Kiloknallers kip en resistente bacteriën

Het Maasstadziekenhuis moet diep door het stof. Too little, too late. Het is goed dat we daar bovenop zitten. Waar de vinger wordt gewezen naar een ziekenhuisdirecteur of een falende arts/microbioloog, gebeurt er door welbekende kongsi tussen de boeren en onze christelijke broeders (CDA, minister Bleeker en voorganger(s)) echter bijna niets aan de onderkant van het probleem.

We dweilen met de kraan open, spannen het paard achter de wagen, dempen de put als het kalf al verdronken is en steken onze kop in het zand.

Waar we wereldwijd numero uno zijn in het beperkt voorschrijven van antibiotica in mensen en er steeds meer regeltjes voor artsen en ziekenhuizen worden opgesteld lopen er in Nederland volgens de laatste onderzoeken zo’n 800.000 mensen rond met een resistente bacterië in de darmflora omdat ze de kiloknaller kip in de plaatselijke supermarkt hebben verorberd. Door het ongelimiteerde antibioticagebruik in de veeteelt en met name in de pluimveeindustrie ziet u de resistente bacteriën zowat hiphoppen op die kiloknaller. 80% (zegge tachtig) van die kip bevat namelijk resistente bacteriën.

Als u gesteld bent op uw kippetje in de kiloknalleraanbieding leest u niet verder.Onderzoek gepubliceerd in Emergent Infectious Desease, een publicatieorgaan van het Center for Desaese Control and Prevention (de Amerikaanse RIVM), laat het gewoon keihard zien.

Overdevest I, Willemsen I, Rijnsburger M, Eustace A, Xu L, Hawkey P, et al. Extended-spectrum β-lactamase genes of Escherichia coli in chicken meat and humans, the Netherlands. Emerg Infect Dis [serial on the Internet]. 2011 Jul. DOI: 10.3201/eid1707.110209 [fulltext]

In vier ziekenhuizen (Sint Elisabeth Hospital in Tilburg, Twee Steden Hospital in Tilburg, Amphia Hospital in Breda, and Lievensberg Hospital in Bergen op Zoom) verzamelde men rectale monsters van meer dan 900 patiënten. Ook kocht men in supermarkten in de buurt van deze ziekenhuizen kiloknallers vleesmonsters.

A high prevalence of ESBL genes was found in chicken meat (79.8%). Genetic analysis showed that the predominant ESBL genes in chicken meat and human rectal swab specimens were identical […] Typing results of Escherichia coli strains showed a high degree of similarity with strains from meat and humans. These findings suggest that the abundant presence of ESBL genes in the food chain may have a profound effect on future treatment options for a wide range of infections caused by gram-negative bacteria […] Considering what is known about the epidemiology of E. coli, the abundance of ESBL genes in chicken meat is a likely explanation for current findings in humans.

Plaatje (klik voor groot):

U ziet dat voor wat betreft extended-spectrum β-lactamase genen (de ‘resistentiegenen’) vooral de blaCTX-M-1 variant (rood in de tabel) voor het grootste aandeel zorgt.

Ik ga verder niet teveel in details over het onderzoek. Bij Racianello gaat een gedeelte van zijn TwiM hierover.
http://hw.libsyn.com/p/3/3/b/33b8b5e04fe63fbd/TWiM011.mp3?

This Week in Microbiology (TWiM) #11: Chickens, antibiotics, and asthma, 14 JULY 2011, Virology.ws [link naar webpagina]

Let wel! We hebben het hier over 1 (zegge één) bacterie. Vergeet de KPC, NDM-1 of EHEC– vectoren bijvoorbeeld niet. Die link is gelegd. In 2009 werd dat onderzoek gedaan.

During August 17–October 30, 2009, a prospective observational study was conducted

Dan duurt het een paar jaar voordat die resultaten binnen en opgeschreven zijn. In maart 2010 werd er al een brandbrief opgesteld in dezen.

VERTROUWELIJK:
Is pluimvee een bron van de ESBLs bij mensen?
Hoewel de hoge mate van darmkolonisatie van pluimvee met ESBLs positieve bacteriën en de het hoge percentage besmet vlees suggestief is voor een causale relatie tussen het pluimvee en de mens is dit geen bewijs.
Om deze associatie verder te onderzoeken worden de ESBLs en plasmides van stammen die verzameld zijn binnen de nationale studie op genetisch niveau getypeerd en vergeleken met stammen afkomstig van Nederlands pluimvee. De genen die coderen voor de ESBLs zijn gelegen op plasmides.

NOTITIE, Volksgezondheidsbelang ESBL [fulltext PDF]

Laat ik nu de problematiek even voor u (laten) uitwerken.

De slagvaardigheid bij de bestrijding van zoönosen en vectoren in Nederland is een uitdaging. Door de veelheid van betrokken partijen (diverse ministeries, nationale kennisinstellingen, regionale bestrijders, veterinairen en zorginstellingen) vergt afstemming meer tijd dan bij infectieziekten die zich uitsluitend in het humane domein afspelen. Bij zoönosen in de veehouderij speelt daarbij de afweging van een risico voor de volksgezondheid en een maatregel die hier mogelijk effect op heeft, tegen een duidelijke consequentie in de veehouderij. Met andere woorden de proportionaliteit van maatregelen is complex, maar moet toch worden afgewogen.In de evaluatie van het RIVM-CIb in 2009 wordt geconcludeerd dat de samenwerking met de diergezondheidsketen met de oprichting van het RIVM-CIb is verbeterd, maar dat verbinding tussen de veterinaire en humane domeinen verder dient te worden ontwikkeld en versterkt, vooral op het terrein van de bestrijding en de signaleringssystematiek […] De humaan-veterinaire signalering van potentiële zoönotische risico’s is nog onvoldoende geformaliseerd. Binnen het emerging zoönosen (EmZoo)-programma voor het ministerie van EL&I is geconstateerd dat er geen structurele verbindingen zijn tussen de humane en veterinaire signaleringssystematiek […] Samenhangend met de versnipperde programmering vertoont de zoönosenonderzoeksagenda van het RIVM-CIb onvoldoende samenhang of waarborg voor continuïteit.

Uit: Strategisch beleidsplan RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding 2011-2015,A.S. de Boer, J.A. van Vliet, R.A. Coutinho, Mei 2011© RIVM 2011 [fulltext PDF, hier down te loaden] [google-reader website]

(Lees pagina’s 41 t/m 47)

Het is de eeuwige rivaliteit tussen minVWS en minLnV (lees CDA= boeren). Bovenstaand onderzoek bewijst dat we wel degelijk ‘last’ hebben van die ‘vetrinairen’ en met name de kippenboeren en hun antibiotica-dealers (een heel beperkt aantal veeartsen schrijft 80% van de antibiotica voor) die hun pluimvee massaal, illegaal (want preventief) en ongehinderd volstoppen met antibiotica.

Wie betaalt het gelag? U. Het was al bekend dat in ziekenhuizen 6% van de mensen een resistente bacterie met zich mee draagt. Omgerekend betekent dit dat jaarlijks in Nederland bijna 70.000 personen een zorggerelateerde infectie oplopen in een ziekenhuis. De kosten daarvan liggen tussen de 500 en 800 miljoen euro. Op basis van dit onderzoek kunnen we dat nu ook voor de rest van de maatschappij zeggen. Daar draagt handenwassen of ziekenhuisje pesten maar voor een klein gedeelte aan bij.

Dus wen er maar aan. Als u al geen resistente bacterie heeft, dan krijgt u er wel een door uw kiloknaller kip.

Smakelijk eten!

Advertenties

13 Responses to Kiloknallers kip en resistente bacteriën

 1. puma73/Ton says:

  Laat die kip maar doorkomen, ik blijf gewoon dooreten crypto. geen enkel probleem.

 2. Dit is goed fucked up… Wat doet de CDC in Nederlandse rectums!

  geen enkel probleem.

  That’s where science proves puma wrong?

 3. DaSilva says:

  Door het ongelimiteerde antibioticagebruik in de veeteelt en met name in de pluimveeindustrie ziet u de resistente bacteriën zowat hiphoppen op die kiloknaller. 80% (zegge tachtig) van die kip bevat namelijk resistente bacteriën.

  Dat is behoorlijk veel, maar alles staat of valt toch met een goede bereiding?
  Of klopt onderstaande informatie niet?

  http://www.rivm.nl/cib/ESBL/Veelgestelde-vragen-ESBL.jsp

  Kan ik nog wel kip, eieren en ander vlees eten?
  Als de geldende keukenhygiëneregels in acht worden genomen kunnen vlees en eieren veilig gegeten worden. Verhit het vlees goed. Door verhitting gaan alle bacteriën dood en dus ook de ESBL-producerende bacteriën. Het is vooral belangrijk om contact tussen rauw (kippen)vlees en andere etenswaren te voorkomen. Vlees moet gekoeld bewaard worden. Dit vermindert de groei van bacteriën.

 4. JennyJo says:

  Ik eet al jaren alleen maar biologisch vlees (dus ook kip). Hoe staat het daar eigenlijk mee? Beter neem ik aan (hoop ik).

 5. Jan Willem Nienhuys says:

  Het is vooral belangrijk om contact tussen rauw (kippen)vlees en andere etenswaren te voorkomen.

  Ik denk dat daar het probleem zit. Eigenlijk moet je alles wat in contact is geweest met rauwe kip ook desinfecteren (niet: even afspoelen) voor het met iets anders in contact komt. Trouwens, wat voor kip geldt, geldt ook voor eieren, meen ik.

  Het punt is niet dat je anders geheid ziek wordt, maar dat je de kans verhoogt dat zich bacteriën met de foute genen in je nestelen.

 6. JennyJo says:

  Desinfecteren als in: boenen met heet (kokend) water & zeep, azijn of soda?

  Geldt overigens niet alleen voor kip maar ook voor vlees. Ook geen gaar vlees leggen op de plank waarop je rauw vlees gesneden hebt. Enfin, dat soort dingen.

  Ik ben zeer proper in de keuken dus het zal wel goed zijn. Wat kan men nog meer doen dan dat? En die veeartsen moeten eens ophouden met zoveel antibiotica geven.

 7. Poepbacteriën zijn overal. Niet alleen op het plankje waar de rauwe kip gelegen heeft.

  Het ziet er naar uit dat we die resistente exemplaren kweken in kippen en ander vee. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Deze resistente eigenschappen hebben namelijk de neiging ook ‘over te springen’ naar andere bacteriën. Bacteriën zijn uitermate slordig als het gaat om genetisch materiaal.

  Het aantal doden in het Maasstadziekenhuis is te verwaarlozen als we het over de impact hebben van deze ene bacterie in de darmen van 800.000 mensen.

 8. DaSilva says:

  Ik heb even die link zitten bekijken van het RIVM als je dat zo leest mag het toch niet vreemd heten dat zoveel mensen besmet zijn met deze bacterie?

  http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/215011004.pdf

  Door het gebruik van antibiotica in de veehouderij dragen veel dieren (multi)resistentie bacteriën in hun darmkanaal. Deze dierpopulaties kunnen beschouwd worden als een reservoir van waaruit transmissie naar de mens van zowel resistente bacteriën als resistentiegenen kan plaatsvinden.
  Die overdracht kan gaan via diverse routes zoals direct contact met dieren, maar ook via het voedsel (vleesproducten, groenten) en het milieu (verspreiding van stof uit dierhouderijen, meststromen, afvalwaterstromen).

  Het milieu bevat resistente bacteriën die afkomstig zijn van mensen en dieren die met antibiotica behandeld zijn. Deze bacteriën komen in het oppervlaktewater en de bodem terecht door lozing van gedeeltelijk gezuiverd of ongezuiverd afvalwater en afspoeling van mest. Mensen kunnen op meerdere manieren hieraan blootgesteld worden. Ook kunnen in het milieu bacteriën resistentiegenen uitwisselen door middel van horizontale genoverdracht. Hierdoor kunnen resistentiegenen zich verder verspreiden in het milieu, maar kunnen ook nieuwe bacterie-resistentiegencombinaties ontstaan. Omdat vooral commensalen in zeer grote hoeveelheden in het milieu worden uitgescheiden zijn dit belangrijke vertegenwoordigers van het milieu-resistentiereservoir. Hoewel commensalen meestal geen ziekte veroorzaken, kunnen mensen drager worden van resistente commensalen en deze verder verspreiden.

 9. JennyJo says:

  Poepbacteriën zijn overal. Niet alleen op het plankje waar de rauwe kip gelegen heeft.

  Ja dat weet ik, ben blij dat ik ze niet kan zien.
  Maar wat bedoel je precies? Dat ik niet meer zo proper hoef te zijn? Of dat boenen met heet water niet helpt om resistente bacteriën weg te krijgen?

  Het ziet er naar uit dat we die resistente exemplaren kweken in kippen en ander vee. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

  Nee, dat lijkt mij ook niet.

 10. Maar wat bedoel je precies? Dat ik niet meer zo proper hoef te zijn? Of dat boenen met heet water niet helpt om resistente bacteriën weg te krijgen?

  Het laatste.

 11. Jan Willem Nienhuys says:

  Of dat boenen met heet water niet helpt om resistente bacteriën weg te krijgen?

  Lang en hard schrobben met chloorbleek, de hele keuken en ook het hele lichaam, voor, tijdens en na de maaltijd en de etensbereiding. En steriele latex handschoenen aan.

 12. @ JW

  Toevlucht zoeken in grof geweld, naaktloperij en kinky latex. +1

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: