IOCOB, a fishy story continues to sting

Het IOCOB maakt het de laatste tijd wat al te bont. Was bij de VtdK reeds te lezen hoe het nu zit met hun wetenschappelijke adviesraad zaliger en het vodjeboek van Jan Keppel-Hesselink, zo kon u enkele dagen geleden op uw Cryptoweblog ook al lezen over deze naar binnen gedraaide groepering.

Vandaag is hun visie op acupunctuur en ‘omega-3 bij diabetes’ aan de beurt. Want ook daar gaat het nodige fout. We beginnen met de acupunctuur.

Geprikkeld

Op hoge poten liet Jan Keppel-Hesselink op de illustere IOCOB website zijn ongenoeg blijken over Edzard Ernst. Die had nl. doden t.g.v. acupunctuur geteld. We citeren (spiegeltjes beschikbaar natuurlijk):

Wij, Nederlanders, zijn een totaal verzuurd stelletje wezens aan het worden. We kunnen alleen klagen lijkt het wel en ons gezamenlijke gif uitstorten op steeds andere beroepsgroepen. Nu weer de rechters. En hand in hand daarmee de acupuncturisten. Want volgens de aanvankelijke homeopaat en nu kwakbuster Edzard Ernst is het weer de hoogste tijd om ONHEIL te roepen en er op te wijzen dat er in 45 jaar zo’n 86 doden door acupunctuur aan het licht gekomen zijn….Hij heeft het goed geteld blijkbaar…

Voor een placebobehandeling is dat inderdaad niet bepaald nuttig, die doden. Sallaint detail, de zure zuurpruim Ernst werd eerder wat lofrijker besproken door Keppel & Co. (H/T Wilmamazone) Maar, in de wondere wereld der wetenschap voelt Keppel-Hesselink zich desondanks als een vis in het water:

Voor het leuke nieuws nu het volgende: acupunctuur bij frozen shoulder…..Bij honderden patienten effectief en even goed als de orthopedische standaard behandeling!

The German Randomized Acupuncture Trial for chronic shoulder pain (GRASP) [3] comprised 424 outpatients with chronic shoulder pain (CSP) > or =6 weeks and an average pain score of VAS > or =50 mm, who were randomly assigned to receive Chinese acupuncture (verum), sham acupuncture (sham) or conventional conservative orthopaedic treatment (COT).

Descriptive statistics showed greater improvement of shoulder mobility (abduction and arm-above-head test) for the verum group versus the control group immediately after treatment and after 3 months. The trial indicates that Chinese acupuncture is an effective alternative to conventional orthopaedic treatment for CSP.

Keppel & Co. zijn dan ook ontzettend van de acupunctuur. Kopsky, Keppel-Hesselink’s side-kick, schreef een prachtige afstudeerscriptie over meridianen en Ying en Yang enzo voor zijn prikkerTsdiploma. Toegegeven, de abstract van deze GRASP studie ziet er inderdaad erg interessant uit, maar zoals altijd vindt men de duivel in de details. De studie begon met 424 deelnemers die in één van drie volgende groepen werden ingedeeld:

 1. Chinese acupuntuur (verum), incl. het hele meridianen gezwets,
 2. nep acupunctuur (sham)
 3. een conventionele behandeling.

Gaan we verder met een  spelletje zoek de verschillen. Twee plaatjes, uw tijd gaat nú in.

Verum

Sham

Als het u opgevallen is dat links twee maal de linkerhelft van het menselijk bovenlichaam is afgebeeld en rechts een linker onderbeen, gaat u door voor de koelkast! In dit onderzoek naar acupunctuur bij schouderpijn, kreeg de verumgroep namelijk 5 tot 10 naaldjes rondom de schouder en in de arm geprikt waar de shamgroep het moest doen met 8 naaldjes: 4 in beide onderbenen, aan de binnenzijde van de schenen.

De auteurs vermelden dat men na bestudering van Chinese boeken over acupunctuur en overleg tussen vijf Duitse acupunctuurcracks de juiste punten vaststelden. Verder moet u weten dat de naaldjes in de verumgroep 1-2 cm diep werden geprikt én matig tot flink werden gedraaid (voor het ‘Deqi’ gevoel) en dat in de shamgroep 5mm afdoende werd geacht (zonder draaien). Natuurlijk werden de naaldjes in de shamgroep op niet-acupunctur plekken geprikt. (je zou eens niet-bestaande meridianen raken) Tot zover de controlegroep en de geloofwaardigheid van het onderzoek. (wie leest tegenwoordig verder dan een abstract? Keppel-Hesselink waarschijnlijk niet)

Als ik u nu ook nog eens verklap dat er ná randomisatie ineens 18 personen spoorloos verdwenen voordat er ook maar één behandeling was gegeven, dat men, om in de analyse te worden opgenomen slecht 1 behandeling in één van de drie groepen hoefde te ondergaan en dat niet is aangegeven hoeveel behandelingen men gemiddeld onderging, dat de studie een zeer hoge uitval had in de controlegroepen  en dat de auteurs hier wel op bijzonder creatieve wijze mee omgingen (uitval = non-responder), dat deze studie feitelijk meer dan 10 jaar oud is, geen power-analyse bevat, dat er niet is gecontroleerd of patiënten doorhadden in welke groep ze waren ingedeeld, dat ze nog nooit acupunctuur hadden ondergaan, en dat de studie geen analyse bevat van de ideeën die deze chronische schouderpatiënten hadden over acupunctuur…

Zoals reeds werd gesteld:

Het is een schande dat PAIN dat artikel geplaatst heeft.

Lijkt me duidelijk.  Waardeloos.

Een andere, meer wetenschappelijk onderlegde blogger schreef overigens ook over deze publicatie. En dat gebeurde maximaal 12 dagen ná de papieren publicatie van het artikel in Pain. Zoals altijd zijn de IOCOB artikel niet van een datum voorzien (en is de inhoud ervan immuun voor sites als Google Cache), dus we kunnen niet checken of Keppel snel of lui was. Het uitgebreid voeren van professor- en doctorstitels door Keppel & Co maakt dat ik ga voor verschrikkelijk lui met ‘misleidend’ op haardiktes verwijderd Ter illustratie: the Guardian publiceerde 18 oktober over Ernst’s conclusies en onze eigen Wilmamazone geeft in een reactie op 26 oktober aan dat het IOCOB artikel op diezelfde dag is gepubliceerd. Gezien het feit dat het één van de nieuwste artikelen is op de IOCOB website… You get the picture. .

Ik durf zelfs zo ver te gaan dat Keppel & Co helemaal geen toegang hebben tot de fulltext van de GRASP. Althans, dat hoop ik voor hem. Dit toegeven zou namelijk de minste schade opleveren aan de toch al diep gezakte geloofwaardigheid van Keppel & Co. Het niet melden van dergelijke tekortkomingen is een halsmisdaad voor zijn vermelde objectiviteit en geloofwaardigheid als wetenschappelijk onderlegd persoon. Ik heb nota bene alleen een diploma verpleegkundige en prik met gemak door de bagger die een ‘professor’ publiceert. Iemand die zich presenteert als behandelaar van zieke mensen en dergelijke basale vaardigheden lijkt te missen… Man man man. Ik ga voor me houden wat ik daar echt over denk.

Natuurlijk mag u de stukken op het ScienceBasedMedicine weblog en die van Orac over deze very elaborate placebo niet missen! Hier,  hier en hier en hier nog veel meer.

Ohw, die harde, zure wetenschap. But if you can’t stand the heat… Arme Keppel-Hesselink en z’n liefde voor de naald. Laat de wijze woorden van Queensrÿche een les zijn:

Don’t ever trust
Don’t ever trust the needle, it lies
Don’t ever trust
Don’t ever trust the needle when it cries…
Cries your name

Luuster’n moar, kunt u direct even ontspannen voor deel twee van het kluchtje met een luchtje genaamd IOCOB:

Klaar? Komt ie:

Something’s fishy…

Eveneens op de website van het IOCOB kunnen we lezen in: Visolie en linoleenzuur bij diabetes mellitus. Dit gaat over een groots opgezette en in de NEJM gepubliceerde studie naar het effect van de goed-voor-je-hart-boters van Unilever. (Kromhout et al. 2010) [4] En daar begaven Keppel & Co zich natuurlijk al op glad ijs. Vadertje Cheilus schreef er nl. al over. Zijn conclusie:

Heeft u te maken gehad met hartfalen? Ja? Dan is het niet nuttig extra omega-3 vetzuren in te nemen ter voorkoming van nieuwe ‘problemen’. Ja, maar….Niks ja maar.

En nu het IOCOB:

Visolie en linoleenzuur bij diabetes mellitus

[…] Geen verschil kon er gevonden worden in de gehele groep, wel in de groep patienten met ook suikerziekte. In deze groep bleek namelijk dat bij het innemen van verrijkte margarine met omega-3 vetzuren patienten met suikerziekte 50% minder kans hadden op een dodelijke hartaanval. Vrouwelijke patienten hadden wel baat bij alfa-linoleenzuur.

Diabetespatiënten hadden wel baat! En vrouwen ook! Het IOCOB is dan ook in andere stukjes vrij positief over omega 3, zij het wat skeptisch op het gebied van visconsumptie. Het IOCOB begeeft zich overigens in goed gezelschap met hun lezing van Kromhout et al. De universiteit van Leiden laat nl. via hun website weten:

Deel hartpatiënten gebaat bij omega-3-vetzuren

[…]Bij vrouwelijke hartpatiënten die extra van het plantaardige vetzuur alfa-linoleenzuur kregen, was de kans op ernstige hart- en vaatziekten met een kwart verlaagd. Alfa-linoleenzuur reduceerde ook het risico op ernstige hartritmestoornissen bij de hartpatiënten met diabetes.

Ook al diabetes en vrouwen! Heeft onze Cryptocheilus wat over het hoofd gezien? Neuh hoor. We citeren uit de vrij toegankelijke studie van Kromhout et al.:

A post hoc, exploratory analysis of data from these diabetic patients showed that the rates of fatal coronary heart disease and arrhythmia-related events were lower among patients in the EPA–DHA groups than among those in the groups that received no EPA–DHA (hazard ratio for fatal coronary heart disease, 0.51; 95% CI, 0.27 to 0.97; hazard ratio for arrhythmia-related events, 0.51; 95% CI, 0.24 to 1.11) (Table 3, and Fig. 3 in the Supplementary Appendix). The rate of arrhythmia-related events was also reduced in the ALA groups, as compared with the groups that received no ALA (hazard ratio, 0.39; 95% CI, 0.17 to 0.88).

Post hoc analyse onder (laten we het even verklappen) een goede 500 diabetespatiënten. De groep vrouwen bestond uit heel iets meer deelnemers. Geleijnse et al. (2010) [2] schreven in the American Heart Journal over de opzet van de studie:

The Alpha Omega Trial also has limitations. First, the number of women enrolled is too small to allow subgroup analysis.

Dussss…. En dan óók nog (uit de NEJM abstract):

In the prespecified subgroup of women, ALA, as compared with placebo and EPA-DHA alone, was associated with a reduction in the rate of major cardiovascular events that approached significance (hazard ratio, 0.73; 95% CI, 0.51 to 1.03; P=0.07)

Niet significant! Overruled, Leiden in last en het IOCOB ook. Flink. Verder moet u over de zgn. (post hoc) subgroep analyses dit ook nog even weten (Sleight, 2000) [5]:

Analysis of subgroup results in a clinical trial is surprisingly unreliable, even in a large trial. This is the result of a combination of reduced statistical power, increased variance and the play of chance. Reliance on such analyses is likely to be more erroneous, and hence harmful, than application of the overall proportional (or relative) result in the whole trial to the estimate of absolute risk in that subgroup. Plausible explanations can usually be found for effects that are, in reality, simply due to the play of chance. When clinicians believe such subgroup analyses, there is a real danger of harm to the individual patient.

U kunt natuurlijk ook even naar Chevalier & van Driel (2005) [1] gaan, da’s allemaal in het Nederlands en vertelt u hetzelfde: leuk, die subgroepanalyses, maar verwacht er niet teveel van en al helemaal geen harde resultaten. Of is dit de ‘zachte wetenschap’ waar men bij het IOCOB van spreekt?

Hoe Keppel & Co en de uni van Leiden dan bij de titels van en nogal boude beweringen in hun stukje komen blijft evenwel de hamvraag. Dr. ing. Voshol, die als medewerker de diabetessectie van de IOCOB website bijhoudt, is overigens werkzaam bij het LUMC. Begin ik paranoïde te worden of…?

Om de in webstukjes van het IOCOB en het LUMC geciteerde gegevens te vinden, moet men in ieder geval wél de fulltext in het NEJM hebben gelezen en daarin lees je toch ook echt het volgende:

[…] it is important to note that our results with respect to patients with diabetes are only hypothesis-generating and do not permit definitive conclusions to be drawn. In conclusion, in this trial involving patients who had had a myocardial infarction and who were receiving good clinical care, low doses of n−3 fatty acids did not significantly reduce the rates of cardiovascular end points.

IOCOB power?

Goed, het staat he-le-maal aan het einde van de publicatie, maar Kromhout et al. zijn dus gelukkig wat beter op de hoogte van enkele basale wetenschappelijke zaken dan Keppel & Co die wederom en flink tegen de rode lamp lopen.

Hoe doen ze het toch? Na al die tijd moet het toch eens duidelijk zijn? Of heeft het IOCOB speciale krachten? Immuun voor stoplichten? Dat zou nog eens een vaccin opleveren waar een gat in de markt voor is! Met Keppel-Hesselinks achtergrond in de farmacie zie ik een gouden toekomst.

En om terug te komen op de vraag of er luiheid of snelheid ten grondslag ligt aan de bagger die uit de slootwebsite van het IOCOB te scheppen is, staat het nu wel vast: die mensen zijn lui, dom of misleidend. Of een combinatie natuurlijk. Dat mag u zelf uitmaken.

Ik ga ondertussen rustig wachten op rectificaties!

Toch? Keppel? Kopsky?

Literatuur

[1]
Chevalier, P. & van Driel, M. (2006). De valkuilen van subgroepanalyses. Minerva, 5(10):154+.
Fulltext Citeulike

[2]
Geleijnse, J. M., Giltay, E. J., Schouten, E. G., de Goede, J., Oude Griep, L. M., Teitsma-Jansen, A. M., Katan, M. B., Kromhout, D., & Alpha Omega Trial Group (2010). Effect of low doses of n-3 fatty acids on cardiovascular diseases in 4,837 post-myocardial infarction patients: design and baseline characteristics of the alpha omega trial. American heart journal, 159(4).
DOI Pubmed Citeulike fulltext PDF

[3]
Molsberger, Albrecht F., Schneider, Thomas, Gotthardt, Hermann, &  Drabik, Attyla (2010). German Randomized Acupuncture Trial for chronic shoulder pain (GRASP) – a pragmatic, controlled, patient-blinded, multi-centre trial in an outpatient care environment. Pain, 151(1):146-154.
DOI Pubmed Citeulike fulltext plaatje

[4]
Kromhout, Daan, Giltay, Erik J., & Geleijnse, Johanna M. (2010). n-3 Fatty Acids and Cardiovascular Events after Myocardial Infarction. The New England journal of medicine.
DOI Pubmed fulltext PDF

[5]
Sleight, P. (2000). Debate: Subgroup analyses in clinical trials: fun to look at – but don’t believe them! Current controlled trials in cardiovascular medicine, 1(1):25-27.
Pubmed Citeulike fulltext PDF

43 Responses to IOCOB, a fishy story continues to sting

 1. wilmamazone says:

  Goedemorgen Hengeveld!
  Wat een uitgeslapen stukkie op deze 31e oktober. 😉

  Maar zonder gekheid: ik ga eens rustig wachten op die rectificaties!

  Toch?

  Ff wachten tot “men” van IOCOB wakker zijn/worden en dat kan nog héél lang duren.

 2. Ff wachten tot “men” van IOCOB wakker zijn/worden

  Hehe, dan hoop ik niet dat ze het Cryptoweblog in hun RSS readerT hebben staan.

  Chinese muntthee en toetsenborden kúnnen een problematische combi opleveren 🙂

  Daar gaat de zondagsrust.

 3. wilmamazone says:

  Ff wachten tot “men” van IOCOB wakker zijn/worden en dat kan nog héél lang duren.

  Dat bedoelde ik ook in overdrachtelijke zin, want:
  eindquote:

  ‘De alternatieve behandelaars zelf zijn echter moeilijker te overtuigen. Het is ongetwijfeld moeilijk toe te moeten geven dat ze ongelijk hebben, maar bovendien is hun therapeutische praktijk ook verbonden met hun sociale status, het gevolg van aanzienlijke investeringen en de bron van een inkomen. Een grote overwinning is wel dat een van de zes homeopathische klinieken in Engeland gesloten is en dat de belangrijkste, de Royal London Homeopathic Hospital, haar naam veranderde in Royal London Hospital for Integrated Medicine. Ze wilden namelijk niet meer met de homeopathie geassocieerd worden.’

  En waarom vinden ze dat zo belangrijk? Ernst: ‘Om te beginnen gaat er heel veel geld naartoe dat effectiever voor iets anders gebruikt kan worden. Bovendien zijn het onbetrouwbare methoden. En ze zijn onethisch, want er wordt de patiënten voortdurend wat voorgelogen over de veronderstelde effecten. En al deze behandelingen werken dan wel misschien niet, maar ze vergiftigen wel het denken met verkeerde ideeën over het menselijke lichaam, over de natuur- en de scheikunde van deze wereld.’

  De vraag is of “men” inderdaad genegen is om alle kaf van het koren te scheiden nu blijkt dat:

  Hoe beter ze onderzocht worden, hoe minder er overblijft van de beloften van alternatieve geneeswijzen. Maar waarom blijven mensen er dan in geloven? En mogen we alle alternatieve therapieën over dezelfde kam scheren?

  De naar keuze van “men” Kwakbuster of hooggeleerde Professor Dr. Edzard Ernst zegt o.a. :

  Ernst onderzocht als hoofd van het departement complementaire geneeskunde van de universiteit van Exeter bijna twee decennia lang alle mogelijke vormen van alternatieve therapieën. Hij zette meer dan vijftig studies op en verzamelde alle relevante studies van anderen. Tot zijn spijt, zo zegt hij zelf, zijn de resultaten bedroevend negatief. Er zijn een handvol positieve resultaten te melden: acupunctuur voor de bestrijding van sommige pijn en misselijkheid, hypnose en sommige kruiden (zoals sint-janskruid bij lichte depressie en paardenkastanje bij spataderen). Maar al de rest, van homeopathie en bachbloesems, magneettherapie of acupunctuur (voor al die andere stoornissen van verslaving tot epilepsie), levert na al dat onderzoek geen tastbare resultaten op.

  (dikgedrukt door mij)

  “Men” blijft ijverig in alle hoekjes en gaatjes zoeken naar bewijsjes om o.a. hun priktoko te verdedigen, maar draaide/draait er dus geen hand voor om om te sjoemelen met informatie. IOCOB wekt de suggestie van interne kritiek binnen alternatief áls het in het straatje past van Keppel Hesselink en Co., maar hebben nu de dikke pech dat ook wij niet trappen in deze vileine vorm van hypnotherapie/hersenspoeling.

  Het argument: Het werkt niet maar het helpt wel.

  Een centrale vraag wordt dan evenwel: als er zoveel overtuigend bewijs is dat het overgrote deel van al die alternatieve therapieën niet werkt, hoe komt het dan dat zoveel mensen er zo tevreden over zijn en er zich zo goed bij voelen? Hoe verklaar je dat het niet werkt maar wel helpt?

  Ernst geeft een vijftal redenen: ‘Dat is inderdaad de hamvraag en er zijn een aantal uiteenlopende verklaringen die elkaar naadloos aanvullen en versterken. Ten eerste is er wat we in de statistiek noemen de “regressie naar het gemiddelde”. Je voelt je heel slecht en wat later voel je je weer normaal. (Het omgekeerde, van je heel goed voelen terug naar normaal, wordt veel minder onthouden.) Neem je dus een of andere alternatieve behandeling, dan is het heel gewoon dat je daar in vele gevallen beter van wordt. Dat zou ook zonder dat middel gebeurd zijn. Maar we zien zo gemakkelijk patronen waar er geen zijn. Zo denkt de helft van de ondervraagden dat kruiden geen bijwerkingen hebben, terwijl ze die wel hebben.’

  ‘Een tweede belangrijke factor is die van de relatie tussen de behandelaar en de patiënt. Vertrouwen, luisteren, aandacht doen wonderen. In dezelfde lijn ligt de neiging tot sociale welwillendheid. Patiënten zeggen graag tegen hun arts dat ze goed geholpen zijn, artsen zeggen graag tot hun patiënten dat ze goed bezig zijn. Een vierde factor is het placebo-effect. Ondertussen wel bekend van naam, maar veel krachtiger dan de meesten denken, ook op onverwachte manieren. Het werkt bijvoorbeeld ook in de diergeneeskunde, via het baasje.’

  ‘En tot slot is er het niet te verwaarlozen feit dat samen met de alternatieve behandeling zeer dikwijls ook reguliere geneesmiddelen genomen worden. Die wél werken. In heel wat kruidenmiddeltjes zitten daarenboven bijvoorbeeld wel werkzame bestanddelen, illegaal gekopieerd uit reguliere geneesmiddelen. In ongecontroleerde doseringen en ongehoorde combinaties, met alle gevolgen van dien. ‘

  Het zijn nu precies al die misleidende factoren die in een degelijke klinische proef moeten worden uitgesloten. En dan is de conclusie duidelijk. Singh vat het samen: ‘Hoe beter de studies naar deze behandelingen worden uitgevoerd, hoe minder effect men vindt. En zo zie je dat je goede wetenschap nodig hebt om tot betrouwbare kennis te komen en het kaf van het koren te scheiden.’

  En zo zie je maar weer dat dit Cryptocheilusblog een belangrijke bijdrage levert om wèl tot betrouwbare kennis te komen en het kaf van het koren te scheiden. Daar kan ‘men” heel wat van opsteken toch?

  Bron: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=8931H7HT

  Wetenschap
  Het kaf en het koren
  Alternatieve therapieen in de weegschaal

 4. wilmamazone says:

  Om in te lijsten:

  ‘Hoe beter de studies naar deze behandelingen worden uitgevoerd, hoe minder effect men vindt. En zo zie je dat je goede wetenschap nodig hebt om tot betrouwbare kennis te komen en het kaf van het koren te scheiden.’

  Simon Singh

 5. Heb even wat tags, de PDF fulltext (+onderzoeksopzet) van Kromhout et al en link naar fulltext plaatje van GRASP-studie toegevoegd.

  Voor mij is het de grote vraag of de schrijverT van het IOCOB de fulltext van het GRASP -onderzoek wel onder ogen heeft gehad. Zo, nee dan zijn de conclusies die men uit de abstract trekt natuurlijk altijd voorbarig.

  Zo ja, waarom levert men geen kritiek op dit onderzoek? Het is toch voor elke boerenl*l duidelijk dat je de onderzoeksgroepen op een dergelijke manier niet met elkaar kunt vergelijken? Waarom stak men de naaldjes niet op dezelfde acupunctuurpunten maar dan niet diep (genoeg)? Zoals hier: (Bram verwees al naar een bespreking van deze studie door Orac)

  Acupuncture for Treatment of Persistent Arm Pain Due to Repetitive Use, Rose H. Goldman et al

  [googledoc] [directe download]

  Arm pain scores improved in both groups during the treatment period, but improvements were significantly greater in the sham group than in the true acupuncture group.

  Is deze studie te vinden op de webzijde van het IOCOB? [/retorische vraag].

  Ook gelet op de adinose-studie (wél besproken door IOCOB) in Nature is het aannemelijk te maken waarom de verschillen onstonden tussen de verum en sham groepen.

  Adenosine A1 receptors mediate local anti-nociceptive effects of acupuncture
  [abstract] [fulltext PDF]

  Sterker nog. Deze studie draagt eens en te meer bij tot het begrip dat die hele meridianen-theorie op de schop kan.

  Valt er toch nog iets positiefs over te zeggen.

 6. Bedankt voor de toevoeging Crypto. Wat betreft de Adenosine studie door Goldman et al. Een quote van NERS:

  http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2010/05/30/a-biological-basis-for-acupuncture-or-more-evidence-for-a-placebo-effect/

  The introduction to her paper focuses on acupuncture’s popularity, mentioning endorsements by the WHO, the NIH and, strangely, the US Internal Revenue Service. As to the bigger question about whether it is effective, there is no sign of the recent trials or reviews that I mentioned. Instead, she briefly says that the pain-killing effects of acupuncture are “well-documented” and that “Western medicine has treated acupuncture with considerable skepticism”, citing only an editorial published in 1972.

  ROFL

  Ik was trouwens nog een onderdeel vergeten te benoemen en werd er door je commentaar aan herinnerd. Ik heb dit nu toegevoegd aan het artikel:

  Een andere, meer wetenschappelijk onderlegde blogger schreef overigens ook over deze publicatie. En dat gebeurde maximaal 12 dagen ná de papieren publicatie van het artikel in Pain. Zoals altijd zijn de IOCOB artikel niet van een datum voorzien (en is de inhoud ervan immuun voor sites als Google Cache), dus we kunnen niet checken of Keppel snel of lui was. Het uitgebreid voeren van professor- en doctorstitels door Keppel & Co maakt dat ik ga voor verschrikkelijk lui met ‘misleidend’ op haardiktes verwijderd Ter illustratie: the Guardian publiceerde 18 oktober over Ernst’s conclusies en onze eigen Wilmamazone geeft in een reactie op 26 oktober aan dat het IOCOB artikel op diezelfde dag is gepubliceerd. Gezien het feit dat het één van de nieuwste artikelen is op de IOCOB website… You get the picture. .

  Ik durf zelfs zo ver te gaan dat Keppel & Co helemaal geen toegang hebben tot de fulltext van de GRASP. Althans, dat hoop ik voor hem. Het niet melden van dergelijke tekortkomingen is namelijk een halsmisdaad voor zijn vermelde objectiviteit en geloofwaardigheid als wetenschappelijk onderlegd persoon. Ik ben nota bene een pas afgestudeerd verpleegkundige en prik met gemak door de bagger die een ‘professor’ publiceert. Iemand die zich presenteert als behandelaar van zieke mensen en dergelijke basale vaardigheden lijkt te missen… Man man man. Ik ga voor me houden wat ik daar echt over denk.

 7. Pingback: Tweets that mention IOCOB, a fishy story continues to sting « Cryptocheilus Weblog -- Topsy.com

 8. Artikel gepimpt.

  Pagejumprefs naar literatuur en buttonvingeroefeningetje.

 9. wilmamazone says:

  Bij mij werken die buttons niet, jammer maar helaas.

  CryptoEdit: Shit. I’m fucked. Bij nader inzien werken die dingen in Internet Explorer niet.

  CryptoEdit II: fixed

 10. iocob says:

  Hebben jullie ook de laatste Arts en Auto van gisteren gelezen?????? De cover zegt volgens mij veel van de gemoedstoestand van de gemiddelde criticus van de IOCOB op deze blog…

 11. wilmamazone says:

  @iocob

  Bedoel je dit artikel?:
  http://www.artsenauto.nl/professioneel/themavandemaand/Pages/Iedereenboos.aspx

  Iedereen boos

  Specialisten, huisartsen, apothekers, tandartsen, psychiaters: iedereen lijkt wel kwaad en ontevreden. Niemand staat natuurlijk te juichen als het inkomen drastisch wordt gekort. Maar is er intussen niet veel méér aan de hand?

  Waar ging het mis? Dit artikel concentreert zich op drie beroepsgroepen:………

 12. iocob says:

  Ik begrijp inmiddels ook dat verpleegkundige Bram die ik even aanhaal in zijn entry hier, vindt dat de grootste doodzonde van KH is dat hij:

  in 1986 in Nijmegen gepromoveerd is op de ziekte van Parkinson (dus dr is wel een geldige titel bram) en

  dat hij in 1996 benoemd is als buitengewoon hoogleraar moleculaire farmacologie…aan een Duitse Universteit, dus prof. is wel een geldige titel Bram.

  Je kan links of rechts springen, maar dat zijn de feiten. En IOCOB vindt het in principe een nogal lage toestand dat zowel binnen de VtdK als nu ook hier, steeds weer dat super kinderachtige spelletje gespeeld wordt van Wellis en Nietis…

  En mijn lieve Wilma…. het ging inderdaad over …’Iedereen Kwaad’…..

  Let us chill and relax en andere luut bin ook luut, zoals een Friese patient eens sprak…..

 13. wilmamazone says:

  En mijn lieve Wilma…. het ging inderdaad over …’Iedereen Kwaad’…..

  @”Men”
  Was zelf de link plaatsen te ingewikkeld of wat? Wij houden hier niet zo van kreten in de ruimte.
  Sowieso: wat heeft het met de handel en wandel van IOCOB te maken en nu met name het hoogst merkwaardige beoordelen van de ene studie na de andere?

 14. Dat gekissebis omtrent die titels kan me ook gestolen worden. Die hele fittie tussen het IOCOB en de VtdK hangt mij persoonlijk mij-len-ver de keel uit. Dat leidt alleen maar af van de inhoud.

  Over inhoud gesproken. Heeft IOCOB dáár nog commentaar op?

  Zoals ik het lees heeft Hengeveld hier twee studies besproken. Dat doet hij m.i. zorgvuldiger dan op de site van het IOCOB.

 15. JennyJo says:

  @ IOCOB

  We zeiden toch al dat we niks tegen geëmirititeerden hebben?

  Mij persoonlijk zal het overigens worst wezen wie welke titel heeft.

  Ik wil alleen maar eerlijke informatie over welke behandelingen werken en welke niet.

 16. wilmamazone says:

  @”Men”/iocob

  Het voortdurend posten van niet ter zake doende opmerkingen e.d. -en het alwéér benadrukken van/zich laten voorstaan op geldige titels- maakt de situatie alleen maar des te schrijnender. Over inhoud gesproken!

  Komen er überhaupt nog inhoudelijke reacties of is dat toch téveel gevraagd?!
  Het eerste dat “men” vanmiddag blijkbaar dringend kwijt moest was namelijk:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/09/19/iocob-nonsens/comment-page-1/#comment-20500

  Ha Henk, gelukkig is KH wel erkent en over hypnotherapie bestaat een boel EBM, maar dat terzijde, en wat boeiend eigenlijk ook dat de bijzondere spinnenwesp als latijnse naam Cryptocheilus bicolor heeft…..

  Bij dit item zijn de comments dus óók al niet om over naar huis te schrijven en dat mag gelezen worden als een understatement.

 17. We hebben i.i.g. beet. De iocobus rotticus bijt sneller dan ik had verwacht… Anyway: Prof. dr.: I don’t give a shit. Tekst aangepast; tevreden? Gaan we nu verder met een stukje INHOUD?

  Let us chill and relax en andere luut bin ook luut, zoals een Friese patient eens sprak…..

  Chill and relax? Tuurlijk… Jullie maken een puinbak van jullie reclame voor acupunctuur. Jullie plachten ‘objectief’ te zijn en krijgen het voor elkaar om onderzoek zo bagger voor te spiegelen dat het schokkend is.

  Gezondheidsinformatie is geen speeltuin. If you can’t stand the heat…

  Dus: droog de traantjes en ga voor de inhoud. Ik zie nog steeds een boos artikeltje over Ernst met daarin een zeer onkritische ‘lekker-puh-bespreking’ van de GRASP studie. Voor zover het een bespreking is te noemen. En er wordt ook nog niet aangegeven dat de resultaten mbt omega 3 boter bij vrouwen en diabetespatiënten absoluut niet als ‘leidend’ (of zelfs significant in het geval van vrouwen) kunnen worden opgevat. Dat valt nota bene in de NEJM te lezen.

  Niet flauw gaan doen. Gewoon Rood Stoplichtje d’r bij. Of uitleggen waarom wij die studies he-le-maal verkeerd lezen. Want dat is natuurlijk de kern van het verhaal: de wijze waarop men heel selectief met wetenschap om gaat. Objectief my ass.

  Ik wil overigens even rechtzetten dat ik verpleegkundige ben. Ik heb door omstandigheden nog geen BIG-registratie, werk in uitvoering. Desnoods wil ik een scan van m’n diploma online gooien, maar mezelf verpleegkundige noemen zou feitelijk strafbaar zijn.

 18. wilmamazone says:

  “Men” is duidelijk van slag af. “Men” sprak vanmiddag ene Henk aan die daar in geen velden of wegen te bespeuren valt èn als toetje uiteraard een Ad Hominem. Over inhoud gesproken!

  http://www.nursing.nl/collega-s/article/6100/column-bram-hengeveld-complimentair-integratief

  IOCOB 31-10-10 – 17:13
  Beste Henk, knap dat je zo snel veel conclussies hebt aangaande complementair werk; misschien dat je eens bij een top instituut als het New Yorkse Memorial Sloan-Kettering Cancer Center kan kijken hoe die complementaire therapie inzetten bij kanker patienten, dat zou je visie kunnen nuanceren….

  En als altijd groot respect voor JennyJo en Wilma die het hele internet in de gaten hebben…hoe doen julli dat meisjes????

 19. JennyJo says:

  Ik vroeg me ook al af wie die Henk toch is.

 20. Er is iemand behoorlijk aan het googelen geslagen. :mrgreen:

  @ Jenny:
  Bram Henkeveld?

 21. wilmamazone says:

  Ik vroeg me ook al af wie die Henk toch is.

  Dat is waarschijnlijk deze Henk:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/10/27/iocob-naar-binnen-gekeerde-groepering/comment-page-1/#comment-20453
  Lijkt me dezelfde Henk die weleens kritische noten laat horen op de site van “men”, dus vond “men” het nodig om ‘m ff op de vingertjes te meppen/te adhominemmen,dus eigenlijk te suggereren er zelf wèl een genuanceerde visie op na te houden.
  Nog ff en dan heeft “men” zelf vakkundig alle poten onder de eigen stoel uitgezaagd. 😉

  Open deur: een kat in het nauw maakt rare sprongen.

 22. JennyJo says:

  O, die Henk.

  Ja, heel logisch dan, dat je dat meldt op een ander blog. Een Henk Brammeveld/Bram Henkeveld snapt dat natuurlijk meteen.

 23. iocob says:

  twas toch Bram…

 24. wilmamazone says:

  twas toch Bram…

  Rotflderotfl !!! 😆

 25. En nu inhoudelijk Jan Keppel-Hesselink. Henk en Sloan Memorial en Touch Therapie en seksistische opmerkingen zijn allemaal leuk enzo…. Maar waar het hier om gaat is de GRASP en Omega 3. In het andere IOCOB stuk zijn het komkommerkruid en MSM. Die bagger op jullie website is nog steeds te lezen.

  Cut the crap and get to the point. Dit begint vervelend te worden.

 26. wilmamazone says:

  Cut the crap and get to the point. Dit begint vervelend te worden.

  Ik heb zo het gevoel dat “men” nog steeds niet snapt wat the point is, dus de rechtstreekse weg daarnaar toe is voor “men” lastig te vinden. De niet ter zake doende zijpaadjes vindt “men” met het grootste gemak en verwijst daar dan ijverig naar onder het motto -zo lijkt het- : ‘Zorg er vooral voor dat door de vele bomen het bos niet gezien wordt en blijf dat stelselmatig doen.’
  Het blijft dus voorlopig nog vervelend met “men” ben ik bang, want de modus operandi is al járen zo.

 27. iocob says:

  Professor von Feyermorgen heeft ons in zijn recente voordracht met klem gewezen op het feit dat het in deze discussie en in vergelijkbare discussies gaat om heel iets anders Bram, en als je introspectief vermogen hebt zal je dat begrijpen…

 28. JennyJo says:

  Professor von Feyermorgen heeft ons in zijn recente voordracht met klem gewezen op het feit (…)

  Is het IOCOB een soort clownsvereniging of zo?

  Dit is toch te triest voor woorden. Wat is dat toch met het kwakzoodje, dat ze werkelijk nooit inhoudelijk reageren. Nog even doorzetten en jullie kunnen je qua niveau meten met sites als WantToKnow van opperclown Guido Jonkers. Daar regeert namelijk ook de arrogantie van de domheid en wordt ook geen leugen of verdraaiing geschuwd om het eigen “gelijk” te halen.

 29. wilmamazone says:

  Het onvermogen van Keppel Hesselink om inhoudelijk te reageren begint meelijwekkende vormen aan te nemen.

 30. henk says:

  Er staat vandaag een grappig bedoeld stukje op de website van het Iocob :
  http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/vampieren-op-het-internet.html
  Professor Von Feyermorgen wees erop dat het internet volloopt met gefrustreerden en neurotici, die door het afscheiden van onbetamelijke artikelen hun prooi trachten te verlammen met hun gif, en de wesp Cryptocheilus bicolor is daar een mooi voorbeeld van..

  Ik denk niet dat je van het Iocob nog een inhoudelijke reactie op je acupunctuurstuk gaat krijgen, Bram.
  Mensen die hun geld verdienen met alternatieve behandelingen hebben verbazend vaak dezelfde ‘modus operandi’ als complottertjes, alle inhoudelijke kritiek wordt vakkundig genegeerd.

 31. JennyJo says:

  alle inhoudelijke kritiek wordt vakkundig genegeerd.

  Inderdaad.

  En als je ze onderbouwd en terecht op hun fouten wijst, wordt dat beschouwd als “onbetamelijk”.

 32. Pingback: IOCOB; schone schijn « Cryptocheilus Weblog

 33. wilmamazone says:

  Ik denk niet dat je van het Iocob nog een inhoudelijke reactie op je acupunctuurstuk gaat krijgen, Bram.

  Dat denk ik ook niet.
  Er is wel een soortement van reactie vandaag, maar op dezelfde wijze als dat dus altijd gaat bij ome Jan.
  Doet net alsof Bram en o.a. zijn acupunctuurstuk nooit bestaan heeft, dus……….juist ja!

  Acupunctuur bij schouderpijn zinvol!

  Acupunctuur bij chronische schouderpijn is twee maal meer effectief dan standaard therapie, blijkt uit een groot recent (2010) Duits onderzoek.

  Bij honderden patienten effectief en even goed als de orthopedische standaard behandeling! Dit is de grootste pragmatische studie die gedaan is naar acupunctuur en chronische schouderpijn.[1] En wel 424 patienten werden verdeeld over 3 groepen: echte acupunctuur, nep-acupunctuur en reguliere orthopedische therapie. De grootte van de totale groep werd berekend via de zogenaamde powercalculatie. Per groep werden 15 behandelingen gegeven. Bij de acupunctuurgroep werden 5 tot 10 naalden gebruikt op echte acupunctuurpunten rond de pijnlijke schouder en acupunctuurpunten verder van de schouder af gelegen. De nep-acupunctuurgroep kreeg 8 acupunctuurnaalden gestoken op niet acupunctuurpunten in het onderbeen. De derde groep kreeg een pijnstiller, diclofenac 50mg 1 maal per dag, en kon kiezen uit verschillende therapieen: fysiotherapie, lichaamsbeweging, warmte- en koudetherapie, geluidsgolvenbehandeling of TENS.

  Neppunten op het been

  De reden om nep-punten te prikken in het onderbeen was om het effect tussen echte acupunctuurpunten en nep-punten vergelijken. Vaak wordt de argumentatie aangehaald dat het niet uitmaakt waar je de naald prikt. Deze studie laat zien dat het wel degelijk uitmaakt waar de je naald prikt. Ook andere acupunctuurstudies laten zien dat hoe verder de neppunten van de werkelijke acupunctuurpunten liggen, des te groter het effect.[2][3][4]

  Meer dan 50% pijnvermindering

  Het primaire eindpunt was 50% pijnvermindering op de VAS score, 3 maanden na het beeindigen van de therapieen. En wat bleek?

  Beoordeeld met de Intention To Treat analyse (de meest strakke analyse), bleek dat 65% in de acupunctuurgroep, 37% in de standaard orthopedische groep, en 24% in de nep-acupunctuurgroep na 3 maanden een pijnvermindering ervaarden van 50% of meer. Significantie was duidelijk aawezig tussen de acupunctuurgroep en de standaardbehandeling en ook tussen de acupunctuurgroep en de nepacupunctuur.

  Het interessante is dat als secundair eindpunt direct na de studie ook de pijnvermindering werd geevalueerd. Duidelijk was dat minimaal 50% pijnvermindering aanwezig was bij 68% van de acupunctuurgroep, 28% in de standaard orthopedische groep, en 40% in de nep-acupunctuurgroep.

  Uit deze cijfers blijkt al dat het effect van de echte acupunctuur aanhoudt, en dat het effect van de nepacupunctuur in die drie maanden duidelijk vermindert. Dit laat zien dat het placebo-effect van de nepacupunctuur na een aantal maanden duidelijk vermindert.

  De conclusie van deze studie was dan ook:

  Descriptive statistics showed greater improvement of shoulder mobility (abduction and arm-above-head test) for the verum group versus the control group immediately after treatment and after 3 months. The trial indicates that Chinese acupuncture is an effective alternative to conventional orthopaedic treatment for CSP.

  Aangezien dit een pragmatische studie is, en de werkelijke situatie het beste vergelijkt, zijn de resultaten van deze studie voor de patient, de arts en de zorgverzekeraar dus ook van belang. Acupunctuur blijkt dus na middellange termijn duidelijk 2 maal effectiever te zijn op de chronische schouderpijn dan standaardtherapie.

  Referenties
  [1]: Molsberger AF, Schneider T, Gotthardt H, Drabik A. | German Randomized Acupuncture Trial for chronic shoulder pain (GRASP) – a pragmatic, controlled, patient-blinded, multi-centre trial in an outpatient care environment. | Pain. | 2010 Oct;151(1):146-54. Epub 2010 Jul 23.
  [2]: Diener HC, Kronfeld K, Boewing G, Lungenhausen M, Maier C, Molsberger A, Tegenthoff M, Trampisch HJ, Zenz M, Meinert R; GERAC Migraine Study Group. | Efficacy of acupuncture for the prophylaxis of migraine: a multicentre randomised controlled clinical trial. | Lancet Neurol. | 2006 Apr;5(4):310-6.
  [3]: Endres HG, Böwing G, Diener HC, Lange S, Maier C, Molsberger A, Zenz M, Vickers AJ, Tegenthoff M. | Acupuncture for tension-type headache: a multicentre, sham-controlled, patient-and observer-blinded, randomised trial. | J Headache Pain. | 2007 Oct;8(5):306-14. Epub 2007 Oct 23.
  [4]: Witt C, Brinkhaus B, Jena S, Linde K, Streng A, Wagenpfeil S, Hummelsberger J, Walther HU, Melchart D, Willich SN. | Acupuncture in patients with osteoarthritis of the knee: a randomised trial. | Lancet. | 2005 Jul 9-15;366(9480):136-43.

  update 14.58:
  Dit is het oorspronkelijke artikel waar Bram op reageerde:

  eindquotes:

  Descriptive statistics showed greater improvement of shoulder mobility (abduction and arm-above-head test) for the verum group versus the control group immediately after treatment and after 3 months. The trial indicates that Chinese acupuncture is an effective alternative to conventional orthopaedic treatment for CSP.[1]

  Aangezien dit een pragmatische studie is, en de werkelijke situatie het beste vergelijkt, zijn de resultaten van deze studie voor de patient, de arts en de zorgverzekeraar dus ook van belang. Acupunctuur blijkt dus na middellange termijn duidelijk 2 maal effectiever te zijn op de chronische schouderpijn dan standaardtherapie.

  Referenties
  [1]: Molsberger AF, Schneider T, Gotthardt H, Drabik A. | German Randomized Acupuncture Trial for chronic shoulder pain (GRASP) – a pragmatic, controlled, patient-blinded, multi-centre trial in an outpatient care environment. | Pain. | 2010 Oct;151(1):146-54. Epub 2010 Jul 23.

  [BramboEdit] Printscreen van het échte originele berichtje toegevoegd. 😉

 34. @ Wilmamazone: Ik heb je reactie een klein beetje aangepast. Het eerste bericht bevatte niet de quote die je reactie bevatte, die was van ‘de update’.

  Gelukkig dat imageshack dergelijke zaken in bewaring heeft, Keppel & Co zijn nogal van de plotselinge veranderingen.

 35. wilmamazone says:

  Dankjewel Brambo!

  Sommige dingen kunnen Keppel & Co -áls het in hun straatje past- in een vloek en een zucht.

 36. iocob says:

  We gaan graag met de flow mee Bram, en ook jullie kritieken zijn voor ons boeiend te lezen, en soms grappig, soms verzuurd, en soms zeer to the point…en als dat zo is dan passen we graag onze visie aan, want we zijn nergens mee getrouwd, zelfs niet met fishy needles… En voorts hebben we toegang tot alle full papers in de wereld….ook de laatste weer over de grote fouten in Alzheimer onderzoek, de bizarre sprongen binnen het ADHD onderzoek die je op IOCOB mag lezen, en dan vraag ik me wel eens af, zijn jullie niet ook een groepje naar binnen gekeerde enthousiastelingen van de kwakbuster afdeling……

  http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/geneeskunde-in-de-blurbosfeer.html

  http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/dementie-onderzoek-kortzichtig.html

  en nog even wat visolie, hoewel geen komkomer…

  http://www.iocob.nl/biologisch/visolie-bij-zwangeren.html

  Bram, heb je het tweede deel van ons boek gelezen over EBM? Zo niet, mocht je willen, kom een keer koffie drinken hier, geef ik je een present exemplaar van het vodje, en vraag ik je dat deel te bespreken hier….invitation from the devil…;)

 37. @ IOCOB

  Afleiding!

  Leg nu eens uit waarom het artikel in Pain in tegenstelling tot wat er beweerd wordt niet gewoon slecht is. Dat de onderzoekers tien jaar! hebben lopen leuren met dit artikel en dat het dus itt wat er beweerd wordt op jullie site helemaal niet actueel is. Leg eens uit waarom er in het kader van ‘controls’ niet volstaan kan worden met het ‘sham’ prikken van dezelfde punten als de ‘verum’. Alleen minder diep. Waarom dat een probleem zou zijn. Hoe dit de onderzoeksopzet heeft beïnvloed.

  Leg nu eens uit waarom de deelnemers niet werden ondervraagd m.b.t. de vraag of ze het idee hadden wel of niet onderdeel te zijn van de echte of placebo groep?

  Leg dan ook eens uit waarom in jullie overzicht niet de studie staat die hier ook aangehaald wordt t.a.v. acupunctuur m.b.t. schouderpijn

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/10/31/iocob-a-fishy-story-continues-to-sting/comment-page-1/#comment-20493

  en wel allerlei artikelen die, wat schouderpijn betreft, hier niets mee te maken hebben?

  Antwoorden graag! Go with the flow.

 38. iocob says:

  Dat doen we graag zodra we weten wie je eigenlijk bent, want wie Bram is is duidelijk en wie Jan is is duidelijk en wie David is is duidelijk maar wie Crypto is is uiterst Crypto…of is er iets wat we niet mogen weten Crypto?

 39. Geen probleem stel ik de vraag toch gewoon. Is ook mijn artikeltje, waar Crypto mij de ruimte voor heeft gegeven (waarvoor dank natuurlijk) Ironisch dat jullie constant vanuit ‘iocob’ reageren. Maar goed, laten we het vooral niet over titels gaan hebben. (ohw the irony) Komtie:

  @ IOCOB

  Afleiding!

  Leg nu eens uit waarom het artikel in Pain in tegenstelling tot wat er beweerd wordt niet gewoon slecht is. Dat de onderzoekers tien jaar! hebben lopen leuren met dit artikel en dat het dus itt wat er beweerd wordt op jullie site helemaal niet actueel is. Leg eens uit waarom er in het kader van ‘controls’ niet volstaan kan worden met het ‘sham’ prikken van dezelfde punten als de ‘verum’. Alleen minder diep. Waarom dat een probleem zou zijn. Hoe dit de onderzoeksopzet heeft beïnvloed.

  Leg nu eens uit waarom de deelnemers niet werden ondervraagd m.b.t. de vraag of ze het idee hadden wel of niet onderdeel te zijn van de echte of placebo groep?

  Leg dan ook eens uit waarom in jullie overzicht niet de studie staat die hier ook aangehaald wordt t.a.v. acupunctuur m.b.t. schouderpijn

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/10/31/iocob-a-fishy-story-continues-to-sting/comment-page-1/#comment-20493

  en wel allerlei artikelen die, wat schouderpijn betreft, hier niets mee te maken hebben?

  Antwoorden graag! Go with the flow.

  Overigens zou ik aan de vraag naar de sham plekken willen toevoegen dat men er gewoon ‘iets’ naast kan gaan zitten. Het maakt voor deze studie verder niet uit natuurlijk, dat kwaad is allang geschied.

  En laten we ook VOORAL jullie volledig onjuiste beweringen over de omega 3 studie niet vergeten? Die bagger staat er nog steeds. Waarom IOCOB?

 40. Crypto=Crypto

  Elke aanval op titels, gedaan onderzoek en verdere oneigenlijke argumenten of autoriteit wordt door mijn anonimiteit uitgesloten. Crypto heeft nog nooit iemand gediskwalificeerd voor wat dat betreft. Kunnen we het hebben over echte argumenten. Zonder aanziens des persoons.

  Zo makkelijk is dat.

 41. Pingback: Visolie en Alzheimer; we zwemmen verder « Cryptocheilus Weblog

 42. Floris says:

  Beste Bram,
  men wordt paranoide, men lijd aan paranoia.

  Genieten trouwens dit!
  Doktersfittie…
  Geenstijl goes medical.

 43. Beste Floris,

  je hebt helemaal gelijk, direct even aangepast! Men lijdt inderdaad aan paranoia 😉

  Maar ik zit te zieken: bedankt en ik ben blij dat je hebt genoten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: