Vitamine D, meer is niet beter

Uw Crypto is dol op vitamientjes. Vooral als we berichten krijgen dat we er niet zoveel van hoeven te slikken. De laatste jaren worden we overspoeld met berichten over vitamine D. Het is overal goed voor. Allereerst als regulator i.v.m. de botten. Daarnaast helpt het als je de berichten moet geloven ook nog eens m.b.t. kanker, hart en vaatziekten, diabetes, zenuwziektes, voortplanting en als stimulator voor uw immuunsysteem. Daarbij komt nog dat we, vooral de laatste tien jaar, van alle kanten te horen krijgen dat we niet genoeg vitamine D zouden binnenkrijgen. We leven op het Noordelijk halfrond en zouden niet genoeg in de zon komen om voldoende vit. D aan te maken. 80% van de mensen zou defficiënt zijn. Met alle gevolgen van dien.

Kortom, u zult slikken. Veel alterneutjes zien vitaminen als medicijn. Als je maar genoeg vitamine D slikt geef je die dokter het nakijken met z’n allopatische rotzooi! Vergeet die vaccinaties. We dokteren zelf.

The Institute of Medicine deed een groots onderzoek naar vitamine D en calcium. Bottom line? Er is over het algemeen geen reden om aan te nemen dat we er niet genoeg van binnenkrijgen. De enige echte aanwijsbare voordelen van vitamine D en calcium is aan te tonen m.b.t. de botten. Voor de rest van de aandoeningen bestaat gewoon (nog) geen overtuigend bewijs dat het voordelen zou opleveren.

We gaan u zoals u gewend bent eerst weer even doorsturen. Gaan we lachen. Het hele rapport is namelijk zo’n duizend pagina’s groot. Een directe PDF-link is er niet. Wel kunt u het allemaal op foto nalezen.

Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D, A. Catharine Ross et al, [internetpagina met inhoudsopgave]

Gaat u niet allemaal lezen. Dat begrijpt men ook en heeft daarom voor u ook een samenvatting online gezet compleet met mooie tabelletjes waarin aangegeven wordt wat men nu aanbeveelt. Next. Fillempie:

De New York Times geeft u nog een beetje extra verdieping.

The group said most people have adequate amounts of vitamin D in their blood supplied by their diets and natural sources like sunshine, the committee says in a report that is to be released on Tuesday.

For most people, taking extra calcium and vitamin D supplements is not indicated […]

De reviewgroep gaat uit van vitamine D levels van 20 tot 30 nanogram per mililiter. Dat is voldoende. Extra suppletie is onnodig als men een normaal voedingspatroon heeft en elke dag een kwartiertje in de zon (hoofd en handen) loopt. Juist de opgekrikte waardes (40 tot 50 of zelfs 75 nanogram per milliliter) die er in de laatste jaren opdoken (BigVitamin anyone?) zouden impliceren dat we supplementen zouden moeten slikken.

Dat is natuurlijk een klap in het gezicht van de vitaminegelovigen en de zelfdokters onder ons. De vitamineindustrie is lievvv en de Dr Rathjes zouden ons nooit voorliegen!

vitamin D sales have soared, growing faster than those of any supplement, according to The Nutrition Business Journal. Sales rose 82 percent from 2008 to 2009, reaching $430 million.

Uw Crypto signaleert de gebruikelijke stuip. Het review is geschreven door BigPharma en die willen ons ziek houden. Link naar, wie anders, Mikey Adams (binnenkort vertaald op WanttoKnow, ik ben ziener). Ik wens kindsoldaatjes van de BigVitamin dan ook het allerbeste met hun aanbevelingen van (tien)duizenden eenheden aan D3 per dag en we zien ze wel met de nierstenen en verkalkte organen in de klinieken.

Gaan wij verder met de grote mensen geneeskunde. De gezondheidsraad (u weet wel dat orgaan van BigPharma) stelde in 2008 een rapport op aangaande vitamine D. Komt dat leesvoer.

Naar een toereikende inname van vitamine D, prof. dr. ir. G. Schaafsma et al. [html vewijspagina] [fulltext PDF]

Dit is een update van eerdere aanbevelingen. Voor bepaalde groepen stelde men de waardes bij. Voorafgaand aan dit rapport werd uitgegaan van een vit. D gehalte van 30 nmol/l. voor iedereen. Even een tabelletje.

Voor de duidelijkheid: nanogram per ml is niet hetzelfde als nmol per liter. U rekent: 10 nanogram per ml is 25 nmol per liter. De waarde in de tabel (30nmol/l) is dus 12 ngram/ml.

Als we uitgaan van van die 30 nmol/l ziet u dat de meeste mensen geen vitamine D tekorten hebben. Uitzonderingen zijn kinderen met een macrobiotische voeding, zelfstandig wonende ouderen, bewoners van verpleeghuizen en kinderen/mensen met een donkere huidskleur. Kort gezegd komt het advies van de gezondheidsraad hier op neer:

Dagelijks 10 microgram vitamine D extra voor:

 • kinderen tot vier jaar*;
 • mensen van 4 tot 50 (vrouwen) of 70 (mannen) jaar die een donkere huidskleur hebben of onvoldoende buitenkomen;
 • vrouwen tot 50 jaar die een sluier dragen;
 • vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven;
 • vrouwen vanaf 50 en mannen vanaf 70 jaar die een lichte huidskleur hebben en voldoende buitenkomen.

Dagelijks 20 microgram vitamine D extra voor:

 • mensen die osteoporose hebben;
 • mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen;
 • vrouwen vanaf 50 en mannen vanaf 70 jaar die een donkere huidskleur of die onvoldoende buitenkomen;
 • vrouwen vanaf 50 jaar die een sluier dragen.

Voor de duidelijkheid  1 microgram komt overeen met 40 IE. Aanbevolen is dus 400 IE in het eerste geval en 800 IE in het tweede geval. Als we dat naast de aanbevelingen van the Institute of Medicine leggen zitten we ruim aan de veilige kant.

Gelet op het recente uitgebreide review mogen we stellen dat de gezondheidsraad een prima rapport heeft geproduceerd. De conclusies, met name voor andere dan voor zaken m.b.t. onze botten komen in grote mate overeen. Er is gewoon niet voldoende bewijs in de medische literatuur te vinden over de heilzame werking van vitamine D op andere kwalen.

Over kanker:

Er zijn aanwijzingen, maar er is geen hard bewijs, dat een serum calcidiolgehalte van 82 tot 124 nmol per liter gerelateerd is aan een verlaagd risico op bepaalde inwendige vormen van kanker. Of een verandering in de inname van vitamine D of zonlichtblootstelling ook daadwerkelijk een rol kan spelen bij het voorkómen of de behandeling van deze vormen van kanker is onvoldoende onderzocht.

Over andere aandoeningen

Er zijn onvoldoende onderzoeken van goede kwaliteit naar de relatie tussen vitamine D en auto-immuunziekten, tuberculose, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Wel zijn er aanwijzingen dat een hoog serum calcidiolgehalte samenhangt met een lagere bloeddruk en dat het gebruik van 20 microgram extra vitamine D per dag samenhangt met een lager risico op overlijden.

De grens van de aanvaardbare maximum inname van vit. D is nog onderwerp van discussie. U zult niet snel teveel vitamine D innemen. De reviewers van het Institute of Medicine leggen deze grens op 4000 IU (100 microgram) per dag (voor kinderen tot 12 jaar kan men dit als vuistregel door 2 delen). In Europa vinden we 2000 IU (50 microgram) per dag de grens.

Wat u moet onthouden:

Vitamine D supplementen zijn geen snoepjes of ‘smarties’. Je kunt er gewoon teveel van innemen. Gevarieerde voeding (zo af en toe een vet visje) en minstens een kwartiertje met hoofd en handen in het zonnetje zijn, uitzonderingen daargelaten, meestal voldoende om aan uw dagelijkse behoefte te voldoen. Van hogere concentraties aan vitamine D in uw bloed (50-70 nanogram per milliliter) is in wetenschappelijk onderzoek niet bewezen dat ze bevordelijk zijn voor uw gezondheid. Zeker niet m.b.t. kanker, auto-immuunziekten, tuberculose, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Daarvoor zullen betere en grotere onderzoeken moeten plaatsvinden. Onzeker over uw vitamine D inname? U kunt hier een snel testje doen. Hou er rekening mee dat deze test nogal snel een tekort aangeeft.

127 Responses to Vitamine D, meer is niet beter

 1. peter says:

  http://www.ntvg.nl/publicatie/Nieuw-licht-op-vitamine-D
  is een link naar een artikel dat juist een brede rol van vitamine beargumenteert

 2. @ peter

  Dank voor de link. Jammer dat het hier voor de meeste mensen achter een slotje zit.

  Niemand betwist de brede rol van vitamine D. Ook de reviewers van het Institute of Medicine en de gezondheidsraad niet. Zoals je kunt lezen gaat het over de aanbevolen hoeveelheden. Die worden in het opiniestuk in het NtvG op een minimum van 50 nmol/l gesteld. In mijn stuk staat ook niet dat dat niet bevordelijk zou zijn voor andere condities als voor de ‘botten’, er zijn gewoon geen goede aanwijzingen in de medische literatuur voor. Daar gaat het in eerste instantie om.

  Om waardes genoemd in het NtvG te bereiken zal er flink geslikt moeten worden; aan zulke waardes komt men niet of nauwelijks ‘natuurlijk’. Bovendien is het zo dat het menselijk lichaam de hoeveelheid beschikbare vit. D in het lichaam zelf reguleert. Je zult dus exponentiëel veel moeten slikken om aan die hogere waardes te komen. Schattingen gaan dat men 1000 IU vitamine D per dag moet slikken om de serum 25(OH)D levels ongeveer 20 nmol/L omhoog te brengen. (Zie voor het metabolisme van vit D http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=13050&page=61 en verder).

  Er is voor wat andere dan het botverhaal veel meer onderzoek nodig om hogere concentraties aan te bevelen. Het meeste onderzoek daaromtrent is afkomstig van retrospectieve aard. Het probleem daarvan is dat men meestal niet met grote zekerheid kan zeggen dat er een verband bestaat tussen de concentratie vit. D en de onderzochte kwaal. Correlatie is niet hetzelfde als causatie. Post hoc ergo propter hoc. voor zover het RCT’s betreft hebben ze meestal een heel beperkte duur.

  Interessant misschien is het verhaal wat vaak op de verschillende zelfdoktersites staat. Vitamine D zou goed zijn voor het immuunsysteem. Punt. Dat is niet per definitie waar. Er zitten namelijk twee kanten aan voor wat dit betreft. Vanaf hier http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=13050&page=74 beargumenteren de reviewers dat (extra) vit. D een invloed heeft op het immuunsysteem. Het stimuleert aanmaak van een bepaald peptide (Cathelicidin). In tegenstelling remt het de T en B cel reacties (adaptief) en calcitriol heeft wél weer een positief effect op t-cel poliferatie in het geval van een ontsteking.

  Ik haal dit voorbeeld aan om te laten zien dat het (zoals gewoonlijk) niet zo simpel ligt als men het meestal voorstelt.

 3. wilmamazone says:

  Crypto zegt:

  Dat is natuurlijk een klap in het gezicht van de vitaminegelovigen en de zelfdokters onder ons. De vitamineindustrie is lievvv en de Dr Rathjes zouden ons nooit voorliegen!

  Wat de notoire roeptoeters betreft alvast deze van ‘onze grote vriend’ Ton Claessen:

  VITAMINE D EN MAGNESIUM TEKORT IS SCHRIKBAREND!
  .
  Veel mensen hebben (vaak) onwetend een ernstig chronisch tekort aan vitamine d3.. lees verder en het mineraal magnesium.. lees ver-der met alle daaruit voortkomende dramatische gevolgen voor de ge-zondheid, want deze zijn van cruciaal belang. De symptomen van de tekorten zijn indrukwekkend te noemen! Kontrole kan via… huisarts.
  .
  Dr. Marianne Mousain-Bosc (magnesium) en Dr. Gert Schuitemaker (d3) en vele anderen, zullen de laatsten zijn om dit tegen te spreken.

  25-09-2010

  (bijgewerkt op 5 dec. 9.00 door mij/Wilmz)

 4. wilmamazone says:

  Gelukkig zijn er ook Belgen met verstand van zaken/een goed beoordelingsvermogen 😉

  Een veer in den kondt van ons Crypto:

  http://journalclubnl.wordpress.com/2010/12/03/vitamine-d-teveel-gehypet/

  Vitamine D teveel gehypet?

  eindquote:

  De bevindingen staan vlot leesbaar samengevat op het artikel Vitamine D, meer is niet beter van de Nederlandse blogger Cryptocheilus.

 5. Nog even ter onderbouwing van mijn eerdere comment m.b.t. vitamine D en het immuunsysteem.

  At present, there is not adequate information available to claim vitamin D as an anti-infective agent. The data supporting vitamin D as a factor that could improve resistance to infection are based on in vitro experiments that demonstrate immune cells make the vitamin D 1-hydroxylase, and that 1,25(OH)2D3 induces antibacterial peptides that kill TB. However, contradictory data exist that host immune responses important in the control of TB are inhibited by vitamin D and 1,25(OH)2D3. Furthermore, it is unclear as to whether immune-mediated production of 1,25(OH)2D3 is protective or pathogenic. In vivo experiments to address the signals and role of immune produced 1,25(OH)2D3 have not been done. In experimental animals the data neither support nor refute an effect of vitamin D on several infections. Data from humans show associations between vitamin D status or genetic polymorphisms and TB. There are no data to support any relationship between vitamin D and host resistance to influenza. At this time it would be premature to suggest that vitamin D might be useful to improve host resistance to TB, influenza or any other infectious organism.

  http://ebm.rsmjournals.com/cgi/content/full/235/8/921

 6. wilmamazone says:

  http://www.erasmusmc.nl/corp_home/corp_news-center/2010/2010-12/elke.dag.kwartier.lucht/?version=1

  Elke dag kwartier frisse lucht

  Senioren moeten minstens een kwartier per dag buiten doorbrengen en gezonde voeding gebruiken, inclusief margarine of halvarine. Dit houdt hun vitamine D-gehalte op peil.

  Dit advies geeft dr. Tischa van der Cammen, hoofd Geriatrie van het Erasmus MC. Zij baseert haar aanbeveling in de de GENERO-nieuwsbrief op een richtlijn van de Gezondheidsraad. Uiteraard moet bij het wandelen worden gelet op gladheid en sneeuw.

  eindquote:

  Het dreigend tekort geldt voor zelfstandig wonende senioren, maar zeker ook voor ouderen in een verzorgingstehuis. Van hen heeft 68% een tekort aan vitamine D. Vandaar het advies: elke dag naarbuiten en gevarieerd eten. Is dit niet mogelijk, dan wordt een supplement 20 microgram extra vitamine D per dag aangeraden.
  Lees hier over de aanbeveling van de Gezondheidsraad.

  gepubliceerd: 1 december 2010

  Verzorgingstehuis……..elke dag naar buiten…….als dit niet mogelijk is……tja?!
  Wie-gaat-er-dan-hoe-en-wanneer-als-de-wiedeweerga-voor-zorgen-dat-elke-dag-naar-buiten-niet-langer-grotendeels-onmogelijk-wordt-gemaakt-voor-bewoners-van-een-zorgcentrum-die-niet-meer-zelfstandig-naar-buiten-kunnen-of-toch-maar-hoppekee-pil-erin-want-das-lekker-makkelijk-en-goedkoper-en-kost-vooral-geen-tijd?!
  Gadsamme wat is papier toch weer geduldig!

  En dit mag mij ook eens iemand uitleggen dan, want welke onderzoeken hebben die twee dan gelezen of net niet?
  In die GENERO nieuwsbrief nr. 10 – november 2010 zeggen Dr. T.J.M. van der Cammen, hoofd sector Geriatrie Erasmus MC en drs C. Oudshoorn, AIOS interne geneeskunde-ouderengeneeskunde over Vitamine D bij ouderen:

  Ondertussen is aangetoond dat vitamine D niet alleen aangrijpingspunten heeft op de botten, maar op vrijwel alle organen en weefsels in het lichaam, zoals skeletspieren, bloedvaten, hersenweefsel. Concluderend is vitamine D een veelzijdig hormoon, waarbij de effecten verder rijken dan die op onze botten.

  Crypto in zijn stukkie:

  De enige echte aanwijsbare voordelen van vitamine D en calcium is aan te tonen m.b.t. de botten. Voor de rest van de aandoeningen bestaat gewoon (nog) geen overtuigend bewijs dat het voordelen zou opleveren.

  en:

  Gelet op het recente uitgebreide review mogen we stellen dat de gezondheidsraad een prima rapport heeft geproduceerd. De conclusies, met name voor andere dan voor zaken m.b.t. onze botten komen in grote mate overeen. Er is gewoon niet voldoende bewijs in de medische literatuur te vinden over de heilzame werking van vitamine D op andere kwalen.

  Wie het weet mag het zeggen!

  Voor Ron Fonteine is het artikel spekje voor zijn bekje en heeft ie uiteraard zijn eigen conclusies wèl al getrokken zoals gebruikelijk:

  Elke dag kwartier frisse lucht

  Van der Cammen stelt dat vitamine D niet alleen belangrijk is voor behoud van de botmineraaldichtheid. Het heeft ook invloed op alle organen en weefsels in het lichaam, inclusief de skeletspieren, bloedvaten en het hersenweefsel.

  Volgende de Vitamine D raad in de VS is het advies minimaal 1000-2000IE per dag en niet de schamele 400IE die de Nederlandse overheid hanteert……

  Ron

  Lees verder

 7. wilmamazone says:

  Ron Fonteine van leefbewust.com zei dus ook, en wel op schampere toon:

  Volgende de Vitamine D raad in de VS is het advies minimaal 1000-2000IE per dag en niet de schamele 400IE die de Nederlandse overheid hanteert……

  Waar zou ie het vandaan gehaald kunnen hebben vroeg ik mij af en ging op zoek.
  Al snel bleek dat ik in dit comment over de WWK de link ‘Dr. Gert Schuitemaker (d3)’ over het hoofd had gezien die Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten in de aanbieding blijkt te hebben en dat is dus de mogelijke/aannemelijke bron van Fonteine.

  Dr. Gert op 30 november:
  Nieuwe vitamine D-aanbevelingen in VS aanzienlijk hoger, maar conservatief

  In de Verenigde Staten zijn de nieuwe RDA’s (aanbevolen dagelijkse hoeveelheden) voor vitamine D vastgesteld. Deze zijn aanzienlijk hoger dan de waarden die voor het laatst in 1997 waren vastgesteld. De dagelijkse aanbevelingen liggen nu voor de Noordamerikaanse volwassenen (tot 50 jaar) op 600 800 IE (15 mcg) vitamine D, terwijl de oude aanbevelingen lagen rond de 200 IE voor deze groep.

  Toch is het advies van de Institute of Medicine (IOM), die deze aanbevelingen uitgeeft, conservatief te noemen. Alleen het gunstige effect op de botten wordt als bewezen geacht en daarom als enige parameter in de vaststelling van de Amerikaanse ADH’s betrokken. Voor andere ziekten waaronder ……..

  Quote:

  Tegelijk met het advies van de Gezondheidsraad verscheen het boek Nieuw Licht op Vitamine D en chronische ziekten; osteoporose, kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en multiple sclerose. In dit boek wordt de visie van 14 internationale vitamine D-experts verwoord die wél vinden dat de werking van vitamine D verder gaat dan alleen voor de botten.

  De reclametekst van Gert Schuitemaker over het boek van Gert Schuitemaker:

  In Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten wordt uitgebreid ingegaan op alle facetten van vitamine D. Op de relatie met onder meer osteoporose, kanker en hart- en vaatziekten. Op de juiste dagdosis om het risico op deze aandoeningen te verkleinen. Op de vermeende ‘toxiciteit’ van vitamine D. En op de manier waarop de farmaceutische industrie de aandacht probeert af te leiden van vitamine D, omdat het nu eenmaal aantrekkelijker is moderne ziekten te behandelen met medicijnen dan ze te voorkomen met voedingsstoffen.

  eindquote;

  Voor Nederland is in een onderzoek berekend dat verhoging van de vitamine D-spiegel naar 105 nmol/l (komt ongeveer overeen met een dagelijkse inname van 2500 tot 4000 IE vitamine D3) de meeste van genoemde ziekten terug kunnen worden gebracht tot een range van 10 tot 50% en de algehele sterfte met 18%.

  Dan kom je bij een publicatie op 30 maart 2010 in Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology door William B. Grant a*, Gert E. Schuitemaker b
  a Sunlight, Nutrition, and Health Research Center (SUNARC), P.O. Box 641603, San Francisco, CA 94164-1603, USA
  b Ortho Institute, P.O. Box 82, 7080 AB Gendringen, The Netherlands

  Health benefits of higher serum 25-hydroxyvitamin D levels in The Netherlands*

  De beoordeling van met name deze studie laat ik graag over aan Crypto et al.
  Al lijkt het me niet dat dit gerectificeerd zal (moeten) gaan worden ;-):

  De reviewgroep gaat uit van vitamine D levels van 20 tot 30 nanogram per mililiter. Dat is voldoende. Extra suppletie is als men een normaal voedingspatroon heeft en elke dag een kwartiertje in de zon (hoofd en handen) loopt. Juist de opgekrikte waardes (40 tot 50 of zelfs 75 nanogram per milliliter) die er in de laatste jaren opdoken (BigVitamin anyone?) zouden impliceren dat we supplementen zouden moeten slikken.

  Dat is natuurlijk een klap in het gezicht van de vitaminegelovigen en de zelfdokters onder ons. De vitamineindustrie is lievvv en de Dr Rathjes zouden ons nooit voorliegen!

  vitamin D sales have soared, growing faster than those of any supplement, according to The Nutrition Business Journal. Sales rose 82 percent from 2008 to 2009, reaching $430 million.

 8. Ik zal eerst even de hand in eigen boezem steken. Ik heb de tabel van de gezondheidsraad in mijn haast verkeerd geïnterpreteerd/gelezen. Waardes staan daar aangegeven als nmol/l. Dat is iets anders dan in het advies van de commissie van het Institute of Medicine wat rekent met nanogram/ml.

  Aangepast.

 9. wilmamazone says:

  http://www.sciencebasedmedicine.org/?p=8725
  Published by Harriet Hall

  New Recommendations for Calcium and Vitamin D Intake

  A Walmart ad in my local newspaper trumpets “75% of all Americans don’t get enough Vitamin D” and offers to sell me Maximum Strength Vitamin D3, 5000 IU capsules to “promote bone, colon and breast health.” Meanwhile, the Institute of Medicine (IOM) tells me that “the majority of Americans and Canadians are receiving adequate amounts of … vitamin D”and that no one should take more than 4000 IU a day. Apparently Walmart and the IOM aren’t talking to each other.

  The media have been giving the impression that vitamin D is a new wonder drug. They have told us that we aren’t getting enough sunlight, that a large percentage of us suffer from vitamin D deficiency, and that low levels of vitamin D are associated with cancer, multiple sclerosis, peripheral vascular disease, diabetes, rheumatoid arthritis, Parkinson’s and Alzheimer’s disease, and other conditions. Low levels of vitamin D have been linked to higher overall mortality (but so have high levels of vitamin D!). The anti-vaccine folks have been telling us (without any controlled studies) that vitamin D supplements are better than vaccines for preventing influenza. There’s no good evidence that raising vitamin D levels with supplements actually prevents any of these conditions, but many people think it should, and doctors have increasingly been measuring blood levels and prescribing high dose supplements. Is this just another passing fad like the enthusiasm for vitamin C, or are we belatedly recognizing a serious deficiency problem?

  I’ve had a lot of inquiries about……..

 10. Wie-gaat-er-dan-hoe-en-wanneer-als-de-wiedeweerga-voor-zorgen-dat-elke-dag-naar-buiten-niet-langer-grotendeels-onmogelijk-wordt-gemaakt-voor-bewoners-van-een-zorgcentrum-die-niet-meer-zelfstandig-naar-buiten-kunnen-of-toch-maar-hoppekee-pil-erin-want-das-lekker-makkelijk-en-goedkoper-en-kost-vooral-geen-tijd?!

  Vrijwilligers? Al denk ik dat er absoluut winst is te boeken in de huidige situatie. (ik vraag me af hoeveel er binnen wordt gezeten omdat het als ‘normaal’ bestempeld wordt). Maar voor een deel is het zeker een capaciteitstekort. En als je denkt dat het nú erg is… You’ve got something coming…

  Overigens is buiten zijn voor ouderen op meer manieren gunstig, bijv. voor hun circadiaanritme, dat flink onder invloed staat van het (buiten)licht. Met geler wordende oogbollen e.d. is dat allemaal kwaad kersen eten.

  Ik vergeet nooit de vrouw die me per sé 5 piek in de handen wilde drukken tijdens een rustige middag op mijn eerste stage: ik was een eindje met haar wezen wandelen in de tuin van het verpleeghuis. Zij in de rolstoel en ik duwen; sinds ze was opgenomen ter revalidatie na heupOK (zo’n 2 maand) was ze nog niet buiten geweest.

 11. wilmamazone says:

  Vrijwilligers?

  Ik hoorde jaren geleden al met een zeker automatisme: “Daar moeten dan maar vrijwilligers voor komen.”
  Ik hoorde jaren geleden al van vrijwilligers:”Moeten we dat en dat en dat óók al gaan doen vanwege al die bezuinigingen?!”
  Ik hoorde jaren geleden al van vrijwilligers dat ze om die reden opstapten/dat van plan waren om te doen als het nóg gekker zou worden.
  Ik hoorde jaren geleden al dat er geen lol meer aan is om vrijwilliger te worden omdat die dus in snel toenemende mate worden opgezadeld met verantwoordelijkheden die niet bij hun rol past.

  Waar het mij om en over gaat is dat er op alle gebied een steeds bredere en diepere kloof ontstaat tussen de roepers/oproepers vanachter een bureau en de mensen op de werkvloer. Ook binnen de zorg vullen praatjes geen gaatjes en al hélemaal geen kloof.

  In de toekomst slechts die ouderen naar buiten die zich o.a. de nog op te richten hondenuitlaatservice kunnen permiteren?!

 12. wilmamazone says:

  Tot mijn grote verbazing dit ongenuanceerde artikel in Medisch Contact:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/Tijd-voor-herijking-GRadvies-vitamine-D.htm

  Tijd voor herijking GR-advies vitamine D
  Het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM) bracht vorige maand nieuwe voedingsnormen uit voor vitamine D. Deze wijken flink af van de aanbevelingen van de Gezondheidsraad (GR) uit 2008.

  quote:

  Het artikel: Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D

  Een groep Nederlandse artsen vindt het tijd dat de GR zijn vitamine D-advies herziet:

  De ingezonden brief is ondertekend door:

  8 december 2010

  R.H. Verheesen, F.A.J. Muskiet, G.E. Schuitemaker, E. van der Veer, J.P.M. Wielders

  Viel mijn oog meteen op G.E. Schuitemaker, want dat is niemand minder dan Gert ‘Ortho’ en die kijkt niet op een supplementje meer en vooral niet minder.

  http://www.kwakzalverij.nl/622/De_co_carcinogenen_van_Gert_Schuitemaker

  quote:

  Deze gegevens moeten een enorme slag betekenen voor Gert ‘Ortho’ Schuitemaker, die zich direct na zijn apothekersstudie al in 1983 toelegde op de in 1968 door Pauling bedachte orthomoleculaire geneeskunde. Kern van die kwakzalversdoctrine is dat wij via onze voeding nooit voldoende essentiële stoffen kunnen binnenkrijgen en de oplossing bestaat uit het slikken van supplementen. Zakenman Schuitemaker bouwde een imperium op met de verkoop van deze overbodige en naar nu bekend is levensgevaarlijke stoffen en hij stampte ook de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) uit de grond, waar o.a. talrijke cursussen worden gegeven aan ‘therapeuten’, die er vliegensvlug allerlei vermeende deficiënties leren diagnosticeren.

  Stagiair mocht aan de slag bij MC en/of (eind)redacteur Mikky Jöbsis teveel kerstkransjes bij de koffie?
  Wie het weet mag het zeggen.

 13. Johan says:

  Toch even een pleit voor een hogere vitamine-D inname:

  “Vitamin D for Cancer Prevention: Global Perspective
  CEDRIC F. GARLAND, Dr PH, FACE, EDWARD D. GORHAM, MPH, PHD, SHARIF B. MOHR, MPH,
  AND FRANK C. GARLAND, PHD

  PURPOSE: Higher serum levels of the main circulating form of vitamin D, 25-hydroxyvitamin D
  (25(OH)D), are associated with substantially lower incidence rates of colon, breast, ovarian, renal, pancreatic, aggressive prostate and other cancers.

  METHODS: Epidemiological findings combined with newly discovered mechanisms suggest a new model
  of cancer etiology that accounts for these actions of 25(OH)D and calcium. Its seven phases are disjunction, initiation, natural selection, overgrowth, metastasis, involution, and transition (abbreviated DINOMIT). Vitamin D metabolites prevent disjunction of cells and are beneficial in other phases.

  RESULTS/CONCLUSIONS: It is projected that raising the minimum year-around serum 25(OH)D
  level to 40 to 60 ng/mL (100–150 nmol/L) would prevent approximately 58,000 new cases of breast cancer
  and 49,000 new cases of colorectal cancer each year, and three fourths of deaths from these diseases in the
  United States and Canada, based on observational studies combined with a randomized trial. Such intakes
  also are expected to reduce case-fatality rates of patients who have breast, colorectal, or prostate cancer by
  half. There are no unreasonable risks from intake of 2000 IU per day of vitamin D3, or from a population
  serum 25(OH)D level of 40 to 60 ng/mL. The time has arrived for nationally coordinated action to substantially
  increase intake of vitamin D and calcium.
  Ann Epidemiol 2009;19:468–483. Published by Elsevier Inc.”

  Het is bekend dat veel borstkankerpatienten een vitamine-D deficiency hebben. Dus als borstkankerpatient is het logisch dat je aan de vitaminepillen gaat, denk ik.

  Als patient kan je ook niet altijd wachten op rigoureuze onderzoeksresultaten. Dat is iets wat mij zowiezo stoort aan deze weblog. De luxe van het wachten op double-blind clinical trials is iets dat sommige patienten zich niet kunnen veroorloven. Testimonials kunnen je dan wel degelijk voldoende motivatie geven om een bepaalde behandeling te volgen. Hoop doet leven, en de mogelijkheid dat zo’n behandeling werkt is er gewoon, alleen nog niet bewezen. Ik snap dat

  Dus als (naasten van een) borstkankerpatient: denken wij: aan de Vitamine D, aan de waterkers. Enne… Hemp-oil anyone?

 14. Een aantal opmerkingen Johan.

  Ten eerste haal je een studie aan m.b.t. kankerpreventie. Dan begin je over kankerpatiënten. Dus aan de hand van deze studie is het niet logisch dat je, als je eenmaal kanker hebt, gaat denken aan vitamine D suppletie zoals je stelt. Genezen is toch iets anders als voorkomen.

  Met betrekking op je verhaal als naaste van een kankerpatiënt kan ik er heel goed inkomen dat je aan suppletie denkt en doet.

  Met olieën (hennepolie, vlasolie etc.), waarvan ook heel veel verhalen op het internet de ronde doen, zou ik een beetje uitkijken. Sommige olieën hebben (door hun structuur) een hormonale werking. Dat kan van invloed zijn op met name borstkanker, afhankelijk van de hormonale eigenschappen van de tumor. Overleg daarover vooral even met de arts/oncoloog.

  Meer hier.

  Hormone-sensitive cancers or conditions: Because flaxseed might act somewhat like the hormone estrogen, there is some concern that flaxseed might make hormone-sensitive conditions worse. Some of these conditions include breast, uterine, and ovarian cancer; endometriosis; and uterine fibroids. However, some early laboratory and animal research suggests that flaxseed might actually oppose estrogen and might be protective against hormone-dependent cancer. Still, until more is known, avoid excessive use of flaxseed if you have a hormone-sensitive condition.

  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/991.html

 15. Nu nog even over de door jouw aangehaalde studie. Hier voor de volledigheid even de fulltext:

  Klik om toegang te krijgen tot VITAMIN-D-FOR-CANCER-PREVENTION.pdf

  Veel gegevens van die studie zijn gebaseerd op observationele gegevens. Kort door de bocht; bij veel mensen met kanker werd een vit D tekort geconstateerd. Dat zijn aanwijzingen dat vit. D hier iets mee te maken heeft.

  Hoe het precies werkt is een heel ander verhaal. Daarover bestaan verschillende meningen en/of hypotheses (lees hiervoor even onder het kopje Mechanisms of Vitamin D in Cancer Prevention). Als je de kleine lettertjes van de onderzoekers leest kan je ook lezen dat ze pleiten voor meer ‘basic’ onderzoek voor wat dit betreft omdat hier nog te weinig over bekend is.

 16. JennyJo says:

  Als borstkankerpatiënt denk ik: wat moet ik met dingen waarvan niet eens bewezen is dat ze borstkanker voorkomen als ik al borstkanker heb en waarvan bovendien niet is is uit te sluiten dat ze mijn borstkanker sneller doen groeien. Het zal de eerste keer niet zijn dat een vitamine dat veroorzaakt, denk aan betacaroteen en longkanker bij rokers.

  En hoezo is bekend dat veel borstkankerpatiënten vitamine D tekort hebben??

  Het is helemaal niet per definitie logisch dat je als kankerpatiënt aan de vitaminepillen gaat, er is nog nooit bewezen dat dat ook maar iets helpt, terwijl er wel degelijk risico’s zijn verbonden aan overmatig gebruik van vitaminesupplementen. Evenmin is het logisch dat je aan de hennepolie gaat als je borstkanker hebt.

  Hoop doet leven, en de mogelijkheid dat zo’n behandeling werkt is er gewoon, alleen nog niet bewezen.

  Nee, er is geen enkel bewijs dat extra vitamines kanker kunnen genezen of daaraan bijdragen.

  De mogelijkheid is er ook dat het schadelijk is, voor gezonde mensen en voor kankerpatiënten. Daarover is al behoorlijk veel informatie bekend. Ik zou daarom als ik jou was je naaste met borstkanker nooit meer vitaminesupplementen aanraden dan de maximaal aanbevolen dosis.

  Wat (hennep)olie betreft sluit ik me bij Crypto aan.

 17. Johan says:

  Ten eerste haal je een studie aan m.b.t. kankerpreventie. Dan begin je over kankerpatiënten. Dus aan de hand van deze studie is het niet logisch dat je, als je eenmaal kanker hebt, gaat denken aan vitamine D suppletie zoals je stelt.

  Ik neem aan dat je dit geschreven hebt zonder eerst het artikel te lezen. In de titel staat inderdaad `kankerpreventie’, echter, als je het hele verhaal leest, staan er wel degelijk (meteen al) een heleboel resultaten in vermeld over de prognose/overleving van kankerpatienten met of zonder Vitmine D deficiency. Zie ook het kopje `Serum 25(OH)D Levels and Survival of Cancer Patients’

  De fundamentelere (moleculair-biologische etc.) onderzoeken zijn uiteraard ook terug te vinden op scholar.google.nl of pubmed.

  Als je daarnaast b.v. zoekt op:
  http://scholar.google.nl/scholar?hl=nl&q=%22Vitamin+D%22+prognosis+%22breast+cancer%22&btnG=Zoeken&lr=&as_ylo=&as_vis=0

  dan vind ik voor ons meer dan genoeg aanleiding om Vitamine D3 in huis te halen. Nogmaals: op ?sommige? momenten moet je beslissingen nemen op basis van gedeeltelijke informatie. Een keuze voor iets dat dan nog niet 100% is dichtgetimmerd, kan dan evengoed heel verstandig zijn. Ik wil zelfs stellen dat een medicijnontwerp nooit voor 100% dichtgetimmerd kan worden, puur vanuit complexiteitsproblematiek. Maar er zijn uiteraard gradaties in wetenschappelijke backup. Ik denk echter dat je op basis van alle info moeilijk kunt zeggen dat het allemaal onzin is.

  Nog even een artikel over het supplementsniveau:
  “High Prevalence of Vitamin D Deficiency Despite Supplementation in Premenopausal Women With Breast Cancer Undergoing Adjuvant Chemotherapy Katherine D. Crew, Elizabeth Shane, Serge Cremers, Donald J. McMahon, Dinaz Irani, and Dawn L. Hershman”

  Nog even een andere link:
  http://www.springerlink.com/content/xj3906210577k135/

  Vitamin D3 from sunlight may improve the prognosis of breast-, colon- and prostate cancer (Norway)
  ->
  Conclusion: The results suggest that a high level of vitamin D3 at the time of diagnosis, and thus, during cancer treatment, may improve prognosis of the three cancer types studied.

  Ik waardeer de aanwijzing over hormonale werking van sommige olien, ik probeer dit altijd goed in de gaten te houden. Over vlasolie weet ik zelf niks. Over cannabenoiden en hun potentiele anti-kanker werking hou ik wel veel materiaal in de gaten. Ik weet uiteraard dat er heel veel hiaten zijn, maar de resultaten in vitro en in vivo zijn volgens mij spectaculair te noemen en ik gok dat cannabenoiden-based medicine heel groot gaat worden.

  http://www.cannabis-med.org (english, en dan zoeken op cancer)

 18. JennyJo says:

  Er zijn vooralsnog geen sterke aanwijzingen dat cannabis kanker kan genezen.

 19. @ Johan

  Niet om flauw te doen maar ik kan ook een heel aantal onderzoeken aanhalen die helemaal geen verband vinden tussen vitamine D (suppletie en bloedlevels van 25-hydroxyvitamine) en borstkanker.

  http://jnci.oxfordjournals.org/content/100/22/1581.abstract
  http://www.ajcn.org/content/93/1/108.abstract
  http://cancerres.aacrjournals.org/content/70/21/8587.abstract
  http://www.ajcn.org/content/91/6/1699.abstract

  Soms worden negatieve effecten gevonden van suppletie. Bijvoorbeeld bij prostaatkanker
  http://jnci.oxfordjournals.org/content/100/11/796.abstract

  Het sterkst is de ‘evidence’ voor wat betreft darmkanker.

  Voor wat betreft jouw google scolarlink en je andere links. Tel het aantal ‘may’, ‘possible’ en ‘potential’ eens.

  Daar gaat mijn stuk ook over. De reviewboard kan alleen echt zinnige dingen zeggen over de werking m.b.t. de botten. Er is wat betreft kanker veel ‘circumstancial evidence’ maar zeker geen keiharde feiten.

  Ik hoop niet dat je je aangesproken voelde door:

  kindsoldaatjes van de BigVitamin

  Een keer googelen en een paar klikken verder en ik kwam hier terecht.
  http://www.centrumvitamine.nl/

 20. wilmamazone says:

  Johan zegt:

  Het is bekend dat veel borstkankerpatienten een vitamine-D deficiency hebben. Dus als borstkankerpatient is het logisch dat je aan de vitaminepillen gaat, denk ik.

  Als patient kan je ook niet altijd wachten op rigoureuze onderzoeksresultaten. Dat is iets wat mij zowiezo stoort aan deze weblog. De luxe van het wachten op double-blind clinical trials is iets dat sommige patienten zich niet kunnen veroorloven. Testimonials kunnen je dan wel degelijk voldoende motivatie geven om een bepaalde behandeling te volgen. Hoop doet leven, en de mogelijkheid dat zo’n behandeling werkt is er gewoon, alleen nog niet bewezen. Ik snap dat

  Dus als (naasten van een) borstkankerpatient: denken wij: aan de Vitamine D, aan de waterkers. Enne… Hemp-oil anyone?

  Ik heb zo het gevoel dat jij niet snapt dat je -al jouw goede bedoelingen ten spijt- aan de rand van een enorme valkuil staat Johan. Dat hoop doet leven weten al die handelaren in valse hoop maar al te goed en de ene testimonial klinkt nog indrukwekkender dan de andere, maar als je echt goed luistert is het niets anders dan geroeptoeter.
  De kankerpatiënt krijgt het ene na het andere -regelmatig peperduur- strohalmpje aangeboden.

  Bekijk anders deze lijst van Edward eens en ten tijde van het plaatsen liep de teller nog steeds:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2008/05/30/list-alternative-cancer-treatment/

  Wat die waterkers betreft:
  Daar staat het internet vol van net als over broccoli, curcuma, rode chilipeper, groene thee ++++++++++X tig dus.

  http://kassa.vara.nl/actueel/algemeen-artikel/nieuws/waterkers-stopt-groei-borstkanker/

  Waterkers heeft volgens Britse onderzoekers een positief effect op borstkanker. Een ingrediënt (proteïne) van waterkers houdt de groei van de tumor tegen doordat de tumor door het ingredient geen contact kan maken met bloed.

  eindquote:

  Er is nog wel verder onderzoek nodig om vast te stellen wat het effect van waterkers op kanker is.

  Nu vind ik waterkers niet eens lekker en het schijnt de bedoeling te zijn dat je daar per dag 80-85 gram van naar binnen gaat werken. Over hoe lang heb ik nog niets gevonden, maar het lijkt mij zo dat het spul – zelfs bij iemand die het lekker vindt- binnen afzienbare tijd de neus en de oren uitkomt en je geen waterkers meer kan zien. Eet het anders zelf maar eens enkele maanden aan een stuk.

  Als daarnaast verder nog een druk programma is/komt van vanalles moeten en niet meer mogen, houdt de kankerpatiënt nog geen minuut meer over om zich ook eens normaal te voelen/te mogen gedragen.

  Borstkanker heeft zonder al die onnodige bijkomende druk al genoeg impact op het dagelijkse leven weet ik uit persoonlijke ervaring. Ik wens jouw naaste met borstkanker/mijn lotgenoot het aller-allerbeste en vooral de kracht om met beide benen op de grond te blijven staan.

 21. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik zou erg ongelovig zijn als een proteïne-achtige stof als geneesmiddel wordt aangeboden tegen wat dan ook. Proteïnen worden doorgaans in het spijsverteringskanaal allemaal verteerd, dat wil zeggen gesplitst in de samenstellende aminozuren. Lichaamsvreemde proteïnen in de bloedbaan is ook al niet zo’n gelukkige combinatie. En dan moeten ze nog worden opgenomen op de plaats van bestemming.

 22. JennyJo says:

  @Johan,

  Dus als (naasten van een) borstkankerpatient: denken wij: aan de Vitamine D, aan de waterkers. Enne… Hemp-oil anyone?

  Dit komt op mij over als: niet geschoten, altijd mis.

  En hoe denkt die borstkankerpatiënt daar over? Want die moet dat allemaal maar naar binnen werken. Met de eetlust wil het vaak al niet zo vlotten als je aan de chemo bent – weet ik helaas ook uit eigen ervaring – dus dan eet je gewoon wat je nog wel lekker vindt en daarvan zoveel mogelijk. Dat deed ik dus en gelukkig hadden mijn naasten geen enkele behoefte om mij allerlei dingen op te dringen waarvan het nut zeer betwijfeld mag worden en die ik zeker niet gelust zou hebben. Waterkers, brrrr… ik moet er niet aan denken, bah.

 23. JennyJo says:

  En dan moeten ze nog worden opgenomen op de plaats van bestemming.

  Ja, maar zover voert het verhaal nooit.

 24. @ Jan Willem

  Waterkers bevat bepaalde glucosinolaten (een bepaalde (voor)vorm van een Isothiocyanaten. Door enymatische werking ontstaat beta-Phenylethyl isothiocyanate (PEITC).

  Deze stofjes zijn al langer bekend vanwege een ‘chemo’-achtige werking (Broccoli, kappertjes en spruitjes).

  De onderzoekers in de studie die Wilma aanhaalde vonden wel concentraties PEITC in het bloed van de patiënten.

  Er wordt behoorlijk veel onderzoek naar gedaan.

 25. JennyJo says:

  Maar is dan al vastgesteld dat het verwerken van grote hoeveelheden waterkers, broccoli etc. heilzaam is tegen kanker?

  Ik lust veel maar een grote berg waterkers zie ik toch niet zo zitten.

  En elke dag spruiten ook niet.

 26. @ Jenny

  Nee, er is niets vastgesteld. Aanwijzingen komen van voedseltrials. We weten echter allemaal hoe voorzichtig we daar mee moeten zijn.
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/04/08/groenten-en-fruit-ter-preventie-van-kanker/

  Verdere aanwijzingen komen voorlopig nog voornamelijk uit de petrischaal hoewel ‘standaard’-chemo soms vergelijkbare paden bewandeld.

  Ik zou over mosterdgas kunnen beginnen. Dat is namelijk min of meer te vergelijken.

 27. JennyJo says:

  Dan hou ik het liever bij een normaal gezond dieet – met normale hoeveelheden groente.

  Als ik elke dag een ons of meer waterkers had moeten verstouwen, plus grote hoeveelheden broccoli, spruiten en wat ons op het internet zoal nog meer wordt aangeraden, weet ik niet of ik dat gered had. Nou ja, ik weet wel zeker van niet eigenlijk.

  Maar ja, ik heb mijn hele leven nog nooit een vitaminesupplement genomen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die menen dat ik daardoor kanker heb gekregen.

  Voor zover mij bekend werd van mosterdgas opgemerkt dat het inwerkte op het beenmerg, waardoor men hoopte dat het zou kunnen werken bij leukemie.

 28. JennyJo says:

  Het punt met al die hypes is dat het allemaal niet zeker is. Je kunt jezelf helemaal gek maken met wat je allemaal wel en niet zou mogen eten en drinken. Toen ik ziek werd heb ik besloten dat ik zou doen wat de specialist mij aanraadde en verder zo prettig mogelijk proberen te leven. Je hebt al genoeg aan je hoofd. Dus ik at waar ik trek in had. Ik was al blij dat ik wat lustte!

  Toen ik nog een tiener was is een nicht van mij overleden aan botkanker. Ze was meen ik een jaar of 28. De laatste maanden van haar leven zijn totaal vergald door het Moermandieet. Alles waar ze trek in had en wat haar nog een beetje vreugde kon geven, mocht ze niet, geen gewoon eten, geen harinkje, geen karbonaadje, geen appeltaart, geen witte boterham met roomboter en hagelslag, geen ijs met slagroom, geen stukje kaas, geen chocolade. Want: Dat Mag Niet Van Dokter Moerman. Toen ze met hem in contact kwam was de kanker al uitgezaaid; hij had ook toen al kunnen weten dat ze ongeneselijk ziek was, want eigenlijk wist iedereen dat, maar volgens Moerman kon ze nog heel goed herstellen als ze zich maar strikt aan zijn dieet hield. Dus, onder druk van bepaalde familieleden is ze toch aan dat dieet gegaan.

  Ik kan me nog heel goed herinneren met hoeveel walging mijn moeder sprak over “borden met granen” gemengd met iets wat leek op “bietensapjes” die mijn nicht moest zien weg te werken. Vaak lukte dat niet, zat ze te kokhalzen boven het eten en duurde het uren voor het op was. Nu ik het zeg denk ik – misschien is toen wel de basis gelegd voor mijn weerzin tegen kwakzalvers.

  Ik lust vrijwel alles, hou van koken en probeer dat niet alleen zo lekker mogelijk maar ook zo gezond mogelijk te doen, met zoveel mogelijk afwisseling, altijd alles vers, niks uit pakjes of zakjes (hoewel ik niet geloof dat dat slecht is, ik vind zelfgemaakt gewoon lekkerder), zoveel mogelijk gezonde vetten, veel vis, weinig vlees, het vlees altijd biologisch. Als dat niet genoeg is om gezond te blijven heb ik eerder een dokter nodig dan een pot vitaminesupplementen lijkt me.

 29. Johan says:

  Niet om flauw te doen maar ik kan ook een heel aantal onderzoeken aanhalen die helemaal geen verband vinden tussen vitamine D (suppletie en bloedlevels van 25-hydroxyvitamine) en borstkanker.

  Ik ben bekend met de meeste van deze onderzoeken. Het prostaatkankeronderzoek (Ahn et al.) wordt aangehaald in het eerste paper dat ik hier plaatste. In twee van de andere papers staan (als ik mij niet vergis) toch wel een paar interessante citaten:

  “Vitamin D supplement intake >10 μg/d (400 IU/d) compared with no intake was associated with a reduced risk of breast cancer (adjusted OR: 0.76; 95% CI: 0.59, 0.98). ”

  in http://www.ajcn.org/content/91/6/1699.abstract

  en

  “…, although for premenopausal women there was a significant inverse association between dietary vitamin D intake and recurrence (P for trend = 0.02)”

  in http://www.ajcn.org/content/93/1/108.abstract

  Concluderend (en dan laat ik jullie met rust):
  We houden gewoon alles in de gaten (ook reguliere medicijnen uiteraard, parp etc.), nemen (wetenschappelijke) informatie tot ons, en dan beslissen we of we er iets mee kunnen. En dat is idd vaak op basis van gedeeltelijke of circumstential informatie. Zie discussie eerder. Ik weet dat er een verschil zit tussen moleculair-biologische theorieën, in-vitro studies, in-vivo studies, clinical trials, en epidemiologische onderzoeken. Ze hebben elk hun pros en cons. Op basis van de info die wij hebben geloven wij nu dat Vitamine D3 (en dat kan heel goedkoop verkregen worden) suppletie een goed idee is.

  En waterkers (heerlijk, maakt elk broodje kaas lekkerder) is wat ons betreft (beschikbare info) ook een goede toevoeging op ons verder normale eetpatroon (en dat is idd gebaseerd op het isothiocyanate-verhaal).

  Ik heb hier tot nog toe geen extra informatie gelezen die dat verandert.

 30. JennyJo says:

  Wat mij altijd weer verbaast is het grote aantal medische amateurs dat zich geroepen voelt de kankerpatiënt te overladen met een baaierd van – vaak behoorlijk dwingende – medische adviezen, waarvan het nut vaak zeer betwijfeld mag worden. Men maakt als het ware een medisch project van de patiënt, helaas doorgaans niet gehinderd door enige medische kennis van zaken.

  Ik vind dat nogal eigenaardig.

  Maar goed, iedereen moet doen wat hij niet laten kan.

 31. wilmamazone says:

  En waterkers (heerlijk, maakt elk broodje kaas lekkerder) is wat ons betreft (beschikbare info) ook een goede toevoeging op ons verder normale eetpatroon (en dat is idd gebaseerd op het isothiocyanate-verhaal).

  Ik heb hier tot nog toe geen extra informatie gelezen die dat verandert.

  @Johan
  Eten jullie elke dag broodjes kaas dan en hoe verwerk je een hoeveelheid van minstens 80 gram per dag?
  Het gaat er om en over dat waterkers dagelijks ingezet wordt als ware het een medicijn en er geen sprake is van richtlijnen e.d.. Moet het in een keer naar binnen of mag 3x daags ook enz. en hoeveel maanden/jaren of zelfs levenslang?
  Wat betekent o.a. deze extra belasting voor de kwaliteit van leven van de borstkankerpatiënt zelf?

  Jammer dat je blijkbaar geen boodschap hebt/wilt hebben aan ervaringsdeskundigen/borstkankerpatiënten en hun extra informatie naast je neer legt.

 32. JennyJo says:

  Tja, dat dacht ik ook Wilma. Een paar sprenkeltjes waterkers is niet genoeg en een 80 tot 100 gram is echt heeeel veel. Om over de broccoli en de spruiten nog maar te zwijgen.

  En dat allemaal terwijl het met je eetlust heel anders is gesteld dan anders en veel dingen ineens heel erg vies zijn.

 33. @ Johan

  Ik zei al eerder dat ik me kon voorstellen dat je in jullie geval denkt en doet aan suppletie. Om je eerlijk de waarheid te zeggen slik ik ook zo af en toe een D3. De rest van de vitaminen -daar ben ik van overtuigd- krijg ik wel op een ‘normale’ manier binnen. Ik hoef je denk ik niet te vertellen dat overdosering van D mogelijk en schadelijk is.

  De onderzoeken die ik aanhaal zijn ook slechts een selectie, zoals de jouwe dat ook zijn. Ik geloof dat er per jaar wel zo’n duizend onderzoeken naar vit. D gepubliceerd worden. Het probleem m.i. is dat er veel te weinig goede RCT’s gedaan worden. (hoeveel van de winsten van Big Vitamin gaan naar R&D?). De meeste info komt uit observationele studies, met alle mogelijke bias-problemen van dien.

  Vandaar dat m.i. het rapport van de commissie dat ik hierboven bespreek (gelezen?) en het rapport van de gezondheidsraad (ook hierboven) niet anders kunnen dan concluderen dat er op dit moment geen definitieve aanwijzingen zijn om tot massale suppletie (voedselverrijking) over te gaan.

  Ik ben desondanks wel (gedeeltelijk) eens met de pleiters voor een (hogere) norm (>50 nmol/l ) t.a.v. 25-hydroxyvitamine bloedgehaltes maar zoals je misschien weet is het onder bepaalde personen usance om maar te roepen dat als je levels (ver) boven de 100 nmol/l hebt je he-le-maal niets meer kan gebeuren. Die slikken zich een ongeluk (sic) met 10.000-en IU’s per dag.

  De discussie over D is al zo oud als de weg naar Rome en is nog lang niet gedaan.

 34. JennyJo says:

  De enige link die er is voor zover ik weet tussen dieet en prostaatkanker is dat een hoge inname van dierlijke vetten de kans op het krijgen van prostaatkanker iets verhoogt. Maar dieet is maar één risicofactor van meerdere. Niet dat je niet moet streven naar het beperken van de slechte vetten; dat is voor iedereen goed, dus waarom zou je dat niet doen.

  Ik zie nog helemaal niets waaruit blijkt dat het dagelijks consumeren van zeer grote hoeveelheden waterkers of andere voedingsmiddelen heilzaam is voor preventie en genezing van kanker, nog los van het feit dat de meeste zgn. kankerwerende-genezende diëten voor een normaal mens helemaal niet zijn vol te houden.

  Als ik een plakje kaas op mijn brood neem – wat ik niet zo vaak doe – dan moet daar dus minstens 80 gram waterkers op. Daar wordt het niet bepaald lekkerder van. Ach wat een onzin toch allemaal.

  Wilma, weet je nog die man die elke dag onder andere 3 ananassen at? Toen hij vertelde hoe zijn dieet er uit zag moest ik aan de dierentuin denken.

  Maar goed, zoals ik al zei, men moet maar doen wat men niet laten kan.

  Maar of het veel zin heeft is wat anders.

 35. wilmamazone says:

  Wilma, weet je nog die man die elke dag onder andere 3 ananassen at?

  Was dat niet Cees Waij? Zal zien of ik de comments daarover nog terug kan vinden op deze site.

 36. JennyJo says:

  Ja, Cees Waij, die was het!

 37. Brt says:

  Ik vind dit soort adviezen over (onder andere) waterkers heel vreemd.
  Iemand leest dat er in een bepaald soort plant iets zit wat wellicht een bepaald soort kanker kan bestrijden/voorkomen. En geeft dan het advies heel veel van die plant naar binnen te werken om zoveel mogelijk van de werkzame stof van die plant binnen te krijgen.
  Klinkt voor mij als een soort alternatieve chemotherapie. Met het verschil dat je niet alleen het actieve bestanddeel binnen moet krijgen, maar de hele plant. En dat allemaal op basis van een vermoeden.

  Waterkers, brocoli en vitamines klinken natuurlijk wel veel leuker dan de namen van de meeste cytostatica. Zolang je tenminste niet het (eventuele) actieve bestanddeel gaat noemen.

  Maar misschien kunnen we cytostatica ook gewoon wat anders noemen. We kunnen bijvoorbeeld vincristine voortaan ‘extract van biologisch-dynamisch gekweekte maagdenpalm’ noemen.

 38. JennyJo says:

  ‘extract van biologisch-dynamisch gekweekte maagdenpalm’

  Kijk, dat klinkt nou es echt natuurlijk, ik zou er zo aan beginnen!

  Hoewel het met mosterdgas natuurlijk een moeilijk ding blijft.
  :mrgreen:

 39. Johan says:

  @ Brt

  Dat is een zeker een punt ja…

  Een belangrijk issue is dan dus de mogelijke bijwerkingen/toxiciteit. We blijven heroverwegen…

 40. @ Johan

  Tja, dat is nu juist het punt. Omdat er erg weinig ervaring is met dit soort middelen in goed opgezette (toxiciteits) trails blijft het natte vingerwerk. Concentraties ‘werkzame’ stof verschillen per ‘batch’, interacties met ‘reguliere’ behandelingen kunnen zeker niet uitgesloten worden.

  We kunnen hier eindeloos blijven bomen over geneeskrachtige zwammen, abrikozenpitten (B17), Budwigpapjes, Moermandieten, bakpoeder en ahornsiroop, maretak en al het andere wat ik al langs heb zien komen (geloof me, het zijn er te veel op op te noemen). Dan zwijg ik nog over de ‘blijf positief’-roepers, ‘vecht er tegen dat helpt’-dwazen en -nog erger-, ‘de kanker heeft een achterliggende psychische oorzaak; daar zou je aan moeten werken’-idioten.

  Het is allemaal wel voorstelbaar. Je wilt iets doen of betekenen voor de patiënt im frage. Dat uit zich bij de meeste mensen al snel op het praktische vlak. Men haalt een oncologisch diploma op de google-academie en dan is het een kwestie van een beetje zelfdokteren; baat het niet…….

  Over die kleine puntjes in mijn laatste zin kan ik het soms hartgrondig oneens zijn met de goedbedoelers.

 41. Johan says:

  Ik snap je punt zeker. Eigenlijk ging het in deze thread natuurlijk om de Vitamine D(iscussie).

  Maar ik denk dat we toch zullen kijken wat we wijzer kunnen worden over het waterkers-verhaal. Ik denk dat daar meer wetenschappelijke informatie over is om daar iets zinnigs over te denken dan andere methoden die je noemt.
  En, zoals ik al eerder zei, de wetenschap is heel geduldig, en moet dat ook zijn. Maar dat is een luxe die sommige mensen niet hebben (wij staan er overigens niet zo wanhopig voor).

  Ook is het natuurlijk de vraag wat zelfdokteren nou behelst. Er zijn volgens mij duidelijke aanwijzingen dat roken niet goed is voor de prognose van borstkankerpatiënten. Dit is volgens mij ook nog niet helemaal 100% dichtgetimmerd. Moet je als patiënt dan totaal stoppen met roken (lijkt een no-brainer, maar dat dachten we van fruit eten ook), of ben je dan aan het interpreteren en dus zelfdokteren? Colaatje tijdens de chemo om misselijkheid wat te bestrijden: goed of idiote zelfdoktering? Je levenspatroon compleet ongewijzigd laten is ook een hele duidelijke keuze, en die kan ook niet onderbouwd worden.

  Elke keuze kan je dan in dat kader gaan plaatsen. Ik ben me bewust van de valkuilen, en we proberen daar op onze manier mee om te gaan. Wij gaan niet o.d.-en aan waterkers.

 42. JennyJo says:

  Het is allemaal wel voorstelbaar. Je wilt iets doen of betekenen voor de patiënt im frage.

  Ik snap die behoeft ook wel. Maar de gulden middenweg lijkt mij wat dat betreft zowel voor de patiënt als zijn omgeving het prettigste en ook het beste. Proberen zo gezond mogelijk te eten, voor zover de eetlust dat toelaat. Een multivitamine tijdens de chemo lijkt me ook best zinvol, maar grote hoeveelheden supplementen en voedingsmiddelen zou ik zelf niet doen. Er is wel degelijk een risico op interfereren met de reguliere behandeling. Zorg verder dat je het gewoon zo comfortabel en prettig mogelijk maakt. Zo’n dwingend eetregime waar je de hele dag mee in de weer moet zijn kan erg benauwend zijn en het kan weer voor allerlei schuldgevoelens zorgen als je het niet volhoudt of een keer bezwijkt voor iets “ongezonds”.

 43. JennyJo says:

  Roken is voor iedereen heel erg slecht, dat is al zo lang bekend, dat heeft lijkt me niks met zelfdokteren te maken. En ook als je geen borstkanker hebt gehad, is het ’t beste om te stoppen met roken. Misschien is de borstkanker een extra stimulans om de peuk te laten staan.

  Maar dat wil niet zeggen dat het tegenovergestelde ook waar is, namelijk dat als je blijft roken en je krijgt borstkanker of uitzaaiingen, dat dit dan door het roken komt. Dat weet namelijk niemand.

  Ik heb ook dingen gedaan waarvan we nu weten dat het een risicofactor is voor het krijgen van borstkanker; ik ben onder andere laat moeder geworden. Heb ik daardoor borstkanker gekregen? Niemand die het weet. Had ik het kunnen voorkomen als ik eerder kinderen had gekregen? Niemand die het weet.

  Elke keuze kan je dan in dat kader gaan plaatsen.

  Er zijn maar heel weinig mensen die zeker weten waardoor ze kanker gekregen hebben. Je weet ook niet wat het veranderen van je leefpatroon zal opleveren met betrekking tot het (weer) krijgen van kanker. Overgewicht is een risicofactor voor het krijgen van borstkanker, maar er zijn ik weet niet hoeveel vrouwen met overgewicht die geen borstkanker krijgen.

  Wat ik hiermee wil aangeven is dat er feitelijk geen grond is om kankerpatiënten een extreme levenswijze op te dringen, want er zijn eenvoudigweg geen aanwijzingen dat dit iets zou opleveren m.b.t. hun ziekte of de terugkeer daarvan. Een kankerpatiënt hoeft niet meer te doen dan “gewone” mensen: een normaal gezond dieet aanhouden en zorgen voor voldoende rust en voldoende lichaamsbeweging.

  Overigens vind ik een cola’tje tegen de misselijkheid van een heel andere orde dan elke dag 100 gram waterkers.

 44. Johan says:

  Overigens vind ik een cola’tje tegen de misselijkheid van een heel andere orde dan elke dag 100 gram waterkers.

  De hoeveelheden worden met elke post groter, en ik heb daar nog geen enkele keer iets over gezegd. Maar dat terzijde.

  Sigaret nooit meer aanraken? Glaasje wijn?
  Mijn punt is de logica/zinnigheid achter bepaalde (of eigenlijk alle) keuzes die je maakt, qua leefstijl, eetpatroon etc. Wanneer praat je over zelfdokteren, en wanneer niet? Jij weet het? Ik niet iig…

 45. wilmamazone says:

  JennyJo heeft het boek van Mukherjee al herhaalde malen gelezen en op 9 febr. komt De Bezige Bij met de Nederlandse vertaling, dus leestip voor nu met name Johan.
  Jan Willem -intussen ons JW- heeft een en ander weer prima op een rijtje:

  http://www.skepsis.nl/blog/2011/01/kanker-de-keizer-van-alle-ziekten/

  Kanker, de keizer van alle ziekten

  De arts en leukemie-onderzoeker Siddhartha Mukherjee (40, foto), van het kankercentrum van Columbia University, schreef The Emperor of all Maladies: A Biography of Cancer(Scribner 2010). Het is een heel goed en lezenswaardig boek.

  quote:

  Als men kijkt naar wat er op het gebied van alternatieve kankergenezerij te vinden is, dan ziet men met de kennis van dit boek al gauw waarom verreweg het meeste op dit gebied onzin is. Kanker is ontspoord DNA, dus therapieën die berusten op het idee dat het door psychologische oorzaken komt, of te veel of te weinig van deze of gene stof, die kan men meteen vergeten. Kankercellen hebben geen speciale oppervlaktekenmerken waardoor het immuunsysteem ze als vreemd en vijandig kan aanmerken. Kanker is ook niet één enkele ziekte (er kan heel veel fout gaan met het DNA), en dat er één enkel middel kan zijn is een fictie. Als men zich realiseert hoe intens er op allerlei manieren gezocht wordt naar middelen tegen kanker, en hoeveel werk het is voor een veelbelovend idee tot duidelijke resultaten leidt, gelooft men niet zo makkelijk in wonderdoeners die aan komen zetten met een of ander plantje of eenvoudig recept met simpele stofjes. En als men ziet hoe lang sommige onwerkzame therapieën van goedbedoelende artsen in zwang blijven door een schijn van werkzaamheid, die hoeft zich geen illusies te maken over wonderverhalen van amateurgenezers.

  (vet door mij)

 46. JennyJo says:

  Johan,

  Mensen die waterkers aanraden tegen kanker spreken over hoeveelheden van 80 tot 100 gram per dag.

  Ik zie sowieso niks in zelfdokteren en al helemaal niet bij kanker. Stoppen met roken vind ik geen zelfdokteren, gezond eten en zorgen voor voldoende beweging ook niet.

  Het drinken van cola of andere koolzuurhoudende dranken zie ik ook niet als zelf dokteren, want het is bekend dat je door het koolzuurgas lekker kunt boeren en dat kan helpen bij misselijkheid.

  Mijn punt is de logica/zinnigheid achter bepaalde (of eigenlijk alle) keuzes die je maakt, qua leefstijl, eetpatroon etc. Wanneer praat je over zelfdokteren, en wanneer niet? Jij weet het? Ik niet iig…

  Ik heb helemaal niet het idee dat dat jouw punt is. Ik heb het idee dat je van alles wil proberen en daar een soort rechtvaardiging voor zoekt.

  Ikzelf zie totaal het nut niet van het lukraak maar van alles proberen wat er via google te vinden is. Maar als het jullie gemoedsrust geeft om dat wel te doen moet je dat helemaal zelf weten.

 47. wilmamazone says:

  JJ zegt:

  Ikzelf zie totaal het nut niet van het lukraak maar van alles proberen wat er via google te vinden is. Maar als het jullie gemoedsrust geeft om dat wel te doen moet je dat helemaal zelf weten.

  Het is voor mij nog niet duidelijk om wiens gemoedsrust het eigenlijk gaat, die van Johan zelf of van de naaste die de diagnose borstkanker kreeg of van beiden. Johan heeft het m.i. net iets te vaak over: ik vind, naar mijn mening, ik denk, volgens mij, ik weet, mijn punt.
  Ik heb daardoor het gevoel dat het Johan zelf is die vanalles wil /de patiënt wil laten proberen en daar inderdaad rechtvaardiging voor zoekt.

 48. Johan says:

  @Wilmamazone:
  Hoewel het ongetwijfeld een erg interessant boek is, voel ik mij niet aangesproken.

  @JennyJo

  Ik heb helemaal niet het idee dat dat jouw punt is. Ik heb het idee dat je van alles wil proberen en daar een soort rechtvaardiging voor zoekt.

  Dus jij denkt te weten wat ik wil, en hoe wij in de hele situatie staan. Ongelooflijk, hoe belerend en bot.

  Gegroet

 49. Johan says:

  Ik lijk wat problemen met de het quotes-commando te hebben, maar het is wel duidelijk denk ik.

  Edit Wilmz.: heb die problemen voor je opgelost. Ik gebruik in het begin blockquote tussen hekje boven komma en punt en op het eind is het /blockquote tussen diezelfde hekjes.

 50. JennyJo says:

  Dus jij denkt te weten wat ik wil, en hoe wij in de hele situatie staan.

  Nee hoor, ik zeg alleen hoe jouw berichten op mij overkomen. Het was tenslotte jijzelf die ons kwam vertellen over de waardevolle effecten van vitamine D, waterkers en hennepolie tegen kanker, blijkbaar om ons van iets te overtuigen. Maar ik hoef toch niet hetzelfde te denken?

 51. wilmamazone says:

  Johan zegt tegen JJ:

  Dus jij denkt te weten wat ik wil, en hoe wij in de hele situatie staan. Ongelooflijk, hoe belerend en bot.

  Het is mij nog steeds niet duidelijk wie die wij zijn en dat blijft me storen, want in zijn allereerste comment is de eindquote van Johan:

  Dus als (naasten van een) borstkankerpatient: denken wij: aan de Vitamine D, aan de waterkers. Enne… Hemp-oil anyone?

  Zowel Brt als JennyJo en ik zijn kankerpatiënt en weten hoe het het voelt als er over jou gepraat wordt.
  Vooral vlak na de diagnose en amputatie, tijdens chemo en bestralen voelde ik regelmatig de behoefte om eens keihard te roepen: ‘Hallo!!!!!! Ik ben aan een borst geopereerd NIET aan mijn hersens.’

  Erg storend dus ook deze van Johan over het boek van Muhkerjee:

  Johan zegt:
  januari 20, 2011 om 5:57 pm
  @Wilmamazone:
  Hoewel het ongetwijfeld een erg interessant boek is, voel ik mij niet aangesproken.

  Wéér hoor je niet of die naaste met borstkanker zich wellicht wèl aangesproken zou voelen en dit boek maar al te graag zou aanschaffen of cadeau krijgen.

  Wellicht bedoelt Johan het niet zo, maar zijn berichten komen ook op mij wel degelijk op een bepaalde manier over en die manier waarop maakt mij verdrietig en ook kregelig: ‘Daar gaan we weer!’ *zucht*

  Hopelijk beseft Johan/die wij op tijd dat er nu op eigen houtje een verkeerd pad ingeslagen wordt en dat dat die naaste met borstkanker allesbehalve ten goede komt.

 52. Johan says:

  IK ben hier een discussie begonnen over Vitamine D3 suppletie, met daarnaast een iets algemenere
  discussie, en dus zijn het MIJN berichten. Ik dacht dat de discussie wel genuanceerd
  verliep, met Cryptocheilus, maar vanaf het moment dat de “ervaringsDESKUNDIGEN” (what’s in a name),
  oftewel de side-kicks, zich ermee gingen bemoeien, volgden de overdrijfingen, misinterpretaties en
  ongenuanceerdheden elkaar op.

  Binnen no-time is de hele discussie het moeras ingetrokken. Ik woon samen met een ervaringsdeskundige.
  Ik kan je vertellen: zij heeft de hele thread gelezen en ze zat zich op te vreten bij de posts van de
  twee “zelfbenoemde uber-kankerpatienten”. Ze kent dit soort types van andere fora, waar ze ook haar
  neus niet meer laat zien.

  Hier kunnen jullie weer rustig jullie gang gaan, scoren voor eigen publiek. Ik ben iig geen steek
  wijzer geworden.

 53. Jan Willem Nienhuys says:

  Even recapituleren: Op 2 december startte Crypto een item over vitamine D. Na anderhalve maand en ruim een dozijn commentaren mengde Johan zich in de discussie. Het is dus niet correct dat hij nu stelt:

  IK ben hier een discussie begonnen over Vitamine D3 suppletie

  Hij vermeldde een associatie tussen vit. D en borstkanker. Een associatie zegt niets. Grijs haar en dementie zijn ook statistisch gecorreleerd. Daarmee is haarverf nog geen middel tegen alzheimer. Johan stelde echter

  Het is bekend dat veel borstkankerpatiënten een vitamine-D deficiency hebben. Dus als borstkankerpatiënt is het logisch dat je aan de vitaminepillen gaat, denk ik.

  Ik vind het helemaal niet logisch. Misschien is er wel meer onderzoek. Maar helaas is allerlei onderzoek niet zomaar te vertrouwen. Ik kan me voorstellen dat Johan wat meer wilde weten over hoe al het onderzoek over vitamine D3-suppletie te waarderen, en dat hij er geen zin in heeft de discussie in een breder verband te voeren. Maar om nou met ad hominemargumenten lucht te geven aan zijn gevoelens en te stellen dat hij eigenlijk de discussieleider is, dat kan toch de andere forumleden niet enthousiaster maken om toch maar eens naar de wetenschap achter D3 als suppletie bij borstkanker te kijken.

 54. wilmamazone says:

  Dankjewel Jan Willem.

 55. Johan says:

  Ok, dat moet ik dan even rechtzetten. Ik bedoelde niet dat ik de discussieleider ben, of dat ik de gehele discussie gestart ben. Dat was fout geformuleerd.
  Ik bedoelde dat niet mijn vrouw, maar IK hier gepost heb, en dat ik dus vaak praat vanuit de eerste persoon. Dit in de context van vragen rondom mijn vrouws kant in het hele verhaal.

 56. Johan says:

  “Dankjewel Jan Willem”

  ???

 57. JennyJo says:

  Johan,

  Kanker is welhaast per definitie een onderwerp dat veel emoties oproept. Dat verklaart ook waarom ik mogelijk snibbig overkom.

  Ik vind kanker geen zaak die zich leent voor “zelf-dokteren”, alleen al omdat het lezen en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek vaak niet bepaald eenvoudig is, voor leken niet, maar voor veel professionals evenmin. Dat het ook voor jou lastig is, bleek ook al uit je eerste comment.

  Onderzoek naar het effect van voeding op ziektes – zoals kanker – is notoir moeilijk. Je kunt mensen nu eenmaal niet jarenlang opsluiten onder toediening van een specifiek dieet en levensregime.

  Dat betekent niet dat er helemaal niets bekend is over effecten van vitamines in relatie tot ziektes. Van een aantal vitamines is al heel lang bekend dat ze in hoge doses schadelijk zijn (zoals A, D en E). Ook is bekend dat overdosering van vitamine D niet zonder risico’s is.

  Voor vitamines geldt dus niet zonder meer dat méér ook beter is. Over het effect van vitamines op preventie en beloop van kanker bestaan eveneens nog veel vragen, maar inmiddels is aangetoond dat hoge doses vitamine C kankerverwekkend kunnen zijn. Dat geldt ook voor betacaroteen en mogelijk ook voor andere vitamines.

  Ik zie daarom geen enkel nut in zelf-dokteren met vitamines, maar wel een potentieel gevaar. Daarom ben ik er geen voorstander van. Datzelfde geldt voor het gebruik van allerlei plantaardige olieën. Overmatige consumptie daarvan is ook niet zonder risico’s.

  Ik begrijp best dat je “iets” wil doen, maar ik zou dan zelf kiezen voor oplossingen die het risico van ongunstige effecten op het beloop van mijn ziekte zoveel mogelijk uitsluiten.

  Maar nogmaals, uiteindelijk bepalen jullie dat zelf. Maar daarom hoef ik het er niet mee eens te zijn.

  Dat je daar moeite mee hebt spijt me, maar dat is dan helaas niet anders.

 58. wilmamazone says:

  Klik om toegang te krijgen tot SCK_rapport_Vitamine_D_aug_2010.pdf

  De relatie tussen kanker, zonnestraling en vitamine D

  Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding

  blz. 20:

  Aanbevelingen
  Op grond van resultaten van wetenschappelijk onderzoek komt de werkgroep tot de
  onderstaande conclusies voor ‘verstandig zonnen’ door de bevolking in Nederland.
  Als uitgangspunt heeft zij gekozen voor een volksgezondheidsperspectief waarbij de
  nadelige invloed van zonblootstelling (optreden van huidkanker) moet worden
  afgewogen tegen de voordelige invloed van zonblootstelling (vorming vitamine D,
  mogelijk terugdringen van diverse vormen van kanker).

  • Zonverbranding moet vermeden worden. Het is schadelijk voor de huid en hangt
  samen met een verhoogd risico op huidmelanomen. Verder is een overmatige
  blootstelling aan de zon geassocieerd met een grotere kans op alle vormen van
  huidkanker. Langdurig zonnebaden moet daarom worden afgeraden. Bij een
  verwachte langdurige blootstelling van de normaal beklede huid – bijvoorbeeld bij
  buitensporten of andere recreatieve of beroepsmatige activiteiten in de open
  lucht – is het gebruik van antizonnebrandmiddelen sterk aan te bevelen.

  • Geregelde, matige blootstelling aan zonnestraling is gewenst om te voorzien in de
  vitamine D-behoefte en vanwege de mogelijke bijdrage van zonnestraling aan het
  terugdringen van diverse vormen van kanker. Zoals hierboven aangegeven, zijn op
  basis van de huidige wetenschappelijke stand van zaken precieze richtlijnen niet
  te geven over wat wenselijk is in verband met het kankerrisico. Wel acht de
  werkgroep het plausibel dat het mede door zonblootstelling in stand houden van
  een adequate vitamine D-status voor de botstofwisseling ook gezondheidswinst
  oplevert bij het voorkomen van andere vormen van kanker dan huidkanker. De
  zomerse vitamine D-spiegels lijken volgens de huidige inzichten bij de
  meerderheid van de blanke mensen in Nederland adequaat. In de zomer kan men
  in Nederland eenvoudig in de vitamine D-behoefte voorzien door bijvoorbeeld een
  wandeling in de zon – blootshoofds en met onbedekte handen en onderarmen –
  tussen 12.00 uur en 15.00 uur gedurende 15 tot 30 minuten.

  • Voor mensen met een donkere huid, mensen waarvan de huid niet of nauwelijks
  aan de zon wordt blootgesteld en oudere mensen zijn aanvullende maatregelen
  nodig. Deze groepen zouden er verstandig aan doen om de blootstelling aan de
  zon te verhogen. Ook zouden zij in de vitamine D-behoefte kunnen voorzien door
  gebruik van supplementen volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad uit
  2008.

 59. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik zie in dat krantenstukje over waterkers niets staan over een controlegroep die dagelijks 85 gram van een andere bladgroente at (veldsla? sterkers? icebergsla?) . Zullen we afspreken dat onderzoeken zonder controlegroep verder genegeerd worden? Ook op

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20546646

  zie ik niets over de aantallen staan, laat staan over controlegroep, maar in het krantenstuk wel dat het om 30 vrouwen en 30 mannen ging, en in de samenvatting staat ‘healthy participants who had previously been treated for breast cancer’.

 60. JennyJo says:

  Zullen we afspreken dat onderzoeken zonder controlegroep verder genegeerd worden?

  Ja, dat vind ik een goed plan. Gezien het onderzoek snap ik de hype eerlijk gezegd niet.

 61. JennyJo says:

  De full text is ook erg interessant:

  De onderzoekers besluiten hun verslag als volgt:

  In summary, we have performed a small pilot study to investigate the feasibility of measuring 4E-BP1 phosphorylation as a biomarker to monitor in vivo effects of PEITC. We tentatively conclude that flow cytometry may be a suitable approach to measure changes in 4E-BP1 phosphorylation following the ingestion of watercress. However, further studies are required with larger sample sizes to test this more rigorously.

 62. Mike says:

  Ik sla de voorgaande comments even over en bericht vanuit mijn persoonlijke ervaring. Op de polikliniek Interne Geneeskunde zie je veel mensen die moe moe moe zijn. TSH, Hb en CK blijken bij de huisarts dan al OK te zijn. Dan bepaal ik altijd nog een VitD. Deze is nog wel eens te laag, alhoewel de ondergrens verschilt per academisch ziekenhuis. Zelfs meisjes van onder de 20 die veel aan ballet doen kunnen echt een VitD tekort hebben. Ik suppleer het dan en soms voelt iemand zich dan beter. Soms niet. Het is dus allemaal niet zo evidence based, maar ja, wie zit daar op zo’n moment op te wachten? Als ik iemand evidence based vertel dat er niets aan de hand is dat ook geen garantie dat er geen nieuwe afspraak wordt gemaakt.

 63. JennyJo says:

  @ Mike,

  Dat meisjes van onder de 20 die aan ballet doen vitD gebrek hebben verbaast me niks. Ik was zelf namelijk ook zo’n meisje en had aan zo ongeveer alles gebrek, evenals mijn medeballetmeisjes.

  Het gaat mij er niet om dat vitD-suppletie geen zin heeft, dat zal best, alhoewel het me lijkt dat overdrijven niet verstandig is. Ik neem aan dat jij dat ook niet doet in je voorschrijfbeleid.

  Je kunt een heel dik boek vullen – een encyclopedie zelfs – met alles wat tegen kanker zou helpen en vitD hoort daar ook bij. Maar het is nog helemaal niet zeker of dat iets doet tegen kanker en zo ja, in welke hoeveelheid dan en welke bijwerkingen dat geeft.

  Ik vind niet dat je als kankerpatiënt een soort morele plicht hebt om op eigen houtje maar van alles aan te grijpen en uit te proberen en ik vind het ook niet verstandig om dat te doen.

 64. Mike says:

  @Jenny
  Binnen de club internisten en assistenten van het AMC zijn regelmatig interessante discussies over VitD, met name op het ochtendrapport. Ik besprak recent nog de relatie tussen tekort aan VitD en de incidentie van darmkanker. Tekort aan VitD lijkt kanker wel te faciliteren maar het is maar zeer de vraag of adequate suppletie gedurende het leven de kans op coloncarcinoom verlaagt. VitD kan ook een cofounder zijn welke een bepaalt levenspatroon afspiegelt.
  Op persoonlijk vlak. Ik geef mijn dochtertje elke morgen twee units VitD en doe dat gezellig met haar mee.

 65. JennyJo says:

  Ik geef mijn dochtertje elke morgen twee units VitD en doe dat gezellig met haar mee.

  Ik kreeg vroeger levertraan. Oh, zo akelig.

  Net als Crypto neem ik sinds enige tijd ook een vitD supplement. Maar ondanks mijn borstkanker ga ik niet aan grote hoeveelheden extra vitamine D want ik ben er niet van overtuigd dat dat goed is. Als je tekort hebt en je vult dat aan tot wat je nodig hebt, dan zou dat toch voldoende moeten zijn?

 66. Mike says:

  Jouw rationele gedachte lijkt mij uiterst adequaat. Laten we niet vergeten dat zelfs vitamines en anti-oxidanten hele nare (negatieve) bij-effecten kunnen hebben indien ze worden overgedoseerd. Hoe mooi de theorie rondom een middel ook moge zijn, de klinische praktijk blijkt vaak opvallend weerbarstig. Dat geldt zowel voor medicijnen als semi-natuurlijke middelen. Ik verwijs naar de Utrechtse probiotica studie met pancreatitis patienten op de IC. Recent de uiterst teleurstellende rivastigmine studie (voor delier) met IC patienten. Wederom meer sterfte binnen de groep patienten die werd behandeld met een experimenteel middel.
  Heel frustrerend moet dat zijn voor de onderzoekers. Je denkt een werkingsmechanisme te begrijpen en je tracht er je voordeel mee te doen. Je zet een grote kostbare studie op met meerdere academische ziekenhuizen. Dan blijkt dat toediening van het middel gepaard ging met meer sterfte. Totaal onverklaarbaar, maar toch. IC studies, en haar heterogene patientenpopulatie, zijn en en blijven ondoorgrondelijk.

 67. wilmamazone says:

  Te veel of te weinig vitD is simpel te testen en het lijkt me verstandig -nu met name voor borstkankerpatiënten- om zo’n test te laten doen i.p.v. op eigen houtje suppletie te gaan gebruiken en/of met een natte-vinger-advies van b.v. meneer en mevrouw Johan.

  http://www.kiesbeter.nl/medische-informatie/laboratoriumonderzoek/vitamine-d/

  Ook wel bekend als: 25-hydroxy-vitamine D, calcidiol, calcifidiol, 1.25 dihydroxy-vitamine D, calcitriol Officiële naam: vitamine D Verwante testen: calcium, fosfaat, PTH, magnesium In vogelvlucht
  Waarom deze test?
  Om de oorzaak op te sporen van botproblemen, bijschildklieraandoeningen, onbegrepen spierzwakte of een tekort aan vitamine D vast te stellen, of om behandeling met vitamine D te volgen.

  Welk materiaal?
  Bloed

  Deze test meet de hoeveelheid vitamine D in bloed. In het bloed komen twee verschillende vormen voor: de werkzame vorm 1,25-dihydroxy vitamine D en de niet-werkzame vorm 25-hydroxy vitamine D die als voorraad dient voor de werkzame vorm. Om vast te stellen of iemand voldoende vitamine D heeft, wordt meestal de niet-werkzame vorm gemeten.

  Vitamine D speelt in het lichaam een belangrijke rol bij de opname van calcium, fosfaat en magnesium. Vitamine D is daarbij nodig voor gezond botweefsel en het groeien van botten. Zonder vitamine D zijn botten zacht, misvormd en niet in staat zichzelf goed te repareren. Tekort aan vitamine D kan leiden tot ziekten zoals de Engelse ziekte (rachitis) bij kinderen of verweking van bot (osteomalacie) bij volwassenen.

  Vitamine D speelt verder een belangrijke rol “als sleutel” tot het DNA in de celkern (eiwitsynthese) en is nodig voor het uitrijpen van cellen. Bewezen is een oorzakelijk verband met spierzwakte en het functioneren van het afweersysteem.

 68. JennyJo says:

  ’t Is bij mij getest als onderdeel van een bloedonderzoek waar naar meer dingen gekeken werd, i.v.m. een pas-ontdekte aandoening. Daar kwam uit dat ik net op het randje zit van ietsje tekort en net voldoende. Zal wel door mijn gezonde etenswijze komen! Dus dat vul ik nu aan met een pilletje.

  Op het internet worden gigantische hoeveelheden per dag aanbevolen, want dat zou allemaal kanker voorkomen dan wel genezen. Terwijl we dat dus nog helemaal niet weten en dus ook niet weten wat de mogelijke nadelen daarvan zijn. Daarom zie ik daar vooralsnog geen enkel nut in, maar wel risico’s.

 69. wilmamazone says:

  Reuters:
  Extra calcium, vitamin D no bone booster for men

  Taking extra vitamin D and calcium doesn’t seem to prevent bone-thinning in older men, according to Australian researchers.

  However, exercise did boost bone mineral density, a proxy for bone strength, their report shows.

  Despite the findings, people still need to get enough calcium and vitamin D to reduce the risk of osteoporosis, or bone thinning, said Dr. Mone Zaidi, an osteoporosis researcher at the Mount Sinai School of Medicine in New York, who was not involved in the study.

  “It’s like the four legs of the stool: vitamin D and calcium, exercise, medications if a person is losing bone, and the fourth leg is telling people how to prevent fractures,” Zaidi said.

  More than 40 million people in the US are………

  eindquote:

  Zaidi said that both vitamin D and calcium are extremely important for human health, so people should follow the previous vitamin D and calcium recommendations.

  “You’ve got to have it to build a wall,” he said. “Adding more might not strengthen the wall, but you have to take enough to keep the wall strong. Otherwise it might fall apart.”

 70. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik geloof eerlijk gezegd twee van die vier poten niet: als je zoveel lichaamsbeweging neemt als nodig is, zal – extreme omstandigheden daargelaten – de hoeveelheid vitamine en calcium in zonneschijn/dieet doorgaans voldoende zijn. Dus bijslikken is overbodig, behalve als iemand ongezond eet en niet buiten komt.

 71. Mike says:

  Mensen. Had ik al gezegd dat ik binnenkort in the Lancet sta? Felicitaties in natura svp.

 72. JennyJo says:

  Wat voor natura? Appeltaart? Boske blomkes?

  Reuze gefeliciteerd overigens! 🙂

 73. wilmamazone says:

  Mensen. Had ik al gezegd dat ik binnenkort in the Lancet sta? Felicitaties in natura svp.

  @Mike

  Ik wil wel een blitse trui breien voor dat blote beest van je en voor jou een bijpassende onderbroek.

 74. JennyJo says:

  ja, dat blote beest verdient wel een jasje, zeker met dit weer. Maar niet van kriebelwol hoor, anders loopt-ie de hele dag op en neer te springen.

 75. Mike says:

  @Jenny
  Ik ben Meta, ben een vrouw.

 76. JennyJo says:

  Eh… wil je dat we een jurkje voor jou breien dan?

  ‘k Snapput niet. 😦

 77. Die Mike zit dus haar kindje vol te stoppen met vitamine D?

  It is unlikely that vitamin D supplements are beneficial in children and adolescents with normal vitamin D levels.

  http://www.bmj.com/content/342/bmj.c7254.full

  Misschien dat ze er iets meer ruggengraat door krijgt.

  @ Mike

  Stukkie schrijven over je publicatie? Of is dat niet ‘natura’ genoeg?

 78. Mike says:

  Tis een ingezonden brief, it’s not worth your time 🙂

 79. JennyJo says:

  Nou ja zeg, daar ga ik niet voor breien hoor.

  Meta toch!

 80. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/Zonnebankindustrie-misleidt-gebruikers.htm

  Zonnebankindustrie misleidt gebruikers

  De zonnebankindustrie ontkent het verband tussen huidkanker en kunstmatig zonnen. Bovendien benadrukt zij ten onrechte de voordelen van vitamine D bij het voorkómen van andere kankersoorten en chronische ziekten. Dit is misleidend, want er bestaat geen goed wetenschappelijk onderzoek dat deze voordelen van vitamine D onderbouwt, zeggen Philippe Autier c.s. van het Internationaal Onderzoeksinstituut voor Preventie, gevestigd in Lyon, in een commentaar dat gisteren verscheen in The Lancet Online.

 81. Pingback: Vitamine D en kanker « Cryptocheilus Weblog

 82. wilmamazone says:

  Reuters

  Do low vitamin D levels matter during pregnancy?

  Many women have low blood levels of vitamin D early in pregnancy, but whether that’s a problem for their developing babies is uncertain, researchers have found.

  The new study, by scientists in ……….

  Voor de in en outs/conclusies in het Nederlands e.d. van deze studie gelieve u zich te wenden tot de Grote Baas.
  Cryptóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó’!!!!!!

 83. CiNNeR says:

  @Crypto: wellicht tijd om een update te plaatsen. De onderwaarde van 30 nmol/l is inmiddels achterhaald, de conclusie dat weinigen in Nederland een (licht) tekort hebben daarmee ook.

 84. De onderwaarde van 30 nmol/l is inmiddels achterhaald

  Citation needed.

 85. DaSilva says:

  Ik vond een vrij recent onderzoek wat wellicht interessant is?
  http://ods.od.nih.gov/factsheets/vitamind/

 86. Optimal serum concentrations of 25(OH)D for bone and general health have not been established

  http://ods.od.nih.gov/factsheets/vitamind/#h7

 87. CiNNeR says:

  Moest even zoeken omdat ik het zelf niet meer nakijk inmiddels, mijn huisarts streeft naar 80-100 nmol/ aan de hand van de nieuwe referentiewaardes in academische ziekenhuizen/internationaal (via bijscholing, dat zal ik niet terug vinden vermoed ik). Het lab van het Fransiscus Ziekenhuis Roosendaal hanteert sinds eind vorig jaar 50-100 nmol/l (voorheen 25-50 nmol/l) De links/citaten die ik hier neerplant zijn allemaal uit 2008, zal nog even verder kijken voor iets recenter.

  Ref. waarden Vit.D3 (25 – OH) Nationaal

  Maastricht Universitair Medisch Centrum

  Referentiewaarde: 23 – 113 nmol/l; Streefwaarde > 90 nmol/l.
  http://www.nvkc.nl/scripts/klinische_chemie/wdwdb.php?action=showdetail&id=302
  ————————————————————————————————————

  Maasstad Ziekenhuis locatie Clara Rotterdam

  Referentiewaarde:

  60 – 100 nmol/L Gewenst
  25 – 60 nmol/L Borderline (seizoensafhankelijk)
  onder 25 nmol/L Deficient
  http://www.nvkc.nl/scripts/klinische_chemie/wdwdb.php?action=showdetail&id=373
  ————————————————————————————————————

  UMC Groningen

  Referentie waarden

  Deficiënt………………………25 nmol/l
  Insufficient…………………25 – 50 nmolL
  Hypovitaminose D………..50 – 80 nmol/L
  Sufficient………………………> 80 nmol/L
  Grote kans op toxiciteit…….> 250 nmol/L
  http://www.mst.nl/laboratoriumnet/labmededelingen/jaargang_5_1_februari_08.doc/
  ———————————————————————————————————-

  Medisch spectrum Twente

  Vitamine D

  Met ingang van 15 februari a.s. zal 25-OH vitamine D (calcidiol) dagelijks worden bepaald m.b.v. een enzym immunoassay methode.
  De uitslagen zijn ongewijzigd., echter: de referentiewaarden zijn bijgesteld [1]:

  Deficiëntie…………………….0 – 12,5 nmol/L
  Onvoldoende………………..12,5 – 50 nmol/l
  hypovitaminose D………….50 – 100 nmol/l
  voldoende…………………… 100 – 250 nmol/l
  toxisch……………………….. >250 nmol/l

  Er is dus duidelijk geen sprake van ‘harde’ beslissingsgrenzen voor afwijkende waarden!

  1 Zittermann A. Vitamin D preventive medicine: are we ignoring the evidence? Br J Nutr 2003;89:552-72

  —————————————————————————————————————

  Maxima medisch centrum ziekenhuis Eindhoven en Veldhoven

  mededeling nummer 51a

  datum: 31 augustus 2006

  betreft: Referentie-interval vitamine D

  Het door ons momenteel opgegeven referentie-interval voor 25-OH vitamine D (17,7 – 113,3 nmol/L) is gebaseerd op het 95% betrouwbaarheidsinterval van de normale bevolking. Steeds vaker wordt gemeld, dat een 25-OH vitamine D waarde van >50nmol/l noodzakelijk is voor het handhaven van een gezond botmetabolisme1. Dit betekent dat bij gebruik van het huidige referentie-interval pathologie gemist kan worden. Daarom zal met ingang van 1 september 25-OH vitamine D gerapporteerd gaan worden met als streefwaarde 50 nmol/l.

  Wij adviseren u om uit te gaan van de volgende richtlijnen voor het classificeren van de 25-OH
  vitamine D status2:

  deficiëntie……………… 0 – 12,5 nmol/l
  onvoldoende…………. 12,5 – 50 nmol/l
  hypovitaminose D…. 50 – 100 nmol/l
  voldoende……………100 – 250 nmol/l
  toxisch………………… >250 nmol/l

  1. Need AG. Bone resorption markers in vitamin D insufficiency. Clin Chim.Acta 2006;368:48-52.
  2 Zittermann A. Vitamin D in preventive medicine: are we ignoring the evidence? Br J Nutr
  2003;89:552-72

  ——————————————————————————————————-

  Ref. waarden Vit.D (25 – OH) Internationaal

  Hygiene – Institut des Ruhrgebiets

  Vitamin D-Mangel………………….(Vit.D deficiënt)…………..10 ngl/ml………….(25 nmol/l)
  Unzureichende Versorgung……..(Onvoldoende)…………..10 – 30 ng/ml…. (25 – 75 nmol/l)
  Ausreichende Versorgung…………Voldoende…………30 – 100 ng/ml…….(75 – 250 nmol/l)
  Toxizitä………………………………..(Toxisch)………………….>100 ng/ml………(250 nmol/l)
  Kinder anzustreben……………Streefwaarde Kinderen…..>25ng/ml……….( > 62 nmol/l)
  http://www.hygis.de/d/3246/
  ————————————————————————————————————

  UniversitätsSpital Zurich

  Inhaltsverzeichnis Klinische chemie 7

  Vitamin D – die meisten Erwachsenen „do not get enough“

  Vitamine D – de meeste Volwassenen “krijgen niet genoeg”

  Athanasios Vergopoulos, Arnold von Eckardstein, Institut für Klinische Chemie, UniversitätsSpital Zürich

  Wir haben uns an die internationalen Empfehlungen angelehnt und die 25(OH)-Vitamin D-cut-offs im Institut für klinische Chemie wie folgt angepasst:

  Neue 25-Hydroxy-Vitamin D-cut-offs im IKC: 25-Hydroxy-Vitamin D > 20 µg/l *

  Nieuwe Vit.D3 (25 – OH) afkap waarde in IKC: Vit.D3 (25 – OH) >20 µg/l * ( 50 nmol/l )

  *empfohlene Mindestkonzentration 20 µg/l ( 50 nmol/l )
  therapeutischer Zielwert 30-56 µg/l ( 75-140 nmol/l )

  Aanbeveling Minimumconcentratie 20 µg/l ( 50 nmol/l )
  Streefwaarde voldoende 30-56 µg/l ( 75-140 nmol/l )

  Klik om toegang te krijgen tot UZLNews18_Website.pdf

  ————————————————————————————————————
  Analyse Klinische Chemie UZL
  http://www.uzl-analysen.usz.ch/default.aspx?id=275

  Klik om toegang te krijgen tot UZLNews18_Website.pdf

 88. CiNNeR says:

  “De referentiewaarden voor 25-OH-vitamine D liggen tussen de 50 en 150 nmol/l. Onderzoek
  heeft echter aangetoond, dat een optimaal gehalte boven de 75 nmol/l 25-OH-vitamine D ligt.
  Beneden de 25 nmol/l spreekt men van een deficiëntie. Een 25-OH-vitamine D gehalte tussen
  de 25 en 50 nmol /l is insufficiënt. Men spreekt dan ook wel van hypovitaminose. Bij een te hoge
  inname van vitamine D kan men een toxisch niveau van 250 nmol/l of meer 25-OH-vitamine D
  behalen. Om dit te bereiken moet men echter gedurende langere periode 10 x de ADH hebben
  ingenomen.”
  Zie: F.A.J. Muskiet en E. van der Veer Ned. Tijdschr Klin Chem
  Labgeneeskunde 2007;32:150-158
  Via: http://www.lab-denhaag.nl/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief%20200902%20jaargang%202%20nr1.pdf

 89. CiNNeR says:

  De laatste:
  Ziekenhuis Deventer: Nieuwsbrief (huisartsen) augustus 2008

  Vitamine D De laatste jaren wordt er veel gepubliceerd over vitamine D. Het blijkt dat vitamine D (is 25-hydroxyvitamine D of 25-OH-vitD) meer effecten heeft dan alleen bij de botstofwisseling en voorkomen van osteoporose. Bekend is nu dat vitamine D ook belangrijke effecten heeft op ondermeer spieren, immuunsysteem, hart- en vaten en cellulaire groeiregulatie (o.a. kanker). Veel belangrijke autocriene en paracriene functies van 1,25-dihydroxy-vitamine D onttrekken zich echter aan ons zicht. Met deze Nieuwsbrief Augustus 2008 nr. 13 inzichten zijn de voedingsnormen en adequate plasma vitamine D spiegels de afgelopen jaren aangepast. Wij hebben de referentiewaarde voor vitamine D daarom aangepast van 30 naar 50 nmol/l.

  (Excuus, kreeg de tabel niet goed mee dus het oogt wat rommelig)
  250 toxisch Hypercalciemie, botresorptie, nierinsufficiëntie

  Klik om toegang te krijgen tot KCL%20Nieuwsbrief%20huisartsen%20nr%2013.pdf

 90. CiNNeR says:

  The Institute of Medicine deed een groots onderzoek naar vitamine D en calcium. Bottom line? Er is over het algemeen geen reden om aan te nemen dat we er niet genoeg van binnenkrijgen. De enige echte aanwijsbare voordelen van vitamine D en calcium is aan te tonen m.b.t. de botten. Voor de rest van de aandoeningen bestaat gewoon (nog) geen overtuigend bewijs dat het voordelen zou opleveren.

  Over de mogelijke preventieve werking is weinig bekend inderdaad. Maar een tekort levert wel degelijk heel wat meer problemen op dan alleen problemen met het bot. Bij deze wil ik absoluut niet iedereen aanraden op de bonnefooi vitamine D te gaan slikken, zeker geen grotere hoeveelheden. Maar bij bepaalde klachten is het wel aan te raden het vitamine D niveau te laten bepalen. Indien werkelijk behandeling nodig is, is het belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden (D, calcium, fosfaat, eigenlijk magnesium maar de bloedtest is weinig accuraat).

  Daarbij komt nog dat we, vooral de laatste tien jaar, van alle kanten te horen krijgen dat we niet genoeg vitamine D zouden binnenkrijgen. We leven op het Noordelijk halfrond en zouden niet genoeg in de zon komen om voldoende vit. D aan te maken. 80% van de mensen zou deficiënt zijn. Met alle gevolgen van dien.

  Inmiddels zien we alle gevolgen van dien. Want inderdaad, op het Noordelijk halfrond kunnen we van april tot en met de eerste week van september, tussen tien uur ’s ochtends en drie uur ’s middags aan de voorraad vitamine D in de lever bouwen en dat indien het niet weken aan een stuk regent. De overige ‘wintermaanden’ wordt er slechts verbruikt en is de hoek aarde-zon dusdanig dat we niets op kunnen nemen. Daarnaast is lange tijd (en nog wel) het advies geweest juist op de genoemde uren de huid zoveel mogelijk dicht te smeren in verband met het risico op huidkanker, waardoor mensen wellicht wel in de zon komen maar de huid alsnog geen kans heeft vitamine D te verwerken. Verder zit een groot deel van de beroepsbevolking het merendeel van de week overdag binnen. Het idee dat vitamine D uit voedsel dan voldoende is, is gewoonweg onzin. Dat wordt wel heel erg veel margarine en vette visjes eten.

  De reden dat het lange tijd geen probleem is geweest en inmiddels (weer) is, zit in het verdwijnen van het gebruik van de bekende lepel levertraan. Op zich goed dat de gewoonte is verdwenen, structureel gebruik van levertraan levert een te hoog gehalte vitamine A op. Alleen jammer dat de inname van extra vitamine D door levertraan ook verdween en daar niets voor in de plaats is gekomen (voor met name volwassenen). Tel daarbij factoren noordelijk halfrond, zonnebrand en binnen blijven op en tee dee hee, het percentage mensen met een vitamine D tekort is relatief inderdaad behoorlijk hoog. (naar schatting 80% bij allochtonen en senioren, gemiddeld rond de 60-65% onder de beroepsbevolking).

  Natuurlijk zijn deze mensen bij lange na niet allemaal compleet deficiënt, een groot deel zal niet eens een zwaar tekort hebben. Maar dat maakt het misschien juist des te lastiger oordelen of iemand een vitamine D bepaling nodigt heeft of er goed aan doet een vitaminepilletje bij de maaltijd te stoppen (of met regelmaat onbedekt in de zon te komen, nog altijd de beste remeide voor de meeste mensen). Een beetje moe, een beetje stram met opstaan of een wandeling en een beetje somber of de winterblues, wordt al snel geweten aan ‘een dagje ouder’ worden, weersveranderingen, dagelijkse beslommeringen en jachtig leven. Wat vaker verkouden en ziekjes, ook daar gaan weinig mensen voor naar een huisarts. Dan is het ook nog de vraag of de huisarts zal denken aan een vitamine D bepaling, met name de iets oudere huisarts heeft over vitamines in het algemeen alleen geleerd ‘vitaminetekorten komen in Nederland vrijwel niet voor en hoeft over het algemeen niet op getest te worden’. Dan zwerven er ook nog honderd en een misstanden rond omtrent vitamine D (Zo heeft het Bureau voor de Voeding lange tijd beweerd dat gezonde voeding alleen voldoende zou zijn om vitamine D op pijl te houden, gewoon schandalig als je er even bij stil staat).

 91. DaSilva says:

  Ik vond dit ook wel even de moeite van het vermelden waard.
  http://ods.od.nih.gov/factsheets/vitamind/

  Interactions with Medications

  Vitamin D supplements have the potential to interact with several types of medications. A few examples are provided below. Individuals taking these medications on a regular basis should discuss vitamin D intakes with their healthcare providers.

  Steroids
  Corticosteroid medications such as prednisone, often prescribed to reduce inflammation, can reduce calcium absorption [66,67,68] and impair vitamin D metabolism. These effects can further contribute to the loss of bone and the development of osteoporosis associated with their long-term use [67,68].

  Other medications
  Both the weight-loss drug orlistat (brand names Xenical® and alliTM) and the cholesterol-lowering drug cholestyramine (brand names Questran®, LoCholest®, and Prevalite®) can reduce the absorption of vitamin D and other fat-soluble vitamins [69,70]. Both phenobarbital and phenytoin (brand name Dilantin®), used to prevent and control epileptic seizures, increase the hepatic metabolism of vitamin D to inactive compounds and reduce calcium absorption [71].

 92. DaSilva says:

  Op Wikipedia:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_D

  De referentiewaarden die Nederlandse laboratoria hanteren als normaalwaarden voor calcidiol lopen sterk uiteen. Een serum calcidiolwaarde van 26 nmol/l wordt bijvoorbeeld in het VU Medisch Centrum en het Academisch Ziekenhuis Maastricht beschouwd als normaal, terwijl dezelfde waarde in het Universitair Medisch Centrum Groningen als insufficiënt wordt
  beschouwd:

  Grote verschillen in gehanteerde referentiewaarden voor calcidiol
  in Nederlandse niet commerciële laboratoria. Bron:[39]
  Laboratorium Referentiewaarde 25(OH)D in serum

  Universitair Medisch Centrum Groningen insufficiënt: 25-50 nmol/l
  hypovitaminose D: 50-80 nmol/l
  sufficiënt: >80 nmol/l
  grote kans op toxiciteit: >250 nmol/l

  Medisch Centrum Rijnmond Zuid, Rotterdam deficiënt: <25 nmol/l
  borderline: 25-60 nmol/l
  gewenst: 60-100 nmol/l

  Reinier de Graaf Groep
  Diagnostisch Centrum SSDZ, Delft normaal: 50-185 nmol/l
  toxisch: >250 nmol/l

  IJsselland Ziekenhuis
  Capelle a/d IJssel normaal: >50 nmol/l

  Leids Universitair Medisch Centrum normaal: 30-120 nmol/l

  VU Medisch Centrum, Amsterdam normaal: 25-150 nmol/l

  Academisch Ziekenhuis Maastricht normaal: 25-110 nmol/l

 93. DaSilva says:

  Goedemiddag Wilma bedankt maar weer heej als ik jou toch niet had 😉

 94. LK says:

  @DaSilva 9:32:

  Die voorbeelden die daar staan zijn dus juist géén interacties van vitamine D supplementen. Een interactie is dat gelijktijdige inname van medicijnen de werking van één of beide medicijnen doet veranderen (bijvoorbeeld: grapefruit zorgt voor een lagere bloedspiegel van een heel scala aan medicatie en daarom wordt aangeraden om medicijnen niet met grapefruit of andere citrusvruchtsappen te nemen).

  Dat allerhande medicijnen ervoor zorgen dat je minder voedingsstoffen (vitaminen) opneemt, heeft natuurlijk niks met dat supplement te maken…

 95. CiNNeR says:

  Mijn internist vertelde dat vitamine D supplement minder goed opgenomen wordt als het tegelijk of kort bij clopidogrel wordt ingenomen Heb niet kunnen nagaan of dat klopt maar ik hou er evengoed maar rekening mee

 96. DaSilva says:

  @Lk

  Technisch gezien heb je gelijk.
  Maar in de literatuur wordt het nu eenmaal zo genoemd.
  Voorbeeldje;
  http://www.voedingonline.nl/?http://www.voedingonline.nl/page.php?pid=52&id=377

 97. Dat de verschillende instellingen een verschillende norm aanhouden is m.i. alleen een bevestiging van hoe arbitrair die norm is. Het is natte vingerwerk.

  Dit gezegd hebbende wil ik benadrukken dat ik wel een voorstander ben van de >50 nmol/l norm. Dat betekent inderdaad dat er een hoop meer mensen deficiënt zijn als je het relateert aan het Gezondheidsraadrapport.

 98. DaSilva says:

  Ik zal het binnenkort eens laten checken ik gebruik al jaren Depakine en moet binnenkort toch bloed laten prikken.
  Ben benieuwd want ik heb wel wat (lichte) klachten.

 99. @ Silv(i)a

  Ben benieuwd want ik heb wel wat (lichte) klachten.

  Gebruik volgende week (zon) in ieder geval niet teveel beschermende kleding. Je krijgt een gigaboost!

  We zien de foto’s tegemoet.

 100. CiNNeR says:

  @Crypto: Het is natuurlijk niet geheel natte vinger werk en we doen allemaal maar wat. Er ligt gewoon wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag. Landen waar het gemiddelde vitamine D niveau hoger ligt en bepaalde ziektes niet of minder voorkomen (daar komt het hardnekkige idee vandaan dat D preventieve werking zou kunnen hebben tegen sommige vormen van kanker) en constateringen dat zich al klachten/problemen vormen bij lagere waardes dan eerder werd aangenomen (en opgelost kunnen worden met hogere waardes).

  Punt is eerder dat sommige ziekenhuizen en/of laboratoria snel aanpassen op ontwikkelingen waar anderen veel langzamer volgen. Nederland staat sowieso niet bepaald bekend om een snel aanpassingsvermogen, we lijken nogal behoudend als het om medische ontwikkelingen gaat.

  Las onlangs dat het jammer is dat wetenschappelijk onderzoek zich steeds vaker lijkt te richten op het vinden van medicatie en minder op lichaamsfuncties en lichaamseigen stoffen. In de zin van er is een probleem, er wordt vaak niet gekeken waar dat probleem vandaan komt maar gericht op een oplossing dmv medicatie. IK weet niet of dat zo is, zou idd wel jammer zijn.

  @LK: het is natuurlijk wel zo dat als medicijnen een opnameprobleem veroorzaken voor vitamines, dit kan resulteren in hetzelfde probleem voor vitamine supplementen. (al kon ik dat ook niet uit de link halen verder)

 101. @ Cinner:

  Het is natuurlijk niet geheel natte vinger werk en we doen allemaal maar wat. Er ligt gewoon wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag.

  Veel daarvan is ‘lesser evidence’.

  Landen waar het gemiddelde vitamine D niveau hoger ligt en bepaalde ziektes niet of minder voorkomen

  Lees

  Landen waar het gemiddelde vitamine D niveau hoger ligt en bepaalde ziektes niet of minder voorkomen (daar komt het hardnekkige idee vandaan dat D preventieve werking zou kunnen hebben tegen sommige vormen van kanker)

  Teveel confounders.

  Nederland staat sowieso niet bepaald bekend om een snel aanpassingsvermogen, we lijken nogal behoudend als het om medische ontwikkelingen gaat.

  Zo houden we de kosten een klein beetje in de hand. En [citation needed]. Bovendien scoren we altijd en in elk onderzoek daarnaar, uitstekend als het gaat om prijs/kwaliteit van onze gezondheidszorg.

  Las onlangs dat het jammer is dat wetenschappelijk onderzoek zich steeds vaker lijkt te richten op het vinden van medicatie en minder op lichaamsfuncties en lichaamseigen stoffen. In de zin van er is een probleem, er wordt vaak niet gekeken waar dat probleem vandaan komt maar gericht op een oplossing dmv medicatie. IK weet niet of dat zo is, zou idd wel jammer zijn.

  Tja. Veel onderzoek wordt gedaan door mensen die pillen willen verkopen. In verband met de investeringen in ‘basaal’ onderzoek zou je Schippers/Rutte eens een ‘strongly worded letter’ moeten schrijven.

 102. CiNNeR says:

  @Crypto: leg dan uit waar je het ‘natte vinger werk’ op baseert. Nu klinkt het als de specialist die een lekker visje bij de lunch had en besloot maar eens wat opschudding aan te brengen in referentiewaardes.

 103. DaSilva says:

  @ Cryp

  Gebruik volgende week (zon) in ieder geval niet teveel beschermende kleding. Je krijgt een gigaboost!

  We zien de foto’s tegemoet.

  En de rest van het jaar?
  Dat klote beetje zon wat wij hier krijgen zal niet genoeg zijn denk ik.
  Maar goed, je hebt me weer gerustgesteld (not).

  P.s. Die foto’s kun je wel shaken.

 104. wilmamazone says:

  Da Silva:

  Dat klote beetje zon wat wij hier krijgen zal niet genoeg zijn denk ik.

  Het gaat om en over de UV-straling, dus niet over voldoende wolkeloze hemels. De zon schijnt elke dag, anders werd het ’s morgens niet eens licht. Je hoeft dus niet altijd de zon te zien/rechtstreeks op je huid te voelen om vit.D aan te kunnen maken.

  http://preventie.kwfkankerbestrijding.nl/verstandig-zonnen/Pages/uv-straling-en-huidkanker-zonkracht.aspx

  Zonkracht: wat is dat precies? Dat is een maat voor de hoeveelheid UV-straling die het aardoppervlak bereikt, variërend van 0 en 10. De actuele zonkracht vindt u dagelijks op de RIVM-website.

  quote:

  De zonkracht wordt bepaald door vier dingen: de hoogte van de zon, de dikte van de bewolking en van de ozonlaag en tot slot: de mate van weerkaatsing. Een toelichting bij deze vier factoren.

  1. Hoogte van de zon: hoe hoger de zon staat, hoe sterker de zonkracht. De afstand die UV-stralen door de dampkring moeten afleggen is het kortst in de middag als de zon recht boven u staat. Als uw schaduw heel kort is, moet u dus extra voorzichtig zijn. De hoogte van de zon hangt af van:
  *Jaargetijde: in de zomer is in Nederland de zonkracht sterker dan in de winter. In de zomer is de zonkracht in de middag maximaal 6 of 7; in de winter vaak minder dan 1. In de tropen maakt het jaargetijde geen verschil.
  *Tijdstip op de dag: de zonkracht is in Nederland het sterkst tussen 12.00 en 15.00 uur.
  *Plaats op aarde: hoe dichter bij de evenaar, hoe sterker de UV-straling en hoe kleiner de seizoensverschillen. Maar ook: hoe hoger (in de bergen), hoe sterker de UV-straling.

  2. Dikte van de bewolking: door een zwaarbewolkte lucht met een dik wolkendek komt nauwelijks UV-straling; bij heiig weer (dunne, nevelige bewolking) kan de doorlating van UV-straling toch nog aanzienlijk zijn. Bij een gebroken wolkendek kan de intensiteit van UV-straling zelfs (tijdelijk) groter zijn dan bij een onbewolkte hemel, doordat de straling gereflecteerd wordt door de wolkenranden.

  3. Mate van weerkaatsing: UV-straling wordt sterker door weerkaatsing via zand en water (10 tot 20 procent weerkaatsing). De weerkaatsing via verse sneeuw en ijs is zelfs 80 tot 90 procent.

  4. Dikte van de ozonlaag: hoe dunner de ozonlaag, hoe minder UV-straling wordt tegengehouden en hoe sterker de zonkracht. De ozonlaag is het dunst boven Nieuw-Zeeland en Australië.

 105. DaSilva says:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_D

  Een gezonde blanke huid is in in principe in staat om vrij snel grote hoeveelheden vitamine D aan te maken. Op de 52e breedtegraad, waarop Nederland ligt, wordt in de zomer (mei-september) midden op de dag bij onbewolkte hemel en heldere lucht al na enkele minuten blootstelling van een type-1 huid (blank), met 25% van het lichaamsoppervlak onbedekt en in horizontale positie, 25 microgram (1000 IE) vitamine D gemaakt. In de winter (november-maart) echter, is het op dezelfde breedtegraad onder geen enkele omstandigheid mogelijk om uitsluitend met behulp van zonlicht een adequate vitamine D-status te handhaven.[

  @Wilma
  Ik gebruik al jaren Depakine en laat Depakine nu net o.a. de vit D afbreken vandaar mijn opmerking.

  Edit Wilmz:link ingekort
  http://tinyurl.com/429xh4y

 106. wilmamazone says:

  http://www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/uv-ozon-en-klimaat/effecten/

  Effecten
  De directe invloed van UV-straling beperkt zich tot processen in de huid en het oog, omdat UV-straling niet diep doordringt in het menselijk lichaam. Als gevolg hiervan kunnen korte termijn effecten optreden, enkele uren tot dagen na de blootstelling, en lange termijn effecten die pas na vele jaren van blootstelling merkbaar worden. De mate waarin deze effecten optreden hangt samen met de gevoeligheid van huid en ogen, de duur en periode van de blootstelling, en de intensiteit en spectrale verdeling van de UV-straling.

  Korte termijn
  Korte termijn effecten zijn: zonnebrand, bruining, verdikking van de huid, sneeuwblindheid, en remmende werking op het immuunsysteem. Door de remmende werking op het immuunsysteem verlopen virale infecties heviger, waardoor bijvoorbeeld een koortslip ontstaat. Zonnebrand gaat gepaard met…..

  Lange termijn: huidkanker
  Op lange termijn leidt UV-blootstelling tot huidveroudering en huidkanker. In Nederland komen jaarlijks rond de 25.500 nieuwe gevallen van huidkanker voor. Daarmee is huidkanker een van de meest voorkomende vormen van kanker. Aan huidkanker overlijden jaarlijks circa 650 Nederlanders. Er zijn drie vormen:……..

  Lange termijn: staar
  UV-straling draagt bij aan staarvorming. Staar komt in Nederland veel voor. Jaarlijks zijn er zo’n 60 duizend nieuwe gevallen en het totaal aantal gevallen bedraagt ruim 340 duizend. In Nederland is……

  Positief
  Onder invloed van UV-straling vindt vitamine-D vorming plaats in de huid. Vitamine-D is van belang bij de botstofwisseling. Een tekort aan vitamine-D kan leiden tot een verstoorde botopbouw, “Engelse ziekte” (rachitis) bij kinderen en osteoporose bij volwassenen. Blootstelling aan UV-straling helpt ook bij het onderdrukken van de symptomen behorend bij bepaalde huidziekten zoals psoriasis. Recent onderzoek geeft aan dat vitamine-D de kans op vorming van bepaalde interne kankers kan verlagen, en het verloop van eenmaal ontstaande kankers gunstig kan beïnvloeden. Onduidelijk is nog bij welke UV-dosis de positieve effecten van vitamine-D vorming overheerst worden door de negatieve gevolgen van UV-straling. In ieder geval wordt zonnebrand sterk ontraden, dit geldt zeker tijdens de kinderjaren.

  De zon heeft een duidelijk positief effect op het welbevinden van mensen. Voornamelijk de warmtestraling en het licht zijn hiervoor verantwoordelijk, en niet de UV-straling. Zo blijkt de kortgolvige kant van het licht, blauw tot geel, effect te hebben voor de behandeling van winterdepressies. Er zijn geen aanwijzingen dat het UV-deel van het zonnespectrum direct invloed heeft op het welbevinden anders dan bruin worden wat als gezond ervaren wordt.

  Huidskleur
  Huidkankers veroorzaakt door UV treden voornamelijk op bij mensen met een lichte tot getinte huidskleur. Mensen met een donkere huidskleur hebben een betere natuurlijke bescherming tegen UV-straling. Echter deze mensen, hebben weer meer kans op vitamine-D insufficiëntie wanneer zij op gematigde breedte wonen. Gevolgen voor de ogen zijn echter……..

  Laatst gewijzigd: 03 mei 2011

  ——————————————————————————–

 107. wilmamazone says:

  Da Silva:

  Ik gebruik al jaren Depakine en laat Depakine nu net o.a. de vit D afbreken vandaar mijn opmerking.

  Dat Depakine o.a. vit. D afbreekt wordt -onder jouw link- beweerd door ene Loes Sissingh-Blok.
  Klikkerdeklik en deze Loes blijkt uit de orthomoleculaire,- en natuurgeneeskundige hoek te komen en laat dat nu net een hoek zijn die ik graag met een korreltje zout neem. *doet eigenlijk maar meteen een kilo*

  Hier staat iig niets over die mogelijke tekorten aan o.a. vit. D, maar deze informatie komt dan ook uit reguliere hoek.
  http://www.kiesbeter.nl/medische-informatie/medicijnen/depakine/

  Dezelfde tekst staat ook in de officiële bijsluiter en als de Orthootjes gelijk hadden over o.a. afbreken van vit. D zou dat -wettelijk verplicht- vermeld moeten staan bij bijwerkingen en het staat er niet, dus…….?

 108. CiNNeR says:

  @Wilma:

  Dezelfde tekst staat ook in de officiële bijsluiter en als de Orthootjes gelijk hadden over o.a. afbreken van vit. D zou dat -wettelijk verplicht- vermeld moeten staan bij bijwerkingen en het staat er niet, dus…….?

  Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn. Zo is (officieel) bekend dat langdurig gebruik van protonpompremmers een zeker enzym verminderd waardoor de opname van calcium en vitamine B12 verstoord kan worden, met tekort tot gevolg. Het enige wat in de bijsluiter van omeprazol (de variant die ik zelf neem) te vinden is waar het met veel fantasie uit af te leiden zou kunnen zijn is: “Medicijnen waarvan bekend is dat zij een wisselwerking met omeprazol kunnen hebben, zijn: – geneesmiddelen waarbij de opname in het bloed afhangt van de zuurgraad in de maag (…)” Verder verminderd omeprazol (en enkele varianten protonpompremmers) de werking van clopidogrel (plavix=bloedverdunner), dat is (tot mijn eigen verbazing trouwens) ook nergens in de bijsluiter terug te vinden.

  Niet de moeite genomen bakken bewijs bij elkaar te zoeken. B12 en kalk is enkele jaren terug bekend gemaakt door de FDA en kwam tot mij via de internist (en staat inmiddels in een handboek voor huisartsen wat ik zo snel niet online zal kunnen vinden, mocht je een verpleegster kennen, zou die het op kunnen zoeken. Al vereist het zelfs dan nog wat zoekwerk als je niet weet wat het enzym doet wat mindert in werking). Over de clopdogrel ging hier elke alarmbel (nou ja, computermelding, maar dat is met geluid en een rood knipperend lampje ;)) af op de hartbewaking, bij de cardioloog, in de ziekenhuisapotheek en de reguliere apotheek en bij de huisarts. Ik durf er wel vanuit te gaan dat die het niet verzinnen waar ik bij sta. (Toevoeging: Vorige week maakte de FDA bekend dat het slikken van protonpompremmer de opname van magnesium verminderd met tekort tot gevolg en zag ik per ongeluk dat de kans op een tweede hartaanval vergroot wordt als men een protonpompremmer en clopidogrel samen verstrekt.)

  Vaak wordt de wisselwerking met lichaamseigen stoffen sowieso niet gemeld. Doorgaans wisselwerking met supplementen ook niet, omdat onder andere vitamines niet gezien worden als medicijn volgens farmaceutische richtlijnen (zijn het in feite ook niet, het wordt slechts ingezet bij behandeling). Dat laatste is meteen ook de reden dat de vitamine in pilvorm over het algemeen niet vergoed wordt.

  Ben het wel met je eens dat het zeer merkwaardig en uiterst beroerd is dat bijsluiters niet volledig zijn. Ik kreeg losec (protonpompremmer) voorgeschreven in de tijd dat het recept uitsluitend voorgeschreven en aangepast mocht worden door de specialist en niet voor huisartsen beschikbaar was (kan je nagaan, nu koop je sommige merken zo in de drogist). Met de waarschuwing dat effecten op korte termijn getest waren, maar effecten op de lange termijn nog onbekend waren. Had verder geen keus maar kreeg het advies jaarlijks rond te snuffelen en te vragen of er een bijwerking op de lange termijn bekend was.Sindsdien maak ik er gewoonte van mijn medicatie wat uitgebreider na te gaan dan alleen de bijsluiter en dat is inmiddels een goede gewoonte gebleken.

 109. CiNNeR says:

  Nog een toevoeging, mocht er toevallig een hartpatiënt met een vitamine D probleem langs fietsen. Mijn internist meent dat vitamine D slechter opgenomen wordt als het samen met of te kort voor of na de bloedverdunners en vooral de aspirine wordt ingenomen. Hetzelfde is het geval als tegelijk een vitamine B-complex wordt ingenomen. Alleen belangrijk als je een tekort probeert weg te werken.

 110. DaSilva says:

  @Wilma in de bijsluiter van Seroxat stond en staat ook niet dat stoppen met dat middel er voor kan zorgen dat je volledig doordraait, er stond alleen ‘stoppen met Seroxat kan onttrekkingsverschijnselen veroorzaken’.
  Om over de rest maar te zwijgen.

  Ik heb twee links gegeven naar het verband tussen Depakine en vit D de eerste was van het voedingscentrum maar als het uit de orthomoleculaire hoek komt is het ineens niet waar?

 111. DaSilva says:

  Op onderstaande link (ik hoop dat hij deze keer wel goedgekeurd wordt) onder het kopje ‘nieuwe ontwikkelingen’ staat dat onderzoek duidelijk zal moeten maken hoe men met mogelijke lange-termijnbijwerkingen zoals osteoporose om moet gaan.
  Staat ook niet in de bijsluiter.

  Edit Wilmz:link ingekort
  http://tinyurl.com/3hmfaao

 112. wilmamazone says:

  @Da Silva

  VoedingOnline is niet het officiële Voedingscentrum en aan deze link te zien komt ook deze site uit de alternatieve hoek.

  Het echte Voedingscentrum over vitamine D en over vitamines in het algemeen.

  eindquote uit 2e link:

  Medicijngebruik
  Daarnaast geldt dat mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, extra vitamines nodig hebben. De medicijnen kunnen bij langdurig gebruik direct of indirect invloed hebben op de stofwisseling of de werking van vitamines. Medicijngebruikers kunnen hun arts vragen welke vitamines zij extra nodig hebben.

  Voor deze medicijnen geldt dat een tekort aan deze vitamines kan ontstaan:

  •P-aminosalicylzuur: vitamine B12 en K
  •Antibiotica: vitamine B2, biotine en vitamine K
  •Galzuurbinders, zoals cholestryramine en colestipol: vitamine A, D, E, K, foliumzuur en B12
  •Fenytoïne: vitamine D, K en foliumzuur
  •Isoniazide: niacine en vitamine B6
  •Methotrexaat: foliumzuur

  Meldt anders aan de huisarts en/of hoofdapotheker -als je dat nog niet gedaan hebt- dat jij je zorgen maakt over mogelijke vitaminetekorten i.v.m. jouw medicijngebruik.

 113. DaSilva says:

  VoedingOnline is niet het officiële Voedingscentrum en aan deze link te zien komt ook deze site uit de alternatieve hoek.

  De onderzoeker waarnaar men refereert toch niet zeker?

  Bronnen

  Donselaar C.A. & Carpay A. (2009). Epilepsie van aanval tot zorg. Ned. Tijdschr. Geneeskd. 153: B327, 1-5.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Donselaar%20CA%22%5BAuthor%5D

  Op onderstaande link wat onderzoekjes naar anti-epileptica .
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?db=pubmed&cmd=link&linkname=pubmed_pubmed&uid=21557040

  Deze maand moet ik voor bloedonderzoek en ik ben gezien mijn leeftijd (49) en een x aantal klachten zeker van plan e.e.a. na te vragen.

 114. wilmamazone says:

  Da Silva:

  VoedingOnline is niet het officiële Voedingscentrum en aan deze link te zien komt ook deze site uit de alternatieve hoek.

  De onderzoeker waarnaar men refereert toch niet zeker?

  Omdat het volledige artikel niet rechtstreeks toegankelijk is, kan ik iig niet controleren wat daarin over vitamine e.d. wordt gezegd en of de informatie van Loes Sissingh-Blok daarover dus daadwerkelijk klopt.
  Zou sowieso niet wegnemen dat ik linken naar sites van Alterneut en Co. geen deugdelijke onderbouwing vind.

  http://www.ntvg.nl/publicatie/epilepsie-van-aanval-tot-zorg

 115. DaSilva says:

  Pfffrttttt…..

 116. Pingback: Mijn verhaal ….. hoogstwaarschijnlijk ook voor u interessant - Blogs | Expressing Our Beauty

 117. LOL @ pingback

  We worden genoemd!

  Ja, nogal snel en een beetje in de kantlijn maar goed.

  Heb maar even gereageerd (in moderatie):

  1.
  Cryptocheilus schrijft:
  Je reactie wacht op toelating.

  Ik zie aan de ene kant een soort ‘boosheid’ en aan de andere kant de wil om je er in te willen verdiepen. Die boosheid:

  Maar wat voor schade heeft mijn lichaam reeds opgelopen door dit chronisch tekort waarmee ik hoogstwaarschijnlijk al 28 jaar rondloop? Waarom weet ik dit nu pas ondanks het feit dat er reeds een aantal bloedtesten bij me werden afgenomen? Amateurisme? […] Ten eerste wordt het belang ervan door de medische wereld gewoonweg onderschat en worden de vitamine D waarden bij patiënten te weinig geanalyseerd. Medicatie en vaccins daarentegen zijn wél ingeburgerd en doodnormaal. Want wie stelt zich daar nog vragen bij? Ten tweede: geld & macht. etc. etc.

  zou voor mij niet hoeven. Het haalt je andere (goede) informatie onderuit m.i. Misschien kan je hier een leuk stuk over schrijven:

  http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Wetenschappelijk/Rapporten/2011/april/Voedingsstatus_van_Hindoestaanse_en_Creoolse_Surinamers_en_autochtone_Nederlanders_in_Nederland_Het_SUNSET_onderzoek

  Hier het hele verhaal in PDF:

  Klik om toegang te krijgen tot 350070003.pdf

  *knipoog*

  Crypto

  Had er nog een stukje aan willen besteden. Bij deze. Twee vliegen in een klap.

 118. CiNNeR says:

  @Crypto: Om voor de hand liggende redenen, denk ik dat het niet slecht is om af te vragen of een langdurig vitamine D tekort blijvende schade toebrengt aan het lichaam en waarom er nog altijd zo weinig getest wordt op vitamine D (en vitamine B12).

  Over de mogelijk blijvende schade is nagenoeg niets bekend of ik heb het gewoonweg niet kunnen vinden. De meningen van specialisten hierover is zeer verdeeld en lijkt compleet gebaseerd op gissingen en opinie van betreffende specialist. Voor de patiënt en zeker de patiënt met restklachten een onzekere situatie. Als patiënt zou ik er dolgraag iets over te weten komen.

  Het waarom van het weinige testen is deels gebaseerd op gissingen en zal voortkomen uit emotie. Maar in elk geval ligt er dan wel wat nadruk op het feit dat je in Nederland niet makkelijk getest zal worden, ook als je behoort tot een risicogroep niet. Menigeen heeft nog steeds het idee dat de huisarts het heus wel zal testen als er aanleiding voor is, maar dit blijkt al te vaak niet zo te zijn.

  Het rapport geeft wel een eerste aanzet om vaker te laten testen maar heb niet de indruk dat deze informatie werkelijk goed aankomt in artsend Nederland. Overigens jammer dat ook hier wat veel nadruk ligt op vitamine D uit voeding. Mensen met een tekort zullen hier nagenoeg niets mee oplossen maar het blijft verspreid worden alsof dat wel zo is.

  Grappig verschijnsel trouwens, veel mensen met een tekort geven aan grote hang te hebben naar voedingsmiddelen waar betreffende vitamine in te vinden is.

 119. wilmamazone says:

  http://forum.skepp.be/viewtopic.php?f=2&t=2853&p=76713#p76713

  Vitam D doet niets tegen kanker en hartziekte
  door willem_betz » 11 Dec 2011, 00:54

  Nog een illusie minder voor de vitaminadepten:
  Buiten de in de normale geneeskunde goed gekende noodzakelijkheid van Vit D voor een gezond skelet schiet er van de andere beloften van de vitamine-boeren niet veel over.

  Vitamin D doesn’t prevent heart attack or cancer

  (Reuters Health) – Among seniors with a high risk of bone fractures, taking vitamin D or calcium pills has no impact on their chances of dying from cancer or vascular disease, researchers say in a new study.

  Vitamin D is considered beneficial for bone health, and earlier studies have found that having low vitamin D levels in the blood is tied to a greater chance of dying from heart problems (see Reuters Health reports of November 25, 2011 and June 24, 2011).
  The thinking, therefore, has been that taking extra vitamin D might cut that risk.
  “There’s a lot of interest in vitamin D preventing heart disease and cancer, but the evidence from randomized trials is weak,” said Dr. Alison Avenell, the lead author of the study and a researcher at the University of Aberdeen in England.
  In the latest study, published in……..

  Noot:
  Hier direct link naar het artikel van Reuters

 120. dodo says:

  wat ik niet snap , dat als we niet zoveel vit D3 nodig zouden hebben….Waarom maakt mijn lichaam dan 10.000 IU aan per 20 minuten ..mijn lichaam maakt toch niet onnodig veel vit d# aan, en zekers geen overdosis!!! dus als ik 2 uur in de zon zit maakt ik volgens dit artikel wel 1000x te veel vit d# aan??? zo werkt de natuur niet! je lichaam maakt niks aan dat het niet nodig heeft, dat zou tegen de ‘survival of the fittest”-principe ingaan. je lichaam maakt niks aan dat het niet nodig heeft, dat zou absurd zijn.
  (in de zon: met blote borst in de zon, en niet zoals ze in dit artikel zeggen: met hoofd en handen…>te triest voor woorden dat ze beweren dat je dan genoeg vit d# aanmaakt.)

 121. JennyJo says:

  je lichaam maakt niks aan dat het niet nodig heeft, dat zou tegen de ‘survival of the fittest”-principe ingaan. je lichaam maakt niks aan dat het niet nodig heeft, dat zou absurd zijn.

  Organismen maken van alles en nog wat aan. Veel dingen verdwijnen weer omdat ze niet praktisch/nodig blijken of zelfs onhandig, andere blijven in stand en worden steeds beter omdat ze nuttig blijken en voordeel voor de overleving van de soort opleveren. Het is niet zo dat er alleen maar dingen worden aangemaakt omdat en op het moment dat ze “nodig” zijn, want dan zou alles te laat zijn.

 122. @ dodo

  je lichaam maakt niks aan dat het niet nodig heeft

  Er zijn talloze dingen die je lichaam aanmaakt waar je ook teveel van kunt krijgen.

  Met vitamine D ligt het toch wel een beetje anders. Het lichaam zorgt dat er een soort evenwicht is. Dat had je in mijn tweede comment al kunnen lezen.
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/12/02/vitamine-d-meer-is-niet-beter/comment-page-1/#comment-20994

  The renal synthesis of calcitriol is tightly regulated by two counter-acting hormones, with up-regulation via parathyroid hormone (PTH) and down-regulation via fibroblast-like growth factor-23 (FGF23)

  http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=13050&page=77

  Bovendien ligt het probleem niet alleen bij eenmalige hoge dosis. Om je vit. D levels op peil te brengen worden soms honderdduizenden eenheden tegelijk (intraveneus) toegediend. Het bezwaar ligt in chronische te hoge concentraties wat, zoals al gezegd, kan leiden tot chronische aandoeningen.

  Bovenstaand rapport zegt bovendien:

  A unique aspect of vitamin D as a nutrient is that it can be synthesized by the human body through the action of sunlight. These dual sources of vitamin D make it challenging to develop dietary reference intake values.

  http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=13050&page=75

  Caution may also be warranted in comparing the effects at these high physiological levels of 25OHD achieved through supplementation versus sun exposure, and further research is needed to clarify the relative adverse effects of different sources of vitamin D.

  http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=13050&page=404

  En nu even opletten dodo.

  Toxic levels of vitamin D do not occur from prolonged sun exposure.

  http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=13050&page=81

  Dat is evolutionair gezien -als we het daar toch al over hebben- ook een stuk logischer. Toch?

  Ik raad je dringend aan het rapport eens door te spitten.

 123. Pingback: Vitamine D en luchtweginfecties « Cryptocheilus Weblog

 124. Meissie1981 says:

  Met interesse heb ik deze discussie bekeken. Ik heb nu geen tijd om met referenties te komen, maar vond het opmerkelijk dat de onderzoeken over de relatie Vitamine D en MS hier nergens ter sprake komen, terwijl dat volgens mij wel de hoek is waar de meeste onderzoeken gedaan worden..

 125. Count Iblis says:

  Het lijkt mij niet verstandig om de ADH voor vitamine D te bepalen door te kijken naar bewezen ziekte preventie in dubbeblind onderzoeken. Als je dat doet dan maak je de zeer dubieuze aanname dat hogere calcidiol waarden (zeg 150 nmol.l i.pv. 50 nmol/l) een essentiele rol spelen bij het voorkomen van bepaalde ziekten op redelijk korte termijn (zodat het signaal hiervan zichbaar is in dubbelbind onderzoeken). Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn, ook al zijn die hogere calcidiol waarden belangrijk voor de gezondheid op de lange termijn.

  Er zijn in de laaste paar jaar wat resultaten gepubliceert over het effect van vitamin D op sport prestaties. Dit moet nog worden bevestigd in nog uit te voeren grootschalige dubbeblind onderzoeken. Maar meer fundamentele onderzoeksresultaten hebben al een verband aangetoond tussen spieropbouw en vitamine D. Laten we even aannemen dat het inderdaad zo is dat iemand die een calcidiolwaarde van boven de 100 nmol/l gemiddeld met minder moeite een goede conditie kan opbouwen en handhaven dan die iemand die op 50 nmol/l zit. Dan is het het dus zo dat de waargenomen correlatie tussen hogere calcidiol waarden en de conditie van mensen niet om triviale redenen bestaat (sporters die buiten trainen zullen via de Zon meer vitamine D aanmaken), de vitamine D speelt dan een direkte rol bij dit verband.

  Omdat het hebben van een goede conditie zo’n enorm belangrijk effect heeft op allerlei ziekten, leidt dit tot een correlatie tussen calcidiol waarden en vitamine D. Dit is dan theoretisch gezien geen causaal verband maar dat is alleen waar op papier wanneer je zegt dat mensen met een lagere calcidiol waarde met meer moeite ook een goede conditie hadden kunnen opbouwen en handhaven. In de praktijk zou het best zo kunnen zijn dat jonge mensen tussen de 20 en 35 jaar, ongeacht hun calcidiol waarde er vrij makkelijk in slagen om vanuit een initieel slechte conditie een goede conditie op te bouwen. Diegenen die dan veel buiten trainen krijgen dan een hogere calcidiol waarde wat het handhaven van de conditie gemakkelijker maakt. Waneeer deze mensen ouder worden dan gaan die hogere calcidiolwaarden een meer essentiele rol spelen. Mensen die 40 jaar of ouder zijn en geen goede conditie hebben opgebouwd en lage calcidiolwaarde hebben, hebben de boot gemist. In die groep zul je na 20 tot 30 jaar veel meer hartinfarcten zien dan in de eerste groep.

  Dus ook al doet vitamine D niets direkt voor het hart, zo’n indirekt verband is wel degelijk relevant. Het zou zeker een goede reden zijn om vitamine D supplementen te slikken met het doel de conditie gemakkelijker via training te kunnen verbeteren en op die manier het risico op hart en vaatziekten te verlagen. Zelfs als in een dubbeblind onderzoek zou blijken dat hogere calcidiol waarde de kans op hart en vaatziekten een beetje verhoogd, zou het nog steeds zinvol kunnen zijn om vitamine D pillen te slikken, omdat het effect van trainen nu eenmaal zo gigantisch groot is.

  Hoewel dit allemaal nog bewezen moet worden, toont dit wel aan hoe extreem irrelevant de maatstaven zijn die het IOM en de Nederlandse gezondheidsraad gebruikt. Ik gebruik zelf 50.000 IE/week en heb een calcidiol waarde van 180 nmol/l. Ik doe ongeveer 50 minuten per dag aan hardlopen en ik eet ongeveer 4000 Kcal per dag. Dat harlopen en de grote hoeveelheden gezonde eten dat ik naar binnen werk elke dag, geeft denk ik de dominante bijdrage aan mijn gezondheid. De vitamine D zorgt ervoor (volgens mijn nog onbewezen theorie) dat ik op mijn huidige niveau kan trainen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: