Vergoeding besnijdenis (circumcisie) op medische gronden definitief in het verdomhoekje?

36Mijn pluis-niet-pluisgevoel sloeg maandagmorgen als vanzelf uit naar niet-pluis, tijdens het lezen van dit bericht in het AD. De oorspronkelijke koptekst ‘Veel leed door schrappen besnijdenis uit zorgpakket’ werd veranderd in de tranentrekker: Deon lijdt helse pijnen na schrappen besnijdenis.

Het artikel riep bij mij meer vragen op dan het beantwoordde en ik besloot om een en ander te gaan uitzoeken. Dat bleek nog niet zo makkelijk en is het onverwacht een heel verhaal geworden dat aan duidelijkheid nog steeds te wensen overlaat. Het besnijdenisverhaal begon al in 2004 met toenmalig Minister Hoogervorst.

Minister Hoogervorst besloot in december 2004 om per 1 januari 2005 alle besnijdenissen uit het ziekenfondspakket te gooien. Op die manier wilde hij declaraties van besnijdenissen wegens religieuze gronden onmogelijk maken. In mei 2005 begon CZ met een tegenactie:

Zorgverzekeraar CZ stuurt deze week een brief aan alle urologen van Nederland met het verzoek mee te werken aan het vergoeden van de besnijdenis op medische gronden. Sinds begin dit jaar wordt deze ingreep niet meer vergoed omdat het volgens de minister de gangbare praktijk was dat ziekenhuizen alle besnijdenissen bij de zorgverzekeraars declareerden, ondanks het feit dat het overgrote deel van de besnijdenissen niet op medische indicatie werd uitgevoerd maar vanwege religieuze of culture gronden.

Vanaf 1 januari 2006 kwam er een nieuw verzekeringsstelsel met een standaardzorgverzekering/het basispakket voor alle Nederlanders, en werd het fenomeen aanvullende zorgverzekering in het leven geroepen. Wat er in het basispakket zit wordt bepaald door de overheid en het aanvullende pakket is geheel in handen van zorgverzekeraars. De besnijdenis kwam in het aanvullende pakket en hier een voorbeeld van vergoedingen over 2013.

Er kwamen ook tal van besnijdenisklinieken in het hele land, die de ingreep om alle redenen -religieuze, hygiënische, cosmetisch en medische- uitvoeren onder plaatselijke verdoving. Bijvoorbeeld in deze kliniek :€265 voor jongens tot 13 jaar en in deze kliniek €295 tot 16 jaar.

Ook ziekenhuizen bleven de ingreep uitvoeren en wisten deze met creatief declareren onder te blijven brengen in het basispakket. Dat mag per 1 juli 2013 niet meer door strengere eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor de administratie in ziekenhuizen. Lees ook deze verklaring van 14 juni j.l.:

Het eerder afgegeven registratieadvies voor een circumcisie op medische gronden wordt per direct ingetrokken.

Eerder werd, na afstemming met het CVZ, een pragmatische oplossing voorgesteld voor de registratie van zorg van patiënten die lijden aan phimosis (vernauwde voorhuid). Als dit medische probleem met een circumcisie verholpen moet worden, dan is er in de DBC-systematiek geen mogelijkheid om dit vergoed te krijgen. In de Regeling zorgverzekering staat circumcisie namelijk bestempeld als onverzekerde basiszorg, om vergoeding vanuit het basispakket van besnijdenissen vanwege religieuze of culturele gronden uit te sluiten. In de medische praktijk blijkt echter dat circumcisie ook op medische grond wordt uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat er voor de declaratie van een medisch noodzakelijke besnijdenis, een alternatief registratieadvies is gegeven waarmee deze zorg toch voor vergoeding in aanmerking kon komen.

Bij nadere beschouwing is door………

Daar is dus nu (pas) al die commotie over, maar er is meer.

De vraag is namelijk ook al járen of besnijdenis over het algemeen wel zo medisch noodzakelijk is. Kinderuroloog Aart Klijn is van mening dat besnijden meestal niet beste therapie is, omdat deze de problemen bij plassen zelden oplost:

Jongensbesnijdenis om niet-therapeutische redenen wordt door een deel van de beroepsgroep afgewezen. Maar ook therapeutische circumcisie kent zijn risico’s. Bovendien zijn er goede alternatieven.

In 2010 heeft de KNMG een formeel standpunt ingenomen over de niet-therapeutische besnijdenis bij wilsonbekwame jongens.1 Een verbod op deze ingreep is overwogen maar uiteindelijk is gekozen voor een sterk ontmoedigingsbeleid tegen de besnijdenis. Dit standpunt heeft veel stof doen opwaaien en daarbij zijn de ins en outs van de nauwe voorhuid die wel behandeling behoeft naar de achtergrond gedrukt. Vanwege de overwegingen van dit KNMG-standpunt is het zinvol om de indicaties voor een ‘therapeutische besnijdenis’ bij jongens nog eens tegen het licht te houden.

In een bijbehorend filmpje wordt prima uitgelegd wat het verschil is tussen een besnijdenis en een verruimingsplastiek.

Samenvatting

•Circa 70 procent van de vijfduizend jongens die jaarlijks worden verwezen wegens voorhuidklachten, wordt besneden.
•Kiezen voor circumcisie is kiezen voor een hoog risico op late complicaties.
•Uit een quickscan in het WKZ blijkt dat slechts 2 procent van de jongens met een nauwe voorhuid werkelijk circumcisie behoeft.
•Corticosteroïdentherapie en voorhuidverruimingsplastiek zijn goede alternatieven.

Terug naar het artikel in het AD van afgelopen maandag:

Urologen luiden de noodklok. Sinds kort worden besnijdenissen op medische gronden niet meer vergoed. Patiënten bij wie de voorhuid van de penis vernauwd is, lijden onnodig veel pijn.

Dat ligt dus een heel stuk genuanceerder dan dit boulevardblad wenst te suggereren. Dan is het artikel in het NRC van 4 september wat beter te pruimen zeg maar.
Het AD ging verder met:

‘Wij moeten patiënten die ten einde raad zijn vertellen dat de kosten voor de ingreep voor eigen rekening zijn,’ zegt Maud Jongen, uroloog van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal in het AD. Een besnijdenis in een ziekenhuis kost ongeveer 1200 euro. Daar komen de kosten voor opname, narcose en eventuele nazorg overheen. De rekening kan oplopen tot een bedrag van 2500 euro. Omdat zorgverzekeraars de operatie niet langer vergoeden, worden ook de bijkomende kosten niet betaald. Jongen: ‘Wij als urologen hebben het advies gekregen de voorhuid met zalf wijder te maken. Dat werkt niet, want patiënten komen snel weer terug.’

In het kader van hoor en wederhoor besloot ik maandagmiddag een mail te sturen naar de afdeling urologie van het betreffende ziekenhuis met de vraag wat Maud Jongen precies gezegd had en vooral in welke context. Daar kwam op dinsdagmiddag om 14:00 dit antwoord op van het secretariaat:

Geachte mevrouw ******,
Vanaf 01-07-13 wordt een circumcisie echt niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, vanuit de aanvullende verzekering door sommige zorgverzekeraars met een bedrag van 250 EUR.
Menzis vergoedt bijvoorbeeld helemaal niet meer.

Eventueel kunt u telefonisch contact met mij opnemen voor toelichting.

Met vriendelijke groet,******

Op deze site hebben we sowieso niet veel aan telefonische toelichtingen en had ik intussen al meer info gevonden, dus besloten om niet te bellen. Ter geruststelling kan ik melden dat het goed af gaat lopen met de tweejarige Deon Hogenberg uit Stadskanaal. Op de site Kanaalstreek uit deze plaats op 24 september:

Ondertussen hebben de Hogenbergs met het Refaja ziekenhuis een oplossing gevonden. De operatie zou 6 oktober uitgevoerd worden, maar is verzet naar 11 oktober. De specialisten gaan uitvoeren dat wat medisch noodzakelijk is. Over de financiële kant van de zaak wil Mirjan niks kwijt: “Dat is iets tussen het ziekenhuis en ons.”

Mirjan hoopt dat meer mensen aan de bel trekken: “Als iedereen maar afwacht of de operatie dan maar zelf betaalt, verandert er niks. We hebben de kwestie ook aangekaart bij de Tweede Kamer. We hopen dat de politiek dit oppakt. Dat is overigens nog niet gebeurd. We zijn nog niet gebeld.”

Het kan dat hun zoontje Deon bij de 2% kinderen hoort waarbij een besnijdenis toch echt noodzakelijk is, en dan het liefst uitgevoerd in een regulier ziekenhuis. Dan is het wrang dat dit niet meer zou kunnen/mogen. Het lijkt er ook mee te maken te hebben voor welke zorgverzekeraar gekozen is:

Mirjan: “We hebben inmiddels een klacht bij de zorgverzekeraar ingediend, maar Avero Achmea blijft bij haar verhaal. Wij zijn er daarom wel een beetje klaar mee. Wij betalen ons blauw aan premie, 380 euro per maand, maar als je dan iets echt hebt geven ze niet thuis. We willen graag overstappen. Ook dat kan nu niet. Dat doen we dan volgend jaar.”

Dan gaat het dus over de aanvullende verzekering, want besnijdenis blijft uit het basispakket volgens het College voor Zorgverzekeringen:

19-09-2013
Besnijdenis (circumcisie) behoort niet tot het basispakket van de Zvw. In 2005 sloot de toenmalige minister van Volksgezondheid circumcisie al uit van vergoeding, maar de laatste tijd ontstonden er weer regelmatig vragen over.

Ook medische indicatie niet verzekerd
De uitsluiting geldt zowel voor de circumcisie die om religieuze of culturele redenen wordt uitgevoerd, als voor de medisch-geïndiceerde circumcisie. Het declaratiesysteem (DBC’s) sluit hierbij aan: besnijdenis heeft een zogenaamde rode aanspraakcode. Gevolg daarvan is dat er sprake is van onverzekerde zorg.

Het verhaal van Deon begon op 20 sept., maar dit artikel in het Nederlands Dagblad is slechts tegen betaling te lezen:

Wie betaalt de besnijdenis van Deon?
STADSKANAAL – Zorgverzekeraars vergoeden niet langer een besnijdenis op medische gronden. Urologen zijn ontstemd. ‘Als het medisch noodzakelijk is, hoort dit in het basispakket.’

De tweejarige Deon Hogenberg uit Stadskanaal plast moeilijk en heeft veel last van blaaskramp. ‘Zo’n jochie kan moeilijk aangeven waar hij precies last van heeft’, zegt moeder Mirjam. ‘Pijn, pijn, zegt hij de hele tijd.’ Deze zomer klopten ze aan bij uroloog Jan van der Wijk van het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Die verwacht dat de problemen …

Het gaat er dus om en over dat meerdere urologen, naar mijn idee niet alle urologen, besnijdenis op medische gronden uitgebreid terug willen in het basispakket. Dat er discussie in deze beroepsgroep is of die medische noodzaak er daadwerkelijk is of dat er beter gekozen kan worden voor het alternatief. Een verruimingsplastiek werd/wordt namelijk wèl volledig vergoed vanuit de basisverzekering, maar er zijn dus altijd -dus ook hier- uitzonderingen die de regel bevestigen. Er blijft kennelijk een klein aantal jongetjes en volwassen mannen over die bij een medische indicatie het best geholpen zijn met een besnijdenis.

Niet dat ik reclame wil maken voor het CZ, maar die vermeldt bijvoorbeeld nu nog steeds besnijdenis op medische gronden volledig te vergoeden vanuit de aanvullende verzekering:

Als het om een besnijdenis gaat met medische indicatie hebt u een verwijzing nodig van uw arts of huisarts. Ook moet uw specialist vooraf schriftelijk aangeven aan CZ dat het om een medisch noodzakelijke besnijdenis gaat.

En lijkt het er inderdaad op dat Menzis besnijdenis intussen ook volledig uit de aanvullende verzekering heeft gegooid. Verder geen idee of deze lijst nog klopt, maar nergens prijsaanpassingen gevonden per 1 juli 2013: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/besnijdenis.aspx

Het laatste woord zal er nog niet over gevallen zijn, maar….bij jongetjes zoals Deon komen de problemen met het plassertje uiteraard niet zomaar uit de lucht vallen. Zijn ouders hadden al beter kunnen weten, maar hopelijk telt nu iedere gewaarschuwde ouder voor twee. Bedenk o.a. goed wat je met de aanvullende verzekering doet en besef dat een besnijdenis niet altijd zaligmakend is, dus vraag en kijk ook naar mogelijke alternatieven.

Ik hoop van harte dat Deon Hogenberg na 11 oktober trotse stralen kan produceren. Hij zal vast nog een paar dagen ‘pijn,pijn, pijn’roepen, maar dan heeft het menneke het ergste achter de rug.

Of hij op deze ongenuanceerde manier ingezet had moeten worden om actie te voeren, vind ik een ander verhaal. Wat er precies in zijn medische dossier staat, weten we niet en komen we ook niet te weten i.v.m. de wet op de privacy. Neemt niet weg dat ik over een paar weken in de media nog over hem hoop te lezen: Eind goed al goed!

Advertenties

6 Responses to Vergoeding besnijdenis (circumcisie) op medische gronden definitief in het verdomhoekje?

 1. wilmamazone says:

  Ik ben benieuwd:
  https://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=133&t=138187

  Medisch noodzakelijke besnijdenis niet vergoed

  door TROS Radar » 04 okt 2013 11:48

  Jongens en mannen voor wie het medisch noodzakelijk is om een besnijdenis te ondergaan, draaien zelf op voor de rekening van zo’n 1100 euro. Dit komt doordat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport ervoor gekozen heeft deze ingreep uit het basispakket te halen. Waarom wordt een medisch noodzakelijke operatie niet vergoed?

  Maandag in Radar, om 20:30 bij de TROS op Nederland 1

  Ook hier een aantal reacties. Een mening hebben zonder te weten waar het precies om en over gaat, is in tegenwoordig:
  http://www.trosradar.nl/uitzending/volgende-uitzending/aflevering/07-10-2013/medisch-noodzakelijke-besnijdenis-niet-vergoed/?p=1

 2. wilmamazone says:

  Het item bij Tros Radar staat online en is inmiddels voorzien van een uitgebreidere tekst. Zoals meestal gebruikelijk is het item bij de Tros noch vlees noch vis geworden en laat aan duidelijkheid dus nog heel wat te wensen over. Er wordt zo goed als geen aandacht besteed aan de voorhuidverruimingsplastiek die wel nog steeds volledig vergoed werd/wordt vanuit de basisverzekering. Het is niet duidelijk waar deze cijfers precies vandaan komen en ze rieken m.i. naar stemmingmakerij:

  Volgens Paul Kil, voorzitter van de Nederlandse vereniging van Urologen, worden er jaarlijks ongeveer 10.000 mannen besneden om medische redenen. Deze groep valt nu tussen wal en schip. Paul Kil: ‘Er zijn twee redenen om besneden te worden: de eerste is op religieuze grond, deze wordt al langer niet meer vergoed. De andere groep heeft medische redenen: pijn bij het plassen, vernauwing of een ontsteking.’

  Met de jongens erbij zou er dus sprake zijn van pakweg 15.000 personen per jaar, maar daar schreef ik dit al over:

  De vraag is namelijk ook al járen of besnijdenis over het algemeen wel zo medisch noodzakelijk is. Kinderuroloog Aart Klijn is van mening dat besnijden meestal niet beste therapie is, omdat deze de problemen bij plassen zelden oplost:

  Jongensbesnijdenis om niet-therapeutische redenen wordt door een deel van de beroepsgroep afgewezen. Maar ook therapeutische circumcisie kent zijn risico’s. Bovendien zijn er goede alternatieven.

  In 2010 heeft de KNMG een formeel standpunt ingenomen over de niet-therapeutische besnijdenis bij wilsonbekwame jongens.1 Een verbod op deze ingreep is overwogen maar uiteindelijk is gekozen voor een sterk ontmoedigingsbeleid tegen de besnijdenis. Dit standpunt heeft veel stof doen opwaaien en daarbij zijn de ins en outs van de nauwe voorhuid die wel behandeling behoeft naar de achtergrond gedrukt. Vanwege de overwegingen van dit KNMG-standpunt is het zinvol om de indicaties voor een ‘therapeutische besnijdenis’ bij jongens nog eens tegen het licht te houden.

  In een bijbehorend filmpje wordt prima uitgelegd wat het verschil is tussen een besnijdenis en een verruimingsplastiek.

  Samenvatting

  •Circa 70 procent van de vijfduizend jongens die jaarlijks worden verwezen wegens voorhuidklachten, wordt besneden.
  •Kiezen voor circumcisie is kiezen voor een hoog risico op late complicaties.
  •Uit een quickscan in het WKZ blijkt dat slechts 2 procent van de jongens met een nauwe voorhuid werkelijk circumcisie behoeft.
  •Corticosteroïdentherapie en voorhuidverruimingsplastiek zijn goede alternatieven.

  Wat is dan het precieze percentage volwassenen (van die 10.000) dat daadwerkelijk alléén met een besnijdenis geholpen is, dus niet in aanmerking komt voor een verruimingsplastiek?

  Het lijkt mij in ieder geval hoog tijd dat de neuzen van urologen al dezelfde kant op gaan wijzen met snel een overduidelijk protocol. Het moet buiten kijf komen te staan dat mannen/jongens die op medische gronden werkelijk een besnijdenis/circumcisie behoeven, deze gewoon vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Dan moet daar maar een aparte declaratiecode voor komen die werkt. Punt.

 3. wilmamazone says:

  Zo mag ik het graag horen:
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/137614/Medische-besnijdenis-toch-vergoed.htm

  Zorgverzekeraars werken aan een regeling om een besnijdenis bij jongens en mannen om medische redenen toch te vergoeden. Aanleiding tot deze wending is de zaak van de 2-jarige Deon uit Stadskanaal.

  Het geval Deon staat niet op zich. Daarom willen zorgverzekeraars volgend jaar een regeling invoeren om medische besnijdenissen te vergoeden vanuit het aanvullende pakket. Menzis heeft al meteen besloten besnijdenissen in bepaalde gevallen toch te vergoeden. ‘We vinden dan ook dat er goede redenen zijn om medische besnijdenissen toch weer in het basispakket op te nemen’, zegt een woordvoerder van Menzis in de krant.

  Deon gaat komende vrijdag onder het mes, dus ik begin alvast met duimen. Jullie ook?

 4. wilmamazone says:

  Menzis heeft al meteen besloten besnijdenissen in bepaalde gevallen toch te vergoeden. ‘We vinden dan ook dat er goede redenen zijn om medische besnijdenissen toch weer in het basispakket op te nemen’, zegt een woordvoerder van Menzis in de krant.

  Voor alle duidelijkheid nogmaals: zorgverzekeraars hebben niets te zeggen over wat er wel of niet in het basispakket komt, of daar weer uit verdwijnt. Onder meer Menzis kan die goede redenen aan het ministerie van VWS doen toekomen. Daar is geen recent nieuws over besnijdenissen te vinden: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws

 5. wilmamazone says:

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/137647/Schippers-vergoed-medische-besnijdenis-definitief-niet.htm

  Medisch noodzakelijke besnijdenissen worden definitief niet meer vergoed via het basispakket van de zorgverzekeringen.

  Dit besluit heeft minister Schippers van Volksgezondheid gestuurd aan het College van Zorgverzekeringen, zo meldt NRC. Alle besnijdenissen die voor 5 september zijn uitgevoerd zullen uit coulance nog worden vergoed.

  eindquote:

  Besnijdenis was al in 2005 geschrapt uit het basispakket. Hiermee wilde Schippers religieuze besnijdenissen bij kinderen voorkomen.

  Aan de eindquote valt af te lezen hoe slecht het gesteld is met journalistiek Nederland. Het was onder leiding van toenmalig Minister Hoogervorst dat besnijdenis uit het ziekenfondspakket gehaald werd; er was nog geen basisverzekering. Die kwam pas in 2006.

  Of de rest wel klopt, kan ik op dit moment (nog) niet beoordelen. Eerst maar eens afwachten wat er verder nog over gepubliceerd wordt.

 6. wilmamazone says:

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/139308/Schippers-wil-vernieuwde-richtlijn-circumcisie.htm

  Minister Schippers van Volksgezondheid wil overwegen om circumcisie op medisch indicatie weer uit het basispakket te vergoeden. Maar dan moeten urologen eerst hun richtlijn vernieuwen, stelt ze.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: