De persoonlijke verklaring van prof. dr. E. Dompeling

Edward Dompeling


Op de website van de Universiteit Maastricht
(aangepast zie noot):
Persoonlijke verklaring prof. dr. E. Dompeling

26 oktober 2011

De aanhoudende vragenstroom van media heeft mij ertoe gezet een persoonlijke verklaring op te stellen. Met deze verklaring neem ik expliciet afstand van elke bewering die suggereert dat ik als praktiserend arts aanwezig was danwel mijzelf kenbaar heb gemaakt als arts tijdens mijn reis naar Myanmar in november 2010 en in die hoedanigheid deel heb genomen aan enige vorm van gebedsgenezing, danwel zou hebben bevestigd dat er sprake is geweest van genezing door gebed.

Ik heb tijdens mijn vakantie in 2010 als privé persoon deelgenomen aan een humanitaire reis naar Myanmar. Deze reis werd ingegeven vanuit christelijke waarden en had als doel om mensen die onder lastige omstandigheden leven te ontmoeten, te bemoedigen – onder andere door middel van gebed – en hulpmiddelen aan te bieden Ik heb mijzelf ter plekke niet bekend gemaakt als arts en dus ook geen onjuiste verwachtingen gewekt omtrent mijn status. Achteraf is door sommigen gesuggereerd dat ik in mijn functie als arts aanwezig was. Dit is geen juiste weergave van de feiten en dit is ook gebeurd zonder mijn expliciete toestemming. Op mijn verzoek is de berichtgeving van die strekking zoveel als mogelijk verwijderd van diverse websites.

Omdat ik meen dat mijn ervaringen tijdens deze reis van persoonlijke aard zijn, ben ik niet bereid daarover publiekelijk in discussie te treden.

Prof. dr. E. Dompeling

Lees meer over dit bericht

Gerard Mols, Guy Peeters en de Dompelingdoofpot

bezweringDe universiteit van Maastricht gaat de affaire Dompeling in de doofpot stoppen. Eerder (8 oktober) berichtten wij u al dat Prof. Edward Dompeling op zijn reisje naar Birma blinde, ongelovige kindersjes d.m.v. handoplegging en gebedsgenezing overtuigde van de kracht van Jesus. Halleluja en ze zagen. Nu zijn rector magnificus Gerard Mols en de voorzitter van het MUMC+ Guy Peeters voor Dompeling in de bres gesprongen. In een persverklaring schrijven ze onder meer:

De suggestie als ware hier sprake van een medische reis of wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan genezing, is volstrekt onjuist. De heer Dompeling is niet opgetreden als praktiserend arts of onderzoeker en wij nemen met hem afstand van de beschuldiging dat er sprake zou zijn van schending van de wetenschappelijke integriteit.

Dompelings baas, Caphri-directeur prof. Onno van Schayck, had hem aangeraden om juist wel naar buiten te treden en opening van zaken te geven. Mols en Peeters hebben echter de zaak geheel buiten Van Schayck om afgehandeld. Ook de landelijke artsenorganisatie KNMG, laat zich in scherpe bewoordingen uit over de ‘doofpotverklaring’ van Mols en Peeters.

Ze missen de pointe en debiteren bovendien onjuistheden […] Een arts dienst zich altijd te houden aan de professionele mores, regels en richtlijnen. En dat dan ongeacht of je feitelijk als arts optreedt of niet.

UPDATE: Ook de Landelijke media krijgen lucht van de zaak.

Lees meer over dit bericht

Prof.dr. E. (Edward) Dompeling, handoplegger en gebedsgenezer

Prof.dr. E. (Edward) Dompeling in actie.

De per 1 juli 2010 door de Universiteit van Maastricht aangestelde bijzonder hoogleraar Vroegdiagnostiek i.h.b. Monitoring en Behandeling van Longziekten op Kinderleeftijd Dompeling, maakt er in zijn vrij tijd een gewoonte van in Birma ongevraagd het terrein van blindenscholen op te lopen en die kinderen d.m.v. handoplegging te overtuigen van de kracht van Jesus.

Om ze daarna genezen te verklaren.

Lees meer over dit bericht