De Wetenschap achter complementaire en alternatieve behandeling van griep en verkoudheid in het griepseizoen.

In het griepseizoen en met name nu de griep zo actueel is als nooit tevoren wordt u bestookt met middeltjes uit de huis tuin en keukenpraktijk en van de verschillende natuur,- en homeopathische oorsprong. De vitamines, vlierbessensapjes, homeopathische ‘medicijnen’ en alles wat er mee samenhangt vliegen om uw oren. Soms als aanvulling op de reguliere middelen, soms geadviseerd als vervanging van deze. Wat is er nu waar en niet waar van de claims die overal op de website’s gemaakt worden?

U doktert namelijk graag zelf een beetje bij.

[under constuction]

Influenza-achtige ziekte (ILI) en infecties van de bovenste luchtwegen pieken in prevalentie in de late herfst tot het vroege voorjaar. Belangrijk zijn de voordelen van goede hygiëne en inentingen in navolging van het advies van de gezondheidszorg. Deze middelen zijn géén alternatief voor vaccinaties.

Huismiddeltjes en natuurlijke producten worden al lang gebruikt om virale ziektes te voorkomen en te behandelen.

Huismiddeltjes

Huismiddeltjes variëren van voeding (kippensoep of knoflook) en warm aankleden (hoofd en voeten) naar compressen en sprays. Sommige gezinnen voormijden koud voedsel (met inbegrip van zuivel) en stimuleren kruidig voedsel (zoals knoflook en gember). Hete thee met honing en citroen is een andere populaire remedie tijdens de wintermaanden. Sommige moeders wrijven zalfjes met menthol, tijm, of eucalyptus op de borst van de zieke gezinslid en anderen maken mosterdcompressen of pakken hun kroost in met hoeden, sjaals, of warme sokken. Stoombaden of koele-mistvaporizers worden gebruikt om huishoudelijke luchtvochtigheid te verhogen. Om droge luchtwegen te sussen worden netipotten en zoutspoelingen gebruikt om virussen, allergenen en slijm uit de neus te verwijderen. Of huismiddeltjes nu effectieve preventieve of therapeutische middelen zijn of gewoon om patiënten zich beter te laten voelen, deze praktische ingrepen zijn over het algemeen veilig en een ondersteuning van culturele identiteit en zelfhulp. Het gebruik ervan kan worden getolereerd door de zorgaanbieders [1].

Vloeistoffen

“Drink veel vloeistoffen” is goed advies, dat gebaseerd is op het volgen van het gezond verstand. Te weinig drinken kan de luchtwegen uitdrogen en zorgen voor slijmvliesinfecties, maar er is weinig bewijs dat overmatig innemen van extra vloeistoffen de weerstand tegen virale infecties verbetert. Aan de andere kant, de frequente reizen naar het toilet die daardoor noodzakelijk zijn bevorderen het extra wassen van de handen, waardoor de verspreiding van infecties tegengegaan wordt.

Slaap

“Zorg voor voldoende slaap” is een ander gezegde,  uitgesproken door oma en clinici, met de bedoeling de immuunfunctie te ondersteunen. Slaapgebrek is geassocieerd met verstoringen van de immuunfunctie.[2] In laboratoriumstudies veroorzaakt slaaptekort bij gezonde volwassenen een significante stijging van zowel de pro-inflammatoire als de  anti-inflammatoire waarden (dat wil zeggen, E-selectine, intracellulaire adhesie molecuul-1, interleukine [IL]-1beta, en IL-1 receptor antagonist) en een significante daling van de C-reactief proteïne en IL-6 [3].

Slaapgebrek kan ook de immuunrespons op influenzavaccins verminderen. In een studie van volwassen vrijwilligers werden influenzavaccins toegediend aan een groep na 4 nachten van gedeeltelijke slaapdeprivatie (slaap beperkt tot 4 uur per nacht) en aan een tweede groep na 4 volle nachten (7.5-8.5 uur per nacht). Tien dagen na de vaccinatie waren de gemiddelde geproduceerde antilichamen in de slaapgebrekgroep minder dan de helft dan die bij de vrijwilligers die normaal geslapen hadden.[4] Omdat mensen met minder goede reacties op vaccins ook vaker zieker worden, ondersteunen deze bevindingen dat voldoende slaap van belang is voor een optimale immuniteit tijdens het griepseizoen. Er zijn geen gegevens dat overdreven slapen (meer dan 10-12 uur per nacht voor adolescenten en volwassenen) verdere verbetering van het immuunsysteem oplevert maar het is dus verstandig om te slaaptekort te voorkomen, ook vóór vaccinatie.

Een groeiend aantal gerandomiseerde gecontroleerde studies hebben de effectiviteit van natuurlijke gezondheidsproducten geëvalueerd. Nader ingegaan wordt op het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit en veiligheid van vitamines en mineralen, plantaardige producten, probiotica en homeopathische middelen bij het voorkomen of behandelen griepverschijnselen en luchtweginfecties.

Vitaminen en Mineralen

Vitamine C.

Vitamine C (ascorbinezuur) is de vitamine die meestal geassocieerd wordt met afweren van virale infecties van de luchtwegen. In een Cochrane systematische review van 30 gerandomiseerde onderzoeken bij meer dan 11.000 volwassenen wordt geconcludeerd dat profylactische (uit voorzorg) inname van vitamine C supplementen (200 mg of meer per dag) niet effectief is voor wat betreft het verminderen van de incidentie van luchtweginfecties bij de meeste volwassenen (odds ratio 0,96; CI 0.92-1.0). Echter een studie bij een subgroepanalyse van 642 zeer gezonde volwassenen die zich bezighouden met zeer fysiek belastende activiteiten (marathonlopers, skiërs, en soldaten op subarctische oefeningen) liet een daling zien van 50% op het risico op het ontwikkelen van een verkoudheid onder degenen die vitamine C supplementen slikten[5].

In de 30 studies die het effect van profylactische vitamine C suppletie op de duur van de symptomen bij luchtweginfecties onderzochten, zorgde vitamine C suppletie voor een significant voordeel m.b.t. de vermindering van de duur van de verkoudheid (8% bij volwassenen en 14% bij kinderen). Van de 7 studies die het effect van therapeutische vitamine C supplementen beoordeelden (met vitamine C nadat de symptomen begonnen was), was er geen algeheel voordeel op de ernst of de duur van de symptomen van luchtweginfecties.

Vitamine C toont milde in vitro (reageerbuis) antivirale activiteit tegen influenza-virus,[6,7] en vitamine C-deficiëntie (tekort) belemmert effectieve immuunrespons tegen virale influenzainfecties bij mannelijke muizen.[8] Klinische studies die het gebruik van extra vitamine C ondersteunen teneinde seizoensgebonden of atypische influenza te voorkomen of te behandelen ontbreken.

Bijwerkingen van vitamine C (in de dagelijkse doses van meer dan 3 tot 6 g) zijn onder meer diarree en maagklachten.

Vitamine C lijkt het meest nuttig zijn als profylactisch middel ter vermindering van de duur van symptomen van luchtweginfecties bij kinderen en bij gezonde volwassenen met een vermindering van fysieke belasting. Het lijkt niet nuttig te zijn als de symptomen al zijn begonnen en er is onvoldoende bewijs om het gebruik ervan voor profylaxe of behandeling van Influenza-achtige ziekte (ILI) aan te bevelen.

Vitamine D.

Ondanks de wijdverbreide verrijking van voedsel met vitamine D en het gebruik van multivitaminen, zijn suboptimale vitamine D niveaus steeds meer gemeld bij volwassenen en ouderen in Noord-Amerika maar ook in Europa, vooral onder degenen met overgewicht, mensen met een donkere huid en voornamelijk vrouwen die bedekt naar buiten gaan. [9,10 ] Volgens de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), is prevalentie van een optimale vitamine D-niveaus (30 ng / ml of hoger) in niet-Spaanse zwarten gedaald van 12% in 1988-1994 tot 3% in 2001 -2,004 [11].

Naast de bekende effecten op de gezondheid van de botten, is vitamine D een belangrijke immuunregulator. Het stimulereert aangeboren immuniteit en remt ontstekingen. Uit een secundaire analyse van gegevens uit het 1988-1994 NHANES onderzoek bleek een omgekeerde relatie tussen vitamine D-niveaus en de incidentie van infecties van de bovenste luchtwegen. [12] Deze resultaten werden ondersteund door andere studies die een verhoogd risico op ernstiger lager acute respiratoire aandoeningen (klachten van de bovenste en onderste luchtwegen) bij mensen met een laag vitamine D-niveau. [13,14] In het verleden is een associatie tussen rachitis (Engelse ziekte) en risico op ernstige respiratoire infecties bekend, [15] en vitamine D-deficiëntie (tekort) is geassocieerd met een verhoogd risico voor griep. [16,17]

Gecontroleerde studies van vitamine D-suppletie hebben gemengde resultaten opgeleverd. In een gerandomiseerde gecontroleerde trial van gezonde volwassenen met een normale vitamine D-niveau, sorteerde suppletie met 2000 IE vitamine D per dag geen significant effect op frequentie, de duur of de ernst van luchtweginfecties. [18] In een gecontroleerde studie van vitamine D-suppletie teneinde botverlies in zwarte vrouwen te verminderen, was een tweede bevinding een significante vermindering van de incidentie van infecties van de bovenste luchtwegen, ILI en aandoeningen van de luchtwegen bij de vrouwen met vitamine D-suppletie, vooral tijdens de wintermaanden. [19]

In gecontroleerde studies zijn ernstige bijwerkingen van vitamine D supplementen zeldzaam. [20] Gezien de historische en epidemiologische gegevens zijn gerandomiseerde gecontroleerde studies met vitamine D-suppletie infecties van de bovenste luchtwegen en griep te voorkomen en te behandelen dringend nodig. Zolang er geen nadere resulaten bekend zijn is het verstandig om vitamine D-tekort te voorkomen.

Zink.

Essentiële mineralen zoals zink, spelen een belangrijke rol in de immuunfunctie. Zink is een structurele component van veel enzymen en dient als een intracellulair signaal tussen immuuncellen.[21] De activiteit van vrijwel alle immuuncellen wordt gemoduleerd door zink. Zink-deficiëntie leidt tot een disfunctie van zowel humorale (antilichaampjes) en cel-gemedieerde immuniteit en verhoogt de gevoeligheid voor infectie.

Zinktekort wordt geassocieerd met een verhoogde incidentie en ernst van een longontsteking.[22] In ontwikkelingslanden heeft zinksuppletie aangetoond de incidentie van longontsteking bij kinderen te verminderen.[23] Een meta-analyse van de gerapporteerde studies van zinksuppletie toonde verlaagde incidentie van acute lagere luchtweginfecties bij kinderen met circa 15%. [24] De effectiviteit van zinksupplementen bij het voorkomen of behandelen van influenza-achtige ziekten vereist extra onderzoek in beter gevoede populaties.

Studies van de doeltreffendheid van de zink-supplementen in de preventie of behandeling van infecties van de bovenste luchtwegen toonden gemengde resultaten. In een studie uit 2009 onder gezonde Air Force Cadets, werd zink suppletie (15 mg per dag gedurende 7 maanden) niet geassocieerd met een daling van de incidentie van de bovenste luchtwegen. [25] Open-label studies van een zinkgluconaat glycine pil (Cold – eeze ®) stelde een 25% vermindering van de duur van verkoudheidssymptomen bij kinderen vast. [26] In een meta-analyse van 8 gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studies van zinksuppletie bij de behandeling van recent ontstane verkoudheid, toonden 4 studies significante verbeteringen aan en de andere 4 studies toonden geen verbetering aan. De voordelen van zink suppletie waren het duidelijkst bij mensen die begonnen met zinktekort nadat de symptomen begonnen. De gebruikte producten bevatten geen citroenzuur of wijnsteenzuur. [27] Een grote analyse van 14 gecontroleerde studies van zink suppletie die zijn gepubliceerd vanaf 1996 tot en met 2006 suggereerde dat zink niet effectiever is dan placebo als een remedie tegen verkoudheid. [28] Een meer recente gerandomiseerde gecontroleerde trial bij Turkse kinderen die gestart zijn met zinksuppletie bekort symptomen van verkoudheid, vertoonde een significante daling van de ernst van de symptomen maar niet van symptoomduur [29]. In een ander recent onderzoek werden volwassenen willekeurig toegewezen aan suppletie met zinkpillen (13,3 mg zink-acetaat elke 2-3 uur, terwijl wakker) of placebo. De zinkgroep toonde een significante verbetering in symptoomernst en duur, zonder significante bijwerkingen [30].

Zinkgluconaat glycine pillen zijn over het algemeen veilig en goed verdragen, maar ze kunnen een metaalachtige smaak, misselijkheid en maagklachten veroorzaken. [31] Vanwege het risico op verstikking moeten de pillen niet worden gegeven aan jonge kinderen. Neussprays of gels die zink bevatten, hebben geleid tot anosmie (verlies van reukvermogen); deze producten moeten worden vermeden tot verdere studies veiligheid aantonen. [32]

Homeopathisch zink zijn extreem verdunde preparaten en zijn over het algemeen zeer veilig, maar niet te vergelijken met niet-homeopathische (allopathische) zink pillen of neussprays. Er zijn geen gepubliceerde klinische studies ter beoordeling van de effectiviteit van de homeopathische zink als remedie voor infecties van de bovenste luchtwegen of ILI.

Samenvattend: ondanks inconsistente gegevens lijkt het verstandig om zinktekort te vermijden, hoewel zinksupplementen bij gezonde, goed gevoede populaties de risico’s voor infecties van de bovenste luchtwegen niet lijkt te verminderen. Gegevens over de effectiviteit van de zinkpillen bij het verminderen van de duur en ernst van de vastgestelde infecties van de bovenste luchtwegen zijn gemengd. Hoewel zinkpillen veilig lijken, hebben zink neusgels en sprays bijwerkingen. Homeopathische zink preparaten zijn ook veilig, maar klinisch bewijs van een resultaat bij het voorkomen of behandelen infecties van de bovenste luchtwegen of ILI ontbreekt.

Kruidenproducten

In de traditionele praktijk worden kruiden tijdens koude seizoen en griepseizoen gebruikt om symptomen te behandelen, of voor systemische ondersteuning voor de korte termijn (tot 8 weken). Kruiden zoals echinacea worden over het algemeen niet langer dan 6-8 weken gebruikt. Ginseng kan worden gebruikt voor langere periodes door ouderen of verzwakte patiënten. Andere natuurlijke producten, zoals knoflook, vlierbessensap of jam en honing, worden beschouwd als voedingsmiddelen en kunnen dagelijks voor langere tijd worden gebruikt als onderdeel van een normaal dieet.

Andrographis.(Kalmegh)

Andrographis paniculata is een bitter kruid gebruikt in ayurvedische geneeskunde (traditionele geneeskunde uit India). Hoewel het minder bekend in de Verenigde Staten en Europa dan andere kruiden, vindt gebruik van Andrographis in verschillende klinische onderzoeken steun als een therapie voor als remedie voor infecties van de bovenste luchtwegen. [33] Een overzicht van 7 onderzoeken met bijna 900 patiënten, waaronder kinderen, suggereert dat Andrographis significant meer effectief is dan placebo in de behandeling van symptomen als het gebruik snel (binnen 36-48 uur) na het optreden van symptomen gestart wordt. [34,35] Verschillende studies met positieve resultaten gebruiken een preparaat dat Andrographis met ginseng Eleutherococcus (Zweeds Kan Jang) combineert [36]. Russische studies bevoordeelden het gebruik van Andrographis (met behulp van de Zweedse Kan Jang voorbereiding) t.o.v. amantadine als behandeling voor influenza-infectie [37]. Andrographis supplementen zijn over het algemeen goed verdragen, maar anafylaxie heeft plaatsgevonden. Aanvullende onderzoeken zijn nodig om de doeltreffendheid ervan te bepalen voor wat betreft het voorkomen infecties van de bovenste luchtwegen en het voorkomen of behandelen van ILI in diverse populaties in Noord-Amerika en Europa.

Echinacea.

Onderzoek ondersteunt het algemeen het gebruik van hoge kwaliteit Echinacea purpurea producten door volwassenen om infecties van de bovenste luchtwegen te voorkomen of te behandelen. Een meta-analyse uit 2007 van 14 gecontroleerde studies bij volwassenen kwam tot de conclusie dat E purpurea profylactisch genomen de kansen van de ontwikkeling van gewone verkoudheid met 58% verminderde en de duur van een koude met 1,4 dagen verkorte (statistisch significant). [38]. Een artikel van Jan Willem Nienhuys (VtdK) stelde grote vraagtekens bij dit percentage i.v.m. het gebruik van wedverhoudingen in de vergelijking en stelt dat de beste onderzoeken (RCT’s) veel minder optimistisch zijn. [38A]

Een review uit 2006 van Cochrane evalueerde echinacea als een therapie voor infecties van de bovenste luchtwegen. De meeste van de 16 studies die echinacea evalueerden hadden betrekking op gebruik van bovengrondse delen van planten. Echinacea was effectiever dan placebo als behandeling voor infecties van de bovenste luchtwegen. Extra strenge onderzoeken werden voorgesteld. [39] Bij een grote gecontroleerde studie bij jonge patiënten bleek dat echinacea kan helpen te voorkomen dat kinderen verkouden worden als het ingenomen wordt tijdens het koude seizoen en griepseizoen, [40] maar echinacea heeft geen effect op de duur of de ernst van de symptomen wanneer het wordt gebruikt om verkoudheid te behandelen bij kinderen[41].

In vitro remt echinacea de productie van pro-inflammatoire cytokines veroorzaakt door het influenza-virus en geeft directe antivirale activiteit. [42] Aanvullend onderzoek naar de klinische relevantie van deze waarneming in het voorkomen of behandelen van ILI is nodig. In de meeste studies wordt echinacea goed getolereerd maar allergieën en huiduitslag zijn mogelijk. Er bestaat een aanzienlijke variatie in echinacea-producten die verkocht in de Verenigde Staten en Europa. Het merendeel van de studies die positieve resultaten toonde gebruikten Echinacea Madaus (Madaus GmbH, Keulen, Duitsland), die de bovengrondse delen van de soort E purpurea gebruikt.

Vlierbes. (Sambucus nigra, Sambucol ® )

Europese zwartevlierbessensap (Sambucus nigra) (op de markt als het extract Sambucol ® [Pharmacare Verenigde Staten, San Diego, CA]) wordt veel gebruikt om infecties van de bovenste luchtwegen en ILI te behandelen. In vitro bindt vlierbes zich aan en voorkomt besmetting met influenza H1N1-virus. [43] Studies uit Israël en Noorwegen suggereren dat zwartevlierbessen extract (1-4 eetlepels per dag gedurende 3-5 dagen voor volwassenen) in vitro de groei kan remmen van influenzavirussen, influenzasymptomen remt en tegelijkertijd het niveau van antilichamen tegen het virus stimuleert. [44-46] Aanvullende onderzoeken zijn echter nodig om deze effecten in meer diverse populaties (met inbegrip van kinderen te bevestigen) alvorens vlierbessen aan te kunnen bevelen voor het voorkomen of behandelen van ILI. [47] Er zijn geen studies die de effectiviteit van vlierbessenextracten hebben aangetoond in het voorkomen of behandelen van infecties van de bovenste luchtwegen. Vlierbes wordt over het algemeen goed verdragen, hoewel allergische reacties mogelijk zijn.

Knoflook.

Knoflook (Allium sativum) is een veelgebruikt voedsel en een traditionele remedie voor de preventie en behandeling van de gewone verkoudheid. Eén onderzoek van hoge kwaliteit op het effect van knoflooksuppletie op de gewone verkoudheid stelde vast dat een dagelijks supplement knoflook (180 mg allicine inhoud voor 12 weken) significante vermindering van de incidentie van de verkoudheid tot gevolg had [48]. Gerandomiseerde klinische trials zijn niet voorhanden m.b.t. effectiviteit van knoflook in de behandeling van infecties van de bovenste luchtwegen of in de preventie of behandeling van influenza. Knoflook is over het algemeen veilig, maar de onaangename gevolgen voor de adem en boeren en lichaamsgeur zijn bekend.

Ginseng.

Gerandomiseerde klinische studies suggereren dat profylactische gestandaardiseerde (Panax quinquefolium) supplementen (COLD-fx ®, Afexa Life Sciences Inc, Edmonton, Alberta, Canada) die elke dag genomen worden gedurende 4 maanden de incidentie en duur van infecties van de bovenste luchtwegen bij volwassenen aanzienlijk verminderen (resp. met ongeveer 25% en ongeveer 6 dagen). [49-51] In de traditionele kruidengeneeskunde wordt ginseng gegeven aan ouderen of verzwakte patiënten, niet aan gezonde volwassenen of kinderen. COLD-fx ® is op de markt gebracht als een behandeling voor infecties van de bovenste luchtwegen, hoewel gerandomiseerde gecontroleerde studies de voordelen ervan niet hebben bevestigd als behandeling als eenmaal symptomen zijn begonnen. [52] Aanvullend onderzoek is nodig om de doeltreffendheid van ginseng te beoordelen bij de preventie en behandeling van infecties van de bovenste luchtwegen bij kinderen.

Een gerandomiseerde gecontroleerde trial uit Italië evalueerde de voordelen van een gestandaardiseerd product (Ginsana ®, Alan James Groep, Boca Raton, FL) van een andere soort ginseng (Panax ginseng) als aanvulling op influenzavaccinatie. Inname van 100 mg P ginseng per dag gedurende 4 weken voor en 8 weken na immunisatie influenza werd geassocieerd met een aanzienlijk hogere antilichaam niveaus en natural killer cel activiteit in vergelijking met placebo. [53] Meer onderzoek is nodig om de veiligheid en effectiviteit in om ILI bij volwassen en jonge patiënten van ginseng bij gebruik als monotherapie te voorkomen.

Ginseng kan leiden tot hoge bloeddruk en agitatie in grote doses maar anders is over het algemeen veilig.

(COLD-fx ® werd gekozen door het IOC als een officiële koude en griep remedie voor de 2010 Winterspelen.)

Honing.

Honing is een huisremedie algemeen gebruikt om de symptomen van de luchtwegen, vooral een rauwe keel en hoest te behandelen. Een gerandomiseerde gecontroleerde trial onder 105 kinderen met verkoudheden ondersteunt het gebruik van boekweithoning om hoestprikkels te onderdrukken die interfereren met slapen. [54] Honing is nog geen onderwerp geweest voor studie aan de profylactische effecten op de incidentie van infecties van de bovenste luchtwegen of in de preventie of behandeling van ILI. Vanwege het gevaar voor botulisme dient honing niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 1 jaar oud.

Pelargonium.

Afrikaanse geranium (Pelargonium sidoides) is een inheemse plant van Zuid-Afrika gebruikt door Zulu en Basuto mensen. Twee systematische reviews (3 onder volwassenen en 3 onder kinderen) waarvan het meeste gebruikte het plantextract EPs 7630 was, concludeerden dat pelargonium effectief kan zijn bij het verlichten van symptomen van verkoudheid en bronchitis bij volwassenen. [55,56] De voordelen van Pelargonium in de behandeling van verkoudheidssymptomen werden bevestigd in een gerandomiseerde gecontroleerde trial die in 2007 werd gepubliceerd. [57] Aanvullend onderzoek is nodig om de doeltreffendheid ervan bepalen bij het voorkomen van infecties van de bovenste luchtwegen en bij het voorkomen of behandelen van ILI in diverse populaties. Het product wordt goed verdragen; bijwerkingen van de meest voorkomende voorbereiding (Zucol ™, Abkit, Inc, New York, NY) omvatten allergische reacties en maagklachten.

Probiotica

Probiotica omvatten een grote heterogene groep van bacteriën in het menselijke maag-darmkanaal. Deze levende micro-organismen zijn onderwerp geweest van intensieve studie voor behandelingen van gastro-intestinale problemen zoals diarree, obstipatie en IBS (Irreteble Bowel Syndrome) en als therapie voor atopie.

Recentelijk heeft onderzoek zich gericht op de mogelijke rol van probiotica bij het voorkomen van aandoeningen van de luchtwegen bij volwassenen en kinderen. In een gecontroleerde studie bij 10 gezonde volwassenen, met inname van 1 capsule per dag voor 30 dagen lang van Bacillus coagulens, een gepatenteerd probioticum (GanedenBC30, de markt gebracht als Sustenex ™, Ganeden Biotech, Inc Mayfield Heights, OH), toonde sterk toegenomen T – cel productie van tumor-necrosis factor-alfa in reactie op blootstelling aan adenovirus en influenza A (H3N2 Texas stam) [58].

Meer dan een dozijn studies over de werkzaamheid van probiotica bij de preventie infecties van de bovenste luchtwegen zijn uitgevoerd, met gemengde resultaten. De meeste studies toonden een afname in de ernst van de ziekte en het aantal dagen in de deelnemers die, in groepen ingedeeld, willekeurig werden toegewezen aan behandeling. [59-62] Recente gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studies uitgevoerd over 3 winterseizoenen bij gezonde volwassen vrijwilligers in Italië onderzochten verschillende synbioticpreparaten. Deze preparaten bevatten 3 tot 5 stammen van Lactobacillus plantarum, L rhamnosus en Bifidobacterium lactis, lactoferrine en prebiotica zoals korte keten fructooligosacchariden (FOS) of galactooligosaccharides (GOS). De totale incidentie, duur en ernst van infectie van de bovenste luchtwegen en ILI waren significant verminderd bij de deelnemers behandeld met synbiotica versus die van de placebo-groep. [63]

Een studie in Duitsland onderzocht de profylactische werking van probiotica bij gezonde volwassenen met de probiotica-stammen L gasseri PA 16 / 8, B longum SP 07 / 3, en B bifidum MF 20 / 5 (5 x 107 kolonievormende eenheden per tablet ) ingenomen dagelijks gedurende minstens 3 maanden en consteerde een significante verlaging in verkoudheidsdagen, symptomen en de ernst van de symptomen en koorts. [61] Aan de andere kant toonden 2 studies met behulp van andere stammen om infecties van de luchtwegen te voorkomen (een studie van jonge mannen die een Franse commando-opleiding volgden en een in marathonlopers) geen voordelen aan van probiotica. [64,65] Naast het bestuderen van verschillende populaties kunnen deze studies uiteenlopende resultaten vertonen omdat probiotica stam-specifieke effecten op de immuunfunctie kunnen hebben [66]. Bovendien kunnen verschillende probiotica verschillende effecten hebben op de weerstand tegen en herstel van virale infecties bij het in combinatie nemen met prebiotica zoals FOS en GOS [67].

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie van kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar, die L acidophilus NCFM of L acidophilus NCFM in combinatie met B Animalis subspecies lactis Bi-07 (versus placebo) tweemaal daags voor 6 maandende kregen, toonde significante verminderingen van de incidentie en de duur van koorts, hoesten en rinorroe. Gebruik van antibiotica werd tevens verminderd met meer dan 65% en het afwezigheidpercentage in de kinderopvang werd verlaagd met ongeveer 30% in vergelijking met kinderen die een placebo kregen. [68] Ook een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie van meer dan 500 kinderen die naar dagopvang in Finland gingen, toonde aan dat de dagelijkse inname van melk aangevuld met Lactobacillus GG de het verzuim van de kinderen als gevolg van infecties van de luchtwegen en de ernst van de infecties verminderde. [69] In een cross-over studie van de kinderen met cystische fibrose die vatbaar zijn voor ernstige infecties van de luchtwegen, zijn probiotische supplementen in vergelijking met suppletie met orale rehydratie oplossing geassocieerd met een aanzienlijk verminderde incidentie van pulmonale exacerbaties en verminderde hospitalisatie . [70]

In een studie van de flesgevoede zuigelingen variërend in leeftijd van 2 maanden tot en met 12 maanden, wier diëten werden aangevuld met L rhamnosus GG en B lactis Bb-12 of een placebo, waren er een significante vermindering van de incidentie van acute otitis media, recidiverende infecties van de luchtwegen en gebruik van antibiotica onder degenen in de probiotica-groep. [71] In een vergelijkbare studie met meer dan 200 baby’s in Israëlische kinderopvangcentra, hadden zuigelingen die L reuteri ontvingen significant minder dagen met koorts, minder kliniek bezoeken, kinderopvang afwezigheid en antibioticavoorschriften in vergelijking met degenen die B lactis (Bb-12) of placebo ontvingen, maar er was geen verschil in het aantal dagen met infecties van de luchtwegen [72].

In een Zweedse studie kregen meer dan 900 zwangere vrouwen willekeurig placebo of probiotica (L rhamnosus GG en LC705, B breve Bb99 en Propionibacterium freudenreichii ondersoort shermanii) voor een periode van 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Na de geboorte kregen hun kinderen dezelfde producten met GOS voor een periode van 6 maanden. Gedurende de 2 jaar follow-up, hadden kinderen die de probiotica namen significant minder luchtweggerelateerde ziekten in vergelijking met de placebo-behandelde baby’s. [73]

Probiotica in voeding (zoals yoghurt en kefir) of supplementen worden over het algemeen veilig en goed verdragen door volwassenen, kinderen, zwangere vrouwen en zelfs vroeggeborenen. [74,75] Sepsis-achtige ziekten zijn beschreven in case reports wanneer probiotica werden toegediend aan ernstig immuun-gecompromitteerde patiënten. [76]

Homeopathische geneesmiddelen

Homeopathie (of homeopathische geneeskunde) is ontwikkeld in Duitsland meer dan 200 jaar geleden. Een belangrijk homeopathische principe is dat van gelijken, wat betekent dat een ziekte kan worden genezen door een stof die symptomen opwekt die lijken op die van de ziekte of aandoening. Homeopathische middelen zijn sterk verdunde preparaten van de werkzame stof (meestal een natuurlijk ingrediënt) die worden verondersteld helende eigenschappen hebben.

Controverse bestaat tussen homeopaten over de vraag of homeopathische middelen nuttig zijn om Urti of ILI te voorkomen bij anderszins gezonde volwassenen. Een typische behandeling hangt af van een brede constellatie van emotionele en mentale kenmerken evenals fysieke symptomen, dus een oplossing wordt niet per se alleen geselecteerd als behandeling van griep of een verkoudheid . Er zijn echter een aantal homeopathische middelen op de markt gebracht als middelen tegen verkoudheid en producten. Oscillococcinum is een van de meest populaire producten voor ILI. Een Cochrane review uit 2006 van Oscillococcinum (Anas barbariae), waaronder 3 preventie-onderzoeken en 4 behandelingsstudies, concludeerde dat deze oplossing niet doeltreffend was bij het voorkomen van ILI. Aan de andere kant werd de gemiddelde behandeling met Oscillococcinum (vergeleken met placebo) geassocieerd met een vermindering van 0,28 dagen in de duur van ILI symptomen en marginaal verhoogde de kans dat een patiënt zou denken de behandeling effectief is. [77] Homeopathische geneesmiddelen zijn zeer veilig, en hoewel hun nut voor ILI slechts marginaal is, kunnen deze middelen worden getolereerd.

Samenvatting

Bovenste luchtwegen ziekten en influenza-achtige ziekten komen vaak voor, evenals het gebruik van huismiddeltjes en natuurlijke producten om deze te voorkomen en te behandelen. De meeste natuurlijke of traditionele therapieën zijn niet getest in strenge gecontroleerde studies in diverse bevolkingsgroepen en voor degenen waarvoor dat wel het geval is hebben de onderzoeken vaak gemengde resultaten. Het is verstandig om een goede hygiëne, inentingen, voldoende rust te nemen en voldoende vochtinname en te letten op tekortkomingen van essentiële voedingsstoffen. Sommige gegevens ondersteunen het gebruik van knoflook, Amerikaanse ginseng, Pelargonium en probiotica bij volwassenen voor het voorkomen of behandelen van bovenste luchtweginfecties. Bij kinderen suggereren sommige gegevens dat vitamine C en Echinacea kan helpen het risico voor langdurige luchtweginfecties te verminderen.
De sterkste gegevens voor de preventie van luchtweginfecties in zowel volwassen en jonge patiënten zijn afkomstig uit onderzoeken naar probiotica; aanvullend onderzoek is nodig om optimale doses te bepalen en om de effectiviteit van verschillende combinaties van verschillende probiotica te vergelijken met en zonder verschillende prebiotische verbindingen.
Er is weinig onderzoek ingegaan naar de rol van natuurlijke producten in het voorkomen of behandelen van ILI. Hoewel de studies van zwarte vlierbessen en Andrographis veelbelovend zijn, heeft geen onderzoek de optimale rol van deze producten met atypische H1N1 influenza-infecties geëvalueerd. Naast voorzorgsmaatregelen op basis van gezond verstand zijn natuurlijke producten over het algemeen zeer veilig en het gebruik ervan kan worden getolereerd.

Waarschuwingen: Vermijd het geven van honing aan kinderen jonger dan 1 jaar oud vanwege het risico voor botulisme. Geef géén bacteriële produkten (probiotica) aan ernstig immuungecompromitteerde patiënten. Gebruik geen zinkhoudende neussprays of neusgels.

[1]Kemper KJ, Cohen M. Ethics meet complementary and alternative medicine: new light on old principles. Contemp Pediatr. 2004;21:61-72.
[2]Irwin M. Effects of sleep and sleep loss on immunity and cytokines. Brain Behav Immun. 2002;16:503-512. Abstract
[3]Frey DJ, Fleshner M, Eright KP Jr. The effects of 40 hours of total sleep deprivation on inflammatory markers in healthy young adults. Brain Behav Immun. 2007;21:1050-1057. Abstract
[4]Spiegel K, Sheridan JF, Van Cauter E. Effect of sleep deprivation on response to immunization. JAMA. 2002;288:1471-1472.
[5]Douglas RM, Hemila H, Chalker E, Treacy B. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2007:CD000980.
[6]Furuya A, Uozaki M, Yamasaki H, Arakawa T, Arita M, Koyama AH. Antiviral effects of ascorbic acid and dehydroascorbic acids in vitro. Int J Mol Med. 2008;22:541-545. Abstract
[7]Jariwalla RJ. Roomi MW, Gangapurkar B, Kalinovsky T, Niedzwiecki A, Rath M. Suppression of influenza A virus nuclear antigen production and neuraminidase activity by a nutrient mixture containing ascorbic acid, green tea extract and amino acids. Biofactors. 2007;31:1-15. Abstract
[8]Li W, Maeda N, Beck MA. Vitamin C deficiency increases the lung pathology of influenza virus-infected gulo-/- mice. J Nutr. 2006;136:2611-2616. Abstract
[9]Rovner AJ, O’Brien KO. Hypovitaminosis D among healthy children in the United States: a review of the current evidence. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162:513-519. Abstract
[10]Yetley EA. Assessing the vitamin D status of the US population. Am J Clin Nutr. 2008;88:558S-564S. Abstract
[11]Ginde AA, Liu MC, Camargo CA Jr. Demographic differences and trends of vitamin D insufficiency in the US population, 1988-2004. Arch Intern Med. 2009;169:626-632. Abstract
[12]Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA Jr. Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med. 2009;169:384-390. Abstract
[13]Wayse V, Yousafzai A, Mogale K, Filteau S. Association of subclinical vitamin D deficiency with severe acute lower respiratory infection in Indian children under 5 y. Eur J Clin Nutr. 2004;58:563-567. Abstract
[14]Hughes DA, Norton R. Vitamin D and respiratory health. Clin Exp Immunol. 2009;158:20-25. Abstract
[15]Walker VP, Modlin RL. The vitamin D connection to pediatric infections and immune function. Pediatr Res. 2009;15:438-449.
[16]Laaksi I, Ruohola JP, Tuohimaa P, et al. An association of serum vitamin D concentrations < 40 nmol/L with acute respiratory tract infection in young Finnish men. Am J Clin Nutr. 2007;86:714-717. Abstract
[17]Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC, et al. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect. 2006;134:1129-1140. Abstract
[18]Li-Ng M, Aloia JF, Pollack S, et al. A randomized controlled trial of vitamin D3 supplementation for the prevention of symptomatic upper respiratory tract infections. Epidemiol Infect. 2009;137:1396-1404. Abstract
[19]Aloia JF, Li-Ng M. Re: epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect. 2007;135:1095-1096; author reply 1097-1098.
[20]Yamshchikov AV, Desai NS, Blumberg HM, Ziegler TR, Tangpricha V. Vitamin D for treatment and prevention of infectious diseases: a systematic review of randomized controlled trials. Endocr Pract. 2009;15:438-449. Abstract
[21]Haase H, Rink R. Functional significance of zinc-related signaling pathways in immune cells. Annu Rev Nutr. 2009;29:133-152. Abstract
[22]Meydani SN, Hamer DH. Serum zinc and pneumonia in nursing home elderly. Am J Clin Nutr. 2007;86:1167-1173. Abstract
[23]Natchu UC, Fataki MR, Fawzi WW. Zinc as an adjunct for childhood pneumonia — interpreting early results. Nutr Rev. 2008;66:398-405. Abstract
[24]Brown KH, Peerson JM, Baker SK, Hess SY. Preventive zinc supplementation among infants, preschoolers, and older prepubertal children. Food Nutr Bull. 2009;30:S12-S40. Abstract
[25]Veverka DV, Wilson C, Martinez MA, Wenger R, Tamosuinas A. Use of zinc supplements to reduce upper respiratory infections in United States Air Force Academy cadets. Complement Ther Clin Pract. 2009;15:91-95. Abstract
[26]McElroy BH, Miller SP. Effectiveness of zinc gluconate glycine lozenges (Cold-Eeze) against the common cold in school-aged subjects: a retrospective chart review. Am J Ther. 2002;9:472-475. Abstract
[27]Garland ML, Hagmeyer KO. The role of zinc lozenges in treatment of the common cold. Ann Pharmacother. 1998;32:63-69. Abstract
[28]Caruso TJ, Prober CG, Gwaltney JM Jr. Treatment of naturally acquired common colds with zinc: a structured review. Clin Infect Dis. 2007;45:569-574. Abstract
[29]Kurugol Z, Akilli M, Bayram N, Koturoglu G. The prophylactic and therapeutic effectiveness of zinc sulphate on common cold in children. Acta Paediatr. 2006;95:1175-1181. Abstract
[30]Prasad AS, Beck FW, Bao B, Snell D, Fitzgerald JT. Duration and severity of symptoms and levels of plasma interleukin-1 receptor antagonist, soluble tumor necrosis factor receptor, and adhesion molecules in patients with common cold treated with zinc acetate. J Infect Dis. 2008;197:795-802. Abstract
[31]Silk R, LeFante C. Safety of zinc gluconate glycine (Cold-Eze) in a geriatric population: randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Am J Ther. 2005;12:612-617. Abstract
[32]Alexander TH, Davidson TM. Intranasal zinc and anosmia: the zinc-induced anosmia syndrome. Laryngoscope. 2006;116:217-220. Abstract
[33]Poolsup N, Suthisisang C, Prathanturarug S, Asawamekin A, Chanchareon U. Andrographis paniculata in the symptomatic treatment of uncomplicated upper respiratory tract infection: systematic review of randomized controlled trials. J Clin Pharm Ther. 2004;29:37-45. Abstract
[34]Coon JT, Ernst E. Andrographis paniculata in the treatment of upper respiratory tract infections: a systematic review of safety and efficacy. Planta Med. 2004;70:293-298. Abstract
[35]Spasov AA, Ostrovskij OV, Chernikov MV, Wikman G. Comparative controlled study of Andrographis paniculata fixed combination, Kan Jang and an Echinacea preparation as adjuvant, in the treatment of uncomplicated respiratory disease in children. Phytother Res. 2004;18:47-53. Abstract
[36]Shakhova EG, Spasov AA, Ostrovskii OV, Konovalova IV, Chernikov MV, Mel’nikova GI. Effectiveness of using the drug Kan-Yang in children with acute respiratory viral infection (clinico-functional data) [in Russian]. Vestn Otorinolaringol. 2003;(3):48-50. Abstract
[37]Kulichenko LL, Kireyeva LV, Malyshkina EN, Wikman G. A randomized, controlled study of Kan Jang versus amantadine in the treatment of influenza in Volgograd. J Herb Pharmacother. 2003;3:77-93.
[38]Shah SA, Sander S, White CM, Rinaldi M, Coleman CI. Evaluation of echinacea for the prevention and treatment of the common cold: a meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2007;7:473-480. Abstract
[38A] Met echinacea 58 procent minder verkouden? De mysteries van de wedverhouding, 22 okt 2008 | Jan Willem Nienhuys. [fulltext]
[39]Linde K, Barrett B, Wölkart K, Bauer R, Melchart D. Echinacea for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2006:CD000530.
[40]Weber W, Feder-Mengus C, Chiarugi A, et al. Echinacea purpurea for prevention of upper respiratory tract infections in children. J Altern Complement Med. 2005;11:1021-1026. Abstract
[41]Taylor JA, Weber W, Standish L, et al. Efficacy and safety of echinacea in treating upper respiratory tract infections in children: a randomized controlled trial. JAMA. 2003;290:2824-2830. Abstract
[42]Sharma M, Anderson SA, Schoop R, Hudson JB. Induction of multiple pro-inflammatory cytokines by respiratory viruses and reversal by standardized Echinacea, a potent antiviral herbal extract. Antiviral Res. 2009;83:165-170. Abstract
[43]Roschek B Jr, Fink RC, McMichael MD, Li D, Alberte RS. Elderberry flavonoids bind to and prevent H1N1 infection in vitro. Phytochemistry. 2009;70:1255-1261. Abstract
[44]Zakay-Rones Z, Varsano N, Zlotnik M, et al. Inhibition of several strains of influenza virus in vitro and reduction of symptoms by an elderberry extract (Sambucus nigra L.) during an outbreak of influenza B Panama. J Altern Complement Med. 1995;1:361-369. Abstract
[45]Barak V, Halperin T, Kalickman I. The effect of Sambucol, a black elderberry-based, natural product, on the production of human cytokines: I. Inflammatory cytokines. Eur Cytokine Netw. 2001;12:290-296. Abstract
[46]Zakay-Rones Z, Thom E, Wollan T, Wadstein J. Randomized study of the efficacy and safety of oral elderberry extract in the treatment of influenza A and B virus infections. J Int Med Res. 2004;32:132-140. Abstract
[47]Vlachojannis JE, Cameron M, Chrubasik S. A systematic review on the sambuci fructus effect and efficacy profiles. Phytother Res. 2009 Jun 22 [Epub ahead of print].
[48]Lissiman E, Bhasale AL, Cohen M. Garlic for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2009:CD006206.
[49]McElhaney JE, Goel V, Toane B, Hooten J, Shan JJ. Efficacy of COLD-fX in the prevention of respiratory symptoms in community-dwelling adults: a randomized, double-blinded, placebo controlled trial. J Altern Complement Med. 2006;12:153-157. Abstract
[50]McElhaney JE, Gravenstein S, Cole SK, et al. A placebo-controlled trial of a proprietary extract of North American ginseng (CVT-E002) to prevent acute respiratory illness in institutionalized older adults. J Am Geriatr Soc. 2004;52:13-19. Abstract
[51]Predy GN, Goel V, Lovlin R, Donner A, Stitt L, Basu TK. Efficacy of an extract of North American ginseng containing poly-furanosyl-pyranosyl-saccharides for preventing upper respiratory tract infections: a randomized controlled trial. CMAJ. 2005;173:1043-1048. Abstract
[52]Seida JK, Durec T, Kuhle S. North American (Panax quinquefolius) and Asian ginseng (Panax ginseng) preparations for prevention of the common cold in healthy adults: a systematic review. Evid Based Complement Alternat Med. 2009 Jul 10 [Epub ahead of print]
[53]Scaglione F, Cattaneo G, Alessandria M, Cogo R. Efficacy and safety of the standardised Ginseng extract G115 for potentiating vaccination against the influenza syndrome and protection against the common cold [corrected]. Drugs Exp Clin Res. 1996;22:65-72. Abstract
[54]Paul IM, Beiler J, McMonagle A, Shaffer ML, Duda L, Berlin CM Jr. Effect of honey, dextromethorphan, and no treatment on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their parents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161:1140-1146. Abstract
[55]Timmer A Günther J, Rücker G, Motschall E, Antes G, Kern WV. Pelargonium sidoides extract for acute respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2008:CD006323.
[56]Agbabiaka TB, Guo R, Ernst E. Pelargonium sidoides for acute bronchitis: a systematic review and meta-analysis. Phytomedicine. 2008;15:378-385. Abstract
[57]Lizogub VG, Riley DS, Heger M. Efficacy of a pelargonium sidoides preparation in patients with the common cold: a randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial. Explore (NY). 2007;3:573-584. Abstract
[58]Baron M. A patented strain of Bacillus coagulans increased immune response to viral challenge. Postgrad Med. 2009;121:114-118. Abstract
[59]Vouloumanou EK, Makris GC, Karageorgopoulos DE, Falagas ME. Probiotics for the prevention of respiratory tract infections: a systematic review. Int J Antimicrob Agents. 2009;34:197e1-e10.
[60]Lin JS, Chiu YH, Lin NT. Different effects of probiotic species/strains on infections in preschool children: a double-blind, randomized, controlled study. Vaccine. 2009;27:1073-1079. Abstract
[61]de Vrese M, Winkler P, Rautenberg P. Effect of Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium longum SP 07/3, B. bifidum MF 20/5 on common cold episodes: a double blind, randomized, controlled trial. Clin Nutr. 2005;24:481-491. Abstract
[62]de Vrese M, Rautenberg P, Laue C, Koopmans M, Herremans T, Schrezenmeir J. Probiotic bacteria reduced duration and severity but not the incidence of common cold episodes in a double blind, randomized, controlled trial. Vaccine. 2006;24:6670-6674. Abstract
[63]Pregliasco F, Anselmi G, Fonte L, Giussani F, Schieppati S, Soletti L. A new chance of preventing winter diseases by the administration of synbiotic formulations. J Clin Gastroenterol. 2008;42 Suppl 3 Pt 2:S224-S233. Abstract
[64]Tiollier E, Chennaoui M, Gomez-Merino D, Drogou C, Filaire E, Guezennec CY. Effect of a probiotics supplementation on respiratory infections and immune and hormonal parameters during intense military training. Mil Med. 2007;172:1006-1011. Abstract
[65]Kekkonen RA., Vasankari TJ, Vuorimaa T, Haahtela T, Julkunen I, Korpela R. The effect of probiotics on respiratory infections and gastrointestinal symptoms during training in marathon runners. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2007;17:352-363. Abstract
[66]Kekkonen RA. Lummela N, Karjalainen H, et al. Probiotic intervention has Strain specific anti-inflammatory effects in healthy adults. World J Gastroenterol. 2008;14:2029-2036. Abstract
[67]Piirainen L, Kekkonen RA, Kajander K, et al. In school-aged children a combination of galacto-ligosaccharides and Lactobacillus GG increases bifidobacteria more than Lactobacillus GG on its own. Ann Nutr Metab. 2008;52:204-208. Abstract
[68]Leyer GJ, Li S, Mubasher ME, Reifer C, Ouwehand AC. Probiotic effects on cold and influenza-like symptom incidence and duration in children. Pediatrics. 2009;124:e172-179. Abstract
[69]Hatakka K, Savilahti E, Pönkä A, et al. Effect of long term consumption of probiotic milk on infections in children attending day care centres: double blind, randomised trial. BMJ. 2001;322:1327.
[70]Bruzzese E, Raia V, Spagnuolo MI, et al. Effect of Lactobacillus GG supplementation on pulmonary exacerbations in patients with cystic fibrosis: a pilot study. Clin Nutr. 2007;26:322-328. Abstract
[71]Rautava S, Salminen S, Isolauri E. Specific probiotics in reducing the risk of acute infections in infancy — a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Br J Nutr. 2009;101:1722-1726. Abstract
[72]Weizman Z, Asli G, Alsheikh A. Effect of a probiotic infant formula on infections in child care centers: comparison of two probiotic agents. Pediatrics. 2005;115:5-9. Abstract
[73]Kukkonen K, Savilahti E, Haahtela T, et al. Long-term safety and impact on infection rates of postnatal probiotic and prebiotic (synbiotic) treatment: randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Pediatrics. 2008;122:8-12. Abstract
[74]Weizman Z, Alsheikh A. Safety and tolerance of a probiotic formula in early infancy comparing two probiotic agents: a pilot study. J Am Coll Nutr. 2006;25:415-419. Abstract
[75]Rouge C, Piloquet H, Butel MJ, et al. Oral supplementation with probiotics in very-low-birth-weight preterm infants: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr.2009;89:1828-1835. Abstract
[76]Land MH, Rouster-Stevens K, Woods CR, Cannon ML, Cnota J, Shetty AK. Lactobacillus sepsis associated with probiotic therapy. Pediatrics. 2005;115:178-181. Abstract
[76]Vickers AJ, Smith C. Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenza-like syndromes. Cochrane Database Syst Rev. 2006;3: CD001957.

Dit stuk is een Nederlandse vertaling van een artikel van Kathi J. Kemper, MD, MPH, verschenen op 03-11-2009 op Medscape Today
Complementary and Alternative Medicine Therapies for Cold and Flu Season: What Is the Science?
:

46 Responses to De Wetenschap achter complementaire en alternatieve behandeling van griep en verkoudheid in het griepseizoen.

 1. Edward says:

  Prima crypto, te controleren gegevens, waarop een ieder die meer kennis heeft of beter denkt te weten inhoudelijk op in kan gaan. Groot compliment voor dt review.

  Tevens heb je ook weer correct aandacht geschonken aan de andere (alternatieve) kant, ook hun een handvat biedend voor volwassen verdieping cs bediscussiëren van beangrijke informatie en waarheid.

  Je weblog haalt een niveau dat wellicht door geen ander op medisch + alternatief gebied in ons land gehaald wordt. Je site is aldus de respectvolste op dit terrein in Nederland in mijn ogen.

  Jammer dat ik je nickname Cryptocheilus steevast volgens sputterende externen respectloos afkort tot Crypto, maar ja het is weekend en ik had kramp in mijn typevinger. Dubbelblind typen is voor mij nog niet weggelegd. Gelukkig korten we hier JennyJo af tot JJ, Wilmazone tot Wilma, Edward tot Ed, etc. So I went with the flow…

  Jij noemde deze vorm van complimenten van mij aan jouw weblog al eens eerder een veer in je r… steken

  Mag ook wel, denn du hasst mit dieses Weblog eigentlich die schoenste Arsch der Welt!

 2. Edward says:

  Oops, kan dat wel zo een ritmisch beatnummer bij een serieus wetenschappelijke literatuur onderwerp? Is dat niet off-topic? En dat nog wel op vrijdag de 13e!

 3. Bedankt voor je veer Edward. Soms zijn de mensen geneigd mij maar in een vakje te stoppen. Die Crypto is anti alles wat met complementair te maken heeft. Als het om wetenschap gaat ben ik nooit anti.

  Wel valt op aan bovenstaande bespreking (een review zou ik het niet willen noemen daarvoor heb je in en exclusie componenten nodig) is dat er verdomd weinig helpt als je het hebt over de griep. Zeker niet als je het al eenmaal opgelopen hebt.

  Van Oscillococcinum is de werkzaamheid ook bijna nul. 0.28 dagen. Dat is 6 uur. De vraag is of je dat dan nog klinisch relevant kunt noemen. Echte die-hard homeopathen noemen het sinds het bekend worden van deze gegevens ook maar Anas barbariae wat staat voor ‘Wilde eend’. Naar de rotte eendelevertjes die in het product gebruikt worden.
  Jan Willem Nienhuys van de VtdK schreef er al eens een artikel over hoe zeer men zijn best heeft gedaan dit ‘bewijs’ voor werkzaamheid van het middeltje te construeren.
  http://www.kwakzalverij.nl/761/Oscillococcinum

  Daarom. Het is geen review. Aangehaalde onderzoeken kunnen van kwaliteit verschillen. Het is geen selectie maar zoals eerder gezegd een overzicht.

  Belangrijk in het overzicht vind ik het vitamine-D verhaal. Vooral mensen met gepigmenteerde huid, ouderen in verzorgingshuizen, vrouwen die bedekt naar buiten gaan en mensen die weinig buiten komen zouden m.i. door de arts gewezen moeten worden op suppletie.

  Ik ben wel benieuwd naar wat jij en anderen doen aan suppletie/extra’s.

  Trap ik af. Ik doe er niet zoveel aan. Een multi en tijdens de wintermaanden D. Geen Echinacea.

 4. jennyj0 says:

  Wij doen helemaal niks. Behalve heel veel fruit en groente. Ik begin nu toch te twijfelen of wij ook niet aan de supplementjes moeten…

 5. Als je voldoende groenten en fruit eet is het eigenlijk helemaal niet nodig supplementen te slikken voor de dagelijkse vitaminebehoeften.

  Ik heb bijvoorbeeld in de koelkast zo’n multivitaminendrankje staan Van de ALDI, kost een drol en drinken moet je toch, (ja ik kom daar wel eens -zo één keer in de twee/drie weken schuif ik daar een gigantische kar vol naar buiten).
  Twee glaasjes van die handel en ik zit aan mijn ADH. Heb net nog even gekeken, zit zowat alles in aan vitaminen, behalve D. D staat in de vitaminenhandel dan ook voor Duur.

 6. Hans says:

  Grappig dat je nu net in een vakje gestopt wordt door mensen die hoog opgeven nooit in vakjes te denken .Want dat is het belangrijkste argument dat regulieren vaak aandragen .niet wetende dat het afzetten tegen de wetenschap juist het toonbeeld is van hokjesdenken .Trouwens wat is er mis in hokjesdenken ,als je er ook nog buiten kunt gaan staan .En dat illustreer je heel duidelijk met dit betoog .Heel helder ,je zult hier vanuit het alternatieve circuit waarschijnlijk niet veel reactie op krijgen .
  Het is ook een vreemd verschil ,berustend op een misverstand dat alles wat de natuur zelf produceert beter zou zijn dan wat de mens kan produceren .Het blijkt immers van niet.Aan homeopathie is niets natuurlijk ,de verdunningen die gehanteerd worden zijn in de natuur niet eens mogelijk en sommig van die stoffen zijn zeer giftig als ze onverdund gebruikt worden .Ik had het er laatst weer over met iemand dat homeopathie eigenlijk een gouden business is .Wie kan mij zeggen dat wat in het flesje zit niet anders is dan water of alcohol .Zo’n klein beetje vloeistof is dan wel heel erg duur betaald als er van het werkend bestanddeel niet eens meer een molecuul te vinden is ,zelfs maar een paar moleculen kan de prijs al niet meer verantwoorden .En dan zeuren over de pharmaceutische industrie.
  Hetzelfde geldt voor die suikerkorrels die je inneemt .Hert kan ook niet goedkoper want dat maakt deel uit van het placebo-effect .hert kan nooit iets zijn als het gewoon de prijs van de hoeveelheid water,alcohol of suiker zou zijn .

  Leuke achtergrond over A Vogel en zijn bedrijf ( hij is Dr.af omdat hij dat nooit is geweest) http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Vogel en duidelijk een complot van de getuigen van Jehova ,wie weet wat die niet allemaal in die middelen stopt om ons over te halen bij die club te gaan horen .

  Kritisch zijn over het een ,wil niet zeggen dat men ook nog kritisch is over het anderen .De reguliere pharmaceutische industrie is misschien wat groter en machtiger ,maar in verhouding gaan er net zoveel geld om in het alternatieve circuit .
  En ze baseren zich allebei op de chemie ,ook al zo’n merkwaardig misverstand alsof de natuur niet bestaat uit chemische verbindingen .Allemaal argumenten uit moedwillige onwetendheid .

 7. jennyj0 says:

  Ja kan ook zo’n drankje. Wij vinden het lekker om van alles en nog wat in de blender te doen, ik maak elke dag zo’n fruitfestijn met van alles en nog wat er in.

  Maar vit D is dan wel een probleem. Dus dat zouden we dan apart moeten suppleren?

 8. wilmamazone says:

  @Crypto

  Bedoel je die 6 flesjes voor iets meer dan €2.00 samen? Is nog lekker ook nog! Staat bij mij ook in de koelkast.
  Gezond hoeft niet duur te zijn en dat willen o.a. héél wat dubieuze sapjesverkopers de goegemeente wèl laten geloven.

 9. jennyj0 says:

  Verhoudingsgewijs zijn de winsten veel groter in de supplementen- en andere gezondheidsproductenindustrie. Want: veel minder kosten voor duur onderzoek (met het risico dat aan het eind van de rit het medicijn toch niet aan de verwachtingen voldoet dus weg miljoeninvestering).

 10. Carla says:

  Zeer geachte heer Crypto,

  Naar aanleiding van uw verzoek welke supplement wij gebruiken……

  Alle gekheid op een stokje, ik heb Margarita op de weblog van Jannes gevraagd of het wel goed met haar gaat en ben er door haar op gewezen dat je mensen niet zo maar mag tutoyeren (JJ dit had ik natuurlijk kunnen weten)…… Ze heeft haar tweelingziel gevonden! Ik vrees dat Margarita op een niveau “zweeft” wat wij als simpele zielen niet kunnen volgen.

  En het antwoord aangaande uw vraag/onderzoek; Ik gebruik Omega 3 en Becel. Daar gaf ik de voorkeur aan boven de door mijn huisarts voorgestelde Simvastatine voor een licht verhoogd cholesterol. Verder “gewoon” groente, fruit en vezels.

 11. jennyj0 says:

  Ja Carla, ik vond ook dat je wel meteen heel erg vertrouwelijk deed tegen Margarita hoor! Margarita heeft ook heel veel geleerde familieleden en kennissen dus enig respect is wel op zijn plaats.

  Overigens zou het handiger geweest zijn als Margarita zich mevrouw zou noemen. Als je je alleen maar met je voornaam presenteert is het toch niet zo raar dat mensen denken dat ze je dan gewoon kunnen tutoyeren. Maar bij Margarita werkt alles anders, dat is wel duidelijk.

 12. wilmamazone says:

  @Hans

  Mag ik nog een keer voorzichtig vragen om iets te doen aan die interpunctie ect.?
  Het zou de leesbaarheid van jouw berichten zéér ten goede komen.

 13. Hans says:

  @Wilmamazone Dat mag je
  ,maar ik zie het niet altijd even goed,
  vanwege slechte ogen.Ik zal proberen om wat langzamer te typen,
  ze slippen er tussendoor.
  Of ik kan het natuurlijk ook zo doen.
  Iedere zin een nieuwe regel.

  CryptoEdit: Ik zei het al eerder. Ik (we) ben geen spelnazi hoor. Het zou al enorm schelen als je de punt aan het einde van je zin direct achter het woord zet (geen spatie) en dan pas de spatie zou doen. Dat geldt ook voor komma’s. Groot genoeg? 😉

 14. Interessant om naar te kijken is het rapport van de gezonheidsraad hieromtrent van april dit jaar. Men is op dit terrein wel degelijk bezig. Duidelijk in dit rapport wordt ook dat we nog (te) weinig weten en dat onderzoek op dit gebied met name in zogenaamde risicogroepen dringend nodig is.

  http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/naar-een-voldoende-inname-van-vitamines-en-mineralen
  (PDF voor gehele rapport onderaan de pagina)

  Misschien (ook) een idee om dit rapport in Ed’s hoekje te bespreken?

 15. jennyj0 says:

  Iedere zin een nieuwe regel is niet nodig. Wat meer alineas zou ook al helpen. 🙂

 16. wilmamazone says:

  @Hans

  Noem me maar gewoon Wilma hoor of Wilmz.

  Knap van je dan dat je dit nog ‘op papier’ krijgt met slechte ogen. Bedankt dat je dit even hebt laten weten.
  Iedere zin een nieuwe regel lijkt me niet zo’n goed idee, maar wellicht helpt het om inderdaad wat langzamer te typen en de boel even na te kijken voordat je op verzenden klikt.

 17. Hans says:

  Het is meer dat een oog het niet zo goed doet en ik nogal snel typ en daarnaast ook nog add-er ben. Een ad(h)d-er zonder het hyperactieve .
  Niet zo goed in details ,langzamer typen helpt misschien .
  Ik zal er aan denken als ik niet te veel afgeleid wordt door mijn gedachten 🙂
  Wat een excuses allemaal.
  Het was meer een verklaring dan een excuus ,ik typ vaak sneller dan ik kan denken en daarnaast denk ik ook sneller dan ik kan typen en die twee botsen ergens tussenin .

 18. Hans says:

  En zeker als ik me erger aan bullshit wil het nog wel eens mis gaan.

  CryptoEdit: Vat het a.u.b. niet te zwaar op Hans. Het gaat ten slotte om de boodschap.

 19. Eveline says:

  Beste Crypto,

  Wat je hebt geschreven is een mooi overzicht van wat iemand zelf kan doen in zijn haar streven om gezond te blijven en de kans op griep te verminderen. Dit valt onder het hoofdstuk zelfzorg en gezondheidsbevorderend gedrag en daarmee onder de eigen verantwoordelijkheid van de burger.
  Ik mis nog twee onderwerpen, namelijk geen (of zeer zuinig zijn met) alcohol en geen nicotine en drugs gebruiken.
  Wat de geneeskunde te bieden heeft zijn vaccinaties ter preventie van griep en het advies om bovengenoemde zelfzorgmaatregelen serieus te nemen.
  Mijn complimenten voor deze goede gezond verstand website. Geen emoties maar feiten. Geen verdachtmakingen maar uitkomsten van degelijk onderzoek. Heel goed.

  Eveline

 20. Marie Prins says:

  Die 58% bij echinacea klopt niet. Zoek het maar op in het laatste nummer van Skepter.

  Het is een statistische fout, maar bovendien was er het nodige mis met de test als zodanig.

  Rie

 21. jennyj0 says:

  Dat klopt Marie!

 22. wilmamazone says:

  http://www.kwakzalverij.nl/763/Met_echinacea_58_procent_minder_verkouden_

  Echinacea zou de kans op verkoudheid met wel 58 procent reduceren, als we advertenties geloven. Eigenlijk is dat misleiding, want dat getal slaat niet op kansen maar op wedverhoudingen. De beste onderzoeken spreken bovendien tegen dat echinacea noemenswaardig helpt.

 23. Bedankt Marie en Wilma. Artikel en referenties aangepast. Dit is voor mij het mooie aan wetenschap.

  @ Eveline

  Allereerst welkom en bedankt voor je compliment. Heb jij daar (alcohol en geen nicotine en drugs) misschien ook wat wetenschappelijke artikelen bij? Hou er rekening mee dat het hier gaat over griep en verkoudheid. Matig gebruik van bovennoemde dingen is natuurlijk altijd goed maar heeft het specifiek effect op het krijgen (of de duur) van griep of een verkoudheid?
  Ik kan me best voorstellen dat met name roken van invloed is. Eventueel aangeleverde onderzoeken kunnen natuurlijk verwerkt worden in het overzicht, hoewel het niet specifiek behandelingen (zie titel) zijn. Voldoende slaap nemen is dat ook niet, ik zie wel ruimte.

 24. Edward says:

  Crypto, vit. D is weliswaar duur (ik heb het spul vaak zelf gesynthetiseerd vanaf cholesterol via 7-dehydrocholesterol en dan dat te bestralen met UV), maar je hebt zo een piepklein beetje nodig in een vitaminepil, dat het toch niet aantikt in de prijs.

  Duur zijn vooral vit. B12, vit. E (als puur D-alpha-tocopherol) en D-(+)-biotine.

  Wat ik slik? Speciale omega-3 eitjes van de AH, en soms omega-3 visvet capsules door de yoghurt. En dagelijks een klein stukje verrijkte (85% cacao) pure chocolade bij de koffie.

  Slikken van multi’s is rationeel en zinvol (maar eigenlijk decadent) als je vitamine- en mineraalloze voeding consumeert. Kijk maar eens bij AH, C1000 en een tankstation hoeveel honderdduizenden tonnen onze bevolking aan zoetigheid, hartigheid, etc naar binnen schuift. Dit spul moet verwerkt worden, en dan kom je er niet als je daarnaast nou maar nét de ADH van alles hebt gegeten, je hebt dan als lekkerberk iets extra’s ter compensatie voor de verwerking nodig.

  Ik heb ook multi’s in huis die ik af en toe slik na een uitgebreid ongezond lege-caloriën vreetgelag, hoewel dit eigenlijk een gotspe is, lijkend op Romeinen die met een veer hun keel kietelden om na de ontlading weer snel verder te kunnen schransen.

  Ook als groente niet meer uit de volle grond komt, maar van een kweker die bepaalde mineralen in de voedingsvloeistof veel te duur vond, kan suppletie zinvol zijn.

  Er zijn veel artikelen waar men prospectief de effecten van extra inname’s of suppletie meet, soms met negatief effect, heel dikwijls met geen effect, maar toch ook een stapel met zeer positieve effecten (zie o.a. Ed’s Corner).

  We houden er immers een irrationeel innamepatroon op na. Veel koffie, veel melk (is toch echt bedoeld voor snelgroeiende kalveren en niet voor de mens), behoorlijk wat alcohol, etc.

  Dat eet maat genoeg fruit en groente (5x per dag of meer) sta ik 100% achter, is superintelligent, hoewel ik toch niet uitsluit dat in onze vervuilde wereld hier en daar suppletie niet dan toch zinvol kan zijn. Maar dan geldt heel simpel, toon dan als verkoper van supplementen de studies die je claims onderbouwen!

 25. marer says:

  Bedankt voor de heldere uitleg!
  Wat mij vaak opvalt is dat mensen een stevige verkoudheid hetzelfde benoemen als een influenza. Ach een paar dagen onder de wol ……
  Nou een “echte” griep heeft iets meer impact dan een stevige verkoudheid en is met een paar dagen onder de wol niet echt over. Drie jaar geleden heb ik De griep gehad. Nou uit ervaring weet ik nu dat het echt geen verkoudheid is, De griep dreunt wel even door.

 26. wilmamazone says:

  Afgelopen september is er een boek op de markt gekomen met 101 vragen en antwoorden over griep en wellicht nu ook al via de Bieb te lezen:

  http://www.elseviergezondheidszorg.nl/griep

  De wereld begint de gevolgen te voelen van het uitbreken van het nieuwe Influenza A (H1N1). Naast professionals in de gezondheidszorg, moet een veel bredere groep professionals alles weten over griep. 101 vragen & antwoorden over griep, geschreven door Ab Osterhaus en David De Pooter, is hét naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in griep. Dit boek is via Elsevier Gezondheidszorg in een Engelstalige uitvoering beschikbaar. De vertaling in het Nederlands volgt in september 2009.

  Alleen bij de Engelse editie is een audio CD bij het boek inbegrepen. Hierop vertelt Prof.Dr. Ab Osterhaus in 10 korte hoofdstukken over uiteenlopende situaties uit zijn dagelijkse praktijk.

  De duidelijke structuur maakt het boek makkelijk toegankelijk voor zowel leken als zorgprofessionals die geconfronteerd worden met griep of grieppatiënten in de dagelijkse praktijk. Bovendien zorgt de vraag en antwoord structuur ervoor dat de lezer gemakkelijk door de griep informatie kan ‘zappen’. Wanneer de lezer onbekende of wetenschappelijke termen tegenkomt, wordt er doorverwezen naar andere hoofdstukken in het boek waar de benodigde informatie staat.

 27. wilmamazone says:

  Deze komen ook nog bijna dagelijks langs, maar:
  Kou vatten bestaat niet

  http://www.depers.nl/wetenschap/154260/Kou-vatten-bestaat-niet.html

  Stop maar met die sinaasappels. De Echinaforce kan ook de prullenbak in. Als de loopneus komt, is-ie onverbiddelijk. Negen misverstanden over de meest voorkomende ziekte ter wereld:

  1. Er bestaat één verkoudheids-virus
  Nee dus. Verkoudheid wordt veroorzaakt door de honderden leden van twee compleet verschillende families van virussen. Vaak gaat het om een lid van de familie Rhinovirus, maar meestal gaat het om een Coronavirus. Virussen verspreiden zich via de lucht (hoesten) en door lichamelijk contact.

  2.‘Een koutje gevat’
  Onzin. Kou heeft er niks mee te maken. Wie in de kou of op de tocht staat, loopt geen grotere kans verkouden te worden dan wie keurig zijn jas dichtknoopt.

  3.‘Ik ben nooit verkouden’
  Niemand ontkomt aan verkoudheid. Alleen mensen die voortdurend op de vlucht slaan voor verkoudheidsslachtoffers en obsessief hun handen wassen, zouden besmetting kunnen voorkomen. Maar als een gloednieuwe virusvariant uw neus binnendringt, gaat u gegarandeerd voor de bijl. Kinderen hebben een uitstekende weerstand, maar omdat hun afweersysteem nog maar weinig virussen heeft meegemaakt, zijn ze vaak de dupe: 10 à 12 keer per jaar. Een volwassene, met een meer ervaren afweersysteem, overkomt het gemiddeld vier keer per jaar.

  4.‘Het komt door het weer’
  Dat lijkt maar zo. Er duiken voortdurend nieuwe virusvarianten op, maar in de zomer verloopt de verspreiding ervan moeizaam. Als het kouder wordt en we vaker binnenzitten, krijgt een virus alle kans om iedereen te bereiken.

  5.‘Het is de centrale verwarming!’
  Onjuist. De centrale verwarming zou leiden tot te droge lucht, daardoor een te droge neus en daardoor verkoudheid. Drie keer onjuist.

  6.‘Dan moet je veel sinaasappels eten!’
  Helpt niet. Een gebrek aan vitamine C verlaagt de weerstand, maar geen (gezond) mens heeft tegenwoordig nog een gebrek aan vitamine C.

  7.’Ik gebruik Echinaforce!’
  Dat is goed nieuws voor de firma A. Vogel (jaarlijks meer dan 150.000 doosjes), maar de werkzaamheid is nooit bewezen. Er bestaan ook geen reguliere medicijnen die het virus aanpakken. Wat te koop is, zijn symptoomonderdrukkers.

  8.‘Stomen boven een pannetje!’
  Het virus lacht u vierkant uit.

  9.‘Het is griep, denk ik’
  Een veelgehoorde roep om aandacht. Maar griep wordt veroorzaakt door een compleet andere virusfamilie (de orthomyxovirussen) en iedere ezel kan het verschil voelen tussen griep en verkoudheid: griep laat uw neus met rust en gaat gepaard met koorts en spierpijn. Verkoudheid niet. Wees blij dat u verkouden bent: een mens kan namelijk maar een virusziekte tegelijk herbergen. Dus zolang u verkouden bent, zult u geen griep krijgen. De helft van Nederland snottert, de andere helft tracht zich nog te wapenen.

 28. Edward says:

  @Wilma, interessant. Checken van uitspraken op geldigheid is relatief simpel in de literatuur. Ik ben niet geinteresseerd in tegenstelling regulier-alternatief, maar in waarheidsvinding over beweringen. Waarheid is in ons aller belang. De uitspraak: “geen gezond mens heeft tegenwoordig nog een gebrek aan vit. C” heb ik even snel bekeken, en mag wellicht genuanceerd worden.

  Veel mensen zullen geen vit. C tekort hebben als ze 5x of meer fruit + groente per dag eten. Bij rokers is vaak het vit. C iets gedaald. In Canada bleek desondanks toch in 2009 nog altijd 1 op de 7 niet-rokende jonge volwassenen tussen 20 en 29 jaar een vit. C tekort te hebben, wat uiteindelijk consekwenties op risico van chronische ziektes kan hebben.

  http://tinyurl.com/yl8fjft

  Ook in Canada had in 2008 in een Universitair ziekenhuis van goedgevoede gezonde personen er 13% een vit. C niveau onder de norm, en 3% een echt tekort. Dit betekent als je kunt vergelijken dat ondanks goede voeding en niet roken in ons land dus ongeveer 450 duizend gezonde mensen een chronisch vit. C tekort hebben, en wegens roken dus meer.

  Bij zojuist wegens ziekte opgenomen mensen in dat ziekenhuis in Canada lagen de getallen hoger: er had 60% een vit. C niveau onder de norm en 19% een echt tekort. Als mensen een vit. C supplement gebruikten, was dit echter positief geassocieerd met een correct vit. C gehalte bij opname wegens ziekte.

  Bij een flinke groep was ook het vit. C gehalte na 17 dagen in het ziekenhuis nog niet verbeterd!

  http://tinyurl.com/yc43o7p

  Terwijl dit bij de meesten met adequate voeding en eventueel een vit. C supplement wel het geval geweest zou zijn.

  Bij mensen die wel ziek zijn, bijvoorbeeld buikvliesziektes in Australië, had 44% van de mensen die geen vit. C slikten een vit. C tekort, en zelfs 16% van hen die wel slikten. Gerichte suppletie onder toezicht verbeterde de situatie algemeen.

  Men stelt: Oral supplements in the form of inexpensive multivitamin preparations restore adequate serum ascorbate levels in the majority of these patients.

  http://tinyurl.com/yl9jsdh

  Toch interessant, daar een chronisch vit. C tekort o.a. een groter risico op hart- en vaatziektes kan geven. Wellicht interessant de status bij dit soort CVD patiënten na te gaan en eventueel te corrigeren.

  Wellicht een idee deze controle ooit standaard voor alle vitamines en mineralen te doen? Of desnoods o.a. bij vrijwillige gezonde bloeddonors zoals ik? Zodat de 3% met ondanks gezonde voeding laag vit. C en andere stoffen dan algemeen bekend worden en men dit dan rationeel te weten kan komen over zichzelf en het eventueel als gezonde voeding niet helpt dit door suppletie kan corrigeren?

  http://tinyurl.com/yh5r66e

  In elk geval is in het algemeen sowieso dat “stop maar met sinaasappels” wetenschappelijk gezien dus wat prematuur, behalve voor correct gezien de preventie van een neusverkoudheid.

 29. Edward says:

  Correctie, de ziekte in Australië was niet een buikvliesziekte maar een dialyse voor nierinsufficiëntie.

 30. Cluny says:

  Toch blijft het vreemd dat er altijd citrusvruchten wordt geadviseerd en nooit spruitjes.

 31. jennyj0 says:

  Ja. Of boerenkool!

 32. Edward says:

  Klopt, ook bloemkool en spruitjes bevatten interessante nutriënten, het zijn allebei gezonde kruisbloemige groentes, waarover dan ook behoorlijk wat interessante literatuur te vinden is. Combinatie daarvan met citrus en andere voedingselementen is waarschijnlijk het allerbest.

  Maar hoe valt te begrijpen dat er een mogelijkheid van ziektepreventie onschat wordt? Mijn literatuuronderzoek was heel beperkt, er is veel meer.

  Zo een half miljoen mensen in ons land lopen ondanks gezonde voeding wellicht met een risicofactor zoals chronische lage vit. C niveaus rond, terwijl dit simpel te verhelpen zou zijn. Ziektepreventie is medisch gezien het best en zou een hoop ellende en hoge kosten kunnen besparen.

  Hoe zou een beter besef van preventie mogelijkheden naar de praktijk geëfectueerd kunnen worden?

 33. wilmamazone says:

  Het gaat er m.i. om en over dat het geen enkele zin heeft om -vanaf het moment dat je verkouden wordt- flink veel extra sinasappels te gaan eten of het sap ervan te drinken.

  Als je flink verkouden bent of griep te pakken hebt, wil je meestal vanalles, maar geen warm eten. Het smaakt dan hoofdzakelijk naar 3xniks. Een -niet al te gevuld- soepje wil dan nog wel lukken.

  Spruitjes laten zich zowiezo errug lastig uitpersen Cluny! 😆

 34. Edward says:

  Dat klopt Wilma, maar al zoekende stuitte ik op iets interessants, dat niet zozeer met het topic griep te maken heeft, maar wel met preventie van ziektes.

  Hoe vind jij of hoe vinden anderen hier het dat een half miljoen Nederlanders wellicht ondanks goede voeding een vit. C tekort heeft, als logische spin-off na onderzoek van jouw opmerking Wilma hier van gisteren “dat geen (gezond) mens tegenwoordig nog een gebrek aan vit. C heeft?” Los van gezonde rokers, die de aantallen nog zullen vermeerderen?

  Dit is gelinkt aan ziektepreventie, en wellicht is het makkelijk met wat suppletie te verhelpen. Zo niet, dan is onderzoek nodig naar wat deze mensen dan wel mankeert en kan helpen.

  Het zoeken naar dé waarheid, zoals nu over griep kan dus andere problemen en tevens een aanzet naar hun oplossingen op ons pad brengen.

 35. wilmamazone says:

  http://www.consumed.nl/ziekten/1319/Vitamine_C_tekort

  Vitamine C tekort (ascorbinezuur-tekort/-deficiëntie/-gebrek)

  Vitamine C is van belang voor vele stofwisselingsreacties, waaronder de vorming van bindweefsel (= collageen), aminozuren, foliumzuur (= vitamine B11) vetten (= lipiden), hormonen, slijm en de opslag van ijzer.

  Vitamine C-bronnen
  (1) Voedsel
  Vitamine C komt in ruime mate voor in aardappels, verse vruchten (vooral in aardbeien, kiwi’s, rozenbottels en zwarte bessen) en verse bladgroenten.
  (2) Vitamine C-supplementen
  o.a. Ascorbinezuur Tabletten, C-Will®, Dayvital®, Extravit®, Redoxon®

  NB.
  – Het is niet bekend of, en zo ja, in hoeverre vitamine C de lichamelijke weerstand tegen infectieziekten beinvloedt.
  – Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een gunstige invloed van vitamine C op kanker.

  zie ook:
  – scheurbuik
  – vitaminen

  Terug naar vitaminen-tekort

  Veel mensen komen zonder dat ze dat weten essentiële vitamines en mineralen tekort. Het voedingspatroon van ieder mens is echter uniek zodat deze tekorten nooit precies hetzelfde zijn. Het is daarom verstandig om eerst te kijken welk tekort je precies hebt en een supplement te gebruiken dat goed bij dat tekort past. Jouw persoonlijke vitamine inname berekenen? Klik hier en doe de voedingstest

  ——————————————————————————–
  Zelfzorg-medicijnen
  Ascorbinezuur Tabletten (vit. C) / (zelfzorg)
  C-Will® (vit. C) / (zelfzorg)
  Dayvital® (vit. C) / (zelfzorg)
  Redoxon® (vit. C)/(zelfzorg)

 36. Edward says:

  @Wilma, dat boekje stelt: Het is niet bekend of, en zo ja, in hoeverre vitamine C de lichamelijke weerstand tegen infectieziekten beinvloedt.

  Ik vind vaak als minderheid dat dit soort uitspraken in officiële boekjes niet persé als zeker vaststaan, het is immers niet bekend of en hoe uitputtend er in de literatuur was gezocht. Een officieel regulier auteur die zegt “ik vond niets” of “er is niets bekend” kan matig gezocht blijken te hebben!

  Er zijn namelijk wel wat studies bekend over relatie tussen vit. C en weerstand tegen infectieziektes.

  Het deed bij suppletie iets tegen infecties van de urinewegen tijdens zwangerschap.

  http://tinyurl.com/yldye8z

  En volgens een review iets tegen infecties van het ademhalingssysteem.

  http://tinyurl.com/ylosmpj

  Vit. C 1000 mg om het uur zou effect kunnen hebben tegen virale infecties:

  http://tinyurl.com/yzusvu2

  Dat diverse voedingsstoffen een effect op de immuniteit kunnen hebben, is niet meer uit te sluiten:

  http://tinyurl.com/yj9pyky

  Invloed kan vooral aanzienlijk zijn in de derde wereld:

  http://tinyurl.com/ygm9yut

  Allemaal nog wat weinig info, er is wel meer te vinden, maar dit is een weblog en geen medisch review, echter de uitspraak in dat boekje mag dus zeker nogal wat afgezwakt worden.

 37. wilmamazone says:

  http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Medicijnen/vitamine_C.aspx?mId=10698&rId=450

  Medicijn: vitamine C

  1 Werking en toepassingen
  2 Bijwerkingen
  3 Hoe, wanneer en hoe lang?
  4 Dosis vergeten?
  5 Autorijden, alcohol, voeding
  6 Wisselwerking
  7 Zwangerschap en borstvoeding
  8 Stoppen
  9 Hoe te verkrijgen

  Deze tekst is opgesteld door het Wetenschappelijk Instituut van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: http://www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

 38. Edward says:

  Wilma, het eerste dat ik op die officiele site zag staan is dat een gebrek aan vit. C nauwelijks meer voorkomt. Inderdaad niet zodanig dat dit scheurbuik oplevert, klopt, al toont Pubmed hier gevallen van.

  Echter, naar ik vanmiddag toonde zou 3% van de niet/rokende bevolking dus 450.000 een chronisch vit. C tekort kunnen hebben, met wellicht een wat groter risico op hart en vaatziektes. Reden om dit serieus te onderzoeken, zou ik zeggen.

  Bij religies geloofde men vroeger alles wat een opperhoofd zei. Tegenwoordig is men mondiger. Het mooie van Pubmed is dat men snel dit soort medische/opperhoofd uitspraken op hun geldigheid kan controleren.

 39. wilmamazone says:

  @Edward

  De informatie op apotheek.nl:
  Laatste herziening: 8-5-2009

  Wend je tot het Wetenschappelijk Instituut van de KNMP zou ik zeggen als je van mening bent dat deze informatie niet volledig genoeg is/op sommige punten onjuist of neem contact op met het CBG via http://www.cbg-meb.nl/cbg/nl.

 40. Edward says:

  “Wilma, Zou kunnen, zou ik er toch eerst een volledig compleet onderzoek van moeten maken, dit vergt behoorlijk wat tijd. Benieuwd of men hier wat op uit zou doen, ik ben immers slechts een leek die toevallig wat handig met Pubmed kan wezen.

 41. Eveline says:

  Beste Crypto,

  Mijn excuses dat ik mijniet aan de huisregels van deze website heb gehouden.
  Hierbij de referenties:

  J Immunol. 2008 Jul 1;181(1):641-8.
  Chronic alcohol consumption increases the severity of murine influenza virus infections.
  Meyerholz DK, Edsen-Moore M, McGill J, Coleman RA, Cook RT, Legge KL.
  Department of Pathology, University of Iowa, Iowa City, IA 52242, USA.
  Comment in:
  • J Immunol. 2008 Nov 1;181(9):5813; author reply 5813-4.
  Respiratory infections with both seasonal as well as potential pandemic Influenza viruses represent a significant burden on human health. Furthermore, viruses such as Influenza are increasingly recognized as important etiologic agents in community acquired pneumonia. Within the U.S. alone, approximately 12.9 million people are heavy drinkers and chronic abuse of alcohol is known to increase the risk and severity of community acquired pneumonia. Given the lack of knowledge regarding Influenza disease in this population, we determined the effects of chronic alcohol consumption on Influenza virus infection. Herein, we report that mice exposed to chronic ethanol have sharp increases in morbidity, mortality, and pulmonary virus titers relative to controls. These increases in influenza severity correspond with inhibited pulmonary influenza-specific CD8 T cell responses. Further, chronic ethanol consumption results in an enhanced pulmonary lesion severity, similar to that recently described for pandemic influenzas. Together, our results suggest that chronic alcohol consumption may increase the risk for severe influenza virus infections by altering the pulmonary inflammatory environment and CD8 T cell response.
  PMID: 18566431

  Cell Immunol. 2004 Jul;230(1):1-9.
  Chronic nicotine inhibits inflammation and promotes influenza infection.
  Razani-Boroujerdi S, Singh SP, Knall C, Hahn FF, Peña-Philippides JC, Kalra R, Langley RJ, Sopori ML.
  Lovelace Respiratory Research Institute, 2425 Ridgecrest Dr. SE, Albuquerque, NM 87108, USA.
  Epidemiological data suggest an association between smoking, respiratory infections, and impaired wound healing. Inflammation is critical in the body’s defense against pathogens and in the wound-healing process. Although nicotine is used to treat some inflammatory conditions, the mechanism of this action is largely unknown. To determine how nicotine affects inflammation, rats and mice were exposed to nicotine via miniosmotic pumps, and the inflammatory response to turpentine or influenza virus was assessed. Results showed that while nicotine suppressed the migration of leukocytes to the inflammation/infection site, it increased the influenza titer in the lung. The decreased inflammation correlated with lower chemotaxis/chemokinesis of peripheral blood mononuclear cells (PBMC) toward formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine and monocyte chemoattractant protein-1 without affecting the density of their respective receptors. However, nicotine suppressed the chemokine-induced Ca(2+) response in PBMC, indicating impaired chemokine signaling. Thus, because nicotine suppresses leukocyte migration, it might contribute to the delayed wound healing and increased incidence of respiratory infections among smokers.
  PMID: 15541713

  Met vriendelijke groet,

  Eveline

 42. Edward says:

  @Eveline, roken maakt ook gevoeliger voor een ander virus (Puumala) dat via inademing kan worden overgebracht:

  http://tinyurl.com/yg6fhj2

  Ook hebben kinderen algemeen meer infecties als ze aan sigarettenrook worden blootgesteld:

  http://tinyurl.com/ycrs9r4

  Roken verhoogt wellicht algemeen de kans op virale en bacteriële infecties van de longen:

  http://tinyurl.com/yh6jzvg

 43. marer says:

  http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5298469/__Feiten_over_de_Mexicaanse_griep__.html

  AMSTERDAM – UPDATE Er is de laatste weken veel onduidelijkheid ontstaan rond de Mexicaanse griep. Om deze weg te nemen heeft De Telegraaf een aantal feiten over de griep overzichtelijk op een rij gezet

  HET VIRUS

  In totaal zijn er nu 22 mensen in Nederland overleden door de Mexicaanse griep
  De gevolgen van de Mexicaanse griep zijn niet anders of ernstiger dan die van de ’gewone’ griep.
  De verwachting is dat meer mensen de Mexicaanse griep krijgen, dan er normaal de ’gewone’ griep krijgen.
  De klachten die optreden bij de Mexicaanse griep zijn dezelfde klachten als bij een ‘gewone’ griep: koorts, spierpijn, koude rillingen, hoofdpijn, vermoeidheid en een droge hoest. De meeste klachten verdwijnen binnen een week. Het hoesten kan een stuk langer aanhouden.
  De Mexicaanse griep is besmettelijk vanaf één dag vóór tot zeven dagen ná het begin van de ziekteverschijnselen of tot klinisch herstel.
  De incubatietijd van de Mexicaanse griep is één tot zeven dagen na het binnenkrijgen van het virus.
  Tamiflu (oseltamivir) kan op verzoek verkregen worden als drank.
  DE VACCINATIE

  Als u nu de Mexicaanse griep krijgt, bent u na herstel immuun voor de huidige variant. Vaccinatie is dan niet meer nodig.

  Het is mogelijk het virus door te geven zonder dat u zelf ziek bent. Dit kan ook nadat u bent ingeënt.
  Als u in verband met de vaccinatie twijfelt of u de Mexicaanse griep al heeft gehad, neem dan contact op met uw huisarts.
  De risicogroepen zijn:
  · zwangere vrouwen in hun tweede of derde trimester;
  · personen die jaarlijks een oproep voor de griepprik krijgen;
  · gezonde 60-plussers;
  · gezinsleden en mantelzorgers met een hoog risico op ernstige ziekte en sterfte door griep;
  · kinderen van zes maanden tot en met vier jaar oud;
  · huisgenoten van baby’s in de leeftijd van 0 tot en met 5 maanden.

  Wanneer u tot de risicogroep behoort, ontvangt u van uw huisarts een uitnodiging om de vaccinatie te komen halen.
  Als bijwerkingen van de vaccinatie gelden: de eerste dag na de prik kunt u wat pijn, roodheid en een kleine zwelling op de plaats van de prik hebben. Deze verschijnselen gaan vanzelf over.
  Van de prik kunt u géén griep krijgen. Wel kunnen sommige mensen zich na de prik een paar dagen minder lekker voelen.
  De vaccins zijn goedgekeurd door de WHO.
  Ook als u tegen de ’gewone’ griep bent ingeënt, dient u een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep te halen. Dit zijn twee verschillende vaccins.
  De combinatie van de ‘gewone’ griepprik en de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep levert geen risico’s op.
  Als u in het buitenland bent tijdens de nationale vaccinatiecampagne kunt u na uw vakantie het beste een afspraak maken met de huisarts om alsnog een vaccinatie toegediend te krijgen.
  Vaccinatie gebeurt slechts op uitnodiging. Mocht u in aanmerking willen komen voor een griepprik dient u contact op te nemen met uw huisarts.
  Het is niet mogelijk uw vaccinatie door te geven aan een familielid.
  Het duurt na de tweede vaccinatie nog 10-14 dagen voordat het vaccin zijn werk gaat doen en bescherming biedt tegen de Mexicaanse griep.
  Als u last heeft van kippeneiwit-allergie, dan wordt in eerste instantie aangeraden niet te vaccineren.
  Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts.

 44. IOCOB says:

  @ Crypto: boeiende samenvatting hierboven, mogen we dat verder vereeuwigen op onze http://www.iocob.nl website met bronvermelding?

 45. Voeding says:

  Ja, dient te worden.

 46. Pingback: Griepprik? Wees er snel bij! « Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: