Ruimen

x 35.000

Q-koorts, vooruit met die geit!

Deze Q kon nog wel eens heel groot worden [….] De gezondheidsraad is het allemaal op het gemakje aan ‘t bekijken. Testje voor zwangeren. Screening bij bloeddonoren in die gebieden. Verder een beetje downplayen en de boertjes een boete geven als ze de regels niet naleven […..] Ziet u de ruimingsteams al weer optreden op het journaal? Boeren in tranen? De hele mikmak? Kamervragen! Anyone?

Ik zei het anderhalf jaar geleden al . Maar nu is de geit beer los. Men is wakkerder dan wakker en zit er boven op. Inmiddels zijn we een aantal doden en dui-zen-den besmettingen verder.

Hoedt u voor de geit en des geitens hoeder!

Lees meer over dit bericht

Weigerartsen.

Vraagje:

U bent arts en werkt voor de GGD. Nu heeft u zich door de antivaccinatielobby m.b.t. het HPV-vaccin laten overtuigen of bent u uit uzelf overtuigd geraakt van het feit dat prikken niet zinvol is.

U weigert dus de kinders te prikken.

Mag dat?

Lees meer over dit bericht