Minister Schippers en keuzevrijheid van patiënten

Edith Schippers vandaag in het nieuws met het bericht dat vrije keus in de zorg een prijskaartje krijgt en dat verzekeraars zelf mogen bepalen hoeveel zij vergoeden aan een verzekerde die zorg inroept die niet door hen is gecontracteerd. Op verzoek van VVD en D66 in de Tweede Kamer is ze van plan de wet daarom te veranderen.

Hoe dat in de dagelijkse praktijk zou moeten werken is mij nog niet duidelijk, maar hier een toelichting van Schippers over de beweegredenen: ‘Het gaat mij niet om marktwerking in de zorg, dat is mijn doel niet’

De keuzevrijheid blijft overeind. Je kunt zelf kiezen welke verzekeringsvorm je neemt, de goedkopere of de duurdere

staat in de Volkskrant en deze woorden van Schippers doen me toch denken aan het eerdere verschil tussen de ziekenfondsjes en de particulieren eerlijk gezegd.

En hierover mag je toch hopen dat mensen die al een verzekering afgesloten hebben alsnog dezelfde informatie krijgen:

Zorgverzekeraars moeten ervoor zorgen dat mensen voordat zij hun zorgverzekering afsluiten, weten met welke artsen en ziekenhuizen de verzekeraar een contract heeft.

Daar komt dit dan nog bij:

Volgens directeur Wilna Wind van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is de verklaring van Schippers niet relevant en loopt de minister te ver vooruit. ‘De basis voor het systeem werkt niet, want een patiënt kan niet zien op welke gronden er gekozen wordt om bij het ene ziekenhuis wel en het andere ziekenhuis geen zorg in te kopen. Mensen krijgen wel de rekening, maar snappen niet waarom. Steek er eerst tijd en energie in om dat te verduidelijken, want zo ondergraaf je het draagvlak.’

Dat die gronden/de oliebollenlijstjes van zorgverzekeraars al voor een hoop verwarring zorgden staat op deze site hier en hier te lezen. De criteria verschillen per zorgverzekering en de gemiddelde patiënt ziet door de bomen het bos niet meer. Wat is dan nog de betekenis van de zo geprezen keuzevrijheid? Ik vind dat de basisverzekering niet zo’n hoop kopzorgen zou moeten geven; je moet er intussen zowat op doorgeleerd zijn om het nog allemaal te kunnen volgen.

Advertenties

22 Responses to Minister Schippers en keuzevrijheid van patiënten

 1. Renate says:

  De vraag wordt op deze manier: “stuurt het ziekenfonds me naar het beste ziekenhuis voor mijn probleem, of naar het ziekenhuis dat de gewenste zorg het goedkoopste levert, waarbij de kwaliteit ondergeschikt is aan de prijs.”

  Misschien ben ik een beetje cynisch, maar ik vraag me toch af of ik hierop zit te wachten.

 2. wilmamazone says:

  @Renate:
  Stel dat je meerdere problemen hebt/krijgt en voor A naar ziekenhuis X moet, voor B naar ZH Y en voor C naar ZH Z. en iemand met dezelfde klachten, maar een andere zorgverzekering voor A naar ZH Z enz..
  Lijkt me ook handig voor huisartsen bij doorverwijzen; die mogen dan ook wel allemaal een cursus ‘Zorgverzekeren nieuwe stijl’ en een lijst ter herinnering op hun bureau.

 3. Renate says:

  Dat is nog een volgend probleem.

  Ik wil overigens ook niet aan de familie van een patiënt die in het ziekenhuis terecht komt, denken. Stel dat je naar de andere kant van het land moet voor een ziekenhuisopname, omdat de zorgverzekeraar met dat ziekenhuis een contract heeft. En dan wil ik het nog niet over de controlebezoekjes hebben.

 4. DaSilva says:

  En wat als je een ongeluk krijgt en je bent zwaar gewond?
  Moet je dan met gillende sirenes half Nederland door crossen op zoek naar het goedkoopste ziekenhuis?
  Of droppen ze je in het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar je achteraf een gigantische rekening krijgt?

 5. Renate says:

  Of als je naar de intensive care moet. We hebben het met m’n moeder meegemaakt, die uiteindelijk in Haarlem terecht kwam, omdat er nergens anders plaats was. Stel je nu voor dat de ziektekostenverzekering zegt, dat men met dit ziekenhuis geen contract heeft. Wat dan? met loeiende sirenes naar Groningen of Maastricht, omdat daar ook plaats is en het ziekenhuis daar wel een contract heeft?

 6. JennyJo says:

  Draven we nu niet een beetje door?

  Ik kan mij niet voorstellen dat de ziektekostenverzekering dat zegt. Ik geloof er niets van dat ze bijvoorbeeld mijn man met een hartinfarct zouden laten overlijden omdat hij naar een veraf gelegen ziekenhuis zou moeten omdat onze verzekering daar een contract mee heeft, terwijl er veel dichterbij in een niet-gecontracteerd ziekenhuis, wél plaats is.

  Zo geloof ik ook niet dat, wanneer hij behandeld zou worden in het dichtbij gelegen ziekenhuis, we een dikke rekening krijgen omdat de verzekering geen contract heeft met dat ziekenhuis. In levensbedreigende situaties kan zo’n regeling helemaal niet gelden, er is geen weldenkend mens die dat verzint. Daarom geloof ik vooralsnog niet dat men óók in levensbedreidingende situaties, waarin patiënten doorgaans amper aanspreekbaar zijn en al helemaal niet in staat zijn om zelf een ziekenhuis te “kiezen”, ook deze regel hanteert. Zoiets zou overduidelijk levens kosten.

  En van een rekening achteraf in dergelijke situaties geloof ik ook niets. Je zou dan bijvoorbeeld een brief krijgen waarin staat: op (datum) werd u met een levensbedreigend hartinfarct (of: in bewusteloze toestand na een ernstig ongeval) behandeld in ziekenhuis X. Omdat u er tegen onze regels in voor gekozen heeft om u in dit ziekenhuis het leven te laten redden terwijl u weet dat wij daarmee geen contract hebben, doen wij u hierbij een rekening toekomen van 100.000 euro, door u te voldoen binnen 30 dagen. Mocht u inmiddels zijn overleden, dan zullen deze kosten geïnd worden bij uw nabestaanden. Met vriendelijke groet, Achmea/CZ/weet ik veel wie.

  Dat geloof je toch zelf niet?

  De regel geldt alleen voor zgn. naturaverzekeringen. Bij restitutieverzekeringen bestaan al sinds het begin van het nieuwe stelsel meerdere varianten, waarbij ook een volledig vrije keuze van behandelaars duurder is. Daarom snap ik niet zo goed waarom dit nu ineens nieuws is, maar mogelijk heb ik iets gemist.

  In geval van spoedeisende hulp geldt de regeling helemaal niet, bij geen enkele verzekeringsvorm, zie toelichting hier: Dit geldt niet voor spoedeisende hulp, dan kan je wel altijd naar het ziekenhuis van je keuze.

  Eerlijk gezegd kan ik mij niet voorstellen dat dit gaat veranderen, omdat bij spoedeisende hulp – gezien het spoedeisende karakter – vrije keuze helemaal niet aan de orde is.

 7. wilmamazone says:

  JJ:

  Draven we nu niet een beetje door?

  Ik kan mij niet voorstellen dat de ziektekostenverzekering dat zegt.(..)

  Als voorbeeld wat CZ over de huidige situatie zegt:
  http://www.cz.nl/verzekeringsvoorwaarden-cz-zorg-op-maatpolis-en-av/2012.pdf

  blz. 29:

  A.17.1. Zorgverlener
  Onder zorgverlener verstaan we de persoon of
  instelling die bevoegd is geneeskundige, paramedische,
  tandheelkundige of verpleegkundige hulp
  of zorg te verlenen of bevoegd is genees- en
  hulpmiddelen te leveren.

  A.17.2. Soorten zorgverleners
  Bij alle zorgvormen noemen wij de soorten zorgverleners
  die de zorg voor onze rekening mogen
  verlenen. Soorten zorgverleners die wij niet bij de
  desbetreffende zorgvorm noemen, mogen die
  zorg ook niet voor onze rekening verlenen. Voor
  zorg door niet-genoemde soorten zorgverleners
  hebt u dus geen dekking.
  Binnen de soorten zorgverleners die de zorg voor
  onze rekening mogen verlenen, hebben wij met
  bepaalde zorgverleners wel en met bepaalde
  zorgverleners geen overeenkomst. U mag naar
  zowel de zorgverleners met als zonder overeenkomst.
  U kunt in artikel A.0.6. lezen welk tarief
  geldt.

  A.17.3 Afspraken met zorgverleners
  Wij hebben met zorgverleners overeenkomsten
  gesloten over zorg of middelen die zij leveren. In
  die overeenkomsten hebben we afspraken gemaakt
  over de prijs, de kwaliteit en de doelmatigheid
  van de zorg en de voorwaarden waaronder
  zij die zorg kunnen verlenen. Wij hebben een lijst
  gemaakt van alle zorgverleners waarmee wij een
  overeenkomst hebben gesloten. Die kunt u vinden
  op onze internetsite of bij ons opvragen.
  Kijk ook in artikel A.0.3.

  Toelichting
  Als wij een overeenkomst hebben met een zorgverlener,
  hoeft dat niet altijd te betekenen, dat wij
  dat hebben gedaan voor al zijn (zorg)diensten.

  Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen
  overeenkomst hebben gesloten? Dan geven wij
  aan u een vergoeding van de kosten van de zorg.
  Dat heet “restitutie”.
  In deze verzekeringsvoorwaarden geven wij aan
  hoeveel wij u vergoeden als u naar een wel of niet
  gecontracteerde zorgverlener gaat. Zie hiervoor
  artikel A.0.6.

  Lees zelf verder onder de link over de punten die ook nog onder dit hoofdstuk vallen.

  Het gaat er m.i. dus om en over dat de restitutie voor niet gecontracteerde zorgverleners op de helling komt te staan. Een ZH kan logischerwijs nooit in het geheel afgekeurd worden, maar wel op onderdelen. Die ontwikkeling is al langer gaande, maar b.v. een afdeling spoedeisende hulp moet binnen een bepaalde tijd bereikbaar blijven.

  Zie aanvullend b.v.: ‘Specialisatie ziekenhuis heeft ook nadelen’
  Bart Berden − 12/07/11, 09:51

  Deze week sloten minister Edith Schippers, de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders een akkoord over vergaande specialisatie van de Nederlandse ziekenhuizen.

  Dit moet bijdragen aan hogere kwaliteit en lagere kosten van de zorg. Niet langer wordt elke behandeling in elk ziekenhuis uitgevoerd, maar alleen daar waar de behandeling ‘op het menu’ staat. De logica hierachter lijkt overtuigend. Hoe vaker een ingreep wordt uitgevoerd, hoe meer routine bij het behandelend team ontstaat en hoe minder het mis gaat. En minder complicaties betekent natuurlijk lagere kosten.

  Dure voorzieningen
  Bovendien hoeft niet meer elk ziekenhuis te beschikken over alle dure voorzieningen. Zoals een afdeling spoedeisende hulp die 7×24 uur open is.

  Maar is het allemaal wel zo eenvoudig als wordt voorgesteld? Er kunnen flinke……

 8. wilmamazone says:

  http://www.kiesbeter.nl/patienteninformatie/ziekenhuizen/dbcsinformatie/default.aspx

  eindquote:

  Het is raadzaam om voordat u een afspraak maakt bij een ziekenhuis, bij uw zorgverzekeraar te informeren of de kosten worden vergoed.

  Als u spoedeisende zorg (‘eerste hulp’) nodig heeft, hoeft u niet eerst contact met uw zorgverzekeraar op te nemen. Spoedeisende zorg wordt altijd vergoed.

  Van een aantal ziekenhuizen hebben wij prijsinformatie. Dit zijn de prijzen van B-DBC’s die een zorgaanbieder in rekening brengt wanneer zij voor deze DBC’s geen prijsafspraken heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. Als er wel sprake is van een contract zal de gedeclareerde prijs lager zijn. Uw zorgverzekeraar kan u helpen bij het maken van een keuze.

  (vet door mij)

  http://nos.nl/artikel/307707-rvz-minder-ziekenhuizen-en-spoedeisende-hulpen.html

  RVZ: minder ziekenhuizen en spoedeisende hulpen
  donderdag 27 okt 2011

  Het ziekenhuislandschap moet ingrijpend veranderen. Het aantal ziekenhuizen en spoedeisende hulpen moet drastisch omlaag, anders wordt de zorg onbetaalbaar. Bovendien is de reorganisatie nodig om adequaat te reageren op de veranderende vraag naar zorg.

  Dat stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het……..

 9. JennyJo says:

  Hier staat toch nergens dat wat hier wordt gevreesd van toepassing is, namelijk dat je een dikke rekening krijgt als je bijvoorbeeld in bewusteloze toestand na een ongeval in een niet-gecontracteerd ziekenhuis behandeld bent? Dat wil er bij mij vooralsnog niet in, ik lees nergens dat dat de consequentie is van de regeling die Schippers voorstelt.

  Overigens zijn er dingen die mij regelmatig zeer verbazen, zoals het feit dat veel mensen er totaal niet mee zitten om voor allerlei cosmetische ingrepen (dus ingrepen zonder medische noodzaak die derhalve niet vergoed worden) zoals borstvergrotingen, buikwandcorrecties, oogcorrecties, facelifts en wat dies meer zij, tot zelfs naar Turkije en Polen te reizen om het maar zo goedkoop mogelijk gedaan te krijgen. En zelfs dan kost het nog een hoop geld, want de reis ernaartoe en de hotelkosten moeten ook betaald worden. Maar dan kan het ze ineens helemaal niet schelen dat ze ik weet niet hoever van huis zijn, zolang het maar minder kost. Prima, moet iedereen zelf weten. Maar nu men de vrije keuze aan banden wil leggen om de kosten binnen de perken te houden, is dat ineens het grootste schandaal ooit en voor veel mensen een vrijbrief om Schippers op het internet termen als “teef” toe te voegen en meer van dat fraais.

  De verwijzing naar de vroegere situaties met ziekenfonds en particulier gaat ook niet helemaal op. Ik heb jarenlang in de semi-overheid gewerkt en bij de overheid en de semi-overheid was iedereen verplicht particulier verzekerd. Je kreeg wel een vergoeding van de werkgever, maar zelfs met die vergoeding was ik altijd nog veel duurder uit dan veel van mijn medeburgers in het ziekenfonds. Toen ik parttime ging werken, ging de vergoeding navanant omlaag, maar ik moest gewoon particulier verzekerd blijven en de volle premie betalen. Ik heb me zeker 20 jaar blauw betaald aan premie en toen ik op een gegeven moment voor een commercieel bedrijf ging werken en in het ziekenfonds kon, wist ik niet wat me overkwam. En bijna alles werd vergoed, wat bij mijn particuliere verzekering niet het geval was.

 10. wilmamazone says:

  JJ:

  Maar nu men de vrije keuze aan banden wil leggen om de kosten binnen de perken te houden, is dat ineens het grootste schandaal ooit en voor veel mensen een vrijbrief om Schippers op het internet termen als “teef” toe te voegen en meer van dat fraais.

  Net alsof er in de huidige situatie wèl sprake is van een vrije keuze zonder dat daar een prijskaartje aan vasthangt. Zelfs met 75% restitutie kan je maar beter een dikke beurs hebben zo blijkt:
  http://www.cz.nl/2012/restitutieoverzicht-medisch-specialistische-zorg.pdf

  Restitutie Tarief:
  u heeft een naturapolis en u laat zich behandelen door een niet door CZ gecontracteerde zorgverlener (75% van het marktconforme tarief)
  Marktconform Tarief:
  u heeft een restitutiepolis en u laat zich behandelen door een niet door CZ gecontracteerde zorgverlener (gemiddeld door CZ gecontracteerde tarief)

 11. JennyJo says:

  Het zal we heel schandalig zijn maar ik zie het probleem niet zo.

 12. wilmamazone says:

  JJ:

  De verwijzing naar de vroegere situaties met ziekenfonds en particulier gaat ook niet helemaal op. Ik heb jarenlang in de semi-overheid gewerkt en bij de overheid en de semi-overheid was iedereen verplicht particulier verzekerd. Je kreeg wel een vergoeding van de werkgever, maar zelfs met die vergoeding was ik altijd nog veel duurder uit dan veel van mijn medeburgers in het ziekenfonds. Toen ik parttime ging werken, ging de vergoeding navanant omlaag, maar ik moest gewoon particulier verzekerd blijven en de volle premie betalen. Ik heb me zeker 20 jaar blauw betaald aan premie en toen ik op een gegeven moment voor een commercieel bedrijf ging werken en in het ziekenfonds kon, wist ik niet wat me overkwam. En bijna alles werd vergoed, wat bij mijn particuliere verzekering niet het geval was.

  Ik verwees daarnaar vanwege het gebrek aan keuze. Ziekenfondsverzekerden konden b.v. lange tijd geen afspraak maken bij huisarts en tandarts en zaten ’s morgens regelmatig uren in de wachtkamer op hun beurt te wachten. Ik spreek uit persoonlijke ervaring, want als ik daar nog aan denk! De middag was -op afspraak- gereserveerd voor de particulieren.

  Waar het mij nu om en over gaat, is dat er in de zorg mogelijk weer een te groot verschil gaat ontstaan tussen mensen met geld en die minder te besteden hebben. Weer 1e,- en 2e klasse in o.a. ZH, maar nu in een ander jasje.

 13. wilmamazone says:

  JJ:

  Het zal we heel schandalig zijn maar ik zie het probleem niet zo.

  Het kan best dat er nu teveel beren op de weg gezien worden, maar je merkt nu al wat de ongenuanceerde berichtgeving in de media van gisteren teweeg bracht en zoals je zelf zegt voor veel mensen een vrijbrief om Schippers op het internet termen als “teef” toe te voegen en meer van dat fraais.

 14. Renate says:

  Natuurlijk zullen er mensen voor allerlei operaties bereid zijn om naar het buitenland te reizen, maar dit geldt zeker niet voor iedereen. Ik moet er persoonlijk niet aan denken om in een ziekenhuis te liggen, waar m’n naasten niet op bezoek zouden kunnen komen. Dat geldt dus net zo goed voor een ziekenhuis dat niet echt in de buurt ligt.

 15. DaSilva says:

  JennyJo

  Draven we nu niet een beetje door?

  Ik geloof van wel ja 😉

  Maar goed, het feit ligt er wel dat zoals @Wilmamazone al aanhaalt mensen met een goedkopere verzekering die niet alles dekt uiteindelijk verder moeten reizen om goede zorg te krijgen.
  Dit zou niet moeten kunnen, en ruikt inderdaad naar klasse-verschil.
  Ik noem even de situatie dat een kind opgenomen moet worden in een ziekenhuis ver uit de buurt van de ouders, dik twee uur rijden dat zou dan betekenen dat de ouders om het kind twee keer per dag te kunnen bezoeken de hele dag in het ziekenhuis moeten bivakkeren.
  Dat klopt toch niet?
  Er zijn nu eenmaal mensen die zich een duurdere verzekering niet kunnen veroorloven.
  Ga eens uit van een normaal gezin met twee ouders en twee schoolgaande kinderen van 18 en 20 jaar oud.
  Dan mogen de ouders een bedrag ophoesten van zo’n 469,60 euro (dan heb ik alles ingevuld op basis bij CZ).
  Dan vind je het toch niet gek dat mensen gaan zoeken naar goedkopere verzekeringen en dat die mensen zich nu extra gepakt voelen?
  En daar bovenop komt dan nog even dat het ene ziekenhuis wel een contract heeft met de zorgverzekering over bepaalde behandelingen en de andere niet.
  Hoe ingewikkeld wil je het hebben?

 16. wilmamazone says:

  Nog meer om over na te denken:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3231673/2012/03/27/Schippers-wil-te-veel-en-te-snel-hervormen-in-de-zorg.dhtml

  ‘Schippers wil te veel en te snel hervormen in de zorg’

  INTERVIEW – De ploeg van minister Schippers (volksgezondheid) trekt diepe voren door het zorglandschap. Te diep, vindt Wilna Wind, directeur van patiëntenorganisatie NPCF. “De patiënt wordt vergeten. Een pas op de plaats is noodzakelijk.”

  eindquote:

  Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 70 procent van de zorgverzekerden een in natura-zorgpolis, waarvoor de verzekeraars zorgverleners – artsen, fysiotherapeuten — vooraf contracteren. In de praktijk worden niet-gecontracteerde zorgverleners meestal geheel vergoed, of tot bijvoorbeeld 80 procent.

  Dat wil Schippers dus veranderen, om zorgverzekeraars meer macht te geven. Wie hecht aan de vrije keuze van behandelaar moet daarom voor een restitutieverzekering of een mix-vorm restitutie/naturaverzekering kiezen, waarbij meestal de rekening van de zorgverlener achteraf ingediend moet worden bij de zorgverzekeraar.

  Dit soort polissen zijn nu volgens de onafhankelijke verzekeringssite.nl 35,46 euro per jaar duurder, maar dat verschil zal de komende jaren waarschijnlijk groter worden.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3231659/2012/03/27/Plannen-Schippers-voor-zorgpolis-lauw-ontvangen.dhtml

  Plannen Schippers voor zorgpolis lauw ontvangen

  Er is voorzichtige steun voor minister Schippers’ wetsvoorstel voor de zorgverzekering. De VVD en D66 steunen het plan om zorgverzekeraars meer via contracten te laten werken. Deze twee partijen dienden destijds de motie in waar dit wetsvoorstel uit voorkomt. Het CDA vond het te vroeg om te reageren, maar steunde destijds de motie.

  Dankzij het wetsvoorstel zouden zorgverzekeraars in de toekomst niet meer hoeven betalen als hun cliënten zich laten behandelen bij zorginstellingen waarmee geen contract is afgesloten. Dit geldt als de cliënt een naturaverzekering heeft. Bij een duurdere restitutieverzekering betaalt de zorgverzekering de cliënt in zo’n geval wel terug.

  De PvdA is niet fel tegen het voorstel gekant, maar Kamerlid Eeke van der Veen “ziet het in de praktijk niet werken”. Zij vermoedt dat de keuzevrijheid bij mensen met een restitutiepolis zal komen liggen, terwijl mensen met een naturapolis telkens moeten kijken of hun zorgverzekeraar de gewenste zorgverlener wel gecontracteerd heeft. “Voordat je het weet heb je het oude verschil tussen ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden heringevoerd.”

  “Daarnaast wordt de samenwerking tussen huisartsen en specialisten………

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3231407/2012/03/27/Minister-Schippers-mag-best-een-beetje-steviger-ingrijpen-in-de-vrije-artsenkeuze.dhtml

  Minister Schippers mag best een beetje steviger ingrijpen in de vrije artsenkeuze

  Zorgverzekeraars kunnen besluiten geen zaken te doen met een ziekenhuis omdat het te duur is, of tweemaal zoveel kunstheupen plaatst als gebruikelijk. Aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen vervolgens de schone taak hun werk beter te doen, of zichzelf gaandeweg uit de markt te prijzen. Dat zou de kosten van de almaar duurdere gezondheidszorg enigszins moeten drukken.

  Tot zover de theorie. De praktijk is anders: als een verzekeraar besluit niet meer in zee te gaan met een bepaald ziekenhuis, en een verzekerde daar toch naartoe wil, heeft deze patiënt volgens de wet recht op een ‘redelijke vergoeding’. Verzekeraars kunnen dus selecteren wat ze willen op kosten en kwaliteit, maar de patiënt heeft het laatste woord en de verzekeraar dient te dokken. Dat maakt de contracteervrijheid zoals die nu is geregeld tot een tandeloos instrument.

  Minister Schippers wil dat nu veranderen. Als het aan haar ligt, moet de patiënt (een groot deel van) de rekening zelf betalen als hij kiest voor een niet-gecontracteerd ziekenhuis. Misschien maakt haar dat in de ogen van critici een harde marktideoloog, maar dat verwijt slaat nergens op.

  Wat de vrije artsenkeuze betreft,……….

 17. JennyJo says:

  Ik kan niet inschatten wat het plan van Schippers voor gevolgen zal hebben, dus ik wil even afwachten en kijken hoe het uitpakt. Misschien valt het in de praktijk mee, misschien niet, ik heb geen flauw idee. Ik denk wel dat bezuinigingen in de zorg nodig zijn. Dat is natuurlijk nooit leuk, maar ik zou liever op de vrije artsenkeuze beknibbelen dan op medische behandelingen en medicijnen, zoals in de USA, waar je zelfs in het allerduurste verzekeringspakket maar een miezerig beetje insuline vergoed krijgt en de rest gewoon zelf moet betalen, of waar ook voor standaard kankerbehandelingen een plafond is gecreëerd waardoor de zelfs de meest basale behandelingen toch niet volledig vergoed worden, ook al heb je nog zo’n goede verzekering.

 18. Renate says:

  Bezuinigingen in de zorg blijken uiteindelijk geen echte bezuinigingen te zijn, maar een verschuiving van de kosten van de verzekeringen naar de patiënt, die duurder uit is.

 19. wilmamazone says:

  Renate:

  Bezuinigingen in de zorg blijken uiteindelijk geen echte bezuinigingen te zijn, maar een verschuiving van de kosten van de verzekeringen naar de patiënt, die duurder uit is.

  Ik denk dat er beter naar het totaalplaatje gekeken moet worden en eens eindelijk bezuinigt van bovenaf. Weg met o.a. de graaicultuur (salarissen ver boven de Balkenendenorm) en gouden handdrukken voor bestuurders en managers in de zorg, zelfs voor degenen die terecht ontslagen worden. Weg met alle poppetjes in de zorg die een veel te grote broek aanhebben en maar wat aanklooien en zodoende onnodig geld over de balk smijten.Ect.ect.ect.X tig.

  Een goed voorbeeld van hoe het niet moet/zou mogen kunnen is de regelrechte soap Orbis die mij nog behoorlijk vers in het geheugen ligt:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/03/15/orbis-medisch-centrum-titanic-ii/

 20. Renate says:

  Inderdaad, maar ik vrees dat dit soort bezuinigingen niet ingevoerd zal worden. Overigens heb ik de indruk dat de geldverspilling in de zorg ook vroeger al voorkwam. Zelfs m’n moeder kon al voorbeelden geven van verspilling in het ziekenhuis, waar zij voor haar huwelijk werkte.

  En wat te denken van het VUmc? Na de blunder met RTL, blijft men met de kosten zitten. De heren die het een en ander bedacht hebben, blijven natuurlijk buiten schot.

 21. wilmamazone says:

  http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-selectief-zorg-vergoeden-alleen-als-de-criteria-helder-zijn.htm

  KNMG: selectief zorg vergoeden alleen als de criteria helder zijn

  Een zorgverzekeraar mag zich beperken tot het vergoeden van gecontracteerde zorg, maar alleen als de criteria waarop verzekeraars contracteren volkomen helder zijn en als de kwaliteit van de gecontracteerde zorg gewaarborgd is.

  Dit stelt de KNMG in reactie op het voornemen van minister Schippers om verzekeraars zelf te laten bepalen hoeveel zij vergoeden aan een verzekerde die niet-gecontracteerde zorg gebruikt. Dit zal alleen voor naturapolissen gelden. Zij gaat………..

  Tja…eerst gedaan en dan gedacht, heeft al heel wat onnodige ellende gebracht.

 22. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/357510-zorgverzekeraars-nemen-meer-tijd.html

  Zorgverzekeraars nemen meer tijd

  De zorgverzekeraars en de ziekenhuizen onderhandelen ook na 1 april verder over contracten voor de zorg. De deadline van 1 april die vorig jaar met minister Schippers van Volksgezondheid is afgesproken wordt daarmee overschreden. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met de betrokken partijen.

  eindquote:

  Woordvoerders zeggen dat ze er vertrouwen in hebben dat met alle ziekenhuizen contracten gesloten zullen worden. “En als het daarvoor nodig is om nog een paar weken langer te praten, doen we dat”, aldus een woordvoerder van VGZ. Hetzelfde signaal komt van Menzis en CZ.

  De grootste zorgverzekeraar van het land, Achmea, zegt dat het juist de afgelopen dagen heel hard ging. Elke dag kwamen er wel vier vijf of zes contracten bij. En ook dit weekeinde wordt er volop onderhandeld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: