Lijstjes

Einde van het jaar. De tijd van de lijstjes. Het AD doet zometeen de oliebollenbakkers en de Volkskrant komt met de Top 321 verpleeg en verzorgingshuizen.

Weten of uw vader en/of moeder, opa en/of oma er met kerst een beetje warmpjes bijzit? Dat kan.

De uitslag bevestigt de trend van de eerdere ranglijsten, dat kleine huizen het beter doen dan grote instellingen, en dat huizen op het platteland beter scoren dan huizen in de grote stad.

Ze zijn het beste af bij verpleegunit De Klink in Metslawier (waar?) en als u toch al een beetje een hekel aan ze had, stuurt u ze naar Cunera in Heeswijk.

Hier het artikel in de Volkskrant. Hier de lijst.

14 Responses to Lijstjes

 1. wilmamazone says:

  Of kunnen ze beter zo lang mogelijk thuis blijven?

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2441656.ece

  VNG: half mld zorgpremie naar de gemeenten

  Minimaal een half miljard euro aan AWBZ- en zorgpremies moet naar de gemeenten om gezondheidsbevordering en ondersteuning van vooral ouderen te financieren. Mensen blijven dan langer zelfstandig en doen minder een beroep op dure intramurale zorg.

  Dit voorstel heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gedaan aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het departement bekijkt de mogelijkheden om gemeenten te stimuleren meer aan ondersteuning van ouderen te doen. „We maken nu berekeningen om te zien wat je met zulke lokale investeringen kunt winnen”, zegt Kees van der Burg, directeur maatschappelijke ondersteuning op VWS. „De prikkels kunnen beter.” De berekeningen spelen een rol bij bezuinigingsplannen van 35 miljard euro die het kabinet voorbereidt na de crisis. Volgens de VNG leidt het plan tot beperking van de groei in zorguitgaven.

  Gemeenten ondersteunen burgers nu al met bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, bestrijden van eenzaamheid en subsidiëren van buurtsupers. VNG-directieraadslid Sandra Korthuis noemt het „ontmoedigend” dat gemeenten investeren terwijl verzekeraars ervan profiteren. „Dit beleid is financieel niet vol te houden”, aldus Korthuis.

  De premiegelden moeten in overleg met de zorgverzekeraars worden besteed. Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wilde nog niet reageren.

 2. wilmamazone says:

  Onze ouderen/hun naasten kunnen niet zomaar kiezen voor een zorgcentrum/verpleeghuis ect.. Daar is een indicatie voor nodig en de lat werd de afgelopen jaren steeds hoger gelegd.

  http://www.ciz.nl/

  Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Hoe dat in z’n werk gaat, leest u bij Informatie voor cliënten. Of kijk eens bij Veelgestelde vragen.

  Hulp bij het huishouden gaat via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het CIZ voert de Wmo niet uit, dat doet de gemeente.

 3. Ik ben altijd vrij huiverig bij dit soort lijstjes. Wat voor een zin heeft zo’n lijst als plekken in het verpleeghuis niet echt gekenmerkt worden door een ‘vrije markt’: daar is plek, daar is úw plek. (cum grano salis) Ik heb niet de indruk dat die situatie snel gaat veranderen.
  En zoals Wilmamazone al aangeeft: het CIZ heeft de dikste vinger in de pap, die soms (maar zeker niet altijd!) héél traag roert. Ook de bekendheid met de ins- en outs van de regeltjes achter het CIZ en diens ‘trechtermodel’ kan volgens mij nogal wat betekenen voor de outcomes van een zorgvrager.

  En: wat betekent deze lijst direct voor de bewoners van slecht scorende verpleeghuizen en hun mantelzorgers? Kan zo’n lijst een selffulfilling prophecy-element hebben?

  De openbaarheid van internet roert zich overigens direct: http://extra.volkskrant.nl/verpleeghuizen/locatiedetail.php?id=19674&type=verpleeg
  Interesting.

  De reactie van dhr van Willigen is natuurlijk niet iets wat je als directie graag leest. Maar het biedt ook een uitgelezen kans om direct op dergelijke pijnpunten in te springen.

  Alles bij elkaar gemengde gevoelens, versterkt door de volgende quote uit de Volkskrant beschrijving ‘Mijn huis is onvindbaar: waarom?’:

  “Soms blijken digitaal aangeleverde gegevens op onverklaarbare wijze verdwenen.”

  Ik bedoel maar; hoe betrouwbaar én effectief is deze lijst?

 4. wilmamazone says:

  Ook ik ben huiverig voor dit soort lijstjes.
  Naast het gegeven dat veel betrokkenen totaal niet op de hoogte zijn van wat kan en mag, komen sommigen niet verder dan: het is niet goed óf het deugt niet.
  De zorg in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder is omgeven met vooroordelen, misinterpretatie’s en generalisatie’s.

  Dat bleek bij dit item al en vanaf hier nog informatie die m.i. een belangrijk onderdeel zijn van het totaalplaatje:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/12/12/ik-ben-toch-niet-gek/#comment-17064

  Niet dat er binnen de ouderenzorg geen tal van verbeterpunten te benoemen zijn, maar er moet wel recht gedaan worden aan vooral de mensen op de werkvloer, die meestal hun stinkende best doen binnen de mogelijkheden die ze (nog) hebben.

  Zoals overal hebben de beste stuurlui aan wal de grootste roeptoeter. Welke invloed hebben die op dit soort lijsten?

  quote uit het artikel:

  Verpleeghuizen met gelukkige bewoners leveren geen betere medische zorg dan instellingen waar de tevredenheid laag is. Tussen de zorgprestatie en de tevredenheid van bewoners bestaat nauwelijks een relatie.

  Is het dan inderdaad zo dat medische zorg in vele instellingen nog té vaak weinig/niet aantrekkelijk verpakt is of wordt daar de boterham tevredenheid met té weinig smaak gegeten?
  Ik vraag het mij af, want ik heb héél wat meegemaakt wat dat betreft. Bewoners/hun naasten kunnen er wat van als ze het op hun heupen hebben.

 5. marer says:

  De zorginstelling in mijn woonplaats staat op het lijstje nog onder de middenmaat. Mijn moeder is er verpleegd en ik heb niets dan lof voor de mensen op de werkvloer.
  Mijn broer werkt er als vrijwilliger en er heerst volgens hem nu nog steeds een goede sfeer. Hij komt er nog steeds graag.
  Deze week stond in het teken van kerststukjes maken. De bewoners die hij begeleid hadden geen idee wat zij met de spullen moesten doen, dus heeft hij het één na het andere kerststukje gemaakt. Dat vonden de bewoners wel leuk. Verder was er bingo, een zwaar dementerende man, met mijn broer als verzorger, heeft de hoofdprijs gewonnen. Een volledig verzorgd kerstdiner met de hele familie, bij één van de familieleden thuis. Er is besloten de winnaar maar “thuis” te laten.
  Er was al een kerstdinertje verzorgd met vijf gangen. Ook voor de mensen die nog buiten het verzorgingshuis wonen, maar wel afhankelijk zijn van zorg. Na de eerste gang was meer dan de helft van de mensen al vol. En bewoners gingen naar hun kamers, vol van de lekkere eerste gang en enkele mensen van buiten wilden al weer weggebracht worden. Er waren er maar een paar die de “eindstreep” van het eten hebben gehaald.
  Er wordt gelukkig heel wat gedaan om de mensen een thuis gevoel te geven. En mijn broer vond het erg leuk dat veel mensen al geheel voldaan naar hun kamer teruggingen na de eerste gang van het kerstdiner. Eén mevrouw verzuchtte dat het zo leuk en gezellig was geweest.
  Al die mensen op de werkvloer en de vrijwilligers verdienen een pluim en niet een lijstje met zoveel onvolkomendheden dat de zorginstelling ergens onderaan bungelt. Ik heb nooit gemerkt dat mijn moeder iets aan verzorging tekort kwam. En dan ook nog een soort thuisgevoel geven vind ik heel goed. Voor mij dus geen lijstjes, ieder huis heeft zijn bewoners en iedere bewoner is anders.

 6. Marie Prins says:

  Wat voor nut heeft het voor mij (79 jaar oud) om te weten dat het beste verzorgingshuis in Friesland staat terwijl ik op Walcheren woon?

  Rie

 7. jennyj0 says:

  Geen enkel. Of je zou moeten verhuizen. En dan zal je zien, is het tehuis net van de lijst gekukeld omdat er in dat jaar van alles misging en iedereen liep te klagen, of omdat ze ineens andere wegingscriteria zijn gaan hanteren.

  Ze hebben ook zo’n lijst van beste middelbare scholen. Er stond een keer een school uit mijn durp in de top-vijf en het jaar daarop ineens op plaats 22. Dat kan toch helemaal niet?

 8. wilmamazone says:

  http://www.zorgkrant.nl/read.html?source=rss&id=9587

  Cliëntervaringen zorg op veel punten positief

  Cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen hebben op veel punten positieve ervaringen met de zorg die ze krijgen. Ook thuiszorgcliënten zijn vaak positief over hun ervaringen.

  Dit blijkt uit het branchebeeld 2008 van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Het kwaliteitskader, het meten en publiceren van de resultaten op kiesBeter.nl is voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties een stimulans om de zorg te verbeteren. Ruim 70% van de zorgaanbieders heeft de resultaten gebruikt om verbeteracties op te zetten.

  Voor het branchebeeld 2008 van de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) waren voor het eerst ook de resultaten van de CQ onderzoeken breed beschikbaar. Meer dan 63.000 cliënten werd gevraagd naar hun ervaringen met de zorg. Uit die onderzoeken blijkt dat cliënten in de verpleging en verzorging over de gehele linie positief zijn over onder andere de professionaliteit, veiligheid en zorgverlening. Als het gaat om de beschikbaarheid van personeel dan lopen de cliëntervaringen meer uiteen en is verbetering mogelijk. Cliënten die zorg thuis krijgen zijn zeer positief over de betrouwbaarheid van hun zorgverleners. De dagbesteding en participatie van cliënten kan echter verbeterd worden, zo blijkt uit de ervaringsonderzoeken onder cliënten.

  eindquote:

  Sinds 2007 gelden er kwaliteitsnormen voor de zorg in verpleeg-, verzorgingshuizen en zorg thuis (VVT). Doel van de normen is dat zij bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten. Het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VVT is ontwikkeld door brancheorganisaties ActiZ en BTN, beroepsverenigingen V&VN, Verenso en Sting, cliëntenorganisatie LOC, de Inspectie IGZ, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. Deze partijen werken samen in de Stuurgroep Verantwoorde zorg, ondersteund door het programma Zichtbare Zorg.

 9. marer says:

  Die lijstjes hebben totaal geen zin. Als je zorg nodig hebt en je “mag” gebruik maken van die zorg kan je moeilijk roepen dat je niet wilt omdat het tehuis niet zo best bekend staat. Je mag blij zijn als er een plekje voor je is.
  Die lijstjes hebben alleen maar zin voor de instellingen zelf. Misschien dat zij bepaalde dingen moeten aanscherpen, maar daar zijn die instellingen allang zelf mee bezig.
  Dus helaas pindakaas, die lijstjes zijn van nul en generlei waarde.

 10. Carla says:

  Ik heb ook zo mijn vraagtekens bij hoe deze lijstjes tot stand komen. Ik help wel eens (ouderen) bij het invullen van enquêteformulieren en merk dan hoe moeilijk de vraag soms voor hen te begrijpen is en als iets (zelfs anoniem) zwart-op-wit gemeld moet/mag worden zijn ze toch heel vaak geneigd positief of neutraal in te vullen (en negatief niet te willen of durven aankruisen).

  Het aankruisen van negatief wil nog wel eens WEL gebeuren als er juist daarvoor net iets vervelends is gebeurd (slechte bui), of als ze zich op dat moment toevallig net niet zo goed voelen (gezondheidsklachten hebben). Momentopnames dus.

 11. Het zijn niet alleen de lijstjes die de ouderen invullen die de plaats op de lijst bepalen.

  Objectieve criteria zoals: valincidenten, doorligwonden, onbedoeld afvallen, fouten met medicijnen, sufmakende medicatie, gebruik antidepressiva, vaccinatie bewoners, vaccinatiegraad medewerkers, incontinentie bewoners, diagnose van incontinentie, bewoners met katheter, probleemgedrag, fixatie van bewoners en depressieve bewoners maken ook deel uit van de criteria.

  Juist op deze punten kunnen de instellingen vergelijken.

  Dat is dan ook gelijk mijn tweede punt. Het is niet alleen een middel voor ‘klanten’ teneinde een instelling uit te kiezen maar ook een aanzet voor de instellingen zelf het op voornoemde punten beter te doen of kwaliteit te behouden.

 12. marer says:

  Dat schreef ik al, de instellingen kunnen er misschien wat mee. Voor de toekomstige “klanten” valt er weinig te kiezen. Je mag al blij zijn dat er een plekje is en je opgenomen wordt als de tijd daar is. Er valt verrekte weinig te kiezen.

 13. mallemoeder says:

  Lijstjes waarvan?
  Mallemoeder is geen verstokte socialiste, maar het aanmoedigen van de vrije marktwerking van de publieke sector is een foute keuze. ‘Vrije marktwerking’ is synoniem voor privatisering. Niks mis mee, maar wat Mallemoeder betreft niet in de publieke sector. Een ‘mooi’ recent voorbeeld is Aveant Thuiszorg Utrecht (ff googlen). Om een lang verhaal kort te maken: Aveant had een foutje gemaakt in de aanbesteding. De gemeente Utrecht nam deze abuse te baat om een schoonmaakbedrijf de thuiszorg te gunnen, want goedkoper… Niet dus: Kort geding, rechter kosher, Aveant weer thuiszorg en dus 2000 gekwalificeerde thuiszorgers aan het werk. (en voor de oplettende lezertjes: er is niets mis met schoonmakers. In het UMCU bijvoorbeeld werken schoonmakers die vallen onder de CAO academische ziekenhuizen. Maar waarschijnlijk door de privatiseringsperikelen worden ze niet afgerekend als schoonmakers… Maar ook voor die mensen wordt gezorgd…) Hoe dan ook: Lijstjes zijn niet verkeerd, maar het gaat om de intentie van de lijstjes. Om over het Openbaar Vervoer, gemeente personeel, WSW-ers, UG-ers maar te zwijgen. Het wordt er niet vrolijker op.

 14. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/1082330/2010/12/23/Beste-verpleeghuis-in-Friesland-Randstad-presteert-slechtst.dhtml

  Beste verpleeghuis in Friesland; Randstad presteert slechtst

  Verpleeghuizen in de Randstad, met name in Den Haag en Amsterdam, leveren gemiddeld een slechtere prestatie dan verpleeghuizen elders in het land. Het beste huis van dit jaar staat in het Friese Metslawier, waar het kleine verpleeghuis De Klink haar koppositie van vorig jaar wist te prolongeren.

  Dat blijkt de Volkskrant-ranglijst van verpleeg- en verzorgingshuizen, die vandaag wordt gepubliceerd.

  eindquote:

  Experts wijten de gemiddeld lagere zorgkwaliteit in de Randstad vooral aan het gebrek aan deskundig en betrokken personeel. Volgens de ranglijst resulteert dat met name in grotere ontevredenheid van bewoners en familieleden.

  Met alleen de ‘zorgprestatie’ valt het in verpleeghuizen in de vier grote steden mee: die is gemiddeld in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en beter dan gemiddeld.

  Zie de volledige ranglijst op http://www.vk.nl/verpleeghuizen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: