Kankerpreventie en de zoveelste open deur van het KWF over gezonde leefstijl

Bron: KWF

Bron: KWF

In deze post gaf ik op 12 december al aan dat de berichtgeving in de Volkskrant met de koptekst: Gezonde leefstijl zou 40.000 kankerdiagnoses schelen, irritatie opwekte.
Een en ander zou blijken uit onderzoek van TNO, in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Als het KWF de opdracht heeft gegeven, mag aangenomen worden dat de rekening door het KWF betaald werd. Ik heb nog niet gevonden hoeveel het rekenwerkje -op basis van cijfers uit 2010- gekost heeft.

De huidige pagina bij het KWF:

Ongeveer 30% van kanker zou voorkomen kunnen worden

Een garantie om kanker te voorkomen is er helaas niet. Je kunt wel het risico op kanker verkleinen door een gezonde leefstijl. KWF heeft dit laten uitzoeken.

Lees hier meer over

KWF Kankerbestrijding zal de nieuwe resultaten gebruiken om het Nederlands publiek op een juiste wijze te informeren over de wijze waarop zij hun risico op kanker kunnen verlagen.

De aanvullende leeslijst rondom de huidige publicatie:

http://www.ntvg.nl/artikelen/bijdrage-van-leefstijlfactoren-aan-kanker/volledig

http://www.ntvg.nl/artikelen/invloed-van-leefgewoonten-op-kanker-bekend-wat-nu/volledig

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2014/12/aantal-gevallen-van-kanker-door-leefstijlfactoren-voor-het-eerst-voor-nederland-in-kaart-gebracht/

http://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/Eindrapport%20PAF-studie.pdf

Op de eerste plaats vraag ik me af waar tussen 2009 en 2010 maar liefst 20% is gebleven, want dit was de toenmalige leus van de campagne van het KWF:’50 procent kankersterfte te voorkomen door gezonde leefstijl’. Allemaal wetenschappelijk bewezen volgens het KWF, maar harde bewijzen waren er toen niet en zijn er nu nog steeds niet. Anders hoefde er niet meer geschreven te worden over mogelijk en waarschijnlijk.

Karin Spaink maakte zich daar in 2009 al kwaad over vanwege de suggestie dat je kunt kiezen tegen kanker.

Deze vijf kankersoorten zijn verantwoordelijk voor maar liefst tweederde van alle nieuwe kankergevallen (ruim 51.000 van de 73.000), en voor de helft van alle kankerdoden (ruim 20.000 van de bijna 40.000). De enige verbanden die daarbij hard en duidelijk zijn, zijn die tussen roken en longkanker, en tussen sommige types huidkanker en overdadig zonnen. Bij alle andere grote kankersoorten bestaat geen, een licht, of een onduidelijk verband met leefstijl. Dat klinkt toch heel anders dan die keiharde vijftig procent kankerdoden die volgens de campagne van het KWF aan hun eigen leefstijl te wijten zijn.

Wat ik het akeligst vind aan deze campagne, behalve het onzindelijke gerommel met cijfers, het bot terzijde schuiven van alles wat we niet zelf in de hand hebben, en het ernstig overschatten van datgene waarop we wel invloed zouden hebben, is dit. Het KWF suggereert dat vijftig procent van de mensen die kanker hebben, dat aan hun eigen leefstijl te wijten hebben. Het KWF impliceert dat kanker krijgen een kwestie van ‘keuze’ is.

Dat iemand kanker krijgt is al rot genoeg. Moet je ze daar nu heus ook nog persoonlijk verantwoordelijk voor stellen en ze per publiekscampagne met de vinger nawijzen? Het KWF bestrijdt op deze manier de patiënt, niet de ziekte.

Korte tijd later kwam ze met een vervolg vanwege een pissige reactie van het KWF.
Karin:

Nooit voert het KWF campagne over kankerverwekkers in het milieu, zoals vervuiling, kwik, roet, asbest, fijnstof, straling, phthalaten. Nooit voert het KWF campagne over de samenstelling van ons voedsel. Het KWF spreekt liever individuele mensen aan op hun leefstijl.

Dat is overbodig, kortzichtig en vals.

Overbodig, want er zijn al talloze campagnes die iets algemeens als ‘gezond leven’ aanraden: drink niet teveel, stop met roken, eet volgens de schijf van vijf, snoep gezond, wees verstandig met vet, beweeg meer. We geven geen geld aan het KWF om dat nog eens dunnetjes over te doen.

De afgelopen vijf jaar is er dus zo goed als niets veranderd en blijft het KWF met ingezameld geld open deuren in trappen. Dit zijn nu de beleidskeuzes:

KWF Kankerbestrijding zal de nieuwe resultaten gebruiken om het Nederlands publiek op een juiste wijze te informeren over de wijze waarop zij hun risico op kanker kunnen verlagen. Als niemand zou roken, zou er significant minder kanker zijn. Daarom zet KWF Kankerbestrijding zich in de komende jaren nog meer in op het terugdringen van het aantal rokers, o.a. door het beïnvloeden van het overheidsbeleid t.a.v. tabaksontmoediging.

Verstandig zonnen is een belangrijke leefmaatregel om de stijgende aantallen melanomen en andere soorten huidkanker in te perken. Daarom delen wij kennis en informeren wij medewerkers van scholen en toeristische settings over de blootstelling aan uv-straling.

Wat roken van tabak betreft kan er bijvoorbeeld gewezen worden op longarts Wanda de Kanter die al een hele tijd actie voert met: Nederland stopt met roken!
We geven geen geld aan het KWF om dat nog eens dunnetjes over te doen of wel soms?

Hier een voorbeeld uit 2010 wat voeding betreft: Groenten en fruit ter preventie van kanker

Zo vonden de onderzoekers dat een verhoogde inname van groenten en fruit (+200 gram) een risicoreductie van slechts 3% opleverde.

Geen reden om te stoppen met het eten van voldoende groenten en fruit maar ook een reden om een kritisch te kijken naar de heilige huisjes van de voedingstheorieproponenten m.b.t. kanker. Als het al weinig helpt m.b.t. het voorkomen van kanker wordt het al héél moeilijk vol te houden dat groenten en fruit helpen m.b.t. het genezen van kanker.

Onder dit item een reactie van mezelf uit 2012:

Het verband tussen voedsel en kanker is niet aangetoond.

Het merendeel van de studies naar het verband tussen voeding en kanker levert, anders dan de onderzoekers vaak suggereren, weinig op. Onderzoek waarin zo’n verband werkelijk niet wordt gevonden, verdwijnt waarschijnlijk in een la.

Dit schrijven de Amerikaanse onderzoekers Jonathan Schoenfeld en John Ioannidis in het jongste nummer van de The American Journal of Clinical Nutrition. Zij waarschuwen dat op deze manier veel stoffen ‘als beschermend tegen kanker’ worden aangeprezen of juist als ongezonde ingrediënten worden gedemoniseerd.

http://ajcn.nutrition.org/content/early/2012/11/27/ajcn.112.047142.abstract

Ongeveer hetzelfde kan gezegd worden over de andere leefstijl factoren die benoemd worden: er zijn over het algemeen geen duidelijke wetenschappelijk bewezen verbanden. De 70% van de jaarlijkse kankergevallen die niet leefstijl gerelateerd worden, leefden allemaal supergezond? Forget it!
Men weet nog steeds niet (zeker) waarom kanker de een wel treft en de ander niet.

Herhaal ik deze woorden van Karin Spaink uit 2009:

(**) Het KWF spreekt liever individuele mensen aan op hun leefstijl.

Dat is overbodig, kortzichtig en vals.

Overbodig, want er zijn al talloze campagnes die iets algemeens als ‘gezond leven’ aanraden: drink niet teveel, stop met roken, eet volgens de schijf van vijf, snoep gezond, wees verstandig met vet, beweeg meer. We geven geen geld aan het KWF om dat nog eens dunnetjes over te doen.

Dit is niet de enige scheve schaats die het KWF rijdt, jammer maar helaas. Dat is een ander hoofdstuk. Iedereen moet het zelf weten, maar wat mij betreft is het KWF nu wel definitief door het ijs gezakt.
Begin 2010 was er dus al (weer) kritiek op de campagne van het KWF:

Ook uit patiëntenhoek is kritiek op de campagne, omdat het KWF zou suggereren dat de helft van de mensen met kanker dat aan hun eigen leefstijl te wijten heeft. De kritiek kan het KWF niet hebben verrast, want op een soortgelijke campagne in 2007 kwam dezelfde kritiek.

Kankerpatiënten verdienen beter, een heel stuk beter.

Update:
Vanaf hier aandacht voor de commotie rondom de recente berichtgeving dat het krijgen van kanker in de meeste gevallen een kwestie van domme pech zou zijn:
https://cryptocheilus.wordpress.com/2014/12/14/kankerpreventie-leefstijl-en-de-zoveelste-open-deur-van-kwf-kankerbestrijding/comment-page-1/#comment-48334

[artikel laatst bijgewerkt op 5 jan.’15 17:03]

43 Responses to Kankerpreventie en de zoveelste open deur van het KWF over gezonde leefstijl

 1. JennyJo says:

  Er zijn drie leefstijlfactoren waarvan bekend is dat die het risico op kanker verhogen: roken, overgewicht en overmatig zonnen. Dat het verband tussen voeding en kanker niet is aangetoond, betekent niet automatisch dat het verband tussen overgewicht en kanker dus óók niet is aangetoond, dat zijn twee verschillende zaken. Als het KWF zou zeggen: eet vooral veel broccoli, boerenkool en bessen (ik noem nou maar even wat), want dan heb je minder kans op kanker, dan zou ik daar problemen mee hebben, want er is geen bewijs dat specifieke voedingsmiddelen het risico op kanker verkleinen. Maar als ze zeggen: waak voor overgewicht, want dat verhoogt het risico op bepaalde soorten kanker, dan heb ik daar geen problemen mee, want het is een feit dat overgewicht een risicofactor is voor kanker.

 2. JennyJo says:

  De 70% van de jaarlijkse kankergevallen die niet leefstijl gerelateerd worden, leefden allemaal supergezond? Forget it!

  Dat wordt nergens beweerd. Er zijn ook verstokte kettingrokers die geen longkanker krijgen, maar dat laat onverlet dat roken wel degelijk een risicofactor is voor longkanker.

 3. wilmamazone says:

  JJ:

  Maar als ze zeggen: waak voor overgewicht, want dat verhoogt het risico op bepaalde soorten kanker, dan heb ik daar geen problemen mee, want het is een feit dat overgewicht een risicofactor is voor kanker.

  Daar gaat het (voor o.a. mij) niet om en over, dus nogmaals de woorden van Karin Spaink uit 2009:

  Overbodig, want er zijn al talloze campagnes die iets algemeens als ‘gezond leven’ aanraden: drink niet teveel, stop met roken, eet volgens de schijf van vijf, snoep gezond, wees verstandig met vet, beweeg meer. We geven geen geld aan het KWF om dat nog eens dunnetjes over te doen.

  (vet nu door mij)

 4. wilmamazone says:

  Gooi ik het volgende in de groep:
  http://www.kwakzalverij.nl/1245/Encyclopedie_Alternatieve_behandelingen_tegen_kanker
  Jan Willem Nienhuys:

  Door ‘gezond leven’ kan men de kans op kanker verkleinen, en tegen virussen of bacteriën die kanker veroorzaken kan men passende maatregelen nemen. Helaas helpt ‘gezond leven’ niet meer als er kanker is ontstaan, evenmin als het naleven van brandvoorschriften zinnig is bij een uitslaande brand.

  Op de site van het KWF:
  http://www.kwf.nl/preventie/gewicht-voeding-bewegen-alcohol/Pages/Na-roken-is-overgewicht-grootste-zorg.aspx

  Bij kanker voorkómen gaat het niet alleen om gezonde mensen. Kiemeney: ‘Er zijn aanwijzingen dat ook (ex-)kankerpatiënten door een gezonde leefstijl iets kunnen doen om de kans op terugkeer van kanker te verkleinen.’ Als patiënt ben je dus niet alleen lijdend voorwerp, je kunt zelf wel degelijk iets doen: ‘Hoe meer onderzoek ons daarover leert, hoe meer artsen dat weer aan patiënten kunnen vertellen.’

 5. JennyJo says:

  Helaas helpt ‘gezond leven’ niet meer als er kanker is ontstaan,

  En dat is dus ook iets anders dan terugkeer van de kanker, waar het KWF het over heeft. Ik zal wel zout op slakken leggen, maar voorkomen van overgewicht verlaagt het risico op bepaalde vormen van kanker en verlaagt óók het risico op terugkeer van die kankers na behandeling. Dat is een feit, daar kan ik ook niks aan doen. Als de kanker al is uitgezaaid, heb je daar natuurlijk niets maar aan, dat is waar. Maar overgewicht is een bewezen risicofactor voor bepaalde vormen van kanker en ook voor terugkeer van diezelfde vormen van kanker.

 6. wilmamazone says:

  JJ:

  Ik zal wel zout op slakken leggen, maar voorkomen van overgewicht verlaagt het risico op bepaalde vormen van kanker en verlaagt óók het risico op terugkeer van die kankers na behandeling.

  Voor de menopauze verlaagt overgewicht het risico op bepaalde borstkanker met zo’n 3 % wordt gezegd. Wat is dan het juiste tijdstip om wat kilo’s kwijt te raken, want tijdens en na gaat dat risico weer omhoog met 9 % volgens het TNO?

  En wat versta je onder ‘na behandeling’? Enig idee hoe je vanzelf kilo’s bij kan komen door anti-hormoontherapie? Enig idee hoe beroerd iemand zich kan voelen door deze tabletten die minstens 5 jaar geslikt moeten worden? Een laag oestrogeengehalte verhoogt ondermeer het risico op botontkalking en daar word je ook niet vrolijk van.

  Wat hebben we in de dagelijkse praktijk aan al die procenten en percentages? Daar gaat het mij om. Neem bijvoorbeeld twee vrouwen met 5 kilo overgewicht die allebei de diagnose (hormoongerelateerde)borstkanker krijgen. Wie bepaalt dan hoe in welke groep ze horen? In die van de 30% die het had kunnen voorkomen of bij de 70% die gewoon pech had of de een in de ene groep en….. ga zo maar door.

  Is het niet zo dat mensen die ideaal leven met een lampje te zoeken zijn? Is het niet zo dat door onduidelijk procenten en percentages al snel naar kankerpatiënten -direct of indirect- met een vingertje gewezen wordt, omdat ze niet goed genoeg opgepast hadden volgens de goegemeente? Sommige zelfbenoemde deskundigen worden pas stil als het hen zelf treft.

 7. JennyJo says:

  Neem bijvoorbeeld twee vrouwen met 5 kilo overgewicht die allebei de diagnose (hormoongerelateerde)borstkanker krijgen. Wie bepaalt dan hoe in welke groep ze horen? In die van de 30% die het had kunnen voorkomen of bij de 70% die gewoon pech had of de een in de ene groep en…

  Dat bepaalt niemand, de percentages gelden voor de totale groep en zijn niet terug te herleiden tot individuele gevallen, dat weet je toch ook wel? En er is ook niemand die het over “ideaal leven” heeft, er wordt alleen gezegd dat niet roken, niet overmatig zonnen en voorkomen van overgewicht de kans op het krijgen van kanker verkleint. Meer niet. En slank zijn betekent óók niet dat je geen kanker krijgt – ik heb nooit overgewicht gehad en kreeg toch kanker, en zo ken ik er meer. Ik ken ook mensen die zich blauw roken, eeuwig en altijd in de zon lagen te bakken en flink aan de maat zijn en toch nog steeds geen kanker hebben. Soms heb je pech, soms heb je mazzel. Maar alle beetjes helpen, dus misschien is het toch geen slecht idee als mollige rokers proberen een beetje af te vallen en met roken te stoppen – en niet teveel in de zon liggen.

  Ik ben ook net gek dat ik hier nog reageer.

 8. wilmamazone says:

  JJ:

  Dat bepaalt niemand, de percentages gelden voor de totale groep en zijn niet terug te herleiden tot individuele gevallen, dat weet je toch ook wel?

  Toch wordt er door het KWF stellig gesproken over 40.000 (individuele) kankergevallen minder per jaar en ik vind de aannames waar dat op gebaseerd is (nog steeds) onvoldoende:

  De enige verbanden die daarbij hard en duidelijk zijn, zijn die tussen roken en longkanker, en tussen sommige types huidkanker en overdadig zonnen. Bij alle andere grote kankersoorten bestaat geen, een licht, of een onduidelijk verband met leefstijl.

  Dat ik daarmee niet pleit voor (het voortzetten van) een ongezonde leefstijl, moge duidelijk zijn.

  Ik ben ook net gek dat ik hier nog reageer.

  Ik vind dit een zeer kwetsende opmerking naar mijn persoon toe.

 9. wilmamazone says:

  ‘Sta op tegen kanker’ ‘ Iedereen verdient een morgen’ ‘Roken is zóóó tandenpoetsen met de kraan open’

  Zomaar wat recente slogans van het KWF waar ik persoonlijk kromme tenen van krijg. Als er een goed doel is dat me in toenemende mate teleurstelde, is dat het KWF wel. Maar dat is (nog steeds) vloeken in de kerk zo lijkt het.

  Iets zeggen of vragen over procenten en percentages, is blijkbaar ook al schoppen tegen het zere been. Quote uit bovenstaand artikel van de VK:

  In die studie is voor het eerst op een rijtje gezet hoe vaak een verkeerde leefstijl in Nederland tot kanker leidt. Roken blijkt de grootste boosdoener, en is verantwoordelijk voor 19000 gevallen van kanker per jaar. Dat is eenvijfde van alle diagnoses. Verkeerd eten veroorzaakt 9500 gevallen per jaar, overgewicht 3600, alcohol 2900 en gebrek aan beweging 2100.

  Cijfers uit 2010 remember? Eenvijfde van alle diagnoses is bij mijn weten 20%.
  Het KWF in oktober 2013:

  Klik om toegang te krijgen tot KWF-preventiesheet%20Roken%20en%20kanker-DEF.pdf

  30% van alle kankers is gerelateerd aan roken. Dus als niemand meer zou roken, zou er 30% minder kanker zijn.

  Is nu weer dat verschil van 10% slordigheid of het gevolg van natte vingerwerk? Zelf noemde men het feiten.

  JennyJo zegt:
  december 17, 2014 om 6:59 pm

  Er zijn drie leefstijlfactoren waarvan bekend is dat die het risico op kanker verhogen: roken, overgewicht en overmatig zonnen. Dat het verband tussen voeding en kanker niet is aangetoond, betekent niet automatisch dat het verband tussen overgewicht en kanker dus óók niet is aangetoond, dat zijn twee verschillende zaken.(**)

  Hoezo is het verband tussen voeding en kanker niet aangetoond? Het KWF onderschrijft toch echt dat het om 9500 gevallen per jaar gaat.

  Gelukkig is het wel een feit dat een koe meer schijt dan een geit.

 10. wilmamazone says:

  De opinie van Marcel Hulspas:
  http://cult.thepostonline.nl/column/kankervrij-en-ongelukkig/

  Een derde van alle kankergevallen kan voorkomen worden wanneer we extreem brave burgers worden. Zeggen doktoren. Het klopt niet, en het is een gruwelijk vooruitzicht.

  “Als we het aan de mensen overlaten, komt het niet goed.” Aldus kankerspecialist Bart Kiemeney van het Radboud UMC. Hij wil voorlichting, voorlichting, en nog veel meer voorlichting over leefstijl, om kanker te voorkomen. We moeten stoppen met roken, drinken, dik zijn, te weinig bewegen, et cetera. En aangezien we daar individueel nog steeds weinig voor voelen, moeten overheid en doktoren daar wat hem betreft voortdurend op hameren. Anders, u leest het, komt het niet goed.

 11. wilmamazone says:

  Martijn Katan:
  http://www.mkatan.nl/columns-en-kranten/nrc-columns/513-8-november-2014-in-melk-zit-geen-nieuws.html

  Ik vind het niet erg dat nieuwe publicaties zelden echt iets nieuws bieden. Ik vind het wel een probleem dat universiteiten en journalisten er persé nieuws van willen maken. Geloof me, er is bijna nooit nieuws over voeding. Sla dus die krantenartikelen en uitzendingen over. Als je wilt weten hoe je gezond moet eten, ga dan naar het Voedingscentrum. Die hebben vooral oud nieuws, maar wat ze zeggen klopt.

  Karin Spaink nog maar een keer in de herhaling:

  Overbodig, want er zijn al talloze campagnes die iets algemeens als ‘gezond leven’ aanraden: drink niet teveel, stop met roken, eet volgens de schijf van vijf, snoep gezond, wees verstandig met vet, beweeg meer. We geven geen geld aan het KWF om dat nog eens dunnetjes over te doen.

  (vet door mij)

 12. wilmamazone says:

  Om de overgewichtigen een hart onder de riem te steken:
  http://fitzonderfabels.nl/2014/11/27/lui-ongedisciplineerd-en-daarom-dik/

  Het is geen geheim dat er sprake is van een epidemie van overgewicht. En natuurlijk is er veel veranderd ten opzichte van vroeger. Er is tegenwoordig een overweldigend aanbod van meer calorierijke producten die werkelijk overal en nergens verkrijgbaar zijn. Daarnaast hoeven we ook minder te bewegen, als we dat niet willen. Toch wordt niet iedereen dik.

  We kennen ze allemaal wel, die types die nooit op hun eten letten, maar gewoon slank blijven. Dat is een schril contrast met die groep dikkere mensen die elke dag moet knokken om maar niet aan te komen. Ze zijn inmiddels moe van de strijd en laten dan ook regelmatig blijken dat ze er geen zin meer in hebben. Dat wordt wel eens opgevat als lui en ongedisciplineerd. Een vreemd standpunt aangezien veel natuurlijk slanke mensen er vaak weinig voor hoeven te doen.

  Als men moe gestreden is, dan staat men al snel open voor allerlei wonderverhalen. Elke strohalm wordt aangegrepen als het maar enigszins plausibel klinkt. Hormonen, krachttraining, gluten, koolhydraten, alles, zolang het maar niet de energiebalans is. Alles werkt ook, tot het niet meer werkt. Terugval sterkt alleen maar het idee van lui en ongedisciplineerd zijn, tot je erachter komt dat obese mensen heel hard kunnen werken bijvoorbeeld in hun baan. Ze kunnen ook verrassend fit zijn en zelfs gelukkig. Het enige wat ze niet lijken te kunnen, is slank blijven. Is dat luiheid en gebrek aan discipline? Wetenschappelijk onderzoek suggereert iets anders……..

 13. wilmamazone says:

  Vervolg op mijn vorige post met twee artikels van Asha ten Broeke. Waarom? Vanwege de m.i. broodnodige nuancering:
  http://ashatenbroeke.nl/2014/06/24/1914/

  Dat is de macht van het getal. Bijna elke arts die ik heb bezocht rekent het uit op zijn computer. Vervolgens doen ze de aanname dat ik een ongezond leven leid. Geen enkele arts heeft me ooit gevraagd naar dat leven. Ze weten daarom niet dat ik twee keer per week 32 baantjes borstcrawl zwem. Of dat ik geen rijbewijs heb en dus alle boodschappen op de fiets doe. Of dat ik nooit frisdrank drink, alleen water. Ze weten niet dat ik jaren geleden meer dan 130 kilo woog en met bloed-, zweet- en tranen daar blijvend 30 af heb gekregen. Nee, wacht, dat is niet waar. Ik heb dat ooit uit eigen beweging aan één arts verteld, en die zei: ‘Nou, op naar de volgende 30 dan!’

  Voor dunne mensen zijn de aannames anders. Ronald Veldhuizen, de co-auteur van mijn boek ‘Eet mij’, vertelt bijvoorbeeld dit verhaal:

  “Wanneer ik bij een arts komt, neemt die op basis van mijn gewicht automatisch aan dat ik een gezond en sportief leven leid. Maar mijn enige sportieve activiteit bestaat uit een niet eens dagelijkse sprint naar de bus. Bewegen doe ik slechts uit pure noodzaak, bijvoorbeeld als ik naar de supermarkt moet om eten te halen. Zowel mijn werk – artikelen schrijven over wetenschap – als mijn andere grote hobby – films kijken – verricht ik zittend.”

  “Bovendien ben ik opgegroeid met liefde voor snoepen. Omdat mijn vader erg van snoepen hield, waren de voorraadkasten in mijn jeugd altijd gevuld met dropjes, bastognekoeken, speculaas, chips en nootjes. In een poging om het gewicht van mijn vader en haar kinderen onder controle te houden, verstopte mijn moeder de lekkernijen soms. Ik wist ze altijd te vinden. Maar dik worden, ho maar.”

  http://ashatenbroeke.nl/2014/10/02/moreel-in-paniek-over-dikke-mensen/

  Het ironische hieraan is dat uit onderzoek bekend is dat juist afkeer en vooroordelen schadelijk zijn voor de gezondheid. Vele studies toonden aan dat mensen in een gestigmatiseerde bevolkingsgroep qua ziektes meer te lijden hebben. Paul Campos heeft daarom in het debat over obesitas en gezondheid maar één advies: laten we ophouden over gewicht. Het verband met kwalen en sterfte is zo zwak, en de stigmatisering zo groot, dat experts, media en beleidsmakers de BMI’s en kilogrammen maar beter helemaal uit hun hoofd kunnen zetten. Gezond leven is een prima idee, maar laten we de weegschaal gewoon wegdoen.

 14. wilmamazone says:

  Ik ben geen rekenwonder, en met name niet als het over procenten, percentages en statistieken gaat. Dat ben ik in de loop van mijn blogtijd met en met wat beter gaan snappen. Naar aanleiding van ander verband verzuchtte Frank/FVerweven bijvoorbeeld:

  Ze zouden ook eens moeten ophouden met nietszeggende uitingen als “het verdubbelt de kans op darmkanker”. Als die kans 0,0001% is dan is het dubbele ook nog steeds niks.

  http://www.spreekuurthuis.nl/themas/vaatlijden/informatie/risico_en_risicofactoren/absoluut_en_relatief_risico

  Het is belangrijk om absoluut risico en relatief risico goed uit elkaar te houden. Het relatieve risico van een risicofactor kan heel hoog zijn, en toch van geen enkel belang zijn om ziekte te voorkomen. Om te beoordelen hoe belangrijk het relatieve risico is, moet het absolute risico bekend zijn.

  JennyJo zegt:
  december 18, 2014 om 9:21 pm

  Neem bijvoorbeeld twee vrouwen met 5 kilo overgewicht die allebei de diagnose (hormoongerelateerde)borstkanker krijgen. Wie bepaalt dan hoe in welke groep ze horen? In die van de 30% die het had kunnen voorkomen of bij de 70% die gewoon pech had of de een in de ene groep en…

  Dat bepaalt niemand, de percentages gelden voor de totale groep en zijn niet terug te herleiden tot individuele gevallen, dat weet je toch ook wel?

  Eerlijk gezegd weet/snap ik nog steeds niet hoe ze nu precies aan de percentages voor de totale groep komen en vervolgens individuele gevallen aangesproken worden om daar vooral iets aan te doen.
  Voor borstkanker is berekend dat 28% van het totaal (per jaar) aan ongezonde leefstijl toegeschreven mag worden. Dan vraag ik me op de 1e plaats af of TNO rekening heeft gehouden met het fenomeen DCIS:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2014/01/27/deel-2-borstkankerscreening-ja-of-nee/

  In deze post het pleidooi van enkele jaren geleden om de DCIS-groep als een aparte categorie te beschouwen, omdat bekend is dat DCIS zich niet altijd ontwikkelt tot kanker. (Het meetellen van DCIS zorgt in het totaalplaatje voor vertekende cijfers.)(**)

  Dan hebben we het over gemiddeld zo’n 25% per jaar dat eigenlijk van het totaalplaatje afgetrokken moet worden.

  Maar goed. Met de huidige cijfers is/wordt 72 % niet gerelateerd aan leefstijl. Wellicht was mijn voorbeeld/vraag over twee vrouwen met 5 kilo overgewicht niet duidelijk genoeg. Beide horen waarschijnlijk thuis in de groep die het grootste gedeelte van de borstkankers uitmaakt, namelijk: Invasief ductaal carcinoom (85%). De diagnose meestal rondom de menopauze en dat is de periode dat veel vrouwen geen enkele moeite hoeven te doen om ongevraagd heel wat kilo’s bij te komen. Ongevraagd is ook dat het opeens een pokkenklus is om weer een ons kwijt te raken.
  Ik spreek uit persoonlijke ervaring, dus praat me er niet van. Daarnaast houd ik ook nog vocht vast door ‘gewone’ oedeem en lymfoedeem, dus driedubbele pret.

  Tot slot wil ik nog een onnozele vraag stellen; die stel ik op deze site niet voor het eerst. Ik moest er weer aan denken toen er een paar weken geleden een mammografie gemaakt werd van mijn overgebleven borst. (Wat dat betreft, heb ik mijn APK weer binnen)
  Een overgroot gedeelte van de vrouwen krijgt borstkanker in een/1 borst. Betekent dat nou dat die het wat leefstijl betreft, in ieder geval voor 50% goed hebben gedaan? Kunnen er nog cijfertjes losgelaten worden over de linker- of rechterkant? M.a.w.: waarom krijgen alle vrouwen geen kanker in beide borsten tegelijk? Daar zal ik ook wel te stom voor zijn. Het zij zo.

  Wie het wel weet, mag het zeggen.

 15. wilmamazone says:

  Luc Bonneux in 2012: http://lucbonneux.blogspot.nl/2012/03/wat-u-moet-weten-over-kanker.html

  eindquote:

  Hoeveel kanker kan worden voorkomen?

  Ten overvloede: nergens worden zo veel bakerpraatjes verteld als over kanker – sommige afdelingen van de academische industrie die de hoofse titel ‘kankerpreventie’ dragen zijn ware kwakzalversholen die overleven door middel van bedrog. De waarheid is dat in de praktijk heel weinig kankers te voorkomen zijn. Eén grote uitzondering: roken. 60% van alle kankers bij rokers worden veroorzaakt door roken. In theorie zou je ook veel gevallen van borstkanker kunnen voorkomen door te zorgen dat vrouwen weinig eten en jong veel kinderen krijgen. Op het Afrikaanse platteland was er nauweljiks borstkanker. Maar vrouwen en kinderen waren daar bepaald niet gezond. Gezondheid is een gevolg van evenwichten: je krijgt zelden wat gratis.

  In België of Nederland zijn ongeveer vijf procent van de kankers bij niet-rokers te voorkomen door een gezond gewicht. Een gevarieerde voeding is gezond, maar of je van een dieet arm aan fruit of groenten ook kanker krijgt, is niet erg zeker. Verder zijn een vijftal procent van alle kankers bij niet-rokers veroorzaakt door te voorkomen infecties: baarmoederhalskanker, maagkanker door Helicobacter pylori, de hepatitisvirussen. Dan worden de cijfers erg klein. Een procent van de kankers is te voorkomen door minder alcohol, maar matig gebruik van alcohol is gezond voor je hart. Een procent wordt veroorzaakt door beroepsblootstellingen bij arbeiders (enige percenten zijn niet meer te voorkomen, omdat ze veroorzaakt werden door vroegere blootstelling aan asbest). Vermoedelijk zijn de helft van alle longkankers veroorzaakt door milieuvervuiling, “biologisch” radon uit de grond en passief roken – maar longkanker bij niet-rokers is een zeldzame ziekte.

  De optelsom is behoorlijk miezerig. In een moderne maatschappij krijgt de niet-roker kanker door toeval, en slechts zelden door een zondige levenswijze. In de praktijk kan een 10% van de kankers bij niet-rokers met grote zekerheid worden voorkomen door een gezond gewicht, matig alcoholgebruik, en een gezonde seksualiteit. Een 5% van de kanker bij niet-rokende vrouwen is een onvermijdelijk gevolg van een moderne reproductieve levenswijze. Een gezond milieu kan 1%, hooguit 2% van de kankers voorkomen.

  Aan de andere kant is de helft van de kanker bij niet-rokers nooit te voorkomen met de bestaande kennis. Over zo’n 30% van de kankers bestaan veel hypothesen uit vergelijkend onderzoek, maar geen feiten. Deze kankers zijn mogelijk te voorkomen, maar de kennis ontbreekt. Bij niet-rokende mensen die niet zwaarlijvig zijn en een gezonde seksuele levenswijze hebben zijn hooguit enkele percenten kanker te vermijden. De rest is speculatie.

 16. JennyJo says:

  Heel naar en oneerlijk, hoe er tegen mensen met overgewicht aan gekeken wordt.

  Ik heb geen overgewicht, nooit gehad ook. Het grootste deel van mijn werkend leven (op 1 jaar na) werkte ik in Amsterdam en ging ik op de fiets naar mijn werk: gemiddeld 17 km heen, 17 km terug. Toen ik bij de VU werkte, zelfs 40 km per dag. Alleen als het heel slecht weer was (gladheid, sneeuw), ging ik met het openbaar vervoer. Als ik met de hond wil wandelen in het Amsterdamse Bos gaan we er op de fiets naar toe, hond in de krat-met-matrasje-en-dekentje, ik op de trappers.

  Omdat ik een hekel heb aan autorijden, doe ik alle boodschappen lopend of op de fiets. Vriendinnen in Amsterdam bezoek ik op de fiets, winkelen in Amsterdam: ik ga er op de fiets naar toe. Naar de kookwinkel in Alkmaar: ik ga op de fiets, 25 km heen, 25 terug. Hondje mee, onderweg een paar stops om een rondje te lopen en daar gaan we weer. Lopen met de hond: ’s ochtends anderhalf, soms twee uur, ’s middags anderhalf uur, weer of geen weer. En dan nog twee kleine rondjes. Snoepen doe ik weinig, ik ben er dol op maar haal het niet in huis, dan gaat het ook niet op en eet ik van ellende wel een paar plakken ontbijtkoek of een beschuit met hagelslag als ik per se iets zoets moet.

  Dat doe ik allemaal omdat ik fit wil blijven, heel erg graag buiten ben en een pesthekel heb aan de sportschool.

  Maar wat zeggen mensen met overgewicht dan tegen mij? Hou jij je mond maar, want jij hebt makkelijk praten met jouw figuur, jij hebt er gewoon geen idee van wat je allemaal moet doen om een beetje op gewicht te blijven en hoe moeilijk dat is.

  Nee, vast niet. De onnozele veronderstelling dat mensen zonder overgewicht helemaal vanzelf zonder enige inspanning dat zo krijgen en houden, dát irriteert mij nou weleens. Maar ja, ik mag niks zeggen want ik ben slank.

 17. Renate says:

  Staan mensen niet gewoon te snel met hun oordeel klaar en wordt dat niet te veel bepaald door vooroordelen en aannames? Dikke mensen zijn lui en eten te veel, dunne mensen hoeven daar niets voor te doen en mooie mensen zijn gelukkig? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Toen ik een jaar of 24 was, woog ik nog geen 65 kilo met een lengte van 1,82 m. ik kon eten wat ik wilde en was een grote eter. Ik heb het wel gepresteerd om na een maaltijd bij m’n ouders met een aantal kennissen naar de Chinees te gaan, waar ik niet alleen een complete maaltijd, maar ook nog de restanten van het eten van de anderen weg te werken. Nu weeg ik een kilo of 80 en ik eet minder. Ik voel me overigens nog steeds niet dik en m’n omvang blijf redelijk gelijk.
  Ik fiets en loop, maar geen extreme afstanden. Iedere dag 40 kilometer fietsen zou me echt te veel zijn, tenzij ik een fietszadel vind waarmee ik geen last meer krijg van m’n kruis en waar ik wel een beetje goed op kan zitten.
  Ieder mens is anders en laten we elkaar eens wat minder snel veroordelen.

 18. JennyJo says:

  Vergeleken met wat kwakzalvers uitvreten met hun slachtoffers, vind ik de verontwaardiging over de leefstijl-aanbevelingen van het KWF eerlijk gezegd nogal disproportioneel. Lees bijvoorbeeld over het slachtoffer van een arts-acupuncturist en een elektroacupuncturist en natuurgenezeres; het slachtoffer overleed in 2011 aan uitgezaaide borstkanker: http://kloptdatwel.nl/2014/12/22/opnieuw-voorwaardelijke-celstraffen-voor-alternatieve-behandelaars-na-dood-borstkankerpatiente/ Uit zeer betrouwbare bron weet ik dat zich helaas binnen afzienbare tijd een soortgelijk drama zal afspelen met betrekking tot een andere borstkankerpatiënte die zich de kop gek heeft laten maken door het kwakgeboefte.

 19. Renate says:

  Ik heb niet het idee dat er hier sprake is van disproportionele verontwaardiging. Op kwakzalvers wordt vaak genoeg gereageerd en wie zich een beetje probeert te informeren kan in ieder geval niet echt zeggen dat hij of zij niet gewaarschuwd is, waarmee ik dus absoluut niet wil zeggen dat de bedrogen patiënten het een en ander aan zichzelf te wijten hebben. Aan de andere kant heeft het KWF in ieder geval een schijn van betrouwbaarheid en dan is het misschien toch wel een kwalijke zaak dat men in zekere zin mee lijkt te doen met het aanpraten van een schuldgevoel, iets waar de kankerkwakzalvers al zo goed in zijn. Daarom wordt er ook zo fel op de opmerkingen van het KWF gereageerd. Men geeft namelijk geld dat door mensen is ingebracht uit aan ‘voorlichting’, die ook al door anderen gegeven wordt, met als belangrijkste resultaat dat mensen het gevoel krijgen dat ze een schuldgevoel wordt aangepraat.

 20. JennyJo says:

  Dat vind ik echt onzin, sorry. Iedereen weet dat roken en te lang in de zon liggen het risico op kanker verhoogt. Sinds enige tijd weten we dat dit ook geldt voor overgewicht. Ik word er ook een beetje moe van dat je helemaal niks mag zeggen omdat iemand ergens heel misschien weleens een schuldgevoel zou kunnen krijgen. We zijn toch geen kleine kinderen?

 21. wilmamazone says:

  Ik word er ook een beetje moe van dat je helemaal niks mag zeggen omdat iemand ergens heel misschien weleens een schuldgevoel zou kunnen krijgen. We zijn toch geen kleine kinderen?

  Blijkbaar zit jij in een hele andere film dan o.a. Renate en ik. Niemand die beweert dat je helemaal niks mag zeggen, dus waar je dat vandaan haalt? Geen idee.
  En als we geen kleine kinderen zijn, begrijp ik niet zo goed waarom het KWF werkt met infantiele kreten zoals: ‘Roken is zóóó tandenpoetsen met de kraan open’.

  Het roken van tabak is voor heel wat mensen een serieuze verslaving en zou beter onder die noemer kunnen vallen i.p.v. benoemd worden in de categorie leefstijl. Hetzelfde met sommige eetverslavingen. In theorie is alles makkelijk, maar de dagelijkse praktijk laat regelmatig andere geluiden horen.

 22. Marianne dO says:

  Laatste nieuws over diëten die niet werken van een borstkanker patiente die hier welbekend is.
  Deze persoon, Linda W. heeft heel veel mensen gek gemaakt met haar “medische” adviezen,
  de diëten en mms, baking soda, hennepolie enz enz.
  Op haar Blog kondigt ze aan te stoppen met schrijven maar laat blog wel bestaan zodat iedereen haar adviezen kan blijven lezen.
  Heel raar, want niets van dat alles heeft haar geholpen.
  Linda W. heeft nu haar geluk gevonden bij een Shiatsu therapeut !
  Lees het bericht : Hoe gaat het met mij.
  Op haar facebook van 2 december staan ook de borstknobbel foto’s bij haar afscheidsverhaal.
  Ontluisterend zijn ook de reacties.
  Ik ken iemand die 15 jaar Shiatsupeute was en die mij vertelde dat je nooit ! bij een kankergezwel mag masseren.
  Wat een drama. Ik heb geen FB. maar eens in de week kan ik bij iemand wel even kijken.

  http://mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com/2014/11/30/hoe-gaat-het-met-mij/

  Wel de moeite waard om te lezen dacht ik.

 23. Renate says:

  Die mevrouw is wel heel erg de weg kwijt.

 24. wilmamazone says:

  Marianne dO

  Laatste nieuws over diëten die niet werken van een borstkanker patiente die hier welbekend is.

  Wie meer wil lezen over de ons welbekende Linda, kan hier terecht:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2014/06/29/kanker-genezen-met-mms-hoe-gaat-het-eigenlijk-met-linda-woudstra/

 25. wilmamazone says:

  http://www.scientias.nl/stoppen-met-roken-2015-vijf-wetenschappelijke-tips/

  Een nieuw jaar is begonnen, dus er wordt weer flink gestrooid met goede voornemens. Met stip op één staat stoppen met roken. Maar hoe zorg je ervoor dat dit ook echt lukt? Scientias.nl geeft vijf wetenschappelijk verantwoorde tips!

 26. wilmamazone says:

  In de meeste gevallen is het krijgen van kanker een kwestie van domme pech:
  http://www.demorgen.be/wetenschap/twee-derde-van-de-kankers-is-het-gevolg-van-biologische-pech-a2168351/25ncbZ/

  In twee derde van de gevallen van kanker speelt vooral brute pech mee, zo stellen Amerikaanse wetenschappers. In veel gevallen ontstaat kanker door willekeurige mutaties en niet door erfelijke factoren of riskant gedrag. De wetenschappers roepen daarom op om meer in te zetten op het vroegtijdig opsporen van kanker.

  “Wanneer bij iemand kanker wordt vastgesteld, willen mensen meteen weten waarom”, zegt oncoloog dr. Bert Vogelstein van de Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, die de studie uitvoerde samen met biomathematicus Cristian Tomasetti. “Ze zoeken naar een reden, maar in veel gevallen heeft de echte reden niks te maken met slecht gedrag of blootstelling aan slechte omgevingsfactoren. Het is een kwestie van pech, van verliezen in een loterij.”

  Het oorspronkelijke artikel:
  http://www.reuters.com/article/2015/01/01/us-health-cancer-luck-idUSKBN0KA1S320150101?feedType=RSS&feedName=healthNews

  Biological bad luck blamed in two-thirds of cancer cases

  BY WILL DUNHAM
  WASHINGTON Thu Jan 1, 2015 2:01pm EST

  Tomasetti said the study indicates that changing one’s lifestyle and habits like smoking to avoid cancer risks may help prevent certain cancers, but may not be as effective for others.

  “Thus, we should focus more research and resources on finding ways to detect such cancers at early, curable stages,” Tomasetti added.

  eindquote:

  The study did not cover all cancer types. Breast and prostate cancer were excluded because the researchers were unable to ascertain reliable stem cell division rates.

 27. wilmamazone says:

  Vervolg op vorige post:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3821581/2015/01/02/Wie-kanker-krijgt-heeft-botte-pech.dhtml

  eindquotes:

  Voor Vogelstein is de belangrijkste boodschap dat kanker vaak niet kan worden voorkomen, en dat er dus meer aandacht moet komen voor het vroegtijdig opsporen van kanker.

  Hans Clevers, hoogleraar moleculaire genetica aan het UMC Utrecht, die niet bij het onderzoek betrokken was, voegt daar in Science aan toe dat het kankerpatiënten helpt te weten dat de ziekte niet hun fout was. Dat ze gewoon heel veel pech hadden.

  De genoemde publicatie in Science:
  http://news.sciencemag.org/biology/2015/01/simple-math-explains-why-you-may-or-may-not-get-cancer?rss=1

  met daarin het abstract van de studie:
  http://www.sciencemag.org/content/347/6217/78.abstract

 28. wilmamazone says:

  Vervolg op de vorige posten:
  Radio EenVandaag in gesprek met hoogleraar Jan Schellens van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam over de publicatie in Science:
  http://www.radio1.nl/item/251039-'Kanker%20vaker%20gevolg%20van%20pech%20dan%20levensstijl‘.html

  Opmerkelijk dat ook Jan Schellens gezond eten op een van de onderste sporten van de preventieladder plaatst, dus in feite niet zo relevant vindt.

 29. JennyJo says:

  Iedereen die kanker krijgt heeft pech. Ook mensen met overgewicht, want lang niet iedereen met overgewicht krijgt kanker; ook mensen die roken, want niet iedereen die rookt krijgt kanker; ook mensen die te lang en te vaak in de zon bakken, want lang niet iedereen die dat doet krijgt kanker. Overigens is “gezond eten” niet hetzelfde als overgewicht hebben. Je kunt heel dun zijn op een niet erg gezond dieet, zolang je maar zorgt dat er minder calorieën ingaan dan je verbruikt, want of die calorieën nou uit patat komen of uit knollen zal het lichaam worst wezen.

 30. wilmamazone says:

  Renate:

  En wat moeten we hier dan weer van vinden?

  Ik begrijp er niet genoeg van om er echt iets van te vinden, en een fikse verkoudheid laat mijn hersens nog wat langzamer werken wat Engelse taal, rekenwerk en statistieken betreft.

  Wat ik nu wel toe kan voegen is de publicatie van Johns Hopkins University zelf en ik zou niet weten wat daar mis mee is:
  http://hub.jhu.edu/2015/01/01/bad-luck-cancer-mutations

  “All cancers are caused by a combination of bad luck, the environment, and heredity, and we’ve created a model that may help quantify how much of these three factors contribute to cancer development,” says Bert Vogelstein, the Clayton Professor of Oncology at the Johns Hopkins University School of Medicine. “Cancer-free longevity in people exposed to cancer-causing agents, such as tobacco, is often attributed to their ‘good genes,’ but the truth is that most of them simply had good luck.”

  Vogelstein warns that poor lifestyles can still add to the bad luck factor in the development of cancer; however, the findings could have implications on the funding of cancer research and the public perception of cancer risk factors.

  “If two thirds of cancer incidence across tissues is explained by random DNA mutations that occur when stem cells divide, then changing out lifestyle and habits will be a huge help in preventing certain cancers, but this may not be as effective for a variety of others,” says Cristian Tomasetti, assistant professor of oncology at the university’s School of Medicine and Bloomberg School of Public Health. “We should focus more resources on finding ways to detect such cancers at early, curable stages.”

  eindquote:

  “This study shows that you can add to your risk of getting cancers by smoking or other poor lifestyle factors,” says Vogelstein. “However, many forms of cancer are due largely to the bad luck of acquiring a mutation in a cancer driver gene regardless of lifestyle and heredity factors. The best way to eradicate these cancers will be through early detection, when they are still curable by surgery.”

 31. wilmamazone says:

  JennyJo:

  Iedereen die kanker krijgt heeft pech. etc

  Het staat geschreven en gedrukt:
  https://twitter.com/Simon_Rozendaal

  Simon Rozendaal @Simon_Rozendaal · 22 u 22 uur geleden

  Kanker pech? Onder deskundigen circuleert de term ‘eigen-schuld-dikke-bult-kanker’. Binnenkort groot in @elsevier

  Wat er n.a.v. deze studie in diverse virtuele kroegen nog meer geroepen wordt door zelfbenoemde deskundigen, is al helemaal te erg voor woorden. Zie bijvoorbeeld:
  http://www.nujij.nl/gezondheid/kanker-krijgen-is-grotendeels-domme-pech.30678519.lynkx

  http://www.nujij.nl/wetenschap/pech-is-belangrijke-factor-bij-ontstaan-kanker.30684742.lynkx

 32. Renate says:

  Inderdaad broekafzakkende reacties. Overigens lijken erfelijke factoren me uiteindelijk ook een kwestie van pech.

 33. wilmamazone says:

  Renate:

  En wat moeten we hier dan weer van vinden?

  http://www.theguardian.com/science/grrlscientist/2015/jan/02/bad-luck-bad-journalism-and-cancer-rates

  Nog iets gevonden dat het probleem nader toelicht:
  http://understandinguncertainty.org/luck-and-cancer

  Ik heb nog niet alles gelezen (veel links), maar deze toevoeging vind ik alvast de moeite waard i.v.m. de hierboven genoemde term ‘eigen-schuld-dikke-bult-kanker’:

  PPS [added 4th Jan] To elaborate on Doll’s idea that getting cancer is “largely a matter of luck”: risk factors such as smoking can increase an individual’s risk, but whether one actually gets a cancer is still a matter of unpredictable chance. On PM I used my usual analogy of a lottery: there are tickets in a bucket marked cancers of different types, and a lot of blank tickets (and some marked ‘run over by bus’ etc). Smoking means you might get 20 times as many ‘lung-cancer’ tickets, but you still may be lucky and not draw one: many smokers don’t get lung cancer. So chance plays a very strong role, even in so-called preventable cancers. This leads to the apparently paradoxical observation that most lung cancers are ‘caused’ by smoking, while all lung cancers are also a matter of bad luck. As pointed out by George Davey-Smith, it is not an either/or argument.

  (vet door mij)

 34. Renate says:

  PZ Myers heeft er ook nog een verhelderend stuk over geschreven:
  http://freethoughtblogs.com/pharyngula/2015/01/03/cancer-bad-genes-or-bad-luck/

 35. wilmamazone says:

  Renate:

  PZ Myers heeft er ook nog een verhelderend stuk over geschreven:

  Die had ik ook al ontdekt (met dank aan Pepijn van Erp van KdW), maar er volgt nog meer. In reactie 51 geeft Orac/David Gorski aan dat er van hem ook nog een toelichting komt.

 36. Renate says:

  Hoera, Orac schrijft altijd verhelderend en de reacties zijn vaak ook de moeite waard.

 37. FVerweven says:

  Hier twee links naar pdf’s die o.a. de kans aangeven om bepaalde kankers te krijgen of er aan te sterven (goed uit elkaar houden!).

  De totale kans op kanker gedurende je leven is 44% voor mannen en 38% voor vrouwen.
  Voor mannen is prostaatkanker met 10% de belangrijkste vorm, voor vrouwen borstkanker met 13%.
  Het Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde heeft het uitgezocht:

  Klik om toegang te krijgen tot 2008122330001a.pdf

  Hier Amerikaanse cijfers:

  Klik om toegang te krijgen tot acspc-042151.pdf

 38. wilmamazone says:

  Daar is ie al, dus supervers van de pers:
  http://www.sciencebasedmedicine.org/is-cancer-due-mostly-to-bad-luck/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=is-cancer-due-mostly-to-bad-luck

  Is cancer due mostly to “bad luck”?

  Posted by David Gorski on January 5, 2015

  Nu nog de puf vinden om alles te lezen en de belangrijkste punten te quoten. Valt niet mee met een hardnekkige verkoudheid, dus ieder handje hulp is welkom.

 39. wilmamazone says:

  Het wachten is nog steeds op een goed artikel in het Nederlands, maar hier de publicatie van Cancer Research UK over de kwestie:
  Cancer ‘mainly bad luck’? An unfortunate and distracting headline

  What causes cancer? It’s a simple question to ask, and – in so many ways – one of the hardest to answer.

  And last week, as 2015 slowly got into gear and many of us put the finishing touches to our new year’s resolutions, some eyebrow-raising headlines appeared claiming that scientists had ‘proved’ that the answer is ‘mainly bad luck’.

  eindquote:

  One of the gratifying things about this story was the speed with which other voices all over the Internet shone a spotlight on the story even before the day was out. So we’ll leave the final word to Adam over at The Stats Guy blog:

  We often see medical research badly reported in the newspapers. Often it doesn’t matter very much. But here, I think real harm could be done. The message that comes across from the media is that cancer is just a matter of luck, so changing your lifestyle won’t make much difference anyway. We know that lifestyle is hugely important not only for cancer, but for many other diseases as well.

  For the media to give the impression that lifestyle isn’t important, based on a misunderstanding of what the research shows, is highly irresponsible.

 40. wilmamazone says:

  Ik ben al een paar dagen aan het nadenken over de term schijnveiligheid, maar het formuleren daarvan wil nog niet zo goed lukken. Mijn verkoudheidsvirus is nog niet voldoende vertrokken.

  Hier mag alvast over nagedacht worden:
  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/gezonde-obesitas-bestaat-niet~a3824237/

  Gezonde obesitas bestaat niet

  Het idee van ‘gezonde obesitas’ is misleidend: de meeste mensen met zwaar overgewicht worden na verloop van tijd steeds ongezonder. Dat blijkt uit onderzoek van het University College Londen.

  eindquotes:

  Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU en niet betrokken bij het onderzoek, voegt toe: ‘Het is eigenlijk een non-discussie. De gezonde obese mens is meer een statistisch fenomeen: als je duizend jonge rokers meet, zijn er ook een paar bij die nog schone longen hebben.’ Bovendien wordt in het onderzoek ‘gezondheid’ zeer beperkt gemeten, vindt Seidell; met obesitas hangen ook lichamelijke en psychosociale beperkingen en hormonale stoornissen samen.

  Seidell herkent de conclusies uit zijn eigen onderzoek, waaruit bleek dat ‘gezonde dikkerds’ – meest jong en hoogopgeleid – later bijna altijd gezondheidsklachten krijgen. ”Gezonde obesitas’ is schijngezondheid, net als het idee van een gezonde roker: slechts een heel klein deel van hen blijft gezond. En je weet niet wie dat zijn.’

 41. wilmamazone says:

  6 jan. WMZ:

  Het wachten is nog steeds op een goed artikel in het Nederlands, maar hier de publicatie van Cancer Research UK over de kwestie:…

  Dat goede artikel in het Nederlands is er nu. Met grote dank aan Remmelt de Weerd en Yorick Smakman:
  https://decorrespondent.nl/2341/Factcheck-Kanker-is-in-65-procent-van-de-gevallen-gewoon-pech-hebben/142517596199-757c8cdc

  eindquotes:

  Na zo’n uitgebreide analyse zijn er nog dingen die je je kunt afvragen. Want ja, wat is pech eigenlijk? Volgens de definitie van de onderzoekers vormt bijvoorbeeld erfelijkheid geen onderdeel van ‘pech,’ terwijl je toch net zo weinig kunt doen aan de genen die je van je ouders hebt meegekregen, als aan het aantal stamceldelingen in je lichaam. Ook omgevingsfactoren, denk aan straling en uitstoot, kunnen in hoge mate van pech afhankelijk zijn, maar worden door de onderzoekers beschouwd als keuze of externe factor.

  Wat wel blijft staan is de zeer sterke correlatie tussen het aantal stamceldelingen en het risico op kanker. Dat er een verband tussen deze twee zaken bestaat toont het onderzoek op zeer overtuigende wijze aan. Deze uitkomst is een waardevolle stap in de zoektocht van wetenschappers naar de oorzaken van kanker. Het laat zien dat een wereld zonder kanker niet snel zal bestaan, ook niet als we stoppen met roken, alcohol drinken en zonnebaden. Maar om te stellen dat 65 procent van de gevallen van kanker ‘botte pech’ is, is veel te kort door de bocht.

 42. Pingback: Simon Rozendaal: Ethisch dilemma bij immuuntherapie is dat het vooral werkt bij tumoren die deels door eigen schuld ontstaan | Cryptocheilus Weblog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: