Jannes Koetsier’s missers, deel zoveel

Arts Jannes Koetsier doet een gooi naar een ministerspost onder Bruin I. Hij doet voorstellen om onze gezondheidszorg er weer he-le-maal bovenop te brengen.

Een conclusie uit de RIVM-gegevens moet zijn dat we fors kunnen bezuinigen op chemotherapie en op vaccinaties door deze niet meer (volledig) gratis te verstrekken.

In een diepgaand onderzoek van zijn hand, gepubliceerd in het gezaghebbende en peer reviewd medisch tijdschrift WantToKnow, beschrijft hij in zijn oneindige wijsheid als antivaccinatie antichemo arts die kritisch staat t.o.v. vaccinaties en chemotherapie, hoe hij tot die conclusie komt.

Cryptosamenvatting?

Koetsier kletst, niet gehinderd door enige kennis, weer eens uit zijn nek.

U kent Jannes Koetsier natuurlijk van het tv-programma Medische Missers. Wij kennen Koetsier als censurerend warhoofd met een tic. Koetsier toonde al eerder aan de ballen verstand te hebben van en moeite te hebben met het interpreteren en op waarde schatten van wetenschappelijk onderzoek. Dit is daar weer eens een mooi voorbeeld van. Dat kwam hem al eens te staan op een open brief van uw Crypto. Het heeft blijkbaar weinig zin gehad. Koetsier is ziende blind en horende doof, bevooroordeeld en maakt zijn huiswerk niet. De man lijkt onverbeterlijk.

Laten we nu eens kijken waar het over gaat. Koetsier publiceert een epistel n.a.v. een brief die hij gelezen heeft in Medisch Contact. Daarin geeft het RIVM aan, i.v.m. de toekomstige bezuinigingsrondes voor wat de gezondheidszorg betreft, niet te vergeten hoeveel gezondheidswinst er voor bepaalde onderdelen van onze gezondheidszorg  behaald zijn. Koetsier:

Zorgvuldige lezing van dit artikel maakt duidelijk dat vaccinaties en kankertherapie nauwelijks bijdragen aan een hogere gemiddelde levensverwachting terwijl juist de kosten daarvan hoog zijn..!

Ik geef geen link naar het artikel in het blad; u kunt dat zonder inloggen niet lezen. Neemt u van mij aan dat dát er in ieder geval niet in stond. Koetsier komt tot deze conclusie door selectief en bevooroordeeld zorgvuldig lezen. Bovendien geeft Koetsier zijn eigen – geheel uit de lucht gegrepen – interpretatie aan het artikel. Laat u mij even uitleggen waarom Koetsier dit doet; er zijn drie mogelijkheden:

Optie 1: Koetsier is lui.
Optie 2: Koetsier jokt.
Optie 3: Koetsier is dom.

De vraag is natuurlijk of Koetsier, zoals uw Crypto dat ook deed, verder heeft gezocht naar de onderliggende documenten en onderzoek in dezen. Als hij dat gedaan zou hebben en als hij de materie goed begrepen had, dan zou hij tot heel andere conclusies gekomen zijn. Kijkt u maar eens even hoe het RIVM aan deze cijfers komt; ze zijn ontleend aan een in 2006 gedaan onderzoek.

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten, W.J. Meerding et al, RIVM-rapportnummer: 270091002 [fulltext PDF]

Koetsier heeft het stuk niet gelezen (Optie 1: Koetsier is lui).
Koetsier heeft het wel gelezen en a) heeft het niet begrepen (Optie 3: Koetsier is dom) b)heeft het wel begrepen maar geeft de feiten onjuist weer (Optie 2: Koetsier jokt).

Laten we maar eens naar de uitspraken van Koetsier kijken.

Slechts gemiddeld 4 jaar langer leven we sinds de tweede wereldoorlog dankzij de gezondheidszorg. Dit zal zich vooral in de jaren van welvaartsgroei en hygiëne-verbetering tot 1970 hebben voorgedaan. Weinig reden dus om te verwachten dat de gezondheidszorg de komende decennia de levensverwachting nog verder zal doen stijgen.

Nee Jannes. Het is een nulmetings-onderzoek. Huh? Het is eigelijk heel simpel. De situatie in 2003 wordt vergeleken met de situatie in 2003. Door die constructie worden nu juist invloeden als hygiëne, welvaartsgroei e.d. geëlimineerd. Men doet dit juist zo omdat het dan mogelijk wordt om men met dit onderzoek puur de winst van het medisch ingrijpen berekenen. Uit het rapport:

veranderingen in leefstijl, sociaal-economische status en sociaal-culturele omgeving die verband houden met de incidentie worden niet tot de gezondheidszorg gerekend.

Koetsier vervolgt:

De winst bij de infectieziekten wordt toegeschreven aan antibiotica en vaccinaties. Maar ik durf te stellen dat het vooral de antibiotica zijn die de gemiddelde levensverwachting positief hebben beïnvloed. Dan blijft er voor de vaccinaties ondanks het enorme aantal vaccintoedieningen vrijwel geen positief effect over, terwijl de vaccinaties het grootste deel van deze kosten uitmaken..!

Koetsier durft te stellen. Echter geheel zonder enige grond. Als Koetsier het onderzoek namelijk had gelezen had hij kunnen zien dat vaccinatie, met name kindervaccinatie, geld oplevert! Dat zit zo. Als wij kinderen vaccineren kost ons dat later minder geld aan het behandelen en verzorgen van deze kinderen als ze de ziekte krijgen waarvoor gevaccineerd wordt. Koetsier had dat bijvoorbeeld heel snel kunnen checken door de tabellen op pagina 38 en verder even te bekijken. Op pagina 39 en verder staat dit beschreven in het geval van kindervaccinatie. U kunt dat zien in de kolom DALY (pas op uw nek!) Negatieve cijfers betekenen winst en dus opbrengsten (kosten-baten) wat Euri betreft. Als Jannes geld wil besparen, en dat wil hij, moeten we gewoon blijven vaccineren.

Dezelfde misrekeningen en drogconclusies komen we tegen bij het verhaal over chemotherapie. Koetsier gooit voor het gemak ook alles maar weer even op de grote hoop. Hij zegt hierover:

Het mag duidelijk zijn dat bij tijdige ontdekking van deze kankervormen door operatieve verwijdering van de tumor als er geen uitzaaiingen zijn zeer veel jaren levensverwachting worden gewonnen. Gezien de toch al zeer lage winstgetallen in vergelijking met de infectieziekten en hart-vaat-ziekten, moet de conclusie zijn dat chemotherapie niet of nauwelijks bijdraagt aan het positieve effect. Daar komt nog bij dat chemotherapie ongunstig is voor de kwaliteit van leven tijdens de resterende levensperiode.

Koetsier maak de zoveelste misser. Het gaat bij dit onderzoek helemaal niet over het berekenen hoeveel chemotherapie bijdraagt tot overall survival bij kankerpatiënten. Dat is een heel andere discussie. Men berekent hoeveel het kost om één kankerpatiënt één jaar langer te laten leven. Dat kost gemiddeld 17.000 euro. Inclusief operatie, verzorging, biopties, testen etc. en niet uitsluitend de chemotherapie. Onderzoek:

De kosten van curatieve zorg per patiënt zijn berekend door de totale kosten te delen door het totale aantal nieuwe gevallen.

We hebben het hier voornamelijk over oudere patiënten waarvoor heel veel moeite wordt gedaan en kosten worden gemaakt om ze nog een tijdje extra te geven.

Jannes concludeert:

Conclusies inzake investeren en bezuinigen in de zorg:
Een conclusie uit de RIVM-gegevens moet zijn dat we fors kunnen bezuinigen op chemotherapie en op vaccinaties door deze niet meer (volledig) gratis te verstrekken en eerlijke voorlichting te geven over nut en veiligheid van deze behandelingen voor het individu dat dan kan kiezen. De aldus gevonden middelen zou ik willen investeren in ouderenzorg.

Anders is al die moeite van de gezondheidszorg om levens te verlengen een wrange business.

Het is je reinste stierenstront. De kosten die we met (kinder) vaccinaties maken halen we dubbel en dwars terug. De meeste kosten die gemaakt worden in de voorbeelden van Jannes Koetsier, worden nu juist gemaakt voor de ouderen. Dat gaat in levensverlenging zitten als deze mensen kanker krijgen. Broekzak, vestzak.

Ik maak mij heel kwaad over publiciteitsgeile en oppervlakkige ‘anti-artsen’ als Koetsier. Daarom blijf ik Koetsier confronteren en hoop door het bekritiseren van hem en zijn epistels de gezonde patiënt met een gerechte dosis scepsis te laten kijken naar wat Jannes Koetsier in het verleden heeft beweerd en in de toekomst gaat beweren.

De ‘gezonde patiënt’ (een stokpaardje van Koetsier) heeft niets aan deze artsen. Ze verdommen het om zich over een onderwerp in te lezen (of begrijpen het niet) en schrijven vanuit een blinde vooringenomenheid op de achterkant van een bierviltje hun waardeloze gevolgtrekkingen.

Eerdere artikelen op Cryptoweblog over en omtrent (de dwalingen van) Koetsier kunt u hier vinden.

13 Responses to Jannes Koetsier’s missers, deel zoveel

 1. Toen ik begin augustus 2009 voor het eerst in contact kwam met het gedachtenfout van Koetsier was ik flabbergasted dat deze man arts heeft kunnen worden. Orale defaecatie, meer is het niet: een smet op het blazoen van BIG geregistreerd Nederland. Ik denk dat het tijd wordt om een doorhaling voor te stellen voor meneer Jantje Kotshier. Gezien het feit dat hij een arts ‘is’ (al moet dat begrip in zijn geval opgerekt worden tot het louter hebben van een artsendiploma), vind ik dat het verspreiden van dergelijke pseudoinformatie hem BIJZONDER zwaar aangerekend moet worden. Overigens heeft Jannes Koetsier niets op met kritische consumenten van zijn flardjes, hij is in het verleden niet in staat gebleken om zelfs studenten Verpleegkunde van repliek te voorzien.

  Wat een lachertje, ware het niet dat hij en zijn poep om te huilen zijn. Waar ik me op het moment bevindt, heeft iedere patiënt een zwak/aangedaan hart. We weten hoe verpleegkundigen tegenover vaccinaties staan en ik moet er bij god niet aan denken dat de vpk’s hier (en elders) door zijn geblaat op ideeën worden gebracht.

  Ik heb op het moment veel moeite om niet de man, maar slechts zijn daden te haten. Dat lukt eigenlijk gewoon niet en ik ga er ook geen energie in steken.

 2. Kijk! De eerste ‘gezonde patiënt’ [/ironie].

  QFT Bram. Vooral m.b.t. de smet op het blazoen van de BIGGERS. Plaatsvervangende schaamte is the word.

 3. JennyJo says:

  Het is te treurig voor woorden wat deze man uitkraamt. Ik moet er inderdaad niet aan denken Bram wat er gebeuren kan met jou en je medepatiënten als meer mensen zich laten opjutten door Kotshier en consorten om gewoon lekker niet meer te vaccineren.

  Ik moet er ook niet aan denken wat er had kunnen gebeuren met mijzelf als ik zo’n onverantwoordelijke idioot met griep onder de leden aan mijn bed had gekregen tijdens mijn chemo, toen ik daar lag voor een bloedtransfusie.

  Dat soort mensen kan patiënten nodeloos de dood injagen.

  In de USA is inmiddels het 9e kindje aan kinkhoest gestorven, in jaaaaren niet meer voorgekomen, maar als het aan Kotshier en consorten ligt gaan we ook hier weer gewoon terug naar af. Bestel de beugels en de rolstoelen maar vast voor de poliopatiëntjes zou ik zeggen.

  Ik probeer al jaren deze mensen te begrijpen, maar ik moet bekennen: het lukt me niet. Ik begrijp het niet, ik kan gewoon niet bevatten hoe het mogelijk is dat nota bene een arts zulke domme, gevaarlijke onzin debiteert, het is ongelofelijk.

  Ik snap ook niet dat de AVRO nog verder met hem wil. Ik zou me doodschamen als ik hen was, dat een medisch adviseur van je programma gelieerd is aan een site als don’tWantToKnow en zulke onverantwoordelijke onzin uitkraamt, daarvoor zijn status als arts en adviseur bij hun programma misbruikend.

 4. wilmamazone says:

  N.a.v.:

  Een conclusie uit de RIVM-gegevens moet zijn dat we fors kunnen bezuinigen op chemotherapie en op vaccinaties door deze niet meer (volledig) gratis te verstrekken en eerlijke voorlichting te geven over nut en veiligheid van deze behandelingen voor het individu dat dan kan kiezen.

  zou ik Jannes eerst willen vragen hoe hij gaat selecteren, dus welke kankerpatiënten hun pretpakket geheel of gedeeltelijk zelf zouden moeten gaan betalen:

  Wanneer chemotherapie?
  Chemotherapie wordt ingezet

  •om te genezen
  ◦als ‘adjuvante’ therapie; om mogelijke microscopische uitzaaiingen na operatie te verwijderen
  ◦als ‘neo-adjuvante’ therapie: om de tumor vóór de operatie te verkleinen opdat deze gemakkelijker verwijderd kan worden
  ◦als complete behandeling: bij een zeer beperkt aantal tumorsoorten volstaat chemotherapie om de kanker geheel te vernietigen
  •als genezing niet meer mogelijk is (palliatieve therapie):
  ◦om klachten zoals pijn te verminderen, bijvoorbeeld door de tumor verkleinen
  ◦in een aantal gevallen: om de levensduur te verlengen
  Indien de kanker in het lichaam is uitgezaaid is chemotherapie de enige behandeling waarvan vaststaat dat het de conditie en overleving in bescheiden mate kan verbeteren. Alleen bij tumoren die gevoelig zijn voor hormoonbehandeling, zoals borst- en prostaatkanker, kan met hormoontherapie vaak hetzelfde bereikt worden met minder bijwerkingen.

  http://www.nki.nl/Ziekenhuis/Patienten/Kanker+en+Behandeling/Pati%c3%abnten+traject/Behandeling/Chemotherapie.htm

 5. Ik ben het met Dzyan eens dat er vaak onterecht antibiotica worden voorgeschreven en dat dit slecht is voor de darmflora en al wat daarmee samenhangt.
  Dat neemt niet weg dat uitgaande van de cijfers van het RIVM (voor wat deze waard zijn) de 1,4 jaar gemiddeld langer leven sinds de tweede wereldoorlog waar het gaat om overlijden door infectieziektes, te danken zijn aan antibioticagebruik bij ernstige bacteriele infecties. Denk aan longontstekingen bij overigens gezonde vaak jonge mensen waaraan men voor die tijd veelal overleed en die meestal genezen bij tijdig antibioticagebruik.

  Zie commentaar in medisch tijdschrift WantToKnow.

  Je wordt toch gek van die vent? Er is daar laatst een onderzoek naar gedaan. Ongeveer 5% van de antibiotica die in Nederland wordt voorgeschreven is ‘overbodig’. Hou er wel even rekening mee dat we liever ‘safe than sorry’ zijn.

  Jannes hoeft natuurlijk geen referenties te geven, doe ik het ook niet. U als ‘gezonde patiënt’ zoekt het zelf maar uit. Want zo werkt dat als ‘onbevooroordeeld’ arts.

 6. Kijk! De eerste ‘gezonde patiënt’ [/ironie].

  I Lol’d 😀

  Ik heb ook eens een mailtje naar de AVRO gedaan:

  Geachte mensen van de AVRO,

  ik zou u met druk willen verzoeken zich te distantiëren van Jannes Koetsier, bekend van het programma Medische Missers. Dhr Koetsier kan niet serieus genomen worden als autoriteit op medisch gebied en ik kan me met geen mogelijkheid voorstellen dat de AVRO zich wil indentificeren met een dergelijke dissident. Dhr Koetsier is smet op het blazoen van iedere BIG geregistreerde zorgverlener in Nederland. Op basis van hernieuwde gedragsregels van de KNMG zou dhr Koetsier geroyeerd moeten worden, mocht hij lid zijn van dit genootschap, hetgeen ik betwijfel. Gelooft u mij echter niet op mijn woord, maar zie voor inhoudelijke bespreking van de ronduit losgeslagen en waanzinnige ideeën van dhr Koetsier:

  http://geriatricare.wordpress.com/2009/08/04/jannes-koetsier-verhoort-gebed-doet-medische-missertje/ https://cryptocheilus.wordpress.com/?s=Jannes+Koetsier
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/09/30/jannes-koetsiers-missers-deel-zoveel/#comment-19896

  Op zijn website ‘de gezonde patiënt’ is niets te merken van de kritische houding die Koetsier lijkt te propageren voor zijn ‘patiënten’ of via ‘Medische Missers’, Freek Hagoort etc. Kritische reacties worden verwijderd en niet beantwoord.
  Deze farçe heeft – me dunkt – lang genoeg geduurd en de wetenschap dat uw programma als springplank dient voor dhr Koetsier lijkt me een slechte. Ik kan me niet voorstellen dat hier niet eerder klachten over zijn geweest.

  met vriendelijke groet en hopende op uw reactie,
  Bram Hengeveld

 7. wilmamazone says:

  Hengeveld: you rock!

 8. JennyJo says:

  Je wordt toch gek van die vent? Er is daar laatst een onderzoek naar gedaan. Ongeveer 5% van de antibiotica die in Nederland wordt voorgeschreven is ‘overbodig’. Hou er wel even rekening mee dat we liever ‘safe than sorry’ zijn.

  Jannes hoeft natuurlijk geen referenties te geven, doe ik het ook niet. U als ‘gezonde patiënt’ zoekt het zelf maar uit. Want zo werkt dat als ‘onbevooroordeeld’ arts.

  Ja, je wordt inderdaad gek van die vent en ik vind hem een gevaar voor de volksgezondheid.

 9. Wilmamazone: al zit headbangen er voorlopig niet in, afgezien van de figuurlijke face -> palm -> deskbang.

  Hoe gaan we zorgen dat die Koetsier bij de AVRO gekicked wordt? Heb het helemaal gehad met die vent. Lontje zal wel korter zijn dan normaal, maar toch.

 10. wilmamazone says:

  En wie kan het weer niet laten? 😉 Tis ook ‘zóveel werk’!

  http://nos.nl/artikel/186491-vaak-ten-onrechte-antibiotica-toegediend.html

  Vaak ten onrechte antibiotica toegediend

  Bijna vijf procent van alle patiënten die in een ziekenhuis antibiotica krijgen voorgeschreven, krijgt deze middelen onterecht.
  Dat blijkt uit promotie-onderzoek van infectiespecialiste Ina Willemsen van het Amphia Ziekenhuis in Breda.

  In het onderzoek is gekeken naar………….

  Hier Ina Willemsen aan het woord:
  http://www.radio1.nl/contents/19874-vaak-ten-onrechte-antibiotica-toegediend

  persbericht VU medisch centrum:
  http://www.vumc.nl/zorg/nieuws/4567605/

  20 september 2010
  Zorgvuldiger gebruik van antibiotica in ziekenhuizen vermindert het aantal resistente bacteriën. Onderzoek van Ina Willemsen heeft aangetoond dat gerichte verbeteracties (scholing, goede richtlijnen en terughoudend beleid bij verstrekken antibiotica) effect hebben op het gebruik van antibiotica en de waargenomen resistentie. Willemsen promoveert woensdag 22 september aan VU medisch centrum.
  Willemsen onderzocht het antibioticagebruik in………

  Achtergrondinformatie:
  http://www.kennislink.nl/publicaties/bacterien-en-antibiotica-resistentie

  Bacteriën en antibiotica-resistentie
  De steeds toenemende antibiotica-resistentie van kwaadaardige bacteriën leidt tot allerlei problemen.
  Zijn er nog voldoende mogelijkheden voor nieuwe geneesmiddelen.

  Blaasontsteking? Vervelend, maar echt ongerust maken we ons in zo’n geval niet. Even een antibioticumkuur en het is weer over. Dat zonder zo’n geneesmiddel een simpele ontsteking je dood zou kunnen betekenen, daar staan we nauwelijks bij stil.

  Antibiotica zijn voor ons vanzelfsprekend. Dat geeft te denken. De antibiotica die we kennen worden namelijk steeds minder werkzaam, doordat de ene na de andere bacterie resistent wordt. Gruwelijke ziekten die onder controle leken, steken weer de kop op. Hoe komt dat en wat is eraan te doen?

  In 1909 ontdekte de Duitser Paul Ehrlich dat…………

  eindquote:

  Er zijn dus nog vele maatregelen mogelijk om de verspreiding van (multi)resistente bacteriën binnen de perken te houden. De belangrijkste conclusie luidt echter dat mensen weer zullen moeten beseffen dat we zuinig moeten zijn met onze antibiotica. De dreiging van onbehandelbare en dodelijke infecties is sterk op de achtergrond geraakt in ons maatschappelijk bewustzijn. We zijn gewend geraakt aan het idee dat we bacteriën de baas kunnen met antibiotica. Het tegendeel is echter waar; dat tonen de ontwikkelingen van de laatste jaren maar al te duidelijk aan. Wij – uit de rijke westerse landen – zullen ons weer moeten realiseren dat we dood kunnen gaan aan infecties. De rest van de wereld heeft dat besef nooit verloren. Met jaarlijks drie miljoen tuberculoseslachtoffers, twee miljoen doden door leverontsteking (hepatitis) en een vergelijkbaar aantal door malaria, hebben zij daar niet de kans voor gekregen.

  (dikgedrukt door mij)

 11. wilmamazone says:

  Wilmamazone: al zit headbangen er voorlopig niet in, afgezien van de figuurlijke face -> palm -> deskbang.

  Gadsamme! Moet ik dat kunnen volgen als 60+ser uit het twisttijdperk/schuifelen op een halve tegel etc.?

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Headbangen

  Headbangen is het vrij heftig bewegen van het hoofd op de maat van de muziek. Deze soort ‘dans’ komt vooral voor bij metal en hardrock. Door het ritmisch meebewegen op de muziek kan men in een soort trance komen waarin men opgaat in de muziek. Het headbangen wordt vooral uitgevoerd bij concerten.

  Sommigen geloven dat headbangen is uitgevonden door……..
  Er bestaan verschillende manieren van headbangen, waaronder:……..

  Schudt die figuurlijke face -> palm -> deskbang maar ff in m’n pet of betekent dat -al of niet in gedachten- van ellende met je bulles op de tafel bonken ofzo?

 12. Wilmamazone: Bingo! Voor een 60+’er weet je je goed te oriënteren op dat jonge volk.

 13. jetje says:

  opmerking van een leek: “Bruin I” , goede naam. kan niet vaak genoeg benadrukt worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: