Feiten en fabels over mazelen en vaccinatie

mazelen Het RIVM heeft de belangrijkste feiten en fabels op een rijtje gezet.

Zie verder het interview met Roel Coutinho op Nu.nl en de informatie en discussie over mazelen op het Skepsis Blog.

Update om het geheugen op te frissen, en als aanvulling op bovenstaand artikel van het RIVM over feiten en fabels:
* 1999: Bang voor de naald
De nieuwe paniek rond inenten door Pauline Weseman

* 2009: Kinderen vaccineren en autisme, thimerosal, kwik, Guillian Barré- syndroom, squaleen, wiegendood, adjuvans en andere fenomenen verklaard door Cryptocheilus Weblog.

* 2011: Weerstand tegen vaccinatie
Het recht om anderen te besmetten door Jan Willem Nienhuys

Een voorbeeld van gisteren -misbruik maken van de KiGGS studie- te lezen onder de streep

Het is sowieso wenkbrauwfronsend -zeg maar onverantwoord- dat bij de Volkskrant kritiekloos tal van opinies zijn geplaatst over mazelen en vaccinatie.
Gisteren was het woord aan Janneke Bazelmans, die haar achternaam eer aandeed met het bazelstuk:
‘Over nadelen vaccinatie wordt veelal gezwegen’

Een opvallende reageerder is ene Sefanja, die als een op hol geslagen paard, in meerdere reacties informatie dumpt over die vermeende nadelen en deze in de herhaling gooit:

Sefanja
Herhaling. Uit onderzoek door KiGGS blijkt dat gevaccineerde kinderen twee tot vijf keer meer kinderziektes, aandoeningen en allergieën hebben dan niet-gevaccineerde kinderen. De verschillen zijn enorm. Kinderziektes die vaak worden gemeld zijn astma, tonsillitis, chronische bronchitis, bijholteontsteking, allergieën, eczeem, oorinfecties, diabetes, slaapstoornissen, bedplassen, dyslexie, migraines, hyperactiviteit, ADD, epilepsie en depressie.

Jan Willem Nienhuys zocht daar even de waarheid over op en voor alle duidelijkheid hier zijn hele post:

Bij de reacties op het artikel van Janneke Bazelmans is er ene Sefanja die beweert (22/07/13 16:15) dat de KiGGS studie heeft aangetoond dat er bij ongevaccineerden allerlei ziekten veel minder voorkomen. KiGGS staat voor Studie zur Gesundheit von Kindern un Jugendlichen in Deutschland, georganiseerd door het Robert Koch-Institut.
( http://de.wikipedia.org/wiki/Studie_zur_Gesundheit_von_Kindern_und_Jugendlichen_in_Deutschland)

Die studie is hier na te lezen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/
Van een grote groep van 13.453 kinderen werd van alles en nog wat gevraagd. Daar zaten 94 ongevaccineerden bij. Dat is niet veel, maar toch concludeerde men:

The prevalence of allergic diseases and non-specific infections in children and adolescents was not found to depend on vaccination status.

Veel details werden verschaft over de gezondheidsklachten in deze groep. Vervolgens kwam er een Zwitserse klassiek homeopaat genaamd Andreas Bachmair die de uitkomst wilde controleren. Je voelt het al aan komen: een homeopaat die wetenschap probeert te doen. Hij zette een internetenquête op een antivax-website die iedereen kon invullen. Uiteraard werd die ingevuld door een groot aantal (op dit ogenblik al 12422 invullers van over de hele wereld) homeopathie- en natuurgeneeskundeminnende ouders die in koor aangaven dat hun kinderen helemaal nooit wat hadden (natuurlijk zonder ooit een dokter te hebben geraadpleegd).

Op http://zzz.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Onderzoek_Andreas_Bachmair.pdf
kun je Andreas zelf aan woord zien. Het staat duidelijk aangekondigd op de oude NVKP-voorpagina http://zzz.nvkp.nl/

Op http://scienceblogs.com/insolence/2011/08/31/an-anti-vaccine-administered-survey-back/ wordt er kritiek geleverd en op

http://pvmaro.blogspot.nl/2011/10/nonsense.html

geeft een tamelijk willekeurige blogger commentaar,
maar de leugens van Sefanja komen vrijwel rechtstreeks van
http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

Nou vertelt vaccineinjury er tenminste nog bij hoe het gedaan is maar je ziet hoe deze onzin zich dan verbreidt naar Facebook en Volkskrantsite: KiGGS zou het zelf bewezen hebben.

En de nodige ouders zich maar bang laten maken door de anti-vaccinatie-fabeltjeskrant.

Artikel het laatst bijgewerkt op 23 juli 19:16

353 Responses to Feiten en fabels over mazelen en vaccinatie

 1. wilmamazone says:

  Uit diverse reacties op het interview met Roel Coutinho blijkt, dat het bij sommige mensen zinniger lijkt om emmertjes water naar de zee te gaan dragen. Zelfbenoemde vaccinatiedeskundigen blijven aan de gang, alsof er nog niets duidelijk genoeg is gemaakt:
  http://www.nujij.nl/algemeen/039-voorlichting-over-vaccinatie-schoot-misschien.24165402.lynkx?pageStart=1

 2. wilmamazone says:

  Van hetzelfde laken een pak n.a.v. het bericht dat de piek van de mazelenepidemie na de zomer wordt verwacht en dat ziekenhuizen in en rond de biblebelt voorbereidingen aan het treffen zijn:
  http://www.nujij.nl/algemeen/039-piek-mazelenepidemie-na-zomer-verwacht-039.24176821.lynkx

  Niet weten, of willen weten, waar het om en over gaat en maar roeptoeteren.

  Het RIVM met: Advies bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg

  Gezondheidszorgmedewerkers zijn met betrekking tot mazelen zowel risicolopers (zij kunnen zelf mazelen oplopen) als risicovormers (zij kunnen hun patiënten besmetten).

  Vanuit arboperspectief dient aan alle gezondheidszorgmedewerkers die risico lopen op mazelen vaccinatie worden aangeboden. Daarnaast moet voorkomen worden dat gezondheidszorgmedewerkers die mazelen ontwikkelen hun patiënten besmetten.

  In het eerste deel van dit document worden adviezen gegeven voor gezondheidszorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Met het oog op een snelle praktische uitvoerbaarheid bij een (dreigende) epidemie zijn de adviezen gebaseerd op eenvoudig vast te stellen criteria, te weten geboortejaar, anamnestisch doorgemaakte mazeleninfectie en anamnestische vaccinatiestatus. In het tweede deel worden adviezen gegeven voor medewerkers in het ziekenhuis.

  Download het advies in de rechterkolom.

 3. wilmamazone says:

  Uit het voorbeeld hierboven dat de KiGGS studie aangetoond zou hebben dat er bij ongevaccineerden allerlei ziekten veel minder voorkomen, blijkt met wel gemak anti-vaccinanten vanalles in hun eigen voordeel verdraaien, en daarbij graag misbruik maken van o.a. gerenommeerde wetenschappers.

  Bij dit recente artikel : ‘Piek mazelenepidemie na zomer verwacht’ , viel me deze reactie extra op:

  126 1 dag 14 uur geleden door mh73

  Ik lees net “Virussen, de paradox van preventie” van professor Galama, hoogleraar Virologie.

  Grappig, dat hij meldt dat mazelen in de westerse landen een milde kinderziekte is, omdat ons afweersysteem zich erop heeft aangepast.

  Bijzonder, dat hij meldt dat kinderen die de mazelen hebben doorgemaakt, in hun verdere leven minder last hebben van hooikoorts en allergieën dan kinderen die de ziekte niet hebben gehad.

  Hij zal er toch wel verstand van hebben.

  Over Galama had ik op 2 juli al van alles gepost n.a.v een soortgelijke reactie bij Trouw:

  Chresto

  Prof. dr. J. Galama stelde in zijn rede waarmee hij het ambt van hoogleraar virologie aanvaardde aan het UMC St. Radboud in Nijmegen: “Door de vaccinaties en een goede hygiëne wordt het immuunsysteem niet meer geconfronteerd met infectieziekten en neemt het in kracht af. Virologen houden er ernstig rekening mee dat dit tot nieuwe aandoeningen leidt zoals allergieën als astma en hooikoorts en sommige autoimmuunziekten. Het verband met toename van kinderkanker verdient nader onderzoek”.

  Voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft Galama het nergens gehad over de toename van kinderkanker en ook niet in die rede uit 2001, en ook over de rest heel iets anders bedoelen te zeggen: http://webdoc.ubn.kun.nl/mono/g/galama_j/viruendep.pdf
  Als het te pas komt, wordt er wel vaker ijverig uit de duim gezogen over wat een autoriteit gezegd zou hebben met de drogredenatie erbij: Hij/zij zal er toch wel verstand van hebben of zoiets dergelijks. Net zo makkelijk benoemt men een duimzuiger als autoriteit, en als je die oplichterij een beetje handig brengt, is het ook net echt.

  Ik wil niet pretenderen dat ik die rede inhoudelijk hélemaal begrijp, medische microbiologie is een vak apart, maar de essentie kan ik aardig volgen. Galama is niet tegen vaccinatie, integendeel. Eindquote van die rede:

  De afkortingen zijn voor de verstaander, voor mijn betoog zijn ze niet essentieel. De genetici zullen tegenwerpen dat ook zij afwijkingen hebben gevonden, maar daarop is mijn antwoord dat de genetische selectie juist heeft plaatsgevonden door de plagen die nu zijn bestreden, bovenal de ernstige ziekten zoals de mazelen en tuberculose. Ik ben me bewust dat ik alles simpeler heb voorgesteld dan in werkelijkheid en dat geldt ook voor de te volgen strategie. Infectieziekten terughalen is ondenkbaar en mijns inziens onnodig. Waarschijnlijk zijn we in de nabije toekomst in staat om het immuunsysteem te genezen, het te leren om zich weer te gedragen als in de tijd van de grote pestilentiën. Hoe zou dat kunnen? Interferon en cytokinen kun je toedienen, bijvoorbeeld via een vector. Een vector bestaat uit erfelijk materiaal dat in weefsels (cellen) kan repliceren en ter plekke wordt vertaald in eiwit en dat is nu juist wat virussen doen. In feite zijn het vectoren met de verkeerde boodschap, namelijk een ziekte. Door een virus genetisch te manipuleren kan het getransformeerd worden in een vector die bijvoorbeeld een cytokine gaat maken. Zo heeft onze groep in de afgelopen jaren van het poliovirus met succes een vector gemaakt voor vaccinatie tegen het humaan papillomavirus25. De uitdaging voor de toekomst zal zijn om vectoren te maken die de cytokinen produceren welke wij door preventie zo node zijn gaan missen. Daarmee kunnen allergie en auto-immuniteit worden tegengegaan en wordt de fantoompijn uiteindelijk met een virus bestreden. Hiermee is de cirkel rond. Het kwaad wordt met de kiem gesmoord!

  (vet door mij)
  Galama wordt met name in de strijd gegooid door de Kritische Prikkers en verdraaien zijn woorden zodanig dat die in het eigen straatje te pas komen. Maar zoals ik op 5 juli al aanvullend opmerkte:

  Galama heeft dus meegewerkt aan het ontwikkelen van het HPV vaccin tegen baarmoederhalskanker.

  De ‘kritische’ prikkertjes in 2008 in nu een pdf van 10 bladzijden:

  1. Standpunt NVKP:
  De NVKP betreurt het besluit van de minister van Volksgezondheid om het HPV-vaccin op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma 1.

  Dat kan gelezen worden als: de stoom komt ons uit de oren.
  Galama wordt niet genoemd als een van de veroorzakers van deze ellende, en het stoomt nog steeds. 😆

  Voor alle duidelijkheid:
  Galama vindt niet dat kinderen maar beter weer de mazelen, en de andere zogenoemde ernstige kinderziektes, moeten krijgen. Met name wat mazelen betreft is hij een groot voorstander van vaccineren.

  [reactie bijgewerkt vandaag 10:16]

 4. wilmamazone says:

  Quote van mh73 uit mijn vorige reactie:

  Grappig, dat hij (Galama red.) meldt dat mazelen in de westerse landen een milde kinderziekte is, omdat ons afweersysteem zich erop heeft aangepast.

  Het mazelenvirus is in de loop der tijd geen spat van aard veranderd, ook niet in de westerse wereld. In dit schrijven: http://assortiment.bsl.nl/files/d7a51614-aa2d-4593-bc00-1d7590ad83a3/bijblijven20107hoofdstuk1.pdf zegt Galama dat pest en pokken de twijfelachtige eer genieten van meest dodelijke pestilentieën ooit. Om meteen daarna te zeggen dat ernst van o.a. mazelen minder bekend is, maar in feite één van de besmettelijkste ziekten die we kennen.

  Zoals ik het begrijp is mazelen niet van karakter veranderd, maar krijgt die in de westerse wereld minder kans om het kwaadaardige karakter uit te leven door een groeiende welvaart, gezondere voeding, betere leefomstandigheden en de jonge leeftijd waarop mazelen werd doorgemaakt.

  Op blz. 11 van de rede uit 2001: http://webdoc.ubn.kun.nl/mono/g/galama_j/viruendep.pdf

  Wat maakt nu van mazelen een killer? De infectie wordt vaak gecompliceerd door een pneumonie. Deze wordt echter zelden door het virus veroorzaakt, maar meestal door een bacterie. Zo brak vroeger na een mazelenepidemie vaak tuberculose uit. Dit was al geruime tijd bekend toen Von Pirquet in 1908 een bevinding deed die uiteindelijk zou leiden tot een beter begrip van de ziekte. Von Pirquet had ontdekt dat de immunologische weerstand tegen tuberculose die gemeten werd met een tuberculine reactie van de huid, tijdens een mazeleninfectie verdween7
  .
  Hiermee werd voor het eerst duidelijk dat mazelen de afweer onderdrukt.
  Dit was aanleiding voor nader onderzoek naar het effect van mazelenvirus
  op de afweer.

  Blz. 12:

  (..)Jaren later bleek dat HIV hetzelfde doet, alleen langzamer. De overeenkomst met HIV maakt duidelijk waarom mazelen een grote killer is. Een belangrijk verschil met HIV schuilt in de besmettelijkheid die bij mazelen vele malen groter is, en die bepalend is voor de selectiedruk. Tegen besmetting valt bij mazelen weinig uit te richten. Veilig vrijen helpt niet, alleen vaccinatie helpt. Onze proeven maakten voor het eerst duidelijk hoe mazelen de afweer onderdrukt waardoor andere infecties zoals tuberculose een kans krijgen. Ook werd enigszins begrijpelijk waarom mazelen bij kinderen onder goede hygiënische omstandigheden minder ernstig verloopt. Jonge kinderen dragen nog weinig andere ziektekiemen bij zich.

  (vet door mij)

  Een hersenontsteking of hersenvliesontsteking heeft niets te maken met het al of niet aanwezig zijn van andere ziektekiemen, maar wordt veroorzaakt door het mazelenvirus zelf. Daar kan niemand zich tegen beschermen, want het virus slaat op dit gebied willekeurig toe. De complicaties daar weer van kunnen leiden tot de dood of een levenslange handicap.
  Eindquote van Galama in het 1e schrijven hierboven:

  In welvarende landen wordt de preventie veelal nog opgetuigd op landelijk niveau: de genomen maatregelen blijken tot aan de grens geldend te zijn, maar niet eroverheen
  te reiken. 15
  De oprichting van een Europees centrum voor ziektepreventie (ECDC) is een stap voorwaarts, maar in feite zijn de problemen mondiaal en vergen ze dus een mondiale aanpak. Waar armoede regeert, is die aanpak een zaak van solidariteit van rijke met arme landen. Solidariteit is een soft begrip, zeker zolang het water niet over de dijk slaat, of zoals de politicus Hans van Mierlo het stelde: wanneer je een probleem niet kunt oplossen, moet je wachten tot het groter wordt. Het lijkt een kwestie van wachten.

  Wachten dus op het besef, met name in de westerse wereld, dat het enige antwoord op o.a. mazelen vaccinatie is en niets anders.

 5. wilmamazone says:

  Vandaag in de Volkskrant een reactie van neurochirug in opleiding Klaas Bakker op de opinie van Janneke Bazelmans van gisteren:
  ‘Vaccinatie rechtvaardigt geen bangmakerij’

  Bazelmans schrijft verder dat ‘sommige kinderen vaker verkouden zijn, eet-en slaapproblemen hebben en eczeem krijgen’. En: ‘Wie spuit er gifstoffen in een baby van amper twee maanden oud?’ Dit zijn ongefundeerde uitspraken zonder wetenschappelijke onderbouwing die zo van de website van de Nederlandse vereniging Kritisch Prikken geplukt zijn. Ik nodig Bazelmans uit om de wetenschappelijke literatuur aan te leveren waarop zij haar uitspraken baseert. Wetenschappelijke literatuur, ook zonder banden met de farmaceutische industrie, laat namelijk zien dat bovenstaande uitspraken niet waar zijn. Het is een schande dat Bazelmans aan dergelijke publiekelijke bangmakerij doet.

  Dat zij haar eigen kinderen vanwege ongefundeerde bangmakerij niet wil laten vaccineren is tot daar aan toe. Ze vergeet echter het populatie-effect: wanneer een significant gedeelte van de bevolking gevaccineerd is, heeft een virus geen kans om overgedragen te worden en te overleven. Wanneer dit echter daalt door ongefundeerde bangmakerij, krijgt een virus de kans zich te verspreiden zoals we nu zien met de mazelenepidemie in de zogenoemde Biblebelt.

  Aanvullende info over Kritisch Prikken:
  http://www.kwakzalverij.nl/844/Kritisch_Prikken_homeopathische_mantelorganisatie

  http://www.kwakzalverij.nl/1170/Kwakzalversprijs_voor_Nederlandse_Vereniging_Kritisch_Prikken

  http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen/

  Noot: Bazelmans misbruikt haar eigen titel als jurist, want als zo iemand dat zegt zal het toch wel waar zijn, wordt dan vaak gedacht.
  Dat is dus óók een fabeltje!

 6. Renate says:

  Waarom zou een jurist eigenlijk deskundig zijn op het gebied van vaccinaties? “Schoenmaker blijf bij je leest”, zou je in dit geval kunnen zeggen.

 7. Renate says:

  Van diverse reacties op het stuk begint m’n broek ook weer af te zakken. Toen ik het artikel vanmorgen op internet zag, waren er 12 reacties en die vielen over het algemeen nog wel mee, maar nu komen de kletskoekverkopers weer uit hun holen en krijgen we weer het gebruikelijke gebazel over het nut van kinderziektes en alle mogelijke andere onzin.

 8. wilmamazone says:

  Renate:

  Waarom zou een jurist eigenlijk deskundig zijn op het gebied van vaccinaties?

  Janneke Bazelmans komt duidelijk uit de hoek van Kritisch Prikken, een homeopatische mantelorganisatie. Ook een jurist is niet gevrijwaard van bijgeloof, en een basisarts die ervoor koos, en er in de huidige tijd nog voor kiest om homeopathische arts te blijven/te worden óók niet. Daardoor is homeopathie een bijgeloof met zeven levens , volgens onze zuiderbuur Johan Braeckman op 17 juli j.l…

  Het is zo goed als onmogelijk om aan zo iemand uit te leggen dat subjectief, anekdotisch bewijsmateriaal niet opweegt tegen wetenschappelijk correct uitgevoerde studies. Hoe verstandiger zo’n believer is, hoe moeilijker de discussie: slimme en hoger opgeleide mensen (zoals artsen) zijn immers beter in staat om opvattingen die ze zich om onverstandige redenen eigen maakten, te verdedigen op voor zichzelf bevredigende wijze.

  eindquotes:

  Waarom zijn er dan artsen die erin geloven? Omdat artsen, zoals nagenoeg iedereen, ook vatbaar zijn voor bijgeloof. Zoals de homeopathische consument een verband legt tussen een vermeende oorzaak en een denkbeeldig gevolg, zo ook legt de homeopathische arts een irreëel verband tussen zijn alternatief voorschrijfgedrag en de positieve feedback die hij van het merendeel van zijn patiënten krijgt.

  We zijn er allemaal kwetsbaar en ontvankelijk voor, wat meteen de reden is waarom deze opflakkering van het zogenaamde debat omtrent alternatieve geneeskunde niet bepaald de eerste is, en verre van de laatste zal zijn.

 9. Renate says:

  Dat mevrouw Bazelmans uit de Kritisch Prikken hoek kwam, was mij bij de eerste lezing van haar onzin ook al duidelijk. Maar waarom zou ik in vredesnaam naar een jurist luisteren, als het om de gezondheid van kinderen gaat? Als m’n fiets kapot is, ga ik er ook niet mee naar de dokter, of de dierenarts.
  Inderdaad kunnen artsen ook onzin verkopen, maar daarvan kun je misschien eerder verwachten dat ze enige kennis van zaken hebben. Maar medisch advies van een jurist? Nou nee, toch maar niet.

 10. wilmamazone says:

  Bij MC weer ff snel een ANPeetje:
  http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht-1/134974/liever-geen-mazelenpatient-in-wachtkamer.htm

  Huisartsen kunnen mazelenpatiënten beter zoveel mogelijk buiten de wachtkamer houden. Dat adviseert het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) woensdag. Op die manier wil het genootschap zuigelingen en andere ongevaccineerden beschermen tegen de ziekte.

  Ik dacht meteen: ‘en de meldingsplicht dan?’, dus klikkerdeklik snel naar de bron:
  https://www.nhg.org/actueel/nieuws/wachtkamerbeleid-bij-mazelen

  Besmetting binnen de wachtkamer
  In gebieden waar nog weinig of geen mazelen is vastgesteld, kan gestreefd worden om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Hoewel de kans op besmetting buiten de wachtkamer van een huisarts vele malen groter is dan de kans op besmetting binnen de wachtkamer, kunnen de volgende adviezen enige bescherming geven voor jonge zuigelingen en andere ongevaccineerden:

  1.Wanneer bij telefonisch contact mazelen vermoed wordt en er geen aanwijzingen zijn voor een gecompliceerd beloop, kunnen uitleg en advies volstaan. De patiënt hoeft niet onderzocht te worden. Wel moet de patiënt gemeld worden bij de GGD. De GGD kan besluiten om de ziekte bij de patiënt met laboratoriumonderzoek te bevestigen.

  2.Wanneer bij telefonisch contact mazelen vermoed wordt en er bovendien aanwijzingen zijn voor een gecompliceerd beloop, moet de patiënt onderzocht worden. Een visite heeft dan de voorkeur. Indien besloten wordt om patiënt naar de praktijk te laten komen, plan dit bezoek dan aan het eind van een spreekuur.

  3.Wanneer bij telefonisch contact een vlekjesziekte vermoed wordt, maar er onvoldoende aanwijzingen zijn voor mazelen, kunnen eventueel (afhankelijk van de ernst van het ziektebeeld) uitleg en advies volstaan. Indien besloten wordt om patiënt naar de praktijk te laten komen, plan dit bezoek dan aan het eind van een spreekuur.

  Bovendien is daar het advies “Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg” van het RIVM toegevoegd.

 11. wilmamazone says:

  In recente reacties op onderwerp mazelen/vaccineren tegen o.a. mazelen op diverse sites, doen nog steeds fabeltjes de ronde over het immuunsysteem, dus deze post over feiten nog maar een keer in de herhaling:

  Naast bezwaren tegen vaccinatie op religieuze gronden, bestaan er bezwaren vanuit de antroposofische en homeopathische hoek. Dit is een publicatie van enkele jaren geleden, maar -jammer genoeg- nog steeds actueel:
  http://www.kwakzalverij.nl/692/Vaccineren_tegen_onverantwoordelijke_dwazen_

  Vaccineren tegen onverantwoordelijke dwazen?
  De hetze tegen vaccinatie

  22 jan 2008 | Wim Betz en Luc Bonneux | Laatste wijziging: 25 jul 2012

  Alternatieve geneeswijzen geven hun praktijk graag een aureool van “natuurlijkheid”. Het begrip is zeer geliefd in de sector. Het appelleert aan zuiverheid, onschuldigheid en onschadelijk. Heel wat alternatieve toepassingen zijn nochtans volstrekt onnatuurlijk: van nekkraken bij babies door chiropractors tot homeopatische producten die synthetisch geproduceerd worden. Maar woordmagie leidt ook de aandacht af van de achterliggende overtuiging die vaak minder onschuldig is dan men vermoedt. Eén kwalijke kant die we hier belichten is de anti-vaccinatiementaliteit, die als een rode draad doorheen het alternatieve landschap loopt. De leuze “baat het niet dan schaadt het niet” gaat eigenlijk niet op.

  Binnen de goegemeente deden/doen sowieso heel wat bakerpraatjes de ronde over het immuunsysteem en Big Supplement maakt daar handig gebruik van, naast alterneuten die daar ook zo hun eigen verhaaltjes rondom verzonnen hebben die er bij de goegemeente ingaan als zoete koek en de cirkel dus weer rond is. Zeggen we het nog maar een keer luid en duidelijk:
  Versterking van het immuunsysteem is flauwekul
  Door Jan Willem Nienhuys – 01 March 2011

  In PubMed, de grote database van medische artikelen (ruim 20 miljoen tot nu toe), zal men tevergeefs zoeken naar publicaties over versterken van het immuunsysteem bij gezonde mensen. Verbetering van de afweer of het immuunsysteem of het natuurlijk genezend vermogen of hoe het allemaal heet, treft men bij de kwakzalvers aan: de vitamineboeren, de homeopaten, de acupuncturisten e tutti quanti.

  Als het waar was wat al deze opscheppers beweerden zou je waarschijnlijk vanzelf in brand vliegen door hun behandelingen. De werkelijkheid is dat onze voorouders honderden miljoenen jaren geleden al een immuunsysteem hadden en dat dit systeem al die tijd is geperfectioneerd. We worden helaas nog vaak ziek, maar iemand die behoorlijk voor zichzelf zorgt (voldoende eten, bewegen, slapen en stress vermijden), kan er verder niets meer aan doen.

  Vaccinatie is geen ‘versterking’ van het immuunsysteem, het is een manier om het slimmer te maken. Het veroorzaakt geen ontstekingsreactie, alleen de aanwezigheid van meer heel specifieke antistoffen, en ‘geheugencellen’ die ingrijpen als er vijftig jaar later nog eens zo’n indringer komt opdagen.

  Dus wanneer men leest dat iets (probiotica bijvoorbeeld) het immuunsysteem versterkt, dan moet je je drie dingen afvragen: 1) wie zegt dat? 2) welk deel van het immuunsysteem? en 3) is er soms een ontstekingsreactie bedoeld? Als het antwoord op de laatste vraag ja luidt, kunt u maar beter met een veilige boog om het spul heen lopen.

 12. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/533297-meer-dan-600-mazelenpatienten.html

  De afgelopen week zijn er 147 geregistreerde gevallen van mazelen bijgekomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Dat brengt het totaal aantal besmettingsgevallen sinds begin mei op 613.

 13. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik ben een soort dagboek of beter weekboek begonnen over de mazelenepidemie. Daar ga ik elke week het nieuwe kaartje van het RIVM aan toevoegen en andere additionele gegevens. Het valt me trouwens op dat de papieren dagbladen de weekcijfers van het RIVM niet meer geven (op de websites van die dagbladen komen ze wel). BIj mijn gezoek naar gegevens ben ik een indianenverhaal tegengekomen over de doden bij de vorige epidemie.

  Zo bericht ene “Lieftinck” :

  “De 3 sterfgevallen waren allen kinderen met ernstig onderliggend leiden (eentje had een hartdoperatie ondergaan (2,5 jaar), eentje had nierinsufficientie en de derde had een longziekte waar 70% aan overlijdt.”

  op http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/07/mazelen-in-de-bijbelgordel-een-liberaal-dilemma

  Ik denk dat Lieftinck de complicaties van de mazeleninfectie aanziet voor ‘onderliggend leiden’ [sic].
  Zie trouwens
  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_22_2011/Februari_2011/Inhoud_februari_2011/Artikel_26_melding_brengt_mazelenuitbraak_in_beeld

  voor een beschrijving van een aantal gevallen in Zwolle begin 2010 die tot een epidemie hadden kunnen leiden. Daar zie je dat (1) ouders medewerking weigeren aan extra onderzoek om de diagnose te bevestigen, (2) een huisarts die bij bultjes inde mond en hoge koorts denkt aan Mexicaanse griep en daarna bij rode vlekken nog steeds niks doorheeft en (3) een derde huisarts die bij een duidelijk vermoeden van mazelen weigert bloedonderzoek te laten doen en (4) een aantal artsen onder wie een dermatoloog die eveneens bij ‘huidafwijkingen’ zeiden ‘geen mazelen’.

 14. Jan Willem Nienhuys says:

  Uiteraard liegt Kritisch Prikken ook met de mededeling:
  “Kinderen die tijdens de mazelen epidemie van 1999/2000 overleden, waren kinderen die een zware ziekte (longziekte of hartkwaal) onder de leden hadden.”

  zie http://nvkp.nl/faq/is-vaccineren-nog-nodig-tegen-een-ziekte-die-niet-meer-in-ons-land-voorkomt/

  en het Reformatorisch Dagblad

  “De laatste epidemie onder gemoedsbezwaarden tegen vaccinatie was in 1999. Toen moesten 150 kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen. Drie kinderen die al een chronische aandoening hadden, lieten het leven.” In:
  http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/mazelen_bij_niet_gevaccineerde_kinderen_1_744103

  Op 13 december 1999 werd echter bericht over mazelenslachtoffer Joost Minderhoud:
  “….aldus directeur A. J. Vogel vanmorgen. Klasgenoten van Joost Minderhoud hebben verslagen gereageerd op zijn overlijden. “Twee weken geleden liep hij nog gezond rond. Toen kreeg hij hoge koorts. Daarna is het snel slechter gegaan”, aldus Vogel.” zie http://www.digibron.nl/search/detail/012dde493608b33e95e4e91b/verslagenheid-na-sterfgeval-door-mazelen en http://www.refdag.nl/oud/vp/991213vp04.html

 15. Jan Willem Nienhuys says:

  Bij mijn gezoek trof ik ook een bericht aan in het Reformatorisch Dagblad van 2 november 1999.
  Dat repte van een artikel in het NTvG met een ‘voorlopige balans van een ‘kleine epidemie’ die in Rhenen op 26 juni 1999 was begonnen (met honderd gevallen tegelijk op de Eben Haëzerschool)) en die alweer bijna voorbij zou zijn met 304 meldingen, waarvan 3 uit Canada, en een totaal van 8 ziekenhuis opnamen en 1 sterfgeval.
  http://www.digibron.nl/search/detail/012dddff3857a13976a2c9ea/voorlopige-balans-van-mazelenepidemie

  Anderhalve maand later waren er drie doden en 1750 gevallen, en schatte het ministerie dat het werkelijke aantal minimaal dertig keer zo groot was. Mijn cursivering. Het zouden er nog eens eens zoveel worden. Ik begin langzamerhand te denken dat men er wat betreft onderrapportage er maar een slag naar slaat bij de overheid. Die zegt er ook nooit bij hoe ze aan die getallen komen. Te meer daar ik ergens gelezen heb dat het RIVM beweert dat de epidemie hetzelfde patroon volgt als 1999/2000.

 16. Jan Willem Nienhuys says:

  Ook Marlies Schuitemaker vraagt op 19 juli 2013 aan het RIVM “Als ik het goed heb een kindje met een onderliggend hartlijden, een jongen die door nierfalen is overleden en een derde patiënt aan hartontsteking. ” Het RIVM geeft als antwoord dat ze het niet weten.

  https://www.facebook.com/rvp.vaccinaties?hc_location=timeline&filter=2

 17. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik denk dat er achter ben waar al die fabeltjes over ernstig ziek vandaan komen. In het verlag over de epidemie in het NTvG staat:
  “Er overleden 3 patiënten aan de gevolgen van een complicatie na mazeleninfectie; een 2-jarig kind met preëxistent hartlijden kreeg een fatale decompensatie, een voorheen gezond 2-jarig kind kreeg myocarditis, en een 17-jarige kreeg nierfalen en ‘adult respiratory distress syndrome’. De antivaxers hebben dit niet begrepen en meenden dat de geschetste ziektebeelden er al van tevoren waren.

 18. wilmamazone says:

  Wat de onderreportage betreft, heb ik de afgelopen weken niets anders gehoord dan dat er naar schatting zo’n 10x meer mazelengevallen waren/zijn dan het aantal geregistreerden in de betreffende week.

 19. Jan Willem Nienhuys says:

  Mazelen helpt tegen ‘allergie’ enzo. Deze bewering wordt door antivaxers vaak ‘bewezen’ door een verwijzing naar een artikel: Measles and atopy in Guinea-Bissau door Saheen et al. in de Lancet van 29 juni 1996.

  Een samenvatting van deze studie:
  Een bevolkingsonderzoek startte in 1978 in Guinea-Bissau met 1478 kinderen van 0-6 jaar. Het jaar daarop was er een mazelenepidemie (sterfte 25% onder de kinderen van 0-3 jaar). Daarna kregen idereen in dit cohort (voor zover nog en leven en te vinden) die geen mazelen hadden gehad en ouder dan zes maanden waren een aanbod om gevaccineerd te worden. Helaas staat er niet bij hoeveel dat er waren en hoeveel er ‘ja’ zeiden (ik vermoed dat de grote meerderheid ja zei). De hele jonkies kregen een half jaar later een vaccinatie.
  In 1993 (met naar schatting nog 6 mazelenepidemieën daartussen) werd de hele groep nog eens onderzocht. Er waren toen nog maar 133 personen over die mazelen hadden gehad en nog eens 129 gevaccineerden. In de eerste groep bleken er 17 ‘atopisch’ te zijn (gevoelig voor huisstofmijt en dergelijke) in de tweede, gevaccineerde, groep waren dat er tweemaal zoveel, 33.

  De auteurs denken dat een mazeleninfectie beschermt tegen allergie, maar ze beseffen goed dat het net zo goed andersom kan zijn: allergie maakt je extra kwetsbaar voor mazelen: ‘We cannot exclude the possibility that the findings were biased through differential mortality. If atopic children were more likely to die from measles infection that association could explain why atopy was less common in participants who survived the severe epidemic of 1979. We are not aware of any evidence to support a link between atopy, or an associated genetic trait, and susceptibility to severe measles infection but this possibility merits further immunological study.’

  Wie bovenstaande link aanklikt ziet dat er nog verwezen wordt naar twee commentaren (in een aflevering van de Lancet van briefschrijvers die betogen dat dat inderdaad de meest voor de hand liggende verklaring is. ‘Atopy’ wordt veroorzaakt door een genetische afwijking van het immuunsysteem, vandaar dat kinderen met consitutioneel eczeem vatbaarder zijn voor virusinfecties, zeggen de eerste briefschrijvers (Campbell en Kemp) en de tweede (Soothill) betoogt dat doodgaan aan mazelen vaak door secundaire bacteriële infecties komt en dat een defect in het immuunsysteem ook invloed kan hebben op de ernst van die secundaire infecties.

  Dus niet ‘mazelen beschermt je tegen allergie’ maar ‘allergische kinderen gaan vlugger dood aan mazelen’.

  In Finland is het aan de hand van gegevens van meer dan een half miljoen kinderen goed uitgezocht: Paunio M, Heinonen OP, Virtanen M, Leinikki P, Patja A, Peltola H., Measles history and atopic diseases: a population-based cross-sectional study. JAMA 2000 Jan 19;283(3):343-6. In dat onderzoek bleek dat een mazeleninfectie ‘allergie’ juist doet toenemen.

  In het volgende artikel Infection: friend or foe in the development of atopy and asthma? The epidemiological evidence” uit 2001 staat een overzicht over diverse onderzoeken. De gegevens uit verschillende Europese landen spreken elkaar tegen. Een extra probleem is dat het hebben van meer broertjes en zusjes bevorderlijk is als bescherming tegen allergie, maar meer broertjes en zusjes verhogen natuurlijk ook de kans op mazelen (als zusje de mazelen ergens oploopt krijgt het kind het zelf natuurlijk ook, dus kinderen met veel zusjes en broertjes hebben een grotere infectiekans).

  Hoe dan ook, het aanhalen van het ‘bewijs’ uit Guinea-Bissau door antivaxers slaat nergens op

 20. wilmamazone says:

  De afgelopen week -stand tot donderdag- zijn er 6 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en daarmee komt het aantal ziekenhuisopnames op 26.
  Dat wil niet zeggen, zoals op diverse sites automatisch wordt aangenomen, dat het in alle gevallen gaat om bewust niet-gevaccineerden. Bij sommigen werkt het mazelenvaccin niet of niet voldoende.
  Omdat niet echt duidelijk is of mazelen ook anders dan via de lucht overgedragen kan worden, is het advies om patiënten in strikte isolatie te verplegen:
  http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2013/7/Verpleeg-patienten-met-mazelen-in-strikte-isolatie-1320375W/

  Zorgpersoneel blijkt bereid om te luisteren naar het advies om zich alsnog te laten vaccineren en weigeraars worden anders ingeroosterd:

  Ziekenhuizen in de biblebelt bereiden zich voor op meer ziekenhuisopnames door mazelen na de zomervakantie. Zo hebben 89 medewerkers van risico-afdelingen van het St Jansdalziekenhuis in Harderwijk, zoals de kinderafdeling, zich tegen mazelen laten inenten. Meer ziekenhuizen in de biblebelt adviseert medewerkers zich te laten inenten. Zo ook ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede. Wie dat daar niet wil, wordt daar zo ingeroosterd dat hij of zij geen gevaar vormt voor collega’s. Tot nu toe is bij bijna 600 mensen in Nederland mazelen vastgesteld. Het zijn vooral kinderen die vanwege de geloofsovertuiging – vaak lid van de reformatorische gezindte – van hun ouders niet zijn ingeënt. De meeste volwassenen uit de reformatorische gezindte zijn beschermd tegen mazelen doordat zij de ziekte in hun jeugd al hebben doorgemaakt.

  Er zijn iig al twee niet gevaccineerde zorgverleners met mazelen geconstateerd, een huisarts en een verpleegkundige.
  Vier GGD’s kregen de afgelopen week voor het eerst een mazelenmelding in hun regio: GG & GD Utrecht, GGD Den Haag, GGD Flevoland en GGD Hart voor Brabant.
  http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2028168/613-gevallen-van-mazelen.htm#.UfSx7ZWSj8u

  Een inentingsbewijs verplicht stellen bij medische opleidingen? Met name nu die huisarts met mazelen vind ik eigenlijk te zot voor woorden.

 21. wilmamazone says:

  Getuige deze oproep van gisteren, wordt in de biblebelt toch ook nog het gezonde verstand gebruikt:

  http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=167940&cat=1

  De gereformeerde gemeente (Kampen red.) schrijft: “Degenen die de ziekte verspreiden zijn onder anderen de broertjes en zusjes van degenen die de mazelen (al zichtbaar) hebben. We doen daarom het volgende dringende beroep op u. Als bij u thuis een van uw kinderen de mazelen krijgt, wilt u dan het betreffende kind en ook al uw andere kinderen (die dus de mazelen nog niet zichtbaar hebben, maar die wel kunnen verspreiden) niet naar de kindercrèche in de kerk laten gaan, en zeker niet naar de groep van de allerkleinsten?

 22. Renate says:

  Harriet Duurvoort doet in de Volkskrant ook weer aan paniekzaaien:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3483179/2013/07/29/Kwikzalverij.dhtml (Ik hoop dat deze link werkt)

  Als leek, die zijn best doet met bioboodschappen en superfood, denk je dan toch: ruis. Rondom een vaccin voor kinderziekten die voor gezonde kinderen niet levensbedreigend zijn. In de VS voert Jenny McCarthy, actrice en presentatrice van de talkshow The View, een emotionele anti-vaccinkruistocht. Bij de Oprahs en Larry Kings van deze wereld vertelt ze over de lotgevallen van haar zoon, die volgens haar ernstig autistisch is sinds zijn bmr-prik.

  Het is de vloek van deze generatie ouders. Heb je vanaf 12 weken je embryo laten onderzoeken op Down of andere afwijkingen, ontwikkelt je tot dan toe blakende dreumes van anderhalf plots autisme. Een tot nog toe onverklaarde epidemie. In de VS zou in 1975, toen nog niet werd gevaccineerd, een op de 5.000 kinderen aan autisme lijden, nu een op de 50. Zorgkosten, volgens de Amerikaanse Autism Society: een slordige 137 miljard per jaar.

  Hoera, daar komt Jenny McCarthy weer. Een actrice, die nog niet weet dat dingen die na elkaar gebeuren niet noodzakelijkerwijs met elkaar te maken hebben.
  En natuurlijk de autisme epidemie, waar ook wel het nodige op af te dingen valt. En dan hoeven we het nog niet te hebben over de Amerikaanse Autism Society, een groep die beslist niet iedereen die met autisme te maken heeft vertegenwoordigt. Daarvoor hoef je alleen maar op het blog van Orac te kijken.

 23. wilmamazone says:

  Renate:

  Harriet Duurvoort doet in de Volkskrant ook weer aan paniekzaaien:…

  Dat artikel -met blijkbaar fabeltjes- is niet voor iedereen te lezen, maar dit met de feiten over autisme en vaccinatie wel:
  http://www.skepsis.nl/blog/2011/01/autisme-en-vaccinatie/

  Het verhaal dat vaccinatie (in het bijzonder de gecombineerde vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond) autisme kan veroorzaken gaat allemaal terug op een onderzoek van de arts Andrew Wakefield uit 1998. Dat onderzoek was al dubieus. Maar nu blijkt dat Wakefield (die betaald werd door een letselschadeadvocaat om dit bewijs te leveren) gewoon willens en wetens gefraudeerd heeft. Het resultaat is dat vele angstige ouders afzagen van vaccinatie, met voorspelbaar ziekte en dood als gevolg.(..)

  En dit ook met aanvullende info/feiten in de reacties:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2010/05/25/de-kinderen-van-andrew-wakefield/

 24. Renate says:

  Ik had al het vermoeden dat dit een artikel was dat niet voor iedereen leesbaar was. Ik zat het met kromme tenen te lezen en werd er een beetje kwaad over. Niet alleen vanwege de onzin over vaccinaties, maar ook vanwege het verhaal over onschuldige kinderziektes, waar gezonde kinderen niets aan over houden. Met andere woorden, als ongezonde kinderen daar wel wat aan over houden, of zelfs overlijden, is dat niet zo erg. Of dat alleen maar ongezonde kinderen zijn, wil ik ook nog betwijfelen. Bovendien doet het in mijn optiek niet ter zake of een kind nu al dan niet gezond is. Als je extra leed kunt voorkomen, waarom zou je dat dan niet doen.

  Dat het artikel met fabeltjes niet voor iedereen te lezen is, vind ik op zich dan ook niet belangrijk, want alle fabeltjes die mevrouw Duurvoort in haar stukje dat alleen tegen betaling te lezen is, vermeld, zijn ook elders op internet te vinden, natuurlijk inclusief de weerliggingen, die dan vaak niet te vinden zijn op de sites die deze fabeltjes verder proberen te verspreiden. Vaak lijkt het bestrijden van alle fabeltjes op het dweilen met de kraan open.

 25. wilmamazone says:

  Renate:

  (..)Niet alleen vanwege de onzin over vaccinaties, maar ook vanwege het verhaal over onschuldige kinderziektes, waar gezonde kinderen niets aan over houden. Met andere woorden, als ongezonde kinderen daar wel wat aan over houden, of zelfs overlijden, is dat niet zo erg. Of dat alleen maar ongezonde kinderen zijn, wil ik ook nog betwijfelen.(..)

  Recent onderzoek heeft nog een keer bevestigd, dat met name mazelen geen onschuldige kinderziekte is, maar wat handel en wandel betreft, iig tijdelijk, overeenkomsten toont met AIDS. Ook eerder gezonde kinderen, en volwassenen, kunnen door het doormaken van een mazeleninfectie een immuunsysteem krijgen waarvan de geheugencellen gedeeltelijk gewist zijn door het mazelenvirus zelf.

  http://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2013/mazelen.geen.onschuldig.kinderziekte/

  Mazelen veroorzaakt vooral sterfte doordat het virus het afweersysteem verzwakt. De Vries heeft aangetoond hoe dat precies in zijn werk gaat. Normaal bouwen mensen afweer op tegen een virus nadat ze ermee besmet zijn. Cellen die bij de afweer tegen dit virus betrokken zijn geweest blijven in het bloed aanwezig en kunnen het virus herkennen zodra het nòg een keer het lichaam wil binnendringen. Het lichaam weet dan al hoe het het virus moet uitschakelen. ‘Mazelen zorgt er echter voor dat deze immunologische geheugencellen na infectie grotendeels verdwijnen, waardoor het immunologisch geheugen voor een deel is ‘gewist’. Dit leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor opportunistische infecties met andere ziekteverwekkers, net als bij de ziekte AIDS’, zegt De Vries.

  Hier valt het proefschrift van Rory de Vries te downloaden:
  http://www.artsennet.nl/Kennisbank/Proefschriften/Promotie/128193/Novel-Insights-into-Measles-Pathogenesis-and-Immune-Suppression.htm

 26. wilmamazone says:

  Het is eigenlijk niet te filmen, maar Kritisch Prikken blijft de boel verdraaien getuige deze reactie van Harry Zandvliet op 27 juli:
  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/de-mazelenvaccinaties-ten-aanval/comment-page-2/#comment-106910

  Er wordt iig al toegegeven dat Galama niet tegen vaccinatie was/is, maar de manier waarop is weer eens niet om over naar huis te schrijven. Galama zal wel moeten, want anders…*zucht*:

  @Feniks 14.2
  Dat Galama vaccinaties niet ter discussie stelt is meer dan logisch, anders einde carriëre.
  Galama zelf geeft als reden voorstander van vaccinaties te zijn omdat vaccins voorkomen dat honderden kinderen verlamd raken of dood gaan. Echter, koele cijfers laten zien dat het vaccinatieprogramma vanaf de jaren 70 op zijn hoogst enkele tientallen levens per jaar spaart maar wellicht een veelvoud kost.

  Dan volgt de standaard kopie van de eigen interpretatie van Kritisch Prikken van de rede van Galama uit 2001, uiteraard zonder link naar de rede zelf.

  Doen we die hier nog maar een keer:

  Klik om toegang te krijgen tot viruendep.pdf

  Zie wat Galama betreft ook deze reactie en de volgende daarop:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2013/07/21/feiten-en-fabels-over-mazelen-en-vaccinatie/comment-page-1/#comment-41457

 27. Renate says:

  Het probleem met mensen als mevrouw Duurvoort en anderen die mazelen als een onschuldige kinderziekte beschrijven, is dat ze uitsluitend kijken naar hun eigen ervaringen, die dan natuurlijk ook nog in een ver verleden liggen, waardoor ze ook nog gekleurd zijn.
  Tegen domheid strijden zelfs de goden tevergeefs.

 28. Hannelore says:

  Tegen domheid strijden zelfs de goden tevergeefs.

  Mijn moeder kwam thuis van een doktersbezoek, ergens begin jaren 70, lachend. Zij vertelde dat zij in de wachtkamer naast een vrouw zat die er heilig van overtuigd was dat alle mannen een rib minder hebben.

  Heb je vanaf 12 weken je embryo laten onderzoeken …

  Misschien weet mevrouw Duurvoort dat niet maar zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder hebben een indicatie voor prenatale diagnostiek, zwangere vrouwen die al 3x een miskraam hebben gehad en zwangere vrouwen met een belaste familieanamnese. Ze doet nu voorkomen alsof elke zwangere een vruchtwaterpunctie of vlok moet laten afnemen. Het is een indicatie, niet verplicht.

 29. Interessante discussies hier! Mogen we jullie uitnodigen om ook eens mee te praten op de Facebookpagina van het Rijksvaccinatieprogramma? https://www.facebook.com/rvp.vaccinaties

 30. patricia says:

  Beste RVP/RIVM mensen,
  Ik lees hierboven dat u de mensen hier uitnodigt om mee te praten op jullie facebookpagina.

  Aangezien jullie erg kritisch zijn op jullie eigen site en zonder pardon mensen blocken die goede vragen aan jullie stellen wil ik de mensen hier alvast voor jullie praktijken waarschuwen. Het is werkelijk waar te gek voor woorden.

  Hier een van jullie berichten met daarin de dreiging om geblocked te worden als ik nog meer vragen zou stellen….

  “Rijksvaccinatieprogramma (RVP) @patricia Je hebt op zoveel verschillende plekken op onze Facebookpagina vragen gesteld dat wij door de bomen het bos niet meer zien. Soms zijn vragen dubbelop gesteld, soms zijn ze net iets anders, soms verwijs je in de ene discussie naar je eigen vraag in een andere discussie. Bovendien heb je na ieder antwoord van ons weer nieuwe vragen.
  Dus jouw vragen beantwoorden via Facebook is voor ons niet meer werkbaar. Bovendien krijgen anderen daardoor minder ruimte om hún vragen te stellen en een antwoord te krijgen.
  We bellen wel vaker met mensen die een vraag via Twitter of Facebook hebben gesteld, je bent daarin geen uitzondering. In de regel werkt dat erg goed. Vandaar nogmaals ons aanbod om je telefonisch te woord te staan. Als je dat gesprek niet aan wilt gaan rest ons helaas niets anders dan je te blocken.”

  Het spreekt voor zich dat het bericht wat iemand anders hierop heeft gegeven door jullie is verwijderd. Hier komt het bericht wat heel even op jullie site heeft gestaan.

  “Als je teveel vragen stelt, dan krijg je de keuze voor een telefonisch consult. Geef je aan het liever via deze site te doen, zodat andere mensen daar profijt van hebben en een breder perspectief krijgen, dan wordt dit afgeslagen als ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Alternatief van de RVP: ‘dan wordt je geblockt’.

  Hieronder kondigt het RVP aan dat ze een goed gesprek hebben gehad met kritisch prikken. Dit onder het mom van een betere communicatie.

  Als het voorbeeld van betere communicatie: ‘De RVP way of the highway’ (lees; blocken) betekent, hoezo is er dan betere communicatie. De eenzijdigheid van deze pagina i.c.m. het onvermogen kritische vragen te beantwoorden geeft keer op keer aan dat een pagina als deze een farce is.

  Vragen verbeteren de communicatie en geven duidelijker weer wat de standpunten zijn, als elk antwoord een nieuwe vraag oproept, dan mag je er van uit gaan, dat het antwoord niet volledig of afdoende was, anders zou er geen nieuwe vraag rijzen. Ook dat is communicatie. Op dat front hebben jullie nog een lange weg te gaan. Ik hoop dat je dit als positieve feedback ervaart en er wat mee doet. Daar zouden veel mensen een hoop aan hebben.

  In het geval waar ik mee begonnen ben, zou een excuses op zijn plaats zijn en een nieuwe kijk. Wellicht een idee om alle vragen nog een keer te laten stellen via een bericht en de correspondentie hier te plaatsen. Zo hou je het voor jezelf overzichtelijk. In de veronderstelling dat je niet weer bang wordt voor vragen die wellicht herrijzen na de antwoorden die jullie hebben gegeven”.

  Beste mensen die nu door het RIVM uitgenodigd worden om mee te praten op de facebookpagina, graag! Kijk gerust rond op hun site en als u onbeantwoorde vragen ziet staan waarvan u denkt, verhip… dat antwoord zou ik ook wel willen weten, stel ze gerust nogmaals aan het RVP. Misschien dat ze u wel antwoord willen geven.

 31. wilmamazone says:

  Patricia:

  Beste mensen die nu door het RIVM uitgenodigd worden om mee te praten op de facebookpagina, graag! Kijk gerust rond op hun site en als u onbeantwoorde vragen ziet staan waarvan u denkt, verhip… dat antwoord zou ik ook wel willen weten, stel ze gerust nogmaals aan het RVP. Misschien dat ze u wel antwoord willen geven.

  Ik heb rondgekeken en het werd mij al snel duidelijk, dat anti-vaccinanten n.a.v. de huidige mazelenuitbraak veronderstellen daar het hoogste woord te mogen voeren met de gebruikelijke aantijgingen erbij. Links naar/reclame voor o.a. WantToKnow werden -m.i. terecht- weggehaald.

  Als Patricia denkt hier bij ons steun te krijgen voor de fabeltjes van o.a. antroposofen, is ze weer aan het verkeerde adres. Ook hier gaan we niet eindeloos door met het debunken van aantoonbare onzin. Na zowat een halve meter eerdere tekst, kwam Patricia met dit schrijven van een zeer dubieus consultatiebureau:

  Patricia Zetje (19 juli bij onderwerp feiten en fabels red. WMZ):

  Van dit FB bericht op de vaccinvrijgroep werd ik nou blij! Eindelijk goede informatie van een consultatiebureau wat te doen als je kind de mazelen krijgt.

  Deze brief kreeg ik van ons consultatiebureau, erg fijn!

  Beste ouders(s), verzorger(s) van de kinderen die het antroposofisch
  consultatiebureau bezoeken,

  Als het goed is hebben jullie je kind(eren) welbewust wel of niet tegen de mazelen
  ingeënt. Dus over inenten gaat dit berichtje niet. Het gaat erover wat te doen en te
  laten als je kind de mazelen mogelijk gaat doormaken.

  Het belangrijkste is een uitgerust kind in goede voedingstoestand met een beperkt aantal vaste verzorgers die tijd voor hem of haar hebben en niet bang zijn. Dus zorg dat je kind geen overmaat aan prikkels krijgt en zet waar mogelijk de rust en regelmaat weer bovenaan het lijstje met prioriteiten. En ga je voorbereiden: Zorg dat je weet wat de ziekte inhoudt en hoe de verschillende stadia eruitzien. (Leesbijvoorbeeld in het boek Kinderspreekuur van Michaëla Glӧckler). Bespreek nu met je huisarts of consultatief arts welk middel goed is om in huis te hebben als je kind daadwerkelijk de mazelen krijgt en haal dat in huis of laat het je voorschrijven. Bespreek ook met deze arts bij welke symptomen je contact op moet nemen.

  Jonge zuigelingen van moeders die zelf geen mazelen hebben doorgemaakt en ook niet zijn ingeënt vormen de meest kwetsbare groep. Borstvoeding verhoogt de algehele weerstand in dit geval wel, maar geeft geen specifieke weerstand tegen mazelen. Houd daarom jonge zuigelingen weg bij (mogelijke) mazelenpatiënten. Ditzelfde advies geldt ook voor zwangere vrouwen die niet zijn gevaccineerd en ook geen mazelenhebben doorgemaakt. Bespreek met je huisarts/consultatief arts wat de beste handelwijze is in jouw specifieke geval. Met name voldoende vitamine A kan de complicaties bij mazelen beperken; denk hierbij aan biologische voeding metbètacaroteen (alle donkergroene bladgroenten; rode, oranje en gele groenten; mango’s en mandarijnen). Bètacaroteen wordt in het lichaam naar behoefte omgezet in vitamineA. Andere bronnen van vitamine A: zuivel en vis. Moeders die borstvoeding geven doen er goed aan deze producten ook op hun eigen menu te zetten.

  Krijg je kind koorts dan is het van belang de koorts zijn werk te laten doen in een rustige en enigszins verduisterde kamer (dat laatste omdat de slijmvliezen van de ogen van je kind geïrriteerd zijn en hij of zij daardoor lichtschuw wordt).Houd je kind in bed zolang er koorts is. Laat je kind geen televisie kijken of computerspelletjes doen. Veel te belastend voor de zintuigen en staat het beter worden daardoor in de weg.
  Lees liever even voor, maar waarschijnlijk is je kind te ziek om iets lang vol te houden; liever vaker een stukje dan lang achter elkaar.

  Geef geen pijnstillende of koortsverlagende middelen (geen paracetamol). Bij kinderen die dit wel gebruiken is de kans op complicaties verhoogd.
  Kijk na hoe je citroensokken ook alweer moet maken, dit kan je doen als je het ongemak van de koorts even wilt verlichten (zie het boek Kinderspreekuur van Glӧckler; de groeiwijzer van Paulien Bom of kijk op een uitleg met foto’s: www. hypericon.nl/koorts.htm).Zorg dat je een smeermiddel tegen jeuk in huis hebt,de uitslag kan namelijk behoorlijk jeuken. Zorg ook voor een goede hoestdrank.

  Laat je kind veel drinken: vruchtensap (vitamine C), lauwe kruidenthee
  (lindebloesem/vlierbloesem) en wortelsap (vitamine A). Je kind kan wel een paar dagen zonder vast voedsel, geef een rijstewafel als zij of hij weer een beetje trek krijgt. Maar dring die eerste week niks op.
  Spreek met andere ouders die hun kinderen ook niet voor mazelen hebben ingeënt en leer van hun ervaringen.

  Met vriendelijke groet,

  Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

  Mooi, als antroposoof heb je daar inderdaad meer aan dan aan onze FB-pagina. Wij zijn er echter ook voor niet-antroposofen. Dus daar willen we ons vooral op richten. Ik sluit deze discussie daarom graag hierbij af.

 32. patricia says:

  Dat is een waardevolle brief van het consultatiebureau mocht je een kindje thuis hebben die de mazelen heeft. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ook met vaccinatie kun je namelijk de mazelen krijgen. Bedankt dat jullie hem hier op de site hebben gezet.

  Feiten over de mazelenepidemie in ’99/2000
  1 op de 10.000 kinderen zijn er gestorven (en niet 1 op de 1000 zoals ook vaak te lezen is)
  De drie kinderen die tijdens de laatste mazelenepidemie overleden zijn hadden allemaal onderliggend lijden/waren chronisch ziek.

  Ik kopie-paste een aantal vragen en antwoorden uit de RVP site.

  Edit WMZ: We gaan de vragen en antwoorden van de RVP site hier niet herhalen. Punt.

 33. wilmamazone says:

  Patricia:

  Dat is een waardevolle brief van het consultatiebureau mocht je een kindje thuis hebben die de mazelen heeft. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ook met vaccinatie kun je namelijk de mazelen krijgen. Bedankt dat jullie hem hier op de site hebben gezet.

  De brief van dit antroposofische consultatiebureau staat vol met broekafzakkende onzin en ik heb nu geen zin en tijd om die allemaal stuk voor stuk te benoemen. Ik vind het godsgeklaagd dat dit schrijven blijkbaar recent verstuurd is en daarom staat die hier.

  De drie kinderen die tijdens de laatste mazelenepidemie overleden zijn hadden allemaal onderliggend lijden/waren chronisch ziek.

  Ook dat is aantoonbaar niet waar. Waarom denk je hier o.a. dat broodje aap/fabeltje nog te kunnen verkopen? De reacties van Jan Willem Nienhuys hierboven over het hoofd gezien of wat?!

 34. JennyJo says:

  Wat een trieste bedoening daar op die facebookpagina; alleen maar antivaccinanten die met misselijkmakende hardnekkigheid hun deprimerend domme verhalen blijven slijten. Wat mankeert die mensen toch? Er zit er ook eentje die longontsteking als complicatie bij babies bagatelliseert met de mededeling dat dat tegenwoordig prima te behandelen is en dus helemaal geen probleem. Mijn toen 7-jarige dochter is godbetert bijna overleden aan longontsteking, een complicatie van een chronische verkoudheid. Wat nou geen probleem?! Wat praten die mensen toch makkelijk over allerlei ellende. Ik zou ze wel iets kunnen doen, bah!

 35. Renate says:

  Er is heel veel prima te behandelen, maar als je het kunt voorkomen, lijkt dat me toch altijd een stuk beter. Misschien dat de antroposofische types het leuk vinden om hun kind te zien lijden, maar voor het kind is het lijden in ieder geval niet leuk. Het is gewoon misselijkmakend.

 36. wilmamazone says:

  Renate:

  Misschien dat de antroposofische types het leuk vinden om hun kind te zien lijden, maar voor het kind is het lijden in ieder geval niet leuk. Het is gewoon misselijkmakend.

  http://www.kwakzalverij.nl/893/Encyclopedie_Antroposofische_geneeswijze

  (..) De antroposofische geneeskunde, zo luidt de theorie, wordt slechts ingezet als de patiënt volgens de arts over voldoende zelfhelend vermogen beschikt, met andere woorden, vanzelf ook wel beter wordt. In andere gevallen wordt de reguliere geneeskunde toegepast. Antroposofen geven echter bij voorkeur geen inentingen tegen kinderziekten zoals mazelen, bof en rode hond, en vermijden ook koortswerende en antibacteriële therapie. De reden is dat zij ziekten als zinvolle processen in het totale leven van de mensen zien, en kinderziekten schijnen daar nu eenmaal bij te horen.

  Volgens Patricia zijn er kinderen die -nu met name mazelen- met twee vingers in de neus ondergaan en suggereerde op die facebookpagina dat complicaties zich vast alleen voordoen bij degenen die niet gezond (genoeg) zijn. Ze verwijt het RIVM niet voldoende onderzocht te hebben wat het beloop van mazelen is bij gezonde personen met een optimale -lees antroposofische- leefstijl, en dat die dus geen vaccinatie nodig zouden hebben. Ze weet het uiteraard beter dan het RIVM, want besluit met:

  Voor u is de materie misschien nog wat moeilijk maar ik had er niet zo heel veel moeite mee. Met vriendelijke groet, Patricia

  Nog geen flintertje kaas gegeten van wat mazelen precies is en hoe het immuunsysteem werkt en ga zo maar door. Dus precies wat JennyJo ook zegt:

  Wat een trieste bedoening daar op die facebookpagina; alleen maar antivaccinanten die met misselijkmakende hardnekkigheid hun deprimerend domme verhalen blijven slijten. Wat mankeert die mensen toch?

  Die mensen vertonen sekte-achtige verschijnselen en een bijbehorende zelfingenomenheid die ziekelijk genoemd mag worden. Met geen enkel juist antwoord tevreden, dus gewoon verder met hun liedje zonder einde. Onverantwoordelijke dwazen dus en dat nog in 2013.

 37. Hannelore says:

  JJ:

  Wat een trieste bedoening daar op die facebookpagina; alleen maar antivaccinanten die met misselijkmakende hardnekkigheid hun deprimerend domme verhalen blijven slijten.

  Ik denk dat het RVP daarom hier vraagt om ook een duit in het zakje te doen op hun facebookpagina. Als tegenwicht. Zij zullen zo langzamerhand ook wel doodziek zijn van die figuren.

 38. wilmamazone says:

  Niet al te duidelijk ANPeetje in diverse media:
  http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/ggd_69_gereformeerden_thuis_ingeent_1_758401
  De afgelopen maand zijn 69 kinderen uit bevindelijk gereformeerde kringen thuis gevaccineerd tegen de mazelen door de GGD Midden Nederland. Daar komen er niet veel meer bij, denkt GGD-arts Frits Woonink.

  eindquote:

  Wat de beweegredenen zijn van ouders om thuis juist wel in te laten enten, kon Woonink niet zeggen. „In 1992 speelde de vrees voor sociale controle zeker mee. Mensen kwamen toen ook in het donker bij de huisarts. Maar we zijn inmiddels 20 jaar verder. Je kan zonder onderbouwing niet zomaar roepen dat die sociale controle nog steeds even groot is.”

  Geen aanvullende info hierover bij GGD Midden Nederland:
  http://www.ggdmn.nl/themas/infectieziekten/mazelen.html#inloopspreekuur_BMR_mazelen

 39. Renate says:

  @ Wilma,
  O heerlijk, het zinvolle lijden van de antroposofen. Helaas worden ze van dat zinvolle lijden niet echt veel wijzer, dus is dat lijden vrij zinloos. Je krijgt toch wat van dat soort misselijkmakende figuren. Ik zou er bijna agressief van worden. En ze blijven maar kletskoek rondstrooien en anderen in gevaar brengen.

 40. Jan Willem Nienhuys says:

  Er zit er ook eentje die longontsteking als complicatie bij babies bagatelliseert met de mededeling dat dat tegenwoordig prima te behandelen is en dus helemaal geen probleem…

  terecht dat aan dit soort opmerkingen aanstoot genomen wordt. Aan de andere kant, de antivaxers wijzen altijd op het afnemende aantal doden bij mazelen, dat zo tegen de tijd van de invoering van de vaccinatie al zo sterk gedaald was dat ze daarmee proberen te suggereren dat die vaccinatie helemaal niet nodig was.

  Maar dat is natuurlijk onzin. Het aantal mazelengevallen daalde niet omdat de grote meerderheid van elke generatie de ziekte vroeger of later kreeg en epidemieën om de twee tot drie jaar kwamen. Maar de doden vallen door complicaties, in het bijzonder longontsteking. Voor de komst van de antibiotica was er weinig te doen tegen longontsteking. Ik denk dat niet alleen de voedingstoestand en algemene gezondheid van kinderen verbeterde na 1950, maar dat ook de behandelmogelijkheden voor complicaties steeds beter werden.

 41. wilmamazone says:

  Renate:

  O heerlijk, het zinvolle lijden van de antroposofen. Helaas worden ze van dat zinvolle lijden niet echt veel wijzer, dus is dat lijden vrij zinloos.

  Patricia wekt de indruk van alle anti-vaccinatiemarkten thuis te zijn, waaronder die van Door Frankema initiatiefneemster van ‘Vaccin Vrij!’

  Dan kan het al helemaal makkelijk dat je iets leest wat er niet staat, zoals blijkt in een draadje van de in Frankrijk wonende Ellen Vader -medewerkSTER van verontrustende moeder Anneke Tanneke Bleeker- over de bof:

  Patricia Zetje

  mag ik u wijzen op een pagina uit Nationaal kompas?

  Daarin staat te lezen dat de sterke toename van allergieën en auto-immuunziekten in hoogontwikkelde landen mogelijk verklaard kan worden door een verminderde infectiedruk.
  Grootschalig gebruik vaccins en lagere infectiedruk de boosdoeners zijn.

  Ik kan voor mijn eigen kind inderdaad in Nederland nog KIEZEN of ik hem wel of niet laat vaccineren met 29 vaccins voor zijn eerste levensjaar.

  Helaas woon ik in een omgeving met een HOGE vaccinatiegraad waardoor de kans erg klein is dat mijn kindje een kinderziekte mag krijgen.

  De kans dat door uw grootschalige vaccinatieprogramma mijn ongevaccineerde kindje niet de milde kinderziektes gaat krijgen op kinderleeftijd is zeer groot.

  bronnen: http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/persoonsgebonden/immuunsysteem/wat-zijn-de-mogelijke-oorzaken-van-een-suboptimaal-immuunsysteem/

  maandag om 11:12

  (vet door mij)

  Met name mazelen werd -naast andere virussen- notabene genoemd als een van de veroorzakers van een suboptimaal immuunsysteem, en bij vaccinatie ging het om een studie uit 1997 over slechts de ‘hulpstof’ ALUM-bevattende vaccins. Vaccinatie zelf werd toen niet ter discussie gesteld, integendeel.

 42. wilmamazone says:

  Ter informatie n.a.v. de ‘hulpstof’ ALUM-bevattende vaccins:
  http://www.lareb.nl/Vaccins/Hulpstoffen-en-reststoffen

  De samenstelling van een vaccin is van belang, omdat die invloed heeft op de werkzaamheid, veiligheid en houdbaarheid van het vaccin. Naast de werkzame stof kunnen vaccins een aantal hulpstoffen bevatten. Deze hulpstoffen zijn nodig om de werkzaamheid van het vaccin te verhogen en om het vaccin stabiel te houden. Daarnaast kunnen vaccins nog resten van stoffen bevatten die gebruikt zijn tijdens het produceren van het vaccin, om te voorkomen dat er ongewenste bacteriën tijdens de productie van het vaccin groeien.

  Er volgt een opsomming van mogelijke hulpstoffen en reststoffen, dus dat verschilt per vaccin. Bovendien zijn de hoeveelheden zo uiterst klein, dat er niet gesproken kan/mag worden van vergiftigen zoals anti-vaccinanten graag roepen. De meest verschrikkelijke verhalen komen langs en met name over het BMR-vaccin, want vaccineren tegen -in hun ogen- onschuldige kinderziekten is al helemaal uit den boze. Het ‘grappige’ is dan dat er van alles geroepen werd/wordt over stofjes die er niet eens in zitten. Soms is het niet duidelijk of dat domheid is of bewust liegen; het is iig zodanig blijven draaien/verdraaien dat het in het antivaxstraatje past.

  Hier in het kort waar een mogelijk antigeen/adjuvans in vaccins voor bedoeld is, waaronder aluminiumhydroxide. (zit niet in het BMR-vaccin of ik moet hier scheel gekeken hebben)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Antigeen

  http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/vaccinaties/algemeen/samenstelling-werking.jsp

  Vaccins vallen onder de wet- en regelgeving voor geneesmiddelen. Ze moeten dus voldoen aan strenge internationale eisen voor kwaliteit en veiligheid.

 43. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  (..)Maar de doden vallen door complicaties, in het bijzonder longontsteking. Voor de komst van de antibiotica was er weinig te doen tegen longontsteking. Ik denk dat niet alleen de voedingstoestand en algemene gezondheid van kinderen verbeterde na 1950, maar dat ook de behandelmogelijkheden voor complicaties steeds beter werden.

  Bij longontsteking is het zelfs zo dat lichtere vormen al een tijdje gewoon thuis behandeld kunnen worden, maar dat wil niet zeggen dat degene die het treft, er nooit hondsberoerd aan toe is. Ook dan is het geen kattenpis, en met name babies worden er echt niet groot en sterk van. Die zullen in geval van longontsteking door mazelen, dan ook een stuk sneller opgenomen worden in een ziekenhuis lijkt me zo en dat vind ik heel verstandig.

 44. wilmamazone says:

  De stand van zaken:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3485258/2013/08/01/Bijna-800-geregistreerde-gevallen-mazelen.dhtml

  Zeker 780 gevallen van mazelen zijn er nu in Nederland bekend, maar dit aantal is een ‘grote onderschatting’ van het werkelijke aantal ziektegevallen.(..)

  Vorige week stond de teller op 613 geregistreerde gevallen. Tot nu toe zijn er 37 ziekenhuisopnames geweest, 11 meer dan vorige week.

  Naast jonge kinderen, zijn ook 6 gezondheidsmedewerkers besmet geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk tijdens hun werk. Vijf van hen waren niet gevaccineerd, eentje was dubbel ingeënt maar raakte toch besmet.

 45. Jan Willem Nienhuys says:

  Bovendien zijn de hoeveelheden zo uiterst klein, dat er niet gesproken kan/mag worden van vergiftigen zoals anti-vaccinanten graag roepen.

  In sommige of alle vaccins zit ‘formaldehyde’ oftewel methanal. Dat is minstens zo onaangenaam als methanol (dat zijn ongenaamheid te danken heeft aan waarin het wordt omgezet namelijk methanal en dan mierenzuur). Het vergt natuurlijk een behoorlijke tijd voor blootstelling aan wat dan ook kanker veroorzaakt en als je niet oppast zijn proefdieren allang dood door de gewone giftigheid van methanal, 0,1 gram per kilo lichaamsgewicht bij ratten. Iedereen die vruchtensap of alcohol drinkt krijgt een beetje methanol binnen dat ook in methanal wordt omgezet. En uiteraard wordt bij tal van biochemische reacties in het lichaam zo’n eenvoudige stof als tussenproduct gevormd.
  Maar hoeveel zit er in vaccins? Sporen, en in elk geval 60 tot 70 maal minder dan van nature aanwezig is in het lichaam van een baby, zelfs als je alle formaldehyde in alle vaccinaties die het kind in zijn of haar hele leven krijgt bij elkaar telt.

  Zie: http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/ucm187810.htm

  Wat ik veel duidelijker vind dan de nogal vage informatie van het RIVM
  Het enige wat ik zou gauw kan vinden is het ook redelijk vage antwoord op vraag nummer 11 over het Nieuwe Influenza A-vaccin:

  Klik om toegang te krijgen tot Vragen%20en%20antwoorden%20over%20vaccineren.pdf

  Daar staat ook dat ‘kanker door formaldehyde’ alleen voorkomt bij mensen die vanwege hun werk vaak in aanraking komen met formaldehydedamp.

  Heel algemeen is blootstelling aan enorme hoeveelheden schadelijke invloeden, althans hoeveelheden die veel en veel groter zijn dan wat een mens of dier normaal te verwerken krijgt, vaak kankerverwekkend, ook als het niet gewoon giftig is. In het dagelijks leven vinden we het niet vreemd dat iemand er best tegen kan als een regendruppel op het hoofd valt, maar dat een piano van vier hoog een totaal ander effect heeft. (Minder extreme voorbeelden moet u maar zelf verzinnen.) Maar zo gauw als het een stofje met een moeilijke naam is (dus iets tegennatuurlijks …) dan vraagt men niet meer naar hoe de dosis zich verhoudt tot de schadelijke dosis. Men vraagt ook niet meer naar de betrouwbaarheid van mededelingen van personen die schimmige geldverdieners verantwoordelijk houden voor al die ‘gifstoffen’.

 46. wilmamazone says:

  Vers van de pers:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3485342/2013/08/01/Veel-baby-s-krijgen-extra-vaccinatie-mazelen.dhtml

  Veel ouders in de regio waar de mazelen heersen, geven gehoor aan de oproep van het RIVM om hun baby extra te laten vaccineren tegen de ziekte. De eerste weken van juli hebben zo’n 2000 kinderen tot 14 maanden een extra vaccinatie gehad. Dat heeft Roel Coutinho, hoofd infectiebestrijding van het RIVM, donderdag laten weten.

  ‘Het vaccinatie-advies voor deze groep wordt goed gevolgd, behalve door leden van de bevindelijk gereformeerde gemeente’, aldus Coutinho. Volgens hem hebben recente aansporingen van politici aan streng gereformeerde ouders om hun kinderen toch te laten vaccineren nauwelijks effect gehad. ‘Dat is niet verbazingwekkend, want bij de vorige mazelenepidemie ging dat precies zo’, aldus Coutinho.

  eindquote:

  De meeste kinderen die nu een extra vaccinatie krijgen, krijgen er bij 14 maanden nog een omdat volledige bescherming voor die tijd niet gegarandeerd is.

 47. Renate says:

  Bij dit bericht beginnen de merkwaardige reacties ook al te komen.
  http://www.omroepwest.nl/nieuws/01-08-2013/mazelen-teller-op-780-gevallen
  Een persoon vindt 2 doden de prijs van het vaccin niet waard en een ander komt met het leuterpraatje dat veel artsen hun kinderen ook niet laten inenten. Een mens zou toch doodziek worden van deze waanzin.

 48. Jan Willem Nienhuys says:

  Twee doden… nog afgezien van het feit dat die persoon niet rekenen kan. Gesteld dat niemand gevaccineerd zou worden tegen mazelen, dan zouden er van elke jaargang kinderen (circa 180.000?) 20 en geen twee overlijden, er zouden bovendien nog iets in die orde van grootte doof of blind worden of een andere handicap eraan overhouden, en er zouden 850 (*) ziekenhuisopnames zijn (prijs 2500 euro?), kosten voor de opnames alleen al per kind van een generatie 12 euro en daar komen nog bij kosten van huisartsbezoek (wat uiteindelijk toch ook door de burgers zelf betaald wordt als verzekeringspremie). Dat weegt ruim op tegen de kosten van vaccinatie (een groot deel daarvan zijn de kosten van de organisatie, het vaccin zelf kost een euro). Dus in elk geval is het economisch voordelig, plus dat er veel leed voorkomen wordt.

  Op het ogenblik 37 ziekenopnames op 7800 gevallen (rekening houdende met een vermoedelijke 1:10 onderrapportage) maakt 853 opnames per 180.000.

 49. Renate says:

  Dat die persoon niet kon rekenen had ik ook al bedacht, want als er niet meer gevaccineerd zou worden, zouden er natuurlijk heel wat meer gevallen van mazelen zijn en zou het aantal doden ook toenemen. Daar komen dan inderdaad nog de andere problemen, longontstekingen, hersenvliesontstekingen en mensen die blijvend gehandicapt zijn nog bij. Ik vond het ook een zeer cynische redenering.
  Over de andere reactie waarin gesteld werd dat een groot deel van de artsen z’n kinderen niet zou laten inenten, wil ik eigenlijk maar helemaal niets zeggen. Ik vraag me dan af waar deze persoon dit vandaan haalt, als hij (of zij) het niet gewoon uit zijn (of haar) dikke duim zuigt. Of zou het dan vooral gaan om antroposofische artsen, of artsen die een andere vorm van kwakzalverij (homeopatie) aanhangen. Die artsen vormen uiteindelijk toch maar een klein deel van het totale artsenbestand.

 50. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  Op het ogenblik 37 ziekenopnames op 7800 gevallen (rekening houdende met een vermoedelijke 1:10 onderrapportage) maakt 853 opnames per 180.000.

  Wil ik met nadruk vermelden dat er op het ogenblik 94 gevallen met complicaties geregistreerd zijn op de tot nu toe 780. Door slechts het vermelden van ziekenhuisopnames, kan er een vertekend beeld ontstaan. Niet opgenomen hoeven worden, betekent niet dat iemand er thuis niet beroerd aan toe kan zijn, en dus niet -om met anti-vaccinant Patricia te spreken- mazelen met twee vingers in de neus ondergaat.

  Virale hersenvliesontsteking is bijvoorbeeld sowieso niet te behandelen en is het een kwestie van weken in spanning afwachten of daar wel of niet een levenslange handicap als extra complicatie bij komt. Een virale hersenvliesontsteking is op zich niet besmettelijk, dus hoeft de patiënt in principe niet geïsoleerd verpleegd te worden.

  http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:210291&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

 51. wilmamazone says:

  Op de facebookpagina van het RIVM is bij herhaling, en hondsbrutaal, dit schrijven gepost aan het adres van ouders die twijfelen over mazelenvaccinatie:

  Klik om toegang te krijgen tot Mazelen%20dossierwebsite%20A-M.pdf

  Dat is een grote fabeltjeskrant, dus hier de feiten nog maar een keer in de herhaling:
  Kritisch Prikken liegt over mazelen

 52. wilmamazone says:

  Ter informatie:
  http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/verplichte_vaccinatie_vijf_vragen_1_758713

  Bij elke epidemie duikt hij op: de roep om een vaccinatieplicht. Zo ook nu, bij de uitbraak van mazelen. Kan een overheid zo’n plicht eigenlijk wel opleggen aan burgers? Vijf vragen aan de hoogleraren gezondheidsrecht Dute en Legemaate.

  Hoe is de deelname aan het rijksvaccinatieprogramma geregeld in de wet?

  Dute, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen: „Het Nederlandse rijksvaccinatieprogramma is vanaf de start in 1957 gebaseerd op vrijwillige deelname. De overheid doet het aanbod, de burger beslist.

  Ouders beslissen over hun minderjarige kind. Het kind zelf beslist mee vanaf de leeftijd van ongeveer twaalf jaar, als het niet wilsonbekwaam is tenminste. Dus stel dat een arts tegen de wil van de ouders in tot vaccinatie besluit omdat een kind van twaalf jaar of ouder daarom verzoekt, dan is hij gevrijwaard van tuchtrechtelijke of strafrechtelijke consequenties, mits hij tot de overtuiging kon komen dat het kind begreep waar het om vroeg.”

 53. Renate says:

  Wil ik dat gezwatel van de NVKP eigenlijk wel lezen? “We staan niet in voor de juistheid van wat we schrijven en zijn dus ook niet verantwoordelijk voor de gevolgen.” Ja, ja, en zo komen we overal wel weer onderuit.
  En hoeveel ouders zouden zich door dit soort onzin weer een angst aan laten praten? Het gif van de NVKP druppelt langzaam in de hersens van mensen en je hoeft alleen maar naar de reacties op de websites van kranten en andere nieuwssites te kijken, om te zien hoe het een en ander doordringt. Weerleggingen lijken totaal geen zin te hebben, want of ze zijn van artsen en die zitten allemaal in de zak van Big Pharma, of ze zijn van het RIVM en overheidsinstanties zijn sowieso niet te vertrouwen. Ik word er doodziek van, want het blijft dweilen met de kraan open. En zodra men probeert om aan de verspreiding van dit soort onzin een halt toe te roepen, beginnen de anti-vaccinanten te roepen dat er censuur wordt gepleegd. Sterker, sommigen hebben zelfs de neiging over censuur te praten, als ze te veel worden tegengesproken.
  Alles voor een evenwichtig verhaal, maar als je feiten in evenwicht probeert te houden met sprookjes, kan je niet spreken van een evenwichtig verhaal.
  In dat opzicht ben ik bijna geneigd de mensen met religieuze bezwaren tegen vaccinaties als minder gevaarlijk te beschouwen, omdat die verder geen onzin over vaccinaties verspreiden.

 54. Jan Willem Nienhuys says:

  Er is een tussenweg tussen vaccinatie verplichten en helemaal niks doen. Je kunt van iedereen die werkzaam is bij overheid, onderwijs en gezondheidszorg eisen dat die volledig gevaccineerd is. Je zou het ook als eis kunnen stellen bij kinderopvang en crèches. Wie al in dienst is en niet gevaccineerd (of bewijs van immuniteit), mag geen werk verrichten waarbij die met het publiek (leerlingen, patiënten) in aanraking komt. En behoorlijke sancties (tegen de instelling) bij niet-naleving.

  Ook eisen bij deelname aan het (lager) onderwijs is lastiger, vanwege de leerplicht.

 55. Jan Willem Nienhuys says:

  Als je eens wilt zien hoe over mazelen gepraat wordt op een site die niet gedomineerd wordt door antivaxers kijk eens op http://www.zwangerschapspagina.nl/films-televisie-nieuws/452270-ontwikkeling-mazelen-bof-rode-hond-dus-geen-discussie-topic.html

  Het valt me op dat berichten op nujij telkens opnieuw een geweldige agressie jegens die bevindelijken tentoonspreiden. Veel mensen weten ook niet dat massa’s niet-inentende gereformeerden in feite ook geen ziekteverzekering hebben. Men gaat tekeer in de trant van ‘laat die ellendelingen maar zelf betalen. In plaats daarvan dragen de gewetensbezwaarden (voor zover ik me herinner) jaarlijks een even groot bedrag af aan wat je zou kunnen noemen een geoormerkte spaarrekening. Formeel is het extra belasting.Hun ziektekosten worden dan van die rekening betaald. Maar als het geld op is moeten ze zelf betalen. Wat er gebeurt met het restant van de spaarrekening na overlijden weet ik niet. Het CVZ heeft waarschijnlijk al genoeg te stellen met wanbetalers. Het komt erop neer dat gewetensbezwaarden toch gewoon zelf betalen – net als wij allemaal, behalve dan dat als WIJ het niet zelf kunnen betalen, het automatisch wordt omgeslagen over de rest van de premiebetalers.

  Iets dergelijks geldt waarschijnlijk niet voor de antivaxers. Als het daarmee misgaat, betalen wij mee.

 56. Renate says:

  Tja, ik ben het ook niet eens met die bevindelijken, maar aan de andere kant het blijft beperkt tot de eigen kring. Overigens als bepaalde schade die ze lijden, niet betaald kan worden, omdat ze niet verzekerd zijn, accepteren ze maar wat graag hulp uit de gemeenschap, zoals we een tijd geleden hebben kunnen zien bij een gezin dat een aantal kinderen verloor na een grote woningbrand. Ook zij waren niet verzekerd en ergens ben ik dan wel geneigd te denken dat ze dan ook niet moeten jammeren over de materiële schade.

 57. wilmamazone says:

  Ik vind die laatste opmerking wel erg kort door de bocht Renate. Bij dit soort rampen hebben mensen onmiddellijk hulp nodig op wat voor manier dan ook en speelt verzekerd zijn geen hoofdrol. Verzekeringsmaatschappijen staan echt niet dezelfde dag klaar met een zak vol geld om verloren gegane spullen te vervangen. Het zijn geen filantropische instellingen zeg maar.
  Kortom, als het bij mij in de buurt was gebeurd, zou ik deze mensen ook spullen zijn gaan brengen die ik kon missen om ze wat dat betreft weer op gang te helpen.

 58. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3486199/2013/08/03/Vooral-antroposofen-enten-kinderen-niet-in.dhtml

  Sinds eind mei woedt er op de Nederlandse refostrook een mazelenepidemie. Maar de grootste groep niet-inenters bestaat volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit antroposofen, bijvoorbeeld bekend van de vrije scholen.

  Het vooroordeel kan de wereld uit: reformatorische christenen vormen niet één massief blok tegen kindervaccinatie. Veel eensgezinder daarin zijn de antroposofen. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw op basis van gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  De grootste groep niet-inenters bestaat volgens het RIVM uit antroposofen. Deze aanhangers van de filosoof Rudolf Steiner (bijvoorbeeld bekend van de vrije scholen) zijn van mening dat een uitgebalanceerd voedingspatroon voldoende weerstand biedt tegen een kinderziekte als mazelen. En als een kind toch besmet raakt, vinden antroposofen dat goed voor de lichamelijke en mentale ontwikkeling. “Het klinkt misschien hard, maar een kind mag best leren een beetje te vechten”, zegt antroposofe Yolande te Giffel vandaag in deze krant.

  En een kind dat dood gaat aan de gevolgen van mazelen of er een handicap aan overhoudt, heeft niet hard genoeg gevochten of wat?! Ik word iig niet goed van zo’n mentaliteit en dat mag gelezen worden als een understatement.

  Eindquote:

  Antroposofen zijn eensgezinder in hun afwijzing van inentingen dan reformatorische christenen. Maar de Steiner-aanhangers zijn minder radicaal. Zij maken onderscheid tussen ‘gevaarlijke ziekten’, zoals kinkhoest en polio, en ‘minder gevaarlijke ziekten’, zoals mazelen. Tegen ernstige ziekten laten antroposofen zich doorgaans wel vaccineren. Dat gaat sommige refo’s te ver: in een aantal refobolwerken worden kinderen in het geheel niet ingeënt. De allerlaagste vaccinatiegraad van Nederland is te vinden in plaatsen als Kesteren en Opheusden. Die liggen in de gemeente Neder-Betuwe, de navel van de bible belt.

 59. Renate says:

  Ik begrijp op zich wel dat deze mensen die door een brand getroffen zijn in eerste instantie hulp nodig hebben, maar ik blijf het vreemd vinden dat men zich dus niet verzekert, maar het wel prima vindt om alle mogelijke hulp van buitenstaanders te accepteren en dan gaat het dus niet om de eerste hulp, die mensen nu eenmaal nodig hebben om de tijd te overbruggen tot de verzekering betaalt.

 60. wilmamazone says:

  @Renate

  Wat mij voornamelijk stoorde, was jouw manier van uitdrukken. Jij weet niet of die mensen ook zijn gaan jammeren over de materiële schade en om die reden maar wat graag hulp accepteerden. Het lijkt mij eerder zo dat het in die (onverzekerde) gemeenschap de normaalste zaak van de wereld gevonden wordt, om elkaar in geval van nood te helpen en de geboden hulp in dankbaarheid te aanvaarden.

  Ze regelen het zelf, blijft ook dat beperkt tot de eigen kring, en laat ik dat nou een van de mooie kanten van dat geloof vinden.

 61. Jan Willem Nienhuys says:

  Wat betreft verzekering: in de beleving van de zulke refo’s is verzekeren een soort poging om als er niets aan de hand is de Voorzienigheid te slim af te zijn. Dat is heel wat anders dan iets doen als er eenmaal iets gebeurd is. Om redenen die ik niet helemaal snap gaat men wel akkoord met ‘verplicht sparen’, waarschijnlijk omdat men als brave burger wel belasting betaalt.

  Waarom doen ze dan wel een autogordel om? Ten eerste omdat dat verplicht is, en ten tweede omdat hun geloof ziekte en het weer (dus impliciet of de oogst lukt of mislukt) tot het domein van God en niet ‘toeval’ rekent (letterlijk: ‘loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede’), en wat er met je gebeurt in een machine, dat valt daarbuiten. Maar dijken dan? Overstromingen zijn een gevolg van het weer en dus zou oppervlakkig gezien het bouwen en onderhouden van rivierdijken zondig zijn. Maar deze tekst uit de Heidelberger Catechismus gaat duidelijk over ‘regen en droogte’ voor zover van invloed op de persoonlijke omstandigheden, dus of de oogst lukt of mislukt. Regen ver weg die maakt dat de rivier stijgt is wat anders, en storm op zee die de zeedijken bedreigt al helemaal. Maar hoe zit het dan met een refo-boer, zou die geen beregeningsinstallatie hebben voor als het een tijdje niet regent? Ik weet het niet. Zulke geloof is zelden natuurwetenschappelijk consequent.

 62. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik weet niet of de antroposofie wel zo omvangrijk is. Ik kom op 81 huisartsen die hetzij lid van de NVAA zijn, hetzij dat geweest zijn, hetzij zich op andere manier profileren als antroposofisch zonder lid te zijn van de NVAA. Er zijn echter volgens gegevens van het BIG-register 12201 huisartsen. Dus de antro’s maken maar 0,7 procent uit van de huisartsen. Zouden de antro’s dan zelf zo talrijk zijn?

  Op http://www.vrijescholen.nl/scholenoverzicht/ zie je welke vrije scholen er zijn. Ik tel 72 basisscholen en 16 middelbare scholen.

  Op het kaartje van de gereformeerde scholen staan er ongeveer 2x zoveel basisscholen, 14 scholen voor voortgezet onderwijs, en nog zelfs een aantal (4?) hbo-scholen en een hele grote mbo-school. Dus naar het aantal scholen gemeten lijken de refo’s ook ongeveer dubbel zoveel als als de antro’s.

  En als er zoveel ongevaccineerde antro’s zijn, waarom bleef de epidemie van 2008 dan slechts beperkt tot 109 Haagse antroposofen?

  Het reservoir aan ongevaccineerde kinderen die de mazelen nog niet gehad hadden was in 2011 al rond de 20.000. Dat is dan alleen in de Bijbelgordel gerekend. Als we dat even stellen op 1/7 van de totale bevolking, dan betekent dat een bevolkingsomvang van bevindelijken van ongeveer 140.000, van wie toch wel 100.000 volwassenen. Bij de laatste verkiezingen kreeg de SGP wel 200.000 stemmen, natuurlijk ook buiten de Bijbelgordel. En lang niet alle SGP-stemmers zijn zo streng dat ze tegen vaccineren zijn.

  Vergelijken we dat met de enkele duizenden leden van de Anthroposofische Vereniging in Nederland (4800 in 1991, volgens hun jaarverslag 2012 op 31-12-2012: 2600 vrouwen en 1444 mannen (minder mannen dan er Skepter lezen!). Het is moeilijk te geloven dat het aantal antroposofen dat der niet-vaccinerende bevindelijken overtreft.

  Als je een groep zoekt met veel antivaxers erin, dan moet je volgens mij bij GroenLinks zijn. Die zijn ook kampioen van de alternatieve geneeskunde.

 63. Jan Willem Nienhuys says:

  PS. De Kritische Prikkers zijn voornamelijk homeopaten. Als je nou een groep moet aanwijzen, dan niet de aluhoedjes, maar de homeopathie-gelovigen. Die komen ook altijd nogal fanatiek tevoorschijn als het over homeopathie gaat.

 64. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  En lang niet alle SGP-stemmers zijn zo streng dat ze tegen vaccineren zijn.

  Ik las recent dat de vaccinatiegraad bij de SGP-achterban op 60% ligt.

 65. JennyJo says:

  Ze regelen het zelf, blijft ook dat beperkt tot de eigen kring, en laat ik dat nou een van de mooie kanten van dat geloof vinden.

  Vind ik ook. Ik ken een aantal families die tot dit geloof behoren en ze regelen inderdaad alles zelf, in eigen kring. Jammeren doen ze ook niet, dat zouden ze zeer ongepast vinden want alles ligt immers in god’s hand en dat aanvaard je.

 66. Renate says:

  Gisteravond in het RTL nieuws een antroposofe die haar kinderen niet in liet inenten, omdat haar gevoel haar zei dat vaccins gevaarlijker waren dan de ‘onschuldige’ kinderziektes. Dochterlief was zeer gezond en als ze de mazelen zou krijgen, zou ze haar niet naar buiten sturen, maar gewoon binnenhouden en als een ziek kind verzorgen. Tja en dan maar hopen dat het goed gaat.

 67. wilmamazone says:

  In deze post stelt huisarts Hans van der Linde in een interview dat Roel Coutinho óók niets mag zeggen over mazelenvaccinatie vanwege belangenverstrengeling:

  (..) En wat mij nog het meest verbaast, is dat er niets veranderd is. Coutinho oordeelt nog steeds dagelijks over bijvoorbeeld de mazelenvaccinatie, terwijl hij hoogleraar is van een strategische alliantie met de vaccinproducent. Dat kan toch niet?’

  Dat kan wel, het is niet verboden.
  ‘Nee, het is niet verboden, maar het kan niet.’

  Wie-o-wie zou dan wel wat mogen zeggen over mazelenvaccinatie, volgens het evangelie van Van der Linde? Wie het weet mag het zeggen.

 68. JennyJo says:

  Wie-o-wie zou dan wel wat mogen zeggen over mazelenvaccinatie, volgens het evangelie van Van der Linde?

  Nou, alleen Van der Linde natuurlijk, dat snap je toch wel?

 69. wilmamazone says:

  Renate:

  Gisteravond in het RTL nieuws een antroposofe die haar kinderen niet in liet inenten, omdat haar gevoel haar zei dat vaccins gevaarlijker waren dan de ‘onschuldige’ kinderziektes.(..)

  Je (gezonde) verstand gebruiken, lijkt mij een héél stuk verstandiger dan vertrouwen op zweefklets.
  http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/rubrieken/portretten-2/portret/134673/zomerportret-2.-vtdkvoorzitter-catherine-de-jong-ik-wil-de-alternatieve-behandelwijzen-aanvallen.htm

  Een paar maanden later wordt er tijdens haar avonddienst op de intensive care een jongen van 13 binnengereden. Hij heeft recidiverende sinusitis gehad, maar zijn antroposofische ouders wilden hem geen antibiotica geven. De sinusitis werd meningitis en encefalitis, de jongen moest met spoed geopereerd. En nu ligt hij daar. ‘Als deze ouders op tijd naar een normale arts waren gegaan die antibiotica had gegeven, dan had hij nu lekker buiten lopen voetballen’, gaat er door haar heen.

  Een dikke twintig jaar later raakt het haar nog: ‘Als mensen door hun keuzes zichzelf of hun kinderen onnodig schade berokkenen, dan geeft mij dat een knoop in de maag. Ik heb het er ontzettend moeilijk mee. Mijn vader was huisarts, en geïnteresseerd in vaccinaties. Zodra deze geregistreerd op de markt kwamen, bood hij ze zijn patiënten aan. Het nut van preventie, goede zorg bieden en je patiënten leren hoe zij zichzelf het beste kunnen helpen – daar ben ik mee opgevoed. Als het gaat om je gezondheid moet je verstandig, rationeel keuzes maken.’

 70. JennyJo says:

  Lang leve Catherine de Jong!

 71. Renate says:

  Inderdaad, lang leve Catherine de Jong. Maar de gevoelsdenkers zullen wel weer roepen dat ze deel uit maakt van een complot van Big Pharma om natuurlijke geneeswijzen buiten de deur te houden.
  Misselijkmakende figuren, die antroposofisch ingestelde mensen. Ga vooral op je gevoel af en zet je hersens aan de kant. En dat zijn dan vaak mensen die gestudeerd hebben en die een behoorlijke baan hebben. Maar als het om hun gezondheid en die van hun kinderen gaat, gaan ze meer op hun gevoel, dan hun verstand af. Als hun gevoel dan tenminste nog ingaf dat ze hun verstand moesten gebruiken, maar nee, hun gevoel zegt dat vaccins en antibiotica uit den boze zijn en dat de natuur goed, mooi en prachtig is, en dat je van ziektes sterker wordt.

 72. wilmamazone says:

  Niet zuiver levend volgens de leer van Rudolf Steiner, maar mag ook graag elders de graantjes meepikken die in het straatje te pas komen bij deze zelfbenoemde vaccinatie- en kankerdeskundige.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3486705/2013/08/04/Wat-is-er-mis-met-de-mazelen.dhtml

  ‘Wat is er mis met de mazelen?’

  Een kind mag best een beetje leren vechten, vindt antroposofe Yolande te Giffel. Daarom heeft ze haar zoon niet laten vaccineren.

  Als ze nu opnieuw voor de keuze zou worden gesteld, deed ze het niet. Yolande te Giffel (53) schudt vastberaden haar hoofd. Eigenlijk heeft ze haar drie oudste kinderen (21, 20 en 18) laten inenten met het mazelen-vaccin voor de gemoedsrust van de huisarts. “Hij vroeg of mijn toenmalige man en ik onze kinderen alsjeblieft wilden laten vaccineren. We hebben het gedaan om hem gerust te stellen.” Ze neemt een slok van haar koffie. Niet dat ze hem niet begreep. Er was in Berkel en Rodenrijs, waar ze toen nog woonden, net een kind overleden aan de mazelen. Het zou voor een boel onrust zorgen wanneer hun gezin de vaccinatie zou weigeren.

  Als antroposoof gelooft Te Giffel dat kinderziektes nodig zijn voor de ontwikkeling van de mens. Ze heeft haar leesbril opgezet, zoekt naar de juiste passage in een van de boeken. Bladerend: “Door een ziekte door te maken zoals de mazelen, zetten kinderen een grote stap in hun ontwikkeling. Hun immunologische weerbaarheid neemt toe hierdoor.” Als je een kind overal tegen beschermt, bouwt het geen weerstand op, vertelt Te Giffel. Dan heb je straks alleen maar slappe mensen op de wereld. “Het klinkt misschien hard, maar een kind mag best een beetje leren vechten.”

  Dat gevecht begint volgens haar al bij de bevalling. “Het is natuurlijk niet makkelijk je dat geboortekanaal uit te werken, hè. Kinderen die met behulp van een keizersnee zijn geboren, hebben wat dat betreft al een achterstand. Die hebben minder hoeven knokken.”

  Te Giffel zucht. Ze weet dat je aan de mazelen kunt overlijden, maar: “Die kans is zo klein. Ik denk dat dat enorm overdreven wordt. Bangmakerij!” Voorzichtig: “Weet je, ik vraag me af of de kinderen die daaraan zijn overleden, niet toch al wat zwak waren. Het is uiteindelijk toch survival of the fittest.”

  Niet alleen de antroposofie denkt zo over omgaan met ziekte en vaccinatie, benadrukt Te Giffel. “Mijn ex-man studeerde Chinese geneeskunst en kruiden en kwam met hetzelfde verhaal. Hij vond het daarom toentertijd ook extra moeilijk onze kinderen te laten inenten.”

  Ze gaat verzitten en trekt een boek uit de stapel. Dat met de turkooizen kaft. ‘Het levensritme’ van Mellie Uyldert, uit de jaren zeventig. Tijdens haar vakantie in Zweden, twee weken terug, heeft ze het weer eens herlezen. “Ik krijg gewoon kippenvel van wat ze schrijft.” De schrijfster, een alternatieve genezeres en astrologe, bepleit – onder meer – een leven zonder medicijninname. Door goed te eten, zouden ziektes voorkomen kunnen worden. Te Giffel leest voor: “Uit de voedingsstoffen die je binnenkrijgt, ontstaan zuren. Wanneer je daar te veel van binnenkrijgt, ontwikkelen zich ziektes.” Ze kijkt op. “Kanker bijvoorbeeld.”

  *zucht* *zucht* *zucht*

 73. Hannelore says:

  Inderdaad “zucht” “zucht” “zucht”
  De antroposofie heeft enge denkbeelden, de stap naar het nazisme is snel gemaakt. Mellie Uyldert was er niet vies van.

 74. Renate says:

  Inderdaad, ik heb ooit een boek van Mellie Uyldert gelezen, omdat het een soort analyse van ‘In de ban van de ring’ was, maar wat ze daarbij uit haar duim wist te zuigen, daar zakte m’n broek van af.

  Over enge denkbeelden uit de alternatieve hoek gesproken. Ik kan me herinneren dat ik ooit in Onkruid (een blaadje uit de alternatieve hoek) gelezen heb dat kinderen die door hun ouders misbruikt, of mishandeld werden, daar zelf voor gekozen hadden. Ze hadden er voor gekozen om in een dergelijk gezin geboren te worden, om daar iets van te leren. Daar zakte m’n broek toch ook wel heel erg van af. Het blijft toch vreemd dat mensen die pretenderen zeer sociaal voelend te zijn, er dergelijke enge denkbeelden op na houden.

  Te Giffel zit in de hoek van de bank met een stapeltje boeken voor zich. “Laat ik een ding vooropstellen: ik ben geen arts. Maar…”, ze geeft een tikje op een turkooizen kaft, “ik lees veel.”

  Tja, ik lees ook veel, maar het gaat er om, wat je leest. Als je alle mogelijke onzinboeken over gezondheid leest, mag je wel denken dat je deskundig bent, maar je bent het nog steeds niet veel wijzer dan de eerste de beste analfabeet, die nog nooit een boek gelezen heeft.

  Ik vind dat je niet moet praten over zaken waar je helemaal geen verstand van hebt.”

  En wat doet mevrouw zelf?

  En dan werkt ze kennelijk ook nog in een ziekenhuis. Je mag hopen dat ze niet in contact komt met kwetsbare patiënten.

 75. wilmamazone says:

  Renate:

  En dan werkt ze kennelijk ook nog in een ziekenhuis. Je mag hopen dat ze niet in contact komt met kwetsbare patiënten.

  Dit over het hoofd gezien?

  Te Giffel gebruikt de serre als atelier. Vorig jaar gaf ze na een burn-out haar baan op als financieel adviseur bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Sindsdien heeft ze zich gestort op het vilten van kleurige tassen, sjaals en omslagdoeken.

 76. Renate says:

  Inderdaad even over het hoofd gezien. Maar goed, misschien is ze beter op haar plaats bij het maken van tassen en dergelijke.

 77. Hannelore says:

  Vorig jaar gaf ze na een burn-out haar baan op als financieel adviseur bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

  Ook al zoiets. Dat zou ik me niet kunnen veroorloven. Waarschijnlijk een echtgenoot die nog genoeg verdient. En dan een beetje lekker tutten met textiel en heel veel onzin lezen. Het is heel makkelijk om “idealistisch” te zijn als je genoeg of te veel geld hebt.

 78. Hannelore says:

  Yolande te Giffel:

  Het is uiteindelijk toch survival of the fittest

  “Het zijn niet de sterkste leden van de soorten die overleven, noch de meest intelligente, maar degenen die zich het beste weten aan te passen aan verandering.”

  Toegeschreven aan Charles Darwin.

 79. wilmamazone says:

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/08/lekker_uitzweten_die_ebola.html

  Enge ziektes, geen kind kan zonder

  eindquote:

  Rest ons alleen nog om mevrouw Giffel een leven vol mooie uitdadingen te wensen (leuke zomerse doe-tip: ga ongevaccineerd naar West-Afrika voor de ultieme ebola-difterie-gele koorts-experience!) en met instemming de slotzin van haar kinderhatende betoog des doods te citeren: “Ik vind dat je niet moet praten over zaken waar je helemaal geen verstand van hebt.”

  :mrgreen:

 80. wilmamazone says:

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/135200/MC-Groep-weert-ongevaccineerde-kinderen-van-kraamafdeling.htm

  De MC Groep heeft besloten dat ongevaccineerde kinderen niet op bezoek kunnen komen op de Kinderafdeling en Kraamafdeling. Reden hiervoor is dat hier baby’s opgenomen zijn die vanwege hun leeftijd nog niet zijn gevaccineerd.

  Ongevaccineerde kinderen en (jong)volwassen patiënten kunnen wel gewoon opgenomen worden in de ziekenhuislocaties van MC Groep. Op de Kinder- en Kraamafdelingen worden zij dan geïsoleerd verpleegd. De maatregel blijft van kracht zolang de mazelenepidemie in Nederland actief is.

 81. wilmamazone says:

  Er zijn dus vele soorten gelovigen, voor wie het op een rijtje zetten van feiten en fabels weinig zin lijkt te hebben. Neem bijvoorbeeld weer deze reactie van gisteravond 22:00 uur:

  Jeroen Buis
  De ellende is met vaccinaties het middel inmiddels erger is dan de kwaal. Vaccinaties waaronder het BMR-vaccin (bof, mazelen en rode hond) leiden tot steeds meer en steeds ernstigere ‘bijwerkingen’. Hersenvliesontsteking, wiegendood, autisme, ADHD, etc, etc. Ook (kinder)kanker komt met een steeds grotere toename van het aantal vaccinaties steeds vaker voor. De hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek die dit bewijst neemt nog steeds toe, maar de mainstream ontkent vooralsnog.

  Meneer Buis is een vaste bezoeker van onder meer de site van Guido Jonkers, waar het uit-de-nek-kletsen tot kunst verheven is, en het vermeende wetenschappelijk bewijs rechtstreeks naar de prullenbak kan? Wie in 2013 nog aan komt kakken met het fabeltje over autisme, heeft zichzelf in feite al gediskwalificeerd:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2013/07/21/feiten-en-fabels-over-mazelen-en-vaccinatie/comment-page-1/#comment-41509

  Hetzelfde geldt voor wiegendood, maar voor alle duidelijkheid nog maar een keer de feiten, die hier al in 2009 opgetekend werden, en ga zo maar door:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/18/grieptopic-kindervaccinaties-en-wiegendood-de-waarheid-over-de-japan-mythe/

  Anti-vaccinatieactivisten blijken dus geen afscheid te kunnen nemen van hun allang versleten stokpaardjes, en blijven zodoende aantoonbare leugens in het rond strooien.
  Vaccinatie relateren aan een toename van (kinder)kanker, vind ik al hélemaal een kwalijke zaak.

  quote van de dag:

  “Ik vind dat je niet moet praten over zaken waar je helemaal geen verstand van hebt.”

 82. wilmamazone says:

  RIVM: Geen noodzaak antroposofen te overtuigen van vaccinatie

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal geen extra initiatieven ondernemen om vaccinatieweigeraars op andere gedachten te brengen. Dat laat directeur Roel Coutinho van het RIVM desgevraagd weten.

  Van specifieke voorlichting voor antroposofen verwacht RIVM-directeur Coutinho evenwel weinig, zegt hij. “De antroposofie is weliswaar geen geloof, maar het zit er dicht tegenaan. Deze mensen laten zich niet eenvoudig overtuigen. Er zijn antroposofische consultatiebureaus en huisartsen, waar mensen dezelfde informatie over vaccinatie krijgen als iedereen. Alleen kiezen zij ervoor om daar niets mee te doen.”

  Volgens Roel Coutinho lopen antroposofen in de huidige mazelenepidemie weinig risico om ziek te worden, omdat er nauwelijks interactie is tussen hen en de reformatorischen. Slechts op een paar plaatsen in Nederland grenzen hun werelden aan elkaar. Dat is bijvoorbeeld in de provincie Utrecht het geval. Daar zijn kort voor de zomervakantie de mazelen ook opgedoken op een antroposofische school.

  In de wetenschap weinig risico te lopen, is het ook heel gemakkelijk om “idealistisch” te zijn.
  Jammer dat Roel Coutinho niet de aanvullende dubieuze info benoemt in een schrijven van iig een antroposofisch consultatiebureau, waar ik niet voor niets een kopietje van maakte:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2013/07/21/feiten-en-fabels-over-mazelen-en-vaccinatie/comment-page-1/#comment-41525

 83. wilmamazone says:

  Inmiddels zijn er bij Trouw enkele reacties doorgelaten die er vanmorgen nog niet stonden, waaronder:

  Anne Breda
  @Jeroen Buis . Autisme heeft niets van doen met vaccinatie. Een soort van onderzoek daarover bleek frauduleus. Op complottersites wordt dit echter keer op keer aangehaald. . Naar mijn inzien is dit een schandelijke praktijk., die strafbaar zou moeten worden wegens valse info. . Kom nou eens met een wetenschappelijk onderzoek wat erkend is voordat je wat opschrijft. . Verder heb ikzelf vroeger meegemaakt zoals Doortje B. beschrijft. . Houd nu eens op met verspreiden desinformatie!

  Diederik de Groot
  1. Kan @Buis zijn boude beweringen d.d. 04/08/13 22:00 ook met wetenschappelijk {versus populistische scare-mongering stories van de frauduleuze hand van Wakefield bijv. } bewijs ondersteunen. 2. Kan Jeroen Buis ons met de hand op het hart verzekeren, dat hij niet toevallig gelieerd is aan Cisca Buis, chef van de homeopatische mantelorganisatie ‘Kritisch Prikken’. 3. Ik raad iedere geïnteresseerde in deze materie om even de FAQ pagina op Wetenschgap24 te consulteren: http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2013/juli/Vaccinaties-FAQ.html

  (reactie door mij voorzien van werkende link)

 84. wilmamazone says:

  http://www.bbc.co.uk/news/magazine-23364127
  4 August 2013

  Meet Paulo Machado, the man who has lived in hospital for 45 years

  By Gibby Zobel

  BBC World Service, Sao Paulo

  Paulo Henrique Machado has lived almost his entire life in hospital. As a baby he suffered infantile paralysis brought on by polio, and he is still hooked up to an artificial respirator 24 hours a day. But despite this, he has trained as a computer animator and is now creating a television series about his life.

  The Brazilian’s first memories are of exploring the hospital he has lived in for 45 years by wheelchair.

  “I explored up and down the corridors, going into the rooms of other children that were here – that is how I discovered my ‘universe’,” he says.

  “For me, playing football or with normal toys wasn’t an option, so it was more about using my imagination.”

  Machado’s mother died when he was two days old, and as a baby he contracted polio – the result of one of the last big outbreaks of the disease in Brazil.

  http://gaitie.wordpress.com/2010/05/09/veel-mensen-danken-een-goed-geweten-aan-een-slecht-geheugen/

  9 mei 2010

  Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen ( G.Bomans, Korte berichten)

  Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen.

  http://www.trouw.nl/krantenarchief/2007/11/01/2315649/Polio_in_Staphorst__Waar_eindigt_de_religieuze_vrijheid_.html

  Precies vijftig jaar geleden werd polio uitgeroeid. Dáchten we. In 1956 kwam een waterdicht vaccin op de markt en een jaar later startte de Nederlandse overheid een massale inentingscampagne: het Rijksvaccinatieprogramma (waaraan we nog steeds de DKTP en BMR injecties te danken hebben). Het leek een kwestie van aftellen tot polio voor altijd uit Nederland verdwenen zou zijn.

  Veertien jaar later, in in 1971, brak een polio-epidemie uit in Staphorst. Hoe was dat mogelijk, ondanks dat perfecte vaccin? Heel eenvoudig:………..

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1135675

  Noot:
  Nu in 2013 is de algemene vaccinatiegraad in Staphorst nog steeds 80%, dus geen verbetering t.o.v. 2007.

  update: hier een wel weer werkende link:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/archief/article/detail/1651227/2007/11/01/Polio-in-Staphorst-Waar-eindigt-de-religieuze-vrijheid.dhtml
  01/11/07

 85. wilmamazone says:

  Er zou ook een vaccinatie moeten komen tegen slechte journalistiek:
  https://www.facebook.com/rvp.vaccinaties

  Uit een artikel in Trouw van afgelopen zaterdag is abusievelijk het beeld ontstaan dat RIVM heeft gezegd dat de grootste groep mensen die niet willen vaccineren, antroposofen zijn. Dat is een verkeerde uitleg van wat het RIVM (Roel Coutinho) heeft gezegd. Antroposofen vormen één van de groepen mensen die om wat voor reden dan ook, geen vaccinatie tegen bijvoorbeeld mazelen nemen. Hoe groot die groep is, weten we niet precies. De reden waarom mensen hun kinderen niet laten vaccineren, registreren we niet. In Nederland kiest 4 tot 5% van de mensen ervoor om hun kinderen niet te laten vaccineren. Die groep bestaat uit bevindelijk gereformeerden (naar schatting zo’n 1 tot 1,5%), antroposofen, mensen die vertrouwen op homeopathie, mensen die bang zijn voor bijwerkingen en mensen die om welke andere reden dan ook niet laten vaccineren. Of een combinatie daarvan. Harde cijfers hierover hebben we dus niet. Het interview in Trouw is niet vooraf door het RIVM gezien, dus we hebben de feiten niet vooraf kunnen checken.

  Update: Voor alle duidelijkheid. Het ging om dit artikel:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3486199/2013/08/03/Vooral-antroposofen-enten-kinderen-niet-in.dhtml

 86. Jan Willem Nienhuys says:

  Hetzelfde staat ook in NRC Handelsblad van vandaag. Ik heb een deel van de afgelopen zondag eraan besteed om eens te kijken hoeveel invloed de antroposofische consultatiebureaus zouden kunnen hebben. Daar zijn er 25 van, bemensd door 14 NVAA-leden, 3 artsen met antroposofische overuiging en 2 ‘overigen’; een aantal van deze bureaus maken onderdeel uit van een antropsofische huisartsenpraktijk, waarbij een huisarts dus zelf fungeert als consultatiebureau-arts. Die 25 maken 2% uit van het totaal. Al met al geen beeld van een bloeiende en omvangrijke bedrijfstak.

 87. Jan Willem Nienhuys says:

  Bij rvp.vaccinaties gaat het verhaaltje dat de drie doden al ‘onderliggende lijden’ hadden een nieuwe ronde in. Na een uitleg dat twee mazelenpatiënten in het ziekenhuis werden opgenomen met onder meer longontsteking (een stierf er dezelfde dag nog de andere kreeg hersenoedeem en acute respiratory distress syndrome) is er een wijsneus die zegt dat mensen wel vaker in een ziekenhuis longontsteking oplopen, en dat dat niks met de mazelen te maken hoeft te hebben.

 88. wilmamazone says:

  @Jan Willem

  Die wijsneus -duidelijk een fanatieke anti-vaccinant- is daar de boel al een tijdje flink aan het volplempen met zogenaamd bewijs dat mazelen niks voorstellen, áls de diagnose al goed gesteld wordt heet dat. Dat komt in het evangelie van Wijsneus sowieso al zelden voor.

  ‘Ons aller’ Harry Smit heb ik daar overigens ook al langs zien komen.

  O.a. Patricia Zetje blijft ook aan de gang met wat intussen gewoon zeuren vanwege het zeuren genoemd mag worden. Die wilde gisteren gewoon weer van voren af aan beginnen *zucht*:

  Beste Jo van ringen, hoe sta jij tegenover het feit dat het rvp veel van onze vragen die hier op facebook geplaatst zijn, niet beantwoord terwijl het rvp in de discussie zegt de antwoorden op de vragen wel te weten?

  Het is daar precies wat JennyJo hierboven al eerder zei:

  Wat een trieste bedoening daar op die facebookpagina; alleen maar antivaccinanten die met misselijkmakende hardnekkigheid hun deprimerend domme verhalen blijven slijten. Wat mankeert die mensen toch?

 89. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  Ik heb een deel van de afgelopen zondag eraan besteed om eens te kijken hoeveel invloed de antroposofische consultatiebureaus zouden kunnen hebben. Daar zijn er 25 van, bemensd door 14 NVAA-leden, 3 artsen met antroposofische overuiging en 2 ‘overigen’; een aantal van deze bureaus maken onderdeel uit van een antropsofische huisartsenpraktijk, waarbij een huisarts dus zelf fungeert als consultatiebureau-arts. Die 25 maken 2% uit van het totaal. Al met al geen beeld van een bloeiende en omvangrijke bedrijfstak.

  Hier tel ik toch een veel groter aantal artsen, èn verpleegkundigen, allen met BIG-registratie *zucht*:

  De artsen en verpleegkundigen hebben allen een reguliere opleiding gevolgd in geneeskunde of verpleegkunde. Daarnaast hebben ze zich verdiept in het antroposofische mensbeeld en volgden ze opleidingen en bij- en nascholingscursussen, speciaal op het gebied van de jeugdgezondheidszorg.
  Alle medewerkers zijn BIG-geregistreerd en lid van de antroposofische beroepsverenigingen.
  Voor de artsen is dit de Nederlandse Vereniging van Antroposofisch Artsen (NVAA).
  Voor de verpleegkundigen is dit de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) afdeling antroposofische zorg, voorheen Nederlandse Vereniging van Antroposofische Verpleegkundigen (NVAV).

  Als overkoepelend orgaan bestaat de Interdisciplinaire Werkgroep Antroposofische Ouder- en Kindzorg (IAOKZ), een onderafdeling van de NVAA.
  Hierin zijn artsen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en diëtisten vertegenwoordigd.
  Driemaal per jaar komt deze groep bij elkaar voor intercollegiale uitwisseling en nascholing.
  Ben je geïnteresseerd om in de antroposofische ouder-en kindzorg te werken, neem dan contact met ons op.

  http://www.kinderspreekuur.nl/

  Bij de drie antroposofische consultatiebureaus in Limburg wordt gelinkt naar o.a. de site van -inmiddels over het gedachtengoed, want overleden – Tinus Smits en die van de NVKP/Kritisch Prikken onder de noemer vaccinatieinfo.Het RIVM sta at er ook bij, maar dat lijkt mij toch meer voor de show. Als ik het goed begrepen heb, zijn ze wel verplicht om die info van het RIVM te geven, maar dat zal dan wel beschouwd worden als ook maar een mening en een die er niet toe doet, zo lijkt het. Vandaar, het m.i. ietwat onduidelijke:

  Van specifieke voorlichting voor antroposofen verwacht RIVM-directeur Coutinho evenwel weinig, zegt hij. “De antroposofie is weliswaar geen geloof, maar het zit er dicht tegenaan. Deze mensen laten zich niet eenvoudig overtuigen. Er zijn antroposofische consultatiebureaus en huisartsen, waar mensen dezelfde informatie over vaccinatie krijgen als iedereen. Alleen kiezen zij ervoor om daar niets mee te doen.”

 90. wilmamazone says:

  Er wordt ook gelinkt naar:
  http://www.antrovista.com/

  http://www.antrovista.com/index.php?pg=gezondheid:

  GGD heeft antroposofen in vizier

  Het kon natuurlijk niet uitblijven: gedoe over de mazelenvaccinaties.

  RTV Utrecht weet te melden: “Antroposofen willen dat kinderen het leven ten volle meemaken en daar horen ook kinderziektes bij, is hun overtuiging.” Dat u het maar even weet!

  Een stiekeme vaccinatatie, zoals bij de gereformeerden, wordt nog net niet aangeboden. 😉

  Dan volgen enkele links naar nieuwsberichten, om te besluiten met de link:

  Genuanceerdere informatie bij de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken:….

  Doen we ‘m nog maar een keer: Kritisch Prikken liegt over mazelen

 91. wilmamazone says:

  Niet te filmen en om te huilen:
  http://www.antrovista.com/index.php?pg=prikbord_rubriek&item=34760

  Mijn dochtertje is nu 4 jaar en gezond, maar niet ingeent tegen bof, mazelen en rode hond. Daarom zou ik graag willen dat ze nu die ziektes heersen ermee in aanraking kan komen. Dan krijgt ze ze niet pas als ze volwassen is, of moets ze alsnog ingeent worden.
  Wie o wie weet een kindje met vooral rode hond of mazelen? We zouden er graag een uurtje komen spelen. Andere kinderen zijn natuurlijk daarna weer bij ons welkom…
  Dit mag ook over een paar jaar nog zijn, dus verwijder deze oproep aub niet!
  bedankt,
  Mirjam

  Mirjam Pierik – 16 jul 2013

  Bij het gezin van de blog ‘eenvoudig leven’ heerst momenteel de mazelen. Misschien kun je Teunie eens vragen? (Even googlen op eenvoudig leven als je het niet kent.)

  Reactie van Pauline – 31 jul 2013

 92. JennyJo says:

  Als ik het goed begrijp is het kind wel gevaccineerd tegen polio? Want anders zou mama misschien ook aan een polioparty kunnen denken. Lijkt me ook heel erg verreikend voor het kind om mee te maken. En mama, vergeet niet om een zwangere vrouw uit te nodigen bij de rode hond/mazelenparty, want het zou toch niet eerlijk zijn als zo’n mooie ervaring aan haar voorbij zou gaan nietwaar?

 93. wilmamazone says:

  @JennyJo

  Voor mij lijkt het er op, dat mama Mirjam zich terdege bewust is van de risico’s van rodehond voor zwangeren. Als haar dochtertje ook dat nog niet gehad heeft voor de vruchtbare leeftijd, wordt alsnog vaccineren toch overwogen.

  @Allen
  Zie voor nadere info dit bericht van 10 juli, en de twee daarna:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/crypto-nieuwsbox/comment-page-3/#comment-41301

  „Dat gevaar is nu echter niet groot”, zegt Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding in Bilthoven. De Biblebelt is in 2004 en 2005 getroffen door een grote uitbraak van rodehond. Toen raakten 32 zwangeren besmet. Twee van hun kinderen overleden en veertien kinderen werden met geboorteafwijkingen geboren.

  De laatste stand van zaken:
  http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:210291&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

  • Sinds 12 juni 2013 zijn 54 gevallen van rodehond gemeld. Ten opzichte van het
  vorige overzicht (24 juli 2013) zijn er geen nieuwe rodehondgevallen gemeld.
  De meeste gevallen zijn 4-11 jaar; er is één geval van 39 jaar. Voor zover
  bekend zijn alle gevallen ongevaccineerd.

 94. wilmamazone says:

  Kom ik nog even terug op deze reactie:

  Bij het gezin van de blog ‘eenvoudig leven’ heerst momenteel de mazelen. Misschien kun je Teunie eens vragen? (Even googlen op eenvoudig leven als je het niet kent.)

  Reactie van Pauline – 31 jul 2013

  Ik wist meteen wie dat was, omdat ik daar recent toevallig dit artikel over las:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1105847/2010/06/05/Het-succes-van-een-zwartekousenblog.dhtml

  05/06/10

  Teunie Luijk (42) runt een gezin van tien kinderen en is bevindelijk gereformeerd, door de buitenwacht omschreven als ’van de zwarte kousenkerk’. Twee jaar geleden begon ze het weblog ’Eenvoudig leven’ over haar huishouden en haar kijk op de wereld. Het aantal lezers stijgt wekelijks. „Vaak kan ik me niet voorstellen dat ik iets nieuws vertel, maar dan zijn er toch veel reacties.”

  In amper twintig jaar tijd kreeg Teunie zestien kinderen. Zes overleden vlak na de geboorte. „Het is heel onwerkelijk om dat verdriet zes keer te moeten meemaken. De laatste keer, een jaar geleden, kostte me bijna het leven. De hele zomer heb ik in het ziekenhuis gelegen. Nu kan ik geen kinderen meer krijgen. Ik heb moeite met dat abrupte einde. Als mensen vragen hoeveel kinderen ik heb, zeg ik: tien, maar in gedachten tel ik die andere zes altijd mee.’’

  Teuni op 10 juli j.l. over mazelen in haar gezin en de ziekenhuisopname daardoor van Maaike(1999) :
  http://eenvoudigleven.blogspot.nl/2013/07/een-tandenborstel-en-chocoladepasta.html

  zaterdag 20 juli 2013:
  http://eenvoudigleven.blogspot.nl/2013/07/mazelen-slot-en-vakantiestop.html

  Toen Maaike vorige week vrijdag thuiskwam kregen ´s zondags Koos, Maria en Henk de mazelen. Met drie zieke en één herstellend kind bestond mijn taak zo ongeveer 24 uur per dag uit het geven van ijsjes, dropjes, pilletjes, zakdoeken, bemoedigingen en troost. We hadden….

  Intussen kreeg ik heel wat vragen en opmerkingen over mazelen en niet inenten. Ik wil daar best mijn mening over geven, maar het is niet iets om over in discussie te gaan. Het gaat namelijk om een geloofsovertuiging en daar valt niet over te discussiëren. Geloofsleer is nu eenmaal geen begripsleer. Iemand die vóór inenten is, kan niet BEGRIJPEN waarom iemand tégen zou zijn en andersom is dat ook zo. Dat is trouwens anders dan GEEN BEGRIP HEBBEN voor iemands standpunt. En al helemáál anders dan elkaar daarin respecteren. Wat dat betreft kan ik volmondig zeggen dat ik alle begrip heb voor iemand die vóór inenten is en dat ook zeker respecteer.

 95. Renate says:

  en dan heeft ze nog twee kinderen met adhd, eentje met het syndroom van Asperger en eentje met pdd-nos.

  Niet gevaccineerd en toch aan autisme verwante stoornissen? Dat kan toch niet, als je sommige anti-vaccinanten moet geloven?

 96. JennyJo says:

  Nee, dat is wel erg raar.

 97. Jan Willem Nienhuys says:

  ik heb alle artsen opgezocht van kinderspreekuur.nl, dat was wel even wat werk
  Dat waren:
  Delhoofen
  Dubbeldam

  Röell-Schorer, E.A.M. ;
  Leeuwen, J.H.M. van ;
  Kelling, E.T.C.;
  Steenbrink-Cuppen, M.L.J.;
  Beukers-Kuhlemaijer, E.J.;
  Klinge, L.P.;
  Korte, M.J.T.L.;
  Boerwinkel, C.M. ;
  Janssen, H.J.A. ;
  Ruiter, J.H. de ;
  Bree, J.J.M. van ;
  Prent-Tromp, E. ;
  Garbe, T.C. ;
  Bautz-de Jongh, R.E. ;
  Prinsen, M. ;
  Schoonenberg, B.A.I. ;
  Winkler, M.

  welke andere antroposofische artsen zijn er dan werkzaam in consultatiebureaus?

 98. Hannelore says:

  Het zal heel gek klinken, maar ik zou met moeder Teuni makkelijk door 1 deur kunnen. Ik weet zeker als mama Mirjam met kindjes voor de deur staat bij moeder Teuni zij zal zeggen “zeg ben jij nou helemaal gek geworden!!!!!!”. Dat is denk ik ook het verschil tussen antroposofen en gerefomeerden. Antroposofen zien het krijgen van kinderziektes als een ontwikkelingsfase die je MOET doormaken.

 99. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  welke andere antroposofische artsen zijn er dan werkzaam in consultatiebureaus?

  Wat bedoel je precies?

  Onder deze link staan iig 34 adressen:
  http://www.antrovista.com/index.php?pg=zoek&n=0&q=antroposofische consultatiebureaus&pr=0

  http://www.nvaz.nl/wat-we-zijn/antroposofische-jeugdzorg

  1. Er zijn ca. 25 antroposofische consultatiebureaus, waar antroposofische professionals vanuit aanvullende gezichtspunten kinderen (en hun ouders) in hun ontwikkeling begeleiden. Naast het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg is een welbegrepen respect voor het unieke en individuele van ieder kind en zijn ouders het uitgangspunt van deze bureaus. Een aantal vrije scholen hebben een antroposofische schoolarts, die vaak deel uitmaakt van een ondersteunend ‘zorgteam’ dat de school begeleidt.

  http://www.hsleiden.nl/lectoraten/antroposofische-gezondheidszorg/achtergrond

  De AG bestaat uit meerdere sectoren: de huisartsgeneeskunde (eerste lijn), consultatiebureaus, bedrijfsgeneeskunde en schoolartsendiensten naast een rijkgeschakeerde tweedelijnszorg. De huisartsen werken in zelfstandige praktijken, of in zogeheten therapeutica (multidisciplinaire gezondheidscentra), samen met verschillende, andere disciplines. Er zijn zo≠n 160 praktiserende antroposofische (huis)artsen en specialisten in Nederland. Daarnaast zijn er 15 consultatiebureaus voor zuigelingen en kleine kinderen tot vier jaar, deels ingebed in regionale instituties. Naar schatting maken ongeveer 200.000 cliënten gebruik van deze diensten.
  De antroposofische tweedelijnszorg strekt zich uit van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) tot aan ouderenzorg en zorg aan cliënten met een ontwikkelings-, verstandelijke en/of lichamelijke stoornis (VGZ).

  Ik kan er nog geen kaas van maken wat het huidige aantal consultatiebureaus van de Soofjes betreft.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Consultatiebureau

 100. Jan Willem Nienhuys says:

  “Onder deze link staan iig 34 adressen:”

  1. als je beter kijkt staan er diverse adressen dubbel.
  2. Prent-Tromp praktiseerde in Nuenen aan de Boordseweg, maar dat pand is vorig jaar
  augustus verkocht.
  3. Rotteveel uit Arnhem wordt binnenkort 75, is gestopt met lidmaatschap NVAA en met zijn praktijk; De Aquamarijnpraktijk is van de De Wetsraat verhuisd naar Onder de Linden
  4. Consultatiebureau Margriet in Zutphen is ook verhuisd
  5. Maissan in Leiden is gestopt, en de Calendulapraktijk zijn nu andere artsen
  6. In Zaanstad zijn diverse consultatiebureaus, maar de Tjotterlaan 14c was vroeger de praktijk
  van een tweetal antro huisartsen, waarvan er 1 gestopt is en de andere nu in Amsterdam praktiseert.

  Conclusie: die lijst van antrovista is verouderd en wordt niet goed bijgehouden.

 101. JennyJo says:

  Ik vind moeder Teunie ook wel wat hebben hoor. Bevindelijk gereformeerden zullen ook nooit proberen om anderen hun standpunten op te dringen en ze verspreiden ook geen leugens over vaccinaties, wat antroposofen dus wel doen. Als je op de facebookpagina van het RVP kijkt ga je echt over je nek, het is totaal gekaapt door een stel fanatieke anti-vaccinanten van antroposofische huize, heel erg.

 102. Hannelore says:

  JennyJo:

  Als je op de facebookpagina van het RVP kijkt ga je echt over je nek, het is totaal gekaapt door een stel fanatieke anti-vaccinanten van antroposofische huize, heel erg.

  Ja, dat heb ik ook gezien. Ik ben helemaal geen facebookfan, maar er stond zo’n gigantisch stomme opmerking van een soof op, dat ik er helemaal tegen mijn gewoonte in op gereageerd heb.

 103. Renate says:

  Ik vind moeder Teunie ook wel wat hebben hoor. Bevindelijk gereformeerden zullen ook nooit proberen om anderen hun standpunten op te dringen en ze verspreiden ook geen leugens over vaccinaties, wat antroposofen dus wel doen. Als je op de facebookpagina van het RVP kijkt ga je echt over je nek, het is totaal gekaapt door een stel fanatieke anti-vaccinanten van antroposofische huize, heel erg.

  Of ik moeder Teunie nu iets vind hebben weet ik niet, daarvoor is m’n afkeer van religieus fundamentalisme (of ander fundamentalisme) toch iets te groot, maar ik ben het wel met je eens dat ik de antroposofen met hun leugens wat gevaarlijker vind. Ik zou overigens beslist niet in een gemeente waar de meerderheid van de bewoners bevindelijk gereformeerd is, willen wonen. Vroeger heb ik een streng gereformeerd vriendje gehad, dat op zondag niet bij me thuis mocht komen, omdat wij de heer niet dienden.

  Een Facebookfan ben ik ook niet, al zit ik er wel op, omdat ik wil weten hoe het met bepaalde kennissen gaat. Helaas ontdek je op die manier ook dat bepaalde kennissen toch wel erg in allerlei complotten geloven, of er andere merkwaardige ideeën op na houden.

 104. wilmamazone says:

  JJ:

  Ik vind moeder Teunie ook wel wat hebben hoor. Bevindelijk gereformeerden zullen ook nooit proberen om anderen hun standpunten op te dringen en ze verspreiden ook geen leugens over vaccinaties, wat antroposofen dus wel doen.

  Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Onder de laatste link die ik hierboven postte:
  http://eenvoudigleven.blogspot.nl/2013/07/mazelen-slot-en-vakantiestop.html

  Overigens is er een vier (!) keer zo grote groep mensen in Nederland die op andere dan religieuze gronden kiest voor niet inenten. Je zou ter informatie eens het boek Vaccinaties doorgeprikt kunnen lezen.

  Recensie Vaccinaties doorgeprikt
  Geschreven door dhr. Hans Moolenburgh
  1 april 2010

  Het boek Vaccinaties doorgeprikt is onder de vele boeken die door tegenstanders van de wildgroei van vaccinaties zijn geschreven echt een topprestatie.
  Niet alleen geeft het in onderkoelde taal een schat aan informatie over de wereldwijde massavaccinaties met hun huiveringwekkende aantasting van de immuniteit van een hele generatie kinderen, maar ook komen wereldbeschouwelijke aspecten – zoals de manier waarop je tegen de natuur kunt aankijken – en psychologische inzichten, zoals de ten dele bewust opgezweepte angst, aan de orde. Opvallend is daarbij de mildheid van de auteurs ten aanzien van de in verwarring gebrachte ouders, die met veel begrip worden benaderd en aan wie nooit een advies wordt opgedrongen, maar aan wie slechts verzocht wordt zich zelf een overwogen oordeel te vormen. Ik heb persoonlijk gedurende tientallen jaren vele honderden kinderen met deels lastige chronische en deels zeer ernstige nawerkingen van de vaccinaties met succes mogen behandelen en kan volledig bevestigen dat wat de auteurs hier vertellen waar is.

  Ik ben persoonlijk tot de conclusie gekomen dat de massa-inentingen een hele generatie kinderen ernstig in hun weerstand ondermijnen en berusten op een tragische medische misvatting. De schrik slaat je om het hart als je leest dat de entingen, waarvan de kinderen nu al 28 porties krijgen, door de planmakers nog zullen worden vermeerderd. Ik vind dit boek een noodzaak voor alle ouders die van hun kinderen houden.

  H.C. Moolenburgh, Arts

  Cisca Buis/Noor Prent/Tineke Schaper
  Vaccinaties doorgeprikt
  Informeer je en kies dan het beste voor jouw kind

  http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/cisca_buis_luis_in_de_vaccinatiepels_1_759464
  05-08-2013

  Cisca Buis: luis in de vaccinatiepels

  Ze is een rappe prater en haar kennis van de vaccinatiewereld is breed. Toch zijn haar twee eigen kinderen niet gevaccineerd. Een gesprek met Cisca Buis, klassiek homeopaat en hoofdredacteur van het kwartaalblad van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP).

  Voor Buis, samen met twee anderen auteur van het boek ”Vaccinaties doorgeprikt”, was er tot dusver geen reden om haar kinderen in te enten tegen de mazelen. „Ik wil de ziekte niet bagatelliseren. Het enige wapen tegen de aandoening lijkt tegenwoordig echter vaccinatie. Dan denk ik: Wat een armoede.”

  eindquote:

  Op pagina 43 noemen jullie een vaccin een regelrechte motie van wantrouwen tegen het natuurlijke herstelvermogen van ons lichaam. Je kunt daar zomaar aan toevoegen: …dat door God is gegeven…

  „Dat ligt dicht bij elkaar. Bij mensen die vanuit hun geloofsovertuiging niet vaccineren, proef ik vaak meer vertrouwen dan bij anderen. Er wordt in veel dingen voorzien, en daar kun je met kennis van natuurlijke processen gebruik van maken.”

 105. Hannelore says:

  Hannelore:

  zo’n gigantisch stomme opmerking van een soof

  Het betrof deze opmerking op de facebookpagina van het RVP:

  Martha van Loij: terug in het verleden..toen werden er gewoon mazelen-party’s gegeven om te zorgen dat kinderen maar vooral deze prachtige kinderziekte kregen waardoor zij hun immuniteit verhoogden en (op uitzonderingen na, zie Prinses Beatrix) voor de rest van hun leven immuun waren.

  Edit WMZ: tip https://cryptocheilus.wordpress.com/2008/10/22/html-voor-in-de-comments/

 106. JennyJo says:

  Dan is moeder Teunie anders dan de bevindelijk gereformeerden die ik ken en mogelijk is ze gevallen voor de homeopathie of andere kwak. De bevindelijken die wij kennen praten zelden of nooit met buitenstaanders over hun geloof en de consequenties daarvan. Ik begrijp ze niet maar heb geen hekel aan ze. Dat heb ik aan antroposofen wel. Mijn dochter had ooit een vriendinnetje van antroposofische ouders en dat was heel erg, die hebben niks anders gedaan dan proberen mij zover te krijgen dat ik mijn dochter op de vrije school deed en ze probeerden ook te verhinderen dat ik haar liet inenten.

  Wat ik overigens niet snap is dat ze niet inenten maar dan wel gebruik maken van ziekenhuiszorg en dergelijke. Maar al met al blijf ik van mening dat antroposofen en homeopaten een stuk gevaarlijker zijn qua vaccineren dan bevindelijk gereformeerden.

 107. JennyJo says:

  Ja hoor, prachtig. Die Martha van Loij is echt helemaal van het padje af, echt eng zo iemand.

 108. Hannelore says:

  Bedankt voor de tip Wilma. Ik zat me al de hele tijd af te vragen hoe je die mooie grijze blokjes maakt.

 109. Jan Willem Nienhuys says:

  Het is best mogelijk dat pr. B. een van beide keren geen mazelen heeft gehad, maar een andere vlekjesziekte. In 1948 en 1963 was de diagnose niet aan de hand van lab-gegevens.

  De vraag is, wat is waarschijnlijker: dat iemand 2x mazelen krijgt of dat er ten minste eenmaal een foute diagnose gesteld is.

 110. Jan Willem Nienhuys says:

  Behalve Kritisch Prikken heb je ook de Vaccinatieraad.
  http://vaccinatieraad.nl/
  het bestuur:
  Hester Visser, Voorzitter en Perswoordvoerder
  (voormalig NVKP-voorzitter, echt geen naamgenoot!)

  René Braber, Penningmeester

  Martha van Loij, Secretaris
  (voornoemd, eigenlijk Martha Kokke-van Loij)

  Elza van Swieten, PR

  NB. De Kamer van Koophandel vermeldt een ander bestuur van de Stichting Vaccinatieraad:
  namelijk vL heeft geen specifieke functie, en secretaris is Francisca ter Horst – Lotterman,
  en EvS staat er niet bij.

  Wie er in hun Raad van Advies zitten staat er niet bij, maar lees de pretentieuze taal op hun homepagina. Ze willen overkoepelen en jan en alleman adviseren.

 111. wilmamazone says:

  Ciska Buis vandaag op Refdag.nl:

  Er is ook een ecologische component. Daarop wijst viroloog dr. Rory de Vries onder meer in zijn in februari gepubliceerde proefschrift over de mazelen. Na mogelijke uitroeiing van het menselijke mazelenvirus zouden meer gevaarlijke dierlijke mazelenvirussen het gat kunnen gaan opvullen. Daarom blijft weerbaarheid tegen mazelen altijd nodig, ook al is de ziekte wereldwijd verdwenen. Over al dit soort mogelijke nadelen hoor- en lees je bar weinig.”

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2013/07/21/feiten-en-fabels-over-mazelen-en-vaccinatie/comment-page-1/#comment-41512

  http://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2013/mazelen.geen.onschuldig.kinderziekte/

  Mazelen veroorzaakt vooral sterfte doordat het virus het afweersysteem verzwakt. De Vries heeft aangetoond hoe dat precies in zijn werk gaat. Normaal bouwen mensen afweer op tegen een virus nadat ze ermee besmet zijn. Cellen die bij de afweer tegen dit virus betrokken zijn geweest blijven in het bloed aanwezig en kunnen het virus herkennen zodra het nòg een keer het lichaam wil binnendringen. Het lichaam weet dan al hoe het het virus moet uitschakelen. ‘Mazelen zorgt er echter voor dat deze immunologische geheugencellen na infectie grotendeels verdwijnen, waardoor het immunologisch geheugen voor een deel is ‘gewist’. Dit leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor opportunistische infecties met andere ziekteverwekkers, net als bij de ziekte AIDS’, zegt De Vries.

  Hier valt het proefschrift van Rory de Vries te downloaden:
  http://www.artsennet.nl/Kennisbank/Proefschriften/Promotie/128193/Novel-Insights-into-Measles-Pathogenesis-and-Immune-Suppression.htm

  Download:

  Klik om toegang te krijgen tot 130208_Vries%2C%20Rory%20Dylan%20de%20-%20BEWERKT.pdf

  Op blz 26 staat waar Ciska Buis aan refereert?

  Measles as a vaccine vector
  With the potential of animal morbilliviruses crossing the species barriers into the human population, and the necessity to continue measles vaccination, vaccine uptake could be facilitated by using MV as a viral vector for the expression of foreign antigens. MV vaccines are safe and effective, and potentially useful and effective vectors since the virus is highly stable and the generation of rMVs through reverse genetics is feasible and well understood [201–203]. Several studies have shown that rMV induces humoral and cellular immunity against both MV and co-expressed proteins derived from other pathogens [202–209]. One study reported that rMV could protect macaques from measles after challenge with a wild type MV, demonstrating that the rMV still induces MV-specific immunity in non-human primates [209]. A major drawback when using rMV as a viral vector is pre-existing immunity against the virus in the population. Most experiments described with rMV were performed in animals without pre-existing immunity. Although LAV, DNA and recombinant protein vaccines have also been used as booster vaccinations, pre-existing MV-specific immunity may be a problem when induction of protective immunity against other pathogens is required.

  Ik doe niet net alsof ik precies begrijp wat daar staat, daar kan ik wel een handje hulp bij gebruiken, maar zoals ik het lees gaat het om het ontwikkelen van een beter vaccin.

  MV vaccines are safe and effective, and potentially useful and effective vectors since the virus is highly stable and the generation of rMVs through reverse genetics is feasible and well understood [201–203].

  Galama het in 2001 ook al over vectors:

  De afkortingen zijn voor de verstaander, voor mijn betoog zijn ze niet essentieel. De genetici zullen tegenwerpen dat ook zij afwijkingen hebben gevonden, maar daarop is mijn antwoord dat de genetische selectie juist heeft plaatsgevonden door de plagen die nu zijn bestreden, bovenal de ernstige ziekten zoals de mazelen en tuberculose. Ik ben me bewust dat ik alles simpeler heb voorgesteld dan in werkelijkheid en dat geldt ook voor de te volgen strategie. Infectieziekten terughalen is ondenkbaar en mijns inziens onnodig. Waarschijnlijk zijn we in de nabije toekomst in staat om het immuunsysteem te genezen, het te leren om zich weer te gedragen als in de tijd van de grote pestilentiën. Hoe zou dat kunnen? Interferon en cytokinen kun je toedienen, bijvoorbeeld via een vector. Een vector bestaat uit erfelijk materiaal dat in weefsels (cellen) kan repliceren en ter plekke wordt vertaald in eiwit en dat is nu juist wat virussen doen. In feite zijn het vectoren met de verkeerde boodschap, namelijk een ziekte. Door een virus genetisch te manipuleren kan het getransformeerd worden in een vector die bijvoorbeeld een cytokine gaat maken. Zo heeft onze groep in de afgelopen jaren van het poliovirus met succes een vector gemaakt voor vaccinatie tegen het humaan papillomavirus25. De uitdaging voor de toekomst zal zijn om vectoren te maken die de cytokinen produceren welke wij door preventie zo node zijn gaan missen. Daarmee kunnen allergie en auto-immuniteit worden tegengegaan en wordt de fantoompijn uiteindelijk met een virus bestreden. Hiermee is de cirkel rond. Het kwaad wordt met de kiem gesmoord!

 112. JennyJo says:

  Martha van Loij en Elza van Swieten zijn, samen met een paar anderen, druk met het volspammen van de facebookpagina van het RVP. Een soort menselijke Japanse Duizendknoop die lui.

 113. Jan Willem Nienhuys says:

  Nog een detail over ‘vaccinatieraad’: ze hebben hun bestuur al een keer veranderd, maar de veranderingen niet doorgegeven aan de KvK. Daar staat nog het bestuur zoals dat er bij oprichting uitzag. Magnetiseuze / voetzoolreflexologe / bachbloesemtherapeute Hester Visser deed eerder de PR zelf en ging Coutinho e.d. interviewen. Op de site staat bij de nieuwsberichten heul veul over het proces van Hans vd Linde en een bericht van Ellen Vader, maar helemaal niets over wat men zelf heeft gedaan. De tweets van Vaccinatieraad kunnen hier bekeken worden. https://twitter.com/VaccinatieRaad .
  Elza van Swieten is vaag spiritueel, zie http://confluencemedia.wordpress.com/ en het is onduidelijk hoe ze op het idee kwam dat ze vaccinaties zou kunnen overkoepelen.

  volgens hun faceboekpagina: https://www.facebook.com/VaccinatieRaad?v=info&sk=info

  “De VaccinatieRaad is een onafhankelijk orgaan welke zich ten doel stelt, …”

  men maakt al een elementaire grammaticale fout in de eerste zin van hun “Missie”.

 114. Jan Willem Nienhuys says:

  PS. de website van Hester Visser – would-be supervaccinatieoverkoepelaar is http://www.praktijkrosarium.nl/even_voorstellen

  en wat lees ik daar:

  hier geldt 1 + 1 = 3.

  Precies wat ik elders al zei.

 115. JennyJo says:

  Het is me opgevallen dat het vaak misgaat als het woord “welke” gebruikt wordt. “Welke” is een woord welke vaak tot raar Nederlands leidt.

  Wel erg fijn om te weten dat het een orgaan is trouwens, die VaccinatieRaad. Waarom niet gewoon: “De VaccinatieRaad is onafhankelijk en stelt zich ten doel…” Altijd die opgeblazen apentaal hetwelk er alleen maar toe dient om het allemaal heel gewichtig te doen lijken.

 116. JennyJo says:

  O ja, 1 + 1= 3. Wat fijn, wat zal zij voordelig boodschappen doen zeg, 2 kopen, 3 meenemen.

  Ik kan trouwens ook niet tegen komma’s op rare plaatsen. En “beiden” in plaats van “beide”.

 117. wilmamazone says:

  Welk een dwaasheid! :mrgreen:

 118. JennyJo says:

  Elza van Swieten is vaag spiritueel

  Nou, zeg dat wel! Ik kan trouwens ook niet tegen Dunglish en de tekst op Elza’s website hangt er wel heel dicht tegenaan.

 119. JennyJo says:

  Om zoveel dwaasheid uit te roeien heb je een flink orgaan nodig met welke je dat kunt doen!

  Ik kom er al helemaal in. 🙂

 120. Jan Willem Nienhuys says:

  ja, en “standpunten in te nemen omtrent vaccins en vaccinaties in de breedste zin des woords”

  Wat zou een vaccinatie in de brede zin des woords zijn? En bij ‘standpunten’ moet ik altijd denken aan de wiskundige grap: ‘een standpunt, dat is wanneer de straal van de gezichtskring nul is’.

  “Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0. Und das nennen sie ihren Standpunkt.” toegeschreven aan Einstein, Hilbert en Euler.

 121. JennyJo says:

  De breedste zin des woords. Niet gewoon breed, maar de aller-, aller-, állerbreedste zin des woords. Voor minder doen ze het niet, de mensen welke bij dat overkoepelend orgaan zitten.

  Ik moet zo lachen om je standpunt!

 122. JennyJo says:

  Beste allen, het was een leuke avond. Ik ga nu naar mijn bed welke al tijden op mij wacht.

 123. wilmamazone says:

  JJ:

  De breedste zin des woords. Niet gewoon breed, maar de aller-, aller-, állerbreedste zin des woords.

  Dat bepalen ze met hun duim welke van hier tot Tokio reikt. Daar hebben álle anti-vaccinanten in meer of mindere last van, om vermeende serieuze standpunten in te kúnnen nemen omtrent vaccins en vaccinaties. O.a. draaien, verdraaien en het verkopen van aantoonbare leugens in opgeblazen apentaal. Niets ontziend met mensenlevens spelen, en nu met name dat van kleine kinderen.

 124. wilmamazone says:

  Homeopaat Ciska Buis:
  http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/cisca_buis_luis_in_de_vaccinatiepels_1_759464

  Ze wijst op de mogelijkheden van goede begeleiding, zoals het geven van vitamine A. „Er zijn diverse publicaties die het belang van bijvoorbeeld vitamine A-toediening bij mazelen onderstrepen, niet alleen in derdewereldlanden, maar ook in Nederland. En ook van vitamine C zijn heilzame effecten beschreven. Zulke vitamines ver­lagen de kans op complicaties.”

  Van koortsverlagende middelen als paracetamol moet ze daarentegen niets hebben. „Onderdruk je de koorts met een pijnstiller/koortsverlager, dan verzwak je de lichaamsafweer en rem je de antistofvorming. Koorts is een wapen van het lichaam in de strijd tegen ziekteverwekkers. Virussen vermenigvuldigen zich langzamer bij een hogere lichaamstemperatuur. Koorts moet je koesteren. Tenzij er een bijzondere medische reden is die het nodig maakt de hoge temperatuur te verlagen. En zorg voor rust en regelmaat voor je kind, ook na herstel. Want na de mazelen is de vatbaarheid nog wekenlang verhoogd.”

  In het schrijven van antroposofisch consultatiebureau:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2013/07/21/feiten-en-fabels-over-mazelen-en-vaccinatie/comment-page-1/#comment-41525

  (..)Met name voldoende vitamine A kan de complicaties bij mazelen beperken; denk hierbij aan biologische voeding metbètacaroteen (alle donkergroene bladgroenten; rode, oranje en gele groenten; mango’s en mandarijnen). Bètacaroteen wordt in het lichaam naar behoefte omgezet in vitamineA. Andere bronnen van vitamine A: zuivel en vis. Moeders die borstvoeding geven doen er goed aan deze producten ook op hun eigen menu te zetten.

  Krijg je kind koorts dan is het van belang de koorts zijn werk te laten doen in een rustige en enigszins verduisterde kamer (dat laatste omdat de slijmvliezen van de ogen van je kind geïrriteerd zijn en hij of zij daardoor lichtschuw wordt).Houd je kind in bed zolang er koorts is. Laat je kind geen televisie kijken of computerspelletjes doen. Veel te belastend voor de zintuigen en staat het beter worden daardoor in de weg.
  Lees liever even voor, maar waarschijnlijk is je kind te ziek om iets lang vol te houden; liever vaker een stukje dan lang achter elkaar.

  Geef geen pijnstillende of koortsverlagende middelen (geen paracetamol). Bij kinderen die dit wel gebruiken is de kans op complicaties verhoogd.

  Laat je kind veel drinken: vruchtensap (vitamine C), lauwe kruidenthee
  (lindebloesem/vlierbloesem) en wortelsap (vitamine A). Je kind kan wel een paar dagen zonder vast voedsel, geef een rijstewafel als zij of hij weer een beetje trek krijgt. Maar dring die eerste week niks op.

  Over het toedienen van extra vitamines bij ongevaccineerden tijdens een mazelenuitbraak in Nederland kan ik kort zijn:
  Dat heeft geen enkele toegevoegde waarde en is het een fabeltje dat complicaties ermee te voorkomen zijn /de kans daarop te verlagen is.

  Wat koorts betreft, is het verneukeratieve van de Homeootjes en Soofjes dat ze niet hélemaal ongelijk hebben:
  http://www.thuisarts.nl/koorts-bij-kinderen/mijn-kind-heeft-koorts

  Samenvatting
  Koorts wil zeggen dat de lichaamstemperatuur boven de 38 graden komt.
  Koorts kan geen kwaad en is geen reden tot ongerustheid.
  Zorg ervoor dat uw kind genoeg drinkt.
  Bel direct uw huisarts als uw kind jonger is dan drie maanden en koorts krijgt.
  Als uw kind ouder is dan drie maanden, kunt u drie dagen afwachten.
  Bel direct uw huisarts als u merkt dat uw kind steeds zieker wordt.

  https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/kinderen-met-koorts

  Wat de Homeootjes en Soofjes vergeten te vermelden is de incubatietijd van de zogenoemde kinderziekten:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Incubatieperiode

  De incubatieperiode of incubatietijd van een ziekte is de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste klinische symptomen van de ziekte.

  Dat betekent dus dat het betreffende virus (BMR) al een hele tijd de eigen gang is kunnen gaan, zonder dat het immuunsysteem daar snel een antwoord op had. Bij de eerste klinische symptomen is dus al een flinke grens overschreden en is het een fabeltje dat pas daarna mogelijke complicaties ontwikkeld worden.

  Ik weet niet hoe het precies zit met bijvoorbeeld hersenvliesontsteking door mazelen, maar wel die van de bof toen daar nog geen vaccinatie tegen was. Na een paar hangerige dagen begon bij mijn dochter, toen kleuter, in de loop van een dinsdag een wang op te zwellen. Om een uur of half vijf ’s middags werd door de huisarts bof bevestigd. De volgende morgen haalde ik haar met hersenvliesontsteking uit bed. Een typisch verschijnsel van deze virale hersenvliesontsteking is nou net géén hoge koorts, maar een temperatuur van zo’n 38.5. Dat het goed mis was, merkte ik aan haar gedrag; ze was nog maar nauwelijks aanspreekbaar en herkende mij niet echt. Huisarts weer gebeld en die was er vrijwel onmiddelijk. Het ziekenhuis werd door hem gebeld en daar heb ik haar even later zelf naartoe gebracht, waar bij aankomst al een heel team stond te wachten. Hoe dat verder verliep, is een ander hoofdstuk. Het gaat er nu om en over dat je een complicatie niet zelf in de hand hebt/kan hebben.

  http://www.thuisarts.nl/bof/mijn-kind-heeft-bof

  Er zijn geen medicijnen waar bof van geneest of eerder van over gaat. Wel kunt u paracetamol geven als uw kind pijn heeft of zich vervelend voelt. Het onderdrukken van koorts met paracetamol heeft geen zin en is ook niet nodig.

 125. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik lees met verbazing mee op het facebook van het rvp. Een paar dingen:
  1. Dat enkele jaren terug veel artsen vlekjesziektes aanzagen voor mazelen die het niet waren komt omdat de mazelen zo zeldzaam waren. Als vrijwel alle kinderen vroeger of later mazelen krijgen dan zijn er in een typische huisartsenpraktijk met 2000 personen jaarlijks 30-50 geboortes en dus ook jaarlijks gemiddeld zoveel mazelengevallen, behalve dat het in golven komt. Elke huisarts zag dus zoveel mazelengevallen dat die zich niet makkelijk vergiste. Bovendien waren toen de andere vlekjesziektes even zeldzaam als ze nu zijn. Het is dus best mogelijk dat vroeger mazelen 30 maal zo vaak voorkwam als andere vlekjesziekten en nu net andersom. Helaas is deze eenvoudige berekening te hoog gegrepen voor de antivaxers.
  2. De afname van de mazelensterfte is ook doordat in de ziekenhuizen complicaties beter behandeld kunnen worden, zeker sinds er antibiotica zijn. Het is niet alleen de voeding.

 126. JennyJo says:

  Het is dus best mogelijk dat vroeger mazelen 30 maal zo vaak voorkwam als andere vlekjesziekten en nu net andersom. Helaas is deze eenvoudige berekening te hoog gegrepen voor de antivaxers.

  (Vet van mij) Dat vrees ik ook. Maar uitleggen heeft geen zin, ze zullen het gewoon ontkennen want mazelen bestaat niet. Het valt hen daarbij blijkbaar niet op dat ze wel voortdurend roepen dat “we” “vroeger” gewoon allemaal mazelen kregen.

 127. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  Ik lees met verbazing mee op het facebook van het rvp. Een paar dingen:

  Dat doe ik ook en er valt heel wat onzin te benoemen en te debunken. De kern van het probleem wordt voortreffelijk samengevat door ene meneer of mevrouw Jo van Ringen in het draadje van 21 juli: Een evenwichtige discussie over (voorlichting over) vaccineren op nujij.nl:…..

  Jo van Ringen Mijn mening: dat het RVP zich in allerlei bochten moet wringen om de vragen op deze facebookpagina te beantwoorden danken we aan een groep fanatiekelingen die het internet – en dus ook deze facebookpagina – volplempen met verdraaiingen, regelrechte onwaarheden, bizarre complottheorieën en allerlei andere ongefundeerde bangmakerij en zogenaamde vragen over vaccinaties. Diezelfde fanatiekelingen zie ik als de belangrijkste oorzaak voor het dalen van de vaccinatiegraad. Ik vind het treurig dat ze ook deze pagina proberen te gebruiken als zeepkist om hun gevaarlijke onzin te verkondigen.
  dinsdag (gisteren red.) om 12:43

  Het komt er voor deze fanatici op neer dat alles wat het RVP zelf zegt, of de enkeling die daar iets positiefs te berde brengt over vaccinatie, per definitie onder de noemer valt: ‘Het is niet goed of het deugt niet’.

  Kampioen kromdenken is tot nu toe die Vacunas Autismo. Iemand van Spaanse afkomst ofzo – de eigen facebookpagina is iig grotendeels in die taal-, die bij het RVP, in regelmatig slecht Nederlands, de boel volplemt.
  De ‘discussie’ over het berekenen van het aantal mazelengevallen is te vinden in deze draad van afgelopen maandag:

  Iemand heeft een vraag gesteld over het aanleveren van gegevens over mazelen aan de ECDC. De Nederlandse gegevens waren nog niet geactualiseerd en deze persoon gaf aan dat ‘vreemd’ te vinden. Ik kan die opmerking niet meer terugvinden in de brij aan posts en reacties op posts. Maar navraag levert op dat …….

  https://www.facebook.com/rvp.vaccinaties

 128. Renate says:

  Het komt er voor deze fanatici op neer dat alles wat het RVP zelf zegt, of de enkeling die daar iets positiefs te berde brengt over vaccinatie, per definitie onder de noemer valt: ‘Het is niet goed of het deugt niet’.

  Natuurlijk, want het RPV is van de overheid en de overheid deugt niet. Bovendien heeft de overheid natuurlijk grote belangen bij Big Pharma en zoals we allemaal weten, deugt Big Pharma al helemaal niet. Iedereen die de ‘leugens’ van de overheid, of Big Pharma verspreidt, wordt hetzij betaald door Big Pharma, of heeft zich door de overheid laten bedriegen. Alleen de anti-vaccinanten denken zelf na en zijn goed geïnformeerd. Zij hebben namelijk alles gelezen en trappen niet in de propaganda van Big Pharma. Artsen en andere deskundigen zitten allemaal in de zak van Big Pharma, want ze hebben allemaal met Big Pharma te maken gehad. Alleen degenen die Big Pharma afwijzen, zijn te vertrouwen.

  Ik wacht overigens nog steeds op m’n cheque van Big Pharma, zodat ik op vakantie kan in een auto met chauffeur naar een 5-sterren hotel.
  😀

 129. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik vermoed dat “Sjaak” degene was die er een punt van maakte dat het ECDC niet uptodate is.

 130. Jan Willem Nienhuys says:

  “er valt heel wat onzin te benoemen en te debunken” … en het debunken gebeurt niet accuraat genoeg. Dat komt volgens mij gedeeltelijk doordat ‘rvp’ in feite een PR-medewerker is, die voor elke inhoudelijke vraag bij een medewerker moet zijn – die dan met vakantie is.

  De VtdK heeft lang geleden ook een reactiemogelijkheid gehad bij artikelen, en die schielings weer afgeschaft omdat dit heel veel getrol aantrok en de websiteredactie toen geen zin had om als een bok op de haverkist te gaan zitten modereren.

 131. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  Ik vermoed dat “Sjaak” degene was die er een punt van maakte dat het ECDC niet uptodate is.

  Dat kan ook ik niet zo snel terug vinden. Sjaak is geen anti-vaccinant, maar een zelfbenoemd deskundige met een eigen evangelie. Weet ook van geen ophouden, blijft zichzelf maar herhalen -het liefst in de derde persoon- , zoals nu enkele minuten geleden ook weer bij dat bovengenoemde draadje over ECDC:

  Sjaak Fioole Beste Tim: tandarts Sjaak heeft ná eigen leukemie op 31 jarige leeftijd, overigens inclusief hersenen, goed proberen op te schrijven wat voor omstandigheden er van te voren waren: dan blijkt dat er minstens 2 eerstelijnsgezondheidswerkers in mijn eigendirecte omgeving wild- type mazelen hadden 23 en 8 maanden voor eigen leukemie- diagnose. Van 1 weet ik zeker dat dat een door ziekenhuis bevestigde diagnose betrof, namelijk bij een collega- tandarts in de buurt. Vervolgens kijkend naar andere leukemie- patienten, retrospectief en prospectief, zie je allerhand coincidenties i.vm. wild- type mazelen. Mijn conclusie is dat samenleving wild- type mazelen schromelijk onderschat, ook i.v.m. kanker. Niemand heeft gezegt dat wild- type mazelen direct kanker geeft, wel is eenduidig bekent dat wild- type mazelen onder andere Interleukine 12 plat legt bij betroffenen over wat langere tijd, daarbij is “geheugen” van immuunsysteem langduriger helemaal in de war. Zelf had ik geen verschijnselen van mazelen vóór eigen leukemie, dat is nu juist ook het gemene van een dergelijk virus bij omstanders van mensen die wel open- mazelen hebben. Nu snap ik ook wel dat men in Nederland redeneert dat men nu 13 jaar nagenoeg mazelen- vrij was, toch is dát ook weer niet zo, druk van dit virus uit het europese buitenland is nooit weggeweest in Nederland, dát zag ik wederom weer bij mijn medepatienten. Mensen hadden mazelen gehad in eigen jeugd, waren ook dubbel- gevaccineert en virus legt genadeloos de immuniteit weer lam na hernieuwd contact met het wild- type virus. Een dergelijk virus gaat gewoon dwars door samenleving, vaak ook zonder dat mensen werkelijk open- mazelen ontwikkelen. Ook stelde ik vast dat ook mensen die niet geimmuniseert waren tegen wild- type mazelen oncohaenatologische ziekten ontwikkelden.

  Het klopt m.i. van geen kanten wat die allemaal beweert/meent te mogen beweren, en zorgt zodoende op zijn eigen manier voor onnodige bangmakerij.

 132. JennyJo says:

  (…)en de websiteredactie toen geen zin had om als een bok op de haverkist te gaan zitten modereren.

  En dat is wel precies wat je moet doen in dit soort situaties, anders gaat het alleen maar tegen je werken. Je moet echt meteen inhoudelijk reageren, liefst op niveau 1 zodat echt iedereen het snapt.

 133. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  “er valt heel wat onzin te benoemen en te debunken” … en het debunken gebeurt niet accuraat genoeg. Dat komt volgens mij gedeeltelijk doordat ‘rvp’ in feite een PR-medewerker is, die voor elke inhoudelijke vraag bij een medewerker moet zijn – die dan met vakantie is.

  Er staat ergens- weet zo gauw niet meer waar precies- dat de facebookpagina van het RVP bemenst wordt door meerdere PR-personen. Die personen zijn inderdaad regelmatig slecht op de hoogte, en het argument dat een deskundige medewerker met vakantie is, slaat inderdaad nergens op.
  Bovendien heb ik het gevoel dat ze maar half weten uit welke hoek het zooitje ongeregeld hoofdzakelijk komt reageren. Vanuit o.a. de NVKP, die zelfbenoemde Vaccinatieraad, de Verontruste Moeders die tegen betaling onzinnig advies en/of ‘alternatieve’ behandelwijzen en/of dubieuze boekjes in de aanbieding hebben. Over belangenverstrengeling gesproken!

 134. wilmamazone says:

  De laatste nieuwe stand van zaken:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3489098/2013/08/08/Bijna-1000-besmettingen-mazelen-gemeld.dhtml

  Op dit moment zijn er 921 gevallen van mazelen gemeld, 141 meer dan vorige week. Daar zitten 21 nieuwe ziekenhuisopnames bij. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag. Het aantal is echter een ‘grote onderschatting’ van het werkelijke aantal ziektegevallen. De meeste mensen stappen namelijk niet naar de huisarts als ze besmet zijn met de ziekte.

  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Tabellen_grafieken/Infectieziekten/Mazelensurveillanceoverzicht

  Ten opzichte van het vorige overzicht (31 juli 2013) zijn 141 nieuwe mazelen gevallen, waaronder 21 ziekenhuisopnames, gemeld. Er is 1 nieuwe middelbare school met mazelen verspreiding. Er zijn 2 nieuwe GGD regio’s (GGD Fryslân en GGD IJsselland). De gevallen gemeld bij de GGD Fryslân waren op vakantie in Friesland maar wonen elders in Nederland.

 135. wilmamazone says:

  Volgens dit bericht verspreidt mazelen zich nu ook onder antroposofen, maar waar die wijsheid vandaan komt?!:
  http://nos.nl/artikel/537877-mazelenbesmettingen-toegenomen.html

  Ook onder antroposofen verspreidt de ziekte zich. Zij geloven dat een ziekte heilzaam kan zijn voor het lichaam en weigeren daarom soms een inenting.

  Volgens het RIVM is 95 procent van alle kinderen in Nederland ingeënt. Van de overige 5 procent is naar schatting één vijfde gereformeerd. De rest bestaat uit mensen die kritisch staan tegenover het inentingsprogramma zoals de eerder genoemde antroposofen.

  Update: Er staat nu ook:

  De afgelopen maanden zijn zeker elf mensen opgenomen in het ziekenhuis.

  Vakantiemedewerker aan de bak of wat?!

 136. Jan Willem Nienhuys says:

  Die elf, dat was het aantal dat in de week tot 1 augustus was opgenomen. Die antroposofen houd ik voor een verdere mutatie van Trouw-canard.

 137. wilmamazone says:

  De virtuele mazelenkroeg is ook weer open *zucht*, maar wel goed voor de kijkcijfers 😉 :
  http://www.nujij.nl/algemeen/bijna-1000-besmettingen-mazelen-gemeld.24438457.lynkx

  37: 27 minuten geleden door Ben Bilderberg

  @14 Worden de ouders van de kinderen die besmet zijn geraakt en geen inenting hebben gehad nog vervolgd voor kindermishandeling? Wat een belachelijke reactie van u. Worden de ouders die de alles geloven wat de overheid hun voorhoud ook vervolgd omdat ze hun kinderen hebben laten vergiftigen? U moet alles geloven wat de propaganda machine van de farmacie u in de oren toetert. Farmacie en overheid zijn één en spelen dus onder één hoedje. Kijk eens op https://cryptocheilus.wordpress.com/ en huiver!

  En Renate maar op d’r centjes wachten, ocherm toch! 😆

 138. wilmamazone says:

  Inmiddels ook een reactie van duidelijk Elza van Swieten:

  79: 12 minuten geleden door elzaza

  En hoeveel kinderen zijn er inmiddels al weer beter? Dat wordt niet gemeld. Het lijkt alsof het optelt, maar het is een momentopname. Bovendien is het RIVM duidelijk aan het goochelen met getallen: http://vaccinatieraad.nl/nieuws/rivm-goochelt-met-data/

  update: en even later:

  83: 8 minuten geleden door elzaza
  Er zijn trouwens ook 2 gevallen van autisme geregistreerd door Lareb. Zoek eens op http://www.lareb.nl/Databank/Zoek-op-geneesmidde …- en vul dan MMR in (zo heet het vaccin) – even wachten en selecteer dan de volledige naam van het vaccin: BOF/MAZELEN/RUBELLAVACCIN 1 DOSIS (MMRVAXPRO) – je krijgt dan een hele lijst bagger te zien dat gemeld is naar aanleiding van de vaccins. In de rij met ‘Zenuwstelsel’ zie je 2 gevallen van autisme in 2013.

  Daar wordt niet over bericht door het RIVM. Hoe zou dat komen?

 139. Hannelore says:

  Volgens mij heeft Elza van Swieten een ban gekregen op de FB-pagina van het RVP.

 140. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  Die elf, dat was het aantal dat in de week tot 1 augustus was opgenomen. Die antroposofen houd ik voor een verdere mutatie van Trouw-canard.

  De volgende update:
  http://nos.nl/artikel/537877-mazelenbesmettingen-toegenomen.html

  De afgelopen maanden zijn 58 mensen opgenomen geweest. Daarvan liggen er elf nu nog in het ziekenhuis.

  Dat stukje klinkt al anders, maar ff geen zin en tijd om uit te zoeken of het nu wèl klopt.

 141. Renate says:

  Farmacie en overheid zijn één en spelen dus onder één hoedje. Kijk eens op https://cryptocheilus.wordpress.com/ en huiver!

  Waar kan ik op deze site vinden dat farmacie en overheid één zijn en onder één hoedje spelen?
  Ik neem toch niet aan dat men mijn reactie ineens als een bewijs hiervan ziet.

 142. Renate says:

  En ja hoor op Nujij bakt deze ze ook weer bruin

  1 uur 23 minuten geleden door meliskeb
  Voor degenen die nog steeds slapen: wordt wakker!

  Ik was tot enkele maanden geleden net zo’n schaap die de kudde volgde maar ik ben nu gelukkig wakker geworden. En kijk met heel andere ogen tegen alles aan. Ons dochtertje (net 1 jaar) heeft de eerste 3 vaccinaties gehad, maar dat waren ook gelijk de laatste 3! Ik ben niet gelovig en geen antroposoof (alhoewel ik daar nu veel positieve punten in zie!), ik ben een wakker mens geworden en zie de daadwerkelijke waarheid eindelijk in! Niet alleen op het gebied van vaccineren!

  Mensen begrijp nu eens dat overheden, rijke machtige mensen in het bankwezen, in de media, de farmaceutische industrie enz enz echt niet het beste met ons voor hebben. Deze mensen gaan over lijken en denken alleen maar aan hun eigen portemonnee! En daarom willen deze mensen juist alleen maar dat we zieker worden en dat we met zn allen dommer worden. Daar verdienen ze juist geld en macht mee. En iedereen trapt er maar in. Kijk maar naar de oh zo gevaarlijke terreur dreigingen. …hahahaha bangmakerij!

  Ben blij dat er steeds meer mensen wakker worden, dat de grootste terroristen zelf maar eens aangepakt worden! We leven in een systeem wat aan elkaar hangt van leugens en bedrog. En dat zien steeds meer mensen in.

  Hopelijk volgt de rest snel en komt er een einde aan al die onzin…

  Ik hoop ook dat er snel een eind aan de onzin komt, maar dan wel aan de onzin die ant-vaccinanten verspreiden.

 143. JennyJo says:

  Volgens mij heeft Elza van Swieten een ban gekregen op de FB-pagina van het RVP.

  Die Vacunas Autismo is ook nodig aan een ban toe, die beweert dat bloedarmoede wordt “verkocht” als kanker (leukemie) om de mensen maar de chemo te krijgen – waar ze dan aan doodgaan natuurlijk, volgens hem. Edit: genoemde reactie is inmiddels verwijderd door het RVP en de draad is gesloten.

  Dit zegt Vacunas Autismo ook nog:

  Omdat de differentiële diagnose tussen bloedarmoede en leukemie is gewoon het hebben van meer dan 20% blast-cellen in het merg (zie http://emedicine.medscape.com/article/197802-overview ). Maar dit verschijnsel is ook gewoon een gevolg van ondervoeding, want door een tekort aan vit. B12 en foliumzuur worden de blast-cellen groter, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Megaloblastic_anemia Dus weer een nep-diagnose en de bijbehorende onnodige iatrogenische schade die gewoon met de juiste voeding kon werden geholpen.

  Ik heb het vaker gezegd en ik zeg het nog maar eens: in kwakland gaat nooit iemand dood aan kanker, alleen maar aan reguliere behandelingen voor kanker. En alle kanker – als het al bestaat – is simpelweg te genezen met gezond eten.

  Dit soort mensen heeft dus natuurgeeskundige/homeopathische en weet wat voor praktijkjes en rotzooit en kletst er lekker op los, met alle gevaren van dien.

 144. wilmamazone says:

  Renate:

  Waar kan ik op deze site vinden dat farmacie en overheid één zijn en onder één hoedje spelen?
  Ik neem toch niet aan dat men mijn reactie ineens als een bewijs hiervan ziet.

  De complotter, met de veelzeggende nick Bilderberg, bedoelt te zeggen dat deze héle site uit de koker van Big Fharma en/of de overheid komt.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie

  Deze conferenties worden beschouwd als een complot om o.a. de wereldbevolking uit te roeien.
  Op onder meer de site van Jonkers van alles over te vinden.

  Maak je niet druk. O.a. ik heb al jaren geleden te horen gekregen dat ik betaald werd door het RIVM en/of de regering en/of Big F.. JennyJo and me bezitten samen een grote villa ergens ver weg en als je braaf blijft, mag je een keer mee in onze privé jet. 😆

 145. Hannelore says:

  We kennen elkaar nog niet zo lang, maar mag ik ook mee? 🙂 🙂

 146. JennyJo says:

  Ja hoor, jij mag ook mee, geld genoeg!

 147. wilmamazone says:

  JJ:

  Die Vacunas Autismo is ook nodig aan een ban toe, die beweert dat bloedarmoede wordt “verkocht” als kanker (leukemie) om de mensen maar de chemo te krijgen – waar ze dan aan doodgaan natuurlijk, volgens hem.

  Inmiddels bijgelezen bij draadje: Iemand heeft een vraag gesteld over het aanleveren van gegevens over mazelen aan de ECDC….. en het is intussen idd nog erger dan geworden, en is m.i. Vacunas Autismo niet de enige die eens nodig gestopt mag worden. Het is Sjaak -al zijn mogelijke goede bedoelingen ten spijt- die dit soort discussies uitlokt als zelfbenoemd kankerdeskundige.

 148. JennyJo says:

  En ja hoor, een kloon van Vacunas Autismo heeft zich gemeld op facebook.

 149. Hannelore says:

  Ze zijn wat strenger aan het worden op facebook. De vaste medewerkers komen zeker zo langzamerhand weer terug van vakantie 🙂

 150. Renate says:

  Maak je niet druk. O.a. ik heb al jaren geleden te horen gekregen dat ik betaald werd door het RIVM en/of de regering en/of Big F..

  Wat een heerlijk simpel wereldbeeld hebben deze jongens toch. Iedereen die het niet me ze eens is, wordt daarvoor betaald. Alleen de anti-vaccinanten weten hoe het echt zit en wie daar al te vaak tegenin gaat, staat op de loonlijst van allerlei duistere organisaties, zoals Big Pharma, of de overheid.
  Zou het feit dat DSM een van de grootste vitamine-producenten, de vitamine-promotors niet te denken moeten geven over ‘Big Supplement”?

 151. Jan Willem Nienhuys says:

  Het opmerkelijke vind ik dat ‘blokkeren’ bij RVP-facebook inhoudt dat alle opmerkingen van zo iemand met terugwerkende kracht verwijderd worden. Alles waar zo iemand ijverig op heeft zitten zwoegen lost op in het niets.

 152. Hannelore says:

  Tevens klopt dan die hele draad niet meer.

 153. JennyJo says:

  Ja, en de reacties waar anderen ijverig op hebben zitten zwoegen slaan nergens meer op.

 154. JennyJo says:

  Ik snap het ook niet zo goed. Is ook alles van mevrouw Van Swieten verdwenen dan?

 155. wilmamazone says:

  JJ:

  Ik snap het ook niet zo goed. Is ook alles van mevrouw Van Swieten verdwenen dan?

  Zo te zien wel ja. In het draadje: Uit een artikel in Trouw van afgelopen zaterdag is abusievelijk het beeld ontstaan dat RIVM heeft gezegd dat de grootste groep mensen die niet willen vaccineren, antroposofen zijn. Dat is een …… wordt ze herhaalde malen aangesproken, maar nu dus in het luchtledige.

 156. JennyJo says:

  Ik denk dat het aan Facebook ligt. Bij een weblog kun je iemand achter een filter zetten en dan per reactie modereren. Dat zal bij Facebook waarschijnlijk niet kunnen.

 157. wilmamazone says:

  Elma Drayer in Trouw vandaag met:
  Prima, die aandacht voor het esoterisch gedachtengoed

  Nu kan het best dat Yolande te Giffel geen kennis heeft van álle onfrisse ideeën die genoemde kwakzalveres uitdroeg. Bijvoorbeeld niet weet dat Uyldert in het oorlogsjaar 1941 warme woorden schreef over ‘het Germaansch kosmisch besef’. Noch dat ze tot haar laatste hoogbejaarde snik de superioriteit van het zuivere blanke ras propageerde onder wiens bezielende leiding de mensheid ooit zal terugkeren tot de Eenheid – of zoiets.

  Maar bij een geïnterviewde die zo ongeveer om de andere alinea verzucht dat de buitenwereld zich te weinig verdiept in de achtergrond van haar opvattingen (‘Ik vind dat je niet moet praten over dingen waar je helemaal geen verstand van hebt’) is die onwetendheid toch wat pijnlijk.

  Maar ja. Je onbegrepen voelen – ze zijn er dol op in het alternatieve circuit.

  eindquote:

  Van mij mag iedereen klagen over onbegrip. Maar klagen over onbegrip voor je onbegrijpelijke opvattingen – het blijft toch een toch een tikje curieus.

  En wie is er weer als de kippen bij op z’n stokpaardje. Tandarts Sjaak *zucht*

 158. Renate says:

  Dit vond ik een juweeltje als reactie op het stuk van Elma Drayer

  emiellienne

  Nuttig hoor, dien Drayer die na zaterdag nog even komt bumperkleven op donderdag in de stijl van de “roddelpers”, spelen op de “man”. Niet wetend dat Mellie Uyldert heel veel deed voor o.a. de medische astrologie toen daar nog geen wetenschap was. Zal het wel te druk hebben met haar Heleen van Rooyen boekjes ofzo. Maar dan schoenmaker, blijf bij je leest en uit je kif over gebrek aanspirualiteit niet op dingen waar je geen kaas van gegeten hebt…

  “Medische astrologie, toen daar nog geen wetenschap was?” Over welke wetenschap heeft Emiellienne het dan? Is medische astrologie tegenwoordig dan een wetenschap? Misschien in de dromen van Emiellienne, maar ik ben nog nooit bij een arts geweest, die me eerst naar m’n sterrenbeeld vroeg, of eerst m’n horoscoop ging trekken, voor hij, of zij me medicijnen voorschreef.

 159. Jan Willem Nienhuys says:

  Er is in Nederland een handvol artsen dat aan astrologie doet, en in mijn dorp is zelfs een NVAA-lid, tevens homeopaat die expliciet zegt aan medische astrologie te doen. In Heerenveen zit er nog een inmiddels AOW-trekkende natuurarts die ook deze richting is toegedaan.

 160. JennyJo says:

  “Medische astrologie”… Net als je denkt dat het niet gekker kan, jawel hoor, daar is-tie dan. *zucht*

 161. wilmamazone says:

  JJ:

  “Medische astrologie”… Net als je denkt dat het niet gekker kan, jawel hoor, daar is-tie dan. *zucht*

  Een voorbeeld:
  http://www.astrologie.ws/med.htm

  “Medische Astrologie” is een praktijkboek, maar wel vanuit een spiritueel-filosofische achtergrond. Het werd geschreven voor niet medische astrologen, die reeds in de praktijk werkzaam zijn of daarvoor studeren. De schrijfster, Joyce Hoen, gaf jarenlang les in medische astrologie op een academie voor natuurgeneeskunde, en heeft haar inzichten nu eindelijk in een boek neergelegd. Zelfs indien je niet geïnteresseerd zou zijn in ziekte en gezondheid, dan nog kan dit boek een waardevolle verdieping zijn voor de horoscoopduiding. Het leert je hoe naar een horoscoop te kijken indien er sprake is van medische kwesties. Het boek is inmiddels nagelezen door een arts die er erg over te spreken was. Het boek gaat echter niet uit van het principe dat astrologen in de rol van een arts kunnen kruipen, integendeel. Astrologen hebben hun eigen vak, namelijk het geven van betekenis aan horoscoopfactoren, het verkrijgen van inzicht wat tot bewustwording leidt, en het in kaart brengen van tijdcycli. In dit boek wordt het toegepast op ziekte en gezondheid.

  Inhoud: “het gereedschap; de filosofie van medische astrologie; het lokaliseren van een probleem in de horoscoop; astma; huidklachten/eczeem; de rol van het 8e huis; reuma; het Reckeweg model en Mars; de Maan; eetpatronen; de elementen en voeding; Anorexia Nervosa; de Guna’s, de miasma’s van Hahnemann en de astrologie; de interactie tussen Saturnus en Neptunus (Myalgische Encefalitis of CVS syndroom, verslavingen); Pluto; de chakra’s; en Pluto in Boogschutter)

  update:
  Hier een boekie van Uyldert zelf:
  http://www.bol.com/nl/p/astrologie-3-medische-astrologie/666823645/

  Al in het oude Griekenland werd er een verband gelegd tussen de standen van de planeten van de mens (zijn horoscoop) en zijn lichamelijke gesteldheid, van waaruit de medische astrologie zich heeft ontwikkeld. In dit boek komen veel van die samenhangen aan bod vanuit een achterliggende visie die sterk geënt is op de antroposofie en de karmagedachte. De relatie lichaam/psyche speelt een belangrijke rol. De officiële medische wetenschap stelt bij diverse verbanden (grote) vraagtekens, mede door de in hun ogen boude beweringen. Daarentegen wordt dit boek in een aantal alternatieve richtingen al jaren als handboek gebruikt. Bij elk ziektebeeld worden horoscoopvoorbeelden gegeven (die vrij klein zijn afgedrukt). Kaft in blauwtinten met eenvoudige afbeelding.
  (Biblion recensie, K. Hamaker-Zondag.)

 162. Jan Willem Nienhuys says:

  Lees http://www.skepsis.nl/antroposofisch.html maar eens. Er zijn toch waarschijnlijk wel een paar antro-artsen die de antroposofische geneesmiddelleer ernstig nemen. Belangrijk schijnt te zijn dat je bij het voorschrijven van zulke middelen het ook allemaal aan de patiënt moet uitleggen.

 163. wilmamazone says:

  Reactie onder het artikel van Drayer:

  lina
  Op de site van de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken, nvkp.nl , wordt het waarom van niet vaccineren duidelijk. Daar zou eens wat meer aandacht voor moeten zijn.
  08/08/13 19:33

  Doen we ‘m nog maar een keer:
  Kritisch Prikken liegt over mazelen

  Je kunt beter vragen waar ze niet over liegen bij dat clubje van hoofdzakelijk homeopaten en wat antroposofen met ieder hun eigen variant van fantasiegeneeskunde; dan ben je snel klaar.

 164. wilmamazone says:

  Quote uit het bovenstaande artikel van Dryer:

  Ook Madeleen Winkler, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, legde op deze pagina’s dinsdag uit dat de kwestie héél anders ligt dan wij in de buitenwereld denken. Antroposofen hebben namelijk géén bezwaar tegen vaccineren, zoals uw krant dit weekend had geschreven. In antroposofische kring wordt juist uiterst ‘genuanceerd’ over het vraagstuk gedacht. Waarna dokter Winkler ons niettemin inpeperde hoe zegenrijk het is voor het immuunsysteem van een kind om ‘een koortsende ziekte zoals mazelen’ te doorstaan.

  Hier een artikel uit 2009:
  Vaccineren of niet? Antroposofische gezichtspunten, door Madeleen Winkler

  Onze meest menselijke eigenschap is het vermogen tot ontwikkeling. Een ontwikkeling die voorbij de grenzen van geboorte en dood gaat. In de loop van hun kinderjaren leren kinderen lopen, spreken en denken. Maar niet alleen dat. Ze ontwikkelen lichamelijke afweer, hun immuunsysteem, tegen ongewenste stoffen en invloeden van buiten. Dat gebeurt door verkoudheden, maar ook door klassieke kinderziektes zoals bof, mazelen, rode hond en kinkhoest. Van nature heeft ieder mens de aanleg om die ziektes door te maken. Kijk je vanuit het gezichtspunt van karma en reïncarnatie dan is dat een mogelijkheid om een eenzijdige aanleg te vereffenen en meer mens te worden.(1)

  Door onder begeleiding een ziekte goed door te maken kan het lichaam van een kind iets ‘leren’. Niet alleen ontwikkelt het immuunsysteem zich, ook de levenservaringen die we opdoen dragen bij aan onze ontwikkeling. Bij kinderen die gevaccineerd zijn, kan men extra aandacht in de opvoeding besteden aan zulke ontwikkelingsmogelijkheden. Dan kunnen ze toch iets leren van wat zij zich anders eigen zouden maken door de ziekte door te maken.

  Vanuit het Rijksvaccinatieprogamma (RVP) worden aan zuigelingen vaccinaties aangeboden ter voorkoming van een aantal ziektes die ernstige complicaties kunnen hebben. Bij sommige ziektes is die kans klein tot zeer klein. Daarbij dient zich tevens de vraag aan of je door te vaccineren ook een kans kunt mislopen. Alleen de ouders kunnen uiteindelijk beslissen welk risico of kans zij voor hun kind passend vinden.

  Als u uw kind de mogelijkheid wilt laten om de klassieke kinderziektes door te maken, zoekt u dan voordat uw kind ziek wordt de begeleiding door een antroposofisch, of andere complementair werkend arts (voor adressen zie http://www.nvaz.nl). Ook bij vaccinatie kan de begeleiding door een arts het verwerken van de vaccinatie ondersteunen.

  Iedereen heeft zijn eigen basale lichaamstemperatuur. Wanneer ons immuunsysteem nu actief reageert op virussen van buiten dan drukken we onze eigen individuele stempel krachtig in het lichaam door koorts, dus meer warmte, te ontwikkelen. De temperatuursstijging maakt dat we meer en sneller antistoffen kunnen vormen tegen alles wat niet eigen is zoals virussen en bacteriën.

  Zo maken we het lichaam weer meer van onszelf. Tijdens het herstel voelen veel mensen dat ook zo: ‘heerlijk, na de pijn, weer lekker in mijn eigen lijf zitten’. We hebben weer zin om dingen op te pakken, eventueel te veranderen. Vol goede moed stappen we weer het leven in. Hoe meer dit proces zijn natuurlijk beloop heeft kunnen hebben, hoe frisser het verloopt. Soms volgt er eerst nog een periode van ‘postvirale’ vermoeidheid. Juist door het krachtig met de eigen individualiteit ingrijpen in de lichamelijke processen, de koorts, niet te onderdrukken wordt dat voorkomen.

  Wat deze ‘deskundige’ niet vertelt, is dat te hoge koorts wel degelijk levensgevaarlijk is, en bij een temperatuur van ong. 42 graden onherroepelijk de dood volgt, omdat eiwitten in het lichaam gaan stollen.
  Aanvullende post:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2013/07/21/feiten-en-fabels-over-mazelen-en-vaccinatie/comment-page-1/#comment-41648

  en:
  http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/mazelen-2013-chronologie-van-een-epidemie/#comment-8352

  Dat men niet elk beetje koorts met koortswerende medicijnen te lijf moet gaan, zeggen niet alleen antroposofische artsen, maar alle artsen. Niettemin is het verstandig om bij hoge koorts dat wel te doen, en wel om in overleg met de huisarts de correcte dosis vast te stellen.

  Dat wil dus zeggen een normale reguliere huisarts zonder een hoop hokus-pokus. Hoge koorts kan ook het signaal zijn van een ernstige complicatie door mazelen, die mogelijk een ziekenhuisopname noodzakelijk maakt. Een fikse longontsteking gaat niet vanzelf over.

 165. wilmamazone says:

  In de virtuele kroeg NuJij werd vannacht nog wat nagedruppeld over mazelen en op de FB-pagina van RVP lijkt het er op dat de anti-vaccinanten -door diverse maatregelen van de redactie- eens eindelijk uitgeouwehoerd zijn.

  Waar we nog geen aandacht aan hebben besteed, is dit blog van Michel Gastkemper die een kijkje geeft in de keuken van antroposofen, waaronder een hele serie over inenten/vaccineren:
  http://antroposofieindepers.blogspot.nl/search/label/inenten

  Ik had al eerder gezien dat Gastkemper noch vies is van ons blog noch dat van Jan Willem.
  Zo ook gisteren in het artikel Beweegredenen:

  Wie had dat gedacht: skepticus Jan Willem Nienhuys, die het voor antroposofen opneemt! Maar nee, dat doet hij natuurlijk niet: hij wil gewoon dat de informatie juist en accuraat is. En daar heeft hij helemaal gelijk in, en wij volgen hem daarin graag. Hij stelt het lekker duidelijk. Wat ook een goede blijft in helderheid van berichtgeving is het hier eerder genoemde bericht ‘Feiten en fabels over mazelen en vaccinaties’ op de fameuze ‘Cryptocheilus Weblog. bugs in medicine’, met inmiddels ‘148 reacties’. Ik had het er ook al op 3 augustus in ‘Koeienletters’ over. Men probeert daar zin van onzin te scheiden, met een heerlijke nuchterheid.

  Er staan diverse links in deze quote, maar nu geen tijd om die allemaal in te voeren.

  Verder is daar een recent opinieartikel van Jaap van de Weg, arts en antroposoof interessant, want dat is online (nog) niet vinden:

  Het tweede mens- en wereldbeeld is dat van antroposofen. Antroposofie is een geesteswetenschap, waarin wetenschappelijke methoden gezocht en gebruikt worden om het onzichtbare te onderzoeken. Dat is ruimer dan dat antroposofie een leer is van Rudolf Steiner. Overwegingen om niet te vaccineren: Het leven op aarde is een ervaringsweg die je gaat en die op ontwikkeling is gericht. In die ontwikkeling is alles van belang, ook ziekte. Na het leven op aarde volgt een evaluatie van dat leven in de geestelijke wereld, om later met een nieuw levensplan een nieuw aardeleven aan te gaan. Reïncarnatie is dus een belangrijke bouwsteen van de antroposofie. Ervaringen van het ene leven werken door in een volgend leven: karma. Vanuit een dergelijke visie wordt genuanceerd gekeken naar wat voor risico aanvaard wordt voor het leven, en wat niet, vanuit een algemeen menselijke houding.

  eindquotes:

  Een tweede aspect van het algemene hedendaagse geloof is dat je maar één keer leeft, en dus, geniet daarvan. Ook dit is een strijdpunt tussen mensbeelden. Het maakt nogal verschil of je leeft vanuit het beeld dat er meerdere levens zijn en dat je met de consequenties van je leven, zowel positief en negatief, verbonden blijft.

  De vraag of er meerdere levens zijn, is gedelegeerd naar de religie, of wordt gezien als een persoonlijke en subjectieve zaak. Wetenschappelijk gezien kun je echter ook stellen dat het hier ook om feiten gaat. Het maakt een wezenlijk verschil uit of er een leven na de dood is of niet. Maar hoe onderzoek je die feiten?

  Op de achtergrond van de mazelen epidemie zie ik dus een tipje van de tegenstrijdigheid die er tussen verschillende mens- en wereldbeelden bestaat. Als we ons realiseren dat ieder mens vanuit een bepaald mensbeeld leeft, kunnen we daar dan ruimte voor maken en daarin de ontmoeting met elkaar aangaan?

  Tja…………………………………………………

 166. JennyJo says:

  Wetenschappelijk gezien kun je echter ook stellen dat het hier ook om feiten gaat.

  Wat is dat voor nonsens?!
  We bombarderen gewoon van alles dat in ons wereldbeeld past tot feit en zeggen dan ook nog dat het wetenschappelijk is. Sorry hoor, maar dat kun je toch niet serieus nemen?

 167. Jan Willem Nienhuys says:

  Laat ik proberen Jaap zo goed mogelijk te volgen. De veronderstelling dat er een leven na de dood is, en dat dit er bovendien ongeveer zo uitziet als de interpretatie van Jaap van het antroposofische gedachtegoed, is een veronderstelling die men ook kan formuleren als: ‘de veronderstelling dat Jaaps idee over het leven na de dood op een feit betrekking heeft.’

  Nu, dit is een beetje een pleonasme, want iets veronderstellen betekent dat je in een redenering tijdelijk even doet alsof het een feit is. Dat doen we heel vaak in redeneringen, maar vaak met het doel om uiteindelijk juist te weerleggen dat de veronderstelling een feit is, namelijk door te laten zien dat er een absurditeit uit volgt.

  Even wat echte wiskunde. Stel dat p een priemgetal is dat 2^32 + 1 deelt. De wiskundige Euler beredeneerde dat p-1 dan deelbaar moet zijn door 64. Wat kan p dan zoal zijn?
  2×64+1 ? 3×64+1 ? 4×64 + 1? 7×64 + 1? 9×64 +1? 10×64 + 1 hebbes! 2^32 +1 is geen priemgetal. Hier zie je andere manier om een veronderstelling te gebruiken: je leidt er eigenschappen uit af die je helpen bij het zoeken naar iets waarvoor die veronderstelling waar is. In dit geval gaat het erom het zoeken naar delers van 2^32 + 1 te bespoedigen. Voor je aan het zoeken begint kun je nog veronderstellen dat 2^32 + 1 helemaal geen kleinere delers heeft dan 1. Als je er zeker wilt zijn dat dat ook zo is zul je (als je het niet handig aanpakt) vreselijk veel werk moeten doen.

  Dus ja, strikt genomen, zo gauw je een veronderstelling maakt, heb je zolang je die veronderstelling niet weerlegd hebt een ‘feit’. Daar zijn mensen heel goed in, in het maken van veronderstelling. Elk fantasieproduct (roman, film, toneelstuk, sprookje, droom) begint met een impliciete veronderstelling dat het om feiten gaat. En dan doen we even mee.

  Maar het blijft een veronderstelling. Hoe kun je bewijzen dat die ook echt waar is? Dat is een heel werk. Dat werk is in het geval van de veronderstellingen van Jaap niet gedaan. De basis (het geheel van ‘feiten’ die door die veronderstelling verklaard zou worden) is zwak, en op de keper beschouwd zitten al dat soort veronderstellingen over zielen en leven na de dood en karma vol met innerlijke tegenstrijdigheden, en bovendien zijn er ook op geen enkele manier proeven mee te doen.

  Er zijn ‘trekkies’ die zich inleven in de wereld van Star Trek. Er zijn Tolkienclubs die zich inleven in de wereld van Midden-aarde en die Gandalf en Frodo enzo spelen. Voor Harry Potter zal er ook wel zoiets zijn – in elk geval websites waar mensen ontiegelijk veel werk stoppen. Er zijn zelfs vele Elvis-imitators. De antro’s wekken de suggestie dat ze een analoge Steiner-fanclub zijn, die zich inleven in de door Steiner geschapen droomwereld. Zij dromen natuurlijk dat ze wakker zijn, maar ik ben liever echt wakker.

 168. Renate says:

  Wakker worden is ook al zo geliefd bij anti-vaccinanten. Zij zijn degenen die ontwaakt zijn en de mensen die nog vaccineren en geloven dat dit geen kwaad kan, moeten wakker worden.

 169. wilmamazone says:

  Renate:

  Wakker worden is ook al zo geliefd bij anti-vaccinanten.

  Wakker worden en/of claimen zelf gelukkig wèl al wakker te zijn, zijn mondsnoerende woorden die het niet alleen goed doen bij anti-vaccinanten, maar in de hele Fa. Alterneut & Co., bij de complotdenkers en noem ze maar allemaal op. De ander is altijd per definitie degene die het niet goed ziet en dat ook helemaal niet kan omdat die het vermogen daartoe mist. Al die zelfbenoemde hogere zielen hebben heel wat te stellen met het achtergebleven klootjesvolk -waaronder wij hier- die stom geboren zijn en maar niks bij willen leren. Bij tegengas vrijwel onmiddelijk roepen, dat je eerst maar eens wakker moet (zien te) worden -dan zegt men het nog netjes-, is een drogredenatie/kulargument van de bovenste plank. Is zo iemand meteen af van verantwoordelijkheid nemen voor eigen woorden en gedrag. Lekker makkelijk toch?

 170. Jan Willem Nienhuys says:

  Harry Zandvliet vertaalt bij Wanttoknow een stuk van Viera of Vera Scheibner of Schreibner (daar zijn ze nog niet helemaal uit bij WTK). Daarin staat de volgende leugen:

  Zoals beschreven door Shaheen et al (1996)[iv], zelfs in ontwikkelde landen is het doormaken van mazelen voordelig. Het werkt preventief tegen atopische (=allergische) ziekten.

  Shaheen (in de voetnoot Sheheen genaamd) is de auteur van dat stuk over mazelen in Guinee-Bissau. Dat kan toch niet als ‘ontwikkeld land’ worden aangemerkt, nog afgezien daarvan dat de ontdekking van Shaheen et al. ook kan inhouden dat personen met allergische aanleg eerder doodgaan aan mazelen dan personen zonder zulk een aanleg.

 171. Renate says:

  Dat kan toch niet als ‘ontwikkeld land’ worden aangemerkt, nog afgezien daarvan dat de ontdekking van Shaheen et al. ook kan inhouden dat personen met allergische aanleg eerder doodgaan aan mazelen dan personen zonder zulk een aanleg.

  Maar dan is het gewoon ‘survival of the fittest’, nietwaar? Daar moeten we volgens de antroposoofjes niet zo moeilijk over doen. Bovendien hebben de kinderen die een mazeleninfectie niet overleefd hebben, dan weer wat geleerd voor hun volgende leven.

 172. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  Harry Zandvliet vertaalt bij Wanttoknow een stuk van Viera of Vera Scheibner of Schreibner (daar zijn ze nog niet helemaal uit bij WTK).

  De intro van Guido Jonkers op de homepage:

  De voordelen van het doormaken van mazelen

  Benader kinderziekten met verstand en vooral met wijsheid. Een oproep uit het indrukwekkende, door Ing. Harry Zandvliet vertaalde artikel van vaccinatie-expert Dr. Viera Scheibner. Het doormaken van mazelen zorgt er bij kinderen niet alleen voor, dat er een levenslange afweer tegen mazelen wordt opgebouwd. Het blijkt dat er daarnáást nog veel meer gebeurt in het kinderlichaam. Processen die het kind verder bekrachtigen..! Er blijkt een levenslange afweer tegen degeneratieve ziekten op te treden! Dit werd al aangetoond in wetenschappelijk onderzoek uit..1985! Hier het hele verhaal; informeer je, vóórdat er ‘klakkeloos’ gevaccineerd wordt tegen mazelen.. Informatie die het RIVM ook kent, maar niet met de Nederlandse bevolking deelt.?! >>

  Eigenlijk weet je dan al voldoende, zou dat zo moeten zijn, want het RIVM houdt geen informatie achter. Bovendien is het niet het RIVM en/of RVP dat een vaccin goedkeurt en noem maar op.
  Het is niet meer dan pogen de integriteit van alle betrokkenen -van het ontwikkelen van een vaccin t/m het toedienen daarvan- in discrediet te brengen.

  Harry Zandvliet is betrokken bij de NVKP en die zijn van de eerste leugen ook niet gebarsten.

 173. JennyJo says:

  Bovendien hebben de kinderen die een mazeleninfectie niet overleefd hebben, dan weer wat geleerd voor hun volgende leven.

  Ja en daarom is het ook helemaal niet erg als kindjes doodgaan, want ze gaan gewoon door naar een volgend leven, met medeneming van alle wijsheid die ze hier hebben opgedaan met hun mazelen of leukemie of die vrachtwagen die over hen heen reed enzovoorts. Dat zijn allemaal dingen om heel dankbaar voor te zijn.

 174. wilmamazone says:

  Een artikel uit de oude doos (1996):
  Wetenschapper Viera Scheibner: het is beter om baby’s niet te vaccineren

  eindquotes:

  Het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne (RIVM) fabriceert veel van de in Nederland ingespoten vaccins. Het wil echter liever niet ingaan op de beweringen van mevrouw Scheibner over de ernstige gevolgen van vaccinaties. “Haar actie is ons niet welgevallig”, zegt woordvoerder Rümke. “Het werkt averechts op het Nederlandse vaccinatiebeleid. Ik deel haar ideeën van geen kant en wil er eigenlijk geen tijd aan besteden. Vooral ook omdat wij door die homeopaten toch niet als gesprekspartner worden aanvaard, aangezien wij zelf de vaccins maken.”.

  Na enig aandringen voegt Rümke nog toe, dat hij het boek van Scheibner enigszins kent. “Het is een slecht boek, dat vol staat met selectieve citaten”, zegt hij licht geïrriteerd. “Alleen onderzoeksresultaten die in haar kraam te pas komen, worden genoemd. Het geeft daardoor een volstrekt verkeerd beeld.”.

  De Utrechtse kinderneuroloog prof. dr. A. C. B. Peters (Wilhelmina Kinderziekenhuis) erkent dat ‘vrij veel’ baby’s na de eerste DKTP-vaccinatie hoge koorts hebben, soms zelfs een collaps waar de ouders enorm van schrikken, “maar het gaat vanzelf weer over, weten wij.”.

  In Nederland worden de bijwerkingen van vaccins bijgehouden, door het RIVM en de Gezondheidsraad. “Elk jaar wordt 1,75 miljoen kinderen ingeënt, en elk jaar zijn er wel een aantal meldingen van bijwerkingen, maar nooit werd wiegendood geïnduceerd door vaccinatie. Het is gewoon niet waar, dat vaccinaties het immuunsysteem ondermijnen. Integendeel: voordat bijvoorbeeld de mazelenvaccinatie algemeen was, kreeg ik meermalen kinderen met de hersenziekte SSPE te zien, veroorzaakt door het mazelenvirus dat in de lagere-schoolleeftijd toesloeg. Sindsdien heb ik SSPE nog één keer gezien, bij een buitenlands, in Nederland geadopteerd kind, dat het virus wellicht had opgedaan vóór de vaccinatie.”

  Hier nog een post uit 2009 over wiegendood, met eveneens bovenstaand artikel uit de oude doos in deze quote. Dat was ik even vergeten, maar bovenstaand artikel in een paar minuutjes gevonden. Dat kan Jonkers en/of Zandvliet dus ook:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/18/grieptopic-kindervaccinaties-en-wiegendood-de-waarheid-over-de-japan-mythe/

  De denkfout die steeds wordt gemaakt is dat men het aantal claims dat werd ingediend gelijk stelt aan het aantal gevallen van wiegendood en er dus abusievelijk van uitgaat dat wiegendood verdween in Japan toen de leeftijd voor het kinkhoestvaccin werd verhoogd. Ook zelfbenoemde vaccinatie-expert Dr. Viera Scheibner, die dit verhaal de wereld in geholpen heeft, maakt dezelfde denkfout. Mevrouw Scheibner is in wetenschappelijke kringen niet bepaald onomstreden. Hier een voorbeeld van haar redeneertrant. Als alternatief voor vaccinaties beveelt mw. Scheibner homeopathie aan.

  Informatie die Guido Jonkers en aanhang ook kent, maar niet met de Nederlandse bevolking deelt?!

 175. Jan Willem Nienhuys says:

  “beveelt mw. Scheibner homeopathie aan” … dan weet je ook al genoeg.

 176. Renate says:

  Wijsheid is natuurlijk heel wat anders dan intelligentie en de wijsheid die men bij WantToKnow hoog in het vaandel heeft staan, heb ik liever niet. En kennelijk vindt men daar het feit dat iemand wetenschapper is, belangrijker, dan het vakgebied van deze persoon, zolang de uitspraken maar in het straatje van Guido Jonkers en consorten passen. Dan mag de wetenschapper dus gerust een natuurkundige zijn, die vermoedelijk niet meer verstand van medische zaken heeft, dan de gemiddelde leek.

 177. Renate says:

  Ik zie op de Wikipediapagina, dat mevrouw Schreibner geologie gestudeerd heeft en dus kennelijk geen natuurkundige is, zoals het stukje uit Trouw meldt. Eigenlijk doet het er ook niet zoveel toe. Van medische zaken lijkt ze in ieder geval niet veel verstand te hebben.

 178. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  “beveelt mw. Scheibner homeopathie aan” … dan weet je ook al genoeg.

  Bij WantToKnow onder het stuk van Scheibner de ons overbekende broekafzakkende, en uiterst vileine, manier van reageren van homeopaat/magnetiseur Harry:

  Harry
  9 augustus 2013 om 22:36

  Vroeger waren er bijna geen kinderen met kanker. (Leukemie of hodgkin). Sinds we zijn gaan vaccineren tegen kinderziekten is er een gigantische toename van kinderen met kanker. Het allerergste van dit hele verhaal is dat de top van de farmacie weet dat er een verband is tussen het vaccineren tegen kinderziekten en de ongelofelijk toename van kinderen met kanker en het interesseert ze helemaal geen ruk. Aan kanker wordt nog steeds het meeste verdiend.
  Dan heb ik het nog niet eens over al die andere kinderen die vanwege de neurotoxines in de hersenen volkomen kansloos moeten zien te overleven.

  Claimt nog steeds o.a. autisme bij gevaccineerde kinderen te kunnen genezen. Het spul dat autisme zou veroorzaken, volgens het evangelie van anti-vaccinanten, zit niet eens in DKTP en BMR vaccins ….dan weet je eigenlijk ook al genoeg. Onnodige bangmakerij om er zelf beter van te worden. Harry is jammer genoeg de enige niet.

 179. wilmamazone says:

  Harry S.:

  Dan heb ik het nog niet eens over al die andere kinderen die vanwege de neurotoxines in de hersenen volkomen kansloos moeten zien te overleven.

  Aanvullende info over neurotoxines, die i.v.m. vaccinatie dus sowieso een fabeltje van de bovenste plank is:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Neurotoxine

  Neurotoxinen zijn stoffen die de werking van het zenuwstelsel beïnvloeden. Meestal zijn het stoffen die de stofwisseling van neurotransmitters in of rond de synapsen tussen de zenuwcellen ernstig verstoren. Daardoor raakt de impulsoverdracht tussen zenuwcellen of de impulsoverdracht van zenuwcellen naar spiercellen verstoord wat fatale gevolgen kan hebben.

  Zware metalen zoals lood en kwik, organische oplosmiddelen, psychotrope middelen, veel geneesmiddelen en conserveermiddelen zijn geen neurotoxinen in engere zin, maar ze hebben vaak wel neurotoxische eigenschappen waardoor ze de hersenen en andere organen bij een te zware of langdurige belasting ernstig kunnen beschadigen. Sommige geneesmiddelen zoals opioïden en barbituraten kunnen bij een overdosis acuut dodelijk zijn. Deze stoffen hebben een relatief hoge acute neurotoxiciteit. Zware metalen hebben net als sommige medicijnen en genotmiddelen geen hoge acute neurotoxiciteit maar het worden langzame slopers van het zenuwstelsel als men er dagelijks teveel van binnen krijgt zoals in het geval van kwikvergiftiging of loodvergiftiging.

  Nogmaals: er hebben nooit zware metalen in welk vaccin dan ook gezeten.

  quote van de dag:

  Het is zoals de oude Paracelsus zei: gif bestaat niet, er bestaan wel giftige doses.

  Je kunt bijvoorbeeld ook komen te overlijden aan watervergiftiging, dus te veel water drinken in een te korte tijd.

  De gemiddelde anti-vaccinant is een dom- en doemdenker, die in 2013 fabeltjes blijft rondvertellen die al járen geleden weerlegd zijn en/of zelf nieuwe verhaaltjes gaat verzinnen.
  Ik zei het al eerder: menig roddelblad kan er nog wat van leren.

 180. Renate says:

  Roddelbladen zijn in ieder geval wat minder gevaarlijk dan de sprookjesvertellende anti-vaccinanten. Bovendien geloven de mensen ook niet alles wat in de roddelbladen staat, terwijl de sprookjes van anti-vaccinanten er bij sommigen nog steeds in lijken te gaan als de spreekwoordelijke koek, of gods woord bij een ouderling. Ze worden in iedere discussie ook gretig herhaald.

 181. Hannelore says:

  Ook zo frappant. Wetenschappelijk onderzoek en wetenschappers zijn volgens anti-vaccinanten altijd in dienst van Big Pharma. Maar als een geologe Dr Viera Schiebner die weinig kaas gegeten heeft van geneeskunde iets roeptoetert over vaccinatieschade, dan is het opeens een vooraanstaande wetenschapper.

 182. wilmamazone says:

  Hannelore:

  Maar als een geologe Dr Viera Schiebner die weinig kaas gegeten heeft van geneeskunde iets roeptoetert over vaccinatieschade, dan is het opeens een vooraanstaande wetenschapper.

  Dat is uiteraard niet de enige zelfbenoemde vaccinatiedeskundige die iets roeptoetert. Dat is al kwalijk, maar waar ik hélemaal geen woorden voor heb, is dat ze tegelijkertijd vaak ook nog menen een kankerdeskundige te zijn, zoals Harry S. hierboven met:

  Vroeger waren er bijna geen kinderen met kanker. (Leukemie of hodgkin). Sinds we zijn gaan vaccineren tegen kinderziekten is er een gigantische toename van kinderen met kanker. Het allerergste van dit hele verhaal is dat de top van de farmacie weet dat er een verband is tussen het vaccineren tegen kinderziekten en de ongelofelijk toename van kinderen met kanker en het interesseert ze helemaal geen ruk. Aan kanker wordt nog steeds het meeste verdiend.

  Waar die flauwekul vandaan komt? Mogelijk van dit bericht uit december 2006/ januari 2007:
  http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_9/nummer_1/nieuwsbericht_193/kanker_bij_kinderen_toename_mogelijk_te_wijten_aan_vervuiling.html

  Kanker bij kinderen: toename mogelijk te wijten aan vervuiling

  In heel Europa is het aantal gevallen van kanker bij kinderen de laatste twintig jaar met één procent per jaar toegenomen. Giftige stoffen in het milieu zijn hoogstwaarschijnlijk de oorzaak.

  eindquote:

  De onderzoekers zijn nagegaan hoeveel kinderen beneden veertien jaar in vijftien Europese landen tussen 1978 en 1997 kanker kregen. In 1978 waren er op elke miljoen kinderen 120 die kanker kregen, maar in 1997 was dit aantal gegroeid naar 141 gevallen per één miljoen kinderen. Hun aantal is elk jaar met gemiddeld 1,1 procent toegenomen.
  Deze tendens was in alle landen en voor elke vorm van kanker hetzelfde, maar leukemie kwam verreweg het meest voor.2
  2 Eur J Cancer, 2006; 42: 1961

  Kanker is nog steeds (gelukkig) zeldzaam bij kinderen. Daarom wordt er geteld per miljoen i.p.v. per 100.000 zoals dat bij volwassenen gebeurd:

  Cancer is rare in children compared with the adult population and for this reason incidence and mortality rates are quoted per million rather than per 100,000 population.

  http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/childhoodcancer/incidence/childhood-cancer-incidence-statistics

  Na even scrollen ook info over kinderkanker in Europa en wereldwijd, en tot slot een hele lijst referenties. Echte wetenschap dus en geen alternatieve omwelriekende hersenscheten.

 183. Hannelore says:

  De Harry S-en van deze wereld schermen altijd met onderzoeken die ze kris kras van PubMed hebben geplukt en verdraaid worden naar hun eigen visie. Men vergeet altijd 1 ding, dat deze serieuze onderzoeken gedaan zijn door wetenschappers die “betaald” worden door Big Pharma.

 184. wilmamazone says:

  Voor alle duidelijkheid:
  PubMed is een medische zoekmachine en niet meer dan dat. Daar zijn zowat alle gepubliceerde onderzoeken te vinden, maar dat zegt dus niets over de waarde daarvan; daar geeft PubMed zelf geen oordeel over.
  M.a.w. bij PubMed zijn ook niet serieuze onderzoeken/een berg bagger te vinden.

  ‘Ja maar het staat op Pubmed’, is dan ook een veelgehoorde kreet/drogredenatie (kulargument) bij de Fa. Alterneut & Co..

  Neemt niet weg dat men inderdaad ook graag serieus onderzoek citeert, met meestal een foute interpretatie erbij en als het inderdaad door Big Pharma (mede) betaald is, maakt het niet uit áls het maar in het eigen straatje te pas komt. O.a. de NVKP heeft daar patent op. Zo hypocriet als maar zijn kan.

 185. Hannelore says:

  Oeps, dat wist ik niet. Nog niet zo lang geleden kreeg ik van de artsen op mijn werk altijd een uitdraai van een abstract van een artikel. Dat kwam bijna altijd van PubMed. Als er van zo’n artikel nog geen electronische versie was, moest ik het in de medische bibliotheek opzoeken en copieren.

 186. Jan Willem Nienhuys says:

  Medisch dossier in ook een soort complotsite. Die ‘vervuilingshypothese’ slaat nergens op.

 187. Renate says:

  Ook zo frappant. Wetenschappelijk onderzoek en wetenschappers zijn volgens anti-vaccinanten altijd in dienst van Big Pharma. Maar als een geologe Dr Viera Schiebner die weinig kaas gegeten heeft van geneeskunde iets roeptoetert over vaccinatieschade, dan is het opeens een vooraanstaande wetenschapper.

  Natuurlijk, want alle medische wetenschappers worden direct, of indirect gefinancieerd door Big Pharma en zijn derhalve niet te vertrouwen, maar echte wetenschappers, zonder banden met Big Pharma, zijn wel te vertrouwen, ook al doen ze uitspraken over zaken waar ze geen verstand van hebben. Dit natuurlijk alleen als ze dingen zeggen die de anti-vaccinanten kunnen gebruiken. Anders zitten ze alsnog in de zak van Big Pharma.

 188. Hannelore says:

  Dit schrijft ene vrolijk2013 op

  http://www.nujij.nl/gezondheid/rivm-geen-noodzaak-antroposofen-te-overtuigen-van.24388139.lynkx

  Voor wat betreft mijn als mijn kind een ernstige immuunafwijking had. Met pijn in mijn hart zou ik hem niet extra beschermen. Zeker niet als het een erfelijke aandoening was. Ik heb meerdere kinderen en dat zou oneerlijk zijn en een veel te grote wissel op mijn gezin trekken. Helaas hoort het bij het leven. Net als dat ik als ik niet in een coma wil worden gehouden. Het zal bij jou vreemd over komen maar ik heb liever gezonde kinderen ook als dat betekend dat er 1 dood gaat en er nog een bijkomt. Ik ben ook geen donor en hoef ook geen orgaan. Het is een paradox maar mijn ik geef te veel om mijn kinderen om er een die zo ziek is te blijven steunen.

  Mijn mond viel in ieder geval open.

 189. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  Medisch dossier in ook een soort complotsite. Die ‘vervuilingshypothese’ slaat nergens op.

  Heb ik dit artikeltje uit België ( 2005) ook nog in de aanbieding over toename van kanker bij kinderen:
  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=2594

  Hoe dan ook blijft kanker bij kinderen relatief zeldzaam. In 1990 kwam kanker voor bij 140 per miljoen kinderen en 157 per miljoen jongeren. De auteurs van de studie hebben geen verklaring voor het stijgend aantal kankergevallen.

  Twee mogelijke verklaringen zijn : wijzigingen in het gemiddeld gewicht bij de geboorte en blootstelling aan infecties.

  Ook uit België:

  Klik om toegang te krijgen tot reintergratie_in_de_school_na_oncologische_behandeling.pdf

  Blz. 3:

  In de meeste westerse landen met een goede kanke rregistratie wordt een toename van kankergesignaleerd sinds de jaren ’70. Grotendeels wordt dit echter toegeschreven aan een betere herkenning door artsen, een betere registratie en insluiting van een aantal relatief goedaardige vormen van kanker. Harde c ijfers die een echte toename aantonen, zoals bij sommige vormen van kanker bij volwassenen, zijn er niet bij kinderen.

  De hoofdbron van het geroeptoeter lijkt mij de andere Harry die daarvoor in 2010 een podium kreeg bij Jonkers:
  Gezondheid: Toename kanker door het uitroeien infectieziekten met koorts!
  Harry Zandvliet, de auteur van het onderstaande artikel schrijft mij een lange e-mail; ik ben onder de indruk van zijn woorden. Hoe kunnen we met z’n allen zo zitten slapen. Of zijn er weer krachten in het spel, die de waarheid hieromtrent onder het kleed willen houden..? Die waarheid, die simpele waarheid is er wellicht al heel lang geleden onder geveegd?! Ten gunste van.. Vul het zelf maar in!

  Een paar citaten uit deze mail:

  Het origineel bij de NVKP:

  Klik om toegang te krijgen tot Toename_kankergevallen_door_uitroeien_infectieziektes_met_koorts.pdf

  Bllz.26:

  Het meest overtuigende bewijs echter, dat acute infecties de tumorgroei kunnen tegengaan, komt uit het werk van William Coley, wiens carrière liep van 1891 tot 1936. Aan het begin van de eeuw ontwikkelde Coley, een chirurg, een gedood bacterieel vaccin tegen kanker, bestaande uit de grampositieve Streptococcus pyogenes en de gram-negatieve Serratia marcescens. Zijn aanvankelijk bemoedigende resultaten van het veroorzaken van tumorreductie bij herhaalde inentingen [9] werden gevolgd door vergelijkbare successen gerapporteerd door tijdgenoten die experimenteerden met zijn vaccin [10-12]. Het is gedocumenteerd dat de behandelmethode van Coley de volledige reductie van een uitgebreide gemetastaseerde ziekte kon veroorzaken [12]. Hoewel er aanzienlijke verschillen waren tussen het ene geval en het volgende, bevestigde Coley na vele honderden gevallen zijn indrukken, dat het nabootsen van een herhaalde acute koortsverwekkende reactie de belangrijkste factor was om tumorreductie te provoceren en te handhaven [6]. Zijn behandeling viel geleidelijk uit de gratie na zijn dood in 1936. Tegen die tijd waren bestraling en in toenemende mate chemotherapie pijlers van de behandeling voor kanker geworden en vereisten minder tijd, inspanning en individualisering dan Coley’s vaccin.

  Als het in het straatje te pas komt zijn vaccins prima en bevindingen uit de oude doos ook. Uiteraard vergezeld van een negatieve suggestie richting met name chemotherapie.

  Ook een hele lijst referenties om het net echt te laten lijken zeg maar. Daar wordt het niet minder waaspraat door.

 190. wilmamazone says:

  Hier de verkorte versie op de site van een homeopaat:
  http://www.praktijk-vdmeer.nl/algemeen/nieuws/algemeen/Toename-kankergevallen-door-uitroeien-van-infectieziektes-met-koorts

  Met daarin ook de suggestieve uitspraken onder de noemer spreuken die het goed doen bij deze leugenaars c.q. fantasten:

  Ik ben ervan overtuigd dat infecties een rol spelen in de evolutie –
  – Infectieziekten brengen het immuunsysteem tot rijping –
  (Galama, hoogleraar virologie)
  .

  .
  In de wetenschap gelijken wij op kinderen, die aan de oever der kennis hier en daar een steentje oprapen, terwijl de wijde oceaan van het onbekende zich voor onze ogen uitstrekt. –
  (Newton, natuurkundige)
  .

 191. wilmamazone says:

  Harry Zandvliet in antwoord op zijn naamgenoot Harry Smit:
  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/de-voordelen-van-het-doormaken-van-de-mazelen/comment-page-1/#comment-108041

  Harry Zandvliet
  9 augustus 2013 om 23:32

  @Harry

  Of er een verband is tussen de stijging van kinderen met kanker en het vaccinatieprogramma weet ik niet, wat ik wel weet is dat een verband tussen vaccinatie en de stijging van kanker wel degelijk ondersteund wordt met statistisch en biologisch bewijs. Het gaat hier om het niet meer significant doormaken van koorts op peuter- kleuterleeftijd, een leeftijd dat de thymus optimaal functioneert en T-cellen doet rijpen bij koorts. Het blijkt overigens ook zo te zijn dat mensen die het vermogen ontbreken om koorts te ontwikkelen, een verhoogde kans op kanker hebben. In dit artikel worden diverse onderzoeken samengevat: http://nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Toename_kankergevallen_door_uitroeien_infectieziektes_met_koorts.pdf

  Belangrijkste bronnen:……….

  In de volgende reactie 4.2:

  Harry Zandvliet
  9 augustus 2013 om 23:43

  U schrijft ook over het verband tussen jeugdleukemie en de vaccinaties. Ik herinner mij dat de NVKP ooit het verband tussen leukemie en het verminderd doormaken van infecties heeft behandeld. Hier een paar oude citaten:……

 192. wilmamazone says:

  In de fabeltjeskrant van Guido Jonkers vandaag een nieuw broodje aap in de aanbieding:
  Vaccinaties: Pokken en vaccinaties, het échte verhaal..!

  De 1e intro:

  Denk nou niet dat de oppositie tegen vaccinaties iets is van de laatste tijd..! Al direct ná het verschijnen en invoeren van de eerste vaccins, o.a. tegen de pokken, bleken goed geïnformeerde wetenschappers op de hoogte van de cijfers die wetenschappelijk keihard aantoonden dat vaccinaties geen donder hielpen. Integendeel…!! Het bleek in veel landen, zoals Engeland, Duitsland, Italië, dat juíst het vaccineren met het pokkenvirus, deze ziekte verspreidde..

  Hoe kan het dat de officiële kanalen doof bleven voor deze keiharde cijfers..? Was er toen al sprake van ‘krachten achter de schermen’, die koste wat kost het vaccinatiesprookje wilden verspreiden..? Wie het weet mag het zeggen, maar een keihard feit tonen de cijfers aan. En niet alleen in genoemde landen; het verhaal was over de hele wereld te betreuren. Overal was het pokkenvaccin direct verantwoordelijk voor veel méér, dan voor mínder pokkendoden..!

  Wat dacht je bijvoorbeeld van het feit dat pokken in de Filipijnen, vóór de overname door de VS in 1905, zoals je hieronder uitgebreid kunt lezen, slechts onder 10% van de arme bevolking voorkwam. Maar, nadat met was gestart met systematische vaccinatie van de bevolking, afgedwongen door de Amerikaanse overheid, was er plots een pokkenepidemie, waarbij de mortaliteit in verschillende delen van de eilandengroep tussen de 25% en 50% kwam te liggen..!! In 1918-1919, toen meer dan 95% van de bevolking ‘tegen’ pokken was ingeënt, bleek dat 65% van de pokkenleiders in de hevigste epidemie in de geschiedenis van de Filipijnen te zijn overleden.

  De 2e intro:

  Het valt vaak niet mee mensen te overtuigen van het gevaar van nieuwe vaccinaties, zoals de prik tegen baarmoederhalskanker of de eerdere prik tegen de gevreesde ‘Mexicaanse Griep’, waar onze virusgoeroe Ab Osterhaus volledig zijn kaarten op tafel legde… Op school hebben we geleerd dat het aan de heilige vaccins te danken is, dat een scala aan gevaarlijke infectieziekten tegenwoordig is uitgeroeid of bijna is uitgeroeid, dus in de basis is vaccineren een goed idee. Zo denken we, omdat dit er met de paplepel is ingegoten.
  Mede daarom hieronder een stukje geschiedenis over pokken, een ziekte waarvan de gemiddelde Nederlander zeker denkt te weten dat het dankzij vaccinaties is dat we er tegenwoordig geen last meer van hebben. Dat de werkelijkheid heel anders is, mag je zélf weer beoordelen. Het onderstaande artikel is een vertaling en oorspronkelijk ontleend aan het boek ‘Vaccination: The ‘Hidden’ Facts’ van Ian Sinclair.

  Anti-vaccinanten zijn al niet fris in de bovenkamer, maar als je daarbij ook nog complotdenker bent…………………..juist ja!

 193. Hannelore says:

  In 1918-1919, toen meer dan 95% van de bevolking ‘tegen’ pokken was ingeënt, bleek dat 65% van de pokkenleiders in de hevigste epidemie in de geschiedenis van de Filipijnen te zijn overleden.

  Ik ben geen rekenwonder maar je zou dit kunnen lezen als 65% van de 5% die niet gevaccineerd zijn zijn overleden aan pokken.

  En 1918 – 1919, toen was de Spaanse Griep Pandemie.

 194. wilmamazone says:

  De feiten:
  http://www.kennislink.nl/publicaties/immuun-dankzij-varkens-en-koeien

  Minder dan een triomf van de medische wetenschap kun je het niet noemen: de opmars van de vaccinatie. Het begon allemaal met de pokken, een virusziekte die in epidemieën langskwam en waar doorgaans eenderde van de besmetten aan bezweek. Wie het overleefde droeg de littekens een leven lang mee.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pokken

  Pokken of variola was een uiterst besmettelijke en levensbedreigende virusziekte die de mensheid eeuwenlang heeft geteisterd. Zo is in de afgelopen drieduizend jaar één op de tien mensen gestorven aan het pokkenvirus. Diegenen die een epidemie overleefden, beschikten daarna vaak over voldoende afweer, maar contact met nieuwe volken kon daarna desastreus zijn, zoals het geval was in Amerika door de Columbiaanse uitwisseling.

  De ziekte wordt veroorzaakt door het pokkenvirus. Er zijn twee soorten: de minder gevaarlijke Variola minor en de bij niet-ingeënten meestal dodelijke Variola major. Er zijn ook diverse verwante dierlijke virussen, met name het koepokvirus, dat vaccinia (koepokken) veroorzaakt. Het doormaken van koepokken geeft een mens bescherming tegen pokken. Daartegen kon men zich door bewuste besmetting met koepokken dus beschermen; de term vaccineren is dan ook afgeleid van het Latijnse woord vaca (koe).

  Sinds de tweede helft van de jaren zeventig is de ziekte door een uitgebreide wereldwijde vaccinatiecampagne niet meer voorgekomen. Pokken zijn dus de eerste en tot 14 oktober 2010, toen de runderpest uitgeroeid verklaard werd,[1] het enige virus dat door de moderne wetenschap is uitgeroeid. Dit was alleen mogelijk doordat

  1.er een effectief vaccin bestaat;
  2.er geen symptoomloze dragers van de ziekte zijn en
  3.er geen dierlijk reservoir bestaat van de ziekteverwekker.

  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/Pokken

  In 1980 werd de wereld pokkenvrij verklaard en het vaccineren wereldwijd gestaakt. In Nederland is men in 1974 gestopt met de algemene zuigelingenvaccinatie.

  http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:23628&type=org&disposition=inline

  1. Algemeen
  Pokken is een ernstige infectieziekte veroorzaakt door het pokkenvirus (variolavirus). Tot
  men ging vaccineren waren er door de eeuwen heen epidemieën op alle continenten met
  zeer veel slachtoffers. Pokken was tot de achttiende eeuw een belangrijke doodsoorzaak bij
  kinderen: in Zweden en Frankrijk overleed één op de tien kinderen aan pokken. Edward
  Jenner toonde in 1796 aan dat een infectie met koepokkenvirus (vaccinia) beschermde
  tegen pokken. De procedure om iemand te infecteren met het koepokkenvirus werd
  vaccinatie genoemd. Hierdoor kon de ziekte onder controle worden gebracht. Om de ziekte
  wereldwijd uit te roeien, startte de WHO in 1967 een grootscheeps bestrijdingsprogramma,
  gebaseerd op vroege opsporing en ringvaccinatie. In Somalië werd in 1977 het laatste
  natuurlijke geval van pokken gediagnosticeerd bij een 23-jarige kok. De laatste twee gevallen
  van pokken in 1978 betroffen medewerkers van een laboratorium in Birmingham (Engeland)
  die per ongeluk iatrogeen besmet werden met het virus via een vrijgekomen aerosol. In 1980
  werd de wereld pokkenvrij verklaard en het vaccineren wereldwijd gestaakt. In Nederland is
  men in 1974 gestopt met de algemene zuigelingenvaccinatie. Wereldwijd ging het militaire
  vaccinatieprogramma langer door. De laatste jaren bestaat er dreiging dat pokkenvirus
  gebruikt zal worden als biologisch wapen of bij terroristische aanslagen.

 195. Renate says:

  vrolijk2013 mag ook nog wel eens wat beter Nederlands leren schrijven. Als mevrouw een kind krijgt dat om de een of andere reden extra zorg nodig heeft, kunnen we het kind beter uit huis plaatsen. Het geven van extra zorg aan een kind gaat volgens mevrouw kennelijk ten koste van haar andere kinderen en dat mag natuurlijk niet gebeuren.
  Toen ik het een en ander las, moest ik m’n onderkaak van de grond rapen. Hoe verzint iemand dit? En om dan de vergelijking te trekken met in coma raken. Als ik klompen zou hebben, zouden ze inmiddels allemaal gebroken zijn.

 196. Hannelore says:

  Het geven van extra zorg aan een kind gaat volgens mevrouw kennelijk ten koste van haar andere kinderen

  Haar kinderen gebruikt ze als excuus, maar ik denk dat het voornamelijk om haar zelf te doen is, een ziek kind veels te veel moeite en gedoe.

 197. Hannelore says:

  In 1980 werd de wereld pokkenvrij verklaard

  Het is geen reden om achterover te hangen. Het virus ligt volgens mij nog in 2 laboratoria in de VS en Rusland opgeslagen en men kan het tegenwoordig exact namaken.

 198. wilmamazone says:

  @Hannelore en Renate

  Waar concluderen jullie uit dat vrolijk2013 een vrouw is?

 199. Hannelore says:

  Van mijn kant is het een gok.

 200. wilmamazone says:

  @Hannelore

  Voor gokken hebben we bijvoorbeeld het casino, dus hier liever niet doen.

 201. wilmamazone says:

  Terug naar een quote over pokken bij WtK:

  Wat dacht je bijvoorbeeld van het feit dat pokken in de Filipijnen, vóór de overname door de VS in 1905, zoals je hieronder uitgebreid kunt lezen, slechts onder 10% van de arme bevolking voorkwam. Maar, nadat met was gestart met systematische vaccinatie van de bevolking, afgedwongen door de Amerikaanse overheid, was er plots een pokkenepidemie, waarbij de mortaliteit in verschillende delen van de eilandengroep tussen de 25% en 50% kwam te liggen..!! In 1918-1919, toen meer dan 95% van de bevolking ‘tegen’ pokken was ingeënt, bleek dat 65% van de pokkenleiders in de hevigste epidemie in de geschiedenis van de Filipijnen te zijn overleden.

  Ik heb me intussen al zowat suf gezocht, maar tot nu toe niets gevonden van enige serieuze onderbouwing over de situatie toen op de Filipijnen. Wat ik wel snel vond, was dit artikel uit 2009 dat Jonkers -zoals gebruikelijk- snel even knipte en plakte, en er met behulp van foto’s e.d. (ook vaak dezelfde) met suggestief onderschrift een eigen sausje overheen giet:
  http://tegenbericht.wordpress.com/2009/08/07/pokken-en-vaccinaties-het-echte-verhaal/

  en de virtuele kroeg is ook weer open over dit onderwerp:
  http://www.nujij.nl/algemeen/pokken-en-vaccinaties-het-echte-verhaal-!.24471387.lynkx

  Het valt vaak niet mee mensen te overtuigen van het gevaar van nieuwe vaccinaties, zoals de prik tegen baarmoederhalskanker of de eerdere prik tegen de gevreesde ‘Mexicaanse Griep’, waar onze virusgoeroe Ab Osterhaus volledig zijn kaarten op tafel legde… Op school hebben we geleerd dat het aan de heilige vaccins te danken is, dat een scala aan gevaarlijke infectieziekten tegenwoordig is uitgeroeid of bijna is uitgeroeid, dus in de basis is vaccineren een goed idee.

  Op de site van meneer Knip-en-plak zelf is er inmiddels een reactie van Harry Zandvlied, die m.i. weer eens prima toont hoe men te werk gaat bij de NVKP.
  In antwoord op deze Ruben die nog een poging doet tot nadenken:

  Ruben
  10 augustus 2013 om 17:27
  De vaccins van anno 2013 zijn uiteraard niet hetzelfde sapje als 130 jaar geleden. Als iets niet werkt, dan repareer je het, zo werkt men. Ik vraag me af wat de cijfers vandaag zouden zijn. Ik heb niks gehoord over pokkenepidemieen in Nederland de laatste 40 jaar ofzo. Zijn we gestopt met vaccineren?

  Harry Zandvliet

  10 augustus 2013 om 23:53
  Op zich ook een interessante vraag, waarom de pokkenvaccins in die dagen niet hielpen, en zelfs de kans op het oplopen van pokken groter maken. Doet mij denken aan het onderzoek in Canada, waaruit bleek dat mensen die zich jaarlijks lieten vaccineren tegen de griep een tweemaal zo hoge kans hadden op het oplopen van Mexicaanse griep:
  http://www.theglobeandmail.com/technology/science/study-prompts-provinces-to-rethink-flu-plan/article4287079/
  En dit onderzoek was nagenoeg 100% betrouwbaar.

  Ik heb er wel een theorie over, maar wellicht iets voor een andere keer. In ieder geval zijn er ook genoeg bewijzen dat vaccins wel degelijk preventief werken tegen infectieziekten, al is wel waar dat mensen dan op latere leeftijd veel bevattelijker zijn voor de ziekten dan diegene die het doorgemaakt hebben. Vaak op volwassen leeftijd gaat de ziekte vaak met meer complicaties gepaard.

  Wat interessanter is: Waarom men dwars tegen de logica in gewoon doorging met vaccineren. Het is een vraag die heden ten dage nog altijd actueel is, gezien de enorme gevolgen die het uitroeien van kinderziekten kan hebben op de gezondheid op latere leeftijd. Denk alleen al aan het belang van het doormaken van koorts op jonge leeftijd voor de ontwikkeling van diverse cellen, die bijvoorbeeld beschermen tegen kanker.

  I.p.v. dit onder ogen willen zien doet men net of dit fenomeen niet bestaat, terwijl er zoveel aanwijzingen zijn blijkend uit zoveel onderzoeken. Gewoon net doen alsof het niet bestaat en stug doorgaan. Gewoon, omdat wij zeker weten dat vaccins goed zijn.

  Het is niet te begrijpen. Blijkbaar zit het vaccinatiegeloof ergens waar religie zetelt.

  Dat u het maar weet. Vaccineren is ook maar een geloof. Begrijpt eenieder meteen waarom je bij fanatieke anti-vaccinanten net zo goed emmertjes water naar de zee kunt gaan dragen.

  Er zijn in 2013 ook nog mensen die ervan overtuigd zijn dat de aarde plat is.

 202. wilmamazone says:

  Via de virtuele kroeg van een paar jaar geleden:
  http://www.nujij.nl/gezondheid/pokken-en-vaccinaties-wat-u-niet-mag-weten.6359536.lynkx

  Pokken en vaccinaties, wat u niet mag weten

  kwam ik op de volgende dubieuze site met daar het originele artikel:
  http://www.naturodoc.com/library/public_health/truth_re_smallpox_vaccine.htm

  The True History Of Smallpox

  By Ian Sinclair

  Nog even wat klikkerdeklik en een koppie erbij:
  http://www.vaclib.org/sites/debate/about.html

  Hello, my name is Ian Sinclair and I live in a small country town on the east coast of Australia. For the past 21 years I have studied and researched both Vaccination and Natural Health philosophy. During this time I have written and published three books, Vaccination The Hidden Facts (1992), You Can Overcome Asthma (1993) and Health The Only Immunity (1995). I have conducted seminars on these topics throughout Australia, New Zealand and the United Kingdom, and have an open challenge to any doctor in the world to publicly debate vaccination. This is what I believe;-

  1. Vaccines were not responsible for the decline in death rates from infectious disease and offer no protection whatsoever.

  2. Vaccines are biological poisons, harmful to health, and a contributing factor in childhood illness.

  3. Childhood infections eg, measles, chicken pox, whooping cough, etc, all serve
  a beneficial purpose, and if correctly treated, will result in an improvement in the child’s health.

  4. Complications and fatalities associated with childhood infections are due to poor underlying health and/or wrong treatment including suppressive drug therapy.

  5. The only immunity against childhood infection is a state of physiological health.

  I hold these beliefs not only because……

  ‘Tis en blijft toch wat met die zelfbenoemde deskundigen.
  Jammer dat vaccineren tegen onverantwoordelijke dwazen nog steeds niet kan.

 203. Renate says:

  Waar concluderen jullie uit dat vrolijk2013 een vrouw is?

  Hieruit

  Voor wat betreft mijn als mijn kind een ernstige immuunafwijking had. Met pijn in mijn hart zou ik hem niet extra beschermen.

  Hieruit

  Ik heb meerdere kinderen en dat zou oneerlijk zijn en een veel te grote wissel op mijn gezin trekken.

  Hieruit

  Het zal bij jou vreemd over komen maar ik heb liever gezonde kinderen ook als dat betekend dat er 1 dood gaat en er nog een bijkomt.

  En hieruit

  Ik heb meerdere kinderen en dat zou oneerlijk zijn en een veel te grote wissel op mijn gezin trekken.

  Vergeef me als ik een beetje generaliseer, maar ik geloof niet dat er veel mannen zijn die zo nadrukkelijk over ‘mijn kind’, ‘mijn gezin’ en dergelijke spreken. Ik zou het dan ook niet echt een gok willen noemen, hoewel ik het natuurlijk niet helemaal zeker weet. Helemaal correct zou het misschien zijn als ik ‘mevrouw/meneer’ en ‘haar/hem’, zou zeggen, maar dat maakt het ook niet echt gemakkelijk leesbaar. Vandaar dat ik uit de bovenstaande citaten concludeerde dat het vermoedelijk wel een vrouw zou zijn. Als er aanwijzingen zijn dat vrolijk2013 een heer is, dan hoor ik dat graag.

 204. JennyJo says:

  Wat een monster, die vrolijk2013. Het is al erg genoeg als je iets mankeert, maar als je dan ook nog afhankelijk bent van zo’n moeder ouder heb je helemaal geen leven.

 205. wilmamazone says:

  Renate:

  Helemaal correct zou het misschien zijn als ik ‘mevrouw/meneer’ en ‘haar/hem’, zou zeggen, maar dat maakt het ook niet echt gemakkelijk leesbaar.

  Je had ook kunnen kiezen voor het neutrale ‘deze ouder’. Neem niet weg dat deze ouder erg ongenuanceerd uit de hoek komt, wat het vaccineren van extra kwetsbare kinderen betreft.

 206. Renate says:

  Tja, ik ging er gewoon van uit dat het de moeder was. Als ik de telefoon opneem, of iemand bel, die me niet kent, word ik vaak genoeg met ‘meneer’ aangesproken, ondanks het feit dat ik m’n voornaam zeg. Ik maak daar niet zo’n punt van.

  Maar goed, een ouder als vrolijk2013 zou misschien geen kinderen moeten hebben. MIsschien is een emigratie naar een derde wereldland te overwegen. Dan kan deze ouder genieten van alle geneugten die diverse infectieziektes te bieden hebben.

 207. Renate says:

  En hier bakt men ze helemaal bruin:
  http://www.klokkenluideronline.is/artikel/24448/vaccinatie-mafia-nu-totaal-exposed

  Heeft iemand m’n onderkaak ergens gezien?

 208. Hannelore says:

  Ja, Micha Kat is helemaal van het padje af. Ik vraag me af wat er met hem gebeurd is in het verleden. Hij schreef vroeger leuke humoristische stukjes op de website van Theo van Gogh. Ik heb er nog eentje daarvan bewaard, moet ik nog steeds om lachen.

 209. Hannelore says:

  Mooi artikel in The New York Times over Maurice Hilleman:

  http://www.nytimes.com/2013/05/07/health/maurice-hilleman-mmr-vaccines-forgotten-hero.html?pagewanted=all&_r=0

  Given Dr. Hilleman’s obsession with safety and effectiveness, it came as a bitter surprise toward the end of his life when his vaccine was at the center of what Dr. Offit called “a perfect storm of fear.” In 1998, The Lancet, a respected British medical journal, published an article alleging that M.M.R. had caused an epidemic of autism.

  The lead author, Dr. Andrew Wakefield, became a media celebrity, and some parents began to balk at having their children immunized; the vaccine’s very success had made them forget just how devastating measles, mumps and rubella could be. Dr. Hilleman, who might reasonably have been expected to win a Nobel Prize, got hate mail and death threats instead.

  Multiple independent studies would eventually demonstrate that there is no link between M.M.R. and autism, and Dr. Wakefield’s work has been widely discredited. In 2010, the British medical authorities stripped him of the right to practice medicine, and The Lancet retracted the 1998 article.

  It came too late, not just for Dr. Hilleman, who by then had died of cancer, but also for many parents who mistakenly believed that avoiding the vaccine was the right way to protect their children.

 210. wilmamazone says:

  Kippenvel als je je alleen al probeert voor te stellen wat zich op dat schip afgespeeld heeft, maar in een rapport werd over de doden niet gesproken:
  http://nos.nl/artikel/539015-doden-repatrieringsschip-herdacht.html

  Volgens de officiele papieren waren er tientallen sterfgevallen, maar overlevenden denken dat het er veel meer waren. Doortje Mol-Verweg: “De kinderen waren met veel zorg door hun moeders door het kamp gesleept. Helaas zouden velen Nederland niet halen. Ik was getuige van een zeebegrafenis van een gestorven hutgenote. Dat was heel plechtig.”

  Henriette van Raalte-Geel (73): “Omdat de ouders zelf geen mazelen hadden gehad, mochten ze hun kinderen niet bezoeken. Een aantal meisjes van 17, 18 jaar gaf zich op als vrijwillige zuster. Ze werden zelf ziek en stierven. De begrafenissen op zee werden ’s nachts gehouden, in stilte, om geen paniek te veroorzaken”.

  Wel vreemd dat er geen volwassenen overleden zouden zijn aan de gevolgen van mazelen, maar wellicht gaan de nu pas geopende archieven rond de rampreis verdere uitkomst bieden.

 211. wilmamazone says:

  http://www.refdag.nl/nieuws/anp/binnenland/zuiden_moet_rekenen_op_meer_mazelengevallen_1_760806

  Zuiden moet rekenen op meer mazelengevallen

  „Het is behoorlijk doorgegaan met de mazelenepidemie, ook in de zomer”, aldus Coutinho. Afgezien van inenting is preventie nauwelijks mogelijk. „Schoolbesturen kunnen er eigenlijk niets aan doen”, aldus de microbioloog maandagochtend in het Radio 1 Journaal. De ziekte wordt makkelijk overgedragen van kind op kind.

  update:
  Hoe kan het ook anders, de virtuele kroeg is al open:
  http://www.nujij.nl/algemeen/zuiden-moet-rekenen-op-meer-mazelengevallen.24493591.lynkx

 212. Renate says:

  En er staan in ieder geval al wat tenenkrommende reacties, waarin beweerd wordt dat er veel meer kinderen door de vaccinaties overlijden, of dat het helemaal niet waar is dat het vaccin ziektes voorkomt.

 213. JennyJo says:

  Er zijn ook heel veel mensen die doodleuk beweren dat het helemaal niet om mazelen gaat want dokters weten helemaal niet meer hoe mazelen er uit zien en stellen dus verkeerde diagnoses. Dat dit het succes van vaccinaties juist bevestigt, ontgaat ze blijkbaar.

 214. wilmamazone says:

  Laat het dan een opsteker zijn, dat heel wat mensen op zoek zijn naar de feiten. Dit item is al bijna 1400 keer bekeken, en daarnaast hebben de oudere items over kindervaccinatie de laatste paar weken ook tientallen keren extra gescoord. Met name dat waarin het fabeltje over thiomersal/kwik in kindervaccinatie wordt ontkracht.
  Het zijn geen enorme aantallen wat de kijkcijfers betreft, maar we leveren onze bijdrage als margeblogje.

 215. Renate says:

  @ JennyJo
  Nee, maar de mazelen zijn helemaal niet door vaccinaties verdwenen. Dat komt allemaal door betere voeding, of hygiëne. De anti-vaccinanten weten er altijd wel weer een mouw aan te passen.

 216. JennyJo says:

  Op de Facebookpagina van het RVP kwam ik een redenering tegen die ik nog niet kende:
  1) de kinderen die nu ziek zijn, hebben geen mazelen, want in 97% van de gevallen zien huisartsen rodevlekjesziektes abusievelijk aan voor mazelen, terwijl het eigenlijk iets anders is (bron: een onderzoek uitgevoerd in Zuid-Afrika ergens in de jaren ’90 als ik het goed heb);
  2) het RIVM weet dat het geen mazelen is, maar negeert het (ik neem aan om de verkoop van vaccins niet te ondermijnen);
  3) wat de kinderen hebben die ziek zijn maar geen mazelen hebben, is niet bekend. Men vermoedt dat het RIVM het wel weet. Het mazelenvaccin werkt gewoon stomtoevallig ook tegen mazelen;
  4) de bijwerking van het vaccin is geen bijwerking maar gewoon mazelen, maar dit wordt stelselmatig ontkend door het RIVM zodat huisartsen de bijwerkingen aanzien voor bijwerkingen en niet door hebben dat het gewoon om mazelen gaat.

  Of je nog peultjes mot.

 217. JennyJo says:

  Nee, maar de mazelen zijn helemaal niet door vaccinaties verdwenen. Dat komt allemaal door betere voeding, of hygiëne.

  Klopt Renate, heel de mazelen zijn een verzinsel. Echter: mazelen komt nog wel voor, maar alleen bij gevaccineerden. Hoe dit komt weet ik niet, het is voorwaar een mysterie.

 218. Hannelore says:

  Altijd dat verhaal over die betere voeding. De alternativo’s spreken zichzelf tegen. Dat de kindersterfte is teruggedrongen komt niet door de vaccinaties maar door de betere voeding. Dat er zoveel kinderen ADHD hebben komt doordat ons voedsel tegenwoordig zo slecht is door toevoegingen als E-nummers, smaakversterkers, suiker en zout.

 219. JennyJo says:

  Ja. En als er een mazelenuitbraak is, zijn het helemaal geen mazelen. Doen zich na een vaccinatie gedurende korte tijd op mazelen lijkende verschijnselen voor, dan zijn dat wél echte mazelen!

 220. Hannelore says:

  @JennyJo

  Op de Facebookpagina van het RVP kwam ik een redenering tegen die ik nog niet kende

  Die heb ik ook gelezen, maar dat is een ironische/sarcastische reactie op een voorgaand epistel van ene Vacuna Autismo die een ban gekregen heeft van het RVP.

 221. JennyJo says:

  Nee hoor, het is niet ironisch/sarcastisch. Meneer Bernard Dijkstra op Facebook denkt er namelijk ook zo over.

 222. Hannelore says:

  Nu ga ik ook even kijken op de FB-pagina. Ik vond die quote nogal lijken op de reactie van “Jo van Ringen” op “Vacuna Autismo”. Ik dacht dat er niks meer gebeurde op die pagina sinds ze schoon schip hadden gemaakt.

 223. JennyJo says:

  @Hannelore

  Ik dacht dat er niks meer gebeurde op die pagina sinds ze schoon schip hadden gemaakt.

  Er zijn gewoon weer een paar nieuwe uit het houtwerk tevoorschijn gekomen.

 224. wilmamazone says:

  JJ:

  Nee hoor, het is niet ironisch/sarcastisch. Meneer Bernard Dijkstra op Facebook denkt er namelijk ook zo over.

  Ik heb al gezocht, maar nog niet kunnen achterhalen uit welke anti-vaccinatiehoek deze zoveelste waasprater mogelijk komt.

 225. wilmamazone says:

  Ik link niet graag naar WtK, maar deze reactie van Harry Zandvliet is zó hilarisch, en de reactie van Jonkers daar weer op ook, dat ik het niet kan laten:
  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/pokken-en-vaccinaties-het-echte-verhaal/comment-page-1/#comment-108322

  Harry Zandvliet
  12 augustus 2013 om 19:51

  Uit Campbell onderzoek bleek dat bedwantsen wellicht de bad guys zijn die pokken verspreiden. Opmerkelijk is dat met de opmarts van de matras, pokken ook verdween. Dat hoeft geen oorzakelijk verband te zijn maar wellicht wel iets om eens te onderzoeken.

  Natuurlijk zal er wel weer een of andere scepticus zijn die binnen 5 minuten dit onderzoek afbrand, maar bedenk wel dat Campbell bijvoorbeeld genomineerd is voor de nobelprijswinnaar, dus geen perenplukker.

  Dan volgt een link naar de site van waaspraatSTER Door Frankema van Vaccinvrij, en even verderop:

  Dr. Campbell (1865 – 1931) bewees dat de pokken niet besmettelijk zijn en dat het ook geen ‘airborne disease’ is. Het pokkenvirus verspreidt zich dus niet via de lucht. Die bedwantsen nestelden zich in de met stro gevulde matrassen van die tijd. Een remedie was eenvoudig. Het verbranden van die stro-matrassen en het vervangen daarvan door andere
  schone matrassen en/of matrassen die niet aantrekkelijk waren voor bedwantsen reduceerde het risico op pokken aanzienlijk.
  Campbell ontdekte ook dat vaccinaties de pokken niet konden voorkomen, maar omdat hij nu wist hoe die ziekte kon worden uitgeroeid was dat ook geen probleem meer.

  Recente info bij het RIVM:
  Bedwantsen, terug van weggeweest

  Bedwantsen zijn ectoparasieten en voeden zich met bloed. De gewone bedwants, behorend tot de familie van Cimicidae, de Cimex lectularius, voedt zich met mensenbloed. Hieronder wordt het leven van de bedwants beschreven. Het belangrijkste in de behandeling van klachten die door de bedwants worden veroorzaakt, is het opsporen en vervolgens bestrijden van deze plaaggeest, in samenwerking met een gecertificeerde bestrijder.

  Infestaties met bedwantsen zijn een toenemend probleem in de gehele wereld. Niet alleen in hotels maar ook in gezondheidszorg-instellingen (1) en bij mensen thuis neemt hun aantal toe. In de Verenigde Staten van Amerika is het aantal meldingen explosief gestegen. Gegevens uit New York City laten een toename van het aantal klachten door ‘bed bugs’ zien van 537 in 2004 tot 10.985 in 2009. (2) Ook in Europa zijn er gegevens over toename. (3) De toename is te wijten aan toenemende resistentie van het insect tegen de gebruikte bestrijdingsmiddelen. De verspreiding vindt plaats door toenemend internationaal reisverkeer.

 226. JennyJo says:

  Ja, je moet toch wat verzinnen om te kunnen “bewijzen” dat vaccins onzinnig zijn. Hoe zit het overigens met het koepokvirus? Koeien zijn toch nooit overgestapt op matrassen?

  Ach, als het niet zo treurig was, zou je er maar om moeten lachen. Ik vind die mensen bij WtK gewoon knettergek eerlijk gezegd.

 227. wilmazone schrijft: ‘…een kijkje geeft in de keuken van antroposofen’

  De antroposofische keuken kent maar een kookboek, dat van Rudolf Steiner. 🙂 Als je gaat kijken wat Steiner over mazelen heeft gezegd, heb je de kern van de antroposofische visie op mazelen. http://www.scribd.com/doc/159138612/Antroposofische-gezichtspunten-over-mazelen

  Al het overige dat antroposofen daar nog bij verzinnen is alleen maar meer mist.

  Ja, wel zeggen dat ze de standpunten van het RIVM onderschrijven. Obvious…

 228. Hannelore says:

  Ik heb al gezocht, maar nog niet kunnen achterhalen uit welke anti-vaccinatiehoek deze zoveelste waasprater mogelijk komt.

  Volgens mij zijn “Vacuna Autismo” en “Bernard Dijkstra” 1 en dezelfde persoon. Hetzelfde kromme nederlands en beledigend worden als zijn argumenten onderuit gehaald worden.

 229. JennyJo says:

  Het RVP liet zojuist weten dat alle tot nu toe gemelde gevallen van mazelen (921) zijn bevestigd door laboratoriumonderzoek. En nog blijven de antivaccers doorzeuren over diagnosestelling zonder labonderzoek, daarmee uiteraard suggererend dat dit een schandalig iets is want waarschijnlijk heeft het kind natuurlijk helemaal geen mazelen maar een zoveelste ziekte. Wat mankeert die mensen in godsnaam??

 230. wilmamazone says:

  JJ:

  Het RVP liet zojuist weten dat alle tot nu toe gemelde gevallen van mazelen (921) zijn bevestigd door laboratoriumonderzoek.(..)

  Voor alle duidelijkheid, zie het nieuwe draadje: RIVM verwacht meer mazelen door einde schoolvakanties.
  https://www.facebook.com/rvp.vaccinaties

  Update 20:30
  Die melding is korte tijd later gerectificeerd:

  Rijksvaccinatieprogramma (RVP) @Patricia, @Bernhard, @Jo en @Sjaak Excuus, onze vorige post over de lab-bevestigde gevallen blijkt niet correct. Om tot een bevestigd mazelengeval te horen worden meldciteria gebruikt. Als uitgangspunt wordt het klinisch ziektebeeld genomen: iemand met koorts en verheven maculopapuleuze uitslag en tenminste 1 van de 3 symptomen (hoesten, neusverkouden, conjunctivitis). Mazelen kan bevestigd worden door klinisch ziektebeeld samen met 1 van de 4 laboratoriumcriteria óf door een contact met een persoon bij wie de infectie is vastgesteld (epidemiologische link). Van alle bevestigde gevallen is 30% bevestigd door lab-onderzoek. De andere meldingen zijn bevestigd door de epideiomologische link. Wat betreft andere vlekjesziekten: het RIVM neemt naast mazelen ook rodehond en parvo-virus (vijfde ziekte)mee in de lab-test. Andere labs doen dat niet automatisch.
  Bij personen die 2 keer gevaccineerd zijn en klinische verschijnselen hebben, wordt altijd een lab-test gedaan om er zeker van te zijn of het mazelen is.

  Het is niet de eerste keer dat een medewerker FB-pagina RVP een onjuist antwoord gaf en dat vind ik een kwalijke zaak. Het komt erg onprofessioneel over.

 231. Jan Willem Nienhuys says:

  Zo, Rudolf Steiner dacht dus dat mazelen ontstaan door een gebrek aan zelfopvoeding, wellicht in een vorig leven. Ik snap het niet helemaal, maar ook in Steiners tijd wist men:
  1. mazelen is besmettelijk, net als vele andere ziekten;
  2. als je het eenmaal gehad hebt, krijg je het niet nog eens, net als bij andere kinderziekten;
  3. veel ziekten worden veroorzaakt door kleine onzichtbare dingetjes die bij besmetting worden overgedragen.

  Ook de virussen waren al ontdekt, al wist men volgens mij niet dat mazelen door een virus veroorzaakt wordt.

  Dus in 1910 was Steiner al behoorlijk dom om zulke flauwekul te verkondigen.

  Het merkwaardige is dat de verkeerde levenshouding die mazelen tot gevolg heeft door Steiner zo wordt omgschreven:

  een persoonlijkheid dus, die veel onderzoek heeft gedaan, nagedacht heeft, echter niet naar de feiten van de buitenwereld, maar die in het innerlijke zielenleven gebleven is. U vindt ook vandaag zeer veel mensen die geloven dat door in zichzelf afgesloten te zijn, door diep na te denken, tot het oplossen vanwereldraadsels kunnen komen.

  Geloven door diep nadenken tot het oplossen van wereldraadsels te kunnen komen!
  In het Duits: “glauben, daß sie durch In-sich-abgeschlossen-Sein, durch Grübeln und so weiter zur Lösung von Welträtseln kommen können.”

  Is dat niet precies wat Steiner zelf deed?

 232. wilmamazone says:

  @Focus_op_ss

  Welkom Ramon. Ik had jouw artikel even geleden al geschoten in een reactie bij Gastkemper, maar veel fijner dat je het zelf hier bent komen posten.
  ‘Tis en blijft niet te filmen met de fabeltjes van Rudolf Steiner.

  @Gastkemper

  Ik vind dat je overdreven veel van o.a. deze site aan het knippen en plakken bent, èn ik ben niet DE weblogbeheerder van deze site. Ik ben maar een van de vier, naast nog enkele medeauteurs die niet geautoriseerd zijn om te beheren. Dat die al een tijdje grotendeels uit beeld zijn, heeft privéredenen.

 233. JennyJo says:

  Is dat niet precies wat Steiner zelf deed?

  Ja, vind ik wel, ik krijg niet de indruk uit zijn opvattingen dat hij erg openstond voor “de feiten van de buitenwereld”. Ja, en dan krijg je dus de mazelen. Eigen schuld, dikke bult – een heleboel bulten dan, in het geval van mazelen.

 234. JennyJo says:

  Ik word al doodmoe als ik alleen al die Wikipediapagina lees over Steiner en wil dan ineens heel graag ingewikkelde sommen maken, wat ik verder eigenlijk nooit wil. Als een soort tegenwicht tegen die weke wezenloze nonsens wil ik dat dan.

 235. ‘‘Tis en blijft niet te filmen met de fabeltjes van Rudolf Steiner.’

  Ja, en ze worden uitgedragen door niet de minsten. Arie Bos, bekend antroposofisch arts en huisartsenopleider aan de Vrije Universiteit, zei in 1988 het volgende over kinderziekten (en houdt dit ook vandaag nog staande):

  (…) Mazelen vormde eigenlijk nooit een pro­bleem. Het was een ziekte die je gehad moest hebben en die ook vrijwel iedereen van bo­ven de vijftien jaar heeft doorgemaakt. Het betekende een paar dagen ziek thuis blijven met koorts, hoesten en rode vlekken op ge­zicht en lijf, vertroeteld worden door je moe­der en weer beter worden. En beter worden kon je heel letterlijk nemen. Je moeder vond dat je veranderd was en dat vond je zelf ook. Je armen staken verder uit je mouwen en broekspijpen, je keek anders uit je ogen, je was minder kind en meer mens geworden.

  (…) Het belang van het doormaken van kinder­ziekten wordt vanuit de antroposofische ge­neeskunde als volgt verduidelijkt. In het kort gezegd komt het er op neer dat een mens als geestelijk wezen zijn ouders heeft uitgezocht om een lichaam voor hem te vormen. Dat ge­boren lichaam heeft echter aanvankelijk meer de kwaliteiten en eigenschappen van de ouders dan van het kind dat er in woont. Het lichaam moet worden omgebouwd om eigen te kunnen worden. Daarvoor moet grote kracht worden gemobiliseerd. Koorts bij voorbeeld. Alle kinderziekten hebben een eigen terrein waar ze ‘verbouwingswerk­zaamheden’ mogelijk maken: de huid, de luchtwegen, de slijmvliezen en het zenuw­weefsel. Na roodvonk, dat met langdurige hoge koorts gepaard gaat, vervelt een kind zelfs en komt als nieuw weer te voorschijn. (…)

  http://antroposofieindepers.blogspot.be/2013/08/beweegredenen.html

  Het is even off topic, maar Arie Bos maakt het in Medisch Contact van 2001 nog bonter. Meneer komt getuigen dat hij een kankergezwel van 2 cm heeft zien verdwijnen door toediening van het antroposofisch kankermiddel Iscador (maretak).

  (…) Ik was zelf nogal onder de indruk van een patiënte die zich absoluut niet wilde laten opereren aan een 2 cm groot lobulair mammacarcinoom. Sterven kwam haar eigenlijk wel goed uit. Maar ze wilde wel mistelinjecties. Tot mijn verbazing en die van de röntgenoloog die nog een revisie van het biopt liet doen, welke de diagnose herbevestigde, verdween de tumor spontaan.(…)

  http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/02895/soms-moet-je-ziekte-een-kans-geven.htm

  Ik heb 6 jaar van mijn leven in de antroposofische sekte rondgelopen en wel genoeg van die wonderverhalen gehoord, maar nog altijd kan ik me erover opwinden. Al die goedgelovige, naar hulp zoekende mensen die zich laten leiden door dit soort wishfull thinking en daardoor een serieuze behandeling mislopen.

 236. JennyJo says:

  Wat is dat toch voor een onzin, die antroposofie, ik kan niet begrijpen dat mensen dat serieus nemen. Lange armen door mazelen – het moet toch niet gekker worden.

 237. Renate says:

  Armen die uit broekspijpen steken? Ik mag toch aannemen dat hier benen bedoeld zijn? Of trekken antroposofen hun broek over hun hoofd aan?

 238. JennyJo says:

  Krijgen die kinderen door de ziekte wellicht ineens 4 armen? Ik zou daar als ouder niet blij mee zijn, maar ik ben dan ook geen antroposoof.

 239. wilmamazone says:

  Die dikke schrijffout is inderdaad hilarisch, maar nu alle gekheid op een stokje. Ga ik daarvoor ook even off-topic i.v.m. deze quote van ‘deskundige’ Arie Bos:

  (…) Ik was zelf nogal onder de indruk van een patiënte die zich absoluut niet wilde laten opereren aan een 2 cm groot lobulair mammacarcinoom. Sterven kwam haar eigenlijk wel goed uit. Maar ze wilde wel mistelinjecties. Tot mijn verbazing en die van de röntgenoloog die nog een revisie van het biopt liet doen, welke de diagnose herbevestigde, verdween de tumor spontaan.(…)

  Dit héle stukkie kan ontsproten zijn aan een te grote duim, maar het benoemen van een röntgenoloog/radioloog is dat zeer zeker. Een röntgenoloog maakt foto’s en stelt daarmee diagnoses. Bij het maken van een mammografie beoordeelt hij/zij slechts de foto’s die door anderen gemaakt zijn. Indien nodig volgt echografie en met behulp daarvan bioptie van de vermoedelijke kwaadaardige tumor in de borst en eventueel punctie van okselklier(en). Daar worden op dat moment geen uitspraken over gedaan. Een bioptie, en punctie, wordt beoordeeld door een patholoog, die daar verslag van uitbrengt aan de chirurg. Bij het vermoeden van borstkanker is namelijk een chirurg, gespecialiseerd in kanker, in 1e instantie de behandelend arts. Dat is ook degene die het slecht-nieuws gesprek voert. De patiënt heeft noch met de röntgenoloog noch met de patholoog persoonlijk contact, en is een röntgenoloog bovendien niet eens geautoriseerd om op eigen initiatief een bioptie te laten herbeoordelen. Er is dus louter aan de chirurg te kennen gegeven niet geopereerd te willen worden, áls het verhaaltje………..juist ja!
  De drogreden van de o zo verbaasde reguliere kankerdeskundige kennen we op deze site zowat van buiten, maar de verkeerde uitkiezen als vermeende onderbouwing, is pas echt een blooper.
  De zogenoemde mistelinjecties doen niets bij kanker. Punt.

  Schakelen we nu weer over naar mazelen en vaccinatie.

 240. wilmamazone says:

  Het verband kanker en virale infecties is mager, dus logischerwijs ook in verband met vaccinaties tegen virale infecties. Door o.a. de sterk verbeterde medische beeldvorming, is veel meer onomstotelijk vast te stellen :
  http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht-1/135507/verband-kanker-en-virale-infecties-mager.htm

  Een grootschalige analyse waarvan de resultaten door Joseph Khoury e.a. zijn gepubliceerd in het augustusnummer van het Journal of Virology doet niets af aan de rol van deze virussen, maar trekt de aanvankelijke schattingen ernstig in twijfel. Uit het onderzoek blijkt dat tal van kankersoorten geen enkel spoor bevatten van virus-DNA. Daartoe behoren acute myeloïde leukemie, melanoom, gliomen en adenocarcinomen van borsten, darmen en rectum, longen, eierstokken, nieren en schildklieren.

  En anti-vaxers maar schetenwap blijven rondstrooien, het liefst uit de ‘goede oude tijd’. Door vaccinatie is er geen toename van kanker. Punt.

 241. wilmamazone says:

  De laatste nieuwe stand van zaken: 114 nieuwe mazelenbesmettingen in de afgelopen week.
  Daarmee komt de totaalstand op 1035 geregistreerde gevallen:
  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen

 242. Jan Willem Nienhuys says:

  En de samenvatting op http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/mazelen-2013-chronologie-van-een-epidemie/

  Er is alweer een ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd. Het RIVM geeft nu ook een overzicht van mazelengevallen uitgesplitst naar risicogroep antro, kritisch, bevindelijk etc. voorlopig ontspringen de antro’s de dans. Daar zijn er ook 10x zo weinig van als van de ‘critici’, wat mijn vermoeden bevestigt dat de antro’s maar circa een half percent uitmaken van alle nonvaxers, te weten landelijk de helft van de bevindelijken.

 243. Jan Willem Nienhuys says:

  De NOS vermeldt op Teletekst nu dat er *onder de nieuwe gevallen* 9 zorgverleners zijn. Ze kunnen daar gewoon niet lezen. “Onder de 114 nieuwe gevallen zijn negen zorgverleners die de infectie waarschijnlijk tijdens het werk hebben opgelopen” staat ook op http://nos.nl/data/nosop3/reader/540483_tab1.html

 244. wilmamazone says:

  Zeg ik weer wat over de NOS om het af te leren:
  http://nos.nl/artikel/540483-meer-dan-1000-mazelenpatienten.html

  Onder de 114 nieuwe gevallen zijn negen zorgverleners die de infectie waarschijnlijk tijdens het werk hebben opgelopen. Onder de elf gemelde ziekenhuisopnames hebben zich geen andere complicaties voorgedaan dan longontstekingen.

  Onder bovenstaande link van Jan Willem:

  Ook is er opnieuw een ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 8 (van wie 7 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd).

 245. wilmamazone says:

  @Jan Willem

  Zullen we een open sollicitatie naar de NOS sturen. Zo te zien kunnen ze daar wel goede redactieleden gebruiken, en jij was (nu toevallig) maar een minuutje sneller dan ik, dus gelijke kansen. 😉

 246. Jan Willem Nienhuys says:

  “Onder de elf gemelde ziekenhuisopnames hebben zich geen andere complicaties voorgedaan dan longontstekingen.”

  Ook dat is volgens mij niet correct.
  vorige week (opgenomen):
  pneumonie: 30
  overig: 8
  onbekend: 19

  deze week:
  pneumonie: 37
  overig: 9
  onbekend: 22

  Verschil:
  pneumonie 7
  overig 1
  onbekend 3

  Wat de anonieme NOS’er gedaan heeft is misschien: berekenen dat het totaal
  pneumonie met 12 is toegenomen, en gedacht dat dat dus die 11 opnames waren.
  Het is ook erg onwaarschijnlijk: als gemiddeld de helft van de opnames wegens longontsteking is, dan is de kans dat alle 11 longontsteking is natuurlijk rond de 1 op 2000. Dat zou toch op zijn minst moeten betekenen dat het bericht nog even goed gecontroleerd moet worden, want de kans dat er iemand bij de NOS een fout maakt met zoiets is aanzienlijk hoger.

 247. wilmamazone says:

  Oeps! Jan Willem gaat virtueel gummen of zit het RIVM fout?
  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Tabellen_grafieken/Infectieziekten/Mazelensurveillanceoverzicht

  Er zijn 9 gezondheidsmedewerkers met mazelen die de infectie waarschijnlijk tijdens hun werkzaamheden hebben opgelopen. Hiervan zijn 8 ongevaccineerd en 1 persoon die met 2 doses gevaccineerd is.

  update:
  Gegevens van de vorige keer (week 32):

  Klik om toegang te krijgen tot mazelenOverzicht7augustus2013.pdf

  • Er zijn 8 gezondheidsmedewerkers met mazelen die de infectie waarschijnlijk
  tijdens hun werkzaamheden hebben opgelopen. Hiervan zijn 7 ongevaccineerd
  en 1 persoon die met 2 doses gevaccineerd is.

 248. Jan Willem Nienhuys says:

  JW had zich vorige week verteld, en toen ook nog deze week ‘er kwam er eentje bij’ verkeerd verwerkt. Het staat er nu allemaal goed.

 249. wilmamazone says:

  ‘Het zou goed zijn als antroposofen zich beroepen op échte wetenschap’

  De antroposofen zullen waarschijnlijk niet aan de mazelenepidemie ontkomen, schrijft Eva Teuling van SciencePalooza. ‘Mazelen is geen ziekte die ‘een heilzame werking heeft op het lichaam’, mazelen is gevaarlijk en kan bij een op de tien gevallen tot ernstige complicaties leiden.’

  Jammer dat Teulings refereert aan dit bericht van 3 augustus:
  http://www.nu.nl/algemeen/3541780/vooral-antroposofen-weigeren-vaccinatie.html

  Hierboven op 5 augustus:

  Er zou ook een vaccinatie moeten komen tegen slechte journalistiek:
  https://www.facebook.com/rvp.vaccinaties

  Uit een artikel in Trouw van afgelopen zaterdag is abusievelijk het beeld ontstaan dat RIVM heeft gezegd dat de grootste groep mensen die niet willen vaccineren, antroposofen zijn. Dat is een verkeerde uitleg van wat het RIVM (Roel Coutinho) heeft gezegd. Antroposofen vormen één van de groepen mensen die om wat voor reden dan ook, geen vaccinatie tegen bijvoorbeeld mazelen nemen. Hoe groot die groep is, weten we niet precies. De reden waarom mensen hun kinderen niet laten vaccineren, registreren we niet. In Nederland kiest 4 tot 5% van de mensen ervoor om hun kinderen niet te laten vaccineren. Die groep bestaat uit bevindelijk gereformeerden (naar schatting zo’n 1 tot 1,5%), antroposofen, mensen die vertrouwen op homeopathie, mensen die bang zijn voor bijwerkingen en mensen die om welke andere reden dan ook niet laten vaccineren. Of een combinatie daarvan. Harde cijfers hierover hebben we dus niet. Het interview in Trouw is niet vooraf door het RIVM gezien, dus we hebben de feiten niet vooraf kunnen checken.

  Update: Voor alle duidelijkheid. Het ging om dit artikel:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3486199/2013/08/03/Vooral-antroposofen-enten-kinderen-niet-in.dhtml

  Jammer dat de grootste boosdoeners, de homeopaten, daardoor nu weer uit het zicht blijven bij óók SciencePalooza.

  Voor de eindquote van Teulings is dan wel weer wat te zeggen:

  Het zou goed zijn als antroposofische ouders zich beroepen op échte wetenschap en niet blijven geloven in het gedachtegoed van Rudolf Steiner van een eeuw geleden. Er is op medisch gebied veel vooruitgang geboekt die verder gaat dan ‘het uitgaan van de innerlijke sterkte van een mens’. Mazelen is geen ziekte die ‘een heilzame werking heeft op het lichaam’, mazelen is gevaarlijk en kan bij 1 op de 10 gevallen tot ernstige complicaties leiden. Als antroposofen het écht zo goed voor hebben met de wereld, zouden juist zij hun kinderen laten vaccineren om de rest ook beter te beschermen. Nog voor de scholen weer beginnen.

 250. Renate says:

  Ik denk dat een redelijk deel van de mensen die hun kinderen niet laten vaccineren daar eerder toe komt door allerlei indianenverhalen van zelfbenoemde deskundigen, die ook in de media regelmatig hun zegje mogen doen, bijvoorbeeld omdat men meent dat voor een objectief verhaal ook tegenstanders aan het woord moeten komen. Dat deze tegenstanders van vaccinaties allerlei onzinverhalen aan de man brengen, lijkt men te vergeten. Alsof je een objectief verhaal brengt, als je wetenschap vermengt met sprookjes.

 251. wilmamazone says:

  Polio wordt beschouwd als een nagenoeg uitgebannen ziekte, maar of die nu binnen de perken te houden is?

  http://nos.nl/artikel/541162-explosieve-poliouitbraak-somalie.html

  Somalië heeft te kampen met een explosieve uitbraak van polio. In het land in de Hoorn van Afrika lijden nu meer mensen aan de ziekte dan alle landen in de rest van de wereld bij elkaar opgeteld.

  In Somalië zijn nu 105 poliobesmettingen bekend. Vlak over de grens, in een Somalisch vluchtelingenkamp in Kenia, zijn ook 10 gevallen van polio, ook wel kinderverlamming genoemd, geconstateerd. Wereldwijd zijn er dit jaar 181 poliogevallen bekend, inclusief die in Somalië en Kenia.

  Sinds de polio-uitbraak in Somalië in mei van dit jaar begon, zijn vier miljoen Somaliërs gevaccineerd. Toch zijn zo’n 600.000 kinderen niet bereikbaar voor hulpverleners. Zij leven in gebieden die in handen zijn van de islamitische terreurgroep al-Shabab, die gelieerd is aan al-Qaida.

 252. JennyJo says:

  Het lijkt me dat Polio nog véél beter is voor de ontwikkeling van de ziel en de groei van de ledematen dan mazelen. Ze hebben maar mazzel daar in Somalië!

 253. Renate says:

  Misschien moeten de mensen die ziektes zo waardevol voor de ontwikkeling vinden, eens een vakantie naar Somalië boeken?

 254. wilmamazone says:

  Ik maakte even geleden bij dit item melding van een broekafzakkend blog van homeopaat Frans Kusse:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2013/05/26/meldpunt-verspilling-in-de-zorg/#comment-41864

  quote uit een reactie op Catherina de Jong:

  (..)Moderne vakken als ecologie , nano-technologie, kwantummechanica tonen allang aan, dat een homeopathisch verdunning niet leeg is. U loopt echt hopeloos achter in Uw kennis van moderen vakken collega de Jong.
  Met vriendelijke groet Pietje Sligcher mede namens vele patienten, die zich genezen ervaren
  En het laatste nieuws over het nieuwe malaria vaccin moet u wel erg storen, want dat is gemaakt volgens ons homeopathische principe.
  Met vriendelijke groeten Pietje Sligcher

  P. Sligcher, arts, ZUTPHEN – 17-08-2013 13:31

  (vet door mij)

  Dat laatse nieuws is dat dat onderzoekers uit de VS een doorbraak melden met onderzoek naar een malariavaccin.

  Een combinatie van meerdere injecties met onder andere een afgezwakte vorm van de ziekte bleek bij een kleine groep vrijwilligers succesvol.

  Homeopaten en hun aanhang vormen de grootste groep anti-vaccinanten, en waar denkt deze HomeoPietje dan waar onder meer het mazelenvaccin van gemaakt is?

  Als het niet zo erg was met het onverdunde zooitje ongeregeld, zou je makkelijk een hele tijd in een deuk kunnen liggen van het lachen.

  Noot: het nieuwe malariavaccin is overigens nog lang geen gelopen race door tal van nog onbeantwoorde vragen en is de toepassing op grote schaal nog ver weg:
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/135363/Nog-veel-vragen-bij-nieuw-malariavaccin.htm

  Parasieten
  PfSPZ is gemaakt van levende parasieten die bestraald zijn. Knols: ‘Die parasieten worden uit de speekselklieren van muggen geïsoleerd. Dus het produceren van dit vaccin voor 200 miljoen mensen die beschermd moet worden, is niet gemakkelijk.’

  Hoge dosis nodig
  Ook de hoge benodigde dosis is een probleem, zegt Knols. ‘Dat betekent dat je mensen vijf keer moet terugvinden en ook dat is niet gemakkelijk op bijvoorbeeld het Afrikaanse platteland.’

 255. Renate says:

  Wat ecologie en nanotechnologie te maken hebben met het idee dat een homeopathische oplossing niet leeg is, is voor mij een raadsel. Nanodeeltjes zijn klein, maar niet kleiner dan een molecuul en aangezien homeompathische middelen zo ver verdund zijn, dat er geen molecuul van de werkzame stof te vinden is, zullen er dus ook geen nanodeeltjes te vinden zijn.

 256. wilmamazone says:

  P. Sligcher, arts:

  (..)Moderne vakken als ecologie , nano-technologie, kwantummechanica tonen allang aan, dat een homeopathisch verdunning niet leeg is. U loopt echt hopeloos achter in Uw kennis van moderen vakken collega de Jong.

  HomeoPietje praat peoep/drogredeneert, maar wie niet in dat wereldje van onverdunde leugens?
  http://www.skepsis.nl/blog/2007/12/misvattingen-omtrent-kwantummechanica/

  Misvattingen omtrent kwantummechanica
  Door N.G. van Kampen – 30 December 2007

  Het feit dat waarnemingen van een atomair systeem niet de precieze toestand weergeven, maar een waarschijnlijkheid over verschillende mogelijkheden, heeft geleid tot speculaties dat hierbij het menselijk bewustzijn of de vrije wil een kans krijgt, of ook wel de wil van God en zelfs de geldmarkt! De homeopathie kan niet gered worden door te denken dat een werkzaam molecuul in een macroscopisch vat nog in een kwantummechanisch gesuperponeerde toestand kan verkeren, laat staan dat de behandelde patiënt in zo’n toestand is.

  (vet door mij)

  Frans Kusse vindt zichzelf e.a. alterneuten integer, dus ook HomeoPietje:

  “Geachte collega Vasbinder,

  Dat u de mening van mw. De Jong deelt, is uw goed recht. Dat u als (wetenschappelijk opgeleid) arts integere collega’s zonder kennis van zaken en zonder de feiten te kennen van bedrog beticht, is mijns inziens onwaardig en onnodig grievend. ”

  F.C. Kusse, arts voor homeopathie, AMSTERDAM – 17-08-2013 17:54

  Tot zover de fabeltjes van Kusse. Nu weer over naar zijn collega’s van Kritisch Prikken die blijven liegen over mazelen en in feite over alles wat met vaccinatie te maken heeft.

  Noot:
  Voor de homeopaten Kusse en Sligcher geldt m.i. ook:

  Homeopaten die zo unverfroren zwart op wit liegen, zou je niet de indruk moeten geven dat hun mening de moeite waard is om erop in te gaan. Maar het is misschien wel nuttig om eens precies te vertellen hoe homeopathisch verdund hun waarheden zijn.

 257. Renate says:

  Zolang de media organisaties als Kritisch Prikken een podium blijven bieden en menen dat ze op die manier een gebalanceerd verhaal vertellen, bljift het dweilen met de kraan open. En laat men alsjeblieft niet aan komen zetten met het woordje ‘censuur’, want als er een brug instort, laat men ook niet iemand aan het woord, die vertelt dat zwaartekracht niet bestaat en wetenschap in dat opzicht ook maar een mening is.

 258. Hannelore says:

  Een off topic vraag. Is het ooit wel eens voorgekomen dat een hardnekkig fabeltje dat maar rond blijft zingen uiteindelijk waar is gebleken?

 259. wilmamazone says:

  Hannelore:

  Een off topic vraag. Is het ooit wel eens voorgekomen dat een hardnekkig fabeltje dat maar rond blijft zingen uiteindelijk waar is gebleken?

  Daar heb ik niets concreets over kunnen vinden vandaag, dus ik zou het niet weten.

  Het ligt er uiteraard wel aan, vanuit welk standpunt naar een fabeltje gekeken wordt en deze Hendrik is in ieder geval nog een beetje on-topic wat dat betreft 😉 :

  Mythen en fabeltjes leiden immers een hardnekkig leven.
  Neem nou de werking van homeopatische geneesmiddelen. “Ze werken niet”, roepen veel medici in koor, “verbieden die handel”! Als reguliere medici de kans kregen zouden ze veel kruiden die gewoon in de natuur groeien verbieden om nog langer te groeien. Want veel kruiden werken nl. wel. St. Janskruid blijkt goed te werken om de stemming te verbeteren. Maar ook al is dat goed onderzocht, de reguliere medici blijven bij hun standpunt. Dogma’s komen immers niet alleen in de kerk voor, maar ook in de wetenschap: ze heten alleen anders.

 260. wilmamazone says:

  Al klikkerdeklikkend kwam ik toevallig dit artikel tegen, dat maar weer eens onderstreept dat de wereldjes niet zo strikt gescheiden zijn als regelmatig aangenomen wordt. Het is van dinsdag 16 juli op Christelijk Informatie Platvorm (CIP) met de titel:
  Christen moet beter nadenken over vaccinatie.

  Onbegrijpelijk vindt hij het dat christenen niet beter nadenken over wat voor “troep” ze hun kinderen inspuiten. Vaccinatie is in strijd met de verantwoordelijkheid van een christen, zegt Andreas Prins, vader van drie kinderen. Zijn jongste dochter (1) is niet ingeënt. Niet zozeer omdat hij vaccineren ziet als vooruitlopen op Gods voorzienigheid, maar omdat de stoffen in vaccins niet in ons lichaam horen. Zo worden virussen voor vaccins gekweekt op cellen van kippen- en apennieren en zelfs van geaborteerde menselijke embryo’s, zo liet hij CIP.nl weten. “Die apencellen, eicellen van kippen en resten van embryo’s zijn zo klein, dat ze niet van de virussen te scheiden zijn. Daardoor verdwijnt die troep in het vaccin.”

  Prins baseert zich onder meer op informatie van de site vaccinvrij.nl en de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Tot op de dag van vandaag heeft………

  Voor mij is deze speler in het anti-vaccinatiespelletje in ieder geval nieuw:

  Bert Dorenbos van Schreeuw om leven bevestigt dat embryoresten worden gebruikt voor het kweken van vaccins. “Een schandelijke zaak. De farmaceutische industrie kent geen ethische rem om geaborteerde lichaamsdeeltjes te gebruiken. Te afschuwelijk voor woorden.” Dorenbos erkent ook dat veel mensen dit niet weten. Toch is er volgens hem genoeg documentatie over. “Christenen zouden hier tegenin moeten gaan”, zegt hij. “Ik zeg niet dat ze hun kinderen niet moeten vaccineren; die keuze is aan de ouders. Wel ben ik het met Prins eens dat christenen beter moeten nadenken over inenten. Schreeuw om leven wil hier ook meer over gaan publiceren om bewustwording te creëren.”

  Geef ik alvast een voorzet met deze info van het RIVM

  16. BMR-vaccin wordt gekweekt op levend weefsel van dieren of mensen
  Dat klopt. Virussen kunnen niet groeien zonder levende cellen. Ze gebruiken voor hun eigen vermeerdering de huishouding van levende cellen. In plaats van steeds opnieuw cellen uit organen (of dieren) te halen, kan dat tegenwoordig met celkweken of continue cellijnen. Deze cellen kunnen steeds weer worden doorgekweekt zonder gebruik van nieuwe donoren. Voor bof en mazelen betreft dat een continue cellijn van een kippenembryo en voor rodehond een cellijn van longfibroblasten uit een om medische reden uitgevoerde abortus met toestemming van de moeder.

  en met het bedenkelijke antwoord van 2 augustus op Refoweb van deze Hersteld Hervormde Anesthesie-assistent op een vraag over gebruik van foetussen bij vaccinaties.

  update (nog niet alles gelezen):
  http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/20525

 261. wilmamazone says:

  http://www.nature.com/news/medical-research-cell-division-1.13273

  Medical research: Cell division

  In 1962, Leonard Hayflick created a cell strain from an aborted fetus. More than 50 years later, WI-38 remains a crucial, but controversial, source of cells.

  26 June 2013

  Vaccines made using WI-38 cells have immunized hundreds of millions of people against rubella, rabies, adenovirus, polio, measles, chickenpox and shingles. In the 1960s and 1970s, the cells helped epidemiologists to identify viral culprits in disease outbreaks. Their normality has made them valuable control cells for comparison with diseased ones. And at the Wistar Institute, as in labs and universities around the world, they remain a leading tool for probing the secrets of cellular ageing and cancer.

  “Here’s a clump of cells that has had an enormous impact on human health,” says Paul Offit, chief of the division of infectious diseases at the Children’s Hospital of Philadelphia. “These cells from one fetus have no doubt saved the lives of millions of people.”

  (vet door mij)

 262. wilmamazone says:

  Je zou er eigenlijk geen aandacht aan moeten besteden, maar als het héél verschrikkelijk is, kan een kijkje in sommige (gestoorde) bovenkamers een hoop duidelijk maken voor mensen met gezond verstand:
  http://www.klokkenluideronline.is/artikel/24594/ab-ron-roel-en-de-holocaust

  Door: Micha Kat op 22 augustus, 2013

  AB, RON, ROEL EN DE HOLOCAUST

  HET VACCINATIE-DOSSIER IS HET MEEST KWETSBARE DEEL VAN HET NWO GENOCIDE-PROGRAMMA * WAAR ZIJN ALLE MAZELEN-DODEN IN DE BIBLE BELT? * WAAROM HEBBEN AB, ROEN EN ROEL NOOIT AANGIFTE GEDAAN WEGENS SMAAD TEGEN MICHA MAAR DE REST VAN NEDERLAND WEL? * WAAROM IS DE NWO IN AUSTRALIE NU ZO IN PANIEK, DAT DE FINANCIEELE KAART WORDT GESPEELD DOOR AB EN RON? * WAT IS HET BELANG VAN AB EN RON BIJ DE HADJI 2013 VANAF 13 OKTOBER?

  (..)Maar nu is het allemaal veel enger en bedreigender door de technische middelen die de nieuwe Nazi’s ten dienste staan. Twee voorbeelden: waar Adolf het nog moest stellen met de Gestapo, heeft Obama de beschikking over de NSA. Verschilletje. En waar Mengele nog moest experimenteren in tochtige koude barakken in de Poolse toendra, hebben Ab en Ron de beschikking over een wereldwijd netwerk van laboratoria en de meest krankzinnige technologie waar we nog niet eens 3% van kennen. In het stuk Medialogica Virologica Fantastica hebben we uitgebreid en met bronnen en bewijzen de Nazi-politiek blootgelegd achter the raise of Ab and Ron en de wijze waarop de MSM zijn gebrainwashed door de terreurstaat. Thans zien we, geheel in lijn met de jaren van ‘voorbereiding’ door de vaccinatie-mafia, de volgende ontwikkelingen:……

  Ten tweede weten we nu dat Ab en Ron geen methode onbenut zullen laten de bevolking te dwingen hun killer-spuiten te accepteren. Hiermee is een nieuwe Holocaust een feit. We zien reeds de contouren opdoemen van nieuwe Dachau’s met toegangspoorten met de tekst: VACCINATIES MAKEN VRIJ. Maar de mensen beginnen zoals gezegd wakker te worden. Ze willen de spuiten des doods niet. De MSM durft niet meer de all out propaganda te bedrijven zoals enkele jaren geleden uit angst nog meer geloofwaardigheid te verliezen. In dat verband is het bemoedigend te constateren dat ook het mazelen-offensief van Ab en Rom is mislukt. We horen er niets meer over. Waar zijn de hopen met kinderlijken in Barneveld en Giessendam? Ze zijn er niet. Als laatste stuitrekking vanb Ab en Ron vinden we slechts een bericht in de PZC van twee dagen gelden met als kop Nu ook mazelen op Schouwen Duiveland. Hiermee is de nederlaag van Ab en Ron compleet!

  Ik wil de mensen die dit soort flauwekul geloven niet de kost geven.

 263. wilmamazone says:

  De laatste nieuwe stand van zaken: in totaal 1162 geregistreerde mazelengevallen, 127 meer dan de vorige week:
  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen

  Voor details daarover (binnenkort bijgewerkt):
  http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/mazelen-2013-chronologie-van-een-epidemie/

 264. Jan Willem Nienhuys says:

  Die Micha Kat is het treurige voorbeeld van een beleid waarbij volslagen krankzinnigen zomaar vrij mogen rondlopen. Hij mag blij zijn dat hij in Nederland woont (is dat zo?), want deze Holocaust-ontkenning zou hem elders op straf komen te staan.

  Curieus ook dat hij het over killerspuiten heeft terwijl er nog nooit iemand is overleden aan RVP-vaccinaties in Nederland – althans: er is na onderzoek nog nooit een duidelijk verband verbonden, en de CDC zegt hetzelfde. Die kennen over 1990-92 maar één geval waar een sterfgeval mischien iets met een vaccinatie te maken had. Dat zijn vele tientallen miljoenen vaccinaties van meer dan tien miljoen kinderen. En hij zeurt over de afwezigheid van doden in Barneveld, alsof tientallen ziekenhuisopnamen niks zijn. En de grote klap moet nog komen, valt met recht te vrezen.

  En ja, de chronologie is bijgewerkt.

 265. Micha Kat is een geval apart, kampioen van de hyperbool. Maar hij gaat er zelf in geloven en dat is behoorlijk ongezond. Terwijl anderen het verschil niet zien…

 266. wilmamazone says:

  @Michel G.

  Micha Kat is een geval apart, kampioen van de hyperbool.

  Dus jij bent van mening dat het grootste probleem met/van Kat de overdrijvende, vergrotende stijlfiguur is? Dat hij daar zelf eerder niet echt in geloofde en dat nu pas in toenemende mate gaat doen? Hij heeft de afgelopen jaren anders al meerdere malen voor de rechtbank gestaan vanwege smaad- en lasterpraatjes.

 267. Hij overdrijft vrijwel constant tot in het absurde. Maar we hebben vrijheid van meningsuiting, dus dat mag. Behalve als hij mensen beschadigt en zij daar werk van willen maken. Maar hij weet juridisch vaak de dans te ontspringen (woont in Thailand bijvoorbeeld). Het meest wonderlijke vind ik echter dat andere mensen zijn verhalen voetstoots geloven.

 268. wilmamazone says:

  Michel G.

  Het meest wonderlijke vind ik echter dat andere mensen zijn verhalen voetstoots geloven.

  Dat verwondert mij al jaren niet meer, want Micha Kat is de enige roeptoeter niet.
  Op dit Dwaallicht XXL Lichtpunt zijn duizenden varianten. Ik neem haar speciaal voor jou als voorbeeld omdat ze antroposofisch opgevoed is, en blijkbaar aan het gedachtengoed van Steiner niet voldoende heeft. De in dit artikel genoemde onfrisse zaken, zijn maar een piepklein topje van de ijsberg. Met voor mij als een dieptepunt het geloof in überkwak Ryke Geerd Hamer.
  Maar goed, Hilde Heijn is onder meer ook een anti-vaccinant:

  Op haar facebook-pagina beschrijft Het Lichtpunt, Noorse van geboorte en antroposofisch opgevoed, talloze andere wonderzaken. Ze gebruikt niet alleen hennep-olie maar ook kiwi’s, zonnepitten, pruimen en pistachenoten vanwege hun geneeskracht. Vaccineren, tegen bijvoorbeeld mazzelen, vindt ze onzin. Ze laat zich hierbij inspireren door al even grote dwaallichten van de Nederlandse Vereniging van Kritisch Prikken (NVKP). Polio- en hepatitis B-vaccins veroorzaken bovendien kanker, zo heeft Heijn ergens gelezen.

  Heijn: `Het drinken van urine (met name de ochtendurine) werkt als een zelfvaccinatie. Het werkt bacterie- en virusdodend. Urine werkt ook preventief en beschermt tegen griep en virussen. Het dagelijkse glas urine werd ook voor mij een bron van gezondheid. ‘ En, zo lezen we verder, urine is ook goed voor de kleine wasjes. `Gorgelen bij keelklachten werkt ook snel en effectief’, verzekert Hilde Heijn.

  Op haar Facebookpagina zag ik ook een post van 12 aug. j.l. met wéér het fabeltje over met name autisme door het BMR-vaccin.

 269. Een nuchter en gezond verstand is waar alles mee begint, ook bij antroposofen en de antroposofie – al geloof je dat waarschijnlijk niet. Zonder dat verliest een mens zich in allerlei wonderverhalen en fantasterijen, en dat is toch echt niet de bedoeling. Daarom ben ik blij met zo’n weblog als deze, waar de zaken nuchter worden bekeken.

 270. wilmamazone says:

  Michel G.:

  Een nuchter en gezond verstand is waar alles mee begint(..)

  Waarom ben je dan niet begonnen met te zeggen dat ik de link naar het artikel over Lichtpunt vergeten ben? Bij deze:
  http://www.kwakzalverij.nl/1592/Lichtpunt_Heijn_zweert_bij_hennep_olie

  Je geeft dus een zo goed als nietszeggende reactie op een artikel dat je niet in zijn geheel gelezen had. Het lijkt er dus op dat jouw komst hier geen ander doel heeft dan ter verdediging van de smaak van soofpeertjes antroposofen en de antroposofie. Een nuchter en gezond verstand was bij Rudolf Steiner aantoonbaar met een lampje te zoeken- al geloof je dat waarschijnlijk niet.

  Zijn antroposofische geneesmiddelleer is gebaseerd op het juiste niveau van domheid.

  En op basis van die domheid zijn er nu in 2013 nog mensen, die hun kinderen niet tegen onder meer mazelen laten vaccineren.

 271. Jan Willem Nienhuys says:

  Nou, nou Wilma, je bevestigt hiermee wat Michiel zei, namelijk dat je wel niet zult geloven dat antro’s beginnen met gezond verstand. In dit verband is de uitlating van René Descartes van toepassing, en dan niet zijn bekende ‘ik denk dus ik ben’. Hetzelfde boekje begint namelijk met:

  Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée : car chacun pense en être [si] bien pourvu…

  Klik om toegang te krijgen tot descartes_methode.pdf

  Het gezond verstand is van alle dingen op de wereld het gelijkmatigst verdeeld, want iedereen vindt dat hij er [zo] goed van voorzien is…

  het citaat gaat zelfs door met:
  dat zelfs degenen die in iedere andere kwestie het moeilijkst tevreden te stellen zijn er nooit meer van willen dan ze er al van hebben.

  Maar je logenstraft toch een beetje met zo’n reactie dat het er hier nuchter aan toe gaat.
  Ik wist trouwens niet dat Micha Kat in Verweggistan woont. Good riddance. Come back no more.

 272. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  Nou, nou Wilma, je bevestigt hiermee wat Michiel zei, namelijk dat je wel niet zult geloven dat antro’s beginnen met gezond verstand.

  Blijkbaar lees jij wat Michel Gastkemper zegt anders dan ik dat doe.Voor mij is dat b.v. gerelateerd aan deze eindquote van Michel:

  Ook al is dit artikel mogelijk verouderd (Arie Bos red.), het laat in ieder geval wel zien dat het een ingewikkeld onderwerp is, vaccineren, dat zich niet leent voor gemakkelijke slogans. Laten we de discussie voeren, maar wel graag met het respect waar Jaap van de Weg vandaag in Trouw om vraagt.

  http://antroposofieindepers.blogspot.be/2013/08/beweegredenen.html

  Jouw eigen reactie op Jaap van de Weg op 9 aug.:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2013/07/21/feiten-en-fabels-over-mazelen-en-vaccinatie/comment-page-1/#comment-41712

  eindquote:

  Er zijn ‘trekkies’ die zich inleven in de wereld van Star Trek. Er zijn Tolkienclubs die zich inleven in de wereld van Midden-aarde en die Gandalf en Frodo enzo spelen. Voor Harry Potter zal er ook wel zoiets zijn – in elk geval websites waar mensen ontiegelijk veel werk stoppen. Er zijn zelfs vele Elvis-imitators. De antro’s wekken de suggestie dat ze een analoge Steiner-fanclub zijn, die zich inleven in de door Steiner geschapen droomwereld. Zij dromen natuurlijk dat ze wakker zijn, maar ik ben liever echt wakker.

  Het zijn niet alleen de antroposofen die in 2013 nog menen recht te hebben op het voeren van discussie met het -in hun ogen- bijbehorende respect.

  Reactie van JJ op een quote van Soof Jaap:

  JennyJo zegt:
  augustus 9, 2013 om 9:46 am

  Wetenschappelijk gezien kun je echter ook stellen dat het hier ook om feiten gaat.

  Wat is dat voor nonsens?!
  We bombarderen gewoon van alles dat in ons wereldbeeld past tot feit en zeggen dan ook nog dat het wetenschappelijk is. Sorry hoor, maar dat kun je toch niet serieus nemen?

  Het kan dat Michel Gastkemper vanaf zijn geboorte gehersenspoeld is door een antroposofische opvoeding en dat is dan ook het enige waar ik begrip voor op zou kunnen brengen. Dat is bij mezelf op Rooms-Katholieke wijze gebeurd en ik weet uit persoonlijke ervaring hoe lastig het is om een en ander kwijt te raken.

 273. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  Ik wist trouwens niet dat Micha Kat in Verweggistan woont. Good riddance. Come back no more.

  Voor zover ik weet is Kat gewoon weer terug in Nederland.

 274. Renate says:

  Het probleem met Micha Kat is, dat hij, waar hij ook woont, hij altijd via internet z’n onzin op het net kan spuien en dat er genoeg mensen lijken te zijn die z’n onzin, geheel of gedeeltelijk serieus nemen en het een en ander weer verder verspreiden. Sommige van die mensen lijken ook door de media nog serieus te worden genomen, zoals Anneke Bleeker en Desiree Röver.

 275. JennyJo says:

  Voor zover ik weet is Kat gewoon weer terug in Nederland.

  Ja, dat dacht ik ook. Helaas.

 276. Jan Willem Nienhuys says:

  ‘Het kan dat Michel Gastkemper vanaf zijn geboorte …’

  het uiten van vermoedens over iemands persoonlijke motieven, gevoelesns, voorgeschiedenis, gedachten, en dergelijke in het kader van een discussie over feiten is een ad hominem argument.

 277. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  ‘Het kan dat Michel Gastkemper vanaf zijn geboorte …’

  het uiten van vermoedens over iemands persoonlijke motieven, gevoelesns, voorgeschiedenis, gedachten, en dergelijke in het kader van een discussie over feiten is een ad hominem argument.

  Ik kan opeens geen goed meer doen of wat?! Voor alle duidelijkheid werd ik trouwens graag volledig gequote:

  Het kan dat Michel Gastkemper vanaf zijn geboorte gehersenspoeld is door een antroposofische opvoeding en dat is dan ook het enige waar ik begrip voor op zou kunnen brengen. Dat is bij mezelf op Rooms-Katholieke wijze gebeurd en ik weet uit persoonlijke ervaring hoe lastig het is om een en ander kwijt te raken.

  Dat was niet bedoeld als speculatie/ad hominem o.i.d., maar als handreiking naar Michel toe. Jammer dat ik dit uit moet leggen, want ik dacht dat een goed verstaander maar een half woord nodig heeft. Niet dus.

 278. wilmamazone says:

  Interessante reactie van ruim twee jaar geleden:
  http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/mazelen/comment-page-1/#comment-2157

  @Michel, toegegeven, uw betoog is best wel slim. Eerst ellenlange pagina’s met feiten, dan over Jan Willem Nienhuys beginnen (dat is uw vriend niet uiteraard), om dan te besluiten

  “a, dit klinkt verschrikkelijk en is natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar is het doel wel juist gesteld, met de juiste middelen? Als je zulke grote aantallen gaat hanteren en daaruit conclusies trekken, worden de (fout)marges ook veel groter. (!)Waar kom je dan uit? Dat kun je bijvoorbeeld aflezen uit waar het bij Nienhuys op uitdraait: een soort communistische heilstaat. (!)Is de wet, en ook de pers, er niet juist om te beschermen tegen de almacht van de staat, die het individu met inzet van zijn hele apparaat dreigt plat te walsen? Om zulk machtsmisbruik aan de kaak te stellen? Het venijn bij Nienhuys zit hem in de staart. De terminologie is navenant, zoals blijkt uit het slot onder de kop ‘Asociaal’, waar woorden als ‘uitroeiing’ (opnieuw) en ‘profiteurs’ vallen. Inenting onder dwang is helaas nog niet mogelijk, stelt Nienhuys met grote spijt:

  ‘Er zijn een aantal groepen die weigeren aan de uitroeiing mee te werken: streng protestantse en orthodox-joodse gemeenschappen, antroposofen en antivaxers. In feite is in Nederland de staat medeverantwoordelijk, omdat die weigert vaccinatie verplicht te stellen. Het terugdringen van dergelijke ziekten is in het belang van iedereen. De overheid stelt het dragen van autogordels verplicht en heeft ook regels voor de bescherming van kinderen in auto’s. De fictie is dat niemand verplicht is om een auto te gebruiken, en dan mag je dus zulke regels maken. Men zou vaccinatie best verplicht kunnen stellen, vind ik. Zolang dat niet het geval is, zou men in elk geval veel energie moeten stoppen in overreding.

  Lang geleden werd het als bijzonder asociaal beschouwd als men niet meehielp aan het onderhoud van dijken en wel profiteerde van de bescherming die deze boden aan iedereen. De niet-vaccineerders worden lang niet allemaal ziek en dat komt doordat ze profiteren van de bescherming door alle mensen die wel zijn ingeënt. Maar gezamenlijk zijn deze profiteurs er mede oorzaak van dat deze ziekte nog steeds niet van de aardbodem en zelfs niet uit Europa is weggevaagd.’

  Ja, wie is nu erger, ga je bij zulke teksten denken. Hoe groot is het werkelijke gevaar, en moet je zulke collectieve maatregelen willen treffen, terwijl er op een andere manier al heel veel preventief kan gebeuren. Hier wordt een argumentatie gebruikt die zéér verkokerd is, als bij een tunnelvisie, waar al het overige wordt weggereduceerd. Alsof er niet meer factoren meespelen. De rationaliteit krijgt iets irrationeels. Wie is hier eigenlijk mee gediend, ga je je onwillekeurig afvragen.”

  Welnu, het werkelijke gevaar zit effectief bij antroposofische mensen zoals u. Want u lijdt aan tunnelvisie hoor! Niet Nienhuys. U kan tegen zijn betoog niks stellen behalve wat gewauwel ‘er kan preventief wat gebeuren’: vaccinatie is nét preventief. Wat stelt u anders voor? O ja, kleuren, tekenen en dansen. Was ik even vergeten. Wegreduceren? Als een kind gevaccineerd wordt kan het nadien écht wel nog kleuren, tekenen en dansen hoor. Geen enkel probleem. “Wie is hier eigenlijk mee gediend, ga je je onwillekeurig afvragen.” Nu, na het lezen van uw columns vraag ik me niks af, ik weet zeker.

  Klikkerdeklik:
  Bron: http://antroposofieindepers.blogspot.nl/2011/03/vernietiger.html
  donderdag 17 maart 2011

  Gaat ook vrij uitgebreid over mazelen.

  Een nuchtere reactie op het gedachtengoed hierover van Gastkemper volgt wellicht morgen. Moet ik toch eerst (minstens) een nachtje over slapen. Truste!

 279. wilmamazone says:

  De Telegraaf dacht er gisteren blijkbaar goed aan te doen om nog wat olie op het vuur te gooien met op de vrouwenpagina in grote rode letters:
  Niet-gelovige ouder:’Ik laat mijn dochters niet inenten’

  Kinderen vanwege een geloofsovertuiging niet laten inenten, dat is de laatste tijd enorm in het nieuws. Maar ook een steeds groter wordende groep niet-gelovige ouders weigert vaccinaties. Door Frankema (52) noemt het zelfs ‘gif’.

  Het hele verhaal slechts te lezen in VROUW magazine. (verkoopcijfers?)

  Dat hebben de meeste reageerders – tot nu toe 78- niet nodig. De enkeling die iets positiefs zegt over vaccinatie, kan rekenen op -soms tientallen- duimpjes naar beneden. Dat alles op basis van overbekende fabeltjes, drogredenaties en noem maar op. Alsof er sinds de mazelenuitbraak nog nooit wat over gezegd is, zeg maar. De feiten gaan bij sommigen rechtstreeks het andere oor weer uit, zo lijkt het.

  Anti-vaccinant Door Frankema verkracht de waarheid over vaccins/vaccinatie zodanig, dat ik me afvraag of het überhaupt nog onder vrijheid van meningsuiting valt, maar dat gevoel heb ik bij meer prominente anti-vaxers. Dat is een Fa.List & Bedrog die bijna zijn weerga niet kent. Voor zover ik weet, is slechts het zooitje ongeregeld van anti-reguliere kankerbehandelingen nog vele graadjes erger.

  Op basis van fantasiegeneeskunde -regelmatig letterlijk- spelen met het leven van anderen.

  Jan Willem Nienhuys is er gisteren maar weer eens goed voor gaan zitten:

  http://www.skepsis.nl/blog/2013/08/mazelen-–-misverstand-1-dood-na-vaccinatie/

  Mazelen – Misverstand 1: dood na vaccinatie

  Misverstand:
  Van de mazelenvaccinatie ga je dood.
  Waarheid:
  Er is nog nooit iemand doodgegaan door een vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma.
  Verklaring:
  Er sterft wel eens iemand na vaccinatie, dat wordt dan goed uitgezocht. Maar de sterfte na vaccinatie is niet groter dan op vergelijkbare andere tijdstippen.

  De mazelenepidemie leidt tot veel berichten over mazelen op nu.nl en die weer tot veel commentaar op nujij.nl (vanaf eind juli tot deze week geïllustreerd met een kindje met waterpokken). Die commentaren zijn doorspekt met misvattingen en mythes. Ik heb alle ruim 16.000 commentaren bekeken, en daar veel fabeltjes aangetroffen, maar de opvallendste mythe is dat er veel doden vallen door vaccinaties en dat die niet opwegen tegen de gezondheidswinst. Ik ga nu maar voorbij aan wilde beschuldigingen als zouden vaccins speciaal ontwikkeld zijn door een Joodse kliek die de wereldbevolking wil uitroeien, die zelfs voor nujij te gortig zijn.

  Aanvullend nog dit rapport uit 2011 dat ik eerder deze week al vond, maar nog niet gepost had :
  http://www.nature.com/news/2011/110825/full/news.2011.505.html

  Published online 25 August 2011 | Nature | doi:10.1038/news.2011.505

  Vaccines given a clean bill of health
  Report finds ‘very little evidence’ of serious harm from vaccines.

 280. Renate says:

  De link naar de Telegraaf leidt niet meer naar het bewuste artikel. Ook op het onderdeel vrouw kan ik het niet vinden en eerlijk gezegd heb ik niet veel zin om te veel tijd te besteden om te zoeken naar tenenkrommende onzin.

 281. wilmamazone says:

  @Renate

  Vreemd. Het heeft er toch echt gestaan. Zoekmachine:

  'Ik laat mijn dochters niet inenten' – VROUW Kinderen | Tips over …
  “Ik kwam voor ’t eerst in aanraking met inenten toen mijn oudste net was geboren. Dat was een kwetsbaar moment. Je staat als kersverse moeder stijf van de …
  http://www.telegraaf.nl/vrouw/mama/kinderen/21830541/___Ik_laat_mijn_dochters_niet_inenten___.html

 282. Hannelore says:

  @Renate @Wilma

  Het artikel staat er echt niet meer. Als je op de link klikt, krijg je de kop van Dijsselbloem te zien, ook al zo fijn op de vroege morgen.

 283. Renate says:

  Ik krijg bovenaan de kop van Humberto Tan.

 284. Jan Willem Nienhuys says:

  een stukje is nog te zien op:

  http://www.telegraaf.mobi/vrouw/article/21830541/ik-laat-mijn-dochters-niet-inenten

  Met 12 reacties, onder meer iemand die roept dat vaccins puur gif zijn, en iemand anders die zich afvraagt hoe het komt dat er dan nog mensen in Nederland rondlopen.

 285. JennyJo says:

  Ja, dat is inderdaad eigenaardig, vaccins worden immers gebruikt om de bevolking te decimeren. Mislukt dus.

 286. Hannelore says:

  Da’s de schuld van Big Pharma, die hebben expres geen gif in de vaccins gedaan.

 287. Renate says:

  Oei, Onkruid als bron van informatie. Tja, als je Onkruid moet geloven, kiezen kinderen er ook zelf voor om in een gezin geboren te worden waar ze misbruikt, of mishandeld worden. Als ik dat lees heb ik toch wel een enorme teil nodig.

 288. Renate says:

  En vaccins zitten bovendien vol met chemicaliën. Tja, het zou natuurlijk veel beter zijn als vaccins natuurproducten als opium, digitalis of curare zouden bevatten.

 289. wilmamazone says:

  Een bericht uit 2009 dat me nog steeds raakt:
  Mijn ex wil onze kinderen niet laten inenten!

  Een vertwijfelde moeder schreef aan de Vereniging over haar conflict met haar ex-man die nog helemaal in de iatro- en antroposofie is, en die haar kinderen medische zorg onthoudt en ook niet wil laten inenten.

  Haar brief (enigszins geredigeerd):
  Toen mijn vier kinderen geboren werden, vonden ik en mijn toenmalige partner als ‘kritische ouders’ dat aan het inenten van onze kinderen onbekende gevaren kleefden. Ik had een uittreksel van A Shot in the Dark [door Harris L. Coulter en Barbara Loe Fisher, 1985, webredactie] gelezen, en dat deed mij geloven dat het ronduit onverantwoord was om kinderen zomaar in te enten. In de jaren die volgden ben ik via de antroposofie bij een iatrosoof terecht gekomen. Jarenlang heb ik me de wet voor laten schrijven door deze man. Ik heb de gekste dingen gedaan en vooral mijn gehele privéleven, inclusief de meest intieme geheimen via een geschreven dagboek aan hem mee moeten delen in verband met de ‘behandeling’. Bergen met geld heeft het gekost.

  Op een helder moment ben ik daarmee gestopt, definitief genezen, ik ben gescheiden van mijn toenmalige partner, maar mijn kinderen wonen nog bij hem. Mijn ex-partner is nog wel helemaal in de antro- en iatrosofie. Inmiddels zie ik de noodzaak van inenten wel degelijk in. Mijn keuze om het toen niet te doen zie ik nu als onverantwoordelijk. Maar ja, toch wil je als ouders alleen maar het beste voor je kinderen en soms maak je daarin niet de juiste keuze en soms wil je een gemaakte keuze herstellen.

  Al geruime tijd probeer ik……..

  Geachte mevrouw De W.,

  Uw probleem komt me zeer bekend voor. Geregeld worden we in de VtdK geconfronteerd met de bezwaren en gevaren van de zogenaamde antroposofische geneeskunde. Het is een vorm van kwakzalverij die vaak onderschat wordt, omdat antroposofische artsen altijd beweren de reguliere, universitaire geneeskunde te beoefenen en de antroposofische therapieën alleen maar aanvullend te gebruiken. Veel van die therapieën zien er ook nogal onschuldig uit zoals euritmie, schilderen, boetseren en dergelijke. Het echte probleem zit hem meer in wat antroposofische artsen nalaten dan in wat ze doen. Hun levensbeschouwing, of liever geloof, leert dat ziekte nuttig is en niet in de eerste plaats bestreden, maar veeleer doorleefd moet worden. U weet er waarschijnlijk alles van. Een uitvloeisel van die mentaliteit is de weerstand tegen inenten, waarmee ze het risico lopen heel ernstige schade toe te brengen aan individuen en aan de volksgezondheid in het algemeen. Antroposofische artsen die patiënten aanraden om hun kinderen niet te laten inenten, maken misbruik van het vanzelfsprekende gezag dat ze als deskundige hebben en kunnen met recht kwakzalvers genoemd worden.

  De moeilijkheid in uw geval is gelegen in het feit dat……..

 290. wilmamazone says:

  De link naar de Telegraaf werkt inmiddels dus weer na een tijdje raadselachtig verdwijnen van het artikel. Er zijn daardoor waarschijnlijk maar een paar reacties bij gekomen, en ik zie een iets andere verdeling van de duimpjes.

  Jan Willem heeft op NuJij ruim 16.000 commentaren bekeken en deze bij de Telegraaf geven m.i. een prima samenvatting/indruk van wat ook daar geroeptoeterd werd over de vermeende giftige ‘stofjes’ in vaccins.

  Jan Willem bij Skepsis:
  http://www.skepsis.nl/blog/2013/08/mazelen-–-misverstand-1-dood-na-vaccinatie/#comment-8445

  PS. Wanneer je zou bestuderen waarom al die ’stofjes’ in de vaccins zitten, en wat die precies doen, zou je ontdekken dat daar heel veel over bekend is, en waarschijnlijk ook veel meer dan de duizenden “stofjes” die je binnenkrijgt als je wat voor eten dan ook, vooral plantaardig eten en in het bijzonder kruiden tot je neemt.

  In de voorstellingswereld van bepaalde mensen is het menselijk lichaam een gigantische verzameling muizenvallen, die allemaal kunnen dichtklappen bij een of andere ‘trigger’ als dat een bekende goed onderzochte stof is, maar nooit als het om vrijwel onbekende kruiden van onbekende herkomst gaat. Maar de mythes over de stofjes in vaccins komen later aan de beurt.

  (vet door mij)

  Geef ik ter herinnering hier alvast de beknopte samenvatting van het RIVM:

  14. Het BMR-vaccin bevat tal van onnatuurlijke en giftige stoffen
  Het BMR-vaccin is een verzwakt levend vaccin. Het bevat bof-, mazelen- en rodehond-virussen, die wel een goede afweerreactie tegen de ziekte kunnen opwekken, maar zelf niet de ziekte kunnen veroorzaken. Deze verzwakt levende virussen gaan dood bij de aanwezigheid van giftige stoffen en dan werkt het vaccin niet meer. Bij de productie van het vaccin wordt hier zeer zorgvuldig naar gekeken. Een overzicht van de hulpstoffen van het BMR-vaccin, dat op dit moment binnen het RVP wordt gebruikt, vindt u hier: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vaccins/Bijsluiters_vaccins/Bijsluiters_Rijksvaccinatieprogramma. Het is ook duidelijk aangetoond dat de hoeveelheid hulpstoffen in vaccins zo klein is, dat dit geen gevaar vormt voor de gezondheid [15].

  15. Hulpstoffen in vaccins zijn schadelijk en kunnen stapelen
  Dit klopt niet. Hulpstoffen zijn toevoegingen die de kwaliteit van het vaccin verbeteren. Het kunnen stoffen zijn, die de werkzaamheid verbeteren (ook wel adjuvans genoemd), maar ook buffers, die de zuurgraad constant kunnen houden, conserveringsmiddelen, die de houdbaarheid vergroten of stabilisatoren, die zorgen voor een goede werkzaamheid op de langere termijn. Het gaat over hele kleine hoeveelheden die ver onder de grens van het toelaatbare liggen. De exacte samenstelling van een vaccin moet in de bijsluiter worden vermeld. Een enkele keer zijn er sporen van stoffen, die tijdens het productieproces gebruikt zijn, terug te vinden in het vaccin. De fabrikant vermeldt dit meestal ook in de bijsluiter [16]. Van al deze stoffen is aangetoond dat ze geen gevaar vormen voor de gezondheid, ook niet als een kind een volledig vaccinatieprogramma volgt [15].

  16. BMR-vaccin wordt gekweekt op levend weefsel van dieren of mensen
  Dat klopt. Virussen kunnen niet groeien zonder levende cellen. Ze gebruiken voor hun eigen vermeerdering de huishouding van levende cellen. In plaats van steeds opnieuw cellen uit organen (of dieren) te halen, kan dat tegenwoordig met celkweken of continue cellijnen. Deze cellen kunnen steeds weer worden doorgekweekt zonder gebruik van nieuwe donoren. Voor bof en mazelen betreft dat een continue cellijn van een kippenembryo en voor rodehond een cellijn van longfibroblasten uit een om medische reden uitgevoerde abortus met toestemming van de moeder.

  17. Het BMR-vaccin bevat thiomersal, methylkwik en andere giftige kwikverbindingen
  Dit is een fabel. Thiomersal is een ethylkwikverbinding die soms in dode of geïnactiveerde vaccins wordt gebruikt vanwege de desinfecterende werking. In het BMR-vaccin zit geen thiomersal of andere kwikverbindingen. Dit zou namelijk de verzwakte virussen in het vaccin doden, waardoor de werkzaamheid verdwijnt. Meer informatie over thiomersal in andere vaccins kunt u vinden onder: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Thiomersal_in_vaccins

  18. Het BMR-vaccin bevat aluminiumzouten en deze zijn schadelijk voor de ontwikkeling
  Dit is een fabel. Aluminiumzouten worden in vaccins gebruikt als adjuvans, waardoor de werkzaamheid wordt versterkt. Het BMR-vaccin bevat geen aluminiumzouten. Vaccins met verzwakt levend virus, zoals het BMR-vaccin, hebben deze stof ook niet nodig om goed te werken en immuniteit te bewerkstelligen.
  Aan sommige andere vaccins worden wel aluminiumzouten toegevoegd om de antistofvorming te bevorderen. De hoeveelheden hiervan in vaccins zijn zeer klein, zijn niet schadelijk voor de gezondheid [15] en worden ook weer door het lichaam uitgescheiden. De hoeveelheden die via voedsel (ook borstvoeding) binnenkomen zijn veel groter dan die uit de vaccins.

 291. Renate says:

  Ik word soms zo moe van het eeuwige geleuter over chemicaliën in vaccins, waarmee men lijkt te suggereren dat chemicaliën per definitie niet goed zijn en dat alles wat natuurlijk is, natuurlijk wel goed is. Misschien moeten we de verspreiders van dit soort onzin vragen of ze liever door een gifslang gebeten worden, dan een of ander vaccin te krijgen. Per slot van rekening is de beet van die gifslang heel natuurlijk.
  De grens tussen chemisch en natuurlijk vind ik trouwens ook al heel kunstmatig.

 292. wilmamazone says:

  Renate:

  Ik word soms zo moe van het eeuwige geleuter over chemicaliën in vaccins, waarmee men lijkt te suggereren dat chemicaliën per definitie niet goed zijn en dat alles wat natuurlijk is, natuurlijk wel goed is.

  Ja, je hoort die gasten nou nooit eens leuteren over bijvoorbeeld deze mineralen/chemicaliën in hun supplementen die ze wèl gretig naar binnen werken als Rupsje Nooitgenoeg. Geen waarschuwing dat je door een teveel aan fosfor kunt ontploffen, want er bestaan immers fosforbommen, en je door teveel ijzer van binnen kunt gaan roesten. Dat Chloride/Chloor eigenlijk niet eens meer gebruikt mag worden voor het reinigen van de plee en ga zo maar door. Met een beetje fantasie vallen de meest verschrikkelijkste bijwerkingen te bedenken, nietwaar? Molybdeen klinkt alleen al le-vens-ge-vaar-lijk! :mrgreen:

  Calcium
  Chroom
  Chloride
  Fosfor
  IJzer
  Jodium
  Kalium
  Koper
  Magnesium
  Mangaan
  Molybdeen
  Natrium
  Seleen
  Zink

 293. Jan Willem Nienhuys says:

  En dan dihydromonoxide. Daarvan is 10 mt al dodelijk, en het zit in alle vaccins, en als gevaccineerden vele jaren later kanker krijgen, dan blijkt het daar ook in te zitten.

 294. wilmamazone says:

  @Jan Willem

  Nog erger: Dihydromonoxide reageert bovendien heftig met alfamonoprilum volgens een gepensioneerde apotheker en die kan het weten nietwaar?
  Dihydromonoxide (DHMO) is een geurloos, smaakloos en kleurloos chemisch goedje waar vele gevaren aan kleven. Het zou verboden moeten worden!

 295. JennyJo says:

  ’t Is een complot! :mrgreen:

 296. Renate says:

  Ademhalen zou ook verboden moeten worden. Je krijgt daarmee namelijk allerlei chemicaliën naar binnen, die ook nog gevaarlijk kunnen zijn.

 297. Jan Willem Nienhuys says:

  “allerlei chemicaliën” … ja, onder andere stikstof, nou mij niet gezien! En zuurstof, weet je wel dat zuur heel gevaarlijk is? En argon, dat is door de Illuminaten verspreid, en het woord zegt het al: on-arg, het maakt sheeple van de mensen doordat ze nergens meer erg in hebben. Waarom lucht ademen, terwijl toch flink wat meer dan 99,9999999999999% van de natuur puur vacuum is. Natuur, goed voor u.

 298. Hannelore says:

  Ademhalen zou ook verboden moeten worden.

  Leven is al helemaal uit den boze.

 299. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  “allerlei chemicaliën” … ja, onder andere stikstof, nou mij niet gezien! En zuurstof, weet je wel dat zuur heel gevaarlijk is?

  Om het nog maar niet te hebben over de koolstofdioxideconcentratie (3x woordwaarde) die door ademhalen ontstaat. Waar zijn we toch helemaal mee bezig. *zucht*

 300. JennyJo says:

  Heel het leven is gewoon één groot complot van Big Pharma!

 301. Jan Willem Nienhuys says:

  “Leven is al helemaal uit den boze.”

  Life is a sexually transmitted disease and the mortality rate is one hundred percent.
  Toegeschreven aan R.D. Laing (1927-1989).

  Helaas weet niemand of hij dat wel gezegd heeft, en zo ja, waar en wanneer. Tevens min of meer een titel van een Poolse film
  http://en.wikipedia.org/wiki/Life_as_a_Fatal_Sexually_Transmitted_Disease

  Ik moet vaak aan dit citaat denken als ik antivaxers tekeer zie gaan over de dodelijkheid van vaccinaties. ‘Weet je wel dat vaccins puur gif zijn? Vrijwel 100% gaat er binnen 100 jaar aan dood.’ Ik trof ergens op nujij een bedroefde moeder aan die het overlijden van haar zoon (op de leeftijd van 37 door zelfdoding) weet aan de vaccinatie die hij als peuter gehad had.

 302. Renate says:

  Ik trof ergens op nujij een bedroefde moeder aan die het overlijden van haar zoon (op de leeftijd van 37 door zelfdoding) weet aan de vaccinatie die hij als peuter gehad had.

  Ik meen me te herinneren dat er in Australië iemand het overlijden van haar dochter door een ongeluk weet aan het vaccin om baarmoederhalskanker te voorkomen.

  Van leven ga je dood, dat is in ieder geval zeker.

 303. JennyJo says:

  Ik trof ergens op nujij een bedroefde moeder aan die het overlijden van haar zoon (op de leeftijd van 37 door zelfdoding) weet aan de vaccinatie die hij als peuter gehad had.

  Ik wijt het overlijden van vele dierbaren aan hun geboorte, daarmee begint alle ellende en daarom wil ik een ieder dringend aanraden: doe het niet, begin er gewoon niet aan!

 304. wilmamazone says:

  Jan Willem Nienhuys zegt:
  augustus 25, 2013 om 6:11 pm

  En dan dihydromonoxide. Daarvan is 10 mt al dodelijk, en het zit in alle vaccins, en als gevaccineerden vele jaren later kanker krijgen, dan blijkt het daar ook in te zitten.

  Voor de lezers die het nog niet opgezocht hadden/de grap niet in de gaten:
  http://kloptdatwel.nl/2011/04/01/1-april-hulp-dihydromonoxide/

  DHMO, Dihydromonoxide… H2O… oftewel water is natuurlijk onzinnig om te verbieden.

  Voor alle duidelijkheid: alfamonoprilum bestaat niet.

  Waar het om en over gaat, is dat mensen zichzelf van alles wijs maken/wijs laten maken met/door dure woorden, en wat vaccinatie betreft over vermeende giftige ‘stofjes’ die soms niet eens gebruikt worden. Er wordt nu dus onnodig onrust gestookt over met name de BMR-vaccinatie, waar de meest verschrikkelijke bijwerkingen aan toegeschreven worden die niet kunnen. Het zit er domweg niet in.

  Toch blijven de fabeltjes rondverteld worden alsof het niks is. Anti-vaccinanten zijn onverantwoordelijke dwazen en voor de rest niks. Als ik al die waaspraat hoor, denk ik dat de middeleeuwen eigenlijk nog niet voorbij zijn.

 305. Jan Willem Nienhuys says:

  “de middeleeuwen eigenlijk nog niet voorbij”

  middeleeuwen zijn een scheldwoord voor een bepaalde periode in het Westen, bedacht in een tijd kort daarna dat heksengeloof epidemische vormen begon aan te nemen en godsdienstoorlogen losbarstten. De middeleeuwen zijn nooit begonnen.

  En voor sommige lezers: mt is de standaard afkorting voor milliton = 1/1000 van een ton. En een ton is 1000 kilo (en lang geleden ook het gewicht aan zilver van 100.000 zilveren guldens). En een kilo water is gewoon een liter water (oorspronkelijke definitie van de kilo).

 306. wilmamazone says:

  Nog een ander voorbeeld dan dan het benoemen van de middeleeuwen. Er zijn in 2013 nog een tal van mensen die aannemen dat de aarde plat is. Laten zich al enkele eeuwen door niets en niemand overtuigen van het tegendeel. Het is en blijft de ander die fabeltjes vertelt en/of met opzet fraudeert:
  http://theflatearthsociety.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=65

  The mission of the Flat Earth Society is to promote and initiate discussion of Flat Earth theory as well as archive Flat Earth literature. Our forums act as a venue to encourage free thinking and debate.

  Intussen wel gebruik maken van b.v. computertechniek om hun boodschap te verkondigen, maar bij wijze van spreken blijven schijten op wetenschappelijke vooruitgang met de bijbehorende inzichten.

  Iets soortgelijks zie je bij de Fa. Alterneut & Co., en in samenhang daarmee de anti-vaccinanten.

  Dus nog steeds actueel in 2013, ondanks het moderne jasje:

  Zwetsen gelijck de quakzalvers om hun zalfpotten venten

  Joost van den Vondel (1587 – 1679)

 307. wilmamazone says:

  Vandaag twee berichten over besmettelijke ziekten die de wereld nog niet uit zijn:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3498778/2013/08/26/Jongen-15-sterft-aan-de-builenpest-in-Kirgizie.dhtml

  Een 15-jarige jongen uit Kirgizië is overleden aan de builenpest. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid in de voormalige Sovjetrepubliek maandag bekendgemaakt. Daarbij werd benadrukt dat de kans op een epidemie van de gevreesde ziekte zeer klein is en het land de grenzen niet hoeft te sluiten.

  De jongen werkte als herder in een bergdorpje in het oosten van Kirgizië. Hij overleed donderdag in een ziekenhuis in Karakol aan de Zwarte Dood, zoals de ziekte in de middeleeuwen heette. Toen kostte de pest aan naar schatting een derde van de Europeanen het leven.

  Waarschijnlijk is………

  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/08/26/rivm-waarschuwt-voor-poliovirus-in-israel/

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt vandaag reizigers die van plan zijn naar Israël te gaan voor het poliovirus. Reizigers die langer dan tien jaar geleden een polioprik hebben gehad, wordt geadviseerd zich alsnog te laten inenten.
  In Israël is er nog steeds sprake van een ‘wild poliovirus type 1’, meldt het RIVM op basis van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  Het virus werd het afgelopen half jaar…….

 308. Renate says:

  Ik vraag me wel af hoe die Flat Earth Society alle bewijzen tegen hun theorieën weerlegt. De Zuidpool als een ring van ijs om de aarde. Hoe kan het dat de diverse poolreizigers dit niet ontdekt hebben? Ik wil het nog niet hebben over de ruimtevaart, want dat zal men wel als een complot zien. Er zijn natuurlijk nooit raketten de ruimte in gestuurd en ook satelieten zullen wel niet bestaan. Hoe hun Tomtom werkt, weet ik niet. En wat te denken van andere bewijzen van de kromming van de aarde?

 309. wilmamazone says:

  @Renate

  Hoe de Flat Earth Society alle bewijzen tegen hun theorieën weerlegt, staat uitgebreid op hun site te lezen.
  Waar het om en over gaat is dat op velerlei gebied verklaringen worden verzonnen voor iets waarvoor je verklaring kunt vinden of waarvoor de geaccepteerde verklaring je niet aanstaat.

  Neem bijvoorbeeld deze reactie bij de Telegraaf die maar liefst 78 duimpjes omhoog scoorde en maar 9 naar beneden:

  Harry43 (gast) 23-08-2013, 15:20

  Een baby van een kennis viel na de BMRvaccinatie in een 24uurs diepe slaap. Toen zij weer wakker werd reageerde ze nergens meer op en keek dwars door je heen. Is nu zwaar autistisch. Heb ik toch liever een weekje mazelen voor mijn kind.

  quote RIVM:

  Aan sommige andere vaccins (dus niet BMR red.) worden wel aluminiumzouten toegevoegd om de antistofvorming te bevorderen. De hoeveelheden hiervan in vaccins zijn zeer klein, zijn niet schadelijk voor de gezondheid [15] en worden ook weer door het lichaam uitgescheiden. De hoeveelheden die via voedsel (ook borstvoeding) binnenkomen zijn veel groter dan die uit de vaccins.

  (vet door mij)

  Het gaat me nu om de borstvoeding. Moeders die borstvoeding geven krijgen onder meer het advies om niet vaker dan twee maal per week vette vis te eten vanwege o.a. het wel gevaarlijke methylkwik bij een té veel.
  In het BMR-vaccin zit geen thiomersal ( ethylkwikverbinding) of welke andere kwikverbinding dan ook en kwik is de stof die onterecht gerelateerd blijft worden aan autisme.

  Maar je leest dus nooit:
  Een baby van een kennis viel na een borstvoeding in een 24uurs diepe slaap. Toen zij weer wakker werd reageerde ze nergens meer op en keek dwars door je heen. Is nu zwaar autistisch. De moeder had vlak van tevoren een portie vette vis (teveel) gegeten. Heb ik toch liever hélemaal geen vis.

 310. wilmamazone says:

  JennyJo:

  Ik wijt het overlijden van vele dierbaren aan hun geboorte, daarmee begint alle ellende en daarom wil ik een ieder dringend aanraden: doe het niet, begin er gewoon niet aan!

  Menselijk sperma bevat maar 1- tot 3 % zaadcellen en de rest van deze ‘injectie’ is vloeistof met hulpmiddelen, waaronder citroenzuur. Ja ja, hetzelfde spul waar o.a. koffiezetapparaten mee ontkalkt kunnen worden. Met het le-ven-s-ge-vaar-lijk-e E-nummer E330!!!

  Laat ons eens wat vaker roepen:’DE spuit blijft er uit!’

 311. wilmamazone says:

  Hier inmiddels 1002 artikels over anti-vaccinatie nonsens, en het gaat maar door en gaat maar door en gaat maar door en gaat maar door:
  http://scienceblogs.com/insolence/category/alternative_medicine/antivaccination_lunacy/

 312. Hannelore says:

  Is Orac van Scienceblogs 1 persoon of zijn het meerdere? Als het 1 persoon is, vind ik het een prestatie om bijna elke dag een leesbaar en lang stuk te schrijven. Hij/zij moet dan wel heel gedreven zijn.

 313. JennyJo says:

  Het is er een: David Gorski.

 314. Renate says:

  Waar ik ook zo moe van wordt is, is van het eisen van 100% veiligheid. Ik vraag me af of deze mensen ooit in een auto, trein, vliegtuig of op de fiets stappen.

 315. wilmamazone says:

  Ff tussendoor:
  Zo gezond als de spreekwoordelijke vis, maar toch hoge dolfijnensterfte aan de Amerikaans oostkust door het aan het aan mazelen verwante morbillivirus.

  http://nos.nl/artikel/544882-virus-oorzaak-dolfijnensterfte-vs.html

  Sinds het begin van de sterfte, in juli, zijn er langs kust van New Jersey tot North Carolina 333 dode dolfijnen aangespoeld. De meeste zijn tuimelaars, de meest voorkomende dolfijnensoort.

 316. wilmamazone says:

  Renate:

  Waar ik ook zo moe van wordt is, is van het eisen van 100% veiligheid.

  Vers van de buitenlandse ‘pers’:
  http://scienceblogs.com/insolence/2013/08/28/measles-outbreaks-religion-and-the-reality-of-the-antivaccine-movement/

  Measles outbreaks, religion, and the reality of the antivaccine movement

  If there’s one thing antivaccinationists hate having pointed out to them, it’s that they are antivaccine. If you really want to drive an antivaccinationist up the wall, point out that they are antivaccine. Sure, there are a few antivaccinationists who openly self-identify as antivaccine and are even proud of it, but most of them realize that society frowns upon them—as well it should given how antivaccinationists are responsible for outbreaks of vaccine-preventable disease. Moreover, most antivaccine activists really believe that vaccines are harmful. They’re wrong, of course, but that doesn’t make them any less true believers. They really believe they are doing good as they do evil. Part of the reason that they believe that they’re doing good is because they manage to convince themselves that they are not actually “antivaccine,” but rather “pro-safe vaccine” or “pro-vaccine safety.” Of course, it’s fairly easy to put the lie to that claim. All you have to do is to ask them which vaccines they recommend, or if there are any vaccines that they would give to their children; alternatively, you can ask them what, specifically, it would take for them to start vaccinating their children. In the first case, the usual answer will be that no vaccine is recommended. In the second case, the response will usually be so convoluted and with so many conditions as to be virtually impossible for any vaccine to meet. For example, absolute 100% complete safety will be demanded before vaccination would even be considered.

  Sadly, like the whole of the U.K. paid for Andrew Wakefield’s anti-MMR fear mongering, the Eagle Mountain International Church is now paying the price for Kenneth Copeland and Terri Pearson’s fear mongering about vaccines, not to mention their complete embrace of faith healing quackery, which combined with standard antivaccine fears of autism to produce a disastrously low rate of vaccine uptake among the children of church members. Not surprisingly, among the people sickened by measles, most were either unvaccinated or undervaccinated. So is the Netherlands, which is currently in the middle of a massive measles outbreak, with over 1,100 cases reported thus far, thanks to the prevalence of religion-inspired antivaccination views. So are Jews in Brooklyn, where there was also a major outbreak of measles (58 cases) tied to a group of families that refused to vaccinate.

  (vet door mij)

 317. JennyJo says:

  Tja, ik zeg het nog maar een keer, want blijkbaar wil het maar niet doordringen: religieuze Joden zijn NIET tegen vaccinaties, integendeel juist en dit geldt ook voor orthodoxe Joden. Dat de vaccinatiegraad onder bepaalde groepen orthodoxe Joden soms laag is (niet in Nederland overigens!) heeft andere oorzaken. Het afwijkende antivaccinatiestandpunt van een of andere verdwaalde rabbijn is niet representatief voor het standpunt van orthodoxe Joden, namelijk dat vaccineren zeer wenselijk is.

 318. wilmamazone says:

  @JennyJo

  Tja, ik zeg het nog maar een keer, want blijkbaar wil het maar niet doordringen:

  Vanwaar al die opwinding? Bij wie precies dringt dat niet door en blijkbaar voor de zoveelste keer?
  Onder de link in het artikel van Orac staat toch al dat het om een beperkte groep gaat:
  http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324251504578578054234429308.html

  The department traced the outbreak to a person who it concluded brought the virus from a trip to London, says Jay Varma, the department’s deputy commissioner for disease control. Overall, vaccination rates are high in the communities, he says, but the outbreak then started in a small group of families with members who refused vaccines, he says.

 319. JennyJo says:

  Bij wie precies dringt dat niet door en blijkbaar voor de zoveelste keer?

  Ik lees het regelmatig. Aangezien veel mensen slordig lezen en niet altijd de moeite zullen nemen om het stuk van Orac helemaal door te nemen, meld ik het even. En ik wind me niet op. En Amish zijn overigens ook niet per definitie tegen vaccinaties. Niet dat dat hier staat, maar dat wordt ook regelmatig beweerd, net zoals dat er geen autisme voorkomt bij Amish – wat ook niet waar is.

 320. Renate says:

  Bij de reacties onder het stuk van Orac staat ook weer iemand die het fabeltje dat antroposofen in Nederland de grootste groep vaccinatieweigeraars is, gelooft.

 321. Jan Willem Nienhuys says:

  Aantal nieuwe mazelgevallen is gehalveerd. Totaal staat nu op 1226. Zie verder
  http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/mazelen-2013-chronologie-van-een-epidemie/

 322. Jan Willem Nienhuys says:

  Het Nederlands Dagblad schrijft
  http://www.nd.nl/artikelen/2013/augustus/30/mazelen-van-nu-zijn-niets-bij-de-mazelen-van-toen

  Mazelen van nu zijn niets bij de mazelen van toen

  AMSTERDAM – De kans op nieuwe meldingen van mazelen neemt toe nu de scholen weer begonnen zijn. Het terugdringen van de kwaal was niet allereerst te danken aan vaccinatieprogramma’s.

  Maandag gaan ook de kinderen in midden-Nederland weer naar school en is de zomervakantie helemaal voorbij. …

  De rest zit achter een slotje, maar de lead is al onzin.

  Voor de invoering van de mazelenvaccinatie in 1976 kreeg iedereen mazelen. Er is niets veranderd aan de besmettelijkheid van mazelen. Alleen het terugdringen van de sterfte was voor die tijd al spectaculair, maar dat kwam doordat men longontsteking veel beter kon behandelen (voor WO II waren er geen antibiotica), en wellicht ook door de verbeterde voeding.
  Antivaxers gebruiken typisch het argument van de sterfte om zogenaamd aan te tonen dat vaccinatie nutteloos is.

  ‘Om nu te gaan betalen voor wat vrijwel zeker onzin is, daar voel ik niet zo voor’.

 323. Jan Willem Nienhuys says:

  PS korte tijd geleden schreef het Nederlands Dagblad nog:
  http://www.nd.nl/artikelen/2012/oktober/23/mazelen-bijna-weg-in-nederland

  “De mazelen komen bijna niet meer voor in Nederland. De kinderziekte is zo goed als uitgeroeid. Toch blijft er kans op een uitbraak,…”

  Al bijna twee jaar eerder had ik voorgerekend dat de Nederlandse Bijbelgordel een soort bom was die in de buurt van zijn kritische massa zat en elk ogenblik kon afgaan. Dat het daarna nog twee jaar geduurd heeft, is volgens mij geluk. Die lagere scholen daar zaten al vol met bevattelijke kinderen. In zo’n opslagplaats van brandhout is een vonk voldoende voor een uitslaande brand. Er hoeft maar 1 zo’n bevattelijk kind tijdens een vakantie in Duitsland of Frankrijk een besmetting op te doen en het is gebeurd.

 324. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  De rest zit achter een slotje, maar de lead is al onzin.

  Wie de auteur is van het stukkie valt wel te zien. Willem Bouwman blijkt historicus en journalist:
  http://willembouwman.weebly.com/over-mij.html

  Een typisch gevalletje voor het dringende advies ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ of wat?!

  Mazelen kent ook (nog steeds) ernstige complicaties die niet met antibiotica te behandelen zijn.

  Lees hier bijvoorbeeld over een 9-jarig jongetje dat al weken in coma ligt, intussen waarschijnlijk in een revalidatiecentrum:
  http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp%3A216179&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

 325. Jan Willem Nienhuys says:

  Er is voor zover ik weet maar 1 revalidatiecentrum in Nederland met een (kleine) afdeling voor comateuze patiënten, namelijk Leijpark in Tilburg.

 326. wilmamazone says:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3503898/2013/09/04/Ruim-20-000-mensen-krijgen-de-mazelen.dhtml

  Meer dan 20.000 Nederlanders zullen uiteindelijk de mazelen krijgen. Dat zegt professor doctor Jaap van Dissel woensdag in het EO-programma De Vijfde Dag (link aangepast red.). Van Dissel is de directeur Infectieziektenbestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij volgende onlangs Roel Coutinho op.

  Een en ander blijkt te horen bij de reportage ‘Waarom antroposofen hun kind niet inenten’:
  http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/reportage-detail/waarom-antroposofen-hun-kind-niet-inenten/

  met daarin onder meer de antroposofische huisarts Madleen Winkler

 327. Renate says:

  Onnatuurlijk
  En we bezoeken het echtpaar Matthias Crum en Eline Wippert. Samen met hun drie (niet-ingeënte) kinderen leven zij op hun biologische dynamische boerderij. “Ik wil niet iets onnatuurlijks in mijn kind gespoten hebben.”

  Liever een “natuurlijke” ziekte dan een “onnatuurlijk” preventiemiddel.

 328. JennyJo says:

  Of de biologische dynamiek zo natuurlijk is; dat hangt van oliekoek aan elkaar.

 329. Renate says:

  @ JennyJo
  Ja, maar er komen geen onnatuurlijke chemicaliën aan te pas. Wel door mensen verzonnen onzin, maar dat is juist natuurlijk. En als astrologie waar is, dan is het niet meer dan normaal dat ook andere levende dingen door de stand van de maan en de planeten beïnvloed worden.

 330. wilmamazone says:

  Waar de dames het over hebben? Over deze oliekoek:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologisch-dynamische_landbouw

  Biologisch-dynamische landbouw is een pseudowetenschappelijke vorm van biologische landbouw die gestoeld is op de antroposofische principes van filosoof Rudolf Steiner.

  In de biologisch-dynamische landbouw gaat men ervan uit dat hemellichamen invloed uitoefenen op de groei van de gewassen. Voor en tijdens het verbouwen van de gewassen houdt men daarom in alle opzichten rekening met veronderstelde kosmische invloeden. De maan zou bijvoorbeeld niet alleen de getijstroom beïnvloeden, maar ook de waterhuishouding van gewassen.

  http://www.skepsis.nl/koehoorns.html

  2003

  Astrale koehoorns
  De filosofie van biologisch-dynamische landbouw

  door Bram de Boer

  Biologische landbouw wordt dynamisch door toevoeging van heel veel kosmische krachten, op geleide van warrige gedachtespinsels van Steiner en een zaaikalender van het Goetheanum.

  ‘Hoe bijzonder een koehoorn is, blijkt uit het gebruik van het hoornmestpreparaat in de biologisch-dynamische landbouw: koehoorns (bewaard na het slachten) worden gevuld met koemest en ’s winters in de aarde begraven. Aarde en kosmische krachten werken in op de mest, die dan kruimelig wordt. Als de mest in water wordt opgelost en over het land verspreid vóór het inzaaien, kiemen de zaden beter. De mest die in een stierenhoorn wordt begraven, gaat rotten en heeft géén groeibevorderende werking.’ (www.adopteereenkoe.nl/download/Koevoet.okt.nr.3.pdf)

 331. wilmamazone says:

  Tot nu toe 24 reacties en kijk eens wie daar het podium zocht: ‘ons’ Hannes:
  http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/reportage-detail/waarom-antroposofen-hun-kind-niet-inenten/reacties/1/#reactions

  Jannes Koetsier, arts
  4 september 2013 21:14

  Hr v Dissel (RIVM) liegt als hij zegt dat de vaccins geen bijwerkingen hebben. Lees de artsenbijsluiters en de postmarketing surveillance door de fabrikanten. Hoe is het voor de ouders als je kind gehandicapt raakt na de vaccinatie? Ik ken meerdere van dergelijke gevallen. Die vraag is net zo van belang als wat als mijn niet gevaccineerde kind de mazelen krijgt.

  Jannes Koetsier, arts
  4 september 2013 21:19

  Ouders informeer u toch. Het RIVM kan haar vaccinatie-beleid niet afvallen en licht u daarom eenzijdig voor. Kijk bijv eens op vaccinvrij.nl of op meerwetenoverfreek.nl

  Jannes Koetsier,+arts
  4 september 2013 21:50

  Beste Jaap van Dissel (RIVM) in de tabel in het artikel staan toch echt ook 8 situaties die volgens de wetenschappers wel statisch significant wijzen op een verlaging van kankerrisico na doorgemaakte infectieziektes op kinderleeftijd. Meest na waterpokken, bof of rode hond, één na mazelen. Goed dat de VijfdeDag het artikel ook laat zien. kan ieder het checken.

  Jannes Koetsier,+arts
  4 september 2013 21:58

  Waarom heeft het RIVM het steeds over de biblebelt en de antroposofen? Het komt zeker niet goed uit dat een veel grotere groep niet vaccineert wegens de conclusie dat het nut van vaccins niet opweegt tegen de risicos.

  Het was al erg met Jannes Koetsier, maar inmiddels hélemaal van god los zo te zien.

  http://www.kwakzalverij.nl/1176/Simoncini_gelovige_Jannes_Koetsier_tegen_vaccinatie

  Simoncini-gelovige Jannes Koetsier tegen vaccinatie

  10 nov 2009 | Frits van Dam | Laatste wijziging: 14 aug 2010

  Goedemorgen Nederland laat warhoofd aan het woord over griepvaccinatie.

  eindquote:

  Op de website van Cryptocheilus (Koetsier denkt dat antikwakzalver Cryptocheilus een activiteit is van de VtdK, maar dat is niet zo) kunt u meer na lezen over de activiteiten van Koetsier en Stralingsarm Nederland. Koetsier denkt ook dat de ingrediënten van de vaccins ‘elektro-actief’ (een soort van radioactief?) kunnen worden onder invloed van straling en dan ‘onvoorspelbaar onheil’ in zenuwweefsel kunnen aanrichten.

  Kijk hiervoor op:

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/04/open-brief-aan-jannes-koetsier/

  Ook op

  http://geriatricare.wordpress.com/2009/08/04/jannes-koetsier-verhoort-gebed-doet-medische-missertje/

  is de kritiek niet mis.

 332. Renate says:

  Jannes Koetsier,+arts
  4 september 2013 21:58

  Waarom heeft het RIVM het steeds over de biblebelt en de antroposofen? Het komt zeker niet goed uit dat een veel grotere groep niet vaccineert wegens de conclusie dat het nut van vaccins niet opweegt tegen de risicos.

  De heer Koetsier vergeet erbij te vermelden dat deze mensen tot deze conclusie zijn gekomen door allerlei paniekverhalen die hij en andere kletskoekverkopers in de media kunnen vertellen.

  Ik vraag me nog steeds af waarom men dit soort kletskoekverkopers nog steeds om hun mening vraagt. Men vraagt toch ook geen mensen van de Flat Earth Society om hun mening als het om zaken gaat die bijvoorbeeld met ruimtevaart of reizen over de Zuidpool te maken hebben?

 333. wilmamazone says:

  De laatste nieuwe stand van zaken: in totaal 1294 geregistreerde mazelengevallen:
  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen

  Afgelopen week kwamen er dus 68 meldingen van nieuwe gevallen bij.

  Voor gedetailleerde verslaggeving zie:
  http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/mazelen-2013-chronologie-van-een-epidemie/

 334. Pingback: Deel 2: Feiten en fabels over mazelen en vaccinatie | Cryptocheilus Weblog

 335. Jopiek says:

  Aan allen die de critici van vaccinatie verketteren:

  Beste mensen,
  Waarom de tegenstanders zo verketteren? Is alle reguliere geneeskunst dan zaligmakend omdat het ‘wetenschappelijk bewezen is?’
  De wetenschap heeft ons veel gebracht maar de geschiedenis kent ook genoeg voorbeelden van vele verketterden die achteraf toch gelijk hadden (” en toch draait de aarde om de zon”). Bovendien werkt men in de wetenschap ook vaak met aannames en veronderstellingen die achteraf ook herzien moeten worden. M.a.w. wetenschap is niet zaligmakend. Het is de halve waarheid. De hele waarheid bereikt men pas door beide hersenhelften te gebruiken.

  Nu de vaccinaties:

  Griepprik; Waarom moeten alle kerngezonde zestigplussers een griepprik nemen? Omdat ze volgens het RIVM en de gezondheidsraad tot een risicogroep behoren. Over angst aanpraten gesproken. Welk risico? Het risico op een onschuldige ziekte die voorkomen (is nog maar de vraag) moet worden met een vaccin dat o.a. lichaamsvreemde stoffen als het kankerverwekkende Formaldehyde en dood kippenbroedsel bevat? Mijn gezond verstand zegt dat hier het middel erger is dan de kwaal. Het is geldverspilling. Alleen Big Farma vaart er wel bij.

  HPV vaccin: Waarom wordt er niet bij gezegd dat het middel nog onvoldoende is getest op resultaten op de lange termijn en je dochter dus blootgesteld word aan een medisch experiment?

  Verder ga ik niet in op de rest van het RVP. Dan wordt het verhaal erg lang. Wat ik wel wil zeggen is dit:
  In plaats van elkaar te verketteren lijkt het mij beter de dialoog aan te gaan met de alternatieve gezondheidszorg. Daar is de mensheid meer mee gebaat. Zijn de petro-chemische geneesmiddelen met hun soms verschrikkelijke bijwerkingen zoveel beter dan die op natuurlijke basis? Omdat de alternatieven ook gebruik maken van hun rechterhersenhelft maakt ze toch niet tot idioten?

  Edit WMZ: Ik laat deze reactie louter door als voorbeeld van het gedachtengoed in sommige kringen, waar we in 2014 -jammer maar helaas- nog steeds mee te maken hebben. Ik vind het iig knap van Jopiek om zoveel broekafzakkende onzin in een/1 korte reactie te krijgen.

 336. Renate says:

  Aan een dialoog met sprookjesvertellers heb je niet veel. Astronomen gaan ook niet in discussie met leden van de Flat Earth Society.

 337. wilmamazone says:

  Renate:

  Aan een dialoog met sprookjesvertellers heb je niet veel. Astronomen gaan ook niet in discussie met leden van de Flat Earth Society.

  Ik kan me vergissen, maar ik heb niet het gevoel dat Jopiek bij ons een dialoog wenst aan te gaan. Voor mij valt hij/zij tot nu toe onder de catagorie Hersenscheet, dus eenmalig wat komen roepen en dat was het dan. En hoezo zou een dialoog überhaupt mogelijk zijn met iemand die dit zegt?:

  De hele waarheid bereikt men pas door beide hersenhelften te gebruiken.
  en: Omdat de alternatieven ook gebruik maken van hun rechterhersenhelft maakt ze toch niet tot idioten?

  Alterneuten/hun aanhang behoren blijkbaar tot een superieur ras -in de 5e dimensie ofzo- dat het héle verstand gebruikt en daar kan elk redelijk argument van de mindere goden mee doodgeslagen worden.

  De -overigens overbekende- drogredenaties/kulargumenten/alternatieve dooddoeners van Jopiek zijn zo talrijk dat er inderdaad geen beginnen aan is. Hoeft ook niet want Annabel Nanninga schreef daar in 2010 al een hele serie over:
  http://www.thepostonline.nl/2010/12/22/alternatieve-dooddoeners-deel-1/

  Of het nou om aardstraalklunen, piskijken, homeopathie of ayurvedisch oorkaarskleien gaat, de alternatief overtuigde medemens bedient zich ter verdediging van de kwakzalverij van hun keuze van een aantal standaardargumenten. Natuurlijk is discussie in de meeste gevallen zinloos, maar mocht u af en toe de behoefte voelen om kruidenvrouwtjes en mandalavouwers van repliek te dienen dan is deze nieuwe serie op DeJaap zeg maar helemaal uw ding. We gaan alternatieve dooddoeners debunken. Vandaag de Moeder Aller Dooddoeners: “Wetenschap is ook maar een geloof.”
  (vet door mij)

  Voor wie nog puf over heeft, hier alle andere dooddoeners op een rijtje:
  http://www.thepostonline.nl/?s=alternatieve+dooddoeners

 338. Renate says:

  Tja, Jopiek wil zelf misschien geen dialoog aangaan, maar wijst er op dat de regulieren geen dialoog aan willen gaan met hun tegenstanders. Tja, als die tegenstanders onzin blijven verkondigen, is een dialoog zinloos.

 339. Jopiek says:

  Ik ben verheugd dat u mijn bijdrage de moeite waard vond om er op te reageren. Het is geenszins mijn bedoeling te suggereren dat degenen die beide hersenhelften gebruiken superieur zijn aan degenen die dat niet of in mindere mate zouden doen. Als ik die suggestie heb gewekt dan spijt me dat. Ik ben een vrije geest en bekijk op internet allerlei sites, zowel die van het RIVM, de gezondheidsraad, Wtk en vele anderen om er wat van op te steken en dan mijn eigen conclusies te trekken.

  Ik acht het heel goed mogelijk dat ik geheel of gedeeltelijk onzin uitkraam, maar waarom zo negatief reageren op kritische opmerkingen? Natuurlijk neem ik wetenschappelijk bewijzen serieus maar uitsluitend die op integere en volstrekt onafhankelijke wijze tot stand zijn gekomen. De door multinationals gefinancierde ‘wetenschappelijke’ onderzoeken neem ik niet serieus omdat de MN maar één belang hebben: winst maken.

  Is mijn vraag waarom gezonde zestigplussers, die het risico op griep al zo klein mogelijk houden door gezond te leven met voldoende lichaamsbeweging, toch nog massaal gevaccineerd dienen te worden, onzin? Moet risico honderd procent uitgesloten worden? Is dat leven? En dan nog wel met een middel dat toxische stoffen bevat en waarvan de werking omstreden is. Het RIVM en de gezondheidsraad lijken zo wel wat op verzekeringsmaatschappijen. Pas op hoor, u bent zestig jaar en behoort nu tot een risicogroep! Ik vind dat bangmakerij en ben daar kritisch over, ook t.a.v. van het RVP. Maar dat vindt u kennelijk maar onzin.

 340. wilmamazone says:

  Jopiek:

  Ik ben een vrije geest en bekijk op internet allerlei sites, zowel die van het RIVM, de gezondheidsraad, Wtk en vele anderen om er wat van op te steken en dan mijn eigen conclusies te trekken.

  Voor alle duidelijkheid: bedoel je met Wtk de site WantToKnow van Guido Jonkers?

 341. Renate says:

  Want To Know is wat mij betreft geen serieuze bron van informatie. De heer Jonkers lijkt enorm grote duimen te hebben, waar hij alle mogelijke onzin uit kan zuigen.

 342. Jopiek says:

  Ik bedoel inderdaad die van Guido Jonkers maar wat doet dat ertoe? Het is aan een ieder persoonlijk welke informatie hij/zij al dan niet serieus vind. Ik neem met een open mind ieders site en/of mening serieus; vind het interessant om kennis te nemen van andere meningen. Om er iets van op te steken en mijn mening bij te stellen en/of mezelf gesterkt te zien in de mijne. Dus ook deze site neem ik serieus, vooral de hier verkondigde mening dat alles wat buiten de reguliere geneeskunde valt te betitelen als kwakzalverij. Ik verbaas me over een dergelijke tunnelvisie.

  Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vragen gekregen

 343. Renate says:

  Wat doet dat er toe? Meent u dat nu echt?
  Bent u ook bereid om de website van de Flat Earth Society serieus te nemen?
  U gelooft zeker ook alles wat in de Story, de Privé of andere roddelbladen staat.

 344. wilmamazone says:

  Jopiek:

  Ik bedoel inderdaad die van Guido Jonkers maar wat doet dat ertoe? Het is aan een ieder persoonlijk welke informatie hij/zij al dan niet serieus vind. Ik neem met een open mind ieders site en/of mening serieus;…….(..)

  Wat Renate ook zegt en vraagt, en van mij het advies erbij: zorg ervoor (met name bij Jonkers) dat je mind niet zo open wordt dat je hersens eruit vallen.

  Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vragen gekregen

  Waarom zou ik -of iemand anders- tijd en energie steken in juiste antwoorden geven, als de vraagsteller toch bij voorbaat van mening is dat die het resultaat zijn van ernstige tunnelvisie?
  Dan gaat de ‘dialoog’ door tot Pinksteren en Pasen op een/1 dag valt of wat?!

 345. Jopiek says:

  Ik schreef: ‘ik ben verbaasd over een dergelijke tunnelvisie’. Die woorden neem ik terug. Ik heb mij even laten meeslepen in de overwegend negatieve sfeer van de reacties op deze site naar critici toe. Ik heb weer een lesje geleerd dat de boodschapper van het slechte nieuws uiterst voorzichtig moet zijn.

  U mocht wellicht het idee hebben gekregen dat ik tegen de reguliere geneeskunde ben maar dat is beslist niet het geval. Een half jaar geleden ben ik nog op voortreffelijke wijze behandeld in het VUmc en het ZMC in Zaandam. Ik heb de artsen en verpleegkundigen daar uitgebreid voor bedankt. Ik geloof dat verreweg de meeste artsen met de beste bedoelingen hun werk doen maar het hele gezondheidssysteem is inmiddels tot in de haarvaten geìnfiltreerd door de farmaceutische industrie. Met goedvinden van de politiek. Universiteiten, hoogleraren, leden van de gezondheidsraden en het RIVM hebben banden met de industrie. Hier worden twee tegenstrijdige belangen bij elkaar gebracht. Het ene probeert zo veel mogelijk mensen te genezen en het andere is juist gebaat bij zo veel mogelijk chronisch zieken. Dit heeft naar mijn oordeel geleid tot de enorme kostenstijging in de zorg. Volksgezondheid is een primaire taak van de overheid. Vind u het niet gek dat de verplichte nascholing van artsen door de industrie wordt uitgevoerd? En de industrie wil die kosten natuurlijk wel graag terugverdienen.

  Kwakzalvers vind je zowel bij de alternatieven als bij de regulieren. Denk aan Janssen Steur, de Bruin, orthopeed in het Waterlandziekenhuis. Wij hadden bij mijn ouders thuis ooit een huisdokter die niet van mijn vader wilde aannemen dat zowel mijn broer als zus misschien een blindedarm ontsteking zouden kunnen hebben. Ze waren maar net op tijd in het ziekenhuis met buikvliesontsteking. Zelfs daarna weigerde de huisdokter zijn fouten te erkennen. Mijn ouders hadden 12 kinderen, geboren in de periode 1929-1947. De kinderen waren alleen tegen de pokken gevaccineerd. Niemand kreeg tetanus, één kreeg kinkhoest, één rode hond, een difterie, een paar de bof en een paar de mazelen. Wij vonden het heel gewoon dat een broertje of zusje een kinderziekte kreeg. Na enkele weken was het weer over en niemand heeft blijvende schade opgelopen terwijl de hygienische omstandigheden in die tijd een stuk slechter waren dan nu. Daarom begrijp ik niet dat nu standaard alle baby’s van twee maanden zonder goed ontwikkeld eigen immuum systeem al gevaccineerd moeten worden tegen van alles en nog wat. Is dit niet op zijn minst het manipuleren van het immuumsysteem? Wat doet dat op de langere termijn?
  Maar de industrie wil wel en krijgt ook juridische onschendbaarheid voor hun ‘wetenschappelijk’ geteste en veilig verklaarde vaccins. Waarom nemen ze hun verantwoordelijkheid niet?

  Dit soort dingen brengt mij tot kritisch nadenken.

 346. wilmamazone says:

  Jopiek:

  Mijn ouders hadden 12 kinderen, geboren in de periode 1929-1947.

  Mag ik vragen in wel jaar jij geboren bent? En word je -als mogelijk hoogbejaarde- liever met u aangesproken of maakt dat niet uit?

  Als je/u alleen maar om een praatje verlegen zit, wil ik wijzen op onze chatbox:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/cryptochatbox1/

 347. Renate says:

  Daarom begrijp ik niet dat nu standaard alle baby’s van twee maanden zonder goed ontwikkeld eigen immuum systeem al gevaccineerd moeten worden tegen van alles en nog wat.

  Omdat die ‘onschuldige’ kinderziektes niet voor iedereen zo onschuldig zijn.

 348. Jopiek says:

  Ik heb mijn punt gemaakt en heb er niets aan toe te voegen. Bedankt voor uw reacties en het podium.

  Ik wens u veel wijsheid toe

 349. wilmamazone says:

  @ Renate:

  Omdat die ‘onschuldige’ kinderziektes niet voor iedereen zo onschuldig zijn.

  Jopiek springt van de hak op de tak met tal van niet ter zake doende opmerkingen. Hij/zij zegt in deze reactie:

  Ik ben een vrije geest en bekijk op internet allerlei sites, zowel die van het RIVM, de gezondheidsraad, Wtk en vele anderen om er wat van op te steken en dan mijn eigen conclusies te trekken.

  Dan lijkt het er m.i. dus duidelijk op dat Jopiek of hélemaal niet (voldoende) leest of niet begrijpt wat op serieuze sites te vinden is over vaccinatie in het algemeen en mazelen in het bijzonder, en bijvoorbeeld ook deze post nog voor het eerst moet gaan lezen:
  http://www.skepsis.nl/blog/2013/09/mazelen-niet-onschuldig-misvatting-2/

  Misvatting: Mazelen zijn onschuldig.
  Waarheid: Je wordt er erg ziek van en de kans om dood te gaan is niet verwaarloosbaar.
  Verklaring: Veel mensen gaan af op jeugdherinnering, toen ze nog geen honderden leeftijdgenootjes kenden. Of ze kennen alleen Pluk van de Petteflet.

  De ‘vrije geest’ van Jopiek heeft blijkbaar voornamelijk oren naar de aantoonbare leugens over ook vaccinatie in het algemeen die volop op de site van Guido Jonkers te vinden zijn, want anders vraag je je zoiets als dit niet langer af:

  Daarom begrijp ik niet dat nu standaard alle baby’s van twee maanden zonder goed ontwikkeld eigen immuum systeem al gevaccineerd moeten worden tegen van alles en nog wat. Is dit niet op zijn minst het manipuleren van het immuumsysteem? Wat doet dat op de langere termijn?

  Geen flauw idee hoe o.a. het immuunsysteem in werkelijkheid werkt, of dat niet eens willen weten, en evengoed van mening zijn ons hier even de les te komen lezen als ‘boodschapper van het slechte nieuws’. *kuch*

 350. wilmamazone says:

  Intussen deze reactie gemist:

  Jopiek zegt:
  maart 7, 2014 om 4:25 pm

  Ik heb mijn punt gemaakt en heb er niets aan toe te voegen. Bedankt voor uw reacties en het podium.

  Ik wens u veel wijsheid toe

  Aha! Jopiek stelde in feite dus alleen maar retorische vragen. (Een retorische vraag is een stijlfiguur waarbij een vraag wordt gesteld, waarop men geen antwoord verwacht. Het is de bedoeling dat de ontvanger (toehoorder, lezer) zich aangesproken voelt en voor waarheid aanneemt wat de zender (spreker, schrijver) suggereert.)

  Dag Jopiek en verder veel plezier toegewenst met het 3e7e rangs geouwehoer van/bij Guido Jonkers.

 351. Pingback: Mazelenvaccinatie werkt niet alleen goed tegen de mazelen, maar ook tegen andere infecties | Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: