Celstress, elektro-allergie, elektrohypersensitief (EHS) en stralingsziekte

Gisteravond besteedde Tros Radar aandacht aan het fenomeen celstress en hier kan de uitzending alsnog bekeken worden. Het is weer eens niet te filmen!

Er wordt letterlijk en figuurlijk weer eens een hoop onzin verkocht aan en/of door de goedgelovige medemens.

Er is zelfs een rol weggelegd voor de Triodos Bank, die tienduizenden euro’s (€ 40,000) spendeerde aan het plaatsen van nep-apparatuur in drie van hun filialen ter preventie van iig celstress. Deze bank is winnaar geworden van de Meester Kackadorisprijs 2010 en kan dus weer genomineerd worden voor 2012.
Hier de site met de broekafzakkende onzin die de basis vormde van de uitzending.
update 10 nov.:

Hier nog een site van de Fa. List en Bedrog met o.a. Tien goede redenen voor de memon® Milieutechnologie en uiteraard met deze disclaimer:

Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat de memon-producten geen geneesmiddelen of medische producten volgens het geneesmiddelenbesluit resp. volgens de Wet op de Geneesmiddelen zijn.

Ze hebben nog meer transformers in de aanbieding, ook en van de wetenschappelijke onderbouwing krijg je koude trillingen rillingen. Dat hoofdzakelijk met zand gevulde apparaatje tegen celstress gaat voor maar liefst € 869,05 (tot 100 m2) over de toonbank, dus om gezond te worden/te blijven kunnen de meesten maar beter een suikeroom/tante in de familie hebben. Wat zou de Triodosbank nou precies aan flauwekul aangeschaft hebben voor die €40.000? Wie het weet en/of begrijpt mag het zeggen!

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van Elektromagnetische Velden (EMV) op de volksgezondheid. In Nederland door het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en ook wereldwijd is het bewijs dat EMV gezondheidsklachten veroorzaakt, nog nooit wetenschappelijk aangetoond.

Dirk Koppenaal van Skepter schreef er in 2009 dit artikel over: Bang voor GSM-straling?

We mogen aannemen dat elektromagnetische hypersensitiviteit een psychosomatische aandoening is. Dat maakt de klachten niet minder erg. De behandelwijze zou zich echter moeten richten op goede voorlichting en reflectietherapie, waarbij de patiënt zelf ontdekt dat hij niet merkt of een gsm-bron aan- of uitstaat. Dat is heilzamer dan griezelverhalen, dure onzinapparatuur of meters die laten zien wat geen mens kan voelen.

Dat neemt niet weg dat mensen blijven claimen ziek tot doodziek te worden van met name alles waar elektrische spanning op staat en/of waar stroom door loopt en vooral digitale apparatuur zou klachten geven.

Er is een hele bedrijfstak ontstaan om vanallerhande prullaria aan de man/vrouw te brengen om te beschermen tegen zogenoemde/zogenaamde elektromagnetische belastingen en die zijn regelmatig stevig aan de prijs; je hele huis aanpassen of verhuizen loopt al helemaal in de papieren.
En dan te weten dat het niet de elektromagnetische straling is die ziek maakt, maar de bangmakerij.

Er zijn op internet tientallen sites te vinden, dus ik beperk me tot enkele voorbeelden:
Deze site geeft een heel overzicht van oorzaken en mogelijke maatregelen en hier reclame voor een peperduur hangertje/een biocomputer dat o.a. zou beschermen tegen ‘belastende’ electro-magnetische velden.

Op 13 september j.l. kwam een vrouw uit Megem in het nieuws doordat het kerkbestuur een zendmast op de kerk uitschakelde omdat de zieke vrouw extreem gevoelig zou zijn voor de straling daarvan en enkele dagen later was er een item hierover bij Eenvandaag.(Op ong. 20 minuten is ze o.a. zelf aan het woord)

Er lopen intussen heel wat zelfbenoemde stralingsdeskundigen rond en is ook in dat wereldje het roeptoeteren tot kunst verheven.
En als men eenmaal stralingsdeskundige is, draait men voor andere gezondheidszaken ook geen hand meer om en spant men o.a. een rechtzaak aan om om feiten over vaccinatie die al lang bekend zijn boven water te krijgen.

Zelfbenoemde vaccinatiedeskundigen hebben op hun beurt ook weer verschillende petjes op en adviseerden recent homeopathie tegen radioactieve besmetting en stralingsziekte. Kan het nog gekker?

Ja hoor, want voor Guido Jonkers van WantToKnow is niet gauw wat té gek en vandaar op 20 sept. j.l. in grote chocoladeletters: Na 33 minuten mobiel bellen al herseneffect!
Jonkers kan het weten, want dat is ook weer o.a. een vaccinatiedeskundige.

Net als Anneke Bleeker die ook alles weet van prikjes èn van straling en dus vol overtuiging beweert: ‘Magnetrons zijn duivels’.
update: ook een facepalm voor ons aller Ron Fonteine
Er zij ook tig alterneuten die in hun praktijk een boterham verdienen aan deze hype en hier een voorbeeld van zo’n ‘deskundige’ die claimt gespecialiseerd te zijn in Milieutechnologie en deze behandeling tegen electrostress in de aanbieding heeft:

Met de VEGA-test is te meten of men electromagnetisch belast is en in welke mate de herstelkracht van het lichaam aangetast is. Deze herstelkracht van het lichaam kan een positieve impuls ontvangen via het dragen van een SI-kaart (6 weken werkzaam)

In deze encyclopedie een al wat ouder artikel met dit naschrift:

Naschrift augustus 2009
Inmiddels is het hele circus weer van voren af aan begonnen met allerlei angst voor telefoongolven van diverse soort. Er zijn talrijke proeven gedaan. Een probleem is dat het volstrekt onvoorstelbaar is wat die telefoongolven anders zouden kunnen doen dan een uiterst geringe verwarming van lichaamsweefsel veroorzaken vlak bij een mobiele telefoon (de golven van de zendmasten zijn nog veel en veel zwakker als ze bij mensen in de buurt aankomen). De frequentie van de telefoongolven is veel lager dan die van de warmtestraling van het menselijk lichaam, dus chemische bindingen die door telefoongolven beschadigd zouden kunnen worden, zouden al door de warmte van het menselijk lichaam uiteenvallen.

en:

Op deze website zie:
Elektromagnetische straling en gezondheid, door Pauline Slot
Platform stralingsrisico steunt op kwakzalverij, door Jan Willem Nienhuys
Mobiele telefoons en SAR SHIELD, door Rob Koene
Putprijs voor chip tegen telefoongolven, door Jan Willem Nienhuys
Pulsor niet aftrekbaar, door C.N.M. Renckens

Uiteraard kan bij dit onderwerp niet voorbij gegaan worden aan onze Knuffelbelg Luc Bonneux die gezondheidszaken regelmatig becommentarieert met spaanse peper in zijn reedt en is er mede daardoor meestal geen woord Frans bij. 😉
Op het Symposium ‘Van ziekten die komen en voorbij gaan’ ging Bonneux in op deze moderne modeziekte, de electrohypersensitiviteit, en zette uiteen hoe de burger door zo’n beetje iedereen bang en ziek gemaakt wordt. De tekst van deze lezing is (nog) niet beschikbaar, maar hier een artikel uit 2007: Elektromagnetische velden: gezondheidsschade door het nocebo-effect.
Eindconclusie van Bonneux:

In dit commentaar wil ik twee kritiekpunten benadrukken: het eerste betreft de verwachte opbrengst van onderzoek naar elektromagnetische velden en gezondheid: is er voldoende onzekerheid over ernstige en meetbare gezondheidseffecten van elektromagnetische velden? Er is veel onderzoek, zowel door de industrie als door onafhankelijke instanties gefinancierd, zowel fundamenteel onderzoek naar de aard van elektromagnetische straling als epidemiologisch onderzoek naar bestaande blootstelling, dat ernstige, goed meetbare gezondheidseffecten uitsluit. Het tweede kritiekpunt betreft de vraag waar een voorzorgsbeleid schade toebrengt aan de volksgezondheid door het genereren van ziekte door nocebo-effecten. Zelfs artsen zijn weinig vertrouwd met de fysische aard van niet-ioniserende elektromagnetische straling en vele artsen zijn overtuigd van de gevaren ervan.(13) Terwijl ik dit artikel schrijf, doet een groep Belgische pediaters een oproep om gsm-gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar te verbieden omdat ‘wetenschappelijke studies hoe langer hoe meer een verband aantonen tussen gsm-gebruik en een verstoring van de natuurlijke hersenactiviteit bij kinderen’.(14)

Onderzoek heeft evengoed opportuniteitskosten (‘opportunity costs’): onderzoek naar het ene gaat ten koste van onderzoek naar het andere. Als het voorzorgsbeleid wordt toegepast waar aantoonbaar risico ver te zoeken is, loopt men het risico de volksgezondheid schade toe te brengen door het scheppen van angstige verwachtingen over denkbeeldige gevaren. De ideeën van de moderne westerse burger over de gevaren van de ons omringende elektromagnetische wereld staan in geen verhouding tot de bekende wetenschappelijke feiten. Onterechte angst is schadelijk voor de gezondheid, vooral bij daarvoor gevoelige personen.

Meer onderzoek is nodig, om te leren hoe men de moderne burger correct kan informeren over de bestaande risico’s en de onvermijdelijke onzekerheid.

Dat correcte informeren laat nog steeds te wensen over en of mensen die menen het slachtoffer te zijn geworden van EHS überhaupt voor rede vatbaar zijn?
Op 01 juli 2011 schreef Luc Bonneux deze column: De verloedering van mijn vak

Einde mei verklaarde de International Agency for Research on Cancer (IARC), een onderdeel van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, gsm-straling als ‘mogelijk kankerverwekkend’. Het rapport dat dit moet ondersteunen, is nog niet gepubliceerd. Het is een geval van acute normvervaging. Zonder publicatie is analyse en kritiek onmogelijk. Wat blijft hangen bij het publiek is een gereputeerde instelling die de internetparanoia over gsm-straling ondersteunt.

‘Klassieke’ epidemiologie stoelt op…..

De publicatie van de WHO hierover: Electromagnetic fields and public health: mobile phones

Noot: Dr. Luc Bonneux is als epidemioloog verbonden aan het NIDI. Zijn specialisme is algemene en demografische epidemiologie, terwijl cardiovasculair risicomanagement en kankerscreening zijn speciale belangstelling hebben.

Het is moelijk om geen oordeel te vellen over patiënten met een van de zogeheten modeziekten en weet ik soms niet of ik er nou om lachen moet of huilen of alletwee. De klachten moeten/mogen niet gebagatelliseerd worden, want deze patiënten gaan soms ernstig gebukt onder hun aandoening. Blijft de vraag hoe ver men moet gaan bij deze groep mensen i.v.m. ‘u vraagt, wij draaien’.
Er worden bij dit soort ziekten namelijk geen of slechts minieme lichamelijke afwijkingen gevonden, die bovendien niet in relatie staan tot de ernst en de hevigheid van de klachten. Omdat deze mensen meestal krampachtig de oorzaken van hun klachten buiten zichzelf blijven zoeken is het megamoeilijk om ze adequaat te kunnen helpen, terwijl je dat zo graag zou willen.

Voor het zooitje ongeregeld dat misbruik maakt van deze patiënten heb ik geen goed woord over en ben ik benieuwd -eigenlijk tegen beter weten in- of ik het nog meemaak dat daar eens eindelijk daadkrachtige maatregelen tegen genomen worden. Onze wereld zou er een hele andere uitstraling door krijgen, want nu is het net een gekkenhuis.

64 Responses to Celstress, elektro-allergie, elektrohypersensitief (EHS) en stralingsziekte

 1. Jan Willem Nienhuys says:

  Het meest fantastische is nog wel de mededeling dat tienduizenden mensen het ding gekocht hadden en er tevreden over waren. Het bewijst maar weer dat wie aan komt zetten met tevreden patiënten als enige argument gewoon een kwakzalver is.

  Overigens snap ik wel wat er aan de hand is met dat niet reproduceerbare ‘bloedbeeld’. De foto’s van de kwakzalver hebben betrekking op zogeheten ‘levendbloedanalyse’. Men ziet voornamelijk artefacten van de klungelige manier van het prepareren van het sample. Die manier van plaatjes van bloed maken is volslagen onbekend in serieuze labs.

  Het ongeveer hetzelfde als dat je met een horoscoop bij een sterrenwacht komt. Daar verwacht men een opname van een sterrenhemel, niet zo’n maf tekeningetje van een astroloog.

 2. Renate says:

  En als je de reakties op het Radarforum leest, dan word je doodgegooid met zielige verhalen. De mensen begrijpen kennelijk niet dat niet de straling, maar hun angst voor die straling voor hun problemen zorgt. Daardoor voelen ze zich beroerd, zoals ik buikpijn krijg als ik ergens zenuwachtig van word.

 3. De gezondheidsraad publiceerde onlangs nog over de effecten van telecommunicatiesignalen op kinderhersenen. Ook bracht zij al eens een rapport uit over de langetermijneffecten van radiofrequente elektromagnetische velden.

  Uit onderzoek blijkt dat mensen die electrostressgevoelig (3x woordwaarde) zijn, zelf niet kunnen detecteren of ze aan (zwakke) straling bloot staan of niet.

  Our metaanalyses found no evidence of an improved ability to detect EMF in “hypersensitive” participants […] The symptoms described by “electromagnetic hypersensitivity” sufferers can be severe and are sometimes disabling. However, it has proved difficult to show under blind conditions that exposure to EMF can trigger these symptoms. This suggests that “electromagnetic hypersensitivity” is unrelated to the presence of EMF……

  Electromagnetic Hypersensitivity: A Systematic Review of Provocation Studies, G. JAMES RUBIN et al. [fulltext PDF]

  Ook bij RIVM handige info. Rechts staan links 😆

 4. Props voor dit artikel Wilmz!

 5. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  Het meest fantastische is nog wel de mededeling dat tienduizenden mensen het ding gekocht hadden en er tevreden over waren. Het bewijst maar weer dat wie aan komt zetten met tevreden patiënten als enige argument gewoon een kwakzalver is.

  Renate:

  En als je de reakties op het Radarforum leest…]

  Opmerkelijk is deze reactie van iemand die zich daar speciaal voor ingelogd heeft:
  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=126&t=106258&start=100

  drs. Kuitenberg

  Geregistreerd: 09 nov 2011 18:54
  Berichten: 1

  Ik voel aan m’n water wie dat is/kan ‘m zowat met mijn neus aanwijzen, maar het niet onomstotelijk bewijzen.
  Maakt niet uit. Waar het om en over gaat is de gebruikelijke kwakzalversretoriek, waaronder het schermen met een titel om daarmee de ander incompetentie, oneerlijkheid, onverantwoordelijkheid e.d. toe te dichten:

  09 nov 2011 19:58
  Jammer dat TROS Radar weer eenzijdige berichtgeving geeft mbt dit belangrijke onderwerp. Slechts een klein onderdeel op TV is uitgezonden van het gehele interview van Memon. Zij wilden graag uitleggen wat deze technologie kan doen om de gezondheid te bevorderen (kijk via onderstaande weblink het gehele interview). De test die TROS Radar heeft onderzocht blijkt zelfs niet goed te zijn uitgevoerd. Als men goed oplet dan neutraliseert de Memon transformer alleen schadelijke INFORMATIE die meegedragen wordt op een stralingsgolf (frequentie). Dit gebeurt dmv een hologram (vergelijkbaar met info op een DVD schijfje). Ter verduidelijking; het neutraliseert dus geen stralingsgolven wat daarom ook niet meetbaar is met alle apparatuur die TROS Radar heeft gebruikt! Jammer! de incompetentie van de TROS Radar journalist mist hierbij zijn doel om de werkelijkheid te achterhalen en de kijker verkrijgt misleidende informatie en kraakt een product zo finaal ten onrechte helemaal af. De heren van Memon boden ook nog aan om gezamenlijk metingen te doen, ook op bloed- en luchtwaardes, maar hierop werd niet ingegaan door Radar.
  Erg jammer TROS Radar want er zijn wereldwijd tienduizenden mensen die gebaat zijn bij een dergelijke Memon transformer! Waarom proberen jullie niet de waarheid te achterhalen en gaan op het aanbod in van de heren!? Bang dat ze wel eens gelijk zouden hebben misschien!? Het zou erg moedig zijn als TROS Radar Memon een nieuwe en vooral eerlijke kans zouden geven om aan te tonen wat het doet en vooral wat de resultaten zijn!!!! Nodig dan ook de mensen uit waarvan de gezondheid is verbeterd. Dan verkrijgen we eerlijke informatie waar iedere burger recht op heeft. Neem deze verantwoordelijkheid eens TROS RADAR en kraak niet direct iets af. Want jullie zouden er wel eens flink naast kunnen zitten. Als ik Memon zou zijn dan zou ik een flinke schadeclaim indienen tegen de TROS.

  Bekijk het gehele interview eens en je zult zien dat de Radar journalist in herhaling blijft vallen om het product bewust af te branden, bijna op het agressieve af. Inhoudelijk op feitelijke onderzoeken ingaan, ho maar! Evenals de tienduizenden mensen die hij negeert, evenals het voorstel om gezamenlijk nieuwe feiten op tafel te krijgen via testen.
  http://www.fotografie-video.nl/memonradar

  TROS Radar slaat de plank flink mis met deze misleidende desinformatie en onvriendelijkheid jegens Memon. Kijkers verkrijgen zo een verdraaid beeld. Dat zou veel transparanter moeten zodat de waarheid boven tafel kan komen via eerlijke kansen. Een hele ijskoude douche voor TROS RADAR!

  Rond dezelfde tijd logt nog iemand voor het eerst in omwille van een verkooppraatje:

  justdance

  Geregistreerd: 09 nov 2011 18:20

  Beide reacties leveren dus al een hele reeks kulargumenten op en is het jammer dat het niet onverkort oplichterij genoemd mag worden:

  09 nov 2011 20:06
  Radar is een consumentenprogramma. Toch !!! Consumenten mogen klagen en daar gaat de TROS dan achteraan. Wat een rare discussie dan. Want wat is hier het geval. Er zijn geen klachten van consumenten….. in tegendeel. Er wordt een product geleverd dat vrijblijvend 90 dagen mag worden uitgeprobeerd. Werkt het niet voor de koper – want ieder mens is anders – dan krijg hij/zij het geld terug. Dat is volgens mij als consument zo’n beetje de beste deal die je kunt maken. Iedereen die ergens last van heeft – hoe (on)verklaarbaar ook – mag zoeken naar een oplossing – hoe (on)verklaarbaar ook. De TROS bepaalt niet wat de waarde van de oplossing mag zijn.

  PS: Radar …wie heeft jullie op het spoor gezet om deze non-wetenschappelijke welles- nietes discussie aan te gaan, vraag ik me af. Wie wil weten wat de 2 heren bij wie het interview is afgenomen werkelijk te zeggen hadden, kan natuurlijk even op internet hun opname van het gesprek bekijken (werd vermeld in de uitzending) dat werd afgenomen door een journalist die al bij voorbaat niet wilde luisteren. Het doel was van te voren duidelijk. Afbranden die hap. Zie je nogeens wat editing is. Te triest voor woorden. Een van de resultaten zie je dus nu al.

  jean-jean schreef:
  Ik vond het wel een prima uitzending van Radar. Bij de Triosbank in Zeist zijn ze huiverig geworden na die uitzending.

 6. Renate says:

  Een opgelichtte consument die niet klaagt, is niet opgelicht, ook niet als overduidelijk blijkt dat er van oplichting sprake is. Dat een bakje zand met een lampje wordt verkocht voor 900 euro is naar mijn mening gewoon oplichting, ook als mensen menen daar beter van te worden. Tja, als ingebeelde ziektes verdwijnen, door iets waarvan men zich verbeeld dat het werkt…
  Men heeft zich een angst voor allerhande straling aan laten praten, waardoor men zich beroerd gaat voelen. Vervolgens komt er iemand met een kastje, waarvan hij zegt dat het tegen die straling werkt en presto, het beroerde gevoel verdwijnt. Werkingsmechanisme? De angst is weggenomen, zoals een vader of moeder iets doet tegen de monsters onder het bed.

  En dan de redenatie dat zand silicium is en dus als geheugen functioneert. Als ik m’n computers openschroef, vind ik daar toch echt geen zand in.

 7. wilmamazone says:

  Renate:

  En dan de redenatie dat zand silicium is en dus als geheugen functioneert.

  Tja…mensen laten zich soms graag zand in de ogen strooien.

  Informatie over alle in en outs van zand:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zand

 8. Wat ik op de aangehaalde video kan beluisteren is dat het geheel gebaseerd is op het opwekken van een placebo-effect. Het kastje op zich doet niets. Het is alleen het ‘gevoel’ dat het kastje in de ruimte staat. Daarom valt er ook niets te meten behalve het gevoel van de persoon die het kastje heeft aangeschaft.

  Die Duitse dokter haalt zelf Bruce Lipton aan. Die schrijft dus boeken met titels als “The Biology of Belief”.

  Cellular biologists now recognize that the environment, the external universe and our internal physiology, and more importantly, our perception of the environment, directly controls the activity of our genes.

  http://video.google.com/videoplay?docid=-8506668136396723343&ei=u_r_Sp_SC6HC2wLUyuCADg

 9. wilmamazone says:

  Crypto:

  Wat ik op de aangehaalde video kan beluisteren is dat het geheel gebaseerd is op het opwekken van een placebo-effect. Het kastje op zich doet niets…]

  Pas maar op mannetje, want ze beraden zich al op verdere stappen tegen de werkwijze en conclusies van Tros Radar.
  http://www.ohm-electrocare.nl/ohmelectrocare/page/reactie_op_tros_radar.html

  Reactie van Memon Milieutechnologie op de uitzending over celstress metingen & Memon producten door Tros Radar op 7 november 2011

  Memon Milieutechnologie en Ohm ElectroCare zijn van mening dat Tros Radar in de uitzending door tendentieuze, onvolledige en onjuiste berichtgeving een verkeerd beeld heeft geschetst van de werking van de Memon producten, o.a. door:

  •Het ondanks aanwijzingen van Memon niet uitvoeren van effect metingen van luchtionen, fijnstof gehalte, stresshormonen en donkerveld bloedanalyse.
  •Het baseren van haar conclusie op een veldsterktemeting die voor de werking van Memon niet relevant is.
  •Het opzettelijk nalaten van de vermelding dat alle Memon producten aan consumenten worden aangeboden met 90 dagen tevredenheidgarantie.
  •Het niet weergeven van klantenreacties
  •De bewering dat Memon producten gewoon zand bevatten, terwijl het in werkelijkheid een zeer zuivere kwartssoort is, die essentieel is voor de langdurige werking.

  Wij nodigen u uit om via de volgende link een aantal films te bekijken met o.a. het hele vraaggesprek tussen Tros Radar en Luc Jansen (Importeur Memon Benelux) en Michael Steinhöfel (arts/onderzoeker) en een korte film over de tot stand koming van deze uitzending. U kunt zich daarmee een beter beeld vormen.

  http://www.fotografie-video.nl/memonradar/

  Wij beraden ons op verdere stappen tegen de werkwijze en conclusies van Tros Radar.

  Wij bedanken al onze klanten die n.a.v. de uitzending hun vertrouwen in onze aanpak en producten hebben uitgesproken

  Link Tros Radar: http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1840/celstress/

  Link Film Levend Bloedanalyse voor de mobiele telefoon
  http://youtu.be/2DHYOSAs90A

  Met dank aan Heeck/Roeland voor deze link op Skepp Be

 10. Renate says:

  En wat doet dat zuivere kwarts dan precies? Dat is zeker hetzelfde als die kwartskristallen die volgens sommige onzinverkopers zo heilzaam zijn. Dat geldt natuurlijk voor allerlei kristallen en stenen. In het hotel waar ik m’n vakantie doorbracht, lagen ook wat kwartskristallen bij het zwembad en de whirlpool.

 11. wilmamazone says:

  Renate:

  En wat doet dat zuivere kwarts dan precies?

  Wat dat in die Memon precies doet en hoe is mij ook nog steeds niet duidelijk:

  http://www.geologievannederland.nl/mineralen/beschrijvingen/kwarts

  quote:

  Toepassingen

  Meer dan 12% van de aardkorst bestaat uit kwarts en dat is maar goed ook, want we gebruiken er veel van. Dat kwarts zo veel voorkomt en dat het een hard, erosiebestendig materiaal is maakt kwartszand ideaal als ‘vulling’ in beton, als remzand in trams en treinen en als strooimiddel op gladde wegen. De hardheid maakt kwartszand ook ideaal als schuurmiddel in wasmiddelen, tandpasta en schuurpapier (in het Engels heet schuurpapier sandpaper). Kwartszand dat heel zuiver en doorzichtig is, zogenaamd zilverzand, wordt gebruikt voor de productie van glas.

  Kwarts als kristal heeft een bijzondere eigenschap: het is piëzo-elektrisch. Dat wil zeggen dat het een elektrische spanning afgeeft wanneer er druk op uitgeoefend wordt. In een elektrische aansteker zitten twee kleine kwartskristallen die tegen elkaar slaan wanneer het knopje van de aansteker wordt ingedrukt. Er ontstaat dan een vonk die het gas doet ontbranden. Als je een kwartskristal onder elektrische spanning zet, gaat het kristal trillen. Deze eigenschap wordt in horloges gebruikt: er is namelijk een constant aantal trillingen van het kwartskristal per seconde. Een kwartshorloge kan daardoor zeer nauwkeurig de tijd aangeven.

  Op ong 22.15 minuten zie je bij de reportage van de Tros hoe het apparaatje open wordt gemaakt. Het zand dat je er dan uit ziet komen is bruin, dus is het igg geen zilverzand/de zuiverste soort.

 12. Renate says:

  Misschien spelen de makers van het apparaatje het liefst in de zandbak?

 13. Renate says:

  De toepassingen van kwarts ken ik ook wel zo’n beetje, maar dat zijn natuurlijk niet de toepassingen waardoor het kastje werkt. Men laat zien wat er in het kastje zit en nog zijn er mensen die geloven in de magie van het kastje.

 14. wilmamazone says:

  Het apparaat is grotendeels gevuld met zand. Verder een blauw ledlampje op een piepklein printplaatje en een strookje papier met een holografische afbeelding. Het kastje kan in een willekeurig stopcontact gestoken worden. Of dat lampje dan ook gaat branden is mij niet duidelijk, want bij de ontmanteling door TNO waren geen kabeltjes e.d. te bespeuren.
  Drs Kuitenberg:

  Als men goed oplet dan neutraliseert de Memon transformer alleen schadelijke INFORMATIE die meegedragen wordt op een stralingsgolf (frequentie). Dit gebeurt dmv een hologram (vergelijkbaar met info op een DVD schijfje). Ter verduidelijking; het neutraliseert dus geen stralingsgolven wat daarom ook niet meetbaar is met alle apparatuur die TROS Radar heeft gebruikt!

  Welke schadelijke informatie zou in hemelsnaam meegedragen kunnen worden op een stralingsgolf?
  Bij TNO is vastgesteld dat het strookje papier/de hologram geen informatiedrager is en wat in dat kastje zou die info dan überhaupt moeten verwerken? Ik ben maar een stomme boer op dit gebied, maar ik weet toch zeker dat een cd en/of dvd ’t niet doet als je die in de zandbak of iets dergelijks stopt, zelfs niet als die gevuld is met een zeer zuivere kwartssoort.

  Hologrammen worden veelvuldig toegepast om de echtheid van een object te waarborgen. Zo komen hologrammen voor op bankpasjes, bankbiljetten, softwareverpakkingen enz. Deze methode wordt toegepast omdat het namaken van een hologram een moeilijke aangelegenheid is.

  Hier kan je zien hoe een hologram gemaakt wordt, maar ik had meer aan deze Dummie versie van hetzelfde verhaal.

  Hoe een dvd ongeveer werkt is hier te zien en zonder dvd-speler -aangesloten op of ingebouwd in een TV/beeldscherm- zie en hoor je geen fluit.

  Informatie over de werking van computers en hier uiteraard weer mijn Dummie versie.
  (Tis maar goed dat Jan Willem Nienhuys al grijze haren heeft. 😆 )

  Ook de PC kan iig alleen omgaan met data die ergens geassocieerd zijn met elektriciteit en elektronica.

  Wat is dan de werking van dat losse strookje papier/die hologram in de Memon?

  Hologrampapier is tegenwoordig overal te krijgen en kost niet zo veel. Er is zelfs Hologram strijkfolie te koop. Het Memon gezondheids T-shirt met hologram als aanvullende behandeling lijkt me wel wat.

 15. Ik heb een deel van het interview geluisterd en in het kort komt het op het volgende neer:

  men geeft aan dat het een inwerking zou hebben op een aantal surrogaatuitkomsten in het bloed of in de lucht.

  Op de website vermeldt men echter dat het een ‘holistische’ werking moet hebben, maar daar hebben ze het in het interview niet over. Holistisch gezien zou je dus verwachten dat de hele mens baat zou hebben. Sociaal gezien, lichamelijk gezien en psychisch gezien.

  Nee, het zou een inwerking hebben op ‘bloedklontering’, die na het installeren van zo’n apparaat zou worden verbetert!

  O.M.G. Prijsschieten maar! (hint: DUBBELBLIND PLACEBO ONDERZOEK, regressie naar het gemiddelde anyone?) Nog los van de vraag of zo’n doos zand al dan niet iets doet is dat zo’n holle kreet dat hij nog naklinkt in mijn hoofd. Wat een aanfluiting. Die man is óf een leeghoofd die echt niet weet waar ‘ie over praat, of – mocht ie echt notie hebben van hetgeen hij bespreekt – een full-blown oplichter.

  Doet wel interessant tag-team partijtje onzinworstelen met z’n Duitse metgezel.

  Helaas valt het de interviewer kwalijk te nemen dat hij niet vraagt wat er nu precies onder informatie wordt verstaan. Dat is in de wetenschappen die er over gaan niet zomaar een loos begrip volgens mij. Aan de andere kant, dan zou de kwak toch ‘defaulten’ naar z’n ‘trouwe klanten’.

  En hij haalt ook nog even het onderzoek naar de GSM straling naar voren! Die uitkomsten waren zo belangrijk dat het eerder werd uitgebracht. Briljant!

 16. Jan Willem Nienhuys says:

  Die Kluitenberg babbelt maar wat. Al die moeilijke woorden die hij zegt betekenen in de gewone wetenschap iets meetbaars, maar bij hem niks. De informatie-inhoud van wat hij zegt is dus gewoon nul. Niet exact nul maar net zo veel als de wartaal van een gek. Het verschaft informatie over wat er in zijn bovenkamer omgaat.

  “Informatie” kan al een kwart eeuw gekwantificeerd worden, maar het krijgt dan een andere betekenis. Laat ik dat uitleggen want dat wordt zelden uitgelegd. Als je een onbekend rij symbolen hebt (letters bijvoorbeeld) kun je je voorstellen dat je door vragen erachter probeert te komen welke symbolen het zijn. Maar je mag alleen maar vragen stellen die met ja of nee beantwoord kunnen worden. Het aantal benodigde vragen is dan de hoeveelheid informatie.

  Dus als iemand je vertelt dat hij een rijtje van vier tekens heeft opgeschreven, dat alle tekens 0 of 1 zijn, en dat alle 16 mogelijke rijtjes even waarschijnlijk zijn, dan heb je vier vragen nodig (per teken 1 vraag) en is dus de informatie-inhoud van een dergelijk rijtje 4 bits.

  Deze technische interpretatie zegt dus helemaal niets over wat dat rijtje betekent. Maar het is duidelijk dat als je een codeboek hebt waarin 1024 boodschappen staan, die je allemaal te gelegener tijd zou willen kunnen overbrengen door middel van een rijtje nullen en enen, dan kan dat niet als je maar vier tekens 0/1 mag versturen.

  Het wordt allemaal wat ingewikkelder als je een soort transmissie gebruikt waarbij sommige ‘letters’ veel waarschijnlijker zijn dan andere. Daar zijn formules voor, die ik nu niet geef.

  Een belangrijke toepassing is waneer je te maken hebt met ruis. Je hebt een kanaal waardoor je informatie wilt versturen. Je kunt er laten we zeggen 100 bits per seconde door sturen, dat wil zeggen de luisteraar aan de andere kant vangt per seconde 100 tekens 0/1 op, en elke volgorde is in principe mogelijk. Alleen zit er aan de ‘zendkant’ iemand er door heen te praten (‘ruis’). Laten we zeggen dat het ruissignaal een hoeveelheid van 20 bits per seconde vertegenwoordigt. Dus van elke 5 bits die arriveren is er gemiddeld 1 fout, alleen je
  weet niet welke. In deze situatie kan de zender toch nog bijna 80 bits per seconde verzenden als-ie het slim doet. Dat is de stelling van Shannon. Shannon vertelde niet hoe dat praktisch moest.

  Het idee is dat je weliswaar bij ontvangst niet weet welke bit er fout is, maar dat je een codeboek maakt waar je al de 2 tot de macht 80 boodschappen in zet die je in een seconde wilt kunnen versturen. Dat zijn er ongeveer een miljoen keer zo weinig als alle mogelijke 0/1-rijen die je in een seconde kunt versturen. Bij elke boodschap in je codeboek kies je een 0/1-rij die behoorlijk verschilt van de andere 0/1-rijen in je boek. De verzonden 0/1-rij kan dan door de ruis maar op een miljoen (2 tot de macht 20) manieren veranderd worden dus als je het handig doet kun je bij de verminkt arriverende rij altijd terugzoeken wat-ie geweest moet zijn. Het codeboek moet natuurlijk zo in elkaar zitten dat twee verschillende codewoorden door verminking niet hetzelfde kunnen opleveren. Dat kan eigenlijk niet, daarom kun je die 80 bits per seconde slechts bijna halen door desnoods met codeboeken voor boodschappen van heel veel seconden te werken.

  Daar zie je het verschil tussen theoretisch en praktisch. Een dergelijk codeboek opstellen (dat ook in het bezit van de ontvanger moet zijn) is erg lastig, en de truc is dat je gegeven de te verzenden boodschap het codewoord berekent in plaats van het op te zoeken in een gigantisch boek.

  Als leken het hebben over informatie dan bedoelen ze de betekenis van de oorspronkelijke boodschap (bijvoorbeeld, ‘ik kom morgen aan om 8.15, kusje’), maar wij techneuten denken alleen aan rijen van nullen en enen die zo mogelijk ongeschonden door berekening en transmissie moeten komen. Door die twee betekenissen door elkaar te halen maken de kwakzalvers misbruik van de faam van geleerdheid die wij techneuten (terecht) hebben.

  De boodschap van Kluitenberg (366 karakters) bevat technisch gesproken ongeveer 3000 bits, net als elke andere willekeurige reeks van 366 karakters, dus inclusief 366 spaties en 366 vraagtekens. Maar inhoudelijk bevat hij slechts de informatie ‘ik ben dom of een boef’.

 17. wilmamazone says:

  Dit is wat de Fa. Memon zelf aan research te bieden heeft en waarvan ze dus vinden dat Tros Radar daar geen/te weinig aandacht heeft besteed:
  http://www.memon-belgium.eu/forschung/studien.html

 18. wilmamazone says:

  Besteed ik er nu wel ff aandacht aan en begin met:
  http://www.memon-belgium.eu/forschung/studien/akupunkturmessung.html

  Accupunctuur meting

  Dr. med. Reinhold Voll 1909-1989

  In de jaren ’50, kwam de Duitse acupuncturist Dr. Reinhold Voll met het idee op de proppen om de bevindingen van de acupunctuur uit de Chinese geneeskunde verder te bestuderen en inzichtelijker te maken. De methode die hij ontwikkelde, maakt het mogelijk in een vroeg stadium de oorzaken van ziekten te herkennen en te behandelen. In 1976, stelde Voll zijn bevindingen en ervaringen op dit gebied voor in het “7de speciale supplement van Voll door de Internationale Vereniging van de elektro-acupunctuur “.

  Hoef je alvast niet voor naar Duitsland:

  http://www.kwakzalverij.nl/919/Encyclopedie_Elektroacupunctuur_volgens_Voll_EAV_

  Encyclopedie: Elektroacupunctuur volgens Voll (EAV)
  Uit: Tussen Waarheid en Waanzin: een encyclopedie der pseudo-wetenschappen

  quote:

  Uiteraard ziet de diagnost dit heel anders, en de verklaringen zijn een mengelmoes van curieuze *kwantummechanica, esoterische elektriciteitsleer en belachelijke biologie. Dat de diagnost de ene keer harder drukt dan de andere keer, weet hij ook wel, dat is om te compenseren voor verschillen tussen patiënten, vetlagen enzovoorts. Daarom kan diagnose alleen gedaan worden door zéér bekwame personen die er lang op geoefend hebben. Veel patiënten en mogelijk ook de diagnosten zelf zijn onder de indruk van de gecompliceerde apparatuur en zien het verschil niet met serieuze apparaten. De patiënt krijgt uitgelegd dat het systeem werkt als een soort telefoon waarmee het zieke orgaan wordt opgebeld.

 19. Renate says:

  En ook Masuro Emoto wordt weer uit de kast gehaald en afgestoft. Waar had ik nou ook al weer over die man gelezen?
  http://www.skepsis.nl/emoto.html

  Edit WMZ: voor alle duidelijkheid:
  http://www.memon-belgium.eu/forschung/studien/kristallfotografie.html

  Kristal fotografie
  Dr. Masaru Emoto bewijst het bestaan van een onzichtbare wereld

  De taak
  Door middel van het proces van kristalfotografie dat door Masaru Emoto werd ontwikkeld, moet de vorming van waterkristallen in water aan worden aangetoond en daardoor de uitstekende kwaliteit van memon®-geharmoniseerd water.

  Dr. Masaru Emoto

  * Gebroen in 1943 in Yokohama. Studeerde Geesteswetenschappen en Natuurwetenschappen j aan de gemeentelijke Universiteit van Yokohama. 1986 Oprichting van het IHM te Tokyo. In 1992 werd hem de titel “Doctor in de alternatieve geneeskunde” toegekend, waar hij het “concept van micro-cluster water introduceert en” de technologie van de Analyse van de Magnetische Resonantie “. Meer onderzoek en wereldreizen op het gebied van de fotografie van het waterkristal en waterinformatie. Hij is auteur van vele boeken die in Japan worden gepubliceerd en die in diverse talen werden vertaald. Functies die hij momenteel bekleedt: Voorzitter van het Algemene Onderzoekinstituut van IHM Inc., president van IHM Inc, en senior afgevaardigde van “IHM”s HADO Fellowship”.
  Dr. Masaru Emoto bewijst het bestaan van een onzichtbare wereld

 20. wilmamazone says:

  De donker veld bloed analyse bracht Luc Jansen, die vertegenwoordiger van Memon, ook met nadruk ter sprake en een deskundige nam in de uitzending van de Tros het getoonde resultaat niet serieus :

  http://www.memon-belgium.eu/forschung/studien/dunkelfeld-blutanalyse.html

  Donker veld bloed analyse

  Prof. Dr. Günther Enderlein

  1872: Studeerde natuurwetenschappen, specialiteit dierkunde. Onderscheiding behaald in 1906 door het kweken van bacterien uit steriele algenproteinen.
  In 1914 aangesteld als personeelsdokter in Stettin.
  1916: observatie van bewegende organismen, waarbij hij zich toespitste op het werk van Bechamp, dat in die tijd pionierswerk was.
  1925: hij publiceert het boek “Die Bakterien-Cyclogenie”, nu een standaardwerk in pleomorphismologie.
  De nieuwe bevindingen en de daarmee gepaard gaande methodes maakten het gebruik van nieuwe terminologie noodzakelijk. In Berlijn stichtte hij een microbiologisch instituut waar hij medicijnen ontwikkelde uit schimmelculturen.
  Een publicatie van meer dan 500 wetenschappelijke bladzijden.

  http://www.kwakzalverij.nl/1085/Enderlein_middelen_geen_homeopathie

  quotes:

  In 1925 wist men nog niet zo goed hoe het nou zat met bacteriën, schimmels en virussen, en Enderlein had daar een gecompliceerde theorie over ontwikkeld op basis van waarnemingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in een militair hospitaal. Hij keek met een donkerveldmicroscoop naar het bloed van zieken. Wat hij daar zag (waarschijnlijk restanten van beschadigde bloedcellen) inspireerde hem tot de opvatting dat eiwitten, virussen, schimmels en bacteriën in het bloed voortdurend in elkaar overgaan. Misschien speelde kennis over de levensstadia van de malariaparasiet een rol.

  Sinds de ontdekking van de rol van DNA is dit natuurlijk een hopeloos obsolete theorie. Bovendien is onder normale omstandigheden het bloed steriel. De theorie van Enderlein doet nog steeds opgeld in alternatieve kringen, en de levendbloedanalyse is erop gebaseerd. ..]

  Hier hoeven we deur dus ook al niet voor uit:
  http://www.skepsis.nl/levend-bloed-analyse.html

  quote:

  Volgens de Duitse hoogleraar Günter Enderlein zijn er in bloed en weefsels van gezonde personen en dieren micro-organismen aanwezig; niet in bacterievorm, maar in een voorstadium. Enderlein noemt deze onontwikkelde ziektekiemen endobionten. De endobionten zouden in symbiose met de gastheer leven en een goede werking hebben op bloed en bloedvaten of bot en bindweefsel. Vermeerdering van endobionten leidt tot samensmelting en ontwikkeling tot hogere, ziekteverwekkende levensvormen, zoals bacteriën en schimmels. Een foute zuurgraad van het bloed zou dit proces versnellen en leiden tot tal van moeilijk diagnosticeerbare ziektes, maar ook tot tuberculose en kanker. Alleen met donkerveld-, of fasecontrastmicroscopie zijn endobionten zichtbaar te maken. Door het inzetten van de onderontwikkelde endobionten als bioregulatoren meende Enderlein veel ziektes te kunnen genezen. Vandaag de dag is er geen enkele microbioloog, die ook maar enige waarde aan de uitkomsten van Enderleins onderzoek hecht. Exacte cijfers voor Nederland zijn niet bekend, maar in de Verenigde Staten zouden ruim tienduizend alternatieve behandelaars gebruik maken van deze vorm van ‘diagnostiek’.

  (vet door mij)

 21. wilmamazone says:

  http://www.memon-belgium.eu/forschung/studien/biophotonenanalyse.html

  Biophotonen analyse
  Electroluminescentie van water

  Het doel
  De methode van de biophotonen analyse werd gebruikt om de kwaliteit van water te beoordelen. Dit proces wordt ook gebruikt bij het testen van voedsel en gebruikt het vermogen van levende cellen om licht deeltjes (fotonen) uit te zenden. Hoe hoger de vitaliteit en de interne orde van het geteste materiaal, hoe hoger het aantal uitgezonden biophotonen.

  Prof. Dr. rer. nat. Fritz Albert Popp

  Dhr. Popp studeerde fysica, heeft een graad in experimentele fysica, won de Röntgen prijs van de Afdeling Fysica aan de Universiteit van Würzburg, Behaalde een Doctor-aatstitel in Theoretische Fysica, is docent en benoemd tot Professor door de senaat van de Universi- teit van Marburg. Hij wordt vermeld de ontdekker te zijn van “biophotonen”. In 1976, samen met Bernhard Ruth, ontdekte hij zwakke licht emissies van biolog- ische systemen en bewees dat deze straling door elk levend organisme wordt uitgezonden. Hij verbeterde dusdanig de biophotonen analyse, zodat het voor kwaliteitsmetingen in de voedselindustrie zou kunnen worden gebruikt..

  http://www.kwakzalverij.nl/982/Encyclopedie_Popp_Fritz_Albert_1938_

  Encyclopedie: Popp, Fritz-Albert (1938)
  Uit: Tussen Waarheid en Waanzin: een encyclopedie der pseudo-wetenschappen

  Duits theoretisch natuurkundige en bedenker van de theorie van de biofotonen.

  quote:

  Popp klom op tot de status van cultleider van de holistische geneeskunde in Duitsland. Ziekten zijn volgens hem verkeerde patronen in de frequenties en amplitudes van het draagveld van de intercellulaire communicatie. De cellen communiceren namelijk door hun DNA als zend- en ontvangantennes te gebruiken. Bepaalde frequenties zouden chemische reacties in de cellen kunnen beïnvloeden, en kanker ontstaat als de DNA-antennes gestoord zijn. Overigens is Popps straling niet ultraviolet (zoals bij Goerwitsj), maar geelgroen of van nog lagere frequentie. Door het potentiëren van homeopathische middelen ontstaan kenmerkende afwijkingen van het thermisch evenwicht. Het middel slaat dus als het ware een fotonenbeeld op in coherente toestanden. In Bericht an Bonn (1986) rapporteert hij het resultaat van proefjes met kiemplantjes van augurken en sojabonen. Boven potentie D3 leveren die niets meer op omdat biologische systemen zo gevoelig en dus ook zo storingsgevoelig zijn. Het effect van de homeopathische middelen was daarom niet meetbaar, wat niet zozeer bewijst dat het allemaal onzin is, maar dat de homeopathische werking niet-lineair is. Diverse natuurkundigen hebben geprobeerd Popps analyses geduldig te weerleggen. De homeopaten zelf vinden het kennelijk allemaal veel te geleerd, want in die kringen vindt Popp maar weinig weerklank. Voorstanders van aardstralen zien er wel wat in.

  Daar hoeven we dus ook al niet voor op pad. Tros Radar zou er goed aan gedaan hebben om Jan Willem Nienhuys uit te nodigen in de studio….

 22. Jan Willem Nienhuys says:

  Een van de mallotige dingen aan de ‘fotonen’ van Popp is dat ze coherent zouden zijn. Dat is om diverse redenen onzin. Ten eerste wil coherent zeggen dat de golfjes gelijk opgaan, dus zogezegd als hun golftoppen op een bepaalde plaats altijd tegelijk aankomen. Maar dat kan niet als de golflengtes (dus de kleur) verschillen. M.a.w. coherent kan alleen maar slaan op monochromatisch licht, zoals van een laser. En dat is dat zwakke licht waar het hier over gaat niet.

 23. wilmamazone says:

  Ik sla de rest maar over, want het is allemaal ongeveer van hetzelfde laken een pak. Had nog wel willen tonen dat geharmoniseerd water uit München met de techniek van Emoto een ander kristal laat zien dan water uit München met Koper chloride kristallisatie, maar die pagina is zeer recent veranderd.Omdat ik geen screenshot voorhanden heb, kan ik dat niet bewijzen……

  Werpen we nu een blik op: De principes van de memon® technologie:

  Alle transformatoren werken volgens dezelfde basisprincipes. De details daarvan worden hier onmiddellijk onder verklaard. Neem een paar ogenblikken de tijd om meer details van de principes van ons werk te ontdekken.

  Ons leven krijgt vorm door polariteit en resonantie.

  De memon® milieutechnologie is gebaseerd op deze fundamentele principes en daarop berust ook de manier waarop de memon® transformatoren werken. Door de natuurprincipes zoals die van het natuurlijke lichtspectrum (390 – 780 NM) en van het milieu als basis voor alle processen te gebruiken, worden de werkelijk belangrijke factoren in acht genomen. Tenslotte is het gebruik van natuurkundige wetten, zoals bv. die van de vernietigende interferentie om pathogene informatiepatronen te wissen, de perfecte aanvulling voor de unieke geïntegreerde memon® technologie.

  Destructieve interferentie

  Verwijdering van de schadelijke informatie

  Zelfs in de natuur zijn er niet alleen positieve trillingen. Er zijn ook trillingen met informatiekwaliteit die schade kunnen veroorzaken bij langdurige blootstelling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij straling van onderaardse wateraders of aardverschuivingen. De memon® Transformers kunnen de schadelijke informatiegolven van alle stralingsvelden (statische, elektromagnetische, elektrische of gepulste) door het proces van destructieve interferentie verwijderen. Bij dit proces ontmoeten twee golven met dezelfde golflengte, dezelfde frequentie, dezelfde puls of fase of dezelfde amplitude elkaar. Wanneer deze twee golven bovendien 180° van fase verschillen en tegen elkaar trillen(= elke top van de ene golf valt samen met het dal van de andere) heffen ze elkaar op. Dit fenomeen wordt destructieve interferentie genoemd.
  Natuurlijk evenwicht voor uw welbevinden!
  De memon® Transformers harmoniseren op deze manier de lucht, het water, radiogolven, elektrosmog en aardstralen. De bestaande velden verliezen hun schadelijke informatietrillingen en daarmee hun belastend effect op het lichaam. Hierdoor kan het organisme duurzaam herstellen, wordt het algemeen welbevinden verhoogd en wordt de gezondheid op lange termijn gestabiliseerd. memon® geeft u nieuwe levenskwaliteit en meer levensvreugde.

  Leef harmonisch – beleef memon®!

  Bij de laatste link wordt een huis getoond waar het Memonapperaat dat bij Tros Radar getoond werd dus alle problemen in een/1 huis (tot 100 m2) kan oplossen voor € 869,05:
  http://www.memon-belgium.eu/forschung/grundlagen/elektrosmog.html

  Talrijke belastingen voor het milieu zijn voor veel mensen niet waarneembaar.

  Overal in onze huizen, flatgebouwen en kantoren bevindt zich een onontwarbaar net van technische installaties. Elektrische leidingen, huishoudelijke apparaten, tv en radio, machines en computers stralen diverse elektromagnetische velden uit.
  (Dan huis waar de Memon transformator geactiveerd kan worden)

  Elektrosmog beinvloedt ons organisch functioneren in veel grotere mate dan jarenlang werd aangenomen. Door ons zeer vertechnologiseerde leven staan we dagelijks bloot aan elektromagnetische wisselvelden. Deze hebben een grote invloed op onze gezondheid en welbevinden. Lange tijd werd de invloed van zwakke elektrische en elektromagnetische velden en golven (die voorkomen in elk doorsnee-huishouden) op de gezondheid genegeerd. Dit is tegenwoordig niet langer houdbaar. Medisch onderzoek heeft aangetoond, dat zelfs zeer zwakke elektrische en elektromagnetische velden biologische effecten veroorzaken. Elektrische leidingen, schakelaars, stopcontacten en alle aangesloten apparaten zoals bijv. nachtlampjes (ook wanneer er geen stroom gebruikt wordt), radiowekkers, babyfoons enz., hebben invloed op ons lichaam. Zenuw- en spiercellen krijgen onjuiste informatie.

  Ik had al benoemd dat ik op dit gebied behoorlijk simpel ben, maar ik weet o.a. wel dat de elektrische leidingen in mijn huis verdeeld zijn in meerdere groepen en in mijn- nog ouderwetse meterkast- zelf een kapotte zekering vervangen een kunstje van een cent.
  Mag iemand mij toch eens uitleggen hoe die Memon ‘communiceert’ met de groepen waar ie niet op aangesloten is.
  Verder vraag ik me nu af of dat ding/zandbakje überhaupt gekeurd is op veiligheid (Kemakeur) , want het is mij niet duidelijk op welke manier 220 volt verwerkt wordt, dus wat er nou precies achter die stekker van deze Memon zit.

  Wat ik intussen wel zeker weet, is dat die site alle kenmerken vertoont van kwakzalverij en om met die meneer van TNO te spreken: ‘er bestaat maar één/1 natuurkunde’.
  Een hoop interessantdoenerij en verder niks.

 24. wilmamazone says:

  Dit is een van de manieren waarop Memon wetenschappelijke testen uitvoert, maar het is m.i. niet meer dan een reclamefilmpje ‘Wij van WC-eend adviseren WC-eend’:

  Hier de handleiding hoe het ding in de auto te installeren. Wat er in zit wordt niet getoond:

 25. wilmamazone says:

  Bij Tros Radar opereren enkele reageerders duidelijk vanuit de memonhoek en baseren ze een en ander op de informatieveldtheorie:
  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=126&t=106258&p=1372058#p1372058

  quote rick89:

  De informatieveldtheorie is al lang en breed bewezen. Kijk eens bij Bruce Lipton en Lynn McTaggart. De films “What the Bleep” “Down the Rabbithole” en nog een paar, maken dit wel duidelijk.
  Dat je de materie niet kan bevatten laat staan begrijpen, wil niet zeggen dat het niet bestaat. De gemiddelde mens kan alleen iets geloven als hij het ook daadwerkelijk “ziet”.

  Wat betreft de kosten, Memon heeft aangeboden de onderzoeken te laten doen door onafhankelijke laboratoria en Radar mag dan meekijken en opnamen maken. Zonder kosten voor de redactie.
  Maar zelfs op dat aanbod durven ze niet in te gaan, omdat ze weten dat ze dan voor aap staan.

  Hier alvast een kritisch artikel over het gedachtengoed van Mc Taggert:

  http://www.skepsis.nl/blog/2008/01/lynne-mctaggart-en-het-nulpuntsveld/

  Lynne McTaggart en het nulpuntsveld

  quote:

  In de jaren 1960 bedachten twee fysici, Trevor Marshall en Timothy Boyer, dat je een deel van de kwantummechanica kon beschrijven als gewone mechanica plus interactie met een nulpuntsveld (ook wel vacuümfluctuaties genoemd). Dit vakgebied heet stochastische elektrodynamica. Een belangrijk onderdeel van deze theorie is dat die interactie volslagen toevallig is. Het veld is niet beïnvloedbaar, het is zogezegd de bron van toeval in de kwantummechanica.

  Daarmee is op voorhand de bodem weggeslagen onder het boek van McTaggart. Zij denkt dat de mantra dat alles met alles samenhangt, verklaard wordt door dit nulpuntsveld, en dat ook dingen als homeopathie en telepathie werken via dit veld. Of het nulpuntsveld meer is dan een der rekenmethodes van de kwantummechanica (zelf ook een rekenmethode) is een interessante discussie, maar het nulpuntsveld kan hoe dan ook niet dienen om signalen over te brengen, omdat de volslagen toevalligheid van de interacties een hoofdeigenschap van dit veld is.

  Hoe komt McTaggart dan tot een tegenovergestelde opvatting? Ze heeft per…….

  Een van de kenmerken van moderne kwakzalverij is het naar eigen goeddunken smijten met kwantummechanica onder het mom van o.a.: ‘Dat je de materie niet kan bevatten laat staan begrijpen, wil niet zeggen dat het niet bestaat.’. En aangezien er maar weinig mensen zijn die echt een zinnig woordje kunnen meepraten over kwantummechanica, doet dat kulargument het blijkbaar goed als verkooppraatje. Dan heeft ook zuiver zand opeens een geheugen en kan een papiertje met een hologram er op de meest fantastische dingen en rinkelt bij Memon de kassa omdat niemand graag als stomme boer bestempeld wordt.

 26. wilmamazone says:

  Voorbeelden van het gedachtengoed van Bruce Lipton:
  http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-biologie-van-de-overtuiging/1001004004464050/index.html#product_description

  DR. BRUCE LIPTON, celbioloog en oud-docent aan de medische faculteit van de Universiteit van Wisconsin en onderzoeker aan de Stanford University School of Medicine, is inmiddels een prominent en wereldwijd vermaard vertegenwoordiger van de nieuwe biologie.DR. BRUCE LIPTONDE BIOLOGIE VAN DE OVERTUIGINGHOE JE GEDACHTEN JE LEVEN BEPALENDr. Bruce Lipton deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen. Professor Lipton toont aan dat onze overtuigingen, of ze waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit op genetisch niveau be loeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. Dr. Liptons uiterst hoopvolle bevindingen worden beschouwd als een van de grote doorbraken in de nieuwe wetenschap. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven.Overtuigingen kunnen onze genetische code veranderen!

  http://www.boublog.nl/24/01/2011/bruce-lipton-de-interactieve-rol-van-de-genen/

  Bruce Lipton: de interactieve rol van de genen

  quote:

  Bruce Lipton gaat uit van de kwantummechanica, waarin atomen en moleculen niet langer worden beschouwd als vaste substantie, maar als velden van elektro-magnetische energie. Ieder mens bestaat uit cellen die samenwerken, daarom draagt iedereen een energieveld om zich heen. We maken niet alleen contact met de buitenwereld via onze zintuigen, maar ook via dit energieveld. Iedereen kan dat zelf ervaren. Soms is het ergens gezellig, er heerst een prettige sfeer. Dat heeft niets te maken met de kleur van het bankstel, de koekjes bij de thee of de brandende open haard. Als mensen elkaar aardig vinden en het samen naar hun zin hebben, dan roept dat een positief energieveld op.

  Ook de bloedsomloop reageert op de omgeving. Positieve prikkels leiden tot ………

 27. wilmamazone says:

  Via onze zuiderburen:
  http://forum.skepp.be/viewtopic.php?f=2&t=2814&p=75869#p75869

  Re: Weer iets voor rare apparaten – Memom transformer
  door Jan Willem Nienhuys » 13 Nov 2011, 11:02

  De verbaasde reacties op het Memon-apparaat (het is een bakje met zand) zijn begrijpelijk maar toch op de keper beschouwd onzin.

  Kort voor en de WO II had je aardstralenkastjes, daar zat ook niks in. Je mocht ze niet openmaken en ze waren heel duur (een reden om het risico van beschadiging door openmaken niet te willen lopen.
  Al tweehonderd jaar worden er middelen verkocht onder de naam homeopathie, waarvan de makers tamelijk openlijk zeggen dat er niks in zit, eveneens onderbouwd met onzinsmoesjes.
  Roeland Heecks coilectie rare apparaten http://skepp.be/rare_apparaten staat vol met dit soort toestellen.

  Maar het ergste is toch wel de homeopathie. Radar zou elke dag van de week de hele avond van laten we zeggen 20:30 tot 23:30 met items van een kwartier (dus gemiddeld per jaar 4383 items) kunnen besteden aan de diverse homeopathische preparaten en dat enkele jaren volhouden. Nou ja, als ze zich concentreerden op artikelen waar een grote omzet in is, zouden ze misschien wat eerder klaar zijn.

  Maar de deugdzaamheid van de homeopathie heeft geleid tot allelei onzinnige wettelijke regelingen, en als je van een specifiek homeopathisch product durft te zeggen dat het onwerkzaam is, dan kun je het nog moeilijk krijgen in de rechtszaal. Zie het arrest van 14 december 1995 van het gerechtshof te Amsterdam (in te zien via
  http://www.kwakzalverij.nl/146/Actiebla … verij_1996 )

  Nu heeft Radar het misschien iets subtieler gedaan door overduidelijk dat zand te laten zien en dan nadrukkelijk te vragen ‘Maar hoe kan dat dan werken?’ (daarbij er op vertrouwend dat het het oordeel ‘natuurlijk niet’ zich in de hoofden van de kijkers vormt). Hetzelfde arrest stelde namelijk dat je best in krachtige bewoordingen mag zeggen dat homeopathie in het algemeen onzin is. Je mag dus best in het algemeen zeggen dat een doosje met zand niet kan werken, zolang je je maar onthoudt van “De Memon werkt niet”.

  Eigenlijk komt dit erop neer dat het recht op vrije meningsuiting op een belachelijke manier wordt ingeperkt: elke charlatan die zich in de eigen goede naam of in die van zijn ‘product’ voelt aangetast krijgt gelijk als de meningsuiter geen keiharde bewijzen kan leveren (dus een RCT waarin geen verschil wordt gevonden) voor zijn beweringen, terwijl de handelaar erop los mag liegen en op zijn allerergst dan knorren krijgt van de een of andere commissie (in plaats van een boete van tienmaal de geschatte totaalomzet, ogenblikkelijk te voldoen).

 28. wilmamazone says:

  Er werd Tros Radar door Memon ook verweten dat er geen aandacht was besteed aan tevreden klanten en kijk eens wie ik daarnet gevonden heb! Dat ze niet eens ‘ons’ zelfbenoemde deskundige Ronnie aan het woord hebben gelaten is al hélemaal een misser ven jewelste.
  http://www.stralingsproducten.nl/stralingsproducten/page/klant_ervaringen.html

  Nieuwsbrief Leefbewust.com 8 maart 2011

  Ik heb recent een tweede memon transformer gekocht voor verhuur aan relaties, familie etc zodat ik ook een beetje kan zien wat de apparatuur doet bij anderen en men 1-2 weekjes kan testen hiermee en dan kiezen voor een aanschaf van een eigen machine. Afgelopen week was de transformer bij directe familie en wat zij merkten was oa dit. Oudste zoon die erg gevoelig is en al niet op zolder wil slapen (voelt niet goed) kon beter inslapen (dus ontspannen) en was verlost van zijn fluittoon in zijn oren. Dit is ook voor mij nieuw. Ik weet dat tinnitus een overprikkeling is van de zenuwen. Meestal door schade door bijv harde geluiden. Van klanten weet ik dat B12 nog wel eens de problemen kan verminderen, dat electrostress dit zou kunnen veroorzaken is voor mij nieuw, wel logisch. De moeder merkte minder behoefte aan suikers. Ook hier kan stress weer een rol bij spelen. Meer stress is minder magnesium in je systeem en dit speelt weer rol bij regulering suikerspiegel. Door stress (dus ook estress) kan suikerspiegel stijgen, je lichaam maakt dan insuline aan en dan krijg je weer een dip en dus weer behoefte aan suikers.Heb je ook ervaringen met apparaten tegen estress die echt werken email me dan gerust.

  Ron Fonteine (Leef Bewust.com)

  en:

  Memon 4 systemen Combi Transformer

  “Ik ben intussen een paar keer gemeten op de Biomeridian en tot mijn verbazing kwam er naast de bevestiging van een aantal zaken ook een nieuwe stressor aan het licht. Electrostress en wel van korte golf communicatie (UKW), wordt oa door luchtvaart gebruikt. En laat ik nu op 1km van een verkeerstoren wonen. Dus na tip van een lezer een dure Memon gekocht die estress in huis neutraliseert.

  Ik wist dat ik hooggevoelig was maar dat mijn duizeligheid en krampen door electrostress kwamen was een complete verrassing. Intussen weet ik dat estress je cortisol en bloeddruk kan verhogen, je bloedhersenbarriere kan verstoren, hartritme stoornissen kan veroorzaken en overprikkeling/afzwakking van je zenuwgestel. Ik verzamel nu nieuwe kennis op http://www.electrostress-gezondheid.com

  quote Fonteine in z’n eigen electrostresshoofdstuk:

  Electromagnetische straling kan oa het volgende veroorzaken:
  – Overprikkeling van de hersenen en het zenuwgestel
  – Verzwakking bloedhersenbarriere, dus kans op meer gifstoffen in de hersenen
  – Samenklontering van bloedcellen, dus stroperig bloed
  – Verzwakking van het immuunsysteem
  – Vermindering van de vruchtbaarheid
  – Vermoeidheid en duizeligheid
  – Verhoging bloeddruk
  – Verhoogde kans op hartritmestoornissen
  – Bij bomen sterfte van bladeren, afwijkingen aan de bast

  In mijn ogen is het misdadig dat onze overheid het toestaat dat ziekmakende masten op flats, kerken, bejaardenhuizen etc worden geplaatst en daar veel slaapproblemen, neurologische klachen, tress, hartritmeproblemen, hoge bloeddruk en erger kan veroorzaken bij de onwetende burger. Net zoals hoogspanningsmasten hebben deze masten een direct effect op de gezondheid van tienduizenden in ons land.

  Dat de hersenen van Ron Fonteine iig niet zo goed werken wisten we al. Ocherm toch!

 29. Jan Willem Nienhuys says:

  Vermindering van de vruchtbaarheid

  Betekent dat nou dat lijders aan elektrostress significant minder kinderen krijgen?

  Bij bomen sterfte van bladeren

  Vooral in de herfst moet de elektrostress heel hevig zijn!

  Samenklontering van bloedcellen, dus stroperig bloed

  Ik vrees dat dit regelrecht uit de Levendbloedanalyse komt.

 30. wilmamazone says:

  Er blijkt patent te zijn op Memontechnologie, maar -wellicht ten overvloede- ergens patent op hebben betekent niet dat de apparaten dús werken, want elke Willie Wortel kan patent aanvragen en krijgen:
  http://www.europatentbox.com/patent/EP1680181A1/abstract/943657.html

  http://www.patsnap.com/patents/view/EP1680181A1.html

  Ik ben aan het denken over zelfgebreide computersokken van speciaal energetisch garen èn met een hologram op de enkel tegen o.a. kromme tenen.

 31. wilmamazone says:

  JW:

  Betekent dat nou dat lijders aan elektrostress significant minder kinderen krijgen?

  Het zou ook kunnen dat ze niet eens de puf hebben om regelmatig van bil te gaan.

  Dat wordt dus een serie zelfgebreide bedsokken van Wilma Wortel met een speciaal piemeledokushologram! Morgen meteen patent aanvragen en Ronnie wil ze vast gratis voor me testen.

 32. wilmamazone says:

  Promotors van Memontechnologie gebruiken o.a. Lynne McTaggart als referentie zoals hier al te lezen staat.

  Vandaag in Trouw:
  McTaggert: Wedijverend individualisme is ons aangeleerd

  INTERVIEW – Weg met het cynisme, met de strijd en de concurrentie, lang leve het optimisme en de verbondenheid. Wat traditionele wetenschappers ook beweren, de mens is in wezen geen competitief wezen. Heelheid en verbinding, dáár worden we gelukkig van. De Amerikaanse schrijfster Lynne McTaggart weet het zeker, want vooruitstrevende wetenschappers geven haar gelijk.

  Ze slaat met haar werk als een van de weinigen ter wereld een brug tussen spiritualiteit en fysica, zeggen toegewijde aanhangers. Ondanks kritiek van traditionele wetenschappers, lijken Lynne McTaggarts ideeën en aanpak naadloos aan te sluiten bij de tijdsgeest.

  quote:

  Dat de schrijfster veel kritiek krijgt van gerenommeerde wetenschappers en wetenschapsjournalisten, die vinden dat McTaggart bepaalde wetenschappelijke bevindingen verkeerd interpreteert, wuift ze weg. “Doorgaans zijn de mensen die kritiek uiten op mijn werk niet goed op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Vaak weten ze weinig over de ontdekkingen in de quantummechanica en houden ze zich al helemaal niet bezig met vooruitstrevende wetenschappers die geweldig werk doen in uiteenlopende gebieden.”

  Volgens haar hebben veel onderzoekers een reactionaire kijk op wetenschap. “Zij geloven dat theorieën statisch zijn, dat ontdekkingen van vroeger te allen tijde waar zullen blijven. Wetenschap is echter ook maar een verhaal. Er komen steeds nieuwe hoofdstukken bij; sommige vervangen de oude. Vooruitstrevende wetenschappers geloven in een heel nieuw verhaal – en dat is het verhaal dat ik wil vertellen.”

  quote:

  Het voorval wekte haar kritische belangstelling voor geneeskunde, die leidde tot de nieuwsbrief ‘Wat artsen je niet vertellen’. In 1996 groeiden die brieven uit tot een boek dat in 1999 in het Nederlands werd vertaald.

  Kort daarna schreef ze het anti-vaccinatieboek over de mogelijke gevaren van kindervaccinatie en een handboek over alternatieve methoden om kanker te bestrijden. Tijdens het onderzoek naar alternatieve geneeskunde, leerde ze dat veel alternatieve genezers gebruik maken van een ‘universele energiebron’. Haar zoektocht naar wat die bron volgens wetenschappers precies is, resulteerde in het boek ‘Het Veld’, dat in veertien talen werd uitgegeven.

  quote:

  McTaggart heeft het regelmatig aan de stok met traditionele wetenschappers. Over de relatie tussen de medische industrie en het grote publiek zegt ze: “In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn wíj degenen die discussiëren op grond van feiten en komt de medische gevestigde orde doorlopend aanzetten met emoties.”

  (vet door mij)

 33. Renate says:

  Als ik de kritiek op mevrouw McTaggart goed begrijp, is zij juist degene die erg weinig over de ontdekkingen in de quantummechanica weet.

 34. Jan Willem Nienhuys says:

  Toevallig werd ik zojuist opgebeld door iemand die mij – als ex-abonnee van Trouw – probeerde over te halen tot het hernieuwen van het abonnement. Dit soort van onwetende bijgelovigheid was indertijd reden voor mij om het blad op te zeggen.

 35. Renate says:

  Ankh Hermes. Kan die uitgeverij z’n naam niet beter veranderen in Kwak Hermes. Als daar een boek wordt uitgegeven, kan je er van verzekerd zijn dat je het als fictie moet lezen en dat je het met een flinke bak zout moet nemen.

 36. LK says:

  @Trouw artikel:

  Bladiebladiebla quantummechanica

  En daarmee verloor zij al haar geloofwaardigheid en weet men weer dat men niet verder hoeft te lezen.

  Vooruitstrevende wetenschappers bladiebladiebla

  Dat is gewoon een pleonasme…

 37. @ LK

  Het is een gotspe wat er elke keer in kwakkringen wordt beweerd t.a.v. de intentie van wetenschappers. Degene die achter die verschrikkelijke kwak staan worden altijd geafficheerd als ‘vooruitstrevend’, ‘open minded’ en andere termen die de genialiteit van deze mensen moeten aanduiden. De anderen zijn ‘traditioneel’, ‘ouderwets’, ‘reactionair’.

  Dat de schrijfster veel kritiek krijgt van gerenommeerde wetenschappers en wetenschapsjournalisten, die vinden dat McTaggart bepaalde wetenschappelijke bevindingen verkeerd interpreteert, wuift ze weg. “Doorgaans zijn de mensen die kritiek uiten op mijn werk niet goed op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Vaak weten ze weinig over de ontdekkingen in de quantummechanica en houden ze zich al helemaal niet bezig met vooruitstrevende wetenschappers die geweldig werk doen in uiteenlopende gebieden.”

  Iedereen die het niet met haar eens is is dom.

 38. Renate says:

  Vooruitstrevende wetenschappers zijn dus de “wetenschappers” die haar interpretatie van quantummechanica ondersteunen. Dat zijn zeker dezelfde “wetenschappers” die “bewijs” hebben geleverd voor het geheugen van water en andere flauwekul.
  Wetenschappers die zich daadwerkelijk met kwantummechanica bezig houden zijn niet vooruitstrevend genoeg. Daarom schrijven ze ook kwantummechanica in plaats van quantummechanica.

 39. OMFG. Trouw… Wat een friggin’ aanfluiting.

  De grote vraag is of McTaggart KM snapt.
  If so, enter Feynman (and exit McTaggart), if not…. exit McTaggart.

 40. Jan Willem Nienhuys says:

  De grote vraag is of McTaggart KM snapt.

  Dat is helemaal geen grote vraag, en het antwoord is gewoon nee.

  Leest u even mee:

  (Het Veld, p. 30/31)

  In de kwantumfysica was echter ontdekt dat de alle-mogelijkhedenstatus van ongeacht welk kwantumdeeltje (een golf) vervalt tot een vast deeltje zodra het wordt waargenomen of gemeten. Om deze merkwaardige verschijnselen te kunnen verklaren hadden kwantumfysici gepostuleerd dat er een participerende relatie moest bestaan tussen de waarnemer en en het waargenomene – er kon slechts worden waargenomen dat deze deeltjes in tijd en ruimte als een ‘mogelijkheid’ (of ‘golf’) bestaan totdat ze werden ‘verstoord’. De waarneming of meting dwingt de ‘golf’ om tot een vaste staat (deeltje) te vervallen.

  Wie dergelijke onzin uit de pen vloeit is al meteen gediskwalificeerd. In het stuk is sprake van ‘kwantumfysici’. Iedereen die natuurkunde leert, leert ook kwantumfysica, en begrijpt ook waarom het bovenstaande onzin is.

  De ‘golf’ is namelijk helemaal geen echt ding zoals een golf in het water. Het is een stukje wiskundige beschrijving. Die beschrijving betreft het statistische gedrag van ‘deeltjes’. Als een atoom een lichtdeeltje uitzendt kan dat in principe naar alle richtingen zijn. De golf is dan een beschrijving van wat we ervan weten. Nu komt het deeltje na een seconde in een detector op 300.000 km afstand. Dan weten we opeens meer. Alleen is de golf helemaal geen beschrijving van dat ene deeltje, maar van hoe deeltjes die onder gelijke omstandigheden geproduceerd worden zich gemiddeld gedragen.

  De standaardinterpretatie van de golffunctie (iets dat bij elk punt van een bepaalde ruimte een complex getal laat horen) is dan ook dat het kwadraat van de amplitude een kans vertegenwoordigt om het deeltje ongeveer daar aan te treffen. Die ruimte kan zijn de ruimte van alle posities, maar ook de ruimte van alle snelheden. Alleen al het spreken over ‘kans’ zou toch een aanwijzing moeten zijn dat het gaat over collectiva.

  De golffunctie is dus een soort boekhoudkundige truc om het gemiddelde gedrag van heel veel deeltjes te beschrijven. Wanneer een klein deeltje een interactie heeft met een groot ‘apparaat’ (i.e. een waarneming) dan zou je eigenlijk een gezamenlijke golffunctie moeten beschrijven van deeltje en apparaat samen, maar dat is ondoenlijk. Niettemin is het apparaat duidelijk veranderd (het is een waarneming) dus je moet de beschrijving van wat ‘er gebeurt’ ook veranderen.

  Dit klinkt natuurlijk nogal vaag, en er zit eigenlijk maar een ding op, namelijk een boek over kwantummechanica doorwerken, om te snappen op welke manier men de berekeningen doet (en zelf ook die berekeningen doen, dus differentiaalvergelijkingen oplossen, en proberten te begrijpen wat het wil zeggen dat de golffuncties elementen van een complexe hilbertruimte zijn en begrijpen wat eigenwaarden van zelfgeadjungeerde operatoren zijn). Want dat is kwantummechanica: een buitengewoon accurate rekenmethode om verschijnselen op het niveau van het allerkleinste te voorspellen. Maar als je dat niet wilt of kunt, dan moet je voor ogen houden dat de golf een onderdeel is van de rekenpartij om de verschijnselen met elkaar in verband te brengen.

  Zeggen dat de golf vervalt tot een vast (?) deeltje is net zo idioot als zeggen dat een computerprogramma dat een factuur vervaardigt vervalt tot vaste euro’s, namelijk als er een bewust mens gaat betalen.

 41. JennyJo says:

  JW,

  De golf is dan een beschrijving van wat we ervan weten.

  Die golf is dus geen “echte” golf, maar een functie waarmee de kans kan worden berekend om op een bepaald moment een deeltje (kwantum? foton?) te vinden?

 42. wilmamazone says:

  http://skepp.be/artikels/artikel-van-skepp-uit-wonder/kwantummechanica-een-poort-naar-het-paranormale-een-alibi-voor-onzin

  Kwantummechanica, een poort naar het paranormale of een alibi voor onzin?
  17-09-2010 – Tim Trachet, 2004 /

  De kwantummechanica betekende wellicht de grootste wetenschappelijke omwenteling van de twintigste eeuw. Enerzijds bracht ze inzicht in de vreemde wereld van het subatomaire, met verstrekkende gevolgen voor de hedendaagse technologische ontwikkelingen. Anderzijds maakte ze een einde aan het vertrouwde mechanische beeld van de natuurverschijnselen die de wetenschap sinds de zeventiende eeuw beheerste. Is er een band met die andere vreemde wereld, die van de paranormale verschijnselen?

  Om een idee te hebben van de vreemde wereld van de kwantummechanica kunnen we teruggrijpen naar…..

  Wisebits golf-deeltjes-dualisme :

 43. Jan Willem Nienhuys says:

  Die golf is dus geen “echte” golf, maar een functie waarmee de kans kan worden berekend om op een bepaald moment een deeltje (kwantum? foton?) te vinden?

  Inderdaad. Het filmpje hierboven geeft een verkeerde indruk. Je kunt echt niet zeggen dat het elektron zich in tweeën splitst. Wat er gebeurt is dat je een elektronenbron hebt. Die produceert elektronen (een voor een of veel vrijwel tegelijk) die in de richting van de spleten gaan. Achter de spleten staan detectors of misschien een fotografische film. Die detecteert de elektronen een voor een (of vrijwel tegelijk). Als je na afloop kijkt waar er veel/weinig gekomen zijn, zie je een bandenpatroon. Als je wilt uitrekenen waar de banden zitten en hoe breed ze zijn, moet je het golfmodel gebruiken voor de berekening.

  Je kunt zo’n bandenpatroon zelfs krijgen met C60-moleculen (‘buckyballen’), maar dat vereist een geavanceerde techniek. Je moet om te beginnen zorgen dat ze allemaal dezelfde snelheid hebben, en je moet decoherentie (= interactie met de rest van het universum) vermijden.

  Dat het deeltje zich in tweeën splitst is een vermenging van metaforen. Wanneer je deeltje zegt denk je aan iets dat op een bepaalde plek wel is en niet op een andere. Maar dat is een vorm van gedrag die samenhangt met een meetopstelling waar die aanwezigheid uit blijkt. En die meetopstelling is er nou juist niet. Als je op welke manier dan ook er achter probeert te komen wáár (dus door welke spleet) het elektron gaat, dan is het bandenpatroon weg.

  Je zou je kunnen voorstellen dat er deeltjes zijn die twee elektronen (of beter fotonen) tegelijk uitzenden in precies tegenovergestelde richtingen. Zulke deeltjes bestaan. Je zou denken dat je het ene deeltje kunt gebruiken om de richting te bepalen, en dat je het bandenpatroon achter de spleten met het andere deeltje vaststelt.

  Mis.

  Je kunt aan de ene kant (A, zonder spleten) een rij detectors opstellen en aan de andere kant (B) ook, achter de spleten. Je beperkt je tot detectie-gebeurtenissen die corresponderen met detectors die exact gelijk afgaan en dus een fotonenpaar opvangen dat tegelijk ontstaan is. Als je dan uit je database van detectie-gebeurtenissen een deel selecteert dat bij A alleen maar op een bepaalde plek langs komt, dan blijkt het bandenpatroon bij B vrijwel verdwenen. Ben je minder kieskeurig en neem je alle gebeurtenisparen, ongeacht waar er ergens aan de A-kant iets gedetecteerd wordt, dan is het bandenpatroon weer te zien in de B-kant.

  Je zou denken, hoe kan het bandenpatroon verdwijnen? Er zijn toch plekken achter de spleet waar helemaal niks komt?

  Nee, want ten eerste: de intensiteit van de helderheid van het bandenpatroon is niet wat je denkt, afwisselend een heldere en een zwarte streep, maar die fluctueert sinusachtig. Intensiteit nul is er maar op zogezegd oneindig smalle stroken. Ten tweede: de bron is geen perfect punt. Perfect op 1 plaats zijn is ook al onmogelijk. De intrinsieke wazigheid van de bron zorgt voor de imperfectie van het bandenpatroon: de intensiteit daalt nergens tot helemaal nul.

  Als je analyseert hoe je database van detectiegebeurtenissen in elkaar zit (dus van het collectief van gebeurtenissen) dan moet je de golffunctie gebruiken.

  Dus:

  Die golf is dus geen “echte” golf, maar een functie waarmee de kans kan worden berekend om in een proef met heel veel identiek geprepareerde deeltjes na te gaan waar op een bepaald moment ergens een van die vele deeltjes te vinden is.

  Zoiets zie je elders in de natuurkunde ook. Druk van een gas is niet de klap waarmee 1 gasmolecuul botst tegen een wand, het is de gemiddelde kracht die heel veel van dergelijke deeltjes gezamelijk uitoefenen doordat sommigen van hen tegen die wand botsen.

  Lang geleden, toen de kwantummechanica nog in de kinderschoenen stond (1925) was het eerste ‘model’ van de kwantummechanica trouwens de matrixmechanica. Die matrix was een grote (oneindige) tabel van waarschijnlijkheden van gebeurtenissen. Dat is de versie van Heisenberg. Die rekenwijze is wiskundig zelfs gelijkwaardig met de door Schrödinger ontwikkelde golf-rekenwijze.

  In de publieke belangstelling zijn de golven populairder, misschien omdat ze mysterieuzer klinken, en misschien omdat men zich bij golven meer voorstelt. Maar uiteindelijk zijn het allemaal rekenmethoden om waarschijnlijkheden te bepalen.

 44. wilmamazone says:

  JW:

  Het filmpje hierboven geeft een verkeerde indruk

  Is dit dan een beter voorbeeld?:

 45. Jan Willem Nienhuys says:

  Ja, maar je zou er bij moeten vertellen dat wat je met elektronen kunt doen (een voor een
  op een spletenpatroon laten vallen), kun je ook met lichtdeeltjes doen. Je kunt dan constateren dat als licht geabsorbeerd wordt, het altijd in hele porties tegelijk gaat. Dat is ook waarom we spreken over lichtdeeltjes. De gang van het licht wordt tot in detail beschreven door de golftheorie, en toch vindt de absorptie in pakketjes plaats. Je kunt achter het spletenpatroon in plaats van een lichtgevoelige laag ook foton-detectors zetten die al 1 enkel foton detecteren. Die gaan dan geregeld af als je op sommige plaatsen zet, en vrijwel nooit op andere plaatsen.

  Dat het licht zich zo gedraagt is al door Einstein bedacht in 1905 (hij was geïnspireerd door een toen nog nieuwe formule die de samenstelling van warmtestraling nauwkeurig beschreef). Het ligt voor de hand om te denken dat die “pakketjes” op de een of andere manier een soort realiteit hebben die erin bestaat dat de energie die ze vertegenwoordigen op de een of andere manier gelokaliseerd is. Maar hoe gelokaliseerd ze lijken, is slechts een functie van de meetopstelling.

  Een extreem voorbeeld is dat je twee lasers opstelt die uiterst precies zijn gesynchroniseerd,
  de mathematische behandeling van de interferentie die ze dan kunnen produceren is dat het gaat om afzondelrijke fotonen die elk uit beide apparaten tegelijk komen (net zoals de fotonen/elektronen uit één apparaat in het filmpje door beide spleten tegelijk gaan).

  Evenzo, als je kijkt naar een hologram, dan zijn de fotonen die (een voor een) de moleculen van je oog een duw geven als het ware afkomstig van het hele vierkantje, ze zijn elk voor zich simultaan alle miljoenen gaatjes van het hologram tegelijk gepasseerd en kunnen daardoor op sommige plaatsen van je netvlies (nl. waar je licht ziet) komen en op andere plaatsen niet.

  In feite blijkt alles (licht, deeltjes) zich golfachtig te gedragen volgens de eenvoudige regel impuls= frequentie maal evenredigheidsfactor. De evenredigheidsfactor is echter zo klein dat voor enigszins grote dingen de golfjes onmeetbaar klein zijn. De evenredigheidsfactor is

  0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 002 2 (kilogram meter)

  Aangezien wij (en zelfs complete atomen) al ‘tamelijk groot’ zijn, valt ons dat golfgedrag zo weinig op (trouwens dat we uit atomen bestaan, daar merken we ook nooit wat van) dat we denken dat het er niet is, terwijl we bij heel kleine dingen (lichtdeeltjes) juist raar opkijken als ze alleen maar op één plaats lijken te zijn.

  Het is maar het beste om je aan de berekeningen te houden en niet al te veel te proberen het te ‘begrijpen’ in termen van biljartballen of watergolven.

 46. @ JWN

  LOL

  Eat this

  Whereas many physicists have generally interpreted the wavefunction as a statistical tool that reflects our ignorance of the particles being measured, the authors of the latest paper argue that, instead, it is physically real.

  http://www.nature.com/news/quantum-theorem-shakes-foundations-1.9392

 47. wilmamazone says:

  JW:

  Het is maar het beste om je aan de berekeningen te houden en niet al te veel te proberen het te ‘begrijpen’ in termen van biljartballen of watergolven.

  Ik kan niks/niet veel met de berekeningen en ik zal de enige niet zijn, dus zoek ik naar andere wegen om het een beetje te begrijpen. Jouw uitleg helpt wel een beetje, maar ik begrijp dit soort zaken sneller als ik iets kan zien en/of horen.

  O.a. Lynne McTaggart heeft m.i. te veel vrij spel omdat er toch maar weinigen zijn die haar geroeptoeter onderbouwd kunnen weerleggen.

 48. LK says:

  JWN, je zegt dat om kwantummechanica goed te begrijpen er niks anders opzit om een boek door te worstelen. Had je een titel in gedachten? (Want ik begrijp er zo weinig van, dat ik niet kan beoordelen welk boek ik zou moeten hebben)

 49. @ LK

  Simon Singh : de oerknal
  Stephen Hawking : Het universum en een korte geschiedenis van de tijd
  Christophe Waelkens : de code van de kosmos (1995), wetenschap van de kosmos
  Paul Davies : over de rand van de oneindigheid
  Greene, Brian De ontrafeling van de kosmos, 2004

 50. Jan Willem Nienhuys says:

  Helaas, de zojuist genoemde populaire uiteenzettingen lijken mij ongeschikt. Maar ik wil wel aanbevelen twee boeken van een onderzoeker, Anton Zeilinger. Die heb ik zelf vertaald.
  Het eerste heet Toeval! en het tweede heet Teleportatie. Zeilinger legt een en ander heel kalmpjes uit, zonder al te veel formules.

  Eigenlijk zou je zelf moeten nalezen hoe men het waterstofatoom doorrekent, maar ik denk dat LK niet de puf heeft om zich differentiaalvergelijkingen eigen te maken.

  De genoemde boeken zijn uitverkocht, maar wie mij e-mailt kan ik een tip aan de hand doen om ze toch zonder al te veel moeite in te kunnen zien.

  Ik kan ook aanbevelen een boek van Veltman over elementaire deeltjes: “Feiten en mysteries in de deeltjesfysica” wat helaas ook is uitverkocht.

  http://www.bruna.nl/boeken/feiten-en-mysteries-in-de-deeltjesfysica-9789076988443?Alternative=b

 51. LK says:

  Differentiaalvergelijkingen: is dat wat ik voor mn wiskundeb12 examen heb gedaan? Want daar was ik best goed in (dus het me eigen maken, moet dan ook wel lukken). Ik ben het alleen ook vrij snel weer vergeten :p

 52. LK says:

  Ik heb het al gegoogled: het is inderdaad hetzelfde. Heb je daar ook een boek voor om me in te verdiepen? 😀

 53. Jan Willem Nienhuys says:

  Het gaat om tweede orde differentiaal vergelijkingen, en meer algemeen om de Schrödingervergelijking, dat in vrijwel alle gevallen een tweede orde partiële vergelijking is. Dat is boven het niveau van middelbareschoolstof. Om te snappen waar het over gaat is het bovendien handig om wat van fourieranalyse te weten. De differentiaalvergelijkingen corresponderen met ‘zelfgeadjungeerde operatoren’ en inzicht waarom de eigenwaarden daarvan reëel zijn, en de eigenruimten onderling orthogonaal zou ook wel helpen.

  Met de ‘plaats-golffunctie’ correspondeert namelijk ook een ‘impuls-golffunctie’ die exact dezelfde informatie bevat, maar die de fouriergetransformeerde is van de plaatsgolffunctie.

  Als je dat intensief bestudeert krijg je een beter gevoel voor wat ‘al die golven zijn puur voor de berekening’ eigenlijk inhoudt, omdat je dan beter ziet wat die berekening zoal inhoudt.

  Je zou natuurlijk de Feynman lectures of physic kunnen proberen.

 54. wilmamazone says:

  http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2011/november/De-trukendoos-van-McTaggart.html

  De trukendoos van McTaggart

  Lynne McTaggart ziet zichzelf als wetenschapsjournalist en schrijver. Woordvoerder op het gebied van bewustzijn, kwantumfysica en geneeskunde. Is haar nieuwe boek een goede samenvatting van wetenschappelijk onderzoek, of een lokkertje van een New Age-goeroe?

  McTaggart schreef eerder What Doctors Don’t Tell You over de ‘gevaren van de moderne geneeskunde’, Het Veld over de zoektocht naar de verborgen kracht in het heelal en Het Intentie Experiment over de vraag of gedachten de wereld kunnen veranderen.

  Boeken die in grote aantallen werden verkocht. Recent verscheen De verbinding: word je bewust van het veld waarin je leeft. Die ondertitel dekt de lading van het boek niet helemaal, getuige de oorspronkelijke Engelse titel The Bond: connecting through the space between us.

  quote:

  Daarnaast bedient McTaggart zich van een lepe trukendoos: na haar eerste, correcte, samenvatting van de wetenschappelijke stand van zaken op een bepaald terrein aan het begin van ieder hoofdstuk, volgt een sprong naar wetenschappelijke resultaten die moeilijk verifieerbaar zijn en vaak niet breed geaccepteerd. Bovendien generaliseert ze voortdurend van ‘klein’ onderzoek naar geldigheid voor liefst de hele mensheid. Dat is natuurlijk ongeoorloofd: het kwantummechanische principe van verstrengeling van microscopische fundamentele deeltjes kan bijvoorbeeld niet zomaar worden geëxtrapoleerd naar een macroscopisch niveau.

  McTaggart beweegt zich wat betreft haar eigen stokpaardjes op de grens van wat als ‘reguliere’ wetenschap wordt beschouwd. Is de jarenlange verdenking van het vaccin tegen mazelen als mogelijke veroorzaker van autisme recent definitief van de laboratoriumtafel geveegd, dan weet zij wel een nieuwe te bedenken, bijvoorbeeld de invloed van zonnewinden en zonnestormen:….

  eindquote:

  Lynne McTaggert schrijft vlot, maar daarmee schrijft een (wetenschaps)journalist nog geen goed boek. Het is kwalijk dat zij onder de vlag van serieus wetenschappelijk werk haar dubieuze en curieuze New Age-gedachtegoed aan de man en vrouw probeert te brengen.

  Gelukkig doen het omslag en de titel van het boek al vermoeden dat het geen chemisch handboek is. Nu maar hopen dat medewerkers van (online)boekhandels dit werk niet bij de afdeling ‘wetenschap’, maar op de stapel ‘esoterie’ leggen.

 55. Renate says:

  Ach, een boek dat wordt uitgegeven door Anhk Hermes hoef je bij voorbaat al niet serieus te nemen.

 56. wilmamazone says:

  http://theness.com/neurologicablog/index.php/electromagnetic-sensitivity-in-sweden/

  Electromagnetic Sensitivity in Sweden
  Published by Steven Novella

  From Emil Håkansson, a listener of my podcast, the SGU, comes this e-mail, with a translation of a story in Swedish:…….

  quote:

  This is one of those topics that is likely not to go away, despite scientific evidence. Some people claim that they are sensitive to electromagnetic fields. The typical symptoms that are reported are common non-specific symptoms: headaches, fatigue, nausea, etc. The World Health Organization reviewed the scientific literature addressing this question. They found 25,000 relevant articles. One can hardly claim that this question has not been researched. <a href="http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.htmlThey concluded:

  In the area of biological effects and medical applications of non-ionizing radiation approximately 25,000 articles have been published over the past 30 years. Despite the feeling of some people that more research needs to be done, scientific knowledge in this area is now more extensive than for most chemicals. Based on a recent in-depth review of the scientific literature, the WHO concluded that current evidence does not confirm the existence of any health consequences from exposure to low level electromagnetic fields. However, some gaps in knowledge about biological effects exist and need further research.

  eindquotes:

  I am not trying to make light of this issue, but rather to make the point that just about every aspect of our daily lives involves risk. The precautionary principle is a fine principle, when rationally applied. Essentially the point is that when we lack definitive knowledge about a specific risk it is often reasonable to err on the side of caution, to assume there is a risk rather than to assume there isn’t one.

  This principle, however, can be easily overapplied or misapplied. Risks always have to be considered in the context of benefit. Further, the risks of not doing something have to be considered along side the risks of the thing itself. Seatbelts and airbags have risks, but the risks of not using these devices is greater. Unless risks are put into context in this way it is highly probable that the law of unintended consequences will apply, and increased harm will result. This is especially true when risks are tiny, and measures taken to prevent them (when systemic) are likely to be massive. So even a small risk from the safety precautions are likely to dwarf the initial risk itself.

  With regard to EMF, there is no proven harm. It has been extensively studied, to the point where the applicability of the precautionary principle is dubious. But even if there were remaining doubt we have to consider the inconvenience and risks involved in having EMF blackout areas. That can result in many people going without phone services, television, and other technology. How many people will die because they did not have access to a cell phone during a medical or other emergency?

  There is a line beyond which the precautionary principle amounts to unfounded panic, and the resulting overreaction to folly. Mischief will ensue.

 57. Jan Willem Nienhuys says:

  So even a small risk from the safety precautions are likely to dwarf the initial risk itself.

  Het risico van overdreven veiligheidsmaatregelen is helemaal niet klein. Zulke maatregelen kosten een massa geld, dat niet aan serieuze dingen wordt besteed. Bovendien geven zulke maatregelen een overduidelijke boodschap af te weten ‘die gevaren zijn reëel’, wat een niet gering aantal mensen ertoe brengt om symptomen te ontwikkelen.

  Ook al dat extra onderzoek is voornamelijk goed geld naar kwaad geld gooien. Je kunt net zo goed de instralingen van Jomanda onderzoeken. Dat massahysterie bestaat is ook bekend, en waarschijnlijk is ook bekend wat daar aan te doen is. In elk geval niet dat je het allemaal bloedserieus neemt.

 58. wilmamazone says:

  Jonkers vandaag in een ellenlang hoofdartikel:
  Elektromagnetische gevoeligheid: een wetenschappelijk feit..!
  Door GuidoJ. woensdag, 21 maart 2012

  Ik kon het niet opbrengen om me door de berg bagger heen te worstelen; van de onderschriften bij diverse foto’s van kinderen en een van een vrouw in verwachting ging ik al zowat over mijn nek heen. Onzin knippen en plakken is een ding, maar waar dit soort vileine onderschriften voor nodig zijn?! O.a. Jonkers zal je vader en/of opa maar wezen.

 59. JennyJo says:

  Je moet ook zeker niet de adviezen op Guido’s site opvolgen, we hebben nu allemaal de grote leider kunnen aanschouwen bij Johan Oldenkamp op de stoep en daar word je toch niet vrolijk van.

 60. Pingback: Elektrogevoeligheid plaatst artsen voor een dilemma « Cryptocheilus Weblog

 61. wilmamazone says:

  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/nonsense-about-the-health-effects-of-electromagnetic-radiation/

  Nonsense about the Health Effects of Electromagnetic Radiation

  current evidence does not confirm the existence of any health consequences from exposure to low level electromagnetic fields.

  Je kunt niet vaak genoeg (blijven) zeggen dat ondermeer mobiele telefoons geen gezondheidsklachten (kunnen) veroorzaken. De hype is nog niet voorbij, jammer maar helaas.

 62. Renate says:

  Zolang de mensen iedere deskundige beschuldigen van banden met de industrie en blindelings achter allerlei zelfbenoemde deskundigen aan blijven lopen, die over het algemeen hun eigen handeltjes hebben met stralingsafschermende folie, stralingskastjes of andere flauwekul, zal er niets veranderen.
  Vroeger gingen mensen er van uit dat de deskundigen het wel het beste zouden weten, maar tegenwoordig zijn we allemaal onze eigen deskundigen, want we kunnen immers allemaal gebruik maken van Google? Helaas is het niet zo eenvoudig om zin en onzin van elkaar te scheiden. Als je maar hard genoeg roept dat de deskundigen niet onafhankelijk zijn en banden met de industrie hebben, dan gaan de mensen het vanzelf geloven. Geruststellende woorden worden niet meer geloofd, maar elke paniekzaaier is ineens de ‘echte’ deskundige en wordt derhalve uitgenodigd om zijn of haar zegje te doen, als er een ‘evenwichtig’ verhaal verteld moet worden. Men hoeft alleen maar de wijzen op de schadelijkheid van roken en asbest, om alle geruststellende woorden van de deskundigen naar de vuilnisbak te verwijzen. Het gekke is natuurlijk dat er al heel lang door deskundigen werd gezegd dat roken schadelijk was voor de gezondheid.

 63. wilmamazone says:

  quote uit bovenstaand artikel van nov. 2011:

  Er is zelfs een rol weggelegd voor de Triodos Bank, die tienduizenden euro’s (€ 40,000) spendeerde aan het plaatsen van nep-apparatuur in drie van hun filialen ter preventie van iig celstress.

  Artikel bij de VtdK vandaag: Triodos Bank wil niet zeggen of ze in helend zand gelooft

  De Triodos Bank is laf en niet transparant. Het hoofd van de communicatieafdeling van de bank, met de reclameslogan ‘Volg je hart, gebruik je hoofd’, weigert te zeggen of ze de aangeschafte vage apparaatjes die in haar kantoorgebouwen magnetische velden van telefoons en stroomkabels moeten neutraliseren, hebben weggegooid.

  ‘We doen geen uitspraken over apparaten die door fabrikanten zijn geleverd. We melden niet dat we ze hebben en ook niet of ze al dan niet werken. Of het nu gaat om printers of om die stralingsapparaatjes.’

 64. Renate says:

  Een reden te meer om niet met de Triodosbank in zee te gaan. Er zit wel een verschil tussen printers, waarvan bewezen is dat ze werken en stralingskastjes, die gewoon klinkklare onzin zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: