De Doofpotten Van Guido Jonkers en WantToKnow: 9/11

Het product van zieke geesten, zo kwalificeert Gaitie op zijn blog de bijdragen van een van de volgelingen van Guido Jonkers op diens site WantToKnow.

Specialiteit van WantToKnow, aldus uitbater Guido Jonkers is het geven van betrouwbare en verifieerbare informatie:

“Geen tijd en geen overzicht in de brei aan informatie op het internet, is voor veel mensen een drempel om zelf op onderzoek uit te gaan. WTK scheidt het kaf van het koren. Dankzij de aangegeven links en andere bronnen – zoals boeken en films – kunnen mensen de informatie voor zichzelf op waarde schatten.”


Klinkt goed, maar hoe dat in de praktijk vorm krijgt, mag met recht een raadsel genoemd worden, want ook na grondige bestudering van de inhoud van de site wordt niet duidelijk wat Guido de mensheid nu eigenlijk wil laten weten. Wat er verkondigd wordt is namelijk dusdanig onzinnig, gemanipuleerd en eenzijdig dat het er eerder op lijkt dat Guido juist helemaal níet wil dat mensen weten.

De komende tijd zullen we regelmatig aandacht besteden aan het gedachtegoed van WantToKnow en duidelijk maken wat er zo kwalijk is aan dergelijke websites. We beginnen vandaag, met 9/11 – de aanslag op de Twin Towers en het Pentagon op 11 september 2001.

Guido Jonkers is er vast van overtuigd dat de officiële versie aan elkaar hangt van de leugens, om te verhullen dat de aanslag in werkelijkheid een “inside job” is – dat wil zeggen: uitgevoerd door de regering Bush, om zo een excuus voor een aanvalsoorlog te creëren. In deze visie werd de ramp niet teweeggebracht door de terroristen in de gekaapte vliegtuigen, maar door handlangers van de Amerikaanse regering.

Om deze opvattting aannemelijk te maken, wordt de site volgeplempt met alle mogelijke complottheorieën, die – gepresenteerd als “keihard bewijs” – elkaar niettemin regelmatig tegenspreken (er was een vliegtuig met een bom; er waren geen vliegtuigen; er was wel een vliegtuig maar het was een gevechtsvliegtuig), zich baseren op gemanipuleerde gegevens en verdraaide, selectieve weergave van ooggetuigenverslagen (Rodriguez, Silverstein), blijk geven van gebrek aan relevante kennis en soms zelfs in strijd zijn met de wetten van de fysica.

Lezers worden verondersteld dit alles zonder enige vorm van kritiek tot zich te nemen en wie daartoe niet bereid is, wordt belachelijk gemaakt of krijgt een ban.

Als Guido werkelijk wil dat mensen “weten”, dan zou hij toch zéker ook de andere kant van het verhaal belichten? Bijvoorbeeld door te verwijzen naar tenminste enkele van de vele relevante sites, zoals 911 myths – reading between the lines, of The Top September 11 Conspiracy Theories.

Maar zo sterk is Guido’s behoefte om te weten en te informeren blijkbaar toch ook weer niet, want alles wat niet overeenstemt met wat hij zelf al dacht, wordt consequent genegeerd.

Hoezo “betrouwbare en verifieerbare informatie”??

Kan het kwaad?
Ja, wij denken van wel. Het zonder enige vorm van bewijs , door middel van liegen, manipuleren en verdraaien van informatie burgers proberen aan te praten dat hun eigen regering de levens van duizenden burgers heeft opgeofferd enkel en alleen om bepaalde politieke leiders in diskrediet te kunnen brengen, heeft niets meer te maken met een gezond wantrouwen jegens de overheid. Het is het toppunt van cynisme, zich uitend in ongefundeerde, onverantwoordelijke angst- en haatzaaierij.

Je zou bijna zeggen: het product van zieke geesten.

25 Responses to De Doofpotten Van Guido Jonkers en WantToKnow: 9/11

 1. doc says:

  sja …………………..

  wat vind je overigens van dit filmpje >>> http://www.youtube.com/watch?v=grybkFkmfYM

  ben benieuwd , veel plezier met kijken

 2. @ doc

  Ik hoop niet dat jij denkt dat het de bedoeling is dat we hier een welles/nietes- spelletje gaan doen wat betreft het 9/11 vraagstuk. Inclusief het linkdumpen van video’s van youtube. Daar zijn er honderden van en ik heb in ieder geval geen tijd (en zin) deze allemaal te gaan bekijken. Van alles wat ik van deze video’s gezien heb is er niet één waarin ik George W. Bush eigenhandig het lontje voor het thermiet/dynamiet heb zien aansteken.

  Het artikel gaat daar ook helemaal niet over. Ik weet niet hoe het gesteld staat met jouw capaciteiten om begrijpend te lezen maar ik haal er uit dat de ‘informatievoorziening’ bij wanttoknow eenzijdig is. Het materiaal wordt zorgvuldig uitgekozen om naar een bepaalde, vooraf vastgestelde, conclusie te werken. Eventuele tegengestelde meningen of visies worden geridiculiseerd of gewoon domweg gecensureerd.

  Schering en inslag [sic].

 3. JennyJo says:

  Doc heeft inderdaad helemaal de pointe van het artikel gemist. Het gevaar van sites als WTK is gelegen in het feit dat ze beweren objectieve informatie te geven – omdat ze naar eigen zeggen hun lezers willen helpen bij het vormen van een evenwichtig oordeel. Wat ze doen is echter precies het tegenovergestelde: door het geven van misinformatie creëren ze nodeloos angst en verwarring. Dat kan hele akelige consequenties hebben, zoals we hier zullen aantonen.

 4. wilmamazone says:

  We zitten hier inderdaad niet te wachten op een tsunami aan youtubejes e.d. over 9/11 -die staan op WTK al méér dan voldoende-, maar willen het hebben over de complotters zelf en de vileine wijze waarop deze hun gedachtengoed door ieders strot trachten te duwen; door/bij Guido Jonkers onder het mom van hoogstaande spiritualiteit notabene.
  Het is inderdaad zo -ik heb het persoonlijk ervaren- dat eventuele tegengestelde meningen of visies geridiculiseerd of gewoon domweg gecensureerd worden door deze zelfbenoemde übermenschen.
  Dat ze hoofdzakelijk peop praten gaat volledig aan hen voorbij en hoe ongerust moeten/mogen we ons daarover maken?

  http://www.depers.nl/buitenland/508350/Complottheorieen-niet-uit-te-roeien.html

  9/11 ‘Niets is toeval, alles heeft een reden’
  De mensen geloven wat de mensen willen geloven

  De Amerikaanse overheid had gehoopt dat het negen jaar na dato wel afgelopen zou zijn met die complottheorieën rond elf september, niets is minder waar.

  Ze blijven maar rondzoemen: de complottheorieën rond 9/11. En dat steekt de Amerikaanse overheid dermate dat het er sinds vorig jaar op de overheidswebsite america.gov ruimschoots aandacht aan besteedt. Nee, het was geen Skud-raket, er is echt een vliegtuig in het Pentagon gevlogen. En nee, de Twin Towers zijn niet met explosieven opgeblazen.

  Vroeger zouden complottheorieën worden genegeerd of de denkers voor gek versleten, maar de Amerikaanse overheid ziet in dat doodzwijgen of ridiculiseren niet genoeg is. Zo worden op america.gov de populairste complottheorieën uitgelegd en bestreden (zie kader).

  Het State Department heeft zelfs een heuse complottheorie-specialist in dienst. Vorig jaar hield deze Todd Leventhal nog een chatsessie met………………

  quote:

  Ook in Nederland is de groep mensen die in een alternatieve uitleg gelooft groot, zegt een 9/11-kenner. ‘Je weet dat overheden bewust liegen over oorlogen, en je hoeft maar met je nagel over de officiële verklaring te krassen en het bladdert los.’ Hij wil anoniem wil blijven, omdat zijn bedrijf voor de overheid werkt en op complotdenkers nogal snel het stempel ‘gek’ wordt geplakt.

  Gek is niet een term die psycholoog dr. Jan Willem van Prooijen van de Vrije Universiteit in de mond neemt. Volgens Van Prooijen hebben complotdenkers gemeen dat het mensen zijn die slecht tegen onzekerheden kunnen. ‘Ze zien niet in hoeveel systematische fouten overheden kunnen maken. Niets is toeval, alles heeft een reden. Met het geloof in een complot herstellen ze controle.’

 5. JennyJo says:

  Dat is inderdaad opvallend bij complotdenkers, dat toeval niet bestaat en toevallige vergissingen, zoals versprekingen, dus ook niet.

  Ook fouten bestaan niet. Mensen maken geen fouten, fouten worden altijd expres gemaakt omdat ze onveranderlijk onderdeel zijn van een complot. De overheid maakt dus ook geen fouten, het zijn altijd doelbewuste stappen als onderdeel van een sinister complot, bijvoorbeeld om de mensheid te decimeren.

  Versprekingen zijn dus ook nooit gewoon versprekingen, maar leggen ze altijd een geheime – en dus ware! – betekenis bloot. Als iemand per ongeluk spreekt over een “missile”, is daarmee het bewijs geleverd: het was een raket! Hij zei het immers zelf!!

  Laatst werd ik bij het winkelcentrum aangehouden door een jongeman die mij een abonnement op de Telegraaf wilde verkopen. Ik zei dat dat niet hoefde, want “we lezen de Telegraaf al”. Maar ik versprak me, want we lezen de NRC.

  In de wereld van de complotters zou iets dergelijks niet mogelijk zijn. Ik heb dus gewoon “keihard” gelogen over die NRC, want in werkelijkheid las ik de Telegraaf! Ik zei het immers zelf!!

 6. volare says:

  Skepter heeft ooit een stuk gewijd aan complotters waarin uitgebreid ingegaan wordt op het gedachtengoed van de complotter.
  http://www.skepsis.nl/complottheorie.html

  De Amerikaanse psycholoog Ted Goertzel (1994) concludeerde uit een enquêteonderzoek dat mensen die in complottheorieën geloven, significant minder vertrouwen hebben in hun toekomst, in de overheid en in hun medemensen. Complottheorieën sluiten aan bij het gevoel dat de ontwikkelingen in de wereld worden bepaald door onzichtbare machten waarop burgers geen invloed meer kunnen uitoefenen. Ze zijn vooral populair onder etnische minderheden en mensen met extreme politieke of religieuze idealen. Ze kunnen worden aangewakkerd door het besef dat men wordt gediscrimineerd of een slachtoffer is van het systeem. Ook de individualisering en de tendens om iedereen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid toe te schuiven, versterkt wellicht de behoefte aan zondebokken onder degenen die zich machteloos, onzeker en mislukt voelen. Het opleidingsniveau lijkt daarop niet veel invloed te hebben.

  Ik heb soortgelijke artikelen gezien, het komt er in feite op neer dat de complotters een bepaald beeld van de maatschappij hebben,zij creëren hun eigen waarheid waarin geen plaats is voor tegenargumenten, het plaatje moet wel precies blijven kloppen.
  Hun gevoel zegt dat er reden is tot angst en bezorgdheid, men gaat op zoek naar “bewijs” en vindt dat dan ook, dat kun je proberen te beargumenteren maar dat win je nooit, het is onrealistisch en iets wat onrealistisch is valt nu eenmaal niet te beargumenteren.

 7. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article575771.ece

  Het geloof in complotten is religieus

  Complottheorieën scheppen orde in een steeds ondoorgrondelijker wereld, meent Stef Aupers, en daarmee vervullen ze een religieuze functie.

  Precies een half jaar na 11 september 2001 stormt een ‘verwarde’ man de Rembrandttoren in Amsterdam binnen en gijzelt het personeel. Zijn actie is gericht tegen Philips: het bedrijf zou ‘geheime informatie’ verstopt hebben achter de ‘zwarte balkjes’ op de breedbeeldtelevisie.

  De man, zo luidde de diagnose, had een paranoïde persoonlijkheidsstoornis. In het psychiatrische handboek DSM IV wordt deze stoornis omschreven als ‘een diepgaand wantrouwen ten opzichte van anderen waardoor hun beweegredenen worden geïnterpreteerd als kwaadwillig’. Dit ziektebeeld is diep verankerd in de huidige samenleving.

  ‘Tegenwoordig weet je echt niet meer wie of wat je moet vertrouwen.’ Met deze stelling…….

  eindquotes:

  Dit wantrouwen ten aanzien van oncontroleerbare systemen leidt tot twijfel aan jezelf en angst voor brainwashing. Kunnen wij onze zintuigen nog wel vertrouwen of is wat wij zien, horen en ervaren gekoloniseerd door de werkelijkheid van de media? Zijn wij reeds gevangen in The Matrix? ‘De Matrix is alom tegenwoordig, is zelfs hier aanwezig. Hij maakt je blind voor de waarheid.’ Zelfs George W. Bush – toch geen onzeker type – weet het zeker: ‘Onze wereld is veel onzekerder dan vroeger. Vroeger was het duidelijk: wij tegen de Russen.’

  Deze uitspraak verraadt een zekere nostalgie naar de Koude Oorlog waarin twee paranoïde natiestaten elkaar bestreden; ‘zekere paranoia’ heeft inmiddels plaatsgemaakt voor ‘onzekere paranoia’. Juist de afwezigheid van duidelijke machtscentra in een globaliserende, grenzeloze wereld doet het vermoeden rijzen dat er ergens sinistere machten of krachten zijn die de touwtjes in handen hebben. Machten die ons en onze perceptie van de werkelijkheid controleren. De verbeelding blijkt daarbij net zo grenzeloos geworden als de wereld waarin wij leven. Zo ontvouwt Devon Jackson in Conspiranoia! (2000) zijn meta-complottheorie: ‘Ontdek het ware verhaal achter de nazi’s, JFK, de vrijmetselaars, Bill Gates, LSD, de Ku-Klux-Klan, het militair-industrieel complex, de FBI, de CIA, DNA, UFO’s, kwikvullingen, de teletubbies, NASA, de gekkekoeienziekte, Jerry Garcia, en ontdek hoe dit alles met elkaar samenhangt.’

  En zo ziet de complottheoreticus – aangestuurd door een grote scepsis – dieptestructuren in een structuurloze wereld; orde in een chaotische samenleving en intentie waar toeval regeert. Daarmee functioneren complottheorieën als zingevingsystemen. De socioloog Max Weber zei een eeuw geleden dat de moderne wereld ‘onttoverd’ is – ontdaan van een geloof in mysterieuze machten en krachten. Dat lijkt een vergissing. In het Westen lopen de kerken leeg, maar zijn moderne systemen – staat, economie en technologie – zelf mysterieuze entiteiten geworden. Geloof in complotten is religie voor atheïsten.

 8. Ook interessant in deze:

  Lacking control drives false conclusions, conspiracy theories and superstitions

  … Whitson and Galinsky demonstrated the link between desiring control and seeing patterns through a set of experiments that used a variety of psychological tricks to induce feelings of insecurity among groups of volunteers. With these tricks, they managed to induce a number of different illusions – increasing the risk of seeing false images, making links between unrelated events, creating conspiracy theories and even accepting superstitious rituals. Superficially, all of these behaviours seem quite different but they all involve seeing patterns where none exist. They have a common theme and now, this study suggests that they have a common motive too….

  door Ed Yong. (Not exactly rocketscience) http://scienceblogs.com/notrocketscience/2008/12/lacking_control_drives_false_conclusions_conspiracy_theories.php

 9. 11 artikelen over 9/11 op wanttoknow op de vooravond van de gebeurtenissen. Nu vonden vele Amerikanen het heel smakeloos dat die discussie over de moskee gevoerd werd daaromtrent.

  What about Guido en het opwarmen van al die 9/11 lijken op die site van hem vlak voor en tijdens…?

  Er is maar één verklaring. Je moet simpel drukken op die boekenlinkjes van hem.

  Ik moet daar altijd heel hard om lachen als ik zijn promo-reclamelinkjes zie.

 10. JennyJo says:

  Ja, je moet wel simpel drukken.

  Als je niet simpel bent, gaat het niet lukken want dan kun je niet simpel drukken en is het dus niet voor jou bestemd.

  Dan moet je eerst nog een beetje aan jezelf werken; jezelf versimpelen, zogezegd.

 11. Je hebt een ‘klik’ of je hebt het niet. Daarvoor is het vereist dat je simpel kan drukken. En een kwestie van (stijl) figuurpoepen wat artikelen betreft.

  Pentlastyle!

 12. JennyJo says:

  O jaaa, die is zo leuk!

 13. JennyJo says:

  Ik zeur nog even door over WantToKnow en de “betrouwbaarheid en verifieerbaarheid” van de informatie daar.

  In een discussie met “Henk”, die de informatie over 11 september op WTK wel erg eenzijdig vindt, zegt Guido Jonkers onder andere:

  Toon mij bijv. ÉÉN foto van een vliegtuigwrakstuk uit Shanksville, waar het passagierstoestel zou zijn neergestort, waarvan de passagiers zo dapper de kapers hadden overmeesterd ..??!! (…) Nogmaals, toon me één foto met een vliegtuigwrakstuk in Shanksville.

  Er is op het internet een overvloed aan verifieerbare informatie te vinden die de vraag van Guido beantwoordt, zoals dit bijvoorbeeld:
  http://911debunker.livejournal.com/7467.html
  Aardig stukje uit dit artikel:

  Over the weekend, about 300 volunteers combed a half-mile square around the crash site and found enough debris from the Boeing 757 to fill about one-third of a trash container.

  Wat Guido blijkbaar ook niet weet is dat meerdere getuigen het vliegtuig hebben gezien – mét passagiers achter de raampjes, dat de flight recorder is gevonden, dat getuigen het vliegtuig hebben zien landen en passagiers vanuit het vliegtuig hebben getelefoneerd met de melding dat het vliegtuig was gekaapt.

  Dit is maar één voorbeeld van de eenzijdige informatie die de lezers op WTK gepresenteerd krijgen en de vele wezenloze vragen die Guido meent te moeten stellen over welk onderwerp dan ook.

  Hij is óf totaal niet capabel (lees: veel te stom) om “betrouwbare en verifieerbare” informatie te geven, óf hij zit moedwillig te liegen, te verdraaien en te manipuleren.

  Het is werkelijk om te huilen daar.

 14. volare says:

  Je kunt er maar beter om lachen, keihard…

 15. JennyJo says:

  Om het 11 septemberverhaal kan ik nog wel lachen.

  Maar wat er daar verkondigd wordt over vaccinaties, dat is werkelijk bij de wilde spinnen af en levensgevaarlijk, want de leugenachtige bangmakerij leidt er wel degelijk toe dat minder mensen hun kinderen laten vaccineren. Onder andere in de USA heeft dit recentelijk geleid tot een kinkhoestepidemie die alweer volkomen onnodig een aantal levens heeft gekost, na een afschuwelijk lijden van de kindjes.

  Ook een idioot als Hamer met zijn Germaanse Nieuwe Geneeskunde is in kringen als die van WTK zeer geliefd. En je zal maar bang zijn, voor chemotherapie en andere ellende! Als er niet wordt ingegrepen gaat er binnenkort weer een Duits kindje overlijden aan een goed behandelbare vorm van kanker: http://blog.esowatch.com/?p=2217

  De gemiddelde 5-jaarsoverleving van Ewing’s Sarcoma is 67%. Het is van belang dat snel met de behandeling begonnen wordt, aangezien anders vaak amputaties nodig zijn of de kanker al te ver gevorderd is. Behandeling bestaat doorgaans uit chirurgie, chemotherapie en bestraling.

  Hamer heeft de ouders wijsgemaakt dat 2 maanden rust en oplossing van het conflict dat volgens hem ten grondslag ligt aan het ontstaan van de kanker, voldoende zijn om genezing teweeg te brengen. Twee maanden, waarin de kanker ongehinderd voort kan woekeren…

  De behandeling van kanker is zwaar en ik kan mij heel goed voorstellen dat de ouders het vreselijk vinden dat hun kind zoiets moet ondergaan. Maar mensen die misbruik maken van deze angst met als doel patiënten weg te houden van de reguliere geneeskunde zijn wat mij betreft medeplichtig aan moord.

  Ook de heer J. Consemulder beweert op WTK met droge ogen dat genezing van kanker zonder reguliere behandeling heel goed mogelijk is en vertelt de meest vileine leugens om mensen daarvan te overtuigen, hierin van harte gesteund door Guido Jonkers.

  Je kunt er om lachen, maar onschuldig is het bepaald niet wat er in bepaalde kringen verkondigd wordt.

 16. wilmamazone says:

  Je kunt er om lachen, maar onschuldig is het bepaald niet wat er in bepaalde kringen verkondigd wordt.

  Hélemaal mee eens!

 17. wilmamazone says:

  Niet te versmaden zijn de commentaren van Mallemoeder op de handel en wandel van haar ‘grote vriend’ Guido.

  Soms is het zo dat ik wil lachen om niet te hoeven huilen.

 18. volare says:

  Ja Jenny Jo, er is natuurlijk meer op Want to Know waar absoluut niet mee te lachen valt daar heb je volkomen gelijk in.
  Ik vind het ook verschrikkelijk dat kinderen bij een Hamer terechtkomen,of niet ingeënt worden maar wie stopt zoiets?, niet jij of ik voor een radicale ommezwaai moet je nu juist bij deze figuren als een Guido Jonkers Desire Rovers of een John Consemulder zijn.
  Pas als zulke figuren ooit het licht zouden zien en in zouden zien dat alles wat ze beweren niet klopt en nooit te bewijzen valt mag je hopen dat er iets verandert en dat zie ik zomaar nog niet gebeuren.
  Door juist de nadelen van de reguliere kanker behandelingen te benadrukken en niet de genezen patiënten te vermelden creër je de juiste sfeer om mensen richting alternatief te manouvreren.
  Het zelfde geldt voor inentingen, er sterven jaarlijks nu eenmaal kinderen aan verschillende (ook onverklaarbare) aandoeningen maar valt dit samen met een inenting dan ligt de fout ineens bij de inenting, het is krom maar het wordt wel als hoofd excuus opgevoerd om maar geen inentingen meer te geven aan kinderen.
  Maar het mag allemaal en hoeveel levens het inmiddels in zijn totaliteit gekost heeft?, daar hebben we helaas geen cijfertjes van want het is allemaal zo “onschuldig”……

 19. @ volare

  Dat soort lui als Guido Jonkers, Désirée Rövers, Bleeker of John Consemulder zien nooit ‘het licht’. Tenminste, dat is mijn overtuiging. Die kulverhalen blijven geschreven worden, alle eerder ‘gedebunkete’ argumenten komen naar verloop van tijd gewoon weer terug. Het is immers hun ‘core business’. Men aapt en papegaait elkaar en ook meestal de grote voorbeelden na wat dit betreft. Ik noem een Mercola en een Adams. Eigen inbreng is meestal 0,0, niks, nada, niënte, zip, zero.

  De concentratie voor wat de wetenschap betreft zou zich moeten richten op de mensen die er werkelijk mee te maken krijgen. De kankerpatiënt of de ouder die voor de keus staat het kind te laten vaccineren. Die zijn niet ‘verloren’.

  De idioten die deze fearmongering in stand houden wél.

 20. volare says:

  De concentratie voor wat de wetenschap betreft zou zich moeten richten op de mensen die er werkelijk mee te maken krijgen. De kankerpatiënt of de ouder die voor de keus staat het kind te laten vaccineren. Die zijn niet ‘verloren’.

  Er staan diverse artikelen op Want to know die de gezondheid betreffen en voor geen meter kloppen.
  Nu zul je altijd een x-aantal mensen houden die dit voor waarheid aannemen uit angst voor de standaard kanker behandelingen, of vanuit andere overtuigingen.
  Hoe kan de wetenschap deze onzin ooit bestrijden?, pleit je voor voorlichting vanuit een ander standpunt?

 21. Hoe kan de wetenschap deze onzin ooit bestrijden?

  Blijven bloggen over deze onzin?

  In een deconfiture op het eigen blog heeft men geen zin. Ik ben daar geband en nog vele andere critici met mij. Dat is ook de enige manier waarop ze hun tanende geloofwaardigheid nog enigszins kunnen ophouden.

  Dat x-aantal mensen hou je ook altijd. Dat zijn de hardcore nay-sayers en daar doe je ook niets aan. Juist de mensen die op zoek zijn naar een beetje reason, redelijkheid en onderbouwing zou de doelgroep moeten zijn.

 22. JennyJo says:

  Juist de mensen die op zoek zijn naar een beetje reason, redelijkheid en onderbouwing zou de doelgroep moeten zijn.

  Doordat o.a. de overheid veel te sloom heeft geopereerd en nog opereert, heeft het juist daaraan de laatste tijd ontbroken, waardoor antivaccinatiehitsers veel te veel invloed hebben kunnen krijgen. Het is nu eenmaal veel gemakkelijker om mensen bang te maken dan om ze gerust te stellen.

  Wat daar de gevolgen van kunnen zijn zie je in de USA m.b.t. vaccinaties. Ook in Engeland komt weer veel meer kinderziektes voor voor dan recent – mazelen bijvoorbeeld – omdat ook daar veel mensen hun kinderen niet of veel later laten inenten.

  Ik vind dat we moeten voorkomen dat zoiets ook hier gebeurt.

  Ik weet ook wel dat je bepaalde mensen nooit zult kunnen overtuigen, maar ik zie toch op veel andere sites dat mensen linken naar dit blog en in de informatie van hier gebruiken om de kwakkers te bestrijden.

  En dan denk ik ook nog altijd: je moet er toch niet aan denken hoe het internet er uit zou zien als er niemand ooit tegen dat soort lui in zou gaan.

  Dus dan klim ik toch maar weer op de barricaden.

 23. mallemoeder says:

  Citaat uit 2008 (drie keer raden van wie):
  Ongelooflijk hoe mensen met een stalen gezicht weer de publiciteit opzoeken en melden dat er iets ‘nieuws’ is en vooral ongelooflijk dat er sufkonten zijn bij de pers die niet gewoon even googlen.. Want als dát niet kon, dan kon ik me het nog voorstellen. Maar jongens, jongens wat een suf verhaal..!!

  Even scrollen naar de reacties op het artikeltje…

 24. JennyJo says:

  Tja, zelfkennis…
  :mrgreen:

 25. Volgens mij is complotdenken uiterst geruststellend. Alles wordt beheerst door een kleine elite die in alles een vinger in de pap heeft en een honderd-jarenplan afwerkt of hun status bewaart door de mensen te beduvelen en angst aan te jagen. Als je daarin gelooft geloof je in feite dat alles dat misgaat ook teruggedraaid kan worden, alle problemen en conflicten in feite schijn zijn, toneelstukjes, of in hun eigen woorden ‘false flags’dus dat er in feite eigenlijk helemaal niets aan de hand is. “Zij” hebben alles onder controle. Ik begrijp niet waarom ze daar zo tegen, waarom ze dat dan allemaal aan willen kaarten en waarom er bij dat wereldbeeld hoort dat dat allemaal veranderd moet worden. Het is een stuk fijnere gedachte dan dat alles random is, iedereen, inclusief alle wereldleiders en kopstukken, maar wat doen en alles hebberigheid en toeval is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: