De politieke lippendiensten voor de voorhuid. Oude wijn, oude zakken?

Mét voorhuid. Afb: wikipedia

We hebben uw aandacht? Mooi. Ondanks dat de bloedtoevoer naar uw hersens wellicht enige averij heeft opgelopen dankzij de afbeelding hiernaast: herinnert u zich Ayaan nog? De atheïste met de valse naam die tegenover Rita “recht door zee” Verdonk kwam te staan?

Ayaan keerde zich tegen iedere vorm van besnijdenis en kreeg daarbij de politieke opinie lang niet altijd achter zich. En nog steeds is het kwaad kersen eten op dit gebied. In 2005 gooide men de besnijdenis uit het verzekering, met als gevolg dat zo’n 15.000 keer per jaar, in slecht gecontroleerde klinieken, de voorhuid van een minderjarig persoon wordt verwijderd, zo meldt NOVA eind 2009. Zonder enige zinnige reden. Dat doen de moslims  – want daar gaat de uitzending voornamelijk over – dan weer netjes. Geert zal er trots op zijn. Want het is een stukje onvervalst judeo-christelijk sentiment:

9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten. 10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde.11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. 12 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad; 13 De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond. 14 En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken. (Gen. 17)

Joden, Moslims en Geert: zes handen op één onderbuik. Wonderlijk. Men zou het bijna hoopgevend noemen.

Op cryptoweblog kon u er in 2008 reeds over lezen en toen werd er ook gelinkt naar een artikel door Karim et al. dat u beslist moet lezen. Gezien de opkomst van de islamofobieontwikkelingen in het huidige politieke en maatschappelijke klimaat is een hernieuwd kijkje echter interessant. Wat stellen onze regeringspartijen over deze absurde kwestie?

VVD

De grootste partij in het kabinet lijkt in het geheel niets te vermelden over besnijdenis, zowel bij jongens als bij meisjes. Dat is in ieder geval consequent. Mocht u beter kunnen zoeken, laat het vooral niet na dit in een reactie te vermelden.

CDA

In het Verkiezingprogramma 2010 van het CDA – het vierde paar handen op de onderbuik –  staat het volgende:

Geweld dat voortvloeit uit een culturele of religieuze achtergrond, zoals eergerelateerd geweld, vrouwenbesnijdenis of geweld tegen homo’s en lesbiennes moet worden aangepakt en er moet goede opvang zijn voor de slachtoffers. Extremisme wordt met kracht bestreden.

Als christen democratische partij is dat ergens ook niet vreemd natuurlijk, gezien de hierboven geciteerde bijbeltekst. Echter; is het niet vrij gewelddadig om zonder dat een mens daar met succes tegen kan protesteren en zonder dat het nut heeft, de integriteit van het lichaam te schenden? Hoe extremistisch is dat? Meet het CDA met twee maten? Ik kan er geen goed woord voor vinden.

PVV

Het Verkiezingsprogramma van de PVV vermeldt de volgende zaken aangaande besnijdenis:

Bij veel van de problemen die Nederland teisteren is de diagnose hetzelfde: elites zijn losgeslagen van de werkelijkheid en zijn op eigen houtje dingen gaan doen waar gewone mensen niet beter van worden. Onze elites hebben zich bekeerd tot de illusie dat alle culturen(en daaraan verbonden waarden) gelijk zijn. Alles moet kunnen. Er bestaat geen goed of kwaad,alle culturen zijn voor hen gelijk, de islam of het christendom, meisjesbesnijdenis, handenschudden of niet – wat maakt het uit. (p. 5)

en:

Vrouwenbesnijdenis zwaar bestraffen (p. 15)

Vanuit de verheerlijking van de ‘Judeo-christelijke’ achtergrond van de Nederlandse cultuur is dit natuurlijk niet zo frappant. Geert is dus vóór een kopvoddentax, waarbij vrouwen met een zelfbeschikkingsrecht belasting zouden moeten betalen voor het dragen van een hoofddoek, maar het uitvoeren van nutteloze, slecht gecontroleerde medische ingrepen bij jongetjes schijnt ‘em weinig te boeien. Hoe Geert in dit geheel, zoals hijzelf zegt “zelfs (sic) plaats ziet voor het humanisme” is me volslagen onduidelijk. Tegen dergelijke onzin ageren moet toch kunnen rekenen op bijval? Of wil hij zijn vrinden in Israël te vriend houden?

Enter de KNMG

Het lijkt er op dat Verdonk, samen met Ayaan het laatste beetje politiek activisme tegen het besnijden van jongens het land uit heeft gezet. Niettemin heeft de KNMG onlangs een standpunt tégen besnijdenis zonder medische grondslag heeft ingenomen:

De KNMG ziet niet-therapeutische circumcisie bij minderjarigen als een schending van de integriteit van het lichaam. Dit grondwettelijk vastgelegde recht beschermt mensen tegen ongewilde ingrepen in of aan het lichaam. Volgens de KNMG mogen minderjarigen alleen blootgesteld worden aan medische handelingen als er sprake is van ziekte of afwijkingen, of als overtuigend aangetoond kan worden dat de ingreep in het belang is van het kind, zoals bij vaccinaties.

[…]

De KNMG ziet goede redenen voor een wettelijk verbod op niet-therapeutische jongensbesnijdenis, maar vreest dat dit zal leiden tot het ondergronds gaan van de ingreep. Daarmee zou het aantal complicaties kunnen toenemen.

En terug naar Den Haag

Natuurlijk, ondergetekende snapt het volledig; in hun oneindige wijsheidstemmengeilheid is het niet verwonderlijk dat deze flagrante uiting van kop-in-het-zand politiek doorgang kan vinden. Van de nestors in de nieuwe regering verwacht ik érg weinig op dit vlak. Helemaal niet met het CDA en de PVV in de gelederen. Met een regeerakkoord dat ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid‘ heet, kan je je nu eenmaal een stuk inconsequentie veroorloven.

Op het gebied van het lichaam weten de VVD, het CDA en de PVV het nu eenmaal beter dan het artsengilde. We stellen – terecht – dat de ‘pedagogische tik’ niet aanvaardbaar is, maar, in lijn met de mogelijkheid tot discriminatie van homoseksuelen, is het besnijden geen probleem. Twee maten en meten maar…

Ondergetekende wil zich hard maken voor het standpunt: niet bij meisjes, niet bij jongens. Om welke reden dan ook, behalve een medische noodzaak. Kijkt u ook even naar deze docu uit 2004 door Michael Schaap.

Helaas zal het waarschijnlijk inderdaad zo zijn dat de religieuze dogma’s in de ogen van ouders boven de integriteit van het lichaam van hun kinderen gaan. Als er een voorbeeld wordt gemaakt van iemand die voor God z’n eigen zoon de keel zou doorsnijden, lijkt het wegnemen van de voorhuid nauwelijks meer dan een metafoor, waar we jongetjes ‘feestelijk’ voor aankleden. Helaas is er nu geen verantwoordelijke god die ingrijpt voordat het te laat is…

Dat bewijst de praktijk: we zullen, ook op dit vlak, op God’s lege stoel moeten gaan zitten.

14 Responses to De politieke lippendiensten voor de voorhuid. Oude wijn, oude zakken?

 1. hard maken voor het standpunt: niet bij meisjes, niet bij jongens

  Inderdaad. Daaruit vloeit voor mij ook voort; wel bij jongens, dan ook bij meisjes. Ik heb hier al eens een discussie over gehad op een ander podium.
  http://www.lucaswashier.nl/?p=7126

  Als we het dan toch al over politiek hebben. Ik zie net als Bram de vernieuwing in het kabinet hierover en over andere zaken als euthenasie en abortus, ondanks het hoge ‘vrijheids’ -gehalte in de namen van de deelnemende partijen, nog niet zo snel om zich heen grijpen.

  Men heeft de steun van de mannenbroeders van de SGP hard nodig. Er was al sprake van flirten over en weer.

 2. Pingback: Tweets that mention De politieke lippendiensten voor de voorhuid. Oude wijn, oude zakken? « Cryptocheilus Weblog -- Topsy.com

 3. Nu wil het geval dat vrouwenbesnijdenis in Sierra Leone een zuiver vrouwelijke aangelegenheid is. Er komt geen man aan te pas. Het gebeurt tijdens de initiatie in de geheime vrouwelijke genootschap, waartoe mannen geen toegang hebben. En onderzoek wijst uit dat een groot deel van de mannen in de Sierra Leonese samenleving juist tegen vrouwenbesnijdenis is.

  De boodschap van de VN: vrouwen moeten dit gebruik de rug toekeren omdat het in strijd is met hun vrouwenrechten. Wat op zijn minst een misplaatste benadering is. De Sierra Leonese vrouwen vinden het namelijk juist hun recht het wel te doen.

  Vaag gerelateerd maar wel op een van mijn favo weblogs.

  http://www.frontaalnaakt.nl/archives/andersdenkenden.html

 4. JennyJo says:

  Wat een stromannen in dat stukje zeg.

 5. Ha dokter, ho dokter! Direct het boek maar even besteld. Onmisbaar in iedere antikwakboekenkast. Was ’t een beetje vergeten.

  Laat ik maar eens op het linkje klikken 😉

 6. @Crypto. Ik vind het een vreemd artikel. Aan de ene kant wordt het cultureel relativisme opgehemeld, maar dat houdt wel ineens op bij vrouwenbesnijdenis.

  Overigens vind ik het een bij voorbaat een faux pas om dit op ‘vrouwenrechten’ te gooien. Het gaat om kinderrechten en breder: mensenrechten. Integriteit van het lichaam, dat soort zaken. Juist het vrouwenrechten gebeuren laat ruimte voor de oneerlijke behandeling van kindjes met een piemel. Maar dat terzijde.

  Ik vind het ook een beetje vreemd wat ze beschrijft: in 2003 werd in Senegal de ‘uiteindelijke’ strategie in Sierra Leone uit 2010 toegepast
  http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/vol17no1/171wm1.htm

  En volgens mij, maar ik ben geen expert, is het besnijden van vrouwen meestal een geheel vrouwelijke aangelegenheid. (hoevaak worden jongetjes besneden door vrouwen?) Het opmerken daarvan in het geval van Sierra Leone heeft met name zin als ze ook kan hard maken waarom in Sierre Leone de situatie zo escaleerde. De vraag of het geen religieus gebeuren is, vrouwen kunnen nl. ook geloven in onzin, blijft onbeantwoord, evenals die van een culturele opressie: de ‘initiators’ kunnen vanuit hun publieke positie macht uitoefenen. In het artikel lijkt het alsof vrouwen en masse kozen voor hun vrouwenrechten en zich geheel uit eigen bewegen lieten besnijden.

  Lijkt me bijna een beetje cultuur absolutistisch.

 7. @ Bram

  Ik heb ook de indruk dat Mooi het niet op vrouwenrechten gooit maar op het recht wat vrouwen (denken te) hebben. Ze haalt dat er aan de haren bij om aan te geven dat de campagne van de VN geen effect resulteerde.

  De vraag of het geen religieus gebeuren is, vrouwen kunnen nl. ook geloven in onzin, blijft onbeantwoord,

  Ze verduidelijkt dat in haar comments. Mensen in Sierra Leone hebben helemaal niets op met wetenschap (pers) hoewel ik mij dan wel afvraag waar mensen in SL (liever) naar toe gaan als ze een gebroken been hebben. Ik denk dat Mooi ons in deze column wil wijzen op ons paternalisme voor wat dit betreft. En dat dat ook wel eens als een bom in je eigen gezicht kan ontploffen.

 8. Ik zie het punt van Mooi; ALS je vrouwenbesnijdenis wil tegengaan, zal je mensen moeten aanspreken op voor hun welgevallige punten. Duidelijk en klaar als een klontje. Nu weet ik niet of Mooi vrouwen besnijdenis wil tegengaan, maar dat terzijde.

  Ik bedoel met vrouwenrechten ook de rechten die vrouwen denken te hebben. Tenminste, dat komt duidelijk naar voren in:

  De Sierra Leonese vrouwen vinden het namelijk juist hun recht het wel te doen.

  Het gaat me in deze vooral om de tegenstelling van die rechten en de rechten van een kind. (voor zover ik vermeen dat die er zijn, wat natuurlijk behoorlijk cultuur relativistisch is…)

  Ten eerste, als het gaat om volwassen(!) vrouwen, die instemmen met besnijdenis om hun eigen seksuele genot (‘ongedurigheid’) te bemoeilijken:

  In Sierra Leone heeft het echt te maken met het indammen van seksuele ongedurigheid, maar niet alle vrouwen zijn geinteresseerd in een verklaring. Traditie is traditie en daarmee uit. En die houding, dat is elk volk wel eigen.

  tja, wie ben ik dan om te zeggen dat ze dat niet moeten doen? Ik ben alleen héél benieuwd of de interventie ook het bedoelde effect heeft. Ik verwacht van niet en indien niet; dan schroom ik niet om het nogal idioot te vinden jezelf te onderwerpen aan iets potentieel gevaarlijks waar je geen enkel nut van hebt. Maar goed, dat vind ik in zekere zin ook van topsport. Dat mensen zichzelf vanalles aandoen vanwege een bepaalde overtuiging moge duidelijk zijn. (GNM anyone?)

  Vetklep: Die ongedurigheid is de drang naar seks. Ik ben geen expert, want niet besneden, maar velen zijn ervan overtuigd dat vrouwen zichzelf beter kunnen bedwingen als ze besneden zijn.

  Velen zijn er van overtuigd dat homeopathie werkt. Argumentum ad populum. Sure, instemmende volwassenen mogen doen met hun lichaam wat ze willen. Ik kan het idioot vinden, maar ze zijn vrij. Maar iemand die het verdedigd moet imo wel aannemelijk maken dat het nagestreefde effect ook daadwerkelijk aanwezig is.

  Zoals JennyJo aangeeft bevecht ze daarbij wel het een en ander aan stromannen:

  Ook begrijp ik dat er heel wat onder u zijn die vinden dat de westerse manier van leven de enige juiste of misschien enige natuurlijke manier van leven is. Wij hebben iets begrepen van het mens-zijn en ‘andersdenkenden’ juist niet. Wij moeten hen wijzer maken.

  Al zal het voor sommigen opgaan, dit is geen zinnig argument als het gaat om het bestrijden van ‘paternalisme’. Overigens denk ik ook dat paternalisme niet perse verkeerd is. Ikzelf heb ook ernstige bezwaren bij de westerse manier van leven en het idee dat die manier ‘natuurlijk’ is, is ronduit bespottelijk.

  Wat wel grappig is Benech, is dat vele ongeletterden in arme landen (maar ook geschoolden overigens) dat nou weer zeggen over de westerse wetenschap: dat het volksgeloof is. Breng daar nou maar eens iets tegenin.

  ???? Ik wist niet dat wetenschap zich ophield aan iets als lands- of cultuurgrenzen; lederhosenwetenschap vs. klompenwetenschap? Uk=0,5mv^2 werkt niet in Sierra Leone? Er bestaat geen westerse wetenschap. Wetenschap is wetenschap. Een stroman van het zuiverste soort.

  Enter inderdaad de botbreuk. Laat een ongeletterde uit SL dertig gevallen van botbreuken meemaken, waarvan er 15 worden behandeld volgens ‘volksgeloof’ (die haaks staat op de wetenschappelijke methode) en 15 volgens een wetenschappelijke methode. Of een geval van een gevaarlijke bacteriële infectie; antibiotica vs. volksgeloof. (in het Westen zijn overigens ook genoeg mensen die vinden dat wetenschap maar bazelt over ‘theorietjes’) Mocht een van haar naasten of zijzelf vervolgens zo’n infectie meemaken, of een botbreuk…

  Ik snap dus dat Mooi aangeeft dat je moet aansluiten op de belevingswereld van de mens/groep die je voor je hebt; kwestie van DUH. (ASE-model en dat soort shit) en zoals gezegd vind ik het vreemd dat de VN voor de benadering heeft gekozen. Maar haar pleidooi voor het culturele relativisme vind ik op z’n minst niet sterk. Het houdt hoogstens stand als het gaat om volwassenen die instemmen met de behandeling. Daar is ze, in ieder geval in haar artikel niet duidelijk over.

  En er is een wet die besnijdenis van meisjes onder 18 jaar verbiedt. Die was er al, maar niemand hield zich eraan. Nu wordt men er bang voor. Omdat de overheid en de VN samen vaker laten weten dat die wet er echt is. De hoop is dat wat oudere meisjes en vrouwen, eenmaal boven de achttien jaar, niet voor besnijdenis zullen kiezen. En wie weet. Misschien werkt het. Misschien ook niet.

  Ik ben erg benieuwd naar wat Mooi zelf van die wet vind. Het zou veel verduidelijken over wat ze werkelijk denkt van het cultuurrelativistisch standpunt. (overigens vind ik 18 jaar persoonlijk te jong voor het stempel ‘meerderjarigheid’)

  Wat betreft die bom die in je gezicht ontploft, absoluut: zie de afschaffing van de vergoeding in 2005 en de verplaatsing van het besnijden naar ongecontroleerde klinieken.

  Ten leste: het gaat me in mijn blogje ook vooral om de wijze waarop er met twee maten gemeten wordt door (een deel van) de politieke partijen. Het is in die zin een aanklacht tegen mijn eigen cultuur.

 9. JennyJo says:

  Ik ben niet zo bang voor het verwijt dat ik onvoldoende cultuurrelativistisch zou zijn.

  Ik vind het recht op lichamelijk integriteit een universeel recht, dus ook geldend voor burgers – en kinderen! – van landen die de universele verklaring van de rechten van de mens niet ondertekend hebben, want ik vind het recht op lichamelijke integriteit geen juridische onderhandelingskwestie. Dan maar geen cultuurrelativist.

  Het onderschrijven van het universele recht op lichamelijke integriteit heeft naar mijn mening ook niks met paternalisme te maken; ook in de derde wereld wordt dat recht namelijk breed gedragen. Ik vind het verwijt van paternalisme (stroman 1) in dit verband daarom ook nogal zwak, want lang niet iedereen die dergelijke praktijken afwijst, doet dat vanuit benepen westers paternalisme.

 10. JennyJo says:

  In toevoeging op het voorgaande bericht: ik wijs ook besnijdenis van jongens af, om dezelfde reden. Over dat soort zaken moeten mensen zelf beslissen, op het moment dat ze geacht kunnen worden daar toe in staat te zijn. Vind ik.

 11. wilmamazone says:

  Wisten jullie dit?!:

  http://www.kwakzalverij.nl/911/Encyclopedie_Clitoridectomie

  Encyclopedie: Clitoridectomie

  Uit: Tussen Waarheid en Waanzin: een encyclopedie der pseudo-wetenschappen
  30 apr 2009 | Van de Webredactie | Laatste wijziging: 28 aug 2010

  Het operatief verwijderen van (een deel van) de clitoris.

  Deze ingreep is al uit de oudheid bekend en werd veelal toegepast als middel tegen ‘nymfomanie’ (zelfbevrediging). In de 19de eeuw werd clitoridectomie, op grond van de *reflextheorie, ook wel toegepast bij psychische klachten. De clitoris heeft echter altijd minder medische aandacht getrokken dan de baarmoeder of de eierstokken, die als de bron werden beschouwd van *hysterie. Als medische ingreep raakte clitoridectomie na ongeveer 1870 in Europa in onbruik. De methode werd vervangen door het uitbranden of met bijtende stoffen behandelen van de clitoris. In de VS verschenen tot aan de Eerste Wereldoorlog enthousiaste verhalen over clitoridectomie in medische tijdschriften.

  Naschrift augustus 2009

  Voor meer gegevens over vrouwelijk genitale verminking, zie Wikipedia. In het artikel ‘Vrouwenbesnijdenis: Trots en trauma’ citeert Hilde Hoving een bron waaruit blijkt dat deze operatie nog tot in de jaren 1950 in delen van Europa werd uitgevoerd bij epilepsie en hysterie.

  Gadsamme!! Tot in de jaren 50 in delen van Europa.
  Is het dan zo vreemd dat ze het in delen van Afrika nu nog steeds niet snappen?

  En o.a. dit dan?!:
  http://www.wellnesskliniek.com/N_plastische_chirurgie/N_genitale_chirurgie.htm#vullen

  Er zijn tegenwoordig meiden van 16 in onze Westerse cultuur die een cosmetische operatie van hun vagina vragen voor hun verjaardag.

  Vraag aan Ghandi: “Wat vindt u van de Westerse cultuur?”
  Antwoord Ghandi: “Westerse cultuur? Dat zou een goed idee zijn!”

 12. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/6847/Elma-Drayer/article/detail/2965985/2011/10/13/Heus-zo-n-sneetje-in-de-clitoris-kan-geen-kwaad.dhtml

  Heus, zo’n sneetje in de clitoris kan geen kwaad

  Elma Drayer − 13/10/11, 09:29
  column Je kunt er bijna de klok op gelijk zetten. Om de zoveel tijd komt een slimmerik op het idee om de ‘milde vorm’ van meisjesbesnijdenis toe te laten in dit land.

  Zo’n ‘symbolisch’ sneetje of prikje in de clitoris, luidt steevast de redenering, is heus zo akelig niet. En door dat toe te staan, voorkomen we drastischer varianten van genitale verminking. Iedereen blij en tevreden.

  Ditmaal was de pleitbezorger jurist Wouter Limborgh, tot voor kort medewerker bij de Hoge Raad. Vorige week vrijdag verdedigde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn proefschrift ‘Culturele vrijheid en het strafrecht’. Hij grijpt daarin terug, ik citeer uit het proza van de universitaire persdienst, “op het wederrechtelijksheidsbeginsel, dat verschillende aanknopingspunten biedt voor het van strafrechtelijke aansprakelijkheid uitsluiten van toelaatbare culturele feiten”.

  Onder dat laatste verstaat Limborgh gebruiken die wij hier in het Westen doorgaans nogal afkeuren, maar die in andere culturen hardnekkig voortleven:………

  eindquotes:

  Bij mij leidde vooral dat argument van het hellend vlak weer tot diep gepeins: als we klein ongemak door de vingers zien, zal dat groter leed voorkomen. “Daarmee kom je tegemoet”, zei Limborgh in het AD, “aan de wens van mensen om te kunnen zijn wie ze zijn.”

  Stel, ik koester de diepe overtuiging dat je welgestelde medeburgers mag bestelen. Of homo’s tot bloedens mag mishandelen zodra je ze in het oog krijgt. Zou de jurist dan ook menen dat een winkeldiefstalletje op z’n tijd geen kwaad kan? Dat eens per maand een symbolische tik op een herenachterwerk erger zal voorkomen? Zou hij dan ook vinden dat zulks tegemoetkomt aan de ‘wens van mensen’ om te kunnen zijn wie ze zijn?

  Lijkt me kras. Maar zodra het gaat om het vrouwelijk geslachtsdeel dienen wij ineens ‘de culturele vrijheid van de plegers’ eerbiedig te respecteren. En kun je met die redenering nog meester doctor in de rechten worden ook.

 13. wilmamazone says:

  http://www.eur.nl/nieuws/detail/article/30354/

  Promotie Drs. W.M. Limborgh

  De strafbaarheid van eerwraak, besnijdenis, polygamie en andere culturele feiten

  Koppie bij?:
  http://www.pelsrijcken.nl/jur_detail.asp?PageID=142&PrID=2205

 14. LK says:

  Ik vraag me überhaupt af of een ‘sneetje in de clitoris’ wel een voldoende alternatief is voor de gemiddelde aanhanger van het genitale verminkingssysteem.

  Ik zie trouwens op de oude link van de Wellnesskliniek van WMZ (20 okt 2010) dat ook een schaamlipvergroting mogelijk is. Wist niet eens dat mensen daar op zaten te wachten… Maar ja, een beetje designervagina moet natuurlijk gemodelleerd worden…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: