CDA-Kamerlid Sabine Uitslag vraagt zich vanalles af over mantelzorg

© anp

CDA-Kamerlid Sabine Uitslag kreeg gisteren een storm van verontwaardigde reacties over haar heen nadat zij zich in een tweemaandelijkse column hardop afvroeg wat de definitie van mantelzorg is. “Laatst was ik in het weekend een ontbijtje aan het klaarmaken voor mezelf en m’n lief en ik vroeg me af: ben ik nu aan het mantelzorgen?” staat te lezen in Trouw

‘Inmiddels ben ik in mijn speurtocht wel wat wijzer geworden’ zegt Uitslag in haar column. Dan vraag ik me ook af wat dit kamerlid onder een speurtocht/goed onderzoek verstaat, want ze komt -zonder blikken of blozen- met deze conclusie:

Mijn conclusie is dat we mantelzorg tegenwoordig kwantificeren en daarmee wordt datgene wat altijd vanzelfsprekend was opeens iets waar eisen en verwachtingen aan worden gesteld. Maar mijn boodschap is dat het juist hartstikke waardevol is als je de yogales moet afzeggen omdat je gaat koken voor een doodzieke vriendin. Veel mensen hebben het zo nog niet bekeken. Je bent waardevol als mens als je voor niets iets doet voor een ander. Dan is je zoon, je buurman of moeder van onschatbare waarde, die absoluut niet te kwantificeren is!

Dit is wat Rijksoverheid er zelf over zegt:

Ruim 2,6 miljoen Nederlanders zorgen langere tijd intensief voor hun zieke familieleden of vrienden. Deze vorm van zorg heet mantelzorg. Veelal zorgt een mantelzorger meer dan 3 maanden, soms zelfs jaren. Als blijk van waardering kunnen zij een financieel extraatje krijgen.

Vooral mantelzorgers die zorg combineren met een baan lopen kans overbelast te raken. Samen met werkgevers bekijkt de overheid hoe zij deze groep beter tegemoet kan komen.

En na klikkerdeklik op dezelfde site:

Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden achtereen. Heeft iemand minder zorg nodig, dan heet dat gebruikelijke zorg.

Tja…voor Sabine Uitslag valt blijkbaar alles onder gebruikelijke zorg en is dat sowieso een peulenschilletje waar eigenlijk niet (langer) over gesproken hoeft te worden.
Daar is Da Silva het vast niet mee eens, want die vraagt aandacht voor jonge mantelzorgers.
Hoe bekijken jullie het?

update:
Omdat ik voortdurend problemen heb met de site van Zorg en Welzijn hier de volledige tekst van de column:

De waardevolle samenleving

Iets doen voor een ander: is dat waardevol of kost het vooral tijd? Laatst was ik in het weekend een ontbijtje aan het klaar maken voor mezelf en m’n lief en ik vroeg me af: ben ik nu aan het mantelzorgen? Wat is eigenlijk de definitie van mantelzorg? Want wat is ‘normale zorg’ voor een ander en wat is extra? Is dat dan niet voor iedereen anders? Dat zijn zo van die vragen die me de hele week kunnen bezighouden.

Wat ik overal lees en hoor is dat de groep mantelzorgers heel groot is en dat ze het enorm zwaar hebben. Maar hoe ging dat ‘vroeger’ dan? Was het, toen er nog geen computer, skype, robot-stofzuiger en wasmachine was, dan niet nog veel zwaarder?

Lees hier de reactie van Mezzo op deze column >>

En wie is dan die mantelzorger? Als jij je oude vader helpt met de steunkousen en je kookt zijn potje (gewoon wat extra’s van wat jezelf kookt voor je gezin of jezelf), is dat dan mantelzorg? Valt daar dan ook het bezoekje op zaterdag of zondag onder? Of valt dat gewoon onder de noemer ‘gezelligheid’? Is een moeder die een baby voor de derde keer in een nacht uit bed haalt om te verzorgen een mantelzorger? De baby is immers zeer kwetsbaar en afhankelijk. Als moeder kan je moeilijk na drie keer uit bed te zijn gegaan zeggen: nee, nu is de maat vol, ik raak totaal overbelast, ik bel de thuiszorg! Als ik die vraag wel eens stel, vragen moeders me of het wel goed met me gaat.

Inmiddels ben ik in mijn speurtocht wel wat wijzer geworden. Mijn conclusie is dat we mantelzorg tegenwoordig kwantificeren en daarmee wordt datgene wat altijd vanzelfsprekend was opeens iets waar eisen en verwachtingen aan worden gesteld. Maar mijn boodschap is dat het juist hartstikke waardevol is als je de yogales moet afzeggen omdat je gaat koken voor een doodzieke vriendin. Veel mensen hebben het zo nog niet bekeken. Je bent waardevol als mens als je voor niets iets doet voor een ander. Dan is je zoon, je buurman of moeder van onschatbare waarde, die absoluut niet te kwantificeren is!

Sabine Uitslag (1973) is sinds 2008 lid van de Tweede Kamerfractie voor het CDA. Zij houdt zich bezig met zorgbeleid (verpleeghuizen, Wmo, Awbz), alcohol- en drugsbeleid en jeugdbeleid. Zij werkte onder meer als verpleegkundige, docent en kwaliteitscoördinator in de zorg.

101 Responses to CDA-Kamerlid Sabine Uitslag vraagt zich vanalles af over mantelzorg

 1. Mallemoeder says:

  Onze CDA-gristenbroeders en -zusters zijn al een poosje de weg kwijt. Sinds de jaren tachtig (onder Lubbers) hebben ze de gristelijk-sociale balans al uit het oog verloren. Toentertijd droomden ze nog van: Ieder voor zich en god voor ons allen. En nu gaan ze gewoon mee met de neoliberale gedachte: ieder voor zich en god voor ons allen. De nuance is: de neoliberalen zeggen “zorg maar voor jezelf” en die dolende gristenen zeggen “god zorgt wel voor je”. Die spannende mevrouw Uitslag is niet meer dan een exponent van de onbetrouwbare, laffe en hypocriete gristen. Ik krijg er een beetje uitslag van. Het is maar goed dat Mallemoeder niet aan politiek doet…
  Tip: mochten de reacties lauw zijn op dit onderwerp, hernieuw deze discussie na Prinsjesdag, als de begroting op papier staat. Dan is het namelijk niet ingewikkeld meer om het geneuzel van mevrouw Uitslag te duiden…

 2. b van knippenberg says:

  Blijkbaar moeten we weer terug naar af, naar het punt waarvoor het PGB is bedoeld.
  De verwarring is groot rond het begrip “mantelzorg” en “mantelzorger”
  Ik vertik het dan ook om door het CIZ als mantelzorger genoemd te worden, ik ben een zorgverlener en daarbij lever ik ook nog mantelzorg maar ben geen “mantelzorger”.
  Het zit in dezelfde categorie als “respijt zorg” ook al zo een vaag begrip.
  Het CIZ moet een cliënt beoordelen in een “naakte ruimte” dat wil zeggen: een ruimte waarin geen hulp aanwezig is.
  Vanuit hier moet beoordeeld worden hoeveel hulp iemand nodig heeft.
  Punt Uit!
  Vervolgens komt er een volgend vaag begrip tevoorschijn “gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg ”
  In principe is elke handeling die iemand niet kan doen bovengebruikelijk.
  Maar goed de indicatiewijzer heeft een vernuftig systeem bedacht wat als LEIDRAAD gebruikt kan worden, elke indicatiesteller is bevoegd hiervan af te wijken als die zorg nodig is.
  In al die jaren ben ik er 1 tegengekomen die begreep hoe het systeem was opgebouwd.
  Dit is geen compliment voor het CIZ.
  Het PGB is voor mensen die bovengebruikelijke zorg nodig hebben.
  Dit is de zorg zoals het woord al zegt, de zorg die boven op de zorg komt die je gebruikelijk nodig hebt om te kunnen functioneren.
  Dus iemand heeft hulp nodig en dat voor een aantal uren per dag ,per week, per jaar en soms is dat 24/7.
  Het PGB is bedoeld voor Die mensen en Wie door wie die zorg geleverd wordt, Doet helemaal niet ter zake!!!! Dat is de verantwoordelijkheid van de PGB-houder
  Het PGB maakt een vrije keuze mogelijk voor deze mensen die hulp nodig hebben, om mensen om zich heen te hebben en te houden die ZIJ willen.
  Het PGB geeft de mogelijkheid om zorg op maat in te kopen.
  Het PGB maakt het mogelijk dat deze mensen dan ook dat zij kunnen kiezen voor hun eigen dierbare en hier dan ook de mogelijkheid toe hebben.
  Het PGB maakt de zorg goedkoper, het was immers van oudsher een bezuinigingsmaatregel.
  Mensen hoefde niet meer een dure zorginstelling, waar overheadkosten schrikbarend hoog zijn en de hulpverleners aan het bed gedemotiveerd en kapot gewerkt worden voor de helft van het loon waar de managers voor werken.

  Enzo kan ik nog bladzijden door gaan.

  Neem mij niet kwalijk voor deze uitspraak maar door het accent te leggen op “de mantelzorger”
  die eigenlijk een vrijwillige hulp erbij was, maar later een vergoeding van 250 euro per jaar kon krijgen, een blommetje , een nieuwsbrief, en een mantelzorgdag staat volkomen los van een PGB.
  Als de mensen die zorg leveren aan wie dan ook zich nu eens gewoon zorgverlener gaan noemen dan wordt het waarschijnlijk een stuk helderder en zijn we van die gristelijke kul ook af.
  Daar hadden we de nonnen en de paters voor maar helaas is er geen klooster meer te bekennen. En gelukkig maar want die bakte er ook weinig van en brrrr ik moet er niet aan denken.
  Fijn thuis in de vertrouwde omgeving met een PGB

 3. DaSilva says:

  Allemaal politiek, we worden alvast klaargestoomd voor het echte werk.
  Tuthola Sabine Uitslag laat alvast even zien wat onze vooruitzichten zijn, niet lullen maar poetsen.
  Je krijgt steeds minder voorzieningen,en ondertussen wordt er steeds meer van je verwacht als mantelzorger.
  Weet dit mens ondertussen ook al cijfertjes van mensen die e.e.a. niet meer kunnen bolwerken?
  Mensen die compleet vastzitten omdat ze enerzijds hun familielid niet in de steek willen laten maar anderzijds totaal op zijn?
  Ik heb hier geen goed woord voor over.

 4. wilmamazone says:

  b van knippenberg zegt:

  De verwarring is groot rond het begrip “mantelzorg” en “mantelzorger”
  Ik vertik het dan ook om door het CIZ als mantelzorger genoemd te worden, ik ben een zorgverlener en daarbij lever ik ook nog mantelzorg maar ben geen “mantelzorger”.
  Het zit in dezelfde categorie als “respijt zorg” ook al zo een vaag begrip.

  Mantelzorg betekent volgens de Dikke van Dale: hulp die aanvullend, niet beroepshalve, aan bejaarden, zieken en andere hulpbehoevenden verleend wordt.
  Rijksoverheid:

  Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg omdat hij of zij een persoonlijke band heeft met degene voor wie hij of zij zorgt.

  en:

  Als u als mantelzorger tijd voor uzelf wilt hebben, moet u er meestal voor zorgen dat de zorg die u biedt overgenomen wordt. In dat geval gaat het over vervangende zorg. De officiele term is respijtzorg. De zorg kan worden overgenomen door een beroepskracht of vrijwilliger. Meer informatie over respijtzorg vindt u op de website van Mezzo.

  (link naar Mezzo ingevoegd door mij)

  Wellicht dat meneer of mevrouw Knippenberg nader toe wil lichten waarom hij/zij het vertikt om mantelzorger genoemd te worden, want dat begrijp ik niet zo goed. Hetzelfde met het begrip respijtzorg, want het lijkt mij toch duidelijk wat daarmee bedoeld wordt.
  U zegt op het laatst:

  Als de mensen die zorg leveren aan wie dan ook zich nu eens gewoon zorgverlener gaan noemen dan wordt het waarschijnlijk een stuk helderder en zijn we van die gristelijke kul ook af.

  Omdat een zorgverlener/zorgaanbieder staat voor een instelling c.q. iemand die beroepshalve medische zorg verleent, lijkt hij mij niet handig en verstandig om mantelzorgers ook als zodanig te benoemen. Medische zorg houdt o.a. voorbehouden handelingen in waar iemand toch echt voor doorgeleerd moet hebben.

  Da Silva:

  Weet dit mens ondertussen ook al cijfertjes van mensen die e.e.a. niet meer kunnen bolwerken?

  Het gaat richting de half miljoen:

  Zwaarbelaste mantelzorgers

  Dag in dag uit voor een zieke naaste zorgen is zwaar, soms té zwaar. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat 450.000 mantelzorgers zich zwaar of zelfs overbelast voelen.

  Door ontwikkelingen zoals de vergrijzing en tekorten in de zorg neemt de druk op mantelzorgers alleen maar toe. Het is daarom belangrijk dat er……

 5. DaSilva says:

  Ik heb even het e.e.a. opgezocht. Hier wat cijfertjes:

  http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=132312

  3,5 miljoen mensen gaven kortere of langere tijd extra zorg aan iemand in het eigen netwerk;
  2,6 miljoen mensen zorgden langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week;
  1,7 miljoen mensen zorgden voor mensen in relatief ernstige zorgsituaties;
  1,1 miljoen mensen gaven meer dan 8 uur hulp en langer dan drie maanden.

  Voor mantelzorgers is waardering en erkenning door de overheid van groot belang; zij hebben echter niet het gevoel dat zij dit voldoende krijgen. In 2007 voelde 17% zich
  zwaar belast door de hulptaak of zelfs overbelast. Veel mantelzorgers geven aan zelf ondersteuning nodig te hebben of tijdelijke vervanging.

  Klik om toegang te krijgen tot Factsheet%20feiten%20en%20cijfers.pdf

  40% zorgt voor een (schoon-)ouder, gemiddeld 16 uur per week,
  gedurende 5 jaar
  – 20% zorgt voor de eigen partner, gemiddeld 40 uur per week,
  gedurende 5 jaar
  – 9% voor een kind, gemiddeld 40 uur per week, ruim 9 jaar
  – 10% zorgt voor een broer, zus, vriend of kennis; de zorg duurt
  gemiddeld korter en is minder intensief.
  – 20% van de mantelzorgers zorgt voor twee of meer personen

  http://www.movisie.nl/136257/def/home/mantelzorg/over_mantelzorg/ontspoorde_mantelzorg_hoe_herkent_u_de_signalen/

  Buiten liefde en genegenheid, zijn plichtsgevoel, wederkerigheid en noodzaak ook redenen om voor iemand anders te zorgen. In 2008 waren 3,5 miljoen Nederlanders actief als mantelzorger. Hiervan zijn 450.000 mensen zwaar belast of overbelast; dit aantal steeg tussen 2001 en 2008 met 50% (Bron: SCP). Verleent een mantelzorger drie uur per week mantelzorg? Dit geeft de mantelzorger vaak een gelukkig gevoel. Is de mantelzorger meer tijd kwijt? Dan heeft het zorgen voor een ander juist een averechts effect

 6. Zoveel mantelzorg en niet één keer de naam Hattinga Verschure? (dat is de man die het principe lanceerde enkele decennia geleden) Ik citeer uit ‘zelfredzame ouderen’:

  Mantelzorg is alle zorg die genoten in een klein sociaal netwerk aan elkaar geven op basis van vanzelfsprekendheid en bereidheid tot wederkerigheid

  Hattinga Verschure, JCM (1987). Zelfredzame ouderen. Lochem: De Tijdstroom

  Ik kan het niet eens zijn met de kritiek van mallemoeder: Uitslag refereert sterk aan zorg die aan anderen wordt geleverd, niet ieder voor zich. Het aspect van de vanzelfsprekendheid is belangrijk in mantelzorg, het is nu alleen niet meer vanzelfsprekend om je yogales af te zeggen om te koken voor die vriend. Dat is een belangrijk cultuurfenomeen en eentje die ons mogelijk voor enorme problemen gaat doen staan.

  Ik ben niet direct een Uitslag fan; met ‘je bent waardevol als’ heb ik weinig op, maar haar omkering aan het eind van het citaat vind ik eigenlijk zeer scherp: de niet te kwantificeren waarde van een mens (die men meer dan eens als leitmotief tegenkomt in zorgdiscussies), wordt juist op dit vlak met voeten getreden. Ieder voor zich en de overheid voor allen, lijkt de wenselijke cultuur.

  Welnu, de overheid MOET kwantificeren anders is haar taak onmogelijk. De overheid moet nl. uitgaan van het aloude allocatievraagstuk: waar en op welke manier wenden we de productiefactoren aan?

  In relatie tot de aanspraak op AWBZ is het van belang de term gebruikelijke zorg goed te onderscheiden van het begrip mantelzorg. Gebruikelijke zorg en mantelzorg zijn elkaar uitsluitende begrippen.

  Gebruikelijke zorg is per definitie zorg waarop geen aanspraak bestaat vanuit de AWBZ. Het is de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden. Gebruikelijke zorg is ook alleen aan de orde als er een leefeenheid is die een gezamenlijk huishouden voert. Uitwonende kinderen vallen hier dus buiten.

  Bij mantelzorg gaat het om AWBZ-zorg waarop verzekerde wel aanspraak heeft. Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, door personen uit diens directe omgeving waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie (Zorg Nabij, VWS 2001). Bij mantelzorg wordt de normale (gebruikelijke) zorg in zwaarte, duur en/of intensiteit aanmerkelijk overschreden. Mantelzorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat de mantelzorger bereid en in staat geacht mag worden deze zorg te leveren.

  Als de maatschappij de wens heeft een afgewogen mate van zorg voor behoeftigen te realiseren dan kunnen we met z’n allen maar beter heel hard gaan wennen aan mantel- (en vrijwilligers)zorg. Of natuurlijk zorgen voor een twee of drievoudige opbrengst binnen de AWBZ. MISSCHIEN dat we daarmee ook op tijd een voldoende ‘workforce’ op kunnen bouwen om de zorg op te vangen.

  Hoe dan ook: we’re gonna pay.

 7. b van knippenberg says:

  21-7-2011
  Een goede morgen,
  Ja, ik ben bereid om dit toe te lichten.
  Ontstaan PGB http://ikregeer.nl/documenten/kst-23904-14

  Mijn dochter maakt nu sinds 1999 gebruik van een PGB en is in 1994 geboren.

  Ten eerste wil ik van de discussie en de politieke afleiding af dat het nu plotseling gaat om de mantelzorger.
  Ik begrijp heel goed dat de mantelzorger erkenning verdient maar dit is een andere discussie waar het nu om gaat.
  Voor mij gaat het om de discussie dat het PGB BLIJFT bestaan.
  Het PGB zoals ik hierboven al duidelijk probeerde te maken waarvoor het eigenlijk bedoeld is.
  Het is een vergoeding voor hulp die iemand nodig heeft om te kunnen functioneren, het meetinstrument is een kale ruimte.
  Het PGB was zelf een bezuinigingsmaatregel.
  De PGB houder kan een netwerk opbouwen wat zorg levert op de tijd dat hij/zij dat wenst.
  Als iemand 24 uur toezicht en hulp nodig heeft dan zal er een financiële vergoeding tegenover moeten staan.
  Een instelling doet niet anders alleen door de overhead nog steeds veel duurder.
  Beperkingen en ziekten zijn niet weg te bezuinigen.
  Deze discussie is keer op keer een moeilijke voor de indicatsteller die vaak van toeten noch blazen weet.

  1 april 2003 kwam de vernieuwing of beter gezegd vanaf toen werd er bezuinigd.
  Vanaf hier begon men de verleende hulp sterker te classificeren en keek men niet meer naar de behoefte van de persoon waarvoor een PGB werd aangevraagd.
  Het begrip “mantelzorger” werd leidend om bezuinigingen door te voeren binnen het PGB destijds.
  Even kort door de bocht wat de argumentatie hierachter was.
  Als U er toch bent, kunt U het net zo goed doen en is er geen hulp nodig.*

  Als compliment kunt u wel “respijt zorg “krijgen. Dus kunt u even pauze nemen.
  Ook dit begrip bestond al maar werd naar voren geschoven.
  Maar deze financiële regeling weegt niet op tegen het feit dat je een baan hebt opgezegd om te kunnen zorgen voor je kind.
  De verwarring werd almaar groter ook bij de indicatiestellers vooral de combinaties maakte het er niet makkelijker op.

  Het is natuurlijk heel heel heel erg pijnlijk om te moeten zeggen tegen de indicatiesteller van het CIZ dat jij als moeder weigert mantelzorg te leveren voor je eigen kind maar haar ook niet te uit huis wil plaatsen.
  Deze vraag is overigens eens volstrekt ontoelaatbare vraag van een indicatiesteller om te vragen wie de zorg gaat leveren.
  Toch wordt het nog steeds gedaan.
  Het is niet aan hen om hierover te oordelen, zij moeten kijken hoeveel zorg iemand nodig heeft.
  Als men hier ook nog classificaties aan gaat hangen is elke vrijheid van het PGB verloren.
  Ondanks dat werd er een ingewikkeld afwegingssysteem opgezet om nu uit te kunnen maken wat gebruikelijk en ongebruikelijk zorg is.
  Dus wat mantelzorg is en wat geen mantelzorg is.
  Hier gaat het helemaal mis met het systeem van het PGB met de invoering van de mantelzorg.

  Wat ik ook nog en behoorlijk lastig stuk vind is, de zogenaamde kosten van het PGB waarvan de regering vind dat ze te hoog zijn maar vergeet de minister hier niet dat er ook weer netjes 1/3 terug gaat via de belasting in de pot.
  Over de gemaakte uren moet gewoon belasting betaald worden.

  *Onder de noemer van zogenaamde naastenliefde en zoals men het vroeger deed.
  Deze denkwijze was compleet achterhaald voor een moderne maatschappij.
  Ook in die tijd was het een belasting voor de zorgverlener en zijn er heel wat mensen onder doorgegaan of in de armoede beland omdat er geen regeling voor was.
  Goed over het ontstaan van armen huizen en ander hulpverleningshuizen die opgericht werden door vermogende goedzakken zullen we maar niet uitweiden.
  Het feit dat de maatschappij er nu zo uitziet zoals hij eruitziet is te danken aan de politiek.
  We kunnen naastenliefde niet dwingen wat zeer teleurstellend is voor een CDA.

  Hoop hiermee iets duidelijker te zijn geweest rondom mijn uitsprak mantelzorg.

  Met vriendelijke groet.

 8. wilmamazone says:

  @b van knippenberg

  Bedankt voor je toelichting. Ik begin steeds beter te begrijpen waar en waarom bij jou de schoen wringt.
  Ik ben me nog aan het inlezen over hoe het ook alweer precies zat en tegenwoordig zit met het pgb, dus ff geduld a.u.b..
  Pak ik als 1e maar weer onze Rijksoverheid erbij:

  Persoonsgebonden budget (pgb)

  Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. Ze krijgen een geldbedrag waarmee zij zorg, hulp of begeleiding kunnen inkopen. Dit dossier behandelt het pgb gefinancierd uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).

  En dit is op het moment voor velen het hete hangijzer:

  Veranderingen in het persoonsgebonden budget

  De toegang tot het pgb wordt per 2012 beperkt en de voorwaarden worden strenger.

  Het kabinet stelt vanaf 1 januari 2012 een aantal nieuwe voorwaarden voor het pgb:….

  Kende jij trouwens de 13-jarige Erwin Kalle al? Die schreef een brief hierover aan Mark Rutte.

 9. DaSilva says:

  index.php?p=25&i=133&src=home

  Gemeenten willen de ruimte hebben om zelf te kiezen of zij een persoonsgebonden budget (pgb) aanbieden. Dat is een van de vele punten uit het visiedocument dat de gemeenten aanbieden aan de Chronisch Zieken en Gehandicapten raad.

  Het visiedocument is afkomstig van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gemeenten
  die verbonden zijn in de G32. Zij willen radicaal anders omgaan met begeleiding als deze AWBZ-functie in 2013 en 2014 overgaat van de AWBZ naar de Wmo. Vrijheid van handelen komt sterk uit het document naar voren. In plaats van een zorgplicht willen gemeenten de plicht om beperkingen te compenseren. Dat betekent minder afgemeten standaardindicaties en meer ‘kijken wat er nodig is’.

 10. DaSilva says:

  Dan nog even over de mantelzorgers en de vanzelfsprekendheid waarin men geacht wordt dit over te hebben voor je geliefde, kind ,familielid of (schoon) ouder…..
  Ik vind dat men deze mensen op deze manier in een positie dwingt die je niemand aan zou mogen doen.
  We leven in een tijd waarin het eigenlijk noodzakelijk is om twee banen te hebben wil men enigszins het hoofd boven water houden,en juist van deze groep mensen wordt verwacht dat zij ook nog even hun baan opzeggen en in de financiële en bijkomende problemen komen en dit allemaal met een glimlach van naastenliefde op je harses!
  Mag ik nu alvast voorspellen dat dit met de toekomstige groep mantelzorgers niet gaat lukken?
  Ik geef het nog pakweg 20 jaar dan hebben we het ver gehad maar misschien is dat net lang genoeg om de vergrijzing op te vangen!

 11. Sabine Uitslag: Jullie begrijpen me verkeerd

  http://tinyurl.com/hoelulikmijeruit

 12. JennyJo says:

  Ik krijg uitslag van dat mens.

 13. DaSilva says:

  Ik nomineer Sabine Uitslag voor de ‘jij-bak van het jaar’…..
  Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

  Daarom ook wil ze de ‘reaguurders’ op internet, die zo fel en venijnig op haar column reageren, nog wel even iets meegeven. „Die mensen, en dan bedoel ik nadrukkelijk de mensen die niet de dagelijks zorg voor een ernstig ziek famielilid hebben, wil ik vragen: wat gaat u dan morgen doen voor de samenleving? Hoe gaat u zich dan inzetten voor een ander?”, daagt Uitslag haar critici uit.

 14. JennyJo says:

  Ik ben al geruime tijd (jaren) (mantel)zorger voor mijn ouders in het verpleeghuis. Dat kost me een flink aantal uren per week. Dat vind ik niet erg, want het zijn mijn ouders. Wat ik wél erg vind is dat ik dit moet doen omdat de zorg in het verpleeghuis zo abominabel slecht is dat mijn moeder anders, te vies om aan te pakken, de hongerdood gestorven was.

  En nou Sabine Uitslag weer, die blijkbaar vindt dat ze al heel veel doet voor de samenleving als ze een sapje perst voor haar lief.

  Daar moet ik een beetje van kotsen.

 15. wilmamazone says:

  Ik wilde nog wat erover zeggen, maar geef nu liever het woord aan Heb je haar weer!
  Ze heeft zelf mantelzorg nodig, krijgt geen pgb en de column van Sabine Uitslag hield haar dagenlang bezig:

  http://www.zeeuwmeeuw.nl/mantelzorgers-in-de-zeik-gezet/

  http://www.zeeuwmeeuw.nl/prikkelende-sabine/

  http://www.zeeuwmeeuw.nl/column-van-sabine-anders-uitleggen/

  Zeeuwmeeuw you rock!

 16. DaSilva says:

  Ik zat deze blog toevallig gisteren te lezen @Wilma, ik denk dat Zeemeeuw voorlopig nog niet uitgeraasd is 😉
  En terecht!

  Wat ik wél erg vind is dat ik dit moet doen omdat de zorg in het verpleeghuis zo abominabel slecht is dat mijn moeder anders, te vies om aan te pakken, de hongerdood gestorven was.

  Dat is dan ook gelijk de reden dat je bij een grote groep mantelzorgers niet meer van ‘een keus’ kunt spreken maar van bittere noodzaak en onmacht.
  Nu hebben jouw ouders nog geluk dat jij er bent @JennyJo maar hoe zit het met de mensen die niemand meer hebben?

  http://www.igz.nl/actueel/nieuws/20110722inspectieplaatstdriezorgorganisatiesindeouderenzorgonderverscherpttoezicht.aspx

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld bij drie zorgorganisaties in de ouderenzorg. Bij alle drie de organisaties is er sprake van het
  leveren van niet-verantwoorde zorg in combinatie met het niet bereiken van de noodzakelijke verbeteringen binnen een korte termijn. Het gaat hier om: het verpleeghuis en het zorgcentrum van Beth Shalom te Amstelveen en Amsterdam, het verpleeghuis Altenova te Arnhem en het verpleeghuis De Stelle te Oostburg.

 17. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik heb de column van SU enkele malen gelezen. Ze zegt nou dat ze wat anders bedoeld heeft, maar ik zie in die column geen enkel begrip voor wat de zorg inhoudt voor een volwassene die eigenlijk geen minuut alleen gelaten kan worden, en die met alles geholpen moet worden. In veel – niet alle – gevallen gaat het om iemand die eigenlijk langzaam stervende is, en die men dag na dag, week na week ziet achteruitgaan. Dat is een extra mentale belasting. Ik vind dat wel erg voor iemand die het zorgbeleid in haar portefeuille heeft.

  Wat SU nou bedoelde weet ik nog steeds niet. Ze heeft het over kwantificeren en ze bedoelt misschien de indicatiestelling voor de PGB. De commentaren geven de indruk dat SU beweert dat de mantelzorger onbeloond hoort te zijn, want voor naoberschap hoor je niet te betalen.

  Maar nogmaals, zelfs dat haal ik niet uit haar column. Het enige dat ik daar zie staan is een gigantisch onbegrip voor wat mensen voor hun ernstig en langdurig zieke familieleden aan thuisverpleging doen.

 18. JennyJo says:

  Het enige dat ik daar zie staan is een gigantisch onbegrip voor wat mensen voor hun ernstig en langdurig zieke familieleden aan thuisverpleging doen.

  Dat zie ik dus ook en dat baart mij heel veel zorgen. Deze mevrouw zit in de politiek en moet straks stemmen over allerlei voorstellen m.b.t. de zorg voor chronisch zorgbehoevenden. Ik hou mijn hart vast want ze heeft blijkens haar uitingen geen idee waar ze over praat.

 19. JennyJo says:

  Nu hebben jouw ouders nog geluk dat jij er bent @JennyJo maar hoe zit het met de mensen die niemand meer hebben?

  Daar durf ik niet aan te denken. Ik wil er hier op openbaar niet teveel over zeggen. Maar ik ben al heel lang structureel rond de zo’n 4 tot 6 uur per dag kwijt aan zorg voor mijn ouders, 7 dagen per week, ook toen ik zelf nog ziek was en zij nog thuis woonden. Ze waren niet meer in staat om zelf hun ontbijt te maken of zich te wassen maar de thuiszorg kwam vaak pas rond een uur of 11. Dus dan ging ik er ’s ochtends voor mijn werk heen, maakte ontbijt, zorgde dat ze uit bed waren, gaf hen de medicijnen en nog een kopje koffie en dan ging ik naar mijn werk. Dat ging gewoon door ook toen ik zelf ziek was. Eten koken lukte niet meer en ivm brandgevaar hebben we het fornuis afgekoppeld. We haalden ze ’s avonds op om bij ons te eten en brachten ze weer terug, of ik bracht daar eten heen en bleef tot ze genoeg gegeten hadden. ’s Avonds ging ik er ook weer heen om ze naar bed te maken en de medicijnen te geven. Dat duurde regelmatig een paar uur want als het donker werd, raakte mijn vader in de war en kreeg last van delier, wat mijn moeder totaal niet snapte en dan ook overstuur raakte, dus dan zat je met twee verwarde boze bange mensen die je dan weer moest zien te kalmeren, pillen moest geven, naar de wc helpen, in de pyjama hijsen en in bed stoppen. Dat lukte uiteindelijk altijd wel, maar dat duurde soms wel een hele avond. De laatste paar maanden tot ze werden opgenomen hebben we er ’s nachts geslapen. Aan de thuiszorg had je niet veel, ze kwamen vaak veel te laat, waardoor het hele medicijnschema in de war raakte, er kwamen ook steeds anderen wat voor grote onrust zorgde bij mijn ouders en afspraken over hoe mijn ouders te bejegenen kwamen vaak niet door, waardoor er nodeloos dingen misgingen en angst bij mijn ouders ontstond.

  Daar kwamen dan ook nog de keren bij dat mijn vader wegliep en je uren bezig was om hem te zoeken en weer naar huis te loodsen met veel tact en beleid. En de was en de boel schoonmaken. Enfin, laat ik maar ophouden. Maar met een ontbijtje maken voor je lover heeft het allemaal niks te maken.

 20. @JW

  Ze heeft het over kwantificeren en ze bedoelt misschien de indicatiestelling voor de PGB. De commentaren geven de indruk dat SU beweert dat de mantelzorger onbeloond hoort te zijn, want voor naoberschap hoor je niet te betalen.

  Mantelzorg is per definitie zorg die in aanmerking komt voor de AWBZ. Dus ja; er is sprake van (mogelijke) kwantificering. (overigens is indicatiestelling voor een PGB dezelfde procedure als die voor zorg in natura) Maar mantelzorg is óók zorg die voortvloeit uit de directe sociale relatie. Het is beide.

  Ik denk wel dat mantelzorg uit principe onbetaald is. Het is mogelijk om via een PGB vergoedingen te krijgen voor deze vormen van zorg, maar dan is er imo geen sprake meer van mantelzorg.

  Overigens denk ik niet dat mw. Uitslag een bijzonder verhelderende column heeft geschreven, omdat ze niet duidelijk aangeeft – of zelfs verhaspelt – in hoeverre het onderwerp samenhangt met ‘gebruikelijke zorg’ (waar het voeden/verschonen van een kind onder valt, zie ook Mezzo reactie). Dat ze die verheldering nalaat is haar als verplegingswetenschapper wél aan te rekenen.

  Het enige dat ik daar zie staan is een gigantisch onbegrip voor wat mensen voor hun ernstig en langdurig zieke familieleden aan thuisverpleging doen.

  Mwah. Daar moet ik net zo hard naar zoeken als een verhelderende uitleg in haar column. Ik zie er persoonlijk vooral een beroep op de maatschappij in om zorg te gaan leveren. (zie bijv. ook de abri’s over sociale isolementen waarin ongeneeslijke zieken terechtkomen)

  Begrijpelijkerwijs is de zorg een zeer heet hangijzer en zo’n beetje alles wat je er over schrijft gaat mensen tegen het zere been schoppen.

  Maar een aantal reacties vind ik wat opvallend: de ‘jij-bak’ is ontzettend terecht (en imo een open zenuw in de maatschappij) en het feit dat SU zich afvraagt of ze nu met X of Y aan het mantelzorgen is, wil nog niet zeggen dat ze zich daarmee heel betekenisvol voor de maatschappij vindt. Het is een inleiding op het thema van haar column.

  Goed, misschien ben ik ook wel gewoon heel jaloers dat ze met zo’n column de tongen al loskrijgt. Ik schrijf een jaar lang columns in een vakblad en heb alleen enkele alto’s achter me aan gehad 🙂

 21. JennyJo says:

  Ik zie er persoonlijk vooral een beroep op de maatschappij in om zorg te gaan leveren.

  Ik niet. Ik zie er totaal onbegrip in, net als JW. Als je wil dat mensen mantelzorg gaan leveren, lijkt het mij niet zo slim om eerst die mantelzorg te bagatelliseren en belachelijk te maken door het gelijk te stellen aan een ontbijtje maken voor je lief. Ik vind het in ieder opzicht een stuitende column.

 22. JennyJo says:

  Ik ben op het ogenblik niet in staat om mij genuanceerd uit te laten over dit onderwerp.

 23. Ik zie er totaal onbegrip in, net als JW. Als je wil dat mensen mantelzorg gaan leveren, lijkt het mij niet zo slim om eerst die mantelzorg te bagatelliseren en belachelijk te maken door het gelijk te stellen aan een ontbijtje maken voor je lief.

  Ik denk dus dat van die gelijkstelling geen sprake is, het is een ‘zich afvragen’, een inleiding op een glijdende schaal. Zoals ik reeds zei had ze op dat punt wél meer van haar verpleegkundige/verplegingswetenschappelijke kant moeten laten zien. Maar nergens beweert ze dat het ontbijtje mantelzorg is. Dat zou ook volslagen idioot zijn.

 24. JennyJo says:

  Maar nergens beweert ze dat het ontbijtje mantelzorg is. Dat zou ook volslagen idioot zijn.

  Ik lees het er wel uit. Anderen blijkbaar ook, gezien de reacties. Ik begrijp ook niet dat een verpleegkundige zoiets kan schrijven. Ik wist overigens niet dat ze verpleegkundige was, ik schrik daarvan.

 25. Ze vraagt zich af wat mantelzorg is: ‘Is dat ook het smeren van etc.’? Een volstrekt legitieme vraag en geen gelijkstelling.

  Haar grote fout is niet duidelijk te maken wat dat smeren dan wél is en wat het verschil is met mantelzorg, niet om het smeren van een boterham gelijk te stellen aan het zorgen voor bijv. een terminaal zieke naaste. Ik vind dat heel eerlijk gezegd een enigszins absurde conclusie, die ik op geen enkele manier logisch uit de tekst kan halen.

  Haar conclusie is prima wat mij betreft:

  Mijn conclusie is dat we mantelzorg tegenwoordig kwantificeren en daarmee wordt datgene wat altijd vanzelfsprekend was opeens iets waar eisen en verwachtingen aan worden gesteld.

  Dat is een paradoxaal (want wat vanzelfsprekend is, brengt verwachtingen met zich mee), maar belangrijk cultuurfenomeen.

  Dat ze verpleegkundige was/is staat onder haar column 😉 Ze heeft zelfs op dezelfde hogeschool als ik gezeten, of gooi ik nu m’n reputatie ten grabbel?

 26. JennyJo says:

  Een volstrekt legitieme vraag en geen gelijkstelling.

  Ik vind het helemaal geen legitieme vraag, ik vind het een idiote vraag gezien het feit dat er een heldere definitie is van mantelzorg. Als die er is ga je toch niet zulke vragen stellen? En de pointe van haar stukje snap ik ook niet, of het moest zijn om de goegemeente erop voor te bereiden dat ze zorg nog kariger wordt en we nog meer moeten gaan mantelzorgen. En dat verpakt ze dan “leuk” door te stellen dat het zo fijn is om iets voor een ander te doen.

  Ik ben helemaal klaar met mensen die mij willen vertellen hoe fijn het toch is om te mantelzorgen. Het is alleen maar een rotsmoes om ons nog meer bezuinigingen door de strot te douwen, waarvan met name de mensen die geen vuist kunnen maken omdat ze chronisch ziek, oud of dement zijn, het slachtoffer worden.

 27. Legitiem in de zin van logisch toegestaan en daaropvolgend dat het geen gelijkstelling is (en dat laatste was het hangijzer). En ik vind het niet zo gek om dergelijke vragen te stellen. Wat is zorg? Wat is verplegen? Dat zijn juist heel belangrijke vragen naar mijn idee. Dat er definities voor zijn wil niet zeggen dat die voor iedereen duidelijk zijn.

  Ze zegt overigens niet dat het heel fijn is om te mantelzorgen.

 28. wilmamazone says:

  Voor alle duidelijkheid het eerste stuk van de column in zijn geheel:

  De waardevolle samenleving

  Iets doen voor een ander: is dat waardevol of kost het vooral tijd? Laatst was ik in het weekend een ontbijtje aan het klaar maken voor mezelf en m’n lief en ik vroeg me af: ben ik nu aan het mantelzorgen? Wat is eigenlijk de definitie van mantelzorg? Want wat is ‘normale zorg’ voor een ander en wat is extra? Is dat dan niet voor iedereen anders? Dat zijn zo van die vragen die me de hele week kunnen bezighouden.

  Wat ik overal lees en hoor is dat de groep mantelzorgers heel groot is en dat ze het enorm zwaar hebben. Maar hoe ging dat ‘vroeger’ dan? Was het, toen er nog geen computer, skype, robot-stofzuiger en wasmachine was, dan niet nog veel zwaarder?

  Dat zijn -halverwege 2011- 7 vraagtekens in een stukkie tekst van iemand die óns eigenlijk met gemak zou moeten kunnen vertellen wat onder meer de definitie van mantelzorg is.

  Sabine Uitslag (1973) is sinds 2008 lid van de Tweede Kamerfractie voor het CDA. Zij houdt zich bezig met zorgbeleid (verpleeghuizen, Wmo, Awbz), alcohol- en drugsbeleid en jeugdbeleid. Zij werkte onder meer als verpleegkundige, docent en kwaliteitscoördinator in de zorg.

  Nee zij kreeg recent tijdens het klaar maken van een ontbijtje -blijkbaar bij uitzondering óók voor haar lief- pas een helder ogenblik.

  De vragen die ze stelt kunnen mij nou zo lekker bezig houden. Kan iemand mij eens uitleggen wat de toegevoegde waarde van een computer, skype (gratis telefoneren via comp.) e.d. is als je b.v. midden in de nacht een volwassen persoon moet verschonen die niet mee kan werken?
  Volgepoept en/of gebraakt beddengoed en kleding kun je ook niet zomaar in de wasmachine stoppen en ga zo maar door.

  Robot-stofzuigers zijn peperduur en er kleven behoorlijk wat nadelen aan, dus die gaan de mantelzorgers ook niet redden áls ze zo’n ding al kunnen betalen.

  Wat mij dus stoort is dat ze gewoonweg niet verder gekeken heeft dan haar neus lang is, met rare voorbeelden komt, zomaar wat uit de losse pols lijkt te roepen en zich achteraf er uit probeert te kletsen:

  Het CDA-kamerlid, op vakantie in Italië, heeft de storm aan negatieve reacties inmiddels wel meegekregen. De teneur: Uitslag zou ofwel geen flauw benul hebben wat het werk van een mantelzorger inhoudt danwel de belangeloze inzet voor een zieke naaste relativeren door zichzelf hardop de vraag te stellen of het maken van een ontbijtje – „voor mezelf en m’n lief” – onder de noemer mantelzorg kan worden gerangschikt.

  Volgens Uitslag is dat een heel verkeerd beeld: „Natuurlijk heb ik de zorg voor een familielid met kanker niet willen vergelijken met het bereiden van het ontbijt. Ik bagatelliseer het werk van mantelzorgers niet, maar heb daar enorm veel waardering voor. Ik zie het verschijnsel mantelzorgen in mijn eigen familie en heb daar diep respect voor.”

  Volgens haar gaat de column juist over de waarde van belangeloos iets voor een ander doen: ‘In die zin gaat de column ook over meer dan alleen het fenomeen mantelzorg. Ik heb, zie de titel, willen schrijven over de waardevolle samenleving. Het is prachtig als mensen iets om niet doen. Dát zou meer moeten worden gewaardeerd door de samenleving, zonder dat die waardering altijd maar weer een kwestie van geld is. Ik zou willen dat mensen in de spiegel kijken, dat ze zich iedere dag weer afvragen: wat heb ik vandaag voor de samenleving gedaan, wat heb ik betekend?’

  Kijk vooral eens goed in je eigen spiegel Sabine en neem je voor om nooit meer zo’n barslechte column te produceren!

  De zorg draait hier in Nederland al voor 80% op mantelzorgers en zorgvrijwilligers en ik ken tig mensen die belangeloos -buiten de zorg- vanalles voor een ander doen, maar die doen dat meestal in stilte/hebben geen behoefte aan veren in hun kondt. Je ziet ze daarom pas als je ze wilt zien; ze zijn er altijd al geweest en zullen er altijd blijven.

 29. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik vind het een idiote vraag gezien het feit dat er een heldere definitie is van mantelzorg.

  Nadat SU zich eens iets was gaan afvragen wat ze al drie jaar geleden, namelijk voor ze in de Tweede Kamer terecht kwam, had horen te weten, schrijft ze

  Inmiddels ben ik in mijn speurtocht wel wat wijzer geworden.

  En ze komt niet verder dan:

  je oude vader helpt met de steunkousen … koken voor een doodzieke vriendin

  Dat ze gewoon geen benul heeft van waarom het voor heel veel mensen gaat (permanente zorg voor demente of anderszins ernstig invalide ouders en dergelijke) terwijl ze had horen te weten waarom het gaat, en dat ze nog met haar onbenul te koop loopt, dat vind ik erg.

 30. CiNNeR says:

  @Bram:

  Mijn conclusie is dat we mantelzorg tegenwoordig kwantificeren en daarmee wordt datgene wat altijd vanzelfsprekend was opeens iets waar eisen en verwachtingen aan worden gesteld.

  Dat is een paradoxaal (want wat vanzelfsprekend is, brengt verwachtingen met zich mee), maar belangrijk cultuurfenomeen.

  Een fenomeen wat onder meer door de overheid is opgekomen. Immers bestaat de kostwinner niet meer, elk gezinslid zal moeten werken om de vaste lasten te betalen wat zorgen voor iemand anders al een stuk lastiger maakt. Dat gaat nog erger worden, met alle op stapel staande kortingen voor thuiswonende kinderen en thuiswonende ouders of andere familieleden. Daarnaast zijn ‘we’ prima gestimuleerd om vooral overal en nergens een baan te zoeken en dan gaarne richting werkplek te verhuizen. Je hele familie en sociale kring meeslepen wordt dan ietwat lastig, het vanzelfsprekende voor elkaar zorgen eveneens. En wat te denken van de mentaliteit die onze overheid heeft aangekweekt en nog steeds doet: De zieke en oudere is inmiddels de paria van de maatschappij geworden, alles wat niet werkt telt allang niet meer mee.

  Daarnaast gaat het om de vertekening die hier (en elders) te best wordt gegeven. Zoals de conclusie:

  Maar mijn boodschap is dat het juist hartstikke waardevol is als je de yogales moet afzeggen omdat je gaat koken voor een doodzieke vriendin. Veel mensen hebben het zo nog niet bekeken. Je bent waardevol als mens als je voor niets iets doet voor een ander. Dan is je zoon, je buurman of moeder van onschatbare waarde, die absoluut niet te kwantificeren is!

  Zeker klinkt dat zeer sympathiek, laten we allen lief zijn voor elkaar. In een stuk met betrekking tot mantelzorg alleen volslagen absurd natuurlijk. Immers als jij als ouder alleen zelf voor je kind kan zorgen (in plaats van naar een instelling sturen) door ontslag te nemen, vanzelfsprekend dan geen uitkering te ontvangen en geen normale dag in je leven meer te hebben, zal je wel wat eisen moeten stellen en wat verwachtingen moeten hebben. Niet omdat het om een verwend nest van een mantelzorger gaat die zich niet realiseert hoe waardevol het kan zijn iets voor een ander te doen, maar omdat het zorgen gewoonweg op geen andere manier georganiseerd kan worden.

  Overigens frappant dat ook in deze discussie degene die zorg nodig heeft, volslagen onbelangrijk lijkt te zijn. Het idee mantelzorg is juist voor hen ook belangrijk, om vertrouwd zorg te kunnen krijgen en zelf mee te kunnen denken of in te kunnen delen. En die wil echt niet voortdurend een beroep doen op willekeurig wie beschikbaar is of naar de buren bellen. Blijkbaar gaan we daar weer terug in de tijd, heb je zorg nodig dan ben je afhankelijk van wie wil en anders kwijn je maar weg.

 31. JennyJo says:

  Wat ik zie is een trend om de zorg voor iedereen die niet meer productief kan zijn voor de samenleving tot op het bot te marginaliseren. Ik weet wel dat mijn demente ouders niets meer bijdragen aan de maatschappij en alleen maar geld kosten. Maar het zijn ondanks hun dementie mensen met gevoelens, emoties, zowel mijn vader als mijn moeder waren en zijn nog in staat tot verdriet, vreugde en empathie en hebben recht op menswaardige zorg. Echter, hoe mooi mantelzorg volgens SU ook is, niet iedereen is in staat om die te geven, doodeenvoudig omdat er vaak nog anderen zijn voor wie gezorgd moet worden.

  En inderdaad, met een ontbijtje maken voor je lief heeft dat allemaal niks te maken. Daar had SU wel wat duidelijker over mogen zijn want de eerste eis die je aan een kamerlid mag stellen is toch wel dat er klaar en duidelijk gecommuniceerd wordt.

 32. JennyJo says:

  Blijkbaar gaan we daar weer terug in de tijd, heb je zorg nodig dan ben je afhankelijk van wie wil en anders kwijn je maar weg.

  Dat is dus precies waar ik ook bang voor ben.

 33. wilmamazone says:

  @JennyJo

  Gelukkig dan toch dat je die hele periode een computer bij de hand had en die nu nog steeds hebt. Als je nou ook nog snel een robot- stofzuigerT aanschaft…………….

 34. JennyJo says:

  Volgens mij ben ik die robotstofzuiger! 😆

 35. @CiNNeR

  Een fenomeen wat onder meer door de overheid is opgekomen.

  Ohw, shure thing. Maar dat is niet wat me interesseert. Het fenomeen is er, what to do with/about it.

  Blijkbaar gaan we daar weer terug in de tijd, heb je zorg nodig dan ben je afhankelijk van wie wil en anders kwijn je maar weg.

  Terug? Die tijd is er al. Mensen in verpleeghuizen en andere vormen van zorg zijn al afhankelijk van ‘wie wil’. En van diegenen die willen zijn er vele duizenden te weinig en te vaak zijn ze niet goed genoeg opgeleid of anderszins toegerust om hun werk te doen.

 36. JennyJo says:

  Blijkbaar gaan we daar weer terug in de tijd, heb je zorg nodig dan ben je afhankelijk van wie wil en anders kwijn je maar weg.

  Terug? Die tijd is er al.

  Tja en we moeten ook allemaal werken van de overheid, dus hoe stelt men zich dat voor, al die mantelzorg? Je kunt maar op 1 plaats tegelijk zijn.

 37. Om te beginnen is er ruimte te winnen qua sekseverdeling van mantelzorg. Verder zijn er situaties waarin het mogelijk is om via een PGB inkomsten te genereren (al gaat daar het mes in…) en is verbetering van kwaliteit van zorg erg belangrijk.

 38. JennyJo says:

  Maar hoe verbeter je de kwaliteit als er te weinig mensen zijn?

 39. Dat is de vraag voor het miljoen natuurlijk. Maar als ik een gooi mag doen: de mensen die er zijn beter opleiden, meer wetenschappelijke grondslag in het denken en doen en zorgen voor esprit d’corps. Als ik denk aan voorbeelden per stuk: aspecten van ouderenzorg onder verpleegkundige aandacht brengen (bijv voor coaching in dementiezorg, palliatieve zorg), zorgen voor betere onderbouwing van preventie en behandeling van decubitus en andere wonden (zie bijv. Hester Vermeulen) en zorgen dat mensen hun beroep gaan waarderen. (Als ik een kwartje kreeg voor iedere keer dat ik heb gehoord ‘Ik ben maar een verzorgende hoor’, zat ik op de Bahama’s)

 40. wilmamazone says:

  Bram zegt:

  Terug? Die tijd is er al. Mensen in verpleeghuizen en andere vormen van zorg zijn al afhankelijk van ‘wie wil’. En van diegenen die willen zijn er vele duizenden te weinig en te vaak zijn ze niet goed genoeg opgeleid of anderszins toegerust om hun werk te doen.

  Ik neem aan dat je hiermee het gedeelte professionele zorg bedoeld?

  Uit de verhalen hierboven van B van Knippenberg, Zeeuwmeeuw en nu ook van JennyJo blijkt dat vooral instanties creatief/naar eigen goeddunken omspringen met de definitie van mantelzorg en er mensen door hen tot mantelzorger gebombardeerd werden/worden die daar vanzelangzalzeleven niet om gevraagd hadden/hebben. Het is geen kwestie van willen, maar keihard moeten zo blijkt. Mantelzorg is altijd vrijwillig wordt door de regering beweerd, maar in de dagelijkse praktijk blijkt daar dus niet veel van te kloppen.

  (Om het over de vraag of iedere -al of niet vrijwillige- mantelzorger überhaupt goed genoeg opgeleid is of anderszins toegerust om hun werk te doen, en wat voor gevolgen dat kan hebben voor degene die zorg nodig heeft, niet eens te hebben. Je kunt het nog zo goed bedoelen, maar de weg naar de hel is nu eenmaal met goede bedoelingen geplaveid.)

  Dat is dan m.i. ook meteen de reden waarom het flierefluiterig overkomende columnpje van Sabine Uitslag bij zovelen in het verkeerde keelgat schoot.

  Pakken we weer even Rijksoverheid erbij om te zien wat deze -tot nu toe heet dat- verstaat onder gebruikelijke zorg:
  quote:

  Definitie gebruikelijke zorg door gemeente
  Gebruikelijke zorg is zorg die mensen elkaar normaal gesproken bieden omdat ze samen een gezin vormen. Het betekent bijvoorbeeld dat uw partner boodschappen kan doen, of dat uw (oudere) kinderen kunnen koken. U kunt bij uw gemeente navragen welke definitie van gebruikelijke zorg voor u geldt.

  Mantelzorg
  Als een huisgenoot, familielid, vriend of kennis u vrijwillig en voor langere tijd helpt, wordt dit mantelzorg genoemd. Gemeentes kunnen zelf bepalen wat ze beschouwen als mantelzorg. De gemeente kan uw mantelzorger hulp bieden, bijvoorbeeld door te zorgen voor een invaller (respijtzorg). Uw familie of vriendenkring is niet verplicht u mantelzorg te geven.

  Het venijn zit ook hier in de staart, want de informatie eindigt met:

  Persoonsgebonden budget inzetten voor mantelzorger
  U kunt bij uw gemeente een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen uit de Wmo. Dat betekent dat u de hulp waar u recht op heeft zelf kunt inhuren. U kunt dan zelf hiermee uw mantelzorger betalen.

  Sabine Uitslag wekt voor mij -nog steeds- duidelijk de indruk dat ze het meer dan voldoende vindt dat mantelzorgers in het vervolg slechts elke avond tevreden in de spiegel kijken met de woorden: ‘Wat heb ik vandaag toch maar weer fijn veel betekend voor de samenleving’:

  Inmiddels ben ik in mijn speurtocht wel wat wijzer geworden. Mijn conclusie is dat we mantelzorg tegenwoordig kwantificeren en daarmee wordt datgene wat altijd vanzelfsprekend was opeens iets waar eisen en verwachtingen aan worden gesteld.

  Tis toch wat dat mantelzorgers tegenwoordig óók een menswaardig leven willen nietwaar?!

  Ik heb er vanmorgen uitgebreid over gesproken met mijn moeder van ruim 85 jaar oud en die bevestigde dat vroeger echt niet overal en bij iedereen alles zo vanzelfsprekend ging als SU zo graag wil denken. Ook toen bestonden er egoïsten m/v die niet verder kwamen dan: Me, Myself and I.

  Sowieso was er in die ‘goede oude tijd’ zelden een vent te vinden die genegen was om een zorgtaak op zich te nemen en jongens hoefden meestal ook al niet. Die taak ging vanzelfsprekend/automatisch naar meisjes en vrouwen. Dat is tegenwoordig voor een (te) groot deel nog steeds zo.

  Mijn moeder wist iig ook niet of ze nou om Sabine Uitslag moest lachen of huilen of beide.
  Ze weet hoe het voelt om taken te moeten volbrengen die je lichamelijke en/of geestelijke krachten eigenlijk ver te boven gaan.
  Het mens komt nu voor de 1e keer van haar volwassen leven echt toe aan zichzelf en weet -triest genoeg- eigenlijk niet eens meer hoe dat moet. Dat ben o.a. ik haar stapje voor stapje aan het leren en ik hoop van harte dat ze nog de tijd krijgt om eens wat vaker van het leven te genieten.

 41. CiNNeR says:

  @Bram:

  Ohw, shure thing. Maar dat is niet wat me interesseert. Het fenomeen is er, what to do with/about it. Om te beginnen is er ruimte te winnen qua sekseverdeling van mantelzorg. Verder zijn er situaties waarin het mogelijk is om via een PGB inkomsten te genereren (al gaat daar het mes in…) en is verbetering van kwaliteit van zorg erg belangrijk.

  Dat is de vraag voor het miljoen natuurlijk. Maar als ik een gooi mag doen: de mensen die er zijn beter opleiden, meer wetenschappelijke grondslag in het denken en doen en zorgen voor esprit d’corps. Als ik denk aan voorbeelden per stuk: aspecten van ouderenzorg onder verpleegkundige aandacht brengen (bijv voor coaching in dementiezorg, palliatieve zorg), zorgen voor betere onderbouwing van preventie en behandeling van decubitus en andere wonden (zie bijv. Hester Vermeulen) en zorgen dat mensen hun beroep gaan waarderen. (Als ik een kwartje kreeg voor iedere keer dat ik heb gehoord ‘Ik ben maar een verzorgende hoor’, zat ik op de Bahama’s)

  Zal toch de overheid een flinke hand in moeten hebben. De hoofdzakelijke reden dat mensen hun eigen beroep niet meer waarderen, is omdat ze de laatste jaren terug gezet worden in functie, salaris en/of arbeidsomstandigheden. ‘- Overigens is de leus ‘ik ben maar verzorgende wel terecht, zij hebben minder opleiding en minder bevoegdheden. Dingen doen die wettelijk niet mogen, levert nogal risico op. Probleem werkt ook vaak de andere kant op, de verzorgende die zonder verplegend personeel op een afdeling staat. – Daarnaast is er door ingrepen vanuit de overheid de stopwatch ingevoerd, wat het werk er niet leuker op maakt, vaak zelfs niet haalbaar en voor degene die zorg nodig heeft net zo goed een drama vormt.

  Persoonlijk denk ik dat we af zouden moeten van de commercie in de zorg, die maakt dat het alleen nog om winst, goedkoop personeel, aandeelhouders en cijfertjes gaat. Waarom winst moeten maken op zorg?!

  Daarnaast mag de WMO ook meteen op de schop. Gewoon centraal houden de regels, rechten en plichten. Wel zo duidelijk, gelijk verdeeld en beter beheersbaar door een groep mensen die werkelijk verstand heeft van zorg ipv de ambtenaar die maar wat doet. Er zou verder gekeken kunnen worden naar de honderden strijkstokken. Vrijwel alle hulpmiddelen zijn in NL twee tot vijf maal zo duur als dezelfde middelen in het buitenland (onlangs las ik over de buddy knop voor een focuswoning, in Amerika nog geen dertig dollar maar in Nederland 99,95 euro! Hebben we het niet over de stinkdure nodige apparaten). Voor van alles rijzen bureautjes als paddenstoelen uit de grond waar altijd weer geld op de verkeerde plekken terecht komt. De te hoge salarissen en bonussen waren opnieuw niet op een hand te tellen dit jaar. En opnieuw, winst, aandeelhouders? Heeft niets met zorg te maken maar lekt aardig wat geld naartoe. En vooral niet snijden in het PGB. Het is slechts een verschuiving van PGB naar AWBZ waarbij de AWBZ simpelweg duurder is en stukken slechter van kwaliteit. Kans is groot dat het ook nog een extra nadelig effect heeft, door de stramme, moeizame AWBZ zorg zullen er mensen zijn die nu kunnen werken maar dan niet meer (alleen al omdat je te laar uit bed gehaald wordt). Het probleem nu is hooguit de vervelende bureau’s die hun werk niet goed doen, zoek dan daar een oplossing voor in plaats van schrappen en overhevelen.

  Wellicht ook een idee terug te gaan naar het principe ziekenfonds/particulier, maar dat heeft meer te maken met het feit dat ziek zijn een luxe is geworden die een steeds groter groeiende groep mensen zich niet kan veroorloven.

  Enfin, mijn eerste ideeën.

  Terug? Die tijd is er al. Mensen in verpleeghuizen en andere vormen van zorg zijn al afhankelijk van ‘wie wil’. En van diegenen die willen zijn er vele duizenden te weinig en te vaak zijn ze niet goed genoeg opgeleid of anderszins toegerust om hun werk te doen.

  Ja ik weet. Ben gewend met mensen te praten die niet geloven dat de zorg al zo hard achteruit gegaan is (of aankomen met de leus ‘je zal in Ethiopië wonen’) en hou het dan maar bij het heden, sorry.

  Voor de achtergrond, zelf chronisch ziek (door twee diagnoses die zeventien jaar te laat kwamen) en in zeer slechte tijden nooit hulp kunnen krijgen. Mijn inmiddels man moest gewoon maar alles tegelijk voor me zijn en overal vrij voor nemen en hard blijven werken voor ons beider. Heb ook eens te horen gekregen ‘u heeft toch wel vrienden?’ toen ik ergens minimaal een maal per week moest komen maar daar niet zelfstandig heen kon. Menigeen moest ook regelmatig van het hart dat mijn huishouden wel erg rommelig of zelfs viezig was. Dat was ook zo, mijn man was nu eenmaal geen superman en er zaten niet ineens meer uren in de dag!

  Mijn vader woonde een eind verderop (100 kilometer) en heb ik een aantal jaren alleen gelogeerd als hij het ziekenhuis in moest en daarna zorg nodig had (leuke visite was er niet meer bij, dat werd ons allebei teveel). Heb hem ook wel eens bewust achter moeten laten (tip van ambulancepersoneel) omdat hij anders de benodigde hulp niet kreeg omdat ik op visite was, hulp die ik hem niet kon geven (hij was aan het dood gaan, pas achteraf werd vastgesteld dat hij nooit alleen gelaten had mogen worden met mij).

  Afgelopen twee weken me een slag in de rondte zitten bellen voor mijn oma, die op een dag plots geen huishoudelijke hulp meer kreeg en haar scootmobiel kwijtraakte. Heb weer wat hulp voor haar kunnen krijgen maar de indicatie is gehalveerd uit personeelsgebrek en misstanden met regeltjes, de scootmobiel raakt ze volgend jaar alsnog gewoon kwijt om in de leenvoorziening te plaatsen. Ze mag hem zelf ook lenen, wel op reservering en helaas, zonder scootmobiel kan ze niet bij de leenplek komen. Ze heeft overigens een eigen bijdrage betaald voor de scootmobiel en wilde best elke maand betalen als ze de scootmobiel op haar galerij zou mogen houden, maar dat kan blijkbaar niet. De familie gaat proberen een tweedehands te kopen.

 42. CiNNeR says:

  Eigenlijk legt Sabine Uitslag per ongeluk een vinger op een zere plek, al is het een heel ander auw dan waar ze op doelt. Deze column laat immers zien hoe bar slecht politici weten wat er gaande is in de maatschappij die zij wensen te besturen, veranderen, bestendigen en verbeteren. Passend in het stereotype rijtje: Uitkeringstrekkers willen niet werken, velen vinden het wel lekker in de WAO of hebben standaard een bouwbedrijf on the side, mensen gaan onnodig naar de dokter als het allemaal maar ‘gratis’ is, armoede bestaat niet, mensen rijden in een Mercedes naar de voedselbank, PGBers lichten de boel op en mantelzorgers moeten niet zo klagen. Ongetwijfeld sla ik er nu meer dan een dozijn over.

  Geen wonder dat er geen enkel probleem wordt opgelost nietwaar? Jammer ook dat de Nederlandse bevolking voor het merendeel niet de moeite neemt een geluid of protest te laten horen.

 43. wilmamazone says:

  Generaliseren is nooit verstandig, ook met betrekking tot politici niet. De column van SU is m.i. niet maatgevend voor de hele volksvertegenwoordiging.

  Dat mensen die te maken hebben met een pgb zwart op wit meer verantwoording komen aan het afleggen over hun uitgaven vanuit dat pgb/administratie daarvan goed moeten bijhouden, vind ik eigenlijk niet zo verkeerd. Het voorkomt o.a. dat het gat in de markt niet nóg groter wordt en het rommelen met geld van een kwetsbare groep mensen tot een minimum beperkt blijft

  Wellicht geen fijn gevoel voor mensen die wel te vertrouwen zijn, maar dat is met alles.

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/zorgverzekering/10248935/__Bedrijfje_fraudeert_met_zorgbudgetten__.html?p=14,2

  Grootschalige fraude met pgb

  Een zorgbedrijf uit Kerkrade wordt in verband gebracht met zeer grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb) van hulpbehoevenden.

  De politie Limburg-Zuid is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart naar de precieze handel en wandel van de drijvende krachten achter de verdachte onderneming, een Kerkradenaar met zijn vrouw en drie kinderen.

  Een van hen zou opvallend genoeg ook ’doktertje hebben gespeeld’ met klanten door injecties te geven, zonder dat hij daarvoor bevoegd was.

  De zaak kwam aan het rollen door……..

 44. Aan deze discussie is moeilijk een touw vast te knopen ondertussen.

  Overigens is de leus ‘ik ben maar verzorgende wel terecht, zij hebben minder opleiding en minder bevoegdheden.

  Ik doel, voor de duidelijkheid ook op Verzorgenden IG. Wat versta jij onder een verzorgende? Niettemin is het ‘maar’ sowieso niet terecht, maar in en in triest. Het zijn mensen die het leeuwendeel van zorg leveren aan soms ontzettend zwakke mensen. Ze zijn de ruggengraat van de ouderenzorg. Dat zal niet gaan veranderen (misschien tenzij de PVAL (partij voor verdubbeling van AWBZ lasten) opgericht gaat worden)

  Als we als maatschappij op een dergelijke manier naar die ontzettend belangrijke mensen gaan kijken… Tja… Geef mijn portie dan maar aan fikkie.

 45. CiNNeR says:

  @Wilmamazone: ik meen niet dat deze column van Sabine Uitslag maatgevend is voor de gehele politiek, ik vind de column het zoveelste voorbeeld van politici die laten merken niet of slecht te weten wat er in de maatschappij speelt. Daar is Sabine Uitslag niet de eerste in en ze zal ongetwijfeld niet de laatste zijn.

  Dat fraude met PGB bestreden moet worden gaf ik al aan mee eens te zijn. Maar de oplossing deze fraude te bestrijden zit natuurlijk niet in simpelweg een miljard bezuinigen op het PGB zodat ongeveer negentig procent van de huidige PGBers hier geen gebruik meer van mogen maken. Het is dan ook niet meer dan een beroerde bezuiniging.

  Dankje voor de tip met quoten trouwens 🙂

  @Bram: Ik doelde op wat voorheen verzorgende C heette of gewoon ‘verzorgende’. De mensen die geen of weinig opleiding hebben en derhalve bepaalde handelingen niet uit mogen voeren. Dit gaat deels ook op voor verzorgende IG. Stel dat er een infuus aangelegd moet worden dan zou een verzorgende dat terecht weigeren. Omdat die daar niet voor opgeleid is, dat niet mag én omdat de verzorgende een risico loopt als er iets mis gaat. Andere handelingen moeten bepaalde verrichtingen voor behaald zijn voor dat dat mag. Voor de cliënt of familie heel vervelend om te horen als zo’n verzorgende zegt ‘maar ik ben maar verzorgende’, maar in feite is dat heel correct. Niet omdat het ‘maar’ een verzorgende is maar omdat de ‘maar’ slaat op welke verrichtingen wel of niet uitgevoerd mogen worden. Heeft dus niets te maken met imago of waardering.

  Al vele jaren is er ook een gevaarlijke ontwikkeling bezig, verzorgenden die allerlei niet mogen maar (vooral in de nacht) zonder verpleegkundige op een afdeling staan. Niet prettig (understatement) voor de cliënt op het moment dat er iets gebeurd, een verzorgende zou wel eens een hele foute inschatting kunnen maken of een verkeerde handeling kunnen uitvoeren met alle gevolgen vandien. Ook niet prettig (opnieuw een understatement) voor de verzorgende zelf. Die alleen staat met veel te veel verantwoordelijkheid, een schadelijke fout kan maken die een leven lang bijblijft en aangeklaagd kan worden als er een handeling is verricht die niet mag.

  En eerlijk, zou daar wel eens goed naar gekeken mogen worden.

 46. Een intraveneus infuus aanleggen gebeurt, een héél enkele uitzondering daargelaten alleen in ziekenhuizen en daar zijn hoofdzakelijk verpleegkundigen. Ik heb één keer meegemaakt dat iemand een intraspinale catheter kreeg ter pijnbestrijding in een high care hospice. Aan die pomp/insteek komen geen verzorgenden, muv het verwisselen van de cassette. Het verwisselen van het infusiesysteem gebeurde door minimaal een verpleegkundige icm met een verzorgende die daarbij een duidelijk afgebakende taak heeft. Subcutane infusen worden ook ingebracht en onderhouden door VIG’ers die daar bekwaam in zijn. (en bekwaamheid is overal criterium mbt voorbehouden handelingen) Ik ben bang dat wat je zegt niet echt veel hout snijdt in deze.

  Heeft dus niets te maken met imago of waardering.

  Als een VIG’er van zichzelf zegt ‘maar’ een verzorgende te zijn heeft niets met imago/zelfbeeld te maken? Zucht…

 47. LK says:

  Is het probleem niet gewoon dat mevrouw Uitslag absoluut geen talent heeft voor het schrijven van columns? Ik kan geen conclusie halen uit dit warrige betoog….

  CryptoEdit: Jij hebt dat talent wel. Hier eens een stukkie schrijven?

 48. JennyJo says:

  Is het probleem niet gewoon dat mevrouw Uitslag absoluut geen talent heeft voor het schrijven van columns?

  Dat zeker! 🙂

 49. wilmamazone says:

  Ik heb eens wat rondgekeken op deze site en er wordt duidelijke taal gesproken/geen warrige betogen gehouden:
  http://www.uwbudget.nl/

  http://www.uwbudget.nl/index.php/nieuws/pgb-bezuinigingen/171-het-pgb-voor-zorg-zonder-verblijfsindicatie-verdwijnt-per-2014

  4 juli 2011
  Het pgb voor zorg zonder verblijfsindicatie verdwijnt per 2014
  Per Saldo is heel teleurgesteld dat de maatregel om het pgb af te schaffen voor mensen die geen verblijfsindicatie hebben nu definitief besloten is. Dat betekent dat 117.000 huidige budgethouders hun pgb over 2,5 jaar kwijt zijn.

  Een bittere pil na vier weken keihard actievoeren door heel veel budgethouders. Wel besloot de Tweede Kamer gisterenacht dat de eigen regie moet worden geborgd voor mensen die zorg krijgen via instellingen, de zogenoemde zorg in natura. De staatssceretaris moet voor Prinsjesdag in een brief concreet maken hoe ze dat gaat doen. Per Saldo zal in dat proces naar 20 september er bovenop zitten.

  Discussie cijfers en toch doorzetten?
  Het hele idee om het pgb af te schaffen voor mensen die wel zorg nodig hebben maar geen verblijfsindicatie, is omdat het kabinet denkt dat dit 900 miljoen euro oplevert. Per Saldo heeft tot drie keer toe laten zien dat………

 50. CiNNeR says:

  @Bram: vermoed dat deze discussie tussen ons een zinloze zaak zal zijn. Ik heb in elk geval geheel andere ervaringen dan jij ermee. Zowel met verzorgenden in mijn vriendenkring als ervaringen van familie met verzorging, gesprekken met verzorgers van EVV’ers tot verpleegkundigen, in verzorgingshuizen als in thuiszorg. Heb zelf eens ontslag genomen, omdat mij gevraagd werd iets uit te voeren waar ik in het meest extreme geval voor vervolgd had kunnen worden omdat ik er niet toe bevoegd was. Het infuus is daar alleen een voorbeeld. Om de zoveel tijd belanden deze verhalen ook in de actualiteit trouwens.

  Maar inderdaad, als mensen hun eigen beroep bagatelliseren, is dat treurig.

 51. Heb zelf eens ontslag genomen, omdat mij gevraagd werd iets uit te voeren waar ik in het meest extreme geval voor vervolgd had kunnen worden omdat ik er niet toe bevoegd was.

  Dat is erg treurig. Care to share?

  Maar inderdaad, als mensen hun eigen beroep bagatelliseren, is dat treurig.

  Precies!

 52. JennyJo says:

  Maar inderdaad, als mensen hun eigen beroep bagatelliseren, is dat treurig.

  Misschien is dat ook niet zo gek in een sector waar de ene bezuiniging de andere opvolgt en altijd maar weer wordt gezegd dat het wel met minder kan. Het voortdurend afknijpen van de voorzieningen die nodig zijn om dat werk op een bepaald niveau te doen wekt nou niet bepaald de indruk dat het heel belangrijk wordt gevonden door de hoogste beslissers. Eén verzorgende op 15 demente bejaarden (wat regelmatig voorkomt in het verpleeghuis van mijn ouders), waardoor je, ook al wring je je in 20 bochten en ben je nog zo snel en efficiënt, met geen mogelijkheid je werk kan doen zoals zou moeten, zou mij ook niet het gevoel geven dat ik als een belangrijk element werd gezien, dan zou ik misschien ook wel over mezelf gaan denken als “maar” een verzorgende.

 53. wilmamazone says:

  LK zegt:

  Is het probleem niet gewoon dat mevrouw Uitslag absoluut geen talent heeft voor het schrijven van columns? Ik kan geen conclusie halen uit dit warrige betoog….

  Daar dacht ik ook meteen aan, maar het neemt niet weg dat ik me levendig voor kan stellen dat mensen die de column lazen zelf conclusies gingen trekken/vanalles tussen de regels van SU door invullen.

  Er is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest (understatement) rondom pgb, mantelzorg, toestanden in de zorg zelf, in verpleeghuizen en noem maar op. Overbelaste mensen op de diverse werkvloeren die -regelmatig met de moed der wanhoop- er evengoed het beste van proberen te maken.

  De column kwam (19 juli) óók nog eens op een ongelukkig tijdstip wat dit betreft:
  In mijn gemeente viel iig half juli een gemeentelijk schrijven in de bus over herbeoordeling van hulp bij het huishouden; datum boven de brief 13 juli 2011.

  Nog niet eens zó gek lang geleden heeft er overigens al een beknibbelingsronde plaatsgevonden die voor de nodige commotie zorgde. Vooral bij ouderen -met name de hoogbejaarden- die er geen snars van begrepen dat ze opeens uren minder hulp gingen krijgen.

  Geachte **********

  De gemeenteraad van ******** heeft op 6 juli j.l. besloten om de Verordening WMO aan te passen voor huishoudelijke hulp. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2012 voor u iets gaat veranderen. Wat er precies gaat veranderen en waarom dat dit gebeurt, leest u in deze brief. Ook geven we aan wat dit voor u kan betekenen.

  Wat gaat er veranderen?
  Het recht op huishoudelijke hulp blijft bestaan. Wat er wel verandert zijn de volgende zaken:
  * De normering voor hulp bij het huishouden verandert. Dat betekent in veel gevallen minder uren hulp bij het huishouden
  *De voorwaarden om een Persoonsgebonden budget(PGB) te krijgen worden strenger. Voordat de gemeente overgaat tot betaling van het PGB moet er een zorgovereenkomst zijn. Ook willen we dat mensen van tevoren aangeven dat ze op de hoogte zijn van de eisen waar de PGB administratie aan moet voldoen.
  *Vanaf 1 januari 2012 zijn er verschillende uurtarieven voor het PGB en wordt er niet meer uitbetaald per klasse maar per uur.

  De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2012. Tot die tijd verandert er niets.

  Wat betekent dit voor u?
  Vanaf half augustus beoordelen we opnieuw alle cliënten die op 1-1- 2012 een geldige indicatie voor huishoudelijke hulp hebben. Hoe doen we dat? Uw beperkingen en uw woon- en leefsituatie zijn bij de gemeente bekend. Het is daarom in veel gevallen niet nodig een uitgebreid onderzoek te doen. U kunt tussen augustus 2011 en 1 januari 2012 van ons een telefoontje of een huisbezoek verwachten. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie bespreken we wat de wijzigingen voor u betekenen. Als u liever wilt dat onze consulent het gesprek voert met een bekende of met familie of vrienden van u, dan kunt u dit aangeven.
  Zorgt u er dan wel voor dat u, als de consulent u belt, het telefoonnummer van deze bekende bij de hand heeft.

  Waarom deze verandering?
  De kosten van de zorg stijgen enorm en het kabinet heeft aangegeven dat dit tot een onhoudbare situatie zal leiden. Daarom zoekt Rijksoverheid naar mogelijkheden om de uitgaven voor collectieve zorg te verlagen en structueel te beheersen. Dit heeft ook consequenties voor het gemeentelijk beleid. Door de herbeoordeling voor hulp bij het huishouden willen wij bereiken dat we hulp kunnen blijven garanderen voor mensen die dit nodig hebben.

  Vragen
  Heeft u nog vragen over deze brief neem dan gerust contact op met****

  Met vriendelijke groet,

  namens Burgemeester en Wethouders van*****

 54. LK says:

  Ik kan me namelijk niet voorstellen dat mevrouw Uitslag de volgende column had willen schrijven (en dan heb ik het even aangepast in gangbaar columns):

  “Nu de discussie rond de zorg en het persoonsgebonden budget in volle gang is, begin ik me steeds meer af te vragen hoe we mantelzorg eigenlijk moeten definiëren. Voor de duidelijkheid: zorg kan onderverdeeld worden in ‘normale zorg’ en ‘extra zorg’. Mensen die ‘extra zorg’ verrichten, vallen dan natuurlijk onder het begrip ‘mantelzorger’. Als ik ontbijt klaarmaak voor mijn vriend op een luie zondagochtend, verricht ik zorg die buiten mijn normale takenpakket valt en in die zin ben ik ook een mantelzorger. Hetzelfde geldt voor een moeder die voor haar baby zorgt en een zoon die iedere dag zijn vader helpt met steunkousen aantrekken en en passant wat meegenomen kliekjes opwarmt bij wijze van hoofdmaaltijd. Deze voorbeelden maken duidelijk dat mantelzorg een zeer breed begrip is, waar van alles onder kan vallen. Het is onmogelijk om mantelzorg te kwantificeren en daarom snapt iedere gek dat de overheid hier geen subsidie aan hoeft te verlenen. Als we alle mantelzorgers moeten gaan betalen, is het hek van de dam en de begrotingspot leeg.
  Natuurlijk is zorgen voor je naasten zwaar en een enorme tijdsinvestering. Maar je krijgt er zoveel liefde voor terug. En daar gaat het toch om? Je wilt liefde toch niet in klinkende munt uitbetaald zien? Dat deden we vroeger toch ook niet? Toen was moeder de vrouw ook de hele dag in de weer met de wastobbe om de complete familie (inclusief inwonende, incontinente schoonouders) van frisgewassen en gestijfde kleertjes te voorzien. En denk je dat de premier daar met een envelopje met inhoud en opschrift ‘PGB’ langskwam? Natuurlijk niet! Mijn ervaring is dat veel mensen helemaal niet nadenken en daarom niet tot deze volstrekt logische conclusie komen: mantelzorgers horen te leven van de liefde, niet van steun van de overheid.
  Was getekend, etc…”

  Want als dit haar verhaal was, dan is ze wel de meest ondiplomatieke politicus van de afgelopen eeuw (en we hebben er een paar ondiplomatieke gehad zeg…)

  Misschien bedoelde ze dat ook mensen die ‘kleine’ mantelzorg verrichten, recht hebben op waardering en verpakt ze dat in een aantal oliedomme uitspraken als:
  “Wat ik overal lees en hoor is dat de groep mantelzorgers heel groot is en dat ze het enorm zwaar hebben. Maar hoe ging dat ‘vroeger’ dan? Was het, toen er nog geen computer, skype, robot-stofzuiger en wasmachine was, dan niet nog veel zwaarder?”
  en:
  “Je bent waardevol als mens als je voor niets iets doet voor een ander.”

  Deze zin vind ik zo abstract, dat ik er al helemaal niks mee kan:
  “Mijn conclusie is dat we mantelzorg tegenwoordig kwantificeren en daarmee wordt datgene wat altijd vanzelfsprekend was opeens iets waar eisen en verwachtingen aan worden gesteld.”
  (Wat voor kwantificatie, welke eisen en verwachtingen?)

  Kortom, mevrouw Uitslag draait om de hete brei heen…

 55. LK says:

  @cryptocheilus:

  Hoe vond je dat voor een eerste columnistische bijdrage op deze site? 😉

  CryptoEdit: Ik vind het prachtig. Nu nog even een (anoniem/ pseudoniem) WordPress-account aanmaken en mij het emailadres van het account even mailen. Mag je direct in het diepe.

 56. CiNNeR says:

  @Bram: knullig akkefietje eigenlijk. Ik was voedingsassistente zonder opleiding (dat mag inmiddels gelukkig niet meer). De verpleging kwam handen en voeten tekort en er lag een demente (ver gevorderd) mevrouw op de afdeling met ernstige slikproblemen. Mij werd verzocht die even te ‘voeren’ terwijl alle verpleegkundigen de deur uit gingen. Ik heb dat geweigerd, als die mevrouw stikt is dat door mijn toedoen en buiten dat ik dan geen benul had wat te doen, er niemand zou zijn om in te grijpen en ik mezelf nooit meer had kunnen vergeven, kon ik er voor vervolgd worden. Hoewel dat laatste zeer wel bekend was en het absoluut niet bij mijn functie hoorde, werd ik ontslagen voor werkweigering.

  Overigens werd ik enkele dagen later terug gevraagd. Met de voorwaarde dat ik een week lang elke ochtend een uur eerder moest komen om mijn werk ‘te leren doen’. Je moet je voorstellen dat dat niet meer inhield dan de keuken schoonmaken, koffie en thee zetten, mensen vragen wat ze wilden eten, nagaan of ze dat mochten hebben in verband met aandoeningen/dieetadviezen en het voor ze klaarmaken. Werk wat ik al jaren deed en ik prima kon, ik heb dus geweigerd en ben niet meer terug gegaan. Het was toch al een verschrikkelijk verzorgingshuis. Mensen werden soms pas om drie uur ’s middags uit bed gehaald, waren vervuild, er waren veel fouten met medicatie, verpleging was erg onaardig tegen bewoners. Weet nog dat ik na enkele dagen steeds een raar, storend geluid hoorde. Bleek dat de verpleging elke ochtend de radio aanzette maar er geen zender bij zicht, waardoor de bewoners uren naar ruis moesten luisteren.

  (Erg leuk werk trouwens)

 57. @CiNNeR:
  OMG. Fucking randdebielen. Schandelijk. Waarom gingen ze de deur uit?

 58. CiNNeR says:

  @Bram: tekort op een andere verdieping oplossen, er was gewoon te weinig personeel.

 59. wilmamazone says:

  Weer een actueel voorbeeld van de (mogelijke) donkere kant van de PGB-medaille:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/2820584/2011/07/28/Tonnen-aan-misbruik-van-pgb-s-bij-Zeeuws-afkickcentrum.dhtml

  ‘Tonnen aan misbruik van pgb’s bij Zeeuws afkickcentrum’

  De directeur van stichting In De Vrijheid, een religieuze verslaafdenopvang in het Zeeuwse Wemeldinge, incasseert achter de rug van verslaafden om jaarlijks honderdduizenden euro’s aan persoonsgebonden budget (pgb). Volgens cliënten verdwijnt geld dat voor zorg is bestemd.

  Bewoners die willen afkicken worden onder druk gezet blanco pgb-formulieren te ondertekenen voor het zorgkantoor. Directeur Remko Jorritsma vult achteraf in…….

  eindquote:

  De FIOD wees er in 2009 al op dat die werkwijze fraude in de hand werkt. Zo vervolgt justitie op dit moment twee psychiaters die waarschijnlijk jarenlang tientallen miljoenen euro’s achterover drukten door patiënten te voorzien van nepdiagnoses om een pgb aan te vragen.

  De fraudegevoeligheid is een van de redenen voor het kabinet om komende jaren fors te bezuinigen op pgb’s. Daarom treden de ex-cliënten nu naar buiten. Een ex-verslaafde: ‘Ik kan het voor mezelf niet verantwoorden dat wordt bezuinigd op gehandicaptenzorg, omdat mensen als deze directeur de boel oplichten.’

 60. CiNNeR says:

  @Wilmamazone: maar waarom dan de fraude niet snoeihard aanpakken in plaats van te bezuinigen op zieken?

 61. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/2825301/2011/08/01/Mantelzorg-is-meer-dan-eitje-bakken-voor-je-man.dhtml

  Mantelzorg is meer dan eitje bakken voor je man

  MARIE-JOSE CALKHOVEN | GESTALTTHERAPEUT EN PUBLICIST; ZIJ HEEFT EEN PROGRESSIEVE SPIERZIEKTE − 01/08/11, 17:29

  Het CDA wil dat gehandicapten en chronisch zieken weer onmondig worden, niets kosten en dankbaar ontvangen

  CDA-Kamerlid Sabine Uitslag raakte vorige week in opspraak na het schrijven van een column over mantelzorg op webplatform Zorg & Welzijn. In die column vraagt zij zich af wat mantelzorg nou eigenlijk is. Valt daar ook het bezoeken van je oude vader onder, het verzorgen van je baby of het bakken van een eitje voor je man?

  Uitslag is van mening dat vroeger zorgen voor een ander vanzelfsprekend was, terwijl er nu eisen en verwachtingen aan worden gesteld. En mensen willen ervoor betaald worden! Zij pleit voor onbaatzuchtige zorg want: “Je bent waardevol als mens als je voor niets iets doet voor een ander”. Geld hoort niet thuis in een intieme zorgrelatie.

  Het is duidelijk dat mevrouw Uitslag inderdaad niet op de hoogte is van de………

  eindquotes:

  En daarmee komen we aan de kern van de zaak: de zorgvragers. De mensen die de bepleite onbaatzuchtige zorg moeten gaan ontvangen. Degenen die anderen om onbetaalde, intensieve zorg moeten vragen, en het heel gewoon moeten vinden dat naasten daar alles voor opofferen. Het is alsof de tijd wordt teruggedraaid en het weer gewoon moet worden dat gehandicapten door hun familie thuis worden verzorgd, of hun leven lang in een instelling wonen.

  Geld mag dan voor mevrouw Uitslag niet thuishoren in een intieme zorgrelatie, het is wel het middel bij uitstek om de autonomie van mensen met een zorgvraag te garanderen en hun relaties in balans te houden. Er is vast een en ander af te dingen op de wijze waarop nu met het pgb wordt omgesprongen. Strakkere indicatiestelling is hoogstwaarschijnlijk onontkoombaar. Maar 90 procent van de pgb-houders hun budget ontzeggen, heeft niks met beleidscorrectie te maken. Dat is een koude bezuiniging zonder visie.

  Het CDA wil de klok terugdraaien. Gehandicapten en chronisch zieken moeten weer de onmondige, niets kostende, dankbaar ontvangende partij worden waar mantelzorgers zoveel waardevols aan kunnen ontlenen. Als u het niet erg vindt, mevrouw Uitslag, bedank ik voor de eer.

 62. JennyJo says:

  Gelukkig is er tegenwoordig Stichting De Einder en kun je tenminste zelf een eind aan je leven maken voor je totaal afhankelijk wordt van draagkracht/uithoudingsvermogen en mogelijkheden van je naasten. En dit bedoel ik niet ironisch!

 63. DaSilva says:

  Ik zou ook wel eens de andere kant van het verhaal willen horen;
  Hoe is het voor de ontvangende partij willen die wel afhankelijk zijn van de kinderen en zouden die niet veel liever professionele zorg willen?
  Ik kan me heel goed indenken dat je als kind maar al te graag voor je ouders wil zorgen maar hoe zit het met de ouders zelf, hoe voelen zij zich hier onder?

 64. wilmamazone says:

  Nog een kant van het verhaal en een om koude rillingen van te krijgen:
  http://dasilvasweblog.wordpress.com/2011/08/05/miljoenen-europese-ouderen-mishandeld/

  Miljoenen Europese ouderen mishandeld

  In Europa worden jaarlijks minstens 4 miljoen ouderen geslagen, geschopt, gestoken of wordt bij hen brandwonden aangebracht. Dat staat in een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO . Naar schatting sterven er ieder jaar 2500 ouderen door toedoen van familieleden.

  Het is het eerste rapport over de omvang en oorzaken van ouderenmishandeling. Het rapport beschrijft de situatie in 53 Europese landen met samen 8880 miljoen inwoners. Zsuzsanna Jakab, WHO-directeur voor Europa noemt de uitkomsten van het rapport erg schokkend. “Het misbruik verwoest de levens van ouderen. Het raakt hun mentale en fysieke welzijn in een periode dat ze erg kwetsbaar zijn. De Europese bevolking vergrijst snel en overheden moeten dit probleem dringend aanpakken.”

  Demente en gehandicapte ouderen lopen meer risico op mishandeling, ook binnen een gezin.
  Volgens het rapport……..

  quote:

  Ouderenmishandeling in huiselijke kring waarbij een mantelzorger of familielid de pleger is, kan en mag de IGZ niet onderzoeken. Het behandelen van meldingen van ouderenmishandeling in de huiselijke kring is een taak van de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s). In dat geval zal de IGZ een melder zo goed mogelijk adviseren en doorverwijzen naar één van de SHG’s.

 65. LK says:

  Dit probleem wordt al jaren ‘aan de kaak gesteld’ en blijkbaar is hiertegen optreden niet zo eenvoudig. Hoe kom je er bijvoorbeeld achter dat iemand mishandeld wordt? En als de oudere al zelf aan de bel kan trekken, speelt er toch ook veel schaamte en vergoeilijking mee (‘ze doet al zo haar best’/’het is toch mijn zoon’, etc…)

  Het probleem is vooral dat je als mantelzorger ook maar in deze rol ‘gedwongen’ wordt en dat frustraties regelmatig zo hoog oplopen, dat een weerloos iemand een makkelijk slachtoffer wordt. Het Stanford-gevangenisexperiment wijst niet voor niks uit dat dit soort verstoorde verhoudingen zonder controle van buiten makkelijk ontsporen… (Voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat het zo bij alle mantelzorgers zit. Alleen dat mantelzorg volledig afhankelijk is van de goodwill en capaciteiten van de mantelzorger, en als het daaraan op een bepaald moment ontbreekt, is het niet vreemd dat het misgaat…)

 66. wilmamazone says:

  LK:

  Het Stanford-gevangenisexperiment wijst niet voor niks uit dat dit soort verstoorde verhoudingen zonder controle van buiten makkelijk ontsporen…

  Aanvullende informatie:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment

  Het Stanford-gevangenisexperiment was een spraakmakend sociaal-psychologisch experiment, dat in 1971 werd uitgevoerd in de kelders van de Universiteit van Stanford. Het experiment was opgezet door Philip Zimbardo.

 67. Ik kan me heel goed indenken dat je als kind maar al te graag voor je ouders wil zorgen maar hoe zit het met de ouders zelf, hoe voelen zij zich hier onder?

  Dat verschilt. Ik heb genoeg mensen meegemaakt die zeer resoluut niet wilden dat hun kinderen voor hen moeten zorgen (omdat ze bijv. zelf veel voor hun ouders hebben moeten zorgen). Maar in bijv. andere culturen is het weer bijzonder not-done om je ouders door anderen te laten verzorgen. In Vietnam bijv. vallen ze van hun kruk als ze verteld wordt dat hier ouderen naar verpleeghuizen gaan.

  En ik kan me overigens ook goed indenken dat er situaties zijn waarin je als kind maar al te graag niets met je ouders te maken wilt hebben.

 68. DaSilva says:

  Dit probleem wordt al jaren ‘aan de kaak gesteld’ en blijkbaar is hiertegen optreden niet zo eenvoudig.

  Openheid is in deze zeer belangrijk, hoe meer aandacht hier aan geschonken wordt hoe beter.
  Voorlichting, begrip en ondersteuning voor het verplegend personeel en de mantelzorgers die allen onder druk staan van de (op handen staande) bezuinigingen zou een stuk schelen.
  Wat mij verbaast is dat dit onderzoek de voorpagina’s van de kranten niet gehaald heeft waarom niet,is het niet belangrijk genoeg?
  Bij stom toeval kwam ik het tegen!

 69. DaSilva says:

  @Bram
  Tja, andere culturen en andere leefwijzen.(minder jachtig)
  Ik persoonlijk zou me bezwaard voelen als mijn kinderen later evt. voor mij zouden moeten zorgen terwijl ik het zelf voor mijn ouders wel heb gedaan.
  Ik hoop dat ik tegen die tijd nog iets van een keuze heb.

 70. wilmamazone says:

  Da Silva:

  Wat mij verbaast is dat dit onderzoek de voorpagina’s van de kranten niet gehaald heeft waarom niet,is het niet belangrijk genoeg?
  Bij stom toeval kwam ik het tegen!

  Het heeft wel in de media gestaan waaronder hier:
  http://www.nu.nl/buitenland/2541332/jaarlijks-4-miljoen-ouderen-eu-geslagen.html

  ‘Jaarlijks 4 miljoen ouderen EU geslagen’
  16 juni 2011

  Een uitzending van Netwerk over de situatie in Nederland uit 2010:
  http://www.netwerk.tv/uitzending/2010-06-15/ouderen-slachtoffer-van-mishandeling

  Ouderen slachtoffer van mishandeling

  Hier een al wat oudere brochure en een quote van blz. 9:

  Klik om toegang te krijgen tot brochure_ouderen.pdf

  Niet moedwillige mishandeling
  De pleger kan ook een mantelzorger zijn, die de zorg voor de oudere niet meer aankan
  en uit onmacht of onkunde handelt. Gebrek aan waardering kan soms leiden tot misstanden.
  De pleger is niet gelukkig met de manier waarop de zaken gaan, voelt zich
  schuldig over de mis(be)handeling, maar weet niet hoe het probleem opgelost kan
  worden. De mishandeling is niet moedwillig. Een positieve insteek is in deze gevallen
  belangrijk (spreek niet van dader en mishandeling, maar benadruk de overbelasting /
  het feit dat het teveel wordt). Hulp aan de pleger betekent indirect hulp aan het slachtoffer.
  Er kunnen bijvoorbeeld maatregelen genomen worden om de mantelzorger wat
  te ontlasten (thuiszorg, oppasservice, dagopvang bijvoorbeeld).

 71. DaSilva says:

  @Wilma.
  Nu je het zegt, ik heb even gegoogled en inderdaad, er is welgeteld één dag aandacht voor geweest.
  Die uitzending van Netwerk is mij bekend, die heb ik ooit eens op mijn vorige blog gezet.

 72. wilmamazone says:

  @Da Silva

  Waar het nu om en over gaat is dat Sabine Uitslag óók die kant van het mantelzorgverhaal blijkbaar volledig gemist heeft en wat gaat het er in de nabije toekomst gebeuren met o.a. het hoofdstuk ontlasten van de mantelzorger, óók preventief?!:

  Hulp aan de pleger betekent indirect hulp aan het slachtoffer.
  Er kunnen bijvoorbeeld maatregelen genomen worden om de mantelzorger wat
  te ontlasten (thuiszorg, oppasservice, dagopvang bijvoorbeeld).

  Hebben we het over jongere/de allerjongste hulpbehoevenden in relatie tot overbelaste mantelzorgers niet eens gehad.

  En ook niet over wat Bram zegt:

  En ik kan me overigens ook goed indenken dat er situaties zijn waarin je als kind maar al te graag niets met je ouders te maken wilt hebben.

  Ik vind de column van SU met de dag flierefluitiger overkomen met haar:

  Inmiddels ben ik in mijn speurtocht wel wat wijzer geworden. Mijn conclusie is dat we mantelzorg tegenwoordig kwantificeren en daarmee wordt datgene wat altijd vanzelfsprekend was opeens iets waar eisen en verwachtingen aan worden gesteld.

  Gadsamme!

 73. DaSilva says:

  en wat gaat het er in de nabije toekomst gebeuren met o.a. het hoofdstuk ontlasten van de mantelzorger, óók preventief?!:

  In het “actieplan ouderen in veilige handen”. van Marlies Veldhuijzen van Zanten staan alle plannen van aanpak beschreven.

  Actiepunt 9 Ondersteuning slachtoffers bij ontspoorde mantelzorg
  9 a. Spoedindicaties inzetten bij ontspoorde mantelzorg.
  Waar mantelzorgers de zorg niet meer aankunnen en overbelast raken, kan de mantelzorg ontsporen. Het is dan zaak zo snel mogelijk de mantelzorger te ontlasten. Een spoedindicatie om professionele zorg in te zetten biedt daarvoor uitkomst.
  In het kader van de AWBZ is het mogelijk om, wanneer een (overbelaste) mantelzorger niet meer in staat is de zorg te leveren, daarvoor in de plaats professionele zorg in te zetten. Dit vergt een (nieuwe) indicatie. Het afgeven van een indicatie dient binnen zes weken te gebeuren, maar duurt ook wel eens langer. Het wachten op de (nieuwe) indicatie kan soms de mantelzorger juist weer extra belasten. Met het risico op (verdere) ontsporing tot gevolg.
  De AWBZ kent een regeling om bij spoed snel zorg in te zetten. Bij meldingen van ouderenmishandeling door (overbelaste) mantelzorgers moet hiervan gebruik worden gemaakt. Daarmee wordt aangesloten bij de landelijke werkwijze van CIZ, ZN en CVZ om in gevallen waarin onmiddellijke verlening van zorg noodzakelijk is, spoedzorg te bieden. Op die manier kan direct zorg worden verleend.

  Dit is de theorie, de praktijk wijst uit dat er door de vergrijzing steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van mantelzorg en de professionele zorg aan onderbezetting lijdt.
  Zie jij plan van aanpak 9a. al gebeuren?
  Ik niet.

 74. JennyJo says:

  Ja, echt geweldig, die mantelzorg.

  Ik vraag me overigens af wat ze doen in Vietnam met een bejaarde als mijn moeder, die volledig rolstoelgebonden is. Ik ben reumapatiënt en krijg mijn moeder met geen mogelijkheid in en uit de rolstoel om haar te verschonen, daar heb ik hulp bij nodig. Is die beschikbaar in Vietnam? Ik zou op zijn minst 2x per dag iemand nodig hebben om mijn moeder te verschonen. En hoe doet men dat in Vietnam met zaken als doorligwonden? Zijn daar speciale decubitusmatrassen beschikbaar en weten de mensen hoe daar mee om te gaan? Ik zou weleens willen zien hoe de kwaliteit van de ouderenzorg daar is.

  Ik vind referenties naar “Vietnam” , “vroeger” en dergelijke eerlijk gezegd totaal niet relevant en daarnaast nogal kwetsend voor de mantelzorger. Als we goed willen zorgen voor onze bejaarden ontkomen we naar mijn mening niet aan extra ondersteuning in de vorm van technische hulpmiddelen en extra handen. Goede mantelzorg staat of valt met goede ondersteuning, als je het goed wil doen kun je het niet alleen af.

 75. LK says:

  Dat ‘kijk maar eens in Vietnam’-verhaal lijkt wel uit dezelfde categorie te komen als het ‘In Afrika bevallen de vrouwen in de bosjes en zodra het kind gebaard is, gaan ze direct weer aan het werk, daar is een bevalling gewoon nog iets natuurlijks’-verhaal. De moeder- en kindsterfte en bevallingscomplicaties zijn daar ook heel natuurlijk…

 76. JennyJo says:

  O ja, dat bevallen in de bosjes, zo gemakkelijk en heerlijk natuurlijk, kind uitpoepen, op de rug ermee en klaar is Kees. Was dat maar waar.

 77. Bill en Melinda Gates zijn op dit gebied hele goede werken aan het doen.

  De kindertjes in Nepal worden vaak met vieze handjes ter wereld gebracht. Ook moeders wassen de handjes niet voordat ze de baby oppakken. Handen wassen scheelt respectievelijk 15% en 40% aan kindersterfte. In Nepal sterven 30.000 baby’s per jaar.

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2008/07/08/bill-gates-wast-handen/

 78. wilmamazone says:

  Nog een kant van het mantelzorgverhaal:
  http://www.nursing.nl/collega-s/weblog-agnes/blog/7307/zorgen-voor-de-familie

  Zorgen voor de familie
  02 september 2011
  Door: Agnes van Kalmthout

  Ze horen bij de patiënt, en we krijgen ze er automatisch bij: de mantelzorgers. We zijn blij met hun betrokkenheid bij de patiënt, en kunnen veel van hen leren. Maar… soms lijkt het alsof er meer werk is aan de familie dan aan de patiënt.

  Hier in de psychiatrie stuiten we vooral op………

 79. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/270862-pgbbezuiniging-levert-geen-geld-op.html

  Pgb-bezuiniging levert geen geld op

  De plannen van het kabinet met het persoonsgebonden budget zijn onhaalbaar. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau, die in handen zijn van de NOS.

  Het alternatief kan uiteindelijk even duur uitvallen, omdat het kabinet tegelijkertijd garandeert dat iedereen die zorg nodig heeft, die zorg ook zal krijgen.

  Met het persoonsgebonden budget kunnen mensen zelf……….

  eindquote:

  GroenLinks wil nog voor Prinsjesdag een debat met de regering. Het ministerie van Volksgezondheid zegt de CPB-cijfers pas later vandaag te krijgen en kan dus nu nog niet reageren.

  Spannende ontwikkelingen.
  Er staat al vanalles te beluisteren bij dit artikel, maar Sabine Uitslag staat daar (nog) niet bij.

 80. DaSilva says:

  Is een moeder die een baby voor de derde keer in een nacht uit bed haalt om te verzorgen een mantelzorger? De baby is immers zeer kwetsbaar en afhankelijk. Als moeder kan je moeilijk na drie keer uit bed te zijn gegaan zeggen: nee, nu is de maat vol, ik raak totaal overbelast, ik bel de thuiszorg! Als ik die vraag wel eens stel, vragen moeders me of het wel goed met me gaat.

  http://www.shownieuws.tv/showflits/sabine-uitslag-zwanger/

  😯

 81. LK says:

  @Da Silva:

  Bovendien, (of is dat hier al eens gezegd?) zijn er zat ouders die dat inderdaad denken: ik kan niet langer, ik doe mn kind nog eens wat aan. En waar is die vader?…

 82. DaSilva says:

  @LK
  Een moeder die voor haar (gezonde) kind zorgt is geen mantelzorger.
  Dat een huilbaby je tot wanhoop kan drijven is één ding wat zeker is maar daarvoor heb je dan weer het consultatiebureau of de huisarts of evt. familie en nee ook dit valt niet onder mantelzorg, het kind is gezond.

 83. JennyJo says:

  Een moeder die voor haar (gezonde) kind zorgt is geen mantelzorger.

  Nee, die is een rompertjezorger.

 84. DaSilva says:

  Yep 😉

 85. LK says:

  @Da Silva
  Mijn ‘column’ eerder in dit draadje was sarcastisch bedoeld. Ik weet heel goed wat mantelzorgers zijn. Ik reageerde op haar vrij kinderlijke visie op het moederschap…

 86. DaSilva says:

  @LK
  Sorry dat ik je even serieus nam.

 87. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/270918-veldhuijzen-bezuinigingen-pgb-goed.html

  Veldhuijzen: bezuinigingen pgb goed

  Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten blijft ervan overtuigd dat ze voldoende kan bezuinigen door het persoongebonden budget (pgb) in de zorg grotendeels af te schaffen.

  Dat schrijft ze in reactie op een rapport van……

 88. wilmamazone says:

  De opinie van Marc Chavannes:
  http://weblogs.nrc.nl/opklaringen/2011/09/10/pgb-aanslag-is-onbeschaafde-boekhoudkundige-fantasie/

  PGB-aanslag is onbeschaafde boekhoudkundige fantasie

 89. wilmamazone says:

  Staatssecretaris onder vuur over ‘onhaalbare’ pgb-bezuiniging; minister om ‘militaire missie’

  De Tweede Kamer praat vandaag opnieuw met staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) over haar plannen met het persoonsgebonden budget (pgb), waarmee mensen zorg kunnen regelen.

  Aanleiding zijn cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), dat op verzoek van de voltallige oppositie het plan doorrekende. De oppositie wil het kabinetsplan van tafel hebben, nu het CPB heeft ……..

 90. Renate says:

  Ja, mantelzorg. Ik moest een paar jaar geleden toch wel even lachen toen een dame van een reïntegratiebedrijf mij probeerde duidelijk te maken dat ik mantelzorg aan m’n vader verleende, omdat ik altijd voor hem kook en we samen eten, terwijl ik ook ’s avonds bij hem op bezoek ga en wel eens wat boodschappen voor hem meebreng. Afgezien van koken (wat hij gewoon niet wil, terwijl ik bovendien de rillingen krijg van z’n opvattingen over hygiëne), kan hij zo’n beetje alles nog zelfstandig. Dat is dus geen mantelzorg.
  Ik ben blij dat m’n vader nog niet dement is, want dan vrees ik toch het ergste. Zou ik dan ook in de statistieken van ouderenmishandeling terecht komen? Ik verlies nu al zo nu en dan m’n geduld als m’n vader weer eens iets wat ik gezegd heb vergeet.

  Als men bij het PGB net zo streng zou controleren als bij mensen met een uitkering, zou dat misschien al helpen. Ik ben het eerlijk gezegd wel eens zat om iedere keer over 3 maanden giro-afschriften in te moeten leveren of op te moeten sturen.

 91. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/272861-motie-van-afkeuring-tegen-veldhuijzen.html

  Motie van afkeuring tegen Veldhuijzen

  GroenLinks heeft in de Tweede Kamer een motie van afkeuring ingediend tegen staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid.

  De motie is medeondertekend door PvdA en SP. De oppositiepartijen vinden dat onduidelijk is wat nu precies de gevolgen van de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) zijn. Daardoor onstaat veel onrust, vinden ze.

  quote:

  De staatssecretaris meldde vandaag in een brief aan de Kamer dat ze vasthoudt aan de bezuinigingen op het pgb, maar dat er wel een aparte vergoedingsregeling komt voor mensen die veel en complexe zorg nodig hebben.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/15/kamer-houdt-vragen-over-pgb-regeling/

  Kamer houdt vragen over pgb-regeling – oppositie dient motie in

  quote:

  De oppositie was kritisch over de onduidelijkheid rond de maatregel, die al op 1 januari 2012 moet ingaan, meldt persbureau Novum. Ook CDA-Kamerlid Sabine Uitslag wilde in het debat weten wat de vergoeding precies behelst. Veldhuijzen van Zanten schreef de Kamer donderdag dat de uitwerking nog niet bekend is. PvdA-Kamerlid Agnes Wolberts noemde dat ‘onbestaanbaar’ en D66-Kamerlid Pia Dijkstra vraagt zich af waarom de staatssecretaris steeds maar onduidelijkheid laat bestaan over het pgb.

  (vet door mij)

  quote:

  Hoewel ook voor coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV de bezuinigingen een hard gelag zijn, leggen zij zich wel neer bij de maatregelen.

  De drie partijen voelen zich gesteund door de reactie van belangenvereniging voor mensen met een pgb Per Saldo die de tegemoetkomingen van Veldhuijzen van Zanten ‘een stap in de goede richting’ noemde. Per Saldo:

  “Vooropgesteld, de staatssecretaris geeft er in haar brief blijk van dat ze goed heeft geluisterd naar de mensen die zorg nodig hebben, mensen die speciaal passende zorg nodig hebben. Ze wil in plaats van het pgb een zogenoemde genoemde ‘vergoedingsregeling persoonlijke zorg’ instellen, die het mogelijk moet maken om onder bepaalde voorwaarden, met een te besteden budget via trekkingsrecht zelf zorg in te kopen.”

  De mensen die voor de vergoedingsregeling in aanmerking komen, moeten een ‘substantiële extramurale zorgvraag’ hebben voor zeer specifieke zorg, stelt de staatssecretaris. Zo moeten ze een zogeheten CIZ-indicatie van tien uur per week hebben.

  http://www.pgb.nl/per_saldo/up1/ZmxqxnnIS_Eerste_reactie_Per_Saldo_op_pgb-brief.doc

  Geachte fractievoorzitters en woordvoerders pgb,

  In de loop van de middag ontvingen wij de brief van de staatssecretaris over de pgb maatregelen d.d. 15 september 2011. Deze brief zal ongetwijfeld vanavond in het debat over het pgb en de doorrekening van het CPB een belangrijke rol spelen. Hierbij onze eerste reactie.

  Toegang tot de vergoedingsregeling persoonlijk zorg wordt verkregen na drie slagbomen:………

 92. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/273144-motie-tegen-veldhuijzen-verworpen.html

  Motie tegen Veldhuijzen verworpen

  De Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring tegen staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten verworpen. GroenLinks, SP en de PvdA hadden de motie ingediend.

  eindquotes:

  Veldhuijzen zei nu dat ze vasthoudt aan de bezuinigingen, maar dat er wel een vergoedingsregeling komt voor mensen die veel en complexe zorg nodig hebben. “Als mijn intenties niet zijn begrepen, dan spijt me dat”, zei ze.

  Oppositiepartij D66 had vooraf ook bezwaren geuit, maar vond de uitleg van de bewindsvrouw voldoende. Behalve de indieners stemde daarom alleen de Partij voor de Dieren voor.

 93. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/309286-verzekeraars-pgbplan-onuitvoerbaar.html

  Verzekeraars: pgb-plan onuitvoerbaar

  De zorgverzekeraars vinden de plannen van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten met het persoonsgebonden budget (pgb) onuitvoerbaar. De staatssecretaris kwam gisteren met een vergoedingsregeling voor gehandicapten en chronisch zieken die door de bezuinigingen hun pgb kwijtraken.

  De verzekeraars vinden die regeling klantonvriendelijk. De criteria zouden zo vaag zijn dat ….

 94. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3009120/2011/11/02/Kritiek-op-pgb-plannen-zwelt-aan.dhtml

  Kritiek op pgb-plannen zwelt aan

  Staatssecretaris Veldhuijzen-Van Zanten van volksgezondheid staat vandaag in de Tweede Kamer opnieuw een verhit debat te wachten over het persoonsgebonden budget (pgb), het potje met geld waarmee cliënten zelf zorg kunnen inkopen om zo de regie over hun eigen leven te kunnen behouden.

  De kritiek op haar beleid zwelt aan. Niet alleen vanuit de oppositie in de Tweede Kamer, maar ook vanuit haar eigen partij en de VVD. En nu hebben ook de zorgverzekeraars zich gevoegd in het koor van critici die er bij de staatssecretaris op aandringen haar voorgenomen beleid deels bij te stellen.

  In een nieuwe brief over het pgb presenteert Veldhuijzen nieuwe cijfers. Dacht zij…….

  eindquote:

  Ook de Kamerleden Linda Voortman (GroenLinks) en Esmé Wiegman (ChristenUnie, aanvrager van het debat van vandaag) maken gehakt van de plannen van de staatssecretaris. Wiegman verwacht een grote bureaucratische rompslomp om de vergoedingsregeling. Voortman zal met een motie komen waarin zij hetzelfde bepleit als afgelopen zaterdag het congres van het CDA: behoud van eigen regie voor cliënten, en behoud van de mogelijkheid om mantelzorgers te betalen, een mogelijkheid die de staatssecretaris juist wil schrappen. Eerder al kraakten de wetenschappelijke bureaus van CDA en VVD de plannen van de staatssecretaris. Haar eigen partij deed daar zaterdag nog een schepje bovenop.

 95. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/331300-scp-mantelzorg-onvoldoende-gesteund.html

  SCP: mantelzorg onvoldoende gesteund

  De steun die mantelzorgers krijgen van gemeenten schiet tekort, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Vooral mantelzorgers die zorgen voor mensen met een verstandelijke handicap of psychische problemen vinden dat ze te weinig steun krijgen.

  “De mantelzorgondersteuning van gemeenten sluit in veel gevallen niet aan bij de wensen en behoeften van deze groepen mantelzorgers”, zeggen onderzoekers van het SCP. “Daarom wordt er weinig gebruik gemaakt van dit ondersteuningsaanbod.”

  eindquote:

  De mantelzorgers zijn verder ontevreden over de samenwerking met professionele hulpverleners. Van gemeenten verwachten ze meer praktische ondersteuning zoals hulp bij administratie. Ook willen ze dat hun deskundigheid wordt erkend.

 96. wilmamazone says:

  Met een knipoog 😉 :
  Het zit er dik in dat Sabine Uitslag zich de komende maanden weer, en in toenemende mate, gaat afvragen:
  “Ben ik nu aan het mantelzorgen of wat?”

  http://www.telegraaf.nl/prive/11397099/__Sabine_Uitslag_bevallen__.html

  Sabine Uitslag bevallen van dochtertje

  Sabine Uitslag (38) en Menno Braakman zijn vrijdag de trotse ouders van een dochtertje geworden.

  Het meisje heeft de naam Anna-Belle gekregen en is het eerste kindje voor het stel. Op Facebook stromen…

 97. wilmamazone says:

  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/340624/Meest-sexy-politica-Sabine-Uitslag-CDA-uit-de-politiek.htm

  ‘Meest sexy politica’ Sabine Uitslag (CDA) uit de politiek

  CDA-Kamerlid Sabine Uitslag is niet opnieuw verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Uitslag kwam in 2010 door voorkeurstemmen in de Kamer.

 98. DaSilva says:

  Zeker te druk met mantelzorgen.

 99. LK says:

  Ze dacht vast:

 100. wilmamazone says:

  Da Silva:

  Zeker te druk met mantelzorgen.

  Met de wachtgeldregeling voor kamerleden hoeft Sabine zich over de centjes voorlopig geen zorgen te maken.
  http://www.intermediair.nl/artikel/branches-overheid/105731/de-versobering-van-de-wachtgeldregeling.html?TRANSID=848802436&m4n_aid=11079

  Een stuk rianter, en dat draagt bij aan het beeld van ‘de zakkenvullers in Den Haag’. In tegenstelling tot de WW, die je niet krijgt als je zelf opstapt, maakt het niet uit of een ambtsdrager zelf vertrekt of moet vertrekken, bijvoorbeeld na verkiezingen. Hoewel het bij politici vaak maar de vraag is in hoeverre vrijwillig opstappen daadwerkelijk vrijwillig is. Ook het bedrag is flink hoger: voor de WW geldt 75 procent van het laatstverdiende salaris maar met een maximum van 2.766 euro bruto in de eerste twee maanden en daarna 70 procent (tot maximaal 2.582 euro). Wachtgeld daarentegen is het eerste jaar tachtig procent van het laatstverdiende inkomen, daarna zeventig procent. Het bruto jaarsalaris van een minister is 132.000 euro, een Kamerlid ontvangt net geen 7.000 euro bruto per maand, voor wethouders is de beloning afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente. De WW duurt hooguit 38 maanden. De duur van de wachtgelduitkering is nu nog net zo lang als het aantal dienstjaren, met een minimum van twee jaar en een maximum van zes jaar. Dat wordt dus vanaf de volgende kabinetsperiode maximaal vier jaar. Bewindslieden die binnen drie maanden aftreden, hebben, net als andere politici, sinds 2003 recht op maximaal zes maanden wachtgeld- tot die tijd hadden ook zij recht op twee jaar.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: