Babysterfte, de verlossing nabij?

De media rolde over elkaar heen met betrekking tot een onderzoek, gepubliceerd in het Britisch Medical Journal, naar de babysterfte in Nederland. Bevallen zou verboden moeten worden en eerstelijnsverloskundigen waren moordenaars. Op dat onderzoek kwam de nodige kritiek. De onderzoekers waren dom, konden niet rekenen, zouden per direct hun congé moeten krijgen en met pek en veren het land uitgezet moeten worden wegens hoaxen. Een en ander in vrije vertaling. Uw Crypto deed al verslag m.b.t. deze wetenschappelijke fittie en stookte het vuurtje in de keuken van DeJaap ook een beetje op.

De wereld draaft doorrrr en de media heeft inmiddels de interesse volledig verloren: op naar de volgende primeur c.q. scoop. Uw margeblogje is een bijtertje. Hoofdstuk twee.

Niet lang na de BMJ-publicatie verschijnt er in Medisch Contact een artikel van J.G. Nijhuis et al.

Hoge babysterfte niet door thuisbevalling, Nr. 45 – 11 november 2010

Ondertitel: geen premature conclusies trekken over hoge perinatale sterfte. In een herberekening van een eerder gepubliceerd onderzoek (ook in het BMJ) stellen de auteurs:

Onze analyses laten zien dat op dit moment, in de Nederlandse situatie, een geplande thuisbevalling even veilig is als een geplande ziekenhuisbevalling onder leiding van een eerstelijnsverloskundige, terwijl het aantal ingrepen bij een geplande thuisbevalling lager is.

In het artikel wijzen de auteurs er bijvoorbeeld op dat het aantal ingrepen (keizersnede, vaginale kunstverlossing) aanzienlijk hoger ligt bij ziekenhuisbevallingen. Vervolgens leveren ze ook kritiek op het onderzoek van Evers et al, kritiek die grotendeels overeenkomt met de kritiek die in het BMJ onder brief werd geleverd. Verder merken ze op dat de analyse aantoont dat de afname van perinatale sterfte die wij in Nederland nastreven, niet wordt bereikt door een vermindering van het aantal vrouwen dat thuis wil bevallen. U leest het maar.

De kritiek op het onderzoek laten de onderzoekers natuurlijk niet zo maar over zich heenkomen. Zo werkt dat niet. In een reactie in de panelen van het BMJ reageert Annemieke C.C. Evers et al van het oorspronkelijke artikel op de aldaar ingebrachte op en aanmerkingen.

Re:Too early to question effectiveness of Dutch maternity care system

Over de ‘underreporting’

Nevertheless, since predefined postal codes were used to extract data of normal births from the perinatal data base, underreporting cannot be completely excluded. To show that our findings were not caused by underreporting of normal births we artificially increased the denominator by 10% and no difference in outcome was shown. If we increase the denominator with another 5 %, accounting for the possibility that we have missed births from the periphery of our catchment area, the results are still robust. So, the perinatal mortality rate in women starting labour in primary care is not artificially inflated

Ook was er kritiek op het hoge aantal sterfgevallen gevonden. Dat was dan weer niet in lijn met eerdere onderzoeken.

our perinatal mortality rate among term infants (2.6 per 1000, excluding congenital malformations and late perinatal death) is similar to a large nationwide study of Ravelli et al (2.8 per 1000) and the numbers reported in PERISTAT 2 (3.2 per 1000, including congenital anomalies) (3) (4). We hypothesize that classification problems in data bases could explain the differences with other studies

Opmerkelijk zijn deze opmerkingen. Want daar ging het in de media en in andere discussies namelijk over (vet van mij).

We get the impression that our remark “the Dutch obstetrical care system may contribute to the high perinatal mortality” was explained as if we suggested ‘home births’ instead of ‘obstetrical care system’. With ‘Dutch obstetrical care system’, however, we meant the system as a whole, since events and processes at all stages may have contributed to our results. We regret if, against our intention, the idea has developed that we suggest that home delivery is the cause of the higher perinatal mortality rate among low-risk women. This is explicitly not what we want to imply […] Given the limitations of the study, we must interpret the results carefully and we agree that with our study design we are not able to demonstrate a causal association between the results and (specific parts of) the obstetric care system. We would like to emphasize that in the discussion section of our paper we only philosophized about possible explanations and solutions, without the intent to make statements or strong conclusions.

Klare taal lijkt mij. De studie is niet ontworpen of geschikt om specifieke vergelijkingen te maken (thuisbevalling vs ziekenhuisbevalling). Is het nu over en kunnen we net als de rest van de media weer lekker aan de koffie met een moederkoekje? beschuit met roze muisjes? You wish.

Hoogleraar klinische epidemiologie Jan Vandenbroucke is het niet eens met de critici van de Utrechtse studie. Op de methode van het in BMJ gepubliceerde onderzoek heeft hij weinig aan te merken. 
Uiteraard valt bij lezing van een onderzoeksverslag niet uit te sluiten dat de onderzoekers een grote rekenfout hebben gemaakt, of dat er zich een bijzonder toeval heeft voorgedaan maar, als dat niet het geval is, dan zijn de Utrechtse conclusies gerechtvaardigd. Vandenbroucke doet in een artikel, wederom in het Medisch Contact, ook zijn plasje nog even over de kwestie.

Minder babysterfte bij gynaecoloog, Medisch Contact, Nr. 47 – 25 november 2010

Hij behandelt hierbij de zes grootste kritiekpunten ingebracht n.a.v. het BMJ-artikel van Evers et al. Annemiek Evers en de andere auteurs van het Utrechtse onderzoek kunnen zich geheel vinden in de analyse van hoogleraar Jan Vandenbroucke en hebben daarom afgezien van een reactie. Een brief (zie boven) die de Utrechtse auteurs begin deze week aan BMJ hebben gestuurd in reactie op de kritiek op hun onderzoek, volgt in grote lijnen de analyse.

Uw Cryptoconclusie? Ongewijzigd.

De aanbevelingen gedaan in het onderzoek zijn het bekijken waard; er valt wel het een en ander te verbeteren voor wat dit betreft. Toch is dit onderzoek geen reden om maar helemaal af te zien van het systeem dat wij hier in Nederland hebben en iedere vrouw maar in het ziekenhuis te laten bevallen. Deze kan naadloos aangevuld worden met de slotzin van de door het onderzoeksteam ingezonden reactie:

We hope our paper and the discussion presented here will stimulate gynaecologists, midwives and paediatricians to think further about these remarkable findings and to cooperatively explore possibilities that may lead to improvement in outcome of newborns.

We kraaien wel weer als er verdere ontwikkelingen zijn.

Advertenties

6 Responses to Babysterfte, de verlossing nabij?

 1. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/Hoorzitting-babysterfte-legt-nadruk-op-samenwerking.htm

  25 november 2010

  Hoorzitting babysterfte legt nadruk op samenwerking
  Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de babysterfte. De samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen wordt door veel sprekers als cruciaal gezien.

  Op verzoek van PvdA-Kamerlid Khadija Arib spreken vandaag twintig deskundigen in een hoorzitting met Tweede Kamerleden over de hoge babysterfte in Nederland. Aanleiding is de UMCU-studie waaruit blijkt dat er meer sterfte is bij laagrisicobevallingen onder leiding van verloskundigen dan bij hoogrisicobevallingen onder leiding van gynaecologen.

  Volgens een aantal aanwezige artsen is na vele onderzoeken wel duidelijk waar het grootste probleem zit. De Rotterdamse hoogleraar……….

  eindquote:

  Tijdens de hoorzitting werd veel gesproken over het advies van de stuurgroep Zwangerschap en geboorte dat in januari verscheen. Stuurgroepvoorzitter en hoogleraar Public Health Koos van der Velden verzuchtte dat er sinds de presentatie nog bedroevend weinig is gebeurd met de zestien aanbevelingen. Het voorstel van de stuurgroep om perinatale zorg in een beperkt aantal centra te concentreren blijkt nog steeds omstreden. Neonatoloog Willem Fetter van het VUmc is bijvoorbeeld bang dat kindergeneeskunde dan verdwijnt uit ziekenhuizen zonder verloskunde. Uiteindelijk zouden zelfs hele ziekenhuizen hierdoor ten onder kunnen gaan.

  Op Twitter vatte SP-Kamerlid Nine Kooiman de conclusies van de hoorzitting als volgt samen: ‘Zorg voor meer preventie, betere samenwerking en stop perverse financiële prikkels. En dan nu: aan de slag.’

 2. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/Medisch-Contact-in-BMJ.htm

  Medisch Contact in BMJ

  Het gerenommeerde British Medical Journal heeft het artikel ‘Minder babysterfte bij gynaecoloog’ van Medisch Contact op haar website gepubliceerd, in Engelse vertaling.

  Na veel kritiek over de opzet van de Utrechtse studie heeft prof. Jan Vandenbroucke de methodiek kritisch tegen het licht gehouden. De hoogleraar klinische epidemiologie denkt dat……..

  Het artikel in de British Medical Journal: UMC Utrecht did a good job

 3. The leader of the UK’s midwives says there needs to be “a seismic shift” in the way maternity care is provided. Cathy Warwick said there was a “concerted and calculated backlash” against home birth and midwife-led care.

  Midwives call for ‘seismic shift’ in maternity services

  Men gooit er in Engeland gelijk een artikeltje over Nederland tegenaan.
  .
  Controversy over home births in the Netherlands

  .debate is raging in the Netherlands about where women should give birth.

 4. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/Nieuwe-hoogleraar-Thuisbevalling-veilig-1.htm

  Nieuwe hoogleraar: ‘Thuisbevalling veilig’

  Het Nederlandse systeem van thuisbevallingen is veilig volgens bijzonder hoogleraar en verloskundige Eileen Hutton.

  De relatief hoge perinatale sterfte komt niet door de thuisbevalling, maar door de sterfte bij vroeggeboortes. De Canadese verloskundige wijst er in haar oratie donderdag 17 februari aan de Vrije Universiteit op dat als wordt gecorrigeerd voor sterfte bij vroeggeboortes, de perinatale sterfte in Nederland zelfs 4 procent lager is dan in de Europese Unie. Vrouwen die …………………..

 5. wilmamazone says:

  Vers van de pers:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3051435/2011/11/26/Babysterfte-in-Nederland-daalt-opzienbarend.dhtml

  Babysterfte in Nederland daalt opzienbarend

  De sterfte onder voldragen baby’s in Nederland is in de afgelopen negen jaar met bijna 40 procent gedaald. In 2001 overleden nog 3,8 op de duizend voldragen kinderen rond de geboorte, in 2010 was dit aantal gedaald naar 2,3 per duizend. Toch is het nog onduidelijk of Nederland internationaal nu beter scoort.

  en:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/106285/Locatie-bevalling-maakt-weinig-uit.htm

  Locatie bevalling maakt weinig uit
  Voor gezonde vrouwen is het vrijwel even veilig om thuis te bevallen als in het ziekenhuis. Dat schrijven Peter Brocklehurst e.a. namens de Birthplace in England Collaborative Group.

  eindquote:

  Volgens de onderzoekers ondersteunen de resultaten van het onderzoek het beleid om gezonde vrouwen zonder risicofactoren rond de zwangerschap een vrije keus te geven wat betreft de locatie van de bevalling. Deze conclusie trokken Nederlandse onderzoekers twee jaar geleden ook. Uit een groot Nederlands onderzoek bleek destijds dat vrouwen die thuis bevallen dezelfde kans hebben dat hun kind overlijdt of op een ICU terechtkomt als vrouwen die in het ziekenhuis bevallen. Ook dit onderzoek werd gedaan met vrouwen bij wie geen risicofactoren rond de bevalling bekend waren.

 6. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3437784/2013/05/07/Als-moeder-woon-je-goed-in-Nederland.dhtml

  Als moeder woon je goed in Nederland

  Het lijkt bijna niet meer van deze tijd: moedersterfte tijdens een bevalling. Helaas is het in veel landen nog de keiharde realiteit. In Congo overlijdt 1 op de 30 moeders in het kraambed. Dat blijkt uit cijfers van kinderrechtenorganisatie Save the Children die jaarlijks onderzoek doet naar de stand van zaken van moeders in de wereld.

  Dat Nederland nu nog Finland, Zweden, Noorwegen en IJsland voor zich moet dulden in de lijst van ’s wereld beste ‘moederlanden’, heeft volgens de organisatie niets met gezondheid te maken. “Dat komt bijvoorbeeld doordat Nederlandse moeders minder verlofdagen krijgen dan Scandinavische”, deelt de woordvoerder mee.

  Nederland scoort op alle vijf de factoren bij de beste twintig, iets wat geen van de andere top tien-landen kan zeggen. Behalve Finland: dit land staat als enige land overal in de top 12 en is daarom op nummer 1 beland.

  eindquotes:

  Om kindersterfte tegen te gaan, moeten allereerst de onderliggende oorzaken worden aangepakt.”Wanneer moeders sterk en stabiel zijn – fysiek, financieel en sociaal – hebben hun kinderen grotere overlevings- en slagingskansen”, zo staat te lezen in het rapport.

  Het rapport noemt met name genderongelijkheid. “Goed opgeleide meisjes trouwen vaak later en krijgen ook later kinderen, zodat hun lichamen verder ontwikkeld zijn. Het is ook waarschijnlijker dat ze gezonde keuzes voor henzelf en hun kinderen maken.” Daarnaast moet er meer tijd, geld en training in gezondheidswerkers en materiaal geïnvesteerd worden. .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: