Ruimen

x 35.000

31 Responses to Ruimen

 1. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article2941876.ece

  Lijst met bedrijven Q-koorts vrijgegeven

  Tegelijk met de maatregelen tegen de Q-koorts die woensdag bekend werden, hebben de ministers Gerda Verburg (LNV) en Ab Klink (Volksgezondheid) ook een nieuwe kaart vrijgegeven met adressen van de besmette bedrijven.

  Om passanten erop attent te maken dat ze bij een besmet bedrijf zijn, komt bij de bedrijven aan de weg ook een blauw waarschuwingsbord te staan, meldde het ministerie van LNV.

  Verburg hield lang de boot…….

 2. wilmamazone says:

  Het ministerie van VWS zelf:

  Alle drachtige dieren op besmette bedrijven worden gedood
  Nieuwsbericht, 16 december 2009

  De ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben besloten dat in de strijd tegen Q-koorts alle drachtige geiten op besmetverklaarde bedrijven worden gedood. Eerder wilden beide ministers gevaccineerde en niet-gevaccineerde bedrijven anders behandelen, maar op basis van het aanvullend advies dat is gevraagd aan deskundigen, is daar van afgeweken.

  Het ruimen van alle drachtige dieren op besmette bedrijven, geeft volgens de deskundigen onder leiding van Roel Coutinho van het RIVM, de hoogste bescherming voor de volksgezondheid. Omdat besmette dieren de Q-koorts bacterie Coxiella Burnettii niet voortdurend uitscheiden, kunnen met het testen veel besmette dieren over het hoofd worden gezien, waardoor tijdens het komende lammerseizoen toch veel bacteriën in het milieu kunnen worden gebracht. Verder is nog niet bekend hoe groot het daadwerkelijke effect is van de verplichte vaccinatie eerder dit jaar. Hoewel de eerste resultaten positief zijn, kan dit pas worden geëvalueerd na het lammerseizoen van 2010. Door de beperkte beschikbaarheid van het vaccin kon in 2009 slechts een gedeelte van de geiten in Nederland gevaccineerd worden. De deskundigen menen dat besmette bedrijven tijdens het komende lammerseizoen daarom toch nog een te groot risico kunnen vormen voor de volksgezondheid.

  Besluit
  De ministers Verburg en Klink willen de risico’s verkleinen en hebben daarom……

 3. Carla says:

  http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/43254/informatiebijeenkomst-over-q-koorts-in-zevenhuizen

  Informatiebijeenkomst over Q-koorts in Zevenhuizen 16-12-2009

  ZEVENHUIZEN – De gemeente Leek houdt maandagavond een informatiebijeenkomst over de Q-koorts. Een bedrijf in Zevenhuizen zou zijn besmet. Om onrust in het dorp te voorkomen, houdt de gemeente een voorlichtingsavond, waarbij mensen van het ministerie van Landbouw en de GGD uitleg zullen geven. In Drenthe is bij drie melkgeitenbedrijven in de omgeving van Hoogersmilde Q-koorts vastgesteld. De gemeente Midden-Drenthe houdt vooralsnog geen informatiebijeenkomsten. Volgens een woordvoerder komen er bij de gemeente weinig vragen binnen over Q-koorts.

  De Voedsel en Waren Autoriteit begint maandag met het ruimen van drachtige dieren op besmette bedrijven. Woensdagmaakten ministers Verburg en Klink bekend dat alle drachtige geiten op besmetverklaarde bedrijven worden gedood. In eerste instantie zouden alleen drachtige dieren op niet gevaccinneerde bedrijven worden geruimd, maar deze maatregel is aangescherpt. Ook de bokken op besmette bedrijven worden gedood. Geiten die niet drachtig zijn, worden gespaard. Zij worden gevaccineerd en voor deze dieren geldt een levenslang fokverbod.

 4. wilmamazone says:

  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4784/Geen_kip

  GEEN KIP

  Knap werk, om 120 miljoen beesten in Nederland volledig aan het zicht te onttrekken.

  Twee lentes terug liep ik een week lang een deel van het onvolprezen Pieterpad, in zeven etappes, van Vierlingsbeek in Noord-Brabant, tot aan het eindpunt, de St.-Pietersberg, onder Maastricht.
  De Q-koortsroute, ligt op het puntje van mijn tong, maar dat is niet helemaal correct, slechts delen van het pad schampen het Q-koortsgebied.
  Ik liep samen met een goede vriend en we waren gespitst op vogels. Die zagen we genoeg en dat ging van vink tot specht en geelgors.
  Verder zagen we geen kip. Geen kip, geen koe, geen varken, geen geit.
  Ook niet als we het bos verlieten en door landelijk gebied rondom dorpen als Wanssum, Meerlo en Swolgen liepen.
  Hoogstens een kat of een hond en wat paarden. En vooruit, misschien een plukje koeien en wat schapen.
  Verder zagen we grote, moderne stallen. Wie of wat daarin zat, geen idee. Varkens, zou je denken. Maar het zouden dus net zo goed geiten kunnen zijn geweest, zo blijkt nu. Maar misschien zaten er ook wel kalkoenen in, of struisvogels. Of kamelen.
  De intensieve veehouderij is, als ware het een ondergrondse operatie, aan het zicht onttrokken. En dat is knap werk. Want het gaat toch al gauw om 120 miljoen beesten. Twaalf miljoen varkens bijvoorbeeld en honderd miljoen kippen.
  Je ziet ze niet.
  Terwijl ik toch altijd dacht dat beesten van nature…..

 5. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/120578-lto-tegen-ruiming-gezonde-dieren.html

  LTO tegen ruiming gezonde dieren

  Landbouworganisatie LTO Nederland is tegen het afmaken van gezonde dieren. De organisatie reageert op het besluit van de ministers Verburg en Klink dat op bedrijven met Q-koorts gezonde geiten en schapen geruimd worden.

  De komende tijd worden op zeker 55 bedrijven zo’n 35.000 dieren gedood om de verspreiding van Q-koorts te voorkomen. De compensatieregeling voor getroffen veehouders vindt LTO asociaal. Die is krapper dan bij de banken, zegt LTO

  De ministers Klink (Volksgezondheid) en Verburg (Landbouw) hebben bepaald dat op bedrijven waar de ziekte heerst, niet alleen zieke drachtige geiten en schapen worden afgemaakt, maar ook gezonde drachtige dieren en alle bokken en rammen worden gedood.

  Niet-drachtige geiten worden gespaard, of ze nu ziek zijn of niet. Zij worden gevaccineerd.

  Injectie
  Eerst wilden Klink en Verburg onderscheid maken tussen bedrijven waar de dieren zijn…….

 6. Annemiek says:

  Wat een ramp zeg!

 7. Carla says:

  http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/43272/lto-noord-teleurgesteld-in-verburg-over-maatregelen-q-koorts

  LTO Noord teleurgesteld in Verburg over maatregelen Q-koorts 17-12-2009

  ZWIGGELTE – Boerenorganisatie LTO Noord is teleurgesteld over de maatregelen die minister Verburg gaat nemen met betrekking tot de Q-koorts.

  Verburg kondigde aan dat de Voedsel en Waren Autoriteit maandag begint met ruimen op besmette bedrijven. Dan worden op zo’n bedrijf alle drachtige geiten geruimd, besmet of niet besmet met Q-koorts. Een dramatische maatregel zegt LTO-voorman Henk Brink. Al begrijpt hij wel dat alles in het kader van de Volksgezondheid wordt besloten. Toch gaat LTO donderdag nog een poging doen in Den Haag om de minister op andere gedachten te brengen.

 8. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1328899.ece

  Vijf nieuwe bedrijven met Q-koorts

  Minister Gerda Verburg (LNV) heeft de Tweede Kamer donderdag beloofd dat de ruimingen vanwege de Q-koorts zorgvuldig zullen plaatshebben. Omdat er vijf nieuwe besmette bedrijven zijn bijgekomen, staat de teller nu op zestig adressen waar in totaal rond de 40.000 dieren moeten worden gedood. 5000 meer dan totnutoe werd aangenomen.

  Maandag 21 december begint de VWA met ruimen. ‘We hebben overwogen om na de kerst te beginnen zodat gezinnen niet met kerstmis tegen de lege stallen hoeven aan te kijken. Maar omdat in de eerste weken van januari al veel lammetjes worden verwacht, moet er snel worden geruimd’, aldus Verburg. Ze omarmde het idee voor ‘een militaire operatie met compassie’. ‘Als je dit een keer hebt meegemaakt, vergeet je het de rest van je leven niet meer. Maar dat kunnen we nu helaas niet voorkomen.’

 9. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1328893.ece

  Kamer accepteert ruimen geiten en schapen

  Een meerderheid van de Tweede Kamer accepteert dat ook gezonde dieren worden gedood om de uitbraak van Q-koorts te bedwingen. Een week terug hoopte de Kamer nog dat dit niet nodig zou zijn, maar de Kamerleden legden zich donderdag neer bij de deskundigen die zeggen dat het onontkoombaar is om de volksgezondheid te waarborgen.

  Het CDA vraagt de ‘hoogste graad van zorgvuldigheid’ bij de ruimingen die maandag beginnen op de besmette bedrijven. GroenLinks wil zekerheid dat de 35.000 dieren die op besmette bedrijven worden gedood, niet onnodig zullen lijden.

  Daarbij maakt de Kamer zich zorgen over de kosten en financiële gevolgen voor de bedrijven. De ruimingen en het geldende fokverbod voor gevaccineerde dieren kunnen het einde betekenen voor bedrijven, denken VVD, ChristenUnie en SGP. Bas van der Vlies (SGP): ,Je zult maar een bevredigend jaar hebben gedraaid tot de Q-koorts kwam en dan nu rond kerst meemaken dat je bedrijf wordt geruimd.’

 10. wilmamazone says:

  http://www.rivm.nl/cib/actueel/nieuws/opnieuw-afname-aantal-griepgevallen.jsp

  Aanvoer schapen en geiten verboden

  Sinds 19.00 uur vanavond geldt er in verband met de Q-koorts een volledig aanvoerverbod voor melkschapen en melkgeiten. Minister Verburg heeft die tijdelijke maatregel bekendgemaakt.

  Tot nu toe mochten alle melkschapen- en melkgeitenbedrijven in Nederland met meer dan vijftig dieren gevaccineerde dieren aanvoeren. Op aandringen van de Tweede Kamer verbiedt Verburg het aanvoeren van dieren op alle schapen- en geitenmelkbedrijven.

  De maatregel geldt zowel voor ingeënte als voor niet-gevaccineerde dieren.

 11. wilmamazone says:

  L1 NWS

  Limburgs parlement oneens met ruiming geiten

  Het Limburgs Parlement vindt unaniem dat het regeringsbeleid om de Q-koorts bij geiten te bestrijden, veel te rigoreus is. Dat beleid zou nodeloos veel gezonde dieren het leven kosten en moet daarom worden bijgesteld. Een motie van die strekking van de Partij voor de Dieren werd door alle partijen ondersteund. Het CDA steunde de motie ook omdat het beleid van de regering de geitenhouders onnodig zwaar treft.

  In Limburg zijn 5 bedrijven besmet met Q-koorts. Die liggen in Visserweert, Voerendaal, Heijen, Arensgenhout en Reuver. Maandag wordt landelijk begonnen met het ruimen van in totaal 40.000 geiten.

 12. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/123772-mijn-stem-is-mijn-stem-niet-meer.html

  Door columnist Bert Brunninkhuis

  ‘Mijn stem is mijn stem niet meer’

  Mijn stem is mijn stem niet meer. Dat zit zo. Naast grote vermoeidheid, niet kunnen werken, concentratieproblemen, waardoor ik nauwelijks kan lezen of autorijden, naast vijftig keer per nacht op de andere zij draaien vanwege de zeurende pijn in mijn gewrichten, naast dat alles is er nog iets dat door de Q-koortsinfectie al een half jaar anders is: mijn stem.

  Medisch onderzocht maar nog niet verklaarbaar. En mijn stem is mij dierbaar. Die hoort bij mij als mijn ogen, mijn haar, mijn bril, mijn kleren of mijn Twentse achtergrond.

  Mijn stem is hees geworden, onvoorspelbaar en wispelturig. Hij lijkt de toestand van mijn gemoed of van mijn lijf te weerspiegelen. ’s Morgens gaat het nog wel. De dag is vers, de stembanden hebben een nacht niets hoeven doen, maar als ik de revalidatietraining er weer op heb zitten, of een half uurtje gewandeld heb, of wanneer ik gewoon kwaaie zin heb vanwege de ziekte die ik al ruim een half jaar heb, dan slaat dat extra op mijn stem.

  In de steek
  En als ik als grage prater een leuk gesprek met iemand heb gehad, want gesprekken die ik heb zijn bijna altijd leuk, dan is de stem dat niet met me eens en laat me gewoon in de steek. Moet ik daarom boos zijn op mijn stem? Nee dus, maar op wie dan wel?

  Waarom wist ik niets van de gevaren van de Q-koortsbacterie, terwijl ik een goed geïnformeerde burger ben en tot voor kort…..

 13. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/incoming/article2943988.ece

  ‘Het zijn míjn geiten’
  Fokker Adrie van Bentum weet al precies hoe de ruiming van zijn dieren moet verlopen

  Tientallen boeren wachten gelaten op de ruiming van hun geiten. Hun toekomst is ongewis. ,,We leven van dag tot dag.’’

  Adrie van Bentum weet al precies hoe de ruiming van zijn geiten moet verlopen. De drie kinderen gaan naar familie. De dieren mogen niets in de gaten hebben en gewoon naar de melkput lopen, zoals ze dat twee keer per dag doen. ,,Ik wil absoluut geen stress onder de geiten. Geiten zijn stressdieren, daar moet je rustig mee omgaan.’’ Als ze gemolken zijn, laat Van Bentum ze van het plateau af lopen om hun laatste gang te maken. ,,Ik hoef het niet te zien, maar ik wil er wel bij zijn’’, zegt Van Bentum met tranen in zijn ogen. ,,Mijn geiten gaan op een waardige manier de schuur uit.’’

  Zoals Adrie van Bentum zijn er tientallen geitenhouders……..

 14. Interessant om dit voorbij te zien trekken. Ik weet eigenlijk niets van Q-koorts, de pathogenen of het verloop van de ziekte, de mogelijkheden en effecten van vaccinatie, etc.

  Maar ik zie wel ‘weer’ groepen die tegen het advies in gaan van de regering. Waar ligt de evidence? Vee-arts in de zaal? Doet de PvdD een NVKP’tje?

  Hoe dan ook; de tekenen dat we op wereldniveau anders met dierenfokkerij om moeten gaan lijken me duidelijk: vogelgriep, varkensgriep, BSE, mond-klauwzeer, het aandeel in klimaatverandering, de Q-koorts en zo zullen er wss meer voorbeelden zijn. Om dan de ethische kwestie van dierenleed nog buiten beschouwing te laten.

 15. jennyj0 says:

  Ik snap niet waarom er niet gewoon gevaccineerd kan worden. Ik heb begrepen dat bepaalde landen geen vlees blieven van gevaccineerde dieren of kaas van de melk van gevaccineerde dieren. Dan eten ze het maar niet zou ik zeggen.

 16. Carla says:

  DEN HAAG – Bokken en rammen worden vooralsnog niet geruimd vanwege de heersende Q-koorts. Dat meldt minister Gerda Verburg (Landbouw) vrijdagavond aan de Tweede Kamer.

  http://www.nd.nl/artikelen/2009/december/18/verburg-kondigt-volledig-aanvoerverbod-af

 17. wilmamazone says:

  @JJ

  Ik had ook begrepen dat er eerder nog geen voldoende vaccin beschikbaar was, maar daar komt verandering in:

  http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Q_koorts/FAQ_Q-koorts.jsp#index_41

  Worden dieren ingeënt?

  Ja, vanaf 2010 worden alle melkgeiten- en melkschapen in heel Nederland verplicht ingeënt tegen Q-koorts. Dit geldt ook voor geiten en schapen op kinder- en zorgboerderijen, dierentuinen en op bedrijven met meer dan gemiddeld contact tussen dieren en mensen zoals rondtrekkende schaapskuddes in natuurgebieden en bedrijven met lammetjesaaidagen. In 2008 en 2009 is in Nederland gestart met het vaccineren van melkgeiten en melkschapen in het zuiden van het land.

  Alle beschikbare informatie over Q-koorts:

  http://www.rivm.nl/cib/themas/Q-koorts/index.jsp

 18. jennyj0 says:

  Ik vind dat dieren gewoon standaard moeten worden ingeënt tegen ziektes waar een vaccin tegen is.

 19. Helemaal mee eens jennyj0. Wat dat betreft ben ik benieuwd hoe biologische boeren hier in staan: volgens de richtlijnen zijn in die sector alleen homeopathische middelen toegestaan. Uierontsteking komt dan ook meer voor bij biologische koeien omdat antibiotica niet is toegestaan. Vaccineren die wel?

 20. jennyj0 says:

  Die zullen dan wel niet vaccineren. Ik ben overigens niet per definitie alleen maar vóór biologisch boeren. Ik ben voor diervriendelijk boeren.

 21. Ze vaccineren dus wel 😀 (zie laatste reactie)
  Ik ook, alhoewel ik toegeef dat al te gemakkelijk te hebben gekoppeld aan ‘biologisch’.
  Voor mij is het heel makkelijk: diervriendelijk boeren is boeren zonder dieren, maar goed, dat is wat utopisch. 😀

 22. jennyj0 says:

  Boeren met melkkoeien boeren ook hoor. 🙂

 23. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/124276-qkoorts-waarom-de-geit-niet-wordt-gespaard.html

  Q-koorts: waarom de geit niet wordt gespaard

  Vandaag begint het ruimen van tienduizenden geiten in Nederland. Alhoewel de minister van Landbouw liever geen beelden op de televisie ziet, zullen die er toch komen. Vlak voor de Kerst zien veel boeren een deel van hun veestapel vernietigd worden en dat is een drama voor die boeren en hun gezinnen.

  Zieke mensen
  Er is op dit moment iets minder aandacht voor mensen die ziek zijn geworden van de q-koortsbacterie. Dat komt omdat de besmettingen zich nauwelijks voordoen in de winter. In het voorjaar, als besmette geiten gelammerd hebben en vooral bij droog weer, waait de bacterie over het land richting woonwijken in dorpen en steden.

  De q-koorts bacterie (Coxiella Burnetii) waait dan met tientallen miljarden door de besmette gebieden in Nederland. Vanaf 2007, bij de eerst genoteerde grote uitbraak in Herpen, in Brabant, worden mensen ernstig ziek. Tot die tijd was q-koorts een beroepsziekte die incidenteel voorkwam bij mensen die beroepshalve in contact kwamen met geiten of schapen of andere dieren.

  eindquote:

  Waarom?
  Het gezaghebbende Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift Nature presenteerde vorig jaar onderzoek dat wellicht een verklaring geeft. De onderzoekers schetsen een verband tussen aan de ene kant de hoeveelheid vee (koeien, varkens, kippen, geiten) en aan de andere kant de bevolkingsdichtheid.

  Uit dat onderzoek kwam naar voren dat als in een dichtbevolkt gebied heel veel dieren worden gehouden, de kans op infectieziektes vergroot wordt. Het verschil tussen Nederland en Australië en Canada is die bevolkingsdichtheid. Vooral in Brabant is het risico groot. Verreweg de meeste patienten (dit jaar bijna 2300) en de doden (zes tot elf) komen uit die provincie.

 24. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article2945670.ece

  In memoriam Thieme voor geruimde geiten

  De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft op de internetsite een in memoriam geplaatst waarin wordt stilgestaan bij de maandag begonnen ruiming van 40.000 geiten en schapen om de Q-koorts te bestrijden.

  Volgens Tweede Kamerlid Marianne Thieme worden de dieren „geofferd op het altaar van de economie”.

  Thieme noemt de ruimingen „een nieuw triest dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse veehouderij die het einde van de bio-industrie een beslissende stap dichterbij zullen brengen.” De ruimingen zelf typeert de PvdD als „een pervers en geperfectioneerd vernietingssysteem” dat dood en verderf zaait.

  Op de PvdD-internetpagina kan een een petitie worden ondertekend tegen de ruimingen. Maandag waren daar ruim 40.000 namen onder te vinden.

 25. wilmamazone says:

  L1 NWS

  Ook Q-koorts bij bedrijf in Oostrum, dinsdag al geruimd

  Op een geitenbedrijf in Oostrum is Q-koorts geconstateerd. Daarmee is het aantal besmette bedrijven in Limburg opgelopen tot zes. Het bedrijf heeft de besmetting bevestigd, maar wil verder niet reageren.

  De besmetting kwam aan het licht omdat de geitenhouder zelf Q-koorts kreeg. Het bedrijf met zo’n duizend geiten wordt dinsdag al geruimd, vanwege de ernst van de besmetting.

 26. wilmamazone says:

  http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/pg/2009/ministers-terughoudendheid.asp?rss

  Ministers vragen media om terughoudendheid

  De ministers Verburg (Landbouw) en Klink (VWS) vragen de media om terughoudendheid bij hun verslaggeving over de ruimingen op geitenbedrijven. Vandaag begint de ruiming van bedrijven met q-koortsbesmetting.

  In een brief aan het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren vragen de bewindslieden, namens diverse geitenhouders, ‘terughoudendheid te betrachten, omwille van de privacy en de gevoelens van de geitenhouder’.

 27. Carla says:

  http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/43503/burgemeester-steunt-geitenhouders

  Burgemeester steunt geitenhouders 24-12-2009

  BEILEN – Aangeslagen, boos en verdrietig. Ze zijn het allemaal, de drie geitenhouders in Midden-Drenthe die zijn getroffen door de Q-koorts.

  Dat zegt burgemeester Jan Broertjes, die de geitenhouders heeft bezocht. Broertjes heeft vraagtekens bij het nut van het ruimen van gezonde dieren. En ook vindt hij dat de overheid de geitenhouders na de ruiming meer moet steunen.

 28. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/127360-besmette-kinderboerderijen-open.html

  Besmette kinderboerderijen open

  Op zeker 19 plekken waar geiten met Q-koorts zijn, worden de beesten niet afgemaakt. Het gaat daarbij vooral om kinderboerderijen en hobbyboeren, meldt het televisieprogramma NOVA.

  Gisteren besloten de ministers Klink en Verburg dat kinderboerderijen niet worden geruimd omdat geiten daar weinig risico voor de gezondheid van bezoekers met zich mee zouden brengen.

  Een kinderboerderij in Oldenzaal met besmette geiten is echter gesloten uit vrees voor besmetting van mensen, meldt NOVA. De plaatselijke GGD en de gemeente Oldenzaal vinden het risico voor de bezoekers te groot.

 29. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1334687.ece

  Premier aangedaan door geitendrama

  Premier Jan Peter Balkenende heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan een door ruiming getroffen geitenhouder. Boer Wouters raakte bijna de helft van zijn 1.200 dieren kwijt.

  Balkenende wilde zijn betrokkenheid laten blijken en weten hoe Wouters en zijn gezin het drama hadden ervaren. Ook spraken ze over de perspectieven die Wouters nu heeft.

  Volgens een woordvoerder was de minister-president erg gegrepen door wat Wouters hem te melden had. Het gesprek duurde ongeveer een uur.

 30. Carla says:

  http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/43829/geiten-in-hoogersmilde-mogelijk-onterecht-geruimd

  Geiten in Hoogersmilde mogelijk onterecht geruimd 08-01-2010

  HOOGERSMILDE – Het bedrijf van geitenhouders Evert en Mira Jansen in Hoogersmilde is vrijdag mogelijk onterecht geruimd.

  Op het bedrijf werden vrijdag 703 melkgeiten geruimd. Uit een brief van vermoedelijk de Gezondheidsdienst voor dieren die de boer vrijdagmiddag laat kreeg, blijkt echter dat het bedrijf Q-koorts vrij is. In de brief staat dat in de melktank van de boer geen- Qkoorts bacterie is aangetroffen.

  LTO Noord reageert met verbazing op de brief. Volgens voorzitter Schapenhouderij Nico Verduin zijn de onderzoeken betrouwbaar, maar scheiden de dieren niet continue de bacterie uit. Hierdoor kunnen sommige tests positief uitvallen en andere negatief. Het is niet duidelijk van wanneer de uitslagen in de brief zijn. Verduin betreurt het feit dat de geitenhouder deze brief krijgt op de dag van de ruiming. Dit zorgt volgens hem voor een onmenselijke situatie die niet meer voor mag komen.

  Jansen vocht de ruiming van één van zijn kuddes zonder succes juridisch aan. De geitenhouder had twee kuddes die samen een administratieve eenheid vormden. In één van de kuddes is de Q-koorts ontdekt met als gevolg dat ook de andere kudde, die ruim een kilometer verderop staat en niet besmet is, moest worden geruimd. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag besloot maandag dat – ondanks protesten – beide kuddes geruimd moeten worden.

  Die dag zijn in Drenthe ook de eerste geiten geruimd. Bij geitenhouder Stokkers in Hoogersmilde werden 151 geiten gedood onder leiding van een dierenarts van de Voedsel- en Waren Autoriteit. In de strijd tegen de Q­koorts worden landelijk in totaal zeker 35.000 drachtige dieren gedood op ruim 60 boerderijen, waaronder 3 bedrijven in Hoogersmilde. Ook een bedrijf in Een-West is besmet. Daar worden de geiten maandag geruimd.

  Geiten op kinderboerderijen blijven voor ruiming gespaard. Dat schrijven minister Gerda Verburg van Landbouw en minister Ab Klink van Volksgezondheid woensdag aan de Tweede Kamer. Ze volgen adviezen van deskundigen. Direct contact met geiten of schapen brengt volgens de deskundigen geen extra risico met zich mee. De bewindslieden vragen van deze bedrijven wel extra aandacht voor de al bestaande hygiënemaatregelen. Ook worden de bedrijven meegenomen in het vaccinatieprogramma 2010.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: