Patiëntengegevens.

U maakt zich zorgen omtrent uw privacy i.v.m. het Electronisch Patiënten Dossier? Vergeet het EPD. Uw gegevens liggen nu al op straat.
Omroep West deed een ‘undercovertje’ bij acht ziekenhuizen in Zuid-Holland:

De verslaggever van Omroep West heeft verschillende ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland gebeld met het verzoek om de medische dossiers van enkele bekenden van hem. Hij gaf daarbij de naam en de geboortedatum van de patient en de ziekenhuisafdeling waar deze persoon behandeld wordt of is.
De verslaggever gaf zich uit als medewerker van een ander ziekenhuis en gebruikte een wisselende,
verzonnen, naam. Vervolgens vroeg hij het betreffende ziekenhuis om de dossiers te faxen naar een
eigen fax-nummer. En dat deden dus zes van de acht geteste ziekenhuizen, zonder blikken of blozen
en zonder toestemming van de patient (die vereist is).

op straat

Lees meer over dit bericht