Griepprik, controverse?

Het geneesmiddelenbulletin (GEBU) publiceerde onlangs een review m.b.t. de werkzaamheid en effectiviteit van de griepprik. Daarin concludeerde reviewer en epidemioloog Dick Bijl dat er geen hard bewijs was voor de effectiviteit van het vaccin.

De belangrijkste conclusie is dat er geen valide bewijs is voor de werkzaamheid van het griepvaccin met name voor de preventie van de complicaties en overlijden.

Medisch Contact (in samenwerking met het GEBU) bracht het nieuws ook met chocoladeletters.

De media pakte dit op en consumentenprogramma Radar van de Tros, pakte daarop weer eens stevig door. In een diepgravend *kuch* item van maar liefst 9 (zegge negen) minuten, waarvan ook nog dik twee minuten obligatoire voxpop, wordt aan de consument uitgelegd dat de griepprik ‘niet werkt’. Ook het programma Moraalridders van de EO nodigde (de nogal publiciteitsgeile) huisarts Hans van der Linde uit, die hetzelfde verhaaltje nog eens herkauwde [uitzending gemist]. Het. Werkt. Niet.

Exemplarisch. Want wat wél werkt is vlak voor de aanvang van het daadwerkelijk inenten van kwetsbare groepen dit soort nieuws uit te venten. Het GEBU i.s.m. Medisch Contact giet oude wijn in nieuwe zakken, publiceert dat en hangt zelfgenoegzaam achterover. Laat de bom in de media maar barsten.

Kind van de rekening? U!

U wordt overspoeld met ‘knip en plak’ nieuwsberichten, stukjes op teletext en in het journaal en snelsnel itempjes bij Tros Radar en Moraalridders. Om nog maar te zwijgen van de verschillende complotsites zoals WanttoKnow die dit uitmelken voor hun ongeïnformeerde antivaccinatieretoriek.

Nog meer kinderen van de rekening? Vaccinatieartsen.

Artsen die vaccineren (veelal gewoon huisartsen) moeten aan patiënten uitleggen dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. Dat de griepprik wel werkt, want dat weten we zeker, alleen dat echte keihardium cijfers daarvan ontbreken of heel lastig te interpreteren zijn.

In onderstaand stuk zal ik beargumenteren waarom het onderzoek van het GEBU oude wijn in nieuwe zakken is en zal ik ook een zeer recente meta-analyse van de effectiviteit van de griepprik in de Lancet bespreken.

Laten we nu eerst even het onderzoek van het Geneesmiddelenbulletin er bij pakken.

Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie , dr D. Bijl [fulltext GEBU]

Nu is er op zich, inhoudelijk, weinig aan te merken op het stuk. Het maakt duidelijk dat er nog steeds controverse is t.a.v. de effectiviteit van het griepvaccin. Dat is niet nieuw. Controverse bestaat zowat in elk stukje van de medische wetenschap. Bijl baseert zijn review met name op de conclusies van meta-analyses van de Cochrane-bibliotheek (Cochrane is een gerenommeerd onderzoeksinstituut en de onderzoeksmethoden zijn wereldwijd geaccepteerd als zijnde hoogstaand. Daar kan je moeilijk de mist mee ingaan).

Verder leunt het betoog van Bijl zwaar op een review gepubliceerd in the Lancet met name als het gaat om de beperkingen van observationeel onderzoek.

Simonsen L, Taylor R, Viboud C, Miller MA, Jackson LA. Mortality benefits of influenza vaccination in elderly people: an ongoing controversy. Lancet Infect Dis 2007; 7: 658-666. [abstract] [fulltext PDF]

Dat is voor mensen die zich bezig houden met epidemiologie prachtig leesvoer. U gaat het niet allemaal lezen. U moet het doen met wat u leest bij de NOS of ziet bij programma’s als Radar.

Mijn bezwaar tegen de kille opsomming (anders kan ik het niet noemen) van Bijl in het GEBU is dat er niets wordt gedaan aan duiding naar de (kwetsbare) patiënt. Betekent het zwakke bewijs voor effectiviteit van het griepvaccin nu ook dat u zich niet moet laten vaccineren? Ik geef een quote uit het laatst gegeven onderzoek.

While awaiting an improved evidence base for influenza vaccine mortality benefits in elderly people, we suggest that this group should continue to be vaccinated against influenza. Influenza causes many deaths every year, and even a partly effective vaccine would be better than no vaccine at all. But the evidence base concerning influenza vaccine benefits in elderly people does need to be strengthened.

(vet van mij)

Iets wat de Gezondheidsraad in een inderhaast uitgebrachte Q&A (PDF) ook aanstipte.

Er is uit onderzoek naar voren gekomen dat de griepprik niet altijd influenza voorkomt. Wat is het nut van de prik dan nog?

Zelfs als de effectiviteit van vaccinatie maar zo’n vijftig procent is, dan kan deze nog steeds veel ziekte en sterfte voorkomen. Dat is met name bij kwetsbare groepen van groot belang.

U moet begrijpen dat de griepprik wel degelijk ‘werkt’. Dat deze niet altijd even goed werkt heeft te maken met o.a. de gekozen griepvirussen in het vaccin (dat blijft gokken) en de mogelijkheid van de patiënt hier antistoffen voor te maken.

Waar ik me ronduit aan ergerde aan de publicatie van het GEBU is het artikel zelf. Alles wijst op effectbejag. Kijk nu nog eens goed. Bijl geeft een opsomming van de bijwerkingen van de griepvaccinatie als een soort plaatsbepaling. Soit. Waarom kadert hij een stukje over het risico op guillain-barrésyndroom in? Het zegt niets en hij kan als hij wil een eindeloze lijst maken van vooronderstelde zeer zeldzame bijwerkingen van het vaccin. Koele kille cijfers en wederom geen duiding.

Het artikel wordt gelardeerd met een plaatje van angstige ouderen die zich verstoppen of wegrennen voor een sadistische dokter met griepspuiten.

Is dat nu de duiding van Bijl?

Krijgt u van mij ook een beetje duiding. Van recente datum. Uit een meta-analyse gepubliceerd in the Lancet geef ik u een paar plaatjes.

Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis, Prof Michael T Osterholm, doi:10.1016/S1473-3099(11)70295-X [abstract] [fulltext PDF]

In het eerste plaatje kunt u zien dat de griepprik wel degelijk effectief is (hoewel niet altijd even effectief). Vooral in oudere populaties (>60 jaar) ontbreekt bewijs. Dat is een serieus gat. Geschat wordt dat 90% van de doden die vallen tijdens het griepseizoen in deze categorie vallen. In het tweede plaatje ziet u dat de uitgekozen onderzoeken allemaal aan de goede kant van de streep zitten.

Deze meta-analyse is m.i. nogal sterk omdat men ook bij de observationele studies alleen gebruik maakte van laboratorium-bevestigde gevallen van griep. Veel onduidelijkheid die bestond in andere onderzoeken en meta-analyses (Cochrane) wordt hierbij uitgebannen. Het keihardium eindpunt, hoeveel extra mensen gaan dood aan de griep als we niet vaccineren, werd daarentegen niet onderzocht.

Weer besluiten de onderzoekers, naast dringende aanbeveling tot meer onderzoek, met de aanbeveling vooral door te gaan met het vaccineren tegen de griep.

In the meantime, we should maintain public support for present vaccines that are the best intervention available for seasonal influenza.

De ESWI (van Appie O.) noemt de verspreiding van de ‘wetenschappelijke onzin’ gevaarlijk voor de volksgezondheid en roept wetenschappers op zich tegen de misleidende berichtgeving te keren. [Trouw 26/10/11]

Bij deze.

Zoals bij alle medische behandelingen dus ook vaccins, gaat het om de afweging van de risico’s van de ziektes tegen de risico’s van de behandelingen. Onder risico’s moeten we dan niet alleen overlijden verstaan, maar ook complicaties. In het leven bestaan helaas geen 100% garanties. Alle medicijnen dragen het risico in zich op bijwerkingen. Vaccins dus ook. Mensen zouden zich dan ook niet moeten afvragen of er 100% veilige vaccins bestaan.

Veel mensen die nu bang gemaakt worden voor de bijwerkingen van vaccinaties, realiseren zich helaas vaak onvoldoende dat de bijwerkingen van de betreffende ziektes niet alleen veel ernstiger zijn, maar als bijwerking van ziekte ook veel en veel frequenter zijn dan als bijwerking van vaccinatie.

In gevoelige kwesties als deze hebben we niets aan schreeuwerige headline’s, en publiciteitsgeile artsen die hun opwachting maken in 10 minuten-items op de TV. Zeker niet als deze elke vorm van duiding en plaatsing ontberen. Ik zal zeker niet beweren dat een stevige wetenschappelijke discussie over het ‘hoe verder’ t.a.v. de griepvaccinatie overbodig is. Wetenschappers en artsen dienen zich echter te realiseren dat het allemaal in dienst van de patiënt is. En die heeft niets aan over elkaar rollende deskundigen met een (uiteraard) verschillende mening. Integendeel. De patiënt heeft behoefte aan duiding.

Aangezien de griepprik ons beste middel is tegen de seizoensgriep, zullen ze hun best moeten doen om deze zekerheid te bevorderen en niet om onzekerheid aan te wakkeren. Dat dit een dunne lijn is besef ik mij ten volste. Het zou echter wel het uitgangspunt moeten zijn.

Ik begrijp dat mijn artikel misschien meer (inhoudelijke) vragen oproept dan het beantwoord. Ik wijs u op een uitgebreide artikelenreeks die al eerder op dit weblog is gepubliceerd t.a.v. vaccinaties en de griepprik. Wilt u meer weten over griep in het algemeen verwijs ik u naar een prima, leesbaar document van hoge kwaliteit geschreven door ons aller reaguurder Bram Hengeveld

Verdere inhoudelijke vragen/opmerkingen kunt u stellen/poneren in de comments. Hoewel ik best in discussie wil zult u uw niet onderbouwde antivaccinatieretoriek op andere sites moeten plempen.

102 Responses to Griepprik, controverse?

 1. Ton/puma_73 says:

  Ach ook op het forum van trosradar is het jaarlijkse welles nietus spelletje weer in alle hevigheid losgebarsten met de meest onzinnige reactie waarom het niet zou werken.

 2. Die prik gaat er bij mij wel in! Hartpatiënt, in een leeftijdscategorie waarin het immuunsysteem goed reageert op het vaccin en zorgverlener.

 3. wilmamazone says:

  Crypto:

  Verdere inhoudelijke vragen/opmerkingen kunt u stellen/poneren in de comments

  Bij het item in MC dat alle commotie veroorzaakte is gisteren dit comment gepost:

  “Dat is het dilemma van oud onderzoek. Naar huidige maatstaven weten we te weinig, maar om nu nog een onderzoek volgens de eisen van deze tijd op te zetten, weten we weer te veel.”

  B.C. Meijer, artsmicrobioloog, GRONINGEN – 26-10-2011 14:26

  In deze audio een kort interview met Roel Coutinho:

  http://nos.nl/audio/306851-te-weinig-studies-naar-griepvaccin-gedaan.html

  ‘Te weinig studies naar griepvaccin gedaan’

  maandag 24 oktober 2011, 17:32

  Het effect van de griepprik is niet aangetoond. Toch krijgen jaarlijks 3,5 miljoen mensen een prik. Het geneesmiddelenbulletin heeft allerlei onderzoeken daarover naast elkaar gelegd en komt tot de conclusie dat daar geen deugdelijk wetenschappelijk bewijs voor bestaat. Roel Coutinho, directeur infectieziektenbestrijding van het RIVM.

  Mijn vraag is dus of het toch zin heeft om nog uitgebreid onderzoek te doen en zo ja hoe dat dan gestalte zou moeten krijgen.
  Het griepvaccin is niet elk jaar precies hetzelfde omdat de griepvirussen dat ook niet zijn en indeze de toekomst voorspellen moeilijk, dus zijn gedegen trials überhaupt mogelijk en om welke doelgroep zou het dan moeten gaan?

 4. @ Wilma

  Goede vraag.

  Voor wat betreft placebo gecontroleerde RCT’s wordt onderzoek moeilijk. Het is onetisch om mensen vaccinatie te onthouden (vergelijk chemo).

  Waar we wat dit betreft wel kunnen ‘zoeken’ is ‘head to head trails’. We kunnen verschillende vaccins vergelijken. Denk hierbij aan hogere dosis, andere samenstelling, adjuvanten, ‘levende’ en dode virussen (of combinatievaccins). Daar in kan je dan weer onderscheid maken naar leeftijd, eventuele aandoening etc.

  Voor wat betreft de observationele onderzoeken zullen we beter ons best moeten doen ‘bias’ (verstoringen) te vermijden. Onderzoeken naar alleen sterfte zijn erg gevoelig daarvoor. We zullen dus specifieker moeten zijn in onze keuze naar het te bestuderen effect. We zullen bijvoorbeeld moeten zoeken naar ‘echte’ griepgevallen (het liefst bevestigd door het labo) of de gevolgen hiervan (b.v. longontstekingen). We moeten in de onderzoeken zorgen dat we de patiëntenpopulatie beter in beeld krijgen (hoe is de gesteldheid van de patiënt/onderliggende condities) door bijvoorbeeld beter en slimmer gebruik te maken van databanken, beter onderscheid moeten maken in ‘erge’ griepseizoenen en minder erge en de vaccins beter moeten kwalificeren op werkzaamheid t.a.v. dat seizoen.

 5. wilmamazone says:

  Crypto:

  U wordt overspoeld met ‘knip en plak’ nieuwsberichten, stukjes op teletext en in het journaal en snelsnel itempjes bij Tros Radar en Moraalridders. Om nog maar te zwijgen van de verschillende complotsites zoals WanttoKnow die dit uitmelken voor hun ongeïnformeerde antivaccinatieretoriek.

  http://scienceblogs.com/insolence/2011/10/mike_adams_vs_the_flu_vaccine.php

  Mike Adams vs. the flu vaccine

  Oh, geez. Mike Adams is at it again.

  I know, I know, saying that Mike Adams has just laid down yet another hunk of napalm-grade–nay, hydrogen-bomb grade–burning stupid is akin to saying that the sun rises in the east and sets in the west, that water is wet, that we need oxygen to survive, or that the moon goes around the earth. It’s part of nature and a well-established fact. Even so, sometimes Adams surpasses even himself. Sometimes, when doing so, he even gives me an opportunity to discuss a scientific study and thus look as though I’m actually blogging about peer-reviewed research instead of having fun laying down some not-so-Respectful Insolence on a quack.

  quote:

  The authors conclude, quite reasonably and cautiously:

  Seasonal influenza is an important public health and medical challenge. Pandemic influenza would cause a substantial burden of disease and seriously threaten the global economy. Based on a track record of substantial safety and moderate efficacy in many seasons, we believe the current influenza vaccines will continue to have a role in reduction of influenza morbidity until more effective interventions are available. However, evidence for consistent high-level protection is elusive for the present generation of vaccines, especially in individuals at risk of medical complications or those aged 65 years or older. The ongoing public health burden caused by seasonal influenza and the potential global effect of a severe pandemic suggests an urgent need for a new generation of more highly effective and cross-protective vaccines that can be manufactured rapidly….Active pursuit of this goal now will save lives every year and when the next influenza pandemic occurs. In the meantime, we should maintain public support for present vaccines that are the best intervention available for seasonal influenza.

  In other words, our current generation of vaccines are far from perfect, but they do pretty well and, given how safe they are, currently represent the best defense we have against influenza. That’s why we should be trying to develop better vaccines and interventions; in the meantime, we should continue to use our current generation of flu vaccines.

  eindquote:

  If only there were a vaccine against the quackery, paranoia, conspiracy theories, and utter nonsense that is concentrated into the density of a black hole in the form of Mike Adams.

 6. @ Wilma

  Morgen hetzelfde geschreeuw op de knip en plaksites WanttoKnow of Argusoog. Die mensen moeten met hun vieze poten van onze mooie wetenschap afblijven.

 7. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/104716/The-Lancet-griepprik-soms-zinvol.htm

  28 oktober 2011

  The Lancet: griepprik soms zinvol

  De jaarlijkse griepprik heeft enig effect bij mensen van 17 tot 65 jaar en misschien ook bij kinderen van 6 tot 24 maanden, aldus Michael Osterholm e.a. op 26 oktober in The Lancet Infectious Diseases. Voor het nut van de prik bij andere leeftijdscategorieën vonden de onderzoekers geen bewijs.

  Met het artikel nemen Osterholm e.a. deel aan het lopende debat over influenzavaccinatie dat opnieuw oplaaide nadat het Geneesmiddelenbulletin eerder deze maand het nut van de griepprik in twijfel trok. Osterholm e.a. vonden 5707 artikelen in Medline en selecteerden er daarvan 31, zowel gerandomiseerde als observationele studies, op basis van hun inclusiecriteria. Ze onderzochten vaccin met ……..

  eindquote:

  Het Geneesmiddelenbulletin, dat concludeerde dat de jaarlijkse griepprik geen zin heeft, gebruikte andere waarden als eindpunt, zoals het optreden van complicaties en het verlies van werkdagen. Vergelijken van de uitkomsten is daardoor complex.

 8. wilmamazone says:

  http://www.nursing.nl/home/nieuw/7432/rivm-blijft-verpleegkundigen-griepprik-adviseren

  RIVM blijft verpleegkundigen griepprik adviseren
  28 oktober 2011

  Verpleegkundigen moeten zich blijven inenten tegen de griep. Dit zegt Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tegen Nursing. ‘Dat er voor bepaalde groepen onvoldoende bewijs is voor de werkzaamheid wil nog niet zeggen dat we er dan maar vanaf moeten zien.’

  Coutinho reageert hiermee op het artikel dat in oktober in het Geneesmiddelenbulletin verscheen. Onderzoeker Dick Bijl stelt hierin dat er weinig bewijs is voor het nut van de griepprik, maar wel veel bewijs voor manipulatie van conclusies en verdachte onderzoeken. ‘Bijl trekt in het geneesmiddelenbulletin een onjuiste conclusie en stelt dat het griepvaccin eigenlijk niet meer gegeven moet worden. Dat vind ik onverantwoord’, zegt Coutinho tegen Nursing.

  quote:

  Besmetting patiënt
  De RIVM-directeur sluit zich bij het standpunt van de Gezondheidsraad aan: ‘Door je te laten vaccineren verklein je de kans dat de patiënt griep krijgt. Je doet het voor de patiënt. Dat is volgens mij ook de reden dat mensen in het ziekenhuis gaan werken, omdat ze iets kunnen betekenen voor de patiënt. Ik verbaas mij er ook altijd over dat er zo’n lage vaccinatiegraad is onder verpleegkundigen.’

 9. Given the proven effectiveness of pandemic influenza vaccine used in UK children, the vaccination programme might have had an overall protective effect against Guillain-Barré syndrome.

  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2811%2961665-6/fulltext

 10. Met de prikpleister wordt de huid verdoofd waardoor de angst voor de injectie afneemt: ttp://www.prikkenzonderpijn.nl

 11. Dag meneer/mevrouw van AstraZeneca.

  Mits betaald stellen wij acquisitie niet op prijs.

 12. Ton/puma_73 says:

  die prikpleister ben ik al op aardig wat fora tegengekomen. heeft op de meeste een ban gekregen

 13. wilmamazone says:

  Crypto:

  U wordt overspoeld met ‘knip en plak’ nieuwsberichten, stukjes op teletext en in het journaal en snelsnel itempjes bij Tros Radar en Moraalridders. Om nog maar te zwijgen van de verschillende complotsites zoals WanttoKnow die dit uitmelken voor hun ongeïnformeerde antivaccinatieretoriek.

  Bij complotsite Argusoog in schreeuwende chocoladeletters:

  BELFORT – GROUP Persbericht
  Door Redactie op 31 oktober 2011 – 21:00

  DE VACCINATIE-WAANZIN WOEKERT VERDER

  28 OKTOBER 2011
  Het regent medische studies en wetenschappelijke rapporten ( zelfs in The Lancet ! ) die aantonen dat griepvaccinatie absoluut geen enkel positief effect heeft, behalve voor de plafondloze schatkisten van de farmaceutische dinosauriërs. Het komt nu ook uitgebreid ter sprake in alle media. Onder de betrokkenen zelf (artsen, apothekers, verpleegkundigen, directeuren, enz.) groeit het ongenoegen en de gêne omtrent dit beschamend gebeuren.

  Dan zou je denken : daar gaan de verantwoordelijken toch wel over nadenken en rekening mee houden?

  Het tegendeel is waar.

  Zo zet de Hoge Gezondheidsraad zich schrap en verspreidt op 26/10 volgend bericht:

  BRUSSEL 26/10 – In verband met de vaccinatie voor de seizoensgebonden griep blijft de Hoge Gezondheidsraad zich houden aan de huidige aanbevelingen. De HGR beveelt hierbij aan dat de volgende groepen van personen in dalende volgorde voorrang moeten krijgen voor de vaccinatie tegen seizoengebonden griep tijdens het winterseizoen 2011-2012 : risicopersonen, personen in de gezondheidssector en personen die veel in contact komen met risicopersonen

  Met geen woord wordt gesproken over studies of rappporten waarop men zich daarvoor baseert ! Voor deze instelling is hun waarheid…….

 14. wilmamazone says:

  Hoort u het ook nog eens van een ander:
  http://www.kennislink.nl/publicaties/opnieuw-twijfel-over-werkzaamheid-griepprik

  Opnieuw twijfel over werkzaamheid griepprik
  In de komende weken laten veel ouderen, chronisch zieken en mensen die in de zorg werken zich weer vaccineren tegen griep. Er is echter opnieuw twijfel ontstaan over de werkzaamheid van de griepprik. Het grootste probleem? Het is lastig om goed onderzoek te doen naar de effectiviteit van griepvaccinatie bij mensen.

  quote:

  Uit die studies blijkt dat vaccinatie wel werkt, maar niet zo goed als tot nu toe werd gedacht. De prik voorkomt bij gezonde volwassenen geen 70 tot 90% van de griepgevallen, maar slechts 59%. En die 59% wordt alleen gehaald in seizoenen dat de virusstammen in de griepprik goed aansluiten bij de virussen die op dat moment rond gaan. Als die match niet zo goed is, daalt de effectiviteit van het griepvaccin zelfs naar ongeveer 44%.

  De Amerikanen pleiten dan ook voor het ontwikkelen van vaccins die een brede bescherming bieden tegen verschillende griepvirussen. Dan is de effectiviteit van de griepprik ook niet meer zo afhankelijk van de virussen die in een bepaald seizoen rondgaan. Tot zulke vaccins er zijn blijft de jaarlijkse griepprik voor mensen uit risicogroepen aan te raden, schrijven zij in The Lancet. Dat is nu immers de enige manier om de kans op het krijgen van griep te verkleinen.

  (vet door mij)

  eindquote:

  Naast het ontwikkelen van nieuwe vaccins die bescherming tegen een breder scala aan griepvirussen bieden, is het dus ook zaak verbeteringen aan te brengen in de methoden waarmee de werkzaamheid en effectiviteit van die vaccins worden onderzocht. Alleen met goed onderzoek kan de werking van de griepprik duidelijk in kaart worden gebracht en komt er wellicht een einde aan de steeds terugkerende twijfel.

 15. JennyJo says:

  Ik vind zelfs 44% niks om op neer te kijken. De grootste schreeuwers tegen de griepprik komen uit het alternatieve circuit, waar behandelingen en preventie een effectiviteit hebben van maar liefst 0%. Dan is de keuze snel gemaakt lijkt me.

 16. Luc Bonneux says:

  Ik weet niet wie er zich achter cryptocheilus verschuilt, maar hij of zij maakt het zich erg gemakkelijk. Bij een “agency detection” ga je dan onmiddellijk aan een complot denken – waarschijnlijk is het slechts gewone domheid gelardeerd met iets te veel hoognederlandse verwaandheid dan goed is voor een mens. Wie mij bij de antivaccers wil indelen, is oneerlijk. De rethorische praktijken waar cryptocheilus zich van wil bedienen, stinken.
  Voor een site die er zich op beroemt tegen de kwakzalverij te zijn, gaat alle kritische zin de deur uit als het over reguliere therapieën en hobby’s gaat. Dat maakt je bepaald niet geloofwaardig. Cryptocheilus behandelt griepvaccinatie als iedere kwakzalver slangenolie.

  1- Het voordeel van de twijfel geldt voor “cure”, wanneer iemand met een klacht voor je zit, je hem wil helpen en geen werkzame alternatieven hebt. Dat was de rationale waarom het FDA de NAI (oseltamiver/tamiflu etc) goedkeurde, ondanks afwezig bewijs.

  2- Je kan ook iemand een vaccinatie of screening aanbieden die dat graag wil, en op diens kosten. Dan geldt ook het voordeel van de twijfel. De mens is vrij, en als je hem degelijk informeert en niet opzettelijk schaadt dien je zijn vrije wil te respecteren. Hij doet met zijn euro’s wat hij wil

  3- Dat geldt echter niet als je beleid voor een gezonde bevolking gaat opzetten. Dan geldt het principe van de goede huisvader. De interventie moet kosten-effectief zijn. Euro’s gespendeerd aan dure vaccinatie gaan dan ten koste van andere activiteiten. De zorg voor bejaarden, bijvoorbeeld.

  De griepprik werkt, een beetje, als het circulerende virus zich gedraagt als voorspeld (wat veel minder vaak voorkomt dan beweerd), en bij bewaarde immuniteit (waar griep goedaardig is). Als je bejaarden vaccineert, doe je dat om complicaties te voorkomen, en bij die bewaarde immuniteit zit het probleem. Die discussie is zo oud als het vaccin, waarom we plots bejaarden zijn gaan vaccineren met een vaccin dat mogelijk niet werkt, in plaats van degelijk verzorgen is een vraag die moet worden gesteld.

  Sceptici vragen daarom een goede trial, in plaats van aan het handje van de industrie mee te lopen. Dan weten we het. Waarom is dat niet gebeurd? Het debat duurt al even lang als ik arts ben, en dat is lang. Dan krijg je toch het gevoelen dat er meer achter zit.

 17. Het doet mij deugd dat Bonneux reageert op mijn margeblogje.

  Dat neemt niet weg dat Bonneux, in zijn kritiek helaas de nodige ad hominems meent nodig te hebben om de aandacht op zich te vestigen. Ik vraag mij af waar de zo geroemde Belgische bescheidenheid -itt. de Nederlandse ‘verwaandheid’- bij Bonneux verloren is gegaan. Ik zal het maar opvatten als een poging van hem om de interculturele verschillen te overbruggen in plaats van dit te kwalificeren als infantiel gejengel.

  Inhoudelijk gezien vind ik het jammer dat Bonneux zijn toevlucht meent te moeten nemen in het gebruik van de overbekende stropop.

  Waar heb ik hem bijvoorbeeld ingedeeld bij de zogenaamde antivaccers? Ik weet dat Bonneux niet in of uit principe tegen vaccinatie is. Ik heb Bonneux nota bene besproken n.a.v. zijn voordracht n.a.v. de Mexicaanse griep:

  Luc Bonneux, anderhalf uur dynamite

  Verder dan ad hominnems komt Bonneux in mijn ogen niet in het bekritiseren van het bovenstaande epistel van mijn hand. Hij reageert met de door van hem welbekende standpunten, zonder echter in te gaan op mijn analyse. Ik vind het dan ook bevreemdend dat hij mij beticht van stinkende retorische praktijken terwijl hij geen ander gedrag aan de dag legt.

  Tenslotte kan ik over het ‘gevoelen’ van Bonneux geen uitspraken doen. Wel zou ik hem willen verzoeken zijn kritiek op mijn artikel(en) in het vervolg wat specifieker te onderbouwen en af te zien van voornoemde ad hominems. Anders begint het te lijken op de gebruikelijke antivaccinatieretoriek waar ik, zoals boven vermeld, een broertje dood aan heb.

 18. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/105081/Huisarts-houdt-kritiek-op-Coutinho-staande.htm

  Huisarts houdt kritiek op Coutinho staande

  Het RIVM wil dat huisarts Hans van der Linde zijn beschuldigende uitlatingen over Roel Coutinho rectificeert, maar die is niet van plan ook maar één woord terug te nemen van wat hij heeft gezegd.

  Van der Linde had Coutinho, directeur infectieziekten van het RIVM, beschuldigd van belangenverstrengeling bij de discussie over griepvaccinatie. Het instituut heeft het over ‘smadelijke opmerkingen, die feitelijke grondslag missen’. De uitspraken van Van der Linde zouden verder ‘zonder grond en welbewust het vertrouwen dat de bevolking dient te hebben in het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding als leidinggevende instantie bij uitbraken en epidemieën van infectieziekten in Nederland’ ondermijnen.

  Dat staat allemaal in een brief aan de huisarts uit Capelle aan den IJssel. Daarin stelt het RIVM dat Van der Linde in een radio- en in een tv-uitzending heeft gezegd dat Coutinho persoonlijke belangen heeft bij griepvaccinatie. Van der Linde zei onder meer: ‘.. al zijn (Coutinho’s, red.) onderzoek vroeger tegen AIDS, heel verdienstelijk en knap onderzoek, werd wel door de farmaceutische industrie gefinancierd.’ De huisarts voegde daaraan toe: ‘(…) als RIVM heeft hij zakelijk grote belangen bij de griep en ook voor zijn toekomst is een profijtelijke relatie met de industrie voor hem belangrijk. Het zijn mensen die op een gegeven moment zeer terdege rekening houden met hoe een farmaceutische industrie aankijkt tegen hun uitlatingen.’

  Van der Linde had verder onder meer gezegd:……..

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3009782/2011/11/02/RIVM-sleept-huisarts-voor-de-rechter.dhtml

  RIVM sleept huisarts voor de rechter

  Roel Coutinho, directeur infectieziekten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven, eist dat huisarts Hans van der Linde uitlatingen terugneemt waarin hij de wetenschapper beschuldigt van belangenverstrengeling bij de discussie over griepvaccinatie. Coutinho en zijn werkgever RIVM stappen naar de rechter.

  De huisarts uit Capelle aan den IJssel ageert al jaren tegen de jaarlijkse griepprik. Volgens hem is er geen wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid. Het maandblad Geneesmiddelenbulletin kwam onlangs tot dezelfde conclusie. De huisarts zei afgelopen woensdag in Trouw dat Coutinho als wetenschapper veel heeft samengewerkt met de farmaceutische industrie.

  Opmerkingen schadelijk
  De afgelopen jaren worden volgens Van der Linde steeds grotere groepen gezonde mensen ingeënt. Dat kwam mede “door de rol van adviseurs op het terrein van vaccinatie, zoals Ab Osterhaus en Roel Coutinho”, aldus Van der Linde in Trouw.

  Voor Radio 1 en in het programma ‘Moraalridders’ van de EO herhaalde Van der Linde…..

 19. wilmamazone says:

  Crypto:

  Inhoudelijk gezien vind ik het jammer dat Bonneux zijn toevlucht meent te moeten nemen in het gebruik van de overbekende stropop.

  Waar heb ik hem bijvoorbeeld ingedeeld bij de zogenaamde antivaccers? ..]

  Dat heb je nog nooit gedaan en ik begrijp ook niet waarom Luc Bonneux meent zo te moeten/mogen reageren.
  Bonneux:

  Voor een site die er zich op beroemt tegen de kwakzalverij te zijn, gaat alle kritische zin de deur uit als het over reguliere therapieën en hobby’s gaat.

  O.a. ik schrijf als mede-auteur items voor deze site. Moet ik mij nu ook aangesproken voelen?

  Wat is trouwens een reguliere hobby?

 20. Jan Willem Nienhuys says:

  Wat kost eigenlijk die standaard griepprik bij de huisarts (dus vaccin + vergoeding tijd huisarts)? Let op “standaard”, dus niet het H1N1 vaccin dat per dosis meen ik 7 euro kostte en ook nog tweemaal gegeven moest worden en dat met een waarschijnlijk dure methode onder hoge tijdsdruk gemaakt moest worden.

 21. wilmamazone says:

  http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/huisartsenzorg/veelgestelde-vragen/

  Wat mag de huisarts in rekening brengen voor een griepprik?

  Dat hangt ervan af of er sprake is van een medische indicatie of niet.

  Bij medische indicatie
  Voor patiënten die op medische indicatie de griepvaccinatie krijgen, ontvangen huisartsen een vaste vergoeding vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccins moeten dan wel zijn besteld in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie. Patiënten krijgen dus geen rekening.
  De actuele hoogte van de vergoeding is te vinden op de website van de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (www.snpg.nl). Daar is ook meer informatie te vinden over welke medische indicaties er zijn en algemene informatie over de griepvaccinatie. Op http://www.tijdvoordegriepprik.nl staat informatie speciaal voor de consument.
  (bij http://www.snpg.nl moet ingelogd worden voor die kosten *zucht*)

  Zonder medische indicatie
  Patiënten die zonder medische indicatie op eigen verzoek de griepprik ontvangen, betalen zelf. Zij kunnen het vaccin met een recept halen bij de apotheek of apotheekhoudend huisarts. De patiënt betaalt aan de huisarts het tarief voor een recept en aan de apotheek de prijs van het vaccin. De huisarts dient vervolgens het vaccin toe. Het tarief voor deze vaccintoediening op eigen verzoek is vrij. De huisarts moet voorafgaand aan de vaccinatie met de patiënt afspraken maken over de hoogte van dit tarief.
  De NZa raadt patiënten aan bij de zorgverzekeraar na te gaan of de kosten vergoed worden uit een aanvullende verzekering.
  Omdat de prestatie griepprik niet valt onder de reikwijdte van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de NZa hiervoor geen tarief vast.

 22. wilmamazone says:

  Ik vond zodoende wel een publicatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap:

  NHG ondersteunt griepvaccinatieprogramma

  Afgelopen week is er veel discussie geweest in de media naar aanleiding van een publicatie in het Geneesmiddelenbulletin met kritiek op de werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie. Dit artikel bevat geen nieuwe resultaten van klinisch onderzoek, maar geeft een samenvatting van reeds bekende gegevens die verschillend worden geïnterpreteerd door voor- en tegenstanders.

  eindquotes:

  NHG achter advies Gezondheidsraad
  In het licht van bovenstaande discussie en anticiperend op het artikel in het Geneesmiddelenbulletin (dat reeds in concept al bij het NHG en de Gezondheidsraad bekend was) heeft de Gezondheidsraad een brief aan de minister geschreven, waarin nogmaals het eerdere vaccinatieadvies uit 2007 toegelicht en bekrachtigd wordt.

  Het NHG kan zich vinden in de brief van de Gezondheidsraad en ziet deze als ondersteuning van het beleid dat in de NHG-Standaard Influenza en Influenzavaccinatie wordt geadviseerd. Vanwege het ontbreken van nieuwe onderzoeksgegevens zijn er geen redenen om het influenzavaccinatieprogramma te herzien.

  Heeft u als huisarts of praktijkondersteuner nog vragen over de griepvaccinatie, stuur dan een mail naar griep@nhg.org

 23. wilmamazone says:

  Ik weet nu ook wat er dit jaar in de prik zat/zit (ik heb ‘m al gehad), maar wat het op de cent af kost? Er staat hier wel dat vaccinatie van risicogroepen kostenbesparend werkt:

  http://www.snpg.nl/medische_informatie/influenzavaccin.htm#3

  Het influenzavaccin is een ‘dood’ vaccin. Het vaccin is gericht tegen het influenzavirus type A en B. Voor het jaar 2011 is de samenstelling:

  •A/California/7/2009 (H1N1)-achtig virus
  •A/Perth/16/2009 (H3N2)-achtig virus
  •B/Brisbane/60/2008-achtig virus

  Er zijn momenteel 2 vaccins die in het NPG worden gebruikt: Influvac (leverancier: Abbott) en Vaxigrip (leverancier: Sanofi Pasteur).

  Bijsluiter VAXIGRIP
  Bijsluiter influvac

  Effectiviteit
  Influenzavaccinatie vermindert de morbiditeit met 30-70% en reduceert het aantal complicaties met 20-50%. Als de patiënt na vaccinatie toch influenza krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig. Vaccinatie van risicogroepen werkt kostenbesparend. Vaccinatie biedt geen bescherming tegen influenza-achtige ziektebeelden die niet worden veroorzaakt door het influenzavirus.

  De vorming van antistoffen begint na ongeveer 1 week, bereikt een maximum na 4 weken en blijft bij gezonde ouderen ongeveer 24 weken op peil.

  NHG-Standaard

 24. wilmamazone says:

  Vers van de pers:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/105084/GeBu-Wij-raden-griepvaccinatie-niet-af.htm

  GeBu: ‘Wij raden griepvaccinatie niet af’

  Hoofdredacteur Dick Bijl en Frans Helmerhorst van het Geneesmiddelenbulletin laten zich niet uit het veld slaan door de storm van kritiek die is gevolgd op Bijls artikel over de werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie. Ze vinden de berichtgeving ‘inhoudelijk niet altijd correct en soms tendentieus’.

 25. @ JWN

  Artsen krijgen €9,41 (ex BTW) per vaccinatie, het vaccin kost €4,04 euro.

  Zelf bestellen kost €9,97 Euro. Ik neem aan dat laatste niet je bedoeling was 🙂

 26. LK says:

  Hier in Amerika kun je gewoon de plaatselijke supermarkt binnenlopen om je te laten vaccineren. Dan hoor je een vriendelijke voice-over praten alsof je in een pretpark rondloopt: ‘Haal nu je griepvaccinatie en bescherm je gezin!’ Er zitten vaak ook allerlei kortingsacties aan vast (10% korting op je volgende aankoop bvb).

  Moet je natuurlijk wel even een consentformpje tekenen: http://www.gocolumbiamo.com/HR/Documents/Walgreens_Direct_Bill_Form.pdf

  Volgens mij kosten ze hier rond de 40 dollar, maar zeker weten doe ik het niet…

  Volgens een van de hotelgasten hier heeft hij met zn asthma helemaal geen vaccin nodig. Hij blowt gewoon regelmatig. In marihuana zitten namelijk vasodilatators die de asthma tegengaan. Heb toch maar even ingebroken toen hij andere hotelgasten begon te vertellen dat mensen normaalgesproken maar 50% van hun brein gebruiken en dat je onder invloed van marihuana van een veel groter gedeelte gebruik kunt maken. (Sorry, ik kan het gewoon niet laten…)

 27. wilmamazone says:

  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/random-flu-thoughts/

  Random Flu Thoughts

  Published by Mark Crislip

 28. wilmamazone says:

  Vandaag in Trouw een analyse van Joop Bouma met:

  Griepprik inzet machtsstrijd

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en diens directeur Infectieziektenbestrijding Roel Coutinho hebben een huisarts voor de rechter gedaagd omdat hij de ‘integriteit en de onafhankelijkheid’ van Coutinho ter discussie zou hebben gesteld. De overheid zet groot materieel in.

  Huisarts Hans van der Linde uitte eind oktober in Trouw twijfels over nut en noodzaak van de jaarlijkse griepprik, nadat het Geneesmiddelenbulletin had geschreven dat er geen bewijs is van de werkzaamheid van de influenza-vaccinatie bij ouderen en risicopatiënten.

  Coutinho gaat over die prik, hij koopt de vaccins in voor de staat. Maar hij is onlangs ook benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, waar hij betrokken is bij projecten die mede worden betaald door makers van vaccins: MSD en GlaxoSmithKline.

  Van der Linde vindt dat Coutinho’s belangen zijn verstrengeld. Dat is een vaker voorkomend verschijnsel in de medische wetenschap. Tot op zekere hoogte is dat ook geaccepteerd, maar het wordt ingewikkeld als iemand een belangrijke vertrouwensfunctie heeft in de publieke gezondheidszorg, zoals bij Coutinho.

  In Trouw ging Van der Linde in op de invloed van vaccinatie-experts als Coutinho op de al jaren lopende discussie over de griepprik. Hij meldde dat de………

  eindquotes:

  Opvallend was dat Coutinho niet koos voor een snelle procedure, voor het kort geding, maar voor de tijdrovende, kostbare variant: een bodemprocedure. Die kan jaren voortslepen. Die beslissing valt moeilijk te rijmen met de acute dreiging van het ondermijnen van het vertrouwen in het rijksvaccinatieprogramma, die volgens Coutinho door Van der Linde in gang is gezet. De kwestie is kennelijk niet zo spoedeisend.

  De teller staat voor Van der Linde naar schatting inmiddels op 5000 euro advocatenkosten, de rekening kan zomaar oplopen tot het tienvoudige. Geld dat deze huisarts, zelfs als hij uiteindelijk wint, niet terug zal krijgen. Door de rechtszaak dreigt het beeld te ontstaan, dat Coutinho en het RIVM een lastige huisarts, die kritisch is over de vermenging van medische wetenschap en industrie, vooral een toontje lager willen laten zingen.

  Dit is vast weer koren op de molen van de anti-vaccinanten; je hoeft er maar op te wachten en dat allemaal over de rug van ouderen en risicopatiënten.

 29. wilmamazone says:

  Commentaar van hoofdredactie Trouw:
  Spierballenvertoon van RIVM brengt discussie over de griepprik geen steek verder

  Hoofdredactie − 22/11/11, 09:25

  Voor ouderen en chronisch zieken is de vraag hoogst relevant: werkt de griepprik wel of niet? Helaas is die belangwekkende discussie, aangezwengeld door het Geneesmiddelenbulletin, in de kiem gesmoord.

  De actie verplaatst zich naar de rechtbank, met in het beklaagdenbankje de kritische huisarts Hans van der Linde. Hij uitte een maand geleden in deze krant ook zijn twijfels over het nut van de jaarlijkse vaccinatie, die plaatsvindt onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van de Linde zet ook vraagtekens bij de banden van RIVM-baas Roel Coutinho met de vaccinindustrie. Dat is bij het RIVM zo slecht gevallen dat Van de Linde zich moet verantwoorden in een voor hem zeer kostbare bodemprocedure.

  Natuurlijk is de kritiek van Van de Linde enigszins suggestief:…….

 30. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik vind het eigenlijk niet kunnen, om processen te beginnen. Je moet met goede wetenschappelijk onderbouwde voorlichting komen. En dat hele stuk in het GeBu ging er toch over dat je in termen van dooien niet zo goed kunt uittellen wat het voordeel is.

  En de ene arts tegen de andere arts, zijn ze nou gek geworden… ?

 31. JennyJo says:

  Ben het helemaal met je eens, ik snap niks van die actie van Coutinho.

 32. wilmamazone says:

  JJ en JW:

  Ben het helemaal met je eens, ik snap niks van die actie van Coutinho.

  Het is geen persoonlijke actie van Coutinho, maar een gezamenlijke beslissing nádat van der Linde in de gelegenheid was gesteld om zijn boude uitspraken te rectificeren:
  RIVM

  Het RIVM en prof. dr. R. A. Coutinho dagen huisarts H. van der Linde voor de rechter. In een bodemprocedure vragen Coutinho en het RIVM de rechter om een oordeel over de rechtmatigheid van diens uitspraken in de media over het RIVM en directeur Infectieziektebestrijding, prof. dr. R. A. Coutinho. Hiertoe is besloten in overeenstemming met het ministerie van VWS.

  quote:

  Hij (vd Linde red.) schaadt daarmee niet alleen de heer Coutinho, maar ook ongegrond en welbewust het vertrouwen van de bevolking in de bescherming van de volksgezondheid door het RIVM. Dit kan ernstige maatschappelijke gevolgen hebben voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma, bij de bestrijding van een uitbraak van een infectieziekte, of bij een milieucalamiteit.

  Nog een publicatie van het RIVM: Werkzaamheid griepprik

  Afgelopen tijd is er veel publiciteit geweest naar aanleiding van een artikel in het Geneesmiddelenbulletin. In dit artikel werd getwijfeld aan de werkzaamheid en effectiviteit van griepprik. Het bevat geen nieuwe resultaten, maar geeft een samenvatting van reeds bekende gegevens. Bij huisartsen en patiënten kan dit leiden tot vragen

  eindquotes:

  De minister van VWS bepaalt of er een griepprik aan bepaalde groepen beschikbaar wordt gesteld. Zij baseert zich daarbij op advies van de Gezondheidsraad. In september jongstleden heeft de Gezondheidsraad op basis van een zorgvuldige afweging van alle bekende gegevens geconcludeerd dat het advies om het griepvaccin aan te bieden aan risicogroepen gehandhaafd dient te blijven. Ten tijde van het advies was de inhoud van het artikel in het Geneesmiddelenbulletin al bekend.

  Voor risicogroepen blijf het daarom raadzaam om de griepprik te nemen om ernstige gevolgen van griep te voorkomen.

  Of deze bodemprocedure gaat helpen om al dat geroeptoeter over vaccinatie in het algemeen, en de griepprik nu in het bijzonder, te laten stoppen kan ik niet beoordelen, maar ik kan me intussen levendig voorstellen dat men o.a. bij het RIVM, de Gezondheidsraad, vaccinatieartsen en ministerie van VWS al die aantijgingen meer dan spuugzat is. En niet te vergeten wat Ab Osterhaus allemaal over zich heen heeft gekregen wat dat betreft.

 33. Renate says:

  Ik kan me voorstellen dat men alle aantijgingen meer dan spuugzat is, maar ik vraag me wel af of een proces uiteindelijk niet meer kwaad dan goed doet. De critici van de griepprik kunnen namelijk zeggen dat men probeert hen de mond te snoeren en kunnen zich presenteren als de underdog.

 34. wilmamazone says:

  Renate:

  De critici van de griepprik kunnen namelijk zeggen dat men probeert hen de mond te snoeren en kunnen zich presenteren als de underdog.

  Dat is een serieuze mogelijkheid en ik memoreerde hierboven al dat het koren op de molen is van de anti-vaccinanten die sowieso complotdenken.
  Of de critici van de griepprik genegen zijn om alle verantwoordelijkheid op zich te nemen is m.i. dan de volgende vraag. De beste stuurlui staan nog steeds aan wal
  Saillant detail: Van der Linde nodigt iig zijn risicopatiënten nog steeds uit voor de griepprik, dus hij bestelt, prikt en daarna afrekenen graag!
  .

 35. JennyJo says:

  ik kan me intussen levendig voorstellen dat men o.a. bij het RIVM, de Gezondheidsraad, vaccinatieartsen en ministerie van VWS al die aantijgingen meer dan spuugzat is. En niet te vergeten wat Ab Osterhaus allemaal over zich heen heeft gekregen wat dat betreft.

  Ik ook. Maar een juridische procedure lijkt mij niet de aangewezen weg, ik ben bang dat zoiets de zaak eerder erger maakt dan beter.

 36. Jan Willem Nienhuys says:

  al die aantijgingen meer dan spuugzat is

  Zouden ze niet gewend zijn aan dit soort oprispingen ? Ik herinner me dat ik wel eens aan het RIVM wat hulp heb gevraagd voor het een en ander, maar kreeg de indruk dat ze niet zoveel belangstelling hadden voor publieksvoorlichting.

 37. JennyJo says:

  Die indruk heb ik ook JW en dat doet de zaak geen goed. Helaas.

 38. Renate says:

  Misschien twijfelt men aan het nut van publieksvoorlichting, gezien het feit dat het RIVM voor de anti-vaxers niet gezien wordt als een objectieve organisatie, maar als handlanger van de overheid en de medicijnindustrie.
  Of het verstandig is weet ik niet. Probleem blijft natuurlijk dat de tegenstanders van vaccinatie alles zullen doen om het RIVM als leugenaars en vaccin-promotors weg te zetten. Ik heb vaak het idee dat er met anti-vaxers niet rationeel te discussiëren is. Ze hebben hun eigen “feiten” en klampen zich daar aan vast met hetzelfde fanatisme als religieuze fundamentalisten.

 39. wilmamazone says:

  En de publieksvoorlichting van critici van de griepprik is wél om over naar huis te schrijven?
  Om met Crypto te spreken:

  Exemplarisch. Want wat wél werkt is vlak voor de aanvang van het daadwerkelijk inenten van kwetsbare groepen dit soort nieuws uit te venten. Het GEBU i.s.m. Medisch Contact giet oude wijn in nieuwe zakken, publiceert dat en hangt zelfgenoegzaam achterover. Laat de bom in de media maar barsten.

  Dat doet de zaak ook geen goed. Het lijkt mij zaak dat álle betrokkenen eerst eens stevig voor hun eigen deur gaan vegen en daarna aandachtig kijken wat er nog overblijft om met een vinger naar de ander te wijzen. Wellicht dat dan opeens de mogelijkheid bestaat om gezamenlijk aan genuanceerde en duidelijke publieksvoorlichting te doen.

 40. wilmamazone says:

  Vers van de pers:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/106079/Hoogleraren-achter-huisarts-Van-der-Linde.htm

  Hoogleraren achter huisarts Van der Linde

  Vier hoogleraren huisartsgeneeskunde stellen dat het conflict tussen huisarts Hans van der Linde en het RIVM over vermeende belangenverstrengeling van Roel Coutinho niet moet worden uitgevochten voor de rechter.

  In een open brief in Medisch Contact stellen Siep Thomas, Chris van Weel, Marjolein Berger en Henk van Weert dat het ‘onjuist is om een lopend professioneel discours over de betekenis van mogelijke belangenverstrengeling via een juridische ingreep te beëindigen’. Ze roepen het RIVM daarom op de aanklacht tegen Van der Linde in te trekken.

  De hoogleraren stellen dat belangenverstrengeling bij onderzoekers de toepassing van wetenschap in de praktijk van alledag kan beïnvloeden. De gevolgen daarvan kunnen overdiagnostiek, overbehandeling en nodeloze bijwerkingen zijn.

  In een toelichting zegt Thomas:……..

 41. JennyJo says:

  Het lijkt mij zaak dat álle betrokkenen eerst eens stevig voor hun eigen deur gaan vegen

  Ja, het RIVM dus ook. Ik zie gewoon niet in hoe een rechtszaak de zaak zou verhelderen. Helder en begrijpelijk uitleggen hoe het precies zit met de effectiviteit van de griepprik en de positie van Coutinho lijkt mij een betere aanpak.

 42. wilmamazone says:

  Nog een vers van de pers:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-1/archief-6/Tijdschriftartikel/106004/GeBu-gaat-te-kort-door-de-bocht.htm

  GeBu gaat te kort door de bocht

  Publicatie Nr. 48 – 02 december 2011

  Auteur André Knottnerus, Phile Govaert, Geert-Jan Dinant, Carel Thijs

  Veel aan te merken op artikel over griepvaccinatie

  Tegelijk met de uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik kwam de inmiddels eveneens jaarlijkse vaccinatiediscussie op de doelgroepen af. Deze keer was de aanleiding een artikel in het Geneesmiddelenbulletin. Bij die publicatie zijn echter veel kanttekeningen te maken.

  Begin jaren negentig betwijfelden wij of de jaarlijkse vaccinatiecampagne tegen griep bij ouderen wel zin had. Omdat de bestaande kennis tekortschoot besloten we onderzoek te doen met de hoogste graad van bewijskracht: een randomised controlled trial (RCT).1 Van een grote groep 60-plussers kreeg de ene helft het vaccin en de andere helft een placeboprik. Omdat we niet afhankelijk wilden zijn van de industrie, waren we blij dat het toenmalige Preventiefonds onze studie betaalde. De griepprik bleek, hoewel niet perfect, een stuk effectiever dan we hadden verwacht: de helft van de serologisch bevestigde influenzagevallen werd voorkomen.

  quote:

  Deze observaties passen in het algehele beeld dat bij ons opdoemde bij het lezen van het GeBu-artikel: in de ijver van de auteur om de beperkingen in de bewijsvoering rond vaccinatie in kaart te brengen komen de positieve bevindingen en soms zelfs de feiten er bekaaid af. Deze waarnemingen roepen algemene vragen op. Heeft de GeBu-auteur de door hem besproken originele publicaties zelf bestudeerd? En omdat het hier niet gaat om een redactioneel maar een substantieel reviewartikel: is het proces van beoordeling (peer review) – bedoeld om de correctheid van een wetenschappelijk artikel te controleren – geleid door anderen dan de als auteur optredende hoofdredacteur en de voor de tekst medeverantwoordelijke redactiecommissie? Die vraag behoeft temeer een helder antwoord omdat in het artikel her en der vragen worden geroepen over de onafhankelijkheid van anderen.

  quote:

  Het GeBu gaat aan deze problemen en overwegingen voorbij. Wie echt meent dat een nieuwe placebogecontroleerde trial bij ouderen mogelijk en verantwoord is, heeft de vrijheid en wellicht zelfs de verantwoordelijkheid daartoe een onderzoeksvoorstel te ontwikkelen en voor ethische toetsing voor te dragen. Maar zolang zo’n studie uitblijft moeten we uitgaan van wat we nu weten en dan is vaccinatie van ouderen een verstandige optie.

  eindquotes:

  Belangenverstrengeling?
  Het GeBu merkt nog kortweg op dat er in de Gezondheidsraad sprake was van belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie, zonder dit te documenteren. De Gezondheidsraad hanteert transparante belangenprocedures die ook als voorbeeld dienen voor diverse andere gremia. Deze bieden houvast om, juist ook in een context waarin veel onderzoek gefinancierd wordt door het bedrijfsleven en waarin de overheid aandringt op kennisvalorisatie, zowel onafhankelijk als deskundig te kunnen adviseren.

  De Wetenschappelijke adviesraad van het Geneesmiddelenbulletin telt diverse leden die zelf of via hun instituten onderzoeksmiddelen hebben ontvangen van de industrie. Maar om dan te suggereren dat zij en met hen het Geneesmiddelenbulletin niet onafhankelijk zouden zijn, zou niet terecht zijn. Veel belangrijk onderzoek is immers alleen uitvoerbaar met private middelen en het is dan juist goed dat dit gedaan wordt door onafhankelijke onderzoekers die niet bij het bedrijfsleven in dienst zijn. Zulke onderzoekers zijn vaak ook onmisbaar voor deskundig advies, en daarvoor bestaan goede procedures. Het gaat dan ook niet aan dat het GeBu zo maar twijfel zaait aan de onafhankelijke advisering door andere deskundigen die in een vergelijkbare positie verkeren.

  Juist in de vaccinatieperiode, op het moment dat mensen weloverwogen keuzes moeten maken, kijkt het nauw welke informatie wordt verstrekt. Kritische analyses en meer voorlichting zijn prima, daar is altijd het nodige aan te doen. Maar dat moet dan wel correct en evenwichtig gebeuren.

  (vet door mij)

  André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, oud-voorzitter van de Gezondheidsraad (2001-2010) en sinds 2010 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
  Phile Govaert, oud-huisarts
  Geert-Jan Dinant, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht
  Carel Thijs, arts-epidemioloog aan de Universiteit Maastricht

 43. wilmamazone says:

  Ik zei toch al dat je er maar op hoeft te wachten bij de anti-vaccinanten. Jonkers ging er gisteravond eens voor zitten:
  achterdeur:
  http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.wanttoknow.nl/overige/rivm-wat-is-nu-de-precieze-aanklacht/

  voordeur:
  http://www.wanttoknow.nl/overige/rivm-wat-is-nu-de-precieze-aanklacht/

  Nieuws: RIVM, wat is de precieze aanklacht..?!

  Door GuidoJ. dinsdag, 22 november 2011

  Kijk, dan zit je even te snuffelen op de site van het RIVM, in verband met de bizarre aanklacht van deze OVERHEIDSINSTANTIE bij de rechtbank inzake de uitspraken van de erudiete huisarts Dr. Hans van der Linden inzake zijn vermeende VERKEERDE uitspraken rondom de belangenverstrengeling van Roel Coutinho bij de vaccinatie-politiek van het Rijk. En in geval je het even zou vergeten: het RIJK dat zijn jij en ik sámen. Een heleboel JIJ en IKKES samen zeg maar. Die hebben namens de overheid een instantie in het leven geroepen, die de afdeling Volksgezondheid en Milieuhygiëne voor zijn rekening neemt.

  quote:

  De beer is nu echter los..!
  Maar Van der Linden kreeg vandaag, 22 November, steun van maar liefst 4 HOOGLERAREN…!! Gaat het RIVM deze nu ook dagvaarden.. Jeetje, de beer is los.. Deze professoren ‘Huisartsgeneeskunde’ stellen dat het conflict tussen huisarts Hans van der Linde en het RIVM over vermeende belangenverstrengeling van Roel Coutinho niet dient te worden uitgevochten voor de rechter. Zij stellen dat het ‘onjuist is om een lopend professioneel discours over de betekenis van mogelijke belangenverstrengeling via een juridische ingreep te beëindigen’. Met andere woorden en in begrijpelijk Nederlands: ‘Waarom loop je nou jankend naar de rechter, terwijl je zélf je onberispelijkheid moet tonen’..

  Deze wetenschappelijke toppers, de hoogleraren Siep Thomas, Chris van Weel, Marjolein Berger en Henk van Weert roepen in een open brief in ‘Medisch Contact’ het RIVM op de aanklacht tegen Van der Linde in te trekken. Inhoudelijk melden zijn dat belangenverstrengeling bij onderzoekers de toepassing van wetenschap in de praktijk van alledag kan beïnvloeden. De gevolgen daarvan kunnen overdiagnostiek, overbehandeling en nodeloze bijwerkingen zijn. Kijk dat zijn woorden waar je wat mee kunt..

  Maar het verhaal gaat verder, want in de toelichting zegt Professor Thomas:…..

  eindquote:

  We zullen het zien, wij hopen op een verstandige stap van het RIVM om deze affaire, die nu al een onwelriekende putlucht verspreidt, netjes en zoals het hoort als overheidsinstantie, uit te leggen aan burgers van Nederland. Burgers die kennelijk wel goed genoeg zijn om ABSOLUUT vertrouwen te hebben in het RIVM, om zich met vaccins te laten inspuiten, maar voor het RIVM kennelijk niet goed genoeg zijn om afdoende te informeren over een precaire zaak als deze!!

  Onder afbeelding:

  De cover van een van de vele, vele boeken, die uitgebreid ingaan op de vaccinatie-epidemie, waartegen geen vaccin gewassen is.

  Verder kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat Guido opeens -aardslui als ie is- op eigen initiatief research is gaan doen bij het RIVM en later op de dag bij Medisch Contact……..

 44. LK says:

  Dat is toch geen doorkomen aan, die schrijfstijl? No offence voor de mensen die fan zijn van het Nederlandse lied, maar het is net alsof hij de hele dag niks anders doet dan TV Oranje kijken.

  Kijk, dan zit je even te snuffelen op de site van het RIVM, in verband met de bizarre aanklacht van deze OVERHEIDSINSTANTIE bij de rechtbank inzake de uitspraken van de erudiete huisarts Dr. Hans van der Linden inzake zijn vermeende VERKEERDE uitspraken rondom de belangenverstrengeling van Roel Coutinho bij de vaccinatie-politiek van het Rijk.

  Klassiek, het verkeerde woord in hoofdletters weergeven. En sinds wanneer is ‘erudiet zijn’ een aanbeveling? In verband met, inzake en nog eens inzake: misschien is een cursus ‘korte verhalen schrijven’ een idee?

 45. JennyJo says:

  “Erudiet” is een favoriet woord van Gwiedo Bonkers. Personen die hem welgevallige uitspraken doen, noemt hij altijd “erudiet”. Dr. Johan Oldenkamp is bijvoorbeeld ook een zeer erudiet persoon, evenals soundhealer John Consemulder, kankergenezer Ryke Geerd Hamer en dergelijke. Het zou je verbazen hoeveel erudiete personen men tegenkomt op die site.

 46. Renate says:

  Misschien heb ik dan toch een andere definitie van erudiet dan de heer Jonkers, want geen van de mensen die hij erudiet noemt, zou ik als erudiet willen beschrijven.

 47. JennyJo says:

  Het is daar een alternatief soort taaluniversum.

 48. wilmamazone says:

  JJ

  “Erudiet” is een favoriet woord van Gwiedo Bonkers. Personen die hem welgevallige uitspraken doen, noemt hij altijd “erudiet”.(..)

  Erudiet staat voor een persoon met uitgebreide kennis, smaak en kritische zin of het wordt gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, dus een uitgebreide kennis, met smaak en kritische zin bezittend, een erudiet/geleerd persoon. Bron: Dikke Van Dale

  Wordt het idd hoog tijd voor het alternatieve woordenboek: de Dikke van Dikkop Jonkers met op de cover zijn favoriete smiley 🙄 (vind ik)

  vaccinatie : = VIES woord dat ik oversla
  prikken : = kindermoord
  griepprik : = nergens voor nodig/bezeikte boel
  erudiet : = Dr. Johan Oldenkamp met stip
  Jonkers : = slimste jongetje van de klas
  eerlijk : = ikke
  oprecht : = 🙄
  moraal : = 🙄
  etisch : = 🙄
  etiek : 🙄 🙄

 49. JennyJo says:

  Ja, dat klopt wel zo ongeveer! 😆

 50. Renate says:

  Ik denk dat het probleem bij de informatie over vaccins voor een deel bij de media zit. Daarmee wil ik de media niet direct de schuld geven. Het probleem is dat de media vooral op nieuws zitten te wachten. Als iemand beweerd dat de griepprik geen nut heeft, komt dit natuurlijk eerder in het nieuws, dan een bericht van het tegendeel. Ook een bericht dat een vaccin misschien schadelijke gevolgen heeft, trekt meer aandacht, zeker als er een emotioneel verhaal bij te vertellen valt. Dat hebben we ook bij de griepprik gezien, toen er ineens beweerd werd dat het narcolepsie kon veroorzaken. De weerlegging van dit nieuws haalde de media nauwelijks.
  Helaas valt tegen emotie niet te rationaliseren. Degene die een emotioneel verhaal onderuit probeert te halen op basis van wetenschappelijke feiten, is altijd in het nadeel.
  Ook heeft men vaak de neiging om het op te nemen voor zogenaamde dissidenten, die ingaan tegen grote instanties of de overheid. Daarom is een discussie over het nut van de griepprik zo moeilijk door het RIVM te winnen. Wat ze ook doen, ze zullen altijd worden gezien als de handlangers van de gevestigde orde en de gevestigde belangen.

 51. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik betwijfel het. Bijv. over de griepprik wordt veel informatie gegeven, maar nergens staat te lezen wat griep eigenlijk is, en hoe ziek je daarvan kunt worden en wat de kans is op er erg ziek van te worden.

  Werk voor de aardigheid eens de pdf van de RIVM over kinkhoest door. Dat staat tjokvol medisch jargon. Je moet heel goed lezen om erachter te komen dat een baby er dood van kan gaan of hersenbeschadiging door zuurstofgebrek van kan krijgen, en dat dit vroeger ook regelmatig voorkwam. Zonder vaccinatie zouden in een stad als Amsterdam jaarlijks een stuk of 40 kleine kinderen aan die ene ziekte dood gaan en waarschijnlijk een even groot aantal het mentaal gehandicapt overleven.

  En de media: er is genoeg nieuws over dooien die in Europa vallen tgv de mazelenepidemie die met name in Frankrijk en Duitsland woedt.

 52. wilmamazone says:

  Vers van de pers:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-1/Nieuwsbericht/106153/Steunfonds-voor-rechtszaak-Van-der-Linde.htm

  Steunfonds voor rechtszaak Van der Linde

  Artsen en wetenschappers zijn bezig een steunfonds in te stellen ter ondersteuning van huisarts Hans van der Linde. Dat heeft de huisarts woensdagmiddag bekendgemaakt.

  Van der Linde is naar schatting inmiddels ongeveer 5000 euro kwijt aan advocaatkosten, meldde dagblad Trouw deze week. Volgens de krant kan dit bedrag oplopen tot het tienvoudige. Ook als Van der Linde de rechtszaak wint, zal hij deze kosten niet terug kunnen vorderen.

  Van veel zijden is verzocht om de oprichting van een steunfonds om de proceskosten te dekken, en een groep mensen heeft nu het initiatief genomen tot de oprichting hiervan, meldde Van der Linde vanmiddag

  quote:

  Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben VWS-minister Edith Schippers om opheldering gevraagd over de kwestie. Schippers liet vanmiddag in antwoord op vragen van kamerlid Arib van de PvdA weten dat zij het verantwoord vindt om de griepvaccinatie te blijven aanbieden aan ouderen en risicogroepen. Zij ziet geen reden om op dit punt af te wijken van het advies van de Gezondheidsraad. Daarbij verwijst zij naar het standpunt van de Gezondheidsraad, die concludeerde dat op basis van alle beschikbare data gesteld kan worden dat vaccinatie gezondheidsschade kan voorkomen of beperken.

  Op vragen over eventuele banden tussen de farmaceutische industrie en deskundigen die waren betrokken bij de besluitvorming over de griepvaccinatie, stelt zij dat de belangenverklaringen van de betrokkenen openbaar zijn.

  Dat o.a. de belangenverklaringen van de betrokkenen openbaar zijn, is al uit-en-ter-na besproken rond de commotie in 2009 over vaccinatie tegen de mexicaanse griep/nieuwe influenza A. Blijkbaar hebben velen -tot in de hoogste regionen- last van een geheugenprobleem en daardoor behoefte aan het bewandelen van al platgetreden paden. Het is net een klasje moeilijk lerende kinderen. *zucht*

 53. wilmamazone says:

  JW:

  En de media: er is genoeg nieuws over dooien die in Europa vallen tgv de mazelenepidemie die met name in Frankrijk en Duitsland woedt.

  Daar heb ik al begin november dit artikel over gepost, maar dat is op deze site bijna door niemand gelezen……..

  ‘Mazelen is terug van weggeweest’

  De extreem besmettelijke ziekte mazelen waart al geruime tijd door Europa. Vaccinatieprogramma’s en blijvende inspanningen zijn nodig om deze epidemie te bestrijden. Dat stelt Mark Geels van SciencePalooza.

  Een paar maanden geleden stonden alle autoriteiten en de media op de banken toen onze taugé besmet bleek met de EHEC bacterie. Maar geruime tijd al waart er een andere vergelijkbare dodelijke epidemie door Europa en blijft het doodstil. De score tot nu toe:…..

 54. wilmamazone says:

  JW:

  Werk voor de aardigheid eens de pdf van de RIVM over kinkhoest door. Dat staat tjokvol medisch jargon. Je moet heel goed lezen om erachter te komen dat een baby er dood van kan gaan of hersenbeschadiging door zuurstofgebrek van kan krijgen, en dat dit vroeger ook regelmatig voorkwam. Zonder vaccinatie zouden in een stad als Amsterdam jaarlijks een stuk of 40 kleine kinderen aan die ene ziekte dood gaan en waarschijnlijk een even groot aantal het mentaal gehandicapt overleven.

  Toevallig was kinkhoest vandaag in het nieuws: ‘Massaal inenten tegen kinkhoest’

  Iedereen die intensief te maken heeft met zuigelingen, moet opnieuw worden gevaccineerd tegen kinkhoest. Alleen door honderdduizenden mensen in te enten, krijgen kwetsbare pasgeborenen genoeg bescherming tegen de besmettelijke ziekte. Dat schrijft het AD vandaag.

  Het gaat om ouders, kinderartsen, verloskundigen en medewerkers van de kinderopvang en consultatiebureaus. De hervaccinatie is volgens prof. Frits Mooi, projectleider kinkhoest van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), nodig omdat de immuniteit na verloop van tijd wegebt. Daardoor kunnen tieners en volwassenen opnieuw worden geïnfecteerd. Een bijkomend probleem is dat de bacterie in de loop der jaren is veranderd, waardoor het vaccin waarschijnlijk minder lang beschermt.

  Opnieuw vaccineren is volgens Mooi de effectiefste methode om…….

  Het RIVM vandaag: Geen advies hervaccinatie kinkhoest

  Kinkhoest is een ziekte die ondanks vaccinatie in Nederland nog regelmatig voorkomt, soms ook bij volwassenen. Bij hen zijn de klachten over het algemeen mild. Zij kunnen ongemerkt nog niet gevaccineerde zuigelingen besmetten. Bij deze onbeschermde zuigelingen kan kinkhoest ernstig verlopen. Daarom wordt in een aantal landen hervaccinatie tegen kinkhoest voor aanstaande ouders en zorgverleners aanbevolen. In Nederland is het aan de Gezondheidsraad om te adviseren over het vaccinatiebeleid. Op dit moment is er geen landelijk advies voor een hervaccinatie tegen kinkhoest.

  Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die leidt tot ernstige en langdurige hoestbuien. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby’s die nog niet zijn gevaccineerd. Kinkhoest komt in golven voor en……..

  eindquote:

  Naast vaccinatie helpt hoesthygiëne om kinkhoest te voorkomen. Kinkhoest wordt onder andere overgedragen door hoesten en niezen. Omdat bij ongevaccineerde zuigelingen kinkhoest ernstig kan verlopen, is het voor deze groep kinderen aan te raden om contact met hoestende en niezende mensen zoveel mogelijk te vermijden.

  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/K/Kinkhoest

  Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Besmetting vindt plaats van mens op mens door hoesten en niezen.

  De incubatietijd is 7 tot 10 dagen, soms langer. Kinkhoest is erg besmettelijk, vooral in de eerste periode als de hoestbuien nog niet zijn begonnen. Hoestende patiënten zijn nog 3 tot 4 weken nadat het hoesten is begonnen besmettelijk. Binnen een gezin is de kans dat iemand met kinkhoest de andere (niet-gevaccineerde) gezinsleden besmet 90%.

  quote:

  Complicaties
  Door het langdurig hoesten kunnen zuurstoftekort en hersenbloedingen, met hersenletsel als gevolg voorkomen. Ook kunnen de longen blijvende schade oplopen. Vooral voor baby’s kan de ziekte dodelijk zijn vanwege de ademstops die optreden. Kinderen met ernstige hart- of longafwijkingen lopen meer risico op complicaties.

  Er bestaat geen behandeling tegen kinkhoest. Een antibioticumkuur kan ervoor zorgen dat de besmettelijke periode korter wordt. Dat is alleen zo als al vroeg met de kuur wordt begonnen. De kuur heeft weinig invloed op de duur en de ernst van de ziekte.

  Dit is wss het artikel dat jij benoemt, want het is ook als pdf te downloaden:

  Epidemiologie van kinkhoest in Nederland en implicaties voor toekomstige vaccinatiestrategieën
  Op 24 september 2010 promoveerde Sabine de Greeff aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld Epidemiology of pertussis in the Netherlands and implications for future vaccination strategies.

  Het taalgebruik in een proefschrift zal inderdaad niet voor iedereen begrijpelijk genoeg zijn.

  Dat probeert het RIVM nu wel met videootjes: Nieuwe video over ziekten Rijksvaccinatieprogramma

  Het RIVM biedt informatie over het Rijksvaccinatie-programma nu ook aan op video. De video’s vormen een aanvulling op bestaande communicatiemiddelen zoals brochures, brieven en de website. Door de toevoeging van video’s wordt de informatie voor meer mensen toegankelijk.

  Vandaag verschijnt de tweede video, in een serie van vier, met de titel ‘Om welke ziekten gaat het Rijksvaccinatieprogramma?’ De film duurt ongeveer 3 minuten en bevat algemene informatie over het programma dat kinderen in Nederland al meer dan 50 jaar beschermt tegen ernstige infectieziekten. De video laat zien tegen welke ziekten het Rijksvaccinatieprogramma beschermt. En waarom inenten nog steeds nodig is, ook al komen sommigen ziekten nauwelijks meer voor.

 55. Renate says:

  Tja, zijn epidemieën in het buitenland niet interessant? Of gaat men toch liever voor spectaculair nieuws dat de eigen vooroordelen tegen vaccinaties ondersteunt?
  Misschien moet het nieuws over die epidemiën dan maar wat spectaculairder gebracht worden, met meer emotionaliteit. Huilende mensen die lijden doen het op TV wellicht beter dan een wetenschapper, die namens een overheidsorganisatie spreekt.
  Het blijft me verbazen dat allerlei onzin gebracht wordt met zielige slachtoffers, zie de dame met electro sensitiviteit die niet tegen UMTS-straling zegt te kunnen, of de kankerpatiënt die z’n behandeling zelf moet betalen, maar dat het echte medische nieuws vaak nauwelijks de media haalt.

 56. wilmamazone says:

  Voor wie de draad een beetje kwijt is, hier een goede samenvatting van de kwestie Van der Linde versus RIVM -tot nu toe- door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink van de NOS

  eindquote:

  Maar Van der Linde zei meer dan alleen dat Coutinho belangenverstrengeling heeft. Hij zei ook dat al Coutinho’s aids-onderzoek in het verleden door de industrie is betaald. En hij voegde daar later aan toe dat Coutinho lippendienst bewees aan de industrie. Die uitspraken schoten Coutinho en het RIVM in het verkeerde keelgat.

  Onder de link staan de letterlijke uitspraken van Van der Linde.

  quote:

  Dit zijn de letterlijke woorden (in niet-correct Nederlands) waar het juridisch om draait:

  “Coutinho is iemand die op een gegeven moment zijn hele aids-onderzoek in het verleden is door de industrie betaald. Hij heeft groot belang op een gegeven moment dat die goede relaties goed te houden voor nu en vooral ook in de toekomst. Daar is absoluut een belangenverstrengeling.”

  quote:

  In een brief aan de landsadvocaat van 17 november noemt Van der Linde zijn uitspraak dat al Coutinho’s aids-onderzoek door de industrie betaald werd een “niet helemaal gelukkig gekozen formulering”.

  Maar in Moraalridders deed Van der Linde een uitspraak die olie op het vuur was. Dit zijn de letterlijke woorden:

  “Als u een zakelijke onderneming heeft en u doet zaken met iemand, dan zult u die zakelijke partner nooit voor zijn hoofd stoten en u zult hem vriendelijk proberen te bejegenen en dan gaat het te ver om te zeggen: hij is niet integer, nee je streeft goede relaties na en in het kader van die goede relaties krijg je bedenkelijke zaken als lippendienst en te vriendelijk zijn voor. En dan komt het op een gegeven moment zover dat… Dit is heel langzaam de afgelopen 30 jaar gegroeid.”

 57. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik googelde rivm kinkhoest en keek naar het DOC-document op nummer 2. Een handige url kon ik niet vinden.

 58. wilmamazone says:

  @JW

  Deze vond ik net ook nog. Interessante aanvullende informatie met grafiekjes enzo:
  Wat is kinkhoest en hoe vaak komt het voor?

 59. Jan Willem Nienhuys says:

  Dat is duidelijk, maar staat niet op de RIVM site.

 60. wilmamazone says:

  JW:

  Dat is duidelijk, maar staat niet op de RIVM site.

  Nee, maar heeft wel met RIVM te maken:
  http://www.nationaalkompas.nl/algemeen/menu-rechts/over-deze-site/#disclaimer

  quote:

  Het Nationaal Kompas Volksgezondheid is gemaakt door het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (cVTV) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is een onderdeel van de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen. Het Kompas is gemaakt in opdracht van het Ministerie van VWS.

  Aan het Nationaal Kompas Volksgezondheid werken veel mensen en organisaties mee. Bij de verschillende onderdelen worden deze ook apart genoemd. Vanaf deze plek willen wij iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het Kompas.

  Maar ik ben het met je eens dat het op de site van het RIVM regelmatig lastig zoeken is en de presentatie van informatie een stuk aantrekkelijker kan. Eigenlijk zou er een aparte site moeten komen voor louter publieksvoorlichting en dan niet alleen met geschreven tekst in duidelijke taal. Die teksten zouden sowieso ook met de duw op een knop voorgelezen moeten kunnen worden voor slechtzienden e.d.. Meer werken met foto’s, filmpjes, animaties en afbeeldingen. Het is nu over het algemeen maar saaie kost, zo ook bij het hoofdstuk griep:

  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/I/Influenza

  Dat zegt de meeste mensen toch niks/veel te weinig en haken m.i. snel af. En verder zoek ik me zelfs te pletter op die site en dat wil wat zeggen.

 61. wilmamazone says:

  Nog een voorbeeld hoe anti-vaccinanten aan het werk gaan/zijn met een hoop duimzuigerij.
  Daar hebben ze bij Argusoog ook altijd oren naar:
  Het patiëntje wilde niet, maar had niets te vertellen

  Door Sarah Morton op 23 november 2011 – 21:00

  Het was vol in de wachtruimte van de huisarts. Er zaten onder andere een moeder, vader en twee jongetjes van ca 3 en van 2 jaar. De vader was lief en betrokken. De kleintjes speelden bij het kindertafeltje met wat speelattributen en vader ging in op wat ze deden en zeiden, speelde mee en las ze daarna voor uit het boekje. Al met al kwam hij zachtaardig over. Een harmonieus plaatje, tot ze naar de onderzoekkamer moesten. Een van de jongetjes moest een griepprik krijgen. Minutenlang was het gillen en huilen van angst. Het was geen aanstellerij, de paniek was echt. Het sneed door me heen. De assistente kreeg het kennelijk niet voor elkaar. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, meestal is zoiets snel gebeurd. Dit jochie was overgeleverd aan amateurs.

  Een vrouw lachte een paar keer, mensen waren geamuseerd in gesprek, kennelijk was het een topanekdote.

  Nog los van het gevoel dat het jongetje gelijk had. Die spuiten kunnen wat aanrichten, er zitten lichaamsvreemde giftige stoffen in (waaronder kwikverbindingen), menselijk en dierlijk DNA, vreemde eiwitten en/of genetisch gemanipuleerde stoffen. Bovendien wordt de ziekteverwekker direct onder de huid gespoten, wat onnatuurlijk is. Normaal gesproken moet het virus eerst de natuurlijk barrières van de luchtwegen trotseren.

  Het is een aanval op het gestel. Meestal loopt het met een sisser af. Het kind is hangerig, jengelt misschien meer en kan koorts hebben.

  Voor sommigen is het de aanvang van een nachtmerrie. Ze treffen het kind slap, apathisch of zelfs………..

 62. JennyJo says:

  Het is gewoon heel simpel: een ouder die echt van zijn kind houdt, gunt het gewoon alle kinderziektes. Het is natuurlijk en dus goed! Het leidt nogal eens tot levenslange pijn en invaliditeit, maar tegenslag is natuurlijk en hoort bij het leven nietwaar; het is nogal eens dodelijk, maar ook de dood hoort bij het leven nietwaar, dus stel je open, vertrouw op moeder natuur en gún je kind die ervaringen!

 63. Jan Willem Nienhuys says:

  Daar tegenover kun je dan het verhaal stellen van iemand die nietsvermoedend bij de huisarts op bezoek gaat met kind. Kind wordt in de wachtkamer aangestoken door een mazelenkind van een zweefmoeder, en jaren later smartelijk dood gaat aan sspe

  http://en.wikipedia.org/wiki/Subacute_sclerosing_panencephalitis

  Ik meen dat bij de huidige mazelenepidemie er in Duitsland twee jonge kinderen zijn overleden door in de wachtkamer opgelopen mazelen.

 64. JennyJo says:

  Daar tegenover kun je dan het verhaal stellen van iemand die nietsvermoedend bij de huisarts op bezoek gaat met kind. Kind wordt in de wachtkamer aangestoken door een mazelenkind van een zweefmoeder, en jaren later smartelijk dood gaat aan sspe.

  Inderdaad. Of een kindje dat bij een bezoek aan de huisarts besmet raakt met kinkhoest en daaraan overlijdt, zoals in de VS en Canada al is gebeurd. Niet vaccineren vind ik echt ongelofelijk asociaal.

 65. Renate says:

  Ach ja, natuurlijk is goed en chemisch, of door de mens geproduceerd is slecht. Daar komt het toch steeds weer op neer.
  Daarom worden we nu, dankzij alle wetenschappelijke ontwikkelingen, ouder dan vroeger en is de kindersterfte veel kleiner geworden.

  Voeg aan het idee dat natuurlijk goed en chemisch slecht, een wantrouwen tegen alles wat met de overheid of met anonieme, grote organisaties te maken heeft, aan toe en de uitkomsten zien we, met name in de Westerse wereld.
  Vroeger was ziekte de wil van god en tegenwoordig is het een leermoment.

 66. wilmamazone says:

  Kwestie Van der Linde versus RIVM blijft koren op de molen van Guido Jonkers. Dit keer haalt hij in samenwerking met John Consemulder oude koeien uit de sloot over aids:
  Gezondheid: Is dit de Coutinho van ‘de aanklacht’..?

  Door GuidoJ. donderdag, 24 november 2011

  Consemulder in reactie:

  Drs. John Consemulder
  24 november 2011 om 10:29

  @ Guido en andere lezers:

  Ik wil nog even toevoegen dat na het (sinds 2008) schrijven van vele hier op WTK gepubliceerde artikelen over de onwetenschappelijkheid, ineffectiviteit en potentiële gevaren van vaccinaties…en na al die jaren ongeloof, propaganda, censuur, belangenverstrengeling en karaktermoord..ik toch ergens blijdschap kan voelen dat zelfs de reguliere media en artsen die een paar jaar geleden nog maar de omgekeerde wereld (die vaccinatiebeleid heet) verkondigden, nu toch beginnen in te zien dat vaccinaties niet deugen.

  Maar ook stemt het mij droevig dat dit nog maar het begin is van een ware (r)evolutie en er ondertussen nog steeds vele ouders en kinderen ingespoten worden met eerder ziekte opwekkende en immuunsysteem onderdrukkende (en vaak neurotoxische en op lange termijn kankerverwekknde) substanties, dan dat juist ware gezondheid en ware immuniteit en ons zelfhelend vermogen wordt geactiveerd!

  eindquotes:

  Maar vergeet niet dat zelfs Newton al wist dat elke aktie kan rekenen op een tegen-reaktie. Het RIVM doet hier denk ik niet verstandig aan. Als het nodig is om hier een complete TV-uitzending aan te wijden zal ik dat doen (Guido, doen we het samen?). Het echte nieuws mag nu echt naar buiten…

  En als laatste: ware immuniteit is gezondheid! Een goede levensopvatting, levensstijl, humor, liefde, geluk, echt biologisch eten, rust maar ook genoeg beweging doen meer dan discussies over mannen als Coutinho en Osterhaus (psycho-neuroimmunologisch gezien maar beter om je niet zo te identificeren met hun beweegredenen denk ik zo…). Maar het is duidelijk: er begint een omslag in bewustzijn te komen, die altijd voorafgaat aan maatschappelijk en culturele en wetenschappelijke opvattingen en veranderingen. Wat ee prachtige tijden leven we toch in, nietwaar!?

  GuidoJ.
  24 november 2011 om 10:34

  Nou mooi gesproken John. Ik geloof dat een dergelijke internet-Tv-uitzending gesteund zou moeten worden door de hele groep van alternatieve media in Nederland. Om er maar een paar te noemen: Argusoog, Niburu, Grenswetenschappen, WijWillenWeten, EarthMatters, Xandernieuws, Starpeople etc.
  Het is dan alleen nog even de vorm waarin.

 67. Renate says:

  Inderdaad, we leven in een prachtige tijd, waarin mensen, medische ontwikkelingen die er voor hebben gezorgd dat de kindersterfte is afgenomen, ineens afwijzen, omdat ze vergeten zijn wat voor ernstige gevolgen bepaalde ziektes kunnen hebben.

 68. wilmamazone says:

  John Consemulder vandaag bij dit item (17):

  Drs. John Consemulder
  24 november 2011 om 09:51

  En deze:

  Klik om toegang te krijgen tot de-grote-griep-pandemonium-de-ware-feiten-over-vaccinaties.pdf

  En natuurlijk het grote De Leugen Regeert (nog steeds!) drieluik hier op WTK:

  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-leugen-regeert-de-grote-griep-propaganda/

  Mochten Ab, Roel en andere ‘experts’ (voor de oudgedienden hier op WTK, herinnert u zich Gait en Cryptocheilus nog, nog, nog…) dit overigens lezen en niet al te blij zijn dat de belangenverstrengeling en onbetrouwbaarheid van oa Coutinho en Osterhaus door mij en andere al jaren aan de kaak wordt gesteld, wees dan gerust.

  Binnenkort volgen via mijn HealingSoundMovement TV programma(wekelijkse uitzendingen via Duurzaam24.tv, vanaf 30 november ook op de kabel en het glasvezelnetwerk, op de buis dus!) uitzending over de omgekeerde wereld die vaccinatie-draaideurenpolitiek heet, met eigen lezingen hierover, interviews met o.a. Desiree Rover, Jannes Koetsier (en de artsen en hoogleraren die de andere kant durven te belichten kunnen zich aanmelden voor tv-interviews!). Het echte nieuws dus, zonder belangenverstrengelijng, draaideurenpolitiek, corruptie, macht of ontrouw (aan onze ‘VolksGezondheid).

  Om maar een eerder geïntroduceerde term te gebruiken: VIT nieuws dus (Verantwoordelijk, Integer en Transparant, precies datgene wat de farmaceutische industrie en voedingsmiddelenindustrie niet is, maar wel dient te worden willen zij overleven op de lange termijn vermoed ik…)

  (vet door mij)

  Consemulder ziet het al helemaal voor zich. Eigengeilerij kent blijkbaar óók al geen grenzen.

 69. JennyJo says:

  Gelukkig neemt niemand met ook maar een greintje normaal verstand die blaaskaak serieus.

 70. LK says:

  interviews met o.a. Desiree Rover, Jannes Koetsier (en de artsen en hoogleraren die de andere kant durven te belichten kunnen zich aanmelden voor tv-interviews!). Het echte nieuws dus, zonder belangenverstrengelijng, draaideurenpolitiek, corruptie, macht of ontrouw (aan onze ‘VolksGezondheid).

  Om maar een eerder geïntroduceerde term te gebruiken: VIT nieuws dus (Verantwoordelijk, Integer en Transparant, precies datgene wat de farmaceutische industrie en voedingsmiddelenindustrie blabla

  Hahaha! Wij willen graag een transparant verhaal vertellen over kabouters, maar alleen anti-kabouters zijn welkom…

 71. Pingback: Heisa over goed beveiligd grieponderzoek Erasmus MC « Cryptocheilus Weblog

 72. wilmamazone says:

  Grieponderzoek blijkt niet zo eenvoudig:
  http://www.nu.nl/gezondheid/2679212/seizoensgriep-niet-afkomstig-oost-azie.html

  Seizoensgriep niet afkomstig uit Oost-Azië

  De jaarlijkse griepgolf blijkt niet te beginnen in Oost-Azië zoals eerder gedacht.

  In 2008 werd de eerste wereldwijde genetische analyse gedaan van griepvirussen. Hieruit bleek dat het griepvirus dat elk jaar eerst het noordelijk en daarna het zuidelijk halfrond aandoet haar oorsprong heeft in China en omliggende landen.

  Nieuw onderzoek laat echter zien dat dit niet zo eenvoudig te stellen is.

  eindquote:

  Het vinden van de oorsprong van het griepvirus is belangrijk, omdat het zes maanden duurt om het jaarlijkse griepvaccin te maken. Daarom baseren farmaceuten het vaccin op het griepvirus dat door epidemiologen wordt aangewezen als het dominante virus.

  Nu dit dominante virus niet uit Oost-Azië blijkt te komen, moet er op ook op andere plaatsen worden gekeken om een zo efficiënt mogelijk vaccin te kunnen ontwikkelen.

 73. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/106553/Open-brief-rechtszaak-RIVM-beschamend.htm

  29 november 2011

  Open brief: rechtszaak RIVM ‘beschamend’

  In een open brief in dagblad Trouw van dinsdag roepen twintig wetenschappers het RIVM op om af te zien van een rechtszaak tegen Hans van der Linde. De huisarts wordt door de organisatie aangeklaagd wegens smaad, omdat hij directeur infectieziekten Roel Coutinho heeft beschuldigd van belangenverstrengeling bij de discussie over griepvaccinatie.

  De open brief is een initiatief van Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde en publicist. De ondertekenaars vinden dat……..

  Noot:
  de ondertekenaars zijn:

  Prof dr D. Swaab, hoogleraar neurowetenschappen
  Prof dr D. Draaisma, hoogleraar geschiedenis
  van de psychologie
  Prof dr A. Lagro-Janssen, hoogleraar
  huisartsgeneeskunde
  Prof dr T. Dehue hoogleraar wetenschapsgeschiedenis
  Prof dr R. Vermeulen hoogleraar neurologie
  E. Lemaire, A. Bos, P. Meuwese, W. van
  Oyen, huisartsen.
  S. Ritmeester, B. Keizer, J. Hornstra, G.
  Onderwater, G. Becker, A. Krommenhoek,
  E. Luning, M. Nio, H. Reedijk,
  specialisten ouderengeneeskunde
  Dr C. Renckens, gynaecoloog
  Dr L. Bonneux, epidemioloog

  http://nos.nl/artikel/317807-wetenschappers-stop-proces-tegen-huisarts.html

  Wetenschappers: stop proces tegen huisarts

  Update: dinsdag 29 nov 2011, 16:13

  Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

 74. wilmamazone says:

  Stop met de griepprik óf zet er een commissie op is de opinie van Miquel Ekkelenkamp, arts-microbioloog, publicist en romanschrijver.

  De waarde van de griepprik is gebaseerd op dubieuze statistische aannames. We moeten voor eens en voor altijd een goed onderzoek doen, of we stoppen ermee.

  In Nederland is de discussie over de griepprik weer opgelaaid. Aanzet hiervoor waren wetenschappelijke artikelen in het Geneesmiddelenbulletin en The Lancet, die concludeerden dat er geen overtuigend bewijs is dat deze vaccinatie zinvol is. In 1964 werd deze conclusie ook al getrokken, nota bene door de Amerikaanse commissie die de vaccinatie zelf invoerde, en met de bewijsvoering voor de griepprik is het nooit meer goedgekomen.

  eindquotes:

  Reëel bezien zijn er slechts twee opties: óf we stoppen met de griepprik, óf we doen één keer een goed onderzoek. Alle argumenten tegen het verrichten van zo’n studie zijn flauwekul. Zo’n studie is niet te duur en zeker in internationaal verband is het huidige beleid voortzetten honderden malen kostbaarder. Het is ook niet onethisch, want we weten niet of het vaccin überhaupt gezondheidswinst geeft in de risicogroepen. Desnoods zou de studie verricht kunnen worden in een land dat nog overweegt de griepprik in te voeren.

  Ten slotte, komt u zelf in aanmerking voor de griepprik en twijfelt u, dan adviseer ik u wat ik mijn ouders adviseer: “Hebben jullie tijd en zin, ga hem dan halen, want de overheid betaalt en kennelijk heeft deze geld in overvloed”.

 75. wilmamazone says:

  Vers van de pers:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/106582/Van-der-Linde-Het-is-gewoon-intimidatie.htm

  Van der Linde: ‘Het is gewoon intimidatie’

  Huisarts Hans van der Linde moet op woensdag 14 december voor de rechter verschijnen naar aanleiding van de zaak die het RIVM en Roel Coutinho tegen hem hebben aangespannen. Gisteren ontving hij een dagvaarding. (word bestand red.)

  eindquote:

  Van der Linde vertelt dat de hele toestand een grote druk op hem legt. ‘Het is buitengewoon vervelend. We hebben er gigantisch veel werk van, het kost zeeën van tijd. Het RIVM probeert me de mond te snoeren en me onder druk te zetten, omdat de griepvaccinaties door moeten gaan. Het is gewoon intimidatie.’

 76. GeBu te kort door de bocht over griepprik

  Veel aan te merken op artikel in Geneesmiddelenbulletin

  Tegelijk met de uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik kwam de inmiddels eveneens jaarlijkse vaccinatiediscussie op de doelgroepen af. Deze keer was de aanleiding een artikel in het Geneesmiddelenbulletin. Bij die publicatie zijn echter veel kanttekeningen te maken.

  Voor wat dat artikel van Ekkelenkamp betreft..

  Echter, het influenza-vaccinatieprogramma is helemaal niet bedoeld om ziekte te voorkomen bij gezonde mensen jonger dan 65: het is bedoeld om stérfte te voorkomen bij mensen bóven de 65.

  WUT? Volledig de mist in. Ten eerste vergeet hij de andere risicogroepen en waarom zouden complicaties t.a.v. het krijgen van de griep niet meetellen?

 77. JennyJo says:

  Nou, daar kijk ik ook van op, dat dat de bedoeling is van de griepvaccinatie, heb ik nooit geweten en het lijkt me ook heel raar. Als het alleen om voorkomen van sterfte zou gaan, kunnen de meeste vaccinaties wel afgeschaft worden. We vaccineren toch ook tegen polio om verlammingen te voorkomen? Of ben ik nou gek?

 78. wilmamazone says:

  De redactie van Nursing vandaag:
  ‘Stop met de griepprik of doe goed onderzoek’

  ‘De waarde van de griepprik is gebaseerd op dubieuze statistische aannames. We moeten voor eens en voor altijd een goed onderzoek doen, of we stoppen ermee.’ Het zijn woorden van Miquel Ekkelenkamp, arts-microbioloog, gisteren in zijn column in dagblad Trouw.

  eindquote:

  Griepprik en verpleegkundigen
  De griepprik is al jaren een punt van discussie. Ook op Nursing.nl laaide dit jaar de discussie weer op. Aanleiding waren wetenschappelijke artikelen in het Geneesmiddelenbulletin en The Lancet, die concludeerden dat er geen overtuigend bewijs is dat deze vaccinatie zinvol is. Bij verpleegkundigen is het enthousiasme voor de griepprik nooit groot geweest. In een peiling van Nursing in 2008, zei 45,6 procent van de poll-stemmers geen griepprik te willen omdat zij kerngezond is en ‘niet zomaar in zich laat prikken.’ Een ander groot deel wil eerst weten of de prik wel werkt, voordat zij zich laat inenten. Dit jaar gaf een poll op Nursing.nl wederom aan dat de animo voor een griepprik bijzonder laag is.

 79. wilmamazone says:

  Crypto:

  Exemplarisch. Want wat wél werkt is vlak voor de aanvang van het daadwerkelijk inenten van kwetsbare groepen dit soort nieuws uit te venten. Het GEBU i.s.m. Medisch Contact giet oude wijn in nieuwe zakken, publiceert dat en hangt zelfgenoegzaam achterover. Laat de bom in de media maar barsten.

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/106709/Opkomst-griepvaccinatie-lijkt-lager.htm

  Opkomst griepvaccinatie lijkt lager

  Het lijkt erop dat de opkomst voor de griepvaccinatie dit jaar lager is dan andere jaren. Dit blijkt uit signalen uit het veld. De Landelijke Huisartsen Vereniging bevestigt dat ze hierover geluiden van huisartsen heeft gehoord. Ook op Twitter vertellen huisartsen dat ze dit jaar meer griepvaccins overhouden. Eén huisarts bijvoorbeeld zegt dit jaar 709 patiënten gevaccineerd te hebben, terwijl dat er vorig jaar 768 waren.

  De lagere opkomst voor de griepvaccinatie zou een gevolg zijn van de ophef naar aanleiding van het artikel in het Geneesmiddelenbulletin over de werkzaamheid en effectiviteit van het influenzavaccin en de uitspraken van huisarts Hans van der Linde over dit onderwerp.

  Volgens LHV-woordvoerder Dianne Paarhuis doet de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) op dit moment onderzoek naar de opkomst voor de griepvaccinaties. Paarhuis:………..

 80. wilmamazone says:

  Crypto:

  Exemplarisch. Want wat wél werkt is vlak voor de aanvang van het daadwerkelijk inenten van kwetsbare groepen dit soort nieuws uit te venten. Het GEBU i.s.m. Medisch Contact giet oude wijn in nieuwe zakken, publiceert dat en hangt zelfgenoegzaam achterover. Laat de bom in de media maar barsten.

  http://www.nursing.nl/home/nieuw/7511/verpleegkundigen-laten-griepprik-links-liggen

  Verpleegkundigen laten griepprik links liggen

  Bijna zeventig procent van de verpleegkundigen heeft zich dit jaar niet laten inenten tegen griep. Dat blijkt uit een poll op Nursing.nl waar bijna 350 mensen op stemden. Ook een belrondje langs een aantal ziekenhuizen laat zien dat zorgmedewerkers dit jaar niet zo happig zijn op de griepprik.

  In de meeste ziekenhuizen is de vaccinatieperiode voorbij. Uit een belrondje langs het Radboud UMC, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het UMC Utrecht blijkt dat weinig zorgmedewerkers zich dit jaar lieten vaccineren. ‘De opkomst is duidelijk lager dan voorgaande jaren’, vertelt Nanette van der Geest, bedrijfsarts van het Radboud UMC aan Nursing.nl. ‘Wij merken dat de media veel aandacht heeft besteed aan het onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de griepprik. Het is dit jaar moeilijk om verpleegkundigen te motiveren om toch de griepprik te halen.’

  Vaccinatiegraad
  In het Radboud is de vaccinatiegraad 31 procent. Ter vergelijking: in 2010 was dit 45 procent. In het LUMC is eveneens een lagere opkomst dan voorgaande jaren. Dit jaar lieten 649 artsen en verpleegkundigen zich inenten, vorig jaar was dit nog 791. ‘Wij hebben het idee dat de publiciteit begin oktober van invloed is geweest op deze lage opkomst’, zegt Ondine Gord, woordvoerder van het LUMC.

  Geen griepprik
  Ook uit een poll op Nursing.nl blijkt dat ……

 81. wilmamazone says:

  Vervolg op vorige post:
  http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/12/twijfel-over-griepvaccin-wordt-uitvergroot
  Twijfel over griepvaccin wordt uitvergroot

  Het is de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen en verpleegtehuizen om de vaccinatiegraad voor de griepprik onder hun medisch personeel omhoog te krikken. Dat zegt Roel Coutinho, directeur bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rivm). „Dat vele verpleegkundigen zich niet laten inenten is een slechte ontwikkeling. Ook al is er veel discussie over, onderzoeken hebben uitgewezen dat hiermee de kans op griep bij patiënten kan worden verminderd, en ook het medisch personeel zelf is beter beschermd.”

  Coutinho reageert op een poll van nursing.nl een internetplatform voor verpleegkundigen op internet. Afgelopen vrijdag bleek dat bijna zeventig procent van de 350 verpleegkundigen die de poll invulden, geen griepprik heeft gehaald. Het platform deed daarnaast een belrondje langs bedrijfsartsen in ziekenhuizen in Nijmegen, Leiden en Utrecht. Daaruit bleek ook dat het medisch personeel ‘moeilijk te porren is’.

  Argumenten onder de verpleegkundigen zouden variëren van………

  eindquote:

  „Het is jammer dat de twijfel over het vaccin door de media zo is uitvergroot”, zegt Coutinho. Al geeft Rivm-directeur ook aan dat het griepvaccin ‘niet het beste vaccin ter wereld is’. „Hoe goed de griepprik precies beschermt, is moeilijk aan te geven, omdat we van tevoren niet precies weten welke griepvirussen er zullen heersen. Maar ook de Gezondheidsraad heeft onlangs in een advies bevestigd dat de griepprik werkt.”

 82. Pingback: Zorgprofessional en griepprik « Cryptocheilus Weblog

 83. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/321306-steunfonds-voor-actievoerende-huisarts.html

  Steunfonds voor actievoerende huisarts

  Er is een steunfonds opgericht voor huisarts Hans van der Linde, die ageert tegen de griepprik en het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het steunfonds is een initiatief van een wetenschapper en een Trouw-journalist.

  Van der Linde is door het RIVM, RIVM-topman Roel Coutinho en de Nederlandse Staat voor de rechter gedaagd. Volgens de initiatiefnemers kunnen de kosten van de rechtszaak oplopen tot minstens een halve ton.

  De initiatiefnemers zijn prof.dr. Rien Vermeulen van het AMC en Trouw-journalist Joop Bouma. Ze hebben de Stichting Steun Huisarts in Proces opgericht. Het fonds maakt daar deel van uit.

  eindquote:

  De eerste zitting in de bodemprocedure die het RIVM tegen Van der Linde heeft aangespannen, is woensdag in Middelburg.

 84. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/107215/Fonds-steunt-huisarts-tegen-RIVM.htm

  Fonds steunt huisarts tegen RIVM

  Vandaag is het steunfonds voor huisarts Hans van der Linde van start gegaan. Het fonds zal Van der Linde financieel bijstaan in het proces dat tegen hem is aangespannen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en diens directeur Centrum Infectieziektebestrijding Roel Coutinho.

  Noot:
  Website steunfonds: http://www.steunhuisartsinproces.nl

  Lees ook:

  •Berichten over huisarts van der Linde vs RIVM

  Een van de vervelende bijwerkingen is dat de anti-vaccinanten nu ijverig hun beurs gaan trekken:
  Big Pharma: Steunfonds huisartst Hans van der Linde! HELP!
  Door GuidoJ. zondag, 11 december 2011

  Er is een website opgezet om huisarts Hans van der Linde financieel bij te staan in het proces dat tegen hem is aangespannen door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en diens directeur ‘Infectieziektebestrijding’, professor Roel Coutinho.

  quote:

  Maak je (kleine) bijdrage over ALS GEBAAR!!
  Help Hans van der Linde in zijn verdediging, help hem zijn kosten voor deze verdediging te dragen en MAAK TEGELIJKERTIJD EEN GEBAAR..!! Hoe meer mensen een bedrag of bedragje overmaken, des te groter het protest tégen het RIVM..!! Dus het gaat NIET ALLEEN om het bedrag maar ook om het aantal mensen dat protesteert.

  De reageerders bij Jonkers tot nu toe hebben er dus wel oren naar, verdomd grote en selectieve oren, maar dat viel te verwachten nietwaar?!

 85. Renate says:

  Tja, wat moet je met zulke vrienden.

 86. JennyJo says:

  Nou ja, zoals het spreekwoord zegt: dan heb je geen vijanden meer nodig. :mrgreen:

 87. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/107351/Coutinho-geen-banden-met-farmaceuten.htm

  13 december 2011

  ‘Coutinho geen banden met farmaceuten’

  Minister Schippers (VWS) is voorstander van een open debat over nut en noodzaak van de jaarlijkse griepprik. Maar daarbij moet er wel een goed onderscheid zijn tussen het wetenschappelijk debat enerzijds en vragen over de integriteit van een individueel persoon anderzijds.

  Daarbij doelt ze op het feit dat huisarts Hans van der Linde de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, Roel Coutinho, beschuldigt van belangenverstrengeling. Schippers laat dat weten in de beantwoording van Kamervragen.

  Door de onafhankelijkheid van Coutinho ter discussie te stellen, worden zijn argumenten in het wetenschappelijke debat als niet integer weggezet, meent Schippers. Daarom wil het RIVM een uitspraak van de rechter over de aantijging dat de advisering over de griepprik door Coutinho niet op basis van onafhankelijke wetenschappelijke inzichten maar door belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie is gestuurd.

  Volgens Schippers heeft Coutinho ‘noch als deeltijdhoogleraar, noch anderszins nauwe samenwerkingsverbanden met grote farmaceutische bedrijven’. Coutinho vervult een……..

  Noot:
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-144004.html

 88. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/Alle-rubrieken/Columns/Column/107265/Zelfcensuur.htm

  Zelfcensuur

  Publicatie 12 december 2011
  Rubriek column, Uitbraak
  Auteur Miquel Ekkelenkamp

  Openheid en vrijheid van meningsuiting zijn ook in Nederland geen vanzelfsprekendheden, het zijn verworvenheden die constant verdedigd moeten worden tegen ons overheidsapparaat. Zo hebben onze bestuurders in de afgelopen drie jaar ‘vrijdenkersruimten’ opgeheven, onwelgevallige lezingen afgelast, getracht de Wet openbaarheid van bestuur te schrappen, plannen gemaakt om godslastering actief te vervolgen en voorgesteld een ‘perspolitie’ in het leven te roepen.

  eindquotes:

  Wat er nou feitelijk onjuist is aan de uitspraken van Van der Linde blijft intussen in nevelen gehuld, want verder dan dat er sprake zou zijn van ‘ondergraving van de geloofwaardigheid van het RIVM’ is de landsadvocaat nog niet gekomen. In Turkije bestaat iets soortgelijks: ‘belediging van de Turkse staat’ noemen ze het, en er zitten vele tientallen journalisten voor vast, de meesten al maanden (zo niet járen) in afwachting van een proces. De RIVM-bestuurders Van der Zande en Coutinho weigeren vragen over het onderwerp te beantwoorden, onder het laffe excuus dat ‘de zaak bij de rechter ligt’, een beperking die slechts geldt voor politici in strafprocessen. Tegen de tijd dat we een rechtelijke uitspraak mogen verwachten zijn beide heren met pensioen; krijgen we dan alsnóg commentaar van ze?

  Voordat ik toezegde te gaan schrijven voor Medisch Contact, heb ik me er eerst van verzekerd dat dit blad de kosten zou dekken van eventuele rechtszaken voortvloeiend uit mijn columns. Als ik eerlijk ben is dat, onder de huidige RIVM-doctrine, ook de enige reden dat ik er volgend jaar mee durf door te gaan.

  Als Miquel zo doorgaat een stukkie publiceren over ‘de ballen van Ekkelenkamp’?!
  Dit krantenartikel was ook al niet om over naar huis te schrijven en ging ie volledig de mist in over het influenza-vaccinatieprogramma.

  M.a.w.: wat ben ik al dat geroeptoeter zat! Het onderwerp belangenverstrengeling is uit-en-ter-na besproken rond de Mexicaanse griep/Nieuwe Influenza A en alle publicaties daarover voor iedereen te vinden, maar dat is voor o.a. Ekkelenkamp blijkbaar een brug te ver.

 89. LK says:

  Zo hebben onze bestuurders in de afgelopen drie jaar ‘vrijdenkersruimten’ opgeheven, onwelgevallige lezingen afgelast, getracht de Wet openbaarheid van bestuur te schrappen, plannen gemaakt om godslastering actief te vervolgen en voorgesteld een ‘perspolitie’ in het leven te roepen.

  Tja, dat is een beetje naar je punt toeschrijven, he? Er zijn plannen van wat minderheidspartijen geweest om godslastering actief te vervolgen, maar er zijn ook plannen geweest om het verbod op godslastering helemaal af te schaffen. Die perspolitie was een sneer van een PVV-er die niet serieus was bedoeld, een parodie op de dierenpolitie (het staat een politicus vrij zich te ergeren aan de pers volgens mij). En welke onwelgevallige lezingen zijn er afgelast? Van groepen gelieerd aan terreurorganisaties?
  Het opheffen van vrijdenkersruimten zal wel een gevolg zijn van de algemene subsidie-afschaffingen in de culturele sector.

  Zo maken ze ook complottheorieën en dit soort redenaties gebruiken dezelfde mensen die roepen dat vroeger alles beter was…

 90. Renate says:

  Was het geen lezing van Maarten van Rossem of Thomas von der Dunk die niet gehouden mocht worden?

 91. JennyJo says:

  Thomas von der Dunk. Die mocht niet praten van de PVV omdat hij iets zou zeggen over het derde rijk in relatie tot minderheden of hij wilde zijn opvatttingen over Israël ventileren als ik mij goed herinner en de PVV voelde zich daardoor aangesproken. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/1879201/2011/04/22/Geweigerde-lezing-Von-der-Dunk-rechts-populisme-is-terug.dhtml
  Tssss… kritiek hebben mag alleen de PVV en verder niemand. Ik begrijp het niet, het standpunt van Von der Dunk over Israël is toch genoegzaam bekend dacht ik. Ik snap ook niet waarom iemand dat standpunt niet zou mogen uiten – omdat de PVV het er niet mee eens is? Raar hoor. En nogal eng ook vind ik eerlijk gezegd.

  De lezing is overigens gewoon doorgegaan maar op een andere plek.

 92. wilmamazone says:

  LK:

  Zo maken ze ook complottheorieën en dit soort redenaties gebruiken dezelfde mensen die roepen dat vroeger alles beter was…

  Door dit soort ongenuanceerde uitspraken vind ik de scheidslijn tussen (al of niet zelfbenoemde) reguliere (vaccinatie) professionals -nu met name Miquel Ekkelenkamp- en b.v. Guido Jonkers verdomd dun worden. (Jonkers bakte ze gisteren namelijk weer bruin met deel zoveel: Nieuws: Coutinho vs. v.d.Linde: antwoorden van VWS-minister.. en de reacties daar spreken voor zich.)

  Ekkelenkamp zou zich m.i. eens wat meer bewust mogen zijn/worden van waar zijn verantwoordelijkheden precies liggen. Zomaar wat roepen kan iedereen.

 93. LK says:

  Maar hij schrijft wel leuke boeken…

 94. JennyJo says:

  Wie? Ekkelenkamp? Heb nog nooit iets van hem gelezen, moet ik dan maar eens gaan doen. Von der Dunk schrijft overigens ook leuke boeken. Nou ja, vind ik dan.

 95. Pingback: Huisarts Hans Van der Linde in proces « Cryptocheilus Weblog

 96. W.D. Boswinkel says:

  Gelukkig heeft van der Linde nu zelf het initiatief genomen tegen Minister E. Schippers en het RIVM. Zij trachten met deze intimiderende zaak slechts de mond te snoeren van een welwillende en terechte criticus van het landelijk griepbeleid. Het verwondert me dat hier niet landelijk veel meer ophef over is! Het gaat hier namelijk over het recht van vrije meningsuiting en het recht om het regeringsbeleid te kritiseren. Dat is en blijft de hoofdzaak hier!

  Daarnaast is het interessant om ons af te vragen wat het jaarlijks griepbeleid kost en vind ik het wonderlijk dat hier zo luchtig over gedaan wordt. Laat staan de hysterie tijdens het Mexicaanse griepjaar welke toen ook daadwerkelijk op de regeringsleiders is overgeslagen en geresulteerd heeft in een krankzinnige inkoop van vaccins.
  Dit alles terwijl nogmaals de bewijsvoering voor de werkzaamheid van de vaccinatie nog steeds verontrustend dun is!
  Natuurlijk moet er meer onderzoek komen en natuurlijk hoeft er niet direct tegen de vaccinatie beslist te worden. Maar het is meer dan terecht dat er wel erg gedegen en onafhankelijk naar deze zaak gekeken wordt en niet een blinde voortzetting plaats blijft vinden van een kostbaar beleid, waarbij al sinds 1964!!! ernstige kanttekeningen worden geplaatst.
  Ook is het allicht eigenaardig te noemen dat onze Minister, die toch erg gepreoccupeerd lijkt met het drukken van de kosten in de gezondheidszorg, dit beleid vanuit haar sterk economisch bepaalde gezichtsveld niet kritischer beschouwd.
  Ik zou haar motivatie daarvoor wel eens willen horen.

 97. wilmamazone says:

  @W.D. Boswinkel

  Ik nodig u uit om bij dit item verder te reageren vanwege uw:

  Gelukkig heeft van der Linde nu zelf het initiatief genomen tegen Minister E. Schippers en het RIVM.

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2012/01/25/huisarts-hans-van-der-linde-in-proces/comment-page-1/#comment-26603

 98. wilmamazone says:

  http://gebu.artsennet.nl/Archief/Tijdschriftartikel/Terugblik-op-het-artikel-over-influenzavaccinatie-in-het-Geneesmiddelenbulletin.htm

  Terugblik op het artikel over influenzavaccinatie in het Geneesmiddelenbulletin

  Publicatie Nr. 1 – 27 januari 2012
  Jaargang 46
  Rubriek Hoofdartikel
  Auteur dr D. Bijl
  Pagina’s 8-12

  onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie

  Inleiding

  Het artikel over de werkzaamheid van influenzavaccinatie in het recente oktobernummer (Gebu 2011; 45: 109-117) heeft aanleiding gegeven tot veel artikelen, ingezonden brieven, interviews en reacties in de media. Op het redactiebureau van het Geneesmiddelenbulletin zijn eveneens diverse brieven binnengekomen, waarvan de belangrijkste op de website zijn geplaatst.
  In dit artikel zal kort worden teruggeblikt op de merites van influenzavaccinatie en zal worden ingegaan op de ontvangen brieven, alsmede op de interpretatie van het artikel door betrokken auteurs en instanties. Bij de seizoensinfluenza gaat het om ruim drie miljoen Nederlanders die thans voor vaccinatie in aanmerking komen en om een geschatte jaarlijkse uitgave van ruim 50 miljoen euro.

  Commentaarronden en reacties

  Het artikel over de werkzaamheid van influenzavaccinatie heeft……..

 99. wilmamazone says:

  Eindquote van de plaatsbepaling/samenvatting van bovenstaande terugblik op het artikel over influenzavaccinatie in het Geneesmiddelenbulletin:

  De onderzoekers die de meta-analysen in de Cochrane-bibliotheek hebben geschreven, en waarop het artikel in het Geneesmiddelenbulletin was gebaseerd, pleiten vrijwel unaniem voor meer, groter en beter gerandomiseerd onderzoek dan het huidige beschikbare ontoereikende onderzoek.
  In evidence based medicine worden drie kernvragen gesteld over interventies in de gezondheidszorg: kan het werken, werkt het en is het het waard? In theoretisch opzicht zijn er voldoende aanwijzingen dat influenzavaccinatie antilichaamvorming opwekt. Ook zijn er uit onderzoek aanwijzingen dat vaccinatie ongeveer de helft van de influenzagevallen kan voorkomen. Hiermee kan de vraag of dit alle investeringen waard is, nog niet worden beantwoord. Daarvoor is het nodig gegevens te hebben over de effecten op harde klinische eindpunten, zoals mortaliteit. Als gemeenschapsgeld wordt aangewend voor interventies in de gezondheidszorg dient er bewijs te zijn dat de interventie daadwerkelijk doet wat ermee wordt beoogd.13
  Bewijsvoering over vaccinatie in de gezondheidszorg is voor iedere burger van belang en de nationaal en internationaal gevoerde wetenschappelijke discussie erover kan niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Achterwege laten van een open discussie is juist een invalide argument omdat onjuiste of onvolledige publieksvoorlichting uiteindelijk meer schade toebrengt aan het draagvlak voor vaccinatie dan een open discussie.
  Het Geneesmiddelenbulletin heeft geconcludeerd dat onderzoek met de hoogste graad van bewijsvoering ontbreekt rond influenzavaccinatie, zoals ook de GR in haar rapport van september 2011 zelf stelt. Wat daar de consequentie van moet zijn (alsnog bewijs zien rond te krijgen, tevreden zijn met aannames en zo doorgaan of anderszins) zal via verdergaande discussie door andere instanties moeten worden beslist.

  Ik pretendeer niet een griepvaccinatiedeskundige te zijn, maar n.a.v. wat ik er inmiddels over weet vind ik meer, groter en beter gerandomiseerd onderzoek een gepasseerd station en zou die energie (tijd, geld, menskracht) beter gestoken kunnen worden in wat o.a. Crypto op 27 okt. 2011 al (voor)stelde:

  @ Wilma

  Goede vraag.

  Voor wat betreft placebo gecontroleerde RCT’s wordt onderzoek moeilijk. Het is onetisch om mensen vaccinatie te onthouden (vergelijk chemo).

  Waar we wat dit betreft wel kunnen ‘zoeken’ is ‘head to head trails’. We kunnen verschillende vaccins vergelijken. Denk hierbij aan hogere dosis, andere samenstelling, adjuvanten, ‘levende’ en dode virussen (of combinatievaccins). Daar in kan je dan weer onderscheid maken naar leeftijd, eventuele aandoening etc.

  Voor wat betreft de observationele onderzoeken zullen we beter ons best moeten doen ‘bias’ (verstoringen) te vermijden. Onderzoeken naar alleen sterfte zijn erg gevoelig daarvoor. We zullen dus specifieker moeten zijn in onze keuze naar het te bestuderen effect. We zullen bijvoorbeeld moeten zoeken naar ‘echte’ griepgevallen (het liefst bevestigd door het labo) of de gevolgen hiervan (b.v. longontstekingen). We moeten in de onderzoeken zorgen dat we de patiëntenpopulatie beter in beeld krijgen (hoe is de gesteldheid van de patiënt/onderliggende condities) door bijvoorbeeld beter en slimmer gebruik te maken van databanken, beter onderscheid moeten maken in ‘erge’ griepseizoenen en minder erge en de vaccins beter moeten kwalificeren op werkzaamheid t.a.v. dat seizoen.

  Zie ook de voorafgaande post waarin ik vroeg/me afvroeg door o.a. deze stelling:

  “Dat is het dilemma van oud onderzoek. Naar huidige maatstaven weten we te weinig, maar om nu nog een onderzoek volgens de eisen van deze tijd op te zetten, weten we weer te veel.”

  B.C. Meijer, artsmicrobioloog, GRONINGEN – 26-10-2011 14:26

 100. Pingback: Griepprik blijft de gemoederen bezig houden « Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: