Medinose: lichttherapie bij hooikoorts of ‘Pumpkin Positive’ Oplichterij?

misc_pollen

Update 8-11-2016: return of the zombie of the Medinose! KNO-arts i.o. mw Kornet van het AMC doet ook een zegje over de gekheid in Radar.

Hooikoorts (een vorm van allergische rhinitis) is klote. Ieder jaar weer snottert en traant mijn lieve vriendin de ene grootverpakking zakdoekjes na de andere vol. Als ik het echter zo quasi grappig neerpen doe ik absoluut afbreuk aan het leed dat hooikoorts heet.

Is er dan niets tegen te doen? Túúrlijk wel…

Pumpkin Positive?

Via-via had m’n vriendin van een nieuw speeltje apparaat gehoord: de Medinose. Voor slechts 54,95(!) euro is het aan te schaffen via de eerste de beste online drogisterij. Aldaar lezen wij:

Het principe van de Medinose Plus is gebaseerd op lichttherapie. Zichtbaar, rood licht van een nauwkeurig bepaalde golflengte (smalle band 660 nm) wordt door de lampjes in het neusstuk opgewekt. Dit wordt vervolgens in de neus geplaatst. Door deze lichttherapie drie maal daags gedurende circa 4,5 minuten toe te passen, verminderen allergische verschijnselen, zoals niezen, loopneus of geïrriteerde ogen. Ook wordt de gevoeligheid minder, waardoor het aantal behandelingen per dag na enige tijd kan worden teruggebracht naar één of twee. Door de invloed van het speciale rode licht worden de cellen van het neusslijmvlies minder vatbaar voor allergenen.

Dankzij rood licht in je neusgaten geen genies, geloop en geïrriteer. Dat klinkt fantastisch en je vraagt je af waarom niet iedere hooikoorstige zo’n apparaat krijgt voorgeschoteld bij de huisarts. Nu weet mijn vriendin dat ik altijd een beetje kriebelig wordt van dergelijke lovende woorden; ze had me dan ook niet zonder reden op de hoogte gesteld van het miraculeuze apparaat. En inderdaad: het eerste wat me te binnen schoot bij het aanhoren en lezen van de productbeschrijving was: is dit iets in de categorie ‘Pumpkin Positive’?

[…] the term pumpkin positive describes someone whose brain is so small that a penlight shone into their mouth will make their empty head gleam like a Halloween pumpkin. [bron]

Nu wil ik echt niemand die reeds gebruik maakt van de Medinose voor pompoen uitmaken, maar men vergeve mij de overeenkomst te expliciteren. Aan de andere kant: 54 euro betalen voor een apparaat dat waarschijnlijk nog geen 5 euro aan materiaal bevat… Nou ja, dat moet óf fantastisch werken, óf een vorm van letterlijke én figuurlijke oplichterij zijn.

Pubmedden

Na het zoeken op “660 nm light nasal” kwam een onderzoek door Neuman & Finkelstein uit 1997 tevoorschijn, waarvan hier de samenvatting:

Narrow-band red light phototherapy in perennial allergic rhinitis and nasal polyposis.

BACKGROUND: Allergic rhinitis and nasal polyposis are common nasal diseases, but the available treatment modalities have only limited success. OBJECTIVE: To assess the therapeutic effect of low-energy narrow-band red light phototherapy on nasal clinical symptoms of allergic rhinitis and nasal polyposis. METHODS: In a double-blind randomized prospective study, 50 patients with allergic rhinitis and 10 with nasal polyposis received intranasal illumination at 660 nm for 4.4 minutes three times a day for 14 days (total dose 6 joules per day). Twenty-nine rhinitic patients and one patient with polyposis received equivalent sham illumination as placebo. Evaluation was based on symptom scores and a clinical assessment that included pre-treatment and post-treatment videotaped rigid and flexible nasendoscopy. RESULTS: Following treatment, improvement of symptoms was reported by 72% of the allergic rhinitis patients and objective improvement was endoscopically demonstrated in 70% of them as compared with 24% and 3%, respectively, in the placebo group. These differences were significant. No improvement was obtained in any of the patients with polyposis. CONCLUSIONS: Allergic rhinitis, if uncomplicated by polyps or chronic sinusitis, can be effectively treated by narrow-band red light illumination of the nasal mucosa at 660 nm, with marked alleviation of clinical symptoms. Whenever possible, candidates for phototherapy should be selected by endoscopic examination.

Dubbelblind gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek! Schijnbaar wel het enige dat is te vinden op de specifieke termen die op de Medinose webpagina worden gegeven. Maar soit, je zou er opgewonden van worden.

De abstract in het kort: 60 personen in de interventiegroep en 30 in de controlegroep. De interventiegroep krijgt gedurende 14 dagen 3 maal per dag een doorlichtsessie van 4,4 minuten, gedurende welke een totale energie van 1 Joule wordt uitgestoten door de neuspluggen. De controlegroep krijgt ‘sham-illumination’:  nep-verlichting dus. Voorafgaand aan het onderzoek werden de neuzen endoscopisch onderzocht, worden symptoomscores gemaakt en voor velerlei betekenis vatbare ‘clinical assessments’ afgenomen. 72% van de interventiegroep gaf zelf aan dat er minder sprake van klinische symptomen was na behandeling en endoscopisch was dat voor 70% van de interventiegroep te zeggen. In de controlegroep waren dat respectievelijk 24% en 3%.

Dat is niet niks!

Laten we onszelf echter geen knollen voor citroenen verkopen: één zo’n abstract is natuurlijk ook niet alles en een aantal belangrijke vragen blijven onbeantwoord: hoe is er gerandomiseerd? En geblindeerd? En hoe is er gemeten? Helaas was er via de Pubmed vermelding geen fulltext link beschikbaar, maar na enig googlen vond ik dit.  De hele publicatie gratis te downloaden. Bij een verdere bestudering van de website van Medinose bleek precies dezelfde publicatie te worden genoemd onder ‘Klinisch Getest’. Bingo en bedankt Pubmed & Google, of in het vervolg proberen dergelijke aanprijs-sites toch door te lezen. Anyway: we kunnen nu overgaan tot het specificeren van problematische aspecten van het onderzoek en daarmee de aanbeveling van het gebruik van de Medinose. Maar eerst even kijken wat dokterend Nederland heeft te zeggen over de behandeling van allergische rhinitis.

Richtlijn

In de NHG standaard ‘allergische en niet-allergische rhinitis’ komt lichttherapie niet naar voren. En ook de ‘Richtlijn Respiratoire allergie‘ van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) laat weinig over lichttherapie aan het licht komen. Gezien de datering van het onderzoek door Neuman & Finkelstein (het is zo’n 13 jaar oud) is het mijns inziens niet zo dat er sprake is van een nieuwe revelatie op dit gebied. Of heeft medisch Nederland een kneiter van een hit laten liggen, of zelfs heeft liggen slapen?

A priori aannemelijkheid van de hypothese

Er wordt in de publicatie van Neuman & Finkelstein geen data gegeven over de a priori waarschijnlijkheid van de onderzochte hypothese omdat die niet voorhanden is, maar moet worden afgeleid uit onderzoek op macrofagen en ander in vitro onderzoek. Gezien de afwezigheid van eerder onderzoek naar de werking van lichttherapie kan gesteld worden dat het hier gaat om vrij ‘baanbrekend’ onderzoek. Dit is van belang voor het onderzoek: bij een kleine van te voren te verwachten waarschijnlijkheid is een significante uitkomst van een relatief klein onderzoek niet of nauwelijks voldoende, zeker niet als er sterke vragen opdoemen bij de methodologische kwaliteit van het onderzoek. Dat die vragen er zijn, zal ik verderop aannemelijk proberen te maken.

Opvallend is overigens ook dat vergelijkbare apparaten worden aanbevolen bij bijv. tinnitus (oorsuizen). Eén behandeling voor meerdere, niet/nauwelijks pathofysiologisch verbonden aandoeningen. (klik hier voor een waslijst) Waar doet dat aan denken? En als men hoopt op meer recent onderzoek help ik hopen. Ik heb het niet kunnen vinden. (edoch: schroom niet, oh lezer…)

Randomisering

Er wordt niet expliciet duidelijk gemaakt of de interventie- en controlegroep erg van elkaar verschilden. Onderling al te sterk afwijkende onderzoeksgroepen doen je onderzoek nl. geen goed. Ook de wijze van randomisering wordt niet beschreven en ik tast eveneens enigszins in het duister over hoe men ‘at random’ uitkomt op een verdeling van 60:30 (interventie:placebo)

Patients were randomly assigned to receive either intranasal illumination at 660 nm or sham illumination as a placebo.

De allocation concealment, oftewel onthulling van wijze van groepstoewijzing, wordt dus niet duidelijk. Een Cochrane review over het effect van randomisatie (Kunz, Vist & Oxman, 2007) geeft aan dat afwezigheid van duidelijke randomisatie een (voor de interventie) gunstige uitkomst van het onderzoek in de hand werkt:

On average, non-randomised trials and randomised trials with inadequate concealment of allocation tend to result in larger estimates of effect than randomised trials with adequately concealed allocation. However, it is not generally possible to predict the magnitude, or even the direction, of possible selection biases and consequent distortions of treatment effects.

Tevens leveren Neuman & Finkelstein geen onderbouwing van hun keuze voor omvang van de onderzoekspopulatie.

Blindering

Dat goede blindering belangrijk is voor een onderzoek zal even verderop blijken. Nu eerst Neuman & Finkelstein citeren over wat ze te vertellen hebben over de blindheid van de deelnemende personen:

The study was designed as a doubleblind, randomized, parallel-group trial.

De dubbele blindering zoals die in de publicatie wordt beschreven laat echter nogal wat ruimte voor speculatie. Om te voorkomen dat de onderzochte personen of de behandelaars cq. observatoren weten of ze zijn ingedeeld in de interventie- of controlegroep worden een aantal aspecten genoemd. Zo wordt er beschreven dat in de controlegroep gebruik wordt gemaakt van ‘internally disconnected LED’s‘ in het lichtapparaat. Hoe moet dit worden opgevat? Niet aangesloten LED’s geven in het algemeen vooral géén licht, daarvoor moeten LED’s nu eenmaal worden aangesloten! Mocht het zo zijn dat de LED’s inderdaad gewoon niet werken in de controlegroep (dit wordt niet duidelijk in de publicatie) dan kan men net zo goed niets doen; het zal voor de deelnemer aan het onderzoek direct duidelijk zijn in welke groep men is ingedeeld: van dubbele blindering is dan geenszins sprake. Na het schrijven van voorgaande vond ik overigens dit artikel op een weblog, dat hetzelfde probleem aan de kaak stelt. De auteur ervan heeft het tijdschrift waarin het artikel van Neuman & Finkelstein is gepubliceerd zelfs aangeschreven met een brief die om opheldering vraagt. Helaas moeten we concluderen dat de Medinose niet overal een lichtend baken vormt.

Tevens wordt aangegeven dat het endoscopisch onderzoek, dat op video werd opgenomen, is gedaan zonder dat de neuskijker wist welke behandeling de proefpersoon had gebruikt. Over degenen die daarna de video’s hebben bekeken en beoordeeld (Neuman & Finkelstein) wordt dat niet vermeld. Zout op slakken? Een meta-analyse die in 2009 in BMJ werd gepubliceerd (Wood et al., 2009) maakt aannemelijk dat subjectieve beoordeling (waaronder ‘physician assessed disease outcome’!) en slechte blindering een bias-rijke combinatie is:

[…] bias associated with lack of blinding seemed restricted to trials with subjectively assessed outcomes (ratio of odds ratios 0.75 (0.61 to 0.93))

Daarbovenop komt dat er niet duidelijk wordt gemaakt of, en zo ja welke wijze van beoordeling is gebruikt tijdens het onderzoek. Duidelijkheid is dus absoluut geboden, maar wordt niet geleverd.

Wie heeft er belang bij gebruik van de Medinose?

Ik denk dat we daar vrij kort over kunnen zijn: met name de producent, de distributeur en de verkoper van het apparaat. Aangezien er door Neuman & Finkelstein geen melding wordt gemaakt van mogelijke belangenverstrengeling, kunnen we niet met zekerheid vaststellen dat Neuman en/of Finkelstein niet tot een van die groepen behoren.

Ten leste valt op dat Neuman & Finkelstein aangeven dat het in aanmerking komen voor lichttherapie zou moeten geschieden op basis van endoscopisch onderzoek van de neusholte. Ik kan me vergissen, maar een endoscoop en een spoedcursus endoscopie worden volgens mij niet als extra geleverd bij de Medinose. Zo’n extra optie zou helaas wel de enige zinnige reden zijn om een Medinose aan te schaffen.

Aan de verkopers van de Medinose:

Drogistje spelen is leuk hoor, maar mensen meer dan 50 euro uit de zak kloppen voor een bewering, een stuk plastic, een batterij en een paar LED-lampjes: dan moet je je de ogen uit het hoofd schamen. Tuurlijk, tuurlijk, evidence based practice zal vast geen prominente plaats innemen in de drogist- en ‘webwinkelopleidingen’, maar zie hier de zure vruchten daarvan: niet minder dan ‘Pumpkin Positive’ kwakzalverij en oplichterij. Er zijn zelfs websites die koketteren met ‘totaal nieuwe behandelingsmethode’. En dat terwijl reeds in 1997 het laatste onderzoek naar het apparaat lijkt te zijn uitgevoerd! Je moet wel heel licht van verstand zijn om je klanten dergelijke onzin aan te smeren. In dat opzicht is zélfs het verkopen van homeopathische middelen minder onethisch: daar moet tenminste op worden vermeld dat wetenschappelijk bewijs voor de werking niet voorhanden is. Al heeft dat kwakzalvers er nog nooit van weerhouden om te beweren dat het er wél is.

Puntje van de auteur:

Met dank aan de Cryptocheilusweblogger(s), voor het mij toegang verschaffen tot de knop ‘publiceren’ in de illustere krochten van dit weblog. Ik hoop dat de eerste niet de laatste zal zijn (maar dat zal aan den quack niet liggen)

Literatuur

Kunz, R., Vist, G., & Oxman, A. D. (2007). Randomisation to protect against selection bias in healthcare trials. Cochrane database of systematic reviews (Online), (2). [DOI] [Pubmed] [Citeulike]

Neuman, I. & Finkelstein, Y. (1997). Narrow-band red light phototherapy in perennial allergic rhinitis and nasal polyposis. Annals of allergy, asthma & immunology, 78(4):399-406. [Pubmed] [PDF] [Citeulike]

Wood, L., Egger, M., Gluud, L. L. L., Schulz, K. F., Jüni, P., Altman, D. G., Gluud, C., Martin, R. M., Wood, A. J., & Sterne, J. A. (2008). Empirical evidence of bias in treatment effect estimates in controlled trials with different interventions and outcomes: meta-epidemiological study. BMJ (Clinical research ed.), 336(7644):601-605. [DOI] [PDF] [Citeulike]

45 Responses to Medinose: lichttherapie bij hooikoorts of ‘Pumpkin Positive’ Oplichterij?

 1. wilmamazone says:

  Geweldig artikel Bram, maar dat is jou wel toevertrouwd.

 2. Volare says:

  Wat zou er gebeuren als je die twee lampjes in je oren steekt, is daar al onderzoek naar gedaan?

 3. jennyj0 says:

  Ha die Bram, zeer bedankt voor dit doorwrochte stuk. Wat wordt de mensen toch allemaal aangesmeerd. *zucht*

 4. Wilma: thnx 😀

  Volare: probeer een onderzoekstoelage te krijgen bij ’s Neerlands eerste HBO-kwakopleiding. (Saxion Next) Want het blijkt dat de Medinose een geheel ‘natuurlijke behandeling’ is (staat op de website), dus dit is helemaal iets voor natuurgenezers. Zit vast een lichttgevoelig accupressuur meridiaan in zo’n oor.

  Jennyj0: thnx, en ja: wat mensen wordt aangesmeerd is zo ten hemelschrijend… Veel reclameblokken op TV zijn eigenlijk alleen met een ontwrichte kaak te bekijken. Maar daar houdt het niet op. Verpleegkundestudenten die lessen over homeopathie schijnen te krijgen (anders dan; ‘het is kwakzalverij’). Ik kan daar furieus over worden.

  Het schijnt dat we tegenwoordig in één dag meer visuele informatie krijgen te verwerken dan een middeleeuwer in z’n hele leven. Ik vraag me af wie er vaker aan onzin werd blootgesteld. Reclame is de nieuwe religie; mensen blijken niet voor rede vatbaar als het gaat om anti-rimpelcreme, anti-litteken olie en lichtgevende neuspluggen. Allemaal ‘wetenschappelijk’ bewezen of ‘klinisch getest’. Prostitutie is het.

 5. Volare says:

  @Bram,het is gewoon het zoveelste kulapparaat vandaar mijn ietwat sarcastische vraag.
  De rol van histamine ligt wel ietwat ingewikkelder dan hier wordt voorgeschoteld,van de week las ik nog een interessant onderzoek betreffend de rol van histamine bij Gilles de la Tourette.

  A single, very unusual family with Tourette syndrome (TS) has led Yale School of Medicine researchers to identify a rare mutation in a gene that is required to produce histamine. The finding provides a new framework to understand many years of data on the role of histamine function in the brain and points to a potentially novel approach to treatment of tics and Tourette.

  http://www.physorg.com/news192283164.html

 6. Pingback: Tweets that mention Medinose: lichttherapie bij hooikoorts of ‘Pumpkin Positive’ Oplichterij? « Cryptocheilus Weblog -- Topsy.com

 7. @Volare: het was ook een sarcastisch antwoord. *knipoog* Maar wat is het dat te simpel voorgeschoteld wordt over histamine?

  Interessante info.

 8. Volare says:

  Maar wat is het dat te simpel voorgeschoteld wordt over histamine?
  In de reclame voor het apparaat,niet in jouw artikel,don’t wurry;-)

 9. Mwah. Speel ik hier advocaat van de duivel:

  Even wat pubmedden:

  Rhinophototherapy was tolerated well and resulted in a significant improvement of clinical symptoms for sneezing (P < .016), rhinorrhea (P < .007), nasal itching (P < .014), and total nasal score (P < .004). None of the scores improved significantly in the control group. Scores for nasal obstruction slightly improved after mUV/VIS treatment and significantly increased in the control group (P < .017). In the nasal lavage, phototherapy significantly reduced the number of eosinophils and the level of eosinophil cationic protein and IL-5. In vitro irradiation of T cells and eosinophils with mUV/VIS light dose-dependently induced apoptosis. Furthermore, mUV/VIS irradiation inhibited the mediator release from RBL-2H3 basophils.

  Conclusion

  These results suggest that phototherapy is an effective modality to treat allergic rhinitis and offer new options for the treatment of immune-mediated mucosal diseases.

  http://www.jacionline.org/article/PIIS009167490403043X/fulltext

  Dubbelblind, betere metode.

  Studiebeperkingen: Kleine groep, veel uitval.

  ——-

  http://tinyurl.com/3aegz8b

  http://tinyurl.com/348kstk

  Zelfde studiegroep.

  ——

  http://www.expert-reviews.com/doi/abs/10.1586/erd.09.56

  Geen fulltext vrij.

  Er is dus wel meer over te vinden hoewel voornoemde studies de enige twee die te vinden zijn met dit onderwerp. Ook:

  The use of rhinophototherapy is considered investigational and not medically necessary for all conditions, including but not limited to the treatment of allergic rhinitis and other nasal or sinus conditions […] At this time, there have only been two articles published in the peer-reviewed literature addressing the use of rhinophototherapy. Both are published by the same group in Hungary [….]Currently only one device has been proposed for administration of this therapy, the Rhinolight® (Rhinolight Ltd., Szeged, Hungary), which has not received FDA PMA approval or 510k clearance for use in the United States.[….]

  While these findings are of interest, the studies described are too small to allow wider application of their results to the general population, to other types of allergic rhinitis, or other sinus or nasal conditions. Additionally, there is some concern regarding the use of ultraviolet light on such sensitive tissues as sinus membranes. It is well known that UV light may have a deleterious effect on skin and other tissue and further data is needed regarding any potential adverse effects of UV irradiation on the nasal mucosa and surrounding skin of the face as delivered by rhinophototherapy.

  http://www.anthem.com/ca/medicalpolicies/policies/mp_pw_a050528.htm
  Reviewed 2/25/2010 Medical Policy & Technology Assessment Committee (MPTAC) review. No change to position statement.

 10. UVA & UVB… Daar maakt de medinose geen gebruik van. En de bovengrens ligt er op 600nm golflengte.

 11. Oh. Dus we moeten die andere hebben. Kost die dan?

 12. Kijk hier: http://www.rhinolight.info/ voor een klein voetlicht in deze donkerte.

  Qua prijsvermeldingen is het wat dun bezaaid: maar in ‘the UK’ kan je voor net geen 200 pond een consultatie door een arts en 6 sessies met de ‘Rhinolight’ beleven. http://www.chinalifeweb.com/therapies/i/rhinolight-phototherapy/41/

  Dat is een ietsiepietsie duurder dan de Medinose, maar daar staat dan ook wel wat meer en soms iets beter onderzoek tegenover! Dat moet placebotechnisch iig beter werken. Ik zou me 200 pond uit de zak laten kloppen. (plus reiskosten e.d. natuurlijk)
  Maar goed, ik heb dan – gode zij dank – ook geen last van hooikoorts.

  Feit blijft dat de reclame voor de Medinose zeer misplaatst is.

 13. maar daar staat dan ook wel wat meer en soms iets beter onderzoek tegenover!

  Je bent te makkelijk. Let op, zoek de overeenkomsten:

  Inventors Rhinolight:

  http://www.rhinolight.info/for-patients/rhinolight/inventors.html

  Onderzoekers Rhinolight:

  http://www.jacionline.org/article/PIIS009167490403043X/fulltext

  Lajos Kemeny, Attila Dobozy, Zsolt Bor, Gabor Szabo, and Ferenc Ignacz are cofounders of a company that will produce the light source for treatment and have submitted a patent application on this topic (patent pending).

  Wij van Rhinolight adviseren….

 14. Haha, mea culpa. Maar ik had ook gehoopt dat het ‘geld uit de zak kloppen’ mijn skepsis genoeg had benadrukt.

  Het zou ook eens niet: een duidelijke vermelding van belangenverstrengeling zit er óók bij JACI blijkbaar niet in.

  Niettemin wordt er niet direct bewezen dat de ‘inventors’ ook geldelijk belang hebben bij de Rhinolight. Maar goed, dat zou me niets verbazen; er geldt een wereldwijd patent op het apparaat: http://www.rhinolight.info/for-patients/treatment/faq.html (helemaal onderaan)

 15. Pingback: Heulen met Cryptocheilus in de strijd tegen ‘den Quack’ « Ars GeriatriCare

 16. @ Bram

  een duidelijke vermelding van belangenverstrengeling zit er óók bij JACI blijkbaar niet in.

  Jawel. Dat dan weer wel. Staat in de fulltext….

  Maar nu iets geheel anders…

  Hoe simpel kan dat eigenlijk zijn zo’n apparaatje in elkaar te knutselen. Ik weet een ietsiepietsie van electronica. Zo uit het hoofd kost een ledje een cent of dertig indien bulk. Het enige wat je dan nog nodig hebt is een weerstand van een duppie en een (9volts?) batterijtje. Kan je makkelijk drie ledjes. 2x neus (helderrood 660)en 1x aan/uit (roodgroen) op laten branden).

  Met een beetje geluk kan je een led vinden die op beide frequenties (voor wat het kleurbereik) hiervoor in het onderzoek genoemd kan branden.

  Ik zie al een gaatje in de markt;

  “Best of both wordls”

  Businessplannetje maken?

 17. De 5 euro in mijn schrijfsel was zeer ruim aangenomen. Vergeet echter niet dat er wel even een goed design op het kastje moet worden losgelaten. Als je denkt dat we even een oostblok-style gesoldeerd bouwpakket in onze neus gaan drukken tegenwoordig, dan heb jij de hedendaagse gezondheidsmarkt nog niet begrepen Crypto!

  En ik zie de kleine lettertjes nu ook helemaal onderaan staan in de fulltext. Bedankt voor de tip.

  Dat plannetje lijkt me niet gek, al zit ik sinds de grieppandemie vast aan een zeker big farma contract. Sorry.

 18. Goed. Aandachtspunten:

  Zoek Chinese (electro) fabriek, bij voorkeur diegene waarbij ze nu ook laten maken. (scheelt weer met malletjes maken)
  Verander de frequentie met 1, twee of tien hertz. (patent omzeild, get my drift?)

  Zoek betreffende tweekleurige led.

  Vraag mevrouw Andrea I. Koreck of co wat zo’n onderzoekje nu kost..

  Ondernemingsgeest

 19. Onderzoekje kost? Overheidssubsidie, zoals je op JACI kunt lezen! Denk groot Crypto, denk groot.

 20. Volare says:

  Hooikoorts tot in de herfst?

  Het hooikoortsseizoen is weer aangebroken. Hooikoorts kost de gezondheidszorg ruim 7 miljoen euro per jaar, los van wat mensen uitgeven aan zelfzorgmedicijnen bij de drogist of supermarkt. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het hooikoortsseizoen langer wordt.

  http://www.nivel.nl/
  Rechts in de balk een overzicht van de kosten en verleende zorg

 21. Interessante link Volare!

 22. Volare says:

  Thanks Bram
  Ik heb zelf geen hooikoorts, maar kan me goed voorstellen dat je baalt als een stekker als je leest dat het hooikoortsseizoen nog langer gaat duren.

 23. Philippens says:

  Doorwrochte informatie.
  Ik heb overigens het apparaatje een paar weken aangeschaft. Geen hooikoorts meer. Ik heb hier en daar rondgevraagd, ook bij familieleden met het probleem, of het hooikoortsseizoen misschien dit jaar extra mild is.
  Zij hebben minder problemen dan andere jaren. Dus ik zal nog enkele seizoenen moeten bekijken of het apparaatje in mijn geval zo wonderlijk goed werkt.

 24. san says:

  Ik had heel erg last van hooikoorts (graspollen) en ik heb zeker baat bij de medinose,placebo of niet.Ik had per seizoen 5 tot 6 niesaanvallen die ongeveer 2 dagen duurden,sinds ik de medinose gebruik heb ik nauwelijks last meer van hooikoorts.Onderzoek of niet ik ben er blij mee!

 25. @San & Philippens

  Ten eerste ben ik blij dat jullie hooikoorts klachten zijn afgenomen. Ten tweede is mijn artikel in de verste verte geen ontkenning van dergelijke bevindingen. Het gaat mij om de bijzonder marginale bewijsvoering die wordt gehanteerd om mensen op een fantastische manier geld uit de zak te kloppen voor een apparaat dat nog geen 2 euro kost om te maken.

  De wetenschap wordt geprostitueerd om op basis van een patentje mensen geld afhandig te maken. Dat is een grof schandaal en de drogisterijen zouden zich er de ogen voor uit de kop moeten schamen.

  Dat er apparaten worden verkocht voor allerlei aandoeningen; tja, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar als men dan ‘klinisch getest’ gaat poneren spitsen mijn oren. In negen van de tien gevallen is het onderzoek om te ^%^%* zo slecht.

  Dat is oplichterij, hoe je het ook wendt of keert. Dat placebo’s effecten sorteren is duidelijk, maar iedereen snapt dat wanneer men gaat adverteren met ‘placebo’-behandeling de verkoop instort. Daarom moet men de toevlucht zoeken in halve waarheden en hele leugens (zoals het feit dat er sprake is van dubbele blindering). Er zullen, als je maar genoeg van die apparaten verkoopt, ALTIJD mensen zijn die verbetering van klachten ervaren. Onderzoek is nu net nodig om uit te zoeken of dat ook daadwerkelijk door het apparaat komt.

  Dat mensen constant met anekdotische gegevens op de proppen komen in dit soort gevallen, geeft aan dat enig inzicht in de werking van de wetenschappelijke methode geen gemeengoed is. Het gaat niet om de verbetering vanwege placebische werking, natuurlijk beloop of gebruik van andere middelen, maar om de wijze waarop de verkopers de middelen aanprijzen.

  Wetenschap bepaalt onze visie op het leven verregaand, en is van enorme invloed op de maatschapij. Hoerering daarvan vind ik schandelijk en verwerpelijk.

 26. Jan Egas says:

  Ik heb dat apparaat een aantal weken geleden gekocht bij Ibood. En ik moet zeggen dat ik er goed baat bij heb. Als het als placebo bij mij werkt dan zou ik willen dat ik dat placebo apparaat al 40 jaar geleden had kunnen kopen. Ik weet niet hoe Medisana dit apparaat heeft getest. Kan mij eigenlijk ook helemaal niets schelen. Het werkt en afgezet tegen al die troep die ik heb moeten slikken, spuiten en druppelen zijn de kosten van dit apparaat zeer laag. Dat ik dat niet meer hoef te doen scheelt de reguliere geneeskunde en apotheker natuurlijk heel veel geld. Het zal duidelijk zijn dat zij hiermee niet heel erg blij zullen zijn en er alle baat bij hebben dat dit product volkomen afgeserveerd wordt. Daar helpt jij aardig in mee. Het feit dat zij veel vertrouwen in hun product hebben wordt al weerspiegeld door hun geld terug garantie. En zonder aandelen bij betreffende leverancier te hebben zou ik adviseren probeer dat product, ik heb er veel baat bij. Zelfs ondanks het feit dat het kennelijk al meer dan 40 jaar tussen mijn oren zit.

 27. volare says:

  http://www.perssupport.nl/publishingweb/pressrelease/detail.do?pressId=44964&type=mainInfo&subType=companyDatabase&searchKey=2d8bf6d0-aac9-11df-aa24-453aeab41c47&subSearchKey=2da06931-aac9-11df-aa24-453aeab41c47&pageIndex=1&firstCharOfName=ALL&sectorCode=null&regionCode=null

  Sinds 1 augustus is het anti-allergiemiddel Oralair volledig vergoed verkrijgbaar. Door producent Stallergenes wordt het besluit tot vergoeding een doorbraak voor de allergiepatiënt genoemd. Eerder dit jaar kreeg Stallergenes toestemming om het geneesmiddel Oralair in Nederland te introduceren. Oralair is een immunotherapie-tablet voor sublinguaal gebruik geschikt voor patiënten met rhinoconjunctivitis veroorzaakt door graspollen bij wie symptoombestrijding onvoldoende resultaat geeft. Het geneesmiddel is het eerste resultaat van het omvangrijke, en door Stallergenes geïnitieerde, Stalair- programma; een farmaceutisch en klinisch ontwikkelingsprogramma voor immunotherapie-tabletten.

  http://www.stallergenes.nl/

 28. Pingback: 2010: dat was me het jaartje wel. Een dankwoord. | Ars GeriatriCare

 29. Ik was een zware gebruiker van cortisone spray, anti-histamine en flinke hoeveelheden neusspray om enigszins de nacht door te komen. Meestal zat mijn neus dan ’s ochtends zo dicht dat ademhalen bijna niet meer ging. Elke nacht werd ik heel vaak wakker omdat ik geen lucht meer kreeg. Overdag liep ik soms piepend rond omdat mijn neus weer potdicht zat.

  Op aanraden van iemand die ik op een verjaardag tegen kwam heb ik de Lanaform Allergolux gekocht. Binnen twee weken merkte ik dat ik beter ging slapen. Na ruim een maand kon in alle sprays in de vuilnisbak gooien. Nauwelijks hooikoorts, geen sprays, geen dichte neuzen en veel beter slapen. Ik vind het echt een giga geweldig apparaat.

 30. Zitten er wel genoeg knopjes op Pieter?

  ben gek op gadgets, vooral als ze ingewikkeld zijn of er veel knopjes opzitten.

  😎

 31. @Pieter
  Nu nog een beetje wetenschap! De verpatsers van de medinose of Allerwhatever maakt het niet uit dat een schier oneindig legioen mensen baat zou hebben bij deze middelen. Daarvoor kunnen ze hun middel zinnig wetenschappelijk onderzoeken. Maar nee, daar hebben ze geen zin in. Ondertussen wel schermen met de wetenschappelijkheid van hun apparaatje.

 32. Pieter Batenburg says:

  Ach, weet je. Het zal me worst zijn wat de wetenschap ervan denkt of vindt of wie dan ook. Bij mij werkt het en daar gaat het om.

  En ik zou niet graag een euro geven voor elk wetenschappelijk rapport dat ooit iets bewezen achtte en twintig jaar naderhand compleet achterhaald werd.
  Zolang we niet alles weten, zet ik ZEER grote vraagtekens bij veel wetenschap.

 33. JennyJo says:

  Bespaar je de moeite Bram, meneer Batenburg is een gelovige.

 34. Helaas heeft Pieter Batenburg niet door dat wetenschap in feite het vergaren is van een heleboel statements/metingen zoals hij maakt (goed, iets preciezer wel) en op basis van die gegevens conclusies trekken.

  Hij zet dus, zonder dat hij het door heeft, ZEER grote vraagtekens bij zijn eigen waarneming. Dat is goed en lovenswaardig, maar dat is helaas nu juist wat hij – paradoxaal genoeg! – NIET doet.

  Ik zet dus enkele vraagtekens bij meneer Batenburg.

 35. daisy says:

  Ik heb hem en ik heb altijd echt super erge last van hooikoorts maar nu heb ik er echt geen last meer van. Mij heeft het echt geholpen. als je z’n erge hooikoorts hebt dan ben je echt blij dat er iets helpt want pillen helpen mij echt niet.

 36. GJG says:

  Mijn ervaring (3 jaar geleden bij trekpleister in de aanbieding gekocht, op hoop van zegen):
  Werking: vrijwel direct merkbaar minder irritatie (ogen, neus, gehemelte)
  Noot: als batterij leeg raakt lijkt het directe effect van de Medinose ook duidelijk minder
  Wat betreft kosten: veel minder als een doosje pillen
  Wat betreft bijwerkingen: veel minder als een doosje pillen
  Geen angst meer dat je pillen op raken (batterij is altijd en zonder recept te koop)
  Heb 2 stuks en overweeg een derde (eentje vast op slaapkamer, eentje in auto,….)

  En iedereen mag zelf geloven of het werkt, ik twijfel er niet meer aan en had dit ook jaren eerder willen hebben!

 37. Frans says:

  Hola! De Medinose werkt wel degelijk!
  Uw analyse is totaal unfair en bevooroordeeld. Ik beken dat ik na het lezen van uw bevindingen serieus getwijfeld heb om zo’n ding aan te schaffen, maar gelukkig heb ik dat ding het voordeel van de twijfel gegeven! Ik gebruik het sedert drie dagen en het werkt wonderbaarlijk! Nooit gedacht!
  Ik denk dat het thuishoort in de categorie fototherapie, wat dus allerminst kwakzalverij is.
  Ik wens u een goeie vette allergie toe, én een Medinose zodat u het zélf ‘wetenschappelijk’ kan testen!

 38. Unfair Frans? Beetje specificiteit zou je sieren. Maar van iemand die een ander een vette allergie toewenst is dat wel ongeveer het laatste dat ik verwacht.

 39. Frans says:

  U trekt werkelijk álles in twijfel over dit apparaat, de wijze van onderzoek: dubbelblindheid, gerandomiseerd, placebo, noem maar op.
  U gaat daarbij hardnekkig uit van de stelling dat de Medinose thuishoort in de categorie kwakzalverij, en daarbij spaart u uw woorden niet.
  Zelden zulk een überscepticus gelezen.
  Neem van mij aan: dit is géén homeopathie, handoplegging, astrologie, of wat dan ook.
  Dit werkt niét op placebo-effect.
  Die Medinose werkt echt.
  Waarom laat u uw allergische vriendin dit ding niet uittesten?

  Edit WMZ: reclame gewist.

 40. Frans says:

  Er zijn, in tegenstelling tot wat u beweert, meer en meer wetenschappelijke aanwijzingen dat rhinofototherapie werkt.

  Klik om toegang te krijgen tot InTech-Phototherapy_for_the_treatment_of_allergic_rhinitis.pdf

 41. wilmamazone says:

  @ Frans:

  Er zijn, in tegenstelling tot wat u beweert, meer en meer wetenschappelijke aanwijzingen dat rhinofototherapie werkt.

  Er wordt gerefereerd aan traditionele Chinese ‘medicijnen’ en dat is al voldoende om alarmbellen te doen rinkelen, want als er iets kwakzalverij is! Sowieso zegt fototherapie dan niet automatisch iets over de Medinose.

  Phototherapy for the Treatment of Allergic Rhinitis

  Ko-Hsin Hu1,2,3and Wen-Tyng Li 3
  1
  Department of Otorhinolaryngology, Keelung Hospital
  2
  School of Traditional Chinese Medicine, Chang Gung University
  3
  Department of Biomedical Engineering, Chung-Yuan Christian University
  Taiwan

  Voor jou is het aan te raden, om je eens ter dege te verdiepen in de handel en wandel rondom nepapparaten:
  http://skepp.be/nl/rare-apparaten/alfabetisch

 42. Hallo Frans,

  Natuurlijk trek ik de aspecten die je noemt in twijfel. Lijkt me logisch. Maar je levert nog steeds geen specifieke kritiek met betrekking tot dit onderzoek. Ik wist nl. zelf al wel dat ik dit onderzoek in twijfel trek; ik heb beschreven waarom. Dat er ander onderzoek is doet daar weinig aan af. Overigens stellen de schrijvers van het stuk dat je linkt dat er juist bijzonder weinig onderzoek is gedaan in het spectrum dat de medinose gebruikt. (p.189) Er zijn blijkbaar wel veel publicaties geweest over toepassing van straling in het UV spectrum. Er wordt één RCT genoemd over IR en die wordt hierboven beschreven… Een ander onderzoek is hier te vinden: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18002246 Zoek de verschillen…

  Ik laat mijn vriendin dit overigens niet uittesten omdat ik a. niet zomaar studie objecten van mensen maak (anders dan mijzelf), b. weiger geld uit te geven aan iets dergelijks en c. weet wat de beperkingen zijn van dergelijke n=1 trials.

 43. Isa Grijseels says:

  Tja wetenschappelijk onderzoek,ik zou zeggen dat als ik hoor dat er mensen zijn die er goede ervaringen mee hebben dan weet ik na jaren lang mijn eigen onderzoek te hebben gedaan dat het niet voor niets is dat het ene medicijn wel bij de een succes heeft en niet bij de ander,de werkelijke chemische verschillen tussen mensen zijn wetenschappelijk nog niet in kaart gebracht,de wetenschap bij de farmaceutische industrie staat vooral de bankrekening ten dienste,kijk eens naar hun resultaten,zuster ik stop met al deze medicijnen te nemen, ik hou het maar bij de oorspronkelijke ziekte:-) Voor sommige zal lichttherapie werken voor andere niet,en als het werkt is geen enkele prijs te veel hoe simpel het ook in elkaar zit,gewoon je eigen gevoel volgen,mensen geven hun verantwoordelijkheid over hun eigen lijf veel te makkelijk op,we zijn super patienten geworden.Voeding,is doorgaans de grote boosdoener,maar dat is niet intressant voor de dokter,die er doorgaans niets van weet,mijn oude huisarts heeft na jarenlang huisarts te zijn geweest de moed gehad om toe te geven dat hij met zoveel onzin bezig was,dat hij het zich zelf niet meer kon verkopen om huisarts te blijven.Komt binnenkort uit met een boek : Vet ziek van Ziek vet. Dr.Frits v.d. Blom. Ondertussen heb ik nog niet lang genoeg de medinose van 39 euro geprobeerd om te zeggen wat ie voor mij doet,wie weet:-)

 44. Henk says:

  @Isa,
  Hier ;

  Vertelt Frits v/d Blom allerlei onzin over kanker, o.a. dat Dr. Peskin de oplossing gevonden heeft voor het zuurstoftekort in cellen wat volgens v/d Blom voor 100% de oorzaak van kanker is.
  Frits v/d Blom weet blijkbaar niet dat Peskin nooit onderzoek heeft gedaan en een (veroordeelde) kwakzalver is;
  http://www.quackwatch.org/11Ind/Peskin/peskin.html
  “The government’s complaint charged Peskin and the company with making false claims that he held a Ph.D degree, was a research scientist, and was a professor at Texas Southern University”

  Goed om te lezen dat v/d Blom geen huisarts meer is, wel jammer dat hij nog steeds met zoveel onzin bezig is.

  Zoals ook te zien is op de homepage van v/d Blom :
  http://www.lichtvanzelf.nl/verder-kijken
  waar vrolijk wordt gelinkt naar ‘dr’ Matthias Rath, Marcel Messing en Wanttoknow.

  Ik geloof dat ik zijn boekje niet ga kopen.

 45. Johanneke Schouten says:

  Super interessant om te lezen hoe je bedonderd kan worden. Kennelijk mag je zo’n product verkopen met een medische claim terwijl het geen medicijn is! Absurd. Er zijn een paar heel interessante natuurlijke middelen die mij een wereld van verschil maken. Pollenax heeft mij enorm geholpen. Hierbij neem ik extra vitamine C. Hierdoor ben ik van de zware middelen af die mij erg duf maakten. Een vriendin van mij heeft veel succes met PEA. Ik heb thuis ook met een rode neus gezeten met die medinose. Resultaat 0.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: