Homeopathie & dialyseren? Dacht het niet! Brandbrief aan kwakzalver en NON

Als deze het begeeft... Afb. Wikipedia

[update 1] We hebben contact! Homeopaat Hilhorst laat weten ‘hier nog op terug te komen’. Wij wachten af.

[update 2!] We hebben bericht van de NON! Ze verontschuldigen zich ten diepste voor het plaatsen van het artikel. We zijn bijzonder verheugd met de reactie van de NON en prijzen hun zuiverend vermogen dat wordt getoond door de belofte om afstand te nemen van het gedachtegoed van Hilhorst en hun voornemen om op zeer korte termijn en per brief een rectificatie te sturen aan de leden. Hulde! De redactie van het blad Dialoog zegt tevens in te zien dat de beweringen van Hilhorst kant nog wal raken. Onderstaand artikel dient dus te worden gelezen als een beschrijving van de wijze waarop homeopaten – dankzij enige onoplettendheid – hun verderfelijke invloed kunnen uitoefenen op chronisch zieke mensen. Niet als een blamerende uiting richting de NON. Als schrijvers dezes zien wij in dat het de NON is te doen om het welzijn van hun leden. Wij betreuren de gang van zaken dan ook evenzeer als de NON zelf.

[update 3] We hebben nationaal contact! NierNieuws.nl bericht op haar website dat de NON afstand neemt van het ‘gewraakte artikel’ van Hilhorst. Een pluim ook voor niernieuws, die na het lezen van Cryptocheilus contact heeft opgenomen met de NON. De voorzitter was aan het werk en wist nog van niets. Deze hebben daarop echter snel actie ondernomen en ons van informatie voorzien. Wij zijn als schrijvers van de brandbrief zéér verheugd met dit absolute bewijs dat de NON alle goeds voor heeft met nierpatiënten en danken ook niernieuws.nl. Tevens is het een bewijs dat het bestrijden der kwakzalverij géén hopeloze zaak is. (en dat verpleegkundigen hun mannetje/vrouwtje kunnen staan in deze kwestie!) Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoe trots ik op mijn lieve vriendin ben.

[update 4] We hebben wederom contact! Mieke Hilhorst, homeopaat te Hengelo, heeft gereageerd per e-mail. Kijk hierrr!

Homeopathie & dialyseren? Dacht het niet! Brandbrief aan kwakzalver en NON

Homeopathie, de leer der extreme verdunningen en het ‘gelijke genezen met het gelijke’ kent een bepaalde ongevaarlijke kant: zolang men een diabeet niet teveel suikerpilletjes geeft, of iemand met hartfalen of nierproblemen geen liters en liters laat drinken is er weinig aan de hand. Water is (in Nederland) doorgaans niet zo toxisch, evenals de suikerpilletjes. Dat het idee erachter te belachelijk is voor woorden moge als ‘common sense’ worden bestempeld. Een weldenkend mens laat de homeopathie links liggen, maar in principe is er met water dus weinig aan de hand.

Heel anders wordt dat als homeopathie of een andere vorm van kwakzalverij een levensreddende, reguliere behandeling in de weg gaat staan. We citeren Edzard Ernst, ’s werelds eerste hoogleraar in de alternatieve geneeskunst tijdens een recent interview met Skepp:

Een argument dat je heel vaak hoort, luidt: baat het niet, dan schaadt het niet.

Ernst: Een homeopatisch middel kan misschien ongevaarlijk zijn, maar dan is de vraag: is de homeopaat zelf ongevaarlijk? En daarop is het antwoord nee. Het niet opstarten van een effectieve behandeling kan je het leven kosten. Vergeet niet dat homeopaten ook actie voeren tegen vaccinatie, wat velen een van de grootste doorbraken in de geneeskunde zullen noemen.

Spijker. Kop. Raak. Let u maar op. Homeopaten en andere kwakzalvers maken er doorgaans een sport van om met de meest belachelijke ziekteverklaringen op de proppen te komen en daarbij angst voor reguliere behandelingen in te boezemen. Houd dat en Ernst’s opmerking even in gedachten bij het lezen van het volgende artikel, dat verscheen in ‘Dialoog’, het periodiek regionaal nieuwsmedium van Nierpatiëntenvereniging(!) Oost Nederland (NON).

Nieren en Homeopathie

Het lichaam bestaat voor een groot deel uit water. De nieren zorgen ervoor een zo constant mogelijk smanestelling van de lichaamsvloeistoffen, en zorgen voor een goede balans Nieren vewijderen afvalproducten van de stofwisseling, die afvalproducten verlaten het lichaam ook via de urine. De nieren zorgen er ook voor dat bepaalde stoffen uist in het lichaam blijven, zoals eiwit en rode bloedcellen. Nieren maken ook voor het lichaam nodige hormonen aan. Nieren hebben ook een taak in het reguleren van de bloeddruk.

Functies van de nieren zijn:
 • Regelen van de waterhuishouding
 • Regelen van de mineralen huishouding
 • Regelen van de zuurgraad
 • Uitscheiden van stofwisselingsproducten
 • Uitscheiden van lichaamsvreemde stoffen

Veel lichaamsvreemde stoffen betekend dus hard werken voor de nieren. Medicijnen zijn lichaamsvreemde stoffen, dus veel medicatie gebruiken bezorgen de nieren overwerk. En als we weten dat 1 op de 3 mensen overlijdt aan medicijnvergiftiging is het misschien niet raar om de conclusie te trekken dat de nieren het zwaar te verduren hebben. Als je weet dat een baby van 2 maand al de eerste vaccinaties krijgt en vanaf die tijd al hard moet werken om af te breken, dat de nieren dus vanaf 2 maand al extra belast worden! En wat dacht u van het jarenlange gebruik van de pil door vrouwen, de pil is een lichaamsvreemde stof en heeft invloed op de hele hormoonhuishouding, ook die van nieren, schildklier, alvleesklier. Maar ook op het hormonale gebeuren in het nageslacht van vrouwen die lang de pil hebben gebruikt. We zien tegenwoordig steeds meer diabetes, schildklieraandoeningen en onvruchtbaarheid.

Homeopathie werkt met middelen uit de natuur die het lichaam aanzetten tot zelfgenezing en gegeven in een minimale dosering. Homeopathie verhoogd de weerstand en zorgt voor een optimale balans tussen lichaam en geest.

En mens bestaat uit lichaam en geest. Het lichaam is ons lijf, dat wat zichtbaar is, waar mee we kunnen werken, bewegen, horen en zien. Onze geest is onzichtbaar, eenvoudig gezegd is onze geest dat waarmee we denken, voelen, ervaren, willen. Onze geest noemen we ook wel het energie lichaam. En elke ziekte begint met een verstoring van dat energie lcihaam. Je voelt dan wel wat maar het is [nog] niet aantoonbaar. Als die verstoring lang duurt wordt het wel zichtbaar en is dan door middel van onderzoek aantoonbaar Bv een meisje wat vaak buikpijn heeft, allerlei onderzoeken heeft gehad en er wordt niets gevonden. Ze moet er maar mee leven. Een homeopaat zal op zoek gaan naar de oorzaak, als blijkt dat zo’n kind veel gepest wordt dan wordt daar een homeopathisch middel op voorgeschreven en na enige tijd zal blijken dat het meisje weerbaarder wordt en zich niet meer laat pesten. Als je zo’n kind niet behandeld, het niet waarbaarder/ zelfverzekerder wordt is er een grote kans dat zo iemand jaren later een maagzweer of de ziekte van Crohn krijgt. En als men dat krijgt is die beginnende verstoring van het energie lichaam, fysiek/lichamelijk/ aantoonbaar geworden. Hoge bloeddruk is ook vaak niet aantoonbaar, vaak worden dan plastabletten gegeven om het vocht af te voeren. Stel voor dat die hoge bloeddruk door stress en spanning komt, dan is het heel belangrijk om daar wat aan te doen.

Homeopathie kan ondersteuning geven om beter in je vel te komen. Ziekten van de nieren zijn aantoonbare ziekten. De nieren werken niet goed. Belangrijk in de homeopathie is dan om er voor te zorgen dat je eerst de werking van het orgaan moet optimaliserem. En daarnaast moet je op zoek naar de oorzaak, en die oorzaak meenemen in de behandeling. Ook heel belangrijk in de homeopathie is te kijken welke ziekten, aandoeningen en gebeurteissen in de familie voorkomen. En dit ook mee te nemen in de behandeling. Hoe eerder je op een gezonde manier je klachten behandeld, hoe meer kans er is dat je het gebruik van medicatie kunt voorkomen. Hoe minder lichaamsvreemde stoffen de nieren moeten afvoeren hoe langer ze op een gezonde manier hun werk kunnen doen en misschien is dialyse dan wel te voorkomen.

www.voorallemensen.nl

Naast dat het een van de meest belabberd geschreven en onsamenhangende (en onjuiste!) artikelen is die ik ooit heb gelezen is de inhoud ervan potentieel zeer gevaarlijk voor (pré)dialysepatiënten. De onder homeopaten bijna als gemeengoed aanwezige ‘fearmongering’ jegens kindervaccinaties behoeft geen introductie en mag als algemeen verwerpelijk worden beschouwd: U wil toch niet dat uw kleine Pim of Mees wordt opgezadeld met een stel kapotte nieren omdat ze zonodig gevaccineerd moest worden?!

Put A Sock In It!

De niet onderbouwde beweringen zijn voor degene die bekend zijn met kwakzalverij natuurlijk geen verrassing al ben ik héél benieuwd naar de bron achter de ‘1 op de 3 mensen die overlijden aan medicatievergiftiging’. Iets in me zegt echter de het een product is van een zuigende stimulering van één van de of beide duimen van de kwakzalfster in kwestie, mw. Hilhorst, werkzaam als ‘klassiek homeopaat’ te Hengelo.

Gezien de deplorabele en gevaarlijke inhoud van het artikel hebben mijn vriendin, die dialyseverpleegkundige is en ik de volgende brief aan de NON en de kwakzalver in kwestie gestuurd:

Geachte redactie van Dialoog,

Zeer verbaasd hebben wij kennis genomen van het artikel ‘Nieren en homeopathie’, geschreven door M. Hilhorst in de oktobereditie van Dialoog op pag. 25 en 26. Wij willen u wijzen op een aantal fundamentele problemen en tekortkomingen in dit ronduit belachelijke artikel. Waarmee niet gezegd is dat het hieronder genoemde de enige problemen zijn die evident aanwezig zijn in het artikel van Hilhorst. Het draagt echter te ver om hier al te uitgebreid op in te gaan.

Het grootste probleem komt het duidelijkst naar voren in de laatste alinea van het artikel, waarin gesuggereerd wordt dat, mits patiënten zorgen zo min mogelijk ‘lichaamsvreemde’ stoffen binnen te krijgen dialyse is te voorkomen. Aan het begin van het artikel wordt gesteld dat onder deze lichaamsvreemde stoffen kindervaccinaties en medicatie zoals de anticonceptiepil gerekend kunnen worden. Hieruit is logischerwijs te concluderen dat nierziekten en dialyse voorkomen kunnen worden door het niet vaccineren van kinderen of het gebruik van medicatie achterwege te laten. Dit resulteert in het oproepen van de onder homeopaten en natuurgeneeskundigen algemeen bekende schuldvraag: dialyse is te voorkomen door algemeen geaccepteerde en voor het welzijn van mensen uitzonderlijk belangrijke medische interventies niet te gebruiken.

Onder dialysepatiënten is het gebruik van (lichaamsvreemde!) medicatie zoals fosfaatbinders en bloeddrukverlagende middelen gemeengoed. In het artikel wordt gesteld dat een hoge bloeddruk vaak niet aantoonbaar is en mogelijk door stress en spanning wordt veroorzaakt. In het geval van (terminale) nierinsufficiëntie is het echter duidelijk dat er andere factoren in het spel zijn die het hemodynamische evenwicht verstoren en een wel aantoonbaar hoge bloeddruk veroorzaken. Wij gaan ervan uit dat het niet nodig is om de aard hiervan toe te lichten aan de redactie van een nierpatiënten-periodiek. (evenwel lichten wij deze graag toe mocht hier behoefte aan zijn)

Mochten patiënten die het artikel lezen de denkwijze van Hilhorst volgen; in de veronderstelling hiermee achteruitgang van hun nieren te voorkomen, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Doodsoorzaak nr. 1 onder nierpatiënten, een verhoogd fosfaat staat hierbij duidelijk op de voorgrond. (Bolton et al. 2000) Het risico hierop wordt vergroot door het niet, of onvoldoende innemen van fosfaatbinders en andere medicatie. Ook al stelt u in de colofon geen aansprakelijkheid te nemen voor ingezonden artikelen: het advies en de voorlichting in het artikel kunnen worden opgemerkt als hoe dan ook potentieel zeer gevaarlijk en bijzonder onverantwoord.

Hilhorst achten wij, gezien haar niet van rijkswege erkende ‘diploma’ absoluut niet in staat om (pré)dialysepatiënten te voorzien van betrouwbare en juiste informatie. Het is teleurstellend dat een veelgelezen dialysemagazine zich bediend van praktijken van een dergelijke kwakzalver. Hierbij nemen wij de definitie van kwakzalverij in acht zoals deze is opgesteld door de vereniging tegen de kwakzalverij, te lezen op http://www.kwakzalverij.nl/261/Wat_is_kwakzalverij_

Wij eisen dan ook per direct een rectificatie te adressen aan alle leden om de veiligheid van dialysepatiënten en geloofwaardigheid van uw vereniging en het blad Dialoog te waarborgen. Tevens vragen u stellig afstand te nemen van de praktijken van Hilhorst. Bij achterwege blijven hiervan zien wij ons genoodzaakt ons te wenden tot andere kanalen.

Literatuur

Bolton, K. et al. (2000) KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification, and Stratification. National Kidney Foundation K DOQI Gedownload van: http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/guidelines_ckd/p6_comp_g10.htm

In afwachting van uw wederhoren,

vriendelijke groet,

Liset Kraaijenvanger
HBO-Verpleegkundige en Dialyseverpleegkundige in het MST Enschede

Bram Hengeveld
afgestudeerd als HBO-Verpleegkundige en columnist Nursing
weblog: http://geriatricare.wordpress.com

Liset Kraaijenvanger. Da’s mijn vriendin: she Rocks.

Update 4: De reactie.

Mw. Hilhorst, homeopate te Hengelo is zo vriendelijke geweest om te reageren op haar stuk en de rectificatie ervan door NON. Het zal u wellicht niet verbazen, maar volgens ons snijdt het weinig hout. Uit oogpunt van duidelijkheid is de brief hieronder in stukjes, maar volledig geciteerd en voorzien van reacties. Klik hier om de brief te downloaden.


Hallo mw. Hilhorst

Een reactie op uw schrijven.

Mijn excuses voor het feit dat mijn artikel verkeerd is overgekomen.

Nee, uw artikel is niet verkeerd overgekomen en is geheel in lijn met wat de gemiddelde homeopaat zal vertellen, c.q. beweert. Op deze manier stelt u tevens dat het probleem bij de lezer en niet bij de inhoud van uw artikel ligt. Dat lijkt me ronduit pendant. Uw stuk is gewoon een verzameling rariteiten en onjuistheden.

Door het onderbelicht laten van de reguliere behandeling bij nierproblemen is er misschien een verkeerde indruk gewekt. Ik zal een patiënt nooit een medische behandeling verbieden of onthouden c.q. negatief hierin adviseren. Het is eerder andersom, dat ik een patiënt doorverwijs naar een arts voor diagnose/ behandeladvies.

Dit is geheel niet in lijn met uw artikel. U laat zich daarin, op z’n best, verkapt negatief uit over reguliere behandelingen: We herinneren u aan het meisje met buikklachten uit het stukje:.

“Bv een meisje wat vaak buikpijn heeft, allerlei onderzoeken heeft gehad en er wordt niets gevonden. Ze moet er maar mee leven.”

En op uw website kan men lezen:

“Het uitgangspunt is dat elk mens een levenskracht bezit die de mens zo gezond mogelijk houdt. […] Door invloeden van buiten [ gebeurtenissen, ongevallen, medicatie] en invloeden van binnen[ erfelijkheid, hoe je bent] krijg je een verstoring in die levenskracht, dat is ziekte” (http://voorallemensen.nl/index_bestanden/Page489.htm)

U neemt uw lezer niet serieus als u denkt dat uit deze brei onzin geen conclusies uit worden getrokken. Om over het principe van ‘levenskracht’  nog maar te zwijgen. Hoe kan die basis van homeopathische pathologie worden verenigd met de hedendaagse inzichten van de door Hahneman zo verfoeide ‘allopathie’? Verderop wenst u ‘nader’ tot de echte gezondheidszorg te komen, maar hier creëert uw een gapende, onoverbrugbare kloof.

Ik zal een patiënt nooit het advies geven om met medicatie te stoppen.
Medicatie veranderingen is altijd iets tussen de patiënt en de voorschrijver, de behandelend arts of specialist.

Dat is heel fijn, maar wij hebben ook nergens beweerd dat u ronduit actief aanraadt om medicatie te stoppen. (U tovert dus een stroman ten tonele.) Al ís de grens nauwelijks duidelijk aanwezig in uw stuk. Bijv:

“Medicijnen zijn lichaamsvreemde stoffen, dus veel medicatie gebruiken bezorgen de nieren overwerk. En als we weten dat 1 op de 3 mensen overlijdt aan medicijnvergiftiging is het misschien niet raar om de conclusie te trekken dat de nieren het zwaar te verduren hebben. Als je weet dat een baby van 2 maand al de eerste vaccinaties krijgt en vanaf die tijd al hard moet werken om af te breken, dat de nieren dus vanaf 2 maand al extra belast worden! En wat dacht u van het jarenlange gebruik van de pil door vrouwen, de pil is een lichaamsvreemde stof en heeft invloed op de hele hormoonhuishouding, ook die van nieren, schildklier, alvleesklier. Maar ook op het hormonale gebeuren in het nageslacht van vrouwen die lang de pil hebben gebruikt. We zien tegenwoordig steeds meer diabetes, schildklieraandoeningen en onvruchtbaarheid.”

Uw duidelijke onkunde op medisch gebied heeft geresulteerd in een tekst die te suggestief om los te lopen. De bewering dat 1 op 3 mensen overlijdt aan een medicijnvergiftiging is volslagen uit de lucht gegrepen en zonder een referentie een doorn in het oog van iedere medicus of anderszins medisch geschoold of weldenkend persoon. U jaagt mensen onnodig schrik aan over medicatie. Nierpatiënten zijn met hun leven(skwaliteit) afhankelijk van bepaalde typen medicatie en wij moeten er niet aan denken wat uw informatie zou kunnen doen met personen die nog enigszins een nierfunctie hebben, maar wel dialyseren. Het inbedden van angst voor medicatie is in hun geval een enkeltje verminderde levenskwaliteit.

In het artikel staat dat nieren het al vroeg zwaar te verduren hebben omdat ze hard moeten werken om lichaamsvreemde stoffen af te voeren. Lichaamsvreemde stoffen kunnen mijn inziens ook zijn synthetische toevoegingen als kleur, geur, smaakstoffen, zoetstoffen.

Met andere woorden: NAAST de medicatie gaat u de ‘toxine/E-nummer’-kaart spelen? Mogen wij u op het hart drukken dat u zich op deze manier alleen maar dieper vastdraait? En waarop baseert u zich m.b.t. deze materie? We hoop niet dat we u nieuws brengen als een nierfunctie van 15% resulteert in de noodzaak van dialyse. Dat betekent een flinke overcapaciteit. Daarmee zeggen we nadrukkelijk niet dat het niet uitmaakt wat we met babies, kinderen en volwassenen doen, of dat er geen middelen zijn die nefrotoxisch zijn. (die zijn bijv. ook in de Traditionele Chinese Geneeswijzen te vinden)

U zult, dus, nogmaals, uw stellingen moeten onderbouwen met duidelijke referenties, zoals een bron die aangeeft dat de door u genoemde stoffen inderdaad (op de lange termijn) schade veroorzaken aan de nierfunctie en zullen leiden tot de noodzaak van dialyse. If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen.

In het artikel staat nergens dat mensen met dialyse moeten stoppen, beslist niet. Dialyse is levensreddend voor mensen die het nodig hebben.

Dat wordt in ons schrijven ook nergens beweerd en is zelfs niet in de verste verte uit de strekking van het verhaal te halen. Daarbij weet iedereen die daar meer dan één pagina over heeft gelezen dat iemand die van dialyse afhankelijk is binnen afzienbare tijd zal overlijden als men stopt met dialyse. Wederom een stroman. ‘Stating the obvious’ in een e-mail op een punt dat niet eens in uw eigen stuk aan bod helpt u niets verder.

Ik verbied ook ouders niet hun kinderen te laten vaccineren, ik geef informatie als ze daarom vragen net als andere gezondheidsorganisaties. Elke keuze wordt door mij gerespecteerd.

Ook dat wordt nergens beweerd, en het niet verbieden is niet iets dat voor u spreekt. Ik zie dat u op uw website niet meer actief linkt naar de NVKP? in ieder geval bestaat de website ‘kritischprikken.nl’ niet. De websites die het wel doen zijn ronduit suggestief over vaccinatie. We citeren:

“Het veelvuldig vaccineren tegen influenza (griep) heeft dit probleem kennelijk niet opgelost. Mischien is het zelfs wel toegenomen.” (van: http://www.klassiekehomeopathie.nl/actua_herfst)

Het is een bekend – en makkelijk toegankelijk – gegeven dat het aantal griepgevallen de afgelopen decennia juist is gedaald. http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/ademhalingswegen/influenza/trend/

Daarnaast is het een algemeen geaccepteerd en bewezen gegeven dat vaccinatie een nuttige interventie is. Nog onlangs werd aangetoond dat (vroege) vaccinatie van mensen met hartproblemen en vaccinatie van zwangeren een effectief middel is. Zie hier en hier. Het is u als zelfbenoemd zorgverlener aan te rekenen dat u zich inlaat met dergelijke desinformatie. Ik verwacht evenwel niet dat u compleet op de hoogte bent van de inhoud van de websites waarnaar u linkt, maar het lijkt me duidelijk dat hieruit maar één conclusie getrokken kan worden: als klassiek homeopaat dient u uw beroepsgroep hierop aan te spreken en, tot rectificatie van de pertinente onzin een feit is, niet meer te linken naar de website. Wij verwachten daarin actie van uw zijde.

“Ik beweer niet dat reguliere gezondheidszorg onnodig is.Mijn streven is elkaars kennis en kunde aanvullen.”

Wij beweren ook niet in ons stuk dat u stelt dat de reg. gezondheidszorg onnodig is. Waarom blijft u stromannen aanvallen? Er is echter niets in de homeopathie, niet de extreme verdunningen, niet het similia principe, niet de psoraleer (alhoewel vergane glorie), niet de diagnosticering, niet het principe van succussie en potentiëring, niet het watergeheugen dat ook maar iets toe te voegen heeft aan de reguliere gezondheidszorg. De enige manier waarop u kennis en kunde kunt laten zien is uw praktijk sluiten.

“Het mag duidelijk zijn gezien jullie reactie dat meningen verdeeld zijn. En dat mag. Maar laten we in deze wereld wel elkaars mening respecteren en geen conclusies logischerwijs trekken.”

Meningen doen in deze niet ter zaken, feiten wel. Het ‘logischerwijs trekken van conclusies’ is een van de basiselementen van de gezondheidszorg. Alhoewel niet altijd makkelijk, zijn rationaliteit en logica zijn onmisbaar. Die zijn in de homeopathie ten ene male afwezig en mensen die homeopathie verkopen zijn op dat vlak om te beginnen niet te respecteren. U verkoopt mensen gebakken lucht, water en suikerpilletjes en de strekking van uw artikel is een schande. Dat is geen mening, maar een wetenschappelijk feit. Uw mening is dus geenszins te respecteren.

Ik hoop hiermee een duidelijke toelichting te hebben gegeven.

Logischerwijs kan u uit bovenstaande concluderen dat dit niet het geval is. U neemt geen afstand van onjuiste beweringen en legt het probleem bij de lezer bij wie het stuk ‘verkeerd is overgekomen’.

Het stuk zélf is verkeerd.

groet,

Liset Kraaijenvanger & Bram Hengeveld

38 Responses to Homeopathie & dialyseren? Dacht het niet! Brandbrief aan kwakzalver en NON

 1. Pingback: Tweets that mention Homeopathie & dialyseren? Dacht het niet! Brandbrief aan kwakzalver en NON « Cryptocheilus Weblog -- Topsy.com

 2. wilmamazone says:

  Tot nu toe nog niets gevonden met de zoekterm ’1 op de 3 mensen overlijdt aan medicatievergiftiging’ of ‘1 op de 3 mensen overlijdt aan medicijnvergiftiging’, behalve links en rechts een artikel van het duo Kraaijenvanger en Hengeveld. 😉

  Over medicijnvergiftiging in het algemeen is genoeg te vinden, maar….das een héél ander hoofdstuk.

  Iets in me zegt echter de het een product is van een zuigende stimulering van één van de of beide duimen van de kwakzalfster in kwestie, mw. Hilhorst, werkzaam als ‘klassiek homeopaat’ te Hengelo.

  *Doet mij maar de beide duimen van mw. Hilhorst*

 3. JennyJo says:

  Zal wel net zoiets zijn als het dokters-nemen-zelf-nooit-chemo verhaal. Of het als-dokters-staken-gaat-er-niemand-dood verhaal. Broodje aap dus. Laat die mevrouw maar eens met bewijzen komen voor haar stelling.

  Wat ze hier te berde brengt is zo onpeilbaar stom, het is te gek voor woorden en diep treurig dat dat allemaal mag en dat zo iemand zich ongehinderd op patiënten kan storten.

 4. We hebben contact!

  Mw. Hilhorst gaat er ‘nog op terugkomen’, zo laat ze via e-mail weten.

  We wachten in spanning af! Zou er een homeopaat bestaan die in staat is tot zelfreflectie en haar zelfoverschreeuwing inziet?

  *wensvol denkt*

 5. Duidelijk. Weer een voorbeeldje van den holle retoriek van ‘den homeopaath’.

  En als we weten dat 1 op de 3 mensen overlijdt aan medicijnvergiftiging

  B.S.

  Van de plusminus 50.000 vergiftigingen per jaar heeft ongeveer de helft te maken met medicijnen. Dat is inclusief de zelfmoordpogingen. Ik schreef daar ook al eens over.

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/08/11/paracetamol-misbruik-en-vergiftiging/

  Daar zijn ook de cijfers m.b.t. medicijnvergiftiging te vinden.

  Het verhaal over de vaccinatie is ook B.S. Als de baby nu een infectie krijgt (omdat het niet is gevaccineerd) heeft het te maken met een veelvoud aan deze ‘lichaamsvreemde’ stoffen. Alles wordt duidelijk al we op de pagina met de favoriete links van Mieke Hilhorst kijken.
  http://www.voorallemensen.nl/index_bestanden/Page665.htm

  Maar ook op het hormonale gebeuren in het nageslacht van vrouwen die lang de pil hebben gebruikt. We zien tegenwoordig steeds meer diabetes, schildklieraandoeningen en onvruchtbaarheid.

  Welja. Legt Mieke Hilhorst nu een verband met de pil en diabetes, schildklieraandoeningen en onvruchtbaarheid?

  Mieke Hilhorst schijn over het algemeen een afkeer te hebben van lichaamsvraamde stoffen. Dat verklaart misschien ook waarom ze zich beperkt tot het voorschrijven van van water bij kanker of botbreuken.
  http://www.voorallemensen.nl/index_bestanden/Page1136.htm

 6. JennyJo says:

  Ja, dat had ik al gelezen, homeopathie bij kanker. Ik heb er geen woorden voor.

  Wat ik me overigens afvraag is wat mw. Hilhorst eigenlijk precies verstaat onder “lichaamsvreemde” stoffen. Dat legt ze namelijk niet uit. Als ik haar verhaal goed begrijp is een poliovirus niet lichaamsvreemd. Wat ik dan weer heel vreemd vind. Waar bevindt zich dat in ons lichaam? Waar wordt het aangemaakt??

  En zo weet ik er nog wel een paar

  Legt Mieke Hilhorst nu een verband met de pil en diabetes, schildklieraandoeningen en onvruchtbaarheid?

  Ja, zo lees ik het wel. Het is een complete fantasiewereld, die homeopathie. Je verzint gewoon maar wat, zoals: vaccinaties, dat kán niet goed zijn, zo’n grote prik in zo’n klein kindje, brrrr, eng. Dus krijg je er ook enge ziektes van. Onderbouw je verder niet, hoeft ook niet want klinkt toch logisch?

  Idem voor de pil; lichaamsvreemd, hormonen; dan weten we genoeg: dat kán niet goed zijn. Dus krijg je er enge ziektes van. Onderbouw je verder niet, hoeft ook niet, want klinkt toch logisch?

 7. De aloude toxin-gambit idd. Voor dialysepatiënten een potentieel levensgevaar, ironisch genoeg omdat ze ‘toxins’ stapelen.

  Ik vind het ergens sneu voor de NON, die mensen doen hard hun best om patiënten te verbinden en zijn zich waarschijnlijk geenszins bewust van hetgeen ze hebben gedaan. Er gaat in het blad waarschijnlijk net zoveel tijd in zitten als een weblog en de opbrengst zal niet meer zijn dan dank en eer. Het zou me zelfs niet verbazen dat ze de basale kennis missen om überhaupt het probleem te herkennen, of te onderzoeken.

  But it doesn’t exonerate.

  Informatie verstrekken is verantwoordelijkheid nemen, hoe dan ook. Ik vind dat persoonlijk een lastige kwestie. Door te webloggen over gezondheidsgerelateerde zaken – zoals de hele Cryptocrew – manouvreer je jezelf in een positie waarin je anderen potentieel kunt schaden. Een disclaimer op de website is vanuit die optiek een knieval, maar ik zie geen mogelijkheid om deze niet te plaatsen, al was het maar vanwege mijn eigen onkunde. Als pleister op de wonde heb ik er een persoonlijke toevoeging bij geschreven voor mn eigen weblog. Dat is een afschuifsysteem -> overleg ALTIJD met uw (huis)arts. Maar ik zie geen andere oplossing.

  Wat Hilhorst doet is gewoonweg idioot, niet in de laatste plaats omdat ze aangeeft een gedegen opleiding met genoeg medische achtergrond te hebben genoten. #failboat

  Maar zoals ik zei: we wachten in spanning af.
  Misschien vraagt ze zelfs wel om het artikel te laten rectificeren. Je weet maar nooit…

 8. Pingback: Homeopathie & dialyseren? Dacht het niet! Brandbrief aan kwakzalver en NON

 9. Twentse nierpatiëntenvereniging neemt keihard afstand van artikel over homeopathie in eigen blad….

  Lees verder: http://www.niernieuws.nl/?id=3706

 10. We hebben contact, deel 2. Toevoeging aan begin van artikel gemaakt. Hulde aan de NON.

 11. @ Redactie NierNieuws

  Dat is goed nieuws. Heel goed nieuws. Jullie schrijven:

  heeft tot grote ophef geleid

  Daar had ik wel een linkje bij verwacht.

 12. You mean Dialoog?

  Maar inderdaad een moedige en goede beslissing van de NON.

  Nu nog afwachten hoe Hilhorst hier ‘op terugkomt’.

 13. JennyJo says:

  Nu nog afwachten hoe Hilhorst hier ‘op terugkomt’.

  Ach, het zal wel weer hetzelfde riedeltje zijn: regulieren hebben geen visie, zitten vast in het wetenschappelijk paradigma en geloven alleen maar wat ze kunnen bewijzen, al het andere bestaat voor hen niet.

  Gewoon wat we altijd horen dus.

 14. wilmamazone says:

  Een artikel van de Hengelose homeopate Mieke Hilhorst heeft tot grote ophef geleid.

  Ik ben er ook nieuwsgierig naar of die grote ophef meer dan een bron had.

  Voor nu alvast: een grote, magneprachtige veer in de reedt van Liset en Bram!
  Als dat voor ons Bram té lastig ligt mag ie ‘m ook op z’n bulles (laten) vastmaken. :mrgreen:

 15. @wilmamazone (aka het Googlewonder)

  WOW, dat had ik nog niet gezien. Was benieuwd naar de herkomst van het geciteerde zinnetje
  http://www.niernieuws.nl/?id=3706&cat=ln&loc=
  Fantastisch!

  Wat mij betreft is de NON gezuiverd van alle blaam die hen treft en laten ze zien een eerlijke en oprechte vereniging te zijn voor nierpatiënten. Nogmaals hulde.

  Wat betreft die veer: raad jij eens wat ik tussen m’n billetjes heb zitten!

 16. Pingback: Antikwak bestrijding wérkt. | Ars GeriatriCare

 17. Pingback: Bestrijding der Kwakzalverij wérkt. | Ars GeriatriCare

 18. Rectificatie: ik ging er vanuit dat de NON niernieuws.nl had bericht. Maar het is andersom: niernieuws heeft na het lezen van cryptocheilus weblog contact opgenomen met de NON. Die moeten zich kapot geschrokken zijn, gezien hun snelle reactie. Dit is gerectificeerd in update 3. Les: assumption is the mother of all fuckups…

 19. Nog een paar updates en de hele voorpagina staat vol.

  *crossed fingers*

 20. [update 4] We hebben wederom contact! Mieke Hilhorst, draaikontend homeopaat heeft gereageerd per e-mail. Even geduld a.u.b.!

 21. Hilhorst’s brief is – voorzien van reactie – toegevoegd aan het artikel. Man man man….

 22. @ Bram

  Dat vindt ik wel een nieuw stukkie waard. Te goed voor een Update. Bovendien is de reply van Hilhorst in open ‘dinges’. Dat kunnen de meesten niet lezen.

  Kortom. Je hebt 90%, nu een updateR in de vorm van een (vervolg) post met je hack and slash commentaar.

  Leuk!

  [/Uitsmeren is een kunst]

 23. Pingback: Hilhorst reaguurt. De beuk erin. « Cryptocheilus Weblog

 24. Paul says:

  De arrogantie ten top, van allerlei bedweterende zogenaamde eenrichtingsverkeer wetenschappers en aanhangers, is mijn conclussie als ik de zieke reactie van Bram en anderen lees. Grootheidswaanzin, gebaseerd op korte termijn denken en strijd leveren tegen ziekte, verstoringen, crisis enz., dit zal jullie en de mens als individu en als groep steeds zieker maken. Dat gebeurt al. Kijk dan toch naar jezelf en om je heen en je ziet hoe ziek je bent, we met z’n allen zijn en met z’n allen worden. Je bent wat je doet en wat je eet. Kijk hoe we met z’n allen met de aarde omgaan, kijk wat we met z’n allen in de winkel kopen. wat een troep. Er lijkt maar één groot belang te bestaan. Geld verdienen. Winst maken, ten koste van duurzaamheid, gezondheid, balans, gemeenschaoszin, vrede. In het klein en in het groot. Wat ben je naïef en zoek je tevergeefs harde woorden en beledig je je medemens. Kijk wat de chemici vanuit een Farmaceutische miljardairslobby al in de ziek en gezonde mens heeft gepropt. Hoe durf je dat allemaal af te doen als waar en een mevrouw, die haar nek uit steekt, zo aan te vallen. walgelijk. Zij heeft misschien wel meer gelijk dan jij en jullie. Hoe zeker ben je van jezelf. Werp dan de eerste steen. Reageer je ook zo, richting anderen die hun mening verwoorden, die ook helemaal niet overeen komt met de jouwe. Het si gif wat je spuwt. Je moest eens wat lezen over Socrates, Hipocrates, Pythagoras, Leonardo da Vincy en inderdaad ja, de beste meneer Hahnemann. Hij heeft een geneeskunde ontwikkeld op basis van natuurwetten. Er zijn duidelijke bewijzen overal te vinden, dat mensen, volkeren, die die natuurwetten respecteren, gezonder leven, gelukkiger leven, meer in harmonie met zichzelf en hun omgeving, dan alle Westerse bedweters, die met hun neus achter het grote geld en een egoïstische hebzucht aanlopen. Totdat ze van binnen net zo vergiftigd zijn als hun gedrag en dat wat ze dagelijks tot zich hebben genomen.
  In India bestonden al honderden jaren voor Christus geboorte al universiteiten, waar geleerd werd, dat je die natuurwetten juist wel moest respecteren. de echte wijze leiders en groten der aarde erkenden dat. Deze hebben een grote bijdrage geleverd aan een ontwikkeling, die veel wetenschappers nu afdoen als waanzin of kwakzalverij. Wetenschappers die denken dat ze met hun hokjes denken en hun uit hun verband trekkende onderzoek vaak oogkleppen ophebben en het grote verband kwijt zijn geraakt. De machtigen en hun voetvolk der aarde, die uitzijn op rijkdom, macht en hebzucht vormen een net zo grote bedreiging voor de gezondheid van het ecosysteen van de planeet en de mens in het klein, als een zelfmoordcommando in Irak. Wanneer dat laatste op je netvlies staat, kun je je misschien voorstellen dat de mens niet beter wordt door tegen jezelf te strijden, tegen elkaar te strijden, tegen de natuurwetten in te gaan. Maar dat genezing afhangt van, samenwerkende systemen in je hele lichaam, samenwerkende systemen tussen mensen onderling en samenwerkende systemen organen en landen. Zo zit ons universum in elkaar.
  Paul

 25. Hallo Paul.

  Mooi verhaal, maar weinig wol.
  Ik mis een stukje inhoud. Ik verdien hier overigens geen cent mee.

  Hoe zit het met de (gevaarlijke) onzin die de homeopaat in kwestie verkondigt? Heb je daar nog iets over te melden? De 1 op de 3 mensen die overlijdt aan een vergiftingen met medicatie? De maagzweer die door stress ontstaat? Nee, dacht ik al. Interne kritiek is in jullie wereldje uit den boze. Zou het kaartenhuis doen instorten.

  M.a.w. wát is er ziek aan mijn reactie? Want in al je woordendiarree is er niets dat relevant is mbt het bericht. Allemaal tangentiaal boegeroep. Geen inhoud. Heb je soms geldelijk belang in de homeopathie? Je kunt wel schreeuwen, feit is dat het belangrijkste al geschied is: het artikel is gerectificeerd en men heeft er afstand van genomen. Je probeert een put te dempen waarin het homeopathische kalf reeds is verzopen.

  Het idee dat Hahnemann een idee heeft gehad dat de natuurwetten respecteert? ROFL. :*-)Priceless

  Maar dat genezing afhangt van, samenwerkende systemen in je hele lichaam, samenwerkende systemen tussen mensen onderling en samenwerkende systemen organen en landen. Zo zit ons universum in elkaar.

  Bijna goed! Doe nog eens een poging. Je bent best warm moet ik zeggen.

  Doehoeg Paul.

 26. JennyJo says:

  De “natuurwetten” van Hahnemann bestaan helemaal niet alleen in de verbeelding van Hahnemann en zijn volgelingen.

 27. wilmamazone says:

  Bram zegt:

  Want in al je woordendiarree is er niets dat relevant is mbt het bericht.

  Als dit de Paul is die ik denk dat hij is heeft ie patent op woordendiarree. Niet vreemd of onbegrijpelijk voor een vaste klant van Guido Jonkers.

 28. JennyJo says:

  De Paul bij Jonkers kan niet spellen – sterker nog, die kan nauwelijks één begrijpelijk woord op het scherm krijgen. Deze meneer kan in elk geval wel spellen.

 29. wilmamazone says:

  DE Paul kan het wel hoor als ie er echt voor gaat zitten(denk ik).

 30. JennyJo says:

  Okee, nu ik het nog eens gelezen heb… ik geef hem het voordeel van de twijfel.

 31. Paul says:

  Beste Bram en anderen, die alleen maar kunnen afgeven op ???? ,
  Wanneer jullie in India, Nepal, Brazilië, China, Japan, Argentinië, Niew Zeeland, Canada, Noorwegen, Denemarken, Zuid Afrika, Congo zijn geweest, ben ik je daar niet tegengekomen. wat ik daar wel ben tegengekomen is een enorm besef van de waarde van een zelfgenezend of zelfherstellend vermogen van een mens, dat weinig meer heeft, dan zijn/haar lijf. Tussen rijken en armen, lijken zieke mensen, broeders en zusters. De elitaire geneeskunde biedt in deze landen geneesmiddelen aan en schrijft geneesmiddelen voor, lang over de houdbaarheidsdatum, afgeschreven geneesmiddelen en tientallen jaren oude vaccins. Zonder knipogen verstrekken dit aan blinde, dove, arme ongeletterde mensen. Zelfs ik kon voor mezelf, een sterk antibioticum van 1987kopen in 2002. Ik heb dorpen gezien waar ouderen en ook kinderen gehandicapt ( foto’s en reportages zijn op tv uitgezonden en schadevergoedingen zijn toegekend) zijn i.v.m. vaccinatieschade en idem t.g.v. experimenten met reguliere geneesmiddelen, die later weer in de Westerse wereld met patent en al te duur worden aangeboden.

  Je, jullie kunnen praten wat je wil. Je steekt je kop in het zand. Ik heb geen belangen of aandelen in de homeopathie, haha. Goede homeopathie bedrijven is echt een kunst heb ik gezien. Wauw. Enorm hard werken en 10% of minder van de Balkenende norm.
  Ik heb wel gezien dat je geen geld hoeft te hebben om met homeopathische behandeling wel wonderbaarllijke genezende reacties te zien, waar reguliere medicatie en antibiotica enz niets deden of te riskant waren om toe te dienen. Of alleen nog betaalbaar was voor hooguit 4% van de bevolking. Ik heb lange tijd sceptisch gestaan t.o.v. alternatieve geneeswijzen en doe dat nog steeds. Tuurlijk zie ik kwakzalverij. En ook bij de allopathische medicijnmannen. Ik erken de mogelijkheden van, en heb groot respect voor allopathische en reguliere geneeskundige artsen. Ik kan minder waardering uitspreken voor die reguliere of alternatieve medicijnverstekkers.
  Maar ik heb ook staaltjes ( homeopathische ) geneeskunst gezien in klinieken, ziekenhuizen, dorpen en vluchtelingenkampen, bij allerlei soorten mensen, onder allerlei verschillende omstandigheden, dat ik diep respect heb gekregen voor deze vorm van geneeskunde ( ontwikkeld voor 1900) . Dat was geneeskunde van de hoogste plank, waar je je vingers bij kunt aflikken!!! Als het dan enkel placebo werkingen zou zijn, en als die homeopaten dan zelf zo gevaarlijk kunnen zijn door mensen iets te laten geloven in iets wat niet kan, dan is het vreemd dat “gelovigen en ongelovigen” meer dan vele duizenden die ik de afgelopen jaren tijdens mijn werk mocht ontmoeten, zo veel baat hebben en hadden, met een homeopathische behandeling. Van stuitligging, malaria, longontsteking, syfilis, ebola, getraumatiseerd zijn, botbreuken, ernstig nierfalen! leververschrompelingen, dementie, psoriasis, shock, slangenbeten, tot oorontstekingen, enz. heb ik staaltjes van homeopathische geneeskunst gezien. Kwakzalverij, boelshit of diarree zoals je denigrerend opschrijft. Wat denk je wel niet? Dieren reageerden voortreffelijk. Zij hebben geen benul van regulier of homeopathie hoor? Die reageren met aan of uit. Dieren kennen geen placebo. Dat je met homeopathische middelen een dorp hebt zien overleven tijdens een uitbraak van een ernstige epidemische ziekte, kun jij je misschien niet voorstellen. Bescheidenheid zou je sieren. Hoeveel levens heb jij gered? Echt hé. Het is eenvoudig iemand met goede bedoelingen, met een artikel op blijkbaar een verkeerde plaats neer te sabelen. Het is minder eenvoudig, maar des te ZINvoller de dialoog op te zoeken en elkaar te overtuigen vanuit menselijk bewustzijn en nauwkeurigheid. Wiskundig gezien heb je geen enkel sluitend bewijs, voor jouw uitspraken en stellingen waarmee je de Mieke in haar artikel probeert te verslaan. Dat geldt ook voor die andere forumgebruikers, die hard van de papierentoren blazen. Wanneer jullie reguliere artsen geen kans meer zien met alle mogelijkheden je leven te rekken, omdat je zelfgenzende vermogen al een levenlang buitenspel is gezet, zul je zelfs vlak voor je dood misschien een helder moment krijgen dat we meer zijn dan alleen materie. Respecteer ieders leven ! Vanuit dit respect reageer ik op jullie reacties op één of ander artikel, die getuigen van grote grote onwetendheid wat er OOK echt in de wereld gaande is en gebeurt. Als wetenschapper weet ik al lang dat wetenschappelijk onderzoek dat gepubliceerd wordt en werd, te vaak heleboel aspecten en omgevingsfactoren buiten beschouwing laat om te voldoen aan eisen die vast staan. Wetenschappers die buiten de vaststaande paden durven te onderzoeken en daarbij voorzichtig en bescheiden voorlopige conclussies en stellingen formuleren zijn meer op zoek naar waarheden. Beste Bram, 90% wat jij denkt, wat wij zeggen, schrijven, denken of dachten blijkt achteraf ( te bewijzen) niet te kloppen. Hierij besluit ik dan ook maar mijn voorzichtige verbaasde reactie. In naam van al die mensen die enorm veel geluk hebben gehad, wel een goede homeopaat te ontmoeten ( ik heb ze gezien in al die bovengenoemde landen, velen ) , wens ik je van harte een stukje bescheidenheid toe. Tot hier mijn reactie. toevallig kwam ik jullie discussie tegen en laat het nu ook maar los. Sterkte met jezelf! Vanuit mijn hart wens ik jullie dat toe.
  Paulus

  Ik ben helaas niet die Paul, waar iemand graag op wil afgeven.

 32. Hallo Paul, welkom in Nederland.

  Dat jij in tweede- en derde wereld landen misdadige hulp aangeboden hebt zien worden. Tja… Maar je maakt het ons zo wel heel makkelijk om door je woordelijke luchtbelletje te prikken.

  Maar goed, ik moet je op één punt half gelijk geven:

  Ik heb wel gezien dat je geen geld hoeft te hebben om met homeopathische behandeling wel wonderbaarllijke genezende reacties te zien

  Water kost inderdaad relatief weinig, maar genezende reacties (wut?) zie je dan weer niet. Zoals je het hier overigens stelt, is het niet het homeopathisch middel dat zou genezen, maar de reacties er op. Een placebo dus. Helaas bestaat er over het placebo nogal een mate van onduidelijkheid, is er bewijs dat het effect eigenlijk geen goed meetbaar effect is en is het niet ethisch om mensen te bedonderen met een onbetrouwbaar middel waar je over moet liegen. Kijk hier maar eens; http://www.skeptic.com/eskeptic/09-05-20/

  Of ga direct naar:
  Hrobjartsson, A . & Gotzsche, P.C. Is the Placebo Powerless? An Analysis of Clinical Trials Comparing Placebo with no Treatment. New England Journal of Medicine. 2001; 344:1594–1602.

  Als je overigens zegt dat iets ‘te bewijzen’ is, bewijs het dan. Referenties bieden is echt geen raketwetenschap zeg ik altijd maar.

  Van stuitligging, malaria, longontsteking, syfilis, ebola, getraumatiseerd zijn, botbreuken, ernstig nierfalen! leververschrompelingen, dementie, psoriasis, shock, slangenbeten, tot oorontstekingen, enz. heb ik staaltjes van homeopathische geneeskunst gezien.

  The plural of anecdote is not data. Basiskennis Paul. Maar overtuig ons met bewijs. Peer reviewed enzo. (en nee, dat wordt niet tegengehouden bla blabla, maar daarover later meer)

  Kwakzalverij, boelshit of diarree zoals je denigrerend opschrijft. Wat denk je wel niet?

  1. Ik doelde met diarree op de hoeveelheid woorden die je spendeert aan het niets zeggen.
  2. Ik denk dat jij een beetje uit je nek kletst. Nee, dat weet ik zeker.

  Dieren reageerden voortreffelijk. Zij hebben geen benul van regulier of homeopathie hoor? Die reageren met aan of uit. Dieren kennen geen placebo

  Ohw ja, en dan ga je het ‘varkens en C. difficile onderzoek’ uit wageningen zeker citeren? Ohw nee, referenties bieden is niet helemaal je ding. Maar lees nu eerst de link hierboven maar. Of koop het boek ‘Bad Science’ van Ben Goldacre. Misschien kan je ook eens googlen op Klüger Hans, ligt mooi in de lijn.

  Wat betreft homeopathie bij dementie. Kijk, niemand komt op een dergelijke manier aan de ouderenzorg en komt er bij mij ongeschonden van af. Dat je geen enkele basiskennis hebt op welke vlak dat je aansnijdt dan ook is duidelijk. Maar over de rug van dementerenden geld verdienen met homeopathie? Dat is werkelijk goor en misdadig. En ook nog eens bewezen onwaar. Hoe het bestaat; ik weet het niet, maar er is zelfs een Cochrane analyse over. Wist je vast niet. Krijg je, ook nog eens een gratis lesje in referenties bieden en ten tweede ‘your ass handed to you on a plate’. Komt ie:

  McCarney, R., Warner, J., Fisher, P., and Van Haselen, R. (2003). Homeopathy for dementia. Cochrane database of systematic reviews (Online), (1). Gedownload op 17-10-2010 van: http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab003803.html

  No evidence that homeopathy is effective in treating dementia

  Dementia is a distressing illness that has major implications for individuals with the disease and their carers. Homeopathy is a popular type of complementary medicine. It is however controversial because although there is some evidence that it is not just a placebo, no one understands how it could work. The researchers did not find any good quality trials and so cannot say whether it is or is not effective for treating this condition. As no information is available on how much homeopathy is used for dementia, it is difficult to say whether it is important to conduct more trials.

  Tot hier mijn reactie

  Waarom heb ik toch het gevoel dat dit onzin is? Als je weer terug bent, ga je dan een beetje uitdaging aanbieden?

 33. wilmamazone says:

  Wiskundig gezien heb je geen enkel sluitend bewijs, voor jouw uitspraken en stellingen waarmee je de Mieke in haar artikel probeert te verslaan. Dat geldt ook voor die andere forumgebruikers, die hard van de papierentoren blazen.

  @Paulus

  Zou je dan toch nog zo goed willen zijn om Jan Willem uit te leggen wat er -o.a. wiskundig gezien- niet klopt aan zijn comment?:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/10/15/hilhorst-reaguurt-de-beuk-erin/comment-page-1/#comment-20269

 34. JennyJo says:

  Jan Willem,

  Hartelijk dank voor je uitleg van het mathematisch schudden, ben erg onder de indruk.

  @ Bram,

  Misschien iets voor Saxion, in het alternatieve lespakket: mathematische homeopathie.

 35. JennyJo says:

  “Wiskundig gezien”???

 36. Wiskundig gezien… Ja die’s ook mooi.

  How about: P(Mieke klets uit nek)=x

  Verder natuurlijk ook:

  P(Mieke kletst niet uit nek)=1-(P(1op3 mensen sterft aan medicatievergifting) + P(vaccinatie veroorzaakt grote nierschade in bevolking)+P(haar artikel is goed, maar we begrijpen het verkeerd)+P(etc….))

  Dat gaan we voor het gemak even schrijven als P(Mieke kletst niet uit nek)=1-y

  Waarbij y is de kans dat alle beweringen uit Mieke’s artikel waar zijn.

  Natuurlijk ook: P(Mieke klets uit nek)=1-P(mieke klets niet uit nek).

  Aangezien we hebben kunnen vaststellen dat Mieke ontzettend uit haar nek heeft zitten kletsen kunnen we met zekerheid stellen dat: P(Mieke klets uit nek)=1 en daardoor: y=0
  Q.E.D.

  Zo iets Paul?

 37. Pingback: 2010: dat was me het jaartje wel. Een dankwoord. | Ars GeriatriCare

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: