Klink schopt alternatieve kont.

U had het natuurlijk aan zien komen. ‘It giet aon’ schreef ik in een vorig stukje over kamervragen van Agnes Kant aan Ab Klink.

Klink heeft de knoop doorgehakt. Middels een brief naar de kamer(PDF) geeft hij aan dat hij voornemens is de duimschroeven voor alternatief ‘genezers’ en hun propagandisten aan te halen.

Deze ‘heren en dames’ kunnen een verblijf in de camisia follium tegemoetzien.

Lees meer over dit bericht

Klink aan Kant

Ik wil nu wel eens van ome Ab horen hoe het nu zit met de aanpassingen van o.a. artikel 96 wet BIG om effectievere aanpak van uitwassen binnen de (alternatieve) gezondheidszorg mogelijk maken.

Wanneer komt Ab met normen voor behandeling in aansluiting op bestaande wetgeving omtrent gezondheidsclaims op eet- en drinkwaren en geneesmiddelen, zodat een arts moet aantonen dat een beweerde gezondheidsclaim – bijvoorbeeld het behandelen van kanker – ook bewezen effectief is?
Kunnen die 10% medisch specialisten die het moeten doen voor de IGZ nog rekenen op aanvulling?

Oh. Voordat ik het vergeet. Hoe staat het in de zaak Millecam?

Het treft. Agnes Kant en ik zijn ‘of one mind’

Lees meer over dit bericht