Crypto Nieuwsbox

Ja, ja
een nieuwe pagina.

De oude nieuwsbox is aangehangen in het hoofdmenu.

1.362 Responses to Crypto Nieuwsbox

 1. JennyJo says:

  Nog een toevoeging: iedereen gaat meteen het ethische debat voeren in verband met het advies van CvZ, maar het gaat hier helemaal niet in de eerste plaats om ethiek. Het gaat om geld en de verdeling daarvan. Dat moet zo eerlijk mogelijk gebeuren en daarbij komen uiteraard ethische overwegingen aan de orde. Maar ik durf er mijn kop onder te verwedden dat volkomen ethisch en rechtvaardig niet mogelijk zal zijn; something’s gotta give, of we dat nou leuk vinden of niet, de vraag is alleen: wat?

 2. wilmamazone says:

  JJ:

  De grootste groep heeft per definitie de meeste rechten.

  Dat bedoelde ik in het algemeen, in de zin van dat een grote groep mensen meer recht op aandacht lijkt te hebben dan een kleine.

 3. JennyJo says:

  Ja, dat lijkt wel vaak zo. Hoe groter de groep, hoe meer afzet voor de industrie en hoe lager de kosten per patiënt. Het is gewoon een rotdiscussie, maar het lijkt mij altijd beter om alle informatie (waarin uiteraard ook de de farmaceutische industrie moet worden meegenomen) en de consequenties van alle mogelijke keuzes helder te hebben voordat je een beslissing neemt.

 4. wilmamazone says:

  @JJ

  Het is gewoon een rotdiscussie, maar het lijkt mij altijd beter om alle informatie (waarin uiteraard ook de de farmaceutische industrie moet worden meegenomen) en de consequenties van alle mogelijke keuzes helder te hebben voordat je een beslissing neemt.

  Daarom stoorde ik me ook zo aan b.v. de hoop die demissionair minister Schippers -tijdens het reces nog wel- nog te bieden zou hebben volgens de chocoladeletters boven dat bericht.

  Dat wordt ook zo ongeveer verwoord in dit commentaar van vandaag:
  Een discussie over dure medicijnen mag worden gevoerd, maar niet zo

  quote:

  Die discussie moeten we voeren, maar beslist niet op de manier waarop het deze week gebeurde. Slechter kan het eenvoudigweg niet: plotseling lekt, vlak voor de verkiezingen, een advies van het College voor Zorgverzekeringen uit waarin wordt bepleit enkele zeer dure medicijnen voor de behandeling van de zeldzame ziekten van Pompe en Fabry in de meeste gevallen niet langer te vergoeden. Zo wordt een discussie toevallig, willekeurig en plotseling gevoerd, ten koste van een heel kleine groep mensen die meteen in hun leven worden bedreigd.

  Daar had m.i. sowieso moeten staan -of nog beter helemaal niet/punt achter gevoerd -: ten koste een kleine groep mensen waarvan sommigen zich meteen in hun leven bedreigd voelden.
  Voor de rest kan ik me in het stuk ook niet zo vinden omdat er zomaar gesproken wordt over levensreddende behandelingen, maar hier kan ik dan wel weer wat mee:

  Wat zou helpen, is als we niet beginnen met een paar ziekten uit te zonderen, willekeurig wat grenzen te trekken en zo voort te modderen. Durf in plaats daarvan te praten over de principes en stel algemeen geldende regels op.

  Wat een geroeptoeter allemaal en probeer dan maar eens om er nog een samenhangend verhaal van te maken. Over respectloos gesproken!

 5. JennyJo says:

  Wat zou helpen, is als we niet beginnen met een paar ziekten uit te zonderen, willekeurig wat grenzen te trekken en zo voort te modderen. Durf in plaats daarvan te praten over de principes en stel algemeen geldende regels op.

  Daar ben ik het helemaal mee eens, maar ook dan zullen moeilijke keuzes onvermijdelijk zijn.

 6. Renate says:

  Marcel van Dam was vandaag in De Volkskrant ook weer lekker aan het roeptoeteren. Ik weet niet of deze link werkt:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3295195/2012/08/02/Lang-leven-wordt-onbetaalbaar.dhtml
  Een kort slotcitaat:

  Vandaar dat mensen boven de 80 geen dure behandelingen meer krijgen. Een hervorming waarmee we in de wereld voorop lopen.

  Het komt toch wel een beetje in de buurt van wat de tegenstanders van de zorgwet in de VS zeggen.

 7. wilmamazone says:

  Vers van de pers. Er staat niet bij hoeveel het gaat kosten, maar zoiets al dit is wèl zinvol -beneden de 80 heet dat-? (de tekst klopt m.i. sowieso niet helemaal, maar er zal nog wel een update komen *zucht*):
  http://nos.nl/artikel/401752-nieuw-middel-tegen-borstkanker.html
  Toegevoegd: donderdag 2 aug 2012, 11:41

  Nieuw middel tegen borstkanker

  Er komt een nieuw medicijn op de markt dat het leven van vrouwen met borstkanker met maanden kan verlengen.

  Het medicijn is geschikt voor vrouwen met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker, de grootste groep borstkankerpatiënten.

  eindquote:

  Eerder werd het medicijn al toegepast bij patiënten met niercelkanker. Het middel is nog niet geregistreerd voor gebruik bij borstkanker. De verwachting is dat dit na een proef met het geneesmiddel in veertig ziekenhuizen wel zal gebeuren.

 8. JennyJo says:

  Ja, ik had het al gelezen.

 9. wilmamazone says:

  De column van Marcel van Dam nu ook online (zie voorgaande post Renate):
  Marcel van Dam: ‘Lang leven wordt onbetaalbaar’

  Dat we dure medische behandelingen voor ouderen ter discussie stellen is volgens Marcel van Dam een hervorming waarin Nederland wereldwijd voorop loopt.

  Er is altijd sprake van een zekere willekeur als een bepaalde gebeurtenis wordt bestempeld als een trendbreuk in de geschiedenis.
  Toch kan 25 jaar na dato met kracht van argumenten worden vastgesteld dat het conceptadvies van het toenmalig College voor Zorgverzekeringen dat eind juli 2012 in de publiciteit kwam van enorme betekenis is geweest voor onze samenleving.

  Achteraf gezien is het onbegrijpelijk dat toen pas werd bepleit paal en perk te stellen aan het gebruik van heel dure geneesmiddelen om mensen met een heel zeldzame ziekte toch nog in leven te houden. Weliswaar waren de geesten voor zo’n besluit al veel langer rijp gemaakt, maar het getuigde toch van moed om de stap te zetten.

  quote:

  De discussie kwam in een stroomversnelling toen een bekende producent van reality tv de vraag: ‘Hoeveel wil de maatschappij betalen voor een gewonnen levensjaar?’ omwerkte tot een format van een televisieprogramma. In dat programma moest een patiënt met een ernstige aandoening, bijgestaan door een familielid, een panel van vijftig mensen proberen over te halen via een anonieme stemprocedure het bedrag ter beschikking te stellen dat hij nodig had om een jaar langer te kunnen leven.

  De vijftig deelnemers kregen gezamenlijk een miljoen euro ter beschikkling. Zij mochten………

  eindquote:

  Het waren weinig smaakvolle programma’s, maar ze hadden wel tot gevolg dat er vrijuit gediscussieerd werd over de waarde van een mensenleven. Voor die tijd hielden medici het raam open en flikkerden vooral linkse politici onbeperkt het geld eruit. Nu is de prijs van een extra levensjaar gelukkig voorwerp geworden van een normale politieke afweging.

  Vandaar dat mensen boven de 80 jaar geen dure behandelingen meer krijgen. Een hervorming waarmee we in de wereld voorop lopen.

  In een apart kadertje de tekst:

  De economische crisis die in 2008 begon en door politiek geklungel bijna tien jaar duurde vormde een goede voedingsbodem om de gezondheidszorg zoals die toen was georganiseerd eens flink op de schop te nemen.

  Zo sprak tot u de 111- jarige Marcel vanuit het jaar 2037.

 10. wilmamazone says:

  Hier meer info i.v.m. deze post

  http://www.gezondheidsnet.nl/medisch/nieuws/8739/nieuw-middel-bij-uitgezaaide-borstkanker

  Het geneesmiddel Afinitor van fabrikant Novartis mag nu ook in Nederland gebruikt worden tegen borstkanker. Het middel werd eerder al voor onderzoek gebruikt

  quote:

  Het is geschikt voor vrouwen die uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker hebben en kan hun leven met een aantal maanden verlengen: van 3,2 maanden met de huidige medicatie naar gemiddeld 7,8 maanden met dit nieuwe geneesmiddel. Tussen de 500 en 1500 vrouwen per jaar zouden hier profijt van kunnen hebben.

  Volgens een woordvoerdster van de Borstkanker Vereniging Nederland zijn die paar extra maanden voor vrouwen met borstkanker grote winst. “Die extra maanden kunnen heel veel betekenen voor zieke vrouwen. Om afscheid te nemen bijvoorbeeld.”

  Uitgezaaide borstkanker komt meestal niet plotseling uit de lucht vallen; dat is al langer van tevoren bekend. Die reactie van BVN begrijp ik dan ook niet zo goed.
  Ik kan me ook voorstellen dat dit bericht met name vrouwen met Pompe of Fabry pijn doet en dat die zich afvragen -los gezien van de kosten- met hoeveel maten er nu eigenlijk gemeten wordt.

 11. wilmamazone says:

  Gaan we verder met: Kosten per behandeling moeten echt omlaag
  Roelof Konterman, voorzitter divisie Zorg & Gezondheid bij Achmea − 02/08/12, 15:00

  opinie Het is een duivels dilemma. Je zult maar patiënt zijn of een kind hebben met een zeldzame ziekte. Dan is het volstrekt absurd om te horen: er is wel een medicijn, maar het is te duur, het wordt niet gegeven.

  quote:

  Voor de duidelijkheid: verzekeraars zelf hebben geen rol bij het beperken of uitbreiden van het basispakket. Ze moeten uitvoeren wat de minister en de Tweede Kamer besluiten. Dat heet zorgplicht. Wat ze wel mogen doen is voor eigen rekening vergoeden wat ze willen, bijvoorbeeld uit coulance. De kosten komen dan voor rekening van alle verzekerden. Dat betekent: een hogere premie.

  eindquotes:

  In de discussie over welke zorg wel en welke niet moet worden vergoed, is een eerlijk gesprek nodig over extra levensjaren en de kosten ervan. Hoeveel mag en wil je besteden aan een extra maand? Wanneer stop je met behandelen? Het is niet aan de verzekeraar om die discussie prominent te voeren. Bescheidenheid past ons. Verzekeraars wordt, ten onrechte, meteen verweten dat het alleen maar om geld gaat. Onzin.

  Het gaat om kwaliteit van zorg én van leven. Dat kan betekenen dat je niet meer alles doet wat mogelijk is maar vooral dat doet wat de patiënt na eerlijke, niet verhullende informatie zelf nog wil.

  Wat betreft de ziekte van Pompe en Fabry zou het mij verrassen als de minister het advies van het CVZ overneemt. Het is wel een aangewezen gelegenheid om solidariteit, kwaliteit en vertrouwen op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. Die discussie moet doorgaan.

 12. wilmamazone says:

  Stemmingmakerij bij Elsevier met deze poll:

  Medicijnen voor enkele zeldzame ziekten kosten tonnen per jaar, maar worden mogelijk niet meer vergoed.

  O Ingrijpen minister! Iedere Nederlander heeft recht op betaalbare zorg, al kost dat de overheid veel geld

  O Vervelend maar logisch. Marktwerking is ook in de zorg de beste optie

  O Belachelijk! De medische industrie en de verzekeraars zijn veel te machtig geworden

 13. JennyJo says:

  Uitgezaaide borstkanker komt meestal niet plotseling uit de lucht vallen; dat is al langer van tevoren bekend. Die reactie van BVN begrijp ik dan ook niet zo goed.

  Nee, zeker niet, doorgaans weet je dat geruime tijd van tevoren, enkele hoogst zeldzame uitzonderingen daargelaten. En ik begrijp die reactie eerlijk gezegd ook niet. Een levensverlenging van gemiddeld 3 maanden vind ik niet echt spectaculair. Ik mag het misschien niet zeggen, maar aan de andere kant: ik ben zelf borstkankerpatiënt dus dan mag ik het misschien wel zeggen. En wat mijzelf betreft: ik zou meer behoefte hebben aan een goed, zo harmonieus mogelijk levenseinde dan aan levensverlening hoe dan ook, hoe gering dan ook en op wat voor manier dan ook. Maar ja, daar zal niet iedereen hetzelfde over denken.

 14. Renate says:

  Het lijkt me inderdaad een lastig dilemma. Een levensverlenging van een paar maanden is nu ook weer niet zo veel. Ik kan me hooguit voorstellen dat je graag nog een bepaalde gebeurtenis (afstuderen van een kind of iets dergelijks) mee zou willen maken, maar verder? Maar goed, ik sta niet voor die keuze en hoop er ook nooit voor te komen te staan. Op dit moment zeg ik misschien dat ik een dergelijke levensverlenging niet zo willen, maar ja, ik heb helemaal geen ervaring met die dingen.

 15. wilmamazone says:

  @Renate
  Waar het nu om en over gaat is niet de keuze die jij zou willen maken, maar dat je die keuze überhaupt krijgt.

  Dat middel Afinitor levert mogelijk dit op:

  Het is geschikt voor vrouwen die uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker hebben en kan hun leven met een aantal maanden verlengen: van 3,2 maanden met de huidige medicatie naar gemiddeld 7,8 maanden met dit nieuwe geneesmiddel. Tussen de 500 en 1500 vrouwen per jaar zouden hier profijt van kunnen hebben.

  Met de huidige medicatie wordt het leven van een beperkt aantal borstkankerpat. dus al gemiddeld met zo’n drie maanden verlengd en komt er met Afinitor gemiddeld 4,6 maanden bij. Een en ander dus zonder garantiebewijs, maar een woordvoerdster van de Borstkanker Vereniging Nederland spreekt evengoed van een grote winst.
  Dat ze winst boeken met medicatie vinden o.a. de patiënten met de ziekte van Pompe of Fabry ook, dus waar blijft hun keuze dan?
  Zelf kunnen ze die medicatie van ze-lang-zal-ze-leven niet betalen, want weesgeneesmiddelen zijn nog peperder dan peperduur.

  Update:
  Dan hebben we het nog niet gehad over de mogelijke bijwerkingen die een sterke wissel kunnen trekken op de kwaliteit van leven:

  Bijwerkingen Afinitor
  Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
  Mondzweren

  Zwelling van armen, handen, voeten, enkels

  Misselijkheid

  Diarree

  Zich zwak of moe voelen

  Huiduitslag

  Neusbloeding

  Verlaagd aantal witte bloedellen

  Verlaagd hemoglobuline

  Hoog cholesterol en andere bloedvetten

 16. Renate says:

  Ik begrijp op zich ook wel dat de keuze op dit moment niet aan mij, of liever gezegd aan de patiënt, is. De grote winst bij die levensverlenging bij het medicijn is inderdaad nogal discutabel. Maar ja, dit soort onwikkelingen worden wel vaker met veel bombarie gepresenteerd.
  Het blijft altijd een lastig probleem. Mensen willen over het algemeen in leven blijven en dan mag geld geen rol spelen. Daar kan ik me ook wat bij voorstellen. Anderzijds moet het geld ergens vandaan komen. Vervolgens zit je met het probleem dat het ook geen zin heeft om medicijnen te ontwikkelen, als die uiteindelijk te duur zijn. (Waarbij er natuurlijk altijd een kans is dat ze op de lange termijn goedkoper zouden kunnen worden.) En zo blijven we met het probleem zitten. Steken we geld in onderzoek, dan is het niet zo vreemd dat er ook iets gedaan wordt met het resultaat van deze onderzoeken. Ik hoor momenteel regelmatig een reclame waarin geld voor het onderzoek naar zeldzame ziekten wordt gevraagd.

 17. wilmamazone says:

  Verpleegkundige Jos Kaldenhoven aan het woord over weesmedicijnen:

  Het College van Zorgverzekeraars wil de vergoeding van dure medicijnen uit het basispakket schrappen. Deze besparing treft vooral mensen met een zeldzame ziekte zoals de ziekte van Pompe, en Fabry. Ik ben tegen.

  eindquote:

  Mijn voorstellen voor bezuinigen?! Geen marktwerking in de zorg, alle specialisten in loondienst en het vaststellen van een maximumprijs voor elke medicatie en verrichting in Nederland. Dat zal een hoop schelen!! Zo kan ik nog wel even doorgaan. En: stemmen op 12 september op een politieke partij die nog wel heil ziet in een scoiale samenleving!

 18. JennyJo says:

  Het College van Zorgverzekeraars wil de vergoeding van dure medicijnen uit het basispakket schrappen.

  Huh?? Dat is wel heel kort door de bocht zeg. Allemachtig, wat wordt er weer geroeptoeterd.

  En het is ook niet het “College van Zorgverzekeraars”, maar het “College voor Zorgverzekeringen”. Is dat nou allemaal zo moeilijk! Als je vindt dat je een stukje moet schrijven over zo’n belangrijk onderwerp, maak dan niet zulke stomme, slordige fouten.

 19. wilmamazone says:

  Ethicus Heleen Dupuis, tevens Eerste Kamerlid voor de VVD, scherpt de discussie aan met: ‘In Nederland was Friso opgegeven’

  Als prins Friso in een Nederlands ziekenhuis terecht was gekomen, dan zou zijn behandeling waarschijnlijk al zijn gestopt.

  quote:

  Het VVD-Eerste Kamerlid deed haar uitspraken in een discussie over de vergoeding van extreem dure medicijnen, zoals die voor de ziekten van Pompe en Fabry.

  eindquote:

  Dupuis is het eens met het advies. Volgens haar is het nodig om grenzen te trekken, omdat anders de samenleving ontwricht wordt door de hoge kosten van de gezondheidszorg.

  Ze zegt dat Nederland het meest uitgebreide zorgpakket ter wereld heeft. Volgens Dupuis zullen er de komende jaren nog veel nieuwe, dure middelen op de markt komen, die onmogelijk allemaal kunnen worden vergoed.

  De discussie op radio 5 staat nog niet online, dus eerst even afwachten in welke context Dupuis een en ander gezegd heeft.

  De Volkskrant brengt het al helemaal ongenuanceerd:
  eindquote:

  ‘Het is de vraag of de prins ooit kans heeft op terugkeer in een normaal bestaan”, zei Dupuis. ‘Ik ben geen deskundige, maar heb begrepen dat die kans buitengewoon gering is. Dan is de vraag: moeten zulke behandelingen in Nederland gebeuren? Dat is dus niet zo.’

  Het ANPeetje staat ook al op Nu.nl en met grote foto van Friso bij de Telegraaf.

  Ik zie iig mijn geest al kruipen wat de volgende ronde roeptoeteren betreft. Heleen Depuis zal nog wensen dat ze een ander voorbeeld had genomen of nog beter, het algemeen had gehouden en toegespitst op dure medicatie en weesgeneesmiddelen.

  Ik heb niks/niet veel met het Koningshuis, maar er was beloofd dat ze deze mensen met rust zouden laten wat Friso betreft -geen troonopvolger en werkende en wonende in het buitenland en zeer gehecht aan privacy- en nu kunnen de speculaties weer beginnen via een achterdeur en niet ter zake doende foto’s uit het archief gehaald worden, zoals nu bij o.a. de Volkskrant.

  Het is ook nog eens komkommertijd, dus dubbel feest voor de media.

 20. JennyJo says:

  Heleen Depuis zal nog wensen dat ze een ander voorbeeld had genomen

  Heleen Dupuis kan wel tegen een stootje hoor. En de mensen die vonden dat een ethicus er zich mee moest bemoeien hebben nu ook hun zin, want Dupuis is immers ethicus.

 21. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/402286-zn-dure-medicijnen-wel-vergoeden.html

  ZN: dure medicijnen wel vergoeden

  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat dure geneesmiddelen voor de zeldzame ziektes van Pompe en Fabry vergoed moeten blijven worden. De zorgverzekeraars schrijven dat in een brief aan het College voor Zorgverzekeringen. Dat adviesorgaan voor de minister stelt in een conceptadvies voor om de dure geneesmiddelen niet langer te vergoeden.

  eindquote:

  ZN reageert normaal gesproken niet op voorstellen om het basispakket te wijzigen. Vanwege de huidige discussie heeft de organisatie besloten om een uitzondering te maken.

  Duidelijk? Het College voor Zorgverzekeringen is een adviesorgaan dat geheel losstaat van zorgverzekeraars. JennyJo zei het al:

  En het is ook niet het “College van Zorgverzekeraars”, maar het “College voor Zorgverzekeringen”. Is dat nou allemaal zo moeilijk! Als je vindt dat je een stukje moet schrijven over zo’n belangrijk onderwerp, maak dan niet zulke stomme, slordige fouten.

  Update 16:07:
  Hier het standpunt via de site van ZN zelf:
  https://www.zn.nl/nieuws/zn-nieuws/nieuwsbericht/?newsId=a6489331-1b3d-412f-8243-f22daef20d8e

  eindquote:

  ZN verwelkomt de brede maatschappelijke discussie over de kosten van de zorg, maar de dure weesgeneesmiddelen voor kleine groepen patiënten die lijden aan zeer zeldzame ziekten, vormen daarvoor naar het oordeel van ZN geen goed vertrekpunt. Al was het maar omdat de overheid zich gebonden heeft aan Europees stimuleringsbeleid om weesgeneesmiddelen naar de markt te brengen, onder andere door gunstige vergoedingsvoorwaarden te creëren.

  Of zoals iemand mij mailde:”Ik vind zelf dat deze discussie niet alleen moet gaan over weesgeneesmiddelen, maar over de inrichting van de zorg als geheel, waaronder de marktwerking, want die heeft ook geleid tot enorme prijsopdrijving.” Daar ben ik het mee eens.

 22. Renate says:

  De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Het had misschien beter geweest als het hele advies niet in de publiciteit was gekomen en zeker niet op dit moment. De drang om te scoren was duidelijk weer groter dan de neiging om eerst even na te denken over hoe je de dingen in het nieuws brengt.

 23. wilmamazone says:

  @Renate

  (..)Het had misschien beter geweest als het hele advies niet in de publiciteit was gekomen en zeker niet op dit moment. De drang om te scoren was duidelijk weer groter dan de neiging om eerst even na te denken over hoe je de dingen in het nieuws brengt.

  Wat mij betreft had je misschien wel weg mogen laten hoor; ik vind de gang van zaken verschrikkelijk. Nieuwsuur niet gezien, maar óók daar het huiswerk dus niet voldoende gemaakt; om het over dat van Kamerleden maar hélemaal niet te hebben:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/118924/ZN-dure-middelen-blijven-vergoeden.htm

  quote:

  Vertegenwoordigers van de verzekeraars lieten enige irritatie merken omdat de verzekeraars werden ‘aangekeken’ op het advies. In Nieuwsuur werd CVZ als het College van zorgverzekeraars aangekondigd.
  Deze week lekten twee conceptadviezen van het CVZ uit, waarin stond dat behandeling van de niet-klassieke vorm van de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry niet vergoed zouden moeten worden uit algemene middelen. Dit leidde tot commotie en Kamerleden struikelden over elkaar heen om zich tegen het advies te keren en Kamervragen te stellen.

 24. wilmamazone says:

  Het volgende verhaal:
  http://nos.nl/artikel/402435-hoe-een-pil-vijftig-keer-zo-duur-werd.html

  Hoe een pil vijftig keer zo duur werd

  Een medicijn tegen een zeldzame ziekte dat jarenlang voor 3.000 euro per jaar werd bereid door een Haagse apotheker, kost sinds de industrie het maakt vijftig keer meer. Maar volgens het betrokken bedrijf zijn daar goede redenen voor en heeft het niets te maken met winstbelustheid.

  De geschiedenis begint in 1996……………

 25. JennyJo says:

  Als dat allemaal klopt vind ik dat schandalig en volslagen belachelijk.

 26. Renate says:

  Tja, ik probeer altijd maar een slag om de arm te houden en me een beetje genuanceerd uit te drukken.

  Dat stukje over die pil heb ik ook gezien. Hoe het een en ander nu echt zit? Het is lastig. Laat een onafhankelijke instantie zich daar maar in verdiepen.

 27. Renate says:

  En natuurlijk is het verhaal over dat medicijn tegen die zeldzame ziekte onmiddellijk weer koren op de molen van de mensen die menen dat de farmaceutische industrie niet deugt en dat de VtdK betaald wordt door de medicijnfabrikanten.
  http://www.omroepwest.nl/nieuws/haagse-medicijn-vijftig-keer-over-kop
  Een reactie over de VtdK:

  Hier zit de farmacie- maffia achter. Bij controle boeken is er niets terug te vinden. Wordt onder de tafel af gehandeld. Precies hetzelfde verhaal -als de Prof. en Dr. -die voor de Vereniging tegen kwakzalverij werken. Die krijgen het handje contantje van fabrikanten.

  En natuurlijk weer het CVZ

  Bij het CVZ zit het adviesorgaan CFH. Deze beoordeelt namens het CVZ de therapeutische waarde van nieuwe geneesmiddelen voor opname in het Kompas…etc. De CFH -commissie bestaat uit externe, “onafhankelijke” deskundigen en vergadert maandelijks. Als je de namen van deze zogenaamde externe onafhankelijken traceert – kom je vanzelf uit bij de farmaceut/ fabrikant van dit middel. Wie verdiend hieraan denk je. Dezelfde die ook in de Commissie CFH van het CVZ zitten. Het collusie- netwerk van de medicijn criminelen. Deze zijn vaak verbonden aan universiteiten en onderzoek centra. Dat niemand dit ziet. Ook hier wordt belasting getild door diezelfde medicijn- criminelen.

  Je kunt hier natuurlijk weer tegenin gaan, maar helpen doet het toch niet. De mensen willen iets geloven en dat zullen ze blijven doen.
  Misschien moet men toch eerst maar eens alles goed uit proberen te zoeken, voor men het een en ander in het nieuws brengt, hoewel ik me afvraag of dit nu wel helpt. De medicijnfabrikant had ook de gelegenheid om z’n zegje te doen, maar of het geloofwaardig overkwam? Voor de mensen die de farmaceutische industrie verafschuwen, zal het waarschijnlijk weinig uitmaken. Die willen toch alleen maar horen wat in overeenstemming is met hun eigen ideeën.

 28. wilmamazone says:

  Gaan we verder met deze inbreng in de discussie:
  http://nos.nl/artikel/402809-amc-wil-kleinere-rol-industrie.html

  AMC wil kleinere rol industrie

  De rol van de farmaceutische industrie bij het bepalen van de prijzen voor geneesmiddelen voor zeldzame ziekten moet worden teruggedrongen. Dat bepleit het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam in een brief aan minister Schippers van Volksgezondheid.

  quote:

  Er moet volgens het AMC een onafhankelijke Europese instantie komen die over de prijzen van de zogeheten weesgeneesmiddelen gaat. Die organisatie moet ook verder onderzoek doen naar de effecten van die middelen.

  De instantie moet meteen na toelating van een medicijn op basis van patiëntgegevens uit alle EU-landen gaan beoordelen wat zo’n middel precies doet en kijken of de prijs redelijk is voor het behaalde resultaat. Op grond daarvan zouden artsen beter kunnen bepalen of een patiënt een bepaald middel voorgeschreven moet krijgen en zou het ook eerder duidelijk worden als een middel te duur is.

  In Europees verband kan dan een redelijke prijs vastgesteld worden en ook een richtlijn over het gebruik van het middel. De brief van het AMC is ondertekend door internist voor erfelijke stofwisselingsziekten Carla Hollak en internist-endocrinoloog Gabor Linthorst. De twee artsen worden ondersteund door hun collega’s van het Rotterdamse Erasmus MC. Daar worden patiënten met de ziekte van Pompe behandeld.

  eindquote:

  De EMA kijkt wel naar nieuwe gegevens die beschikbaar komen over de werkzaamheid van de middelen, maar dat gebeurt op basis van cijfers die de bedrijven zelf analyseren. Die procedure zorgt er volgens het AMC voor dat het veel te lang duurt voor duidelijk wordt wat nu eigenlijk het effect van de medicijnen is. Bovendien ontbreken de prikkels om betere middelen te ontwikkelen als het effect ervan tegenvalt. En de prijzen worden dan ook niet verlaagd.

  Binnen de Europese Unie is de discussie over verbetering van deze procedure volop bezig (.pdf).

 29. wilmamazone says:

  KNMG: maatschappelijk debat over kosteneffectiviteit van medische interventies noodzakelijk

  Onlangs lekten twee conceptrapporten van het CVZ uit, waarin werd voorgesteld om enkele dure geneesmiddelen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry in bepaalde situaties niet langer te vergoeden. De kosteneffectiviteit van deze middelen zou te gering zijn. Naar aanleiding van de discussie die hierover is ontstaan, pleit de KNMG voor een maatschappelijk en politiek debat. Bij de vraag of een medische interventie opgenomen of gehandhaafd moet worden in het verzekerde pakket, zal moeten meewegen of de interventie kosteneffectief is. Zonder kosteneffectiviteit is de betaalbaarheid van de zorg op termijn niet te handhaven. Voor deze afweging moeten de criteria helder zijn en de procedure transparant. Eenduidige criteria voor kosteneffectiviteit ontbreken momenteel. Verder dient de overheid extra zorg te dragen voor de toegankelijkheid van doorgaans zeer dure zorg bij weinig voorkomende aandoeningen.

  eindquotes:

  Kosteneffectiviteit gaat niet enkel over dure behandelingen

  Met de rapporten van het CVZ is een maatschappelijke discussie gestart over de kosteneffectiviteit van dure zorg. De KNMG ondersteunt dit debat en neemt er graag aan deel, maar vindt dat het debat zich niet tot dure zorg moet beperken. Van veel medische interventies (duur én goedkoop) is de kosteneffectiviteit niet of onvoldoende bekend.

  De KNMG pleit dan ook voor verder onderzoek naar de kosteneffectiviteit van medische interventies. Het gaat er immers niet om of een behandeling duur is, maar of het effect van een behandeling de prijs waard is. Ook een goedkope behandeling kan onvoldoende kosteneffectief zijn. Bij zulk onderzoek moet prioriteit worden gegeven aan onderzoek naar die medische interventies die macro de grootste kosten met zich meebrengen.

  Voorlopig nog niet uitgepraat dus. Nu maar hopen dat o.a. Tweede Kamerleden hun huiswerk naar behoren maken en niet net als GroenLinks vandaag wat roepen vanwege het roepen/zieltjes winnen in aanloop naar de verkiezingen:

  Het plan van GroenLinks is volgens de belangenorganisatie van farmaceutische bedrijven Nefarma achterhaald. „Met het driepuntenplan waarmee GroenLinks ‘de farmaceutische sector aan banden wil leggen’ loopt de partij jaren achter de feiten aan”, aldus het bedrijf in een reactie.

  „De partij wil meer transparantie, onafhankelijke informatie en controle op Europees niveau, maar dat is allemaal al geregeld”, meldt Nefarma in een schriftelijke reactie.

 30. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/404554-cvz-blijft-bij-omstreden-advies.html

  CVZ blijft bij omstreden advies

  Voorzitter Arnold Moerkamp van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) houdt vast aan het omstreden concept-advies over het niet langer vergoeden van kostbare medicijnen.

  eindquote:

  De ophef over zijn standpunt heeft hem niet verbaasd, maar hij houdt aan dat standpunt vast omdat hij een brede discussie wil over de stijgende kosten in de zorg. “Je moet de vraag stellen: waarbij heeft iemand nog het meeste baat? Je moet kijken naar de gezondheidskosten en de effectiviteit daarvan”, zegt Moerkamp.

  Als voorbeeld noemt hij een dementerende vrouw van 85 die mogelijk niet lang meer te leven heeft en die haar heup breekt. “Moet je in dat geval een dure operatie voor een nieuwe heup uitvoeren, of kun je haar beter nog een paar maanden liefdevol verzorgen?”

  Hier staat het wat genuanceerder, maar het hele interview (nog) niet te lezen:
  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/08/cvz-voorzitter-nu-beslissen-over-zorg-anders-keiharde-ingrepen/

  CVZ-voorzitter: nu beslissen over zorg, anders keiharde ingrepen

  eindquote:

  Moerkamp wil een discussie aanzwengelen over “de stijgende kosten in de zorg als geheel”. Het is volgens hem een misverstand dat die vooral worden veroorzaakt door de vergrijzing. Belangrijker, zegt hij, zijn innovaties in de zorg en “het systeem”, dat artsen en ziekenhuizen meer beloont als ze meer doen. Als voorbeeld noemt hij heupoperaties:

  “Een jonge motorrijder die valt en zijn heup verbrijzelt, moet natuurlijk een goede nieuwe heup krijgen zodat hij weer kan leven en sporten. Maar een dementerende vrouw van 85 jaar die haar heup breekt? We weten dat het na zo’n breuk bergafwaarts gaat met oude mensen, meestal overlijden ze binnen negen maanden. Toch krijgen zij nog een nieuwe heup. Omdat het kan. Zo’n patiënt is meer gebaat bij liefdevolle verzorging”.

 31. Renate says:

  Lieve hemel, gelooft deze dame werkelijk wat ze allemaal schrijft? Misschien is een opname in een psychiatrische inrichting een oplossing?

 32. Sorry Renate. Had mijn reactie verplaatst naar de chatbox

 33. LK says:

  @Renate: over wie heb je het nu?

  Ben het eens met Moerkamp. Persoonlijk zou wat mij betreft iedere ziekte welkom zijn als ik dement ben. Maar, daar komt ook het hele ‘artsen behandelen langer door dan noodzakelijk’ vandaan: hoe ga je familie uitleggen dat je als arts behandeling niet meer geïndiceerd vindt?
  Ik denk overigens dat dit probleem in andere landen veel meer speelt dan in Nederland, waar het toch meer geaccepteerd is om behandeling niet tot het uiterste door te zetten en patiënten de mogelijkheid hebben euthanasie te vragen.

 34. Renate says:

  Tja, m’n reacie was op iets dat Crypto inmiddels verplaatst heeft naar de chatbox. Het ging over een dame die een soort griep had, maar dan met een soort spirituele oorsprong.

 35. wilmamazone says:

  Ga ik verder met het verhaal van de weesgeneesmiddelen:
  http://www.nu.nl/politiek/2880885/werkend-medicijn-wordt-gewoon-vergoed.html

  ‘Werkend medicijn wordt gewoon vergoed’

  Dure medicijnen voor zeldzame ziekten die werken, zullen ook in de toekomst gewoon worden vergoed.

  Dat heeft minister van Volksgezondheid Edith Schippers donderdagavond gezegd.

  Ze reageerde op een conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) dat onlangs verscheen. Daarin werd ervoor gepleit de vergoeding van dure geneesmiddelen voor de zeldzame ziekten van Pompe en Fabry in bepaalde gevallen te stoppen.

  eindquote:

  Volgens de minister blijft het enige criterium dat een medicijn werkt. ”We gaan fabrikanten niet veel geld betalen voor medicijnen die niets doen”, zei ze. Schippesr gaf aan op dat punt verder advies van experts af te wachten.

  Tja…de NOS kwam met een scoop (journalistieke primeur die(politieke)commotie veroorzaakt) door het conceptadvies uit te laten lekken en de stemmingmakerij zit er inmiddels goed in. Zelfbenoemde deskundigen buitelden over elkaar heen om hun zegje te doen op basis van onjuiste en/of onbegrepen/niet voldoende begrepen informatie. Er had wel wat zorgvuldiger omgesprongen mogen worden met deze ingewikkelde materie, maar ja wie ben ik?

  Afgelopen zaterdag ergerde ik me ook -niet voor het eerst- aan Youp van het Hek, maar of ik hier gelukkig mee ben:
  Youp medicijnen uit laten delen? Dat kost pas echt mensenlevens

  In het universum van Youp van ‘t Hek verdient iedereen de beste zorg. Maakt niet uit wat het kost. En daarom scheldt hij het college dat adviseert over het verdelen van het zorgbudget uit voor “lafbekken en schaamteloze aso’s”. Gelukkig verdeelt de volgevreten volkskomiek zelf niet de koek: dan zouden honderdduizenden patiënten opgeofferd worden voor een kleine, tranentrekkende minderheid.

  Steven de Jong komt ook met de documentaire The Price of Life van de Britse journalist Adam Wishart, dat dan wel weer. Maakt het nog een beetje goed:

 36. wilmamazone says:

  De volgende stok in het hoenderhok? We wachten af:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3299190/2012/08/10/Zorg-kan-miljarden-goedkoper.dhtml

  Zorg kan miljarden goedkoper

  Als artsen afzien van overbodige en ondoelmatige behandelingen bij patiënten, kan jaarlijks tot acht miljard worden bespaard op de zorgkosten. Daarmee kan de kostenstijging in de gezondheidszorg de komende jaren worden opgevangen.

  Dit concludeert oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Klink sprak met bestuurders, artsen en hoogleraren over mogelijkheden om de explosief stijgende zorgkosten op te vangen. Zij stellen voor de enorme verspilling aan te pakken. Niet alleen zijn de mogelijke opbrengsten daarvan gigantisch, het is ook een maatregel die voor patiënten minder ingrijpend is.

  Tot nu toe wordt gedacht aan radicale ingrepen om de kosten te beteugelen: premies verhogen, meer bijbetalen, wachtlijsten invoeren of behandelingen niet meer vergoeden. Zo adviseerde het College voor zorgverzekeringen onlangs extreem dure behandelingen voor zeldzame ziekten niet meer te vergoeden.

  Zorgprofessionals zien veel meer heil in kwaliteitsverbetering:…………………………

  Nog geen link naar dat rapport van vandaag, maar alvast de vraag hoe een en ander zich verstaat met de marktwerking in de zorg die er zo nodig moest komen, want die heeft ook geleid tot enorme prijsopdrijving. Het lijkt me wel beter dat de discussie verder gaat over de inrichting van de zorg als geheel i.p.v. het huidige accent op weesgeneesmiddelen.

 37. Laat u bij het kiezen niet afleiden door de vloot aan proefballonnetjes die beleidsmedewerkers momenteel loslaten. Symboolpolitieke nonsens…

  http://www.sciencepalooza.nl/2012/08/de-zorg-heeft-geen-behoefte-aan-zachte-heelmeesters/

 38. wilmamazone says:

  Hier is het rapport van oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink te downloaden:
  http://www.booz.com/nl/home/Contact_pers/Persberichten/47316672/50809160

  Belonen van kwaliteit antwoord op kostenstijging in de zorg

  Jaarlijks nemen de zorgkosten in Nederland al vele jaren met ca. 5% toe. De stelselherziening 2006 heeft ertoe geleid dat de wachtlijsten grotendeels zijn weggewerkt en weggebleven en dat de prijzen van behandelingen zijn gedaald. Maar het aantal behandelingen stijgt dermate sterk dat de zorgkosten toch toenemen. Veel meer toenemen dan de groei van de welvaart. Het gevolg is dat de zorgkosten sneller toenemen dan de overheidsinkomsten en de koopkracht van mensen. Als dat niet verandert, moet de overheid al snel in het pakket gaan snoeien of eigen betalingen fors vergroten. Op den duur zitten er grenzen aan dat soort maatregelen. De zorg kan dan niet meer voor iedere burger toegankelijk blijven. Uit een studie van management consultancy firma Booz & Company blijkt dat de jaarlijkse groei van de zorgkosten kan worden verlaagd door in te zetten op kwaliteit. Door kwaliteit te belonen en leidend te laten zijn bij de organisatie van de zorg kunnen behandelingen en complicaties worden voorkomen. Het gaat dan om het terugdringen van onnodige zorg (overbehandeling) en het voorkomen van complicaties en daarmee van vermijdbare verrichtingen.

 39. wilmamazone says:

  Hans Büller, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC wil af van lapmiddelen en het zwartepieten. De situatie vraagt dringend om een rigoureuze en onorthodoxe aanpak, zegt hij:

  http://nos.nl/artikel/406166-erasmus-mc-maak-dure-pillen-zelf.html

  Erasmus MC: maak dure pillen zelf

  Het Erasmus MC wil dat Europa zelf dure geneesmiddelen gaat produceren om daarmee de farmaceutische industrie deels buitenspel te zetten.

  (zie ook video op de pagina)

 40. Beetje naïef van Büller als je het mij vraagt. Zelf dure geneesmiddelen produceren? Dan is het wachten op de rechtzaken die gaan komen vanwege de patenten die de industrie op deze middelen heeft. Ik vind de oplossing van het AMC beter. Er zou een plafond gesteld moeten worden aan de prijzen van deze middelen. Dat kan de EU doen omdat deze middelen mede ontwikkeld worden door de subsidies die in de richting van de industrie gaan.

 41. wilmamazone says:

  Crypto:

  Beetje naïef van Büller als je het mij vraagt. Zelf dure geneesmiddelen produceren? Dan is het wachten op de rechtzaken die gaan komen vanwege de patenten die de industrie op deze middelen heeft.

  Hier een videofragment waarin Wouter Boon, innovatieve wetenschapper van uni Utrecht, het o.a. heeft over afschaffen van patenten binnen de farmaceutische industrie en die vervangen door een eenmalige beloning:
  http://nos.nl/video/406299-dure-medicijnen-niet-door-industrie-laten-maken.html

 42. Renate says:

  Ook Huub Schellekens had het in De Volkskrant over het afschaffen van patenten.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3299607/2012/08/11/Medicijnfabrikanten-krijgen-geld-voor-gebakken-lucht.dhtml
  Ik hoop dat deze link werkt.

 43. Dat gerommel aan die patenten lijkt mij ook niet zo’n verstandig plan., Hoe moet de industrie dan hun investeringen terughalen?

  Je zou m.i. beter de industrie regels op moeten leggen hoeveel van het beschikbare geld in R&D gestoken moet worden en (dus) een plafond stellen aan geld dat uitgegeven mag worden aan marketing. Die verhoudingen moeten anders.
  De meeste weesgeneesmiddelen worden ontwikkeld en geproduceerd door kleine bedrijfjes. Vaak met subsidie., Je zou bijvoorbeeld de echt groten kunnen verplichten een deel van het budget te besteden aan de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen of bij aanbesteding dat soort eisen stellen.

  Dat afschaffen of beperken van patenten is weer een van die onuitvoerbare proefballonnetjes.

  Bovendien zijn de medicijnkosten maar een heel klein deel van onze totale zorgkosten. Pin me er niet op vast maar ik dacht zo’n 10%. Daar valt wel wat te halen maar het zal maar heel beperkt zijn. Dat gaat sowieso in de komende jaren nog sterk dalen daar er een heleboel patenten op veelgebruikte medicijnen (blockbusters) aflopen. Die kunnen dan generiek worden geproduceerd.

  Het klinkt misschien raar uit mijn mond, maar we moeten af van die perverse prikkel die het hele DBC systeem vertegenwoordigd. Niet behandelen levert niets op. Behandelen is kassa. Iets dat ook al in dat rapport van Klink cs. duidelijk gemaakt wordt (zie link Wilmz). Misschien zou juist niet behandelen beloond moeten worden (gechargeerd)!

  Het beperken van die patentrechten is penny-wise, pound- foulish.

  Als je de industrie echt een hak wilt zetten met die patenten zou je als overheid een groep slimme bio-engeneers mee-too medicijnen moeten laten ontwikkelen. If you can’t beat them…….

 44. JennyJo says:

  Het klinkt misschien raar uit mijn mond, maar we moeten af van die perverse prikkel die het hele DBC systeem vertegenwoordigd. Niet behandelen levert niets op. Behandelen is kassa. Iets dat ook al in dat rapport van Klink cs. duidelijk gemaakt wordt (zie link Wilmz). Misschien zou juist niet behandelen beloond moeten worden (gechargeerd)!

  Dat ben ik helemaal met je eens! Een ziekenhuis is geen commerciële onderneming zou geen commerciële onderneming moeten zijn, waar het loont om zoveel mogelijk producten te bedenken en middels agressieve marketing (= creëren van behoefte) te verkopen.

 45. wilmamazone says:

  Renate:

  Ook Huub Schellekens had het in De Volkskrant over het afschaffen van patenten.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3299607/2012/08/11/Medicijnfabrikanten-krijgen-geld-voor-gebakken-lucht.dhtml
  Ik hoop dat deze link werkt.

  Dat artikel kan o.a. ik alleen lezen tegen betaling, maar ínmiddels boven water middels een pdf van niemand minder dan Anneke Bleeker die het artikel goed van pas kwam voor haar stukkie van vandaag:
  eindquote:

  Zonnebloemen, varkensgras, vaccins, malariapillen, antibiotica… 
  En dan hebben we het nog niet over chemo gehad en de rest van alle zooi, maar de moraal van het verhaal is: ‘Je mag kiezen!’ 
  Naast zonnebloemen en varkensgras is er uiteraard oneindig veel meer. Dit is even om een punt te maken. 
  Puur natuur heeft vele, zo niet alle oplossingen en via de media en andere kanalen laten velen zich overdonderen. 
  Dan is er altijd eenbuurvrouw die het beter weet, een buurvrouw van tien huizen verder denkt het nog beter te weten, 
  familieleden die menen het beste met je voor te hebben maar de wijsheid ook niet in pacht hebben en verkeerde adviezen geven, 
  kortom het is een woud aan (des)informatie. 
  Volg de route. Wie hebben er belangen? Wie geven oprecht informatie?

  Hoogleraar en medisch biotechnoloog Huub Schellekens verwoordt in de Volkskrant van zaterdag 11 augustus 2012 exact wat er 
  aan de hand is: 
   
  ‘Medicijnenfabrikanten krijgen geld voor gebakken lucht’.

  Hoe duidelijk wil je het voorgeschoteld krijgen? 
  Geef mij maar zonnebloemen, varkensgras en al die andere gewassen met hun kwaliteiten! 

  Het wachten is op de alterneutensites die het artikel overnemen om er hun voordeel mee te doen. Het geroeptoeter is voorlopig nog niet van de baan. *zucht*  

 46. Renate says:

  Ik had wel verwacht dat het interview met Huub Schellekens koren op de molen van de alterneuten zou zijn. Deze hebben over het algemeen toch al de neiging om zeer selectief te lezen. Dat zie je wel vaker. Een vermeende misstand in de reguliere zorg is onmiddellijk reden om te roepen dat er niets van deugt en dat de kwakkertjes alle oplossingen hebben.

 47. Dat er regelmatig overbehandeld wordt is duidelijk. Maar er wordt ook onderbehandeld. Top op my mnd: Stel je voor: een longkanker patiënt met wisselende pijnklachten krijgt een behandeling met morfinepleisters. Voor doorbraakpijnen (pijn die ondanks de langwerkende pleisters tóch de kop op steekt) wordt niets voorgeschreven. Tot drie maal toe wordt er een huisarts opgetrommeld om een injectie met morfine te zetten omdat de pijn onhoudbaar is… Geef iemand een drankje, wat injectievloeistof, lolly’s etc en er had een boel geld bespaard kunnen worden. Desnoods zet een verpleegkundige (ong 60-75 euro per uur) of een verzorgende IG (ong 45 euro/uur geloof ik) een injectie, dat is al een bult goedkoper dan een arts schat ik zo. Of de arts die de regels van de kunst niet kent en morfinepleisters gaat plakken bij doorbraakpijn (duurt ong 12 uur voor ze optimaal werken); er worden teveel pleisters geplakt waardoor na verloop van tijd de patiënt in een delier belandt, waardoor er weer een arts bij moet komen, wordt er haldol voorgeschreven etc. Hetzelfde geldt in dat geval van het niet voorschrijven van bijv laxantia bij het gebruik van morfine(derivaten). Je raakt keihard verstopt en er moeten weer klysma’s gegeven worden door zorgverleners. Duur, duur, duur.

 48. Jan Willem Nienhuys says:

  Een ander soort koren op de molen van de alto’s is dat een mededeling dat er ergens iemand aankondigt onderzoek te gaan doen al tot gejuich aanleiding geeft.

  Bijvoorbeeld een niet nader aangeduid ayurvedisch preparaat dat iets zou doen bij diabetes en dat Wageningen Universiteit en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis gaan onderzoeken met geld van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie Overijssel en de Rijksoverheid

  Of het Reumafonds dat geld geeft voor een onderzoek hoe die Wim Hof toch zo goed tegen de kou kan (door meditatie of zo zijn warmteproductie opvoeren of gewoon voorkomen dat de bloedtoevoer naar de huid wordt afgesloten), want misschien kun je dan met dezelfde truc ‘het immuunsysteem’ onderdrukken. Weinig waarschijnlijk, lijkt me, want zoals je aan een reactie als blozen of wit wegtrekken kunt zien, kunnen mentale invloeden de doorbloeding van de huid aanzienlijk beïnvloeden. Maar dat je met geestkracht precies het stukje immuunsysteem kunt beïnvloeden dat voor een bepaalde auto-immuunziekte verantwoordelijk is? Waarom beginnen ze niet met iets makkelijks, de bestrijding van impotentie? Nou ja, zal het Reumafonds zeggen, daar zijn we niet voor.

  En nou gaat men ibogaïne onderzoeken.
  Catherine de Jong denkt dat ibogaïne voornamelijk werkt doordat de personen die het krijgen dagenlang te suf en te beroerd zijn om hun spul te gaan halen, en dat de ‘bijwerkingen’ de ontwenningsverschijnselen overstemmen.

  Zie ook: http://www.kwakzalverij.nl/1398/Arrestatie_ibogaine_genezeres_uit_Kockengen

  Ook dat IPS-bericht over de goudmijn van de Chinese geneeskunde die wordt aangeboord (door meer werk te maken van kwaliteitscontrole) stemt de kwakzalvers vrolijk.

 49. Renate says:

  Nu staat Wageningen in mijn optiek toch al voor een kwakzalverij-vriendelijke houding.

  Het feit dat Wim Hof iets kan wat de meeste mensen niet kunnen, lijkt me niet direct aanleiding om te kijken of te kijken of dit mechanisme ook kan werken bij reuma. Er lijkt mij toch nog wel een verschil te zitten tussen de mogelijkheid om extreme kou te kunnen hanteren en de mogelijkheid om bepaalde delen van het imuunsysteem mentaal te beïnvloeden.

  Wat die ibogaïne betreft, tja ik weet het niet. Verslavingen zijn natuurlijk toch al heel lastig te behandelen en in zekere zin ook wel gevoelig voor suggestie, zie bijvoorbeeld acupunctuur om van het roken af te komen.

 50. wilmamazone says:

  Renate:

  Ik had wel verwacht dat het interview met Huub Schellekens koren op de molen van de alterneuten zou zijn.(..)

  Dit is de volgende die mogelijk hoge ogen gaat gooien wat dat betreft; Keulemans gaat flink tekeer in de Volkskrant:
  ‘We zijn verslaafd gemaakt aan de medische behandeling’

  Sinds 1980 is het aantal medisch-specialisten meer dan verdubbeld. Het bedrag dat we jaarlijks aan gezondheidszorg uitgeven, is zelfs meer dan verviervoudigd. ‘We zijn verslaafd aan pillen en de boosdoener is de industrie’, schrijft Maarten Keulemans.

  Saillant detail (speciaal voor Crypto):

  En dan heb ik het niet over experimentele middelen voor zeldzame aandoeningen; nee, het gaat hier om heel normale middelen – medicijnen die ook u misschien gebruikt.

  Denk aan cholesterolverlagende statines voor jonge mensen en voor vrouwen (wie nog geen hartaanval heeft gehad, heeft er niks aan)

  In een apart kadertje:

  Alle zalfjes op een stokje!
  Tweederde van de zorg is onbewezen

 51. wilmamazone says:

  Het blijkt inderdaad lastig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen als het gaat om: geen woorden, maar daden.

  KNMG: rapport Klink is bekende kost, maar biedt geen oplossing

  eindquotes:

  Meer sturing overheid dringend gewenst
  Het blijkt een heel lastige weg te zijn om met alle partijen in de zorg maar ook de politiek tot overeenstemming te komen over de noodzakelijke keuzen en richtingen in de zorg, ook al is de beschrijving die dit rapport biedt al lang gemeengoed. De aannames en wensen die in het rapport worden geformuleerd, hoe juist die ook zijn, vormen nog geen strategie. Gelukkig zijn er al regio’s waar wordt geëxperimenteerd met een meer integrale aanpak en bekostiging.

  Het is dringend gewenst dat de overheid een sterker sturende rol op zich neemt waar het gaat om het stroomlijnen van die experimenten, het komen tot een ander financieringsmodel waarbij in plaats van verrichtingen kwaliteit wordt beloond, en het aanpassen van de opleidingen en opleidingscapaciteit aan de toekomstige zorgbehoefte.

 52. Marie Prins says:

  Anneke Bleeker:

  Naast zonnebloemen en varkensgras is er uiteraard oneindig veel meer. Dit is even om een punt te maken.
  Puur natuur heeft vele, zo niet alle oplossingen en via de media en andere kanalen laten velen zich overdonderen.

  Puur natuur is veilig, dacht u?
  Er is minstens één soort varkensgras, Polygonum multiflorum, dat de lever beschadigt. (Gut Liver 2011;5(4)493-9). Het is een geliefd onderdeel van TCM (Traditional Chinese Medicine). Het groeit niet in Nederland, maar in Chinese winkeltjes kunt vast wel middelen met dit kruid kopen. Het heet Shou-wu-pian. In de USA noemt men het Fo-Ti.

  Rie

  Edit WMZ: link en quote toegevoegd

 53. Renate says:

  Puur natuur heeft genoeg middelen in huis om je in een keer van alle ziektes af te helpen. Dat je daarbij voortijdig in het graf belandt is natuurlijk bijzaak. Je bent dan in ieder geval niet meer ziek.

 54. wilmamazone says:

  De volgende twee met een mening, maar hoe het dan wel moet en kan?:
  ‘De miljarden van Klink komen er niet’

  De voorgespiegelde besparingen in de gezondheidszorg door doelmatiger te werken zullen nooit worden gerealiseerd. Dat betogen hoogleraren Wim de Groot en Henriette Maassen.

  eindquote:

  Het rapport van Ab Klink bevat voorstellen die de zorg eerder duurder maken dan goedkoper. Zo zouden artsen moeten worden beloond met ‘kijk- en luistergeld’ voor communicatie met patiënten.
  Artsen belonen voor medische verrichtingen leidt tot overbehandeling. Als artsen ‘kijk- en luistergeld’ krijgen betaald, zal dat waarschijnlijk tot overcommunicatie leiden.

  Met het voorkomen van onnodig zorggebruik kunnen geld en levens worden bespaard, maar we moeten niet de illusie hebben dat hiermee het probleem van de sterk stijgende zorgkosten in Nederland kan worden opgelost.

  Wim de Groot is hoogleraar gezondheidseconomie aan Maastricht University (UM) en Henriette Maassen van den Brink
  is hoogleraar economie aan de UvA en UM.

  Of Het Grote Zorgdebat op 29 augustus a.s. uitkomst gaat bieden, is nog maar de vraag.
  Tweede Kamerkandidaten van de VVD, PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zullen tijdens dit verkiezingsdebat met elkaar in discussie gaan over de toekomst van de zorg, en laat ik nou niet zo’n hoge pet ophebben wat Tweede Kamerleden betreft. Die blijken maar al te vaak hun huiswerk niet/niet voldoende gemaakt te hebben en roepen zodoende maar wat. Wat er allemaal makkelijk geroepen gaat worden in aanloop naar de verkiezingen, is nog maar de vraag, en de volgende vraag is dan wat Jan-met-de-pet en Jannie-met-het-hoedje daar wijzer van worden. Ik zie in ieder geval mijn geest kruipen, maar hopelijk heb ik het mis.

 55. wilmamazone says:

  Kiezen en keuzes maken

  Het lijkt er sterk op dat de gezondheidszorg het belangrijkste thema wordt in de verkiezingsstrijd. Dat het daarbij vooral zal gaan over de explosieve kostenstijging van de zorg staat vast. Voor wie de publiciteit daarover volgt, zal het soms duizelen, omdat de meningen over de oorzaken van de stijgende kosten nogal uiteenlopen. Neem daarbij de vertroebeling van de discussie doordat de kosten van cure en care niet altijd goed uit elkaar gehouden worden en het is duidelijk dat het voor ‘de Nederlander’ lastig kiezen wordt.

  eindquote:

  Het vergt echter een gezamenlijke aanpak én verantwoordelijkheid van politiek, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten. Is dat wellicht de reden dat met het rapport van Dunning zo weinig is gedaan?

  Hans van Santen huisarts en hoofdredacteur

 56. JennyJo says:

  Ik moet het kwijt omdat ik er schijtziek van word, altijd hetzelfde liedje in die zogenaamd zo liefhebbende spirituele kringen:

  Nieuw column 17-08-012.
  in mijn nieuwe column wil ik graag ingaan op bepaalde zaken die nu zo spelen.
  Afgelopen vrijdag, heb ik geen column geschreven omdat ik niet genoeg inspiratie had. Maar nu wel.
  De afgelopen OS zijn fantastisch gelopen zeker na het succes van de Nederlanders. Maar wat ook gezegd moet worden is dat het een zionistische feest was, wat de meeste niet eens opviel, zie het loge van de OS, en de mascottes, en de licht masten met als symbool het alziend oog. met al zijn satanische rituelen bij de opening en bij de sluiting.

  Ik weet dat de meneer die dit schrijft, oliedom is, maar de opvatting die hij hier etaleert wordt door veel mensen in “spirituele” kring aangehangen en daar ga ik zo onderhand echt van over mijn nek. Het commentaar van ene Tonnie is ook fraai, de Joden moeten en zullen gereinigd worden van hun zonden. Wat mankeert die mensen in godsnaam?? Soms kan ik er zo vreselijk moedeloos van worden.

 57. Renate says:

  Eigenlijk probeer ik die dingen maar niet eens meer te lezen. De hoeveelheid onzin die ik op dit soort websites zie is vaak inderdaad misselijkmakend.
  Vroeger hoorde je dit soort dingen over Joden nog wel is van sommige zeer orthodoxe christenen. Ik had vroeger een streng gereformeerd vriendje, dat wel van mening was dat de Joden het een en ander over zichzelf af hadden geroepen. Aan de andere kant vond hij wel dat Israel het beloofde land voor de Joden was.

  Maar de hoeveelheid onzin die dit soort websites uitstorten maakt wel eens dat ik me afvraag hoeveel mensen deze onzin nu werkelijk geloven. Het zijn er natuurlijk altijd te veel. Deze websites worden mede gevoed door een wantrouwen tegen overheden en officiële instanties en dat wantrouwen is wel meer verbreid.

  Edit WMZ: uit spamfilter om 21:02

 58. wilmamazone says:

  JJ:

  Ik weet dat de meneer die dit schrijft, oliedom is, maar de opvatting die hij hier etaleert wordt door veel mensen in “spirituele” kring aangehangen en daar ga ik zo onderhand echt van over mijn nek.(..)

  Dit soort verbale diarree is op sommige sites inderdaad schering en inslag, en intussen is er zelfs een politieke partij waarvan iig de lijsttrekker er een soortgelijk gedachtengoed op nahoudt:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/cryptochatbox1/comment-page-1/#comment-30138

  Dat zootje ongeregeld zal hopelijk niet veel stemmen halen, maar kreeg het toch maar ‘mooi’ voor elkaar om genoeg mensen en middelen te verzamelen om een partij op te kunnen richten…….

 59. Renate says:

  Is er weer iets van mij in het spamfilter blijven hangen?

  Nu ook weer ruzie in het VU medisch centrum. Het zijn toch net mensen. Wat het al dan niet gelovig nu eigenlijk te maken heeft met het beoefenen van de geneeskunst is me al helemaal niet duidelijk.

 60. wilmamazone says:

  Renate:

  Is er weer iets van mij in het spamfilter blijven hangen?

  Yep, en je moest eens weten in welk gezelschap. Ook schrikbarend welke figuren daar regelmatig langskomen; soms tientallen op een dag.

 61. JennyJo says:

  Wat het al dan niet gelovig nu eigenlijk te maken heeft met het beoefenen van de geneeskunst is me al helemaal niet duidelijk.

  Ik begrijp daar ook helemaal niks van en eigenlijk wil ik het ook niet begrijpen.

 62. wilmamazone says:

  Renate:

  Nu ook weer ruzie in het VU medisch centrum. Het zijn toch net mensen. Wat het al dan niet gelovig nu eigenlijk te maken heeft met het beoefenen van de geneeskunst is me al helemaal niet duidelijk.

  Aanvullende info:
  http://nos.nl/artikel/407984-argos-artsen-vumc-blijven-ruzien.html

  Argos: artsen VUmc blijven ruziën

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3302715/2012/08/17/SP-Inspectie-moet-ingrijpen-bij-VUmc.dhtml

  eindquote:

  Argos meldde vrijdag dat door de knallende ruzie tussen artsen en chirurgen patiënten mogelijk gevaar lopen. Door de ruzie communiceren de medici onderling slecht. Bemiddeling, onder meer van de raad van bestuur, sorteert geen effect. Volgens het radioprogramma ligt aan het conflict ten grondslag dat gelovige chirurgen (protestant red.), die de scepter zwaaien bij het VUmc, macht verliezen aan ongelovige beroepsgenoten.
  Het programma wordt zaterdag uitgezonden.

  Nog veel onduidelijkheden, dus maar ff afwachten hoe het nou precies zit.

 63. JennyJo says:

  Ik weet uit eigen ervaring dat er nog heel veel antisemitisme is, ook in ons land. Anti-zionisme is voor veel mensen een heerlijke dekmantel voor hun antisemitisme en als Israel niet bestond zou het omwille van de antisemieten moeten worden uitgevonden. Van enig historisch besef geeft men vrijwel nooit blijk, in hun optiek is Israel ontstaan doordat “de Palestijnen” op agressieve wijze door Joden zijn verjaagd, punt. De rol van de internationale politiek bij het ontstaan van Israel, met name die van Engeland, en van de Arabieren zelf, zoals hun vaak desastreuze opportunisme en onderling wantrouwen, komt nooit ter sprake want daar weten ze niks van, elk historisch besef is vaak schrikbarend afwezig. Ze vragen zich ook nooit af hoe het toch komt dat geen enkel Arabisch land ooit een poot heeft uitgestoken om de Palestijnse vluchtelingen op te vangen of het gebied tot welstand te brengen, net zomin als ze zich ooit afvragen wat de rol van de Arabische leiders in dat gebied is geweest bij het ontstaan van Israel. Eén daarvan was het tot op het bot uitbuiten van hun pachters en het in hun ogen waardeloze woestijnzand voor woekerprijzen verkwanselen aan die stomme zionisten, ver voor de vestiging van de staat Israël. Hoe het verder moest met hun arme sloebers van onderdanen, die na de verkoop van hun land elders hun heil moesten zoeken, daar hebben ze allerlei beloftes over gedaan maar geen ervan is nagekomen, dat vuiltje mochten anderen maar oplossen.

  Wat ik echt niet kan begrijpen is dat veel mensen in hun antisemitisme zover gaan dat ze bereid zijn om een gevaarlijke gek als Mahmoud Ahmadinejad de hemel in te prijzen en volledig hun ogen te sluiten voor de afgrijselijke mensenrechtensituatie in Iran.

  Maar mensen die joden haten, haten ook andere minderheden en voor je het weet, ben je ineens zelf een minderheid.

 64. wilmamazone says:

  JJ;

  Wat ik echt niet kan begrijpen is dat veel mensen in hun antisemitisme zover gaan dat ze bereid zijn om een gevaarlijke gek als Mahmoud Ahmadinejad de hemel in te prijzen en volledig hun ogen te sluiten voor de afgrijselijke mensenrechtensituatie in Iran.

  http://www.nu.nl/buitenland/2887265/vn-leider-verbijsterd-opmerkingen-iran.html

  De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad noemde Israël vrijdag een ”kankerachtig gezwel” dat spoedig vernietigd zal worden. Hij zei dit tijdens een demonstratie tegen het bestaan van de joodse staat. Grootayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, zei dat Israël zal verdwijnen.

 65. JennyJo says:

  Meneer Ahmadinejad heeft ook met christenen en vrouwen die niet bedekt genoeg gekleed gaan, helemaal niks op, net zomin als met democratie en vrije meningsuiting, want ook vreedzame demonstraties worden keihard neergeslagen. En in zijn optiek is er maar één waarheid en dat is de waarheid van de Islam.

  Maar goed, alles beter dan een jood en zeker een Israëlische jood blijkbaar.

 66. LK says:

  Moet je eens in een psychiatrisch ziekenhuis gaan vragen hoe ze over Joden denken. Ergo: je moet ook geen websites van waangestoorden en psychotici bezoeken.
  Kijk, mensen met een psychose pik je er wel uit: die schrijven vreemd, van de hak op de tak, met vreemde verhalen waar geen touw aan vast te knopen is. De mensen met een waanstoornis zijn wat dat betreft gevaarlijker: die lijken normaal, schrijven coherente verhalen, maar zijn giecheltjegek. Hoeveel geschiedenis en achtergrondinformatie je ook aandraagt, ze hebben een waan, en die waan moet uitgedragen worden. In discussie gaan heeft geen zin, van hun idiote, incorrecte standpunt kun je ze nooit afbrengen…

 67. Renate says:

  Tja, maar er zit nog wel een verschil tussen de inwoners van een psychiatrisch ziekenhuis, hoewel ik me, als ik sommige dingen op internet lees, afvraag hoeveel mensen daar ten onrechte niet zitten, en de leider van een groot land. Nog maar afgezien van een substantieel aantal gewone inwoners van dit land en andere landen in het Midden Oosten.

 68. LK says:

  Ik heb het uiteraard over de Nederlandstalige mensen met een hobby-websiteje met ‘oe-oe-pas-op-er-zit-een-illuminatispook-onder-mn-bed-mag-het-licht-vannacht-aanblijven’- content…
  De collectieve waan van Iran en andere Midden-Oostenlanden is een ander verhaal.

 69. Renate says:

  Ja, maar van die hobby-websites zijn er ook aardig wat, bijvoorbeeld van de Niburu-adepten, terwijl er vergelijkbare websites in het buitenland zijn. Sommige zien er heel verzorgd uit, terwijl andere er dermate amateuristisch uitzien, dat het bekijken van het een en ander op zich al een uitdaging vormt. Een van de ergste in dat opzicht is: http://www.timecube.com/
  Deze man heeft nog een aantal andere websites, die zo beroerd ontworpen zijn, dat zelfs als de inhoud enig hout zou snijden het nog een uitdaging is om het een en ander tot het eind uit te lezen.
  http://www.abovegod.com/
  http://thegreatestthinker.com/
  Maar goed, deze man is berucht. Als hij in staat zou zijn om een website te maken die er in ieder geval een beetje professioneel uitziet, zou hij misschien nog enige aanhang weten te krijgen ook.
  En als ik bijvoorbeeld sommige reacties bij Baracuda zie, dan zitten er bij de lezers van dit blog toch ook wel de nodige mafketels. Het is zelfs zo erg dat ik de reacties op dat blog maar niet eens meer lees.

 70. wilmamazone says:

  eBay verliest zijn magie: spreuken en tarotkaarten straks verboden

  Liefhebbers van spreuken, vervloekingen, tarotkaarten of toverdranken kunnen straks niet meer voor hun spirituele of paranormale spulletjes terecht op de populaire veilingsite. Deze goederen leiden te vaak tot geschillen tussen gebruikers die moeilijk op te lossen zijn, en daarom heeft eBay besloten om ze vanaf 1 september te verbieden.

  De gebruikelijke protesten:

  Maar er zijn ook veel gebruikers die daar helemaal niet blij mee zijn, aldus de BBC. ‘Ik had voor een bekende die problemen op het werk had een spreuk gekocht, en we waren verbaasd over het resultaat’, aldus een Britse gebruiker. ‘ Als je gelooft dat dit soort dingen werken, moet je ze kunnen kopen.’

  eindquote:

  Alle kritiek ten spijt: wie na 30 augustus nog paranormale spulletjes blijft aanbieden op de site, loopt het risico dat zijn of haar account wordt opgeschort, waarschuwt eBay. Onder de artikelen die straks niet meer worden getolereerd vallen paranormale adviezen, spreuken, vervloekingen, hexing, magie, rituelen, gebeden, inzegeningsdiensten, magische dranken en genezingen.

  Druppel op een gloeiende plaat of doet goed voorbeeld goed volgen?

 71. wilmamazone says:

  In deze post van mij kwam Huub Schellekens al ter sprake in combinatie met Anneke Bleeker en in de volgende post Renate die zei:

  Ik had wel verwacht dat het interview met Huub Schellekens koren op de molen van de alterneuten zou zijn

  Weet ik toch niet goed wat ik moet denken van dit stuk van Jaron Harambam die promovendus Sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam is en vandaag komt met:
  Waarom “complotdenken” niet zomaar afgeserveerd moet worden

  Opinie stuk NRC n.a.v. interview prof. dr. H. Schellekens in de Volkskrant d.d. 11-08-12

  Als ik een doorgewinterde “complotdenker” was – en ik zou de mainstream media nog lezen – dan was ik afgelopen zaterdag van mijn stoel gevallen bij het lezen van het interview met prof. dr. Huub Schellekens. (VK, 11-08-12). Een hoogleraar Medische Biotechnologie aan de Universiteit Utrecht, en lid van het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, die de misstanden rond de farmaceutische industrie grondig aankaart! “Medicijnfabrikanten krijgen geld voor gebakken lucht” kopt het artikel sensationeel. En even verderop: “de ontwikkeling van een weesgeneesmiddel kost eigenlijk geen drol”. We betalen op jaarbasis zelfs “een miljardje of 5,6 te veel” aan medicijnen. Geld, dat deze “bedrijven aan de bescherming van hun positie besteden”. Waar is de politiek, zou ik mij retorisch afgevraagd hebben. Maar helaas, “Tweede Kamerleden [zijn] niet helemaal immuun voor wat er gebeurt” en “om de een of andere reden slaat het onderwerp niet aan” stelt Schellekens spijtig. Zie je wel, het is één groot complot, zou ik geconcludeerd hebben.

  quote:

  En ik kan u vertellen dat wanneer uw beklag of belang als “complottheorie” bestempeld wordt, er weinig van waarde over blijft: u bent moreel en politiek uitgeschakeld.

  Een treffend voorbeeld is de weerstand tegen het baarmoederhalskankervaccin waardoor de inentingscampagne van het RIVM in 2009 geen groot succes was. Zo stelden Anneke Bleeker en haar beweging “verontrustemoeders.nl” grote vraagtekens bij het nut en de veiligheid van deze inentcampagne: het zou slecht, of überhaupt niet werken, het zou een hoop gevaarlijke bijwerkingen hebben, en bovendien zou een grootscheepse inentingsactie niet echt nodig zijn maar vooral de verkoopcijfers dienen van de grote farmaceutica die hier ook nog eens veel te veel voor zouden rekenen. Kortom, praktisch dezelfde bezwaren zijn als die professor Schellekens afgelopen zaterdag in de Volkskrant etaleert. Toch werd mevrouw Bleeker in de meeste media als gevaarlijk paranoïde complotdenker weggezet, die ons zou terugvoeren naar, om met de woorden van Elsevier-wetenschapsjournalist Simon Rozendaal te spreken, “de irrationaliteit van de middeleeuwen” (Elsevier, 26-03-2011).

  eindquote:

  Welnu, om met de woorden van Schinkel te spreken: “het geld is al goed vertegenwoordigd – het publieke belang moet als tegenmacht georganiseerd worden” (p. 185). Één mogelijkheid daartoe zou een meer democratisch geregelde kennisproductie zijn, waar de stem van “verontruste moeders” niet als “complottheorie” afgeserveerd wordt, maar zich eerlijk kan mobiliseren in dit veld van kennisproductie.

  Mijn verstand staat er nog steeds stil van, dus wie kan mij uitleggen wat Jaron Harambam nou precies bedoelt? Dat hij bij Anneke Bleeker & Co. op een voetstuk komt te staan, lijkt me wel duidelijk.

 72. JennyJo says:

  Ik begrijp wel wat Harambam bedoelt, maar vind het voorbeeld van de persoon Anneke Bleeker wel erg ongelukkig, want dat is nou typisch iemand die werkelijk overal een complot in ziet. Een gekje dus, en daar valt per definitie niet redelijk mee te praten. Mevrouw Bleeker is ook niet tegen het baarmoederhalskankervaccin omdat zij denkt dat het niet goed onderzocht is of niet werkt, ze is principieel tegen alle vaccins en zoekt daar vervolgens argumenten bij en argumenten die haar weerzin niet ondersteunen worden genegeerd of weggezet als leugenachtige propaganda. Dus wat moet je nou met zo iemand? Daar kun je toch niks mee?

  Er is ooit besloten om de ontwikkeling van geneesmiddelen in handen te geven van de farmaceutische industrie, vanwege de grote financiële risico’s die daarmee gepaard gaan. De industrie heeft een aantal mogelijkheden (gekregen) om zijn investeringen terug te verdienen. Als blijkt dat de industrie op oneigenlijke dus onbehoorlijke wijze met die mogelijkheden omgaat, moet daar paal en perk aan gesteld worden. Als blijkt dat de industrie inderdaad teveel geld vraagt voor weesgeneesmiddelen, moet ook daar paal en perk aan gesteld worden. Als blijkt dat de commercialisering van de farmaceutische industrie te ver is doorgeschoten, moet ook daaraan paal en perk gesteld worden. Maar dat wil Anneke Bleeker allemaal niet, Anneke Bleeker wil een wereld zonder ook maar enig medicijn, want Anneke Bleeker leeft in het complot dat alle medicijnen in welke vorm of voor welk doel dan ook, altijd per definitie SLECHT zijn. Alles wat niet uit ons eigen tuintje komt, deugt niet. In Anneke’s wereld gaan kankerpatiënten onherroepelijk dood aan hun ziekte, want ze mogen alleen maar kruidjes die Anneke zelf verzameld heeft en homeopathie en dergelijke en anders niks.

  Anneke Bleeker is niet alleen oliedom, ze is ook nog eens flink van het padje af.

  Beste Jaron Harambam, zoek svp een ander voorbeeld dan Anneke Bleeker!

 73. Renate says:

  Ook in dit geval zou je min of meer kunnen denken aan het citaat van Orac, dat ik eerder in een ander onderwerp heb gebruikt.

  As I’ve said time and time again, science-based medicine has its flaws. It sometimes holds on to old treatments longer than it should based on evidence and sometimes leaps too quickly at new treatments based on insufficient evidence. It’s expensive, and the system that has been built up to administer it is inefficient and unwieldy. Meanwhile pharmaceutical companies can have too much influence. However, the flaws in SBM do not mean that naturopathy or other “alternative” treatments work.

  bron: http://scienceblogs.com/insolence/2012/08/14/naturopathic-cancer-treatments-versus-reality/
  Het is misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar in dit geval komt het er in feite op neer dat het feit dat er kritiek kan worden geleverd op bepaalde aspecten van de farmaceutische industrie, dit niet wil zeggen dat de complottertjes dus maar serieus moeten worden genomen. Hooguit zou je misschien beter in kunnen spelen op de angsten van mensen, die wel degelijk bestaan.
  Een probleem is natuurlijk dat mensen vaak maar weinig gevoel voor cijfers hebben, zeker als het om risico’s gaat.
  We hoeven maar te kijken naar het asbestgedoe in Utrecht, of de angst voor de vermeende gevaren van straling. Het grappige is in zekere zin dat je mensen die zich vreselijk druk maken over het asbest dat is vrij gekomen, of over de mogelijke gevaren van een UMTS-antenne, of een bovengrondse elektriciteitskabel, wel vrolijk hun sigaretje staan te roken, waarvan de gezondheidsrisico’s bewezen zijn en in het geval van het vrijgekomen asbest, ook nog groter zijn.

 74. LK says:

  Het bewijst maar weer eens dat ook hoogopgeleide mensen (of misschien zelfs ‘vooral’ hoogopgeleide mensen) volledige onzin kunnen uitkramen. Wil hij nu beweren dat de media onterecht mw. Bleeker als een beetje gek afschilderden? Was zij het zelf niet die toegaf dat ze dacht dat de Illuminati en uiteindelijk de Joden erachter zitten? Geef eens één goede reden waarom de media dat wandelende vat vol wanen serieus had moeten nemen? Echt, weer zo’n socioloog die van de hoed noch de rand weet, maar wel graag wil publiceren. Ga je schamen, man… Het laatste waar we op zitten te wachten is een wetenschap gesponsord door de waan van de dag…

  (En ja, ik weet dat hij promoveert op complot-denkers en de interactie met kennisinstituten, maar hij heeft ook een bijzondere voorliefde voor wetenschapsfilosofie en ik hoor nu zelden een wetenschapsfilosoof iets echt zinnigs zeggen. Ik laat mij graag van het tegendeel overtuigen, overigens…)

 75. JennyJo says:

  en ik hoor nu zelden een wetenschapsfilosoof iets echt zinnigs zeggen.

  Oh, ik ken er wel een paar die ik tamelijk zinnig vind. Maar het belang van het vak moet nu ook weer niet overdreven worden. Mensen denken vaak dat wetenschapsfilosofie een soort van Hoge Ordebewaarder is van het wetenschappelijk bedrijf en dat wetenschap pas echt wetenschap is als de wetenschapsfilosofie er zijn goedkeuring over uitgesproken heeft. Ik noem dat altijd het “Solms-effect” (Uit Erik of het Klein Insectenboek: een hommel die filosoof beweert te zijn brengt hem (Erik) naar een hotel, gemaakt uit een groot slakkenhuis dat gerund wordt door een slak. Daar doet hij alle gasten versteld staan met zijn kennis over de insectenwereld, geleerd uit zijn boek, Solms’ Beknopte Natuurlijke Historie. Dit leidt echter tot een onverwacht effect: niemand durft nu nog iets doen tot het zeker is dat het ook in het boek staat. De hele boel loopt in het honderd, terwijl Erik juist zegt dat iedereen zijn instinct moet volgen.) http://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_of_het_klein_insectenboek_(boek)

 76. wilmamazone says:

  JJ:

  Anneke Bleeker is niet alleen oliedom, ze is ook nog eens flink van het padje af.

  Beste Jaron Harambam, zoek svp een ander voorbeeld dan Anneke Bleeker!

  LK:

  Geef eens één goede reden waarom de media dat wandelende vat vol wanen serieus had moeten nemen? Echt, weer zo’n socioloog die van de hoed noch de rand weet, maar wel graag wil publiceren. Ga je schamen, man… Het laatste waar we op zitten te wachten is een wetenschap gesponsord door de waan van de dag…

  Anneke Bleeker en Jaron Harambam gehad, maar niemand die zich stoort aan de ongenuanceerde uitspraken van Huub Schellekens die de basis is van de discussie in deze draad? Met o.a.:

  “Medicijnfabrikanten krijgen geld voor gebakken lucht” kopt het artikel sensationeel. En even verderop: “de ontwikkeling van een weesgeneesmiddel kost eigenlijk geen drol”.

  Die had zich wat mij betreft ook wel wat zorgvuldiger uit mogen drukken/op de vingers getikt mogen worden. Op deze manier vind ik het hoofdzakelijk stemmingmakerij, want is het inderdaad zo dat het onderzoek naar, het produceren en de logistiek van weesgeneesmiddelen geen drol kost/hoeft te kosten? Bovendien gaat het er ook om en over dat de huidige medicatie tegen b.v. de ziekte van Pompe onvoldoende werkzaam blijkt.

  Laat iig duidelijk zijn dat Schellekens niets moet hebben van anti-vaccinanten, dus ook niet gelukkig is/kan zijn met Anneke Bleeker:
  http://www.kwakzalverij.nl/396/Kritisch_prikken

 77. JennyJo says:

  Ik ben het helemaal met je eens wat de uitspraken van Schellekens betreft. Misschien kost het ontwikkelen van weesgeneesmiddelen de farma niet veel omdat het zwaar gesubsideerd wordt? Maar dan mag het dus ook niet voor veel geld verkocht worden. Maar ik zit nu gissen en dat is nou net het probleem. Misschien kan Schellekens eens wat van zijn beweringen onderbouwen. *zucht*

 78. wilmamazone says:

  JJ:

  Misschien kan Schellekens eens wat van zijn beweringen onderbouwen. *zucht*

  Het artikel : ‘Medicijnfabrikanten krijgen geld voor gebakken lucht’ begint met de intro:
  De farmaceutische industrie misbruikt octrooien om medicijnen te kunnen uitmelken tegen exorbitante prijzen, zegt Huub Schellekens. De machtige lobby van deze bedrijven rijkt tot in de Tweede Kamer.

  En kijk eens wat we hier hebben! Waarom is dit b.v. niet in het artikel verwerkt/ moet je dat zelf opzoeken?:
  http://www.nefarma.nl/website/dialoog/octrooibescherming

  Octrooibescherming
  ‘Een door de overheid aan een persoon of vennootschap verleend exclusief recht tot het (gedurende zekere tijd) maken of verkopen van een industrieel product.’ Dat is volgens Van Dale de officiële betekenis van een octrooi. Het eigendomsrecht dat wordt toegekend aan iemand die een nieuwe uitvinding heeft gedaan, is volgens velen de levensader van de innovatieve farmaceutische industrie. Immers, tussen de eerste ontdekking van een mogelijk werkzame stof en de productie van een werkend geneesmiddel zit veel tijd en zo mogelijk nog veel meer geld. Om dat geïnvesteerde geld te kunnen terugverdienen (en mogelijk opnieuw te kunnen investeren), is een bepaalde periode van ‘alleenrecht’ voor de maker onontbeerlijk. In deze dialoog verdedigt Bert Oosting, deskundige op het gebied van intellectueel eigendom en octrooien, die stelling tegen een aanval van buitenaf. Hoogleraar innovatie en farmaceutische wetenschappen Huub Schellekens (tevens lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) meent namelijk dat octrooibescherming juist de bijl is aan de wortel van de innovatie in medicijnenland.

  En als ik hier de eindquote van Schellekens lees, ga ik zowat over mijn nek:

  Schellekens begrijpt dat zijn toekomstbeeld niet direct op veel bijval in de industrie kan rekenen, al wijst hij erop dat hij bij internationale congressen soortgelijke geluiden steeds vaker tegenkomt. “Ik denk dat iedereen diep in z’n hart wel overtuigd is dat er iets fundamenteel mis zit. Het systeem is dichtgeslibd. Ik wil dat weer op gang brengen, op een goed doordachte manier. Dat hoeft niet per se mijn manier te zijn. Ik zoek vooral een goede tegenstander in het debat; iemand die mijn ideeën onderuit haalt met goede, sluitende argumenten. Die heb ik nog niet gehoord.”

  (vet door mij)

  Dat recente artikel in de Volkskrant is een goed doordachte manier volgens zijn evangelie? In mijn ogen ben je dan toch niet meer dan een hooggeschoolde roeptoeter.

 79. JennyJo says:

  Ja hoor, heel doordacht, de lezers mogen zelf de onderbouwingen erbij zoeken. Ik word er zo moe van en ik was vanochtend al zo moe.

 80. wilmamazone says:

  Vervolg op deze post:

  VUmc onder verscherpt toezicht inspectie

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het VUmc onder verscherpt toezicht gesteld. Dat heeft de IGZ zojuist bekendgemaakt. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in het bestuurlijk optreden van de directie in het slepende conflict tussen medisch specialisten in het Amsterdamse ziekenhuis, en maakt zich zorgen over het risico voor de patiëntveiligheid.

  Update 18:00
  http://nos.nl/artikel/409221-vumc-schort-longoperaties-op.html

  VUmc schort longoperaties op

  Het VU medisch centrum voert tijdelijk geen longoperaties uit. Het Amsterdamse ziekenhuis wil de Inspectie voor de Gezondheidszorg daarmee de ruimte geven een onderzoek uit te voeren naar het conflict tussen artsen op de afdeling. Het ziekenhuis zegt in een persverklaring het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien.

  eindquote:

  Zodra het onderzoek van de IGZ is afgerond en het tijdelijk verscherpte toezicht is opgeheven, worden de operaties weer hervat.

 81. Renate says:

  Het is een hele geruststelling dat de problemen bij het VUmc zich lijken te beperken tot de longafdeling. Daarvoor hoef ik in ieder geval niet naar het VUmc.

 82. DaSilva says:

  Ik ben het helemaal met je eens wat de uitspraken van Schellekens betreft. Misschien kost het ontwikkelen van weesgeneesmiddelen de farma niet veel omdat het zwaar gesubsideerd wordt? Maar dan mag het dus ook niet voor veel geld verkocht worden. Maar ik zit nu gissen en dat is nou net het probleem. Misschien kan Schellekens eens wat van zijn beweringen onderbouwen. *zucht*

  Op onderstaande site staat heel veel informatie over weesgeneesmiddelen.

  http://www.orpha.net/national/NL-NL/index/over-weesgeneesmiddelen/

 83. JennyJo says:

  Weesgeneesmiddelen (orphan drugs) zijn geneesmiddelen die bedoeld zijn voor de behandeling van ziekten die zo zeldzaam zijn dat de ontwikkeling van deze geneesmiddelen, onder normale markt omstandigheden, niet interessant is voor de farmaceutische industrie, omdat de kleine afzetmarkt die deze ziekten representeren de farmaceutische industrie niet in staat stelt om het kapitaal, geïnvesteerd in het onderzoek en de ontwikkeling van het product, terug te verdienen.

  Dat snap ik dan dus niet, wat de uitspraken van Schellekens betreft, want die beweert dat de ontwikkeling van een weesgeneesmiddel “eigenlijk geen drol” kost. Op welke informatie baseert hij zijn bewering? En als het waar is, waarom is die situatie dan al die tijd gedoogd, ten koste van de belasting- premiebetaler?

  Iemand (Schellekens bijvoorbeeld) kan wel wat roepen, maar dan wil ik ook wel graag de feiten er bij.

 84. Renate says:

  Hier ook nog een interessant stuk over de kosten van medicijnen. Ik vind het een beetje te lang om te vertalen, of misschien ben ik er te lui voor, terwijl het ook niet echt m’n competentie is.
  http://blog.psiram.com/2012/08/wieviel-kostet-ein-medikament/

  Edit WMZ: uit spamfilter om 11:56

 85. DaSilva says:

  Hier krijgt Schellekens even flink wat feitjes rond de oren, i love it!

  http://www.nefarma.nl/nieuwsberichten/website/2012/08/octrooien-helpen-gezondheidszorg-vooruit

  Belangrijk is uiteraard wel dat de octrooidiscussie wordt gevoerd aan de hand van de juiste cijfers. Zo ligt het kostenaandeel van geneesmiddelen binnen de totale zorguitgaven in Nederland al jaren stabiel rond de negen à tien procent. Dat de zorgkosten dus vooral zo hard stijgen door een groeiende geneesmiddelenpost, zoals hoogleraar Huub Schellekens afgelopen zaterdag in de Volkskrant heeft laten optekenen, is volgens Nefarma klinkklare onzin. Geneesmiddelenbedrijven hebben in Nederland opgeteld een jaarlijkse omzet van zo’n vijf à zes miljard euro; daar zijn de kosten van patentloze medicijnen bij inbegrepen. Weesgeneesmiddelen maken slechts een fractie uit van deze kosten. Schellekens betoogt echter dat Nederland ieder jaar meer dan het dubbele, namelijk tien tot twaalf miljard euro, uitgeeft aan geneesmiddelen.

  Per hoofd van de bevolking geven we ongeveer 350 euro per jaar aan geneesmiddelen uit. Hiermee behoren we tot de drie EU-landen met de laagste geneesmiddelenconsumptie per inwoner.

 86. wilmamazone says:

  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/22/bestuur-vumc-peinst-niet-over-vertrek-veiligheid-patienten-altijd-prioriteit/

  Schippers vindt situatie VUmc niet acceptabel, maar bestuur verroert zich niet

  Minister Schippers van Volksgezondheid vindt het onacceptabel hoe lang het VUmc al problemen met ruziemakende chirurgen. Het bestuur van het Amsterdamse ziekenhuis is op zijn beurt verontwaardigd dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg het ziekenhuis onder verscherpt toezicht heeft gesteld. Bestuursvoorzitter Elmer Mulder en bestuurder Wouter van Ewijk noemen de maatregel “onterecht” en menen dat deze “om politieke redenen” is opgelegd “om haar eigen straatje schoon te vegen”.

  eindquote:

  Oud-minister Cees Veerman – voorzitter van de raad van toezicht van het VUmc – noemt de roep om het aftreden van het bestuur “een voorspelbare standaardreactie dat er koppen zouden moeten rollen.

  “Ik wil de kwestie niet bagatelliseren, maar we moeten de zaak niet groter maken dan het is. Het is niet zo dat iedereen in het ziekenhuis nu ruzie met elkaar heeft. Het gaat om één afdeling en die is nu on hold. Er is wijsheid en kalmte nodig om te zien welke maatregelen nodig zijn.”

 87. LK says:

  Wat ik overigens weer raar vind is dat de klokkenluiders, een longchirurg en een longarts, verplicht thuiszitten met een spreekverbod. Zou zoiets rechtsgeldig zijn? Je bent als arts toch verplicht je mond open te trekken als patienten in gevaar komen?

  Zie:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3302999/2012/08/18/VU-Conflict-maakt-longafdeling-VU-onveilig.dhtml
  18/08/12

  VU: Conflict maakt longafdeling VU onveilig

  “De patiëntveiligheid op de longafdeling in het VU medisch centrum is in het geding als gevolg van slepende interne conflicten. Twee klokkenluiders, een longarts en longchirurg, zitten met een spreekverbod thuis. Sommige patiënten worden al doorverwezen naar een ander Amsterdams ziekenhuis.”

 88. wilmamazone says:

  22 augustus 2012
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/119579/Profiel-VUmctopman-Elmer-Mulder-wankelt.htm

  Profiel: VUmc-topman Elmer Mulder wankelt

  Nu de Inspectie voor de Gezondheidszorg het VU medisch centrum onder verscherpt toezicht heeft gesteld, lijken de dagen van Elmer Mulder als bestuursvoorzitter van het Amsterdamse ziekenhuis geteld. Door een reeks van incidenten brokkelde de reputatie van Mulder als een topbestuurder in de zorg het afgelopen jaar in sneltreinvaart af. Daarvoor in de plaats kwam een beeld van een bestuurder met weinig daadkracht en een gebrekkig inschattingsvermogen.

  Hier staat o.a. ook te lezen waar het allemaal mee begon:
  Lees ook:
  •VUmc onder verscherpt toezicht inspectie (Medisch Contact, 21 augustus 2012)
  •‘VUmc zou longafdeling moeten sluiten’ (Medisch Contact, 20 augustus 2012)
  •IGZ: VUmc reageerde slecht op calamiteit (Medisch Contact, 6 december 2011)
  •Incident zet ic-samenwerking VUmc op scherp (Medisch Contact, 28 november 2011)
  •Dossier VUmc

 89. Renate says:

  Mag ik nu eens duidelijkheid hebben? Hoe veilig, of onveilig is het VUmc? Het is het enige ziekenhuis dat ik regelmatig bezoek en bij bepaalde klachten ben ik toch op dit ziekenhuis aangewezen.

 90. wilmamazone says:

  Mag ik nu eens duidelijkheid hebben? Hoe veilig, of onveilig is het VUmc? Het is het enige ziekenhuis dat ik regelmatig bezoek en bij bepaalde klachten ben ik toch op dit ziekenhuis aangewezen.

  Ik denk dat het VUmc op dit moment niet meer of minder onveilig/veilig is dan welk ander ZH dan ook. Er zijn al regelingen getroffen om longpatiënten -indien nodig- in andere A’damse ZH op te vangen, dus ook die hoeven geen beren op hun weg te zien.

 91. wilmamazone says:

  Er gaat alvast ’n kop rollen, maar of het de juiste is?:
  http://nos.nl/artikel/409771-vumc-ontslaat-klokkenluider.html

  ‘VUmc ontslaat klokkenluider’

  Een van de twee artsen hun zorgen uitten over ruzies binnen het VU Medisch Centrum is ontslagen. Dat meldt De Volkskrant (link red.). Het gaat om longarts en hoogleraar Piet Postmus.

  “Het bestuur heeft aangekondigd verbetermaatregelen te treffen. Dit is de eerste”, verklaarde de woordvoerder het ontslag aan de krant.

  Bericht aangepast 12:07

 92. wilmamazone says:

  De Telegraaf met een anekdote in de papieren krant:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12811924/__VUmc__hard_ingrijpen_niet_voorzien__.html

  VUmc: hard ingrijpen niet voorzien

  Het raad van bestuur van het VU medisch centrum zegt niet opzettelijk de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niet te hebben geïnformeerd over opnieuw ruziënde artsen.

  Volgens Cees Veerman, voorzitter van de raad van toezicht die de raad van bestuur kan wegsturen, komt er binnen een paar dagen een oplossing.

  eindquote:

  In De Telegraaf staat echter vandaag een verhaal over het in de ogen van een familielid verloren falende afdeling Intensive Care, waarbij het personeel welwillend was. Maar de hogeren in rang wilden volgens hen niet luisteren of overleggen met een klokkenluidende arts.

  Lees op pagina 5 het ingrijpende verhaal dochter Ellen de Wit die haar vader verloor op de ic van het VU medisch centrum en hoe “klokkenluidende” longarts Rick Paul vergeefs probeerde deze familie te helpen.

 93. Renate says:

  Dan mag ik dus blij zijn dat mijn problemen niet met m’n longen te maken hebben. Voor problemen met m’n urinewegen kan ik alleen maar bij het VUmc terecht, dus ik mag blij zijn dat de problemen zich niet op die afdeling afspelen.

 94. LK says:

  @Renate, welnee. Als je naar een longarts in het VUmc gaat, word je prima geholpen. Hetzelfde geldt voor de chirurgen. De problemen ontstaan blijkbaar alleen als er een patient komt met discipline-overstijgende problematiek, waarbij er overlegd moet worden tussen de longartsen, chirurgen en intensivisten. Dan ben je echt heel ziek en kun je niet hier op cryptocheilus’ weblog posten…

  Overigens vind ik het bizar dat Postmus is ontslagen. Ik zou graag willen weten waarom dat is. Het kan toch niet zo zijn dat iemand ontslagen wordt omdat hij op legale wijze een instantie inlicht, wat zijn plicht als arts is als patiënten gevaar lopen? Eerlijk gezegd vind ik het geroep dat het bestuur moet aftreden helemaal niet zo gek. Ze maken grote inschattingsfouten, dan mag je geen tonnen per jaar verdienen…

  Overigens uit die telegraaflink: Wij waren in een on going proces
  Als je zulke rare manegementtaal uitslaat, mogen ze je wat mij betreft meteen ontslaan… Dat ‘ongoing process’ (zoals het correct gespeld wordt), kan natuurlijk tot in den eeuwigheid doorgaan, met alle risico’s voor de patiënten van dien. Echt een non-argument dat alleen maar door iemand uitgesproken kan worden die teveel geld verdient voor helemaal niks doen…

 95. Renate says:

  Ach, het VUmc is niet meer wat het was. Vanaf dat ik er ruim 30 jaar geleden voor het eerst kwam, had ik een vaste arts, die een praatje maakte en wist waar je zoal mee bezig was. In de loop der tijd heb ik wel wat artsen versleten, maar inmiddels heb ik de indruk dat ik bij ieder bezoek weer een andere arts voorgeschoteld krijg en komt het een en ander neer op: bloeddruk meten, wegen, papieren voor bloedonderzoek, receptjes en bloedprikken, waarna ik weer naar huis kan. De enige die ik na 30 jaar nog steeds ken zit op de afdelingsadministratie. Die heeft dan ook een lintje gekregen.

 96. wilmamazone says:

  Tja..met ff een kop laten rollen, ben je er in dit geval niet. Het ‘ongoing process’ wordt niet voor zoete koek geslikt zeg maar.
  http://nos.nl/artikel/410133-van-vollenhoven-lof-voor-postmus.html

  Van Vollenhoven: lof voor Postmus

  Pieter van Vollenhoven vindt dat longarts Piet Postmus van het VU medisch centrum lof verdient en niet moet worden ontslagen.

  “Ik vind het voor de samenleving een buitengewoon slechte zaak. Deze klokkenluider verdient alleen maar lof”, zei Van Vollenhoven. “Als de patiëntveiligheid in het geding is, dan ben ik blij dat deze man de moed heeft om dat te melden.”

  http://nos.nl/audio/410131-van-vollenhoven-longarts-verdient-lof.html

  Audio Voorzitter Pieter van Vollenhoven van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie reageert in Met het Oog op Morgen op het ontslag van longarts Piet Postmus van het VUmc.

 97. LK says:

  @Renate: dat zul je in ieder academisch ziekenhuis meemaken. Dat heeft gewoon te maken met de toegenomen instroom van nieuwe artsen en het feit dat ze opgeleid moeten worden. Patiënten met ingewikkelde multiproblematiek worden door de specialist gezien, de rest wordt gezien door arts-assistenten die tijdens hun opleiding een paar maanden of weken een spreekuur doen en dan weer overgaan naar een ander ziektegebied, zodat ze allerlei soorten patiënten behandelen.

  Wat ik me afvraag, (nu de andere klokkenluider ook vreest voor zijn baan en het bestuur geroepen heeft dat er nog wel meer ontslagen gaan vallen): is er mediation geprobeerd? Ik snap niet dat het bestuur zulke gekleurde, summiere informatie naar buiten brengt, maar niet vertelt wat het al wél gedaan heeft om het conflict op te lossen. Of betekent dat gewoon dat er helemaal niks gedaan is?…
  En je kunt toch niet zomaar mensen ontslaan gezien de strenge arbeidswetgeving die we hier hebben?…

  Ik vind het maar een raar verhaal…

 98. DaSilva says:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3305334/2012/08/23/Gesloten-cultuur-zoals-bij-VUmc-werkt-uiteindelijk-averechts.dhtml

  Als weinig andere ziekenhuizen is het VU Medisch Centrum (VUmc) dol op publiciteit, misschien omdat het altijd tegen het grotere AMC moet opboksen. Dit jaar krijgt het VUmc meer mediabelangstelling dan het ooit had kunnen dromen. Na het debacle rond Eyeworks
  kwam het nieuws dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg het ziekenhuis onder verscherpt toezicht heeft gesteld omdat het cruciale informatie over een conflict heeft achtergehouden.

  Het is evident dat de patiëntenzorg staat of valt met de goede communicatie tussen de artsen en het overige personeel. Bovendien kan de kwaliteit van het werk alleen gehandhaafd of verbeterd worden in een open sfeer waarin collega’s elkaar durven te bekritiseren. Dat geldt voor elke sector, maar zeker voor de gezondheidszorg waar fouten meteen ernstige consequenties hebben.

 99. Renate says:

  Tja, L.K., ik begrijp op zich wel dat het een en ander inherent is aan de dingen die u noemt. Ik vind het hooguit geen echte vooruitgang. Vroeger kwam het regelmatig voor dat een arts in opleiding met m’n specialist mee keek en dat vond ik geen ramp. Ik vind het hooguit vervelend dat het allemaal onpersoonlijker is geworden, terwijl de meeste onderzoekjes (bloeddruk meten, wegen en bloedonderzoek) en het uitschrijven van een receptje, net zo goed door m’n huisarts gedaan kunnen worden. Het zou mij in ieder geval reiskosten besparen.

  Het verhaal over de artsen die nu op non-actief staan en die ontslagen dreigen te worden, lijkt mij wat ingewikkeld. Vermoedelijk zal men het ontslag beargumenteren met verziekte verhoudingen op de afdeling. Ook in andere gevallen zijn klokkenluiders ontslagen, dus die strenge arbeidswetgeving lijkt niet in alle opzichten te werken.
  In De Volkskrant stond ook al een ingezonden brief waarin de arts die nu ontslagen dreigt te worden, als een kei in z’n vak wordt afgeschilderd.

 100. LK says:

  @Renate: Je kunt ook vragen of je terug mag naar de huisarts, als dit echt de enige dingen zijn die er gebeuren moeten. Soms blijven patiënten heel lang onder jaarlijkse controle tegen specialistentarief, terwijl de huisarts dat net zo goed kan doen. Er zitten wel wat haken en ogen aan: als er foto’s of ander aanvullend onderzoek gedaan moet worden, kunnen die beter door de specialist geïnterpreteerd worden, dus dan kun je daar niet weg. De huisarts moet het ook willen: als er veel handelingen gedaan moeten worden die de huisarts niet kan declareren, draait hij/zij verlies en zal hij zeggen dat hij/zij die controles niet kan doen.

  Je hebt mensen met schildklierproblemen die jaarlijks hun hormoonwaarden laten prikken bij de specialist, terwijl dit net zo goed bij de huisarts kan. Dan ben je als patiënt uiteindelijk ook goedkoper uit, want een bezoek aan de specialist is vele malen duurder dan een enkele labbepaling.

  Wat betreft die ontslagen: ik geloof dat alle betrokken artsen keien in hun vak zijn. Anders werk je niet in een universitair ziekenhuis. Waarschijnlijk heeft het bestuur bedacht dat het beter is de klokkenluider te ontslaan, dan de grotere groep artsen die nu lijnrecht tegenover hem staan, want dat scheelt weer zoeken naar nieuw personeel. Hoop echt dat we er meer over te horen krijgen. Voor mij in ieder geval geen reden om voortaan mijn mond maar te houden bij misstanden…

 101. Renate says:

  Tja, als de specialist me om de 2 jaar wil zien, heb ik het gevoel er aan vast te zitten. Dan nog eens in de 5 jaar botmeting, dus ik mag aannemen dat ik dat over 2 jaar weer krijg. Het ziekenhuis heeft vermoedelijk de expertise in huis om het een en ander te beoordelen.

 102. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/410413-deel-bestuur-vumc-opgestapt.html

  Deel bestuur VUmc opgestapt

  Twee van de drie leden van de raad van bestuur van het VU medisch centrum in Amsterdam hebben hun functie neergelegd. Het zijn voorzitter Elmer Mulder en bestuurslid Wouter van Ewijk. Vice-voorzitter Wim Stalman blijft aan.

  Er zijn nieuwe bestuursleden voor het ziekenhuis benoemd. Wie dat zijn, wordt volgende week bekendgemaakt.

  http://nos.nl/video/410438-cees-veerman-over-opstappen-bestuursleden-vumc.html

  Cees Veerman over opstappen bestuursleden VUmc

 103. wilmamazone says:

  Ongoing process nádat de Inspectie voor de Gezondheidszorg het VU medisch centrum onder verscherpt toezicht heeft gesteld. Nu kan opeens wat al eerder handig en verstandig was geweest:

  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/25/raad-van-toezicht-vumc-stelt-extern-onderzoek-in/

  Raad van Toezicht VUmc stelt extern onderzoek in

  De Raad van Toezicht van het VU Medisch Centrum gaat externe deskundigen vragen het functioneren van zowel de leiding als van het toezicht onder de loep te nemen. “Het moet een onafhankelijk opgeschreven feitenrelaas worden, dat ook duidelijk dient te maken of wij zelf goed gefunctioneerd hebben.”

  Dat heeft Cees Veerman, voorzitter van de Raad van Toezicht vanmiddag verklaard tegenover NRC Handelsblad.

  eindquote:

  Twee medisch specialisten die misstanden binnen het VU MC hadden aangekaart, werden door het bestuur naar huis gestuurd: een werd ontslagen, een ander op non-actief gesteld. Wat het aftreden van een groot deel van het bestuur voor gevolgen heeft voor de toekomst van de twee specialisten, is nog onduidelijk. Veerman zei vanmiddag dat het nieuwe bestuur daarover moet beslissen. Hij verwacht dat “komende dinsdag of woensdag” bekend zal worden gemaakt wie het nieuwe bestuur vormt.

 104. DaSilva says:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12834646/__Massale_steun_klokkenluiders_VU__.html

  Longchirurg Rick Paul en longarts Piet Postmus kunnen op massale steun rekenen binnen de VUmc. Zowel collega’s als studenten zijn verbaasd en verbolgen over de manier waarop de leiding van het VUmc van de twee klokkenluiders probeert af te komen.
  “Paul en Postmus zijn geen rancuneuze trouble makers, het zijn geweldige, gewetensvolle en uiterst competente professionals”, zo schrijft hoogleraar Pathologie Wolter Mooi van het VUmc op zijn Facebookpagina. “De dwarsliggers-met-inhoud zijn mijn vrienden, mijn helden.”

  De bewuste facebookpagina:
  https://www.facebook.com/wolter.mooi

 105. Renate says:

  Paragnosten in actie?
  http://nos.nl/artikel/410849-fiets-tanja-groen-gevonden.html
  Of gewoon toeval en de neiging om de feiten achteraf aan te passen? Eerlijk gezegd denk ik het laatste. Er is sprake van een ton of buis met het lichaam van het slachtoffer en men vindt een fiets, die heel misschien van het slachtoffer kan zijn. Hoeveel zwarte damesfietsen zouden er ergens in het water liggen?

 106. wilmamazone says:

  Hier een reportage van L1 over het vinden van de fiets:
  http://www.l1.nl/video/tanja-groen-duikers-vinden-vermoedelijk-fiets-maas-26-augustus-2012

  Tanja Groen: duikers vinden vermoedelijk fiets in Maas – 26 augustus 2012

 107. Renate says:

  Zelfs Jaap Jongbloed was gisteren in ‘Met het oog op morgen’, vrij sceptisch.

 108. wilmamazone says:

  Renate:

  Zelfs Jaap Jongbloed was gisteren in ‘Met het oog op morgen’, vrij sceptisch.

  Ik mag aannemen over het vermoedelijk vinden van de fiets van Tanja Groen en de rol daarbij van de wichelroedeloper?

 109. wilmamazone says:

  Ik heb het nu iig te doen met de ouders van Tanja.
  Met audiofragment:
  http://www.l1.nl/nieuws/188742-ouders-fiets-van-tanja

  Ouders: ‘Fiets is van Tanja’

  Ook de ouders van Tanja Groen denken dat de fiets die zondag uit de Maas is gehaald van hun dochter is.

  Tegen RTV Noord-Holland zeiden ze dat de gevonden fiets dezelfde kenmerken heeft als die van Tanja. Na de vondst hebben ze weer een sprankje hoop dat het lichaam van hun dochter gevonden wordt.

  De fiets werd….

 110. Renate says:

  Inderdaad, het gaat over de fiets. Ik heb uiteindelijk te doen met alle ouders die hun kind verliezen en zeker als er geen lichaam gevonden is. Dat men hoop blijft houden en dat die hoop er misschien ook voor zorgen dat men zich aan iedere strohalm vastklampt vind ik dan ook zeer begrijpelijk.
  Blijft natuurlijk staan dat veel fietsen erg op elkaar lijken, zeker als ze een tijd in het water hebben gelegen.

 111. wilmamazone says:

  Blijft natuurlijk staan dat veel fietsen erg op elkaar lijken, zeker als ze een tijd in het water hebben gelegen.

  De fiets vertoonde wel enkele kenmerken die de spoeling al een stuk dunner maakt, maar wellicht kan het NFI uitkomst bieden:
  http://www.limburger.nl/article/20120827/REGIONIEUWS01/120829464/1056#Uit_Maas_opgedoken_fiets_Groen_naar_NFI

  De fiets die duikers zondag uit de Maas in Maastricht boven water haalden en zou hebben toebehoord aan de vermiste Tanja Groen, is naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebracht. Dat maakte de politie maandag bekend.

 112. Renate says:

  Vraag is natuurlijk om welke kenmerken het gaat. Bovendien blijft het wat mij betreft vooral toeval dat de paragnost, of wichelroedeloper, de plek heeft aangewezen waar de fiets is gevonden. Het heeft in mijn optiek toch weinig te maken met het hebben van een speciale gave.

 113. wilmamazone says:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/119835/Website-voor-steunbetuigingen-Postmus.htm

  Website voor steunbetuigingen Postmus

  Voorstanders van een terugkeer van de geschorste longarts Piet Postmus van het VUmc hebben een website geopend, waarop medestanders hun steunbetuigingen kunnen zetten.

  eindquote:

  Onder de inmiddels tientallen reacties op de website staan ook steunbetuigingen van werknemers en collega-artsen van het VUmc. ‘Voor de afwezigheid van Piet schieten woorden tekort’, schrijft bijvoorbeeld longarts Anco Boonstra, die al vijftien jaar met Postmus samenwerkt. De specialist omschrijft het ontslag als ‘onbegrijpelijke actie van de leiding van ons VUmc ’. Boonstra wil zijn bijdrage wel toelichten, maar mag dat niet van het ziekenhuis.

  •Website Postmus: steunpietpostmus.wordpress.com

 114. LK says:

  ‘Boonstra wil zijn bijdrage wel toelichten, maar mag dat niet van het ziekenhuis’= epic.

  Geniaal, een spreekverbod hebben, en die op deze wijze weten te omzeilen (want: je mag niet met de pers praten, maar dit mag natuurlijk wel).

 115. LK says:

  ‘die verbod’, mag mn Nederlands wel weer eens bijspijkeren…

 116. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/411788-nieuwe-bestuurders-voor-vumc.html

  Nieuwe bestuurders voor VUmc

  Met de benoeming van Fred Plukker en Frans Corstens heeft het Amsterdamse ziekenhuis VUmc weer een voltallig bestuur. Vrijdag stapten de bestuurders Mulder en Van Ewijk op. Vice-voorzitter Wim Stalman bleef aan.

  Fred Plukker (1948) is klinisch psycholoog. Hij werkte eerder als interim-manager bij het Deventer Ziekenhuis, de St. Maartenskliniek in Nijmegen en het Westfriesgasthuis in Hoorn.

  Frans Corstens was internist, en daarna specialist nucleaire geneeskunde in het UMC St. Radboud in Nijmegen. De laatste 4 jaar was hij vice-voorzitter van de raad van bestuur daar.

 117. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/412119-longarts-spant-kort-geding-aan.html

  Longarts spant kort geding aan

  De op non-actief gestelde longarts Piet Postmus heeft een kort geding aangespannen tegen het VU medisch centrum. Volgens zijn advocaat wil hij zo snel mogelijk weer aan het werk. Vrijdag dient het kort geding bij de rechtbank in Amsterdam.

 118. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/412609-kort-geding-arts-vumc-van-de-baan.html

  Kort geding arts VUmc van de baan

  Het Amsterdamse ziekenhuis en de arts gaan met elkaar in gesprek. Dat heeft Tijmen Noordoven gezegd, de advocaat van Postmus.

 119. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/412601-no-cure-no-pay-voor-geneesmiddel.html

  ‘No cure no pay voor geneesmiddel’

  Minister Schippers van Volksgezondheid neemt een advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over ‘no cure, no pay’ voor een astma-geneesmiddel over. Als een individuele patiënt geen baat heeft bij het medicijn, zijn de kosten voortaan voor rekening van de fabrikant. Het is voor het eerst dat een medicijn vergoed gaat worden op basis van deze methode.

  Het CVZ heeft onlangs afspraken gemaakt met patiënten, longartsen en fabrikant Novartis van het astma-geneesmiddel over ‘no cure, no pay’. Het medicijn Xolair slaat bij ongeveer eenderde van de patiënten niet aan, wat veel geld kost.

  eindquote:

  (..) Producenten krijgen er nu belang bij dat een geneesmiddel alleen aan patiënten wordt voorgeschreven bij wie het middel waarschijnlijk aanslaat, omdat ze voor de kosten opdraaien als dat niet zo is.

 120. wilmamazone says:

  Bij Tros Radar kan ik er nog niets over vinden, maar dit wordt aangekondigd bij KNMP:

  “Wondermiddel” tegen kanker in TROS Radar

  Het is ongelooflijk, maar ze zijn er nog steeds. Mensen die een wondermiddel tegen kanker verkopen en die je adviseren vooral niet naar de dokter of apotheker te luisteren.

  TROS Radar ging op bezoek bij een therapeut die aanraadde eerst haar middel te gebruiken, omdat je “altijd nog naar het reguliere circuit kunt”. De dame geeft bovendien toe………

  eindquote:

  Maandagavond 3 september 2012 geeft de TROS Radar uitvoerig verslag. In de uitzending geeft Annemieke Horikx van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP commentaar.

  U bekijkt de uitzending op Nederland 1, 20.30 uur.

 121. Renate says:

  Voor deze dame is dit misschien een interessant stukje:
  http://anaximperator.wordpress.com/2012/08/08/there-is-no-time-to-wait-for-alternative-cancer-therapy-to-work/
  Eerst een onbewezen wondermiddel proberen, voor je naar het reguliere circuit gaat, kan er voor zorgen dat de kanker zo ver is doorgewoekerd dat het reguliere circuit machteloos is.

 122. wilmamazone says:

  Inmiddels blijkt dat het om een of andere wonderzalf gaat:
  http://www.trosradar.nl/uitzending/laatste-uitzending/aflevering/03-09-2012/wonderzalf/
  Het is ongelooflijk, maar ze zijn er nog steeds. Mensen die een illegaal wondermiddel tegen kanker verkopen en die je adviseren vooral niet naar de dokter te luisteren. Wij vonden een heel bont voorbeeld. Het Openbaar Ministerie laat het er niet bij zitten.

  Ben ik benieuwd wat Tros Radar een heel bont voorbeeld vindt van kankerkwakzalverij,en of dat tot zijn recht komt in de uitzending omdat er pakweg maar zo’n 9 à10 minuten besteed wordt aan een item.

  Op het forum ook een item over de wonderzalf en zonder te weten waar het precies om en over gaat, weten sommigen nu al het fijne daarvan. Dat wordt nog wat eer het maandagavond is:
  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=128&t=122728

  Bericht 4 sept. aangepast vanwege niet meer werkende link.

 123. JennyJo says:

  Ja, dit waarschijnlijk: Cansema, of “black salve”. Heel naar spul, het kan enorme diep-ingevreten wonden veroorzaken en het is waardeloos tegen kanker. Gevaarlijke rotzooi.

 124. Renate says:

  Twee verschillende stukjes met reacties over hetzelfde onderwerp. De mooiste reactie zag ik bij de reacties bij de eerste link over het feit dat kankerpatiënten daar toch niet intrappen. Tja, helaas liggen de kerkhoven vol met patiënten die naar de kwakzalvers luisterden en niet naar echte artsen wilden luisteren.

 125. wilmamazone says:

  Vervolg op het verhaal van Tanja Groen Vanmorgen is er daadwerkelijk een buis in de Maas gevonden en opgetakeld door amateurs:
  http://www.l1.nl/nieuws/189351-kritiek-op-aanpak-zoektocht-tanja-groen

  Kritiek op aanpak zoektocht Tanja Groen

  Een woordvoerder van de politie zegt in een reactie te willen wachten op de uitslag van het NFI-onderzoek naar de fiets, die vorige week op dezelfde plek werd gevonden. Ook de buis die vandaag is gevonden, wordt eerst onderzocht op menselijke resten. Pas als die fiets van Tanja Groen blijkt te zijn of de buis inderdaad sporen bevat, neemt de politie verdere stappen.

  Volgens de woordvoerder heeft de zaak wel hoge prioriteit.

  De Limburger kwam vandaag nl met dit bericht: ‘Buis heeft verband met zaak Tanja Groen’

  Duikers hebben op aanwijzing van een paragnost in de Maas ten zuiden van Maastricht een buis met aan twee kanten dichtgeknoopt zwart plastic gevonden. Volgens oud-agent Huub Beijers, die ook betrokken was bij de zoekactie naar de vorige week gevonden fiets, heeft de buis ‘zeker iets te maken met de zaak Tanja Groen’.

 126. wilmamazone says:

  Vervolg op bericht over zwarte zalf
  Ik voorspelde al dat het in de reacties bij Tros Radar nog wat zou worden eer het maandagavond is en ja hoor. Op het forum valt het nog reuze mee, maar onder het bericht van de uitzending is het weer bar en boos. Op deze pagina een reactie van Ron Fonteine, ene Leny met reclame voor überkwak Burzynski en ‘ons aller’ Ton ‘Bicaton’ Claessen van de WWK pakt uit met vier spamberichten die volgeplemt staan met de ene onzin na de andere.

  Op die plek kan niets aangemeld worden voor moderatie, de mods bij Tros Radar laten sowieso te wensen over (understatement), dus de volksverlakkerij/reclame zal vast onverkort blijven staan.

  Er zijn van die momenten dat ik denk dat ik maar beter emmertjes water naar de zee kan gaan dragen en dit is er een van.

 127. Renate says:

  Vaak lijkt het inderdaad op vechten tegen de bierkaai om op dit soort berichten te reageren. Niet alleen worden de verstandige reacties ondergesneeuwd door de reacties van kwakaanhangers, die vaak een complete diarree aan berichten produceren, zie bijvoorbeeld die Ton Claessen, die kans ziet om 4 berichten achter elkaar te plaatsen, maar je loopt misschien ook het risico dat je misschien geband wordt, omdat je de consensus verstoord.

 128. JennyJo says:

  Walgelijke mensen daar op dat Trosforum, oncologen die een “license to kill” hebben, hoe verzinnen ze het. Mensen die zoiets zeggen hebben een psychiater nodig, totaal gestoord dat volk.

 129. Renate says:

  Ja, als je ziet wat de kwakaanhangers roepen, dan zakt je broek wel af. Het maakt me ook vaak behoorlijk kwaad, zeker als je dan ook nog ziet hoe men allerlei dingen verdraait, zodat ze in het eigen voordeel gebruikt kunnen worden. Elke misstand wordt gebruikt om de reguliere medische wetenschap in diskrediet te brengen, terwijl de kwakverkopers natuurlijk boven alle twijfel verheven zijn, ook als hun ideeën met elkaar in tegenspraak zijn.

 130. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/414204-kwakzalfster-aangehouden.html

  Kwakzalfster aangehouden

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de politie hebben een vrouw aangehouden die ervan wordt verdacht dat ze met de zwarte verkoop van zalf en pillen de gezondheid van klanten in gevaar heeft gebracht. De vrouw van 52 jaar is zaterdag na verhoor vrijgelaten, maar ze blijft verdachte.

  In de woning en een bedrijfspand van de vrouw zijn potjes zalf en pillen in beslag genomen. Ook de administratie is meegenomen. De vrouw wordt er verder van verdacht dat ze mensen weghoudt van de reguliere gezondheidszorg. Ook wordt ze verdacht van oplichting.

  eindquote:

  Vanavond besteedt Radar op Nederland 1 aandacht aan de kwakzalfster. Het OM hield de vrouw direct na de opname van het programma aan, omdat het bang was dat de pillen en zalf na de uitzending van Radar verdwenen zouden zijn.

 131. Renate says:

  Van de reacties bij Radar zakt m’n broek werkelijk af. Ton Claessen komt met Anneke Bleeker en Gezond Verstand Avonden. Ik weet niet wat ik onder Gezond Verstand Avonden moet verstaan, maar in combinatie met Anneke Bleeker kun je het Gezond Verstand beter tussen aanhalingstekens zetten.
  Ik heb geen zin om het aantal positieve en negatieve reacties tegen elkaar af te wegen. M’n eerste indruk is dat de kwakaanhangers in de meerderheid zijn.
  Ook Niburu wordt er door verschillende mensen bijgesleept
  Ene Henk komt met de volgende reactie:

  Wat vreemd dat alleen de negatieve berichten op pagina 1 blijven staan??

  RUIKT NAAR EEN EENZIJDIG, NEGATIEF VERHAAL!!!

  Op dit moment zie ik op pagina 1 8 reacties van mensen die de kwakkers min of meer goed praten en 2 (waaronder ondergetekende) die het er niet mee eens zijn.

  Deze reactie van een zekere Robert is ook mooi:

  Ik hken dit middel niet maar:
  Chemokuur is verdund mosterdgas, chemisch wapen, nee dat is zeker geen kwakzalverij en puur wetenschappelijk ontwikkeld, hou toch op met je medische wetenschap, die laatste 200 jaar is maar een stipje in de geschiedenis van de geneeskunst. Niet alles was slecht.

  Tja, wat moet je daar nu van zeggen. Mijns inziens gaat het om het resultaat. Als men bij een bepaald product merkt dat het kankercellen harder aanpakt dan gewone cellen, dan is het niet meer dan logisch dat je op dat effect probeert voort te borduren.

  En op het “niet alles was slecht”, kun je alleen maar antwoorden dat datgene wat goed was, een plekje in de reguliere medische wetenschap heeft gekregen.

  Maar ja, sommige mensen willen het altijd voor de underdog opnemen en hebben een afkeer van alles wat groot en machtig lijkt te zijn. Ook als die underdog een oplichter is, sluit men daar liever de ogen voor.

  En natuurlijk komt men weer aanzetten met de vrijheid om zelf te kiezen. Waarom zouden we eigenlijk oplichters nog vervolgen? Als iemand een ondeugelijke auto heeft gekocht, dan wordt er ook moord en brand geschreeuwd. Waarom eigenlijk? De mensen moeten toch de vrijheid hebben om zelf te kiezen? Als iemand een huis koopt, dat in elkaar stort als er een deur wordt dicht gedaan, dan heeft hij in ieder geval de vrijheid gehad om zelf te kiezen en dan moet hij dus niet klagen.

  Vrijheid om zelf te kiezen in de gezondheidszorg? Prima, maar alleen vergoeden waarvan bewezen is dat het werkt. En zolang er gehaaide kwakverkopers zijn die hun slachtoffers tot de laatste cent uitzuigen en die doden op hun geweten hebben, zoals dit verhaal:
  http://www.ariplex.com/ama/amamiche.htm
  moet daar tegen gestreden worden. Wanhopige mensen zijn namelijk een gemakkelijke prooi voor dit soort oplichters, zeker als ze geconfronteerd worden met nare verhalen van andere kankerpatiënten.

 132. Renate says:

  En ja hoor, nog meer reacties van kwakaanhangers, die het over een heksenjacht hebben en beweren dat kanker allang te genezen is. Er is nauwelijks tegenop te reageren.

 133. wilmamazone says:

  Ik heb inmiddels het item over ‘wonder’zalf van Tros Radar gezien en ze hebben er werk van gemaakt. Staat nog niet online.

  Er is inmiddels wel een update met daarin de oproep van het OM aan slachtoffers om zich te melden en een schriftelijke verklaring -vandaag voor uitzending- van Mw Kwak, Rineke van den Berg, verkoopster van Zwarte Zalf die klinkt als genomineerde voor kerstengeltje van het jaar oftewel de Heilige Onschuld zelf:
  http://www.trosradar.nl/uitzending/laatste-uitzending/aflevering/03-09-2012/wonderzalf/

  Het OM heeft inmiddels een telefoonnummer beschikbaar gesteld waar slachtoffers of gebruikers van de Zwarte Zalf zich kunnen melden.

  Indien u ervaringen heeft met Zwarte Zalf kunt u zich hier melden: 088-1205000 of meldpunt@igz.nl

  Bericht aangepast 4 sept. 08:32

 134. JennyJo says:

  Ja, ze heeft zoveel op met de lijdende mensheid, die Rineke.

 135. wilmamazone says:

  JJ:

  Ja, ze heeft zoveel op met de lijdende mensheid, die Rineke.

  Ze is gewoon te goed voor deze wereld. *snik*

 136. JennyJo says:

  Ja, ik zat ook helemaal te snikken en man ook. Zelfs Meneer Kat was geëmotioneerd.

  Er staat ook een prachtig verhaal over Zwarte Zalf van Rineke bij Wanttoknow, ze heeft het daarin ook over wijze indianenvrouwen om het kampvuur met spelende kindertjes erbij enzo, echt heel mooi, als je dat leest dan weet je gewoon dat het goed zit met die zalf. *Snik snik*

 137. Renate says:

  Op dit moment lijken de pagina’s niet meer toegankelijk te zijn. Vraag me af hoeveel positieve verhalen er over deze zalf en andere kwakzalverij er inmiddels bijgekomen. Want Rineke is natuurlijk een heldin, die werkelijk iets doet. Het gaat per slot van rekening om een natuurproduct dat al honderden jaren door Indianen wordt gebruikt en zoals iedereen wel weet, weten Indianen alles. Het is per slot van rekening een natuurvolk en natuurvolkeren leven in harmonie met de natuur en weten dus precies hoe ze alles moeten genezen. Daarom worden ze ook zo oud.Nee, het is allemaal de schuld van het perfide Big Pharma dat de mensen ziek wil houden en z’n handel bedreigd ziet. Daarom worden mensen als Rineke, die het beste met de mensheid voorhebben, vervolgd en zwartgemaakt.
  Ik word er kotsmisselijk van.

 138. Renate says:

  De pagina is er weer en er staan nu ook wat meer negatieve reacties over kwakzalverij op de eerste pagina. Helaas is er ook nog genoeg flauwekul te zien en natuurlijk de opmerking dat mensen de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen.

  Edit WMZ: uit spamfilter om 09.49

 139. wilmamazone says:

  Renate:

  Op dit moment lijken de pagina’s niet meer toegankelijk te zijn.

  Die 404 melding kreeg ik ook, maar het woord wonderzalf intikken bij Tros Radar deed wonderen:
  http://www.trosradar.nl/uitzending/laatste-uitzending/aflevering/03-09-2012/wonderzalf/?tx_comments_pi1%5Bpage%5D=1

  Er blijkt nu een code ingevoerd te moeten worden alvorens te kunnen/mogen reageren, dus er is aan de site/pagina gewerkt.

  Ik heb in vogelvlucht de pagina’s ná uitzending doorgenomen en vraag me af of met name dit niet voldoende is om ook de WWK/Ton Claessen strafrechtelijk aan te pakken:
  http://www.trosradar.nl/uitzending/laatste-uitzending/aflevering/03-09-2012/wonderzalf/?tx_comments_pi1%5Bpage%5D=10

  Ton Claessen 04-09-12 00:49:

  ZWARTE ZALF ZELF MAKEN
  De huidige zwarte zalven die bij de behandeling van huid- en borstkanker worden ingezet, zijn nog steeds een combinatie van de oorspronkelijke Indiaanse kruiden. In Zwarte Zalf zitten een 4-tal NATUURLIJKE kruiden te weten: Sanguinaira Canadesis (Canadees Bloedkruid) – Galangal – Chaparral en Graviola en kun je ook zelf maken. Zie deze instructie-video (Engels): http://www.youtube.com/watch?v=MLF2SaVaCXU&feature=related

  Ton Claessen (66), lid/mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.nl/

  die zeker: http://SOPN.nl/ zal gaan stemmen omdat… zij gaan voor intergratie van natuurlijke complementaire geneeswijzen in de huidige reguliere gezondheidszorg waarbij de holistische visie op de mens centraal staat, maar ook het ter verantwoording kunnen roepen van personen / instellingen /organisaties wegens… gepleegde misdaden tegen- en misleiding van de Nederlandse bevolking. Tros Radar komt daar met deze eenzijdig ingekleurde uitzending (riool-journalistiek) zeker voor in aanmerking, zo lijkt mij.

  Met dank aan ‘WELWAAR’ voor de complimenten betreffende mijn inbreng op dit forum. Zie mijn berichten (7x) elders.

  Rineke van den Berg je bent voor mij een held want je had/hebt de moed om tegen de stroom in te roeien. Echte charlatans dienen aangepakt te worden maar in dit geval (zwarte zalf) ben jij dat zeker niet. Tros Radar nogmaals… een schandalige wanvertoning!

  Niet dat deze Jan Klaessen zich opeens anders gedraagt dan ie altijd al gedaan heeft -o.a. ik heb zijn ‘carrière’ vanaf het begin meegemaakt en die van kwaad tot erger zien worden- , maar mogen die voorstellingen in zijn poppenkast (nog steeds) zomaar en hoe zit het met deze -op zijn minst- misleidende reclame buiten de deur?

  update: inmiddels weer verandering van link naar de 1e pagina, dus blijkbaar werk in uitvoering bij Radar:
  http://www.trosradar.nl/uitzending/laatste-uitzending/aflevering/03-09-2012/wonderzalf/

 140. Renate says:

  Er zijn heel wat reacties bij gekomen, zo te zien. Ik heb nauwelijks zin om ze allemaal door te lezen. Toen ik een half uur geleden keek, was de pagina wel toegankelijk en waren er op de eerste pagina wat meer positieve reacties op de uitzending te zien, dus tegen de kwakzalverij gericht. Maar de hoeveelheid onzin waar je mee geconfronteerd wordt, is zo groot dat het nauwelijks mogelijk is om alles te weerleggen. Natuurlijk gaat het ook weer over keuzevrijheid en over natuurlijk, versus chemisch en wat al dies meer zij. De echte charletans zijn natuurlijk de reguliere artsen en zo. Het is voor mij nauwelijks mogelijk om alles te lezen, zonder ongelofelijk kwaad te worden.
  De code die ingevoerd moet worden is alleen om te voorkomen dat er automatische reacties geplaatst worden.

 141. wilmamazone says:

  Renate:

  De code die ingevoerd moet worden is alleen om te voorkomen dat er automatische reacties geplaatst worden.

  Ik weet dat dat is om spam te voorkomen. Wilde slechts aangeven dat door het werken aan de site/iig deze pagina die tijdelijk niet werkte.

  Het is voor mij nauwelijks mogelijk om alles te lezen, zonder ongelofelijk kwaad te worden.

  Ik heb in febr. 2008 mijn allereerste reactie geplaatst op een forum omdat ik me stoorde aan/mijn mond openviel van de reclame die daar gemaakt werd voor Tullio Simoncini die kanker zou genezen met baksoda. Het is eigenlijk erg dat ik het zeggen moet, maar ik ben intussen nog maar zelden ergens geschokt over. Dat komt omdat ik de verhaaltjes/kwaksprookjes zowat van buiten ken en een dikkere laag eelt op mijn ziel heb gekregen.Die heb je ook wel nodig, want anders heb je zelf geen leven meer. Neemt niet weg dat ik meer dan eens op het punt gestaan om te stoppen met tegengas geven, maar het bloed kruipt toch steeds waar het niet gaan kan……

 142. wilmamazone says:

  Inmiddels weer een verandering bij Tros Radar. De schriftelijke verklaring van Rineke van den Berg zie ik niet meer, maar het item is nu wel te bekijken:
  http://www.trosradar.nl/uitzending/laatste-uitzending/aflevering/03-09-2012/wonderzalf/?p=1

  Inmiddels is daar ook ene Anneke op het podium verschenen en aan de tekst te zien heeft die de achternaam Bleeker.

  Het forum is ook weer ontwaakt ná uitzending.

 143. DaSilva says:

  Het ongedierte komt weer uit alle hoeken en gaten te voorschijn….
  Ik ga het niet eens meer lezen, zo kotsmisselijk ben ik nog steeds van die lui.

 144. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik heb er ook een stukje over gemaakt:

  http://www.skepsis.nl/blog/2012/09/zwarte-kwakzalf-tegen-kanker/

  als iemand Rinekes verklaring nog ergens heeft…

  of andere aanvullende info, graag.

  Edit WMZ Uit spamfilter om 17:36. Tis weer eens wat met de kuren van WordPress *zucht*

 145. wilmamazone says:

  @ Jan Willem

  Ik had die verklaring van Rineke hier in zijn geheel willen posten, maar zag daar vanaf. Er niet aan gedacht om voor mezelf een kopie te maken, want wie had kunnen denken dat het gewist zou worden?
  Neem anders contact op met Tros Radar.

  Da Silva:

  Het ongedierte komt weer uit alle hoeken en gaten te voorschijn….

  Niet alleen bij Tros Radar:
  De -overigens ook voorspelbare- reactie van ‘DE homeopaat/magnetiseur van Nederland’ op de uitzending:
  http://www.kloptdatwel.nl/2012/08/24/homeopathie-2-0/

  Harry_Smit2012

  Dat iedereen hier schreeuwt: ‘Kruisigd haar” is te verwachten. Wel had ik graag mensen willen zien die die zalf en pillen gebruiken. Ik had graag gezien of er enig effect was. Die plaatjes kan iedereen te voorschijn toveren.
  Wel vond ik die farmacoloog hilarisch toen hij het had over de werkzaamheid en veiligheid. De man had nog zeker niemand gezien die chemo gebruikt. Over veiligheid gesproken.

  Naar o.a. dit schertsfiguur zou de IGZ ook eens nodig mogen kijken.

 146. JennyJo says:

  Ja, want dat schertsfiguur behandelt ook kankerpatiënten, net als die andere alternatieve onbenullen.

 147. Jan Willem Nienhuys says:

  zou de IGZ ook eens nodig mogen kijken

  De IGZ doet vrijwel alleen kwakkers als er patiënten klagen en dan moeten ze nog ernstige gezondheidsschade hebben ook.

 148. wilmamazone says:

  Hier een heel artikel van Rineke van den Berg met -na tekst van Tros Radar- deze intro:

  Wij van WantToKnow hopen dat je door het lezen van dit bericht in staat bent zélf een afgewogen mening te vormen, zonder de vooringenomenheid waarmee TROS-Radar meent dit onderwerp te moeten behandelen en Rineke van den Berg als oplichtster te moeten betitelen. Wij raden de TROS aan om de reguliere medische ‘wetenschap’ onder de loep te nemen en de jaarlijks bijna 2000 doden door medische missers eens tegen het licht te houden..!! Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen!!

  http://www.wanttoknow.nl/nieuws/tros-radar-vanavond-zwarte-zalf-zwart-gemaakt/

  Nieuws: TROS-Radar: ‘Zwarte Zalf’ zwart gemaakt…!

 149. Renate says:

  De neiging om tegengas te geven heb ik ook. Het probleem is dat ik werkelijk het gevoel krijg dat niemand het ook leest. Alleen de kwakdenkertjes feliciteren elkaar met hun reacties en geven elkaar gelijk. Er wordt gevraagd naar bewijzen dat het goedje schadelijk is, maar als je dan de foto’s laat zien van mensen die door deze rotzooi beschadigd zijn, wordt het over het algemeen niet geloofd. Helaas heb ik het gevoel dat je als tegenstander van kwakzalverij vooral voor eigen parochie aan het preken bent.
  Soms krijg je het gevoel dat de reguliere geneeskunde in het verdomhoekje zit. Men komt altijd weer met dezelfde dingen aan zetten, zoals medische missers, kankerpatiënten die toch dood gaan, of min of meer verminkt zijn. Alsof men nooit meer een loodgieter laat komen, als een paar loodgieters eens een foutje hebben gemaakt.
  Men wil altijd hoor in wederhoor, maar de kwakverdedigers zullen nooit een tegenstander van hun praktijken aan het woord laten. Wat moeten we met verhaaltjes van mensen die beweren dat ze door de flauwekul van Rineke genezen zijn? Laten we dan ook mensen aan het woord, die door deze rotzooi ernstig verminkt zijn?

 150. JennyJo says:

  Ik begrijp die mensen niet; die zalf is uitgebreid onderzocht en daaruit is onomstotelijk komen vast te staan dat het niet alleen waardeloos is, maar ook gevaarlijk. En toch maar volhouden dat het geweldig is, enkel en alleen omdat het “alternatief” is. Dat die mevrouw keihard staat te liegen over wat er in het potje zit, ach, dat maakt helemaal niet uit. Dat je er vreselijke wonden van kunt oplopen en dan nog geen enkele zekerheid hebt dat je kanker weg is, maakt ook helemaal niet uit, het zijn immers kankerpatiënten en die zijn wanhopig en dan mag je ze blijkbaar alles aansmeren – behalve chemoptherapie natuurlijk, want dat is vergif. Dat de meeste mensen met huidkanker helemaal geen chemo krijgen, vermelden ze voor het gemak maar niet, of ze zijn zo stom dat ze dat niet eens weten. Het is alternatief, het past in hun complotwaan van reguliere geneeskunde met “een licence to kill”, dus is het goed, punt uit. Ik krijg het spaans benauwd van die mensen als ik dat allemaal lees, hoe is het toch mogelijk dat mensen zo kunnen denken?

 151. Renate says:

  Tja, hoe het mogelijk is, bedrijp ik ook niet. Ik denk dat men door een afkeer van autoriteiten en een liefde voor alles wat ‘natuurlijk’ is laat leiden.

 152. wilmamazone says:

  Het heeft ook te maken met -dat bij wijze van spreken- iedere dorpsgek tegenwoordig internet heeft en er niet veel voor nodig is om op velerlei gebied broodjes aap te verkopen:

  ‘Het internet is voor mensen die broodje-aapverhalen de wereld inkatapulteren het best denkbare medium. Met nog minder redactionele controle dan in de inmiddels vaak ook al niet meer zo waterdichte reguliere journalistiek en vrijwel ontraceerbare bronnen is enige kennis van website-programmeren en een vlotte pen voldoende om een complottheorie te publiceren.

  http://barracudanls.blogspot.nl/2012/09/broodje-aap.html

 153. Renate says:

  Dat is waar, maar internet zorgt er uiteindelijk alleen voor dat iedere gek de groots mogelijke onzin kan verspreiden. De grote vraag is echter waarom mensen al deze onzin geloven en ik denk dat dat ook te maken heeft met een soort wantrouwen jegens autoriteiten en het aanbidden van alles wat natuurlijk is.

 154. wilmamazone says:

  Renate:

  De grote vraag is echter waarom mensen al deze onzin geloven..(..)

  Tja…waarom geloven volwassen mensen b.v. nog steeds de Story of de Privé en, ander uiterste, hoe kan het dat er in 2012 nog mensen bestaan die ervan overtuigd zijn dat de aarde plat is?: http://theflatearthsociety.org/cms/

  Kortom: broodje-aapverhalen worden uitgebreid, en op velerlei gebied, verteld omdat ze -al of niet tegen betaling- gretig aftrek vinden, dus grotendeels een kwestie van: u vraagt, wij draaien.

  Mogelijk hebben we allemaal minstens een steekje los zitten doordat er wat fout is gegaan tijdens de evolutie. We leven in een wereld die in feite knettergek is en waarin het o.a. mogelijk is dat een nieuwe minister in Groot-Brittannië -van Volksgezondheid notabene- op zijn eerste werkdag onder vuur ligt omdat hij homeopathie wel ziet zitten. Als parlementslid reed hij al een scheve schaats wat dat betreft, maar toch deze functie.

  Gek hè dat Jan-met-de-Pet en Jannie-met-het Hoedje niet in staat zijn om zelf het kaf van het koren te scheiden?! Het is in feite toch een grote bezeikte boel onder het mom van vrijheid van meningsuiting of niet soms? De Fa. List & Bedrog spint er garen bij, want als men maar hard genoeg in de eigen onzin gelooft/dat geloof genoeg hard kan maken, heeft men automatisch een vrijbrief om die te blijven verkopen. Er moeten zowat letterlijk doden vallen, wil men in beweging komen.

  ‘Leven en laten leven’ werd er recent nog tegen me gezegd, en niet voor het eerst, dus m.a.w.: ‘Ik begrijp niet waar je je druk over maakt’. Soms snap ik dat zelf ook niet (meer), eerlijk gezegd. Steeds vaker dat emmertjes-water-naar-de-zee-gevoel en behoefte aan wat meer leuke en gezellige dingen. Je zou door die berg bagger elke dag zomaar kunnen vergeten dat die er ook nog zijn.

 155. wilmamazone says:

  Wat de dagelijkse bagger betreft het zoveelste voorbeeld:

  JennyJo zegt:
  september 3, 2012 om 8:10 am
  Walgelijke mensen daar op dat Trosforum, oncologen die een “license to kill” hebben, hoe verzinnen ze het. Mensen die zoiets zeggen hebben een psychiater nodig, totaal gestoord dat volk.

  Harry Smit kwam hier al ter sprake i.v.m. een reactie op de ‘wonderzalf’, maar het kan nog erger.
  Bij Guido Jonkers van WtK zijn dit soort reacties namelijk al hélemaal geen probleem. Ook daar een reactie van Harry bij item wonderzalf:

  Harry Smit
  4 september 2012 om 21:28
  Ik ken halve families die uitgeroeid zijn met chemo maar daar hebben we het maar niet over want de artsen hebben alles uit de kast getrokken om de patiënt te redden. Wat dacht je van al die hartinfarcten veroorzaakt door de chemo? Nee, alleen de artsen hebben the licence to kill.
  Desondanks een heel goed geschreven reactie

  JJ aanvullend op Harry Smit:

  Ja, want dat schertsfiguur behandelt ook kankerpatiënten, net als die andere alternatieve onbenullen.

  Maar het is wat Jan Willem ook al zei:

  De IGZ doet vrijwel alleen kwakkers als er patiënten klagen en dan moeten ze nog ernstige gezondheidsschade hebben ook.

  (vet door mij)

  *zucht*

 156. Renate says:

  Tja, wat doe je er aan, nietwaar. Zoals gezegd, er zijn mensen met een sterk wantrouwen jegens autoriteiten en daar spelen de kwakverkopers handig op in, door de kwekken over big pharma en moedige eenlingen. En ‘natuurlijk’ is altijd een toverwoord. We houden toch allemaal van de natuur nietwaar? Ik in ieder geval wel, maar ik geloof niet dat de natuur het nu per definitie het beste met me voor heeft.

  En ja ‘vrijheid’ is ook al zo’n prachtig woord. Mensen moeten toch vrij zijn om te zeggen dat iets kan genezen, ook als dat niet klopt? Het is per slot van rekening maar een mening. En de mensen moeten zelf kunnen kiezen waar ze hun geld aan uit willen geven, ook als ze helemaal niet kunnen beoordelen of iets al dan niet werkt. We kunnen de Consumentenbond en consumentenprogramma’s dus wel afschaffen, want de mensen zijn per slot van rekening vrij om zelf te beslissen. Als het gaat om zoiets belangrijks als gezondheid, dan moeten de oplichters vrij spel hebben, want iedereen kan per slot van rekening zelf kiezen en uitzoeken of iets al dan niet werkt. Maar als een bank een dag wacht met het overschrijven van geld, dan schreeuwen we moord en brand. Dan is er ineens niemand (behalve misschien de bankier) die het een en ander goed zal praten.

  Waar maakt een mens zich druk om, kun je je inderdaad wel eens afvragen. De gelovers in kwakzalverij zijn vermoedelijk niet meer te redden. Maar ja, er zijn altijd mensen die gewoon bang zijn en die vervolgens de verkeerde verhalen gaan geloven. Als je weet dat iemand ondanks allerlei behandelingen, aan kanker is overleden, wil je misschien eerder geloven in de mensen die roepen dat de reguliere kankerbehandelingen slecht zijn en alleen maar meer ellende veroorzaken. En daar profiteren de kwakpromotors van. Ze voeden de angst van mensen door te benadrukken hoe slecht al die reguliere behandelingen wel niet kunnen zijn. Als mensen er niet dood van gaan, dan zullen ze zich wel beroerd voelen, of tijdelijk kaal worden en meer van dat soort ellende, of een lichaamsdeel kwijtraken, kortom, allerlei dingen waar mensen bang voor kunnen zijn. En dan komt de kwakverkoper met z’n verhaaltjes, dat dit allemaal niet nodig is en dat het gewoon een kwestie is van het juiste product, of de juiste behandeling. En mocht iemand toch komen te overlijden, dan heeft de kwakverkoper altijd nog het excuus dat ook bij reguliere behandelingen mensen overlijden.
  En daarom haat ik kwakzalvers, zeker als ze zich met kanker, of andere ernstige ziektes bezig houden.

  En hoe kwakzalvers profiteren van de angs van mensen kun je ook hier weer lezen:
  http://www.stuff.co.nz/national/health/7604630/Iridologists-neglect-led-to-avoidable-death
  “Ja, mevrouw was bang voor de dokter en dus ben ik zelf maar blijven ‘behandelen’. Ik deed dus gewoon wat de patiënt wilde.” Kan iemand nog een slapper excuus verzinnen?

 157. JennyJo says:

  De IGZ doet vrijwel alleen kwakkers als er patiënten klagen en dan moeten ze nog ernstige gezondheidsschade hebben ook.

  Tja en doden klagen nu eenmaal niet, zo komen schertsfiguren als een Harry Smit ermee weg.

 158. Renate says:

  En de familie van de doden is er misschien door de kwakzalver van overtuigd geraakt dat het niet aan hem ligt.

 159. JennyJo says:

  Over die nieuwe Engelse minister van gezondheid zijn nog wel meer onverkwikkelijke feiten te vermelden. En wat te denken van de Engelse minister van onderwijs, die overtuigd antroposoof is en al honderden miljoenen naar vrije scholen heeft gesluisd en ook nogeens een enorm bedrag heeft uitgetrokken voor de oprichting van rond de 200 nieuwe vrije scholen, terwijl de openbare scholen staan te verrotten en vrijwel al hun subsidie-aanvragen afgewezen zien worden door de minster. Al die vrije scholen moeten zogenaamd dienen om de concurrentie in het onderwijs te vergroten en zo de kwaliteit te verhogen. Terwijl al jaren bekend is dat de kwaliteit van het onderwijs op vrije scholen ver beneden de maat is en blijft. Let wel: deze scholen worden betaald van belastinggeld, maar vallen buiten het overheidstoezicht. Echt een grof schandaal.

  Ik ben weleens nijdig op onze regering, maar vergeleken met Engeland valt het nog zat mee.

 160. wilmamazone says:

  Er blijkt op het forum van Tros Radar een apart topic t.b.v. reclame maken voor zwarte zalf te zijn, dat dinsdagmiddag geopend werd door iemand die daar speciaal een account voor aanmaakte: Berichten: 1 Geregistreerd: 04 sep 2012 12:08.

  De moderatie van TR blijkt -voor de zoveelste keer- halfslachtig bezig wat de eigen gedragsregels op meerdere punten betreft. Niet dat het makkelijk is om een grens te trekken tussen wat mag en niet is toegestaan, maar aantijgingen vallen nog steeds niet onder de vrijheid van meningsuiting; al heb ik soms het gevoel dat men die regel over smaad en laster net zo goed óók uit het wetboek kan schrappen. Tegenwoordig moet maar alles kunnen en mogen zo lijkt het.

  Gisteren maakte de volgende een account aan: Geregistreerd: 05 sep 2012 09:03. Niet dat er wat nieuws gezegd wordt, maar als voorbeeld van wat blijkbaar moet kunnen de eindquote van het stukkie:

  De vrouw wordt als smokkelaar, crimineel, oplichtster, en meer uitgemaakt en zo is het dan. De industrie wil mensen ziek houden! Hebben zij al een genesmiddel voor welke ziekte dan ook? Ze onderdrukken enkel de symptomen met hun pillen. Echt genezen kunnen of liever gezegd WILLEN ze niet! Chemo is kankerverwekkend mensen met heel veel bijwerkingen waarvoor je dan weer meer pillen moet slikken! Na 40 jaar onderzoek is er nog steeds geen geneesmiddel tegen kanker en ik kan je voorspellen dat die er ook niet gaat komen als het aan de farmaceten ligt. Daarom is het demoniseren van alternatieven zoooooooo belangrijk!! En daarom is de alterntieve geneeskunde zeer gevaarlijk. Deze uitzending is bedoeld om een beeld te vormen tegen echte geneeskunde en zolang de huidige wetenschap niet kunne en willen onderzoeken over alternatieve geneeswijze vertrouw ik ze zover ik ze gooien kan, en das niet ver!!!

  Regelrechte leugens en/of roddel en achterklap -nu en in de toekomst- een toegestane mening? Geef mijn portie maar aan Fikkie dan!

  Ik vind het de omgedraaide wereld. O.a. kwakzalvers/hun aanhangers mogen (nog steeds) beweren wat ze willen zonder enig bewijs en is het altijd aan de ander/tegenstander om onomstotelijk te tonen dat de handel en wandel niet klopt. Geluid vs tegengeluid en de patiënt mag kiezen wat hem of haar het prettigste in de oren klinkt. Gadsamme!

 161. Renate says:

  Iedereen moet alles maar kunnen roepen en als men aantoont dat wat de kwakzalver zegt niet klopt, wordt er geroepen dat het allemaal toch maar meningen zijn en dat het om de ervaringen van mensen gaat. Tja, dode mensen die door de kwakzalverij overleden zijn, kunnen geen ervaringen meer delen.
  Zodra iemand probeert kwakzalvers een beetje in te tomen, begint men onmiddellijk te roepen over vrijheid van meningsuiting en keuzevrijheid voor de patiënt. Ik word er kotsmisselijk van. En meestal plaatst men niet een berichtje, maar een stuk of wat achter elkaar, zodat de mensen murw worden gebeukt met complottheorieën over big pharma, Indianenverhalen over de geneeskracht van de natuur, Indianenverhalen over de ellende van reguliere behandelingen en natuurlijk het gebruikelijke gezwatel over het feit dat medicijnen niet genezen.

 162. JennyJo says:

  Allemaal handelaartjes die bang zijn voor daling van hun omzet.

 163. wilmamazone says:

  En hier o.a. Ton Claessen weer met broekafzakkende propaganda:
  http://www.trosradar.nl/uitzending/laatste-uitzending/aflevering/03-09-2012/wonderzalf/?p=1&tx_comments_pi1%5Bpage%5D=16

  Een arts heeft de euvele moed gehad om te reageren bij de Tros, en die moet dan uiteraard ff grondig afgefikt worden door het zootje ongeregeld:

  Drs. N.J.M.Mul, arts 05-09-12 03:24:

  De reacties hier overziend wordt er heel wat lariekoek geschreven en hypocritie vertoond. Feiten: in 200 jaar is er géén enkel ziektebeeld aangetoond genezen door ‘homeopathie’. Beweringen als dat ‘Hahnemann bewijst’ is ook lariekoek: het enige dat hij in zijn boekwerk beschreef was een zeer gedetailleerde (allergische) reactie Niemand heeft dan ook zijn ‘resultaat’ kunnen reproduceren…. Het ‘bewijs’ van Benviniste over het ‘geheugen van water’ verdient enige verduidelijking: ook deze man had zijn ‘onderzoek’ vervalst en bij een 2e onderzoek door ‘Nature’ is het geheel naar het rijk der fabelen verwezen. Het heeft Benviniste zijn hoogleraarspost gekost! Over hypocritie: in de 60-ger jaren werd de ‘kruidendokter’ van de Moosdijk, verguisd door de verkoop van flesjes waar kennelijk niets in zit…(‘dank’ Willem Duys!) in de 70-ger en 80-ger jaren werd wederom homeopathie vereerd als zaligmakend… flesjes met minder werkzame moleculen dan 1 molecuul op alle water op aarde… met NIETS dus…Nu moet dit in de ‘geneesmiddelen’ blijven… De industrie klaagt steen en been omdat zij alleen maar minstens één studie moeten overleggen waaruit de werkzaamheid blijkt… zelfs dit lukt niet! De enige werkzaamheid van ‘homeopathie’ blijkt uit de maximale uitbuiting van het placebo-effect… evenals trouwens voor acupunctuur, zie de goed opgezette, recente, Duitse studies in deze.
  Ook zie ik hier veel verwarring tussen kruidengeneeskunde en homeopathie, ook hier viert de onkunde hoogtij… Veel reguliere geneesmiddelen zijn voortgekomen uit oude kruiden, als de kinine, atropine, digitalis (niet te verwarren met digoxine!) en deze zijn gezuiverd en alleen in de werkzame vorm in optimale doseringen gemaakt door de industrie. ieder arts weet hoe gevaarlijk het kan zijn om bijvoorbeeld iets te veel digitalis dan wel atropine te nemen…

  Dus voor u uzelf uitlaat over geneeskunde: sla eerst eens een échte medische site op en geloof niet allerlei onzin die er op internet staat als bijvoorbeeld ‘wiegendood (nog slechts ca. 20/jr) komt van vaccinaties’ evenals ‘ADHD komt van vaccinaties’ en ‘gezond zonder prikken’ (een boek van een moeder die 2 kinderen heeft van ca. 10 jaar die nooit ziek zijn geweest dank zij géén ‘vaccinaties’ het DOMME van dit boek: de kinderen zijn nimmer in een mazelen gebied geweest (recent meer dan 1000 doden!) en nooit in aanraking geweest met iemand met polio… en dat komt doordat ze in een gevaccineerde omgeving zijn… maar ja: de moeder in kwestie heeft ‘bewezen’ dat vaccineren ongezond is… wat een WAANZIN!

  Drs. N.J.M.Mul, arts

  Op blz. 15 komt dit overbekende broodje aap weer langs:

  80% van de ondervraagde oncologen in Amerika wijst chemotherapie af als kanker
  bij henzelf of hun familie zou worden vastgesteld.

  75% van diezelfde ondervraagde oncologen beveelt chemotherapie ten zeerste aan bij patiënten! De bijwerkingen en kans op genezing zijn in dit boek beschreven.

  Mijn moeder zei vroeger altijd tegen ons -met een *zucht*-, als we iets deden waarvan we verdomd goed wisten dat het niet mocht en/of vragen stelden waarvan het antwoord al herhaalde malen gegeven was: “Zal ik het maar inspreken op een cassettebandje dan?! Hoef ik niet telkens hetzelfde te zeggen”.

  Het lijkt me wel wat om op deze site onder een aparte link de belangrijkste kankerbroodjes aap te verzamelen. Kost het nog maar een druk op de knop om de flauwekul te debunken.

 164. Renate says:

  Inderdaad, maar wel allemaal roepen over big pharma.
  Iedereen die afgeeft op kwakzalvers, of reguliere geneeswijzen verdedigd wordt ervan beschuldigd door big pharma betaald te worden, maar de motieven van de kwakverdedigers zijn allemaal o zo zuiver en humaan. Zelfs de mensen die de meest vreselijke schade aanrichten worden nog verdedigd door te wijzen op het feit dat de reguliere geneeswijzen ook niet alles kunnen genezen en dat er allerlei nadelen aan zitten.
  M’n moeder heeft borstkanker gehad en heeft na het verwijderen van een borst nog een hele tijd zonder problemen geleefd en is uiteindelijk niet aan kanker overleden.
  Een aangetrouwde nicht heeft borstkanker gehad en heeft later allerlei uitzaaiingen gehad, waaraan ze is overleden.
  Wat is de waarde van deze verhalen? Weinig of niets. Het geeft aan dat mensen kanker kunnen overleven en dat mensen er aan kunnen overlijden, ondanks alle behandelingen. Het zijn gewoon twee anecdotes. Het gaat er om waarvoor bewijzen bestaan en op dat gebied hebben de reguliere middelen gewoon de beste papieren.
  Al die verhaaltjes van mensen die hun kanker hebben weten te genezen met alternatieve middeltjes, zijn niet meer dan dat, verhaaltjes, waarvan je als buitenstaander het waarheidsgehalte nauwelijks kunt beoordelen.
  Maar voor de kwakdenkertjes is het allemaal heel eenvoudig. Big Pharma deugt niet en alle producenten van alternatieve middeltjes zijn ware helden die alleen maar mensen willen genezen, terwijl big pharma ze alleen maar ziek wil houden, zodat ze verder uitgemolken kunnen worden.
  Als ik de verhaaltjes van al deze kwakdenkertjes lees en lees over de schade die ze aanrichten, word ik wel zo ontzettend kwaad.

 165. Pingback: De ware geschiedenis van Softenon: thalidomide een vloek èn een zegen « Cryptocheilus Weblog

 166. Renate says:

  Aardig idee Wilma. En dan iedere keer als iemand weer alle mogelijke flauwekul ergens plaatst, onmiddellijk de hele hap als reactie sturen. Natuurlijk wel regelmatig een andere naam gebruiken en zo nu en dan ook nog even zeggen dat je het volledig met de voorgaande schrijver eens bent.
  Aan het lezen van alle reacties op die zwarte zalf krijg je een dagtaak. En als je alle sprookjes die er verkondigd worden, wilt weerleggen, dan kun je je nachtrust ook nog wel opofferen.

 167. JennyJo says:

  Wat ik dus ook heel raar vind is dat alle kwakjes hevig verontwaardigd zijn dat justitie mevrouw Rineke mogelijk gaat vervolgen, want ze heeft toch niks strafbaars gedaan. Terwijl ze nota bene zelf uitgebreid staat te vertellen dat wat ze doet, verboden is.

 168. Renate says:

  Ja, maar tussen wat verboden is en wat men als strafbaar ziet, zit een groot verschil voor de mensen.

 169. Jan Willem Nienhuys says:

  Rineke vertelt bijv. dat zwarte zalf verboden is omdat het achterhaald zou zijn door modernere middelen. Onzin natuurlijk. Maar Rineke is zo ontstellend dom en lichtgelovig, dat hou je bijna niet voor mogelijk. Totdat je de gelovige kliek ontmoet die aan haar lippen hangt alsof ze de Moeder Gods is en Anneke Bleeker haar profeet. Ik vroeg haar bijv. wat de ingrediënten zijn van de zwarte zalf. Het hoofdingrediënt omschreef ze als ‘blootroot’. Zo schreef ze het echt op.

  Ik vraag me af of het justitie lukt een zaak te maken. Ze overtreedt duidelijk de Geneesmiddelenwet, maar ernstige ongelukken met haar zwarte zalf zijn er misschien (nog) niet gebeurd. Ze is nog geen jaar bezig. Het belangrijkste risico is dat je iets behandelt dat dan oppervlakkig verdwijnt en dan jaren later veel ernstiger terugkomt.

  De geneespercentages die ze claimt zijn makkelijk te begrijpen. Ze meent namelijk dat als iets geen kanker is, het middel geen effect zal hebben. Dus iedereen die dat spul op een moedervlek of oneffenheid van de huid smeert en die een zwarte korst krijgt die later afvalt, dat is een genezingsgeval.

  Ze verkoopt trouwens ook een vorm van MMS die in essentie bestaat uit een mengsel van natriumchloriet (NClO2) en natriumchloraat (NaClO3). Dat laatste produceert Cl2 als het in contact komt met (maag)zuur! Te oordelen naar de uitzending werd ze daar niet over ondervraagd en ze verkoopt het nog steeds.

 170. Renate says:

  Anneke Bleeker ontbreekt het ten enen male aan gezond verstand. Misschien dat we haar dat niet kunnen verwijten, wel dat ze pretendeert juist wel gezond verstand te hebben, terwijl uit al haar uitspraken blijkt dat ze dat absoluut niet heeft.

 171. JennyJo says:

  blootroot…? En als het kanker is krijg je een korst, anders niet. Gód in de hut, het is toch wel heel erg gesteld met sommige mensen.

 172. JennyJo says:

  @Renate,

  Nee, misschien valt het Anneke niet te verwijten dat ze te dom is om te beseffen hoe dom ze is. Dat geldt ook voor Rineke vermoed ik. Maar hoe krijg je zulke domkoppen aan hun verstand gepeuterd dat het toch veel beter zou zijn als ze hun mond zouden houden?

 173. wilmamazone says:

  JJ:

  Nee, misschien valt het Anneke niet te verwijten dat ze te dom is om te beseffen hoe dom ze is. Dat geldt ook voor Rineke vermoed ik. Maar hoe krijg je zulke domkoppen aan hun verstand gepeuterd dat het toch veel beter zou zijn als ze hun mond zouden houden?

  Tja….o.a. Anneke Bleeker en Rineke van den Berg zeggen/denken m.i. van ons precies hetzelfde. Dat we te dom zijn om te beseffen hoe dom we zijn, en vragen zich af hoe je zulke domkoppen aan hun verstand gepeuterd krijgt dat het toch veel beter zou zijn als ze hun mond zouden houden.
  De kern van het probleem in een notendop.

 174. Renate says:

  Nou, of Anneke Bleeker dom is, weet ik niet, wel ontbreekt het haar aan gezond verstand en volgens mij zou ze zelf ook moeten weten dat het op het medische vlak aan kennis tekort schiet. Ik weet ook dat ik niet genoeg kennis van medicijnen heb, om te weten dat ik bij gezondheidsproblemen een arts moet raadplegen.

  Zelfinzicht heeft overigens niets met dom zijn te maken. Ik heb vroeger een stel gekend dat bij een sociale werkplaats werkte. Echt intelligent waren ze misschien niet, maar ze beseften in ieder geval wel dat ze geen kinderen moesten krijgen, omdat ze niet in staat waren om daar voor te zorgen. Het grappige was overigens dat de vrouw, die in zekere zin wat kinderlijk was, in bepaalde opzichten juist de verstandigste was. Haar man kwam in eerste instantie over als degene die min of meer ‘normaal’ was. Z’n vrouw was echter wel degene die de touwtjes in zekere zin in handen had en ook absoluut weigerde om iets met alcohol te nuttigen, omdat ze wist dat dat niet goed voor haar was. Waar haar man dan zei dat ze niet zo moeilijk moest doen, weigerde zij bijvoorbeeld resoluut om apfelstrudel te eten, omdat daar rum in verwerkt was.

 175. JennyJo says:

  Tja….o.a. Anneke Bleeker en Rineke van den Berg zeggen/denken m.i. van ons precies hetzelfde. Dat we te dom zijn om te beseffen hoe dom we zijn, en vragen zich af hoe je zulke domkoppen aan hun verstand gepeuterd krijgt dat het toch veel beter zou zijn als ze hun mond zouden houden.
  De kern van het probleem in een notendop.

  Dat kunnen Anneke en Rineke wel van ons denken, maar dat hebben ze dan mis. Wíj staan namelijk niet in zaaltjes potjes zalf – waarvan we niet eens weten wat er in zit – te verkopen als hét geneesmiddel tegen kanker. Dat zouden we niet eens durven, zomaar van iets beweren waarvan we nog niet eens kunnen vertellen wat het nou eigenlijk is, dat het kanker kan genezen. Wij weten niet hoe je kanker moet genezen, dat kun je dom vinden, maar wat wij wel weten is dat dat heel moeilijk is, zó moeilijk dat hele knappe onderzoekers daar tientallen jaren heel hard aan werken en dan regelmatig weer van voren af aan moeten beginnen. Maar mensen als Anneke en Rineke denken dat zij het beter weten dan al die briljante en hardwerkende wetenschappers – sterker nog, ze zetten ze zonder enig bewijs standaard weg als bedriegers in dienst van “big pharma”. Nou ja, dat vind ik dus echt een soort van überdom. Maar ja, mijn grootmoeder zei het al: Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. En Anneke is toch ook maar mooi een landelijke bekendheid geworden… 🙂

 176. JennyJo says:

  Wij gaan bijvoorbeeld ook niet JW Nienhuys vertellen dat hij toch eigenlijk niks van wiskunde weet, zoals sommigen wel doen. Ik weet niet hoe je zoiets moet noemen als je het niet dom kunt noemen, maar intelligent is zulks toch ook niet echt.

 177. JennyJo says:

  Er is geen praten tegen daar bij de Tros. Volgens de bekende kwakzalverstactiek worden er weer eindeloze lappen tekst gepost over van alles en nog wat. Het heeft geen zin om er weerwoord tegenover te zetten want dat verdwijnt onmiddellijk in de zee van andere wezenloze kwakberichten. Ik wil ook eigenlijk niet met dat soort mensen discussiëren, als je het al discussiëren kunt noemen. Het is een lavastroom van onverkwikkelijke onzin, geproduceerd door mensen die op geen enkele manier voor rede vatbaar zijn. Hopeloos.

 178. Renate says:

  Inderdaad, je wordt doodgegooit met geleuter over Big Pharma, dat mensen alleen maar ziek wil houden, complotten om echte middelen van de markt te houden, omdat ze niet genoeg opleveren en elk argument dat je er tegenin brengt, wordt alleen maar gezien als een bewijs voor het eigen gelijk. Deze mensen steken de vingers in de oren en blijven vrolijk hun liedje over complotten zingen. Als je dan ook nog leest dat sommige van deze mensen ook nog roepen dat ze op de SOPN zullen stemmen, dan weet je eigenlijk al dat ze verloren zijn.
  De ellende is alleen dat ze anderen weten te overtuigen door hun argumenten, die weliswaar geen hout snijden, maar die genoeg mensen willen geloven, bijvoorbeeld omdat ze deels aansluiten bij hun eigen wereldbeeld, bijvoorbeeld met een afkeer van de overheid of andere autoriteiten. Of omdat ze wel eens iets vergelijkbaars hebben gelezen in de serieuze pers. Ik denk bijvoorbeeld aan kanker en levensstijl en voeding. De kankerkwakkertjes spelen daar maar wat gemakkelijk op in en trekken de lijnen veel te ver door, door te zeggen dat je zelf kanker kunt genezen, door anders te eten. Dat hun diëten over het algemeen niets te maken hebben met het voorkomen, of het genezen van kanker en dat een dieet dat de kans op kanker verlaagd, nog niet wil zeggen dat het kanker kan genezen, wordt er niet bij verteld.

 179. Deze mensen hebben hun ‘God’ gekozen. Er is niet met ze te discussiëren. Want noch het bestaan noch de ontkenning van ‘God’ is aan te tonen. Het is geloven. En dat doe je, of dat doe je niet.

  De alternatieve forumbezoeker, MEI 16, 2008

  https://cryptocheilus.wordpress.com/2008/05/16/de-alternatieve-forumbezoeker/

  *beetje nostalgie wegslikt*

 180. Jan Willem Nienhuys says:

  Misschien doe ik iets fout, want hoewel er meer dan 180 reacties zijn (die niemand natuurlijk gaat lezen, zo maken die diarreeproduceerders zichzelf onschadelijk) want ik krijg nu alleen nog maar de eerste 10 reacties te zien terwijl de presentatrice meteen begint te praten…

 181. Renate says:

  Volgens mij krijg je de laatste 10 reacties te zien en gezien het overweldigende aantal reacties van de kwakverkopers, is de kans groot dat de meerderheid van die 10 reacties op hun conto komen, zodat de diarreeproduceerders zichzelf niet onschadelijk maken, maar eerder de kans verkleinen dat mensen geconfronteerd worden met de mening van de tegenstanders van deze kwakverkopers.

 182. Jan Willem Nienhuys says:

  nee hoor de eerste 10, want bij mij staat het paginatellertje op 1, en de datum van de eerste reactie is nog in augustus.

  Ik heb trouwens op het Skepsis-blog het verslag geplaatst van mijn bezoek aan de lezing van Rineke van den Berg.
  Rineke van den Berg over zwarte zalf
  http://www.skepsis.nl/blog/2012/09/zwarte-kwakzalf-tegen-kanker/comment-page-1/#comment-7388
  en:
  Bleekwater is goed voor u
  http://www.skepsis.nl/blog/2012/09/zwarte-kwakzalf-tegen-kanker/comment-page-1/#comment-7389

  Edit WMZ Ook bij ons kuren waar we niks aan kunnen doen. JW uit het spamfilter gevist om 17:00

 183. wilmamazone says:

  @Jan Willem en Renate

  Op een eerder moment was de hele uitzending van maandag j.l. niet meer te bereiken en kwam je terecht bij een uit 2011. Er is inmiddels aan de techniek gesleuteld bij Tros Radar, maar alleen pagina 1 komt door -met de 1e reacties en de rest nog niet. Het aanklikken van pagina 19 -de tot nu toe laatste- leverde bij mij weer pagina 1 op. Het kan best dat het nu opgelost is, maar niet meer gekeken.

  Update: het gaat nog steeds niet goed daar. Nu onder link pagina 18 ipv 1. Naar pagina 19 klikken lukte me wel, maar op 17 verscheen item de douche met in de link wonderzalf pagina 1. Weet niet of er op meer plekken wat mis is, maar het zou mij niet verbazen als een of meerdere personen van de techniek peentjes zitten te zweten.

 184. wilmamazone says:

  Jan Willem:

  als iemand Rinekes verklaring nog ergens heeft…

  Inmiddels ook die verklaring van Rineke van den Berg weer gevonden die onder een aparte link is gezet:
  http://www.trosradar.nl/uitzending/artikelen/detail/article/reactie-rineke-van-den-berg/

 185. Renate says:

  Inderdaad Wilma, ik heb me vergist. Pagina 1 is inderdaad de oudste pagina. Als ik op de link klik, krijg ik gewoon de pagina waar het commentaar op staat. Op de eerste pagina staan de oudste reacties, die over het algemeen nog anti-kwakzalverij zijn. Pagina 19 wordt voor een redelijk deel door de kwakaanhangers gevuld, waaronder een paar lange epistels van een zekere Ger, die en passant ook nog even de mensen die wel kritisch zijn, aanvalt. Verder een reactie van een zekere Zonnie, die zich door Skepsis gecensureert voelt en zich daardoor bevestigd voelt in zijn of haar geloof dat het allemaal een complot is om de aanhangers van alternatieve geneeswijzen de mond te snoeren.

 186. Jan Willem Nienhuys says:

  Volgens mij werkt het weer bij Radar. De SOPN-staf kan weer opgelucht ademhalen nu een belangrijk publicatiemedium weer beschikbaar is.

 187. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/416185-verkeerde-themas-in-zorgdebat.html

  Verkeerde thema’s in het zorgdebat

  Het gaat in de verkiezingsdebatten veel over de zorg, maar niet per se over de thema’s waarover het eigenlijk zou moeten gaan in het zorgdebat. Dat vinden drie prominente spelers uit de zorgwereld: Laurent de Vries, directeur van GGD Nederland, Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie (NPCF).

 188. wilmamazone says:

  Bij het VUmc is de lucht voorlopig nog niet geklaard, want de ondernemingsraad heeft de aanval geopend op het enige overgebleven bestuurslid

  De ondernemingsraad van het VUmc in Amsterdam heeft de aanval geopend op Wim Stalman, het enige bestuurslid dat bleef zitten na het uitbreken van de crisis in het ziekenhuis. De OR schrijft er ‘niet van overtuigd’ te zijn dat Stalman kan aanblijven. Twee andere bestuurders stapten wel op nadat de inspectie het ziekenhuis onlangs onder verscherpt toezicht stelde.

  Stalman zou degene zijn geweest die eerder had aangedrongen op het ontslag van klokkenluider Piet Postmus, de longarts die deze zomer bij de inspectie alarm sloeg over een onveilige situatie in het VUmc. Bij een deel van de staf wekte het daarom verbazing dat van de drie bestuurders uitgerekend Stalman aanbleef in deze crisis.

 189. wilmamazone says:

  http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2012/sept/Stiekum-placebo.html

  Stiekum placebo
  Onbewuste associaties maken pijn dragelijk

  Door: Bouwe van Straten

  Het placebo-effect zit tussen je oren, daarover is iedereen het wel eens. Maar je hoeft jezelf niets wijs te maken: het werkt zelfs zonder dat je je bewust bent van de behandeling.

 190. Jan Willem Nienhuys says:

  Nieuws:

  Ziekenhuizen in Nederland schieten nog ernstig tekort bij het terugdringen van wondinfecties in de operatiekamer. Dat komt doordat er maar bij één op de tien operaties volgens het boekje wordt gewerkt. Daardoor overlijden patiënten onnodig. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

  zie http://nos.nl/artikel/417422-onnodige-sterfte-door-wondinfecties.html

  eindquote:

  De belangrijkste reden voor het niet navolgen van de regels lijkt hem erin te zitten dat er nog steeds veel artsen, verpleegkundigen en bestuurders zijn die de noodzaak ervan niet inzien.

 191. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/417730-rechter-stelt-tandartsen-in-ongelijk.html

  Rechter stelt tandartsen in ongelijk

  De regering mag op 1 januari 2013 het experiment met de vrije tandartstarieven stopzetten. Dat heeft de Haagse rechtbank bepaald in een kort geding dat de tandartsen tegen de Staat hadden aangespannen. De argumentatie van de rechtbank wordt later bekend.

  eindquote:

  Nu de tandartsen in het ongelijk zijn gesteld, bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 1 januari 2013 weer de tarieven van alle tandartsbehandelingen.

 192. wilmamazone says:

  Gaat het welles-nietes spelletje opnieuw aan de gang? We wachten het af.

  http://www.nu.nl/gezondheid/2908611/nut-borstkankerscreening-bewezen.html

  Nut borstkankerscreening bewezen

  Bij 71 van elke 1000 Europese vrouwen die zich iedere twee jaar laten screenen op borstkanker wordt een tumor ontdekt. De screening redt het leven van 8 van deze 71 vrouwen.

  Daar staat tegenover dat 4 van de 71 vrouwen een behandeling krijgt die achteraf onnodig is.

  Dit blijkt uit een grote Europese overzichtsstudie die donderdag is gepubliceerd in the Journal of Medical Screening. Nooit eerder is een zo grootschalige overzichtsstudie over borstkankerscreening uitgevoerd.

  eindquote:

  Al met al, stelt Euroscreen, is het bevolkingsonderzoek dus nuttig; de voordelen wegen op tegen de nadelen. Het aantal overbodige diagnoses en behandelingen is beperkt. De kans dat een vrouw dankzij deelname aan het bevolkingsonderzoek haar borstkanker overleeft, is groter dan de kans op een overbodige behandeling.

  De studie hier nog niet gevonden:
  http://jms.rsmjournals.com/

 193. wilmamazone says:

  Wie kan eens goed naar deze analyse kijken? De onderzoekers denken weliswaar dat de theorie die achter acupunctuur schuil gaat, geen enkele rol speelt, maar daar zal o.a. Jan Marius (Keppel Hesselink) geen boodschap aan hebben.

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/120709/Klein-effect-acupunctuur-bij-chronische-pijn.htm

  Klein effect acupunctuur bij chronische pijn

  Met acupunctuur is chronische pijn beter te bestrijden dan met een placebo of met nep-acupunctuur. Dat blijkt uit een analyse van 29 RCT’s met in totaal 17.922 patiënten afkomstig uit vijf landen.

 194. Jan Willem Nienhuys says:

  Hier stond op SBM ook een uitvoerig stuk over. Het verschil tussen “geen acupunctuur” en nepacupuntuur is aanzienlijk. De ‘echte’ acupunctuur doet het een beetje beter, maar als je rekent dat al die onderzoeken niet dubbelblind maar enkelblind waren, is zo’n klein overgebleven effect niet om naar huis over te schrijven.

  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/an-acupuncture-meta-analysis/

 195. Renate says:

  Dat stuk had ik ook gezien, maar ik was wat te lui om dat ook nog even op te zoeken.

 196. Jan Willem Nienhuys says:

  In het stuk op de site van MC staat:

  De onderzoekers denken daarom dat de theorie die achter acupunctuur schuil gaat, geen enkele rol speelt. Het maakt anders gezegd niet uit waar de naalden worden geplaatst en hoe diep ze het lichaam binnendringen.

  Ik heb de tweede zin van dit citaat niet in de abstract zien staan. En ook Steven Novella zegt er niks over. Ik heb het stuk zelf nog niet gezien. Maar de betekenis van die zin is: voor de beoefening van acupunctuur is geen specifieke training nodig, geen kennis over de ‘goede’ acupunctuurpunten, de namen ervan en de veronderstelde banen waarop die punten liggen en welke banen met welk orgaan corresponderen. En zelfs naalden zijn niet nodig.

  Dat betekent in feite dat hier alvast beweerd wordt dat nep-acupunctuur óók acupunctuur is.

 197. wilmamazone says:

  Kritische noten zijn prima, maar waar al die hetzerigheid tegenwoordig voor nodig is? Op NuJij vandaag b.v. alsnog een artikel van 10 aug. j.l.:
  De grootste kostenpost van de farmaceutische industrie is: Marketing!

  Een weerwoord van Prof. dr. Henk Jan Out -dd 3 sept.j.l.- stond al in mijn verzameling opmerkelijke artikels, dus bij deze:
  Hoeveel kost de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel?

  eindquote:

  Critici zouden hun tijd beter kunnen besteden door eens een bedrijf te bezoeken en met haar werknemers in gesprek te gaan in plaats van modieuze, ideologische artikelen te schrijven. En, even voor de goede orde, sinds kort werk ik niet meer voor een pillenfabrikant en kunt u mij dus zonder schroom serieus nemen (maar dat deed u al natuurlijk).

  Via twitter van Henk Jan Out:

  HenkJanOut Ik ga slapen. Ga vast dromen van een ziedende vdLinde die me varkensinsuline probeert in te spuiten #brandpunt
  6 hours ago · reply · retweet · favorite

  In Brandpunt gisteravond een item over patiënten die als proefkonijn zouden worden gebruikt.

  Update: Guido Jonkers kwam gisteren met: Nieuws: Helft van de geneesmiddelen deugt niet..!

  De doelstellingen van Big Pharma om macht te krijgen en geld te verdienen, staan haaks op de doelstelling van iedere burger, om voor lage kosten gezond te blijven, ZONDER medicijnen..

 198. wilmamazone says:

  Verder wil ik nog attenderen op een opmerkelijk tweeluik bij Kruispunt over de kapsalon in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam:
  http://www.rkk.nl/kruispunt/archief/2012/detail_objectID747969.html

  Zelf nog niet gezien, maar weet uit goed ingelichte bron dat het de moeite van het bekijken waard is.

 199. Renate says:

  Ja dat stuk uit Brandpunt heb ik ook gezien. Waar ken ik die Hans van de Linde toch van, die natuurlijk in dit programma te gast was? Ik vond het toch wel erg ‘van dik hout zaagt men planken’.

 200. wilmamazone says:

  Ik zei hier al:

  Wie kan eens goed naar deze analyse kijken? De onderzoekers denken weliswaar dat de theorie die achter acupunctuur schuil gaat, geen enkele rol speelt, maar daar zal o.a. Jan Marius (Keppel Hesselink) geen boodschap aan hebben.

  Dat heeft ie inderdaad niet, dus geheel in de lijn der verwachtingen:
  http://www.iocob.nl/acupunctuur/acupunctuur-effectief-de-grote-meta-analyse.html

  Acupunctuur effectief: de grote meta-analyse

  De kogel is door de kerk! Echte acupunctuur blijkt significant meer pijnstillend te zijn dan nep-acupunctuur. En beide acupunctuurvormen zijn weer beter dan een standaardbehandeling. Dit wordt geconcludeerd in een grote meta-analyse met 19722 patienten.
  Op 10 september 2012 is in het vooraanstaande medische tijdschrift Archives of Internal Medicine de grootste meta-analyse gepubliceerd naar de effecten van acupunctuur bij verschillende vormen van pijn.[1] In totaal werden………

  eindquote:

  Ook wordt er in Medisch Contact al over geschreven. Gaat het tij dan toch keren in Nederland en volgen we dan toch nog andere landen zoals Duitsland en de Verenigde Staten die al hebben ingezien dat acupunctuur werkt, meer dan alleen placebo?

 201. Jan Willem Nienhuys says:

  Curieus dat de nameloze auteur de tandenstokertherapie (nepacupunctuur) nu ook al tot een der acupunctuurvormen rekent.

 202. DaSilva says:

  http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=72369&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1974&cHash=7cc6b64de966e968650381d00c0abc11.

  Artsen en verpleegkundigen durven elkaar niet aan te spreken op fouten of ernstige overtredingen van hygiëneprotocollen in
  ziekenhuizen. En dat terwijl de ziekenhuizen zeggen dat ‘de open cultuur’ een belangrijk speerpunt is. Met verborgen camerabeelden laat ZEMBLA zien dat regels voor handhygiëne op grote schaal worden overtreden. Artsen en verpleegkundigen dragen ringen, horloges, armbanden en piercings terwijl dat ten strengste verboden is. Met het dragen van sieraden kunnen levensbedreigende bacteriën worden overgedragen aan patiënten.

  ZEMBLA – ‘Vieze ziekenhuizen deel 2’ vrijdag 21 september om 21.20 uur bij de VARA op Nederland 2

 203. BenZeeland says:

  Ik heb noodgedwongen een maand de handelingen van het verplegend en schoonmakend personeel kunnen bestuderen. Een enkele oudere verpleegkundige uitgezonderd gebruikte niemand de reinigingsdispenser. Schoonmaak was een onregelmatig gebeuren, behalve een dagelijkse schuiver die nogal wat oversloeg, nog afgezien van het duidelijk waarneembare opschuifeffect. Opvallend was het gebrek aan enig toezicht en controle.
  Hoe kan het management van een ziekenhuis zo’n tent runnen als iedereen zo maar wat aan doet?
  Had ik aan de bel moeten trekken? Ik ben nog steeds afhankelijk van dat ziekenhuis en heb ervaren dat een meningsverschil (het ging over medicatie, uiteindelijk beslist door de specialist die mij gelijk gaf) uitdraaide op pesterijen en opzetten van leerlingen om mij minder service te verlenen.

 204. Jan Willem Nienhuys says:

  Ringen en dergelijke mogen ook niet in de horeca. Daar wordt wel de hand aan gehouden, althans bij personeel dat in dienst is van grote bedrijven. Dacht ik. “het management van een ziekenhuis” let misschien alleen maar op de centen, want waar hebben managers nou verstand van?

 205. wilmamazone says:

  Vandaag ook een hoop commotie over weesgeneesmiddelen. Het verhaal begon op 29 juli toen twee conceptadviezen aan de minister van Volksgezondheid in handen kwamen van de NOS. CVZ, het College voor Zorgverzekeringen, wilde stoppen met het vergoeden van dure medicijnen voor enkele zeldzame ziekten.
  Daarna het ene bericht na het andere en vandaag de grote dag/de hoorzitting:
  Discussie rond Pompe/Fabry loopt hoog op

  ‘Hebben we tweehonderd keer zoveel over voor iemand met niet-klassieke Pompe, als voor iemand met een niet-zeldzame ziekte?’, vraagt Job Kievit, hoogleraar medische besliskunde zich af. Kievit is een van de leden van de Advies Commissie Pakket van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Hij liet zijn bezwaren tegen vergoeding van Pompe- en Fabry-medicatie voorlezen tijdens een hoorzitting van het CVZ over dit onderwerp, vrijdagmiddag. Hij kon zelf niet aanwezig zijn.

  Emoties bij CVZ-hoorzitting

  De emoties waren Erica Schenk even de baas, toen ze bij de hoorzitting van het College voor Zorgverzekeringen vertelde over het leven van haar moeder, zichzelf en haar twee dochters, allemaal Fabry-patienten.

  Vergoeding Pompe en Fabry blijft

  Zowel bestaande als nieuwe patiënten met de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry krijgen voorlopig hun medicijnen gewoon vergoed. Maar die vergoeding komt niet meer uit de basisverzekering. Er komt een speciale financieringsregeling voor de dure medicijnen.

  Meer inzicht in prijs medicijnen

  Genzyme, de fabrikant van medicijnen tegen de ziekten van Pompe en Fabry, is bereid meer inzicht te geven in de kosten van de geneesmiddelen. Dat zegt Bert de Jong, de algemeen directeur van het farmaceutische bedrijf.

  Voorlopig dus even eind goed al goed voor deze patiënten en wordt er voorgesteld om in Europees verband – op basis van veel grotere patiëntengroepen- gezamenlijk onderzoek te doen naar de werkelijke werkzaamheid van de medicijnen.

 206. wilmamazone says:

  Inmiddels de uitzending van Zembla gezien die hier ter sprake werd gebracht door Da Silva. Voor dat ik naar deze uitzending over vieze ziekenhuizen keek, hoefde ik niet na te denken over de naam Semmelweis die in 1847, dus 165 jaar geleden aan de wieg stond van het hygiëneprotocol.

  Het duurde echter nog tot rond 1890 voor zijn ideeën over antiseptisch onderzoek ingang vonden. Pas na de ontdekking door Louis Pasteur van de bacterie kreeg zijn methode de nodige theoretische onderbouwing. Het was Joseph Lister die Semmelweis postuum de eer gaf die hem toekwam.

  Een theoretische onderbouwing is er dus al -of moet ik zeggen pas?- zo’n 132 jaar en wat is in 2012 nog een geldig excuus?! Dan is het nog nodig dat een artsenblad komt met:En nou hup die horloges af of wat?! Het artikel ‘Infectiepreventie vergt meer inzet’ waar naar verwezen wordt, staat voor mij achter een slotje. Wat wel voor iedereen te lezen valt, zijn deze artikels:
  http://www.ntvg.nl/publicatie/grote-woorden-en-loze-beloften/volledig
  Gepubliceerd op: 21-09-2012

  Grote woorden en loze beloften

  Grote woorden, politici hebben er patent op. We hebben het tot vervelens toe mogen lezen en aanschouwen. Nog nooit werd er zoveel gedebatteerd en geduid als de afgelopen verkiezingen. Helaas zijn het niet alleen de politici. Onze ambtenaren en collega’s kunnen er ook wat van. ‘Omvang van vermijdbare schade in ziekenhuizen halveren’ is bijvoorbeeld zo’n uitspraak. Het was de intentie van het landelijke veiligheidsprogramma dat in 2008 van start ging. Zegers en Wollersheim leggen in hun bijdrage (A4768) uit waarom de doelstellingen niet gehaald worden. Feiten en argumenten die ook vóór de start van het programma bekend waren.
  [Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:B857]

  Als dan óók nog blijkt dat in de gezondheidszorg maar 17 % gevaccineerd is tegen griep, omdat er nogal wat schort aan de kennis van zaken bij zorgverleners, gaan bij mij de haren vanzelf rechtop staan. Van mij mogen de nodige mensen in de zorg zich in een hoekje gaan zitten schamen. Dat mag gelezen worden als een understatement, want het liefst zou ik ze éérst een flink met de koppen tegen elkaar slaan.

  Het is zoals in de uitzending van Zembla ook werd gezegd: als in de luchtvaart het veiligheidsprotocol maar voor 80% uitgevoerd wordt, vallen er ontslagen en een zorginstelling die 80% haalt de hemel in geprezen. Waar zijn we dan helemaal mee bezig? Hoe lang worden in de zorg de schouders nog opgehaald met: ‘nee, het mag eigenlijk niet, maar ja’?

 207. Renate says:

  Tja, als patiënt moet je natuurlijk wel altijd alle sieraden, inclusief oorbellen, afdoen voor je de operatiekamer in gaat. Wat het personeel in de operatiekamer al dan niet draagt aan sieraden weet ik niet. Zonder bril zie ik namelijk nauwelijks iets.
  Dat er zo weinig mensen in de gezondheidszorg gevaccineerd zijn tegen griep, zal misschien ook te maken hebben met alle verhalen over het feit dat het nut niet bewezen is. Of die verhalen al dan niet waar zijn, is misschien moeilijk te beoordelen. Ze zaaien in ieder geval twijfel. Bovendien is misschien ook vaak de redenatie dat ze toch niet ziek worden. En dan zijn er natuurlijk nog de verhalen over mensen die ondanks de griepprik toch ziek worden en dan vergeten de mensen dat niet alles griep is. Griep wordt misschien toch wel vaak als een soort verzamelbegrip gebruikt voor alles waarbij mensen koorts hebben en zich misselijk voelen.

 208. wilmamazone says:

  Het zal me worst wezen wat met name artsen en verpleegkundigen persoonlijk vinden op basis van welke (drog)redenatie dan ook. Elke onnodige infectie is er een teveel. Punt.

 209. Renate says:

  Geheel mee eens, maar tegenwoordig lijkt men keuzevrijheid wel eens wat al te hoog in het vaandel te hebben staan.
  Kijk maar eens naar de reactie van 18 september:
  http://www.nvic.org/Forms/Cry-For-Vaccine-Freedom-Wall.aspx
  Heeft u nog een stapel teiltjes over? In een ziekenhuis werken en beginnen te zeuren over keuzevrijheid als het gaat om een griepvaccinatie? De patiënten die misschien in verzwakte toestand in aanraking komen met de virussen die deze persoon verspreidt, hebben geen keuzevrijheid. En dan lopen jammeren dat er gekozen moet worden tussen ontslagen worden of ontslag nemen. Nou ja, zo’n figuur hoort gewoon niet in een ziekenhuis thuis. Als deze persoon achter de balie bij een bank gaat werken, doet hij of zij dat zeker ook in een gescheurde spijkerbroek en met een gescheurd T-shirt. (Keuzevrijheid nietwaar? De werkgever mag niet eisen dat de persoon er representatief uitziet, toch? Als de werkgever dat mag eisen, waarom zou hij dan niet kunnen eisen dat het personeel geen ziektekiemen verspreidt? Een chauffeur moet ook een rijbewijs hebben. Is dat soms ook een aantasting van de keuzevrijheid.) Leven we in een wereld met idioten?

 210. Renate says:

  En hier stuit ik net bij toeval op. Niet over vaccins, maar over spiritualiteit in de huisartsenpraktijk.

  In de officiële geneeskunde wordt vrijwel niet gezocht naar oorzaken van klachten en ziekten. Ziekten zijn er, en men heeft voor vele kwalen een geneesmiddel of –methode. De Nieuwe Spiritualiteit stelt echter dat gevoelens de taal van de ziel zijn.

  http://www.notjustanybook.nl/2012/09/spiritualiteit-in-de-huisartsenpraktijk/
  Ook in dit geval krijg ik een enorme behoefte aan een stapel teiltjes.

 211. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/422195-agenda-voor-de-zorg-ondertekend.html

  Agenda voor de Zorg ondertekend

  Dertien organisaties hebben een plan opgesteld om de zorg te hervormen. Het plan, de Agenda voor de Zorg, moet de zorg betaalbaar maken en is een advies aan de nieuwe regering. De nadruk ligt op …..

 212. Renate says:

  Maakt het de zorg betaalbaar, of wordt de rekening naar de patiënten doorgeschoven? Wat ik tot nu toe gehoord en gelezen heb, schenkt me weinig vertrouwen. Het lijkt er toch veel op neer te komen dat mensen meer zelf moeten betalen of moeten organiseren in hun sociale netwerk. Klinkt leuk, behalve voor degenen die dat netwerk niet hebben.

 213. JennyJo says:

  De zorg lijkt zeker niet betaalbaarder te worden voor de consument, als ik dat allemaal zo lees. Bovendien betalen mensen nu al zoveel. Mijn moeder moet per maand meer dan 800 euro betalen aan het verpleeghuis. Daar komt dan nog de was apart bij, kost 80 euro per maand, wat ik persoonlijk volslagen bizar vind, daar kan ik een half jaar voor wassen – en dat doe ik dus ook – maar dat prutwasje van mijn moeder zou dan 80 euro moeten kosten. Hoe verzinnen ze het?! Nagels knippen moet ook apart betaald worden, kost 20 euro, pedicure apart betalen, ook 20 euro, vaker dan 1 keer per week douchen moet extra betaald worden. En dan moeten we (mijn moeder dus) ook nog om de haverklap nieuwe kleren, zeep en shampoo kopen omdat alles voortdurend kwijtraakt en niemand weet hoe dat komt en het ze ook niet interesseert. En een griepprik halen doen ze ook niet, vinden ze niet nodig. Straks wordt mijn moeder heel ziek, kost allemaal weer extra. Als de verzorging zich nou gewoon eens liet vaccineren… Waar ik me ook dood aan erger: ze lopen de hele dag met latex handschoentjes, maar dat is volgens mij meer om zichzelf te beschermen dan de bewoners, want ze doen alles met die handschoentjes aan en gaan van de ene patiënt naar de andere zonder schone handschoentjes aan te trekken. Heel raar en heel onfris.

 214. Renate says:

  Als ik de verhalen lees, weet ik in ieder geval een ding zeker, namelijk dat ik nooit of te nimmer afhankelijk wil worden van de zorg in een instelling. Alle verhalen over terugvallen op het eigen sociale netwerk en zo komen er toch uiteindelijk op neer dat ik de pineut ben, als alleenstaande zonder kinderen en zonder noemenswaardige kennissenkring. Als je het alleen van het personeel in de zorg moet hebben, kun je je beter opknopen. Dat is een andere kant van het euthanesiedebat.

 215. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik heb op het Skepsisblog een stukkie gewijd aan de 14 domme redenen om geen griepprik te halen (als je in de gezondheidszorg werkt). http://www.skepsis.nl/blog/2012/09/de-griepprik-veertien-domme-redenen-om-hem-niet-te-halen/

  citaat:

  “wie zonder jaarlijkse griepprik in een verpleeghuis werkt, heeft gemiddeld één dode per acht jaar op zijn of haar geweten door die vaccinatieweigering.”

  Edit WMZ: uit spamfilter 25 sept. 16:32

 216. wilmamazone says:

  JJ:

  Waar ik me ook dood aan erger: ze lopen de hele dag met latex handschoentjes, maar dat is volgens mij meer om zichzelf te beschermen dan de bewoners, want ze doen alles met die handschoentjes aan en gaan van de ene patiënt naar de andere zonder schone handschoentjes aan te trekken. Heel raar en heel onfris.

  Daar staat nog steeds mijn verstand van stil; meer dan een hardgrondige vloek komt er niet uit en die zal ik jullie besparen.

 217. JennyJo says:

  Ik heb er al een paar keer iets over gezegd en geprobeerd het uit te leggen, maar dan kijken ze me met grote, niet-begrijpende ogen aan. Ik denk dat het niveau van de verzorgenden over het algemeen schrikbarend laag is. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar ik doe het toch. Als verontschuldiging kan ik aanvoeren dat ook het management daar tegenaan zegt te lopen; de meeste verzorgenden zijn zeer laag opgeleid, niet bijster intelligent en ook nog eens stronteigenwijs. Een noodlottige combinatie waar bijna niet doorheen te komen is.

 218. wilmamazone says:

  Om het over het hele scala aan onzinmiddeltjes – al dan niet voorgeschreven door Alterneut en Co.- niet eens te hebben:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3322104/2012/09/26/Kankerpatient-slikt-vaak-riskante-mix-van-medicijnen.dhtml

  Kankerpatiënt slikt vaak riskante mix van medicijnen

  Bijna de helft van de kankerpatiënten slikt medicijnen die schadelijk kunnen zijn voor hun behandeling, vaak zonder dat zij of hun artsen dat weten. Dat kan in het uiterste geval fatale gevolgen hebben.

  Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC, het academisch ziekenhuis van Rotterdam, dat dit weekend wordt gepresenteerd op een internationaal congres voor oncologen.

 219. DaSilva says:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12994162/__Uitspraak_over_nut_van_griepprik__.html

  Maken minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en het RIVM zich schuldig aan belangenverstrengeling bij de griepvaccinaties? De rechtbank in Middelburg doet woensdag uitspraak in de zaak die door het ministerie en het Rijksinstituut voor
  Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is aangespannen tegen huisarts Hans van der Linde.

 220. DaSilva says:

  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/09/26/rivm-verliest-rechtszaak-tegen-criticus-griepprik/

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een rechtszaak wegens smaad tegen huisarts Hans van der Linde verloren. De zaak was door het RIVM aangespannen omdat Van der Linde “ongegrond en welbewust” het vertrouwen van de bevolking in het instituut zou schaden. De rechtbank stelt dat Van der Linde niet onrechtmatig heeft gehandeld.

 221. Renate says:

  In het artikel is wel sprake van het feit dat patiënten alternatieve middelen slikken, die ook een negatieve invloed op chemotherapie kunnen hebben. En valt Sint Janskruit ook niet onder de alternatieve middeltjes? In ieder geval bewijst het wel dat natuurlijk niet synoniem is met ongevaarlijk.

 222. Renate says:

  Foutje: Sint Janskruid.
  Ik heb het buskruit ook niet uitgevonden.

 223. Jan Willem Nienhuys says:

  Overigens zegt de rechter ook:

  “Van der Linde heeft de genoemde belangenverstrengeling niet kunnen onderbouwen. Hij heeft Coutinho dus ten onrechte in verband gebracht met een belangenverstrengeling.”

  Overigens heeft NRC Handelsblad het fout. Het was geen ‘rechtszaak wegens smaad’ . Smaad is een een vergrijp dat in het Wetboek van Strafrecht staat, als je iets lelijks over een ander zegt (eer en goede naam aantasten) dat niet in het publieke belang is, dan is het smaad. Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Smaad .
  Ook als het ‘telastegelegde’ feit waar is (bijvoorbeeld een strafrechtelijke veroordeling in het verleden) hoeft het nog niet in het algemeen belang te zijn en kan het smaad zijn. Smaad in combinatie met weten dat het onwaar is, is laster.

  Wie meent het slachtoffer van smaad te zijn moet naar de politie gaan, en dan brengt het OM het voor de rechter. Hier is een civiele procedure waarin de ene partij stelt dat vdL onrechtmatig gehandeld heeft. De rechter heeft het wel over de eer en goede naam van Coutinho, maar zegt dat die niet aangetast wordt door de bewering als zou hij betaald zijn door derden. “Een onderzoek mag worden gefinancierd door een derde, dat is niet negatief.”

  De term belangenverstrengeling is wel negatief en ook ten onrechte gebruikt, maar volgens de rechter “heeft hij de grens van wat geoorloofd is niet overschreden, met name niet omdat hij afstand neemt van de suggestie van de interviewer dat Coutinho niet integer zou zijn. ”

  Een betere samenvatting van de uitspraak zou zijn dat de rechter heeft verklaard dat wat vdL gezegd heeft allemaal onzin is, behalve zijn verklaring dat Coutinho integer is. Dus dat van die belangenverstrengeling is onterecht maar net niet onrechtmatig en dat van die beperking van de vrijheid van meningsuiting is helemaal onzin, zegt de rechter.

 224. Jan Willem Nienhuys says:

  PS dat plantje heet trouwens sint-janskruid, dus met een streepje, en bovendien geen hoofdletters, je schrijft per slot van rekening ‘Paardenbloem’ en ‘Hond’ en allerlei andere soorten planten en dieren met hoofdletters (wel Maurits de Hond). Sint-Nicolaas weer wel met hoofdletter, want dat is de naam van een persoon. Sint-Bernhardpas ook hoofdletters, want Sint-Bernhard is een persoon, en het gaat om de naam van een enkel ding. Daarentegen is een sint-bernhardshond met kleine letters want daar zijn er heel veel van, het is niet de naam van één enkel uniek dier / persoon / gebeurtenis / etc.

 225. Renate says:

  Voortaan moet ik eerst nadenken voor ik reageer.

 226. Jan Willem Nienhuys says:

  eerst nadenken…. en het Groene Boekje raadplegen….

 227. Renate says:

  Ik weet even niet goed waar ik dit kwijt moet, omdat het bij verschillende onderwerpen zou kunnen, maar daar er hier al een stukje staat over het artikel in De Volkskrant over gevaarlijke combinaties van medicijnen, doe ik het hier maar even.
  Vandaag las ik in diezelfde Volkskrant een ingezonden brief van een duidelijke aanhanger van alterneut en co.
  Een paar alleraardigste citaten:

  Eindelijk meer kritische kanttekeningen bij de werking van reguliere medicijnen, want wat bijwerking genoemd wordt, is natuurlijk niets anders dan de werking.

  Als dit niet aangeeft dat we hier te maken hebben met een aanhanger van alterneut en co, dan weet ik het niet meer.

  Het artikel op de voorpagina van woensdag 26 september past goed in die discussie.
  Wat me daarin opvalt, en dat stemt me positief, dat kruidengeneesmiddelen en voedingssuplementen genoemd worden en dat deze gemeten effect hebben op de medicatie tegen kanker.

  Een gemeten effect dat negatief is, lijkt mij geen aanleiding tot een positieve stemming, maar vooruit, meneer gaat nog even verder.

  Dat is op zich niet positief, maar wel wordt hier impliciet aangetoond dat kruidengeneesmiddelen en voedingssupplementen meetbare effecten hebben op ons systeem.

  Volgens mij heb ik toch echt iets anders gelezen, namelijk dat deze middelen een negatieve invloed kunnen hebben op de werking van bepaalde medicijnen. Ik geloof niet direct dat hiermee is aangetoond dat ze ook meetbare effecten hebben op ons systeem, maar ik kan het natuurlijk mis hebben.

  Dat wordt maar al te vaak, en zoals nu blijkt ten onrechte, door artsen afgedaan als placebo. Is dit het begin van een nieuwe wending in de medische zorg?

  Ik hoop het niet, want hier gaat meneer toch wel erg kort door de bocht. Het feit dat iets een negatieve invloed kan hebben op de werking van andere medicijnen, wil nog niet zeggen dat een positive ervaring geen gevolg kan zijn van placebo. Er zijn wel meer dingen die een negatief effect kunnen hebben op de werking van bepaalde medicijnen (ik meen dat grapefruitsap de werking van bepaalde medicijnen kan verminderen, maar hoe dat precies zit weet ik niet), maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook een positieve uitwerking ziekteverschijnselen kunnen hebben.

  Klein stapje verder en we gaan deze middelen ‘regulier’ inzetten tegen ziekten als kanker. Dit lijkt me een gezonde ontwikkeling.

  Nee, meneer, dat lijkt me geen gezonde ontwikkeling, tenzij er bewezen wordt dat deze middelen daadwerkelijk werken. En die werking kunnen we dus niet ontlenen aan een artikel waarin gewezen wordt op het feit dat bepaalde middelen een negatief effect hebben op de werking van medicijnen.

 228. JennyJo says:

  Het lijkt er op dat deze meneer er werkelijk totaal niets van snapt. Mijn zijn kruidenmiddelen aangeraden omdat ze “de werking van chemo versterken”. Dat leek me geen goed idee, want je krijgt al de maximale dosis chemo (= werking) die je lichaam kan verdragen. Dat nog eens versterken zag ik niet zo zitten. Maar ze zijn me ook aangeraden omdat ze “de werking van de chemo verzachten”. Leek me om andere redenen geen goed idee. Maar wat je er in elk geval uit kunt afleiden is dat alterneut en co kletsen zoals het hen uitkomt en overtuigend de indruk wekken van toeten noch blazen te weten.

 229. Renate says:

  Alterneut en co leest alles in hun voordeel.
  Kritiek op de pharmaceutische industrie? “Zie je wel, Big Pharma deugt niet.”
  Problemen met de combinatie van chemotherapie en alternatieve middeltjes? “Zie je wel, onze middeltjes doen wel iets.”

  Bij Klopt dat wel is Harry Smit ook nog steeds bezig met de verkoop van onzin over symptoombestrijding, of middelen die wel de kwaal, maar niet de oorzaak bestrijden.

 230. wilmamazone says:

  Wereldprimeur en fijne toekomstmuziek:
  http://nos.nl/artikel/424880-umc-niet-snijden-bij-borstkanker.html

  Het UMC in Utrecht is begonnen met een onderzoek naar de behandeling van borstkankerpatiënten met ultrageluid. Het ziekenhuis verwacht dat een kwart van alle mensen met een borsttumor in de toekomst geen operatie meer hoeft te ondergaan. Afgelopen vrijdag is de eerste patiënt behandeld met ultrageluid.

  Het Utrechtse academisch ziekenhuis zegt hiermee een wereldprimeur te hebben. Dat wordt bevestigd door het kankeronderzoekscentum NKI/AVL uit Amsterdam, dat zelf ook onderzoek doet naar de mogelijkheden van ultrageluid, maar minder ver gevorderd is dan het UMC.

  De behandeling met ultrageluid is alleen geschikt voor patiënten met een kleine tumor die niet is uitgezaaid. Onderzoeksleider Van den Bosch van het UMC verwacht dat 25 procent van alle mensen met borstkanker op deze manier behandeld kan worden. Dan gaat het in Nederland jaarlijks om zo’n 3000 personen, merendeels vrouwen.

 231. wilmamazone says:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3326986/2012/10/05/Ouderen-in-tehuizen-worden-kaalgeplukt.dhtml

  ‘Ouderen in tehuizen worden kaalgeplukt’

  Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen moeten veel te veel geld betalen voor extra zorg. Dat schrijft de Telegraaf. De instellingen mogen een vergoeding vragen voor extra klusjes, maar volgens de Consumentenbond houdt bijna de helft zich niet aan de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit. .

  eindquote:

  De Consumentenbond maakt de resultaten van het onderzoek later vandaag bekend.

  JennyJo zei er al wat over in deze post:

  De zorg lijkt zeker niet betaalbaarder te worden voor de consument, als ik dat allemaal zo lees. Bovendien betalen mensen nu al zoveel. Mijn moeder moet per maand meer dan 800 euro betalen aan het verpleeghuis. Daar komt dan nog de was apart bij, kost 80 euro per maand, wat ik persoonlijk volslagen bizar vind, daar kan ik een half jaar voor wassen – en dat doe ik dus ook – maar dat prutwasje van mijn moeder zou dan 80 euro moeten kosten. Hoe verzinnen ze het?! Nagels knippen moet ook apart betaald worden, kost 20 euro, pedicure apart betalen, ook 20 euro, vaker dan 1 keer per week douchen moet extra betaald worden.

  Daar komt voor de nodige ouderen c.q. hun naasten de grote verdwijntruc nog bij:

  En dan moeten we (mijn moeder dus) ook nog om de haverklap nieuwe kleren, zeep en shampoo kopen omdat alles voortdurend kwijtraakt en niemand weet hoe dat komt en het ze ook niet interesseert.

  Zie wat dat hoofdstuk betreft René Diekstra die daar al eerder aandacht aan besteedde:

  http://www.zorgwelzijn.nl/web/show/id=117269/langid=43/contentid=17156

  http://nos.nl/artikel/310021-zwartboek-diefstal-verpleeghuizen.html

  Psycholoog René Diekstra zegt dat hij ongeveer 2000 meldingen heeft gekregen van diefstal van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Hij heeft de meldingen gebundeld in een zwartboek.

 232. JennyJo says:

  Correctie: pedicure is inmiddels 30 euro. Maar die was vind ik wel het allerraarst. Alles wordt bij elkaar gesmeten in 1 grote wasmachine, gaat allemaal op 60 graden en wordt daarna standaard incompleet weer afgeleverd. Maar dat kan soms wel 2 weken duren, dus in die tijd zit mijn moeder dan met minder kleren. Waarom dat zo lang duurt kan ook geen mens ons uitleggen, waarom er steevast dingen kwijtraken ook niet en al helemaal niet waarom het zo duur moet zijn. Er wordt gemiddeld een keer per maand gewassen voor mijn moeder en dat moet dan 80 euro kosten. Ik begrijp daar helemaal niks van, maar dan zeggen ze: dat is nou eenmaal het tarief. Ik denk dat daar heel veel op verdiend wordt. Mijn ouders hebben/hadden ook regelmatig kleren aan van anderen omdat de eigen kleren verdwenen zijn. Ik denk weleens dat de minister een heel rooskleurig beeld heeft van verpleeghuizen en er zullen ongetwijfeld ook hele goede tussen zitten, maar voor heel veel huizen geldt dat helaas niet.

  Dan zullen we het nog maar niet hebben over de afwikkeling van de administratie, want dat is ook een grote puinhoop. Je moet zelf precies bijhouden wat er allemaal gedaan wordt, want de rekeningen komen altijd maanden later en daar staan dan vaak veel meer verrichtingen op dan er gedaan zijn, zoals in een week 3 bezoeken aan de kapper, of 2 wassen vlak achter elkaar en zeer frequente bezoeken van de pedicure. Voor dat allemaal weer rechtgetrokken is ben je weer maanden verder, daar word je stapelkrankjorem van. Als je geen kinderen hebt die dat voor je uitzoeken en regelen word je compleet, totaal en volkomen kaalgeplukt, dat is zo zeker als wat.

  En wat het stelen verdwijnen van dingen betreft: de oudjes krijgen altijd de schuld, maar gek genoeg wordt de douchecreme van de Aldi nooit gejat en die van de Dove of een ander leuk merk wel. Ook de verjaardagsflessen met een luchtje houden het geen 2 weken vol, over de recente tweede diefstal van de verjaardagsfles Chanel 5 voor mijn moeder hebben we inmiddels een formele klacht ingediend. Maar ook de lekkere EdT van Dior voor mijn vader (die hij zijn hele leven gebruikte en waar hij erg aan verknocht was) was binnen 3 weken spoorloos. Gaven ze ook weer een oudje de schuld. Lekker makkelijk allemaal.

 233. Renate says:

  Toch maar de pil van Drion? Lijkt me in ieder geval beter dan in een verpleeghuis kaalgeplukt worden. En wat gebeurt er als er niets te plukken valt?

 234. JennyJo says:

  Als er niks te plukken valt heb je het nog veel beroerder: geen pedicure, nooit eens extra douchen, geen snoezelbad, vieze, veel te grote of veel te kleine kleren aan en misschien laten ze je ook wel gewoon dagen achtereen in bed liggen zonder je te wassen omdat ze onderbezetting hebben – zoals regelmatig gebeurt in het verpleeghuis van mijn ouders.

  Ik ben helemaal voor de pil van Drion hoor, ik wil absoluut niet zo eindigen, verschrikkelijk vind ik dat.

 235. Renate says:

  Tja, dat is mijn schrikbeeld ook. Ik heb geen kinderen of anderen die me in een verpleeg- of verzorgingshuis achterna zullen lopen. Gelukkig is m’n vader nog redelijk gezond. Hij mag wat dovig worden en wat minder goed lopen en misschien soms iets vergeten wat ik hem gezegd heb, maar daar is nog mee te leven, al verlies ik soms wel eens m’n geduld met hem.

 236. wilmamazone says:

  Bewindsvrouw reageert vandaag op een onderzoek van de Consumentenbond naar de kosten van verpleeghuizen:
  Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten: ‘kosten aanvullende diensten instelling moeten vooraf helder zijn’

  De bedragen die instellingen vragen voor aanvullende diensten, moeten vooraf bij cliënten bekend zijn. Dat zegt staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) vandaag. ‘Het is ontoelaatbaar dat deze mensen, die oud en kwetsbaar zijn, worden verrast door onbekende kosten.’

 237. Renate says:

  Is wassen een aanvullende dienst, als je zelf niet de mogelijkheid hebt om te wassen, omdat de mogelijkheid om een wasmachine aan te sluiten ontbreekt?

 238. JennyJo says:

  Ja, wassen is een aanvullende dienst. In een verzorgingshuis kun je geen wasmachine op je kamer hebben en in een verpleeghuis ook niet. Dus je zal moeten dokken, of je wil of niet. Of mazzel hebben met kinderen die het gratis voor je doen.

 239. wilmamazone says:

  Er zijn (waren iig) ook zorgcentra met een wasmachine en droger in een aparte ruimte die de bewoners/hun naasten zelf kunnen bedienen met wasmunten. Wat de munten (incl. wasmiddel) tegenwoordig per stuk kosten, weet ik niet.

 240. Renate says:

  Onder aanvullende dienst versta ik iets waarvoor je kunt kiezen om het zelf te doen. Als je niet zelf kunt wassen, omdat de mogelijkheid ontbreekt, heb je uiteindelijk geen keuze.
  Kortom, laat mij maar doodgaan voor ik in een verpleeg- of verzorgingshuis beland.

 241. JennyJo says:

  Mijn ouders zaten eerst in een verzorgingshuis waar ze niet zelf konden wassen. In een verpleeghuis kun je ook niet zelf wassen. Misschien dat er wel zoiets is voor aanleunwoningen, of in bepaalde zorgcentra. Maar waar mijn ouders zaten en zitten en elk geval niet.

 242. wilmamazone says:

  De Nobelprijs voor Geneeskunde is toegekend aan de Brit John B. Gurdon en de Japanner Shinya Yamanaka. Zij hebben volgens het Nobelcomité baanbrekend onderzoek gedaan op het gebied van celontwikkeling.

  http://nos.nl/artikel/427061-nobelprijs-voor-brit-en-japanner.html

 243. LK says:

  Ik weet niet of jullie dit verhaal gevolgd hebben, maar er is eindelijk een uitspraak in de zaak SIN-NL vs. neuroloog/hoogleraar Kuks:

  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/121899/Antiwebsites-Jan-Kuks-moeten-uit-de-lucht.htm

  Ik heb echt medelijden met Kuks… Hier is járen overheen gegaan…

 244. wilmamazone says:

  LK:

  Ik weet niet of jullie dit verhaal gevolgd hebben, maar..(..)

  Zie deze post van sept. 2009:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2009/09/26/sophie-hankes-wrange-wrokker/

  Sophie Hankes; wrange wrokker

 245. LK says:

  O ja, ik wist wel dat ik het gelezen had (maar weer te lui om te zoeken he, foei!)

  Overigens, ik zit sinds kort op Twitter en daar kom ik toch een hoop interessant leesvoer tegen:

  http://www.diepmagazine.nl/content/nieuws/Baanbrekend_boek_over_borstkanker_verschenen

  Eens kijken of ik ooit tijd heb voor een reviewtje!

 246. Eens kijken of ik ooit tijd heb voor een reviewtje!

 247. JennyJo says:

  Mevrouw Comijs is ook coach. Waarom verbaast me dat nou niet? Zij heeft daartoe een HBO-opleiding “intuïtieve ontwikkeling” gevolgd. Waarom verbaast me dat nou toch ook helemaal niet?

  P.S. Tijdens mijn in-loondienst-werkend leven ben ik behept geraakt met een tamelijk ernstige coachingsallergie.

 248. LK says:

  HBO-opleiding ‘intuïtieve ontwikkeling’. Waar geven ze dat? Zeg me dat het niet InHolland is… 😀

 249. Renate says:

  Baanbrekend boek over borstkanker? Dan stel ik me toch iets anders voor dan het zoveelste boek van iemand die meent op spirituele wijze haar borstkanker te kunnen genezen.

  @ JennyJo
  Waar staat dat ze ook coach is? Bij begrippen als coaching, intuïtieve ontwikkeling en spiritueel krijg ook een stevige behoefte aan een teiltje.

  Op die website van diepmagazine staan nog wel meer merkwaardige dingen. Wat te denken van een sessie ‘laat je organen spreken’?
  http://www.diepmagazine.nl/content/nieuws/Laat_je_organen_spreken
  Kennelijk zit Diepmagazine in dezelfde lijn als bladen als Ode of Happinezz, met een diepgang die niet groter is dan die van m’n vaders afwasteiltje.

 250. JennyJo says:

  Of het bij InHolland is weet ik niet. Dat hoeft ook niet, want er blijkt zowaar een echte “school voor intuïtieve ontwikkeling” te zijn, de SIO: http://www.opleiding-info.nl/bdr977572-SIO-School-voor-Intutieve-Ontwikkeling.html

  Dat had ik nou toch moeten weten!

 251. JennyJo says:

  @Renate,

  Ik heb mevrouw Comijs even gegoogled en toen kwam ik op haar linkedIn. Daar staat het.

  Aan sprekende organen heb ik helemaal geen behoefte, wat hebben die mensen toch een rare ideeën.

  Dan stel ik me toch iets anders voor dan het zoveelste boek van iemand die meent op spirituele wijze haar borstkanker te kunnen genezen.

  Het is precies hetzelfde wezenloze, inhoudsloze, arrogante gezwatel als in al die andere boeken over “spirituele wondergenezingen”.

 252. Renate says:

  Als ik die website bekijk kom ik zoveel onzin tegen, dat ik me vertwijfelt afvraag of al deze mensen hun hersens ergens af hebben gegeven.

  Worden die sprekende organen niet door de dokter met de stethoscoop beluisterd? 😀

 253. JennyJo says:

  Ik denk inderdaad dat die mensen hun hersens afgegeven hebben. Die hersenen riepen waarschijlijk de hele tijd: verlos ons, verlos ons! En dat hebben die mensen toen maar gedaan. Anders kan ik het niet verklaren, die onzin die daar uitgekraamd wordt.

  Worden die sprekende organen niet door de dokter met de stethoscoop beluisterd?

  Nee, dat denk ik niet. Je weet toch dat dokters oliedom zijn, met hun ratio en zo. Heb je niks aan.

 254. Renate says:

  O ja, dat is waar. Intuïtie is zoveel beter dan verstand. Maar ja, ik ben nu eenmaal veel te rationeel voor dit soort diepe inzichten.

 255. JennyJo says:

  Je moet eerst je hersens wegdoen, zolang je die nog hebt wordt het niks. Wég met die ratiokwabben dus!

 256. Renate says:

  M’n hersen wil ik niet missen. Dan moet ik maar afzien van het lezen van Diep Magazine. Het blad met zoveel diepgang, dat je broek er van afzakt.

 257. JennyJo says:

  Het blad met zoveel diepgang, dat je broek er van afzakt.

  Haha, dat is nogeens diepgang! 😆

 258. wilmamazone says:

  Ik moet toegeven dat ik onderhand de schijt krijg -al vaker gekregen heb trouwens- van al die onduidelijkheden (uit reguliere hoek) over waar je nu wel of niet borstkanker van krijgt/hoger risico door loopt.:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/122018/Minder-hart-en-vaatziekten-na-hormoontherapie.htm

  Het starten van hormoontherapie bij vrouwen direct na de menopauze vermindert het risico op cardiovasculaire aandoeningen aanzienlijk. De kans op bijwerkingen zoals trombose, CVA, borstkanker en andere maligniteiten neemt hierbij niet toe. Dit blijkt uit een gerandomiseerde trial die onlangs is gepubliceerd op de site van BMJ.

 259. wilmamazone says:

  Een gelikt filmje, maar wat is de waarde van dit verkooppraatje? Wie het weet, mag het zeggen.
  http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/72055/deze-bh-speurt-kanker-beter-op-dan-de-dokter.html

  Deze BH speurt kanker beter op dan de dokter

  Er gaan erg veel vrouwen dood aan kanker. Deze BH kan dat aantal verminderen. Volgens onderzoek ontdekt hij zich ontwikkelende kanker net zo snel als onderzoek in het ziekenhuis en ziet hij meer: het ziekenhuis mist 30 procent, de BH minder dan 10 procent.

  Vanaf 2013 te koop in Europa

 260. Renate says:

  Eerlijk gezegd heb ik m’n twijfels aan die BH.

  Van alle onduidelijkheden krijg ik ook wel eens een punthoofd. Hoe moet je de zin van de onzin scheiden? Ik maak me er maar niet druk om. Heb ik nu meer kans op borstkanker, door de hormonen die ik slik, of minder, gezien m’n achtergrond? Ik zie het wel. Ik ga iedere 2 jaar netjes naar de mammamobiel en wacht het resultaat wel af.

 261. wilmamazone says:

  Renate:

  Eerlijk gezegd heb ik m’n twijfels aan die BH.

  En anders ik wel. Vanmorgen geen tijd, maar hier de site:
  http://www.firstwarningsystems.com/

  Daar ook nog maar vluchtig gekeken, maar zo op het 1e oog lijkt het me wel wat voor op de lijst ‘wonderbaarlijke’ (nep)apparaten.

 262. wilmamazone says:

  http://www.nu.nl/binnenland/2933851/ruim-1400-klachten-ouderenombudsman.html

  De OuderenOmbudsman heeft in de eerste 3 maanden van zijn bestaan ruim 1400 vragen en klachten gekregen.

  De OuderenOmbudsman concludeert dat veel ouderen in Nederland vrezen het kind van de rekening te worden. Veel klachten gingen over het terugdraaien van de uren huishoudelijke hulp en thuiszorg. Ook klaagden ouderen over het gebrek aan persoonlijke aandacht in verpleeg- en verzorgingshuizen.

  Zie ook enkele reacties vanaf hier:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/crypto-nieuwsbox/comment-page-2/#comment-30837

 263. wilmamazone says:

  Hier heb ik toch wat meer vertrouwen in dan in die ‘wonder’BH:
  http://www.ru.nl/@868713/borstkankerscreening/

  Betere borstkankerscreening met computer als radioloog

  Een interactief computerprogramma voor radiologen kan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker effectiever maken. Met deze bevinding promoveert Rianne Swart-Hupse op 18 oktober aan de Radboud Universiteit Nijmegen………..

 264. wilmamazone says:

  Alweer een promovendus met een hoopvolle ontwikkeling op borstkankergebied:
  http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2012/10/borstkanker-bij-mannen-genetisch-anders.htm

  Borstkanker bij mannen is zeldzaam en daarom slecht onderzocht. Het UMC Utrecht probeert de ziekte beter te begrijpen. Genetisch onderzoek laat zien dat borstkanker bij mannen anders is dan bij vrouwen.

  Promovendus Robert Kornegoor voerde genetisch onderzoek uit bij 134 mannelijke borstkankerpatiënten. Hij promoveert op 18 oktober aan het UMC Utrecht. Hij toonde aan dat ………

  eindquote:

  Speciaal voor mannen
  Het UMC Utrecht is gespecialiseerd in borstkanker voor zowel vrouwen als mannen. Als enige ziekenhuis in Nederland heeft het een polikliniek speciaal voor mannen met borstkanker. Zij kunnen hier terecht voor onderzoek en behandeling bij artsen die gespecialiseerd zijn in borstkanker bij mannen. Ook is er een speciaal spreekuur voor mannen en is het voorlichtingsmateriaal op hen afgestemd. Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n dertienduizend vrouwen borstkanker en slechts honderd mannen.

 265. hannelore says:

  Sylvia Kristel is overleden. In haar slaap. Ze had slokdarmkanker en had dit jaar een herseninfarct gehad. Het bericht is amper 3 uur oud of ik zag al diverse reacties van de gelovigen van het kwakzalverdom op diverse nieuwssites.

 266. wilmamazone says:

  @Hannelore

  Over welke nieuwssites heb je het dan precies, want ik vond slechts deze gelovige van het kwakzalverdom bij Elsevier:

  Loek Al op donderdag 18 oktober 2012 11:56

  Weer een bekende Nederlander die aan kanker overleden is en de reguliere zorg maar mensen met kanker met bestraling en chemotherapie behandelen wat dus totaal niet werkt. De farmaceutische industrie die die troep maakt verdienen er miljarden mee en de politiek hobbelt gewoon mee. Er zijn zoveel andere manieren om kanker te bestrijden maar dat levert de reguliere zorg niks op en er wordt dan gesteld dat het niet wetenschappelijk bewezen is. Dit sterf geval is ook niet onderzocht door wetenschappers dus dat chemo niet werkt is niet bewezen en men gaat gewoon door. Advies: Lees het boek “Het echte anti kankerdieet” van David Khayat dan gaat er een wereld voor U open qua gedachtengang over kanker. Boek ligt gewoon in de bibliotheek.

  Het overbekende gewauwel over o.a. chemotherapie – zó ‘medemenselijk’ ook als iemand pas overleden is- , en het promoten van – een van de vele- boekie’s die allemaal DE oplossing moeten zijn.
  Toevallig heb ik zelf het boek van David Khayat van kritische kanttekeningen voorzien:
  https://cryptocheilus.wordpress.com/2012/04/17/het-echte-antikankerdieet/

  Bij mij ging iig geen wereld open qua gedachtengang over kanker, integendeel.

 267. hannelore says:

  @Wilmamazone

  Sorry Wilma, ik heb te snel op reactie plaatsen geklikt. Ik had net het bericht over Sylvia Kristel gelezen en zie gelijk al 2 berichten van gelovigen eronder staan en dat schoot me zo in het verkeerde keelgat dat ik het meteen kwijt moest. Ik zal beter opletten voor ik iets plaats.

 268. wilmamazone says:

  @Hannelore

  We hebben nogal ervaring met verkeerde keelgaten, en snel iets kwijt willen, maar in ieder geval even linken naar waar je iets gelezen hebt is altijd fijn.

  Je bedoelde met de 2e gelovige deze Annabella?:
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/352260/Actrice-Sylvia-Kristel-op-zestigjarige-leeftijd-overleden.htm?showall=true

  annabella op donderdag 18 oktober 2012 12:13

  Lees “Het verzwegen verhaal over kanker”van professor Brian Peskin.

  Dat had ik ook zien staan, maar dan werd mijn verhaal zo lang, dus stiekem overgeslagen/wilde snel iets kwijt. 😉

  Er bestaat uiteraard geen verzwegen verhaal over kanker, dus Peskin is gewoon een roeptoeter, maar wat hij toetert willen de gelovigen van het kwakzalverDOM maar wat graag horen. Dat Kwakzalver & Co. zo honderden boeken geproduceerd hebben met allemaal een andere oorzaak van en/of remedie tegen kanker gaat blijkbaar aan hen voorbij. Alles is prima zolang het maar niets te maken heeft met reguliere kankerbehandelingen. Het boek van Brian Peskin werd/wordt op diverse zéér foute sites -door diverse voor ons overbekende figuren- ijverig gepromoot, en die allemaal met naam en rugnummer noemen, zou een avondvullend programma worden.

  Wie een wèl uitstekend boek over kanker/de geschiedenis daarvan wil lezen, kan zich hier alvast inlezen:
  http://www.skepsis.nl/blog/2011/01/kanker-de-keizer-van-alle-ziekten/

  Kanker, de keizer van alle ziekten

  De arts en leukemie-onderzoeker Siddhartha Mukherjee (40, foto), van het kankercentrum van Columbia University, schreef The Emperor of all Maladies: A Biography of Cancer (Scribner 2010). Het is een heel goed en lezenswaardig boek.

  Dat kan ik beamen, want ik heb het hier thuis in de boekenkast staan. Meteen aangeschaft en gelezen toen de Nederlandse vertaling op de markt kwam

  quote van Jan Willem Nienhuys:

  Als men kijkt naar wat er op het gebied van alternatieve kankergenezerij te vinden is, dan ziet men met de kennis van dit boek al gauw waarom verreweg het meeste op dit gebied onzin is. Kanker is ontspoord DNA, dus therapieën die berusten op het idee dat het door psychologische oorzaken komt, of te veel of te weinig van deze of gene stof, die kan men meteen vergeten. Kankercellen hebben geen speciale oppervlaktekenmerken waardoor het immuunsysteem ze als vreemd en vijandig kan aanmerken. Kanker is ook niet één enkele ziekte (er kan heel veel fout gaan met het DNA), en dat er één enkel middel kan zijn is een fictie. Als men zich realiseert hoe intens er op allerlei manieren gezocht wordt naar middelen tegen kanker, en hoeveel werk het is voor een veelbelovend idee tot duidelijke resultaten leidt, gelooft men niet zo makkelijk in wonderdoeners die aan komen zetten met een of ander plantje of eenvoudig recept met simpele stofjes. En als men ziet hoe lang sommige onwerkzame therapieën van goedbedoelende artsen in zwang blijven door een schijn van werkzaamheid, die hoeft zich geen illusies te maken over wonderverhalen van amateurgenezers.

 269. wilmamazone says:

  *zucht x tig*

  De volgende bij Elsevier die HET licht gezien heeft en in feite beweert Sylvia Kristel met opzet overleden is aan de gevolgen van kanker:

  Limburger op donderdag 18 oktober 2012 21:48

  @René Aalders op donderdag 18 oktober 2012 13:58

  Niet zo snel ongenuanceerd een stelling hier poneren en anderen verketteren!

  De reguliere gezondheidszorg, oftewel de farma industrie, kan elk mens met kanker genezen. Maar doet dit absoluut niet, omdat ze liever miljarden innen.

  Google eens op Raymond Royal Rife en zoek maar eens goed verder. Deze geleerde kreeg in de jaren 30 zelfs 16 terminale patienten en genas ze allemaal!

  Daarna is alles weggepoetst, raden maar door wie!

  Royal Raymond Rife (1888 – 1971) is een grote naam in de rareapparatenwereld:

  http://skepp.be/apparatuur/rife-machines

  http://www.kwakzalverij.nl/1249/Encyclopedie_Kwakzalverij_met_apparaten_tegen_kanker

 270. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/432133-hypnose-helpt-bij-buikpijn-kind.html

  ‘Hypnose helpt bij buikpijn kind’

  Kinderen met ernstige buikpijn zouden in veel gevallen van hun klachten af kunnen komen door hypnotherapie. Met hypnose kunnen kinderen leren om hun darmen beter te beheersen. Dat blijkt uit een onderzoek van professor Mark Benninga van het AMC in Amsterdam.

  Benninga presenteerde zijn onderzoek vandaag in Amsterdam op de 20ste United European Gastroenterology Week, een groot internationaal congres over maag- en darmziekten. Volgens zijn onderzoek zou hypnotherapie drie tot vier keer meer resultaat hebben dan klassieke medische behandelingen. Hij publiceerde zijn onderzoek al eerder in het vakblad de American Journal of Gastroenterology.

  einquotes:

  Niet ethisch

  Benninga heeft nu subsidie gekregen om een landelijk onderzoek op te zetten met een grotere patiëntengroep en verschillende hypnotherapeuten om te zien of zijn uitkomsten dan stand houden.

  In het eigen AMC is niet iedereen blij met het onderzoek van Benninga. Een deel van zijn collega’s vindt het niet ethisch dat hij de kinderen blootstelt aan een onnodige behandeling die niet bewezen nuttig is.

  Daar heeft Benninga een duidelijk antwoord op: “We kunnen kinderen met chronische buikpijn medicijnen geven, maar die zijn nooit getest op kinderen en we kennen de bijwerkingen niet. Waarom zouden we een methode waarvan is bewezen dat die wel werkt dan niet gebruiken, alleen omdat het onder alternatieve geneeskunde valt?”

  Een eerder bericht hierover:
  http://www.kwakzalverij.nl/1486/Verkeerde_aanpak_bij_hypnotherapiestudie

  Verkeerde aanpak bij hypnotherapiestudie
  21 aug 2012 | Broer Scholtens | Laatste wijziging: 1 sep 2012

  Hypnotherapie vermindert misschien buikpijn, maar de kinderen hebben er hoogst waarschijnlijk niets aan, bekritiseert emeritus-hoogleraar Rien Vermeulen, bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, in een reactie op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NtvG).

 271. wilmamazone says:

  http://www.nu.nl/gezondheid/2941613/voedingssupplementen-gaan-werking-medicijnen-tegen.html

  ‘Voedingssupplementen gaan werking medicijnen tegen’

  Het gaat vooral om medicatie voor de behandeling van problemen met het centrale zenuwstelsel en hart- en vaatziekten.

  Dat is de conclusie van een onderzoek dat wordt gepubliceerd in het novembernummer van het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Clinical Practice.

  De onderzoekers bekeken 54 artikelen en 31 studies over het onderwerp. Ze ontdekten dat…………

  In an editorial on the review, Professor Edzard Ernst, Emeritus Professor, University of Exeter says that the authors provide an impressively complete overview of a fascinating and potentially important subject.

  “Survey after survey shows that large proportions of the population are trying ‘natural’ remedies for illness-prevention, all sorts of ailments, diseases or for states of reduced well-being” he says. “Most experts therefore agree that the potential for such interactions is substantial.

  “Despite this consensus and despite the considerable amount of documented harm generated by such interactions, our current knowledge is still woefully incomplete.”

  Professor Ernst believes that the number of interactions between HDS and prescribed drugs could be under-reported and just the tip of the iceberg.

  He feels that the situation calls for rigorous research, increased awareness of possible HDS prescription interactions by physicians and patients and greater government control of this public health issue.

  “Patients deserve reliable information, and it is our duty to provide it” he says. “We have to become vigilant and finally agree to monitor this sector adequately. Each individual doctor can contribute to this process by routinely including questions about alternative medicine use in their medical history taking.”

  (bericht aangepast 22:28)

 272. wilmamazone says:

  De vraag is dan of naasten het wel begrijpen, want ook die kunnen er wat van:
  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/122782/Kankerpatienten-vaak-te-optimistisch.htm

  Patiënten met uitgezaaide vormen van long- en darmkanker zijn vaak te optimistisch over hun genezingskansen. Uit een studie van Jane Weeks e.a. gepubliceerd in NEJM van 25 oktober bleek dat 69 procent van de patiënten met gemetastaseerde longkanker en 81 procent van de patiënten met uitgezaaide darmkanker niet leken te begrijpen dat de chemotherapie die ze ondergingen niet bedoeld was om ze te genezen van de ziekte. Opmerkelijk is dat patiënten die naar eigen oordeel een zeer goede communicatieve verhouding met hun behandelaar hadden, het vaakst en het meest optimistisch waren over hun kansen.

  eindquote:

  Weeks e.a. concluderen dat hun ‘ontdekking’ het communicatieve werk van oncologen er niet gemakkelijker op maakt. Wie van hen immers eerlijk en niet-ambigue vertelt hoe de zaken er voor staan, krijgt mogelijk een lagere waardering van hun patiënten. Terwijl deze wijze van communiceren nu juist geldt als kenmerk van kwalitatief hoogwaardige zorg.

 273. Renate says:

  Tja, het is heel begrijpelijk. De dokter die zegt: “u bent ten dode opgeschreven”, zal minder gewaardeerd worden dan de dokter die zegt: “we zullen u chemotherapie geven”. Wat de dokter daarna zegt, zal misschien toch wat minder tot de mensen doordringen. Diplomatiek taalgebruik kan er voor zorgen dat de boodschap niet goed overkomt, hoewel het door de patiënt misschien meer gewaardeerd wordt.

 274. wilmamazone says:

  Ab Osterhaus met een stok in het anti-vaccinatiehok: ‘Geef ook ouderen cocktailprik’

  Hij stelt voor dat ouderen een serie vaccinaties krijgen tegen ziektes die hen in het bijzonder treffen, waaronder tegen pneumokokken (die hersenvlies- of longontsteking kunnen veroorzaken) en waterpokken.

 275. Renate says:

  Nee toch? Krijgen we dan ook meer autistische ouderen? Als we tenminste bepaalde anti-vaccinanten zouden moeten geloven.

  Wat mij betreft, kom maar op met die spuit.

 276. Renate says:

  De eerste kritiek zag ik vanavond ook al. En nee, niet van de heer Van der Linde, maar van Luc Bonneux.

 277. JennyJo says:

  @Renate

  Waar zag je die kritiek dan?

 278. Renate says:

  In ‘Een vandaag’.

 279. JennyJo says:

  Oh, dat heb ik gemist. Misschien kijk ik morgen even bij uitzending gemist.

 280. wilmamazone says:

  Aanvullende info inclusief een link naar EenVandaag:
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/122868/Viroloog-Osterhaus-wil-vaccinaties-voor-ouderen.htm

  Door mijn moeder weet ik dat er al een hele tijd een trial loopt met vaccinatie tegen pneumokokken; zij is uitgeloot in de groep die ‘m niet kreeg.
  Het kwam ter sprake toen ze een tijdje geleden longontsteking had. Als ik het wel heb wordt de trial binnenkort afgerond.

  Update:Inmiddels de uitzending gezien en die ging grotendeels over…..de griepprik. Waardeloos!

 281. wilmamazone says:

  http://nos.nl/artikel/433835-prestatiemiddelen-sporters-in-trek.html

  Prestatiemiddelen sporters in trek

  De toename van het gebruik voedingssupplementen en sportvoedingsproducten is onbeheersbaar, zeggen sportwetenschappers.

  Steeds vaker grijpen sporters naar pillen, druppels, poeders en drankjes. Sinds de spullen in de jaren tachtig op de markt kwamen, is er sprake van een groei van het gebruik van 70 tot 90 procent bij topsporters.

  Bij recreanten en amateurs is het 50 tot 60 procent, blijkt uit gegevens van onderzoeker en sport-diëtist Floris Wardenaar verbonden aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

 282. wilmamazone says:

  ‘Ook specialist op huisbezoek’

  Laat specialisten als cardiologen, reumatologen en internisten op huisbezoek gaan bij bedlegerige patiënten, in plaats van hen met de ambulance naar de specialist toe te brengen. Dat idee opperde arts-apotheker Philip Boerebach. Zijn idee is volgens zorgverzekeraar ONVZ Het beste Zorgidee van 2012.

 283. Renate says:

  Op de website van de regionale omroep staat weer eens een stukje om geld in te zamelen voor een kind dat kanker heeft en dat voor een dure behandeling naar de VS zou moeten. Ik moet zeggen dat ik m’n nodige twijfels heb, maar ik weet niet of die twijfels terecht zijn.
  http://www.megameike.nl/behandeling-in-amerika/
  http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-10-2012/stichting-zoekt-geld-voor-doodzieke-peuter

 284. wilmamazone says:

  @ Renate

  Hier alvast een snelle ronde die een beeld geeft van het probleem. Ik kwam trouwens nog meer stichtingen tegen die geld vragen voor hetzelfde doel. Zorgverzekeraars in Nederland zouden inmiddels wel de behandeling/studie/trial in Amerika volledig vergoeden, maar niet de reis- en verblijfkosten als ik het goed begrepen heb. Wat de huidige stand van zaken is van de trial, heb ik (nog) niet kunnen vinden.

  http://www.dapperethijn.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=66

  De genezingskansen bij neuroblastoom zijn schrikbarend laag. Al 30 jaar lang hebben patiëntjes met neuroblastoom maar 20 tot 30% kans om de ziekte te overleven. Een nieuwe ontwikkeling, Immuuntherapie in Philadelphia, Amerika vergroot deze overlevingskans met 20%.

  Bron: http://www.erasmusmc.nl

  http://www.kanjerjayden.nl/amerika

  Studie
  Om kans te maken op de behandeling in de VS moet een kind in Nederland de volledige behandeling achter de rug hebben. Omdat het nog een studie is, komt alleen een patiënt in aanmerking die in Nederland de gehele behandeling heeft doorlopen aan een hoog-risico-neuroblastoom. Dat is nodig om de resultaten van de therapie binnen de studie te kunnen beoordelen en vergelijken.

  Heftige bijwerkingen
  Tot nu toe zijn drie kinderen naar de VS gereisd. Eén ervan maakte de immunotherapie (zes kuren) af, de andere twee moesten stoppen vanwege de bijwerkingen. Pijn is een bekende bijwerking, daarnaast komt een hevige allergische reactie voor. Op dit moment (stand half oktober ( 2010 red.)) zijn nog eens drie patiënten aangemeld in Philadelphia. Zij ondergaan momenteel de standaardbehandeling in Nederland. Drie anderen konden niet meedoen omdat ze niet voldeden aan de toelatingsvoorwaarden voor de studie.

  De naam van dit fonds kwam ik een paar keer tegen, maar de site nog niet echt gelezen/goed doorgenomen:
  http://www.villajoep.nl/

 285. Renate says:

  Dan lijkt het dus misschien op dat ik me vergist heb. Maar als mensen proberen 100.000 euro bij elkaar te krijgen voor een behandeling in de VS, beginnen bij mij toch wel wat alarmbellen te rinkelen, zeker na alles wat ik over Burzynski gelezen heb.

 286. wilmamazone says:

  Het onderwerp hoog-risico-neuroblastoom greep me gisteravond al bij de strot en ging ik ermee naar bed en stond ermee op. Ik weet nog niet zo goed hoe ik dat zo tactvol mogelijk onder woorden moet brengen, maar mijn emotie heeft ondermeer te maken met peuters die blijkbaar óók al de strijd tegen kanker kunnen verliezen.

  Doe ik nu aanvullend nog een rondje zakelijk:
  http://www.erfelijkheid.nl/node/316

  Een neuroblastoom is een vorm van aangeboren kanker van het onwillekeurige zenuwstelsel. Het onwillekeurige zenuwstelsel zit in het ruggenmerg. Het zorgt onder andere voor de spijsvertering en het regelen van de bloeddruk. De oorzaak van een neuroblastoom is waarschijnlijk een verandering in het erfelijk materiaal.

  Het is nog niet precies bekend hoe een neuroblastoom ontstaat. Waarschijnlijk gaat er tijdens de zwangerschap iets mis met de ontwikkeling van het onwillekeurige zenuwstelsel. Hierdoor kunnen sommige cellen in dit zenuwstelsel zich anders gaan gedragen.

  Deze cellen groeien dan………

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Neuroblastoom

  *Bij patiëntjes met een laag risico kan men volstaan met een operatie, of zelfs met afwachten.
  *Bij patiëntjes met een middelmatig risico zijn er zeer goede vooruitzichten met een operatie en chemotherapie.
  *Patiënten met een hoog risico wordt een zeer intensieve behandeling aangeboden; toch zijn de cijfers niet goed.

  http://www.erasmusmc.nl/kindergeneeskunde/oncologie/patientenzorg/KOCR/solide_kindertumoren/neuroblastoom/

  eindquotes:

  Zijn er andere behandelingen bekend voor het neuroblastoom?
  Internationaal bestaan verschillende behandelingstrategieën voor het neuroblastoom. De verschillen zijn voornamelijk verschillen in chemotherapie combinaties en de intensiteit van de chemotherapie. Ondanks deze verschillen zijn de resultaten van de verschillende behandelingen zeer vergelijkbaar en het is niet goed aan te geven welke beter is. 131I-MIBG therapie wordt in slechts een beperkt aantal internationale klinieken gegeven. De ervaring heeft geleerd dat het goed vergelijkbaar is met chemotherapie maar milder is in bijwerkingen. In het Erasmus MC-Sophia is inmiddels veel ervaring met de verschillende neuroblastoom behandelprotocollen.

  Immunotherapie
  Sinds 2010 is gebleken dat door antistollen (antilichamen) tegen neuroblastomen effectief kunnen zijn. Een recente studie heeft aangetoond dat indien het antilichaam CH14, 18 wordt gegeven samen met een extra stimulerende stoffen voor het afweersysteem, IL-2 en Gm-CSF dat dit de genezing van patiënten aanzienlijk kan verbeteren. Het is wel een therapie met ernstige bijwerkingen zoals ernstige allergische reacties en/of pijnklachten tijdens de behandeling.
  Een ander nadeel is dat de antistollen niet-commercieel en daardoor in kleine hoeveelheden worden geproduceerd. De therapie is daarom alleen te verkrijgen in Amerika. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, wordt de mogelijkheid geboden voor deze behandeling naar Amerika te gaan. De nederlandse kinderoncologen hebben hiervoor een samenwerking met het Children’s Hospital of Philadelphia (CHoP). Contactpersoon in Rotterdam, Nederland is de heer dr. M.M. van Noesel, kinderarts-oncoloog.

  Hier wil ik het voorlopig bij laten if you don’t mind.

 287. Renate says:

  Wat mij betreft kan je het hierbij wel laten zitten. M’n vragen zijn min of meer beantwoord. Ik was vooral bang dat de mensen weer in de zoveelste truc van de valse hoop biedende kwakzalver zouden trappen. Het bedrag van 100.000 euro voor een behandeling vind ik toch wel zodanig fors, dat ik toch ook wel even wil weten dat het geld goed terecht komt. Als het gaat om een kwakzalver uit de categorie Burzynski ben ik toch geneigd te denken dat men het geld voor de behandeling misschien beter kan besteden aan dingen om het korte leven van het kind zo leuk mogelijk te maken.

 288. wilmamazone says:

  Renate:

  (..)Het bedrag van 100.000 euro voor een behandeling vind ik toch wel zodanig fors, dat ik toch ook wel even wil weten dat het geld goed terecht komt. Als het gaat om een kwakzalver uit de categorie Burzynski ben ik toch geneigd te denken dat men het geld voor de behandeling misschien beter kan besteden aan dingen om het korte leven van het kind zo leuk mogelijk te maken.

  Het gaat nu weliswaar niet om een regelrechte kwakzalversbehandeling, maar dat neemt voor mij niet weg dat het geld wellicht evengoed beter besteed kan worden aan dingen om het korte leven van het kind zo leuk mogelijk te maken. Alleen al de onderzoeken om überhaupt een diagnose te kunnen stellen, zijn voor zo’n ukkepuk al megazwaar en de behandelingen in Nederland bij hoog-risico-neuroblastoom een regelrechte nachtmerrie. Wat blijft er bijvoorbeeld dan over van de geestelijke gezondheid van het kleintje als er in Amerika een nog veel zwaarder traject volgt? Het snapt er allemaal niks van, ook niet als het als Mega, Super, Kanjer, Vechter e.d. benoemd wordt……

 289. Renate says:

  Nee, ik denk dat vooral de ouders er hoop uit putten. Wat beter is voor het kind? Ik zou het echt niet weten. De kansen op genezing zijn niet echt groot en ergens blijft dan toch de vraag of je dit moet willen. Het zal uiteindelijk meer voor de ouders dan voor het kind zijn. Misschien dat zij geruster zijn, als het kind uiteindelijk toch overlijdt, dat ze het gevoel hebben dat ze er in ieder geval alles aan gedaan hebben. Het zou misschien beter zijn om de tijd die het kind nog rest, zo leuk mogelijk te maken. Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van de ouders sta. Ik zou niemand in dezen advies kunnen geven.

 290. wilmamazone says:

  Een klein berichtje, en in het huidige klimaat een druppeltje op een gloeiende plaat, maar toch hoopvol vind ik:
  Nederlandse kwakzalvers aangehouden op Ibiza

  De Spaanse politie heeft twee Nederlanders en een Duitser aangehouden wegens het verkopen van nepgeneesmiddelen. De drie verdachten, onder wie een Nederlands echtpaar,………

  De drie probeerden de middeltjes op speciale verkoopbijeenkomst te slijten. Ze heten MMS (Master Mineral Solution of Miracle Mineral Supplement). MMS werd in 2010 door het Spaanse ministerie van Volksgezondheid uit de roulatie genomen en verboden. MMS staat bekend als industrieel bleekmiddel en is gezond noch genezend.

  Jammer dat in het bericht bijvoorbeeld deze link niet is verwerkt om mensen maar weer eens te waarschuwen en te voorzien van uitgebreidere info over deze broekafzakkende onzin:
  http://www.kwakzalverij.nl/709/Encyclopedie_Miracle_Mineral_Supplement_MMS_

 291. Renate says:

  Zijn nepgeneesmiddelen eigenlijk niet iets anders?
  Voor mijn gevoel zijn nepgeneesmiddelen eerder middelen die er uit zien als een echt geneesmiddel, maar zonder de werkzame stof.
  Hier wordt gewoon rotzooi verkocht, waarvan gepretendeerd wordt, dat het zo’n beetje alles kan genezen.

 292. wilmamazone says:

  Renate:

  Zijn nepgeneesmiddelen eigenlijk niet iets anders?
  Voor mijn gevoel zijn nepgeneesmiddelen eerder middelen die er uit zien als een echt geneesmiddel, maar zonder de werkzame stof.

  Dat komt omdat jij intussen al een heel stuk beter op de hoogte bent, maar vooralsnog ben ik blij dat MMS in het berichtje klip en klaar als nep benoemd wordt en dus gezond noch genezend is en dat het om een verboden middel gaat.

 293. wilmamazone says:

  http://www.voedingscentrum.nl/nl/nieuws/groente-en-fruit-in-alle-nederlandse-supermarkten-even-schoon.aspx

  Groente en fruit in alle Nederlandse supermarkten even schoon

  8 november 2012
  De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen op groente en fruit in Nederlandse supermarkten is zo laag, dat er geen verschillen aan te tonen zijn tussen de supermarkten onderling. Dat is te lezen in de meerjarenrapportage ‘Bestrijdingsmiddelen in groente en fruit’ van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA).

  “Het is onmogelijk om te voorspellen in welke supermarkt de schoonste groente en fruit te vinden is.”, aldus Stephan Peters, specialist voedselveiligheid van het Voedingscentrum. “Het is dan ook onzinnig om een top 10 van meest vervuilde supermarkten te maken, zoals de website weetwatjeeet.nl dat elk jaar doet.”

  Niet eten van groente en fruit: dat is het risico

  Het Voedingscentrum is positief over de resultaten van het NVWA. Peters:…..

 294. wilmamazone says:

  Das dan wel héél dure schoonmaakazijn ;-):

  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=128&t=125587&p=1689595#p1689595

  Om je aderen te ontkalken en langer te leven kun je je laten inspuiten met een anti-kalkmiddel. Zo’n behandeling wordt aangeboden onder de naam chelatietherapie. Deze therapie pakt volgens de behandelaars niet alleen aderverkalking aan maar ook reuma, vermoeidheid, een te hoge bloeddruk en zelfs hardhorendheid. Je moet er alleen wel diep voor in de buidel tasten: 2500 euro ben je er minimaal aan kwijt. Radar duikt in de wereld van deze alternatieve therapie.

  Maandag 12 november in Radar, om 20.30 uur bij de TROS op Nederland 1

  Achtergrondinfo:
  http://www.kwakzalverij.nl/23/Een_verkalkte_behandeling

  Chelatietherapie behoort nog altijd tot de kostbaarste en gevaarlijkste vormen van kwakzalverij, die merkwaardigerwijs op vrij veel populariteit mag bogen. Dit hangt waarschijnlijk samen met de belofte van chelatietherapeuten dat ze de oudere mens kunnen bevrijden van aderverkalking, die wijd verbreide kwaal die onze oude dag vergalt en een van de voornaamste doodsoorzaken is. Zo zou deze therapie effect hebben bij etalagebenen, angina pectoris, beroertes, geheugenverlies, vermoeidheid en algehele vermindering van de vitaliteit en tal van andere kwalen.

  http://www.kwakzalverij.nl/907/Encyclopedie_Chelatietherapie

  Chelaten zijn tamelijk stabiele complexen van twee- en driewaardige metaalionen met zogeheten chelaatvormers, zoals ethyleen-diamine-tetra-azijnzuur (EDTA). Sinds 1941 werd EDTA al toegepast bij vergiftiging met kwik, lood, radioactieve stoffen en dergelijke.

  Als *alternatieve therapie wordt het ingezet tegen ‘aderverkalking’ (atherosclerose). Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er kalk zou worden verwijderd uit stijf geworden wanden van bloedvaten, dus tegen arteriosclerose (een normaal verschijnsel bij hoge leeftijd). Dat is domweg onmogelijk omdat EDTA niet door celwanden kan dringen. Tegen atherosclerose kan het om ongeveer dezelfde reden niet werken. Bij deze ziekte ontstaat neerslag van cholesterolachtige stoffen in de bloedvaten, waarna de vaatwand ziek wordt, verlittekent, onder het aankoeksel gaat bloeden, en in dat stadium kunnen er ook wat calciumzouten neerslaan in het aankoeksel. Die vormen dus maar een klein deel van het probleem. Op zijn best wordt bij chelatietherapie opgelost calcium uit het bloed verwijderd maar vervolgens ogenblikkelijk weer aangevuld uit de botten, waardoor die wat poreuzer worden.

  EDTA vormt bovendien veel makkelijker verbindingen met ijzer, koper, zink en mangaan, en langdurige chelatietherapie kan dan ook gevaarlijke hoeveelheden zink uit het lichaam verwijderen. Dat kan het ontstaan van kanker bevorderen, en het immuunsysteem aantasten. Van chelatietherapie kan men schade aan nieren of beenmerg oplopen, en ook hartritmestoornissen en andere ongemakken krijgen. Men kan er zelfs van doodgaan………..

  Wij van WC-eend met de ene drogreden na de andere:
  http://www.chelatie.nl/wat-is-chelatie.html

  Het woord chelatie is afgeleid van het Griekse chele, dat schaar (van een krab of een kreeft) betekent. Chelatie is het proces van het vangen van positief geladen metaaldeeltjes (ionen) door bepaalde chemische verbindingen. De ruimtelijke vorm van deze verbindingen doet enigszins denken aan een schaar, of aan een tang. De bek van deze tang bestaat uit twee negatief geladen delen. Het metaalion wordt hiermee aangetrokken en vervolgens ingesloten. Het ontstane complex wordt chelaat genoemd.

  Ontdekking van chelatie
  Het technische principe van chelatie, het invangen van metaalionen door bepaalde stoffen,………

 295. Renate says:

  Er staat op het forum van de Tros al een enthousiaste reactie van iemand die meent dat chelatietherapie z’n leven min of meer heeft gered. Hoe je die man van z’n ongelijk moet overtuigen is mij een raadsel. En natuurlijk is er ook al een reactie van iemand die er van overtuigd is dat het een en ander hem zal helpen.

 296. Jan Willem Nienhuys says:

  Het is absoluut zinloos om met personen te gaan redeneren over hun eigen al dan niet vermeende genezing, of hun bekering tot (vul maar in). De enige die misschien over zo’n genezing iets zou kunnen zeggen is een arts de de betrokkene heeft onderzocht, en die bovendien zijn medisch dossier kent. En dan nog. Het is niet voor niets dat de geneeskunde allang is afgestapt van individuele wonderverhalen. Men vergelijkt, en men kijkt naar meerdere gevallen.

  Je moet dus niet de betrokkene overtuigen, maar de anderen. BIjvoorbeeld met ‘dat is fijn voor die man, maar waar moeten wij dat mee vergelijken?’

  Kijk, als er een verschrikkelijk ongeluk is gebeurd, met 99 doden en 1 overlevende, zal die overlevende misschien wel denken dat God hem gered heeft. Een wonder! Maar de omstanders zijn misschien toch gevoeliger voor de vraag of God dan ook verantwoordelijk is voor die 99 anderen?

  Wat betreft EDTA, het semi-criminele TACT onderzoek is net afgerond met niet erg indrukwekkende resultaten:

  http://www.kwakzalverij.nl/734/Boevenpak_toetst_chelatietherapie

  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/the-trial-to-assess-chelation-therapy-equivocal-as-predicted/

  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/the-result-of-the-trial-to-assess-chelation-therapy-tact-as-underwhelming-as-expected/

  Alleen een ‘duidelijk’ verschil als je een kunstig samengestelde combinatie van effecten bekeek. Men had van tevoren

  Edit WMZ: Uit filter om 15:54

 297. Renate says:

  Tja, dat de betrokkene niet overtuigd kan worden, begrijp ik ook wel. Het punt is eerder dat zo’n getuigenis het vermoedelijk ook een stuk moeilijker maakt om dit soort wonderverhalen voor anderen te weerleggen en dus anderen te overtuigen van het feit dat het een en ander mogelijkerwijs eerder op toeval berust en dat een anecdote nog geen bewijs is. Een discussie loopt in dit soort gevallen veelal uit op een soort welles-nietesspelletje, waarbij de ratio het altijd zal verliezen van het gevoel. Dat is ook een van de redenen waarom ik me niet in dit soort discussies begeef. Ik heb niet de juiste argumenten in huis en het blijft toch vechten tegen de bierkaai. Er zullen maar weinig mensen zijn die de leverancier van de ondeugdelijke wasmachine, auto of welk ander product dan ook zullen verdedigen, maar als het om kwakalverij gaat, staan de verdedigers altijd in de rij. En van de argumenten kun je een aardige bingo-kaart maken, met big pharma in de hoofdrol.
  Zier hier een Duits voorbeeld over antroposofisch onderwijs:
  http://blog.psiram.com/2012/11/waldorfschulen-bullshit-bingo-waldorfsprech-fur-hamburgs-bildungssenator-ties-rabe/

 298. Jan Willem Nienhuys says:

  Ik had mijn bijdrage nog niet af en klikte te vlug op verzenden. I bedoelde: men had van tevoren de kritieke p-waarde op 3,26% gesteld (waarom juist daarop?) en men kwam uit op 3,25% …

  De opgave hoe het zat met uitvallers liet zeer te wensen over.

 299. wilmamazone says:

  JWN:

  Ik had mijn bijdrage nog niet af en klikte te vlug op verzenden

  En dan ook nog achter het filter belanden. Tis toch wat! 🙂

  Maar op deze pagina van Tros Radar kom ik in de reacties meer dan eens een oude bekende tegen. Wat vind jij daarvan? Is dat intussen niet weer een gevalletje voor het IGZ? O.a Schweden haalde Tullio ‘Baksoda’ Simoncini naar zijn kliniek met een dodelijk slachtoffer als gevolg. Van de 1e leugen is ie toen iig niet gebarsten.

  http://www.trosradar.nl/uitzending/volgende-uitzending/aflevering/12-11-2012/anti-kalktherapie/?p=1

  (..)de Kliniek voor Preventieve Geneeskunde te Bilthoven, onder leiding van Dr.E.Schweden.(..)

  Dit klinkt heel interessant, maar mag die man zich wel arts noemen? Heeft die een BIG-registratie?

  Drs. E. Schweden, arts
  Geregistreerd in het Register OrthoManuele Geneeskunde (R.O.M.G.)
  Lid: Fed. Nederlandse Vereniging Artsen Ortho-Manuele Geneeskunde (Fed. N.V.O.M.G.)
  Lid: Artsenvereniging Biofysische Geneeskunde en Bio-informatie therapie (A.B.B.)
  Lid: International Board of Clinical Metal Toxology (IBCMT)

  http://kpg.nl/nl/contact

  Hier alle onzin die daar geboden wordt en wat het kost, waaronder: Chelatietherapie Nieuwe Formule
  http://kpg.nl/nl/kosten/kostenoverzicht

  De kosten van het vooronderzoek exclusief de kosten van de infusen bedragen € 275,00. Dit onderzoek omvat: bloedonderzoek, urineonderzoek, fysisch onderzoek, ECG met beoordeling, doppleronderzoek, alle tussentijdse onderzoeken en consulten, inclusief het eindconsult en benodigde voedingssuplementen. De kosten van een infuusbehandeling bedragen: € 90,- voor een chelatie-infuus of € 150,- voor een plax-infuus.

  Het is voor mij nog steeds onbegrijpelijk dat dit allemaal mag en dat er zo weinig tegen te doen valt.

 300. Renate says:

  Zijn er 2 verschillende fora over hetzelfde onderwerp bij Tros Radar? Je wordt weer doodgegooid met enthousiaste verhalen en de gebruikelijke complottheorieën. Natuurlijk wordt het bestreden, want dan kan men geen medicijnen meer verkopen. Ja hoor, natuurlijk, daarom werd mijn moeders schildklier indertijd bestraald, zodat hij minder snel zou werken en ze minder medicijnen nodig zou hebben. Je zou je bijna af gaan vragen waarom er nog niertransplantaties plaatsvinden. Mensen dialiseren levert toch veel meer op?
  Nee, als je de kwakaanhangers wilt geloven, zijn alleen de kwakzalvers eerlijke mensen die alleen maar het beste met de mensheid voorhebben en zijn andere artsen, die zich tegen kwakzalverij verzetten, alleen maar bang om hun inkomen te verliezen. Voor mijn gevoel is het eerder andersom.

 301. wilmamazone says:

  Renate:

  Zijn er 2 verschillende fora over hetzelfde onderwerp bij Tros Radar?

  Er kan gereageerd worden en op het forum èn op de pagina van de uitzending/het item zelf. Dat is idd verwarrend.

 302. Renate says:

  Het maakt de zaken niet eenvoudiger. Er wordt echter zoveel onzin verkondigd, dat het nauwelijks zin heeft om er tegenin te gaan.

 303. wilmamazone says:

  Geen idee wat dit onderzoek waard is, maar anti-vaccinanten kunnen in ieder geval weer uit hun vel springen:
  Griep bij zwangerschap verdubbelt kans op autisme baby

  Vrouwen die griep krijgen tijdens de zwangerschap, hebben een tweemaal zo grote kans om een kind te krijgen dat lijdt aan een vorm van autisms. Dat blijkt uit Deens onderzoek dat in het Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift Pediatrics gepubliceerd is.

  eindquote:

  De onderzoekers raden vrouwen in elk geval aan zich als voorzorgsmaatregel te laten vaccineren.

 304. Jan Willem Nienhuys says:

  Ook verdubbelt door griep de kans op doodgeboorte (nl. van een half naar een heel percent). Het percentage autisme is moeilijker te zeggen omdat er verschillende definities zijn: 0,13% autisme en dan nog eens ca. 0,1% andere autismespectrum stoornis.

 305. Geen idee wat dit onderzoek waard is…

  Het is onderzoek gebaseerd op een vragenlijst. Dat heeft al z’n beperkingen. Bovendien wordt het weer vet gecommuniceerd door te focussen op ‘ tweemaal zo grote kans’. 98% van de vrouwen met griep of langere periode met koorts krijgt een gewoon, normaal kind. 99% van diegene zonder deze complicaties krijgt een ‘normaal’ kind.

  Studieabstract staat hier
  http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2012/11/06/peds.2012-1107

  Hier wat meer info (zonder slotje)

  http://www.medicalnewstoday.com/articles/252683.php

  The authors emphasized that their findings need to be backed up with a more thoroughly controlled study. Theirs had certain methodologic limitations, they added.

 306. Jan Willem Nienhuys says:

  Het is ook retrospectief. Dat kan ook voor grote vertekeningen zorgen. Een betere methode is dat je begint met een grote groep net-zwangeren. Een random helft bied je een griepvaccinatie aan. Dan heb je na afloop vier groepen:
  A. vaccinatie aangeboden, genomen
  B. vaccinatie aangeboden, niet genomen
  C. geen vaccinatie aangeboden, toch genomen (wsch. kleine groep)
  D. geen vaccinatie aangeboden, niet genomen

  of misschien wel meer al je ook nog goed gaat opletten of de zwangeren een koortsende ziekte krijgen tijdens de zwangerschap en ook wanneer je nog onderscheid maakt in welk trimester.
  Dan kun je gaan vergelijken: A vergeleken met B, of A+C vergeleken met B+D, of A+B vergeleken met C+D .

  Elk van de vergelijkingen vertelt je iets: zijn de mensen die vaccinatie weigeren misschien gewoon gezonder?
  Wat maakt uiteindelijk aanbieden of niet (dat is eigenlijk het enige wat je als gezondheidsorganstaie in de hand hebt) uit?
  Wat maakt vaccinatie uit?

  Je moet niet zo meewarig doen over de ‘geringe’ kans op iets heel naars. Als een geneesmiddel tegen laten we zeggen hoofdpijn bij ‘slechts’ 1 procent van de chronische gebruikers tot een hartstilstand leidt, dan is dat zeer ernstig. En als blijkt dat het advies buikligging in 0,1% van de gevallen tot wiegendood leidt, dan schamen de adviseurs zich kapot als ze erachter komen dat dat advies de voornaamste oorzaak was.

 307. wilmamazone says:

  Virologen bespreken op een congres in de Amerikaanse stad Atlanta de mogelijkheden om helemaal van het virus af te komen, want het aantal besmettingen met polio loopt sterk terug. Het aantal nieuwe gevallen is nog nooit zo laag geweest als in 2012, dus de cijfers geven hoop.

  In oktober van dit jaar werden wereldwijd 177 besmettingen geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er nog 502 in dezelfde periode. …(..)Uit wantrouwen of religieuze overwegingen laten sommige mensen zich echter niet inenten. Ook zijn niet overal goede vaccinatieprogramma’s aanwezig(..)

  Overal zorgen voor goede vaccinatieprogramma’s, lijkt me dan het minste probleem. De plank voor de kop van anti-vaccinanten is een stuk lastiger te verwijderen.

 308. wilmamazone says:

  Nog een hoopvol bericht over nieuwe technieken bij (borst)kanker, maar het artikel weer eens broekafzakkend slecht geschreven. *zucht*

  Dankzij de nieuwe behandeling – MR-HIFU genaamd – zou een patiënte dus kunnen worden geopereerd zonder te moeten snijden. De patiënte zou ook de dag zelf opnieuw naar huis kunnen, in plaats van een tot twee weken in het ziekenhuis te moeten.

  Een borstbesparende operatie, en zelfs een amputatie, is technisch gezien geen zware ingreep, dus hoezo een tot twee weken het ZH in?!
  Wie mag dat weer uit de duim gezogen hebben? Gadsamme!

  Aanvullende, en juiste, info over MR-HIFU neemt wat meer tijd in beslag dan ik had gedacht, dus wordt later vervolgd of iemand anders moet zich geroepen voelen. Nu alvast deze link: http://www.umcutrecht.nl/research/news/2012/10/pilot-new-treatment-mr-hifu-system.htm

  Update 08:08:
  Trouw maakt er zich iig ook al gemakkelijk vanaf. Gggrrrrrr!
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3347515/2012/11/13/Philips-Kankercellen-stoppen-met-techniek-van-magnetron.dhtml

 309. Renate says:

  En ja hoor in Radar weer iets over een vermeend gezond product en natuurlijk zijn er weer de nodige fans en verkopers die zich laten horen.
  http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/26-11-2012/chocola-als-wondermiddel/?p=1
  Na de uitzending zullen er nog wel meer reacties volgen en zal wat er in Radar gezegd is wel weer uitgebreid weersproken worden.

 310. JennyJo says:

  Ja, een stukje chocola bij de sigaret en over longkanker hoeft u zich geen zorgen meer te maken!

 311. Renate says:

  Ja, hoe iemand dat met droge ogen kan beweren is mij een raadsel. Ik geloof toch niet dat vrije radicalen de enige reden (als ze al een reden zijn) zijn dat roken ongezond is.

 312. wilmamazone says:

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/124423/Strengere-normen-borstkankerzorg-nodig.htm

  ‘Strengere normen borstkankerzorg nodig’

  Veertig Nederlandse ziekenhuizen voldoen niet aan de Europese norm voor borstkankeroperaties. Zij behandelen minder dan 150 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

 313. Renate says:

  En zoals te verwachten was, staan zowel bij het onderwerp over rauwe chocola en op het Radar forum over dit onderwerp weer de nodige onzinreacties. Het bekende gezwatel over belangenverstrengeling (over de heer Katan), rauw is altijd beter dan verhit en natuurlijk is ook natuurlijk altijd beter. Dan wil ik het nog maar niet hebben over de reacties van de verkopers van dergelijke producten. Het heeft nauwelijks zin om daar over in discussie te gaan.

 314. wilmamazone says:

  Het is weer eens om kotsmisselijk van te worden en nog pissiger dan pisnijdig:
  Misleidende apparaten om borstkanker op te sporen

  Op twee Britse websites zijn gevaarlijke en misleidende kwakzalfproducten te koop die claimen goedkoop en veilig borstkanker op te kunnen sporen, even goed, zo niet beter dan een mammogram waarmee ze op een verachtelijke manier misbruik maken van de angst voor borstkanker.

  Godgodgodgodgloeiende!!!!!!

 315. Renate says:

  Hoe zou een handschoen de gevoeligheid van de hand kunnen vergroten? Waarom heb ik toch zo’n ongelofelijke afkeer van mensen die allerlei onzinproducten verkopen met een beroep op onze angst voor kanker?

 316. JennyJo says:

  Waarom heb ik toch zo’n ongelofelijke afkeer van mensen die allerlei onzinproducten verkopen met een beroep op onze angst voor kanker?

  Misschien omdat het niet alleen zulk dom geklets is, maar ook zo gemeen. Het is zo vreselijk laag-bij-de-gronds, dat parasiteren op de angst en ellende van je medemensen.

 317. Renate says:

  Inderdaad Jenny, daarom verafschuw ik al dit soort parasieten nog meer dan mensen die onzinmiddeltjes tegen onzinkwaaltjes verkopen, zoals kastjes tegen straling en zo.

 318. wilmamazone says:

  Het gaat me nu voornamelijk om de boodschappen die met name vrouwen om de oren geslingerd krijgen rondom borstkanker, want die studie zelf snap ik niet helemaal eerlijk gezegd. Daar mag iemand anders eens goed naar kijken.

  Zelfonderzoek en screening staan al járen ter discussie, en wordt er bovendien op een verachtelijke manier misbruik maken van de angst voor borstkanker. Kortom: je wordt er horendol van.

  En gisteren met grote chocoladeletters in de media:
  UITSTELLEN BEHANDELING BORSTKANKER VERHOOGT OVERLIJDENSKANS STERK

  Het uitstellen van een behandeling voor borstkanker verhoogt de kans op overlijden met 85 procent volgens Nu.nl

  Onderzoekster Electra D. Paskett zegt over de bevindingen: ”Het is aangetoond dat een vroege opsporing van de ziekte en een snelle behandeling de kans om vijf jaar te blijven leven met 98 procent verhoogt. Maar tot dit onderzoek hadden we geen idee van het ingrijpende effect dat het uitstellen van de behandeling kan hebben.”

  Er wordt gelinkt naar dit artikel:
  http://www.inquisitr.com/418862/delaying-breast-cancer-treatment-increases-risk-of-death-by-85-study/
  en via daar kom je pas bij de studie zelf:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23169521

  CONCLUSIONOne in 10 women waited ≥ 60 days to initiate treatment after a diagnosis of breast cancer. Waiting ≥ 60 days to initiate treatment was associated with a significant 66% and 85% increased risk of overall and breast cancer-related death, respectively, among late-stage patients. Interventions designed to increase the timeliness of receiving breast cancer treatments should target late-stage patients, and clinicians should strive to promptly triage and initiate treatment for patients diagnosed at late stage.

  In het artikel staat:

  Er was geen verschil in overlevingskansen tussen het wachten met 30 of 60 dagen. Langer wachten dan 60 dagen werd geassocieerd met een stijging van 85% in de kans om aan borstkanker te overlijden, en de kans om aan andere oorzaken te overlijden nam met 66% toe.

  Wat die andere oorzaken dan zouden zijn door behandelde bk ná 60 dagen, en maar liefst voor 66%, is mij niet duidelijk. Zover zal de gemiddelde lezer ook niet kijken/zich afvragen; die ziet de angstaanjagende dikgedrukte chocoladeletters die dan maar al te vaak een eigen leven gaan leiden.

  Voel ik toch weer de behoefte om ‘godgodgodgodgloeiende’ te roepen.

 319. wilmamazone says:

  Het is eigenlijk weer te erg om te (moeten) vertellen, maar IGZ pakt huilbaby-therapeuten niet aan

  De gezondheidsinspectie heeft het niet zo op alternatieve geneeswijzen, maar optreden ho maar. Er is weinig bewijs dat osteopathische of craniosacrale therapieën positieve effecten hebben op behandelde kinderen, schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het rapport over huilbaby’s dat minister Schippers van Volksgezondheid half november aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  Deze vernietigende conclusie zal echter geen enkel gevolg hebben. Omdat, zo schrijft de inspectie, ‘wij geen toezicht houden op het alternatieve zorgcircuit.’ De IGZ komt alleen in het geweer als ‘er sprake is van titelmisbruik of van uitvoering van voorbehouden handelingen, pas dan kan de inspectie bestuursrechtelijk optreden of bij schade aangifte doen bij het Openbaar Ministerie’, meldt de IGZ in het babyrapport. Met het rapportje antwoordt de inspectie op vragen van de minister en van het Kamerlid Khadija Arib van de PvdA en van het voormalige Willie Dille van de PVV.

  En omdat er ook bij het craniogedoe met baby’s geen sprake is van titelmisbruik of van medische handelingen laat de inspectie het voor de zoveelste keer bij zes velletjes papier met heel veel woorden, besluiteloze woorden.

  Aanleiding tot de Kamervragen was het overlijden van een drie maanden oud meisje dat door een craniosacraal-therapeut was behandeld voor ‘gering motorische onrust’. Het baby’tje overleed tijdens………

  Voel ik toch alwéér de behoefte om ‘godgodgodgodgloeiende’ te roepen.

 320. Renate says:

  Ja, als je dat soort dingen hoort of leest, dan vraag je je wel eens af wat er moet gebeuren voor men eindelijk al deze kwaktherapeutjes eens een halt toeroept.

 321. JennyJo says:

  Aan die Inspectie heb je dus helemaal niks, nul, nada. Verspilling van belastinggeld. Ofwel de bevoegdheden uitgebreid, ofwel dat beschamend nutteloze orgaan heft zichzelf op. Bah, ik kan wel kotsen van al dat slappe gekwezel overal.

 322. Renate says:

  Ach ja, de methode die gebruikt is, wordt niet door alle therapeuten erkend, dus het is een foutje van de individuele therapeut. Kan men nu eindelijk eens gewoon een uitspraak doen over alle flauwekul die als therapeutisch verkocht wordt? Of probeert men de kool en de geit te sparen?

 323. wilmamazone says:

  Ik heb de afgelopen jaren al heel wat hoopvolle ontwikkelingen voorbij zien komen rondom kanker en deze is er een van:
  Een nieuwe operatiemethode bij borstkanker maakt het mogelijk om een tumor in zijn geheel te verwijderen. Hierdoor is minder aanvullende therapie nodig. Dit blijkt uit onderzoek van VUmc.

  De resultaten van de studie, de zogenaamde COBALT-studie, zijn dinsdag verschenen in het toonaangevende tijdschrift The Lancet Oncology.

  eindquotes:

  De studie werd uitgevoerd in meerdere klinieken. 65 patiënten met een voelbare borsttumor ondergingen de echogeleide operatie en werden vergeleken met 69 patiënten die de traditionele operatie ondergingen.

  Hieruit bleek dat echogeleide chirurgie, waarbij de tumor precies te lokaliseren is, het mogelijk maakte de tumor in 97 procent van de gevallen in zijn geheel te verwijderen, terwijl dit bij de traditionele methode 83 procent was.

  Tijdens het onderzoek bleek ook dat de procedure relatief eenvoudig te leren is door chirurgen. Deze manier van opereren is landelijk dan ook snel in te voeren omdat elk ziekenhuis over echoapparatuur beschikt. Omdat er minder aanvullende behandelingen nodig zijn, zal dit de behandelkosten verminderen.

  De betreffende studie mag je dan weer zelf opzoeken *zucht* :
  http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(12)70527-2/fulltext

 324. DaSilva says:

  http://nos.nl/artikel/402314-zes-aangiftes-tegen-therapeute.html
  Herinneren jullie je dit nog?

  We vroegen ons toen af wie dit was, en wat voor therapie dit geweest moest zijn.
  Inmiddels is het e.e.a. duidelijk geworden en is deze vrouw voor het gerecht geweest.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21135492/__Cel_voor_horrortherapeute__.html

  De vrouw bond de cliënten aan zich door te dreigen met paranormale ingrepen. Ze kon afhakers een ongeluk, kanker of hartstilstand bezorgen en refereerde aan Mengele. Cliënten werd aangepraat dat ze een stoornis hadden of dat hun vader een seriemoordenaar was.

 325. Renate says:

  Vraag blijft natuurlijk wel hoe deze mensen bij deze ‘therapeute’ terechtkwamen. Overigens vind ik de redenering dat de mensen zelf voor deze ‘therapeute’ kozen een beetje vreemd. Ik mag toch aannemen dat ze niet van te voren wisten dat ze ernstig mishandeld zouden worden.

 326. DaSilva says:

  Geen flauw idee @Renate
  Het is natuurlijk wel uiterst vreemd dat deze zgn. therapeutische behandelingen midden in de nacht plaatsvonden.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3279099/2012/06/29/Therapeute-50-brengt-cliente-23-ernstig-letsel-toe.dhtml

 327. Renate says:

  Misschien als ‘service’ voor mensen die niet overdag kunnen? Of haar zaakjes kunnen het daglicht niet verdragen.

 328. wilmamazone says:

  ‘Immuunsysteem sterker dan gedacht’

  De T-cellen, een speciaal soort immuuncellen in ons lichaam, reageren bij oude mensen net zo goed op bepaalde virusinfecties als bij jonge mensen.

  Dat is een belangrijke ontdekking, omdat over het algemeen aangenomen wordt dat ouderen een zwakker immuunsysteem hebben.

  De studie van de Canadese McMaster University en University of Toronto wordt donderdag gepubliceerd in het online tijdschrift PLOS Pathogens.

  eindquote:

  Ons lichaam behoudt dus de mogelijkheid om met T-cellen te reageren op nieuwe virussen, terwijl ook de immuniteit tegen virussen waar men in het verleden mee in aanraking kwam, blijft bestaan.

  De resultaten hebben mogelijk ook gevolg voor de jaarlijkse griepvaccinatie bij ouderen. De huidige vaccins zijn namelijk niet ontworpen om T-cellen mee te laten werken. Dit verklaart mogelijk waardoor griepvaccins soms niet goed werken bij ouderen.

 329. wilmamazone says:

  Vervolg op 3 berichten vanaf hier:
  ‘Horrortherapeute’ moet de cel in

  De zelfbenoemde therapeute Ada S. (51) uit Nijmegen is woensdag veroordeeld tot 10 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. De rechtbank in Arnhem vindt dat bewezen is dat zij cliënten mishandelde en hen dwong dingen voor haar te doen.

 330. wilmamazone says:

  Het is niet te filmen, maar Jansen Steur is opnieuw aan het werk gegaan in Duitsland.

  Hier meer over de ondergang van een neuroloog ,die inmiddels de bijnaam Dokter Bibber heeft.

  Update:
  ‘Jansen Steur moet opgepakt’ zegt letselschade-expert Yme Drost. Drost reageert op het nieuws dat Jansen Steur ondanks de rechtszaak die er in Nederland tegen hem loopt in Duitsland is gaan werken.
  eindquote:

  We leven in Europees verband, en hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover Duitsland, betoogde Drost in het Radio 1 Journaal. Wel wijst hij erop dat het Duitse ziekenhuis meer onderzoek had moeten doen naar de achtergrond van de neuroloog, die zich in Duitsland Ernst Jansen noemt, zonder Steur.

 331. Renate says:

  Loopt in Duitsland ook geen Robert Gorter rond? Duitsland lijkt dus een soort paradijs voor dubieuze artsen te zijn, of het nu om regelrechte kwakzalvers gaat, of gewoon om mensen die ernstig over de streep zijn gegaan.

 332. wilmamazone says:

  Renate:

  (..) Duitsland lijkt dus een soort paradijs voor dubieuze artsen te zijn, of het nu om regelrechte kwakzalvers gaat, of gewoon om mensen die ernstig over de streep zijn gegaan.

  In dit geval kom je er met je verstand al hélemaal niet bij, maar Jansen Steur doet juridisch gezien niets dat niet mag.

  Het Openbaar Ministerie laat weten dat Jansen Steur gewoon in het buitenland mag werken. Hij heeft zich weliswaar laten uitschrijven als arts, maar alleen in Nederland. Bovendien blijven al zijn diploma’s geldig. Bij het proces kunnen de rechters hem een beroepsverbod opleggen, maar ook dat geldt alleen in Nederland.

  Geen enkel ziekenhuis heeft in de laatste jaren contact opgenomen met het Medisch Spectrum Twente om informatie te vragen over het verleden van de omstreden arts Ernst Jansen Steur. Dat heeft Herre Kingma, bestuursvoorzitter van het Enschedese ziekenhuis, vrijdag gezegd in Nieuwsuur.

 333. DaSilva says:

  Dat moet je als ziekenhuis toch niet willen, iemand als Jansen Steur in dienst?
  Onbegrijpelijk dit!

 334. DaSilva says:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3372713/2013/01/05/Jansen-Steur-ontslagen-in-Heilbronn.dhtml

  De omstreden Nederlandse neuroloog Ernst Jansen Steur is ontslagen bij het ziekenhuis in het Duitse Heilbronn waar hij
  werkte. Dat meldt de NOS. Voor zover het ziekenhuis heeft kunnen nagaan, heeft hij daar geen foute diagnoses gesteld, zo is zaterdag bekendgemaakt.

  *tevreden achterover leunt*

 335. wilmamazone says:

  Het blijft onbegrijpelijk dat het ziekenhuis, de Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn, pas gisteren na de ophef in Nederland achter de voorgeschiedenis van Jansen Steur kwam. Hij had notabene al twee keer eerder in Duitsland zelf gewerkt ná het bekend zijn van medische missertjes (understatement) in Nederland.

 336. DaSilva says:

  Dat is voor mij ook onbegrijpelijk aangezien deze zaak vaak genoeg in de media is geweest en nog gaat komen.
  Letselschadespecialist Drost vindt dat de IGZ ook wel het e.e.a. te verwijten valt, die hadden meteen naar het medisch tuchtcollege moeten stappen.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3372726/2013/01/05/Drost-Jansen-Steur-dankt-Duitse-baan-aan-IGZ.dhtml

  Drost vindt dat de IGZ na Jansen Steurs gedwongen vertrek uit het Medisch Spectrum Twente in 2003 meteen naar het medisch tuchtcollege had moeten stappen. ‘In plaats daarvan hebben ze het op een akkoordje gegooid en hem vrijwillig uit laten schrijven uit het BIG-register. Sindsdien weten ze hem al 9 jaar niet effectief te stoppen en spoorden journalisten hem tot drie keer toe op in het buitenland.

 337. Renate says:

  Op de vlakken waar een verenigd Europa daadwerkelijk nuttig zou zijn, lijkt men steeds weer steken te laten vallen.

 338. DaSilva says:

  De grote vraag die tot nu toe onbeantwoord is gebleven is “waarom”?
  Waarom laat een briljant maar bovenal betrokken arts zich verleiden tot zulke daden?

  http://www.drost.nl/de-val-van-een-briljant-arts/

 339. Renate says:

  Tja, de man had naar ik meen de nodige problemen met een verslaving. Het kan raar lopen in de wereld. Iets anders zie je natuurlijk met winnaars van de Nobelprijs, die ineens allerlei onzin gaan verkondigen.

  Edit WMZ: uit spamfilter om 22:28

 340. wilmamazone says:

  Minister Schippers vindt dat het ziekenhuis in Heilbronn had kunnen weten dat er een ‘luchtje’ aan Ernst Jansen Steur zat toen hij werd aangenomen, maar de Duitsers googelden niet en is het inderdaad ook opmerkelijk dat hij ondanks zijn uitgebreide cv in een relatief lage functie in het Duitse ziekenhuis aan de slag ging/kon gaan.

  Tot nu toe heeft Jansen Steur psychologisch onderzoek geweigerd, dus blijft het gissen naar het waarom van dit alles. Toch een persoonlijkheidsstoornis die hij altijd al gehad heeft of zelf het slachtoffer van een medicijnverslaving of beide? In ieder geval geen, of weinig, besef dat hij tegenwoordig maar beter uit de buurt van patiënten kan blijven zo lijkt het. Dan zet ik met name toch wel vraagtekens bij zijn zo geroemde betrokkenheid als arts.

 341. Renate says:

  Tja, wie hoog stijgt, kan diep vallen. Ik geloof best dat meneer in het verleden een betrokken arts is geweest. Probleem is misschien dat hij daardoor wat al te veel op een voetstuk is geplaatst, waardoor hij misschien het gevoel heeft gekregen boven alles en iedereen verheven te zijn. En ja, dan wordt het misschien wel erg moeilijk om in te zien dat je op een gegeven moment misschien zelf problemen hebt, die een goed functioneren in de weg staan.

 342. wilmamazone says:

  Het stonk, het stinkt en het blijft stinken. Thomas Jendges, de directeur van de SLK-kliniek in Heilbronn, heeft toegegeven tegenover de NOS dat men in 2011 al wist dat Jansen Steur zich had laten uitschrijven als arts, maar verder niet naar het waarom heeft gevraagd:

  Hoe dat mogelijk was, weet Jendges nog niet. “Dat moet ik morgen verder nagaan in ons ziekenhuis. Daar kan ik u nu nog geen antwoord op geven.”

  En dan minister Schippers die zo hoog opgeeft over het BIG-register en beweert dat uitschrijven uit dat register de beste bescherming biedt tegen kwakzalvers
  Dat blijkt sowieso een aardige puzzeltocht op te kunnen leveren. Lees Jan Willem Nienhuys met: Een echte dokter zoeken in het BIG-register. Om het over de haken en ogen aan de wet BIG maar hélemaal niet te hebben.

 343. Renate says:

  Dat het stinkt lijkt mij wel duidelijk. Aan de ene kant kunnen mensen in de problemen komen als ze compromiterende foto’s op internet hebben staan en aan de andere kant kan een blunderende arts gewoon in het buitenland z’n gang gaan, omdat niemand op het idee komt om eens goed onderzoek te doen.

 344. wilmamazone says:

  Teruglezen: het enige interview (2009) met Ernst Jansen over zijn ondergang.

  Tegenover de commissie-Lemstra verklaarde de arts: “Sinds vele jaren was ik onder behandeling bij een gedragspsycholoog vanwege recidiverende depressie, een persoonlijkheidsstoornis van het gemengd narcistisch-borderline type, een posttraumatische stressstoornis na een multitrauma in 1990.” Het heeft niets te maken met de toevoeging in 1994 van zijn moeders naam aan zijn achternaam. “Dat was uit liefde.”

  eindquote:

  ‘Ik zie in dat ik niet meer als arts kan werken’
  Enkele maanden geleden heeft J. S. zich als neuroloog uitgeschreven uit het BIG-register (een landelijke lijst van medische beroepsbeoefenaren), sinds kort ook als arts: “Ik had even de hoop dat ik als arts in de verslavingszorg aan de slag zou kunnen, maar ik zie in dat het niet meer mogelijk is als arts te werken.”

  Dat drukt zwaar op hem:

  “Als je mijn temperament en levensinstelling hebt, en als je ziet hoeveel arbeidsvreugde ik altijd heb gehad, dan is het leven dat ik nu leid afschuwelijk. Ik ben kapot.”

  Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kan zich van de buitenkant heel mooi voordoen, maar komt van binnen niet veel verder dan: Me, Myself and I. Dat Jansen (de toevoeging Steur is niet legaal) ondermeer ingezien zou hebben dat hij nooit meer als arts kan/mag werken was dus al vanaf het begin een wassen neus.

 345. wilmamazone says:

  In zijn blog BIG-niks vraagt neuroloog Michael van Balken zich ondermeer af of er dan wel zoveel verschil is tussen een register-arts en een ik-rotzooi-maar-wat-aan-kundige.

  (..) Meerdere voorbeelden uit het verleden, met nu in het nieuws de heer Jansen Steur als treurig dieptepunt, laten zien dat schrappen uit het register, de ultieme diskwalificatie van de bekwaamheden als arts, weinig uitmaakt: in het nabije buitenland kun je gewoon weer verder gaan met onoorbare praktijken. Daar waar allerlei niet altijd even nuttige zaken Europabreed gelijk worden getrokken is één Europees ‘BIG’-register, of in ieder geval koppeling van de verschillende registers, nog steeds niet geregeld.

  Tot slot vraagt Van Balken zich af wat ik mij ook al afvroeg:

  En als we dan toch aan het vragen zijn, zonder xenofobe bijbedoelingen: hoe goed controleert men in Nederland de híer werkzame buitenlandse artsen eigenlijk op hun verleden?

  Nu we het toch over wassen neuzen hebben c.q. de vraag stellen wat sommigen in het BIG-register te zoeken hebben, maak ik melding van deze -alwéér- doorn(en) in mijn oog. Ook een nieuw blog van homeopaat Frans Kusse met daaronder een ( zoals gebruikelijk denigrerende) reactie van niemand minder dan de zéér omstreden prof. dr. J.M. Keppel Hesselink, arts-farmacoloog *kuch*, Bosch en Duin – 07-01-2013 16:21 die met zijn IOCOB heel wat schone schijn op tracht te houden.

  Wie weet wat dit soort figuren in 2013 nog op Artsennet te zoeken hebben, mag het zeggen. Ik krijg er de schijt van. Patiënten worden op velerlei wijzen voor het lapje gehouden door mensen met boter op hun hoofd.

 346. wilmamazone says:

  Eerst stond de media vol met de aanname dat Jansen (Steur) gebruik gemaakt zou hebben van een vervalst Duits artsendiploma en een onjuiste geboortedatum en daarna werd vermeld dat hij daar zou hebben kunnen werken omdat hij een vergunning had.

  Voor alle duidelijkheid: in 2006 was Jansen nog gewoon neuroloog met een BIG-registratie, dus geen sprake van een beroepsverbod o.i.d..
  Geen strafrechterlijk onderzoek gaande, dus als het om een bewijs van goed gedrag ging, kon het OM toentertijd niets anders dan dat afgeven, want geen strafblad. Laat staan dat hij op een zwarte lijst had mogen komen te staan.

  Ook heden ten dage is Jansen (Steur) nog nergens voor veroordeeld, dus juridisch zitten er m.i. heel wat haken en ogen aan het verhaal.
  Hij heeft zichzelf pas in 2009 uitgeschreven in het BIG-register, maar dat is alleen van toepassing in Nederland.

  Ook hier een rondje gissen over die Nederlandse verklaring van geen bezwaar om vandaag op basis van het schijnt, dus zonder enig feitelijk bewijs te komen met CDA: IGZ sloot deal met neuroloog:

  “Het heeft er alle schijn van dat de Inspectie een overeenkomst heeft getekend: zolang jij maar niet in Nederland werkt, vinden wij alles best.”

  Maw: waar blijven de feiten/het onomstotelijke bewijs? Als ik een nat vingertje opsteek, kan ik op mijn beurt suggereren dat men in Duitsland al járen van de hoed en de rand wist, maar dat het ze niet (echt) kon schelen. Geen officiële veroordeling, dus iig geen beroepsverbod voor het buitenland.

  Voor wie terug wil lezen alvast deze dossiers:
  http://www.drost.nl/?s=Jansen+Steur&/zoeken

  http://nos.nl/zoeken/?s=Jansen%2520Steur&sort=2&p=1

 347. wilmamazone says:

  Gaan we verder met het topje van de ijsberg met Patrick van Eeghem, in Nederland geschrapt als arts, maar nu werkzaam in België.

  ‘Wij zijn nooit benaderd door de Nederlandse tuchtraad betreffende antecedenten’, zegt Lieven Wostyn van de Orde van Geneesheren West-Vlaanderen.

  Lees verder:
  Patrick van Eeghem krijgt levenslang
  en:
  Patrick Van Eeghem krijgt een standje

  Beide artikels door ons aller Jan Willem Nienhuys; een van de betrouwbaarste bronnen die ik ken.

 348. wilmamazone says:

  Hier een reactie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met ondermeer de bevestiging dat de verklaring waarmee Ernst Jansen (Steur) in Duitsland aan het werk kon, een Duitse vertaling uit het artsenregister (BIG-register) uit 2006 was.
  Bij de Duitse districtsautoriteiten waar de arts de verklaring moest overleggen, is echter na 2006 niet meer om een verversing van de papieren gevraagd.

  Of de natte vingertjes nu snel opgedroogd raken? We wachten maar eens af.

 349. Renate says:

  De zaak rond de heer Jansen Steur blijft me verbazen. Omdat hij zich vrijwillig heeft uitgeschreven, kan hij niet op een zwarte lijst gezet worden, zodat hij in het buitenland gewoon verder kan gaan met z’n knoeierij? Waarom heb ik nu het gevoel dat er ergens iets niet klopt?

 350. wilmamazone says:

  @ Renate

  Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, zei in maart 2011 al dat een Europese zwarte lijst Jansen (Steur) niet gestopt zou hebben.

  (..)Volgens Legemaate is zo’n lijst er nog niet, maar had die in dit geval ook niet geholpen. ‘Die lijst is bedoeld voor beroepsbeperkingen die worden opgelegd door de rechter. Maar dat is bij Jansen Steur nooit gebeurd, niet door de tucht- of strafrechter, en ook niet door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hij zou dus nooit op zo’n lijst terecht zijn gekomen.’

  Legemaate legt de verantwoordelijkheid voor het hernieuwde optreden van Jansen Steur bij de Duitsers. ‘Ziekenhuis en uitzendbureau hebben kennelijk zitten slapen. Zij hadden eenvoudig kunnen controleren of de arts al dan niet in het Nederlandse BIG-register was opgenomen. Want dat is voor iedereen en waarvandaan ook online te raadplegen.’

 351. Renate says:

  Tja, het blijft toch vreemd. Maar kennelijk heeft men in Duitsland zitten slapen. Of was de behoefte aan personeel zo groot, dat men maar niet al te kritisch is geweest?

 352. wilmamazone says:

  Renate:

  (..)Of was de behoefte aan personeel zo groot, dat men maar niet al te kritisch is geweest?

  Duitse beroepsvereniging wil register foute artsen

  Marburger Bund, de grootste Duitse beroepsvereniging voor artsen, wil een centraal register waarin de namen van probleemartsen worden opgeslagen. Het systeem moet waarschuwingen afgeven om gevallen als Jansen Steur te voorkomen.

  Volgens patiëntenvereniging Deutsche Stiftung Patientenschutz kon Jansen Steur ongehinderd in Duitsland werken door het grote tekort aan artsen. Ziekenhuizen nemen bijna iedereen aan die zich aanbiedt. ‘Omdat ze niet aansprakelijk zijn, controleren ze ook niet met wie ze te maken hebben’, aldus directeur Eugen Brysch.

 353. Renate says:

  Dat is dus een antwoord op m’n vraag, maar het blijft natuurlijk een schandaal dat een blunderende arts elders weer gewoon aan de slag kan gaan.

 354. DaSilva says:

  Schijnbaar mag je als (veroordeelde) arts nadat je een moordaanslag op je ex-vrouw laat plegen ook weer gewoon aan de bak in Nederland.

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/01/kan_exvrouw_vermoorden_en_weer.html

  Het gaat hier om de knakker die totaal door het lint ging toen zijn ex-vrouw in 2004 met een andere man wilde gaan trouwen. Hij dreigde haar te vermoorden en uitte deze dreigementen ook tegen zijn kinderen. Juist. Tegen je eigen kinderen zeggen dat je mama in de fik gaat steken, dan ben je best een klootzak.

  Hij huurde voor duizend euro twee junks in om zijn ex-vrouw in de fik te steken. Die daarin slaagde, maar ze ging er net niet van dood.

 355. JennyJo says:

  Dat zo iemand überhaupt weer vrij komt snap ik al niet. Die vent is toch levensgevaarlijk knettergestoord? Ik vraag me echt af, als je psychisch zo gestoord bent, of dat echt over kan gaan.

 356. wilmamazone says:

  Ik vind dat er ook wel wat te zeggen is voor deze reactie bij MC onder item: Ontslagen arts pleegde moordaanslag

  “Dit is een beleid dat ik -op basis van de beknopte informatie in dit stukje- niet begrijp. Het lijkt mij logisch dat je als sollicitant niet zelf aankaard dat je gezeten hebt, tenzij daar expliciet naar gevraagd wordt. Betekent dit dat een arts die een strafbaar feit pleegt daarna nooit meer als arts aan het werk kan? Wat blijft er dan nog over van het idee dat je een straf uitboet en daarna weer opgenomen wordt in de maatschappij? Natuurlijk is het belangrijk om herhalingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Daar gaat Nederland in de casus Steur bedroevenswaardig mee om. Maar zijn er aanwijzingen voor een relevant herhalingsrisico in deze casus? Ik zie geen verband tussen delict en nieuwe werkomgeving dat aannemelijk bijdraagt aan herhaling. Ik lees niet dat de arts als vermindert toerekeningsvatbaar wordt/werd gezien. Iemand uitsluiten van werk maakt van die persoon een paria in de maatschappij, en dat lijkt mij in ieder geval bijdragen aan een herhalingsrisco van welk delict dan ook. Natuurlijk is de situatie anders als deze collega gehandelt heeft vanuit een persoonlijkheidsprofiel dat maakt dat hij een tekort aan invoelend vermogen heeft of extreme drang naar controle – en in de tussenliggende jaren onvoldoende heeft bijgeleerd. Dat kan heel goed maken dat hij niet in staat is als arts adequaat te functioneren. En in dat geval lijkt het me terecht om hem te ontslaan, maar dan wat mij betreft vanwege disfunctioneren en niet vanwege het plegen van een strafbaar feit, hoe gruwelijk dat strafbare feit ook was.”

  J.W. Veldhuijzen, Huisarts, ROERMOND – 11-01-2013 08:16

  Wat Jansen (Steur) betreft wil ik er weer op wijzen dat de man officieel -in juridische zin dus- nog nergens voor veroordeeld is.

 357. DaSilva says:

  Dit is een beleid dat ik -op basis van de beknopte informatie in dit stukje- niet begrijp. Het lijkt mij logisch dat je als sollicitant niet zelf aankaard dat je gezeten hebt, tenzij daar expliciet naar gevraagd wordt. Betekent dit dat een arts die een strafbaar feit pleegt daarna nooit meer als arts aan het werk kan? Wat blijft er dan nog over van het idee dat je een straf uitboet en daarna weer opgenomen wordt in de maatschappij?

  je hoeft je bij de door deze arts gepleegde misdaad maar één ding af te vragen en dat is: “wil ik dat deze man mijn arts wordt”?
  Mijn antwoord is nee.

 358. wilmamazone says:

  Professor Lemstra vind het vreemd dat er niets is gedaan met de aanbevelingen die hij deed naar aanleiding van de handelwijze van de omstreden neuroloog Jansen Steur.

  Volgens Lemstra trekt de zorgsector wel lering uit zijn aanbevelingen. Maar de politiek is vooral bezig met nieuwe rapporten te laten opstellen. “En al die rapporten stapelen zich op in de desbetreffende laden en kasten”, aldus Lemstra.

  Bij NU.nl:

  ”Het rapport van toen is onder druk van de Kamer tot stand gebracht, omdat zij de minister vroegen in kaart te brengen wat er gebeurd is na het vertrek van Jansen Steur in 2003. Dat hebben we dus uitvoerig gedaan, maar tot mijn verbazing is dat rapport nooit officieel besproken.”

  Minister Schippers van Volksgezondheid vindt achteraf dat het beter was geweest om een tuchtzaak tegen neuroloog Jansen Steur aan te spannen. Ook dan was het resultaat geweest dat hij geen arts meer mocht zijn.

  Schippers vindt het systeem van registratie van artsen in Nederland transparanter dan in Duitsland. Volgens de minister hadden de Duitsers het Nederlandse BIG-register gewoon kunnen inzien. Ze benadrukte dat het andersom niet mogelijk is.

  De minister zei dat ze trots is op het Nederlandse systeem.

 359. wilmamazone says:

  De beerput gaat steeds verder open, want IGZ zou meer deals gemaakt hebben gesloten met ondermeer slechte artsen.

  De deals waren simpel: de arts of verpleegkundige werd uitgeschreven uit het register en in ruil daarvoor werd er afgezien van een tuchtklacht. Legemaate zet daar grote vraagtekens bij. Hij zegt dat sommige fouten van artsen of verpleegkundigen zo ernstig waren dat er altijd een tuchtklacht had moeten volgen.

  eindquote:

  Legemaate wijst erop dat het erg moeilijk te controleren is of iemand zich wel aan die afspraak houdt. Hij zegt verder dat de IGZ de gemaakte afspraken niet centraal bijhoudt, waardoor controle nog lastiger wordt.

  Argos wordt vanmiddag uitgezonden, om 12.15 uur op Radio 1.

 360. wilmamazone says:

  Het staat niet eens vast of er op dit punt überhaupt een beerput was, en nog is, maar het oordeel is er eigenlijk al en zorgt m.i. voor ongenuanceerde berichtgeving:
  Zorgen Verbeet over farmaceutische industrie: de beerput moet open

  Guido Jonkers was er als de kippen bij met: Nieuws: ‘De beerput van de farmacy moet open’.. Spekkie voor (ondermeer) zijn bekkie en zijn aanhang. Hier uiteraard zonder werkende links.

  De Telegraaf met: De horrorpillen van Jansen Steur

  Hier alvast info over het middel:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Rivastigmine
  http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Producten/Exelon.aspx?mId=10704&rId=1519

  Hoe krijgen we de kwestie zo hoog mogelijk opgeklopt?! *zucht*

 361. Renate says:

  Heeft meneer Jonkers de Joden er nog niet bij gehaald?
  Uit de Wikipedia:

  Rivastigmine werd ontwikkeld aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem door prof. Marta Weinstock-Rosin en medewerkers.

  Dat moet toch koren op de molen van de complottertjes zijn.

  Kunnen we ook de beerput van alle alterneuten eens opengooien? Allemaal hebben ze hun eigen winkeltjes, waarin ze hun eigen ‘gezondheids-producten’ verkopen.

 362. Renate says:

  In Tros Radar vanavond weer een medisch onderwerp en bij de reacties vast weer iemand die allerlei nonsens over vaccinaties opschrijft. Ik heb eigenlijk niet eens zin om daar op te reageren.
  http://www.trosradar.nl/uitzending/volgende-uitzending/aflevering/14-01-2013/burgerinitiatief-bijsluiter-bij-operaties/?p=1

  Noor Dickmann 12-01-13 11:18:

  Een dergelijk “informed consent” ondertekend door zowel arts/chirurg en patiënt zou verplicht moeten zijn. Maar dit zou eerst en vooral ingevoerd dienen te worden bij vaccinaties. Geen sterveling weet (ook artsen niet) wat voor zooi er allemaal aan gif en vreemd DNA wordt ingespoten en hoeveel mensen daaraan reeds zijn overleden en chronische ziekten hebben opgelopen. Vooral baby’s. Iedereen die zich waar dan ook tegen wil laten inenten heeft recht op een DUIDELIJKE BIJSLUITER VOORAF, met vermelding van alle zgn. werkzame stoffen en alle “adjuvants” van SV40 t/m weefsel van apenieren, formaldehyde, aluminium, kwik en geaborteerde foetussen van baby’s….!

 363. Renate says:

  Verderop komt er ook nog iemand aanzetten met het verband tussen narcolepsie en de vaccinatie tegen varkensgriep. Hoe moet je al dit soort onzin nog weerleggen?
  Als je dat al probeert, dan krijg je te horen dat je betaald wordt door big pharma. Deskundigen zijn niet te vertrouwen, dus vertrouwen we liever op mensen die alle mogelijke kletspraatjes verspreiden. Waar is het eigenlijk misgegaan? Vroeger was de dokter de deskundige, die het allemaal wel het beste zou weten. Tegenwoordig lijkt men iedereen te vertrouwen, behalve de arts (deskundige), want die is natuurlijk niet onafhankelijk. We hoeven niet terug naar een blind vertrouwen, maar op dit moment lijken we vaak door te slaan naar het andere uiterste, waarbij de deskundige de onzin verkoopt en de kletskoekverkoper en paniekzaaier, de wijsheid in pacht heeft.

 364. wilmamazone says:

  Kunnen de voor- en tegenstanders van screening weer eens ‘lekker’ over elkaar heen gaan rollen:

  Borsttumoren die zijn opgespoord tijdens een bevolkingsonderzoek zijn over het algemeen beduidend kleiner dan tumoren die daarbuiten aan het licht zijn gekomen. Ook hebben ze minder vaak uitzaaiingen naar de lymfklieren, zo stellen Iris Nagtegaal en Stephen Duffy in Breast Cancer Research and Treatment (2012; epub 23 december).

  eindquote:

  ‘Screening,’ zo besluiten de onderzoekers, ‘leidt tot opsporing van kleinere tumoren die navenant minder waarschijnlijk zijn uitgezaaid. Dit is vooral van belang omdat uit trials blijkt dat vermindering van uitzaaiingen leidt tot evenredige vermindering van sterfte door borstkanker.’

  http://www.ntvg.nl/publicatie/minder-uitzaaiingen-door-bevolkingsonderzoek/volledig

 365. Renate says:

  Kan dat over elkaar heenrollen nu eindelijk eens afgelopen zijn? Ik word er een beetje moe van. Zo lang het een en ander gratis wordt aangeboden, ga ik gewoon naar de mammamobiel. Het is geen bodyscan, waar je nog wel eens reclame over hoort en waarvan het nu in twijel wordt getrokken.

 366. wilmamazone says:

  In de zaak rond de omstreden neuroloog Jansen Steur komt nu ook de bestuurstop van het Medisch Spectrum Twente onder vuur te liggen. Er komt een tuchtzaak tegen voorzitter Herre Kingma en twee andere oud-bestuurders van het ziekenhuis.

  Ook tegen twee oud-inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is……….
  http://nos.nl/artikel/466011-ook-tuchtklacht-tegen-bestuur-mst.html

  Of letselschade-expert Yme Drost in alle gevallen (juridisch) recht van spreken heeft? We wachten maar weer eens af.

  Bovendien komt de Volkskrant met iets andere getallen, dus ik zet een disclaimer in. *zucht*

  Update:
  Het artikel bij de NOS is inmiddels uitgebreid/aangepast (om 08:50) zonder vermelding daarvan.

 367. wilmamazone says:

  WMZ:

  Of letselschade-expert Yme Drost in alle gevallen (juridisch) recht van spreken heeft? We wachten maar weer eens af.

  Herre Kingma vindt in ieder geval van niet en is “razend” dat er tegen hem een tuchtklacht is ingediend vanwege de kwestie-Jansen Steur.

  “Het is bizar dat het ineens over mij gaat”, zei hij in Pauw & Witteman.

  Yme Drost heeft overdrijven op tal van punten tot kunst verheven ten behoeve van onderbuikgevoelens/stemmingmakerij?

  Het lijkt mij in ieder geval niet dat ongenuanceerd met vingertjes wijzen de transparantie binnen de reguliere zorg ten goede komt.
  Bovendien is dit alles hopelijk geen voorbode van Amerikaanse letselschadetoestanden in ondermeer Nederland.

  De media staan n.a.v. Jansen Steur al weken vol met maatregelen die er moeten komen of die aangescherpt dienen te worden, maar verbazingwekkend genoeg geen woord over al die aantoonbaar foute artsen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn in het niet reguliere/alternatieve circuit. Die mogen wèl tot in lengte van dagen patiënten blijven belazeren waar ze bij staan?

  Ook niet uit het oog verliezen dat Jansen Steur zichzelf heeft uitgeschreven uit het BIG-register(2009) en tot op de dag van vandaag officieel nog nergens voor veroordeeld is.

  update:
  Pauw & Witteman gisteravond in gesprek met Herre Kingma.

 368. Renate says:

  Tja en de alterneuten blijven natuurlijk bij elke kritiek roepen dat men eens moet kijken naar de fouten die reguliere artsen maken.

 369. JennyJo says:

  Yme Drost is advocaat van de slachtoffers van Janssen Steur en het is zijn taak om alles te doen wat zijn cliënten mogelijkerwijs zou kunnen helpen in hun zaak. Ik ben geen advocaat en kan niet beoordelen of deze actie uit dat oogpunt verstandig is of niet, maar dat hij alles uit de kast haalt om zijn cliënten bij te staan in hun zaak vind ik helemaal niet laakbaar, integendeel, daar is een advocaat gewoon voor. Met de belangen van de tegenpartij(en) hoeft hij geen rekening te houden, hij heeft enkel rekening te houden met de belangen van zijn cliënten. Ik snap ook niet waarom Kingma zo kwaad is. Als hij het allemaal goed heeft aangepakt dan kan zal dat uit de feiten blijken. Heeft hij steken laten vallen, dan zal dat ook blijken. Geen meelij met dobbelaars wat mij betreft.

  Het lijkt mij in ieder geval niet dat ongenuanceerd met vingertjes wijzen de transparantie binnen de reguliere zorg ten goede komt.

  Ik weet niet of het al dan niet ongenuanceerd is. Wat me wel lijkt is dat het Drost niet gaat om transparantie in de zorg, maar om het verdedigen van de belangen van zijn cliënten, de slachtoffers van Jansen Steur.

  Bovendien is dit alles hopelijk geen voorbode van Amerikaanse letselschadetoestanden in ondermeer Nederland.

  Dat is het andere uiterste. Maar er zijn hier mensen enorm geschaad door een gestoorde arts; ze hebben hun baan verloren, zijn in uitkeringssituaties terechtgekomen, hebben sociaal, financieel en psychisch enorme schade geleden, schade die in de meeste gevallen onomkeerbaar is. Levens zijn verwoest door Jansen Steur en tot nu toe heeft niemand ook maar één poot voor hen uitgestoken. Ik kan bijna niet geloven dat niemand hiervan wist, het zou me niks verbazen als de verantwoordelijken er omheen hebben zitten te slapen, al dan niet uit gemakzucht/ter bescherming van de eigen beroepsgroep. Hoe dan ook, wat mij betreft moeten alle feiten boven tafel. Dat meneer Kingma dit niet leuk vindt, jammer dan.

 370. Renate says:

  Ook niet uit het oog verliezen dat Jansen Steur zichzelf heeft uitgeschreven uit het BIG-register(2009) en tot op de dag van vandaag officieel nog nergens voor veroordeeld is.

  Dat laatste kan een beetje als een dooddoener klinken. Het geldt uiteindelijk voor iedereen die van een misdrijf heeft gepleegd. Het wordt ook aangevoerd ter verdediging van de heer Burzynski, een Amerikaanse kwakzalver.

 371. wilmamazone says:

  Renate:

  Dat laatste kan een beetje als een dooddoener klinken. Het geldt uiteindelijk voor iedereen die van een misdrijf heeft gepleegd. Het wordt ook aangevoerd ter verdediging van de heer Burzynski, een Amerikaanse kwakzalver.

  Tja.. ik heb de soms kromme wet- en regelgeving niet uitgevonden, maar het feit blijft dat de beschuldigingen aan het adres van Jansen Steur niet voldoende zijn om hem überhaupt op een zwarte lijst te mogen plaatsen. Dat Jan en Alleman hem al veroordeeld heeft, is dus niet terecht. Leuker kan ik het niet maken en ook niet makkelijker.

  In Nederland is het zelfs zo dat wèl tuchtrechtelijk veroordeelde, levenslang geschorste artsen gewoon hun eigen gang blijven gaan en harder aanpakken door huidige wet BIG moeilijk/onmogelijk is.

  Er zal m.i. dus op de alleréérste plaats actie ondernomen moeten worden om de wet- en regelgeving vakkundiger dicht te timmeren.

 372. Renate says:

  Daar heb je gelijk in. Het probleem is inderdaad dat het een en ander juridisch nu eenmaal zo in elkaar zit. Het zou anders moeten zijn, maar zo is het helaas niet. Dat wet en regelgeving derhalve ook aangepast zouden moeten worden, is waar. Helaas zal dit wel wat lastiger zijn en dan komt men dus maar weer met meer controleurs en dergelijke.

 373. wilmamazone says:

  Renate:

  Daar heb je gelijk in. Het probleem is inderdaad dat het een en ander juridisch nu eenmaal zo in elkaar zit.

  Herre Kingma op 4 jan. j.l. aan het woord op de site/in het dossier van Yme Drost zelf:
  http://www.drost.nl/kingma-boze-tovenaar-in-slecht-sprookje/

  Voor ons nu van belang i.v.m de recente tuchtklacht van Drost aan zijn adres:

  Kingma stelde verder dat het Medisch Spectrum Twente zich langzamerhand slachtoffer begint te voelen in een zaak die al erg gedateerd is. “Onze staf bestaat voor tweederde uit mensen, die hier nog niet werkten toen de zaken speelden. Het wordt tijd dat het Openbaar Ministerie doorpakt. Dat is nu zes jaar met deze zaak bezig. We verwachten van juridische instanties dat ze hun werk doen. Wij zijn een beetje klaar. En Jansen Steur moet gewoon stoppen.”(..)

 374. wilmamazone says:

  Herre Kingma benoemde op 4 jan. ook de rapporten Lemstra, dus ter herinnering de onthutsende melding van Wolter Lemstra op 11 jan. j.l.:
  Kamer deed niets met rapporten Jansen Steur

  Lemstra:

  ‘Het rapport van toen is onder druk van de Kamer tot stand gebracht, omdat zij de minister vroegen in kaart te brengen wat er gebeurd is na het vertrek van Jansen Steur in 2003. Dat hebben we dus uitvoerig gedaan, maar tot mijn verbazing is dat rapport nooit officieel besproken.’

  Joep Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht en advocaat:

  ‘Ik heb me verbaasd over de krokodillentranen die afgelopen dagen geplengd zijn ( in de Kamer en het ministerie red.) toen de affaire opnieuw opgerakeld werd.’

  Hier is het rapport Lemstra te downloaden dat er mede door het initiatief van Herre Kingma is gekomen:
  http://www.mst.nl/onderzoekscommissie/

 375. wilmamazone says:

  Renate:

  Tja en de alterneuten blijven natuurlijk bij elke kritiek roepen dat men eens moet kijken naar de fouten die reguliere artsen maken.

  Niemand minder dan ‘ons aller’ oplichter Harry Smit maakt bijvoorbeeld al gebruik/misbruik van Jansen Steur en hoe!:

  En ondertussen wordt met gestapo-achtige precisie allerlei natuurlijke geneesmiddelen uit de schappen van de drogist geweerd.
  Zelfs de kennis van geneeskrachtige kruiden en homeopatische geneesmiddelen zijn binnenkort niet meer op het internet te vinden.
  Terwijl de IGZ een dr. Mengele gewoon zijn gang heeft laten gaan. Geloof me, die beerput gaat echt niet open.
  En wat doen wij?? Niets, helemaal niets. Geen laffer volkje dan Nederlanders. Nederlanders komen niet in opstand, die gaan gewoon stiekum doen.

 376. JennyJo says:

  Wie de nazi’s erbij moet halen heeft alleen daarom al de discussie verloren. Hoongelach slechts is hun deel.

 377. Renate says:

  Inderdaad Jenny, zodra men de nazi’s erbij gaat halen, is elke discussie eigenlijk zinloos.

 378. wilmamazone says:

  De laatste tijd is de naam Mengele wel vaker gekoppeld aan Jansen Steur en niet alleen op 3e rangs-sites. Jullie dachten toch niet dat Harieke dat zelf verzonnen had? Die heb ik iig nog nooit iets anders zien doen dan anderen nakletsen en daar zijn eigen vileine draai aan geven.

  Hier een voorbeeld van hoever mensen tegenwoordig denken te mogen gaan. Lees ook de reacties en de allerergsten zijn weggehaald:
  http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=152837

  Ik kan me steeds beter voorstellen dat Herre Kingma gisteren zowat uit z’n vel gebarsten is. Dat komt ook doordat ik het rapport Lemstra inmiddels doorgenomen heb, en daardoor nog sterker van mening ben dat het huidige ongenuanceerde vingertjewijzen not-done is.

 379. JennyJo says:

  Aan mensen die gaan schreeuwen over “Mengele” om hun verhaal kracht bij te zetten wil ik eigenlijk geen seconde tijd en energie verspillen. Wat er in de vernietigingskampen is gebeurd heeft totaal niets te maken met de kwestie Jansen Steur o.id., hoe erg ook. Dergelijke vergelijkingen slaan helemaal nergens op en ze zijn kwetsend, oliedom, onterecht en zeer onbeschoft.

 380. JennyJo says:

  En Harry Smit… een hondendrol steekt er nog zeer gunstig bij af.

 381. Renate says:

  Hier een voorbeeld van hoever mensen tegenwoordig denken te mogen gaan. Lees ook de reacties en de allerergsten zijn weggehaald:
  http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=152837

  Waar houdt vrijheid van meningsuiting op? Er wordt wel erg gemakkelijk met vrijheid van meningsuiting geschermd, alsof dit een vrijbrief is om alles maar op internet te gooien.

 382. wilmamazone says:

  Er is een hoop commotie over duizenden ouderen en gehandicapten met eigen vermogen die per 1 januari 2013 dat spaargeld moeten ‘opeten’ voor AWBZ. Ze worden opgeroepen om massaal een bezwaarschrift in te dienen en de betaling aan het CAK op te schorten/de automatische betaling snel in te trekken.

  Vanmorgen moest ik wat opzoeken op de site van de belastingdienst en kwam vanzelf dit weer tegen bij aftrekbare kosten 2012:

  ■kosten van acupunctuur, revalidatie,
  logopedie, homeopathie of chiropraxie
  door een arts of op voorschrift en onder
  begeleiding van een arts

  en nadrukkelijk vermeld bij voorgeschreven medicijnen:

  Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn.

  Dan gaat het dus om de hoger uitgevallen alterneutenkosten dan de door zorgverzekeraars vergoedde vanuit een aanvullende verzekering.
  Kijk hier naar de onthutsende lijst van verzekerbare kwakzalverij waar we dus allemaal direct of indirect aan meebetalen en die de regering klauwen vol geld kost. Het gaat om vele miljoenen.

  Met enorm veel pijn en moeite hebben alternatieve behandelaars vanaf 1 januari geen recht meer op btw-vrijstelling.
  Dit btw-besluit levert de schatkist alvast 65 miljoen euro per jaar op.

  De regering in alle mogelijke hoeken en gaten naarstig op zoek naar wat er bij de burger nog te graaien valt, nu weer duizenden ouderen en gehandicapten zowat een hartverknettering bezorgen -ze kregen pas half januari bericht hierover-, maar nog steeds niet in staat/niet genegen om de wet BIG op een grote schop te nemen. Daar wèl, met het grootste gemak zo lijkt het, miljoenen laten liggen.

  In Kassa (link hierboven) het voorbeeld van een slimme gehandicapte meid die dacht voorbereid te zijn op haar toekomst zonder ouders, door haar uitkering op te sparen en over een jaar of vier door haar reserve heen is.

  Ik pik er nu maar twee tegenstrijdigheden uit, maar wat mij betreft mogen er in Den Haag vele bordjes/tegeltjes komen te hangen met:

  Eerst gedaan en dan pas gedacht, heeft al heel wat onnodige ellende gebracht.

  Update met deze analyse van Wilfried van der Bles: Vermogende ouderen en gehandicapten kunnen hooguit hopen op verzachtende maatregelen
  eindquote:

  Waar gaat het precies om?
  Tot 1 januari betaalden mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis alleen een inkomensafhankelijke bijdrage. Wel hadden ze er recht op om voldoende kleed- en zakgeld over te houden: 290 euro per maand.

  Sinds 1 januari wordt ook gekeken naar spaargeld en beleggingen voor het vaststellen van de eigen bijdrage. Daarvan moet 8 procent bij het inkomen worden opgeteld. Vanwege de vermogensbelasting moeten deze mensen daar bovenop nog eens 4 procent bij hun inkomen optellen. Totaal: 12 procent. Mensen met een klein inkomen, maar groot vermogen, houden zelfs geen kleed- en zakgeld meer over. Daarvoor moeten ze hun vermogen aanspreken. Zo’n 75.000 mensen in instellingen zouden door de nieuwe regeling worden getroffen. Hoe het precies zit, blijkt morgen, wanneer staatssecretaris Van Rijn Kamervragen hierover beantwoord moet hebben. Dan zal ook blijken of en welke verzachtende maatregelen hij in petto heeft. Zeer waarschijnlijk zal de Kamer deze week nog over de kwestie debatteren. .

 383. wilmamazone says:

  Een persoonlijk verhaal over de krankzinnige nivellering in het verzorgingstehuis en de bijkomende vraag in hoeverre deze mensen waar voor hun geld krijgen.

  eindquotes:

  De eerste protesten erover worden via de ouderenbond nu gehoord. Intussen vraagt mijn vader (92 red.) me uit te zoeken hoeveel hij jaarlijks belastingvrij mag schenken. Aan zijn kinderen. Aan zijn kleinkinderen. Want hij is wel oud maar niet gek, zijn ‘vermogen’ moet omlaag. Zo’n verhoging maakt zijn verblijf – in elk geval in zijn geval – voor de Overheid winstgevend. Hoezo ouderenzorg?

  Intussen denk ik erover na hoe dit aan te pakken. Wat mag je voor dat bedrag verwachten? En hoe dwing je af dat je het ook krijgt? Ik verwacht de komende jaren een hoop rumoer. En een enorme groei van 50Plus, de politieke partij die blijkens de peilingen nu op op negen zetels zou komen.

 384. Renate says:

  Het lijkt me niet meer dan normaal dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Sparen voor de oude dag betekent niet direct dat dit vermogen dan maar over moet worden geheveld naar kinderen en kleinkinderen, terwijl de samenleving de kosten van de zorg moet dragen.

 385. JennyJo says:

  Dat ben ik in principe wel met je eens Renate. Maar dan zou ik ten eerste nu wel heel graag eindelijk eens willen weten wat die zorg precies kost, want dat is mij totaal niet helder. Het is ook nog zo dat mensen met spaarcentjes niet altijd per definitie “de sterkste schouders” zijn; er zijn ook nogal wat mensen die door zuinig leven wat hebben overgespaard, zodat ze hun kinderen en kleinkinderen wat kunnen geven (wat is daar eigenlijk mis mee?), af en toe eens iets leuks voor zichzelf kunnen doen (wat is daar eigenlijk mis mee?) en het wat makkelijker hebben op hun oude dag omdat ze hun huis hebben afbetaald van hun zelfverdiende geld waar ze altijd netjes belasting over hebben betaald (wat is daar eigenlijk mis mee?).

  Elke keer bij alles roepen dat “de sterkste schouders” die lasten maar moeten dragen, leidt ertoe dat die sterkste schouders straks totaal zijn kaalgeplukt. Prima hoor, als het niet anders kan, maar dan wil ik wel eerst weten wat die zorg precies kost en hoe die kosten zijn opgebouwd. Tot in detail. Ik geef een klein voorbeeld: voor mijn moeders prutwasje in het verpleeghuis (wat ondergoed, wat kleding en 2 pyjama’s per maand) wordt maandelijks 80 euro ingehouden. Ik wil weten waarom dat zoveel geld moet kosten voordat ik bereid ben mijn vermogen (=spaarpotje) aan dat soort zaken te spenderen, want welke gek gaat daar voor sparen? Het riekt gewoon naar oplichterij. Dus laat de overheid eerst maar eens heel goed aangeven waar al dat geld in de zorg nou eigenlijk aan besteed wordt. Eerder ga ik er geen cent aan uitgeven van mijn spaargeld en zorg ik dat het op tijd op is.

 386. wilmamazone says:

  Renate:

  Sparen voor de oude dag betekent niet direct dat dit vermogen dan maar over moet worden geheveld naar kinderen en kleinkinderen, terwijl de samenleving de kosten van de zorg moet dragen.

  Heb je het verhaal over die 92-jarige vader wel goed gelezen dan? Het aanvullende pensioen bestond/bestaat louter uit de rente van dat spaargeld:

  Toen hij de overstap naar het verzorgingstehuis maakte werd niet lang daarna zijn huis verkocht. De opbrengst staat op de bank, het was hypotheekvrij en bracht een paar ton op. Niets bijzonders, in zo’n situatie komt waarschijnlijk elke eigen huis-bezitter op hoge leeftijd.

  Omdat hij geen pensioen heeft en dus een heel laag inkomen, alleen AOW en een beetje rente, betaalde hij niet meer dan een paar honderd Euro per maand voor zijn verblijf in het verzorgingstehuis. Dat vond ik bizar weinig.

  Sinds januari van dit jaar vind ik iets heel anders. Vanwege die paar ton op de bank betaalt hij nu ruim € 2.000,- per maand, een verhoging met zo’n 400 procent. Nieuwe regering, nieuwe wetten. En net als met de zorgpremie: heeft iemand tijdens de formatie iets doorgerekend?

  Iemand met hetzelfde bedrag -naar schatting een euro of 400/450 p.mnd.- aan aanvullend pensioen uit andere bron(nen)/via pensioenfonds(en), hikt nu ook tegen een verhoging van de eigen bijdrage aan van pakweg 400%?

  Er zijn ook ouderen in een zorginstelling die hun afbetaalde huis niet verkocht krijgen, maar op basis van de waarde daarvan nu toch flink meer mogen gaan dokken. Hoezo de sterkste schouders?!

  Voor de rest wat JennyJo ook zegt.

 387. wilmamazone says:

  Nu we het toch hebben over vermogen, de sterkste schouders, de samenleving die de kosten van de zorg moet dragen en waar nog geld te halen valt:
  Je moet al op een onbewoond eiland zitten om de tsunami aan berichtgeving over Bea te missen, die besloten heeft om het stokje over te dragen aan haar troonopvolger Willem Alexander.

  Het precieze vermogen van de Oranjes is niet bekend, maar is naar schatting meerdere miljarden waarover ondermeer geen erfbelasting betaald hoeft te worden.
  http://www.parlement.com/id/vhnnmt7k63jf/salarissen_politici_ambtelijke_top_en

  Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima krijgen jaarlijks een onbelaste uitkering. Zo ontvangt koningin Beatrix in 2011 € 5,1 miljoen, waarvan ongeveer € 4,3 miljoen als tegemoetkoming voor personeels- en materieelkosten. Daarnaast gelden nog enkele andere voordelen, bijvoorbeeld het gebruik van paleizen en op belastinggebied. Het totaalbedrag aan uitkeringen, declarabele en overige kosten (zoals voor beveiliging) bedraagt ca. € 114 miljoen, exclusief belastingvrijstellingen en niet duidelijk op de begroting herkenbaar gemaakte kosten.

  Er is al jaren debat over de kosten van het Koninklijk Huis waar we dus allen aan meebetalen. Het koningshuis staat in 2013 voor 39,9 miljoen euro op de begroting wat uitkering betreft, maar 30 april zal dit jaar een aardige grijpstuiver meer gaan kosten op onze kosten.

  Om aan deze belastingprivileges iets te kunnen/mogen doen, is een grondwetswijziging nodig.

  artikel 40 lid 2 van de grondwet: “De door hen ontvangen uitkeringen ten laste van het Rijk, alsmede vermogensbestanddelen welke dienstbaar zijn aan de uitoefening van hun functie, zijn vrij van persoonlijke belastingen. Voorts is hetgeen de Koning of zijn vermoedelijke opvolger krachtens erfrecht of door schenking verkrijgt van een lid van het koninklijk huis vrij van de rechten van successie, overgang en schenking. Verdere vrijdom van belasting kan bij de wet worden verleend.”

  Niet dat Bea ooit in een verzorgingshuis zal komen, maar in theorie zou ze dan niet meer betalen dan b.v. de hierboven genoemde 92-jarige vader die zijn hele werkzame leven krom heeft gelegen als kleine zelfstandige. Ze ontvangt sinds haar 65e ook elke maand gewoon haar AOW en besloot die aan goede doelen te geven. Hoe krom wil je het hebben?

  Willem Alexander zou gaan voor modern koningschap, dus ook maar meteen die grondwetswijziging dan?

 388. Renate says:

  Het hele gedoe rond het koninklijk huis interesseert me minder dan niets. Gewoon een groep mensen die met een gouden lepel in de mond is geboren en die zeer riant betaald wordt voor een baan die al vanaf hun geboorte voor hun klaar ligt.
  Ik moet het al bijna 30 jaar met een bijstandsuitkering doen, dus sorry dat ik niet veel medelijden heb met de bezittende klasse. Als ik op 1 januari nog geen 700 euro spaargeld heb (terwijl het Nibud aanraadt dat je minstens 1000 euro moet hebben) krijg ik het bericht dat ik niet in aanmerking kom voor kwijtschelding van m’n waterschapsbelasting. Op papier mag je dan wel een vermogen van 1000 euro hebben, maar daar wordt dan kennelijk ineens ook het saldo op je girorekening, geld dat bestemd is voor de huur, ziektekostenverzekering en de kosten van het dagelijks leven, gedeeltelijk bij gerekend. Dan moet ik dus later, als ik m’n spaargeld weer uit heb gegeven aan vaste lasten, zoals de vaccinaties voor m’n katten en m’n verzekeringspremie en nog iets voor m’n woning, alsnog kwijtschelding aanvragen en weer alle mogelijke gegevens aanleveren.
  Dan krijg je weer brieven van de sociale dienst, waarin men loopt te roepen dat je niet te veel vermogen mag hebben en dat je ook geen dure apparatuur mag hebben. Wat dat dan wel mag zijn, hoor je niet, maar de brief waar ik op dat moment met smart op zit te wachten, laat nog een aantal weken op zich wachten.
  Sorry, ik zorg zo goed en kwaad als het gaat voor m’n vader, kook voor hem, rook niet, drink nauwelijks, heb geen vrienden, dus ik kan een beetje sparen.

 389. wilmamazone says:

  Vanmorgen zouden vragen beantwoord worden over die plotselinge verhoging van de eigen bijdrage, maar dat gaat niet door omdat het kabinet vanochtend in een extra ministerraad bij elkaar komt om het aftreden van koningin Beatrix te bespreken. De troonswisseling is het enige onderwerp op de agenda………

 390. JennyJo says:

  Ik snap niet wat er allemaal te bespreken valt over dat aftreden. Ze treedt af, haar zoon volgt haar op, hoe dat gaat staat al sinds jaar en dag in de draaiboeken. Klaar. Pffff….

 391. Renate says:

  Tja, je zou bijna gaan denken dat het aftreden van de koningin een manier is om de aandacht even af te leiden. Het nieuws gaat nauwelijks nog ergens anders over.

 392. wilmamazone says:

  Het onderwerp koningin is -op wat nadruppelen na- volledig uitgemolken zo lijkt het. Het ‘nieuws’ ging inderdaad nauwelijks nog ergens anders over.

  Gisteravond wilde de Tweede Kamer wel nog antwoord op een brief over de koopkracht van ouderen i.v.m. een debat daarover vandaag.
  Volgens SP-leider Emile Roemer is de Kamer ook op het verkeerde been gezet bij de eigen bijdrage voor zorginstellingen , maar daar lijkt Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) nog niet op ingegaan te zijn. Hij gaf namens het kabinet aan dat de ‘koopkrachtontwikkeling van ouderen, ondanks problemen bij pensioenfondsen, niet fors afwijkt van andere huishoudens’.
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3385219/2013/01/30/Ouderen-niet-veel-slechter-af-dan-anderen.dhtml

  We wachten maar weer eens af wat met name de eigen bijdrage voor zorginstellingen betreft.
  update 08:13
  Er blijkt wel een beantwoording te zijn op kamervragen van Henk Krol (50PLUS) inzake de gevolgen van vermogensinkomensbijtelling:
  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/29/beantwoording-kamervragen-kamervragen-de-heer-krol-50plus-inzake-gevolgen-vermogensinkomensbijtelling.html

 393. wilmamazone says:

  ‘De vermogenstoets in de huidige vorm is onrechtvaardig’ schrijft Marlou van Hintum en treft volgens haar nog meer mensen: ‘Ook dertigers en zelfstandig ondernemers zijn de klos.’

 394. JennyJo says:

  Nou ja, wij hebben toch al besloten om “de pil van Drion” te nemen tegen de tijd dat we te erg gaan kwakkelen. Wat er dan nog is aan geld erven de kinderen dan. Liever dood dan afhankelijk van de bejaardenzorg wat ons betreft.

 395. JennyJo says:

  Wat mij onbeschrijfelijk tegen de borst stuit is dat heel veel mensen heel erg geprofiteerd hebben van de zorg, maar dat de zorgbehoevenden daar niet bij horen. Het zijn de managers, consultants en dat soort profiteursvolk. En nou mogen de zorgbehoevenden de rekening voldoen. Die hele zo bejubelde (niet door mij overigens) marktwerking lijkt niet meer dan een slap excuus voor onbeschaamd graaien door lieden met hoogmoedswaan en gebrek aan moraal.

 396. Renate says:

  Van de zorg wil ik al helemaal niet afhankelijk zijn. Geen kinderen, geen spaargeld of extra inkomen, dus geen mogelijkheden om te betalen voor ‘extra’ zorg (die natuurlijk gewoon noodzakelijk is). Geef mij die pil van Drion maar als m’n vader en m’n katten dood zijn. Dan ben ik toch overbodig en opgeruimd staat netjes. Weer een uitvreter en profiteur minder.

 397. wilmamazone says:

  Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher neemt ruim de tijd om de stapeling van koopkrachteffecten te onderzoeken, maar iig in dit bericht geen woord over de onrechtvaardige vermogenstoets.

  De ouderen die het aangaat, doen er dus goed aan deze adviezen ter harte te nemen :
  Ouderenorganisatie ANBO roept de ontvangers van een CAK-beschikking ‘eigen bijdrage zorg’ op om die beschikking vooral na te rekenen. Er zijn misschien fouten gemaakt die u honderden euro’s per maand kunnen kosten.

  De ANBO acht het verstandig om sowieso bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe beschikking en bij de ANBO melding te maken van de hogere nieuwe beschikking.

 398. JennyJo says:

  Weer een uitvreter en profiteur minder.

  Hoewel ik ook een uitkering heb (WIA, op grond van gedeeltelijke afkeuring na borstkanker), maar ik voel mij geen uitvreter en profiteur en dat laat ik me ook niet aanpraten, door niemand.

 399. Renate says:

  Afgekeurd zijn is natuurlijk iets anders dan het hebben van een bijstandsuitkering. Kijk maar hoe er over mensen in de bijstand wordt geschreven.

 400. wilmamazone says:

  JJ:

  Hoewel ik ook een uitkering heb (WIA, op grond van gedeeltelijke afkeuring na borstkanker), maar ik voel mij geen uitvreter en profiteur en dat laat ik me ook niet aanpraten, door niemand.

  Mijn hoofdinkomen (Anw) valt tegenwoordig óók onder een uitkering i.p.v. het uitkeren van een verzekering, maar me daardoor iets aan laten praten? No way!
  Renate:

  Geef mij die pil van Drion maar als m’n vader en m’n katten dood zijn. Dan ben ik toch overbodig en opgeruimd staat netjes

  Jij denkt dat o.a. wij jou nog willen missen? Dat denk je dan óók verkeerd Renate.
  Als ik je ergens mee kan helpen, hoor ik dat wel via een mail.

 401. DaSilva says:

  Wat ik nu ga zeggen geldt voor iedereen die buiten de ‘geldende’ normen valt en dan bedoel ik op alle gebieden…..
  Werkloos, ziek, dik, arm, lelijk, ik noem er maar een paar want je moet tegenwoordig wel van heel goede huize komen wil je het goed doen in deze maatschappij.
  Laat je nóóit aanpraten dat je niet goed genoeg bent omdat je niet zou voldoen aan het ideaalbeeld van deze maatschappij.
  Wat is ideaal of goed genoeg eigenlijk?

  Hoe kan men met zijn volle verstand verwachten dat in een land met zoveel werkloosheid en ziekte IEDEREEN werk heeft of werken kan?
  Hoe kan men mensen veroordelen die door OMSTANDIGHEDEN werkeloos zijn geraakt en van een klein budget rond moeten komen en elke cent moeten verantwoorden?
  Zouden die mensen die hier over oordelen willen ruilen, ik weet wel zeker van niet!

  Mensen die andere mensen uitkeringstrekker, lelijk of dik noemen, ik heb er geen goed woord voor over, kijk eens naar binnen bij de mens en ZIE DE MENS en niet alleen de buitenkant!
  Sta eens stil bij je medemens en vraag eens verder en als je het echt niet meer weet hou dan alsjeblieft stil, want voor je het weet heb je iemand behoorlijk op zijn ziel getrapt.

  @Renate ik wil ook heel graag de pil van Drion maar alleen wanneer het echt nodig is.
  Jij bent te waardevol om na eerst jarenlang voor je vader en je katten gezorgd te hebben er tussen uit te knijpen, ben je betoeterd?
  Je neemt tegen die tijd maar een paar nieuwe katten en je gaat genieten van je vrije tijd en je muziek hoor je?
  Dikke knuf xxx

 402. wilmamazone says:

  Vers van de pers: Jansen Steur vecht ontslag aan

  Het is nog niet duidelijk of de Nederlandse neuroloog weer aan het werk wil, of dat hij een schadevergoeding gaat eisen van het Klinikum am Gesundbrunnen.(..)

 403. Renate says:

  @ Wilma en Da Silva
  Tja, die zorg voor m’n vader komt toch vooral neer op eten koken, soms wat dingen op de computer doen, soms wat boodschappen halen en op aanbiedingen letten en nou ja, als er echt iets aan de hand is een handje uitsteken. Het is beslist geen mantelzorg. Ik moet er ook niet aan denken dat m’n vader echt helemaal van mij afhankelijk wordt, of dement wordt. Ik ben niet zo gemakkelijk in de omgang en verlies gemakkelijk m’n geduld. Kan mezelf trouwens ook vaak genoeg niet uitstaan, vooral als ik fouten maak. Ik loop toch al regelmatig op m’n vader te mopperen, bijvoorbeeld als zijn opvattingen over hygiëne niet overeenkomen met die van mij, of als ik vind dat hij te weinig groente eet en dat soort dingen.
  We gaan nog samen op vakantie, of in de zomer nog wel eens een dagje weg, dus dat maakt het allemaal wel goed.

  Ik vermoed dat ik nooit de moed op kan brengen om daadwerkelijk een eind aan m’n leven te maken.

  Het punt is eigenlijk ook dat ik zo’n beetje uitsluitend contacten via internet heb en dat voelt vaak wat kaal. Een paar kennissen van internet heb ik een keer ontmoet, omdat ze toevallig in Nederland waren, maar dat zijn dan toch maar eenmalige contacten.

 404. Renate says:

  De soap rond de heer Jansen Steur gaat nog steeds door.
  http://nos.nl/artikel/468822-heilbronn-geen-fout-jansen-steur.html
  Nederland had meer moeten ondernemen? Het Duitse ziekenhuis heeft de man toch in dienst genomen? Of wist men in Nederland dat hij daar gesolliciteerd had?

 405. wilmamazone says:

  Renate:

  Nederland had meer moeten ondernemen? Het Duitse ziekenhuis heeft de man toch in dienst genomen? Of wist men in Nederland dat hij daar gesolliciteerd had?

  Normaal gesproken, neem je in ondermeer een ZH niemand aan zonder referenties, zonder die terdege gecontroleerd te hebben.

  De media komen er wel weer volop mee aan dat Jansen geschrapt is uit het BIG-register, maar vergeten meestal gemakshalve erbij te vermelden dat hij zichzelf uitgeschreven heeft, en dat dat alleen voor Nederland geldt. Hij is niet juridisch veroordeeld/levenslang geschorst als arts, dus blijven er weinig poten over om op te staan.

  De hamvraag wordt bijvoorbeeld niet meer gesteld (in het begin een keer door de Televaag): ‘Waar is Jansen Steur gebleven? Weet iemand te melden waar hij nu is?’. Niets van een opsporingsverzoek of zoiets dergelijks, dus in theorie kan hij alweer ergens anders aan de slag zijn. Hij mag ook niet opgespoord worden, want officieel nog niets misdaan. Waar moet je dan gaan waarschuwen en hoe, als dat juridisch gezien niet mag? Europa is groot en de wereld nog groter.

  Het zou mij niet verbazen als ie in Duitsland nog een schadevergoeding krijgt ook…….

 406. wilmamazone says:

  Er zijn ook boze plannen met de thuiszorg, dus hoezo geen opeenstapeling van?

  Toch zijn de huidige bezuinigingen nog maar een voorproefje van wat 65-plusssers te wachten staat. De komende jaren gaat het kabinet namelijk ook het mes zetten in de huishoudelijke verzorging. Onder het mom van ‘inkomensafhankelijk’ maken, zal 75 procent op het budget worden gekort, ook al behoort 75 tot 80 procent van degenen die een beroep doen op huishoudelijke verzorging tot de laagste inkomensgroepen.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3386443/2013/02/01/Alleen-veelverdieners-kunnen-zich-thuishulp-veroorloven.dhtml

 407. wilmamazone says:

  Dus hoezo geen opeenstapeling van?:
  http://www.nu.nl/economie/3053101/grote-pensioenfondsen-korten-definitief.html

  Grote pensioenfondsen korten definitief

  De korting voor dit jaar geldt voor zowel het pensioen van mensen die pensioen opbouwen als mensen die pensioen ontvangen.

 408. JennyJo says:

  Tja, dat wordt dus zwart betalen. Dat wil onze regering natuurlijk niet, want ook de laagbetaalden moeten netjes hun belasting afdragen – zolang er nog banen zijn tenminste. Maar daar zal het wel op uitdraaien. Ik hou niet van zwart werken, maar met deze plannen kan het niet anders. En hoe het dan met de kwaliteitscontrole zit… Maar goed, dat stelt nu ook al niks voor.

 409. Renate says:

  Of je wordt als thuiszorgmedewerker ontslagen en mag het een en ander vervolgens als vrijwilliger gaan doen. Het is natuurlijk niet de bedoeling, maar ik vraag me af hoe dit dan moet gaan, als men in Rotterdam mensen met een bijstandsuitkering als vrijwilliger voor thuiszorg wil laten zorgen. Of mogen mensen die bij een thuiszorgorganisatie zijn ontslagen dan niet als vrijwilliger thuiszorg verlenen, maar moeten ze ander vrijwillgerswerk gaan doen.
  Alsof het krijgen van vrijwilligerswerk zo eenvoudig is.

 410. wilmamazone says:

  JJ:

  Tja, dat wordt dus zwart betalen. Dat wil onze regering natuurlijk niet, want ook de laagbetaalden moeten netjes hun belasting afdragen – zolang er nog banen zijn tenminste. Maar daar zal het wel op uitdraaien. Ik hou niet van zwart werken, maar met deze plannen kan het niet anders. En hoe het dan met de kwaliteitscontrole zit… Maar goed, dat stelt nu ook al niks voor.

  Wat in het opiniestuk in de Volkskrant overgelagen wordt, is het fenomeen Alfahulp. Dat zijn al een soort zwartbetaalde poetsers, die op vanalles en nog wat geen recht hebben en slechts een wazig contract hebben met de zorgvrager. Al jaren een zooitje ongeregeld weet ik uit persoonlijke ervaring, en tegenwoordig met een hoop natte vingerwerk van de gemeente. Het erge is ook dat het geld van de WMO niet geoormerkt is en gemeenten dat vaker dan iedereen lief is, aan andere zaken uitgeven.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfahulp

 411. Renate says:

  Ja, over die alfahulpen hoor je eigenlijk helemaal niets meer. Als ik het stukje op de Wikipedia lees, is de betaling niet echt zwart, want de alfahulp wordt geacht zelf belasting te betalen.

 412. JennyJo says:

  Dan liever echt ongeregeld. Want nep-geregeld lijkt me nog erger dan ongeregeld. Het zou eerlijker zijn als ze gewoon zouden zeggen: vanaf heden is er geen ouderenzorg meer, u moet het allemaal zelf uitzoeken – want dat is toch gewoon de bedoeling. Deze langzame verwurging vind ik door zijn huichelachtigheid echt heel erg stuitend.

  De belastingcenten die ze dan nog uit ons weten te persen, zijn goed om SNS Reaal en dergelijke er weer bovenop te helpen; die hebben dat immers wel verdiend, na jarenlang hoogmoedswaanzinwanbeleid.

  Ik dacht altijd dat de regering er was om de belangen van alle burgers te bewaken, maar ik blijk me deerlijk vergist te hebben, het gaat slechts om de belangen van enkelen. Dat stemt me wat cynisch.

 413. Renate says:

  Ja, dat nep-geregeld is ook niets. Vaak begrijp ik ook niet goed waar men mee bezig is. In Den Haag heeft men een aantal bibliotheken gesloten, om te bezuinigen. Om dit te ondervangen komen er nu buurtbibliotheken, die door vrijwilligers gerund worden. In Rijswijk wordt een bibliotheekfiliaal in een wijk met veel kinderen en ouderen gesloten en er is een initiatief gekomen om dit te ondervangen met een kleine, door vrijwilligers gerunde bibliotheek. Maar dat mag niet, dus gaat het een en ander niet door.

 414. JennyJo says:

  Hoezo mag dat niet? Wat is dat nou weer voor onzin, wie bedenkt zoiets?

 415. Renate says:

  Tja, de gemeente roept dat het ze toch geld kost en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Helemaal begrijpen doe ik het ook niet, want naar ik meen was er een zorgcentrum dat de ruimte beschikbaar wilde stellen. Bovendien wilde de directeur van de bibliotheek ook iets doen, maar als hij dat zou doen, zou hij op z’n salaris gekort worden.

  Maar ach, de gemeente Rijwijk haalt wel meer vreemde stunts uit. Zo was er een pontje over de Vliet, maar dat vond men te duur. De pontbaas werd ontslagen en uiteindelijk werd het pontje met personeel van de sociale werkplaats gerund. Dat ging vrij snel mis, want in de winter was er een aanvaring met een vrachtschip. Kortom, pontje weer uit de vaart en nu dus definitief, tot grote ergernis van de mensen die daar wonen.

  Edit WMZ: uit spamfilter 2 febr. 0:21

 416. wilmamazone says:

  JJ:

  De belastingcenten die ze dan nog uit ons weten te persen, zijn goed om SNS Reaal en dergelijke er weer bovenop te helpen; die hebben dat immers wel verdiend, na jarenlang hoogmoedswaanzinwanbeleid.

  De nieuwe SNS-topman Gerard van Olphen krijgt een salaris van 550.000 euro. Dat is iets minder dan zijn voorganger Ronald Latenstein, die 580.000 euro kreeg. Latenstein stapte vandaag op als bestuursvoorzitter van SNS Reaal nadat de bank werd genationaliseerd.

  http://nos.nl/artikel/469290-topman-sns-verdient-half-miljoen.html

  Nu maar hopen dat er een Aldi ofzo in de buurt is, anders wordt het toch afzien in Huize van Olphen.

  update 17:45
  Rutte: vragen over salaris nieuwe SNS-topman ‘idiote discussie’

  *mij te simpul bent*

 417. Renate says:

  Tja, met dat marktconforme salaris heeft men eerder een topman aan weten te trekken, die er voor gezorgd heeft dat de bank staatssteun nodig heeft. Maar dat is misschien wat al te kort door de bocht.

 418. JennyJo says:

  Tja, met dat marktconforme salaris heeft men eerder een topman aan weten te trekken, die er voor gezorgd heeft dat de bank staatssteun nodig heeft. Maar dat is misschien wat al te kort door de bocht.

  Je haalt me de woorden uit de mond Renate. En nee, ik vind het helemaal niet te kort door de bocht. Het is toch gewoon zo?

 419. Renate says:

  Bij mij in de buurt staan nog wel wat huizen te koop, namelijk in de flat waar ik gewoond heb en waar ik weg moest, omdat de huizen verbouwd zouden worden, zodat er een derde kamer bij kwam. Daarna zouden ze verkocht worden, maar na een jaar of 2 a 3 is er pas een apartement verkocht. Misschien kan de heer van Olphen er een kopen, dan is de woningbouwvereniging ook weer wat rijker. En er is een Lidl in de buurt.

 420. wilmamazone says:

  In Amsterdam houden ongeveer 50 medewerkers en een aantal sympathisanten het verpleeghuis het Sarphatihuis bezet. Ze willen een gesprek met de directie van zorginstelling Amsta.

  De medewerkers willen uitleg over een bedrag van 3,5 miljoen euro dat Amsta ieder jaar krijgt van de overheid. Volgens het personeel is dat geld bedoeld om extra handen aan het bed te krijgen, maar zien ze dat niet terug.

  Volgens de vakbond Abvakabo FNV, die de actie steunt, wordt het geld nu ingezet voor het ontwikkelen van beleid, extra coördinatoren en roosterplanners.

  http://nos.nl/artikel/469576-verpleeghuis-amsterdam-bezet.html

  In welk zorg- en/of vepleeghuis vraagt men zich niet (meer) af waar de extra handen aan het bed zijn/blijven?
  Net als bij Amsta zullen ze zich afgevraagd hebben/afvragen waarom b.v. zorgbestuurders een kwak geld mogen kosten, terwijl de medewerkers zich uit de naad werken omdat er geen geld beschikbaar is voor extra personeel. In heel Nederland ging het in 2012 om 370-miljoen euro extra geld.
  http://www.at5.nl/artikelen/90518/bestuurder-amsta-stapt-op

 421. Renate says:

  Extra coördinatoren en roosterplanners? Wat moeten deze mensen doen, nog beter uit rekenen hoe men in zo min mogelijk tijd zo veel mogelijk patiënten kan behandelen? En hoogstwaarschijnlijk is het salaris van deze coördinatoren en roosterplanners een stukje hoger dan dat van het personeel dat het echte werk doet. Misschien deze mensen toch maar een andere functie aanbieden, waarbij men meer contact met de patiënten heeft.

 422. wilmamazone says:

  Gerard van Olphen, de nieuwe bestuursvoorzitter van SNS Reaal, is alvast te goed voor deze wereld. Hij levert 1 miljoen euro salaris in om SNS te besturen. Vandaar dat ie door Rutte een koopje gevonden wordt, ondanks dat het salaris van de bestuursvoorzitter van de genationaliseerde bank ver boven de balkenendenorm is van 193.000 euro voor bestuurders in de (semi)publieke sector?

  Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland, heeft ook zorgverzekeringen in de aanbieding, dus laten we het vooral ook eens hebben over de salarissen van financiële topmannen/mensen bij zorgverzekeraars en zorginstellingen, al zal Mark Rutte dat eveneens een idiote discussie vinden. (Als bestuurslid van verzekeraar Achmea verdiende van Olphen in 2011 bijna 1,5 miljoen euro.) Het zal me op het moment aan mijn reedt oxyderen, wat ie ervan vindt. Als ik naar het totaalplaatje kijk van de afgelopen week, te beginnen bij de peperdure, belastingvrije miljardairsfa. Bea & Co., kan ik een en ander niet anders dan van de pot gerukt vinden.

 423. Renate says:

  Inderdaad. Zelfs als de heer van Olphen ongeveer een miljoen inlevert, lijkt dit voor mij alleen maar te bewijzen dat geld niet het enige is dat telt. Gisteren hoorde ik in Nieuwsuur ook nog iemand betogen dat de heer van Olphen niet te veel, maar juist te weinig zou krijgen voor z’n werk bij SNS Reaal.
  Ik blijf het vreemd vinden. Mensen moeten flink betaald worden, om de juiste kandidaat aan te trekken, maar hoeveel van die flink overbetaalde topmensen hebben hun bedrijf niet in de ellende gestort? Ik neem aan dat Nick Leeson ook een riant salaris had, voor hij het bedrijf ten gronde richtte.
  En Bea en co zullen ook niet vrijwillig iets van hun riante inkomen inleveren. Maar ja, we moeten natuurlijk onze handen dichtknijpen, want Bea en co zijn enorm goed voor onze handelsbelangen. Ik zou bijna zeggen, laat de bedrijven die zo gebaat zijn bij ons koningshuis, dan ook zelf maar voor het een en ander betalen. Bea en co van de loonlijst van de Nederlandse staat af en voortaan op de loonlijst van het bedrijfsleven.

 424. wilmamazone says:

  Helemaal mee eens:
  En weer is er discussie over de beloning van bankbestuurders, nu SNS Reaal is genationaliseerd en bekend werd dat de nieuwe topman Van Olphen zo’n half miljoen euro gaat verdienen. Die discussie is al zo oud als wat, schrijft Marcel Canoy. En de overheid laat een gouden kans liggen om er nu eens iets aan te doen. .

  eindquote:

  Wanneer Mark Rutte het had over marktconform bedoelde hij waarschijnlijk: dit is nu eenmaal wat er in die wereld wordt betaald. Hij heeft daarin helemaal gelijk. Alleen heeft hij een gouden kans (gemist) om daar eindelijk iets aan te doen.

 425. wilmamazone says:

  De opinie van de vader van meervoudig gehandicapte dochter Mayim die zelf al eerder zei: Ik wil gewoon meedoen
  http://kanteldenker.wordpress.com/2013/02/03/bezuinigingsdrift-ministerie-van-zorg-lijkt-chronisch/

  Bezuinigingsdrift Ministerie van Zorg lijkt chronisch

  De afgelopen jaren merk ik een chronische bezuinigingsdrift bij het Ministerie van Zorg. Was de bezuinigingsdrift van de notabelen in Den Haag in vroegere tijden een lichte aandoening wat met een gesprek met de patiënt op te lossen was, nu valt het op dat het schaven niet ophoudt en de hardhouten kaasplank door de kaas al te zien is.

  Ik weet zeker, Nederland krijgt komende weken wederom een slecht-nieuwsgesprek van formaat te verwerken. De regering heeft de SNS-bank moeten inlijven voor een kleine vier miljard euro. Dat moet ergens vandaan komen en mijn verwachting is dat het voornamelijk uit de zorgsector gaat komen, de zorg waar al zoveel afgeschaafd is.

  eindquote:

  De burger betaalt nu de rekening om te voorkomen de SNS-bank failliet gaat. Ik vermoed dat er binnenkort wederom een negatief frame door de regering wordt bedacht richting zorgvragers. Zwaarwegende redenen waarom ook de zorg weer getroffen gaat worden. Ik durf dit nog niet te vertellen aan mijn dochtertje. Zij droomt nog van een mooie toekomst in een wereld die haar met open armen ontvangt en haar blijvend ondersteunt in haar participatie op school, haar toekomstig werk en leefomgeving. Ik durf het niet te vertellen, omdat haar pril geluk me zo dierbaar is.

 426. JennyJo says:

  Ze willen allemaal zoooo graag laten zien dat ze heus niet bang zijn om impopulaire beslissingen te nemen. Behalve als het gaat om graaiende bestuurders natuurlijk, dat spreekt.

 427. Renate says:

  Ik denk dat het gewoon het gemakkelijkst is om te bezuinigen op de mensen die van de overheid afhankelijk zijn, onder het motto dat de overheid geen ‘geluksmachine’ is. Andere mensen kunnen met hun benen stemmen. De cynicus in me zegt dat men de graaiende bestuurders veel te hard nodig heeft, om na, of tijdens het politieke leven, nog wat commissariaten in de wacht te slepen. Of begin ik nu in complotten te denken. Die graaiende bestuurders zijn veel lastiger aan te pakken, omdat ze hun geld in het buitenland kunnen stallen of er op andere manieren voor kunnen zorgen dat de overheid er geen greep op heeft.

 428. wilmamazone says:

  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/19386_feiten_over_inkomens_en_vermogens/
  Ad Broere
  Econoom & Bedrijfsadviseur

  Feiten over inkomens en vermogens
  Asscher en Samsom slaan de plank mis als ze het hebben over rijke ouderen

  De discussies over inkomens en vermogens verzanden regelmatig in standpunten gebaseerd op verschillende interpretaties van de feiten. Daarom trek ik in dit artikel een aantal conclusies die worden onderbouwd met statistische gegevens, ontleend aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  Volgens minister Lodewijk Asscher hebben 65-plus huishoudens gemiddeld een vermogen van 240.000 euro en beschikken ouderen dus over een buffer om de aantasting van de koopkracht op te vangen. Uit de vermogenstabel hieronder blijkt dat die conclusie wel erg kort door de bocht is, want meer dan twee derde van de ouderen heeft een lager vermogen dan 240.000. Het gemiddelde wordt omhooggetrokken door een minderheid van bemiddelde ouderen.

  Bovendien wordt tot het vermogen ook de eigen woning gerekend, waarvan bij ouderen vaak de hypotheek (grotendeels) is afgelost. Het CBS ……..

  Oud SNS-topman Sjoerd van Keulen is 66, en is nu op meerdere plaatsen aan het opstappen. Hoeveel schaapjes zou die inmiddels op het droge hebben en waar? Die geeft net als Bea zijn AOW aan goede doelen of wat?

  Renate:

  Die graaiende bestuurders zijn veel lastiger aan te pakken, omdat ze hun geld in het buitenland kunnen stallen of er op andere manieren voor kunnen zorgen dat de overheid er geen greep op heeft.

  Nederlandse multinationals hebben miljarden aan eigen vermogen ondergebracht in België. Ze maken daar gebruik van een gunstige fiscale regeling.

  Mijn moeder van 87 heeft het -voor haar begrippen- inderdaad nog nooit zo goed gehad. Er zijn wat spaarcentjes en hoe die er gekomen zijn? Door jaar in, jaar uit zowat ziekelijk zuinig te leven. Nooit een eigen huis gehad/kunnen hebben, dus (gelukkig) niet vermogend. Ze woont nog zelfstandig in een seniorenflat, maar de centjes eens wat ruimer laten waaien voor zichzelf, kost nog steeds moeite.
  Toen ik klein was, zat ze vaak -uit nood- ondermeer tot middernacht te breien, te naaien of te verstellen. Dan moet je er toch niet aan denken dat haar ‘luxe’ , en die van de nodige anderen in soortgelijke situaties, nog in het gedrang komt door ongenuanceerde poltici.

  Godfried Bomans zei het al: ‘Veel mensen danken hun goed geweten aan een slecht geheugen’

 429. Renate says:

  Tja en Nederland faciliteerd buitenlandse multinationals met gunstige belastingtarieven en de mensen die hun vermogen niet in een belastingparadijsje onder kunnen brengen, mogen de rekening betalen.

  Het hele vermogensgedoe is inderdaad behoorlijk ondoorzichtig. Vaak zit dat vermogen in een huis, waarvan de hypotheek is afgelost. Bovendien is de vraag ook vaak hoe dat vermogen is ontstaan, over het algemeen inderdaad door zuinig te leven.

  Ik kan ook naar m’n eigen ouders (nu alleen m’n vader) kijken. We gingen vroeger een keer per jaar op vakantie, over het algemeen naar een huisje van het bedrijf waar m’n vader werkte. We bleven meestal in Nederland, waar de meeste huisjes stonden. M’n ouders hadden geen rijbewijs en dus ook geen auto en we werden over het algemeen door een soort collega van m’n vader naar onze bestemming gebracht, hoewel we ook een paar keer met de trein zijn gegaan. De paar keer dat we naar een huisje in het buitenland gingen, was dat in Duitsland, waar we met de trein heen gingen. M’n moeder naaide en breidde veel voor zichzelf en ook voor mij. Ik heb nog steeds warme herinneringen aan de jurken en dergelijke die ze voor me gemaakt heeft en waar ik altijd heel veel eer mee inlegde. Een keer kreeg ik zelfs een compliment van de eigenaar van een dure modezaak, voor de jurk die m’n moeder gemaakt had. Ook aan de truien die m’n moeder voor me breidde, op een gegeven moment kreeg ik er ieder jaar een voor Sinterklaas, bewaar ik warme herinneringen. Helaas zijn de meeste kleren inmiddels verdwenen. Van sommige kledingsstukken heb ik gelukkig nog foto’s.
  M”n moeder werkte niet en deed vanaf dat ik op de middelbare school zat, vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis, later kwam daar nog vrijwilligerswerk in het wijkcentrum bij. Ik kan er nog bij zeggen dat m’n ouders het ook niet altijd gemakkelijk hebben gehad met mij. Ik ben altijd een beetje een probleemkind geweest en was niet altijd even gemakkelijk in de omgang. M’n driftbuien hebben wel wat vakanties min of meer verpest.
  M’n ouders hebben het geld nooit over de balk gegooid en keken over het algemeen eerst naar de kwaliteit van meubels en dan pas naar de prijs. Het gevolg is dat ze hun hele leven met het zelfde eetkamertafel en stoelen hebben gedaan. De stoelen zijn een keer opnieuw bekleed en van een stoel is een keer een poot gebroken, omdat ik die in een driftaanval op de grond heb gegooid. Ook de theetafel die m’n vader nog heeft, hebben m’n ouders hun hele huwelijk gehad.
  Dus ja, m’n vader heeft het nog niet slecht, maar dat is toch altijd maar relatief. We kunnen nog samen op vakantie en eten nog wel eens ergens een hapje en ja, als er iets kapot gaat, kan het vervangen worden. Mag dat nog? Ik ben nog opgevoed met het idee dat je eerst ergens voor moet sparen, voor je het kunt kopen en m’n ouders hebben ook zo geleefd.

  Dus waar gaat het over als we het over die ‘rijke’ ouderen en die ‘arme’ jongeren hebben? Is die jongere generatie nu echt zo arm, of kunnen ze gewoon minder goed met hun geld omgaan?

 430. wilmamazone says:

  Ik had er al eerder melding van gemaakt, maar word er evengoed weer goed pissig van: Onrust onder gehandicapten

  Neem nu Jan Reker uit Eindhoven. Hij is 28 en woont in een begeleid wonen-complex. Op zijn tiende is hij betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Daar heeft hij hersenletsel en een halfzijdige verlamming aan overgehouden. Hij zal nooit kunnen werken en krijgt een Wajong-uitkering.

  Gelukkig heeft Jan, na 13 jaar procederen, wel een schadevergoeding gekregen van 300.000 euro. Daarin zit verrekend dat hij nooit zijn eigen brood kan verdienen, terwijl hij voor het ongeval was ingeschat op HBO-niveau.

  Die schadevergoeding is bedoeld om Jan gedurende de rest van zijn leven te ondersteunen in zijn levensonderhoud. Tot 1 januari betaalde hij voor zijn woonvoorziening een eigen bijdrage van 764 euro. Dat kon nog met zijn Wajong-uitkering van ruim 900 euro. Maar omdat nu zijn spaarbankboekje wordt meegeteld stijgt dat naar 1838 euro.

  Vader Toon is bang dat het geld, dat bedoeld is voor de komende vijftig jaar, op die manier heel snel verdampt.

  Ouders en grootouders van gehandicapten hebben vaak gespaard om de kinderen na hun dood goed verzorgd achter te laten. Zij zien nu dat hun spaargeld in een aantal jaren op zal gaan aan de eigen bijdrage.

  Bewoners mogen volgens de regeling een vermogen overhouden van 20.000 euro. Alles daarboven wordt meegerekend en afgeroomd.

 431. wilmamazone says:

  Nee dan de Fa. Gok & Co. van de vele Pensioencasino’s, waaronder het ABP

  SNS Reaal ging ten onder door het aangaan van onverantwoorde vastgoedrisico’s. Sinds 2006 verloor de bank daardoor een slordige 5 miljard euro. ABP verloor in dezelfde periode zo’n 40 procentpunt van zijn dekkingsgraad – op dit moment een waarde van zo’n 100 miljard euro. Zeker de helft hiervan kwam door renterisico’s die men had kunnen en moeten afdekken. De tweeënhalf miljoen pensioendeelnemers zijn hierdoor zwaar gedupeerd, maar de bestuurders blijven voorlopig ongestoord zitten. Een onacceptabele situatie.

  Eerlijk zullen we alles delen, ik een beetje veel meer dan jij.

 432. Renate says:

  Ja, als het goed gaat met het bedrijf, is alle eer voor de bestuurders, die dan natuurlijk hun riante salarissen en bonussen verdienen, maar als het fout gaat, ligt het aan de omstandigheden en kan de bestuurders niets verweten worden en verdienen ze dus evengoed hun riante salaris en bonussen. Anders zouden ze maar naar het buitenland vertrekken, terwijl we juist zo’n behoefte hebben aan deze ‘kanjers’.

 433. Renate says:

  Het gedoe met gehandicapten is natuurlijk een grof schandaal. Hoera een flink bedrag aan smartengeld, maar over 50 jaar is het helemaal niet zo veel.

  Natuurlijk zullen er ook gevallen zijn waarin misbruik wordt gemaakt van de voorzieningen, maar het lijkt me niet dat dit soort gevallen daar de dupe van dienen te worden.
  Bij het eerste re-integratiebedrijf waar ik kwam, wilde m’n begeleidster me laten testen op autisme, zodat ik eventueel in aanmerking zou komen voor een Wajong-uitkering. Dat idee vond ik toch wel een beetje vreemd.

 434. wilmamazone says:

  Renate:

  Anders zouden ze maar naar het buitenland vertrekken, terwijl we juist zo’n behoefte hebben aan deze ‘kanjers’.

  Het is al jaren hetzelfde liedje, maar er verandert ondertussen helemaal niets.

  Zet liever biologen aan het werk. De afgelopen twaalf jaar deden apen die hun aandelenpakket samenstelden met een keuze uit geëtiketteerde bananen het in elf jaren beter dan de AEX-index. Toeval of niet? Zoek het uit. En waarom niet meteen een laboratoriumexperiment waarin we apen banken laten leiden en het toezicht laten houden?

  Heerlijk stukje; ik had het zelf kunnen bedenken. 😉

 435. Renate says:

  Die apen lijken me zo gek nog niet. In ieder geval zijn ze een stuk voordeliger. Dan kunnen al die dure CEO’s naar het buitenland vertrekken, om daar de concurrentie ten gronde te richten.

 436. Renate says:

  Ach ja, een heksenjacht op iemand die een half miljoen per jaar opstrijkt is een schande, maar een heksenjacht op een hele groep die door zuinig te leven enig vermogen heeft weten te sparen, of die na een ongeluk waardoor men levenslang zorgbehoevend is enige schadevergoeding heeft gekregen, mogen we geen heksenjacht noemen.

 437. Renate says:

  Overigens, waarom moet kritiek op een salaris van een half miljoen een heksenjacht genoemd worden? En waarom is de kritiek op veelverdienende Europese ambtenaren dan geen heksenjacht?

 438. wilmamazone says:

  Het blijkt nu al dat er ‘goed’ over nagedacht is, maar het wordt nog erger áls de plannen doorgaan:
  Overheid gaat pas betalen voor zorg als familie en vrienden niet kunnen helpen”

  Hulpbehoevende ouderen, zieken en gehandicapten moet hun zorg voortaan zelf gaan organiseren. Alleen voor de hulp die echt niet kan worden verleend door familieleden, vrienden en buren, komt de overheid nog over de brug met een budget om professionele zorg te betalen.

  Over deze principiële omkering van de grondbeginselen van de langdurige zorg heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de organisaties van zorgconsumenten en werkgevers. Het plan wordt nu uitgewerkt en doorgerekend. Het moet leiden tot de jaarlijkse bezuiniging van 3 miljard euro waarover PvdA en VVD afspraken hebben gemaakt in het regeerakkoord. Het lijkt erop dat wordt aangestuurd op een nieuw motto dat moet helpen de vergrijzing van de komende decennia het hoofd te bieden: helpt elkaar.

  Bij het artikel een download met het hoofdlijnenakkoord over hervorming in de zorg

  .

 439. JennyJo says:

  Wat ik al vermoedde: de hele ouderenzorg gaat op de schop. Behalve de topsalarissen van de bestuurders natuurlijk. Maar waar geen zorg meer wordt verleend, hebben die niet veel meer te doen lijkt me, dus opgeruimd staat netjes, dat is tenminste één voordeel van deze ellende. Maar goed, ik wil het eigenlijk allemaal niet weten want ik word er down en cynisch van en dat wil ik niet. Dus ik ga weer genieten van mijn nieuwe hondje. Ze zoeken het maar uit in Den Haag, ik ben al lang elk vertrouwen in die mensen kwijt en wil me er niet meer mee bezighouden.

 440. Renate says:

  Ja, helpt elkaar, maar over het algemeen denk ik bij het elkaar helpen toch meer aan een soort wederkerigheidsbeginsel. Hoe het moet als je nauwelijks familie en vrienden hebt, is iets waar ik eigenlijk liever niet over na wil denken. Wat zegt men straks tegen mij? Had u maar kinderen moeten krijgen? Of had u maar meer vrienden in de buurt moeten maken?

  Het feit dat die bestuurders in de ouderenzorg minder te doen krijgen, zal vermoedelijk geen invloed op hun topsalaris hebben.

 441. wilmamazone says:

  We hebben het hier al een hele tijd over de centjes en waar burgers zoal mee geconfronteerd werden/worden door van allerhande maatregelen op dat gebied. Dan zakt mijn broek toch behoorlijk af [/understatement] van het bericht dat er onder Tweede Kamerleden commotie is ontstaan nadat bekend werd dat ze erop achteruit gaan in salaris. De meeste Kamerleden zagen in januari hun brutoloon van 7.300 euro met 170 euro dalen en dat is naar verhouding een heel normaal bedrag, dat onze volksvertegenwoordigers bovendien van tevoren makkelijk zelf uit hadden kunnen rekenen; de percentages waren bekend. Van dit soort uitspraken vallen me óók nog de schoenen uit:

  Volgens PvdA-Kamerlid Ed Groot is het nu eenvoudiger om brieven van burgers die er door het kabinetsbeleid op achteruit gaan, te beantwoorden.

  ‘Ik kan nu zeggen dat ik een van hen ben,’ aldus Groot tegen het AD.

  O.a. ik val in april nogmaals in de ‘prijzen’ door een fikse verlaging van mijn pensioen(tjes). Ik zak daardoor nog niet onder de armoedegrens, maar het gaat de ‘goede’ kant op zal ik maar zeggen; elk dubbeltje werd al drie keer omgedraaid. Als er in de Tweede Kamer inderdaad uitspraken gedaan zijn zoals ‘‘Ik kan nu zeggen dat ik een van hen ben’, vind ik dat een gotspe. Als ik nog eens een keer veel tijd overhoud, zal ik medelijden met ze hebben. Onbegrijpelijk dat nitwitten überhaupt in de Tweede Kamer terecht (mogen) komen; ze zijn hun geld sowieso niet waard.

 442. JennyJo says:

  Daarom hebben ze ook zo’n aardige wachtgeldregeling; zulke nitwitten komen tenslotte maar moeilijk weer aan het werk als ze niet herkozen worden. :mrgreen:

 443. Renate says:

  Ach, ze gaan er 170 euro op achteruit. Dan zal ik maar niet klagen over het feit dat m’n bijstandsuitkering met 10 euro omlaag is gegaan en m’n huurtoeslag met 5 euro.
  Vorige week hoorde ik een kandidaat in ‘Per seconde wijzer’, beweren dat politici juist te weinig verdienden, omdat ze 24 uur per dag beschikbaar moesten zijn. Tja vertel dat maar niet aan mantelzorgers die voor hun ouders zorgen. Daar wil ik me zelf nog niet onder rekenen, hoewel ik ook altijd de telefoon op m’n nachtkastje heb, voor het geval er iets met m’n vader gebeurt. Gelukkig is hij nog gezond.

  En vandaag stond er in De Volkskrant een bijdrage van iemand van het CDA, die een pleidooi hield voor de pil van Drion. Nu vind ik dit op zich niet slecht, hoewel ik een dergelijk pleidooi nu juist niet van iemand van het CDA verwacht, maar daarbij leek hij ook van mening te zijn dat ouderen ook zelf hun verantwoording moesten nemen, net als oude Eskimo’s (correcter zou zijn Inuit), die zich terugtrokken op een ijsschots en Indianen, die ook hun stam verlieten, als ze te oud waren. (Kloppen die verhalen eigenlijk wel?)

 444. wilmamazone says:

  Renate:

  Ach, ze gaan er 170 euro op achteruit.

  Als ik het goed begrepen heb, is dat het brutobedrag p. mnd., dus netto een veel lagere korting op het inkomen van kamerleden.

  Hier meer info over de bedragen in 2012:
  http://www.parlement.com/id/vh8lnhrrs0qo/inkomen_tweede_kamerlid

  Ze mogen ook nog bijverdienen, dus een speciale voedselbank in Den Haag is voorlopig nog niet nodig.

 445. Renate says:

  Ik wilde juist vast kaviaar en ganzenlever in gaan zamelen ten behoeve van al die arme kamerleden die nu toch echt aan de bedelstaf raken.

 446. wilmamazone says:

  Het viel te verwachten door voortschrijdende inzichten over ondermeer genen:
  http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2013/febr/Waardeloos-onderzoek.html

  Waardeloos onderzoek
  Proeven met muizen zeggen vrijwel niets over ontstekingsziekten bij mensen

  Tientallen jaren werk van duizenden mensen kan grotendeels de prullenbak in, miljoenen muizen zijn voor niets geboren en gestorven en miljarden euro’s zijn vergooid. Waaraan? Onderzoek naar ontstekingsreacties. Muizen staan altijd model voor de mens bij zulk onderzoek, maar nu blijkt dat hun afweersysteem op een cruciaal punt totaal anders in elkaar zit dan dat van ons. Een grote groep onderzoekers schrijft dat deze week in PNAS na een tien jaar durende serie proeven. Daarin hebben ze precies gekeken welke genen actief worden bij ontstekingsreacties, de agressieve reacties van afweercellen die zich tegen het eigen lichaam kunnen keren.

  eindquote:

  Maar het is uiteraard ook goed nieuws. Het onderzoek kan nu op zoek gaan naar een aanpak die wél werkt. Hoopgevend is dat de genen die actief worden bij een ontstekingsreactie steevast hetzelfde zijn in mensen. Of ze nu man of vrouw zijn, jong of oud, ernstig verbrand of door een bacterie te grazen genomen, het maakt voor de genetische respons niet uit. Waarschijnlijk is zullen al die mensen dan ook met één en dezelfde aanpak gered kunnen worden van hun eigen afweersysteem. Welke, dat is nog de vraag.

 447. Renate says:

  Volgende zaak voor de complottertjes?
  http://www.omroepwest.nl/nieuws/12-02-2013/overzicht-van-het-nieuws-over-anass-aouragh
  Volgens de vader is de jongen vermoord en heeft een getuige hem met 3 blanke jongens gezien. Eerder was er ook al sprake van een enge man in een grijs joggingspak. En dit natuurlijk in Wassenaar.
  Hier komen al wat mensen met complotverhalen:
  http://www.omroepwest.nl/nieuws/12-02-2013/dood-anass-geen-zelfmoord

 448. wilmamazone says:

  @Renate

  Als je echt eens lekker wilt kotsen, lees je bij Argusoog: Zaak-Anass: heeft Demmink een alibi?

 449. JennyJo says:

  Ik vind eerlijk gezegd dat we aan de walgelijk-boosaardig gestoorden bij Argusoog geen enkele aandacht meer moeten schenken. Die mensen zijn zeer, zeer onprettig gestoord – en dat is een enorm understatement. Het is echt heel verschrikkelijk daar, ik vind het tuig van het allerlaagste allooi.

 450. Renate says:

  Kijk eens aan, de zaak is dus al door de complottertjes opgepikt. De eerste fouten duiken ook al direct op. De politie heeft helemaal niet onmiddellijk geroepen dat het hier om zelfmoord gaat en zelfs toen men het over zelfmoord had, hield men nog een slag om de arm en men sluit nog steeds niets uit. Of een kind van 13 geen zelfmoord zal plegen, zou ik niet zo snel kunnen zeggen.

  Wanneer zal men het koninklijk huis er bijhalen?

  Het probleem zit niet direct in de gestoorden bij Argusoog, maar meer in het feit dat dit soort verhalen rond gaan zingen en blijven hangen, zolang er geen absolute duidelijkheid is. Het wantrouwen jegens de overheid is toch al groot bij sommige mensen. Een deel zal altijd in complotten blijven geloven, zelfs als er duidelijkheid is, zie de zaak Marianne Vaatstra.

 451. wilmamazone says:

  Vanavond in ZEMBLA: ALS IK DEMENT BEN, WIL IK DOOD
  ZEMBLA onderzoekt: Wat is een schriftelijke euthanasieverklaring waard als het erop aankomt?

  Bij de NOS de koptekst: Arts negeert euthanasieverklaring

  Hier alvast het standpunt van KNMG: In Zembla: euthanasie bij dementie

  Als een patiënt niet kan communiceren, kan een SCEN-arts niet bepalen of aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. Levensbeëindiging is dan, ook met een schriftelijke wilsverklaring, onverantwoord. Dit standpunt verwoordt artsenfederatie KNMG vanavond in een uitzending van Zembla over euthanasie bij gevorderde dementie.

 452. wilmamazone says:

  Weer een forse streep door de rekening van anti-vaccinanten. Van het doormaken van mazelen worden kindertjes niet groot en sterk, integendeel.
  Werking mazelenvirus ontrafeld

  Het mazelenvirus wist een deel van het geheugen van het afweersysteem. Dit maakt geïnfecteerde mensen vatbaar voor infecties met andere ziekteverwekkers, blijkt uit onderzoek van promovendus Rory de Vries.

  Mazelen veroorzaakt vooral sterfte doordat het virus het afweersysteem verzwakt. ‘Mazelen zorgt ervoor dat immunologische geheugencellen na infectie grotendeels verdwijnen, waardoor het immunologisch geheugen voor een deel is gewist’, verklaart de promovendus.

  ‘Dit leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor opportunistische infecties met andere ziekteverwekkers, net als bij de ziekte AIDS’, zegt De Vries.

  Lees ook: ‘Mazelen is geen onschuldige kinderziekte’

 453. Renate says:

  Helaas zal dit de anti-vaccinanten niet overtuigen. Vaccins zijn namelijk niet 100% veilig en 100% werkzaam.

 454. wilmamazone says:

  JennyJo zegt:
  februari 13, 2013 om 1:13 pm

  Ik vind eerlijk gezegd dat we aan de walgelijk-boosaardig gestoorden bij Argusoog geen enkele aandacht meer moeten schenken. Die mensen zijn zeer, zeer onprettig gestoord – en dat is een enorm understatement. Het is echt heel verschrikkelijk daar, ik vind het tuig van het allerlaagste allooi.

  Het ziet ernaar uit dat de activiteiten bij Argusoog -met ingang van vandaag- op een zéér laag pitje komen te staan:
  http://barracudanls.blogspot.nl/2013/02/bezinning.html

  eindquote:

  Met andere woorden: Arend is een beetje moe geworden van het bestrijden van illusionatie, pedocratieën, Demmink-doofpotten en andere grotendeels ingebeelde schimmen op het behang, die hem zowel materieel als geestelijk eerder armer dan rijker hebben gemaakt. Barracuda vermoedt dan ook dat Arend, zodra hij uit de Gordiaanse knoop is gekropen, de veilige kant kiest en Arendsoog het platform wordt voor spiritueel kantklossen en yogisch vliegen. In elk geval alles dat niet pijn aan de portemonnee doet.

  Het blijft natuurlijk afwachten, want met Holvat Zeevat weet je het nooit zeker. Vooralsnog gaat het iig de goede kant op met die nog minder dan 3e rangssite, want wie voortdurend een kuil graaft voor een ander…………….juist ja!

 455. wilmamazone says:

  JennyJo zegt:
  februari 7, 2013 om 1:04 pm

  Wat ik al vermoedde: de hele ouderenzorg gaat op de schop. Behalve de topsalarissen van de bestuurders natuurlijk. Maar waar geen zorg meer wordt verleend, hebben die niet veel meer te doen lijkt me, dus opgeruimd staat netjes, dat is tenminste één voordeel van deze ellende. Maar goed, ik wil het eigenlijk allemaal niet weten want ik word er down en cynisch van en dat wil ik niet. Dus ik ga weer genieten van mijn nieuwe hondje. Ze zoeken het maar uit in Den Haag, ik ben al lang elk vertrouwen in die mensen kwijt en wil me er niet meer mee bezighouden.

  Het potje werd al langer voorgekookt, maar de ouderenzorg gaat rigoureus op de schop als de plannen doorgaan:

  Het kabinet geeft steeds minder mensen recht op een plek in een zorginstelling, want het is te duur. Ouderen kunnen niet langer meer beschut wonen, samen eten en bingo spelen, gefinancierd door de overheid. Alleen de verpleeghuizen blijven bestaan, voor mensen die intensieve zorg nodig hebben vanwege ernstige beperkingen of bijvoorbeeld zware dementie.

  Nieuwsuur besteedt vanavond aandacht aan het rap naderende einde van het verzorgingshuis.

  Ook in een zorgcentrum kan men al járen niet meer terecht zonder stevige indicatie, dus ik zie mijn geest al kruipen. Heel wat mensen gaan zonder opschepnet tussen wal en schip vallen met alle gevolgen vandien.

 456. JennyJo says:

  Laten ze het dan in elk geval makkelijker maken om zelfmoordmedicatie aan te schaffen, zodat ouderen er uit kunnen stappen als ze vinden dat het mooi geweest is. Ik snap niet waarom dat zo moeilijk is als je hoogbejaard bent en je alleen nog maar meer aftakeling te wachten staat.

 457. wilmamazone says:

  “Natuurlijk wil je iedereen zo lang mogelijk thuis laten wonen, maar daar moet dan wel de juiste ondersteuning voor zijn”, zegt Liane den Haan, directeur van ANBO. Aangezien het kabinet ook bezuinigt op zaken als huishoudelijke hulp en thuiszorg, wordt het juist steeds lastiger voor mensen om thuis te blijven wonen, meent de bond.

  “Het is het een of het ander. Als mensen niet meer thuis kunnen wonen dan moet er gewoon goede verpleeghuiszorg zijn die voor iedereen toegankelijk is”, aldus Den Haan.

  http://nos.nl/artikel/476435-anbo-bezorgd-over-ouderenzorg.html

  Als je naar het totaalplaatje kijkt, stevenen we met de plannetjes van het kabinet af op een regelrechte ramp die letterlijk en figuurlijk een hoop gaat kosten i.p.v. dat er bezuinigd wordt.

 458. JennyJo says:

  Soms denk ik dat ze eigenlijk willen dat mensen die niet (meer) volledig voor zichzelf kunnen zorgen, gewoon maar dood moeten gaan. Maar dat mag dan ook weer niet. Dus wat willen ze nou eigenlijk? Dit kan toch allemaal niet? Ik vind het zo stuitend, dit beleid. Er is wel geld voor SNS Reaal; prima hoor, mij hoor je er niet over, maar waarom moeten de zwakkeren het elke keer maar weer ontgelden? En er wordt wel zo leuk gekwaakt over mantelzorg, geleverd door het netwerk van de oudere/gehandicapte, maar de wereld is niet meer zoals vroeger, toen families dicht bij elkaar woonden en er altijd wel een oom of tante was die even in kon springen. Dat is niet meer en dat komt ook niet meer, de wereld is onomkeerbaar veranderd. Net doen alsof dat niet zo is en roepen dat familie en buren maar voor de bejaarde moeten zorgen, ik weet niet waar het op lijkt, de werkelijkheid wordt straal genegeerd om het politieke verhaaltje maar rond te krijgen. Bah. Bij ons thuis noemen we dat jokken.

 459. Renate says:

  Inderdaad Jenny, de wereld is flink veranderd, maar dat lijkt men in sommige gevallen niet te willen zien. Nog maar afgezien van het feit dat de eisen die gesteld worden ook zo heerlijk tegenstrijdig zijn. Iedereen moet werken en desnoods naar de andere kant van het land verhuizen om een baan te krijgen, maar tegelijkertijd wordt er ook verwacht dat men de zorg voor de ouders en eventueel ook nog zorgbehoevende kinderen op zich neemt. Hoe dit dan allemaal moet is dan nog de vraag. Als we dit nog combineren met het feit dat mensen scheiden en minder kinderen krijgen, wordt het mogelijk dat een kind toch wel heel veel op zijn / haar bordje krijgt. En ja, dan moeten de buren het maar doen, buren die misschien zelf ook hulpbehoevend zijn, of ook nog de zorg voor hun eigen ouders hebben.

 460. JennyJo says:

  Ik heb er geen woorden voor, ik snap echt totaal niet meer wat die mensen in Den Haag bezielt.

 461. wilmamazone says:

  Een ander saillant detail is, dat teveel tijd doorbrengen bij (ondermeer) een alleenstaande hulpbehoevende oudere verregaande consequenties heeft:
  http://www.svb.nl/int/nl/met_iemand_wonen.jsp

  Wat verstaat de SVB onder samen wonen?
  Voor de SVB woont u samen als u:

  •samen met iemand van 18 jaar of ouder meer dan de helft van de tijd in een woning verblijft én
  •de kosten van het huishouden deelt óf
  •voor elkaar zorgt.

  Wij noemen de persoon met wie u samen woont uw ‘partner’. Dit kan uw echtgenoot, vriend of vriendin zijn, maar ook een broer, zus, of kleinkind.

 462. Renate says:

  Dus volgens de SVB zou mijn vader mijn partner zijn? Hoewel, ik verblijf misschien nog niet meer dan de helft van de tijd in zijn woning. Maar goed, we eten samen en ik kook over het algemeen voor hem. Maar wat als m’n vader meer zorg van me nodig heeft? Loop ik dan het risico m’n uitkering kwijt te raken?

 463. JennyJo says:

  Dus als je voor je oude hulpbehoevende moeder zorgt, zoals onze regering dat zo graag wil – want dat scheelt hen immers heul veul geld – dan moet die oude hulpbehoevende moeder dat ernstig bezuren, want dat woont men ineens samen met de mantelzorger en wordt men flink gekort op de AOW. Dus wat je ook doet, als hulpbehoevende bejaarde ben je altijd de klos, dokken zul je, hoe dan ook, er is geen ontkomen aan.

  Ik moest erg lachen om het bericht vandaag in het nieuws dat notarissen de ouderen willen gaan beschermen tegen plukkende kinderen; misschien kunnen ze ook eens wat doen aan bejaarden die het slachtoffer worden van de plukkende overheid.

  In onze familie werd op een gegeven moment ook zeker de helft van de tijd bij de ouders doorgebracht; we sliepen er namelijk, omdat ze te verward waren om alleen te slapen, ze deden de gekste dingen. Dus ja, daar moet je dan maar AOW voor afstaan, moet je maar niet oud en hulpbehoevend worden.

  Nou ja, ik zeg niks meer, ik kan niet garanderen dat ik netjes blijf.

 464. JennyJo says:

  Maar wat als m’n vader meer zorg van me nodig heeft? Loop ik dan het risico m’n uitkering kwijt te raken?

  Dat denk ik wel Renate, in elk geval een deel van je uitkering. En je vader een deel van zijn AOW, want als jij mantelzorger bent voor meer dan de helft van de tijd heeft hij geen recht op volledige AOW. En jij niet op een volledige uitkering, want doordat jij voor hem zorgt kunnen jullie je allebei wentelen in weelde. En je weet, de sterktste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, dat hebben Mark en Diederik zo beschikt voor ons aller bestwil.

 465. wilmamazone says:

  Tot nu toe, met de nadruk op tot nu toe, wat de bijstand betreft:
  http://www.rechtopbijstand.nl/inhoud/index/pid/707

  U kunt samenwonen met bijvoorbeeld uw vriend of vriendin. Er hoeft geen sprake te zijn van een liefdesrelatie. Dit betekent dat u ook kunt samenwonen met gewoon een goede vriend of vriendin, uw broer of zus of een ander familielid. Hierna wordt degene met wie u samenwoont ook wel ‘uw partner’ genoemd. Woont u samen met uw ouder of uw meerderjarige kind? Dan wordt u niet als partners aangemerkt. U kunt dan beiden een bijstandsuitkering voor een alleenstaande (ouder) ontvangen. Dat geldt ook als u samenwoont met uw grootouder, kleinkind, broer of zus en een van u heeft zorg nodig die de ander biedt.

  (vet door mij)

 466. JennyJo says:

  Nou, dat valt dan alweer mee. Voorlopig in elk geval. Maar in het geval van mantelzorgende buren werkt het dus anders blijkbaar.

  Ik vind dat hele gewroet in de levens van hulpbehoevende bejaarden erg onverkwikkelijk; wees blij dat er mensen zijn die voor hen willen zorgen in plaats van het af te straffen.

 467. Renate says:

  Hoera, voorlopig in ieder geval. Ik hoef in ieder geval niet bij m’n vader in te trekken. Dat zou ik ook niet willen. M’n vader is toch al zo eigenwijs als wat, waardoor ik echt wel eens m’n geduld verlies, bijvoorbeeld als hij het vertikt om z’n wandelstok mee te nemen, als hij boodschappen gaat doen of even een stukje gaat lopen.

 468. wilmamazone says:

  JennyJo:

  Nou, dat valt dan alweer mee. Voorlopig in elk geval. Maar in het geval van mantelzorgende buren werkt het dus anders blijkbaar.

  Ik ben er nog niet achter hoe het zit met mantelzorgende buren die wat vaak over de vloer komen bij een alleenstaande hulpbehoevende. Er zijn -zoals in Nederland gebruikelijk- een overdaad aan regeltjes die -zoals in Nederland gebruikelijk- aan duidelijkheid te wensen overlaat en het maar de vraag is of de uitvoerende instanties ze zelf voldoende begrijpen. Er wordt door hen behoorlijk gerommeld met het interpreteren van onduidelijke criteria, weet ik uit persoonlijke ervaring.

  Op basis van onduidelijke criteria heeft voormalig minister van Sociale Zaken, Henk Kamp, de fraudewet echter wel al aangescherpt met ingang van afgelopen 1 januari en die zorgt bij -ondermeer- ouderen voor onrust en vrezen zij de mogelijke huisbezoeken van AOW-inspecteurs.

  De vraag van het wel of niet samenwonen is al jaren een groot probleem. Opeenvolgende ministers van Sociale Zaken hebben verzuimd om het een duidelijke omschrijving te geven. Om deze reden is er nu geen houvast.

  Maw.: er wordt eerst -zoals in Nederland gebruikelijk- maar wat aangeklooid en als proefondervindelijk het kalf verdronken is, dempt men de zelfgegraven put geheel of gedeeltelijk.

  Ouderen die verdwaald zijn in het regeltjesdoolhof, kunnen sinds enkele maanden contact opnemen met de de OuderenOmbudsman.

 469. wilmamazone says:

  Ik ga nog ff verder met de thuiswonende ouderen die denken bij hen in de buurt b.v. een kaartje te gaan/blijven leggen of een potje te biljarten met ev. rollator of wandelstok.

  ‘Gemeenten zijn bij het sluiten van buurthuizen vaak penny wise, pound foolish’, oordeelt Bas Denters, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente. ‘Het lijkt zo gemakkelijk om te zeggen: gaat u maar een buurthuis verder. Veel ouderen zullen dat niet doen.’

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3397319/2013/02/21/Buurthuizen-bezwijken-onder-crisis.dhtml

  Als met en met de zorgcentra gesloten worden, zullen veel ouderen dat niet eens kunnen. Gezamenlijke activiteiten in eigen dorp of buurt zijn/worden dan met name voor deze doelgroep voltooid verleden tijd. Komt men er pas na 2020 -als alle zorgcentra gesloten zijn- achter, dat het toch wel ontbroken heeft aan een vooruitziende blik en het terugdraaien van de klok klauwen vol geld kost.

  Hebben we het nog niet gehad over de bewoners van de vele aanleunwoningen, die nu binnendoor deel kunnen nemen aan diverse activiteiten in de zorgcentra. Ook niet meer samen koffie drinken en/of eten in het zorgcentrum zelf.

 470. JennyJo says:

  Als ik het goed begrijp woon je gewoon samen als dat de overheid voordeel zou opleveren – met andere woorden: als er iets te plukken valt.

  Als een dochter/buur 65 is en mantelzorgt voor bejaarde moeder/buurvrouw, zoals onze overheid zo graag wil, dan kan dat beiden dus nog heel naar opbreken. En dat noemt men dan ook nog fraude! Ik denk bij fraude toch aan andere dingen dan mantelzorgende kinderen of buren. Ik snap ook niet waarom je ineens veel minder geld nodig hebt omdat je dochter of buurvrouw je helpt met boodschappen doen en huishoudelijk werk, of waarom die dochter of buurvrouw dan ineens minder geld nodig zouden hebben.

  Ik moet ook nog zien dat een ambtenaar het over zijn hart kan verkrijgen om een hulpbehoevende bejaarde en mogelijk ook diens AOW-gerechtigde mantelzorger te veroordelen voor fraude, een hoge boete op te leggen en te korten op de AOW omdat er hulp verleend is met de boodschappen, het huishouden en administratieve zaken. Dat zou een grof schandaal zijn en volstrekt onmenselijk. Daarom denk ik dat dat niet zal gebeuren. En indien wel, dan kan de overheid die mantelzorgers wel vergeten.

  Wat ik niet begrijp is dat ze in Den Haag niet begrijpen hoe idioot dit allemaal is.

 471. wilmamazone says:

  Het onderzoek/boek van bureau Berenschot :

  De auteurs hebben vanuit hun werk – en privéleven – veel te maken met de ouderenzorg. Door hun advies- en onderzoekspraktijk in deze unieke sector, hebben zij in de afgelopen jaren de impact van de veranderingen van dichtbij meegemaakt. Met de publicatie van dit boek hopen de auteurs de dialoog over de toekomst van de ouderenzorg in Nederland een impuls te geven.

  De problemen in een notendop:

  Sinds 1 januari kunnen ouderen die de lichtste vormen van zorg nodig hebben (ouderen met zorgzwaartepakket 1 en 2) niet meer terecht in een verzorgingshuis. In 2014 volgen cliënten in categorie 3 en in 2016 die in 4. Het gaat om nieuwe gevallen. Wie nu al in een verpleeg- of verzorgingshuis woont, kan daar gewoon blijven.

  Op den duur zullen de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen ook huur moeten gaan betalen voor hun kamers en appartementen en krijgen zij alleen de zorg nog vergoed uit de collectieve pot. Maar de huur die de tehuizen moeten vragen om uit de kosten te komen – 900 euro voor een woonruimte van 18 vierkante meter – is te hoog. Het gevolg: leegstand en op den duur sluiting van locaties.

  Hoewel het scheiden van wonen en zorg slechts geldt voor nieuwe gevallen, zullen de gevolgen van het nieuwe beleid over vier, vijf jaar volop doorwerken. De gemiddelde verblijfsduur in een verpleeg- of verzorgingshuis is vier à vijf jaar. Daarom verwacht Te Meerman dat de capaciteit in 2020 met veertig procent zal zijn gedaald. Hij waarschuwt dat die snelle afbouw van overcapaciteit over vijftien tot twintig jaar zal resulteren in ondercapaciteit. Het aantal 80-plussers dat zeer intensieve zorg nodig zal hebben zal tegen die tijd zo zijn gestegen dat er te weinig plaatsen zijn in verpleeghuizen.

  Je hoort er (nog) nauwelijks iets over in het algemeen, en nu -door de bezuinigingsrage- over de mogelijke gevolgen voor het project kleinschalige woonvormen voor dementerende ouderen in Nederland. Of dat inmiddels weer grotendeels van de baan is door ondermeer deze conclusie?:

  Psycholoog Hilde Verbeek, die 29 april (2011 red.) promoveerde aan de Universiteit Maastricht, deed onderzoek en kwam tot de opmerkelijke conclusie dat er nauwelijks verschillen zijn met traditionele verpleeghuizen, met afelingen van minimaal 24 bewoners.

  Een volledige overgang naar kleinschalige woonvormen is daarom niet vanzelfsprekend. In haar proefschrift stelt Verbeek dan ook dat er op dit moment geen aanleiding is om de reguliere verpleeghuiszorg af te schaffen.

  http://www.tijdschriftgeron.nl/kleinschalig-wonen-niet-per-se-beter/1023995

  JennyJo zei het al en daar sluit ik mij van harte bij aan:

  Ik vind dat hele gewroet in de levens van hulpbehoevende bejaarden erg onverkwikkelijk(..)

 472. JennyJo says:

  En dit begrijp ik ook niet: de overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Dat lijkt me prima, want er zijn maar weinig ouderen die graag naar een verzorgingshuis willen. Maar de thuiszorg, die daarvoor wel essentieel is, wordt wegbezuinigd, die taken moeten overgenomen worden door mantelzorgers. Ten eerste is het nog maar de vraag of die mantelzorgers überhaupt te vinden zijn in de huidige samenleving, maar als dat dan lukt en je in de ogen van de ambtenarij een beetje teveel mantelzorg krijgt of verleent, dan loop je het risico dat je zwaar op je AOW gekort wordt. Op die manier wordt het de ouderen dus gewoon onmogelijk gemaakt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

  Nou ja, dat snap ik dus niet.

 473. wilmamazone says:

  Als een dochter/buur 65 is en mantelzorgt voor bejaarde moeder/buurvrouw, zoals onze overheid zo graag wil, dan kan dat beiden dus nog heel naar opbreken.

  Beneden de 65 kan dat ook al:
  http://www.svb.nl/int/nl/anw/wonen_iemand_anders/zorgrelatie/

  Als u samen gaat wonen, krijgt u normaal gesproken geen nabestaandenuitkering Anw meer. Woont u met iemand samen, omdat een van u beiden zorg nodig heeft? Dan kunt u toch een nabestaandenuitkering Anw blijven ontvangen. Deze nabestaandenuitkering Anw is lager dan de nabestaandenuitkering Anw van iemand die alleen woont.

  Ook deze mensen kunnen in het algemeen, dus zonder zorgrelatie, onverwacht en ongevraagd een controleur op de stoep krijgen vanwege mogelijke fraude.

 474. Renate says:

  En de verdenking van fraude is genoeg om de uitkering stop te zetten. Probeer dan maar eens het een en ander weer recht te breien.

 475. wilmamazone says:

  Door het ouderenzorgbeleid van het huidige kabinet gaat er beduidend minder geld naar de WMO-pot van de gemeenten, (en ze krijgen nóg meer zorgtaken toebedeeld). Vanaf 2015 zo’n 75 % minder voor thuiszorg en tot nu toe is dat geld (nog steeds) niet geoormerkt.

  Dan kan de ANBO wel roepen dat gemeenten meer moeten doen aan thuiszorg en actief aan de slag om van allerhande problemen voor te zijn, maar de vraag is of gemeenten daar competent genoeg voor zijn. Het -maar al te vaak wazige- beleid kan nu al per gemeente aanzienlijk verschillen, dus wordt de noodzaak van zorg en ondersteuning niet hetzelfde geïnterpreteerd.

  ‘De maatschappij wil terecht dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, met alleen de noodzakelijke zorg en ondersteuning’, aldus ANBO-directeur Liane den Haan. ‘Je mag uitgaan van de eigen kracht van mensen, maar goede ondersteuning is van doorslaggevend belang om mensen tot op hoge leeftijd de regie over hun leven te laten houden. Als ondersteuning in en om het huis niet goed is geregeld, zijn ouderen opeens aangewezen op hun eigen netwerk. En dat netwerk is in de meeste gevallen ontoereikend voor zware zorg- en hulptaken.’

 476. Renate says:

  Tja en dan zijn er gemeenten die menen dat uitkeringsgerechtigden het werk maar als vrijwilliger moeten doen. En dan beweren dat dit niet ten koste van de gewone thuiszorg mag gaan. En de ex-thuiszorgmedewerkers die werkloos thuis zitten? Moeten die het werk dan voortaan als vrijwiliger doen? Voor mij is dit asociaal beleid aan alle kanten.
  Als er zo wordt bezuinigd op de thuiszorg, dan moet dit wel mislopen. Wie moeten de noodzakelijke zorg dan leveren? Iedereen moet werken, langer werken en eventueel voor werk naar de andere kant van het land verhuizen. Waar moeten mensen de tijd vandaan halen om voor hun ouders te zorgen, als die aan de andere kant van het land wonen?
  Er wordt steeds meer op het bordje van vrijwilligers geschoven. Waar je vroeger vrijwilligerswerk nog als een soort aanvulling, laten we zeggen het kersje op de taart, kon zien, lijkt het er nu op dat vrijwilligers ook voor de noodzakelijke zorg moeten zorgen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Met het kersje op de taart wil ik niet zeggen dat dit vrijwilligerswerk (b.v. wandelen met bejaarden, handwerken met bejaarden en andere dingen die het leven voor zorgbehoevenden aangenamer maken) niet belangrijk is. Maar er zit nog wel een verschil tussen spelletjes doen, wandelen en eventueel koffie schenken en de echte zorgtaken.

 477. JennyJo says:

  Tja, alle voorzieningen verdwijnen, we kunnen wachten op de ellende die dat gaat opleveren. Ouderen zonder netwerk gaan grote kans maken om stilletjes te kreperen, geen mens die er naar omkijkt. Het is te hopen dat huisartsen alert blijven en op tijd aan de bel trekken.

 478. Renate says:

  Tja, de alerte huisarts. Daar zou ik nu ook weer niet al te zeer op vertrouwen.
  Bovendien, hoe moet het met ouderen, zoals m’n vader, met een klein netwerk?

 479. JennyJo says:

  Mijn opmerking sloeg op ouderen met een klein of afwezig netwerk. Die hebben als laatste vangnet de huisarts – dat hoop ik dan. Anders verkommeren ze dus.

 480. BenZeeland says:

  Ik ken van nabij ouderen zonder kinderen of netwerk. Buren: oud en hulpbehoevend. Wanneer merkt een huisarts op dat er iets loos is, als men te zwak is om op spreekuur te komen?
  Bellen naar een huisarts als men hulpbehoeftig is, komt in hun hoofd niet op. Instanties waar men een beroep op zou moeten kunnen doen komen op en verdwijnen sneller dan zelfs een assertief burger kan bijbenen.

 481. JennyJo says:

  Ik ken een huisarts die elke maand langsgaat bij de ouderen in zijn praktijk van wie hij weet dat ze het moeilijk hebben, om te kijken of ze het nog redden of dat er hulp georganiseerd moet worden. Die kwam ook bij mijn demente ouders langs terwijl ze als gevolg van een verhuizing geen patiënt meer bij hem waren. Toen ze in het verpleeghuis moesten en er enorme wachtlijsten bleken, werd hij door de instanties niet erkend als partij, omdat ze geen patiënt van hem waren. De eigen huisarts hebben we nooit gezien.

  Ik werd toen behandeld voor borstkanker en dat heb ik uiteindelijk in de strijd gegooid, want men vond dat er goede opvang was omdat de dochter (ik dus) in de buurt woonde. Maar ik kon dat helemaal niet, want ik kon amper op mijn benen staan en mijn ouders hadden constant zorg nodig, mijn moeder poepte en plaste bijvoorbeeld de hele dag in haar broek en er werd gewoon vanuit gegaan dat ik dat wel oploste; dat deed ik ook, maar vraag niet hoe.

  De thuiszorg was hopeloos, er kwam elke dag iemand anders, ze kwamen nooit op hetzelfde tijdstip, afspraken werden niet nagekomen, nou ja, er ging van alles mis en we hadden er eigenlijk niks aan, als de thuiszorg geweest was waren mijn ouders zo overstuur en van de rel dat ik er evengoed nog naar toe moest en dan uren bezig was om ze weer een beetje tot rust te brengen.

  Pas toen ik een keer volkomen overstuur huilend aan de telefoon zat dat ik het niet meer redde vanwege mijn ziekte, werd er actie ondernomen. Het zal alleen maar erger worden in de toekomst vrees ik.

 482. Renate says:

  Met alle respect voor mijn huisarts, dit zie ik hem niet doen. Daar komt bij dat m’n vader en ik niet zulke fanatieke bezoekers van de huisarts zijn. Daarnaast is m’n vader nogal eigenwijs, zoals ik met de jaarwisseling mocht merken. Op m’n opmerking dat m’n vader wel eens naar de huisarts mocht gaan, gezien het feit dat hij een paar keer door z’n benen was gezakt, was het antwoord eerst, dat hij wel zou gaan als hij zich weer beter voelde en toen dat het geval was, merkte hij op dat hij nergens meer last van had. Nu is het op zich waar dat m’n vader weer helemaal de oude lijkt te zijn, maar toch…

 483. wilmamazone says:

  Het totaalplaatje wordt steeds ‘leuker’. Het gaat ook al niet lekker bij de mantelzorgcomplimenten:
  http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/op-de-wachtlijst-geen-mantelzorgcompliment/speel/1/

  Lang leve de criteria!

  Bovendien werd het compliment tussentijds verlaagd van €250 naar €200.
  Lang leve de bezuinigingen!

  Van mantelzorgers gaat de komende tijd letterlijk en figuurlijk nóg meer inbreng verlangd worden.
  Lang leve de vooruitziende blik!

 484. Renate says:

  Ja, maar volgens een CDA-lid moet de pil van Drion er komen en moeten de ouderen ook zelf de verantwoording nemen voor hun leven, zoals de oude Eskimo’s en Indianen al deden, door zich terug te trekken op een ijsschots of het bos in te trekken.
  Dus oudere, als u te veel zorg nodig heeft en derhalve een te groot beroep op mantelzorgers doet, neem dan het heft in eigen hand en maak er een eind aan.
  Hier kwam natuurlijk ook de nodige kritiek op, onder andere van Mona Keijzer.

 485. JennyJo says:

  Ja, maar volgens een CDA-lid moet de pil van Drion er komen en moeten de ouderen ook zelf de verantwoording nemen voor hun leven,

  Dat zou ik graag willen, want ik moet er niet aan denken om mijn laatste jaren ellendig te slijten in een verpleeghuis met ontoereikende zorg. Maar langzaam en akelig alleen doodgaan ergens in een bos (voor zover dat mogelijk is in de Nederlandse bossen), zie ik ook niet zitten, dus voor mij graag die pil!

 486. Renate says:

  Op zich ben ik ook wel voor een pil van Drion, maar ik wil daar toch wel bij zeggen dat het niet moet dienen om de kosten van de zorg omlaag te brengen. Het moet niet zo zijn dat de suggestie wordt gewekt: “u bent de samenleving nu alleen maar tot last, dus het lijkt me het beste dat u nu maar de verantwoordelijkheid neemt om uw leven te beëindigen” en dat was wel een beetje de suggestie die uitging van het eerder genoemde stukje. Bovendien schijnt het verhaal over de oude Eskimo die zich terugtrekt op een ijsschots niet helemaal te kloppen.
  In een verpleeghuis met ontoereikende zorg wil ik ook niet eindigen en m’n vader vermoedelijk ook niet, maar zo lang m’n vader nog dingen heeft in het leven, waar hij kan genieten, lijkt het me geen tijd voor een pil van Drion.

 487. wilmamazone says:

  Hier ondermeer een afbeelding van het huidige regeerakkoord. Alleen de wijkverpleegkunde krijgt er met ingang van 2017 geld bij.
  In 2015 bv. ook geen rooie cent meer voor dagopvang, dus geen adempauze meer voor naasten en/of mantelzorgers:

  Klik om toegang te krijgen tot ouderenzorg_publieksversie.pdf

  Ouderenombudsman Jan Romme vindt dat er een brede maatschappelijke discussie moet komen over hoe Nederland de komende 10 tot 15 jaar met ouderen wil omgaan.

  Romme vindt dat het klaar moet zijn om alleen maar in problemen te denken: ”Laten we ophouden met oneliners en populistische praat om te laten zien dat je het voor ouderen opneemt. We moeten gaan denken in oplossingen.”

  Hij roept daarom mensen op om met kansrijke ideeën te komen die deels kabinetsmaatregelen kunnen opvangen, zoals het wegvallen van de dagbesteding. ”Partijen in de zorgsector moeten met elkaar in gesprek om de antwoorden te vinden op allerlei bezuinigingsmaatregelen”, zegt Romme.

  http://www.nu.nl/binnenland/3313053/maatschappelijke-discussie-ouderen-nodig.html

  Dat vind ik allemaal heel lief, leuk en aardig van meneer Romme, maar het komt op mij over als de omgekeerde wereld. Is het niet zo dat de regering zelf -in overleg met alle partijen in de zorgsector- met de nodige antwoorden had moeten komen alvorens een regeerakkoord te sluiten?

 488. wilmamazone says:

  Ik had het willen posten bij het item ‘Laat ons lachen’, maar vind het hier nóg beter passen. De ouwetjes hartstikke goed verzorgen leidt veel eerder tot ‘opgeruimd staat netjes’ als je dit wetenschappelijk onderzoek mag/moet geloven: ‘Pessimisme leidt tot langer leven bij ouderen’ [/ironie]

 489. wilmamazone says:

  Ik zat er al op te wachten. Als alle plannen doorgaan, wordt met name de ouderenzorg al zoveel mogelijk uitgekleed met alle mogelijke gevolgen van dien. Het is nog maar de vraag waar het overschot aan verpleegkundigen naar toe kan/mag, als er in 2020 o.a. geen verzorgingstehuis meer over is, en in de verpleeghuizen nog steeds met zo min mogelijk personeel gewerkt moet worden.

  Het redden van de SNS-bank zorgde voor een begrotingstekort en nu wil de regering ondermeer extra bezuinigen door het salaris van mensen in de zorg voorlopig op de nullijn te zetten.

  http://nos.nl/artikel/479542-verplegers-tegen-nullijn-kabinet.html
  Verplegers- en verzorgersvakbond NU ’91 verzet zich tegen het plan van het kabinet om 1 miljard euro te bezuinigen door de verzorgers en verplegers voorlopig geen salarisverhoging meer te geven.

  De vakbond voor verplegers en verzorgers is faliekant tegen, zegt de woordvoerder: “Het kabinet gaat helemaal niet over CAO’s. Daar gaan werknemers en werkgevers over. Wij willen niet meewerken. De salarissen in de zorg zijn al laag. Bovendien, als je nieuwe mensen wilt aantrekken in de zorg gaat dat met een nog lager salaris niet lukken.”

  Monique Kempff, voorzitter van NU ’91: ‘Het gaat om mensen die in de frontlinie staan’

 490. Renate says:

  ‘Pessimisme leidt tot langer leven bij ouderen’
  http://www.nu.nl/wetenschap/3354876/pessimisme-leidt-langer-leven-bij-ouderen-.html

  De resultaten van de analyse suggereren dat ouderen die pessimistisch zijn over hun toekomst 9,5 procent minder kans hebben om binnen een decennium gehandicapt te raken en 10 procent meer kans hebben om te sterven in deze periode.

  Wacht even, ze hebben 10 procent meer kans om te sterven? Dan leven ze toch juist niet langer? Of is dit een foutje?

 491. wilmamazone says:

  Renate:

  Wacht even, ze hebben 10 procent meer kans om te sterven? Dan leven ze toch juist niet langer? Of is dit een foutje?

  Trek je eigen conclusies: hier het abstract/samenvatting van de studie:

  Anticipating one’s future self is a unique human capacity that contributes importantly to adaptation and
  health throughout adulthood and old age. Using the adult life span sample of the national German
  Socio-Economic Panel (SOEP;N>10,000, age range 18 to 96 years), we investigated age-differential
  stability, correlates, and outcomes of accuracy in anticipation of future life satisfaction across 6
  subsequent 5-year time intervals. As expected, we observed few age differences in current life satisfac-tion but stronger age differences in future expectations: Younger adults anticipated improved future life satisfaction, overestimating their actual life satisfaction 5 years later. By contrast, older adults were more pessimistic about the future, generally underestimating their actual life satisfaction after 5 years. Such age
  differences persisted above and beyond the effects of self-rated health and income. Survival analyses revealed that, in later adulthood, underestimating one’s life satisfaction 5 years later was related to lower hazard ratios for disability (n=735 became disabled) and mortality (n=879 died) across 10 or more years, even after controlling for age, sex, education, income, and self-rated health. Findings suggest that
  older adults are more likely to underestimate their life satisfaction in the future and that such underes-timation was associated with positive health outcomes.

  (vet door mij)

  De interpretatie van Edwin van Sas vandaag bij HPdeTijd: optimisten sterven jonger dan pessimisten

  Recent onderzoek, gepubliceerd in Psychology and Aging (PDF), toont aan dat een (te) hoge mate van optimisme over de toekomst bij ouderen wordt geassocieerd met een grotere sterfkans in de komende tien jaar, terwijl een pessimistische toekomstvisie mensen er juist toe doet besluiten voorzichtiger te leven en meer aan de gezondheid te werken.

  Aangezien ik ook in toenemende mate appelig word van de media, zit het er dik in, dat ik op zijn minst de 120 zal halen……….

 492. Renate says:

  Daar gaat m’n kans om direct na m’n vader dood te gaan.

 493. wilmamazone says:

  Vervolg op deze post van 24 jan.’13:

  Kunnen de voor- en tegenstanders van screening weer eens ‘lekker’ over elkaar heen gaan rollen:

  Borsttumoren die zijn opgespoord tijdens een bevolkingsonderzoek zijn over het algemeen beduidend kleiner dan tumoren die daarbuiten aan het licht zijn gekomen. Ook hebben ze minder vaak uitzaaiingen naar de lymfklieren, zo stellen Iris Nagtegaal en Stephen Duffy in Breast Cancer Research and Treatment (2012; epub 23 december).

  eindquote:

  ‘Screening,’ zo besluiten de onderzoekers, ‘leidt tot opsporing van kleinere tumoren die navenant minder waarschijnlijk zijn uitgezaaid. Dit is vooral van belang omdat uit trials blijkt dat vermindering van uitzaaiingen leidt tot evenredige vermindering van sterfte door borstkanker.’

  http://www.ntvg.nl/publicatie/minder-uitzaaiingen-door-bevolkingsonderzoek/volledig

  http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/3/Screening-halveert-borstkankersterfte-1188615W/

  Borstkankerscreening verkleint in grote mate de kans om aan borstkanker te overlijden. Onder de deelneemsters aan het Nederlandse programma voor borstkankerscreening is de kans om aan borstkanker te overlijden half zo groot als onder niet-deelneemsters. Dat blijkt uit vergelijkende onderzoeken van Nijmeegse en Rotterdamse onderzoekers. Vroege ontdekking van borstkanker is winst. Zowel de gescreende als de niet-gescreende vrouwen met borstkanker profiteren bovendien van de verbeterde behandelmogelijkheden.

  eindquote:

  Critici van een bevolkingsonderzoek opperen dat uitkomsten misleidend kunnen zijn omdat de vrouwen die meer kans hebben op borstkanker juist thuis blijven en niet meedoen aan het onderzoek. ‘De uitkomsten van de studies die wij hebben laten meewegen, zijn allemaal gecorrigeerd voor eventuele zelfselectie,’ zegt Verbeek.

  Het volledige artikel valt voor mij niet te lezen, maar hier de samenvatting:
  http://www.ntvg.nl/publicatie/effecten-van-het-bevolkingsonderzoek-naar-borstkanker

  Gepubliceerd op: 01-03-2013
  Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5218

  •Jaarlijks ondergaan in Nederland circa 900.000 vrouwen in de leeftijd van 50-75 jaar een mammografie in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

  •Hierbij worden meer dan 5000 mammacarcinomen ontdekt (0,6% van de gescreende vrouwen); van deze maligniteiten bevindt 70% zich in een stadium < II, wat prognostisch gunstig is.

  •Door vroege ontdekking en behandeling van het mammacarcinoom is de kans op overlijden voor vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek de helft lager dan voor vrouwen die zich niet laten screenen.

  •De keerzijde van het bevolkingsonderzoek is dat deelnemers relatief vaak naar een ziekenhuis worden verwezen voor aanvullende diagnostiek (circa 2%), terwijl bij 70% van hen uiteindelijk geen sprake is van kanker.

  •De positief voorspellende waarde van het bevolkingsonderzoek is 30%.

  •Vroege ontdekking leidt ook tot overdiagnostiek bij patiënten met mammacarcinomen die zonder screening nimmer klinisch manifest zouden worden. Op basis van computersimulaties wordt geschat dat in Nederland overdiagnostiek plaatsvindt bij 9% van de patiënten bij wie door het bevolkingsonderzoek een mammacarcinoom is vastgesteld.

  Uiteraard kan het nog altijd beter, maar daar wordt met man en macht aan gewerkt. Vooralsnog zal geroeid moeten worden met de riemen die we hebben. Lieverkoekjes kunnen nog steeds niet gebakken worden en al hélemaal niet op commando.

 494. Renate says:

  Critici van een bevolkingsonderzoek opperen dat uitkomsten misleidend kunnen zijn omdat de vrouwen die meer kans hebben op borstkanker juist thuis blijven en niet meedoen aan het onderzoek.

  Wat ik me dan afvraag, is waarom deze mensen niet meedoen aan het onderzoek. Worden deze mensen al op een andere manier gescreend, of kiezen ze er voor om hun ogen te sluiten. Of is er een andere reden waarom deze vrouwen thuisblijven?

 495. JennyJo says:

  Oh, ze opperen dat. Op grond waarvan, vraag ik me af. Hebben ze vrouwen ondervraagd daarover en zo ja, waar kunnen we de uitkomsten daarvan lezen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: