Hans van der Linde kan er geen genoeg van krijgen

De kortste samenvatting van het verweer van onze, inmiddels gepensioneerde, huisarts, is dat zijn weerwoord als eiser in reconventie door de rechtbank werd afgewezen en deze Van der Linde veroordeelde in de proceskosten aan de zijde van de staat gevallen zijnde € 678,00.
De Staat en Roel Coutinho (RIVM), eiser in conventie, verloor de rechtzaak op het nippertje louter omdat Van der Linde zo benadrukt had de integriteit van Coutinho niet in twijfel te trekken:

De Staat en de heer Coutinho hebben Van der Linde gedagvaard. Zij stellen dat hij Coutinho ten onrechte heeft beschuldigd van belangenverstrengeling en/of privé belangen bij vaccinatie adviezen. Die uitlatingen heeft Van der Linde niet kunnen waarmaken.De rechtbank oordeelt dat dit afhankelijk van de context onrechtmatig kan zijn jegens Coutinho. De rechtbank gaat na in welke context die uitlatingen zijn gedaan. Uiteindelijk oordeelt de rechtbank dat gezien die context Van der Linde niet onrechtmatig heeft gehandeld. Zo heeft hij afstand genomen van de suggestie dat Coutinho niet integer zou zijn. Van belang is ook dat de uitlatingen zijn gedaan in een publiek debat. Hierbij zijn de grenzen ruimer dan wanneer het een privé persoon betreft. De vordering van Van der Linde, gebaseerd op de stelling dat de staat handelt in strijd met art. 10 EVRM, is afgewezen. De staat mag uitlatingen van derden die hij kwetsend vindt, ter toetsing voorleggen aan een rechter.Daarin schuilt geen beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Dat Van der Linde door het oog van de naald is gekropen, wil dus niet zeggen dat hij uitgebreid spreekrecht heeft gekregen. Niettemin is hij zich weer op zéér glad ijs aan het begeven. Blijkbaar in de veronderstelling gestalte geven aan de eindquote van dit persbericht:

Het is nooit mijn bedoeling geweest de integriteit van individuele wetenschappers in twijfel
te trekken en nogmaals wil ik elke indruk in die richting wegnemen. Ik hoop dat de zaak met deze uitspraak is afgedaan en dat de discussie over nut en noodzaak van de griepprik weer kan worden gevoerd waar deze thuishoort: in een open, academisch debat. Ik blijf daar graag een constructieve bijdrage aan leveren.

Blijft de vraag wat Van der Linde nou in hemelsnaam een constructieve bijdrage vindt, om het over een academisch debat maar hélemaal niet te hebben. Volgens dit persbericht is Van der Linde de mening toegedaan dat de uitspraak van de rechtbank een algemeen belang dient:“Namelijk dat mensen vrijelijk kunnen zeggen dat er sprake is van belangenverstrengeling.”

Dat deze vrijheid onlosmakelijk verbonden is aan een deugdelijke onderbouwing, gaat zijn petje nog steeds te boven? Daar lijkt het wel op, dus kan Van der Linde er geen genoeg van krijgen
Hij blijft waar maar kan op eigen houtje actie voeren en de manier waarop doet in toenemende mate wenkbrauwen fronsen. Zijn ongenuanceerdheid is steeds meer boekdelen aan het spreken. Zelf vind ik dat Van der Linde -al zijn mogelijke goede bedoelingen ten spijt- niet zou misstaan in de redactie van een of ander boulevardblad. Hij blijft -met een veel te grote broek aan- grossieren in suggestieve uitspraken over griepvaccinatie om vooral de stemmingmakerij er in te houden, zo lijkt het. Bij een debat op academisch niveau stel ik me in ieder geval iets heel anders voor.

Van der Linde kreeg recent een eigen blog op artsennet en geeft daar ook ijverig tegengas op dat van anderen die zijn handel en wandel ter discussie (durven te) stellen. Het hoogtepunt, of beter gezegd een flink dieptepunt, was voor mij deze reactie die m.i. weer sterk riekt naar smaad en laster. Hier en hier en hier wordt duidelijk dat deugdelijke onderbouwing nog steeds zijn ding niet is en dat mag gelezen worden als een understatement. En hoezo de integriteit van individuele wetenschappers niet in twijfel trekken en ga zo maar door?!

Hier nogmaals mijn vraag wat hij hiermee (alsnog) denkt te bereiken? Wie het weet, mag het zeggen.

bericht aangepast 9 nov. 16:48

45 Responses to Hans van der Linde kan er geen genoeg van krijgen

 1. Renate says:

  Het blijft toch wel een merkwaardige redenering. Eerst iemand beschuldigen van belangenverstrengeling (waarmee je naar mijn mening toch wel aangeeft te twijfelen aan iemands integeriteit) en dit vervolgens in de rechtzaal proberen te verdoezelen door te roepen dat je niet aan de integeriteit van de betrokken persoon twijfelt. En dan vervolgens weer vreselijk hoog van de toren lopen blazen. Wie legt de heer Van der Linde nu eindelijk eens definitief het zwijgen op? (En nee, dit is geen oproep tot geweld.) Het zou misschien al helpen als alle media hem nu eindelijk eens uit hun adresboekjes zouden verwijderen en misschien eens andere deskundigen zouden raadplegen, als het om medische onderwerpen gaat. En dan bedoel ik dus ook geen zelfbenoemde deskundigen als Anneke Bleeker.

 2. wilmamazone says:

  Er zijn ook mensen die geen genoeg kunnen krijgen van Hans van der Linde en met zulke vrienden heb je intussen eigenlijk geen vijanden meer nodig. Van der Linde is door de anti-vaccinanten in het hart gesloten. Die ondertekenden al massaal de petitie en maakten geld over. Daar hoor je Van der Linde en/of de stichting nog steeds niet over en dat vind ik een kwalijke zaak. De voorzitter van de stichting is notabene Rien Vermeulen die tevens in het bestuur zit van de Vereniging tegen de Kwakzalverij en dan mag je toch verwachten dat zo’n persoon valse of onvolledige voorstelling van zaken al hélemaal uit de weg gaat nietwaar?

  Nu wordt Van der Linde maar weer eens ten tonele gevoerd door Anneke Bleeker in een stukkie gericht aan Simon Rozendaal van Elsevier die over de vaccinatiegraad van griepprik schreef. Quote van Bleeker:

  Jij beweerde het volgende:

  Querulanten en complotdenkers als Hans van der Linde, Micha Kat en Anneke Bleeker ten spijt, is de vaccinatiegraad in Nederland in internationaal opzicht nog steeds ongekend hoog: meer dan 70 procent (zo’n 3,5 miljoen mensen) van de zestigplussers
  laat zich inenten. Het weinige onderzoek dat is verricht naar de effectiviteit van het vaccin geeft aan dat de prik een bescherming van 50 tot 60 procent biedt. Het aantal griepgevallen wordt dus met minstens de helft gereduceerd.

  Grapjas, wat ben je toch een grapjas!
  Het is dat je met mensenlevens speelt, anders zouden we er echt hartelijk om kunnen
  lachen.
  Maar je gaat naar mijn idee nogal onzorgvuldig met de waarheid om en dat weet je net zo
  goed als wij allen die onbaatzuchtig de informatie verstrekken. Huisarts van der Linde, een
  respectabele man die net als wij de feiten verspreidt. Die overigens in het gelijk gesteld is
  maar ja, blijf hem achtervolgen met negatieve publiciteit.
  Micha Kat die zijn nek al op vele fronten heeft uitgestoken maar ook overal binnen jullie
  gelederen in de pan wordt gehakt omdat je niet tegen zijn argumenten in kunt gaan.
  En als je dat niet kunt ga je schoppen en slaan, bekend.

  Voor de zoveelste keer: Van der Linde is door de rechtbank niet in het gelijk gesteld wat het nut van griepvaccinatie betreft. Daar ging het in de rechtszaak helemaal niet om en over, maar dat blijkt in sommige kringen -zoals gebruikelijk- tegen dovemansoren gericht. Claimen zorgvuldig met de waarheid om te gaan en onbaatzuchtig informatie te verstrekken, is derhalve een gotspe ( zeer grote brutaliteit) van de bovenste plank die m.i. niets van doen heeft met vrijheid van meningsuiting.

  Noot:
  Het artikel van Rozendaal: http://weekblad.elsevier.nl/20121110/public/pages/01070/ESM-01-070-20121110.html

 3. wilmamazone says:

  Dat niemand gebaat is bij het stoken van onrust, wisten wij iig al. Nu ondermeer Hans van der Linde nog. Stoppen met vaccineren is volgens echte deskundigen niet aan de orde.
  Een nieuwe commissie van de Gezondheidsraad gaat onderzoek doen naar nut en noodzaak van de griepprik bij gezonde ouderen.

  Aanleiding is het debat dat het afgelopen jaar ontstond over het effect van de griepvaccinatie bij ouderen. Wetenschappers gingen publiekelijk met elkaar in discussie. Beschuldigingen van belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie leidden zelfs tot een rechtszaak. Bij het publiek groeide de twijfel. Het animo voor de griepprik, nam nog nooit zo sterk af als het afgelopen jaar. In 2011 haalde ruim 65 procent van de ouderen en risicogroepen een griepprik. Tien jaar geleden was dat nog 75 procent.

  ‘Niemand is gebaat bij die onrust’, zegt Anneke Wijbenga, algemeen secretaris bij de Gezondheidsraad. Daarom wordt nu gezocht naar deskundigen die niet eerder over griepvaccinatie hebben geadviseerd, wellicht zelfs uit het buitenland.

  eindquote:

  ‘We hebben het vaccin te veel gepromoot en gehypet’, zegt griepexpert Osterholm in The New York Times. Toch is stoppen met vaccineren volgens hem niet aan de orde. Het vaccin is veilig en in sommige seizoenen effectief. Ook de Gezondheidsraad denkt er zo over. De griepprik verdient ‘het voordeel van de onzekerheid’, aldus emeritus hoogleraar en internist Jos van der Meer. In afwachting van beter bewijs, of van een beter vaccin. Wereldwijd wordt gewerkt aan een universeel vaccin, dat beschermt tegen alle griepstammen.

  Het artikel in NYT:
  http://well.blogs.nytimes.com/2012/11/05/reassessing-flu-shots-as-the-season-draws-near/

 4. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/Alle-rubrieken-/Brieven/Brief/124451/Uitspraken-Van-der-Linde-rechtmatig-2.htm

  Uitspraken Van der Linde rechtmatig (2)
  Publicatie Nr. 48 – 30 november 2012
  Jaargang 2012
  Rubriek Brieven
  Auteur Hans van der Linde
  Pagina’s 2739

  Data in The Lancet Infectious Diseases tonen bescherming door influenzavaccinatie van ouderen aan, aldus de onvolprezen emeritus hoogleraar klinische genetica Martinus Niermeijer in een ingezonden brief (MC 44/2012: 2489). Helaas is dit echter de zoveelste retrospectieve studie over influenzavaccinatie. De studie is dus niet gerandomiseerd en daarmee van onvoldoende bewijsniveau voor preventieve interventie.

  Van 247.000 mensen liet 15,5 procent zich vaccineren. Dat werd vergeleken met een vaccinatiegraad van 10,9 procent bij 650 overledenen in die groep. De gevaccineerde groep onderging echter alleen al door hun keuze voor vaccinatie een selectie die kan leiden tot lagere sterfte. Deze bias staat geen conclusies toe over bescherming.

  Hans van der Linde, huisarts, Burgh Haamstede

  Voor alle duidelijkheid de betreffende reactie onder de link:

  “Gelukkig voor het RIVM en tegen de verwachting wellicht van Coll van der Linde tonen Schotse data uit de griep-epidemie van 2009 de beschermende werking bij ouderen van H1N1 influenza vaccinatie aan[CR Simpson et al Lancet Inf Dis 12:696-702;2012].Voor de gezondheidszorg is dat belangrijker nieuws dan een rechterlijke uitspraak over intercollegiale communicatie.
  MF Niermeijer, Rotterdam.”

  M.F. Niermeijer, klinisch geneticus np, ROTTERDAM – 27-09-2012 16:44

  Leuk om dan ook weer deze reactie tegen te komen, maar daar heeft van der Linde het ‘wijselijk’ nooit over:

  “Deze kop dekt slechts de helft van de lading. Er had evengoed kunnen staan: “Van der Linde kan volgens rechtbank bewering van belangenverstrengeling Coutinho en de industrie niet onderbouwen”. Maar blijkbaar vindt MC dat minder interessant.”

  E.A. Badings, arts, ZWOLLE – 27-09-2012 12:36

 5. wilmamazone says:

  Het was even zoeken, maar hier de betreffende studie over vaccinatie tegen H1N1/ Nieuwe Influenza A/Mex. griep in 2009:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22738894

  Lancet Infect Dis. 2012 Sep;12(9):696-702. doi: 10.1016/S1473-3099(12)70133-0. Epub 2012 Jun 26.
  Effectiveness of H1N1 vaccine for the prevention of pandemic influenza in Scotland, UK: a retrospective observational cohort study.
  Simpson CR, Ritchie LD, Robertson C, Sheikh A, McMenamin J.

  FINDINGS: Pandemic H1N1 2009 influenza vaccination began in week 43 of 2009 (Oct 21, 2009) and was given to 38,296 (15·5%, 95% CI 15·4-15·6) of 247,178 people by the end of the study period (Jan 31, 2010). 208,882 (85%) people were unvaccinated. There were 5207 emergency hospital admissions and 579 deaths in the unvaccinated population and 924 hospital admissions and 71 deaths in the vaccinated population during 23,893,359 person-days of observation. The effectiveness of H1N1 vaccination for prevention of emergency hospital admissions from influenza-related disorders was 19·5% (95% CI 0·8-34·7). The vaccine’s effectiveness in preventing laboratory-confirmed influenza was 77·0% (95% CI 2·0-95·0).

 6. wilmamazone says:

  Ook vreemd dat je bij Van der Linde nou nooit zoiets hoort als dit. Een studie die op 31 okt. j.l. gepubliceerd werd:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23118984

  PLoS One. 2012;7(10):e48322. doi: 10.1371/journal.pone.0048322. Epub 2012 Oct 31.
  A T Cell-Inducing Influenza Vaccine for the Elderly: Safety and Immunogenicity of MVA-NP+M1 in Adults Aged over 50 Years.
  Antrobus RD, Lillie PJ, Berthoud TK, Spencer AJ, McLaren JE, Ladell K, Lambe T, Milicic A, Price DA, Hill AV, Gilbert SC.
  SourceThe Jenner Institute, University of Oxford, Oxford, United Kingdom.

  RESULTS: Vaccination with MVA-NP+M1 was well tolerated. ELISpot responses were boosted significantly above baseline following vaccination. Increases were detected in both CD4(+) and CD8(+) T cell subsets. Clonality studies indicated that MVA-NP+M1 expanded pre-existing memory CD8(+) T cells, which displayed a predominant CD27(+)CD45RO(+)CD57(-)CCR7(-) phenotype both before and after vaccination.

  CONCLUSIONS: MVA-NP+M1 is safe and immunogenic in older adults. Unlike seasonal influenza vaccination, the immune responses generated by MVA-NP+M1 are similar between younger and older individuals. A T cell-inducing vaccine such as MVA-NP+M1 may therefore provide a way to circumvent the immunosenescence that impairs routine influenza vaccination.

  Hij kan toch makkelijk zijn -zelfbenoemd eerlijke- hart ophalen nietwaar? Recente studie’s zat:
  http://www.vhcinfo.org/immunizations.asp?page=safety&subnav=influenza&title=Influenza Related Articles

 7. wilmamazone says:

  Deze had ik nog gemist in het kader van dat Van der Linde er geen genoeg van krijgen:
  Radboud weigert onderzoek klacht tegen Out

  Huisarts Hans van der Linde diende een klacht in bij de Radboud Universiteit Nijmegen tegen Henk Jan Out, hoogleraar farmaceutische geneeskunde. De universiteit weigert deze klacht te onderzoeken.

  Eindquote:

  (..) Volgens de commissie heeft Out ‘een uitgesproken mening’, maar verzwijgt hij zijn achtergrond niet. De klacht van Van der Linde heeft bovendien alleen betrekking op ‘publieke uitingen’ van Out en niet op zijn wetenschappelijk werk.’

 8. Jan Willem Nienhuys says:

  Even die Lancet-studie vereenvoudigen, want het is zo’n wirwar van cijfers:

  een kwart miljoen personen van wie 15% gevaccineerd werd werden allemaal ruim zeven weken gevolgd.

  In die periode moest ongeveer 25 promille van de ongevaccineerden acuut naar het ziekenhuis met echte Mexicaanse griep, en 2,8 promille stierf.

  In dezelfde periode moest 24 promille van de gevaccineerden acuut naar het ziekenhuis met echte griep. Bij deze groep stierf 1,9 promille.

  Het verschil in acute opnames is miniem en statistisch gesproken helemaal niks. Het verschil in sterfte lijkt wel reëel (als de ongevaccineerde sterfte ook voor de gevaccineerden had gegolden, dan waren er geen 71 maar 106 overleden; dat is statistisch significant) maar als je niks weet over de leeftijdsverdeling en niets over de gezondheidstoestand van de groepen, dan weet je niet genoeg. Dat kan beide kanten uit werken: als wie oud ziek of zwak is zich laat vaccineren en de rest veel minder, dan camoufleert dit de werkelijkheid; als daarentegen de gevaccineerden vooral gezondheidswerkers waren die het deden omdat ze verplicht waren, dan is het lagere sterftecijfer bij de gevaccineerden niet zo vreemd.

 9. wilmamazone says:

  Dat o.a. de de discussiestijl van Van derLinde veel te wensen overlaat, wisten we al. Dit blog is me dan ook uit het hart gegrepen.

  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michel-Dutree/Blogbericht-Michel-Dutree/124687/De-verantwoordelijkheid-van-critici.htm

  De verantwoordelijkheid van critici

  Huisarts Hans van der Linde is geen vriend van de farmaceutische industrie, zoals iedereen weet. Hij is buitengewoon kritisch over de handelwijze van bedrijven, zoals uit zijn jongste blog op Artsennet weer blijkt. Van mensen die niet je vrienden zijn, weet je zeker dat ze je niet naar de mond praten. Daarom is het waardevol naar hen te luisteren. Dat heeft het verleden bewezen.

  Ik vind het jammer dat Van der Linde in zijn blog oproept om niet deel te nemen aan onze Glazen Zaaldebatten. Daarmee zegt hij eigenlijk niet te geloven in een dialoog. Daarin verschillen we van mening. Ik namelijk wel. Wij willen met deze bijeenkomst écht luisteren naar wat anderen bezighoudt, hoe zij dingen zien en wat ze ervan vinden.

  Ik zou van Van der Linde graag meer horen over de onderbouwing van zijn bewering dat misleiding en manipulatie door farmaceutische bedrijven hand over hand toeneemt in ernst en omvang. En over de beschuldiging dat bedreiging van wetenschappelijke onderzoekers en criticasters niet wordt geschuwd.

  eindquote:

  Dialoog

  Het is een taak van kritische volgers om misstanden aan de kaak te stellen. Maar naar mijn idee dragen ze ook een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan veranderingen. Daarvoor is de dialoog onontbeerlijk. Het beste is rechtstreeks. Alleen als het niet anders kan, dan maar via een blog. De uitnodiging voor deelname aan één van onze debatten staat nog steeds.

  Michel Dutrée is arts (n.p.) en directeur van Nefarma, de belangenbehartiger voor de biofarmaceutische industrie.

 10. Ger says:

  Ik weet dat het niet in jullie straatje past, hoop toch dat jullie het op willen nemen. Een zoveelste bewijs dat de griepprik niet werkt. Maar het advies….meer prikken met een nutteloos vaccin dat niet werkt. Als je maar genoeg prikt gaat de prik die niet werkt plots wel werken. Hoe krom kunnen jullie denken?

  Griepvaccin is niet perfect
  dinsdag 19 februari 2013 om 05u32
  Dat een griepvaccin bij bejaarden ‘niet perfect werkt’ is een understatement; zo blijkt uit verschillende opmerkelijke onderzoeken.

  Bron: http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/griepvaccin-is-niet-perfect/article-4000250191267.htm

  Edit WMZ: hele kopie van het artikel is niet toegestaan en deze was zelfs dubbel naar hier gekopiëerd

 11. wilmamazone says:

  @Ger

  Wij zijn niet wars van kritische geluiden, maar dan moeten ze wel genuanceerd zijn zoals ondermeer in dit artikel:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/10/27/griepprik-contoverse/

 12. Ger says:

  Was inderdaad half dubbel gekopieerd. Foutje, zag ik ook pas te laat.
  Wel jammer dat het inhoudelijke er nu niet opstaat, zegt toch wel weer iets.
  Over nuance gesproken. Het artikel wat je aanhaalt is verre van genuanceerd. Er wordt o.a. gesproken over 9 minuten dat Radar besteedt heeft om een ander geluid te laten horen. Hoeveel uur wordt er door de vaccinlobby jaar in jaar uit besteedt om het vaccin te promoten? Staat dat in verhouding? En dan spreken over het tijdstip wanneer het artikel naar buiten is gebracht, zo juist voor de vaccinatiecampagne. Het woord campagne zegt al genoeg, ook ieder jaar weer juist voordat de prik gegeven is, alsof het niet de bedoeling is de mensen ertoe te bewegen die prik te gaan halen. Zo is het ook de bedoeling van Hans van der Linde om een ander geluid te laten horen en de mensen tot nadenken te brengen. Zelfde tactiek, blijkbaar alleen aan jullie zijde toelaatbaar geacht. Van enige nuance is in dit artikel echt geen sprake.

  Maar even in mijn eigen woorden het artikel. Recent in 2013 in een woonzorgcentrum in Vilvoorde (België) 48 mensen hebben griep gekregen (6 werden opgenomen in het ziekenhuis..bron artsenkrant). Allen waren gevaccineerd. De stam is onderzocht en in alle 48 gevallen kwam de stam overeen met die van het vaccin. Conclusie het vaccin werkt dus NIET. En dit is niet de eerste keer. Er zijn tal van onderzoeken die anders concluderen. En tal van praktijkervaringen van duizenden mensen. Iedereen kent wel mensen die ondanks de prik toch ziek zijn geworden. Maar blijkbaar mag dit niet gezegd worden. Altijd wordt er een excuus gevonden dat het dan wel een andere stam zou zijn (ook maar uit de lucht gegrepen). Iemand wordt door een vrachtwagen overreden, maar verzekeraars trekken de doodsoorzaak in twijfel, het kan net zo goed een spontane hartstilstand zijn geweest juist voor de aanrijding. Dit kan men een paar keer proberen, maar toch niet onbeperkt?
  En er zijn wel degelijk gefundeerde onderzoeken die anders aantonen dat de vaccins dus niet werken en dan heb ik het vooral over de onafhankelijke onderzoeken en niet de vaak betaalde onderzoeken die het nut onderstrepen van vaccins. Dat Hans van der Linde niet heeft kunnen aantonen dat er belangenverstrengeling is ligt eraan dat hij de mogelijkheid daartoe niet voldoende heeft gekregen om dit aan te tonen. De belangenverstrengeling is zo overduidelijk dat men wel heel erg blind moet zijn wil men dit niet kunnen zien.

 13. wilmamazone says:

  Ger:

  En er zijn wel degelijk gefundeerde onderzoeken die anders aantonen dat de vaccins dus niet werken en dan heb ik het vooral over de onafhankelijke onderzoeken en niet de vaak betaalde onderzoeken die het nut onderstrepen van vaccins. Dat Hans van der Linde niet heeft kunnen aantonen dat er belangenverstrengeling is ligt eraan dat hij de mogelijkheid daartoe niet voldoende heeft gekregen om dit aan te tonen. De belangenverstrengeling is zo overduidelijk dat men wel heel erg blind moet zijn wil men dit niet kunnen zien.

  Sorry Ger, maar voor dit soort anti-vaccinatieretoriek, moet je echt niet op deze site zijn.
  Wist je dat dit soort aantijgingen onder smaad en laster vallen en dat dat bij wet niet mag?

  Van der Linde heeft ruim de tijd gekregen om zijn uitlatingen deugdelijk te onderbouwen. Dat hij dat achteraf nog steeds niet voldoende/afdoende voor elkaar kreeg, mag geheel op zijn eigen conto geschreven worden.
  Lees op deze site vooral ook aandachtig:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/12/14/belangenverstrengeling/

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2012/01/25/huisarts-hans-van-der-linde-in-proces/

 14. Ger says:

  Vuil antwoord van je….bah. Wil je me intimideren of zo? Op dezelfde manier monddood gaan maken als Hans van der Linde? Er zijn tal van goede boeken van insiders (mensen vanuit de zorg en farmacie zelf) die de belangenverstrengeling aantonen, maar als men de moeite niet neemt ze te lezen. Ja, dan houdt het op. Het hele systeem is verziekt. Er zijn genoeg goede documentaires op tv te zien die toch wel het een en ander aantonen. Die discussie moet dus WEL gevoerd worden, maar inderdaad niet met jou en mij en kan niet zomaar even in een rechtzaak van een paar uur duidelijk worden. Lance Armstrong heeft ook rechtzaken gewonnen door er veel geld tegenaan te gooien en gewoon door te liegen. Helaas voor hem, maar de waarheid kwam toch nog aan het licht. Een rechtzaak winnen of verliezen zegt echt niet alles. Dat er in rechtzaken rechtgesproken wordt is helaas vaak een illusie.
  En heb jij wel eens gehoord op het recht van vrije meningsuiting? En smaad en laster….van wie? Ik speel de bal naar niemand persoonlijk. Maar zo’n antwoord toont wel aan hoe arrogant en intimiderend jullie te werk gaan.
  Maar eigenlijk wil ik ook helemaal niet in discussie gaan met jou, maar jij ging in discussie. Ik wilde gewoon mijn punt maken betreffende het ingezonden artikel. Toch iets om over na te denken, mag ik hopen.
  Maar dan zou het weer niet genuanceerd genoeg zijn. Alsof de feiten niet voor zich spreken. En misschien moet ik mezelf ook wel ietsje corrigeren als ik zeg dat de griepprik helemaal niets doet. Er zullen best mensen zijn die er wel baat bij hebben, dus misschien is een nutteloos vaccin niet helemaal de goede omschrijving. Maar het vaccin promoten zoals jullie doen en dan mensen voor gek verklaren (want daar komt het wel op neer) die het vaccin niet nemen dat kan echt niet door de beugel. Het vaccin werkt aantoonbaar veel minder dan jullie beweren, kan in sommige gevallen zelfs schadelijk zijn (en dat kan de griep dus ook zijn). Beide schadelijke effecten (zowel dus door de griep als door het vaccin) treden doorgaans op bij de zwakkeren. Om dus juist die te gaan adviseren de griepprik te nemen, en dat terwijl niet is aangetoond dat het sterftecijfer erdoor naar beneden gaat, gaat gewoon wat ver, want het houdt ook risico’s in. In ieder geval gaat het zeker te ver als men niet alle kanten van het verhaal belicht. En dat laten velen artsen, politici enz. stelmatig na, zeer doelbewust en dan kan je dus inderdaad de integriteit ook in vraag stellen. Feit is en blijft, en dat kan en mag niemand ontkennen, dat er een andere kant aan het verhaal zit. Die kant doodzwijgen of minimaliseren is gewoon niet goed.
  Hier gaan miljoenen per jaar in om en dan zeggen dat er geen belang is….kom aan, de bewijzen dat het vaccin wel degelijk werkt zijn flinterdun, en dienen derhalve dus niet massaal gepromoot te worden, dit kost de belastingbetaler gewoon handen vol met geld. Om gezonde mensen aan te zetten tot vaccinaties die al ter discussie staan en mensen die dit soort griep gewoon kunnen doorstaan in veruit de meeste gevallen is er ook gewoon ver over. Want dit zou economisch voordeel op moeten leveren (minder artsenbezoeken, minder ziekteverzuim e.d. Dus niet de gezondheid van de mensen maar het economische aspect geeft blijkbaar de doorslag. Wetende dat zelfs deze argumenten niet meer zijn dan aannames, hiervan is geen enkel degelijk wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Er zullen best onderzoeken zijn in die richting maar zoals gezegd gaat het om de degelijkheid. Die laat ik dus liever beoordelen door echt deskundige en vooral onafhankelijke instanties, artsen en wetenschappers. En dan is het maar een kwestie van wie je gelooft. Het ene verhaal van deskundigen of het andere verhaal van deskundigen die weer anders beweren.
  Maar ik hoef echt niet op deze site te zijn voor discussies, zoals gezegd wilde ik enkel het artikel en dan wel inhoudelijk hier geplaatst zien en niet alleen een link.
  Ik zal hier wegblijven, als jij dan wegblijft van sites die de andere kant belichten hebben we een deal. Ik snap dat het best vervelend is, omgekeerd heb ik dat ook. Zijn we het waarschijnlijk toch over iets eens. De echte discussie dient gewoon op hoger niveau gevoerd te worden.

 15. wilmamazone says:

  Ger:

  Maar ik hoef echt niet op deze site te zijn voor discussies, zoals gezegd wilde ik enkel het artikel en dan wel inhoudelijk hier geplaatst zien en niet alleen een link.

  Nogmaals: dat mag niet, en voor alle duidelijkheid: dat mag nergens i.v.m. algemeen geldende copyrightregels. Mensen die het artikel willen lezen, kunnen de link aanklikken.

 16. Ger says:

  Ja, en na een paar maanden werkt de link niet meer en ben je het kwijt. Ik had wel de bronvermelding en link erbij staan…is ook reclame voor hun site. Maar goed, nu staat het er ook inhoudelijk op. Jammer alleen dat je over de inhoud niets zinnigs te zeggen hebt.

 17. wilmamazone says:

  Ger:

  Maar goed, nu staat het er ook inhoudelijk op. Jammer alleen dat je over de inhoud niets zinnigs te zeggen hebt.

  Waarom zou ik de behoefte moeten hebben om -op tweede paasdag notabene-, een al volledig herkauwde discussie van voren af aan te beginnen op basis van jouw artikel, dat m.i. nou niet bepaald om over naar huis te schrijven is?:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2012/06/16/griepprik-blijft-de-gemoederen-bezig-houden/

 18. Ger says:

  Zie je….nou deugt het artikel weer niet. De gegevens komen wel gewoon van mensen binnen de zorg. Van eigen mensen, van binnenuit dus. Het artikel spreekt voor zich, het zijn feiten en niets meer of minder dan dat. Het is gewoon een ijzersterk artikel waar men gewoon niet omheen kan en mag. Maar met een beetje nuance van jou zijde, wat gewoon doodzwijgen betekent, geef je het meest inhoudelijke weerwoord en vooral ook erg overtuigend, zelfs op tweede paasdag. Ik vind dit wel erg genuanceerd. Ik zou dit eigenlijk het toppunt van nuance willen noemen. Doodzwijgen, alsof er niets aan de hand is. Maar ik wil eigenlijk geen nuance, ik zou graag een inhoudelijke reactie willen op het artikel. Hoe praat je deze, in jouw ogen blijkbaar kromme feiten, terug recht? Daar ben ik wel benieuwd naar, zonder inderdaad voorgaande discussies te hoeven herhalen. Gewoon een reactie op basis van deze nieuwe feiten. Werkt de griepprik dan toch minder dan je altijd hebt beweerd? Moet je dit dan toch nog toe gaan geven? Ik denk niet dat je zo dapper en vooral, eerlijk, bent. Toegeven dat er een keerzijde aan de griepprik zit is toch zo moeilijk hè?

 19. wilmamazone says:

  Ger:

  Zie je….nou deugt het artikel weer niet. De gegevens komen wel gewoon van mensen binnen de zorg. Van eigen mensen, van binnenuit dus. Het artikel spreekt voor zich, het zijn feiten en niets meer of minder dan dat. Het is gewoon een ijzersterk artikel waar men gewoon niet omheen kan en mag.

  Als het een ijzersterk artikel was geweest, had ik de afgelopen uren niet driemaal in de rondte naar de bijbehorende info hoeven zoeken over dat opmerkelijk genoemde onderzoek in een WZC nietwaar? Ik weet nu o.a. waar Vilvoorde ligt, want daar had ik ook nog nooit van gehoord.
  -Op wiens initiatief heeft dat onderzoek plaatsgevonden en waar staan gedetailleerde uitkomsten daarvan te lezen?
  -Welke mensen binnen de zorg zelf zijn gekwalificeerd om zo’n onderzoek te kunnen en mogen doen, dus geautoriseerd?
  -48 van de 120 bejaarden werd door griep getroffen. Door welke stam precies? Hoe oud, wat mankeerden ze verder nog en ga zo maar door.
  -Waar en wanneer heeft viroloog Marc Van Ranst uitspraken daarover gedaan om deze letterlijk te kunnen quoten?

  Ik heb gezocht met van allerhande zoektermen die uit de eerste drie quotes van het artikel te halen zijn:
  http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/griepvaccin-is-niet-perfect/article-4000250191267.htm

  In een woonzorgcentrum (WZC) te Vilvoorde brak onlangs griep uit. Over een periode van 4 weken werden 48 mensen door griep getroffen op een totaal van 120 bejaarden die er verblijven.
  De oorzakelijke virusstam werd geïdentificeerd en het vaccin waarmee alle slachtoffers ingeënt waren beschermde in principe ook tegen deze stam. Niet meteen een resultaat dat men verwacht van een vaccinatiecampagne.

  Toch was viroloog Marc Van Ranst niet verrast. Het griepvaccin werkt nu eenmaal niet perfect, klonk het. Men moet de zaak veel breder aanpakken en ook verhinderen dat het virus een WZC binnenkomt, luidde het verder. Daarom moeten zoveel mogelijk personeelsleden van dergelijke instellingen gevaccineerd worden, en moet tijdens een griepepidemie contact van de bewoners met hun (achter)kleinkinderen beperkt worden

  Na deze zeer ongenuanceerde quotes gaat de schrijver verder met het memoreren van twee volledig herkauwde reviews uit 2010. Deze Belgische deskundige moest daar in febr.’13. nog naar gaan zoeken of wat? De boel weer eens onnodig opjutten of wat?

  Deze uitspraken bevatten voldoende prikkels om als evidence-based medicine (EBM) adept op zoek te gaan hoe goed zo’n griepvaccin dan wel werkt.

  Dat de griepprik veel minder effectief dan andere vaccins, wisten we al

  Dat het griepvaccin vooral effectief blijkt bij gezonde volwassenen, wisten we al.

  Dat ouderen minder baat hebben bij het vaccin door de achteruitgang van hun immuunsysteem, wisten we al.

  Dat van de jongeren 90 procent reageert op een vaccin, dat dat bij 60-plussers nog maar 40 procent is en bij sommige vaccins slechts 20 procent, wisten we al.

  Dat grieponderzoek ingewikkeld is en o.a. niet alleen het aantal griepgevallen, maar ook het aantal griepdoden moeilijk te meten is, zou intussen iedereen kunnen weten.

  Dat wereldwijd hard wordt gewerkt om het jaarlijkse vaccin met name voor ouderen wellicht te kunnen verbeteren door b.v. een extra boost en zelfs aan een universeel vaccin, dat beschermt tegen alle griepstammen, zou intussen iedereen kunnen weten.

  Ook hier overigens niets over de casus Vilvoorde en dat is opmerkelijk: https://www.degrotegriepmeting.nl/nl/project/news/

  Wat ik wel alvast gevonden heb, is dit bericht uit België van afgelopen vrijdag:

  http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/1-600-doden-door-griep-en-strenge-winter/article-4000270572721.htm

  De intense en lange griepepidemie maakte in combinatie met de strenge winter dat het sterftecijfer deze winter 10 procent hoger ligt dan normaal. Dat zegt Steven Van Gucht, diensthoofd Virale Ziekten bij het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid in Het Laatste Nieuws. In cijfers uitgedrukt: 1.600 meer doden dan normaliter verwacht worden.

  eindquote:

  De Cock meent dat er de komende weken nog mensen zullen sterven aangezien de winter nog steeds volhoudt. Waar het dodencijfer meestal piekt tussen oktober en maart, verwacht De Cock dat dit jaar het aantal overlijdens in april hoger zal liggen.

 20. Ger says:

  Prachtige reactie. De boel dus nog ontkennen ook. Voor mij is dit een zinloze discussie en dit is voor mij dan ook mijn laatste bericht hier. Ontkennen van het bericht is niet alleen zielig, maar ook buitengewoon kinderachtig en onsportief en hiermee val je dan ook compleet door de mand en zal ik je tegen jezelf beschermen voordat je jezelf nog belachelijker maakt.
  Ik had graag inhoudelijk een reactie gezien, maar ontkennen en dan met vragen komen. Wel jij geeft ook een link over die griepdoden. Hier kan ik ook dezelfde vragen die je aan mij stelt aan jou geven. Is dat niet een beetje heel erg zielig?
  Ik ontken dat bericht over die griepdoden niet, maar hoe wordt inderdaad het aantal griepdoden en het aantal mensen met griep gemeten? Inderdaad….met de natte vinger. Dat het werkelijke aantal griepdoden meestal fors minder is dan wat altijd wordt beweerd, werd tijdens de Mexicaanse griep maar weer een pijnlijk duidelijk. Nauwelijks doden. Kunstmatig probeerde men het sterftecijfer achteraf nog wat naar boven bij te stellen, wederom letterlijk uit de lucht gegrepen. Bovendien zegt het aantal doden nog altijd helemaal niets over de werking van een vaccin. Sterker nog, er is nooit bewezen dat het griepvaccin het sterftecijfer naar beneden zou brengen. Ook dit is niet meer dan een aanname, net zoals iedereen die gevaccineerd is en niet ziek wordt meteen wordt toegeschreven aan de geweldige werking van het vaccin. Er zullen er heel misschien tussen zitten, maar zeker niet allemaal. Het werkt het beste bij gezonde personen, ja…die worden inderdaad een stuk minder ziek….niets nieuws nee. En gezonde personen hebben dat vaccin ook helemaal niet nodig. Pure afzetterij.
  Maar het bericht over Vilvoorde stond ook in de artsenkrant in België, 12/02/2013, pagina 2. Uiteraard wordt hier niet zoveel aandacht aan gegeven. Waarom verbaast me dat niet? Maar je zal vast wel weer iets verzinnen. Sta je bekend om. Zoals gezegd…voor mij….einde discussie.

 21. Ger says:

  Nog even een toevoeging op bovenstaand bericht. Ik snap trouwens niet dat je zo twijfelt aan het artikel. Het lijkt wel alsof het iets nieuws voor je is. Dat vaccins niet altijd werken en dat ondanks dat je gevaccineerd bent toch de ziekte kan krijgen waartegen je dus gevaccineerd bent, komt regelmatig voor. Mijn neefje heeft de mazelen gehad ondanks dat deze was gevaccineerd hiertegen. Niets nieuws toch? Het komt veelvuldig voor bij eender welke ziekte. Bewijzen en artikelen genoeg. Waarom zou dit bij de griepprik dan anders zijn?
  Maar zoals gezegd, je zal vast wel weer iets verzinnen om het artikel in in diskrediet te brengen of om de artsenkrant zwart te maken of weet ik veel wat, maar verzinnen zal je iets. Daar twijfel ik niet aan.

  Edit WMZ: einde discussie = einde discussie, dus houd je aan je eigen woord s.v.p.!

 22. Ger says:

  Leuk dat je erachter gekomen bent, wat de bron is, de artsenkrant, een medisch vakblad uitsluitend voor artsen en specialisten. Dat die wél betrouwbaar is, wél uit eigen gelederen komt en dat jij niet aan die informatie kunt. Deze bron had ik thans al eerder genoemd.
  Wel goed om te weten dat alleen jij links mag plaatsen zonder dat je verder die vragen beantwoord en dat andere de meest onmogelijke vragen moeten beantwoorden op een artikel dat ze niet zelf geschreven hebben. Geef toch toe, dat was toch flauw?
  Moet toegeven, ik wilde je beschermen om te voorkomen dat je jezelf nog belachelijker maakt, maar eigenlijk vind ik het wel leuk zo. Maar ben er nu wel klaar mee hoor. Hoop dat je vannacht kan slapen.
  Succes verder.

 23. wilmamazone says:

  Zelfbenoemde erudiete deskundige Hans van der Linde doet vandaag maar weer eens uit de doeken wat ie altijd al bedoelde, bedoelt en blijft bedoelen met belangenverstrengeling:

  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Hans-van-der-Linde/Blogbericht-Hans-van-der-Linde/132027/Ook-een-integer-mens-kan-conflicterende-belangen-hebben.htm

  Ook een integer mens kan conflicterende belangen hebben

  ‘Mogelijk conflicterende belangen’ worden in het medisch-wetenschappelijke jargonaangeduid met de term ‘belangenverstrengeling’ maar in het publieke domein heeft dat woord een negatieve klank. Aldus het vonnis van september 2012 in de bodemprocedure van de Staat en RIVM-directeur Roel Coutinho tegen mij.

  Aanleiding voor de rechtszaak waren mogelijk conflicterende belangen van Coutinho bij de influenzavaccinatie die door mij werden geduid als belangenverstrengeling.

  De aap komt uit de mouw in de eindquote, waarin van der Linde net doet alsof er door zijn toedoen -eens eindelijk- onder meer een transparantieregister is gekomen:

  Wennen
  Overheid en partijen in het veld nemen nu maatregelen om conflicterende belangen in wetenschap en gezondheidszorg bloot te leggen. Het transparantieregister is daar een voorbeeld van. Velen moeten echter nog wennen aan het idee dat het benoemen van mogelijk conflicterende belangen iets anders is dan het twijfelen aan iemands persoonlijke integriteit.

  (vet door mij)

  Weer niet te filmen wat mij betreft.

 24. wilmamazone says:

  http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Transparantieregister-Zorg-van-start.htm

  Het vandaag gelanceerde Transparantieregister Zorg geeft inzicht in de financiële relaties tussen instellingen/zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. ‘Artsen en de farmaceutische industrie moesten elkaar leren vertrouwen. Daar was tijd voor nodig, maar uiteindelijk heeft het geleid tot mooie resultaten zoals het Transparantieregister Zorg.’ Dit zei Lode Wigersma (directeur Beleid en Advies KNMG) op 25 april tijdens de lancering van het Transparantieregister Zorg.

  Het Transparantieregister is een initiatief van de betrokken beroeps- en koepelorganisaties, die samenwerken binnen de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Met de lancering van het register willen de betrokkenen organisaties inzicht geven in de samenwerking tussen bedrijven en individuele medische beroepsbeoefenaren en instellingen.

 25. wilmamazone says:

  De historische woorden van ‘onze’ huisarts:

  Het is nooit mijn bedoeling geweest de integriteit van individuele wetenschappers in twijfel te trekken en nogmaals wil ik elke indruk in die richting wegnemen.

  Dan vraag ik me af wat Hans van der Linde hier weer aan het doen is dan. Aan het solliciteren naar de volgende aanklacht wegens smaad en laster of wat? Draait sowieso telkens ong. dezelfde plaat af, want ook hier had ie het al voor de zoveelste keer over Avandia:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2012/10/13/bugs-in-medicine-ben-goldacre-over-publicatie-bias/comment-page-1/#comment-40722

  Maar goed. Waar het mij nu om en over gaat zijn de woorden in de eindquote van zijn reactie:
  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Blog-Henk-Jan-Out/blog-henk-jan-out/133141/Nieuwe-geneesmiddelen-sneller-bij-de-patient.htm

  De agressieve en misleidende marketing van de farmaceutische industrie speelt zich daarom altijd af zolang het patent loopt. Het pleidooi van Henk Jan Out als representant van de farmaceutische industrie moet vanuit die optiek bezien worden en vanuit geen enkele andere.
  De afgelopen decennia stierven honderdduizenden mensen door overhaaste implementatie van nieuwe geneesmiddelen uit louter winstbejag. Genoeg is genoeg.”

  (vet door mij)
  Waar Out m.i. terecht onder meer over opmerkt:

  Tenslotte, neem eens contact met me op voordat je suggereert dat ik bijna persoonlijk verantwoordelijk ben voor de dood van duizenden patiënten. E-mail adres:……..

 26. Ger says:

  Buitengewoon zielige reactie van jou, maar ben niet anders gewend. De vetgedrukte zin gaat over de voorgaande, niet over de zin die daarna komt. Evenzo een zielige opmerking van Out. Van der Linde suggereert niet dat honderdduizenden mensen door hem (Henk Jan Out) stierven, maar door overhaaste implementatie van nieuwe geneesmiddelen. En die overhaaste goedkeuring van geneesmiddelen heeft wel degelijk gevolgen gehad. Dit zijn gewoon feiten, men zou ze beter serieus nemen. Een meer dan terechte opmerking van Hans van der Linde dus in een overigens ijzersterk artikel. Gelukkig zien steeds meer mensen dit.
  Vervolgens walg ik echt van jou gedrag en al die anderen die denken dat alles te koop is. Ik doel hier op je uitspraak van dat hij weer aan het solliciteren is naar een volgende rechtzaak. Kan je het debat niet winnen…..dan maar monddood maken met een rechtzaak omdat de farmaceutische industrie toch geld zat heeft. Echt ongelooflijk zielig. Bij mij heb jij die bedreiging trouwens ook geuit. Heeft echter echt geen indruk gemaakt, alleen maar afschuw veroorzaakt.
  Verder stoor ik me aan jouw uitspraak dat Hans van der Linde een zelfbenoemde erudiete deskundige zou zijn. Dat het een zelfbenoemde deskundige zou zijn slaat gewoon nergens op. Hij blijft gewoon een deskundig arts met vele jaren ervaring….iets dat jij in ieder geval van jezelf niet kan zeggen. Ik ben een leek, maar hoe deskundig ben jij dan wel?
  Maar zoals ik altijd zeg….ik bepaal zelf wel wie ik geloof. De ene deskundige of de andere? En de meerderheid heeft echt niet altijd gelijk. Zeker niet als er mega-belangen meespelen.

  Edit WMZ: Alweer de ene drogredenatie na de andere. Of verder een inhoudelijke reactie of je gaat achter het filter.

 27. Renate says:

  Aan de ene kant overhaaste implementatie van geneesmiddelen en aan de andere kant mensen die willen dat er zo snel mogelijk een geneesmiddel voor hun ziekte op de markt wordt gebracht, zodat ze er gebruik van kunnen maken en misschien genezing kunnen vinden.

  Daar komt natuurlijk nog bij dat bepaalde, zelden voorkomende, bijwerkingen, natuurlijk pas gevonden worden, als veel mensen een geneesmiddel kunnen gebruiken, hetgeen wil zeggen dat het op de markt moet worden gebracht.

 28. JennyJo says:

  Dat vind ik wel heel erg, wat Van der Linde hier doet. Mijn bek valt er van open eerlijk gezegd, wat bezielt die man toch.

 29. JennyJo says:

  @Ger,

  Suggereren dat Out zijn uitspraken doet omdat hij daarvoor betaald wordt door de farmaceutische industrie is een echte kwakzalvers-tactiek. Er wordt dan niet op de inhoud ingegaan van wat iemand zegt, maar de persoon zelf wordt verdacht gemaakt. Dat vind ik een “deskundig arts met vele jaren ervaring” onwaardig. Waarom reageert Van der Linde niet gewoon inhoudelijk op wat Out te berde brengt? Daar zouden we tenminste wijzer van kunnen worden, want nu is het enkel mensen bij voorbaat verdacht maken omdat ze op een of andere manier in relatie staan met de farmaceutische industrie. Van der Linde roept: geloof hem niet, hij heeft banden met de farma!! Dan moeten ze mij zeker ook niet geloven, ik dank mijn leven én een groot deel mijn kwaliteit van leven aan de farma en hetzelfde geldt voor mijn echtgenoot. Dat maakt mij natuurlijk uiterst verdacht als ik iets zeg dat niet geheel ten nadele is van de farmaceutische industrie.

  Laten we het zo doen: alleen diegenen die nog nooit een geneesmiddel gebruikt dan wel voorgeschreven hebben alsmede diegenen die dood zijn gegaan aan hun ziekte ondanks gebruik van farmaceutische producten mogen iets zeggen ten gunste van welk farmaceutisch product dan ook. Alle anderen zijn per definitie verdacht en moeten daarom te allen tijde hun mond houden.

 30. wilmamazone says:

  JJ:

  Laten we het zo doen: alleen diegenen die nog nooit een geneesmiddel gebruikt dan wel voorgeschreven hebben alsmede diegenen die dood zijn gegaan aan hun ziekte ondanks gebruik van farmaceutische producten mogen iets zeggen ten gunste van welk farmaceutisch product dan ook. Alle anderen zijn per definitie verdacht en moeten daarom te allen tijde hun mond houden.

  Prima voorstel en dan ook nooit meer zoiets als de Galenus Geneesmiddelenprijs, want daar kan ook niet anders dan een verdomd vies luchtje aan zitten nietwaar?

 31. JennyJo says:

  Die prijs schaffen we onmiddellijk af.

 32. wilmamazone says:

  JJ:

  Dat vind ik wel heel erg, wat Van der Linde hier doet. Mijn bek valt er van open eerlijk gezegd, wat bezielt die man toch.

  Hij begrijpt het niet of wil het niet begrijpen, want even geleden poepleuk verder met van zichzelf denken inhoudelijk te zijn, en vilein op de persoon spelen:

  “Geachte collega Out,
  Mijn reactie ging als altijd over de inhoud.
  Twijfel zaaien over onwelgevallige uitkomsten van onderzoek is één van de specialiteiten van farmamarketing. Het verhoogde tromboserisico van 3e en 4e generatie anti-conceptiepillen is daarvan een sprekend voorbeeld. De afgelopen decennia mochten vele duizenden jonge vrouwen hun kinderen niet meer zien opgroeien omdat de marketing zo succesvol het verhoogde trombosegevaar van die pillen onderschoffelden. Indien u mij……

  En wéér de suggestie dat Out (mede)verantwoordelijk is voor onnodige doden

  Dan ook nog maar een keer een verwijzing naar bijv. dit wèl genuanceerde artikel:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2013/03/13/diane-35-geen-reden-tot-paniek/

 33. JennyJo says:

  Van dit soort dingen kan ik echt zó vreselijk rázend worden! Het is al sinds jaar en dag bekend dat de anti-conceptiepil een licht verhoogd risico geeft op trombose. Toen ik 20 was wist ik het al en ik ben geen arts en was ook geen bijzondere deskundige. Van het risico op trombose van de Dianepil was ik ook op de hoogte, omdat mijn dochter met acne kampte; daarvoor wist ik het overigens ook al. Maar als ik het weet, als mijn dochter het weet, hoe kan het dan in godsnaam dat al die mensen die nu zo hard schreeuwen, van niks wisten?? Hoezo ondergeschoffeld? Ik ben maar een gewone vrouw met een simpel doctoraaltje Engels en ik wist het ook. Ik wist dat het een reëel maar zeer beperkt risico is van de Diane pil en iedereen die dat middel gebruikt of heeft gebruikt HAD DAT OOK KUNNEN WETEN, tenzij ze te lui zijn om te lezen of even langer na te denken dan 5 nanoseconden.

  Maar nee, plemp het internet maar vol met ongenuanceerd geschreeuw in plaats van even nuchter na te denken.

  Oh, wat word ik er soms moe van.

 34. wilmamazone says:

  JJ:

  Van dit soort dingen kan ik echt zó vreselijk rázend worden! Het is al sinds jaar en dag bekend dat de anti-conceptiepil een licht verhoogd risico geeft op trombose. (..)

  Pak ik de volgende quote van Van der Linde erbij:

  Indien u mij verwijt op de man te spelen dan is dat een juist verwijt. Uw bijdrage aan die twijfels over trombosegevaar en uw relativering daarvan geven daar alle aanleiding toe. Men leze slechts uw blogs op artsennet.nl. Representanten van de farmaceutische industrie zijn belanghebbend bij de verkoop van die pillen. Zij dienen om die reden te zwijgen als het gaat om al dan niet verantwoorde gevaren.

  Dan doelt ie wat trombosegevaar betreft op dit blog van Out van 14 febr, j.l.:

  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Blog-Henk-Jan-Out/blog-henk-jan-out/128097/De-pil-en-trombose.htm

  Zelden haalt een geneesmiddel zo vaak het nieuws als de anticonceptiepil zoals we recent weer zagen met Diane-35. De veneuze trombose die helaas kan optreden bij gebruik van de pil blijft de gemoederen bezighouden.

  Zo hadden we een enorme pilcrisis in de negentiger jaren van de vorige eeuw en nog steeds zijn we er mee bezig. Waar praten we over: Als je de pil niet gebruikt is het jaarlijkse risico op trombose 1-5 per 10.000 vrouwen, met de pil 3-9, tijdens de zwangerschap 5-20 en in het kraambed 40-65 gevallen, volgens recente FDA-data. Deze associaties zijn al lang bekend en staan in de bijsluiter hoewel de absolute getallen hoger zijn dan we tien jaar geleden dachten.

  Andere quote:
  http://laikaspoetnik.wordpress.com/2013/03/12/diane-35-geen-reden-tot-paniek/

  Risico’s in Perspectief

  Een 1,5-2 x groter risico vergeleken met de “gewone pil”, lijkt een enorm groot risico. Dit zou ook een groot effect zijn als trombo-embolie vaak voorkwam. Stel dat 1 op de 100 mensen trombose krijgt per jaar, dan zouden op jaarbasis 2-4 op de 100 mensen trombose krijgen na de ‘pil’ en 3-8 mensen na Diane-35 of een 3e of 4e generatiepil. Dit is een groot absoluut risico. Dat risico zou je normaal niet nemen.

  Maar trombo-embolie is zeldzaam. Het komt voor bij 5-10 op de 100.000 vrouwen per jaar. En totaal zal 1 op miljoen vrouwen daaraan overlijden. Dat is een heel minieme kans.Vier tot zes keer een kans van iets meer dan 0 blijft een kans van bijna 0. Dus in absolute zin, brengen Diane-35 en OAC’s weinig risico met zich mee.

  Daarbij komt dat trombose niet direct door de pil veroorzaakt hoeft te zijn. Roken, leeftijd, (over)gewicht, erfelijke aanleg voor stollingsproblemen kunnen ook een (grote) rol spelen. Verder kunnen deze factoren samenspelen. Om deze reden worden OAC’s (ook de pil) afgeraden aan risicogroepen (oudere vrouwen die veel roken, aanleg voor trombose e.d.)

  Het aantal bijwerkingen, dat mogelijk samenhangt met het gebruik van Diane-35, geeft eigenlijk aan dat dit een relatief veilig middel is.

  Van minieme kansen maakt Van der Linde dus zonder blikken of blozen deze onnodige stemmingmakerij, die bovendien weer sterk in de richting van smaad en laster gaat:

  De afgelopen decennia mochten vele duizenden jonge vrouwen hun kinderen niet meer zien opgroeien omdat de marketing zo succesvol het verhoogde trombosegevaar van die pillen onderschoffelden.

  Naast het gegeven dat er niets ondergeschoffeld werd/wordt, er geen sprake is van vele duizenden doden, zou het grootste niet verantwoorde gevaar dan toch zwanger worden en met name in het kraambed liggen moeten zijn nietwaar? Het is mij volstrekt onduidelijk waar al dit geroeptoeter van Van der Linde weer voor nodig is, maar hij kan het blijkbaar niet laten. *zucht*

 35. JennyJo says:

  Ik vind het echt heel erg om zo aan stemmingmakerij te doen als Van der Linde doet, dat zou patiënten weleens meer kunnen schaden dan alle risico’s van de Dianepil bij elkaar. Ik snap echt niet wat die man mankeert.

 36. Ger says:

  Wat een stelletje onverantwoord gewetenloos zooitje bij elkaar hier. Maar dat had ik inderdaad op voorhand kunnen weten. Natuurlijk zullen jullie wel een geweten hebben, alleen is het soms ver te zoeken.
  Hoe wereldvreemd kan je zijn om te denken dat geld geen enkele rol speelt? Hoe wereldvreemd kan je zijn om te ontkennen dat er marketing plaatsvindt, ook in de farmaceutische industrie? Misschien wordt het niet helemaal ontkent, maar ervan uitgaan dat iedereen daar integer is…..kom op mensen. De marketing staat er om bekend om niet altijd of beter gezegd vaak niet zuiver te zijn. Zo ook in de farmaceutische industrie. Er zijn aanwijzingen zat. Ook is lobby een bekend fenomeen, ook dit in de farmaceutische industrie. Beide doelen mogen duidelijk zijn. Zoveel mogelijk verkopen. Hierbij worden gewoon regelmatig grenzen overschreden en dit kost klauwen met geld van ons, de belastingbetaler. Naast dat deze marketing en lobby (waarbij de overheid haar controletaak echt niet altijd naar behoren uitoefent omdat die gewoon vaak de kant van het bedrijfsleven kiest en ook haar adviseurs daar haalt….vaak niet onafhankelijk dus) ons veel geld kost, komt dit geregeld ook niet onze gezondheid ten goede. Het geld krijgt gewoon voorrang op gezondheid. Gelukkig niet altijd, maar wel geregeld. Niet voor niets dat onze premies onbetaalbaar worden. Het wordt tijd dat we met z’n allen een stuk kritischer worden.
  Geen onnodige behandelingen, geen onnodige pillen en nog zoveel meer. Deze fraude en zwendel vindt op alle niveau plaats. Dus ook op het niveau van de huisartsen en specialisten zelf. Daar mag en moet natuurlijk ook wat van gezegd worden.
  Als men al dat onnodige weggegooid geld op een goede manier in de zorg had kunnen steken was die waarschijnlijk beter dan nu en blijft het nog betaalbaar ook, iets dat de kwaliteit van de zorg ook alleen maar ten goede komt. Tegenwoordig staat de betaalbaarheid en daarmee dus de kwaliteit enorm onder druk.
  Gelukkig gaat er ook veel goed, maar als iemand zijn nek uitsteekt om de punten waar het mis gaat te benoemen dan krijgt hij de wind van voren. Ik vind dit uiterst zielig. Hij heeft gewoon absoluut een punt en jullie dan zeggen dat er niets weggemoffeld wordt.
  Iemand die iets zegt wordt het leven zuur en monddood gemaakt. Hij mag niets zeggen, moet zwijgen. Want wat als de mensen het weten? Om dan vervolgens doodleuk hier te zeggen dat men zelf de verantwoordelijkheid heeft om de bijsluiter te lezen (uiteraard terecht) en men had het dus kunnen en moeten weten. En daarmee vegen jullie het straatje van de farmacie schoon. Zij hebben niet of nauwelijks verantwoordelijkheid, als het maar in de bijsluiter staat, dan is het goed. Maar als openlijk door iemand wordt benoemd dat dit in de bijsluiter staat dan wordt hij afgezeken, dan moet hij zwijgen, want het volk mag daar eigenlijk niet zelf over nadenken. Wetende dat de realiteit is dat veel mensen de bijsluiter niet lezen of niet voldoende begrijpen. Want tegen die mensen zijn jullie nu uitermate hard en harteloos. Nu worden er toch al een hoop meer doden in verband gebracht met de Diane-35. En jullie zeggen tegen de nabestaanden: “eigen schuld, men had het kunnen weten, en trouwens zo erg is het probleem helemaal niet en iedereen die dit nu benoemd moet zwijgen”. Dit noem ik dus gewetenloos. En dat doen artsen ook. Bijwerkingen minimaliseren en als je dan toch ergens last van krijgt ben je toch zelf verantwoordelijk, want het staat toch in de bijsluiter, dus je had het kunnen weten. Eigen schuld, dikke buld, maar ga aub niet zeggen dat er een probleem is met dit medicijn, want zo erg is het helemaal niet. Wel de mensen eenzijdig over de streep trekken, maar verantwoordelijkheid nemen, ho maar. Ga eens een keer het debat aan op een eerlijke en onafhankelijke manier. Ik wil best water bij de wijn doen aangaande de punten die Out aanhaalt, maar zo lang hij eenzijdig de ene kant blijft belichten en het alleen maar makkelijker wil maken om nog meer geld binnen te rijven (en soms kan dit inderdaad ten goede komen van de patiënten) voel ik mij, en velen met mij, genoodzaakt ook het geluid van de andere kant te laten horen (iets waar men het niet of nauwelijks over heeft), net zo lang tot dat dit geluid serieus genomen wordt.
  Ontkennen dat er een probleem is, dat noem ik gewoon pure lompigheid en je kop diep, zeer diep in het zand steken. De problemen die van der Linde aanhaalt zijn gewoon te ernstig en dienen serieus genomen te worden. En hij praat men recht, hij praat van binnenuit en die groep die van binnenuit praat groeit alleen maar. Dat is niet voor niets. Er is wel degelijk iets aan de hand. En jullie proberen met man en macht de boel op te poetsen. En…..iets dat jullie Hans van der Linde verwijten, dat hij mensen zwart maakt…..wel dat doen jullie ook.
  En ik zie trouwens niet dat er schade ontstaat door het niet nemen van de Diane-35 en dat van der Linde daar onverantwoord bezig is. Er zijn alternatieven genoeg en van acne of overbeharing, hoe vervelend ook, ga je volgens mij niet dood. Bovendien is het wel aan van der Linde te danken dat nu bekend is geworden dat deze pil nog steeds voorgeschreven werd als anti-conceptie, iets dat eigenlijk al niet meer had mogen gebeuren. Iets dat jullie natuurlijk ook liever onder het tapijt hadden zien blijven. Waarom? Het is mij een raadsel, blijkbaar willen jullie de waarheid niet weten.
  En acne en overbeharing, zoals gezegd heel vervelend, maar het probleem is echt niet altijd even erg. Ik bedoel, sommige mensen zullen het middel terecht gebruiken en voor anderen (en ik ben ervan overtuigd dat die groep behoorlijk groot is) kan het best zonder of kan er naar veiliger alternatieven gezocht worden, al dan niet minder doeltreffend. Soms schrijft men gewoon te snel voor en worden de risico’s en de voordelen echt niet altijd even zorgvuldig overwogen en ook met de patiënt worden de risico’s meestal niet besproken, die moet dat louter uit de bijsluiter halen. De dokter schrijft voor, vaak uit gewoonte (de zorgvuldigheid wordt daardoor in een aantal gevallen twijfelachtig), dus het zal voor de meeste mensen wel goed zijn. Hij zal het toch wel weten zeker? Hij is arts…toch? Waar heeft hij zijn informatie vandaan betreffende het voorgeschreven produkt? Van de producent misschien? Belangenverstrengeling? Nee, nou moet ik natuurlijk geen moeilijke en vervelende vragen gaan stellen, immers wat niet weet wat niet deert. Dat is jullie motto, toch? Goed bezig! Überhaupt, iemand die vragen stelt, iemand die kritisch is….dat kan toch niet, zo iemand kan niet goed snik zijn volgens jullie. Maar volgens mij zegt dat genoeg over jullie niveau.
  En dan nog even reageren op JennyJo, jij schrijft:
  Suggereren dat Out zijn uitspraken doet omdat hij daarvoor betaald wordt door de farmaceutische industrie is een echte kwakzalvers-tactiek. Er wordt dan niet op de inhoud ingegaan van wat iemand zegt, maar de persoon zelf wordt verdacht gemaakt. Dat vind ik een “deskundig arts met vele jaren ervaring” onwaardig. Waarom reageert Van der Linde niet gewoon inhoudelijk op wat Out te berde brengt? Daar zouden we tenminste wijzer van kunnen worden, want nu is het enkel mensen bij voorbaat verdacht maken omdat ze op een of andere manier in relatie staan met de farmaceutische industrie.

  Kwakzalvers-tactiek? Je noemt nu een kundig arts uit het reguliere circuit een kwakzalver, gewoon omdat die man een andere mening heeft. Dat is pas zwak. Zouden mensen uit het reguliere circuit niet moeten luisteren naar wat van der Linde te vertellen heeft en dáár inhoudelijk op ingaan? Nee, men kiest ervoor hem monddood te maken. Een duidelijk teken dat er meer aan de hand is. Deze arts signaleert problemen uit het veld en hij is niet de enige. En als je je in deze materie zou verdiepen dan weet je dat het klopt wat deze arts zegt. Uiteraard niet in alle gevallen natuurlijk. Er gaat ook veel goed, maar er is wel degelijk iets structureel mis en iets dat te belangrijk is om te negeren. Dus niet Out, maar van der Linde wordt inhoudelijk niet serieus genomen en mede jullie zijn daarvoor verantwoordelijk. Dus als je het over kwakzalvers-tactiek hebt, moet je nog eens goed overdenken op wie je nu precies doelt.

  Edit WMZ: ik had bij jouw vorige reactie al een waarschuwing gepost, dus bij deze achter het filter. Jij gaat de boel hier niet meer volplempen op basis van deze, de zoveelste, aantijging:
  “Wat een stelletje onverantwoord gewetenloos zooitje bij elkaar hier. Maar dat had ik inderdaad op voorhand kunnen weten. Natuurlijk zullen jullie wel een geweten hebben, alleen is het soms ver te zoeken.”

 37. JennyJo says:

  Wat een stelletje onverantwoord gewetenloos zooitje bij elkaar hier. Maar dat had ik inderdaad op voorhand kunnen weten. Natuurlijk zullen jullie wel een geweten hebben, alleen is het soms ver te zoeken.

  Ad hominem. Ik ga ervan uit dat je niet verwacht dat we op dergelijke rare persoonlijke aantijgingen reageren.

  Hoe wereldvreemd kan je zijn om te denken dat geld geen enkele rol speelt?

  Stropop 1. Natuurlijk speelt geld een rol. Niemand hier ontkent of bestrijdt dat.

  Hoe wereldvreemd kan je zijn om te ontkennen dat er marketing plaatsvindt, ook in de farmaceutische industrie?

  Stropop 2. Niemand hier ontkent of bestrijdt dat, dus ik snap het waarom van je opmerking niet.

  Misschien wordt het niet helemaal ontkent, maar ervan uitgaan dat iedereen daar integer is…..kom op mensen.

  Stropop 3. Niemand hier gaat ervan uit en heeft beweerd dat iedereen daar integer is. Overal zijn niet-integere mensen, dus ook in de farmaceutische industrie.

  De marketing staat er om bekend om niet altijd of beter gezegd vaak niet zuiver te zijn. (…) Het geld krijgt gewoon voorrang op gezondheid. Gelukkig niet altijd, maar wel geregeld.

  En?

  Het wordt tijd dat we met z’n allen een stuk kritischer worden.

  Lijkt me altijd goed.

  Geen onnodige behandelingen, geen onnodige pillen en nog zoveel meer. Deze fraude en zwendel vindt op alle niveau plaats. Dus ook op het niveau van de huisartsen en specialisten zelf. Daar mag en moet natuurlijk ook wat van gezegd worden.

  Onnodige behandelingen is niet altijd fraude. Als er sprake is van fraude moet daar iets van gezegd worden.

  (…) maar als iemand zijn nek uitsteekt om de punten waar het mis gaat te benoemen dan krijgt hij de wind van voren. Ik vind dit uiterst zielig.

  Hij krijgt niet de wind van voren omdat hij zijn nek uitsteekt, hij krijgt de wind van voren omdat hij mensen beschuldigt van corruptie zonder dat hij daar ook maar enig bewijs voor heeft.

  Hij heeft gewoon absoluut een punt en jullie dan zeggen dat er niets weggemoffeld wordt.

  Stropop 4. Wij zeggen niet dat er niets weggemoffeld wordt. Ik doelde op de trombose-bijwerking van de Dianepil, die genoegzaam bekend is.

  Iemand die iets zegt wordt het leven zuur en monddood gemaakt. Hij mag niets zeggen, moet zwijgen.

  Stropop 5. Niemand hier zegt dat Van der Linde niets mag zeggen. Waar wij bezwaar tegen maken is dat hij mensen beschuldigt van corruptie zonder dat daar enig bewijs voor is.

  (…)Maar als openlijk door iemand wordt benoemd dat dit in de bijsluiter staat dan wordt hij afgezeken, dan moet hij zwijgen, want het volk mag daar eigenlijk niet zelf over nadenken.

  Stropop 6. Niemand hier zegt dat of vindt dat.

  Wetende dat de realiteit is dat veel mensen de bijsluiter niet lezen of niet voldoende begrijpen. Want tegen die mensen zijn jullie nu uitermate hard en harteloos.

  Wie is er verantwoordelijk voor dat mensen de bijsluiter van hun medicijnen niet lezen?

  Nu worden er toch al een hoop meer doden in verband gebracht met de Diane-35.

  “In verband gebracht”. Wat betekent dat? In verband gebracht is niet hetzelfde als “veroorzaakt door”; dat moet nog worden vastgesteld.

  En jullie zeggen tegen de nabestaanden: “eigen schuld,

  Stropop 7. Zeggen we niet en hebben we ook nooit gezegd.

  en trouwens zo erg is het probleem helemaal niet en iedereen die dit nu benoemd moet zwijgen”.

  Stropop 8. Elk sterfgeval is erg, we hebben nooit gezegd dat dit niet zo is. Waar we ons over verbazen is dat er plotseling moord en brand geschreeuwd over een vanaf het begin bekende, zelden voorkomende bijwerking. We hebben ook nooit gezegd dat iedereen die dit nu benoemt, moet zwijgen. Je verzint ze waar we bij staan.

  Er zijn alternatieven genoeg en van acne of overbeharing, hoe vervelend ook, ga je volgens mij niet dood. Bovendien is het wel aan van der Linde te danken dat nu bekend is geworden dat deze pil nog steeds voorgeschreven werd als anti-conceptie, iets dat eigenlijk al niet meer had mogen gebeuren.

  Dat was al bekend.

  Iets dat jullie natuurlijk ook liever onder het tapijt hadden zien blijven.

  Stropop 9. Ik zou niet weten waarom. Van der Linde beweert dat de farmaceutische industrie, inclusief Out, de betreffende bijwerking hebben weggemoffeld. Maar die bijwerking was al jaren bekend, evenals het feit dat de pil door collega-huisartsen van Van der Linde’s werd voorgeschreven als anticonceptiemiddel terwijl dit niet de bedoeling was.

  Waarom? Het is mij een raadsel, blijkbaar willen jullie de waarheid niet weten.

  Stropop 10. Wij wisten “de waarheid” al, jij blijkbaar niet. Kunnen wij niks aan doen.

  En acne en overbeharing, zoals gezegd heel vervelend, maar het probleem is echt niet altijd even erg. Ik bedoel, sommige mensen zullen het middel terecht gebruiken en voor anderen (en ik ben ervan overtuigd dat die groep behoorlijk groot is) kan het best zonder of kan er naar veiliger alternatieven gezocht worden, al dan niet minder doeltreffend.

  Hoezo bepaal jij dat allemaal?

  immers wat niet weet wat niet deert. Dat is jullie motto, toch?

  Stropop 11. Hebben we nooit gezegd.

  En dan nog even reageren op JennyJo, jij schrijft:
  Suggereren dat Out zijn uitspraken doet omdat hij daarvoor betaald wordt door de farmaceutische industrie is een echte kwakzalvers-tactiek.

  Kwakzalvers-tactiek? Je noemt nu een kundig arts uit het reguliere circuit een kwakzalver, gewoon omdat die man een andere mening heeft.

  Ik noem Van der Linde geen kwakzalver, ik zeg dat hij discussietactieken gebruikt die ook vaak door kwakzalvers gebruikt worden. En die jij trouwens ook in overvloed gebruikt.

  Zouden mensen uit het reguliere circuit niet moeten luisteren naar wat van der Linde te vertellen heeft en dáár inhoudelijk op ingaan? Nee, men kiest ervoor hem monddood te maken.

  Als Van der Linde inhoudelijke argumenten te berde brengt, wordt daar inhoudelijk op ingegaan. Mensen zonder bewijs van corruptie beschuldigen vind ik niet bepaald inhoudelijk en ik vind het ook niet raar dat mensen daar erg pissig van worden.

  Tenslotte: bijsluiters zijn er om gelezen te worden en huisartsen zijn er onder andere om vragen naar aanleiding van bijsluiters te beantwoorden.

 38. GJV says:

  Zoals ik al zei…inderdaad een zielige bede daar. Monddood maken is het einig dat jullie kunnen als je de discussie inhoudelijk niet kunt winnen. En liegen dat niemand zaken ontkent….wel jullie doen niet anders, toch op z’n minst de boel minimaliseren. En gewetenloos, ja die aantijging blijft staan. Niet ik, maar jullie halen op een onbeschofte manier uit naar de mensen die klachten hebben over de Diane-35 tot overlijdens toe. Je moest je schamen. Jullie mogen alles en iedereen afzeiken, maar zelf kritiek incasseren, ho maar. En dan net doen of jullie zo beleefd zijn. Ik ga even een \___/ zoeken, heb nog wat maaginhoud die komt opspelen. Ik heb daar geen pilletje voor nodig, dit is een volstrekt normaal menselijke reactie.

 39. GJV says:

  Krijg bovendien sterk de indruk dat JennyJo en Wilmamazone één en dezelfde zijn. Heb je het leuk op je eigen site zo…? Ben niet helemaal zeker, zeg alleen dat ik die indruk krijg, andere mensen hadden die indruk in het verleden overigens ook al. Nu begrijp ik ook waarom. En mijn aantijging was wel geargumenteerd dacht ik zo. En verder ben ik in mijn berichten altijd inhoudelijk. Om te beweren dat ik niet inhoudelijk zou zijn is complete onzin. Bekijk liever je eigen reacties eens op inhoud. Waar blijft de reactie over de geconstateerde griep in Vilvoorde bij gevaccineerde mensen, met juist die stam…..? Nee, proberen het zaakje te ontkennen was toen de strategie. Duidelijk en nu weer durven schrijven: “niemand hier ontkent of bestrijdt dat, dus ik snap het waarom van je opmerking niet”. Wel daar gaat heel de discussie over Hans van der Linde over….dacht ik zo. Dat er structureel dingen mis zijn in het systeem. Jullie beweren dat er niets aan de hand is, nu zeggen dat dit niet waar is, geef toch toe….dat is toch gewoon liegen. Ja, sorry hoor, ik noem het beestje gewoon bij de naam. Duidelijk toch?

 40. wilmamazone says:

  GJV/Ger:

  Krijg bovendien sterk de indruk dat JennyJo en Wilmamazone één en dezelfde zijn. Heb je het leuk op je eigen site zo…? Ben niet helemaal zeker, zeg alleen dat ik die indruk krijg, andere mensen hadden die indruk in het verleden overigens ook al. Nu begrijp ik ook waarom

  Vertel het niet verder, maar in feite zijn we alledrie Renate, maar die weet daar niks van. :mrgreen:

 41. DaSilva says:

  Psstt …….

  Ger en GJV zijn volgens mij één en dezelfde.
  Zou hij het leuk hebben op deze site of zo…?

  *Weg is pot verwijt de ketel doen gaat*

 42. DaSilva says:

  Maar goed, ik zal ook even inhoudelijk reageren/quoten:
  Goed lezen Ger/ GJV

  http://laikaspoetnik.wordpress.com/2013/03/12/diane-35-geen-reden-tot-paniek/

  Aanvaardbaar risico?

  Om het nog meer in perspectief te plaatsen: zwangerschap geeft een 2x hoger risico op trombose dan Diane-35, en in de 12 weken na de bevalling is de kans nog weer 4-8 keer hoger dan in de zwangerschap (FDA). Toch zullen vrouwen het daarvoor niet laten om zwanger te worden. Het krijgen van een kind weegt meestal (impliciet) op tegen(kleine) risico’s (waarvan trombose er één is).

  Diane-35 heeft een anticonceptiewerking, maar het is hiervoor niet (langer) geregistreerd. De laatste anticonceptie-richtlijn van de nederlandse huisartsen (NHG) uit 2010 [6] zegt expliciet dat er geen plaats meer is voor de pil met cyproteronacetaat. Dit omdat de gewone ‘pil’ even goed zwangerschap voorkomt én (iets) minder kans geeft op trombose als bijwerking. Dus waarom zou je een een potentieel hoger risico lopen, als dat niet nodig is? Helaas is de NHG-standaard minder expliciet over 2e en 3e generatie OAC’s.

  *Vet door mij*

  Dan heb ik nog een vraagje voor Ger/ GJV :stapt u wel eens in een vliegtuig of maakt u lange auto/ bus/treinreizen en zijn de risico’s op reizigerstrombose bij u bekend?
  Weet u hoeveel doden dit veroorzaakt (heeft)?
  Wie gaan we hier de schuld van geven?

 43. Renate says:

  Dan heb ik nog een vraagje voor Ger/ GJV :stapt u wel eens in een vliegtuig of maakt u lange auto/ bus/treinreizen en zijn de risico’s op reizigerstrombose bij u bekend?
  Weet u hoeveel doden dit veroorzaakt (heeft)?
  Wie gaan we hier de schuld van geven?

  Big Transport?

 44. DaSilva says:

  Big Transport?

  Sstt Renate mijn aandelen verdampen as we speak. 😯

 45. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/135089/zomerportret-3.-hans-van-der-linde-een-beetje-principiele-levenshouding-is-niet-verkeerd.htm

  Zomerportret 3. Hans van der Linde: ‘Een beetje principiële levenshouding is niet verkeerd’

  Huisarts Hans van der Linde zit nog lang niet stil

  Een week voor dit interview 70 jaar geworden en zich pas nog geherregistreerd als huisarts: het is Hans van der Linde ten voeten uit. Over stoppen met zijn vak denkt hij voorlopig nog niet. Evenmin aan het beëindigen van zijn – nogal eens tegendraadse – activiteiten.

  Maar kun je iemand persoonlijk integer noemen, terwijl je tegelijk zegt dat hij onacceptabele conflicterende belangen heeft?
  ‘Dat iemand niet doorheeft dat hij door die vrijages geïnvolveerd raakt. Hij is integer, hij zal er niets mee verdiend hebben, maar hij is een mens met ambities, hij wil ook succes behalen in onderzoek. Daarvoor gaat hij banden aan met de farmacie, en je bent aardig tegen iemand met wie je een zakelijke relatie hebt. Ik ben er op zich niet tegen dat mensen uit het bedrijfsleven en de overheid werken bij de universiteit, maar in dit geval, waar het om zeer veel geld gaat, hoort het niet. En wat mij nog het meest verbaast, is dat er niets veranderd is. Coutinho oordeelt nog steeds dagelijks over bijvoorbeeld de mazelenvaccinatie, terwijl hij hoogleraar is van een strategische alliantie met de vaccinproducent. Dat kan toch niet?’

  Dat kan wel, het is niet verboden.
  ‘Nee, het is niet verboden, maar het kan niet.’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: