De goochelkunsten van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken NVKP met het HPV-vaccin

Goochelaar BoschDe Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken NVKP  is een vereniging van ouders en behandelaars die, zo kunnen we lezen op de de website, wil voorzien in goede, objectieve, wetenschappelijk onderbouwde informatie over vaccinaties.

De vereniging heeft echter zulke wonderlijke opvattingen over wat goede, objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie inhoudt dat er van die pretenties niets terechtkomt.

Een treurigstemmend voorbeeld is de informatie die gegeven wordt over de samenstelling van het HPV-vaccin. Het begon ermee toen mijn oog viel op een opmerking van “Mark” op de website Wanttoknow (vet door mij), waarin hij zijn verontwaardiging uit over de hoeveelheid aluminium in de HPV-vaccins:

Onderstaande stoffen zitten in de vacinatie.

Welk mens die het goed met onze kinderen voor heeft bedenkt dit ?

Aluminium is een neurotoxische stof die giftig is voor het zenuwstelsel en de hersenen. De concentratie van het aluminium in Cervarix is 36.000 maal hoger dan de Amerikaanse FDA veilig acht voor vloeistoffen die worden geïnjecteerd. Aangetoond is dat Aluminium gedrags- en geheugenstoornissen geeft die een gevolg zijn van de dood van motorneuronen in dieren bij een dosis van 10 – 11 microgram/kg24. Vaccinatie met Cervarix zal bij 11 jaar oude meisjes gemiddeld een belasting geven van ongeveer 34 microgram/kg! Neurologische bijwerkingen zijn dan ook te verwachten.

Bij Gardasil vermeldt de fabrikant: aluminiumhydroxyfosfaat sulfaat (225 microgram Al), natriumchloride, L-histidine, Polysorbaat 80, Natriumboraat en water voor injectie. Deze hoeveelheid is weliswaar minder dan bij Cervarix maar nog altijd 18.000 maal de norm van de FDA. (…)

De bewering van Mark die, indien waar, zeer onthutsend zou zijn, blijkt gekopieerd van pagina 14 van het “NVKP HPV-dossier”. In een reactie heb ik aangegeven dat beide vaccins ruim onder de norm van de FDA voor aluminium in vaccins blijven: de maximale toegestane hoeveelheid per dosis vaccin is 0,85 – 1,25 milligram (mg) aluminium:

Federal Regulations for biological products (including vaccines) limit the amount of aluminum in the recommended individual dose of biological products, including vaccines, to not more than 0.85-1.25 mg.

Cervarix bevat 0,5 milligram (mg) aluminium, Gardasil bevat 0,225 mg; niks aan de hand dus.

De FDA heeft ook onderzocht wat de veilige maximale hoeveelheid aluminium is voor een kind in zijn eerste levensjaar:

The FDA study found that the maximum amount of aluminum an infant could be exposed to over the first year of life would be 4.225 milligrams (mg) (…)

Die hoeveelheid is inclusief die in vaccins, en die maakt maar een heel klein deel van de totale hoeveelheid aluminium die we binnen krijgen. Bovendien is het menselijk lichaam, ook dat van baby’s, in tegenstelling tot wat veel mensen denken zeer goed in staat om zich daar snel en zonder schade van te ontdoen. Naar schatting 98% van het piepkleine beetje aluminium in vaccins dat in ons bloed terechtkomt, wordt via de urine weer uitgescheiden, de rest verlaat het lichaam via de ontlasting – en de hoeveelheden aluminium in vaccins zijn echt heel erg laag. Van de hoeveelheid aluminium die we via eten en drinken binnenkrijgen, wordt het grootste deel tegengehouden door het slijmvlies in de ingewanden en komt dus niet in het bloed terecht maar verlaat het lichaam via de urine en de ontlasting.

Maar dan is nog steeds niet duidelijk waar de NVKP zijn stellige bewering op baseert dat de hoeveelheid aluminium in vaccins tussen 18.000 en 36.000 keer hoger is dan de FDA veilig acht. Het antwoord daarop is te vinden in een verwijzing in het HPV-dossier (de 1e verwijzing met nr. 23) naar dit document uit 2003. Als we dan even doorscrollen op zoek naar de in de verwijzing genoemde § 201.323, dan zien we op pagina 32981 dit:
§ 201.323 Aluminum in large and small volume parenterals used in total parenteral nutrition.

Het blijkt dus te gaan om FDA-regelgeving met betrekking tot de maximaal toegestane hoeveelheid aluminium in totale parenterale (intraveneuze) voeding. µg/l is het symbool voor gram per liter, en 1 µg/l betekent een miljoenste gram per liter. Volgens de FDA-regelgeving mag een oplossing met parenterale voeding dus maximaal 25 µg/l aluminium bevatten – bij kleinere oplossingen (“small volume parenterals”) gaat dit uiteraard naar verhouding. Dit zijn extreem kleine hoeveelheden, en als je die omrekent naar de hoeveelheid aluminium die een dosis HPV-vaccin van 0,5 ml mag bevatten, krijg je inderdaad hele rare getallen.

Wat ik overigens niet begrijp is waarom er niet gewoon meteen verwezen kan worden naar de relevante en actuele regelgeving, in plaats van naar een document van meer dan 10 jaar oud met wijzigingsvoorstellen over allerlei verschillende onderwerpen, waardoor je je scheel moet zoeken naar het relevante tekstgedeelte.

Maar… parenterale VOEDING??? Wat heeft dat met vaccins te maken? Nou ja, eh, niks dus. Vaccins worden weliswaar meestal geïnjecteerd, maar zijn geen voeding en ook geen intraveneuze voeding. Vaccins horen tot de biologische producten (biologics) en voor de samenstelling daarvan geldt aparte regelgeving. Maar waarom is dat eigenlijk? En waarom zijn de maximaal toegestane hoeveelheden aluminium voor voeding, en in het bijzonder parenterale voeding, zoveel lager dan de toch ook al zeer lage hoeveelheden in vaccins?

Dat zit zo: naar schatting minder dan 1% van de hoeveelheid aluminium die we via eten of drinken binnenkrijgen, wordt uiteindelijk door het lichaam vastgehouden. Maar in tegenstelling tot vaccins, die we maar af en toe met grote tussenpozen krijgen toegediend, moeten we elke dag meerdere keren eten en drinken, waardoor er bij voeding het gevaar kan dreigen van een stapeleffect. Daarom gelden voor voeding andere normen en zijn de normen voor parenterale voeding nog veel strenger, omdat die via een soort infuus rechtstreeks in de bloedbaan wordt toegediend.

parenterale voedingMensen die intraveneuze voeding krijgen zijn ernstig zieken die niet in staat zijn om via de mond of via het maag-darmkanaal voeding op te nemen: kankerpatiënten die een zware behandeling ondergaan, transplantatiepatiënten, en ook: prematuren. Ook voor deze laatste, allerkwetsbaarste groep bij wie de organen vaak nog niet voldoende voor hun taak berekend zijn, moet parenterale voeding zo veilig mogelijk zijn, want patiënten zijn vaak langere tijd afhankelijk van infuusvoeding, die in meer of minder  verdunde oplossingen wordt toegediend, uiteraard naar gewicht en behoefte. Als er in die oplossingen naar verhouding dezelfde hoeveelheid aluminium zou zitten als in een vaccindosis van 0,5 ml die je maar een enkele keren in je leven met grote tussenpozen krijgt toegediend, dan zouden deze patiënten het risico lopen te veel aluminium binnen te krijgen als gevolg van stapeling, zoiets snapt een kind nog. Maar de NVKP snapt het blijkbaar niet.

Wat moet je hier nou van denken? Vinden ze dit zelf nou echt “goede, objectieve, wetenschappelijk onderbouwde informatie over vaccinaties”?

Nou, ik vind het om je dood te schamen.

Uiteraard heb ik ook naar “Mark” gereageerd bij Wanttoknow en uitgelegd dat de NVKP de toegestane hoeveelheid aluminium in vaccins afzet tegen de verkeerde norm, maar die reactie is na een paar minuten door uitbater Jonkers van WtK verwijderd. En ook dat vind ik om je dood te schamen.

Reactie samenstelling HPV vaccins

Update: de NVKP heeft naar aanleiding van dit artikel de betreffende passage in het dossier aangepast, zie reactie hieronder van de NVKP.

 

10 Responses to De goochelkunsten van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken NVKP met het HPV-vaccin

 1. Renate says:

  In de ogen van de anti-vaccinanten deugt de FDA nooit, behalve als men ergens in een rapport iets meent te vinden dat men als argument tegen vaccinaties kan gebruiken. Dan maakt het niet uit waar het precies staat en wat er bedoeld wordt, als het maar bruikbaar is om de angst voor vaccins aan te wakkeren. Dat men op andere momenten de FDA verketterd als zijnde op de hand van Big Pharma, doet dan ineens niet meer ter zake.

 2. JennyJo says:

  Wat ik raar en eng vind is dat ze dat zelf blijkbaar niet zien – of nog erger: het interesseert hen domweg niet of het waar is of niet wat ze zeggen. En zoiets kan ik me heel moeilijk voorstellen, hoewel ik weet dat er veel mensen zijn die daar totaal niet mee zitten. Maar dan ben je toch niet goed bij je hoofd? Dan zit je namelijk gewoon bewust te liegen. “Kwaadaardige misleiding” noemde Pepijn van Erp dit soort dingen op Kloptdatwel?, in de discussie bij het artikel over een uitbraak van anti-vaccinatie idiotie.

 3. Renate says:

  Volgens mij interesseert het de anti-vaccinanten inderdaad niet of het waar is wat ze zeggen. Ze hebben hun eigen waarheid en die is dat veilige vaccins niet bestaan, waarbij ze een heel strikte definitie van veilig hebben, namelijk dat er nooit of te nimmer ook maar een negatieve bijwerking mag zijn. En om dit te verspreiden is alles geoorloofd. Zoals Pepijn van Erp ook opmerkt, statistieken zijn leugens als ze niet bewijzen wat men wil zeggen en als men meent dat ze ze wel gebruikt kunnen worden als bewijs, dan zijn de statistieken ineens betrouwbaar.

 4. Renate says:

  Het lijkt er op dat de NVKP alles wantrouwt wat op de een of andere manier afkomstig is van groepen of organisaties die men op de een of andere manier met Big Pharma in verband kan brengen, inclusief overheidsorganisaties. Tenzij men ergens iets meent te lezen dat negatief lijkt te zijn voor vaccinaties, dan maakt het niet meer uit uit welke bron het komt.
  Zie ook de discussie met Cornelis (zou dat de ons welbekende Knelis zijn?) op Klopt dat wel.
  http://kloptdatwel.nl/2014/06/07/uitbraak-van-anti-vaccinatie-idiotie/

 5. Laurens says:

  Ja, Cornelius is Knelis, en Knelis is weer Robinhoed, die 2 jaar geleden zijn echte identiteit prijsgaf als “Cor van der Meij, klassiek homeopaat”. Cor van der Meij is weer adviseur vaccinatiebegeleiding NVKP (volgens zijn website http://www.homeopathieraadgever.nl/ ), al ontkent hij in discussies op KDW steevast dat hij iets met die club te maken heeft. Misschien is hij eruit gestapt, maar zijn ideeën zijn in elk geval niet veranderd.

 6. JennyJo says:

  “Adviseur vaccinatiebegeleiding” – hoe durf je jezelf zo te noemen zonder dat je ook maar enige opleiding hebt gehad op dat terrein. Het zijn allemaal zelfbenoemde deskundigen daar in dat sprookjesland van ze. Ik sta echt elke keer weer versteld van de enorme arrogantie van die homeopaten, en ook van het gemak en de schaamteloosheid waarmee ze de waarheid verdraaien en de ene leugen na de andere spuien. Wat een vreselijke en gevaarlijke lui zijn dat toch.

 7. Renate says:

  En er blijven mensen het homeopathie-debat als een debat met ideologische trekjes beschouwen.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12064/Ombudsvrouw/article/detail/3687857/2014/07/12/Mogen-de-abjecte-ideeen-van-een-homeopaat-in-de-krant.dhtml
  Dat is natuurlijk een beetje vreemd, want er is hier geen sprake van 2 ideologieën die tegenover elkaar staan, maar van wetenschap versus pseudowetenschap. We gaan het debat over evolutie toch ook geen ideologisch debat noemen?

 8. JennyJo says:

  Ja, als je te weinig van de inhoud weet ga je dat misschien denken.

 9. NVKP says:

  Hartelijk dank voor de link naar de juiste regelgeving voor biologics. Het dossier is inmiddels aangepast. Mocht u meer verbeteringen hebben, dan houden we ons van harte aanbevolen.

 10. JennyJo says:

  Ik zie dat het inmiddels is aangepast. Blijft mijn vraag: waarom heeft dit al die tijd in dat dossier gestaan en, erger nog: hoe is het mogelijk dat een vereniging die pretendeert betrouwbare informatie te geven over vaccins, zo’n onbedaarlijk stomme fout kan maken? Zitten jullie allemaal te slapen, hoe zit dat eigenlijk daar?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: