Grieptopic: kindervaccinaties en wiegendood; de waarheid over de Japan-mythe

En ja hoor, daar is-tie weer, een bekend stokpaardje van de anti-vaccinatieactivisten:

In Japan is men gestopt met vaccineren / is de leeftijd voor de eerste vaccinaties verhoogd en daar is meteen het aantal gerapporteerde wiegendoden dusdanig verminderd dat het nu bijna niet meer voorkomt!

Helaas pindakaas. Klopt niet. Gaan we even uitleggen.

Om te beginnen: in Japan is men helemaal nooit gestopt met vaccineren, integendeel. De vaccinatiegraad in Japan is nog steeds zeer hoog, ruim boven de 90%.

Ook relevant is wat precies wordt verstaan onder wiegendood:

Onder wiegendood wordt verstaan het plots overlijden van een ogenschijnlijk gezonde baby tussen drie weken en een jaar oud.

Nadat men was begonnen met kinkhoestvaccinaties in Japan, werd een compensatiesysteem ingesteld voor wiegendood als gevolg van kinkhoestvaccinatie. Dit omdat zich kort na elkaar een aantal gevallen van wiegendood had voorgedaan. In het kader van de compensatieregeling moest de regering aannemelijk kunnen maken dat het overlijden van een kind aan wiegendood een andere oorzaak had dan de kinkhoestvaccinatie. Kon de regering dit niet, dan moest er worden uitgekeerd.

In de betreffende periode (tussen 1970 en 1975) zijn in het kader van deze regeling 11 claims toegewezen, op een totaal aantal vaccinaties tegen kinkhoest van meer dan 25 miljoen.

Toen men de vaccinaties voor kinkhoest in het tweede levensjaar ging geven, werden logischerwijs geen claims meer ingediend voor wiegendood als gevolg van de kinkhoestvaccinaties. Immers, van wiegendood is sprake in de leeftijd van 3 weken tot 1 jaar, dus als een kind overlijdt na het eerste levensjaar kan dit niet meer worden toegeschreven aan wiegendood en kan er derhalve ook geen claim voor worden  ingediend.

De denkfout die steeds wordt gemaakt is dat men het aantal claims dat werd ingediend gelijk stelt aan het aantal gevallen van wiegendood en er dus abusievelijk van uitgaat dat wiegendood verdween in Japan toen de leeftijd voor het kinkhoestvaccin werd verhoogd. Ook zelfbenoemde vaccinatie-expert Dr. Viera Scheibner, die dit verhaal de wereld in geholpen heeft, maakt dezelfde denkfout. Mevrouw Scheibner is in wetenschappelijke kringen niet bepaald onomstreden. Hier een voorbeeld van haar redeneertrant. Als alternatief voor vaccinaties beveelt mw. Scheibner homeopathie aan.

Ook in Japan houdt men statistieken bij van de incidentie van wiegendood en daaruit blijkt dat het aantal gevallen van wiegendood juist steeg na het besluit om de kinkhoestvaccinatie pas in het 2e levensjaar te gaan geven.

Voor meer informatie:
http://stason.org/TULARC/child-parent/vaccinations/3a-14-Did-SIDS-disappear-in-Japan-after-the-Japanese-changed.html#.UgURaOAhNSU
http://www.drwile.com/lnkpages/render.asp?vac_SIDS

Nog iets wat opvalt: antivaccinanten lijken geen enkele bijwerking te accepteren, ze eisen vaccins die 100% veilig zijn.

Misschien moeten we ze even uit de droom helpen: die zullen er nooit komen. Geen enkel medicijn kan ooit 100% veilig zijn, om de simpele reden dat er altijd wel iemand allergisch is voor het  een of ander, of  iets onder de leden heeft waardoor het vaccin niet goed valt.

Het gaat er ook niet om dat vaccins 100% veilig moeten zijn om waardevol te zijn. Zoals bij alle medische behandelingen dus ook vaccins, gaat het om de afweging van de risico’s van de ziektes tegen de risico’s van vaccinaties. Onder risico’s van de ziektes moeten we dan niet alleen overlijden verstaan, maar ook complicaties als hersenvliesontsteking en blijvende schade zoals verlamming, andere lichamelijke handicaps (geldt niet alleen voor polio maar ook bijvoorbeeld voor difterie) als blindheid, doofheid,  hartschade, enzovoorts. Als het werkelijk zo zou zijn dat vaccinaties al die bijwerkingen hebben en dan ook nog in zeer grote mate, zoals antivaccinanten beweren, dan zouden we veel meer autistische, gehandicapte en immuungecompromitteerde kinderen moeten hebben dan we hebben.

In het leven bestaan helaas geen 100% garanties. Alle medicijnen dragen het risico in zich op bijwerkingen. Vaccins dus ook. Ouders zouden zich dan ook niet moeten afvragen of er 100% veilige vaccins bestaan. Ze zouden zich bijvoorbeeld kunnen afvragen wat ze een veiliger idee vinden: een kans van 1/1.000.000 op hersenvliesontsteking als gevolg van een mazelenvaccinatie, of een kans van 1/1000 op hersenvliesontsteking als gevolg van een mazeleninfectie.

Wat ook opvalt is dat het altijd gaat om kinkhoest en mazelen. Dit omdat het kinkhoestvaccin niet volledig beschermt. Dat wisten we al. Maar het is óók zo dat kinkhoest een veel milder verloop heeft als het kind gevaccineerd is. Iedereen die weet hoe vreselijk kinkhoest is, zal dit heel waardevol vinden. Er staan fimpjes op internet van niet-gevaccineerde kinderen met kinkhoest. Ga maar niet kijken want het is hartverscheurend.

Mazelen is een ziekte die meestal een onschuldig verloop heeft en daarom vaak wordt onderschat. De complicaties kunnen echter niet alleen leiden tot de zo gevreesde hersenvliesontsteking, maar ook tot longontsteking en doofheid als gevolg van de regelmatig voorkomende zware oorontsteking.  

Veel mensen die nu bang gemaakt worden voor de bijwerkingen van vaccinaties, realiseren zich helaas vaak onvoldoende dat de bijwerkingen van de betreffende ziektes niet alleen veel ernstiger zijn, maar als bijwerking van ziekte ook veel en veel frequenter zijn dan als bijwerking van vaccinatie. Maar ja, dat wordt hen dan ook allemaal niet verteld door zelf-benoemde experts en bepleiters van “eerlijke” informatie, zoals Jannes Koetsier, Ron Fonteine, Désirée Röver en consorten.

143 Responses to Grieptopic: kindervaccinaties en wiegendood; de waarheid over de Japan-mythe

 1. Goed artikel Jenny! Kunnen we dat ook weer op de fabeltjeslijst schrijven.

  Bovendien zijn er nogal wat studies naar Wiegendood en vaccinaties gedaan.

  Sudden unexpected death in infants under 3 months of age and vaccination status- -a case-control study.

  DTPP+/-Hib immunization is not a risk factor for early SUD. In this population, we found the same risk factors as described for SIDS.

  [abstract] hier alles [fulltext]

  Neonatal Deaths After Hepatitis B Vaccine

  Conclusion: Few neonatal deaths following HepB vaccination have been reported, despite the use of at least 86 million doses of pediatric vaccine given in the United States since 1991. While the limitations of passive surveillance systems do not permit definitive inference, these data suggest that HepB immunization is not causing a clear increase in neonatal deaths.

  [fulltext]

  The epidemiology of fatalities reported to the vaccine adverse event reporting system 1990-1997.

  These data may support findings of past controlled studies showing that the association between infant vaccination and SIDS is coincidental and not causal.

  [abstract]

  The UK accelerated immunisation programme and sudden unexpected death in infancy: case-control study

  Conclusions: Immunisation does not lead to sudden unexpected death in infancy, and the direction of the relation is towards protection rather than risk.

  [abstract] en alles [fulltext]

 2. jennyj0 says:

  Heb nog even aan het stuk toegevoegd dat mw. Scheibner homepathie aanbeveelt in plaats van vaccinaties.
  *diep zucht van vertwijfeling*

 3. Hans says:

  Mevrouw Scheibner is dan ook geen arts maar een micro paleontologe in ruste, een kwak met een verkeerde wetenschappelijke opleiding. De wetenschap wordt maar over een kam geschoren, je moet toch echt pas recht van spreken hebben dacht ik zo, als je de juiste opleiding hebt. De drogreden van de autoriteit klinkt in alles door en wordt door het journaille gretig overgenomen. Zelfs een hoer laat zich niet zo gebruiken. Excusez le mot.

 4. Carla says:

  Kijk dit bedoel ik nou. Aan dit soort degelijk werk (met verwijzingen enz.) zou onze Hannes van een Jannes een puntje aan kunnen zuigen en een voorbeeld aan kunnen/moeten nemen. Geweldig stuk weer. Complimenten. De griep zou vaker moeten toeslaan 🙂

 5. Ron says:

  Er is in 2004 een onderzoek geweest op kinderen in Vietnam (zie SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS, Focetria)
  De fabrikant zelf zegt dat het niet wordt aanbevolen kinderen tot 8 jaar te vaccineren

  Er is in 2004 een onderzoek geweest op kinderen in Vietnam (zie SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS, Focetria)
  De fabrikant zelf zegt dat het niet wordt aanbevolen kinderen tot 8 jaar te vaccineren

  Klik om toegang te krijgen tot emea-spc-h385en.pdf

  Klik om toegang te krijgen tot Pandemrix-H-832-PU-17-AR.pdf

  De kans om als niet al te gezond persoon aan de griep te overlijden is nu
  0.0000275625 %
  Dit is natuurlijk een moment opname.

  Stel dat de griep (waar het niet op lijkt want zelfs volgens de overheid is de griep mild en het aantal mensen op de IC neemt af) erger wordt en in een slecht scenario het dodental verdubbeld.
  Dan is de kans voor een niet gezond persoon dus 0.000121 oftewel ongeveer tweemaal zoveel kans als dat je getroffen wordt door de bliksem.
  Dan nog is dit statistiek en kan je de kans nog verkleinen door aan je weerstand te werken.
  Dat heeft zin omdat er meer mensen zijn overleden met een zwakkere weerstand, simpel.

  Stel dat er nog 10 gezonder personen aan de griep overlijden.(nu 1)
  Dan is de Kans dat je dood gaat aan de Mexicaanse griep als gezond persoon 0.00000625
  De kans op een bliksem inslag op een mens is ongeveer 0.000025%

  De contracten tussen Klink en de Farmaceuten zijn geheim, de farmaceuten willen daarbij geen enkel aansprakelijkheid dragen voor de mogelijke gevolgen van de vaccins.
  Er zijn al vaccins verkoct aan het buitenland omdat Klink ermee bleef zitten, en nog zijn er enorm veel vaccin ”over”.

  De overheid weet dat mensen kudde dieren zijn.
  conform de Overeenstemmingsexperimenten van Asch duiken er nu ineens overal berichten op dat 80% zich wil laten vaccineren.(een tijdje geleden)

 6. Ron says:

  Zelf de verpleegkundigen zijn ineens bijgedraaid.(klopt ook niet volgens de website voor verpleegkundigen Nursing)
  Klink weet exact hoe webcare werkt en hoe de media te gebruiken voor zijn propaganda.

 7. @ Ron

  Zou jij mij eens kunnen inlichten met betrekking tot de percentage’s en berekeningen die je hier uit de doeken doet?

 8. jennyj0 says:

  Als ik het goed begrijp heeft in jouw optiek vaccineren dus alleen maar zin voor ziektes waar dood aan gaat. Alle andere complicaties zijn niet van belang.

  Al kan een gezond mens de griep dan goed doorstaan, ik persoonlijk krijg hem liever niet dan wel.

  Ik volg je ‘logica’ ook niet. Betoog je nu dat het vaccin schadelijk is of betoog je dat vaccinatie niet nodig is omdat de griep zo mild is? Als je het met ene argument niet kunt redden moet je niet ineens overstappen op een ander argument.

  De contracten tussen Klink en de Farmaceuten zijn geheim, de farmaceuten willen daarbij geen enkel aansprakelijkheid dragen voor de mogelijke gevolgen van de vaccins.

  Hoe weet je dat als de contracten geheim zijn?

 9. jennyj0 says:

  Hm, ja, zou ik ook wel willen weten.

  Ron, heb je het risico van de gedefinieerde risicogroepen om te overlijden aan de griep op de juiste manier meegenomen?

 10. wilmamazone says:

  http://www.grieppandemie.nl/home/veelgestelde_vragen?nodeId=476

  Waarom zijn er 2 verschillende vaccins, en wat is het verschil tussen beide?
  Wat zijn de verschillen tussen de vaccins Pandemrix en Focetria?
  Er worden vaccins van twee verschillende fabrikanten gebruikt: Focretia van Novartis en Pandemrix van GSK. De vaccins hebben een verschillende samenstelling en een ander productieproces, maar werken hetzelfde. Voor de vaccinatie van risicopatiënten, 60-plussers en zwangeren door de huisarts wordt Focretia ingezet. Dit vaccin wordt ook gebruikt voor de vaccinatie van gezondheidszorgpersoneel. Voor de vaccinatie door de GGD van gezonde kinderen en huisgenoten van baby’s wordt Pandemrix gebruikt. De vaccins zijn onderling overigens niet uitwisselbaar: voor de eerste en tweede vaccinatie moet hetzelfde vaccin gebruikt worden.
  Er zijn twee verschillende vaccins vanwege de beschikbaarheid ervan. In eerste instantie is gekozen voor het gebruik van één vaccin (Focetria). Omdat er daarna op advies van de deskundigen doelgroepen zijn toegevoegd (jonge kinderen en de huisgenoten van baby’s tot en met 5 maanden) wordt nu ook het andere vaccin ingezet (Pandemrix).
  De dosering van de twee vaccins voor kinderen verschilt: van Pandemrix krijgen kinderen tot en met 9 jaar een halve dosering. Van Focetria krijgt iedereen dezelfde dosering.

  Beide vaccins worden door de EMEA (European Medicines Agency) beoordeeld op hun veiligheid en werkzaamheid. De EMEA is een instituut van de Europese Unie, dat er op toe zit dat nieuwe geneesmiddelen veilig zijn. Beide vaccins voldoen aan de WHO-aanbevelingen en aan het EU-besluit met betrekking tot pandemie.

 11. Pingback: Grieptopic: kindervaccinaties en wiegendood; de waarheid over de Japan-mythe | Todo sobre la Influenza AH1N1 | All About Influenza

 12. wilmamazone says:

  De 1e link van Ron op blz 3:

  Klik om toegang te krijgen tot emea-spc-h385en.pdf

  Children and adolescents 6 months to 8 years of age:
  One dose of 0.5 ml at an elected date.
  A second dose of vaccine should be given after an interval of at least three weeks.

  Children aged less than 6 months:
  Vaccination is not currently recommended in this age group.

  It is recommended that subjects who receive a first dose of Focetria, complete the vaccination course with Focetria (see section 4.4).

 13. Ron says:

  In het begrotingsdebat, waar in het begin veel aandacht was voor de griep, kwam ook de bestelling van de vaccins aan de orde. Klink zei dat hij niet kon weten dat een deel van de bestelde 34 miljoen doses te laat zou komen. „We wisten wel dat het een levend product was. Het bereidingproces had meer voeten in de aarde.” Onduidelijk blijft nog de vraag wie opdraait voor de kosten van de naar verwachting ruim 20 miljoen vaccins die pas in januari en dus te laat door de fabrikanten worden geleverd. De producenten hebben bij de minister geheimhouding van de contracten afgedwongen.

  Bron nrc

  Dat een vaccin voldoet aan de aanbevelingen zegt mij niet zoveel.
  Hoe vaak blijken er later alsnog nare bijwerkingen voor te komen of erger?
  Goed onderzoek kost geld en de industrie wil zoveel en zo snel mogelijk veel verdienen, kwestie van marktwerking, of zijn jullie hier zo naïef?

  Q Jenny, als ik het met het ene argument niet red stap ik over op de volgende?
  Dat is een suggestieve reactie, ik geef enkel informatie en heb geen moment gedacht aan wat jij suggereert, ga je bezig houden met wat ik zeg, de inhoud en niet met wat je verondersteld dat ik bedoel.

  De berekening is vrij simpel omdat dit een weerspiegeling is van de feiten zoals ze er nu liggen.
  Er wonen ruim 16000000 miljoen mensen in Nederland waarvan 21 niet gezonde mensen aan de Mexicaanse griep zijn overleden.
  Moet ik dan de risicogroepen nog gaan definiëren?
  Dan kunnen we net zo goed over voetbal gaan praten.
  Mijn voorspelling dat dit aantal in het ergste geval zal verdubbelen en dat de kans dan nog enorm klein is, is vrij realistisch en ruim genomen.
  Het risico neemt nu al af, het aantal gevallen op de IC neemt af enz.
  Ik wil hier enkel mee aangeven dat zelfs dan deze hele discussie nergens over gaat.

  Laat ik duidelijk zijn, ik ben niet tegen vaccineren op zich.
  Voor ziektes zoals polio en difterie is het geweldig dat het kan maar we moeten niet gaan overdrijven.

  Daarbij is het gewoon een feit dat elk medicijn, elk vaccin ook zjn risico met zich mee brengt en dat moet wel opwegen tegen de voordelen.

  Wat is er mis met ziek worden van de griep zonder gevolgen?
  Daar kom je zelfs sterker uit wetende dat de kans op echt ernstige complicaties of overlijden zo enorm klein is.

 14. Ron says:

  Ik trek mij het onrecht aan daarom doe ik dit.
  Vandaag heb ik nog gebeld met een verloskundige uit de regio Bunschoten waarom ze met onvolledige en onjuiste info mensen wilden overhalen tot vaccineren.

  Ze gaf mij aan dat ze ook maar de informatie van de overheid kopieerden en dat ze verder in haar praktijk zelf genuanceerdere informatie gaf.
  Ze zei dat het animo om te vaccineren zeer laag is.(en terecht)

  Ik heb op haar verzoek de bijsluiters op Emea naar haar gemaild waaruit blijkt dat het vaccin voor kinderen tot 8 jaar door de fabrikant zelf niet wordt aangeraden.

 15. wilmamazone says:

  @Ron

  Ik heb op haar verzoek de bijsluiters op Emea naar haar gemaild waaruit blijkt dat het vaccin voor kinderen tot 8 jaar door de fabrikant zelf niet wordt aangeraden.

  Nu zeg je het voor de 2e keer, maar kan je dat ook even quoten voor alle duidelijkheid?

  Zie ook:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/18/grieptopic-kindervaccinaties-en-wiegendood-de-waarheid-over-de-japan-mythe/#comment-16032

 16. @ Ron

  Neem me niet kwalijk maar je redenering is behalve zoals je zelf al zegt niet alleen vrij simpel maar ook nogal kinderlijk.

  Er zijn 21 mensen bevestigd overleden aan de Mexicaanse griep. Er zijn waarschijnlijk veel meer mensen overleden aan de griep of de complicaties van de griep, maar deze zijn niet bevestigd. Er wordt namelijk alleen gecontroleerd in klinische setting.

  Bovendien is het nu wel al heel voorbarig met percentage’s overledenen te smijten en ze naar believen te verdubbelen. Het griepseizoen is pas begonnen.

  Vervolgens is de redenering van JennyJ0 helemaal niet het verleggen van de vraag. Als je de risico’s wilt inschatten moet je ook de groepen er bij betrekken die gevaccineerd worden. Anders kan ik het aantal overledenen net zo goed delen over het aantal geiten in Nederland.

  Jij zegt dat je hier informatie geeft maar het tegenovergestelde is waar. Hoe kom jij er bijvoorbeeld bij dat de risico’s van het nemen van de griepvaccinatie groter zijn dan de voordelen?

  Wat is er mis met het nemen van een griepprik zonder gevolgen?
  Daar kom je zelfs sterker uit wetende dat de kans op echt ernstige complicaties of overlijden nog veel kleiner is dan de zo enorm kleine kans die jij verondersteld op complicaties of overlijden van het krijgen van de griep?

  Dan kunnen we net zo goed over voetbal gaan praten.

  Niet praten. Kijken. Nederland-Paraguay 😆
  *plop*

 17. wilmamazone says:

  Nog maar een keer:

  http://www.grieppandemie.nl/vaccinatie/het_vaccin/hoe_komt_het_vaccin_tot_stand_63_

  Hoe komt het vaccin tot stand?

  Bij een pandemie (wereldgriep) is het belangrijk dat snel, goede vaccins gemaakt worden en in grote hoeveelheden. Hoe kwamen de vaccins tot stand tegen Mexicaanse griep, oftewel Nieuwe Influenza A (H1N1)?

  Wereldwijd is een aantal vaccins ontwikkeld tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). De overheid kocht voor de Nederlandse bevolking de vaccins Focetria (Novartis) en Pandemrix (GlaxoSmithKline) in. Deze 2 vaccins bevatten verschillende hulpstoffen en kennen een ander productieproces, maar zijn op dezelfde manier tot stand gekomen, getest en goedgekeurd.

  Modelvaccin
  Voordat een pandemie losbreekt, is niet bekend welke specifieke griepvirusstam de pandemie gaat veroorzaken. Er kan dus van te voren ook nog geen specifiek vaccin worden ontwikkeld tegen de toekomstige pandemie. Om bij een daadwerkelijke pandemie alle inwoners van Europa zo snel mogelijk vaccinatie aan te kunnen bieden, ontwikkelen fabrikanten vooraf modelvaccins. Die modelvaccins bevatten een speciaal geselecteerde griepvirusstam waaraan nog niemand is blootgesteld en waar niemand immuun voor is. Ruim voordat de pandemie de kop opsteekt, worden de modelvaccins getest en beoordeeld.

  Zodra de WHO (World Health Organization) de pandemie officieel afkondigt, maakt zij de samenstelling van het virus bekend. De fabrikant ontvangt dan zo snel mogelijk de betreffende griepvirusstam en vervangt de stam in het modelvaccin door de stam die de pandemie veroorzaakt. Zo zijn de vaccins Focetria en Pandemrix gebaseerd op modelvaccins met het H5N1-antigeen. Daarin is het antigeen van H5N1 vervangen door het antigeen van H1N1.
  Door deze werkwijze is er bij uitbraak van een pandemie al een belangrijk deel van de voorbereiding voor de vaccinontwikkeling gedaan.

  Adjuvans
  Focetria en Pandemrix bevatten een hulpstof die…

  Eindquote:

  Registratie en goedkeuring
  Voordat een vaccin tegen Nieuwe Influenza A gebruikt mag worden, doorloopt het een aantal stappen:

  1.De fabrikant stelt een dossier op met informatie over het nieuwe vaccin op basis van het modelvaccin.

  2.Het CHMP beoordeelt het dossier. Het CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) is onderdeel van de EMEA (European Medicine Agency). Op 24 september gaf het CHMP positief advies over de vaccins Focetria en Pandemrix.

  3.De Europese Commissie neemt het advies van het CHMP over, of keurt het af. Op 29 september keurde de Europese Commissie Focetria en Pandemrix goed en registreerde daarmee deze vaccins.

  4.Na registratie wordt elke partij (batch) vaccin nog gecontroleerd in een nationaal controlelaboratorium OMCL (Official Medicines Control Laboratory) in één van de landen van de Europese Unie. De lidstaten van de Europese Unie wisselen controleresultaten onderling uit.

  5.Na controle en goedkeuring van het OMCL mag het vaccin gebruikt worden.

 18. Edward says:

  Aantal doden in de VS aan H1N1 momenteel ca 900. In een land met ca 19x meer inwoners dan hier. Kom je op 49 hier uit als je terugrekent.

  De juiste sterftecijfers zijn m.i. pas in te schatten na een lange koudeperiode.

 19. Edward says:

  @Ron: Even van een andere kant bekeken.

  Info over 8 Mythes over varkensgriep die uw leven in gevaar kunnen brengen als U ze gelooft.

  http://www.newscientist.com/special/swine-flu-myths-that-could-endanger-your-life

 20. Ron says:

  Nog niet zo lang geleden gaven bij Netwerk diverse deskundigen (als ik mij het goed herinner ook van het RIVM) dat de effecten op de lange termijn gewoonweg niet bekend zijn.
  Dan mag je domweg niet zeggen dat een vaccin veilig is, logisch.

  Ik vind het van weinig respect getuigen mijn redenering kinderlijk te noemen.
  Je kan het aantal gevaccineerde mensen er nog niet bij betrekken want de vaccinaties beginnen pas en werken daarbij niet meteen.

  De Mexicaanse griep wordt al zwakker, minder mensen op de IC.
  Er zijn nu vanaf 3 augustus 21 minder gezonde mensen overleden tot nu en aangezien de griep al afzwakt zie ik het aantal niet eens verdubbelen.
  Natuurlijk krijg je pas echt duidelijkheid achteraf maar denk dat ik het aardig goed inschat.

  Het is inderdaad wat suggestief maar de boodschap is vooral dat het om een grote poppenkast gaat, met andere woorden ook al vallen er 80 doden dan nog is dat op de gehele bevolking enorm klein en denk dat vrijwel geen enkele deskundige denkt dat dit nog zal gebeuren ook al valt dat niet met zekerheid te zeggen.

  De Spaanse griep uit 1918 was historisch uniek, de meeste mensen stierven destijds daarbij niet aan influenza maar aan begeleidende bacteriële infecties en de geneeskunde van destijds stond op een laag pitje, bacteriedodende antibiotica moesten zelfs nog worden uitgevonden.

  Maar goed ik neem aan dat dit blog blijft staan en dan kunnen we er volgend jaar op terug komen, denk dat zal blijken dat ik aardig goed zat.

  Er zitten daarbij wel degelijk risico’s aan het vaccin, er is te weinig bekend over de risico’s op lange termijn.
  Er komen jaarlijks meldingen binnen van overlijden na een vaccinatie dus het is niet vreemd dat mensen zich niet met een vaccin tegen de Mexicaanse griep willen laten vaccineren dat minder goed getest is en wellicht nog meer risico’s heeft.

  De stof squalene is in de VS enkel toegestaan in noodgevallen, lijkt mij niet bepaald onschuldig.

  Als je het hebt over de niet gemelde sterfgevallen van de Mexicaanse griep dan zal het aantal niet gemelde sterfgevallen dat gerelateerd is aan een vaccinatie nog groter zijn omdat dit enorm moeilijk is om aan te tonen,

  Er zijn veel meldingen m.b.t. ziektes of sterfte na vaccinatie maar het kan vaak niet aangetoond worden of men wil niet dat er paniek gezaaid wordt.
  Als er een aantal voorheen kerngezonde baby’s vlak na vaccinatie overlijden en het Rivm spreekt van toeval vind ik dat op zijn zachts gezegd zeer merkwaardig

  Dat iets niet volgens wetenschappelijke criteria te bewijzen valt , wil natuurlijk niet zeggen dat het niet bestaat.
  Er zijn vaak zat aanwijzingen voor een dood na een vaccinatie maar bewijs het maar eens.
  En als het vaccin zo veilig is, waarom neemt de producent dan niet de aansprakelijkheid op zich als het wel mis gaat?
  Is het bij het laatste feit geen idee om dan maar liever op je intuïtie en gezond verstand te vertrouwen?

  Een beetje gezond verstand en het besef dat deze griep niet gevaarlijk is zal veel mensen doen beseffen dat het vaccin overbodig is.
  De verloskundige die ik sprak zei al dat in haar praktijk het animo enorm laag was en ik denk dat dit elders niet veel anders zal zijn.

  De mensen worden bespeeld door de overheid via de media.

  Net als volgen het overeenstemmings experiment van Asch zullen er wel mensen ‘’aan de berichtgeving conformeren’’ en afgaan op berichten als ‘’het animo om te vaccineren is groot’’ en
  Morgen vind de grootse massa vaccinatie plaats’’ terwijl de opkomst nog niet eens zeker is.
  De farmaceutische industrie lacht zich kapot.

  Kunnen jullie hier wel ‘’óut of the box’’ denken?
  Zeker nog nooit van de hond van Pavlov gehoord?

  Ik hoor geen reactie op het feit dat de contracten geheim zij en dat de fabrikanten geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen.
  Dat squaleen in de VS enkel in noodsituaties toegestaan is, vast omdat het zo goed voor je is?
  Dat is toch bijzonder vreemd.

  En wat te denken van mensen die allergisch zijn voor 1 van de bestanddelen? Daar is ook geen rekening mee gehouden.
  Al deze zaken in contrast met deze niet gevaarlijke griep doen mij en veel andere mensen beseffen dat het vooral om de financiële belangen gaat.
  Vertrouw vooral de farmaceutische industrie, ze doen goed werk maar het eigenbelang staat zeker boven onze gezondheid, kwestie van markwerking.

  Het is niet voor niks dat de petitie tegen symptoom reclame een recordaantal handtekeningen opleverde, mensen zijn het zat.

  Dit vind ik wel een juiste constatering,

  ‘’Een klein clubje medici beheerst de discussie of mensen zich nu wel of niet moeten laten inenten, zegt massapsycholoog en mediadeskundige Jaap van Ginneken. ”Dat groepje deskundigen duldt geen tegenspraak van buiten. Het beeld is daardoor te eenzijdig.” Van Ginneken verwacht dat het aantal mensen dat zich niet zal laten vaccineren veel hoger zal liggen dan verwacht.’’

 21. Edward says:

  Ron, ik wil als alternatief wel met je meedenken over squaleen, en me hiertoe even beperken, en je allereerst hierover een aantal vragen stellen. Vraag is of jij dan ook alternatief “out of the box” kunt denken. Al je standpunten bij ieder onderwerp lijken immers steevast bijna 100% antiregulier en bijna 0% anti-alternatief…

  Wist je dat squaleen continu behoorlijk veel in het lichaam aangemaakt wordt?

  Dat het aangemaakte squaleen een cruciale bouwsteen van cholesterol is?

  Dat alternatief graag lichaamseigen stoffen als supplement verkoopt? Kan overigens mits gesteund door literatuur extreem valide en therapeutisch zijn als door veroudering de eigen aanmaak van iets verkommerd is.

  Dat als je Googelt op SQUALENE CAPSULES je dús een waslijst van alternatieve verkopers vindt?

  Dat de claims van deze sites bij elkaar een giga fantastische werking beschrijven, squaleen komt uit de magische haaienleverolie, dat het haast onmogelijk lijkt iets daar te vinden waartegen squaleen NIET positief uitwerkt?

  Dat verkopers van squaleen supplementen even harde zakenmensen kunnen zijn sorry vaak zijn als verkopers van farmaceutisch producten?

  Dat er voor veel megaclaims als enigste literatuuronderbouwing een slimme marrketingsafdeling is maar geen greintje wetenschappelijk onderzoek?

  Dat men alternatief marketingtechnisch zelfs de naam omega-2 aan squaleen geeft, terwijl omega staat voor onverzadigde vetzuren en niet voor onverzadigde koolwaterstoffen?

  Dat een allergie voor squaleen ONMOGELIJK is? Dat allergie namelijk optreedt voor eiwit of aminozuren, maar niet voor koolwaterstoffen? Allergie + anafylactische shock maar even nakijken op wiki, Ron.

  Dat je dus hoogstens kunt spreken voor overgevoeligheid voor squaleen, hoogst onwaarschijnlijk voor een lichaamseigen stof?

  Dat je het als alternatieve productmaker niet mag proberen de gigaclaims van squaleen intern te temperen of hier zelfs aan te denken, voor jou dan tien anderen?

  Dat op internet geen enkele alternatief vragen stelt over de claims of bijwerkingen van de squaleensupplementen of zich afvraagt hoeveel PCB of dioxine of kwik erin zit? Dat dit waanzinnig veel kan zijn en veel verkopers er niet op analyseren?

  Ik vind discussies zoals deze zelfs eigenlijk zinloos, de wereld is finaal doorgepolariseerd. Met mijn vragen wordt ik alternatief automatisch ingedeeld als slaaf van de farmaceutische industrie, als gehersenspoelde medewerking van een weblog gemaakt volgens hen door of voor de VtdK.

  Terwijl mijn enige doel zoeken naar waarheid nuttig voor mijn medeburgers is, werd ik onlangs door een vijandige alternatief al betiteld als “intellectueel oneerlijk” omdat ik het waag vragen bij alles te stellen, dus ook bij mijn eigen alternatieve kant. Die gast reageert “normaal”, want het is bon-ton te polariseren en naar de andere zijde stekelig te doen, iedereen lijkt dit sport nummer 1 te vinden.

  We leven in levensgevaarlijke tijden, Ron. De hele wetenschapelijke wereld kijkt met argusogen naar de vogelgriep. De laatste jaren 442 H5N1 gevallen met 262 doden. Een meisje stak ooit al haar hele familie aan met diverse sterfgevallen. We kunnen ons geen polarisatie meer veroorloven.

  Klein detail is dat de hokjesgeest zo ver is doorgeschoten, dat veel alternatieven mijn vragen niet serieus zullen nemen. Geldt ook voor Eds Hoekje hier en regulieren hoor. Als ik toon dat bij kanker naast reguliere behandeling een voedingsmaatregel nog eens 50% de kans op overleven kan verbeteren is het ook akelig stil aan de overkant, zowel intern als extern. Terwijl er best wat van dit soort hoopgevende studies zijn.

  Wellicht kan ik beter wat leuks gaan doen. Ben benieuwd naar je inhoudelijke antwoorden.

 22. wilmamazone says:

  @Ron

  Voordat er gewoon verder gefietst wordt, graag even eerst ff stilstaan bij deze eerdere constatering en vraag daarover van mij:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/18/grieptopic-kindervaccinaties-en-wiegendood-de-waarheid-over-de-japan-mythe/#comment-16035

 23. wilmamazone says:

  @Ron

  Ook o.a. hier stond al interessante informatie, dus ook graag eerst even aandachtig doornemen:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/10/30/grieptopic-adjuvans-mf-59-as03-squaleen/

  Grieptopic Adjuvans: MF 59, AS03, squaleen

  Veel vragen zijn er omtrent de adjuvans die toegevoegd worden aan vaccinaties. Wat doet het? Is het wel getest en op wie? Hieronder een overzicht n.a.v. een kleine literatuurstudie. Ik heb geenszins de illusie dat deze volledig is, sommige onderzoeken zijn klein van opzet, maar het geeft een goed overzicht op wat er wel en niet bekend, waar en niet waar is aan de verhalen die over squaleen de ronde doen. Zo mogelijk zijn fulltext artikelen geselecteerd.

 24. jennyj0 says:

  Beste Ron,

  Nu kom je hier in een betoog over het griepvaccin ineens aan met drie babies die zijn overleden nadat ze een heel ander vaccin hebben ontvangen. Wat moeten we daar nu mee in relatie tot het griepvaccin? De doodsoorzaak van de kindjes is nog niet eens vastgesteld.

  Je stelt allerlei vragen waarvan het grootste deel allang op dit blog is beantwoord, dus misschien moet je eerst eens wat artikelen gaan lezen.

  Verder valt me op dat je geen enkel bewijs accepteert. Er is geen bewijs dat squaleen in het vaccin gevaarlijk is maar niettemin ga je er van uit dat het toch gevaarlijk is. Hetzelfde geldt voor thiomersal. Zo heeft een discussie weinig zin.

  Dan kom je het feit dat sommige mensen allergisch zijn voor een van de bestanddelen en dat daar geen rekening mee gehouden is. Wie zegt dat daarmee geen rekening gehouden is? En dat iemand allergisch is voor iets, betekent dit dan dat de stof intrinsiek gevaarlijk is voor iedereen en vaccinatie als zodanig onverantwoord maakt? Pinda’s zijn toch ook niet gevaarlijk? Allergie voor een van de stoffen kan een contra-indicatie zijn maar betekent niet het vaccin dan in zijn algemeenheid gevaarlijk is.

  Er is hier al vaak genoeg aangegeven dat er geen enkel medicijn bestaat zonder bijwerkingen. Dat is een illusie. Het gaat altijd om de afweging van het ziekterisico/de ziektelast (incl. mogelijke complicaties) en de het risico’s van het medicijngebruik. Dat geldt zelfs voor een paracetamolletje.

  Griepvaccins worden al jarenlang gebruikt, ook thiomersal en squaleen worden al jarenlang gebruikt en er zijn nog nooit onoverkomelijke problemen gebleken. Je zegt dat dit vaccin maar kort getest is. Elk griepvaccin wordt maar kort getest. Dat wil niet zeggen dat het niet goed getest is. Er wordt echer al zo lang met griepvaccins gewerkt en de samenstelling van dit vaccin verschilt zo weinig van die van andere vaccins dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat dit vaccin nu ineens heel gevaarlijk zou zijn. Dat is onlogisch. Waarom zo dat zo zijn? Misschien kun je dat uitleggen.

  Je vraagt ons ook waarom wij niets zeggen over geheime contracten waarvan alleen jij blijkbaar de inhoud kent. Het lijkt me dat jij die vraag beter kunt beantwoorden, aangezien jij blijkbaar ook weet wat er in die geheime contracten staat. Ik ken ze niet.

 25. jennyj0 says:

  Ron,

  Je zegt:

  Dat iets niet volgens wetenschappelijke criteria te bewijzen valt , wil natuurlijk niet zeggen dat het niet bestaat.

  Wat wil je hiermee zeggen? Dat het dús wel bestaat? Zo “bewijzen” mensen ook het bestaan van kabouters. Maar wijzer worden we daar niet van.

  Uit deze opmerking blijkt dat je niet bereid of in staat bent om de uitkomsten van degelijk wetenschappelijk onderzoek te accepteren.

  Dan heeft discussie hier geen enkele zin.

  Veel geluk verder in je doosje.

 26. wilmamazone says:

  http://www.netwerk.tv/uitzending/2009-11-10/mexicaanse-griep-feiten-en-fabels

  Mexicaanse griep: feiten en fabels

  Uitzending van 10 november 2009

  Het bevat gevaarlijke stoffen, de gevolgen voor de lange termijn zijn onbekend, er zit een datachip in: de wildste verhalen over het Mexicaanse griepvaccin doen de ronde. Veel mensen zijn kritisch over de rol van de overheid en zoeken hun informatie op internet. Daar wemelt het van waarschuwingen tegen het vaccin.

 27. Let me get this right:

  Ron belt als (niet*)-medicus en (niet*)-wetenschapper naar een praktijk van verloskundigen en begint te ‘vragen’ over het vaccin?
  * = doorhalen indien niet van toepassing

 28. jennyj0 says:

  Ja, vond dit ook nogal raar. En dat ze hem dan ook nog te woord staan. Vreemd.

 29. Walgelijk is meer het woord dat ik in gedachten had.

 30. @ Ron

  De Mexicaanse griep wordt al zwakker

  Kan jij dat even onderbouwen? Het lijkt er op dat er minder mensen sterven aan de Mexicaanse griep dan verwacht. Het verrast de deskundigen. Dat kan veel oorzaken hebben. Men vermoed inmiddels dat het kan komen van een tegelijkertijd rondgaand Rhinovirus die het immuunsysteem van mensen aan het werk heeft gezet zodat ze minder bevattelijk waren voor H1N1.
  http://bit.ly/Rj8Qq

  Squaleen is (nog) niet in Amerika toegelaten in vaccins. Dat komt niet omdat het gevaarlijk is. Dat komt niet omdat het niet getest is. Dat komt omdat het niet in Amerika getest is. Bovendien was dit een politieke beslissing, niet één op medische gronden.

  Je haalt ook nog even de Spaanse griep aan en doet daar ook weer een aantal uitspraken over die gewoon niet kloppen of in het gunstigste geval maar half waar zijn. Het is misschien wel verstandig om de raad van Wilma aan te nemen en je eerst maar eens goed in te lezen hier.
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/06/12/grieppandemie-wat-u-bij-rozendaal-mist/

  Dat mensen zich laten bespelen door media is een open deur intrappen Ron. Ik zie niet in waarom mensen zich in het huidige internettijdperk zich meer laten bespelen door pro als door antivaccinatie media. Ik durf wel te stellen dat men eerder geneigd is zich te laten bespelen door de anti’s. Genuanceerdheid is meestal niet echt populair als het om dit soort zaken gaat. Elke toetsenbordridder goegelt even zijn eigen theorietje bij elkaar. Dan schijnt men ‘deskundig’ te zijn.

  Ik zie bijvoorbeeld bij jou dezelfde mechanismen waarvoor mensen vallen op dit soort anti-sites

  * refereren aan gezond verstand en intuïtie
  * oproepen “out of the box” te denken
  * zwartmaken van de farmaceutische industrie
  * zwartmaken van de MSM
  * mensen met een andere mening wegzetten als naief of hondje van Pavlov
  * dingen ‘vreemd’ vinden die je niet snapt
  * mensen wegzetten als paniekerige kuddedieren

  Dit zijn geen argumenten. Dit zijn laffe diskwalificaties en insinuaties. Net of jij hier het gezond verstand in pacht hebt, niet naïef bent en geen kuddedier bent. Doe ik mijn portie voor jou Ron

  Vertrouw jij maar lekker op de ‘deskundigen’ van de antivaccinatiemaffia. Je bent in slaap gesust. Wake up Ron. Wak-ker wor-den. Ze hebben je voor het karretje gespannnen met hun zand in de ogen strooi verhaaltjes en antivax-agitprop. Denk eens ‘out of hun box’ Ron. Lees eens een paar ‘goede’ websites of kranten. Laat je gezonde verstand eens werken en vertrouw op je intuïtie. Je ogen zullen zich openen en je zult er niet meer in trappen.

  Na dit gezegd te hebben hoop ik dat je in je volgende comments afziet van dit soort insinuaties en verdachtmakingen. In-hou-de-lijk discussiëren Ron. Ik laat mij en mijn gasten hier door jou niet beledigen.

 31. wilmamazone says:

  Vertrouw jij maar lekker op de ‘deskundigen’ van de antivaccinatiemaffia.

  In deze uitzending van netwerk:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/18/grieptopic-kindervaccinaties-en-wiegendood-de-waarheid-over-de-japan-mythe/#comment-16059

  Zegt Anneke Bleeker -DE verontruste moeder- op de 1e plaats dat haar bevindingen onderschreven worden door de arts en dus deskundige Jannes Koetsier.

  Daar denken wij van Crypto duidelijk anders over en zie hier het overzicht van al onze onderbouwde bevindingen tot nu toe:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/?s=Jannes+Koetsier

 32. jennyj0 says:

  Edward,

  Als ik toon dat bij kanker naast reguliere behandeling een voedingsmaatregel nog eens 50% de kans op overleven kan verbeteren is het ook akelig stil aan de overkant, zowel intern als extern. Terwijl er best wat van dit soort hoopgevende studies zijn.

  Hoopgevend vind ik toch niet hetzelfde als “aantonen”.

  Je claim dat met “een” voedingsmaatregel de kans op overleven (van kanker) met 50% kan verbeteren, vind ik in zijn vaagheid wel misleidend. Voor zover ik weet zijn er slechts aanwijzingen, spreken de aanwijzingen elkaar vaak tegen en gelden ze ook niet voor alle soorten kanker.

  Het laatste woord over de relatie tussen voeding en kanker is nog lang niet gesproken en de vraag lijkt eerder moeilijker te beantwoorden dan eenvoudiger.

  Juist het feit dat onderzoeksuitkomsten vaak niet eenduidig zijn maakt dat ik een claim van 50% wel erg ver vind gaan. Nu heb je er wel “kan” achter gezet. Maar ik zou dan wel preciezer willen weten in hoeveel gevallen er sprake is van een verbetering van 50% overleving, bij wat voor soort kankers dat was enz. Al was het alleen maar omdat mensen anders geen idee hebben wat ze wel en niet moeten doen qua hun eetgedrag.

 33. jennyj0 says:

  Ik zou gewoon graag een concreet voedingsadvies willen zien – in relatie tot preventie van kanker. En dan ook met percentages per kankersoort. Ik probeer zo gezond mogelijk te eten maar niet zeer dwangmatig. Zoals de meeste mensen denk ik dan en heb verder niet zoveel idee. Al die discussies over supplementen, antioxidanten enzovoorts vind ik ook uitermate verwarrend.

 34. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1318144.ece

  Geen verband tussen doden en vaccin Mexicaanse griep

  Een klein aantal mensen is gestorven, nadat ze waren gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Maar na onderzoek is vastgesteld dat het overlijden niet is veroorzaakt door het vaccin.
  Dit zei vaccin-expert Marie-Paule Kieny van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag.

  ‘Er zijn geen nieuwe veiligheidskwesties opgekomen in rapporten die tot dusver zijn verschenen. Berichten tot nu toe herbevestigen dat het pandemische griepvaccin net zo veilig is als het seizoensgriepvaccin’, verklaarde Kieny.

  Er zijn op dit moment minstens 65 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep toegediend, voegde ze eraan toe.

 35. Roberrto says:

  Grote complimenten voor uw positieve houding en inspanningen. Ik hou het erop dat we allemaal het zelfde willen, maar verschillende brillen op hebben.

  Ik wil even reageren op:
  “Misschien moeten we ze even uit de droom helpen: die zullen er NOOIT komen. Geen enkel medicijn kan ooit 100% veilig zijn, om de simpele reden dat er altijd wel iemand allergisch is voor het een of ander, of iets onder de leden heeft waardoor het vaccin niet goed valt.”

  Eeh… sorry??

  In het regenwoud leven indianen en bosnegers die al eeuwenlang (zei ik eeuwen? Ik bedoel dus inderdaad niet jaren, of decennia, maar eeuwen) leven met kruiden die gewoon in de natuur te vinden zijn. De virussen die kou veroorzaken wordt (niet worden, wordt) Waka Waka genoemd, kou in het lichaam, en de kruidenmixen van 8 tot 14 kruiden zorgen gewoon voor afbouw van de virusload en daarna vernietigt het/het immuunsysteem de rest.

  Ook Malaria en Denque worden op die manier met 100% resultaat bestreden in Zuid-Amerika. Mensen die ijlend liggen, in drie dagen lopen ze weer door te starten met deze kruiden.

  Waarom weet niet iedereen hiervan?? Die vraagt blijft voor mij iets wonderlijks.
  Geen nood… wetenschappelijk onderzoek is in aantocht. Kan niet uitblijven namelijk. Een echte onderzoeker wil hier het hare/zijne van weten.

  Ik ben een leek. Ik heb namelijk gestudeerd maar daar weinig van opgestoken, je wordt er een papagaai van en zelf denken werd niet gewaardeerd.

  Nu ben ik zelfstandige. Ondernemer. En besteed tijd aan topics die me raken. Daar lees ik nachtenlang over door. En heb mijn eigen ervaringen. Door mijn jarenlange speurtocht mijn eigen leven in te richten zoals IK dat wil en niet zoals de stroom van de rivier gaat.
  Ik vind het opmerkelijk dat er zowel voors- als tegens zijn richting vaccinatie. In mijn eigen familie zijn de voorbeelden ook legio, de gevolgen van de vaccinaties zijn ze nu aan het bestrijden.
  Mijn eigen intuitie daargelaten denk ik “bij twijfel niet inhalen” vandaar mijn visie om vaccins te laten voor wat ze zijn en een gezonder levenswijze te ambieren.

  Ik zag dat Verontruste Moeders graag geciteerd en zelfs gehekeld worden. Daar wil ik iets van citeren:


  is afkomstig van http://www.verontrustemoeders.nl
  Ik vind het houtsnijden eerlijk gezegd.

  EEN DING is zeker… Over een paar jaar zien we het allemaal anders.

  Hartegroet,
  Roberrto
  health coach

 36. Roberrto says:

  Ik vergat te vermelden, dat die genoemde kruidenmengsels geen bijwerkingen hebben.

  Zei ik “geen bijwerkingen”?

  Ik bedoel inderdaad geen bijwerkingen.

  Zo kan het ook.

  Laat de farmacie het maar niet horen. Dan ben ik mijn leven niet zeker.

 37. Roberrto says:

  Dat is dan de enige bijwerking 😉

 38. Ron says:

  Mijn excuses als ik wat onrespectvol ben binnen gevallen, ik begon met termen als naïef e.d dat was niet netjes.

  Mijn vriendin had met een dieet zonder koolhydraten en veel groente, fruit en eiwit geen insuline meer nodig.
  Ze heeft dit dieet gevolgd voor ik haar kende, een jaar lang en voelde zich geweldig, ze zag er ook enorm goed uit.
  Het erge is dat ze hierdoor problemen kreeg met haar schildklier en nu thyrax moet slikken.

  Volgende de reguliere arts is haar schildklier kapot gegaan door dit dieet.

  Wat denk jij van dit alles Edward?
  Of wellicht is er iemand anders die advies heeft?
  Heeft ze wel echt diabetes type 1?
  Als ze geen gluten eet dan heeft ze praktisch geen last.
  Heeft ze daarnaast geen stress en let ze op haar voeding (geen gluten en weinig koolhydraten dan heeft ze vooralsnog vrijwel geen insuline nodig.

  Ik merk wel dat er op dit weblog ook zeer interessante zaken staan waar ik nog een en ander van kan leren.
  Ik ben niet tegen regulier, ik ben voor een betere samenwerking tussen regulier en alternatief omdat deze allebei goede zaken doen.

  Op Squalene kom ik nog terug, het lijkt mij dat een stof in spuiten andere effecten kan hebben dan dat dit op de normale manier wordt opgenomen maar goed, ik durf het ook gerust toe te geven als ik hierin fout zat.

  Edward zegt duidelijk KAN verbeteren, als ik kanker zou hebben dan pakte ik dat ‘’kan’’ met 2 handen aan, baat het niet dan schaad het niet en misschien geneest het niet altijd maar bevorderd het de genezing wel.
  Als die kans er is mag je dat natuurlijk vermelden, ook al hebben er maar een relatief beperkt aantal mensen baat bij, dan heb je die mooi geholpen.

  Nog wat artikelen, ben benieuwd wat jullie reactie op deze is.

  The Lancet over een onderzoek met kritiek op griepvaccinaties: Het op natuurlijke wijze doormaken van de (Mexicaanse-) griep beschermt tegen veel gevaarlijker subtypen van griep

  Een zeer recente publicatie in The Lancet geeft aan dat het op natuurlijke wijze doormaken van een Mexicaanse griepinfectie een beschermende werking geeft tegen latere infecties van andere, gevaarlijker, subtypen van het virus, zoals bijvoorbeeld het veel dodelijker vogelgriepvirus. Opnieuw een bevestiging van de voordelen van natuurlijk opgebouwde immuniteit en het nadeel van vaccineren.
  In een eerder artikel viel te lezen dat uit een onderzoek onder 13 miljoen Canadezen bleek dat zij die zich lieten inenten tegen seizoensgriep een 2 maal zo grote kans hadden op het doormaken van de Mexicaanse griep. Het onderzoek gepubliceerd in The Lancet lijkt een antwoord te geven op het waarom.
  The Lancet.com
  Summary
  Yearly influenza vaccinations: a double-edged sword?
  > Yearly vaccination against seasonal influenza viruses is recommended for certain individuals at high risk of complications associated with influenza. It has been recommended in some countries, including the USA, that all children aged 6—59 months are vaccinated against seasonal influenza. However, it has been shown—mainly in animals—that infection with influenza A viruses can induce protective immunity to influenza A viruses of other unrelated subtypes. This so-called heterosubtypic immunity does not provide full protection, but can limit virus replication and reduce morbidity and mortality of the host. This type of immunity might be relevant to human beings when a new subtype of influenza A virus is introduced into the population, such as the new influenza A H1N1 virus responsible for the present influenza pandemic and the highly pathogenic avian influenza H5N1 viruses that are causing an ever increasing number of human infections with high mortality rates. Preventing infection with seasonal influenza viruses by vaccination might prevent the induction of heterosubtypic immunity to pandemic strains, which might be a disadvantage to immunologically naive people—eg, infants.

  Peer reviewed onderzoek Canada onder 13 miljoen mensen toont aan: 2 maal zoveel kans op Mexicaanse griep na seizoensvaccinatie, The Lancet: Griepprik helpt niet bij ouderen

  2 maal zoveel kans op Mexicaanse griep indien ingeënt tegen seizoensgriep, zegt peer reviewed onderzoek onder 13 miljoen Canadezen!
  Het onderzoek werd uitgevoerd in diverse provincies in Canada, waarbij gelijkwaardige groepen, gevaccineerd en ongevaccineerd, met elkaar werden vergeleken en de prevalentie van Mexicaanse griep werd bepaald.
  Bron: The Globe and mail, Science: study prompts provinces to rethink flu plans

  Een paar citaten:

  Distributed for peer review last week, the study confounded infectious-disease experts in suggesting that people vaccinated against seasonal flu are twice as likely to catch swine flu.

  “There are a large number of authors, all of them excellent and credible researchers,” he said. “And the sample size is very large – 12 or 13 million people taken from the central reporting systems in three provinces. The research is solid.”

  A “perplexing” Canadian study linking H1N1 to seasonal flu shots is throwing national influenza plans into disarray and testing public faith in the government agencies responsible for protecting the nation’s health.

  Een Nederlandse samenvatting, Bron: Want to know: Seizoensgriepvaccin nodigt H1N1 uit

  Een aantal maanden geleden verscheen in The Lancet een samenvatting van een jarenlang onderzoek onder gevaccineerde en ongevaccineerde bejaarden. Hieruit bleek dat het aantal griepgevallen onder bejaarden die gevaccineerd zijn, nagenoeg even hoog is als onder ongevaccineerden.

  Trouw schreef er een samenvatting over, Trouw: Griepprik helpt niet bij ouderen (bron van het trouwartikel was The Lancet)

  Al langer bestaat onder critici van vaccinaties het vermoeden dat vaccins de weerstand tegen andere infectieziekten kan verlagen.

 39. Edward says:

  Jammer JennyJo, je verdraait nee chargeert ten onrechte mijn statement. “Als ik toon” zei ik, ik zei niet “als ik AANtoon”. Want dat kan ik als leek uiteraard niet en doe ik ook beslist niet.

  En ik claim totaal niets, ik stel alleen dat als ik dit soort onverwachte zeer positieve studies toon, er eigenlijk wekenlang spontaan niemand intern of extern op deze intrigerende talloze voorzetten ingaat. Meer niet. Alle energie gaat hier naar bestrijden van kwakkers, OK niets mis mee overigens, doe ik ook graag aan mee, elke bedrieger minder is er 1.

  Prima, de wereld draait ook niet om mij. Of het effect nu na nader onderzoek en eliminatie van slechte studies echt 50% of slechts 15% is boeit in zoverre, dat ook dat info zou zijn die ik van mijn arts uiterst graag zou willen horen als mijn leven op het spel staat. Ik maak immers dagelijkse levensstijlkeuzes, en zou graag weten wat als ik dat persé verkies mijn realistische meestrijd opties zouden zijn.

  Het is nogal logisch nog lang geen hard bewijs uiteraard, en beslist geen mensen valse hoop op 50% geven, maar toont via ook degelijke reguliere medische studies aan dat er krachtige effecten bij ernstige kwalen ook van simpele additionele leefstijlfactoren te verwachten kunnen zijn.

  En dat is een verademing bij een ziekte waar je feitelijk machteloos het resultaat van behandeling met de vingers gekruist moet afwachten als je zelf heel strijdlustig bent.

  Bij een war-on-cancer is ook dit een wapen dat beter snel eens in kaart gebracht mag worden, en niet a priori gebagatelliseerd mag worden. Intussen dtaat er al een aardig lijstje van dit soort studies op Eds Hoekje, en er is veel en veel meer te vinden.

  Steevast toon ik altijd literatuur verwijzingen. Waar het om draait is dat de ziekte zelf blijkbaar reageert op life-style factoren. Niets mis mee dit tonen hoop ik.

  Als ik professional was zou ik nu of de literatuur eens zelf enthousiast in kunnen duiken of dit als ik het te druk zou hebben of niet in dit soort effecten geloof dan als studie literatuurzoekopdracht aan een grote groep eerste jaars studenten kunnen geven om de effecten groepsgewijs eens in kaart te brengen en de slechte studies uit te filteren. Of de claim radicaal te weerleggen, ook prima. Of eventueel na conclusie dat er goede dingen mogelijk zijn zelf met een combinatie van factoren zelf een onderzoek op te zetten en met een publicatie te scoren en de zieken te dienen.

  Ik kan ook de brenger van het nieuws gaan prikkelen zelf maar een volledig literatuuronderzoek te doen of met uitdrukkingen als “misleidend” te gaan wegzetten. Dit zou dan m.i. duiden op een neiging tot polarisatie maar dan de andere kant op. Zou heel jammer zijn.

 40. Ron says:

  Wat denk je van het diabetes type 1 verhaal van mijn vriendin Edward of anderen?
  Kenen jullie onderzoeken in die richting of zijn de artsen bij het stellen van een diagnose ergens aan voorbij gegaan?
  Ligt de oorsprong van haar diabetes ergens anders, in een allergie en gaan haar klachten misschien over als ze de oorzaak wegneemt?

  Het is toch vreemd dat je een jaar lang zonder insuline kan?

 41. Edward says:

  Ron, heb het dit weekend heel druk, en ik zou als ik jou was leren zoeken in Pubmed, maar dan met open mind, en die ziekte van je vriendin met een soort Atkins dieet zelf leren nazoeken.

  Wacht je reactie op de squaleen af, voorlopid heb ik mijn handen vol met van alles.

  Wat vind je van de H5N1 dreiging?

  Dit is 2005:

  http://tinyurl.com/bs3xv

  en dit is 2007:

  http://tinyurl.com/39fgxe

  en dit 2009:

  There have been 262 deaths from 442 confirmed cases since December 2003.

  http://tinyurl.com/yhljwe4

  Heel creepy, complotters, chemtrails, wereldbevolking gericht terugbrengen van 6,5 naar 0,5 miljard etc zijn nu even intern te corrigeren, vind je ook niet?

  De dreiging is gewoon te groot. Gelukkig levert dit soort virussen vaak een groot deel lethaliteit in als ie besmettelijker is, maar daar mogen we niet van uitgaan…

 42. Ron says:

  Ze at alleen omelet, tofu en groente maar er schijnen dan teveel ketonen in het bloed te komen.

 43. Edward says:

  Ja een soort Atkins dieet. Degene die dit dieet adviseerde speelde va-banque adviseur met de enorme eenzijdige voedings risico’s bij de ontvanger. Ik denk aan een chronisch jodium tekort, maar ben feitelijk een leek op medisch gebied, zoek alleen zelf op Pubmed als ex-programmeur en verbaas me telkens weer dat niet veel meer mensen dat doen!

  Ieder: ben tot dinsdagavond vaak weg en druk. Tot dan!

 44. @ Ron:

  De Canadese studie kennen we. Hier is nog niets van gepubliceerd in het tijdschrift waar het over gaat.

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/09/25/embargo-of-het-varkensgrieponderzoek-wat-niet-bestond/

  Wel bekend zijn tegengestelde resultaten uit deze (recente) studies:

  Partial protection of seasonal trivalent inactivated vaccine against novel pandemic influenza A/H1N1 2009: case-control study in Mexico City

  Conclusions Preliminary evidence suggests some protection from the 2008-9 trivalent inactivated vaccine against pandemic influenza A/H1N1 2009, particularly severe forms of the disease, diagnosed in a specialty hospital during the influenza epidemic in Mexico City.

  Early Results: NIAID Trial Supports Co-Administration of 2009 H1N1 Influenza Vaccine and Seasonal Influenza Vaccine

  Early data from a trial evaluating sequential as well as simultaneous administration of the 2009 H1N1 influenza vaccine and the seasonal influenza vaccine in healthy adults indicate that co-administration of the two vaccines does not impair the immune response to either one.

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/02/jannes-koetsier-en-de-negen-leugens-en-halve-waarheden/

  Het laatste artikel van de Lancet staat hier:

  http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(09)70263-4/abstract

  Ik zal het eens bekijken.

  Ook de toegevoegde adjuvans (squaleen) die wij hier in een griepprik krijgen zorgt voor betere en bredere bescherming tegen andere virusstrains.

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/10/30/grieptopic-adjuvans-mf-59-as03-squaleen/

  Het zou fijn zijn als je voortaan wat links bij je comments zou zetten.

  Ik kom hier nog even wat uitgebreider op terug hoewel ik eigenlijk geen zin heb het hele oeuvre van de wanttoknowsite te weerleggen.

 45. jennyj0 says:

  Edward,

  Voorbeeldje: jarenlang is ons verteld dat er niets zo goed is als anti-oxidanten. En dan horen we dat te veel anti-oxidanten kankerverwekkend kunnen zijn.

  Het zal voor jou allemaal wel gesneden koek zijn Edward, maar ik vind de uitkomsten van voedingsonderzoeken niet bepaald eenduidig, zeker niet in relatie tot kanker.

  Jammer dan.

  Verder laat ik het hierbij. Ik hou me maar aan mijn gewone gezonde dieetje en hoop er verder het beste van.

 46. Carla says:

  Ik heb het bericht van de WHO van vandaag dat er geen relatie is tussen doden en het vaccin tegen Mexicaanse griep maar weer eens direct onder de brief van de heer B. Burger (alias Jannes Koetsier) gehangen – hoeft hij echt niet naar te gaan zoeken in alle andere reacties – op het forum bij GGM.

  Met OOK nog maar weer eens de vraag of hij nu al eens een reactie van Balkenende en/of Klink heeft ontvangen?

  Ik heb het stukje van Wilma (hierboven) hiervoor gebruikt, maar had dit hier zelf ook al gepost (uit AD) bij vaccinatieangst.

 47. @ Ron:

  Toevoeging:

  Het artikel in Trouw is oud. Deze discussie is al lang gevoerd. Het ging over een oud onderzoek:
  http://tinyurl.com/yjypnla

  dat door Amerikaanse wetenschappers in de Lancet onder vuur werd genomen.

  Na het opnieuw bekijken van de data bleef er niets over van de kritiek.
  http://tinyurl.com/ykt5vc2

  Zie hierover ook een kennislinkartikel uit die tijd:

  http://www.kennislink.nl/publicaties/ouderen-toch-wel-baat-bij-griepvaccin

  Dat vertellen ze je er op wanttoknow niet bij zeker?

 48. Ron says:

  @Cryptocheilus, op wanttoknow kijk ik niet net als op al die andere websites met op niks gebaseerde complottheorieën.

  @Edward bedankt voor de info, het zou goed kunnen dat een chronisch jodium tekort de oorzaak is.
  Vraag mij af of ze dan van de thyrax af kan als ze dit weer aanvult, wellicht is er veel extra jodium tekort nodig om een tekort aan te vullen, ze moet maar op zoek naar een arts die zowel in regulier al alternatief thuis is.

  Het volgende artikel bevestigd mijn vermoeden dat het inspuiten van squaleen waarschijnlijk anders werkt dan bij orale inname.

  http://ccgforum.wordpress.com/2009/11/11/squaleen-in-het-mexicaanse-griep-vaccin/

  CryptoEdit: Ingekort. Link toegevoegd. Geen hele lappen text copypasten Ron. Nergens voor nodig. Laat maar zien waar je je ‘wijsheid’ vandaan haalt.

 49. @ Roberrto;

  In het regenwoud leven indianen en bosnegers die al eeuwenlang (zei ik eeuwen? Ik bedoel dus inderdaad niet jaren, of decennia, maar eeuwen) leven met kruiden die gewoon in de natuur te vinden zijn.

  Hoe oud worden deze mensen gemiddeld?

  Voor de rest van het kruidenverhaal kan ik eigenlijk maar iets met één zinnetje van je

  Geen nood… wetenschappelijk onderzoek is in aantocht.

  Laten we dat dan maar eens rustig afwachten. Overigens is het helemaal niet gezegd dat kruidenmengsels bij voorbaat geen bijwerkingen hebben. Dat zou net zo onzinnig zijn dan te stellen dat ze geen werking zouden hebben.

  Snappie?

  Lees ook rustig even dit:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/13/de-wetenschap-achter-complementaire-en-alternatieve-behandeling-van-griep-en-verkoudheid-in-het-griepseizoen/

  Hier is wel onderzoek gedaan.

 50. Verdomme Ron. Ik wordt het een beetje zat. Lees je eens in. Op mijn adjuvanstopic wordt die hele gulfwar squaleen mythe gewoon keihard naar het land der fabelen verwezen. Er heeft gewoon nooit squaleen in die vaccins gezeten.

  De squaleen in de vaccinaties is nu juist bedoeld om immuunreacties uit te lokken.

  Wat verwacht je nu van mij? Dat ik hier iedereen die met een paar (dier)onderzoekjes aankomt eindeloos van repliek ga dienen?

  Kan jij die onderzoeken interpreteren en begrijpen? Kunnen ze dat op complementaire forum denk je?

  Die angstzaaier daar kan nog niet eens normaal antwoord geven op mijn vragen t.a.v. onderbouwingen voor zijn kwakremedies die hij iedereen adviseert om zijn eigen zakken te spekken.
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/10/fanmail-van-wim-gelderblom/

  Ik weet het goed gemaakt. Vertel jij mij nu maar eens uitgebreid waarom deze onderzoeken die je hier plaatst er een reden voor zouden moeten zijn je enrnstig zorgen te moeten maken over de squaleen in de vaccins.

  En dan niet proberen in de trant van:

  Het volgende artikel bevestigd mijn vermoeden dat het inspuiten van squaleen waarschijnlijk anders werkt dan bij orale inname.

  Artikelen googleridderen zoeken om je vermoeden te bevestigen is niet hetzelfde als aan waarheidsvinding doen.

 51. jennyj0 says:

  Je kunt ook dit lezen Ron, het squaleenverhaal komt daarin uitgebreid aan bod.

  EditJJ: en uiteraard de link waar Crypto naar verwijst hier op dit blog. Lees je eerst in en stel dan je vragen svp. Ik wil wedden dat ze hier al allemaal beantwoord zijn. Je moet alleen even lezen.

  Wat mij betreft hiermee het squaleenverhaal gesloten.

 52. Ron says:

  Het punt is, bij twijfel niet vaccineren.
  Waarom zouden de onderzoeken die jij aandraagt beter of slechter zijn?
  Welke onderzoekers moet ik nog geloven?
  Dit is de reden dat mensen gaan vertrouwen op hun eigen intuïtie en terecht.
  Wat zijn je eigen ervaringen?

  Ik geloof er heilig in dat je sterker uit een ziekte komt zoals griep.

  Toen ik 12 was had ik roodvonk.
  Mijn moeder gaf mij express geen medicijnen omdat ze geloofde dat ik er sterker uit zou komen.
  Ik lag 3 weken met redelijk hoge koorts, keelpijn, oorpijn en misselijkheid op bed, het was hel.
  Als de koorts 40 graden was gaf ze mij een paracetamol om deze wat de drukken.

  Ze kwam veel bij mij kijken en liet mij veel water drinken als ook warme citroensap.

  Ik ben nu bijna 32 en nooit meer ziek geweest, helemaal niks.
  Op de Mexicaanse griep na, opgelopen een paar maanden geleden door kennissen die in het buitenland waren geweest.
  Deze kennissen waren positief getest op deze griep.

  Ik heb 1 dag op bed gelegen, nam 5000mg vitamine c en veel groene thee.
  De volgende dag 3000mg en veel groene thee want voelde mij al beter en diezelfde dag kon ik alweer van bed af, hoefde niet meer over te geven en sterkte de dagen erna weer zo aan dat ik helemaal de oude was.

  Ik weet zeker dat mijn ‘’roodvonk ervaring’’ mee heeft gepeeld in mijn sterke immuunsysteem.
  Kan ik dat zelf niet het beste voelen?
  Voor die Roodvonk was ik vaker ziek, daarnaa nooit meer, zeker ook toeval.

 53. Mijn moeder sloeg me altijd verrot als ik een keer ziek was. Daarnaast stop ik als ik dan ook maar iets voel aankomen een prei in m’n reet.
  Ik weet zeker dat dit geholpen heeft.

  Laat die griep maar komen.

 54. jennyj0 says:

  Nee Ron, dat kun je zelf niet het beste voelen. Dat je moeder je toen zo behandelde zegt helemaal niks. Een kind 3 weken met hoge koorts lagen liggen vind ik overigens onverantwoord.

  Dat jij iets gelooft zegt helemaal niets. Pas door zorgvuldig en onbevooroordeeld onderzoek kunnen we er achter komen hoe zaken in elkaar steken. Dat heet wetenschap.

  Hoorde net op het nieuws: 55.000 kinderen ingeënt tegen de mex griep. Geen problemen. Waarom enten? Omdat de griep voor kleintjes veel gevaarlijker is dan de vaccinatie, aldus de Zweden.

 55. Carla says:

  Ik heb weer een leuke dag gehad. En heel veel gelachen. Hoe oud wordt de gemiddelde Indiaan in het regenwoud?

  Griep bestreden met groene thee en Vitamine C (en wie maakt dit?). Wat ook nog wel eens wil helpen is op knieen en ellebogen te zitten met de r**t gericht richting de zon om zo de juiste energie binnen te laten komen. Misschien helpt het nog extra als je ondertussen met de duim en middelvinger een cirkel maakt en “Oemmmmm” uitspreekt. Of er een prei intsteken, zoals Jenny zegt. Om te gillen. Heerlijk!

  Sorry hoor, maar ik vind dit zo komsich.

 56. Carla says:

  Correctie: de prei was niet van Jenny maar van Crypto. Verdummelleme en ik vergat ook nog Jannes de “hartegroeten” te doen!

 57. jennyj0 says:

  Hij is ook van mij. Toen ik kanker had, rende ik elke dag 10 keer om het huis heen met een prei op mijn rug gebonden. Aangezien ik in goede gezondheid verkeer kan het niet anders of dat komt door die prei. Ik kan me niet voorstellen dat amputatie, okselkliertoilet en chemo daar iets mee te maken hebben. Ik voel gewoon dat het door die prei komt. Kan ik dat zelf niet het beste voelen?!

  Prei is een wondergroente. Echt.

 58. jennyj0 says:

  Ja gaat denk ik wel hard lopen met een prei in je dinges.

 59. Carla says:

  Ik kan haast niet typen van het lachen, want verdumm….. had ook gewoon verdulleme (frater Finantius van Wim Sonneveld) moeten zijn, maar ik lig echt dubbel. Geweldig!

 60. wilmamazone says:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/19/191109_griep_zweden.html

  Griepvaccinatie kinderen in Zweden probleemloos

  Het vaccin waarmee 900.000 Nederlandse kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar en circa 400.000 huisgenoten van zuigelingen tot 6 maanden vanaf volgende week gevaccineerd gaan worden, geeft weinig bijwerkingen. Dat blijkt uit Zweedse gegevens.

  In Zweden is het vaccin Pandermix voor het eerst op grote schaal toegepast om kinderen te vaccineren. In precies dezelfde dosering als dat in Nederland gaat gebeuren.

  De inventarisaties en analyses van bijwerkingen die in Zweden zijn gemaakt laten wel zien dat iets meer gevaccineerden lichte bijwerkingen krijgen dan bij de vaccinatie tegen de seizoensgriep.

  Het Zweedse instituut voor de bestrijding van Infectieziekten adviseert wel om, wanneer kinderen (ernstig) allergisch zijn voor voedingsmiddelen, eerst te overleggen met de behandelend arts vóór inenting tegen de Mexicaanse griep.

  Halve dosering
  In Zweden zijn in oktober 5.000 kinderen….

  eindquote:

  Komende week beginnen de GGD’s met de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep van 900.000 kinderen van 6 maanden tot 5 jaar en ongeveer 400.000 huisgenoten van pasgeboren baby’s.

  Veel ouders worstelen met de vraag of ze hun kinderen moeten laten vaccineren. De ernst van de Mexicaanse griep valt tot nu toe mee, maar kinderen zijn wel extra vatbaar. Bij de bijna 300 ziekenhuisopnames van vorige week ging het in een kwart van de gevallen om kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Nog eens ruim 15 procent van de gevallen betrof kinderen van 5 tot en met 15.

  De Zweedse top griepexpert Annika Linde van het Smittskyddinstituitet (Zweedse Instituut voor Infectieziektenbestrijding) heeft een duidelijk advies. “Die bijwerkingen zijn vervelend, maar het is veel vervelender om de griep te krijgen, nog vervelender om in het ziekenhuis te belanden en heel erg veel vervelender om aan de griep dood te gaan.”

 61. Haaienvinnen tegen kanker, de vijf natuurwetten van Hamer, Hahneman en kinine en Roodvonk Ron: wat hebben ze gemeen?

  een nogal egocentrische kijk op gezondheid; ik heb meegemaakt dus….. Gevalletje ‘mijn visie’.

  De vraag naar ‘welke onderzoeken je moet geloven’ betekent eigenlijk het volledige failliet van je hele inzet Ron. Want je weet dus eigenlijk niets. Als je niet weet welke onderzoeken je nog moet geloven: hoe kan je het in godsnaam in je kop halen om een consultatiebureau te gaan bellen met ‘informatie’/’vragen’ over de vaccinatie?

  Het is de typische vaaghouderij waar de hele antivaxclub zo in grossiert. Altijd die niet ter zake doende anecdotes. Nooit ingaan op weerlegde beweringen. (Squaleen?) Beweringen die in 90% van de gevallen voorzien moeten worden van referenties naar zéér dubieuze websites, die telkens dezelfde onzin herkauwen, waarbij steevast cherrypickend en quoteminend door de literatuur wordt gestapt.

  Ik vraag me ten stelligste af of je de persoon bent die consultatiebureau’s af moet bellen.

 62. Ron says:

  Sorry Bram, ze gaf mij gelijk

 63. jennyj0 says:

  Ja. Ik belde gisteren de koningin. Die gaf me ook gelijk.

 64. Ron says:

  Mag ik nog wel zelf weten wat het beste voor mij is Jenny?
  Als ik voor de Roodvonk ‘’vaak’’ ziek was en daarna nooit meer dan kan ik dat zelf nog wel het beste bepalen en wie bepaald of ik dat niet kan?
  Je kan daar helemaal niet over oordelen, eng hoor als mensen jouw lichaam beter denken te kennen dan jij zelf.
  Je moet mijn moeder niet onverantwoord gaan noemen, ze deed dit uit liefde en het effect wat ze wilde bereiken heeft ze bereikt, dus wat mekkeren jullie dan?
  Het gaat om het resultaat of is bewijs belangrijker dan resultaat?
  Ik weet enkel de feiten en die waren zo dat ik vaak ziek was en daarna nooit meer, dat is geen wetenschap maar daarom niet minder waar.

  Maar nee he, als je het effect bereikt dat je wil bereiken telt dat niet.
  Het moet falsifieerbaar en reproduceerbaar zijn, tuurlijk, er zijn ook zat wetenschappers die daar gaten in schieten, niet alles is in isolatie te testen of aan te tonen al was het alleen maar omdat we nog lang niet alles weten!

  Als 30 van de 100 mensen genezen dan kunnen er dus mensen baat hebben bij een middel maar voor jullie niet.

  Jullie lijken wel autistisch dat jullie niet om kunnen gaan met die onzekerheid en alles 100% willen verklaren.
  ]ullie zijn een stel watjes die bij het woordje koorts reageren of het om een ongeneeslijke ziekte gaat.’’dat is onverandwoord’’ ach gut? Echt? Ik was daarna gezonder dan ooit, dus wat bazel je nou?

  Zielige betweters hier op een enkele uitzondering na, meer kan ik niet zeggen.
  Enkel onderzoeken selecteren die in jullie straatje passen en de beheerder in kont kruipen achter de prei die hij er net ingestoken heeft.

  Er zijn idd volkeren geleefd die lang leefden zonder veel ernstige ziektes, in harmonie met de natuur maar dat is voor jullie een vies woord ‘’natuur’’

  Als iemand hier met een onderzoek komt dat niet in jullie straatje past dan is het stil, zeer beperkt, ja autistisch.
  Ik geloof in de effecten van groene thee idd ja en heb heel veel vrienden e kennissen die hetzelfde hebben.
  Maar ja de farmaceutische industrie wil natuurlijk niet mee betalen aan die studies, al zijn er wel degelijk positieve onderzoeken.
  Kijk eens op de website van de IOCOB, genoeg wel goede onderzoeken of is geen enkel onderzoek wat ze hebben gedaan goed? Zo totalitair is het gros hier wel he?

  Ik ben in anderhalve dag op die wijze genezen van de Mex griep en als je alleen al reageert met ‘’laat mij niet lachen’’ ben je eigenlijk al bevooroordeeld en simplistisch omdat je zonder erbij te zijn geweest en het ervaren hebt een conclusie trekt.
  Ik ken nog zat mensen bij wie het werkt.
  Een vriendin van mij kreeg van 1000mg vitamine c per dag dunne vingers met haar reumatoïde artritis, ook onzin zeker, of toeval waar 2 jaar prednison niet werkte?
  Goh misschien omdat die bruistabletten niks opbrengen?

  “Alles dat kan worden geteld telt niet noodzakelijkerwijs; alles dat telt kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld.”

  “De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.”

  “Om een onberispelijk lid van een schaapskudde te zijn, moet men vóór alles een schaap
  zijn.”

  “Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.”

 65. Carla says:

  Jenny, houd op! Foei je mag niet uit de school klappen wat je met de koningin bepreekt. Waren spruitjes trouwens ook niet een probaat middel? Maar die stop je zo moeilijk op bepaalde plaatsen….. Lang geleden dat ik zo gelachen heb!

 66. jennyj0 says:

  Jij gelooft alleen maar Ron. Je gaat af op je eigen “gevoel”. En dat is voor jou genoeg. Prima. Moet jij weten.
  Dat je moeder je uit liefde zo behandelde betekent niet dat ze het dus bij het rechte eind had, al “voel” jij dat dan zo.

  Waarom zo onbeschoft en zelfingenomen jegens mensen die ook graag willen wéten, behalve alleen maar geloven?

  Wíj zijn totalitair omdat we jouw anecdotes en persoonlijke “gevoel” over de dingen niet algemeen van toepassing willen verklaren op iedereen??

  In anderhalve dag jezelf genezen van de mex. griep…. ben je getest op de griep Ron?

  Je bent een onbeschofte arrogante domkop en ik ga geen energie meer aan je verspillen.

 67. marer says:

  Bij gebrek aan steekhoudende argumenten wordt er weer geroeptoeterd. Testimonials, verdachtmakingen, tegenstanders proberen weg te zetten als dom.
  “Ons” Ron weet het beter.
  Liever klungelen aan de aanrecht en keukentafel dan nadenken over de zegen van vaccinaties.
  Terug naar de natuur.
  Ron, jij bent te jong om ook maar iets te weten van de narigheid die kinderziektes, na de tweede wereldoorlog teweeg brachten. Gelukkig voor jou.
  Maar ik zou niet graag terug gaan naar de tijd van polio. Kinderen in een beugel of tot hun dood in een ijzeren long. De bof, die doofheid en onvruchtbaarheid hebben gebracht. De mazelen en pokken, rode hond.
  En een ziekte in een kinderlijf toelaten, bijna tot de dood erop volgt, is onverantwoordelijk. Je weerstand wordt er echt niet groter van, die neemt gewoon af.

 68. Ron says:

  Nee spruitjes niet, broccoli wel

  http://www.nu.nl/wetenschap/598946/broccoli-oppepper-voor-het-geheugen.html

  http://www.nu.nl/gezondheid/1696647/schade-diabetes-herstellen-met-broccoli.html

  http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/tomaten_met_broccoli_de_relevantie_van_wetenschappelijk_onderzoek/

  Volgens professor Peter Weissberg, medisch directeur van de Britse Hartstichting, “is hier sprake van een fascinerende ontdekking die de mogelijkheid biedt om door het eten van bepaalde groentes hartziektes te voorkomen.
  http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/989301/2009/09/06/Broccoli-en-kool-beschermen-tegen-hartziektes.dhtml

  http://www.depers.nl/wetenschap/262491/Broccoli-en-bloemkool-tegen-kanker.html

  Beperkt hoor, zo reageren, allemaal onzin, NATUURLIJK.
  Jullie lopen allemaal achter crypto aan die elk ondezoek dat niet in zijn straatje past belachelijk maakt.

 69. @ Ron:

  Enkel onderzoeken selecteren die in jullie straatje passen [….] Als iemand hier met een onderzoek komt dat niet in jullie straatje past dan is het stil, zeer beperkt, ja autistisch […]Jullie lopen allemaal achter crypto aan die elk ondezoek dat niet in zijn straatje past belachelijk maakt.

  Hoe durf je. Jij komt hier met een waslijst aan onderzoeken die ik één voor één geduldig voor je in perspectief zet. Jij komt hier met vragen die geduldig voor je uitgelegd en beantwoord worden.

  Dat jij hier niet komt om je vragen beantwoord te krijgen is zo onderhand duidelijk. Jij komt hier om te proberen de boel een beetje te stangen en je eigen gelijk te bevestigen. Jij doet niet aan waarheidsvinding. Jij doet aan selectief shoppen. Prima, maar verwacht hier geen compassie daarvoor.

  Het voorbeeld dat ik je gaf over mijn moeder en mijn remedie is even belachelijk als het jouwe. Dat zie jij niet. Jammer dan.

  Je gaat ondanks je eerdere uitspraken onverdroten door met beledigen.

  Ik weet wel waarom. Je bent je terugtocht al begonnen. Er liggen teveel vragen voor je open, je kunt onderzoek niet op waarde schatten en je hebt al door dat je je bij lange na niet kunt meten met wie dan ook die hier reageert. Daarom ben je al overgegaan tot het debiteren van algemeenheden en wijze uitspraken die je vast niet zelf verzonnen hebt.

  Je zult vast een held zijn in het beperkte kringetje waarin je je begeeft op het internet Ron. Ik denk dat je hier gewoon een maatje te klein bent.

 70. Ron says:

  haha grappig jullie hier, jullie leven in jullie eigen wereldje, alternatief bestaat niet en legio onderzoeken die het tegendeel aantonen bestaan niet of moet je in perspectief zien, zeer vermakelijk.

  ik zie de goede kanten van regulier én alternatief, ik stel mij open voor deze 2 en blijf niet geforceerd in 1 wereld zitten ook al zou ik zo onderhand moeten beseffen dat er niet 1 waarheid is.

  Ik dring daarbij met mijn Roodvonk verhaal niet mijn waarheid op ik vertel mijn ervaring en wat voor mij heeft gewerkt maar nee hoor zelfs dat kan niet, wat bewezen is volgens de door jullie gekwalificeerde onderzoeken dat telt en voor de rest bestaat er niks, Je moet in die box passen want er zijn geen anderen. lang leve de vereniging tegen kwakzalverij!
  Zeker lid crypto? en wie o wie van je volgelingen?

  CryptoEdit: https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/19/grieptopic-kindervaccinatie-tegen-seizoensgriep/
  @ your service.
  Komen er nog inhoudelijke comments Ronnie? Ik bedoel dan zonder die laffe insinuaties en gratuit opmerkingen en zo. Je begint behoorlijk door de mand te vallen.

 71. marer says:

  @Ron: Al gelezen?
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/13/de-wetenschap-achter-complementaire-en-alternatieve-behandeling-van-griep-en-verkoudheid-in-het-griepseizoen/

  En natuurlijk werkt het roodvonk verhaal voor jou prima. Placebo-effect. Kan erg nuttig zijn.

  Als er hier een vraag gesteld wordt krijg je antwoord, maar tot nu toe is er niet veel uit jouw postings gekomen.

  Nog een vraagje: Is het erg om lid te zijn van de Vereniging tegen de Kwakzalverij?

 72. Ron says:

  Einstein: “De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuitie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel’”.

  .’’Valstar analyseert een aantal meestal verloren rechtzaken van de Vereniging tegen Kwakzalverij van de afgelopen twintig jaar en concludeert dat aan het verlies van de Vereniging tegen Kwakzalverij niet echt veel verloren zal gaan.’’

  Zo zwart wit als de meeste hier denken brrr, de enige die ik nog genuanceerd vind overkomen is Edward die weet dat er goede zaken uit zowel regulier als alternatief komen.
  Niks is enkel zwart of wit.

  Mijn Roodvonk vergelijken met het placebo effect?
  Ik was een kind en ziek, ik kreeg niet eens mee wat mijn moeder deed of wat ik ervan moest denken.

  Daarbij wat is het placebo effect?
  Dat komt in feite neer op dat je jezelf kan genezen,simpel gezegd, je denkt sterk dat iets werkt en het werkt, zolang jij er maar sterk in gelooft.
  De een heeft hier een externe bron voor nodig de ander kan dit zelf oproepen.
  Doet mij denken aan een REGULIERE arts die tegen een jongetje met terminale kanker zei dat hij als hij pacman speelde moest denken dat pacman de kankercellen op at, hij genas, dat is een voorbeeld van hoe je zelf je lichaam kan aansturen tot opzienbarende resultaten.

  Hebben jullie wel eens gehoord van alle onderzoeken die aantonen dat een antidepressiva vaak niet eens beter werken dan een placebo?

  De effecten van antidepressiva worden overschat, omdat de wetenschappelijke tijdschriften met name studies publiceren waaruit blijkt dat die medicijnen een positief resultaat hebben. In deze nieuwe onderzoeken zijn ook onderzoeksresultaten bekeken die niet in tijdschriften zijn gepubliceerd – die zijn bij de Amerikaanse Food and Drugs Administration, die alles registreert, opgevraagd. Uit dat onderzoek van vorige maand bleek dat 94 procent van de gepubliceerde resultaten positief is, maar als je de niet gepubliceerde resultaten erbij betrekt, vermindert dat tot de helft.”

  De nieuwste onderzoeken laten weer zien dat het middel nauwelijks beter is dan een placebo.

  Moderne antidepressiva zoals Prozac en Seroxat blijken niet beter te werken dan een neppil of placebo. Dat volgt uit een grote meta-analyse, waarin ook tot nog toe ongepubliceerde studies zijn meegenomen.(hoe zou dat toch komen?)

  http://www.onlyliesbeth.nl/2008/02/antidepressiva-werkt-niet/

  http://www.zielenknijper.nl/hoogleraar-psychiatrie-doet-boekje-open-antidepressiva-is-fopspeen.html

  http://www.nrc.nl/achtergrond/article1883810.ece/Liever_therapie_dan_pillen_bij_depressie

  http://www.psy.nl/index.php?id=134&tx_ttnews%5Btt_news%5D=899&no_cache=1

  Klik om toegang te krijgen tot ELSprozac.pdf

  Gaan jullie al die hoogleraren en professoren ook aanklagen:D
  Of is het geld op hahhahaha

 73. Thats it Ron. Voorspelde armoede. Je bent way off-topic. Wat heeft dit in vredesnaam met het onderwerp te maken? Je kunt gewoon niet meer. Je laat je in al je beperkingen zien. Je gaat met je non-argumentatiebilletjes he-le-maal bloot.

  Nog even en je bent helemaal uitgesputterd. Het is namelijk een diaree aan non-argumenten. Het geeft een mooi kijkje in je hoofd Ron. Je tikt niet lekker. Waar heb je het over? Je begon zo leuk. Je haalde een aantal onzinargumenten aan die je gegoogled had over de Mexicaanse griep. Je lardeerde dat met wat insinuaties en verdachtmakingen. Dat vond je genoeg en leunde achterover.

  Dat liep niet zo goed af. Je werd (laten we het netjes houden) afgeserveerd; Slecht en eenzijdig geïnformeerd, aantoonbaar weinig verdieping en weinig kennis van zaken. Soit.
  In plaats van nederig de informatie die je zo genereus werd toegeschoven in dankbaarheid te aanvaarden ga je jezelf steeds meer overschreeuwen. Het maakt Ron niet meer uit waarover het gaat. Het redden van het eigen gezicht, hoe dan ook, is doel geworden.

  Dat is op zich wel logisch als je een gesloten opstelling hebt; niet “out of je eigen boxje” kunt denken en maar steeds bevestiging zoekt voor je eigen stokpaardjes. Dan begin je over de splinter van het zwart-wit denken in het oog van een ander. Tuurlijk Ron. De voorspelling komt uit. Jij bent degene die het alleenrecht heeft op de common sense. Toch? De rest wil jij maar al te graag indelen in het hokje waar jij ze graag wilt. Dat is voor iemand die wat argumentatie betreft al een tijdje hopeloos rondjes zwemt wel zo overzichtelijk. Je kan hiervoor dan ook gemakkelijk de ogen sluiten. Die lui zijn bevooroordeeld. Door jou Ron. Omdat je kiest voor de weg van de minste weerstand. Niet ingaan op de dingen die de verderfelijke club, waarin jij mensen indeelt, naar voren brengt.

  Je bent een leeghoofd Ron. Een leeghoofd dat niet van plan is ook maar een poging te doen hierin verandering te brengen. Het enge denken staat je wel aan. Omdat het voor je overzichtelijk is. Een houvast. Religieus haast. Je ziet het niet en wilt het niet zien. Je bent nooit bereid geweest je beperkte denkraam aan kritiek onderhevig te laten zijn.
  Je neemt je toevlucht in drogredeneringen en argumenten die helemaal niet ter zake doen. Uit armoede Ron. Niet uit rijkdom. Je weegt jezelf Ron. Jij ziet jezelf als zwaargewicht terwijl je geen enkel gewicht in de schaal kunt leggen. De discussie is zo uit het lood dat ik je zowat zielig begin te vinden.

  Hou de eer aan jezelf Ron. Verdwijn hier. Voordat je jezelf nog meer voor paal zet en iedereen hier in het openbaar laat zien dat je in feite een vlieggewichtje bent die niet meer kan dan inhoudsloze kritiek leveren op wat je onbekend is; wetenschap.

 74. jennyj0 says:

  Waarom moeten wij die hoogleraren en professoren aanklagen Ron? Omdat ze goed onderzoek verrichten? Wat een raar idee.

  Wellicht kun je je ook eens verdiepen in wat nou precies het placebo-effect is. Want daar sla je ook weer flink de plank mis.

  Een gesprek met jou is helemaal niet mogelijk, want je schiet inhoudelijk op zoveel fronten tekort dat daar gewoon geen beginnen aan is. Daarnaast heb je de nare eigenschap dat je agressief en onbeschoft wordt als iemand het lef heeft het niet met je eens te zijn.

 75. Ja van die onderzoeken hebben we (ik) gehoord. Worden ook door artsen gelezen die er hun behandelwijzen op aan passen, geloof me. Heb er zelfs een kladversie van een blogbericht over geschreven na een klinische les die ik heb gehad. Interessante materie.
  Maar ook: standaard discussietactiek: doe bewering, zie deze de grond ingetrapt worden, kom er niet op terug en doe een nieuwe bewering die je gelijk moet aantonen. Ook wel bekend als ‘goalpostshifting’. Dat geldt ook voor je gezonde groenten, regulier vs. alternatief, etc.
  Dat heeft nl. allemaal niets met het onderwerp te maken: je bent nog steeds een volslagen leek. Je laatste reacties versterken dat beeld behoorlijk. Niet iemand die consultatiebureau’s hoort te bellen. Dat ze je daar gelijk geven doet daar natuurlijk geen sikkepit aan af. Eerlijk gezegd versterkt dat mijn mening eigenlijk alleen maar.

 76. Franka says:

  Ach gut, jullie voelen je zo enorm aangevallen dat Ron 20 beweringen om mijn oren krijg en niet 1 echt serieuze reactie op zijn argumenten.
  tegen 10 onderzoeken over broccoli krijgt hij als reactie in zijn mailbox (van crypto) Ik zal je de nuance uitleggen (haha)
  Daarbij kijken jullie toch wat in jullie straatje past

  Jullie klagen toch regelmatig mensen aan die goed werk verrichten? al verliezen jullie de meeste zaken.

  Het placebo zelf geneest echter niets en het effect ervan is kortstondig,
  Dat bedoel je Jenny?
  Als jij 2 jaar een placebo slikt dan kan je 2 jaar lang effect hebben.
  Als ik jou een placebo geef en zegt dat deze jouw aandoening geneest dan is dat ook placebo (dat gebeurd)en is niet kortstondig.

  En waarom werkt een actieve placebo beter?
  Als je er maar in gelooft, dat is het punt.
  Door de actieve placebo is je onderbewustzijn eerder in de staat te denken dat het middel werkt omdat het ook bijwerkingen verneemt maar als je deze suggestie niet nodig hebt?

  placebo-opwekkende elementen: positieve verwachting, positieve houding, aandacht, geloof, duidelijke positieve diagnose, en suggestie kunnen een positief effect hebben op genezing. Placebo ontstaat door het therapeutische proces zelf. Het feit dat iemand een autoriteit gaat opzoeken met een vraag, de persoon van de hulpverlener zelf. Het geloof van de hulpverlener in wat hij verkoopt.

  Dit kan inderdaad zo werken maar natuurlijk niet voor iedereen, daarom werkt een placebo effect ook niet bij iedereen maar zo kan je aan de nadere kant ook zelf de gewenste effecten opwekken.
  Waarom wordt daar niet meer onderzoek naar gedaan? Dat levert niks op!

  Kortom, is er een exacte definitie van placebo??

 77. Franka says:

  Probeer je verleden te scheiden van het heden crypto
  Je hebt behoefte aan een geordende wereld die niet bestaat, dat heeft zijn reden.
  Je lijkt mij niet eens een onaardige kerel, Ron discussieert enorm fel maar dat doe jij ook, herkenning?

 78. Waar komen jullie toch vandaan?

  dat Ron 20 beweringen om mijn oren krijg

  Jij bent het dinnetje van Ron Franka?

 79. Franka says:

  hahahhaha, blijkbaar raak ik een gevoelige snaar crypto.
  blijkbaar heb je toch de behoefte te reageren.
  Tijd om een vrouw te zoeken crypto en echt te gaan leven, ga je de nuances weer zien

 80. jennyj0 says:

  Klagen “wij” mensen aan? Ik weet van niks hoor. Die niet zo stakkerig paranoïde.

  Je vind jezelf blijkbaar een autorititeit op het gebied van placebo. Toch lijkt het me beter dat je eerst wat meer huiswerk doet wat dat betreft.

 81. wilmamazone says:

  Goh en ik maar denken dat dit een topic is over kindervaccinatie!
  Maar ja -zoals onderhand gebruikelijk- vinden sommige lieden dat álles kan! Natúúrlijk, natúúrlijk en toch zó opwekkend voor toch al bezorgde ouders.

  Gelukkig hebben de lieden van dit allooi nog steeds niet in de gaten dat ze op deze wijze -zéér vakkundig- de poten onder hun eigen stoel uitzagen.

 82. Bram says:

  @ Franka:

  lekker boeiend allemaal. We hebben het niet over broccoli of placebo’s. Die werden zijdelings ter sprake gebracht. Niet geheel verrassend door Ron en jou.

  Ron blijft een leek die buiten z’n boekje is gegaan. En flink. Hij geeft zelf toe niet over de meest basale kennis te beschikken aangaande het onderwerp. En jij gooit nu ook niet bepaald hoge ogen.

 83. jennyj0 says:

  Bekende tactiek, aandacht afleiden van het onderwerp.

 84. Op nursing.nl ben ik in een ‘discussie’ verzeild geraakt met een verpleegkundedocent (die zich ‘overweging’ noemt) aangaande de influenzavaccinatie.

  Precies hetzelfde gedrag. Goalpostshifting, zoals ik al zei. Echt een standaardtactiek van armchair pseudowetenschappers, dondert niet over welk onderwerp het gaat. Ontzettend irritant in online discussies en goed te combineren met ‘hit and run’ tactieken.
  Al krijg je in een verpleegkundige omgeving meestal ook het ‘je bent vast onempathisch in je omgang met patiënten’ naar je hoofd geslingerd. Soort van bonuspunten denk ik dan maar.

  Dergelijke standaard discussieverpesterijen verdienen echt eens aandacht in een eigen blogpost.

 85. jennyj0 says:

  Ik ben al ergens uitgemaakt voor “chemomoordenaar”.

  Zo verheffend.

 86. franka says:

  Jenny, je blijft maar commentaar geven over dat ik geen juiste info geef over het placebo effect maar leg jij het eens uit Jenny, zeker weten dat je met een beperkte uitleg komt wat je kan het nu al niet meer volgen blijkbaar.
  De term placebo is een benaming voor een effect dat zich niet zo makkelijk in een hokje laat stoppen zoals wetenschappers wel eens denken, behoorlijk simplistisch.
  Ik ken zat mensen die door de kracht van suggestie van pijn afkomen, genezen enz..als een externe factor dit effect kan teweegbrengen waarom een interne niet?

  Als je een fop pil geeft dan reageert ene patiënt daarop omdat hij het idee heeft een echte pil te krijgen, dat zorgt voor een effect maar omdat de pil niet echt is doet je lichaam dit uiteindelijk helemaal zelf, die mogelijkheid heeft het dus maar dat is weer alternatief en bestaat niet volgens jullie VTkZ, kwestie van tijd eer dit soort zaken bewezen zijn of de wetenschappelijke methodes voor bepaalde zaken moeten worden aangepast omdat het enorm arrogant is te denken dat het hele universum te vangen is in falsificeerbaarheid en reproduceerbaarheid.
  Gelukkig zien veel wetenschappers dat wel, behalve de mensen van de VTKZ die in hun afgesloten cel leven.

  Nog een voorbeeld.
  Kwestie van tijd eer Nederland ”volgt” gezien de
  ontwikkelingen m.b.t. acupunctuur in de VS

  http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/new-york-times-acupunctuur-moet.html

  CryptoEdit: Ingekort en link toegevoegd. Geen ellenlange lappen text copypasten. We zijn trouwens geen doorgeefkanaal van informatie over det IOCOB Franka/Ron. Bovendien is het offtopic. Je roeptoetert gewoon maar weer iets anders.

 87. franka says:

  En zijn de films verwijdert waarin duidelijk wordt hoe belachelijk de VTkZ zich maakt? goh ook nog censuur? en z’n eigen smurfenlied laten staan? (ik geef je weer een open deur crypto maar ben niet gevoelig voor je steken)

  CryptoEdit: Ik ben geen doorgeefluik voor filmpjes m.b.t. de IOCOB.

 88. De ethiek van de pseudo’s.

  Boekdelen kan je volschrijven. Boekdelen. Roeping voor een PhD jennyj0? 😉

 89. franka says:

  http://www.iocob.nl/tegengif/kwakzalverij-busters-weer-op-de-sextoer.html

  CryptoEdit: Vervangen door link. Ik ben geen doorgeefluik voor lappen text uit artikelen van de IOCOB

 90. franka says:

  Jullie kunnen niet meer objectief kijken, kunnen jezelf niet meer verassen met zaken die buiten jullie waarheid gebeuren.
  Toch vreemd dat de VTKZ bijna alle rechtszaken verloren heeft en dat jullie steeds meer terrein verliezen met jullie beperkte voorstelling van de waarheid
  Kom maar op met je placebo zaken mevrouw Jenny, ik schiet er zo gaten in wanneer ik hier weer ben, heb wel wat beters te doen nu.

  CryptoEdit: Franka/Ron. Ik doe een dringend beroep op je om ontopic te discussieren. Ik ben geen doorgeefluik voor (copypaste’s uit) artikelen m.b.t. de IOCOB. Ik ben niet gelieerd aan de VtdK en schrijf mijn artikelen op persoonlijke titel.

 91. Carla says:

  Jannes herhaald op zijn weblog vandaag zijn brandbrief nog maar weer eens en zet daar nu het volgende bij:

  Op onderstaande brief heb ik tot op heden 20 november geen reactie gehad. Regering en tweede kamerleden kiezen er voor om lastige dringende vragen te negeren, zo lijkt het. 

  De hele regering en alle kamerleden negeren hem!

 92. jennyj0 says:

  Ja, de koningin negeert mij ook altijd, die houdt ook niet van mondige burgers. Laatst waren we in Aberdeen, bleek Blair er ook te zijn. Wat dacht je wat, die deed ook net of hij ons niet zag! Wij hebben namelijk heel veel belangrijke vrinden in Engeland dus reken maar dat we een bedreiging zijn!

 93. wilmamazone says:

  Tis een heus complot mensen, dat kan niet anders!

 94. Jannes even op de hoogte proberen te brengen van het artikel in the Lancet Infectious Diseases. Mijn reactie:

  Héél gesloten, dat medische systeem. Niemand ‘durft’, uit angst voor reputatieschade iets te publiceren dat gangbare gebruiken ter discussie stelt.

  Als bewijs dat Jannes Koetsier een valse dillema ter berde brengt: kijk eens op de website van The Lancet Infectious Diseases en zoek naar onderzoek vanuit het Erasmuc UMC. U zult geschokt zijn. Hier de fulltext, hoeft u ook niet meer te zoeken: http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(09)70263-4/fulltext
  Auteurs: o.a. dhr Rimmelzwaan, niet de minste in Vaccinatie Nederland. Daar gaat z’n reputatie, z’n status. Of valt het wel mee? Is er misschien iets anders aan de hand dan de elitaire wereld die hier wordt geschetst?

  Verdeel en heers?

  Benieuwd of de inhoud ervan stand houdt onder het delete-bewind van Koetsier.

 95. wilmamazone says:

  http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/445450/2009/11/20/Weer-baby-overleden-door-Mexicaanse-griep.dhtml

  Weer baby overleden door Mexicaanse griep

  Een baby is deze week gestorven aan de Mexicaanse griep. Het meisje had al een andere ziekte. In totaal stierven in Nederland door het uitbreken van de Mexicaanse griep 28 patiënten. De baby is het jongste slachtoffer.

  Volgens het RIVM zijn de afgelopen week zes personen overleden aan de griep, onder hen een 7-jarig jongetje, een 9-jarig meisje en een meisje van 14. Ook een 60-jarige vrouw en een 72-jarige man stierven door de nieuwe influenza A. Allemaal hadden ze al een andere ziekte.

  De afgelopen week hebben zich meer mensen met griepklachten bij een huisarts gemeld. Bovendien bleek opnieuw iemand resistent te zijn voor de virusremmer Tamiflu. Begin deze maand maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het eerste resistente geval bekend.

  Het aantal ziekenhuisopnamen steeg deze week niet veel. In totaal moesten 359 mensen zich laten behandelen in het ziekenhuis. Een week eerder waren dat er 291. Wel belandden twee zoveel zieken (38 personen) op de intensive care. Verhoudingsgewijs zijn de meeste patiënten in het ziekenhuis kinderen tot en met vier jaar. Daarom begint maandag voor deze leeftijdsgroep een grote inentingscampagne. Sinds april zijn 1270 opgenomen geweest. (ANP)

 96. jennyj0 says:

  Bram,

  Ook deze brief van Jannes is weer van een tenenkrommende gênantheid. Vooral als je kijkt naar de “deskundigen” die hij citeert. Heel erg.

  Jannes, doe jezelf dit toch niet aan. Zo maak je jezelf tot de risee van heel denkend Nederland!

 97. Via Ger, die bij Jannes goed van zich laat horen heb ik ook een stukje relativering gevonden. Wij hebben Jannes, dat is waar en niet leuk. Maar Jannes schrijft alleen maar briefjes naar Den Haag. In Polen hebben ze een ‘Janny Koetsier’. Ook vol van de eed die ze ooit aflegde. Maar Janny is Minister. Van volksgezondheid.

  Dát is pas eng. Net zo als de enorme verzameling drogredeneringen in dit filmpje (en met enorm bedoel ik ook ENORM):

  Natuurlijk is de vertaling een beetje crappy, maar volgens mij geeft het genoeg blijk van de redenen achter het (nog) niet in willen kopen van vaccins in Polen.

  On-ge-loof-lijk. Wat een berg crap. Om te huilen.

 98. franka says:

  crypto, eenzame ziel
  heb je een rekeningnummer om de VTKZ te steunen?
  zal ik 1 cent overmaken, heeft net zoveel effect als jullie achterlijke kruistocht tegen de alternatieven! haha
  In de VS gebruiken 180 ziekenhuizen al accupunctuur, joechei!

  CryptoEdit: Voor de laatste keer. Je reageert hier ontopic, ik ben niet gelieerd met de VtdK en je vraagt om een ban Franka/Ron. Comply or be gone.

 99. jennyj0 says:

  Tuurlijk vragen ze om een ban. Kunnen ze weer lekker gaan jammeren dat het niet eerlijk is.

 100. Carla says:

  He ik ben ineens helemaal over m’n lichte “schuldgevoel” van eerder vandaag heen 😉 Laten Ron en Franka maar verder lekker elkaar troosten. Bah!

 101. jennyj0 says:

  Het is niet te filmen die twee. Schuldgevoel is totaal misplaatst.

 102. Harry says:

  Ik draag de VTKZ een warm hard toe en zou deze graag steunen.
  Ben bang dat deze vereniging niet lang meer zal voortbestaan en wil daarom graag 1 cent overmaken, kan dat crypto?

  CryptoEdit: Donder op Ron Slaats. Zielig mannetje met je zielige hyves. Zoek hulp!
  We zien je niet meer terug. Comments gaan gelijk het ronde archief in. Doei doei!

 103. wilmamazone says:

  Verwarrend, wéér vragenoproepend nieuwsbericht, maar zo vers van de pers dat ik nog geen aanvullende informatie heb kunnen vinden.

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1318850.ece

  Medicijnagentschap: Eén dosis tegen Mexicaanse griep genoeg

  Het Europese Medicijnenagentschap (EMEA) heeft vrijdag in een verklaring beklemtoond dat voor de meeste mensen één dosis van de vaccins tegen de Mexicaans griep voldoende is. Het agentschap stelde eerder twee doses te verkiezen boven een, maar daar kwamen de Europese ‘medicijnmannen’ in Londen op terug tijdens hun maandelijkse vergadering over de griep.

  Eén dosis van Pandremix van de firma GlaxoSmithKline of Focetria van Novartis kan volstaan bij volwassenen tussen 18 en 60 jaar en bij kinderen en tieners voldoet één dosis Focetria vanaf negen jaar oud en Pandremix vanaf tien jaar oud, stelde de EMEA. Beide vaccins zijn ook goed tegen gewone griep. EMEA ondezoekt nog het middel Celvapan van de firma Baxter International.

 104. wilmamazone says:

  FF echt goed schakelen en daar is ‘Overtoom’ al:

  Klik om toegang te krijgen tot 74870709en.pdf

  quote:
  The data on Focetria and Pandemrix indicate that a single dose of these vaccines is able to trigger an immune response that may be sufficient to give protection against the H1N1 pandemic influenza in some age groups. For both vaccines, a single dose may be used in adults aged between 18 and 60 years and in children and adolescents (from the age of 9 years for Focetria, and from 10 years for Pandemrix). Pandemrix may also be used as a single dose in the elderly. For certain groups, such as younger children and immunocompromised patients, the recommendation remains that two doses should be given, to ensure that their immune system responds adequately to the vaccination. Further data will become available in the coming months. Data on Celvapan are still being assessed.

 105. Ron/franka/Harry has left the building.

 106. wilmamazone says:

  Moet me alleen nog iemand uitleggen/eventueel laten zien waar deze quote/conclusie uit de Volkskrant vandaan komt.
  Wellicht heb ik een nieuwe leesbril nodig.

  Beide vaccins zijn ook goed tegen gewone griep

 107. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2920166.ece

  Chatsessies over griep

  Mensen die graag antwoord willen op hun vraag over de Mexicaanse griep kunnen zondag terecht in een live internet-uitzending. De chatchessie bestaat uit twee delen. Eerst gaat het over vaccinatie, veiligheid en kinderen en daarna over de griep en het beleid. Het ministerie van VWS organiseert de videochat.

  Professor immunologie en kinderarts Lieke Sanders, lid van de Gezondheidsraad, en epidemioloog Jim van Steenbergen beantwoorden van 15.00 tot 16.00 uur vragen over het eerste onderwerp. Van Steenbergen leidt de Landelijke Coördinatiestructuur Infectiebestrijding van het RIVM. Hij gaat door in het tweede uur, van 16.30 tot 17.30 uur; dan bijgestaan door Paul Huijts, directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie.

  Gijs Wanders leidt de sessie op:

  http://www.grieppandemie.nl/videochat.

  Vanaf maandag zijn de vragen en antwoorden op deze site terug te zien.

 108. @ wilmamazone:

  Ik ben ook benieuwd wat ze bedoelen met: ‘de vaccins zijn ook goed bij de gewone griep’.

 109. wilmamazone says:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/20/201109_een_vaccinatie_meestal_voldoende.html

  ‘Eén vaccinatie is meestal genoeg’

  Voor gezonde mensen is één inenting tegen de Mexicaanse griep genoeg. Dat zegt het Europees Geneesmiddelenbureau. De meeste risicogroepen die Nederland hanteert, kunnen beter wel twee keer worden geprikt.

  Het EMEA adviseerde eerder om per persoon twee maal te vaccineren, maar uit onderzoek is gebleken dat vrijwel alle vaccins bij gezonde mensen genoeg effect hebben bij één inenting. In veel landen worden volwassenen al maar één keer ingeënt.

  Het RIVM beslist na het weekeinde of voor gezinsgenoten van zuigelingen en medisch personeel één vaccin genoeg is.

 110. wilmamazone says:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/20/201109_astmafonds_zorgpersoneel_vaccinatie.html

  Astma Fonds: zorgpersoneel inenten tegen griep

  Het Astma Fonds roept zorgpersoneel op om zich te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Directeur Rutgers heeft geen begrip voor medewerkers die contact met kwetsbare patiënten hebben, maar toch geen prik halen.

  Een groot deel van het zorgpersoneel haalt de griepprik niet. Dat levert volgens Rutgers een onacceptabel risico op.

  Het Fonds behartigt de belangen van één miljoen mensen met een longaandoening. Mensen met een chronische longkwaal behoren tot de risicogroepen die tegen de Mexicaanse griep worden ingeënt.

 111. Jan Ruud Schutrups says:

  Goed en duidelijke stuk informatie over een item wat veel mensen toch behoorlijk bezighoudt en wat daarom broodnodig is in deze tijden van paranoide en halve waarheden.

 112. wilmamazone says:

  Dankjewel Jan Ruud.

 113. wilmamazone says:

  Aparte pagina met informatie:

  http://www.grieppandemie.nl/informatie_voor/kinderen/vaccinatie

  Jonge kinderen (6 maanden tot en met 4 jaar) en huisgenoten van baby’s tot en met 5 maanden mogen zich laten vaccineren tegen Mexicaanse griep.

  De GGD’en starten met prikken vanaf 23 november.

 114. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1319008.ece

  Geen herkansing vaccinatie voor laatkomers

  Ouders die niet in staat zijn hun kinderen volgende week te laten inenten tegen de Mexicaanse griep krijgen geen mogelijkheid om de prik later te halen. De vaccinaties van baby’s en peuters hebben alleen volgende week plaats, zo bevestigde een woordvoerster van GGD Nederland naar aanleiding van berichtgeving in het Nederlands Dagblad.

  Vanuit logistiek oogpunt is het niet mogelijk om inhaaldata te plannen, laat de woordvoerster weten. ‘In principe worden er na volgende week geen prikken meer gegeven’, aldus de woordvoerster. Het is wel mogelijk de afspraak te verzetten in dezelfde week. Dat geldt ook voor kinderen die een temperatuur van 38 graden of meer hebben. Zij kunnen op een ander tijdstip volgende week een prik halen. Eerder lag de ondergrens nog op 38,5 graden, de GGD stelde dit met een halve graad naar beneden bij.

  Ruim 1 miljoen mensen zijn opgeroepen om een inenting te halen tegen de Mexicaanse griep. Het gaat om 830.000 kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar en bijna 200.000 huisgenoten van baby’s van 0 tot en met 5 maanden.

  Ouders die echt geen mogelijkheid zien om hun kind volgende week te laten inenten kunnen er wel voor kiezen om alsnog voor de herhalingsprik te gaan, enkele weken later. ‘Je kunt beter één prik halen dan helemaal geen prik’, aldus de woordvoerster.

 115. jennyj0 says:

  Over de Noorse mutatie en griepmutaties in het algemeen:
  http://tinyurl.com/yhs3m8t

 116. Roberrto says:

  @CryptoCheilus e.a.

  Niets zo heilig als onderzoek.

  Ik begreep dat er veel Evidence Based Medicine wordt geprakkizeerd en vernam op het atheneum al, hoe onderzoek eigenlijk wordt gedaan en wat de waarde daarvan is. Eerlijk gezegd was mijn opmerking over onderzoek een teaser.

  Dus wacht gerust af. Er komt inderdaad wat. Een voor en na meting door een ziekenhuis is onderzoek genoeg toch? Voor gewone mensen wel ten minste. En die moet ik hebben, niemand anders.

  Even een paar praktische puntjes. Ik ben een leek, immers, ik houd mij bij praktische zaken die ik zie werken, en laat dure taal bij mensen die doorgestudeerd hebben.

  “Hoe oud worden deze mensen gemiddeld?”
  -Met alle respect, ik dacht dat dat bekend was; de mensen dáár (in dit deel van Zuid-Amerika) worden er net zo oud èn ouder dan hier, maar hoe. Die mensen gaan vitaal dood, en slijten hun laatste levensjaren beduidend prettiger (voor henzelf) dan hier. Vitaler.

  “Overigens is het helemaal niet gezegd dat kruidenmengsels bij voorbaat geen bijwerkingen hebben.”
  -Klopt. Voor u niet. Voor de Zuid-Amerikanen in kwestie is dat anders. Die hebben die ervaringen immers. Met de genoemde kruidenmengsels.

  “Dat zou net zo onzinnig zijn dan te stellen dat ze geen werking zouden hebben.”
  -Mooi doorgeredeneerd, knap werk. U heeft die ervaring immers niet. Dus kan ik niet van u verlangen dat u dit gelijk begrijpt.

  Verwerpen en in de kiem smoren is trouwens ook een kunst (waar u niet alleen in staat valt mij al jaren op). Luisteren ook. Een grotere zelfs, dat is werken geblazen.

  Er is meer op aarde, dan dat we serieus nemen, of, en nu komt het, waar we KENNIS van hebben. Dus ga gerust nog even zo door. Ik dacht dat ik met een nieuwsgierige te doen had, maar de vragen blijven uit, helaas.

  “Snappie?”
  -Helaas wel. Of nee, eigenlijk nee, dat gaat dit jaar niet meer lukken. Ik voel me nog net niet bedroefd, maar het zit eraan te komen 😉

  “Lees ook rustig even dit:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/13/de-wetenschap-achter-complementaire-en-alternatieve-behandeling-van-griep-en-verkoudheid-in-het-griepseizoen
  -Reeds gedaan voor het plaatsen van mijn blog. Ik wilde niet het verwijt ‘lees je eens in’ krijgen 😉

  “Voor de rest van het kruidenverhaal kan ik eigenlijk maar iets met één zinnetje van je.
  Geen nood… wetenschappelijk onderzoek is in aantocht.
  Laten we dat dan maar eens rustig afwachten.”
  -Wacht maar. Neem uw tijd. Wacht uw hele mensenleven desnoods. Als het uw ding niet is, is het uw ding niet, zal ik u nooit kwalijk kunnen nemen. Maar betreur het wel uiteraard.

  Vind je het erg? Ik werk er zelf overigens wel mee, als door intuïtie ingegeven. Dat is een bekende raadgever waarover ik u ook eens hoorde bezigen.
  Veel mensen doen dit moois trouwens af met de categorie ‘baat het niet schaadt het niet’. Mij best, zolang (sommige) mensen er maar voor open staan. (da’s mijn wens dan)

  Ik besef dat ik het hierbij zou kunnen laten, maar ik ga kijken in hoeverre ik uw natuurlijke nieuwsgierigheid kan prikkelen.

  Oorspronkelijk, kom ik uit dezelfde hoek als u, dwz, ik zat tussen mensen die zich op dezelfde manier uitdrukten als u, en dezelfde manier dachten (meningen concipiëerden). Althans, ik trachtte me eraan te confirmeren. Lukte niet. Ik steek anders in elkaar. Ik luister naar een andere trom.

  Ik ga nu GRATIS (waarom ook niet, kennis is om te delen) eeuwenoude kennis met je delen. En met ieder die het lezen wil. Wie me belachelijk wil maken gaat zijn gang. Wie kanker heeft of wil voorkomen neme contact met me op.

  De regenwouders (indianen en surinaamse bosnegers) noemen de basis van ziekte als kanker “waka waka”, dat is kou in het lichaam die de overhand heeft.

  Waka waka is een ander woord voor kou die in het lichaam reist. Wat dit betekent ga ik niet ongevraagd uitleggen, is te belangrijk en te waardevol om te laten bespotten.

  Ik citeer nog wat moois. Ik ken iemand persoonlijk die, open minded (’n codewoord op dit forum, zag ik bij een reactie naar Ron) zich bij deze mensen vervoegde om vragen te stellen en dingen te leren. Dit schrijft hij op zijn website:

  “(..) Met groeiende verbijstering leerde hij de onbegrensde mogelijkheden van de groene dingen in het bos. Wat de westerse mens bomen en planten noemt, is voor de traditionele genezers een diversiteit aan medicinale antwoorden op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden.

  AFRIKAANSE MEDICINALE KENNIS

  Behorend tot het Amazone regenwoudgebied, kent het Surinaamse regenwoud een volmaakte diversiteit aan medicinale planten en een levendige traditionele geneeswijze. Indiaanse en Afrikaanse stammen die hun oorsprong kennen uit respectievelijk Zuid- Amerika en West- Afrika, zijn de bewoners van dit Surinaamse primaire regenwoud.

  De Afrikaanse stamvorming ontstond drie eeuwen geleden uit de eerste plantage- weglopers. Ongetwijfeld is de hang van deze Marons naar hun diepe Afrikaanse traditie de grootste drijfveer geweest van deze gedurfde beslissing.
  Een gelukkige bijkomstigheid van dit diep menselijke drama is een medicinale kennisoverdracht die door de eeuwen heen een uitgebreide medicijnkast heeft voortgebracht. ”

  Ach, stom van me, bronvermelding, natuurlijk:
  http://earthfather.eu/pages/home.html

  Onderzoek? Wat nou onderzoek? Wat zou u ermee willen bereiken? Geen farmaceutische industrie die dit omarmt!
  Dit is gewoon zo. Bewezen. Deze man draagt hierover inmiddels kennis over die al eeuwen goed werkend bleek, dus ruim vóór Louis Pasteur 150 jaar geleden met zijn op een (mag ik even) cruciale denkfout gebaseerde vaccinatie op de proppen kwam (versus de betere visie van Béchamps, als ik het goed schrijf).

  Zo dat lucht op.

  Nogmaals, u mag doen met deze informatie wat u wilt. Dit was een rondje kennis delen. Voor wie de waarde ervan kan inschatten. Ik ben bereikbaar zoals u hieronder ziet, en heb praktijk aan huis. Niet eens als Kwak, zover ben ik nog niet 😉
  Misschien kom ik nog eens terug om een reactie terug te lezen, misschien ook niet. Arrogant? Nee zelfbehoud. Ik ben een nieuwsgierige van aard en heb veel te doen, veel te lezen, veel om door te geven ook.

  Ik ben Roberrto, health coach.
  Ik lees mensen.
  Daar heb ik geen wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Dan schakel je iets vitaals uit namelijk;
  Daar heb ik God/Goddelijke Gaven voor nodig.
  Ik hoop dat dit voor de nodige verstrooiing gezorgd heeft. Fijn weekend. Vaccineer ze.

 117. jennyj0 says:

  Wat een wezenloos geklets. En wat een zelfingenomen toontje voor zoveel non-informatie, Roberrto met de goddelijke gaven.

  Deze site is trouwens ook niet bedoeld voor gratis reclame. Ga ergens anders je handeltje aan de man brengen svp.

  Oh en Roberrto, als je onze natuurlijke nieuwsgierigheid wilt prikkelen zul je toch met iets moeten komen dat heel wat meer inhoud heeft dan het verhaal wat je nu afsteekt. Onze nieuwsgierigheid wordt niet geprikkeld door volstrekt oncontroleerbare hoera-verhalen zonder ook maar de geringste onderbouwing. Die kan iedereen namelijk afsteken en dat gebeurt dus ook voortdurend.

 118. Je bent wel heel streng voor Roberrto Jenny. Je kunt de mogelijkheid dat er iets in het regenwoud gevonden wordt met medicinale eigenschappen natuurlijk niet uitsluiten.

  Wat ik Roberrto dan wel wil vragen (en hij zou graag vragen hebben lees ik) is hoe we dan te weten komen of die kruiden die uit dat regenwoud worden gehaald ook werken als medicijn? Ik hoop dan niet dat we op God of de goddelijke gaven van Roberrto af moeten gaan.

  Nu is de Surinaamse cultuur doorspekt met dingen als Waka Waka, yeye, konfo, bun-sey en ogri-sey.

  Verzamelnaam hiervoor is Winti. Winti is een complexe structuur, zowel maatschappelijk en geestelijk, en gaat vaak gepaard met ‘vervloekingen’ (zie je eigen referentie). Het gebruik van kruiden daar is heel vaak een middel om de boze geesten (ogri sey) of processen (b.v. waka waka) uit te bannen. Je kunt dat vergelijken met wat wij excorcisme noemen.

  De Obia (kruidendokter/ziener) is dus een soort intermediair tussen de mens en de Goden.

  Genezing Roberrto, is daar vaak meer een kwestie van geloof dan van medicijn. Daar zit het probleem Roberrto.

  We moeten dit soort producten onderzoeken Roberrto. Als die producten goddelijke gaven nodig hebben om te werken, kan ik net zo goed een slok uit de wijwaterbak nemen. Tenminste als ik daar in zou geloven.

  Snappie?

 119. jennyj0 says:

  Dat sluit ik ook niet uit Crypto en dat bedoelde ik ook niet te zeggen, excuus voor de onduidelijkheid.

  Ik zou alleen graag onderbouwing zien en ik zou dan ook graag weten welke kruiden wát doen. En daar hoor ik niks over. Dat staat wat mij betreft gelijk aan non-informatie. Dat soort verhalen horen we ook altijd over mensen in Zuid-Amerika, de Himalaya, India enzvoorts, zonder nadere aanduiding om wat voor kruiden het gaat en waarvoor ze nou precies worden ingezet. Als Roberrto dat erbij zou kunnen vertellen, zou het interessanter worden.

  Bovendien meen ik te weten dat we al beschikken over een groot arsenaal aan geneesmiddelen die zijn gebaseerd op de werking van allerhande kruiden uit het oerwoud. Hoe staat Roberrto daar dan tegenover?

  Roberrto doet net of er hier helemaal niets bekend is over de werking van kruiden en andere planten. En dat is dus gewoon niet zo. Dus dat klopt ook al niet wat hij zegt.

 120. Eén zinnetje van Roberrto irriteerde me wel mateloos:

  Wie kanker heeft of wil voorkomen neme contact met me op.

  Wat wil Roberrto hier nu mee zeggen? Dat hij the cure heeft? En wat is dat dan wel? De Nobelprijzen liggen weer voor het oprapen lijkt het wel.

 121. marer says:

  Nietszeggende reclame van en voor en door Roberto. Hij weet zich weer hoog verheven door zijn goddelijke gaven.
  Alleen toch jammer dat er weer niemand genezen wordt door deze zelfbenoemde “heler”.
  Hij “leest” mensen, bedrijft dus wel kwak, en houdt daar waarschijnlijk weer een fijn belegde boterham aan over.

 122. jennyj0 says:

  Roberrto,

  Onderzoek? Wat nou onderzoek? Wat zou u ermee willen bereiken? Geen farmaceutische industrie die dit omarmt!

  Het is gewoon helemaal niet waar, zoals jij stelt, dat het “westen” totaal geen belangstelling heeft voor de geneeskrachtige werking van planten uit het oerwoud. Lees dit bijvoorbeeld eens:
  http://www.joszuidgeest.nl/html/nieuws_jz.html
  http://www.pri.wur.nl/NL/onderzoek/onderzoeksthemas/Voedsel+en+gezondheid/medicijnen-uit-planten/
  http://www.onzewereld.nl/index.php?page=3_1&articleId=582 (paragraaf over FARMACOGNOSIE)
  En er is nog veel meer te vinden over dit onderwerp.

  1. Je bewering dat er helemaal geen belangstelling is voor de geneeskrachtige werking van kruiden en planten is onjuist.
  2. Je bent niet in staat om aan te geven om welke stoffen het gaat, wat die stoffen doen en wat het werkingsmechanisme is, dit in tegenstelling tot de moderne wetenschap die de stoffen daar zorgvuldig op analyseert.
  3. In tegensteling tot wat jij beweert, is er wel degelijk veel kennis over de geneeskrachtige werking van kruiden en planten in de moderne wetenschap – men maakt immers medicijnen op basis van die planten – en die kennis breidt zich dagelijks uit, zoals kunt lezen via de links.
  4. Dankzij die kennis zijn we niet afhankelijk van jouw “goddelijke gaven”, maar weten we gewoon wat de betreffende stoffen doen en hoe ze het beste kunnen worden ingezet.
  Met het voorgaande is naar mijn mening je hele betoog ondermijnd.

  Ik sluit me verder van harte aan bij Crypto en zou graag van je willen weten wat je bedoelt met je opmerking over kanker op je site.

 123. Carla says:

  Prei in je wa-wa?

 124. wilmamazone says:

  Tja… een econoom die het gat in de markt heeft gevonden:

  Robert Jan S (1968) is Bachelor in business administration (bedrijfseconoom), tekstschrijver en health coach en vond het tijd om na 20 jaar zakelijke dienstverlening te doen wat hij eigenlijk wil: mensen helpen op de meest pure manier, door ze (dichter bij) zichzelf te brengen.
  Hij maakte dus de overstap van het schrijven van ondernemingsplannen en het geven van bedrijfsadviezen naar het vakgebied waar zijn passie ligt: health coach of genezend coach. Zijn empatische vermogens wendt hij nu zuiver aan ten dienste van de (preventieve) gezondheid.

  Dat empatische vermogen liet hem al een item over kindervaccinatie -geheel off-topic- volplempen met losse flodders.

  Als het dus met die fijn belegde kwakboterham niet zo wil lukken, gaat dit onontdekte talent voor eeuwige roem bij b.v. het Songvestival of zien we ‘m terug in de top 40; daar mag ik nu graag ff reclame voor maken:

 125. Carla says:

  Lijkt mij een duidelijk geval van dat je van kruiden gaat DENKEN dat je mooi kunt zingen…….

  Ik vond het trouwens van Elvis dan weer WEL grappig dat hij onder het zingen in de lach schoot.

 126. wilmamazone says:

  Inderdaad Carla! HET gat in de markt is hier al ontdekt.
  Crypto voorkomt en geneest vrijwel alles door -zodra hij ook maar iets voelt- een liefst biologische prei in zijn wa-wa te steken en ons JJ heeft zichzelf van kanker genezen door -met een bos prei op haar rug gebonden- herhaalde malen rond het huis te rennen.
  Puur natuur allemaal en gewoon van nederlandse bodem.

  Het is nog in onderzoek wat de eventuele toegevoegde waarde is om met èn prei in het gat èn op de rug gebonden te gaan rondrennen, maar o.i. staat het al bijna vast dat o.a. kanker, Aids en grieppandemie voorgoed tot het verleden gaan behoren.

  Als de verse prei bij Appie Happie in de reclame is, wordt het al hélemaal een fluitje van een cent.

  Het fijne van prei is tevens dat er verschillende maten voorhanden zijn, dus mensen:
  Het is maar dat je het weet, ook voor kinderen een PP (Passende Prei) voor in hun reedt!

  Wacht ff:
  Ik krijg net door van ‘hierboven’ dat een knoflookteentje in de navel ’n errug zinvolle aanvulling is en het alternatief voor bobbeltje-navels is een teentje in het oor. Rechtshandigen in het linkeroor en linkshandigen andersom en wéér goed op de juiste maat teen letten.

 127. Carla says:

  Foei, dat was weer lachen.

  Ik heb jouw post over de LIVE chat bij de NOS ook even bij GGM geplaatst. Bij Jannes kom ik er niet meer door, of duur ik niet langer dan 15 minuten ;-D

 128. Carla says:

  Nou Wilma we hebben door onze samenwerking al een reactie van de Grote Griep Meting mogen ontvangen (veer,of prei in onze….).

  schrijver: GGM [new] 22 Nov 2009 – 13:11
  Beste Carla,

  Dank voor uw bijdrage. We hadden het zelf al willen voorstellen maar u bent ons voor.

  Gezien de soms heftige discussies op dit forum roepen wij iedereen op met opmekingen en vragen, ook de meest kritische, naar deze chatsessies te gaan en in discussie te treden.

  Carla, nogmaals dank!

  Namens de Grote Griepmeting (GGM),
  met vriendelijke groeten,

  Ronald Smallenburg
  Zakelijk eindverantwoordelijke

 129. marer says:

  Roberto is dus een zingende zalvende kwak.

  Ik hoop dat hij met zijn Zuid-Amerikaanse gaven geen kippen gebruikt. Anders komt de vierde spuit eraan tegen de kippengriep.

 130. Roberrto says:

  Klopt het dat ik een vraag zie?
  “Wat ik Roberrto dan wel wil vragen (en hij zou graag vragen hebben lees ik) is hoe we dan te weten komen of die kruiden die uit dat regenwoud worden gehaald ook werken als medicijn”

  Het antwoord is ja. Tegen enerzijds virussen en bacteriën (100%) en anderzijds is er kankerbestrijdende remedie. Botkanker is niet te genezen, en kanker in een vergeevorderd stadium ook niet, maar borstkanker alleszins.

  Respect trouwens voor de genuanceerde uitleg over Surinaamse cultuur.

  Het gaat ten slotte niet (geheel) om mij, maar om (handel van ) iemand anders.
  Zie ook http://roberrto.hyves.nl/blog/23144868/Info_over_De_Vierde_Blokkade_Dan_Maar_Zo/g8sV

  Die Zingende Roberrto was overigens verliefd. Ik heb er geen moeite mee voor gek te staan omwille van de liefde. (Wie wel??)

  Ik besluit met de ultieme wens, de lezer het 100-voudige te wensen van wat u mij wenst. 😉

 131. Roberrto says:

  Nog even dit

  We moeten dit soort producten onderzoeken Roberrto.
  -Dit begrijp ik niet, waarom, hoezo, van wie?

  Als die producten goddelijke gaven nodig hebben om te werken, kan ik net zo goed een slok uit de wijwaterbak nemen. Tenminste als ik daar in zou geloven
  -de conclusie is als farce bedoeld. Mijn reactie niet. Jammer dat het deze wending neemt. Oh well. Leuke kennismaking verder 😉

 132. marer says:

  Gaan wij weer, “borstkanker is alleszins te genezen”.
  Alle soorten borstkanker? Graag de bewijzen.
  Daarna kan je worden voorgedragen voor een nobelprijs.

  Graag je expertise en onderbouwde bewijzen (testimonials gelden niet. Plaatsen in de chatbox, want hier ben je off-topic bezig)

 133. jennyj0 says:

  Nou, geen antwoord op vragen dus.

 134. Roberrto says:

  @marer/jennyj0:
  Ik ken het begrip off-topic niet.

  Wat ik wel kan melden, voor wat het waard is (en daar hou ik het dan verder maar bij):

  Er is geen differentiatie… die is kennelijk niet nodig. Mijn verhaal vol “non-informatie” is gebaseerd op iets wat werkt. In de praktijk.

  Feit: Zolang het geen
  -botkanker betreft of
  -kanker verspreid door het lichaam, dus vergaande staat, is het meestal te genezen.

  Voorbeeld, dit geldt ook zo met virussen. Op middelbare school leerde ik dat er tegen bacterién antibiotica voorhanden zijn, maar tegen virussen hebben we, wel, niets. Vitamine C hooguit.

  Deze ‘medicijnman’ plukt dus kruiden uit het regenwoud en maakt kruidenmengsels die met virussen (ja, ook die h1n1) korte metten maken; eerst de virusload afbouwen, en dan met de vrijgekomen energie ruimt het (lichaam zelf) de restanten van het virus op.
  WErkt ook tegen bacterieën. Dus malaria en denque, 100% resultaat, zelfs bij mensen die liggen te ijlen, in 3 dagen lopen, is zijn korte maar bondige relaas.

  Het valt me op dat “Ad hominem” commentaar lolliger wordt bevonden dan wat anders, te weten relevante vragen stellen.

  De vraag rijst, of u werkelijk geinteresseerd bent, of bijv alleen interesse hebt in discussie.

  Discussie alléén acht ik niet interessant.
  Kennis delen wel. Acht ik het hoogste goed.
  Daarom doe ik het. Ik ben het berenhol ingekropen op straffe van, wat nu gebeurt zeg maar, omdat ik iets heb te delen. En nu het mooiste geschenk: u mag ermee doen wat u wilt. Maar let op,het is “Use it Or Loose it”

  Ik voor mij heb overigens mijn nieuwsgierigheid bevredigt. Ik wilde zo graag hier wat schrijven, nou, dat heb ik geweten. Ik word behangen met allerlei moois (als gezegd, ad hominem en andere vormen van fraaie communicatie, zoals het vermengen van informatie en verdraaid teruggeven) en zie dat het kennelijk niet anders kan. Het grappige is, dat Ron mij attendeerde op iocob.nl en dat daar letterlijk beschreven wordt wat u hier doet (belachelijk maken o.a.). Geeft toch te denken…

  Ik begrijp nu dat uw wereld bestaat bij de gratie van (wetenschappelijke) onderbouwing. Daar is op zichzelf wat voor te zeggen, maar er zijn meer wegen naar Rome, zo is mij geleerd.

  Over een aantal jaar spreken we elkaar wellicht weer. Dan is alles anders. Of beter: dan zien we de dingen anders. Aquarius is begonnen.

 135. jennyj0 says:

  Je maakt jezelf nogal belachelijk door nu weer – voor de zoveelste keer – allerlei vergaande beweringen te doen en die helemaal niet te onderbouwen.

  WErkt ook tegen bacterieën. Dus malaria en denque, 100% resultaat, zelfs bij mensen die liggen te ijlen, in 3 dagen lopen, is zijn korte maar bondige relaas.

  Roberrto zegt het. Dus is het zo. Bewijs is niet nodig, jouw woord is voldoende. Niet dus.

  De vraag rijst, of u werkelijk geinteresseerd bent, of bijv alleen interesse hebt in discussie.

  Waarin zouden wij geïnteresseerd moeten zijn? Je geeft geen enkele informatie. Je hebt zelfs nog niet de naam van ook maar één kruid genoemd, dus ik vraag me af waar je het eigenlijk over hebt. Héb je het überhaupt wel ergens over??

  Met je beweringen over kanker maak je je wat mij betreft totaal ongeloofwaardig. (Botkanker is overigens wel degelijk te genezen). Ik vind het eerlijk gezegd een schandaal om zulke beweringen te doen. Je doet daarmee niet onder voor de eerste de beste kwakzalver.

 136. jennyj0 says:

  Carla,

  Toevallig ben ik een van die zeldzame gestoorde idioten die dat hele stuk gelezen heeft. Heb het speciaal uitgeprint op mijn werk op een vrijdag en er een weekend aan besteed (286 pagina’s, nou ja, er gaat wat af voor voorstelrondjes en noten enz). Heb heel precies genoteerd wat er wordt gezegd over een mogelijke relatie tussen thiomersal en autisme en zelfs Andrew Weil, een bekende naturapaat of hoe dat ook heet, zegt dat er geen relatie is.

  Wat Kat en andere antivaccers zeggen staat er gewoon niet in, zelfs niet bij benadering. Niet. Not. Nada. Ze heeft het NIET zelf gelezen, of ze heeft er niets van begrepen. Kan ik ook niks aan doen. De antivaccers speculeren er op dat niemand zo’n dik ingewikkeld stuk gaat lezen en zo kan dat broodje-aap-verhaal in stand gehouden worden.

 137. Carla says:

  Jenny je hoeft mij niet te overtuigen hoor. Ik lees en hoor toch alle berichten van voor mij hele “normale” mensen en zie toch ook zelf wat een vreemde sukkels de meeste fanatieke antivaxers zijn. En ze hebben ook zulke “prettige” vrienden….. Roberrto noemt Ron. Ik had ook inderdaad al zo’n sterk Ron-gevoel. Ik hoop niet dat hij weer gaat zingen. De staarten van de poezen zijn net weer dun geworden en ze durven ook net weer onder het bed vandaan te komen.

 138. jennyj0 says:

  Ha ha! Arme poezenbeesten.

  Ik stop ermee voor vandaag overigens. Nog ff lezen in bed en dan morgen weer werken.
  Tot morgen allemaal!

  ’t Is een enorm saai stuk overigens maar heb er veel van opgestoken.

 139. wilmamazone says:

  @Robert Jan – Roberrto

  Je zegt:

  Het grappige is, dat Ron mij attendeerde op iocob.nl en dat daar letterlijk beschreven wordt wat u hier doet (belachelijk maken o.a.). Geeft toch te denken…

  Het geeft mij/gaf mij al te denken met welk gemak jij ongenuanceerde uitspraken doet en aantoonbaar erg snel iets voor waar aanneemt zonder dat inhoudelijk te onderbouwen.

  Het IOCOB zelf schreef over Crypto/onze site slechts één keer iets, dus als Ron daaraan refereert wil ik jullie -middels deze link- attenderen op de ware/juiste gang van zaken:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/15/rectificatie/#comment-16274

  Omdat je hier je zin niet hebt gekregen -bij notabene een item over kindervaccinatie- geeft je allesbehalve het recht om ons dan maar in een kwaad daglicht te zetten.
  Dat ook jij niet ziet/wil inzien op welke punten je je allemaal de fout ingaat mag hélemaal op je eigen conto geschreven worden.
  Wat jij met je leven doet is je eigen keuze, maar dat je meent op eigen houtje wat te mogen aanklooien met -zelfs ernstig zieke- medemensen neem ik jou zéér kwalijk.

  *over en sluiten*

 140. DirkJan says:

  http://content.nejm.org/cgi/content/full/358/20/2089

  Uitspraak rechtbank: relatie tussen vaccinatie en autisme

 141. Hoi Ron/franka/Dirk Jan. Ik laat je voor één keertje door om te laten zien dat je gewoon weer aan het roeptoeteren bent.
  Lees dat artikel eens! Dat heb je waarschijnlijk niet eens gedaan. Je vond wat op je googleridderavonturen en dacht doe ik even m’n gelijk halen. ROTFL.

  the VICP’s concession to Hannah Poling was poorly reasoned […] no clear evidence exists that vaccines cause similar exacerbations [….] the belief that the administration of multiple vaccines can overwhelm or weaken the immune system of a susceptible child is at variance with the number of immunologic components contained in modern vaccines [….] although experts testifying on behalf of the Polings could reasonably argue that development of fever and a varicella-vaccine rash after the administration of nine vaccines was enough to stress a child with mitochondrial enzyme deficiency, Hannah had other immunologic challenges that were not related to vaccines. She had frequent episodes of fever and otitis media, eventually necessitating placement of bilateral polyethylene tubes. Nor is such a medical history unusual. Children typically have four to six febrile illnesses each year during their first few years of life4; vaccines are a minuscule contributor to this antigenic challenge. [….] without data that clearly exonerate vaccines […..]

  Lees dan ook nog even de brief van de vader van Poling en het antwoord van de auteur hierop.
  http://content.nejm.org/cgi/content/full/359/6/655

  en een prima artikel hierover op Science Based Medicine:
  http://www.sciencebasedmedicine.org/?p=66

  Thanks for proving my point.

 142. Niet Gorski’s best geschreven stuk, maar wel kwestie van spijker, kop, raak.

  http://www.sciencebasedmedicine.org/?p=939

  Al begin ik er met de reactie van DirkJan iets aan te twijfelen (nu is de enorme opkomst van antivax roeptoeters in Nederland een goede prooi voor de oude ideeën van antivax, ze lopen gewoon iets achter)

  Ik ben zelf ook al een tijdje gebiologeerd door de ‘evolutie’ van antivax.

 143. Pingback: Deel 2: Feiten en fabels over mazelen en vaccinatie | Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: