Terminale zorg vaak te lang

Vandaag staat in het nieuws dat twee op de drie artsen zeggen dat ze ernstig zieke patiënten langer behandelen dan wenselijk is en volgens hen intensieve medische zorg in de laatste levensfase vaak in strijd is met het welzijn van patiënten.

Een en ander staat te lezen in Medisch Contact (pdf.) op basis van een enquête onder leden van de artsenorganisatie KNMG.

Hier een recent voorbeeld van een praktijkdilemma rond leven en dood. Een jaar geleden op deze site een noodkreet uit de ambulancewereld: gun patiënt zijn einde. Eric van Engelen toen:

In mijn werk ben ik steeds vaker geneigd om patiënten én familie te doordringen van het feit dat het leven eindig is en daarin te berusten. Dit valt helaas buiten mijn verantwoordelijkheid. Wat ik wél kan doen, is een discussie op gang brengen over dit onderwerp. Met als doel meer overleg tussen (huis)arts en palliatieve zorginstellingen, die uitstekende terminale thuiszorg kunnen leveren, en meer respect voor mensen die op basis van hun leeftijd of omstandigheden de regie voor hun levenseinde zélf in de hand willen houden.

Het onderwerp zorgt al langer voor de nodige commotie, en het ziet er niet naar uit dat de problemen op korte termijn opgelost gaan worden. Het wordt gelukkig steeds beter bespreekbaar en dat is al heel wat.
Lees meer over dit bericht

Babysterfte, de verlossing nabij?

De media rolde over elkaar heen met betrekking tot een onderzoek, gepubliceerd in het Britisch Medical Journal, naar de babysterfte in Nederland. Bevallen zou verboden moeten worden en eerstelijnsverloskundigen waren moordenaars. Op dat onderzoek kwam de nodige kritiek. De onderzoekers waren dom, konden niet rekenen, zouden per direct hun congé moeten krijgen en met pek en veren het land uitgezet moeten worden wegens hoaxen. Een en ander in vrije vertaling. Uw Crypto deed al verslag m.b.t. deze wetenschappelijke fittie en stookte het vuurtje in de keuken van DeJaap ook een beetje op.

De wereld draaft doorrrr en de media heeft inmiddels de interesse volledig verloren: op naar de volgende primeur c.q. scoop. Uw margeblogje is een bijtertje. Hoofdstuk twee.

Lees meer over dit bericht

Jannes Koetsier’s missers, deel zoveel

Arts Jannes Koetsier doet een gooi naar een ministerspost onder Bruin I. Hij doet voorstellen om onze gezondheidszorg er weer he-le-maal bovenop te brengen.

Een conclusie uit de RIVM-gegevens moet zijn dat we fors kunnen bezuinigen op chemotherapie en op vaccinaties door deze niet meer (volledig) gratis te verstrekken.

In een diepgaand onderzoek van zijn hand, gepubliceerd in het gezaghebbende en peer reviewd medisch tijdschrift WantToKnow, beschrijft hij in zijn oneindige wijsheid als antivaccinatie antichemo arts die kritisch staat t.o.v. vaccinaties en chemotherapie, hoe hij tot die conclusie komt.

Cryptosamenvatting?

Koetsier kletst, niet gehinderd door enige kennis, weer eens uit zijn nek.

Lees meer over dit bericht

Hoe de geneeskunst in Nederland werd wat ze is

Daaristiedan. De canon van de geneeskunde in Nederland. Van ‘Het meisje van Yde’ (1e eeuw) tot ‘Het fusiegen’ (1982).

canon

klikkerdeklik voor website

Inclusief 50 mooie klikkerdeklikplaatjes met uitleg. Enjoy!

Homeopathie… quote van de dag

Vertrouw nooit een homeopathische huisarts. Wie gelooft in homeopathie, begrijpt niets van geneeskunde.

Van Miep, uit Bussum in dit Telegraafartikel. Homeopathie is uit bij huisartsen berichten een aantal kranten. Aanleiding voor de berichtgeving is een onderzoek uitgevoerd door dr. Luc Quadackers, lid van de Skepsis-werkgroep en gepubliceerd in Medisch Contact.


U heeft last van slapeloosheid, allergie, onbegrepen of psychische klachten? Dan schrijft de (reguliere) huisarts voor u wel eens een prettig in het gehoor liggend ‘medicijn’ voor. Suikerpilletje of geheugenwater. Keiharde placebo natuurlijk (sic). U vraagt. Wij draaien.

Volledig artikel in MC onder de streep.

Lees meer over dit bericht

Besnijdenis alleen voor jongens is discriminatie!


even flink zijn

Het draagvlak voor het verbod op alle vormen van meisjesbesnijdenis is breed, terwijl eenzelfde ingreep bij jongens wel wordt geaccepteerd. Ook de wetgever erkent deze vorm van discriminatie naar geslacht en culturele achtergrond niet. Bijgevolg: een huichelachtige sfeer.

Gelijke monniken, gelijke kappen [sic].

Lees meer over dit bericht