Jannes Koetsier en de negen leugens en halve waarheden

U Jannes Koetsier grossiert op zijn weblog in het geven van verschillende links die hij voor nuttig houdt zijn gezonde patiënten geïnformeerd te houden en ze een mogelijkheid te bieden een fair en balanced keuze te maken t.a.v. het wel of niet vaccineren. Ik schreef hier al eens eerder over de eigenaardige keuzes die Jannes Koetsier maakt t.a.v. deze verwijzingen. In het huidige artikel van Jannes Koetsier op zijn weblog verwijst hij naar een folder waarin negen redenen staan waarom u zich niet zou moeten laten vaccineren, compleet met links waar u dan uw mening op moet baseren.

NB: op http://www.asanat.org/ staan belangrijke redenen om geen griepprik te nemen.

I’ts a rotten job om maar elke keer weer dezelfde vragen en tegenwerpingen van de ene gek die meer vragen stelt dan de tien wijzen te moeten beantwoorden en weerleggen. Maar goed.

Somebody’s gotto do it.

Hier kunt u de door Jannes Koetsier geroemde folder bekijken. Doen we de punten even één voor één behandelen.

# 1
De Mexicaanse griep (griep A/H1N1) is besmettelijk maar zou niet gevaarlijker zijn dan een ‘gewone’ seizoensgriep. In Nieuw-Zeeland en Chili, waar de winter net achter de rug is, zijn er maar heel weinig
doden van de Mexicaanse griep geteld. En dit zonder inenting.

De Mexicaanse griep is inderdaad naar het zich laat aanzien niet gevaarlijker dan de gewone seisoensgriep. Toch wordt het om goede redenen geadviseerd om risicogroepen ook tegen de seizoensgriep in te enten. Over het aantal doden en ontdekte gevallen van Mexicaanse griep is niet veel te zeggen. Alleen de mensen die gehospitaliseerd zijn worden onderzocht. Bovendien kunnen onderliggende condities zoals hartproblemen en secundaire infecties zoals longontsteking zorgen voor hogere cijfers wat dit betreft. In Nieuw Zeeland is wel degelijk geënt.

# 2
De hoog aangeschreven Cochrane Collaboration, een soort onafhankelijke gezondheidszorg-waakhond, trekt onthutsende conclusies omtrent de doeltreffendheid of de tolerantie van griepvaccins op basis van een overzicht van 40 jaar onderzoek: (a) bij mensen van 65 jaar en ouder wordt de werking bijzonder klein genoemd; (b) bij jonge volwassenen in goede gezondheid ontbreken de bewijzen van hun werkzaamheid; (c) bij kinderen: de beschikbare gegevens maken het niet mogelijk om de tolerantie van de verschillende soorten vaccins te controleren; (d) bij medisch personeel bestaat er geen geloofwaardig bewijs dat hun inenting een invloed heeft op de griepcomplicaties van de mensen die door hen verzorgd worden.

We vaccineren mensen met een verhoogd risico (gezondheidswerkers en hulpverleners even niet meegerekend) Ook voor kinderen is het nog niet zeker of ze voor een griepprik in aanmerking komen.
De cijfers van de Cochrane bibliotheek voor ouderen zeggen helemaal niet dat het geen doel treft. Integendeel. Vooral voor geïnstitutionaliseerde ouderen zijn de cijfers overtuigend provaccinatie te noemen. Kijkt u zelf even.

Vaccines for preventing influenza in the elderly.

http://tinyurl.com/yjhlar5

Sixty-four studies were included in the efficacy / effectiveness assessment, resulting in 96 data sets. In homes for elderly individuals (with good vaccine match and high viral circulation) the effectiveness of vaccines against ILI was 23% (6% to 36%) and non-significant against influenza (RR 1.04: 95% CI 0.43 to 2.51). We found no correlation between vaccine coverage and ILI attack rate. Well matched vaccines prevented pneumonia (VE 46%; 30% to 58%), hospital admission (VE 45%; 16% to 64%) and deaths from influenza or pneumonia (VE 42%, 17% to 59%). In elderly individuals living in the community, vaccines were not significantly effective against influenza (RR 0.19; 95% CI 0.02 to 2.01), ILI (RR 1.05: 95% CI 0.58 to 1.89), or pneumonia (RR 0.88; 95% CI 0.64 to 1.20). Well matched vaccines prevented hospital admission for influenza and pneumonia (VE 26%; 12% to 38%) and all-cause mortality (VE 42%; 24% to 55%). After adjustment for confounders, vaccine performance was improved for admissions to hospital for influenza or pneumonia (VE* 27%; 21% to 33%), respiratory diseases (VE* 22%; 15% to 28%) and cardiac disease (VE* 24%; 18% to 30%); and for all-cause mortality (VE* 47%; 39% to 54%).

The public health safety profiles of the vaccines appear to be acceptable.

Voor gezonheidswerkers liggen de zaken anders.

Influenza vaccination for healthcare workers who work with the elderly.

http://tinyurl.com/yz6sjza

Aangetekend moet worden dat het Cochrane review alleen over gezondheidswerkers gaat die met ouderen werken en het onderzoek gebaseerd in op slechts twee RCT’s en één cohortstudie. De conclusies van het onderzoek:

AUTHORS’ CONCLUSIONS: We concluded that there is no credible evidence that vaccination of healthy people under the age of 60, who are HCWs caring for the elderly, affects influenza complications in those cared for. However, as vaccinating the elderly in institutions reduces the complications of influenza and vaccinating healthy persons under 60 reduces cases of influenza, those with the responsibility of caring for the elderly in institutions may want to increase vaccine coverage and assess its effects in well-designed studies.

Het review zegt niets over het voorkomen van griep bij de gezondheidswerkers zelf. Zodat deze minder snel ziek worden, minder lang ziek zijn en weer snel aan het werk kunnen bijvoorbeeld.

Lees een JAMA studie (RCT) voor wat dit betreft.

Effectiveness of influenza vaccine in health care professionals: a randomized trial.

CONCLUSIONS: Influenza vaccine is effective in preventing infection by influenza A and B in health care professionals and may reduce reported days of work absence and febrile respiratory illness. These data support a policy of annual influenza vaccination of health care professionals.

http://tinyurl.com/yfyppzf

#3
Een Canadese studie die 12 miljoen gevallen onderzocht heeft, zou tot de voorlopige conclusie leiden : wie dit of vorig jaar tegen de ‘gewone’ griep ingeënt is, zou dubbel zoveel kans hebben om de Mexicaanse griep op te lopen. Bij een mutatie van het Mexicaansegriepvirus zou het dus kunnen dat wie tegen de
Mexicaanse griep ingeënt is, meer kans loopt om ziek te worden. Deze studie moet bevestigd worden.

Let op de woordje zou. Waarom? Deze studie moet nog gepubliceerd en peer reviewd worden. Er is nog niets van bekend behalve dat de studie bestaat. Zie mijn artikel hierover.

Wel bekend zijn tegengestelde resultaten uit deze (recente) studies:

Partial protection of seasonal trivalent inactivated vaccine against novel pandemic influenza A/H1N1 2009: case-control study in Mexico City

Conclusions Preliminary evidence suggests some protection from the 2008-9 trivalent inactivated vaccine against pandemic influenza A/H1N1 2009, particularly severe forms of the disease, diagnosed in a specialty hospital during the influenza epidemic in Mexico City.

Early Results: NIAID Trial Supports Co-Administration of 2009 H1N1 Influenza Vaccine and Seasonal Influenza Vaccine

Early data from a trial evaluating sequential as well as simultaneous administration of the 2009 H1N1 influenza vaccine and the seasonal influenza vaccine in healthy adults indicate that co-administration of the two vaccines does not impair the immune response to either one.

#4
De vaccins tegen de Mexicaanse griep zijn inderhaast geproduceerd en hebben geen grondige klinische langetermijntests ondergaan. Hun werkzaamheid en hun veiligheid zijn niet bewezen, in het bijzonder wat het risico betreft op ziekten die zich langzaam ontwikkelen.

Half waar. (Pandemische) griepvaccins moeten op korte termijn ontwikkeld worden op basis van de strains van het influenzavirus die op dat moment de ronde doen. Op basis van vaccins met dezelfde inhoudsstoffen maar met andere antigenen zijn wel verschillende onderzoeken gedaan. Vragen om langetermijnonderzoeken in het geval van specifieke pandemische vaccins getuigt van een diepgaand en totaal gebrek aan inzicht.
Verschillende recente onderzoeken bewijzen wel degelijk de werkzaamheid van de H1N1 vaccins. Er worden hoge immunresponses behaald en men is er al van overtuigd dat één (geadjuveerd) prikje voldoende is.

#5
Het Mexicaansegriepvaccin in flacons van tien doses bevat kwik (thiomersal) als bewaarmiddel. Thiomersal wordt ervan verdacht aan de basis te liggen van gevallen van autisme. De Amerikaanse
kinderartsenvereniging AAP (60 000 leden) heeft in 1999 gevraagd het uit vaccins te verwijderen.

Er is nog nooit aangetoond dat thiomersal zorgt voor autisme. Punt. Het blijft bij verdachtmakingen (zie ook omschrijving) die de hele tijd weer de kop opsteken. Thiomersal is niet verwijderd uit de vaccins omdat het aantoonbaar schadelijk was. Men heeft het verwijderd om de kwikbelasting (vooral voor jongere kinderen) lager te maken. Dit i.v.m. kwikbelastingen uit het milieu en door het eten van voedsel met kwikophoping (vette vis). Verwijdering is niet gebeurd op aanwijzingen in onderzoek dat vaccins voor wat dit betreft schadelijk zouden zijn.
Zie ook de eerste twee video’s in dit bericht van mijn hand over correlatie en oorzaak m.b.t. autisme en vaccinaties.

#6
Dit vaccin bevat ook een adjuvant, squaleen, dat de immuunrespons sterk verhoogt. Squaleen is van nature in ons lichaam aanwezig en is onschadelijk als het via de voeding binnenkomt. Maar als het wordt ingespoten, wordt vermoed dat het auto-immuunreacties kan opwekken (zoals multiple sclerose, amyotrofische laterale sclerose, fibromyalgie) of dat het bepaalde neurologische en reumatische klachten kan veroorzaken. In de Verenigde Staten blijft het gebruik ervan in griepvaccins door de FDA verboden.

Let op vermoed. Er is namelijk nog nooit iets van aangetoond. Ook is niet aangetoond dat er een verschil bestaat tussen het via voedsel of via injectie binnenkrijgen van squaleen verschilt in effect. Waarom zou dat dan zo zijn? Squaleen in vaccinaties is in Europa al tientallen miljoenen keer toegediend. Zonder ernstige bijwerkingen. Het gekke van de redenering hier is dat het stofje bedoeld is om autoimuunreacties op te wekken. Het zorgt voor een betere en uitgebreidere immuunrespons op het antigeen in het vaccin.

Grieptopic Adjuvans: MF 59, AS03, squaleen

#7
Het squaleen in het miltvuur-vaccin wordt ervan verdacht het Golfsyndroom te hebben veroorzaakt bij meer
dan 25% van de Golfoorlogveteranen (met duidelijke aanwezigheid van antilichamen tegen squaleen). Het squaleengehalte in het Mexicaansegriepvaccin is veel hoger. Door het gebruik van squaleen kan de dosis antigenen laag gehouden worden zodat sneller veel vaccins geproduceerd kunnen worden.

Onwaar.

Ten eerste was dit vaccin niet geadjuveerd met squaleen.

Ten tweede is het heel normaal dat mensen antilichamen tegen squaleen in hun lichaam hebben (squaleen zit van nature in ons lichaam en heeft een rol in processen rondom cholesterol). Verder blijkt uit onderzoek dat hoe ouder men wordt deste meer antilichamen men in het lichaam heeft.

Ten derde veroorzaken vaccinaties met squaleen geen antilichaamsreacties tegen squaleen in het lichaam

Ze hierover ook een artikel op de website van het WHO.

Bovendien zorgt Squaleen er niet voor dat de vaccins sneller geproduceerd kunen worden. Deze ‘booster’ zorgt er voor dat de beperkte hoeveelheid antigeen die geproduceerd wordt effectiever gebruikt kan worden. Men heeft er bij een geadjuveerd vaccin gewoon minder van nodig. (een kwart tot de helft in vergelijking met ongeadjuveerd vaccin).

#8

Volgens een Europese beslissing van 15/09/09 zullen de fabrikanten en de artsen die dit experimentele vaccin zullen toedienen, niet burgerlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Als het vaccin bijwerkingen vertoont, zal je dus geen klacht kunnen indienen.

Zou kunnen, weet ik niet.

#9
Er bestaan veel andere natuurlijke middelen om ons immuunsysteem te versterken en infecties en complicaties van de griep te voorkomen of te beperken. Van veel substanties is de doeltreffendheid wetenschappelijk aangetoond. Daartoe behoren vitamines C, D en E, sommige aminozuren, mineralen, polyfenolen en sommige essentiële oliën… De overheid verzuimt haar plicht om de bevolking volledig te informeren door hierover te zwijgen.

Daar ga ik verder geen woorden aan vuil maken. Brononderzoek wordt zo belangrijk geacht door Koetsier. Zijn die wetenschappelijke publicaties gedaan door de farmaceutische industrie dan blieft Jannes Koetsier ze niet. Gekleurde informatie, kortom niet betrouwbaar.

In dit laaste punt komt namelijk de aap uit de mouw. De site waar op dit document gehost is behoort aan Luc Lepomme.

Ik google maar eens even op deze naam voor u.; Fanatieke Matthias Rath aanhanger (de man die met zijn vitaminepilletjes de aids zou uitroeien in Afrika).

Doet u vooral geen moeite dit onder de aandacht van Jannes Koetsier te brengen. De man wil het niet horen.

Eventuele kritiek die u uit wordt toch door hem weggehaald.

28 Responses to Jannes Koetsier en de negen leugens en halve waarheden

 1. Carla says:

  Jannes gevraagd eens te antwoorden/reageren op de vragen. Op mijn wenken bediend…… Nou ja. Nog wel steeds in een “timewarp” trouwens omdat de klok nog steeds op zomertijd staat. En mensen Jannes is geen jurist! Nee, dat wisten we toch; hij is immers parttime (?), freelance (?), verontrust (?), kritisch (?), of weet-ik-veel (huis)arts. Mag al van geluk spreken dat ik niet “verwijderd” werd.

 2. wilmamazone says:

  http://www.degezondepatient.nl/index.php?option=com_yvcomment&view=comment&ArticleID=941#yvComment

  13. Maandag 02 November 2009 14:33 (Jannes Koetsier)

  Antwoord op vragen.
  1. Uitspraak kort geding werd gedaan door een andere rechter dan degene die de zitting deed. Tijdens de zitting was deze rechter wel overtuigd van het spoedeisend belang. De uitleg die de rechter gaf over de uitsluitingsgronden in de WOB wordt nog beoordeeld. Dat is juridisch gesteggel en niet mijn vak. Vreemd blijft dat de burger volgens de rechter de info maar zelf moet opzoeken op websites. Overigens is de overheid nu wel ineens bezig om bijv. op grieppandemie.nl teksten aan te passen en bijwerkingen wat meer weer te geven.
  2. Het blijft vreemd dat thiomersal al jaren niet meer is toegestaan als conserveringsmiddel in injectievloeistoffen. Of europa dat nu kan overrulen is eveneens een juridische vraag. Deze vraag stellen betekent dat ik het antwoord niet weet. Maar het lijkt mij wel goed hierover duidelijkheid te vragen.
  3. Proefpersoon zijn voor een nieuw medicament betekent schriftelijke toestemming geven. Het vaccin mag hoe dan ook geweigerd worden want is niet verplicht.

  Dit bericht b.v. is bij Jannes dan blijkbaar rechtstreeks het ene oor in en het andere uit gegaan:

  2.Donderdag 29 Oktober 2009 16:41 (Wilma)

  Jannes zegt:
  *Kwik mag al jaren niet meer in vaccins,nadat in de VS teveel berichten bekend werden over hersenschade bij kinderen die aan kwik in vaccins werd toegeschreven.*

  http://www.nvi-vaccin.nl/?id=62&bid=1031

  Het verband tussen thimerosal en autisme is nooit wetenschappelijk aangetoond. Wetenschappers geloven in het algemeen dat vooral genetische factoren een rol spelen bij de ziekte. Toch werd in de Verenigde Staten het conserveermiddel in 1999 van overheidswege uit de meeste vaccins gehaald. De maatregel suggereerde (ten onrechte) dat de stof wellicht toch schadelijk was. Sommige ouders lieten de vaccinatie van hun baby achterwege vanwege angst voor thimerosal.

  Dus:
  Tiomersal werd uit de vaccins gehaald juist om mensen gerust te stellen, niet omdat het kwaad kan.

  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/16727992/

  Tien onderzoekers hebben een wetenschappelijk artikel teruggetrokken waarin een verband werd gesuggereerd tussen het BMR-vaccin (tegen de bof, mazelen, en rode hond) en autisme. Er is onvoldoende bewijs om zo’n verband hard te maken, aldus de meerderheid van de onderzoekers deze week in het medische vaktijdschrift The Lancet.
  Het artikel sloeg in 1998 in als een bom. Dr Andrew Wakefield en collega’s hadden twaalf autistische kinderen tussen de drie en tien jaar onderzocht, en claimden een mogelijk verband(ingekort)

  “We hadden het nooit moeten publiceren,” schreef Richard Horton, hoofdredacteur van The Lancet, twee weken geleden al. Toen kwam namelijk aan het licht dat er sprake was van belangenverstrengeling. Hoofdonderzoeker Andrew Wakefield had verzuimd melding te maken van het feit dat hij tijdens het onderzoek 55.000 pond betaald had gekregen van Legal Aid Board. Die organisatie stelt ouders in de gelegenheid een proces te beginnen als ze menen dat hun kind als gevolg van de vaccinatie autistisch is geworden. Enkele kinderen uit het Lancet-onderzoek waren bij zo’n procedure betrokken. Het vermoeden bestond dat Wakefield zijn proefpersonen wat al te selectief had uitgezocht, en alleen patiëntjes in het onderzoek had opgenomen van wie de ouders hadden aangegeven dat er mogelijk een verband bestond tussen de vaccinatie en de gedragsveranderingen.
  Lees verder onder link.

  http://www.degezondepatient.nl/ziekterisico-is-handel-29-okt-2009.html

  Tja…stemmingmakerij heeft blijkbaar de voorkeur van Dr.Hannes en dan ben je logischerwijs zéér vies van juiste informatie.
  De link naar die 9 redenen heeft hij dit weekend pas bijgevoegd, dus ben ik inmiddels toch bang dat tussen die oren vanalles niet naar behoren werkt en dat mag gelezen worden als een understatement!

 3. marer says:

  Goed onderbouwd antwoord van Koetsier op zijn weblog. Daarin valt te lezen dat de overheid “nu wel opeens” bezig is onderbouwing te geven. Hebben wij natuurlijk te danken aan de “stralingsarmen” en de (onnodige) rechtzaak. En de ene rechter is de andere niet. Koetsier is geen jurist, nee. Heeft zeker ook nooit gehoord van onafhankelijk rechtspraak.
  Hij heeft ook nog nooit gehoord van onpartijdige, goede voorlichting.
  Laat staan dat hij die geeft.

 4. Carla says:

  Zojuist deze tekst in het nieuws van Hoogeveen – de stad van Jannes Koetsier – gelezen. Er wordt normaal verwezen naar het RIVM en NIET naar de “beroemde” stadsgenoot dr. Hannes….

  http://www.regiohoogeveen.nl/news/12838/Angst-voor-Mexicaanse-griep-neemt-toe.html

  Maandag, 2 November om 15:02:28 |
  Hoogeveen – De onrust en onzekerheid over de Mexicaanse griep neemt zienderogen toe nu het duidelijk is dat er sprake is van een epidemie in Nederland. Berichten over, vooral jonge, doden maken de zaak erger en veroorzaakt hier en daar zelfs lichte paniek. 

Ook de discussie over het wel of niet injecteren, of 1 of 2 injecties, elkaar tegensprekende specialisten en waarschuwingen voor de bijwerkingen maakt de mensen onzeker. Veel ouders bellen dan ook met de huisartsenpost zodra hun kind hoest en koorts heeft. Waarschijnlijk komt de gezondheidsraad aanstaande donderdag met een advies over kindervaccinatie. 

In de loop van deze week kunnen de huisartsen beginnen met het inenten van mensen die een verhoogd risico lopen. Het gaat hierbij om mensen met hart- en vaatziekten, longproblemen en diabetes. 

De Centrale Huisartsendienst Drenthe heeft extra personeel moeten inzetten en draait extra diensten om de drukte te kunnen verwerken. De huisartsen gaan meer op huisvisites dan gewoonlijk, vooral als sprake is van kleine kinderen. Als er sprake van griep dan is het devies: Blijf in bed en als de ziekte erger wordt bel dan de dokter. Bij de Mexicaanse griep zijn de meest voorkomende verschijnselen: koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid en droge hoest.

  

Meer informatie op de website van het RIVM of bij het landelijke informatienummer 0800 1100 van Postbus 51.

 5. marer says:

  Dat het journaille zomaar de deskundige bij uitstek overslaat! Het is (bijna) een schande!

 6. Carla says:

  Ja, arme dr. Hannes en hij doet zo zijn best voor de mensheid.

 7. wilmamazone says:

  Het kan niet vaak genoeg gezegd worden!

  Antwoorden op 11 veelgestelde vragen:

  http://www.grieppandemie.nl/vaccinatie/waarom_vaccinatie_63_

  1. Waarom vaccineren als de nieuwe griep toch mild verloopt?
  2. Heeft vaccineren wel zin als ik toch nooit ziek ben?
  3. Is het vaccin wel voldoende getest?
  4. Werkt het vaccin wel?
  5. Mag mijn werkgever eisen dat ik me laat vaccineren, zodat ik niet ziek word?
  6. Kun je van dit vaccin juist griep krijgen?
  7. Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin?
  8. Kan het vaccin Guillain-Barré syndroom veroorzaken?

  Guillain-Barré syndroom is een aandoening die leidt tot het niet of minder functioneren van spieren. De aandoening is zeer zeldzaam. Meestal doet de aandoening zich voor nadat de patiënt een infectie heeft doorgemaakt, zoals keelontsteking, diarree of griep. In zeer zeldzame gevallen komt de aandoening voor in de dagen of weken na vaccinatie. De kans dat het syndroom voorkomt na vaccinatie varieert van 1:100.000 tot 1:1.000.000. Die kans is net zo groot als het krijgen op het syndroom zonder dat er gevaccineerd is.

  (dikgedrukt speciaal voor Dr. Hannes en Co.)

  Zie ook:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/10/31/vaccinatieangst/

  9. Zitten er gevaarlijke hulpstoffen in het vaccin?

  Het vaccin bevat verschillende bestanddelen. Om het effect van het vaccin te verbeteren is een adjuvans (hulpstof) toegevoegd aan het vaccin. Deze hulpstof is niet schadelijk, maar kan wel voor bijwerkingen zorgen, zoals roodheid, zwelling en pijn rond de prikplaats. Ook koorts en algemene malaise kunnen voorkomen. Deze milde bijwerkingen zijn van korte duur en gaan vanzelf weer over. Voordat een vaccin wordt geregistreerd, moet een fabrikant aantonen dat het adjuvans geen toxische effecten heeft. Dit gebeurt met behulp van dierproeven. Zonder dit bewijs volgt geen registratie.

  10. Bevat het vaccin kwik?

  Nee, in het vaccin zit niet het metaal kwik, zoals dat vroeger in thermometers zat. Deze stof en ook de kwikverbinding methylkwik kunnen inderdaad schadelijk zijn voor de mens omdat ze zich ophopen in het lichaam. Maar zowel kwik als methylkwik zitten niet in het vaccin.
  In het vaccin zit wel een kleine hoeveelheid thiomersal, dat in het lichaam afgebroken wordt tot ethylkwik. Thiomersal wordt aan vaccins toegevoegd om bacteriegroei te remmen. De kleine hoeveelheid thiomersal die in het vaccin aanwezig is, veroorzaakt geen schade. Het hoopt zich niet op in het menselijk lichaam: het ethylkwik dat uit thiomersal voortkomt, wordt door het menselijk lichaam gewoon afgebroken. Binnen 7 dagen na vaccinatie is al de helft ervan uit het lichaam verdwenen, het andere deel verdwijnt in de periode daarna ook.

  11. Bevat het vaccin formaldehyde?

  Het vaccin kan sporen van formaldehyde bevatten. Formaldehyde wordt bij het maken van vaccins gebruikt om de ziektekiemen te inactiveren. Daarna wordt het vaccin intensief gewassen, maar er kunnen nog sporen van formaldehyde achterblijven. De hoeveelheid formaldehyde in het vaccin is niet schadelijk voor de gezondheid. Ons lichaam bevat zelfs altijd van nature een kleine hoeveelheid formaldehyde. Dat is namelijk in het menselijk lichaam als hulpmiddel nodig bij het omzetten van een aantal stoffen voor onze stofwisseling. De hoeveelheid formaldehyde in het vaccin is kleiner dan wat er van nature aanwezig is in het lichaam.

 8. jennyj0 says:

  Ja, maar toch, ja, maar toch, ja, maar toch, ja, je weet maar nooit toch? Niet? Toch? Jannes zegt het toch ook, toch ja? Of niet soms?

 9. wilmamazone says:

  Deze van Chris Klomp ook maar ff in de herhaling:

  http://rechtbankverslaggever.wordpress.com/2009/08/08/de-ellende-met-internet/

  Ook de dorpsgek heeft internet

  Ik heb naast mijn fascinatie voor het recht nog een afwijking.

  Ik mag graag schrijven over de in mijn ogen gevaarlijke kanten van het internet.

  Al eerder schreef ik over de verantwoordelijkheid van publiceren. Wie iets op het internet zet, publiceert iets en zou dus eigenlijk ook goed na moeten denken over de boodschap en de vorm. Helaas heerst er op het internet vaak een soort anarchistische wetteloosheid.

  Elke dorpsgek kan ongehinderd zijn eigen verhalen kwijt. Niet gehinderd door geweten of fatsoen.

  Soms is dat vermakelijk, soms irritant en heel soms levensgevaarlijk.

  quote:

  De directeur bij het RIVM vindt vrijheid van meningsuiting een groot goed. Ook voor mensen met wat hij noemt “wonderlijke ideeën”. Maar Désirée Röver en anderen die een kruistocht tegen vaccinaties voeren, zijn inmiddels de onschuld voorbij. Ze gooien alles op internet, geven hun boodschap een serieuze uitstraling en creëren zo enorme problemen. “Daar is weinig aan te doen, wij zouden als wetenschap óók veel meer gebruik moeten maken van het internet voor, zeg maar, de gewone man en vrouw…

  quote:

  Coutinho heeft meer dan gelijk. De zeepkist is verplaatst naar het internet. En daar waar je in de buurt van een zeepkist nog je hoofd kan schudden bij zoveel domheid, is dat op het internet niet meer mogelijk. Criticasters zijn niet welkom. Gelijkgestemden zoeken elkaar op en lezen alleen nog maar waar ze in geloven.

 10. Pingback: Influenza in week 43. « Ars GeriatriCare

 11. wilmamazone says:

  http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE5A14UK20091102?feedType=RSS&feedName=healthNews&pageNumber=2&virtualBrandChannel=11604&sp=true

  More flu vaccine ready in U.S.; kids need 2 doses

  WASHINGTON (Reuters) – Up to 30 million doses of vaccine against the pandemic H1N1 flu have been delivered to the U.S. government and production is now picking up, officials said on Monday.

  But they said more studies confirm that children under the age of 9 will need two doses to be fully protected.

  And studies in pregnant women, one of the groups most vulnerable to swine flu,show no indication of side effects from the vaccine.

  quote:

  Clinical trials being run by the government confirm that children under age 9 need two doses of the swine flu vaccine — optimally four weeks apart — to be fully protected.

  Last week the World Health Organization said governments might consider giving a single dose to as many children as possible, but Dr Anthony Fauci of the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases said the scientific data showed it is important to get children vaccinated twice.

  quote:

  Fauci disputed critics who say the vaccine is being distributed too slowly to be of use against the virus, which is active across the entire country.

  “You cannot assume that this is going to disappear,” he said. “I don’t think you can make the assumption that anything is going to be too little, too late.”

 12. Crypto doet ramkraakje.

  Bewering ‘b’, dat voor jonge volwassenen geen bewijs van werkzaamheid van vaccinatie is aangetoond vind ik ook wat ‘frappant’.

  Uit:
  Demicheli, V. D., Di Pietrantonj, C., Jefferson, T. O., Rivetti, D., and Rivetti, A. (2007). Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane database of systematic reviews (Online), (2).:

  Inactivated parenteral vaccines were 30% effective (95% CI 17% to 41%) against influenza-like illness, and 80% (95% CI 56% to 91%) efficacious against influenza when the vaccine matched the circulating strain and circulation was high, but decreased to 50% (95% CI 27% to 65%) when it did not. Excluding the studies of the 1968 to 1969 pandemic, effectiveness was 15% (95% CI 9% to 22%) and efficacy was 73% (95% CI 53% to 84%).

  http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD001269.pub3

 13. wilmamazone says:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/3/031109_griepvaccins.html

  Huisartsen krijgen vaccins Mexicaanse griep

  De eerste vaccins tegen Mexicaanse griep worden vandaag bij huisartsen bezorgd. Vannacht zijn in distributiecentra de eerste miljoen inentingen aangekomen.

  Later vandaag worden die naar de eerste 1200 huisartsen gebracht. Die beginnen volgende week met het vaccineren van mensen uit de risicogroepen.

  Kinderen
  Huisartsen mogen zelf de dagen bepalen waarop ze gaan prikken. Vaccinatie is niet verplicht.

  Mensen die in een risicogroep zitten, hebben al een oproep thuis gekregen. Het zijn onder anderen zestig plussers en mensen met suikerziekte of hart- en longproblemen.

  Het is onduidelijk of kinderen een prik tegen de Mexicaanse griep krijgen. Minister Klink wacht nog op een advies van de Gezondheidsraad

 14. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1311380.ece

  RIVM: Ernst Mexicaanse Griep dringt door

  Nu in Nederland enkele gezonde, kleine kinderen binnen enkele dagen tijd zijn overleden aan de Mexicaanse griep, lijkt de ernst van de ziekte in Nederland door te dringen.

  Dat heeft directeur Infectieziekten Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag gezegd. Hij hoopt dat de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren toeneemt.

  eindquote:

  De dood van enkele kinderen is ook volgens de beroepsorganisatie Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (VVN) de reden dat nu meer verpleegkundigen open staan voor een prik tegen de Mexicaanse griep. ‘De weerstand is afgenomen, merken we aan de reacties op de campagne ‘Laat je vaccineren’. Eerder kregen we daar nog negatieve reacties op en nu helemaal niet meer’, aldus Monique Verkerk van de VVN.

 15. wilmamazone says:

  http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE5A227820091103?feedType=RSS&feedName=healthNews

  Pregnant women should get flu shot as winter bites: WHO

  GENEVA (Reuters) – Pregnant women and other people at high risk should be vaccinated against the H1N1 swine flu virus as the cold weather begins to bite in the northern hemisphere, the World Health Organization (WHO) said on Tuesday.

  It voiced concern that some vulnerable people are shying away from the pandemic vaccine, which the WHO stressed had not caused any unusual side effects in hundreds of thousands of people to have received it worldwide so far.

  “Certainly the fact that the vaccine isn’t being used by those who would have access to it and who would be in priority risk groups is of concern, yes,” WHO spokesman Gregory Hartl told a news briefing.

  At least 5,712 people have died……

 16. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article2905483.ece

  Griepvaccin volgend jaar in normale griepprik

  De bestanddelen van het vaccin tegen de Mexicaanse griep worden volgend jaar waarschijnlijk verwerkt in de reguliere griepprik. Directeur Infectieziekten Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat dinsdag gezegd. Mensen die tot medische risicogroepen behoren (bijvoorbeeld ouderen, long- en hartpatiënten), hoeven dan nog maar een keer naar de dokter om een prik te halen.

  Dit jaar moet de risicopatiënt drie keer: Een keer voor de reguliere griepprik, en daarna twee keer voor het vaccin tegen de Mexicaanse griep.

  Coutinho verwacht dat het vaccin een seizoen werkt. Griepvirussen, en dus ook de Mexicaanse griep, veranderen voortdurend van samenstelling. Daarom wordt de samenstelling van de vaccins elk jaar aangepast.

 17. wilmamazone says:

  http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2403965.ece

  Offensief overheid in media tegen de griep

  Er komt een grote voorlichtingscampagne over de Mexicaanse griep. Dat heeft het ministerie van VWS vorige week besloten, omdat overheid en huisartsen onverwacht veel vragen van burgers krijgen over die griep. Gisteren kreeg Postbus 51 een recordaantal vragen over de griep: 2.500. Twee weken geleden waren dat er nog gemiddeld 200 per dag.

  Vanaf maandag komen in alle landelijke dagbladen één grote en enkele kleinere advertenties. Volgende week zijn er spotjes op de televisie en radio. Postbus 51 is speciaal voor de Mexicaanse griep deze maand in de weekenden te bellen. Tot vorige week wilde VWS alleen een advertentie plaatsen in de huis-aan-huisbladen. Die campagne is ingetrokken, zegt een woordvoerder van VWS.

  De nieuwe campagne moet Nederland voorlichten over de Mexicaanse griep. Het voorlichtingsoffensief komt kort na…….

 18. marer says:

  Videoclip TV West Mexicaanse grieprap van dokter Schrader

 19. Edward says:

  Leuk filmpje, Marer.

  Op mijn werk hebben we op het toilet extra alcoholgel staan. Vind ik uiterst aangenaam. Eerst handen wassen, goed afdrogen, dan pas de dunne gel op de handen, voelt fris en hygienisch.

  De kraan van de wastafel, het lichtknopje en de deurknop waren toch al bronnen van bacteriële verontreiniging. Als je nu al handenwrijvend naar buiten komt voelt dat prettig.

 20. wilmamazone says:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/3/031109_whobezorgdovervaccin_weigeraars.html

  WHO bezorgd over vaccin-weigeraars

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over het grote aantal mensen wereldwijd dat zich niet tegen de Mexicaanse griep wil laten inenten. Cijfers zijn er niet, maar veel mensen zouden bang zijn voor bijwerkingen.

  Volgens de WHO is die angst onterecht. Het vaccin is al honderdduizenden keren toegediend. Als er al bijwerkingen zijn, dan zijn die vergelijkbaar met die van een normale griepprik, aldus de WHO.

  De Mexicaanse griep heeft tot nu toe wereldwijd 5700 levens geëist. Kinderen verdienen volgens de WHO extra aandacht bij de vaccinaties. Nederland heeft daar nog geen besluit over genomen.

 21. marer says:

  Ik was gisteren op een toilet waar spul hing om de bril schoon te maken en doekjes erbij om af te nemen.
  Vrouwen moeten allemaal “interieurverzorgster” worden. Toch maar een plastuit aanschaffen?

 22. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1311722.ece

  Patiënt met griep resistent tegen Tamiflu

  In Nederland is een eerste geval geconstateerd van een patiënt, besmet met Mexicaanse griep, die niet reageert op de virusremmer Tamiflu. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat woensdag bekendgemaakt.

  De patiënt ligt in een ziekenhuis. Het RIVM zegt niet waar. Grieppatiënten met Mexicaanse griep die in het ziekenhuis worden opgenomen, worden doorgaans behandeld met Tamiflu. Ze knappen daarvan meestal iets sneller op, en zijn iets minder ziek.

  Eigen kracht
  Volgens directeur Infectiezieken Roel Coutinho van het RIVM kan de patiënt nog worden behandeld met Relenza, een andere virusremmer. Maar hij zegt ook dat de persoon vooral op eigen kracht zal moeten herstellen.

  De resistentie hoeft volgens Coutinho in principe niet veel negatieve consequenties te hebben voor de overlevingskansen van de persoon. De patiënt heeft behalve Mexicaanse griep ook een afweerstoornis. Uit het feit dat de persoon in het ziekenhuis ligt, kan worden afgeleid dat hij of zij er ernstig aan toe is.

  Volgens het RIVM……..

 23. wilmamazone says:

  http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/pg/2009/resistent-virus.asp?rss

  Resistent virus geen gevaar voor volksgezondheid

  Het resistente virus dat onlangs is aangetroffen bij een Nederlandse patiënt met Nieuwe Influenza A vormt geen gevaar voor de volksgezondheid.

  De ernstig zieke patiënt is geïnfecteerd met een licht gemuteerde variant van de Mexicaanse griep, oftewel Nieuwe Influenza A. Deze virusstam is resistent tegen de virusremmer oseltamivir (productnaam: Tamiflu). Als oseltamivir niet meer werkt, zijn er weinig andere mogelijkheden om mensen met ernstige griepklachten te behandelen. Het ziekenhuis dat de patiënt behandelt, stelt daarom al het mogelijke in het werk om besmetting van anderen te voorkomen.

  Volgens het RIVM hoeven mensen zich op dit moment geen zorgen te maken om resistente virussen. Wereldwijd zijn 39 licht gemuteerde virussen van de Mexicaanse griep bekend, maar ze verspreiden zich nauwelijks. Deze virussen zijn gevonden in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. In Nederland worden besmette patiënten steekproefsgewijs onderzocht op mutaties.

 24. Geen kwestie van ‘if’, maar ‘when’. Lijkt me.

  Ironisch. Datzelfde systeem dat er voor zorg(t)(de) dat onze hersens ontwikkel(d)en, zorgt er ook voor dat influenza muteert en medicatie weet te ontwijken.

 25. marer says:

  Moeten kwakkers zich nu echt zorgen gaan maken betr. de “ontwikkeling” van hun hersenen? Of was die ontwikkeling er toch niet en daarbij ook geen medicatie die het tegenhoudt?

 26. Edward says:

  Marer, voor de ontwikkeling van de hersenen hadden we een regulier kwakkende boef van een arts in Almelo, die gedoogd door collega’s mensen in de bloei van hun leven jarenlang spijkerhard voorloog dat hun hersenen al negatief aan het ontwikkelen cq aan het krimppen waren.

  Hij en zijn organisatie hadden een destructieve negatieve invloed op het welzijn van blind vertrouwende mensen, en in het Italiaans is volgens WIKI het woord Influenza dan ook afgeleid van onbekende “negatieve invloed” (influence) die periodiek griep gaf in een tijd dat men niet precies wist wat dit was…

  Eerst dacht men nog adept gelovend aan astrologische influenza, later in meer rationele tijden sprak men van invloed van de kou… (influenza del freddo).

 27. wilmamazone says:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/4/041109_griepeninternet.html

  Campagne tegen vaccinatie komt op stoom

  Nu de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep op het punt staat te beginnen, komt ook de campagne tegen vaccinatie op stoom.

  Daarin roeren zich bezorgde burgers, verontruste artsen en wetenschappers, maar ook mensen die bezig zijn met de verspreiding van onnavolgbare complottheorieën en manipulaties.

  De overheid staat met de Mexicaanse griep voor een lastig dilemma: voorbereiden op het ergste en misschien veel meer doen dan achteraf nodig bleek of rustig afwachten hoe de griep zich ontwikkelt. Maar als dat eenmaal duidelijk is, kan er niet meer tijdig actie worden ondernomen.

  Ook de getroffen maatregelen liggen onder vuur. Zo schrijft de Belgische arts-epidemioloog Luc Bonneux in het hoogst serieuze Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat het gebruik van de virusremmer tamiflu geen wetenschappelijk bewezen effect heeft.

  eindquotes:

  Weer anderen geloven dat vaccinaties eigenlijk bedoeld zijn om in alle mensen nanochips te implementeren zodat de overheid vervolgens zicht kan houden op alles wat we doen. En tenslotte zijn er mensen die denken dat de vaccinatiecampagnes van regeringen in de hele wereld een poging zijn om genocide te plegen op de wereldbevolking.

  Aanpak
  Het RIVM en het ministerie van VWS volgen wat er op het internet gebeurt rond de Mexicaanse griep. Het RIVM probeert zo vaak en zo goed mogelijk uit te leggen wat naar de laatste wetenschappelijke inzichten de stand van zaken is en wat de beste aanpak van de griep is.

  Woensdag 4 november kwam de Gezondheidsraad bijeen om te kijken of de vaccinatie ook aan jonge kinderen moet worden aangeboden. Die blijken bovengemiddeld vaak de Mexicaanse griep te krijgen.

  Verbeten strijd
  Dat is zo’n nieuw inzicht dat naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot een aanpassing van de aanpak van de Mexicaanse griep. Maar het is zeer de vraag of dat allemaal besteed is aan degenen die een verbeten strijd voeren tegen de griepvaccinatie.

  Zoals ze dat eerder deden tegen de vaccinatie van meisjes tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Dat gebeurde onder meer door het plaatsen van een gelogen bericht over een niet-bestaand slachtoffer van die vaccinatie.

 28. Pingback: Shaken Baby Syndrome: WantToKnow op de bres voor kindermishandelaars | Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: