Centrum Integrale Psychiatrie: goed initiatief of nieuwe kleren van de keizer?

(afb. Saskia Halfmouw: http://www.saskiahalfmouw.nl)

Er is de laatste tijd het een en ander te doen rondom de combinatie van evidence based medicine en de psychiatrie. In het NTvG lezen we bijvoorbeeld dat de psychiatrie wel wat meer evidence base kan gebruiken. Ook is in de nieuwe richtlijn depressie o.a. het medicatieadvies aangepast bij kort durende lichte tot matige depressie: geen pillen meer. Via de website van het Tijdschrift voor Psychiatrie is een alleraardigst artikel (Hoenders er al., 2010) te vinden, geschreven door psychiaters en managers van Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) dat onderdeel is van Welnis/Lentis. Zij wensen een brug te slaan tussen EBM en complementaire behandelingen in de psychiatrie. Zo op het eerste gezicht lijkt dat een luchtbrug pur sang, maar de mensen van het CIP geven zich niet zomaar gewonnen.

Als in de VS, zo ook op…

Het CIP is een op Amerikaanse leest geschoeid centrum, dat in navolging van 43 eerder opgerichte centra van het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine (CAH-CIM) naast de reguliere behandeling ook Complementaire en Alternatieve Geneeskunde (CAG) aanbiedt aan mensen met psychiatrische aandoeningen. De vaste Cryptocheilus lezer zal zich allerminst prettig voelen bij dit idee, en Cees Renckens zal zich waarschijnlijk zachtjes in slaap hebben gehuild mocht hij het artikel hebben gelezen. In ieder geval, over het CIP lezen we:

Patiëntenzorg wordt geboden binnen de polikliniek Integrale Psychiatrie. Hier wordt sinds een jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg geboden aan mensen die naast reguliere behandeling, belangstelling of voorkeur hebben voor complementaire en alternatieve geneeswijzen of zingeving en spiritualiteit in de behandeling willen betrekken. De cliënten worden verwezen door huisartsen of ambulante hulpverleners van Lentis die alleen een regulier aanbod doen en door hulpverleners van andere GGZ instellingen. Ook komt het steeds vaker voor dat cliënten zich melden vanwege mond tot mond reclame.

Het noemen van de aspecten ‘zingeving’ en ‘spiritualiteit’ als kenmerkend voor ‘integrale’ zorg blijf ik aanmatigend vinden. Zingevingsvragen behoren tot de moeilijkste binnen de zorg, alleen kent men met name de excessen: euthanasie en palliatieve sedatie zijn bekende bezetters van een uiterste van het spectrum van zin. Binnen de psychiatrie schijnt dit overigens een bijzonder stekelig probleem te zijn; euthanasie is daar een zeer zeldzaam verschijnsel. Maar zingeving komt op veel vaker op meer subtiele wijze aan de orde in de zorg. Er valt waarschijnlijk een boel te zeggen voor het idee dat aandacht voor dergelijke vragen groter zou kunnen zijn, maar het is geen uniek aspect van ‘integrale’ zorg, als integraal staat voor de inlijving van complementaire en alternatieve behandelingen.

Voors en tegens & de grote verdwijntruc

Terug nu naar het artikel in het TvP, waar enige tekst en uitleg over de gang van zaken wordt gegeven. De auteurs beginnen enigszins apologetisch, met een verwijzing naar Sylvia Millecam, die een zeer pijnlijke dood te wijten heeft aan een stel alternatieve prutsers. Maar men steekt de hand verder in eigen boezem: voor- en tegenstanders zouden zich vaak op bepaalde vooroordelen beroepen en de helft van de bevolking die CAG gebruikt googled een beetje, met de kans op bijzonder slechte informatie over middelen waarvan de effectiviteit niet goed bewezen is. Tot dus ver klinkt het allemaal bekend in de oren. Er worden twee tabellen gepresenteerd met volgens de auteurs veel voorkomende foute ideeën over CAG en hun weerleggingen. En dat is een frappante verzameling:

Tabel 1

Tabel 1: vooroordelen tegen CAG (klik voor groter)

De lijst klopt op het eerste gezicht. Maar veel van de punten zijn een stuk genuanceerder dan in zo’n tabel kan worden aangegeven. Laten we bijv. niet vergeten dat van de wereldbevolking een deel alleen toegang heeft tot CAG in een enorm aantal varianten. Zoals overlevering aan de Homeopaten zonder Grenzen. Dat artsen er niet achter komen dat de vooral vrouwelijke, hoog opgeleide en chronische zieke mens het gebruikt, is eerder een probleem van de artsenij dan een argument voor het gebruik van CAG. En dat geldt ook voor het argument van de ‘goede verstandhouding met de behandelaar’. Waar de betreffende cijfers uit de tabel vandaan komen is overigens niet terug te vinden. En waar het genoemde bewijs voorhanden is, is er geen sprake van ‘complementair’ of ‘alternatief’, maar van ‘evidence based’. De grote verdwijntruc van het evidence principe: zodra een interventie bewezen effectief en doeltreffend is, is opname in het behandelarsenaal een logisch gevolg. En wanneer dat het geval is, lijkt de producerende partij geen zin te hebben in associatie met ‘alternatief’ of  ‘complementair’: men kan lang zoeken naar het woord ‘fytotherapie’ op de website van Hyperiplant. (waarover even verderop meer)

Raadpleging der orakels

De afgebeelde tabel is dus een beetje een makkelijke manier om de problematische aspecten van CAG te omzeilen, maar de interesse is gewekt. Wat biedt met zoal aan binnen het CIP? Enkele voorbeelden van de binnen het CIP gebruikte therapievormen vinden we even verderop in het artikel:

 • sint-janskruid voor depressies;
 • relaxatie bij angst;
 • mindfulness-based terugvalpreventie bij depressies;
 • massage bij stress, angst en depressie;
 • sporten bij depressie, angst- en slaapstoornissen;
 • hartcoherentie bij angst, stressgerelateerde en depressieve klachten;
 • enkelvoudige vitamines als additie bij depressie (zoals foliumzuur en vitamine B12);
 • supplementen (zoals S-adenosyl-L-methionine bij depressie; melatonine bij slaapstoornissen en inositol bij depressie, paniek en dwangstoornis).

Men geeft niet aan welke in dat rijtje regulier wordt geacht en welke ‘complementair’, maar dat zal voor de ingewijden gemeengoed zijn. Ik hoop dat men bij het CIP echter wat scheutiger gaat zijn met informatie over bijvoorbeeld ‘hartcoherentie’, want wat Google ons brengt verdient het predikaat ‘zweefteverij’. (ik zal het de lezer besparen). Op de website van het CIP is er in ieder geval (nog?) geen goede informatie over te vinden. En dat terwijl…

Waarom dan wel de behandelngen aanbieden? Het opnemen van de complementaire behandelingen in het aanbod geschiedt op grond van een interessante overweging: soms is minder ‘hard’ bewijs goed genoeg en dat gaat op voor de hierboven genoemde behandelingen.

Binnen de integrale psychiatrie werkt men met de oorspronkelijke definitie van ebm: (a) het best beschikbare bewijs voor effectieve en veilige behandelopties; (b) de wensen en voorkeuren van de patiënt; (c) de klinische expertise van de professional (Sackett e.a. 2000) bepalen samen het behandelbeleid. Deze definitie contrasteert met de tegenwoordig meer reductionistische uitleg van ebm, waarbij men vooral het eerste (en derde) principe benadrukt. De originele definitie biedt ruimte voor de toepassing van therapieën die volgens de principes van gerandomiseerde gecontroleerde trials minder ‘hard’ bewezen zijn. Dit geldt ook voor reguliere behandelingen.

Wat betreft de ‘voorkeur’ van de patiënt zou ik ten eerste willen stellen dat die tegenwoordig steeds meer op de voorgrond komt. (al is het soms vooral wishfull thinking) Enkele jaren geleden zat ik tegenover een orthopedisch chirurg die een scoop in mijn knie wilde drukken op verdenking van een beschadigde meniscus. Daar voelde ik weinig voor en vroeg om een eerst een MRI-scan te maken. Twee weken later lag ik in het ronkende apparaat. Resultaat: weer twee weken later een scoop in m’n knie omdat m’n meniscus duidelijk kapot bleek. Een ander voorbeeld: Degenen met een voorkeur voor st Janskruid hoeven tegenwoordig niet eens meer naar het CIP. Het is bij de apotheek te krijgen als ‘Hyperiplant’. Effectief bij lichte tot matige depressie volgens gegevens van de WHO, maar pas op: er zijn veel interacties met andere medicijnen, zoals de anti-conceptiepil, die minder betrouwbaar is bij gebruik van Hyperiplant. En stoppen met st Janskruid kan resulteren in een rebound effect. Wat dat betreft is begeleiding door een arts geen gek idee.

Maar er is dus een bepaalde mate van evidence voor het gebruik van de genoemde behandelingen volgens de mensen van het CIP. Dat het CIP deze behandelingen deels aanbied als ‘complementair’ roept een driedeling op, die ze ook benoemen in hun artikel: regulier, complementair en alternatief.

In dit protocol wordt onderscheid gemaakt tussen complementaire en alternatieve geneeswijzen. De eerste zijn niet-reguliere behandelingen die wel goede wetenschappelijke onderbouwing (evidence) hebben, maar vanwege praktische, ideologische of sociale redenen (nog) niet geïntegreerd zijn in het reguliere behandelaanbod (zoals sint-janskruid en hartcoherentie). Alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie, reiki en healing hebben (te) weinig wetenschappelijke onderbouwing en gebruiken andere verklaringsmodellen van ziekte en gezondheid[…].

Met een dosis ontwijkend schrijven weten de auteurs de woorden ‘kwakzalverij’ (dat even daarvoor wordt gebruikt) en ‘alternatief’ uit elkaar te houden. Maar wie tussen de regels doorleest, ziet dat het synoniemen zijn. Homeopathie, reiki en healing worden even bij het grof vuil gezet. De volgende die dus ‘integratief’ en ‘healing’ samen in een positieve zin gebruikt, kan even gaan babbelen met de mensen van CIP. Ik noem een V&VN complementair, een verpleegkundige vakorganisatie die therapeutic touch (een vorm van healing) promoot. Niettemin is verwijzing naar een alternatieve behandelaar wel mogelijk bij CIP. Waarom je iemand door zou verwijzen naar een behandelaar die behandelt met een methode die jezelf te licht hebt bevonden is me onduidelijk.

Nieuwe kleren?

De inclusie van regulier en de exclusie van alternatief kwakzalverij laat een grijs gebied over: de complementaire behandelingen, die vanwege ‘praktische, ideologische of sociale redenen’ nog geen gemeengoed zijn. Of is het nu ‘minder hard bewijs’ dat daar debet aan is? De auteurs lijken er nog niet helemaal uit. Ligt het aan het middel, of aan de mensen die het niet willen voorschrijven? In hun ogen lijken het de mensen te zijn die het niet willen (laten) voorschrijven; alhoewel ‘minder hard’ bewezen, maar wel met goede wetenschappelijke onderbouwing (sic?) passen de behandelingen binnen de ruimdenkende EBM gedachte. Aldus de mensen van het CIP.

Mogen we dan concluderen dat de psychiatrische instellingen die de complementaire behandelingen niet gebruiken daar mogelijkheden laten liggen en niet optimale behandelingen aanbieden? Als er goede evidence is voor de behandelingen, dan zou dat inderdaad het geval zijn. En volgens de mensen van het CIP is dat bewijs er! Tenminste genoeg om, wanneer de reguliere behandeling wel zo’n beetje uitgekakt is, de complementaire artillerie in stelling te brengen.

In de kern lijkt het CIP een roep om optimale behandeling en klinkt er een vrij uniek geluid uit de ‘integrale’ wereld: de principes van evidence based medicine zijn leidend. Waarom die principes bij het CIP anders worden ingevuld dan in de rest van Nederland is aan het CIP om uit te leggen. Want de aantijging dat ‘sociale, ideologische of praktische redenen’ de oorzaak van zijn van het niet toepassen van werkzame behandelingen is een flinke. En valt er niet te stellen dat er helemaal geen sprake is van ‘integrale’ psychiatrie, maar een oprekking van wat in de praktijk doorgaat voor evidence based behandelingen? Vanuit dat oogpunt is de roep om een verduidelijking van de gebruikte principes van het CIP des te luider.  Een en ander wordt duidelijk in het volgende citaat uit het artikel:

Men kan dus kiezen voor een interventie met een lagere vorm van bewijs wanneer de patiënt daar nadrukkelijk om vraagt en er vanuit de professionele expertise geen redenen zijn om te weigeren

Maar wanneer is een lagere vorm van bewijs té laag? Dat is allerminst een vraag die integrale gezondheidszorg onderscheidt van reguliere zorg; ook in de reguliere gezondheidszorg is het ene bewijs het andere niet. Zo is het gebruik van orale morfine tegen pijn bij kanker niet onderbouwd door ‘keihard’ bewijs, aldus een Cochrane review. Kankerpapiënten een placebo aanbieden in een RCT zal echter door geen enkele ethische commissie komen. Het positieve effect van morfine bij pijn door geen enkel gezond denkend persoon tegengesproken. En lo and behold: wat betreft het werkingsmechanisme tasten we voor een goed deel in het duister. Hoe ON-evidence based kan het zijn?!  Toch steek ik m’n hand in het vuur voor morfine (als ik het daarna maar toegediend krijg). En met mij vele miljoenen anderen.

Zo bekeken roepen de auteurs een fictieve scheidslijn op en lijken ze vooral te trekken aan de grenzen van EBP om de keizer van nieuwe kleren te kunnen voorzien. ‘Integraal’ als pseudoniem voor ‘wij vinden dat jullie versie van eis van bewijs veel te streng is’ en ‘de klant is koning’. Aan de andere kant is de kritische houding tegenover healing en andere vormen van kwakzalverij lovenswaardig voor een zichzelf ‘integraal’ noemende instelling. Maar de grenzen die ze oprekken maken nu juist dat onderscheid met kwakzalverij moeilijk te maken!

Hoenders, H.J.R., Appelo, M.T., Van Den Brink, H. , Hartogs, B.M.A., Berger, C.J.J., Tamsma, H.H.. (2010). Protocol voor complementaire en alternatieve geneeswijzen; naar een verantwoorde toepassing binnen de ggz.  Tijdschrift voor psychiatrie (52) 5:343-348 [PDF]

46 Responses to Centrum Integrale Psychiatrie: goed initiatief of nieuwe kleren van de keizer?

 1. Pingback: Tweets that mention Centrum Integrale Psychiatrie: goed initiatief of nieuwe kleren van de keizer? « Cryptocheilus Weblog -- Topsy.com

 2. wilmamazone says:

  @Bram

  Het woord integraal kom ik de laatste tijd opvallend vaak tegen als het over geneeskunde in het algemeen gaat; het lijkt er op dat het in de mode is.
  Dat het zo in de mode is, zou te maken kunnen hebben met de verscherpte Europese wet,- en regelgeving die meer deugdelijk bewijs vraagt/gaat vragen dan ooit het geval is geweest. Daardoor worden er m.i. heel wat nieuwe kleren voor de keizer ontworpen.

  Voor wie het sprookje niet (meer) kent:

  http://www.beleven.org/verhaal/de_nieuwe_kleren_van_de_keizer

 3. integraal, geïntegreerd, meer dan eens is het een kwestie van de combi regulier en kwakzalverij. (maar niet altijd!)
  Daarom vond ik het principe achter het CIP ook interessant; zij trekken – al integrerend – een lijn bij bepaalde zeer afwijkende ideeën (zoals homeopathie). En dat is een pluim waard. Ze hanteren de principes van EBM, maar komen op andere eindpunten uit, die overigens in beeld komen (aldus het artikel) ná het niet succesvol inzetten van reguliere behandelingen. Dat lijkt me een mooi discussiepunt, want het gaat feitelijk over de vraag wanneer een behandeling als ‘evidence based’ mag worden beschouwd.

 4. wilmamazone says:

  In het protocol staat dit:

  De Raad van Bestuur van Lentis heeft in 2006 een Stuurgroep Integrale Psychiatrie (STIP) in het leven geroepen die een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze moest formuleren. Deze moest tegemoetkomen aan de wensen van patiënten, recht doen aan hun keuzevrijheid en zowel reguliere, complementaire als alternatieve behandelopties bieden die veilig en effectief gebleken zijn. Ten slotte willen wij patiënten ook beschermen tegen ‘kwakzalverij’ en misleiding.
  Deze werkwijze moest gebaseerd worden op bestaande wet- en regelgeving in Nederland (WGBO, wet BIG), op de gedragsregels van de KNMG (2008), op de multidisciplinaire richtlijnen in de ggz, op de gedragsregels voor medische professionals (Crul & Legemaate 2006) en op wetenschappelijke bewijsvoering. Dit heeft geresulteerd in het CAG-protocol.
  Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen complementaire en alternatieve geneeswijzen. De eerste zijn niet-reguliere behandelingen die wel goede bewijsvoering hebben, maar vanwege praktische, ideologische of sociale redenen (nog) niet geïntegreerd zijn in het reguliere behandelaanbod (zoals sint-janskruid en hartcoherentie). Alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie, reiki en healing hebben (te) weinig bewijsvoering en gebruiken andere verklaringsmodellen van ziekte en gezondheid.

  Kan/mag dat? Onderscheid maken tussen tussen complementaire en alternatieve geneeswijzen.

  Gedragsregels

  KNMG met nieuwe en strengere gedragsregels inzake toelaatbaarheid niet-reguliere behandelwijzen: een stap in de goede richting

  Alleen degenen, die hadden gehoopt op een volledige afwijzing van alternatieve geneeswijzen door de KNMG, zullen wellicht teleurgesteld zijn, maar ieder ander zal het moeten toegeven: het nieuwe KNMG-regime inzake dit onderwerp is een duidelijke verbetering t.o.v. de oude situatie, waarin alternatieve artsen niets in de weg werd gelegd.

  De nieuwe KNMG-richtlijnen, zoals ze op 1 april 2008 werden bekendgemaakt, zijn nu weer in lijn met de recente tuchtrechtelijke uitspraken tegen alternatieve artsen, die gebaseerd waren op overwegingen die in de KNMG lange tijd niet gehoord werden. Zelfs de woordkeuze is uitstekend: nam voorzitter Holland tot voor kort nog het akelige eufemisme ‘complementair’ in de mond, thans wordt deze terminologie als te ‘verwarrend’ afgewezen en is gekozen voor de term ‘niet-reguliere behandelwijzen’.

  De regels maken zeer duidelijk dat artsen zich niet mogen onttrekken aan hetgeen hen in hun opleiding is geleerd, zich niet mogen distantiëren van regulier gestelde diagnosen, altijd moeten (blijven) wijzen op mogelijk effectieve, reguliere therapieën en er goed op moeten wijzen als men van een reguliere op een alternatieve therapie overstapt (hetgeen helaas mogelijk blijft). Effectief wordt door de KNMG het veel gehoorde pro-alternatieve argument ontzenuwd dat alternatieve geneeswijzen te vergelijken zijn met nog experimentele geneeswijzen. Ook mogen zogenaamd uitbehandelde of onbehandelbare patiënten geen vogelvrij slachtoffer meer zijn van alternatieve artsen, want in die situatie dient troost, begeleiding, palliatie en aandacht voor het welzijn te prevaleren boven het inroepen van behandelwijzen van niet-bewezen werkzaamheid……………………………….

 5. wilmamazone says:

  Dat ik sceptisch ben, maar me ook bezorgd maak over dit soort ontwikkelingen heeft o.a. te maken met dit recente bericht waarin gesteld wordt: ‘Semi-alternatieve huisarts werkt stuk goedkoper’

  https://cryptocheilus.wordpress.com/cryptonieuwsbox/#comment-19007

  Het lijkt er voor mij op dat er gepoogd wordt om diverse afgekeurde huiden alsnog zo duur mogelijk te verkopen.

 6. jennyj0 says:

  Bram,

  Dank voor dit heldere en doorwrochte artikel.

  Ik begrijp ook niks van dat lijstje. Soms heb ik dagen dat ik slecht denk en dan denk ik bijvoorbeeld dat dit soort lijstjes is gemaakt met als doel het onderscheid tussen regulier en alternatief zo vaag mogelijk te maken, om aldus de geesten rijp te maken voor alternatief, maar dan zodanig dat mensen dat helemaal niet meer door hebben omdat ze denken dat het eigenlijk gewoon regulier is.

  Ik vind het een zeer kwalijke vorm van versluiering, die ertoe leidt dat mensen behandelingen krijgen geserveerd waarvan niet overtuigend is aangetoond dat ze ergens toe dienen. Geldverspilling dus en fopperij van de patiënt.

  Begrijp me goed, ik snap heus de behoefte van mensen om “iets” te doen. Meestal komt dat in wezen neer op een behoeft om aandacht te ontvangen en aandacht te geven. Aandacht kan zeer heilzaam zijn in relatie tot gevoel van welbevinden, dat weten we allemaal. Maar gééf dan ook gewoon aandacht en bouw dáár ruimte voor in, in plaats van allerlei fopbehandelingen aan te bieden.

 7. wilmamazone says:

  Hier nog een recent bericht dat mijn wenkbrauwen doet fronsen:

  http://www.iocob.nl/kanker/richtlijnen-bij-kanker-over-complementaire-behandelwijzen.html

  Richtlijnen bij kanker voor complementaire behandelwijzen

  Kanker is een ernstige ziekte waarbij ook de gebruikelijke behandelingen chirurgie, chemo- en radiotherapie aanzienlijke bijwerkingen kunnen veroorzaken. Een aantal complementaire therapieen kan deze bijwerkingen verminderen. De “Society for Integrative Oncology” heeft zich het doel gesteld om complementaire therapieen te evalueren en te stimuleren wanneer er een duidelijke meerwaarde aanwezig is. Integratieve oncologie richt zich op de mentale, emotionele en spirituele behoeften van de patient, waarbij wetenschappelijk onderbouwde complementaire therapieen ingezet kunnen worden. Deze organisatie heeft………..

  Met een comment van Engelbert Valstar:

  e.valstar – CAM bij kanker 15-06-2010 22:46:18

  Dit artikel is beperkt wat betreft supplementen. In de breedte weten deze auteurs heel wat, maar in de diepte weinig. Zo is ongeveer 90 % van de interacties van supplementen en reguliere behandeling gunstig. Er is veel specifieke kennis die de auteurs niet aangeven. Ook zijn er CAM-middelen (supplementen) waarvan in RCT’s en ook in meta-analyses daarvan een genezingsbevorderende werking is aangetoond. De website http://www.ngoo.nl is aan te bevelen als een beginpunt van kennis en om tot een eigen analyse te komen.

 8. jennyj0 says:

  En waar wordt die “integratieve oncologie” dan aangeboden c.q. door de strot gedouwd? Heeft het IOCOB daar ook al ideeën over?

 9. jennyj0 says:

  Het lijkt wel een soort gedwongen winkelnering, of erger nog, koppelverkoop te worden.

 10. wilmamazone says:

  @JJ

  Het IOCOB zal hiermee in de nopjes zijn geweest:

  quote:

  (**)Acupunctuur wordt aanbevolen als aanvullende therapie bij slecht beheersbare pijn, misselijkheid en braken geassocieerd met chemotherapie of chirurgische anesthesie, of wanneer de bijwerkingen van andere therapieen klinisch beduidend aanwezig zijn (1A).(**)

  (**)Zeer veel onderzoek is gedaan naar de effecten van acupunctuur bij pijn, misselijkheid en braken. Deze techniek, afkomstig van de traditionele Chinese geneeskunde, heeft duidelijke positieve effecten bij kankerpatienten.(**)

  (**)Acupunctuur wordt aanbevolen als een complementaire therapie bij xerostomie (droge mond) veroorzaakt door radiotherapie (1B).

  Een paar studies laten zien dat acupunctuur het speeksel kan stimuleren bij kankerpatienten na bestraling van het hoofd-halsgebied.(**)

  (**)Acupunctuur is even effectief als placebo-acupunctuur voor opvliegers bij vrouwen in de menopauze. Echter, bij patiënten die ernstige opvliegers hebben door chemotherapie of door natuurlijke oorzaak en waarbij medicatie geen effect heeft, is een acupunctuurbehandeling te overwegen (1B).

  Opvliegers komen regelmatig voor bij kankerpatienten, vaak ontstaan door de kankerbehandeling. Bij opvliegers kunnen oestrogenen gebruikt worden, echter met risico op hart- en vaatziekten, en beroerte. Medicatie zoals progestagenen, clonidine, en SSRI’s zijn niet altijd optimaal. Soya, zilverkaars, rode klaver en Vitamine E hebben geen duidelijke klinische relevantie. Een paar studies lieten een verschil zien tussen echte acupunctuur en nepacupunctuur bij opvliegers.(**)

  (**)Als patienten niet kunnen stoppen met roken bij inzet van andere therapieen of lijden aan kankergerelateerde kortademigheid, vermoeidheid, door chemotherapie veroorzaakte neuropathie of pijn na een borstkasoperatie, kan acupunctuur zinvol zijn. Meer studies zijn nodig (2C).

  Studies laten gemengde resultaten zien wat betreft stoppen met roken door acupunctuur. Wel liet een meta-analyse zien dat acupunctuur even goed werkt als elke andere therapie. Voor de andere indicaties is nog maar weinig onderzoek gedaan.(**)

  (**)Acupunctuur dient alleen uitgevoerd te worden door gekwalificeerde acupuncturisten en dient voorzichtig gebruikt te worden bij patiënten met bloedingsneigingen (1C).(**)

  (**)Uiteraard is het onnodig te vermelden dat alleen een goed getrainde acupuncturist patienten mag behandelen om zeldzame bijwerkingen, zoals een klaplong, astma aanval, en flauwvallen te voorkomen.(**)

  En de reactie van Valstar valt ook te verklaren:

  (**)Voedingssupplementen zijn meestal overbodig (1B)(**)

  (**)Voedingssupplementen worden niet aanbevolen ter voorkoming van kanker, gebaseerd op een recente review (1A).(**)

  (**)Patienten die voedingssupplementen of kruiden willen gebruiken vanwege vermeende anti-tumor-effecten dienen verwezen te worden naar een deskundige om de realistische verwachtingen, mogelijke voordelen en risico’s te bespreken. Aan te raden is deze aanvullingen alleen te gebruiken in klinische studies, en indien beschreven in erkende richtlijnen, of onderzocht op voordeel-risico verhouding, en nauwlettend toezicht op bijwerkingen (1C).(**)

  (**)Ook overlevenden van kanker behoren geevalueerd te worden door een deskundige in het gebruik van supplementen, specifieke nutritionele behoeften, en waar nodig correctie wegens tekortkomingen. Voedingssuplementen kunnen bepaalde nutritionele tekortkomingen opheffen bij oudere kankerpatienten, hoewel de overlevenden van kanker deze stoffen vaak het minst nodig hebben (2B).(**)

 11. jennyj0 says:

  Nóg meer onderzoek nodig naar acupunctuur? Er is al zoveel onderzoek gedaan en het komt steeds op hetzelfde uit: placebo, soms beter dan placebo (maar da’s logisch) en placebo. Het houdt toch eens een keer op? Het is net als met de homeopathie, die willen ook maar steeds weer onderzoeken, naar mijn stellige overtuiging enkel en alleen omdat de uitkomsten van de gedane onderzoeken – 3 x raden, ja, ja, heel goed, placebo! – hen niet bevalt. Dus dan maar wéér een onderzoek, wéér verspilling van tijd, geld en moeite. De uitkomst van de kwalitatief voldoende studies is al tientallen jaren lang: placebo. Verder onderzoek heeft echt geen enkele zin.

  Leer eens te accepteren dat het er gewoon niet in zit, dames en heren homeoteuten, acupuncteuten, supplementeuten en weet ik wat voor teuten nog meer. Na honderden onderzoeken met uitkomst placebo kun je met een gerust hart stoppen met onderzoek doen. Echt, heus!

 12. wilmamazone says:

  Maar JJ toch das niet out of the box denken hoor en het is helemaal into 2010 om dat wèl te doen!

 13. jennyj0 says:

  O ja, nee natuurlijk de alternateuten moeten ook meedoen met wetenschapje spelen anders is het zo sneu, dat vergeet ik steeds!

 14. Bert Lutser says:

  HAHAHAHAAHA. Evidence based medicine is echt zooooooooo not done.
  Mensen, ik noem twee woorden. Regulier Plus.
  Weg met kwakzalverij, alternatieve geneeskunde, integratieve geneeskunde.
  Regulier Plus moet u hebben.

 15. wilmamazone says:

  Dit eerdere artikel past er m.i. ook prima bij:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/03/25/onderzoek-complementaire-behandelwijzen-in-nederland-niet-succesvol/

  maart 25, 2009

  Onderzoek complementaire behandelwijzen in Nederland niet succesvol.

  Rare jongens die regulieren. Altijd maar om bewijs blijven vragen. Laat maar zien dat onderzoek of die data. Anders opbokken! Kssst. Wegwezen.
  Dat word je als alternatief genezer natuurlijk ook een beetje zat. Dus werden er plannen gesmeed; Onderzoek naar complementaire geneeswijzen ging er komen.
  In 2004 maakte het ministerie……..

 16. Goed artikel Bram. Nog bedankt.

  Het is voor de zieleknijpers natuurlijk ook vrij lastig. De ‘geest’ is natuurlijk iets heel anders dan het ‘lichaam’.

  Denk maar eens aan harde klinische resultaten voor wat betreft onderzoek. Is het placebo-effect, behalve in het geval van medicijnen, niet het enige effect waar in tweede instantie resultaten zijn te behalen? Een groot grijs gebied m.i.

  In dit geval vaak ‘wie geneest heeft gelijk’.

  Misschien willen ze daarom daar ook enige ordening in aanbrengen en er wat onderzoek (zelfs n=1) tegenaan gooien.

  Toch gebeurt er ook wel iets aan onderzoek op dit gebied in Nederland.
  http://www.nesda.nl/nl/

  Kijk ook bij ‘publicaties’

 17. wilmamazone says:

  Ja laat ons Bram maar schuiven! 🙂

 18. jennyj0 says:

  Die Hengeveld wordt nog eens de bekendste verpleegkundige van Nederland.

  Ja, en dat is omdat hij gewoon bloedgoed is; de roem is dus volkomen terecht. Way to go Bram!!

 19. dimasplace says:

  Interessante materie en ik zet je even onder de favorieten om nog eens rond te neuzen.
  Kom helaas toch ook hier een beetje veel kretologie zonder uitleg tegen.

  Dick
  http://dimasplace.wordpress.com/

 20. Beste Dick,

  Ik zie dat je een interesse hebt die ligt in de richting van de verstandelijk gehandicapten zorg en de psychiatrie (althans, dat destilleer ik uit je weblog). Bovenstaand weblogartikel gaat niet specifiek over de psychiatrie (alhoewel het onder een instelling voor psychiatrische zorg betreft), maar in het algemeen over de scheiding regulier/complementair/alternatief. (waarbij het CIP een interessante stelling hanteert). Dát er kretologie zonder uitleg van termen wordt gehanteerd zie ik juist als een probleem: de kleren van de keizer. Niettemin kan het zijn dat in het gebruikelijke antikwak jargon kreten zitten die ik te makkelijk gebruik. Ik ben dus erg benieuwd welke onuitgelegde kreten je bedoeld. Wellicht kan ik de strekking van mijn verhaal dan verduidelijken.

 21. dimasplace says:

  Beste Bram,

  Ik ben werkzaam in de zorg voor verstandelijk gehandicapten die in toenemende mate evenals de psychiatrie in het procrustusbed van de DSM gedrukt en gedwongen wordt. Mijn interesse komt dus niet uit de lucht vallen al dateert hij in essentie al vanuit mijn puberteit. De verhouding regulier/alternatief heeft mij ook al langer dan vandaag geboeid. Ik heb in het kader van een M.O. opleiding ooit nog een scriptie geschreven over ‘Antroposofie, astrologie en opvoedingsvragen’ als twee voorbeelden van hoe alternatieve zienswijzen zich met het verschijnsel opvoeding kunnen bezighouden.
  Wat betreft mijn opmerking over kretologie was ik misschien wat kort door de bocht maar een vage kreet als: ‘de principes van evidence based medicine’ zonder uitleg wat dar behelst valt bv. daaronder. verder vond ik het stuk voor de leek niet bijzonder leesbaar met veel afkortingen á la CAG, CIP en EBM en een aantal links in de eerste alinea die nergens toe leiden als ik niet inlog.
  Verder zal het onderwerp mij wel blijven boeien maar ik lees graag iets dat in principe voor een ieder zonder al te veel specialistische kennis of jargon te volgen is.
  Wat de kleren van de keizer betreft wi lik als aanbeveling voor de nieuwe DSM-V voorstellen het Nieuwe Kleren van de Keizer- syndroom afgekort het NKK-syndroom voorstellen en zoek daar steun voor.
  Wie stemt er voor deze kanditatuur? Kunnen wij psychiaters die aan de APA geliëerd zijn hier warm voor krijgen? http://dimasplace.wordpress.com/2010/07/24/dsm-oplappen-of-weg-ermee/

  gr. Dick

 22. t(heo).a.muller says:

  Beste Dick,

  Jouw reactie op dit interessante, maar voor mij op nogal reguliere voorkeur gebaseerde artikel over nieuwe kleren, spreekt mij het meest van alle aan en ik stem dan ook graag voor jouw candidaatstelling die mij als ervaringsdeskundige op gebied van depressie (60 van de inmiddels 73 jaar en nog steeds niet door de GGZ geholpen) zeer aanspreekt.
  Met het Groningse alternatief heb ik eenmalig prettig kennis gemaakt, maar heb ik vanwege de afstand en zelf te betalen kosten niet kunnen continueren zodat ik als betrokken leek zelf op zoek ben gegaan en uiteindelijk met het gehoopte optimale effect.
  Op basis van mijn jarenlange uiterst ongunstige ervaringen met de regulier zorg, ook voor wat de kankerbestrijding en andere chronische kwalen betreft, ben ik van mening dat regulier veel eerder de kwalificatie kwakzalverij uit winstbejag verdient dan het werkzame deel van dat wat alternatief of complementair genoemd moet worden want onderscheid moet en zal gemaakt worden tot de dood er op volgt..
  Dat de uiterst kortzichtige en meer en meer op hebzucht gebaseerde reguliere zorg in Nederland dit daarentegen kwakzalverij noemt zou ik bijna (onbewuste???) massamoord willen noemen, maar doe ik dus niet omdat ik dan de liefhebbers van een bij voorkeur reguliere dood ernstig op de tenen trap en dat is beslist niet mijn bedoeling.
  Per slot van rekening zijn zij via hun eenzijdige universitaire reguliere opleiding sterk regulier geconditioneerd en dan is het voor zeer velen vrijwel onmogelijk om toch verder te kijken dan de beperkte reguliere neus lang is.
  Toch willen sommige artsen af en toe nog wel eens “het licht zien”, bij voorbeeld wanneer zij zelf zeer ernstig ziek worden en als laatste overlevingspoging op het door hen te vuur en te zwaard bestreden alternatief overstappen evenals hun door henzelf eens opgegeven patienten.
  Er is dan helaas maar al te vaak als gevolg van de reguliere behandelingen dermate veel kopot gemaakt, waaronder niet zelden ook het eigen immuunsysteem dat daar veel te vaak niets meer van terecht komt, gevolgd door het begrijpelijke:”zie je nou wel” of bij succes: “dat gebeurt wel meer” of; “dan was het misschien toch geen kanker, of het placebo effect met nogal eens succes als resultaat.
  Mensen zoals ik die na een eerste operatie hun eigen alternatieve weg gegaan zijn, dat wil zeggen geen vervolgoperaties, bestraling of chemo, hebben als gevolg van die beperkte reguliere behandeling maar al te vaak succes ondanks de tegenwerking van hun reguliere artsen waarbij de hardliners niet zelden alle medewerking weigeren zoals ik inmiddels weer eens mee moet maken ondanks de waarschijnlijk dodelijke consequenties van die botte weigering
  Al met al ben ik door deze zelf ontdekte werkzame kwakzalverij wel degelijk van mijn depressie af en tot ongeveer een jaar geleden ook van mijn uitgezaaide kanker die als gevolg van de voor mij ernstige gevolgen van de financiele crisis weer de kop heeft opgestoken omdat ik de werkzaam gebleken behandeling sinds begin dit jaar niet meer kan betalen.
  Ik kom namelijk op last van onze o zo zorgzame asociale regering niet meer in aanmerking voor het opeten van mijn huis met een overwaarde van notabene 140.000,- euro middels een aanvullende hypotheek bij Centraal Beheer, ondanks dat ik hen geinformeerd heb over de voor mij dodelijke gevolgen van hun weigering, maar genoeg daarover.
  Tijd van leven heb ik nauwelijks meer dus moet ik mijn reactie helaas zeer sterk beperken, maar mocht er toch nog op tijd een wonder gebeuren, zoals bij voorbeeld een prijsje van 50.000,- euro of hopelijk iets meer dan kom ik hier beslist terug met wat ik tegen alle regels van de inmiddels stiekem van richtlijnen tot protocol gepromoveerde en dus verplichte reguliere behandelingen in, aan alternatieve behandelingen verre prefereer omdat die bij mij wel degelijk het gewenste effect hebben.
  Evenals of veel meer nog dan de inmiddels enige standaard reguliere behandeling in is de kans op succes veel groter dan men wel degelijk , maar met de smoes dat dat niet ethisch is, niet wil bewijzen.
  Waarom komen al die eigenwijze lieden die net als ik handelen door regulier vrijwel van begin af aan met succes af te wijzen niet in de statistieken terecht en zijn die statistieken voor hen en alternatieve onderzoekers niet toegankelijk?
  Was dat wel degelijk liefst openbaar toegankelijk dan zou het wel eens kunnen blijken dat bepaalde alternatieve behandelingen veel meer succes boeken dan de hele veel te dure reguliere behandelingen bij elkaar.
  Dat de steenrijke herhaaldelijk corrupt gebleken farmaceutische industrie, die in de VS keer op keer miljardenboetes voor de kiezen krijgt die hier door de media doodgezwegen (moeten) worden, de dienst blijven uitmaken hun gang mogen blijven gaan doet het ergste vrezen, vooral omdat dit door al die optimisten met dus oogkleppen op, als pessimisme wordt afgedaan.
  Het zijn wellicht toch de optimisten met hun absolute meerderheid die de wereld naar de bliksem helpen doordrammer@xs4all.nl

  bliksem helpen.

 23. wilmamazone says:

  @Theo Muller

  Omdat ik altijd graag wil weten wie wie is, kijk ik wat er op internet te vinden is en jou kwam ik al snel tegen bij Karin Spaink:
  http://www.spaink.net/2000/02/05/zelfmoord-en-internet/

  3.theo muller ≡ 24 Jun 2012 ≡ 17:49
  Een in vele, zo niet alle, opzichten ijzersterk en deugdelijk onderbouwd kritisch verhaal dat helaas niet gelezen zal worden door al diegenen die daar hard aan toe zijn.
  Daarmee bedoel ik onder andere de meeste schrijvers van reacties op de recente uitzending van omroep Max over de zelfdoding van een slachtoffer van de door de financiele sector onlangs in het geheim “aangescherpte regels”.
  Het ging om een bedrag van ongeveer 8000,-euro waardoor de Rabobank, die ons geld via miljoenen aan sponsoring van de wieler”sport” over de balk gooit, het huis van hun slachtoffer wel “moest” verkopen.
  Bij de Rabobank is een mensenleven dus nog geen 8000,- euro waard en dat geldt ook voor de meeste andere financiele instellingen.
  Ikzelf ben in de ogen van ING wel 11.000,- euro waard (het bedrag dat ruim 6 weken geleden door andersdenkenden van mijn rekening werd afgehaald en dat ik niet meer terug krijg) en in de ogen van de hypotheekverstrekker Centraal Beheer minstens 30.000,-euro.
  Dat was het bedrag dat ik eind vorig jaar aanvroeg voor een aanvullende hypotheek (omdat ik mijn uiterst succesvolle kankertherapie zelf moet betalen), maar tot mijn verbijstering geweigerd werd.
  Inmiddels bedraagt mijn schuld ruim 10.000,- euro en stapelen de rekeningen zich met de dag hoger op.
  Als er geen geld is en hulp door zelfs familie geweigerd wordt ga je dood aan, in mijn geval, bijwerkingen van de reguliere kankertherapien als operatie, bestraling en vergiftiging.
  Omdat mijn leven inmiddels al ruim 60 jaar niets dan ellende was als direct en indirect gevolg van een chronische, onbehandelbaar verklaarde depressie kan er geen druppeltje meer bij.
  De aangescherpte regels van onze financiele instellingen noodzaken mij al met al eigenhandig uit het leven te stappen.
  Niet omdat ik dat zelf wil, maar daartoe, met volledige steun van onze overheid, gedwongen wordt.
  De niet hoog genoeg te prijzen schrijfsels van Karin Spaink ga ik zeker missen.

  doordrammer@xs4all.nl

  6.theo muller ≡ 24 Jun 2012 ≡ 23:48
  Wij hebben zogenaamd vrije artsenkeuze dus als ik een natuurarts kies mag ik zelf betalen en ook voor de benodigde medicijnen, die supplementen moeten heten. Bij de meest uitgebreide aanvullende ziektekostenverzekering krijg ik enkele duizenden terug, maar geef een kleine 20 duizend uit en dan is de spaarpot na 6 van die jaren wel leeg.
  Ik ben nogal eigenwijs en daardoor leef ik al zes jaar langer dan wanneer ik voor een reguliere behandeling met operatie’s, chemo en bestraling gekozen zou hebben.
  Het is lastig om media voor dit soort gezeur te interesseren, want niet spectaculair genoeg en dan valt er niets beters te bedenken dan in blote kont boodchappen doen.
  Waarna je door de burgemeester goedgekeurd opgeborgen wordt in een psychiatrische inrichting als zijnde een gevaar voor jezelf en de samenleving.
  Het is zoals het is en dan geldt: op is op
  Met dank aan onze grote roerganger Ruttte die de zwakken in de samenleving nooit in de steek zal laten, zegtie.

  Als ik het goed begrijp, heb je dus ruim zes jaar geleden de diagnose kanker gekregen en -na een/1 operatie- alle verdere (zo goed als gratis) reguliere therapie geweigerd, en in plaats daarvan enorm veel geld uitgegeven in de niet reguliere hoek?

  Van welke soort kanker is er bij jou sprake en sinds wanneer is die uitgezaaid?

  Wat moet ik verstaan onder die ‘uiterst succesvolle kankertherapie’ (of therapieën) uit de niet reguliere/’alternatieve’ hoek die jou intussen tot de bedelstaf gebracht heeft (hebben)?

  Het spijt me om te horen dat voor jouw gevoel je het water tot aan de lippen staat, maar wat verwacht je van ons/van deze site?

 24. t(heo).a.muller says:

  Ondermeer bij Karin Spaink die nogal regulier is ingesteld, maar of dat voor jou ook geldt kan ik 1,2,3 niet vaststellen al heb ik toch wel het idee dat dit bij jou ook het geval is en dan heb ik niet meer de energie om daar uitgebreid tegen op te boksen.
  Er was op 15 mei 2006 bij mij sprake van een melanoom stadium 3 met uitzaaiing naar 1 lymfeklier (middels een puntie aangetoond ) en een levensverwachting van 4 maanden tot een jaar.
  Ondanks het feit dat na verwijdering van de tumor uit de linkerkuit de opgezette klier in omvang begon af te nemen werd van mij verwacht dat ik zondermeer in zou stemmen met het dwingende advies om alle klieren uit zowel de lies als het kleine bekken op de kortst mogelijke termijn te laten verwijderen, hetgeen ik geweigerd heb.
  De mij achtereenvolgens behandelende 2 artsen in opleiding weigerden daarvoor toestemming te verlenen, waarna ik door bemiddeling van mijn eerste behandelaar operateur bij prof. Eggermont terecht kwam die na een noodzekelijk geacht psychiatrisch onderzoek omdat ik sinds mijn elfde ernstig depressief ben verklaard, met mijn verzoek instemde omdat ik wel depressief maar niet noodzakelijkerwijs gek benverklaard.
  Daarna ben ik ongeveer ruim 3,5 jaar kankervrij gebleven en hoorde ik van de prof. bij iedere controle dat dit “toch wel heel bijzonder was” terwijl hij dit keer zelf voorstelde het nog even aan te zien. Uiteindelijk kreeg ik toch het advies de klieren uit de lies te laten weghalen.
  Daarop besloot ik hyperthermie te doen en dat begon al na 3 behandelingen te werken, waarna uiteindelijk de betreffende klier nauwelijks meer met de hand te voelen was.
  Tijdens een vacantie in Spanje begon hij echter toch weer te groeien omdat ik ook dit keer mijn collectie supplementen niet meer fanatiek innam tengevolge van achalasie-achtige klachten.
  Na voortijdige terugkeer vond de opvolger van prof. Eggermont uiteindelijk toch dat er geopereerd moest worden, waarbij alle 7 klieren en dus niet alleen die ene aangetaste klier eruit moesten Ik heb echter meer dan voldoende medische redenen om dat niet te willen terwijl ook een geraadpleegde andere arts ook zijn poot stijf houdt, waartegen ik binnenkort met een medisch adviseur mondeling bezwaar ga maken.
  Als dat niet lukt wil ik geopereerd worden door een lymfechirurg die op dat gebied meer gespecialiseerd is dan een algemeen chirurg, waardoor de risico’ naar mijn mening aanzienlijk kleiner zijn.
  In deze ruim 6 jaar heb ik ongeveer al mijn spaargeld ongeveer 175.000,- aan alternatieve behandelingen uitgegeven en hoeveel denk je dat de voorgestelde reguliere plus nog wel wat meer als gevolg van herhaalde uitzaaiingen naar b.v. lever, longen en /of hersenen gekost zouden hebben als ik dat al tot nu toe zonder enige vorm van bijwerkingen overleefd zou hebben.
  Overigens zijn het beslist niet de alternatieve therapien die mij tot de bedelstaf gebracht hebben maar de 3 financiele instellingen te weten Centraal Beheer, een andere bank en ING die ten gunste van zichzelf de klanten zondermeer het bos in sturen omdat kennelijk ook hun zorgplicht afgeschaft is.
  Het is overigens niet mijn gevoel dat het water mij totaan de lippen staat, maar een onmiskenbaar feit.
  Vanwege jullie/deze site verwacht ik zelf helemaal niets, want ben tot nu toe bij al mijn pogingen om hulp te vinden buitengewoon teleurgesteld, terwijl ik zelf in de betere tijden nogal eens anderen financieel met leningen die ik vervolgens nooit terug kreeg uit de brand hielp en waar ik in het geheel geen spijt van heb.
  Als ik onverhoopt zou kunnen lenen krijgt men dat gegarandeerd terug vanuit de erfenis, die op dit moment ongeveer 140.000,- euro zou bedragen.
  Maar misschien is er een lezer met een hoge functie bij Centraal Beheer of ING die een helpende hand zou kunnen uitsteken, al dan niet zelf of via via, dus middels het vaak zeer uitgebreide netwerk, tenzij hij/zij van menig is dat gebruikers van wat alom en in dit geval volstrekt ten onrechte “kwakzalverij” genoemd wordt een vroegtijdige dood verdienen.
  Het is zoals door mij aangekondigd helaas geen compleet en deugdelijk dus volledig onderbouwd verhaal geworden. maar ik heb al mijn energie hoognodig om als totaal vereenzaamde oude zak zo lang mogelijk te overleven zonder werkelijk ook maar de geringste vorm van welke hulp dan ook. hulp.
  Denk daar maar eens over na, want deze in ernst toenemende financiele ellende blijft niet tot de Griekse bevolking beperkt, maar treft ongetwijfeld ook de bewoners van dit land, al was het maar middels een zeer fikse inflatie als gevolg van ongeremd geld drukken en besluiteloze regeringen.
  Het ga je goed en mocht je willen reageren dan is dat uiteraard welkom, maar reken er dan niet op dat ik in staat zal zijn om te reageren als gevolg van een operatie volgens de reguliere onwrikbare regels die er van uit gaan dat iedere mens met een melanoom als ik precies dezelfde behandeling moet krijgen of hij nu jong en supergezond of een doodzieke oudere is

 25. wilmamazone says:

  Theo Muller:

  Daarop besloot ik hyperthermie te doen en dat begon al na 3 behandelingen te werken, waarna uiteindelijk de betreffende klier nauwelijks meer met de hand te voelen was.

  Hyperthermie bij Robert Gorter in Keulen of bij wie, en wat nog meer?:

  In deze ruim 6 jaar heb ik ongeveer al mijn spaargeld ongeveer 175.000,- aan alternatieve behandelingen uitgegeven (..)

  Wie adviseerde die ‘alternatieve’ (kanker)behandelingen steeds of was het allemaal op eigen houtje?

 26. wilmamazone says:

  @Allen

  Aanvullende informatie:
  http://www.melanoom.nfk.nl/huidkanker/melanoom

  Een melanoom is een agressief groeiende, kwaadaardige tumor. De kans dat de afwijkende cellen zich door het lichaam verspreiden, is redelijk groot en daardoor is melanoom een levensbedreigende aandoening. Vroege herkenning en behandeling zijn zeer belangrijk. Wanneer een melanoom in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling groot. De behandeling bestaat dan uit een operatieve verwijdering van het melanoom, waarbij de kans op genezing groter is dan 95%.

  Lees verder onder link.

 27. t(heo).a.muller says:

  Zeer geachte Wilmazone,

  Het is niet uitsluitend omdat u onder een raadselachtige schuilnaam werkt dat er een steeds viezer luchtje aan uw vragen zit waardoor ik aan de club van ene Renckens denken moet, die mede de oorzaak is van talloze onnodige doden door reguliere kankerbehandelingen.
  Daar wens ik op geen enkele manier aan mee te werken.
  Nu maar hopen dat u als gevolg van al die chemische en dus buitengewoon ongezonde voedingswaar uit de supermarkt geen kanker krijgt zodat u, als de nood aan de man komt, geen gebruik van al die verfoeide kwakzalversmiddeltjes behoeft te maken als gevolg van de cut, poison, burn-methode, die naast bijna onvermijdelijke uitzaaingen, maar al te vaak ondermeer langdurig lijden als gevolg van taloze ernstige bijwerkingen veroorzaakt.
  Ik wens u en alle anti-kwakkers van harte beterschap.
  theo

 28. DaSilva says:

  Zeer geachte heer T.A. Muller

  Bijna had ik sympathie voor u opgevat maar na uw laatste post is die ver te zoeken.
  Gaat u vooral verder op de door u ingeslagen weg, van mij mag u .
  Ik betreur het feit dat uw bank weigert u een lening te geven om redenen die ik hier maar niet verder toe zal lichten.

  @Wilmamazone is iemand die borstkanker gehad heeft en het hele reguliere traject van de cut, poison, burn-methode met goed gevolg doorlopen heeft.
  Ik wens u veel wijsheid en hoop dat u nog aardig wat jaren gegund zijn om deze dan ook daadwerkelijk te vergaren.

  DaSilva

 29. JennyJo says:

  Meneer t(heo).a.muller, ik vind u een intens gemene, leugenachtige hufter.

 30. wilmamazone says:

  Mijn raadselachtige schuilnaam is mij zeer dierbaar; niet in de laatste plaats omdat ons Crypto die bedacht heeft. Het is de samentrekking van mijn roepnaam Wilma en amazone in de mythologische betekenis van het woord, maar er zit ook Mam in -zo noemt mijn dochter me- en mama wat borst betekent. Afkorting WMZ -voor het gemak- en daar zitten dan geheel toevallig mijn initialen weer in plus de 1e letter van mijn (meisjes)achternaam. Vroeger altijd WM en de Z eroverheen.

  Naast het hele reguliere traject van de ‘cut (2x), poison(6x), burn-methode (25x)’ *kuch* (2005 en begin 2006), heb ik nog 5 jaar anti-hormoonmedicatie geslikt en ook dat was geen kattenpis. Ik ben er nog -na toen een dikke stadium 3-, want ik heb toch echt niet het gevoel vanuit het hiernamaals te reageren, maar dat kan ik mis hebben natuurlijk. 😉

 31. wilmamazone says:

  By the way/bij de weg:
  Ook deze aantijging van meneerrr Muller vind ik niet kunnen, gaat me een flinke brug te ver:

  (..)..waardoor ik aan de club van ene Renckens denken moet, die mede de oorzaak is van talloze onnodige doden door reguliere kankerbehandelingen.

  Dr. Cees Renckens verdient beter, een heel stuk beter. Wat Theo Muller meent te moeten denken, en ruiken, mag derhalve geheel op zijn eigen conto geschreven worden.

 32. Het is helemaal de klub van Cees niemeer! Maar goed, wie is er verbaasd dat een kankerkwakker niet helemaal ‘in het hier en nu’ is? Nou…? Ik bedoel, een mens stelt normale vragen over behandelingen die regulier ook toegepast worden (zij het met finessen en wetenschap) en men gaat er blaffend met de staart tussen de benen vandoor. Wordt het te ‘thermisch’ onder voeten?

 33. LK says:

  Ik ben zennnnn…. Ik ben zennnnnn….

 34. t(heo).a.muller says:

  Wie mag L.K. en zennnnn….zennnnn dan wel wezen?
  Van een open en eerlijke communicatie met deze vreemdeling die bij afwezigheid van oogkleppen tot voor kort geheel voor eigen rekening uitstekende resultaten heeft bereikt met zijn niet-reguliere behandelingen van ook depressie enz. is in ieder geval beslist geen sprake.
  Ruim 6 jaar lang deels dagelijks behandelen zonder enige bijwerking.
  Kom daar maar eens om bij de cut, poison, burn methode die bovendien ook nog eens gigantisch veel geld kost omdat Big Pharma daar natuurlijk ook een zakcentje aan moet verdienen ondanks dat hun chemische producten die ook in ons landje kwistig worden uitgedeeld aan doodzieke patienten. wereldwijd honderduizenden doden veroorzaken.
  Oit van de pijnstiller Viox gehoord of DES-dochters?
  Hartelijke groeten en een optimale gezondheid, dus zonder bijwerkingen, toegewenst.

  PS zodra mijn gezondheid en financien het toelaten zal ik u graag informeren hoe ik uiteindelijk eveneens op eigen houtje en zonder onaangename bijwerkinge van mijn ruim 60 jaar durende depressie afgekomen ben en waar de reguliere GGZ, met uitzondering van Lentis Groningen natuurlijk helemaal niets mee te maken wil hebben omdat het door de “kwakzalvers van Ranckens” onder de geinspireerde leiding van diens vrouwelijke opvolger, kwakzalverij genoemd wordt.
  Als het blijkt te werken door te genezen, wat kan het mij dan schelen als het pijloos werkt hetgeen ook voor het super goedkope placebo effect op gaat.
  Hoe dom kan de meerderheid eigenlijk zijn?

 35. LK says:

  Het is zonde om te betalen voor placebo-effect. Helemaal zonde om daar een extra hypotheek voor af te sluiten en met hand en tand te verdedigen dat je daar zoveel geld aan uitgegeven hebt.

  Placebo-effect krijgt u namelijk gratis en voor niets van deze arts. Die overigens nog nooit een cent van Big Pharma heeft gekregen. Ik doe heel veel moeite om mijn patiënten optimaal te laten profiteren van het placebo-effect. Ik steek veel tijd in mijn consulten en probeer patiënten zoveel mogelijk het gevoel te geven dat ze een persoonlijke behandeling krijgen. Daar reken ik niks extra voor. Het komt wel voor dat deze extra tijd van mijn vrije tijd afgaat. Maar dat doe ik allemaal met liefde. Daar zit geen financieel motief aan vast.

  Open en eerlijk communiceren (wat u zo graag wilt), meneer Muller, moet echter wel van twee kanten komen. Ik denk dat Wilmamazone heel netjes op u gereageerd heeft en een open dialoog heeft willen aangaan. Vanuit oprechte belangstelling heeft ze u de gelegenheid gegeven uw verhaal te doen. Maar het enige wat u daar op te zeggen heeft is dat er een ‘vies luchtje’ aan zit en dat ze talloze doden op haar geweten heeft. Dan moet u mij toch echt eens uitleggen wat u dan precies verstaat onder open en eerlijk communiceren, want ik vind helemaal niet dat u zo eerlijk communiceert…

 36. t(heo).a.muller says:

  Wat u in de eerste 3 regels stelt is niet van mij afkomstig, maar vermoedelijk gebaseerd op uw eigen interpretatie/conclusie zonder die eerst met mij te overleggen via mijn persoonlijke mailadres. !!!
  Wanneer u nog nooit reguliere, chemische medicijnen verkocht heeft middels een recept voor de gebruiker, heeft u inderdaad ook nog nooit geld van Big Pharma ontvangen, maar is dat wel het geval dan heeft u zich in het gunstigste geval laten verleiden om de producent middels uw recept aan een extreem hoge winst te helpen ondanks hun talloze slachtoffers.
  Wat is beter, een patient het “gevoel” geven dat hij/zij een persoonlijke behandeling krijgt of hen zondermeer een persoonlijke behandeling geven door met name eerst goed te luisteren en niet na nog geen 20 seconden een recept uit te schrijven op basis van een diagnose die niet eerst met de patient zelf besproken is.?
  Zelf heb ik nog maar zeer zelden het gevoel gehad dat ik een persoonlijke behandeling kreeg, integendeel, want daartoe ontbreekt meer en meer artsen de tijd, zo niet ook de interesse.
  Dat geldt met name in de kankerindustrie gezien mijn 6 jaar ervaring waar ik b.v.nog nimmer een wetenschappelijke onderbouwing van de mij dringend geadviseerde reguliere behandelingen kreeg, deels omdat die niet eens bestaan om ethische redenen die ik de mooiste smoes ooit vind, want er zijn meer dan genoeg mensen die aan dat soort onderzoek graag mee zouden werken.
  Dat Wilmazone honderden doden op haar geweten heeft heb ik beslist niet gezegd en dat u dat zelf zo stelt is op zijn gunstigst zeer merkwaardig.
  Eerlijke en open communicatie tussen mij, die op basis van minstens 60 jaar persoonlijke vaak negatieve ervaringen met de reguliere zorgverleners, uiteindelijk meer waarde hecht aan door mij verkozen alternatieven uit de, veelal puur natuurlijke en zeer werkzame gebleken zorg in vergelijking tot de uitsluitend reguliere vrijwel onbetaalbare reguliere zorg is in de praktijk nog vrijwel nooit mogelijk gebleken.
  Reden daarvoor is dat de meeste uitsluitend regulier werkende artsen alles wat niet regulier is als kwakzalverij veroordelen en maar al te vaak mensen zoals ik dat in niet mis te verstane termen herhaaldelijk laten weten of zelfs weigeren te behandelen.
  Kortom, het blijkt volstrekt zinloos om met zogenaamde antikwakkers te communiceren.
  Ik heb dan ook besloten mijn uiterst schaarse tijd en idem energie niet langer aan deze reguliere site te verspillen omdat ik wel degelijk begrip heb voor de steeds moeilijker positie van reguliere artsen die helaas nooit enig begrip voor mijn inmiddels hopeloze situatie op konden of wilden opbrengen.
  Kortom, ik heb al mijn tijd nodig in een poging om ook zonder geld en zonder welke vorm van hulp dan ook zo lang mogelijk te overleven.

 37. wilmamazone says:

  Theo Muller in reactie op LK:

  Dat Wilmazone honderden doden op haar geweten heeft heb ik beslist niet gezegd en dat u dat zelf zo stelt is op zijn gunstigst zeer merkwaardig.

  Hoezo is dat zeer merkwaardig en op zijn gunstigst nog wel?! Als ik letterlijk lees wat hier staat, beschuldig je me er in ieder geval indirect van mede vele onnodige doden op mijn geweten te hebben, en dat alles op basis van -voor mij logische- vragen die blijkbaar niet in jouw straatje te pas kwamen/komen. Om het over dat snerige ‘Zeer geachte’ niet eens te hebben:

  t(heo).a.muller zegt:
  oktober 15, 2012 om 12:10 pm
  Zeer geachte Wilmazone,

  Het is niet uitsluitend omdat u onder een raadselachtige schuilnaam werkt dat er een steeds viezer luchtje aan uw vragen zit waardoor ik aan de club van ene Renckens denken moet, die mede de oorzaak is van talloze onnodige doden door reguliere kankerbehandelingen.

  Het is trouwens Wilmamazone en als dat te lastig is, volstaat WMZ.

 38. hannelore says:

  Meneer Muller, u komt mij over als iemand die het zichzelf heel erg moeilijk maakt en anderen daar de schuld van geeft.

 39. t(heo).a.muller says:

  Als u zou kunnen lezen wat er staat in mijn vorige, niet aan u persoonlijk gericht bericht, zou u moeten weten waarom ik niet langer aan deze steeds agressiever lijkende discussie deel wens te nemen, namelijk uit puur eigenbelang, te weten overleven, iets waar u totaal niet in geinteresseerd lijkt wanneer het een alternatieve geest betreft
  Uiteraard hierbij mijn excuses dat ik uw schuilnaam verkeerd schreef en op 73 jarige leeftijd nog steeds niet gewend ben aan de nieuwe gewoonte van met name jongeren die tegenwoordig de regels bepalen om zelfs totaal onbekenden met Beste…aan te spreken.
  Wilt u alstublieft zo vriendelijk zijn mijn wens om met dit zinloos geharrewar te stoppen te respecteren?
  Ik neem mij in ieder geval voor niet meer op uw reacties te reageren.

 40. t(heo).a.muller says:

  Hartelijk dank voor deze bijzonder goed onderbouwde analyse waarmee u de spijker op de kop slaat en er blijk van geeft dat er sprake is van een heel oude gewoonte onder kinderen die nogal eens constateerden: “wat je zegt dat ben je zelf”.
  En daarmee basta.

 41. DaSilva says:

  T.A.Muller zei:

  Het ga je goed en mocht je willen reageren dan is dat uiteraard welkom, maar reken er dan niet op dat ik in staat zal zijn om te reageren als gevolg van een operatie volgens de reguliere onwrikbare regels die er van uit gaan dat iedere mens met een melanoom als ik precies dezelfde behandeling moet krijgen of hij nu jong en supergezond of een doodzieke oudere is

  Geachte Heer Muller.

  We zullen het hier maar niet over omgangsvormen hebben?
  Mag ik uit het bovenstaande concluderen dat u toch maar kiest voor de cut, poison, burn-methode?
  En wat als het te laat is?
  Gaat u dan het reguliere circuit de schuld geven opdat u toch maar gelijk krijgt?

  T.A. Muller zei:

  PS zodra mijn gezondheid en financien het toelaten zal ik u graag informeren hoe ik uiteindelijk eveneens op eigen houtje en zonder onaangename bijwerkinge van mijn ruim 60 jaar durende depressie afgekomen ben en waar de reguliere GGZ, met uitzondering van Lentis Groningen natuurlijk helemaal niets mee te maken wil hebben omdat het door de “kwakzalvers van Ranckens” onder de geinspireerde leiding van diens vrouwelijke opvolger, kwakzalverij
  genoemd wordt.

  Ik ben heel nieuwsgierig hoe u uiteindelijk van uw depressie afgekomen bent, bent u genegen om nog even e.e.a. toe te lichten?

  Da Silva

  Edit WMZ: uit spamfilter om 22:38u.

 42. wilmamazone says:

  @ Allen

  Ik zou aan de hand van de betogen van Theo Muller een goed onderbouwde analyse kúnnen geven, maar dat vind ik persoonlijk intussen wat teveel eer voor dit ‘charmante’ heerschap , dus laat ik het kort houden met de oeroude spreuk/tegeltjeswijsheid:

  ‘Er bestaat geen groter leed als dat wat iemand zichzelf aandeed’

  Theo Muller claimt geestelijk gezond/niet gek te zijn en vindt van zichzelf meer gezond verstand te bezitten dan o.a. ik (hij heeft in feite voor niemand een goed woord over). Muller heeft -wederom naar eigen zeggen- een weloverwogen keuze gemaakt door zijn heil hoofdzakelijk te zoeken in de niet-reguliere/’alternatieve’hoek en wordt nu geconfronteerd met de consequenties daarvan. Niemand heeft hem gevraagd om al zijn spaarcentjes in de Fa. Alterneut & Co te steken, die -en dat is al járen bekend- het volledig laat afweten als de beurs van de patiënt eenmaal leeg is.

  Er gaan wereldwijd miljarden om in met name kankerkwakzalverij en de vele middeltjes -naar schatting tussen de 2500 en 3000- werken aantoonbaar geen van allen, maar patiënten blijken bereid letterlijk en figuurlijk werkelijk alles te slikken. (Het mag nog steeds geen oplichterij genoemd worden, maar dat is het in feite wel)

  Het is wat Prof. Dr. Willem(Wim) Betz ook zegt:

  Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
  De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.

  Neemt niet weg dat ik het als medemens met de m.i. totaal verblinde Theo Muller te doen heb, maar op mijn medelijden hoeft hij dus niet te rekenen.

 43. Mijnheer Muller, in bepaalde kringen is het inderdaad bon-ton om te schermen met gebrek aan bewijs voor wat betreft de reguliere ‘literatuur’ en boeken vol te schrijven met referenties naar schimmige onderzoekjes die wel in de ‘antireguliere’, Cam en NTTT zitten. Te spreken van cut, burn and poison.

  Daarin ben ik eigenlijk in het geheel niet geïnteresseerd. Er zijn genoeg artikelen op deze website te vinden over alternatieve (kanker) behandelingen, haar proponenten en praktijken. Daar heb ik in het verleden voor gewaarschuwd en dat zal ook ook blijven doen.

  Vertelt u nu eens meneer Muller. U bent nu zes jaar bezig met allesbehalve reguliere therapie. U viel in de handen van Engelbert. En toen?

  We weten hier allemaal dat je door Valstar volgestopt wordt met een keur aan (dure) supplementen. Daarnaast was hij in die tijd (zes jaar geleden), totdat de IGZ meneer op de vingertjes tikte, ook heel fanatiek met de DCA. Heeft u ook samen met Huppes aan het infuus gehangen? Aan het handje van Kees Braam bij Gorter geweest voor kuurtjes met dendritische cellen? GcMaf-injecties? The works?

  Man en paard Muller. Vragen beantwoorden. Geen ellenlange antireguliere propaganda.

 44. LK says:

  Uiteraard hierbij mijn excuses dat ik uw schuilnaam verkeerd schreef en op 73 jarige leeftijd nog steeds niet gewend ben aan de nieuwe gewoonte van met name jongeren die tegenwoordig de regels bepalen om zelfs totaal onbekenden met Beste…aan te spreken.

  Het is op het internet totaal niet gebruikelijk om iedere post te beginnen met een aanhef en een afsluiting, zoals in briefverkeer gebruikelijk is. Etiquette is geen vastomschreven set van gebruiken die bij iedere gelegenheid zondermeer toegepast kunnen worden. Onze gewoonte om kuis de benen over elkaar te slaan kan in een ander land als een regelrechte belediging worden opgevat omdat daarbij de zool van de voet naar een persoon wijst. En zo gelden er op het internet ook omgangsvormen die ervoor zorgen dat we elkaar begrijpen. De officiele begroetingen worden daarbij achterwege gelaten.

  Wat u in de eerste 3 regels stelt is niet van mij afkomstig, maar vermoedelijk gebaseerd op uw eigen interpretatie/conclusie zonder die eerst met mij te overleggen via mijn persoonlijke mailadres.

  In Nederland is het zo dat alle evidence based curatieve behandelingen (die de dood kunnen voorkomen) vergoed worden. Het kan dus niet zo zijn dat u zich diep in de schulden heeft moeten steken om uw leven te redden. Want levensreddende behandelingen worden door de verzekering vergoed. Al het andere is hocus-pocus en heeft ten hoogste een placebo-effect. (Nu denk ik overigens niet dat u genezen bent door het placebo-effect. Placebo-effect gaat op voor subjectieve waarnemingen en niet voor iets dat objectief vast te stellen is zoals het genezen van kanker)

  Wanneer u nog nooit reguliere, chemische medicijnen verkocht heeft middels een recept voor de gebruiker, heeft u inderdaad ook nog nooit geld van Big Pharma ontvangen, maar is dat wel het geval dan heeft u zich in het gunstigste geval laten verleiden om de producent middels uw recept aan een extreem hoge winst te helpen ondanks hun talloze slachtoffers.

  Ik heb chemische even voor u vetgedrukt. Want wat betekent chemisch eigenlijk? Chemie beschrijft de samenstelling en gedragingen van stoffen, niets meer, niets minder. H2O is bijvoorbeeld een chemische verbinding. Mijdt u ook het gebruik van water om dat het ‘chemisch’ is? Wist u dat u zelf één groot chemisch project bent? Hartstikke natuurlijk dus.
  Wat de rest van uw opmerking betreft: Als ik recepten voorschrijf, ontvang ik geen geld van Big Pharma. Ik weet niet waar u dat idee vandaan haalt. Ik schrijf medicatie voor om mensen te helpen genezen van hun aandoening en soms om bepaalde klachten te verminderen.
  Overigens behandel ik onder andere een ziekte waarbij ik een lichaamseigen stof aan mijn patiënten voorschrijf. Daar krijgen ze me toch een hoop bijwerkingen van, echt verschrikkelijk. In de toekomst hopen we die lichaamseigen stof te kunnen vervangen voor een in het laboratorium op maat gemaakte verbinding die de ziekte heel gericht kan aanpakken. Dit middel heeft maar een fractie van de bijwerkingen van de lichaamseigen stof, dus wij (en de patiënten!) kunnen niet wachten tot die medicatie beschikbaar komt.

  Wat is beter, een patient het “gevoel” geven dat hij/zij een persoonlijke behandeling krijgt of hen zondermeer een persoonlijke behandeling geven door met name eerst goed te luisteren en niet na nog geen 20 seconden een recept uit te schrijven op basis van een diagnose die niet eerst met de patient zelf besproken is.?

  Toch wel bijzonder, dat u eerst mij ervan beschuldigt dat ik u en uw persoonlijke verhaal niet ken en daarna duwt u mij voor het gemak maar even in het hokje met het clichébeeld van de drukke arts die nooit naar zijn patiënt luistert en alleen maar recepten uitschrijft, zonder dat u míj kent…
  Overigens gaf ik al heel duidelijk aan in mijn post dat ik ruim de tijd uittrek voor mijn patiënten, wellicht dat u daar overheen gelezen heeft. Ik ben in al mijn stages ook nog nooit een arts tegengekomen die niet luistert naar wat de patiënt te zeggen heeft. U bent blijkbaar precies de verkeerde artsen tegengekomen…

  Dat geldt met name in de kankerindustrie gezien mijn 6 jaar ervaring waar ik b.v.nog nimmer een wetenschappelijke onderbouwing van de mij dringend geadviseerde reguliere behandelingen kreeg, deels omdat die niet eens bestaan om ethische redenen die ik de mooiste smoes ooit vind, want er zijn meer dan genoeg mensen die aan dat soort onderzoek graag mee zouden werken.

  Dan snapt u niet hoe ethiek werkt. Je kunt moeilijk tegen de ene groep zeggen: we halen uw kanker weg en tegen de andere groep: we laten uw kanker lekker zitten en kijken dan hoe het met u afloopt. Want dat is de keuze die u voorstelt: wel of niet de lymfeklieren verwijderen. Wat je daarmee gaat aantonen is óf dat het niet uitmaakt, óf dat de mensen bij wie de kanker weggehaald wordt het beter doen. Zo’n uitkomst is het risico op onnodig overlijden van mensen niet waard, zeker als de aanwijzingen nu zijn dat mensen bij wie de klieren verwijderd worden het goed lijken te doen. Dus krijgen mensen de keuze voorgelegd: lymfeklieren verwijderen of afwachten. Overigens heb ik altijd geleerd op de universiteit dat het verwijderen van de lymfeklieren alleen was voor het berekenen van de prognose en dat de curatieve waarde beperkt was. Ik houd me verder niet bezig met melanomen dus ik weet niet of die kennis inmiddels weer verouderd is, maar als uw dermatologen u dringend geadviseerd hebben de lymfeklieren te laten verwijderen, zullen ze daar een goede reden voor gehad hebben. Of valt het eigenlijk wel mee met dat ‘dringend adviseren’ en hebben uw specialisten gezegd dat dit de enige optie was op dit moment?

  Reden daarvoor is dat de meeste uitsluitend regulier werkende artsen alles wat niet regulier is als kwakzalverij veroordelen en maar al te vaak mensen zoals ik dat in niet mis te verstane termen herhaaldelijk laten weten of zelfs weigeren te behandelen.

  Het lijkt mij stug dat een arts u weigert te behandelen omdat u alternatieve middelen gebruikt. Een groot deel van mijn patiënten gebruikt alternatieve middelen en die zet ik ook mijn spreekkamer niet uit. Ik moet soms wel zeggen dat ik medicijnen niet kan voorschrijven in combinatie met bepaalde kruiden die ze gebruiken, omdat die combinatie ernstige bijwerkingen kan geven. Daarnaast geef ik eerlijke informatie aan mijn patiënten over de alternatieve middelen die ze gebruiken en de bijwerkingen die die middelen hebben. De keuze is dan aan hen of ze er mee doorgaan.
  Een arts is aan zijn/haar afgelegde eed verplicht de patiënt te proberen overtuigen de levensreddende behandeling te nemen. Dat u dat afdoet als ‘veroordelen’ is uw eigen beoordelingsfout. De arts is hier nog altijd degene met de gedegen achtergrondkennis, niet de patiënt.

 45. wilmamazone says:

  LK in reactie op Theo Muller:

  Uiteraard hierbij mijn excuses dat ik uw schuilnaam verkeerd schreef en op 73 jarige leeftijd nog steeds niet gewend ben aan de nieuwe gewoonte van met name jongeren die tegenwoordig de regels bepalen om zelfs totaal onbekenden met Beste…aan te spreken.

  Het is op het internet totaal niet gebruikelijk om iedere post te beginnen met een aanhef en een afsluiting, zoals in briefverkeer gebruikelijk is. Etiquette is geen vastomschreven set van gebruiken die bij iedere gelegenheid zondermeer toegepast kunnen worden. Onze gewoonte om kuis de benen over elkaar te slaan kan in een ander land als een regelrechte belediging worden opgevat omdat daarbij de zool van de voet naar een persoon wijst. En zo gelden er op het internet ook omgangsvormen die ervoor zorgen dat we elkaar begrijpen. De officiele begroetingen worden daarbij achterwege gelaten.

  De laatste reactie van dit item dateerde van 30 juli 2010, dus een zogeheten slapend item dat op 24 okt. j.l. -ruim twee jaar later!- door meneer Muller heropend wordt met de woorden:

  Beste Dick,

  Mag ik dan ff lachen?

  Bovenstaand excuus is gericht aan mijn adres, (dat neem ik tenminste aan, want boven twee reacties van Muller geen naam te bekennen) maar zó verschrikkelijk hypocriet dat je verstand er bijna stil van staat. Wat een gotspe!
  Opeens ‘Zeer geachte’ als aanhef en vervolgens een poging wagen om zéér respectloos/met de grootst mogelijke minachting, de vloer met me aan te vegen. Dan lijkt het er toch sterk op dat meneer Muller meer nodig heeft dan een uitleg over etiquette, want de willekeur waarmee hij zelf te werk gaat, spreekt boekdelen. Het gedrag van deze 73-jarige getuigt van een onbeschoftheid die zijn weerga niet kent en maar het fatsoensrakkertje (blijven) uithangen.

  Het is wat Hannelore supernetjes zegt:

  Meneer Muller, u komt mij over als iemand die het zichzelf heel erg moeilijk maakt en anderen daar de schuld van geeft.

  Zelf had ik eerlijk gezegd wat andere woorden in mijn hoofd, maar die begonnen grotendeels met klo, dus laat maar zitten. Het moge duidelijk genoeg zijn dat ik op deze manier zijn excuses onaanvaardbaar vind.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: