Medische missers in nederlandse ziekenhuizen

Bert Keizer

In het artikel Dit nooit meer kwam het thema op deze site al eerder aan bod. Dat is inmiddels al bijna twee jaar geleden. Afgelopen zondag 2 oktober besteedde Kro’s Brandpunt weer aandacht aan deze problematiek en hier valt het item ‘De arts zat fout’ te bekijken met daarin Sven Kockelmann o.a. in gesprek met arts en filosoof Bert Keizer.

In Brandpunt vertellen artsen en medische specialisten openhartig over de fouten die ze maken. Per jaar overlijden ongeveer 2.000 mensen door vermijdbare medische missers in ziekenhuizen. Dat zijn bijna drie keer zoveel doden als er in het verkeer vallen. En dat aantal stijgt alleen maar. Maar het toegeven van deze missers gebeurt nauwelijks.

De boodschap van de artsen is helder: pas als er einde komt aan de verstikkende hiërarchie en de misplaatste arrogantie in de zorg, zal het aantal medische missers drastisch dalen.

Advertenties

13 Responses to Medische missers in nederlandse ziekenhuizen

 1. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/103240/Onafhankelijke-commissie-voor-missers.htm

  Onafhankelijke commissie voor missers

  De Consumentenbond pleit voor het instellen van een onafhankelijke commissie die een medisch-inhoudelijk oordeel kan geven bij mogelijke medische missers.

  Dat is één van de conclusies van de Consumentenbond naar aanleiding van ruim 1900 reacties in het Meldpunt medische missers. ‘Veel patiënten hebben het gevoel dat een klacht indienen over een medische fout binnen de zorginstelling geen zin heeft’, zegt woordvoerder Sandra de Jong van de Consumentenbond.

  ‘Ze zijn bang dat ze niet gehoord worden, de klachtencommissie bevooroordeeld, niet objectief en niet onafhankelijk is. Het is David tegen Goliath. Daarnaast kunnen patiënten vaak niet inschatten of er daadwerkelijk een fout is gemaakt. De informatie die daarover een indicatie geeft, ontbreekt vaak in het dossier. Een onafhankelijke commissie moet de drempel verlagen om met een klachtenprocedure te beginnen.’

  De Consumentenbond vindt bovendien……

 2. Dat is méér dan drie keer zoveel doden als in het Nederlands verkeer. Volgens het CBS

 3. Mike says:

  De artsen die dit zogenaamd bekennen laten zich betalen door alternatief genezers, IOCOB, Medicalfacts, Kankeractueel, Dimitri, Kees Boegem, die mevrouw in die rolstoel en alle aanbieders van stamcellen.

 4. CiNNeR says:

  Wat te denken van de medische missers waar mensen niet aan overlijden, maar nogal vervelend uitpakken. Hopelijk krijgt dit verhaal een staartje.

 5. wilmamazone says:

  De andere kant van de medaille:
  zo’n 19.000 onnodige ziekenhuisopnames door medische missertjes van de patiënt zelf wat medicijngebruik betreft.
  http://nos.nl/artikel/302933-wekker-helpt-bij-pillen-slikken.html

  Wekker helpt bij pillen slikken

  Een medicijnwekker moet mensen die chronisch verschillende medicijnen moeten slikken helpen dat tijdig te doen.

  Het tijdig slikken van voorgeschreven geneesmiddelen is van groot belang voor de werkzaamheid van veel medicijnen.

  In Nederland slikt naar schatting eenderde tot de helft van de medicijngebruikers hun geneesmiddelen regelmatig niet of niet op tijd.

  Medicijnen die niet worden ingenomen leiden jaarlijks tot zo’n 19.000 onnodige ziekenhuisopnames omdat mensen ziek worden. De geschatte kosten hiervan zijn ruim 85 miljoen euro per jaar.

  Smiley
  De medicijnwekker waarschuwt mensen met……..

  Om het over patiënten die zomaar wegblijven bij een afspraak in o.a. het ZH niet eens te hebben.
  Ik vind dat patiënten ook eens wat vaker de hand in eigen boezem mogen steken en niet alle verantwoordelijkheden afschuiven op artsen/andere hulpverleners in de zorg.

 6. wilmamazone says:

  Ik vind dat patiënten ook eens wat vaker de hand in eigen boezem mogen steken en niet alle verantwoordelijkheden afschuiven op artsen/andere hulpverleners in de zorg.

  In het huidige klimaat wordt het artsen/andere hulpverleners nou niet bepaald makkelijk gemaakt, want ze doen het al snel fout in de ogen van patiënt/naaste als zelfbenoemd medisch deskundige. De mondige patiënt die voor zijn/haar rechten op komt is een prima iets, maar niet op deze manier:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/103659/Geld-voor-terugdringen-agressie-in-zorg.htm

  Geld voor terugdringen agressie in zorg

  Het ministerie van VWS stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor het terugdringen van agressie tegen zorgprofessionals.

  VWS sluit hiermee aan bij het kabinetsbeleid om daders van agressie tegen zorgpersoneel harder aan te pakken. VWS wil dat het geld gebruikt wordt voor……

  Dat is samen met het het gerotzooi met medicatie al 91 miljoen weggegooid geld door toedoen van Patiënt en Co. en dat is m.i. nog maar het topje van de ijsberg.

 7. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/103683/Jan-Klein-naar-Achmea.htm

  Jan Klein naar Achmea

  Jan Klein, anesthesioloog en veiligheidsdeskundige, gaat parttime aan de slag bij zorgverzekeraar Achmea. Hij gaat daar werken aan de verbetering van veiligheid en kwaliteit in Nederlandse ziekenhuizen. Klein blijft hoogleraar Veiligheid in de Zorg aan de Erasmus Universiteit. Tot voor kort werkte hij als anesthesioloog in het Maasstad Ziekenhuis, maar stapte daar op tijdens de Klebsiella-uitbraak.

  eindquote:

  Meer over de overstap van Klein en zijn vertrek bij het Maasstad in het interview met hem in Medisch Contact deze week: ‘Je maakt fouten, dat kan niet anders’.

  eindquote van dat interview:

  Veel professionals hebben het idee dat hun dat niet overkomt.

  Denkt u dat je daar doorheen kunt breken?
  Ja, maar daarvoor zul je medici vanaf dag nul van de studie moeten confronteren met de feilbaarheid van jezelf, van het team, van het systeem. Ik weet dat mensen moe worden van de vergelijking met de luchtvaart, en die vergelijking gaat ook niet altijd op, de zorg is veel complexer. Maar piloten horen vanaf dag nul: ‘je gaat fouten maken, maar je wordt opgeleid om het aantal fouten te beperken en als je er een maakt, om de consequenties te beperken.’ In de geneeskunde word je opgeleid in de illusie dat als je je best doet, je geen fouten maakt.

 8. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/303490-harde-kritiek-op-ziekenhuis-emmen.html

  Harde kritiek op ziekenhuis Emmen

  Het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft bij maagverkleiningsoperaties te grote risico’s genomen. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

  In 2008 en 2009 overleden vijf patiënten na een maagoperatie. De chirurg die de operaties uitvoerde, werd op non-actief gesteld en later ontslagen, omdat hij aantoonbare fouten had gemaakt.

  Vernieuwingsdrift
  Volgens de raad was niet alleen de chirurg verantwoordelijk voor de patiëntveiligheid. Ook…..

 9. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/2968202/2011/10/14/Achmea-zat-fout-bij-fatale-operaties-in-Emmen.dhtml

  ‘Achmea zat fout bij fatale operaties in Emmen’

  Zorgverzekeraar Achmea (onder meer Zilveren Kruis) is medeverantwoordelijk voor het overlijden van vijf patiënten na mislukte maagverkleiningsoperaties in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. De kwaliteit van de zorg liep gevaar omdat Achmea te weinig geld gaf voor de operaties.

  eindquotes:

  In onderhandelingen draaide Achmea elk dubbeltje om: het ziekenhuis kreeg een lagere prijs dan was afgesproken, maar moest daarvoor meer zorg leveren. Dit ondermijnde de kwaliteit, stelt de Onderzoeksraad. Bovendien hield de zorgverzekeraar onvoldoende toezicht op de gang van zaken in Emmen. Ook bij de ziekenhuisbestuurders kwam aandacht voor patiëntveiligheid op de laatste plaats.

  ‘Wij herkennen ons niet in dit verwijt’, zegt een woordvoerder van Zorggroep Leveste Middenveld, waar het ziekenhuis nu onder valt. Achmea was vrijdag niet voor commentaar bereikbaar.

  Meer over de dubieuze rol van zorgverzekeraars:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/12/03/de-spagaat-van-de-kankerzorg-ii/

 10. wilmamazone says:

  Pinnekesdraad van Luc Bonneux:
  Nr. 39 – 28 september 2011

  Ziekenhuissterfte is spektakelstatistiek

  Media en mediageile wetenschap maken zelf nieuws met polls, ranglijstjes en statistiek, die dan wegens de ontstane verwarring worden herkauwd tot de lezers afhaken op zoek naar nieuw spektakel. Zo bleken bij de laatste verkiezingen in Vlaanderen liberale kiezers vaker seks te hebben dan kiezers voor linkse partijen, terwijl de aanhangers van een ecologische partij vaker masturbeerden.

  Was de face validity hoog, dit statistische nieuws was geheel verzonnen door de deugnieten van de ‘Neveneffecten’, een kleine bende humoristisch ongeregeld. Het werd grif overgenomen door zowat de hele Vlaamse ‘kwaliteitspers’. Die waren kwaad omdat ze met de broek op de schoenen waren gepakt, niet omdat dertig seconden googelen had moeten volstaan om te ontdekken dat dit onderzoeksbureau niet bestond.

  Zoals seks, verkoopt dood. Ziekenhuissterfte is spektakelstatistiek. Het is populair omdat het gemakkelijk is te meten. Misschien kun je er een onvoorzichtige seriemoordenaar mee lokaliseren. Ziekenhuizen zijn complexe gehelen met vele eenheden, sterfte is een eindpunt van complexe processen over veel dimensies. Tel dat op, en je houdt een chaotische cijferdans over.

  Het idee dat je voor deze complexiteit statistisch kunt corrigeren, wordt enkel gedeeld door wie geen benul heeft van ziekenhuizen, patiënten of geneeskunde. Dat zijn er steeds meer, in de papieren torens van ministeries, universiteiten en ambtenarijen. Het openbaar maken van dergelijke gegevens is schandpaaljournalistiek, een rechtsstaat onwaardig.

  In de jaren vijftig…….

 11. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/309421-maasstad-ziekenhuis-onderschatte-bacterie.html

  ‘Maasstad Ziekenhuis onderschatte bacterie’

  Als het Maasstad Ziekenhuis de geldende richtlijnen voor preventie van infecties had gevolgd, was de uitbraak van multiresistente Klebsiella veel minder erg geweest dan nu.

  De uitbraak had dan minder lang geduurd, was minder groot geworden en had minder ernstige gevolgen gehad, stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

  Door niet op de juiste manier te handelen, heeft het Maasstad Ziekenhuis “veel patiënten langdurig aan grote risico’s blootgesteld”, schrijft de IGZ in het rapport ‘Klebsiella-uitbraak in Maasstad vermijdbaar’.

  Hoe groot de risico’s waren, bleek uit………

  update 11.55:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/104984/Iedereen-wist-van-Klebsiellauitbraak.htm

  Iedereen wist van Klebsiella-uitbraak

  Op alle niveaus en van alle disciplines waren medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis al lang op de hoogte van het ongebruikelijk hoge aantal patiënten dat besmet was met de multiresistente bacterie Klebsiella oxa-48. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een tussentijdse rapportage van het onderzoek naar de uitbraak in het Rotterdamse ziekenhuis. De duur, omvang en ernst van de uitbraak waren vermijdbaar geweest.

  eindquote:

  De IGZ spreekt over een gebrek aan urgentiebesef tot op het hoogste niveau waardoor de uitbraak onnodig lang heeft geduurd. Ook werd hierdoor een grote groep patiënten onnodig blootgesteld aan grote risico’s. Volgens de IGZ is de infectiepreventie inmiddels op orde en is de situatie voor patiënten veilig.

  Lees ook:
  •Mogelijke opnamestop Maasstad Ziekenhuis
  •Commissie onderzoekt uitbraak Maasstad
  •Waarschijnlijk drie Klebsielladoden
  •Negen extra besmettingen in het Maasstad
  •Interim-bestuurder Maasstad Ziekenhuis
  •Schippers weegt nieuwe Maasstad-topman
  •Paul Smits weg bij Maasstad Ziekenhuis
  •Onrust Maasstad Ziekenhuis duurt voort
  •Maasstad meldt ziekenhuisinfectie te laat

 12. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/316262-strengere-regels-voor-specialisten.html

  Strengere regels voor specialisten

  Medisch specialisten gaan werken volgens een minutieus draaiboek om de veiligheid van patiënten bij operaties te vergroten. Bij het opstellen van het draaiboek waren onder meer de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie betrokken.

 13. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/327042-huisartsen-maken-weinig-fouten.html

  Huisartsen maken weinig fouten

  Nederlandse huisartsen maken weinig fouten en de fouten die ze maken, hebben zelden ernstige gevolgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

  De dossiers van 1000 patiënten zijn………..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: