Arend Zeevat; tijdbom

Jahaa, lieve jij-buis kinderen, het debat in de Rode Hoed gaat voor farmahoer en corrupte journalist Simon Rozendaal nog een staartje krijgen. Inmiddels zijn er een aantal klachten ingediend bij de Raad voor de Journalistiek over zijn door de BigPharma gesponsorde praatjes. Dat zal hem leren mensen als Arend Zeevat, John Consemulder, Micha Kat, Guido en de rest van de antivaccinatiegoegemeente te misleiden door zorgvuldig opgezette één-tweetjes met Roel Coutinho.

U kent ze wel. De ‘usual suspects’. Kuddeimmuniteitonwetende Arend Zeevat (hier ook wel liefkozend Holvat genoemd) pakt uit met een uiterst esoterisch artikel (anonieme link hierrrr ) op de ‘usual suspects’ site argusoog, een spreekbuis voor alle verontruste antivaxhoaxertjes. Hierin doet hij uit de doeken waarom hij op een uiterst vervelende en schreeuwerige manier zijn masker even liet vallen in het debat over de Mexicaanse griep in de Rode Hoed. Arend Zeevat kan er niets aan doen dat hij zijn vermeende spirituele status (anonieme link hierrr) niet meer kon ophouden. Er zijn namelijk verzachtende omstandigheden mijnheer de rechter. ‘Mengelefiguren als Roel Coutinho’ brengen het beest in Arend naar boven. Dat is niet de schuld van Arend maar van Simon Rozendaal. Vandaar de aanklacht.

Snapt u het nog? Zo niet, dan is de afstand van uw hersenen naar uw hart waarschijnlijk meer dan 35 centimeter. U zou zich moeten laten nakijken. Nu is, zo te lezen, berekenend intellect voor Zeevat sowieso een ‘horror’.

te verwachten confrontatie tussen het gevoel en een kil berekenend intellect […] Ik zag hoe hier het kille berekenende intellect, wars van gevoel voor menselijke waardigheid en de gevolgen van de verkondigde leugens, een overwinning probeerde te halen op het menselijke gevoel voor waarheid.

Hij vindt dit kil. We moeten het volgens Zeevat doen met zijn gevoel voor waarheid. Zeevat accepteert alleen ‘innerlijke autoriteit’.

Daar sta ik voor in, al is het met mijn lichamelijke leven.

Waar kennen we deze mensen met dergelijke misplaatste superioriteitsgevoelens en autistische storingen ook al weer van?

Arend Zeevat kan bij mij een bomgordeltje komen passen.

51 Responses to Arend Zeevat; tijdbom

 1. jennyj0 says:

  Dit vond ik ook nog, Arend legt hier aan een andere spiritualeut uit hoe enorm spiritueel hij is. http://tinyurl.com/yezc2bb
  Werkelijk indrukwekkend.

  Kijk, dit is nou precies de reden dat ik in eerste instantie altijd nogal kriegelig word als mensen van zichzelf zeggen dat ze zo spiritueel zijn. Soms valt het mee, maar meestal helaas niet.

 2. jennyj0 says:

  Arend is werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg…

 3. jennyj0 says:

  Arend is een smerige antisemiet. Lees het stuk waar Weeswijzer naar linkt en zie dat hij daar doodgemoedereerd ten eerste de holocaust ontkent en ten tweede zegt dat het allemaal niet zoveel voorstelde. Laten wij vooral niet vergeten dat er ook enorme aantallen geestelijk en lichamelijk gehandicapten, zigeuners en homosexuelen zijn vergast.

  Zoals Heinrich Heine al zei: Dort, wo mann Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.

  En zoals mij grootmoeder al zei: waar ze joden verbranden, verbranden ze uiteindelijk iedereen die niet precies is zoals zijzelf.

 4. Arend is werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg…

  Dan moet Arend nog maar eens in de boekjes kijken.

 5. wilmamazone says:

  Arend heeft overal zovéél verstand van dat je verstand er zowat van stilstaat.

  http://barracudanls.blogspot.com/2009/03/obama-fraud-1.html

  Hoe mooi leek het allemaal te worden. De eerste ‘zwarte’ president van de Verenigde Staten van Amerika, die aangaf een nieuwe koers te willen gaan varen. Een man die precies datgene verwoordde waar vele mensen op wachtten. Maar helaas, pindakaas. Obama is niet wie u denkt dat hij is. Vraag dat maar aan vrijetijdszwever en filosoof Arend Zeevat. Die weet bij Argusoog ongeveer alle onzin aan elkaar te knopen die hij ooit bij Niburu en complotsites las.

  eindquote:

  En zo gaat het alinea’s door. Je zou denken: ten minste iemand zal onderaan het stukje roepen dat het tijd wordt om Arend af te voeren naar een psychiatrische inrichting. Maar nee, hij krijgt bijval van Argusoog-zwevers die minstens even krankjorum zijn als Arend zelf: “Knap werk man! Nu werken aan oplossingen om ruimteschip Aarde terug op de juiste koers te krijgen!” En geheel in Argusoog stijl: “Als de mensheid haar vibratieniveau niet meeverhoogt en dus de Aarde hindert in het maken van haar merkabavoertuig dan gaat de Aarde (Gaia) zichzelf ontdoen van de elementen die haar tegenhouden. In dit geval de negatieve(lager vibrerende) mens.”

 6. jennyj0 says:

  Ik denk dat er toch wel iets heel erg mis is met Arend. Hij lijkt mij zeer dringend behoefte te hebben aan geestelijke gezondheidszorg.

  Knettergek daar.

 7. Bert M. says:

  Elk mens kan niet verder kijken dan zijn eigen bewustzijn gegroeid is.

  Heeft een ander méér bewustzijn gecreëerd dan jezelf, dan zal je dat verkeerd interpreteren. Je zal het (de ander) niet kunnen vatten.

 8. @ Bert M.

  Niet kunnen vatten als in Zee-vatten?

  Bedoel je nu dat Arend voor wat betreft zijn bewustzijn verder gegroeid is dan ik kan bevatten Bert?

  Zou je dat eens uit kunnen leggen? Kan men wegen of het bewustzijn gegroeid is, of is het een kwestie van interpretatie en dus subjectieve observatie?

 9. jennyj0 says:

  Cryps,

  Degenen die dat zeggen vinden altijd dat zij zelf het verst gevorderd zijn wat bewustzijn betreft.

  Dit hoeft verder niet gemeten te worden, het is.

  Sprak de spiriteut.

 10. “Elk mens kan niet verder kijken dan zijn eigen bewustzijn gegroeid is.”

  Het probleem met Zeepvat is dat hij niet echt blijk geeft van een bewustzijn whatsoever, zeg maar.

  Het woord ‘bewustzijn’ is een woord dat ongeveer net zo hard geprostitueerd wordt als het woord ‘holisme’ binnen de spiri/alterneutistische wereld. Raar dat men zich daar niet echt ‘bewust’ van is. Zal wel kwestie van groei zijn of zo.

 11. Zeepvatje sez: Holocaust did ‘only’ kill <1.000.000 jews.

  Hoe vaak zou hij het woord 'umsiedlung' hebben moeten backspacen bij het schrijven van dat broddelwerk?

 12. jennyj0 says:

  Raar dat men zich daar niet echt ‘bewust’ van is. Zal wel kwestie van groei zijn of zo.

  Ja, ja, inderdaad! Zij zijn dat als het ware ontgroeid. Als je heel hoog gegroeid bent krijg je automatisch afstand. Je raakt als het ware los weet je. Zennn…..

 13. z says:

  Willen jullie je wel verdiepen in feit dat anti-zionisme niet gelijk staat aan anti-Joden.

  Uit sommige reacties proef ik dat dit verschil niet duidelijk is. Veel (alle, weining of veel kan ik niet zeggen) Joden zijn ook tegen het zionisme.

  Over de holocaust houdt ik trouwens op de algemeen geaccepteerde verhalen mochten jullie daar vragen over hebben.

 14. jennyj0 says:

  Daar willen wij ons niet alleen in verdiepen, dat hebben wij ook gedaan.

  Maar dit is bij Arend Zeevat niet aan de orde. Dat is onversneden antisemitisme.

  Hij noemt zichzelf ook christen. Eigenaardig.

 15. Bert M. says:

  >>>Niet kunnen vatten als in Zee-vatten?

  Bedoel je nu dat Arend, voor wat betreft zijn bewustzijn, verder gegroeid is, dan ik kan bevatten, Bert?

  Zou je dat eens uit kunnen leggen? Kan men wegen of het bewustzijn gegroeid is, of is het een kwestie van interpretatie en dus subjectieve observatie?<<<

  Waarom Zee-vatten; waarom zo crypto-omschrijvend?

  Niemand kan je dat uitleggen; daar kun je alleen zélf achter komen.

  Stel, ik loop een steile berghelling op. Iemand anders is al een flink stuk hoger en schreeuwt me toe, welk (grootser) uitzicht (overzicht) ie vanaf die hoogte heeft. Ik kan dat nog niet zien. Ik heb dat beeld immers nog niet. Ik kan die ander alleen maar ver/wantrouwen; dat is aan mij. Maar ik kan zijn beeld, zijn visie (nog) niet be-amen. Daar ben ik – of wie dan ook en in welke situatie dan ook – overigens niet minder om.

  {Wellicht kan ik niet eens horen, waar het geluid van die ander vandaan komt; van gelijke hoogte? Van hoger? Van lager? In de bergen willen geluiden nog wel eens weerklinken.}

  Alleen degeen die zelf hoger is, begrijpt dat ie een wijdser overzicht heeft, aan de hand van de beschrijving die de ander geeft. Het beperktere overzicht van die ander valt immers BINNEN zijn eigen overzicht. Dat wat de ander [die hoger geklommen is] beschrijft en dat buiten het overzicht van degeen die lager op de berghelling staat, valt; ja, dat kan de minder hoog gevorderde (nog) niet zien… Hij kan het alleen maar geloven of niet.

  Dit alles heeft echter niets, NIETS te maken met de waardigheid van een mens; of die zich nu wat hoger of wat lager op de berg bevindt.

  Maar degeen die hoger staat, wil meestal wel graag degenen die wat minder hoog op de berghelling staan, vertellen van het geweldige uit- en overzicht, dat ie daar heeft: kom ook hier om te genieten van het wijdse zicht!

 16. WeesWijzer says:

  @Z: Nu je er toch over begint:

  We citeren letterlijk van http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.niburu.nl/index.php?articleID=18290

  Begin citaat (scroll naar beneden):
  De grootste misleidende joodse mythe ontmaskerd.

  Dr. Harrel Rhome beschrijft in zijn zeer onthullende publicatie ‘Deconstructing six million Holo-Myths’ hoe het getal van zes miljoen joodse slachtoffers een heel andere achtergrond heeft dan werkelijke cijfers van slachtoffers van de Nazi-terreur. Hij legt uit dat het gaat om occult symbolisme. In zijn publicatie komt hij op grond van officiële documenten tot een aantal dat zelfs ver beneden het miljoen ligt.

  Klik om toegang te krijgen tot decon.pdf

  Ik kan iedere waarheidszoeker aanraden dit document te lezen, om daarmee tot de ontdekking te komen dat we leven in een propagandamatrix van onvrijheid. Een hersenspoelingmatrix van groots opgezette leugens die al eeuwen alle maatschappelijke structuren hebben vergiftigd, met als doel de totale wereldbevolking te kunnen misleiden bij het gelegitimeerd implementeren van een globale fascistische Nieuwe Wereld Orde. Deze misleiding maakt het mogelijk om een ieder die deze ziekelijke leugens wil weerleggen met juridische middelen te kunnen bestrijden. Is ooit na welke oorlog dan ook het bespreekbaar maken van het aantal slachtoffers strafbaar gesteld? De Holocaustmythe heeft dat wel mogelijk gemaakt. De volgende link laat zien hoe dat in België uitpakt.

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/319678/2008/06/19/Jaar-cel-voor-negationist-Siegfried-Verbeke.dhtml
  Einde citaat.

  In krom Nederlands staat nog bij de inleiding:
  ‘Dit artikel is absoluut niet bedoeld om te polariseren of om antisemitisme te willen bevorderen. Het wil echter een poging doen om weer te geven hoe het begrip antisemitisme in de loop der tijd misbruikt is, omwille van politieke machtsdoeleinden.’

  Tja, leuk maar daar red je het niet mee als je afsluit zoals hierboven. Het is onversneden antisemitisme zoals Jenny terecht opmerkt.

  Moet dit gecensureerd worden? Nou nee, is mijn liberale opvatting. Bovendien heb ik het liever zo dan ondergronds. Maar een berichtje aan het CIDI is wel op zijn plaats. En nu zit ik natuurlijk ook in het grote complot voor de decimering van de wereldpopulatie, hé Arend? Zak!

 17. @ Bert M

  Ik heb het niet zo op metaforen. Arend mag wel een regenpakje aantrekken op die berg. Voor als ik eens een keer moet piesen.

 18. wilmamazone says:

  http://barracudanls.blogspot.com/2010/02/klacht.html

  Klacht

  Simon Rozendaal kan zijn borst natmaken. Vrijdag jongstleden deed de Elsevier-journalist verslag van het chaotische debat in de Rode Hoed in Amsterdam, waar als onderdeel van het maandelijkse wetenschapscafé Roel Coutinho een lezing hield over de Mexicaanse griep.

  In de zaal zaten de antivaxhoaxertjes al klaar om in de aanval te gaan en tijdens het vragen stellen liep het dan ook helemaal uit de hand. Een zootje, noteerde Rozendaal in een mild stukje getiteld Rare mensen, die vaccinsceptici. “In de loop van………

 19. wilmamazone says:

  Er staan heel wat mensen op de top van hun zelfbenoemde hoge berg vanalles te schreeuwen, maar ook daar is de rekensom eenvoudig:
  roeptoeteren+roeptoeteren=roeptoeteren blijft roeptoeteren.

  Zo ook Arend HolZeevat die graag constant naar de echo van zijn eigen geroeptoeter mag luisteren.

  quote:

  http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.argusoog.org/?p=6220

  Het contrast

  Na deze voor mij ingrijpende ontmoeting begaf ik mij op die donderdag op weg naar Amsterdam om Micha Kat te ondersteunen in zijn demonstratie voor de De Nederlandse Bank. Door fileleed kwam ik daar te laat aan, maar kon mij nog net aansluiten bij de vertrekkende stoet voor een evaluatief gesprek in een warme kroeg. Daarbij werd ook al vooruitgekeken op de rest van het programma van die dag. Namelijk ons bezoek aan Coutinho, de Nederlandse coördinator van de ‘War on virusses and other microbe-terrorists’, in de Rode Hoed. Na Désirée Röver en Anneke Bleeker te hebben opgezocht in een Indiaas restaurant, togen we gezamenlijk naar de plaats waar korte tijd later de schizofrene samenleving zich van haar meest kwalijke kant zou laten zien. Ik voelde dat er iets in de lucht hing, dat voor een groot deel met mijzelf en mijn eerdere ontmoeting te maken had, maar ook met de te verwachten confrontatie tussen het gevoel en een kil berekenend intellect.

  Dat die confrontatie er kwam had, naast het zelf verantwoordelijk zijn voor mijn eigen aandeel daarbij, ook alles te maken met de totaal gecontroleerde vormgeving van de avond. Het is mijn stellige overtuiging dat er één of twee handlangers van de organisatoren in de zaal zaten die op bepaalde momenten vragenstellers uit hun evenwicht wilden brengen. Ik was de eerste die dat mocht ervaren. Nauwelijks had ik twee zinnen gesproken of iemand achter mij riep al, “vraag stellen”. Naast deze persoon was er nog iemand die, evenals discussieleider Simon Rozendaal zelf, typische gedweeë inkopvragen stelde aan Coutinho. Om daarmee het ‘gesprek’ naar een gecontroleerd niveau te brengen.

  Het was een misleidende set up, waarbij men helemaal niet geïnteresseerd was om met het publiek in gesprek gaan over het thema van de avond “Mexicaanse griep, onnodige commotie of niet?” De virologisch-technische les die Coutinho opdreunde had met dat hele onderwerp geen ene moer te maken. Het was slechts een show van zijn vermeende deskundigheid, om daarmee bij de toehoorders grote indruk te maken, zodat zij hem zouden accepteren als een autoriteit. Toen Coutinho naar aanleiding van mijn vraag durfde te beweren, dat het nog nooit wetenschappelijk bewezen was dat een gezonde levensstijl met een gezonde voeding en eventuele extra supplementen ziekten zouden kunnen voorkomen, zag ik hier een bijzonder doortrapte bewuste misleiding in. Deze werd extra uitvergroot toen hij er aan toevoegde dat alleen vaccinaties preventief werken.

  Ik en met mij een aantal anderen zagen hoe hier op misdadige wijze de leugen tot waarheid werd verklaard en omgekeerd. Ik zag hoe hier het kille berekenende intellect, wars van gevoel voor menselijke waardigheid en de gevolgen van de verkondigde leugens, een overwinning probeerde te halen op het menselijke gevoel voor waarheid. Wetend dat dit berekenende intellect mede schuldig is aan de verwoesting van 16.000 levens van mensen en hun aanverwanten per jaar, kon ik niet anders meer dan mijn gevoel op demonstratieve wijze te laten blijken.

  (vetgedrukt door mij)

  Hier de echo:
  http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.wanttoknow.nl/overige/journalistieke-hoerderij/

  Fantastische reclamemogelijkheid biedt je ons hiermee Gait bedankt. Ik heb dan ook met veel plezier de tekst aangevuld met:

  “Het belangrijkste bewezen feit dat zij aandragen is, dat een gezonde voeding en een gezonde leefstijl de beste en meest natuurlijke preventie is tegen infectieziekten. Daardoor wordt het lichamelijke immuunsysteem versterkt.”

  Posted by Arend | februari 17, 2010, 20:09

  Dit gebrek aan kennis over het immuunsysteem komt ook regelmatig langs i.v.m. het voorkomen en/of behandelen van kanker.

  Een goede voeding draagt bij een aan goede gezondheid en als zodanig kan een goede voeding mogelijk bijdragen aan het voorkomen van o.a. kanker/infectieziekten. De relatie is echter niet zeer sterk en er kan zeker niet gesteld worden dat goede voeding kanker/infectieziekten kan voorkomen. Bij het opbouwen van het immuunsysteem spelen veel meer factoren een rol dan alleen voeding, dat slechts een van de vele elementen is in een groot en gecompliceerd geheel.
  Het is dus een ruim verbreide misvatting onder leken dat het immuunsysteem voor vrijwel 100% is te beïnvloeden met voeding, hetgeen absoluut niet het geval is.

  Vanaf hier had ik in november al een begin gemaakt met in enkele berichten proberen uit te leggen hoe het dan wel zit met het immuunsysteem in relatie met vaccinatie:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/22/kinderen-vaccineren-en-autisme-thimerosal-kwik-guillian-barre-syndroom-squaleen-wiegendood-adjuvans-en-andere-fenomenen-verklaard/#comment-16476

 20. jennyj0 says:

  Nou, laat HolZeevat die bewijzen dan maar eens laten zien dat “een gezonde levensstijl met een gezonde voeding en eventuele extra supplementen ziekten zouden kunnen voorkomen”. (cursief van mij)

  Oh nee, ik weet het al, die bewijzen worden natuurlijk onderdrukt en verdonkeremaand door lieden als Coutinho.

 21. petra says:

  Hier ook nog een mooie quote, van iemand die samenwerkt met een stoffendeskundige die DNA op afstand kan vaststellen.

  “Ronald Beetz Berichttitel: Re: KlokkerluiderOnAir op woensdag 14 oktoberGeplaatst: vr 23-10-2009 23:46

  De autoriteiten moesten wel toeslaan. Er kwam steeds meer gemor dat alles volkomen overdreven was. En dat Klink gewoon 700 miljoen heeft verspild. Wie kan controleren of de cijfers van het RIVM juist zijn. En dan groot brengen dat er iemand is overleden. Pure paniekzaaierij. Hoe weten ze zo zeker dat dat meisje aan de griep is overleden?

  We worden gewoon belazerd om de vaccinatie door te kunnen drukken. Kranten, radio en TV zijn heel gewillig om deze propaganda te verspreiden. En dan Berlusconi veroordelen over zijn mediainvloed. Je moet maar durven.”

  http://forum.deventermoordzaak.com/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=1242&p=21436&hilit=argusoog+radio#p21436

  Het enige wat ik niet begrijp is hoe Wildersfans als Stan de Jong betrokken raken bij Arend Zeevat.

 22. z says:

  lol, jullie zijn wel Arend-fanatici hier. Als die energie in eens wat nuttigs werd omgezet.

  Naja, er is nu een Europees onderzoek gaande naar het hele pandemie gebeuren en of de farmaceutische industrie teveel invloed heeft gehad binnen en buiten WHO.

  Daarnaast wel triest dat meneer Coutinho niet wist (of erkende?) dat WHO de criteria van een pandemie midden afgelopen jaar heeft aangepast.

  En ja, NL heeft nu teveel vaccins. Had NL net als de meeste andere Europese landen (Zweden, Duitsland, etc) voor 1 vaccin gekozen had het ministerie een hoop geld gespaard.

  tja.

 23. jennyj0 says:

  @z:

  Wat was de ‘oude’ definitie van pandemie dan en waaruit bestaat de aanpassing van de WHO dan? Dat is mij namelijk nooit duidelijk geworden.

 24. wilmamazone says:

  Daarnaast wel triest dat meneer Coutinho niet wist (of erkende?) dat WHO de criteria van een pandemie midden afgelopen jaar heeft aangepast.

  Wat waren/zijn dan de criteria van een pandemie volgens het evangelie van o.a. jou Z?

  Nog maar een keer *zucht*:
  Er is sprake van een epidemie/pandemie als een besmettelijke ziekte zich zeer snel en op grote schaal verspreid in een land/op een continent of over de hele wereld.
  Het heeft dus niets van doen met de ernst van de ziekte of het eventuele aantal te betreuren doden.
  Tip:
  Schaf eens een goed woordenboek aan.

  25 januari 2010:

  http://www.nu.nl/buitenland/2170183/who-scherpe-kritiek-critici.html

  WHO uit scherpe kritiek op critici

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft maandag scherpe kritiek geuit op critici die claimen dat de Mexicaanse griep een nep-pandemie is, die alleen maar is gecreëerd ten bate van de medicijnfabrikanten.

  Volgens de WHO had de uitbraak van een nieuwe stam van de H1N1-griep alle wetenschappelijke kenmerken van een pandemie. De WHO ontkent te zijn beïnvloed door de farmaceutische industrie.

  “De wereld ondergaat een echte pandemie. De ontkenning ervan is verkeerd en onverantwoordelijk”, aldus de WHO in een verklaring.

  WHO-woordvoerder Gregory Hartl zei dat het relatief geringe aantal doden door het virus niet betekent dat de Mexicaanse griep geen pandemie was.

  “Een pandemie heeft niets van doen met het aantal doden of de ernst ervan. Een pandemie is letterlijk een mondiale verspreiding van een ziekte”, aldus Hartl.

  De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, een waakhond voor de mensenrechten in Straatsburg, heeft kortgeleden geadviseerd om de verklaring van de WHO omtrent de Mexicaanse griep te onderzoeken, om te zien of het agentschap is beïnvloed.

  Medewerkers van de WHO zullen dinsdag een ontmoeting hebben met de Raad van Europa.

 25. wilmamazone says:

  Nog een terugblik:

  http://www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article2949355.ece

  ’RIVM stond er te vaak alleen voor’

  2009 bleek het jaar van de vaccins en de infectieziekten, met de Mexicaanse griep voorop. Ziektebestrijder Roel Coutinho heeft zich gestoord aan het wantrouwen waarmee hij werd bejegend. „Je kunt gerust spreken van een gezagscrisis.”

  Dat hij het afgelopen jaar keihard heeft moeten werken, dat vond hij niet erg. Wat hem wel heeft dwarsgezeten, vertelt Roel Coutinho, is het wantrouwen waar hij op stuitte. „Je stelt je integer op, zoals je als arts gewend bent. En dan word je soms weggezet als een schurk. Dat vond ik onaangenaam.”

  2009 gaat ongetwijfeld de geschiedenis in als het jaar van de perikelen rond infectieziektebestrijding. Het begon al in maart met de tegenvallende opkomst van jonge meiden bij de inenting tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. De discussie over die tegenslag was nauwelijks geluwd, of een onbekend Mexicaans griepvirus bracht een wereldwijde epidemie op gang. Tegen de tijd dat die begon uit te doven, kwam de Q-koorts er nog eens in volle hevigheid achteraan. Coutinho: „Toen dacht ik wel even: Tjonge jonge…”

  http://www.mednet.nl/blogs/blog-jim-van-steenbergen-overpeinzing-46850.html

  Blog Jim van Steenbergen – Overpeinzing

  Twee redenen om de stand van zaken op te maken. Het loopt tegen het einde van het jaar en het loopt tegen het einde van de grieppandemie. Het eerste gebeurt jaarlijks, het tweede zo’n drie keer per eeuw.

  Eind april werd de wereld wakker geschud door een nieuw griepvirus dat in Mexico rondwaarde en daar al de nodige slachtoffers had gemaakt. Overal werden draaiboeken uit de kast gehaald en ging men hard aan de slag om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen deze nieuwe bedreiging. Alle draaiboeken, alle gedachten, waren gericht op een pandemie van een zeer virulent influenzavirus. Zo ook in Nederland.

  eindquote:

  Wie durft niets te doen?
  Hebben we nu teveel toeters en bellen uit de kast gehaald en hadden we gewoon niks hoeven doen? Over deze vraag zullen dure bureaus zich de komende maanden nog wel gaan buigen, maar wat daar ook uit zal komen, ik ben ervan overtuigd dat we gedaan hebben wat we moesten doen. Het is de fuik waar we in lopen, nu we ons op steeds meer zaken steeds beter kunnen voorbereiden: wie durft er nog nee te zeggen? Wie durft te zeggen: Laat de sterfte plaatsvinden, het zijn maar enkele tientallen, laat de IC-opnames plaatsvinden, die paar honderd mensen herstellen wel.

  Buitensporige maatregelen
  Ik durf dat niet, en ik vermoed dat geen enkele bestuurder of politicus het er op zal wagen, ook niet als hij deskundig advies krijgt dat het allemaal wel mee valt. Het gevolg daarvan is dat de maatregelen mogelijk buitenproportioneel kunnen zijn. Is dat wenselijk?

 26. Pingback: Antivaccinatieterroristen « Cryptocheilus Weblog

 27. Bert M. says:

  Lees ook eens:

  http://polskaweb.eu/grippe-impfstoff-betrug-857874667.html

  en

  http://polskaweb.eu/ziegengrippe-loest-schweinegrippe-ab-76465367637.html

  Citaat:
  Polskaweb recherchiert schon seit Monaten in der Sache “Faule Grippen” und die “Pharma Mafia”. Hierbei wird immer deutlicher, dass der hauptsächliche Auslöser dieser dubiosen Krankheiten in den Niederlanden sitzt.

 28. wilmamazone says:

  http://polskaweb.eu/ziegengrippe-loest-schweinegrippe-ab-76465367637.html

  Warnung vor holländischem Virus- Teufel
  11. Dezember 2009 09:39

  PoznaD – “Polskaweb” warnt eindringlich vor einem gefährlichem Holländer, der bereits für den Tod von Millionen gesunden und unschuldigen Haustieren verantwortlich ist und offenbar keine Skrupel davor hat auch Menschen zu töten. Der Mann heisst Albert Osterhaus, wird Dr. Flu genannt und stammt aus Rotterdam. Er ist der Verursacher der Schweine- und Vogelgrippe Pandemien sowie der Erfinder tödlicher Tierkrankheiten welche sich auf den Menschen übertragen sollen.

  Durch die hauptsächlich durch Initiative des Holländers ausgelösten Pandemien wurden bereits Millionen Menschen mit Impfdosen attackiert, die nicht nur völlig wirkungslos, sondern auch offenbar gefährlich sind, denn Hunderte Patienten starben weltweit bereits direkt nach den Impfungen, Zehntausende klagten über äusserst heftige Nebenwirkungen und noch weiss niemand, wie die Folgeschäden aussehen werden.

  Kaum wurde die Schweingrippe und deren angebliche Gefahr für die Menschheit in Frage gestellt, bangen die Niederländer schon vor der nächsten Pandemie, denn ein angebliches “Q-Fieber” soll bereits 2300 Menschen mit “dem Ziegengrippenvirus” infiziert infiziert haben, sechs hiervon seien schon daran gestorben, behauptet Hollands Gesundheitsminister Ab Klink, der auch an der Schweinegrippe Verschwörung offenbar beteiligt war. Nun will man zehntausende Ziegen töten.

  Die Krankheit ist tödlich und kann sich nun rasend schnell ausbreiten, warnt Roel Coutinho vom Amsterdamer Zentrum für Infektionskrankheiten. Auch er fordert, die kranken Ziegen unverzüglich zu töten. Was vielleicht kaum jemand weiss, ist die Tatsache, dass Coutinho engster Mitarbeiter des verrückten Dr. Osterhaus ist, dem, nach den derzeit laufenden Untersuchungen durchaus zuzutrauen ist, dass er die holländischen Ziegen absichtlich mit tödlichen Viren verseucht hat,um von sich abzulenken.

  Polen hat jüngst für 45 000 Euro ein Gerät zum Testen des Virus A-H1N1 gekauft, was möglicherweise Ergebnisse manipuliert und von einem Hersteller kommen soll, der mit Osterhaus kooperiert. Dies könnte in anderen Ländern dazu geführt haben, dass sogar bei gesunden Menschen plötztlich offiziell die Schweinegrippe diagnostiziert wurde, die dann durch durbiose Medikamente geschwächt, plötzlich verstarben.

  “Polskaweb” ist davon überzeugt, dass Albert Osterhaus ein gefährlicher und käuflicher Psychopath ist, der mit seinen Viren-Vorräten tatsächlich der Menschheit große gesundheitliche Schäden bringen könnte, wenn er in die Enge getrieben wird. Durch seine Viren- Betrügereien und dubiosen Warnungen gingen bereits Milliarden Steuergelder verloren. Wie lange wird dieser Teufel noch frei rumlaufen ?

  @Bert M.

  Als ik dit bericht combineer met dit comment van jou over de hoge bergen/zelfbenoemd niveau enzo:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/02/17/arend-zeevat-tijdbom/#comment-18076

  heb ik nog even nodig voordat ik uitgelachen ben! 😆

 29. jennyj0 says:

  Ab Osterhaus als:

  “Verursacher der Schweine- und Vogelgrippe Pandemien sowie der Erfinder tödlicher Tierkrankheiten welche sich auf den Menschen übertragen sollen.”

  En Coutinho is de naaste medewerker van de krankzinnige Osterhaus…

  En Osterhaus is een gevaarlijke psychopaat…

  Wat moet je hier nog op zeggen?

  Weet je wat mij opvalt? Mensen die van zichzelf zeggen dat ze een zeer hoog ontwikkeld spiritueel bewustzijn hebben, houden er vaak nogal enge, mensonvriendelijke ideeën op na, zoals holocaust-ontkenning en zo. Ik geloof dat ik maar liever niet zo’n hoog ontwikkeld spiritueel bewustzijn heb.

  Diamental was ook zo spiritueel en die voelde zich ook erg thuis bij het stormfront en de Germanische Neue Medizin. Hoe kan dat toch?

 30. petra says:

  @ JennyO,

  Het was toch Fleur Agema van de PVV (vond zij niet dat Osterhaus weg moest?) die connecties had met het stormfront?

  http://www.nrc.nl/binnenland/article1759949.ece/Extreem-rechts_hielp_partij_Wilders

  Definitie pandemie:

  “een over grote delen van de aarde verspreide epidemie”

  http://www.encyclo.nl/begrip/pandemie

 31. jennyj0 says:

  Ik weet het niet maar het zou me niks verbazen.

 32. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1350687.ece

  Klink laat aanpak Mexicaanse griep onderzoeken

  Minister Ab Klink van Volksgezondheid laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar hoe de grieppandemie in Nederland is aangepakt. Het wordt een uitgebreide evaluatie van het hele traject, zegt een woordvoerster van het ministerie.

  Eind van het jaar moet het onderzoek klaar zijn. In de evaluatie wordt niet alleen de bestuurlijke kant onder de loep genomen, maar ook hoe……….

 33. Xander says:

  Tja, zij die blind zijn blijven geloven in de waarheid van een leugenachtige overheid die doet wat de multinationale farmamaffia haar influistert. Wie kan er nog twijfelen aan een zeer opportunistische wijziging van de definitie van pandemie als het overal te lezen is. Zoals hieronder b.v.

  The WHO’s askew flu fears
  The World Health Organization has apparently redefined ‘flu pandemic’ to reflect popular angst, as well as its own.
  June 14, 2009|Michael Fumento , Michael Fumento is director of the Independent Journalism Project, where he specializes in science and health issues. How bizarre! The World Health Organization has declared swine flu a “pandemic,” signaling governments worldwide to launch emergency response plans.

  http://articles.latimes.com/2009/jun/14/opinion/oe-fumento14

  Jahaa, lieve jij-buis kinderen slaap zacht, Cryptococcus en de corrupte overheden waken over u!!!

  CryptoEdit: Ingekort. Zou je het in het vervolg willen nalaten hele stukken van anderen te copypasten Xander? Het linkje staat er bij en mensen kunnen daar gewoon op klikken. We zijn geïnteresseerd in eigen onderbouwde meningen. Afgezien van die copypaste valt dat in jouw geval nogal tegen.

 34. “Dat leidde tot hevige conflicten, beschrijft Mooij. Bloed van 800 homoseksuelen, begin jaren tachtig (voordat aids bekend was als homoziekte) verzameld voor een onderzoek naar hepatitis B-besmetting, testte hij op hiv toen er in 1985 een test op het aids-virus beschikbaar kwam. Zonder de bloedmonsters te anonimiseren, zonder toestemming te vragen aan de proefpersonen, terwijl beloofd was dat het bloed na de hepatitistest vernietigd zou worden. Dat was begin 1985. Coutinho was lid van het Landelijke Aids-coördinatieteam dat in die beginjaren van de epidemie eigenlijk het beleid uitstippelde. Een paar mensen van de 800 waren met hiv besmet. Coutinho kwam er zo op illegale manier achter dat het aids-veroorzakende virus eind jaren zeventig in Nederland moest zijn geïntroduceerd. Toen het testwerk bekend werd, ontstond een rel die Coutinho bijna de kop kostte als lid van het coödinatieteam.

  Later, in 1989, toen de institutionele Nationale Commissie Aidsbestrijding (NCAB, dat bestond van 1987 tot 1995) het werk van het coördinatieteam had overgenomen, werd Coutinho alsnog aan de dijk gezet.”

  Google maar eens op NRC noem het geen geslachtziekte. Geen emotie, maar feiten: Coutinho heeft onethische en illegale praktijken uitgvoer met homoseksueel bloed, zelfs met naam en toenaam gebruikt voor ander onderzoek dan toestemming voor was gegeven. Later moest hij alsnog de laan uit, nu is ‘onafhankelijk en betrouwbaar’ directeur van het RIVM (net als vriend en ex-directeur Ab Osterhaus met al zijn aangetoonde belangenverstrengeling). Lekker ‘nuchter en neutraal’ en ‘baat het niet, dan schaadt het niet’, toch?

  De ware feiten over vaccinaties tonen keer op keer de ineffectiviteit en het gevaar van vaccins aan. Zij mijn artikleen, geeen copy/paste, wel kennis en feiten en ook veel regulier wetenschppelijke studies die de omgekeerde wereld aantonen. Maar nu wel onder ogen willen zien, he?

 35. petra says:

  Ben benieuwd of er ook onderzoek wordt gedaan naar de rol van figuren als Anneke Bleeker en of de mensen die hun privezakken hebben gevuld met de opjutterij met alle gevolgen van dien (in sommige gevallen zelfs de dood) ook vervolgd kunnen worden.

 36. jennyj0 says:

  Er zal ongetwijfeld onderzoek worden gedaan naar een aantal figuren uit die kringen, want er zitten er bij met hele rare en mogelijk gevaarlijke opvattingen.
  Maar een Anneke Bleeker vervolgen, dat zal niet gebeuren, die kunnen niet vervolgd worden. Je mag in dit land je mening verkondigen. Je mag zelfs liegen dat het gedrukt staat, zolang je maar aannemelijk kunt maken dat je toch echt dacht dat het waar was. Ik vind dat prima, iedereen heeft recht op vrije meningsuiting, zelfs idioten. Maar ik zal nooit mijn mond houden en als ze mensen gaan bedreigen moeten ze oppassen, want dat mag namelijk niet.

 37. WeesWijzer says:

  Citaat van ene Aart van Wijngaarden op Barracuda:

  Aart Liberty zei…

  Simon Rozendaal Weer zo’n jood, die zijn zakken zit te vullen over de ellende van een ander.

  https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=1251536554452585320&pli=1

  Zijn profiel, met z’n zure PVV kop erbij:
  http://www.blogger.com/profile/17312038863338218774

  De kwakzalverclub valt steeds meer door de mand als een onvervalste club anti-democraten, rascisten en antisemieten. Aart van Wijngaarden doet het zelfs niet anoniem. Ik voel er steeds meer voor om deze types eens heel groot in het nieuws te zetten. Met naam en toenaam erbij.

 38. petra says:

  @ JennyO,

  Je mag in dit land je mening verkondigen maar smaad, laster en misleiding mag niet.

 39. jennyj0 says:

  Uit wat ik zoal heb gezien, staat Justitie niet te springen om dit soort zaken aan te spannen. Beledigen mag echter niet, beledigen van Joden dus ook niet. Dat kun je via het CIDI proberen aan te zwengelen, soms lukt dat. @Weeswijzer, laten we dat maar eens proberen.

  Voor zover ik weet mag je in dit land aan holocaust-ontkenning doen; in Duitsland is dat verboden maar voor zover ik weet hier niet. Niet dat ik er voor zou zijn om het te verbieden, laat de wereld maar zien hoe belachelijk sommige mensen zijn. Maar walgelijk blijft het; het enige voordeel is dat je precies weet met wat voor mentaliteit je te maken hebt want de puttenlucht komt je al van ver tegemoet.

 40. petra says:

  Als mensen die zich beledigd, bedreigd of belasterd voelen zelf geen aangifte doen of zelf niets ondernemen, doet justitie niets.
  Op website komen ook van die enge mensen, maar misschien wisten jullie dat al:

  “Harry
  10001ij 10:35
  @Bou

  Dit is een stuk geschreven door Arend Zeevat van arusoog !!!
  Die verdiend alle lof en luister vanavond naar argusoog radio mensen a.u.b. (20:00-22:00 uur)
  Met Nexus,Arend,Misha Kat,en Desiree Rover en iemand van verontruste moeders (baarmoederhalskanker drama)
  Mensen verspreid dit stuk van Arend zoveel je maar kan naar familie vrienden,kennissen en desnoods je vijanden want dit verhaal is te SMERIG voor worden.

  Allemaal veel wijsheid en inzicht toegewenst en laat je NIETS aan praten.NIETS !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Want onthoud dit goed…….

  Wie GEEN kranten leest of radio luisterd en geen TV kijkt die is NIET geinformeerd maar voor diegene die dat WEL doen die zijn VERKEERD geinformeerd”

  http://www.boublog.nl/2009/07/09/ook-al-zo-ziek-van-de-varkensgriep/

 41. jennyj0 says:

  Spellen kunnen ze ook al niet. *zucht*

 42. Bert M. says:

  @Cryptocheilus

  “Ik heb het niet zo op metaforen.”

  Ik begrijp je niet zo goed, “Crypto”; hoe denk jij dan dat een vrouw zwanger raakt???

 43. @ Bert M.

  Door de ooievaar? Uit een kool? Bloemetjes en bijtjes? Wc-bril?

  Iets anders kan ik me niet voorstellen. Misschien heb jij nog een mooie metafoor.

 44. Bert M. says:

  Ha @Crypto,

  Ik waardeer en geniet van je humor en relativering!

  Allereerst: jouw reacties (en tevens die van anderen op dit blog) ervaar ik als realistisch, nuchter, analytisch. Waardevol, dus!

  Onze (neuro)wetenschappers hebben ons duidelijk gemaakt dat het analyserend vermogen van de mens in de linker hersenhelft zetelt. De rechter hersenhelft herbergt (o.a.) volgens hen het synthetiserend vermogen.
  Synthese behelst metaforen, beeldend vermogen; in tegenstelling tot analyse, welke zich vooral bedient van woordentaal.
  Mijns inziens zijn beide helften in hun functioneren waardevol. Maar de werkelijke waarde ligt echter in hun beider integratie. Want, net zoals er pas door het integreren van mannelijk en vrouwelijk iets nieuws (nieuw leven) kan ontstaan, zo …… .

  Vandaar, “Cryptocheilus”, mijn waardering voor jouw analytische insteek; maar voor mij is dat slechts de helft.
  Steek eens verder van wal, als je wil; ik geniet er bij voorbaat van [maar plas svp effe de andere kant op, want ik bevind me nog ónder jou]; merci.

 45. jennyj0 says:

  Bert M., de opvatting die jij hier weergeeft over de twee hersenhelften met zeer gescheiden functies en de noodzaak tot integreren daarvan is achterhaald; zo werken onze hersenen niet. Onze hersenhelften verschillen in bepaalde opzichten, maar de verschillen zijn lang niet zo groot als jij suggereert. Ook werken ze goed samen en nemen ze taken van elkaar over indien nodig, zoals al vaak is aangetoond. Meer over lateraliteit van onze hersenen kun je hier lezen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lateraliteit.

  Van het onderscheid dat je aanbrengt met betrekking tot analyse en synthese begrijp ik helemaal niets; het is gewoon feitelijk onjuist dat synthese alleen maar te maken heeft met ‘metaforen’ en dat dit vermogen alleen maar in de rechter hersenhelft zetelt. Ik vind het kletskoek wat je hier opschrijft.

  Waar ik zo langzamerhand spuugzat van ben is dat mensen die proberen dingen inhoudelijk juist en correct weer te geven en zich niet overgeven aan speculatie, zoals wij, voortdurend worden weggezet als gevoelloze, emotieloze wezens die zonder enige creativiteit als automaten door het leven gaan. Arend Zeevat is daar ook zo goed in.

  Je hebt het steeds maar over geestelijk zeer hoogstaande mensen, insinueert dat wij daar niet bij horen en dat hoge niveau niet kunnen bevatten, maar bent niet in staat om ook maar enigszins aan te geven waar die hoogstaandheid dan uit bestaat, zodat wij die dan toch op zijn minst zouden kunnen herkennen. Want ik hoop toch niet dat je daarmee de antisemitische praatjes en holocaustleugens van Arend Zeevat bedoelt.

  Ik heb jou en je vrienden nog niet kunnen betrappen op ook maar één inhoudelijk juiste mededeling, dus wat verbeeld jij je eigenlijk om zo te praten?

  Bij jou valt er vooralsnog niet veel te integreren, want je schiet ernstig tekort aan begrijpend vermogen, inzicht en feitenkennis.

  Als je meer begrijpt, kun je ook meer synthetiseren en wat dat betreft valt er voor jou nog heel wat werk te doen.

 46. wilmamazone says:

  http://www.onzetaal.nl/advies/metafoor.php

  Wat wordt bedoeld met een metafoor?

  Een metafoor is een stijlfiguur; een vorm van overdrachtelijk (figuurlijk) taalgebruik.

  Een heel bekende metafoor is het schip der woestijn voor de kameel. De kameel wordt vergeleken met een schip, waarschijnlijk mede vanwege zijn schommelende gang. Metaforisch taalgebruik is een vorm van betekenisoverdracht: met wat je zegt (het schip der woestijn) schilder je een beeld; het gaat erom dat dat beeld (een schip dat deinend over de oceaan vaart) een overeenkomst heeft met wat je bedoelt (een kameel, die langzaam en schommelend een grote vlakte doorkruist). Hoe treffender de overeenkomst, hoe beter de beeldspraak.

  Meer voorbeelden van bekende metaforen:

  *Sylvia Toth is een bekend voorbeeld van een vrouw die het glazen plafond heeft doorbroken.
  *Het leven is een weg met kuilen en hobbels.
  *Het leven is een pijp kaneel, elk zuigt eraan en krijgt zijn deel.
  *Voetbal is oorlog.
  *De samenleving is ziek.
  *Kijk die Machteld nou toch eens: het lelijke eendje is een zwaan geworden!
  *Nederland is nog steeds een land van melk en honing in vergelijking met de meeste andere landen.
  *Het wordt voor asielzoekers steeds moeilijker het fort Europa binnen te komen.
  *Mijn ouderlijk huis is nog steeds een veilige haven voor mij.
  *Hersentumoren zijn sluipmoordenaars.

  Daarnaast is er nog de parabel die beschouwd kan worden als een uitgebreide metafoor/ een kort verhaal, gewoonlijk gesitueerd in het dagelijks leven, dat dient om een religieus, moreel of filosofisch idee te illustreren.

  Een fabel is een korte, verzonnen vertelling die een zedenles aanschouwelijk voorstelt.

  Bert M. en Co. mogen als fabeltjesvertellers dringend naar het rijk der fabelen verwezen worden en dat is dan weer een metafoor.

 47. John Consemulder:

  Waarom voer je nog je titel ‘neuropsycholoog’, als je ook beweert dat wat je daar hebt geleerd eigenlijk helemaal niet zo waar is? Piggybacking op de naam van die grote boze samenzwerende wetenschap?

  Mocht men geïnteresseerd zijn in de volslagen onwetenschappelijke claims van consemulder, ik heb een kleine verzameling links gemaakt. Aluhoedje op en gaan:

  http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=2282
  http://www.tab2000.nl/wehaveachoice/pdf/ConsemulderA4.pdf (hilarisch)
  http://www.wanttoknow.nl/overige/vaci-nazis-een-uitgesproken-john-consemulder/ (hey Jenny: hij noemt pythagoras en Plato!)
  http://www.argusoog.org/?p=5456 (ELEKTROMAGNETISCHE HOMEOPATHIE!!1!one1)
  http://www.niburu.nl/index.php?articleID=21875 (de toekomst van genezing *kuch*)
  http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13012 (HPV vaccin bevat levende kankervirussen!)
  http://www.uitdaging.net/gezond/de_codex_alimentarius_standaard_2009.html (Codex Alimentarius)
  http://www.egonmassink.nl/biosensor.pdf (<- wordt naar gelinkt in artikel over de codex. Zet maar twee aluhoedjes op, the force is great in this one)

  Dit geeft een aardig overzicht van John's pseudoideeën:
  Vrouw.nl deel 1: http://vrouw.nl/site/John_Consemulder_Deel_12/list_messages/16857
  Vrouw.nl deel 2: http://vrouw.nl/site/In_gesprek_met_John_Consemulder_Deel_2/list_messages/16859
  (rating: 5/5 aluhoedjes)

  http://argusoog.punt.nl/index.php?r=1&id=496797 (ik stop maar met commentaar… zucht…)

  Verder heeft John een prachtig boek geschreven over 'antizwaartekracht' en 'vrije energie', waar wij door systematische onderdrukking geen gebruik van kunnen maken (waar zouden ze immers geld aan kunnen verdienen?)

  John gelooft blijkbaar dat je door positief denken enge ziektes kunt voorkomen/genezen. Dat medicijnen, min of meer toevallig goed werken, maar vanwege het niet gebaseerd zijn op zijn 'trillingen/resonantie/we bestaan voor 99% niet' ideeën veel bijwerkingen vertonen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

  John, you keep using that word 'science', but I don't think you really know what it means. (om eens te citeren)

 48. jennyj0 says:

  Wat moet ik verstaan onder “antizwaartekracht”??

 49. Dan valt de hemel op je. Eeuwenoude wijsheid, die zelfs ten tijde van de Romeinse bezetting (m.u.v. een klein dorpje) bekend was.

 50. Hans says:

  Nog zo eentje “Feitelijk bestaan wij voor 70% uit water. Stel dat je met een hele sterke microscoop gaat kijken in het lichaam, in die subatomaire materie zoals: organen, cellen en atomen en je gaat steeds dieper. Dan vind je uiteindelijk een zee aan lege ruimte, je ziet geen harde materie meer. Wij zijn een hardnekkige illusie. Om de zeven jaar worden alle cellen in ons lichaam vernieuwd. Terwijl wij hier zitten is ons maagslijmvlies al bijna zo goed als vervangen!”

  Kwantummechanische onzin vermengt met het hardnekkige idee dat om de 7 jaar al onze organen vervangen zijn. Dit heeft niets met wetenschap te maken maar het luiden van een klok waarvan je niet weet waar de klepel hangt, maar het werkt heel goed bij onnozele gelovigen.

  Hetzelfde geldt voor het feit dat hij zo trots is op het feit dat hij internationaal muziekproducent is, dat betekent helemaal niets. Ik heb wat dingen gehoord en dat is verre van professioneel en internationaal ben je al heel erg snel en in het tijdperk van internet en internationale handel is dat geen meerwaarde, het illustreert alleen wat iemand blijkbaar nodig meent te moeten hebben om geloofwaardig te lijken. Vergelijkbaar met de opmerking dat iets dermatologisch getest is en er dan niet bij vermelden wat de uitslag is. Een wassen neus dus.

  Maar hij brengt het leuk en verdient er zijn geld mee, want van (gebakken) lucht alleen kun je niet leven. Vroeger reisden dit soort oplichters rond om op jaarmarkten onnozelaars te bedotten, je kunt nu internationaal je slag slaan.

  Ik wordt zo verdrietig en kwaad tegelijk van dit soort flauwekul.

 51. Bert M. says:

  >>>Onze hersenhelften verschillen in bepaalde opzichten, maar de verschillen zijn lang niet zo groot als jij suggereert. Ook werken ze goed samen en nemen ze taken van elkaar over indien nodig, zoals al vaak is aangetoond.<<>Ook werken ze goed samen<>en nemen ze taken van elkaar over, indien nodig<<

  Dat bedoel ik dus, Jenny. De hersenhelften hebben verschillende taken, maar dat is zeker geen zwart-wit-verhouding.

  Iedereen op dit blog, die op mijn postings reageerde: mijn dank voor jullie advies en jullie visies; ik ervaar deze als een verrijking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: