Moxa-therapie; the brains fall out

Fittie! En dat is altijd leuk.

De VtdK et al schrijft een artikel over een een acupunctuurmevrouw. Die mevrouw beweert dat als je een brandend bijvoetkaarsje bij de voet van een zwangere vrouw met een kind in stuitligging houdt (moxa-therapie), het kind zich omdraait en een ‘normale’ bevalling mogelijk is. U denkt, lagaan. Waar maken ze zich druk over? We kennen die bakerpraatjes van de acupuncturisten inmiddels wel.

Anders wordt het als het een serieuze promotie betreft. Op 9 december 2010 promoveerde fysiotherapeut-acupuncturist Ineke van den Berg – de Lange aan het Erasmus MC in Rotterdam op een proefschrift over de bijdrage van acupunctuur en moxa-therapie aan de gezondheidszorg.

artikel update 8/1/2011

Bekijkt u hier even het artikel wat Frits van Dam schreef n.a.v. dit proefschrift.
Chinese acupunctuur tegen stuitligging: een schandelijk proefschrift , Cees Renckens, Lukas Stalpers en Frits van Dam, 22 dec 2010

U kunt daar ook het proefschrift bekijken.

Op woensdag 29 december verschijnt er een soortgelijk artikel van van Dam in de NRC.

Maar nu wordt het lachen. Op 3 januari reageert een gedeelte van de beoordelingscomissie van het Erasmus onder leiding van Prof. dr. M.G. Myriam Hunink. Weer in de NRC. Hou u vast:

De opstelling van Van Dam komt erop neer dat je een medische behandelingsmethode uitsluitend moet uitproberen, als je van tevoren kunt beredeneren hoe de methode werkt. Dat kan erg nuttig zijn. De valkuil is dat dit standpunt ons afsluit voor andere mogelijkheden dan wat we waarnemen […] Het is niet noodzakelijk om het veronderstelde werkingsmechanisme voor waar te accepteren, of zelfs maar te kennen, om toch zinvol onderzoek te kunnen doen.

Daar gaat het natuurlijk mis met de redenatie van de profs en doktoren van het Erasmus. We hebben natuurlijk allemaal het artikel gelezen van Jan Willem Nienhuys over wetenschappelijke geneeskunde; Science based medicine. Anders moet u dat zeker even doen.

Gerard te Meerman, Universitair hoofddocent bio-informatica en statistische genetica aan het Universitair Medisch Centrum Groningen snapt het wel en slaat spijkers met koppen. NRC 4 januari ingezonden brief.

Pas als de alternatieve hypothese dat er een oorzaak-gevolgrelatie is een zekere mate van plausibiliteit heeft, kun je op grond van statistiek geloof hechten aan die hypothese. Dat acupunctuur met moxa enige invloed op het spontaan terugdraaien van een in stuit liggend kind zou kunnen hebben, behoort tot de a priori erg onwaarschijnlijke hypothesen […] Wat Hunink en haar collega’s doen, is onderzoek naar het onwaarschijnlijke en misbruik van statistische argumenten presenteren als voorbeeld van wetenschappelijke openheid. Daarmee is niemand gediend.

Uw Crypto heeft zich laten vertellen dat er nog meer opzienbarende promotieonderzoeken op stapel staan. Er komt een meta-analyse van het effect van het dragen van een kastanje in de broekzak en het krijgen van reumatoïde arthritis, een systematisch review van het eten van schapenluizen tegen darmkanker en een RCT m.b.t. het gebruik van puntkomma’s en de relatie met migraine.

Dat is de enige manier om zin van onzin te kunnen onderscheiden.

U kunt uw eigen onderzoeksvoorstellen indienen bij het Erasmus of kwijt in de comments. Onnodig te vermelden dat niets te gek is.

artikel update 8/1/2011

In de zaterdageditie van de NRC smeult de discussie nog even na.

De verongelijkte acupuncturiste;

Zo praat je toch niet over acupunctuur en moxa

Prof dr J.A.Reekers, Hoogleraar interventieradiologie, AMC, Amsterdam

In een verdediging van het proefschrift van Ineke van den Berg, dat door Frits van Dam als kwakzalverij werd bestempeld (Opiniepagina, 29 december), stelt collega Myriam Hunink dat vijf van de zes artikelen in het proefschrift zijn gepubliceerd in peer-reviewed, internationale, wetenschappelijke tijdschriften. Haar opvatting is kennelijk dat als artikelen zijn gepubliceerd in peer-reviewed internationale tijdschriften, het onderzoek per definitie goede wetenschap is. Een hoogleraar in de epidemiologie zou toch beter moeten weten. Vandaag de dag is vooral de kwaliteit van de publicaties een doorslaggevend argument in reviews […]Voor elke literatuuranalyse geldt altijd dat de kwaliteit zo goed is als je brongegevens: als de bron niet deugt dan is de review ook van geen enkele waarde […]hoogstaande academische wetenschap is het zeker niet

Van Dam et. al.

In hun weerwoord gaan promotor Hunink e.a. begrijpelijkerwijs niet in op het werkingsmechanisme (Opinie, 3 januari). In een aparte mail leggen zij uit dat door de intense verwarming van de kleine teen vervolgens de hersenen, bijnierschors en placenta worden geprikkeld, waardoor de foetus kan draaien.

20 Responses to Moxa-therapie; the brains fall out

 1. wilmamazone says:

  Ons JJ is van borstkanker genezen door 3x daags rond haar huis te rennen met prei op haar rug gebonden. Weet niet meer hoe lang ze dit gedaan heeft/heeft moeten doen, maar JJ zal vast een onderzoeksvoorstel kunnen formuleren voor meerdere/wellicht alle kankersoorten op basis van deze opmerkelijke ervaring.

 2. JennyJo says:

  Kleine correctie: ik rende 1x per dag 10 rondjes en het waren 3 preien (als ik me goed herinner). Essentieel in deze behandeling is dat de werkzame stoffen in de prei de kans krijgen om door de kleding heen in het lichaam te dringen en daar hun genezende werk te doen. Daarvoor moet men echter wel het nodige aantal rondjes rennen en dient men ook voldoende preien om te binden, tenminste 3. Patiënten met een hoog lichaamsgewicht kunnen zonder meer het aantal preien vergroten, aangezien deze behandeling geen enkele bijwerking heeft. Daarnaast is het zo dat het lichaam de kans moet krijgen om te herstellen tussen de renrondes, vandaar 1x daags een ronde. De rest van de dag kan men dan herstellen.

  Het feit dat ik er nog steeds ben en ook mijn laatste controle weer goed doorstaan heb, lijkt mij voldoende bewijs van de werkzaamheid van deze behandeling. Ook anderen die dit hebben gedaan zijn nog steeds gezond. Ik weet wat ik zie en meer bewijs heb ik niet nodig!

  Big Pharma houdt dit uiteraard stil, want aan een prei valt niets te verdienen, het is puur natuur!

  Ten overvloede: ik bedacht de behandeling zelf. Heeft iemand het emailadres van Kees Braam voor me? Ik gun anderen dit namelijk ook zo van harte!

 3. JennyJo says:

  Ik wil graag mijn prei-therapie aanmelden bij het Erasmus MC.

  Dat enige werking volstrekt niet plausibel is, zegt helemaal niks. Men moet gewoon openstaan en de ervaringskennis van het hart toelaten. Dan zal men eens zien wat er allemaal mogelijk blijkt!

  Het moet maar eens uit zijn met die eeuwige correctie van de werkelijkheid; die werkt alleen maar belemmerend.

  Wie zit er nu te wachten op werkelijkheid? Verbeelding, hoop en visie hebben we nodig!

 4. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik heb er een stukje aan gewijd, op het Skepsis-blog.

  http://www.skepsis.nl/blog/2011/01/stuitligging-en-acupunctuur

 5. Artikel geupdate.

 6. JennyJo says:

  Wat gebeurt er als je de grote teen prikkelt?

 7. ZO PRAAT JE NIET OVER MOXA !!!!one11!!

 8. We vallen ook in de antroposofische kring op.

  http://antroposofieindepers.blogspot.com/2011/01/nep.html

  En dat is mooi.

 9. JennyJo says:

  Godsamme liefhebben, een mens wordt toch helemaal doodziek van dat wezenloze, ijdele gepraat!

  Het is altijd hetzelfde met die alterneuten: als ze er op gewezen worden dat de kwaliteit van hun onderzoekjes zo slecht is dat je er geen enkele zinnige conclusie op kunt baseren willen ze een definitiediscussie gaan voeren over het begrip “wetenschap”. De enige bedoeling van die discussie is het zodanig oprekken van de definitie dat ook hun snertonderzoekjes er onder vallen.

  Wat een armoe zeg.

 10. Jan Willem Nienhuys says:

  We vallen ook in de antroposofische kring op.

  Die Gastkemper is ook een mooie zeg, zijn blog vullen door hele pagina´s van anderen over te schrijven. Maar goed, hij geeft er nog de links bij, wat Jan Marius nooit deed.

 11. JennyJo says:

  Ja, hij is heel goed in knippen en plakken. Zeker lang op de Fröbelacademie gezeten en bijlessen gehad op de klutselknup.

 12. wilmamazone says:

  bijlessen gehad op de klutselknup.

  Isda die knup waar je in een wip de kluts kwijtraakt door al dat geklutsel?

 13. wilmamazone says:

  Die Moxa’therapie’ wordt al volop toegepast en ik heb er deze site tussenuit gepikt vanwege de link:

  http://www.chibalans.nl/stuitligging.html

  Acupunctuur bij stuitliggingen

  eindquote:

  Zwangere vrouwen met een baby in stuitligging kunnen vanaf de 33ste week beginnen met moxa-therapie. De acupuncturist verwarmt de zijkant van de kleine teen, in acupunctuurtermen Blaas 67, gedurende vijftien minuten met een moxastick. Deze behandeling is zeer eenvoudig en ook thuis uit te voeren met behulp van de partner. Dit, omdat zwangere vrouwen in die periode van de zwangerschap niet zo makkelijk meer bij hun kleine teen kunnen. De moxa-therapie moet gedurende twee weken dagelijks worden herhaald.

  Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Acupunctuur/moxa bij Stuitliggingen of andere indicaties, via deze link kun je hier meer over lezen.

 14. JennyJo says:

  Isda die knup waar je in een wip de kluts kwijtraakt door al dat geklutsel?

  Ja, die isset.

 15. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/2908720/2011/09/15/Van-Aartsen-maakt-kans-op-kwakzalverprijs.dhtml

  Van Aartsen maakt kans op kwakzalverprijs

  Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag is genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Vereniging tegen de Kwakzalverij en is genoemd naar een bekend personage uit het middeleeuws volkstoneel.

  quote:

  Eén van de acht andere genomineerden is prof. dr. H. Pols, decaan van de medische faculteit van het Rotterdamse Erasmus mc. Hij accepteerde een volgens de antikwakzalvers ‘frauduleus’ proefschrift waarin het nut van Chinese moxabranden werd bewezen. Door verwarming van de kleine teen zou een ongeboren baby van stuitligging naar hoofdligging kunnen worden geplaatst.

  (vet door mij)

 16. LK says:

  Ze hebben het allemaal verdiend. Dat moxa-verhaal was wel om te huilen zo slecht…

 17. wilmamazone says:

  Het was ff wachten op, maar hier issie dan:
  http://www.kwakzalverij.nl/1356/Longlist_Meester_Kackadorisprijs_2011

  Longlist Meester Kackadorisprijs 2011

  Uit een behoorlijk aantal aanmeldingen heeft de jury van de Meester Kackadorisprijs 2011 de volgende shortlist van negen kandidaten vastgesteld, die in alfabetische volgorde hieronder kort worden geïntroduceerd.

  Prof. dr. H. Pols, decaan medische faculteit Erasmus MC

  Op 9 december 2010 vond in Rotterdam een academisch schandaal plaats met de acceptatie van een frauduleus proefschrift, waarin het nut van een absurde therapie bewezen werd geacht. Een fysiotherapeut-acupuncturist had onder leiding van een hoogleraar radiologie en een obstetricus aangetoond dat het verwarmen van de kleine teen door middel van het oud-Chinese moxabranden correctie van stuitligging naar hoofdligging kan bewerkstelligen. Niemand snapt hoe zo iets kan en de kolderieke uiteenzetting over ‘prikkeling van baarmoeder en placenta’ via opwarming van acupunctuurpunt Bl 67 in het proefschrift kan natuurlijk niet als serieus gelden. Kwalijker is dat de meta-analyse reeds bij het verschijnen van het proefschrift verouderd en incompleet was met weglating van goed Europees onderzoek waaruit niets van die werkzaamheid bleek. Was deze studie wel geïncludeerd in de gepresenteerde meta-analyse dan was de grond onder de publiekelijk uitgedragen conclusie direct weggevallen. Wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van alternatieve geneeswijzen, dat werd in de jaren ’80 en ’90 rijkelijk door onze overheid gesubsidieerd, maar het heeft nimmer geleid tot transfer van een alternatieve geneeswijze naar de reguliere geneeskunde. Op de polikliniek verloskunde van het ErasmusMC zal het moxabranden bij stuitligging ook niet worden ingevoerd, men gelooft het natuurlijk zelf niet. Op vragen van de Vereniging liet Pols, verantwoordelijk voor het toezicht op de promoties en voor de status van het doctoraat te Rotterdam, weten dat hij vierkant achter de acceptatie van het proefschrift staat. ‘Wetenschappelijke vrijheid is een grote verworvenheid’ en, erger, ‘wetenschappelijke bevindingen hoeven niet altijd binnen het domein van de biomedische wetenschappen te vallen’. Aldus Pols, die met deze platitudes zijn ongetwijfeld slechte geweten trachtte te sussen. Binnen welk wetenschappelijk domein het proefschrift dan wel viel, daarover zweeg Pols ook in alle talen.

 18. LK says:

  Voor de duidelijkheid: dat onderzoek was een meta-analyse, de promovendus had daar zelf helemaal geen onderzoek naar gedaan. De universiteit werpt de stelling van de VtdK tegen dat ze die andere studie erbij hadden moeten doen met het argument dat ten tijde van het opstellen van het artikel/het proefschrift die studie nog niet gepubliceerd was. Neemt niet weg, dat het ErasmusMC vervolgens een persbericht doet uitgaan dat Moxa helpt en dat de promovendus enthousiast in de media rondbazuint, de meta-analyse van de VtdK negerend, dat moxa echt helpt hoor, bij stuitbevallingen…
  Ik kan me er nog kwaad om maken… 😦

 19. JennyJo says:

  Ze hebben het allemaal verdiend. Dat moxa-verhaal was wel om te huilen zo slecht…

  Zo is het. Net goed.

 20. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/103500/Huib-Pols-krijgt-Kackadorisprijs.htm

  Huib Pols krijgt Kackadorisprijs

  Professor Huib Pols, decaan en vicevoorzitter van het Erasmus MC, krijgt de Meester Kackadorisprijs 2011. De prijs is hem vanmiddag ‘toegediend’ – aldus de jury – tijdens een symposium van de Vereniging tegen de Kwakzalverij over modeziekten, in Felix Meritis in Amsterdam.

  eindquotes:

  Volgens het juryrapport is het proefschrift van Van den Berg niet alleen ‘kolderiek’ maar ook ‘frauduleus’, omdat de onderzoeker naliet om ‘degelijk onderzoek dat geen enkel effect vond van het moxeren van kleine teentjes bij zwangeren met een kind in stuitligging, te verdisconteren’. Volgens de jury heeft Pols, die desgevraagd achter de acceptatie van het proefschrift bleef staan, ernstige reputatieschade toegebracht aan anderen die in Rotterdam wél op serieus onderzoek zijn gepromoveerd. Ook heeft hij schade toegebracht aan de medische faculteit zelf, waar je nu kennelijk op een medisch onderwerp kunt promoveren ‘buiten het domein van de biomedische wetenschappen’.

  De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft de Meester Kackadorisprijs jaarlijks aan instellingen, personen of ondernemingen die hebben bijgedragen aan de verspreiding van de kwakzalverij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: