Opgejaagde kudde inspecteurs dendert door ziekenhuizen

78482025 Aan de ene kant worden we al sinds jaar en dag doodgegooid met berichten over patiëntveiligheid en onnodige slachtoffers in de zorg. Ook vandaag weer met een bericht in grote chocoladeletters: Onderzoeksraad: ‘Veiligheid patiënten in ziekenhuizen schiet tekort’.

Jaarlijks sterven tweeduizend mensen in ziekenhuizen als gevolg van vermijdbare fouten. Circa 38 duizend patiënten lopen onnodige medische schade op. De raad vindt dat onacceptabel. In ziekenhuizen ‘dreigt veiligheid in de marge te belanden’.

Hoog tijd dus voor een andere kant van het verhaal.

Marcel Levi van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam beklaagt zich tegelijkertijd over het grote aantal inspecties waaraan zijn ziekenhuis is blootgesteld en vindt dat dat onder meer de veiligheid van patiënten alles behalve ten goede komt.

In zijn column in MC vertelt Levi over de schier eindeloze stoet van inspecteurs, visitatoren, auditors en controleurs die elkaar óók nog met enige regelmaat tegenspreken, en er sprake is van een enorme overlap:

Er bestaat een eindeloze overlap tussen heel veel vormen van inspectie waarbij dezelfde vragen – maar dan net een beetje anders – keer op keer worden gesteld. En de eisen van de inspecteurs nemen alsmaar toe met steeds meer vraag naar detail en telkens weer meer papier. Grappig genoeg spreekt de kudde inspecteurs elkaar ook regelmatig tegen: een deur moet absoluut openstaan van de brandweer maar moet pertinent op slot van de kernenergiecontroleur. Gegevens moeten makkelijk toegankelijk zijn volgens de IGZ-inspecteur maar juist weer niet volgens de inspectie informatiebeveiliging. En elke poging om enige continuïteit in de patiëntenzorg te houden wordt kordaat belemmerd door de arbeidsinspectie.

Volgens Levi hebben veel inspecteurs het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken uit het oog verloren of zijn door het door henzelf gecreëerde dichte woud van bomen de weg in het grote bos kwijtgeraakt.

Een reageerder spreekt over een ware controleneurose die klauwen vol geld kost en inderdaad contraproductief is, en een andere merkt terecht op dat IGZ nu zelf onder verscherpt toezicht staat, dus wie ziet toe op al die andere auditeurs en kwaltiteitscontroleurs?

Om uit de krampachtige spagaat te geraken, stelt Marcel Levi het volgende voor:

Is er een alternatief? Ja natuurlijk, wij doen allemaal ons werk gewoon goed en houden zelf wel in de gaten of we ons aan de regels houden en alles volgens de voorschriften verloopt. En is er een probleem, beste inspecteurs, dan bellen we u wel.

Heeft Levi recht van spreken of is dit een luxe die onder meer ziekenhuizen zich voorlopig nog niet kunnen permiteren? Dat er nodig iets moet gebeuren aan de inspectiegekte, lijkt mij wel duidelijk. Met gestold wantrouwen en pseudo-zekerheid wordt in ieder geval niemand beter:

(..)Het dichte spinnenweb van inspecties vertegenwoordigt een bouwwerk van gestold wantrouwen waarachter verantwoordelijken zich kunnen verschuilen als er eens iets niet goed gaat, gecombineerd met pseudo-zekerheid om ongewenste maar tegelijkertijd soms onvermijdelijke incidenten te voorkomen.

19 Responses to Opgejaagde kudde inspecteurs dendert door ziekenhuizen

 1. wilmamazone says:

  Margot van der Starre ,directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), reageert op de uitspraken van Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over het grote aantal vermijdbare fouten in ziekenhuizen.
  Ze zegt voorstander te zijn van goed toezicht in de sector, ‘Maar er is al zoveel toezicht, nog meer is geen verbetering.’
  http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/1/NVZ-Extra-toezicht-ziekenhuizen-geen-verbetering-1157591W/

 2. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/128227/sehartsen-spoedzorg-ingewikkelder-dan-zn-stelt.htm

  SEH-artsen zijn niet enthousiast over het rapport dat Zorgverzekeraars Nederland heeft uitgebracht over de acute zorg in Nederland. Dat laat de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen weten in een brief. ‘De sturing van acute zorg is in werkelijkheid ingewikkelder dan het rapport suggereert.’

  (..)Ze pleiten, net als de Orde voor Medisch Specialisten (OMS), voor een college acute zorg, waarin alle betrokken partijen zitting hebben. ‘Misschien kan dit college een einde maken aan de stroom van rapporten over kwaliteit van spoedeisende zorg, welke echter steeds weer voornamelijk lijken te gaan over maar één kwaliteitsdomein, namelijk doelmatigheid.’

 3. wilmamazone says:

  Ongenuanceerde berichtgeving over onder meer ziekenhuizen gaat gewoon door en wordt -door de nodigen met gretigheid- voor zoete koek geslikt. Uroloog Michael van Balken over recente berichtgeving die weer eens kant noch wal raakt: De Hetzegraaf

  Ik wind me niet zo gauw op. Of nou ja, eigenlijk wel, maar hier was dan ook nauwelijks wat voor nodig. De krant die Caps Lock uitgevonden hàd kunnen hebben bij gebrek aan Chocoladeletters digitaal kopte namelijk 13 juni ‘Stortvloed aan operatiefouten’ op de voorpagina en ‘Rampzalige fouten operaties’ in de internetversie.

  (..)De boodschap liegt er niet om: wordt niet ziek, moet vooral niet geopereerd worden, want de operatiekamers van Nederland zijn dikke, vette Danger-zones.

  IGZ-rapport
  De krant van wakker, niet noodzakelijkerwijs uitgeslapen, Nederland kon deze berichten naar buiten brengen dankzij het net uitgekomen jaarlijkse IGZ-rapport hierover, een rapport terug te vinden op de IGZ-website onder de kop: ‘Operatief proces weer beter en veiliger’.

  Precies. Dat dacht ik ook. Weer beter en veiliger??? Eh… Hebben we wel echt hetzelfde rapport te pakken? Het stuk bevat de resultaten van een zesde keer onderzoek op de operatiekamers in Nederland en zegt daarover: ‘De inspectie beschouwt het als een grote prestatie dat het de ziekenhuizen en de verenigingen is gelukt om in een periode van vijf jaar het operatieve proces beter en veiliger te structureren. Veranderingen op een dergelijke grote schaal in dit tijdsbestek zijn ook internationaal gezien indrukwekkend.’

  (vet door mij)

  eindquote:

  Zorg-is-bagger-hype
  Maar dat is nog heel wat anders dan de waarheid half vertellen. Dan je lezer angst aanjagen met een versie van de zorg die voor het grootste deel van Nederland gewoon apert onjuist is. Dan een beeld creëren van de in dit land werkzame artsen en verpleging als ware zij meer geïnteresseerd in een pauze en een koekje, dan in de veiligheid van de aan hun zorg toevertrouwde patiënt. Die versie past dan misschien wel beter in de zorg-is-bagger-hype van het huidige tijdsgewricht, maar is zelfs De Hetzegraaf onwaardig.

  Oh, nu vindt u míj ongenuanceerd?

  De zorg-is-bagger-hype ging bij onder meer de Hetzegraaf gisteravond verder met:

  Ombudsman wil breed onderzoek gezondheidszorg

  Ernstige misstanden in ziekenhuizen komen veel te laat aan het licht. En zelfs als ze naar buiten komen, dan nog staan patiënten in de kou. Dat zei zaterdag de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in het RTL Nieuws. Hij zei dat naar aanleiding van de misstanden in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. De zorg zou daar al jaren onder de maat zijn.

  Even een link erbij was uiteraard teveel werk:

  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/misstanden-ruwaard#node_259056

  Ook vindt de Ombudsman dat de sterftecijfers van alle ziekenhuizen nu direct openbaar moeten worden. “Ik denk dat het voor het vertrouwen van de mensen in de gezondheidszorg dat de informatie snel en helder naar buiten komt. En dat mensen zelf hun conclusies kunnen trekken. Het beeld dat ontstaat is dat de medische stand en de ziekenhuizen te gesloten zijn en dat ze het wel beter weten dan 16 miljoen Nederlanders en dat kan natuurlijk niet.”

  Bijvoorbeeld deze link erbij -geplaatst op 11 juni 2013- was uiteraard teveel werk:
  http://www.skipr.nl/actueel/id14881-ziekenhuizen-moeten-sterftecijfers-publiceren.html

  De meeste ziekenhuizen maken hun sterftecijfers sinds enige jaren openbaar, maar Schippers vindt het nu tijd dat alle ziekenhuizen dit gaan doen.(..)

  Schippers heeft dinsdag aangegeven dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat optreden tegen ziekenhuizen die aan het einde van dit jaar nog geen erkend veiligheidsmanagementsysteem hebben. De minister financierde afgelopen jaren de aanschaf van dit programma waarmee ziekenhuizen continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, dat beoordelen en aanpassen. Momenteel hebben 81 van de 93 ziekenhuizen het systeem.

  Of de gemiddelde patiënt die sterftecijfers op de juiste manier kan/wil interpreteren, is een volgend hoofdstuk. Op basis van onjuiste en/of ongenuanceerde berichtgeving wordt er alvast luidkeels geroeptoeterd, en daar wordt in ieder geval niemand beter van.

 4. Renate says:

  Ga ik nu niet juist naar een arts, omdat die het beter weet, dan 16 miljoen Nederlanders? Anders kan ik voor medisch advies net zo goed naar m’n buurman gaan.

 5. Renate says:

  Waar is de reactie gebleven waar ik op reageerde?

 6. wilmamazone says:

  Renate:

  Waar is de reactie gebleven waar ik op reageerde?

  Bij langere reacties haalt WordPress regelmatig gekke kunsten uit, waardoor het onmogelijk wordt om op de juiste plek verder te tikken. Er blijft dan niets anders over dan publiceren, meteen in de wachtstand zetten, op de ‘achterkant’ van de site het bericht af te maken en dan opnieuw publiceren.

  Ik zie nu ook dat ik bij een quote van Van Balken vergeten ben de link naar IGZ in te voeren, dus dat ga ik nu even doen.

 7. Hannelore says:

  Marcel Levi verwoordt het ongenoegen van veel mensen die in het ziekenhuis werken. Hij staat met beide benen op de werkvloer, hij behandelt als internist zelf nog patienten. Al het geschrijf en papierwerk wat er vooraf gaat aan zo’n inspectie en precies hetzelfde achteraf kost me een tijd en een stuk regenwoud waar je u tegen zegt. Naast die inspecties wordt personeel ook onderworpen aan cursusdagen waar je leert om klantvriendelijk te zijn of volgens een bedacht systeem te werken. Ik heb er in de laatste drie jaar al 3 gehad. Ik kan me voorstellen dat veel mensen ZZP-er worden, alleen al om van dat geze…. af te zijn.

 8. wilmamazone says:

  Cardioloog René Dijkgraaf met de hartekreet: ‘‘Verlos de zorg van al die instanties die zeggen de kwaliteit te verbeteren’

  Om te bepalen welk foutenpercentage acceptabel is, moeten we eerst naar de huidige situatie kijken. Het niveau van de Nederlandse gezondheidszorg is hoog, zoals al jaren blijkt uit internationale vergelijkingen. De cijfers over zorgkwaliteit zijn niet eenduidig, maar een benadering valt wel te geven: van de 100 miljoen jaarlijkse arts-patiëntcontacten vinden er 75 miljoen plaats bij de huisarts en 25 miljoen bij specialisten. Bij elk van de beslissingen die artsen tijdens deze contacten nemen, gaat sporadisch iets fout. Het betreft 65 duizend vermijdbare schadegevallen bij huisartscontacten (0,1 procent) en 40 duizend bij specialisten (0,2procent), samen dus zo’n 100 duizend gevallen.

  Er is in het totaal ongeveer 0,1 procent vermijdbare schade. Dat betekent gelukkig óók dat het 999 van de duizend keer goed gaat. Dat wordt vaak uit het oog verloren, want adviseurs en controleurs zijn geneigd alleen absolute foutenaantallen te gebruiken. Dat is misleidend, net als in het verkeer: ’10 duizend verkeersgewonden per jaar’ klinkt zeer alarmerend, terwijl we een van de verkeersveiligste landen zijn.

  Het foutenpercentage in de zorg kan waarschijnlijk nog omlaag – met name bij opgenomen ziekenhuispatiënten (3 procent schade) – maar wanneer zijn we klaar? Moet het percentage prima verlopende contacten naar 99,95 procent in plaats van de huidige 99,90? Hoger kan niet, want zorgverleners moeten nu al te veel tijd spenderen aan kwaliteitsparameters, certificeringen en scorelijstjes. Bij verdere overbelasting gaan er dingen mis in de 99,90 procent goede zorg, zodat het foutenpercentage uiteindelijk niet daalt.

 9. wilmamazone says:

  De vraag is of Achmea hiermee niet een veel te grote broek aantrekt en of dat nou te verkopen is:
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/133898/Achmea-gaat-inspecties-uitvoeren-in-ziekenhuizen.htm

  Achmea heeft plannen om zelf te controleren of ziekenhuispersoneel zijn werk wel goed uitvoert. Dit jaar houdt de zorgverzekeraar een pilot in twee ziekenhuizen, volgend jaar zijn het er tien.

  Deze gegevens zijn erg interessant voor zorgverzekeraars, maar die mogen ze niet zomaar hebben. Omdat de gegevens eigendom zijn van elk ziekenhuis, moet het ziekenhuis daarvoor de zorgverzekeraar toestemming geven. Een ziekenhuis dat geen toestemming geeft, maakt zichzelf verdacht, zegt Crul. ‘Als je de deur voor ons dicht doet, is dat niet te verkopen.’

  Stel je voor dat alle zorgverzekeraars zoiets dergelijks willen gaan doen. Weer een hele bups controleurs erbij, terwijl de inspectiegekte nu al erg genoeg is.

 10. Renate says:

  Een wat merkwaardige reactie. ‘Als je de deur voor ons dicht doet, is dat niet te verkopen.’ Alsof het ziekenhuis al bij voorbaat in de beklaagdenbank zit.
  En al die nieuwe inspecteurs zullen echt niet voor niets werken. Daar komt natuurlijk nog bij, dat al deze inspecties (straks niet alleen van de overheid, maar ook van alle ziektekostenverzekeraars) ook de nodige tijd van het ziekenhuispersoneel kosten, tijd die ze niet aan de zorg voor patiënten kunnen besteden. En wat zullen de uiteindelijke besparingen zijn?

 11. wilmamazone says:

  Renate:

  En wat zullen de uiteindelijke besparingen zijn?

  Besparingen zijn niet het primaire doel van Achmea, eerder het zoveelste, voor de leek zo goed als nietszeggende, ‘oliebollenlijstje’. Dat per zorgverzekeraar ook nog eens enorm kan verschillen, is al eerder gebleken:

  Crul deed zijn uitspraak tijdens het congres van het Dutch Institute for Clinical Auditing begin deze week. Daar presenteerden negen auditcommissies van wetenschappelijke verenigingen de uitkomsten van hun registraties. Er zijn registraties opgezet rondom verschillende oncologische operaties, onder meer dikke darmkanker, slokdarmkanker, borstkanker en longkanker. Per ziekenhuis is bijvoorbeeld te zien hoeveel complicaties er zijn bij een bepaalde ingreep, hoeveel her-operaties en hoeveel mensen er zijn overleden.

  Klikkerdeklikkerdeklik *zucht* :

  http://www.zorggegevens.nl/metadatabase/dutch-institute-for-cliical-auditing/

  DICA biedt ziekenhuizen inzicht in de kwaliteit van zorg ten opzichte van andere ziekenhuizen. DICA houdt bij het vergelijken van ziekenhuizen rekening met verschillen in ‘zorgzwaarte’, want sommige ziekenhuizen behandelen nu eenmaal ingewikkelder patiënten. Zo ontstaat betekenisvolle informatie, waarmee zorgverleners hun zorg kunnen verbeteren; patiënten keuze informatie krijgen en zorgverzekeraars de zorg gericht kunnen inkopen. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en doelmatigheidsonderzoek. DICA brengt verschillende partijen bijeen om te praten over kwaliteit, concentratie van zorg en transparantie onder andere op haar jaarlijks congres, dit jaar 24-25 juni in Amsterdam; zie de website.

  http://www.clinicalaudit.nl/

  Zorgmatrix voor ziekenhuizen beschikbaar op mijnDICA
  WOENSDAG 19 JUNI 2013 13:00

  Voor de zorginkoop 2014 zijn recent voor darmkanker (DCSA), borstkanker (NBCA), longkanker (DLSA) en maag-slokdarmkanker (DUCA) door de beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen indicatoren afgesproken die de zorgverzekeraars kunnen gebruiken voor het inkopen van Zorg. Het beschikbaar stellen van die afgesproken indicatoren aan Zorgverzekeraars, wordt sinds vorig jaar door DICA gefaciliteerd middels de Zorgmatrix.

  De Zorgmatrix 2012 is voor geautoriseerde gebruikers van mijnDICA voor inzage en autorisatie van Zorgverzekeraars beschikbaar via de rapportageportal “mijnDICA” . Op mijnDICA vindt u ook toelichting en instructie hoe u de zorgverzekeraars kunt autoriseren om toegang te krijgen tot de Zorgmatrix.

  Vanaf 1 juli krijgen zorgverzekeraars toegang tot de Zorgmatrix op mijnDICA, uiteraard uitsluitend indien en nadat u de zorgverzekeraar daartoe geautoriseerd heeft.

  ..

 12. Renate says:

  Kortom, weer het gebruikelijke ‘geverbeter’, waar je nauwelijks iets mee opschiet, omdat het veel kost en nauwelijks een verbetering van de kwaliteit oplevert, zoals eerder ook al is opgemerkt door René Dijkgraaf.

 13. wilmamazone says:

  Met dit ‘geverbeter’ schiet je iig wel iets op, en dit alles zonder Achmea:
  http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2013/6/UMC-St-Radboud-Nijmegen-wint-prijs-patientveiligheid-1294828W/

  De Crew Resource Management Teamtraining (CRM) van het UMC St. Radboud in Nijmegen heeft de IGZ ZorgVeiligPrijs van 2013 gewonnen.

  De training – ontwikkeld door de afdeling Intensive Care van het ziekenhuis – is gebaseerd op ervaringen van de intensive care en op ervaringen uit de luchtvaart. Het idee achter de training is dat professionals die hun vak goed kennen, nog veel beter kunnen worden wanneer zij zich trainen in teamprocessen. Tijdens de training leren verpleegkundigen en artsen kritisch feedback geven, briefen en debriefen, allemaal bedoeld om de onderlinge communicatie te verbeteren. Na de training worden zij begeleid op de werkvloer. Zo worden de effecten van de training vertaald naar het dagelijks werk en bestendigd.

  Oordeel van de jury…….

 14. wilmamazone says:

  Ook dit is bijvoorbeeld tot stand gekomen op initiatief van de beroepsgroep zelf:
  http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/6/Behandeling-huidkanker-nog-maar-in-14-ziekenhuizen-1293222W/

  Minister Schippers heeft acht gespecialiseerde melanoomcentra aangewezen en zes partnerziekenhuizen. Zij heeft dit gedaan op advies van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie.

  Concentratie van de behandeling van kwaadaardige huidkanker is nodig omdat de medicijnen erg duur zijn. Tot voor kort waren er weinig behandelmogelijkheden maar recent zijn er twee middelen op de markt gekomen die wel effectief zijn. Voor optimale toepassing is specifieke kennis en ervaring nodig. Daarom hebben de beroepsorganisaties van specialisten op concentratie aangedrongen.

  Ook hier komt het Dutch Institute for Clinical Auditing/DICA ter sprake, maar op een héle andere manier dan meneer Ben Crul van ‘Je ken niet zonder de Achmea’ wenst te suggereren.

 15. Renate says:

  Er zullen best dingen verbeterd kunnen worden, maar ik zie dit niet zo zeer door initiatieven van verzekeraars komen. Het maken van allerlei ranglijstjes, die bij iedereen weer anders zijn, levert vooral verwarring bij de patiënten op. De aangehaalde voorbeelden zijn duidelijk anders.

 16. wilmamazone says:

  Lees, mijn inmiddels favoriete uroloog/blogger op Artsennet, Michael van Balken met:
  Machtmea

  Daar sta je dan toch raar te kijken. In de veronderstelling dat je beroepsethos en – vereniging definiëren wat ‘kwaliteit van zorg’ is, bijgeslepen door lokale afspraken met je ziekenhuis en gecontroleerd door de inspectie van de gezondheidszorg, steek je veel moeite in kwaliteitsregisters.

  Om als arts voor een aantal ingewikkelder ingrepen de standaard te zetten én te verbeteren zet je vakbroederverplichte registraties op, die je met gepaste trots presenteert op het congres van het Dutch Institute for Clinical Auditing.

  Maar wat schetst je verbazing: je presentatie hierover is amper voorbij, of een grote verzekeraar gaat met je uitkomsten aan de haal: ‘Prima, jullie registers, maar we willen de losse-ziekenhuis-brokken-informatie hiervan en die moeten ze ons leveren, anders maken ze zich verdacht en sterker nog: we gaan inspectieteams inzetten om ter plaatse te controleren.’ Pardon?

  Eindquote:

  Genoeg

  Controlerende instanties hebben we al meer dan genoeg. De tijd die gespendeerd moet worden als dokter om aan alle certificeringen, kwaliteitsregistraties, indicatoren, Topzorg-waarderingen, blije-mevrouw-kenmerken, happy-bezoeker-criteria, nummer-1-dokter-verkiezingen, AD- dan wel Elsevier-best-of-the-best-lijstjes of whatever-nu-weer te voldoen gaat alle perken te buiten. Laat ons artsen als-je-blieft gewoon weer tijd besteden aan waar we – anders dan de verzekeraar lijkt te willen geloven- goed in zijn: zorg verlenen. Je weet wel: dat samen met patiënten. En praten en luisteren en dat niet-in-registraties-te-vangen-aandacht en zo. En laat onze beoordeling aan onze collega’s, de inspectie, maar vooral de patiënt over.

  Daar hebben we echt niet nóg een ik-kom-graag-bij-de-dokter-langs-teampje van Machtmea bij nodig.

 17. Renate says:

  Dat stuk van Michael van Balken is inderdaad heel goed.

  Uit de andere link:

  Achmea gaat plus-certificaten uitdelen aan ziekenhuizen die hun registraties netjes op orde hebben. De teams die komen inspecteren, zijn niet dezelfde die ook de inkoop doen bij het desbetreffende ziekenhuis. Ziekenhuizen die niet zo goed scoren, hebben niets te vrezen, zegt Crul: ‘Wij hebben liever een ziekenhuis dat slechter scoort, maar met ons in gesprek gaat, dan een ziekenhuis dat niet open is naar ons.’

  Lees ik dit nu goed? Is openheid belangrijker dan kwaliteit?

 18. wilmamazone says:

  Het weerwoord van Ben Crul:
  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Ben-Crul-1/Blogbericht-Ben-Crul/134207/Audits-Achmea.htm

  Audits Achmea

  Verzekeraar op stoel van inspectie: altijd weer boeiend om te zien hoe een verkeerd geciteerd woord in de kop van een artikel – ‘inspectie’ in dit geval – kan leiden tot pittige reacties en creatief hineininterpretieren.

  Hoe bont willen de zorgverzekeraars het nu weer maken? Achmea in het bijzonder. Terug in je hok, betaal onze nota’s op tijd en zonder morren. Laat het verder maar aan het veld over, dan komt het allemaal wel goed en loop ons vooral niet voor de voeten. Dat was bijvoorbeeld de boodschap van medecolumnist Michael van Balken in zijn laatste blog ‘Machtmea’.

  “Oh dear! Had ik met “Machtmea” toch pittig reagerend creatief hineininterpretiert! Maar vallen Kamervragen van Renske Leijten (SP, en óók collegablogger Artsennet)onder dezelfde noemer? http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/mondelinge_vragen.jsp
  Want dan is in ieder geval de communicatie rondom het plan niet helder geweest.”

  M.R. van Balken, uroloog en blogger Artsennet, – 03-07-2013 23:16

  Agossie en ik had al eerder dan Michael van Balken creatief hineininterpretiert. 😳

 19. wilmamazone says:

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/134224/NVZ-keurt-houding-Achmea-af.htm

  NVZ keurt houding Achmea af

  De NVZ vindt de manier waarop Achmea ziekenhuizen onder druk zet mee te werken met de voorgenomen inspectierondes, niet prettig. Woordvoerder Wouter van der Horst: ‘Ik krijg er een naar gevoel bij.’

  Dit schrijft Zorgvisie. Achmea liet vorige week weten dat ziekenhuizen die hun medewerking weigeren en geen inzage geven in gegevens, zoals sterftecijfers, zichzelf verdacht maken.

  Edith Schippers enthousiast

  Minister Schippers toonde zich dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer een groot voorstander van het idee dat een zorgverzekeraar persoonlijk gaat controleren of een ziekenhuis zich aan de afspraken houdt. Schippers: ‘Vindt u het gek dat…..

  Het lijkt er op dat Schippers wat weinig, of helemaal niet, creatief hineininterpretiert heeft.

  De plannen van Achmea krijgen vooralsnog weinig navolging. Zorgverzekeraar CZ is niet van plan om zelf ook ziekenhuizen te gaan inspecteren: ‘Dat is niet de rol van een zorgverzekeraar. Daar gaat de Inspectie over.’ ’ Coöperatie VGZ heeft ook geen plannen in die richting, zegt de woordvoerder:…….

  In de eindquote links naar het blog van Van Balken en Crul over deze kwestie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: