De persoonlijke verklaring van prof. dr. E. Dompeling

Edward Dompeling


Op de website van de Universiteit Maastricht
(aangepast zie noot):
Persoonlijke verklaring prof. dr. E. Dompeling

26 oktober 2011

De aanhoudende vragenstroom van media heeft mij ertoe gezet een persoonlijke verklaring op te stellen. Met deze verklaring neem ik expliciet afstand van elke bewering die suggereert dat ik als praktiserend arts aanwezig was danwel mijzelf kenbaar heb gemaakt als arts tijdens mijn reis naar Myanmar in november 2010 en in die hoedanigheid deel heb genomen aan enige vorm van gebedsgenezing, danwel zou hebben bevestigd dat er sprake is geweest van genezing door gebed.

Ik heb tijdens mijn vakantie in 2010 als privé persoon deelgenomen aan een humanitaire reis naar Myanmar. Deze reis werd ingegeven vanuit christelijke waarden en had als doel om mensen die onder lastige omstandigheden leven te ontmoeten, te bemoedigen – onder andere door middel van gebed – en hulpmiddelen aan te bieden Ik heb mijzelf ter plekke niet bekend gemaakt als arts en dus ook geen onjuiste verwachtingen gewekt omtrent mijn status. Achteraf is door sommigen gesuggereerd dat ik in mijn functie als arts aanwezig was. Dit is geen juiste weergave van de feiten en dit is ook gebeurd zonder mijn expliciete toestemming. Op mijn verzoek is de berichtgeving van die strekking zoveel als mogelijk verwijderd van diverse websites.

Omdat ik meen dat mijn ervaringen tijdens deze reis van persoonlijke aard zijn, ben ik niet bereid daarover publiekelijk in discussie te treden.

Prof. dr. E. Dompeling


en ook gisteren nogmaals de verklaring van de heren prof. mr. G. Mols en drs. G. Peeters.

Verklaringen t.a.v. prof.dr. E. Dompeling
26 oktober 2011

Verklaring naar aanleiding van beschuldigingen en tumult rond humanitaire reis van prof. dr. Dompeling, uit naam van de rector magnificus van de Universiteit Maastricht en de voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+, respectievelijk de heren prof. mr. G. Mols en drs. G. Peeters.

Noot:
Bij de Uni van Maastricht is het vanmorgen blijkbaar werk in uitvoering, want nu staan beide verklaringen opeens op een/1 pagina.

34 Responses to De persoonlijke verklaring van prof. dr. E. Dompeling

 1. Renate says:

  En hoe zit het dan met claims dat blinden genezen zouden zijn?

 2. wilmamazone says:

  Opmerkelijke reactie op deze site:
  http://webshopeliseo.wordpress.com/2011/10/26/hoogleraar-edward-dompeling-onder-vuur-vanwege-trin-gebedsgenezing/

  Paul Lieverse zegt: 26 oktober 2011 om 21:23

  Vandaag stelt de KNMG n.a.v. de media-aandacht voor een reis waar gebedsgenezing plaatsvond (of juist niet plaatsvond) op haar website de “verrassende” stellingname “dat iedereen vrij is om aan gebedsgenezing deel te nemen, ook een arts”. Dat klinkt als “zelfs artsen vallen onder het grondwettelijk beginsel niet gediscrimineerd te mogen worden wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook”. Want voor christenen is het niet ongebruikelijk privé of samen met anderen te bidden, ook voor genezing. Trouwens, ook voor aanhangers van andere religies is dit niet ongebruikelijk.
  De Vereniging tegen de kwakzalverij mag dan gebed om genezing hooguit een suggestieve werking toedichten, voor veel christenen is God een realiteit en gebed een concrete manier om Hem om genezing (heling) te smeken. Niet om dat de plaats in te laten nemen van de medische en verpleegkundige zorg, geen concurrentie.
  Dit is geen eenvoudig onderwerp! Van charismatische beweging tot en met gereformeerd enz. is de laatste jaren een nieuwe bezinning op dit gebied gaande, en dus ook binnen onze CMF Nederland (vereniging van christen artsen en geneeskunde studenten). En terecht!

  http://www.cmf-nederland.nl/

  CMF Nederland is een vereniging van artsen en medisch studenten, tandartsen en tandheelkundestudenten, die vanuit hun christelijke overtuiging hun medisch denken en handelen vorm willen geven.

  Grondslag, visie en missie

  De grondslag van de vereniging is Gods openbaring in Christus, zoals deze in de Bijbel tot ons komt. De visie van de vereniging is dat het geloof in Jezus Christus inspiratiebron is voor de persoon en het werk van de arts. De missie van de vereniging is haar leden door middel van onderlinge ontmoeting, bezinning en verdieping toe te rusten om zowel in hun beroep als daarbuiten aan haar visie inhoud te geven. De vereniging ziet het ook als haar missie om te participeren in de internationale christelijke medische gemeenschap.

  CMF Nederland maakt deel uit van een wereldwijd netwerk, de International Christian Medical and Dental Association. De ICMDA is vertegenwoordigd in vele landen en onderhoudt de contacten met haar leden onder andere door het beleggen van congressen, zowel per werelddeel als wereldwijd. Via de ICMDA ondersteunen wij onze collega’s wereldwijd door gebed en financieel.

 3. JennyJo says:

  Dat is dan waarschijnlijk gewoon inbeelding van die blinden.

 4. Goh, wat toevallig dat de verklaring van Dompeling nu net alle elementen van het zojuist uitgevaardigde decreet van de KNMG bevat.

  Welke ‘hulpmiddelen’ heeft Dompeling precies aangeboden? Het aanbieden van hulpmiddelen is een medische handeling voor een arts. Hij zal een diagnose moeten stellen en de hulpmiddelen hierop moeten afstemmen.

  Op mijn verzoek is de berichtgeving van die strekking zoveel als mogelijk verwijderd van diverse websites.

  Niet hier. En zo’n verzoek zou ook vruchteloos zijn.

  Omdat ik meen dat mijn ervaringen tijdens deze reis van persoonlijke aard zijn, ben ik niet bereid daarover publiekelijk in discussie te treden.

  Iemand bij GG stelde al eens voor Dompeling een bordje te geven met privé en professioneel er op. Dat lijkt mij een goed idee. Dan kan iedereen in de wachtkamer zien met welke pet Dompeling op dat moment op zit.

 5. wilmamazone says:

  Crypto:

  Welke ‘hulpmiddelen’ heeft Dompeling precies aangeboden?

  Dat vroeg ik me ook al af, want ik kan me niet herinneren dat die eerder ter sprake zijn gekomen.

 6. wilmamazone says:

  Crypto:

  Goh, wat toevallig dat de verklaring van Dompeling nu net alle elementen van het zojuist uitgevaardigde decreet van de KNMG bevat.

  Het MC vanmiddag:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/104704/Gebedsgenezing-mag-prive.htm

  Gebedsgenezing mag privé

  Artsen mogen als privépersoon aan gebedsgenezing doen, stelt de KNMG naar aanleiding van de ophef rondom een Maastrichtse hoogleraar en kinderlongarts die tijdens een reis in Birma in 2010 deel zou hebben genomen aan gebedsgenezing.

  quote:

  ‘Het is lastig uitspraken te doen over deze zaak, omdat we niet precies weten wat er is gebeurd’, zegt KNMG-beleidsmedewerker ethiek Gert van Dijk. ‘Een arts die aan gebedsgenezing doet mag voor buitenstaanders niet herkenbaar zijn als arts, mag zich niet op wat voor manier ook kenbaar maken als arts. Wij weten niet in hoeverre deze arts zich heeft geëtaleerd als arts. Het lijkt me goed als deze arts zelf een toelichting geeft over zijn reis.’

  Deze regels gelden volgens Gert van Dijk ook in het buitenland, omdat ook buiten Nederland de Wet BIG van toepassing is. Ook als privépersoon is een arts verplicht om in bepaalde situaties op te treden als regulier arts. Van een arts kan worden geëist dat hij ten minste eerste hulp verleent in noodsituaties en bij calamiteiten, blijkt uit een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg over een Nederlandse internist die tijdens een vakantie in Nepal hulp weigerde aan een gewonde landgenote. Van Dijk: ‘Er is een dunne grens tussen wanneer je moet gaan optreden als medicus en tot wanneer je met gebedsgenezing mag volstaan.’

 7. wilmamazone says:

  http://www.kwakzalverij.nl/1373/Maastrichtse_kinderarts_lijkt_in_wonderen_te_geloven

  Maastrichtse kinderarts lijkt in wonderen te geloven

  ‘Kinderarts Dompeling houdt er erg vreemde ideeën op na, hij lijkt te geloven in het genezen van blinden door gebed. Zijn superieuren van het universiteitsziekenhuis in Maastricht moeten zijn functioneren scherper in de gaten houden’, oordeelt Cees Renckens, voormalig voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK).

  Renckens reageert op de commotie rond prof. dr. Edward Dompeling, kinderarts in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). De hoogleraar is gespecialiseerd is in longziekten met name taaislijmziekte.

  De Maastrichtse hoogleraar, tot voor kort oudste van de Baptisten Gemeente Maastricht, is eind 2010 met een groep zendelingen naar Birma geweest. Daar zouden tijdens zijn bezoek zeven blinde kinderen en een oude vrouw uit een Boeddhistisch blindeninstituut zijn genezen, na gebed en handoplegging, beweert een van de reisgenoten, een zonderlinge preker, Willem Ouweneel.

  In het reisverslag op zijn website claimt hij genezing: ‘Dag Vier. Het team bezocht een blindeninstituut waar ze niet erg welkom waren. Ze begonnen op het schoolplein gewoon te bidden. We weten van minstens zes blinde kinderen en een blinde oudere dat zij geheel genezen zijn. We hebben het op film’, blogte de prediker vanuit Birma. Dompeling zou bij deze gebedshandelingen betrokken zijn geweest. Er circuleren foto’s op internet waar hij te zien is terwijl hij een kind onderzoek.

  quote:

  ‘Hoe kan een medisch hoogleraar volgeling worden van een ex-beddenverkoper/evangelist à la Maasbach, dat is zeer bevreemdend’, vindt Cees Renckens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

  Dompeling heeft nooit expliciet afstand genomen van de vreemde beweringen van de preker met wie hij op reis is geweest. De hoogleraar weigert te reageren, mogelijk vanwege een spreekverbod dat is opgelegd door het universiteitsbestuur. Dompeling had half oktober een afspraak voor een interview met het universiteitsblad Observant. Het blad kreeg echter vlak voor het interview van de woordvoerder van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht te horen dat het gesprek niet door zou gaan, zonder opgaaf van reden.

  (vet door mij)

  eindquote:

  Renckens van de VtdK reageert kritisch: ‘Natuurlijk, artsen moeten vrijheid van godsdienst hebben. Deze man lijkt echter te geloven in gebedsgenezing. Artsen horen niet in dergelijke genezingen te geloven.’ Volgens Renckens is er in het verleden weleens onderzoek gedaan naar wondergenezing. Steevast werd er een biologische verklaring gevonden. Zo is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van gebed bij onder andere hartziekten en IVF. Gebed blijkt geen voordeel te hebben. Dus, zegt Renckens, godsdienstige mensen als Dompeling zouden hun religieuze gedachtegoed in het ziekenhuis moeten verdringen. ‘Dat zal veel kracht kosten en op den duur vermoedelijk niet vol te houden zijn. Zijn superieuren dienen daarom zijn functioneren scherper te volgen, scherper dan bij andere hoogleraren.’

 8. wilmamazone says:

  http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/artsen-mogen-als-mens-bidden-om-genezing.html

  Artsen mogen als mens bidden om genezing…

  Artsen mogen als mens bidden om genezing… Tja, het wordt wel steeds gekker dat dit nu een topic is, maar artsen mogen als privépersoon aan gebedsgenezing doen. Dat stelt de KNMG naar aanleiding van rumoer rondom een Maastrichtse hoogleraar en kinderlongarts die tijdens een reis in Birma in 2010 deel zou hebben genomen aan gebedsgenezing…. Een ethicus van de KNMG voegde toe: ‘Er is een dunne grens tussen wanneer je moet gaan optreden als medicus en tot wanneer je met gebedsgenezing mag volstaan.’ Een en ander in de Medisch Contact van 27 oktober 2011.

  Het wordt nu overigens wel hoog tijd dat de VtdK – die dit vuurtje zeer goed opstookt – via de ex-katholiek Cees Renckens de gebedsdiensten voor genezing in Lourdes onder vuur neemt. Want stel je eens voor dat……….

  eindquote:

  Bidden door artsen voor hun zieke patienten is volgens Renckens dus verboden. De eerste fatwa van deze verwaten medische paus is daarmee een feit. VtdK: quo vadis …?

  Jammer dan toch dat gebed geen voordeel blijkt te hebben. IOCOB en met name Jan Marius Keppel Hesselink zouden wel een gebedsgenezing kunnen gebruiken.

 9. wilmamazone says:

 10. wilmamazone says:

  Crypto:

  Iemand bij GG stelde al eens voor Dompeling een bordje te geven met privé en professioneel er op. Dat lijkt mij een goed idee. Dan kan iedereen in de wachtkamer zien met welke pet Dompeling op dat moment op zit.

  Renate vroeg:

  En hoe zit het dan met claims dat blinden genezen zouden zijn?

  Dompeling in zijn verklaring:

  Ik heb mijzelf ter plekke niet bekend gemaakt als arts en dus ook geen onjuiste verwachtingen gewekt omtrent mijn status. Achteraf is door sommigen gesuggereerd dat ik in mijn functie als arts aanwezig was. Dit is geen juiste weergave van de feiten en dit is ook gebeurd zonder mijn expliciete toestemming. Op mijn verzoek is de berichtgeving van die strekking zoveel als mogelijk verwijderd van diverse websites.

  Het kan m.i. dus makkelijk dat Prof. Dr. Dompeling onder de pet Privé in nov. 2010 wel degelijk bevestigd heeft dat die blinden weer konden zien, dus genezen waren. Vreemd blijft ook dat zijn verzoek om berichtgeving over zijn status van diverse websites te verwijderen pas in de richting van een jaar na dato kwam:

  Met deze verklaring neem ik expliciet afstand van elke bewering die suggereert dat ik als praktiserend arts aanwezig was danwel mijzelf kenbaar heb gemaakt als arts tijdens mijn reis naar Myanmar in november 2010 en in die hoedanigheid deel heb genomen aan enige vorm van gebedsgenezing, danwel zou hebben bevestigd dat er sprake is geweest van genezing door gebed.

  Als hij dat verzoek eind 2010 had gedaan en toen al met een officiële verklaring was gekomen was ie een stuk geloofwaardiger geweest. Nu lijkt het toch meer op een hoe-klets-ik-mij-eruit-met-medewerking-van-TRIN-en-de-heren-prof. mr. G. Mols-en-drs. G. Peeters.

 11. Renate says:

  De heer Dompeling en consorten hebben de mensen wel wijsgemaakt dat ze door hun gebeden weer zouden kunnen gaan zien. Dat vind ik een medische claim. Als deze claim gedaan wordt door een arts, ook al maakt hij zich niet als zodanig bekend, zet meneer de “arts” z’n opgedane kennis als privé-persoon toch wel bij de vuilnisbak.

 12. wilmamazone says:

  Renate:

  Als deze claim gedaan wordt door een arts, ook al maakt hij zich niet als zodanig bekend, zet meneer de “arts” z’n opgedane kennis als privé-persoon toch wel bij de vuilnisbak.

  http://www.willemouweneel.nl/artikelen/953-antwoord-aan-marten-visser

  quote:

  T.a.v. van de zeven blinden die genezen zouden zijn: ik heb eenvoudig bericht wat acht (!) mensen ter plekke persoonlijk hebben waargenomen. Ze kwamen enthousiast, sommigen zelfs huilend, terug omdat zij gezien hadden dat de blinde jongens na voorbede kennelijk ziende waren geworden. Ze waren alle acht eensgezind in hun beoordeling, wat op zichzelf al een wonder is. Een van de deelnemers vertelde mij: ‘In Jezus’naam proclameerden we genezing over hun ogen. Al snel werd duidelijk dat de Heer aan het werk was en dat allerlei dingen aan het gebeuren waren. Sommige ogen gingen tranen of trillen tijdens het bidden. Na het bidden voor elk kind vroegen we iedere keer of de kinderen al konden zien. Als ze dat aangaven,controleerden we dit door met een lampje in hun ogen te schijnen en te vragen of ze dit konden waarnemen. Sommige kinderen werden aan één oog genezen, anderen aan beide ogen. De opwinding over wat aan het gebeuren was,was bij sommige kinderen duidelijk te merken. Een kind dat genezen was begon van blijdschap te stralen. Een van onsgaf hem haar zonnebril omdat hij het zonlicht nog niet goed kon verdragen aan zijn ogen. Al snel werd dat beter.

  ‘Omdat wij op de weg stonden, kwamen regelmatig andere blinden aangelopen die soms zelfs tegen ons opbotsten. We maakten met hen contact en vroegen of we voor hen mochten bidden. Een volwassen mevrouw was blind aan een oog. Zij werd na het gebed onmiddellijk genezen en was heel blij!

  ‘Een genezen jongetje rende weg, maar stond later weer even stil bij een auto om ‘zien’ en ‘voelen’ voor het eerst te kunnen combineren. Een geweldig gezicht! Zijn genezing was ook duidelijk af te leiden uit zijn veranderde beweegpatroon: hij had niet zo kunnen rennen als hij niet genezen was. Het aantal zeker genezen kinderen werd door ons team geschat op zes, met ook één volwassen mevrouw die genezen was van blindheid aan een oog. Vast staat dat er zeker meerdere kinderen en een volwassene genezen zijn. Overigens was eerder op de dag in een weeshuis een oudere mevrouw ook al genezen van blindheid aan één oog na een kort gebed met alle aanwezigen samen.’

  Dit verslag is door de andere leden van het team bevestigd. Dit is wat onze mensen waargenomen hebben, wát MV’s deels anonieme zegslieden (die wij evenmin kunnen controleren als hij ónze mensen kan controleren) ook mogen zeggen.

  http://www.willemouweneel.nl/

  Geschreven door Willem J. Ouweneel
  zaterdag, 08 oktober 2011 18:17

  N.a.v. de publicaties in CVKoers, Trouw en ND over onze Burmareis 2011 hier de feiten op een rijtje.

  (1) De acht Nederlanders die het blindeninstituut bezochten, kwamen met enthousiaste verhalen terug over de ‘genezingen’ van zeven blinden en slechtzienden die zij hadden meegemaakt. Sommigen huilden van ontroering over wat zij hadden beleefd. Kinderen die eerst alleen aan de hand van anderen konden lopen, hadden na het gebed blij over het schoolplein gerend. Het is mogelijk dat de acht meer hebben gezien dan er in werkelijkheid gebeurd is – maar zij waren in elk geval te goeder trouw. Sommigen hadden iets van het gebeuren op hun mobieltjes vastgelegd, maar achteraf bleken die beelden niet erg overtuigend. ’s Avonds zette ik hun enthousiaste verhaal in de blog die ik elke dag schreef. Dat had ik voorzichtiger moeten doen: niet: er zijn zeven blinden genezen, maar: de acht hebben voor de blinden gebeden en meenden duidelijk waar te nemen dat het gezicht van sommigen verbeterde.

  Ze waren alle acht eensgezind in hun beoordeling, wat op zichzelf al een wonder is.

 13. Op Ouweneel’s website stond een uitgebreid verslag van de gebedsgenezing bij de blindenschool. Er wordt daarin gesproken van zaklampjes, waarmee in de ogen van de kinderen werd geschenen en van een zonnebril, die aan een jongen werd verstrekt die met zijn ogen tegen het felle licht in knipperen moest. Ouweneel stelde: ‘dit verslag is door de andere leden van het team bevestigd. Dit is wat onze mensen waargenomen hebben

  http://www.onderzoektalles.nl/2011/10/28/de-afsluiting/

 14. Pingback: De persoonlijke verklaring van prof. dr. E. Dompeling

 15. wilmamazone says:

  Intermezzo:

  Laat ons lachen:

  Radio Maria

  Op een avond vernam ik via Pauw & Witteman hoe op Radio Maria vurig voor zieken wordt gebeden. Ik dacht terug aan mijn moeder die na een zware hersenbloeding opgenomen werd in een tehuis. Zelden sprak ze nog een verstaanbaar woord. Tot er een dominee verscheen die theatraal een gebed de zaal in slingerde met het verzoek om „genezing voor allen hier aanwezig”. In de stilte die daarop volgde, klonk helder door de zaal: „Daar kan hij lang op wachten!” Het was de stem van mijn moeder.

  Mieke van der Lely

 16. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik ben maar een leek, maar je hebt blind in soorten. Als iemand bijvoorbeeld heel slecht ziend is, kan die misschien een donker geklede persoon tegen een heldere achtergrond die op 1 of 2 meter afstand staat nog vaag als een schim zien. De gezichtsscherpte wordt meen ik uitgedrukt in hoeveel keer dichterbij je moet staan om hetzelfde te zien als iemand met ‘normaal’ gezichtsvermogen. Dus een gezichtvermogen van 20% houdt in dat je iets pas kunt onderscheiden als je de afstand waarbij een normaal persoon het kan onderscheiden tot 20% moet laten slinken. “Legally blind” in de VS is meen ik 10% gezichtsvermogen in het beste oog. Dat wil niet zeggen dat de betrokkenen helemaal niets meer zien, zelfs niet als er met een lamp in de ogen wordt geschenen.

 17. wilmamazone says:

  JW:

  Ik ben maar een leek, maar je hebt blind in soorten.

  Informatie over de situatie in Birma/Myanmar:

  http://www.seeagainmyanmar.110mb.com/index.html#program

  The Myanmar Eyecare Problem

  quote:

  75% of visual impairment is unnecessar-It can be either prevented or treated!

  Dat kost daar:

  Donate Today;
  $15 for one cataract operation
  $30 to repair both eyes
  $100 to supply 30 silicone lens implants
  $6000 for one surgical laser equipment
  $50 000 to build an Eye Care Clinic

  Crypto zei er in dit item al wat over:

  Saillant detail is dat 75% van de blindheid in Birma gewoon te voorkomen of te genezen is. Niet door gebedsgenezing, maar door diagnosticering en behandeling. Maar daarvoor was Dompeling niet in Birma. We zijn dus heel benieuwd of Smouter hem aan de tand heeft gevoeld. Visser kreeg zelf in elk geval nul op het rekest, terwijl hij herhaalde pogingen heeft gedaan om opheldering te krijgen. Dompelings baas, prof. dr. Onno van Schayck, vindt dat zolang Dompeling geen publieke uitspraken over de Birma-blinden heeft gedaan, er niets aan het handje is. Maar Van Schayck, een topwetenschapper op zijn gebied, is dan ook mede-oudste in de Baptistengemeente. Een gemeente waar toevallig ook Willem Ouweneel wel eens spreekt.

  Via alweer Goedgelovig.

  Dat slaat de spijker op z’n kop. Dompeling was daar helemaal niet om kinderen te diagnostiseren en dienovereenkostig (met simpele middelen) te behandelen. Dompeling was daar om te evangeliseren en Birmese kinderzieltjes te winnen. Waarom nam Dompeling geen koffer met behandelings,- diagnostische apparatuur en medicijnen mee? Behandelt hij ‘zijn’ longpatiëntjes in Maastricht ook met handoplegging en bidsessies? Is hij hier in Nederland ook al (ongevraagd) op blindenschoolpleinen gesignaleerd met (of zonder) zijn TRIN-groepje?

  Vandaar ook bovenstaande vraag van Crypto n.a.v. de persoonlijke veklaring van Dompeling:

  Welke ‘hulpmiddelen’ heeft Dompeling precies aangeboden? Het aanbieden van hulpmiddelen is een medische handeling voor een arts. Hij zal een diagnose moeten stellen en de hulpmiddelen hierop moeten afstemmen.

  Hoeveel kinderen had Dompeling daadwerkelijk kunnen helpen als hij netjes thuis was gebleven en iig het geld van de reis,- en verblijfkosten van zijn ‘humanitaire’ reis naar Myanmar had gedoneerd?

 18. wilmamazone says:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Blindheid

  Blindheid is volgens de WHO-definitie een visuele handicap, waarbij iemand minder ziet dan 1/20; of minder dan 1/10 en een sterk beperkt gezichtsveld heeft. Een visuele handicap, waarbij iemand minder ziet dan 1/3 maar niet aan deze criteria voldoet heet slechtziendheid. De oorzaak van blindheid kan gelegen zijn in de ogen, de oogzenuw of de hersenen. Zowel blinden als slechtzienden kunnen gebruik maken van hulpmiddelen als blindenstok, blindengeleidehond, braille, voorzieningen in een computer die tekst kan voorlezen, enzovoorts.

  Blindheid kan aangeboren zijn of in de loop van het leven verworven door een ziekte of ongeval.

  http://www.who.int/blindness/en/index.html

  WHO releases the new global estimates on visual impairment

  Klik om toegang te krijgen tot ACTION_PLAN_WHA62-1-English.pdf

  More than 80% of global visual impairment is avoidable. Cost-effective interventions exist for major causes of visual impairment and for blindness. Together we can change lives of millions, but we need to act.

 19. wilmamazone says:

  JW:

  “Legally blind” in de VS is meen ik 10% gezichtsvermogen in het beste oog. Dat wil niet zeggen dat de betrokkenen helemaal niets meer zien, zelfs niet als er met een lamp in de ogen wordt geschenen.

  Klik om toegang te krijgen tot Change%20the%20Definition%20of%20Blindness.pdf

 20. wilmamazone says:

  http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index4.html

  Prevention of Blindness and Visual Impairment
  Priority eye diseases

  ——————————————————————————–
  Childhood blindness

  Definition

  Childhood blindness refers to a group of diseases and conditions occurring in childhood or early adolescence, which, if left untreated, result in blindness or severe visual impairment that are likely to be untreatable later in life. The major causes of blindness in children vary widely from region to region, being largely determined by socioeconomic development, and the availability of primary health care and eye care services. In high-income countries, lesions of the optic nerve and higher visual pathways predominate as the cause of blindness, while corneal scarring from measles, vitamin A deficiency, the use of harmful traditional eye remedies, ophthalmia neonatorum, and rubella cataract are the major causes in low-income countries. Retinopathy of prematurity is an important cause in middle-income countries. Other significant causes in all countries are congenital abnormalities, such as cataract, glaucoma, and hereditary retinal dystrophies.

  quote:

  Prevention and treatment of childhood blindness is disease specific. For Vitamin A deficiency, at a cost of only 5 US cents a dose, vitamin A supplements reduce child mortality by up to 34% in areas where Vitamin A deficiency is a public health problem. As vitamin A deficiency manifests often during an outbreak of measles, properly planned and implemented national vaccination programmes against measles has reduced the prevalence of eye complications. In middle income countries, retinopathy of prematurity (ROP) is among the leading causes of blindness, the incidence of which can be reduced through availability and affordability of screening and curative services. Early treatment of cataract and glaucoma can be beneficial, while low vision devices are helpful in children with residual vision.

  Dompeling:

  Ik heb tijdens mijn vakantie in 2010 als privé persoon deelgenomen aan een humanitaire reis naar Myanmar. Deze reis werd ingegeven vanuit christelijke waarden en had als doel om mensen die onder lastige omstandigheden leven te ontmoeten, te bemoedigen – onder andere door middel van gebed – en hulpmiddelen aan te bieden

  De KNMG mag ook geen nadere vragen stellen over de hulpmiddelen die mede door Prof. Dr. Dompeling -al of niet incognito- aangeboden zouden zijn?

 21. wilmamazone says:

  Klik om toegang te krijgen tot V2020NLrapport.pdf

  quote blz. 8:

  Gelukkig ……

  – Is 80% van de blindheid in de wereld te voorkomen of te genezen
  – Behoren de beschikbare methodes ter preventie en genezing van
  blindheid tot de meest succesvolle en kosten efficiënte
  gezondheidsinterventies.

  VISION 2020: The Right to Sight heeft als doelstellingen

  – Het opzetten van adequate faciliteiten voor oogzorg, vooral in regio’s
  of voor bevolkingsgroepen met een slechte socio-economische
  situatie.
  – Het opbouwen van een netwerk van goed getrainde oogheelkundige
  staf.
  – Het uitvoeren van speciale programma’s om de belangrijkste oorzaken
  van blindheid onder controle te brengen.

 22. wilmamazone says:

  http://www.darkandlight.org/Content/2/1/35/Blindheid_bij_kinderen.html

  Blindheid bij kinderen (0-15 jaar)
  In ontwikkelingslanden wordt blindheid bij kinderen meestal veroorzaakt door vitamine A gebrek, mazelen, conjunctivitis van de pasgeborene of aangeboren staar.

  Omvang van probleem

  •Ongeveer 1,4 miljoen kinderen zijn blind, voornamelijk in Afrika en Azië
  •Ieder jaar worden wereldwijd 500.000 kinderen blind. Dat is ongeveer één per minuut.
  •Veel kindersterfte onder blinde kinderen
  •Helft van kinderen, blind door vitamine A gebrek, sterft binnen 1-2 jaar
  •Oorzaken variëren sterk per land
  •Vitamine A gebrek is de belangrijkste oorzaak en leidt jaarlijks bij 350.000 kinderen tot blindheid
  •In de meeste landen is vitamine A suppletie onderdeel van het vaccinatie programma geworden
  •(Aangeboren) staar is eveneens een belangrijke oorzaak van blindheid. Wordt o.a. veroorzaakt door rode hond bij de moeder tijdens zwangerschap. Kan voorkomen worden met voorlichting en vaccinatie.
  •Met betere zorg voor pasgeborenen neemt ook aantal gevallen van retinopathie bij premature kinderen toe

  http://www.ntvg.nl/publicatie/blindheidbestrijding-ontwikkelingslanden/volledig

  Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:619-23
  Stand van zaken
  Blindheidbestrijding in ontwikkelingslanden

  J.S. Stilma, S. Franken, M. Hogeweg en P. Hardus

  Waarom is er zoveel blindheid in ontwikkelingslanden? En waarom neemt het aantal blinden nog steeds toe,
  terwijl de meeste oorzaken van blindheid medisch-technisch goed zijn te behandelen of te voorkomen?

  Deze vragen werden besproken tijdens de themasessie Tropische Oogheelkunde op de jaarvergadering van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap in 1991.

  Dit artikel geeft een overzicht van de oorzaken van blindheid in ontwikkelingslanden, de behandelingsmogelijkheden en de speerpunten in de bestrijding van blindheid.

 23. wilmamazone says:

  Intermezzo:

 24. wilmamazone says:

  http://www.skepsis.nl/bidden.html

  Auteur: Wim Betz & Jan Willem Nienhuys
  Bron: Skepter 13(1), maart 2000

  Met de blik op oneindig
  De wetenschap van het bidden

  Bidden helpt, zeggen sommige Amerikaanse onderzoekers. Maar hun bewijzen zijn mager en getuigen van een gebrek aan wetenschappelijk inzicht.

 25. LK says:

  Volgens mij is het een bekende truc van gebedsgenezers om slechtzienden naar voren te halen en na de zogenaamde genezing de truc met ‘twee vingers’ uit te halen.
  Zie ook: http://www.kloptdatwel.nl/2011/05/01/derren-brown-miracles-for-sale/

  Overigens is dit wel een lastige zaak. Als de verklaring van Dompeling klopt, heeft hij volgens mij niks verkeerd gedaan. Natuurlijk zal die genezer roepen dat ‘de arts’ die mee was het ook gezien heeft. Weet hij veel dat dat zomaar niet kan in de geneeskunde.

  Ik ben overigens een blauwe maandag lid geweest van de CMF, maar heb mn abonnement maar weer gecancelled toen er in het blaadje een redelijk kritiekloos verhaal stond over duiveluitdrijving bij ‘bezetenen’. Lees: ‘duiveluitdrijving’ bij psychotische mensen die een waan hebben die betrekking heeft op Jezus/de duivel. Niet lang daarna ben ik volgens mij lid geworden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij :p

 26. wilmamazone says:

  Een artikel uit 2007:
  http://www.kennislink.nl/publicaties/met-de-handen-gevouwen

  Met de handen gevouwen

  Vele mensen geloven. Soms in een godheid, soms in iets dat ze niet kunnen verwoorden. Je hoeft echter niet in God te geloven om te kunnen bidden. De secularisatie binnen de maatschappij is nu ook doorgedrongen tot het gebed. De hedendaagse mens zocht naar nieuwe vormen van bidden en heeft deze dan ook gevonden.

  eindquotes:

  ..]Dus hoewel een groot deel van ons land met de bijbel is opgegroeid, komt de neiging om ons tot het hogere te richten niet hiervandaan.

  Waar heeft het dan wel mee te maken? ‘Vanouds blijken mensen te bidden als ze in nood zitten’, aldus Bänziger. Binnen de psychologie wordt dit religieuze coping genoemd. Mensen zoeken dan binnen religie naar manieren om met hun problemen en het leven om te gaan. Ze bidden tot God voor steun of proberen een zinvolle betekenis aan de ernstige ziekte van bijvoorbeeld een familielid te geven. Hoewel de moderne versie van bidden zich niet richt tot een Godspersoon, gebruiken ook hier mensen het gebed om kracht uit te putten. Vooral wanneer mensen geconfronteerd worden met ziekte of dood.

  Het gebed vervult dus vele functies, van geloofsbelijdenis tot krachtbron. Zowel voor kerkelijke bezoekers als thuisblijvers. Ieder op zijn eigen wijze. En het mooiste is: je kunt het dus overal en altijd doen.

  Zie ook:
  •Geloofsbelijdenis en ritueel gebed ( Kennislinkartikel)
  •De kracht van een pelgrimage ( Kennislinkartikel)
  •Pastoor of medium? ( Kennislinkartikel)
  •Op zoek naar christelijke spiritualiteit ( Kennislinkartikel)

 27. LK says:

  ROFL 😀

  Vooral die in vervoering rakende mensen op de achtergrond 😀

 28. wilmamazone says:

  Vers van Observantpers uit Maastricht:

  http://www.observantonline.nl/artikelen/tabid/69/agentType/View/PropertyID/3727/Default.aspx

  Decanen bespreken kwestie Dompeling

  3-11-2011 – Gisteren, 2 november, heeft het college van decanen zich gebogen over de kwestie Dompeling. Een uitkomst was voor sluiting van Observant nog niet bekend. Het is een van de centrale taken van dit college om de academische mores aan de universiteit te bewaken. Prof. Edward Dompeling zelf heeft vorige week een summiere schriftelijke verklaring gepubliceerd over zijn deelname aan een evangelisatiereis naar Birma in november 2010.

  eindquotes:

  ..]Feit blijft dat die berichten al sinds november 2010 circuleren en dat Dompeling al kort daarop is aangesproken op zijn betrokkenheid bij de beweerde wonderen, maar vervolgens bijna een jaar lang geen actie ondernam.

  Opvallend is tevens de deels identieke tekst van de twee verklaringen, die van Dompeling en die van de UM/UMC-leiding, als het gaat om de beschrijving van doel en karakter van de Birma-reis. Aangenomen dat Dompeling logischerwijze de auteur is van de betreffende passage (“als privépersoon deelgenomen aan een – vanuit christelijke waarden ingegeven – humanitaire reis”) betekent dit dat Mols/Peeters de versie van Dompeling onverkort hebben overgenomen, naar het zich laat aanzien als enige bron. Zelfs TRIN bezigt andere termen: het centrale doel van de reis was niet “humanitair” maar “evangelisatie en opwekking”, met als hoogtepunt een vier dagen durend gospelfestival.

  Dompeling is sinds juli 2010 bijzonder hoogleraar vroegdiagnostiek van kinderlongziekten aan de UM. Hij wordt door de faculteit HML gefinancierd via de Stichting Wetenschapsbeoefening Universiteit Maastricht. Bijzondere leerstoelen gelden voor vijf jaar en worden dan geëvalueerd.

 29. LK says:

  Kijk eens aan, daar komt de geschiedenis aan… 😦

 30. wilmamazone says:

  LK:

  Kijk eens aan, daar komt de geschiedenis aan…

  Heb je de hele voorgeschiedenis gemist dan?
  Dan heb ik hier wat leesvoer voor je:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/10/08/prof-dr-e-edward-dompeling-handoplegger-en-gebedsgenezer/

  Prof.dr. E. (Edward) Dompeling, handoplegger en gebedsgenezer

  en:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/10/20/gerard-mols-guy-peeters-en-de-dompelingdoofpot/

  Gerard Mols, Guy Peeters en de Dompelingdoofpot

 31. LK says:

  Zucht, die heb ik niet gemist, nee…

 32. wilmamazone says:

  @LK

  Wat bedoelde je dan wel te zeggen met:’Kijk eens aan, daar komt de geschiedenis aan… 😦 ‘ ?

 33. Het meest schrijnende aan de hele kwestie vind ik nog wel dat mensen als Ouweneel, toch niet de domste en binnen de evangelische wereld een bijzonder gerespecteerd man (alhoewel hij eerst vooral een man van ‘de vergadering’ was, een beweging die volgens mij stervende is), zich met de ABSURDE notie van gebedsgenezing inlaten en hun volgelingen meesleuren.

  Hij kan overigens ook niet anders, niet in de laatste plaats omdat ontkenning binnen zijn omgeving hem aan de evangelische galg zou doen bungelen, maar ook omdat zijn reli-LSD hem het werkelijk doet geloven. Tragisch.

  Ergens ben ik ook een beetje bang dat de hele kwestie rondom arts Dompeling de aandacht van de achterlijke notie van dergelijke snoep-en-bid-reisjes afhaalt. Niet dat het bespreken van die kwestie niet belangrijk is, maar de volgende keer gaan ze gewoon zonder arts. Deze verwerpelijke kwakzalverij wordt er niet minder om. Ironisch genoeg zal in die kringen waarschijnlijk een tegengestelde reactie optreden: wij doen immers Satans werk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: