Belangenverstrengeling

Het kan u niet ontgaan zijn. Het RIVM spant een rechtszaak aan tegen huisarts van der Linde. De kranten staan er maar weer eens bol van en op de verschillende webzijdes wordt Coutinho en het RIVM aan de hoogste boom opgehangen. Dat heeft inmiddels geresulteerd in de oprichting van een fonds voor van der Linde van waaruit hij zijn rechtszaak kan betalen. Wetenschappers, en niet eens de minsten, steunen hem. Het RIVM dat kan beschikken over een schier oneindige pot geld, kan en gaat de huisarts he-le-maal kapotprocederen.

Is het verstandig van Coutinho & Co. om een rechtszaak tegen van der Linde te beginnen? Ik denk het niet. Je krijgt het underdog-effect. Calimero van der Linde is klein en de rest van de boze wereld is groot.
En dat is niet eerlijk. Oooh nee.

Argument is dat men het in de wetenschap vrijelijk over de verstrengeling van belangen mag hebben. Daar ben ik het mee eens. De praktijk is echter dat het argument maar al te vaak gebruikt wordt om een wetenschapper in discrediet te brengen en het nu juist niet over de inhoud van het wetenschappelijk onderzoek te hoeven hebben. Het is een troefkaartje achter de hand en wordt uitgespeeld als de inhoud tekortschiet.

Wie ben jij dan wel? Je hebt je laten sponsoren door BigFarma dus je spreekt met dubbele tong!

Daar houdt de argumentatie meestal op. Je hoeft blijkbaar niets meer dan een vage toespeling te doen en de ander en de hele organisatie met hem, is buitenspel gezet. Dan kan de discussie verder. Zonder die paladijn van BigFarma. Het is de ultieme dooddoener. Onderpinnen waarom je denkt dat een ander een andere mening heeft dan jij en argumenteren op basis van welke belangenverstrengeling jij denkt dat die ander fout zit, is niet nodig. Het volstaat kennelijk die emmer bagger vol vage verwijzingen over iemand heen te storten en vergenoegzaam achterover te hangen.

Daarom kan ik het me wel voorstellen dat Coutinho & Co. een rechtszaak aanspannen tegen van der Linde. Wie zegt dat je als (eens) gesponsorde wetenschapper een voor de farmaceutische industrie per definitie gunstige afweging maakt? Er is ook nog zoiets als persoonlijke integriteit. Daar kan je als wetenschapper ook in aangetast worden. Die gratuite vingerwijzing naar de sponsoring van je onderzoek of andere banden met de industrie tast niet alleen je wetenschappelijke integriteit aan maar ook je integriteit als mens.

Daarom moet maar eens afgelopen zijn met middelmatige huisartsjes en wetenschappertjes die, ook al zouden ze willen, geen cent loskrijgen van BigFarma wegens niet interessant en die bij het minste of geringste beginnen te roepen over belangenverstrengeling. Waar we behoefte aan hebben is mensen die met hun poten in de bagger staan, hoogwaardig onderzoek doen en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Die moeten zitting nemen in de Gezondheidsraad en andere organen voor wat betreft besluitvorming. Gesponsord of niet. Als die (eventuele) belangenverstrengeling goed op papier staat en voor iedereneen inzichtelijk is, dan lijkt mij dat geen enkel probleem en kan dat in de overwegingen meegenomen worden.
We hebben nu eenmaal gekozen voor een systeem waarin wetenschappers zich moeten laten subsidiëren door de BigFarma. Door een woud van regeltjes op te stellen is het doen van goed en grondig onderzoek verschrikkelijk duur geworden en door belastinggeld alleen niet meer op te brengen. Het duo Schippers/Rutte haalt in deze kabinetsperiode ook de stofkam nog eens grondig door de pot van deze onderzoeksgelden. Wetenschappelijk onderzoek kan niet meer zonder sponsoring. Ab Osterhaus (king of sponsoring) verwoordde dat naar mijn mening uitstekend in een confrontatie met van der Linde in een uitzending van Pauw en Witteman.Roeptoeters zijn er al genoeg als we de praktijk van de medische berichtgeving gaan bekijken. Het is namelijk zeker niet de eerste keer dat van der Linde de publiciteit zoekt. Hij staat bovenaan in de rolodex van menig journalist om het 5-minuten-medisch-itempje op de televee van het ‘nodige’ tegenwicht te voorzien. Dat die gast wat betreft virologie de veters nog niet mag strikken van mensen als Coutinho en Osterhaus is schijnbaar niet van belang en voor van der Linde ook niet problematisch.

Hij heeft zijn troefkaart al in de mouw.

BELANGENVERSTRENGELING! >>> FARMAHOERRR!

Zo wordt de publieke opinie steeds meer bespeeld door de – zich op de voorgrond dringende- middelmaat met rafelige argumenten.

167 Responses to Belangenverstrengeling

 1. JennyJo says:

  Ik vind een rechtszaak nog steeds niet verstandig, maar dat is niet omdat ik het eens ben met Van der Linde – integendeel. Een rechtszaak aanspannen wekt de schijn van iemand de mond willen snoeren en dat kan tegen je gaan werken. Kom maar op de tv, leg uit hoe het zit met de vaccinatie en daag Van der Linde uit om met concrete bewijzen te komen voor die zogenaamde “uiterst kwalijke belangenverstrengeling” en zijn andere beweringen – heeft-ie niet, weet ik nu al. Tegenover Osterhaus gaat hij roemloos ten onder en dat viel te verwachten. En raadt hij de griepprik af? Nee natuurlijk, dat moet iedereen zelf beslissen. Wat een slappe hap zeg, die vent. Wees dan gewoon flink en zeg: volgens mij werkt-ie niet dus ik zou ‘m niet nemen. Maar dat durft-ie toch maar niet. Bah.

  Wat Van der Linde beweert, staat inderdaad niet in het onderzoek van The Lancet, maar dan moet je gewoon goed lezen en weten wat er bedoeld wordt. Voor insiders als artsen moet dat geen probleem zijn en ik schrik er eigenlijk nogal van dat Van der Linde dat niet blijkt te kunnen. Maar wel lekker roeptoeteren. Het is toch dieptriest.

  Goed stuk overigens Crypto!

 2. JennyJo says:

  Moet er toch even iets over kwijt, over het gezwatel van Guido Jonkers en consorten; Marcel W in 5D (5D is een zééééér hoge spirituele dimensie, als je daarin vertoeft ben je heel wijs en hebt zeer hoogstaande gevoelens waardoor je zaken loepzuiver kunt beoordelen) zegt op de website WantToKnow over het griepvaccin:

  Voor het bewijs moet je even beter kijken denk ik . (…) De stelling dat de griepvaccins dubbelblind placebo getest zijn, is absoluut onbewijsbaar, ik daag je dan ook uit het tegendeel hier te plaatsen in de vorm van b.v. een link naar een onderzoek waaruit de juistheid van jouw stelling blijkt.

  Dus ik dacht, kom, ik ga eens even googlelen en toen vond ik meteen al dubbelblinde placebostudies naar de effectiviteit van griepvaccins:

  Klik om toegang te krijgen tot Effectiveness-of-Vacination-Against-Influenza-on-Healthy-Working-Adults.pdf

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10580204
  http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00754455
  Er zijn er nog veel meer, maar die kan meneer Marcel makkelijk zelf opzoeken als hij “even wat beter kijkt”.

  In het volgende briljante commentaar beweert de webmaster zelf:

  naar schadelijke bijwerkingen WORDT ZELDEN OF NOOIT GOED ONDERZOEK GEDAAN..!!!

  Dus ja, toen ging ik maar weer even googlelen. En dan vind je toch vrij makkelijk het een en ander.

  Klik om toegang te krijgen tot bmj00043-0044.pdf

  http://jama.ama-assn.org/content/264/9/1139.short
  http://www.endfatigue.com/health_articles_c/CFS_FM-flu_shot.html
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8687262
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19934787

  En er is nog veel en veel meer. Dus hoezo “zelden of nooit (…)”?

 3. @ Jenny

  Tssk. En hoeveel van die onderzoeken zijn gesponsord door BigPharma/frauderende wetenschappers/mensen met banden met het CDC/RIVM, Osterhausjes/Coutinhotjes en paniekzaaiers/leugenaars en iedereen die sowieso een air van wetenschappelijkheid heeft?

  Wat zegt je intuïtie? Want dat is veel belangrijker. Wordt Wakker!

 4. JennyJo says:

  Wat zegt je intuïtie? Want dat is veel belangrijker. Wordt Wakker!

  Mijn intuïtie zegt dat Marcel W in 5D een domkop is. En ik vaar blind op mijn intuïtie!

 5. Astrid says:

  Hans van der Linde is niet zo maar een huisartsje: hij is er ook (mede) verantwoordelijk voor dat nascholing van huisartsen en specialisten niet meer uitsluitend op skipistes plaatsvindt. Dank zij hem -nogmaals en vele anderen- krijgt een huisarts hopelijk niet meer dan een ballpoint en loont het niet meer om de patient helemaal vol te pompen met maagzuurremmers, cholesterolverlagers en andere troep die velen niet nodig hebben, maar die wel lekker duur zijn.

  Het is ongelukkig dat de bloemenbindsters en andere in-mijn-lijf-geen-prik-al-krijgen-we-pokken-terug-fans deze legitime discussie gebruiken om het allemaal op 1 hoop te gooien.

  Het Rivm communiceert als een stel autisten op weekendverlof. Niet alleen nu, maar ook in de HPV-zaak en nog veel meer zaken. Dat moet veranderen, aangezien gezag tegenwoordig mede gebaseerd is op hoe je je houdt in het publieke debat.

  Omwille van de transparantie: ik ken Hans al heel erg lang. Hij heeft zichzelf in elk geval financieel enorm tekort gedaan in de uitoefening van zijn vak.

  In mijn beleving is communicatie via de rechtbank in elk geval geen goede manier om je publieke taak te verrichten. Dat het Rivm daar toch mee doorgaat, past in een ivoren-toren mentaliteit van voor de 2e wereldoorlog (ik voel een godwinnetje opkomen:)

 6. JennyJo says:

  @Astrid,

  Omwille van de transparantie: ik ken Hans al heel erg lang. Hij heeft zichzelf in elk geval financieel enorm tekort gedaan in de uitoefening van zijn vak.

  Dat is heel mooi, maar het heeft er niks mee te maken. Het belangrijkste is dat de feiten zo snel mogelijk klaar en duidelijk worden; met zijn opmerkingen over de effectiviteit van de griepprik en belangenverstrengeling van Coutinho met de farmaceutische industrie insinueert Van der Linde dat Coutinho onwaarheid spreekt omdat hij daar financieel voordeel bij heeft. Dat is nogal een aantijging en daar moet duidelijkheid over komen. Dat een rechtszaak daarvoor niet het geëigende middel is ben ik helemaal met je eens en met je kritiek op de wijze van communiceren van het RIVM ben ik het ook helemaal eens, daarover zijn hier in het verleden ook al harde noten gekraakt. Maar ik blijf het heel zwak vinden van Van der Linde dat hij overal rondtoetert dat de griepprik niet werkt en dat Countinho er over jokt, maar dat hij toch mensen niet afraadt om hem te nemen. Daar snap ik eerlijk gezegd niks van.

  Zoals ik al eerder zei ben ik het helemaal met je eens dat het RIVM tamelijk hopeloos communiceert. Dat neemt niet weg dat ik de roeptoeters die keer op keer het nut van vaccinaties ter discussie stellen, dat vaak heel ongenuanceerd vind doen; soms vrees ik dat daar nog eens ongelukken van komen, omdat de goegemeente niet erg geneigd is om veel onderscheid te maken tussen het ene vaccin en het andere en dus gaat denken dat het allemaal niet zoveel zin heeft. Ik zie de baby’tjes alweer overlijden aan kinkhoest.

 7. wilmamazone says:

  @Astrid

  Het is ook zo dat Van der Linde ruimschoots de kans/de tijd heeft gekregen om zijn boude uitspraken over -met name- belangenverstrengeling te rectificeren. Dan was er sowieso geen rechtszaak gekomen, dus minstens één/1 hand in eigen boezem steken lijkt me niet meer dan terecht.

  Dat hij daarnaast niet echt kaas gegeten heeft van griepvaccinatie en wetenschappelijk onderzoek daarover wordt m.i. prima verwoord door JennyJo:

  Wat Van der Linde beweert, staat inderdaad niet in het onderzoek van The Lancet, maar dan moet je gewoon goed lezen en weten wat er bedoeld wordt. Voor insiders als artsen moet dat geen probleem zijn en ik schrik er eigenlijk nogal van dat Van der Linde dat niet blijkt te kunnen. Maar wel lekker roeptoeteren. Het is toch dieptriest.

 8. Kijk, dat is nu ‘communicatie’.

  Astrid (trouwens diegene die de website om Hansie door de winter te helpen heeft opgericht), is een expert daarin. Dan komt ze bij de minste of geringste klik even aan damagecontrol en profiling doen.

  Dat neemt niet weg dat de discussie over de griepprik niet als een ‘vuile oorlog’ in de media zou moeten worden uitgevochten maar op zuivere wetenschappelijke gronden en op de daar voor geschikte platformen. Ik kan mij namelijk niet herinneren dat Hans in de gezondheidsraad zat of is gevraagd. Dat zal dan ook wel niet voor niets zijn.

 9. Astrid says:

  Ja, ik heb geholpen. Nou en? Ik vind dat deze zaak niet in de rechtbank hoort. Over de inhoud heb ik persoonlijk geen mening, al was het alleen maar omdat ik al die teksten niet ga lezen.

  Het is geen ‘communicatie’. Het is ook geen ‘werk’. Ik zie een vriend weggezet worden als ‘huisartsje’. Over profiling gesproken.

 10. Ja, ik heb geholpen. Nou en?

  Ah. Belangenverstrengeling!!one11!!

  Als jij dan even de palmares van van der Linde erbij pakt voor wat betreft onderzoek naar infectieziekten, pak ik die van Coutinho en Osterhaus er even bij.

  Kijken wie de langste heeft.

 11. Astrid says:

  meisjes doen niet aan wie de langste heeft. Sorry.

  Het gaat mij om de onterechte rechtszaak. De langste publicatielijst staat overigens vast op naam van Stapel.

 12. JennyJo says:

  Het gaat mij om de onterechte rechtszaak.

  Daarin sta je niet alleen.

 13. DaSilva says:

  Hoe je het ook bekijkt, die rechtszaak was absoluut niet nodig geweest als je het begrip “belangenverstrengeling” begrijpt en je je realiseert dat belangenverstrengeling totaal geaccepteerd is in de medische wereld.
  Wat betreft die griepprik wel of niet nemen had hij misschien beter even een beetje kunnen dimmen idd maar ook dat zou nog geen reden zijn geweest om hem voor het gerecht te slepen.
  Hier een brief van Van der Linde aan de advocaat van het RIVM en Coutinho waarin hij uitlegt hoe hij het begrip belangenverstrengeling bedoeld heeft.

  Brief van Hans van der Linde aan dhr. S. Kingma, advocaat namens RIVM en Coutinho

  Bij iedere publicatie staan de belangen van de auteur vermeld onder het kopje “ belangenverstrengeling” dat als zodanig een ingeburgerde term is. Dat leidt niet tot afwijzing van het manuscript vanwege een perceptie van onaanvaardbare beïnvloeding. Het hebben van belangenverstrengelingen heeft in de medisch-wetenschappelijke wereld geen negatieve connotatie, zoals in sommige andere sectoren van de maatschappij. Het is ook een blijk van succes. Het bestaan van belangenverstrengelingen is op dit moment een “fact of life”. Hoogleraren laten zich voorstaan op hun aldus verworven fondsen. Ik zeg dat ook vanuit een achtergrond van meer dan 20 jaar bestuurslid van twee grote Rotterdamse universiteitsfondsen.

 14. JennyJo says:

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik er na lezing van die brief helemaal niks meer van snap. Wat wil Van der Linde nou eigenlijk zeggen?

 15. wilmamazone says:

  Aan de ene kant is een rechtszaak aanspannen wellicht niet het meest handig en verstandig in het huidige klimaat, maar aan de andere kant kan ik me intussen levendig voorstellen dat de behoefte er is.
  Als Van der Linde niet meteen kan zeggen wat ie bedoelt en niet bedoelde wat hij duidelijk zei, wordt het m.i. hoog tijd voor een cursus spreken in het openbaar voor deze roeptoeter.

  Toen ik dit las in de brief van Van der Linde, gingen mijn haren al hélemaal vanzelf rechtop staan:

  Follow-up
  Enerzijds ben ik bereid deze zaak met een gemeenschappelijk communiqué af te sluiten. Anderzijds meen ik dat vragen en twijfels die leven onder de bevolking en onvrede bij kritische wetenschappers gediend zouden zijn bij een brede discussie waartoe een rechtszaak een goed aanknopingspunt is gezien de grote belangstelling van de pers. Uit mijn achtergrond als medisch publicist zult u weten dat deze zaken mij beroeren en graag door mij ter discussie gesteld zullen worden.
  Een rechtszaak zal echter veel negatieve publiciteit met zich mee brengen. Los van de influenzavaccinaties zal dat de algemene vaccinatiebereidheid van de bevolking vrijwel zeker aantasten. Dat betekent dat kinderen en volwassenen het slachtoffer worden.
  Het vertrouwen in het RIVM zal nog verder worden ondermijnd als de Rechtbank mij zou volgen in mijn redenering dat belangenverstrengeling een geaccepteerde consequentie is van de ondernemende universiteit, dat vrije communicatie over belangenverstrengelingen mogelijk moet zijn en dat de heer Coutinho belangenverstrengelingen heeft. Dat zou mogelijk nog grotere gevolgen hebben voor de vaccinatiebereidheid. Die verantwoordelijkheid wil ik niet nemen en daarom ben ik bereid om mee te werken aan een minnelijke oplossing.

  Eerst het vuurtje mee opstoken en zelf twijfel zaaien onder de bevolking en zich dan zorgen maken over de vaccinatiebereidheid van die bevolking. Over hypocrisie gesproken!

  Het is wat Crypto ook zegt:

  Zo wordt de publieke opinie steeds meer bespeeld door de – zich op de voorgrond dringende- middelmaat met rafelige argumenten.

 16. JennyJo says:

  Hier is toch geen touw aan vast te knopen?? Belangenverstrengeling is heel normaal juist goed en niet erg als ik het goed begrijp, maar toch ook weer wel en anderzijds toch ook weer niet. En inderdaad, waarom het dan op zo’n manier inbrengen in de effecitiviteitsdiscussie als Van der Linde heeft gedaan? Dat zaait toch ook enorme twijfel bij de bevolking? Nou, gooi maar in mijn pet.

 17. wilmamazone says:

  JJ:

  Nou, gooi maar in mijn pet.

  Van der Linde is dus zelfs op papier niet duidelijk, maar wel duidelijk uit op: hoe-l*l-ik-mij-er-zo-snel-en-gemakkelijk-mogelijk-weer-uit-want-verantwoordelijkheid-wil-ik-niet-nemen!

 18. CiNNeR says:

  Moet zeggen dat ik zelf even heb getwijfeld (even) aan het nut van de griepprik, juist door de nietszeggende reacties van onder andere Coutinho en Osterhaus. Met een uitdrukking van ‘wie maakt mij wat en wat kan het me ook schelen’ leek men uit te gaan van de kracht van de herhaling: allemaal onzin, de griepprik werkt wel, geloof mij maar op mijn mooie ogen.

  Zeker, dat zijn onderbuikgevoelens. Maar deze onderbuikgevoelens kunnen blijven bestaan door gebrek aan stevige argumentatie. En ik vrees deze rechtzaak. Alleen maar meer aandacht voor twijfel als je het mij vraagt.

 19. @Astrid

  De langste publicatielijst staat overigens vast op naam van Stapel.

  Volgens mij snap jij iets niet.

  @ DaSilva

  als je het begrip “belangenverstrengeling” begrijpt en je je realiseert dat belangenverstrengeling totaal geaccepteerd is in de medische wereld.

  In de medische wereld ja. Dan is het een kwestie van je afvragen of en anders hoe je zoiets gaat brengen op de nationale televee zonder je toevlucht te moeten nemen in achterafgelul. Het is namelijk geen verplichting om op te komen draven als P&W of Knevel je vragen. Je kunt dan als huisartsje (sorry Astrid) ook verwijzen naar mensen die hier meer verstand van hebben.

  @ Cinner

  Maar deze onderbuikgevoelens kunnen blijven bestaan door gebrek aan stevige argumentatie.

  Die onderbuikgevoelens blijven mede bestaan doordat mensen die niets te zoeken hebben in dit vakgebied ongenuanceerde uitspraken op de kijkbuis blijven doen en daarom het onzekerheidsvuurtje blijven aanwakkeren en die onderbuik blijven voeden. Wat kan je doen als viroloog anders dan blijven herhalen wat bekend is?

 20. JennyJo says:

  Wat kan je doen als viroloog anders dan blijven herhalen wat bekend is?

  Juist. Ik vind dat Osterhaus dat goed deed bij Pauw en Witteman. Ik vind het van de gekke dat je je als vooraanstaand wetenschapper maar van alles moet laten aanwrijven. Ik ga hier Osterhaus niet zitten verdedigen, dat kan hij zelf heel goed, maar ik ben onderhand schijtziek van al die mensen die afgeven op vaccins en iedereen die betrokken is bij onderzoek er naar en de ontwikkeling ervan, afschilderen als een soort criminelen. Het moet toch niet gekker worden.

  Eerst suggereert Van der Linde dat de “belangenverstrengeling” van mensen als Coutinho en zoals bij P&W bleek, ook van Osterhaus, er toe leidt dat ze onwaarheid vertellen over griepvaccins en vervolgens zegt hij dat belangenverstrengeling helemaal normaal en niet erg is. Maar dan is het wantrouwen al gezaaid en het kwaad geschied, want de brief aan Kingma waarin hij er zich probeert uit te kletsen leest vrijwel niemand.

  Moet wel zeggen dat de argumentatie voor de griepprik en werking op Cryptocheilus een stuk duidelijker is dan ik her en der in de actualiteiten programma’s voorbij zag komen.

  Ik vraag me steeds vaker af of het gros van de journalisten überhaupt geïnteresseerd is in de feiten. Het lijkt er meer op dat ze voornamelijk hun programma’s willen vullen met vooral “spannende” itempjes. Hoe het inhoudelijke niveau is, speelt blijkbaar geen rol.

 21. DaSilva says:

  @ DaSilva

  als je het begrip “belangenverstrengeling” begrijpt en je je realiseert dat belangenverstrengeling totaal geaccepteerd is in de medische wereld.

  In de medische wereld ja. Dan is het een kwestie van je afvragen of en anders hoe je zoiets gaat brengen op de nationale televee zonder je toevlucht te moeten nemen in achterafgelul. Het is namelijk geen verplichting om op te komen draven als P&W of Knevel je vragen. Je kunt dan als huisartsje (sorry Astrid) ook verwijzen naar mensen die hier meer verstand van hebben.

  Mee eens.
  Daar had dus een taak gelegen voor Coutinho en het RIVM, een gemiste kans wat mij betreft.

 22. JennyJo says:

  Daar had dus een taak gelegen voor Coutinho en het RIVM, een gemiste kans wat mij betreft.

  Dat ben ik helemaal met je eens. Maar wijsheid bestaat ook in weten wanneer je beter je mond kunt houden; een gemiste kans voor Van der Linde wat mij betreft.

 23. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/107448/Griep-advies-en-terugblik-Gezondheidsraad.htm

  15 december 2011

  Griep: advies en terugblik Gezondheidsraad

  Hoewel er bij de Mexicaanse griep wetenschappelijk weinig fout is gegaan, ‘was de maatschappelijke perceptie van deze episode niet eenduidig positief.’ Dat schrijft Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de Gezondheidsraad, in het advies ‘De rol van vaccinatie bij de voorbereiding op een grieppandemie’ dat op 15 December is uitgebracht. In dit advies wordt er zowel teruggekeken op de gang van zaken rond influenza A/H1N1 2009 (‘de Mexicaanse griep’), als advies gegeven voor de toekomst.

  eindquote:

  Gunning-Schepers schrijft dat ze de procedures rond onafhankelijk advies ‘nog eens doorgenomen en op onderdelen aangepast heeft’. Volgens Gunning-Schepers geven de huidige procedures ‘maximale openheid over oneigenlijke beïnvloeding van het adviesproces in commissies van de Gezondheidsraad.’ Gunning-Schepers schrijft dat ze graag met de Minister en de vaste Kamercommissie Volksgezondheid wil overleggen of deze mening gedeeld wordt, aangezien ‘we ons niet kunnen permitteren dat het gezag van de Gezondheidsraad wordt aangetast op momenten dat advisering er echt toe doet.’

  Nog maar een keer: rond deze griep is o.a. óók uit-en-ter-na gesproken over belangenverstrengeling en de regelgeving daarover, dus zou het voor iig Van der Linde niet nodig moeten zijn om naar de allang bekende weg te vragen en vind ik het geen taak van Coutinho en het RIVM om steeds maar weer in herhaling te moeten vallen en al hélemaal niet bij hap-snap actualiteiten programma’s.

 24. DaSilva says:

  @JennyJo
  Klopt, en om dan naderhand te komen met “het lag aan de vraagstelling en ik kreeg niet de gelegenheid om mijn zinnen af te maken” schiet natuurlijk niet op.
  In een belangrijke kwestie als deze moet je het woord opeisen als je dat niet gegund wordt en anders kun je maar beter je lip houden.
  Die rechtszaak gaat voor de toekomst van het wel-of niet nemen van de griepprik niets uitmaken, het gros van de mensen die nu protesteert was toch al anti.
  Het lijkt me meer van belang dat er duidelijkheid komt naar het publiek toe wat belangenverstrengeling is en naar de precieze rol van Coutinho en het RIVM in deze, dit om figuren die in de toekomst bij het minste of geringste belangenverstrengeling roepen voorgoed de mond te snoeren.

  @Wilma
  De gewone man leest of begrijpt dit soort regelgeving niet men leest “griepprik werkt niet” en gaat weer verder.
  Zoals ik al zei; daar ligt een taak.

 25. wilmamazone says:

  Da Silva:

  De gewone man leest of begrijpt dit soort regelgeving niet men leest “griepprik werkt niet” en gaat weer verder.
  Zoals ik al zei; daar ligt een taak.

  Het lijkt mij toch op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de media zelf om met juiste berichtgeving te komen, maar dat doen ze in toenemende mate niet en is riooljournalistiek eerder regel dan uitzondering geworden zo lijkt het. Er zouden meerdere mensen een dagtaak aan hebben om alle baarlijke nonsens en/of maar halve waarheden in de media te weerspreken en dat schier eindeloos te blijven doen omdat er hele volksstammen zijn die het blijkbaar nooit leren.

 26. Renate says:

  Het probleem is dat de mensen beknopt nieuws willen hebben, dat ze gemakkelijk kunnen begrijpen. De media proberen daarin te voorzien. Misschien zou het eenvoudiger zijn als men in dit soort gevallen helemaal niets zou melden, maar dat werkt ook niet, mede doordat het een en ander toch op internet rond gaat zingen. Men zou het nieuws dus zowel beknopt, als ook genuanceerd moeten brengen en daar lijkt mij het probleem te zitten.

  Het lijkt allemaal een beetje op het gedoe met de afluisterpraktijken van Britse kranten. Men spreekt er schande van, maar tegelijkertijd koopt me wel de kranten met de laatste roddels. Als die dingen er niet in zouden staan, zouden de mensen de kranten misschien laten liggen.

 27. JennyJo says:

  Beknopt kan ook inhoudelijk correct zijn. Moet men misschien iets meer moeite voor doen.

 28. DaSilva says:

  De journalistiek doet niet aan bronwerving, men wil zo snel mogelijk de primeur hebben en vult later evt. het e.e.a. aan maar vergeet ondertussen dat de eerste indruk van het artikel blijvend is.
  Wat betreft de financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren en farmaceutische ondernemingen ook daar wordt aan gewerkt vanaf 2012 worden alle financiele banden tussen beroepsbeoefenaren en de farmaceutische ondernemingen gemeld en in het jaar 2013 zijn deze gegevens beschikbaar voor het publiek (en de media).

  http://www.cgr.nl/186065/TRANSPARANTIE.html

 29. Renate says:

  Ik denk dat die primeurjacht inderdaad een belangrijk punt is. Eerst publiceren en dan checken wat er werkelijk aan de hand is. En dan hebben we natuurlijk nog het maken van de kop. Je kan een genuanceerd artikel schrijven, maar als de kop boven het artikel luidt: “Griepvaccin werkt niet”, bij voorkeur in chocoladeletters, dan is het de kop die blijft hangen.En de kop moet aandacht trekken, anders wordt het artikel helemaal niet gelezen. Een kop als: “Griepvaccin werkt misschien minder goed dan verwacht” is te lang en trekt geen lezers. Helaas zijn er geen simpele oplossingen. Krantenmakers willen kranten verkopen en dat doet men door spectaculair nieuws te brengen. Men moet concurreren met nieuws op TV en internet en dat is moeilijk genoeg. Bovendien willen de meeste mensen het nieuws in hapklare brokken hebben.

 30. Wilmamazone says:

  http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/de-rol-van-vaccinatie-bij-de-voorbereiding-op-een-grieppandemie

  De rol van vaccinatie bij de voorbereiding op een grieppandemie

  Ge­pu­bli­ceerd
  15 de­cem­ber 2011

  Opdrachtgever
  VWS

  De Mexi­caan­se griep is mee­ge­val­len, maar een pan­de­mie met ern­sti­ger ge­vol­gen blijft mo­ge­lijk. Dieren dragen griep­vi­rus­sen bij zich. Deze kunnen naar mensen over­gaan, die daar geen weer­stand tegen hebben. De over­heid kan zich wel op een griep­pan­de­mie voor­be­rei­den, maar zal met on­ze­ker­he­den te maken houden. Waar we­ten­schap­pe­lij­ke kennis te­kort­schiet, komt het aan op ri­si­co-​in­schat­ting en voor­zorg. Vac­ci­na­tie kan een rol spelen bij het be­per­ken van de ge­vol­gen van een griep­pan­de­mie. Af­spra­ken maken over het van tevoren inkopen van vaccin is echter niet nodig. Dit schrijft de Ge­zond­heids­raad in een advies dat vandaag ver­schijnt.

  ■De commissie maakte gebruik van de volgende adviseurs:

  ■prof. dr. R.A. Coutinho, hoogleraar epidemiologie en preventie van infectieziekten, Universiteit Utrecht; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Bilthoven
  ■prof. dr. T.W. Kuijpers, hoogleraar kinderimmunologie, Academisch Medisch Centrum; Amsterdam
  ■dr. W. Luytjes, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
  ■prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus, hoogleraar virologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
  ■mw. dr. A.C.G. Voordouw, arts, Master of Public Health, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Den Haag
  ■prof. dr. J.C. Wilschut, hoogleraar virale infectiemechanismen en vaccinontwikkeling, Universitair Medisch Centrum Groningen
  ■Dr. P.J. van Dalen was als waar­ne­mer vanuit het mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid Welzijn en Sport aan de com­mis­sie ver­bon­den.

  Een mooi actueel voorbeeld. De Gezondheidsraad komt vandaag met een advies en heeft bij het tot stand komen van dat advies ondersteuning gekregen van o.a. Roel Coutinho en -nóg erger- van Ab Osterhaus waar óók met alle mogelijke middelen op geschoten werd en wordt.

  Komt vanavond b.v. Van der Linde weer op TV om zijn twijfels uit te spreken over dit advies en dat ie toch eerst óók meer (zeker) wil weten over met name die dr. W. Luytjes die tevens van het RIVM is. Dat zouden toch makkelijk teveel handen op een buik of samen onder een hoedje kúnnen zijn nietwaar en of griepvaccins nou echt nodig zijn?

  Morgenavond komt de volgende beste stuurman aan wal zijn zegje doen voor de camera en iemand anders schrijft overmorgen een column/opiniestuk met een suggestieve koptekst in grote chocoladeletters en de dag daarna………………

  Het is wat Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de Gezondheidsraad hier ook al zegt over de huidige procedures:

  ‘we ons niet kunnen permitteren dat het gezag van de Gezondheidsraad wordt aangetast op momenten dat advisering er echt toe doet.’

  Dan zit je inderdaad niet te wachten op gasten die wat virologie betreft de veters nog niet mogen strikken van mensen als Coutinho en Osterhaus.

 31. Renate says:

  Het punt is dat niemand de informatievoorziening meer in de hand heeft. Als een publiciteitsgeile dokter niet bij de ene omroep aan bod komt, dan is er wel een andere zender waar hij z’n twijfels over het een en ander voor het voetlicht kan brengen. En als dat niet mogelijk is, dan is er altijd nog het internet, de plaats waar mensen alle mogelijke informatie kunnen vinden. Hier kan iedereen een bevestiging vinden voor z’n eigen wereldbeeld, of dat nu klopt of niet. En wie moet je dan geloven? De autoriteiten zullen het volgens sommigen wel niet zijn, want die hebben andere belangen. Het kwakdenken sluipt er zo ongemerkt in.

 32. DaSilva says:

  ‘we ons niet kunnen permitteren dat het gezag van de Gezondheidsraad wordt aangetast op momenten dat advisering er echt toe doet.’

  Volgens mij maakt het allemaal geen reet meer uit op het moment dat de P. uitbreekt dan vliegen ze als de duvel op Geert op die griepspuit af.

 33. Jan Willem Nienhuys says:

  Het punt is dat niemand de informatievoorziening meer in de hand heeft.

  Ik heb het vooroordeel dat het RIVM zich weinig gelegen laat liggen aan het verstrekken van begrijpelijke informatie aan het publiek. Dat ze nou naar de rechter stappen geeft toch ook wel aan dat ze niks snappen van hoe het publiek reageert.

  Ook de houding dat ze niet geïnteresseerd zijn in wat een teleurgestelde bloemenverkoopster zegt, en pas reageren (en hoe) als een echte dokter van zich laat horen, geeft aan dat ze bestrijding van ziektes wel tot hun taak rekenen, maar bestrijding van onzin niet zo erg.

 34. JennyJo says:

  Ik heb het vooroordeel dat het RIVM zich weinig gelegen laat liggen aan het verstrekken van begrijpelijke informatie aan het publiek.

  Dat vooroordeel heb ik ook. Het is best mogelijk om goed en begrijpelijk uit te leggen hoe het zit met de werking van griepvaccins, soorten onderzoeken, het hoe en waarom van relaties met de farmaceutische industrie en wat de mensen verder nog bezighoudt hieromtrent. Dat ze dat met ijzeren consequentie veel te weinig doen vind ik zorgelijk, ten eerste omdat ook de bloemenverkoopster er gewoon recht op heeft om in normale mensentaal te kunnen lezen hoe het zit, maar ook omdat ze met dit gedrag de antivaccinatiebeweging hopeloos in de kaart spelen. Dat zou de overheid toch moeten bekommeren.

 35. Wilmamazone says:

  JJ:

  (..) ten eerste omdat ook de bloemenverkoopster er gewoon recht op heeft om in normale mensentaal te kunnen lezen hoe het zit(..)

  Voor alle duidelijkheid de quote van Astrid:

  Het is ongelukkig dat de bloemenbindsters en andere in-mijn-lijf-geen-prik-al-krijgen-we-pokken-terug-fans deze legitime discussie gebruiken om het allemaal op 1 hoop te gooien.

  Die heeft het m.i. dus duidelijk over Anneke Bleeker en die is o.a. Oost-Indisch doof en werd het Coutinho weer kwalijk genomen dat hij -in begrijpelijke taal- in de studio een discussie aanging met Anneke Tanneke.
  Ik wil ook graag herinneren aan het vaccinatiedebat in de Rode Hoed. (dat nu overigens weer ijverig afgestoft wordt door anti-vaccinanten vanwege de aanwezigheid daar van Coutinho die daar toch ook geen woord Spaans heeft gesproken)

  Dat met name de site van het RIVM een stuk duidelijker kan voor leken heb ik hier al verwoord.

 36. JennyJo says:

  Die heeft het m.i. dus duidelijk over Anneke Bleeker

  Ja, je hebt gelijk; ik bedoel natuurlijk al die andere bloemenverkoopsters! 😆
  Met betrekking tot de weergave van Jonkers over het Rode-Hoeddebat: daar ga ik persoonlijk van over mijn nek en ik denk ook dat een normale discussie met lieden als Jonkers, Anneke Bleeker en de andere gestoorden bij WTK en zielsverwante kringen een illusie is; met die mensen is geen goed garen te spinnen, hoe je het ook aanpakt, dat zou ons lieve heer zelf nog niet lukken. Maar daar doelde ik ook niet op, ik doelde op normale mensen met normale vragen en twijfels.

 37. Renate says:

  Een discussie met Jonkers, Anneke Bleeker en aanverwanten is ongeveer net zo zinvol als een discussie met Sharia4Holland.

  Ik geloof overigens ook wel dat het RIVM zich misschien wel eens te veel in een ivoren toren opsluit. Misschien is men bang voor een discussie die niet meer over feiten, maar vooral over emoties gaat?

 38. LK says:

  Dokter vd Linde heeft een uitstekende reputatie op het gebied van het bestrijden van ongeoorloofde geld- en goederenverstrekking van de farmacie aan de medische stand. Ik denk dat hij daar echt goed werk gedaan heeft.
  Hij is niet een deskundige op het gebied van vaccineren. Ik weet niet onder welke voorwendselen vd Linde was uitgenodigd om te komen praten destijds (vergis je niet, journalisten kunnen een mooi praatje ophangen om je citaten te ontfutselen), maar een echt goede discussie over de griepprik is volledig de nek omgedaan door dit gezeur over belangenverstrengeling.

  Onderzoek doen kan vrijwel uitsluitend door financiering vanuit de farmaceutische industrie. Als iemand dat belachelijk vindt, mag die mij een mail sturen, krijgt ie een rekeningnummer om (flink wat) geld op te storten, zodat ik onderzoek kan doen zónder farmaciesponsor. Hoogleraren krijgen inderdaad veel fondsen en gelden van de farmacie, omdat dat niet anders kan (wat er van de overheid komt is minimaal, het was juist de bedoeling dat we ons allemaal zelf zouden bedruipen). Je moet als hoogleraar een halve opleiding bedrijfskunde en economie gedaan hebben om je afdeling een beetje gezond te kunnen houden, dus ik kan me voorstellen dat je trots bent als je geld hebt binnen weten te halen, maar dat heeft vooral te maken met de mogelijkheden die dat voor de afdeling biedt en niet met een persoonlijk gewin of iets dergelijks.

  Verder is de regelgeving heel duidelijk en houdt de farmacie zich daar (zover ik ze tot nu toe heb meegemaakt) over het algemeen prima aan. Dat er af en toe vreemde situaties vóórkomen (bv: artsen krijgen zakken met geld om nascholing te volgen van een farmaceut), geloof ik best, maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen.

 39. Wilmamazone says:

  Renate:

  Ik geloof overigens ook wel dat het RIVM zich misschien wel eens te veel in een ivoren toren opsluit. Misschien is men bang voor een discussie die niet meer over feiten, maar vooral over emoties gaat?

  Om ieders geheugen weer even op te frissen dit artikel uit 2009:

  ’RIVM stond er te vaak alleen voor’

  2009 bleek het jaar van de vaccins en de infectieziekten, met de Mexicaanse griep voorop. Ziektebestrijder Roel Coutinho heeft zich gestoord aan het wantrouwen waarmee hij werd bejegend. „Je kunt gerust spreken van een gezagscrisis.”

  Dat hij het afgelopen jaar keihard heeft moeten werken, dat vond hij niet erg. Wat hem wel heeft dwarsgezeten, vertelt Roel Coutinho, is het wantrouwen waar hij op stuitte. „Je stelt je integer op, zoals je als arts gewend bent. En dan word je soms weggezet als een schurk. Dat vond ik onaangenaam.”

  quotes:

  Dieptepunt was voor hem een omstreden Netwerk-uitzending begin november. Hij werd in de studio geconfronteerd met filmpjes van moeders die vertelden dat hun kind na een vaccinatie was overleden. De presentator bleef maar suggereren dat er een causaal verband bestond tussen het vaccin en het overlijden, terwijl dat helemaal niet was aangetoond. „Ik werd daar buitengewoon nijdig van. Zo’n programma maakt misbruik van het verdriet van anderen. Beseffen die journalisten wat ze aanrichten? Als de vaccinatiegraad door hun uitzending daalt, met alle gevolgen van dien, voelen ze zich dan verantwoordelijk?”

  Een van de problemen is dat mensen niet goed weten wat de aandoening betekent. Dat geldt ook voor veel andere ziektes waartegen wordt gevaccineerd, simpelweg doordat die tegenwoordig niet of nauwelijks meer voorkomen. „Neem difterie. Mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, weten nog wel wat dat is. En als je het één keer hebt gezien, wil je je kind daar absoluut tegen beschermen.” In een effectieve campagne moeten de ziektes dus in beeld komen, maar zonder dat er patiënten met afschuwelijke verhalen worden opgevoerd. Want, zegt Coutinho: „Je moet waken voor de exploitatie van leed.”

  Nu de epidemie van Mexicaanse griep sinds donderdag officieel het land uit is, zal de kritiek ongetwijfeld weer oplaaien. Was dít nou het grote gevaar waar we ons met miljoenen doses vaccin tegen moesten wapenen? Maar dat is wijsheid achteraf, zegt Coutinho. „In het begin verkeerden we in grote onzekerheid. Je mag er dan niet van uitgaan dat het meevalt, je moet met het ergste rekening houden.”

  Bij een volgende grieppandemie zal de aanpak daarom in grote lijnen hetzelfde verlopen, vermoedt hij. Al tekent hij daarbij aan dat de communicatie ’iets rustiger’ zal moeten. Te vaak is de vergelijking getrokken met de Spaanse griep en zijn tientallen miljoenen doden; dat leidde aanvankelijk tot paniek, en later, toen het bleek mee te vallen, tot scepsis. Meer evenwicht dus, en minder geslinger tussen uitersten.

 40. Renate says:

  Ja Wilma, dat is dus precies het probleem. Hoe discussieer je met mensen die een kind hebben verloren en dit aan vaccinaties wijten. Dan sta je daar met je rationele verhaal over de gevaren van de ziektes. Eigenlijk kan je daar alleen maar een emotioneel verhaal over de slachtoffers van de door vaccinaties te voorkomen ziektes, tegenover zetten. Probleem is dat deze ziektes veelal juist door vaccinaties verdwenen zijn. Bovendien werkt het tegenover elkaar zetten van diverse emotionele verhalen ook niet echt verhelderend. Als de presentatoren dan ook nog eens de kant van het “slachtoffer” kiezen, dan wordt het allemaal helemaal lastig. Dat is iets wat je de presentatoren misschien aan zou kunnen rekenen. Aan de andere kant ben ik bang dat een presentator die juist tegen de moeders ingaat, de sympathie van het publiek kwijt raakt. Er wordt hem dan vermoedelijk al snel een gebrek aan empathie verweten.
  En zo blijft het vechten tegen onzin dus een moeilijke zaak. Je ziet iets vergelijkbaars met bepaalde kankerkwakzalverij. Mensen zamelen dan geld in om een kind een behandeling te geven die niet vergoed wordt, omdat er geen bewijzen voor zijn. Mensen die dan gaan wijzen op het feit dat de aanbieder van de behandeling een oplichter is, wordt dan ook vaak verweten dat ze mensen de hoop ontnemen.

 41. Wilmamazone says:

  Om nog maar eens aan te geven dat Coutinho & Co. beseffen wat er speelt, dit artikel uit 2010

  Internet ondermijnt gezag wetenschap

  woensdag 10 februari 2010

  Om wetenschap weer respectabel te maken, moeten wetenschappers hun kennis op een voor iedereen begrijpelijke manier ontsluiten, betoogde hoogleraar epidemiologie (UvA) Roel Coutinho op 9 februari in de Machiavelli-lezing.

  quotes:

  Het programma Zembla opende de aanval. Het liet zien hoe de industrie het HPV-vaccin bij artsen promootte en lobbyde in de Tweede Kamer en bij journalisten. Dat wekte argwaan. Enkele kankerepidemiologen betoogden dat er onvoldoende grond was voor opname van het HPV-vaccin in het Rijksvaccinatie Programma. Dat bracht ouders en meisjes in verwarring. Zij gingen zelf informatie zoeken op internet en stuitten op de vreselijkste verhalen. Het vaccin zou gif bevatten, je kon er kaal van worden. Filmpjes op YouTube lieten door het vaccin verlamde meisjes zien.

  (..)In de loop van de zomer kwamen er geruststellende gegevens beschikbaar: de sterfte was niet hoog en ouderen leken in zekere mate beschermd te zijn tegen de nieuwe griep.
  Voor de media was dit het teken dat het wel meeviel. Er kwamen steeds meer kritische geluiden. De microbioloog Ekkelenkamp zei dat het lariekoek was dat het drama van de Spaanse griep zich kon herhalen. De deskundigen vlogen elkaar in de haren en de media vergrootten de tegenstellingen. De burger wist het niet meer: moest je je nu wel of niet laten inenten?

  eindquote:

  De media zoeken bewust naar tegengestelde meningen. Gedegen kennis presenteren zij als even belangrijk als ongefundeerde opvattingen. Het verkoopt misschien goed, maar het brengt het publiek in verwarring en draagt bij aan ondermijning van de wetenschap.

  Er daadwerkelijk iets aan (kunnen) doen is dus gemakkelijker gezegd dan gedaan.

  update 21.14:
  De hele Machiavelli-lezing door Roel Coutinho:

  Klik om toegang te krijgen tot Machiavellilezing%20Roel%20Coutinho.pdf

 42. Renate says:

  Dat is mijn probleem dus ook. Op internet vinden mensen alle soorten informatie, maar wat er al dan niet klopt, weet men vaak niet. En ja, als de media dat spelletje meespelen en onder hoor en wederhoor verstaan dat ze ook de onzinverkopers aan het woord moeten laten, wordt het voor het publiek verwarrend.

  Gisteren zag ik hiervan weer een mooi voorbeeldje in de krant. Dat ging dan over gezond eten en het feit dat lager opgeleiden ongezonder waren dan hoger opgeleiden. De schrijfster van een ingezonden brief beweerde ook dat er genoeg informatie over gezond eten op internet te vinden was en dat gezond eten voor gezonde gedachten en een goede gezondheid zou zorgen. Ja en daar ligt het kwakdenken toch wel weer een beetje op de loer.

  Laat de media het publiek eens gewoon goed voorlichten en niet denken dat we alles altijd van alle kanten moeten bekijken. Als het om gezondheid gaat, zijn bepaalde dingen gewoon zoals ze zijn. Verspreidt dan niet onder het mom van hoor en wederhoor alle mogelijke onzin, door kletsverkopers aan het woord te laten. Kritische berichtgeving is goed, maar laat wel mensen aan het woord die werkelijk deskundig zijn en geen zelfbenoemde deskundigen. Tegen wat de mensen op internet vinden is weinig te doen, maar de gevestigde media hoeven niet aan de verwarring bij te dragen.

 43. DaSilva says:

  Dan kom ik nog een keer terug op mijn uitspraak.
  Dit soort zaken moet je niet aan de media overlaten, onderneem als RIVM zelf actie om het publiek voor te lichten en zoek daarvoor zelf de media op.
  Wees duidelijk, let op de signalen, een instituut als RIVM weet normalitair eerder dan wie dan ook wat er speelt dus kan daar ruim op tijd op inhaken.

 44. CiNNeR says:

  Crypto:

  Die onderbuikgevoelens blijven mede bestaan doordat mensen die niets te zoeken hebben in dit vakgebied ongenuanceerde uitspraken op de kijkbuis blijven doen en daarom het onzekerheidsvuurtje blijven aanwakkeren en die onderbuik blijven voeden. Wat kan je doen als viroloog anders dan blijven herhalen wat bekend is?

  Je kan je als viroloog die in televisieprogramma’s verschijnt, je wat sympathieker opstellen en de argumenten geven die er toe doen. Alleen blijven beweren dat iets veilig is met alleen zichtbare irritatie dat er getwijfeld wordt door wie dan ook, komt bij de kijker natuurlijk nooit over. De kijker ziet iemand die het geen zak lijkt te interesseren en minimaal argumenten op zak heeft. Als het je huisarts zou zijn die zo op je reageert, zou je snel een andere zoeken.

  Als je dat als viroloog niet kan of niet wil, moet je als RIVM eens besluiten iemand anders te sturen die dat wel kan en wil.

  Bijvoorbeeld ook dat gedoe over het vaccineren tegen het HPV virus. Bij voortdurende herhaling werd een periode beweerd dat álle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaakt worden door het HPV virus dus vaccinatie belangrijk is. Aangezien ik op jonge leeftijd voorstadium baarmoederhalskanker heb gehad zónder het HPV virus, wist ik dat deze bewering onwaar is. Zo’n onwaarheid is nergens voor nodig – het percentage gevallen wat door het HPV virus wordt veroorzaakt is indrukwekkend zat – en erger ,neemt andere onderbuikgevoelens zeker niet weg. (Persoonlijk werd ik eerder bang dat vrouwen zich zouden laten vaccineren en nooit meer bevolkingsonderzoek willen laten doen).

 45. Wilmamazone says:

  @Da Silva:

  Dit soort zaken moet je niet aan de media overlaten, onderneem als RIVM zelf actie om het publiek voor te lichten en zoek daarvoor zelf de media op.

  Wat bedoel je hier precies mee? Wat liet/laat het RIVM b.v. aan de media over en wat verandert er in het huidige klimaat als deze zelf de media opzoekt? Geef eens een voorbeeld.

  @CiNNeR:

  Je kan je als viroloog die in televisieprogramma’s verschijnt, je wat sympathieker opstellen en de argumenten geven die er toe doen. Alleen blijven beweren dat iets veilig is met alleen zichtbare irritatie dat er getwijfeld wordt door wie dan ook, komt bij de kijker natuurlijk nooit over. De kijker ziet iemand die het geen zak lijkt te interesseren en minimaal argumenten op zak heeft. Als het je huisarts zou zijn die zo op je reageert, zou je snel een andere zoeken.

  Als je dat als viroloog niet kan of niet wil, moet je als RIVM eens besluiten iemand anders te sturen die dat wel kan en wil.

  Hier beweer je nogal wat en over wie heb je het wanneer precies? Persoonlijk heb ik nog nooit een nederlandse viroloog gezien, gehoord of gelezen die het geen zak lijkt te interesseren en minimaal argumenten op zak heeft, integendeel.

 46. DaSilva says:

  Wat bedoel je hier precies mee? Wat liet/laat het RIVM b.v. aan de media over en wat verandert er in het huidige klimaat als deze zelf de media opzoekt? Geef eens een voorbeeld.

  @Wilma
  Je hebt het voorbeeld zelf al gegeven in deze reactie.
  Dit had m.i. voorkomen kunnen worden als het RIVM zelf duidelijke informatie had gegeven en ruim op tijd (en niet achteraf) de media had opgezocht.

 47. JennyJo says:

  Je kan je als viroloog die in televisieprogramma’s verschijnt, je wat sympathieker opstellen en de argumenten geven die er toe doen. Alleen blijven beweren dat iets veilig is met alleen zichtbare irritatie dat er getwijfeld wordt door wie dan ook, komt bij de kijker natuurlijk nooit over. De kijker ziet iemand die het geen zak lijkt te interesseren en minimaal argumenten op zak heeft. Als het je huisarts zou zijn die zo op je reageert, zou je snel een andere zoeken.

  Ik heb nooit de indruk gekregen dat het ze niet interesseert, noch van Osterhaus noch van Coutinho. In televisieprogramma’s is het vaak helemaal niet mogelijk om goed uit te leggen hoe het zit, omdat je daar de tijd noch de mogelijkheid voor krijgt, want immers: Anneke Bleeker moet ook aan het woord nietwaar. Daardoor wordt al heel snel in indruk gewekt dat je geen argumenten op zak hebt, want zodra je iets wil gaan uitleggen word je de mond gesnoerd vanwege – ja, je raadt het al, Anneke Bleeker, of ouders van een overleden kind. Bij Pauw en Witteman ging dat beter en ik vond eerlijk gezegd dat Osterhaus het daar heel goed deed. De irritatie van deze mensen kan ik me heel goed voorstellen, ik zou er ook knettergek van worden als je elke keer maar weer geconfronteerd wordt met de grootst mogelijke onzin over je vakgebied.

  Opdraven in actualiteitenprogramma’s vind ik daarom geen goed middel, de kans is veel te groot dat je gepiepeld wordt door een senstatiebeluste journalist. Ik vind het belangrijk dat ze zelf de regie houden, maar dan wel op de goede manier. Ik ben van mening dat hun site veel en veel toegankelijker kan worden qua inhoud en vindbaarheid. Ze kunnen de site ook gebruiken om meteen duidelijk en begrijpelijk te reageren op wat er speelt in de actualiteit. Om dat onder het publiek te brengen kunnen ze bijvoorbeeld gaan twitteren. Een voorbeeld daarvan is Cancer Research UK. Die draven ook niet overal op maar reageren wel onmiddellijk, vaak nog dezelfde dag, op hun website met voortreffelijke artikelen die voor iedereen te begrijpen zijn. Laat die journalisten maar barsten, daar heb je toch niks aan want die hebben andere belangen dan het verhaal van het RIVM goed over het voetlicht te brengen.

  Enfin, dat is mijn mening.

 48. Wilmamazone says:

  Da Silva:

  Dit had m.i. voorkomen kunnen worden als het RIVM zelf duidelijke informatie had gegeven en ruim op tijd (en niet achteraf) de media had opgezocht.

  Aan zo duidelijk mogelijke informatie over de mex. griep/seizoensgriep van o.a. het RIVM heeft het m.i. toen niet ontbroken; dat het geen zekerheden te bieden had is een ander verhaal en wat is er mis met evaluatie?

 49. JennyJo says:

  @Cinner

  Bij voortdurende herhaling werd een periode beweerd dat álle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaakt worden door het HPV virus dus vaccinatie belangrijk is.

  Dat heeft het RIVM nooit beweerd.

 50. JennyJo says:

  Voor alle duidelijkheid: je kunt van alles vinden van de wijze waarop het RIVM communiceert, maar laten we nou niet net doen alsof de oorzaak van alle tegenstand tegen vaccinaties enkel en alleen de wijze van communiceren van het RIVM is, want dat is natuurlijk grote onzin. Dat dat beter kan is hier al meerdere keren uitgebreid besproken. Maar de oorzaak ligt toch echt bij de anderen – de NVKP, de “verontruste moeders”, de fanatieke antroposofen, natuurgenezers, homeopaten en andere kwakzalvers, de zelfbenoemde deskundigen van Argusoog en Wanttoknow, een dokter Molenbergh en dergelijke, die op volstrekt onverantwoordelijke wijze tekeer gaan en geen leugen of verdraaiing te min achten in hun hetze tegen vaccinaties. Dáár ligt de schuld, niet bij het RIVM.

 51. DaSilva says:

  Aan zo duidelijk mogelijke informatie over de mex. griep/seizoensgriep van o.a. het RIVM heeft het m.i. toen niet ontbroken; dat het geen zekerheden te bieden had is een ander verhaal.

  @Wilma
  JIj begrijpt het, ik begrijp het en met ons velen…
  Maar toch is er nog een grote groep mensen die geen jota begrijpt van hoe het griepvirus werkt en waarom er elk jaar een nieuw virus opduikt waardoor er ook elk jaar weer een nieuw antivirusmiddel gemaakt moet worden.
  Als dat eens goed en duidelijk uitgelegd werd zou men ook begrijpen dat het middel heden ten dage testen (zoals in de beginjaren wel kon) niet mogelijk is omdat dit mensenlevens kan kosten.
  Men doet zijn best om ieder jaar nieuwe griepslachtoffers te voorkomen maar wat doet men?
  Men gaat lopen miepen dat men ondanks de griepprik toch nog een paar dagen heeft lopen snotteren en men zich toch wel een dag of drie niet helemaal top heeft gevoeld…
  Dat is geen griep, dat zijn griepverschijnselen als je de griep krijgt piep je wel anders!
  Einde boodschap.

 52. Wilmamazone says:

  JJ:

  Maar de oorzaak ligt toch echt bij de anderen – de NVKP, de “verontruste moeders”, de fanatieke antroposofen, natuurgenezers, homeopaten en andere kwakzalvers, de zelfbenoemde deskundigen van Argusoog en Wanttoknow, een dokter Molenbergh en dergelijke, die op volstrekt onverantwoordelijke wijze tekeer gaan en geen leugen of verdraaiing te min achten in hun hetze tegen vaccinaties. Dáár ligt de schuld, niet bij het RIVM.

  En niet te vergeten bij ‘ons aller’ Dr. Jannes Koetsier die ik vanmorgen toevallig hier weer tegen kwam:

  J.Koetsier | 25/11/11 om 17:12
  Indien het geneesmiddelenbulletin op identieke kritische wijze het bewijs voor het nut van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) door uitgebreide literatuur-analyse zou onderzoeken, dan zal ook bij DKT-BMR-Pneu-MenC-hepB kortom het hele RVP de conclusie zijn dat het bewijs voor de werkzaamheid niet goed geleverd is.
  Bovendien zal men dan stuiten op diverse publicaties over ook risico’s van het RVP.
  Eindconclusie moet dan wel worden dat het twijfelachtig is of het nut van het RVP wel opweegt tegen de risico’s.
  Ik verwacht echter niet dat welke reguliere instantie ook in dit land een dergelijk onderzoek aandurft want de belangen van de gevestigde orde zijn hiervoor veel te groot.
  Kijk eens naar Amerika, waar de NVIC reeds jaren vele miljoenen vaccin-schade met succes heeft geclaimd.
  Nederland is het braafste farma-kindje van de klas. Maar ja wat wil je met veel belangrijke vaccin-ontwikkelings-industrie gelieerd aan academische centra, die ook de Gezondheidsraadleden leveren.
  Jannes Koetsier, verontrust regulier arts

 53. JennyJo says:

  Jannes Koetsier… verontrust regulier arts. Heeft al jaren geen patiënten gezien, maar wat maakt dat uit. En regulier??? Dat was mij nou nog nooit opgevallen, volgens mij is Jannes al jaren geleden vér van het reguliere pad afgedwaald. “Zelfkennis is een schone deugd”, zei mijn grootmoeder dan, “maar slechts weinigen gegeven”.

 54. Jan Willem Nienhuys says:

  Maar de oorzaak ligt toch echt bij de anderen

  Als de dijken doorbreken ligt de oorzaak bij de hoge waterstand. Of misschien toch ook bij degenen die jaar in jaar uit te weinig deden aan het ophogen en verstevigen van dijken?

  Bijgelovigheid en domheid moet je opvatten als eeuwige natuurkrachten. Daar moet je actief tegen optreden door het verstrekken van informatie, en dan svp wat meer dan ‘Trust me, I’m a doctor.’

  En wat Da Silva schrijft over de onbegrijpelijkheid van het gegeven: ‘het griepvirus verandert voortdurend en dat moet je proberen voor te blijven’, daar geloof ik niets van. Wat wel een probleem is, is dat griep, griepachtige verschijnselen en verkoudheid een soort continuüm vormen en dat voor gewone leken het moeilijk is om de diagnose te stellen. Waarschijnlijk is het voor leken ook moeilijk te begrijpen dat de een zieker wordt dan de ander en dat het niet goed voorspelbaar is of iemand van de eerstvolgende griepinfectie erg beroerd wordt of niet.

  Een hoogleraar filosofie in mijn kennissenkring laat zich niet inenten (hoewel hij jaarlijks een oproep krijgt) omdat hij nooit griep krijgt. Het komt op mij over als geen brandverzekering nemen omdat je huis nooit afbrandt.

 55. JennyJo says:

  Maar de oorzaak ligt toch echt bij de anderen

  Als de dijken doorbreken ligt de oorzaak bij de hoge waterstand. Of misschien toch ook bij degenen die jaar in jaar uit te weinig deden aan het ophogen en verstevigen van dijken?

  Die vergelijking vind ik eigenlijk niet helemaal opgaan. De noodzaak van blijven vaccineren (ophogen en verstevigen van de dijken) wordt door het RIVM immers niet ter discussie gesteld of gebagatelliseerd. Er zijn mensen die vinden dat het RIVM tekortschiet in het voldoende duidelijk maken van die noodzaak aan leken. Maar de tegenstanders zeggen niet dat het probleem is dat het RIVM niet goed communiceert, ze zeggen dat de noodzaak van het ophogen van de dijken een leugen is, dat het RIVM dat alleen maar zegt omdat het daarvoor geld krijgt van de dijkenbouwers, die, zoals toch algemeen bekend is van schandalen in de aannemerswereld, slechts bestaat uit gewetenloze lieden zijn die enkel en alleen op geld uit zijn, terwijl in werkelijkheid onderhoud van de dijken helemaal niet nodig is – want zeg nou zelf, wanneer hebben we tegenwoordig ooit nog een overstroming als gevolg van een dijkdoorbraak? Nooit toch?

  Een hoogleraar filosofie in mijn kennissenkring laat zich niet inenten (hoewel hij jaarlijks een oproep krijgt) omdat hij nooit griep krijgt. Het komt op mij over als geen brandverzekering nemen omdat je huis nooit afbrandt.

  Onbegrijpelijk. Maar ja, bepaalde dingen blijken voor veel mensen toch moeilijk te bevatten.

  Bijgelovigheid en domheid moet je opvatten als eeuwige natuurkrachten. Daar moet je actief tegen optreden door het verstrekken van informatie, en dan svp wat meer dan ‘Trust me, I’m a doctor.’

  Dat ben ik helemaal met je eens.

 56. Renate says:

  Tja, bijgelovigheid en domheid zijn op te vatten als eeuwige natuurkrachten, waar je actief tegen op moet treden door het verstrekken van informatie. Helemaal mee eens natuurlijk. Het probleem is in zekere zin dat er een overvloed aan informatie is, die niet allemaal betrouwbaar is. We hebben het RIVM, dat de juiste informatie zou moeten geven, maar daar tegenover staat een enorme hoeveelheid websites en organisaties die deze informatie weer teniet proberen te doen.

 57. wilmamazone says:

  Renate:

  Tja, bijgelovigheid en domheid zijn op te vatten als eeuwige natuurkrachten, waar je actief tegen op moet treden door het verstrekken van informatie.

  Veel mythes/als waar aangenomen verzinsels zijn zó diepgeworteld dat ze moeilijk tot niet uit te roeien blijken. Het lijkt er namelijk niet op dat deze mensen überhaupt juist geïnformeerd wíllen worden, maar eerder het gevoel hebben dat hen iets afgenomen wordt en dat de boodschapper -in hun ogen de betweter- hoogst kwalijk nemen.

 58. DaSilva says:

  Naar complotters is al eerder onderzoek gedaan lees op onderstaande link meer.

  onderzoek-complotdenker-zou-het-liefst-zelf-samenzweren

  Psychologen van de Universiteit van Kent hebben deze maand vastgesteld dat complotdenkers zelf een Machiavellistische mentaliteit hebben. Zij dromen ervan om als machthebber de burgerij te belazeren voor een hoger doel.

  Het tijdschrift Miller-McCune wijst op een studie uit 2007 van Patrick Leman. Volgens de Britse psycholoog voorzien complottheorieën in een gevoel van veiligheid en voorspelbaarheid. Dat is aantrekkelijk voor mensen die niet kunnen leven met een instabiele omgeving.

 59. LK says:

  Bijgelovigheid en domheid moet je opvatten als eeuwige natuurkrachten. Daar moet je actief tegen optreden door het verstrekken van informatie, en dan svp wat meer dan ‘Trust me, I’m a doctor.’

  En toch, als ik Anneke Bleeker tegenover me heb zitten, geloof ik niet dat ik moeite ga doen om informatie aan haar te verstrekken. Netzoals ik geen moeite ga doen om een psychotisch persoon ervan te overtuigen dat hij echt niet de reïncarnatie van Jezus is…

  @JJ: BigDijkenbouwers, laat je er niet mee in. Vertrouw op je intuïtie!

 60. Renate says:

  Inderdaad Wilma, maar het bestaan van mensen die niet juist geïnformeerd willen worden is natuurlijk een deel van het probleem. Een groter probleem is in zekere zin dat iedereen een website kan maken en op die manier alle mogelijke onzin kan verkondigen. Dat je figuren als Anneke Bleeker niet kunt overtuigen is op zich niet het probleem. Het grote probleem is dat zij en diverse anderen, kans zien om hun overtuiging over te brengen naar het onwetende publiek, al is het maar door twijfel te zaaien volgens het principe: Het RIVM is een overheidsorgaan, de overheid is niet te vertrouwen, loopt aan de leiband van de farmaceutische industrie en daarom moet je niet geloven wat het RIVM zegt, maar op je eigen intuïtie vertrouwen. Meng dit dan met een paar negatieve verhalen van mensen en je krijgt: Het RIVM (overheid, grote organisatie, Big Pharma) tegen het individu (slachtoffer). (En reken maar dat ook het verhaal over Jelmer wel weer gebruikt zal worden door iedereen die twijfels wil zaaien aan de reguliere medische wetenschap. Het heeft weliswaar niets te maken met vaccins, maar men zal het gebruiken om aan te tonen dat men medici vooral moet wantrouwen.) En het verhaal over vaccins is toch niet altijd even eenvoudig. Het is nu eenmaal niet zo dat een inenting tegen griep er voor zorgt dat je absoluut nergens last van krijgt. Als iemand een beetje gaat snotteren, zal hij al zeggen: “zie je wel, dat griepvaccin werkt niet”.

 61. wilmamazone says:

  Renate:

  Inderdaad Wilma, maar het bestaan van mensen die niet juist geïnformeerd willen worden is natuurlijk een deel van het probleem. Een groter probleem is..(..)

  Wat ik ermee aan wil geven is dat als het RIVM op korte termijn b.v. het Grote Vaccinatieboek gaat uitgeven -waar inhoudelijk en wat presentatie e.d. betreft geen punt of komma op aan te merken valt- dat het probleem niet oplost. Zelfs niet als de regering zou besluiten om elk gezin een gratis exemplaar te bezorgen ben ik bang. Toch zou zoiets er moeten komen gekoppeld aan de moderne media en is het de (mede)verantwoordelijkheid van de mensen zelf om daar wel of niet kennis van te nemen. Dat is nu ook al zo, dus dat eenzijdig met een vingertje wijzen mag weleens stoppen vind ik. Als je iets wil weten, kan je het weten en is het niet nodig/zou het niet nodig moeten zijn om jaar in jaar uit hetzelfde voorgekauwd te krijgen in hapklare brokken.

  We verlangen van b.v. de politie toch ook niet op z’n minst twee keer per jaar een brochure in de bus met de mededeling dat o.a. door rood rijden toch echt de bedoeling niet is en waarom.

 62. Renate says:

  Inderdaad Wilma. Soms krijg ik de indruk dat het wantrouwen jegens gezag een beetje door is geslagen. Het RIVM kan ieder jaar bij iedereen Het groot Vaccinatieboek (alles wat u moet weten over vaccinaties) in de brievenbus gooien, iedere week vaccinatiespotjes op TV en radio uitzenden, de meest informatieve en actuele website maken, maar een groep mensen zal het toch niet geloven. En zolang de Anneke Bleekers van deze wereld van actualiteitenrubrieken alle gelegenheid krijgen om hun giftige ideeën te spuien, zal er niets veranderen. De mensen geloven wat ze willen geloven. Als ze door hun vaccinatieangst alleen zichzelf zouden schaden, zou ik het misschien nog niet zo erg vinden, maar het probleem is dat ook anderen van hun gedrag de dupe kunnen worden.

 63. wilmamazone says:

  Renate:

  De mensen geloven wat ze willen geloven

  Minstens een hoogleraar filosofie en een hoop artsen en verpleegkundigen weigeren jaarlijks de geadviseerde griepprik en daarnaast blijken met name artsen en verpleegkundigen óók nog eens hun handen niet allemaal naar behoren te wassen en wie weet vindt die filosoof dat ook niet zo nodig. Dom c.q. onnadenkend gedrag is dus niet onlosmakelijk verbonden met gebrek aan intelligentie en ook niet louter afhankelijk van informatie van het RIVM. Hier een column uit 2009 op het artsennet van KNMG (voor verantwoorde medische zorg):

  De griep: waar maken we ons druk over?

  Laten we voorkomen dat de grieppandemie dit najaar de zorg overhoop haalt en tot vermijdbare complicaties bij patiënten leidt, aldus Han Willems in zijn column.

  Dit najaar neemt naar verwachting het aantal griepgevallen door nieuwe influenza A (H1N1, ook wel Mexicaanse griep genoemd) flink toe. De ‘attack rate’, de cumulatieve incidentie voor een symptomatische infectie gedurende de pandemie, wordt op dertig procent geschat. Het merendeel van deze griepgevallen zal ongecompliceerd verlopen. Men is enige dagen flink ziek en herstelt volledig. Daarin verschilt deze griep nauwelijks van de ‘gebruikelijke’ griepepidemieën. De ernst van deze griep is dus niet het probleem. Waarom maken we ons er dan toch zo druk over?

  Piek hoog en smal
  Dat komt door het ontbreken van groepsimmuniteit. Grote aantallen mensen kunnen in vrijwel dezelfde periode ziek worden. De piek van de epidemie is hoog en smal: binnen een periode van een week of zes vallen verreweg de meeste klinische gevallen. Deze combinatie, een hoge attack-rate en een snelle verspreiding van het virus, maakt dan ook dat terecht voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen.

  Vastlopen
  De beste voorzorgsmaatregel is natuurlijk de vaccinatie. Er zijn twee goede, met elkaar samenhangende redenen om tot vaccinatie van zorgverleners over te gaan.

  Allereerst de redenen die voortvloeien uit zorg om de gezondheid van vooral kwetsbare patiënten en om de continuïteit van de gezondheidszorg. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan……

  Er werd door Han Willems toch ook geen woord Spaans gesproken en zo zijn er meer publicaties te vinden die de kern van de (griep)zaak duidelijk weergaven/geven, maar ook in die hoek wordt niet door iedereen voldoende geluisterd en/of weten ze het zelf veel beter. Ook zorgverleners hebben familie, vrienden en bekenden, dus zijn ook een belangrijke bron van het steeds verder verspreiden van desinformatie.

 64. Jan Willem Nienhuys says:

  Anneke Bleeker…

  Sommige mensen hangen hun al dan niet zelf bedachte geloof zo sterk aan dat die daar niet vanaf te brengen zijn. Maar het aantal personen dat het allemaal niet zo precies weet en dat geneigd is te geloven wat ze het vaakst horen, en hun mening te baseren op ‘ze zeggen dat…’ of dat helemaal geen mening heeft is veel groter. Die moet je proberen te ‘vaccineren’ met correcte informatie, zodat hun ‘afweer’ op peil is als ze met besmettelijke desinformatie in aanraking komen.

 65. Jan Willem Nienhuys says:

  De noodzaak van blijven vaccineren (ophogen en verstevigen van de dijken)

  Mijn metafoor wordt verkeerd begrepen. Ik dacht aan dijken tegen de golven van domheid, niet aan dijken tegen het influenzavirus. Met goede voorlichting kun je niet alle problemen oplossen, maar wat meer gerichte inspanning had toch geen kwaad gekund. En de beledigde meneer spelen als een dokter iets zegt wat als kritiek kan worden geduid – ik kan zo gauw geen waterbeheersingsmetafoor bedenken om de stommiteit daarvan te verbeelden.

 66. JennyJo says:

  Ja, als het zo bedoeld was dan ben ik het met je eens.

  En de beledigde meneer spelen als een dokter iets zegt wat als kritiek kan worden geduid – ik kan zo gauw geen waterbeheersingsmetafoor bedenken om de stommiteit daarvan te verbeelden.

  Het onderwerp is te belangrijk om het zo aan te pakken. Ik vind het wel verontrustend dat ze dat bij het RIVM blijkbaar zo anders zien en dat ze denken dat dit de goede manier is om met kritiek om te gaan.

 67. Ik ben teleurgesteld dat Bonneux nog niet is komen reageren. Die suggereert al dat er sprake is van belangenverstrengeling als ie nog helemaal niet weet wie je bent.

 68. JennyJo says:

  Waar zou die nou toch in verstrengeld zijn geraakt…

 69. Lezinkje hier, interviewtje daar, columnpje zus en zo…

  Jeweettog?

 70. JennyJo says:

  Ow ja tuurlijk, ’t schnabbelcircuit voor academisch gevormden.

 71. wilmamazone says:

  Het onderwerp is te belangrijk om het zo aan te pakken. Ik vind het wel verontrustend dat ze dat bij het RIVM blijkbaar zo anders zien en dat ze denken dat dit de goede manier is om met kritiek om te gaan

  Voor alle duidelijkheid nogmaals dit comment van 22 november:

  Het is geen persoonlijke actie van Coutinho, maar een gezamenlijke beslissing nádat van der Linde in de gelegenheid was gesteld om zijn boude uitspraken te rectificeren:
  RIVM

  Het RIVM en prof. dr. R. A. Coutinho dagen huisarts H. van der Linde voor de rechter. In een bodemprocedure vragen Coutinho en het RIVM de rechter om een oordeel over de rechtmatigheid van diens uitspraken in de media over het RIVM en directeur Infectieziektebestrijding, prof. dr. R. A. Coutinho. Hiertoe is besloten in overeenstemming met het ministerie van VWS.

  Verder is het het geen eenmalige gebeurtenis, maar een opeenstapeling van kritiek, want de huisarts (Hans Van der Linde red.) uit Capelle aan den IJssel ageert al jaren tegen de jaarlijkse griepprik.

  Om toch een watermetafoor te gebruiken: er viel nu een dikke druppel die de emmer deed overlopen? In feite werden/worden niet alleen Coutinho en het RIVM wéér in diskrediet gebracht, maar ook de Gezondsheidsraad en het ministerie van VWS. Dat zijn heel wat mensen die hun integriteit te grabbel gegooid zagen/zien en dat alles zonder enige deugdelijke onderbouwing of heb ik wat gemist van de recente betogen van de Don Quichot huisarts uit Capelle aan den IJssel?!

 72. CiNNeR says:

  @JennyJo: Onbewuste actie denk ik. Het gaat om teksten als deze:

  In 2010 heeft ruim 52% van alle meisjes, die geboren zijn in 1993 tot en met 1996, gehoor gegeven aan de oproep zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker.

  http://www.rivm.nl/RIVM/Wat_wij_doen/Taken

  Deze bewering en gelijkende bewerkingen werden destijds veelvuldig gedaan. Maar feitelijk wordt je niet gevaccineerd tegen baarmoederhalskanker, maar tegen het HPV virus, een grote veroorzaker van baarmoederhalskanker (maar niet de enige).

  Kan je als mierenneukerij beschouwen. Maar er ontstonden plots groepen mensen die werkelijk het idee hadden dat we bevolkingsonderzoek wel over konden gaan slaan als er gevaccineerd was. Als overheidsorgaan moet je er rekening mee houden welke boodschap je brengt en je afvragen of deze begrepen zal worden én er niet onverhoopt misverstanden kunnen ontstaan.

  Je kan verder wijzen naar alle akelige mensen denkbaar. Maar feit is dat dat soort mensen er altijd zal zijn. Het is dus zaak om overtuigender te zijn dan de onrustbarende geluiden. En volgens mij is iedereen hier het er inmiddels wel over eens dat dat niet hun sterkste kant van het RIVM of genoemde heren is.

  Simpele oplossing, niet als viroloog met alle irritaties zelf in een actualiteitenprogramma gaan zitten maar daar een volleerd pr figuur op zetten. Iemand die het haarfijn kan uitleggen én wel opgewassen is tegen journalisten of snel pratende tegenstanders.

  Hou je nog steeds mensen die er geen klap van geloven. Kwestie van accepteren, die zijn er en blijven er.

 73. CiNNeR says:

  Om toch een watermetafoor te gebruiken: er viel nu een dikke druppel die de emmer deed overlopen? In feite werden/worden niet alleen Coutinho en het RIVM wéér in diskrediet gebracht, maar ook de Gezondsheidsraad en het ministerie van VWS. Dat zijn heel wat mensen die hun integriteit te grabbel gegooid zagen/zien en dat alles zonder enige deugdelijke onderbouwing

  Je kan het ook anders bekijken. De mensen die heel wat in de melk te brokkelen hebben, verliezen hun zelfbeheersing vanwege één huisarts? Die zij zelf nog eens flink in de aandacht plaatsen door de rechtzaak te starten. Veel mensen zullen denken dat er dus ‘iets’ is dat zulke grote autoriteiten het nodig vinden om achter een huisarts aan te gaan.

  PR is meestal niet gebaseerd op realiteit maar om hoe het over komt.

 74. Renate says:

  Het probleem is vermoedelijk niet die ene huisarts, maar het feit dat hij overal z’n kritiek op de griepprik kan laten horen. Het is in feite net als Anneke Bleeker. Als het gewoon een huisvrouw was die tegen mensen in haar omgeving haar onzin verkondigde, zou het misschien niet zo erg zijn. Het probleem is dat deze mensen tegenwoordig een veel groter publiek bereiken, waardoor hun woord evenveel waard lijkt te zijn als het woord van een vertegenwoordiger van het RIVM.

 75. JennyJo says:

  Het probleem is dat deze mensen tegenwoordig een veel groter publiek bereiken, waardoor hun woord evenveel waard lijkt te zijn als het woord van een vertegenwoordiger van het RIVM.

  Dat is helemaal waar, maar dan nog vind ik een rechtszaak niet het aangewezen reactiemiddel, hoe begrijpelijk ik de boosheid ook vind. Het is denk ik wel duidelijk hoe ik denk over mensen die voortdurend het nut van vaccinaties ondergraven en Coutinho, Osterhaus en andere betrokkenen beschuldigen van allerlei onverkwikkelijke zaken. Ook ik ben daar verontwaardigd en woedend over. Ik vind alleen dat een rechtszaak vanuit “PR-oogpunt” geen goed middel is om op dergelijke aantijgingen te reageren, omdat je daarmee het beeld dat veel burgers al over het RIVM (en andere overheidsinstellingen) hebben, eerder bevestigt dan ontkracht. En dat laatste is nu juist wat er zou moeten gebeuren, maar dat heeft helaas meer met beeldvorming te maken dan met de vraag wie er inhoudelijk gelijk heeft.

  Wat ik vreesde, is ook gebeurd: iedereen heeft het alleen nog maar over die rechtszaak en hoe gemeen het is, de overheid tegen één weerloze burger, die niet eens gewoon zijn mening mag geven! En niemand praat meer over het onderwerp zelf: waarom het tóch heel zinvol is om die griepprik te nemen, ook al werkt-ie niet 100% voor iedereen. Op het moment dat ze besloten naar de rechter te gaan had Van der Linde al gewonnen in de beeldvorming. Hoe stom kun je zijn!

  Maar ik hoop natuurlijk dat ik heel erg ongelijk krijg.

 76. wilmamazone says:

  Renate:

  Het probleem is dat deze mensen tegenwoordig een veel groter publiek bereiken, waardoor hun woord evenveel waard lijkt te zijn als het woord van een vertegenwoordiger van het RIVM.

  Het probleem is dat die ene huisarts vindt/blijft vinden dat smaad en laster onder vrijheid van meningsuiting valt en tot op heden erg weinig blijk heeft gegeven van enig verantwoordelijksgevoel wat dat betreft. Het is met Van der Linde wat Crypto ook zegt:

  Roeptoeters zijn er al genoeg als we de praktijk van de medische berichtgeving gaan bekijken. Het is namelijk zeker niet de eerste keer dat van der Linde de publiciteit zoekt. Hij staat bovenaan in de rolodex van menig journalist om het 5-minuten-medisch-itempje op de televee van het ‘nodige’ tegenwicht te voorzien. Dat die gast wat betreft virologie de veters nog niet mag strikken van mensen als Coutinho en Osterhaus is schijnbaar niet van belang en voor van der Linde ook niet problematisch.

  Hij heeft zijn troefkaart al in de mouw.

  BELANGENVERSTRENGELING! >>> FARMAHOERRR!

  Zo wordt de publieke opinie steeds meer bespeeld door de – zich op de voorgrond dringende- middelmaat met rafelige argumenten.

  Het gaat er m.i. om en over dat Van der Linde al jaren niet openstaat voor een eerlijke discussie, zijn artsentitel misbruikt en doelbewust -zo lijkt het- zijn bijdrage levert aan onnodige stemmingmakerij. Hier een vers van de pers voorbeeld:

  zelf op onderzoek uit
  Hmmm , waag het te betwijfelen of de overheid wel gezondheid wil promoten. Immers is de pharmacie lobby erg machtig. Zie bijv. de totaal onnodige inkoop van griepvaccins door Klink. Zie de berichten over het feit dat er geen aanwijsbaar voordeel is bij de griepprik. Gezondheidszorg is big business …
  17/12/11 08:37

  Nog een actueel voorbeeld:
  http://nos.nl/artikel/323026-nieuw-virus-onder-schapen-en-koeien.html

  http://nos.nl/audio/323082-lto-schmallenbergvirus-is-mutatie-van-verschillende-virussen.html

  Bij virussen is er vaak sprake van voortschrijdend inzicht en wat zijn de consequenties als de expertise van het RIVM door jan-en-alleman schier eindeloos ter discussie wordt gesteld of -nog erger- de adviezen meteen met een lachertje afgedaan gaan worden. Het RIVM moet -indien nodig- ingrijpende maatregelen kunnen nemen/adviseren en als je dan éérst de oortjes te luisteren zou moeten leggen bij een hele bubs zelfbenoemde deskundigen………….juist ja!

  Wat ik nog steeds vreemd vind is dat er met name rond gezondheidszaken zo verdomd veel zelfbenoemde deskundigen hun mondje roeren en dat net zo’n belangrijke zaken/andere disciplines wel makkelijk overgelaten worden aan de expertise van deskundigen.

  Het sleutelwoord is m.i. :vertrouwen.
  Mijn moeder heeft vroeger tig keren tegen ons ( vijf kinderen) gezegd als er ongenuanceerd met een vingertje gewezen werd: ‘Verbeter de wereld, begin vooral bij jezelf’ en daar voegde ze altijd aan toe: ‘en als je daar klaar mee bent voor je van ouderdom dood bent, blijft er wellicht nog tijd over om alleen maar commentaar te leveren op de ander.’

  update:
  intussen de reactie van JJ gemist en ik sluit mij aan bij haar:’Maar ik hoop natuurlijk dat ik heel erg ongelijk krijg.’

 77. Renate says:

  Wat er ook gebeurt, het RIVM verliest altijd. Zonder proces blijft de laster van Van der Linde hangen en zal een deel van het publiek denken dat deze heer gelijk heeft en met proces zal de heer Van der Linde het Calimero-effect kunnen gebruiken.

 78. JennyJo says:

  Wat ik nog steeds vreemd vind is dat er met name rond gezondheidszaken zo verdomd veel zelfbenoemde deskundigen hun mondje roeren en dat net zo’n belangrijke zaken/andere disciplines wel makkelijk overgelaten worden aan de expertise van deskundigen.

  Daar begrijp ik ook niks van. Als mensen zo met hun auto omgingen zouden we het ene wrak na het andere voorbij zien schuiven.

 79. JennyJo says:

  Zonder proces blijft de laster van Van der Linde hangen en zal een deel van het publiek denken dat deze heer gelijk heeft en met proces zal de heer Van der Linde het Calimero-effect kunnen gebruiken.

  Dat klopt, maar dat is voor nu. Beeldvorming verbeteren kost tijd, maar je moet toch eens beginnen.

 80. wilmamazone says:

  Een belangrijke groep die ik nog eens met nadruk wil benoemen zijn de directe collega’s van Van der Linde, want die geven in zijn evangelie de jaarlijkse griepprik voornamelijk omdat iedere huisartsenpraktijk daar zo lekker aan kan verdienen. Als ik het mij goed herinner noemde hij een gemiddeld bedrag van € 6000 per praktijk en daar zouden zoveel artsen jaarlijks hun integriteit voor te grabbel gooien? Geef mijn portie maar aan Fikkie dan!
  Chemotherapie wordt b.v. óók alleen maar geadviseerd omdat oncologen toch minstens drie keer per jaar op vakantie willen………….

  aanvulling 12.58:
  Het lijkt mij al met al een beetje te kort door de bocht dat Van der Linde dit proces slechts aan zijn broek heeft hangen omdat Coutinho zich op zijn pik getrapt voelde. Ze zullen het landsbelang voor ogen hebben gehad, maar of dat op deze manier gaat lukken blijft voorlopig de hamvraag.
  Van der Linde lijkt zich prima thuis te voelen in zijn Calimerorol, dus alsnog een rectificatie valt er uit die hoek (voorlopig) niet te verwachten.

 81. Renate says:

  Beeldvorming verbeteren kost tijd en ik vrees dat het uiteindelijk onbegonnen werk is, wat natuurlijk niet wil zeggen dat we het niet op z’n minst moeten proberen. Zolang echter alle roeptoeters hun sprookjes in de media mogen verkondigen, blijf je bezig.
  Voor de rest moet de onzin natuurlijk niet onweersproken blijven.

 82. wilmamazone says:

  De complotters en/of anti-vaccinanten van Argusoog werden vanmiddag attent gemaakt op:
  Stichting STEUN HUISARTS IN PROCES

  Met daaronder in grote chocoladeletters:
  Hans van der Linde aangeklaagd voor open discussie over de griepprik

  De reacties beginnen binnen te druppelen en ook van deze kant wordt (uiteraard) geld overgemaakt.
  Een van de reacties:

  plop zegt:
  17 december 2011 om 17:31
  Pet af voor deze man.Hij durft openlijk eerlijk zijn visie weer te geven, maar in een democratie mag dat niet: je moet meegaan met de elite en tegen je geweten in de patienten vergift voorschrijven.
  Schandalig dat deze man zich moet verantwoorden omdat hij geen kontlikker is…

  Dit is ook wel een treffend voorbeeld van hoe het werkt in die kringen :

  Marianne zegt:
  17 december 2011 om 17:50
  Deze man verdient het om geholpen te worden tegen alweer zo’n walgelijke kant van ons koude kikkerland.
  De komende week worden er weer miljoenen uitgegeven voor het kerstdiner, de supermarkten doen gouden zaken.
  Misschien een glas wijn minder, één kerstbal minder in de boom en dat geld overmaken naar Hans v.d. Linde?
  ‘T is maar een kerstgedachte………

  Over beeldvorming gesproken!

  Bij Guido Jonkers is de hele kwestie alweer een gepasseerd station en is er veel meer interesse in wat de Illuminatie ons willen doen geloven, UFO’s en de column van Miquel Ekkelenkamp scoorde daar al hélemaal niet, maar 2 reacties. Ocherm toch!

 83. JennyJo says:

  Wat hebben die kerstboodschappen er in hemelsnaam mee te maken??

  En dat gemier over de “elite” komt op mij ook behoorlijk zielig over.

 84. CiNNeR says:

  Wat ik nog steeds vreemd vind is dat er met name rond gezondheidszaken zo verdomd veel zelfbenoemde deskundigen hun mondje roeren en dat net zo’n belangrijke zaken/andere disciplines wel makkelijk overgelaten worden aan de expertise van deskundigen.

  Daar begrijp ik ook niks van. Als mensen zo met hun auto omgingen zouden we het ene wrak na het andere voorbij zien schuiven.

  Helaas begrijp ik dat wel enigszins. Zelf ben ik zestien jaar van het kasje naar de muur gestuurd voor ik het zelf (via een nieuwe huisarts) voor elkaar kreeg een B12 tekort boven te halen. Dat wil zeggen, de huisarts ging er in mee, de internist stelde met droge ogen op verkeerde referentiewaardes dat ik niets mankeerde en meer artsen bleken spontaan het gevoel te hebben zich tegen mijn vitamine huishouding aan te bemoeien en te menen dat ik vooral niets moest doen. Allerhande problemen werden nog steeds op diagnoses gegooid die bijna niet aan te tonen zijn, al hadden de klachten er weinig van weg. Vervolgens ben ik tegen mijn beter weten in te weinig behandeld geweest bij de huisarts, je wil als ‘leek’ niet week in week uit in strijd met je arts liggen. Tot ik drie maanden terug mezelf realiseerde dat ik te hard achteruit ging, de huisarts me allerlei onzin verkocht en ik een verwijzing naar de neuroloog heb gevraagd omdat ik overtuigd was dat ik polyneuropathie (kapotte zenuwbanen) zou hebben. De neuroloog bevestigde het al voor de onderzoeken gedaan waren, de onderzoeken gaven aan dat het zeer ernstig is en een deel van de zenuwbanen al is afgestorven en voor ik het wist zat ik bij een specialist die mij heel helder kon aangeven dat ik al vanaf 1995 polyneuropathie heb, waar dat uit te concluderen is en hoe dat andere klachten veroorzaakt. De huisartsenpraktijk gaf me een compliment dat het zo goed was van me dat ik zelf had uitgezocht wat ik mankeerde en welke arts ik daarvoor nodig had. Inmiddels heeft de huisarts zich – drie jaar na de diagnose dus – ingelezen over B12 problematiek omdat hij nogal geschrokken is. Nu ga ik jarenlang tweemaal per week B12 injecteren en er zitten nog wat onderzoeken in de planning. Er kan nog wat verbeteren, maar genezen zit er niet meer in. Ik mag blij zijn dat ik niet in een rolstoel ben beland. Heb nog wat moeite (understatement) met het idee dat ik al die jaren niet ziek had hoeven worden, als artsen de overvloed aan aanwijzingen wat serieuzer had genomen, een goedkoop testje had uitgevoerd en de goedkope behandeling had voorgeschreven. En aanwijzingen waren er volop. Klachten, verloop van klachten, medische geschiedenis, bepaald medicijngebruik, erfelijkheid en naar nu blijkt uitslagen van tal van onderzoeken die in het verleden zijn gedaan maar men ‘geen oorzaak’ zag. Ik heb nu eindelijk een specialist waar ik wél vertrouwen in durf te hebben, maar voor twee familieleden moeten we absurd genoeg nog strijden om de juiste behandeling te krijgen (en echt, B12 tekort is in feite een vrij simpel probleem waar al ik weet niet hoe lang protocollen voor behandeling voor bestaan en prima genezen kan worden als je niet twintig jaar met je neus kijkt).

  Enfin, Ik ben dus zo’n leek die het beter weet dan sommige/veel artsen inmiddels. En mijn vertrouwen in de medische wereld is zo groot niet meer. Jammer genoeg ben ik niet zo uitzonderlijk als je zou denken, er zijn meer aandoeningen die nog altijd vrij massaal over het hoofd gezien worden met alle problemen voor patiënten van dien. Bij mij heeft het niet geresulteerd in geloven in alternatief gedoe of weigeren van de griepprik, maar genoeg mensen met vergelijkbare problemen zullen bevattelijk zijn voor negatieve geluiden. Die bevestigen immers het gevoel waar ze zelf al mee worstelen. Niet zo wonderlijk, het gaat tenslotte niet alleen om een misdiagnose op een papiertje maar enorme gevolgen voor een mensenleven. Dat wil best verblindend werken.

 85. CiNNeR says:

  Sorry voor het persoonlijke verhaal trouwens, wilde er alleen maar mee aangeven waar wantrouwen en zogenoemde zelfexpertise vandaan kan komen.

 86. wilde er alleen maar mee aangeven waar wantrouwen en zogenoemde zelfexpertise vandaan kan komen.

  Tja, dat zal wel. Het is een mechanisme en komt nogal eens voor. Desalniettemin, ontopic…

  Want wat ik in mijn stukje aanhaal laat in dit verband toch weinig te raden over… Denk even mee.

  Als je aan een loodgieter vraagt hoe een muurtje gemetseld moet worden ben je niet op de goede weg. Een loodgieter en een metselaar komen allebei uit uit de bouw maar hebben andere competenties. Snappie? Ik kan uit je verhaal niet opmaken dat je door een verkeerde arts bent behandeld. Wel zou ik kunnen concluderen dat de juiste arts kennelijk niet voor je heeft kunnen betekenen wat jij er van verwacht had of had kunnen verwachten. Ik hoop dat je ziet dat dit twee verschillende dingen zijn.

  Wie heb je nu precies op de korrel? Het lijkt er op dat je de “hele flikkerse zooi” aanklaagt. Met uitzonderingen die niet ‘van de verkeerde kant‘ zijn.

  Jouw wantrouwen is imo dan ook veel te algemeen gericht en daarbij heb ik het in mijn stuk nergens gehad over de medische praktijk in het algemeen. Is jouw internist soms op de televee geweest om te verkondigen dat ie het allemaal zo goed gezien heeft in jouw geval (of in al zijn gevallen in het algemeen)?

  Op het moment dat jouw loodgieter in de openbaarheid boude uitspraken doet over de incompetentie van jouw internist ga ik daar een stukkkie over schrijven. Deal?

 87. CiNNeR says:

  @Crypto: Sowieso was het een reactie op een gemaakt punt in de discussie, onbegrip dat leken zichzelf als expert benoemen in plaats van over te laten aan zogenoemde experts en deskundigen.

  Ik kan uit je verhaal niet opmaken dat je door een verkeerde arts bent behandeld. Wel zou ik kunnen concluderen dat de juiste arts kennelijk niet voor je heeft kunnen betekenen wat jij er van verwacht had of had kunnen verwachten. Ik hoop dat je ziet dat dit twee verschillende dingen zijn.

  Dat is toch juist het punt. De juiste artsen hebben bot gezegd niet gedaan wat ze hadden moeten doen. Het zijn leken en ik zelf als leek geweest die in dit geval mij op het goede spoor hebben gezet. Voor het voorbeeld de loodgieters en bakkers hebben mij op medisch vlak geholpen in plaats van de expert en deskundige (en dat is in feite de verkeerde gang van zaken). Omdat dit niet een eenmalige misser is geweest, is er een dalend vertrouwen in artsen of breed gezegd de medische wereld (of in jouw woorden, de hele flikkerse zooi idd).

  Daarop voortbordurend, verwonder ik me a. niet dat zogenoemde leken zich bemoeien met medische zaken (punt uit de discussie) en b. verbaast het me niet dat onderbuikgevoelens bij sommige mensen meer vat hebben.

  Geheel ontopic (en in mijn geval theoretisch!), een viroloog en een huisarts werken op een ander vlak binnen de medische wereld. Dat zegt mij echter gezien bovenstaande niet zoveel. Waarom zou een huisarts zich niet verdiept kunnen hebben in de wereld van vaccinaties of een viroloog niet teveel geleid kunnen worden door irritatie en ego? Hell, in mijn ogen kan een leek nog wel verstand hebben van bepaalde medische zaken en bijzonder goede uitspraken doen.

  Waar ik maar mee wil zeggen dat algemene wantrouwen tegen de medische wereld een prima voedingsbodem is voor specifiekere zaken als griepvaccinatie.

 88. wilmamazone says:

  CiNNer:

  @Crypto: Sowieso was het een reactie op een gemaakt punt in de discussie, onbegrip dat leken zichzelf als expert benoemen in plaats van over te laten aan zogenoemde experts en deskundigen.

  Dat bedoelde ik helemaal niet te zeggen met:

  Wat ik nog steeds vreemd vind is dat er met name rond gezondheidszaken zo verdomd veel zelfbenoemde deskundigen hun mondje roeren en dat net zo’n belangrijke zaken/andere disciplines wel makkelijk overgelaten worden aan de expertise van deskundigen.

  Ik refereerde aan de zelfbenoemde deskundigen die daar hun beroep van gemaakt hebben en hoog van de toren blazen over hun deskundigheid en dat die vermeende expertise zo gemakkelijk geslikt wordt door de goegemeente.

  Om maar weer eens een ontluisterend voorbeeld te noemen -ik postte dit bericht met tranen in mijn ogen- van lieden die door hun zelfingenomenheid zelfs baby’s ‘ behandelen’ en dat dat ergens de normaalste zaak van de wereld gevonden wordt, terwijl er letterlijk met mensenlevens gespeeld wordt:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/05/25/cranio-sacrale-therapie-en-andere-w-c-eenden/comment-page-1/#comment-26105

  De APK van de auto door de bakker, die van zichzelf vindt ook verstand te hebben van voertuigen, te laten uitvoeren zou niet geaccepteerd worden. Een passagiersvliegtuig gaat de lucht niet in als die op veiligheid gecontroleerd is door de slager van om de hoek die vliegtuigspotter is in z’n vrije tijd en ga zo maar door.

 89. @ CiNNeR

  Geheel ontopic (en in mijn geval theoretisch!), een viroloog en een huisarts werken op een ander vlak binnen de medische wereld. Dat zegt mij echter gezien bovenstaande niet zoveel.

  Right, omdat het wel eens gebeurt dat de metselaar ook nog eens een keer een knap leidinkje kan solderen kunnen alle metselaars in principe een knap leidinkje solderen. Op dat soort logica ga ik niet in. Helemaal waar. Je hebt gelijk. Trololo.

  Omdat dit niet een eenmalige misser is geweest, is er een dalend vertrouwen in artsen of breed gezegd de medische wereld (of in jouw woorden, de hele flikkerse zooi idd).

  Daarop voortbordurend, verwonder ik me a. niet dat zogenoemde leken zich bemoeien met medische zaken (punt uit de discussie) en b. verbaast het me niet dat onderbuikgevoelens bij sommige mensen meer vat hebben.

  Je maakt nb je eigen self fulfilling profecy. Zoekterm 1, Zoekterm 2 etc. etc.

  Ik kan duizenden mensen/leken/geheel of gedeeltelijk deskundigen op de netz vinden die zich er ‘medisch’ tegenaanbemoeien. Prima! Veel daarvan hebben echter ook hun eigen specifieke horrorverhaal hierbij. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat the netz bulkt van de ontevreden patiënten, Dr.Bibberverhalen en aanverwanten.

  Dat deze ‘slachtoffers’ in de publieke opinie per definitie een beetje meer gelijk hebben dan anderen of -erger nog- vinden dat ze een beetje meer gelijk hebben dan anderen, maakt het nog niet dat ik daar in mee moet gaan. Net zo goed dat ik weiger mee te gaan in de idee dat middelmatigheid partij kan zijn voor excellentie.

  Daarom pleit ik onveranderd voor deskundigheid op Televee en in de media. Zeker als in een publieke discussie ,de een, meestal ook nog obligaat, is uitgenodigd om een zogenaamd ‘tegengeluid’ te laten horen en dat doet door belangenverstrengeling te suggereren. Want dáár hadden we het over. Zie titel.

  Het woord patiënt komt niet een keer voor in het stuk.

 90. Jan Willem Nienhuys says:

  pleit ik onveranderd voor deskundigheid op Televee en in de media.

  wel utopisch! De televee komt langs bij iemand en vraagt hem/haar de oren van het hoofd gedurende een half uur of meer, waarin alle nuances en mitsen en maren langs komen, en daar blijft dan toch maar een minuut (da’s al veel, 10-20 seconden ziet men ook vaak) van over. De selectie wordt gemaakt door de redacteur die er leuke tv van wil maken, nadat de geïnterviewde al zijn of haar best gedaan heeft het zo bondig mogelijk te brengen.

  De primaire functie van televee is toch amusement en kijkers vasthouden tot aan de reclame.

 91. JennyJo says:

  pleit ik onveranderd voor deskundigheid op Televee en in de media.

  wel utopisch!

  Nou en? Je kunt je er toch moeilijk stilzwijgend bij neerleggen.

 92. @ JWN

  en daar blijft dan toch maar een minuut (da’s al veel, 10-20 seconden ziet men ook vaak) van over.

  In dit geval werd het interview met Knevel volgens mij helemaal uitgezonden en was het interview met P&W live. Dus dat gaat ook al weer niet op.

  De selectie wordt gemaakt door de redacteur

  Ik zei al eerder dat je zelf ook selectief kunt zijn in het geven van een interview. Je kunt ook eisen dat je het eerst zelf moet goedkeuren voordat het op de kijkbuis wordt geslingerd.

  De primaire functie van televee is toch amusement

  Amusement met de publieke opinie als beul en de (belangenverstrengeling van) beleidsmakers als het haasje. Daar hoef ik het toch niet mee eens te zijn?

  Ik blijf me verbazen over de vergezochte argumenten van eenieder die van der Linde uit de wind willen houden. Ga maar lekker storten.

 93. CiNNeR says:

  @Wilmamazone: ah pardon, dat had ik verkeerd geïnterpreteerd inderdaad. Griezelig verhaal onder de link, gaan je haren van recht overeind staan. Moet zeggen, dat begrijp ik inderdaad ook niet. Snap ook niet waarom dat niet verboden wordt.

  @Crypto: Misschien eerst lezen voor je kwaad op de hoogste kast gaat zitten. Ik beschrijf alleen een mechanisme wat nu eenmaal voorkomt onder mensen, een mechanisme wat er voor kan zorgen dat tegengeluiden geloofd worden, ook al zijn die onterecht. Ondertussen heb ik Wilma gewoon verkeerd begrepen, mijn verhaal heeft niets te maken met leken die zichzelf beroepshalve bombarderen tot deskundige.

  Right, omdat het wel eens gebeurt dat de metselaar ook nog eens een keer een knap leidinkje kan solderen kunnen alle metselaars in principe een knap leidinkje solderen. Op dat soort logica ga ik niet in. Helemaal waar. Je hebt gelijk. Trololo.

  Komt niet eens in de buurt van de bewering die ik doe. Het enige wat ik stelde is dat ik bij medici niet zonder meer uitga van de titel of autoriteit. Vandaar dat ik eerder in de discussie al aangaf dat het beter zou zijn als het RIVM of bewuste virologen toch met alle argumenten komen naast de bewering dat iets wel of niet waar is.

  In sommige gevallen gaat dat ook op bij het woord ‘belangenverstrengeling’ Want al is het hier onzin, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je was het toch roerend het met me eens dat dhr. Kenny De Meirleir een flink staaltje belangenverstrengeling liet zien bv (testen van niet bestaande virussen in het lab waar hij zelf belang in had en vermoedelijk nog heeft), en daar was het geen loze roep maar een belangrijk argument. En die geloof je – terecht – ook niet op zijn mooie ogen of vanwege zijn titel en werkomgeving. Want juist ja, de feiten laten zien dat hier geen arts aan het werk is maar in feite een kwakzalver.

  Je maakt nb je eigen self fulfilling profecy. Zoekterm 1, Zoekterm 2 etc. etc.

  Ben je weer als het eerste het beste viswijf aan het rondschoppen of zit hier werkelijk nog een zinnige gedachte achter? Verlicht mijn pad.

 94. CiNNeR says:

  Ik blijf me verbazen over de vergezochte argumenten van eenieder die van der Linde uit de wind willen houden. Ga maar lekker storten.

  Ik zie voornamelijk mensen die gedachten weergeven hoe het mogelijk kan zijn dat onware tegengeluiden worden geloofd, en waar daar een oplossing zou liggen. Of hier dat je wel deskundigheid op televisie kan willen maar dat dat waarschijnlijk utopisch gedacht is. Daar zit op geen enkele manier argumentatie in die van der Linde uit de wind zou houden of zelfs maar de intentie om dat te doen.

 95. Jan Willem Nienhuys says:

  Je kunt ook eisen dat je het eerst zelf moet goedkeuren voordat het op de kijkbuis wordt geslingerd.

  Met live discussieprgramma’s is dat onrealistisch. Bij van tevoren opgenomen interviews zie je vaak uiteindelijk ook maar een deel. Men is ter redactie heel knap in knippen. Misschien krijg je soms wel de een of andere spreker integraal in beeld, maar mijn ervaring met ‘actuele items’ is dat je ongeveer op de dag van de uitzending wordt opgebeld, en dat je na een inleidend gesprek de vraag krijgt of je bereid bent e.e.a. op camera te zeggen. Enige tijd later komt de cameraploeg langs; daar is ook iemand bij met een papiertje met het soort vragen dat er gesteld moet worden (die vragen zijn opgesteld door de redacteur die je aan de telefoon hebt gehad). Vervolgens (na het verzamelen van een half uur beeldmateriaal) vertrekt de cameraploeg naar de volgende afspraak, en als het iets is voor laten we zeggen een uur of half acht, dan wordt de definitieve versie aan het eind van de middag of het begin van de avond samengesteld uit de diverse interviews en filmbeelden die al bij de redactie aanwezig zijn. In extreme gevallen komt men met een ‘straalwagen’ en wordt het item ter plaatse in het busje geredigeerd en via de satelliet overgestraald. In zo’n geval werkt men tegen de klok en het zou me niks verbazen als er wel eens wat uitviel.

  Om onder die omstandigheden het kant-en-klare product door alle getoonde mensen nog te laten goedkeuren is onmogelijk. Ik denk dat als je zulke dingen eist, dan men zal zeggen niet aan die eisen te kunnen voldoen. Dan belt men de volgende die er misschien iets over kan en wil zeggen. TV is iets heel anders dan een wetenschappelijk artikel waarvan je zelf de drukproeven moet nakijken.

 96. CiNNeR says:

  @Crypto:

  Je maakt nb je eigen self fulfilling profecy. Zoekterm 1, Zoekterm 2 etc. etc.

  Sowieso hoop ik dat je je realiseert dat onder deze zoekopdrachten je meerdere malen hetzelfde artikel bovenkrijgt en daarbij verwijzingen naar mijn site, reacties die ik op andermans verhalen heb gegeven, sites die me noemen, een auteursrechtschendingen zaak en niet te vergeten andere personen met dezelfde nickname bovenkrijgt. En zelfs fictie verhalen voor sites met uitsluitend fictieschrijvers.

  Dan nog vindt ik dit een hufterige jij-bak die ik in een discussie als deze niet heb verdient. Je zal de artikelen verder niet gelezen hebben neem ik aan. Dan zou je gezien hebben dat het enkele persoonlijke verhalen zijn hoeveel moeite ik heb met de diagnose polyneuropathie en de wetenschap – aangegeven door arts en specialist – dat ik niet zo ziek had hoeven worden, studies af had kunnen maken, niet in de WAO had hoeven stranden, wellicht kinderen gehad had kunnen hebben en allerlei leuks had kunnen doen wat mensen tussen twintig en veertig jaar doen in plaats van rond hobbelen alsof ik negentig ben. Dat ik erg van slag was dat mijn vader niet zo ziek had hoeven zijn en dat me dat twijfel bracht of hij nog in leven had kunnen zijn, was hij wel goed behandeld. Dat ik wat tijd nodig heb om dat te verwerken, voor ik dat achter me kan laten. Had je gezien wat ik op zelfdoding fora heb gepost om met lotgenoten te praten, omdat ik enorm veel pijn en verdriet heb van het feit dat mijn vader 4 januari 2009 zelfdoding heeft gepleegd op een manier waar zelfs politie en andere professioneel betrokkenen geen raad mee wisten. Dat is namelijk vooral wat je aan resultaten krijgt als je zoekt op mijn naam en ‘klachten’ of ‘arts’.

  En gerust heb ik zat stront over me heen gehad tot mensen die stonden te dansen op het graf van mijn vader. Nu eenmaal het risico van dit soort onderwerpen publiekelijk bespreken. Maar het gebruiken in een discussie als deze met de insinuatie dat ik ermee een self fulfilling profecy zou maken, hoe laag wilde je zakken deze keer? Wat mankeert je dat je niet op een normale manier je punt kan overbrengen eigenlijk? Of het niet op een normale manier oneens kan zijn?

 97. @ CiNNeR

  Ik heb wél intresse in die artikelen op je website zowel als in jou zelf. Zo weet ik dat je verhuisd (met een D CinneR!) bent en voor wat betreft je medische verzorging het idee hebt in goede handen te zijn.

  Op zich sta ik open voor patiëntenverhalen en is een beschrijving van je achtergrond een goede manier om duidelijk te maken op basis waarvan je je comments plaatst. Gezien de beoogde ‘hoge wetenschappelijke correctheid’ van mijn blog en navrante reacties mijnerzijds, kan ik mij voorstellen dat hierin discrepantie optreed gezien de verschillende invalshoeken m.b.t. de gepresenteerde onderwerpen.

  Anders:

  Luister CiNNeR, jij leest hier nu al een behoorlijk tijdje mee op het blog. Je komt hier zelluf en gezien de actieve reaguurders hier mag je verwachten dat het hier geen eenrichtingsverkeer is. Dat ik er niet om bekend sta altijd even subtiel uit de hoek te komen is je vast al eens opgevallen. Ik heb denk ik iedereen die hier regelmatig reageert wel eens geschoffeerd.

 98. Jan Willem Nienhuys says:

  kan ik mij voorstellen dat hierin discrepantie optreed gezien de verschillende invalshoeken

  optreedt Crypto!

  CryptoEdit: Kudt! Ik was net aan het twijfelen. Snelle Henkie!

  Mag ik jouw favoriete steen des aanstoots zijn? [/flagellant]

 99. DaSilva says:

  Misschien is onderstaande nog interessant om mee te nemen in de discussie?

  Wie betaalt bepaalt

  Me­di­sche on­der­wer­pen en ken­nis­ge­bie­den die com­mer­ci­eel niet aan­trek­ke­lijk zijn, dreigen achter te blijven bij on­der­wer­pen en ken­nis­ge­bie­den waarmee wel geld te ver­die­nen valt. Dat blijkt uit diverse case studies die de Ge­zond­heids­raad be­schrijft in een ethisch sig­na­le­ment. Hierin wordt uit­ge­legd welke me­cha­nis­men ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de drei­gen­de scheef­groei van de me­di­sche kennis.

  Pu­bli­ca­tie (PDF, 439.77 KB)

  Samenvatting (PDF, 62.87 KB)
  Persbericht (PDF, 55.26 KB)
  Background Study on the Influence of Three Industrial Sectors on Knowledge Development in Biomedical Research (PDF, 315.61 KB)

  Leidt onderzoeksfinanciering door de industrie tot scheefgroei en
  vertekening van medische kennis? En zo ja, wat is daaraan te doen?
  Dat waren de vragen die centraal stonden in het signalement Wie
  betaalt, bepaalt? dat de Gezondheidsraad uitbracht in december
  vorig jaar, op initiatief van zijn toenmalige voorzitter.
  Inmiddels heeft André Knottnerus het voorzitterschap van
  onze raad verruild voor dat van de Wetenschappelijke Raad voor
  het Regeringsbeleid. Voor deze speciale Graadmeter ter gelegenheid van zijn afscheid interviewde Margreet Fogteloo hem op onze uitnodiging over het onderwerp van het signalement. zie p. 5
  Samen met Xandra Schutte sprak zij over hetzelfde onderwerp
  ook met zes mensen uit het rijke netwerk van de raad. Een
  gesprek over regeldruk, beeldvorming en zuivere wetenschap, over verwaarloosde ziekten, aandeelhouders en duurzaamheid, oversimpele, maar foute remedies en, ten slotte, over de Gezondheidsraad en zijn scheidende voorzitter.

  Lees hier verder

 100. Me­di­sche on­der­wer­pen en ken­nis­ge­bie­den die com­mer­ci­eel niet aan­trek­ke­lijk zijn, dreigen achter te blijven bij on­der­wer­pen en ken­nis­ge­bie­den waarmee wel geld te ver­die­nen valt.

  Sinds wanneer is de griepprik commercieel niet aantrekkelijk? Moet ik nog verder lezen of wil je de schoffering nog even uitstellen?

 101. LK says:

  @Wie betaalt bepaalt:

  Ik heb elders op deze site al geschreven dat kostbaar onderzoek vrijwel altijd door de industrie gesponsord moet worden, omdat er verder nauwelijks noemenswaardige geldstromen zijn.

  Ik quote even uit de samenvatting:

  Hoe minder belangenverstrengeling tussen sponsor en onderzoeker, des te kleiner
  de noodzaak voor de onderzoeker de sponsor ‘welgevallig’ te zijn en des te kleiner de
  kans op bias in de onderzoeksresultaten. Belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld ontstaan
  door het accepteren van persoonlijke beloningen of andere vormen van financiële ondersteuning,
  zoals voor congresbezoek en daaraan gerelateerde kosten.

  Ik ben het daar grotendeels mee eens. Persoonlijke beloningen hoef ik niet. Het kan echter voor mijn afdeling goedkoper zijn als ik met een sponsor op congres ga (waarbij maximaal 50% van de gemaakte kosten door de industrie betaald mag worden). Het geld dat overblijft kan dan weer in onderzoek gestoken worden.
  Zelf hoef ik er niet beter van te worden, mijn reis- en verblijfkosten worden sowieso door de baas betaald…

 102. LK says:

  Ik wil aan crypto’s opmerking nog toevoegen:

  Waarom zet je deze link precies neer? Welk punt wil je inbrengen? Geef eens een goede conclusie, zodat crypto hem eens lekker kan afbranden?

 103. DaSilva says:

  @Cryp

  Lees gerust verder en mocht je daarna de behoefte hebben om te schofferen be my guest.
  Ik dacht dat het hier niet alleen om de griepprik ging maar om het hele gebied van het begrip belangen verstrengeling.

 104. @ Silva

  Ik ook van jou.

 105. wilmamazone says:

  Nu de link van Da Silva er toch staat vind ik het wel belangrijk te benadrukken dat een en ander in 2009 gepubliceerd werd door de Gezondheidsraad, die nu door Van der Linde indirect beschuldigd wordt van belangenverstrengeling wat de griepprik betreft c.q. toch niet zorgvuldig genoeg gekeken heeft naar de huidige functies van Roel Coutinho. Vraag ik me toch af waarom Van der Linde geen rechtstreeks contact opgenomen heeft met deze afdeling van de Gezondheidsraad om zijn twijfels te ventileren, maar gekozen heeft voor het doen van wat vage, suggestieve uitspraken in de media.

  Klik om toegang te krijgen tot PB%20200918%20site.pdf

  Het signalement Wie betaalt, bepaalt? Over financiering en het ontwikkelen van medische kennis is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Beraadsgroep Gezondheidsethiek & -recht van de Gezondheidsraad. De samenstelling van de beraadsgroep is te vinden op de website van de raad, http://www.gezondheidsraad.nl.

  Het signalement is een uitgave van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (Signalering Ethiek en gezondheid 2009/3). De tekst is te downloaden van http://www.ceg.nl en van http://www.gr.nl en in een papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad, fax (070)3407523, e-mail: order@gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt mr. dr. CJ van de Klippe, tel. (070)3406591, e-mail hklippe@gr.nl.

  Het is de Gezondheidsraad die o.a. alle voors en tegens over vaccinatie op een rijtje zet, dus de uiteindelijke beslissing heeft genomen om de griepvaccinatie in het pakket te lateneen eindadvies uitbrengt richting regering/ministerie van VWS dat de uiteindelijke beslissing neemt . Coutinho is een van de adviseurs, maar heeft niets te maken met het eindadvies en/of de uiteindelijke besluitvorming.

  Duidelijk is ook dat er tegenwoordig genoeg mensen zijn die een vinger aan de pols houden wat belangenverstrengeling betreft. Dat men daar Van der Linde niet voor nodig heeft en al helemaal niet op de wijze waarop deze huisarts daar gestalte aan meent te moeten (blijven) geven. Bovendien wijst het Geneesmiddelenbulletin nadrukkelijk -ondanks de kritische noten- griepvaccinatie niet af. Dat dat statement pas kwam na de publicatie van hun geruchtmakende stukkie studie, op bovendien een ongelukkig tijdstip, is ook voer voor psychologen.

  Bijgewerkt 18.45

 106. Het is de Gezondheidsraad die o.a. alle voors en tegens over vaccinatie op een rijtje zet, dus de uiteindelijke beslissing heeft genomen om de griepvaccinatie in het pakket te laten.

  Nee, nee en nog eens nee. De GR voorziet in adviezen. Soms i.v.m. een vraag soms ongevraagd. De Minister e.a. beslisssen. Dat is een politieke kwestie.

 107. wilmamazone says:

  De Minister e.a. beslisssen. Dat is een politieke kwestie.

  Foutje bedankt! Het ministerie van VWS beslist nadat de GR alles op een rijtje heeft gezet.

  Waar het mij om gaat is dat het niet Coutinho is die de dikste vinger in de pap heeft en het lijkt mij ook niet dat die -indien nodig- niet op z’n vingers getikt zou worden.

 108. Ik heb denk ik iedereen die hier regelmatig reageert wel eens geschoffeerd.

  QFT. En: schoft!

 109. JennyJo says:

  Coutinho is een van de adviseurs en zoals Crypto al zegt, de minister beslist. Beetje raar om Coutinho dan overal de “schuld” van te geven verantwoordelijk voor te stellen. Bovendien volgen ministers lang niet altijd alle adviezen van hun adviseurs op.

 110. Dat is natuurlijk ook de aller/allerbeste manier om van der Linde tegemoet te treden. Wat lult ie nou… Adviezen zijn voorzien van alle mogelijke waarschuwingen m.b.t. belangenverstrengeling. Kan die gozer niet lezen.. Het vertrouwen wordt gesteld door ´de politiek´. He´s. Barking. Up .The .Wrong. Tree. Fact.

 111. DaSilva says:

  Ik vind het vooral zo dom omdat Van der Linde zichzelf omschrijft als iemand die alles van de problematiek rondom belangenverstrengeling af weet.
  Dan had juist hij toch beter moeten weten?

  @ Cryp x

 112. CiNNeR says:

  Luister CiNNeR, jij leest hier nu al een behoorlijk tijdje mee op het blog. Je komt hier zelluf en gezien de actieve reaguurders hier mag je verwachten dat het hier geen eenrichtingsverkeer is. Dat ik er niet om bekend sta altijd even subtiel uit de hoek te komen is je vast al eens opgevallen. Ik heb denk ik iedereen die hier regelmatig reageert wel eens geschoffeerd.

  Luister Crypto, je kent me wel wat langer dan vandaag – en niet alleen van hier – en weet allang dat ik geen eenrichtingsverkeer verwacht of niet tegen kritiek zou kunnen. Daar had de onbeschofte jij-bak dan ook niets mee te maken. Het was een totaal overbodige schop om het schoppen. Nogal onbenullig gedrag voor iemand die een hoog wetenschappelijk gehalte op zijn site beoogt.

  Dat je vaker mensen schoffeert, geeft verder alleen maar aan dat je in bezit bent van verdomd weinig zelfbeheersing en anders niets.

  Maar wat je zegt, ik ‘kom hier zelluf’. En stap zelluf maar eens op. Gezien het kleine, zeer vaste groepje reaguurders hier, zal ik vermoedelijk niet de eerste zijn.

 113. LK says:

  Ik denk dat crypto ongesteld is of last heeft van pms…

 114. wilmamazone says:

  http://www.wanttoknow.nl/nieuws/bijna-e-20-000-voor-van-der-linde/

  Nieuws: Bijna € 20.000,- voor Van der Linde..!!
  Door GuidoJ.vrijdag, 23 december 2011

  Voor allen die zich niet hebben geabonneerd op de nieuwsbrief van de Stichting die Hans van der Linde steunt in zijn verdediging in het proces dat het RIVM tegen hem heeft aangespannen, laten we hier graag de inhoud van die nieuwsbrief lezen:

  Nieuwsbrief 1 van Steun Huisarts in Proces
  23 december 2011

  Beste geïnteresseerden in stichting Steun Huisarts in Proces,

  U heeft zich via de website aangemeld voor de nieuwsbrief van de stichting Steun huisarts in proces. Dit is de eerste nieuwsbrief. Wij streven ernaar om deze maandelijks rond te sturen en vaker indien nodig.

  Er zijn vele hartverwarmende reacties binnengekomen via de website steunhuisartsinproces.nl. Voor de initiatiefnemers is dat een geweldige stimulans om door te gaan. Hans van der Linde schrijft momenteel zijn verweer op de dagvaarding van het RIVM en prof. Coutinho. Deze zogenaamde Conclusie van Antwoord moet op 25 januari klaar zijn. Hij kan niet zelf de mails beantwoorden, maar op verzoek van het bestuur geeft hij hier een reactie:…….

  quote Van der Linde:

  Aan de andere kant heb ik als praktiserend dokter mijn beroepseer die mij zegt dat commerciële belangen, gekwetste ego’s van virologen en machtsblokken in de gezondheidszorg nooit ertoe mogen leiden dat mensen onnodig gevaccineerd worden met een griepvaccin dat helaas niet in staat is gebleken om ernstige complicaties van griep te voorkomen.

  Afgezien van het feit dat de jaarlijkse griepvaccinaties de gemeenschap heel veel geld kosten, zijn ze nauwelijks werkzaam en hebben ze wel degelijk bijwerkingen. Eigenlijk zijn alle onafhankelijke wetenschappers het wereldwijd daarover eens.

  Daarbij komt dat het werkelijke aantal griepdoden maar een fractie is van de 1000 die jaar in jaar uit wordt rondgebazuind door mensen, die belang hebben bij de verkoop van griepvaccins. Nu griep een aangifteplichtige ziekte is geworden, blijkt het aantal gevallen van overlijden jaarlijks beneden de 100 te liggen. Daarbij gaat het overwegend om mensen die al in een erg slechte lichamelijke toestand verkeren.

  Deze nieuwsbrief staat (nog) niet op site van de stichting Steun Huisarts in Proces, dus vandaar dan maar langs deze weg en om te illustreren hoe de anti-vaccinanten ervan genieten.

  Van der Linde zegt m.i. nu wel overduidelijk dat hij vindt dat de jaarlijkse griepvaccinatie volledig afgeschaft kan/zou moeten worden en de zijns inziens onnodige griepprik slechts gegeven werd/blijft worden op basis van belangenverstrengeling.

 115. JennyJo says:

  Gut, dat is toch weer heel anders dan in zijn brief aan Kingma.

  Overigens, overlijden is toch niet het enige “eindpunt” (weet zo gauw niet hoe ik het anders moet zeggen) om de zin van vaccinaties aan te tonen?? Dat doen antivaccinanten altijd, alleen maar kijken naar hoeveel mensen er overlijden aan een ziekte en alle andere ellende die erdoor teweeg gebracht wordt, negeren.

 116. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/325025-mexicaanse-griep-kostte-340-miljoen.html

  Mexicaanse griep kostte 340 miljoen

  De aanpak van de Mexicaanse griep in 2009 en 2010 kostte 340 miljoen euro. Dat blijkt uit een overzicht dat minister Schippers van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  eindquote:

  Belangenverstrengeling
  Verder is er een code in de maak tegen belangenverstrengeling, om te voorkomen dat adviseurs van de overheid banden hebben met de farmaceutische industrie.

  Er loopt een onderzoek naar onder meer de onderhandelingspositie van de overheid en de rol van de farmaceutische industrie. Dit moet voor de zomer van volgend jaar klaar zijn.

  Een en ander wil niet zeggen dat er tot nu toe geen maatregelen zijn genomen wat belangenverstrengeling betreft, maar dat er nog duidelijker puntjes op de i gezet gaan worden. Mensen zoals Van der Linde zullen daarna evengoed -al of niet hardop- vraagtekens blijven zetten achter het vaccinatiebeleid, daar ben ik niks bang voor.
  De regering is namelijk niet van zins om de jaarlijkse griepprik af te schaffen en/of bij een nieuwe variant met de armen over elkaar te blijven zitten omdat het de vorige keer wel meeviel:

  De vaccins en spuiten kostten 252 miljoen euro, de inzet van GGD’s en huisartsen 76 miljoen.

  Hoewel de griep achteraf meeviel, was de aanschaf van de vaccins op dat moment onvermijdelijk, stelt Schippers. Ze laat wel onderzoeken of er een volgende keer een lagere prijs kan worden bedongen.

  Wat is wijsheid? Ik voel iig geen behoefte om die te zoeken bij Van der Linde……..

 117. wilmamazone says:

  Het laatste nieuws op de site van de Stichting is nog steeds van 20 dec.:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl./nieuws-over-de-stichting

  eindquotes:

  Er zijn stortingen binnengekomen van 1 euro tot 2000 euro. Sommige donateurs gaven aan dat zij niet veel geld konden missen, maar vanwege het belang van de zaak toch wilden bijdragen. Kleine bedragen zijn net zo welkom als grote, alle beetjes helpen. Het valt op dat er naast de vele donaties van medisch beroepsbeoefenaren, er heel veel bijdragen binnenkomen van mensen die zich zorgen maken over de aantasting van de vrijheid van meningsuiting en over de manier waarop een wetenschappelijke discussie over de effectiviteit van de jaarlijkse griepprik, wordt verplaatst naar de rechtszaal.

  Vele tientallen sponsors hebben bemoedigende mails gestuurde aan Hans van der Linde. Die zijn voor hem een enorme steun. Hij kan ze niet allemaal zelf beantwoorden, omdat hij naast zijn deeltijd-werk als huisarts, veel tijd nodig heeft voor het meeschrijven aan het antwoord op de dagvaarding van het RIVM en prof. Coutinho.

  Rien Vermeulen, voorzitter
  Joop Bouma, secretaris/penningmeester

  Wat ik/wij niet weten -en de vraag is of deze Stichting het beseft- is het aantal sponsors dat regelrecht uit de fanatieke anti-vaccinatie hoek komt en o.a. het resultaat is van de oproepen op Argusoog en WantToKnow om Van der Linde vooral steunen en dat het niet om het bedrag gaat, maar om een zo groot mogelijk aantal reageerders. De Stichting zou zich daardoor ook in figuurlijke zin makkelijk rijk kunnen rekenen en mede de belangen behartigen van mensen die maar wat graag alle vaccinatie zagen verdwijnen. Wie van hen heeft een bemoedigende mail gestuurd naar Van der Linde, dus voelt hij zich door de juiste mensen enorm gesteund? Over belangenverstrengeling gesproken!

  Hier een thread/draad en zie hoe Jonkers te werk gaat. Nog geen idee waar ie die ‘ waarschijnlijk 1.5%’ vandaan haalt, maar stemmingmakerij heeft hij altijd meer dan voldoende in voorraad. Natuurgenezers en homeopaten e.d. zullen Van der Linde overigens ook toejuichen en of hij daar nou blij van moet worden…..

  trudy van haren
  27 december 2011 om 11:55
  Ik heb ME en weinig energie. Ging na de griepprik er helemaal van onderuit: kreeg een ontzettend raar hoofd, verhoging en verder alle griepverschijnselen.
  De natuurgenezer constateerde dat het van de griepprik kwam en ik kreeg een
  homeopatisch anti-griepprikmiddel hiervoor. Ik denk nu dat als je al weinig weerstand hebt.je juist onderuit gaat van zo’n griepprik en er zelfs aan kunt overlijden. Voor mij dus nu geen griepprik meer. Heb er geen vertrouwen meer in.
  Ik sta helemaal achter dr. van der Linden en hoop dat meer huisartsen zich achter hem zullen scharen.

  2
  Mascotte
  27 december 2011 om 12:54
  Ik vraag me daarom steeds af hoe het nou zit met de term ‘risicogroepen’. Het lijkt mij dat als er ergens een risico aan kleeft, dat je dat juist zou moeten vermijden. Desalniettemin worden deze groepen het eerst aangesproken als er weer angst wordt gezaaid. Als in in mijn nuchterheid hiernaar kijk, dan stel ik liever dat deze groepen een groot risico nemen door juist wel de lichaamsvreemde stoffen in te laten spuiten, waarbij de natuurlijke weg volledig wordt overgeslagen en dus het immuunsysteem volledig wordt ondermijnd en genegeerd. Naar mijn idee is het juist risicovol om risicogroepen hiertoe aan te zetten en zet ik daarbij de nodige vraagtekens bij de integriteit van degenen die dit aanbevelen.

  2.1
  GuidoJ.
  27 december 2011 om 13:19
  De term ‘risicogroepen’ is de resultante van de angst die men ons aanpraat..! Ja toch? Simpel hoor.. Als ik lees dat de griepspuit ws. maar effectief is voor 1,5% van ALLE gevaccineerden, hoe krijg je dan die 100% zo gek dat ze een spuit laten zetten..!? Juist, door ze angst aan te jagen, door ze als ‘risicogroep’ te kwalificeren..!

  2.2
  Tinkerbel
  27 december 2011 om 17:05
  Ik hoorde van mijn klassiek homeopaat dat me eigenlijk niet bestaat ik hoop niet dat je natuur genezer je niet voor de gek houdt, er is mij verteld veel zon en lekker buiten wandelen goed helpt tegen alle vermoeidheids-klachten !!!!

  kan je Huisarts Hans van der Linde wel vertrouwen ? want hij is en blijft onderdeel van het systeen en big pharma !!!

  hartengroet Tinkerbel

  (vet door mij)
  Het is en blijft wat om alle sprookjes voor volwassenen de wereld uit te helpen.

 118. wilmamazone says:

  Miquel Ekkelenkamp kan ook ‘trots zijn op zichzelf’ , want zijn column staat nu ook -aan de late kant, maar toch- op de site van Argusoog:
  Zelfcensuur
  Redactie op 27 december 2011 – 21:00

  Wat opmerkelijk toch dat ongenuanceerde uitspraken ,over nu griepvaccinatie, het duidelijk zo goed doen bij Alterneut & Co. en/of anti-vaccinanten. Zou Ekkelenkamp zich daar bewust van zijn of kan het ‘m niet schelen?

 119. JennyJo says:

  Het is en blijft wat om alle sprookjes voor volwassenen de wereld uit te helpen.

  Tja, Guido heeft de betreffende informatie waarschijnlijk doorgekregen van de engel MagneMetatron middels een channeling en dan valt er toch echt niks tegenin te brengen hoor. :mrgreen:

 120. Renate says:

  Tinkerbel, is dat niet die kunstenares die haar eigen kat om zeep hielp om er een tas van te maken?

 121. Jan Willem Nienhuys says:

  griepspuit ws. maar effectief is voor 1,5% van ALLE gevaccineerden,

  Ja zeker net zoals de brandverzekering maar effectief is in 0,5% of daaromtrent van de gevallen. Zakkenvullerij hoor, van die verzekeringsmaatschappijen, die wel premie vragen maar alleen in de zeldzame gevallen van brand tot uitbetaling overgaan (jaarlijks slechts ca. 1 binnenbrand per 1200 personen in Nederland).

 122. JennyJo says:

  Tinkerbel, is dat niet die kunstenares die haar eigen kat om zeep hielp om er een tas van te maken?

  Ja, maar die Tinkerbel kon wel normaal Nederlands schrijven – niet dit kleuterniveau bedoel ik dan. En bij mijn weten heeft ze ook geen ME.

  Ik probeer tegenwoordig maar te lachen om Gwiedo en dat lukt regelmatig heel goed. Zo heb ik me kostelijk geamuseerd met de artikelen over de “Binnen-Aarde” en de “Russische UFO”. Ook de “channeling” van aartsengel Magnetron over UFO’s vond ik hilarisch.

 123. Renate says:

  Is het stukje van Tinkerbel geen reactie op de reactie van Trudy, die schrijft ME te hebben?

 124. JennyJo says:

  Ja, je hebt gelijk Renate, ik zat te suffen.

 125. DaSilva says:

  http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1896/belangenverstrengeling-rondom-het-griepvaccin/

  Belangenverstrengeling rondom het griepvaccin
  Uitzending 09-01-2012
  Een huisarts heeft kritiek op de werking van de griepprik en stelt de onafhankelijkheid van wetenschappers aan de kaak. Dat komt hem duur te staan. De overheid wil namelijk dat hij veroordeeld wordt voor zijn uitspraken hierover. Radar onderzoekt de belangenverstrengeling rondom het griepvaccin.

 126. JennyJo says:

  Als ik een werkgever heb, ben ik ook verstrengeld in een belang. De werkgever betaalt namelijk mijn salaris. Betekent dit nu dat ik per definitie altijd onwaarheid spreek als ik iets positiefs zeg over mijn werkgever? En dat ik per definitie waarheid spreek als ik kritiek lever? Als mensen daarvan uitgaan, heeft een discussie geen enkele zin, het standpunt is namelijk al bepaald: belangenverstrengeling is slecht. Punt.

  Maar iedereen is altijd verstrengeld in een of meerdere belangen. Het is godsonmogelijk om dat niet te zijn. Het punt is hoe daarmee wordt omgegaan. Ontwikkeling van geneesmiddelen, vaccins enzovoorts is niet mogelijk zonder de farmaceutische industrie, omdat de financiële belangen en risico’s veel te groot zijn om door een “onafhankelijke” overheid te worden gedragen. Dat zou namelijk betekenen dat de belastingbetaler de financiële risico’s draagt en niet de industrie.

 127. wilmamazone says:

  JJ:

  Maar iedereen is altijd verstrengeld in een of meerdere belangen. Het is godsonmogelijk om dat niet te zijn. Het punt is hoe daarmee wordt omgegaan.

  Hoe de anti-vaccinanten met deze kwestie omgaan is duidelijk, want het is het ultieme spekkie voor hun bekkie. Wat het onderzoek van Tros Radar naar de belangenverstrengeling rondom het griepvaccin voorstelt is nog even afwachten en hopelijk wordt het niet louter stemmingmakerij vanwege de kijkcijfers.

  Guido Jonkers geniet iig nog steeds met volle teugen en promoot weer -geheel belangeloos *kuch*- van harte:
  http://www.wanttoknow.nl/nieuws/hans-van-der-linden-bij-tros-radar/

  Nieuws: Hans van der Linden bij TROS-radar!
  Door GuidoJ. zondag, 8 januari 2012

  De stichting die huisarts Hans van der Linden helpt bij het zich juridisch verdedigen tegen de aanklacht van het RIVM/Coutinho, heeft morgen zendtijd gekregen via TROS/Radar. Dit programma zal morgen, 9 januari 2012 om 20:30 worden uitgezonden. Namens de stichting ‘Steun Huisarts in Proces’ zal voorzitter Rien Vermeulen aan de uitzending meewerken. Het RIVM en prof. Roel Continho wilden niet voor de camera verschijnen. In het programma zal worden teruggeblikt op een eerdere uitzending over nut en noodzaak van de griepprik. Ook zal er aandacht zijn voor……….
  (een en ander in verschillende kleuren chocoladeletters)

 128. Een enkele keer wordt de Stichting gevraagd waar de dagvaarding van het RIVM en Coutinho is te lezen, maar ze heeft ervoor gekozen de dagvaarding niet te publiceren op de website omdat men de rechtsgang niet willen verstoren.

  Moehaha. Hoe nobel van die stichting.
  https://cryptocheilus.files.wordpress.com/2012/01/dagvaarding_vdl1.docx

 129. JennyJo says:

  Poeh. Dat kan nog weleens heel moeilijk worden voor Van der Linde.

  Maar complotters zijn toch niet te overtuigen; die blijven gewoon zeggen dat er wat mis is, dat Countinho onder de tafel geld krijgt van de farma om vaccinatie te bepleiten bijvoorbeeld, of: het RIVM wil dat er gevaccineerd wordt en Coutinho werkt voor het RIVM dus ja, wat verwacht je dan, die gaat toch niet tegen zijn baas in. En meer van dat soort gezwets.

  En als de rechter beslist in het voordeel van het RIVM heeft die ook gewoon geld gekregen van farma.

  Het maakt niet uit of het waar is en of je het kunt bewijzen, want het doel is niet waarheidsvinding, maar zaaien van angst en wantrouwen.

  Wanttoknow wil van alles aan het licht brengen, maar tot nu toe hebben ze keer op keer alleen hun eigen pathologische achterdocht aan het licht gebracht.

  Je zou er moedeloos van worden.

 130. JennyJo says:

  Moehaha. Hoe nobel van die stichting.

  Ja echt wel, zoooo nobel. Geheimhouding moet, omwille van de transparantie!

 131. Poeh. Dat kan nog weleens heel moeilijk worden voor Van der Linde.

  Van der Linde is in dit proces ten dode opgeschreven. Hij kan namelijk niets waarmaken van zijn vooronderstelde belangenverstrengeling van Coutinho/RIVM.

  Onderpinnen waarom je denkt dat een ander een andere mening heeft dan jij en argumenteren op basis van welke belangenverstrengeling jij denkt dat die ander fout zit, is niet nodig. Het volstaat kennelijk die emmer bagger vol vage verwijzingen over iemand heen te storten en vergenoegzaam achterover te hangen.

  Als het puntje bij het paaltje komt heeft van der Linde voor wat betreft het vette gedeelte van mijn tekst geen poot om op te staan. Dat komt omdat hij door dit proces niet ‘achterover kan leunen’ en nu voor de verandering eens boter bij de vis moet geven.

 132. wilmamazone says:

  Bij Argusoog zijn ze er ook weer als de kippen bij:
  http://www.argusoog.org/nieuwsbrief-2-van-steun-huisarts-in-proces/

  Door Redactie op 9 januari 2012 – 11:00

  Nieuwsbrief 2 van Steun Huisarts in Proces

  De Stichting en Van der Linde rekenen zich rijk met een hele bups fervente anti-vaccinanten?!

 133. JennyJo says:

  Misschien gaan ze het er op gooien dat het RIVM in de persoon van Coutinho een open discussie over de werking van het griepvaccin wil dwarsbomen, maar dat klopt toch echt niet.

  Zou Vermeulen zich intussen niet eens achter de oren gekrabd hebben? Ik benijd hem niks. Maar goed, wie weet komt de advocaat van Van der Linde nog met waarlijk wereldschokkende onthullingen over de zakken geld van farma richting Coutinho.

 134. Renate says:

  Beginnen de belangen van de heer Van der Linde niet al te zeer verstrengeld te raken met die van de antivaccinatiegelovigen?

  Bij Argusoog suggereert iemand dat de heer Van der Linde z’n praktijk maar neer moet leggen en een praktijk in een ander land moet gaan beginnen. Dat lijkt me misschien een aardig idee. Dan hoop ik wel dat alle andere antivaccinatie-artsen z’n voorbeeld volgen.

 135. wilmamazone says:

  Hier een overzicht van de research van Tros Radar en een link waaronder het item van gisteravond alsnog te bekijken valt:
  http://www.trosradar.nl/artikel_detail/bericht/welke-belangen-zijn-er-precies-verstrengeld-rondom-het-griepvaccin/

  Welke belangen zijn er precies verstrengeld rondom het griepvaccin?

  Gepubliceerd op 09-01-12

  Dit artikel hoort bij de uitzending: Belangenverstrengeling rondom het griepvaccin.
  Bekijk de uitzending.

  Er is nog steeds volop commotie rond de landelijke vaccinatiecampagnes. In de afgelopen weken laaide de discussie rond het nut van de nationale griepprik weer op. Vlak voor Kerst kondigde minister Edith Schippers van Volksgezondheid aan onderzoek te doen naar de rol van de farmaceutische industrie bij de aanschaf van miljoenen vaccins tegen de Mexicaanse griep. Opmerkelijk is ook dat zij onderzoek gaat doen naar haar adviseurs en naar de eventuele banden die ze hebben met de farmaceutische industrie. Wat is er aan de hand en welke belangen spelen er?

  Ik heb van alles gezien en gehoord in die paar minuten, behalve wat er nu echt aan de hand is en welke belangen er daadwerkelijk spelen. Selectief knippen en plakken ging de redactie van Tros Radar in ieder geval weer eens goed af en hebben ze met suggestieve vragen en opmerkingen hun bijdrage aan nog meer stemmingmakerij voldoende geleverd.

  Uit diverse reacties bleek dat ook hier anti-vaccinanten (uitertaard) gretig gebruik maakten van het podium dat geboden werd.

  Het voert te ver om nu alles punt voor punt te debunken, maar laat ik beginnen met wat minister Edith Schippers vlak voor Kerst aankondigde:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/12/14/belangenverstrengeling/comment-page-1/#comment-26271

  Tros Radar c.q. Vermeulen suggereert m.i. duidelijk dat er nu pas voor het eerst naar dit soort zaken gekeken wordt en in zo’n vreemde/opmerkelijke volgorde: eerst proces tegen Van der Linde in werking stellen en daarna pas serieus kijken naar wat er aan de hand is. In 2009 is de vermeende belangenverstrengeling van met name Ab Osterhaus uitgebreid -zowat tot vervelens toe- besproken.
  Crypto zei b.v. al in sept. 2009:

  Ach. Men doet net of de adviezen m.b.t. de vaccinaties alleen door Osterhaus gegeven worden.
  Samenstelling gezondheidsraad:……….

  Waarom zoveel mensen nu opeens geheugenproblemen (b)lijken te hebben is mij niet duidelijk.
  Als het geen onkunde van de bovenste plank is, welke belangen spelen dan bij al die huidige roeptoeters een rol? Als het zo (verder) moet, geef dan mijn portie maar aan Fikkie!

 136. JennyJo says:

  Ja, we hebben het dus allemaal aan Van der Linde te danken. Geloof je het zelf?

  Ik word persoonlijk misselijk van dit soort journalistiek.

  Er komt nog eens een tijd dat de farmaceutische industrie zegt: zoek het maar uit met je vaccins, we beginnen er niet meer aan. Maar goed, dat is wat het complotzoodje wil. Wat dat voor gevolgen heeft kan ze niet schelen, want ze zijn te stom en te verblind om dat te snappen.

  Ik ga nu van het internet af, ik wil nog een leuke dag hebben.

 137. Jan Willem Nienhuys says:

  Er komt nog eens een tijd dat de farmaceutische industrie zegt: zoek het maar uit met je vaccins, we beginnen er niet meer aan.

  Dat is in de VS ook in feite al gebeurd. Maar daar was het niet het gesputter van allerlei bijgelovigen, maar de exhorbitante schadevergoedingen die werden toegekend door rechtbanken aan iedereen die maar beweerde vaccinatieschade te hebben opgelopen. Toen heeft de overheid ingegrepen (nadat zowat alle vaccinmakers ermee gestopt waren) en heeft een compensatieregeling ingesteld. Ondertussen was de prijs van vaccins al enorm gestegen vanwege alle schadevergoedingen.

 138. wilmamazone says:

  De twee reacties van ene Perdita vanmorgen bij de Tros had ik nog gemist, maar geven m.i. prima weer waar het in de kern om en over gaat, dus ga ik het wiel hier niet opnieuw uitvinden:
  Geschreven door 10 jan 2012 08:21 Perdita

  Onderwerp van de rechtszaak is niet de discussie over werkzaamheid van het griepvaccin. Het staat een ieder volkomen vrij om daarover te discussiëren, ook in het openbaar. Het RIVM noch Coutinho hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Dit is ook niet het onderwerp van de rechtszaak. Onderwerp van de rechtszaak betreffen de insinuaties Van der Linde dat Coutinho zich, als directeur van een instelling die onafhankelijk behoort te zijn, laat betalen door de farmaceutische industrie om te liegen over de werkzaamheid van het griepvaccin. Dát is de essentie van de opmerkingen van Van der Linde en ik kan begrijpen dat Coutinho dat niet pikt.

  Wie de moeite neemt om de dagvaarding te lezen zal tot de conclusie komen dat er helemaal niets overblijft van de aantijgingen van Van der Linde aan het adres van Coutinho.

  Een vrije discussie over de werkzaamheid van het griepvaccin wordt door niemand tegengehouden. Maar persoonlijke beschuldigingen van omkoperij is toch echt iets anders en dat is waar het hier om gaat.

  Uit het volgende comment van Perdita:

  Hoezo buitensporig? Je vindt het dus blijkbaar wel prima dat Van der Linde, zonder dat hij daar ook maar een greintje bewijs voor levert, Coutinho ervan beschuldigt dat hij zulke innige banden heeft met de farmaceutische industrie dat hij zich door hen laat betalen om te liegen over de werking van het griepvaccin. Jij vindt het dus blijkbaar prima dat Van der Linde dat overal roept en in kranten schrijft zonder dat hij dat ook maar enigszins kan hard maken. Dat vind jij helemaal akkoord?

  Ik verbaas mij erover dat de meesten er aan voorbijgaan dat hier iemand beschuldigd wordt van het aannemen van steekpenningen om een vaccin aan de man te brengen waarvan hij weet dat het niet werkt. Want dat beweert Van der Linde ook: dat Coutinho weet dat het niet werkt maar zich laat betalen om te beweren dat het wel werkt.

  Dat mag van jullie allemaal gezegd worden, vinden jullie prima. Maar je verweren tegen dergelijke beschuldigingen, dat mag niet van jullie. Daar zakt echt mijn broek vanaf.

  (vet door mij)
  Tot nu toe was er in de media -ook verbazingwekkend- slechts belangstelling voor de uitreiking door Tros Radar van de Loden Leeuw in het programma van gisteravond en de Stichting komt niet verder dan:

  Op maandag 9 januari was deze rechtszaak onderwerp bij TROS Radar.
  Voorzitter van de stichting Rien Vermeulen heeft meegewerkt aan de uitzending en Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) was in de studio. Het RIVM en prof. Roel Continho wilden niet in de uitzending.

  Bekijk hier de uitzending en bijbehorend artikel ‘welke belangen zijn er precies verstrengeld rondom het griepvaccin’ van Tros Radar.

  Laat ik nu niet meer zeggen dan dat m.i. het resultaat van de medewerking van Rien Vermeulen en Henk van Gerven nou niet bepaald iets was om over naar huis te schrijven……

 139. Renate says:

  Ik verwachtte eerlijk gezegd al niet dat Radar zich negatief uit zou laten over de opmerkingen van Van der Linde, dus ik heb dat deel van het programma maar niet bekeken. Men is zo druk bezig om het op te nemen voor de underdog, dat men uit het oog verliest dat de underdog ook wel eens ongelijk kan hebben.

 140. JennyJo says:

  Men is zo druk bezig om het op te nemen voor de underdog, dat men uit het oog verliest dat de underdog ook wel eens ongelijk kan hebben.

  Nou, daar zeg je wat!

 141. wilmamazone says:

  Renate:

  Men is zo druk bezig om het op te nemen voor de underdog, dat men uit het oog verliest dat de underdog ook wel eens ongelijk kan hebben.

  Hier de interpretatie van Hartgenoten die -volop drogredenerend- al zeker weet dat Van der Linde gelijk heeft:
  http://www.hartgenoten.nl/nieuws/proces-tegen-huisarts-moet-van-de-baan

  Proces tegen huisarts moet van de baan!

  Het proces van het RIVM en RIVM-baas Roel Coutinho tegen huisarts Van der Linde moet van de baan. Van der Linde heeft niets misdaan, en wordt aangepakt omdat hij de waarheid sprak.

  Er valt weer heel wat te debunken, maar ik kies nu voor deze quote:

  Monddood maken
  Het door het RIVM en Coutinho aangespannen proces gaat zeker twee jaar duren en – wat erger is – gaat Van der Linde een slordige 150.000 euro kosten. Dat geld gaat op aan advocaten en de procesgang. En zoveel geld heeft Van der Linde, net met pensioen overigens, botweg niet. ,,Dit is het monddood maken van een kritische burger’’, weet Vermeulen. ,,Als dit lukt dan betekent dat, dat nooit meer kritiek op de verhouding tussen industrie en wetenschap mag worden geuit’’.

  Dat heeft Vermeulen inderdaad gezegd tijdens het interview van Tros Radar en ik vind het op zijn minst van broekafzakkende ongenuanceerdheid. Ik vind dat Vermeulen met name hiermee zelf flink aan stemmingmakerij doet en de nodigen -al of niet bewust- op het verkeerde been zet. Jammer dat het zo moet gaan, want van o.a. Vermeulen had toch meer verwacht mogen worden nietwaar?
  Met goede consumentenvoorlichting had het programma in ieder geval niets te maken, dus niets/niet veel om trots op te zijn. De Stichting/Vermeulen & Co. kan intussen beter eerst eens ijverig voor eigen deur gaan vegen vind ik.

 142. JennyJo says:

  ,,Als dit lukt dan betekent dat, dat nooit meer kritiek op de verhouding tussen industrie en wetenschap mag worden geuit’’.

  Volgens mij mag dat best, want het wordt aan de lopende band gedaan. Maar iemand persoonlijk beschuldigen zonder de feiten goed te checken ligt toch net iets anders lijkt me. Let wel: ik vind nog steeds een proces niet de beste manier om op Van der Linde te reageren, vanwege het publicitaire Calimero-effect dat we nu helaas zien optreden: Van der Linde is maar in zijn eentje en dus zielig en zou dus niet voor de rechter gesleept mogen worden door de grote boze overheid om wat hij zegt. Maar dat ik een proces niet de beste aanpak vind, betekent niet dat ik het inhoudelijk oneens ben met Coutinho en het RIVM.

  Maar in dit land heeft iedereen, inclusief een overheidsinstelling, het recht om een juridische procedure te beginnen. Jammer maar helaas voor Van der Linde.

  Ik vind het ook de hoogste tijd dat mensen die maar blijven afgeven op wetenschappers en voortdurend het nut van vaccinaties ondermijnen door ongefundeerde bangmakerij, nu eens gaan beseffen waar ze mee bezig zijn. Het is namelijk helemaal niet denkbeeldig dat de industrie het een keer zat wordt en gewoon stopt met het ontwikkelen van vaccins en dan zijn de rapen pas echt gaar. Ik weet nu al wie er dan het hardste schreeuwen als de eerste doden zijn gevallen.

 143. wilmamazone says:

  JJ:

  ,,Als dit lukt dan betekent dat, dat nooit meer kritiek op de verhouding tussen industrie en wetenschap mag worden geuit’’.

  Volgens mij mag dat best, want het wordt aan de lopende band gedaan. Maar iemand persoonlijk beschuldigen zonder de feiten goed te checken ligt toch net iets anders lijkt me.

  Wat mij (weer) stoorde is dat in de uitzending gesuggereerd werd dat er in feite niets/niet veel geregeld zou zijn wat de verhouding tussen industrie en wetenschap betreft en er ook bij de onafhankelijkheid van de Gezondheidsraad vraagtekens werden gezet alsof het niks is. Verbeterpunten zullen er -net als overal- vast te vinden zijn, maar er werd in de uitzending met geen punt of komma gesproken over wat er allang is. Daar had toch makkelijk een samenvatting van gemaakt kunnen worden met bijvoorbeeld dit artikel als uitgangspunt:
  http://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/samenwerking-industrie-en-wetenschap-moet-onder-strenge-voorwaarden

  Samenwerking industrie en wetenschap moet. Onder strenge voorwaarden

  9 sep­tem­ber 2011

  De vraag is niet of we­ten­schap en in­du­strie moeten sa­men­wer­ken, maar de vraag is hoe. Met die bood­schap bezocht Ge­zond­heids­raad­voor­zit­ter Louise Gun­ning-​Sche­pers op 8 sep­tem­ber een re­la­tie­bij­een­komst van Nefarma, de bran­che­or­ga­ni­sa­tie van far­ma­ceu­ti­sche be­drij­ven. Ze riep de in­du­strie op die pro­duc­ten te ont­wik­ke­len waaraan patiënten be­hoef­te hebben, ervoor te zorgen dat het on­der­zoek van on­be­ris­pe­lij­ke kwa­li­teit is en te werken aan een betere re­pu­ta­tie.

  eindquote:

  De voor­uit­gang van de me­di­sche we­ten­schap is gebaat bij een goede sa­men­wer­king tussen uni­ver­si­tei­ten en de in­du­strie. Voor­waar­de is wel dat er trans­pa­ran­tie is over be­lan­gen en dat de in­du­strie geen invloed heeft op de be­sluit­vor­ming. Daarom werken de uni­ver­si­tei­ten volgens codes met spel­re­gels die een on­af­han­ke­lij­ke positie van we­ten­schap­pers moeten ga­ran­de­ren. Ook de Ge­zond­heids­raad heeft strikte pro­ce­du­res om (de schijn van) be­lan­gen­ver­stren­ge­ling te ver­mij­den. Voor zijn ad­vi­se­ring maakt de raad gebruik van top­ex­perts in diverse vak­ge­bie­den. Deze des­kun­di­gen leveren ge­re­geld ook ex­per­ti­se aan het be­drijfs­le­ven. Heldere pro­ce­du­res, trans­pa­ran­tie over even­tu­e­le be­lan­gen en een open dis­cus­sie zorgen ervoor dat de onafhankelijkheid van het advies ge­ga­ran­deerd wordt.

 144. wilmamazone says:

  Nog een voorbeeld:
  http://www.nefarma.nl/cms/showpage.aspx?id=6275
  21-03-2011

  Breed netwerk ondersteunt onafhankelijkheid

  De kwalificatie ‘onafhankelijk’ komt tegenwoordig vaak aan de orde als het gaat om wetenschappelijk onderzoek en publicaties daarover. Michel Dutrée geeft daarover vandaag zijn mening in het Financieele Dagblad.

  quote:

  Zo langzamerhand proef ik dat onafhankelijkheid gelijk wordt gesteld aan een afkeer van iedere relatie met anderen. Als er een relatie wordt ontdekt, is dat zelfs reden voor ongefundeerde verdachtmakingen. De beschuldigingen aan het adres van adviseurs over de grieppandemie is daarvan een goed (lees: slecht) voorbeeld. Als onafhankelijk inhoudt dat er geen relatie mag bestaan met de wetenschappelijke samenleving van iemands expertisegebied, verwordt onafhankelijk tot wereldvreemd. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Want strikt onafhankelijk ligt heel dicht bij bevooroordeeld: niet bereid zijn de eigen visie en opvattingen permanent te toetsen aan die van andersdenkenden.

  (vet door mij)

 145. JennyJo says:

  quote:

  Zo langzamerhand proef ik dat onafhankelijkheid gelijk wordt gesteld aan een afkeer van iedere relatie met anderen. Als er een relatie wordt ontdekt, is dat zelfs reden voor ongefundeerde verdachtmakingen. De beschuldigingen aan het adres van adviseurs over de grieppandemie is daarvan een goed (lees: slecht) voorbeeld. Als onafhankelijk inhoudt dat er geen relatie mag bestaan met de wetenschappelijke samenleving van iemands expertisegebied, verwordt onafhankelijk tot wereldvreemd. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Want strikt onafhankelijk ligt heel dicht bij bevooroordeeld: niet bereid zijn de eigen visie en opvattingen permanent te toetsen aan die van andersdenkenden.

  Dit is mij uit het hart gegrepen. Volstrekte onafhankelijkheid eisen getuigt evenzeer van verregaande wereldvreemdheid. Hoe kun je in godsnaam eisen dat mensen in volstrekte onafhankelijkheid wetenschap bedrijven? Want stel je voor dat je tijdens je onderzoek contact hebt met een andere wetenschapper. Mag niet, moet helemaal alleen bedacht, anders: niet onafhankelijk! Slecht!! Eraf met dat hoofd!!!

  Wat zijn dat toch voor halvegaren die maar voortdurend “volstrekte onafhankelijkheid” eisen?

 146. JennyJo says:

  Het punt is natuurlijk dat ik iedereen die het niet met mij eens is gewoon lekker van belangenbehartiging kan beschuldigen. Dan roept iedereen meteen schande af over het slachtoffer de dader, d.w.z. de belangenverstrengelde, want men neemt zonder meer aan dat het waar is.

 147. Renate says:

  De eenzame strijder kan ook tegen windmolens vechten.
  Absolute onafhankelijkheid wordt geclaimd door iedereen die meent dat de wetenschap ongelijk heeft.

 148. wilmamazone says:

  Nog een voorbeeld van een scala aan maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen:
  http://www.knaw.nl/Content/Internet_KNAW/zoeken/index.html

  DE KNAW:

  Voor de wetenschap
  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is in 1808 opgericht als adviesorgaan van de regering, een taak die zij ook nu nog vervult. De KNAW ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden, excellente wetenschappers uit een scala van wetenschapsgebieden. Ook is de KNAW verantwoordelijk voor zeventien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten.

  Missie
  Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Als institutenorganisatie heeft zij de zorg voor excellente nationale wetenschappelijke instituten, stimuleert zij innovatie en valorisatie en bevordert zij samenwerking, zowel met universitaire onderzoeksgroepen als tussen de instituten onderling.

  Vreemd dan toch dat de suggestie gewekt blijft worden dat we o.a. van der Linde broodnodig zouden hebben als geweten en stem van de wetenschap en de eierdop op zijn kop er nog steeds niet afgetikt is. Het is precies wat Crypto zegt:

  Roeptoeters zijn er al genoeg als we de praktijk van de medische berichtgeving gaan bekijken. Het is namelijk zeker niet de eerste keer dat van der Linde de publiciteit zoekt. Hij staat bovenaan in de rolodex van menig journalist om het 5-minuten-medisch-itempje op de televee van het ‘nodige’ tegenwicht te voorzien. Dat die gast wat betreft virologie de veters nog niet mag strikken van mensen als Coutinho en Osterhaus is schijnbaar niet van belang en voor van der Linde ook niet problematisch.

  Hij heeft zijn troefkaart al in de mouw.

  BELANGENVERSTRENGELING! >>> FARMAHOERRR!

  Zo wordt de publieke opinie steeds meer bespeeld door de – zich op de voorgrond dringende- middelmaat met rafelige argumenten.

  De rafelige argumenten vormen intussen een broddelbreiwerk dat beter uitgetrokken kan worden, het was niks en het wordt niks.

 149. JennyJo says:

  Tot wat voor rampzalige domheden het alternatieve kokerdenken – voor wie alle wetenschappers per definitie boosaardige want slechts op geld beluste farmahoeren zijn – leidt, kan men hier lezen:

  Klik om toegang te krijgen tot 2011.09.23%20Verslag%20GVA%20ALKMAAR%20WC%20OVERDIE.pdf

  Ik citeer even twee “wijsheden” op grond waarvan ouders geadviseerd worden hun kinderen toch vooral niet te vaccineren:

  Als het kindje 6 weken oud is, meent men te moeten gaan vaccineren. Dit is voor een lichaampje, waarin het immuunsysteem nog niet voltooid is en dus niet kan reageren een ramp.

  Men ziet meestal geen bijwerkingen, wat niet zo vreemd is als je weet, dat dit dus nog niet kan, omdat het immuunsysteem niet kan reageren.

  Vaccinaties bouwen je immuunsysteem niet op……….ze ondermijnen het !!

 150. Renate says:

  Vaccinaties bouwen je immuunsysteem niet op……….ze ondermijnen het !!

  Vandaar dat polio vooral voorkwam in plaatsen waar mensen niet gevaccineerd mochten worden.
  En mazelen zien we nu vooral op antroposofische scholen, waar men ook bezwaren heeft tegen vaccinaties.

 151. JennyJo says:

  Bij kinderen die gevaccineerd worden, komt mazelen vrijwel niet voor. Bij ongevaccineerde kinderen wel. Hoe kan men dan in godsnaam beweren dat vaccinaties het immuunsysteem ondermijnen?? Het is zo onlogisch als wat. Ik vind het heel beklemmend dat mensen zulke onzin kunnen denken en verspreiden.

 152. wilmamazone says:

  Het volgende voorbeeld:
  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert duizenden toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies en onderzoeksprogramma’s:
  http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_6CYFSB

  Gedragscode belangenverstrengeling NWO

  In dit document (PDF, 4 pagina’s) bevindt zich de nieuwe Gedragscode belangenverstrengeling van NWO. NWO is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via competitie. Selectie van toponderzoek(ers) door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. De integriteit van het beoordelingsproces heeft de voortdurende aandacht van NWO. Dit heeft onder meer geleid tot de vernieuwde Gedragscode belangenverstrengeling NWO die per 1 oktober 2010 in werking treedt.
  Openen (formaat: pdf, bestandsgrootte: 59kb)

  Het lijkt er toch sterk op dat iedereen in het wetenschappelijke veld zich aan gedragscodes houdt, behalve Roel Coutinho met in zijn kielzog o.a. Ab Osterhaus, het RIVM, de Gezondheidsraad en de farmaceutische industrie. Dat zijn wel verdomd veel mensen wiens integriteit zomaar ter discussie wordt gesteld en moet er sprake zijn van een heus complot.
  Het zijn allemaal partners van en/of kinderen van en/of ouders van en noem maar op, maar die onnodige griepprik verdient zo lekker en wordt dus belangrijker gevonden dan de gezondheid van al hun naasten. Yeah Right!

 153. JennyJo says:

  Ja, het is een heel groot complot waar zij ook zonder blikken of blozen hun hele familie aan opofferen, zo groot is de zucht naar het geld. Zo weet ik toevallig dat een van onze vrienden – die zelf huisarts is – niet alleen zichzelf en zijn vrouw jaarlijks de griepprik laat toedienen, maar ook zijn kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Is het niet ijselijk te bedenken dat deze mensen zelfs bereid zijn om hun eigen naasten op te offeren enkel en alleen voor het geld?! Hoewel ik me nu net bedenk dat hij de prikken voor zijn kinderen en kleinkinderen zelf heeft moeten betalen. Wel tegen inkoopsprijs natuurlijk, wat ook eigenlijk een schandaal is. Hij verdient daar misschien wel 60 euro aan!!

  Zo ken ik ook een oncoloog die werkeloos heeft toegezien hoe zijn echtgenote een adjuvante chemokuur onderging in verband met borstkanker. Later heb ik vernomen dat hij er bij zijn vader op heeft aangedrongen een zelfde soort chemokuur te ondergaan i.v.m. diens darmkanker. Zijn vader verkeert inmiddels in goede gezondheid en ook met zijn vrouw gaat het goed, maar tot welke prijs? Vrouw en vader leven nog, maar dit is enkel en alleen omdat hij zijn ziel heeft verkocht aan de farmaceutische industrie!

  Hoe meer je er over nadenkt, hoe meer complotten je ziet!

 154. wilmamazone says:

  JennyJo zegt:
  januari 13, 2012 om 10:18 am
  Tot wat voor rampzalige domheden het alternatieve kokerdenken – voor wie alle wetenschappers per definitie boosaardige want slechts op geld beluste farmahoeren zijn – leidt, kan men hier lezen:……

  En anders hier wel:

  Anneke Bleeker zegt:
  15 januari 2012 om 14:17

  Ha Kritikast,
  Jij bent behoorlijk kritisch mag ik opmaken uit je naam.
  Diabetes kan in veel gevallen ook veroorzaakt zijn door de vaccins. De vaccins zijn de aanleiding voor veel ellende, zo niet alle ziektes die de laatste jaren hevig voorkomen.
  Een kind van 1 jaar heeft wanneer de ouders alles hebben laten gebeuren in ons land al 28 vaccins gehad, geen 28 spuiten, combi’s uiteraard, maar wel 28 verschillende stoffen met alle toegevoegde ellende. Geen lichaamseigen stoffen, maar regelrecht een aanval op het kleine lichaam. Zo’n lichaam wil in balans komen en heeft o.a. vitamine C nodig. Wanneer een klein kindje dat niet naar behoren heeft zal het de vitamine C uit eigen botten en weefsel onttrekken om toch te willen overleven, in een balans te komen. Een natuurlijke reactie van het lichaam, het wil overleven!
  (..)Luister ik liever naar hem via een boek dan naar het RIVM die een onschuldige arts voor de rechter daagt of de minister van Volksgezondheid die luistert naar personen met belangen.
  Het maakt Andreas Moritz niets uit of je het nu wel geloofd, naleeft of niet. Sterker nog hij weet niet hoe jij persoonlijk hierop reageren zal. Geen belangen dus!
  (..)

  (vet door mij)

  Laat ik het netjes houden en niet meer zeggen dan dat de logica van Anneke Bleeker -over nu met name belangen/belangenverstrengeling- me ver boven mijn pet gaat……

 155. JennyJo says:

  Verzint ze dat nou gewoon allemaal zelf? Er staat werkelijk geen woord in dat klopt, het is complete onzin van begin tot eind, wat is die vrouw stom zeg, het is allerverschrikkelijkst!

 156. Renate says:

  En maar afgeven op de deskundigen. Alsof alle onzin die mevrouw Bleeker uit haar dikke duim zuigt, en die duim van haar moet wel enorm dik zien om al haar onzin uit te zuigen, een hoger waarheidsgehalte heeft dan de mening van deskundigen. Zouden alle mensen die haar geloven ook met hun auto naar de eerste de beste idioot gaan, die beweert dat je niet naar een garage moet gaan, omdat er altijd sprake is van belangenverstrengeling met de auto-industrie?

 157. wilmamazone says:

  http://www.steunhuisartsinproces.nl/

  Donaties:
  Sinds de uitzending van Tros Radar is er 13.000 euro gedoneerd!

  Dit brengt het totaal op meer dan 41.000 euro. Een geweldige mijlpaal.

  Onder de tab ‘Stichting’ vindt u meer informatie over de rechtszaak, donaties en uitgaven van de stichting.

  quote:

  De stichting heeft al meer dan 41.000 euro ontvangen door zo’n 800 donateurs met stortingen tussen de 2 en 2000 euro. Na aftrek van de reeds betaalde facturen bedroeg het banksaldo op 14 januari 36.208 euro. De facturen betreffen de advocaatkosten in november (4667 euro), bankkosten (143 euro) en inschrijving KvK (26 euro).

  Naast de medisch beroepsbeoefenaren, zijn er heel veel bijdragen van mensen die zich zorgen maken over de aantasting van de vrijheid van meningsuiting en over de manier waarop een wetenschappelijke discussie over de effectiviteit van de jaarlijkse griepprik, wordt verplaatst naar de rechtszaal. Wij willen alle donateurs hiervoor zeer bedanken.

  Wat ik graag zou willen weten is hoeveel personen van die ong. 800 donateurs uit de anti-vaccinatie hoek komen en of die nou een zeer bedankt verdienen? Over belangenverstrengeling gesproken! Met zo’n vrienden heb je geen vijanden meer nodig nietwaar? Welk bedrag(je) zou b.v. Anneke Bleeker mogelijk overgemaakt kunnen hebben met een toejuiching erbij?

 158. wilmamazone says:

  Welk bedrag(je) zou Guido Jonkers en/of zijn vaste bezoekers mogelijk overgemaakt kunnen hebben met een toejuiching erbij?:
  Jonkers gisteravond:

  Hoofdartikelen: Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschapsfraude aan…?!

  Het lijkt in de kopregel boven dit artikel in een kringetje te blijven ronddraaien; feitelijk is dat ook zo.. Want wetenschappelijk onderzoek dat ánder wetenschappelijk onderzoek ontkracht, is weliswaar de essentie van onze kennisgroei, maar het verhult ook de krankzinnige waarde die we aan ‘de wetenschap’ toedichten en dus aan de resultaten ervan! Het nieuwe onderzoek verhult vaak de fraude waarmee dat éérdere onderzoek tot stand kwam. En het lijkt zo makkelijk, want mensen pakken zó weer een andere ‘waarheid’ vast, leve het ‘nieuwe onderzoek’.. Maar dáár begint vaak het verhaal pas, DIT verhaal, dit artikel.

  quote:

  Overigens zou in dat kader Dr. Roel Coutinho, de man die nu een erudiete huisarts aanklaagt wegens ‘stemmingmakerij’, bij verstek ook dienen te worden ontslagen! Want ook Coutinho heeft in het verleden, ter eer en meerdere glorie van zijn naam, faam en carrière, zonder schriftelijke toestemming, AIDS-bloedonderzoek gedaan, zónder de betrokken patienten hiervan te verwittigen..! (HIER het hele artikel)

  Guido Jonkers heeft wat met -in zijn ogen- erudiete personen zullen we maar zeggen………

  Blijft de vraag hoeveel personen van die ong. 800 donateurs -tot nu toe- uit de anti-vaccinatie hoek komen.

  Bij de Tros ging/gaat het namelijk ook weer de ‘goede’ kant op en heb ik daar gisteravond -met grote tegenzin- na lange tijd toch maar weer ingelogd om meerdere recente broekafzakkende reacties aan te melden voor moderatie. Er werd op afschuwelijke wijze op de persoon gespeeld en vanmorgen bleken deze -tot mijn verbazing- allemaal al verdwenen.Ben vergeten om er een kopietje van te maken, maar geloof maar dat het erg was.

  Het is om moedeloos van te worden!

 159. Renate says:

  Iedereen die in het straatje van Guido praat, is volgens hem erudiet.

 160. JennyJo says:

  Eerlijk gezegd vind zijn veelvuldige gebruik van dat woord erg lachwekkend.

 161. wilmamazone says:

  Guido Jonkers was ijverig gisteren en postte al eerder dit artikel met in grote chocoladeletters:

  Vaccinaties: Kwik in vaccins en autisme: causaal verband!

  Wanneer we kijken naar de valsheid waarmee de medische autoriteiten in de VS bewijsmateriaal onder het tapijt proberen te vegen, over de relatie tussen het exploderende aantal autisme-gevallen en vaccinaties, is het werkelijk onrustbarend, wat voor beeld er tevoorschijn komt. Natuurlijk kan iedereen fouten maken, maar erger dan de resultaten van de fouten, zijn natuurlijk de motieven om deze bekend-geworden negatieve effecten te verdonkeremanen..! Én, om daarnaast in de pers en alle publiekelijke uitingen vol te blijven houden dat er geen enkele relatie is tussen kwik, dat als het conserveermiddel thimerosal in vaccins wordt gebruikt, en het meer dan onrustbarende aantal autismegevallen.

  En nog een stapje misdadiger wordt het als je het omgekeerde gaat proberen aan te tonen..! Ja, ook dát is mogelijk..! Lees hieronder over een zogenaamde ‘studie’, die nota bene door een Amerikaanse overheidsinstantie, het CDC, indertijd werd gepubliceed, en waarin werd ‘geconcludeerd’, at het aantal autismegevallen juist toenam als gevolg van het verbod op thimerosal. Is hier niet gewoon sprake van strafbaar, misdadig gedrag..? Lees hieronder het hele verhaal.

  * * *

  Kwik in vaccins en autisme: causaal verband!
  Het verband tussen kwikverbindingen in vaccins en autisme kan niet langer worden ontkend!

  Januari 2012 – WantToKnow.nl/.be (met dank aan o.a. Paul Engels)

  Bron: Naturalnews.com

  Paul Engels is tevens een vaste medewerker van Argusoog en op die site gaan ook de duimen omhoog voor Van der Linde, dus hoeveel zou er mogelijk uit die anti-vaccinatie/zwamhoek overgemaakt kunnen zijn met een toejuiching erbij?

  Twee opmerkelijke reacties bij Jonkers:

  dirk
  15 januari 2012 om 19:58

  Goed stuk ,

  Zou het bovengenoemde artikel ook bijgevoegd kunnen worden in de jurespondentie,

  Van onze grote HELD v/d linde tegen het RIVM ed.?

  Pjotr
  15 januari 2012 om 20:09

  Hoe een arts met de zeer toepasselijke naam WAKE FIELD jaren geleden trachtte een heel VELD van artsen WAKKER te maken…….tevergeefs toen!……….maar nu?
  Zou ook ons eigen RIVM de hand in eigen boezem steken? Want ook zij hebben in het verleden bij de BMR prik en kortgeleden bij de vacciantie tegen de Mexicaanse griep meegewerkt met het toedienen van dit (onverkwikkelijke) materiaal. Ze hebben het uit de BMR vaccinatie later weggelaten omdat het de publiek opnie tegen had. Dus niet uit eigen onderzoek. Hoe wetenschappelijk kan men zijn !!!!

  Niet dat ik me (nog) verbaas over dit soort reacties, maar wat ik wel verbazingwekkend vind is dat er blijkbaar geen rekening mee is gehouden bij de besluitvorming over de rechtszaak, terwijl het voorspelbaar was zonder glazen bol.
  Hetzelfde geldt voor de Stichting: Steun Huisarts in Proces, want als de steun voor een belangrijk percentage uit de anti-vaccinatie hoek komt rekenen ze zich wel op een zéér naïeve wijze rijk of het kan ze niet schelen en dat zou nóg erger zijn.

  Noot:
  Recente berichtgeving over de handel en wandel van Andrew Wakefield staat hier te lezen:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/05/25/de-kinderen-van-andrew-wakefield/

 162. JennyJo says:

  Dit verhaal heeft al meerdere keren op WTK gestaan en elke keer wordt gezegd dat de studieresultaten vervalst zijn. Dat is niet waar, het is een keurige studie die overduidelijk aantoont dat er geen enkel verband is tussen thiomersal in vaccins en autisme. De man waar Guido het over heeft, wordt beschuldigd van fraude met onderzoeksgelden, niet van fraude met onderzoeksuitkomsten. Het is het zoveelste voorbeeld van verdraaien van de waarheid – nou ja, zeg maar gewoon: liegen – door meneer Jonkers. Het gebeurt zo vaak daar dat ik niet meer geloof dat het alleen uit domheid is dat hij dit doet, ik denk dat hij wel degelijk bewust de waarheid verdraait.

 163. LK says:

  Zie hier de fout die de kwakzalver tot een kwakzalver maakt:

  Hoe een arts met de zeer toepasselijke naam WAKE FIELD jaren geleden trachtte een heel VELD van artsen WAKKER te maken…….tevergeefs toen!……….maar nu?

  Het leggen van niet-bestaande verbanden…

 164. JennyJo says:

  Ja, niet te geloven dat! Het is een soort magisch denken, dat is iets van kinderen en bijgelovigen.

 165. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/109175/Betalingen-industrie-aan-artsen-VS-openbaar.htm

  Betalingen industrie aan artsen VS openbaar

  De Amerikaanse regering wil maximale openheid over alle betalingen van bedrijven aan artsen. Het maakt niet uit of dat geld bedoeld is voor onderzoek, consultering, reizen of spreken op congressen, of dat het louter als gift is aangemerkt.

  eindquotes:

  Overigens maakt de Amerikaanse regering geen onderscheid tussen geoorloofde en ongeoorloofde betalingen. Uitgangspunt is dat openheid over de bindingen tussen industrie en artsen ‘patiënten in staat stelt om beter onderbouwd artsen of behandelingen te kiezen’.

  In Nederland heeft minister Schippers een register aangekondigd, waarin de banden van artsen en onderzoekers met de farmaceutische industrie staan geregistreerd. Dat moet in het eerste kwartaal van 2013 via internet te raadplegen zijn.

 166. wilmamazone says:

  Vers van de pers:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/109319/Van-der-Linde-eist-schadevergoeding.htm

  Van der Linde eist schadevergoeding

  Huisarts Hans van der Linde eist bijna 16 duizend euro van de overheid. Dat bedrag dekt de materiële en immateriële schade die hij heeft geleden door het proces dat het RIVM tegen hem heeft aangespannen.

  eindquote:

  Van der Linde en zijn advocaat vragen de rechtbank om het RIVM te veroordelen tot betaling van 5000 euro schadevergoeding voor de geleden immateriële schade en 10.932 euro ter vergoeding van gederfde inkomsten: 200 keer 54,66 euro, het bruto-uurtarief van een huisarts. Ook zou het RIVM de kosten van het geding moeten betalen.

  Inmiddels hebben meer dan duizend mensen samen 45.000 euro gestort in het steunfonds om Van der Linde in staat te stellen zich voor de rechtbank te verdedigen.

  Aanvullende informatie:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl./proces

  Op 25 januari 2012 heeft Van der Linde bij de rechtbank zijn schriftelijke verweer tegen de dagvaarding ingediend. In deze conclusie van antwoord is een tegeneis (eis in reconventie ) opgenomen: de Staat maakt een ongeoorloofde inbreuk op artikel 10 EVRM (Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens).

  Op hoofdlijnen luidt de conclusie van antwoord en tegelijk eis in reconventie als volgt:…….

  eindquotes:

  De volledige conclusie van antwoord kunt u hier downloaden:
  20120123_conclusie_van_antwoord.pdf

  De ernstige gevolgen van belangenverstrengelingen voor onze gezondheidszorg komen aan de orde in de pagina’s 19 t/m 23. De belangenverstrengelingen van Coutinho en het RIVM in de pagina’s 23 t/m 28.

  Volgende stap van het proces
  De rechtbank zal zich beraden of er een zogenaamde comparitie van partijen komt. Dat is een mondelinge behandeling, waarbij de partijen voor de rechter hun standpunten toelichten, om na te gaan of partijen onderling nog uit hun geschil kunnen komen. Indien dit niet het geval is volgt een tweede schriftelijke ronde.

  update:
  De download van conclusie van antwoord:

  Klik om toegang te krijgen tot 20120123_Conclusie_van_Antwoord.pdf

  Noot: ben die nog aan het lezen, dus: wordt vervolgd.

  En hier het persbericht:

  Klik om toegang te krijgen tot PERSBERICHT_25_januari_2012_Huisarts_komt_met_tegeneis.pdf

  Huisarts komt met tegeneis in proces RIVM/Coutinho

 167. Pingback: Huisarts Hans Van der Linde in proces « Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: