Gerard Mols, Guy Peeters en de Dompelingdoofpot

bezweringDe universiteit van Maastricht gaat de affaire Dompeling in de doofpot stoppen. Eerder (8 oktober) berichtten wij u al dat Prof. Edward Dompeling op zijn reisje naar Birma blinde, ongelovige kindersjes d.m.v. handoplegging en gebedsgenezing overtuigde van de kracht van Jesus. Halleluja en ze zagen. Nu zijn rector magnificus Gerard Mols en de voorzitter van het MUMC+ Guy Peeters voor Dompeling in de bres gesprongen. In een persverklaring schrijven ze onder meer:

De suggestie als ware hier sprake van een medische reis of wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan genezing, is volstrekt onjuist. De heer Dompeling is niet opgetreden als praktiserend arts of onderzoeker en wij nemen met hem afstand van de beschuldiging dat er sprake zou zijn van schending van de wetenschappelijke integriteit.

Dompelings baas, Caphri-directeur prof. Onno van Schayck, had hem aangeraden om juist wel naar buiten te treden en opening van zaken te geven. Mols en Peeters hebben echter de zaak geheel buiten Van Schayck om afgehandeld. Ook de landelijke artsenorganisatie KNMG, laat zich in scherpe bewoordingen uit over de ‘doofpotverklaring’ van Mols en Peeters.

Ze missen de pointe en debiteren bovendien onjuistheden […] Een arts dienst zich altijd te houden aan de professionele mores, regels en richtlijnen. En dat dan ongeacht of je feitelijk als arts optreedt of niet.

UPDATE: Ook de Landelijke media krijgen lucht van de zaak.

Het een en ander valt te lezen in het online magazine Observant van de Maastrichtse universiteit. Hulde aan Wammes Bos voor de onafhankelijke en vasthoudende journalistiek!

Hoe de Birma-reis van Edward Dompeling tot een affaire werd
“Blinden zijn gaan zien, doven zijn gaan horen!” [artikel op observant online]

KNMG laakt “defensieve” UM-verklaring
UM-leiding op de bres voor Dompeling [artikel op observant online]

Het is een goede zaak dat de KNMG zo scherp stelling neemt. Ze omschrijven dat zo:

Het gaat erom dat je, zodra je als arts herkenbaar bent of herkend wordt, wat hier het geval was, terecht wordt bevraagd over je activiteiten, zeker als die sterk de indruk wekken dat het om gebedsgenezing gaat.

Gebedsgenezing is geen activiteit waar je je als dokter mee inlaat. Als je het dan al doet, kom er dan ook voor uit. Dan kan je de patiënten ook uitleggen dat je deze zaken en je praktijk strikt gescheiden houdt. We hadden het op Cryptoweblog al eens over huisarts Daniël van Santen.

Die reageerde wel.

Ik ben geen gebedsgenezer, maar een regulier werkende huisarts. Ik werk volgens de standaarden van de NHG, het Nederlandse Huisartsen Genootschap, een vereniging waar ik ook lid van ben. Ik ben er van overtuigd dat je voor ziekte de reguliere geneeskunde moet bezoeken. Ik houd werk en geloof gescheiden.

Zo moeilijk is dat dus niet.

Dompeling heeft de evangelische gemeenschap waar hij tot voor kort resideerde ingeruild voor een meer ‘charismatisch‘ evangelie.

Charisma’s of genadegaven, zijn bijzondere gaven, door God om niet gegeven, die de christen uitrusten om zijn geloof daadwerkelijk te beleven, tot opbouw van de gemeenschap der gelovigen, de kerk.

De meest uitvoerige opsommingen van de charismata in de bijbel staan in 1 Korintiërs 12: 8-10 en 28: woord van wijsheid, woord van kennis, het geloof (‘dat bergen verzet’), gaven om ziekten te genezen, om wonderen te doen, de gave van profetie, de onderscheiding der geesten, velerlei taal of de vertolking ervan, apostelen, profeten, leraren, bekwaamheid om te helpen en te besturen.

Dan weet u ook de achterliggende gedachte van de gebedsgenezingen van Dompeling. Dompeling wil in de voetsporen van Jesus en zijn Apostelen treden. Veel gebedsgenezingen gaan om het uitdrijven van de duivel of zijn demonen. Daarom zijn die ‘genezingen’ ook zo belangrijk. Het zijn ‘tekenen’ van God voor zijn terugkeer op aarde.

Het ontkennen van de genezingen is voor een evangelist als Dompeling dus een soort blasfemie. Misschien dat hij daarom liever zwijgt.

UPDATE: zie comments en ook bijvoorbeeld de Telegraaf en Volkskrant schrijven er over.

36 Responses to Gerard Mols, Guy Peeters en de Dompelingdoofpot

 1. De charismatische gaven zijn m.i. een wezenlijk onderdeel van de leer die Dompeling (sinds kort) aanhangt. De hele filosofie van de reizen van TRIN lijkt mij o.a. gebaseerd op het verwezenlijken van genezingen in die zin. Mensen zijn “jesusje” of “aposteltje ” aan het spelen. Hele gemeenschappen in Birma en andere landen faciliteren dit. Dit lijkt allemaal georganiseerd.

  Zonder nu in details te treden over de ontkenning van de charismatische gaven -je moet weten dat ik daar geen kaas van gegeten heb- lijkt het mij dat deze reizen georganiseerd zijn ten behoeve van de zelfpijperij van de deelnemers. Dat is natuurlijk een kwestie van ‘vraag en aanbod’, dat zal ik niet aanvechten.

  Is het niet zo dat deze deelnemers een soort ‘succes gegarandeerd’ clausule voor lief nemen? Deze reizen moeten voor deze mensen niet ‘zinloos’ zijn. De ‘zin’ zit ook in de ‘genezingen’. Daar doe je het voor. Toch?

  Daarna verklaar je dat het koninkrijk Gods nader is en je legt je weer helemaal toe op de ‘aardse’ taken.

 2. wilmamazone says:

  http://www.kwakzalverij.nl/929/Encyclopedie_Gebedsgenezing

  Encyclopedie: Gebedsgenezing
  Uit: Tussen Waarheid en Waanzin: een encyclopedie der pseudo-wetenschappen

  De praktijk om zieke mensen door de tussenkomst van bovennatuurlijke wezens beter te laten worden.

 3. wilmamazone says:

  Intermezzo
  Laat ons lachen:

  Het is alweer tien jaar geleden dat ik in Singapore geïnfecteerd raakte door een insectenbeet. Tijdens het aansluitend familiebezoek in Sydney raakte mijn linkerarm monsterachtig opgezwollen. Antibiotica hielpen niet. Maar de reis ging verder en in Christchurch heb ik mij gemeld bij de infectiepoli van het universiteitsziekenhuis. Echografie en kweken van punctaten leidden snel tot de diagnose stafylococceninfectie. Adequate therapie sloeg aan.

  De rekening heb ik ter plaatse per creditcard betaald. En, thuisgekomen, gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. Maar die meldde: Uw declaratie wordt niet vergoed, want deze valt niet binnen het verzekerde pakket.

  Uiterst verbaasd heb ik gebeld en uiteindelijk de verantwoordelijke employee te spreken gekregen. Hij wist meteen waar het over ging. ‘Die rekening van Christchurch, belt u daarover? Het spijt me meneer, gebedsgenezing wordt niet vergoed.’ Eenmaal bijgekomen van het lachen, kon ik de employee bijlichten en kwam de vergoeding alsnog in orde.

 4. wilmamazone says:

  De EO in gesprek met Willem Ouweneel (2008):
  Willem Ouweneel: ‘Het lijkt alsof ik wispelturig ben’

  De één vindt hem een dwaallicht, de ander hangt aan zijn lippen. Prof. dr. Willem Ouweneel (64) houdt de christelijke gemoederen al jaren flink bezig, vooral omdat hij op een paar punten van mening is veranderd. We nemen hem mee naar een plek van bezinning en praten met hem om over de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt.

  quote:

  Rolstoel

  Over genezing is hij niet voorzichtiger geworden. Hij gelooft niet dat God iedere zieke geneest, maar is wel een groot voorstander van genezingdiensten. In 2003 bracht hij het boek Geneest de zieken uit, waarmee hij veel lof én kritiek oogstte. Ouweneel leidt tegenwoordig genezingsdiensten, werkt af en toe samen met evangelist Jan Zijlstra en vindt dat er meer nadruk moet liggen op het ‘proclameren’ van genezing. “De Bijbel roept ons niet op om te bidden voor genezing, maar om mensen te genezen. Dat betekent dat je niet moet zeggen: ‘Here Jezus, wilt U deze persoon genezen?’ maar moet proclameren: ‘Genees in de Naam van Jezus.’”
  Hij gelooft ook dat sommige zieken niet beter worden, omdat ze het niet echt willen. “Er zijn mensen die wel met hun verstand willen genezen, maar niet met hun gevoel. Ze staan op uit hun rolstoel, lopen een rondje, en gaan weer zitten. Hun ziekte is hun identiteit geworden, want ze krijgen er bijzondere aandacht door.”

  Dat klinkt hard. Bent u niet bang dat u daar zieke mensen mee kwetst?
  “Weet je hoeveel genezingssamenkomsten ik leid en met hoeveel zieken ik omga?” reageert Ouweneel fel. “Je kunt me niet beoordelen op wat ik schrijf, want dat is alleen theorie. Kom naar mijn samenkomst; dán zie je hoe de praktijk werkt. Ik theoretiseer niet alleen maar. Ik proclameer genezing en leg soms een arm om de schouder van een zieke. Maar daar lees je geen verslagen over.”

  update 22.23u.:
  http://www.vergadering.nu/boekouweneelgeneest2.htm

  Geneest de zieken!
  Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding
  Willem J. Ouweneel

  Recensie’s bij de vleet en dit alles doet me denken aan wat ik als kind door de strot geduwd kreeg over God en gebod onder het motto:
  Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa (door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld).

 5. wilmamazone says:

  Het staartje wordt steeds langer voor Edward Dompeling; de media (ver)zwijgen niet:
  Trouw:
  Artsenorganisatie: medicus mag niet zwijgen over genezingswonder

  De Limburgse arts Edward Dompeling krijgt terecht vragen over zijn rol bij gebedsgenezing. Dat vindt de artsenfederatie KNMG. De medicus beweerde dat Birmese kinderen van blindheid zijn genezen nadat een christelijke organisatie voor ze had gebeden.

  eindquote:

  Terecht bevraagd
  Volgens Lode Wigersma van de artsenfederatie KNMG verspreidt de universiteit onjuistheden. ‘Het gaat erom dat je, zodra je als arts herkenbaar bent of herkend wordt, wat hier het geval is, terecht wordt bevraagd over je activiteiten.’

  Dat geldt zeker ‘als die sterk de indruk wekken dat het om gebedsgenezing gaat’. Een arts dient zich volgens KNMG altijd te houden aan professionele mores, regels en richtlijnen. ‘Ongeacht of je wel of niet feitelijk als arts optreedt.’

 6. wilmamazone says:

  Hans van Maanen:

  Bidden met Karel

  De Volkskrant, 25 september 2004

  Als je toch over gebedsgenezing wil schrijven, doe het dan goed – dus niet zoals Karel Glastra van Loon deze zomer in de Margriet. Nu denken de lezeressen van dat blad misschien wel dat er toch wel wat van waar is, van gebedsgenezing, en dat het eigenlijk heel dom is om ‘dit soort kennis naast je neer te leggen als je zelf door een ernstige ziekte als kanker of aids wordt getroffen’.

 7. wilmamazone says:

  Jeugdherinnering:

  ’s Avonds, als ik slapen ga,
  Volgen me zestien engeltjes na:
  Twee aan mijn hoofdeneind,
  Twee aan mijn voeteneind,
  Twee aan mijn rechterzij,
  Twee aan mijn linkerzij,
  Twee, die mij dekken,
  Twee, die mij wekken
  Twee, die mij leeren
  Den weg des Heeren,
  Twee, die mij wijzen
  Naar ’s hemels paradijzen.

  Welterusten allemaal en morgen gezond weer op. 😉

 8. Renate says:

  De heer Ouweneel figureert ook in een stuk over gebedsgenezing in het blad van de Vereniging tegen kwakzalverij http://www.kwakzalverij.nl/pdf/04-02teleurgesteld.pdf :

  Bioloog, filosoof en theoloog Willem Ouweneel
  geeft in zijn boek Geneest de zieken! (2003) zeven
  redenen voor het uitblijven van genezing. Als
  mede-oprichter van de Evangelische Hogeschool
  in Amersfoort is hij thuis in de wereld
  van gebedsgenezing. Hij schrijft dat een gebedsgenezer
  verkeerd kan bidden, of een zieke
  niet gelovig genoeg kan zijn. Ook teveel in zonde
  blijven hangen is een mogelijke verklaring.
  Wanneer iemand een wrok koestert tegen een
  ander of het vloeken niet afleert, kan dat een
  genezing in de weg staan. Daarnaast geeft
  Ouweneel aan dat iemand die niet geheel zijn
  lichaam aan God wijdt, vaak niet geneest. Tot
  slot geeft hij aan dat Gods wegen soms gewoon
  ondoorgrondelijk zijn en brengt daarmee de lezer
  weer terug bij het begin.

  Het feit dat meneer ook een arm over de schouder van een zieke slaat, lijkt me weinig troostend, als hij tegelijk beweert dat de zieke niet geneest, omdat hij dat zelf niet wil.

 9. wilmamazone says:

  Quote van de dag:

  Er zijn bedrieglijke wonderen en wonderlijke bedriegers. Helaas zijn hier velen blind voor.

 10. wilmamazone says:

  De limburgse pers is nu ook wakker:

  Maastrichtse hoogleraar en arts in opspraak

  Hoogleraar en kinderlongarts Edward Dompeling ligt onder vuur vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij gebedsgenezing. Hij zou de genezing na gebed van zeven blinden hebben bevestigd.

  quote:

  Voor gebedsgenezing is geen enkel wetenschappelijk bewijs.
  Artsenorganisatie KNMG vindt dat de UM deze kwestie niet zomaar kan laten passeren. “Arts ben je continu. Ook als je in privétijd reist en ongeacht of je daadwerkelijk als arts optreedt”, zegt directeur Lode Wigersma. Bestuurslid Cees Renckens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: “Ik zou mijn kind niet toevertrouwen aan een arts die gelooft in wondergenezing. Ik sluit niet uit dat hij gewoon goed functioneert, maar hij moet wel extra in de gaten worden gehouden. Hij vormt een risico.”

  Het uitgebreide verhaal staat in de krant van woensdag.

 11. wilmamazone says:

  Nu ook opgepikt door de NOS:
  Toegevoegd: woensdag 26 okt 2011, 09:02
  http://nos.nl/artikel/307358-rel-om-longarts-na-gebedsgenezing.html

  Rel om longarts na gebedsgenezing

  Al is de leugen nog zo snel………….juist ja!

 12. Radio 1 (mp3)

  Bericht update.

 13. wilmamazone says:

  http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Gebedsgenezing-1.htm

  26 oktober 2011

  Gebedsgenezing

  Naar aanleiding van de media-aandacht voor de deelname van een hoogleraar aan een reis waar gebedsgenezing plaatsvond, benadrukt de KNMG dat iedereen vrij is om aan gebedsgenezing deel te nemen, ook een arts. Maar dit moet hij dan wel uitdrukkelijk doen als privépersoon.

  Zodra hij handelt in de hoedanigheid van arts, of in de ogen van omstanders handelt in die hoedanigheid bijvoorbeeld doordat hij (her)kenbaar is als arts, moet hij zich bewust zijn van de verwachtingen die dit wekt. En dan moet hij zich houden aan de eisen die zijn professie aan hem stelt.

  Het is geen taak van de KNMG om na te gaan in welke hoedanigheid de hoogleraar aan de reis heeft deelgenomen. Wij stellen alleen in zijn algemeenheid welke norm voor artsen geldt.

 14. Wat een dubbelhartig commentaar van het KNMG.

  Het gaat hier om gebedsGENEZING! Dat je daar aan meedoet vooronderstelt ‘genezende’ activiteit.

  Wat doet een arts? Genezen! Dus als je als arts deelneemt aan zulke gevallen van exorcisme impliceert medisch handelen.

 15. wilmamazone says:

  Het is geen taak van de KNMG om na te gaan in welke hoedanigheid de hoogleraar aan de reis heeft deelgenomen. Wij stellen alleen in zijn algemeenheid welke norm voor artsen geldt.

  Onder het artikel staan twee links:

  Zie ook:
  Dossier professionaliteit
  Dossier niet -reguliere behandelwijzen

  Alle informatie die daaronder te vinden is heb ik inmiddels doorgenomen en de lat ligt behoorlijk hoog i.v.m. die geldende normen voor artsen in het belang van de patiënt.

  Blijft de vraag wiens taak het dan wèl is om grondig na te gaan in welke hoedanigheid Dompeling aan de reis heeft deelgenomen áls zijn mogelijke deelname als privépersoon idd losgekoppeld kan en mag worden van zijn functie als hoogleraar en kinderlongarts.

  Het is wat Crypto ook zegt:

  Het gaat hier om gebedsGENEZING! Dat je daar aan meedoet vooronderstelt ‘genezende’ activiteit.

  Maakt het dan echt nog wat uit of je in Birma of where-ever rondloopt als Prof. Dr. Dompeling of ome Edward of apostel c.q. broeder Dompelingianus?! Hij staat met werk-in-uitvoering op foto’s en zag zijn status als arts verbonden aan geclaimde wonderbaarlijke genezingen van met name blinde kinderen. DOMpelingianus heeft niet meteen zelf aan TRIN om rectificatie gevraagd, dus dat wekt de indruk dat hij het wel eens was met de inhoud van die juichende publicaties.

  Het zal toch niet zo zijn dat Dompeling er mee weg komt omdat ie het allemaal zo goed bedoelde!

 16. wilmamazone says:

  L1 bracht het vanavond zo:

  ‘UMC+ moet hoogleraar in gaten houden’

  De Universiteit Maastricht en het Academisch ziekenhuis moeten hoogleraar prof. dr. Edward Dompeling goed in de gaten houden. Dat stelt de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

  De kinderarts is in opspraak geraakt omdat hij tijdens een zendingsreis in Birma aan gebedsgenezing zou hebben gedaan. Die reis ging uit van een christelijke organisatie. De Vereniging tegen de Kwakzalverij vindt niet dat een arts in zijn vrije tijd ‘rare dingen’ kan doen, om tijdens kantooruren serieuze wetenschap te bedrijven. De universiteit en het ziekenhuis, beiden werkgever van de hoogleraar, zeggen dat de hoogleraar als privépersoon in Birma is geweest en niet als arts. Hij zou hebben gebeden met zieken, maar niet aan gebedsgenezing hebben gedaan.

  Vandaag 19:36

 17. Hij zou hebben gebeden met zieken, maar niet aan gebedsgenezing hebben gedaan.

  Waar heeft hij dat gezegd? En trouwens, wat staat hij op de foto hierboven te doen dan? De ene hand opgeheven naar de hemel en de andere bezwerend naar het blinde kindje.

  Van de andere foto zegt de EO dat hij het kind inspecteert. Dat is een medische handeling (voor een dokter). Anders vind ik het maar een rare manier van bidden.

 18. wilmamazone says:

  Crypto:

  Waar heeft hij dat gezegd? En trouwens, wat staat hij op de foto hierboven te doen dan? De ene hand opgeheven naar de hemel en de andere bezwerend naar het blinde kindje.

  De betrokken personen van de universiteit en het ziekenhuis in Maastricht zien het probleem niet omdat ze op hun beurt -in figuurlijke zin- maar wat graag medewerkers met status een handje boven het hoofd houden?

  Van de andere foto zegt de EO dat hij het kind inspecteert. Dat is een medische handeling (voor een dokter). Anders vind ik het maar een rare manier van bidden.

  Dat is geen rare manier van bidden, maar een moderne. Bidden met de handen gevouwen is zó ouderwets! Wat je dus ziet is het gloednieuwe Dompelingianusgebed. [/ironie]

 19. wilmamazone says:

  Hoe en of de Observant verder gaat reageren blijft nog even afwachten:

  Geen Observant volgende week

  25-10-2011 – In verband met de Herfstvakantie is Observant gesloten. De redactie is weer aanwezig op maandag 31 oktober; ons volgende nummer zal verschijnen op donderdag 3 november.

 20. Renate says:

  Dus een arts mag kwakzalven in z’n vrije tijd, zolang hij geen schade aanricht. Meneer Dompeling richt geen schade aan, want z’n “gebedsgenezing” doet gewoon niets, kortom hij kan z’n gang gaan net als andere artsen die er in hun vrije tijd bijbeunen.

 21. wilmamazone says:

  Laatste nieuws, nieuw item:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/10/27/persoonlijke-verklaring-prof-dr-e-dompeling/

  De persoonlijke verklaring van prof. dr. E. Dompeling

 22. wilmamazone says:

  Opnieuw HIV-doden na ‘genezing’ in Britse kerk

  Ten minste zes Britse HIV-patiënten zijn overleden nadat een kerk hen onterecht genezen verklaarde. De gemeente van de omstreden Nigeriaanse voorganger T.B. Joshua verricht maandelijks gebedsbijeenkomsten. Daarbij zou iedereen genezen.

  eindquote:

  Voorganger Joshua – volgens het tijdschrift Forbes de rijkste voorganger van Nigeria – verkoopt daarnaast flesjes met gewijd water. Met dat middel zouden gelovigen zich ontvankelijk maken voor wonderlijke genezingen. Het water is niet meer dan een symbool, waarschuwt Joshua op zijn website.

  Hij werkte enige tijd samen met de Nederlandse theoloog Willem Ouweneel, die dit najaar in opspraak raakte toen bleek dat door hem geclaimde wonderen niet hadden plaatsgevonden. Ouweneel heeft zich enkele jaren geleden van Joshua gedistantieerd.

 23. LK says:

  Gebeurt dat niet ook gewoon hier in de Bijlmer?

  http://www.parool.nl/parool/nl/266/Religie-en-spiritualiteit/article/detail/35382/2008/10/03/Homo–en-hivhealings-vormen-gevaar.dhtml

  (Progressief Nederland was er al veeeeel eerder bij! En Ouweneel had helemaal geen vliegticket hoeven boeken, maar had gewoon de trein naar de Randstad kunnen nemen.)

 24. wilmamazone says:

  quote uit artikel:

  Dompelings baas, Caphri-directeur prof. Onno van Schayck, had hem aangeraden om juist wel naar buiten te treden en opening van zaken te geven. Mols en Peeters hebben echter de zaak geheel buiten Van Schayck om afgehandeld.

  Hoogleraar Onno van Schayk zag been aangroeien

  De Maastrichtse hoogleraar Onno van Schayk zegt God aan het werk te hebben gezien bij een patiënt voor wie werd gebeden. Dat meldt het universiteitsblad Observant.

  http://goedgelovig.wordpress.com/2013/01/29/prof-onno-van-schayck-over-beenverlenging/

 25. Renate says:

  Hij zag het been dus groeien en niet aangroeien. In dat geval zou er namelijk echt sprake zijn van een wonder. Dat zien groeien neem ik ook maar met een wagonlading zout, maar dat kan nog gezichtsbedrog zijn. Als er werkelijk een been aangegroeid zou zijn, dus laten we zeggen van een stomp naar een heel been, dan zou dat vermoedelijk het nieuws wel halen.

 26. wilmamazone says:

  Het wordt steeds duidelijker waarom Dompeling er zo makkelijk mee weg kwam:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3399601/2013/02/25/Universiteit-Maastricht-in-de-ban-van-goddelijke-genezing.dhtml

  Universiteit Maastricht in de ban van ‘goddelijke genezing’

  De getuigenis over een godswonder door de Maastrichtse hoogleraar preventieve geneeskunde Onno van Schayck, zorgt voor beroering onder een deel van zijn collega’s. Het is reden voor de Universiteit Maastricht om volgende maand samen met universiteitskrant Observant een debat te organiseren over de relatie tussen geloof en wetenschap.

  Ik begrijp weer niet goed hoe het geen consequenties kan hebben op wetenschappelijk functioneren als de uitspraken niet als privépersoon worden gedaan. Dat is toch op zijn minst titelmisbruik:

  De Maastrichtse hoogleraar filosofie Tsjalling Swierstra zei in Observant dat hij het ‘onbevredigend’ vond dat Van Schayck in de video “uitdrukkelijk als wetenschapper, niet als privépersoon” sprak tegen een lekenpubliek. Hij zou hebben gesuggereerd dat het wonder wetenschappelijk bewezen was, “hoewel er vooralsnog geen kritische toetsing heeft kunnen plaatsvinden.”

  De universiteit heeft er geen problemen mee dat Van Schayck in het filmpje wordt aangekondigd als hoogleraar preventieve geneeskunde, zegt woordvoerster Caroline Roulaux. “Dit valt onder zijn persoonlijke geloofsbeleving. Zolang die geen consequenties heeft voor zijn wetenschappelijk functioneren hebben wij daar niet zoveel mee te maken.”

  De Observant komt er wéér niet doorheen. De uitspraken van Tsjalling Swierstra kan ik daar ook niet meer vinden:
  http://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/tabid/126/articleType/ArticleView/articleId/987/Gebedsgenezing-Van-Schayck.aspx

  Er zal toch geen interview met prof. Onno van Schayck in dit blad verschijnen over het door hem geconstateerde wonder van een spontane beenaangroei na gebed. Van Schayck sprak daarover………

 27. wilmamazone says:

  Prof. Onno van Schayck is afgetreden als directeur van onderzoeksinstituut Caphri, dat zich beweegt op het terrein van de eerstelijnsgezondheidszorg en preventie. Hij schrijft vandaag (7 maart) in een verklaring aan de medewerkers van het instituut dat hij stopt “vanwege de media-aandacht in de afgelopen weken rondom mijn persoon. Ik wil voorkomen dat onze School mogelijk hierdoor schade lijdt.”

  Die media-aandacht is het gevolg van………..
  http://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/tabid/126/articleType/ArticleView/articleId/1094/Van-Schayck-treedt-terug-als-Caphri-directeur.aspx

 28. wilmamazone says:

  http://www.l1.nl/nieuws/207974-um-betreurt-terugtreden-van-schayck

  Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht betreurt de beslissing van hoogleraar Onno van Schayck om zijn functie als directeur van het instituut CAPHRI neer te leggen.

  eindquote:

  De Universiteit Maastricht zegt dat door de discussie die daarop volgde de wetenschappelijke integriteit en de kwaliteit van het wetenschappelijke werk van Van Schayck nooit in het geding is geweest.

  http://www.l1.nl/audio/onno-van-schayck-over-wonderlijk-aangegroeide-been-7-mrt-2013

  Onno van Schayck over het wonderlijk aangegroeide been – 7 mrt 2013

 29. wilmamazone says:

  Vandaag een uitgebreider artikel over de kwestie:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3405616/2013/03/08/Directeur-onderzoeksinstituut-stapt-op-na-genezingswonder.dhtml

  De Maastrichtse medicus die op internet getuigde van een genezingswonder stopt als directeur van een universitaire onderzoekinstelling. Onno van Schayck raakte vorige maand in opspraak toen hij in een online video vertelde over een spontane ‘beenaangroei’. .

  inclusief die online video.

 30. wilmamazone says:

  Ter informatie (voorlopig):
  Christenwetenschappers, ik gun jullie de vrijheid iets anders te gaan doen’

  In een open brief breken 27 christelijke wetenschappers vandaag een lans voor hun vrijheid van meningsuiting, als steunbetuiging aan Onno van Schayck die vorige week opstapte. In een open brief terug breekt Maarten Keulemans een lans voor de zijne.

  Zonder mij te mengen in de discussie over de wonderlijke dingen die Van Schayck zoal verkondigt, wil ik wel mijn bezorgdheid kenbaar maken.

  Het al dan niet doorwerken van gebed op de fysieke gesteldheid, is een van de allereerste dingen die de moderne wetenschap ter hand nam, toen Francis Galton er in 1872 onderzoek naar deed. Sindsdien heeft onderzoek na onderzoek uitgewezen dat bidden niet helpt. De Cochrane Collaboration, een soort Hoge Raad voor slepende medische onderzoeksvragen, stelde twee jaar geleden opnieuw vast dat bidden bij aandoeningen écht niet helpt.

  Ik ben verontrust dat het volgens sommige mensen blijkbaar niet is toegestaan dat de wetenschap na anderhalve eeuw onderzoek tot zo’n uitspraak komt.

  Een wonder
  Christenen als Van Schayck hebben lak aan de wetenschap. Leuk, die wetenschap, maar als puntje bij paaltje komt kun je je te korte been lekker tóch een stukje langer bidden. Een wonder, heet zoiets dan. Maar het is gewoon valsspelen: als je ze om bewijs vraagt, is dat opeens nergens te vinden, en verschuilen ze zich achter ‘een persoonlijke mening’ of ‘een eigen ervaring’.

  Het resultaat is dat een wetenschapper onderzoek kan doen tot hij een ons weegt, maar dat de Christenen er toch lekker maling aan hebben.

  eindquote:

  Ik pleit ervoor om goede wetenschap te bevorderen en tegelijkertijd het geloof erbuiten te laten. Als individuele wetenschappers het echt zo nodig vinden om wetenschappelijk verkregen bewijs te negeren, gun ze dan hun persoonlijke vrijheid en laat ze wat anders gaan doen.

  Goede wetenschap laat die ruimte.

 31. Renate says:

  En Taede Smedes (was dat niet de man die een in UFO’s gelovende hoogleraar aan de TU Delft verdedigde), meent ook weer een duit in het zakje te moeten doen, onder de kop:
  ‘Christelijke wetenschappers zijn nitwits’, zegt de niet zo neutrale journalist’
  Ik hoop dat de link werkt:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3408616/2013/03/13/Christelijke-wetenschappers-zijn-nitwits-zegt-de-niet-zo-neutrale-journalist.dhtml

  Volkskrant-wetenschapsjournalist Maarten Keulemans heeft een persoonlijk antwoord geschreven op de brandbrief van de hoogleraren van gisteren. Ik weet niet precies hoe ik de brief moet interpreteren. Ik vind de brief schokkend, een wetenschapsjournalist onwaardig.

  Schokkend naïef
  Ik ga het niet hebben over Keulemans ideeën van wonderen. Hij heeft overduidelijk geen idee wat een ‘wonder’ in de context van het christelijk geloof inhoudt. Hij ziet Jomanda-achtige taferelen voor zich. Onzin natuurlijk, maar retorisch sterk, je hebt de lachers meteen op je hand. Maar dit is een discussie die op een andere tijd gevoerd kan worden. Mij gaat het nu om heel iets anders.

  Dat een wetenschapsjournalist stelt dat een wetenschapper met een staat van dienst als Van Schayck ‘lak heeft aan wetenschap’, vind ik getuigen van een arrogantie die tenenkrommend is. Mij dunkt dat juist Van Schaycks staat van dienst aantoont dat hij juist geen lak heeft aan wetenschap. Maar erger nog: Keulemans maakt impliciet hetzelfde verwijt aan alle hoogleraren die de brandbrief ondertekend hebben, waaronder Spinozapremie-winnaars als nanofysicus Cees Dekker en astronoom Heino Falcke. Het zijn geen echte wetenschappers. Ze hebben immers lak aan de wetenschap door toch stug door te gaan met bidden tot God en het geloven in de mogelijkheid van wonderen.

  Tot besluit:

  Neutraliteit in het geding
  Hier is een clash of ideologies gaande, die vrolijk door een wetenschapsjournalist – die toch een zekere neutraliteit in acht zou moeten nemen – wordt uitgedragen als zijnde de waarheid. Bovendien een wetenschapsjournalist die, zoals hij zelf zegt, wel eens colleges wetenschapsfilosofie geeft. Én een wetenschapsjournalist die een filter is voor nieuws. Als redacteur van de wetenschapsredactie van de Volkskrant filtert hij welk nieuws de krant brengt en ook hoe dat nieuws wordt opgeschreven. Wetenschappers die in het vervolg in de Volkskrant hun wetenschap uitgelegd zien worden, weten nu waarom: ze voldoen aan de metafysische criteria van de redacteurs.

  Keulemans heeft zijn ideologische kaarten op tafel gelegd. Iedereen weet nu hoe neutraal en objectief de wetenschapsjournalist in kwestie is en daarmee de krant zelf. Het gaat hier om niets minder dan geloof in de wetenschap, Keulemans schrijft het in zijn brief letterlijk. Sciëntisme dus.

  Hier is een wetenschapsjournalist die meent op dezelfde voet te kunnen staan als de wetenschapper, die vanaf een metastandpunt bovendien nog eens bepaalt wat wetenschap is en wat niet en dus bepaalt wie wetenschapper genoemd mag worden en wie niet. Die gelovige Spinozapremiewinnaars hun plek wijst als het uitschot van wetenschappelijk Nederland.

  Andere link:
  https://tasmedes.wordpress.com/2013/03/13/wanneer-wetenschapsjournalisten-bepalen-wat-wetenschap-is/

 32. Renate says:

  Een heksenjacht op religie in Nederland? Waren heksenjachten nu juist geen religieuze specialiteit?
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12330/4-Uur-Nieuwsbreak/article/detail/3408725/2013/03/13/Monique-Samuel-Er-is-in-Nederland-een-heksenjacht-gaande-op-religie.dhtml

  Nog meer religie in het nieuws: prof. Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht en devoot christen, is opgestapt nadat hij verhaalde over een wonderbaarlijke genezing. Vandaag werd hij door 27 wetenschappers gesteund in een open brief, waarin zij pleiten voor vrijheid van meningsuiting. Wat vind jij? Had hij zijn mening privé moeten houden?
  Dat is lastig. Aan de ene kant moet een wetenschapper objectief kunnen functioneren, anderzijds moet er een tegenvraag worden gesteld: waarom ben je als gelovige direct verdacht? Ik vind in elk geval dat er in Nederland een heksenjacht gaande is op religie: alsof je niet intelligent kunt zijn, of onbetrouwbaar zou zijn, als blijkt dat je in God gelooft. Ik heb politicologie gestudeerd en was de enige christen, en geloof me, dat was echt niet altijd prettig. Mijn studiebegeleider heeft zelfs gezegd dat ik als gelovige eigenlijk geen wetenschapper kon worden. En ik sluit trouwens niet uit dat Van Schayk daadwerkelijk een wonder heeft gezien. Ik was er niet bij, maar ik weet wel dat wonderen gebeuren.
  Ik vind dat de kritiek op de heer van Schayck wel een beetje te veel opgeblazen wordt. Niemand zegt dat hij niet mag geloven. Het enige wat gezegd wordt, is dat hij z’n geloof niet met medische wetenschap mag verwarren.

  Ik hoop dat m’n link werkt.

 33. wilmamazone says:

  Renate:

  En Taede Smedes (was dat niet de man die een in UFO’s gelovende hoogleraar aan de TU Delft verdedigde), meent ook weer een duit in het zakje te moeten doen, onder de kop:(..)

  http://tasmedes.wordpress.com/2013/03/20/misschien-waren-de-goden-wel-buitenaardsen/

  Geplaatst door Taede Smedes op 20 maart 2013

  Misschien waren de goden wel buitenaardsen. Een gesprek met Coen Vermeeren over zijn nieuwe ufo-boek

 34. Renate says:

  Tjonge, wat een origineel idee. Was de heer Von Däniken hier ook niet mee bezig? Indertijd heb ik z’n boeken verslonden. Inmiddels geloof ik er niet meer in.

 35. wilmamazone says:

  Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de universiteit van Maastricht, blijft erbij dat hij ruim twintig jaar geleden tijdens een gebedsgenezing een been heeft zien aangroeien.

  Dat zei hij gisteravond tijdens een debat met vijf andere hoogleraren over geloof en wetenschap aan de universiteit Maastricht.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3415548/2013/03/26/Hoogleraar-blijft-erbij-ik-zag-been-aangroeien.dhtml

 36. Renate says:

  steppewolf

  Laat die radicale atheisten zich nou maar eens net zo druk maken om de gigantische hoeveelheden misstanden en sterfgevallen door fouten in de reguliere medische zorg i.p.v. over deze kleine zaak. Dat zou een boel verbeteren.

  Hoera, daar hebben we weer iemand die de fouten in de reguliere zorg er bij haalt, terwijl het daar natuurlijk helemaal niet om gaat. Het gaat om iemand die beweert dat iets is gebeurd, dat niet mogelijk is en dat hij daarvoor geen bewijzen heeft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: