Meedenken over het basispakket van de verplichte zorgverzekering

148188277Minister Schippers moet 1,5 miljard bezuinigen op de basisverzekering. Ze ergert zich aan het gebrek aan medewerking bij de betrokken partijen. Patiëntverenigingen, artsen en verzekeraars krijgen van haar nu een half jaar de tijd om te bedenken wat er in 2015 uit het basispakket gehaald moet worden.

Lees ook de gezamenlijke agenda van VWS: ‘Van systemen naar mensen’ dat op 8 februari gepubliceerd werd.

Dan de vraag of het zinnig is om nóg meer uit het basispakket te schrappen. Het lijkt mij persoonlijk namelijk beter om éérst alles in te zetten om verspilling op te sporen, gedetailleerd in kaart te brengen en afdoende maatregelen nemen om die in het vervolg zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor moet er beter samengewerkt worden en daar schort het regelmatig nog aan, vind ik, maar ja wie ben ik?

Wat zou er volgens jullie zonder problemen uit het basispakket kunnen en/of wie heeft treffende voorbeelden van verspilling uit de dagelijkse praktijk?

Advertenties

151 Responses to Meedenken over het basispakket van de verplichte zorgverzekering

 1. wilmamazone says:

  Ik zou om te beginnen de belachelijke aftrekpost ziektekosten voor Alterneut & Co. uit de belastingwet schrappen, en de besparing in het budget van de basiverzekering stoppen.
  Over dat kromme gedoe had ik het in de nieuwsbox al:

  Er is een hoop commotie over duizenden ouderen en gehandicapten met eigen vermogen die per 1 januari 2013 dat spaargeld moeten ‘opeten’ voor AWBZ. Ze worden opgeroepen om massaal een bezwaarschrift in te dienen en de betaling aan het CAK op te schorten/de automatische betaling snel in te trekken.

  Vanmorgen moest ik wat opzoeken op de site van de belastingdienst en kwam vanzelf dit weer tegen bij aftrekbare kosten 2012:

  ■kosten van acupunctuur, revalidatie,
  logopedie, homeopathie of chiropraxie
  door een arts of op voorschrift en onder
  begeleiding van een arts

  en nadrukkelijk vermeld bij voorgeschreven medicijnen:

  Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn.

  Dan gaat het dus om de hoger uitgevallen alterneutenkosten dan de door zorgverzekeraars vergoedde vanuit een aanvullende verzekering.
  Kijk hier naar de onthutsende lijst van verzekerbare kwakzalverij waar we dus allemaal direct of indirect aan meebetalen en die de regering klauwen vol geld kost. Het gaat om vele miljoenen.

 2. Renate says:

  Voor zover ik weet zit die kwakzalverij niet in het basispakket, maar in het aanvullende pakket, waarin overigens ook steeds meer noodzakelijke dingen in onder worden gebracht.

 3. wilmamazone says:

  Renate:

  Voor zover ik weet zit die kwakzalverij niet in het basispakket, maar in het aanvullende pakket(..)

  Dat staat ook duidelijk in mijn quote vermeld, vandaar dat ik het geld weg zou halen bij de belastingdienst. Neemt niet weg dat wat mij betreft alle verzekerbare kwakzalverij ook meteen uit het aanvullende pakket mag verdwijnen, maar dat is een ander hoofdstuk. Het gaat nu om en over het verplichte basispakket waar per maand veel geld voor betaald moet worden met daarbij een verplicht eigen risico van 350 euro voor 2013.

 4. wilmamazone says:

  Praktiserend huisarts Niels Rossen doet een poging mee te denken over oplossingen en hier zijn: Antwoord aan de minister van Zorg Edith Schippers

 5. wilmamazone says:

  Onder het motto: ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ de marktwerking in de zorg van de baan, uithuilen en opnieuw beginnen?

 6. Renate says:

  Tja, maar het gaat toch over het basispakket? Die marktwerking in de zorg lijkt me ook nog altijd een idee dat wel eens averechts zou kunnen werken, omdat het uiteindelijk min of meer gebaseerd is op ‘U vraagt en wij draaien’. De huisarts lijkt mij ook een aardig idee. Ik begrijp nog steeds niet waarom ik iedere 2 jaar naar Amsterdam moet reizen voor controle, die in feite niet veel meer inhoudt dan de vraag of ik me gezond voel, het controleren van m’n bloeddruk en m’n gewicht en bloedprikken. Eens in de 5 jaar zou er dan ook nog een botmeting gedaan moeten worden. Ik vraag me ook wel eens af of die 2-jaarlijkse controles niet door m’n huisarts gedaan zouden kunnen worden. Een huisarts die ik trouwens vrijwel nooit zie en die bij een van m’n laatste bezoekjes vroeg wanneer ik voor het laatst gemenstrueerd had. Antwoord: “nooit”.

 7. wilmamazone says:

  Renate:

  Tja, maar het gaat toch over het basispakket?

  Het basispakket van de zorgverzekering is een onderdeel van een groter geheel en daar onlosmakelijk mee verbonden. Om daar ten goede iets aan te (kunnen) veranderen is het m.i. toch zaak om eerst naar het totaalplaatje te kijken, want anders blijft het dweilen met de kraan open.

  Ik vraag me ook wel eens af of die 2-jaarlijkse controles niet door m’n huisarts gedaan zouden kunnen worden.

  Dan regel je het toch zelf dat die controles vanaf nu door de huisarts gedaan worden.
  Zo heb ik een paar jaar geleden -in goed overleg met mijn huisarts- de oncoloog eruit gegooid, die er meer dan eens een potje van maakte. Het is mijn kwaliteit van leven zéér ten goede gekomen.

 8. Renate says:

  Ik zou niet eens weten hoe ik het een en ander met de huisarts zou moeten regelen. Uiteindelijk kom ik toch altijd weer in het VU in Amsterdam terecht, ook met blaasproblemen.

 9. wilmamazone says:

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/127727/CZ-publiek-debat-over-winstgroei-verzekeraars-ophanden.htm

  Zorgverzekeraar CZ verwacht dat de resultaten van de zorgverzekeraars over 2012 zo hoog zullen zijn dat binnenkort een publiek debat ontstaat over teruggave aan de verzekerden. Dat zegt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren.

  ‘CZ heeft vorig jaar alleen al op de farmacie 150 miljoen minder uitgegeven dan verwacht…..

  Als de besparingen van CZ op farmacie maatgevend zijn voor de andere zorgverzekeraars is sprake van een totale besparing in 2012 op geneesmiddelen van naar schatting 500 miljoen tot 750 miljoen euro.(..)

  Nu nog de rest van de huishoudboekjes in de zorg en daar een grote van maken.

 10. Renate says:

  En dan hebben we de ruzie tussen Achmea en het Slotervaartziekenhuis over vergoedingen.

 11. wilmamazone says:

  http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Artsenfederatie-KNMG-denkt-mee-over-aanpassen-basispakket.htm

  Minister Schippers vraagt de zorg om voorstellen te doen voor bezuinigingen op het basispakket. Deze uitdaging gaat artsenfederatie KNMG graag samen met andere partijen in het veld aan. KNMG-voorzitter Van der Gaag: ‘We moeten de zorg samen betaalbaar en goed houden.’

 12. wilmamazone says:

  Het volgende huishoudboekje:
  http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/127951/minister-moet-medicatie-slim-inkopen.htm

  Sinds kort bemoeit de minister van VWS zich actief met de prijsstelling van geneesmiddelen. In dat kader hebben Adri Steenhoek en Marc Koopmanschap een voorstel ontwikkeld waarmee honderden miljoenen kunnen worden bespaard, zonder dat de farmaceutische industrie ontmoedigd raakt.

 13. wilmamazone says:

  Renate:

  En dan hebben we de ruzie tussen Achmea en het Slotervaartziekenhuis over vergoedingen.

  Toelichting op dit conflict:
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/127942/Conflict-Slotervaart-en-Achmea-loopt-verder-op.htm

 14. wilmamazone says:

  Huishoudboekje nummer zoveel:
  ‘Kwaliteit niet beter na ziekenhuisfusies’

  Ziekenhuisfusies leiden niet tot betere kwaliteit van zorg en ook niet tot lagere kosten. Bestuurders zeggen dat de kwaliteit van de zorg toeneemt bij een fusie of samenwerking waarbij behandelingen op één locatie worden geconcentreerd. In werkelijkheid willen ze vooral hun strategische positie ten opzichte van omringende ziekenhuizen versterken en efficiencywinst behalen.

  Dit concludeert het Consortium Onderzoek Kwaliteit van Zorg in een recent verschenen onderzoeksrapport.

  Ziekenhuisbestuurders die zeggen dat samengaan de kwaliteit verbetert, moeten die claim eerst waarmaken, vindt het consortium. Dat is een steun in de rug voor minister Schippers van Volksgezondheid, die vandaag met de Tweede Kamer debatteert over haar wetsvoorstel om ziekenhuizen te dwingen hun plannen kwalitatief beter te onderbouwen in een ‘fusietoets’. Die zou moeten worden afgelegd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) omdat de NMa, die nu over fusies beslist, niet naar kwaliteit kijkt maar alleen naar de keuzevrijheid voor de patiënt.

  Het heeft m.i. ook te maken met zorgverzekeraars, die al jaren menen een geheel eigen vinger in de marktwerkingspap te moeten/mogen hebben en die bij mij al eerder voor een hoop ergernis zorgde, en wat staat er in het bericht van vandaag te lezen:

  (..)Het consortium heeft ook onderzocht of de kwaliteit in geconcentreerde afdelingen voor onder meer verloskunde, liesbreukoperaties en borstoperaties beter is geworden, maar geen bewijs gevonden.

  (vet door mij)

  ‘Eerst gedaan en dan pas gedacht, heeft al heel wat miljoenen in het verkeerde laatje gebracht’

 15. Renate says:

  Vandaag in De Volkskrant ook een stuk over ziekenhuisfusies. Het schijnt gemakkelijker te zijn voor ziekenhuizen om te fuseren, dan om samen te werken, omdat de NMA daar gemakkelijker aan meewerkt.

 16. wilmamazone says:

  De zorg wordt steeds duurder door de bijna maniakale manier waarop we gezondheid nastreven, zegt Malou van Hintum

  (..)Want wie vindt dat 100 procent gezond-zijn het grootste goed is in het leven, zal niet rusten voordat hij alle mogelijke onderzoeken, medicijnen en hulp heeft gehad.

  Zo creëert de overheid haar eigen bodemloze put, terwijl ze tegelijkertijd haar burgers verwijt dat ze haar advies – ‘doe er alles aan om gezond te zijn!’ – opvolgen.(..)

 17. Renate says:

  En daar heb je natuurlijk ook het probleem van de marktwerking. Marktwerking kan er weliswaar voor zorgen dat producten goedkoper worden, maar aan de andere kant creëert die markt natuurlijk ook meer vraag, tot de markt verzadigd is.

 18. wilmamazone says:

  Het volgende huishoudboekje in het totaalplaatje:

  Zorgbehoevenden vinden het vaak bezwaarlijk om hun familieleden of vrienden om (nog meer) hulp te vragen, betogen Ellen Grootegoed, Diana van Dijk en Evelien Tonkens. ‘Ze voelen zich nu al beschaamd en schuldig door wat ze van anderen vragen, en willen niet nog meer afhankelijk worden.’

  Schuldig
  De 21-jarige chronisch zieke Esther bijvoorbeeld, is door de bezuiniging nog meer op haar moeder aangewezen dan voorheen. Daarover voelt ze zich schuldig: het komt door háár dat haar moeder geen eigen leven kan leiden, niet buitenshuis kan werken en niets voor zichzelf heeft.

  Ook de 30-jarige Petra met niet-aangeboren hersenletsel wil haar ouders liever niet om nog meer hulp vragen: vaak verzwijgt ze het als ze iets nodig heeft, ze wil geen ‘moederskindje’ zijn, niet op haar leeftijd. De eigen familie staat soms misschien ook te dichtbij.

  De 41-jarige Aniek met psychotische stoornis is bijvoorbeeld bang dat haar familie té betrokken raakt als ze die inschakelt; ze reageren altijd overbezorgd als ze zegt dat het even minder goed met haar gaat en kunnen er niet met gepaste afstand naar kijken.

  En zo vindt de 61-jarige Jolande met reuma en artrose het een vreselijk vooruitzicht als haar zonen haar straks onder de douche moeten zetten: het is voor haar al erg genoeg als een ‘vreemde’ het doet.

  eindquotes:

  Nu deze zorg (deels) wegvalt, worden zorgbehoevenden gedwongen om open kaart te spelen: ze moeten hun kwetsbaarheden, onzekerheden en afhankelijkheden op tafel leggen om nog de nodige hulp te krijgen. Dat betekent een verlies van controle over het eigen imago; ze bepalen niet langer zelf wat hun omgeving wel en niet van hun beperking of ziekte te weten komt. En het imago telt, zeker in onze westerse cultuur die zegt dat langdurige zorgafhankelijkheid niet bepaald iets is om trots op te zijn.

  Wie het nodig vindt drastisch op zorg te bezuinigen zou op zijn minst de beschaafdheid moeten opbrengen om te erkennen dat de ‘eigen kracht’ retoriek een geromantiseerde versie is van een gedroomde maar nog niet gerealiseerde cultuuromslag. Zorgbehoevenden vinden het namelijk moeilijk om familieleden op een directe manier hulp te vragen. Op volwassen leeftijd langdurig afhankelijk zijn van je familie is nu eenmaal een taboe in onze individualistische maatschappij. Het gevaar bestaat dan ook dat mensen hun zorgbehoeften niet uitspreken of zelfs maskeren voor het eigen netwerk, resulterend in minder participatie of ernstigere problematiek. De nadruk op zelfredzaamheid of eigen kracht kan dus paradoxaal genoeg juist het tegenovergestelde effect bereiken.

 19. Renate says:

  Ik word toch al zo moe van die nadruk op zelfredzaamheid en gebruik maken van het eigen netwerk.
  Het netwerk van m’n vader bestaat toch vooral uit leeftijdsgenoten, die ofwel zelf hun gezondheidsproblemen hebben, of niet echt in de buurt wonen en in dat laatste geval hebben ze zelf ook hun zorgen.
  Kortom, uiteindelijk ben ik de belangrijkste persoon in z’n netwerk en ik vind het nu al moeilijk om wat meer voor mezelf te kiezen.

  Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen niet nog meer een beroep willen doen op mensen uit hun netwerk. Iets aan een ander vragen is toch al lastig en in dit soort gevallen komt het er toch ook op neer dat de hulpvrager bitter weinig terug kan doen voor de gevraagde hulp. Nu hoeft er niet altijd een voor wat hoort wat, te gelden, maar als alles van een kant moet komen, wordt de vraagstelling toch wel lastig.

 20. wilmamazone says:

  quote uit mijn laatste post:

  Wie het nodig vindt drastisch op zorg te bezuinigen zou op zijn minst de beschaafdheid moeten opbrengen om te erkennen dat de ‘eigen kracht’ retoriek een geromantiseerde versie is van een gedroomde maar nog niet gerealiseerde cultuuromslag

  Ik weet niet hoe oud de dames Ellen Grootegoed, Diana van Dijk en Evelien Tonkens zijn, maar ik zie het eerder zo dat oude tijden gaan herleven, want lees ook dit:

  Het regeerakkoord gaat nog een stap verder. Het kabinet wil de restitutiepolis in het basispakket afschaffen. Er blijven dan alleen naturapolissen over. Deze wetswijziging heeft als doel de positie van verzekeraars bij de zorginkoop te versterken. Het biedt hen de mogelijkheid om verzekerden te sturen naar zorgaanbieders waarmee zij een contract hebben afgesloten. Als burgers naar niet-gecontracteerde zorgaanbieders willen, moeten ze dat uit eigen zak betalen of dat via de aanvullende verzekering regelen.

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/128091/Honderden-ggzbehandelaars-mogelijk-zonder-contract.htm

  De zogenaamde keuzevrijheid van patiënten, overgoten met een sausje van o.a. zelfredzaamheid en eigen kracht, gaat inmiddels niet verdomd veel lijken op de vroegere tweedeling van ziekenfondsjes en particulieren?! De extraatjes voor de mensen met centen of zowat verplicht (weer) een aanvullende verzekering afsluiten met daarin nog steeds een hoop ‘alternatieve’ flauwekul?:

  “Beste collega Brok,

  Geheel terecht punt, echter de discussie voert mijns inziens verder.
  Zie ook deze website: http://www.kwakzalverij.nl/1391/Nog_steeds_koppelverkoop_van_alternatieve_behandelwijzen_in_aanvullende_zorgverzekeringen

  Mijns inziens moet de discussie over het terugdringen van de kosten van de zorg meer dan alleen het basispakket betreffen. Zoals collega’s Kengen en Bruijn ook opmerken kan er mogelijk door wijzigingen in het zorgstelsel an sich, veel geld bespaard worden?!

  collegialiter
  Niels Rossen”

  N.N. Rossen, Huisarts, Venray – 13-02-2013 11:45

  Of er in de Tweede Kamer voldoende niet-nitwitten zitten die óók naar het totaalplaatje kunnen kijken?

  Ik vind sowieso de positie die zorgverzekeraars al hebben en nog uitgebreider zouden moeten krijgen zéér zorgwekkend. Marktwerking in de zorg; je wordt er ‘vrolijk’ van.

 21. Renate says:

  Van die marktwerking in de zorg heb ik geen hoge hoed op. Overigens had ik vroeger als ziekenfondsverzekerde ook geen klagen, dus wat dat aangaat zie ik die tweedeling van vroeger wat minder, dan de tweedeling die nu lijkt te ontstaan. Eigenlijk zijn het vermoedelijk meerdere tweedelingen.
  Alleen voor gecontracteerde zorgaanbieders, of ook voor andere zorgaanbieders
  Mensen met een netwerk en mensen zonder netwerk.

 22. wilmamazone says:

  Renate:

  Van die marktwerking in de zorg heb ik geen hoge hoed op.

  en eerder:

  Ik begrijp nog steeds niet waarom ik iedere 2 jaar naar Amsterdam moet reizen voor controle, die in feite niet veel meer inhoudt dan de vraag of ik me gezond voel, het controleren van m’n bloeddruk en m’n gewicht en bloedprikken.

  Ook in het ZH is elke betalende klant er een, maar nodig is het niet altijd. Ook bij jou wordt m.i. huisartsenwerk gedaan, dus onnodig duur:

  “Ik ben het helemaal eens met de bezuinigingsvoorstellen van collega Rossen. De poli’s die huisartsenwerk doen voor een hoog 2e lijns tarief breiden nog steeds uit, nu zelfs ook in de psychiatrie.
  Daarbij denk ik dat enorme bezuinigingen in de 2e lijn mogelijk zijn, als ook daar de overbodige diagnostiek en controles en ingrepen achterwege gelaten worden. Daar kan heel goed kritisch naar gekeken worden, zeker als de perverse prikkels van de marktwerking er uit gaan.”

  J.E.M. Zegwaard, huisarts, AMSTERDAM – 13-02-2013 17:41

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/127892/Schippers-Arts-moet-aangeven-welke-zorg-uit-pakket-kan.htm

 23. Renate says:

  Tja, ik geloof dat iedereen in mijn situatie gewoon iedere keer naar het VU-ziekenhuis moet, zelfs degenen die hun medicijnen wel via de huisarts krijgen, omdat ze het per injectie krijgen. De injecties doet de huisarts en de controles doen de artsen bij de VU. Tegenwoordig zo’n beetje iedere keer een andere arts. Alleen de man die op de administratie zit, zit er al zo lang ik daar kom en dat is nu al ruim 31 jaar. Hij heeft een paar jaar geleden dan ook een lintje gekregen.

 24. wilmamazone says:

  Tja, ik geloof dat iedereen in mijn situatie gewoon iedere keer naar het VU-ziekenhuis moet,(..)

  Vraag eens bij de huisarts na of dat moet of dat het een ingesleten gewoonte is. Bij zowat iedere huisarts kan tegenwoordig ook bloed geprikt worden op bepaalde tijden en bij de fysiotherapeut vlak bij mij in de buurt komt al jaren elke woensdagmorgen iemand van het ZH bloed prikken tussen 08:00 en 10:00. Bij mijn moeder komen ze morgenmiddag thuis bloed prikken en ga zo maar door.

  Vragen hoe het gaat, de bloeddruk meten en je op een weegschaal zetten, kan jouw huisarts zeer zeker zelf.

 25. Renate says:

  Het zal ook wel om de interpretatie van de gegevens gaan, maar er wordt wel afgedwaald.

 26. wilmamazone says:

  Renate:

  Het zal ook wel om de interpretatie van de gegevens gaan, maar er wordt wel afgedwaald.

  Je bent er zelf over begonnen, hebt het daar overigens al eerder over gehad, en je illustreert er voor mij nu een algemeen probleem mee, maar laat ik de vraag anders stellen dan: hoeveel kan er per jaar bespaard worden binnen het basispakket -het is ook nog klantvriendelijker- als patiënten zoveel mogelijk/indien mogelijk op controle gaan bij de huisarts?

  Aanvullende vraag:
  Hoe gaan al die patiënten reageren als o.a. diverse controles bij de huisarts binnen afzienbare tijd verplicht worden gesteld?
  Want dat zit er m.i. namelijk aan te komen. Er zijn de laatste tijd meer berichten geweest over zorg die nu nog in ziekenhuizen plaatsvindt, bij huisartsen te gaan stallen omdat dat goedkoper is en op zijn minst net zo efficiënt.

 27. Renate says:

  Ik sta beslist niet afkering tegen het overhevelen van controles naar de huisarts. Het scheelt in ieder geval reiskosten. Mijn huisarts zie ik trouwens nog minder dan de arts in het ziekenhuis. Het enige contact met de huisartsenpraktijk heb ik eigenlijk als ik nieuwe oogdruppels en ooggel moet hebben.

 28. wilmamazone says:

  Het huishoudboekje van medicatie met onnodig bijkomende kosten door ‘Onvoldoende aandacht voor medicatieveiligheid’

  Het type mogelijke vermijdbare opnamen, zoals bloedingen en elektrolytstoornissen, is niet veranderd. Evenals de oorzaken, zoals dubbele medicatie, geen beschermende medicatie, doseringsfouten en contra-indicaties. Middelen die een rol spelen bij vermijdbare ziekenhuisopnames zijn nog steeds NSAID’s, diuretica, trombocytenaggregatieremmers, orale anticoagulantia, benzodiazepinen, opioiden, bètablokkers, calciumantagonisten, bloedglucoseverlagende middelen en RAS-remmers.

 29. Renate says:

  NSAID’s, diuretica, trombocytenaggregatieremmers, orale anticoagulantia, benzodiazepinen, opioiden, bètablokkers, calciumantagonisten, bloedglucoseverlagende middelen en RAS-remmers.

  Graag een vertaling in begrijpelijk Nederlands?

 30. wilmamazone says:

  Renate:

  Graag een vertaling in begrijpelijk Nederlands?

  Ja hallo! Jij krijgt het liefst alles voorgeschoteld of wat?

  Om het goede voorbeeld te geven, begin ik met de NSAID’s:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/NSAID

  Lees ook: https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/08/11/paracetamol-misbruik-en-vergiftiging/

  Diuretica heten in de volksmond plastabletten:
  http://www.consumed.nl/medicijnen/groepen/2122

  Trombocytenaggregatieremmers zijn bedoeld om trombose te voorkomen:
  http://www.consumed.nl/medicijnen/groepen/1238

  Jij doet op zijn minst het volgende medicijn?

 31. Renate says:

  Misschien had ik een smiley moeten toevoegen?

  Overigens had ik ook weinig zin om alles eerst op te moeten zoeken.

 32. Renate says:

  orale anticoagulantia
  Bloedverdunners, maar dat dacht ik al. Zo dom ben ik nu ook weer niet.
  benzodiazepinen
  Kalmeringmiddelen, dat wist ik niet
  opioiden
  Sterke pijnstillers, iet dergelijks vermoedde ik al
  bètablokkers
  Iets voor het hart, wist ik niet echt
  calciumantagonisten
  Middel tegen hoge bloeddruk, dat had ik echt niet gedacht
  bloedglucoseverlagende middelen
  Iets voor diabetus, had ik misschien kunnen vermoeden
  RAS-remmers
  Bloeddruk verlagend, dat wist ik dus niet

 33. wilmamazone says:

  Ik zag Michael van Balken al zitten, en nu al hélemaal:
  Smegma-poli

  (..) De tweedelijnszorg is vergeven van de hoest-, proest- en tenenkaaspoli’s en het valt nog maar te bezien hoeveel de Nederlandse zorgvrager daarmee echt opschiet.

  Klantentrekkers
  Veel van de in de gewone ziekenhuizen opgetuigde themapoli’s gaan echter helemaal niet over onderwerpen waar kennis amper van voorhanden is. Noch worden patiënten er geholpen door een efficiënt om hen heen gevouwen team, van welke zij anders elk lid toch al apart hadden moeten bezoeken. Nee, het leeuwendeel van deze poli’s zijn ordinaire klantentrekkers. Productiepushers. Opbrengstoppeppers. Dus: ‘marktwerking-excessen’.

  eindquote:

  Kappen dus met die smegma-poli’s! Opheffen die snotterspreekuren! Moven die navelsteenteams! En weer normaal aan het werk.’

  Noot:
  Smegma is een witte substantie die wordt aangemaakt op de geslachtsdelen van zowel mannen als vrouwen. Bij mannen hoopt smegma zich op onder de voorhuid terwijl het bij vrouwen ontstaat in de plooien van de kleine schaamlippen en bij de clitoris. Het aanmaken van smegma is een normaal verschijnsel.
  Gebruik in het genitaalgebied geen zeepproducten of andere reinigers. Gewoon onder de douche schoonspoelen is voldoende.

 34. Laura says:

  Ha, ik kwam die column over die poli ook al tegen.

 35. Renate says:

  Was er al niet een poli voor onbekende klachten of iets dergelijks? Of waren het nu vage klachten? Het was in ieder geval iets vaags.
  Krijg je dat niet door die marktwerking?

 36. wilmamazone says:

  Renate:

  Was er al niet een poli voor onbekende klachten of iets dergelijks? Of waren het nu vage klachten? Het was in ieder geval iets vaags.

  Waarschijnlijk bedoel je de polikliniek voor patiënten met lichamelijk onverklaarbare klachten, de zogenoemde LOK-poli. In de loop der jaren heeft menig ZH zo’n poli geopend. Die patiënten hebben niet alleen maar vage klachten, maar kunnen zelfs ernstig lichamelijk gehandicapt raken.
  Denk bijvoorbeeld aan elektrogevoeligheid die artsen voor een dilemma plaatst of de hele discussie over XMRV/ME/CVS

  Krijg je dat niet door die marktwerking?

  Het lijkt mij niet dat marktwerking in de zorg rond deze problematiek DE hoofdrol speelt.

 37. Renate says:

  Nou, ik weet niet of de marktwerking daar geen belangrijke rol in speelt. Een van de gevolgen van de marktwerking is namelijk dat men de mensen geeft waar men om vraagt en dat men meer omzet probeert te genereren. Zo’n kliniek voor onverklaarbare klachten biedt daartoe een mogelijkheid. Anders zouden deze mensen naar kwakzalvers gaan. Nu omhelzen ook klinieken kwakzalverij, omdat een deel van de patiënten daar om vraagt.

 38. wilmamazone says:

  @Renate
  Een LOK-poli ziet patiënten die zijn vastgelopen in het zorgsysteem en een grote zorgconsumptie hebben. Er wordt met een frisse blik naar de klachten van de patiënt gekeken.

  Hoeveel die grote zorgconsumptie per jaar kost kan ik niet beoordelen, maar het lijkt mij een goede zaak als patiënten met lichamelijk onverklaarbare klachten veel eerder/liefst meteen naar zo’n poli verwezen worden. Nu maken (ondermeer) die mensen een schier oneindig gebruik van het basispakket met onnodig hoge onkosten vandien, dus mag er wat mij betreft een flinke knoop doorgehakt worden. Voorlopig wordt dan alleen de LOK-poli vergoed en mensen die meer willen, betalen dat uit eigen zak en/of vanuit een aanvullende verzekering.

 39. wilmamazone says:

  Bij Kassa uitleg over het conflict tussen het Slotervaartziekenhuis en Achmea, en het item eindigt met een oproep om naar Kassa te mailen over wat er volgens jou uit het basispakket kan/mag en hoe. Dat kan de komende drie weken en daarna uiteraard uitzending over de beste ideeën.

  Bij Tros Radar geeft Achmea morgenavond tekst en uitleg over het conflict met het Slotervaartziekenhuis. Volgens de jurist bij Kassa valt van het probleem niet 1-2-3 chocola te maken, dus ik ben benieuwd.

  Juridische schemergebieden kan de patiënt er nog wel bij hebben.*kuch*

 40. wilmamazone says:

  Het huishoudboekje van medisch wetenschappelijk onderzoek waarvan al duidelijk was/is dat de hypothese niet klopt, dus onnodig miljoenen in het water worden gegooid:
  http://www.ntvg.nl/publicatie/elektromagnetische-velden-niet-slecht-voor-het-hart/volledig

  Met de opkomst van de mobiele telefonie en de toevoeging van andere aandoeningen groeide de belangstelling voor het onderwerp. Terwijl er weinig geloofwaardig bewijs voor de schadelijke invloed van laagfrequente elektromagnetische velden is geleverd, besloot ZonMw enkele jaren geleden 16,6 miljoen euro ter beschikking te stellen voor nader onderzoek.

 41. Renate says:

  Dat kunnen we dus min of meer als weggegooid geld beschouwen, omdat de mensen die er nog steeds van overtuigd zijn dat het een en ander schadelijk is, zich op geen enkele manier van het tegendeel laten overtuigen.

 42. wilmamazone says:

  Het huishoudboekje van de farmaceutische industrie:
  http://nos.nl/artikel/475820-zwitser-ziet-af-van-megabonus.html

  Zwitser ziet af van megabonus

  Het Zwitserse farmaceutische bedrijf Novartis zal geen bonus betalen van 60 miljoen euro aan oud-topman en grondlegger van het bedrijf Daniel Vasella.

  Vasella verdiende de afgelopen 11 jaar meer dan 240 miljoen euro; dat is dus richting de 22 miljoen per jaar.

  Als de belachelijk hoge beloningen in het bedrijfsleven eens eindelijk aan banden worden gelegd, kan ondermeer medicatie dus een stuk goedkoper geleverd worden, en dat is dan weer goed voor het betaalbaar houden van het basispakket.

 43. wilmamazone says:

  Uroloog Michael van Balken krijgt er vandaag weer een paar punten bij met zijn column:
  Prostitutiepolis

  Natuurlijk ben ik niet blind voor de noodzaak tot maatregelen die stijgende zorgkosten zouden moeten beteugelen. Probleem is echter dat de vrijheid om zelf die arts te kiezen die je graag zou willen, in plaats van die arts die de verzekeraar je voorschrijft, echt een heel groot goed. is. De slikken-of-stikken-power die verzekeraars verder gaan krijgen over met welke zorgaanbieder in zee wordt gegaan gaat zich zondermeer vertalen in de bepaling welke zorg tegen welke eisen nog zal worden vergoed. Onder de noemer van kwaliteit. Maar wie vertrouwt er nog op dat een machtsoplegger met financiële motieven die kwaliteit ook werkelijk voor ogen zal blijven houden?

  eindquote:

  Zo verwordt de restitutiepolis met vrije artsenkeuze voor de patiënt een prostitutiepolis met schikken naar de wensen van verzekeraars voor de dokter. Alles voor de centen. Niks aan te doen? Jawel hoor. Door u. Patiënt, om wie het draait. En kiezer.

 44. wilmamazone says:

  Reactie op de column prostitutiepolis hierboven:

  “Uit deze column spreekt niet alleen een erg groot wantrouwen; het getuigt tevens van een gebrek aan informatie over waar wij als zorgverzekeraars mee bezig zijn. Ik daag u uit om in plaats van ongenuanceerd af te geven op onze rol mede-verantwoordelijkheid te dragen en te helpen bij de maatschappelijke opdracht waar we met elkaar voor staan: namelijk de kwaliteit van de zorg te verbeteren (of is die al perfect?) en de kosten te beheersen (of is er geen onnodige en ondoelmatige zorg?) zodat de zorg die noodzakelijk is voor iedereen enigszins betaalbaar blijft.
  Omdat u het blijkbaar niet weet nog even dit: zorgverzekeraars hebben geen winstoogmerk. Ze kopen in met de portemonnee van de verzekerden en daarbij kijken ze naar kwaliteit en ja, ook naar kosten. Draait u het eens om. Zouden wij alles bij iedereen maar moeten inkopen, niet moeten kijken naar waar het zinniger en zuiniger kan, niet moeten kijken naar kwaliteit of prijskaartje? Zouden wij alle zorgverleners blindelings een zak met geld moeten geven en zeggen: ‘doe er maar iets leuks mee en kijk maar wanneer het op is’?
  U rept van een prostitutiepolis. Dat zijn grote woorden. Ik kan u verzekeren: u hoeft óns niet te pleasen. Uw patiënten zijn onze verzekerden. Wij voelen ons verantwoordelijk met hun premiegeld zorgvuldig om te gaan en dat goed te besteden. En dan betekent soms inderdaad niet alles inkopen wat aangeboden wordt. En dus niet alle zorgverleners kunnen pleasen. Gelukkig weten patiëntenorganisaties en veel van uw collega’s wel wat onze drijfveer is en vinden we elkaar in het gezamenlijk belang van goede en betaalbare zorg voor iedereen.

  Marie-José van Gardingen, CZ”

  Marie-José van Gardingen, Woordvoerder CZ – 22-02-2013 19:03

  Daar deze reactie weer op:

  “Zorgverzekeraars betalen ook voor reïncarnatietherapie, euritmie en CEASE-therapie. http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/128493/IGZ-onderzoekt-homeopathische-therapie-autisme.htm
  Dat roept de vraag op wat voor kwaliteitscriteria de verzekeraars hanteren.”

  C.J. de Jong, anesthesioloog, AMSTERDAM – 22-02-2013 21:30

  Dat roept inderdaad vragen op over kwaliteitscriteria van zorgverzekeraars, want eindquote van die link:

  Veel zorgverzekeraars vergoeden de Cease-therapie geheel of deels bij een aanvullende verzekering. Dat zou jaarlijks zo’n 600 euro kosten, plus nog eens 600 euro die de ouders zelf betalen aan vitaminen en supplementen.

  Vergoeding van de behandeling is alleen mogelijk als de behandelaar is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. ‘Die moet de kwaliteit van de behandelingen bewaken’, zegt een woordvoerder van Achmea. ‘Wij gaan uitzoeken of zij dit in het geval van de Cease-therapie wel hebben gedaan.’

  Het is sowieso al van de zotte om beroepsverenigingen van Alterneuten te erkennen -die altijd letterlijk en/of figuurlijk onzin verkopen-, en dan menen die te kunnen aanspreken over het bewaken van de kwaliteit van de behandelingen.

  En dat zooitje ongeregeld (zorgverzekeraars) zien we graag met een nog dikkere vieze vinger in de pap wat de basisverzekering betreft? Jakkes!

 45. Renate says:

  Zorgverzekeraars geen winstoogmerk? Zou het echt? Zijn zorgverzekeraars dan anders dan verzekeringsmaatschappijen voor andere risico’s, waar ze vaak onderdeel van zijn?

 46. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/477519-veel-onnodige-operaties-volgens-cz.html

  Veel onnodige operaties volgens CZ

  Volgens zorgverzekeraar CZ gaan jaarlijks zeker 25.000 patiënten ten onrechte onder het mes. Een woordvoerder bevestigt een bericht daarover van RTL Nieuws.

  De woordvoerder erkent dat CZ de knuppel in het hoenderhok gooit door de cijfers openbaar te maken. In 2010 deed de verzekeraar dat ook, door een lijst te publiceren van ziekenhuizen met een goede en slechte borstkankerbehandeling.

  “We doen dat alleen om ervoor te zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. Iedereen moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen”, zegt een woordvoerder. Volgens CZ lijdt niemand eronder als bij de aandoeningen die onderzocht zijn, het aantal ingrepen wordt teruggedrongen.

  eindquote:

  De Orde van Medisch Specialisten laat RTL Nieuws weten dat CZ van verkeerde cijfers uitgaat en dat daardoor een verkeerd beeld ontstaat. CZ spreekt dat tegen en zegt dat het is uitgegaan van de meest recente cijfers. “Als blijkt dat de dokters hun beleid aangepast hebben is dat mooi, maar wij krijgen ook andere signalen”.

  De eerdere knuppel in het hoenderhok van CZ -waar ik me nog steeds aan erger-, want ook toen een verkeerd beeld:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/12/03/de-spagaat-van-de-kankerzorg-ii/

  Lees in de reacties ondermeer deze flauwekul:

  wilmamazone zegt:
  januari 11, 2011 om 3:34 pm

  Voor alle duidelijkheid (sic):

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuwsartikel/Menzis-prijst-borstkankerzorg-Bethesda.htm

  Menzis prijst borstkankerzorg Bethesda
  Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen levert volgens zorgverzekeraar Menzis borstkankerzorg van het hoogste niveau. Concurrent CZ weigerde deze zorg vorig jaar te contracteren.

  Menzis heeft naar eigen zeggen de criteria voor het verlenen van het topzorgpredikaat aangescherpt. Voor borstkanker is vooral gekeken naar de termijn waarbinnen patiënten worden gezien door een specialist en hoe snel de behandeling daarna plaatsvindt. Daarnaast zijn informatievoorziening, communicatie en bejegening en psychosociale begeleiding beoordelingscriteria.

  De uitverkiezing van Ziekenhuis Bethesda is opmerkelijk omdat zorgverzekeraar CZ vorig jaar besloot…..

  Daar ook post over de kwaliteitscriteria van CZ wat Alterneut & Co. betreft en daar krijg je op z’n minst kromme tenen van, dus hoezo nu ook weer een grote mond over verantwoordelijkheid nemen?!:

  “We doen dat alleen om ervoor te zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. Iedereen moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen”, zegt een woordvoerder.

  Gadsamme!

  Neemt uiteraard niet weg dat ziekenhuizen geen onnodige operaties dienen uit te voeren, óók niet als de patiënt daarom vraagt. Dat levert ook weer een besparing op wat de basisverzekering betreft, maar het is m.i. niet aan zorgverzekeraars om te beoordelen wat wel of niet nodig is.

 47. Renate says:

  De zorg wordt natuurlijk pas echt betaalbaar als we iedereen die de samenleving meer kost dan oplevert een spuitje geven. Of we geven ze allemaal de pil van Drion en pesten ze vervolgens zo, dat ze zelf besluiten deze in te nemen. Maar nu ben ik weer erg cynisch. (Ik moet geen dingen van Constantia Oomen meer lezen.)

 48. wilmamazone says:

  CZ vindt bijvoorbeeld dat staar onnodig vaak geoperereerd wordt, maar dat is een aandoening die niet vanzelf overgaat of waar medicatie voor is. Als staar(cataract) hinderlijk wordt, is opereren de enige remedie. Gaat (ondermeer) CZ dan bepalen wat de patiënt best nog wat langer moet (aan)kunnen/wat kwaliteit van leven is?
  ‘Als u in het donker en/of bij slecht weer niet meer auto kunt rijden (of fietsen), kunt u dat best achterwege laten, want voor de rest ziet u nog goed genoeg hoor.’

  http://www.oogartsen.nl/oogartsen/ooglens_staar/staaroperatie_cataract/

  http://www.oogartsen.nl/oogartsen/ooglens_staar/resultaten_staaroperaties/

 49. JennyJo says:

  @Renate,
  Wat zegt Constantia Oomen dan?

 50. wilmamazone says:

  Vervolg CZ:
  http://www.cz.nl/nieuws/2013/is-opereren-de-beste-oplossing
  Het valt CZ op dat artsen in het ene ziekenhuis sneller en vaker opereren dan in het andere. Dit terwijl de klachten van de patiënt hetzelfde zijn. Operaties zijn niet zonder risico’s en kosten veel. Daarom wil CZ praten met ziekenhuizen over de oorzaak van deze verschillen om ze zo snel mogelijk te verkleinen. Zelf kunt u ook iets doen. CZ adviseert u goed door te vragen of een operatie in uw situatie wel de beste oplossing is.
  En wat staat hier ondermeer te lezen?!
  http://www.cz.nl/consument/veelgestelde-vragen/is-opereren-wel-de-beste-optie

  In welke ziekenhuizen wordt volgens CZ niet onnodig geopereerd?
  CZ brengt nog geen namen van ziekenhuizen naar buiten. Dit komt omdat CZ eerst met de ziekenhuizen wil praten over de cijfers. Zij hebben misschien wel een goede reden voor het hoge aantal operaties.

  Rare volgorde: eerst een hoop geroeptoeter (ook in de media) en dan pas uitzoeken hoe het echt zit.

 51. wilmamazone says:

  JJ:

  Wat zegt Constantia Oomen dan?

  Waar tante Oomen een discussie over meent te moeten/mogen voeren -niet voor het eerst trouwens-, en nu met Renate persoonlijk, staat te lezen bij het meest recente item bij Klopdatwel?

  Het komt er op neer dat Oomen een voorstander is van natuurlijke selectie, en als die niet snel genoeg is, een handje geholpen moet worden. Zieken en zwakkeren/hun naasten verdienen geen extra medeleven en zorg, want dat is pas onmenselijk.

  Als Constancia wat te vertellen had over het Nederlandse zorgbeleid, hielden we dus in no-time een hoop geld over.

  Ik vind dat er hier nu wel genoeg over gezegd is.

 52. JennyJo says:

  Natuurlijke selectie heeft niks te maken met ouden en zieken een handje helpen bij het doodgaan, maar met lang genoeg overleven om je eigen genen te kunnen doorgeven. Doorgaans zijn dat de organismen die er het beste in slagen zich aan te passen aan hun omgeving, door fysieke sterkte en intelligentie. Daarbij spelen toevallige omstandigheden een grote rol en als die omstandigheden veranderen – bijvoorbeeld door de inslag van een planetoïde – kunnen de overlevings-/voorplantingskansen van een organisme ineens compleet veranderen.

  Hoe het om het leven helpen van ouden en zieken de evolutie bevordert zie ik niet zo, aangezien ons denkvermogen in al zijn facetten, inclusief ons vermogen tot empathie, dat ons doet willen zorgen voor zwakkeren, ook een functie van diezelfde evolutie is.

  Mijn allergrootste bezwaren tegen dit soort denkwijzen zijn dat er 1) van wordt uitgegaan dat “de evolutie” iets “wil”, bewust doelmatig is dus en 2) dat iets dat is, daarom dus ook zo moet zijn. Van een proces dat zo afhankelijk is van allerlei toevalsfactoren als evolutie vind ik dat erg onaannemelijk. Ik zie daarom ook niet hoe wij op grond van de evolutie de plicht zouden hebben om zieken en ouden van dagen voortijdig om het leven te helpen.

  Ik vind eigenlijk elke verwijzing naar de evolutie in dit verband totaal irrelevant.

 53. Renate says:

  CZ vindt bijvoorbeeld dat staar onnodig vaak geoperereerd wordt, maar dat is een aandoening die niet vanzelf overgaat of waar medicatie voor is. Als staar(cataract) hinderlijk wordt, is opereren de enige remedie. Gaat (ondermeer) CZ dan bepalen wat de patiënt best nog wat langer moet (aan)kunnen/wat kwaliteit van leven is?
  ‘Als u in het donker en/of bij slecht weer niet meer auto kunt rijden (of fietsen), kunt u dat best achterwege laten, want voor de rest ziet u nog goed genoeg hoor.’

  Het voorbeeld van de staaroperaties verwonderde mij ook al. Ik ging er ook al van uit dat staar niet vanzelf verdwijnt en dat er dus altijd geopereerd moet worden. Of heeft CZ een oplossing in de vorm van medicijnen? Het kan natuurlijk ook zijn dat men blind worden voor bepaalde mensen niet meer zo relevant vindt.

 54. wilmamazone says:

  Renate:

  Het voorbeeld van de staaroperaties verwonderde mij ook al.

  Uit de info hierboven werd al duidelijk dat de ene staar de andere nog niet is, en hier een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk:
  http://www.patientenverenigingstaar.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=61

  De oogarts zegt dat ik staar heb, maar wil niet opereren

  ‘Ik heb ineens veel klachten gekregen met het zien. Mijn ogen zijn zo lichtgevoelig geworden, dat ik nauwelijks op straat kan. Ik loop ook met somber weer met een zonnebril op. De oogarts zegt dat ik staar heb, maar wil niet opereren omdat mijn visus 0,9 is.

  Heeft u vaker van dit probleem gehoord?’

  Waarschijnlijk heeft u last van een milde vorm van staar, vermoedelijk in het achterkapsel van de ooglens. Bij deze vorm van staar ontstaan strooilichteffecten, die het zien ernstig beperken.
  Heeft u veel klachten, dan kunt u dit opnieuw aangeven bij uw oogarts en met name uw klachten goed met hem bespreken.

  De oogarts weegt bij de constatering van staar de risico’s van de ingreep af ten opzichte van de mogelijke verbetering die na de operatie kan optreden. Technisch is het namelijk geen probleem om de operatie uit te voeren, dus wanneer u uw klachten nogmaals aangeeft, zal de oogarts misschien anders besluiten.

  Deze oogarts krijgt alvast een dikke pluim van CZ of wat?!

  update met vraag 2:
  http://www.patientenverenigingstaar.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=63

  Mijn staar is nog niet rijp, kan de oogarts nu wel overgaan tot een staaroperatie?

  Vroeger was inderdaad het credo dat staar pas geopereerd kon worden wanneer het rijp genoeg was. Het advies was destijds om te wachten totdat de lens helemaal troebel en verhard was. De oogarts kon de harde lens dan gemakkelijk hanteren en in zijn geheel verwijderen.

  Tegenwoordig is het echter zo dat de staar juist niet ‘rijp’ hoeft te zijn. De technieken zijn geavanceerder geworden en de lens wordt niet meer in zijn geheel verwijderd. In de praktijk houdt de staaroperatie tegenwoordig in dat er een heel klein sneetje wordt gemaakt en dat de lens met een minuscuul ‘stofzuigertje’ wordt opgezogen. Dit stofzuigertje (phaco-machine) heeft juist moeite met het opzuigen van te harde en te grote lensdelen. Hoe kleiner en zachter de lens is, hoe beter

  De voordelen hiervan zijn dat de patient niet meer hoeft te wachten tot de staar in een laat stadium verkeerd. Wanneer het zicht afneemt door de vorming van staar, kan direct worden overgegaan tot de staaroperatie. Neveneffecten van deze operatiemethode zijn ook dat de genezingstijd vele malen korter geworden is en dat het resultaat van de staaroperatie beter te voorspellen is.

  Concluderend: Staar hoeft niet meer rijp te zijn, voordat overgegaan kan worden tot een staaroperatie.

 55. wilmamazone says:

  De off-topic discussie met Oomen is inmiddels weggemodereerd en terecht. Bij KdW? op het vlaggetje klikken/om moderatie vragen -zoals ik gisteravond al deed- heeft tegenwoordig meer effect dan op deze aandachtsjunk te reageren. Trap er toch niet elke keer (weer) in zou ik zeggen. Die deed/doet grotendeels niet anders, dan zoveel mogelijk bloed onder nagels vandaan halen.

  Nuff said.

 56. Renate says:

  Tja, staar blijft dus nog wel iets wat niet vanzelf over gaat.

 57. Renate says:

  Mevrouw Oomen werkt me regelmatig op m’n zenuwen. Nu er een apart hoekje voor kletspraatjes is, ga ik daar niet heen, maar soms kan een discussie die on-topic is, toch weer ontsporen door haar opmerkingen.

 58. wilmamazone says:

  En daar gaan we weer *zucht*.
  RTL Nieuws weet nu al te melden dat een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat chirurgen niet alleen worden betaald voor operaties maar ook voor gesprekken met patiënten om op deze manier onnodige operaties te voorkomen.

  Het zou gaan om de VVD en PvdA die willen dat minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid) ervoor zorgt dat patiënten langer in de spreekkamer zitten en minder snel worden geopereerd. In eerste instantie moet dit gebeuren via zelfregulering, als dat niet werkt middels wetgeving.

  Wanneer is dat besproken dan? CZ gooide gisteren pas de stok in het hoenderhok.

  Wat ik bijzonder broekafzakkend vind, is dat Elsevier zonder blikken of blozen in de eindquote een link geeft naar de handel en wandel van Ernst Jansen (Steur)/zijn aanbevelingen voor mogelijk 13 onnodige hersenoperaties die niet eens in een/1 jaar hebben plaatsgevonden:

  Ziekenhuizen die bepaalde operaties vaker uitvoeren dan gemiddeld krijgen een bezoek van CZ. Als ze niet kunnen aantonen waarom ze de operatie vaker uitvoeren, krijgen zij direct minder geld.

  Dit zijn dus van die berichten waar ik rechtop de schijt van krijg, en het gaat maar door en gaat maar door.

 59. Renate says:

  Ik heb nu niet het idee dat de onnodige hersenoperaties van de heer Jansen (Steur), die uiteindelijk toch gebaseerd zijn op foute diagnoses, te vergelijken zijn met andere onnodig geachte operaties.

 60. wilmamazone says:

  Renate:

  Ik heb nu niet het idee dat de onnodige hersenoperaties van de heer Jansen (Steur), die uiteindelijk toch gebaseerd zijn op foute diagnoses, te vergelijken zijn met andere onnodig geachte operaties.

  Nee, dat is nog erger dan appels met peren vergelijken, maar nu we toch met deze fruitsoorten bezig zijn:
  Hierboven kwam de aandoening staar al uitgebreid ter sprake, en dan sta je dus op zeker moment onder behandeling van een oogarts die niet primair chirurg is. Die zou dan alleen betaald worden voor operaties? Het schijnt tegenwoordig zo te zijn dat er per operatie betaald wordt, maar dat is heel iets anders dan het gestelde in het artikel van Elsevier.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3399041/2013/02/23/Jaarlijks-zeker-24-400-mensen-onnodig-geopereerd.dhtml

  Operaties aan spataderen voeren de lijst aan. In 2010 zijn er 7451 van zulke operaties verricht, 7 procent van het totaal. Ook ingrepen tegen staar (5786) en middenoorontstekingen (3357) worden vaak onnodig uitgevoerd.

  ‘Artsen worden nu betaald voor het aantal behandelingen, dus hoe meer operaties, hoe meer je verdient’, zegt Gert Westert, hoogleraar Kwaliteit van Zorg bij Universitair Medisch Centrum Nijmegen, tegen RTL.

  Volgens CZ weet iedereen dat artsen soms te snel naar het operatiemes grijpen, maar verandert er niets aan die praktijk. Dat leidt tot onnodige gezondheidsrisico’s voor de patiënten, maar ook tot verspilling van miljoenen euro’s, aldus CZ.

  Ik heb ook eens gekeken naar middenoorontstekingen vanwege de top 3, en hier valt te lezen wat het precies is:
  http://thuisarts.nl/oorontsteking/mijn-kind-heeft-middenoorontsteking

  Dat kan langdurige complicaties opleveren, dus zal het gaan over de controverse over het wel of niet plaatsen van trommelvliesbuisjes:
  http://www.kno.nl/publiek/voorlichting/trommelvliesbuisjes

  Hier een schrijven uit 1993 om duidelijk te maken dat het niet om iets nieuws gaat:
  http://www.kindenziekenhuis.nl/storage_common/1993-04.pdf

  Het probleem maakt deel uit van het werkterrein van de KNO-arts en die zou dan voor 75% van zijn/haar tijd niet betaald worden?:
  http://www.kno.nl/publiek/voorlichting/wat_doet

  Eigenlijk zou de KNO-arts dan ook beter chirurg voor keel, neus, oren en overige hoofd-hals aandoeningen kunnen heten. Daarmee wordt aangegeven dat ook de grotere operaties van dit deel van het lichaam door deze medisch specialist zelf worden uitgevoerd.
  Grofweg besteedt de KNO-arts 75% van zijn tijd aan spreekuur houden en 25% aan het doen van ingrepen, zoals opereren en poliklinische behandelingen.

  De meeste middenoorontstekingen doen zich voor bij kinderen beneden de 4 jaar en ook de complicaties daarvan gaan meestal vanzelf over. Dat kan 6 maanden, of langer, duren en dat is lang op deze leeftijd. Slechthorendheid kan dan makkelijk ontwikkelingsachterstanden opleveren. Een trommelvliesbuisje levert geen bijdrage aan het genezingsproces, maar lost wel de gehoorsproblemen op. De ingreep is verdomd vervelend voor de allerkleinsten, dus maak maar eens een goede afweging.

  Dat zouden sommige KNO-artsen -naar verluidt- te weinig doen, maar dan kom ik vanzelf op het volgende punt:
  Je komt bij geen enkele specialist terecht zonder verwijsbrief van de huisarts en die zou dan toch de belangrijkste filter moeten zijn/worden om onnodige operaties te voorkomen, maar daar hoor je tot nu toe niemand over, óók het CZ niet. Gesprekjes bij/voorlichting door huisartsen is een stuk goedkoper, dus……………………………….juist ja!

 61. wilmamazone says:

  Kijken we ook nog even naar de spataderen die het terrein zijn van de huidarts, ook al niet primair chirurg:
  http://www.thuisarts.nl/spataderen/ik-heb-spataderen

  Samenvatting
  *Spataderen zijn kronkelende bloedvaten die blauwpaars door de huid schijnen.
  *Meestal geven ze geen klachten, soms geven ze jeuk, vermoeide benen of pijn in de benen.
  *Bewegen helpt mogelijk verergering voorkomen.
  *Spataderen kunnen geen kwaad, behandeling is meestal niet nodig.

  http://www.huidarts.info/documents/?v=2&id=47

  Wat zijn de klachten en verschijnselen?

  Als de spataderen klachten geven, is dat meestal in de vorm van een moe, loom en zwaar gevoel in de benen. Soms heeft men jeuk en tintelingen of kan men de benen niet goed stil houden in bed (rusteloze benen) of heeft men het gevoel dat er iets over de benen kruipt. In zeldzame gevallen is er sprake van pijn of van een bloeding uit een spatader. Daarnaast kan door het niet goed terugstromen van het bloed naar het hart (veneuze insufficiëntie) ook stuwing en als gevolg hiervan vochtophoping (oedeem) rond de enkels ontstaan. Deze klachten nemen toe in de loop van de dag, na lang staan en bij warm weer.
  Als vochtophoping lang bestaat kunnen aan de onderbenen verschijnselen ontstaan, zoals pigmentvorming, eczeem, witte verlittekening, verharding van de huid en het onderhuidse vetweefsel en uiteindelijk een open been (ulcus cruris venosum)
  Spataderen veroorzaken vaak helemaal geen klachten. Veel mensen zullen de aanwezigheid van spataderen als storend of lelijk ervaren. Spataderen nemen in de loop der jaren meestal geleidelijk in ernst toe.

  Hoe wordt de diagnose gesteld?
  Patiënten met spataderen worden eerst in een ontspannen, staande houding onderzocht. Gelet wordt op zichtbare verschijnselen van het niet goed functioneren van het adersysteem en op huidafwijkingen. Een aanvullend onderzoek is nodig om onder andere vast te stellen hoe de diepe aderen functioneren en of de spataderen behandeld kunnen of moeten worden en waar deze behandeling dan uit zal moeten bestaan. Spataderen moeten vanuit medisch oogpunt behandeld worden als er sprake is van één of meer van de hierboven genoemde klachten. Behandeling is voor iedere patiënt maatwerk.
  De belangrijkste aanvullende onderzoeken zijn:

  Het zal dus gaan om de mensen die de aanwezigheid van spataderen als storend of lelijk ervaren en dan in de ogen van CZ onnodig geopereerd worden.

  In de zomer met spuuglelijke blote onderbenen moeten rondlopen mag uiteraard geen probleem zijn/worden. Daar zijn lange broeken en/of rokken voor, en op ondermeer het strand is het toch al veel te druk. Niet zeuren over kwaliteit van leven, want dat kost teveel.

  Hiermee wil ik niet zeggen dat elk spatadertje dan maar onmiddelijk geopereerd moet worden, maar dat ik de beoordeling van de problemen niet graag overlaat aan zorgverzekeringen.

  Als gevolg van de marktwerking groeit de macht van zorgverzekeraars al jaren, maar de criteria bepalen van wat goede zorg is en waar die zorg aan moet voldoen, hoort niet bij hen thuis.

  Het zou om te beginnen mooi zijn als CZ het voortouw zou nemen, om hun uitgaven op het gebied van onzinnige alternatieve ‘zorg’ éérst eens te stoppen onder het motto:’Verbeter de wereld, begin bij jezelf’.

 62. Renate says:

  En dan krijgen we nu weer het nieuws dat opereren beter is dan dotteren.
  http://nos.nl/artikel/477960-vaker-opereren-dan-dotteren.html
  Kunt u er nog chocola van maken? Te vaak operen, te weinig operen?
  Is de arts nog wel de enige deskundige? Wie bemoeit zich waarmee en waarom?
  Wanneer wordt een operatie noodzakelijk geacht?

 63. wilmamazone says:

  Renate:

  En dan krijgen we nu weer het nieuws dat opereren beter is dan dotteren.

  Dan krijgen we vanzelf het volgende punt. Heeft CZ gekeken naar de werkelijke onkosten op langere termijn als er nu niet operatief ingegrepen wordt, omdat CZ dat (nog) onnodig vindt?
  Wat is het totaalplaatje? Wat is ondermeer de optelsom van al die extra controles om ook weer niet te laat te zijn met een ingreep?

  eindquote van het NOS-artikel:

  De kosten lijken hoger bij een hartoperatie, maar als je het over vijf jaar bekijkt, heb je veel bespaard, omdat mensen niet terug hoeven te komen voor een nieuwe behandeling en dan kan een hartoperatie uiteindelijk goedkoper zijn, aldus de onderzoeker.

 64. Renate says:

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat CZ weer vreselijk kort door de bocht aan het gaan is.

  Als iemand na het dotteren eerder overlijdt, dan na een operatie, zou dat misschien een kostenbesparing opleveren? Hoewel een dode natuurlijk ook geen premie meer betaalt.

 65. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3399672/2013/02/25/Kosten-door-onbegrepen-ziekten-kunnen-omlaag.dhtml

  Een miljoen Nederlanders lijdt aan somatoforme stoornissen, oftewel onverklaarde lichamelijke klachten. Hun soms jarenlange gang naar medisch specialisten die hen niet verder kunnen helpen kost de maatschappij ongeveer 3 miljard euro per jaar. Klinisch psycholoog Lyonne Zonneveld denkt dat deze kosten flink omlaag kunnen met behulp van een cursus.

  Hier iets meer daarover uit jan. 2011:
  http://www.mcrz.nl/dsresource?objectid=2080

 66. wilmamazone says:

  Hallo CZ!!! Horen jullie het ook nog eens een keer van weer een ander, want het kan niet vaak genoeg gezegd worden:
  Verzekeraars verdienen aan alternatieve zorg, laat ze dan ook toezien op de uitwassen

  eindquotes:

  De problemen ontstaan wanneer scheidslijnen tussen reguliere en alternatieve zorg vervagen. Dat kan gebeuren wanneer geregistreerde artsen op het alternatieve pad gaan. Maar het zit ook ingebakken in het verzekeringssysteem. De zorgverzekeraars worden geacht te waken over prijs en kwaliteit van het basispakket, waarbij de westerse medische wetenschap de toetssteen is.

  In het aanvullende pakket daarentegen bieden ze alles aan wat rijp en groen is. Simpelweg omdat daar commerciële wetten regeren: veel patiënten willen vergoeding van alternatieve zorg, en dus bieden verzekeraars dat.

  Daarmee zetten de verzekeraars, bedoeld of onbedoeld, een stempel van goedkeuring op deze behandelingen. In de ogen van patiënten zijn zij immers degenen die de zorgkwaliteit waarborgen. Dit terwijl de meeste alternatieve genezers onbelemmerd hun gang kunnen gaan, mits ze geen grote brokken maken.

  Als verzekeraars geld willen verdienen aan de wens van zoveel patiënten om allerlei therapieën uit te proberen, ook als die onbewezen zijn, of zelfs bewezen nutteloos, laat ze dan tenminste het ergste kaf van het koren scheiden.

  En dan wel denken/menen te kunnen/mogen waken over de prijs en kwaliteit van het basispakket, en nu weer onrust te mogen stoken door ongenuanceerde berichtgeving over mogelijk onnodig opereren? Laat me niet lachen!

 67. Renate says:

  Als verzekeraars geld willen verdienen aan de wens van zoveel patiënten om allerlei therapieën uit te proberen, ook als die onbewezen zijn, of zelfs bewezen nutteloos, laat ze dan tenminste het ergste kaf van het koren scheiden.

  Zit er dan koren tussen het kaf? Of is hier meer sprake van scheiden van het rotte kaf van de rest van het kaf?

 68. Renate says:

  En over alternatieve geneeswijzen gesproken:
  Dit weekend was er in een uitzending van de Hindoeistische Omroep, aandacht voor ayurveda. Het ging ook over ayurveda en kanker en over de opkomst van ayurveda bij een jongere generatie.
  Nu heb ik op zich niet direct bezwaar tegen levensbeschouwelijke kleine omroepen, maar dit gaat wel een beetje te ver.

  (Misschien kan dit beter ergens anders geplaatst worden.)

 69. wilmamazone says:

  Renate:

  (Misschien kan dit beter ergens anders geplaatst worden.)

  Ayurveda valt zo te zien -onder de gebruikelijke (onzinnige) voorwaarden- gewoon onder therapie die vergoed wordt door zorgverzekeraars, dus die gaan met name een flinke brug té ver:
  http://www.ayurvedakliniek.nl/newsletter.php?item=171

  update:
  Hier de vergoedingslijst over 2013:
  http://www.ayurvedainstituut.com/?mod=page&pid=24

 70. Renate says:

  Bij die vergoedingenlijst zitten soms stevige vergoedingen. Maar goed, elke vergoeding voor onzinbehandelingen, die bovendien nog gevaarlijk kunnen zijn, is natuurlijk te veel.

  Blijft natuurlijk staan dat een TV-programma dat dit min of meer als kankerbehandeling lijkt aan te bevelen, toch wel een heel stevige stap te ver gaat. Maar dat is misschien een ander verhaal.

 71. wilmamazone says:

  Renate:

  Blijft natuurlijk staan dat een TV-programma dat dit min of meer als kankerbehandeling lijkt aan te bevelen, toch wel een heel stevige stap te ver gaat. Maar dat is misschien een ander verhaal.

  Dat is inderdaad een ander verhaal. Het voert bij dit item te ver om van allehande geloofsovertuigingen toe te lichten, al of niet in combinatie met een ‘alternatief’/niet regulier middeltje of therapie.

  Het benadrukt wel de hypocriete houding van zorgverzekeraars en met name het CZ dat nu zo makkelijk het woord onnodig in de mond neemt. Wel nog steeds een enorme berg bagger in de aanvullende verzekering, maar daar net zo makkelijk verantwoordelijkheden over uit de weg gaan.

  Als we echt willen besparen op de basisverzekering, lijkt het mij intussen het beste om al die zorgverzekeraars ertussenuit te gooien. Zogenaamd geen winstoogmerk, maar een lid van de Raad van Bestuur van CZ harkte in 2011 wel een salaris binnen van 415.000 pieterballen.

  Om het over de rest niet eens te hebben : Viervijfde van de lijst van grootverdieners in de (semi-)publieke sector is werkzaam bij een zorgaanbieder.

  Uiteindelijk zullen alle salarissen worden teruggebracht tot onder de balkenendenorm, al kan het nog negen jaar duren voordat dat zover is.

  Tja…… dan ga je binnen de zorg dus plukken op plekken, waar zonder vergrootglas al bijna niets meer te plukken valt, en verkoop je dat als broodnodig.

 72. wilmamazone says:

  Renate:

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat CZ weer vreselijk kort door de bocht aan het gaan is.

  Dat klopt als een zwerende vinger:

  OMS (Orde van Medisch Specialisten) zet vraagtekens bij cijfers CZ over ‘onnodige operaties’

  De Orde van Medisch Specialisten (OMS) stelt dat elke onnodige operatie er een teveel is. Het tegengaan van verspilling van zorggelden is een gezamenlijke opdracht voor artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiënten. Maar het gaat er ook om dat elke patiënt de zorg krijgt die hij nodig heeft, stelt de OMS. De beroepsvereniging herkent zich niet in het beeld dat er jaarlijks tienduizenden onnodige operaties zouden worden uitgevoerd. RTL nieuws berichtte hier afgelopen weekeinde over naar aanleiding van een berekening door zorgverzekeraar CZ op basis van kerncijfers uit 2010.

  Europees onderzoek wijst Nederland al jaren aan als het land met de beste gezondheidszorg met de minste artsen en de minste operaties per inwoner. Daarnaast wijst de OMS erop dat er in 2010 bindende afspraken zijn gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid over een budgettaire begrenzing voor de medisch-specialistische zorg. Het is daarom onjuist te stellen dat een volumeprikkel in het bekostigingssysteem leidt tot het doen van zoveel mogelijk operaties.

  De OMS benadrukt………….

  2010 is inderdaad 2013 niet en nogmaals:

  http://www.cz.nl/consument/veelgestelde-vragen/is-opereren-wel-de-beste-optie

  In welke ziekenhuizen wordt volgens CZ niet onnodig geopereerd?
  CZ brengt nog geen namen van ziekenhuizen naar buiten. Dit komt omdat CZ eerst met de ziekenhuizen wil praten over de cijfers. Zij hebben misschien wel een goede reden voor het hoge aantal operaties.

  Rare volgorde: eerst een hoop geroeptoeter (ook in de media) en dan pas uitzoeken hoe het echt zit.

  En waarom moet er uitgebreid gesproken worden over verouderde cijfers? Interessantdoenerij van CZ of wat?!

 73. Renate says:

  Ik geloof ook niet veel van het verhaaltje over zorgverzekeraars zonder winstoogmerk. Misschien zijn ze er wel, maar het lijkt me sterk dat zorgverzekeraars die ook andere verzekeringen aanbieden, bij de zorgverzekeringen geen winstoogmerk hebben, terwijl ze dat bij andere verzekeringen wel hebben.
  En ja, als we naar de salarissen van de topmensen kijken, kan daar ook wel wat op bezuinigd worden, al vraag ik me wel af of dit uiteindelijk veel zoden aan de dijk zet.

 74. wilmamazone says:

  Renate:

  En ja, als we naar de salarissen van de topmensen kijken, kan daar ook wel wat op bezuinigd worden, al vraag ik me wel af of dit uiteindelijk veel zoden aan de dijk zet.

  Het gaat er niet om en over of het veel zoden aan de dijk zet, maar dat elke zode er een/1 is in het totaalplaatje van de zorg. Het gaat ook om een gevoel van rechtvaardigheid. Ik zie niet in waarom er nu al verregaande bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd worden/op korte termijn nog gaan worden en de graaiers de komende pakweg 9 jaar nog buiten schot blijven. Omdat ze tot nu toe zo goed op de winkel hebben gepast of wat?!

 75. Renate says:

  Daar heb je helemaal gelijk in. Deze mensen worden altijd met fluwelen handschoenen aangepakt en er wordt dan wat gemompeld over verworven rechten en al dat soort onzin, terwijl andere mensen wel zonder problemen gepakt worden en er dan ineens niet over verworven rechten en dergelijke gepraat wordt.
  Ik heb het dit weekend zelf weer mogen merken. Ik krijg altijd automatisch kwijtschelding van m’n gemeentelijke heffingen. Dit keer kreeg ik een brief dat ik hiervoor niet in aanmerking kom en dat ik het wel opnieuw aan kan vragen. Op mijn vraag wat de normbedragen dan eigenlijk zijn en wanneer deze gemeten worden, krijg ik vervolgens als antwoord dat men me dat niet kan vertellen, omdat ik er dan van te voren rekening mee kunt houden. Aan de ene kant krijg je van het Nibud te horen dat je een bepaald bedrag aan spaargeld moet hebben en aan de andere kant wordt het hebben van enig spaargeld genadeloos afgestraft. Het kan zijn dat ik op een bepaald moment misschien in totaal ongeveer 2.000 euro op m’n rekeningen heb gehad. Dit was dan op het moment dat ik vakantiegeld en langdurigheidstoeslag had gehad en m’n toeslagen en uitkering net waren bijgeschreven. Ja en dan kom je al snel aan een redelijk bedrag, daarvoor hoef je alleen de ontvangen bedragen maar bij elkaar op te tellen. Dan hoef je niet eens veel spaargeld te hebben. Tja, de enige manier om dit te voorkomen is eigenlijk door het ontvangen geld onmiddellijk uit te geven, waardoor je later weer in de problemen kunt komen. Of het geld gewoon zo snel mogelijk van je rekening af te halen en het thuis te bewaren. Of dat in de ogen van de sociale dienst dan wel aanvaardbaar is, waag ik te betwijfelen.

 76. wilmamazone says:

  Marktwerking in de zorg en private ziekenhuizen:
  De affaire in het Slotervaartziekenhuis begint te ontaarden in een regelrechte ziekenhuis-soap, waar je over zou kunnen lachen áls het niet de patiënten waren die daar mogelijk de dupe van worden.

  Er is een regelrechte machtsstrijd gaande op basis van beroerde interne verhoudingen, die dus veel verder gaat dan de mislukte contractonderhandelingen met zorgverzekeraar Achmea.

  Lees en huiver in Medisch Contact

 77. Renate says:

  Dat begint inderdaad op een soap te lijken. Helaas gaat het hier om het echte leven, waar echte mensen de dupe van kunnen worden. Weet iemand nu nog waar men aan toe is?

 78. wilmamazone says:

  Vandaag in hetzelfde Medisch Contact een van de rollen die de patiënt zelf speelt bij het torenhoog oplopen van onkosten. Patiënten worden namelijk niet gerustgesteld door aanvullend onderzoek, als er vooraf een lage kans is op een ernstige ziekte.

  Ik ken wel wat mensen die voor elke schijt -op zijn minst- recht menen te hebben op een MRI, en dat en dat en dat en dat óók nog. Door elk kleinigheidje op sterven na dood zeg maar en geen ‘nee’ als antwoord accepteren.

  Je hoort ook steeds vaker – als mensen hun zin niet krijgen/niet snel genoeg naar hun zin- over
  verregaande agressie in de zorg in het algemeen.

  Wat kosten al die zeurzeikers per jaar en hoe valt die waanzin het beste te stoppen?

 79. JennyJo says:

  Ik ken wel wat mensen die voor elke schijt -op zijn minst- recht menen te hebben op een MRI, en dat en dat en dat en dat óók nog. Door elk kleinigheidje op sterven na dood zeg maar en geen ‘nee’ als antwoord accepteren.

  Die ken ik ook. Dit weekend had ik nog een discussie met iemand die elke keer kwestie maakt als ze een generiek medicijn krijgt, want die komen volgens haar allemaal uit Polen en zijn van inferieure kwaliteit. Ze is van mening dat ze recht heeft op alle medische zorg die ze maar wil en medicijnen naar eigen keuze (= per definitie de duurste variant), want je betaalt er toch zeker voor? Nou dan!

  Wat kosten al die zeurzeikers per jaar en hoe valt die waanzin het beste te stoppen?

  Heel veel, ik denk dat je je lens zou schrikken als je dat eens goed gaat uitrekenen. De mentaliteit van die mensen staat me ook enorm tegen, dat geschreeuw over “recht hebben op” alleen al.

 80. JennyJo says:

  Gezellig daar in Slotervaart.

 81. JennyJo says:

  En de gehandicapten worden zo de inrichting uit gesmeten, afspraken daarover kunnen blijkbaar zomaar doorbroken worden. Ik weet wel dat het inleveren van hoge salarissen en bonussen van bestuurders een druppel op de gloeiende plaat is, maar er zou wel een heel positief signaal vanuit kunnen gaan. Maar die mensen zijn er blijkbaar volkomen van overtuigd dat zo geweldig zijn dat zij het volste recht hebben op zulke beloningen.

 82. wilmamazone says:

  Hier nog een onnodige onkostenpost die eind 2011 geschat werd op ruim 85 miljoen per jaar:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2011/10/04/medische-missers-in-nederlandse-ziekenhuizen/comment-page-1/#comment-24851

  De andere kant van de medaille:
  zo’n 19.000 onnodige ziekenhuisopnames door medische missertjes van de patiënt zelf wat medicijngebruik betreft.
  http://nos.nl/artikel/302933-wekker-helpt-bij-pillen-slikken.html

  Wekker helpt bij pillen slikken

  Een medicijnwekker moet mensen die chronisch verschillende medicijnen moeten slikken helpen dat tijdig te doen.

  Het tijdig slikken van voorgeschreven geneesmiddelen is van groot belang voor de werkzaamheid van veel medicijnen.

  In Nederland slikt naar schatting eenderde tot de helft van de medicijngebruikers hun geneesmiddelen regelmatig niet of niet op tijd.

  Medicijnen die niet worden ingenomen leiden jaarlijks tot zo’n 19.000 onnodige ziekenhuisopnames omdat mensen ziek worden. De geschatte kosten hiervan zijn ruim 85 miljoen euro per jaar.

  Smiley
  De medicijnwekker waarschuwt mensen met……..

  Om het over patiënten die zomaar wegblijven bij een afspraak in o.a. het ZH niet eens te hebben.
  Ik vind dat patiënten ook eens wat vaker de hand in eigen boezem mogen steken en niet alle verantwoordelijkheden afschuiven op artsen/andere hulpverleners in de zorg.

  Ik vind nog steeds dat patiënten zelf eens wat vaker de hand in eigen boezem mogen steken.
  Als die zich niet anders gaan gedragen, helpt nog meer schrappen uit het basispakket geen fluit.

  Ik heb ook weet van mensen die zich door (huis)arts een recept voor laten schrijven, dat bij de apotheek gaan halen om vervolgens de medicijnen thuis meteen in de vuilnisbak te gooien of door de WC te spoelen.

 83. Renate says:

  Ik ken wel wat mensen die voor elke schijt -op zijn minst- recht menen te hebben op een MRI, en dat en dat en dat en dat óók nog. Door elk kleinigheidje op sterven na dood zeg maar en geen ‘nee’ als antwoord accepteren.

  Ik ken ze zelf niet, hoewel m’n grootmoeder wel de neiging had om voor ieder koutje naar de huisarts te lopen. Het grappige is dat m’n vader zelf nog wel eens roept dat ik naar de dokter moet gaan, terwijl ik daar zelf de noodzaak niet van inzie, maar dat hij zelf precies hetzelfde is en dus niet naar de dokter gaat, terwijl ik dat misschien wel verstandig vind.

  Het grote probleem is dat je dit soort gedrag (dus onnodig naar de dokter gaan en bij het minste of geringste een MRI of medicijnen eisen) niet inperkt door het instellen van eigen bijdragen. Het levert hooguit wat geld op, maar het treft ook de mensen die niet voor iedere scheet bij de dokter zitten.

  Goede raad is duur en wat werkelijk zou helpen om dit gedrag terug te dringen, weet ik ook niet. Het lijkt me een mentaliteitskwestie. Mensen verwachten wonderen van artsen, maar willen zelf niet meewerken aan hun behandeling, of kunnen niet accepteren dat dingen vanzelf over gaan. En als ze dan medicijnen krijgen en ze lezen iets over de mogelijke bijwerkingen, besluiten ze de medicijnen toch maar niet te gebruiken. Ik geloof dat ik maar een keer geweigerd heb om een recept te gebruiken, maar dat was omdat het iets homeopathisch was, dat ik kreeg omdat ik last van m’n rug had.

 84. wilmamazone says:

  wilmamazone zegt:
  februari 11, 2013 om 6:48 pm

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/127727/CZ-publiek-debat-over-winstgroei-verzekeraars-ophanden.htm

  Zorgverzekeraar CZ verwacht dat de resultaten van de zorgverzekeraars over 2012 zo hoog zullen zijn dat binnenkort een publiek debat ontstaat over teruggave aan de verzekerden. Dat zegt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren.

  ‘CZ heeft vorig jaar alleen al op de farmacie 150 miljoen minder uitgegeven dan verwacht…..

  Als de besparingen van CZ op farmacie maatgevend zijn voor de andere zorgverzekeraars is sprake van een totale besparing in 2012 op geneesmiddelen van naar schatting 500 miljoen tot 750 miljoen euro.(..)

  Nu nog de rest van de huishoudboekjes in de zorg en daar een grote van maken.

  Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat verzekeraars de afgelopen 5 jaar 750 tot 900 miljoen euro hebben bespaard door alleen nog zo veel mogelijk goedkope medicijnen te verstrekken.
  http://www.nu.nl/economie/3352623/besparing-900-miljoen-goedkopere-pillen.html

  Wat in het artikel van NU.nl niet naar voren komt is deze kanttekening van NZa:

  Bij de contractering is opvallend dat verzekeraars nagenoeg alleen de eerste prestatie, de terhandstelling contracteren. De overige vier prestaties uit de basisverzekering contracteren zij nauwelijks apart. Hoewel er op dit moment geen signalen zijn dat mensen de zorg uit de prestaties 2 t/m 5 (bijvoorbeeld farmaceutische begeleiding bij opname en ontslag uit het ziekenhuis) niet krijgen, start de NZa een onderzoek of verzekeraars zich op deze manier wel aan de zorgplicht houden. De prijzen in de farmacie zijn in 2012 vrijgegeven.

  Neemt de vraag niet weg waar al dat bespaarde geld van zorgverzekeraars daadwerkelijk naar toe gaat, en waarom er met ingang van 2015 dan zo nodig 1,5 miljard extra bezuinigd moet worden op het basispakket. Daar hebben we dan toch al jaren teveel voor betaald of ben ik nou Gekke Henkie?

 85. Renate says:

  Neemt de vraag niet weg waar al dat bespaarde geld van zorgverzekeraars daadwerkelijk naar toe gaat, en waarom er met ingang van 2015 dan zo nodig 1,5 miljard extra bezuinigd moet worden op het basispakket. Daar hebben we dan toch al jaren teveel voor betaald of ben ik nou Gekke Henkie?

  Naar de bestuurders?
  Of naar de aandeelhouders? (Hoewel, ze hebben geen winstoogmerk, of vallen uitkeringen aan aandeelhouders daar niet onder?)

 86. wilmamazone says:

  Ik ben intussen van mening dat we ons beter eerst af kunnen vragen waar dat geld vandaan komt. Plak ik even een groter stuk uit het rapport van NZa

  Hoewel veel apothekers een contract hebben gesloten, ook in 2013, is de beroepsgroep kritisch over het contracteerproces. Zij ervaren, blijkt uit de marktscan, weinig onderhandelingsruimte. Het is in het belang van de consument dat verzekeraars enige inkoopmacht hebben, vindt de NZa. Verzekeraars kopen namens de consument goede zorg in voor een redelijke prijs. Bij de inkoop zouden verzekeraars wel beter naar kwaliteit kunnen kijken en ervoor moeten zorgen dat alle contracten half november gesloten zijn.

  Bij de contractering is opvallend dat verzekeraars nagenoeg alleen de eerste prestatie, de terhandstelling contracteren. De overige vier prestaties uit de basisverzekering contracteren zij nauwelijks apart. Hoewel er op dit moment geen signalen zijn dat mensen de zorg uit de prestaties 2 t/m 5 (bijvoorbeeld farmaceutische begeleiding bij opname en ontslag uit het ziekenhuis) niet krijgen, start de NZa een onderzoek of verzekeraars zich op deze manier wel aan de zorgplicht houden. De prijzen in de farmacie zijn in 2012 vrijgegeven.
  NZa

  en dit:

  Uit de marktscan blijkt dat het aantal apotheekvestigingen al enkele jaren vrij stabiel is. Over de financiële positie van apothekers kon de NZa voor 2012 geen gegevens krijgen. Ze hoopt in de marktscan van 2013 wel naar rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit te kijken.

  Ik heb gisteravond met een deskundige gesproken die al ruim 30 jaar alle hoeken en gaten van de apotheekwerkvloer kent, en die bevestigde dat er tegenwoordig sprake is van zeer bedenkelijke contracten tussen apotheken en zorgverzekeraars. Prestatieregels 2 t/m 5 worden nu hoofzakelijk betaald uit de zak van de apotheker zelf, maar hoe lang nog?
  De grootste boosdoener is de marktwerking in de zorg en op mijn vraag wat er volgens hem uit het basispakket zou kunnen: ‘daar kan eigenlijk niks meer uit, maar dat zou niet hoeven als de enorme verspilling in de totale zorg daadkrachtiger aangepakt zou worden’. Zijn motto: ‘Geen bezuiniging, maar bewustwording’.

  Hier een artikel van dec. 2012 als voorbeeld van wat er zoal gaande is, en zo’n 60% van de apotheken met verlies draait: ‘Het is wachten tot er een apotheek omvalt’

  Meer artikels over het probleem: http://www.knmp.nl/nieuws/algemeen/2012/in-de-media

  Een nadenkertje is ook deze reactie bij Artsennet, want inderdaad: als zorgverzekeraars geen winstoogmerk hebben, waar wordt dan al die reclame van/voor/door betaald? Omdat zorgverzekeraars het beste met ons voorhebben?

  “Eerlijker zou zijn in de kop toe te voegen: “in vijf jaar tijd.” Dan is het namelijk bijna niets voor heel erg veel onrust en ellende.

  Als ik verziekeraar zou zijn, zou ik me schamen hierover victorie te kraaien. Het is namelijk vrijwel het bedrag dat alle verziekeraars samen PER JAAR aan reclame uitgeven! Van de premiegelden.”

  Bart Bruijn, Huisarts, Streefkerk – 27-02-2013 09:03

 87. wilmamazone says:

  Ik heb van economie/ingewikkelde financiële zaken niet al teveel kaas gegeten, dus hoe ik b.v. die combined ratio precies moet duiden?

  De zorgtak presteerde “operationeel bevredigend”, meldt Achmea. De basiszorg heeft een combined ratio van 98 procent (98,9 procent in 2011) en 95,1 procent bij aanvullende zorg (94,7 procent in 2011). Combined ratio is het verschil tussen ingekomen premie en uitgekeerde claims plus operationele kosten. De overname van De Friesland Zorgverzekeraar heeft de winst met 53 miljoen verhoogd. Belangrijk, want juist de schaalgrootte is een belangrijke factor. Basiszorg in Nederland heeft een lage marge, waardoor de schaalgrootte voornamelijk het succes bepaalt.

  Achmea presenteerde de jaarcijfers over 2012 en de zorgtak maakte afgelopen jaar 286 miljoen euro winst, vijf procent minder dan het jaar ervoor. In 2011 was het nog 301 miljoen.

  Bij Artsennet ook weer een reactie van CZ op de blog Prostitutiepolis van Michael van Balken:

  “In reactie op D.D. Huisman en J.W. Veldhuijzen wil ik graag verwijzen naar ons jaarverslag dat u vindt op onze website. Dan heeft u volledig zicht op onze inkomsten en uitgaven en dan kunt u ook lezen dat wij wel degelijk een onderlinge waarborgmaatschappij zijn zonder winstoogmerk. Dat geldt ook voor andere zorgverzekeraars. En voor J.W. Veldhuijzen: Als u goed leest, zie u dat CZ werkt volgens het modél van een structuurvennootschap, namelijk met een raad van bestuur, een raad van commissarissen en een ledenraad. Wij hebben dus geen aandeelhouders en zijn wel degelijk een OWM. Het is de bedoeling van het stelsel dat door scherpe inkoop en regie van de zorgverzekeraars kosten bespaard worden. Als dat lukt leidt dat eerst tot een hoger resultaat bij de zorgverzekeraar en die kan dan bij een voldoende sterke financiële positie (strakke controle Nederlandsche Bank) de premie verlagen. CZ gaf afgelopen jaar al zo’n 70 miljoen euro terug door een lagere premie voor 2013. ”

  Marie-José van Gardingen, Woordvoerder CZ – 27-02-2013 21:57

  Bij CZ -tot nu toe- slechts het jaarverslag te vinden over 2011 (nog niet doorgenomen):
  http://www.cz.nl/nieuws/2012/jaarverslag-cz-fonds-2011-online

  Ook deze reactie/wij van WC-eend neemt bij mij de vraag niet weg, of we wel zo blij moeten zijn met de regie van zorgverzekeraars. Nog met geen punt of komma ingegaan op deze reactie:

  “Zorgverzekeraars betalen ook voor reïncarnatietherapie, euritmie en CEASE-therapie. http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/128493/IGZ-onderzoekt-homeopathische-therapie-autisme.htm
  Dat roept de vraag op wat voor kwaliteitscriteria de verzekeraars hanteren.”

  C.J. de Jong, anesthesioloog, Amsterdam – 27-02-2013 09:50

 88. wilmamazone says:

  Vers van de pers: Vrije onderhandelingen over prijs medicijnen is de toekomst

  Ondanks de onvrede onder apothekers hebben vrije onderhandelingen over de prijs van medicijnen de toekomst. Dit schrijven Alexander Rinnooy Kan, voormalig voorzitter van de SER en Robert Reibestein, voormalig partner bij McKinsey, in een advies aan minister Schippers van Volksgezondheid. Vandaag bieden ze hun rapportage aan.
  eindquotes:

  In Enschede was vorige maand een confrontatie tussen een grote apotheek en Zilveren Kruis Achmea. De verzekeraar wilde de tarieven verlagen met 2 procent, de apotheek pikte het niet en zegde het contract op. Daarop stuurde Achmea een brief naar ruim 2.000 verzekerden: men zou bij de betrokken apotheek voortaan de rekening zelf moeten voorschieten.

  Rinnooy Kan wil niet ingaan op dit geval. ‘We weten dat veel apothekers buitengewoon ongelukkig zijn over het verloop van het onderhandelingsproces. Dat verzekeraars aanzienlijk minder ongelukkig zijn is ook duidelijk. Dat is op zich natuurlijk een veeg teken. Maar het betekent nog niet dat de resultaten van het onderhandelingsproces op langere termijn verkeerd of onhoudbaar zijn.’

  Het tweetal onderstreept dat de macht van de verzekeraars beperkt is door een wettelijke zorgplicht. Reibestein: ‘Het betekent dat zij verplicht zijn te voorzien in apothekerszorg, verspreid over Nederland. Ze kunnen dus niet zo maar zeggen: jou wil ik niet meer, dat kan helemaal niet.’ .

 89. Renate says:

  Tja, de macht van verzekeraars is beperkt. Maar als er steeds meer apothekers verdwijnen, dan lijkt dit me niet direct een gewenste ontwikkeling. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit vooral in kleinere plaatsen zal gebeuren.
  Enige tijd geleden was er in het Duitse ontbijtprogramma aandacht voor verdwijnende apotheken in Duitsland. Nu heb ik altijd de indruk gehad dat je in Duitse steden zo ongeveer je nek brak over de apotheken, maar in kleine plaatsen schijnt dit toch al anders te liggen.

 90. wilmamazone says:

  Een huishoudboekje van het totaalplaatje -niet het minst belangrijke, integendeel- dat nog niet ter sprake is gekomen: preventie

  Vervuiling door vrachtwagens kost Nederland jaarlijks naar schatting 1,7 miljard euro aan zorgkosten. Dat komt neer op 4 tot 7 cent aan ‘gezondheidsschade’ per gereden kilometer door een zware vrachtwagen, afhankelijk van het bouwjaar.

  De kosten die in de zorg gemaakt worden door de totale vervuiling van al het wegvervoer bedraagt naar schatting van het EEA 3,7 miljard euro per jaar in Nederland.

  http://www.nu.nl/gezondheid/3354382/17-miljard-gezondheidsschade-trucks.html

  Een ander voorbeeld is de oproep van consumentenorganisatie Foodwatch
  om marketing van ongezond kindervoedsel te verbieden

  ‘De consequenties van ongezond eten raken ons allemaal, via de stijgende zorgkosten door hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Laten we kinderen beschermen tegen een te zwaar leven’, aldus directeur Bart van Opzeeland van Foodwatch Nederland.

  Foodwatch is een handtekeningenactie begonnen en die is via deze site te tekenen:
  http://foodwatch.nl/onze_campagnes/kindermarketing/index_nl.html
  Overgewicht is in Nederland én wereldwijd een groeiend probleem. Een belangrijke oorzaak is het ongezonde, calorierijke voedsel dat op steeds grotere schaal en steeds indringender wordt aangeboden. Kinderen zijn in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een zeer belangrijke doelgroep voor voedselfabrikanten. Speciale kindermarketeers volgen kinderen online, scannen hun gedrag, schakelen psychologen in en stellen zo gedetailleerd mogelijke, persoonlijke kindprofielen samen.

  (..) Daarom is het de hoogste tijd dat de overheid ingrijpt en kindermarketing voor ongezonde producten door de voedselindustrie simpelweg verbiedt. Kinderen hebben recht op bescherming tegen de aanslag op hun gezondheid door de voedselindustrie.

 91. wilmamazone says:

  Lewi Vogelpoel is medisch specialist en vindt dat we in Nederland gestopt zijn met leren van de geschiedenis.

  De arts en patiënt in de regie is waarschijnlijk één van de belangrijkste pijlers van de goede resultaten van onze zorg (Euro Health Consumer Index, EHCI 2012). Het HMO-principe wordt momenteel in Nederland ingevoerd met de verzekeraars in de regie. Een verdrag tussen verzekeraars en overheid. Waardoor de menselijke, directe betrokkenheid straks weinig tot geen rol meer speelt bij de besluitvorming. Uitwassen als gevolg hiervan zijn bekend uit de film Sicko (Michael Moore).

  eindquote:

  Van ieder land zijn er goede en slechte zaken over te nemen. Het is verwonderlijk dat een koploperland in de zorgsector, zoals Nederland was, zaken overneemt, die elders notoir tot slechtere resultaten hebben geleid. Wellicht heeft hier een misplaatste Calimero-idee meegespeeld? Daar kunnen we slechts naar gissen. Gelukkig hebben we nog onze wijze spreukenboek en dat zegt beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald en voorkom zo goedkoop, duurkoop.

  Het lijkt er op dat de bezuinigingstrein – al rode stoplichten negerend- nog wel even doordenderd in ons zorgland, en de nodige beleidsmakers inmiddels het spoor bijster zijn.

  Door de marktwerking in de zorg denkt eenieder nu primair aan het eigen hachje. Wat werkelijk nodig is/zou zijn, wordt in de dagelijkse praktijk steeds vaker naar het tweede plan verschoven.

 92. Renate says:

  Tja, marktwerking en keuzevrijheid, twee toverwoorden, die maar al te vaak tot ongewenste resultaten leiden.
  Aan de reclame voor ongezonde producten zal weinig gedaan worden, omdat de fabrikant daar te veel aan verdient en vervolgens wordt er geroepen dat het allemaal de verantwoordelijkheid van de ouders is, alsof die niet door dezelfde reclames misleid worden. Hoeveel van de alles behalve gezonde producten worden op de een of andere manier aangeprezen met een beroep op de gezondheid?
  Maar er moet niets verboden worden. Het draait allemaal om zelfregulering, alsof dat werkt.

 93. wilmamazone says:

  Vervolg op deze post:
  De KNMP heeft veel waardering voor de constructieve opstelling, de werkwijze en de rapportage van de verkenners in de farmacie, drs. R.W.P. (Robert) Reibestein en prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan.

  De KNMP deelt ook de constatering van de verkenners dat er in de sector wrijving is over de wijze van onderhandelen tussen zorgverzekeraars en apothekers, de financiering van de distributie van medicijnen en de honorering van de zorgtaken van apothekers. De door de verkenners gesignaleerde problemen over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars – dat voor veel onduidelijkheid en onrust zorgt onder patiënten, apothekers en apothekersassistenten – herkent de KNMP.

  Voorstellen die de verkenners doen voor een verbetering van het contracteerproces tussen zorgverzekeraars en apothekers, zodat apothekers de ruimte krijgen op basis van hun professionaliteit de patiënt te begeleiden bij medicijngebruik, kunnen op steun van de KNMP rekenen. Het oordeel van de verkenners dat zorgverzekeraars een betere invulling moeten geven aan hun zorgplicht, onder meer door de beschikbaarheid van medicijnen voor de patiënt te verbeteren, spreekt de KNMP aan.

  eindquote:

  De KNMP onderstreept de mening van de verkenners dat er een regulier overleg tussen de minister van VWS, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en apothekers moet zijn om de effectiviteit en gevolgen van de gereguleerde marktwerking te monitoren en zo nodig bij te sturen. De KNMP rekent erop dat de minister de voorgestelde maatregelen snel zal overnemen. Graag treedt de KNMP op korte termijn met de minister in gesprek om de rapportage van de verkenners te bespreken en de situatie voor patiënt, apotheker en apotheekteam te verbeteren.

  Politiek correcte woorden over een hoop ellende, en nu maar weer afwachten wat er in de praktijk daadwerkelijk terecht gaat komen van diverse maatregelen.

 94. wilmamazone says:

  Nieuwsbericht | 28-02-2013

  Minister Edith Schippers heeft het zorgveld uitgenodigd voor overleg over haar oproep om met alternatieve pakketmaatregelen te komen. Schippers moet deze kabinetsperiode voor 1,5 miljard in het basispakket versoberen.

  Ook burgers kunnen met voorstellen komen. Dit kan via betaalbarezorg@minvws.nl.

  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/02/28/oproep-alternatieve-maatregelen-basispakket.html

 95. wilmamazone says:

  Veel ivf-behandelingen lijken geldverspilling

  Ruim twintig ziekenhuizen gaan de komende negen maanden uitzoeken hoe vaak echtparen die langskomen voor een vruchtbaarheidsbehandeling spontaan zwanger raken. Het gebeurt nu regelmatig dat stellen met een goede kans op een zwangerschap toch met een behandeling beginnen. Dat is geldverspilling en het kan leiden tot bijwerkingen en onnodige emotionele belasting.

  Ben Willem Mol, hoogleraar gynaecologie in het AMC, zegt dat jaarlijks tienduizend behandelingen plaatsvinden bij echtparen die om onverklaarbare reden niet zwanger worden. In heel Nederland kan volgens hoogleraar gynaecologie Didi Braat (UMC St Radboud) zeker 7 miljoen euro worden bespaard. Stellen krijgen eerst zes keer een inseminatie met sperma en daarna eventueel ivf. De hoogleraren schatten in dat jaarlijks 1.700 ivf-behandelingen (3.000 euro per stuk) en 3.000 inseminaties (800 euro per stuk) plaatsvinden bij stellen die een redelijke kans hebben op een spontane zwangerschap.

  (vet door mij)

 96. wilmamazone says:

  Ongezond gedrag bestraffen is de beste manier om te bezuinigen op de gezondheidszorg, vindt ruim de helft van de Nederlanders. Bijna niemand wil bezuinigen op de kosten voor de ouderenzorg.

  Dat blijkt uit een enquête van TNS NIPO onder ruim 1100 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van de American Chamber of Commerce. De resultaten werden vanmiddag gepresenteerd op het dertiende Clingendael European Health Forum in Den Haag.

  Volgens de meeste mensen zijn het uiteindelijk de organisaties van patiënten (70%) en artsen (65%) die moeten uitmaken wat er in het basispakket komt. De minister van VWS is met 43 procent een goede derde. Aan de politiek (11%) geven maar weinig mensen de voorkeur, aan de gemeentes (1%) bijna niemand.

  http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/128874/bezuinig-door-ongezond-gedrag-te-bestraffen.htm

 97. Renate says:

  Ik vraag me af hoe men wil bepalen of iemand ongezond gedrag heeft vertoond. Bovendien vraag ik me af waar we dan de grens moeten leggen. Als iemand riskante sporten beoefend, kunnen we dat ook als ongezond gedrag beschouwen. En dan kun je je nog afvragen welke sporten we als riskant moeten beschouwen.

 98. wilmamazone says:

  Ter informatie:
  http://www.nu.nl/geldzaken/3365405/zorgverzekeringen-vergoeden-gemiddeld-2100-euro-per-persoon-.html

  Zorgverzekeraars waren in 2010 gemiddeld 2100 euro per persoon kwijt aan zorg die valt onder de basisverzekering.

  De kosten voor vrouwen zijn hoger dan voor mannen. Meer dan de helft van deze kosten is voor ziekenhuiszorg. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 99. Renate says:

  Ik vermoed niet dat ik daar aan kom. Ik kom niet eens aan het totaalbedrag van m’n eigen bijdrage. De laatste keer dat m’n vader in het ziekenhuis lag, kwam dat doordat hij door de kat gebeten was. Moeten we het hebben van een kat nu als gezondheidsrisico zien? 🙂

 100. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik snap het niet helemaal, want de premie die wordt betaald is toch maar ruwweg de helft van dat bedrag?

 101. wilmamazone says:

  JWN:

  Ik snap het niet helemaal, want de premie die wordt betaald is toch maar ruwweg de helft van dat bedrag?

  Heb je ook gedacht aan het inkomensafhankelijke bedrag dat ingehouden wordt op ieders inkomen (Zorgverzekeringswet) en het verplichte eigen risico?

 102. wilmamazone says:

  Vandaag zijn er twee rapporten uitgebracht, die nog voor de nodige discussie gaan zorgen. En maar goed ook want er vallen ook wat mij betreft zeer zeker ethische vragen te stellen:
  http://nos.nl/artikel/483865-te-veel-zorg-funest-voor-solidariteit.html

  Het op solidariteit gebaseerde zorgstelsel is alleen houdbaar als enkel de echt noodzakelijke zorg wordt verleend. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Zorg in een advies aan staatssecretaris Van Rijn. Ongepast zorggebruik komt door patiënten die te veel zorg vragen of artsen die meer doen dan nodig is om extra inkomsten te genereren.

  (..)Niet alleen het gebruik van de zorg moet worden teruggedrongen, de raad spreekt ook nadrukkelijk mensen aan die ongezond leven. Mensen met een gezonde levensstijl moeten in aanmerking komen voor een lagere verzekeringspremie. Om korting op de premie te krijgen moeten ze jaarlijks onder meer een conditietest afleggen.(..)

  (vet door mij)

  In een tweede rapport dat eveneens vandaag gepresenteerd is schrijft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) onder meer dat het wetenschappelijk niet afdoende bewezen is dat een ongezonde leefstijl wel tot hogere zorgkosten leidt. Ook zijn er ethische vragen bij het maken van onderscheid bij de premie voor de basisverzekering.

  update 18:37:
  http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/129116/rvz-beloon-gezonde-leefstijl.htm
  Burgers, verzekeraars en artsen moeten zich bewuster zijn van de zorgkosten die ze zelf veroorzaken en daarbij beter kijken waar het een onsje minder kan, met name door gezond te leven of een gezonde leefstijl te stimuleren. Dat schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het rapport Het belang van wederkerigheid… solidariteit gaat niet vanzelf dat vandaag verschijnt. Hoe moeilijk deze eigen verantwoordelijkheid in de praktijk is, blijkt uit een tweede rapport dat de RVZ tegelijkertijd uitbrengt: ‘Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering’.

  (..)Het rapport van de RVZ staat haaks op het rapport dat het Centraal Plan Bureau uitbracht in januari over de druk op de solidariteit van het huidige systeem.(..)

  Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Dat beloofd nog wat. Ik houd mijn hart voorlopig stevig vast.

 103. wilmamazone says:

  Ik las gisteren al dit bericht: Zorgkosten stijgen vooral door technologie

  De zorgkosten zullen de komende jaren flink oplopen. Dit is niet zozeer te wijten aan een oplopende levensverwachting, maar vooral aan de vooruitgang van medische technologie.

  Dit concluderen onderzoekers van het CPB donderdag.

  De Volkskrant kopt vandaag met: Plan zorgkosten: wie te duur is, krijgt geen vergoeding

  Hoe stoppen we de kostenexplosie in de zorg? Het CPB kwam donderdag met een plan: druk de extra jaren die iemand kan leven door een medische ingreep uit in een geldbedrag. Wie te veel kost, krijgt geen vergoeding.

  De extra jaren die iemand kan leven door een medische ingreep, moeten in een geldbedrag worden uitgedrukt. Dat bedrag, afgezet tegen de kosten van die ingreep, bepaalt of deze wordt gedekt door de basisverzekering. Dat geldt dan bijvoorbeeld wél voor een 40-jarige die tien levensjaren wint door een dure behandeling, maar niet voor een 84-jarige die daardoor een half jaar langer leeft.

  Het staat iedereen vrij om zich te verzekeren voor het geval een ingreep op basis van de qaly niet door de basisverzekering wordt vergoed, zegt Van Ewijk. ‘Die verzekeringen zullen er zeker komen als de qaly als norm voor behandelingen wordt ingevoerd. Daarover moet nu eerst de discussie op gang komen.’

  Ik weet nog niet zo goed wat ik van al die plannen denken moet en wat dat mogelijk gaat betekenen in de dagelijkse praktijk. Het schrijven/studie van het CPB telt 234 bladzijden en die heb ik nog niet gelezen.

 104. wilmamazone says:

  In de dagelijkse praktijk:
  http://nos.nl/artikel/489319-patient-met-geldgebrek-mijdt-zorg.html

  Patiënten met de laagste inkomens mijden noodzakelijke zorg, omdat ze niet genoeg geld hebben. Dat melden huisartsen en apothekers uit achterstandswijken aan de NOS.

  In Nederland wordt een huisartsbezoek volledig vergoed door de zorgverzekering, maar op een deel van de zorg die de huisarts voorschrijft geldt een eigen risico van 350 euro. Ook valt een deel van de noodzakelijke zorg buiten de basisverzekering.

 105. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/489700-schippers-evalueert-eigen-risico.html

  Minister Schippers wil onderzoeken wat de verhoging van het eigen risico voor gevolgen heeft voor de manier waarop mensen zorg gebruiken. “Je onderzoekt altijd de effecten van beleid”, zei ze.

  Schippers reageerde op meldingen van huisartsen en apothekers uit achterstandswijken aan de NOS. (zie bericht hierboven)

 106. wilmamazone says:

  Naar aanleiding van de oproep van minister Schippers om consumenten mee te laten denken over wat er goedkoper kan in de zorg, had Kassa een wedstrijd georganiseerd voor het beste besparingsidee. Daar zijn de prijswinnaars nu van bekend.
  http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/kassakijkers-op-bezoek-bij-minister-schippers/speel/1/

  Opmerkelijk dat volgens Schippers de zorgverzekeringspremie best omlaag kan:

  Pieter van der Molen kreeg van het Kassa Panel de (gedeelde) eerste prijs voor zijn idee om de winst van de zorgverzekeraars terug te stoppen in de zorg. “Het is mijn geld dus niks oppotten”, riep Van der Molen in de uitzending. Minister Schippers geeft hem groot gelijk. “Ik zou alleen niet het geld terug stoppen in de zorg, maar het terug willen zien in het verlagen van de zorgverzekeringspremies.” De minister geeft aan dit ook daadwerkelijk te willen van de verzekeraars wanneer blijkt dat zij in 2012 grote winsten te hebben gemaakt. “Ik reken erop dat de premies dan verlaagd worden. Ik heb niet de wettelijke mogelijkheden, maar ik zal de verzekeraars erop aanspreken. Ik vind het absoluut noodzakelijk dat wanneer er zulke winsten worden gemaakt dat we dat terug zien in de premies.”

  Volgens de NOS zijn de winsten van zorgverzekeraars opgelopen door sterk verlaagde prijzen van diverse geneesmiddelen:
  http://nos.nl/artikel/492859-schippers-zorgpremie-moet-omlaag.html

 107. wilmamazone says:

  Nog ff en we houden geld over 😈
  http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/130690/onderzoek-zorgpremies-zijn-te-hoog.htm

  Zorgverzekeraars kunnen de premies flink verlagen. Dat zegt financiële dienstverlener VvAA op basis van een eigen onderzoek.
  (..)Het eigen vermogen bedraagt gezamenlijk tussen de zes en zeven miljard euro. Volgens het onderzoek is dat bijna twee keer zoveel als wettelijk vereist. Per verzekerde wordt daarom 309 euro per jaar teveel premie gevraagd, luidt de conclusie.(..)

  eindquote:

  Achmea, VGZ en CZ zeggen in het Financiële Dagblad dat ze de premies in 2014 zullen verlagen. Ze zijn overigens van mening dat ze niet onnodig geld op de plank laten liggen.

  Aanvullende vraag: wat gebeurt er met het geld dat we iig in 2011 en mogelijk ook in 2012 teveel betaald hebben?

  http://www.vvaa.nl/nieuws/zorgverzekeraars-niet-transparant-over-kosten

  Premies hadden al eerder naar beneden gekund

  Zorgverzekeraars verantwoorden zich te weinig voor de kosten die zij maken en de samenstelling daarvan. Met name de vier grote concerns – die 90% van de markt bedienen – hebben een hoog eigen vermogen, terwijl zij ook forse winsten maken.

  Kosten die zijn gemoeid met het binnenhalen van nieuwe klanten zijn niet inzichtelijk en bovendien presenteren zorgverzekeraars eigen kosten ten onrechte als zorgkosten. Dit blijkt uit………..

 108. wilmamazone says:

  http://www.knmp.nl/nieuws/algemeen/nieuwsberichten-2013/consumentenbond-over-het-2018circus-van-de-medicijnprijzen2019

  Consumentenbond over het ‘circus van de medicijnprijzen’

  Het artikel toont hoe ingewikkeld en onduidelijk de situatie voor consumenten (en apothekers) is geworden. De marktwerking in de zorg heeft volgens de Consumentenbond een circus van de medicijnenprijzen gemaakt. Welk merk je krijgt en hoeveel dat kost, is volstrekt onduidelijk. Er treden verschillen op per medicijn, per verzekering en per apotheek. (..)

  De KNMP deelt de conclusie van de Consumentenbond dat de huidige wirwar aan merken en prijzen niet past in de huidige tijd, waar transparantie een randvoorwaarde is voor keuzevrijheid van de patiënt. Apothekers zijn nu dagelijks…….

  Marktwerking in de zorg. Tot nu toe niet om vrolijk van te worden.

 109. wilmamazone says:

  Zorg is duur omdat de patiënten te veel willen, is de opinie van Ronald Bartels, afdelingshoofd neurochirurgie in het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen.

  eindquote:

  De beheersing van de kosten in de zorg is niet alleen zaak van de artsen. De patiënten, wij dus, moeten zich bewust zijn van het feit dat niet alle zorg nodig of zinvol is. We kunnen veel, maar weinig zaken dragen bij aan het gewenste effect. Soms moeten we met een ongemak leven zonder dat het door medisch handelen weg te nemen is. Voor deze nationale bewustwording is een essentiële rol weggelegd voor artsen, overheid en verzekeraars, maar vooral voor de media. Uiteindelijk zal deze verandering in attitude bijdragen aan een enorme kostenreductie in de zorg.

 110. wilmamazone says:

  Het MC maakt melding van naar schatting per jaar 7 miljoen euro fraude in de zorg, in de Volkskrant is er sprake van 7 miljard en dat lijkt me toch wel erg veel.
  Neemt niet weg dat de volgende besparing op komst is:
  http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/130797/kamer-wil-steviger-aanpak-zorgfraude.htm

  Zeker nu de zorgkosten stijgen, wil de Kamer dat alles op alles wordt gezet om de zorgfraude grondiger aan te pakken. Volgens schattingen wordt er jaarlijks voor zo’n 7 miljoen euro gefraudeerd in de zorg.

  eindquote:

  De Kamer debatteert woensdagmiddag met Schippers over zorgfraude. Tot nu toe gaf de minister aan dat zij de patiënt via de zorgverzekeraar zo veel mogelijk inzicht wil geven in de zorgkosten, maar ze wil dat wel zo effectief mogelijk regelen op een manier die het systeem zo min mogelijk belast.

  Bron: ANP

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3423636/2013/04/10/In-2014-heldere-rekening-na-doktersbezoek.dhtml

  Patiënten krijgen in 2014 een begrijpelijk kostenoverzicht na een medisch bezoek. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft dat donderdag toegezegd in overleg met de Tweede Kamer, die hoopt dat al die extra controlerende ogen die een rekening bekijken ‘wittejassencriminaliteit’ voorkomt.
  (voor zover ik weet, is het toch nog steeds woensdag. Lang leve de slapende intikkertjes bij het ANP en de media die hersenloos overneemt wat al die slapende intikkertjes intikken)

  Zeker nu de zorgkosten stijgen, wil de Kamer dat alles op alles wordt gezet om zorgfraude grondiger aan te pakken. Volgens schattingen wordt er jaarlijks voor zo’n 7 miljard euro gefraudeerd in de zorg.

  Omdat beide berichten het ANP als bron hebben, zet ik een disclaimer in.

  Hier worden -tot nu toe- geen bedragen genoemd:

  http://nos.nl/artikel/494181-schippersduidelijke-rekening-zorg.html

  Patiënten moeten een gespecificeerd overzicht krijgen van kosten die bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut zijn gemaakt. Minister Schippers heeft de Tweede Kamer toegezegd dat zij dat in 2014 geregeld wil hebben.

 111. wilmamazone says:

  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/10/14-miljard-euro-winst-voor-zorgverzekeraars-polder-aast-op-dode-geld/

  De zorgverzekeraars hebben vorig jaar 1,4 miljard euro winst gemaakt. Dat is fors meer dan de winst van zeshonderd miljoen in 2011. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) die minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  Dan denk je toch dat die winst ten goede komt aan de verzekerden en de zorg in het algemeen nietwaar, maar er wordt al op geaast om het aan andere zaken uit te geven:

  “Kunnen de sociale partners in hun allesomvattende akkoord samen met de overheid niet twee problemen tegelijk oplossen? Anders gezegd: de rijkdom van zorgverzekeraars gebruiken om andere maatschappelijke problemen mee te betalen? Het is een serieuze optie bij de onderhandelingen. Als corporaties en pensioenfondsen de samenleving met hun weelde kunnen helpen, moeten de zorguitvoerders dat toch ook kunnen, zo is de gedachtengang.

  Ik heb er op het moment geen andere woorden voor dan: ‘het zal mijn tijd wel duren’.
  Voor onbepaalde tijd naar een onbewoond eiland vertrekken, zou ook niet gek zijn.

 112. Renate says:

  Misschien wat geld voor de AWBZ?
  Dat van die weelde van de pensioenfondsen begrijp ik niet helemaal. Komen die nu juist geen geld tekort, zodat ze op de pensioenen moeten korten?

 113. wilmamazone says:

  Renate:

  Misschien wat geld voor de AWBZ?

  Ik vind dat op de allereerste plaats -naast uiteraard het verlagen van de verplichte zorgpremie van het basispakket- gekeken moet worden naar het bedrag van het verplichte eigen risico, want een gedeelte van de winst van zorgverzekeraars komt uit die bron. Vorig jaar moest die zo nodig verhoogd worden naar 220 euro en dit jaar zelfs naar 350. Dat was/is voor veel mensen een aderlating en voor sommigen daarvan zelfs een reden om dan maar geen gebruik (meer) te maken van noodzakelijke zorg.

  Dat van die weelde van de pensioenfondsen begrijp ik niet helemaal. Komen die nu juist geen geld tekort, zodat ze op de pensioenen moeten korten?

  Die komen niet allemaal geld tekort, maar een flink gedeelte wel, dus dat stoorde mij ook al.
  Ik kan deze maand een -voor mij fikse- korting tegemoet zien, met volgend jaar mogelijk een volgende ronde in het vooruitzicht.

 114. Renate says:

  Inderdaad moet het geld in de eerste plaats maar naar een premieverlaging, of nog liever naar een verlaging van het eigen risico gaan. Ik heb niet de indruk dat dit eigen risico echt bijdraagt aan het verminderen van de zorgvraag, althans niet op een manier die zinvol is. Daar is toch een mentaliteitsverandering voor nodig en ik heb daar toch m’n twijfels over.

  Ik meen dat men heel lang geleden wel de pensioenfondsen, die op dat moment heel veel geld in kas hadden, gekort zijn. Eigenlijk kan dit natuurlijk niet.
  Met het pensioenfonds van m’n vader gaat het gelukkig nog wel goed, hoewel hij er ook wel iets op achteruit is gegaan. Ik heb geen pensioen, dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Ik maakt me eerder zorgen over andere zaken, zoals uitkeringen, thuiszorg en dergelijke.

 115. wilmamazone says:

  De Volkskrant toonde aan hoe makkelijk het is om een zorgkliniek op poten te zetten en uiterst simpel toestemming te krijgen om behandelingen te declareren bij zorgverzekeraars.

  Minister Schippers komt derhalve nog voor de zomer met plannen om de registratie van nieuwe zorgklinieken aan banden te leggen. Dit gat in de markt en wetgeving blijkbaar (ook al) over het hoofd gezien:
  http://nos.nl/artikel/495185-schippers-plan-tegen-vkkliniek.html

  update: En opeens is de sector onthutst en probeert er een eigen slaatje uit te slaan:
  http://nos.nl/artikel/495236-sector-onthutst-over-vkkliniek.html

 116. Renate says:

  Alsof die fictieve kliniek van De Volkskrant een geheel nieuwe ontwikkeling is. In dezelfde Volkskrant staat ook een stukje over andere verslavingsklinieken, die op z’n zachtst gezegd nogal dubieuze behandelingen claimen.

 117. wilmamazone says:

  Alsof die fictieve kliniek van De Volkskrant een geheel nieuwe ontwikkeling is. In dezelfde Volkskrant staat ook een stukje over andere verslavingsklinieken, die op z’n zachtst gezegd nogal dubieuze behandelingen claimen.

  Inmiddels is het me wat meer duidelijk wat in de papieren Volkskrant staat:
  http://nos.nl/artikel/495145-krant-opent-verslavingskliniek.html

  De regels voor het oprichten van privéklinieken zijn de afgelopen jaren door de overheid versoepeld om marktwerking mogelijk te maken, schrijft de krant. Sindsdien zijn er tientallen instellingen bijgekomen, die wel varen bij de onvrede van verslaafden over de zorg.

  De doorgeschoten marktwerking in de zorg is iig prima aangetoond en hoe lang blijft de regering nog gaten dichttimmeren die ze zelf veroorzaakt hebben?

  Minister Schippers van Volksgezondheid erkent de problemen en wil de toelatingswet aanpassen. Ook overweegt ze om de klinieken vooraf te laten goedkeuren door de inspectie en zorgverzekeraars strenger te laten screenen.

  Ik vind het van de pot gerukt wat er allemaal gaande is vanwege die marktwerking.
  De beste oplossing lijkt me nog steeds om de marktwerking in de zorg als de wiedeweerga ongedaan te maken, dus uithuilen en opnieuw beginnen, en alleen meenemen wat de afgelopen jaren bewezen zinvol is gebleken.

 118. wilmamazone says:

  Uroloog Michael van Balken verslikte zich in zijn koffie en is nog steeds niet uitgehoest over de 1,4 miljard winst van de zorgverzekeraars:

  Doorbikkelen. En dat doe je. Tot je leest: één-komma-vier.

  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/130861/Eenkommavier….htm

  De opmerking op het laatst, overgenomen uit zorgvisie, klopt m.i. niet. Zorgverzekeraars hebben geen aandeelhouders die recht hebben op winstuitkering, maar dat neemt niet weg dat minister Schippers geen donder te vertellen heeft over wat er met die winst wel of niet gebeurt, dus inderdaad geen premieverlaging kan afdwingen. Dat is nu eenmaal een van de consequenties van marktwerking in de zorg. Schippers gaat wel over de hoogte van het eigen risico, wat wel of niet in het basispakket zit en wat via de belastingdienst wel of niet aftrekbaar is.. Voor de rest is het vrijheid blijheid.

  Inmiddels is er onder de column een reactie van een student geneeskunde die van mening is dat zorgverzekeraars afgeschaft dienen te worden:

  Schaf, per direct, de zorgverzekeraars af. Dat wat zij in kas hebben vloeit over naar de staat. Zij gaan namelijk alle zorgplichten van de verzekeraars overnemen. Om de daar op volgende jaren de zorg ook te bekostigen gaat iedereen 1200 euro per jaar extra belasting betalen. Dan raak je niemand in de portemonnee en gaan alle inkomsten 1 op 1 maar de zorg. Wat dan nog mist aan het eind kan rit wordt net als nu uit de staatskas betaald.

  De overheid krijgt op korte termijn een bedrag wat voldoende is veel bezuinigingen en tekorten aan te vullen. In de daar op volgende jaren zullen wij nooit meer te veel betalen aan onze zorg.”

  Daar moet ik eerst nog eens over nadenken, want wat zijn de haken en ogen van zo’n constructie? Ik denk alvast maar even hardop:
  Waar haalt de regering bijvoorbeeld -snel nog wel- de expertise vandaan om alle zorgplichten over te nemen? Het lijkt mij toch niet de bedoeling dat we van het ene zootje ongeregeld in het andere vallen nietwaar?

  We zitten nu al met geldstromen binnen de zorg die niet geoormerkt zijn en gemeenten die daar naar eigen goeddunken wat mee aanklooien. Wat gaan we daar mee/aan doen?

  Alterneut & Co. gaan ook per direct uit het systeem of wat?

  M.a.w.: zorg is meer dan hoe, waar en aan wie betaal ik hoeveel zorgpremie.

  1,4 miljard lijkt een hoop geld, maar is in het totaalplaatje niet veel meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Door die 1,4 miljard staan b.v. ook de nodige apotheken op omkiepen en ga zo maar door.

  Eerst gedaan en dan gedacht, heeft al heel wat onnodige ellende gebracht.

 119. wilmamazone says:

  In het kader van hoor en wederhoor:
  CZ vervijfvoudigt winst – topman heeft dubbel gevoel

  Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren van CZ zegt een “dubbel gevoel” te hebben bij zijn jaarcijfers.

  “We hebben mooie resultaten, maar daar wordt in de Tweede Kamer soms schande van gesproken. Ik snap er niets van dat daar zo mies over gedaan wordt. Al het geld dat wij verdienen blijft in de zorg.”

 120. wilmamazone says:

  De Volkskrant kopt in grote letters: Megawinst verzekeraars: ‘Zorgpremie kan met 15 euro omlaag’
  Dat is althans de mening van de belangenvereniging voor medici en paramedici VvAA.

  De verzekeraars kunnen het zich veroorloven die winst volledig ten goede te laten komen van premieverlaging, zegt Edwin Brugman, directeur kennismanagement van VvAA. ‘De reserves van de verzekeraars zijn inmiddels hoog genoeg om eventuele tegenvallers te verwerken.’

  Verder wordt er volgens Brugman op een dure manier met poppetjes geschoven, terwijl er van concurentie nauwelijks sprake is:

  Elke overstapper kost de verzekeraars zo’n 400 euro aan reclame en marketing, zegt Brugman. Dat bedrag staat gelijk aan de winstmarge op twaalf klanten. Door de hoeveelheid merken wordt de illusie in stand gehouden van concurrentie, die volgens hem niet bestaat.

  De vier grote concerns, die samen 90 procent van de markt beheersen, exploiteren namelijk 20 van de 26 ‘merken’ die op de markt van zorgverzekeraars actief zijn.

  De vraag is ook wat we dan precies krijgen na het verlagen van de premie met 15 euro per maand. Met een nog verder uitgeklede basisverzekering, zet dat dan geen echte zoden aan de dijk, en wat gaat er gebeuren met het eigen risico en de zorgtoeslag en, en, en? Ik ben dus benieuwd wat het totaalplaatje gaat worden.

 121. wilmamazone says:

  Ik ben dus benieuwd wat het totaalplaatje gaat worden

  Apotheken zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ruim eenderde maakt verlies omdat de inkomsten zijn gedaald en de kosten gestegen. Het kan niet lang meer zo doorgaan, klagen apothekers.

  De nieuwe afspraken met zorgverzekeraars vormen een financiële strop voor apothekers. Winsten zijn in 2012 zo’n 30 procent gedaald doordat verzekeraars lagere vergoedingen betalen voor medicijnen en diensten van apothekers. Het aantal openbare apotheken neemt daardoor voor het eerst af.

  Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs de vijf grootste advies- en accountantskantoren voor apothekers, die enkele honderden apothekers als klant hebben.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3428368/2013/04/19/Voor-het-eerst-meer-apotheken-verdwenen-dan-gekomen.dhtml

 122. wilmamazone says:

  De onderhandelingen over een zorgakkoord verlopen moeizaam. Minister Schippers van Volksgezondheid zou, volgens bronnen, een bod hebben gedaan waarbij de helft van de begroting van de thuiszorg wordt geschrapt. Aanvankelijk wilde ze driekwart van de begroting wegbezuinigen.

  Voor zorgvakbond Abvakabo is dat onacceptabel. De bond wil……..

  http://nos.nl/artikel/497538-zorgen-over-zorgakkoord.html

  Het heeft niet direct met het basispakket te maken, maar dreigt heel wat mensen in hun basis te gaan raken.

 123. Renate says:

  En er zitten heel wat haken en ogen aan die bezuinigingen. De medewerkers moeten loon inleveren, terwijl er toch al aardig op de arbeidsvoorwaarden is bezuinigd. Het idee is naar ik meen dat een deel van het werk van de thuiszorg door mantelzorgers of vrijwilligers moet worden overgenomen. En wat moeten die ontslagen thuiszorgers dan voor werk gaan doen? Of moeten zij voor hun bijstandsuitkering vrijwillerswerk in de thuiszorg gaan doen? Het is niet de bedoeling dat er verdringing plaats vind, maar ik heb daar toch m’n twijfels over.

 124. wilmamazone says:

  Het was de bedoeling om vandaag een zorgakkoord te sluiten, maar Abvakabo FNV blijft zich verzetten tegen de plannen, ook nu Van Rijn die vanmiddag heeft aangepast.

  Het kabinet biedt aan om 60 procent van het budget voor huishoudelijke hulpen te handhaven. Dat is 10 procent meer dan in het bod van gisteren en 35 procent meer dan in het regeerakkoord was afgesproken.

  Ook is het oorspronkelijke plan afgezwakt dat alleen mensen die zeer veel zorg nodig hebben in aanmerking komen voor een plek in een verzorgingshuis.

  Een groot deel van de werkgelegenheid in de thuiszorg blijft nu behouden, zegt (Staatssecretaris red.) Van Rijn. Waar nodig komt er her- en bijscholing voor het personeel.

  http://nos.nl/artikel/497915-van-rijn-desnoods-zonder-fnv.html

 125. wilmamazone says:

  Dit staat er in het vandaag gesloten zorgakkoord

  Twee weken na het sociaal akkoord is het kabinet met werkgevers en werknemers ook tot een zorgakkoord gekomen. De grootste vakbond Abvakabo FNV wijst het akkoord af, andere vakbonden stemmen er wel mee in. De sociale partners onderhandelden de afgelopen maanden met minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn over bezuinigingen en hervormingen in de zorg.

 126. wilmamazone says:

  Medicijnen die patiënten niet meer nodig hebben moeten worden teruggebracht naar de apotheek om ze te kunnen hergebruiken. Daarvoor pleiten apothekers, huisartsen, patiëntenorganisatie NPCF en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) vanochtend in het AD.

  Geneesmiddelen die patiënten overhouden worden nu nog vernietigd omdat ze na uitgifte niet meer gegarandeerd veilig zouden zijn. Hierbij gaat het jaarlijks om ongeveer 100 miljoen euro aan medicijnen, berekende het IVM. Daarnaast zou jaarlijks voor vele tientallen miljoenen euro’s aan pillen in de toiletpot of prullenbak verdwijnen.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/26/pleidooi-van-artsen-en-apothekers-voor-hergebruik-medicijnen/

 127. wilmamazone says:

  Als behandeling van relatief onschuldige aandoeningen als acute urineweginfecties en eczeem niet meer wordt vergoed, levert dat 1,7 miljard euro op. Dat becijfert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in een ‘technische rapportage’ aan minister Schippers.

  http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/131526/cvz-schrappen-milde-ziekte-scheelt-17-miljard.htm

 128. Renate says:

  Tja, urineweginfecties zijn nu niet bepaald lollig te noemen.

 129. wilmamazone says:

  In 2009 werd ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’ opgenomen in het basispakket.

  Met name de afgelopen twee jaar zijn de uitgaven opvallend snel gestegen. In 2011 werd het totale budget met naar schatting 20 miljoen euro overschreden; voor 2012 wordt het dubbele verwacht.

  http://nos.nl/artikel/502588-te-hoge-declaraties-dyslexiezorg.html

  Dyslexie blijkt handel met een discutabele wandel. Lang leve maar weer de marktwerking in de zorg.
  http://nos.nl/artikel/502589-dyslexie-is-handel.html

 130. Renate says:

  Hier een aardig stukje over de stijgende zorgkosten;
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6185/SciencePalooza/article/detail/3435891/2013/05/03/Stop-de-zorgconsumptiemaatschappij.dhtml

  Een hoogopgeleide moeder die na een paar uur surfen op complottheorie-websites besluit het advies van zorgverleners te negeren, en haar kind niet te vaccineren: de manier waarop we als burgers met de gezondheidszorg omgaan is aan het verschuiven, vindt Lucas Maillette de Buy Wenniger. ‘Als we de zorguitgaven in de hand willen houden moeten we aandacht te besteden aan deze en andere oorzaken die het totaal aantal behandelingen beïnvloeden.’

  Alleen als we die marketingmachine van het zorgconsumentisme afremmen kunnen we als maatschappij doorzien dat voor gezondheidszorg hetzelfde geldt als voor bijvoorbeeld veiligheid: het kan altijd meer en duurder, maar dat maakt je niet altijd beter.

  En dan deze aardige reactie van een complotgelovertje:

  Wellicht is de schrijver zich niet helemaal bewust van het feit dat ‘complottheoriewebsites’ meestal wetenschappelijk bewijs aandragen. Veel zorg die veel bijwerkingen creëert en dus weer meer zorg is te voorkomen. Maar goed , ook hier wordt er weer flink geld verdiend aan het veroorzaken van leed voedingsindustrie , suikerlobby , etc en het ‘vechten’ tegen leed door kankerindustrie , big pharma , ea. Op onderzoek uit dus en niet meer alles klakkeloos van doktoren aannemen.

  Wetenschappelijk bewijs op complotwebsites? Tja, het hangt er misschien van af wat je als wetenschap beschouwd.

 131. Renate says:

  Bezuinigen op second opinions?
  http://nos.nl/artikel/504034-zelf-betalen-voor-second-opinion.html

  Of toch maar niet?
  http://nos.nl/artikel/504114-plan-specialisten-geen-oplossing.html

  Wind is ervan overtuigd dat veel patiënten geen behoefte hebben aan een second opinion als de communicatie tussen artsen en patiënten verbetert. Nu voelen patiënten zich vaak niet goed gehoord door een arts en vertrouwen ze niet op zijn oordeel. Zij wil met de medisch specialisten in gesprek over een oplossing voor dit probleem.

  Zou er nu zoveel schorten aan de communicatie tussen arts en patiënt? Of haalt de patiënt allerlei onzin via Google naar binnen, die de arts dan weer moet gaan weerleggen?
  Of hebben artsen te weinig tijd om dingen goed uit te leggen? Ik weet het eerlijk gezegd niet.
  Wat mij wel op lijkt te vallen is dat mensen tegenwoordig problemen hebben met het accepteren van autoriteit.

 132. DaSilva says:

  Het is in ieder geval opvallend te noemen dat een positieve uitslag nooit in twijfel wordt getrokken terwijl daar net zo goed iets flink mis mee kan zijn.

 133. Renate says:

  Ik weet niet of een positieve uitslag nooit in twijfel wordt getrokken, maar ik begrijp op zich wel wat je bedoelt. Men wil een bevestiging van wat men zelf denkt. Als men denkt iets te hebben en de arts zegt dat er niets aan de hand is, wordt dit niet als een positieve uitslag gezien.

 134. wilmamazone says:

  Tja…er zijn ook nog steeds artsen met horkerig gedrag en die daardoor dus niet vertrouwenwekkend (genoeg) gevonden worden. Goed in hun werk, maar een bejegening die niet om over naar huis te schrijven is.

  Soms is het beleid van een ziekenhuis dat ook niet, dus dubbelop niet vertrouwenwekkend:
  http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/praktijkperikelen-3/praktijkperikel-1/131519/andere-regels.htm

  Publicatie Nr. 18 – 01 mei 2013
  Jaargang 2013
  Rubriek Praktijkperikel

  Mevrouw B. is al 3 weken benauwd en moe. Vier jaar geleden heeft ze een ‘stil infarct’ gehad. Jaarlijks bezoekt ze de cardioloog. Bij het onderzoek is de souffle over haar hart niet te missen en ik vermoed de oorzaak van haar probleem te hebben gevonden. Een snel bezoek aan de hartspecialist lijkt mij wenselijk. ‘Maar dokter, ik wil niet terug naar die man. Hij luistert niet naar me en binnen twee minuten sta ik weer buiten. Daar ga ik niet naartoe!’

  Als flexibele huisarts plooi ik mij en besluit ik…….

  En dan heeft deze reageerder wel een punt, dacht ik zo:

  “In aanvulling op de suggestie van collega Te Gussinklo: ….of even een telefoontje naar de Raad van Bestuur, met de vraag of ze nou helemaal van de pot gerukt zijn daar…En vervolgens er en passant op wijzen dat er ook andere ziekenhuizen zijn met een ander idee over dienstverlening…En dat er media zijn, die dit soort acties wel interessant vinden om over te verhalen….”

  C.J. Dekker, huisarts, URK – 07-05-2013 02:09

  Ik heb zelf eind 2011 iets soortgelijks meegemaakt i.v.m. een afspraak maken met een verwijsbrief van de huisarts.

  Mijn jongste broer kreeg begin dec. 2012 een paar botte opmerkingen voor de kiezen van een hartchirurg, die niet voor herhaling vatbaar zijn. Daar is in een later stadium een excuus voor aangeboden, omdat mijn broer het alsnog ter sprake bracht. Vorige week kwam het verpletterende bericht dat de meest botte opmerking óók nog eens een grove inschattingsfout was geweest, die mijn broer het leven had kunnen kosten. Dat gaf men in het betreffende ZH, gespecialiseerd hartcentrum, uit zichzelf toe bij het eindgesprek.Twee maanden onterecht op de wachtlijst gestaan, omdat iemand niet wilde luisteren, ernstige klachten niet serieus genoeg nam.

 135. Renate says:

  Ik geloof onmiddellijk dat er artsen zijn die horkerig gedrag vertonen, hoewel ik ze zelf nooit echt ben tegen gekomen. Ik heb overigens wel een ver familielid (de neef van een achternicht), die indertijd medicijnen studeerde en een eersteklas hork was. Althans bij een verjaarsvisite bemoeide hij zich alleen met z’n zus en zijn en haar partner. Andere leeftijdsgenoten werden gewoon genegeerd. De achternicht, wier verjaardag werd gevierd, merkte nog wel eens op dat hij veel te clever was om gewoon huisarts te worden. Tja, ik zou persoonlijk een ander woord willen gebruiken.

 136. wilmamazone says:

  http://nieuws.thepostonline.nl/column/tien-misverstanden-over-de-ggz/#more-171954

  Tien misverstanden over de ggz
  GGZ directeur ontkracht tien stellingen

  Paul van Rooij: 10-05-2013 13:35 uur

  Als dit een sprookje was, zou het zo moeten beginnen: “Er was eens een land waarin iedereen de waarheid vertelde, waarin er geen misverstanden bestonden over feiten en cijfers”. Om mijn bijdrage aan zo’n land te leveren, zal ik tien misverstanden over de ggz ontkrachten.

  9. Verkleining van het basispakket is een goede bezuiniging

  Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar een breed basispakket (inclusief ggz) is voordeliger dan een klein pakket. Gezondheidseconoom Marc Pomp heeft dit onlangs op het congres van GGZ Nederland toegelicht. Allereerst zorgt een breed basispakket ervoor dat iedereen zorg krijgt, als mensen zich aanvullend moeten verzekeren is de kans groter dat men zorg gaat mijden omdat je er niet voor verzekerd bent. En een tijdige behandeling is economisch altijd voordeliger dan te laat ingrijpen. Hoewel de meerderheid van de Nederlanders (noodgedwongen) een aanvullende verzekering heeft, is het financieel niet slim meer zorg in het aanvullend pakket te plaatsen. Overstappen is namelijk moeilijker als het om aanvullende pakketten gaat. Mensen kunnen geweigerd worden, de markt is ondoorzichter en het is voordeliger om zowel basispolis als aanvullend pakket bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Gevolg: de concurrentie tussen zorgverzekeraars neemt af en de premie voor de basispolis stijgt.

 137. wilmamazone says:

  Volgens het jaarverslag van VWS vielen in 2012 de kosten voor collectief gefinancierde zorg weer hoger uit dan vooraf begroot, maar is de overschrijding afgelopen jaar lager dan voorheen.

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/131987/Kosten-zorg-in-2012-hoger-dan-begroot.htm

 138. wilmamazone says:

  ‘Ziekenhuizen frauderen met rekeningen’ staat met grote koeienletters geschreven, zonder het woordje mogelijk dat even verderop staat.

  Dat mogelijk heeft dan weer te maken met een superingewikkeld declaratiesysteem dat onbedoeld uitnodigt tot het maken fouten:
  http://www.artsennet.nl/opinie/Gastblogs/Pia-Dijkstra-D66/Blogbericht-Pia-Dijkstra/131949/Kennis-van-zorgkosten.htm

  Fouten of fraude
  De zorgsector heeft op dit moment te maken met een grote systeemwijziging. De overgang van DBC’s naar DOT’s, het vervallen van de vaste budgetten en strakke bestuurlijke afspraken, zorgen voor een complexe situatie. Dit betekent dat er sneller fouten worden gemaakt bij het declareren. We moeten daarom uitkijken om alles meteen als fraude te bestempelen. Maar als er fouten worden gemaakt moeten die wat mij betreft worden opgespoord en verbeterd. Ik vind het belangrijk dat iedereen die daar mee te maken krijgt in de zorg, leert hoe het wel moet.

  (vet door mij)
  De twee reacties van artsen onder dat artikel liegen er ook niet om:

  (..)Oh ja, en realiseert u zich ook dat we door al dat DOT-registratiegedoe tegenwoordig steeds meer met het hoofd in de PC zitten in plaats van naar de patient gericht? Oplossing? Vergeet de marktwerkingsprietpraat en de transparantie-illusie door DOT. Creeer regionale zorgorganisaties waarin 1e t/m 3rde lijn met een gezamenlijk budget samenwerken, met huisartsen en specialisten in loondienst. Beloon intrinsieke motivatie en toprestaties niet met geld maar tijd voor onderzoek en innovatie.”

  C.R. Lincke, kinderarts, DORDRECHT – 09-05-2013 11:26

  (..)En laten we duidelijk blijven: de dokter registreert de diagnose en de verrichtingen, kan aangeven waar wat bij hoort, maar dan houdt het op: afronding en prijsbepaling vallen volgens buiten het artsenbereik.

  Derhalve: betere kennis, al in de opleiding opgedaan, aangaande kosten en zorg: prima! Maar please-please-please lever dan een declaratiesysteem die dat ook haalbaar maakt.

  M.R. van Balken, uroloog, – 08-05-2013 18:08

  Om bij voorbaat het woord fraude in de mond te nemen, is dus wel erg kort door de bocht en zo’n koptekst niet meer dan stemmingmakerij.

  Van Balken ging vandaag -m.i. terecht- verder met:
  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/131988/Twee-hondjes.htm

  Bezuinigd moet er worden –what’s new– en veel ook. Wederom gaat dat ergens heel veel pijn doen en de minister weet, als zij met de voorstellen komt geeft dat altijd gedoe. Patiënten boos, dokters boos, steevast ook oppositie boos. Kortom gedoe.

  (..)De echte grap is dat dokters en patiënten rollend door het stof gaan en de minister volledig buiten schot blijft. Hoe dan ook is Den Haag de grote winnaar, want of er komt een voorstel waarover niemand mag mopperen ‘want het kwam toch van jullie zelf!’, of -en dat is waarschijnlijker- er komt natuurlijk helemaal geen gedragen voorstel. Tja, en dan móet de minister zelf wel met iets komen. En mag er ook niet gemopperd worden. ‘Hallo, jullie hebben een kans gehad’ immers.(..)

  eindquote:

  En zo gaat wederom op: waar twee honden vechten om een been, gaat Schippers er mee heen. Maar ik blijf dromen! Over patiënt en dokter wel als twee doggies, maar niet rollebollend. Vrij naar Michel van der Plas: ‘Ik wou dat de zorg twee hondjes was, dan kon ze sámen spelen.’

 139. wilmamazone says:

  Het kan aan mij liggen, maar van dit artikel in Trouw kan ik toch niet echt chocola maken:
  ‘Laat ziekenhuis focussen op één aandoening’
  Bewerkt door: redactie − 13/05/13, 12:15 − bron: ANP

  Arts en bedrijfskundige David Ikkersheim komt in zijn promotieonderzoek nog met enkele andere voorstellen om te bezuinigen, maar wat moet ik me in de dagelijkse praktijk precies voorstellen bij dat focussen van ZH op één aandoening?

  eindquote:

  Voor zijn onderzoek heeft Ikkersheim gekeken naar declaraties van zorgaanbieders. Of die al dan niet rechtmatig waren, heeft hij niet uitgezocht. De onderzoeker promoveert maandag aan de Vrije Universiteit op zijn bevindingen.

  Alleen maar gekeken naar declaraties of toch naar meer?

  Doe ik er maar wéér ff gratis alvast wat achtergrondinfo bij:
  http://www.skipr.nl/bloggers/id197901-david-ikkersheim.html

  David Ikkersheim is arts en bedrijfskundige en werkt als Associate Director bij KPMG Plexus. Hij richt zich op het adviseren van zorgverzekeraars over de zorginkoop en het inzichtelijk maken van de waarde (prijs-/kwaliteitverhouding) van zorg. Naast zijn reguliere werkzaamheden bij KPMG Plexus heeft hij een proefschrift over de effecten van het nieuwe zorgstelsel op de kosten en kwaliteit van ziekenhuiszorg geschreven. Vanuit deze expertise richt hij zich op beleidsonderzoek en de strategische advisering van ziekenhuizen.

  Kwam ik via een twitter snel bij achtergrondinfo over dat onderzoek + interview, dus ook gratis erbij:
  http://www.skipr.nl/blogs/id1439-zeven-jaar-zorgverzekeringswet-vloek-of-zegen.html

  Zeven jaar zorgverzekeringswet: vloek of zegen?

  eindquote:

  David Ikkersheim (@DavidIkkersheim) is arts en bedrijfskundige en werkt bij KPMG Plexus als Associate Director. Op maandag 13 mei promoveert hij aan de Vrij Universiteit op het proefschrift getiteld: The Dutch Health System Reform: Creating Value.

  Stevige kritiek in de reacties en drie blijkbaar zo heftig dat de redactie een moderatie-ingreep nodig achtte.

 140. Renate says:

  Ik had het verhaaltje van de heer Ikkersheim ook gelezen en ik begreep het ook niet helemaal. Dat specialisatie wel eens handig kan zijn, begrijp ik, maar of ieder ziekenhuis zich dan maar op een aandoening moet richten, weet ik niet. Een andere vraag daarbij lijkt me ook hoeveel van die gespecialiseerde ziekenhuizen zich dan op die ene aandoening moeten richten. Je zal maar in Den Helder wonen en een aandoening hebben waarin een ziekenhuis in Maastricht gespecialieerd is.

 141. wilmamazone says:

  Dat de GGZ-kosten onbeheersbaar zijn geworden, is niet meer dan logisch, schrijft columnist en psychiater Bram Bakker, want: ‘Het wordt bijna abnormaal om geen psychiatrische aandoening te hebben’

 142. wilmamazone says:

  Renate:

  Ik had het verhaaltje van de heer Ikkersheim ook gelezen en ik begreep het ook niet helemaal.

  Voor alle duidelijkheid: ik had/heb in 1e instantie problemen met het verhaaltje over de heer Ikkersheim. De redactie -Trouw op 8 mei j.l. verkozen tot het beste landelijke dagblad van Europa- bewerkt een bericht van de nieuwsfabriek het ANP, dat daarna nog steeds een hoop te wensen overlaat. Als ik in korte tijd de bijbehorende links kan vinden, moeten die dat toch zeer zeker kunnen nietwaar?

 143. Renate says:

  Ik blijf toch wel m’n problemen hebben met dit ver doorgevoerde doelmatigheidsdenken, met de zorg als een soort fabriek, die productie moet draaien. Ik blijf de indruk houden dat de patiënt een soort nummer wordt en het lijkt me juist dat deze houding er voor kan zorgen dat mensen hun heil gaan zoeken bij allerlei alterneuten, die in ieder geval pretenderen dat ze de mens centraal stellen.

  Het is allemaal heel leuk om te kijken naar de kwaliteit van de zorg en dergelijke, maar als ik in een ziekenhuis lig, wil ik ook wel graag bezoek krijgen van m’n naasten, voor zo ver ik die dan nog heb. Zeker nu het efficiëncy-denken een steeds grotere rol gaat spelen in de zorg, lijken die naasten me ook wel belangrijk.

 144. wilmamazone says:

  Hier nog meer info over het gedachtengoed van David Ikkersheim, inclusief een link naar het proefschrift zelf:
  http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/132044/verzekeraar-moet-betalen-voor-uitkomst.htm

 145. wilmamazone says:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2013/02/10/meedenken-over-het-basispakket-van-de-zorgverzekering/comment-page-1/#comment-37259

  eindquote:

  M.a.w.: zorg is meer dan hoe, waar en aan wie betaal ik hoeveel zorgpremie.

  1,4 miljard lijkt een hoop geld, maar is in het totaalplaatje niet veel meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Door die 1,4 miljard staan b.v. ook de nodige apotheken op omkiepen en ga zo maar door.

  Eerst gedaan en dan gedacht, heeft al heel wat onnodige ellende gebracht.

  http://nos.nl/artikel/506685-apothekers-slaan-alarm-over-tekort.html

  Nederlandse apothekers luiden de noodklok over het toenemende aantal tekorten aan medicijnen.

  Brancheorganisatie KNMP zegt dat vorig jaar 300 medicijnen tijdelijk niet geleverd konden worden en ook dit jaar zijn er tekorten van veelgebruikte middelen.

  De apothekers verwachten in de toekomst vaker leveringsproblemen. Door het scherpe inkoopbeleid van zorgverzekeraars en het zogenoemde preferentiebeleid, waarbij verzekeraars afspraken maken met één farmaceut, leiden productieproblemen nu sneller tot tekorten.

  KNMP-voorzitter Van der Meer zegt dat patiënten er terecht geen begrip voor hebben dat veelgebruikte medicijnen “in een welvarend land als Nederland” niet beschikbaar zijn. Ook zegt hij dat apothekers veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar alternatieven. “Zij kunnen al die branden niet blijven blussen”, zegt hij.

 146. wilmamazone says:

  http://www.nu.nl/gezondheid/3465960/oud-middel-huidkanker-effectief.html

  Een crème uit 1950 tegen de meest voorkomende vorm van huidkanker kan de zorg miljoenen besparen. Uit recent onderzoek blijkt het oude middel net zo effectief te zijn als de moderne technologie en goedkoper.

  eindquote:

  Arits: “Niet alleen binnen de dermatologie kunnen we door kritisch te zijn kosten besparen; binnen elk medisch specialisme kunnen er op deze manier kosten bespaard worden. Zogenaamde ‘verouderde’ behandelmethoden zijn niet altijd minder effectief dan de modernere, meer gepromote middelen, die vaak veel duurder zijn.”

 147. wilmamazone says:

  Geneeskundige zorgverleners hebben in 2011 voor een miljard euro aan onterechte declaraties ingediend. Dat zegt Zorgverzekeraars Nederland, de belangenorganisatie van ziektekostenverzekeraars. De onjuiste declaraties zijn voor een deel bewuste fraude en voor de rest fouten. Hoe de precieze verhouding is, zegt de organisatie niet te weten. .

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3445549/2013/05/23/Miljard-euro-aan-onterechte-declaraties-zorg.dhtml

  Hoe hoog is het bedrag als het over meerdere jaren berekend wordt?

 148. wilmamazone says:

  Ik vind de opinie van deze filosoof en universitair docent argumentatietheorie wel erg kort door de bocht:
  Als een second opinion zelden of nooit tot een nieuwe diagnose leidt, dan faalt de arts in het overtuigen van de patiënt. Minister Schippers zou daarom de rekening van het herbekijken daarom beter naar die arts kunnen sturen, betoogt Jean Wagemans.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11184/Jean-Wagemans/article/detail/3445868/2013/05/23/Second-opinion-is-kostbaar-middel-om-retorische-misser-arts-glad-te-strijken.dhtml

  Een second opinion is een patiëntenrecht -men hoeft niet ernstig ziek te zijn om van deze dienst gebruik te maken, en werden we de afgelopen jaren niet volop gestimuleerd om van dat recht gebruik te maken/dat de normaalste zaak van de wereld moesten (gaan) vinden om twijfel over de diagnose of voorgestelde behandeling weg te nemen?

  Is het niet zo dat artsen bij de nodige pat. kunnen praten als Brugman -die hebben bij wijze van spreken aan een third opinion nog niet genoeg- , en sommigen eerst of tegelijkertijd gaan shoppen bij Alterneut & Co.?

  Kortom: mag het niet onmiddelijk kunnen en/of willen begrijpen van pat., volledig op het conto van de reguliere behandelend arts geschreven worden? ik dacht het toch van niet.

  Krijgen artsen in het vervolg dan ook meer tijd per consult en ga zo maar door.

 149. wilmamazone says:

  Apothekers moeten onderzoeken of kortere medicijnkuren en kleinere verpakkingen kunnen aanbieden. Daarvoor pleit minister Edith Schippers van Volksgezondheid in een plan van aanpak tegen verspilling in de zorg dat zij vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Ook komt er een Meldpunt Verspilling.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3446562/2013/05/24/Schippers-kleinere-doosjes-medicijnen-en-kortere-kuur.dhtml

  Morgen opent Schippers in tv-programma Kassa het Meldpunt Verspilling (www.verspillingindezorg.nl volgens PW, de site is nog niet beschikbaar). Bij het meldpunt kan iedereen verspilling aan de kaak stellen. Een ‘Platform Verspilling’ dat tegelijkertijd met het meldpunt wordt opgericht, zal zich gaan buigen over de meldingen. Het project zal lopen zolang het kabinet zit.

 150. Pingback: Meldpunt verspilling in de zorg | Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: