De spagaat van de (kanker)zorg II

Yuhu borstkankerpatiëntjes. Weer een artikeltje over u en uw onzekerheidjes. Waar moet u naar toe met uw aandoening? We.Weten.Het.Niet. Waarom niet? Omdat de ziekenhuizen weigerachtig zijn om hun gegevens naar buiten te brengen. Iets met reputatieschade. Wij van Crypto schreven al eens over deze merkwaardige spagaat in de (borst) kankerzorg.

Zorgverzekeraar CZ gooide de knuppel in het hoederhok en stelde zelf een lijst op met goede en slechte ziekenhuizen voor wat de behandeling van borstkanker betreft. Gisteren (2 december) kwam het IGZ met haar rapport: “zorg rond operaties voor borstkanker is verantwoord“. Wim Schellekens, hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is het ook helemaal beu.

de vraag bij wie je als vrouw met borstkanker het beste onder het mes kunt, moet ook de IGZ onbeantwoord laten. Dat steekt de hoofdinspecteur. „Dit vind ik niet kunnen”, zegt hij

„Moet je nagaan”, vervolgt hij. „Eén op de twintig vrouwen krijgt borstkanker, dat zijn zo’n 15.000 vrouwen per jaar. Als je de diagnose borstkanker hoort, komt dat enorm hard aan. Mag je dan misschien weten waar je het beste geholpen kunt worden?”

Nee, vinden de ziekenhuizen.

Eerst maar even het rapport van de IGZ. Bottom line? Het was niet echt slecht en het gaat steeds beter. Enfin u kunt zelf lezen.

Zorg rond operatie borstkanker verantwoord [samenvatting internetpagina] [fulltext PDF]

Interessanter voor wat dit betreft is de lang verwachte openheid van de ziekenhuizen voor wat betreft de cijfertjes. Uw Crypto legde in zijn vorige artikel al het vingertje op de zere plek.

Belangen, belangen, belangen. Belangen ten koste van openheid. Openheid gaat mogelijk ten koste van de jaarrekening. Soebatten kost niets en wint tijd (en geld).

Schellekens doet o.a. bovenstaande uitspraak in dagblad Trouw.

Ziekenhuizen moeten open kaart spelen

In het artikel staat voor u verder niets nieuws als u mijn vorige artikel gelezen heeft. Nieuw is wel dat de frustratie er ook bij Schellekens afdruipt. De zure lucht valt dus ook bij het IGZ in blokken te snijden. Opmerkelijk is ook dat Schellekens de onmacht van het IGZ voor wat dit betreft nog eens benadrukt.

Schellekens’ inspectie moet controleren of artsen en ziekenhuizen de vastgestelde normen voor zorg naleven – het afdwingen van openheid valt daarbuiten. Maar in gesprekken met ziekenhuizen is het gebrek aan transparantie een voortdurend terugkerend thema, zegt hij. „Je moet uiteindelijk zien te voorkomen dat ziekenhuizen zeggen: dan staken we toch onze registratie?” Dat is ook het probleem waar de minister mee kampt als ze de ziekenhuizen met een wet tot openheid van zaken zou dwingen.

Geen tandenloze tijger dit keer maar een tijger die niet durft te bijten. Aan het ontbreken van de gegevens ligt het niet. Die zijn er gewoon.

Maar deze informatie delen met de buitenwereld, doen ziekenhuizen niet […] Dat de ziekenhuizen zo scherp hun keukengeheimen bewaken, is volgens Schellekens vooral ingegeven door angst voor reputatieschade […] De houding van de ziekenhuizen staat bovendien haaks op een principe van het huidige zorgstelsel. Dat gaat uit van een mondige patiënt, die zelf zijn arts kan kiezen. „Dit gebrek aan openbaarheid geldt niet alleen voor borstkanker, maar voor alle kankersoorten. Eigenlijk voor alle ingrijpende behandelingen.”

Uw Crypto weet wel dat zekerheid in het geval van een medische ingreep moeilijk zo niet onmogelijk te geven is. Het openbaar maken van deze ziekenhuisgegevens dient ook niet alleen het directe belang van de patiënt. Het is ook een middel voor artsen en ziekenhuizen om nóg beter te presteren. Ja, onder druk van de publieke opinie. Het is een illusie om te denken dat we daar (nog veel langer) onderuit kunnen komen.

Advertenties

50 Responses to De spagaat van de (kanker)zorg II

 1. wilmamazone says:

  Schellekens zegt:

  „Moet je nagaan”, vervolgt hij. „Eén op de twintig vrouwen krijgt borstkanker, dat zijn zo’n 15.000 vrouwen per jaar. Als je de diagnose borstkanker hoort, komt dat enorm hard aan. Mag je dan misschien weten waar je het beste geholpen kunt worden?”

  Heeft ie dat gezegd omdat de frustatie er van afdruipt of issie verkeerd geciteerd?!

  Ik hoor al jaren namelijk niet anders dan dat borstkanker nu ong. 1 op de 9 vrouwen treft -richting 1 op de 8 gaat- en het in Nederland gaat om rond de 12000 vrouwen, rond de 60 mannen en soms een enkel kind/enkele kinderen per jaar.
  Moet ik nu wéér de juiste informatie gaan opzoeken?

  Weet je wat???!!! Zoek het zelf maar uit!
  Gaat allen maar op het dak zitten met deze regelrechte soapserie; ik heb er geen zin meer an.
  Dit welles-nietes spelletje gaat me als borstkankerpatIënt namelijk niet in de koude kleren zitten en hangt me mijlenver de keel uit.
  Ronkende kopteksten in liefst chocoladeletters boven ongenuanceerde/ soms zelfs onjuiste informatie en de borstkankerpatiënt verworden tot gebruiksvoorwerp om te scoren. Fl………..toch een eind op!

 2. @ Wilma

  Figuur 2

  http://tinyurl.com/kankercijfersnederland

  12,7 op de honderd is ongeveer 1 op 8.

 3. wilmamazone says:

 4. Je moet uiteindelijk zien te voorkomen dat ziekenhuizen zeggen: dan staken we toch onze registratie?

  Dan doen we toch gewoon de deurtjes dicht?

 5. wilmamazone says:

  Voor alle duidelijkheid (sic):

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/Menzis-prijst-borstkankerzorg-Bethesda.htm

  Menzis prijst borstkankerzorg Bethesda
  Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen levert volgens zorgverzekeraar Menzis borstkankerzorg van het hoogste niveau. Concurrent CZ weigerde deze zorg vorig jaar te contracteren.

  Menzis heeft naar eigen zeggen de criteria voor het verlenen van het topzorgpredikaat aangescherpt. Voor borstkanker is vooral gekeken naar de termijn waarbinnen patiënten worden gezien door een specialist en hoe snel de behandeling daarna plaatsvindt. Daarnaast zijn informatievoorziening, communicatie en bejegening en psychosociale begeleiding beoordelingscriteria.

  De uitverkiezing van Ziekenhuis Bethesda is opmerkelijk omdat zorgverzekeraar CZ vorig jaar besloot…..

 6. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/214584-blaaskankeroperaties-in-minder-ziekenhuizen.html

  Blaaskankeroperaties in minder ziekenhuizen

  Zorgverzekeraar CZ contracteert niet langer ziekenhuizen die minder dan tien blaaskankeroperaties per jaar doen. Het gaat in totaal om zestien ziekenhuizen.

  Als ziekenhuizen de operatie jaarlijks meer dan tien keer doen is de overlevingskans na vijf jaar vijf keer zo hoog en treden er vijf keer minder complicaties op. Ook is er dan minder vaak een tweede operatie nodig, omdat de eerste niet goed is gegaan.

  “Die ziekenhuizen die het minder dan tien keer per jaar doen contracteren we gewoon niet meer”, zegt……

 7. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/215420-strengere-normen-kankeroperaties.html

  Strengere normen kankeroperaties

  De landelijke vereniging van chirurgen NVvH heeft strengere normen opgesteld voor kankeroperaties.

  Zo moet er bij een borstkankeroperatie altijd een gespecialiseerde verpleegkundige en een plastisch chirurg aanwezig zijn.

  Ook moeten ziekenhuizen die patiënten met borst- of darmkanker opereren, deze operatie minstens vijftig keer per jaar uitvoeren. Voor minder vaak voorkomende kankeroperaties geldt een minimumaantal van twintig.

  Ziekenhuizen krijgen van de NVvH een jaar de tijd om…………

  update 10.05:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/Strenge-normen-voor-kankeroperaties.htm

  eindquote:

  De NVvH-norm voor borstkankeroperaties wijkt sterk af van de norm die verzekeraar CZ hanteert. De chirurgen vinden vijftig operaties per jaar voldoende, de verzekeraar houdt het op 150. Hoofdinspecteur Wim Schellekens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geen bezwaar tegen de hoge CZ-norm. ‘Dat werkt zelfs kwaliteitsverbeterend’, zegt hij deze week in Medisch Contact. Schellekens hoopt dat verzekeraars de normen van de NVvH overnemen. Hij verwacht dat ze op termijn zelfs hogere normen zullen aanhouden.

  Ook vindt Schellekens dat andere disciplines nu niet achter kunnen blijven: ‘De IGZ verwacht dat onder regie van de Orde nu ook de andere wetenschappelijke verenigingen snel komen met kwaliteitsvoorwaarden en minimumnormen, voor bijvoorbeeld galblaasonderzoek (ERCP), interventieradiologie en coloscopie.’

 8. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/215476-inspectie-neemt-kwaliteitsnormen-chirurgen-over.html

  Inspectie neemt kwaliteitsnormen chirurgen over

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg is blij met de plannen om duidelijke kwaliteitsvoorwaarden op te stellen voor gecompliceerde operaties.

  De Nederlandse Vereniging van Heelkunde kwam vandaag met een initiatief om minimum-eisen te stellen aan elke chirurgische ingreep. Als dat binnen een jaar niet lukt, moeten ziekenhuizen samenwerken of patiënten doorverwijzen. Vanaf 2012 gaat de IGZ toezicht houden op de kwaliteitsnormen.

  Wachtlijsten
  De Inspectie roept de zorgverzekeraars op om………

 9. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/224724-nieuwe-kwaliteitsnormen-ziekenhuizen.html

  Nieuwe kwaliteitsnormen ziekenhuizen

  Achmea, de grootste zorgverzekeraar van Nederland, heeft vastgesteld welke ziekenhuizen voldoen aan de kwaliteitsnormen die gesteld zijn om ingewikkelde operaties te mogen uitvoeren. De verzekeraar wil vanaf 1 januari 2012 alleen nog ingrepen vergoeden in ziekenhuizen die volgens deze normen werken. Van de ziekenhuizen voldoen er 47 niet aan de nieuwe normen voor een of meer operaties.

  Achmea baseert zich op de kwaliteitseisen die de chirurgen zelf opgesteld hebben. De……….

  eindquote:

  Achmea stuurt zijn lijst met ziekenhuizen ook naar alle andere zorgverzekeraars. Doel is om gezamenlijk tot een eenduidig beleid te komen. Andere partijen in de gezondheidszorg – zoals het ministerie van VWS, patiëntenorganisaties en de toezichthoudende instanties als NZa – zijn voorstander van deze ontwikkelingen.

 10. JennyJo says:

  Even voor de duidelijkheid: het gaat hier lijkt mij om ziekenhuizen waar Achmea een contract mee heeft.

 11. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/CZ-stopt-cystectomie-in-tien-ziekenhuizen.htm

  CZ stopt cystectomie in tien ziekenhuizen

  Zorgverzekeraar CZ sluit met tien Nederlandse ziekenhuizen geen contracten meer af voor de cystectomie. De keuze is gemaakt op basis van het aantal blaasverwijderingsoperaties die de ziekenhuizen jaarlijks uitvoeren.

  Het gaat om het Kennemer Gasthuis, het Orbis Medisch Centrum, het Refaja Ziekenhuis, de Saxenburgh Groep, het Slotervaartziekenhuis, het Spaarne Ziekenhuis, het Westfriesgasthuis, het Wilhelmina Ziekenhuis, Ziekenhuis Bernhoven en Ziekenhuis Nij Smellinghe. Volgens CZ wil een aantal van deze ziekenhuizen gaan samenwerken met andere ziekenhuizen, zodat de operatie in 2013 weer wel kan worden gecontracteerd.

  Een ziekenhuis moet minstens tien operaties per jaar doen, gemiddeld over drie jaar, voor een CZ-contract,. De verdere indeling in categorieën is gemaakt op……………………….

  eindquote:

  CZ zei vorig jaar te stoppen met het contracteren van borstkankeroperaties op basis van een volumenorm. De lijst met deze ziekenhuizen werd al snel de ‘zwarte lijst’ genoemd. Nederlandse oncologen wezen de kwaliteitsindeling van CZ af, door gebrek aan onderbouwing. CZ moest later twee ziekenhuizen van de ‘zwarte lijst’ afhalen, omdat de cijfers niet klopten en ze de norm wel haalden: het Slotervaartziekenhuis en het Röpcke-Zweers Ziekenhuis van de Saxenburgh Groep. Ze staan nu opnieuw op de ‘zwarte lijst’ voor cystectomieën. Dit keer hebben alle ziekenhuizen de norm zelf nog eens extra geverifieerd, aldus CZ.

  Het verantwoordingsdocument van CZ

 12. wilmamazone says:

  Kankeroperaties veel beter als ze in een klein aantal ziekenhuizen worden gedaan

  De overlevingskansen van kankerpatiënten stijgen aanzienlijk als ze alleen nog in een klein aantal geselecteerde ziekenhuizen worden behandeld. Na centralisatie van kankeroperaties in Brabant daalde de ziekenhuissterfte van patiënten met alvleesklierkanker van 24 naar 4 procent. Ook overleden veel minder mensen met slokdarmkanker.

  Dat blijkt uit twee onderzoeken van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) die binnenkort verschijnen in het British Journal of Surgery. De dalende sterfte komt volgens de onderzoekers doordat het om relatief zeldzame, complexe operaties gaat; door de operatie vaker uit te voeren, kregen ziekenhuizen meer ervaring.

  De minimumnorm voor slokdarm- en alvleesklierkanker is verhoogd naar……

 13. wilmamazone says:

  http://www.orbisconcern.nl/orbis/nieuwsrubriek/actueel/1102470/
  Blaasverwijderingsoperaties
  Nieuwsbericht | geplaatst op 31 mei 2011

  Maandagavond 30 mei bracht L1 onderstaand nieuwsbericht naar buiten.
  Graag willen wij hierop een korte toelichting geven.

  “Orbis op ‘zwarte lijst’ CZ om blaasverwijderingsoperaties…..

  Het klopt inderdaad dat Orbis Medisch Centrum in 2010 de ondergrens van 10 blaasverwijderingsoperaties niet heeft gehaald en dat om die reden zorgverzekeraar CZ heeft besloten het contract voor die operaties ingaande 2012 niet te verlengen. In het kader van de op handen zijnde samenwerking met Atrium MC heeft OMC reeds afspraken gemaakt met het Heerlense ziekenhuis dat deze operaties sinds begin 2011 in OMC voortaan gezamenlijk worden uitgevoerd door een uroloog van Atrium MC én een uroloog van OMC. Op die wijze wordt maximale deskundigheid ingezet en is de kwaliteit van zorg voor deze ingreep gewaarborgd.

  Met CZ zal het gesprek worden vervolgd om in het kader van onze voorgenomen samenwerking met Atrium MC de blaasverwijderingsoperaties qua aantal en kwaliteit van zorgverlening een duurzaam geborgde plaats te geven. CZ is gevraagd hiervan melding te maken op hun website door het plaatsen van een aantekening bij OMC dat er vergaande plannen zijn om te gaan samenwerken met een ander ziekenhuis.

  Directie Orbis Medisch Centrum

  Tot nu toe is die aantekening middels* door CZ nog niet gemaakt (zie blz. 2):
  http://www.cz.nl/overzicht-kwaliteitscategorien-blaasverwijderingsoperaties-zorg-en-advies-kanker-blaasverwijdering.pdf

  niet gecontracteerd
  Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ te ver
  achterblijven bij de CZ-normen voor goede zorg bij
  blaasverwijderingsoperaties. Deze ziekenhuizen worden door CZ
  niet voor blaasverwijderingsoperaties gecontracteerd.

  Kennemer Gasthuis *
  Orbis Medisch Centrum
  Refaja Ziekenhuis *
  Saxenburgh Groep
  Slotervaartziekenhuis
  Spaarne Ziekenhuis *
  West Fries Gasthuis *
  Wilhelminaziekenhuis *
  Ziekenhuis Bernhoven
  Ziekenhuis Nij Smellinghe *

  * Dit ziekenhuis heeft aangegeven vergaande plannen te hebben om voor
  blaasverwijdering te komen tot een vorm van samenwerking met andere centra. Het
  voldoet op dit moment niet aan de criteria van CZ om voor 2012 gecontracteerd te
  worden maar door de voorgenomen concentratie van deze ingreep kan dit in 2013
  anders zijn.

 14. wilmamazone says:

  Omdat ik het niet kan laten:
  http://www.cz.nl/veelgestelde-vragen-alternatieve-geneeswijzen

  Welke alternatieve behandelingen worden vergoed?

  Er zijn veel verschillende vormen van alternatieve behandelingen. Zo zijn er acupuncturisten, homeopaten, natuurgenezers, osteopaten, enz. Het gaat CZ er niet om welke therapie zij praktiseren, als zij maar arts zijn of lid zijn van een beroepsvereniging die naar het oordeel van CZ de kwaliteit van haar leden op een goede wijze controleert en hen goed begeleidt. Als uw alternatieve therapeut voldoet aan die voorwaarden, vallen de kosten onder de dekking.

  Bekijk nu het overzicht van door ons erkende beroepsverenigingen.

  Naar het oordeel van CZ….
  CZ dat zo graag voorop loopt/stokken in hoenderhokken gooit en wiens expertise wij vertrouwenwekkend moeten vinden. Wanneer nemen ze dan eens eindelijk het voortouw om deze broekafzakkende onzin uit het aanvullende pakket te schrappen?

  De dubbele moraal van zorgverzekeraars of wat?!
  Waar kan je het beste terecht met kromme tenen?

 15. JennyJo says:

  Dit is inderdaad heel erg beschamend.

 16. wilmamazone says:

  Dit is inderdaad heel erg beschamend.

  Dat klopt, maar o.a. CZ loopt m.i. niet zo hard omdat onze regering dat óók allesbehalve doet. Die hebben hun mond vol over bezuinigingen binnen de zorg, gooiden derhalve in 2009 de ziektekostenaftrek op de schop, maar bij belastingaangifte 2010:
  http://www.meerkosten.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=131

  Kosten voor alternatieve geneeswijzen en therapieën zijn maar beperkt aftrekbaar. Er zijn twee mogelijkheden om deze uitgaven toch af te trekken als specifieke zorgkosten.

  •De alternatieve behandeling of therapie wordt verzorgd door een ‘naar Nederlandse begrippen’ erkende medische behandelaar. In dat geval zijn de kosten volledig aftrekbaar.
  •De alternatieve behandeling of therapie vindt plaats op doorverwijzing van een ‘naar Nederlandse begrippen’ erkende medische behandelaar. Ook in dat geval zijn de kosten volledig aftrekbaar.

  In alle andere gevallen zijn de kosten voor alternatieve geneeswijzen of therapieën niet aftrekbaar.

  De belastingdienst hanteert dus dezelfde criteria als de zorgverzekeraars en alle kosten van de erkende Alterneut (sic) die boven het maximum bedrag per jaar van zorgverzekeraars uitkomen mogen wel nog opgevoerd worden als specifieke ziektekosten.
  Ja ja, leuker kunnen die gasten het samen niet maken en ook niet makkelijker.

 17. LK says:

  Dat is lekker, krijg ik straks nog ruzie met mijn patiënt omdat ik hem/haar niet naar de alternatief therapeut van keuze doorstuur en hij/zij de behandeling daarom niet van de belasting kan aftrekken.
  Dan zijn mensen die een arts met alternatieve sympathieën hebben financieel dus beter af dan mensen die een arts hebben die graag de behandeling baseert op evidence en science based principes…

 18. JennyJo says:

  Dan zijn mensen die een arts met alternatieve sympathieën hebben financieel dus beter af dan mensen die een arts hebben die graag de behandeling baseert op evidence en science based principes…

  Ja, in wezen wel.

 19. Jan Willem Nienhuys says:

  financieel dus beter af dan mensen

  Snap ik niet. Je mag het wel van je belastbaar inkomen aftrekken, maar dan moet je toch altijd al gauw de helft (hangt af van in welke schijf je zit) zelf betalen. Je bent nog voordeliger uit als je die uitgave helemaal niet doet.

  De belastinginspectie kijkt ook alleen maar of je die uitgave gedaan hebt, en niet of je een verwijsbriefje hebt. En de alto ontvangt ook mensen zonder verwijzing. Intakegesprek meteen 120 eurietjes. Ook de verzekeraar zal het worst wezen of er een verwijsbriefje is.

  Ik heb me laten vertellen dat als de ‘arts’ een agb-code heeft, dan kijkt de verzekeraar al niet meer verder. Je moet als gezondheidswerker jezelf maar eens opzoeken op

  http://www.agbcode.nl/MainPage/opzoeken.aspx

  Die agb-code wordt bijgehouden door Vektis, maar het is een rommeltje. Kijk voor de aardigheid eens bij enzymtherapie. Daar staat de ouwe Fobbo Bloem (van de kruidenhandel) als arts opgevoerd. Bij de moermanartsen staat er een die al 9 jaar dood is, bij de arts-haptotherapeuten is de helft fysiotherapeut,
  en iedereen die ze bij Vektis tot voor kort nergens anders konden onderbrengen (ouderengeneeskunde, avg’s, seksuologen, medisch adviseurs, fertiliteitsartsen, klinisch-faramaceutische onderzoekers) stopten ze in het vakje natuurarts.

 20. wilmamazone says:

  JW:

  Snap ik niet. Je mag het wel van je belastbaar inkomen aftrekken, maar dan moet je toch altijd al gauw de helft (hangt af van in welke schijf je zit) zelf betalen. Je bent nog voordeliger uit als je die uitgave helemaal niet doet.

  Het is van meerdere factoren afhankelijk of je bij de aftrekpost ziektekosten überhaupt nog iets terug krijgt en zo ja hoeveel:
  http://www.belastingdienst.nl/particulier/aftrekziektekosten20092011/aftrekziektekosten20092011-02.html#P64_2652

  Waar het nu om en over gaat is dát de mogelijkheid geboden wordt voor:
  http://www.belastingdienst.nl/particulier/aftrekziektekosten20092011/aftrekziektekosten20092011-03.html#P84_4078

  paramedische behandelingen door (of op voorschrift en onder begeleiding van) een arts
  Bijvoorbeeld acupunctuur, revalidatie, logopedie of homeopathie

  èn let op!:
  http://www.belastingdienst.nl/particulier/aftrekziektekosten20092011/aftrekziektekosten20092011-04.html#P98_4940

  Alleen de kosten van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven, zijn aftrekbaar. Het moeten medicijnen zijn die door Nederlandse artsen als medicijn worden beschouwd. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn.

 21. wilmamazone says:

  In het nieuws deze aanklacht richting zorgverzekeraars:
  Kankerpatiënten: In de steek gelaten door verzekeraars

  Er zijn veel mensen die een levensbedreigende vorm van kanker hebben en in een Nederlands ziekenhuis te horen krijgt dat ze ‘niet meer verder geholpen kunnen worden’. Wie vervolgens over de grens, bijvoorbeeld in Duitsland, toch nog een behandeling vindt en ondergaat en zo zijn of haar leven verlengd, krijgt de onkosten niet vergoed van de verzekeraar. Gevolg: de terminale patiënt raakt diep in de schulden.

  Kankerpatiënten slaan daarom alarm over het strenge Nederlandse systeem voor de vergoeding van zorgkosten, dat meldt EenVandaag op de website.

  http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/38014/kankerpati_nten_voelen_zich_in_de_steek_gelaten

  quote:

  Verschillende patiënten hebben zich bij ons gemeld met steeds hetzelfde verhaal. Ze zijn voor lever en/of galblaaskanker onder behandeling bij professor Vogl in een Duitse Universiteitskliniek. Deze radioloog boekt bij deze groep bijzondere resultaten met een speciale behandeling waarmee tumoren heel lokaal worden behandeld. De patiënten verbazen zich erover dat ze de behandeling geheel zelf moeten betalen, terwijl ze er jaren langer door leven. Ze voelen zich ernstig in de steek gelaten. Ook vinden ze het vreemd dat de behandeling in Nederland niet beschikbaar is. In EenVandaag het verhaal van twee families die strijden voor erkenning en vastlopen in de bureaucratie in de Nederlandse zorg. Betrokken artsen willen meer aandacht voor dit probleem, want het is nog maar het topje van de ijsberg. Het systeem van vergoedingen voor nieuwe behandelmethoden moet opnieuw tegen het licht worden gehouden, bepleiten zij.

  Heeft u soortgelijke ervaringen in de zorg en wilt u die met ons delen? Mail de redactie dan uw verhaal.

  Hier de uitzending:
  http://player.omroep.nl/?aflID=12684756

  Kees Braam

  Een Vandaag zendt dinsdag 14 juni reportage uit over dr. Vogl, met Nederlandse patienten die veel baat hebben bij zijn aanpak met TACE en LITT. Dinsdag 14 juni 2011 NED 1, 18.10 uur.

  13 juni 2011: met dank aan enkele bezoekers van onze site voor deze tip

  Een Vandaag zendt a.s. dinsdag 14 juni na het journaal (18.10 uur) een reportage uit over en met medewerking van dr. Vogl. Ook vertellen enkele Nederlandse patienten over hun goede ervaringen met dr. Vogl en zijn behandelingen met TACE – Transarteriele Chemo Embolisatie en LITT – Laser Induced Interstitial Thermotherapy. In de linkerkolom hiernaast kunt u veel informatie vinden over deze behandelingen.

  Op de website van het SNFK – Stichting Nationaal Fonds Tegen Kanker staat een voorlichtingsvideo over behandelingen in het buitenland waaronder ook dr. Vogl. Als u wilt zien hoe dr. Vogl werkt dan kunt u ook de video bekijken van Jacqueline (uitgezaaide borstkanker) waar ik vorig jaar nog een opnames mee maakte in Frankfurt met dr. Vogl die Jacqueline haar lever behandelde.

  Laten we hopen dat nu de media eindelijk eens aandacht hieraan geven dat de vergoedingen ook betere en sneller geregeld kunnen worden.

  Godgloeiende!!! Kees met uitgerekend Jacqueline/Engel in zijn reclameboodschap.

  Ik ga er nu eerst maar eens een nachtje over slapen; lijkt me wel verstandig enzo.

 22. LK says:

  @JWN:

  Mensen die voor een alternatieve behandeling kiezen, zijn financieel beter af als ik ze doorverwijs, dan dat ze zelf een verwijzing regelen, als ik de regels goed begrijp. Ik ga ze echter niet doorverwijzen, want dat druist mijns inziens in tegen de eed die ik heb afgelegd. Dat kan nog problemen opleveren, omdat de patiënt die verwijzing wel wil, zodat hij/zij het van de belasting kan aftrekken.

  Ik heb mezelf proberen opzoeken in de AGBcode, maar heb mezelf niet terug kunnen vinden (zowel niet onder de functie als basisarts, als het specialisme waar ik momenteel voor werk).
  Alleen mijn naam levert 6 hits op en dat is 1 teveel om de resultaten te laten weergeven (belachelijk natuurlijk, maar goed).

  Nu zal ik nooit weten of ik geregistreerd sta als Moermantherapeut of Orthomoleculair handoplegger… 😦

 23. Jan Willem Nienhuys says:

  Om in de agb-code te zoeken, moet je bedenken dat alle velden kunnen worden ingevuld met een string. Er wordt hoofdletterongevoelig gezocht. Als de string in het gezochte veld-element voorkomt telt het als een hit. Dus als je bij postcode een 1 zet, krijg je alle mogelijkheden te zien die een 1 (het geeft niet waar) in de postcode hebben. Zet je een p bij straat, dan krijg je alle mogelijkheden waarbij de straat de letter p bevat. Het zoekprogramma mist dus Smit-Kroes als je dat zo intikt, terwijl in de database Smit – Kroes staat!

  Vergelijk maar eens KRIETEMEIJER – DE BOER met KRIETEMEIJER-DE BOER

  ‘Trailing spaces’ worden kennelijk genegeerd, maar ‘leading spaces’ niet.

  Als bij postcode maar één enkel cijfer zet, reduceer je statistisch gesproken het aantal mogelijkheden aanzienlijk. In uitzonderlijke gevallen, zoals R.G.M. Zuidinga, krijg met een correcte naam en postcode en hoofdcategorie 84 nog steeds zes hits, maar als je dan uitsplitst naar subspecialiteiten kun je ze toch allemaal vinden.

 24. wilmamazone says:

  Update van Kees Braam en hier de achtergrondinformatie

  Een Vandaag zond dinsdag 14 juni 2011 een mooie reportage uit over dr. Vogl, met Nederlandse patienten die veel baat hebben bij zijn aanpak met TACE en LITT.

  15 juni 2011: met bewondering gekeken naar Hennie, Joke, Hans en Henk voor de manier waarop zij helder en duidelijk vertelden over hun behandelingen bij dr. Vogl en de problemen die zij ondervinden met de ziektekostenverzekeraars. Een Vandaag heeft het m.i. mooi in beeld gebracht en ook de Nederlandse arts was positief. Onvoorstelbaar dat CVZ niet wilde reageren en heeft meegedeeld geen verandering te brengen in het vergoedingen beleid. Wat kunnen patienten nog meer doen aan acties dan?

 25. wilmamazone says:

  Dr. Vogl in de uitgeschreven tekst van de video/testimonial van Jacqueline op de site van Kees Braam.
  11 november 2010:

  VO6:

  Omdat Jacqueline door die depressiviteit de spanning van kanker te hebben moeilijk aankan gaat ze, na overleg met Dr. Gorter, naar dr. Vogl in Frankfurt

  Jacqueline zegt:

  Er is nog een restje over van de uitzaaiingen, een klein stukje en dat gaat dr. Vogl nu weg laseren. Ik krijg er geen chemo bij, dat hebben ze bekeken en laseren is voldoende en in principe moet het dan allemaal weg zijn. Leverwaarden zijn normaal, tumormarkers zijn gezakt. Alleen dat laatste stukje nog even. Ik voel me ook goed. Iedereen zegt dat ook tegen me. Ik voel me ook goed. Ik heb genoeg energie, ik doe alles, dus in principe….het is dat de dokter zegt dat ik dat heb want anders zou ik het niet eens weten denk ik.

  VO7:

  De meeste patiënten die bij dr. Vogl komen hebben een veel grotere tumorload dan Jacqueline en hebben meestal eerst chemo nodig. Bij Jacqueline is de tumor zo klein en ligt heel oppervlakkig dat 1 behandeling met laser voldoende moet zijn. Dr. Gorter en dr. Vogl maken al jaren met succes gebruik van elkaars specialisatie. Dr. Vogl behandelt vooral met TACE, een vorm van lokale chemo embolisatie en RFA en LITT , waarbij tumoren worden verwijderd door laserstralen. Vooraf en na deze behandelingen krijgen patiënten dan bij dr. Gorter in Keulen een vorm van hyperthermie.

  Dr. Gorter zegt:

  We collaborate since 2002 and our collaboration and experiences have always been very positive. What we do is that patients on their way to Frankfurt we treat them with a local hyperthermia to the area which will be treated. Usually it’s the liver. Then they will be treated here by professor Vogl and on their way bback we treat once more with local hyperthermia, so that we sandwhich the treatment of professor Vogl. And our experience is when patients can do this they seem to tolerate even better and it looks like it gives a longer and better benefit. But ofcourse this is an observation. Comparising studies are not done, but our strong impression is a clear and strong benefit to add local hyperthermia.

  Prof. Vogl zegt:

  I think the experience we have so farform patients from doctor Gorter and other collegaes, we personally don’t perform it, but we have patients who had an additional treatment of hyperthermia and our strong impression is that those patients have a two point improval. First of all in their quality of life, it looks like following the chemo and embolisation life is better. And positive is also the outcome

  VO 8: De behandeling bij dr. Vogl valt Jaqueline erg tegen en weken daarna heeft ze er nog last van.

  Jacqueline zegt:

  Dr. Vogl heeft dus bij mij die tumor in de lever gelaserd. En dat ging op het moment dat dat geberude een paar keer niet goed omdat hij niet op de goede plek zat. En daardoor heb ik meer pijn, meer napijn gehad en behoorlijke blauwe plekken gehad en dat heeft een week of drie aangehouden die pijn en heel langzaam is dat overgegaan. En op dit moment is het allemaal weer prima in orde en de tumor is weg. Dus. Het is allemaal verder goed gegaan. De procedure ging op dat moment even wat moeizaam maar het uiteindelijke resultaat is wel goed gegaan. Ik ben wonderbaarlijk hersteld, of hersteld, ik ben eigenlijk fitter dan ik was voor de diagnose.

  VO9: Jacqueline is nu klinisch kankervrij en blij met haar keuze vorig jaar geen chemo te hebben genomen. En ook is ze blij met de steun die ze altijd van dr. Gorter en van haar familie heeft gekregen. Om een recidief tegen te gaan blijft ze wel nog even doorgaan, ondanks dat ze het bijna allemaal zelf moet betalen.

  Het vervolg van het juichende klinisch kankervrij (sic):

  21 februari 2011: Jacqueline blijkt toch weer een recidief te hebben in de lever. Of het is in de lever nooit weggeweest. Dat weten ze nu niet. De rest van haar organen zijn tumorvrij. Ook de botten en lymfklieren zijn tumorvrij zover dit is te beoordelen op de scans. Jaqueline is nu begonnen met Faslodex en doet hyperthermie in Amsterdam in het hyperthermie centrum Amsterdam omdat het reizen naar Keulen haar teveel werd. 22 maart a.s. krijgt ze een nieuwe scan. Op basis van die uitslag zal dan gekeken worden wat Jaqueline verder nog gaat doen. Vooraf gaat ze kijken of ze in aanmerking kan komen voor RFA – Radio Frequency Ablation want de tumoren in de lever zijn allemaal niet groter dan maximaal 1,8 cm. Volgens haar Nederlandse oncoloog komt ze niet in aanmerking voor TACE – Trans Arteriele Chemo Embolisatie want volgens deze oncoloog heeft Jacqueline ondanks dat op de scans niets is te zien overal kanker. Terwijl dus recente studies hebben bewezen dat TACE gevolgd door RFA of LITT wel degelijk ook bij borstkanker voor langdurige levensverlenging kan zorgen. Jacqueline vertelde me gisteravond dat ze zo moe wordt van steeds maar vechten dat ze weer erg veel last heeft van depressieve gevoelens en vaak eraan denkt het bijltje er maar bij neer te gooien. Ik hoop dat Jacqueline toch weer de moed kan opbrengen om verder te vechten want als buitenstaander zie ik toch ondanks deze dip nog volop mogelijkheden voor haar. Zeker omdat de tumoren beperkt blijven tot de lever.

  29 maart 2011: Jaqueline heeft een dramatisch slechte scanuitslag gekregen. Haar tumoren in de lever zijn geexplodeerd. Vandaag gaat ze praten over toch chemo maar het lijkt erop dat Jaqueline haar gevecht tegen haar erfelijke vorm van borstkanker toch gaat verliezen. Een second opinion in de VU Amsterdam van enkele weken geleden, (ik was erbij) was ook enorm teleurstellend. Hoewel er alleen tumoren in de lever zijn wilden ook zij geen TACE laten uitvoeren. Waarschijnlijk is Jacqueline het slachtoffer van een fout die dr. Vogl maakte bij het weglaseren van de laatste tumorresten. Ook toen was ik erbij en het viel mij toen op dat dr. Vogl verschillende keren misprikte. Achteraf zei dr. Vogl dat hij niet zo goed kon zien waar de tumor zat omdat die zo klein was. Wellicht is er toch nog iets blijven zittten en dat lijkt nu explosief gegroeid. Jacqueline wordt nu volkomen aan haar lot overgelaten. Ook door Dr. Robert Gorter die niets meer van zich laat horen nu het slecht met haar gaat. Ik heb heel erg met haar vandoen maar kan weinig tot niets helpen. Helaas.

  Zorgverzekeraars gaan idd de fout in wat Dr. Vogl betreft of hebben ze een punt?

  Wie het weet mag het zeggen.

 26. JennyJo says:

  JW, dat is toch suf? Het lijkt me dat de database beter moet worden ingericht en ingesteld, hetgeen heel goed mogelijk is.

 27. JennyJo says:

  Ik zal de informatie over Denemarken opzoeken en uitwerken. Daar worden behandelingen bij Vogl sterk afgeraden, om meerdere redenen, waaronder ook ervaringen als die van Jacqueline. Ik moet even overleggen met mijn Deense vriend m.b.t. de vertaling; hij beheerst het Deens namelijk beter dan ik. 🙂

 28. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik geef toe dat het beter kan, het BIG-register is beter. Bovendien kun je daar ook zoeken op BIG-nummer. Iets wat waarschijnlijk niet veel mensen weten is dat er daar bij ‘zoeken op naam’ niet alleen de familienaam kan worden ingevoerd, maar ook de naam met voorletters. Wel oppassen, want voer je daar in M.S.J. Priester, dan vind je niks.De namen waar het om gaat, zijn de namen die in de Gemeentelijke Basisadministratie in het veld ‘aanschrijfnaam’ staan. Vroeger keken ze naar de geboortenaam, wat vooral bij gehuwde vrouwen problemen gaf als die onder hun ‘gehuwde’ naam werken, maar alleen onder hun ‘meisjesnaam’ te vinden zijn. De betrokkene staat er wel in als M.S.J. Los-Priester. De bekende mevrouw Sickesz staat er tegenwoodig als M. van Reenen-Sickesz (geschorst per 14 juli 2010) in.

  Af en toe gebeurt het dat een man de naam van zijn vrouw aanneemt, zo staat bijvoorbeeld de huisarts L. van Dijk kennelijk in de GB als L. Hoebert sinds het BIG-register op aanschrijfnaam is overgestapt. Ik ben ook wel mannen met een streepjesnaam tegengekomen, als je begrijpt wat ik bedoel.

  Het is een hele verbetering. De alternatieve arts Kathrin Deutsch was niet te vinden, en dat kwam omdat ze kennelijk in Duitsland getrouwd was, en daar wordt de ‘familienaam’ echt veranderd bij huwelijk, en dus stond ze als Deutsch-Hall in het BIG-register. Als zocht op Hall kon je haar wel vinden, omdat je bij zoeken toen wel hits kreeg als het eind overeenstemde. Datzelfde maakte dat acupuncturisten genaam Ong onvindbaar waren vanwege de enorme aantal “de Jong”.

  Sommige mensen voeren een anders gespelde naam in het sociaal verkeer dan ze in de burgelijke stand staan, speciaal ij/y worden wel eens verwisseld. Maar ook de huisarts H.N. Riepma in Velserbroek zul je met deze spelling niet vinden.

 29. wilmamazone says:

  http://www.cvz.nl/binaries/live/cvzinternet/hst_content/nl/documenten/standpunten/2010/sp1004+tace+bij+icc.pdf

  Onderwerp: Transarteriële chemo-embolisatie (TACE) bij intrahepatisch
  cholangio (cellulair) carcinoom (ICC) is geen te verzekeren
  prestatie meer
  Samenvatting:
  Het CVZ heeft een nieuw standpunt ingenomen met betrekking
  tot TACE bij ICC, namelijk dat TACE bij ICC niet voldoet aan het
  criterium “stand van de wetenschap en praktijk”. Deze
  behandeling behoort daarmee niet meer tot de te verzekeren
  prestaties.
  Soort uitspraak: AaZ = adviesaanvraag Zvw
  Datum: 19 april 2010
  Uitgebracht aan: SKGZ
  Zorgvorm: Geneeskundige zorg (medisch-specialistische zorg)

  blz. 17:

  14
  5. Inhoudelijke consultatie
  Het rapport is in concept voorgelegd aan prof. dr. J.
  IJzermans, leverchirurg Erasmus MC. Deze concludeert
  dat het helder is geschreven en zijns inziens alle
  relevante informatie bevat. De conclusie dat er in de
  literatuur geen gegevens zijn die TACE voor ICC
  steunen, onderschrijft hij volledig.

  6. Standpunt stand van wetenschap & praktijk
  De behandeling van niet-reseceerbaar intrahepatisch
  cholangio(cellulair) carcinoom (ICC) met transarteriële
  chemo-embolisatie is geen zorg conform de stand van
  wetenschap en praktijk.

  Was voor de redactie van EenVandaag zeker wat lastig te vinden. *kuch*

 30. wilmamazone says:

  http://kanker-actueel.publish.misha.ams.p3.artex.nl/NL/ka-sodarmkankerslitt-13484.html

  Kees Braam in 2009:

  Wie is er behandeld met TACE en LITT door dokter Thomas J. Vogl – Universitätsklinik in Frankfurt? SNFK doet oproep om publiciteit te genereren nadat Europese Parlement de richtlijnen heeft aangescherpt voor vergoedingen van behandelingen in het buitenland. Terwijl CVZ juist adviseert niets meer te vergoeden voor behandelen van leveruitzaaiingen. Artikel update 25 augustus 2009

  25 augustus 2009: Het CVZ – College van Zorgverzekeraars heeft recent bepaald (mei 2009) dat TACE en RFA c.q. LITT geen behandelingen zijn die door de wetenschap erkend worden als erkende behandeling voor levermetastases vanuit andere vormen van kanker dan primaire leverkanker omdat er geen gerandomiseerde fase III studies bekend zouden zijn die de meerwarde van TACE, RFA en LITT aantonen. CVZ schrijft dan ook dat deze behandelingen niet vergoed hoeven te worden. Wij zijn bezig samen met het SNFK om te kijken of hieraan wat gedaan kan worden. Geef u aub op bij het SNFK als u ervvaringen hebt bij dr. Vogl, zie heironder. Voor wie wil hebben we het volledige rapport van CVZ beschikbaar.

  27 april 2009:………………………………

 31. LK says:

  @JWN:

  Ik denk dat ik het al snap: Ik heb nooit een AGB-code aangevraagd. Ik ken dat systeem ook helemaal niet en ik kan nergens terugvinden wat het nut is van het aanvragen van een AGB-code. Ik sta wel in het BIG-register, gelukkig…

  @TACE-verhaal: Ik vind de theorie erachter niet zo gek. Bij patiënten met in de lever uitgezaaide darmkanker wordt tegenwoordig ook onderzoek gedaan naar aanvullende behandeling met TACE. Als je de reacties leest op het eenvandaagitem blijkt maar weer eens temeer dat het voor de gemiddelde Nederlander gewoon niet te bevatten is wat evidence based medicine is. Bovendien, als je je homeopaat en je craniosacraaltherapeut wel vergoed krijgt, waarom dan niet een TACE-behandeling?

  Kwam bij het doorlezen van de reacties ook deze site tegen (als die niet tussen de reacties had gestaan, had ik m niet gelinkt, vind dit soort dingen toch altijd erg schrijnend):
  http://www.steunellen.nl/mijn-ziekteproces.html

  Quote:

  Een broer en enkele neven bieden aan graag te willen helpen met het werven van fondsen om de kosten van de behandelingen te betalen. Zij gaan een website voor mij bouwen en allerlei acties op touw zetten; want het moet toch lukken om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

  En dit is natuurlijk precies wat de goegemeente denkt: Er zijn twee opties:
  1. Niks doen/opgeven/overlijden
  2. Een nieuwe/onconventionele/experimentele/alternatieve behandeling doen
  Het is mensen echt niet uit te leggen dat in dit geval optie 2 hetzelfde is als optie 1…

  Wat ik wel heel erg vind, is dit:

  Omdat ik geen tijd te verspillen heb, maak ik alvast een afspraak met dr. Gorter. Na het eerste bezoek ben ik overtuigd van het nut van zijn behandelingen. Dr. Gorter geeft aan dat ik nog in een goede conditie ben en dat de kans van slagen van zijn behandelingen erg groot is!!!

  Dan ben je dus gewoon een vuile leugenaar. Kan me niet voorstellen dat deze vrouw de woorden van meneer Gorter helemaal verkeerd geïnterpreteerd heeft, dus hij heeft haar gewoon gouden bergen beloofd, zonder dat hij dat waar kan maken.

 32. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik ken dat systeem ook helemaal niet en ik kan nergens terugvinden wat het nut is van het aanvragen van een AGB-code.

  Wie in loondienst is van bijvoorbeeld een ziekenhuis krijgt een agb-code toegewezen. Het ziekenhuis vraagt hem voor je aan. Als de verzekeraar van het ziekenhuis een rekening krijgt, moeten daar de agb-codes op staan van de behandelaars, zoiets. Als de betrokkene van werklocatie verandert en de desbetreffende instelling geeft het niet door, dan blijft die instelling gewoon in het agb-record staat. Heb je al je 6 naamgenoten geïnspecteerd?

 33. JennyJo says:

  @LK,

  Gorter is ook een leugenaar, dat is al keer op keer gebleken.

 34. wilmamazone says:

  LK:

  Bovendien, als je je homeopaat en je craniosacraaltherapeut wel vergoed krijgt, waarom dan niet een TACE-behandeling?

  Dezelfde vraag had ik ook al willen stellen……….èn waarom dan niet ook Gorter vergoeden en al die andere hooggeschoolde kwakzalvers die meeliften met behandelingen die nog in onderzoek zijn en/of intussen bewezen niet werken?!
  De patiënt/de naasten van worden geacht om een weloverwogen keuze te kunnen maken en hebben bij verkeerde keuze -binnen de huidige wet,- en regelgeving- bijna geen poot om op te staan. Eigen schuld dikke bult, want men had beter moeten weten.

  En hoe valt dit soort geroeptoeter dan adequaat te debunken?!:

  Gezondheid: Homeopathie helpt bij symptomen chemotherapie!
  Door GuidoJ. dinsdag, 14 juni 2011

  O.a. zorgverzekeraars hebben indeze een berg boter op hun hoofd waar je U tegen zegt en mogen wat mij betreft óók heel ijverig voor hun eigen deur gaan vegen.

 35. LK says:

  @JJ: Wist ik wel, maar ik bedacht me ook, als het op een rechtzaak aankomt, zal hij zeggen: ‘Dat heeft die mevrouw zo geïnterpreteerd, maar dat heb ik nooit gezegd…’
  Stel je nou eens voor dat al dat geld dat Gorter en co achterover hebben gedrukt aan kankeronderzoek besteed zou zijn, wie weet hoe ver we nu waren geweest… 😦

  @wilmamazone: Ook dat is natuurlijk een veelgehoord misverstand, met name op sites waar alternatieven en leken komen: Als de verzekering het vergoedt, moet het wel werken, want de verzekering vergoedt toch geen onzin? En als de verzekering het niet vergoedt, zijn het opeens wel geldwolven die alleen aan hun eigen winst denken…

 36. wilmamazone says:

  Hier een ander geluid over de studie waar Jonkers het over heeft:

  Homeopathic Study of Cancer Treatment Fails. Homeopaths Conclude It Works.

  June 14, 2011
  By Le Canard Noir

  Whereas, the data suggests homeopathic beliefs may be harming people.

  Is er een Nederlandse ( homeopatische) arts met BIG-registratie die van mening is dat het wèl werkt, schrijft het voor aan de kankerpatiënt tijdens chemotherapie en huppakee de flauwekul wordt gewoon vergoed door zorgverzekeraars of je kunt het mogelijk van de belasting aftrekken.

  Ik ontving vanmiddag een declaratie van zorgverzekeraar en er wordt binnenkort ruim € 80 eigen risico geïnd vanwege mijn voorgeschreven jaarlijkse mammografie om maar eens een voorbeeld te noemen.

 37. JennyJo says:

  En de homeopathieonzin wordt gewoon vergoed… Hoe gek kun je het maken?

 38. wilmamazone says:

  Zorgverzekeraars mogelijk een nog dikkere vinger in de pap:

  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/17/ziekenhuizen-moeten-nog-meer-bezuinigen/

  ‘Ziekenhuizen moeten nog meer bezuinigen’

  Alle ziekenhuizen moeten gemiddeld nog vier miljoen euro extra bezuinigen. De ziekenhuizen presteren financieel al beter, maar het is niet genoeg om…….

  eindquote:

  Het ministerie van Volksgezondheid hoopt binnen een paar weken een overeenkomst met zorgverzekeraars te sluiten over beperking van hun zorginkoop bij ziekenhuizen. Zorgverzekeraars krijgen dan de taak de ziekenhuisgroei te beperken tot jaarlijks 2,5 procent. Zij moeten ook de concentratie van de ziekenhuiszorg afdwingen. Ziekenhuizen moeten zich gaan toeleggen op behandelingen waar zij goed in zijn, andere zorgaanbieders in de regio hoeven die niet meer te doen. Vanaf 2012 worden zorgverzekeraars niet langer achteraf gecompenseerd als de declaraties van ziekenhuizen hoger uitvallen dan verwacht. Als zij te veel zorg inkopen, is dat voor eigen risico van de zorgverzekeraar.

 39. JennyJo says:

  Ik heb geleerd dat het brood recht moet doen aan de honger en niet aan de prijs. Maar dat is in de zorg niet meer het uitgangspunt zo lijkt het, of ik snap de bedoeling niet.

  Hoe weet je nu van tevoren hoeveel zorg er nodig is? We lazen ook al dat in een aantal ziekenhuizen bepaalde (dure) behandelingen niet meer gegeven worden omdat het ziekenhuis die zelf moet betalen. Nu wil men ook nog dat er minder zorg wordt ingekocht. Wat nu als je onverhoopt een dure chemo nodig hebt die over het budget van de zorgverzekeraar heen gaat? Krijg je die dan niet? Dan hebben we dus inderdaad Amerikaanse toestanden, want zo gaat het daar. Als je daar meer nodig hebt dan het maximum van wat de verzekeraar heeft ingekocht, kun je dat of zelf betalen, of je krijgt het niet, met alle ellende van dien.

  Nou ja, dan maar naar de kwakzalver, want die blijft gewoon vergoed worden.

 40. JennyJo says:

  Ja, ik moet ook betalen voor foto’s i.v.m. mogelijke uitzaaiingen. Mijn man heeft zijn hele eigen risico al opgemaakt aan medicijnen en echo’s i.v.m. zijn hartinfarct.

  Ik begrijp er helemaal niks meer van. Wat is dit voor logica?

  Sorry, ben een beetje zuur vandaag.

 41. Jan Willem Nienhuys says:

  Is er een Nederlandse ( homeopatische) arts met BIG-registratie die van mening is dat het wèl werkt,

  dat is een tautologie (nl. ‘Nederlandse praktiserende arts’ en ‘met BIG-registratie’). Ik weet niet hoe het is met een homeopathiegelovige huisarts. Die zijn/haar consult wordt wel vergoed, want dat is een gewoon huisartsconsult. Maar het homeopathisch middel zit niet in de basisverzekering, evenmin als het consult van een consultatief werkende homeopathische arts (geen huisarts). Veel van die homeopathische artsen zijn gewoon basisartsen. Mogelijk zit het in de aanvullende verzekering, maar als je de kleine lettertjes leest, dan kom je tot de conclusie (ik citeer uit eigen werk): “Bij de goedkopere pakketten wordt jaarlijks ten hoogste een bedrag in de orde van 200-350 euro vergoed (soms met nog een maximum van 25 of 30 euro per behandeldag) … “, en daar betaalt men dan ook premie voor.

  Overigens heb ik wel eens begrepen dat de verzekeraar maar weinig kosten heeft aan die alternatieve zorg. Het steekt natuurlijk dat je als verzekerde die helemaal niet gediend is van alto-dinges toch meebetaalt aan het bijgeloof van anderen. Maar als man (of vrouw na de overgang) betaal je ook bij de meeste verzekeringen mee aan kosten van bevalling. Het lijkt wat op de situatie in een boekhandel. De meerprijs die je betaalt bij een boek (bovenop de prijs af uitgever) is om de boekhandelaar in staat te stellen zijn winkel open te houden. Die boekwinkel verkoopt ook boeken die je absoluut niet wilt lezen, en in de prijs die je betaalt zit ook de huur die de winkel betaalt voor alle plankruimte waar boeken staan die je gestolen kunnen worden.

 42. JennyJo says:

  Je hebt helemaal gelijk JW. Ik vind het ook helemaal niet erg om mee te betalen aan behandelingen waarvan ik zelf niet zal profiteren, dat is nu eenmaal zo bij verzekeringen. Maar daarmee is niet gezegd dat ik het acceptabel vind dat je via de aanvullende verzekering meebetaalt aan de vergoeding voor alternatieve behandelingen. Daarom heb ik dus alleen een aanvullende verzekering voor de tandartskosten, ik vertik het om voor die alternatieve rommel ook maar 1 cent neer te tellen. En als ik naar de fysiotherapeut wil betaal ik dat zelf wel. (Overigens las ik dat er ook tandartsen zijn die homeopathie verstrekken… *zucht*)

  Het gaat me ook niet in de eerste plaats om het geld, maar om de logica, wat Wilma ook al aangaf, namelijk dat de overheid vindt dat de consument mans genoeg is om zelf te bepalen wat goed voor hem is en wat niet, terwijl diezelfde overheid het blijkbaar heel normaal vindt dat allerlei onwerkzame behandelingen vergoed worden via de aanvullende verzekering, samen met een heleboel andere, niet-alternatieve zaken. Is het dan zo raar dat “de” consument veronderstelt dat die alternatieve behandelingen gewoon werken? Die indruk wordt toch ook gewekt?

  Ik denk dat het gewoon komt doordat de alternatieve lobby zo actief is dat ze deze rommel er elke keer weer weet door te drukken. En ik vind dat de overheid dat niet zou moeten tolereren. We moeten vergoeden waarvan op goede gronden mag worden aangenomen dat het werkt, de rest kunnen mensen gewoon zelf betalen.

 43. wilmamazone says:

  JW:

  Is er een Nederlandse ( homeopatische) arts met BIG-registratie die van mening is dat het wèl werkt,

  dat is een tautologie (nl. ‘Nederlandse praktiserende arts’ en ‘met BIG-registratie’).

  Voor jou is dat dubbelop JW, maar ik benadrukte de BIG-registratie met dit bericht in mijn achterhoofd:
  http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht-2011/maak-big-geheimen-openbaar/

  Maak BIG-geheimen openbaar

  Consumenten kennen het BIG-register niet, terwijl dat onder meer bedoeld is om consumenten te informeren over onkundige of slecht functionerende medici. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder ruim 4700 deelnemers. 54% gaf aan het BIG-register niet eens te kennen. De Consumentenbond eist dat het BIG-register toegankelijker en completer wordt als onderdeel van zijn campagne ‘Kiezen moet kunnen’.

  Het register kan -ondanks recente aanpassingen- veel beter, vollediger en gebruiksvriendelijker. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Tuchtmaatregelen zijn lang niet altijd terug te vinden en zorginstellingen zijn nog niet verplicht sollicitanten te controleren op registratie. Ook het medisch taalgebruik is een drempel. Zeg bijvoorbeeld niet “dentomaxillair orthopeed” als je een orthodontist bedoeld.’

  De Consumentenbond wil dat het registratienummer van zorgverleners net als een Kamer van Koophandel-nummer voortaan vermeld staat op rekeningen, officiële stukken en websites. Ook staat in het register meestal…….

 44. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/Verzekeraar-verwijst-patient-ongegrond.htm

  Verzekeraar verwijst patiënt ongegrond

  Patiënten die een radicale prostatectomie moeten ondergaan, worden door verzekeraars verkeerd voorgelicht over de verschillende behandelmogelijkheden. Dat heeft een uroloog Medisch Contact in vertrouwen meegedeeld.

  Volgens de uroloog worden patiënten door verzekeraars vaak verwezen naar ziekenhuizen waar de operatie met een Da Vinci-robot wordt uitgevoerd, terwijl in de medische literatuur geen bewijs voor de superioriteit van deze behandeling wordt geleverd.

  ‘Patiënten worden door CZ bijvoorbeeld vaak naar Gronau, Duitsland verwezen’, aldus de uroloog. ‘Vaak hebben wij het idee dat de patiënten hierbij onjuiste informatie hebben gekregen.’
  Medisch Contact is in het bezit van een e-mail van zorgverzekeraar Achmea, waarin een patiënt inderdaad verkeerd wordt voorgelicht. In de e-mail is onder meer het volgende te lezen: ‘Bij de Da Vinci-methode is minder dan 10 procent kans op complicaties (zoals incontinentie en napijn) terwijl dit bij de traditionele methode 90 procent is.’

  In een review van Diana Kang e.a., in 2010 gepubliceerd in……..

 45. JennyJo says:

  Ik had dat al eerder gelezen, dat die robotmethode niks beter is dan de standaardbehandeling. Ik vraag me af wat de verzekeraar beweegt.

 46. Vijf Nederlandse ziekenhuizen krijgen komend jaar geen contract voor hun borstkankerbehandelingen van zorgverzekeraar CZ uit Tilburg. Op de zwarte lijst die CZ dinsdag heeft gepubliceerd staan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, de locaties Emmeloord en Lelystad van het Zuiderzeeziekenhuis en Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum.

  http://www.cz.nl/provincies-borstkankerzorg

  http://www.skipr.nl/actueel/id8786-cz-plaatst-vijf-ziekenhuizen-op-zwarte-lijst.html

  Oepsepoepsie. Het AMC?

 47. wilmamazone says:

  Oepsepoepsie. Het AMC?

  http://nos.nl/artikel/279197-amc-verbaasd-over-zwarte-lijst-cz.html

  AMC verbaasd over zwarte lijst CZ

  eindquotes:

  Samenwerking

  Het AMC heeft een samenwerkingsverband met het Flevo Ziekenhuis in Almere. De patiënten met borstkanker worden gezien in het AMC, maar meestal geopereerd in Almere. Dat gebeurt ook vaak door artsen van het AMC, zegt het ziekenhuis.

  Doordat er te weinig operaties in het AMC zelf worden uitgevoerd, voldoet het AMC niet aan de normen die CZ heeft gesteld. Volgens het AMC komen het AMC en het Flevo Ziekenhuis samen aan 150 ingrepen per jaar, dus ruim boven de norm van minimaal 50 operaties per jaar.

 48. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/308858-cz-haalt-amc-van-zwarte-lijst.html

  CZ haalt AMC van zwarte lijst

  Het Academisch Medisch Centrum (AMC) verdwijnt van de zwarte lijst van zorgverzekeraar CZ op het gebied van borstkankeroperaties

  eindquote:

  Vanaf volgend jaar beoordeelt CZ de twee ziekenhuizen gezamenlijk. Nu hebben ze de beoordeling ‘goed’ gekregen.

  Tja..waarom dan eerst de boel op stelten gezet moest worden?!

 49. JennyJo says:

  Ik heb soms het gevoel dat het eerder een drukmiddel is om goedkopere behandelingen af te dwingen dan dat er nou echt sprake is van minder kwaliteit en dat daar dus die stelten voor zijn.

 50. Pingback: Minister Schippers en keuzevrijheid van patiënten « Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: