HPV vaccinatie niet kosteneffectief

Ik ben eigenlijk ook niet zo heel gelukkig met het vaccinatieprogramma. [……]
Mijn bezwaar is dat het veel te duur is. De kosten wegen m.i. niet op tegen de baten. Dat geld hadden we beter kunnen besteden.

(bron)

De vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker is niet kosteneffectief. Hoewel onze minister Ab Klink ons altijd voorgehouden heeft dat alleen besloten zou worden tot vaccinatie als de prijs van de vaccins drastisch omlaag zou gaan is het niet gelukt de prijs zodanig naar beneden te krijgen dat het vaccin, zelfs in het meest gunstige geval (één ronde, levenslang bescherming tegen 70% van alle baarmoederhalskanker, toediening aan alle vrouwen, ongeacht hun risico op baarmoederhalskanker en geen nadelige effecten), kosteneffectief is.
We betaalden € 118,- per dosis. Om kosteneffectief te zijn zou de prijs van één dosis ongeveer € 40,- moeten bedragen. We hebben volgens onze eigen richtlijnen minstens drie maal teveel betaald voor het vaccin. In minder gunstige gevallen is zelfs een prijs van 0,0 Euro (graties) nog niet kosteneffectief.

Onderzoek van Inge M.C.M. de Kok et al van het Erasmus bevestigt mijn bange vermoedens.

Lees meer over dit bericht

Klink aan Kant

Ik wil nu wel eens van ome Ab horen hoe het nu zit met de aanpassingen van o.a. artikel 96 wet BIG om effectievere aanpak van uitwassen binnen de (alternatieve) gezondheidszorg mogelijk maken.

Wanneer komt Ab met normen voor behandeling in aansluiting op bestaande wetgeving omtrent gezondheidsclaims op eet- en drinkwaren en geneesmiddelen, zodat een arts moet aantonen dat een beweerde gezondheidsclaim – bijvoorbeeld het behandelen van kanker – ook bewezen effectief is?
Kunnen die 10% medisch specialisten die het moeten doen voor de IGZ nog rekenen op aanvulling?

Oh. Voordat ik het vergeet. Hoe staat het in de zaak Millecam?

Het treft. Agnes Kant en ik zijn ‘of one mind’

Lees meer over dit bericht