Het verweer van gedaagde huisarts Hans Van der Linde

Hans Van der Linde


Vandaag gaat de rechtszaak tegen Van der Linde een nieuwe fase in door zijn Conclusie van Antwoord dat hij aan de rechtbank heeft doen toekomen vanwege de zitting die vandaag op de rol stond:

RECHTBANK MIDDELBURG
Rolnummer:
11-453
Zitting:
25 januari 2012

Van der Linde eist alvast schadevergoeding, maar of hij recht van spreken heeft?
Eerst een samenvatting:
Het begon allemaal met een review dat het geneesmiddelenbulletin (GEBU) publiceerde m.b.t. de werkzaamheid en effectiviteit van de griepprik. Daar viel wel een en ander op aan te merken zoals hier na te lezen valt. Hans Van der Linde verscheen als een duveltje uit een doosje op de televee en deed daar vage uitspraken over griepvaccinatie in het algemeen en over belangenverstrengeling in het bijzonder met dit keer Roel Coutinho in de hoofdrol. (Voor Ab Osterhaus was die rol weggelegd in 2009/10 tijdens en na de uitbraak van Nieuwe Influenza A/de Mexicaanse griep.)

De inleiding van het 46 pagina’s tellende Conclusie van Antwoord:

1 Gedaagde in conventie, eiser in reconventie (hierna: “Van der Linde”) heeft kennis
genomen van de inleidende dagvaarding en concludeert voor antwoord in conventie en
voor eis in reconventie als volgt.
2 Van der Linde ontkent hetgeen door eiser in conventie, gedaagde in reconventie sub 1
(hierna: “het RIVM”) en eiser in conventie sub 2 (hierna: “Coutinho”) bij dagvaarding is
gesteld, behoudens indien en voor zover hierna enige stelling als juist wordt erkend.

Dan volgt op blz. 2 t/m blz. 4 een waslijst aan stukken die Van de Linde in het geding brengt. De relevantie van een aanzienlijk gedeelte daarvan ontgaat mij volledig.

Op blz.4 begint ook het hoofdstuk: FEITEN / UITEENZETTING GESCHIL
De punten 4 t/m 8 zijn een soort cv die zouden moeten aantonen dat Van der Linde dus óók een deskundige is op het gebied van met name griepvaccinatie.
Op blz. 5 gaat het verder met punt 9 t/m 32: INLEIDENDE KANTTEKENINGEN BIJ DE DAGVAARDING

Bij zowat alle punten valt op mijn beurt ook weer een stevige kanttekening te plaatsen, maar dan wordt dit een artikel van een paar meter lang. Laat ik me beperken tot het weergeven van de laatste punten die een soort conclusie vormen:

29 De geschiedenis herhaalt zich thans. Coutinho en Osterhaus overstemmen momenteel
het pleidooi van dezelfde Ekkelenkamp, het Geneesmiddelenbulletin, Bonneux,
Schellekens en anderen om na dertig jaar vaccineren tegen influenza nu eindelijk eens
kwalitatief goed onderzoek naar het nuttig effect te doen. Dat onderzoek zou volgens
Coutinho, Osterhaus en farmaceutische bedrijven niet ethisch zijn. Een opmerkelijk
standpunt, dat vooral door vaccinproducenten wordt verkondigd omdat goed
onderzoek een bedreiging vormt voor het bestaansrecht van massale
influenzavaccinatie van ouderen.

30 Het ontstane slechte imago van de Gezondheidsraad, het RIVM en hun boegbeelden
Osterhaus en Coutinho – vooral als gevolg van ongefundeerd angst aanjagen – is de
afgelopen jaren niet bevorderlijk geweest voor de vaccinatiebereidheid voor andere
dan influenza-inentingen. Dat is een alarmerende ontwikkeling, die met name voor
kinderen levensbedreigend gevaar oplevert. De verantwoordelijkheid daarvoor berust
geheel bij het RIVM, Coutinho en de Gezondheidsraad en staat volstrekt los van deze
kwestie.

31 Tegen die betreurenswaardige achtergrond poneren eisers thans, met name in de
punten 3.1 tot en met 3.8 van de dagvaarding, dat Van der Linde met zijn aantasting
van goede naam en reputatie het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de
bescherming van de volksgezondheid door het RIVM heeft geschaad
en de influenzavaccinatiebereidheid nadelig heeft beïnvloed.

32 Het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in Coutinho en het RIVM is echter als
gezegd door hen zelf ernstige schade toegebracht. Gezien de door hen uitgedragen
standpunten is het ter bescherming van de bevolking noodzakelijk en wenselijk het
influenza-vaccinatiebeleid kritisch aan de orde te stellen. Het constateren van
onverantwoorde standpunten en het benoemen van belangenverstrengeling maakt
daarvan onderdeel uit. Dit valt onder de vrijheid van meningsuiting en is niet te
kwalificeren als een onrechtmatige daad.

Nu zijn we pas op bladzijde 10 en gaat daar het betoog verder met: VORDERINGEN VAN HET RIVM EN COUTINHO EN REACTIE VAN VAN DER LINDE OP DIE VORDERINGEN
Eerlijk gezegd zijn mijn schoenen inmiddels al uitgevallen en mijn broek afgezakt. Hoe is dat bij jullie?

154 Responses to Het verweer van gedaagde huisarts Hans Van der Linde

 1. wilmamazone says:

  In de media bijt de Volkskrant het spits af, maar hier valt aanvullend mijn mond ook nog van open. Tja..met een beetje fantasie valt er heel wat te maken van een Conclusie van Antwoord nietwaar? :
  Huisarts sleept minister Schippers en RIVM voor rechter

  Huisarts Hans van der Linde heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en het RIVM voor de rechter gesleept. De huisarts werd eerder gedaagd door de minister en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, omdat hij ageert tegen de griepprik. Ook zou hij het gezag van het instituut ondermijnen. Van der Linde voelt zich ‘monddood’ gemaakt door de overheid.

  ‘De minister en het RIVM belemmeren mij in mijn vrijheid van meningsuiting door een voor mij onbetaalbare bodemprocedure aan te spannen’, motiveert Van der Linde zijn dagvaarding.

 2. wilmamazone says:

  Achter het filter zat deze reactie en die illustreert hoe de verhaaltjes in de wereld komen:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/10/27/griepprik-contoverse/comment-page-1/#comment-26601

  W.D. Boswinkel zegt:
  januari 25, 2012 om 12:27 pm
  Gelukkig heeft van der Linde nu zelf het initiatief genomen tegen Minister E. Schippers en het RIVM. Zij trachten met deze intimiderende zaak slechts de mond te snoeren van een welwillende en terechte criticus van het landelijk griepbeleid. Het verwondert me dat hier niet landelijk veel meer ophef over is! Het gaat hier namelijk over het recht van vrije meningsuiting en het recht om het regeringsbeleid te kritiseren. Dat is en blijft de hoofdzaak hier!

  Daarnaast is het interessant……

  Nogmaals:Hoezo heeft Van der Linde nu zelf het initiatief genomen tegen Minister E. Schippers en het RIVM?

 3. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/109319/Van-der-Linde-eist-schadevergoeding.htm

  Van der Linde eist schadevergoeding

  Huisarts Hans van der Linde eist bijna 16 duizend euro van de overheid. Dat bedrag dekt de materiële en immateriële schade die hij heeft geleden door het proces dat het RIVM tegen hem heeft aangespannen.

  quotes:

  In een vijftig pagina’s tellend verweer ontkennen Van der Linde en zijn advocaat Aldert van der Bent dat Van der Linde zou hebben gezegd dat Coutinho zich laat leiden door zakelijke of privébelangen, zoals in de dagvaarding staat. Hij heeft uitsluitend gewezen op zakelijke belangenverstrengelingen zonder te beweren dat die daadwerkelijk hebben geleid tot een ‘zich daardoor laten leiden’, schrijven zij. ‘Deze uitlatingen’, voegen zij daaraan toe, ‘waren voldoende feitelijk onderbouwd ten tijde van publicatie, zijn voorafgegaan door behoorlijk onderzoek, zijn neutraal van toonzetting, betroffen een publiek persoon en dienden een zeer belangrijk publiek belang.’

  Volgens Van der Linde heeft het RIVM, met de dagvaarding en de voorafgaande dreiging daarmee ‘een ongeoorloofde inbreuk’ gemaakt op zijn vrijheid van meningsuiting, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hij is aanmerkelijk bedachtzamer geworden met het uiten van zijn mening in het openbaar en uit angst voor eventuele procedures huiverig geworden om in de media te verschijnen, stelt hij vast. Daarnaast heeft hij ook materiële schade geleden doordat hij vier weken lang contacten moest leggen, met anderen moest overleggen en stukken moest lezen, bestuderen en schrijven.

  (vet door mij)

  Onderaan het kadertje (rechts op de homepage) waarin de link naar deze post staat verder nog:

  Woensdagavond 25 januari is Van der Linde te zien in Moraalridders om 21:20 op Ned. 2.
  Op donderdag 26 januari om 14:00 is hij te horen op Radio 1.

  Nu geen tijd meer om de uitzendingen erbij te zoeken, dus wordt vervolgd!
  Ben benieuwd i.v.m.:

  Hij is aanmerkelijk bedachtzamer geworden met het uiten van zijn mening in het openbaar en uit angst voor eventuele procedures huiverig geworden om in de media te verschijnen, stelt hij vast.

 4. wilmamazone says:

  Miquel Ekkelenkamp (arts-microbioloog en schrijver onder de naam Bulnes) laat ook weer van zich horen:
  http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/Alle-rubrieken/Columns/Column/109357/Geloofwaardigheid.htm

  Geloofwaardigheid

  Het kan u onmogelijk zijn ontgaan: het RIVM heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Capelse huisarts Hans van der Linde. De aanleiding is…..

  quote:

  Pas echt bizar is de motivatie die de minister van VWS heeft aangedragen voor het proces: Van der Lindes uitspraken zouden volgens haar schadelijke consequenties hebben voor de volksgezondheid, doordat ze ‘afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van het RIVM’. Jawel, u leest het goed.

  Wie van haar persvoorlichters heeft haar deze krankzinnige woorden ooit in de mond durven leggen? Het gebrek aan geloofwaardigheid van het RIVM is immers helemaal niet het gevolg van de kritiek van één huisarts op één adviesfunctie van één RIVM-medewerker, maar is de schuld van de ministers van VWS zelf; het vloeit voort uit de ondergeschikte rol van het instituut ten opzichte van de politiek in Den Haag. Het RIVM valt onder VWS, dus zijn officiële standpunten zullen altijd buigen naar het politieke wensdenken van de regerende coalitie. Heeft u ooit een RIVM’er zich in het openbaar horen uitspreken tegen een kabinetsbeleid?

  quote:

  Intussen is de zaak tegen de Capelse huisarts voor het RIVM en zijn geloofwaardigheid uitgemond in een publicitaire martelgang die slecht gaat aflopen. De zaak is zo labiel onderbouwd en er hebben al zoveel journalisten en politici Van der Lindes uitspraken bevestigd, dat de procedure onmogelijk meer gewonnen kan worden; sterker nog, de zaak zélf is inmiddels de belangrijkste oorzaak geworden van het imagoprobleem.

  Hoezo geen stemmingmakerij?!

  Noot:
  Informatie over de eerdere pennenvruchten van Ekkelenkamp:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/10/27/griepprik-contoverse/comment-page-1/#comment-25982

 5. wilmamazone says:

  Onderaan het kadertje (rechts op de homepage) waarin de link naar deze post staat verder nog:

  Woensdagavond 25 januari is Van der Linde te zien in Moraalridders om 21:20 op Ned. 2.
  Op donderdag 26 januari om 14:00 is hij te horen op Radio 1.

  Nu geen tijd meer om de uitzendingen erbij te zoeken, dus wordt vervolgd!

  Dat kadertje is inmiddels weg en de informatie verplaatst naar hoofdstuk Uitzendingen:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Dossiers/Alle-dossiers-1/Van-der-Linde.htm

  maar wat blijkt? Bij Moraalridders geen spoor van Van der Linde, ook niet in de aankondiging:
  http://tvblik.nl/moraalridders/ruth-peetoom-steven-pont-elly-duijff

  Van hetzelfde laken een pak bij Radio 1:
  http://www.radio1.nl/terugluisteren/tijd?terugluisteren_dag=2012-01-26&terugluisteren_hour=14

  Bij de Stichting ook geen woord over deze uitzendingen:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl/

  Wie het weet mag het zeggen.

 6. wilmamazone says:

  Het volgende dat ik al vanaf donderdag op de plank had liggen, maar dus nog niet aan toegekomen , is de aanvulling op mijn snelle greep uit de media.

  Er werd weer eens een flink potje van gemaakt met wie anders dan Guido Jonkers op numero uno met:
  Nieuws: Minister en RIVM nu voor de rechter..!
  Door GuidoJ. donderdag, 26 januari 2012

  quote:

  Maar de zaken worden nu omgedraaid..!
  Huisarts Hans van der Linde heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en het RIVM voor de rechter gesleept. Waar de huisarts dus eerder de gedaagde was, omdat hij ageert tegen de griepprik, is het nu het RIVM én Minister Schippers, die zich moeten verdedigen tegen de aanklacht van Van der Linde. Zij vinden dus dat de huisarts de positie van het RIVM ondermijnt, als organisatie die de Nederlandse bevolking in tijden van ziekte-uitbraken en epidemieën moet voorlichten en behandelen. De eerste zitting in deze rechtzaak was afgelopen december.

  Maar nu claimt Van der Linde dus…..

  Nu ben ik ook geen jurist, maar ik heb in ieder geval de moeite genomen om verder te kijken dan mijn eigen neus lang is.
  De koptekst van het schrijven van Hans Van der Linde:

  CONCLUSIE VAN ANTWOORD
  IN CONVENTIE TEVENS HOUDENDE
  CONCLUSIE VAN EIS IN RECONVENTIE

  Ben begonnen met de Dikke van Dale:

  re·con·ven·tie
  de reconventie (vrouwelijk)

  (juridisch) wedereis die een gedaagde bij zijn conclusie van
  antwoord tegen de eiser instelt

  Ter verduidelijking:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Conclusie_van_antwoord

  De conclusie van antwoord is het processtuk waarmee de gedaagde in een civiele procedure reageert op de dagvaarding.

  Gang van zaken
  In een procedure voor een rechtbank die wordt ingeleid met een dagvaarding, kan de gedaagde uitsluitend door middel van een conclusie van antwoord laten weten in hoeverre hij het eens is met de stellingen in de dagvaarding, en waarmee hij het niet eens is. Het eerste wordt een erkenning genoemd en het tweede een verweer. In de conclusie van antwoord moet tevens worden aangegeven over welke bewijzen de gedaagde beschikt. De gedaagde kan in hetzelfde stuk ook een tegenvordering instellen; deze wordt eis in reconventie genoemd.

  Nadat de conclusie van antwoord bij de rechtbank is ingediend…….

  eindquote:

  Wanneer een gedaagde niet verschijnt op de zitting die is aangegeven in de dagvaarding en dus ook geen conclusie van antwoord laat indienen, zal verstek verleend worden. In dat geval wordt de eis, indien deze niet bij voorbaat onrechtmatig of ongegrond lijkt, toegewezen. Het is dus vrijwel nooit verstandig om een dagvaarding te negeren.

  http://www.raadvanarbitrage.nl/content-col/36/28/conventie-en-reconventie.html

  Een tegeneis indienen
  Vaak meent de verweerder dat hij nog iets tegoed heeft van de eiser, in plaats van andersom. Hij hoeft dan niet zelf een aparte memorie van eis in te dienen, maar kan een tegeneis opnemen in zijn memorie van antwoord in de lopende procedure.

  De vordering van de verweerder wordt dan de vordering “in reconventie” genoemd. De vordering van de eiser wordt de vordering “in conventie” genoemd.

  quote:

  Uiterlijk tijdstip indiening tegeneis
  Een eis in reconventie moet worden ingediend “uiterlijk in de Memorie van Antwoord” (art. 10 lid 3 Arbitragereglement RvA). Vergeet een verweerder dit, dan zal hij een nieuwe procedure moeten starten door het indienen van een memorie van eis. Dit wordt dan een aparte procedure. Onder omstandigheden kan deze samengevoegd worden behandeld met de eerste procedure.

  De memorie waarin de verweerder in conventie zijn eis in reconventie opneemt, heet voluit: memorie van antwoord in conventie, tevens memorie van eis in reconventie.

  Met andere woorden:

  Conclusie van eis in reconventie

  Meestal is deze gecombineerd met de conclusie van antwoord. Is de gedaagde van mening dat hij een vordering op de eiser heeft, dan kan dat in deze conclusie (een schriftelijk stuk) worden gemotiveerd. De rechtbank beslist dan ook op deze vordering.
  Een eis in reconventie brengt vertraging in de procedure mee, omdat de andere partij nog schriftelijk op die eis mag reageren. De procedure wordt dus wat ingewikkelder. Soms wordt een eis in reconventie ingesteld om ruimte te scheppen voor het bereiken van een schikking. Wanneer beide partijen immers iets te vorderen hebben, ligt het voor de hand beide vorderingen geheel of gedeeltelijk met elkaar te verrekenen.

  Civiele dagvaardingsprocedure met een tijdschema en quote:

  Een dagvaarding is een juridisch schrijven (een exploot) dat door de deurwaarder aan de wederpartij wordt betekend en waarbij de wederpartij wordt opgeroepen om op een bepaalde datum bij de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat vermeld waarom de wederpartij wordt opgeroepen om te verschijnen.

  In de Conclusie van Antwoord kan de gedaagde partij reageren op wat er in de dagvaarding is gesteld. Daar hoeft deze het niet mee eens te zijn. Met een Eis in Reconventie kan er direct een tegeneis door de gedaagde partij worden gedaan.

  Op een Comparitiezitting laat de rechter zich over de zaak verder informeren en zal kijken of partijen tot een schikking kunnen komen. Blijven partijen verdeeld, dan zal de rechter of een vonnis wijzen of partijen door laten procederen.

  Bij doorprocederen kan er een bewijsopdracht aan één der partijen worden gegeven bijvoorbeeld leidend tot een zitting waarbij getuigen worden gehoord.

  Noot:
  Comparitie betekent: verschijning voor het gerecht of voor een notaris.

  De Stichting Huisarts in proces meldt intussen -zonder aan te geven dat en wanneer die tekst veranderd is-:

  Volgende stap van het proces
  Op 8 februari zal de rechtbank zich beraden of er een zogenaamde comparitie van partijen komt of dat het RIVM en Coutinho een termijn krijgt voor het indienen van een conclusie van antwoord in reconventie. Een comparitie van partijen is een mondelinge behandeling, waarbij de partijen voor de rechter hun standpunten toelichten, om na te gaan of partijen onderling nog uit hun geschil kunnen komen. Een andere mogelijkheid is dat er een tweede schriftelijke ronde volgt.

  Laat ik nu niet meer zeggen dan dat er geen sprake van is dat Hans Van der Linde zich alvast letterlijk en figuurlijk rijk mag/kan rekenen en ik intussen zwaar allergisch ben voor geroeptoeter in het algemeen en de broekafzakkende geluiden over deze kwestie in het bijzonder. Je zou er zowat een plaatsvervangend gevoel van schaamte van krijgen en ook daar is jammer genoeg geen prik tegen.

 7. JennyJo says:

  Wat is die Jonkers een zultkop zeg, die snapt er helemaal niks van.

 8. wilmamazone says:

  JJ:

  Wat is die Jonkers een zultkop zeg, die snapt er helemaal niks van.

  Persoonlijk vind ik Miquel Ekkelenkamp aka Bullshit Bulnes nog een graadje erger. Van Jonkers kan -en mag je wellicht- niks anders verwachten, want die bakt ze altijd véél te bruin.

 9. wilmamazone says:

  Het kan dat Ekkelenkamp in zijn nopjes is -en daardoor meent zich nog wat meer te kunnen permiteren- omdat hij in het verweerschrift prominent genoemd wordt door Hans Van der Linde c.q. zijn advocaat mr. A.C. van der Bent:
  Blz. 9:

  27 Op 11 mei 2009 schreef arts-microbioloog Miquel Ekkelenkamp van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in NRC Handelsblad dat “de rampzalige voorspellingen
  vrijwel volledig zijn gebaseerd op speculatie en fantasie, en nauwelijks op feiten”. In
  december van dat jaar koos de NRC de bijdrage van Ekkelenkamp tot “het beste NRCartikel
  van 2009:

  “Hij had een vooruitziende blik […….]. Hij was de enige en de eerste die met
  serieuze wetenschappelijke argumenten in een helder betoog de opwinding over de griep aan de kaak stelde, tegen de gevestigde medische orde in, en daar is moed voor nodig. Nu kan iedereen hem gelijk geven”.

  Maar Ekkelenkamp werd eerst nog overstemd door belangenverstrengelde adviseurs:
  het RIVM, Coutinho en de Gezondheidsraad, daarbij in het bijzonder door prof. dr.
  A.D.M.E. Osterhaus.

  28 Net als Ekkelenkamp waarschuwden ook anderen vooraf en niet achteraf tegen de
  apocalyptische, nergens op gebaseerde horrorscenario’s van Osterhaus en Coutinho,
  onder wie mensen als dr. Luc Bonneux, arts-epidemioloog, en prof. dr. Huub
  Schellekens, medisch microbioloog en hoogleraar farmaceutische biotechnologie.

  29 De geschiedenis herhaalt zich thans. Coutinho en Osterhaus overstemmen momenteel het pleidooi van dezelfde Ekkelenkamp, het Geneesmiddelenbulletin, Bonneux,
  Schellekens en anderen om na dertig jaar vaccineren tegen influenza nu eindelijk eens
  kwalitatief goed onderzoek naar het nuttig effect te doen. Dat onderzoek zou volgens
  Coutinho, Osterhaus en farmaceutische bedrijven niet ethisch zijn. Een opmerkelijk
  standpunt, dat vooral door vaccinproducenten wordt verkondigd omdat goed onderzoek een bedreiging vormt voor het bestaansrecht van massale influenzavaccinatie van ouderen.

  Noot:
  Onder een nieuwsartikel bij NRC staat de link: mail redacteur.
  Daar heb ik tot twee keer toe gebruik van gemaakt vanwege wel héle grove fouten in het bericht en deed er meteen de juiste (medische) info bij. Nooit een antwoord op gehad en de artikels werden met nog geen punt of komma gerectificeerd.
  Waar ik maar mee wil zeggen dat ik niet zoveel waarde hecht aan dat “het beste NRCartikel
  van 2009
  “.
  Daar zal o.a. M.C.P. Braat ( oud-internist en -longarts) het mee eens zijn, want toen in hetzelfde NRC in reactie op Ekkelenkamp:
  Dodelijke pandemie geen lariekoek

  Zo kan ik nog een paar meter doorgaan, maar ik weet zeker dat ook Ekkelenkamp geen ( goed onderbouwde) reden heeft om alvast het glas te heffen. Daarvoor slaat hij de plank té vaak volledig mis.

 10. wilmamazone says:

  Over een ander stukje onderbouwing:

  Vanaf bladzijde 18 t/m halverwege 23 besteedt Van der Linde zéér uitgebreid aandacht aan een stuk onderbouwing die hij zelf c.q. zijn advocaat mr. A.C. van der Bent blijkbaar relevant vindt:

  62 Via belangenverstrengelingen hebben farmaceutische bedrijven een overheersende invloed in de geneeskunde gekregen. Te weinig mensen buiten de medische wereld, maar ook daarbinnen, realiseren zich de verstrekkende gevolgen en gevaren daarvan
  voor het welzijn van mensen. Omdat het maatschappelijk belang van belangenverstrengeling
  een rol speelt in deze zaak en derhalve ook het belang van de vrijheid om daar onbelemmerd over te kunnen communiceren, zal Van der Linde aan de hand van hormonale substitutie therapie (HST) bij vrouwen, geneesmiddelen tegen osteoporose, maagzuurremmers, antidepressiva, orale glucoseverlagende middelen en cholesterolverlagers een indruk geven van de ernstige maatschappelijke en medische gevolgen die belangenverstrengelingen kunnen hebben. Die bedreiging van de gezondheidszorg kan alleen goed duidelijk gemaakt worden aan de hand van concrete voorbeelden.

  (vet door mij)

  Kan iemand mij uitleggen wat dit alles met griepvaccinatie te maken heeft, want ik kom er (nog steeds) met mijn verstand niet bij. Met name het ongenuanceerde stukkie over Hormonale Substitutie Therapie (HST) bij vrouwen stuit(te) me bovendien behoorlijk tegen de borst en niet in de laatste plaats omdat Van der Linde blijkbaar prat gaat op zijn publicatie daarover in het ‘toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift’ De Telegraaf.

 11. Partijen zijn het er dus over eens dat het eenieder vrijstaat om als zijn of haar mening te kennen te geven dat iemand conflicterende belangen heeft. Zelfs als de meningsuiting dat de heer Coutinho belangenverstrengelingen heeft, onjuist zou zijn, is die
  meningsuiting nog niet onrechtmatig.
  Het maatschappelijk belang van het zich in alle vrijheid kunnen uitspreken over het bestaan van conflicterende belangen, prevaleert [..]

  (55)

  Hans van der Linde is belangenverstrengelaar want hij wordt op elk congres wat hij bezoekt door koningin Beatrix voorzien van goedkope Vietnamese hoeren.

  Dat mag ik in alle vrijheid zeggen want er staat belangenverstrengeling in de zin.

 12. wilmamazone says:

  Mijn volgende greep uit de waslijst van Van der Linde:
  blz. 14:

  49 Belangenverstrengeling kan ook vergezeld gaan van persoonlijke financiële belangen. Daarmee kunnen universiteiten voorkomen dat hoogleraren de overstap maken naar
  een meer lucratieve werkomgeving. Het onderzoek en de hoogleraar blijven daarmee
  behouden voor de universiteit. Een voorbeeld is Osterhaus die een overeenkomst
  heeft met de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij beide partijen delen in potentiële
  revenuen van commerciële activiteiten met betrekking tot influenzavaccinatie.
  Daarnaast is/was hij aandeelhouder van andere farmaceutisch-virologische bedrijven
  met belangen bij influenzavaccinatie. Dergelijke belangenverstrengelingen met een
  persoonlijke financiële betrokkenheid zijn in de huidige universitaire constellatie
  aanvaard en vervullen een functie. De consequentie ervan is wel dat de hoogleraar in
  kwestie persoonlijk belanghebbende is geworden en dat het niet aanvaardbaar is dat
  hij meepraat over adviezen voor medische zorgverlening waarvan de financiële
  aspecten raken aan zijn belangenverstrengeling. Zo min als een vaccinproducent kan
  meepraten in de Gezondheidsraad over vaccinatie-adviezen aan de overheid, kon
  Osterhaus dat doen. Dat deed hij echter toch, overigens naar verluidt zonder dat
  Osterhaus mocht stemmen.

  (vet door mij)
  Naar verluidt betekent: naar gezegd wordt. Dat betekent m.i. ook dat roddeltante V/d L in 2012 blijkbaar nog de behoefte voelt om opnieuw twijfel te zaaien, uiteraard zonder dat ie daar belang bij heeft.

  We hadden het op deze site al in sept. 2009 over:
  Ab Osterhaus wordt rijk met daarin een onhandige uitspraak van Osterhaus, maar ook b.v. in dit comment:
  Minister Klink informeert de Tweede Kamer over de rol van prof. dr. Osterhaus bij de totstandkoming van de adviezen aan de regering over Nieuwe Influenza A (H1N1) in relatie tot zijn (financiële) belangen in het bedrijf ViroClinics, dat meewerkt aan de ontwikkeling van onder meer griepvaccin door het doen van testen.

  Klink in dat kamerstuk:

  quote:

  Het betreffende advies van de Gezondheidsraad is tot stand gekomen in de reeds bestaande commissie Vaccinatie bij een grieppandemie die voor dit specifieke
  advies is uitgebreid met gastdeskundigen. Bij de instelling van deze commissie
  heeft de Gezondheidsraad zoals gebruikelijk een belangenverklaring gevraagd aan
  alle beoogde leden van de commissie. Prof. dr. Osterhaus heeft toen aangegeven
  een relatie te hebben met ViroClinics en ook financiële belangen te hebben in het
  bedrijf. Die informatie was al langer breed bekend en was door hem ook in
  eerdere belangenverklaringen opgevoerd bij de Gezondheidsraad. Op basis van
  die verklaring heeft de voorzitter van Gezondheidsraad, volgens de regels van de
  raad, besloten om prof. dr. Osterhaus niet als lid toe te laten treden tot de
  commissie, maar als niet-stemhebbend adviseur.

  eindquote:

  Tot slot wijs ik u erop dat ik mij breed laat adviseren. De Gezondheidsraad heeft daarin een belangrijke rol, maar ook is de informatie die de WHO aan lidstaten verschaft van groot belang. In de media, maar ook in uw Kamer, wordt prof. dr. Osterhaus met regelmaat dè adviseur van de regering genoemd wanneer het gaat om griep. Ik kan mij voorstellen dat de vele media-optredens van prof. dr. Osterhaus die indruk kunnen geven, maar dat is een onjuist beeld.

  Ik vertrouw erop uw Kamer afdoende te hebben geïnformeerd met deze brief.

  Hoogachtend,
  de Minister van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport,

  dr. A. Klink

  Tja…er blijven altijd mensen die zich nooooooooooooit afdoende geïnformeerd voelen nietwaar?
  en/of:
  Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen ( Godfried Bomans, Korte berichten).

 13. wilmamazone says:

  Crypto refereert in dit comment aan punt 55:

  Partijen zijn het er dus over eens dat het eenieder vrijstaat om als zijn of haar mening te kennen te geven dat iemand conflicterende belangen heeft. Zelfs als de meningsuiting dat de heer Coutinho belangenverstrengelingen heeft, onjuist zou zijn, is die
  meningsuiting nog niet onrechtmatig
  Het maatschappelijk belang van het zich in alle vrijheid kunnen uitspreken over het bestaan van conflicterende belangen, prevaleert [..]

  In aanvulling hierop de eindquote/afsluiting van dat hoofdstuk met deze analyse:
  Blz.42

  108 De uitlatingen van Van der Linde kaarten de belangenverstrengelingen van eisers aan en omvatten geenszins de uitspraak dat eisers zich door andere belangen zouden
  hebben laten (mis)leiden. Deze uitlatingen waren voldoende feitelijke onderbouwd ten
  tijde van publicatie, zijn voorafgegaan door behoorlijk onderzoek
  , zijn neutraal van
  toonzetting, betroffen een publiek persoon en dienden een zeer belangrijk publiek
  belang. Alle omstandigheden in aanmerking genomen, dient de vrijheid van
  meningsuiting van Van der Linde te prevaleren boven het recht van eisers op
  bescherming van de eer en goede naam en van de persoonlijke levenssfeer
  .

  (vet door mij)

  Begrijp het nu toch eens eindelijk mensen! Hans Van der Linde deed dit alles niet voor zichzelf ter ere van een véél te groot ego, maar -in alle bescheidenheid- voor u, voor mij, voor Jan met de Pet en Jannie met het Hoedje. Hij heeft er voor ons allen een maand volledig aan gewijd, terwijl hij normaal gesproken dus zo’n 50 uur per week druk was als huisarts, en dat alles nog voor zijn -inmiddels ingegane- pensioen (per 1 jan.?). De uitlatingen waren al voldoende feitelijke onderbouwd ten tijde van publicatie en voorafgegaan door behoorlijk onderzoek, maar hij las en bestudeerde de stukken nog een keer en nog een keer en nog een keer om er zeker van te zijn dat hij er nog geen punt of komma overbleef om zich over te vergissen en klom toen pas in de pen. Zijn mondelinge uitlatingen op TV werden gewoon verkeerd begrepen. De man is gewoon te goed voor deze wereld en daardoor had ie van smaad en laster zelfs nog nooit gehoord. *traan van ontroering wegpinkt*

  Blz. 44/45:

  119 Als gevolg van deze ongeoorloofde inbreuk van het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting zijdens de overheid heeft Van der Linde niet alleen immateriële schade geleden, te weten gefundeerde angst om zijn mening nog in het openbaar te uiten, maar ook materiële schade bestaande uit de kosten voor het inschakelen van een advocaat en ten gevolge van gederfde inkomsten. Ten behoeve van de procesvoering heeft Van der Linde zich gedurende vier weken volledig gewijd aan het leggen van contacten, overleggen met anderen, het lezen en bestuderen van stukken en het schrijven van stukken. Hieraan heeft Van der Linde in totaal circa 200 uur besteed, die neerkomen op een inkomstenderving van 200 x € 54,66 (bruto uurtarief van een huisarts) = € 10.932,00.

  (vet door mij)

  Uit welke bron wordt een vervanger betaald dan of had hij die niet? ’s Avonds en in het weekend nooit vrij?
  Verder lijkt het er op dat het weerwoord grotendeels geschreven is door Van der Linde zelf, dus zou ik ook best willen weten wat die advocaat nou precies gedaan heeft voor z’n centen (in november en december (€ 4667 + € 4151).

  Stand van zaken bij de Stichting op 29 januari 2012:

  De stichting heeft al € 47.676 ontvangen door meer dan 1100 donateurs met stortingen tussen de € 2 en € 2000. Na aftrek van de reeds betaalde facturen bedroeg het banksaldo op 20 januari € 37.000. De facturen betreffen de advocaatkosten in november en december (€ 4667 + € 4151), bankkosten (€ 143) en inschrijving KvK (€ 26).

  (vet door mij)
  Wat ben ik toch ook een dubbel overgehaalde sukkel dat ik al dit werk gratis doe!! *zucht*

 14. wilmamazone says:

  Opeens wist ik wat me nog meer dwarszat aan deze quote:

  Hieraan heeft Van der Linde in totaal circa 200 uur besteed, die neerkomen op een inkomstenderving van 200 x € 54,66 (bruto uurtarief van een huisarts) = € 10.932,00.

  Een huisarts die per uur betaald wordt en dus aan urenregistratie zou moeten doen? Ik meen toch te weten dat de groote van de praktijk/het aantal ingeschreven personen het criterium is en niet hoe vaak of hoe weinig deze een afspraak maken. Dat zou m.i. namelijk betekenen dat als er b.v. in een zekere maand geen of maar weinig mensen zich melden met een gezondheidsklacht er dús ook sprake is van inkomstenderving.

  Ik heb hier nog geen goede, echt duidelijke informatie over kunnen vinden, Wie weet hier sowieso al meer over?

 15. JennyJo says:

  Volgens mij is dat het waarnemingstarief.

 16. wilmamazone says:

  JJ:

  Volgens mij is dat het waarnemingstarief.

  Voor een huisarts die slechts waarneemt gelden de regels van iedere ZZPer en is het uurtarief onderhandelbaar.
  Bij Pauw en Witteman had V/d L het duidelijk over mijn praktijk, mijn patiënten die -indien gewenst- toch jaarlijks het griepvaccin konden komen halen en dat de gemiddelde praktijk daar zo’n € 6000 per jaar aan overhoudt, dus óók hijzelf, en daar had hij allesbehalve problemen mee. Of dat omzet is of winst liet hij volgens mij in het midden.

  Waar het mij nu om en over gaat is dat er schande wordt gesproken dat het RIVM Van der Linde indirect daagde met onze belastingcenten en dat jij, ik, Jan met de Pet en Jannie met het Hoedje nu o.a. weer -de al of niet vermeende- inkomstenderving mogen ophoesten, dus logischerwijs ook recht hebben op de verantwoording van dat aantal uren. Ik heb Van der Linde niet gevraagd om boude uitspraken te doen over griepvaccinatie in combinatie met belangenverstrengeling en deze niet te rectificeren toen hem daarvoor de mogelijkheid geboden werd. Als deze quote ‘Deze uitlatingen waren voldoende feitelijke onderbouwd ten
  tijde van publicatie, zijn voorafgegaan door behoorlijk onderzoek(..)
  ‘ uit punt 108 waar is, begrijp ik niet waar hij 4 weken lang nog zo goed voor moest gaan zitten. Dan zou je toch verwachten dat dat geclaimde behoorlijk onderzoek al klaarlag en het voor de advocaat een kunstje van een cent om daar een juridisch sausje overheen te gieten.

  Ik vind dat er geen sprake is van behoorlijk onderzoek, maar dat we in dit verweerschrift met de ene na de andere drogredenatie om de oren worden geslagen en vergoeding voor die 200 uur claimen/eisen de zoveelste drogredenatie is. Ik begrijp ook niet waarom deze post dan niet gewoon betaald wordt door de Stichting, want de donateurs hebben er wèl voor gekozen om Van der Linde te steunen.
  Quote:

  Conclusie van eis in reconventie

  Meestal is deze gecombineerd met de conclusie van antwoord. Is de gedaagde van mening dat hij een vordering op de eiser heeft, dan kan dat in deze conclusie (een schriftelijk stuk) worden gemotiveerd. De rechtbank beslist dan ook op deze vordering.
  Een eis in reconventie brengt vertraging in de procedure mee, omdat de andere partij nog schriftelijk op die eis mag reageren. De procedure wordt dus wat ingewikkelder. Soms wordt een eis in reconventie ingesteld om ruimte te scheppen voor het bereiken van een schikking. Wanneer beide partijen immers iets te vorderen hebben, ligt het voor de hand beide vorderingen geheel of gedeeltelijk met elkaar te verrekenen.

  Voor zover ik weet heeft de eiser geen geld gevorderd, dus het waarom van deze tegeneis gaat sowieso aan mij voorbij, want er valt dan niets geheel of gedeeltelijk met elkaar te verrekenen.

  Tot nu toe heeft deze tegeneis/eis in reconventie m.i. slechts gezorgd voor een volgende ronde stemmingmakerij en nog meer onduidelijkheden. Ik kan me -nog steeds- niet aan het gevoel onttrekken dat dat nou precies de bedoeling was. Het zet het eierdopje weer wat steviger op het hoofd van Calimero Van de Linde.

 17. JennyJo says:

  Bij Pauw en Witteman had V/d L het duidelijk over mijn praktijk, mijn patiënten die -indien gewenst- toch jaarlijks het griepvaccin konden komen halen en dat de gemiddelde praktijk daar zo’n € 6000 per jaar aan overhoudt, dus óók hijzelf, en daar had hij allesbehalve problemen mee.

  Nee, daar leek hij geen problemen mee te hebben. Hij vertelt zijn patiënten ook niet dat de prik wat hem betreft helemaal niet nodig is, dat heb ik hem ook op tv zien (en horen) zeggen. Belangenverstrengeling is dus blijkbaar voor bepaalde mensen heel erg laakbaar maar voor anderen zoals Van der Linde zelf juist weer niet. Meten met twee maten wordt dat ook wel genoemd.

 18. wilmamazone says:

  Meten met twee maten wordt dat ook wel genoemd.

  Nog zo’n duidelijk gevalletje van meten met minstens twee maten en appels met peren vergelijken en o.a. het uiterst ‘neutrale’: (..)In Amerika slikte onder invloed van medische opinieleiders met banden met de industrie, binnen de kortste keren de meerderheid van de diabetespatiënten Avandia.(..)
  Toch ‘netjes’ van Van de Linde dat ie b.v. niet gewoon afsloot met:
  Onder invloed van de opinieleiders Coutinho en Osterhaus, beide met duidelijke banden met de industrie, gingen/ gaan de griepprikken dús ook nog steeds als zoetje broodjes over de toonbank.

  Blz. 22 van het verweer:

  V Orale glucoseverlagende middelen

  Als PRODUCTIE XX zijn artikelen bijgevoegd over Avandia, een oraal bloedglucoseverlagend middel. In Amerika slikte onder invloed van medische opinieleiders met
  banden met de industrie, binnen de kortste keren de meerderheid van de
  diabetespatiënten Avandia. In 2006 voor 2,6 miljard dollar en dat zonder goede
  vervolgonderzoeken na introductie. In Nederland was die in opspraak geraakte
  Avandia goed voor 8% van de orale bloedglucose verlagende middelen en voor
  30% van de kosten daarvan en dat zonder bewezen nut op harde eindpunten en
  zonder bewezen veiligheid op lange termijn.
  In 2009 bleek dat Avandia de kans op dodelijke hartaanvallen sterk verhoogt. Een
  onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat schat het aantal doden
  wereldwijd op 47.000 mensen. Het middel is in 2010 verboden. De geschiedenis
  laat zien dat belangenverstrengeling zonder enige terughoudendheid tijdig
  gesignaleerd moet kunnen worden. Dat bleek in Amerika in deze casus onmogelijk
  vanwege procesrisico en kans op claims.

  Met alle in en outs daarover ben ik snel klaar, want daar is op deze site een hele serie aan gewijd:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/09/23/avandia-rosiglitazon-dood-en-doek/

  Avandia (Rosiglitazon), dood en doek

  Wat hebben we het druk gehad met de hele soap omtrent Avandia. Intrige’s, geheime geluidsopnamen, indoctrinatie, zwartmakerij, bedrijfsspionage, overheidsmanipulatie, afleidingsmanoeuvres en doofpotoperaties. En natuurlijk vooral teveel patiënten die dood gingen aan een hartaanval door dit ‘blockbuster’ diabetesmiddel van GlaxoSmithKline. Hoewel laatst de Amerikaanse FDA nog besloot het middel (met extra waarschuwing en beperkingen) op de markt te laten, is de kogel in Europa door de kerk. De EMA trekt Avandia van de markt. Avandia (rosiglitazon) is dood.

  quote:

  Uw Crypto heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij vond dat dit middel zo snel mogelijk van de markt gehaald moest worden. Al in 2007 schreef ik hierover toen de studie van Nissen gepubliceerd werd in het NEJM. Helaas is dat artikel niet meer te lezen vanwege het ter ziele gaan van het blog van onze dokter Lutser. In juni 2008 schreef ik over de Accord studie. Die werd stopgezet omdat er abnormaal veel patiënten stierven. Ook in juni een jaar later schreef ik een artikel over een studie van Prof Philip D Home et al, gepubliceerd in de Lancet. Aan die studie zat een luchtje. In Februari van dit jaar begon het balletje in Amerika te rollen. Een aantal FDA- functionarissen pleitte voor het van de markt halen van Avandia. Daarna rollebolde men nog lang maar niet zo gelukkig met elkaar in de medische arena. Daar kwamen ook nog drie stukjes van mijn hand over.

  Ben benieuwd hoe lang het rollebollen in de Nederlandse medische arena nog gaat duren wat griepvaccinatie betreft. Ik vind het nu al een regelrechte soapserie. *zucht*

 19. JennyJo says:

  Eh… het ging mis met Avandia. Wat “bewijst” dit over het RIVM/Coutinho? Zijn er abnormaal veel mensen gestorven na invoering van de griepvaccinatie? Leidt de griepvaccinatie tot grote gezondheidsproblemen? Worden er gevaarlijke bijwerkingen verborgen gehouden? Ik dacht het toch niet, daar is nog nooit iets van gebleken. Ik zie het verband met het RIVM/Coutinho niet, het lijkt eerder op een soort schuldigverklaring op basis van een wel heel vergezochte associatie. Wat heeft dit in VREDESNAAM MET COUTINHO TE MAKEN???

 20. wilmamazone says:

  JJ:

  Ik zie het verband met het RIVM/Coutinho niet, het lijkt eerder op een soort schuldigverklaring op basis van een wel heel vergezochte associatie. Wat heeft dit in VREDESNAAM MET COUTINHO TE MAKEN???

  Ik zei al eerder dat het ondoenlijk is om dat hele verweerschrift punt voor punt door te nemen en dan ook nog in de juiste volgorde.
  Vandaar dat ik nu verwijs naar blz. 16 waar het knip,-en plakwerk van Van der Linde met punt 56 een overgang maakt naar het volgende hoofdstuk:

  56 Met de vrijheid van meningsuiting op dit punt is een groot maatschappelijk belang gediend dat hierna verder uitgewerkt zal worden.

  MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN VAN BELANGENVERSTRENGELING

  57 Belangenverstrengeling kan negatieve gevolgen hebben voor de wetenschapsbeoefening en de gezondheidszorg. Belangen die ontzien en gediend moeten worden, maken dat hoogleraren (vet door mij) en anderen zwijgen als ze moeten spreken en spreken als ze moeten zwijgen.

  Het belangrijkste motief van die hele opsomming is dus op de 1e plaats het verdedigen van zijn vrijheid van meningsuiting op dit punt, omdat V/d L van zichzelf vindt dat hij daar een groot maatschappelijk belang mee dient en deze draad eindigt met punt 61:

  61 In de vorderingen komt niet meer terug dat Van der Linde volgens eisers ten onrechte heeft gesteld dat Coutinho en het RIVM belangenverstrengelingen hebben. Ondanks ontkenning door eisers van het hebben van belangenverstrengelingen, zien zij dus
  kennelijk af van het toetsen van de rechtmatigheid van voornoemde bewering. Hierop zal nader worden teruggekomen.

  Zie hier mijn comment over de volgende draad vanaf punt 62 (o.a. Avandia) met nu de toevoeging van punt 63 die weer de motivatie is van het voorafgaande en de overgang naar het volgende hoofdstuk (blz 22/23):

  63 Deze opsomming van slechte en onnodig dure geneeskunde als gevolg van belangenverstrengeling kan naar believen uitgebreid worden met tientallen andere geneesmiddelen, verbandmiddelen, hulpmiddelen, vaccinaties (vet door mij), prothesen en operatieve benodigdheden. Belangenverstrengeling is als eerder betoogd maatschappelijk aanvaard, maar voorgaande voorbeelden laten zien dat het ook tot onaanvaardbare uitwassen leidt. Een belangrijke remedie tegen die uitwassen bestaat uit het blootleggen en benoemen van conflicterende belangen.

  64 Thans komt Van der Linde toe aan bespreking van de belangenverstrengelingen van het RIVM en Coutinho.

  BELANGENVERSTRENGELING COUTINHO ALS DEELTIJDHOOGLERAAR

  Uiteraard zijn o.a. de woorden hoogleraren en vaccinaties geen doelbewuste steken onder water om het potje alvast voor te koken.*kuch*

 21. wilmamazone says:

  Vanaf bladzijde 23 t/m 39 komt de belangenverstrengeling van het RIVM en Coutinho dus uitgebreid aan de orde en dat wordt afgesloten met deze punten/samenvatting en de overgang naar aanvullingen/nog wat extra puntjes op de i:

  94 Geheel ten overvloede wordt opgemerkt dat steun in feitenmateriaal in beginsel vereist is, maar dat indien de juistheid van de uitlatingen niet vaststaat, dit geenszins
  tot gevolg heeft dat de uitingen dientengevolge ongeoorloofd zijn. Indien uitlatingen
  nodig zijn voor het op gang brengen van een maatschappelijk debat en dit in het belang
  is van de samenleving, kunnen deze uitlatingen alsnog geoorloofd zijn(Hof Amsterdam
  4 april 1974, NJ 1974, 528; Hof Amsterdam 17 maart 1997, Mediaforum 1997-6, B86;
  Hof Amsterdam 9 maart 2006, LJN: AV4203; Rb Amsterdam 3 juli 2003, LJN: AH9297;
  EHRM 28 september 1999, zaaknr. 28114/95, r.o. 49 en 50).

  95 Relevant is dat hiervoor reeds uitgebreid uiteen is gezet dat Van der Linde nimmer uitlatingen heeft gedaan betrekking hebbende op het zich (mede) laten leiden door
  zakelijke (grote) belangen en/of als privépersoon bij de farmaceutische industrie
  en/profijtelijke relaties met de farmacautische industrie en het betonen van
  lippendienst aan zakelijke partners door eisers. Van der Linde heeft in zijn uitlatingen
  enkel gewezen op aanwezige belangenverstrengelingen bij eisers. Het is dus op dit punt
  dat de uitlatingen volgens de rechtspraak voldoende feitelijk onderbouwd dienen te
  zijn.

  96 Zoals hierboven uiteengezet onder de kopjes “Belangenverstrengeling Coutinho als
  deeltijdhoogleraar”, “Belangenverstrengeling Coutinho in het kader van zijn
  directeurschap van het RIVM” en “Belangenverstrengelingen van het RIVM in het kader
  van zakelijk belang bij NVI” zijn de uitlatingen omtrent de belangenverstrengelingen
  van eisers gebaseerd op voldoende feitenmateriaal. De stelling van eisers dat de
  uitlatingen van Van der Linde onrechtmatig zijn, kan derhalve geen stand houden,
  aangezien Van der Linde op basis van voldoende feitenmateriaal – reeds beschikbaar
  ten tijde van de publicaties – de uitlatingen heeft gedaan. Daarenboven heeft Van der
  Linde naar behoren onderzoek verricht voorafgaand aan de uitspraken. De uitingen van
  Van der Linde overschrijden ruimschoots de door de jurisprudentie gehanteerde
  drempel van “enigerlei feitelijke onderbouwing”.

  Vanaf blz. 39 t/m 42:

  OVERIGE OMSTANDIGHEDEN

  97 Eisers stellen zich op het standpunt dat de uitlatingen van Van der Linde onvoldoende feitelijk zijn onderbouwd, hetgeen reeds is weerlegd. Desalniettemin zal ook op de
  overige omstandigheden, die een rol spelen bij de belangenafweging, nader worden
  ingegaan.

  Publiek belang

  Op blz. 42 begint ook het hoofdstuk: IN RECONVENTIE

  109 Van der Linde eist in reconventie te verklaren voor recht dat het RIVM artikel 10 EVRM
  schendt door hem in rechte te betrekken ten aanzien van zijn uitingen betreffende
  Coutinho en het RIVM en vordert vergoeding van de hierdoor geleden schade.

  VRIJHEID VAN MENINGSUITING

  Blz.45 : IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

  BEWIJSMIDDELEN; BEWIJSAANBOD

  121 Voor zover op Van der Linde bewijslast rust, meent hij daaraan te hebben voldaan met de grote hoeveelheid stukken die bij deze conclusie zijn gevoegd. Voor zover
  noodzakelijk biedt hij tegenbewijs aan door alle middelen rechtens, in het bijzonder
  door middel van getuigen.

  De rest van blz. 45 is blanco gebleven en er volgt apart op blz. 46: MET CONCLUSIE
  met daarin weer een samenvatting van de eisen die Van der Linde inbrengt, waaronder het geldbedrag dat betaald moet zijn -ik citeer-: binnen veertien dagen na dagtekening van het in dezen te wijzen vonnis.

 22. wilmamazone says:

  Ik sta er van te kijken dat ik dit zomaar een hele week gemist heb op de site van de Stichting, maar zag het even geleden voorbij komen bij Jonkers:

  http://www.steunhuisartsinproces.nl/petitie

  dinsdag 24 januari 2012 09:25

  Petitie: Minister Schippers, stop proces tegen kritische huisarts

  Naast het financieel ondersteunen van het proces tegen Hans van der Linde, vindt de stichting het belangrijk aan de overheid een signaal af te geven dat velen het niet eens zijn met deze rechtsgang en de inperking van het open debat en de vrijheid van meningsuiting.

  quotes:

  Mocht Schippers gehoor geven aan de oproep, dan kan dat betekenen dat de overheid zich uit de zaak terugtrekt. Voor velen zal daarmee de kous af zijn en zal de enige conclusie zijn dat Hans van der Linde te hard is aangepakt.

  Een uitspraak van de rechter zal echter ook de katalysator zijn voor discussies over de gevolgen van belangenverstrengeling en voor een debat over de zin van griepvaccinatie van ouderen. Daarnaast zal door een uitspraak jurisprudentie ontstaan waarvan een preventieve werking uit kan gaan tegen het monddood procederen van burgers door de overheid.

  Om bovengenoemde redenen heeft de advocaat van Hans van der Linde een tegeneis gesteld. In de praktijk betekent dit dat, ook als het RIVM en Coutinho zich al dan niet onder druk van een petitie terugtrekken uit de zaak, de rechter wel een uitspraak zal doen over de tegeneis van deze intimiderende procesgang.

  (vet door mij)

  Wat de waarde van zo’n petitie is/het zich wéér rijk rekenen met een hele bubs fanatieke anti-vaccinanten wordt prima getoond door de oproep van Guido Jonkers:
  Nieuws:
  Petitie: ‘Stop het proces tegen huisarts Van der Linde’!

  Door GuidoJ. dinsdag, 31 januari 2012

  Gewoon even op de illustratie klikken als je het ermee eens bent. Dan kom je op een ander tabblad in je browser bij Petitie.nl op de pagina waar deze petitie getekend kan worden en de rest wijst zich vanzelf.

  Wij dachten nog even dat het misschien wel slim/beter is om het proces te laten dóóórgaan, omwille van het verder in het licht zetten van Coutinho en het RIVM. Maar het is niet aan ons om te bepalen of Hans van der Linden in deze een slachtofferrol dient te blijven vervullen dan. Wij tekenden dus met de hele redactie..!

  De 1e reactie daar:

  Berend
  31 januari 2012 om 22:47

  getekend en facebook gedeeld

  Manomanomanoman!

 23. wilmamazone says:

  Ik sta er van te kijken dat ik dit zomaar een hele week gemist heb op de site van de Stichting, maar zag het even geleden voorbij komen bij Jonkers

  Ik schakelde niet snel genoeg vanwege het late tijdstip van mijn post over de petitie. Die is gisteren namelijk pas in werking gezet en wat er op 24 januari op die pagina stond: Joost mag het (nog) weten.
  Maar goed. http://petities.nl/petitie/minister-schippers-stop-proces-tegen-kritische-huisarts/all_signatures#tabs

  Rien Vermeulen tekende petitie als 1e en dat is nu ongeveer 20 uur geleden. Guido Jonkers tekende ongeveer 11 uur geleden.
  Tot op dit moment zijn er 184 ondertekeningen binnen waarvan een aantal anoniem en enkelen duidelijk uit de alternatieve hoek, dus dat beloofd nog wat.

 24. wilmamazone says:

  Nog een voorbeeld dat de uitkomst van de petitie ernstig vervuild kan gaan worden door de belangenverstrengeling van anti-vaccinanten waar die Welwaar er een van is en uiteraard de oproep om de petitie te tekenen vanmorgen postte bij de Tros Radar:
  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=126&t=109898&p=1459196#p1459196
  01 feb 2012 08:44

  Huisarts Hans van der Linde heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en het RIVM voor de rechter gesleept. De huisarts werd eerder gedaagd door de minister en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, omdat hij ageert tegen de griepprik. Ook zou hij het gezag van het instituut ondermijnen. Van der Linde voelt zich “monddood” gemaakt door de overheid.

  Minister Schippers, stop proces tegen kritische huisarts

  Huisarts Van der Linde uitte……….

  We krijgen op deze manier Hans Van der Linde/zijn gedachtengoed gewoon door de strot geduwd als we niet oppassen en daar word ik nou kotsmisselijk van.

 25. JennyJo says:

  Het heeft toch geen enkele zin om in discussie te gaan met dergelijke types; als je met de Belfortgroep aankomt weten we al hoe laat het is, daar is geen zinnig woord mee te wisselen.

 26. wilmamazone says:

  JJ:

  Het heeft toch geen enkele zin om in discussie te gaan met dergelijke types; als je met de Belfortgroep aankomt weten we al hoe laat het is, daar is geen zinnig woord mee te wisselen.

  Dat het feitelijk geen enkele zin om in discussie te gaan met dergelijke types is bekend, maar daar gaat het nu niet om en over. Het gaat om de petitie die geheid -in belangrijke mate- volgeplemt gaat worden door o.a. de Belfortgroep nu de oproep om te tekenen in de wereld van de anti-vaccinanten en/of complottertjes als een tam-tam rondgaat en ze hun kans schoon zien omdat het óók nog eens anoniem kan. Een persoon kan dan makkelijk meer dan een keer tekenen, en ga zo maar door, met altijd een onbetrouwbare uitslag als gevolg.

  Daar wil ik met nadruk niet mee zeggen dat ik dús een voorstander ben van een langdurig proces, want dat is niet zo. Maar zover is het niet eens, want de 1e schriftelijke ronde is niet eens achter de rug. Er is van beide partijen nog geen mens in de rechtbank van Middelburg geweest/hoeven te verschijnen. Wat nu toch alvast gaande is begint m.i. verdomd veel te lijken op een regelrechte hetze richting RIVM en Coutinho waar objectiviteit en eerlijkheid intussen -in toenemende mate- met een lampje te zoeken is. Ik vind dit alles een vorm van doelbewuste volksverlakkerij, dus als je het goed pakt een gevalletje van: de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. O.a. het RIVM en Coutinho wordt -op zijn minst- selectieve informatie verweten en wat doet de Fa. Van der Linde en Co. nu zelf dan?!

 27. wilmamazone says:

  Vers van de pers:
  http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Nieuwe-code-voorkomt-onwenselijke-beinvloeding-door-belangenverstrengeling.htm

  Nieuwe code voorkomt onwenselijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

  De KNAW, KNMG en de Gezondheidsraad hebben dinsdag 31 januari een Code over omgaan met belangenverstrengeling aan minister Schippers van VWS aangeboden. “Een belangrijke stap op weg naar vertrouwen,” gaf de minister als reactie.

  De minister stuurt de aangeboden Code (hier zelf downloaden red.WMZ) binnenkort naar de Tweede Kamer waar het debat over belangenverstrengelingen al vaak wordt gevoerd. Ruim dertig organisaties hebben de Code inmiddels ondertekend. De belangen van deskundigen die bijvoorbeeld deel uitmaken van wetenschappelijke en adviescommissies worden via de Code openbaar gemaakt om belangenverstrengeling en daarmee oneigenlijke beïnvloeding te voorkomen.

  eindquote:

  De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is opgesteld op initiatief van Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Gezondheidsraad, Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS), en vormt een aanscherping van het al bestaande beleid. De volledige lijst van ondertekenaars vindt u in de code.

  (vet door mij)

  Daar sta je dan als kritische huisarts en co. met als motivatie van de petitie o.a.:

  Een uitspraak van de rechter zal echter ook de katalysator zijn voor discussies over de gevolgen van belangenverstrengeling (..)

 28. wilmamazone says:

  En kijk eens wie we hier hebben! Niemand minder dan ‘ons aller’ Jannes Koetsier met:
  RIVM riekt naar verstrengeling met vaccinfarma (1 febr 2012)

  Het RIVM, Coutinho, toont met het belachelijke proces tegen huisarts van der Linde, dat hij zich aangesproken voelt. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat er inderdaad iets loos is. Dit gaat allemaal over de griepvaccins waarvan het nut onvoldoende bewezen is. Ik ben er van overtuigd dat het bewijs voor de kindervaccinaties (ik bedoel bewezen meer nut dan vaccinrisico) net zo gebrekkig is.
  Laten zoveel mogelijk mensen huisarts van der Linden steunen. Onderstaande tekst komt van de website http://www.steunhuisartsinproces.nl . Via deze site kunt u een petitie tekenen.

  Dagvaarding
  Op 28 november 2011 ontving Hans van der Linde de dagvaarding van……..

 29. JennyJo says:

  Dat hebben ze toch ook gedaan met die enquete in Arts en Auto of hoe dat blad ook heet? Tja, is een bekende tactiek, maar inhoudelijk verandert er natuurlijk niks. Wie er in trapt is sneu, maar ik heb dagen dat ik denk: wie zich door lieden als Jonkers in de luren wil laten leggen moet het dan ook zelf maar weten. Hoorde trouwens vanochtend van een alterneute kennis die met veel poeha de griepprik weigerde (“want ik krijg nooit griep”), vervolgens toch wel heel erg grieperig werd en nu een longontsteking blijkt te hebben. Lullig natuurlijk, maar ja, soms krijg je toch gewoon griep, zelfs als je het nooit krijgt omdat je zo supergezond leeft bijvoorbeeld.

 30. wilmamazone says:

  JJ:

  Dat hebben ze toch ook gedaan met die enquete in Arts en Auto of hoe dat blad ook heet? Tja, is een bekende tactiek, maar inhoudelijk verandert er natuurlijk niks. Wie er in trapt is sneu, maar ik heb dagen dat ik denk:(..)

  Zelfs Medisch Contact kwam er even geleden mee:

  Petitie voor steun Van der Linde

  Ter ondersteuning van huisarts Hans van der Linde, die is aangeklaagd door het RIVM en Roel Coutinho, is er sinds enkele dagen een online petitie. Daarop kunnen mensen aangeven dat zij het niet eens zijn met de rechtsgang van de overheid, aldus de stichting ‘Steun huisarts in proces’.

  eindquote:

  Al eerder heeft een aantal mensen zich verenigd om financiële middelen bijeen te brengen ter ondersteuning van Van der Linde. Met de petitie wil de stichting ‘Steun huisarts in proces’ aan de overheid een signaal afgeven dat velen het niet eens zijn met de rechtsgang en de inperking van het open debat en de vrijheid van meningsuiting.

  Ondertekenaars kunnen ervoor kiezen of hun naam wel of niet zichtbaar is. Inmiddels hebben ruim 700 mensen de petitie ondertekend.

  Jammer genoeg kan ik bij MC geen reactie achterlaten.

 31. wilmamazone says:

  Nog ff en Gwiedo Erudiet richt een fanclub voor ‘m op:

  Vaccinaties: Geloofwaardigheid
  Door GuidoJ. woensdag, 1 februari 2012

  Opnieuw een uiterst erudiete column, die dr. Miquel Ekkelenkamp in het onvolprezen artsenblad ‘Medisch Contact’ plaatst. Hij kan er maar niet over uit dat het RIVM, dat toch het algemeen belang zou moeten dienen, zich laat leiden door Roel Coutinho’s gekrenkte ego. En Ekkelenkamp kan er al helemáál niet over uit dat mevrouw de minister, Edith Schippers, van VWS, partij kiest in dit conflict. Allemaal omdat ze, zoals de officiële berichten luiden, in hun maag zitten met de geloofwaardigheid die door Hans van der Linden zou worden aangetast. Lees hieronder het hele verhaal van de hand van Miquel Ekkelenkamp.

  onderschrift foto:

  Dr. Miquel Ekkelenkamp, eindelijk een menselijke wetenschapper.. Ze bestaan kennelijk nog..!!

 32. Renate says:

  Ah, erudiet, het woord dat Guido gebruikt voor iedereen die het met hem eens lijkt te zijn.

 33. JennyJo says:

  Jawel, erudiet – uiterst erudiet zelfs. Ekkelenkamp zal nu wel reuze blij zijn!

 34. wilmamazone says:

  JJ:

  Jawel, erudiet – uiterst erudiet zelfs. Ekkelenkamp zal nu wel reuze blij zijn!

  Ik vond naast dat ‘uiterst erudiet’ deze ‘in het onvolprezen artsenblad ‘Medisch Contact” ook opmerkelijk in de zin van zéér hilarisch. Guido Jonkers die een artsenblad als onvolprezen benoemd?! Daar zal voor de rest toch niet veel te vinden zijn dat spekkie voor zijn bekkie is, integendeel.
  Jonkers heeft inderdaad de petitie getekend, maar of de rest van zijn redactie dat ook gedaan heeft? Wellicht anoniem, want daar ontbreekt het niet aan. Je wilt niet weten welke bekende andere anti-vaccinanten ik daar wel al met naam en toenaam geschoten heb! Sowieso een hoop homeopaten, een acupuncturist, natuurgenezers en noem maar op. Mijn voorspelling komt dus helemaal uit en dat alles zonder glazen bol. Rien Vermeulen en Joop Bouma hadden dat niet kunnen voorzien of kan het ze niet schelen? Als er nu onmiddelijk iets teruggetrokken zou moeten worden, is het deze petitie wel. Over belangenverstrengeling gesproken!

  Neemt niet weg dat wat mij betreft op 8 februari a.s. bij de rechtbank een eind gebreid mag worden aan deze regelrechte soap, maar dan wel op basis van inhoudelijke argumenten.

 35. wilmamazone says:

  Een voorbeeld van waarom ik vind dat met name de anti-vaccinanten de uitkomst van de petitie vervuilen:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3152700/2012/02/02/Mazelen-keren-terug.dhtml

  Mazelen keren terug

  Het aantal gevallen van mazelen wereldwijd is in 2010 onverwacht toegenomen. In de voorgaande 10 jaar waren er juist steeds minder gevallen dankzij vaccinaties, meldde het Amerikaanse centrum voor ziektebestrijding CDC vandaag.

  eindquote:

  De nieuwe gevallen houden verband met delen van de bevolking die zich niet hebben ingeënt, om allerlei redenen.

  Ze komen via de petitie tevens sluikreclame maken voor hun eigen handeltje waarmee o.a. allerlei -soms dure- onzinmiddeltjes tegen griep wordt verkocht die in hun evangelie uiteraard véél beter waren/zijn dan griepvaccinatie. Het heeft met deze discussie die opnieuw oplaaide door de publicatie in het GEBU en de manier waarop met name Van de Linde daar toen gretig op insprong geen donder te maken.

 36. wilmamazone says:

  Wie van de ons (over)bekende foute poppetjes zelfbenoemde deskundigen tekenden -tot nu toe- de petitie niet anoniem?
  Te weten:
  Anneke Bleeker Bergen NH
  Marion Koning Bosch en Duin, Nederland
  Ton Claessen Ewijk
  Mede initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK)
  ellen vader frankrijk
  Wim Huppes Hilversum
  Internist np
  Martin de Munck Oegstgeest
  homeopaat, voorzitter NVKP
  Jannes Koetsier, arts Blauwestad
  arts
  Désirée L. Röver Oosthuizen
  medisch research journalist, auteur, radio host
  Guido Jonkers Haarlem

 37. JennyJo says:

  Alle alternatieve gekjes hebben zich verzameld rond Van der Linde. Arme man, with friends like these…

 38. wilmamazone says:

  JJ:

  Alle alternatieve gekjes hebben zich verzameld rond Van der Linde. With friends like these…

  Er wordt inderdaad in toenemende mate gereageerd door homeopaten, natuurgenezers, acupuncturisten, CAM artsen en verder een (soms meerdere) NLP Coach, student ortho-moleculaire geneeskunde, Aromatherapeut, holistisch therapeute, Haptonoom, spiritueel therapeute/sjamaan, kunstzinnig therapeut beeldend, Arts voor Additieve Geneeswijzen, o.a. lid NVKP, energetisch therapeut in opleiding, Paragnostisch therapeut, Chakraspecialist, authenticiteitscoach, Tekentherapeut, Auriculotherapeut en stresscouncelor, Holistisch massagetherapeut, engelendans, Heilpraktiker CAM, Mental Coach, TCM Therapeut, praktijk lichaamsgerichte psychotherapie, BioMetrist, kruidengeneeskundige en sensi-plus therapeut, Astroloog, Orthomoleculair therapeut, healer, Specialist Coach en Veranderaar, veterinair therapeut, Antroposofisch artsbezoeker, Regressie- en reïncarnatietherapeut, Sportmasseur en belangstellend in natuurgeneeswijzen.

 39. JennyJo says:

  Er lopen wat een halvegaren rond in dit land. :mrgreen:

 40. wilmamazone says:

  Intussen vond de Stichting het de moeite waard om de rubriek In de media aan te vullen met dit
  ‘goed doorploegde’ stukkie:

  Vrij Nederland: Dwarsdenkers
  vrijdag 03 februari 2012 13:07. |

  Vrij Nederland presenteert eenentwintig dwarsdenkers, die het debat op scherp zetten. Ze durven tegen de stroom in te roeien. Ze kantelen de blik en laten een andere werkelijkheid zien.

  Lees hier het artikel: Dwarsdenkers 2012, De huisarts die de griepprik in twijfel trok

 41. wilmamazone says:

  Intussen hebben nog meer alterneutjes de petitie ondertekend:

  natuurgeneeskundig therapeut, Medisch antropoloog, natuurvoedingswinkel, Coach en natuurgenezer, energetisch therapeut, polikliniek voor acupunctuur, BIJ mij staan op de voorgrond: Ayurveda, homeopathie en antroposfie, natuurkundig zorgverlener, klassiek homeopaat , Natuurgeneeskundig adviseuse, healer/mediator/trainer, epigenetisch therapeut humaan en veterinair, Natuurgeneeskundig Shiatsu Therapeut, arts acupuncturist, klassiek homeopaat Natuurgeneeskundig therapeut, Verpleegkundige A, Brennan Healing Practitioner, Eigenaar Healingpraktijk Mildred Voogd, healer, natuurgeneeskundig shiatsutherapeute, reïncarnatie- en regressietherapeute, Hypnotherapeut 1Geheel, Arts acupuncturist ex huisarts, Actief in de alternatieve gezondheidszorg, Acupuncturist, Acupuncturist, natuurgeneeskundig thearpeut, o.a. Acupuncturist en Raja Yoga Docent, Happy Coaching & Therapy, kinesioloog en neuro-ontwikkeling therapeut, lichaamsgeörienteerd therapeute, Therapeut-coach, Therapeut/Coach, bijna afgestudeerd homeopathe, orthomoleculair therapeut, Orthomoleculaire natuurgeneeskundige, psycho-energetisch therapeut, Arts voor Algemene Geneeskunde en Natuurgeneeskunde, Paranormaal therapeut, Fysioth/Acupunct/Orthomoleculair Ther, Medicus en Biomedicus, acupuncturiste en wetenschappelijk onderzoek naar de Methode Medisynx bij Alimentaire Geinduceerde Aandoeningen, klassiek homeopaat voor dieren, massagetherapeut, Acupuncturist, arts voor algemene en CAM-geneeskunde, Natuurgeneeskundige, Homeopaat.

  Noot:
  De teller staat op dit moment op 3.366 ondertekeningen waarvan een aanzienlijk aantal anoniem.

 42. wilmamazone says:

  Naast nog meer homeopaten vind ik deze recente ondertekenaar wel héél bijzonder:
  chemtrail onderzoeker

  De vraag is inmiddels óf -en zo ja hoeveel- koren er überhaupt tussen al dat kaf te vinden is.
  Of de initiatiefnemers van de petitie zich toch eens goed achter de oortjes gaan krabben?!

 43. JennyJo says:

  Misschien doen ze dat ook wel, maar helaas, het is nu te laat.

 44. wilmamazone says:

  Update bij de stichting:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl./proces

  Rond 16 februari verwacht de advocaat van Hans van der Linde het tussenvonnis te krijgen, met daarin de datum van de comparitie, de naam van de rechter en eventueel aanvullende vragen of onderwerpen waarover de rechtbank van gedachten wil wisselen.

 45. wilmamazone says:

  Belangenverstrengeling van de makers Manon Blaas en Jos van Dongen of wat?:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/110614/Zembla-wint-Pfizerpersprijs.htm

  Zembla wint Pfizerpersprijs

  Het Vara-programma Zembla heeft de Pfizer Persprijs 2011 gewonnen voor haar uitzending ‘Opnieuw Antibiotica alarm’ over de resistente ESBL-bacterie. De makers storten de prijs van 5000 euro in het fonds van huisarts Hans van der Linde.

  Door de toevoeging van MC zelf moet ik ook begrijpen dat een en ander met elkaar te maken heeft/van hetzelfde laken een pak is of wat?

  Lees meer:
  •Over de ESBL-bacterie:
  ◦’Deze bacterie hoort niet in ons voedsel thuis’
  ◦De ongehinderde opmars van ESBL
  •Dossier Van der Linde
  •Zie ook: http://www.pfizerpersprijs.nl

  Stemmingmakerij speelt ook weer een rol? Wie het (nog) weet mag het zeggen.

  update vandaag 21:35
  In een apart kadertje rechts bij MC:

  De zaak Van der Linde
  Zembla wint Pfizerpersprijs
  15-02-2012 | Zembla heeft de Pfizer Persprijs 2011 gewonnen voor haar uitzending ‘Opnieuw Antibiotica alarm’. De makers storten de prijs van 5000 euro in het fonds van… »»
  Reacties: Plaats een reactie
  ——————————————————————————–
  Meer berichtgeving in dossier Van der Linde »»

  En het bericht voor de 3e keer (onderaan bij rubriek scoop)

  Zembla wint Pfizerpersprijs
  15-02-2012 | Zembla heeft de Pfizer Persprijs 2011 gewonnen voor haar uitzending ‘Opnieuw Antibiotica alarm’. De makers storten de prijs van 5000 euro in het fonds van… »»
  Reacties: Plaats een reactie
  ——————————————————————————–

 46. wilmamazone says:

  Ik weet niet wie er bij de Stichting naar believen tekst verandert, weghaalt ect. zonder daar melding van te maken, maar nu is weer bovenstaande update (zie februari 10, 2012 om 10:42 am) gewist en vervangen door deze toevoeging:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl/proces

  De dagvaarding vindt u hier:
  20111128_Dagvaarding_HvanderLinde.pdf

  Het is om doodmoe van te worden.

  update vandaag 21:21 :
  Bij het laatste nieuws wel een tijdstip van posten:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl/in-de-media

  Pfizer Persprijs winnaar Zembla schenkt prijzengeld aan Steunfonds
  woensdag 15 februari 2012 18:15. |

  Zembla heeft de Pfizer Persprijs 2011 gewonnen met de uitzending van 7 mei 2011 ‘Opnieuw Antibiotica alarm’. Zembla Journalisten Manon Blaas en Jos van Dongen storten het prijzengeld, 5000 euro, in het steunfonds Steun Huisarts in Proces.

  zie: Pfizer Persprijs 2011

 47. wilmamazone says:

  http://zembla.vara.nl/Dankwoord.10766.0.html

  Dankwoord van Manon Blaas

  Wij bedanken de jury.

  Het is heel belangrijk dat er nog goede onderzoeksjournalistiek in Nederland kan plaatsvinden en dat dit ook door deze jury wordt gewaardeerd.

  Niet voor iedere journalist is het vanzelfsprekend om mee te dingen naar de Pfizerpersprijs. In voorgaande jaren heeft een aantal collega’s de nominatie geweigerd op grond van hun journalistieke onafhankelijkheid en omdat ze niet geass0cieerd willen worden met de farmaceutische industrie.

  Ook de redactie van ZEMBLA heeft stevig gediscussieerd en nagedacht over onze aanwezigheid hier. Wij nemen immers heel vaak de farmaceutische industrie de maat. En dat blijven we altijd doen. Sterker nog: we doen het as we speak! Dus be ware Pfizer!

  Wij zien deze onderscheiding juist……….

  Dan de geldprijs.
  Geheel in de stijl van dit betoog, storten wij het geld op de rekening van het fonds van huisarts Hans van der Linde. Van der Linde vindt dat de belangen van Roel Coutinho van het RIVM als overheidsadviseur zijn verstrengeld door zijn contacten met de farmaceutische industrie. Van der Linde is eind oktober 2011 door de Staat gedagvaard omdat hij zijn uitlatingen over die belangenverstrengeling niet terug wilde nemen. Daarmee kozen RIVM en Coutinho voor een intimiderende rechtsgang in plaats van een open maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van de griepprik.

  De proceskosten voor van der Linde moet hij uit eigen zak betalen. Dat gaat om tienduizenden euro’s. Het RIVM en Coutinho hebben die zorgen niet, zij procederen op kosten van de overheid.

  Hans van der Linde zal zich alleen goed kunnen verdedigen als hij financiële steun krijgt. ZEMBLA steunt Van der Linden omdat hij als kritische huisarts niet monddood gemaakt mag worden. En daarom danken wij u nogmaals hartelijk voor de prijs en bijbehorende euro’s!

  Dank u wel.

  ZEMBLA DONEERT PRIJZENGELD AAN HUISARTS HANS VAN DER LINDE

  De huisarts Hans van der Linde schrijft in een reactie ‘Ik was er even stil van, maar dat duurt niet lang bij mij. Het is psychologisch een voltreffer te midden van de tegenpartij.’

  (vet door mij)

 48. wilmamazone says:

  En ja hoor daar was gisteravond de belangenverstrengelariekoeker uit de anti-vaccinatie hoek weer met het dankwoord van Manon Blaas:
  Nieuws: Vara’s-ZEMBLA doneert prijzengeld aan VdLinden!
  Door GuidoJ. donderdag, 16 februari 2012

  Met onder foto:

  Roel Coutinho in zijn bekende pose, wenkbrauwen de lucht in.. “Het is de normaalste zaak van de wereld dat wij bij de farmaceutische wereld op schoot zitten”..! De farmaceutische reus Pfizer geeft via deze PR-aktie van de Persprijs 2011 nou niet bepaald Coutinho een steuntje in de rug…

 49. wilmamazone says:

  Ik weet uiteraard niet of deze avangestel de petitie ondertekend heeft, of zelfs maar begrepen zou hebben waar het in de kern om en over gaat als er wèl duidelijke, eerlijke, niet suggestieve informatie in de media was verschenen over de actie van/rond Van der Linde. Deze persoon is ook de enige niet die op soortgelijke wijze redeneert, maar dat neemt m.i. niet weg dat o.a. media zich wat meer bewust zouden mogen zijn van hun verantwoordelijkheden en niet in de laatste plaats Van der Linde zelf:
  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=126&t=112474&p=1476486#p1476486

  E-nummers – 17 feb 2012 13:31
  Tv-kok Jamie Oliver veroorzaakte in de Verenigde Staten een flinke rel toen hij liet zien dat afvalvlees vermengd met ammonia aan de hamburgers van McDonalds werd toegevoegd. Gebeurt dit ook in Nederland? En weten we eigenlijk wel precies wat er in ons eten zit?

  Maandag 20 februari in Radar, 20.30 uur bij de TROS op Nederland 1

  avangestel 17 feb 2012 17:12

  Beste Radar en Lezers van dit Forum.

  Ik weet zeker dat u er van uit moet gaan dat Nederland hoort bij de allerslechte landen voor wat betreft de samenstelling en voorlichting van voedingsproducten en genezingmethoden.
  Ons gehele systeem is gebaseerd op geld verdienen, daarmee wordt totaal niet gelet-en is er geen interesse of u daarbij gezond bent en zult blijven of misschien wel ziek zal worden (want dat brengt geld op), alle gegevens zijn gebaseerd op feiten als; minder slecht, ’n beetje slecht, slecht maar dat moet je niet vertellen, voor sommige mensen slecht, laten zien alsof het niet slecht zou zijn,,,,, dus altijd slecht, ik durf zelfs te zeggen dat het veel meer lijkt op genocide.
  Reclame is bij voorkeur altijd een leugen, ik raad u dan ook zeer sterk aan om uw eigen intuïtie en verantwoordelijkheid te volgen in alles wat u doet en verwacht niets van onze regeringspartijen en onze gekleurde media. Jammer is dat er een groot deel van de Nederlande bevolking naief is en onwetend over hun voeding en hun gezondheid en ook heel erg jammer dat de media niets durft, ze hebben niet het lef om echte feiten naar voren te brengen in deze.
  Gelukkig zijn er mensen als Huisarts v.d.Linden en Peter Vereecken en mensen van de Germaanse Geneeskunde (die door de media en de reguliere kliek gewoon weggevaagd voor het geld verdienen en graaien) toch gewoon doorgaan met de waarheid te vertellen en op den duur ook zullen winnen.
  Wat in Amerika met Mc.Donalds gebeurd, gebeurd hier net zo erg, dus mensen ben op uw hoede en geloof zeker de reclame niet, er is er niet een die deugt.

  (vet door mij)
  Dat Van der Linde nu ook al in een adem genoemd wordt met Peter Vereecke van de Belfortgroep en aanhangers van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde van Geerd Ryke Hamer zou deze -inmiddels gepensioneerde- huisarts èn de Stichting Huisarts in Proces toch tot nadenken moeten stemmen. De petitie wordt oververtegenwoordigd door antivaccinanten en/of complotdenkers en alterneuten van allerlei pluimage, dus dat is geen zuivere koffie. Dan sta je er toch ‘mooi’ op en daar helpt ook die € 5000,- via Zembla geen lievemoederen aan.
  Ze rekenen zich op vele manieren rijk, maar op basis waarvan?

 50. Renate says:

  Goh, hoe zou het dan toch komen dat de levensverwachting hier nog steeds stijgt, als alles wat we eten zo vreselijk ongezond is. En de meeste 100-jarigen hebben toch min of meer gewoon gegeten en geen bijzonder dieet gevolgd. Of zou dat ook allemaal bedrog zijn?

 51. wilmamazone says:

  @Renate

  Ik denk dat je bij dit item meer moet kijken naar: Jamie Oliver veroorzaakte een rel en dat deed Van der Linde in feite ook. Achteraf zei onze huisarts wel dat hij het allemaal niet zo bedoeld had als het op tv was overgekomen, maar toen was het kwaad al geschied. Bovendien waren die nuanceringen ook alles behalve helder te noemen waardoor toen deze uitspraak van Crypto bleef staan als een huis en dat het bespelen van de publieke opinie -tot op heden- in toenemende mate het geval is:

  Zo wordt de publieke opinie steeds meer bespeeld door de – zich op de voorgrond dringende- middelmaat met rafelige argumenten.

  Wat prominent blijft hangen is dat Van der Linde terecht een rel veroorzaakte -dat nu via de stichting blijft doen- omdat de jaarlijkse griepvaccinatie per definitie niet deugt en onterecht onderdeel blijft van het Rijksvaccinatieprogramma door belangenverstrengeling van met name Roel Coutinho.
  De kern van de (rechts)zaak wordt steeds verder uit het oog verloren, waardoor de ontstane situatie in toenemende mate eenzijdig polariseert door de psychologische oorlogsvoering van kamp Van der Linde en daar is men nog trots op ook:

  De huisarts Hans van der Linde schrijft in een reactie (donatie Zembla red.) ‘Ik was er even stil van, maar dat duurt niet lang bij mij. Het is psychologisch een voltreffer te midden van de tegenpartij.’

  De belangen van de Nederlandse bevolking, en met name die van de doelgroepen die de griepprik geadviseerd wordt, zijn voor mijn gevoel allang een ondergeschoven kindje.

  Zelfbenoemde moraalridder Van der Linde doet me opeens denken aan een liedje zonder einde van vroeger (dat bij ons thuis graag gezongen werd vanwege het overgelagen laatste woord dat sowieso niet hardop gezegd had mogen worden omdat het op de lijst van streng verboden woorden stond) :
  Jantje had een hobbelpaard zonder kop en zonder staart. Zo reed hij de wereld rond zomaar in zijn blote….Jántje had een hobbelpaard zonder kop en zonder staart. Zo reed hij de wereld rond zomaar in zijn blote….x tig.

 52. Renate says:

  Het probleem voor meneer Van der Linde is natuurlijk ook dat hij niet zelf z’n bondgenoten kan kiezen, maar als hij nog een beetje serieus wil worden genomen, dan moet hij zich toch als de bliksem van deze bondgenoten distanciëren. Als hij dat niet doet, dan mogen we hem toch wel over een kam scheren met figuren als die bovengenoemde avangestel. Daar was mijn uitspraak over gezondheid ook op gericht. Want al deze mensen, die lopen te roeptoeteren dat het in Nederland slecht gesteld is met de voorlichting over voedingsmethoden en geneeswijzen, lijken niet in te zien dat de levensverwachting hier nu een stuk hoger is dan in het verleden. Voor mij zijn die twee dingen niet met elkaar te rijmen.

 53. JennyJo says:

  Wie met de “Germaanse Nieuwe Geneeskunde” op de proppen komt diskwalificeert zich terstond als serieuze gesprekspartner. Het internet is een vrijplaats voor dwaallichten, domkoppen en idioten, dat blijkt maar weer.

 54. wilmamazone says:

  @Renate

  Bij de stichting is slechts dit voorpaginanieuws -met uitroeptekens- onder de kop donaties:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl/

  Zembla, winnaar Pfizer Persprijs 2011, schenkt het prijzengeld van 5000 euro aan Steun Huisarts in Proces!

  Dit bedrag komt bij de meer dan € 53.000 van zo’n 1200 betrokkenen. Daarmee is ons doel van € 50.000 voor de eerste fase gehaald! Onder ‘Stichting’ vindt u meer informatie over de donaties en uitgaven van de stichting.

  Het is bekend dat fanatieke anti-vaccinanten en/of complotdenkers -naast de petitie tekenen- óók geld gedoneerd hebben en die worden benoemd als betrokkenen, maar hoeveel van die -tot nu toe- 1200 behoren tot die groep? De betrokkenheid van dat zooitje ongeregeld is belangenverstrengeling in optima forma. Die zagen graag een grotere markt voor het letterlijk en figuurlijk verkopen van hun eigen onzin en voor de rest niets.

  Daarnaast zagen ook de zogeheten/zogenoemde echte deskundigen -waaronder Ekkelkamp en Bonneux- hun kans schoon om het podium (weer) te betreden om op vileine wijze de publieke opinie, en die van collega’s, te bespelen.

  Mag ik het gebrek aan niveau van deze groep al hélemaal hemeltergend vinden?

 55. wilmamazone says:

  Deze recente informatie had ik nog over het hoofd gezien, maar het opeens vermelden van dag en zelfs tijdstip van deze update viel me meteen op. 😉

  http://www.steunhuisartsinproces.nl/proces

  vrijdag 17 februari 2012 08:43. |

  Volgende stap van het proces
  Het tussenvonnis is uitgesteld naar de rol van 22 februari 2012. Rond 24 februari verwacht de advocaat van Hans van der Linde het tussenvonnis te krijgen, met daarin de voorgestelde datum van de comparitie, de naam van de rechter en eventueel aanvullende vragen of onderwerpen waarover de rechtbank van gedachten wil wisselen.

  Op 8 februari had de rechtbank Middelburg de zaak verwezen naar de rol van 15 februari voor een tussenvonnis. Dit betekent dat er een zogenaamde comparitie van partijen komt. Een comparitie van partijen is een mondelinge behandeling, waarbij de rechter partijen om een toelichting van hun standpunten kan vragen en een voorlopig oordeel over de zaak kan geven, om na te gaan of partijen onderling nog uit hun geschil kunnen komen. Het zal een openbare zitting zijn in Middelburg. Als op de zitting geen schikking wordt bereikt, zal de rechter ofwel uitspraak doen, ofwel partijen in de gelegenheid stellen in een tweede ronde over en weer schriftelijk op elkaars standpunten te reageren.

  De tweede zin verbeteren van de koptekst van de site zal vast teveel gevraagd zijn.

  Stichting STEUN HUISARTS IN PROCES
  Hans van der Linde aangeklaagd voor open discussie over de griepprik

  Nogmaals: Van der Linde is niet aangeklaagd voor open discussie over de griepprik, maar vanwege stellige uitspraken over belangenverstrengeling richting Roel Coutinho en RIVM die zonder deugdelijke onderbouwing aantijgingen/kwaadwillige beschuldigingen oftewel laster en/of smaad genoemd mogen worden.

  Nogmaals: Daar sta je dan als kritische huisarts en co. met als motivatie van de petitie o.a.:

  Een uitspraak van de rechter zal echter ook de katalysator zijn voor discussies over de gevolgen van belangenverstrengeling (..)

  Discussies over de gevolgen van belangenverstrengeling in de medische wereld hebben allang plaatsgevonden en worden regelmatig geëvalueerd.

  Het weerwoord van Van der Linde bevat aantoonbaar zoveel rafelige argumenten dat er op korte termijn een eind moge komen aan deze soapserie. Ik zie in ieder geval geen enkele noodzaak om deze kwestie nog verder op de spits te drijven. Het is nu al erg genoeg (geworden) vind ik.

 56. wilmamazone says:

  Renate:

  Het probleem voor meneer Van der Linde is natuurlijk ook dat hij niet zelf z’n bondgenoten kan kiezen, maar als hij nog een beetje serieus wil worden genomen, dan moet hij zich toch als de bliksem van deze bondgenoten distanciëren.(..)

  Nog maar een voorbeeld van de dubbele agenda/belangenverstrengeling in de ‘alternatieve’ sector die door Van der Linde en de stichting betrokkenen worden genoemd en voorstanders van een open discussie.
  Gezondheid: Het anker dat ‘Griep’ heet..!

  Door GuidoJ. zondag, 19 februari 2012

  Na een groot uitgemeten spreuk van Loesje met het suggestieve onderschrift:

  Volgens Christiane Beerlandt IS het griepvaccin een ‘medicijn tegen de bijwerkingen van het leven’…!!

  Natuurlijk is een heftige griep geen pretje en inderdaad: ‘Ja’ mensen kunnen overlijden als gevolg van de complicaties van griep. Maar de vraag die daaráchter beantwoord dient te worden, is hoe de fysieke en mentale gesteldheid is van het lichaam dat de griep ‘krijgt’..

  En waarom krijgen sommige dus WEL griep en anderen NIET..!? De mensen die de griep NIET krijgen, zijn kennelijk ‘gezonder’, hebben een uitgerust lichaam, dat tegen een stootje kan. Een griepvirussie krijgt dus nét even geen vat op dát specifieke lichaam en wordt door het immuunsysteem afgevoerd..
  Die mensen die echter ‘Griep’ wel in hun lichaam ‘toelaten’, die lichamen die kennelijk dus WEL ontvankelijk blijken voor ‘Griep’, zijn er dus kennelijk ‘rijp’ voor.

  En dan in grote rode chocoladeletters de koptekst:

  Christiane Beerlandt en de broodnodige griep-discussie
  als tegenhanger tegen vaccinaties!

  Guido Jonkers heeft de petitie getekend, naar eigen zeggen geld gedoneerd en op zijn site meer dan eens de oproep gedaan om dat tekenen en doneren alsnog te doen.

  Ben benieuwd óf en wanneer Van der Linde en de stichting zich eens eindelijk achter de oren gaan krabben, met een eerlijk bericht komen over deze vermeende betrokkenen en zich niet langer rijk rekenen op basis van aantallen mensen en geldbedragen.

  Dat geldbedrag betekent in ieder geval wel dat Van der Linde er geen financiële kleerscheuren aan overhoudt als hij besluit om op korte termijn te stoppen met deze poppenkast. Tot het gaatje gaan via de rug van patiënten dient geen enkel doel, maar gaat mogelijk voornamelijk het resultaat opleveren van het spreekwoord:
  ‘Als twee honden vechten om een been, gaat de derde er mee heen’

  Het proces is spekkie voor het bekkie van de alternatieve sector/de derde hond en dat had het RIVM en de regering trouwens ook kunnen weten.
  Niet echt slim/doordacht aangepakt en ook die zijn in het vervolg hopelijk wat beter op hun toekomst voorbereid.

 57. Renate says:

  Ach ja, het aloude sprookje dat mensen alleen ziek worden als ze dat zelf willen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor griep, maar ook voor kanker en andere zaken. Ik heb ooit een keer in Onkruid (het kulblad voor alternatievelingen) gelezen dat kinderen die in het gezin misbruikt worden er zelf voor hebben gekozen om in een dergelijk gezin geboren te worden. Toen ik dat las kreeg ik de neiging om het blad onmiddellijk uit de bibliotheek te verwijderen.

  Als je niet ziek wilt worden lijkt het me in de voorkomende gevallen toch beter om je in te laten enten. Helaas bestaat er voor dit soort onzin geen vaccin.

 58. wilmamazone says:

  Uit de nieuwsbrief die vandaag per mail werd verstuurd:

  Petitie
  Afgelopen zondag is de 5000ste ondertekening geregistreerd onder de online petitie waarin we minister Edith Schippers oproepen de dagvaarding tegen Hans van der Linde in te trekken en het debat over de griepprik te voeren waar dat thuishoort: in de samenleving. Dat is een enorme respons en voor Hans van der Linde een hartverwarmende opsteker. De petitie blijft voorlopig nog open. Maar…

  … we missen 1000 ondertekeningen!

  Veel ondertekenaars vergeten de bevestigingsmail te beantwoorden die ze automatisch toegestuurd krijgen na ondertekening. Daardoor wordt hun ondertekening niet geregistreerd. Naar schatting 1000 ondertekeningen zijn niet onder de petitie gekomen omdat de bevestigingsmail niet werd beantwoord.

  (vet door mij)
  Jaja een enorme respons van fanatieke anti-vaccinanten en/of alterneuten van allerlei pluimage en complotdenkers zal je bedoelen! Wat blijft er nog over als die er alvast allemaal vanaf getrokken worden? Om het over de mensen die niet/maar half weten waar het in de kern over gaat niet eens te hebben.

  Waar het mij nu om en over gaat is dat de stichting zich dus nog steeds rijk rekent en het zou toch dieptreurig zijn als Hans Van der Linde ook de groep fanatieke anti-vaccinanten en ander zooitje ongeregeld inderdaad als een hartverwarmende opsteker ervaart. Niet bepaald iets om reclame mee te maken dacht ik zo.

 59. Renate says:

  Nee, vooral nu het spook van de belangenverstrengeling ook op andere plaatsen lijkt op te duiken. En ook daar zullen allerlei alternatieve groepjes hun voordeel wel weer mee proberen te doen.

 60. wilmamazone says:

  Uit de nieuwsbrief van gister:

  Afgelopen zondag is de 5000ste ondertekening geregistreerd onder de online petitie waarin we minister Edith Schippers oproepen de dagvaarding tegen Hans van der Linde in te trekken en het debat over de griepprik te voeren waar dat thuishoort: in de samenleving. Dat is een enorme respons en voor Hans van der Linde een hartverwarmende opsteker. De petitie blijft voorlopig nog open. Maar…

  En hier wéér een bewijs van de belangenverstrengeling van een aanzienlijk deel ondertekenaars en/of donateurs:
  Gezondheid: Griepprik veroorzaakt slaapziekte bij 50.000 Duitsers..

  Door GuidoJ. vrijdag, 24 februari 2012

  Is het nou de bedoéling dat we op sites, zoals WantToKnow, continue dóór moeten gaan met het aantonen van het FEIT dat vaccinaties niet veilig zijn..!! Dat de politiek, overheidsinstanties als het ware hun kop in het zand steken om de negatieve gevolgen van vaccinaties niet te zien. Niet te willen zien.. Nou wij gaan daar rustig mee door, met die berichtgeving. Zolang huisartsen nog de mond wordt gesnoerd, omdat ze het wagen te twijfelen aan het nut van de batterij vaccinaties, die mensen (in steeds grotere mate!) krijgen toegediend. Zolang gaan wij door.

  Wij hopen dat jij die o.a. dit artikel weer leest, je best doet, om je mond NIET te houden. Tijdens samenkomsten, zoals feestjes en etentjes, het onderwerp NIET uit de weg gaat, en probeert mensen duidelijk te maken, dat vaccinaties NIET veilig zijn. Want dat is een FEIT!! Er zijn genoeg ……

  Zo schreeuwt Jonkers nog ff verder ter introductie van de anti-vaccinant Door Frankema die -zoals gebruikelijk in die kringen- baarlijke nonsens uit haar duim weet te zuigen omdat ze pleit voor vaccinvrij, dus alle vaccinatie opdoeken. Het is niet meer dan ongefundeerde bangmakerij.

  Het zal toch niet zo zijn dat Van der Linde zich slechts negatief uitlaat over belangenverstrengeling als dat in zijn eigen straatje te pas komt?!

 61. wilmamazone says:

  Update (zonder vermelding datum en verwijdering van eerdere tekst):
  http://steunhuisartsinproces.nl/proces

  Eerste openbare behandeling op 28 maart 2012, 10.00 uur

  Mr. H. A. Witsiers, rechter in Middelburg, heeft een comparitie gelast op woensdag 28 maart om 10:00 uur in de rechtbank te Middelburg. Daar is anderhalf uur voor uitgetrokken.

  De Staat krijgt tot twee weken voor de openbare zitting de gelegenheid om nog te reageren op het verweerschrift van Hans van der Linde en zijn tegeneis. Ook Hans van der Linde kan tot twee weken voor de zitting nog extra stukken in het geding brengen.

  Een comparitie is een mondelinge behandeling, waarbij de rechter partijen om een toelichting van hun standpunten kan vragen en een voorlopig oordeel over de zaak kan geven, om na te gaan of partijen onderling nog uit hun geschil kunnen komen. Als op de zitting geen schikking wordt bereikt, zal de rechter ofwel uitspraak doen, ofwel partijen in de gelegenheid stellen in een tweede ronde over en weer schriftelijk op elkaars standpunten te reageren.

 62. LK says:

  Wij hopen dat jij die o.a. dit artikel weer leest, je best doet, om je mond NIET te houden.

  Nou, ‘je mond houden’ is denk ik niet één van de problemen waar anti-vaccifanatici aan lijden…

 63. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/356496-ruzie-over-griepprik-duurt-voort.html

  Ruzie over griepprik duurt voort

  De ruzie tussen huisarts Hans van der Linde en RIVM-directeur Roel Coutinho over de griepprik duurt voort. Een bemiddelingspoging door de rechter in Middelburg is mislukt.

  eindquote:

  De rechter probeerde beide partijen te verzoenen, maar Van der Linde voelt daar uiteindelijk niet voor. De afgelopen maanden is al een paar keer gesproken over een mogelijke verzoening. Van der Linde heeft het ministerie twee weken geleden nog een voorstel gedaan om er uit te komen, maar daar is volgens hem niet meer op gereageerd.

  Op 23 mei zal de rechter uitspraak doen in de zaak.

 64. Tja, het geld is voor van der Linden al binnen. De Zwarte Kip is reeds betaald. Een ‘schikking’ is weinig opportuun. Coutinho, anderzijds, zal elke cent die hij uitgeeft aan dat proces mi-ni-ti-eus moeten verantwoorden, want hij is in dienst van de overheid. Een schikking weigeren is geen optie.

  Coutinho&co staat voor de taak een win-situatie te creëren uit een proces waarbij hij, op voorhand, op punten achterstaat. Want publieke opinie. Op het niveau van “van mijn belastingcenten ” en, erger nog, ronduit anti-wetenschappelijk.

  De moraal van dit verhaal?

  Het wetenschappelijk gelijk haal je niet in de media, noch in de rechtsgang. Hoewel Coutinho het proces zelf in gang heeft gezet zou hij daar op moeten inzetten.

  Daar zit zijn ‘win’.

 65. wilmamazone says:

  De stichting postte gisteravond het volgende:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl/proces

  23 mei uitspraak

  Op 23 mei 2012 zal mr. H. A. Witsiers, rechter in Middelburg, uitspraak doen in de zaak van het RIVM en directeur infectieziektebestrijding Roel Coutinho tegen Hans van der Linde. Op 28 maart hebben beide partijen elkaar voor het eerst voor de rechter getroffen.

  Achter de schermen, nog tot in de avond voor de rechtszitting, hebben Van der Linde en topambtenaren van het ministerie pogingen gedaan om de zaak voor de zitting te schikken. Maar partijen hebben elkaar niet gevonden. Hans van der Linde heeft enkele voorstellen gedaan voor een gezamenlijke verklaring van beide partijen, maar deze voorstellen waren voor VWS niet acceptabel. VWS kreeg het niet voor elkaar tijdig met een tekstvoorstel te komen.

  eindquote:

  ,,Ik voel mij bedreigd door de Staat, met dit proces”, zei Van der Linde tegen rechter Witsiers. De Staat antwoordde dat er geen sprake was van een poging tot intimidatie, maar dat de uitlatingen van Van der Linde over Coutinho beschadigend zijn voor de hoogleraar en voor het RIVM.

  Hier vindt u de volledige pleitnota van Hans van der Linde, toegestaan door de rechter bij deze comparitie.

  Opmerkelijk in die pleitnota vind ik punt 7:

  De werkelijke reden voor deze dagvaarding lijkt dan ook gelegen in het zeer kritisch volgen door Van der Linde van het vaccinatiebeleid van het RIVM en de Gezondheidsraad in medische tijdschriften, in een rubriek in De Telegraaf en in journalistieke producties op radio en TV. De dagvaarding wekt de indruk een medisch publicist monddood te willen maken door middel van een voor hem onbetaalbare bodemprocedure. 1.300 Mensen hebben dat echter verhinderd. Samen hebben ze inmiddels € 60.000 gestort in een garantiefonds.

  Mijn vraag blijft hoeveel van die 1300 personen uit de anti-vaccinatiehoek komen en waarom van der Linde/zijn advocaat daar blijkbaar geen boodschap aan heeft. Met de petitie van hetzelfde laken een pak? Het begint er in ieder geval sterk op te lijken.

  punt 17 is ook interessant en mogelijk de voornaamste reden waarom het gisteren niet tot een schikking kwam:

  Tot slot een laatste opmerking over de Stichting Steun Huisarts in Proces. Deze stichting heeft financiële steun aan Van der Linde verstrekt in de vorm van leningen. De stichting heeft Van der Linde verplicht zich in te spannen om de kosten te verhalen. Alleen als hij daarin niet slaagt, krijgen de financiële bijdragen van de stichting een definitief karakter (PRODUCTIE XXXVI). Tot die tijd rust de financiële last van deze procedure dus wel degelijk op de schouders van Van der Linde en lijdt hij schade waarvan hij vergoeding kan vorderen van de Staat.

  Ik had gehoopt dat de gordijntjes van deze poppenkast gisteren definitief gesloten zouden worden…….

 66. wilmamazone says:

  31-3-2012 0:02 in mijn mailbox:
  Nieuwsbrief 6 van stichting Steun Huisarts in Proces

  Op 23 mei al uitspraak!
  Op 23 mei 2012 zal mr. H.A. Witsiers, rechter in Middelburg, uitspraak doen in de zaak van het RIVM en directeur infectieziektebestrijding Roel Coutinho tegen Hans van der Linde. Afgelopen woensdag hebben beide partijen elkaar voor het eerst voor de rechter getroffen.

  Achter de schermen hebben Hans van der Linde en topambtenaren van het ministerie pogingen gedaan om de zaak te schikken. Twee weken voor de rechtszitting heeft Van der Linde een voorstel gedaan voor een gezamenlijke verklaring van beide partijen, maar daar heeft VWS niet op gereageerd, naar eigen zeggen wegens tijdgebrek.

  Tijdens de zitting in Middelburg, deelde de landsadvocate mee dat VWS nog steeds op een schikking uit was. Maar ook zij moest uiteindelijk erkennen dat de verschillen op dat moment onoverbrugbaar waren. VWS eist van Hans van der Linde dat hij zijn opmerkingen over de belangenverstrengeling van professor Roel Coutinho terugneemt. Van der Linde weigert dat, omdat deze naar zijn overtuiging niet onjuist zijn.

  Hans van der Linde heeft de rechter om vonnis gevraagd, mede omdat VWS twee weken lang niet in staat is geweest met een tekstvoorstel te komen voor een gezamenlijke verklaring. ,,Ik voel mij bedreigd door de Staat, met dit proces”, zei Van der Linde tegen rechter Witsiers. De Staat antwoordde dat er geen sprake was van een poging tot intimidatie, maar dat de uitlatingen van Van der Linde over Coutinho beschadigend zijn voor de hoogleraar en voor het RIVM. Roel Coutinho ontkende tijdens de zitting dat hij belangenverstrengeling heeft.

  Het RIVM wees de tegeneis van de hand, waarin Hans van der Linde stelt dat VWS in strijd heeft gehandeld met artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens de Staat kan, als deze eis wordt gehonoreerd, de overheid nooit meer een individuele burger dagvaarden. De rechter nuanceerde die uitspraak met de opmerking dat het afhing van de omstandigheden. De advocaat van Van der Linde, mr. Aldert van de Bent, stelde daarop dat in dit geval de overheid had kunnen overleggen in plaats van direct een dreigbrief sturen met de mededeling een proces te zullen aanspannen als Van der Linde zijn uitspraken niet zou terugnemen.

  We wachten de uitslag af en zullen u uiteraard hierover informeren. De kans op een schikking lijkt verkeken.

  Deze brief had ik graag letterlijk gelezen, maar ik vind het aannemelijk dat ook daarin met getal 6000 is gesmeten en dat is dus een drogredenatie/kulargument vanwege de belangenverstrengeling van anti-vaccinanten en/of alterneuten die in grote getalen de petitie tekenden:

  Petitie
  Een week voor de zitting heeft het bestuur namens de ruim 6000 personen die op dat moment de petitie hadden ondertekend minister Schippers per brief gevraagd dit zinloze proces per direct stop te zetten. De minister heeft tot dusver alleen de ontvangst van de brief bevestigd.

  De online petitie blijft vooralsnog open tot na de uitspraak van de rechtbank in Middelburg. Mocht het vonnis leiden tot hoger beroep, dan kan de petitie alsnog formeel worden aangeboden.

  De stichting rekent zich nu zelfs rijk met de nieuwsbrief:

  Het aantal nieuwsbrieflezers blijft nog steeds stijgen en ligt rond de 940.

  Om meteen daarna te zeggen:

  Wij bedanken alle gevers en betrokkenen.

  Ik ben de enige die zich op een bepaald moment om andere redenen ingeschreven heeft voor die nieuwsbrief? Niet dat die al teveel waard is, want ook deze tekst had ik graag persoonlijk gelezen:

  Twee weken voor de rechtszitting heeft Van der Linde een voorstel gedaan voor een gezamenlijke verklaring van beide partijen, maar daar heeft VWS niet op gereageerd, naar eigen zeggen wegens tijdgebrek.

  Van der Linde het braafste jongetje van de klas? Dan nam hij toch geen/niet langer genoegen met bovenstaande stemmingmakerij nietwaar?

 67. wilmamazone says:

  Hier inmiddels een update zonder vermelding daarvan *zucht*:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl/proces

  Hier vindt u de pleitnota van mr. M.F. van der Mersch, landsadvocate van RIVM en Roel Coutinho.

 68. wilmamazone says:

  Blijkbaar nog gemist:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl/in-de-media

  Verslag rechtszitting
  donderdag 29 maart 2012 00:00. |
  Over de rechtszitting van 28 maart 2012 is onder andere het volgende geschreven:

  – NOS
  – Plaatselijke Zeeuwse Courant

  Het artikel van de NOS staat al hierboven: maart 28, 2012 om 2:15 pm, maar bij de Zeeuwse Courant is een videootje toegevoegd met beelden uit de rechtszaal en waarin Van der Linde na afloop weer overduidelijk zegt dat het adviseren van de griepprik niet onafhankelijk gebeurt, maar door mensen die belang hebben bij deze vaccinatie.

 69. wilmamazone says:

  quote:

  Deze brief had ik graag letterlijk gelezen, maar ik vind het aannemelijk dat ook daarin met getal 6000 is gesmeten en dat is dus een drogredenatie/kulargument vanwege de belangenverstrengeling van anti-vaccinanten en/of alterneuten die in grote getalen de petitie tekenden:

  Petitie
  Een week voor de zitting heeft het bestuur namens de ruim 6000 personen die op dat moment de petitie hadden ondertekend minister Schippers per brief gevraagd dit zinloze proces per direct stop te zetten. De minister heeft tot dusver alleen de ontvangst van de brief bevestigd.

  De online petitie blijft vooralsnog open tot na de uitspraak van de rechtbank in Middelburg. Mocht het vonnis leiden tot hoger beroep, dan kan de petitie alsnog formeel worden aangeboden.

  Guido Jonkers heeft de petitie getekend en maakt nog steeds dankbaar gebruik van de rechtszaak:
  Nieuws: De Coutinho-leugen weerlegt..
  Door GuidoJ. dinsdag, 3 april 2012

  Is het een leugen of pure proganda..? Want hoe betrouwbaar ben je voor volk en vaderland, als je als verantwoordelijke arts mooi weer speelt, over de ruggen van de bevolking. Want dat is het toch, wanneer je als arts ernstige reacties op vaccinaties bij kinderen en volwassenen onder de tafel veegt, door er geen melding van te maken.. Erger nog, wanneer je precies het omgekeerde doet..! Vertellen dat er HELEMAAL NIETS aan de hand is en vaccinaties juist héél erg succesvol zijn.

  Het was Dr. Roel Coutinho, jeweetwel, de huisartsenaanklager, die onlangs, ongetwijfeld wéér namens het RIVM, liet weten dat vaccins feitelijk een goddelijk wonder zijn. Dáár namelijk waar iedere producent weet dat er zo’n 2% klachten komen op een ‘product’, nam doctor Roel het op voor de vaccinatie-industrie.. Niet voor de nog-te-vaccineren mensen, niet voor de reeds-gevaccineerden..

  Nee, dr. Roel Coutinho nam het op voor de industrie. Een andere conclusie is niet mogelijk als je kijkt naar zijn uitspraak onlangs in een interview: “Er zijn 80 miljoen Prevenar-vaccins gegeven en er is niet 1 ernstige bijwerking gemeld”.
  Deze uitspraak staat……

  Met als illustratie zijn favoriete foto van Coutinho met het onderschrift:

  Roel Coutinho in zijn bekende pose, wenkbrauwen de lucht in.. “Het is de normaalste zaak van de wereld dat wij bij de farmaceutische wereld op schoot zitten”..!

  Hoe kun je na dit soort berichten überhaupt nog overwegen om de petitie formeel aan te bieden?

  Verder vraag ik me af waarom o.a. Jonkers dit soort aantijgingen blijkbaar zonder problemen mag blijven doen en niet op het juridische matje geroepen wordt. Dat gaat al langer mijn verstand iig te boven, maar wie begrijpt tegenwoordig nog wat vrijheid van meningsuiting is en wat niet?
  Wie het weet mag het zeggen.

 70. wilmamazone says:

  Zonder vermelding van update:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl/petitie

  Stichting verzoekt minister proces te stoppen

  Een week voor de zitting van 28 maart heeft het bestuur namens de ruim 6000 personen die op dat moment de petitie hadden ondertekend minister Schippers per brief gevraagd dit zinloze proces per direct stop te zetten. De minister heeft tot dusver niet op de brief gereageerd. U kunt de brief hier lezen.

  De online petitie blijft vooralsnog open tot na de uitspraak van de rechtbank in Middelburg. Mocht het vonnis leiden tot hoger beroep, dan kan de petitie formeel worden aangeboden.

  Gewone burgers. Yeah Right!:

  In korte tijd hebben ruim 6000 personen de petitie getekend. Het is een gemengd gezelschap van ‘gewone burgers’, huisartsen, medisch specialisten, hoogleraren en journalisten. Zij roepen op tot een open debat over belangenverstrengeling van adviseurs van de minister van Volksgezondheid.

 71. JennyJo says:

  Ik snap het ook niet en ik erger me er dagelijks meer aan. Kneppelhard liegen dat autisme veroorzaakt wordt door vaccinaties en te genezen is met homeopathie en magnetisme, beweren dat griepvaccinaties gegeven worden om het geld en nergens anders om, beweren dat je terminale kankerpatiënten nog kunt helpen met waardeloze kwakzalverij, enthousiaste getuigenissen op je site publiceren van patiënten die allang een ernstige terugval hebben gehad of zelfs al overleden zijn, dat en nog veel meer mag allemaal, want we hebben vrijheid van meningsuiting. Maar protesteren tegen deze leugens mag niet, dan staat het hele alterneutenzoodje op de achterste benen, want de handel zou eens schade kunnen lijden, of de ijdelheid van de zelfbenoemde wondergenezers en genieën gekwetst.

  Zo verbaas ik me er ook over dat de leugens van Micha Kat nog steeds op complotsite Word Wakker Wereld staan, ondanks het verbod van de rechter. Je mag iedereen zwart maken en beschuldigen van de vreselijkste dingen zonder enig bewijs, je mag liegen dat het gedrukt staat, je mag radeloze kankerpatiënten uitmelken tot op het bot met waardeloze behandelingen en wee degene die er iets van zegt, want we hebben toch keuzevrijheid en vrijheid van meningsuiting.

  Ik snap er echt niks van. Maar ja, je moet er maar om lachen.

 72. wilmamazone says:

  Waar van der Linde en de Stichting ook ‘apetrots’ op mogen zijn is dat ‘ons aller’ Ton Claessen óók zo enthausiast is en zich o.a. ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief:
  http://natriumbicarbonaat.blogspot.com/

  DR. HANS VAN DER LINDE (APPLAUS)
  Er is een website-stichting in het leven geroepen om huis-arts Hans van der Linde financieel bij te staan in het proces dat tegen hem is aangespannen door het RIVM en directeur prof. R. Coutinho. Vara’s – Zembla doneert prijzengeld aan H. v/d Linde! .

  Nieuwsbrief van stichting ‘Steun Huisarts in Proces’… 30-03-2012.

  In het bericht erboven: PERSBERICHT (door Ellen Vader, publicatie ‘Hoogste Tijd’, april 2012)

  Ellen Vader werkt nauw samen met o.a. Anneke Bleeker en zijn beide fanatiek anti-vaccinatie.

  Op blz.8 van het blad De Hoogste Tijd zie je b.v. dan weer hoe Jonkers aan inspiratie kwam voor zijn artikel (zie hierboven): De Coutinho-leugen weerlegt..

  Op blz. 10 is Wim Huppes aan het woord die de petitie tekende en intussen definitief afgezakt is tot dit soort 3e rangs podia. Niet dat het mij verbaast, want Huppes had/heeft wel een héle grote broek aan en dat vindt men in deze kringen in je voordeel spreken.

  Kortom: scrol dat blad eens door, want daar staat een heel zooitje ongeregeld bijelkaar met o.a. vanallerhande anti-vaccinatie geluiden. Men knipt en plakt van elkaar en ga zo maar door.

  Nogmaals: met dit soort vrienden heeft Van der Linde geen vijanden meer nodig. Ze blijven wel reclame voor ‘m maken omdat ze daar voor zichzelf groot belang bij hebben.

 73. wilmamazone says:

  Jannes Koetsier, een van de ondertekenaars van de petitie, laat ook weer van zich horen.
  Dat deed hij op 1 febr. ook al en nu dus dit op z’n weblog:

  Hans Clevers, vaccingelovige president KNAW (16 april 2012)
  Maandag 16 April 2012 22:15

  In dagblad Trouw dd 7 april staat de volgende tekst van biomedisch onderzoeker Hans Clevers die eind maart president van de prestigieuze Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen werd.

  citaat: Ik wil de stem van de wetenschap luider laten klinken in de maatschappij en de politiek. Bijvoorbeeld om het vaccinatiebeleid beter aan de bevolking uit te leggen. einde citaat.

  Zou Clevers nu echt niet weten dat de werking van de griepvaccinatie inmiddels als onbewezen wordt beschouwd? Het vaccinatiebeleid moet wetenschappelijk bewijs krijgen in plaats van dom gelovig volk en politiek door de strot geduwd te worden. De KNAW na het RIVM nu ook al als verkoper voor de farma?

  Het betreffende artikel in dagblad Trouw dd 7 april is alleen tegen betaling te lezen.

  Hier meer informatie over Hans Clevers die een van de meest bekroonde wetenschappers van Nederland blijkt:
  http://www.knaw.nl/Pages/DEF/33/018.html

  Bovendien maakte ik ook al melding van dat de KNAW, KNMG en de Gezondheidsraad dinsdag 31 januari een Code over omgaan met belangenverstrengeling aan minister Schippers van VWS aangeboden hebben, dus waar heeft Koetsier het over/meent ie het over te mogen hebben? Het is eerder verbazingwekkend dat deze roeptoeter zich nog steeds arts mag noemen, want ook nu is het wéér:

  Koetsier kletst, niet gehinderd door enige kennis, weer eens uit zijn nek.

  Nogmaals: met dit soort vrienden heeft Van der Linde geen vijanden meer nodig.

 74. JennyJo says:

  Heel alternatief bijt zich nu vast in de griepvaccinatie, in de hoop daarmee te kunnen aantonen dat alle vaccinaties, ongeacht welke, overbodig zijn. Koetsier heeft elk krediet al ruimschoots verspeeld door “best wel iets” te zien in de baksodakankertherapie van Simoncini.

  Die man zou uit zijn ambt gezet moeten worden.

 75. wilmamazone says:

  Laatste nieuws van het front:

  Vonnis is uitgesteld.
  De rechtbank van Middelburg heeft aangegeven dat er op 23 mei nog geen vonnis zal zijn. Het vonnis wordt zes weken aangehouden.

  Bij petitie negen dagen geleden b.v.:

  Vader van een autistisch zoontje veroorzaakt door vaccinaties.

  en weer enkele alterneuten, waaronder de zoveelste klassiek homeopaat.
  *zucht*

 76. wilmamazone says:

  Ter informatie:

  Nieuwsbrief 8 van Stichting Steun Huisarts in Proces
  2 juli 2012

  Beste geïnteresseerden,
  U heeft zich via http://www.steunhuisartsinproces.nl aangemeld voor de nieuwsbrief van de stichting Steun Huisarts in Proces. In deze nieuwsbrief:

  · Uitspraak van de rechter opnieuw opgeschort
  · Minister Schippers reageert op brief van bestuur en op petitie
  · Steunfonds: op 1 juli 2012 stond er € 33.832 op de rekening

  Uitspraak pas na de zomer
  Aanvankelijk zou mr. H.A. Witsiers, rechter in Middelburg, op 23 mei 2012 uitspraak doen in de zaak van het RIVM en directeur infectieziektebestrijding Roel Coutinho tegen Hans van der Linde. De rechtbank liet half mei weten meer tijd nodig te hebben. De uitspraak werd nu op of omstreeks 4 juli verwacht.

  Inmiddels is duidelijk dat ook deze datum niet wordt gehaald. Het oordeel zal pas na de zomer komen. Naar de reden voor het herhaalde uitstel is het gissen, maar volgens de advocaat van Hans van der Linde, mr. Aldert van der Bent van Wybenga Advocaten in Rotterdam, ligt de oorzaak vermoedelijk in de werkdruk bij de rechterlijke macht. De rechter heeft nog geen tijd gehad het vonnis te schrijven.

  Petitie
  Demissionair minister Edith Schippers heeft 19 juni 2012 gereageerd op de brief en petitie, die wij op 20 maart 2012 aan haar stuurden. In die brief, mede namens de toen ruim 6000 ondertekenaars, drong het bestuur van de Stichting Steun Huisarts in Proces aan op beëindiging van de rechtszaak. De discussie over de belangenverstrengeling tussen de medische wetenschap en de farmaceutische industrie én het debat over het nut van de griepprik horen niet thuis in de rechtszaal, aldus de ondertekenaars. Overigens hebben inmiddels 6510 mensen de petitie ondertekend.

  De minister schrijft in de brief die op onze website staat, dat ook zij hecht aan een open debat. ,,Ik ben van mening dat er ook nu in alle openheid over nut en noodzaak van griepvaccinatie wordt gesproken. Ik heb er geen belang bij om die discussie uit de weg te gaan”, aldus Schippers. De bewindsvrouw gaat in de brief niet in op het verzoek van het bestuur om het proces stop te zetten.

  De online petitie blijft vooralsnog open tot na de uitspraak van de rechtbank in Middelburg.

  Het steunfonds
  Het banksaldo van het steunfonds is sinds de vorige nieuwsbrief licht gestegen tot € 34.422 (was: € 33.832). Tot 1 juli 2012 is er in totaal € 60.885 gestort. De kosten ten laste van het steunfonds zijn onveranderd: € 26.463 (€ 25.000 aan advocaatkosten tot mei 2012, € 412 bankkosten en € 50 inschrijving KvK, € 1000 kosten voor de website tot eind 2012).

  Wij bedanken alle gevers en betrokkenen.

  Namens het bestuur,

  Met vriendelijke groet,

  Rien Vermeulen, voorzitter
  Joop Bouma, secretaris en penningmeester

 77. wilmamazone says:

  Vandaag de uitspraak van de rechtszaak:
  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX8205

  LJN: BX8205, Rechtbank Middelburg , 81602 / HA ZA 11-453

  Datum uitspraak: 26-09-2012
  Datum publicatie: 26-09-2012
  Rechtsgebied: Handelszaak
  Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig

  Inhoudsindicatie: De Staat en de heer Coutinho hebben Van der Linde gedagvaard. Zij stellen dat hij Coutinho ten onrechte heeft beschuldigd van belangenverstrengeling en/of privé belangen bij vaccinatie adviezen. Die uitlatingen heeft Van der Linde niet kunnen waarmaken.De rechtbank oordeelt dat dit afhankelijk van de context onrechtmatig kan zijn jegens Coutinho. De rechtbank gaat na in welke context die uitlatingen zijn gedaan. Uiteindelijk oordeelt de rechtbank dat gezien die context Van der Linde niet onrechtmatig heeft gehandeld. Zo heeft hij afstand genomen van de suggestie dat Coutinho niet integer zou zijn. Van belang is ook dat de uitlatingen zijn gedaan in een publiek debat. Hierbij zijn de grenzen ruimer dan wanneer het een privé persoon betreft. De vordering van Van der Linde, gebaseerd op de stelling dat de staat handelt in strijd met art. 10 EVRM, is afgewezen. De staat mag uitlatingen van derden die hij kwetsend vindt, ter toetsing voorleggen aan een rechter.Daarin schuilt geen beperking van de vrijheid van meningsuiting.

  Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

 78. wilmamazone says:

  Reactie bij de stichting:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl/proces

  RIVM verliest de rechtszaak

  De rechtbank in Middelburg wees vandaag de eisen af van het RIVM en zijn directeur prof. dr. Roel Coutinho naar aanleiding van de uitlatingen van Hans van der Linde over griepvaccinaties, en veroordeelde het RIVM in de kosten.

  De rechtbank oordeelde op 26 september 2012, dat hij met zijn uitlatingen over de belangenverstrengeling van het RIVM en Coutinho bij de jaarlijkse griepvaccinatie de grens van wat geoorloofd is, niet heeft overschreden’. De vorderingen van de Staat en Coutinho worden daarom afgewezen.

  De rechter wees ook de tegeneis af, waarin Hans van der Linde had gesteld dat het RIVM als overheidsinstelling in strijd met het Europese recht heeft gehandeld met zijn pogingen om zijn meningsvrijheid in te perken.
  U kunt hier het vonnis lezen.

  Doe ik maar even dikgedrukt wat de stichting wijselijk overgeslagen heeft:

  Van der Linde zal worden veroordeeld in de proceskosten van de staat in reconventie.

  in reconventie

  wijst de vorderingen af;

  veroordeelt Van der Linde in de proceskosten aan de zijde van de staat gevallen zijnde
  € 678,00;

  Om het over de ongenuanceerdheid in de rest van de media ook maar niet te hebben. Bijvoorbeeld:
  De Telegraaf met : Uitspraak over nut van griepprik. Neehee, daar werd geen uitspraak over gedaan, want daar ging het niet om en over. Maar het kopt zo lekker in chocoladeletters nietwaar? *zucht*

  De Volkskrant bakt ze ook bruin met in nog grotere letters: Rechtbank: huisarts mag RIVM betichten van belangenverstrengeling

  Neehee dat mag van der Linde niet zonder deugdelijke onderbouwing en die had ie niet, dus heeft hij Coutinho ten onrechte in verband gebracht met een belangenverstrengeling. Maar ‘onze’ huisarts had net op tijd zijn keutel ingetrokken:

  Zo heeft hij afstand genomen van de suggestie dat Coutinho niet integer zou zijn.

  Nu is het wachten op wat Alterneut en Co. van de uitspraak gaan bakken. Het kan nog alle kanten op. *zucht*

 79. Renate says:

  Alterneut en co een beetje kennende zullen ze het wel als een geweldige overwinning vieren.

 80. wilmamazone says:

  Gisteravond In mijn mailbox om 23:38:

  Nieuwsbrief 9 van Stichting Steun Huisarts in Proces
  26 september 2012

  Beste geïnteresseerden,
  U heeft zich via http://www.steunhuisartsinproces.nl aangemeld voor de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief:

  – Uitspraak: vordering Coutinho en RIVM afgewezen
  – Het vonnis
  – Steunfonds: € 34.426 op de rekening
  – Hoe verder?

  Eindelijk uitspraak: Vordering is afgewezen!

  De rechtbank in Middelburg heeft de eisen van het RIVM en zijn directeur prof. dr. Roel Coutinho afgewezen, naar aanleiding van de uitlatingen in enkele media van Hans van der Linde over griepvaccinaties, in oktober 2011. De rechtbank oordeelde dat Van der Linde met zijn uitlatingen over de belangenverstrengeling van het RIVM en Coutinho bij de jaarlijkse griepvaccinatie ‘de grens van wat geoorloofd is, niet heeft overschreden’.

  Hans van der Linde, reageerde in een persbericht verheugd op het oordeel: ,,Ik heb steeds vertrouwen gehad in de uitkomst van de procedure en ben blij dat die nu achter de rug is. De rechtszaak is zeer belastend geweest voor mijn echtgenote en mij. Wij hebben ons bedreigd gevoeld, omdat sprake was van volstrekt ongelijke financiële mogelijkheden om te procederen. ”

  Bijna 7000 mensen hebben inmiddels een petitie ondertekend waarin demissionair minister Edith Schippers werd opgeroepen de rechtszaak in te trekken. Een groep hoogleraren publiceerde een manifest, met een gelijksoortige oproep. De minister en haar ministerie hebben die oproepen naast zich neergelegd. Uiteindelijk hebben meer dan 1300 mensen 60 000 euro bij elkaar gebracht voor een steunfonds.

  Hans van der Linde: ,,Graag willen mijn echtgenote en ik kenbaar maken dat wij zeer dankbaar zijn voor deze bijdragen. Ook de enorme morele steun die wij van velen hebben gehad, heeft ons goed gedaan.”

  In het persbericht deelde Van der Linde mee dat het nooit zijn bedoeling is geweest de integriteit van individuele wetenschappers in twijfel te trekken. ,,Ik hoop dat de zaak met deze uitspraak is afgedaan en dat de discussie over nut en noodzaak van de griepprik weer kan worden gevoerd waar deze thuishoort: in een open, academisch debat. Ik blijf daar graag een constructieve bijdrage aan leveren.”

  Het volledige persbericht van Hans van der Linde kunt lezen op de website van de stichting.

  Vonnis

  De rechtbank oordeelde dat gezien de context van de uitlatingen Van der Linde niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens het RIVM of Coutinho. Zo heeft hij afstand genomen van de suggestie dat Coutinho niet integer zou zijn. Van belang is ook dat de uitlatingen zijn gedaan in een publiek debat. Hierbij zijn de grenzen ruimer dan wanneer het een privé persoon betreft, aldus rechter H. A. Witsiers.

  Het RIVM en Coutinho zijn veroordeeld in de kosten omdat hun eis is afgewezen. Hans van der Linde moet een deel van de kosten van de Staat vergoeden, omdat de rechter zijn tegeneis dat het RIVM als overheidsinstelling in strijd met het Europese recht heeft gehandeld met zijn pogingen om de meningsvrijheid van hem in te perken, niet heeft gevolgd. Per saldo zal Van der Linde nog € 938 aan proceskosten-vergoeding van de Staat ontvangen.

  Volgens een mededeling op de website van het RIVM berust het RIVM in het oordeel van de rechter: ,,Het RIVM is tevreden met het genuanceerde oordeel van de rechter. Het feit dat de rechter heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van belangenverstrengeling is voor het RIVM erg belangrijk. Verder geeft de rechter aan dat deze uitspraken binnen het publieke debat gedaan mogen worden. Het RIVM legt zich neer bij de uitspraak van de rechter dat dergelijke uitlatingen binnen het publieke debat toelaatbaar zijn.” Het RIVM concludeert uit het vonnis dat de rechter heeft bepaald dat er geen sprake is van belangenverstrengeling bij advisering over de griepprik. Uit het vonnis valt dit echter niet af te leiden. De rechter bepaalde dat Hans van der Linde er niet in is geslaagd belangenverstrengeling aan te tonen. Dat is niet hetzelfde als een constatering dat er van belangenverstrengeling geen sprake zou zijn.

  Het vonnis is hier te lezen.

  Het steunfonds
  Het banksaldo van het steunfonds is sinds de vorige nieuwsbrief slechts licht gewijzigd. Er is één rekening binnengekomen van de Rabobank voor kosten van € 31. De kosten ten laste van het steunfonds zijn hiermee opgelopen tot: € 26.494. Totaal is er € 60.920 gestort.

  Hoe verder?

  De drie partijen in de rechtszaak hebben drie maanden de tijd om te beslissen of er beroep worden aangetekend tegen het Middelburgse vonnis. Het bestuur van de stichting Steun Huisarts in Proces zal die tijd gebruiken om na te denken over de bestemming van het resterende saldo op de rekening van het steunfonds. Hierover zal spoedig nader bericht volgen.

  Met vriendelijke groet,

  Rien Vermeulen, voorzitter
  Joop Bouma, secretaris en penningmeester

  Mocht u niet langer deze nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden door hier te klikken: Nieuwsbrief opzeggen

 81. wilmamazone says:

  quote nieuwsbrief:

  In het persbericht deelde Van der Linde mee dat het nooit zijn bedoeling is geweest de integriteit van individuele wetenschappers in twijfel te trekken. ,,Ik hoop dat de zaak met deze uitspraak is afgedaan en dat de discussie over nut en noodzaak van de griepprik weer kan worden gevoerd waar deze thuishoort: in een open, academisch debat. Ik blijf daar graag een constructieve bijdrage aan leveren.”

  Het volledige persbericht van Hans van der Linde kunt lezen op de website van de stichting.

  Door computerproblemen kan ik het persbericht van Van der Linde hier niet openen:
  http://www.steunhuisartsinproces.nl/in-de-media

  Wie kan die tekst hier wel posten? Alvast bedankt.

  Bovenstaande quote laat me iig de wenkbrauwen alvast fronsen. Van der Linde nog steeds een eierdoppie op zijn koppie èn het braafste jongetje van de klas of wat?!

  Het lijkt mij toch dat de rechtszaak mede onnodig lang geduurd heeft door het ellenlange weerwoord van Van der Linde waar zo goed als geen spaan heel van is gebleven, maar de onzin daarvan had ik hierboven al máánden geleden aangetoond. Het is wat Jan Willem ook zegt, jammer genoeg op de verkeerde plek n.a.v.deze post van Da Silva in de nieuwsbox:

  De term belangenverstrengeling is wel negatief en ook ten onrechte gebruikt, maar volgens de rechter “heeft hij de grens van wat geoorloofd is niet overschreden, met name niet omdat hij afstand neemt van de suggestie van de interviewer dat Coutinho niet integer zou zijn. ”

  Een betere samenvatting van de uitspraak zou zijn dat de rechter heeft verklaard dat wat vdL gezegd heeft allemaal onzin is, behalve zijn verklaring dat Coutinho integer is. Dus dat van die belangenverstrengeling is onterecht maar net niet onrechtmatig en dat van die beperking van de vrijheid van meningsuiting is helemaal onzin, zegt de rechter.

  Moet ik vervolgens uit deze woorden van vdL begrijpen dat hij van zichzelf vindt al die tijd al een constructieve bijdrage te hebben geleverd?:

  (..)Ik blijf daar graag een constructieve bijdrage aan leveren.”

  Vraag ik me toch af wat de man verstaat onder een destructieve bijdrage.

  Wat mij ook stoort, is dat tot nu toe nergens ter sprake is gekomen dat een groot gedeelte van de petitie ondertekend is, en geld gestort, door Alterneut en Co. en/of fanatieke anti-vaccinanten, dus dit (quote nieuwsbrief) een drogreden van de bovenste plank:

  Bijna 7000 mensen hebben inmiddels een petitie ondertekend waarin demissionair minister Edith Schippers werd opgeroepen de rechtszaak in te trekken.

  Het blijkt dat de petitie zelfs nog ondertekend werd ná de uitspraak van gisteren:
  http://petities.nl/petitie/minister-schippers-stop-proces-tegen-kritische-huisarts

  Ik voel me in ieder geval weer eens gemanipuleerd door al die onjuiste en/of ongenuanceerde berichtgeving over de uitspraak, en het lijkt er voor mij op dat Hans van der Linde vooral té goed voor deze wereld moet blijven. Gelukkig is hij inmiddels gepensioneerd, dus hoeft ie niet meer met tegenzin griepprikken uit de delen. Wat zal zijn geweten rust krijgen!

 82. wilmamazone says:

  Renate:

  Alterneut en co een beetje kennende zullen ze het wel als een geweldige overwinning vieren.

  Hier alvast een stukje stemmingmakerij:

  Met andere woorden: kritiek op het beleid van de overheid kan je nog altijd financieel de kop kosten ook al heb gelijk. Want de overheid spant een dure rechtszaak tegen je aan. En dat mag dus. Ach, in Rusland ga je gelijk naar een gesticht of wordt je verbannen naar Siberië. Dat doen we hier alleen met lieden die onze vorstin beledigen.

  Al met al is de uitspraak natuurlijk een opsteker voor Hans van der Linde. Misschien is het toeval maar de apotheose van deze geruchtmakende rechtszaak samenvalt met de formatie van een nieuw kabinet. Minister Schippers, de tegenstander van Hans van der Linde, zullen we waarschijnlijk niet meer terugzien. Hans kan verder met zijn strijd tegen de medicijnenmaffia en dat is hard nodig.

 83. Renate says:

  Tja, wat moet je met deze mensen? Ik geloof dat de waxinelichtjeshoudergooier wel wat meer heeft gedaan dan de koningin beledigen en dat er bij deze meneer wel duidelijk een steekje los zit.

  Het zou de heer Van de Linde sieren als hij als de wiedeweerga afstand nam van de standpunten van z’n medestanders, maar dat zal hij wel niet doen. Het is onbegrijpelijk dat deze meneer nog regelmatig om z’n mening wordt gevraagd in de media en in Brandpunt zelfs ten tonele werd gevoerd als de behandelend arts van een patiënt die last had van bijwerkingen van een medicijn. Ook dit was een vrij discutabele reportage.

 84. Jan Willem Nienhuys says:

  Minister Schippers, de tegenstander van Hans van der Linde, zullen we waarschijnlijk niet meer terugzien.

  Nummer twee op de lijst van de winnende partij en zittend minister? Ko van Dijk heeft toch merkwaardige ideeën over wat waarschijnlijk is.

 85. Het volstaat kennelijk die emmer bagger vol vage verwijzingen over iemand heen te storten en genoegzaam achterover te hangen […] Zo wordt de publieke opinie steeds meer bespeeld door de – zich op de voorgrond dringende- middelmaat met rafelige argumenten..

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/12/14/belangenverstrengeling/

  Ik rust mijn kaas.

 86. JennyJo says:

  Als ik het zo lees heeft er niemand echt gewonnen en heeft er ook niemand echt verloren. Ik heb deze rechtszaak vanaf het begin een domme zaak gevonden en dat vind ik nog. Na de mededeling dat ze naar de rechter zouden stappen, heeft het RIVM zich gehuld in het diepste stilzwijgen over de griepvaccinatie. Als ik nu lees dat slechts 17% van het verplegend en verzorgend personeel zich laat inenten tegen de griep dan denk ik toch dat het RIVM in die tijd wel iets beters had kunnen doen dan zwijgen. Nu is niemand met deze toestand ook maar iets opgeschoten en tellen de antivaccinanten intussen hun zegeningen, want niemand geeft immers een zinnig weerwoord tegen hun verbale bagger, op een paar bloggers na. En daar worden uiteindelijk de zieken en bejaarden de dupe van.

 87. wilmamazone says:

  Bij Argusoog wordt dit gebakken van de uitspraak:
  http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.argusoog.org/belangenverstrengelingen-ook-bij-mexicaanse-griepprik/

  Belangenverstrengelingen ook bij Mexicaanse griepprik

  Door Daan de Wit

  Het RIVM haalt bakzeil in de ongelijke strijd tegen de kritische huisarts Van der Linde. Het is niet voor het eerst dat de overheid de confrontatie zoekt met kritische burgers die vragen stellen over belangenverstrengelingen en vaccinaties. Dat blijkt uit mijn boek……..

 88. JennyJo says:

  Ow ja, en meteen even reclame maken voor “mijn boek”.

 89. wilmamazone says:

  JJ:

  Als ik het zo lees heeft er niemand echt gewonnen en heeft er ook niemand echt verloren. Ik heb deze rechtszaak vanaf het begin een domme zaak gevonden en dat vind ik nog.

  Mee eens , maar dit begrijp ik niet zo goed:

  Na de mededeling dat ze naar de rechter zouden stappen, heeft het RIVM zich gehuld in het diepste stilzwijgen over de griepvaccinatie.

  Er heeft b.v. in juni een open, academisch debat plaatsgevonden (overigens zonder Van der Linde) of bedoel je wat anders?:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2012/06/16/griepprik-blijft-de-gemoederen-bezig-houden/

  In de comments toen vermelding van deze reactie:

  “Enkele miljoenen euro’s moet in dit geval zijn rond de 60 miljoen euro. Griepvaccinatie voldoet niet aan de meest basale eisen van preventieve geneeskunde. Stoppen dus.
  Hans van der Linde, huisarts te Capelle aan den IJssel”

  H. van der Linde, huisarts, BURGH HAAMSTEDE – 10-07-2012 14:13

  Van der Linde is niet de enige arts die vindt dat griepvaccinatie gestopt moet worden, dus lastig voor het RIVM om daar tegenop te boksen. Ik heb zelf het gevoel dat het op deze manier een discussie zonder einde wordt/blijft. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken en die met een plank voor de kop hélemaal niet.

  Als ik nu lees dat slechts 17% van het verplegend en verzorgend personeel zich laat inenten tegen de griep dan denk ik toch dat het RIVM in die tijd wel iets beters had kunnen doen dan zwijgen.

  Uit dit artikel van Jan Willem blijkt dat heel wat zorgverleners zich nog steeds bedienen met drogredenen om de griepprik niet te nemen en het RIVM heeft -voor zover ik weet – toch ook herhaalde malen een beroep gedaan op hun gezonde verstand:
  http://www.skepsis.nl/blog/2012/09/de-griepprik-veertien-domme-redenen-om-hem-niet-te-halen/

 90. JennyJo says:

  Ik vind dat het RIVM pro-actief en op voor iedereen te begrijpen en toegankelijke manier aan de burgers zou moeten communiceren waarom vaccineren tegen griep belangrijk is en hoe het nou precies zit met de werkzaamheid en het vermeende “gevaar” van vaccins. En zo meer.

  Waarom niet gewoon een – goed gemodereerd – forum waar mensen vragen kunnen stellen en begrijpelijk en deskundig antwoord krijgen?

  Een academisch debat is heel mooi, maar dat gaat de meesten van de doelgroepen boven de pet.

 91. JennyJo says:

  Je kunt het niet iedereen naar de zin maken en die met een plank voor de kop hélemaal niet.

  Je hoeft het niet iedereen naar de zin te maken, je moet zorgen dat je goed en voldoende communiceert. Ik vind de communicatie van het RIVM heel mager, zeker vergeleken met het belang dat ze zeggen te hechten aan de griepvaccinatie.

 92. wilmamazone says:

  Het RIVM zelf komt met:
  Geen belangenverstrengeling RIVM en Coutinho bij advisering griepprik

  eindquote:

  Het RIVM is tevreden met het genuanceerde oordeel van de rechter. Het feit dat de rechter heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van belangenverstrengeling is voor het RIVM erg belangrijk. Verder geeft de rechter aan dat deze uitspraken binnen het publieke debat gedaan mogen worden. Het RIVM legt zich neer bij de uitspraak van de rechter dat dergelijke uitlatingen binnen het publieke debat toelaatbaar zijn.

  Zembla kopt met: RIVM verliest rechtzaak tegen criticus griepprik.

  Op het eind verwijst Zembla naar hun eigen uitzending van zaterdag 20 november 2010 en quote als laatst Schellekens alsof er daarna geen genuanceerde info meer geweest is. Stemmingmakerij dus èn niet voldoende aanvullend huiswerk gemaakt:

  Hoogleraar innovatie en medische biotechnologie H. Schellekens zegt hierover in ZEMBLA: ‘De studies bleken zo slecht uitgevoerd, dat ze nauwelijks bruikbaar zijn. En van die studies die wel bruikbaar waren, luidt de conclusie dat het vaccin eigenlijk niet werkt. Schellekens noemt het onethisch een hele bevolkingsgroep te vaccineren met een vaccin dat bijna niets doet.

  Update:

  Deze van Guido Jonkers nog gemist:
  Nieuws: RIVM onderuit in rechtzaak tegen huisarts..!!

  In de rechtzaak die door het RIVM was aangespannen tegen huisarts Hans van der Linde,

  heeft het RIVM bakzeil gehaald..!

  Met onder een foto van Coutinho het gebruikelijke/overbekende sneren:

  Roel Coutinho. De wijsheid in pacht te hebben, dat lijkt zijn opdracht. Maar het komt er te vaak op neer, dat hij het ook niet schijnt te weten…! En er ook niet écht moeite voor lijkt te doen! Waarom? Dat wordt steeds meer de vraag..

 93. wilmamazone says:

  Jennyjo zegt:

  Na de mededeling dat ze naar de rechter zouden stappen, heeft het RIVM zich gehuld in het diepste stilzwijgen over de griepvaccinatie. Als ik nu lees dat slechts 17% van het verplegend en verzorgend personeel zich laat inenten tegen de griep dan denk ik toch dat het RIVM in die tijd wel iets beters had kunnen doen dan zwijgen.

  Dan wil ik eerlijkheidshalve toch verwijzen naar b.v. dit comment van mezelf. Voor alle duidelijkheid een kopie daarvan:

  http://www.nursing.nl/home/nieuw/7432/rivm-blijft-verpleegkundigen-griepprik-adviseren

  RIVM blijft verpleegkundigen griepprik adviseren
  28 oktober 2011

  Verpleegkundigen moeten zich blijven inenten tegen de griep. Dit zegt Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tegen Nursing. ‘Dat er voor bepaalde groepen onvoldoende bewijs is voor de werkzaamheid wil nog niet zeggen dat we er dan maar vanaf moeten zien.’

  Coutinho reageert hiermee op het artikel dat in oktober in het Geneesmiddelenbulletin verscheen. Onderzoeker Dick Bijl stelt hierin dat er weinig bewijs is voor het nut van de griepprik, maar wel veel bewijs voor manipulatie van conclusies en verdachte onderzoeken. ‘Bijl trekt in het geneesmiddelenbulletin een onjuiste conclusie en stelt dat het griepvaccin eigenlijk niet meer gegeven moet worden. Dat vind ik onverantwoord’, zegt Coutinho tegen Nursing.

  quote:

  Besmetting patiënt
  De RIVM-directeur sluit zich bij het standpunt van de Gezondheidsraad aan: ‘Door je te laten vaccineren verklein je de kans dat de patiënt griep krijgt. Je doet het voor de patiënt. Dat is volgens mij ook de reden dat mensen in het ziekenhuis gaan werken, omdat ze iets kunnen betekenen voor de patiënt. Ik verbaas mij er ook altijd over dat er zo’n lage vaccinatiegraad is onder verpleegkundigen.’

  Het lijkt er voor mij toch op dat o.a. verplegend en verzorgend personeel de oortjes nog steeds niet/niet voldoende te luisteren legt en dat vind ik meer een gebrek aan opleiding/opfriscursus of whatever dan dat volledig op het conto van RIVM/Coutinho geschreven mag worden.

  Dat het voor jou -met je eigen moeder in een verpleeghuis- extra frustrerend is/je er moedeloos van wordt dat met name verplegend en verzorgend personeel het grotendeels laat afweten, begrijp ik volkomen. In dat huis doen zich wel meer dingen voor waar menigeen de haren rechtop van gaan staan, dus met het totaalpakket heb je wel erg veel/te veel onnodige zaken op jouw bordje.

 94. wilmamazone says:

  Barracuda vandaag met zijn mening over/kijk op de rechtszaak.
  Ben benieuwd naar de reacties daar, want ik verwacht wel actie van anti-vaccinanten.

 95. Renate says:

  De reacties bij Barracuda lees ik eigenlijk nooit meer, omdat daar zoveel figuren bij lijken te zitten met tamelijk duistere ideeën.

 96. JennyJo says:

  Een opmerking in 2011 vind ik echt te weinig. Bij zoiets belangrijks als vaccinaties moet je daar veel actiever in zijn als overheid vind ik. Het gaat me niet alleen om de griepvaccinatie, maar ook om vaccinaties in het algemeen.

 97. wilmamazone says:

  JJ:

  Een opmerking in 2011 vind ik echt te weinig

  Dat is een andere discussie; waar het mij nu om en over ging is dat jouw stelling dat het RIVM zich in het diepste stilzwijgen hulde over de griepvaccinatie, aantoonbaar niet klopt.

  Zie b.v. ook deze post van 7 sept j.l.

  Hij is opgelucht, zegt Roel Coutinho, directeur van het centrum bestrijding infectieziekten en dus verantwoordelijk voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Voor hem op tafel ligt het rapport van IQ Healthcare over de griepvaccinatie in 2011. “Vorig jaar dacht ik nog……..

  Toch plaatst Coutinho, ondanks zijn opluchting, een enkele kanttekening bij de cijfers over de griepvaccinatie. “Dat gezonde mensen tussen de 60 en 65 hun prikje niet halen, is misschien wel voorstelbaar. Die zijn immers niet ziek en hebben iets van ‘mij kan niets overkomen, waarom zou ik die prik halen?’ Toch is dat juist die groep waarvan overduidelijk is bewezen dat het vaccin werkt.”

  Daarnaast krijgt hij ook signalen dat de vaccinatiegraad van personeel in zorginstellingen te wensen overlaat. “Daar zijn geen cijfers van, maar ik vind het een hele wonderlijke zaak dat mensen in de zorg, die toch hun werk doen vanuit een zekere passie, hier zo lankmoedig mee omgaan. Kennelijk is er niet zoveel bewustzijn dat het vaccin niet alleen henzelf beschermt, maar ook het risico verlaagt voor de mensen die ze verzorgen.”

  Verplichte vaccinatie vindt Coutinho echter veel te ver gaan. “Maar het helpt al als bestuurders van instellingen het belang van vaccinatie bij hun personeel onder de aandacht brengen, zo leert onderzoek dat is uitgevoerd naar de vaccinatie tegen het Mexicaanse griepvirus.”

  De huisarts wordt in dit artikel gezien als sleutel tot een succesvolle griepcampagne, en er is een taak weggelegd voor bestuurders van zorginstellingen. Bij het RIVM zijn zeer zeker verbeterpunten te benoemen, maar is niet alleen verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

  Bovendien word je iig op internet al jaren doodgegooid met juiste info over griep/influenza. Ik heb maar weer eens een rondje gemaakt en zou tientallen links kunnen plaatsen. Ik beperk me tot deze medespeler wat info over vaccinatie in het algemeen betreft en hier over griep: de GGD

  Kunnen we het ook nog hebben over consultatiebureau’s en schoolartsen wat voorlichting over vaccinatie’s in het algemeen betreft.

 98. JennyJo says:

  Het spijt me, maar ik ben het gewoon niet met je eens. Als het RIVM al iets zegt over vaccins, is het reactief. Dat vind ik veel te weinig gezien het belang ervan.

 99. Renate says:

  Helaas wordt je op datzelfde internet ook doodgegooid met onjuiste info over vaccinaties, om het nog maar niet te hebben over verhalen waarin het nu van griepvaccinaties ter discussie wordt gesteld.
  En als je dan ook nog ziet hoe weinig mensen in de zorg zich tegen griep laten vaccineren, dan versterken deze dingen elkaar. De leek zal zeggen: “zie je wel dat die griepvaccinaties vooral goed zijn voor de portemonnee van de fabrikant, de mensen in de zorg laten zich ook niet vaccineren, dus waarom zou ik het wel doen?” En de mensen in de zorg kijken misschien weer naar alle verhalen in de media, waarin aan het nut van de griepprik getwijfeld wordt. Voeg daar de verhalen over belangenverstrengeling en een wantrouwen tegen autoriteiten aan toe en de vaccinatiegraad gaat omlaag. Want wie gelooft men? De officiële instanties, waarvan beweerd wordt dat ze belangen hebben in de farmaceutische industrie of de fabricage van vaccins, of de eenling, die geen banden met dergelijke instituties heeft. Als deze persoon dan ook nog een aardige titel heeft, waardoor je mag vermoeden dat hij iets meer dan de gemiddelde idioot, zoals bijvoorbeeld een ex-huisarts, of andere wetenschappers, dan wordt de vraag wel heel moeilijk te beantwoorden.

  Ik probeer niets goed te praten, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen aan het twijfelen worden gebracht.

 100. wilmamazone says:

  JJ:

  Het spijt me, maar ik ben het gewoon niet met je eens. Als het RIVM al iets zegt over vaccins, is het reactief. Dat vind ik veel te weinig gezien het belang ervan.

  Om maar weer eens een voorbeeld te geven van het tegendeel:
  http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/Jaarlijkse_griepprik

  Rechts op deze pagina vindt u de folder ‘Jaarlijkse griepprik’.
  Deze folder krijgt u bij de uitnodiging van uw huisarts of via aanvraag bij de praktijkassistente.

  De folder is vertaald in 8 talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Turks, Papiamento en Arabisch.

  Ik heb de oproep van de huisarts inmiddels binnen en daar zit geen folder bij noch een verwijzing naar de mogelijkheid om die alsnog te krijgen in de huisartsenpraktijk.

  Het enige dat dikgedrukt in de brief staat is:
  Mensen van 60 jaar en ouder, en mensen van alle leeftijden met hart-en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieeraandoeningen en mensen met weinig afweer, lopen extra risico om ernstig ziek te worden door de griep.
  Deze prik is voor U gratis.

  Renate:

  Helaas wordt je op datzelfde internet ook doodgegooid met onjuiste info over vaccinaties, om het nog maar niet te hebben over verhalen waarin het nu van griepvaccinaties ter discussie wordt gesteld.

  Dat klopt, maar dat is een ander hoofdstuk èn een dat begint te lijken op dweilen met de kraan open. Ik gaf hierboven al een voorbeeld hoe Guido Jonkers & Co. evengoed nog tekeer gaan tegen Coutinho en hier een ander ‘smakelijk’ voorbeeld:
  http://www.nujij.nl/gezondheid/de-griepprik-veertien-domme-redenen-om-hem-niet.19224510.lynkx#axzz27f6BtLOD

  68 2 dagen geleden door K. Laagzang

  Jan Willem Nienhuis, de auteur van dit artikel werkt vast en zeker bij het RIVM. Met dat gegeven is het niet zo vreemd dat hij WC-eendgedrag vertoont. Opmerkelijk is echter dat ook hij zegt: “(…..) je moet bedenken dat het vaccin onmogelijk tegen alle toekomstige varianten kan beschermen. Je kans om in het komende jaar griep te krijgen daalt van 10% naar 2%, niet naar 0%”. Hij laat onvermeld dat ieder virus zich vrij snel muteert en dan is het vaccin waardeloos geworden. Nee, mij niet gezien die vaccinatie.

  74 1 dag 19 uur geleden door herman sjonnie

  Jan Willem Nienhuys heeft geen donaties nodig om zijn site in de lucht te houden, deze gost word dik en dik betaal door pillenmakers, vaccine knutselaars,wonderdrankjesmakers, Pharma zooi,op de markt gebracht met ondersteuning van het RIVM
  Proost op u gezondheid

  Als alle smaad en laster/op de persoon spelen en diverse keiharde leugens over vaccinatie voor de rechtbank moesten komen, werd het met gemak een massaproces.

  Renate:

  Ik probeer niets goed te praten, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen aan het twijfelen worden gebracht.

  Dat mensen aan het twijfelen worden gebracht, kan ik me levendig voorstellen. Ik heb zelf in 1e instantie ook getwijfeld aan het nut en de noodzaak van de prikken tegen Nieuwe Influenza A/ Mex. griep. Ik had het voordeel van met name deze site waar Crypto ontzettend veel tijd heeft gestoken in alle mogelijke juiste en eerlijke info over griep/de vaccinatie daartegen.

 101. Renate says:

  Het probleem zit natuurlijk niet in mensen als Guido Jonkers en co. De mensen die de onzin die daar verspreid wordt, geloven zijn toch niet meer te helpen of te overtuigen. Het probleem zit natuurlijk vooral in de tegenstrijdige informatie van mensen waarvan je in ieder geval zou kunnen denken dat ze over de juiste kennis beschikken. En dan denk ik dus aan de mensen uit de documentaire van Zembla, die nog steeds door allerlei mensen wordt aangehaald, ondanks het feit dat het een en ander op internet al weerlegd is. Ik denk dat informatie die via de TV is verspreid misschien langer blijft hangen. Ook is men misschien minder snel geneigd informatie die door officiële instanties wordt verspreid te geloven. Een zeker wantrouwen jegens de overheid is niet alleen te vinden bij de complot-gekkies van Niburu en aanverwanten.

 102. wilmamazone says:

  Renate:

  Het probleem zit natuurlijk niet in mensen als Guido Jonkers en co. De mensen die de onzin die daar verspreid wordt, geloven zijn toch niet meer te helpen of te overtuigen.

  Chris Klomp nog maar een keer in de herhaling met: Ook de dorpsgek heeft internet

  De bekende viroloog Roel Coutinho hekelt vandaag (8 aug. 2009 red.) in de Telegraaf en passant de werking van het internet. Hij reageert op ‘kruidenoma’ Desiree Rover, die overal doodleuk beweert dat vaccinatie tegen de Mexicaanse griep onzin is. Zelfs gevaarlijk voor de volksgezondheid.

  Coutinho reageert als volgt:

  “Vroeger verkondigden dit soort mensen hun zelf verzonnen verhaaltjes op een zeepkist, bijvoorbeeld in het Londense Hyde Park. Daar kon je dan best om glimlachen. Nu hebben ze dankzij internet een podium voor miljoenen. Ook als maar een paar leken het oppikken en zich vervolgens niet tegen de Mexicaanse griep laten inenten, kan dat levens kosten.”

  De directeur bij het RIVM vindt vrijheid van meningsuiting een groot goed. Ook voor mensen met wat hij noemt “wonderlijke ideeën”. Maar Désirée Röver en anderen die een kruistocht tegen vaccinaties voeren, zijn inmiddels de onschuld voorbij. Ze gooien alles op internet, geven hun boodschap een serieuze uitstraling en creëren zo enorme problemen. “Daar is weinig aan te doen, wij zouden als wetenschap óók veel meer gebruik moeten maken van het internet voor, zeg maar, de gewone man en vrouw…

  Volgens Coutinho kan misinformatie leiden tot gevaarlijke toestanden:

  Ruim 25 jaar geleden was er een wetenschapper die stelde dat aids niet werd veroorzaakt door hiv. Gevolg daarvan was dat ook de preventie niet serieus werd genomen. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika werd zijn boodschap door de leiders van dat land misbruikt. Kijk, op zo’n moment wordt het allemaal dus levensgevaarlijk.” Volgens Roel Coutinho is Désirée Röver geen “gek die maar wat roept”. Dit zijn mensen met een missie, meent de professor. “Het is als een geloof, ze weten gewoon dat ze gelijk hebben… Discussiëren is, en nu spreek ik uit ervaring, zinloos. Als je waterdicht aantoont dat de Mexicaanse griep vanuit het dierenrijk tot ons is gekomen, verzinnen ze gewoon een nieuw ‘argument’. Rationeel en wetenschappelijk zijn ze niet te overtuigen, de vooringenomenheid is grenzeloos. Als mevrouw Röver een arts was, zou je haar op misleiding kunnen aanpakken. Maar zij is helemaal niets. Helaas…”

 103. Renate says:

  Tja, maar zolang de kul alleen te lezen op aan Niburu gerelateerde sites, valt de schade misschien nog te overzien. Deze mensen zullen toch alles wel geloven en hebben sowieso al een wantrouwen tegen alles wat de officiële wetenschap verkondigt. Helaas kan je deze mensen niet opsluiten op een onbewoond eiland. (Nou ja, als deze mensen daar zitten, is het eiland natuurlijk niet meer onbewoond, maar vooruit, dat is een detail.)
  Problematischer wordt het als deze mensen door de media gezien worden als een soort serieuze gesprekspartner, die in het kader van ‘hoor en wederhoor’ aan het woord worden gelaten.
  Ook het feit dat organisaties die zich tegen vaccinaties keren zich vaak tooien met officieel klinkende namen, zoals ‘National Vaccination Information Center’, vormt een groter probleem. En ja als er wetenschappers, of publiciteitsgeile artsen meewerken aan het verspreiden van misinformatie, worden de problemen ook groter, zeker als deze misinformatie op de een of andere manier in vruchtbare aarde valt, bijvoorbeeld doordat het aansluit bij een bepaalde maatschappijvisie. Dat zie je bijvoorbeeld bij de boodschappen over het ontstaan van AIDS, die in Afrikaanse landen in vruchtbare aarde viel, bijvoorbeeld omdat het aansloot bij de ideeën als AIDS als een Westerse uitvinding om bepaalde groepen mensen uit te roeien.

 104. wilmamazone says:

  Renate:

  En ja als er wetenschappers, of publiciteitsgeile artsen meewerken aan het verspreiden van misinformatie, worden de problemen ook groter, zeker als deze misinformatie op de een of andere manier in vruchtbare aarde valt, bijvoorbeeld doordat het aansluit bij een bepaalde maatschappijvisie.

  @allen:
  Daarbij komt nog dat de gemiddelde journalist een medisch analfabeet is, en voor de rest ook graag een loopje neemt met de feiten. Ga ik weer even terug naar afgelopen woensdag:
  http://www.pzc.nl/regio/zeeland/11767611/Zeeuwse-huisarts-Van-der-Linde-wint-van-Nederlandse-staat.ece

  Zeeuwse huisarts Van der Linde wint van Nederlandse staat

  MIDDELBURG – De Zeeuwse huisarts Hans van der Linde hoeft zijn uitlatingen over de RIVM-topman Roel Coutinho niet in te trekken. Dat heeft de Middelburgse rechtbank woensdag besloten. De SP heeft woensdag naar aanleiding van de uitspraak van de Middelburgse rechtbank aan minister Edith Schippers (Volksgezondheid) in de Kamer om opheldering gevraagd.

  eindquote:

  Van der Linde reageerde gisteren verheugd op de uitspraak, die volgens hem ook een algemeen belang dient: “Namelijk dat mensen vrijelijk kunnen zeggen dat er sprake is van belangenverstrengeling.”

  Aan het item is een audiofragment toegevoegd waarin Van der Linde te beluisteren valt.

  Hij blijft met verve zijn Calimerorol spelen en zegt o.a. niet dat hij zelf ook een veroordeling aan z’n broek heeft hangen vanwege zijn weerwoord dat grotendeels nergens op sloeg. En nee dan krijg je geen schadevergoeding, maar daar zette ik in het item op 25 jan. al een vraagteken bij:

  Van der Linde eist alvast schadevergoeding, maar of hij recht van spreken heeft?

  Inmiddels kan ik zijn persverklaring van afgelopen woensdag wel downloaden en die is ook al niet om over naar huis te schrijven:

  Klik om toegang te krijgen tot Persbericht_Vonnis_RIVM_vs_Hans_van_der_Linde.pdf

  Uiteraard schoot deze quote me het meest in het verkeerde keelgat:

  Bijna 7000 mensen ondersteunden met hun handtekening een petitie waarin minister Edith
  Schippers werd opgeroepen de rechtszaak tegen mij in te trekken. Een groep hoogleraren
  publiceerde een manifest, met een gelijksoortige oproep. De minister en haar ministerie
  hebben die oproepen naast zich neergelegd. Uiteindelijk hebben meer dan 1300 mensen
  60 000 euro bij elkaar gebracht voor een steunfonds. Graag willen mijn echtgenote en ik
  kenbaar maken dat wij zeer dankbaar zijn voor deze bijdragen. Ook de enorme morele
  steun die wij van velen hebben gehad, heeft ons goed gedaan.

  Lees enkele posts vanaf hier waaruit blijkt dat Alterneut & Co. en/of anti-vaccinanten de petitie gretig ondertekend hebben en een deel daarvan óók geld stortte in het steunfonds.
  Als je het nodig hebt/blijft hebben om jezelf op zo’n manier letterlijk en figuurlijk rijk te rekenen……..juist ja!

  Wat dat algemene belang betreft dat Van der Linde claimt te dienen, zie deze post van 1 febr. j.l. over belangenverstrengeling: https://cryptocheilus.wordpress.com/2012/01/25/huisarts-hans-van-der-linde-in-proces/comment-page-1/#comment-26760

  Het lijkt er voor mij op dat Hans van der Linde, zelfs ná de uitspraak, zijn veel te grote broek nog steeds niet uit wil trekken en dat zou toch hoog tijd worden. Het is wat Crypto hier ook al herhaalde:

  Het volstaat kennelijk die emmer bagger vol vage verwijzingen over iemand heen te storten en genoegzaam achterover te hangen […] Zo wordt de publieke opinie steeds meer bespeeld door de – zich op de voorgrond dringende- middelmaat met rafelige argumenten..

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/12/14/belangenverstrengeling/

  Ik rust mijn kaas.

 105. Renate says:

  Mensen zijn nu eenmaal dol op Calimero’s en veel mensen hebben een aversie naar alles wat naar officiële instanties ruikt. Dat geldt voor het RIVM, de VtdK (die men altijd beschuldigd van banden met de farmaceutische industrie), allerlei andere organisaties, die men kan beschuldigen van banden met de overheid, of banden met de industrie, en natuurlijk de rechtspraak, die alleen wordt vertrouwd als men een beslissing neemt die op de een of andere manier het eigen gelijk bevestigd.. Iedereen heeft belangen te verdedigen, die strijdig zijn met het algemeen belang en alleen de Calimero’s bieden dapper verzet. Zo is het in ieder geval in de ogen van veel mensen.

  Het is op zich misschien nog niet altijd erg dat journalisten bepaalde kennis niet in huis hebben. Een probleem is eerder dat men niets lijkt te leren en dus nog steeds dezelfde mensen aan het woord laat, die zich door uitspraken in het verleden al gedisqualificeerd hebben.
  Kies uw vrienden met zorg.

 106. wilmamazone says:

  In België is men in ieder geval ook niet van plan de griepprik af te schaffen, integendeel:
  http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/Gezondheidsdoelstelling-infectieziekten-en-vaccinatie/

  Tegen 2020 moet een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen erop gericht zijn de bevolking gedurende het hele leven doeltreffend te beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten die een ernstige impact kunnen hebben op de levenskwaliteit.

  Tegen 2020 is minstens 50% van de zwangere vrouwen gevaccineerd tegen seizoensgriep.
  Tegen 2020 is minstens 50% van de risicogroepen voor complicaties van griep jonger dan 65 jaar jaarlijks gevaccineerd tegen seizoensgriep.

  Voor vaccinatie van 65-plussers:
  Tegen 2020 wordt een vaccinatiegraad tegen seizoensgriep van 75% bereikt bij 65-plussers.

  Tegen 2020 wordt ernaar gestreefd dat 80% van het gezondheidspersoneel gevaccineerd is tegen seizoensgriep.

 107. Renate says:

  Ik wens ze daarbij veel succes. En dan maar hopen dat men niet al te veel Indianenverhalen in de media krijgt, over de vermeende gevaren van vaccinaties. Of zouden Belgen anders zijn?

 108. wilmamazone says:

  Ook het artikel ‘Uitspraken Van der Linde rechtmatig’ in Medisch Contact liet te wensen over en ik vind dat deze reageerder gelijk heeft:

  “Deze kop dekt slechts de helft van de lading. Er had evengoed kunnen staan: “Van der Linde kan volgens rechtbank bewering van belangenverstrengeling Coutinho en de industrie niet onderbouwen”. Maar blijkbaar vindt MC dat minder interessant.”

  E.A. Badings, arts, ZWOLLE – 27-09-2012 12:36

  De tweede reactie is ook interessant:

  “Gelukkig voor het RIVM en tegen de verwachting wellicht van Coll van der Linde tonen Schotse data uit de griep-epidemie van 2009 de beschermende werking bij ouderen van H1N1 influenza vaccinatie aan[CR Simpson et al Lancet Inf Dis 12:696-702;2012].Voor de gezondheidszorg is dat belangrijker nieuws dan een rechterlijke uitspraak over intercollegiale communicatie.
  MF Niermeijer, Rotterdam.”

  M.F. Niermeijer, klinisch geneticus np, ROTTERDAM – 27-09-2012 16:44

  Op zoek naar die Schotse data kwam ik o.a. deze waslijsten aan onderzoek tegen:
  http://www.vhcinfo.org/immunizations.asp?page=safety&subnav=h1n1&title=H1N1%20Related%20Articles

  http://www.vhcinfo.org/immunizations.asp?page=safety&subnav=influenza&title=Influenza Related Articles

  en hier is de genoemde studie:
  http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(12)70133-0/fulltext

  Effectiveness of H1N1 vaccine for the prevention of pandemic influenza in Scotland, UK: a retrospective observational cohort study

  Of die onderzoeken allemaal even zinvol waren/zijn. kan ik niet beoordelen, maar stel dat Van der Linde -als zelfbenoemde beste stuurman aan wal- morgen zijn zin krijgt en de jaarlijkse griepprik wereldwijd wordt afgeschaft. Hoeveel moeite wil/kan men dan nog doen om betere griepvaccinatie te ontwikkelen? Wat heeft het in de tussentijd voor consequentie’s als er niets gedaan wordt aan grieppreventie middels vaccinatie en ga zo maar door?

  update:
  Ik kon deze post zo snel niet vinden, maar hier de onderbouwing dat Van der Linde -nog steeds- vindt dat er gestopt moet worden:

  “Enkele miljoenen euro’s moet in dit geval zijn rond de 60 miljoen euro. Griepvaccinatie voldoet niet aan de meest basale eisen van preventieve geneeskunde. Stoppen dus.
  Hans van der Linde, huisarts te Capelle aan den IJssel”

  H. van der Linde, huisarts, BURGH HAAMSTEDE – 10-07-2012 14:13

 109. wilmamazone says:

  Renate:

  Ik wens ze daarbij veel succes. En dan maar hopen dat men niet al te veel Indianenverhalen in de media krijgt, over de vermeende gevaren van vaccinaties. Of zouden Belgen anders zijn?

  Of Belgen zoveel anders zijn wat vaccinatie betreft weet ik niet zo snel, maar die hebben wel hun complotdenker en anti-vaccinant Peter Vereecke die ook een graag geziene gast is bij o.a. Guido Jonkers van (Don’t)Want-to-Know en bij Argusoog.

  Wat Nederland betreft nog maar een keer het briefadvies van de Gezondheidsraad op 28 sept. 2011:
  http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/briefadvies-vaccinatie-tegen-seizoensgriep

  Vandaag bracht de Gezondheidsraad aan minister Schippers een briefadvies uit over vaccinatie tegen seizoensgriep. De boodschap is: de griepprik is van bewezen waarde voor mensen met een medische risicofactor, zoals afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en de longen, en voor 60-plussers. Het griepvaccinatiebeleid zou wat de raad betreft gehandhaafd moeten worden, ook al zijn er nog wel enkele wetenschappelijke vragen over de precieze werkzaamheid van de jaarlijkse vaccins. Het advies zet uiteen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van nader onderzoek op dit vlak.

 110. Renate says:

  Ja, ik dacht later ook aan de heer Vereecke. Maar goed, die valt in dezelfde categorie als Guido Jonkers en de mensen die deze mensen serieus nemen zijn misschien niet op de vingers van een hand te tellen, maar het zijn er toch niet zo veel.
  Het probleem zit nog steeds meer in mensen als Hans van de Linde en in mensen die alle informatie van overheidsinstanties, zoals de Gezondheidsraad en het RIVM wantrouwen. Ik weet niet hoe de huidige vaccinatiegraad onder gezondheidswerkers in België is, maar als deze net zo klein is als in Nederland, dan is er nog heel wat werk te doen, om naar 80% te gaan.
  Op internet is informatie genoeg, maar het gaat niet om de hoeveelheid informatie, maar om welke informatie mensen wensen te vertrouwen. Hoe je er voor moet zorgen dat mensen de juiste informatie gaan vertrouwen, weet ik ook niet.

 111. wilmamazone says:

  Renate:

  Ik weet niet hoe de huidige vaccinatiegraad onder gezondheidswerkers in België is, maar als deze net zo klein is als in Nederland, dan is er nog heel wat werk te doen, om naar 80% te gaan.

  Hier alvast een publicatie uit 2008:
  http://www.nvkvv.be/file?fle=620&ssn=

  De meeste gezondheidswerkers in deze studie denken bij griep aan een ernstig
  ziektebeeld met hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn en droge hoest van meerdere dagen, terwijl de Belgische bevolking griep meer ziet als een kwaaltje.

  Bijna alle ondervraagden (93%) erkennen het belang van handhygiëne tijdens een griepepidemie. 77% vindt vaccinatie een belangrijk preventiemiddel, maar slechts 23% liet zich het voorbije winterseizoen vaccineren.
  Meer dan de helft vindt het innemen van antivirale middelen en het gebruik van maskers niet belangrijk.

  Minder dan 5% van de ondervraagden heeft ooit de website influenza of
  het gratis belnummer gebruikt. Slechts 15% zou ooit informatie gekregen hebben over de griepsoorten via de werkgever of beroepsorganisatie.

 112. wilmamazone says:

  http://www.kiza.nl/node/2225

  Als een werknemer eenmaal in dienst genomen is kan men betrokkene niet meer dwingen zich te laten vaccineren. (..)Echter als men het accepteren van vaccinatie als een functie-eis gesteld heeft vóór de aanname dan kan men een weigeraar wel weigeren.(..)

  eindquote:

  Uit Amerikaans onderzoek bleek dat als men een vaccinatie verplicht stelt en alleen medische, ethische en of religieuze argumenten accepteert bijna 95% van de werknemers in de gezondheidszorg zich tenslotte tegen de influenza liet vaccineren. Het ethische argument tot zelfbeschikking van de werknemers moet altijd afgewogen worden tegen het recht op een veilige behandelingsomgeving van de vaak verzwakte patiënten en hun recht op leven.

  De scriptie van -inmiddels afgestudeerd verpleegkundige- Bram Hengeveld updaten en in boekvorm -in meerdere talen- uitgeven/ter beschikking stellen aan zorgmedewerkers zou o.a. alvast een mogelijkheid zijn om die goed te informeren:

  Klik om toegang te krijgen tot influenza-1-4.pdf

  Wie weet neemt men een en ander eerder aan van een collega.

 113. Jan Willem Nienhuys says:

  Misschien een idee om niet meer van griep te spreken, maar van “de longziekte influenza” (met tussen haakjes erachter “echte griep”). Uit die scriptie maak ik ook op dat een methode zoals de huisarts doet, ook in een ziekenhuis werkt. Je roept op een bepaalde dag iedereen op (flink reclame maken) en dan kan iedereen ter plaatse een prik krijgen.

 114. Renate says:

  Wie weet neemt men een en ander eerder aan van een collega.

  Ik help het je hopen.

 115. wilmamazone says:

  Wat nog beter zou helpen om diverse oogjes te openen is een stevige epidemie of een heuse pandemie. Aan den lijve ondervinden wat het is als teveel mensen tegelijkertijd uit de running zijn vanwege influenza. Complete chaos in o.a. ziekenhuizen/andere zorginstellingen vanwege ziek personeel en een groot tekort aan o.a. beademingsapparatuur en ambulances/de bezetting daarvan. Patiënten die letterlijk stikken en dat met beeld, en vooral geluid, uitzenden op TV en op internet zetten. Eens zien of je daarna de vaccinatiegraad van met name zorgpersoneel niet op minstens 95% krijgt!

  We hebben tegenwoordig ook de technische middelen om alle in en outs van influenza in beeld te brengen en van de week vond ik een prachtig voorbeeld over E-nummers waar ook zo’n hoop over geroeptoeterd wordt door de Fa. Verwend & Co.:
  http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2012/sept/De-strijd-tegen-bederf.html

  Ik heb door tijdgebrek pas het eerste kwartiertje van de bijbehorende documentaire gezien, maar genoeg om deze aan te bevelen:

  In vaccins zitten ook conserveermiddelen die veilig zijn, dus……….juist ja!

 116. wilmamazone says:

  De Europese Commissie ook een flinke doorn in het oog van Van der Linde?:
  http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/flu_vaccination/index_nl.htm

  De Commissie moedigt de EU-landen aan om risicogroepen te stimuleren zich te laten vaccineren tegen seizoensgriep, omdat juist zij van griep ernstig ziek kunnen worden. De Ministers van Volksgezondheid van de EU hebben eind 2009 een aanbeveling over seizoensgriep gedaan waarin staat dat de EU-landen moeten streven naar een vaccinatiegraad van 75% voor risicogroepen, waaronder ouderen en mensen die in de zorg werken, voor 2015.

 117. Renate says:

  De Europese Commissie ook een flinke doorn in het oog van Van der Linde?:
  http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/flu_vaccination/index_nl.htm

  Beslist.
  En natuurlijk niet alleen in het oog van Van der Linde. Er is namelijk maar een ding nog erger dan de landelijke overheid en dat is Europa, in ieder geval in de ogen van de anti-vaccinanten en de sprookjesvertellers. Groot en anoniem en gegarandeerd met allerlei belangen van de farmaceutische industrie. Dus nee, als Europa, of de Europese Commissie iets zegt, dan moet dat nog meer gewantrouwd worden.

  Wat nog beter zou helpen om diverse oogjes te openen is een stevige epidemie of een heuse pandemie. Aan den lijve ondervinden wat het is als teveel mensen tegelijkertijd uit de running zijn vanwege influenza. Complete chaos in o.a. ziekenhuizen/andere zorginstellingen vanwege ziek personeel en een groot tekort aan o.a. beademingsapparatuur en ambulances/de bezetting daarvan. Patiënten die letterlijk stikken en dat met beeld, en vooral geluid, uitzenden op TV en op internet zetten. Eens zien of je daarna de vaccinatiegraad van met name zorgpersoneel niet op minstens 95% krijgt!

  Dat lijkt me misschien beter te kunnen helpen, hoewel er dan natuurlijk altijd weer mensen zijn die roepen dat het allemaal vreselijk overdreven wordt en dat het alleen maar in scene is gezet om meer vaccins te verkopen. Sommige mensen laten zich gewoon niet overtuigen.

 118. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik weet niet of dat wel zo’n goed argument is. Qua vorm komt het overeen met religieuze argumenten “jij wilt niet geloven dat X, maar wacht maar tot Y, dan gebeurt er Z, dan piep je wel anders”
  Voor X, Y, Z kun je invullen

  God / jij doodgaat / dat je in de hel komt

  of

  vaccinatie helpt / er een epidemie komt / alles in het honderd loopt

  Volgens mij zijn beide argumenten invalide. Is het nou echt nodig dat er dooien vallen om gelijk te krijgen?

  Die 95% haal je ook met eenvoudigweg verplicht stellen.

 119. wilmamazone says:

  Jan Willem N.:

  Volgens mij zijn beide argumenten invalide. Is het nou echt nodig dat er dooien vallen om gelijk te krijgen?

  Die 95% haal je ook met eenvoudigweg verplicht stellen.

  Als o.a. Van der Linde zijn zin krijgt, wordt er helemaal niet meer gevaccineerd tegen de seizoensgriep, laat staan dat verplicht stellen voor zorgpersoneel ter tafel komt. Daar zou dan sowieso een wetswijziging voor nodig zijn, en hoe zit het dan met andere dienstverlenende beroepen zoals b.v. politie en brandweer?
  Volgens mij gaat er toch nog heel wat water door de Maas voordat het zover is.

  Uiteraard chargeerde ik met mijn voorbeeld; vind ik dat ook niet echt een valide argument.
  Al dat geroeptoeter kan me ook zó de neus en de oren uit komen! De Mexicaanse griep/Nieuwe Influenza A zie je nu namelijk ook weer regelmatig voorbij komen op een laatdunkende manier; die stelde ook niets voor, hahaha. Toen lag vooral Ab Osterhaus onder vuur vanwege vermeende belangenverstrengeling en nu Roel Coutinho alsof er nog nooooooooit wat over gezegd werd. De herhaling van de herhaling van een herhaling die al eerder herhaald was. *zucht*

  Hier een artikel over de griep die ‘niets’ voorstelde:

  http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2012/juni/Mexicaanse-griep-toch-erger.html
  Mexicaanse griep toch erger dan gewone
  ‘Pandemie kostte in z’n eerste jaar bijna tien miljoen levensjaren’

  Ongemerkt zijn tussen de 150- en 580 duizend mensen overleden aan de grieppandemie van 2009, berekent een groep deskundigen. Gerekend in verloren levensjaren was de impact bijna vier keer zo groot als in een normaal griepjaar.

  De slachtoffers van de Mexicaanse griep waren gemiddeld een stuk jonger dan de doden die vallen bij een normale seizoensgriep. Er gingen relatief veel kinderen en jongeren dood. Het extra leed dat daardoor ontstaat kun je gemakkelijk uitdrukken in verloren levensjaren – waarbij je er voor het gemak vanuit gaat dat de doden zonder griep een normale levensverwachting hadden. Niet helemaal eerlijk, want vaak zijn het mensen die al luchtwegklachten of hartproblemen hadden.

  Maar dan nog; het zal jouw kind maar geweest zijn dat aan de gevolgen van griep overleed!

  De zijlijnroeptoeters hebben gemakkelijk praten en ja, op een slechte dag gun ik ze inderdaad van harte dat ze het zelf eens mee mogen maken. Dat duurt nooit lang, maar toch.
  Dus gaat ook dit jaar de nominatie voor kerstengeltje van het jaar aan mij voorbij. *snik*

 120. wilmamazone says:

  Van belang is dus de vaccinatiegraad die door al dat geroeptoeter door o.a. Van der Linde vorig jaar gelukkig maar licht daalde:
  Vaccinatiegraad griepprik licht gedaald in 2011

  30% van de Nederlandse bevolking komt in aanmerking voor een gratis griepprik in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie. Uit de jaarlijkse monitor, uitgevoerd door IQ healthcare, komt naar voren dat de vaccinatiegraad in het afgelopen griepseizoen licht gedaald is. In 2011 heeft 65,7% van de doelgroep zich laten vaccineren; terwijl in 2010 nog 68,9% van de doelgroep een griepvaccinatie heeft gehaald bij zijn huisartspraktijk. De daling in de vaccinatiegraad is vooral zichtbaar in de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar: van 63,2% in 2010 naar 56,2% in 2011. Voor de mensen in deze groep die alleen worden uitgenodigd vanwege hun leeftijd – en niet vanwege een medische indicatie – is de daling het sterkst: van 52,1% in 2010 naar 43,6% in 2011. De vaccinatiegraad van personen met een chronische aandoening bleef hoog in 2011 maar was in het algemeen wel iets lager dan in 2010. De vaccinatiegraad verschilt tussen de diverse hoogrisicogroepen. De vaccinatiegraad was 78,7% (81,7% in 2010) voor mensen met diabetes mellitus, 77,1% (80,1% in 2010) voor mensen met hart aandoeningen en 69,8% (71,2% in 2010) voor mensen met long aandoeningen. Van de doelgroep met een leeftijdsindicatie (60 jaar of ouder) werd 71,3% gevaccineerd ten opzichte van 75,4% in 2010. Wanneer mensen tot meerdere doelgroepen tegelijk behoorden (de zogenaamde multimorbiditeit) was de vaccinatiegraad hoger dan wanneer mensen ‘slechts’ één indicatie hadden (respectievelijk 78,1% versus 55,7%).

  Via dit bericht kwam ik terecht bij:
  http://www.snpg.nl/

  In deze reactie gaf ik al aan dat ik nog nooit een folder heb ontvangen bij de uitnodiging voor de griepprik -overigens ook niet toen ik nog in een zorgcentrum werkte- en de site van mijn huisarts verwijst bij de link vaccinatie slechts naar een adres waar iemand terecht kan voor reizigersvaccinatie’s. Onder de link NHG- Patiëntenbrieven is wel wat te vinden over griep.

  Het RIVM wordt door sommigen verweten dat ze te weinig actief zijn, maar lees deze nieuwsbrieven eens aandachtig zou ik zeggen:
  Nieuwsbrief huisartsen:

  Informatie over de effectiviteit van de griepprik

  Afgelopen jaar zijn er in de media vraagtekens gezet bij de effectiviteit van de griepprik. Daarom wil het RIVM, samen met het NHG en de SNPG u hierover informeren en is er informatie beschikbaar gesteld. Ons doel is dat de doelgroep goed geïnformeerd is over het nut en de werkzaamheid van de griepprik, zodat ze een goede keuze kan maken om wel of geen griepprik te halen. Door het beschikbaar stellen van deze informatie en het verduidelijken van de beschikbare informatie willen we de doelgroep in staat stellen zich goed te informeren en u in staat stellen uw patiënten/cliënten goed te kunnen informeren.

  Via de website van het RIVM zijn banners te downloaden die u kunt gebruiken voor op uw eigen website. Via de banners kunt u patiënten/cliënten eenvoudig verwijzen en laten doorklikken naar de beschikbare informatie op de website van het RIVM over de griepprik. Ook zijn er banners beschikbaar waarmee patiënten/cliënten direct terecht komen bij ‘veelgestelde vragen’.

  Versturen uitnodiging

  Het is van belang om uw patiënten goed te informeren. Dit is volgens de WGBO ook een plicht van de huisarts. Stuur daarom de gratis folder mee in een gesloten envelop aan de patiënt in verband met de privacy. Ook kunt u de folder op uw website plaatsen.

  Als u folders en/of uitnodigingskaarten heeft besteld, dan heeft u deze inmiddels ontvangen. Mocht dit niet geval zijn of wilt u folders en/of uitnodigingskaarten (bij-) bestellen dan kunt u dit eenvoudig regelen via de webapplicatie (www.snpg.nl). Vertalingen van de folder (8 talen) zijn te downloaden via de site http://www.rivm.nl/griepprik.

  Bij de nieuwsbrief zorginstellingen is het ongeveer van hetzelfde laken een pak:

  Informeren van patiënten/cliënten
  Het is van belang om uw patiënten/cliënten goed te informeren. Dit is volgens de WGBO ook een plicht van de arts. Geef daarom de gratis folder mee. De folder beantwoordt mogelijk ook al vragen van patiënten/cliënten. Als u reeds folders heeft besteld, dan heeft u die inmiddels ook ontvangen.

  Mocht dit niet geval zijn of mocht u alsnog folders willen (bij-) bestellen dan kunt u dit eenvoudig regelen via de webapplicatie (www.snpg.nl). De folders worden kosteloos verstrekt. Ook kunt u de folder op uw website plaatsen.

  Ik wil niet generaliseren op basis van mijn persoomlijke ervaring, maar wie heeft ook nog nooit zo’n folder gezien langs de juiste weg? Wie kan/mag lakse artsen -die het verzoek van het RIVM om mensen goed te informeren naast zich neer leggen- op de vingertjes tikken? Als men graag wil dat de vaccinatiegraad weer omhoog gaat wat influenza betreft, lijkt betere samenwerking toch een must nietwaar?
  Het kan natuurlijk ook dat er nog meer huisartsen/artsen zijn die al jaren à la Van der Linde prikken, dus met tegenzin en met de -al of niet openlijke- boodschap dat de griepprik geen nut heeft/de info van het RIVM niet klopt.

  Al met al nog een lange weg te gaan, heb ik zo het gevoel.

 121. wilmamazone says:

  Ben benieuwd of we in de media wat beter doorploegde stukkie’s te lezen krijgen, want dit ANPeetje dat vandaag de ronde gaat maken, is wel èrg magertjes:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3325247/2012/10/02/Jaarlijkse-griepprik-weer-in-aantocht.dhtml

  Jaarlijkse griepprik weer in aantocht

  Miljoenen Nederlanders kunnen zich vanaf half oktober gratis laten inenten tegen de griep. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat ruim 3,5 miljoen Nederlanders zich dit jaar laten vaccineren.

  De inenting is volgens het RIVM alleen bedoeld voor kwetsbare groepen die extra gezondheidsrisico’s lopen. Zo kan griep……….

  eindquote:

  De griepprik is niet onomstreden. Zo ageert de Capelse huisarts Hans van der Linde al jaren tegen de vaccinatie, omdat het nut van de prik volgens hem nooit overtuigend wetenschappelijk is aangetoond. Ook andere medici hebben bedenkingen.

  O.a. geen woord over de doelgroep medewerkers in de zorg, die de griepprik óók gratis aangeboden krijgen.

 122. Renate says:

  Ik denk dat juist dit soort berichten er voor kunnen zorgen dat de vaccinatiegraad in de zorg niet omhoog gaat. De mensen die bezwaren hebben, kunnen hierop wijzen:

  De griepprik is niet onomstreden. Zo ageert de Capelse huisarts Hans van der Linde al jaren tegen de vaccinatie, omdat het nut van de prik volgens hem nooit overtuigend wetenschappelijk is aangetoond. Ook andere medici hebben bedenkingen.

  en dan zeggen,; “zie je wel, dat ik gelijk heb door me niet te laten vaccineren.”

 123. wilmamazone says:


  (beeld: Thinkstock)

 124. Renate says:

  Inderdaad Wilma, het is niet echt zinvol om in de vaccinatieperiode al te veel aandacht te besteden aan mensen die misschien wat kritiek hebben op vaccinaties. Wat blijft hangen is toch het gevoel van twijfel en niet de argumenten die tegen deze kritiek ingebracht zijn. Het is een discussie die ieder jaar opnieuw gevoerd wordt en waarin vaak toch steeds weer dezelfde argumenten te horen zijn.

 125. wilmamazone says:

  Renate:

  Wat blijft hangen is toch het gevoel van twijfel en niet de argumenten die tegen deze kritiek ingebracht zijn.

  Men had vanmorgen bij het ANP b.v. kunnen linken naar deze samenvatting van Henk Jan Out van 31 oktober 2011:
  Nog één keer de griepprik.

  (..) Dubbelblinde trials zijn onuitvoerbaar en het virus verandert elk jaar van gedaante. Maar de virologen wijzen erop dat er voldoende ander bewijs is dat een griepvaccinatie nuttig is. Dit wordt ook bevestigd door een systematische overzicht dat toevallig net verscheen in The Lancet Infectious Diseases: de griepprik werkt wel degelijk maar wellicht niet zo goed als we dachten.

  (vet door mij)
  eindquotes:

  Wat meer zorgvuldigheid had dit blad gesierd om het toch al broze vertrouwen van het publiek in het nut van vaccinaties niet verder te beschadigen. Geheel terecht noemde Coutinho van het RIVM dit in De Volkskrant onverantwoord.

  Met dergelijke vergaande conclusies had Bijl zich moeten verzekeren van medeauteurs met een virologische achtergrond en methodologen met specifieke kennis van systematische reviews. En dan opsturen naar een medisch tijdschrift waar het manuscript een robuust peer review ondergaat, zoals dat hoort.

  Nu is het een verhaal van de hoofdredacteur in zijn eigen blad, ogenschijnlijk op kruistocht tegen de farmaceutische industrie. Die zorgvuldigheid geldt des te meer voor een blad dat haar bestaansrecht meent te moeten ontlenen aan haar onafhankelijke karakter.

  Het verhaal van hoofdredacteur Bijl was spekkie voor het bekkie van huisarts Van der Linde, en die deed er gretig nog een schepje bovenop. Dit jaar vlak voor het griepseizoen een hoop stemmingmakerij n.a.v. de uitspraak van de rechtbank op 26 sept. j.l.. Ongelooflijk wat mensen allemaal in dat vonnis kunnen lezen wat er helemaal niet staat of er door selectief quoten, met het grootste gemak, een ander verhaal van maken.

 126. wilmamazone says:

  Waarom verbaast me dat nou niet?:
  http://www.nu.nl/binnenland/2925539/huisarts-hervat-anti-griepprikcampagne.html

  Huisarts hervat anti-griepprikcampagne

  Nu de rechtbank heeft geoordeeld dat er geen reden is om huisarts Hans van der Linde op de vingers te tikken over zijn uitspraken over het RIVM en diens topman Roel Coutinho, heeft de Zeeuwse huisarts zijn strijd hervat.

  In het oktobernummer van Huisarts en Wetenschap (H&W), het maandblad van het Nederlands Huisartsen Genootschap, roept Van der Linde nogmaals op om te stoppen met de grootschalige vaccinatie tegen de griep.

  eindquote:

  Van der Linde ageert al jaren tegen de griepprik. Na de uitspraak van de rechtbank vorige week in de zaak die de Staat tegen hem had aangespannen, zei hij dat de discussie over het medische nut van de griepprik door deze rechtszaak op de achtergrond was geraakt en dat hij blij was nu weer terug te kunnen naar de academische discussie over de vaccinatie.

  Hier kan ik het artikel (nog) niet vinden:
  http://www.henw.org/

 127. Renate says:

  De heer Van der Linde zal pas stoppen als hij in z’n graf ligt, of als de rechter zeer duidelijk en met oplegging van een dwangsom, zal eisen dat hij zal stoppen. En in dat laatste geval ben ik er nog niet zeker van dat hij inderdaad stopt. Dan zullen z’n supporters van Niburu, Wantoknow, en andere zweefsites, wel proberen geld bij elkaar te brengen om deze dwangsom te betalen.

 128. wilmamazone says:

  Er staat hier en daar een zinnige reactie tussen, maar die zijn met een lampje te zoeken. *zucht*
  http://www.nujij.nl/algemeen/huisarts-hervat-anti-griepprikcampagne.19343784.lynkx#axzz28L4MNW3n

  Welk excuus zou Van der Linde dit jaar hebben? Dat ie het ook niet kan helpen dat de uitspraak van de rechtbank pas op 26 sept. kwam, dus net als de publicatie vorig jaar van GeBu vlak voor de volgende vaccinatieronde of wat?
  Die rechtszaak ging met nadruk niet over het wel of niet nuttig zijn van de griepprik, en als er bij RIVM/Roel Coutinho geen sprake is van belangenverstrengeling, is er logischerwijs geen reden om aan te nemen dat er verkeerd geadviseerd werd/wordt over griepvaccinatie.
  Aangezien Van der Linde afstand genomen heeft van de suggestie dat Coutinho niet integer zou zijn, mogen we de conclusie trekken dat onze gewezen huisarts vindt dat o.a. Coutinho -bij wijze van spreken- nog te stom is om te poepen of wat?

  Wat ik dan wel verbazingwekkend vind, is dat Van der Linde het zelf nooit verder gebracht heeft dan huisarts op het Zeeuwse platteland. Het lijkt er vooralsnog niet op dat hij méér is dan een zelfbenoemde deskundige die -zoals gebruikelijk- vooral goed kunnen roeptoeteren. Voor zover ik weet werd hij nooit uitgenodigd voor academische discussie over deze vaccinatie, dus hoezo is hij blij daar weer naar terug te kunnen?!

  Het kan m.i. niet vaak genoeg gezegd worden:

  cryptocheilus zegt:
  september 27, 2012 om 10:35 am

  Het volstaat kennelijk die emmer bagger vol vage verwijzingen over iemand heen te storten en genoegzaam achterover te hangen […] Zo wordt de publieke opinie steeds meer bespeeld door de – zich op de voorgrond dringende- middelmaat met rafelige argumenten.

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/12/14/belangenverstrengeling/

  Ik rust mijn kaas.

 129. Renate says:

  Wat ik dan wel verbazingwekkend vind, is dat Van der Linde het zelf nooit verder gebracht heeft dan huisarts op het Zeeuwse platteland. Het lijkt er vooralsnog niet op dat hij méér is dan een zelfbenoemde deskundige die -zoals gebruikelijk- vooral goed kunnen roeptoeteren. Voor zover ik weet werd hij nooit uitgenodigd voor academische discussie over deze vaccinatie, dus hoezo is hij blij daar weer naar terug te kunnen?!

  Volgens mij vindt de academische discussie van de heer Van der Linde uitsluitend plaats in de media, waar hij nog steeds wordt uitgenodigd om z’n visie op van alles en nog wat te geven.

 130. @ Wilmamazone

  Van der Linde heeft wel een goede reputatie opgebouwd als ”man tegen de belangenverstrengeling”. Daar heeft hij ook veel goed werk in verricht.

  voorbeelden o.a
  http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/Alle-rubrieken-/Brieven/Brief/21150/Zelfs-NHGStandaarden-niet-objectief.htm
  en
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/11375/Huisarts-Van-der-Linde-wint-van-Pfizer.htm

  Dat hij in dit geval zo naast de pot piest is dan inderdaad ook wel opmerkelijk te noemen.

  Van vaccinatie en alle dingen eromheen heeft hij geen kaas gegeten en kan niet anders dan bijvoorbeeld het GEBU napraten. Dat was dan eigenlijk ook de pointe van mijn stuk daarover.

  Als je een hamer bent zie je alles voor een spijker aan…. One Trick Pony

 131. Renate says:

  Dat hij in dit geval zo naast de pot piest is dan inderdaad ook wel opmerkelijk te noemen.

  Ik weet niet of de heer Van der Linde alleen in dit geval zo naast de pot piest. Ook z’n optreden in Brandpunt enige tijd geleden, waarin hij ten strijde trok tegen het testen van nieuwe medicijnen op patiënten, vond ik tamelijk twijfelachtig. Maar ik hoor graag de visie van iemand die meer deskundig is op dit terrein. Helaas heeft de heer Van der Linde door z’n strijd tegen de griepvaccinatie bij mij alle krediet verspeeld.

  Hij zal niet de eerste deskundige zijn, die op een gegeven moment aardig de mist in gaat. Er zijn bijvoorbeeld ook een paar Nobelprijswinnaars die op een gegeven moment aardig de weg kwijt zijn geraakt, zoals bijvoorbeeld Linus Pauling en Luc Montagnier.

 132. wilmamazone says:

  Zo! Hoort o.a. Hans van der Linde het ook nog eens van een ander:
  http://www.nursing.nl/home/nieuw/8227/de-griepprik-hoort-nu-eenmaal-bij-je-vak

  ‘De griepprik hoort nu eenmaal bij je vak’

  Drie gerenommeerde wetenschappers op het gebied van vaccinaties hebben kritiek op de trend dat steeds minder verpleegkundigen de jaarlijkse griepprik halen. Het gaat om epidemioloog dr. Luc Bonneux, directeur Roel Coutinho van het RIVM en prof. dr. Anke Huckriede, professor vaccinologie van het UMCG.

  Lees het volledige artikel ‘Griepvaccinatie: prima prik of propaganda’ in het nieuwste nummer van Nursing.

  Noot: wie heeft toegang tot dat volledige artikel in Nursing?

 133. wilmamazone says:

  Het is inderdaad weer bar en boos bij Nursing, maar het is niet gezegd dat alle reageerders iets met de verpleging te maken hebben. O.a anti-vaccinanten weten de site ook te vinden. Jankwekkend een nieuw woord? Klinkt eigenlijk best wel lekker:

  Bram Hengeveld 06-10-12 – 00:08
  Standaard griepprik sinds ik in de zorg actief ben. Net als Hep. B. Nooit ziek van geweest, geen griep gehad en dat in een tijd dat collega’s nog wel eens als vliegen neer vallen. Niet miepen en janken, gewoon doen. En in de reacties hier weer de gebruikelijke berg onwijze drogredenaties. Ieder jaar weer lachwekkend. Maar helaas is het niet iets om te lachen. Maar jankwekkend klinkt zo raar.

  In een andere reactie (Marc Janssen 05-10-12 – 19:13):

  (..)Gelukkig mag die kritische huisarts van de rechter ons ook blijven waarschuwen dat het nergens over gaat die entterreur.

  Zou Hans van der Linde zich nog officieel gaan distantiëren van dit soort geroeptoeter of komt het prima in zijn straatje te pas? Dat deed de petitie -die grotendeels ondertekend werd door anti-vaccinanten en/of alterneuten- in ieder geval wel zo lijkt het. Ook niet vies van donatie’s voor het steunfonds uit die meer dan foute hoek. Zelfs Bonneux vindt niet dat er radicaal gestopt moet worden met de griepprik en dat o.a. verpleegkundigen op moeten houden met zeuren:

  ‘Als verpleegkundige heb je nauw contact met de patiënt en daarom is het belangrijk om gevaccineerd te zijn. Daar moet je niet over zeuren, dat is onderdeel van de beroepsethiek.’ Dat zegt dr. Luc Bonneux, nog wel een van de grote criticasters van de griepvaccinatie. Voor ouderen is de griepprik vrijwel nutteloos, vindt hij, maar bij gezonde volwassenen is er wel degelijk bewijs dat de vaccinatie werkt. Voor verpleegkundigen zou het dan ook helemaal geen vraag moeten zijn of ze wel of niet de griepprik moeten halen, vindt hij.

  Van der Linde zou zich eens wat meer van zijn verantwoordelijkheden bewust mogen worden vind ik, en niet steeds dezelfde grijsgedraaide plaat afdraaien. Crypto zegt het zo:

  Als je een hamer bent zie je alles voor een spijker aan…. One Trick Pony

 134. LK says:

  Eens met crypto. Van der Linde heeft echt belangrijk werk gedaan op het gebied van belangenverstrengeling, hoewel hij een kleine speler is. Van der Linde heeft altijd actief ‘bijscholingscursussen’ van de farmacie onder de aandacht gebracht van controlerende instanties, om te voorkomen dat artsen betaald werden voor hun ‘bijscholing’. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.

  Alleen is van der Linde op het verkeerde moment in de griepprik-discussie gestapt. Terwijl het ‘volk’ nog volop in verwarring was over de veiligheid van vaccinaties, deed Van der Linde er nog een schepje bovenop door te suggereren dat dat vaccin alleen maar aangekocht is door vergaande belangenverstrengeling.

  En hoewel ik denk dat de belangenverstrengeling in de medische wereld nog verder teruggebracht kan worden, wil het niet zeggen dat als er een mogelijke belangenverstrengeling is, die belangenverstrengeling dus ook tot uitvoer wordt gebracht.

  Laat ik het zo stellen: er slingeren hier op mijn bureau af en toe pennen rond van een bepaalde fabrikant van medicatie die ik ook voorschrijf. Maar ik schrijf hun medicatie niet voor omdat ik hier een pen heb liggen, maar omdat die medicatie duidelijke voordelen heeft boven de concurrent. Dan kan de concurrent nog zoveel pennen bezorgen, dat standpunt veranderd niet.

  Ik denk juist dat in de huisartsenpraktijk dit probleem groter is, waar je als huisarts geen tijd hebt om je op alle gebieden precies in te lezen over de laatste vorderingen op het gebied van ziekte zus en zo. Dan zou je nog wel eens door associatie (o ja, middel X, waar ken ik dat ook alweer van?) middel X kunnen gaan voorschrijven. Maar ook daar geldt: de meeste huisartsen zullen naar kosten-effectiviteit kijken, die duidelijk wordt weergegeven in het farmacotherapeutisch kompas.

  Het grote probleem voor huisartsen is dat ziekenhuizen vaak contracten hebben met fabrikanten om hun middel zeer goedkoop in te kopen. Een patient wordt tijdens ziekenhuisopname dan ingesteld op middel X, terwijl middel Y (volledig vergelijkbaar met middel X) in de normale apotheek goedkoper is. Zodra een patient dan ontslagen wordt, vraagt ie bij de huisarts een herhaalrecept voor middel X. Dan wordt het een crime voor de huisarts om patient te overtuigen dat middel Y net zo goed is.

  Als middel Y echter béter is dan middel X, dan is het weer een ander verhaal. Als (wetenschaps)arts moet je wel heel slecht zijn om middel X voor te schreven als je weet dat middel Y de voorkeur heeft. Een studie met middel X komt dan over het algemeen niet van de grond. Sterker nog, ik heb afgelopen jaar met mijn eigen studie meegemaakt dat er een beter middel op de markt kwam. Vanaf het moment dat het betere middel er was, ging mijn studie op non-actief. In de maanden vooraf gaf ik mensen al aan dat er op termijn een beter middel was en dat ze er voor konden kiezen om nú te behandelen, of te wachten op het nieuwe middel (exacte introductiedatum bleef tot een week voor introductie wisselen, zo gaat dat in de geneeskunde…)

  Nu dan met de griepprik: ik kan me niet voorstellen dat een complete groep wetenschappers pleit vóór invoering van een griepprik, als ze stiekem zouden weten dat het middel niet werkt, maar vanwege de belangenverstrengeling het toch liever geïntroduceerd willen zien. Ik kan me nog voorstellen dat er één slechte wetenschapper in een vakgroep rondloopt, of zelfs twee. Maar denken dat een complete Gezondheidsraad die alle wetenschappelijke evidence onder de loep neemt zich een rad voor ogen laat draaien door een wetenschapper die een fabrikant wil plezieren? Dan heb je denk ik niet zo’n goed inzicht in hoe het er in de wetenschap aan toe gaat.

  Dus dat van der Linde zo focust op de belangenverstrengeling van Coutinho is gewoon je peilen op de verkeerde richten (met daarbij denk ik daadwerkelijk de mogelijkheid dat het RIVM, een zeer betrouwbare instelling, schade oploopt). Het enige vraagstuk hier is of de griepprik effectief genoeg is en of de studies die daarnaar verricht zijn betrouwbaar zijn. Als je al wil weten of er belangenverstrengeling meespeelt, dan gaat het om de belangenverstrengeling in die studies, niet in die van Coutinho, want die heeft verder ook geen invloed op de uitslagen.

 135. wilmamazone says:

  Vervolg op deze post:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2012/01/25/huisarts-hans-van-der-linde-in-proces/comment-page-1/#comment-30833

  In het oktobernummer van Huisarts en Wetenschap (H&W), het maandblad van het Nederlands Huisartsen Genootschap, roept Van der Linde nogmaals op om te stoppen met de grootschalige vaccinatie tegen de griep.

  http://www.nrcnext.nl/blog/2012/10/16/next-checkt-aantal-griepdoden-is-niet-eens-bij-benadering-bekend/

  next.checkt: ‘Aantal griepdoden is niet eens bij benadering bekend’
  Huisarts Hans van der Linde in Huisarts & Wetenschap.

  Vorig jaar kregen 3,5 miljoen Nederlanders een griepprik. Over het nut van die griepprik is al jaren debat. Huisarts Hans van der Linde is een bekend criticus van het huidige vaccinatiebeleid. Dat ontbeert volgens hem een wetenschappelijk fundament. We weten niet of het vaccin goed werkt en we weten niet hoeveel griepdoden er jaarlijks zijn, schrijft hij in een opiniestuk in het oktobernummer van Huisarts & Wetenschap. „De werkelijke sterfte is niet eens bij benadering bekend en is mogelijk zelfs zo laag dat alleen al op grond daarvan massale vaccinatie niet aan de orde is.” Op verzoek van nrc.next-lezer Wieteke van de Sande beoordelen we één van zijn beweringen: is het inderdaad niet eens bij benadering bekend hoeveel mensen er in Nederland jaarlijks aan griep overlijden?

  eindquote:

  Conclusie

  Inderdaad bestaan er geen harde statistieken over het jaarlijkse aantal griepdoden in Nederland, want het CBS registreert niet de indirecte sterfgevallen door griep. Wel bestaan er schattingen van het jaarlijkse aantal griepdoden. De technieken om die extra sterfte te berekenen, worden ook verfijnder. Er is dus wel een benadering van het aantal sterfgevallen, maar de door officiële instanties gehanteerde schattingen zijn nog steeds erg ruw: ze variëren van 100 tot 2.000 per jaar in Nederland. Daarom beoordelen we de uitspraak van huisarts Hans van der Linde dat de werkelijke sterfte aan griep „niet eens bij benadering bekend” is, als grotendeels waar.

  Tegenwoordig schijnt HET criterium te zijn of je ergens wel of niet deaud van gaat, maar kan iemand mij eens uitleggen waarom? Wat heeft b.v. iemand -met name uit de risicogroepen- moeten doorstaan die net niet overleden is aan de gevolgen van influenza/griep?

 136. LK says:

  Dat is logisch natuurlijk, dat we dat niet weten. Die argumenten van Van der Linde zijn zo’n semantische niet-discussie. ‘Er moeten gerandomiseerde trials komen’ (O ja? U heeft een zak met tig miljoen klaar liggen om dat uit te voeren? U gaat de medisch ethische commissie overtuigen dat het helemaal niet erg is om een grote groep mensen bewust niet te vaccineren?)
  ‘De trials zijn niet goed, want ze kijken naar het totaal aantal doden en niet naar het aantal griepdoden’ O, hoe registreert u dat dan? U komt bij een patiënt thuis die is overleden en de familie ziet een obductie bij een 90-jarige man niet echt van toegevoegde waarde. Heeft van der Linde ooit de overlijdensdiagnose ‘influenza’ gesteld? Waarschijnlijk niet. Dat kost klauwen vol geld om dat te bewijzen en wat is de toegevoegde waarde ervan? Wat komt er dan op uw verklaring van natuurlijke dood te staan? Waarschijnlijk iets waarmee de patiënt bekend was: bijvoorbeeld als hij middeltjes slikte tegen een hoge bloeddruk, dan wordt dat een ‘coronairlijden’ of als hij COPD had, dan wordt het ‘longlijden’.

  Ooit van een beroemde forensisch patholoog de volgende woorden gehoord: ‘Hartpatiënten worden nooit vermoord.’ Om de simpele reden dat de schouwer vrijwel altijd meteen teruggrijpt op de meest voor de hand liggende overlijdensoorzaak: die van het hartlijden.

 137. wilmamazone says:

  LK:

  (..)Die argumenten van Van der Linde zijn zo’n semantische niet-discussie.(..)

  Dat vindt hij zelf toch (nog steeds) van niet zegt ie n.a.v. onderstaande reactie van Jos van der Meer:

  Het is weinig zinvol om met elkaar in debat te blijven als dat niet vergezeld gaat van argumenten. Ik heb die argumenten aangedragen in het kader van de vraag of massale griepvaccinatie voortgezet moet worden.(..) (..)Hoogste tijd dat we gaan discussiëren op basis van valide argumenten.

  Hij droeg die argumenten maar weer eens aan bij zijn 1e stukkie op artsennet :
  Oud-internist Jos van der Meer op glad ijs

  In deze eerste blog op artsennet.nl wil ik graag reageren op de blog van 12 oktober van Jos van der Meer, emeritus hoogleraar interne geneeskunde, en op zijn ingezonden stuk in de NRC van 12 oktober. Van der Meer heeft het over een ‘bizarre uitspraak van de rechter’ in de rechtszaak, die het RIVM en Coutinho tegen mij aanspanden en verloren, en houdt een pleidooi om ondanks twijfels toch maar wel door te gaan met griepvaccinaties. Deze blog gaat over dat laatste pleidooi. Een volgende aflevering komt terug op het vonnis dat consequenties kan hebben voor medisch-wetenschappelijke bladen.

  “Tekenend voor de onzorgvuldigheid van Van der Linde is dat hij mij oud internist noemt. Ik ben weliswaar emeritus maar nog steeds geregistreerd als internist. Met ‘oude internist’ zou ik kunnen leven. Een tweede punt is dat Van der Linde meent te kunnen zeggen dat mijn werkterrein intramuraal is (en dat ik me daar kennelijk maar moet ophouden).
  Dat is toch wel een gotspe: hij mag zich kennelijk wel buiten het directe terrein van de huisartsgeneeskunde begeven.
  Ik teken graag aan dat ik reeds vele jaren betrokken ben bij de infectieziektenbestrijding in Nederland (o.a. door deelname aan door Van der Linde verfoeide instellingen als Gezondheidsraad en LCI/RIVM) en de laatste jaren ook via KNAW en European Academies Scientific Advisory Council (EASAC) bij ‘science for policy’ in brede zin. Ik begeef me daar permanent op glad ijs (maar dat geldt ook binnen de interne geneeskunde)! – Deze reactie is door Artsennet geplaatst namens internist Jos van der Meer

  Jos van der Meer, emeritus hoogleraar interne geneeskunde, – 23-10-2012 12:56

  Van der Linde blijft grossieren in o.a. halve waarheden over ook de rechtszaak; een onzorgvuldigheid die inmiddels zijn weerga nauwelijks kent.
  Ik word schijtziek van al dat gezeurzeik en daar is jammer genoeg geen vaccinatie tegen.
  Die man houdt pas op als de griepprik is afgeschaft of wat?

  update 14:50:
  En hier een van de hete hangijzers:
  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Jos-van-der-Meer/Blogbericht-Jos-van-der-Meer/122156/Van-der-Linde-kan-er-niet-genoeg-van-krijgen.htm

  Van der Linde kan er niet genoeg van krijgen

  De ‘kritische’ huisarts Hans van der Linde voert al vele jaren strijd tegen de door hem gepercipieerde geneesmiddelen- en vaccinlobby. Op zich is dat loffelijk, maar helaas verliest hij de nuance nogal eens uit het oog.

 138. wilmamazone says:

  Het lag al duidelijk in de lijn der verwachtigen dat Van der Linde aan de gang zou blijven, zogenaamd met goedkeuring/steun van de rechtbank, en ook nu heeft hij alwéér een gaatje gevonden middels o.a. een column van Miquel Ekkelenkamp in Medisch Contact dat achter een slotje staat. Daar kom ik dus niet bij en de serie artikels in NRC kan ik niet vinden/zoekfunctie werkt niet op die site. Dat ligt aan mijn computer of?

  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Hans-van-der-Linde/Blogbericht-Hans-van-der-Linde/122909/Influenzavaccinatie-en-kollen.htm

  29 oktober 2012

  Influenzavaccinatie en kollen

  Farmamarketing en authority based medicine zijn de belangrijkste oorzaken waarom wij opgescheept zitten met massale griepvaccinatie. Het meest afdoende bewijs voor die stelling vormt de verlaging van de gratis vaccinatieleeftijd naar zestig jaar.

  Er bestaat en bestond een volstrekte communis opinio over het gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid van massale vaccinatie van gezonde ouderen. Daarbij liepen de toonaangevende, buitenlandse vakbladen BMJ, NEJM en The Lancet voorop:………..
  Eindquote:

  KOL

  Het voorgaande kwam weer bij mij boven toen ik de column Bent u een KOL? van Miquel Ekkelenkamp las in Medisch Contact van deze week. Wie net als ik de afgelopen week met bewondering zijn serie grote artikelen in de NRC heeft gelezen, zal ook met genoegen zijn column lezen.

  Het lijkt er dus op dat Ekkelenkamp ook weer flink van leer aan het trekken is, maar het zal mijn tijd wel duren. Ik heb mijn griepprik 60+ al gehad, en begreep al nooit waar al die stemmingmakerij voor nodig was. Ook nu weer -net als vorig jaar- ‘toevallig’ in de griepprikperiode en dat zou dan als vertrouwenwekkend beschouwd moeten worden? Geef mijn portie dan maar aan Fikkie. Ik heb het hélemaal gehad met Van der Linde en zet er nu een vette streep onder. Op een herhaling van de herhaling van een herhaling die al eerder herhaald was, zit niemand te wachten toch? Ik word daar in ieder geval dood en doodmoe van.

 139. Renate says:

  Wat moet ik me bij een KOL voorstellen?
  Overigens, ik word ook doodmoe van al het geleuter over de griepprik, overigens ook van al het andere geleuter over medicijnen. Kunnen we nu misschien eens een keer echt duidelijkheid krijgen? De anti-vaccinantjes en mensen die leuteren over big pharma, geloof ik sowieso niet.

 140. JennyJo says:

  Ook ik ben het geleuter helemaal zat en ook ik word er dood- en doodmoe van. Ik ga volgende week maandag de prik halen, ik zou niet weten waarom niet. Een belangrijke reden voor mij om hem te halen is het beschermen van mijn zwakke en bejaarde moeder en het beschermen van mijn man, voor wie een griep vanwege zijn hartproblemen en zijn diabetes een extra risico is.

  Dat de prik niet 100% beschermt weet ik. Is er overigens ook maar iets op de wereld dat ons 100% zekerheid geeft? Dat de prik schadelijk is, daar geloof ik helemaal geen klap van. Veel van de mensen die zo fanatiek ageren tegen die prik stoppen zich dagelijks vol met zogenaamd “natuurlijke” supplementen; dat is een stuk ongezonder dan die prik.

  Kortom, ik vind dat de mensen eens moeten ophouden met zaniken en zeuren.

  Overigens, dankzij die vermaledijde farma kan ik sinds kort eindelijk weer een beetje pianospelen. Het gaat weliswaar niet vlug, maar goede muziek kan dat hebben, Haydn en Scarlatti zijn ook in een wat lager tempo prachtig. En ik kan ook weer zonder door de grond te zakken van pijn de oversteekknop indrukken. En breien. En mijn kleren aandoen. Met de supplementen van de firma Kwak&Co zou dat nooit gelukt zijn.

 141. Renate says:

  Dat is toch heerlijk Jenny. Leve de medicijnen tegen reuma en andere uitermate vervelende kwalen.

 142. JennyJo says:

  Ja, ik vind het ook heerlijk, ik geniet er dagelijks van en ben er – hoe oubollig dat misschien ook klinkt – intens dankbaar voor.

 143. Renate says:

  O nee, dat kan ik me prima voorstellen. De vrouw van een van m’n neven heeft reuma, dus ik hoor wel eens iets.

 144. wilmamazone says:

  JJ:

  Ja, ik vind het ook heerlijk, ik geniet er dagelijks van en ben er – hoe oubollig dat misschien ook klinkt – intens dankbaar voor.

  Ik had al een en ander langs andere weg van JennyJo hierover vernomen en ben ook blij, en dankbaar, dat de ingezette -wel zware- medicatie heel wat toegevoegd heeft aan haar kwaliteit van leven.

  Laat mij dan maar naïef -en oubollig ect.- zijn als ik uitspreek óók behoefte te hebben aan positieve geluiden over de farmaceutische industrie die zo gemakkelijk weggezet wordt als geldwolf en in sommige kringen zelfs als criminele organisatie.

  Er moet ergens een hoop research van mij staan over ‘Big Farma’, maar waar ook alweer?
  Daar zat ook een stevig weerwoord bij van de industrie zelf en daar kon ik mij prima in vinden.

  Ik roep eigenlijk nooit zomaar wat, maar neem -heel ouderwets blijkbaar- de moeite om me éérst zoveel mogelijk in een onderwerp te verdiepen. Dat ik niet van de meningen uit de losse pols ben, werd/wordt mij regelmatig niet in dank afgenomen. Ik heb geen eigen mening wordt er dan o.a. geroepen. Het zij zo. Ik mag graag verder kijken dan mijn eigen neus lang is en:

  ‘Eerst gedaan en dan gedacht, heeft al heel wat onnodige ellende gebracht’ [/open deur]

  Derhalve kwam de verregaande ongenuanceerdheid van o.a. Hans van der Linde & Co. mij vanaf het begin de strot uit. Ik ken inmiddels zowat alle spelletjes -met de bijbehorende drogredenaties als spelregels- van buiten. Maar zien/doorzien en begrijpen wat er gebeurt, neemt niet weg dat ik de afgelopen jaren op medisch gebied een soort cultuurshock heb ondergaan , en dat is dan het nadeel van veel weten. Niet dat ik mijn ogen sluit/wil sluiten voor de realiteit, maar steeds vaker is het een beetje teveel van het goede en kost het mij moeite om nog ergens vertrouwen in te hebben en de moed erin te houden.

  Goed nieuws scoort niet/nauwelijks in de media, maar wat heb ik daar behoefte aan zeg!
  In ieder geval nu de vlag uit voor JennyJo die ondermeer weer wat op haar piano kan pingelen, terwijl ze dacht dat dat voorgoed een gepasseerd station was.

 145. Renate says:

  Inderdaad Wilma, ik vind het ook vaak vreselijk vermoeiend om continu alle mogelijke negatieve verhalen over de farmaceutische industrie en dergelijke te lezen, terwijl vergeten wordt wat de wetenschap allemaal voor onze kwaliteit van leven gedaan heeft. We worden ouder dan ooit, maar lijken ons steeds meer zorgen te maken, omdat niet alles 100% perfect is. Soms zou ik alle mensen met hun zogenaamde kwaaltjes wel eens naar de Derde Wereld willen sturen, om ze wat relativeringsvermogen bij te brengen.

  Ik begrijp wel dat negatieve verhalen beter zijn voor voor de kijkcijfers en dergelijke, maar het wordt me ook wel eens te veel. Als er weer een een medisch onderwerp in het een of andere actualiteitenrubriek te zien is, ben ik ook wel eens geneigd me daarvoor af te sluiten en als Hans van der Linde in beeld komt, gaan de luiken helemaal dicht. Als er al een stukje wederhoor te zien is, dan is het meestal heel summier en moet je soms voor het hele verhaal maar op internet kijken.

  Nee, dan de kwakkertjes, die krijgen altijd volop de gelegenheid om hun onzin te verspreiden. Zelfs als er eens kritisch over bericht wordt, krijgen ze nog een uitgebreid recht op weerwoord en kunnen hun aanhangers zich op de fora die bij de programma’s horen, uitgebreid laten horen. Soms lijkt het vechten tegen de bierkaai, als je eens iets positiefs over ‘big pharma’ wilt laten horen.

  En ik heb zolangzamerhand zoveel over de kwakkertjes gelezen, dat m’n afkeer alleen maar groter wordt.

  Laat mensen eerst eens nadenken voor ze wat roepen, inplaats van maar te roepen wat in ze opkomt, zonder dat men eerst eens echt heeft nagedacht, of wat meer informatie heeft verzameld.

 146. wilmamazone says:

  Door het ongenuanceerde pleidooi van Hans van der Linde voor gerandomiseerd onderzoek, voelt André Knottnerus zich genoodzaakt te reageren op recente uitlatingen over het Nederlandse grieponderzoek uit 1994.
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Persberichten-1/Persbericht/123471/Knottnerus-Merkwaardige-kritiek-op-griepstudie.htm

  ‘Over ons gerandomiseerde onderzoek meldt hij (vdL red.) kortweg dat het veel tekortkomingen vertoont. Voor de onderbouwing daarvan volstaat hij met verwijzingen naar twee artikelen in het Geneesmiddelenbulletin.’

  Dat met name van der Linde gaarne gemakkelijke, onzorgvuldige uitspraken deed/doet/blijft doen over griepvaccinatie wisten we al nietwaar? Zijn streven is in feite dat de griepprik zo snel mogelijk afgeschaft wordt.

  eindquotes van de 1e column van Knottnerus op Artsennet:

  Collega Van der Linde breekt regelmatig een lans voor gerandomiseerd onderzoek onder ouderen met ernstige complicaties en sterfte als eindpunten. Zoals wij ook in de bijlage zeggen: wie in een situatie dat we al weten dat vaccinatie werkzaam is tegen het optreden van influenza, een dergelijke, noodzakelijkerwijs zeer grote placebogecontroleerde trial onder ouderen mogelijk en ethisch verantwoord vindt, heeft uiteraard de vrijheid en wellicht zelfs de plicht een onderzoeksvoorstel te ontwikkelen en voor toetsing voor te dragen.

  Bekritiseren
  Maar tot nu toe hebben ook degenen die al jaren aandringen op een dergelijk gerandomiseerd onderzoek onder ouderen zo’n studie niet uitgevoerd, en sommigen van hen zien ook ethische problemen [7]. Hun tijd en energie lijken inmiddels vooral te zijn besteed aan het bij herhaling reviewen van het gerandomiseerde onderzoek dat wél gedaan is, dan wel aan het bekritiseren van onderzoekers die metterdaad verantwoordelijkheid hebben genomen voor de uitvoering van gerandomiseerd onderzoek.

  Prof. dr. J.A. (André) Knottnerus (1951) is hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht.

 147. wilmamazone says:

  Er is al een reactie van vdL die dit keer Vrij Nederland als referentie opgeeft. Betekent dat dat ie ondermeer de statuten van de ESWI niet/nooit zelf gelezen heeft?

  eindquotes:

  Nog veel erger is het feit dat het onderzoek geen statistisch significant effect liet zien boven de leeftijd van 70 jaar. Enkele uitkomstmaten van de onjuiste methodologie toonden wel een effect bij personen van 60 tot en met 69 jaar. Dat werd aangegrepen om de vaccinatieleeftijd te verlagen naar 60 jaar. Een consequente aanvaarding van dit onderzoek als leidraad voor het Nederlandse vaccinatiebeleid had natuurlijk moeten leiden tot beëindiging van vaccinatie boven de 70 jaar. Dat gebeurde opmerkelijk genoeg niet. Welke onzegbare krachten binnen de GR waren debet aan dit selectief shoppen in de uitkomsten van het onderzoek?

  Knottnerus roemt het grote aantal citaten van zijn onderzoek. Wie produceerde echter de artikelen over influenzavaccinatie? Dat waren de key opinion leaders in de WHO en de ESWI die meedreven in de geldstroom van de farmaceutische industrie. ESWI staat voor European Scientific Working group on Influenza onder voorzitterschap van Ab Osterhaus en thesaurier huisarts Ted van Essen. De organisatie wordt voor 100 % gefinancierd en gedomineerd door vaccinproducenten. Vrij Nederland schreef erover: “Uit de statuten van de ESWI blijkt dat ze overheidsdienaren ervan wil overtuigen dat vaccins en virusremmers nuttig en veilig zijn en dat eenderde van de wereldbevolking gevaccineerd moet worden. […..] Dat zijn geen wetenschappelijke doelstellingen, het is een lobby, gericht op overheid, politiek en publieke opinie.”
  Wat zou dus de reden kunnen zijn dat het onderzoek van Knottnerus c.s. zo vaak wordt geciteerd en waarom zou op critici de verplichting rusten om zelf onderzoek te gaan doen?

  Hans van der Linde, Huisarts, BURGH HAAMSTEDE – 08-11-2012 15:48

  (vet door mij)
  Een en ander uit de koker van vdL riekt weer sterk naar smaad en laster vind ik, en wat denkt hij hiermee (alsnog) te bereiken?

  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Andre-Knottnerus/Blogbericht-Andre-Knottnerus/123463/Merkwaardige-kritiek-op-Nederlandse-griepstudie.htm

 148. wilmamazone says:

  http://www.eswi.org/about-eswi/eswis-scientific-independence

  ESWI’s scientific independence
  To finance its activities and plans, ESWI receives equal annual grants from pharmaceutical companies. Its scientific independence, however, is absolute and indisputable, as it is explicitly included in the group’s constitution:

  Article 20
  The financial contributors will regularly be informed about ESWI’s plans and ongoing projects. Financial contributors shall have no voting rights and, therefore, no binding decisions can be made at their meetings.

  In addition, ESWI’s rules of practice stipulate:

  Article 6: decision making process

  The scientific, strategic and organizational independence of the group is enshrined in the decision making process of the organization:

  – Preparatory work done by Executive Committee (4 meetings per year)

  – Budget, policy and actions discussed, approved and evaluated by Board of Directors

  – Regular exchange moments between ESWI and its financial contributors. Sharing of ideas. These meetings cannot take any decisions.

  The pharmaceutical companies supporting ESWI include:……

 149. Renate says:

  Zou de portemonnee van de pharmaceutische industrie niet meer gebaat zijn met de verkoop van allerlei middeltjes tegen de griep, dan met de verkoop van vaccins? De heer Van der Linde heeft het wat mij betreft voor elkaar. Als ik hem iets hoor beweren, denk ik automatisch dat hij onzin verkoopt.

 150. wilmamazone says:

  Er staat geen datum bij, maar het is aannemelijk dat dit statement gemaakt is n.a.v. de commotie rond Nieuwe Influenza A/ Mexicaanse griep met Ab Osterhaus in de hoofdrol als boosdoener. O.a. de ESWI kwam toen uitgebreid ter sprake om met name Osterhaus belangenverstrengeling aan zijn broek te hangen, maar uiteindelijk had niemand een poot om op te staan.
  Wat jammer toch dat ik niet kan reageren bij Artsennet; anders zou ik Van der Linde daar maar wat graag een poepje laten ruiken.

  Klik om toegang te krijgen tot aan%20de%20pers.pdf

  Aan de leden van de Nederlandse pers en andere geïnteresseerden,

  De voorbije dagen werd de Scientific Working group on Influenza (ESWI) meermaals in de Nederlandse pers vermeld, waarbij we onterecht worden gepresenteerd als een lobbygroep van de vaccinindustrie.
  ESWI is een not-for-profitorganisatie met een duidelijke missie: het reduceren
  van het aantal griepslachtoffers in Europa. Om dat doel te bereiken, werken
  we sinds 1992 aan een betere bewustwording over de gevaren van de ziekte.
  ESWI heeft niet tot doel de verkoop van griepvaccins te stimuleren. ESWI wil…….

  eindquotes:

  ESWI financiert haar projecten met bijdragen van de farmaceutische industrie. Dat gebeurt in alle transparantie en openheid. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar van ESWI’s statuten aanvragen, samen met een exemplaar van de gedragscode die de relatie tussen ESWI en de farmaceutische bedrijven regelt.

  Prof. Ab Osterhaus is sinds 2000 voorzitter van en drijvende kracht achter
  ESWI. De volledige raad van bestuur van ESWI spreekt haar volste vertrouwen
  in Prof. Osterhaus uit.

 151. wilmamazone says:

  Wie zoekt zal vinden. Hier het artikel in Vrij Nederland van 06-10-2009 waaruit vdL citeert:
  http://www.vn.nl/Archief/Wetenschapmilieu/Artikel-Wetenschapmilieu/De-griepclub-van-Ab-Osterhaus.htm

  De griepclub van Ab Osterhaus

  De jacht is geopend, waarschuwde Ab Osterhaus vorige week. Op hem, welteverstaan. De viroloog klaagde over de onkunde van zijn criticasters, die hem belangenverstrengeling verwijten: ‘Als mensen me onderuit willen halen, moeten ze toch eerst de feiten goed op een rijtje hebben.’

  Van belangenverstrengeling is ook volgens de minister van Volksgezondheid geen sprake. Het is heel gewoon dat vaccinwetenschappers samenwerken met het bedrijfsleven. En dus zijn de aandelen van viroloog Ab Osterhaus in een bedrijf dat onderzoek doet naar vaccins geen probleem, ook al was hij dat zelf even vergeten (in De Telegraaf van 21 juni ontkende de viroloog aandelen te bezitten). De Gezondheidsraad dacht daar overigens iets genuanceerder over; Osterhaus werd al eerder ‘gedegradeerd’ van lid tot adviseur zonder stemrecht, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

  Als het kennelijk zo gewoon is dat wetenschappers samenwerken met de farmaceutische industrie, is het dan ook heel normaal dat zij samenwerken om overheden te overreden massaal te vaccineren? Osterhaus is voorzitter van de European Scientific Working group on Influenza (ESWI). Het is een volledig door de farmaceutische industrie gefinancierde club van Europese wetenschappers, schreef Vrij Nederland al op 22 augustus.

  Uit de statuten van de ESWI blijkt dat ze overheidsdienaren ervan wil overtuigen dat vaccins en virusremmers nuttig en veilig zijn en dat eenderde van de wereldbevolking gevaccineerd moet worden. Verder wil de werkgroep farmaceutische bedrijven stimuleren om de capaciteit voor de productie van vaccins en antivirale middelen te verhogen. Dat laatste kan geen probleem zijn, want die bedrijven steunen de club zelf. Dit zijn geen wetenschappelijke doelstellingen, het is een lobby, gericht op overheid, politiek en publieke opinie.

  In de werkgroep zitten Europese collega’s van Osterhaus die ieder op………..

 152. Pingback: Hans van der Linde kan er geen genoeg van krijgen « Cryptocheilus Weblog

 153. wilmamazone says:

  Vanmorgen in mijn mailbox:

  Nieuwsbrief 10 van Stichting Steun Huisarts in Proces
  2 april 2013

  Beste geïnteresseerden,
  U heeft zich via http://www.steunhuisartsinproces.nl aangemeld voor de nieuwsbrief. In deze laatste nieuwsbrief:

  – Opheffen stichting: wat gaan we doen met het geld dat nog in het steunfonds zit
  – Financieel overzicht
  – Petitie en facebookpagina opgeheven, communicatie verder via de website
  – Dank!

  RIVM gaat niet in hoger beroep

  Na de uitspraak had het RIVM drie maanden om beroep aan te tekenen. Het RIVM heeft aangegeven zich neer te leggen bij het oordeel. Daarmee is de rechtszaak thans beëindigd, in het voordeel van Hans van der Linde. De eisen van prof. Coutinho en het RIVM zijn door de rechter afgewezen en die beslissing is nu onherroepelijk.

  De discussie over de griepprik zal gewoon doorgaan. Binnenkort moet de overheid weer voor tientallen miljoen euro’s aan influenzavaccins bestellen. Vaccins, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit uiterst twijfelachtig zijn. Hans van der Linde heeft zich ook de afgelopen tijd actief gemengd in de discussie.

  Opheffen stichting

  Zoals in de statuten staat, zal de stichting worden opgegeven nu de rechtszaak voorbij is. Het bestuur heeft zich de afgelopen periode gebogen over een bestemming voor het resterende gedoneerde geld, 32.923 euro (saldo eind maart 2013).

  Via de mailbox zijn diverse voorstellen gedaan. Een aantal mensen wil graag dat de stichting zou voortbestaan. Echter, het bestuur heeft zich specifiek aan deze casus verbonden en heeft geen intentie de stichting in stand te houden. Dit is ook zo vastgelegd in de statuten. Er is, voor wat betreft het resterende saldo van het steunfonds, gekeken naar vergelijkbare situaties. Daarbij heeft het bestuur getracht de beweegredenen van de donateurs mee te wegen. Deze beweegredenen lopen echter erg uiteen: vrijheid van meningsuiting, machtsmisbruik overheid, oneens zijn met het vaccinatiebeleid, twijfel aan nut en noodzaak griepprik, onaanvaardbare invloed van de farmacie, belangenverstrengeling.

  Een vergelijkbaar project vinden lijkt vrijwel uitgesloten.

  Na rijp beraad heeft het bestuur besloten alle donateurs ongeveer de helft van hun gestorte bijdragen terug te geven: De kosten die het fonds heeft gemaakt zullen naar rato (ongeveer 50%) in mindering worden gebracht op de donaties. De bedragen zullen de komende maand worden teruggestort. Mocht u uiterlijk 1 juni 2013 nog geen teruggave hebben ontvangen, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@steunhuisartsinproces.nl.

  Na het terugstorten van de bedragen zal de stichting de financiële eindafrekening maken en deze ter controle en verificatie voorleggen aan een accountant. Er zal waarschijnlijk nog een klein restbedrag overblijven. Dit bedrag zal, na aftrek van de accountantskosten en wellicht nog wat kleine onvoorziene bedragen, rond einde dit jaar worden gedoneerd aan Unicef. De uiteindelijke afrekening zullen wij publiceren op de website http://www.steunhuisartsinproces.nl. Vervolgens zullen stichting en steunfonds gelijktijdig worden opgeheven.

  Het steunfonds

  Na betaling, in oktober 2012, van de eindafrekening van de advocaat (ter grootte van 1986,56 euro) zijn de totale kosten ten laste van het steunfonds: 28.540,22 euro (= € 26.986,14 advocaatkosten, € 503,36 bankkosten, € 50,72 inschrijving KvK en € 1000 kosten voor de website tot eind 2012).
  Daarnaast ontving de stichting rente van de € 30.000 die op een spaarrekening is gezet: 486,83 euro.

  Vervolg facebookpagina, petitie, website, nieuwsbrief

  De facebookpagina en de petitie ‘http://petities.nl/petitie/minister-schippers-stop-proces-tegen-kritische-huisarts zijn inmiddels opgeheven. De website zal in de lucht blijven, tot enkele maanden na het publiceren van de eindafrekening. We verwachten dat de site eind dit jaar ‘off-line’ gaat. Dit was onze laatste nieuwsbrief. Verdere berichtgeving verloopt via de website.

  Dank, grote dank

  Wij, als bestuur, danken iedereen nogmaals voor alle steun. Dank zij het succes van het steunfonds heeft Hans van der Linde de mogelijkheid gehad dit proces door te zetten. We hebben hartverwarmende mails gekregen van tientallen supporters. Die berichten waren niet alleen voor hem, maar ook voor het bestuur een geweldige morele steun.

  De enorme aandacht van de media, de financiële steun van honderden gewone burgers, artsen, apothekers, wetenschappers, politici én de oprechte verontwaardiging van vele betrokkenen geven aan dat de overheid met de rechtszaak tegen Hans van der Linde te ver is gegaan in het inperken van de vrijheid van meningsuiting van een betrokken en geïnformeerde burger.

  Wij hopen van harte dat de publieke maatschappelijke discussie over het nut van de griepprik gevoerd blijft worden en dat Hans van der Linde daar zijn constructieve bijdrage aan blijft leveren.

  Met vriendelijke groet,

  Rien Vermeulen, voorzitter
  Joop Bouma, secretaris en penningmeester

  Dit is de laatste nieuwsbrief. Wij zullen u geen berichten meer sturen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: