cato weer leuk. En zo intelligent. Maar ja, dat waren we al gewend.

 79. wilmamazone says:

  Ik ben ook van mening dat DE gewezen hofnar/zeepkistexpert van Dr. Lutser inmiddels wel méér dan voldoende podium heeft gehad en er op onze site inderdaad niet met twee maten gemeten moet worden.

 80. Ik zal Peter unbannen.

 81. wilmamazone says:

  Peter unbannen?!!
  Ik was de mening toegedaan dat die regelmatig -terecht overigens- achter het filter werd gezet, maar gewoon doorgelaten als hij -zonder druppelen- iets zinnigs te melden heeft/een onderbouwde reactie geeft.
  Die procedure zou ook voor Haddock in werking gesteld kunnen worden.

 82. jennyj0 says:

  Nou ja, ik taai gewoon af als haddock hier de boel overneemt, makkelijk zat.

 83. Ik dacht dat ik Haddy al een vingerwijzing gegeven had.

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/09/29/ab-osterhaus-wordt-rijk/#comment-13750

  Verder heb ik een broertje dood aan mensen die om een ban voor een ander vragen. Dat zouden jullie inmiddels wel moeten weten. Kap daar nu eens mee. Wat gij niet wilt dat u geschiedt…
  Ik ben ook nogal ongevoelig voor chantage.

 84. jennyj0 says:

  Ik vroeg niet om een ban, dat weet je best.

 85. Haddock says:

  Marer,ben je zo zwaar van begrip?
  Wat begrijpt u,persoonlijk en collectief niet? Dat door ons rozijnenpikken we geen oplossingen zullen verkrijgen voor onze problemen inclusieve ziekte, klimaatverandering oorlog en al onze andere zelfgeaakte problemen?
  Dat we door onze symptoombestrijding`en de verdringing steeds gevaarlijker op het randje balanceren? Ik neem aan dat u niet wilt begrijpen,want zo moeilijk is het verhaal niet. Ik neem aan dat u normaal gemiddeld bent opgeleid en zoiets als begrijpend lezen heeft gehad?

 86. Haddock says:

  Ik schijn dus wel om een ban te vragen en ik neem aan dat men iedere gelegenheid dankbaar zal uitbuiten. Hoewel polarisatie lezers trekt en dat is goed voor het overleven ,niet crypto?

 87. Haddock says:

  En,wie is Peter en waarom was het nodig deze onschadelijk te maken??
  Denkt Peter anders dan de grote gemene deler?
  Foei. Op z’n minst vierendelen.

 88. jennyj0 says:

  Haddock,

  Waar ik doodziek van word is dat jij voortdurend roept dat mensen de ziektes die ze krijgen aan zichzelf te wijten hebben. Ik heb zelf kanker gehad en zo zijn er hier nog een paar. Velen van ons hebben dierbaren verloren aan kanker, ik hoef je hoop ik niet uit te leggen hoe dat is. Ik vind je opmerkingen niet alleen onbeschrijfelijk dom maar ook intens gemeen.

 89. Haddock says:

  mijn neef is vorige maand op zesendertigjarige leeftijd aan kanker gestorven na helse pijnen. Verder nog opmerkingen? Ook hij vertrad die mening.We hebben die ziekten aan onzelf te wijden in een combinatie van collectieve en individuele schuld.

 90. Haddock says:

  maar de valse oprechte deelname van het collectief en het doen alsof de neus bloedt in combinatie met de symptoombestrijding van dat wat we zelf aanrichten stoort me waarschijnlijk nog meer dan dat ik jou stoor..

  Crypto:Doe nu toch eens een beetje ‘gezellig’ Haddock. Man, man wil je nu werkelijk iedereen tegen je in het harnas jagen? Ik heb geen problemen met inhoudelijke kritiek. Verre van dat. Die hele oorzakelijke discussie heb ik met jou al eens een keer bij lutser gevoerd. Dat ga ik hier niet over doen. Dat je het weet. Je reageert in-hou-de-lijk en houdt daarbij rekening met de mensen die bij mij op de site ook reageren. Anders ban ik je en daar heb ik geen enkel probleem mee.

 91. Thats it Haddy. Ik laat mijn bezoekers niet provoceren door jouw geblaat. Je komt in m’n moderatiefilter. Ik ga eerst bekijken of je werkelijk iets zinnigs kan zeggen. Boehoereacties stuur ik gelijk naar de eeuwige internetvelden.

 92. Haddock says:

  ik ben ook een bezoeker.Kijk het is nooit mogelijk het beestje bij de naam te noemen. Ik heb driekwart van mijn familie verloren aan kanker,mijn neef,oom tante,mijn moeder heeft kanker enzovoort enzovoort, en me er uitgebreid en zelfs ook wetenschappelijk mee uiteengezet en ben daarna van verbazing bijna uit mn stoel gevallen..

  Ik vind het een hoon dat men een mening als de mijne op deze manier gewoon onder tafel veegt en dat ik wel op deze manier beledigd mag worden vanwege emotionele uitspattingen.

  Crypto ik vind het uitermate laag bij de grond ,je hebt er verder nooit problemen mee mensen te beledigen ,ik wil niet opzettelijk beledigen maar wel dat sommige zaken besproken kunnen worden waarvoor jullie om de een of andere reden allergisch zijn.. Ik wil geen mensen beledigen ik wil tot de kern van het probleem ziekte doordringen,wat gewoon niet mag.
  Ik zeg niet zomaar iets al doen jullie wel graag alsof. En ik ben er bloedserieus over. Je kan blijven verdringen of proberen de werkelijke oorzaken aan te gaan. Ban me daarvoor maar weer en de discussie is WEER niet mogelijk.

  Crypto: Zie mijn vorige aanvulling. Als jij kritiek hebt doe je dat inhoudelijk. Met links, extra informatie etc. Ik verwacht bijvoorbeeld van je dat je vragen beantwoordt en een beetje compassie toont. De dames die reageren op mijn weblog zijn mij heilig. For obvious reasons. Wil jij je niet aan deze regeltjes conformeren vraag ik je gewoon vriendelijk niet meer te reageren.

  Jouw groupiegedrag heeft dan ook werkelijk NIETS met wetenschappelijke of logische benaderingen te maken.
  Zeg mij maar eens waar ik niet logisch redeneer zonder steeds op de missende links te wijzen. Als ik je wetenschappelijk wil gaan vertellen waarom de enzymsystemen bepalen waarom we kanker krijgen haakt iedereen af en jij maakt daar dankbaar gebruik van onder hoon de aangedragen informatie de bodem in te boren. Als ik jou zeg dat UGT1A1 het enzym is dat in mijn familie voor kanker zorgt in combinatie mat de omgevingsfactoren dan wuif je dit gegeven weg.Er is maar 1 weg kanker te voorkomenen dat is je omgeving aan dit soort enzymen aanpassen.Die enzymen zijn nauw gekoppeld aan onze genen. De pharmaindustrie heeft uitgebreid kennis van deze enzymwerkingen,maar voor andere doeleinden,namelijk voor de werking en afbraak van chemotherapie en medicatie. Dat ze met deze kennis echter ook een groot gedeelte van de werking van bepaalde alternatieve geneeswijzen kunnen verklaren wordt wijselijk nergens vermeld.

  Crypto: Volgens mij heb ik je nooit verboden over wetenschappelijke onderwerpen te hebben. Ik blog over bepaalde onderwerpen en verwacht dat je ontopic reageert. Met compassie. Bevlogenheid is geen probleem. Wil je zelf een artikel schrijven over dit soort dingen ben je welkom. Het E-mail adres is in de ‘about’ link te vinden. Ik zie je bijdrage met plezier tegemoet. No worries ik redigeer wel.

  Irinothecan was ook de chemo,die zeker bij enkelen in mijn familie juist door het gen UGT1A1 de nekslag betekende. De lever kon die rommel door de slechte enzymwerking niet verwerken.
  Maar officieel overlijd je an kanker en daar kan niemand iets aan doen.
  Het is een leugen Crypto,maar doe daar maar aan mee.
  En, crypto,de omgang met wetenschap bevalt me niet,daarom ga ik het uit de weg zoals jullie ermee plegen om te gaan. Het maakt namelijk niet uit wat je bewijst als de meerderheid er niet achter staat..
  Je wilt toch steeds maar zien wat je wilt zien.
  Ik behoud mijn waarheden wel voor mijzelf want er is geen behoefte aan.Bedankt zover.

  Crypto: Schrijf zelf maar eens een on-der-bouwd artikel hierover en hou eens op je als een miskend genie te gedragen. Pathetisch.

  Nee hoor,als het je interesseert kan je het zelf eenvoudig nagaan.
  Ik zeg je al,je wordt er niet rijk van,je wordt er niet serieus voor genomen en je kan daarna roepen in de woestijn.Dat wil je denk ik niet.

  veel succes met je jacht op alternatief.Ik haak af. Groeten aan de emotionele dames,ik begrijp dat je daar een zwak voor hebt..

  Crypto: Jammer dat je het niet voor elkaar kunt krijgen over je eigen schaduw te stappen Haddock. Toedels.

  Die schaduw rust nu op jou. Ik heb je de aanwijzingen geven waarop mijn denken baseert
  Doe ermee wat je wilt,ik veroordeel de omgang met wetenschap en daarom gebruik ik ze niet meer..ik zou het op prijs stellen dat je mijn tekst nog neerzet,ik kom niet terug,daarop heb je mijn woord.

  Crypto: Done

 93. Voor de mensen die denken; Wat is dit nu weer? Priveconversatie met Haddock in de moderatiepanelen.

 94. daaag Haddock.

  Geen woordjes meer vuil maken. “Groeten aan de emotionele dames, begrijp dat je daar een zwak voor hebt”. Hoe laag kan je zinken?

  As they say; ‘a dog always returns to its vomit’. Dus die zal vast nog wel eens langs komen kijken.

 95. Ollie B. Bommel says:

  @Bram
  Natrappen is niet netjes.
  Zelfs als …

 96. jennyj0 says:

  Ik was ook niet netjes…
  😦

 97. Bert Lutser says:

  Enige kennis hebbende van geneeskunde sluit ik mij deels aan bij het betoog van Haddy. Een UGTG1A1 leverdeficientie gaat, indien irinotecan of topotecan wordt gegeven, gepaard met significant meer bijwerkingen. Vroeger wist men dat niet, nu wel. Dat je er echt aan overlijdt lijkt mij sterk. Diarree is een eerste uiting van intolerantie en zou moeten aanzetten tot het staken van therapie. Maar bovenal: de meeste kankerpatienten sterven niet aan de primaire tumor maar aan de uitzaaiingen ervan. En die blijken zowel morfologisch als biologisch niet gelijk als hunnie voorvader. Stapje terug, hele nieuwe gedachte. Wat dit allemaal te maken heeft met het vervuilen van commentpanelen weet ik ook niet, maar ja wie ben ik. Ja, wie ben ik eigenlijk?

 98. jennyj0 says:

  Kweenie

 99. Bert Lutser says:

  Maakt het uit. Ik denk het niet. Als je met iemand aan de bar zit te keuvelen is het wel fijn om diens naam te kennen – hey Hans, doe mij nog een pils. Maar op internet begeeft men zich in het algemeen anoniem. En dat is niet zonder reden. Mijns inziens zijn deze redenen en de argumenten die eruit voortvloeien niet minder waard dan die van “hen”.

  Common. Heb je nu echt een gezicht nodig om met iemand inhoudelijk van gedachten te kunnen wisselen? Vast en alleen maar als je argumenten er niet meer toe doen en wordt verlangd naar een uitvlucht in de discussie die verloren lijkt. Nee hoor, de renegade master (pie da pe doe ja poe poe pe doe) is van oordeel dat de zogenaamde ‘sterf anonieme commenter sterf’ een langdurig leven beschoren is. Zijn argumenten zullen hem redden.

 100. Ik dacht dat irinotecan voornamelijk gegeven werd bij darm en kleincellige longkanker. Die enzymwerking is bekend. SN 38 verhaal toch? Waren Aziatische mensen geen extra-risicogroep of is dit klok en klepel Bert?

  Verder gaat het natuurlijk niet om dit verhaal alhoewel we daar natuurlijk wel een mooie boom over op kunnen zetten. Het gaat om de manier waarop. Ik heb die hele discussie al bij Bertjen gedaan (ja doe maar een biertje). Als Haddock denkt een waardevolle aanvulling te hebben schrijft ie een mooi artikel en bomen we daar met z’n allen over. Ik laat mijn bezoekers en reageerders door hem niet andauernd beschimpfen. Klare sache.

 101. Haddock says:

  Blijf bij de waarheid,ik scheld mensen niet uit.

  CryptoEdit: Nu al een Heintje Davids? Bram is een ziener.

 102. jennyj0 says:

  Het spijt me erg, maar het lukt me niet om spijt te betuigen. Ik ben nog heel erg boos.

 103. Haddock says:

  Lutser,zeg nog even waar je te vinden bent.Ik ken weliswaar je naam,maarwil je eerst op deze manier blijven benaderen,discretie voor jou en mij.
  Ik neem aan dat jij met CXADR receporen welbekend bent. Ik neem ook aan dat je aangezien je specialisatie wat afweet van adenovirussen.Dan weet je wellicht ook wat UGT1A1 en CXADR met elkaar te maken hebben in verband met kanker,en eventueel met jouw specialisatie..
  Ik zou het daar graag met je over willen hebben,maar niet hier,
  Groeten.

 104. jennyj0 says:

  Even voor de duidelijkheid: het is de stelling dat iedereen altijd alles wat hem overkomt aan ziekte onverkort geheel en al aan zichzelf te danken heeft – gepresenteerd zonder enige fatsoenlijke onderbouwing – die bij mij zo verkeerd valt.

 105. Haddock says:

  wij zijn gemeensachappelijk verantwoordelijk. Die verantwoording ligt in verkeerde handen.

 106. jennyj0 says:

  Dit is tegenstrijdig. Of je zou moeten bedoelen dat alle handen verkeerde handen zijn.

 107. jennyj0 says:

  Je kunt overigens alleen maar verantwoordelijk gesteld worden voor zaken waar je zelf ook invloed op hebt. Invloed impliceert ook kennis. Dingen waarvan ik niet eens weet dat ze zich kunnen voordoen kan ik niet bewust voorkomen. Ook dingen die zich voordoen maar waarvan niet bekend is waarom ze zich voordoen kan ik niet voorkomen. Dat sluit dus verantwoordelijkheid uit, evenals schuld.

 108. Ollie B. Bommel says:

  Dat gebrek aan kennis komt, jennyj0, omdat je te weinig naar Haddock luistert.

 109. wilmamazone says:

  @Haddock

  Alwéér zo’n losse kreet!
  Waar heb je het over en eventueel tegen wie?
  Waarom maak je er steeds zo’n puzzeltje van?

  Waar zijn wij dus gemeenschappelijk verantwoordelijk voor en als we al gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor X waarom ligt die verantwoording dan in verkeerde handen, bij Y?
  En je weet: wij verwachten hier inhoudelijke en stevig onderbouwde reactie’s.
  Roeptoeters/zijlijnroeptoeters hebben we inmiddels méér dan voldoende meegemaakt, dankjewelasteblieft.

  Wat je wellicht nog niet weet/ontdekt hebt:
  We hebben hier ook een CryptoChatbox, die vind je bovenaan in de balk van deze site.
  Daar kun je alle boodschappen kwijt die niet bij het onderwerp van een item passen, maar daar mag je b.v. ook een leuke mop vertellen -niet té schuin uiteraard, want ook daar houden we het graag redelijk netjes en als de kleine b.v. iets leuks of opmerkelijks gezegd of gedaan heeft vinden wij het ook leuk om dat in de Chatbox te lezen.

 110. jennyj0 says:

  Oh. Dankjewel Ollie. Dat wist ik niet. 😳

 111. marer says:

  hè, he, eindelijk zijn ei kwijt (Haddock). Het is gemeenschappelijk èn in verkeerde handen.
  Dus gelukkig: allemaal hebben wij verkeerde handen.
  (Klopt ik ben linkshandig).
  Die van hem misschien nog ietsepietsie verkeerder? Of zijn dat alleen zijn hersenspinsels?
  🙂

 112. *stiekem in vuistje gniffelt*

 113. wilmamazone says:

  *stiekem in vuistje gniffelt*

  In wèlk vuistje Hengeveld, het linker of het rechter?
  Je zou zomaar in het verkeerde vuistje kunnen gniffelen, behalve uiteraard als je 2 linkerhanden hebt. Dat moet dan gedoogd worden omdat het niet jouw verantwoordelijkheid is dat het niet anders kan.
  Het mag m.i. nooit zo zijn dat het iemand met 2 linkerhanden verboden moet worden om in een vuistje te gniffelen al kan dat veel makkelijker fout gaan dan bij iemand met 2 rechterhanden zoals ik b.v..

  De wetenschap is nog niet zover dat ze het gniffelgen -dat verantwoordelijk zou kunnen zijn voor deze typisch menselijke behoefte- hebben kunnen detecteren, dus een link naar wetenschappelijk onderzoek hierover moet ik nog even schuldig blijven.Dat onderzoek is m.i. tevens een onomstotelijke voorwaarde om ook maar iets zinnigs te kunnen zeggen over wanneer en hoe deze behoefte is ontstaan in de loop van de evolutie omdat -voor zover ik weet- verder geen enkel zoogdier aan vuistjegniffelen doet.

 114. Haddock says:

  Het is inderdaad de respectloze collectieve instelling…… zelf verantwoordelijk dus.

  Als iemand met me wil discussieren en niet natrappen dan kan het hier

  http://www.forumforfree.com/index.php?mforum=denieuwekerk

 115. wilmamazone says:

  Wie trapt nou precies wie na Haddock?!

  Je zegt vandaag op dat forumforfree:

  Geplaatst: Do Okt 01, 2009 6:20 pm Onderwerp: Cryptocheilus….

  ——————————————————————————–

  Dit is een van de volgende blog’s waar geen open discussie plaats kan vinden over misstanden in het reguliere gezondheidscircuit en de blinde vlek die heerst als het gaat om ontstaan van ziekte.

  https://cryptocheilus.wordpress.com/

  Cryptocheilus,de verantwoordelijke voor de site,pleegde nauw samen te werken met de site dr.lutser.nl
  Door de grove manier van moderatie ontstond door Lutser.nl veel onvrede bij vooral de alternatieve geneeskunde..Jarenlang speculeerde men wie er achter de site zat.
  Blijkbaar is deze figuur nu tegen de lamp gelopen,het blijkt een arts in opleiding te zijn.De site van Dr Lutser is overgenomen door een alternatief,daar zie ik de humor eigenlijk wel van in…..
  Op dit moment gaat men met en beetje meer respect te werk op de site van Cryptocheilus,waar ook Lutser nog te gast is,maar bepaalde zaken kunnen niet bediscussieerd worden.
  Cryptocheilus voert in ongeveer dezelfde stijl zijn eigen blog verder. ..Nadat je je mening uitlegd wordt dan melding gemaakt dat de moderatie eerst goedkeuring moet verlenen en berichten worden achteraf bekommentariseerd. Dan wordt er zolang in de groep op mensen gehakt met een andere mening tot er een ban plaatsvindt.
  _________________
  Je ziet enkel wat je weet.

  Het staat nu in ieder geval vast dat jij niet van je 1e leugen gebarsten bent kapitein!

 116. jennyj0 says:

  Het is inderdaad de respectloze collectieve instelling…… zelf verantwoordelijk dus.

  Gezegd door Haddock, die nog nooit ook maar één keer zijn ‘eigen schuld’ stelling op wat voor manier dan ook onderbouwd heeft.

  En die nu weer natrapt met diezelfde rotopmerking – ‘zelf verantwoordelijk dus’.

  Toen hij het laatst had over ‘collectieve en individuele schuld’ dacht ik, het lijkt wel of-ie het over de erfzonde heeft. Het lijkt wel een raar soort christen-fundamentalist (o pardon, pleonasme) met een variant op de erfzonde. En nu ik op dat forum kijk denk ik: als ik het niet dacht. Een kerk.

 117. marer says:

  Die Haddock:
  “En nu begint er op de bovenstaande link een zielig spelletje met natrappen,omdat sommigen gewoon niet met hun neus op hun ”ziekmakend” gedrag gedrukt willen worden.
  Als je de eenheid die het leven vormt zo natrapt en bewust negeert is het logisch dat ziekte ontstaat. Alle bewijzen liggen in de genen. De informatie die we daarover nodig hebben is allang voorhanden.Je hoeft ze enkel op te rapen. Als je je niet gedraagt naar de in miljarden jaren gevormde gegevens die de omgeving ons biedt is het logisch dat het mis loopt.
  _________________
  Je ziet enkel wat je weet.”

  Tja, logisch toch? 😉
  Is er een psychiater in de zaal?

 118. wilmamazone says:

  http://www.forumforfree.com/viewtopic.php?p=8180&mforum=denieuwekerk#8180

  Skepp.be,scherpe discussies met Betz leveren een ban op.

  Er werd mij gevraagd om aan te geven waar ik mijn ban op Skepp.be aan te danken had.

  Hier de discussie waarin ik Betz te direct aanpakte en hem aanviel op machtsmisbruik en eenzijdig gebruik en misbruik van wetenschap. Iedere,voor de huidig gevestigde medische orde direct bereigende visie, levert een ban op.Dat is de vrijheid van meningsuiting die gehanteerd wordt,met het verwijs dat bepaalde meningen zogenaamd gevaarlijk zijn voor de samenleving en de gezondheidszorg(of voor de zogenaamde zorgenden machthebbenden…?) en niet wetenschappelijk of logisch zouden zijn..

  eindquote:

  Betz en consorten,jullie zijn best wel lafaards die de directe confrontatie uit de weg gaan met censuur en bannen..Jullie nemen dat recht gewoon willekeurig in eigen hand…Medisch fundamentalisme,een gevaarlijke ontwikkeling van eenzijdig groepsdenken waarin geen ruimte meer is voor andere wegen..Dat is de ziekte waaraan onze gehele samenleving overigens lijdt. Star vasthouden aan oude princiepes die nergens toe leiden omdat machtsstukturen en menselijke gemakzucht anders denken verhinderen..Enkel profiteren,geen wonder dat dat onwetenschappelijk verdedigt wordt en er dan er door het proftiteltje het etiketje”wetenschappelijk” op mag. Betz is in de gehele discussie niet 1 keer op mijn vragen ingegaan die laat hij wijselijk open om de vingers niet te branden.. Hij houdt zich opmerkelijk op de vlakte als het om feiten gaat om niet de mist in te gaan,persoonlijk worden kan hij echter wel.

  http://www.forumforfree.com/viewtopic.php?p=8119&mforum=denieuwekerk#8119

  Wat velen zo woedend maakt is,dat je buiten de gezagsstrukturen om durft te twijfelen aan zogenaamde vaststaande feiten en de machtsinstanties die willen dat wij die feiten aannemen opdat ze machtig blijven.Dat gegeven levert mij ook telkens een ban op. Op ”Het Groot Skepptisch Forum” werd ik geband omdat ik durfde te twijfelen aan het machtswoord van een professor die enkel symptomen bestrijdt van het gedrag wat hij zelf weer versterkt.Ik vind dat een zorgwekkende ontwikkeling en een extreme vorm van machtsmisbruik

  Geplaatst: Do Jul 09, 2009 8:04 pm Onderwerp: Atheismeforum:’vreedzaam samenleven met andere denkwijzen’

  Beste mensen,ik heb besloten om bij het atheistisch forum op te zeggen.
  De moderatie beviel me niet meer,ze koos helaas teveel partij. Voor mij is het een bewezen feit dat de atheist weer eens achter …

  Zomaar even een greep uit wat comments van Haddock elders, waaruit duidelijk blijkt dat de arme Kapitein het eigenlijk nergens treft. Overal wordt hij tegengewerkt en wil niemand naar hem luisteren.

  Nu zijn wij dus aan de beurt om gevierendeeld te worden; het zal mij werkelijk aan mijn derrière oxyderen.

  Zowiezo heeft op deze site -uitgezonderd een enkele bewezen Troll- nog nooit iemand een parmanente ban gekregen, zelfs Tullio Fan/Odilia niet.

 119. wilmamazone says:

  Dit item kan inmiddels gedeeltelijk omgedoopt worden in:

  Kapitein Haddock; wrange wrokker.

 120. p hansen says:

  Hankes is een querulant. Gelukkig dat er artsen zijn als Kuks, die weigeren om op de eisen van dit soort patienten in te gaan.

  Hankes wil blijkbaar aandacht, en krijgt dat blijkbaar niet genoeg.

  Hankes ? wordt het geen tijd voor een bezoekje aan de psych ?

 121. Haddock says:

  CryptoEdit: Haddock is te vinden op:

  http://www.forumforfree.com/index.php?mforum=denieuwekerk

  Het is daar mogelijk uitgebreid van gedachten te wisselen met de kapitein. Dat boek is hier dicht.

  Famous last words (bis):

  ik kom niet terug,daarop heb je mijn woord.

 122. @ p hansen

  Kuks heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er nu jurisprudentie in dit soort gevallen is; een zwarte lijst opstellen m.b.t. artsen en zorgverleners mag blijkbaar. De vraag is of hij er persoonlijk verstandig aan heeft gedaan omdat het hem in feite niets oplevert.

  Voor Hankes ligt dat anders. Zoals je zegt staat ze weer in de schijnwerpers. Negatieve aandacht is ook aandacht.

 123. Het ministerie komt naar Hankes toe dit najaar. Kijk dan:

  http://www.ribiz.nl/zoeken/bevoegdheidsbeperkingen/

  Zomaar een officiële zwarte lijst van artsen met een bevoegdheidsbeperking. Ik zie er trouwens weinig op staan die Hankes ook op haar lijstje heeft staan.
  Daar zal ze wel niet bij op consult geweest zijn….

 124. Anon. says:

  Haddock is ook van mij een oude bekende ,bekend van Freethinker (een ban onder twee namen ,Niels en HIckhack ,te vinden onder het avatar relic ,bij Skepsis een permban alleen nog maar te vinden op de link die hijzelf noemde en natuurlijk hier.ook op andere fora is hij inmiddels niet meer welkom .Een querulant met zeer beperkte kennis en maar een boodschap ,hij strooit met wat termen rond die misschien heel even indruk maken ,maar waarvan na doorvragen blijkt alleen maar een rookgordijn te zijn .Hij herhaalt zich namelijk overal en komt ook na de jaren dat hij nu al aan het trollen is op internet geen stap verder in zijn verhaal .
  niet op reageren en niet te bang zijn om hem een ban te geven is mijn advies anders kom je er nooit meer van af .Hij is een notoire topickaper bovendien ,ziekelijk bijna .

 125. Anon. says:

  Het is misschien niet netjes van me ,maar uit ervaring weet ik dat fatsoen niet werkt bij Haddock .

 126. You tell me. Je vergeet zijn chinook nick nog. Doodvermoeiend die gast. Heb op een ander forum ook al uitgebreid met zijn beperkingen kennis mogen maken. Kringetjes draaien troef. Mag ik vragen waarom je dit op dit topic post?
  Krijgen we dat weer. Gaat ie hier met ‘jou’ in discussie. Ik sluit de reacties hier. Je kunt hier:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/10/16/de-zestig-stellingen-van-haddock/

  terecht als je het niet erg vind.

 127. Pingback: Dit Nooit Meer « Cryptocheilus Weblog

%d bloggers liken dit: