Aardappelen (2)

Uw Crypto is een beetje dom en zijn uitspraken grenzen aan achterlijkheid.

In de discussie toont uw Crypto zijn onwetendheid, maakt zichzelf belachelijk door anderen belachelijk te maken en komt met belachelijke insinuaties (robvandam: 09-03-2010 om 22:14) Hij blaat maar wat, begrijpt er ondanks zijn ontwikkeling niets van, argumenteert niet op een volwassen manier en kraamt een boel onzinwoorden uit (robvandam10-03-2010 om 15:56). Hij kraamt totaal loze woorden en kreten uit tijdens een discussie, bezigt populair taalgebruik, heeft dovemansoren, laat basic facts aan hem voorbij gaan en de discussie is niet aan hem besteed (robvandam 10-03-2010 om 16:18). Crypto is een beetje dom of gedraagt zich zo (robvandam 11-03-2010 om 00:45).

Rob van Dam is daarentegen niet dom. Rob is bezorgd over de invoering en goedkeuring van een genetisch gemodificeerde aardappel. Rob noemt dit levensgevaarlijk. En dat is niet dom. Toch?

Ik schreef gisteren al over de discussie die ik met Rob, Volare en Oberon had over de invoering van de genetisch gemodificeerde aardappel Amflora en hoe het mij deed denken aan vaccinatiediscussies. Volgt u de links maar even.

De discussie spitst zich toe op de gevaren van de goedgekeurde BASF aardappel ten aanzien van de mogelijkheid dat deze aardappel resistentie voor bepaalde soorten antibiotica zou kunnen veroorzaken.

Hoe zit dat?

De aardappel is gemanipuleerd om de productie van een bepaald soort zetmeel te stimuleren en een ander zetmeel dat in normale aardappelen ook plaatsvindt te remmen. Dat heeft voordelen m.b.t. de productieprocessen m.b.t. deze aardappel.

In deze aardappel is een markergen (nptll gen) ingebouwd. En dat is volgens de tegenstanders van deze pieper de boosdoener. Door dit markergen, die een resistentie tegen bepaalde antibiotica induceert, kunnen de ontwikkelaars zien of de genetische manipulatie die ze beogen is ‘aangeslagen’. Die verandering van de genen is dus niet een doel op zich, maar meer een bijproduct van het ‘productieproces’.

Rob van Dam argumenteert dat dit levensgevaarlijk is. Uw Crypto probeert in deze discussie de gevaren daarvan af te zetten tegen andere gevaren die antibioticaresistentie veroorzaken. Van Dam put zich uit met het geven van links die de controverse ondersteunen. Het belang van antibiotica en de gevaren van resistentie tegen antibiotica worden breed uitgemeten. Zoals ook in de discussie aangegeven is uw Crypto ook erg begaan met de resistentie tegen antibiotica. Dat is een reëel gevaar en wordt ook door mij niet ontkend.

Hoe reëel is het gevaar van antibioticaresistentie (bij mensen) in het geval van deze aardappel?

Daarvoor moeten we een aantal dingen bekijken. We nemen de mogelijke paden van deze DNA sequentie even onder ogen.

Teneinde DNA overdracht te kunnen bewerkstelligen zal het voedsel moeten worden gegeten. DNA overdracht van de plant op bacterieën (hét gevaar) in het spijsverteringskanaal zal moeten worden belicht.

Er zijn een aanzienlijk aantal hordes die het bewuste nptll gen zal moeten overwinnen:

Door spijsverteringsprocessen is de aannemelijkheid dat het gen in dermate geschikte (grote) lengte aangeboden wordt aan de bacterieen in de dikke darm onaannemelijk. Het gen wordt voor die tijd ‘in stukjes gehakt’ zodat het niet meer opneembaar is voor de bacterie. [1]

Als er dan al iets doorkomt zal het gen zal alleen (natuurlijk) opgenomen kunnen worden door ‘competente’ bacterieën. Voorwaarde hiervoor is dat er al homologe processen in de bacterie aanwezig moeten zijn. [2,3,4,5,6]

In het geval van opname zullen natuurlijke processen in de bacterie in vele gevallen het (vreemde) gen vernietigen [7].

Het gen heeft een voorkeur voor planten, niet voor bacterieën dus expressie van de eigenschappen van het gen is hogelijk onzeker.

Teneinde de genexpressie, als het het gen al geïntegreerd is in de bactierie, ‘duurzaam’ (erfelijkheid en reproductie) te maken is er van buiten af een sterke invloed nodig. Dit impliceert chronisch gebruik van een antibioticum om deze eigenschappen ‘dominant’ te maken.

U ziet dat als we al deze hordes in ogenschouw nemen, de overgang van het gen in de bacterie héél erg onwaarschijnlijk is. Overgang van antibioticaresistentie van plant in bacterie is in natuurlijke omstandigheden dan ook nooit waargenomen. [8]

Rob van Dam haalt in de discussie een ogenschijnlijke controverse aan tussen de EFCA en de EMEA. Hij haalt hierbij meerdere malen een artikel aan in de New York Times om zijn argumenten kracht bij te zetten. Hij citeert hier Patrice Courvalin die zegt:

The biotechnology industry threatens to set an extremely worrying example if it wins approval for this potato […] We should keep trying to prevent dissemination of antibiotic resistance rather than to allow products into the food chain that could potentially make a bad situation even worse.[….] Courvalin said he was concerned that if the gene passed to bacteria in the environment or in the gut of animals that ate the potato and it then evolved, antibiotic-resistant bacterial strains could appear with the potential to have a negative effect on human and animal health.

Van Dam citeert echter selectief want in hetzelfde artikel zegt Courvalin

… it had not yet been proven that such genes from genetically modified organisms could transfer to human bacteria, but he stressed that lack of evidence did not mean it would not happen.

De EMEA heeft in reactie op de aardappel aangegeven dat overdracht van genen wel degelijk mogelijk was. [2,3,4,5,6] Hierbij moeten we aantekenen dat deze processen alleen in geoptimaliseerde laboratoriumcondities plaatsvonden en niet zoals boven vernoemd in natuurlijke omstandigheden. Bovendien werd er in deze onderzoeken gebruik gemaakt van speciaal geselecteerde, extreem gevoelige, bacteriestammen met homologe processen.

Zonder deze ‘perfecte’ omstandigheden konden ook in labexperimenten genoverdrachtprocessen niet worden aangetoond. [9]

Nu nog even iets héél anders.

Is de genexpressie van nptll en dus antibioticaresistentie in bacterieën nieuw in ons milieu? Welnee. Verschillende onderzoeken tonen aan dat deze expressie al lang gewoon voorkomt.
Isolaties van het gen zijn aangetoond bij mensen [10,11,12] Het gen was al in 1993 present bij ongeveer 2,5% van de monsters genomen. [13]

Resistente bacterieën voor bijvoorbeeld het antibioticum Kanamycin zijn bijvoorbeeld in grondmonsters veel voorkomend [14,15] Slechts een klein deel hiervan heeft het specifieke nptll gen als basis voor deze resistentie. [15]

Het gebruik van deze genmarker is ook meerdere malen onderwerp geweest van onderzoek.[8,16, 17,18,19, 20, 2] en in overleg met experts.[referenties op aanvraag] Er is weinig reden tot bezorgheid voor wat dit betreft.

Ik heb in de discussie met van Dam meerdere malen gepoogd de nuance aan te brengen, reële risicoanalyses van van Dam te vragen, gewezen op ter zake doende aspecten en valkuilen voor wat dit betreft.

Hier zal voor wat mij betreft domnoemer en levensgevaarlijkroeper Rob van Dam het mee moeten doen. Ik zie, waarschijnlijk tevergeefs, zijn degelijk onderbouwde riposte gaarne in onderstaande panelen tegemoet.

Referenties:

[1] LORENZ, M. G. & WACKERNAGEL, W. (1994) Bacterial gene transfer by natural genetic transformation in the environment. Microbiol. Rev., 58, 563-602.
[2] BENNETT, P. M., LIVESEY, C. T., NATHWANI, D., REEVES, D. S., SAUNDERS, J. R. & WISE, R. (2004) An assessment of the risks associated with the use of antibiotic resistance genes in genetically modified plants: report of the Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. J. Antimicrob. Chemother., 53, 418-31.
[3]DE VRIES, J., MEIER, P. & WACKERNAGEL, W. (2001) The natural transformation of the soil bacteria Pseudomonas stutzeri and Acinetobacter sp. by transgenic plant DNA strictly depends on
homologous sequences in the recipient cells. FEMS Microbiol. Lett., 195, 211-5.
[4] DE VRIES, J. & WACKERNAGEL, W. (2002) Integration of foreign DNA during natural transformation of Acinetobacter sp. by homology-facilitated illegitimate recombination. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99, 2094-9.
[5] KAY, E., VOGEL, T. M., BERTOLLA, F., NALIN, R. & SIMONET, P. (2002) In situ transfer of antibiotic resistance genes from transgenic (transplastomic) tobacco plants to bacteria. Appl. Environ. Microbiol., 68, 3345-51.
[6] TEPFER, D., GARCIA-GONZALES, R., MANSOURI, H., SERUGA, M., MESSAGE, B., LEACH, F. & PERICA, M. C. (2003) Homology-dependent DNA transfer from plants to a soil bacterium under laboratory
conditions: implications in evolution and horizontal gene transfer. Transgenic Res., 12, 425-37.
[7] DAVISON, J. (1999) Genetic exchange between bacteria in the environment. Plasmid, 42, 73-91.
[8] GAY, P. B. & GILLESPIE, S. H. (2005) Antibiotic resistance markers in genetically modified plants: a risk to human health? Lancet Infect. Dis., 5, 637-46.
[9] GEBHARD, F. & SMALLA, K. (1998) Transformation of Acinetobacter sp. strain BD413 by transgenic sugar beet DNA. Appl. Environ. Microbiol., 64, 1550-4.
[10] ALVAREZ, M. & MENDOZA, M. C. (1992) Epidemiological survey of genes encoding aminoglycoside phosphotransferases APH (3′) I and APH (3′) II using DNA probes. J. Chemother., 4, 203-10.
[11]CHANG, S. F., CHANG, L. L., CHOW, T. Y., WU, W. J. & CHANG, J. C. (1992) Prevalence of transposons encoding kanamycin, ampicillin and trimethoprim resistance in isolates from urinary tract infections detected using DNA probes. Gaoxiong Yi Xue Ke Xue Za Zhi, 8, 141-7.
[12] FLAMM, R. K., PHILLIPS, K. L., TENOVER, F. C. & PLORDE, J. J. (1993) A survey of clinical isolates of Enterobacteriaceae using a series of DNA probes for aminoglycoside resistance genes. Mol. Cell. Probes, 7, 139-44.
[13] SHAW, K. J., RATHER, P. N., HARE, R. S. & MILLER, G. H. (1993) Molecular genetics of aminoglycoside resistance genes and familial relationships of the aminoglycoside-modifying enzymes. Microbiol.
Rev., 57, 138-63.
[14] SMALLA, K. & VAN ELSAS, J. D. (1996) Monitoring genetically modified organisms and their recombinant DNA in soil environments. IN TOMIUK, J., WÖHRMANN, K. & SENTKER, A. (Eds.) Transgenic organisms biological and social implications. Basel, Switzerland, Birkhäuser Verlag.
[15] SMALLA, K., VAN OVERBEEK, L. S., PUKALL, R. & VAN ELSAS, J. D. (1993) Prevalence of nptII and Tn5 in kanamycin-resistant bacteria from different environments. FEMS Microbiol. Ecol., 13, 47-58.
[16] GOLDSTEIN, D. A., TINLAND, B., GILBERTSON, L. A., STAUB, J. M., BANNON, G. A., GOODMAN, R. E., MCCOY, R. L. & SILVANOVICH, A. (2005) Human safety and genetically modified plants: a review of antibiotic resistance markers and future transformation selection technologies. J. Appl. Microbiol., 99, 7-23.
[17] MIKI, B. & MCHUGH, S. (2004) Selectable marker genes in transgenic plants: applications, alternatives and biosafety. J. Biotechnol., 107, 193-232.
[18] NAP, J. P., BIJVOET, J. & STIEKEMA, W. J. (1992) Biosafety of kanamycin-resistant transgenic plants. Transgenic Res., 1, 239-49.
[19] NIELSEN, K. M., BONES, A. M., SMALLA, K. & VAN ELSAS, J. D. (1998) Horizontal gene transfer from transgenic plants to terrestrial bacteria–a rare event? FEMS Microbiol. Rev., 22, 79-103.
[20] RAMESSAR, K., PEREMARTI, A., GOMEZ GALERA, S., NAQVI, S., MORALEJO, M., MUÑOZ, P., CAPELL, T. & CHRISTOU, P. (2007) Biosafety and risk assessment framework for selectable marker genes in transgenic crop plants. A case of the science not supporting the politics. Transgenic Res.

Advertenties

7 Responses to Aardappelen (2)

 1. Bovenstaande in het kader van ‘paardappelen parels voor de zwijnen’

  😆

 2. Volare says:

  Ik heb last van aardappelmoeheid Cryp,ik heb eigenlijk alles al gezegd,maar even voor de record.
  Ik waardeer de moeite die je hebt genomen om dit allemaal op te zoeken,uit te leggen en te onderbouwen,bedankt hiervoor.
  kusje

 3. wilmamazone says:

  Uw Crypto is een beetje dom en zijn uitspraken grenzen aan achterlijkheid.

  Tja… wat moet je daar nou op zeggen?
  Dat de stomste boer vaak de dikste aardappelen heeft? 😉

  Ik heb Crypto er nog nooit op kunnen betrappen dat hij zich in een discussie mengt als hij niet weet waar ie het over heeft of -indien nodig- zijn mening niet zou bijstellen. Dat hij dat op specifieke Cryptowijze doet zal niet altijd door iedereen gewaardeerd worden, maar Crypto=Crypto blijft Crypto.

  Over die aardappel -niet eens voor consumptie door mensen- kan ik mij niet zo druk over maken eerlijk gezegd.

  Wat mij wèl opwindend lijkt zijn piepers in de winkel met een mannengezicht; dat kleintje met die smile is echt een snoepje! Die groten vooraan zijn geschikt om friet van te bakken en wat is nou nog leuker dan hardop te zeggen:”Karel, Kees, Piet en Jan daar staat de pan en nu gaat die jas echt uit hoor!”
  Hoor je links en rechts:”Heb je nog genoeg kerels in huis?”

  Alle gekheid nu even op een stokje, want dit lijkt mij een groter probleem. Dat is er al en allesbehalve toekomstmuziek. Wat te doen als antibiotica hélemaal onbruikbaar is geworden omdat het té veel werd/wordt voorgeschreven bij kinderen/volwassenen en gebruikt bij dieren?!:

  http://nos.nl/artikel/143567-rivm-maakt-zich-zorgen-over-resistente-bacterie.html

  RIVM maakt zich zorgen over resistente bacterie

  Steeds meer mensen die met een infectie bij de huisarts komen, reageren niet meer op antibioticapillen en -drankjes. Wetenschappers noemen die stijging in een brandbrief ‘Volksgezondheidsbelang ESBL’ aan de ministers van Volksgezondheid en Landbouw “verontrustend”.

  Zeventig procent van de patiënten met een multiresistentie tegen antibiotica is drager van een bacterie met een enzym dat de werking van antibiotica uitschakelt. Het gaat om ESBL. Dat staat voor Extended Spectrum Beta-lactamase, een verzamelnaam voor een groep door bacteriën aangemaakte enzymen die antibiotica onwerkzaam maken.

  Het overgrote deel van de pluimveesector is met ESBLs besmet. Uit recent onderzoek is gebleken….

 4. Goeie info Wilma. Dit gevaar van antibioticaresistentie haal ik ook meerdere malen aan in de discussie met van Dam.

  Bijkomende problemen zijn dat vetrinair artsen er meestal thuis een apotheek op nahouden. Dat is kassa voor die mannen als er weer een boer langs komt die dit soort middelen preventief aan zijn (pluim) vee wil geven. Als jij het niet doet is er wel een ander die de antibiotica levert. Is klantenbinding.

  Bovendien maakt Verburg er zich heel makkelijk van af. Er zal voor 9 juni wel geen substantiële uitspraak voor wat dat betreft komen 😉

  Dierenartsen blijven afhankelijk van de opdrachtnemer-opdrachtgeverrelatie en het gaat gepaard met het invoeren van veel regels en betekent daarmee een forse toename van administratieve lasten, toezicht en handhaving’

  WTF? Het handhaven kost teveel geld daarom laten we het maar zitten…..

  Een rapport van Beerenschot komt tot de volgende conclusie:

  Er is een sterke prikkel voor veehouders om antibiotica te blijven toedienen, omdat daarmee geproduceerd kan worden tegen de laagste kosten. Volgens Berenschot is de kostprijs helaas nog steeds de doorslaggevende prikkel voor veehouders. Antibiotica zijn veelal goedkoper dan alternatieven die pas op langere termijn vruchten afwerpen, zoals het aanpassen van stallen of diermanagement.
  Dierenartsen hebben eveneens een economisch belang bij het leveren van diergeneesmiddelen. Niet alleen omdat de levering (verkoop) van diergeneesmiddelen op zichzelf omzet en winst genereert, maar ook omdat
  dierenartsen voor hun inkomen afhankelijk zijn van hun opdrachtgever, de veehouder. Dat vormt een prikkel om te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever,
  ook als deze zich uitsluitend richt op een korte termijnaanpak.

  http://www.minlnv.nl/txmpub/files/?p_file_id=2000259 (PDF directe download!!)

  Boven dien wordt 80% van de antibiotica voorgeschreven
  door hooguit 5% van de dierenartspraktijken is er geen centrale registratie hiervan en kunnen boeren via omwegen aan antibiotica komen.

  Dit zijn dingen waarover we ons ernstige zorgen moeten maken. Ten opzichte van het vermeende gevaar t.a.v. antibioticaresistentie veroorzaakt door dit aardappeltje is dit echt huge.

 5. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article3022519.ece

  Er is nog nooit iemand aan gentech gestorven

  De Duitse chemiegigant BASF wil de genetisch gemodificeerde zetmeelaardappel Amflora in Nederland telen. Greenpeace gruwt ervan. Een debat over de voor- en nadelen.

  Hij is die ochtend vroeg uit Ludwigshafen naar Nederland gereden. Ruim vijfhonderd kilometer op de Autobahn. Want, zegt Anne van Gastel, bij BASF verantwoordelijk voor de introductie van de Amflora in Nederland, het draagvlak in Nederland voor de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen kan best wat steun gebruiken. „Dat vergroot je alleen door erover te praten.” Ja, ook met Greenpeace.

  Da’s gedurfd. Want Greenpeace strijdt wereldwijd tegen ieder gewas waarvan de erfelijke eigenschappen via gentechnologie zijn veranderd. In de kringen van Greenpeace heet zo’n gewas veelzeggend Frankensteinvoedsel. Logisch dus dat Herman van Bekkem, de campagneleider van Greenpeace, er helemaal niets voor voelt om Van Gastel te feliciteren met het fiat dat Brussel eerder deze maand gaf aan de Amflora –na dertien jaar onderzoek en overleg. „Voor het milieu en de boeren is deze aardappel louter verlies”, zegt Van Bekkem.

  „Louter verlies?”, reageert Van Gastel. „Juist niet. Pure winst.” Want de Amflora is genetisch zó aangepast dat zij niet, zoals gewone aardappels, twee soorten zetmeel produceert maar één: Amylopectine, een zetmeel dat veel industriële toepassingen kent zoals voor papier- en lijmproductie. De verwerking van de aardappel wordt zo eenvoudiger en goedkoper. Hoeveel precies, blijft onduidelijk. Maar volgens de………..

 6. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/147305-proef-met-antibioticavrije-veehouderij.html

  Proef met antibioticavrije veehouderij

  Een tiental grote vee- en pluimveehouderijen is een proef begonnen waarbij de dieren geen antibiotica meer krijgen toegediend. Op kleine schaal gebeurt dat al op biologische boerderijen. Minister Verburg heeft 850.000 euro beschikbaar gesteld voor de proef.

  Het terugdringen van het antibioticagebruik is belangrijk omdat dieren er nu zo veel van krijgen, dat de bacteriën die ze bij zich dragen er ongevoelig voor worden. Ziekten veroorzaakt door die bacteriën zijn dan niet meer te bestrijden.

  MRSA
  Veel ziekenhuizen kampen geregeld met de ziekenhuisbacterie MRSA. In ziekenhuizen wordt relatief veel antibiotica gebruikt waardoor de bacterie resistentie daartegen kan ontwikkelen.

  Vaak komt de resistente MRSA met patiënten mee die eerder een buitenlands ziekenhuis hebben bezocht. Als dat bekend is, wordt zo’n patiënt eerst geïsoleerd totdat is vastgesteld dat hij of zij geen MRSA bij zich heeft.

  De laatste jaren dragen mensen…….

  http://nos.nl/l/tcm:5-687694/

 7. wilmamazone says:

  http://skepp.be/nieuws/wetenschapboycot-als-vrije-meningsuiting

  Wetenschapboycot als vrije meningsuiting?

  Het stuk van Serge Gutwirth en Dirk Voorhoof over de aardappelkwestie (DS 1/6/2011) roept meerdere vragen op. Zo vinden ze het problematisch dat de universitaire overheid een personeelslid dat betrokken was bij de ‘veldbevrijdingsactie’ op het matje roept. De KUleuven had op het moment van hun schrijven nog geen gesprek met de onderzoekster gehad, laat staan een sanctie getroffen, maar Gutwirth & Voorhoof hebben het reeds over “Berufsverbot”. Een onderzoekster die betaald wordt om onderzoek te doen en in haar vrije tijd het werk van andere onderzoekers vernielt. Wie legt hier wie een verbod op?

  Gutwirth & Voorhoof minimaliseren de vernietiging van het onderzoek met het argument dat het “om een eis om een politiek, intens, maatschappelijk debat over ecologie en economie” gaat, “uitgedrukt via de vernietiging van een veldproef met aardappelen”. Willen de veldvernielers het debat aanzwengelen? Het antwoord is neen. Alle onderzoek moet worden stopgezet, elke plant waarvan de genen zijn gewijzigd moet kapot. Dat is niet onze interpretatie, dat zeggen ze zelf, klaar en duidelijk. Dat het onderzoek in Wetteren fundamenteel wetenschappelijk is, niet commercieel gemotiveerd en het schadelijk gebruik van fungiciden overbodig tracht te maken, valt bij de actievoerders in dovemansoren.

  Frankensteinvoedsel?
  Gutwirth & Voorhoof wekken de indruk dat de betrokken wetenschappers nog nooit hebben nagedacht over de mogelijke risico’s en maatschappelijke relevantie van hun onderzoek. Enkel de vernietiging van hun onderzoek – zeer eufemistisch als “symbolic speech” aangeduid – zou hen tot een debat kunnen dwingen. Dat klopt niet, want over deze kwesties woedt al jaren een debat. Er is reeds ontzettend veel onderzoek gedaan naar……………………..

  Onderschrift:
  Johan Braeckman en Maarten Boudry zijn respectievelijk als hoogleraar en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent.

  Dit opiniestuk verscheen in De Standaard op vrijdag 3 juni 2011 als een reactie op het opiniestuk ‘Actievoerders, aardappelen en academici’ door Serge Gutwirth en Dirk Voorhoof van woensdag 1 juni 2011.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: