Preventie redt veel meer levens dan verwacht.

Het mag óók weleens onder de aandacht worden gebracht dat:
jaarlijks minstens 16.000 sterfgevallen en honderdduizenden ziektegevallen worden voorkómen.

Preventieve maatregelen die de afgelopen veertig jaar in Nederland zijn ingevoerd, hebben veel meer levens gered en ziektes voorkómen dan experts verwachtten. Onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC hebben de belangrijkste maatregelen in de afgelopen vier decennia geïnventariseerd. Deze blijken minstens 16.000 sterfgevallen per jaar te voorkómen. Op 11 maart j.l. presenteerden de onderzoekers hun resultaten in het boek ‘Successen van preventie’.

Preventieve maatregelen zijn inmiddels zo ingeburgerd, dat we ons meestal niet meer realiseren wat ze voor onze gezondheid betekenen. Mackenbach en de medeopstellers van het boek zijn van mening dat deze stille successen steeds opnieuw onder de aandacht moeten worden gebracht, zodat we blijven beseffen hoe belangrijk preventie is. Mackenbach: “Preventie lijkt niet zo sexy, maar is wel ongelooflijk belangrijk voor onze gezondheid. Nog steeds is zeker de helft van het aantal ziekte- en sterfgevallen in Nederland vermijdbaar. Maar dat gaat alleen lukken als we blijven investeren in preventie, en niet al ons geld aan genezing van ziekten uitgeven.”

Effect maatregelen
Onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg hebben van 22 preventieve maatregelen beoordeeld hoeveel mensenlevens deze elk jaar in Nederland hebben gespaard. Hieronder volgt de top tien.

Aantal geredde levens
1. > 6.900, dankzij bestrijding tabaksgebruik (> betekent minstens).
2. 3.000, dankzij opsporing en behandeling hoge bloeddruk.
3. 1.500, dankzij verwijdering transvetzuren uit voeding.
4. 1.000, dankzij verhoging veiligheid inzittenden auto’s.
5. 1.000, dankzij verhoging veiligheid overige verkeersdeelnemers.
6. 750, dankzij verlaging cholesterol met statines.
7. 700, dankzij bevolkingsonderzoek borstkanker.
8. 500, dankzij vaccinatie tegen griep (influenza).
9. 175, dankzij bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
10. 170, dankzij preventie van wiegendood.

De successen hebben geen dankbare patiënten opgeleverd, merken de onderzoekers op.
Wij zeiden hier al eerder dat er eens wat vaker een boterham tevredenheid gegeten mag worden i.p.v. alleen maar kritiek leveren die niet eens altijd ergens op gestoeld is.
Of zoals ons Crypto het zo treffend kan zeggen:
Alweer een lange neus maken naar de boeroepertjes, zwartkijkers, azijnpissers en aanverwanten.

En dat verveelt nooit.

Advertenties

22 Responses to Preventie redt veel meer levens dan verwacht.

 1. Jan Willem Nienhuys says:

  Die bestrijding tabaksgebruik kan nog veel beter. In New York kost een pakje sigaretten nu 10 dollar. Als de sigaretten hier naar 10 euro gaan, zakt het aantal rokers misschien in tot het gemiddelde Eurpose niveau. Zie

  http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/roken/verschillen-internationaal/

 2. Discussion and conclusions: All smoking cessation interventions were cost-effective compared to current practice. Comparison of interventions is difficult, especially for population and individual interventions, because they are often applied in combination. Taking that into account, taxes seem to provide most value for money, especially since additional tax revenues outweigh the health care costs in life years gained.

  http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260601003.pdf

  En voor die extra belasting geïnd gaan we dan weer JSF’s kopen. Waar zit de winst dan JW? De enige manier om d.m.v. belastingverhoging m.b.t. het roken de gezondheidszorg niet extra te belasten, is deze winst ook in de gezondheidszorg te blijven steken. Anders hollen we de gezondheidszorg met preventieve maatregelen met een belastingconstructie (vettaks) alleen maar uit.

 3. wilmamazone says:

  Preventie met een 😉

  Dominee: Vrouwen, bedekt u

 4. JennyJo says:

  (“je zou in feite als Ghandi willen zijn die zo’n zelfbeheersing had dat hij op een bed met ongeklede vrouwen zat zonder dat hij daardoor werd beïnvloed”)

  Nou las ik laatst toch dat het sterke vermoeden bestaat dat Ghandi homo was. Vertel maar niet aan de dominee!

 5. Jan Willem Nienhuys says:

  Tja, waar gaat de tabaksaccijns (en die op alcohol, ook een stof die in elke geval in grote hoeveelheden schadelijk is) op dit ogenblik naar toe?

  Een oud stuk:
  http://www.ntvg.nl/publicatie/eindelijk-actie-tegen-passief-roken/volledig/print

  Bij prijsverhoging gaat de totale opbrengst omhoog, maar relatief niet zoveel. Als ik even aanneem dat een verhoging van 10% leidt tot een daling van de omzet met 4%, dan zou een verdubbeling van de prijs in feite maar een daling van een kwart veroorzaken. De totale omzet gaat dus niet met een factor twee omhoog.
  Bovendien wordt er dan meer gesmokkeld.

  In het geciteerde artikel (van Lamberts) wordt er ook nog op gewezen dat er aan roken ook ‘opbrengsten’ zijn: rokers kosten minder aan pensioenen, en hebben aan het eind van hun leven geen langdurige en kostbare verzorging nodig (jaren in een verpleeghuis). De maatschappelijke winst van heel veel stoppen met roken is natuurlijk dat er dan ook veel mensen langer voor hun pensioen kunnen werken. Dat soort kosten en opbrengsten zie je pas over twintig jaar.

  Stiekem denk ik dat men de getallen in dezen bij het ministerie van financiën heel goed kent en dat men de accijns optimaliseert.

  Om een dergelijke maatregel verteerbaarder te maken zou je inderdaad kunnen afspreken dat de helft van de tabaksaccijns geoormerkt wordt, en dan niet afgaat van iets anders. Een soort kwartje van Schipper. (Een kwartje per sigaret.)

 6. Dat oormerken zou een goede zaak zijn. Dat gebeurt echter niet.

  TL Feenstra et al. pag. 36 PDF:

  The decrease in the incidence of smoking related diseases results in a decrease in health care costs of those diseases. However, the gain in life years causes an increase in the prevalence of all diseases, both those directly related to smoking and all other diseases. If former smokers live longer therefore they have a higher lifetime chance to develop chronic, expensive, non lethal diseases like dementia. The result is a reduction in total health care costs over the first 25 years, followed by a sharp cost increase.

 7. Jan Willem Nienhuys says:

  Het lijkt me dat je een dergelijk bezwaar kunt aanvoeren tegen allerlei maatregelen die ziekte voorkomen: de betrokkenen (die de ziekte niet zo vlug krijgen) gaan uiteindelijk toch dood aan iets anders. Dat is het dan ook het effect van het uitroeien van infectieziekten.

  Je kunt natuurlijk (van economisch standpunt) zeggen dat infectieziekten (of auto-ongelukken) proberen te verminderen voordeel biedt. Immers, als iemand doodgaat of invalide wordt op een leeftijd dat hij of zij nog een bijdrage aan de economie levert en belasting en persioenpremie betaalt, dan is dat in geld uitgedrukt voordelig.

  Dat lijkt een harteloze redenering, want ook 65-plussers dragen tot de samenleving bij, althans in de Nederlandse samenleving, waar velen van hen vrijwilligerswerk doen. Maar of de beheerder van de staatsfinanciën daaraan denkt is maar de vraag.

  Maar serieus ontmoedigen van tabaksgebruik zal er wel niet van komen. De 30 procent tabaksverslaafden zijn vermoedelijk voor een deel stemmers op protestpartijen en als je het ze moeilijk maakt, krijg je nog meer proteststemmen.

 8. wilmamazone says:

  Campagne tegen roken zet juist aan tot paffertje

  Engeland is ermee volgeplakt: ‘no smoking’-stickers. Op deuren van kroegen, kerken en winkels, inclusief sigarenzaken. Op elke raampje in de trein en aan elke paal op het perron hangen ze. Ook de stationspleintjes zijn niet overgeslagen. Ze zijn zelfs gesignaleerd in parken, op terrasjes, bij wegwerkzaamheden en op voordeuren van gewone woonhuizen.

  Natuurlijk hangen ze ook in……..

  quote:

  Al dat gedram werkt averechts, aldus de Oxford-wetenschapper Brian Earp deze week tijdens een lezing voor de British Psychological Society in Glasgow. Uit een door hem verricht onderzoek is gebleken dat de drang naar sigaretten bij rokers juist toeneemt door die stickers. Hij had 29 rokers gevraagd om te kijken naar 25 afbeeldingen, sommige met niet-rookstickers, sommige zonder. Het gelukzalige verlangen dat zo’n sticker opwekt bleek sterker te zijn dan de waarschuwing, ontdekte Earp, die op Yale University een major volgt in de cognitieve wetenschappen.

  Earp: ‘Wanneer ik tegen je zeg: denk niet aan een roze olifant, dan heb ik de gedachte al in jouw hoofd gepraat. De stickers werken ook zo.’

 9. JennyJo says:

  Gezien de kracht van testimonials – waar de kwaks zich zeer goed van bewust zijn – moeten ze misschien eens een interview uitzenden met een terminale longkankerpatiënt.

 10. wilmamazone says:

  http://www.nu.nl/gezondheid/2516090/bankhangen-wint-van-sporten.html

  Bankhangen wint van sporten

  Een ruime meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over hun eigen gezondheid in de toekomst. Vooral fysieke klachten, overgewicht en kanker zijn een punt van zorg. Toch verkiezen we een avondje bankhangen nog altijd boven sporten.

  Onderzoek van de Nationale Zorgmeter, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Zorgverzekeraar VGZ, laat dit zien.

  Ruim 500 Nederlanders gaven hun mening over de zorg en zorgverleners in Nederland. Bij dit onderzoek stond preventie, het voorkomen van gezondheidsproblemen, centraal.

  Moeilijke opgave
  Voor veel Nederlanders speelt voldoende bewegen, gezond eten en voldoende ontspanning een belangrijke rol in het leven. Toch blijkt dit makkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel……

  eindquote:

  Tot slot kwam uit het onderzoek naar voren dat de Nederlanders met een verhoogd gezondheidsrisico zich nog bewuster zijn van de noodzaak om gezonder te gaan leven. Zij kiezen echter vaker voor een avondje op de bank met een pizza, dan dat ze zelf koken en gaan sporten, in vergelijking met de ondervraagden zonder verhoogd risico.

 11. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/2437047/2011/05/25/Vanaf-2013-screening-op-darmkanker.dhtml

  Vanaf 2013 screening op darmkanker

  Het langverwachte bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt vanaf 2013 geleidelijk aan ingevoerd. Mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar kunnen zich dan om de twee jaar op darmkanker laten testen. Op termijn kunnen zo jaarlijks 2400 sterfgevallen worden voorkomen.

  Dit staat in de landelijke nota gezondheidsbeleid van minister Edith Schippers van volksgezondheid, die vandaag verschijnt. Schippers volgt met haar besluit het advies van de Gezondsheidsraad uit 2009. De vorige minister van volksgezondheid, Klink, had al positief gereageerd op dat advies. Maar vanwege gebrek aan geld had hij een besluit over definitieve invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker uitgesteld. Een rol bij dat uitstel speelde ook dat er onvoldoende specialisten waren om het onderzoek uit te voeren. Dat probleem is er nog steeds en dat is de reden voor geleidelijke invoering van de screening.

  Schippers hecht zeer aan de invoering gezien de positieve effecten op de volksgezondheid. Nu nog overlijden jaarlijks 5.000 mensen aan darmkanker. Jaarlijks komen er 12.000 patiënten bij.

  De kosten van het bevolkingsonderzoek gaan……………………………

 12. wilmamazone says:

  Wat is wijsheid in deze?:
  ‘Bezuinig je op preventie, dan ben je later duurder uit’

  Minister Schippers van volksgezondheid stopt niet alleen de subsidie voor Postbus 51-campagnes die het gebruik van alcohol, drugs, tabak en ongezond eten ontmoedigen. Ook campagnes van haar ministerie die níet zijn gericht op de leefstijl van burgers gaat ze kritisch bekijken.

 13. wilmamazone says:

  De mening van Bert Kuipers, voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen, o.a. KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Diabetesfonds:
  Gezond gedrag stimuleren is geen betutteling.

  Minister Schippers legt de verantwoordelijkheid voor gezondheid ten onrechte weer helemaal bij de burgers zelf.

  Minister Schippers (volksgezondheid) komt met nieuw beleid. Het goede nieuws is dat ze een screenings­programma voor darmkanker wil opzetten. Het slechte nieuws is dat ze de verantwoordelijkheid voor gezondheid verder helemaal wil leggen bij de individuele burger en bij de gemeenten.

  Het is voortaan aan het individu om op eigen kracht voor gezond gedrag te kiezen, terwijl de gevolgen van ongezond gedrag ook voor de samenleving merkbaar zijn. Het idee van de minister om uit te gaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen is te simpel.

  Juist de groepen die het meeste baat kunnen hebben bij het stimuleren van gezondheid, zoals mensen met een lage opleiding en een laag inkomen of mensen met een handicap of chronische ziekte, hebben vaak extra steun nodig. Omdat gezondheid een publiek goed is, is het niet meer dan terecht om dit centraal te regelen en financieren.

  Zonder een goede gezondheid is doorwerken tot je 67ste niet mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat elke euro die geïnvesteerd wordt in een gezonde leefstijl, ……………………………………….

  Ik vind dat meneer Kuipers richting stigmatiseren gaat, want hoe zit het b.v. met hoger opgeleiden met een laag inkomen en mag/moet nu de conclusie getrokken worden dat hoogopgeleide mensen met een hoog inkomen dús allemaal een leefstijl hebben om door een ringetje te halen?

  Sowieso is weten dat iets ongezond is nog iets héél anders dan het voor elkaar krijgen om van gedrag te veranderen en dat consequent vol te houden.

 14. wilmamazone says:

  http://www.gezondheidsnet.nl/stoppen-met-roken/nieuws/5480/rookverbod-in-europa-werkt

  Rookverboden in openbare gelegenheden, horeca en op werkplekken beginnen hun vruchten af te werpen. Dat meldt de Europese afdeling van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

  eindquotes:

  Voor de invoering van de wetgeving maakten critici zich zorgen over de acceptatie van de wetgeving door het publiek en over het effect op de horeca. Verschillende onderzoeken hebben nu laten zien dat deze zorgen ongegrond waren.

  Anti Tabakdag
  Dat is de boodschap die de WHO op Wereld Anti Tabakdag (31 mei) wil verkondigen. Daarbij hebben ze een Europees verdrag opgesteld om gezamenlijk tabaksgebruik te controleren. In de Europese regio hebben inmiddels 46 landen dit verdrag bekrachtigd.

  Jakab: “Dit is goed nieuws voor de gezondheid van de Europeanen. Overheden hebben nu een belangrijk instrument in handen om tabaksgebruik tegen te gaan.”

 15. LK says:

  Ik vind dat meneer Kuipers richting stigmatiseren gaat, want hoe zit het b.v. met hoger opgeleiden met een laag inkomen en mag/moet nu de conclusie getrokken worden dat hoogopgeleide mensen met een hoog inkomen dús allemaal een leefstijl hebben om door een ringetje te halen?

  Ik denk dat meneer Kuipers zeker wel een punt heeft, die zelfstandigheid die vaak gepropageerd wordt, is alleen weggelegd voor goed geïnformeerde mensen die informatie kunnen schiften op waarheids- en waarschijnlijkheidsgehalte.
  En dat zijn er helaas niet zo bijster veel (zowel onder hoog- als laagopgeleiden).

  Ik denk dat met name mensen met een laag IQ of anderszins verstandelijke beperking gebaat zijn bij een proactieve aanpak (wow, wat een zin, had ik geen managementkunde moeten studeren?). Deze groep is niet geneigd om zelf informatie te vergaren over gezondheidszaken en moet dus echt gewezen worden op wat gezond gedrag is en wat niet (en het zal je nog verbazen hoevaak mensen echt wat met je adviezen doen).
  Ook niet alle hoogopgeleiden zijn automatisch geneigd om zich te verdiepen in een gezonde levensstijl. Er zijn er natuurlijk een aantal die er medisch onjuiste ideeën op nahouden over wat gezond gedrag is en ik denk dat dat de moeilijkst te overtuigen groep is (maar goed, dat is een niet-evidence based uitspraak).

 16. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/KNMG-hekelt-bezuinigingen-preventie.htm

  KNMG hekelt bezuinigingen preventie
  De KNMG heeft forse kritiek op de zorgbezuinigingen die de overheid gaat doorvoeren.

  Vooral de bezuinigingen op ziektepreventie zijn de artsenfederatie in het verkeerde keelgat geschoten. In de landelijke gezondheidsnota die 25 mei verschenen is, staat onder meer dat het kabinet gaat bezuinigen op het budget voor leefstijlbeleid en op (massamediale) campagnes.

  Het kabinet verklaart in de nota voor eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen te staan. De KNMG zegt het hiermee eens te zijn, maar hekelt het feit dat de verantwoordelijkheidsverschuiving niet gepaard gaat met steun van de overheid:………………………..

 17. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/279412-rivm-ongezond-eten-nog-altijd-troef.html

  RIVM: ongezond eten nog altijd troef

  Nederlanders eten volgens het RIVM nog steeds ongezond. Uit onderzoek over 2007 tot 2010 blijkt dat Nederlanders te weinig fruit, groente en vis eten. Daarnaast krijgen we niet genoeg vezels, vitaminen en mineralen binnen.

  Slechts 2 procent van de kinderen ……..

  eindquote:

  Het RIVM wijst erop dat gezonde voeding van groot belang is, niet alleen om overgewicht te bestrijden maar ook om hart- en vaatziekten tegen te gaan. Als iedereen gezond genoeg zou eten, zou dat volgens het RIVM jaarlijks 7000 doden schelen.

 18. wilmamazone says:

  http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-elk-ministerie-een-Ministerie-van-Volksgezondheid.htm

  KNMG: elk ministerie een Ministerie van Volksgezondheid

  De KNMG, GGD Nederland, VNG en NPHF roepen het kabinet en de Tweede Kamer op om kabinetsbreed preventiebeleid in te zetten.

  eindquote:

  Op 5 maart a.s. debatteert de Tweede Kamer over de nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’ van dit kabinet.

 19. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/111442/Preventie-is-verantwoordelijkheid-burger.htm

  ‘Preventie is verantwoordelijkheid burger’

  Minister Schippers is ‘een groot tegenstander’ van het financieel belonen van zorgverzekeraars voor actief preventiebeleid. Dat zegt ze in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het rapport ‘Preventie van welvaartsziekten’ van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RvZ), dat eind vorig jaar verscheen.

  Het voorstel van de RvZ om een beloning voor preventie in te bouwen in de risicoverevening voor zorgverzekeraars, vindt de minister geen goed plan. Het doel van de risicoverevening is het creëren van een gelijk speelveld voor verzekeraars. Het belonen van preventie staat daarmee op gespannen voet, aldus Schippers. Ook in een uitbreiding van het basispakket met een zorgaanbod ‘in de preventieve sfeer’ ziet ze niets.

  Lees de brieven van Minister Schippers aan de kamer:

  De brief van 29 februari 2012

  De brief van 1 maart 2012

  Links:

  •RVZ wil preventiebudget
  •Successen van preventie 1970-2010
  •Dokter, kom uit je spreekkamer
  •PreventieConsult

 20. Jan Willem Nienhuys says:

  Een beetje gelijk kan ik minister Schippers wel geven. Verzekeren betekent in eerste instantie onbetaalbaar risico spreiden. Het is iets anders dan sparen. Er zijn wel mengvormen zoals een pensioenverzekering. Dat hoef ik hoop ik niet uit te leggen. Inherent aan verzekeren is dat je enigszins solidair bent met de andere verzekerden. Als 10.000 mensen een brandverzekering afsluiten dan betalen ze allemaal premie die gebruikt wordt om dat ene huis dat afbrandt te betalen. Ze krijgen als het ware voor hun premie een portie zekerheid, waardoor ze zich niet dag en nacht zorgen hoeven te maken dat hun huis in brand vliegt. Het is natuurlijk in het belang van de verzekeraars om te zorgen dat hun premiebetalers niet al te roekeloos worden.

  Maar het is niet de taak van de overheid om verzekeraars te dwingen specifieke preventiemaatregelen te nemen. Men gaat brandverzekeraars ook niet dwingen om de kosten van cursussen brandpreventie of van rookmelders of brandblussers te vergoeden. Het is aan de verzekeraar om hetzij te eisen dat de verzekerde een regelmatig geïnspecteerde brandblusinstallatie bezit dan wel om die te subsidiëren, bijvoorbeeld door een premiereductie. Analoge opmerkingen gelden voor allerlei andere maatregelen in het belang van de verzekeraar.
  Maar gewoon vergoeden van brandblussers is onzin, want het afbranden van je huis is wel een vervelend risico (de kans is heel klein, maar als het zich voordoet is het een ondraaglijke catastrofe), maar de aanschaf van een brandblusser niet. Daar zijn verzekeraars niet voor om als een soort Sinterklazen kleine cadeautjes uit te delen aan alle premiebetalers. De kosten voor die cadeautjes komen namelijk uit de premies, dus verzekeraars dwingen om zulke cadeautjes te verzorgen komt erop neer dat je mensen eigenlijk dwingt om voor bepaalde ‘cadeautjes’ te betalen omdat je vindt dat mensen die cadeautjes nodig hebben. Dat is niet hun business: hun business is het verschaffen van zekerheid inzake ondraaglijke risico’s.

  Preventie is natuurlijk belangrijk, maar die taak opdringen aan verzekeraars is niet de goede manier om het aan te pakken.

 21. JennyJo says:

  Preventie is natuurlijk belangrijk, maar die taak opdringen aan verzekeraars is niet de goede manier om het aan te pakken.

  Dat ben ik met je eens JW.

  Het valt mij ook op dat veel mensen het principe van een verzekering niet snappen; die willen zich alleen maar verzekeren voor dingen die ze toch al gebruiken of waarvan ze zeker weten dat ze ze in de toekomst nodig zullen hebben. Maar dat is geen verzekeren, dat is gewoon sparen/kopen.

 22. Jan Willem Nienhuys says:

  Maar dat is geen verzekeren, dat is gewoon sparen/kopen.

  Als je wéét dat je een bepaalde grote uitgave te wachten staat en je gaat je verzekeren in de hoop dat die verzekering betaalt, dan ben je een bedrieger. Ik ken twee gevallen van mannen die al ziek waren (kanker, meen ik) en die een verzekering afsloten met het doel om bij overlijden hun echtgenote zorgeloos achter te laten. In een geval lukte dat, maar in het andere geval vond de verzekering uit dat hij zijn diagnose verzwegen had. Nu, nu tien jaar later, is zijn weduwe nog bezig de schulden af te betalen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: