Complottheorie, lezersvraag

Uw Crypto krijgt nog wel eens post. Lezers van Cryptoweblog stellen de meest uiteenlopende vragen. Sommigen willen medisch advies (ga naar uw huisarts!) of nemen de gelegenheid om uw anonieme lafbekje de huid vol te schelden (ga naar uw psychiater!). Soms is er een vraag die de moeite waard is om te delen. Mevrouw X vroeg:

Mijn vraag: hoe weet je of iets een complottheorie is, of werkelijkheid?

Mensen zeggen, je doet dingen af als complottheorie, omdat je niet wilt geloven hoe slecht de wereld kan zijn, maar ik denk eerder dat mensen complottheorien opstellen om dingen die heel erg zijn, te verklaren.

Hoe kijk jij hier tegen aan? Je bent altijd zo stellig over dingen.

Ik? Stellig? Nou, mevrouw X, u moest eens weten….

Hieronder even een stukje perspectief. Mevrouw X schreef o.a.

[….]In een discussie over medische complottheorien, schreven mensen terug over dingen die gebeurd zijn, zoals bijv. de kernproeven met militairen in de buurt en het uitproberen medicijnen op gevangenen. Ik herinnner me dat er ook wel lsd experimenten zijn gedaan op gevangenen. Toen kwam iemand op de besmetting met syfilis op mensen in Guatemala. Ik had al eerder iets gelezen over het besmetten van mensen in een achteraf dorpje in de V.S. zelf en vervolgens medicatie onthouden met als doel het ziekteverloop zonder behandeling te onderzoeken of om de werking van penicilline te onderzoeken. En je hoort verhalen, en een goede John Le Carre thriller (naam even kwijt .. The constant gardener??) over het testen van medicijnen op mensen in Afrika.[…]

Beste mevrouw X,

Ik weet ook van heel veel experimenten die in het verleden gedaan zijn waarvan ons nu de haren ter berge zouden rijzen. Volgens mij zijn alle door jouw beschreven experimenten ook echt gebeurd. Een ander voorbeeld hiervan zijn de experimenten van Josef Mengele op tweelingen.

Veel experimenten vonden in andere tijden plaats en veelal op weerloze mensen (gevangenen, militairen, onderontwikkelde volkeren). Vandaag de dag vinden heel veel onderzoeken m.b.t. medicijnen in de tweede of derde wereld (India, Afrika) plaats. Bij sommige daarvan zijn ook grote vraagtekens te plaatsen. Aan de andere kant is het met de invoering van de huidige medisch ethische commissies beter gesteld dan vroegah.

Wat je als vraag stelt is erg interessant. Hoe weet je of een (complot) theorie waar is?

Allereerst zijn complottheorieën meestal door de evolutie van zo’n theorie met de tijd meestal heel hardnekkig. Zelden is een complottheorie in één keer ontstaan. Er worden dingen bijverzonnen en bijgesleept, verbanden worden gelegd en men laat er dingen af, schrapt onvolkomenheden enz. Kijk eens naar de evolutie van de theorieën over 9/11. Dat zijn er tientallen. Toch kunnen ze niet allemaal (tegelijkertijd) waar zijn.

Wat je aanhaalt over het verklaren van het onbekende of onverklaarbare is ook een valide argument. Mensen willen een reden; een verklaring. Dat zit in onze genen. Als die reden of verklaring niet één, twee, drie voor de hand ligt gaan we er naar zoeken. Berusting voor wat dit betreft is voor ons geen optie. Je zou het kunnen zien als een soort geruststelling. Als we de donder en bliksem aan Thor kunnen toeschrijven is het opeens niet zo eng meer. Hetzelfde mechanisme werkt ook als je het gaat beschouwen voor de New World Order of BigPharma. Dan heb je tenminste ‘iets’.

Ik ben in de overtuiging dat religie (en ik beschouw complottheorieën als een soort religie) in onze genen zit. Het heeft ons duizenden jaren lang evolutionair voordeel opgeleverd. Gehoorzaamheid en blinde volgzaamheid, zeker in de beginfase van het leven, heeft zo z’n voordelen. Veel religieuze ‘wetten’ vinden ook z’n oorsprong in de empirie.

Soms kan je een theorie gewoon affakkelen omdat het gewoon niet mogelijk is. Het is in tegenspraak met de natuurwetten. In het huidige internettijdperk is dat voor de theorie geen probleem. Het idee er achter wordt gekopieerd en er worden gewoon opnieuw dingen bijgevoegd of afgelaten. Zo kristalliseert zich een hardnekkige theorie uit. Eentje die moeilijk is te weerleggen. Zo’n theorie verspreidt zich dan als een olievlek over de netz. Dat gaat razendsnel. Dit is weer een reden voor de populariteit en massaliteit van dit soort theorieën.

Maar hoe weet je nu of iets waar is? Soms weet je dat gewoon niet. Kan je het ook niet weten. Er is eenvoudigweg geen kennis die het verhaal zou kunnen logenstraffen. Je kunt dan twee dingen doen. Afwachten tot die kennis er komt of speculeren. Het laatste is de kern van de complottheorie. Als je een theorie puur wetenschappelijk zou benaderen zou je in het geval van het gebrek aan kennis zeggen, “We weten het niet, er moet daarvoor extra onderzoek komen”. In het geval van een complottheorie wordt er ingevuld, secundaire verbanden worden gelegd en het hele verhaal wordt zo aannemelijk mogelijk gemaakt; ogenschijnlijk irrelevante dingen worden in hetzelfde ‘perspectief’ gezet. Complottheorieën zijn niet in de eerste plaats bedoeld om de waarheidsvinding te dienen. Dat zou de theorie alleen maar zwakker maken.

——————————————————

Mijn antwoord is natuurlijk weinig wetenschappelijk en wellicht wat al te snel geformuleerd. Geen onderzoeken dit keer hoewel ik er van overtuigd ben dat deze er wel zijn. In het kader van de wisdom of the crowds heeft u hier als lezer misschien ook een mening over of aanvulling op.

Advertenties

42 Responses to Complottheorie, lezersvraag

 1. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik heb net een congresje over complotten achter de rug. Het was voor mij (die de sprekers had uitgenodigd) toch wel een verrassing te horen dat de onderzoekers (psycholoog en antropoloog) die complottheorieën onderzoeken zich niet eens interesseren voor het waar of onwaar zijn van complottheorieën. Voor hun is het interessant dat mensen ze voor waar houden, en hoe ze zich dan gedragen op basis van zulk geloof.

  Ikzelf heb de vrijheid genomen om ook iets te zeggen. Ik denk dat religie niet in de genen zit. In de eerste plaats is religie iets dat zoveel verschillende betekenissen heeft dat het een onbruikbaar begrip is. Voor de een (Einstein bijv.) was religie louter een gevoel van ontzag voor iets dat groter is dan jezelf, namelijk het universum. Voor vele anderen is religie zoiets als “goed zijn voor je medemens”, voor weer anderen is het mystieke ervaring die desnoods met paddenstoelen of elektriciteit of ijverig bidden kan worden opgewekt; dan zijn er die religie gelijkstellen aan de aanbidding van bepaalde gasvormige gewervelden (om met Haeckel te spreken). Er zijn er die religie identificeren met een bepaalde organisatie, geloof in een leven na de dood, of met een bepaald verklaringsschema voor enkele feiten in de wereld om ons heen. De discussie over religie wordt bemoeilijkt doordat vrijwel elke discussiant meent dat religie in essentie X is en daardoor noodzakelijkerwijs een hele ris andere fenomenen (Y,Z, A, B, C, D….) met zich meebrengt. Zulke conglomeraten (X+Y+Z+A+B+…) lijken dan vaak sprekend op wat in de sociaal-culturele omgeving van de discussiant de religie met de grootste bek is. De discussianten hebben allemaal een theorie over hoe de samenleving er vele duizenden jaren geleden uitzag en “religie” toen functioneerde.

  Hiermee heb ik mezelf al bijna gediskwalificeerd als ik ook met een theorietje kom. Ik beperk me even tot de Haeckel-versie. Religie is het volgen van een onzichtbare Führer (Boeddha, Jezus, Krishna, Ahura-Mazda,…). Waarom doen mensen dat? Het volgen van leiders zit in onze genen. In onze en elke andere maatschappij ritselt het van de gezagsdragers: ouders, koningen, voorzitters, directeuren, en of dat nog niet genoeg is onderwerpen we ons ook nog aan de verering van filmsterren, sporthelden, BN’ers (die alleen in Nederland) en nog veel meer. Ergens in onze genen zit, zo vermoed ik, iets dat maakt dat we voortdurend bezig zijn onze status te bepalen in de sociale rangordes waar we deel van uitmaken, dus: opzien naar de hoger geplaatsten, en de status handhaven ten opzichte van de ‘lager geplaatsten’, en zo mogelijk ook hogerop komen. Dat laatste is belangrijk, want anders zouden er nooit leiders komen. Ik heb geen spat bewijs dat het handhaven van een sociale hiërarchie in de genen zit, behalve dan dat het gedrag is dat op grote schaal wordt waargenomen, en dat in allerlei diersoorten ook voorkomt. De mensheid als groep kippen dus, met haantjes en pikorde. Een min of meer hiërarchische organisatie heeft waarschijnlijk evolutionaire voordelen.

  Wat heeft dit met religie te maken? In onze genen zit nog iets, namelijk dat we ons met het grootste gemak voorstellingen kunnen maken van wat we niet concreet voor ons zien. Het is de combinatie van dat “hiërarchiegen” met het “fantasiegen” dat leidt tot ons vermogen om ons onzichtbare leiders voor te stellen, die dan in onze levendige fantasie ook van alles doen wat we van een overheid verwachten: de wereld besturen, het goede belonen en het kwade straffen, wetten uitvaardigen, en de onderdanen doorgaans via tussenpersonen toespreken. In een tijd waarin bestuurders vanzelfsprekend despotische dictators zijn, een soort maffiabazen, zullen de goden wispelturige rotzakken zijn, die men maar beter gunstig kan stemmen.

  In dit schema past ook de complottheorie. Veel complottheorie zijn in feite een soort verhalen gebaseerd op wantrouwen jegens de overheid. Degenen die ze bedenken proberen volgelingen te kweken en zeggen in feite: vertrouw die overheid niet, geloof mij nou maar. Het lijkt wel wat op religie, inderdaad, maar dan uitsluitend in de zin van ‘geloof in het bestaan van onzichtbare machtige entiteiten’, en in een verlosser/klokkenluider die een betere wereld belooft, uiteraard onder zijn of haar leiding.

  Een manier om een fantasiesamenzwering van een echte te onderscheiden is proberen na te gaan hoe groot de organisatie moet zijn om het allemaal te laten werken. Helemaal afdoende is dat niet, want bijvoorbeeld de massale moord op Joden in de Tweede Wereldoorlog was een samenzwering die redelijk geheim gehouden werd (of niet?, in elk geval niet voor lang).

  Overigens biedt mijn religietheorie ook een verklaring voor kwakzalverij. Het gezag van de moderne wetenschap, en nog meer de medische wetenschap en dokters in het algemeen is onze maatschappij enorm. Van de weeromstuit zijn er dan personen die dat gezag uitdagen, en zich dan ook als goeroe gaan gedragen en dat doen door te appeleren niet alleen aan hun eigen bijzonderheid en de door hen verrichte wonderen, maar ook aan allerlei onzichtbare spirituele beginselen (die zij uiteraard goed kennen). Niet weinigen van deze goeroes beseffen het gezag dat “de wetenschap” toch houdt, en zorgen dat zij daar ook van profiteren. Men heeft dus indrukwekkende apparaten, praat over heilzame trillingsfrequenties en energievelden en quantumsprongen.

  Hoe meer aanzien en macht de reguliere geneeskunde heeft, des te meer uitdagers er zullen komen. Ik weet niet wat daar aan te doen is. Misschien de gewone reguliere geneeskunde transparanter maken.

  Even een reclameboodschap: de wiskunde heeft weinig last van allerlei alternatieve onzinverkopers (ze zijn er wel, de trisectors en cirkelkwadrateerders). Is dat zo omdat de wiskunde zo eminent controleerbaar (transparant) is?

 2. wilmamazone says:

  Een complottheorie is voor mij gewoon een onderdeel van het roddelcircuit en een veelgehoorde kreet/rechtvaardiging in die kringen is: ‘Waar rook is is vuur’. Die veronderstelling zit er zo stevig ingebakken dat bijna niemand zich meer afvraagt of dat inderdaad zo is.
  Mensen die het slachtoffer zijn geworden van roddelpraat of zelfs een regelrechte roddelcampagne kunnen bevestigen dat dat niet zo is, integendeel.

  Medemensen zijn tot de grootst mogelijke duimzuigerij in staat met een fantasie die maar al te vaak geen grenzen kent en allemaal weten ze het toch zó zeker.
  Worden zelfs kwaad/zijn hevig beledigd als je niet meteen voor zoete koek slikt wat ze je -soms met een hoop tam-tam- speciaal komen vertellen. Wat notoire roddelaars allemaal belangrijk vinden om te weten en vol vuur rond te vertellen grenst aan het ongelooflijke. Wat je daar allemaal mee moet/zou moeten ontgaat mij volledig, dus de vraag naar het waarom kan ik niet beantwoorden.

  Wel weet ik uit persoonlijke ervaring dat het soms pijn kan doen en het niet altijd lukt om in de lach te schieten om verzinsels over mij. Gelukkig komt het nog maar zelden voor -óók praatjes over anderen- omdat de meesten weten dat ik geen interesse heb in dat soort flauwekul.
  En nee: ik lees de Privé, Story e.d. niet stiekem in een wachtkamer ofzo. 😉

 3. wilmamazone says:

  Mijn vraag: hoe weet je of iets een complottheorie is, of werkelijkheid?

  Wellicht dat dit artikel deze mevrouw wat duidelijkheid verschaft over het verschil.

  Een van de complotdenkers die Nederland rijk is en de hemel ingeprezen wordt bij/door o.a. Guido Jonkers:

  http://www.skepsis.nl/blog/2010/11/afgang-complotdenker-oldenkap/

  Afgang complotdenker Oldenkamp?
  Door Johan Debbenhof – 23 November 2010

  Een culturele instelling liet zich onverhoeds verleiden door een zekere Johan Oldenkamp (foto) en Yge Visser op een avond uit te nodigen voor een gratis tryout van hun training Persoonlijke ontwikkeling spelenderwijs communiceren. Om reputaties niet verder te schaden, geef ik verder geen details over de ‘plaats delict’. Ik hoop dat mijn verslag anderen zal behoeden voor verkeerde beslissingen.

  In het zaaltje zitten twintig mannen en vrouwen in een kring. Inleider Yge Visser wil van een ieder persoonlijk weten waarom hij is gekomen. ‘Uit nieuwsgierigheid’, zeggen de meesten. ‘Om Johan Oldenkamp te horen spreken’, aldus een paar gasten, die zijn naam vol ontzag uitspreken. Van twee lieden bij de deur klinkt het antwoord dissonant: ‘Om te waarschuwen.’

  Waarschuwen? De trainers willen de bezoekers slechts ‘hun waarnemingen meningsvrij leren delen’. Waarvoor is dan een waarschuwing nodig? De twee mannen zijn na wat gegoogel gealarmeerd door een artikel met de titel……….

  quote:

  Via Oldenkamps site komen we veel heilzaams op het spoor: ‘Steeds meer mensen ontdekken de onderdrukte methoden om iedere vorm van “ongeneeslijke” kanker volledig te genezen.’ (Leven zonder geld, op de website van Argusoog.) Prachtig nieuws voor de buurjongen die lijdt aan een zeer zeldzame vorm van leukemie en die in Leiden voor zijn leven vecht. Want in handen van doktoren die geschoold zijn in hun specialistische vakgebied, is hij nu helaas ‘slachtoffer van zinloos geweld’. Zijn ouders zouden derhalve beter naar Johan Oldenkamp kunnen luisteren! Bij hem lezen wij: ‘Onze universitaire ‘geneeskunde’ heeft helemaal niets van doen met genezen, maar alles met het onderdrukken van ziektesymptomen, zoveel als mogelijk met farmaceutica.’

  Voor alle mensen die zijn vanzelfsprekende inzichten niet delen, heeft Oldenkamp wel een oplossing: ‘En voor wie dat nu nog steeds niet doorheeft, die mag een gratis spuitje gaan halen.’

  Behalve hoe we kanker moeten genezen leren ook wat de werkelijke oorsprong van de mens is. Geen schepping, geen evolutie, maar een genetisch experiment vanuit de planeet Niburu ligt aan ons bestaan ten grondslag. Deze planeet met een langgerekte komeetachtige baan maakt deel uit van ons zonnestelsel, maar de officiële wetenschap houdt het bestaan angstvallig verborgen.

  De bewoners zijn grote reptielachtige wezens met de naam ……………

  Een van de reacties in de toegift:

  ‘Jouw boeken raken de waarheid op zeer veel vlakken en je slaat keer op keer de spijker knoeterhard op z’n kop. Ik merk ook veel de inzichten die je hebt gekregen van Lichtvrienden. Ik ben zelf een incarnatie van een Arcturiaan en ik kom van 7D Arcturus.’

 4. wilmamazone says:

  Soms wil je lachen om niet te hoeven huilen:
  http://mallemoeder.wordpress.com/2010/11/22/hoe-zit-het-nu-echt-met-de-griepprik/

  Hoe zit het nu echt met de griepprik?
  Posted: november 22, 2010 by Mallemoeder in Idiotie

  Deze drie Giganten, deze Titanen, maken jacht op de Nobel Prijs voor de Wetenschap:

 5. wilmamazone says:

  Mijn vraag: hoe weet je of iets een complottheorie is, of werkelijkheid?

  Door o.a. altijd te controleren of de informatie uit betrouwbare bron komt.
  Opruiend taalgebruik is een van de andere indicaties.

  De onjuistheden en leugens in dit artikel van vandaag zijn bijna niet te tellen:
  http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.wanttoknow.nl/overige/vaccinaties-informeer-je-goed-voordat-je-het-doet/

  Geheime-Genootschappen :Vaccinaties: informeer je goed, voordat je het doet!
  Door GuidoJ. ⋅ november 23, 2010

  Karel en Caroline van Huffelen zijn 2 bijzonder bevlogen mensen. Hun passie om de wereld te helpen helen is onmiskenbaar te voelen in hun werk en tijdens ontmoetingen met hen. Een mooi stel, dat is het..

  In hun laatste nieuwsbrief schreven zij een uiterst goed gedocumenteerd artikel over vaccinaties. Het verhaal is dusdanig indrukwekkend, dat wij het hier integraal plaatsen. Over de ongelooflijke heftige NEGATIEVE reacties die vaccins teweeg kunnen brengen en die nog steeds gebagatelliseerd blijven worden.

  Want ‘vaccins-zijn-heilig’, dat is de heersende opvatting. We mogen niet met deze heiligheid spotten, want dát is de consquentie van deze heiligheid natuurlijk.

  Maar mogen we je deze vaccinatie-special van Caroline en Karel van Huffelen aanbieden en daarbij ook de andere kant van de de heilige ‘Vaccinatius’ laten zien..?

  Lees bijvoorbeeld het ontroerende ervaringsverhaal van een moeder wiens kind heftige getroffen werd….

  quote:

  5. VERPLICHTE VACCINATIES PLUS DITO MICROSHIP IN DE USA!
  Jelly Zijlstra stuurde ons de volgende mail met deze link. Obama blijkt een grotere vriend van de (vaccin- en microchip-) industrie dan van het volk te zijn: ‘angel or demon?’ is allang geen vraag meer voor ons!

 6. JennyJo says:

  Die Oldenkamp is heel, heel erg de weg kwijt. Onbegrijpelijk dat deze verdoolde zoveel aanhang heeft, maar dat zal wel komen doordat hij een titel heeft. Gevaarlijk, deze gek met zijn idiote ideeën.

 7. JennyJo says:

  Wat een walgelijk artikel. Maar ja, we weten van wie het komt moet je maar denken.

 8. Van Not Exactly Rocket Science:

  Lacking control drives false conclusions, conspiracy theories and superstitions

  Interessant leesvoer, gebaseerd op:

  J. A. Whitson, A. D. Galinsky (2008). Lacking Control Increases Illusory Pattern Perception Science, 322 (5898), 115-117

 9. wilmamazone says:

  Wat een walgelijk artikel. Maar ja, we weten van wie het komt moet je maar denken.

  Eerlijk gepikt bij Orac:

  I have never made but one prayer to God, a very short one: “O Lord make my enemies ridiculous.” And God granted it.
  Voltaire

  Tis wat met die antivaccinatie gekte.

 10. JennyJo says:

  LOL!

 11. wilmamazone says:

  ‘Zie de maan schijnt door de bomen’ zal nooit meer hetzelfde klinken als het aan Guido Jonkers ligt.
  http://www.wanttoknow.nl/overige/wat-poetst-nasa-weg-in-de-zeeman-krater

  ET :Wat poetst NASA weg in de ‘Zeeman’-krater?
  Door GuidoJ. ⋅ november 28, 2010

  Een raadsel of gewoon keihard een doofpot..? De zg. ZeemanKrater-foto’s die je hieronder ziet, tonen iets vreemds. Het onderstaande artikel baseerden we op een nieuwsbrief die we een paar weken geleden ontvingen. Het verhaal toont opnieuw aan dat NASA een heleboel zaken over ‘ontdekkingen’ van het maanlandschap NIET vrijgeeft. Sterker nog, NASA heeft er in de loop van al die jaren flink zijn best op gedaan, om het een en ander LETTERLIJK weg te poetsen..

  Het bijzondere voor ons van dit verhaal is dat we gisteren (27 November) tijdens de presentatie van David Icke, óók al te horen kregen, op uiterst gefundeerde wijze!) dat de maan onze good-old Maan niet is.. Daarover zullen we later een ander artikel plaatsen, maar de synchroniciteit hierin is opvallend. Lees verder:…….

  quote uit artikel:

  Het zal je duidelijk zijn dat deze zaak weer volledig open is. Eindelijk duidelijke beelden, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten: dátgene wat zich op de maan afspeelt IS onduidelijk. En niet zo simpel en niets-zeggend als NASA ons wil doen geloven! En zeker nu ook David Icke zijn volledige focus op de maan-als-satelliet heeft gericht, zullen we de komende tijd een overvloed van informatie op dit vlak kunnen verwachten.

  Opnieuw een doofpot die weer een stukje verder opengaat en ons de bevestiging geeft van al datgene dat ‘verborgen dient te blijven’..! Zoals zoveel maanfoto’s, waarop de meest gigantische bouwwerken zijn ‘weggepoetst’!!

  Mevrouw X die David Icke weet ook zowat alles over gezondheidszaken (vindt ie zelf). Tja…….

 12. JennyJo says:

  “David Icke” en “op uiterst gefundeerde wijze!”
  Iedereen met een normaal functionerend verstand weet dat dit onmogelijk samengaat.

 13. JennyJo says:

  Johan Oldenkamp heeft een universiteit opgericht:
  http://www.pateo.nl/university.htm
  Daar kun je leren hoe alles écht zit.

 14. wilmamazone says:

  “David Icke” en “op uiterst gefundeerde wijze!”
  Iedereen met een normaal functionerend verstand weet dat dit onmogelijk samengaat.

  Mallemoeder heeft ze -zoals gebruikelijk- letterlijk en figuurlijk op een rijtje:

  http://mallemoeder.wordpress.com/2010/05/02/mallemoeder-ontdekt-een-van-de-bronnen/

  Icke weet dat aids medisch bedrog is…

  Icke weet zich een onbevooroordeelde ‘wetenschapper’…

  Icke weet zich geciteerd…

  Icke weet zich andermaal geciteerd…

  Icke weet dat vaccinatie een samenzwering is…

  Icke weet nog een complot…

  Onder link nog 10 stuks ‘Icke weet’ .

 15. wilmamazone says:

  Johan Oldenkamp heeft een universiteit opgericht:

  Jezusmariajozefonzelieveheerenallenietgevallenengelenindehemelstaonsbij!

 16. JennyJo says:

  Ik lees net dat John Consemulder cursussen heeft gevolgd bij het parapsychologisch instituut in Utrecht. Tja. Dat verklaart wel een en ander.

 17. JennyJo says:

  Jezusmariajozefonzelieveheerenallenietgevallenengelenindehemelstaonsbij!

  Dat zeg ik!

 18. wilmamazone says:

  Johan Oldenkamp kan vooral héél goed rekenen en is een graag geziene gast van/bij Guido Jonkers:

  http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.wanttoknow.nl/overige/numerologie-getallen-de-spiegels-van-de-creatie/
  of voordeur:
  http://www.wanttoknow.nl/overige/numerologie-getallen-de-spiegels-van-de-creatie/

  Gastcolumns :Numerologie, getallen, de spiegels van de creatie..
  Door GuidoJ. ⋅ november 25, 2010

  We geven hier graag opnieuw het woord aan Johan Oldenkamp. Een prachtig verhaal in een boeiend artikel.
  eindquote Jonkers:

  Van de hand van Dr. Johan Oldenkamp kon je hier op de site al diverse prachtige artikelen lezen, en zijn bespiegelingen raken mensen vaak hevig. Dat levert vaak intense discussies op, onder de artikelen, maar dat is natuurlijk prachtig.. De architect zou het prachtig vinden..! Hier het artikel, met dank aan Johan!

  Natuurlijke eenheden
  Over 432 en andere bijzondere getallen

  © Dr. Johan Oldenkamp, november 2010

  De natuurlijke eenheid van belevingstijd op het buitenoppervlak van Terra is een volledige rotatie van Terra om haar eigen as. Dit noemen we een etmaal. In het Latijn wordt deze eenheid aangeduid als dia, en de Maya’s hanteren hiervoor het begrip kin.

  432
  Verdelen we een etmaal in twee gelijke helften (van een dag en een nacht), dan bestaat iedere helft uit precies 100 delen van 432 seconden. Het getal 432 speelt een cruciale rol in het beter leren begrijpen van de natuurlijke eenheid in alles, zoals dit artikel probeert duidelijk te maken.

  eindquote:

  Ben jij gefascineerd door de Heelheid van Alles, puzzel dan mee en leg ook jouw puzzelstukjes op tafel. Pas wanneer we dit allemaal hebben gedaan (vanuit onze eigen Heelheid) zullen we ons gezamenlijk bewust worden van deze Algehele Heelheid. Vanuit dat streven is de Pateo University opgericht. Zolang de oude universiteiten nog niet open durven staan voor de Nieuwe Wetenschap kunnen we daar dan alvast beginnen met het onbevooroordeeld puzzelen. Puzzel jij lekker mee?

  Cijfergedoe is nou niet bepaald mijn ding, dus reken ik op b.v. Jan Willem om mij uit te leggen wat Oldenkamp nu eigenlijk precies al bij elkaar gepuzzeld heeft als miskend genie.

 19. JennyJo says:

  Ik moet erg lachen om het priemverhaal van Johan.

  Ook de zwaartekracht die niet zou bestaan vind ik nogal vermakelijk.

  Het allergrappigste vind ik dat Johan voortdurend laat weten dat iedereen – vanaf de oertijd tot heden – het falikant mis had en heeft, behalve hijzelf.

  Dat op zich is al een levensgrote rode vlag.

  Ik denk vaak dat het niet zo goed gaat met Johan. Hij staat ook erg zielig op allerlei foto’s, hij ziet er nogal verwaarloosd uit. Soms denk ik dat hij eigenlijk dringend hulp nodig heeft.

 20. JennyJo says:

  Wat ik ook grappig vind is dat er in die kringen een dwangmatig behoefte is aan het vinden van het absolute evenwicht – ofwel “heelheid”, van waaruit het ontstaan van het al verklaard zou kunnen worden.

  Maar het lijkt mij juist dat vanuit een absoluut evenwicht niks kan ontstaan. Als alles in balans is – zoals de wttk-ers hartstochtelijk wensen – gebeurt er helemaal niks meer.

  Ze gaan er bij voorbaat voor 100% vanuit dat er een algehele “heelheid” is, bestaande uit een volkomen evenwicht. Vervolgens gaan ze daar “bewijzen” voor zoeken, waarbij getallen favoriet zijn. Zo vind je natuurlijk altijd wel wat.

  Wij wonen bijvoorbeeld op huisnummer 9. Het frappante is nu dat iedere helft van het getal 18 uit precies 2 delen van het getal 9 bestaat. Als je dan beseft dat 1 en 8 bij elkaar opgeteld samen 9 zijn, begrijp je misschien al een beetje hoe de geweldige heelheid van alles in elkaar steekt. Als je dan vervolgens bedenkt dat ik 18 was toen ik eindexamen deed en mijn wetende leven begon, dan kun je niet meer ontkennen dat er sprake is van een bijzondere samenhang. En als je dan óók nog bedenkt dat het getal 9 uit drie keer 3 bestaat, waarbij 3 staat voor de heilige drie-eenheid, dan kan de Heelheid van Alles toch echt niet meer ontkend worden.

  Het mooie is dat het universum er alles aan doet om ons dit duidelijk te maken en dat deze kennis dus voor iedereen bereikbaar is. Als we maar bereid zijn ons open te stellen en de valse kennis die de machthebbers ons altijd hebben gepresenteerd, durven los te laten!

 21. Jan Willem Nienhuys says:

  Johan vindt 432 een mooi getal, is het ook, namelijk 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3. Je kunt het dus door wel 20 getallen delen. Tja. Dat de lichtsnelheid het kwadraat is van 432 mijl snap ik niet. Hij bedoelt: het licht legt in een seconde 432-kwadraat mijl af. Dat is wat anders. Het is ook niet waar. Die afstand is 300.342.214,656 meter. Maar in 1 seconde legt het licht 299.792.458 meter af, zo is de meter gedefinieerd. Johan neemt het niet zo nauw met de hoeveelheden. Zo vertelt hij in dat priemfilmpje dat de zon in precies 2 minuten zijn eigendiamtyer doorloopt aan de hemel. Dat is niet waar. Het scheelt een paar seconden.

  Het priemverhaal van Johan is gewoon een trukje bedacht door een Griek van lang geleden, Eratosthenes, om in een gegeven interval, laten we zeggen van 1 tot 10.000 alle priemgetallen te vinden. In verband met de stelling ‘alle positieve gehele getallen kunnen afgezien van volgorde op precies 1 manier als product van priemgetallen geschreven worden’ beschouwen we 1 niet als priemgetal. Anders heb je 2×3 = 1 x 2 x 3, en dan moet je die stelling zo onhandig formuleren.

  OK, 2 laat je staan, je streept alle hogere tweevouden weg
  dan laat je 3 staan, en je streept alleen hogere drievouden weg
  !
  dan laat je 5 staan, en je streept alle hogere 5-vouden weg
  dan laat je 7 staan, en je streept alle 7-vouden weg.
  enzovoorts.

  Je merkt al vlug dat het wegstrepen van x-veelvouden pas bij x-kwadraat begint, de lagere
  x-veelvouden waren al weg. Dus als je bij 101 bent dan hoef je niks meer weg te strepen,
  als je alleen maar in de getallen 1-10.000 bent geïnteresseerd.

  Wat is nu de uitvinding van Johan? Hij heeft ontdekt dat toen hij bij ! was, er alleen nog maar 6-vouden plus of min 1 over waren. Allicht, want de 6-vouden plus of min 2 zijn even, en 6-vouden plus 3 zijn drievouden en die zijn ook al weg. Hij tekent nu zes stralen, met achtereenvolgens de 6-vouden, de 6-vouden plus 1, de 6-vouden plus 2, … plus 3, … plus 4, …plus 5. De priemgetallen liggen dan op twee van die stralen.

  Net zoals de 5-vouden regelmatig verspreid tussen de gehele getallen liggen, zitten ze ook tamelijk regelmatig verspreid binnen die twee groepen, namelijk de 6-vouden plus of min 1.

  Er zijn over de verdeling van de priemgetallen vele en diepe vragen en onopgeloste beroemde problemen, maar die gaan hier niet over. Johan Oldenkamp denkt dat alle wiskundigen maar domoren zijn dat zij zijn priemritme niet ontdekt hebben (d.w.z. het Eratosthenes-procédé in de vorm met die overbodige stralen). Hij is zelf de domoor. Voor zover het een ritme is, is het ook geen ritme van de priemgetallen, maar vele ritmes, namelijk van de veelvouden van een vele vaste priemgetallen. Goh, dat veelvouden van een vast getal met een zekere regelmaat voorkomen, daar staan we toch wel paf van!

  Op zijn website geeft hij op diverse plaatsen staaltjes etymologie weg, die allemaal hartstikke fout zijn. Zo denkt hij dat de astronomen allemaal domoren zijn, en dat zij zich dan ook alleen maar bezighouden met het geven van namen aan sterren. Maar nomos=wet (Grieks), en astronomie heeft niets met nomen=naam (Latijn) te maken. Hij denkt ook dat democratie (oud Grieks woord afgeleid van dèmos=volk) afgeleid is van daimoon=demon, “dus” democratie is iets duivels. Er staan nog wel meer van dit soort stommiteiten op zijn website, allemaal met de grootste poeha gedebiteerd, en de meeste met twee minuten googelen te ontkrachten (bijv. het idee dat de letter pi in de wiskunde verwijst naar Pythagoras) of dat reindeer eigenlijk leiderhert betekent.

  Oldenkamp is inderdaad een beetje zielig, want omdat hij de banken niet vertrouwt heeft hij (althans dat vertelt hij) al zijn geld van de bank gehaald omdat die banken niet te vertrouwen zijn. Hij heeft dat geld in een doos in een kast bewaard. Tja, en toen was het op een dag weg.

 22. wilmamazone says:

  Ik denk vaak dat het niet zo goed gaat met Johan. Hij staat ook erg zielig op allerlei foto’s, hij ziet er nogal verwaarloosd uit. Soms denk ik dat hij eigenlijk dringend hulp nodig heeft.

  Dat gevoel heb ik ook al wat langer.

  Bij Jonkers vanmiddag:

  Johan Oldenkamp
  13:53 29 november 2010

  Hoi Mark,

  Ik ben onlangs op bezoek geweest bij Rob ten Berge (zie http://www.robtenberge.nl/). Rob is een wetenscheppende kunstenaar met onvoorstelbaar veel kennis. Mocht je willen, dan kan ik je met hem in contact brengen. Ze kunt hem ook zelf benaderen via zijn site. Noem mijn naam maar, dan gaat de deur wel open. In een vorig leven heeft hij met Da Vinci samengewerkt en nu maakt hij zijn werk verder af.

  Ondertussen ga ik verder met het voltooien van mijn werk, want dat is inderdaad nog lang niet af. Maar vanochtend heb ik weer een flinke stap mogen zetten, die hopelijk ook snel hier op WTK te lezen zal zijn.

  Oldenkamps flinke stap die hij vanmorgen heeft mogen zetten:

  http://www.pateo.nl/platform.htm

  Keizer zonder kleren

  Met de keizer wordt in dit artikel in eerste instantie gedoeld op de kwantumfysica. Deze keizer wordt door velen gezien als het summum van wetenschappelijk vernuft, met Albert Einstein (1879 – 1955) als de personificatie ervan. Belangrijkste kenmerken van deze keizer is de veronderstelling dat alles bestaat uit minuscule deeltjes, en dat het gedrag van deze piepkleine partikeltjes beschreven kan worden door een mathematische machine. Dit artikel toont aan dat het ‘geleerde’ kleed van deze zelfgekroonde keizer niet één echte draad bevat. Deze zichzelf met wiskundige formules omhullende wetenschap staat – plat gezegd – in zijn blote kont. Wie eenmaal de keizer zonder kleren kan zien, die doorziet de naakte waarheid van eeuwenlange wetenschappelijke dwaling.

  De fysica vertrekt vanuit vier fundamentele veronderstellingen, die alle vier gebaseerd zijn op een bepaald hypothetisch deeltje. Deze vier theoretische partikeltjes zijn gluonen, fotonen, bosonen en gravitonen. (Nu niet onmiddellijk gaan lachen, alstublieft.) Na vele decennia van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is het bestaan deze gefingeerde deeltjes nog steeds niet bewezen. En dat gaat ook nooit gebeuren, want ze bestaan namelijk helemaal niet. Het enige wat deze wetenschappelijke keizer de afgelopen eeuwen heeft gedaan is het geven van (gekunstelde) beschrijvingen van natuurlijk gedrag. Deze beschrijvingen zijn feitelijk niets anders dan onnatuurlijke gedachtekronkels gebaseerd op fictieve deeltjes. Het is dus letterlijk science fiction.

  Wanneer we beseffen dat deeltjes niet echt bestaan, dan kunnen we ook begrijpen waarom de oude geschriften ons proberen te vertellen dat onze werkelijkheid schijn is, of maya in het Sanskriet. De fysieke kenmerken van onze beleefde werkelijkheid lijken echt, maar ze zijn het niet. Het enige wat wel echt bestaat is energie. En een wetenschap die niet-bestaande deeltjes nodig heeft om het gedrag of effect van energie te beschrijven, is dus een non-wetenschap. Het is als een keizer zonder kleren.

  Eigenlijk kunnen we het de keizer ook niet kwalijk nemen dat hij poedelnaakt door de straten paradeert. De naamgeving van fysica heeft er voor gezorgd dat al het wetenschappelijk onderzoek zich heeft gericht op de fysieke kenmerken van de waargenomen werkelijkheid. En door deze inperking kijkt deze keizer al heel erg lang door een beperkende koker naar de natuur. En ook het woord kwantum wijst in diezelfde verkeerde richting, namelijk naar een kwantiteit (of hoeveelheid), terwijl het om kwaliteiten gaat! De keizer heeft dus niet alleen geen kleren aan. Op zijn hoofd draagt hij in plaats van een statige kroon twee enorme oogkleppen die hem het zicht belemmeren op alles wat niet stoffelijk is.

  eindquotes:

  De bedoeling van dit artikel is allereerst te laten zien dat de keizer geen kleren aan heeft. Vele wetenschappers zonder kokervisie hebben dit reeds ingezien en zijn zelf allerlei prachtige gewaden gaan maken. Eén van deze geniën was Edward Leedskalnin (1887-1951). Inderdaad, deze Ed was een tijdgenoot van die meneer waarvan zijn achternaam ons al duidelijk maakt dat hij zich tot het fysieke heeft beperkt: Eén Steen (of Ein Stein in het Duits). Deze Leedskalnin was in staat om via het opwekken van specifieke magnetische frequenties de duwrichting van de draaikolkende energiedraden in rotsblokken van koraal om te draaien, waardoor deze door hem als luchtballon verplaatst konden worden. Hij heeft hiermee een compleet attractiepark gebouw in Miami (behoorlijk bestand tegen de zogenaamde tand des tijds), genaamd Coral Castle (link). Hij voelde waarschijnlijk aan dat toen de tijd nog niet rijp was voor zijn inzichten, want heeft al zijn verplaatsingen ‘s nachts in het geheim gedaan. Dit is niet helemaal gelukt want bespiedende kinderen hebben hem enorme rotsblokken moeiteloos door de lucht zien duwen (net zoals de piramides zijn gebouwd). Dit geheim voor deze magnetische poolomdraaiing heeft hij uiterst cryptisch vastgelegd. Bij de ontrafeling van dit geheim spelen geometrie en (priem-) getallen een hoofdrol. En eigenlijk zien we dat keer op keer wanneer we onze bezig houden met de verruimende wetenschap, want ook Viktor Stepanovich Grebennikov (1927 – 2001) ontdekte natuurlijke levitatie aan de hand van de geometrie van honingraten. Deze zonderlinge rus vloog op een zelfgemaakt skateboard zonder conventionele aandrijving met gigantische snelheden door de lucht, en ook hier waren getuigen van.

  De lijst van grensverleggende wetenschappers is nog veel en veel langer. Op het lijstje onder Ereplaats op Pateo Platform worden nog meer namen genoemd, zonder ook maar de illusie te hebben dat dit een volledige opsomming zou kunnen zijn. Wie als wetenschapper mee wil spelen in het verder ontwikkelen van een wetenschap zonder beperkende verzinsels als deeltjes en velden, die raad ik aan de boeken te lezen die via Pateo Platform gratis online beschikbaar worden gesteld. En wie mij daarover feedback wil geven, die wil ik met klem vragen om mij niet te bedelven met websites, artikelen, boeken en filmpjes. Waar ik wel blij van wordt zijn korte uiteenzettingen in klip en klare taal waarin de essentie in alle eenvoud wordt uitgelegd. Eén blote keizer is voor mij wel genoeg.

  Zeist, 29 november 2010

  Johan Oldenkamp

 23. JennyJo says:

  Het priemverhaal van Johan is gewoon een trukje bedacht door een Griek van lang geleden, Eratosthenes

  Misschien denkt Johan wel dat hij de reïncarnatie is van Eratosthenes. Voor hem is het waarschijnlijk heel gewoon om in dergelijke kringen te vertoeven, hij heeft immers ook een vriend die de reïncarnatie is van Leonardo da Vinci en nu diens werk af maakt.

  Hij heeft dat geld in een doos in een kast bewaard. Tja, en toen was het op een dag weg.

  Och nee toch!
  Nu ja, er zijn ook mensen die al jaren leven van enkel lucht. Er schijnt zelfs een Russin te zijn die er morbide obees mee geworden is. Misschien moet Johan dat dan maar proberen.

  of dat reindeer eigenlijk leiderhert betekent.

  Dat is idioot. Het is een woord van Scandinavische oorsprong en “rein” – of “ren” – heeft niks met leidsels of leiden te te maken, maar betekent inderdaad gewoon “rennen”. Het woord komt ook voor in het oud-Engels, dat zeer sterk beïnvloed is door het Scandinavisch. Je zou bijna denken dat hij het allemaal zelf verzint.

 24. JennyJo says:

  Kijk, zo zit het, zegt Johan Oldenkamp:

  Snappen wat er zo bijzonder is aan getallen als 432, dan snappen we daarmee de dynamiek in het universum. Getallen hebben alles met energie te maken. Iedereen die dit een beetje begint door te krijgen, die wordt als het ware gegrepen door de Magie van Samenhang. Is het zo voldoende uitgelegd?

 25. JennyJo says:

  Dit is de erelijst van Johan, daarop staan de grootste – en dus miskende – genieën. Ryke Geerd Hamer staat er ook op.
  http://www.pateo.nl/platform.htm

 26. wilmamazone says:

  Dit is ook weer compleet van de pot gerukt en het mag blijkbaar allemaal zomaar:
  Anneke Bleeker gaat ‘Gezond verstand avonden’ organiseren en wordt uiteraard gepromoot door een ander zelfbenoemd Gezond verstand Guido Jonkers:

  http://www.wanttoknow.nl/overige/gezond-verstand-avonden-iets-voor-jou/

  Duurzaam : Gezond-verstand-avonden.. Iets voor jou?
  Door GuidoJ. ⋅ november 29, 2010

  Wanneer wij allen beseffen dat het voedsel in de supermarkten ons niet de juiste en/of volledige basis geven kan voor een gezond leven dan is het zaak om gezamenlijk de kennis te delen en het goede aan elkaar door te vertellen. Er zijn in dit verband zoveel thema’s die bij de kop genomen kunnen worden..

  Anneke Bleeker, jeweetwel van de Verontruste Moeders, besloot daarom dit idee kracht bij te zetten en avonden te organiseren, waarbij dit idee centraal staat. Al draaiende zal ook het aanbod groeien door de personen die belangstelling hebben voor deze avonden. Hier zijn ze dus, de:

  GEZOND VERSTAND-AVONDEN

  Eénmaal per maand op een vaste locatie, met het doel is om thema’s de revue te laten passeren die ons allen aangaan op het gebied van lichamelijke en ook geestelijke gezondheid. Locale biologische bedrijven onder ieders aandacht brengen is iets dat bijvoorbeeld van groot belang is.

  Opzet van deze avonden:…………………………..

 27. JennyJo says:

  Maar het is niet bedoeld om te verkopen hoor!
  ROTFL!

 28. wilmamazone says:

  Noot voor mw. X :
  Wat Anneke Bleeker meent te moeten en mogen verkondigen heeft met vanalles te maken, behalve……..met gezond verstand.

 29. Jan Willem Nienhuys says:

  @ JennyJo

  de etymologie van reindier staat hier: http://www.etymonline.com/index.php?term=reindeer en in waarschijnlijk elk groot Engels woordenboek. Rein is niet rennen maar Oudnoors voor dat beest, en deer=dier.

  De jongste bijdrage van Oldenkamp op zijn eigen website (Keizer zonder kleren) is een herkauwde versie van wat men vindt bij http://www.pateo.nl/dwaling.htm en in Oldenkamps in eigen beheer uitgegeven boek Oorsprong en bestemming van de mens op p. 251 (men kan de pdf downloaden op Oldenkamps site).

 30. wilmamazone says:

  Quote van pateolink van Jan Willem:

  Bent u benieuwd naar een zienswijze die laat zien hoe alles met alles samenhangt? Lees dan het gratis e-boek ‘Oorsprong en bestemming van de mens’ op http://www.pateo.nl. U kunt daar dit boek ook als videopresentatie bekijken (in 2½ uur) of als echt boek aanschaffen, inmiddels in de derde druk.

  Ook geplaatst op:

  · WantToKnow.nl (met reacties)

  · Argusoog.org (met reacties)

  · Niburu.nl

  Naschrift naar aanleiding van de vele reacties op bovenstaand artikel:

  Het was voor mij schokkend om te ontdekken hoeveel mensen Albert Einstein nog steeds op een voetstuk hebben staan. Einstein had net als in ieder geval Pasteur en Darwin (van het bovenstaande rijtje) bewezen banden met de club van de verborgen machthebbers. In ruil daarvoor hebben ze Einstein maar al te graag naar voren geschoven als het grote genie. Wist u trouwens dat Einstein ook helemaal geen fysica heeft gestudeerd? Hij heeft zijn inzichten volledig gebaseerd op de Kabbalah. Ook de top van de verborgen machthebbers zijn allemaal Kabbalisten, net als Isaac Newton (1643 – 1642), om er nog maar even één te noemen.

  Gelukkig staan er nu wetenschappers op om het dwaalspoor van Einstein te ontmaskeren. Zo heeft…..

  Tis toch wat dat je als genie – in wiens schaduw o.a. Einstein niet eens kan staan- niet veel verder komt dan publiceren in bovengenoemde ‘wetenschappelijke tijdschriften’.

  Verder vind ik het hilarisch dat zowel Guido Jonkers als de nodige reageerders op WTK uitspraken van Albert Einstein zowat rondstrooien als pepernoten. Einstein was zó spiritueel en Albert zei…., dus discussie gesloten/punt gescoord/mond houden.
  Oldenkamp in Keizer zonder kleren:

  De bedoeling van dit artikel is allereerst te laten zien dat de keizer geen kleren aan heeft. Vele wetenschappers zonder kokervisie hebben dit reeds ingezien en zijn zelf allerlei prachtige gewaden gaan maken. Eén van deze geniën was Edward Leedskalnin (1887-1951). Inderdaad, deze Ed was een tijdgenoot van die meneer waarvan zijn achternaam ons al duidelijk maakt dat hij zich tot het fysieke heeft beperkt: Eén Steen (of Ein Stein in het Duits).

  Maakt niet uit voor Guido Jonkers hoor! Als die z’n site -het liefst met zo min mogelijk moeite- maar vol kan plempen en zijn vaste publiek heeft toch niet/onvoldoende in de gaten dat vele artikelen -die steeds met de nodige bombarie ten tonele gevoerd worden- elkaar maar al te vaak volledig tegenspreken.
  De gretigheid waarmee té velen zich die bergen bagger door de strot laten duwen vind ik nog steeds verbazingwekkend en verontrustend, want bij de geestelijke gezondheid van de nodige reageerders daar mogen duidelijk vraagtekens gezet worden. En Jonkers ze maar blijven voeren en o.a. te pogen diverse boekies aan ze te slijten. Allemaal uit medemenselijkheid/recht op eerlijke informatie en ècht niet om er zelf beter van te worden hoor!
  Ja ammehoela!

 31. JennyJo says:

  Dan heb ik het lemma in mijn etymologisch woordenboek niet goed begrepen/gelezen. 🙂

 32. henk says:

  Over het geloof in onzin, de TED-lezing van Michael Shermer (auteur van “why people believe strange things) :

 33. JennyJo says:

  Ja, Shermer heeft daar ook een boek over geschreven
  http://www.amazon.com/People-Believe-Weird-Things-Pseudoscience/dp/0716733870
  En waarom geloven mensen vreemde dingen volgens hem?

  Shermer has five basic answers to the implied question in his title: for consolation, for immediate gratification, for simplicity, for moral meaning, and because hope springs eternal.

 34. wilmamazone says:

  @Henk

  Bedankt voor de link naar de lezing van Michael Shermer.
  Wat heb ik genoten! Vooral toen ik………. na een minuut of vijf ontdekte dat er o.a. in het Nederlands ondertiteld kan worden, want manomanoman: Shermer praat met een snelheid van minstens vijf kwartier in een uur en mijn Engels is toch al niet je-van-het.

 35. JennyJo says:

  Hij heeft zelf ook in onzin geloofd en is er van teruggekomen; het kan dus wél!

 36. wilmamazone says:

  Michael Shermer (in het Nederlands vertaald 😉 :

  http://www.skepsis.nl/medium.html

  Medium voor een dag
  Hoe ik in 24 uur leerde waarzeggen

 37. henk says:

  Andere leuke filmpjes bij TED over onzin en oplichters, met ondertitels 😉 :

 38. wilmamazone says:

  Hier een filmje van James Randi dat al vaker getoond is, maar dit keer óók ondertiteling mogelijk in het Nederlands, dus voor wie daar behoefte aan heeft……..juist ja!:

  http://www.kloptdatwel.nl/2010/11/30/randis-ted-talk/

  Ik begrijp nu dat deze krasse 80-plusser behandeld wordt voor kanker en wens hem het allerbeste.

  De comment ’s daar van Sten Oomen stoorden me, want waarom Randi op deze wijze afserveren?
  Randi mag zich blijkbaar nooooit ff vergissen. Zelf al eens ervaren hoe moeilijk dat het is om in het openbaar te spreken en dan alles uit het hoofd?

  De goede vraag zou m.i. zijn waarom ong. hetzelfde verhaal blijkbaar nog steeds opnieuw verteld MOET worden en James Randi niet met een gerust hart kan zeggen:’Zo mijn taak zit er op; bedankt dat allen nu eens eindelijk echt geluisterd hebben en er lering uit getrokken.’

  O.a. op deze site zijn wij ook maar al te vaak genoodzaakt om in herhaling te vallen en het lijkt er niet op dat dat op korte termijn niet meer nodig zal zijn. Ook hier sluipt er weleens een foutje in, maar die kunnen hersteld worden cq gerectificeerd. Ons verhaal/boodschap is bij meerdere items in principe hetzelfde als dat van James Randi.
  Ik ben 60+ en laat mij dan maar alvast een Ouwe Zeur zijn en hopelijk een nóg oudere Zeur worden.

 39. wilmamazone says:

  Ja hallo Henk!! Ook het fillempie van Randi met ondertiteling.
  Niet eerder gezien, want den deze tikt met twee wijsvingers en in een tempo!!!!!, dus ook al niet je-van-het. :mrgreen:

 40. wilmamazone says:

  Het was een kwestie van ff wachten na Oldenkamp hier en Oldenkamp hier met onder de laatste link deze eindquote:

  Maakt niet uit voor Guido Jonkers hoor! Als die z’n site -het liefst met zo min mogelijk moeite- maar vol kan plempen en zijn vaste publiek heeft toch niet/onvoldoende in de gaten dat vele artikelen -die steeds met de nodige bombarie ten tonele gevoerd worden- elkaar maar al te vaak volledig tegenspreken.
  De gretigheid waarmee té velen zich die bergen bagger door de strot laten duwen vind ik nog steeds verbazingwekkend en verontrustend, want bij de geestelijke gezondheid van de nodige reageerders daar mogen duidelijk vraagtekens gezet worden. En Jonkers ze maar blijven voeren en o.a. te pogen diverse boekies aan ze te slijten. Allemaal uit medemenselijkheid/recht op eerlijke informatie en ècht niet om er zelf beter van te worden hoor! Ja ammehoela!

  Let met aandacht op de wijze waarop Guido Jonkers het geheel heeft ‘opgeleukt’ met plaatjes, eigen tekst en conclusie.

  De keizer heeft dus niet alleen geen kleren aan.
  Op zijn hoofd draagt hij in plaats van een statige kroon twee enorme oogkleppen die hem het zicht belemmeren op alles wat niet stoffelijk is..

  Onder een (deze doelbewust gekozen) foto van Albert Einstein: Een keizer die met oogkleppen op rond liep..?

  http://www.wanttoknow.nl/overige/was-einstein-de-keizer-zonder-kleren/

  Energie : Was Einstein, de ‘Keizer zonder kleren’..?
  Door GuidoJ. ⋅ november 30, 2010

  Het is Johan Oldenkamp gegeven om afstand te nemen van zijn wetenschappelijk gevormde ‘kijk-op-de-wereld’. Hij gebruikt de wetenschap als instrument, het ‘weten’ komt bij Johan vanuit die ‘innerlijke bron’ die we allemaal kennen en die ons méér kan vertellen, als we tenminste goed luisteren.., dan alle wetenschappelijke vindingen bij elkaar. Want is het niet zo, dat we eigenlijk steeds méér beseffen, dat we steeds méér NIET weten, dan WEL, juist door het onderzoeken van de ‘realiteit’ met onze linkerhersenhelft, de ‘logische’ processor..?

  Wanneer we in staat zijn onszelf ‘op te tillen’ ontstaat er een helicopterblik, die in de eerste plaats laat zien dat we ‘gevangen zaten’ in ons denken. Dezelfde helicopterblik toont ons vervolgens een blik naar de horizon, die een wereld, een Universum laat gloren, dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat.

  Maar wellicht is het vanuit de helicopterblik van Johan Oldenkamp interessant om even mee te kijken naar de ‘relatieve beperkingen van de wetenschap’..

  Keizer zonder kleren

  © Dr. Johan Oldenkamp / november 2010

  Als toetje een comment van HET genie zelf:
  http://www.wanttoknow.nl/overige/was-einstein-de-keizer-zonder-kleren/#comment-48766

  Johan Oldenkamp
  18:28 30 november 2010

  Beste allemaal,

  Wat ik probeer te zeggen met dit artikel is dat we onszelf steeds verder het bos in sturen wanneer we blijven denken in deeltjes en velden.

  Ik zie het als mijn rol om de bevrijdende en verruimende wetenschap in eenvoudige woorden uit te leggen. Nogmaals, ik wil alles zelf snappen.

  Indien iemand mij een artikel of een boekje kan tonen waarin deze nieuwe wetenschap in gewone woorden wordt uitgelegd, het liefst met verhelderende plaatjes, dan stop ik gelijk met mijn uitpluiswerk.

  Tot slot ga ik nergens over in discussie, want dat hoort ook bij die oude ‘wereld’. Voor een constructieve dialoog sta ik meer dan open. Ik deel hier wat ik heb gevonden. Leg er gewoon naast wat jij hebt gevonden. Dan kunnen we samen zien hoe we het passend krijgen.

 41. JennyJo says:

  Indien iemand mij een artikel of een boekje kan tonen waarin deze nieuwe wetenschap in gewone woorden wordt uitgelegd, het liefst met verhelderende plaatjes, dan stop ik gelijk met mijn uitpluiswerk.

  Natuurkunde voor dummies misschien Johan?
  :mrgreen:

 42. Pingback: Skepsis-congres; Jan Willem Nienhuys over complottheorieën « Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: